P. 1
Carti. Concursul.fii.Inteligent.la.Matematica. Clasa.2. Ed.nomina. TEKKEN

Carti. Concursul.fii.Inteligent.la.Matematica. Clasa.2. Ed.nomina. TEKKEN

|Views: 803|Likes:
Published by Bodea Florin
copi
copi

More info:

Published by: Bodea Florin on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2014

pdf

text

original

ConcursuI

tn JfrZa'L

Fii lwtsL,ige,n 0r rrtutsw&&
I

I

- " - . .1

o
.=

z
f .=

E o
o

It ul

bsa aII-a

Probleme propusepentru Cotrcursul,Fll InteligenTls mrtcmralcic Edifta a v-a (2011-2012) Clasaa II-a

"","J,tilii fftffi:ll# {i":l[li'[,':.ffii:]"1'"i;i,i..J,-sffill"iT i,:tiii:J"l
pentru elevi

d:ca.dirl penrru ere)ri inremarionare $i li;ll;i3lll'l,lJi.Ll"ilJiio'i'I,..0".'n"* de versra "",'*"re psiho-pedasosice criteriitor i&e a educatiei si coresprrnd; ;.-;"c#;;il;;;
ct6anga Al6xandru Edito[

penrru pn poeti: con€.. *, fffinfni,"?r?&lJ!1?#,Xli%r.*
:onal ReFezenlani Zona Clui' lsdlai siTransirvania Oisana Banal Go4 O 6nia {Dolj. 9'[l€hedmlr) Dobrhtiledug Alba Covasna Ha4hila, 9iHunedoa€) 221.674) Mure$, I sau0769 (0741 .488.$ (4rue9' (Bra$v 9iMuntenla giOlt),Tansilvania SiSibiu) Oltenia Nabaa Luno!Alaxrndru giGiuqiu) ozg) Teleoflnan (ozsi:or.gzsau ozog.zzt Ndsauo (jud. Bistdla tizonal\'lalamurei (0757 443) Transilvania 020

Sirlmrn Tt.len (Buzeu), Moldova $iBucovina {Ed jud Galali) Muntenh lon Lunlu (0716.2C0.413 $u 0769.221.674 li Dobogea Breila,lalomila 9iC5Fla9D (Dambov{a, Prahl]va' Muntenla irrtcloiulr.ilan 675) 221 0769 (0744.429.512 sau (769 682) (0755. 221 sau i 07.231 ctlllin (0769.221.680) cd.tercu
Bucure$li

nr.10, JudAQeS slr.Depozit€lor' PlncldalucruiPit6tli, 439 417 Tel/ lax 0348 com ina@lmail com6nzi,nofi efi aiL

a Ron6nie' CIPa BiblioteciiNalionde Det.atere. a II-a ' l"xanalna : ctara U t"iernaticl ni rnt"tig-r In"utJ (coord )laurenlie Spac Dumilru,Dori; Lobon!, 2011 Nomina' rev. a 5-a, - Pite$ti: Ed. ISBN 978-606-535-253-7 Llur€lli€ (coordJ L Spac, (ooord Al€xaodriM ) n. Dumitru. ) lll. Lobo$,DotiM (coord 51(075.33)(0761 371.384373.3 2011 Nomina, coDwicht@ Editura

Nomina a edirurii inregistrau marca i"l'""'ii,i "r"l'iir'e."i iamaremarica'est.

_ Viorel-ceorge Cabriela Goran. lenula Blrboru.FiiInteligenT Edilia a V-a(2011-2012) Clasaa ll-a Probleme propuse de cltre: Alexandrina (coord.) Dumitru Emilia Andrei. ValeriaMan. Corinar\.Mihaela Moraru. Dumitru. DumitraMirgelatu. _ Zlica Marinctr. {u:qanl -. Claudia-Valenfina Stoica.[enuta laza Matiula. guici.Dorian Comao. Marie-louiseUngureanu. Marioara Glrbea.Diana Micu. Carmen Rogca.lir€la Ardelean. Letilia Luntu.edituranomina.Nicoletn-Laura lordache. lucica Zahariea. taurenfi. Elena Simionictr. Lucian Stan. Mira rardn.$pac. NiculinaBobescu. Smaranda Florean.flena Zivate Regulamentul concursului il glsili pesiteul ' www.. Silvia Obreja. Valerica Maria C5mtrraEu. FloricaTimal. . Daljela Retuta Nereioru. StelaChirilescu. Elisabeta Chirili. Mihaela Boscomea. CiUttina-Luminila Grigorecu.ro Editura NOMINA .Concursul la matematici. Daniela Bucuioiu..

9r Stabile5te pascu pas. fi€care reprezentare a datelor cunoscute. respectiv necunoscute.reprezentirigraficedatele cunoscute. inci o dat6. dela datele cunoscute necunoscute 1 Transpune in desene. prezentate calea de la datele cunoscute. prin rezolvainitial. cu atentie. respectiv necunoscute! giveiobtine Calculeaz[ valorile necunoscute. imp54ire) fiecare legituralogice.a legaturilor logice dinueacestea repeta citireaenunluluiproblemei demaimulteori. problemei L Stabilegte care suntdatele matematice! problemeiin 3r Separb datele categorii. corectitudinea valorilor obtinute verific6nd. . dar$i relaliiledintreacestea! (adunare. un semnmatematic scdse sAdetermine o calede rezolvare corecti.tc PAst in nrzotYaRrtr UTEI PROBITiIE ilATEHAfICE problernei! I r Ciiepte. darcuvaloriincorect detefminat€. cao literS. enuntul Pentru intelegerea fiecxrui poti cwant. scheme logice. rezolvarea acesteial Dste posibil gre$it. pas cu pas. cunoscute $i necunoscute! 4r Identificllegbturile logice dintredatele cunoscute ii celenecunosprecum cute.enunlulproblemei. si relatiile matematice dintreacesteal llr Stabilegte pentrua rbspunde caresunt datel€ necesare la intrebarea problemei! pornind pecele 6r AIli. 8r Reprezintii in operatii matematice scldere.la celestabiiite problemei rea matematice! lCr Citeste. inmullire.

2. AIli: a) diferenla numerelor 15gi 8. Scrie. Cristina arel0 baloane. 4. a+30=90. 80-c = 2 0 .iecdrel repr€zentliri: ooaaoaaaaa ooaaaaaaaa aoaaoaaoaa aaaaaaaaaa aoaaaaaaat aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa tl . 66-b=60. numdrul necunoscut: -i. Scrie numerele cu 1 maimici. Andre€a are13baloane. in caseti.raluare'(l ) autor:d-naNenndrina Dumitru L Calculeazt 8+ 2 3 6 +4 2 6+3 56+2 f8-5 79-8. numdrul debilecorespunzltor . EYAIUARE IXII|ATA ! (DE DtAcilCtt|CAnO %.50ti 61.apoicu I maimaridec6t: 79. Cate baloane auin total? Care fetitbaremaimultebaloane pi cu cSte? @ 6va.I.Umn/ (Zl autor: d-na Alexandrina Dumitru I /^ r /. 5. b) suma numerelor 8 9i 10. AflA d -1 3 = 1 9.

Efectuead: 12+23 59. l'-f].. Descoped 23. m.67.i 23. Mtr suma 579i 10. m. t_::J b) celmaimare.6e. c) maiaproape trql E @ @ @ E @ E E E @ gir: apoicontinuifiecare regula. cu num5rul caseta Coloreaz6 | %] a) celmaimic. Completeaza . fT-l. numerelor: 6.34 50+20 90-30 33+22 89. 25.26. f[.i 20.68.44. m.24.care cu numerele casetele lipsesc: 2. 5. Laun concuts prezentat la concurs? Calicopiis-au 30suntcolorate' intru-unsdcule!. Dintrecele suntin acelsicule!? Cite bile necolorate . 4. s-au 8. de70. 139i 22.25.bile 9.789i i0. 70.98ti 90 numerelor: Z MA diferenta prezentat 19feteli 20 debiiefi. 40.t-Tl.42. aflate 50de.fT-1 fTl.

.'.... .... ..1 0 E6 9 .....'. ........ ... .... Afl[diferenta 95fi l1.. 649i 5.. 4.. 9 0 ..iar peal doilea !ine...... .31 4 4-23 ?0-30 92.. 71li 33.. b=. a =..%vahn'u' (3) Dumitru Nexandrina autor:d-na L Calculeazai 24+ 3 63... in total? cxrlisunt Cate ..' ... launnumlr......... gandesc din€l39li oblin12.'... Mtr gandit? m-am Lacenum6r necunoscut: 6.7 70-70 42+24 76-36 60+30 27. Afli numdrul 8 2 .... numer€lor: 3.. ... .. .. percchi denumere: urm6toatelor 2.. ... raftsuntcu 10ctr4imaipuZ Peun raftsunt52decarli..... Compari: 83F 6 7 + 2 . ..'... = .... 359i 2: 63ti 34..7 1 0 t8 0 77+ 2.' .. a =.....c= 3 2 b+55=87 a-9= 39 c = . c = ..9 ....scad 5...... Me suma 49ti 20..

... 19ti 4. Unnum5r poate fi acelnumir? Care Scrie cincisolutii! 6...6 70. desenate... pare gir crescitor. .76.Micqoreazi" pecaiet A colorat 12dintre florile 9.. apoicontinuicu inci cinci regula deformare 2. ... trei numere 3.......= 17 61-. 20.... .. Calculeazd: 58.darmaimicidecat 56........ . 20:25... ..rnhmz'(4) autor:d-naAlexand na Dumittu numerele naturale: toate .. Elena a desenat l0 latele 9i 5 maci..darmaimaridecdt c) maimici decat a fieciruiiir. .... a) Scrie b) Scrie cincinumere impare consecutive. d) 70.. ..73.darmainnri gi egale a) maimici decAt 35.. b) celmaimic num6iscris cu4 maimici decat cifraunititilor.. b) maimaridecet 25. . Descoped numere: .. .61.8 0+ 1 5 88-75+ I 35-23-12 45+14-36.%... .... num5r a) celmaimare cudoui cifreimpare... ..... numerelor 509i 37.20 3 * 15 17.... cu 22suma ..71.13 111. ... Citeflori maiaredecolorat? .ir descrescator. . consecutive.. decat diferenta numerelor Z... 63.. c) 81.= 1 50+.. arecifrazecilor 5. .42...... al40......... AflE numbrul cu22 maimare 8. Scd€ cu 8..... M..=12 9 3 . ..--=77 45-... Determin5: parscliscudou6 cifreidentice. . 4........ b) 15..

4t.ti. c) Scrietoatenumerele lipsesc! numerele care a) Spune. I . paisprezece.zece' ti nou\. Scrienumerele o zece si 7 uni6ti.E IT C 1A ICO II.E 'E I . a) Scrienumirul dedoud arecifrazecilorI . 2 zeciti 3 unitdti: careau'.t Darpare? ln cercurilemici sunt impare? scrise dintr€ numerele b) Care ' Cerinlelcde la I la I 0 suntpropuse de d-nul Viorel4eorge Dumitru../ r @@c)@@' @. cifrecare arccifraunititilor 0 fi cifrazecilorI' 4. trei zeci. ?oanatua. aotlzaza.I{ATURAI. 30 axa numerelor: cu atenlie /.i cifraunititilor 6' cifrecare b) Scrienurndruldedoud naturale dedoul cifrecareau cifrazecilor2. TUMEREI. @@ @_ @@ t7) Y. 2.z zecigi 2 uniti. i.* Prive$te # OA B C D E F C 012 34 5 67 7? numlrului5?Darnum5rului a) Cepunctdepeaxi corespunde punctului F? C?Darpunctului ii corespunde b) Cenumdr 2 zeciii 6 unitdti3 zecr.$ametzlo't dp la O la. Scrie numerele: treizeciidoudzeci doudzeci doudzecii ti opt. v*ettozAot wgaeo dz Cd O la 30 Qttlt a.

. . d)3 0 . Pentru a ajunge mai repede la casa buniciiScufita Rosie sare din doui in doue Dietre.descoperl regula.-- E t0 .. /0.6..20.6 . . Z Gise$te numerele naturale care indeplinesc urmltoarelecednle: a) celmaimicnumSr scris cu douicifre. a) Scrie toatenumerele.. 2 5 .18. 3 ? ? ? l?l ? tr-I-!* trt t| tit Scrie: a) numirul notatpepietrele pecare le vaating€ Scufita Rosi€i pecare b) numirul depepietrele nu l€ vaatinge. b) celmaimare numlr scris cu doutr cifremaimic decat 30i c) un numlr dedoui cifrecusuma cifrelor egalicu 2. 2 5.r€spectand al2. b )3 . cuprinse intre 0 si 20.. 9..4. b) Subliniazi pare numerele gilncercuielte-le pecele imp. 8. I gi 4..3. c )!.-\ l4 l l3 l 7 16l ilel . 0 .are. .. : 2 2 . 5. 1 6l '-\ A>L3l \"/----/ . Completeazi urmatoarele regula deformare: $iruri. pornind dela numdrul 18.. . 7 .18. 4 .car€sepot scriecu cifrele: 0. . Citelte.1 5. 5 . . 2. apoi inventeazl un exercitiu asemlnator.

26. 12.. Caticopiisuntla masa? 5.17: b) 14.i8.>). e'ouiatuttla of ot?triaaJ?aa..13.18. 15.27 qi 29. apoispune: a) trei numere mai apropiate del0 dec6t 20.20.12. scrise astfel incat sA obtiipropozitii adev:rate: E < ?. 12. b) Scrie toatenumerele naturale maimafi decat 2 9i celmult elalecu 6. aR. a) Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu 5. cm cm DE cm cm patrusegmente gi scrie b) Compari lungimea celor semnul > sau<. c) r7.16.20.29. precedent d) numirul falEde:12. pare. qezi ci este 6.15.b ObSO * peaxi! /.19. la o masisuntmaimult de? copiigi celmult 8 copii.16. 3.28. ti numirulurmEtor 2. potrivite (<. apoimSsoari. Observinumerele reprezentate 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cite$te-le in ordine giin ordine crescitoare descrescitoare.17. Noteazi intreelesemnele a) 18.14. intr-ogridinifi.2.13.cisu!ei". 16.17.21. tl . MA bate numerele naturale care hebuie in locul. ' Cerinlelede la I la I 2 suntpropuse de d-nul Viorcl4eorye Dumitru. 4. Scrie numerele demaijosin ordine crescitoare si descrescitoare.30. b) trei numere consecutive c) trei numere consecutive impare.30. a) Care lungimea fiecirui segment? Estimeazd. SegrnentEstimat Misurat A F-----l B AB B+C c D BC CD cm cm cm cm .13.

maimaridec6tl0 gimaimicidecet 30. 2. c)celmaimicnumir dedoui cifrecx cifoa unitililor 7 cunumdrul 16. d. Scrienumirul mai mic decat 30 li mai maredecdt 20 carearecifra uniulilor egald cu 6 qi compari-l c1Itoatenumerele naturale dec6tedoui cifrecare sepotforma cifrele: cu 0.t.care aucifraunittrtilor ?. semnul <. . Sedau numerele: pi29. Otdoneautr d€screscitor numer€le naturale dedoui cifre. Scriecel maimarenumir natunl dedoui cifre.20 p€ntru Scrie.. . 10. wdn. numtrrul fi numirulurmator. >. 8.4apuL A2 b 30 la |OO gO b tOO wd-atqalo4pla t.2 .Compari: a)celmaimicnumir oatural dedoub cifrecu 17: b) celmaimarenumtrr natunl dedoutr cifrecu cifrazecilor 2 cu nunid 29. Comparl numirll 2l cucelmaimicnumir natural dedou6 cifre. =. ' C€rinFle de ls t la 13suntpropose de d-nul viotcl4oorge Dumit u. Notearl. Comparl numlrul27cucelmaimicnumir natural sffis cu doud cifre con&cutiv€. ?cw* @ugturuu. potrivit lntrecele trei numere.?. I ti 2.astf€lInc6tuna$ingur6 din cifrestrfie8. Spune al citelea in tir este fiecare numtrr. apoi adaugtr numerele care lipsesc. tt.' Trrrucrie.cu cifre diferite. 19. 9. prec€dent fiecar€ numtrr rtat. f0.

decAt cifra cu3 maimare zecilor care aucifra acestea? Care sunt audif€' 100car€ 709i maimicidec6t maimaridecat numerele 9. suma cifrelor care dedouicifrepentru numerele naturale toate 5.5?.59. pare cuprinse lntr€ numerele naturale tn ordine descrescltoate b)Scrie 70ii 100. care ausuma cifrelor de2 cifre naturale batenumerele b)Determina descrescltoare. b) treinumere pare. 52. peaxxl numerele reprczentate 6. Aiazdle in ordtne Cete sunt? 5.55. Scrie este 8. de50decSt maiapropiate a)treinumere consecutive. Obserua ln ordine desqescitoatel apoi ln ordine cresctrtoare. fiecale dintre si cate unitili are cate zeci Scrie t3 .63sau cifrelor 3' care ausuma naturale de2 cifre numerele toate Z a)Stabile$te crescAtoare. zecilor aunitililoregal5 renta dintre cifra 5icea aceste numere. Scrie cu1. Arati dacd malmare arecifrazecilor7este dedoud cifrecare oricenum* natural arecifn unitlfilor 7. dedouicitrecare decet oficenumatnatural naturale cup nse intre35fi numerele crescitoare in ordine 4. a) Scrie 50. naturale 8. CitesteJe 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tr| 64 Spune: de60.propozilie sau fahe: este adevarat:i aceasta 3. ln ordine sunt? Scrie-le Cate dedoud cifre suntnumere dela 1 la 100. in girulnumerelor unititilor. consscutive c)trci nurnere consecutive imparei d)treinumere precedent urm[tor faFde: e)numlrul ii numtrrul 65.

... 3..' Compard celmaimic numir care sepoate scrie cu doud cifrediferite cu celmaimare numir care poate se scrie cu doud cifre. Scrie numerele formate numai dinzeci... cele maiapropiate de: 24...37. /2.scriscu doui cifrecarese repeti.... a) Compard numdrulnatural.. $i .. 2..... Qoaattat*a 4i. a) Stabilette numerele naturale deformaIE....wlto uhaate A&b 30 ad IOA /..darmai mic decat 60...... b) Compare toatenumerele formate nurnaidin zecicu numirul scris cu cifre car€ser€peti mai maredec6t b0.... t4 .. ..... numerele si . /-i.cu cel mai marenum5rnatural de douE cifremai mic dec6t celmai mare numir natural dedoui cifrediferite... @Aa*aira.In tirul numerelor naturale dela 0la 100. Scrie numerele cuprinse intre60gi 20.apoicincinumere pare consecutive.ul pare. care suntnumerele dedoui cilie careau cifrazecilorcu 7 mai maredecat cifra unit5tilor? / /..f.t0. ' Cerinleleds la I la 14 suntFopuse d€ d-nul Viorel-C€orgeDumitru.maiapropiate deZ0decitde60. irt *e..1 c) Nunrtrul impar . celmai mig.. Sciiecincinumere consecutive incepand cu 69. respectiv impare consecutive maimaddec6t 63. b) Determininumerele naturale de forma ab pentrucarediferenLa dintrecifrazeciior si cifraunithtilor sl fie2.... . iarnumdrulmaimic a) Numdrul mai maredecAt cuI este .... seafldlntre numerele impare43si 4Z dl Num\rulparg0sealli intre pare.i gBseafldintrenumerele b) Num.. .49sau63. 4... astfelincitcifrazecilor sd fiecu2 maimici decitcifrauniilililor. .. a.. Completeaze propozitiile: gg cu I estc..

a) Scriecel mai mic. descoperite Compadcel mai mic numfudin fir cu numerele natunle dedoul cifre careau cifrazecilorcu 8. b) Comparicel mai marenumir descoperit caresdaibi cifra zecilorcu 4 md manaturale / /. 33. din sirul demaisusin ordinecrescitoare. as$elinclt una dinhe /2. urmitoarenumaipe celecareserotunjescla Z. apoi cel mai marenumir natural de doui cifre aresuma cifrelor 10. decat 80: bl este maimare mai maredecat16. Gdsegte cifresdfie7. b) Compartr numerele descoperite cu numirul 53. b) Comparicel mai marenumir descoPerit pare(cusof)cuprinse intre 30 li 60. impare numerele naturale /0. t5 . a) Scrienumerele cu numirul 46. b) Asazinumerele la a). numirul 30:64. care . naturale 9. Comparinumtrrul93cu cel mai mic num6rnatural de dou{ cifte care indeplineite toatecerinleleurmdtoare: a) nu arecifrecare si serepete.41. a) Scrie cu numirul 75. a) Alegedintre numerele 3I.37. /r.at cifta unitifilorcu numirul 40' b) Comparicel mai mic num5rdescopedt celmai mic numArnatunl dedoui cifie.449i83.5. c) aresumacifrelorsale 6. numir descoperit b) Compara celmaimare (liiraso!)cuprinse inire 68ti ?7. cu numirul 89. Cisestelli pecelmaimare. a) C[seitetoatenumerele 3 mai maredecatcifra unitililor. a) Scrietoatenumerele re dec. a) Careestecel mai mic numfunatual dedoubcifre carearecifra unititilor 6?Darcelmaimare? cu cel mai mic 5i cel mai marenudescoperite b) Comparlnumerele mir naturaldedoui cifre cu cifra zecilor8.

