ConcursuI

tn JfrZa'L

Fii lwtsL,ige,n 0r rrtutsw&&
I

I

- " - . .1

o
.=

z
f .=

E o
o

It ul

bsa aII-a

Probleme propusepentru Cotrcursul,Fll InteligenTls mrtcmralcic Edifta a v-a (2011-2012) Clasaa II-a

"","J,tilii fftffi:ll# {i":l[li'[,':.ffii:]"1'"i;i,i..J,-sffill"iT i,:tiii:J"l
pentru elevi

d:ca.dirl penrru ere)ri inremarionare $i li;ll;i3lll'l,lJi.Ll"ilJiio'i'I,..0".'n"* de versra "",'*"re psiho-pedasosice criteriitor i&e a educatiei si coresprrnd; ;.-;"c#;;il;;;
ct6anga Al6xandru Edito[

penrru pn poeti: con€.. *, fffinfni,"?r?&lJ!1?#,Xli%r.*
:onal ReFezenlani Zona Clui' lsdlai siTransirvania Oisana Banal Go4 O 6nia {Dolj. 9'[l€hedmlr) Dobrhtiledug Alba Covasna Ha4hila, 9iHunedoa€) 221.674) Mure$, I sau0769 (0741 .488.$ (4rue9' (Bra$v 9iMuntenla giOlt),Tansilvania SiSibiu) Oltenia Nabaa Luno!Alaxrndru giGiuqiu) ozg) Teleoflnan (ozsi:or.gzsau ozog.zzt Ndsauo (jud. Bistdla tizonal\'lalamurei (0757 443) Transilvania 020

Sirlmrn Tt.len (Buzeu), Moldova $iBucovina {Ed jud Galali) Muntenh lon Lunlu (0716.2C0.413 $u 0769.221.674 li Dobogea Breila,lalomila 9iC5Fla9D (Dambov{a, Prahl]va' Muntenla irrtcloiulr.ilan 675) 221 0769 (0744.429.512 sau (769 682) (0755. 221 sau i 07.231 ctlllin (0769.221.680) cd.tercu
Bucure$li

nr.10, JudAQeS slr.Depozit€lor' PlncldalucruiPit6tli, 439 417 Tel/ lax 0348 com ina@lmail com6nzi,nofi efi aiL

a Ron6nie' CIPa BiblioteciiNalionde Det.atere. a II-a ' l"xanalna : ctara U t"iernaticl ni rnt"tig-r In"utJ (coord )laurenlie Spac Dumilru,Dori; Lobon!, 2011 Nomina' rev. a 5-a, - Pite$ti: Ed. ISBN 978-606-535-253-7 Llur€lli€ (coordJ L Spac, (ooord Al€xaodriM ) n. Dumitru. ) lll. Lobo$,DotiM (coord 51(075.33)(0761 371.384373.3 2011 Nomina, coDwicht@ Editura

Nomina a edirurii inregistrau marca i"l'""'ii,i "r"l'iir'e."i iamaremarica'est.

Daniela Bucuioiu.lir€la Ardelean.[enuta laza Matiula. guici. Carmen Rogca. FloricaTimal. Silvia Obreja. StelaChirilescu.ro Editura NOMINA . Lucian Stan.. {u:qanl -. CiUttina-Luminila Grigorecu.Concursul la matematici. Corinar\. lucica Zahariea. Dumitru. _ Viorel-ceorge Cabriela Goran.flena Zivate Regulamentul concursului il glsili pesiteul ' www. Daljela Retuta Nereioru. NiculinaBobescu.FiiInteligenT Edilia a V-a(2011-2012) Clasaa ll-a Probleme propuse de cltre: Alexandrina (coord. lenula Blrboru. DumitraMirgelatu. taurenfi.Nicoletn-Laura lordache.Mihaela Moraru. Elena Simionictr.Dorian Comao. Elisabeta Chirili. Letilia Luntu. _ Zlica Marinctr. Mira rardn.Diana Micu. Mihaela Boscomea.$pac. Smaranda Florean.edituranomina. Valerica Maria C5mtrraEu.. ValeriaMan. Marie-louiseUngureanu. . Claudia-Valenfina Stoica. Marioara Glrbea.) Dumitru Emilia Andrei.

rezolvarea acesteial Dste posibil gre$it. 9r Stabile5te pascu pas. darcuvaloriincorect detefminat€. pas cu pas. prin rezolvainitial. cu atentie. si relatiile matematice dintreacesteal llr Stabilegte pentrua rbspunde caresunt datel€ necesare la intrebarea problemei! pornind pecele 6r AIli. dela datele cunoscute necunoscute 1 Transpune in desene. inmullire. 8r Reprezintii in operatii matematice scldere. dar$i relaliiledintreacestea! (adunare. un semnmatematic scdse sAdetermine o calede rezolvare corecti.enunlulproblemei. corectitudinea valorilor obtinute verific6nd. problemei L Stabilegte care suntdatele matematice! problemeiin 3r Separb datele categorii.tc PAst in nrzotYaRrtr UTEI PROBITiIE ilATEHAfICE problernei! I r Ciiepte. cao literS. fi€care reprezentare a datelor cunoscute. cunoscute $i necunoscute! 4r Identificllegbturile logice dintredatele cunoscute ii celenecunosprecum cute.reprezentirigraficedatele cunoscute. scheme logice. respectiv necunoscute.la celestabiiite problemei rea matematice! lCr Citeste. prezentate calea de la datele cunoscute. enuntul Pentru intelegerea fiecxrui poti cwant. inci o dat6. . respectiv necunoscute! giveiobtine Calculeaz[ valorile necunoscute.a legaturilor logice dinueacestea repeta citireaenunluluiproblemei demaimulteori. imp54ire) fiecare legituralogice.

EYAIUARE IXII|ATA ! (DE DtAcilCtt|CAnO %. Scrie numerele cu 1 maimici. AIli: a) diferenla numerelor 15gi 8. Andre€a are13baloane.50ti 61. a+30=90. numdrul necunoscut: -i.apoicu I maimaridec6t: 79. Scrie. b) suma numerelor 8 9i 10.iecdrel repr€zentliri: ooaaoaaaaa ooaaaaaaaa aoaaoaaoaa aaaaaaaaaa aoaaaaaaat aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa tl .raluare'(l ) autor:d-naNenndrina Dumitru L Calculeazt 8+ 2 3 6 +4 2 6+3 56+2 f8-5 79-8. numdrul debilecorespunzltor . Cristina arel0 baloane. AflA d -1 3 = 1 9.I. 5. 4. Cate baloane auin total? Care fetitbaremaimultebaloane pi cu cSte? @ 6va.Umn/ (Zl autor: d-na Alexandrina Dumitru I /^ r /. 2. 80-c = 2 0 . in caseti. 66-b=60.

fT-l.24.t-Tl. Laun concuts prezentat la concurs? Calicopiis-au 30suntcolorate' intru-unsdcule!. numerelor: 6.i 20.42.68. de70. t_::J b) celmaimare. f[. Descoped 23. m.care cu numerele casetele lipsesc: 2. 25.bile 9. Completeaza . m.26.44.. l'-f].fT-1 fTl.67.789i i0.98ti 90 numerelor: Z MA diferenta prezentat 19feteli 20 debiiefi. 70. m. Efectuead: 12+23 59. aflate 50de.6e. 40. 139i 22. cu num5rul caseta Coloreaz6 | %] a) celmaimic. Mtr suma 579i 10.i 23. c) maiaproape trql E @ @ @ E @ E E E @ gir: apoicontinuifiecare regula.34 50+20 90-30 33+22 89. Dintrecele suntin acelsicule!? Cite bile necolorate . 4. 5.25. s-au 8.

.......'..' .... raftsuntcu 10ctr4imaipuZ Peun raftsunt52decarli..'. a =...' ... ...... .. .... = .... c = . . percchi denumere: urm6toatelor 2. Mtr gandit? m-am Lacenum6r necunoscut: 6. ...'.. Afli numdrul 8 2 ....... launnumlr.... b=..31 4 4-23 ?0-30 92.. in total? cxrlisunt Cate . Afl[diferenta 95fi l1. .iar peal doilea !ine.. 71li 33.... numer€lor: 3.. a =...c= 3 2 b+55=87 a-9= 39 c = . ..scad 5.. gandesc din€l39li oblin12..'..... Compari: 83F 6 7 + 2 .... ......... . Me suma 49ti 20. 4.1 0 E6 9 ..... .7 70-70 42+24 76-36 60+30 27...... 649i 5.9 ..7 1 0 t8 0 77+ 2.......%vahn'u' (3) Dumitru Nexandrina autor:d-na L Calculeazai 24+ 3 63.. . 359i 2: 63ti 34. 9 0 .....

Unnum5r poate fi acelnumir? Care Scrie cincisolutii! 6.. desenate. 20:25.. . Citeflori maiaredecolorat? .. trei numere 3........... 20..6 70. 19ti 4. Scd€ cu 8... arecifrazecilor 5... . num5r a) celmaimare cudoui cifreimpare..... numerelor 509i 37. b) maimaridecet 25..=12 9 3 . b) celmaimic num6iscris cu4 maimici decat cifraunititilor..... .20 3 * 15 17.= 1 50+......= 17 61-.........ir descrescator. . d) 70. . b) 15.71.. . al40.rnhmz'(4) autor:d-naAlexand na Dumittu numerele naturale: toate ....42...... a) Scrie b) Scrie cincinumere impare consecutive. . apoicontinuicu inci cinci regula deformare 2. cu 22suma ....darmaimicidecat 56.. .8 0+ 1 5 88-75+ I 35-23-12 45+14-36.. AflE numbrul cu22 maimare 8. ...darmainnri gi egale a) maimici decAt 35.73. Elena a desenat l0 latele 9i 5 maci.. ..13 111..--=77 45-. M.61.. 63.. .. pare gir crescitor. ... decat diferenta numerelor Z. consecutive. Determin5: parscliscudou6 cifreidentice... ...Micqoreazi" pecaiet A colorat 12dintre florile 9....... .... c) 81.. .%. 4. Descoped numere: ... Calculeazd: 58....76...darmaimaridecdt c) maimici decat a fieciruiiir...... ..

2. aotlzaza. @@ @_ @@ t7) Y. cifrecare arccifraunititilor 0 fi cifrazecilorI' 4.E 'E I . ?oanatua.ti. I . a) Scrienumirul dedoud arecifrazecilorI . i. 30 axa numerelor: cu atenlie /. Scrie numerele: treizeciidoudzeci doudzeci doudzecii ti opt.I{ATURAI.* Prive$te # OA B C D E F C 012 34 5 67 7? numlrului5?Darnum5rului a) Cepunctdepeaxi corespunde punctului F? C?Darpunctului ii corespunde b) Cenumdr 2 zeciii 6 unitdti3 zecr.E IT C 1A ICO II. 4t.zece' ti nou\.$ametzlo't dp la O la.i cifraunititilor 6' cifrecare b) Scrienurndruldedoud naturale dedoul cifrecareau cifrazecilor2. TUMEREI.z zecigi 2 uniti. trei zeci. c) Scrietoatenumerele lipsesc! numerele care a) Spune. paisprezece../ r @@c)@@' @.t Darpare? ln cercurilemici sunt impare? scrise dintr€ numerele b) Care ' Cerinlelcde la I la I 0 suntpropuse de d-nul Viorel4eorge Dumitru. v*ettozAot wgaeo dz Cd O la 30 Qttlt a. 2 zeciti 3 unitdti: careau'. Scrienumerele o zece si 7 uni6ti.

. I gi 4..3.. 4 . apoi inventeazl un exercitiu asemlnator.6 . 2 5.. b) Subliniazi pare numerele gilncercuielte-le pecele imp. cuprinse intre 0 si 20. 5 . Pentru a ajunge mai repede la casa buniciiScufita Rosie sare din doui in doue Dietre..4. d)3 0 . 7 .. Z Gise$te numerele naturale care indeplinesc urmltoarelecednle: a) celmaimicnumSr scris cu douicifre. 9.. : 2 2 . 2..descoperl regula.1 5. b )3 . .20. 3 ? ? ? l?l ? tr-I-!* trt t| tit Scrie: a) numirul notatpepietrele pecare le vaating€ Scufita Rosi€i pecare b) numirul depepietrele nu l€ vaatinge. .r€spectand al2. 1 6l '-\ A>L3l \"/----/ .-- E t0 .car€sepot scriecu cifrele: 0. b) celmaimare numlr scris cu doutr cifremaimic decat 30i c) un numlr dedoui cifrecusuma cifrelor egalicu 2. /0. . Completeazi urmatoarele regula deformare: $iruri.18.. 0 . 8. Citelte.-\ l4 l l3 l 7 16l ilel .18.are. a) Scrie toatenumerele. . 5. pornind dela numdrul 18. c )!. 2 5 . .6. .

b) Scrie toatenumerele naturale maimafi decat 2 9i celmult elalecu 6. ti numirulurmEtor 2.i8. scrise astfel incat sA obtiipropozitii adev:rate: E < ?.16. 16.13.30.>). 12. pare.17: b) 14. e'ouiatuttla of ot?triaaJ?aa.16.20. MA bate numerele naturale care hebuie in locul..cisu!ei".17.15. ' Cerinlelede la I la I 2 suntpropuse de d-nul Viorcl4eorye Dumitru. 4. apoimSsoari. aR. potrivite (<.30.13. a) Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu 5.13. c) r7. 3. la o masisuntmaimult de? copiigi celmult 8 copii. qezi ci este 6. precedent d) numirul falEde:12.20.2.b ObSO * peaxi! /. a) Care lungimea fiecirui segment? Estimeazd. Noteazi intreelesemnele a) 18.12.19. SegrnentEstimat Misurat A F-----l B AB B+C c D BC CD cm cm cm cm .29. Observinumerele reprezentate 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cite$te-le in ordine giin ordine crescitoare descrescitoare..28. apoispune: a) trei numere mai apropiate del0 dec6t 20.27 qi 29. Caticopiisuntla masa? 5.17.18. cm cm DE cm cm patrusegmente gi scrie b) Compari lungimea celor semnul > sau<. tl .26. 12. b) trei numere consecutive c) trei numere consecutive impare.14. Scrie numerele demaijosin ordine crescitoare si descrescitoare. 15. intr-ogridinifi.21.

tt. apoi adaugtr numerele care lipsesc. 9. Notearl. 8. Otdoneautr d€screscitor numer€le naturale dedoui cifre. . . 19. >. prec€dent fiecar€ numtrr rtat. 2.t.. wdn. =. ' C€rinFle de ls t la 13suntpropose de d-nul viotcl4oorge Dumit u.2 .Compari: a)celmaimicnumir oatural dedoub cifrecu 17: b) celmaimarenumtrr natunl dedoutr cifrecu cifrazecilor 2 cu nunid 29. 10.' Trrrucrie. c)celmaimicnumir dedoui cifrecx cifoa unitililor 7 cunumdrul 16. potrivit lntrecele trei numere.astf€lInc6tuna$ingur6 din cifrestrfie8. I ti 2.20 p€ntru Scrie.maimaridec6tl0 gimaimicidecet 30. Scriecel maimarenumir natunl dedoui cifre.cu cifre diferite. semnul <. d. f0. Spune al citelea in tir este fiecare numtrr.4apuL A2 b 30 la |OO gO b tOO wd-atqalo4pla t.?. numtrrul fi numirulurmator. Comparl numlrul27cucelmaimicnumir natural sffis cu doud cifre con&cutiv€. Comparl numirll 2l cucelmaimicnumir natural dedou6 cifre. Sedau numerele: pi29. ?cw* @ugturuu.care aucifraunittrtilor ?. Scrienumirul mai mic decat 30 li mai maredecdt 20 carearecifra uniulilor egald cu 6 qi compari-l c1Itoatenumerele naturale dec6tedoui cifrecare sepotforma cifrele: cu 0.

52. consscutive c)trci nurnere consecutive imparei d)treinumere precedent urm[tor faFde: e)numlrul ii numtrrul 65. dedouicitrecare decet oficenumatnatural naturale cup nse intre35fi numerele crescitoare in ordine 4. Scrie este 8.59.5?. ln ordine sunt? Scrie-le Cate dedoud cifre suntnumere dela 1 la 100. a) Scrie 50. pare cuprinse lntr€ numerele naturale tn ordine descrescltoate b)Scrie 70ii 100. care ausuma cifrelor de2 cifre naturale batenumerele b)Determina descrescltoare.55. Arati dacd malmare arecifrazecilor7este dedoud cifrecare oricenum* natural arecifn unitlfilor 7. de50decSt maiapropiate a)treinumere consecutive. peaxxl numerele reprczentate 6. suma cifrelor care dedouicifrepentru numerele naturale toate 5. b) treinumere pare. Aiazdle in ordtne Cete sunt? 5. naturale 8. Scrie cu1. fiecale dintre si cate unitili are cate zeci Scrie t3 . in girulnumerelor unititilor. zecilor aunitililoregal5 renta dintre cifra 5icea aceste numere. decAt cifra cu3 maimare zecilor care aucifra acestea? Care sunt audif€' 100car€ 709i maimicidec6t maimaridecat numerele 9. CitesteJe 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tr| 64 Spune: de60.63sau cifrelor 3' care ausuma naturale de2 cifre numerele toate Z a)Stabile$te crescAtoare.propozilie sau fahe: este adevarat:i aceasta 3. Obserua ln ordine desqescitoatel apoi ln ordine cresctrtoare.

2.scriscu doui cifrecarese repeti.. Qoaattat*a 4i. irt *e.... Completeaze propozitiile: gg cu I estc... Scrie numerele formate numai dinzeci... numerele si .....1 c) Nunrtrul impar . ' Cerinleleds la I la 14 suntFopuse d€ d-nul Viorel-C€orgeDumitru. b) Compare toatenumerele formate nurnaidin zecicu numirul scris cu cifre car€ser€peti mai maredec6t b0.. Scrie numerele cuprinse intre60gi 20. a) Stabilette numerele naturale deformaIE. ..... .' Compard celmaimic numir care sepoate scrie cu doud cifrediferite cu celmaimare numir care poate se scrie cu doud cifre. respectiv impare consecutive maimaddec6t 63......wlto uhaate A&b 30 ad IOA /.apoicincinumere pare consecutive. a... care suntnumerele dedoui cilie careau cifrazecilorcu 7 mai maredecat cifra unit5tilor? / /... 4.. t4 ..In tirul numerelor naturale dela 0la 100. 3. celmai mig....cu cel mai marenum5rnatural de douE cifremai mic dec6t celmai mare numir natural dedoui cifrediferite.ul pare..maiapropiate deZ0decitde60. b) Determininumerele naturale de forma ab pentrucarediferenLa dintrecifrazeciior si cifraunithtilor sl fie2. seafldlntre numerele impare43si 4Z dl Num\rulparg0sealli intre pare.... . /2. a) Compard numdrulnatural...... .. astfelincitcifrazecilor sd fiecu2 maimici decitcifrauniilililor. $i .37.... iarnumdrulmaimic a) Numdrul mai maredecAt cuI este ...49sau63.. /-i.t0. @Aa*aira...i gBseafldintrenumerele b) Num.darmai mic decat 60.f.. cele maiapropiate de: 24. Sciiecincinumere consecutive incepand cu 69..

37. Gdsegte cifresdfie7. a) Alegedintre numerele 3I. Cisestelli pecelmaimare. b) Comparicel mai marenumir descoPerit pare(cusof)cuprinse intre 30 li 60. c) aresumacifrelorsale 6. urmitoarenumaipe celecareserotunjescla Z. b) Asazinumerele la a). t5 . impare numerele naturale /0.449i83. /r. descoperite Compadcel mai mic numfudin fir cu numerele natunle dedoul cifre careau cifrazecilorcu 8. numirul 30:64. a) Careestecel mai mic numfunatual dedoubcifre carearecifra unititilor 6?Darcelmaimare? cu cel mai mic 5i cel mai marenudescoperite b) Comparlnumerele mir naturaldedoui cifre cu cifra zecilor8. din sirul demaisusin ordinecrescitoare. cu numirul 89. a) C[seitetoatenumerele 3 mai maredecatcifra unitililor. a) Scriecel mai mic. a) Scrie cu numirul 75. numir descoperit b) Compara celmaimare (liiraso!)cuprinse inire 68ti ?7.5. Comparinumtrrul93cu cel mai mic num6rnatural de dou{ cifte care indeplineite toatecerinleleurmdtoare: a) nu arecifrecare si serepete. 33. as$elinclt una dinhe /2.at cifta unitifilorcu numirul 40' b) Comparicel mai mic num5rdescopedt celmai mic numArnatunl dedoui cifie. b) Compartr numerele descoperite cu numirul 53. naturale 9. decat 80: bl este maimare mai maredecat16.41. care . a) Scrietoatenumerele re dec. apoi cel mai marenumir natural de doui cifre aresuma cifrelor 10. b) Comparicel mai marenumir descoperit caresdaibi cifra zecilorcu 4 md manaturale / /. a) Scrienumerele cu numirul 46.

in ordine . Det€rmin6 toat€numerele car€au cifra unititilor 3 si carescazute din ?9daunumeremai mari decdt 24."' Sedaunumerel e:.14.4.' a) A116 toatenumerele natunle careau cifra unit. b) . Compard lntre elenumerele naturale formate din zeci9i unitlifi ceau suma cifrelor egaltcu 5 cu cele care au diferen[a cifrelor egalicu 5. b) cel mai marenumernaturalscriscu cifta 8. a) Scrie cJescitoare numerele dedoui cifreceseformeazd cu cifrele:0.formatdin zeci.94.dar maimaredecat 68.2. Compard lntre elenumerele naturale: a) nurnarcuprinsintre ?0 qi 80scriscu cifre car€serepetS. Scrie num€rele impare deformar<x-. simulftiind cdlndeplineste tanconditiile: a) sumacifreloreste8: b) cifta unitililor estecu 2 mai mici decet cifrazecilor. b) Noteazlin ordinedescrescitoare numerele dedou6cifre distinctece seformeazicu cifrels 1. D€termin5 un numir maimic decet 100. 5. "' CerinF8 este pmposid€ d-osNicoleta-t auralordache. 4.\azi numerele descoperite in ordinedescrescdtoare. Compard numirul descoperit cu 33. 2. pare numerele 6.. 769i 52. .. 3.6 cuprinse intre30 ti 50. c) numir mai mic decat 83.89. ' Cerintelede la I la 5 sunt propus€ de d-nul Viorel-CeorgeDumiru.21. d. 4 gi 5.35. 7. 27. 1.41. " Cltinrcle de la 6 la ? 6untpropu$ide d-naMarioaraCerba. t5 . format din zecigi uni- tsti.iililor? li careadunate cu 23 dausumemai mici decit celmai mic numlr natumldetrei cifre. 10. a) Scriecrescitortoatenumerele date.60.2si 3." Scrie deforma..