D€termin5 un numir maimic decet 100.2si 3.35.. a) Scriecrescitortoatenumerele date. in ordine . 1.2."' Sedaunumerel e:.formatdin zeci.14. b) Noteazlin ordinedescrescitoare numerele dedou6cifre distinctece seformeazicu cifrels 1. simulftiind cdlndeplineste tanconditiile: a) sumacifreloreste8: b) cifta unitililor estecu 2 mai mici decet cifrazecilor. 3. Compard numirul descoperit cu 33. c) numir mai mic decat 83. Compard lntre elenumerele naturale formate din zeci9i unitlifi ceau suma cifrelor egaltcu 5 cu cele care au diferen[a cifrelor egalicu 5.iililor? li careadunate cu 23 dausumemai mici decit celmai mic numlr natumldetrei cifre. "' CerinF8 este pmposid€ d-osNicoleta-t auralordache. Det€rmin6 toat€numerele car€au cifra unititilor 3 si carescazute din ?9daunumeremai mari decdt 24. 4.4.dar maimaredecat 68. d. 7.94.21.. t5 .\azi numerele descoperite in ordinedescrescdtoare. 769i 52. ' Cerintelede la I la 5 sunt propus€ de d-nul Viorel-CeorgeDumiru. 2. ." Scrie deforma. b) cel mai marenumernaturalscriscu cifta 8.41. " Cltinrcle de la 6 la ? 6untpropu$ide d-naMarioaraCerba. 27..' a) A116 toatenumerele natunle careau cifra unit. 5. Scrie num€rele impare deformar<x-. format din zecigi uni- tsti. Compard lntre elenumerele naturale: a) nurnarcuprinsintre ?0 qi 80scriscu cifre car€serepetS.60. 10.89. a) Scrie cJescitoare numerele dedoui cifreceseformeazd cu cifrele:0. b) .6 cuprinse intre30 ti 50. pare numerele 6. 4 gi 5.

Care cu 3 mai 100careau cifrazecilor maimici decdt toatenumerele . regula..vecinii' %whn2. . j. 76. maimare b) . 43. 46. ceidoifrali (ani. Scrie . Scrie cifraunitalilor... nelte9 anipe 15martie. 2.per6nd.. . apoicontinua Descoperd $irulcu incdtrei numere: . dinzecipini la 100' numai formate numerelor /-t..92. /. cea a) . siu impliMateiimplinelte12ui pe 25 iulie.(l) Chiri6 autor:d-naElisabeta con/.deurmltoarele ditii: maimici cifri impari.a" si reprezinte cifrdparA... . cifrelor: ajutorul ZU n u m e rel e dac [:Z-U +3=3 ? su n t /0.54.62'31' numer€le la zeci..date. Rotunjeite. numerele toate descrescltor b) Scrie mai mici careau cifra unitS[ilor doarnumerele c) Scriedescrescitor cifla zecilor. . 9 .. scrienumfuuldeformaib. ' Cerinlele Boscornea ded"naMihacta de la 9 la 13suntpropuse t7 . Noteazd...' Determinb 4.73.iar fratele 4. Anulacesta.lnand coni.77. decat dedoui cifrecaresepot formacu naturale toatenumerele 9.luni' zile)? devdrstidintre diferenfa Care este cu celmaimadedoui cifreconsecutive numar celmaimare 5. 65. mare decat natunle de douacifre careau sumacifrelor toatenumerele 12. . Compari re numir dedoui cifrePare.b safiecea 521i46. 2. . egahcu4.i 0..

3 gi ?. 2. Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu g. GEsegte toatenumerele naturale careau cifra zecilorcu 2 mai mare dec6t cifraunitdtilor.43. 4. numerele t8 .68. Compari numdrul32 cu celmaimic numbrnatural scriscu dou5 cifre identice. Giseste toatenumerele dedoui cifrecare au diferenfa dintrecifraunit5lilorli ciftazecilor egahcu 6. a) Scrie crescitor pare. 3. 3. doarnumerele b) Scde descrescStor doarnumerele impare. Ordoneazxle descrescitor. eu4haie (3'l autor:d-naMihaela Moraru /.i 20care arela unitdlicifrag. Gaseite toatenumerele naturale formate din zecigi unitlfi caresepot formacu ajutorulcifrelor1.82. c) Scriedescrescitor doarnumerele care au cifrazecilor maimaredecatcifraunitatilor. Sedaunumerele: 57. . 2. Compare gisitecu celmai mic numlr de doui cifreconse_ numerele cutive.46gi 51. Care este celmaimic numdr natural dedou6 cifrecare arecifraunititi_ lor 8?Darcelmaimare? ComparS g5site.eaab. Numerele gdsite compardJe cu num'rul cuprins intre 10.arp (2) autor:d-naMihaela Moraru /.

Determini tancondifiile: est< 9.frrd a le repeta.79i8. cifrelor a)suma decat cifiaunitililor. Campad Z. t9 .simuli00. care sepotformacu cifrele: dedoudcifrecareau suma toatenumerele in ordinecrescitoare -t. ltiind ci indeplineqte mai mjc decat un numSr 4. 5. darau cifraunitipoli scrie. Noteazi 0. Scrie egal6 cu6. cu 5 maimare este b) cifrazecilor numirul gisit cu58. toatenumerele descrescitor c) Ordoneazd ?.2 9i 3. darcifraunitifilor maimici decdt Z'u4lt orp (51 autor:d-naLucicaZahariea numeresi fieegalicu diferenta sumx naturcle a cdror numere /. Deaiteori folose$ti cite doubdintrecifrele: a scrieun numir de doui cifrealege 5. cifrelor dela 0 la ?4? numerelor cifra4 in scrierea 4. Pentru 2 . 5. nu au cifrazecilor care numere a) Cate ca7? tilormaimare cifrele pecare posibile le poli formacombinand numerele toate b) Scrie cresc[tor! Ordoneazi-le c6te doui.aaluara(41 LucicaZahariea autor: d-na dintrecelmaimarenumbrpar de doui cifre9i cel estediferenla . GAseite lor 209i7. carenu au cifra zecilor8. 1.. Care maimic numir impardedoui cifue? dedoui cifredistincte numerele toate descrescatoare in ordine 2.

94.60. 3. Folosind cifrele 9. toate 4. Scrie toate numerele impare cuprinse intre29gi 91. Din cal maimarenumbrde doutr cifrecu cifrazecilormai mici decar cifraunititilor scade cel mai mic nurnir de doudcifrecu cifrazecilormar mici decitcifraunitifilor. 2 9i 5. r nu au cifrazecilor imparl. Scrie numerele pare cuprinse intre3gqi 64.8.3 FiZ formeaz| numere dedou6 cifrecare inde_ plinesc condifiile: r aucifra zecilor maimaredecAt2sicel multegal5cug. A. J. Clse$te posibilititile. b) Sc e descrescltor toate numerete date. r aucifraunitdlilormaimicddecat g si celpuiinegallcu 6. 4. Scri€ toatenumerele natuElededoud cifredistincte care sepot forma cu cifrele 3.41.761i 52a) Scrie crescitor toat€ numerele date. dedoui cifrecare ausuma cifrelor 2. evalzo & (6) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. f4. scriepatrunumere consecutive astfel inc6tunuldintreelesi fie3g. Scrie toate numerele naturale g.5azi numerele in ordine descrescitoare.85.2. 2A .4. c) Scriedescrescxtor doarnumerele careau cifraunititilor rriaimica decdt cifrazecilor.89. Sedau numerele I0.7.22. .21. suntnumere pare. 9. 5.

Exemplu: 2.27. rr. ct4nt4rrXa'otufq)rol'e dz b O ta 3O. 23. lann. Mi rezultatul: 21.24.14. /4d4d4nea.10.29. ABI'NAREA DE1A O1A 30 IIATURA1E t . ovrxno Fa* azd*o 1.Sciderea dintr-unnumlr naturalformatdin zeci . 15= 25.22.25. 21204 I 242420620 t626- E- trtr !! trtr rn n! 'Cerinlclcdc la i i! ll sinrr trlfuse ded-nulVior€lceorgeDumitru. unul format numere cao diferenta .16. Adunarea unuinumLrnatunl formatdin zecicu un numdrnatural Iormatdin unitdfi.a.i unitlfi a zecilornu a unitAlilor nuunulformat urmitoarele numere cno sumidedoitermeni.1?. Calculeaz{. Exemplu:25 4. 3 25. 23 = 20 + 3.12. 20+ 20+ 865 9 10+ 10+ 10+ ?7 10+ Dn nn n! 10+ D! trtr !t tr! 20+ trD trn 20+ 020 6 0+ !tr ntr 6+ 1029 20+ trtr de doi termeni. Scrieurmltoarele numai din zecisaunumaidin uni$ti: din zeciqi unitSligi celilaltformat 16.22. u odla.28.' Scrie numai dinunititi: maidinzeci si unulformat 28$i30. /. 27 17 .8 .15. .r. = 29-4.HI'ilENETOR SI SGADEREA !II.19. $ i5 . .

t!

14244 1 0 3 1 0 920

13-

,13-

29-

29-

trtr

trtr

trE
19-

!n
26-

trtr
22-

En Eatr !T

232329320910_ 1 r 1 0

DT

m

E:n

5. a)Suma adoulnumere este 27.Unul dintre termeni este 7. Afl6 celdlalt termen. b)Suma a doub numere este 23.Unul dintre termeni este 20. Afl6 cel5lalt termen. 6. a)Afli diferen{a numerelor 29$i9,apoi diferenp numerelor 299i20. b) Diferen{a adoulnumere este 6,sctrzdtorul 20. este ' Md desclzutul. c)DiferenB a dou5 numere este 20,descezutul este 23. Afli scdzdtorul, d) Diferenfa adou6 numere este 5,desclzutul €ste 25. Mtr sclzltorul. Z. lntr-ocutie sunt 20demingi micigi9 mari, Cate mingi sunt ln cutie? 8. Miruna are 20lei. Ce leivaavea daclmaiprimegte 7 lei? 9. O c,,rte arc24 depagini. Cristina maiare decititdinea3 pagini. pagini CAte a citit? /0. Intr-ocuwf, sunt2?deiepuri albi$i negri. Dac[? iepuri suntnegri, cifi dintre eisunt albi? / /. Maria are 29debilealbe si rogii cu20maipufine. Cdte bilerogii are? /2. Lao cantind s-au consumat dimineafa 29I delapte, iarseara cu5 I mai puIin. Cafi [tri delapie s-au consumat seala?

2. Munareaunuinundr naturalformatdinzecigi unitili cu un numdr nafuralformatdin tnitl|. Sdderea dintan numdrnatwal format din zeci;i uniulli a unuinumlr natumlformatdin unittli +0 +l +2
T4

pecaiet /." Scrie exercifiile, apoi, completeaz5 rezultatele corespunz5toare.
+4 +5 27
-{

-3

4

pecaiet, 2. Copiaza fiecare tabel apoicomplet€azA.
a)
a

27 l7 28 29 18

c)

a

0

2

4

6

a+30

ol

30 24 2A 29 I4

a-10 3 . Care sunt rezultatele? 22+ 27+ 18+ I 2 *3

!tr

UL

trD
NT

ntr

1+ 18

trtr
EN
275

4

trtr
28_ .7

4+ 25

ntr

23+ 5 142

ilr

13+ 5 19_ 3

231
276

m

264

n184 -ntr

tr-n trn

trtr

nn

29I

nn

i6 5

prima datii 23 m de sarmd, iar a doua 4. Pentruun gard,s-aucumpbrat oarainci 6 m. C6!imetri desirmi s-aucrunpdrat a douaoari? cu 3 mai pulin. a sddit14flori, iar Robert 5. Andreea Cateflo a sSditRobert?

" Cerinl€lede la I la I 1 suDtpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumitlu.

23

6. Noteazi in ,,cisu[i"unul din semnele = sau*, astfel incatsAoblii propqzitiiadevirate: a ) 1 7 + 2 1 19 b)24+ 3129 c)23+212+23 3 + l6 !19 2 t 26[36 2 3+ 6 ] 4 + 2 3 . Z Iiiadevarate: a) 1 7+2 1 1 4+4

Scrie ln ,,c5sup" unuldin semnele < sau>, astfel incatsA obfiipropozi_ b) 26+3[23+ 6 c) 29-g]2g-20

16+2fi17+2
L

26-6D26-20

27+1,a22- t.
c )e - 2 2 = 5 f-74 = 4

AIIi numirul necunoscut: a )a +4 =2 7 b) 19-c = I0 2 +b =2 9 19-d=9

9. Calculeaz! in doui moduri, dupi modelrrl demaijos: 17-13+2J =17-5= 1 2 sau 17-3_2=14_2=12 a)2 9 - (4 +3 ) b) 19-(2+6) c)28-(t +4) 26-( 1+2 1 19-(4+1) 27-(2+3\. /0. Existiun numAr natunl pecare scidem dace-l din 2?sbobfinem 13? //. Existi un numir naturaldin cares6 scidemnumirul 4 si obti_ ;i nem23?

3, Adtmarea unui numdtnatural fonnatdinzeci $i uniteticu un numdr natunl format dinzeci dintr-un numfunatunl 6i unitili, ScAderea format dinzeci unitlti a unui nun er natwalformatdinzecisi uniteti ii
+Il 12 -1 1 -12 +12 +13 +14 +i 5 +16

pecaiet /.' Scrie exerciliile, apoi, completeaze rezultatele coresDunzdtoar

29

-13 -14 -15 -16

Cerintelede Ia I la | 5 sunrpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumirru.

24

Calculeazi: a)i6+1 2 . Citi leii-aumairhmas? 9.iar descdzutul este29. Diana a citit dintr-ocarte 24 depagini. paginia Cat€ citita doua zi? 8. 6.1+ trn 13 tr! r2 -E nn I1 --1 5 + Itr 1i -3. SliindcAdiferenfa a doudnumere este15. Preluluneicirti a fost28 lei.8 . $tiindci suma a doui numere este 28 gi unul din numere este11..mictorarea" .20 c)29-11-10 2 9 . Afli rezultatele: 16+ 2813* nD ntr ntr l6+ 12 !! trtr 29t4 29_ 11 tt + 27IJ n-n ntr 1l + 18 14+ 14 15+ Dtr 2815 ntr tr! 1J 12+ 16 -trtr ntr 16+ L4 2712 24- 1. intr-ozi.afli cel alt num5r.8 16+ 12-20 b)I7 + 12. Din cei 29 lei pe careii avea. 4. pretului Catcostd cartea dupA cu tl lei? . $iiind ci diferenta a doul numere este11.il.9 17+ 1.2. 7. iar a doua zi cu 11paginimaiputin. 5.2 .af15 scizatorul.iar scdzatorul esie12. Cabia cumparato cartein valoarede l4 lei.afli descazutul.

16 proba prin adunare Dlectueaz5 sau scddere. in total? /. a =14 a . Calculeazi a ) 1 2 +1 4 b ) 2 6 .i 3 m dep6nzb colorati. Tibi a rezolvat ir vacanli29 de probleme.1 6= 1 3 arIS =27 c)m=29-17 n=27-1I p=28-fz. CatimetrideDanzi s-au cump6rat in total? . apoiscriein ordinecrescitoare numerele oblinute aire sib l .19. un cte a )20+ 8 b) 15+3 c ) 13 + 1 4 d) 10+ 8-3 27-20 27-4 27 . S-au cumpirat 5 m dep6nzd albl . /4.rsc de d-nrdViorel-ceorge Dumitru. F .5.7 25-r3 16 + 3 12+ 6-3. Cdte hilograme demaculaturd austrans copiii.1 4 1 5 +1 3 25-t2 28-15 1 6 +1 2 27-73 28-. Ma a cu 1l kg maimult. iar Robert cu 1Zprobleme maiputin.1 4 20-10a5 27. Cerinielede ia I 1a6 suln prop. Cate kilograme derogiisuntin cele doui lSzi? 1i. Care este nurnErul necunoscut? a ) i2 +6 =1 6 +? b)?+12= 4+1 4 1 3 +6 = 0+/ ? + 26=29. d) 29-17 29-18 29. $tefan a straf|s 15kg demaculaturi.lnaltacu 5 kg maimult. | | ." Mi rezuitatele. 2. -lJ'!i numerele necunoscute: a)a -1 4 =1 5 b)29-14 = a a -1 5 =I2 28. intr-o ladi sunt12kgroqii. 26 . Citeprobleme a rezolvat Robert? /2.1 1 c ) 2 8 .1 c)25+ 3=?+18 2+20=?+12.16.

talz u a. Mi numirul care are: a) cu 7 unitetimaimult decAt 12.b 9ic atiind c[: a+ b + c =26 a+b=15 g 21. 6 .eh/.ova. sunt14bileroqii a)Cate bilesunt ln total ln acea cutie? b)Care dintre bilesunt maimulte si cuc6t? Calculeaztr a. ' Cerinlelede la I la I 5 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitru. d) cu 20deunitdlimaipulindec6t 28. c) cu 10unitdlimaimult decit18.Sclderea gi unitlfi a unuinumtu natwal format dinunitdli dinzeci pecaiet.3. Completeaz5 tabelul: m n p m+n-D 4 IO 14 m+D-n p-m-n 3 10 13 2 20 22 lntr-ocutie qi 10bilealbe. l4&tat*a aznzn"bla*. 27 . dp la 0 14 3O' at Awzw'kpale odllr' 1.' Scrie exercifiile a) 5+6 b) 6+8-3 c l l 5-'I d) 9+ 2+10 7+6 7+9-5 16-8 15-10+ 7 I7-g 8+7 8+5-2 1?-10+ 8 14-7 9+9 9+2-4 16-10+ 9. apoiadaugx rezultatele: /.1- 2. b) cu 6 unitSlimaipufindecet 29.Adunarea unuinumtrnatunlformat dinuni6li cuunnumlr dintr-un num* naturul fofinat natunlformat dinunitilfi. 4.

i 11. intr-unautobuz s-au urcatI celStori. /0. /4. 15. Adunipe6 la fiecare din numerele: 7.. 4 si 5. Ionelare 7 ani. Ladiferenta numerelor 15Ei7. Din cenumdrtrebuie pe10pentru sdJscldem a obfine suma numerelor7 si 8. b) Ciseste numerele maimaricu 8 decal2. 6. GAseste un numAr cu 9 maimicdecaL 15. /3.12. Catioameni suntacum in autobuz? / /. Sdseaflecelmai marenumir natural dedoui cifre.2. /5. a) Giseqte numerele maimaricu5 deceh 6.apoi8.care aresuma cifrelorsale.14. 179i8? 6. Laurmatoarea statie au coborat 3 si auurcat8. 7. ?. 129i4. 3.i 7. 159i9.Sora sa.4 qi 8. 5. Calculeazdi a ) 9 +a =16 b +7 =1 5 8 +c=13 b) 13-a=8 18-b=9 14-c =8 c) m-5=7 n-6=7 p-9=8.adaugx dublullui 5 .Maria.8. 7. Dacidintr-unnum5r peland10. 6.8. 0 si 1. 3. arecu9 animaimult. 28 . 10.3. obtin8? x scad Afli numirul x. 9. Scrie numlrul 17casumb dedoit€rmeni din care unulsl fie 9. Cucateste maimare suma numerelor 9 ii 6 decat diferenfa numerelor 15si 7. 9. Care este diferenfa dintrenumerele: 18si 7.17. 9. 4. Care este celmaimic numir natural care trebuie adunat cu 2 penhua obtine un num5r maimare decat 10? 9. C6!ianiareMaria? 4. apoiverificS. 5.5. 8. /2.mirit"cu 1.

Cenum5roblii dac5 scazi din 23 celmaimare numdrcu so!(par). dupi ce-idE5 mingilui Bogdan gi maiprimeste 4. .sE seaflecehlaltnumdr. deo singurA cifr5? 6.2. m n m+n l6 8 15 6 17 I In-n a b a+b ba 9 I 3 12 18 2. /.4 !! !tr 216 ntr trr 237 ntr 15+ I ntr 228 4. Adunarea unuinumdrnatural formatdinzeciti uniAti cu unnumlr natural formatdin unitlli.' Copiazx tabelele apoi completeaza numerele care lipsesc.9 3. are23demingi? ' Cednlelede la I la I 6 suntpropuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. Suma a doud numere esLe24. 14+ ntr 7 trtr ntr rn ntr ntr trn 7 18+ 89 trn 26^ 8 19+ 2 atr trtr 7 27_ 8 14+ nn 8 LITJ 22. Calculeazi in scris: 14+ 13+ 17+ 98 5 6 16+ c) ?-5=9 72 -? =3 13-?=9. Care este numarul necunoscut? a) 12-?= 5 b) 6=15-? ? -4 =9 8= ?-5 =7 1 6 -? ?= 1 5 . Cite mingidetenisavea Stefan dac6.atuml format din zeci. $tiindci unul din termeni 5. Scdcterea dintr-un .i unitiili a unuinumfunatural formatdin unititi pecaiet. este 7.umdr.

O florereasd a vandutintr-o dimineafi25 de garoafe. intr-osali declas5 sunt25deiocud.Z est€ 6. cu adpioare Catiflutura{icuaripioare negre seafliin insectar? 30 .irl. in gridinaqcolii? Cal copaci s-au sSdii /0. locurilibere au rimasdupi ceauvenitin clasi9 elevi? Cate invSlidin gridin5din carea dusdoamnei //. Virgilavea jucarii Cete areVirgii in total? iar fratele ei mai pulin cu 9 /3. Dirtle cei20 de flutura. aripioare albastre. paglnl. este 23. C6!itrandafiri i'au rimas? 17juclrii. i.idin insectar. 12. Larisaciterte 27 de paginidintr-ocarte. merei-a datsurioarei celmai marenumbrimC6te ei. DeCrlciuna primitgjuclrii. Claudia avea 1Bmere. /6. pagini Cate citefte fratele Larisei? /4. pu'. Care este num[rultotalal bxncilor confecfionate? f..Unuldintermeni Suma a doui numere Care este cel5lalt termen? 15binci din lemngi cu 7 maipuline un parcs-auconfeclionat L Pentru din metal. ial restul negre. dacii-a remas pardeo singudcifrd? lalelecu 8 mai /5.nf zambile cu 9 maipulindecat lalelele.coliis-au sadit 9 molizi librazicu9 maimulti. aj iiie lalele a vdndut? b) Cate zambile florireasa? a vandut 2 cu 10suntcu aripioare albe. in gridina. Mihaia cules18trandafiri toare 9 trandafiri.

Cerinlele de la I la 6 sunrpropuse de d-naLeDuF LazaMatiula.i 15. O clolc. Penhuefectuarea uneilucrdri s-aunit o echipX de 14muncitori cu una de9 muncitori.8 2 7. iar Nelir9i Andrei cu 9 probleme maipulin. Z. in altasuntcu 2 tnndafirimaimult. intr-o cutiesunt 8 creioane colorate.ifel. ? gi 9. La un concurs sportiv o echipb a obtinut7 medalii. alege care. gtiind ci 7 suntgi]biori? 9. probleme Cate aucompus cei4 copii. C6te creioane suntin 3 cutii de acela. adunate cu 8.9 d) 8+15 9+16 25-6 25-7. ' Caf muncitoriareechipa obfinutd? 4. in total? 8. in total? 6." Ninati Flodnau compus lmpreuni18probleme. intr-oglastrisunt? trandafiri. Cite medalii auobfinutcele doub echipe. iar altacu 5 mai multemedalii. Dintrenumerele: peacelea 1. Catipuiforinu suntgdlbiori. il . Cerintele de la 7la I t suntpropuse de d-naNiculina Bobescu. 2. dactr din fiecare s-auscos cate3 creioane? '. lntr-unbloccu 4 etaje locuiesc cdte 3 copiila fiecare etaj.6 are11puigori.3. iar altaarecu 3 puitorimaimulfi.5. CalicopiiIocuiesc in treiastfel deblocuri? /0. C6!itrandafirisuntin celedoudglashe. dau un numSr cupdns intre 10.la un loc? 5.l-' Efectueazai a) 1 6 +9 1 4 +7 b) 12+8 16+8 28-9 c) l8+6 1 2+ 9 2 7. Afldrezultatele: a) 2 6 -7 b) 2 7-8 ct d) 25-6 3.

Descizutul estecel mai marenumir imparcuprins par celmaimic numar scris cu douS cifre. adici cu 5 mai mulli /4.Mic$oreaz5" suma numerelor 14qi 8 cu celmaimic numdrnatunl de doui cifrepare distincte. -r.ttiind cAeaeste catianivaimplinisora Gigel cu un an? /2. Afl5valoarea lui a din egaliutile: 14-a+6=19 a-5+6=12 .au participat fetele. maimici decat Peste lui 15ani. gi el cateva 10bomboane. cel5lalt cu o cifri. . Danavea o pungicu 28 debomboane. Z""L*r*(t) autor d-naSilviaObreja /. boane. decat la acea competitie? Caticoncurenti au participat /5./ /. Acum3 aniaveam cinciani. ( ennrel< de la l2 la l5 rull propuse de d-naFlorica Tamaf." Alinaa cumpdrat oui. peste Catianivoi avea 2 ani? intre 20 $i 27.iar 2. Peste doul luni Cigel vaimplini8 ani. CAte oui a cumpirat Alina? I-a datprietenului s5u13bom/3. Scrienum5rul26 cao suml de doi termeni. scxzitorul este Care este diferenta? unul scriscu doui cifre. 2' .. La o competitie sportiv. Clseite toate variantele. a mdncat !i i-aur5mas Cate bomboane a mancat Dan? 15 b5iefi. Din neatenlie a spart3 dintreelefi i-aul6mas 17ouA. 4.

DescSzutul este 24.Dupi ce primul a parcurs lg metri.a mairimaslntreei o distantide3 m. tribuit cu 6lei. DacA tu minanci un biscuil clli biscuili o s5_mi dai ca si avemacelaqi numir? 2. Ladiferenla numerelor 28$i 18. . iar al doilea cu 9 metrimaipulin.iarsuma este 25. Celungime avea drumul? 3. Untermen este 17.adauga suma numerelor 14ti 3.iar scizbtorul este Care este diferenfa? 5. Doi copiialergau unul sprealtul. Care este celalalt termen? 33 . Cili copaci suntin cr6ng? g.Mirefte" suma numerelor 15.5. (2) autor:d-naElenaZavate Duamcu 7 biscuilimaiputindecat fine. intr-uncrang sunt1?stejari fi cu g maiputinibrazi. 2. Ceitrei copiiai uneifamiliiau cumpirat primul copila con_ un cadou. 4. Cate cifresuntnecesare pentru numerotarea uneicerli depoezii de 16 pagini? euaf*atn (3) autor:d-naMihaela Moraru /.. Cata costat cadoul? Eual/larp /. 3. iar al treilea cu 15 lei mai putindecat primii doi la un loc. al doilea copilcu 8 lei mai mult.i 10cu suma numerelor 3 9i l.

d) 27-(10+4\ (28-251+24.2 0 . EfectueazSurmAtoareleaduniri: a ) 1 2 +16 b) 3+24 c) 18+11 1 2 +77 5+14 10+17 1 2 +15 1+18 20+ 4 2.iar curciii ralesunt14. Cdlielevi au rimasin clasS? Zwhtuu'(4) autor rel. iar celelalte mari. Bunicul arein curte26dega$te. Tata a cumpbrat 15kg mere Cat€ kilograme defructe a cumpirat. b) b-20=7.I c) 29-20 29-14. c l2 9 . 6. Dintr-oclasd de20 de elevi au plecat. curciii ra!e. 10+15+4 (23+4)-22 22-21 26-23 27-14 d) 1 1+ 1 1 12+12 1 3 +1 3 . a) Cdte bilealbe marisuntin cutie? b) CAte bilemici suntin cutie? c) Cate bilesuntin totalin cutie? 5.aflA defiecare felarebunicul. din care 3 suntmici. in total? 34 . intr-ocutie sunt2 bilenegre mici.c = 1 1 . pdsiri cate StiindcAgaitegi curcisunt20. Z. la inceput. 4. apoi cu4 maimulti. in pauzi5 elevi.6. Afl5rezultatele: a) 28. Calculeaz5:l a )2 4 +a =27.i l? bilealbe. qi 15kg pere.George Dumitru : Vio /. 26-20-4 2 7.8 b) 28-20 27-72 -1.5 28-20-6. Calculeazi: 8 +1 +2 0 6 + \2 0+2 ) 29.

Ae aa O b lOO.a = 4 0 ( 9 0 .2 0 50+(30-20) 90-40+30 80-20+40 50 70 c) 20+30-50+40 9 0.I0).OR IIATURATE DE1A O LA IOO |.Adunarea numerelor natunleformate din zeci Siscdderea /. Afl6 numdrul necunoscut: a ) a+ 20= 5 0 a. W auetuloo aafeate ottte." Calculeaz5: a) ( 20+ 50) . u oedzta.1 2 0 + 3 0 )= 70 (5 0 + 2 0 )+ 6 =90 b) 30+b=60 50-b=30 50+r=80 70.10 6 0.b= 10. C[seite in loculE formate numaidin zeci.7 0 ) -b = 0 . .2 0 . 5. 4. Care este num5rul necunoscut? b) (80. 4daaanu. Completeazdtabelele: b 30 5 U 60 50 90-b 10 3.l .20+10 5 0+ 40-30 2 0+ 20-L0 a 40 30 t 0 a+20 b )1 0 + 3 0 . 2. Cerinlel€de la I Ia 5 suntpropuse de d-nul Viorel-Georg€Dumihu. astfel ca li A numere relatiile sI fieadevdrate: a)3 6 -2 6 +fl +A =100. ADUIAREA $t SCADEREA IIIIIIEREI..3 0 + 1 0 50+10-20+30 100-80*10+40.20= 7 0 a+ 50=10 0 a.A = g O c )Z\ +f_l t25+45= 1 0 0 .dr& 1. b) 18+3 2 + l.tY.?epvatz ov.30= 3 0 r) a.

Cucat este mai maresuma numerelor 80 si g decdt diferenla numerelor 64$i 60? ' Corinlclede la I la I 5 sunt Fopuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. Adunarea unuinumdrnatunl fomat din zecicu un numdrnatural tormatdin unitiifi. = sau> astfel incategalit6file si fie adevSrate: a ) 2 0 + 4 1 2 2-2 b)36-6!20+2 0 c) 67-60[10+9 7 +5 0 [8 7 -7 30+7[63. Calculeazi: 40+ 5 0+ 53 80+ 4 c ) 90+ 2 4+80 30+ 5 1+90 10+ I d)94=90+t 83= 3+.3 30+3086?-7. Completeazd cu semnele <. 90+ _7 9370+ 7 trtr D! tn tr! trn nn nil trn 20+ 93 6460 4 30 + trn nn 72270 8787807903 93* ntr nu 42408 58- 54- 72- tr! trtr trtr trtr DT ntr pecaiet.? 5 7= 5 0 + ? 7 5 = ?+ 7 A . tabei: Termen 20 50 4 9 Termen 8 2 60 70 Sumi Termen 81 8 1 35 35 Termen 1 80 5 30 Diferenta 4. 36 .fiecare 3.2.'calculeazi: a) 7 0 + 4 b) 80+ ? 3 +1 0 6+90 50+ 2 2+40 50+ 6 4+20 2. 5. Scdderca dintrun numdrnaturalformatrlin zeci azecilor SiunitAlia unittlilor sau /.Completeazd.

iar pruni cu 4 mai pulinidecat me .i unit$i a unui numdr naturalformat din unitlti l. 37 . / /. C6tipomisuntdefiecare felin livadi? 3. 4 b pi c. Afli numhrul cu 8 maimare decat diferenta numerelor 5? $i ?.c = b . cgi ddinegalititile: a =5 0 + fi . Pentru cumpirat 73degloburiroqii. 15.c = 4+ Q d + 6 = 2 6 . intr-o livad5 sunt20 de meri. Cal(uleazd diferenta dintrecel mai mic numir de doul cifrecareare cifraunitililor cea maimare . globuri galbene Cate s-au cumpdrat? /4. /2.i periIapn loc. Sciderea dintrun numdr naturalformat din zeci.70. Mivalorileluia.iar galbene cu3 maipufin.i 2 profesori. Adunarea unuinumdr natural format din zeci si tnitdti cu un numdr natural format din unit\ti.Lao intrecere participl40 sportivd defete. 7 blieii . ' Cerintelede la I la I2 suntpropusede d-nul Vior€l-CeorgeDumitru.b. persoane participd CAte la concursul sportiv? 8.cu 6 mai multi peri.' Calculeazd a\ 4 3 +4 7 2 +7 6 3 +5 b) 92+? 37+I 81+5 c) 8+3 1 7 +4 2 6+5 4 dl 46+2 54+3 67+2.b= c _20. Afli diferenfadintre cel mai marenum6r de doui cifre careare cifra unititilor cea maimici diferitd dezero li numirul 90. 9. Gisette numbrul cug maimic decitsuma numerelor 20. dacS: pomuldeCdciuns-au /3.i numirul 10.30.40 fi g.6. Afl5suma numerelor a = 8i b = a + 70. Dincenumarhebuie pe7 pentru s5-lscidem a obtine suma numerelor 50si 2? 7. /0.

N7 _ b) 3 'r3 4I 38 *2 95 93 . Inlocuiegte a) 34+ *62 x9 9 *6 'n 2 4. a) 98-4 b) 98-5 98 _ 6 87-6 97-6 77-6 c) 89-6 79-7 69-8 d) 89-4 73-2 68-5.+ 8 4 37 . intr-o clas6 sunt25 de elevi. intr-ungrajdsunt39devite. Cate kilognmeaucules in total? Z.2. grajd? Cate vitesuntin al doilea B. altul 5 timbre.+5 22 6 1 83 92 2 9 7 5 39-c b)96.in clas5 Catib5ieti au rimasin clasS? 6.in altulcu4 vitemaiputin. Daci3 fetegi 2 biieti au plecat in curtea au rdmas tot atatea fetecatbiieli. 4. CAte tirnbre areal treilea elev? *: 9. Mihiifi cu 7 kg maiputin.3+ I 22+ Q +4 7+31 +1 c) 0+2+97 42+5+ 2 6+0+81.iar al treilea cu 8 timbremai pufin caprimiidoi. j. la un loc.5 + 3 76-2-50 36+3-20 5. Oana a cules 27kg fructedepidure. AAe rczultatele.c) 52 66 83 94 c D/ b . 7+ 2 44- 7 *+ 4 . CompleteazX fiecare iabel: a) a a+3 .* + *9 89- 53+ 6. fcolii. Efectueazii a )6 5 . Un elevare24 detimbre.

AflS a)6 8 .2 0 7 9 .4 .e de d-nulViorel-Ceorge Durn'ru.i ?0.i 20.Scldereadintr-un numer natural format din zeciti unitlli a unui nwndr natural format din zeci /. al doilea este 30.afl5suma acestor termeni.10. 6.1 ii 60. Afli suma a trei numere 4. $tiindcI suma a dou5 numere este 93 li unul din numere este 20. Ma num6rul cu4 maimare decat suma numerelor: 5 qi30.2 .iar al ttiind cdprimuleste treilea este suma dintreprimul9ial doilea. rezultatul: 2. Stiindcd termeniiunei scbderi sunt 76 .3 0 d )9 8 .iar a doua zi 5 probleme C6te maiarederezolvat Maria? / /. 1A . 5. $tiindci termenii uneiadunbri sunt36gi20. me.1 0 .1 0 88-3 0 . Maria arede rezolvat 39 de probleme. Coloreaza caseta care conline rezultatul corect: r o * a l = l 3 e T 4 8Te3l e6-40=l54T65Tt6l =156T57Tt5-l 2 0 + ? 3 = l 4eTe3T3eJ 8?-30 = [f-TXTt8l s0+4?=!66-T7?T88'l z8-50 4. 4.i0 . /2. Adunarea unui numlr natural format din zeci Si unitdli cu un numdr natural format din zeci. 3. in primazi a rezolvat 3 probleprobleme.3 0 .4 0 b) 78-10 77-50 68 -3 0 68 -2 0 76-60 c )99-2 0 .' Calculeaza: a) 3 6 +4 0 b) 2 0 +4 3 3 9 +5 0 43+30 20+73 8l +10 c) 20 + 3 3 44 + 5 0 60 + 2 1 dJ 24+50 40+51 39t50.aflddiferenla celordoi termeni.i 80.4 0 87-20-40 77-4 0 .afld al doilea numir. Cerinklcde ld I la l2 cuntpropu.3 gi90.

+ E[. intr-un autobuz seafl545 depersoane.i unitAli. 40 .Mama cu fiicaceamareau 48 deani.iar cele doui fiiceau 22deani. Scdderea dintr-un numArnatural format din zeci Ei unitlfi a unui numdr natural format din zeci $i unit^fi 1. Afltr numerele care lipsesc: a )2Q + 58+[ ! + [ E = 3 8+ i 0 + ! ! _40b) 78 . Formuleazd tntrebarea. intr-otabdriau plecat20 debiiefi 9i fetecu21 maimult.ntr . La primaoprirecoboari o periar Ia fiecare soand." Calculeazd: a) 3 6 +2 3 b\ 2 5 +4 2 4 3 +2 5 27+32 34+24 26+33 c) 8 1+ 1 1 73+12 65+13 dl Z2+11 83+14 Zb+12. problema. lnlocuieqte literele corespunzXtoare: 1 5+ l7 + 4894li* 4q a0 2b ab b4 55-! F X T {E[17 8Zb0 d. apoirezolvd /0. Mama. lmpreunlcu cele dou5 fiice.ausuma numerelor care reprezinti varstel€ lor egala cu 58 deani. 'Cerinlelede la La l0 suntpropuse de d-nulViorel-ceorge Dumitru. Adtnarea unui numdr natwal fotmat din zeci ti unit\fi cu un num r natunl format din zeci. din opririleurm5toare coboaricu cateo persoani mai mult decitla oprirea precedenLi. Afldvarsta fieclrei persoane. 9. Eaa oferituneiprietene 40 detimbre. /2. a) Cite feteau plecat in tabiri? b) CAti copiiauplecat ln iotal? / /.trn =88 -30 trtr _ntr. Carmen a avut87 detimbre.princifre Z. DupA cateopdri autobuzul segoleste stiindci nu mai urcdniciopersoanA? 5.

din care 3 suntmici. Dinsuma gi CStilinau organizat de rezolun concurs Cristina. nurnerelor 84qi 71.i 46. numerelor 32.adaugd suma 6. la o cantinis-au consumat dimineata 45I delrLpte. 8. 3.61 7 9 -4 3 86-14 97.42li 10. a)C6te bilealbe marisuntin cutie? b) Cate bilemiii suntin cutie? c) Cate bilesuntin total1ncutie? 4. concurs. iarseara cu3 I rnaiputin Catilituidelapte s-au consumat dimineata ii seara? 5. iarcel€lalte mari.4 ? 75-23 86. daclpentruacelgardsunt Cili metri des6rmimaitrebuie in total96 m desarma? necesari numerelor 13. Md rezultalele: a) 9 6 .2 3 b ) 83.2 4 d) 64-11 75 -12 86-13. intr-o cutiesunt2 bilenegre mici 5i 17bilealbe.20. vatfiecare si celoca ocuoat la acest participantilor Numele NicoletaCristina Stefan Latalln 10 11 31 i0 Luni l0 20 Marti 10 20 t4 11 Miercuri l2 10 16 22 Joi 20 20 t2 20 Vineri TOTAL dintre zilele au rezolvat copiiiluni?Dar !n fiecare a) Cite probleme urmltoare? probleme ln celecincizile? Darfiecare dina rezolvat Nicoleta b) Cdte tre ceilal[i copii? clasamentul concursului? c) Care este Ziua 4T .15 76=13 c) 89. Pentruun gards-aucumpirat prima dati 50 m de sfumi. $tefan probleme a rezolTabelul demaijos ne ajutl sA afl5mcate vbrideprobleme. a douaoartr inci 34 m.2.scade Z. cumpintj. Ladiferenfa diferenta numerelor 97!i 25. Nicoleta.

C. B.cu diferenla numerelor 76ti 45.4fl5suma numerelor: a)34 ti 32. 6. e) 46.din care 13aufostt5iali. B. pislri suntin total? a) Cate gSinilor b) Cucateste maimare numArul decdt al curcilor? 'Cerinlcled€ la 1 la 6 suntpropuse de d-nulViorel-Oeorge Dunilru. b) 99li 45. b) 43qi 20. d) 88. intr-o livadiau fost65depruni. Adunisuma numerelor 721i27.adaugb diferenla numerelor 29li 18. A. d)63. 5. 2. 42 . b\ 44: c) 84.trei numere egale a ciror sumd este: a)3 3 . c )39. c) 829i30. /0. c) 28. 4. ft 48. d) 48li 8. d) 50qi 3. .\rli: A-doui numere €gale a c5ror sumb este: a) 24i b) 26.5 72 + 6 98 .6 c) 52 ti 7. pentru Caliprunitrebuie s[ seplanteze cain livadis5fie 98depruni? /.diferenfa numerelor 479i 23. lntr-ooglad5 sunt45 deglini ti curcicu 23maiputine. 0 69. b ) 36. d) 40+ 7 47_ ? 80+ 7 42-40. d\ 44.9. e )6 6 .ror sumi a este: a) 40.patrunumere egale cf.* Calculeazll a) 3 2 +4 3 b) 7 5 -4 3 2 6 +1 3 8 9 -4 5 52+40 92-40 72+10 76-20 c) 32 + 5 37 .Afl[ diferenta numerelor: a) 83ti 21. Lasuma numerelor 24ii 32. Scade din suma numerelor 63si 25. 3.