Care cu 3 mai 100careau cifrazecilor maimici decdt toatenumerele .(l) Chiri6 autor:d-naElisabeta con/. .vecinii' %whn2. ceidoifrali (ani. mare decat natunle de douacifre careau sumacifrelor toatenumerele 12. dinzecipini la 100' numai formate numerelor /-t. .92.77.54. Anulacesta. 43. 2.b safiecea 521i46..deurmltoarele ditii: maimici cifri impari... 2.per6nd.. .62'31' numer€le la zeci.. Rotunjeite. nelte9 anipe 15martie. siu impliMateiimplinelte12ui pe 25 iulie. scrienumfuuldeformaib... 46.i 0. 76. apoicontinua Descoperd $irulcu incdtrei numere: . maimare b) . Noteazd. cifrelor: ajutorul ZU n u m e rel e dac [:Z-U +3=3 ? su n t /0.lnand coni.a" si reprezinte cifrdparA.73. cea a) . .. numerele toate descrescltor b) Scrie mai mici careau cifra unitS[ilor doarnumerele c) Scriedescrescitor cifla zecilor.. regula.' Determinb 4. Compari re numir dedoui cifrePare.luni' zile)? devdrstidintre diferenfa Care este cu celmaimadedoui cifreconsecutive numar celmaimare 5.. j. . decat dedoui cifrecaresepot formacu naturale toatenumerele 9. 65. Scrie . . Scrie cifraunitalilor. 9 .. egahcu4. ' Cerinlele Boscornea ded"naMihacta de la 9 la 13suntpropuse t7 . /.iar fratele 4..date.

Gaseite toatenumerele naturale formate din zecigi unitlfi caresepot formacu ajutorulcifrelor1.68. Sedaunumerele: 57. 3 gi ?. 2. 3. Care este celmaimic numdr natural dedou6 cifrecare arecifraunititi_ lor 8?Darcelmaimare? ComparS g5site. doarnumerele b) Scde descrescStor doarnumerele impare.i 20care arela unitdlicifrag. numerele t8 . 2. Compari numdrul32 cu celmaimic numbrnatural scriscu dou5 cifre identice. GEsegte toatenumerele naturale careau cifra zecilorcu 2 mai mare dec6t cifraunitdtilor. Compare gisitecu celmai mic numlr de doui cifreconse_ numerele cutive. Ordoneazxle descrescitor. Numerele gdsite compardJe cu num'rul cuprins intre 10.82.43. eu4haie (3'l autor:d-naMihaela Moraru /. Giseste toatenumerele dedoui cifrecare au diferenfa dintrecifraunit5lilorli ciftazecilor egahcu 6. .46gi 51. a) Scrie crescitor pare. 4.eaab. c) Scriedescrescitor doarnumerele care au cifrazecilor maimaredecatcifraunitatilor. 3.arp (2) autor:d-naMihaela Moraru /. Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu g.

simuli00.. Noteazi 0. cifrelor a)suma decat cifiaunitililor. 5. carenu au cifra zecilor8. toatenumerele descrescitor c) Ordoneazd ?. t9 . 1. care sepotformacu cifrele: dedoudcifrecareau suma toatenumerele in ordinecrescitoare -t. darau cifraunitipoli scrie. GAseite lor 209i7. Pentru 2 . cifrelor dela 0 la ?4? numerelor cifra4 in scrierea 4. cu 5 maimare este b) cifrazecilor numirul gisit cu58. nu au cifrazecilor care numere a) Cate ca7? tilormaimare cifrele pecare posibile le poli formacombinand numerele toate b) Scrie cresc[tor! Ordoneazi-le c6te doui.frrd a le repeta. Determini tancondifiile: est< 9. darcifraunitifilor maimici decdt Z'u4lt orp (51 autor:d-naLucicaZahariea numeresi fieegalicu diferenta sumx naturcle a cdror numere /. 5. ltiind ci indeplineqte mai mjc decat un numSr 4.79i8. Scrie egal6 cu6. Deaiteori folose$ti cite doubdintrecifrele: a scrieun numir de doui cifrealege 5. Care maimic numir impardedoui cifue? dedoui cifredistincte numerele toate descrescatoare in ordine 2.2 9i 3. Campad Z.aaluara(41 LucicaZahariea autor: d-na dintrecelmaimarenumbrpar de doui cifre9i cel estediferenla .

Scrie toate numerele naturale g. r nu au cifrazecilor imparl.8.94. Scri€ toatenumerele natuElededoud cifredistincte care sepot forma cu cifrele 3. Scrie numerele pare cuprinse intre3gqi 64. Din cal maimarenumbrde doutr cifrecu cifrazecilormai mici decar cifraunititilor scade cel mai mic nurnir de doudcifrecu cifrazecilormar mici decitcifraunitifilor. evalzo & (6) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /.60.7. dedoui cifrecare ausuma cifrelor 2.761i 52a) Scrie crescitor toat€ numerele date. suntnumere pare.85. scriepatrunumere consecutive astfel inc6tunuldintreelesi fie3g. b) Sc e descrescltor toate numerete date. 9. Clse$te posibilititile.2.21. J. toate 4. Folosind cifrele 9. A. 5. Sedau numerele I0.4. f4.5azi numerele in ordine descrescitoare.3 FiZ formeaz| numere dedou6 cifrecare inde_ plinesc condifiile: r aucifra zecilor maimaredecAt2sicel multegal5cug.89. 3. . r aucifraunitdlilormaimicddecat g si celpuiinegallcu 6. 4.22. Scrie toate numerele impare cuprinse intre29gi 91. 2A .41. 2 9i 5. c) Scriedescrescxtor doarnumerele careau cifraunititilor rriaimica decdt cifrazecilor.

Exemplu:25 4.a.15.22. /.8 . 3 25. unul format numere cao diferenta .27. /4d4d4nea. ct4nt4rrXa'otufq)rol'e dz b O ta 3O.1?.Sciderea dintr-unnumlr naturalformatdin zeci . lann.29.19.16.i unitlfi a zecilornu a unitAlilor nuunulformat urmitoarele numere cno sumidedoitermeni. Scrieurmltoarele numai din zecisaunumaidin uni$ti: din zeciqi unitSligi celilaltformat 16.24. Mi rezultatul: 21. ovrxno Fa* azd*o 1. Calculeaz{. 23 = 20 + 3.14. rr. Exemplu: 2. $ i5 . . .HI'ilENETOR SI SGADEREA !II. 20+ 20+ 865 9 10+ 10+ 10+ ?7 10+ Dn nn n! 10+ D! trtr !t tr! 20+ trD trn 20+ 020 6 0+ !tr ntr 6+ 1029 20+ trtr de doi termeni. = 29-4.r. ABI'NAREA DE1A O1A 30 IIATURA1E t . 27 17 . 21204 I 242420620 t626- E- trtr !! trtr rn n! 'Cerinlclcdc la i i! ll sinrr trlfuse ded-nulVior€lceorgeDumitru.25.28. Adunarea unuinumLrnatunl formatdin zecicu un numdrnatural Iormatdin unitdfi.22.' Scrie numai dinunititi: maidinzeci si unulformat 28$i30.10. 15= 25. u odla. 23.12.

t!

14244 1 0 3 1 0 920

13-

,13-

29-

29-

trtr

trtr

trE
19-

!n
26-

trtr
22-

En Eatr !T

232329320910_ 1 r 1 0

DT

m

E:n

5. a)Suma adoulnumere este 27.Unul dintre termeni este 7. Afl6 celdlalt termen. b)Suma a doub numere este 23.Unul dintre termeni este 20. Afl6 cel5lalt termen. 6. a)Afli diferen{a numerelor 29$i9,apoi diferenp numerelor 299i20. b) Diferen{a adoulnumere este 6,sctrzdtorul 20. este ' Md desclzutul. c)DiferenB a dou5 numere este 20,descezutul este 23. Afli scdzdtorul, d) Diferenfa adou6 numere este 5,desclzutul €ste 25. Mtr sclzltorul. Z. lntr-ocutie sunt 20demingi micigi9 mari, Cate mingi sunt ln cutie? 8. Miruna are 20lei. Ce leivaavea daclmaiprimegte 7 lei? 9. O c,,rte arc24 depagini. Cristina maiare decititdinea3 pagini. pagini CAte a citit? /0. Intr-ocuwf, sunt2?deiepuri albi$i negri. Dac[? iepuri suntnegri, cifi dintre eisunt albi? / /. Maria are 29debilealbe si rogii cu20maipufine. Cdte bilerogii are? /2. Lao cantind s-au consumat dimineafa 29I delapte, iarseara cu5 I mai puIin. Cafi [tri delapie s-au consumat seala?

2. Munareaunuinundr naturalformatdinzecigi unitili cu un numdr nafuralformatdin tnitl|. Sdderea dintan numdrnatwal format din zeci;i uniulli a unuinumlr natumlformatdin unittli +0 +l +2
T4

pecaiet /." Scrie exercifiile, apoi, completeaz5 rezultatele corespunz5toare.
+4 +5 27
-{

-3

4

pecaiet, 2. Copiaza fiecare tabel apoicomplet€azA.
a)
a

27 l7 28 29 18

c)

a

0

2

4

6

a+30

ol

30 24 2A 29 I4

a-10 3 . Care sunt rezultatele? 22+ 27+ 18+ I 2 *3

!tr

UL

trD
NT

ntr

1+ 18

trtr
EN
275

4

trtr
28_ .7

4+ 25

ntr

23+ 5 142

ilr

13+ 5 19_ 3

231
276

m

264

n184 -ntr

tr-n trn

trtr

nn

29I

nn

i6 5

prima datii 23 m de sarmd, iar a doua 4. Pentruun gard,s-aucumpbrat oarainci 6 m. C6!imetri desirmi s-aucrunpdrat a douaoari? cu 3 mai pulin. a sddit14flori, iar Robert 5. Andreea Cateflo a sSditRobert?

" Cerinl€lede la I la I 1 suDtpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumitlu.

23

6. Noteazi in ,,cisu[i"unul din semnele = sau*, astfel incatsAoblii propqzitiiadevirate: a ) 1 7 + 2 1 19 b)24+ 3129 c)23+212+23 3 + l6 !19 2 t 26[36 2 3+ 6 ] 4 + 2 3 . Z Iiiadevarate: a) 1 7+2 1 1 4+4

Scrie ln ,,c5sup" unuldin semnele < sau>, astfel incatsA obfiipropozi_ b) 26+3[23+ 6 c) 29-g]2g-20

16+2fi17+2
L

26-6D26-20

27+1,a22- t.
c )e - 2 2 = 5 f-74 = 4

AIIi numirul necunoscut: a )a +4 =2 7 b) 19-c = I0 2 +b =2 9 19-d=9

9. Calculeaz! in doui moduri, dupi modelrrl demaijos: 17-13+2J =17-5= 1 2 sau 17-3_2=14_2=12 a)2 9 - (4 +3 ) b) 19-(2+6) c)28-(t +4) 26-( 1+2 1 19-(4+1) 27-(2+3\. /0. Existiun numAr natunl pecare scidem dace-l din 2?sbobfinem 13? //. Existi un numir naturaldin cares6 scidemnumirul 4 si obti_ ;i nem23?

3, Adtmarea unui numdtnatural fonnatdinzeci $i uniteticu un numdr natunl format dinzeci dintr-un numfunatunl 6i unitili, ScAderea format dinzeci unitlti a unui nun er natwalformatdinzecisi uniteti ii
+Il 12 -1 1 -12 +12 +13 +14 +i 5 +16

pecaiet /.' Scrie exerciliile, apoi, completeaze rezultatele coresDunzdtoar

29

-13 -14 -15 -16

Cerintelede Ia I la | 5 sunrpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumirru.

24

. Preluluneicirti a fost28 lei.afli cel alt num5r.9 17+ 1. 4. $tiindci suma a doui numere este 28 gi unul din numere este11.iar descdzutul este29.8 . 7. Citi leii-aumairhmas? 9. SliindcAdiferenfa a doudnumere este15.il. $iiind ci diferenta a doul numere este11.iar scdzatorul esie12.2 . Calculeazi: a)i6+1 2 . iar a doua zi cu 11paginimaiputin.1+ trn 13 tr! r2 -E nn I1 --1 5 + Itr 1i -3.af15 scizatorul.2. Diana a citit dintr-ocarte 24 depagini.afli descazutul. paginia Cat€ citita doua zi? 8. Cabia cumparato cartein valoarede l4 lei. 6. 5. Din cei 29 lei pe careii avea.8 16+ 12-20 b)I7 + 12.mictorarea" . intr-ozi. pretului Catcostd cartea dupA cu tl lei? . Afli rezultatele: 16+ 2813* nD ntr ntr l6+ 12 !! trtr 29t4 29_ 11 tt + 27IJ n-n ntr 1l + 18 14+ 14 15+ Dtr 2815 ntr tr! 1J 12+ 16 -trtr ntr 16+ L4 2712 24- 1.20 c)29-11-10 2 9 .

$tefan a straf|s 15kg demaculaturi. S-au cumpirat 5 m dep6nzd albl . 26 . un cte a )20+ 8 b) 15+3 c ) 13 + 1 4 d) 10+ 8-3 27-20 27-4 27 .7 25-r3 16 + 3 12+ 6-3. Cerinielede ia I 1a6 suln prop. a =14 a .1 c)25+ 3=?+18 2+20=?+12.1 6= 1 3 arIS =27 c)m=29-17 n=27-1I p=28-fz.rsc de d-nrdViorel-ceorge Dumitru. Care este nurnErul necunoscut? a ) i2 +6 =1 6 +? b)?+12= 4+1 4 1 3 +6 = 0+/ ? + 26=29. -lJ'!i numerele necunoscute: a)a -1 4 =1 5 b)29-14 = a a -1 5 =I2 28.19. Calculeazi a ) 1 2 +1 4 b ) 2 6 . Cate kilograme derogiisuntin cele doui lSzi? 1i.1 4 1 5 +1 3 25-t2 28-15 1 6 +1 2 27-73 28-.lnaltacu 5 kg maimult.1 1 c ) 2 8 . d) 29-17 29-18 29. intr-o ladi sunt12kgroqii. | | . Citeprobleme a rezolvat Robert? /2. Cdte hilograme demaculaturd austrans copiii. Ma a cu 1l kg maimult. iar Robert cu 1Zprobleme maiputin. Tibi a rezolvat ir vacanli29 de probleme.i 3 m dep6nzb colorati.1 4 20-10a5 27. in total? /.16.16 proba prin adunare Dlectueaz5 sau scddere.5. /4. CatimetrideDanzi s-au cump6rat in total? ." Mi rezuitatele. 2. apoiscriein ordinecrescitoare numerele oblinute aire sib l . F .

ova. ' Cerinlelede la I la I 5 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitru.eh/. b) cu 6 unitSlimaipufindecet 29. sunt14bileroqii a)Cate bilesunt ln total ln acea cutie? b)Care dintre bilesunt maimulte si cuc6t? Calculeaztr a. c) cu 10unitdlimaimult decit18. Mi numirul care are: a) cu 7 unitetimaimult decAt 12. 27 . d) cu 20deunitdlimaipulindec6t 28. 4. 6 . apoiadaugx rezultatele: /.Sclderea gi unitlfi a unuinumtu natwal format dinunitdli dinzeci pecaiet.b 9ic atiind c[: a+ b + c =26 a+b=15 g 21.talz u a. l4&tat*a aznzn"bla*.3. Completeaz5 tabelul: m n p m+n-D 4 IO 14 m+D-n p-m-n 3 10 13 2 20 22 lntr-ocutie qi 10bilealbe.1- 2.Adunarea unuinumtrnatunlformat dinuni6li cuunnumlr dintr-un num* naturul fofinat natunlformat dinunitilfi.' Scrie exercifiile a) 5+6 b) 6+8-3 c l l 5-'I d) 9+ 2+10 7+6 7+9-5 16-8 15-10+ 7 I7-g 8+7 8+5-2 1?-10+ 8 14-7 9+9 9+2-4 16-10+ 9. dp la 0 14 3O' at Awzw'kpale odllr' 1.

Care este diferenfa dintrenumerele: 18si 7. 6.. 15. Cucateste maimare suma numerelor 9 ii 6 decat diferenfa numerelor 15si 7. C6!ianiareMaria? 4. Laurmatoarea statie au coborat 3 si auurcat8. 10. 28 . Ladiferenta numerelor 15Ei7. 9. Dacidintr-unnum5r peland10.5. /3. /2.mirit"cu 1. apoiverificS. /4. 9. 6.i 11.4 qi 8.adaugx dublullui 5 . Din cenumdrtrebuie pe10pentru sdJscldem a obfine suma numerelor7 si 8.care aresuma cifrelorsale. 179i8? 6.Sora sa.2. /0. 7.8. Care este celmaimic numir natural care trebuie adunat cu 2 penhua obtine un num5r maimare decat 10? 9. GAseste un numAr cu 9 maimicdecaL 15. Catioameni suntacum in autobuz? / /. Adunipe6 la fiecare din numerele: 7. 4. 4 si 5.apoi8. 159i9. 5. intr-unautobuz s-au urcatI celStori. 9. a) Giseqte numerele maimaricu5 deceh 6. Ionelare 7 ani. Sdseaflecelmai marenumir natural dedoui cifre.Maria.17. 8. Calculeazdi a ) 9 +a =16 b +7 =1 5 8 +c=13 b) 13-a=8 18-b=9 14-c =8 c) m-5=7 n-6=7 p-9=8. ?.8. 3. 3.12. 129i4. arecu9 animaimult. /5.3. 0 si 1. 7. Scrie numlrul 17casumb dedoit€rmeni din care unulsl fie 9.14.i 7. b) Ciseste numerele maimaricu 8 decal2. obtin8? x scad Afli numirul x. 5.