Verificiapoi.49ii 10. gandit? Lacenumfum-am 43 . C6te flori areMirela. 60.adici4. 4. Mirela arein gr5dind 11gladiole panselule. 5.obtin100. li cu25maimulte. M-am la un numdr. perechile 3.35fi 34. Afldnumerele necunoscute: a) ?+3 6 =8 9 b) ?+32=89 ?-24 =3 5 ?+33=99 =2 5 86 . b) a clrof diferen!5 este 34.i 37. c)a c5ror sumi este maimare decdt 70.? ?_56=23 c ) ?+ 1 2 = 4 2 ?-46=12 43+?=87. 2.52$i 13. Firi a calcula. in total? Zualrn/p' (2) autori:d-naLetilia Lunguti d-naMariaC\mdraru /. Dac5ladun cu 17si apoicu 31. Scrie doud numere formate dinzeci$i unitili: a) a cbror sumi este 76.43!i 22.ZunLuap. Scrie denumere: 22. a) Care suntcele doui numere? b) Care este diferenla acestora? gandit 2.Cifrazecilorprimuluinumir este egal5cu cifraunitSlilor celuide-al doilea numir. Suma a doui numere naturale este60. pereche subliniazi fiecare a cirei sumi crezicAeste mai mare decat prin calcul. daca ai subliniat corect. (t ) autor:d-naDaniela Bucuroiu 1. Calculeaz{l a) 2 3 +3 4 59_24 4 5 +2 3 86_24 b) 46+20 83_50 25+30 87* 10 cl 52+ ? 39_4 Z2+7 98_6 d) 50+8 77_7 77_70 36_6. d) a ciror diferentd este maimici decat 40.

trandafiri $tiindcAbuchetul si lalele. Care este diferenta numerelor: 48ti g. Suma a doue numere este 54. 2. frezii.? = 7 7-9=47. Totalul a doui numere este 61.749iZ? Dar suma? 4.afli celilaltnumir. Doitermeni sunt89gi 3. 9 qi63? Dar diferen{a? 3. Ce numtrr oblii? 5.8 5 6 *9 Z. Pentruun buchets-aupregitit 15 garoafe. Adunarea unuinumlrnatunlfotmat dinzeci ti uniAficuunnumdr natunlfonnat dinurittfl Sclderea dintu-un numdr natunlformat dinnci Siuniugia unuinun$r natwal format dinuni$fi l. t4fuaat*a. ' Cerintelede la I la I 5 sunrpmpuseale d-nul Viorel-George DumitrL.Unuldin numere este 5.la un loc. 8. at h:tap ecaaeud. az aaAeta u4ttrattn't eatualz di b O la I O0. frezii cu 4 mai multe. Afll numdrul necunoscut: a)?= 84.3 gi7. Dinsuma numerelor 57.46qi8. Care este suma numerelor 569i9. iar trandafi catnumArul degaroafe si frezii. in total 80 deflori.7 9i57. afli nurnlrul delaleledin buchet.t* l. afli suma lor.scade diferenla numerelor 165i8.83qi7. 44 .8 b )? = 6 7 + 7 ! =ozr t=JV+ t c ) 8+ ?= 2 4 /+t=bJ ?=66-8 ?=48-9 ?= 4+49 ?= 8+36 ?+5=82 9+?=68 d)93-?= 8 ?-8=48 6 E. 6.aflI celilaltnum6r.3. Z.4! 9i5. trebuia si fiealcdtuit din garoafe.' Calc:uleaz||l a) 86+8 b ) 83+9 85+8 ?l + I 39+3 10+t c) 84-7 7 1 -8 34-5 d) 84+6 62+9 83-7 7 4.Unuldin numere este ?.

iar descdzutul este 32. ' Cerintelede la I la 10 stmtpropusede d-nul Viorel-CeorgeDumitru. /2. iar Tiberiu cu 5 serbare a adus la qcoala /5. / /. Diferenta a doua numere este 29. Afli scAzStorul.Sciztrtorul este 6. Restul scideriia doud este 59. din tad. Aflddescizutul. cu20 maipulinidecat dafirialbi9i trandafiri plantat ln total? s-au Catitrandafiri pentru 25 debaloane. Afl5descizutul.cu 3 maimulti tnn37 detrandafi. /0. Andreea maimulte.i unitAli a unui numir natural fonnat din zeci gi unitdli l .i bunicul a planlat /4.i unitdti. 'C alcu l e a zS: b)43+29 a)3 2 -2 9 26+35 58+2 3 4 7 +3 7 54+ 19 63+18 56 +2 8 c )49+2 6 58+2 7 49+3 8 57+4 3 d )5 9 * 2 3 69+24 79+11 5i + 19. intr-o serd galbeni ceialbi. Diferenta a doua numere este 49. Pentruun albumcu ilustrate din strlinitate.Scizdtorul este 7. Scederca format din zeci . numere este11.numere 9.iai al doilea ttiind ci primulnumAr este cu9 maimare. Adunarea dintr-un numLr natunl natural format din zeci . a adus Tiberiu? a) CAte baioane impreunx? au adus b) Cate baloane unui numdr natural format din zecigi unitlfi cu un numlr 2. AJli suma a dou. 45 . Mirunaa coleclionat 26 deve/3. deridin lari gi cu 4 maimultev€deri ilustraliiarein total? Cate ro$ii.

Care este rezultatul? at52-23 b)65_ 19 6 3 . El i-a datfratelui s5u2Zli prietenuiuj siu ^d. 43 91-54 65. Completeazi cercurile in inlerior cunumerete +5 1 +78 d) '73 . Mircicia awt 94 de nuci.2 8 54 .2 4 74-25 8 5 -2 6 75-29 85-39 95-49 c )43 .47)+ 35 b) (46+ 46). AJld ce numxrsepoate aduna cu 32. Efecfueazd: a) (76. . zy Qenuct.34 82. nzitoare: 45 -39 C6te creioane colorate ii maitrebuie casi aibi 52? 5.66.5 8 i. Cate cirli areChiriac? 7. CAte nucii-aumair6mas? 9. Md patrusolutiiposibile! 46 4. 6.3 8 65 . Mircea are63 de c5rfi.48 (64. Scrie dou5 numere a cAror sumi €ste cupinsl intreS0li g0. impreuni.4 8 76 ..Mirela arecu 34 mai pufine.astfel inc6tsuma sdfie mai mare dec6t 36Eimaimici decdt 42. Mariaare25 de creioane colorate.38)+27 + 371-26 137 {66 t9) + 48 (48+48)-39 ( 8 3 -3 8 ) +22 (39 + 39). Soraei ii oferi inc5 1g.Chiriac arecu 1g maiputine decat au ceidoi copii.19.

si obfiiun numir maimare de dou[ cifre. a)2L la 42. Cate lucrari aufostpremiale? 36 exist5. astfel incat. c) 56la 20. "' S cri e : ca o sumdde doi natural dedoui cifreidentice a) celmai mic numAr termenl. Numdridrn3 in 3 dela: b) 90la 75. dedoi dedoui cifreparecao diferenlx b) celmai marenum6rnatural termeni.celmai mic nudin cel mai marenumir natural 5. mir natural 6 ./0. grupx grupe Prima deelevi au participat la un concundedesene.. d) 18la 42. b)9 + 2 2+ 1 4 +1 + 8 +37+6+3. grupand 2. AflAcatenumere peoricare decit36. Ciite Ehicitori seaflb in carte? /. c)24 +1 7 +6 +13. J.Dintreacestea premiate 15lucriri. DouS nu au fost a executat 32 de lucriri.CalculeazS: a)23 +1 5 +3 7 16+1 4 +2 8 b)33+28+39 28+ 5+58 c)22+15+34+ I 36+26+17+17. Calculeazl termenii: a)1 +2 +3 +4 +5 + 15+16+17+18+19 . Scade dedouS cifrecare arecifraunititilor 3. " Cerintelede la 6 la I 3 suntpropus€ de d-naMarianaGarbea. I-aumairimasdecitit 26 deghicitori. 7. aduni dintreelecu 14.daci natural€ mai mici decdt 4. 4? . Finel a citit ieri 34 deghicitodilustrate dintr-ocarte!i azicu 19mai putine. 'Cerinl€lede la 1 Ia 5 suntpropuse d€d-nulViorcl-Ceorge Dumitru. iar a doua29 de lucr5ri.

Din aceglia 2l sunt tei. iar brazirestul.b + a = 50.b = 49. 48 .c =?. cu 19 maimulti suntmesteceni. $tiindci Florentina afl6 clte ciuperci a cules Mihai. Cate nuciarefiecare? | 7. inlocuiegte stelulele cu cifrepotriute: *7 +2* = 45i *3-2* = 37. cu cet este mai maresurB numerelorde doui cifreidentice mai mici dec5t 40. lntr-un parcs-auplantat 90 de copaci. Cuc6teste gl $i 43 decat maimarcdiferenfa numerelor numarul 3g? /6. 9. /0. /3. > sau=: Z7+ 14152-6. t5. lntr-o livad sunt 54 de meri.l.' Mihai a culescu lZ ciuperci mai pulinedecet Andrei.ceea cei-nseamni cu g mai putin decat numirulperilorgi cu 18maimult decat gutuilor. Cenumbr ai oblinut? . /8. 12. 59+23[83-?.vecinilor" de doud cifrediferite. 32+ t9l9o-42. apoicadiferentia doudnumere. iar acesta va avea 18nuci. fafi de cel maimic numdrformatdin zeci unitxli.. trd.cu citua ti unitililor 9.t Compari rezultatele exercitiilor folosind semnele <. Din carenum& trebuie sI scidem 14pentrua obtine un numdrcu 24 maimare decAt 17? 19.iar acesta cu 9 maimultedecat Florentina. a cules 26 deciuperci. Adaugi la suma numirului30 celmaimic numdrnatural . / /.b=?. Daci Irina ii dAMariei15 nuci.va rdm6ne cu 21. Catibrazi plantaf? s-au t4. Sedl: a + 9 = 27. numarul peri CaF $i caligutuisuntin livadi? ' C€rinl€lede la 14 la 23 sunrpropuse de d-naMihaetaBoscom€a. Afll :a =? .c . Scrienumfuul25 casumi.

albe.57. intr-o cutiesuntbilealbe$i bilero$ii. toate variantele.Reconstituie" . unul scriscu douS numdrul 45 ca o sumddedoi termeni. 92.d =. 91.3+4 " . demaijos: operatiite 3.vecinilof' daca sc5dem 20.87. c -15=6 6 . Ceitrei copiidintr-ofamilieau cumpiratun cadou cu 8lei.'+/=94. buniciide ziuaei' 4.Mara a contribuit Cornel primiilaun Ioc. rogiisuntcu 6 maimultedecitcele ar fi 25. Afli numirul necunoscut: 26+b=73t a+ 1 8 =4 2 . (98. Descizutul parscris cu o cifr5.Bilele acestea bilesuntin total? Cate cifre. iar estecel mai mic numir irnparcuprins 23.. iar Ina cu 13lei maiputindecat cu t7 lei. l * ++4-l 9=64: x3*1r.34) . 22. . CSse$te intre 40 9i 45. Cenumarobtinem m5rului2l? 8 bilealbe Dacd s-armai adiuga 2/. 2. numdr este celmaimare schzdtorul diferenla? este Care Zualaaoz (l ) Moraru autor:d-naMihaela L Qalculeazl: (36 + 27) + 15.. cadoul? Catilei a costat 49 .(34+ 48). Scrie celdlalt cu o cifri.nunumlrul 14 din suma." 6 =9 1 .

Daci sescade 4 din fiecare.eaahat@ (2) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /.. Daciar maiavea 5 timbrenu ar incipea in clasor. Afl5diferenfa dintrecel mai marenumerpar de doui cifte cel mai fi mare numir impardeo cifri. 6.unul dintre numere devine 9. Care suntnumerele? J. iar dacd ar maiavea 3 timbre. numlrului1Zii risturnatul numtrrului21. 2.vecinii'. Laristumatulnumirului42. Afli sumaa trei numere consecutive gtiindci cel mai mic dintreele este 16 . J.DaciAnaar rnaiavea 5 timbre. Decate paulpentru timbremaiarenevoie a_si completa clasorul? 50 . Afli suma dintre.vecinilor. 5. . suma .atuncieaar avea cu 7 timbremaiputine decat Maria. Suma a doui numere este 20. Cate mbreaufetele in total? 2. ar rdmlnelocurilibere in clasor..adund g4gi 62.Miclor€azx'. depxiind astfel cu 4 paginijumitatea ci4ii. pagini Cate arecartea? Z. Raluca a citit 25 depaginidintr-ocarte. diferenta numerelor 4. Paulare63 timbre.u4l//a"e (3) autor:d-naLucicaZahariea /.. Mariaare 34 de timbre. apoiinc51Zpagini.' numirului14cu 19.

Daca Alin i-ar da lui lonut 14 lei. al doilea pescari aupescuilprimul35depegti. clasor? fimbreau fostin fiecafe Cate doua hzi sunt52 kg.iar al patrulea cu 38maipulin dgcat cu 36maipulinidecdt trei. ln douS rimin 21. in trei lazisunt89 kg ciip$uni.. maiputine decat mere sunt31? dacb fructesuntin totalin co$.tl lei. 3. Dintr-unnumir sescade . Cate al treilea 12pe9ti. suntcu 15kg maimultdecat ultima ladi? kilogmme suntin fiecare Cate 5l .r ar avea 32lei.iarin in primele o. suntcu 3 care maimulledecat 2.se 40. Patru primii primiidoi. DupA ce la un magazin pere. cXs-avdndut cantitate defructeegalS cu cea r5mas5.s-auvindut 14 kg mere. d=?. in prima. lntr-unco! suntcu 2l demere gutui. intr-unul I5 timbre. atunci acesLa Cifi lei arefiecare? gu4ha'& l4l Atdelean autor:d-naCorina-Mirela 43 $i 25. Alinsi lonutau impreun. Afl5valoarea 2 0-b=ai 39-a =2 7 i b+32=d .i pere. in total? aupescuit Calipesti litere: fiecarei 4. cu 389i oblinem mire$te" numarul dat? Care este pere. 5. Cete kilograme defructeerauin magazin? . s-aconstatat o iar prunecat cantitatea de mere.cu 3 kg mai putine 4. suntdatecate sunt70 detimbre Dupi cedin fiecare clasoare 5.apoirezultatul numerelor suma /.

iarcerbul 30ani. 8 4 _ 1 AT t r P .ursul 50am. . [+43=93-20. > sau= l7 +3 8 !9 4 : 95_19 72-tr=55_18.cu dublul lui 40 ti amobtinut celmaimic numir impardedouE cifrediferite.o veverig Zani.. Daciar maiveni3 fete. AflA cele trei numere. C6!ibdieli.. 2 5 +3 8 =5 0+!. Cu c. In cenumlr m-am gAndit? 3. 2.iepurele 10ani.3 8 = D+ 8 . oompleteaza. (6) autor:d-naMita Jarda 72. l-am.i cate fetesuntin clasa? gt4&arp .i 39? gandit 2. . Scrie semnul <. 4.poate Z 0 vulpe trli 20ani.micsorat. 39+ 24 [63: i9 +lzls6 : -66 : .iar celde-al doilea numir este cu 5 maimic decat pdmulnullrxr.et estemai maresumanumerelor impare cuprinse lntre 36 gi 40 decat suma numerelor pare cuprinse intre35. M-am la un numdr. lntr-o clasisunt25 deelevi. Sumaultimelordout numere este 69. StabileQte: Cucdttrdie5te maimult ursulfati decerb? Darfati deiepure? Dd fala deveveritS? Cuc6ttrdiegte maimult vulpea fafi deveverili? Darfati deiepure? eudta p (51 autor: d-na Emilia Andrci /. .numlrul bdiefilor ar fi egal cu numerul fetelor. Sumaa trei numere naturale este9g. r _ia E..

ln curtea buniciisunt52dep5siri. 5. in acest fel. Tata decitmeri. a plantat 28 depruni.i sepunin al treilea gule!. iar in celelalte doul sunt cate 28Jeou5. planteze CAlicaigi trebuie sE tatapentru a avea in total73depomi? ta4lsane (71 autor: d-naStela Chiritescu . .cu 9 maiputinimeri. .i suma cifrelormaimicadecet 8? 3. Cate oui eraula inceput in fiecare cogule!? 53 .. Suma a doudnumere este celmai marenumlr formatdin doudcifre. iar unuldintreeleeste 47. Afl5numlrul necunoscut: (38 + 2 6 )+a =9 1 b-37=74-49 (18+36)-c=18 4.. ln trei cogulele suntou5. Untermen al adunarii este 27.al doilea este cu 18maimic. Andreiavea in pusculiti20 debancnote de 5 lei !i de 1 leu. iar restulrate. Care es[e celilalt numir? Z.3.$tiindci sunt29 degiini. sdseaflecate lale suntin curte. Acurn arein pusculiF I bancnote decete 5 lci.iar pericu 2 maimulti 9.Mireqte" diferenta numerelor ?6si47cu r5sturnatul numarului 84.iar al treilea este succesorul numirului34. Semai iau3 oui din primulcogulef co. Din primulcogule! seiau5 oui 9i sepunin al doilea coqule!.culi!5 de1 leuavea Andrei? 2. Care suntnumerele dedoui cifrecare au cifraunititilor 4. 14ge$te.. Cate bancnot€ la inceput in pu. 6. in primul cotuletriman 31 de oui. Care este suma celor trei termeni? 8.El a scos din pusculiF 4 bancnote de 1 leu 5i a pus2 bancnote de 5lei.Micsoreaz5" suma numerelor 57si 28 cudiferenla lor.

Cerestvoiobfine? 5.iar numbrul b cu 29 maimare decet 17. Andrei ii dl lonelei 4 timbre. intr-oscoald sunt98deelevi. Cdte oui suntin cosul bunicii? pecare 2.rezultatul il aduncu 40.Din sum5 scad ZS.apoi scad 62.i tot atatea degaina cate suntderafl si degdsci la un loc. $tiindci numirul a este cu 2?maimare decdt 18. decat ardei Cate kilograme delegume a dusMarian la piati pentru vanzare? 54 . in coqul buniciisunt30 deouaderat5.a dusla piatd 24 kg deardei gras. Catmaiaredecitit Irinapentru a termina cartea.aflE suma numerelor a gi b. Cate vederi areOlguta in album? 4. Cdte kilograme depette a pescujt acea echip!? d. C6!ielevi suntin clasa a lV-a? Z in urmauneiziledepescuit. 6. dacla citit 62? prahovei areintr-unalbum 32devederi -t. 20suntcuilustrafii. varulmeu. incdtfiecare areacum64d€timbre.4. Cenumir trebuie scdzut din 100pentrua obfine cel maimarenumdr impar cuprins intre 60$i80? 5. Pe32 il aduncu 66. ivlarian. Olguta depeValea si cu24mai multe din!ara. o echipidepescpri a prins32 kg decrap.10oui degascd oua . in clasa a II-a cu5 maipulini. Catetimbre aveafiecare? Zu4l4a'@ (8) autor:d-nulLucian Stan /.iar in clasa a III-acu 7 maimulli dec6t in clasa a ll-a. Dinele. cu 13maimult caras pi 24kg maipulinbiban decdt caras. in clasa I sunl24 deelevi. Cartea o citegte Irinaareg8depagini. 2g kg degogosari gi cu 19kgmaimultevinete glas.

u. T___l ..-l.. .. 999. 210. T-1.. 456. 303.4ee. .1--__l. Completeazi . 888... j.. l=]... 610.. roz.. 786. 276. 30r... 506.irul numerelor 7. Subliniaz5 136. Srr. HUNEREIE DE rA r00 LA | 0c0 1.. te lO0 b I O0O.. 856..[-___l zoo. 506. 226.. f-*. Qairca u az:ttova auno*lo't de b IOO b I AA0 patru sutedouizeci'.a. 329: 111. 400. [f. .. f-__l. f___l. 302. fl. .T--. 586.. 479... pentru urmdtoarele numere: cifrazecilor 2. 107. r---' 801.. 783.410...Scxie $se sute noudsutenouezeci o sutdoptzecii noudsutetaptezeci.. -_l .]o'tnaxp. Scriecel mai mic numfude trei cifrecareare cifrasutelor zecilor 9...Tl. 783..1 . . 826. 90i.. Subliniazi 333.. 702' ' n 711'"' n' 8oo' Cerinlelede la 1 1aI 3 suntpropusede d"nul Vior€l-C€orgeDumitru... 933. 4 9i cifr"a 5.. 6oi. patruzecii cu cifre: /. 453.. [-J . 134. 401. [-_-J . dintrenumerele: cifn unitililor la fiecare 4.t"tts*la's a*tale dz. 6ee. sgs...IIATI'RAIE V. 902.. 2se.. cinci sutetreizect. 8ee... Care cupfinse naturale liberedin . i--]. sit.. i f _]502. J' . 110... 102. 523.casu!ele" intre1009i 1 000: 111. 0? arecifrazecilor numir detIei cifrecare este celmaimare 6. dintrenumerele: la fiecare tncercrriegte cifrasutelor 103. 810.. [--__l ... 876. . . 300. 201.

i. 324. Dintreacestea.. 707. b) suntinainte de702. 0 06 . 7$. Sedaunumerele: 701. impare pecaiet.2 ii 3.. t2.j b| 200... 9. .. b) celmaimarenumhr scris cu trei cifre.. / /. Subliniazi in fiecare cazcu rogunumerele cu sof (pare) li cu verde numerele (ftri so!). 00. 220.708.cifrele. 4 0 . scrienumercle: a) maiapropiate de700dec6t de710. /5. ..2 qi4. . ... d) 3. Scrie trei numere consecutive care: a) urmeazi dupi 499. . 705.folosind o singuri dati... ... Determintr pare numerele naturale detrei cifrecare au cifrasutelor Z Si cifrazecilor cu 2 maimicl dec6t cifrasutelor. .706. /3. Determind toatenumerele natunle de trei cifre. CompleteazS fiecare sir cu urmitoarele potrivite: doui numere a) 320. b) maiapropiate de710dec6t de700.. c)4 0 05 . 322. ... ... /4.... Scrie numerele naturale detrei cifrecare ausuma cifrelor 6. . .0 Fi7i b) 3. 21A..i 709. ..8.. Scrie: a) celmaimic numir natural care sepoate scriecutrei cifrediferite.. .. 7a4... 702.. Copiazi fiecare tabel apoicompleteazS: a) a n+ I 425 426 427 299 ? b) a 499 ? ? a+1 801 1 500 599 /0.. .2 qi 7.. d)70 07 : '2 07 . a)2. c) 1....... ...

stiindcl fiecare 9. sind semnul b) Noteaza in ordine crescltoare numerele naturale maimaridecat 520 si rnai micidecat 548. Afli c6tenumere naturale mai mari decat 100gi mai mici decat 151.i31 . l Oisi 1 1 0: 6 202.i 222: c ) 8 7 6 .Folosegte unuldin semnele: >. Compari numerele demaijos. 176. semnul 8. . i7 8 ? 3. 4. a) Scriein ordine numerele crescaloare naturale de la 300la 327. 57 .oqar"a. 5. iar cifraunitdtiloreste7?Care estecel mai mic numdr dintreele? Darcelmaimare? pareexistx. /0. Cate dintreelenu arecifrecaresI serepete.crtcifrazecilor 7. i30.2.i 189.220. gi celmd mic numlr detrei cifre. Foloselte >. care au cifrazecilor 7 . a)Care numireste celmaimic? b)Care numlreste celmaimare? 2. Ao*+arrat en el. ond. 139. Z. Scrie celmaimic numir detrei cifre. ? 6 8 6 .Cerinlelede la I la I 0 suntpropusede d-nul Viorel-ceorge Dumitru. Determind celmaimare Care este celmaimic numer detrci cifrediferite? 6. Care este celmaimare numbr dintrenumerele: a) ll1.i cifraunitililor 8. Afli toatenumerele naturale detrei cifremaimaridecAt 400.aat terq/oL dalznale a n{elOOb lOO0 /. numere natunledetrei cifreexisti.' Fienumerele: 136. 124. <.folo<.scrise cu cifue difedte. =: a\3441f443 b)436na36 c)503[530 d)1sen1e9 526J625 123a124 499 506 fl499 E 560. Scrie in ordine descrescatoare numerele natunlemaimici decat 500ii maimaridecit490.