$tiindci unul din termeni 5. /. . 14+ ntr 7 trtr ntr rn ntr ntr trn 7 18+ 89 trn 26^ 8 19+ 2 atr trtr 7 27_ 8 14+ nn 8 LITJ 22.4 !! !tr 216 ntr trr 237 ntr 15+ I ntr 228 4. Cite mingidetenisavea Stefan dac6. Suma a doud numere esLe24. Cenum5roblii dac5 scazi din 23 celmaimare numdrcu so!(par). Calculeazi in scris: 14+ 13+ 17+ 98 5 6 16+ c) ?-5=9 72 -? =3 13-?=9. Adunarea unuinumdrnatural formatdinzeciti uniAti cu unnumlr natural formatdin unitlli.' Copiazx tabelele apoi completeaza numerele care lipsesc. deo singurA cifr5? 6.umdr. dupi ce-idE5 mingilui Bogdan gi maiprimeste 4. m n m+n l6 8 15 6 17 I In-n a b a+b ba 9 I 3 12 18 2.i unitiili a unuinumfunatural formatdin unititi pecaiet. are23demingi? ' Cednlelede la I la I 6 suntpropuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru.2.sE seaflecehlaltnumdr. Care este numarul necunoscut? a) 12-?= 5 b) 6=15-? ? -4 =9 8= ?-5 =7 1 6 -? ?= 1 5 .atuml format din zeci.9 3. Scdcterea dintr-un . este 7.

cu adpioare Catiflutura{icuaripioare negre seafliin insectar? 30 . merei-a datsurioarei celmai marenumbrimC6te ei. i. C6!itrandafiri i'au rimas? 17juclrii. Virgilavea jucarii Cete areVirgii in total? iar fratele ei mai pulin cu 9 /3.. intr-osali declas5 sunt25deiocud. dacii-a remas pardeo singudcifrd? lalelecu 8 mai /5. O florereasd a vandutintr-o dimineafi25 de garoafe. ial restul negre. in gridina. aj iiie lalele a vdndut? b) Cate zambile florireasa? a vandut 2 cu 10suntcu aripioare albe. Dirtle cei20 de flutura. paglnl. locurilibere au rimasdupi ceauvenitin clasi9 elevi? Cate invSlidin gridin5din carea dusdoamnei //. Larisaciterte 27 de paginidintr-ocarte. 12. pu'. pagini Cate citefte fratele Larisei? /4. Care este num[rultotalal bxncilor confecfionate? f.irl. /6. Mihaia cules18trandafiri toare 9 trandafiri. DeCrlciuna primitgjuclrii.idin insectar.coliis-au sadit 9 molizi librazicu9 maimulti.nf zambile cu 9 maipulindecat lalelele.Z est€ 6. este 23. in gridinaqcolii? Cal copaci s-au sSdii /0.Unuldintermeni Suma a doui numere Care este cel5lalt termen? 15binci din lemngi cu 7 maipuline un parcs-auconfeclionat L Pentru din metal. aripioare albastre. Claudia avea 1Bmere.

iar Nelir9i Andrei cu 9 probleme maipulin.Cerinlele de la I la 6 sunrpropuse de d-naLeDuF LazaMatiula. iar altaarecu 3 puitorimaimulfi.5.8 2 7. CalicopiiIocuiesc in treiastfel deblocuri? /0.9 d) 8+15 9+16 25-6 25-7. probleme Cate aucompus cei4 copii. Afldrezultatele: a) 2 6 -7 b) 2 7-8 ct d) 25-6 3. Z. in total? 8. intr-o cutiesunt 8 creioane colorate. iar altacu 5 mai multemedalii. Cerintele de la 7la I t suntpropuse de d-naNiculina Bobescu. O clolc. Penhuefectuarea uneilucrdri s-aunit o echipX de 14muncitori cu una de9 muncitori.la un loc? 5. gtiind ci 7 suntgi]biori? 9.i 15. in altasuntcu 2 tnndafirimaimult. dau un numSr cupdns intre 10. Cite medalii auobfinutcele doub echipe. ? gi 9. il . intr-oglastrisunt? trandafiri. lntr-unbloccu 4 etaje locuiesc cdte 3 copiila fiecare etaj. 2.6 are11puigori. in total? 6.l-' Efectueazai a) 1 6 +9 1 4 +7 b) 12+8 16+8 28-9 c) l8+6 1 2+ 9 2 7. Dintrenumerele: peacelea 1. alege care. adunate cu 8.ifel. La un concurs sportiv o echipb a obtinut7 medalii. C6te creioane suntin 3 cutii de acela. Catipuiforinu suntgdlbiori." Ninati Flodnau compus lmpreuni18probleme. C6!itrandafirisuntin celedoudglashe.3. ' Caf muncitoriareechipa obfinutd? 4. dactr din fiecare s-auscos cate3 creioane? '.

maimici decat Peste lui 15ani. Acum3 aniaveam cinciani. 2' . 4. Din neatenlie a spart3 dintreelefi i-aul6mas 17ouA. ( ennrel< de la l2 la l5 rull propuse de d-naFlorica Tamaf. a mdncat !i i-aur5mas Cate bomboane a mancat Dan? 15 b5iefi. peste Catianivoi avea 2 ani? intre 20 $i 27. La o competitie sportiv./ /. Scrienum5rul26 cao suml de doi termeni. scxzitorul este Care este diferenta? unul scriscu doui cifre. Danavea o pungicu 28 debomboane. CAte oui a cumpirat Alina? I-a datprietenului s5u13bom/3. boane. Peste doul luni Cigel vaimplini8 ani. gi el cateva 10bomboane.Mic$oreaz5" suma numerelor 14qi 8 cu celmaimic numdrnatunl de doui cifrepare distincte." Alinaa cumpdrat oui. cel5lalt cu o cifri. Afl5valoarea lui a din egaliutile: 14-a+6=19 a-5+6=12 . Clseite toate variantele. -r. ..iar 2.ttiind cAeaeste catianivaimplinisora Gigel cu un an? /2. Descizutul estecel mai marenumir imparcuprins par celmaimic numar scris cu douS cifre. decat la acea competitie? Caticoncurenti au participat /5. Z""L*r*(t) autor d-naSilviaObreja /. adici cu 5 mai mulli /4.au participat fetele.

Dupi ce primul a parcurs lg metri. DescSzutul este 24. (2) autor:d-naElenaZavate Duamcu 7 biscuilimaiputindecat fine. Cata costat cadoul? Eual/larp /. tribuit cu 6lei. 2. Ceitrei copiiai uneifamiliiau cumpirat primul copila con_ un cadou. 3. Cate cifresuntnecesare pentru numerotarea uneicerli depoezii de 16 pagini? euaf*atn (3) autor:d-naMihaela Moraru /. intr-uncrang sunt1?stejari fi cu g maiputinibrazi. Care este celalalt termen? 33 .iarsuma este 25. Ladiferenla numerelor 28$i 18.a mairimaslntreei o distantide3 m.adauga suma numerelor 14ti 3. . Untermen este 17. Cili copaci suntin cr6ng? g. iar al treilea cu 15 lei mai putindecat primii doi la un loc. DacA tu minanci un biscuil clli biscuili o s5_mi dai ca si avemacelaqi numir? 2. 4.iar scizbtorul este Care este diferenfa? 5.5. Celungime avea drumul? 3. iar al doilea cu 9 metrimaipulin.Mirefte" suma numerelor 15.. al doilea copilcu 8 lei mai mult.i 10cu suma numerelor 3 9i l. Doi copiialergau unul sprealtul.

Calculeaz5:l a )2 4 +a =27. 6.c = 1 1 .aflA defiecare felarebunicul.I c) 29-20 29-14. c l2 9 . curciii ra!e. Bunicul arein curte26dega$te. Z. EfectueazSurmAtoareleaduniri: a ) 1 2 +16 b) 3+24 c) 18+11 1 2 +77 5+14 10+17 1 2 +15 1+18 20+ 4 2. b) b-20=7. 4. la inceput. in total? 34 .i l? bilealbe. Dintr-oclasd de20 de elevi au plecat.2 0 . qi 15kg pere.5 28-20-6.iar curciii ralesunt14. Calculeazi: 8 +1 +2 0 6 + \2 0+2 ) 29. Tata a cumpbrat 15kg mere Cat€ kilograme defructe a cumpirat.8 b) 28-20 27-72 -1. Afl5rezultatele: a) 28. intr-ocutie sunt2 bilenegre mici. iar celelalte mari. din care 3 suntmici. 10+15+4 (23+4)-22 22-21 26-23 27-14 d) 1 1+ 1 1 12+12 1 3 +1 3 . in pauzi5 elevi. a) Cdte bilealbe marisuntin cutie? b) CAte bilemici suntin cutie? c) Cate bilesuntin totalin cutie? 5. d) 27-(10+4\ (28-251+24. 26-20-4 2 7. Cdlielevi au rimasin clasS? Zwhtuu'(4) autor rel. apoi cu4 maimulti.6. pdsiri cate StiindcAgaitegi curcisunt20.George Dumitru : Vio /.

.2 0 .OR IIATURATE DE1A O LA IOO |.20+10 5 0+ 40-30 2 0+ 20-L0 a 40 30 t 0 a+20 b )1 0 + 3 0 .b= 10.?epvatz ov.dr& 1..7 0 ) -b = 0 .I0). W auetuloo aafeate ottte.l ." Calculeaz5: a) ( 20+ 50) .1 2 0 + 3 0 )= 70 (5 0 + 2 0 )+ 6 =90 b) 30+b=60 50-b=30 50+r=80 70.tY. Care este num5rul necunoscut? b) (80.a = 4 0 ( 9 0 . ADUIAREA $t SCADEREA IIIIIIEREI. 4.A = g O c )Z\ +f_l t25+45= 1 0 0 .2 0 50+(30-20) 90-40+30 80-20+40 50 70 c) 20+30-50+40 9 0. Afl6 numdrul necunoscut: a ) a+ 20= 5 0 a. 2. 4daaanu. 5.30= 3 0 r) a. b) 18+3 2 + l. Completeazdtabelele: b 30 5 U 60 50 90-b 10 3.10 6 0.Adunarea numerelor natunleformate din zeci Siscdderea /. Cerinlel€de la I Ia 5 suntpropuse de d-nul Viorel-Georg€Dumihu. astfel ca li A numere relatiile sI fieadevdrate: a)3 6 -2 6 +fl +A =100.20= 7 0 a+ 50=10 0 a. Ae aa O b lOO.3 0 + 1 0 50+10-20+30 100-80*10+40. u oedzta. C[seite in loculE formate numaidin zeci.

Completeazd. Adunarea unuinumdrnatunl fomat din zecicu un numdrnatural tormatdin unitiifi. 36 .3 30+3086?-7.2. Scdderca dintrun numdrnaturalformatrlin zeci azecilor SiunitAlia unittlilor sau /.'calculeazi: a) 7 0 + 4 b) 80+ ? 3 +1 0 6+90 50+ 2 2+40 50+ 6 4+20 2. 90+ _7 9370+ 7 trtr D! tn tr! trn nn nil trn 20+ 93 6460 4 30 + trn nn 72270 8787807903 93* ntr nu 42408 58- 54- 72- tr! trtr trtr trtr DT ntr pecaiet. Completeazd cu semnele <. = sau> astfel incategalit6file si fie adevSrate: a ) 2 0 + 4 1 2 2-2 b)36-6!20+2 0 c) 67-60[10+9 7 +5 0 [8 7 -7 30+7[63. Cucat este mai maresuma numerelor 80 si g decdt diferenla numerelor 64$i 60? ' Corinlclede la I la I 5 sunt Fopuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru.? 5 7= 5 0 + ? 7 5 = ?+ 7 A .fiecare 3. Calculeazi: 40+ 5 0+ 53 80+ 4 c ) 90+ 2 4+80 30+ 5 1+90 10+ I d)94=90+t 83= 3+. tabei: Termen 20 50 4 9 Termen 8 2 60 70 Sumi Termen 81 8 1 35 35 Termen 1 80 5 30 Diferenta 4. 5.

c = b . globuri galbene Cate s-au cumpdrat? /4.b. Gisette numbrul cug maimic decitsuma numerelor 20. 15.b= c _20. Dincenumarhebuie pe7 pentru s5-lscidem a obtine suma numerelor 50si 2? 7. persoane participd CAte la concursul sportiv? 8. ' Cerintelede la I la I2 suntpropusede d-nul Vior€l-CeorgeDumitru.' Calculeazd a\ 4 3 +4 7 2 +7 6 3 +5 b) 92+? 37+I 81+5 c) 8+3 1 7 +4 2 6+5 4 dl 46+2 54+3 67+2. intr-o livad5 sunt20 de meri.i numirul 10. /0. 4 b pi c.i unit$i a unui numdr naturalformat din unitlti l. Afl5suma numerelor a = 8i b = a + 70. Afli numhrul cu 8 maimare decat diferenta numerelor 5? $i ?. / /. Cal(uleazd diferenta dintrecel mai mic numir de doul cifrecareare cifraunitililor cea maimare . 7 blieii . 37 . C6tipomisuntdefiecare felin livadi? 3.i 2 profesori.i periIapn loc. /2.Lao intrecere participl40 sportivd defete.6. cgi ddinegalititile: a =5 0 + fi .iar galbene cu3 maipufin. Mivalorileluia.cu 6 mai multi peri.iar pruni cu 4 mai pulinidecat me .70.c = 4+ Q d + 6 = 2 6 . Pentru cumpirat 73degloburiroqii.30. 9. Afli diferenfadintre cel mai marenum6r de doui cifre careare cifra unititilor cea maimici diferitd dezero li numirul 90. Adunarea unuinumdr natural format din zeci si tnitdti cu un numdr natural format din unit\ti. dacS: pomuldeCdciuns-au /3. Sciderea dintrun numdr naturalformat din zeci.40 fi g.

4.3+ I 22+ Q +4 7+31 +1 c) 0+2+97 42+5+ 2 6+0+81. a) 98-4 b) 98-5 98 _ 6 87-6 97-6 77-6 c) 89-6 79-7 69-8 d) 89-4 73-2 68-5. Un elevare24 detimbre. Efectueazii a )6 5 .N7 _ b) 3 'r3 4I 38 *2 95 93 .5 + 3 76-2-50 36+3-20 5.c) 52 66 83 94 c D/ b . fcolii.in clas5 Catib5ieti au rimasin clasS? 6. la un loc.* + *9 89- 53+ 6.iar al treilea cu 8 timbremai pufin caprimiidoi.in altulcu4 vitemaiputin. Daci3 fetegi 2 biieti au plecat in curtea au rdmas tot atatea fetecatbiieli. Inlocuiegte a) 34+ *62 x9 9 *6 'n 2 4. 7+ 2 44- 7 *+ 4 .2. AAe rczultatele. intr-ungrajdsunt39devite. CAte tirnbre areal treilea elev? *: 9. Cate kilognmeaucules in total? Z. grajd? Cate vitesuntin al doilea B. Mihiifi cu 7 kg maiputin. CompleteazX fiecare iabel: a) a a+3 .+5 22 6 1 83 92 2 9 7 5 39-c b)96.+ 8 4 37 . Oana a cules 27kg fructedepidure. j. altul 5 timbre. intr-o clas6 sunt25 de elevi.

e de d-nulViorel-Ceorge Durn'ru. Stiindcd termeniiunei scbderi sunt 76 .1 0 88-3 0 .aflddiferenla celordoi termeni.Scldereadintr-un numer natural format din zeciti unitlli a unui nwndr natural format din zeci /. in primazi a rezolvat 3 probleprobleme. 4. Cerinklcde ld I la l2 cuntpropu.afl5suma acestor termeni.' Calculeaza: a) 3 6 +4 0 b) 2 0 +4 3 3 9 +5 0 43+30 20+73 8l +10 c) 20 + 3 3 44 + 5 0 60 + 2 1 dJ 24+50 40+51 39t50.afld al doilea numir.1 0 . 6. Ma num6rul cu4 maimare decat suma numerelor: 5 qi30. al doilea este 30. $tiindcI suma a dou5 numere este 93 li unul din numere este 20. me.i ?0. Adunarea unui numlr natural format din zeci Si unitdli cu un numdr natural format din zeci.10.1 ii 60. Maria arede rezolvat 39 de probleme. AflS a)6 8 .3 0 . /2.2 0 7 9 .i 20. rezultatul: 2. 5.2 .4 .3 gi90.iar a doua zi 5 probleme C6te maiarederezolvat Maria? / /.i 80.4 0 b) 78-10 77-50 68 -3 0 68 -2 0 76-60 c )99-2 0 . Afli suma a trei numere 4.i0 .iar al ttiind cdprimuleste treilea este suma dintreprimul9ial doilea. $tiindci termenii uneiadunbri sunt36gi20.4 0 87-20-40 77-4 0 . Coloreaza caseta care conline rezultatul corect: r o * a l = l 3 e T 4 8Te3l e6-40=l54T65Tt6l =156T57Tt5-l 2 0 + ? 3 = l 4eTe3T3eJ 8?-30 = [f-TXTt8l s0+4?=!66-T7?T88'l z8-50 4. 3. 1A .3 0 d )9 8 .

Scdderea dintr-un numArnatural format din zeci Ei unitlfi a unui numdr natural format din zeci $i unit^fi 1. din opririleurm5toare coboaricu cateo persoani mai mult decitla oprirea precedenLi. Carmen a avut87 detimbre. lmpreunlcu cele dou5 fiice.trn =88 -30 trtr _ntr.ausuma numerelor care reprezinti varstel€ lor egala cu 58 deani." Calculeazd: a) 3 6 +2 3 b\ 2 5 +4 2 4 3 +2 5 27+32 34+24 26+33 c) 8 1+ 1 1 73+12 65+13 dl Z2+11 83+14 Zb+12. 9. /2. Afltr numerele care lipsesc: a )2Q + 58+[ ! + [ E = 3 8+ i 0 + ! ! _40b) 78 . Mama. intr-otabdriau plecat20 debiiefi 9i fetecu21 maimult. La primaoprirecoboari o periar Ia fiecare soand. Formuleazd tntrebarea. intr-un autobuz seafl545 depersoane.i unitAli. Afldvarsta fieclrei persoane. Eaa oferituneiprietene 40 detimbre. 40 . lnlocuieqte literele corespunzXtoare: 1 5+ l7 + 4894li* 4q a0 2b ab b4 55-! F X T {E[17 8Zb0 d. DupA cateopdri autobuzul segoleste stiindci nu mai urcdniciopersoanA? 5. a) Cite feteau plecat in tabiri? b) CAti copiiauplecat ln iotal? / /.iar cele doui fiiceau 22deani. 'Cerinlelede la La l0 suntpropuse de d-nulViorel-ceorge Dumitru. + E[.princifre Z. apoirezolvd /0. problema. Adtnarea unui numdr natwal fotmat din zeci ti unit\fi cu un num r natunl format din zeci.Mama cu fiicaceamareau 48 deani.ntr .

3. cumpintj. din care 3 suntmici.2. 8. Pentruun gards-aucumpirat prima dati 50 m de sfumi.adaugd suma 6. concurs. intr-o cutiesunt2 bilenegre mici 5i 17bilealbe. $tefan probleme a rezolTabelul demaijos ne ajutl sA afl5mcate vbrideprobleme.42li 10. Md rezultalele: a) 9 6 . iarseara cu3 I rnaiputin Catilituidelapte s-au consumat dimineata ii seara? 5. a douaoartr inci 34 m. Dinsuma gi CStilinau organizat de rezolun concurs Cristina. Nicoleta. la o cantinis-au consumat dimineata 45I delrLpte. nurnerelor 84qi 71.4 ? 75-23 86. Ladiferenfa diferenta numerelor 97!i 25. iarcel€lalte mari.scade Z. numerelor 32. daclpentruacelgardsunt Cili metri des6rmimaitrebuie in total96 m desarma? necesari numerelor 13. vatfiecare si celoca ocuoat la acest participantilor Numele NicoletaCristina Stefan Latalln 10 11 31 i0 Luni l0 20 Marti 10 20 t4 11 Miercuri l2 10 16 22 Joi 20 20 t2 20 Vineri TOTAL dintre zilele au rezolvat copiiiluni?Dar !n fiecare a) Cite probleme urmltoare? probleme ln celecincizile? Darfiecare dina rezolvat Nicoleta b) Cdte tre ceilal[i copii? clasamentul concursului? c) Care este Ziua 4T .15 76=13 c) 89.2 4 d) 64-11 75 -12 86-13.i 46. a)C6te bilealbe marisuntin cutie? b) Cate bilemiii suntin cutie? c) Cate bilesuntin total1ncutie? 4.2 3 b ) 83.61 7 9 -4 3 86-14 97.20.

Scade din suma numerelor 63si 25. d\ 44. d)63. lntr-ooglad5 sunt45 deglini ti curcicu 23maiputine.9. 0 69.din care 13aufostt5iali.ror sumi a este: a) 40. 42 . b) 99li 45.\rli: A-doui numere €gale a c5ror sumb este: a) 24i b) 26. intr-o livadiau fost65depruni. pislri suntin total? a) Cate gSinilor b) Cucateste maimare numArul decdt al curcilor? 'Cerinlcled€ la 1 la 6 suntpropuse de d-nulViorel-Oeorge Dunilru. d) 50qi 3.5 72 + 6 98 . c) 829i30. c) 28. d) 40+ 7 47_ ? 80+ 7 42-40. d) 88. 2. 3. ft 48.6 c) 52 ti 7.trei numere egale a ciror sumd este: a)3 3 .adaugb diferenla numerelor 29li 18.diferenfa numerelor 479i 23. 6. B. e) 46. .Afl[ diferenta numerelor: a) 83ti 21. pentru Caliprunitrebuie s[ seplanteze cain livadis5fie 98depruni? /.4fl5suma numerelor: a)34 ti 32. c )39.* Calculeazll a) 3 2 +4 3 b) 7 5 -4 3 2 6 +1 3 8 9 -4 5 52+40 92-40 72+10 76-20 c) 32 + 5 37 . Lasuma numerelor 24ii 32. B. 4. e )6 6 .patrunumere egale cf. b ) 36. b\ 44: c) 84. A. d) 48li 8. Adunisuma numerelor 721i27.cu diferenla numerelor 76ti 45. b) 43qi 20. 5. C. /0.

43!i 22. M-am la un numdr.Cifrazecilorprimuluinumir este egal5cu cifraunitSlilor celuide-al doilea numir. Dac5ladun cu 17si apoicu 31. Scrie doud numere formate dinzeci$i unitili: a) a cbror sumi este 76.i 37.35fi 34. a) Care suntcele doui numere? b) Care este diferenla acestora? gandit 2.52$i 13. Firi a calcula. d) a ciror diferentd este maimici decat 40. (t ) autor:d-naDaniela Bucuroiu 1. Calculeaz{l a) 2 3 +3 4 59_24 4 5 +2 3 86_24 b) 46+20 83_50 25+30 87* 10 cl 52+ ? 39_4 Z2+7 98_6 d) 50+8 77_7 77_70 36_6. in total? Zualrn/p' (2) autori:d-naLetilia Lunguti d-naMariaC\mdraru /. Suma a doui numere naturale este60. li cu25maimulte. Afldnumerele necunoscute: a) ?+3 6 =8 9 b) ?+32=89 ?-24 =3 5 ?+33=99 =2 5 86 . pereche subliniazi fiecare a cirei sumi crezicAeste mai mare decat prin calcul. perechile 3.adici4. 4. 5. 60. 2.ZunLuap. Mirela arein gr5dind 11gladiole panselule. gandit? Lacenumfum-am 43 . Scrie denumere: 22. b) a clrof diferen!5 este 34. C6te flori areMirela. daca ai subliniat corect.49ii 10.obtin100.Verificiapoi.? ?_56=23 c ) ?+ 1 2 = 4 2 ?-46=12 43+?=87. c)a c5ror sumi este maimare decdt 70.

Care este suma numerelor 569i9. iar trandafi catnumArul degaroafe si frezii. 2. Dinsuma numerelor 57.Unuldin numere este 5. 8. t4fuaat*a. Totalul a doui numere este 61. Pentruun buchets-aupregitit 15 garoafe.3 gi7. Z.4! 9i5. afli suma lor.scade diferenla numerelor 165i8. Doitermeni sunt89gi 3. Suma a doue numere este 54. trebuia si fiealcdtuit din garoafe.3.8 b )? = 6 7 + 7 ! =ozr t=JV+ t c ) 8+ ?= 2 4 /+t=bJ ?=66-8 ?=48-9 ?= 4+49 ?= 8+36 ?+5=82 9+?=68 d)93-?= 8 ?-8=48 6 E.trandafiri $tiindcAbuchetul si lalele.749iZ? Dar suma? 4.la un loc. frezii cu 4 mai multe.afli celilaltnumir.Unuldin numere este ?.46qi8. 44 .83qi7. Afll numdrul necunoscut: a)?= 84. Ce numtrr oblii? 5.' Calc:uleaz||l a) 86+8 b ) 83+9 85+8 ?l + I 39+3 10+t c) 84-7 7 1 -8 34-5 d) 84+6 62+9 83-7 7 4.? = 7 7-9=47.t* l.8 5 6 *9 Z. frezii. at h:tap ecaaeud.7 9i57. 6.aflI celilaltnum6r. Care este diferenta numerelor: 48ti g. afli nurnlrul delaleledin buchet. in total 80 deflori. az aaAeta u4ttrattn't eatualz di b O la I O0. ' Cerintelede la I la I 5 sunrpmpuseale d-nul Viorel-George DumitrL. Adunarea unuinumlrnatunlfotmat dinzeci ti uniAficuunnumdr natunlfonnat dinurittfl Sclderea dintu-un numdr natunlformat dinnci Siuniugia unuinun$r natwal format dinuni$fi l. 9 qi63? Dar diferen{a? 3.

Scizdtorul este 7. cu20 maipulinidecat dafirialbi9i trandafiri plantat ln total? s-au Catitrandafiri pentru 25 debaloane. numere este11. Diferenta a doua numere este 49.i bunicul a planlat /4.cu 3 maimulti tnn37 detrandafi. a adus Tiberiu? a) CAte baioane impreunx? au adus b) Cate baloane unui numdr natural format din zecigi unitlfi cu un numlr 2. Andreea maimulte. /0. Pentruun albumcu ilustrate din strlinitate. iar Tiberiu cu 5 serbare a adus la qcoala /5. Mirunaa coleclionat 26 deve/3.i unitdti. Restul scideriia doud este 59. / /.i unitAli a unui numir natural fonnat din zeci gi unitdli l .iai al doilea ttiind ci primulnumAr este cu9 maimare. Scederca format din zeci . 'C alcu l e a zS: b)43+29 a)3 2 -2 9 26+35 58+2 3 4 7 +3 7 54+ 19 63+18 56 +2 8 c )49+2 6 58+2 7 49+3 8 57+4 3 d )5 9 * 2 3 69+24 79+11 5i + 19. AJli suma a dou. Diferenta a doua numere este 29. ' Cerintelede la I la 10 stmtpropusede d-nul Viorel-CeorgeDumitru. Aflddescizutul. din tad. Afli scAzStorul. intr-o serd galbeni ceialbi.iar descdzutul este 32. Adunarea dintr-un numLr natunl natural format din zeci .Sciztrtorul este 6. deridin lari gi cu 4 maimultev€deri ilustraliiarein total? Cate ro$ii.numere 9. 45 . Afl5descizutul. /2.

48 (64. Mariaare25 de creioane colorate.47)+ 35 b) (46+ 46). AJld ce numxrsepoate aduna cu 32. zy Qenuct. CAte nucii-aumair6mas? 9. Cate cirli areChiriac? 7.Care este rezultatul? at52-23 b)65_ 19 6 3 . El i-a datfratelui s5u2Zli prietenuiuj siu ^d. Md patrusolutiiposibile! 46 4. impreuni. . Scrie dou5 numere a cAror sumi €ste cupinsl intreS0li g0.2 8 54 .3 8 65 . 43 91-54 65. Completeazi cercurile in inlerior cunumerete +5 1 +78 d) '73 . Soraei ii oferi inc5 1g..4 8 76 .34 82. 6. Mircicia awt 94 de nuci.Chiriac arecu 1g maiputine decat au ceidoi copii.5 8 i. Efecfueazd: a) (76. Mircea are63 de c5rfi.66.2 4 74-25 8 5 -2 6 75-29 85-39 95-49 c )43 .19.astfel inc6tsuma sdfie mai mare dec6t 36Eimaimici decdt 42.Mirela arecu 34 mai pufine.38)+27 + 371-26 137 {66 t9) + 48 (48+48)-39 ( 8 3 -3 8 ) +22 (39 + 39). nzitoare: 45 -39 C6te creioane colorate ii maitrebuie casi aibi 52? 5.

iar a doua29 de lucr5ri. b)9 + 2 2+ 1 4 +1 + 8 +37+6+3. DouS nu au fost a executat 32 de lucriri.si obfiiun numir maimare de dou[ cifre. d) 18la 42. Cate lucrari aufostpremiale? 36 exist5. Scade dedouS cifrecare arecifraunititilor 3.CalculeazS: a)23 +1 5 +3 7 16+1 4 +2 8 b)33+28+39 28+ 5+58 c)22+15+34+ I 36+26+17+17. mir natural 6 . "' S cri e : ca o sumdde doi natural dedoui cifreidentice a) celmai mic numAr termenl. grupand 2./0. I-aumairimasdecitit 26 deghicitori. AflAcatenumere peoricare decit36. grupx grupe Prima deelevi au participat la un concundedesene. dedoi dedoui cifreparecao diferenlx b) celmai marenum6rnatural termeni. 7. aduni dintreelecu 14. Ciite Ehicitori seaflb in carte? /. c)24 +1 7 +6 +13. Calculeazl termenii: a)1 +2 +3 +4 +5 + 15+16+17+18+19 . J.celmai mic nudin cel mai marenumir natural 5. c) 56la 20. a)2L la 42. astfel incat.. 'Cerinl€lede la 1 Ia 5 suntpropuse d€d-nulViorcl-Ceorge Dumitru. Finel a citit ieri 34 deghicitodilustrate dintr-ocarte!i azicu 19mai putine. " Cerintelede la 6 la I 3 suntpropus€ de d-naMarianaGarbea.daci natural€ mai mici decdt 4. 4? .Dintreacestea premiate 15lucriri. Numdridrn3 in 3 dela: b) 90la 75.

l. Cate nuciarefiecare? | 7.iar acesta cu 9 maimultedecat Florentina.b + a = 50. cu cet este mai maresurB numerelorde doui cifreidentice mai mici dec5t 40.t Compari rezultatele exercitiilor folosind semnele <. 12. 9. iar acesta va avea 18nuci. cu 19 maimulti suntmesteceni. 48 .c . t5. trd.vecinilor" de doud cifrediferite. Afll :a =? . /3. /0. Cuc6teste gl $i 43 decat maimarcdiferenfa numerelor numarul 3g? /6. apoicadiferentia doudnumere. lntr-o livad sunt 54 de meri. Daci Irina ii dAMariei15 nuci. lntr-un parcs-auplantat 90 de copaci. Adaugi la suma numirului30 celmaimic numdrnatural .va rdm6ne cu 21. / /. a cules 26 deciuperci. 32+ t9l9o-42.ceea cei-nseamni cu g mai putin decat numirulperilorgi cu 18maimult decat gutuilor.c =?.b = 49. fafi de cel maimic numdrformatdin zeci unitxli.b=?. 59+23[83-?. $tiindci Florentina afl6 clte ciuperci a cules Mihai. /8. Sedl: a + 9 = 27. Din aceglia 2l sunt tei. Cenumbr ai oblinut? . numarul peri CaF $i caligutuisuntin livadi? ' C€rinl€lede la 14 la 23 sunrpropuse de d-naMihaetaBoscom€a.. iar brazirestul.' Mihai a culescu lZ ciuperci mai pulinedecet Andrei. Scrienumfuul25 casumi. inlocuiegte stelulele cu cifrepotriute: *7 +2* = 45i *3-2* = 37. Din carenum& trebuie sI scidem 14pentrua obtine un numdrcu 24 maimare decAt 17? 19.cu citua ti unitililor 9. > sau=: Z7+ 14152-6. Catibrazi plantaf? s-au t4.

87. Cenumarobtinem m5rului2l? 8 bilealbe Dacd s-armai adiuga 2/. rogiisuntcu 6 maimultedecitcele ar fi 25.(34+ 48). 92. l * ++4-l 9=64: x3*1r. (98. buniciide ziuaei' 4. intr-o cutiesuntbilealbe$i bilero$ii." 6 =9 1 .3+4 " .vecinilof' daca sc5dem 20.57.'+/=94. albe. iar estecel mai mic numir irnparcuprins 23. c -15=6 6 .d =. numdr este celmaimare schzdtorul diferenla? este Care Zualaaoz (l ) Moraru autor:d-naMihaela L Qalculeazl: (36 + 27) + 15. Descizutul parscris cu o cifr5.Reconstituie" .. Afli numirul necunoscut: 26+b=73t a+ 1 8 =4 2 . unul scriscu douS numdrul 45 ca o sumddedoi termeni. demaijos: operatiite 3. toate variantele. CSse$te intre 40 9i 45.Bilele acestea bilesuntin total? Cate cifre.Mara a contribuit Cornel primiilaun Ioc. 2. 22. Ceitrei copiidintr-ofamilieau cumpiratun cadou cu 8lei.. 91.34) . Scrie celdlalt cu o cifri. iar Ina cu 13lei maiputindecat cu t7 lei. cadoul? Catilei a costat 49 .nunumlrul 14 din suma. .

6.vecinilor. 2.. Suma a doui numere este 20. Laristumatulnumirului42. Daciar maiavea 5 timbrenu ar incipea in clasor. apoiinc51Zpagini. J..eaahat@ (2) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /.vecinii'. Raluca a citit 25 depaginidintr-ocarte. Afl5diferenfa dintrecel mai marenumerpar de doui cifte cel mai fi mare numir impardeo cifri.Daci sescade 4 din fiecare. Afli sumaa trei numere consecutive gtiindci cel mai mic dintreele este 16 . Paulare63 timbre.adund g4gi 62. Mariaare 34 de timbre. pagini Cate arecartea? Z. Care suntnumerele? J. Cate mbreaufetele in total? 2.DaciAnaar rnaiavea 5 timbre. suma .Miclor€azx'. depxiind astfel cu 4 paginijumitatea ci4ii. 5. ar rdmlnelocurilibere in clasor.u4l//a"e (3) autor:d-naLucicaZahariea /. numlrului1Zii risturnatul numtrrului21. Decate paulpentru timbremaiarenevoie a_si completa clasorul? 50 .. iar dacd ar maiavea 3 timbre.' numirului14cu 19. .atuncieaar avea cu 7 timbremaiputine decat Maria.unul dintre numere devine 9. Afli suma dintre. diferenta numerelor 4.

al doilea pescari aupescuilprimul35depegti.s-auvindut 14 kg mere. Cete kilograme defructeerauin magazin? . Afl5valoarea 2 0-b=ai 39-a =2 7 i b+32=d .cu 3 kg mai putine 4. 5. s-aconstatat o iar prunecat cantitatea de mere.tl lei. in prima. Alinsi lonutau impreun. suntcu 15kg maimultdecat ultima ladi? kilogmme suntin fiecare Cate 5l .se 40. DupA ce la un magazin pere. clasor? fimbreau fostin fiecafe Cate doua hzi sunt52 kg. in total? aupescuit Calipesti litere: fiecarei 4. Dintr-unnumir sescade . 3. Cate al treilea 12pe9ti.i pere. cXs-avdndut cantitate defructeegalS cu cea r5mas5. lntr-unco! suntcu 2l demere gutui..apoirezultatul numerelor suma /. d=?. Patru primii primiidoi. suntdatecate sunt70 detimbre Dupi cedin fiecare clasoare 5.iar al patrulea cu 38maipulin dgcat cu 36maipulinidecdt trei.r ar avea 32lei. intr-unul I5 timbre. ln douS rimin 21. cu 389i oblinem mire$te" numarul dat? Care este pere.Daca Alin i-ar da lui lonut 14 lei. atunci acesLa Cifi lei arefiecare? gu4ha'& l4l Atdelean autor:d-naCorina-Mirela 43 $i 25. maiputine decat mere sunt31? dacb fructesuntin totalin co$.iarin in primele o. suntcu 3 care maimulledecat 2. in trei lazisunt89 kg ciip$uni.

l-am. r _ia E. iarcerbul 30ani.3 8 = D+ 8 . C6!ibdieli. In cenumlr m-am gAndit? 3. M-am la un numdr.et estemai maresumanumerelor impare cuprinse lntre 36 gi 40 decat suma numerelor pare cuprinse intre35. lntr-o clasisunt25 deelevi..iepurele 10ani. Daciar maiveni3 fete. Sumaultimelordout numere este 69.o veverig Zani. .i cate fetesuntin clasa? gt4&arp . Scrie semnul <. 39+ 24 [63: i9 +lzls6 : -66 : . StabileQte: Cucdttrdie5te maimult ursulfati decerb? Darfati deiepure? Dd fala deveveritS? Cuc6ttrdiegte maimult vulpea fafi deveverili? Darfati deiepure? eudta p (51 autor: d-na Emilia Andrci /. oompleteaza. 2. AflA cele trei numere. 4. 8 4 _ 1 AT t r P .micsorat. .cu dublul lui 40 ti amobtinut celmaimic numir impardedouE cifrediferite. . [+43=93-20. > sau= l7 +3 8 !9 4 : 95_19 72-tr=55_18. Cu c..poate Z 0 vulpe trli 20ani. (6) autor:d-naMita Jarda 72.iar celde-al doilea numir este cu 5 maimic decat pdmulnullrxr..i 39? gandit 2. 2 5 +3 8 =5 0+!. Sumaa trei numere naturale este9g.ursul 50am.numlrul bdiefilor ar fi egal cu numerul fetelor.

sdseaflecate lale suntin curte. Tata decitmeri. a plantat 28 depruni.i sepunin al treilea gule!.culi!5 de1 leuavea Andrei? 2.cu 9 maiputinimeri. 5. Suma a doudnumere este celmai marenumlr formatdin doudcifre. ln trei cogulele suntou5.$tiindci sunt29 degiini.Mireqte" diferenta numerelor ?6si47cu r5sturnatul numarului 84. Andreiavea in pusculiti20 debancnote de 5 lei !i de 1 leu. Din primulcogule! seiau5 oui 9i sepunin al doilea coqule!.iar al treilea este succesorul numirului34.. . . Care suntnumerele dedoui cifrecare au cifraunititilor 4. iar restulrate. Care este suma celor trei termeni? 8. Cate bancnot€ la inceput in pu. Acurn arein pusculiF I bancnote decete 5 lci.iar pericu 2 maimulti 9.. Untermen al adunarii este 27.al doilea este cu 18maimic. Afl5numlrul necunoscut: (38 + 2 6 )+a =9 1 b-37=74-49 (18+36)-c=18 4.3. iar unuldintreeleeste 47. in primul cotuletriman 31 de oui. Cate oui eraula inceput in fiecare cogule!? 53 . planteze CAlicaigi trebuie sE tatapentru a avea in total73depomi? ta4lsane (71 autor: d-naStela Chiritescu . in acest fel..El a scos din pusculiF 4 bancnote de 1 leu 5i a pus2 bancnote de 5lei. Care es[e celilalt numir? Z. Semai iau3 oui din primulcogulef co. ln curtea buniciisunt52dep5siri.i suma cifrelormaimicadecet 8? 3. 14ge$te.Micsoreaz5" suma numerelor 57si 28 cudiferenla lor. iar in celelalte doul sunt cate 28Jeou5. 6.

in clasa a II-a cu5 maipulini.Din sum5 scad ZS. Pe32 il aduncu 66. Catetimbre aveafiecare? Zu4l4a'@ (8) autor:d-nulLucian Stan /. Cenumir trebuie scdzut din 100pentrua obfine cel maimarenumdr impar cuprins intre 60$i80? 5. Dinele.rezultatul il aduncu 40. Catmaiaredecitit Irinapentru a termina cartea. ivlarian.aflE suma numerelor a gi b. in clasa I sunl24 deelevi. 20suntcuilustrafii. Olguta depeValea si cu24mai multe din!ara. 2g kg degogosari gi cu 19kgmaimultevinete glas. Cate vederi areOlguta in album? 4.10oui degascd oua .iar in clasa a III-acu 7 maimulli dec6t in clasa a ll-a. in coqul buniciisunt30 deouaderat5. Cdte oui suntin cosul bunicii? pecare 2. intr-oscoald sunt98deelevi.i tot atatea degaina cate suntderafl si degdsci la un loc. Cartea o citegte Irinaareg8depagini. Cerestvoiobfine? 5. varulmeu. $tiindci numirul a este cu 2?maimare decdt 18. dacla citit 62? prahovei areintr-unalbum 32devederi -t.4.a dusla piatd 24 kg deardei gras. Cdte kilograme depette a pescujt acea echip!? d. 6. Andrei ii dl lonelei 4 timbre.apoi scad 62. o echipidepescpri a prins32 kg decrap. cu 13maimult caras pi 24kg maipulinbiban decdt caras. decat ardei Cate kilograme delegume a dusMarian la piati pentru vanzare? 54 . incdtfiecare areacum64d€timbre.iar numbrul b cu 29 maimare decet 17. C6!ielevi suntin clasa a lV-a? Z in urmauneiziledepescuit.

. . 8ee... -_l .. 201. 329: 111. sit. dintrenumerele: cifn unitililor la fiecare 4. T___l . i f _]502.. 453. 586. 876. Qairca u az:ttova auno*lo't de b IOO b I AA0 patru sutedouizeci'. dintrenumerele: la fiecare tncercrriegte cifrasutelor 103. HUNEREIE DE rA r00 LA | 0c0 1.. 902. Subliniazi 333. 226..Tl. 300... 826.4ee.. 401.1 . 276.. 6ee. ... pentru urmdtoarele numere: cifrazecilor 2. 2se. 456.. 786.casu!ele" intre1009i 1 000: 111. 210.. patruzecii cu cifre: /.. 783. 702' ' n 711'"' n' 8oo' Cerinlelede la 1 1aI 3 suntpropusede d"nul Vior€l-C€orgeDumitru. 999. [--__l . f-*. 523. 110... te lO0 b I O0O. f___l.t"tts*la's a*tale dz... J' .Scxie $se sute noudsutenouezeci o sutdoptzecii noudsutetaptezeci. . 90i.. 134. j. Care cupfinse naturale liberedin .[-___l zoo.. . 302. 6oi.. u. 856.-l. 506.. 0? arecifrazecilor numir detIei cifrecare este celmaimare 6. [f....1--__l.IIATI'RAIE V. . 506.... 610..]o'tnaxp. sgs.. roz..a.. T-1. Completeazi .. fl. 30r.. 479. Scriecel mai mic numfude trei cifrecareare cifrasutelor zecilor 9. [-J ..irul numerelor 7. cinci sutetreizect. 888. 783. Subliniaz5 136.... 810. l=]. 303.. . Srr. f-__l.T--. i--].. [-_-J .. 4 9i cifr"a 5.410. .. 102.. 933. r---' 801. 107. 400..