707.. semnul 100. Noteazd decele naturale caresunt cel mai apropiate 5. " Cerintelede la 9 la I 3 suntpropuse de d-naMihaelaBos€omea. a) ciftasutelor este cifta sutelorpi are7 unitifi.285. trei sute ti opt unitip. b) cifra zecilorestecu 2 mai marcdecat c) cifrasutelorestecu 3 mai mici dec6t cifrazecilorii are8 unitAfl. 770.opus€de d-nul Vior€lceorge Dumitru. numirul care celmaiapropiat denumirul430. 6.apoi ordoneazile crescator acela$i sir. 1199 b) e) 432 c) 707 201 8?0 5is 4:i2pi438. b) Incercuiegte numlrul care este celmaiaproape formatedin trei cifre identicecu num5rulcu 1 mai Z Comparinumerele pe toatein mic decatcel alcituit din 10 sute.patru sutetaptezeciti doi. td . noud sute i tapte zeci. 8 sutesi 4 unitd(i.folosind numerclet -3.'l Scrie fase sute.cisuF" numerele date: a) q. /. 8. o suti doudzeci. zeciEiunitili la care: identicicu cifraunitiljlor fi are3 zeci.7 s. Scriein . din: numai cu cifrenumerele formate 9. 3 unitili. Fienumerele:435. cinci sutetakprezece2. Unnumdrdetrei cifrepoate avea cifrasutelor0? 777. 4. 500gi 707. in ordine descrescitoare numerelc 83.36 dezeci " Cerinlelede Ia 1 la 8 suntp. a) Subliniazi este denumirul 440. ComparinumErul333 cu fiecaredintre numereleformatedin sute.i77. Scriein ordinecrescitoare <.' Scriecu cifre trei sute. optsutepaisprezece.

0.7ti4 i b) 1. Determind toatenumerele cuprinse intre 300... c) detrei cifrecare au cifrasutelor cu 2 9i a unititilor 7. Completeazd fiecare lir cuurmitoriitrei termeni: a)4 9 7 .. Scrie celmaimare .4 9 9. Sedau cifrele:7. . d)840 .7 3 0 .i celmaimic numlr detrei cifredifefite. Scrie 6 numere natunleconsecutive 278. Aflii deforma aaa si pecele impare deformab2b.5qi8. Scrie numerele: a)pare cuprinse intre97gi 115.i 200careau cifrazecilor si unitSlilor 8. folosind o singurA dat6 ciFrele: a)3 . iar cifrazecilor maimic5.. Ciseite in loculliterelor toatecifrele care facadevirate expresiile: 467<46a 823> 8b9.2. . Compari numerele urmatoare cu rastumatele lor: 127. pare numerele 5. c )2. 5 4 2 .0.. .. .. n2 = m. . b) impare maimaridecdt 2289i maimici decdt 240.9 qi5. . . b)543 .. 8 2 0 . 797.. 381. 8 3 0 ..tiind cAultimulnumlr este 3./0.. 59 . . i c)7 2 5 . / /. . /2.i 9 . ... 5639i 849. .. 2.... puse 4. 5 4 I .7 35. /3. Care este celmaimare numlrcare sepoate scrie cutrei dintreaceste cifre? Darcelmaimic? Z..4 9 8 .vaL&oP' (l ) autor:d-naMihaela Moraru /.. . Scrie tortenumerele naturale deLrei cifre.. tu*l4at?e (2) autor:d-naFloricaTdmal /.

7. apoicel mai marenumlr folosind. . folosind o singu rd i a ta cifr e le:0. Sedaunumerele: 521. ea&4ane (3) autor:d-naElenaSimionicd /: Scrie: a) cu cifre numerele: doisprezecq doudsutedoisprezecei daudsute doii b) cu litere: 52. inlocuieste semnele cu cifrepentru a obtine scrieri adevdrate: isd -l . 3. Scrietrei numere naturale consecutive.l '". Sia unihlilor b) au cifrazecilor 9i cifraunititilor 6. c) Descompune fiecare numfuobtinut in sute.502. pentrufiecare Scrie numir. Scriecel mai mic. dintrecarecel mai mic sl fie 698.25. b) cifrauniufilor. 935. 4. zecisi uni6fi. o singuri daLA. 5.l = l -. c) cifrazecilor. a) Determini toatenumerele de trei cifrecepot fi formate.Z. celmaiapropiat num6rformatnumaidin sute. Scrie trei numere naturale maimicidecit6?8." 't * 8 2 l F 4.205 si 525. ?499i 235.l 4 2l l * * *i> 1 . ?. 4. Noteazi toate numerele detrei cifrecare: a)aucifra sutelor 3..4 9i 0. . pdst6nd: a) cifua sutelor. b) Ordoneazi crescAtor numerele oblinute.5s i g. 6. 876.* . cifrele 1. ar Ciitecifresefolosesc pentruscrierea numerelor de la 250pani Ia 300? b) CAte cifresefolosesc din fiecare fel? 60 .

20 600 -[ = 200. M[ numlrulnecunoscut.o. W Ow&& fzore arltlo 1.400 .400 . 6t . afl5al doilea num5r.50= 30 = =300 + 500 n 400 n _ 500 d)[ + 2= 5 l+ 2 0 = 5 0 ! +20 0 = 5 0 0 c )E= z .2 0 0 d )9 0 0 .500100 200 100 500400 ft f: lf [f [f 4."a.5= 3 E= 40+ 50 E. 3. 5.s ff= 70.dd. ' Cerintelede Ia 1 la I 2 suntpropus€de d-nul Viorel-CeorgeDumitnr.100 .300.Adunaru numerelor nafitrale formate din sute Sisclderea l.300 .' Calculeazui a) 200+ 300 b) 400 + 500 300+ 600 100 + 300 200+ 400 300+ 400 c) 700 + 200 600 + 200 500 + 200 d) 100 + 100 200+ 200 300+ 300. aenaeian u*aalz do b O Le I O00.v!.500 b) 7 0 0 .7 0 0 600 900 400 800 . 2.500 . Stiindcdsumaa doudnumere este 900!i unul din numere este zero. Afl5 rezr"tltatele: a) 8 00.400 .aa:wa.300. Calculeaz{: 100+ 200+ 400+ ?00300 lio 400 400 300.3 0 0 c ) 4 0 0 . ADITHAREA HUHEREL0R $! SSADEREA HAIURA[E DEI. /lda.ln fiecar€ caz: a ) [ = 4+ 5 b )tr.30 _300 fl= 700 e) 6-E= 2 60-[.A O1A I OOO | .400 ?00 900 300 600 .u .

Cdte kilograme deproduse s-au recoltat in totalin acea zi? 9. iar la alt concurs cu 100delucrfuimaipufin.cisufelor" unuldintres€mnele: <. Cerintelede la I la 5 suntpropuse de d-nul Viorei-ceorgeDumitsu.. Muncitoarele unei sectii de croitorieau avut de lucrat 200 de rochii. =. Scrie in locul.cite suntdealtaculoare? /0.40 509. suma de900lei? 2. 400kg deroiii ii 100kg depltrunjel.'Calculeazl: a) 100+ 20 2 0 0 +6 330. / /. b) SLabileste dublul numarului 500. Scdderea dinfu-un numdr naturalformat din *te gi zecl a zecilornu dintr-un numlr natural format din sute giunit:6li a unitt$lor l.Daci 200 din elesuntalbe.3 d) 400+ 70 500+ 8 830* 30 901_ 1. Eleau lucrat cu 100derochiimainlult. iar a douazi cu pufin. i00leimai lei i-aurxmas CAti luliei la bancidacia avutdepusf. O fermi zootehnicd are 800de vaci. Depeun lot s-au recoilat intr-o zi 300kg decartofi. Adunarca unui numAr nahJralformatdin sutecu un numdr nafural format din zeci .7 b) 200+ 30 300+ 7 440 . 62 .6. | 2" llrlia a scosde la bancd intr-o zi sumade 300 lei. prezentat lucrdris-au Cdte in a doua scoal6? 8.200 300+ 200! ?00+ 200.9 c) 300+ 40 40 0 + 9 570-70 803.30 407 . Cdte rochiiaulucrain total? z. c)MI numirul cu 500maimic decit900. a)200+ 600[ 100+ 700 b) 400+ 500[ 600+ 300 300+ 500! 700. a)MX numlrul cu 300maimare decat 400. intr-o scoala s-auprezentat la un concurs de desen 400de lucriri.i unifrfi. >.

r. 309_ 500+ 20 8 0 0 + 7 30* 130 30?..1 !_ __.zecigi unit\fi a unit\filor l.2. 937 ( ennlele de la I la E suntpropuse ded-nulViorel-C€orge Dumirru..1 L r-r--r rr Lr SOE_ 5 I .*_ 306209 430 9*0 800 *00 **0 g6{te 5. 200+ . li cu2 maiputine a)Cete raleavtrzut eaIafermi? pis[Ii b)Cate avizutln total? 3..200+ 750 200+ 830730 r_______. Completeazd cifrele lips' Verificl proba pdnaduna_ efectuand resau scidere. 970-70 E pecaiet 4.Adunarea unuinumtr natural fomat din sute.'Ca)c|leaz6: a )1 30+2 b )5 3 0 + 7 140+ 7 890+1 3 26-6 858-8 856 939 -6 -I c ) 8 5 0 +2 790+1 ?33_3 _2 642 d)?30+ 1 530+9 856_6 _7.r_ *3. Luiza av6zut Iao fermb 202 rate.5 0 = S 0 0 c\ l+ 2 Q= 2 2 0 909-!=900 J+ 7 = 707 l+ 7 = 2 0 7 7 03-3= ! 4?0_70= = E.**+ . DeterminA numirulnecunoscut: a )3 00+n=320 b ) ! . MA rezultatele: 200 + 9 0 0 + 5 802 0480 5 8 0 5 7 0 9 805- 100+ 500+ 670.. 63 . Sc\derea dintr-unnumdt natural fotmat din sutc._ 5*. $ zecicu un numdr natufalformatdin unitllfi.0.

Laun magazin baloane albe. 4.ii gi 9 dejucirii s-au vandut intr-ozi 370debaloane 3.in altulsuntmaimulte. apoi efectueazd a) l) + 7 =1 4 7 b ) E + 9 = 1 2 9 c) E+ 7 = 7 7 7 +n= 888 450+D=453 880 250 +A =25 7 4s 6 832 fl=830 6 6 6 . noi s-audatin folosinti a doualun5? Cate apartamente intr-o zi 127de persoane.2=850 fl. 5. cetecamioane din eleau fosttrimisela strangerea in altescopuri? folosite B. birbali gi 6. birbatii' DacA 8 Z La o intrepdnderede transporturiauto sunt 348 d€ camioane. lntr-uncossunt300denuci.5 = 5 5 0 .catekilo$amedegrauau rimas? in lunaurmis-audatin folosinti 530deapartamente. La o policliniciau fostconsultate femei. au rimassi fie recoltei.proba: 2. intr-o localitate toarecu 7 apartamente mai mult. Cate nucisuntin cele doui cosuri? . daci s-au dat 27 de consultatiip€ntru Cite femeiau fost consultate.7 f].cu 9.f l: 450 = e 3 0 ! . ro. AflX numdrul necunoscrit.fI= 6 6 0 . intr-ociruF setransporti DacIla descircat sepierd5 kg deglau. s-au vindutin acea zi? Cite baloane 745kg degrau.

apoirezolvd ' Cerintelcd€ la 1 la 4 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitnr.40 b) 403+ 40 526-20 107 + 90 372. problema. 65 .rie s-au adus 203firedetrandafiri. cu 100maipufindec6t crizanteme.30 307+ 40 927-20 d) 301+ 60 799. d) Restul scideriia doud gZ2. b) Calculeaz6 c6tfac302plus50. 4.4.50. ScAderea dintbun nui* *ii tirit dinsute.90 706+ 50 956. Mtmarea unuinumlr nafunlformat din sute. numere este 40. Afl5descezutul. Scdzitorul este 40.30 b) 300+ 300+ 70 _40 _ 40 583 200r 500+ 30 _ 20_30 856 c) 200+ 200+ 90 851_30_ 20 300+ 600+ 40 _ro _20.30. crizanteme cu 30 maimult decat garoafe trandafiri. Md rezultatele: a) 100+ 101+ 20 138 .20.10 200+ 300+ Z0 576 .Descizutul este afli sctrzilorul. Lao florf.70 c) 702+ 50 839. Formuleazd intrebarea. a) Suma a doui numere este l3g. Unuldin termeni este 30. Af15 celdlalt termen.' Calcsleazl: a) 107+ 20 13 8 _ 30 509+ 30 246.imiz$i cuunnundr '-' natural format dinnci. 732 3. 2. qi uni$fi azecilor zeci l. c) Difeienta a douE numere este 306.

a)Numdrul este 836.i unitili /. zeciSiunit$i a unuinumlr formatdin zeci. cl Numdrulcu 30 maimaredec^t108esteI83. 4. -1. cu36maimaredec^t800 b) Numdrulcu 49 mai mic decit 649este609 .5.Sclderea dintr-unnumdrnatural formatdin sute. a)Adunii b) Adun5 numirul 8 la celmaimicnumir natunl formatdin sute.cu 20 maipulin suntcaiii." Care suntrezultatele? a)400+ 36 b) 500+ 24 456 -56 837 .39 852-52 c) 100+ 75 972 -72 200+ 34 782-82 d) 100+ 99 999 . zeci gi unititi cu cifrazecilor 8. c) Scade numSrul 7 din celmaimarenumdrnatural alcbtuit din sute. CalculeazA apoi spune care este adevdrata falsi (F). numdrul 29cu300 sicu I0.99 200+ 45 427-27. propozitie 2. zecigi unidfi cu cifraunititilor 7. iar I suntgutui? fiecare 5. apoiscade 39.i unitdfi. b6 . Completeazi tabel: Termen 300 500 43 Termen 36 400 89 600 TOTAL D) Descizut 507 527 839 700 Sclzitor 7 27 39 400 REST ' Cerinlelede la I la 5 $nt propuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. (A)ii care pecaiet.37 200+ 79 600+ 33 539 . Cafipomisuntin livadldacS 120suntcireti. Adunarea unuinumdrnatural formatdin sutecu un numernatunl formatdin zeci. d) Numdrul cu30maimic decitl38este 108.

dintrecare 200au fostmuncitori. 67 .143 123+ 234 756-234 b) 456. zeci si uni6ti.224 b) 876.6 986 . ' Csrinlelede Ia I la 5 suntpropuse d9 d-nul Viorcl-CeorgeDumibu.6. ' u!. bl care scizute din 564daurestmaimare decat 561.456 468.100 . zecisi uni$ti a unui numdr format din sute. Sclderea dintr-un numdr nafural tormat din sute. CaF auparticipat elevi la acel concert? 5.6.223 777-t00-134 786.134studenli.432 789.134 g4g_ 612 *3p2 ?SS 888_ 444. Afldtoate numerele naturale: a) car€ adunate cu 723daumaiputindecat 728. AflE rezultatele: 32I698 435 210 205 300 508 - 303 r35 205 342 E lttl 3. La un concert au participat 758detineri.I35 c) 132+ 132 234+ 234 321+ 321 4tI + 4I1 _ 435 d) 856.zeci g uniElfi /.200.'Calculeazi: a) 534+245 389. Munarea unui nuntr nafunl fomat din jute. 4.400.din care scdzind 201seobline restul maimic decdt 3.123 678. _ 508 _ 856 2. zeci $i unitiiti cu un numer natunl format din sute.233 956-1 0 0 .80. Calculeazd: al 955.irestulelevi.

+ C. " V/' D 5.. .. BC= 12? m.+D.. 3. 385. autor:d-naDianaMicu /. b)A -.*. Untnseuturisticareforma figuriialiturate.. a) Stabilegie numerele care seob1in. Ma lungimea unui drumcare areformafigurii aliturate. E -r D . DE= 105 m. Afldlungimea B fieciruitraseu: a)A+B-+C. Calculeazd: a)200+ 300 b) 231+ 324+ 143 c) 200+ 103+ 325+ 210 500 . b) Aflbnumerele.*.I n tiecare caz: a) ? =8 3 6 4 b) ?-856-323 ? =4 5 9 .. cifraunitltilor.daunumerele 228. Zualm.t. " Cerintelede la I la 5 sunt propuse de d-nul Viorel-ceo$e Dumirru. cuiette. AB= 101 m. 888. . c )A -+ B . care adunate cu 23..5*"este un numir natural scris cu doub cifr€. cu toate cifrele b) Calculeazd 999-5?..' l|fla rezultatul.. 275. ?83sau523.x"iste maimare AnB 4. c6nd selnlo. posibile. stiindcd laturilesunt eEale si au lungimea t l" " del0l m fiecare.c6nd decit5. perand. . 6B .2 3 ?=888_555 ?=7 5 6 . C D= 1 0 1 6'94-tO t.w.200 210+325+103 2 + lL L + 5 2+ 2 ! 3 325+ 461 2+ 40+300 100+220+333+202 796 234 213+ 52+ 111 24+50I+11!+222.5*. sciz6nd numdrul ?5din: 575.2 1 ? =999_444 c)859_24=? 381-80=? _ 7 =? 507 2..fiind a) Scrie toate numerele naturale care seobfindin . SZ8 ti fS.

Adunarea numerelor naturale formate numai din sute .i scdderea /.oad O e@| 000.in cutie. eu t zco@'pz4roo 4lt. bilesunt: $tiindc6in cutienu exist. C6tec6rli areacurn in bibliotecS? 5. 69 . Care este lungimea totalia drumului parcurs? E 110 4. a cumpirat in acest an 50 de cirfi rom6$colarul neiti si 10in limbistraine.2. b) mici.321de bile albemad gi 403bile negre mici.aflbcdte a)albe. u odfeJed. intr-o cutiesunt 105bile albemici. 2. Afu*anra. Calculeazb:: 432+ 210+ 12t 325 101+ 200 501+ 111 Z+ 22 1+ 10 4QL__l - 505 103 222 3 222 20 1oo 11 t_l E 2oo 202 lo1 111 tl 3. ln biblioteca unui scolar seaflau anultrecuti02 ca4i romanesti si 25 deci4i in limbi strdine. uqmodon aafurrala d. Mircicia parcurs dusqi intorsun drumde230m. ). CalculeazS: a) 2 + 8 b) 3+ 7 20 + 8 0 30+ 70 200+ 800 300+ 700 c) 1+ I 10+ 9 0 100 + 900 d) 4+ 6 40+ 60 400+ 600. c) ln total.$ialtebile.