.. Scrie numerele naturale detrei cifrecare ausuma cifrelor 6. a)2..708. 21A... .. . Determind toatenumerele natunle de trei cifre. 707. 00. d)70 07 : '2 07 . 220. b) suntinainte de702. Copiazi fiecare tabel apoicompleteazS: a) a n+ I 425 426 427 299 ? b) a 499 ? ? a+1 801 1 500 599 /0. . 7a4.2 ii 3.. 0 06 .. .2 qi 7.. Scrie: a) celmaimic numir natural care sepoate scriecutrei cifrediferite. 324.. b) maiapropiate de710dec6t de700.... . CompleteazS fiecare sir cu urmitoarele potrivite: doui numere a) 320.cifrele. .2 qi4.j b| 200..0 Fi7i b) 3.... .... impare pecaiet. . Determintr pare numerele naturale detrei cifrecare au cifrasutelor Z Si cifrazecilor cu 2 maimicl dec6t cifrasutelor. /3.. ... .i. Dintreacestea... . Subliniazi in fiecare cazcu rogunumerele cu sof (pare) li cu verde numerele (ftri so!). 702.. . scrienumercle: a) maiapropiate de700dec6t de710. t2.... 4 0 . b) celmaimarenumhr scris cu trei cifre. 7$...706.... . /4. . 9. Sedaunumerele: 701... d) 3. / /. 322.folosind o singuri dati. /5.. c)4 0 05 . .i 709. Scrie trei numere consecutive care: a) urmeazi dupi 499.8. 705.. c) 1..

124.Folosegte unuldin semnele: >. Afli c6tenumere naturale mai mari decat 100gi mai mici decat 151.crtcifrazecilor 7. Scrie in ordine descrescatoare numerele natunlemaimici decat 500ii maimaridecit490.i 222: c ) 8 7 6 . Afli toatenumerele naturale detrei cifremaimaridecAt 400. numere natunledetrei cifreexisti. 139. iar cifraunitdtiloreste7?Care estecel mai mic numdr dintreele? Darcelmaimare? pareexistx.scrise cu cifue difedte. 176.i cifraunitililor 8. ond. i30.' Fienumerele: 136.Cerinlelede la I la I 0 suntpropusede d-nul Viorel-ceorge Dumitru.220. Compari numerele demaijos. /0.oqar"a.aat terq/oL dalznale a n{elOOb lOO0 /.stiindcl fiecare 9. Determind celmaimare Care este celmaimic numer detrci cifrediferite? 6. i7 8 ? 3. Cate dintreelenu arecifrecaresI serepete. l Oisi 1 1 0: 6 202.2. <. 5. 4. sind semnul b) Noteaza in ordine crescltoare numerele naturale maimaridecat 520 si rnai micidecat 548. semnul 8. Scrie celmaimic numir detrei cifre. Z. 57 . gi celmd mic numlr detrei cifre.i31 . care au cifrazecilor 7 . =: a\3441f443 b)436na36 c)503[530 d)1sen1e9 526J625 123a124 499 506 fl499 E 560.folo<. ? 6 8 6 .i 189. a)Care numireste celmaimic? b)Care numlreste celmaimare? 2. . Ao*+arrat en el. a) Scriein ordine numerele crescaloare naturale de la 300la 327. Foloselte >. Care este celmaimare numbr dintrenumerele: a) ll1.

zeciEiunitili la care: identicicu cifraunitiljlor fi are3 zeci.' Scriecu cifre trei sute. 8 sutesi 4 unitd(i. a) ciftasutelor este cifta sutelorpi are7 unitifi.707.cisuF" numerele date: a) q. Fienumerele:435. 3 unitili. 500gi 707. semnul 100.36 dezeci " Cerinlelede Ia 1 la 8 suntp. " Cerintelede la 9 la I 3 suntpropuse de d-naMihaelaBos€omea. td . a) Subliniazi este denumirul 440.'l Scrie fase sute.folosind numerclet -3. din: numai cu cifrenumerele formate 9. b) Incercuiegte numlrul care este celmaiaproape formatedin trei cifre identicecu num5rulcu 1 mai Z Comparinumerele pe toatein mic decatcel alcituit din 10 sute. noud sute i tapte zeci. 8.. in ordine descrescitoare numerelc 83. 770. Scriein . 6.285.apoi ordoneazile crescator acela$i sir. cinci sutetakprezece2. optsutepaisprezece. o suti doudzeci. trei sute ti opt unitip. b) cifra zecilorestecu 2 mai marcdecat c) cifrasutelorestecu 3 mai mici dec6t cifrazecilorii are8 unitAfl. /.patru sutetaptezeciti doi.i77. Scriein ordinecrescitoare <. ComparinumErul333 cu fiecaredintre numereleformatedin sute. 4. numirul care celmaiapropiat denumirul430.opus€de d-nul Vior€lceorge Dumitru.7 s. Unnumdrdetrei cifrepoate avea cifrasutelor0? 777. Noteazd decele naturale caresunt cel mai apropiate 5. 1199 b) e) 432 c) 707 201 8?0 5is 4:i2pi438.

c) detrei cifrecare au cifrasutelor cu 2 9i a unititilor 7. . .. 8 2 0 . /3.0. 381. Scrie numerele: a)pare cuprinse intre97gi 115. Completeazd fiecare lir cuurmitoriitrei termeni: a)4 9 7 . Determind toatenumerele cuprinse intre 300.. Scrie tortenumerele naturale deLrei cifre.4 9 8 . c )2. Aflii deforma aaa si pecele impare deformab2b. Sedau cifrele:7. 8 3 0 . Scrie celmaimare .0... / /. 797..i celmaimic numlr detrei cifredifefite. .. pare numerele 5. 5639i 849. 2. . Ciseite in loculliterelor toatecifrele care facadevirate expresiile: 467<46a 823> 8b9. tu*l4at?e (2) autor:d-naFloricaTdmal /..vaL&oP' (l ) autor:d-naMihaela Moraru /. Scrie 6 numere natunleconsecutive 278. . . 59 ../0. .i 200careau cifrazecilor si unitSlilor 8.7 35. Care este celmaimare numlrcare sepoate scrie cutrei dintreaceste cifre? Darcelmaimic? Z. iar cifrazecilor maimic5. i c)7 2 5 .7 3 0 .7ti4 i b) 1. b)543 .. 5 4 I .9 qi5.. .. /2. puse 4. b) impare maimaridecdt 2289i maimici decdt 240..2.. 5 4 2 .4 9 9..5qi8. . folosind o singurA dat6 ciFrele: a)3 . ..... Compari numerele urmatoare cu rastumatele lor: 127.tiind cAultimulnumlr este 3.. .. n2 = m. . d)840 .i 9 .

?499i 235. b) cifrauniufilor. Noteazi toate numerele detrei cifrecare: a)aucifra sutelor 3. . pentrufiecare Scrie numir. Sedaunumerele: 521. apoicel mai marenumlr folosind. c) Descompune fiecare numfuobtinut in sute. dintrecarecel mai mic sl fie 698. ar Ciitecifresefolosesc pentruscrierea numerelor de la 250pani Ia 300? b) CAte cifresefolosesc din fiecare fel? 60 . Scrietrei numere naturale consecutive.4 9i 0. c) cifrazecilor.502. folosind o singu rd i a ta cifr e le:0.5s i g. a) Determini toatenumerele de trei cifrecepot fi formate.l '".205 si 525. 876. celmaiapropiat num6rformatnumaidin sute." 't * 8 2 l F 4. ?. 4. ea&4ane (3) autor:d-naElenaSimionicd /: Scrie: a) cu cifre numerele: doisprezecq doudsutedoisprezecei daudsute doii b) cu litere: 52.. o singuri daLA. zecisi uni6fi. 6. Scriecel mai mic. 3. Sia unihlilor b) au cifrazecilor 9i cifraunititilor 6. Scrie trei numere naturale maimicidecit6?8.Z.25. cifrele 1. b) Ordoneazi crescAtor numerele oblinute.l = l -. . inlocuieste semnele cu cifrepentru a obtine scrieri adevdrate: isd -l . 935. pdst6nd: a) cifua sutelor. 7. 4.l 4 2l l * * *i> 1 . 5.* .

300. Stiindcdsumaa doudnumere este 900!i unul din numere este zero.2 0 0 d )9 0 0 .500100 200 100 500400 ft f: lf [f [f 4. 5. afl5al doilea num5r.30 _300 fl= 700 e) 6-E= 2 60-[.300.400 .50= 30 = =300 + 500 n 400 n _ 500 d)[ + 2= 5 l+ 2 0 = 5 0 ! +20 0 = 5 0 0 c )E= z . M[ numlrulnecunoscut. /lda."a. 2.Adunaru numerelor nafitrale formate din sute Sisclderea l. 6t . ' Cerintelede Ia 1 la I 2 suntpropus€de d-nul Viorel-CeorgeDumitnr.5= 3 E= 40+ 50 E.500 .7 0 0 600 900 400 800 .aa:wa. 3.300 .500 b) 7 0 0 .ln fiecar€ caz: a ) [ = 4+ 5 b )tr.400 .3 0 0 c ) 4 0 0 . W Ow&& fzore arltlo 1.A O1A I OOO | .s ff= 70. Calculeaz{: 100+ 200+ 400+ ?00300 lio 400 400 300.100 . aenaeian u*aalz do b O Le I O00.20 600 -[ = 200.v!.' Calculeazui a) 200+ 300 b) 400 + 500 300+ 600 100 + 300 200+ 400 300+ 400 c) 700 + 200 600 + 200 500 + 200 d) 100 + 100 200+ 200 300+ 300. ADITHAREA HUHEREL0R $! SSADEREA HAIURA[E DEI.u .o. Afl5 rezr"tltatele: a) 8 00.400 .400 ?00 900 300 600 .dd.

Cdte rochiiaulucrain total? z. intr-o scoala s-auprezentat la un concurs de desen 400de lucriri. >. 400kg deroiii ii 100kg depltrunjel.200 300+ 200! ?00+ 200.i unifrfi. | 2" llrlia a scosde la bancd intr-o zi sumade 300 lei.9 c) 300+ 40 40 0 + 9 570-70 803. iar a douazi cu pufin.'Calculeazl: a) 100+ 20 2 0 0 +6 330. O fermi zootehnicd are 800de vaci.. Scrie in locul.7 b) 200+ 30 300+ 7 440 . 62 .40 509. Depeun lot s-au recoilat intr-o zi 300kg decartofi.30 407 .cisufelor" unuldintres€mnele: <. / /. prezentat lucrdris-au Cdte in a doua scoal6? 8.Daci 200 din elesuntalbe. Adunarca unui numAr nahJralformatdin sutecu un numdr nafural format din zeci .3 d) 400+ 70 500+ 8 830* 30 901_ 1. b) SLabileste dublul numarului 500. =. Muncitoarele unei sectii de croitorieau avut de lucrat 200 de rochii. Scdderea dinfu-un numdr naturalformat din *te gi zecl a zecilornu dintr-un numlr natural format din sute giunit:6li a unitt$lor l. a)MX numlrul cu 300maimare decat 400. Eleau lucrat cu 100derochiimainlult.6. a)200+ 600[ 100+ 700 b) 400+ 500[ 600+ 300 300+ 500! 700. c)MI numirul cu 500maimic decit900. iar la alt concurs cu 100delucrfuimaipufin. i00leimai lei i-aurxmas CAti luliei la bancidacia avutdepusf. suma de900lei? 2.cite suntdealtaculoare? /0. Cdte kilograme deproduse s-au recoltat in totalin acea zi? 9. Cerintelede la I la 5 suntpropuse de d-nul Viorei-ceorgeDumitsu.

'Ca)c|leaz6: a )1 30+2 b )5 3 0 + 7 140+ 7 890+1 3 26-6 858-8 856 939 -6 -I c ) 8 5 0 +2 790+1 ?33_3 _2 642 d)?30+ 1 530+9 856_6 _7.. $ zecicu un numdr natufalformatdin unitllfi...r.0._ 5*. 63 .1 L r-r--r rr Lr SOE_ 5 I . 200+ .200+ 750 200+ 830730 r_______.1 !_ __. li cu2 maiputine a)Cete raleavtrzut eaIafermi? pis[Ii b)Cate avizutln total? 3. MA rezultatele: 200 + 9 0 0 + 5 802 0480 5 8 0 5 7 0 9 805- 100+ 500+ 670. Sc\derea dintr-unnumdt natural fotmat din sutc. Luiza av6zut Iao fermb 202 rate. 309_ 500+ 20 8 0 0 + 7 30* 130 30?.*_ 306209 430 9*0 800 *00 **0 g6{te 5.Adunarea unuinumtr natural fomat din sute. DeterminA numirulnecunoscut: a )3 00+n=320 b ) ! .2. 937 ( ennlele de la I la E suntpropuse ded-nulViorel-C€orge Dumirru..r_ *3.zecigi unit\fi a unit\filor l. Completeazd cifrele lips' Verificl proba pdnaduna_ efectuand resau scidere. 970-70 E pecaiet 4.**+ .5 0 = S 0 0 c\ l+ 2 Q= 2 2 0 909-!=900 J+ 7 = 707 l+ 7 = 2 0 7 7 03-3= ! 4?0_70= = E.

intr-ociruF setransporti DacIla descircat sepierd5 kg deglau.catekilo$amedegrauau rimas? in lunaurmis-audatin folosinti 530deapartamente. intr-o localitate toarecu 7 apartamente mai mult. noi s-audatin folosinti a doualun5? Cate apartamente intr-o zi 127de persoane. Cate nucisuntin cele doui cosuri? . s-au vindutin acea zi? Cite baloane 745kg degrau.5 = 5 5 0 .7 f]. au rimassi fie recoltei.proba: 2. birbali gi 6. 4.2=850 fl. birbatii' DacA 8 Z La o intrepdnderede transporturiauto sunt 348 d€ camioane. cetecamioane din eleau fosttrimisela strangerea in altescopuri? folosite B. ro.f l: 450 = e 3 0 ! . apoi efectueazd a) l) + 7 =1 4 7 b ) E + 9 = 1 2 9 c) E+ 7 = 7 7 7 +n= 888 450+D=453 880 250 +A =25 7 4s 6 832 fl=830 6 6 6 .cu 9. AflX numdrul necunoscrit. lntr-uncossunt300denuci.ii gi 9 dejucirii s-au vandut intr-ozi 370debaloane 3.fI= 6 6 0 .in altulsuntmaimulte. La o policliniciau fostconsultate femei. 5. daci s-au dat 27 de consultatiip€ntru Cite femeiau fost consultate. Laun magazin baloane albe.

2. crizanteme cu 30 maimult decat garoafe trandafiri. Formuleazd intrebarea.90 706+ 50 956.30. 4.30 307+ 40 927-20 d) 301+ 60 799.4.70 c) 702+ 50 839. cu 100maipufindec6t crizanteme. d) Restul scideriia doud gZ2. ScAderea dintbun nui* *ii tirit dinsute. Mtmarea unuinumlr nafunlformat din sute. numere este 40. b) Calculeaz6 c6tfac302plus50. apoirezolvd ' Cerintelcd€ la 1 la 4 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitnr. Afl5descezutul.10 200+ 300+ Z0 576 . problema. Md rezultatele: a) 100+ 101+ 20 138 .30 b) 300+ 300+ 70 _40 _ 40 583 200r 500+ 30 _ 20_30 856 c) 200+ 200+ 90 851_30_ 20 300+ 600+ 40 _ro _20. Scdzitorul este 40.50.20.imiz$i cuunnundr '-' natural format dinnci. 65 .rie s-au adus 203firedetrandafiri. qi uni$fi azecilor zeci l.40 b) 403+ 40 526-20 107 + 90 372.Descizutul este afli sctrzilorul. c) Difeienta a douE numere este 306. Lao florf. a) Suma a doui numere este l3g. Unuldin termeni este 30.' Calcsleazl: a) 107+ 20 13 8 _ 30 509+ 30 246. 732 3. Af15 celdlalt termen.

5. zeciSiunit$i a unuinumlr formatdin zeci. numdrul 29cu300 sicu I0. CalculeazA apoi spune care este adevdrata falsi (F). (A)ii care pecaiet. a)Adunii b) Adun5 numirul 8 la celmaimicnumir natunl formatdin sute. 4. iar I suntgutui? fiecare 5. zeci gi unititi cu cifrazecilor 8. propozitie 2.i unitili /. Cafipomisuntin livadldacS 120suntcireti.i unitdfi. b6 .37 200+ 79 600+ 33 539 .Sclderea dintr-unnumdrnatural formatdin sute. cu36maimaredec^t800 b) Numdrulcu 49 mai mic decit 649este609 . c) Scade numSrul 7 din celmaimarenumdrnatural alcbtuit din sute. d) Numdrul cu30maimic decitl38este 108. apoiscade 39. Completeazi tabel: Termen 300 500 43 Termen 36 400 89 600 TOTAL D) Descizut 507 527 839 700 Sclzitor 7 27 39 400 REST ' Cerinlelede la I la 5 $nt propuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. a)Numdrul este 836. cl Numdrulcu 30 maimaredec^t108esteI83. -1. Adunarea unuinumdrnatural formatdin sutecu un numernatunl formatdin zeci. zecigi unidfi cu cifraunititilor 7.cu 20 maipulin suntcaiii.99 200+ 45 427-27.39 852-52 c) 100+ 75 972 -72 200+ 34 782-82 d) 100+ 99 999 ." Care suntrezultatele? a)400+ 36 b) 500+ 24 456 -56 837 .

6. ' Csrinlelede Ia I la 5 suntpropuse d9 d-nul Viorcl-CeorgeDumibu.6.123 678. La un concert au participat 758detineri.din care scdzind 201seobline restul maimic decdt 3.zeci g uniElfi /. Calculeazd: al 955.dintrecare 200au fostmuncitori.224 b) 876.200. Sclderea dintr-un numdr nafural tormat din sute.'Calculeazi: a) 534+245 389.456 468. AflE rezultatele: 32I698 435 210 205 300 508 - 303 r35 205 342 E lttl 3.80.134studenli.6 986 . bl care scizute din 564daurestmaimare decat 561. 4.233 956-1 0 0 .I35 c) 132+ 132 234+ 234 321+ 321 4tI + 4I1 _ 435 d) 856.irestulelevi.100 .223 777-t00-134 786. _ 508 _ 856 2.432 789. Afldtoate numerele naturale: a) car€ adunate cu 723daumaiputindecat 728. 67 . zeci $i unitiiti cu un numer natunl format din sute. Munarea unui nuntr nafunl fomat din jute.134 g4g_ 612 *3p2 ?SS 888_ 444. zeci si uni6ti.400. CaF auparticipat elevi la acel concert? 5.143 123+ 234 756-234 b) 456. ' u!. zecisi uni$ti a unui numdr format din sute.

+D. autor:d-naDianaMicu /. " V/' D 5.I n tiecare caz: a) ? =8 3 6 4 b) ?-856-323 ? =4 5 9 . ?83sau523. posibile. .+ C. AB= 101 m.fiind a) Scrie toate numerele naturale care seobfindin . c6nd selnlo.c6nd decit5. b) Aflbnumerele. DE= 105 m. SZ8 ti fS.. Afldlungimea B fieciruitraseu: a)A+B-+C. Calculeazd: a)200+ 300 b) 231+ 324+ 143 c) 200+ 103+ 325+ 210 500 .t.5*. BC= 12? m. Ma lungimea unui drumcare areformafigurii aliturate.*.2 3 ?=888_555 ?=7 5 6 .2 1 ? =999_444 c)859_24=? 381-80=? _ 7 =? 507 2.x"iste maimare AnB 4.*.. c )A -+ B . 6B . .. cu toate cifrele b) Calculeazd 999-5?. C D= 1 0 1 6'94-tO t. Untnseuturisticareforma figuriialiturate.daunumerele 228..' l|fla rezultatul. a) Stabilegie numerele care seob1in. 385. b)A -. perand. 888. stiindcd laturilesunt eEale si au lungimea t l" " del0l m fiecare. sciz6nd numdrul ?5din: 575. cifraunitltilor.200 210+325+103 2 + lL L + 5 2+ 2 ! 3 325+ 461 2+ 40+300 100+220+333+202 796 234 213+ 52+ 111 24+50I+11!+222. E -r D . .5*"este un numir natural scris cu doub cifr€. " Cerintelede la I la 5 sunt propuse de d-nul Viorel-ceo$e Dumirru. care adunate cu 23... 3. Zualm..w... cuiette. 275.

intr-o cutiesunt 105bile albemici. c) ln total.i scdderea /.aflbcdte a)albe. ). 69 . eu t zco@'pz4roo 4lt.oad O e@| 000. b) mici.in cutie. uqmodon aafurrala d. Afu*anra.$ialtebile. C6tec6rli areacurn in bibliotecS? 5.2. a cumpirat in acest an 50 de cirfi rom6$colarul neiti si 10in limbistraine. bilesunt: $tiindc6in cutienu exist.321de bile albemad gi 403bile negre mici. Care este lungimea totalia drumului parcurs? E 110 4. Calculeazb:: 432+ 210+ 12t 325 101+ 200 501+ 111 Z+ 22 1+ 10 4QL__l - 505 103 222 3 222 20 1oo 11 t_l E 2oo 202 lo1 111 tl 3. Adunarea numerelor naturale formate numai din sute . Mircicia parcurs dusqi intorsun drumde230m. ln biblioteca unui scolar seaflau anultrecuti02 ca4i romanesti si 25 deci4i in limbi strdine. CalculeazS: a) 2 + 8 b) 3+ 7 20 + 8 0 30+ 70 200+ 800 300+ 700 c) 1+ I 10+ 9 0 100 + 900 d) 4+ 6 40+ 60 400+ 600. 2. u odfeJed.