70 . Ileana avea 1 000lei. 3.245 _229 472 _ 228 581 i. Cesuml i-arimasIlenei? 2.500 1 000_ 800 * 1 000 900 I 000 . 114+ 235+ 129 125 t40 100 b)445+3i 9 256+ 329 452+ 419 _ 122 b) 484 595_226 _ 328 696 452+ r25 I i8 353+ 114 118 c)524+ 29 463+ 218 526+ 249. Adunarea numerelornaturaleformatedin sute. cJ 791_ 23g _324 8g2 _ 667. 991 428+ 226 200 139+ 138 300 IEEE- 'Ccrinlelede la I la 5 sunt propuse de d-nulViorel-ceorge Dumirru.5 b) j 0. -. Siscdderea zeci unit4i cilnd peste tuecerea ordin se face ti la ontinul unitdtilor /.\tlirezultatele: a ) l 0 . intr-unparc plantat s-au 300depanselule li cu 200maimultelalele.9 d ) 1 0 .2. Eaa cumpirat o bicicletide 400lei qi un joc de 1 00lei.70 1 000.CalculeazS: a)2 i8 +3 4 5 434+ 2I9 533+ 338 2. Afli rezultatele: a) 353. 8 c ) 1 0 . intr-o .. C6te flori s-au plantat parc? in acel 5. Calculeazd.700.7 100* 50 100_ 80 100_ 90 100 . Catielevi declasa a III-aexistiin cele doud gcoli? 4.coali invatA in clasele a Ilta 200de elevi.O altb9coal5 arein clasele a III-acu 100deelevi maimult.

7l .-T. Completeaz5 spafiile libere. a) Diferenta Daciscdzitorul este 392. astfel incdtsXobtiirezultate corecte atatDe orizontali cat!i pevertical5. Adunarea Siscidereanumerelornafuraleformatedin sute.cateste descizutul? ' b) Diferenfa a doui numere este 382.182 684. DacA desc5zutul este 934.--l z J lo ++ riTtT-l -T-r-] fT-ft* T[fl= t=rn 5.' Calculeazzl a) 184 + 192 273+ 475 384+ 583 e) 576. in total? a doui numere este 156.582. iar celSlalt 236depagi.-T.693 c) 164 + 164 272+272 384+ 384 g) 513.iar pealtulcu 193mai mult.r40 729. 3.DupA ce unul a parcurs 522de pasi. Peun raftdin biblioteca sunt291dec6rti.zeci pesteordin sefaceIa ordinul zecilor ti unitdli cind tuecerea |.463 8t7 .392 565.683 714. raft? a) C6te c5rlisuntpeal doilea pe b) Cate ci4i sunt cele doui rafturi. intreei aurbmas pasi. 129de Cdfipagi aufostla inceput intreceidoicopii? 3.570 926. tiTtTt'l* TfF2 fel= ff-fl + f.483 d) 196 + 192 283+ 283 375+273 h) 636.4. gcolii 2.380 b) 293+ 295 384+ 485 472+ 475 0 813. Doi copiimergeau unul sprecelilalt.372 604-322 706.cit este scizitorul? 'Ccrillele de la I la 5 suntpropuse ded-nulViorel-George Dumitru.

Toti copiii unei fcoli au organizat.389 b) 628+ 192 53?+ 288 M8 + 487 566+ 366 c) 63?t 185 548+ 383 356+ 359 164+ 646 d) 429 + 192 63?_ 159 _ 168 45? 826+ 292.439 387+ 28? 824. iar t3l au rtrmas peterenul desport.iar 165au rxmas la biblio_ tec5. .' Calculeazei a)439+ 198 637. proba: apoiefeclueazX *7*+ ***+ 2*8+ ZgO+ 6*4+ *5* **. a) Diferenta a doui numere este 156. CompleteazStabelele: Termen 251 116 475 342 a) Termen 369 287 389 458 TOTAL Descizut822 783 674 543 b) ScdzXtor 184 299 186 155 REST (ennFlc de la I ta 5 suntprop$e ded_nul V iorel-Ceorge Dumitru.50la concert.4. cAteste scizitorul? 4.100la teatru. in total? 6. C6!icopiierauin acea tab5lb. intr-o zi activitili distractive: lgl de copiis-au dusla circ. intr-o tabari s-auorganizatcu toli copiii activitEtidistractive: 163de copiis-audusla teatru. Ce! copii erau in acea $coal6? 5. DacA sctzatorul este 392.c6teste descazutul? b) Diferenla a doue num€re este 382. Si sclderea zecisi uni_ Uli cSndtrecerea Wte ordin sefaceIa orclinut cilor fi at unititilor l. *6*+ 3*4 g42 2. 100la concert. DacE descizutul este 934. Adunarea numerelornatuale formatedin sute. 50 la cor. lnlocuieste stelufele cucifre.* *7* 268 587 g24 gn 622 7*? 896 3.

douazi cu 2? de palini mai pugin.constaucAmai are de citit inc6 i89 de pagini.maiprimegte 900lei. Cenumir tr€buie 48? fel. CalculeazS: lor.i un stiloucu 99 lei. darcelmult egale cu 541. c) maimaridecit538. apoiscade din fiecare numlrul199.Dupe a avuto sumA 5. apoiadunile cu 189. Unelev ci are dela bunica lui 390lei li constatS . pagini arecartea? Cate dintre137.i b) diferenta primelor qi suma doui numere ultimelor dou6 dintr€suma c) diferenta numere. Unghiozdan daciun penar costi2? lei? Catilei costighiozdanul o carte cu 145lei ceqi-acumptuat debani. Dupl cea citit in primazi 151depagini. a) suma al doilea. 3 penare deacelasi costicu 87lei maimult decat 4. 135!i246. Scrie intr€794fi 799. %rrafailn r' /. dintreprimulnumir s.i din 792pentru a obtine suma si scSdem 3. a) cuprinse apoiadunile cu numirul 198. Calilei a avut? 73 . Ei castigd la un concurs fiecare cate179lei. Patrucopii au sumele in tabelul alAturat. b) celpufinegale cu 6849i celmult egale cu 688. Sedau numerele:542. CaFlei vaavea fiecare copil? Ilinca Sandu Crina Alex 344ldi 471lei 531lei 621lei toate numerele: 5. a 2. Unelevareo cartedecitit.de bani inscrise 4.

lntr-untrenerau429dec5letori. a este cu18 maimic decat d. Si seaflenumirul natunl a. 2. .masnemancate 226ghinde alune. iar restul. Veverita gi-aadunat 165ghinde gi 315alune. . 8.1 . Etiind ci suntindeplinite in acelasi timp condiliile. Cate timbrecu fluturia colectionat Mihai? 10. . din care au r. Untermen al adunarii este 3?.' Primul termen al uneiadundri este 2l?. .t. cu 2Z mai multesuntcu animale. Care este suma celordoul numere.. La ce numir trebuie sXadundiferenta numerelor 321li 120pentrua obtine suma 508? <:E' Z ceualllArLe (l / t /. dacial doilea termen este cu g mai mare caprimul? 4.la Boscomea. Mihaicolectioneaza timbre.. .6. Laprimastalie au coborat 6?decIlI_ torisi auurcat 39.Din acestea 124sunt cu flori. panl la 400suntcufluturi. Care este suma celordoui numere? Ladiferenfa numerelor 8369i 409.iaral doilea este cu 103 maimare. c este cu 63maimare dec6t b. \ autor:d_na LenulaBerbosu /. iar y este 16? . deste catsuma numerelor. adaugi numirul 260. $i c. Calicilitori suntin trendupl primastalie? 9. b este127. Care esle numarulnatulaixdaciyeste un numArnaturalcu Z6mai mic decat x. $i ghinde Cate a mancat veverita? ti alune ( enntere re tao ta l0 sunrpropuse ded-naMihaf.

galalbaltriEicu 39 maipulinipeqtigori sunt58 depeqtigori 5. sunt907zambile. baiefi sunt117? fetesuntdac5 Cate 25. ii freziisunt612.stejari ii brazi. . ii brazii Catibrazisunt? Califagisunt? sunt? Ca[istejari frezii$i garoafe.Pinocchio" depagini.Pinocchio" cai.Pacalf' 451depagini. oi sunt? vaci$i cate Caticai.iar 7. Daciscad 12. intr-o ferrnisunt945deanimale: caiii vacisunt289. in acvariu? bol.oblin100. in acvariu benidecat albaltri. Mi gandesc ta cenumdrm-amgandit? Ead! 15 mitgeleAneisi 23 de mit$ele -r..Pacali" $i .daradaug la un num5r. intr-o piduresunt961defagi.iar frezii qi garoafe sunt459? 798 au impreund sunttrei ci4i care 6. Mariei... iar stejadi sunt855. iar .cate .calipeitilorir5man DacS 34din ei suntmutaliintr-un Zwlwp(2) autor:d-naCamen Ro|ca /.Picald" $tiindcd.Caifi oi sunt?56. ii . impreunisunt282.oi gi vaci. Lao florSrie gtiindci zambile CAte flori suntdin fiecare. auimpreund $i .. Laun concunparticipi250deelevi. . 5.. 70 demdrgele? in cutieauramas m5rgele a avutdaca Cate la un loc Fagii9i stejarii 4. 2. Ilincaareo cutiecu mirgele..Degelica" pagini carte arefiecare afli cdte au 473depagini.Degetica"..

Cate CD-uri areVlidul? J. 4. la trei posturi TVruleaze lntr-unan I 000defilmededesene animate. Diferenta dintrenumbrulflorilor din celedoubflortrii eite cu 229d.. Md cdte filmeruleaziIaal treilea post.it numiirul llorilordin a treiaflorhrie. str seafle c6te rechizite dinfiecare felsunt. 5. in primabibliotecd suntcu 125de cA4imaiputine decat in a doua. La doui floririi s-auadus 445deflori. $tiindci sunt325. p) ZuaharL{. autori:d-naMarie_Louise lJngureanu Lucian Stan Fi d_nu! /. n"ri . pixuri sunt621. intr-unmag6zin g42 sunt dercchizite.l . Cate flori s-au plantat. .ln seri? . Afli c€ti copiisuntin fiecare gddiniF. Cate flori suntin a treiaflordrie? d.. Suma cdrfilor din biblioteca a doua qi a trei.. dec.la al doilea cu iZSaefifmemaimuit decat la primul. Afldcete c64isuntin fiecare bibliotecx. iar panselule ^Intr-o cu 199maipulindecat garoafe si trandafiri la un loc. 2?5de trandafiri. 9i creioane iarcreioane gi caiete .tiind ci ln pdmele gddi_ doux . LaprimulpostTVruleaz6 250defilme.8.iarin ultimele doud sunt4?l decopii.care aufiecare cAte 50deCD-uri. ln trei biblioteci suntI 000decirli._ serl s-auplantat 225degaroafe. nifesunt469decopii. Vlddu! arecu 25 deCD-urimaimultedecat trei prieteni de_ai sei. Latrei gr6dinite sunt205copij. respectiv 329deflori. in total. este 625decirfi. 2.

Zwlu,e,(4)
autor:d_nulLucian Stan /. O cofet.erie a primit213cornuri, cu 122maimultepachete debiscuiti, iar numdrul pachetelor deinghetatiesteegalcu num6rul cornurilor qi pa_ chetelor debiscuifi la un loc. pachete Caie deinghetati aufostaduse la cofetirie? 2. Stiindci numirul a estecu 242mai maredecat lZ1, iar b reprezinti suma numerelor 321si 212, afli surna numerelor a 9i b, 3. Dupb cevinde112kg derofii din cele 345kg,un v6nziiormaiprimegte 235kg. Cate kilograme derogiiarev5nzitorul la vinzare? 4. ,,Mareste" numErul 312cu 636, scade dinsuma 524,iar din r*t Z0Z. Cerezultat ai obfinut? 5. Unviticultora oblinut968I devin albgi rolu. Din aceftia,32g l sunt devin alb.Din cantitatea devin rolu a vandut Z3S l. Cifi litri devin roqui-aurimasviticultorului? primulvolumare2ggde pa6. Tataa cumpirato carte ln dou6 volume, gini,iar al doilea cu 76depagini mairnulte. pagini Cate au cele dou6 volume? Peo plajdsunt681depe$oane, dintrecarc236maturi,restulfiindcopii. Cate fetesuntpeplaji,dacinumerul bdietilor este cu 29 maimic decAt al maturilor? Z 8. Distanta dintredoudoras,e estede 521km. Un;ofer parcurge aceasti distan!5 in trei €tape. in prima etapd parcurge 218 km, iar in a douacu 39km maipufin. Ca kilometri vaparcurge ln a treiaetapi?

Zualilanp' (5)
/. Din celmaimarenumlr natural detrei cifrediferite scade celmaimic num;rnatural scris cu trei cifreimpare diferite, ?. Afl5sumadintre,,vecinul,, mai mic al numirului 3g0qi ,,vecinul,, mai mare al numirului459. ,3. Suma a doui numere este 6b4. Daciunul din termeni este l9Z,care este celilalttermen? 4. Mi cu cdteste maimare 723decitfiecare dintrenumerele: 135, 254ti 416. 5. Iulianarein bibiioteci 235decirli, iar Maria are419cdrli. Cucate cxrtiar€maimulteMaria decat lulian? 6. $tiind c5:a = 300, b = a- 162, i,ar c =392+ i, afli-lpec Z Sedaunumerele naturale: m = 25g, n = Z7l li p = 239. M i :.m +n ;n -p,m+n-p.

autor:d-naFloricaTAmas

4- Lao libririe s-au adus 152decirti cu povegti, ceea ceinseamni cu l1g putin mai decAt ca4iledecolorat. Cate ci4i decolorat s-au adus la librlrie? 9. La celmai mic numir par scriscu trei cifte diferiteadaugX numirul scfis cu trei cifreconsecutive cu cifrasutelor 6.
<:e

6ua,t a,p (b)

t

/. 1

autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. Diferenta a douf,nunereeste celmai mic numir natural de trei cifr€ diferite. Dac[descizutul este 5?2, cAteste scizbtorul?
78

2. Cucateste maimare suma numerelor 345gi 1g2dec6t diferenfa lor? 3. Petrisor, petrigoryi Ceorge auimpreuni 924detimbre. ii Miruna George auimpreuni670detimbre,iar ceorye 562detimbre. $iMirunaauimpreunb CAte timbrearefiecare copil?

Zual,@u, (z)
autor:d-nulDorianComan /. Cenumlr trebuie adiugatla 390pentrua putea oblinecel mai mar, numir natural detrei cifreconsecutive ? 2. Mama a mersIa magazin o cimari cu ?g lei gi o pereche li a cump5rat depantaloni pecare a datcu 67lei mairnu[. Ceresta primitdela 300lei? detrei cifre, suntintre500si 600, am ciftazecilor -r, Suntnumdrnatural maimare cu 3 dec6t cifrasutelor si cifraunit[tiloregallcu 0. Cenumir sunt? 4, Scriecel mai mic apoicel mai marenumSr de trei cifrepentrucare suma cifuelor fieciruinumdr este egal5 cu 15? plantat 5. intr-opldures-au 236puielidebradqi 145puielidefag.Dintre aceftia 23 depuietis-au uscat. C6!ipuie{i au rdmas? 6. Treicopiiau impreunl300lei.Primiidoi au impreund 202lei, iar ultimii doiau 187lei. C6!ilei arefiecare copil?

ZuaXta,w (8)
autor:d-naSmaranda Florean /. Calculeazi suma apoidiferenla numerelor: 125 234 510 9i564; 9i 600; 9i245;460 9i 167.
79

Diferenta a dou5numere este celmaimic numir parscriscu trei cifre identice. J. intr-o cutieerau544debilealbe. cu 346 mai multe pungicu orez. putine 100mai negre. Afl5celilalttermen. 2.adaugd diferenfa numerelor 462. sare. 3. Suma a dou6numere este 675. 4. dacS un termen este 456. Stabileite diferenfa. Calicopii. Afl5suma. iar celilaltcu 86maimare. Desclzutul este 876. Lasuma numerelor 245$i48. La un magazin s-auadus231 de pungicu zah5r. Sedaunumerele: 216.fete+ibAiefi.iar al doilea dacS cu 9g maimic. AflA scizitorul. 352$i410. 2. (9) autor:d-naSmannda Florean /. primultermeneste465. /. intr-o tabad sunt 98 de fetegi 89 de bdiefi. cu 475maipuiinepungidecdt zah5r gi orezla un loc.?.i 8?. zeci!i unititi scyis cu tueicifredistincte.Unuldin termeni este cel maimic numlr format din sute. ros.rogiicu ti negre. nu aufostimplicafiin activitatea turistici? J. intr-o activitate turistici suntimpiicafi 52debaieli si 4Zdefete.ii Albeerau321. 80 . pungicualimente Cate s-au adus? Zua{ilatu. CalculeazS diferenla dintresumaultimelordoui numere si diferenta primelor doui numer€. $i restul Cate bileeraunegre? 'Eunlmtp' (l0) autor:d-nulLaurentie pac S.

AC precizeazi BC. Dupd cemesori lungimile segmentelor AB. EIE]IEII'E IXIUITIYE DECEC]IEIRIE l. 8l . B 5. 4. Cdte triunghiuri sunt in desenul al6tunt? J. Segmentele dedreapti AB. care din afirmaliile urmdtoareeste li adevlrat5: a)A B+BC >AC . b)A C -B C <AB .ACgi BCsunta$ezate ca in figuraaldtulattr. 'Cerinlele de la 1 la 5 suntpropur€de d-nul Viorel-Ceorg€Dumftru. |on**z plano I. 204m 470m.' Spune numerele care indici triunghiuri: OA IT \ a> o \-----'l \ 7 + 8 I 10 llcm C 2. Mi lungimea acestuia. Triunghiul /. . O gridin6ln formddetriunghicu laturilede300m. afli lungimea (perimetrul '"/\ totalda celortrei segmente figurii).i est€ lmprejmuiti cu gard.YII. Fie4 B fi C tr€i punctecarenu seafl6pe aceeaqi dreapti.Daci AB = AC= 6 cm si BC= 11cm. c )A C -A B =B C .

Dreptunghiul AC= 15cm.' Spune numerele care I indicAdreptunghiud.2. $tiind cl AC estecu 4 cm mai mic decat afldperimetruldreptunghiului ABCD. perimetrul DaciAC= BD = 10cm. D gradati b) Foloseqte rigla ii afla lungimen segmentelor dedreapti ACgi BD. In figura urmetoare.16cm. CAte dreptunghiuri suntln desenul demaijos? B F ABCD aresegmentul dedreaptx -t. 3cm a)Afleperimebul dreptunghiului ABCD. DOC suntin ordine: 18cm.A D =B C =3c m. tdunghiudlor AOB. BOC. 4Cm X 4cm 82 . cu latudle A B =C D =4 cm . 18 9iAOD gi cm 16cm. I ll tt l/ t\ /l \J I A 567 2.aflA dreptunghiului ABCD. DreptunStiul /. pe caietun dreptunghi 4. perimetrele 5. DeseleazS. AB + BC. ' Cadnlelede la I la 5 slDt propus€de d-nul Vior€l-CeorgeDumitru.

b) Construielte din t2 chibrituri patrupitnte. Pdtratul /. A. Cate pdtnte suntin fiecare desen dernaijos?Darln total? ^i-Tl fl-l.azi 23 befedechibrituri cain desenul al5turat.__. a) Catepbtrate pot se constuui? b) Ridicdnumai4 bet€ln a.a fel incit sanu mai rt_ mentniciun pitrat. Fi_f_l '. Unterenln formi depdtht cu laturadegg m trebuieinconjunt cu tlei rAnduri desirmi. 6. Construie$te un pShat cu latun de6 cm.' Spune numerele careindici pltrate: OLI \. Misoaridistanta dintredoutr varfuriopuse si compard cu lungimea la_ a) Construiegte din 4 chibrituri un pdtrat. c) Construielte din 24dechibrituri noui pitrate. 83 . Celimetridesarmisuntnecesari? ' Cerinfelede la I la 6 suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru.) \Z 4 7 2.3.

Cristispune ci B este lntreA si C.lrinaspune cdC este lntreA ti B. Cine aredreptate? s\-lc a-) '{^) \r-l 2. ' Cerinlelede la 1 la 3 suntpropusede d-nul Viorel-Ceo€e Dumirru. .EF. Cercul /. r-iilu )q . Cepoli spune despre lungimea acestor segmente dedreapti ? c) Compadlungimea segmentelor de dreaptide la a) cu lungimea segmentelor dedreaptE dela b).OD.OF. 84 .OB.4. Cepoti spune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Cornparh lungimea segmentului dedreaptd EF cu lungimea segmente lor dedreapti OEti OF.Ce spune despre lungimea acestor segmente A dedreapt6? b) Misoadsegmentele dedreapti AB. Compar5 lungin'rea segmentului de dreapti ABcu lungimea segmentelor dedreapti 0Aqi OB..OB.' Pdvelte figurilealdturate.CD. Cepotispune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Compad lungimea segmentului dedreapH CDcu lungimea segmente lor dedreapti 0C gi OD. Rafspune cb A este lntreB li C.9()\ a) Misoarisegmentele dedreaptd 0A.OC. Privegte desenul alSturat. a) MSsoard segmentele de dreaptb OA. d) Misoarisegmentele dedreapti ODsi OF. Ce pofi spune despre lungimea acestor se!lmente dedreaptl E ? b) Misoadsegmentul dedreaptd AB. pofi OE. c) Mdsoard segmentele dedrenpti OC9i OD.

85 . jowa opatala /..._-'_ . e) un cuboid dreptunghic).----v n | / \ tt / v | | l.234. c) un cilindru. Observd corpurile demaijos.' Spune numerele care indicj: a) un cub. lparalelipiped -\ ll |fll uul-J [] (1. Y\_ ry 2.\ A F .2.. b) o sfer6.)/IF / . \ \ a) C6te felearefiecare corpgeometric? b) Careesteformafiecirei fefe? 3..' t i /r..apoirispunde la lntrebiri: T--1-T ll t. C6te cuburilipsesc din fiecare constructie? a) ' Cerinlelede la 1 Ia 3 suntpropus€de d-oul Viorel-ceorge Dumitru.-. d) un con.\ Q E/.

. Cate cu 18betisoare? Glseste maimultevariante.. 3. Scrie denumirea formei spaliale demaijos!i numele a trei obiecte care au aceasti formd. CAte dreptunghiuri gi cate fiunghiud suntin desenul demaijos? 4. pdtrate poli construi 2..' Completeazi: Pdtratul are...................laturi........ Af15 sumanumerelor din interiorul dreptunghiului si diferenta numerelordin exteriorul dreptunEhiului.. 326 487 802 2t4 t29 ' Cerint€lode la I la 5 suntprcpusede d-na Mihaelatsoscomea- 86 . ..laturi de lungimi. Cubulare ./... 5. . kle in formA de.. Triunghiulare..

O grddinx in formade dreptunghi cu lxtimea de 23 m gi lungimea de 54 m este inconjuratd cu gard. in4. de125m. iar lblimea cu 87m maimici. considerdnd o .wluazz' (2) autor:d-nulLucian Stan /. gardului. gardului Afli lungimea ceo inconjoar5. Terenul douiori maimare. gU rduturile? CatmAsoarl (Deseneazi. perimetrul terenului? Care este (Deseneazd reprezentind 10m peo. O livadi. gtiindc[ existio poartd Care estelungimea de 3 m (pentru magini) oameni)? 9i unade 1 m (pentru gcoliiare40 m lilime. Lalimilegrldinitelorsuntde 4 m.lungimea 2. lungimile cu 3 m maimari. ln formi de dreptunghi. Laturile triunghiului alatelungimea gardului. 198m 9i 421m. 0 g*dini in formddetdunghiarelaturilede324m. gardului. Aflf.pitrificf' egal6 cu 1 m.n"lrr""r.in form5dedreptunghi.) arelungimea 3. Unterenln formS dep5trat. cu latun de75 m.pitr4icdl'de caiet dematematicS.. in fata tcolii sunt doui grdtlinilecu flori..) 87 . iar conjurate de un girduf (fdrdpoartit). Iungimea de fotbaldin curtea fiind de 2. Cetimetrides6rmb suntnecesari? Z. itiind ci aregi o poartide4 m. trebuie lmprejmuit cu doud rdnduri desdrm5.(l ) autor:d-oaMihaela Moraru /.Z.

Care perimetrul este patntuluidesenat deAmalia? 6. arelatura de4 m.stiindci poarta. Catmisoadcele patrucorzialeringului? 2. 88 . pedmetrul figurii aliturate.) 3..pitr{el. in fbrmd dep6trat. Care dreptunghi areperimetrul maimare $i cu cat? 6. de matematicA. Caticentimetri areperimetrul pdtratului desenat? 4. dreptunghiului.. Catmfuoarifipcacesepune pemarginea parchetului? (Deseneaze.Amalia a desenat alt p6trat.aflapefimetrul . Zuatilnnp..p6trilele. Unperete al casei mele. de 1 m. in formd depitrat. Adelin a desenat un pitrat cu laturade3 cm. Ani$oara .5. a desenat alt dreptunghi cu dimensiunile 4 cmqi 6 cm. Calculeazd.Nicu$or a desenat un dreptunghi cu latudlede3 m gi 5 m. Tata vreasdfaci un garddesarmd grbdinii de legume. Considerind c"ilaturaunui . contc61 m este tinand egal cu douE decaiet .reprezinti S cm. Unfing debox.are3 m. Deseneazd.0) autor:d-nulLucianStan /.latura fiindmailungi cu4 p5tr4ele. va fi clin _ -Citi scendurx? 5.. in formi de pi_ tlat. cu Iatura de 18m. metri de s6rm6 va cumpira. un dreptunghicu ldlimeade 3 pltritele si lungimea dubl5. gtiind cd latun fiecxruipitrat estede5 cm.loana a desenat un pdtratcu latura de10pitr4ele decaietdematema_ tici. pe caietul de matematicd.

respec2. Fietriunghiul AIIXcit fac AB + AC + BC (perimetrultri. h'qrnnla'. Calculeaz5 lungimea totalb a segmentelor cealcituiesc liniafr6nt6. ?lteoul /. AB= CD= 14cm arelungimile 5. " Cerinfelede la I la 7 sunt Fopuse de d-nlll Vior€l-GeoryeDumitru. tl AB tt 89 . Tibi .i Robert inAlfimile: 80 cm.' Fi€liniafranti ABCDEF. cu laturile 3. A BC DC cu latura de8 cm" 4. Undreptunghi s./\ unghiului).ulEilr DE ltASUnA | . Fiep5batul Afli cet fac AB + BC + CD + DA (perimetrul pitratului). Andreas.ililimile BC= AD= 8 cm. Darcelmaiscund? celmaiinalt? a) Care elev este dintreinlllimea celui mai lnalt ti a celuimai b) Careestediferenla scund? lungime deaceeati 6 cm. Mi cat fac AB + BC + CD + DA (perimetrul dreptunghiuhri). 2itan'aanpa. ii-au estimat tiv 90cm.Yilt. 100cm.

Cdfimetrialearg6 un sportiv carsparcurge un terendesportin formtr .2. lntr-unsac suntZ0kg defdind. unadevoleide300g. 9A ... primelor gl doud este m.i ?0 kg.6. avea 100kp? d) Unboxer de53 kg este .? e) Unboxer de52kg la cecategorie este? 3. defoibalsi devolei.iar Andrepecea debaschet. -' _i\tre 78 kg'i eik$ mijtocie pant * intre 57 kg 63 k$ semigrea_tntre fi 8Zig 9i 97 lgi utoard . iar altulcu25 kg rnaipufin.. Afldlungimea fiecireibuceti in parte.i unadebaschet de900c._ dedreptunghiculungimeade100mliIdlimeade50m? sumalungimilor a trei budti desfoadeste de l3g m. lntre ?0 kg 9i Z8kg.i 57 kg.? 2. Iaun loc? ' C€rinletede la t la S surr propuse de d-nul Viorel{eorge Dumitru. plihaia luatmingile Piec6nd spreteren. 2. Cine este mai.cocoq. grea_ peste 97 kg.mai pulin de52 kg.. cocop -intre E2kg.inhe 63 kg .f4 tt e.. Cate kilognmedefrindsuntln ceidoisaci. iar suma ultimelordoua este 73m. c6ntari b) Onuare65 kg..filnsrarsrrt Doi pdeteni.i aspect. La un clubsportiv deboxlntr-ovitrindsuntafiiate postere ce reprczinta categorjile greutate de la box: muscii . Rispunde la intrebiri! a) Unboxer g0kg? poaie . Mihaiqi An<trei au cumparat trei mingi:una de fotbalde --l.lncircat. La cecategorie boxeazl? c) Unboxer poate ." 595g. Avend numaiun cantar cu blateegale.mijlociu..greu. mijtociemicd.. urn este maiupara decet fiecare din_ tre celelalte. Aaaauna ?n4.. Suma . Dintretrei bilecu acela. putemaflacare este bila usoarinumai printr_o cintirire? 4.

Tom doud canistre bidoane ti dou5 de5 I debenziniin rezervorul maEinii Rezervorul areo capaci.Aceeagi canb conline maipulin lichiddec6t un pahar.fiecare fiind de un sfertde litru.i seumple. Decate pentru sticle este nevoie a umple un vasde2 / cu api? 4. C6!ilitri aregileata? Z O canistr5 conline 10I debenzind.'Calculeazi: a) I7 I+2 5 !. O cXrimidb cdntlre$te I kg si o jumitatedecirdmidi. &Aaaa*a /. a) CAti Iitri deapa incap intr-ogAleati? jumAt5ti b) Cate delitru deapl lncap intr-ogdleati? 3. 2. aaulan.-25 1-34I c \1 0 0 0 ! . puse Cate sticle deun litru delimonadd trebuie in alti ladi. ltoul b t 100 !.3 8 !. AranjeMx ln ordinea cele treivase descrescitoare a capacitilii lor 6. 95 !.8 Z l l 00l +36t+7 ! t0 0 0 t . tatede47 l. O gbleati umple doui bidoane. Ai o sticli deun sfertdelitru.2 3 4 ! .2 5 6 t . lntr-o ladi sunt 20 de sticleplinecu suc.5. '. .L \ Z t . Unbidonseumpledupi ceturnim in el api din 5 sticledeun litru.lizisdfieaceeagi cantitate delichid? mai mult lichiddecat 5. .astfel incAt in fiecare dintrecele doui. 9t . C6!ilitri debenzinb erau in rezervor? ' Cerinlelede la I la 7 suntpmpusode d-rml Viorel-George Dumitru. Catcantareste calamida? 3. O canl contine un borcan de iaurt.

a) l0 ore+ 14ore= ?ore b)32secunde + 28secunde = ?secunde = ?minute c)24minut€ + 36minute d)2 oregi30minute = ?ore + 4 oregi30minute a)Scrie lunile anului care auclte30d€zile.4. UtA. a) Cate zilesuntlntr-oseptimen Darln douS sdptImani? b) Cltelunisunt ln doiani? Dar ln treiani? IaUorarul (h. a)Cate oresunt in doux zile? b)CAte minute sunt in douiore? c)Cate secunde sunt in dou6 minute? 2. propozitiile completeazl latntrefi rtrspund€ .-. 92 . b)Scrie lunile anului care auc6te 3l dezile.l blri: t0 I 7 6 I I t' .} 10 9 8 I 7 face Ce Miruna la on 8? Ce face Miruna 4 oremaitArziu? Ce face Miruna la ora18Si54minute? pentrua-tifacetoaleta Cet$mpti Uebuie Sia luamiculdejun? pAnlIascakl? Cit timpface Cetfimpdoarme ln total.ora)! unei zilepentru Miruna Deseneazi acele ceasului.taateo tlt rtalaa t. Miruna? Cet mppetrcce citind? C6ttimpmdnAncl tntr-ozi? ' Cerinlele dela I la 5 suntFopuse ded-nulViorel4€orgeDumitsu.

SOMN 0 7h15 8h 12h 12h30 13h30 14h 15h l6h 19h 20h30 6h30 TOALETA $r MICDEiUN DRUM SPRE $ ORE DRUM SPRE 10 9e3 8..te doud bancnote de gi 1 0 lei una d e5 0 l e i. l€ ola 13:00 Miru n a .IOALE'I SOMN t' J zrh *!hl5 22h3A 24h fr 1 2 i 5. 4t 12 i LaamiazA Mituna.El pl5te. .* MircicS cumpbrlo enciclopedie de6? lei... . Dincei80 lei pecare ii are. SCRIS TEME 1?i t0 9 8 ?6 5 ry LE CIN I.E . ... Adina isi curnp[dci4i de76lei. Catilei ii mai rlman? ' Cerinlelede la I la I suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. primeste? Cerest 2. TfniAAi flaalqtane /. . 93 . .

Cat costA CD. CSfi lei aulmpreun[? /. CA{i lei cosU obiectul? 6. 15t + 30t ..'Calculeazd: a )12m +50m 24m +38m 2.Cartea cost6 37 lei..Dacd ar maiavea IZ lei. 94 . dupd care lri cum_ ptrrd un pulover de42 lei.El maiprimegte dela mama 20 lei. El are?9 lei. $tefan Alexandra.Dorel are60 lei. DupE cea cumDirat pentru ziuaei un tort deinghetatA de36 lei. $tefan vrea si cumpere un obiect. Calculeaz5: a)27k g+l0k g 45k g+ 7k ! b)43m+2Zm g0m+lZm b)42t+31t 69t+l4t b)4lkg+19kg 24kg+39kg c) 6 g m _ 6 0 m 5 2 m _ lg m .ul? 4. Alexandra are10lei.3. aredubluc6t . ar fi prea mulfi. 6 2 t_ g 8 t. 3. O carte ii un CDcostiimpreuni99lei.zkt Lennlele de la I la 5 suntpropuse de d-nulViorel_George Dumiru. Mb rezultatele: a ) 40t + 8t . CAfi lei li mairdm6n? d.iar daciar maiavea 15lei. irrliaare60 lei ii vrea sA-gj cumpere o rochi!6 deg? tei. Ca[ilei avea Dana? Z. c)5 6 kg _ 5 0 kg 4 2 kg . CAfi lei ii maitrebuie? 5. c) 6 6 t_ 6 0 t. Didiaredehei ori maimulfi banidecat Alexandra.Dana maiare57 lei.ar fi prea putini.

cu care cu un prieten darseintalnegte sdlaora7 9i55deminute. " Cerintel€de la 11 la 15 suntpropuse de d-naMihaelaBoscomea.16lei E urmitoare: 5. doul bidoane? suntln cele Cili litri delapte ' Cerintelede la 6 la 10 suntpropusede d-naMarianaGardea.S-au vandut 257kg deftucte. Tat5lmeuarevarstade42 ani. qcoaltr. Cecantitate a limas? a sApat un gantcu o lungime de280m. intr-o zi 479kg cireFe.Mama devdriar eu am cu diferenla mama. CAte 5 m? de20m in faiii decate 15minute. Un elev Ajunge in clastbdevorbl 10minute. Efecb)eaz6. / 0. Sorameaarecu 25 ani mai pulin decdt maimult casolamea. LaceorAa pornitdeacas5? arecu 7 ani mai pulin decattata. e) 56 lei. In a doua zi ausSpat cu 29 m maimult cain a treiazi.15lei b) 18lei+ 63leiE 97lei. ln priZ O echipS de muncitori mele douh zileaushpat 182m. Drumuldureazi pornelte spre dedimineap 9." Dintr-olivadi s-aucules maipulin.6l ei 5 8l ei +12le i d )4 5 l ei -40l ei 5l ei t 0l e i n 6 lei + 26 lei. iar viginecu 138kg 6.16lei c) 2 1l ei . 95 . sti dinhetatagi mama eu? C 6tia n i a m iarln altulcu 5 I maimult' / /.ora 10ffu5 15minute.4.*" intr-unbidonerau15I lapte. Compar6 valorile ora 10fhri un sfert.oraI ti 45 deminute. zi? CaFmetri degan!au slpatin fiecare pentru depanglicilungd a impdrtio bucatd tiietufi suntnecesare 8. apoicompadrezultatelei a)42 lei + 39lei E 81lei .

Robert .i Cate kilograme defructe din fiecare fels_au cules? 96 . Mama are35ani. pregxtirea 2. iarin altulerau 2? kg demilai.31 augus decembrie. iarotetcu gg/ rnai putindecet ulei./2. pere Mere gi pere li prune. Calculeazbt 5 6m +79m 98m. Dintr-o livadA s-au cules ?9gkg demere.ltiind cx s-au niscutin acelasi an. autor:d-na Mihaela Moraru l. Dintr-unmetrudematerial sepotface 4 esarfe. Cate kilograme dem ai suntacum ln fiecare sac? /3. s"au cules pere 522 kg. Sepun din primulsac ln al doilea 8 kgdem6lar. lntr-unsaceraub0kg demilai. C6[i litri deulei. C6te esarfe sepotface din4 m dematerial? 14. /5.cri289I maimultlapte.Uaqp.$tefan_ 12 t. Elena-23 octombrie. Catianivoravea lmpreunlpeste 4 ani? cali aniaveau lmpreund ln urmacu 3 ani? %@. Ia o cantintr studenteasca. S*ie numelecopiilorde la cet mai mic la cel mai mare. .4 ianuarie:Cosmrn _ S mai.la urmEtoarele dat ei Andreu .79m 843 m + 121 m 9 0 0 m-3 7 4 m. Pentru bucatelor.lapte folosit? ii otets-au 3.iar fiicaei 10ani. s-aufolosit lntr-osSptxmantr 135 I deulei.iar prune s-au cules 474k8.

rafe. Intr-ocurtesunt80 deplsdri:gbini.iar 38 nu suntgiini.1 0 0 +E=1 90. in .260. catprimele doui la un loc. Catepainis-auadus in total? 6. cu 15maimultepAinirotundegi painifeliate. pagini Cate arecartea? 5..tx. 97 . 7tS.$tiindcA43 nu sunt rale. EIAIUARE FtilArA(SUilAilUi) G@. Scrie intre cifresemnele (+. apoiscrienumainumerele care suntin ordine crescitoare..-) pentrua oblinerezulcorespundtoare tatul indical 4 n382! 1 =8..Um/p.i curci.259 .90i 26I.184. Zt-L"'rz. astfel inc6t sdavem operalii corecte: 225 .148t257 i 325. l -2-Z=190.cdsulele. M-amgandit la un numlr.(z) autor:d-naMariana Gerbea /. jumlta_ depi.658. 4rt]-E=10.din I in li 256i235.Amscizutdin el 649i amoblinut103. Cateesteacelnumir? 4.258. (l / autor:d-na Mihaela Boscornea t. Cucateste maimare suma numerelor 22 qi bgdec6t rtiferenta numerelor 609i 39? . 2. 32. Ceanina a citit dintr-ocarte 36 depagini. Lao alimentard s-au adus 46 defranzele. afl5cdte pisiri suntdin fiecare fel? 7.indcu 3 pagini teacirfii. lncercuiEte. Determine numerele carehebuiepuse goale.

. Dincelmaimarenumiirdetrei cifrediferite scade celmaimarenumar dedoud cifrediferite si adund celmai mic numlr de doudcifrediferite care arecifrazecilor 2. La un magaz in s-auadus435 m stofxgi 245m pAru. Care este varsta tatdlui? . Gisegte dou6 numere naturale. rezultatul dacx se. Cenumir s-aobtinut? Md diferenfa numerelor 562li 3?8. Afldnumerele naturale astfel incatsA seobfini egalititile: 3 7 +8 2 .Varsta au. /.mErelte..i 429. Din care material a dmasmaimult gi cu c6t? Z 55 sescade din suma numerelor 1gZ. care are ani. o curc6 $i 2 iepuri. egale. Precizem\cAte picioare veneau dela piati? 5.in coguri.2. S_au vandutin prima zi 64m stof6 fi 58m pdnzd.0) autor:d-naCdtilina_Luminila Gigorescu Sedaunumerele 16si g. a clror sum6 sdfie egalicu dife_ renfa numerelor date.a = 2 s 3 _ 1 4 8 . j. 4. PxrinliiElenei g0 de ani..4 6 . cu3 giini. mameiestecu 30 mai mare decat v5rsta g Elenei. 2. Cucats€.m5regte.5 4 = E +49. Cand a ajuns in portulB? 6. Unvapor a plecat din portulA spre portulB martila ora 13 a frcut pe 9i drumo zi si 5 ore.micsoreaza scAzEtorul cu Z8? 8. ' Decite ori serepeta cifra2 in naturale lirul numerelor dela 0 la 30? Cornel vinedela piati..numdrulcareeste cu 3?g maimic decat aceastx sumd. descizutul cu Z0gi se . i. Zularrr. 28?.6..1mpreun6.

La o intrecere dealergari participr. Completeazx cu numerepotrivitel a)368. 590. 676. 370 609.578. 236. n !.p(S) autor: d-na Dumitra Mdtgelatu /. 3. Care dintreaceste numere suntmaiapropiate de600decat de?00? . J.4.n.tr n. apoidescrescitoare. [. numerelel 624. tr Scrie numetele naturale cuprinse intre: a\275 si2 8 2 . 5.nlua. a rimasacelasi nurnlrdefetegi cle biieti. Cate feteemula inceput? Z-1rr"r@ (4) autor:d-naSmaranda Florun /. b)?98$i S 0Z: c ) 4 9 ? s5 i 0t. 603. Lacarfidintr€numere.16g decopii. Calculeazb celllalttermen. ?46ii 698.DupA ce24 defeteau renunlat.777 2. g4? adunindu-se 6?. Suma a doui numere este 25. 8?5.Untermen este 3g.obfinem Din83sescade un numdr gi seobline 46. adiclarecu 23 mai pulinedecat lulia !i cu 17maimultedecat Oana. 4. Afl6valoarea lui a din urmltoarele exercilii: a)a+2 4 =5 2 b )47+a=70 c )a_25 = 1 8 d )9 0 _ a = 6 2 . 2. b)[f. pipusiarelulia?DarOana? CAte 5. Cenumdr s-ascbzut? Z.611 775.578. Afl5numlrul din care amscezut 2?$i amobfinut48.710. E.725. Scrie irr ordine crescAtoare. Andreea are46 de pdpuqi.

autor:d_na ValeiaMan /.din l0 m in l0 m. 437k 9. Pemarginile uneialei.4. suntplantati mesteceni.413lei = ? lei 89?lei . + 763 l= ? l 759 t-245 I =? t h) 125lei + 130lei = ?lei 104lei + 251lei = ?lei 628lei . Deseneazi un dreptunghi. Liniafran6 demaijoscontine litere.25 m = ? m c )421+ 50 t .34t =?l e )43m +25 m = ? m l25m +3 6 0 m =?m 478 m -23 2m = ? m =?m ?59m -1 4 7 m g)205&g+ 1 6 4 k g = ? k g . (6) .545lei = ?lei. Dis_ tanta dintreprimulgi ultimularbore este de400m. 5.4 5 1t = ? l 6 2 4 l. CAti mesteceni suntplantati? t00 . 6. = 7 t 67t . un ptrtrat $i untriunghi.2 r 5 k g = ? k g 688k 9-5 3 6 k 9 = ? k g 374k 9+ 4 r 5 k g = ? k g b ) 2 7 k g + 3 2 k g= ? k g 5 6 k g * 1 4 k 9= ? k g d) 28 lei + 4l lei = ?lei 45 lei -23 lei = ? lei 0 4 1 4+ 1 3 6t = ? I 982 C. Calculeazd: a )25m+ 12 m = ? m 47m.Identiflce-le! $iceteva Cate sunt? %wliln rr.

i-au vopsitcasele astfel: . lz) autor:d-naDaniela Mure. ti-au vopsitcasele Peal doilearind stauceilaltipitici.. . . prima casA e$emaro..? gi 2 .2. .. carenu estevecind cu ceaverde.laarc..3. dispuse pedoui r6nduri. Mustllciosul Somnorosul ColoreazS-le. stfel lncdtsuma cifrelordepe fiecare patrulaturialeliterei. casa rofie estevecind cu ceaalbastrd.l deMihaiEminescu isi dubleazt suDrafatadela o zi la alta.8s i nc el e nouA cercur i ind e s e n d a. S cri e ci fr e le 1 .astfelca DiticulsAaib6 cu ceea .leg6turi" ce repr€zint?l clloareacasei. respect6nd informafiile demaijos: Mustdciosul .5. care.an /.i Somnorosul cu mov.2. jumbtate ln cat timp au acop€rit din suprafafa lacului. din cele si fie t0 l . %ua..4.Boteazi" tu piticii proprietariai celorlaitecaje. Privegte cele 7 case alepiticilor..6. dar estevecind cu cea albastrd. Nuferiigalbeni din poezia l.incarcat cu flo denuf6l. trbclrrLfL.acu.daci in 6 zile laculera..W.2. casa galbend nu estevecind cu ceadin mijloc.

iardinsum[scad g. SI seafle cele treinumere. ls) /. cel maimarc numirimpar scris cudoulcifredistincte aceston. !i dstumatele Intr-o plantat livadis-au 125 demeriqicu46maipuliniperi.iara ultimelor doue esh61.+. 4. Afli suma dintre celmaimicnumfu impar scris cudoutr cifredistincte.i optcifre %wluoe.. daci nurnirul total depomiplantaliln livadl este 326? t02 . 3. Dinsuma numerelor 629iBl. Se dau numerele 321qi542.Suma doud este 69. Afl6 restul. Rezolvi lntr-un exerciliur Descdzutul est€ 87. 6. 42si obtin Md num6rul. gandesc MX launnum[r. Calicai$is-auplantat. autot:d-naUalerica BuicA 5. scade cel maimicnumar scris cudoulcifre impare distincte. Din celmaimare numtrr scris cu dou!cifrepare distincte.scrie numirul1 000.-r. scade diferenfa lor. 2.i risturnatele Z 8. Suma a treinumere naturale primelor este 98. AflS suma diferenlelor dintre aceste numere lor. Folosind semnul . 1ladun cu15. deg. .sclz5torul este cu12maimicdec6t descizut.. .

P5trat dr la I la 0 peorizoniali astfel inc6tpeverticald.!. si pediagonald suma numerelor si fie 15.. c) celmaimic scris cu dou6 cifre. b) celmaimare scris cu o singudcifrA.. . J.. respecti..-" \ . 212+8 < \ )z a . (9) autat: d-naDumitraMdrgelatu /...."..-. 103 . Afli sumaa trei numere consecutive ltiind c6 cel mai mic dintreele esl€ 4...... Completeaza fiecare Magic" cu numercte nair..._ s 1 >". e) celmaimic scris cu doul cifreiclentice.. ..rrale . a) ht c) 5. cu tre_ peste cere ordin.. 4. scidere.. lndicb care numdrul este natural: a) celmaimic scris cu o singurlcifi[.Zuahniz..care sdaibi acelasi rezultat caal operafiilof date? "... )t"-... prin s5geti Une$te exerciliile date potrivite: cu rezultatel{ 36+9 73 48+7 32 85-8 67 27+5 45 76-9 55.. 2. Scrie in loculpunctelor operalii deadunarc.'<. d) celmaimare scris cu doui cifre. f) celmaimare scris cu doud cifrediferite.

Cat ai oblinut? t /. Lao flor&ieerau trandafiri si crizanteme. Tere 100 denere? /0.6. Z Scriein . Lasuma numerelor 36.cdsu!ele.. c5erau 29degaroafe trandafiri. Ofati a cules Zgdemere. Cete trebuie si mai tuleagi ei impreund pentru a avea in total . 9. iarfratele ei acules cu24maimulte.i 19. liberesemnul + sau_ pentrua oblinerezultntu corect: 8n4 fl 6= 6 8n4 ft6 =1 0 8D4 f ] 6 = 1 8 . Cet aioblinut? t04 .. g8degaroafe. adaugi diferenla lor. stiindci sumaprimelor douE este?6.^^ .scade diferenfa lor.. Sumaa trei num€renaturale esteegald cu cel mai marenumir natural parscris cu douS cifre. Dinsuma numerelor 46. AIISceletrei numefe. ultimelor doui este 53. 8.$tiind t€melor.i 2g. aflI numirulcrizan!i totatalia .iar suma .

aeste 39.54.44. 3.24.89.32.42.56.60.71. Numerele naturale dela 0 la 100 Evaluare(4) 1. 3.5 5.41.60.52. 60. 40.54.ct 7 5 . 5.23. 2.14.39. Adunareagi scidereanumerelor naturale de la 0 la 30 (l) Evaluare r.35.48.33. bJ94.26. 45. 4. . 17.52.25.76.35.41. a)3. Evaluare (6) 1.27 .10.89. 27.93. 1.52. 5 87. 2 9.24.sclufil sAU RiSPUXSURI (sclectlv) II. III. 21. a) 10. 15. 62. 5.25.62. 95. 130.60.34.52. 14b5ieli !i 11fete. 5.respectiv 53.59.53.53.52.80.76. 2.41.35. 42. del8 ori.87. .9t.46. 4.50.44.10.. (S) Evaluare 1.94. 3.25. 3s.92. lu anl.52. 8r.22. 76.58.85. 183.2r.29.05 . 33. 4.60. 2. 83.51.8S.7 2 . c) 94. 14.

66.Adunarea Evaluate b.6 1 = (panselule).anulacesta). 3. 2 . + 36 = 47 (flori. a)5 3 . 25 + 17. 7t . 2. $ . c )35.79. 4 iimbre.23lei. lonu! .(6) Evaluare 4. 4. in totalau56detimbre. (3) Evahnre J. t06 . in toial.58. J. i3 rate.44.1Eiei. 50+ 10= 60 (cA4i 1: tA2+ 25 = 127(c64ia avutanultrecut).5 9 . r 36 1I 5 11 ?5 (2) Evaluare cirfii) 6. (7) Evaluare in al treilea coiulet. 4. Num5rul este lonela. Rezolvare a cumplmtanuiacesta).4 = 38pagini(iurnilatea 38 . 4.) 57. 25deouiierau 21. kg. 8. 26detimbre dela 0 la 100 naturale gi sciderea numerelor IV.in total). 127+ 60= 187(cirti are. 5. 100 . 5. 131i7. 230rn + 2il0m = 460m (dus-intors). Am are22 detimbre.Alin dela 0 la I 000 naturale numerelor VI"Adunarea Eisciderea Evahnre 3. 56.38 = 76paqini(a'ecartea).7r. avea 5. 9. 5 caigi.

t0? .aroafet 164frezii.152+ 35 = 187(cx4iare. in total).238 378(numdrul obfinut). 2b + 10 = 35 (cirfi strh! ne). 13h + 5 h = 18h (aajuns portul in B). 679fagi. b) 105+ 403= 508(bilemici). 448zambile.anulacesta). (2) Evatuare 4. 222r 24= 246(numdrul defetecare eraula tnceput).46 . = 616. c) 105 + 321+ 403= 829(bile. 9 87-9 8 +2 0 =9 0 9.378 238(numlrulcu 378maimic decat suma). 282. Evaluare finali (sumativd) (2) Evaluare 2. (3) Evaluate 1. de13ori.176stejari. 435m-64m=371m (stofd rSmasi). = (varcta 80ani. 5. 30ani + 8 ani = 38ani (vdrsta mamei). 444= 222+ 222. a) 105+ 321= 426(bilealbe).184= 98 (semarelte rezultatul). 562-378 = 184(diferenla numerelor: 562+ 20 .Rezolvare Z 102+ 50= 152(cirfi romanelti). 16-8=8 .17= 29 (piputiareOana). 468-24 = 444l tmdruldecopiirimagiin concurs).(378-78J = 582. Atentie! 98 = 20 + 28.300= 282. 187+ 429= 616(suma numerelor). = 616. 245m -58 m = 187m (panzl rSmasi). 295g. 46 + 23 = 69 (p6puli arelulia).187m = 184m (stofx dmas6 maimult6decitpinzd). 106brazi. IX. marliora13+ 24h *r miercuri ora13. 371m .38ani 42ani tatllui). in total.4 +4 =8 .

f 7: S = 70:R = 8?.l l +U l =61 69+ III = 98. (8) Evaluare l+ ll + ll l = 9 8 :I + l l = 69.(62 .I = 9 8-61.a.Decilaculseacoperi pe jumbtate in 5 zile.II = 69. 2. 108 .37. l. x =3 5 . 245+ 188= 433(stegulele albastre).70: R = t?.x = 50. Darsuprafata acopedti in a 6_a zi provine tocmii din aulUreu. (6) Evaluare -1. 41demesteceni. 37+ II.III = 29. (62+ 31). 8 + 8 + 8 + 88+ 888= 1 000. 69.31)= 9J -3t = 62.l = 3?. a +_b 479+ b = 639. = 246t 388.u_ pnfeteidin ziuaprecedenti.678= 322(stegulete galbene). = 160.Evaluare (S) l?6 + 456= 632(suma numerelor).III = 98. Verificare: 37 + 32 + 29 = 98. S= 87.x + 15=42 + 8. 245+ 433= 678{stegulete rosiisi albastre). = 704.a + b = 638..1 5 . (x+ 1 5 ) -4 2 = 8 .. Probiema spune cXdupa6 zile laculeraplin deflori petoati intinderea Iui. 990. I + 6 1= 9 8 . . 3.58E I l6 {diferenta numerelor): 632 = (suma I l6 516 este maimare cu 516). (7) Evaluare l. b = 6j9 _ 429.It=32.=69. adicidin ziuaa 5.

542.86-13=7 3 . 96 + 60 + 140= 296(eleviparticipanti la concurs). l)13+9 7 t3 1 +7 9 =220. 7.60= 96 (elevi auparticipat numai la atletism): 200.60 140(elevi participanli numai la lnot). L aUetism inot 156 .245= 297(dtferenfa dintreprimul num& ti ristumatul lui). 125+ 79 = 204(neri $i peri din livadt): 326--204= 122(caisi).123 198 dinheal doilea numtuli dsturnatul luih 297+ 198= 495(suma diferentelor). t09 . = (diferenta 32f . 125-46 = 79 (num5rulpedlor).

........ADUNAREA SI SCADPREA NUMERELOR NATIJRALE DELA OLA lOO L...!nu'numir natural Format dinunitdti ........ ...................."..................... ... Adunarea u ui numarnaturalforrnatdin z€ci$i unigti cu un numSrratural format dinur]iiSii.....AOI.......... A{iunarea unui numir naturalformaldin unitrti cu un numdrnaturalformat din nii:iti......... ....Adun:rrea naturale formate dinzeci .......... ......... Scederea dinlr-unrlLlmirnaturalformatdin zeci|i unitili a unuinumer natural format dinzeci ii uniutli..... l....... 31 ........EVALUAREINTTLAI-4(DEDIACNoSTTCARE)... l6ri trecere ipsteordiri...................... II............... Scaderex dintr-un nun........i ordonarea numerelor naturale dela30la 100..... .... $iscidercaurrerelor ....... fdrtrtrecere peste ordin.. t4 Recapitulare . i numdr natural format dinunitili .......6r narural fonnat dinzeci si uniutli a unuinumirnatural format dinunititi .............. Compararea............. 3..Adunafea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30......"............ Scbderea dintr-un numbr natuml format dinzeci Eiunititi 1................. ADUNAREA NUMERELOR NAruRALE DEI.................. Adunarea unuinumdr naturalformat dinzeci si unitati cu un numxr natural {ormal drnuni(ali....... 9 2......... 11 3.... !.......... Adunarea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30...... III........................... Sciderea dintr-un nunir natural format dinz€ci azecilor !i unitAF sau a unititilor.. 2..... T....... NUMERELD NATIJRATE DE LA OI.A30 $I SCADEREA 1......................... Formarea numerelor naturale dela30Ia 100.................... ................ ..........-.... Recapitulare ..Cuprins 1O PASI IN REZOLVARNA UNEI PROBI...........ScAdet€a dintr-un num6r natural format dinzeci ti unitifi a un.......... Adunaren unui numfunaiuralformatdin zeciii unititi cu un numtrrnatural formatdin zeciii unitxti...Eormarea numerelor naturale dela 0 la30................ 35 1. Compararea si ordonarea numerelor naturale dela 0 la30. 12 4.................................. Citirea si scrierea numerelor deta0 la30...A 1OO 1....".............. ...................... Recapitulare Eva1uare.... 21 L Adunarea unui nurnernaturalformatdin zecic! un numii naturalformat dinuniti$.. Citirea si scrierea numerelor naturale dela30la 100.................. 16 Eva1uare.........-..... .................. 32 IV................EME MATEMATICE................Adunarea sisciderea numerelor naturale dela0 la 100........... 26 2............... ............................ ............cu treceie peste ordin........................-.......

............... ....Adunarea gisc5derea numerelor peste naturale dela 0 la I 000..... 47 Eva1uare................Adunareagi sciderea numerelor natunle formate dinsute. Compararea si ordonarea num€rslor naturale dela 100la I 000.............. 55 ii 2...... ..... ...................... Adunarea numerelor natulaledela 0 la 100.Adunay€a unui numir naturalformatdin zeciSiunitiiti cu un nurnernatural fonnatdin unitiF...........Adunarea unuinumirnatural format dinsute cuun numlr natural {i zeci format dinunitili............ .. 44 1.. 4: 2............................. Sciderea dintr"un numer natunlfomatdinsute.................. fSre tr€cere ordin .................... zeci si uniutti a unitdlilor .. z€cifiunititi azecilor.... 59 VI............-................................A1 OOO 1................ num6r natural format dinzeci si unitili a unuinumar natural format dinzeci uniti!i..............Adunarea unuinumdr natural format dinsute si unititi cuun nurnirnatural format dinzeci................................................ Sciderea dintr-unnum6rnaturalformatdin z€cisi unitiiti a unuinurner natural format dinunitiii. 4p Eva1uare..................... .................Scbderca dintu-un numir natunl formatdin zecisi unititi a uni[Stilor sau a zecilor. Citirea scrierea numerelor de la 100 la I 000...................-_---_----. Adunarea unui numir nafuralformatdin zecicu un numir natural formatdin unitbfi.. 4. .................-...._. ADIJNAREA NIIMERELOR NATI'MLE DE I.A OLA 1 OOO $I SCADEREA 1... 3.................................. ii Recapitulare .............................. 5? Recapitulare . ................ ..................................... Adunarca unui numir naturalformatdin zeciSiuniuiti cu un numernatural formatdin unitifi.... 6r l............... ..........................62 Siunitiiia unititilor 3................... Sc5derea dintr-un numlr natural format dinzeci siunititi a unuinumirnatural format dinzeci.....cu trecere ii sciderea peste ordin ...-.......... 4... . li Recapitularc ...-.... 58 Eva1uare............ Sciderea dintr......................A IOOI...Adunarea unui numhrnaturalfohat din z€cisi unititi cu un num5rnatural format dinzeci Scaderea dintr-un $iunitAti...2.............-.......Scaderea dintFunnumir natu........ 49 V......................... Adunarea unui numir naturalformatdin zeqi5i unititi cu un numir nafural fomat dinzeci si uniLiti.......al format dinzeci si unitati a unuinurrtrr nafural format dinz€ci unititi.........-.................Formarea numerelor naturale dela 100la I 000. ............. NUMERELE NATTJRALE DE I.......un numit natural format dinsute fi $izeci a zecilor sau dintr"un numirhatural format dinsute .. .............. Adunarea unui numir naturalformaidin zeci!i unitlti cu un nurnir natural format dinzeci.Adunarea unuinumir natuml format dinsute cuunnumit natural format dinzeci unit5li........ 5..... 2........... 2..... Scederea dintr-unnumAr naturalformatdin zecisi uniteti aunuinum6fnatura1formatdinunite1i...--........-.....-......... Sciderea dintr-un numirnatunlformat dinsute.......................

.!1 1... ----""" 8? DEMASURI VIII.................. .. ...... toce la ordinul otaln r" ir.C6ntlrirea ...........-_-: _:_t--70 cSnd zeci dinsu[e.Misularea ...""""""'74 .. ....... Capacitatea 3.......'......" ....'............ 5i ........ 68 .........Adunarea ii sciderea -^ peste unita$lor." ................. Eva1uare... ....... FINAL......-..... IJNITTTI ......." zecilor p"ste fuce la odinul s" " " """ " " 71 otain " """ ir""ereu " """ zeci dinsute. ....... vaselor. 1.....'. '..... ............ ..Adunarea $i sciderea 69 ...Forme ..... ..... " " """"' 89 """""" " 90 " " """"' 91 --.'.... Eva1uare........Ce vcu l ................"""""'^----91 4..Adunar@ li unigli cuun numtrr din sute.........ELEMENTE plane ...."... timpului.................. " " """ -*... 4...............'....... Recapitulare """""""" 73 ....Dreptinghiul .. dinsute............. .......... format natural numfu li uniutti dintr-un Scidetea dinzeci 5iunitifi..............Petratul .. Eva1uare..... 1.. ...Adunarea " " " " " "" 69 ti scdderea cend uniuli zeci dinsute.....Adunar€a zeci dirl sute.'..'.......... DEGEOMETRIE INTIJITIVE VII..... Triunghiu1.Adunaiea ii scdderea -. . " "----..corpurilor.........cu trecere numerelor naturale 2.. sute numai din formate naturale num€relor 1............ .. zeci fotmat din li " """" " """" """" ""66 a unuinumer natural zeci din sute....Adunaiea al unit5lilor z€cilor p...EVALUARE (selectiv)........'.. """"" """"1"""""""""" 86 Recapitulaie .. ....." . (SIJMATIVtr)....... formate natunle li unigfi c6nd -qisciderea numerelor 4...'... ... formate naturale li unititi numerelor 3... peste 0rdin... RISPUNSIJRI SAU soLUTII . .... """" """' 85 2.............. face laotdinul ordin se irecerea -----.....""" 92 """"" "'93 " """"" " 94 " " "" 96 .. unit1iii......---............rti....-.. netu..al format unui numfu 6... ..-Litrul .ilu li "" " """ " "-""" "--?2 ... ............... " " " "'-**---q 3. ........--__..'............ Metrul lungimilor.. 2... .... ......... .. spatiale.... Sciderea format dinsute.... natural format numir dintr-un zeci unititi. Forme " """"""' 8t ...'. Recapitulale 68 .....-'q? 2.................... 5............'..Misurar'ea Kilogramul. formate natulale numerelor li 2....Unitifimonetare .'. zeci zeci aunuinumirformat siunitati $iunitiii. dela 0 la 1 000......... ...... .A rx..... Recapitulare Eva1uare................... ......forrnat cuun num&natural dinsute format unuinumirnatural 5.."..'...........

ro .t ti': i '.1 Regulamentul pe il gasili www..edituranomina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->