8 c ) 1 0 . cJ 791_ 23g _324 8g2 _ 667.CalculeazS: a)2 i8 +3 4 5 434+ 2I9 533+ 338 2.. 991 428+ 226 200 139+ 138 300 IEEE- 'Ccrinlelede la I la 5 sunt propuse de d-nulViorel-ceorge Dumirru. Catielevi declasa a III-aexistiin cele doud gcoli? 4. 114+ 235+ 129 125 t40 100 b)445+3i 9 256+ 329 452+ 419 _ 122 b) 484 595_226 _ 328 696 452+ r25 I i8 353+ 114 118 c)524+ 29 463+ 218 526+ 249. Siscdderea zeci unit4i cilnd peste tuecerea ordin se face ti la ontinul unitdtilor /.70 1 000. Afli rezultatele: a) 353.500 1 000_ 800 * 1 000 900 I 000 .245 _229 472 _ 228 581 i.7 100* 50 100_ 80 100_ 90 100 .2. intr-unparc plantat s-au 300depanselule li cu 200maimultelalele.5 b) j 0. C6te flori s-au plantat parc? in acel 5. intr-o .coali invatA in clasele a Ilta 200de elevi.O altb9coal5 arein clasele a III-acu 100deelevi maimult. Eaa cumpirat o bicicletide 400lei qi un joc de 1 00lei.700. Cesuml i-arimasIlenei? 2. Calculeazd. 70 . Adunarea numerelornaturaleformatedin sute. 3. -.\tlirezultatele: a ) l 0 . Ileana avea 1 000lei.9 d ) 1 0 .

' Calculeazzl a) 184 + 192 273+ 475 384+ 583 e) 576.182 684. intreei aurbmas pasi.392 565. gcolii 2.463 8t7 .r40 729.4.cateste descizutul? ' b) Diferenfa a doui numere este 382.683 714. Peun raftdin biblioteca sunt291dec6rti. Doi copiimergeau unul sprecelilalt.-T.570 926. 7l . iar celSlalt 236depagi.cit este scizitorul? 'Ccrillele de la I la 5 suntpropuse ded-nulViorel-George Dumitru.582.-T. DacA desc5zutul este 934.zeci pesteordin sefaceIa ordinul zecilor ti unitdli cind tuecerea |.483 d) 196 + 192 283+ 283 375+273 h) 636. Adunarea Siscidereanumerelornafuraleformatedin sute. tiTtTt'l* TfF2 fel= ff-fl + f.693 c) 164 + 164 272+272 384+ 384 g) 513.iar pealtulcu 193mai mult. raft? a) C6te c5rlisuntpeal doilea pe b) Cate ci4i sunt cele doui rafturi. 129de Cdfipagi aufostla inceput intreceidoicopii? 3.372 604-322 706.380 b) 293+ 295 384+ 485 472+ 475 0 813.--l z J lo ++ riTtT-l -T-r-] fT-ft* T[fl= t=rn 5. astfel incdtsXobtiirezultate corecte atatDe orizontali cat!i pevertical5. a) Diferenta Daciscdzitorul este 392. Completeaz5 spafiile libere.DupA ce unul a parcurs 522de pasi. 3. in total? a doui numere este 156.

DacA sctzatorul este 392. intr-o zi activitili distractive: lgl de copiis-au dusla circ. a) Diferenta a doui numere este 156. Si sclderea zecisi uni_ Uli cSndtrecerea Wte ordin sefaceIa orclinut cilor fi at unititilor l. .100la teatru. Toti copiii unei fcoli au organizat.389 b) 628+ 192 53?+ 288 M8 + 487 566+ 366 c) 63?t 185 548+ 383 356+ 359 164+ 646 d) 429 + 192 63?_ 159 _ 168 45? 826+ 292. in total? 6.' Calculeazei a)439+ 198 637. Adunarea numerelornatuale formatedin sute.50la concert. proba: apoiefeclueazX *7*+ ***+ 2*8+ ZgO+ 6*4+ *5* **. DacE descizutul este 934.439 387+ 28? 824. Ce! copii erau in acea $coal6? 5. lnlocuieste stelufele cucifre. *6*+ 3*4 g42 2.4. iar t3l au rtrmas peterenul desport. intr-o tabari s-auorganizatcu toli copiii activitEtidistractive: 163de copiis-audusla teatru.iar 165au rxmas la biblio_ tec5. C6!icopiierauin acea tab5lb. 100la concert. 50 la cor.c6teste descazutul? b) Diferenla a doue num€re este 382.* *7* 268 587 g24 gn 622 7*? 896 3. CompleteazStabelele: Termen 251 116 475 342 a) Termen 369 287 389 458 TOTAL Descizut822 783 674 543 b) ScdzXtor 184 299 186 155 REST (ennFlc de la I ta 5 suntprop$e ded_nul V iorel-Ceorge Dumitru. cAteste scizitorul? 4.

Cenumir tr€buie 48? fel. c) maimaridecit538.i un stiloucu 99 lei. apoiadunile cu 189. CaFlei vaavea fiecare copil? Ilinca Sandu Crina Alex 344ldi 471lei 531lei 621lei toate numerele: 5.constaucAmai are de citit inc6 i89 de pagini. douazi cu 2? de palini mai pugin. %rrafailn r' /. a) suma al doilea. Ei castigd la un concurs fiecare cate179lei.i b) diferenta primelor qi suma doui numere ultimelor dou6 dintr€suma c) diferenta numere. Unghiozdan daciun penar costi2? lei? Catilei costighiozdanul o carte cu 145lei ceqi-acumptuat debani. pagini arecartea? Cate dintre137. Dupl cea citit in primazi 151depagini.i din 792pentru a obtine suma si scSdem 3. CalculeazS: lor. Sedau numerele:542. Unelevareo cartedecitit. a) cuprinse apoiadunile cu numirul 198.de bani inscrise 4. dintreprimulnumir s. apoiscade din fiecare numlrul199. 3 penare deacelasi costicu 87lei maimult decat 4. Patrucopii au sumele in tabelul alAturat. darcelmult egale cu 541. b) celpufinegale cu 6849i celmult egale cu 688. Calilei a avut? 73 . Unelev ci are dela bunica lui 390lei li constatS .maiprimegte 900lei. a 2.Dupe a avuto sumA 5. 135!i246. Scrie intr€794fi 799.

$i c.Din acestea 124sunt cu flori. .. lntr-untrenerau429dec5letori. cu 2Z mai multesuntcu animale. iar y este 16? .t. La ce numir trebuie sXadundiferenta numerelor 321li 120pentrua obtine suma 508? <:E' Z ceualllArLe (l / t /.. Untermen al adunarii este 3?. panl la 400suntcufluturi. dacial doilea termen este cu g mai mare caprimul? 4.la Boscomea. Care este suma celordoul numere. Care esle numarulnatulaixdaciyeste un numArnaturalcu Z6mai mic decat x. c este cu 63maimare dec6t b. 2. \ autor:d_na LenulaBerbosu /. Si seaflenumirul natunl a. Etiind ci suntindeplinite in acelasi timp condiliile.1 . .masnemancate 226ghinde alune. Mihaicolectioneaza timbre. din care au r. 8. . . Laprimastalie au coborat 6?decIlI_ torisi auurcat 39. a este cu18 maimic decat d. Cate timbrecu fluturia colectionat Mihai? 10.iaral doilea este cu 103 maimare. iar restul. Calicilitori suntin trendupl primastalie? 9.' Primul termen al uneiadundri este 2l?.6. Care este suma celordoui numere? Ladiferenfa numerelor 8369i 409. deste catsuma numerelor. b este127. Veverita gi-aadunat 165ghinde gi 315alune. adaugi numirul 260. . $i ghinde Cate a mancat veverita? ti alune ( enntere re tao ta l0 sunrpropuse ded-naMihaf.

.Picald" $tiindcd. ii freziisunt612. in acvariu? bol..iar 7.Pacali" $i .Pinocchio" cai. intr-o ferrnisunt945deanimale: caiii vacisunt289. 5.galalbaltriEicu 39 maipulinipeqtigori sunt58 depeqtigori 5. Lao florSrie gtiindci zambile CAte flori suntdin fiecare.Pinocchio" depagini. intr-o piduresunt961defagi.. Laun concunparticipi250deelevi.Degelica" pagini carte arefiecare afli cdte au 473depagini. 2. auimpreund $i ..oi gi vaci. iar .iar frezii qi garoafe sunt459? 798 au impreund sunttrei ci4i care 6. baiefi sunt117? fetesuntdac5 Cate 25. .stejari ii brazi.daradaug la un num5r.Pacalf' 451depagini. iar stejadi sunt855. sunt907zambile.. Mariei. Daciscad 12. in acvariu benidecat albaltri.. Ilincaareo cutiecu mirgele. ii brazii Catibrazisunt? Califagisunt? sunt? Ca[istejari frezii$i garoafe.calipeitilorir5man DacS 34din ei suntmutaliintr-un Zwlwp(2) autor:d-naCamen Ro|ca /. .cate .Caifi oi sunt?56.Degetica". ii .oblin100.. impreunisunt282. oi sunt? vaci$i cate Caticai. Mi gandesc ta cenumdrm-amgandit? Ead! 15 mitgeleAneisi 23 de mit$ele -r. 70 demdrgele? in cutieauramas m5rgele a avutdaca Cate la un loc Fagii9i stejarii 4.

la al doilea cu iZSaefifmemaimuit decat la primul. Vlddu! arecu 25 deCD-urimaimultedecat trei prieteni de_ai sei. n"ri . ln trei biblioteci suntI 000decirli.it numiirul llorilordin a treiaflorhrie.l .. Cate CD-uri areVlidul? J. Afldcete c64isuntin fiecare bibliotecx. Diferenta dintrenumbrulflorilor din celedoubflortrii eite cu 229d. Suma cdrfilor din biblioteca a doua qi a trei..tiind ci ln pdmele gddi_ doux . Latrei gr6dinite sunt205copij.care aufiecare cAte 50deCD-uri. Md cdte filmeruleaziIaal treilea post. . autori:d-naMarie_Louise lJngureanu Lucian Stan Fi d_nu! /. dec. Cate flori suntin a treiaflordrie? d. in total. Cate flori s-au plantat. LaprimulpostTVruleaz6 250defilme. respectiv 329deflori.. $tiindci sunt325. este 625decirfi.8. str seafle c6te rechizite dinfiecare felsunt.iarin ultimele doud sunt4?l decopii. 9i creioane iarcreioane gi caiete . pixuri sunt621. la trei posturi TVruleaze lntr-unan I 000defilmededesene animate. 5. in primabibliotecd suntcu 125de cA4imaiputine decat in a doua. 2?5de trandafiri. Afli c€ti copiisuntin fiecare gddiniF. iar panselule ^Intr-o cu 199maipulindecat garoafe si trandafiri la un loc. 4. 2. p) ZuaharL{._ serl s-auplantat 225degaroafe. La doui floririi s-auadus 445deflori.ln seri? . nifesunt469decopii. intr-unmag6zin g42 sunt dercchizite.

Zwlu,e,(4)
autor:d_nulLucian Stan /. O cofet.erie a primit213cornuri, cu 122maimultepachete debiscuiti, iar numdrul pachetelor deinghetatiesteegalcu num6rul cornurilor qi pa_ chetelor debiscuifi la un loc. pachete Caie deinghetati aufostaduse la cofetirie? 2. Stiindci numirul a estecu 242mai maredecat lZ1, iar b reprezinti suma numerelor 321si 212, afli surna numerelor a 9i b, 3. Dupb cevinde112kg derofii din cele 345kg,un v6nziiormaiprimegte 235kg. Cate kilograme derogiiarev5nzitorul la vinzare? 4. ,,Mareste" numErul 312cu 636, scade dinsuma 524,iar din r*t Z0Z. Cerezultat ai obfinut? 5. Unviticultora oblinut968I devin albgi rolu. Din aceftia,32g l sunt devin alb.Din cantitatea devin rolu a vandut Z3S l. Cifi litri devin roqui-aurimasviticultorului? primulvolumare2ggde pa6. Tataa cumpirato carte ln dou6 volume, gini,iar al doilea cu 76depagini mairnulte. pagini Cate au cele dou6 volume? Peo plajdsunt681depe$oane, dintrecarc236maturi,restulfiindcopii. Cate fetesuntpeplaji,dacinumerul bdietilor este cu 29 maimic decAt al maturilor? Z 8. Distanta dintredoudoras,e estede 521km. Un;ofer parcurge aceasti distan!5 in trei €tape. in prima etapd parcurge 218 km, iar in a douacu 39km maipufin. Ca kilometri vaparcurge ln a treiaetapi?

Zualilanp' (5)
/. Din celmaimarenumlr natural detrei cifrediferite scade celmaimic num;rnatural scris cu trei cifreimpare diferite, ?. Afl5sumadintre,,vecinul,, mai mic al numirului 3g0qi ,,vecinul,, mai mare al numirului459. ,3. Suma a doui numere este 6b4. Daciunul din termeni este l9Z,care este celilalttermen? 4. Mi cu cdteste maimare 723decitfiecare dintrenumerele: 135, 254ti 416. 5. Iulianarein bibiioteci 235decirli, iar Maria are419cdrli. Cucate cxrtiar€maimulteMaria decat lulian? 6. $tiind c5:a = 300, b = a- 162, i,ar c =392+ i, afli-lpec Z Sedaunumerele naturale: m = 25g, n = Z7l li p = 239. M i :.m +n ;n -p,m+n-p.

autor:d-naFloricaTAmas

4- Lao libririe s-au adus 152decirti cu povegti, ceea ceinseamni cu l1g putin mai decAt ca4iledecolorat. Cate ci4i decolorat s-au adus la librlrie? 9. La celmai mic numir par scriscu trei cifte diferiteadaugX numirul scfis cu trei cifreconsecutive cu cifrasutelor 6.
<:e

6ua,t a,p (b)

t

/. 1

autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. Diferenta a douf,nunereeste celmai mic numir natural de trei cifr€ diferite. Dac[descizutul este 5?2, cAteste scizbtorul?
78

2. Cucateste maimare suma numerelor 345gi 1g2dec6t diferenfa lor? 3. Petrisor, petrigoryi Ceorge auimpreuni 924detimbre. ii Miruna George auimpreuni670detimbre,iar ceorye 562detimbre. $iMirunaauimpreunb CAte timbrearefiecare copil?

Zual,@u, (z)
autor:d-nulDorianComan /. Cenumlr trebuie adiugatla 390pentrua putea oblinecel mai mar, numir natural detrei cifreconsecutive ? 2. Mama a mersIa magazin o cimari cu ?g lei gi o pereche li a cump5rat depantaloni pecare a datcu 67lei mairnu[. Ceresta primitdela 300lei? detrei cifre, suntintre500si 600, am ciftazecilor -r, Suntnumdrnatural maimare cu 3 dec6t cifrasutelor si cifraunit[tiloregallcu 0. Cenumir sunt? 4, Scriecel mai mic apoicel mai marenumSr de trei cifrepentrucare suma cifuelor fieciruinumdr este egal5 cu 15? plantat 5. intr-opldures-au 236puielidebradqi 145puielidefag.Dintre aceftia 23 depuietis-au uscat. C6!ipuie{i au rdmas? 6. Treicopiiau impreunl300lei.Primiidoi au impreund 202lei, iar ultimii doiau 187lei. C6!ilei arefiecare copil?

ZuaXta,w (8)
autor:d-naSmaranda Florean /. Calculeazi suma apoidiferenla numerelor: 125 234 510 9i564; 9i 600; 9i245;460 9i 167.
79

Diferenta a dou5numere este celmaimic numir parscriscu trei cifre identice. 2. J. Suma a dou6numere este 675. Afl5suma. (9) autor:d-naSmannda Florean /. 4. /. zeci!i unititi scyis cu tueicifredistincte.Unuldin termeni este cel maimic numlr format din sute. AflA scizitorul. cu 475maipuiinepungidecdt zah5r gi orezla un loc.ii Albeerau321. dacS un termen este 456. La un magazin s-auadus231 de pungicu zah5r. Desclzutul este 876. sare. putine 100mai negre. nu aufostimplicafiin activitatea turistici? J.adaugd diferenfa numerelor 462. Stabileite diferenfa. 3.iar al doilea dacS cu 9g maimic. intr-o activitate turistici suntimpiicafi 52debaieli si 4Zdefete. $i restul Cate bileeraunegre? 'Eunlmtp' (l0) autor:d-nulLaurentie pac S. Lasuma numerelor 245$i48. Afl5celilalttermen. primultermeneste465.?.fete+ibAiefi. Sedaunumerele: 216. Calicopii. iar celilaltcu 86maimare. 352$i410. pungicualimente Cate s-au adus? Zua{ilatu. cu 346 mai multe pungicu orez. intr-o tabad sunt 98 de fetegi 89 de bdiefi.i 8?. intr-o cutieerau544debilealbe. CalculeazS diferenla dintresumaultimelordoui numere si diferenta primelor doui numer€.rogiicu ti negre. ros. 2. 80 .

care din afirmaliile urmdtoareeste li adevlrat5: a)A B+BC >AC . 204m 470m. Dupd cemesori lungimile segmentelor AB. O gridin6ln formddetriunghicu laturilede300m. |on**z plano I. 4. c )A C -A B =B C . 'Cerinlele de la 1 la 5 suntpropur€de d-nul Viorel-Ceorg€Dumftru. 8l . B 5.i est€ lmprejmuiti cu gard. EIE]IEII'E IXIUITIYE DECEC]IEIRIE l. afli lungimea (perimetrul '"/\ totalda celortrei segmente figurii). . Fie4 B fi C tr€i punctecarenu seafl6pe aceeaqi dreapti. Mi lungimea acestuia.Daci AB = AC= 6 cm si BC= 11cm. Segmentele dedreapti AB.YII.ACgi BCsunta$ezate ca in figuraaldtulattr.' Spune numerele care indici triunghiuri: OA IT \ a> o \-----'l \ 7 + 8 I 10 llcm C 2.AC precizeazi BC. b)A C -B C <AB . Triunghiul /. Cdte triunghiuri sunt in desenul al6tunt? J.

DeseleazS.aflA dreptunghiului ABCD. perimetrele 5. 3cm a)Afleperimebul dreptunghiului ABCD. Dreptunghiul AC= 15cm. DreptunStiul /. BOC. cu latudle A B =C D =4 cm . pe caietun dreptunghi 4.A D =B C =3c m. 18 9iAOD gi cm 16cm. perimetrul DaciAC= BD = 10cm. I ll tt l/ t\ /l \J I A 567 2.16cm. $tiind cl AC estecu 4 cm mai mic decat afldperimetruldreptunghiului ABCD. CAte dreptunghiuri suntln desenul demaijos? B F ABCD aresegmentul dedreaptx -t. D gradati b) Foloseqte rigla ii afla lungimen segmentelor dedreapti ACgi BD.2.' Spune numerele care I indicAdreptunghiud. 4Cm X 4cm 82 . AB + BC. tdunghiudlor AOB. DOC suntin ordine: 18cm. In figura urmetoare. ' Cadnlelede la I la 5 slDt propus€de d-nul Vior€l-CeorgeDumitru.

Construie$te un pShat cu latun de6 cm.3. Fi_f_l '. c) Construielte din 24dechibrituri noui pitrate. 6. Cate pdtnte suntin fiecare desen dernaijos?Darln total? ^i-Tl fl-l. Pdtratul /.a fel incit sanu mai rt_ mentniciun pitrat. A.__.' Spune numerele careindici pltrate: OLI \. Unterenln formi depdtht cu laturadegg m trebuieinconjunt cu tlei rAnduri desirmi. 83 .azi 23 befedechibrituri cain desenul al5turat.) \Z 4 7 2. Celimetridesarmisuntnecesari? ' Cerinfelede la I la 6 suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. a) Catepbtrate pot se constuui? b) Ridicdnumai4 bet€ln a. b) Construielte din t2 chibrituri patrupitnte. Misoaridistanta dintredoutr varfuriopuse si compard cu lungimea la_ a) Construiegte din 4 chibrituri un pdtrat.

Ce spune despre lungimea acestor segmente A dedreapt6? b) Misoadsegmentele dedreapti AB. 84 .. Cepoli spune despre lungimea acestor segmente dedreapti ? c) Compadlungimea segmentelor de dreaptide la a) cu lungimea segmentelor dedreaptE dela b). Cepoti spune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Cornparh lungimea segmentului dedreaptd EF cu lungimea segmente lor dedreapti OEti OF. Compar5 lungin'rea segmentului de dreapti ABcu lungimea segmentelor dedreapti 0Aqi OB.OF. d) Misoarisegmentele dedreapti ODsi OF.lrinaspune cdC este lntreA ti B. Cepotispune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Compad lungimea segmentului dedreapH CDcu lungimea segmente lor dedreapti 0C gi OD.9()\ a) Misoarisegmentele dedreaptd 0A. pofi OE.Cristispune ci B este lntreA si C. Ce pofi spune despre lungimea acestor se!lmente dedreaptl E ? b) Misoadsegmentul dedreaptd AB.4. ' Cerinlelede la 1 la 3 suntpropusede d-nul Viorel-Ceo€e Dumirru.' Pdvelte figurilealdturate. Privegte desenul alSturat.OD.OB. c) Mdsoard segmentele dedrenpti OC9i OD.OC. . a) MSsoard segmentele de dreaptb OA. r-iilu )q .OB.CD. Cine aredreptate? s\-lc a-) '{^) \r-l 2. Rafspune cb A este lntreB li C. Cercul /.EF.

d) un con..234. lparalelipiped -\ ll |fll uul-J [] (1. e) un cuboid dreptunghic).' Spune numerele care indicj: a) un cub. b) o sfer6._-'_ . Observd corpurile demaijos. c) un cilindru.-. Y\_ ry 2..\ Q E/.)/IF / . 85 . C6te cuburilipsesc din fiecare constructie? a) ' Cerinlelede la 1 Ia 3 suntpropus€de d-oul Viorel-ceorge Dumitru..\ A F . \ \ a) C6te felearefiecare corpgeometric? b) Careesteformafiecirei fefe? 3.' t i /r.apoirispunde la lntrebiri: T--1-T ll t..----v n | / \ tt / v | | l.. jowa opatala /.2.

Scrie denumirea formei spaliale demaijos!i numele a trei obiecte care au aceasti formd. kle in formA de.... . pdtrate poli construi 2.' Completeazi: Pdtratul are. Cubulare .laturi.. Af15 sumanumerelor din interiorul dreptunghiului si diferenta numerelordin exteriorul dreptunEhiului.... CAte dreptunghiuri gi cate fiunghiud suntin desenul demaijos? 4....laturi de lungimi.. Cate cu 18betisoare? Glseste maimultevariante........... 5... ./. 326 487 802 2t4 t29 ' Cerint€lode la I la 5 suntprcpusede d-na Mihaelatsoscomea- 86 .......... Triunghiulare... 3.

. ln formi de dreptunghi.Z. Aflf. Unterenln formS dep5trat. 198m 9i 421m. gtiindc[ existio poartd Care estelungimea de 3 m (pentru magini) oameni)? 9i unade 1 m (pentru gcoliiare40 m lilime. considerdnd o . itiind ci aregi o poartide4 m. O livadi. Cetimetrides6rmb suntnecesari? Z. gU rduturile? CatmAsoarl (Deseneazi.. perimetrul terenului? Care este (Deseneazd reprezentind 10m peo.n"lrr""r. Iungimea de fotbaldin curtea fiind de 2. iar lblimea cu 87m maimici. de125m. Laturile triunghiului alatelungimea gardului.pitrificf' egal6 cu 1 m. iar conjurate de un girduf (fdrdpoartit).(l ) autor:d-oaMihaela Moraru /. gardului. gardului. trebuie lmprejmuit cu doud rdnduri desdrm5. gardului Afli lungimea ceo inconjoar5. Lalimilegrldinitelorsuntde 4 m. lungimile cu 3 m maimari. cu latun de75 m. Terenul douiori maimare.) 87 . in fata tcolii sunt doui grdtlinilecu flori.wluazz' (2) autor:d-nulLucian Stan /.lungimea 2. 0 g*dini in formddetdunghiarelaturilede324m. in4. O grddinx in formade dreptunghi cu lxtimea de 23 m gi lungimea de 54 m este inconjuratd cu gard.) arelungimea 3.in form5dedreptunghi.pitr4icdl'de caiet dematematicS.

gtiind cd latun fiecxruipitrat estede5 cm. un dreptunghicu ldlimeade 3 pltritele si lungimea dubl5.Amalia a desenat alt p6trat. Care perimetrul este patntuluidesenat deAmalia? 6.. Tata vreasdfaci un garddesarmd grbdinii de legume.stiindci poarta..pitr{el. dreptunghiului.aflapefimetrul . Deseneazd.. 88 . Calculeazd. in formd depitrat.. Catmfuoarifipcacesepune pemarginea parchetului? (Deseneaze. pe caietul de matematicd. Care dreptunghi areperimetrul maimare $i cu cat? 6. metri de s6rm6 va cumpira. Ani$oara .0) autor:d-nulLucianStan /.Nicu$or a desenat un dreptunghi cu latudlede3 m gi 5 m. arelatura de4 m. de matematicA. pedmetrul figurii aliturate.5. in fbrmd dep6trat.are3 m. contc61 m este tinand egal cu douE decaiet .) 3.p6trilele.latura fiindmailungi cu4 p5tr4ele. de 1 m. va fi clin _ -Citi scendurx? 5. cu Iatura de 18m. Adelin a desenat un pitrat cu laturade3 cm. Caticentimetri areperimetrul pdtratului desenat? 4. Unperete al casei mele. a desenat alt dreptunghi cu dimensiunile 4 cmqi 6 cm.loana a desenat un pdtratcu latura de10pitr4ele decaietdematema_ tici.reprezinti S cm. Zuatilnnp. Catmisoadcele patrucorzialeringului? 2. in formi de pi_ tlat. Considerind c"ilaturaunui . Unfing debox.

2itan'aanpa. ii-au estimat tiv 90cm. AB= CD= 14cm arelungimile 5. 100cm.' Fi€liniafranti ABCDEF. tl AB tt 89 . " Cerinfelede la I la 7 sunt Fopuse de d-nlll Vior€l-GeoryeDumitru.i Robert inAlfimile: 80 cm. Darcelmaiscund? celmaiinalt? a) Care elev este dintreinlllimea celui mai lnalt ti a celuimai b) Careestediferenla scund? lungime deaceeati 6 cm.respec2. Tibi ./\ unghiului).Yilt. ?lteoul /. Mi cat fac AB + BC + CD + DA (perimetrul dreptunghiuhri).ulEilr DE ltASUnA | . Fietriunghiul AIIXcit fac AB + AC + BC (perimetrultri. cu laturile 3. Fiep5batul Afli cet fac AB + BC + CD + DA (perimetrul pitratului). h'qrnnla'.ililimile BC= AD= 8 cm. Undreptunghi s. Andreas. Calculeaz5 lungimea totalb a segmentelor cealcituiesc liniafr6nt6. A BC DC cu latura de8 cm" 4.

i unadebaschet de900c.? 2.i 57 kg. defoibalsi devolei. Suma ..filnsrarsrrt Doi pdeteni. avea 100kp? d) Unboxer de53 kg este ._ dedreptunghiculungimeade100mliIdlimeade50m? sumalungimilor a trei budti desfoadeste de l3g m. lntr-unsac suntZ0kg defdind.iar Andrepecea debaschet. Cine este mai. Iaun loc? ' C€rinletede la t la S surr propuse de d-nul Viorel{eorge Dumitru.6. iar altulcu25 kg rnaipufin. mijtociemicd.inhe 63 kg . Avend numaiun cantar cu blateegale.2..? e) Unboxer de52kg la cecategorie este? 3. putemaflacare este bila usoarinumai printr_o cintirire? 4. Aaaauna ?n4. -' _i\tre 78 kg'i eik$ mijtocie pant * intre 57 kg 63 k$ semigrea_tntre fi 8Zig 9i 97 lgi utoard . 2. lntre ?0 kg 9i Z8kg. Cate kilognmedefrindsuntln ceidoisaci.cocoq. cocop -intre E2kg.mijlociu..lncircat... Dintretrei bilecu acela.mai pulin de52 kg.. Mihaiqi An<trei au cumparat trei mingi:una de fotbalde --l.Cdfimetrialearg6 un sportiv carsparcurge un terendesportin formtr .f4 tt e. primelor gl doud este m..i ?0 kg. La cecategorie boxeazl? c) Unboxer poate . urn este maiupara decet fiecare din_ tre celelalte. grea_ peste 97 kg.i aspect. c6ntari b) Onuare65 kg. Rispunde la intrebiri! a) Unboxer g0kg? poaie . unadevoleide300g. plihaia luatmingile Piec6nd spreteren.. La un clubsportiv deboxlntr-ovitrindsuntafiiate postere ce reprczinta categorjile greutate de la box: muscii ..greu." 595g. iar suma ultimelordoua este 73m. Afldlungimea fiecireibuceti in parte. 9A .

i seumple. AranjeMx ln ordinea cele treivase descrescitoare a capacitilii lor 6. aaulan.8 Z l l 00l +36t+7 ! t0 0 0 t . '.2 5 6 t .-25 1-34I c \1 0 0 0 ! . lntr-o ladi sunt 20 de sticleplinecu suc. O cXrimidb cdntlre$te I kg si o jumitatedecirdmidi. O canl contine un borcan de iaurt.Aceeagi canb conline maipulin lichiddec6t un pahar. Unbidonseumpledupi ceturnim in el api din 5 sticledeun litru. Decate pentru sticle este nevoie a umple un vasde2 / cu api? 4.lizisdfieaceeagi cantitate delichid? mai mult lichiddecat 5. 9t .astfel incAt in fiecare dintrecele doui. Catcantareste calamida? 3. a) CAti Iitri deapa incap intr-ogAleati? jumAt5ti b) Cate delitru deapl lncap intr-ogdleati? 3.2 3 4 ! . tatede47 l.3 8 !. &Aaaa*a /. Ai o sticli deun sfertdelitru.L \ Z t . 95 !.'Calculeazi: a) I7 I+2 5 !.fiecare fiind de un sfertde litru. C6!ilitri debenzinb erau in rezervor? ' Cerinlelede la I la 7 suntpmpusode d-rml Viorel-George Dumitru. 2. .5. C6!ilitri aregileata? Z O canistr5 conline 10I debenzind. O gbleati umple doui bidoane. puse Cate sticle deun litru delimonadd trebuie in alti ladi. . Tom doud canistre bidoane ti dou5 de5 I debenziniin rezervorul maEinii Rezervorul areo capaci. ltoul b t 100 !.

} 10 9 8 I 7 face Ce Miruna la on 8? Ce face Miruna 4 oremaitArziu? Ce face Miruna la ora18Si54minute? pentrua-tifacetoaleta Cet$mpti Uebuie Sia luamiculdejun? pAnlIascakl? Cit timpface Cetfimpdoarme ln total. a) Cate zilesuntlntr-oseptimen Darln douS sdptImani? b) Cltelunisunt ln doiani? Dar ln treiani? IaUorarul (h. b)Scrie lunile anului care auc6te 3l dezile.l blri: t0 I 7 6 I I t' . a) l0 ore+ 14ore= ?ore b)32secunde + 28secunde = ?secunde = ?minute c)24minut€ + 36minute d)2 oregi30minute = ?ore + 4 oregi30minute a)Scrie lunile anului care auclte30d€zile. UtA. a)Cate oresunt in doux zile? b)CAte minute sunt in douiore? c)Cate secunde sunt in dou6 minute? 2. Miruna? Cet mppetrcce citind? C6ttimpmdnAncl tntr-ozi? ' Cerinlele dela I la 5 suntFopuse ded-nulViorel4€orgeDumitsu.ora)! unei zilepentru Miruna Deseneazi acele ceasului. propozitiile completeazl latntrefi rtrspund€ .-.4.taateo tlt rtalaa t. 92 .

TfniAAi flaalqtane /. 93 .. 4t 12 i LaamiazA Mituna. primeste? Cerest 2.IOALE'I SOMN t' J zrh *!hl5 22h3A 24h fr 1 2 i 5. .* MircicS cumpbrlo enciclopedie de6? lei. ..E . Catilei ii mai rlman? ' Cerinlelede la I la I suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru.SOMN 0 7h15 8h 12h 12h30 13h30 14h 15h l6h 19h 20h30 6h30 TOALETA $r MICDEiUN DRUM SPRE $ ORE DRUM SPRE 10 9e3 8. Dincei80 lei pecare ii are..El pl5te.te doud bancnote de gi 1 0 lei una d e5 0 l e i. .. l€ ola 13:00 Miru n a . . Adina isi curnp[dci4i de76lei.. SCRIS TEME 1?i t0 9 8 ?6 5 ry LE CIN I. .

iar daciar maiavea 15lei. $tefan Alexandra. CA{i lei cosU obiectul? 6. Ca[ilei avea Dana? Z. O carte ii un CDcostiimpreuni99lei.'Calculeazd: a )12m +50m 24m +38m 2. DupE cea cumDirat pentru ziuaei un tort deinghetatA de36 lei. 15t + 30t . 94 .Dacd ar maiavea IZ lei. El are?9 lei. dupd care lri cum_ ptrrd un pulover de42 lei. 6 2 t_ g 8 t. c) 6 6 t_ 6 0 t. c)5 6 kg _ 5 0 kg 4 2 kg .El maiprimegte dela mama 20 lei. Alexandra are10lei.Cartea cost6 37 lei. Mb rezultatele: a ) 40t + 8t . $tefan vrea si cumpere un obiect. 3.Dorel are60 lei.ar fi prea putini.zkt Lennlele de la I la 5 suntpropuse de d-nulViorel_George Dumiru. aredubluc6t . Didiaredehei ori maimulfi banidecat Alexandra.3. Calculeaz5: a)27k g+l0k g 45k g+ 7k ! b)43m+2Zm g0m+lZm b)42t+31t 69t+l4t b)4lkg+19kg 24kg+39kg c) 6 g m _ 6 0 m 5 2 m _ lg m ..ul? 4. CAfi lei ii maitrebuie? 5.. irrliaare60 lei ii vrea sA-gj cumpere o rochi!6 deg? tei. CSfi lei aulmpreun[? /. ar fi prea mulfi.Dana maiare57 lei. Cat costA CD. CAfi lei li mairdm6n? d.

S-au vandut 257kg deftucte. 95 . e) 56 lei. Efecb)eaz6. qcoaltr.15lei b) 18lei+ 63leiE 97lei. Drumuldureazi pornelte spre dedimineap 9. cu care cu un prieten darseintalnegte sdlaora7 9i55deminute.oraI ti 45 deminute. intr-o zi 479kg cireFe. CAte 5 m? de20m in faiii decate 15minute. " Cerintel€de la 11 la 15 suntpropuse de d-naMihaelaBoscomea. doul bidoane? suntln cele Cili litri delapte ' Cerintelede la 6 la 10 suntpropusede d-naMarianaGardea. Sorameaarecu 25 ani mai pulin decdt maimult casolamea. Cecantitate a limas? a sApat un gantcu o lungime de280m. Tat5lmeuarevarstade42 ani. iar viginecu 138kg 6. apoicompadrezultatelei a)42 lei + 39lei E 81lei .6l ei 5 8l ei +12le i d )4 5 l ei -40l ei 5l ei t 0l e i n 6 lei + 26 lei.*" intr-unbidonerau15I lapte.ora 10ffu5 15minute. sti dinhetatagi mama eu? C 6tia n i a m iarln altulcu 5 I maimult' / /. LaceorAa pornitdeacas5? arecu 7 ani mai pulin decattata. In a doua zi ausSpat cu 29 m maimult cain a treiazi. Un elev Ajunge in clastbdevorbl 10minute." Dintr-olivadi s-aucules maipulin.4. / 0.16lei c) 2 1l ei . zi? CaFmetri degan!au slpatin fiecare pentru depanglicilungd a impdrtio bucatd tiietufi suntnecesare 8. Compar6 valorile ora 10fhri un sfert. ln priZ O echipS de muncitori mele douh zileaushpat 182m.Mama devdriar eu am cu diferenla mama.16lei E urmitoare: 5.

cri289I maimultlapte.lapte folosit? ii otets-au 3.i Cate kilograme defructe din fiecare fels_au cules? 96 .ltiind cx s-au niscutin acelasi an.$tefan_ 12 t. Pentru bucatelor. /5. iarin altulerau 2? kg demilai. Dintr-o livadA s-au cules ?9gkg demere.79m 843 m + 121 m 9 0 0 m-3 7 4 m. autor:d-na Mihaela Moraru l. .la urmEtoarele dat ei Andreu .Uaqp.4 ianuarie:Cosmrn _ S mai. Robert . Cate kilograme dem ai suntacum ln fiecare sac? /3. lntr-unsaceraub0kg demilai. C6te esarfe sepotface din4 m dematerial? 14. S*ie numelecopiilorde la cet mai mic la cel mai mare.iar prune s-au cules 474k8. iarotetcu gg/ rnai putindecet ulei. Catianivoravea lmpreunlpeste 4 ani? cali aniaveau lmpreund ln urmacu 3 ani? %@. pregxtirea 2. s-aufolosit lntr-osSptxmantr 135 I deulei. Mama are35ani.iar fiicaei 10ani.31 augus decembrie. Elena-23 octombrie. s"au cules pere 522 kg./2. Ia o cantintr studenteasca. Sepun din primulsac ln al doilea 8 kgdem6lar. Calculeazbt 5 6m +79m 98m. Dintr-unmetrudematerial sepotface 4 esarfe. pere Mere gi pere li prune. C6[i litri deulei.

7tS. Cateesteacelnumir? 4. Scrie intre cifresemnele (+. (l / autor:d-na Mihaela Boscornea t. in . 32. Catepainis-auadus in total? 6. l -2-Z=190. jumlta_ depi.cdsulele.indcu 3 pagini teacirfii. 97 . EIAIUARE FtilArA(SUilAilUi) G@. lncercuiEte. afl5cdte pisiri suntdin fiecare fel? 7.258. Lao alimentard s-au adus 46 defranzele.(z) autor:d-naMariana Gerbea /.Amscizutdin el 649i amoblinut103... M-amgandit la un numlr.rafe. Determine numerele carehebuiepuse goale.260.din I in li 256i235. apoiscrienumainumerele care suntin ordine crescitoare. astfel inc6t sdavem operalii corecte: 225 . pagini Cate arecartea? 5. 2..184.259 . Intr-ocurtesunt80 deplsdri:gbini.148t257 i 325.90i 26I.Um/p.tx.1 0 0 +E=1 90.-) pentrua oblinerezulcorespundtoare tatul indical 4 n382! 1 =8. Ceanina a citit dintr-ocarte 36 depagini.iar 38 nu suntgiini. Zt-L"'rz. cu 15maimultepAinirotundegi painifeliate.i curci. catprimele doui la un loc.658. Cucateste maimare suma numerelor 22 qi bgdec6t rtiferenta numerelor 609i 39? .$tiindcA43 nu sunt rale. 4rt]-E=10.

.2.numdrulcareeste cu 3?g maimic decat aceastx sumd.Varsta au. Cucats€. Zularrr.. i. Unvapor a plecat din portulA spre portulB martila ora 13 a frcut pe 9i drumo zi si 5 ore. 2. Gisegte dou6 numere naturale.. Cand a ajuns in portulB? 6.0) autor:d-naCdtilina_Luminila Gigorescu Sedaunumerele 16si g. Dincelmaimarenumiirdetrei cifrediferite scade celmaimarenumar dedoud cifrediferite si adund celmai mic numlr de doudcifrediferite care arecifrazecilor 2. ' Decite ori serepeta cifra2 in naturale lirul numerelor dela 0 la 30? Cornel vinedela piati. S_au vandutin prima zi 64m stof6 fi 58m pdnzd. egale.1mpreun6.. La un magaz in s-auadus435 m stofxgi 245m pAru.in coguri. Precizem\cAte picioare veneau dela piati? 5. cu3 giini.a = 2 s 3 _ 1 4 8 . 4.5 4 = E +49. o curc6 $i 2 iepuri..mErelte. rezultatul dacx se.4 6 . mameiestecu 30 mai mare decat v5rsta g Elenei.m5regte. /. Cenumir s-aobtinut? Md diferenfa numerelor 562li 3?8. PxrinliiElenei g0 de ani. descizutul cu Z0gi se . j. 28?. Care este varsta tatdlui? . Din care material a dmasmaimult gi cu c6t? Z 55 sescade din suma numerelor 1gZ.i 429. a clror sum6 sdfie egalicu dife_ renfa numerelor date.6. care are ani.micsoreaza scAzEtorul cu Z8? 8. Afldnumerele naturale astfel incatsA seobfini egalititile: 3 7 +8 2 .

J. Andreea are46 de pdpuqi. 5.611 775.578. 590.777 2. tr Scrie numetele naturale cuprinse intre: a\275 si2 8 2 . 8?5. a rimasacelasi nurnlrdefetegi cle biieti. g4? adunindu-se 6?.710.578.n. adiclarecu 23 mai pulinedecat lulia !i cu 17maimultedecat Oana.725. [. 370 609.tr n.16g decopii.DupA ce24 defeteau renunlat. Cate feteemula inceput? Z-1rr"r@ (4) autor:d-naSmaranda Florun /. Afl6valoarea lui a din urmltoarele exercilii: a)a+2 4 =5 2 b )47+a=70 c )a_25 = 1 8 d )9 0 _ a = 6 2 . Cenumdr s-ascbzut? Z. La o intrecere dealergari participr. pipusiarelulia?DarOana? CAte 5. 3.p(S) autor: d-na Dumitra Mdtgelatu /.4.Untermen este 3g. 4. Calculeazb celllalttermen. Care dintreaceste numere suntmaiapropiate de600decat de?00? . E. apoidescrescitoare. 676. Afl5numlrul din care amscezut 2?$i amobfinut48. 603.nlua.obfinem Din83sescade un numdr gi seobline 46. Suma a doui numere este 25. b)?98$i S 0Z: c ) 4 9 ? s5 i 0t. ?46ii 698. b)[f. Scrie irr ordine crescAtoare. Lacarfidintr€numere. numerelel 624. 236. n !. 2. Completeazx cu numerepotrivitel a)368.

din l0 m in l0 m. 437k 9.413lei = ? lei 89?lei . = 7 t 67t .Identiflce-le! $iceteva Cate sunt? %wliln rr. autor:d_na ValeiaMan /. Liniafran6 demaijoscontine litere. Calculeazd: a )25m+ 12 m = ? m 47m. + 763 l= ? l 759 t-245 I =? t h) 125lei + 130lei = ?lei 104lei + 251lei = ?lei 628lei . suntplantati mesteceni. CAti mesteceni suntplantati? t00 .4 5 1t = ? l 6 2 4 l.25 m = ? m c )421+ 50 t . Pemarginile uneialei.34t =?l e )43m +25 m = ? m l25m +3 6 0 m =?m 478 m -23 2m = ? m =?m ?59m -1 4 7 m g)205&g+ 1 6 4 k g = ? k g .4. 6.545lei = ?lei. Dis_ tanta dintreprimulgi ultimularbore este de400m. un ptrtrat $i untriunghi. 5. Deseneazi un dreptunghi.2 r 5 k g = ? k g 688k 9-5 3 6 k 9 = ? k g 374k 9+ 4 r 5 k g = ? k g b ) 2 7 k g + 3 2 k g= ? k g 5 6 k g * 1 4 k 9= ? k g d) 28 lei + 4l lei = ?lei 45 lei -23 lei = ? lei 0 4 1 4+ 1 3 6t = ? I 982 C. (6) .

daci in 6 zile laculera. %ua. trbclrrLfL..an /.i Somnorosul cu mov.2..leg6turi" ce repr€zint?l clloareacasei. jumbtate ln cat timp au acop€rit din suprafafa lacului.W.incarcat cu flo denuf6l.acu... casa rofie estevecind cu ceaalbastrd. Mustllciosul Somnorosul ColoreazS-le.4.6. stfel lncdtsuma cifrelordepe fiecare patrulaturialeliterei. .i-au vopsitcasele astfel: . .3.. Nuferiigalbeni din poezia l. dispuse pedoui r6nduri.2. ti-au vopsitcasele Peal doilearind stauceilaltipitici. carenu estevecind cu ceaverde..2.5.8s i nc el e nouA cercur i ind e s e n d a. din cele si fie t0 l .Boteazi" tu piticii proprietariai celorlaitecaje. care. lz) autor:d-naDaniela Mure.? gi 2 .astfelca DiticulsAaib6 cu ceea . respect6nd informafiile demaijos: Mustdciosul ..l deMihaiEminescu isi dubleazt suDrafatadela o zi la alta. casa galbend nu estevecind cu ceadin mijloc. . S cri e ci fr e le 1 . dar estevecind cu cea albastrd. Privegte cele 7 case alepiticilor. prima casA e$emaro.laarc.

2. 42si obtin Md num6rul.iardinsum[scad g.i optcifre %wluoe. Se dau numerele 321qi542. Din celmaimare numtrr scris cu dou!cifrepare distincte. AflS suma diferenlelor dintre aceste numere lor.Suma doud este 69.-r.. Calicai$is-auplantat. scade cel maimicnumar scris cudoulcifre impare distincte. 3.i risturnatele Z 8. SI seafle cele treinumere. scade diferenfa lor. Afli suma dintre celmaimicnumfu impar scris cudoutr cifredistincte. 4. ls) /.scrie numirul1 000. Rezolvi lntr-un exerciliur Descdzutul est€ 87. gandesc MX launnum[r.+. cel maimarc numirimpar scris cudoulcifredistincte aceston. . deg. !i dstumatele Intr-o plantat livadis-au 125 demeriqicu46maipuliniperi. Afl6 restul..iara ultimelor doue esh61.sclz5torul este cu12maimicdec6t descizut. Dinsuma numerelor 629iBl. 1ladun cu15. Folosind semnul . 6. Suma a treinumere naturale primelor este 98. . daci nurnirul total depomiplantaliln livadl este 326? t02 . autot:d-naUalerica BuicA 5.

.'<. b) celmaimare scris cu o singudcifrA.. lndicb care numdrul este natural: a) celmaimic scris cu o singurlcifi[. a) ht c) 5.. scidere.. e) celmaimic scris cu doul cifreiclentice..!._ s 1 >".-. c) celmaimic scris cu dou6 cifre..... f) celmaimare scris cu doud cifrediferite.. d) celmaimare scris cu doui cifre. Afli sumaa trei numere consecutive ltiind c6 cel mai mic dintreele esl€ 4. Scrie in loculpunctelor operalii deadunarc... (9) autat: d-naDumitraMdrgelatu /. si pediagonald suma numerelor si fie 15. respecti.P5trat dr la I la 0 peorizoniali astfel inc6tpeverticald. J..Zuahniz... 212+8 < \ )z a .. prin s5geti Une$te exerciliile date potrivite: cu rezultatel{ 36+9 73 48+7 32 85-8 67 27+5 45 76-9 55.. )t"-.care sdaibi acelasi rezultat caal operafiilof date? "..rrale .".. 103 . Completeaza fiecare Magic" cu numercte nair..-" \ ... 2. cu tre_ peste cere ordin. .. ... 4.

Cat ai oblinut? t /. 8. adaugi diferenla lor. Lao flor&ieerau trandafiri si crizanteme. c5erau 29degaroafe trandafiri. g8degaroafe.$tiind t€melor..^^ . Ofati a cules Zgdemere.iar suma .i 19.. ultimelor doui este 53. Cete trebuie si mai tuleagi ei impreund pentru a avea in total . Dinsuma numerelor 46.cdsu!ele. liberesemnul + sau_ pentrua oblinerezultntu corect: 8n4 fl 6= 6 8n4 ft6 =1 0 8D4 f ] 6 = 1 8 . AIISceletrei numefe. Sumaa trei num€renaturale esteegald cu cel mai marenumir natural parscris cu douS cifre. stiindci sumaprimelor douE este?6. Z Scriein . 9.scade diferenfa lor. aflI numirulcrizan!i totatalia . Cet aioblinut? t04 .i 2g. iarfratele ei acules cu24maimulte. Tere 100 denere? /0.6. Lasuma numerelor 36..

Adunareagi scidereanumerelor naturale de la 0 la 30 (l) Evaluare r.10. 42.85.41.33. Evaluare (6) 1. 27.41.5 5.92.27 . 17. bJ94.53. 5.23. 60.ct 7 5 .60. Numerele naturale dela 0 la 100 Evaluare(4) 1.52. 95.25.53.05 .29. 5 87.60.22.44. 14. . 3.59. 3. III.25.52.89.52. 62. 3s.93.24. 4.60. 130.80.48..10.60.35.52. 183.34. 33. 14b5ieli !i 11fete.51. 2. (S) Evaluare 1.26.35.52. a) 10.39. 5. 83.32.89.25. 76.14. 2. 4.76. 3.7 2 .58.8S. lu anl.44. aeste 39. 15. 8r.76.46.sclufil sAU RiSPUXSURI (sclectlv) II.54. .62.50. 21.24.42.2r. 5. 45. 40.56. 1. c) 94.87.35.41.54. 4.9t. 2. del8 ori.respectiv 53.52.94. 2 9.71. a)3.

anulacesta). 3.Adunarea Evaluate b. (7) Evaluare in al treilea coiulet.(6) Evaluare 4. (3) Evahnre J.4 = 38pagini(iurnilatea 38 .in total). 131i7.58. 7t . in totalau56detimbre. J.66.) 57. c )35. 5 caigi. 9. Am are22 detimbre. 4. 26detimbre dela 0 la 100 naturale gi sciderea numerelor IV. Rezolvare a cumplmtanuiacesta).23lei. t06 . 100 . in toial. 230rn + 2il0m = 460m (dus-intors). 8.38 = 76paqini(a'ecartea). 5. 127+ 60= 187(cirti are. + 36 = 47 (flori. 4 iimbre. 5. a)5 3 .79. 25 + 17. 56. kg.7r. 4. Num5rul este lonela. lonu! . 2 .44. 50+ 10= 60 (cA4i 1: tA2+ 25 = 127(c64ia avutanultrecut).5 9 . avea 5. 4. r 36 1I 5 11 ?5 (2) Evaluare cirfii) 6. $ . 25deouiierau 21.Alin dela 0 la I 000 naturale numerelor VI"Adunarea Eisciderea Evahnre 3. i3 rate.1Eiei. 2.6 1 = (panselule).

in total). 222r 24= 246(numdrul defetecare eraula tnceput). 30ani + 8 ani = 38ani (vdrsta mamei). 13h + 5 h = 18h (aajuns portul in B).38ani 42ani tatllui). 468-24 = 444l tmdruldecopiirimagiin concurs). 187+ 429= 616(suma numerelor). Atentie! 98 = 20 + 28. IX. 435m-64m=371m (stofd rSmasi). Evaluare finali (sumativd) (2) Evaluare 2. c) 105 + 321+ 403= 829(bile. 295g. 282. = (varcta 80ani.300= 282.238 378(numdrul obfinut).46 . b) 105+ 403= 508(bilemici). 46 + 23 = 69 (p6puli arelulia).17= 29 (piputiareOana). (2) Evatuare 4.152+ 35 = 187(cx4iare.378 238(numlrulcu 378maimic decat suma). = 616. de13ori. 2b + 10 = 35 (cirfi strh! ne). in total. a) 105+ 321= 426(bilealbe).184= 98 (semarelte rezultatul). 679fagi.176stejari. 16-8=8 .anulacesta).aroafet 164frezii.(378-78J = 582.187m = 184m (stofx dmas6 maimult6decitpinzd). 9 87-9 8 +2 0 =9 0 9. 245m -58 m = 187m (panzl rSmasi). = 616. t0? . 106brazi. (3) Evaluate 1.Rezolvare Z 102+ 50= 152(cirfi romanelti). 371m . marliora13+ 24h *r miercuri ora13.4 +4 =8 . 444= 222+ 222. 448zambile. 562-378 = 184(diferenla numerelor: 562+ 20 . 5.

l.70: R = t?. = 246t 388. 3.II = 69.I = 9 8-61.Decilaculseacoperi pe jumbtate in 5 zile.III = 98. 245+ 433= 678{stegulete rosiisi albastre). 8 + 8 + 8 + 88+ 888= 1 000.l l +U l =61 69+ III = 98. . Darsuprafata acopedti in a 6_a zi provine tocmii din aulUreu. Verificare: 37 + 32 + 29 = 98.a + b = 638. x =3 5 .=69. = 704. 41demesteceni..Evaluare (S) l?6 + 456= 632(suma numerelor). 37+ II.a.f 7: S = 70:R = 8?. a +_b 479+ b = 639.58E I l6 {diferenta numerelor): 632 = (suma I l6 516 este maimare cu 516).31)= 9J -3t = 62. (62+ 31). 69. 245+ 188= 433(stegulele albastre). adicidin ziuaa 5.l = 3?. b = 6j9 _ 429. S= 87. 990. = 160. (7) Evaluare l.(62 .678= 322(stegulete galbene).x + 15=42 + 8. 2.37. (6) Evaluare -1.u_ pnfeteidin ziuaprecedenti. (8) Evaluare l+ ll + ll l = 9 8 :I + l l = 69.III = 29. Probiema spune cXdupa6 zile laculeraplin deflori petoati intinderea Iui. I + 6 1= 9 8 . 108 .It=32.x = 50.. (x+ 1 5 ) -4 2 = 8 .1 5 .

L aUetism inot 156 . 96 + 60 + 140= 296(eleviparticipanti la concurs). t09 . 125+ 79 = 204(neri $i peri din livadt): 326--204= 122(caisi).60= 96 (elevi auparticipat numai la atletism): 200.123 198 dinheal doilea numtuli dsturnatul luih 297+ 198= 495(suma diferentelor). = (diferenta 32f . l)13+9 7 t3 1 +7 9 =220.60 140(elevi participanli numai la lnot).245= 297(dtferenfa dintreprimul num& ti ristumatul lui).86-13=7 3 . 542. 7. 125-46 = 79 (num5rulpedlor).

................................................... ........... 11 3.. 32 IV....... 2........ . II................................... 12 4. .........6r narural fonnat dinzeci si uniutli a unuinumirnatural format dinunititi . Citirea si scrierea numerelor naturale dela30la 100....... .................................................. T... .........EME MATEMATICE........ Scaderex dintr-un nun.............. !.... $iscidercaurrerelor ..........................Adun:rrea naturale formate dinzeci . A{iunarea unui numir naturalformaldin unitrti cu un numdrnaturalformat din nii:iti............ Adunaren unui numfunaiuralformatdin zeciii unititi cu un numtrrnatural formatdin zeciii unitxti........cu treceie peste ordin. Compararea si ordonarea numerelor naturale dela 0 la30....... 16 Eva1uare.........-.......................................AOI..!nu'numir natural Format dinunitdti ..... .....-...... 9 2.................. Recapitulare ....... 21 L Adunarea unui nurnernaturalformatdin zecic! un numii naturalformat dinuniti$.. Adunarea u ui numarnaturalforrnatdin z€ci$i unigti cu un numSrratural format dinur]iiSii.................................. 3............ 31 .... l..................A 1OO 1......."..... Scbderea dintr-un numbr natuml format dinzeci Eiunititi 1..Eormarea numerelor naturale dela 0 la30.... ........ Adunarea unuinumdr naturalformat dinzeci si unitati cu un numxr natural {ormal drnuni(ali..................Adunafea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30....... t4 Recapitulare ........... III........ NUMERELD NATIJRATE DE LA OI...Cuprins 1O PASI IN REZOLVARNA UNEI PROBI...... 35 1.....................-.... .... Scederea dinlr-unrlLlmirnaturalformatdin zeci|i unitili a unuinumer natural format dinzeci ii uniutli.... Compararea............................ ................... ....i ordonarea numerelor naturale dela30la 100..... Recapitulare Eva1uare............................................ Sciderea dintr-un nunir natural format dinz€ci azecilor !i unitAF sau a unititilor...."...Adunarea sisciderea numerelor naturale dela0 la 100................ Citirea si scrierea numerelor deta0 la30......ScAdet€a dintr-un num6r natural format dinzeci ti unitifi a un. fdrtrtrecere peste ordin........A30 $I SCADEREA 1....ADUNAREA SI SCADPREA NUMERELOR NATIJRALE DELA OLA lOO L.... Formarea numerelor naturale dela30Ia 100.......EVALUAREINTTLAI-4(DEDIACNoSTTCARE).... ADUNAREA NUMERELOR NAruRALE DEI. Adunarea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30......".... l6ri trecere ipsteordiri.................... i numdr natural format dinunitili .. .. 26 2....

.. ......A OLA 1 OOO $I SCADEREA 1. Adunarea unui numir naturalformaidin zeci!i unitlti cu un nurnir natural format dinzeci... ... Compararea si ordonarea num€rslor naturale dela 100la I 000.... 6r l.... 4p Eva1uare........ . 44 1.. 58 Eva1uare..............................cu trecere ii sciderea peste ordin .......................... ADIJNAREA NIIMERELOR NATI'MLE DE I................................ Adunarca unui numir naturalformatdin zeciSiuniuiti cu un numernatural formatdin unitifi...... Adunarea numerelor natulaledela 0 la 100......................un numit natural format dinsute fi $izeci a zecilor sau dintr"un numirhatural format dinsute ........ ....................................... NUMERELE NATTJRALE DE I.... z€cifiunititi azecilor. 2................................. ...................Adunay€a unui numir naturalformatdin zeciSiunitiiti cu un nurnernatural fonnatdin unitiF....Scaderea dintFunnumir natu..... ii Recapitulare . 5.........................-.. ............................--.............. 4: 2......Adunarea unuinumir natuml format dinsute cuunnumit natural format dinzeci unit5li............... .............-....Adunarea unui numhrnaturalfohat din z€cisi unititi cu un num5rnatural format dinzeci Scaderea dintr-un $iunitAti.A1 OOO 1.-................... num6r natural format dinzeci si unitili a unuinumar natural format dinzeci uniti!i................................. ......................... 59 VI...... 4....Scbderca dintu-un numir natunl formatdin zecisi unititi a uni[Stilor sau a zecilor............... 47 Eva1uare.......Formarea numerelor naturale dela 100la I 000... Scederea dintr-unnumAr naturalformatdin zecisi uniteti aunuinum6fnatura1formatdinunite1i.............. 5? Recapitulare ... ... . Citirea scrierea numerelor de la 100 la I 000............. li Recapitularc ............. 2....... Sciderea dintr...... fSre tr€cere ordin ........ ...-... zeci si uniutti a unitdlilor .. Sciderea dintr"un numer natunlfomatdinsute.........2.................................-....A IOOI.................................................................. Sciderea dintr-unnum6rnaturalformatdin z€cisi unitiiti a unuinurner natural format dinunitiii...al format dinzeci si unitati a unuinurrtrr nafural format dinz€ci unititi.......Adunarea unuinumirnatural format dinsute cuun numlr natural {i zeci format dinunitili..........62 Siunitiiia unititilor 3... ...... 3... 49 V...........-.......-.................Adunareagi sciderea numerelor natunle formate dinsute........ Sciderea dintr-un numirnatunlformat dinsute...... Adunarea unui numir naturalformatdin zeqi5i unititi cu un numir nafural fomat dinzeci si uniLiti....................-... 4..... Sc5derea dintr-un numlr natural format dinzeci siunititi a unuinumirnatural format dinzeci...........Adunarea gisc5derea numerelor peste naturale dela 0 la I 000.._................ Adunarea unui numir nafuralformatdin zecicu un numir natural formatdin unitbfi..... 55 ii 2.-_---_----..............Adunarea unuinumdr natural format dinsute si unititi cuun nurnirnatural format dinzeci.....................

.. 5................Forme . Sciderea format dinsute....'....... " " """"' 89 """""" " 90 " " """"' 91 --............ilu li "" " """ " "-""" "--?2 ..-Litrul .....Misurar'ea Kilogramul.EVALUARE (selectiv)..-....Adunar@ li unigli cuun numtrr din sute...... 1. Recapitulare Eva1uare......Adunar€a zeci dirl sute. Recapitulale 68 ...............Ce vcu l ..................""""""'74 . .." .... spatiale. Eva1uare....................... ..... IJNITTTI ........ dela 0 la 1 000..." ...al format unui numfu 6.... .'.. """"" """"1"""""""""" 86 Recapitulaie ......!1 1.... peste 0rdin.... .. 68 .. ....---.. ........ toce la ordinul otaln r" ir....... face laotdinul ordin se irecerea -----.'......'......Adunarea $i sciderea 69 ...................Adunaiea ii scdderea -.. " "----... .... FINAL........"...'.ELEMENTE plane . RISPUNSIJRI SAU soLUTII ."""""'^----91 4.. ....... '... .....rti.............Adunarea ii sciderea -^ peste unita$lor..... ...............'........... ----""" 8? DEMASURI VIII........... netu........ " " " "'-**---q 3... DEGEOMETRIE INTIJITIVE VII......... ....Dreptinghiul ........-.A rx............ .... .Adunaiea al unit5lilor z€cilor p.. .. zeci zeci aunuinumirformat siunitati $iunitiii.. unit1iii...................... zeci fotmat din li " """" " """" """" ""66 a unuinumer natural zeci din sute......Petratul ......... timpului..." zecilor p"ste fuce la odinul s" " " """ " " 71 otain " """ ir""ereu " """ zeci dinsute.C6ntlrirea ..corpurilor........ 1.... 5i ........'..........Adunarea " " " " " "" 69 ti scdderea cend uniuli zeci dinsute..'....Misularea ."................... (SIJMATIVtr)..'............." .""" 92 """"" "'93 " """"" " 94 " " "" 96 ...'......'... Recapitulare """""""" 73 .......... ...................'...... ... formate natulale numerelor li 2...Unitifimonetare .. 4.... ........ dinsute. Forme " """"""' 8t .....'.......'. Capacitatea 3.. . . """" """' 85 2. Eva1uare.. . Metrul lungimilor... .......-'q? 2...... natural format numir dintr-un zeci unititi.. Eva1uare......--__.....cu trecere numerelor naturale 2....... formate naturale li unititi numerelor 3. format natural numfu li uniutti dintr-un Scidetea dinzeci 5iunitifi.. ....... 2.......... Triunghiu1. sute numai din formate naturale num€relor 1..............-_-: _:_t--70 cSnd zeci dinsu[e. . " " """ -*........... vaselor... .. formate natunle li unigfi c6nd -qisciderea numerelor 4.forrnat cuun num&natural dinsute format unuinumirnatural 5...

ro .t ti': i '.1 Regulamentul pe il gasili www..edituranomina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful