ConcursuI

tn JfrZa'L

Fii lwtsL,ige,n 0r rrtutsw&&
I

I

- " - . .1

o
.=

z
f .=

E o
o

It ul

bsa aII-a

Probleme propusepentru Cotrcursul,Fll InteligenTls mrtcmralcic Edifta a v-a (2011-2012) Clasaa II-a

"","J,tilii fftffi:ll# {i":l[li'[,':.ffii:]"1'"i;i,i..J,-sffill"iT i,:tiii:J"l
pentru elevi

d:ca.dirl penrru ere)ri inremarionare $i li;ll;i3lll'l,lJi.Ll"ilJiio'i'I,..0".'n"* de versra "",'*"re psiho-pedasosice criteriitor i&e a educatiei si coresprrnd; ;.-;"c#;;il;;;
ct6anga Al6xandru Edito[

penrru pn poeti: con€.. *, fffinfni,"?r?&lJ!1?#,Xli%r.*
:onal ReFezenlani Zona Clui' lsdlai siTransirvania Oisana Banal Go4 O 6nia {Dolj. 9'[l€hedmlr) Dobrhtiledug Alba Covasna Ha4hila, 9iHunedoa€) 221.674) Mure$, I sau0769 (0741 .488.$ (4rue9' (Bra$v 9iMuntenla giOlt),Tansilvania SiSibiu) Oltenia Nabaa Luno!Alaxrndru giGiuqiu) ozg) Teleoflnan (ozsi:or.gzsau ozog.zzt Ndsauo (jud. Bistdla tizonal\'lalamurei (0757 443) Transilvania 020

Sirlmrn Tt.len (Buzeu), Moldova $iBucovina {Ed jud Galali) Muntenh lon Lunlu (0716.2C0.413 $u 0769.221.674 li Dobogea Breila,lalomila 9iC5Fla9D (Dambov{a, Prahl]va' Muntenla irrtcloiulr.ilan 675) 221 0769 (0744.429.512 sau (769 682) (0755. 221 sau i 07.231 ctlllin (0769.221.680) cd.tercu
Bucure$li

nr.10, JudAQeS slr.Depozit€lor' PlncldalucruiPit6tli, 439 417 Tel/ lax 0348 com ina@lmail com6nzi,nofi efi aiL

a Ron6nie' CIPa BiblioteciiNalionde Det.atere. a II-a ' l"xanalna : ctara U t"iernaticl ni rnt"tig-r In"utJ (coord )laurenlie Spac Dumilru,Dori; Lobon!, 2011 Nomina' rev. a 5-a, - Pite$ti: Ed. ISBN 978-606-535-253-7 Llur€lli€ (coordJ L Spac, (ooord Al€xaodriM ) n. Dumitru. ) lll. Lobo$,DotiM (coord 51(075.33)(0761 371.384373.3 2011 Nomina, coDwicht@ Editura

Nomina a edirurii inregistrau marca i"l'""'ii,i "r"l'iir'e."i iamaremarica'est.

Mihaela Boscomea. Daljela Retuta Nereioru.. StelaChirilescu.Mihaela Moraru. _ Zlica Marinctr. Silvia Obreja. Valerica Maria C5mtrraEu. .Diana Micu. FloricaTimal. Smaranda Florean. CiUttina-Luminila Grigorecu. Mira rardn.Nicoletn-Laura lordache. lucica Zahariea. Claudia-Valenfina Stoica.lir€la Ardelean. Marie-louiseUngureanu.FiiInteligenT Edilia a V-a(2011-2012) Clasaa ll-a Probleme propuse de cltre: Alexandrina (coord.ro Editura NOMINA .Dorian Comao. Lucian Stan. Letilia Luntu. Corinar\.[enuta laza Matiula. Elisabeta Chirili.Concursul la matematici.) Dumitru Emilia Andrei. Daniela Bucuioiu.. Carmen Rogca. Elena Simionictr.edituranomina. Marioara Glrbea. _ Viorel-ceorge Cabriela Goran. {u:qanl -. DumitraMirgelatu. taurenfi. Dumitru. ValeriaMan. NiculinaBobescu.flena Zivate Regulamentul concursului il glsili pesiteul ' www.$pac. lenula Blrboru. guici.

imp54ire) fiecare legituralogice. inmullire. prezentate calea de la datele cunoscute.tc PAst in nrzotYaRrtr UTEI PROBITiIE ilATEHAfICE problernei! I r Ciiepte. si relatiile matematice dintreacesteal llr Stabilegte pentrua rbspunde caresunt datel€ necesare la intrebarea problemei! pornind pecele 6r AIli. problemei L Stabilegte care suntdatele matematice! problemeiin 3r Separb datele categorii. inci o dat6. cu atentie.reprezentirigraficedatele cunoscute. corectitudinea valorilor obtinute verific6nd. .enunlulproblemei. dela datele cunoscute necunoscute 1 Transpune in desene. enuntul Pentru intelegerea fiecxrui poti cwant. cunoscute $i necunoscute! 4r Identificllegbturile logice dintredatele cunoscute ii celenecunosprecum cute. fi€care reprezentare a datelor cunoscute.la celestabiiite problemei rea matematice! lCr Citeste. darcuvaloriincorect detefminat€.a legaturilor logice dinueacestea repeta citireaenunluluiproblemei demaimulteori. respectiv necunoscute. pas cu pas. prin rezolvainitial. rezolvarea acesteial Dste posibil gre$it. 8r Reprezintii in operatii matematice scldere. cao literS. 9r Stabile5te pascu pas. scheme logice. un semnmatematic scdse sAdetermine o calede rezolvare corecti. respectiv necunoscute! giveiobtine Calculeaz[ valorile necunoscute. dar$i relaliiledintreacestea! (adunare.

Cate baloane auin total? Care fetitbaremaimultebaloane pi cu cSte? @ 6va. Cristina arel0 baloane. 80-c = 2 0 . numdrul debilecorespunzltor .iecdrel repr€zentliri: ooaaoaaaaa ooaaaaaaaa aoaaoaaoaa aaaaaaaaaa aoaaaaaaat aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa tl .apoicu I maimaridec6t: 79. 66-b=60.I. Scrie numerele cu 1 maimici. numdrul necunoscut: -i. AIli: a) diferenla numerelor 15gi 8. in caseti.50ti 61. a+30=90. 5. 2. Scrie. Andre€a are13baloane. EYAIUARE IXII|ATA ! (DE DtAcilCtt|CAnO %. 4.raluare'(l ) autor:d-naNenndrina Dumitru L Calculeazt 8+ 2 3 6 +4 2 6+3 56+2 f8-5 79-8.Umn/ (Zl autor: d-na Alexandrina Dumitru I /^ r /. AflA d -1 3 = 1 9. b) suma numerelor 8 9i 10.

cu num5rul caseta Coloreaz6 | %] a) celmaimic. t_::J b) celmaimare.bile 9. 139i 22. Laun concuts prezentat la concurs? Calicopiis-au 30suntcolorate' intru-unsdcule!. fT-l.42. 4. Efectuead: 12+23 59.98ti 90 numerelor: Z MA diferenta prezentat 19feteli 20 debiiefi. 25. Completeaza . 40.i 23.t-Tl. l'-f]. Descoped 23.24. f[. 5. c) maiaproape trql E @ @ @ E @ E E E @ gir: apoicontinuifiecare regula.44.fT-1 fTl.. numerelor: 6. m. 70.789i i0. Dintrecele suntin acelsicule!? Cite bile necolorate .34 50+20 90-30 33+22 89.68. m.25. Mtr suma 579i 10. de70.67.26.i 20.care cu numerele casetele lipsesc: 2. m. s-au 8.6e. aflate 50de.

... ...'. b=... ........31 4 4-23 ?0-30 92. launnumlr...'.. 9 0 .. in total? cxrlisunt Cate ........... percchi denumere: urm6toatelor 2.. . . .1 0 E6 9 ....'..'....7 1 0 t8 0 77+ 2.%vahn'u' (3) Dumitru Nexandrina autor:d-na L Calculeazai 24+ 3 63. ... raftsuntcu 10ctr4imaipuZ Peun raftsunt52decarli. Mtr gandit? m-am Lacenum6r necunoscut: 6..9 ... 71li 33. Me suma 49ti 20... = . ..... .. gandesc din€l39li oblin12.. a =. Compari: 83F 6 7 + 2 ..... . Afli numdrul 8 2 ........ 359i 2: 63ti 34..c= 3 2 b+55=87 a-9= 39 c = .... a =.. Afl[diferenta 95fi l1.. ....iar peal doilea !ine.. 649i 5..7 70-70 42+24 76-36 60+30 27.....' . 4..' ......scad 5.. numer€lor: 3.. c = ... ....

13 111.. . .... num5r a) celmaimare cudoui cifreimpare. M... b) celmaimic num6iscris cu4 maimici decat cifraunititilor... Scd€ cu 8.. 4.73.. .darmaimicidecat 56...76... . 19ti 4..8 0+ 1 5 88-75+ I 35-23-12 45+14-36..... . ... . .......... 20:25. .. b) maimaridecet 25. cu 22suma . Citeflori maiaredecolorat? .. pare gir crescitor... d) 70. arecifrazecilor 5. decat diferenta numerelor Z.rnhmz'(4) autor:d-naAlexand na Dumittu numerele naturale: toate ...... . . Descoped numere: . Calculeazd: 58.... .. trei numere 3. numerelor 509i 37.. 63........ 20..= 17 61-.. c) 81..42.. Determin5: parscliscudou6 cifreidentice..darmainnri gi egale a) maimici decAt 35. consecutive. . Unnum5r poate fi acelnumir? Care Scrie cincisolutii! 6... b) 15. Elena a desenat l0 latele 9i 5 maci...ir descrescator..... desenate...71......20 3 * 15 17.... .....= 1 50+..=12 9 3 .. .. a) Scrie b) Scrie cincinumere impare consecutive. ..6 70.. al40.%.Micqoreazi" pecaiet A colorat 12dintre florile 9... apoicontinuicu inci cinci regula deformare 2.darmaimaridecdt c) maimici decat a fieciruiiir.......61. AflE numbrul cu22 maimare 8.--=77 45-.

paisprezece.E IT C 1A ICO II./ r @@c)@@' @.z zecigi 2 uniti. Scrie numerele: treizeciidoudzeci doudzeci doudzecii ti opt.i cifraunititilor 6' cifrecare b) Scrienurndruldedoud naturale dedoul cifrecareau cifrazecilor2.zece' ti nou\. a) Scrienumirul dedoud arecifrazecilorI . i. v*ettozAot wgaeo dz Cd O la 30 Qttlt a.I{ATURAI. aotlzaza. TUMEREI. ?oanatua. 30 axa numerelor: cu atenlie /. Scrienumerele o zece si 7 uni6ti. @@ @_ @@ t7) Y. trei zeci.E 'E I . cifrecare arccifraunititilor 0 fi cifrazecilorI' 4.$ametzlo't dp la O la. 2.ti.. c) Scrietoatenumerele lipsesc! numerele care a) Spune.* Prive$te # OA B C D E F C 012 34 5 67 7? numlrului5?Darnum5rului a) Cepunctdepeaxi corespunde punctului F? C?Darpunctului ii corespunde b) Cenumdr 2 zeciii 6 unitdti3 zecr.t Darpare? ln cercurilemici sunt impare? scrise dintr€ numerele b) Care ' Cerinlelcde la I la I 0 suntpropuse de d-nul Viorel4eorge Dumitru. I . 4t. 2 zeciti 3 unitdti: careau'.

Completeazi urmatoarele regula deformare: $iruri. a) Scrie toatenumerele. d)3 0 . c )!. : 2 2 . 5.-\ l4 l l3 l 7 16l ilel . .4. 0 .3. 3 ? ? ? l?l ? tr-I-!* trt t| tit Scrie: a) numirul notatpepietrele pecare le vaating€ Scufita Rosi€i pecare b) numirul depepietrele nu l€ vaatinge. . . Citelte. 5 . b )3 .descoperl regula. 4 . apoi inventeazl un exercitiu asemlnator.1 5. 2 5 .. cuprinse intre 0 si 20. . b) celmaimare numlr scris cu doutr cifremaimic decat 30i c) un numlr dedoui cifrecusuma cifrelor egalicu 2. b) Subliniazi pare numerele gilncercuielte-le pecele imp.r€spectand al2. Pentru a ajunge mai repede la casa buniciiScufita Rosie sare din doui in doue Dietre..are.. . 2. 1 6l '-\ A>L3l \"/----/ . 9. 8.6 . Z Gise$te numerele naturale care indeplinesc urmltoarelecednle: a) celmaimicnumSr scris cu douicifre.18... /0.-- E t0 .. pornind dela numdrul 18.. I gi 4.6. 2 5...car€sepot scriecu cifrele: 0. 7 .18.20. .

13. b) trei numere consecutive c) trei numere consecutive impare. 4. 15. ' Cerinlelede la I la I 2 suntpropuse de d-nul Viorcl4eorye Dumitru. tl . b) Scrie toatenumerele naturale maimafi decat 2 9i celmult elalecu 6. c) r7.2.28. precedent d) numirul falEde:12. Caticopiisuntla masa? 5. apoispune: a) trei numere mai apropiate del0 dec6t 20.>).17. MA bate numerele naturale care hebuie in locul.13. aR.20. intr-ogridinifi.29.15. scrise astfel incat sA obtiipropozitii adev:rate: E < ?.17.cisu!ei". 16. e'ouiatuttla of ot?triaaJ?aa. a) Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu 5. ti numirulurmEtor 2. pare.. cm cm DE cm cm patrusegmente gi scrie b) Compari lungimea celor semnul > sau<.30.30..27 qi 29. apoimSsoari.b ObSO * peaxi! /. Observinumerele reprezentate 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cite$te-le in ordine giin ordine crescitoare descrescitoare. 3.21.13.26. SegrnentEstimat Misurat A F-----l B AB B+C c D BC CD cm cm cm cm . Noteazi intreelesemnele a) 18. 12. la o masisuntmaimult de? copiigi celmult 8 copii. potrivite (<. a) Care lungimea fiecirui segment? Estimeazd.18. qezi ci este 6.16.i8.17: b) 14.12.14.20.16.19. Scrie numerele demaijosin ordine crescitoare si descrescitoare. 12.

numtrrul fi numirulurmator..20 p€ntru Scrie.' Trrrucrie.t. ?cw* @ugturuu. . Notearl. 2. Scriecel maimarenumir natunl dedoui cifre. . 10. I ti 2. >. semnul <. wdn. apoi adaugtr numerele care lipsesc.care aucifraunittrtilor ?. Comparl numirll 2l cucelmaimicnumir natural dedou6 cifre. prec€dent fiecar€ numtrr rtat.2 . 19. Scrienumirul mai mic decat 30 li mai maredecdt 20 carearecifra uniulilor egald cu 6 qi compari-l c1Itoatenumerele naturale dec6tedoui cifrecare sepotforma cifrele: cu 0.astf€lInc6tuna$ingur6 din cifrestrfie8. Otdoneautr d€screscitor numer€le naturale dedoui cifre. potrivit lntrecele trei numere.maimaridec6tl0 gimaimicidecet 30.4apuL A2 b 30 la |OO gO b tOO wd-atqalo4pla t. Comparl numlrul27cucelmaimicnumir natural sffis cu doud cifre con&cutiv€.Compari: a)celmaimicnumir oatural dedoub cifrecu 17: b) celmaimarenumtrr natunl dedoutr cifrecu cifrazecilor 2 cu nunid 29. =. 9. d.cu cifre diferite. Spune al citelea in tir este fiecare numtrr. tt. c)celmaimicnumir dedoui cifrecx cifoa unitililor 7 cunumdrul 16. ' C€rinFle de ls t la 13suntpropose de d-nul viotcl4oorge Dumit u. Sedau numerele: pi29. 8. f0.?.

dedouicitrecare decet oficenumatnatural naturale cup nse intre35fi numerele crescitoare in ordine 4.59. Aiazdle in ordtne Cete sunt? 5.5?. de50decSt maiapropiate a)treinumere consecutive. zecilor aunitililoregal5 renta dintre cifra 5icea aceste numere. Scrie cu1.propozilie sau fahe: este adevarat:i aceasta 3. ln ordine sunt? Scrie-le Cate dedoud cifre suntnumere dela 1 la 100. suma cifrelor care dedouicifrepentru numerele naturale toate 5.55. CitesteJe 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tr| 64 Spune: de60. pare cuprinse lntr€ numerele naturale tn ordine descrescltoate b)Scrie 70ii 100. peaxxl numerele reprczentate 6. fiecale dintre si cate unitili are cate zeci Scrie t3 . naturale 8. b) treinumere pare. 52. care ausuma cifrelor de2 cifre naturale batenumerele b)Determina descrescltoare. Arati dacd malmare arecifrazecilor7este dedoud cifrecare oricenum* natural arecifn unitlfilor 7. Obserua ln ordine desqescitoatel apoi ln ordine cresctrtoare.63sau cifrelor 3' care ausuma naturale de2 cifre numerele toate Z a)Stabile$te crescAtoare. decAt cifra cu3 maimare zecilor care aucifra acestea? Care sunt audif€' 100car€ 709i maimicidec6t maimaridecat numerele 9. consscutive c)trci nurnere consecutive imparei d)treinumere precedent urm[tor faFde: e)numlrul ii numtrrul 65. a) Scrie 50. in girulnumerelor unititilor. Scrie este 8.

. /2. numerele si .. .. 3... .apoicincinumere pare consecutive. Scrie numerele formate numai dinzeci.. 4....wlto uhaate A&b 30 ad IOA /.. @Aa*aira.. astfelincitcifrazecilor sd fiecu2 maimici decitcifrauniilililor.... respectiv impare consecutive maimaddec6t 63. Completeaze propozitiile: gg cu I estc. 2... care suntnumerele dedoui cilie careau cifrazecilorcu 7 mai maredecat cifra unit5tilor? / /..37....... celmai mig.1 c) Nunrtrul impar . Sciiecincinumere consecutive incepand cu 69.. ...f.. iarnumdrulmaimic a) Numdrul mai maredecAt cuI este . a) Compard numdrulnatural. t4 . b) Determininumerele naturale de forma ab pentrucarediferenLa dintrecifrazeciior si cifraunithtilor sl fie2. cele maiapropiate de: 24.ul pare. seafldlntre numerele impare43si 4Z dl Num\rulparg0sealli intre pare.. Qoaattat*a 4i. /-i...scriscu doui cifrecarese repeti. ' Cerinleleds la I la 14 suntFopuse d€ d-nul Viorel-C€orgeDumitru....... irt *e..i gBseafldintrenumerele b) Num.darmai mic decat 60.... b) Compare toatenumerele formate nurnaidin zecicu numirul scris cu cifre car€ser€peti mai maredec6t b0...In tirul numerelor naturale dela 0la 100.cu cel mai marenum5rnatural de douE cifremai mic dec6t celmai mare numir natural dedoui cifrediferite. a. a) Stabilette numerele naturale deformaIE..' Compard celmaimic numir care sepoate scrie cu doud cifrediferite cu celmaimare numir care poate se scrie cu doud cifre.... Scrie numerele cuprinse intre60gi 20. $i ..t0.. .maiapropiate deZ0decitde60...49sau63..

descoperite Compadcel mai mic numfudin fir cu numerele natunle dedoul cifre careau cifrazecilorcu 8. Comparinumtrrul93cu cel mai mic num6rnatural de dou{ cifte care indeplineite toatecerinleleurmdtoare: a) nu arecifrecare si serepete. a) Scrie cu numirul 75. care . apoi cel mai marenumir natural de doui cifre aresuma cifrelor 10. b) Comparicel mai marenumir descoPerit pare(cusof)cuprinse intre 30 li 60. t5 . a) Scrienumerele cu numirul 46. a) Careestecel mai mic numfunatual dedoubcifre carearecifra unititilor 6?Darcelmaimare? cu cel mai mic 5i cel mai marenudescoperite b) Comparlnumerele mir naturaldedoui cifre cu cifra zecilor8. as$elinclt una dinhe /2. a) C[seitetoatenumerele 3 mai maredecatcifra unitililor.41.449i83. b) Comparicel mai marenumir descoperit caresdaibi cifra zecilorcu 4 md manaturale / /. c) aresumacifrelorsale 6. decat 80: bl este maimare mai maredecat16. a) Scrietoatenumerele re dec. 33. a) Scriecel mai mic. Gdsegte cifresdfie7.37. din sirul demaisusin ordinecrescitoare. urmitoarenumaipe celecareserotunjescla Z. naturale 9. b) Compartr numerele descoperite cu numirul 53.5. numir descoperit b) Compara celmaimare (liiraso!)cuprinse inire 68ti ?7.at cifta unitifilorcu numirul 40' b) Comparicel mai mic num5rdescopedt celmai mic numArnatunl dedoui cifie. Cisestelli pecelmaimare. numirul 30:64. b) Asazinumerele la a). cu numirul 89. /r. impare numerele naturale /0. a) Alegedintre numerele 3I.

\azi numerele descoperite in ordinedescrescdtoare.formatdin zeci.' a) A116 toatenumerele natunle careau cifra unit. Scrie num€rele impare deformar<x-. "' CerinF8 este pmposid€ d-osNicoleta-t auralordache.14.35. 4 gi 5. 3.."' Sedaunumerel e:. Compard numirul descoperit cu 33.6 cuprinse intre30 ti 50. " Cltinrcle de la 6 la ? 6untpropu$ide d-naMarioaraCerba.2.4. 27.89. Compard lntre elenumerele naturale: a) nurnarcuprinsintre ?0 qi 80scriscu cifre car€serepetS. 4. format din zecigi uni- tsti.. 2. in ordine . b) cel mai marenumernaturalscriscu cifta 8. b) Noteazlin ordinedescrescitoare numerele dedou6cifre distinctece seformeazicu cifrels 1. simulftiind cdlndeplineste tanconditiile: a) sumacifreloreste8: b) cifta unitililor estecu 2 mai mici decet cifrazecilor. c) numir mai mic decat 83.21.dar maimaredecat 68.41. pare numerele 6. 10. 5. Det€rmin6 toat€numerele car€au cifra unititilor 3 si carescazute din ?9daunumeremai mari decdt 24.94. .iililor? li careadunate cu 23 dausumemai mici decit celmai mic numlr natumldetrei cifre. ' Cerintelede la I la 5 sunt propus€ de d-nul Viorel-CeorgeDumiru.60. Compard lntre elenumerele naturale formate din zeci9i unitlifi ceau suma cifrelor egaltcu 5 cu cele care au diferen[a cifrelor egalicu 5. D€termin5 un numir maimic decet 100. 1. a) Scrie cJescitoare numerele dedoui cifreceseformeazd cu cifrele:0. t5 ." Scrie deforma.2si 3. a) Scriecrescitortoatenumerele date. d. b) .. 769i 52. 7.

. Anulacesta.lnand coni. scrienumfuuldeformaib. numerele toate descrescltor b) Scrie mai mici careau cifra unitS[ilor doarnumerele c) Scriedescrescitor cifla zecilor..per6nd. ' Cerinlele Boscornea ded"naMihacta de la 9 la 13suntpropuse t7 . 9 ...vecinii' %whn2.77.luni' zile)? devdrstidintre diferenfa Care este cu celmaimadedoui cifreconsecutive numar celmaimare 5. Rotunjeite. nelte9 anipe 15martie.. Care cu 3 mai 100careau cifrazecilor maimici decdt toatenumerele . . .54. Scrie . .. .iar fratele 4.73. siu impliMateiimplinelte12ui pe 25 iulie. . 46. Noteazd..i 0. 2. /. egahcu4. cea a) .. . Scrie cifraunitalilor. maimare b) .92. Compari re numir dedoui cifrePare. 2. decat dedoui cifrecaresepot formacu naturale toatenumerele 9.62'31' numer€le la zeci. dinzecipini la 100' numai formate numerelor /-t. cifrelor: ajutorul ZU n u m e rel e dac [:Z-U +3=3 ? su n t /0.' Determinb 4... 76..b safiecea 521i46. j. apoicontinua Descoperd $irulcu incdtrei numere: . regula..deurmltoarele ditii: maimici cifri impari.(l) Chiri6 autor:d-naElisabeta con/. mare decat natunle de douacifre careau sumacifrelor toatenumerele 12.a" si reprezinte cifrdparA. ceidoifrali (ani. 43.date. 65.

. 2. numerele t8 .arp (2) autor:d-naMihaela Moraru /. Care este celmaimic numdr natural dedou6 cifrecare arecifraunititi_ lor 8?Darcelmaimare? ComparS g5site. eu4haie (3'l autor:d-naMihaela Moraru /. 3 gi ?. 3. 2. GEsegte toatenumerele naturale careau cifra zecilorcu 2 mai mare dec6t cifraunitdtilor. Numerele gdsite compardJe cu num'rul cuprins intre 10.46gi 51. a) Scrie crescitor pare. 4. 3. Compare gisitecu celmai mic numlr de doui cifreconse_ numerele cutive.43.eaab.68.82. Giseste toatenumerele dedoui cifrecare au diferenfa dintrecifraunit5lilorli ciftazecilor egahcu 6. Ordoneazxle descrescitor. Compari numdrul32 cu celmaimic numbrnatural scriscu dou5 cifre identice.i 20care arela unitdlicifrag. Sedaunumerele: 57. Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu g. doarnumerele b) Scde descrescStor doarnumerele impare. Gaseite toatenumerele naturale formate din zecigi unitlfi caresepot formacu ajutorulcifrelor1. c) Scriedescrescitor doarnumerele care au cifrazecilor maimaredecatcifraunitatilor.

1. Determini tancondifiile: est< 9. GAseite lor 209i7. darau cifraunitipoli scrie. Pentru 2 . Care maimic numir impardedoui cifue? dedoui cifredistincte numerele toate descrescatoare in ordine 2. 5. Deaiteori folose$ti cite doubdintrecifrele: a scrieun numir de doui cifrealege 5. t9 . carenu au cifra zecilor8. ltiind ci indeplineqte mai mjc decat un numSr 4. Campad Z. cifrelor dela 0 la ?4? numerelor cifra4 in scrierea 4. toatenumerele descrescitor c) Ordoneazd ?.. cu 5 maimare este b) cifrazecilor numirul gisit cu58.2 9i 3.simuli00. 5.aaluara(41 LucicaZahariea autor: d-na dintrecelmaimarenumbrpar de doui cifre9i cel estediferenla .79i8. Scrie egal6 cu6. care sepotformacu cifrele: dedoudcifrecareau suma toatenumerele in ordinecrescitoare -t.frrd a le repeta. darcifraunitifilor maimici decdt Z'u4lt orp (51 autor:d-naLucicaZahariea numeresi fieegalicu diferenta sumx naturcle a cdror numere /. cifrelor a)suma decat cifiaunitililor. Noteazi 0. nu au cifrazecilor care numere a) Cate ca7? tilormaimare cifrele pecare posibile le poli formacombinand numerele toate b) Scrie cresc[tor! Ordoneazi-le c6te doui.

scriepatrunumere consecutive astfel inc6tunuldintreelesi fie3g.60.2. Folosind cifrele 9. Scrie toate numerele impare cuprinse intre29gi 91.21.85. c) Scriedescrescxtor doarnumerele careau cifraunititilor rriaimica decdt cifrazecilor.7.5azi numerele in ordine descrescitoare.22.8. Scrie toate numerele naturale g.761i 52a) Scrie crescitor toat€ numerele date. evalzo & (6) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. toate 4. . Din cal maimarenumbrde doutr cifrecu cifrazecilormai mici decar cifraunititilor scade cel mai mic nurnir de doudcifrecu cifrazecilormar mici decitcifraunitifilor. r nu au cifrazecilor imparl.3 FiZ formeaz| numere dedou6 cifrecare inde_ plinesc condifiile: r aucifra zecilor maimaredecAt2sicel multegal5cug. 4. r aucifraunitdlilormaimicddecat g si celpuiinegallcu 6. 9. f4. J.41. Scrie numerele pare cuprinse intre3gqi 64. 5. Clse$te posibilititile.94. Scri€ toatenumerele natuElededoud cifredistincte care sepot forma cu cifrele 3.89. 2A . Sedau numerele I0. dedoui cifrecare ausuma cifrelor 2. b) Sc e descrescltor toate numerete date. 2 9i 5. A. suntnumere pare. 3.4.

u odla. = 29-4.r. Exemplu:25 4.14. 27 17 . unul format numere cao diferenta . . . Exemplu: 2.a.Sciderea dintr-unnumlr naturalformatdin zeci .27.8 .10.25.28. Scrieurmltoarele numai din zecisaunumaidin uni$ti: din zeciqi unitSligi celilaltformat 16. ABI'NAREA DE1A O1A 30 IIATURA1E t . /4d4d4nea.i unitlfi a zecilornu a unitAlilor nuunulformat urmitoarele numere cno sumidedoitermeni.22.HI'ilENETOR SI SGADEREA !II. 20+ 20+ 865 9 10+ 10+ 10+ ?7 10+ Dn nn n! 10+ D! trtr !t tr! 20+ trD trn 20+ 020 6 0+ !tr ntr 6+ 1029 20+ trtr de doi termeni. Adunarea unuinumLrnatunl formatdin zecicu un numdrnatural Iormatdin unitdfi. 3 25. 21204 I 242420620 t626- E- trtr !! trtr rn n! 'Cerinlclcdc la i i! ll sinrr trlfuse ded-nulVior€lceorgeDumitru. Calculeaz{.16.29.12. rr.24. 23. /.' Scrie numai dinunititi: maidinzeci si unulformat 28$i30. Mi rezultatul: 21. $ i5 . 15= 25.19.1?. lann. ct4nt4rrXa'otufq)rol'e dz b O ta 3O. 23 = 20 + 3.15.22. ovrxno Fa* azd*o 1.

t!

14244 1 0 3 1 0 920

13-

,13-

29-

29-

trtr

trtr

trE
19-

!n
26-

trtr
22-

En Eatr !T

232329320910_ 1 r 1 0

DT

m

E:n

5. a)Suma adoulnumere este 27.Unul dintre termeni este 7. Afl6 celdlalt termen. b)Suma a doub numere este 23.Unul dintre termeni este 20. Afl6 cel5lalt termen. 6. a)Afli diferen{a numerelor 29$i9,apoi diferenp numerelor 299i20. b) Diferen{a adoulnumere este 6,sctrzdtorul 20. este ' Md desclzutul. c)DiferenB a dou5 numere este 20,descezutul este 23. Afli scdzdtorul, d) Diferenfa adou6 numere este 5,desclzutul €ste 25. Mtr sclzltorul. Z. lntr-ocutie sunt 20demingi micigi9 mari, Cate mingi sunt ln cutie? 8. Miruna are 20lei. Ce leivaavea daclmaiprimegte 7 lei? 9. O c,,rte arc24 depagini. Cristina maiare decititdinea3 pagini. pagini CAte a citit? /0. Intr-ocuwf, sunt2?deiepuri albi$i negri. Dac[? iepuri suntnegri, cifi dintre eisunt albi? / /. Maria are 29debilealbe si rogii cu20maipufine. Cdte bilerogii are? /2. Lao cantind s-au consumat dimineafa 29I delapte, iarseara cu5 I mai puIin. Cafi [tri delapie s-au consumat seala?

2. Munareaunuinundr naturalformatdinzecigi unitili cu un numdr nafuralformatdin tnitl|. Sdderea dintan numdrnatwal format din zeci;i uniulli a unuinumlr natumlformatdin unittli +0 +l +2
T4

pecaiet /." Scrie exercifiile, apoi, completeaz5 rezultatele corespunz5toare.
+4 +5 27
-{

-3

4

pecaiet, 2. Copiaza fiecare tabel apoicomplet€azA.
a)
a

27 l7 28 29 18

c)

a

0

2

4

6

a+30

ol

30 24 2A 29 I4

a-10 3 . Care sunt rezultatele? 22+ 27+ 18+ I 2 *3

!tr

UL

trD
NT

ntr

1+ 18

trtr
EN
275

4

trtr
28_ .7

4+ 25

ntr

23+ 5 142

ilr

13+ 5 19_ 3

231
276

m

264

n184 -ntr

tr-n trn

trtr

nn

29I

nn

i6 5

prima datii 23 m de sarmd, iar a doua 4. Pentruun gard,s-aucumpbrat oarainci 6 m. C6!imetri desirmi s-aucrunpdrat a douaoari? cu 3 mai pulin. a sddit14flori, iar Robert 5. Andreea Cateflo a sSditRobert?

" Cerinl€lede la I la I 1 suDtpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumitlu.

23

6. Noteazi in ,,cisu[i"unul din semnele = sau*, astfel incatsAoblii propqzitiiadevirate: a ) 1 7 + 2 1 19 b)24+ 3129 c)23+212+23 3 + l6 !19 2 t 26[36 2 3+ 6 ] 4 + 2 3 . Z Iiiadevarate: a) 1 7+2 1 1 4+4

Scrie ln ,,c5sup" unuldin semnele < sau>, astfel incatsA obfiipropozi_ b) 26+3[23+ 6 c) 29-g]2g-20

16+2fi17+2
L

26-6D26-20

27+1,a22- t.
c )e - 2 2 = 5 f-74 = 4

AIIi numirul necunoscut: a )a +4 =2 7 b) 19-c = I0 2 +b =2 9 19-d=9

9. Calculeaz! in doui moduri, dupi modelrrl demaijos: 17-13+2J =17-5= 1 2 sau 17-3_2=14_2=12 a)2 9 - (4 +3 ) b) 19-(2+6) c)28-(t +4) 26-( 1+2 1 19-(4+1) 27-(2+3\. /0. Existiun numAr natunl pecare scidem dace-l din 2?sbobfinem 13? //. Existi un numir naturaldin cares6 scidemnumirul 4 si obti_ ;i nem23?

3, Adtmarea unui numdtnatural fonnatdinzeci $i uniteticu un numdr natunl format dinzeci dintr-un numfunatunl 6i unitili, ScAderea format dinzeci unitlti a unui nun er natwalformatdinzecisi uniteti ii
+Il 12 -1 1 -12 +12 +13 +14 +i 5 +16

pecaiet /.' Scrie exerciliile, apoi, completeaze rezultatele coresDunzdtoar

29

-13 -14 -15 -16

Cerintelede Ia I la | 5 sunrpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumirru.

24

5. pretului Catcostd cartea dupA cu tl lei? . Diana a citit dintr-ocarte 24 depagini.1+ trn 13 tr! r2 -E nn I1 --1 5 + Itr 1i -3.2 . Din cei 29 lei pe careii avea. Cabia cumparato cartein valoarede l4 lei. paginia Cat€ citita doua zi? 8.2.20 c)29-11-10 2 9 . 6.afli descazutul.mictorarea" . Citi leii-aumairhmas? 9.9 17+ 1. $iiind ci diferenta a doul numere este11. Calculeazi: a)i6+1 2 . Preluluneicirti a fost28 lei.iar descdzutul este29. 4. $tiindci suma a doui numere este 28 gi unul din numere este11. 7. intr-ozi. Afli rezultatele: 16+ 2813* nD ntr ntr l6+ 12 !! trtr 29t4 29_ 11 tt + 27IJ n-n ntr 1l + 18 14+ 14 15+ Dtr 2815 ntr tr! 1J 12+ 16 -trtr ntr 16+ L4 2712 24- 1.iar scdzatorul esie12.8 16+ 12-20 b)I7 + 12..il.afli cel alt num5r.af15 scizatorul. iar a doua zi cu 11paginimaiputin. SliindcAdiferenfa a doudnumere este15.8 .

apoiscriein ordinecrescitoare numerele oblinute aire sib l .1 c)25+ 3=?+18 2+20=?+12.7 25-r3 16 + 3 12+ 6-3.i 3 m dep6nzb colorati.16 proba prin adunare Dlectueaz5 sau scddere. -lJ'!i numerele necunoscute: a)a -1 4 =1 5 b)29-14 = a a -1 5 =I2 28.5. S-au cumpirat 5 m dep6nzd albl . un cte a )20+ 8 b) 15+3 c ) 13 + 1 4 d) 10+ 8-3 27-20 27-4 27 . Care este nurnErul necunoscut? a ) i2 +6 =1 6 +? b)?+12= 4+1 4 1 3 +6 = 0+/ ? + 26=29.16. 26 ." Mi rezuitatele.1 4 20-10a5 27. Cdte hilograme demaculaturd austrans copiii. iar Robert cu 1Zprobleme maiputin. $tefan a straf|s 15kg demaculaturi.19. Citeprobleme a rezolvat Robert? /2. Cate kilograme derogiisuntin cele doui lSzi? 1i. CatimetrideDanzi s-au cump6rat in total? . F . intr-o ladi sunt12kgroqii. in total? /.1 6= 1 3 arIS =27 c)m=29-17 n=27-1I p=28-fz. /4.1 1 c ) 2 8 . Cerinielede ia I 1a6 suln prop. Calculeazi a ) 1 2 +1 4 b ) 2 6 . 2. d) 29-17 29-18 29.rsc de d-nrdViorel-ceorge Dumitru. Tibi a rezolvat ir vacanli29 de probleme.1 4 1 5 +1 3 25-t2 28-15 1 6 +1 2 27-73 28-. Ma a cu 1l kg maimult. | | .lnaltacu 5 kg maimult. a =14 a .

4.Sclderea gi unitlfi a unuinumtu natwal format dinunitdli dinzeci pecaiet. 27 . Mi numirul care are: a) cu 7 unitetimaimult decAt 12. l4&tat*a aznzn"bla*.' Scrie exercifiile a) 5+6 b) 6+8-3 c l l 5-'I d) 9+ 2+10 7+6 7+9-5 16-8 15-10+ 7 I7-g 8+7 8+5-2 1?-10+ 8 14-7 9+9 9+2-4 16-10+ 9.1- 2. Completeaz5 tabelul: m n p m+n-D 4 IO 14 m+D-n p-m-n 3 10 13 2 20 22 lntr-ocutie qi 10bilealbe.3. ' Cerinlelede la I la I 5 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitru. c) cu 10unitdlimaimult decit18.eh/.talz u a.ova. dp la 0 14 3O' at Awzw'kpale odllr' 1.b 9ic atiind c[: a+ b + c =26 a+b=15 g 21. sunt14bileroqii a)Cate bilesunt ln total ln acea cutie? b)Care dintre bilesunt maimulte si cuc6t? Calculeaztr a. d) cu 20deunitdlimaipulindec6t 28. b) cu 6 unitSlimaipufindecet 29. 6 . apoiadaugx rezultatele: /.Adunarea unuinumtrnatunlformat dinuni6li cuunnumlr dintr-un num* naturul fofinat natunlformat dinunitilfi.

C6!ianiareMaria? 4. Ladiferenta numerelor 15Ei7. apoiverificS.14. 5. /4.2.mirit"cu 1. Catioameni suntacum in autobuz? / /. Din cenumdrtrebuie pe10pentru sdJscldem a obfine suma numerelor7 si 8. 9. 3.. arecu9 animaimult.8. Cucateste maimare suma numerelor 9 ii 6 decat diferenfa numerelor 15si 7. 6. ?. 4.17. GAseste un numAr cu 9 maimicdecaL 15. 6. 7.Sora sa. 3.3. /0. Ionelare 7 ani. Scrie numlrul 17casumb dedoit€rmeni din care unulsl fie 9. 9. /5. a) Giseqte numerele maimaricu5 deceh 6.12. 129i4. 15. 0 si 1. Care este celmaimic numir natural care trebuie adunat cu 2 penhua obtine un num5r maimare decat 10? 9.care aresuma cifrelorsale. Care este diferenfa dintrenumerele: 18si 7.i 7. 10. 5. intr-unautobuz s-au urcatI celStori. Calculeazdi a ) 9 +a =16 b +7 =1 5 8 +c=13 b) 13-a=8 18-b=9 14-c =8 c) m-5=7 n-6=7 p-9=8. 159i9. /3. 179i8? 6.i 11. 9.8.Maria. 8.adaugx dublullui 5 . 28 . Dacidintr-unnum5r peland10. Adunipe6 la fiecare din numerele: 7.apoi8. 7. Sdseaflecelmai marenumir natural dedoui cifre. /2. b) Ciseste numerele maimaricu 8 decal2. Laurmatoarea statie au coborat 3 si auurcat8.4 qi 8. 4 si 5.5. obtin8? x scad Afli numirul x.

9 3.atuml format din zeci. Suma a doud numere esLe24.4 !! !tr 216 ntr trr 237 ntr 15+ I ntr 228 4. Adunarea unuinumdrnatural formatdinzeciti uniAti cu unnumlr natural formatdin unitlli. deo singurA cifr5? 6.sE seaflecehlaltnumdr.2. Calculeazi in scris: 14+ 13+ 17+ 98 5 6 16+ c) ?-5=9 72 -? =3 13-?=9. Scdcterea dintr-un .umdr. Care este numarul necunoscut? a) 12-?= 5 b) 6=15-? ? -4 =9 8= ?-5 =7 1 6 -? ?= 1 5 . Cite mingidetenisavea Stefan dac6. este 7. dupi ce-idE5 mingilui Bogdan gi maiprimeste 4. are23demingi? ' Cednlelede la I la I 6 suntpropuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. /. Cenum5roblii dac5 scazi din 23 celmaimare numdrcu so!(par). $tiindci unul din termeni 5.i unitiili a unuinumfunatural formatdin unititi pecaiet. 14+ ntr 7 trtr ntr rn ntr ntr trn 7 18+ 89 trn 26^ 8 19+ 2 atr trtr 7 27_ 8 14+ nn 8 LITJ 22.' Copiazx tabelele apoi completeaza numerele care lipsesc. . m n m+n l6 8 15 6 17 I In-n a b a+b ba 9 I 3 12 18 2.

Mihaia cules18trandafiri toare 9 trandafiri. intr-osali declas5 sunt25deiocud. aj iiie lalele a vdndut? b) Cate zambile florireasa? a vandut 2 cu 10suntcu aripioare albe. cu adpioare Catiflutura{icuaripioare negre seafliin insectar? 30 . /6. ial restul negre. Virgilavea jucarii Cete areVirgii in total? iar fratele ei mai pulin cu 9 /3. Larisaciterte 27 de paginidintr-ocarte. este 23. in gridina. O florereasd a vandutintr-o dimineafi25 de garoafe.coliis-au sadit 9 molizi librazicu9 maimulti.Unuldintermeni Suma a doui numere Care este cel5lalt termen? 15binci din lemngi cu 7 maipuline un parcs-auconfeclionat L Pentru din metal. pu'.. Care este num[rultotalal bxncilor confecfionate? f.nf zambile cu 9 maipulindecat lalelele. Claudia avea 1Bmere.idin insectar. dacii-a remas pardeo singudcifrd? lalelecu 8 mai /5.irl. aripioare albastre. paglnl. Dirtle cei20 de flutura. locurilibere au rimasdupi ceauvenitin clasi9 elevi? Cate invSlidin gridin5din carea dusdoamnei //. i. merei-a datsurioarei celmai marenumbrimC6te ei. C6!itrandafiri i'au rimas? 17juclrii.Z est€ 6. DeCrlciuna primitgjuclrii. pagini Cate citefte fratele Larisei? /4. 12. in gridinaqcolii? Cal copaci s-au sSdii /0.

O clolc. dau un numSr cupdns intre 10. Afldrezultatele: a) 2 6 -7 b) 2 7-8 ct d) 25-6 3.5.8 2 7. Cite medalii auobfinutcele doub echipe. dactr din fiecare s-auscos cate3 creioane? '. gtiind ci 7 suntgi]biori? 9. iar altacu 5 mai multemedalii. Dintrenumerele: peacelea 1. lntr-unbloccu 4 etaje locuiesc cdte 3 copiila fiecare etaj.Cerinlele de la I la 6 sunrpropuse de d-naLeDuF LazaMatiula. La un concurs sportiv o echipb a obtinut7 medalii. ' Caf muncitoriareechipa obfinutd? 4. Z." Ninati Flodnau compus lmpreuni18probleme. iar Nelir9i Andrei cu 9 probleme maipulin. intr-oglastrisunt? trandafiri.la un loc? 5. Penhuefectuarea uneilucrdri s-aunit o echipX de 14muncitori cu una de9 muncitori. C6!itrandafirisuntin celedoudglashe.ifel.l-' Efectueazai a) 1 6 +9 1 4 +7 b) 12+8 16+8 28-9 c) l8+6 1 2+ 9 2 7. Catipuiforinu suntgdlbiori. in altasuntcu 2 tnndafirimaimult. il . iar altaarecu 3 puitorimaimulfi. in total? 6. probleme Cate aucompus cei4 copii. alege care.3. CalicopiiIocuiesc in treiastfel deblocuri? /0. C6te creioane suntin 3 cutii de acela.9 d) 8+15 9+16 25-6 25-7.i 15. Cerintele de la 7la I t suntpropuse de d-naNiculina Bobescu. intr-o cutiesunt 8 creioane colorate. 2. in total? 8. ? gi 9. adunate cu 8.6 are11puigori.

Peste doul luni Cigel vaimplini8 ani. Z""L*r*(t) autor d-naSilviaObreja /. adici cu 5 mai mulli /4. cel5lalt cu o cifri.au participat fetele.ttiind cAeaeste catianivaimplinisora Gigel cu un an? /2. La o competitie sportiv. Din neatenlie a spart3 dintreelefi i-aul6mas 17ouA. maimici decat Peste lui 15ani. Danavea o pungicu 28 debomboane. ( ennrel< de la l2 la l5 rull propuse de d-naFlorica Tamaf./ /. a mdncat !i i-aur5mas Cate bomboane a mancat Dan? 15 b5iefi. Descizutul estecel mai marenumir imparcuprins par celmaimic numar scris cu douS cifre. Scrienum5rul26 cao suml de doi termeni. CAte oui a cumpirat Alina? I-a datprietenului s5u13bom/3. decat la acea competitie? Caticoncurenti au participat /5." Alinaa cumpdrat oui. Clseite toate variantele.Mic$oreaz5" suma numerelor 14qi 8 cu celmaimic numdrnatunl de doui cifrepare distincte.. 4. Afl5valoarea lui a din egaliutile: 14-a+6=19 a-5+6=12 . 2' . gi el cateva 10bomboane. -r. boane. Acum3 aniaveam cinciani. scxzitorul este Care este diferenta? unul scriscu doui cifre. .iar 2. peste Catianivoi avea 2 ani? intre 20 $i 27.

Dupi ce primul a parcurs lg metri. al doilea copilcu 8 lei mai mult. iar al doilea cu 9 metrimaipulin. 4.i 10cu suma numerelor 3 9i l. tribuit cu 6lei. DacA tu minanci un biscuil clli biscuili o s5_mi dai ca si avemacelaqi numir? 2.iar scizbtorul este Care este diferenfa? 5.5. (2) autor:d-naElenaZavate Duamcu 7 biscuilimaiputindecat fine.Mirefte" suma numerelor 15. . Celungime avea drumul? 3. DescSzutul este 24. Care este celalalt termen? 33 . Cata costat cadoul? Eual/larp /. Ceitrei copiiai uneifamiliiau cumpirat primul copila con_ un cadou.a mairimaslntreei o distantide3 m.adauga suma numerelor 14ti 3.. Untermen este 17. Cili copaci suntin cr6ng? g. Cate cifresuntnecesare pentru numerotarea uneicerli depoezii de 16 pagini? euaf*atn (3) autor:d-naMihaela Moraru /. Ladiferenla numerelor 28$i 18. 3. Doi copiialergau unul sprealtul.iarsuma este 25. intr-uncrang sunt1?stejari fi cu g maiputinibrazi. iar al treilea cu 15 lei mai putindecat primii doi la un loc. 2.

din care 3 suntmici. intr-ocutie sunt2 bilenegre mici. pdsiri cate StiindcAgaitegi curcisunt20.8 b) 28-20 27-72 -1. apoi cu4 maimulti. Calculeazi: 8 +1 +2 0 6 + \2 0+2 ) 29. Tata a cumpbrat 15kg mere Cat€ kilograme defructe a cumpirat.6. b) b-20=7. c l2 9 . d) 27-(10+4\ (28-251+24. Cdlielevi au rimasin clasS? Zwhtuu'(4) autor rel. in pauzi5 elevi. la inceput. qi 15kg pere. in total? 34 . Bunicul arein curte26dega$te. Calculeaz5:l a )2 4 +a =27. 26-20-4 2 7.I c) 29-20 29-14.5 28-20-6.i l? bilealbe. 10+15+4 (23+4)-22 22-21 26-23 27-14 d) 1 1+ 1 1 12+12 1 3 +1 3 .2 0 . 6.iar curciii ralesunt14. 4. Z. Dintr-oclasd de20 de elevi au plecat.aflA defiecare felarebunicul. Afl5rezultatele: a) 28.c = 1 1 . a) Cdte bilealbe marisuntin cutie? b) CAte bilemici suntin cutie? c) Cate bilesuntin totalin cutie? 5.George Dumitru : Vio /. curciii ra!e. iar celelalte mari. EfectueazSurmAtoareleaduniri: a ) 1 2 +16 b) 3+24 c) 18+11 1 2 +77 5+14 10+17 1 2 +15 1+18 20+ 4 2.

30= 3 0 r) a.?epvatz ov. b) 18+3 2 + l." Calculeaz5: a) ( 20+ 50) .2 0 . Completeazdtabelele: b 30 5 U 60 50 90-b 10 3. ADUIAREA $t SCADEREA IIIIIIEREI.A = g O c )Z\ +f_l t25+45= 1 0 0 . W auetuloo aafeate ottte.a = 4 0 ( 9 0 . 4. Ae aa O b lOO..dr& 1. . Care este num5rul necunoscut? b) (80. Cerinlel€de la I Ia 5 suntpropuse de d-nul Viorel-Georg€Dumihu.20= 7 0 a+ 50=10 0 a. 5.tY.Adunarea numerelor natunleformate din zeci Siscdderea /.1 2 0 + 3 0 )= 70 (5 0 + 2 0 )+ 6 =90 b) 30+b=60 50-b=30 50+r=80 70. u oedzta.7 0 ) -b = 0 . Afl6 numdrul necunoscut: a ) a+ 20= 5 0 a. astfel ca li A numere relatiile sI fieadevdrate: a)3 6 -2 6 +fl +A =100.3 0 + 1 0 50+10-20+30 100-80*10+40. C[seite in loculE formate numaidin zeci.l . 2.2 0 50+(30-20) 90-40+30 80-20+40 50 70 c) 20+30-50+40 9 0.b= 10.20+10 5 0+ 40-30 2 0+ 20-L0 a 40 30 t 0 a+20 b )1 0 + 3 0 .10 6 0.I0). 4daaanu.OR IIATURATE DE1A O LA IOO |.

Completeazd.3 30+3086?-7. Calculeazi: 40+ 5 0+ 53 80+ 4 c ) 90+ 2 4+80 30+ 5 1+90 10+ I d)94=90+t 83= 3+. 90+ _7 9370+ 7 trtr D! tn tr! trn nn nil trn 20+ 93 6460 4 30 + trn nn 72270 8787807903 93* ntr nu 42408 58- 54- 72- tr! trtr trtr trtr DT ntr pecaiet. 36 . = sau> astfel incategalit6file si fie adevSrate: a ) 2 0 + 4 1 2 2-2 b)36-6!20+2 0 c) 67-60[10+9 7 +5 0 [8 7 -7 30+7[63.'calculeazi: a) 7 0 + 4 b) 80+ ? 3 +1 0 6+90 50+ 2 2+40 50+ 6 4+20 2. tabei: Termen 20 50 4 9 Termen 8 2 60 70 Sumi Termen 81 8 1 35 35 Termen 1 80 5 30 Diferenta 4. Adunarea unuinumdrnatunl fomat din zecicu un numdrnatural tormatdin unitiifi. 5.2.fiecare 3.? 5 7= 5 0 + ? 7 5 = ?+ 7 A . Scdderca dintrun numdrnaturalformatrlin zeci azecilor SiunitAlia unittlilor sau /. Cucat este mai maresuma numerelor 80 si g decdt diferenla numerelor 64$i 60? ' Corinlclede la I la I 5 sunt Fopuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. Completeazd cu semnele <.

Sciderea dintrun numdr naturalformat din zeci. Afli numhrul cu 8 maimare decat diferenta numerelor 5? $i ?. 7 blieii . Afli diferenfadintre cel mai marenum6r de doui cifre careare cifra unititilor cea maimici diferitd dezero li numirul 90.b= c _20.iar galbene cu3 maipufin. cgi ddinegalititile: a =5 0 + fi . /2. 9. 15. Dincenumarhebuie pe7 pentru s5-lscidem a obtine suma numerelor 50si 2? 7.30. ' Cerintelede la I la I2 suntpropusede d-nul Vior€l-CeorgeDumitru. Pentru cumpirat 73degloburiroqii.i periIapn loc. C6tipomisuntdefiecare felin livadi? 3.Lao intrecere participl40 sportivd defete. 4 b pi c.i 2 profesori.' Calculeazd a\ 4 3 +4 7 2 +7 6 3 +5 b) 92+? 37+I 81+5 c) 8+3 1 7 +4 2 6+5 4 dl 46+2 54+3 67+2. intr-o livad5 sunt20 de meri. Mivalorileluia. Gisette numbrul cug maimic decitsuma numerelor 20. persoane participd CAte la concursul sportiv? 8.cu 6 mai multi peri.c = 4+ Q d + 6 = 2 6 .i numirul 10. /0. globuri galbene Cate s-au cumpdrat? /4. 37 . Afl5suma numerelor a = 8i b = a + 70.iar pruni cu 4 mai pulinidecat me . / /.b.6. Adunarea unuinumdr natural format din zeci si tnitdti cu un numdr natural format din unit\ti.70. dacS: pomuldeCdciuns-au /3.40 fi g.c = b .i unit$i a unui numdr naturalformat din unitlti l. Cal(uleazd diferenta dintrecel mai mic numir de doul cifrecareare cifraunitililor cea maimare .

2. a) 98-4 b) 98-5 98 _ 6 87-6 97-6 77-6 c) 89-6 79-7 69-8 d) 89-4 73-2 68-5.3+ I 22+ Q +4 7+31 +1 c) 0+2+97 42+5+ 2 6+0+81. Daci3 fetegi 2 biieti au plecat in curtea au rdmas tot atatea fetecatbiieli.5 + 3 76-2-50 36+3-20 5. Oana a cules 27kg fructedepidure. Cate kilognmeaucules in total? Z. Efectueazii a )6 5 . 4.c) 52 66 83 94 c D/ b . Mihiifi cu 7 kg maiputin. CAte tirnbre areal treilea elev? *: 9. altul 5 timbre. fcolii.in clas5 Catib5ieti au rimasin clasS? 6.+ 8 4 37 .iar al treilea cu 8 timbremai pufin caprimiidoi.in altulcu4 vitemaiputin. grajd? Cate vitesuntin al doilea B. CompleteazX fiecare iabel: a) a a+3 . Inlocuiegte a) 34+ *62 x9 9 *6 'n 2 4. j.* + *9 89- 53+ 6. 7+ 2 44- 7 *+ 4 . intr-o clas6 sunt25 de elevi.N7 _ b) 3 'r3 4I 38 *2 95 93 . Un elevare24 detimbre. intr-ungrajdsunt39devite. la un loc.+5 22 6 1 83 92 2 9 7 5 39-c b)96. AAe rczultatele.

2 0 7 9 .10. Cerinklcde ld I la l2 cuntpropu. Coloreaza caseta care conline rezultatul corect: r o * a l = l 3 e T 4 8Te3l e6-40=l54T65Tt6l =156T57Tt5-l 2 0 + ? 3 = l 4eTe3T3eJ 8?-30 = [f-TXTt8l s0+4?=!66-T7?T88'l z8-50 4.i 20.i ?0. /2. Adunarea unui numlr natural format din zeci Si unitdli cu un numdr natural format din zeci.iar al ttiind cdprimuleste treilea este suma dintreprimul9ial doilea.e de d-nulViorel-Ceorge Durn'ru. $tiindci termenii uneiadunbri sunt36gi20. $tiindcI suma a dou5 numere este 93 li unul din numere este 20.1 0 .afl5suma acestor termeni.Scldereadintr-un numer natural format din zeciti unitlli a unui nwndr natural format din zeci /.3 0 d )9 8 .4 0 87-20-40 77-4 0 . 5. Stiindcd termeniiunei scbderi sunt 76 . 1A . al doilea este 30. Afli suma a trei numere 4.4 .i 80.1 0 88-3 0 . in primazi a rezolvat 3 probleprobleme.4 0 b) 78-10 77-50 68 -3 0 68 -2 0 76-60 c )99-2 0 .3 gi90.i0 .iar a doua zi 5 probleme C6te maiarederezolvat Maria? / /. AflS a)6 8 . 4. me. Ma num6rul cu4 maimare decat suma numerelor: 5 qi30.1 ii 60. 3.2 . 6. rezultatul: 2.' Calculeaza: a) 3 6 +4 0 b) 2 0 +4 3 3 9 +5 0 43+30 20+73 8l +10 c) 20 + 3 3 44 + 5 0 60 + 2 1 dJ 24+50 40+51 39t50.3 0 .afld al doilea numir. Maria arede rezolvat 39 de probleme.aflddiferenla celordoi termeni.

La primaoprirecoboari o periar Ia fiecare soand. 9. /2. intr-un autobuz seafl545 depersoane. Carmen a avut87 detimbre. a) Cite feteau plecat in tabiri? b) CAti copiiauplecat ln iotal? / /.ntr . Afldvarsta fieclrei persoane. Afltr numerele care lipsesc: a )2Q + 58+[ ! + [ E = 3 8+ i 0 + ! ! _40b) 78 . din opririleurm5toare coboaricu cateo persoani mai mult decitla oprirea precedenLi. problema.i unitAli. Mama. Scdderea dintr-un numArnatural format din zeci Ei unitlfi a unui numdr natural format din zeci $i unit^fi 1. + E[. Adtnarea unui numdr natwal fotmat din zeci ti unit\fi cu un num r natunl format din zeci. 'Cerinlelede la La l0 suntpropuse de d-nulViorel-ceorge Dumitru. lnlocuieqte literele corespunzXtoare: 1 5+ l7 + 4894li* 4q a0 2b ab b4 55-! F X T {E[17 8Zb0 d.trn =88 -30 trtr _ntr. intr-otabdriau plecat20 debiiefi 9i fetecu21 maimult. apoirezolvd /0. 40 .Mama cu fiicaceamareau 48 deani. Eaa oferituneiprietene 40 detimbre. Formuleazd tntrebarea.iar cele doui fiiceau 22deani.princifre Z. lmpreunlcu cele dou5 fiice.ausuma numerelor care reprezinti varstel€ lor egala cu 58 deani. DupA cateopdri autobuzul segoleste stiindci nu mai urcdniciopersoanA? 5." Calculeazd: a) 3 6 +2 3 b\ 2 5 +4 2 4 3 +2 5 27+32 34+24 26+33 c) 8 1+ 1 1 73+12 65+13 dl Z2+11 83+14 Zb+12.

daclpentruacelgardsunt Cili metri des6rmimaitrebuie in total96 m desarma? necesari numerelor 13.i 46. numerelor 32. $tefan probleme a rezolTabelul demaijos ne ajutl sA afl5mcate vbrideprobleme.15 76=13 c) 89. Ladiferenfa diferenta numerelor 97!i 25. Nicoleta.adaugd suma 6. concurs. 8.2.20.scade Z.2 4 d) 64-11 75 -12 86-13. nurnerelor 84qi 71. 3. Md rezultalele: a) 9 6 . din care 3 suntmici. iarseara cu3 I rnaiputin Catilituidelapte s-au consumat dimineata ii seara? 5. Pentruun gards-aucumpirat prima dati 50 m de sfumi.42li 10.61 7 9 -4 3 86-14 97.4 ? 75-23 86. a)C6te bilealbe marisuntin cutie? b) Cate bilemiii suntin cutie? c) Cate bilesuntin total1ncutie? 4. a douaoartr inci 34 m. cumpintj. Dinsuma gi CStilinau organizat de rezolun concurs Cristina. vatfiecare si celoca ocuoat la acest participantilor Numele NicoletaCristina Stefan Latalln 10 11 31 i0 Luni l0 20 Marti 10 20 t4 11 Miercuri l2 10 16 22 Joi 20 20 t2 20 Vineri TOTAL dintre zilele au rezolvat copiiiluni?Dar !n fiecare a) Cite probleme urmltoare? probleme ln celecincizile? Darfiecare dina rezolvat Nicoleta b) Cdte tre ceilal[i copii? clasamentul concursului? c) Care este Ziua 4T . la o cantinis-au consumat dimineata 45I delrLpte.2 3 b ) 83. iarcel€lalte mari. intr-o cutiesunt2 bilenegre mici 5i 17bilealbe.

2. b) 43qi 20. b ) 36. c) 829i30. Adunisuma numerelor 721i27. c )39. intr-o livadiau fost65depruni. ft 48. d)63. b) 99li 45. d) 40+ 7 47_ ? 80+ 7 42-40. c) 28.6 c) 52 ti 7.9. B. /0. pislri suntin total? a) Cate gSinilor b) Cucateste maimare numArul decdt al curcilor? 'Cerinlcled€ la 1 la 6 suntpropuse de d-nulViorel-Oeorge Dunilru. lntr-ooglad5 sunt45 deglini ti curcicu 23maiputine.4fl5suma numerelor: a)34 ti 32. e )6 6 .cu diferenla numerelor 76ti 45. .patrunumere egale cf.ror sumi a este: a) 40. 4. d) 48li 8.din care 13aufostt5iali. 42 . b\ 44: c) 84. A.* Calculeazll a) 3 2 +4 3 b) 7 5 -4 3 2 6 +1 3 8 9 -4 5 52+40 92-40 72+10 76-20 c) 32 + 5 37 . d\ 44.adaugb diferenla numerelor 29li 18.trei numere egale a ciror sumd este: a)3 3 . 3. pentru Caliprunitrebuie s[ seplanteze cain livadis5fie 98depruni? /. d) 50qi 3.5 72 + 6 98 .\rli: A-doui numere €gale a c5ror sumb este: a) 24i b) 26. 0 69. B.diferenfa numerelor 479i 23. d) 88. Lasuma numerelor 24ii 32.Afl[ diferenta numerelor: a) 83ti 21. C. 5. e) 46. 6. Scade din suma numerelor 63si 25.

Afldnumerele necunoscute: a) ?+3 6 =8 9 b) ?+32=89 ?-24 =3 5 ?+33=99 =2 5 86 . perechile 3. in total? Zualrn/p' (2) autori:d-naLetilia Lunguti d-naMariaC\mdraru /. (t ) autor:d-naDaniela Bucuroiu 1. Dac5ladun cu 17si apoicu 31.43!i 22. gandit? Lacenumfum-am 43 . Suma a doui numere naturale este60.Cifrazecilorprimuluinumir este egal5cu cifraunitSlilor celuide-al doilea numir. Scrie doud numere formate dinzeci$i unitili: a) a cbror sumi este 76.35fi 34. li cu25maimulte. 2. 5.ZunLuap. a) Care suntcele doui numere? b) Care este diferenla acestora? gandit 2. 4. daca ai subliniat corect.Verificiapoi. 60. b) a clrof diferen!5 este 34. M-am la un numdr. c)a c5ror sumi este maimare decdt 70. Scrie denumere: 22.obtin100. C6te flori areMirela.? ?_56=23 c ) ?+ 1 2 = 4 2 ?-46=12 43+?=87.49ii 10. Firi a calcula. pereche subliniazi fiecare a cirei sumi crezicAeste mai mare decat prin calcul. Mirela arein gr5dind 11gladiole panselule. Calculeaz{l a) 2 3 +3 4 59_24 4 5 +2 3 86_24 b) 46+20 83_50 25+30 87* 10 cl 52+ ? 39_4 Z2+7 98_6 d) 50+8 77_7 77_70 36_6.i 37.adici4. d) a ciror diferentd este maimici decat 40.52$i 13.

Totalul a doui numere este 61. az aaAeta u4ttrattn't eatualz di b O la I O0. afli suma lor. ' Cerintelede la I la I 5 sunrpmpuseale d-nul Viorel-George DumitrL.3 gi7. afli nurnlrul delaleledin buchet.Unuldin numere este 5.scade diferenla numerelor 165i8. 8. frezii cu 4 mai multe. Adunarea unuinumlrnatunlfotmat dinzeci ti uniAficuunnumdr natunlfonnat dinurittfl Sclderea dintu-un numdr natunlformat dinnci Siuniugia unuinun$r natwal format dinuni$fi l. 44 .? = 7 7-9=47.83qi7.' Calc:uleaz||l a) 86+8 b ) 83+9 85+8 ?l + I 39+3 10+t c) 84-7 7 1 -8 34-5 d) 84+6 62+9 83-7 7 4.8 5 6 *9 Z. 2.t* l. Pentruun buchets-aupregitit 15 garoafe.8 b )? = 6 7 + 7 ! =ozr t=JV+ t c ) 8+ ?= 2 4 /+t=bJ ?=66-8 ?=48-9 ?= 4+49 ?= 8+36 ?+5=82 9+?=68 d)93-?= 8 ?-8=48 6 E.aflI celilaltnum6r.afli celilaltnumir. iar trandafi catnumArul degaroafe si frezii.46qi8. Ce numtrr oblii? 5.3. Dinsuma numerelor 57.Unuldin numere este ?. frezii. in total 80 deflori. Z. Afll numdrul necunoscut: a)?= 84. Doitermeni sunt89gi 3. trebuia si fiealcdtuit din garoafe. t4fuaat*a. at h:tap ecaaeud. Care este suma numerelor 569i9. 6.4! 9i5.7 9i57.749iZ? Dar suma? 4.trandafiri $tiindcAbuchetul si lalele. 9 qi63? Dar diferen{a? 3. Suma a doue numere este 54.la un loc. Care este diferenta numerelor: 48ti g.

Aflddescizutul.cu 3 maimulti tnn37 detrandafi. din tad. Scederca format din zeci .Scizdtorul este 7. Diferenta a doua numere este 29.i unitdti. a adus Tiberiu? a) CAte baioane impreunx? au adus b) Cate baloane unui numdr natural format din zecigi unitlfi cu un numlr 2. Mirunaa coleclionat 26 deve/3. iar Tiberiu cu 5 serbare a adus la qcoala /5. /2. Restul scideriia doud este 59. Andreea maimulte.Sciztrtorul este 6.numere 9. 45 . Diferenta a doua numere este 49.iar descdzutul este 32. Pentruun albumcu ilustrate din strlinitate. deridin lari gi cu 4 maimultev€deri ilustraliiarein total? Cate ro$ii.i bunicul a planlat /4. numere este11. cu20 maipulinidecat dafirialbi9i trandafiri plantat ln total? s-au Catitrandafiri pentru 25 debaloane. /0. Adunarea dintr-un numLr natunl natural format din zeci . AJli suma a dou. intr-o serd galbeni ceialbi. Afl5descizutul.i unitAli a unui numir natural fonnat din zeci gi unitdli l . / /. Afli scAzStorul. ' Cerintelede la I la 10 stmtpropusede d-nul Viorel-CeorgeDumitru. 'C alcu l e a zS: b)43+29 a)3 2 -2 9 26+35 58+2 3 4 7 +3 7 54+ 19 63+18 56 +2 8 c )49+2 6 58+2 7 49+3 8 57+4 3 d )5 9 * 2 3 69+24 79+11 5i + 19.iai al doilea ttiind ci primulnumAr este cu9 maimare.

Mirela arecu 34 mai pufine.47)+ 35 b) (46+ 46).48 (64.astfel inc6tsuma sdfie mai mare dec6t 36Eimaimici decdt 42. 43 91-54 65.19. Efecfueazd: a) (76. .Chiriac arecu 1g maiputine decat au ceidoi copii. zy Qenuct.2 4 74-25 8 5 -2 6 75-29 85-39 95-49 c )43 .5 8 i..34 82. Mircea are63 de c5rfi.Care este rezultatul? at52-23 b)65_ 19 6 3 . CAte nucii-aumair6mas? 9. 6. Mircicia awt 94 de nuci. Scrie dou5 numere a cAror sumi €ste cupinsl intreS0li g0.38)+27 + 371-26 137 {66 t9) + 48 (48+48)-39 ( 8 3 -3 8 ) +22 (39 + 39). Cate cirli areChiriac? 7.4 8 76 . AJld ce numxrsepoate aduna cu 32. nzitoare: 45 -39 C6te creioane colorate ii maitrebuie casi aibi 52? 5.66. Mariaare25 de creioane colorate. Completeazi cercurile in inlerior cunumerete +5 1 +78 d) '73 .2 8 54 . Md patrusolutiiposibile! 46 4.3 8 65 . impreuni. El i-a datfratelui s5u2Zli prietenuiuj siu ^d. Soraei ii oferi inc5 1g.

mir natural 6 . Numdridrn3 in 3 dela: b) 90la 75. b)9 + 2 2+ 1 4 +1 + 8 +37+6+3.. " Cerintelede la 6 la I 3 suntpropus€ de d-naMarianaGarbea. DouS nu au fost a executat 32 de lucriri. Scade dedouS cifrecare arecifraunititilor 3. astfel incat. grupand 2. Calculeazl termenii: a)1 +2 +3 +4 +5 + 15+16+17+18+19 . c) 56la 20. Finel a citit ieri 34 deghicitodilustrate dintr-ocarte!i azicu 19mai putine. c)24 +1 7 +6 +13. "' S cri e : ca o sumdde doi natural dedoui cifreidentice a) celmai mic numAr termenl. Ciite Ehicitori seaflb in carte? /. I-aumairimasdecitit 26 deghicitori. 'Cerinl€lede la 1 Ia 5 suntpropuse d€d-nulViorcl-Ceorge Dumitru.CalculeazS: a)23 +1 5 +3 7 16+1 4 +2 8 b)33+28+39 28+ 5+58 c)22+15+34+ I 36+26+17+17. Cate lucrari aufostpremiale? 36 exist5. J. aduni dintreelecu 14. a)2L la 42.Dintreacestea premiate 15lucriri./0.celmai mic nudin cel mai marenumir natural 5. 7. iar a doua29 de lucr5ri. d) 18la 42. 4? . dedoi dedoui cifreparecao diferenlx b) celmai marenum6rnatural termeni.si obfiiun numir maimare de dou[ cifre. grupx grupe Prima deelevi au participat la un concundedesene. AflAcatenumere peoricare decit36.daci natural€ mai mici decdt 4.

Din aceglia 2l sunt tei.b = 49.c . 9. 59+23[83-?. 12.t Compari rezultatele exercitiilor folosind semnele <. /3. 48 .b + a = 50.l. Sedl: a + 9 = 27. Daci Irina ii dAMariei15 nuci. lntr-un parcs-auplantat 90 de copaci.vecinilor" de doud cifrediferite.ceea cei-nseamni cu g mai putin decat numirulperilorgi cu 18maimult decat gutuilor. fafi de cel maimic numdrformatdin zeci unitxli.b=?.va rdm6ne cu 21. apoicadiferentia doudnumere. Afll :a =? . $tiindci Florentina afl6 clte ciuperci a cules Mihai.cu citua ti unitililor 9. trd. iar acesta va avea 18nuci. Cate nuciarefiecare? | 7. a cules 26 deciuperci. 32+ t9l9o-42. iar brazirestul. t5. /0. Adaugi la suma numirului30 celmaimic numdrnatural .. Cenumbr ai oblinut? . cu cet este mai maresurB numerelorde doui cifreidentice mai mici dec5t 40. numarul peri CaF $i caligutuisuntin livadi? ' C€rinl€lede la 14 la 23 sunrpropuse de d-naMihaetaBoscom€a.iar acesta cu 9 maimultedecat Florentina.' Mihai a culescu lZ ciuperci mai pulinedecet Andrei. Catibrazi plantaf? s-au t4. Scrienumfuul25 casumi. cu 19 maimulti suntmesteceni. Cuc6teste gl $i 43 decat maimarcdiferenfa numerelor numarul 3g? /6. lntr-o livad sunt 54 de meri. / /. Din carenum& trebuie sI scidem 14pentrua obtine un numdrcu 24 maimare decAt 17? 19. > sau=: Z7+ 14152-6. inlocuiegte stelulele cu cifrepotriute: *7 +2* = 45i *3-2* = 37. /8.c =?.

Scrie celdlalt cu o cifri.Reconstituie" . Cenumarobtinem m5rului2l? 8 bilealbe Dacd s-armai adiuga 2/.. albe.d =. Ceitrei copiidintr-ofamilieau cumpiratun cadou cu 8lei.. rogiisuntcu 6 maimultedecitcele ar fi 25. . Afli numirul necunoscut: 26+b=73t a+ 1 8 =4 2 . CSse$te intre 40 9i 45. numdr este celmaimare schzdtorul diferenla? este Care Zualaaoz (l ) Moraru autor:d-naMihaela L Qalculeazl: (36 + 27) + 15. iar estecel mai mic numir irnparcuprins 23.57. buniciide ziuaei' 4. toate variantele." 6 =9 1 .34) . demaijos: operatiite 3.Mara a contribuit Cornel primiilaun Ioc. 91. c -15=6 6 .nunumlrul 14 din suma. 2. unul scriscu douS numdrul 45 ca o sumddedoi termeni.87.'+/=94. 92. Descizutul parscris cu o cifr5.vecinilof' daca sc5dem 20. iar Ina cu 13lei maiputindecat cu t7 lei.3+4 " . (98. 22. l * ++4-l 9=64: x3*1r.(34+ 48). cadoul? Catilei a costat 49 .Bilele acestea bilesuntin total? Cate cifre. intr-o cutiesuntbilealbe$i bilero$ii.

u4l//a"e (3) autor:d-naLucicaZahariea /. 2.. Afli suma dintre.Daci sescade 4 din fiecare. pagini Cate arecartea? Z. Cate mbreaufetele in total? 2. suma . Suma a doui numere este 20. numlrului1Zii risturnatul numtrrului21. J. Decate paulpentru timbremaiarenevoie a_si completa clasorul? 50 .unul dintre numere devine 9.vecinilor. 6.adund g4gi 62. depxiind astfel cu 4 paginijumitatea ci4ii.Miclor€azx'. Afli sumaa trei numere consecutive gtiindci cel mai mic dintreele este 16 . 5. Raluca a citit 25 depaginidintr-ocarte.. Afl5diferenfa dintrecel mai marenumerpar de doui cifte cel mai fi mare numir impardeo cifri. ar rdmlnelocurilibere in clasor.. iar dacd ar maiavea 3 timbre. Daciar maiavea 5 timbrenu ar incipea in clasor. apoiinc51Zpagini.' numirului14cu 19. Care suntnumerele? J. diferenta numerelor 4. . Mariaare 34 de timbre.DaciAnaar rnaiavea 5 timbre.atuncieaar avea cu 7 timbremaiputine decat Maria. Paulare63 timbre. Laristumatulnumirului42.eaahat@ (2) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /.vecinii'.

d=?. 5. cXs-avdndut cantitate defructeegalS cu cea r5mas5. in trei lazisunt89 kg ciip$uni. in total? aupescuit Calipesti litere: fiecarei 4.Daca Alin i-ar da lui lonut 14 lei. maiputine decat mere sunt31? dacb fructesuntin totalin co$. suntcu 3 care maimulledecat 2.iarin in primele o.s-auvindut 14 kg mere. cu 389i oblinem mire$te" numarul dat? Care este pere. ln douS rimin 21. intr-unul I5 timbre. suntcu 15kg maimultdecat ultima ladi? kilogmme suntin fiecare Cate 5l . suntdatecate sunt70 detimbre Dupi cedin fiecare clasoare 5. in prima. al doilea pescari aupescuilprimul35depegti. 3.tl lei.se 40.. lntr-unco! suntcu 2l demere gutui. s-aconstatat o iar prunecat cantitatea de mere.cu 3 kg mai putine 4. Dintr-unnumir sescade . Cete kilograme defructeerauin magazin? . Afl5valoarea 2 0-b=ai 39-a =2 7 i b+32=d . Patru primii primiidoi.iar al patrulea cu 38maipulin dgcat cu 36maipulinidecdt trei. atunci acesLa Cifi lei arefiecare? gu4ha'& l4l Atdelean autor:d-naCorina-Mirela 43 $i 25. clasor? fimbreau fostin fiecafe Cate doua hzi sunt52 kg. Cate al treilea 12pe9ti.apoirezultatul numerelor suma /. Alinsi lonutau impreun.i pere. DupA ce la un magazin pere.r ar avea 32lei.

i 39? gandit 2. StabileQte: Cucdttrdie5te maimult ursulfati decerb? Darfati deiepure? Dd fala deveveritS? Cuc6ttrdiegte maimult vulpea fafi deveverili? Darfati deiepure? eudta p (51 autor: d-na Emilia Andrci /.o veverig Zani. . lntr-o clasisunt25 deelevi.ursul 50am. > sau= l7 +3 8 !9 4 : 95_19 72-tr=55_18.iepurele 10ani. 8 4 _ 1 AT t r P . (6) autor:d-naMita Jarda 72.et estemai maresumanumerelor impare cuprinse lntre 36 gi 40 decat suma numerelor pare cuprinse intre35.i cate fetesuntin clasa? gt4&arp .micsorat.poate Z 0 vulpe trli 20ani.3 8 = D+ 8 . M-am la un numdr. 39+ 24 [63: i9 +lzls6 : -66 : . 4. Cu c. 2 5 +3 8 =5 0+!. Sumaa trei numere naturale este9g. [+43=93-20.. Daciar maiveni3 fete. Sumaultimelordout numere este 69.iar celde-al doilea numir este cu 5 maimic decat pdmulnullrxr.. In cenumlr m-am gAndit? 3. Scrie semnul <. iarcerbul 30ani. l-am. AflA cele trei numere. 2.cu dublul lui 40 ti amobtinut celmaimic numir impardedouE cifrediferite. .numlrul bdiefilor ar fi egal cu numerul fetelor. .. r _ia E. C6!ibdieli. oompleteaza.

14ge$te. Untermen al adunarii este 27.al doilea este cu 18maimic. 6.cu 9 maiputinimeri. 5. Cate bancnot€ la inceput in pu. Tata decitmeri. iar restulrate. Care este suma celor trei termeni? 8.i suma cifrelormaimicadecet 8? 3.i sepunin al treilea gule!.Micsoreaz5" suma numerelor 57si 28 cudiferenla lor.. ln curtea buniciisunt52dep5siri. iar in celelalte doul sunt cate 28Jeou5.culi!5 de1 leuavea Andrei? 2.Mireqte" diferenta numerelor ?6si47cu r5sturnatul numarului 84. Suma a doudnumere este celmai marenumlr formatdin doudcifre. Care suntnumerele dedoui cifrecare au cifraunititilor 4. Andreiavea in pusculiti20 debancnote de 5 lei !i de 1 leu. Afl5numlrul necunoscut: (38 + 2 6 )+a =9 1 b-37=74-49 (18+36)-c=18 4.iar al treilea este succesorul numirului34. Acurn arein pusculiF I bancnote decete 5 lci. Care es[e celilalt numir? Z.iar pericu 2 maimulti 9. . Cate oui eraula inceput in fiecare cogule!? 53 . iar unuldintreeleeste 47. a plantat 28 depruni. . Semai iau3 oui din primulcogulef co. ln trei cogulele suntou5. in primul cotuletriman 31 de oui.El a scos din pusculiF 4 bancnote de 1 leu 5i a pus2 bancnote de 5lei. planteze CAlicaigi trebuie sE tatapentru a avea in total73depomi? ta4lsane (71 autor: d-naStela Chiritescu . sdseaflecate lale suntin curte.$tiindci sunt29 degiini.. Din primulcogule! seiau5 oui 9i sepunin al doilea coqule!.3. in acest fel..

6. cu 13maimult caras pi 24kg maipulinbiban decdt caras.rezultatul il aduncu 40. o echipidepescpri a prins32 kg decrap. varulmeu.aflE suma numerelor a gi b. ivlarian. Andrei ii dl lonelei 4 timbre.iar numbrul b cu 29 maimare decet 17. dacla citit 62? prahovei areintr-unalbum 32devederi -t. incdtfiecare areacum64d€timbre. in coqul buniciisunt30 deouaderat5. Cate vederi areOlguta in album? 4. Cdte kilograme depette a pescujt acea echip!? d. Catmaiaredecitit Irinapentru a termina cartea. $tiindci numirul a este cu 2?maimare decdt 18. Catetimbre aveafiecare? Zu4l4a'@ (8) autor:d-nulLucian Stan /. Cdte oui suntin cosul bunicii? pecare 2.10oui degascd oua .a dusla piatd 24 kg deardei gras. Cartea o citegte Irinaareg8depagini.i tot atatea degaina cate suntderafl si degdsci la un loc.Din sum5 scad ZS. Dinele. intr-oscoald sunt98deelevi. Cerestvoiobfine? 5. Olguta depeValea si cu24mai multe din!ara. 20suntcuilustrafii. Cenumir trebuie scdzut din 100pentrua obfine cel maimarenumdr impar cuprins intre 60$i80? 5. C6!ielevi suntin clasa a lV-a? Z in urmauneiziledepescuit. 2g kg degogosari gi cu 19kgmaimultevinete glas.apoi scad 62. in clasa a II-a cu5 maipulini.4. decat ardei Cate kilograme delegume a dusMarian la piati pentru vanzare? 54 . Pe32 il aduncu 66.iar in clasa a III-acu 7 maimulli dec6t in clasa a ll-a. in clasa I sunl24 deelevi.

.. [--__l . 506.t"tts*la's a*tale dz.1--__l. 102.. 453.]o'tnaxp.. . 276.Tl.. 902. 783. 810.... 8ee. 134.casu!ele" intre1009i 1 000: 111. Subliniazi 333.T--. T-1. [-J . 856..[-___l zoo.. 300. 226.irul numerelor 7. f-__l. Scriecel mai mic numfude trei cifrecareare cifrasutelor zecilor 9.. f-*. pentru urmdtoarele numere: cifrazecilor 2. . .1 . 210.. Care cupfinse naturale liberedin .a. 783. 401.. 110.. . i f _]502. Srr.. dintrenumerele: cifn unitililor la fiecare 4. u. . l=]. 329: 111. Qairca u az:ttova auno*lo't de b IOO b I AA0 patru sutedouizeci'.. r---' 801. 876. 456.... 90i.. 999.410. 30r.. i--]. f___l.IIATI'RAIE V. 0? arecifrazecilor numir detIei cifrecare este celmaimare 6. 933.. 6oi..-l. J' . 302. T___l . fl.. dintrenumerele: la fiecare tncercrriegte cifrasutelor 103. 786. patruzecii cu cifre: /.. 826.. 2se. sgs.Scxie $se sute noudsutenouezeci o sutdoptzecii noudsutetaptezeci.... 506.. 610. sit. 586. [f. .. 303. te lO0 b I O0O. 201.4ee. HUNEREIE DE rA r00 LA | 0c0 1... -_l . roz.. [-_-J .... 107. 888. 6ee.. 523. 4 9i cifr"a 5. 400.. Subliniaz5 136.. 702' ' n 711'"' n' 8oo' Cerinlelede la 1 1aI 3 suntpropusede d"nul Vior€l-C€orgeDumitru. 479.... cinci sutetreizect. j. .... Completeazi .

/4.... c) 1. b) maiapropiate de710dec6t de700. a)2... 0 06 ..folosind o singuri dati. Scrie trei numere consecutive care: a) urmeazi dupi 499. 7a4.. 7$.0 Fi7i b) 3. 707. d)70 07 : '2 07 . Scrie: a) celmaimic numir natural care sepoate scriecutrei cifrediferite.. 705.. . . 00. 220. 702. 21A. c)4 0 05 . . Subliniazi in fiecare cazcu rogunumerele cu sof (pare) li cu verde numerele (ftri so!).. 324.. Copiazi fiecare tabel apoicompleteazS: a) a n+ I 425 426 427 299 ? b) a 499 ? ? a+1 801 1 500 599 /0. . . d) 3.. Sedaunumerele: 701...i 709.. / /. . .. ..706.. impare pecaiet. Scrie numerele naturale detrei cifrecare ausuma cifrelor 6....2 qi 7. ...2 qi4. .. /3. 322. scrienumercle: a) maiapropiate de700dec6t de710. Determintr pare numerele naturale detrei cifrecare au cifrasutelor Z Si cifrazecilor cu 2 maimicl dec6t cifrasutelor. .j b| 200....8.. b) suntinainte de702.. 9. .2 ii 3.. b) celmaimarenumhr scris cu trei cifre.i.. .708.. t2... Determind toatenumerele natunle de trei cifre.cifrele... . . /5. 4 0 .. CompleteazS fiecare sir cu urmitoarele potrivite: doui numere a) 320.. Dintreacestea..

Care este celmaimare numbr dintrenumerele: a) ll1. Scrie in ordine descrescatoare numerele natunlemaimici decat 500ii maimaridecit490. 139. a) Scriein ordine numerele crescaloare naturale de la 300la 327. care au cifrazecilor 7 . numere natunledetrei cifreexisti.' Fienumerele: 136.Cerinlelede la I la I 0 suntpropusede d-nul Viorel-ceorge Dumitru.aat terq/oL dalznale a n{elOOb lOO0 /.220. 176. 57 .scrise cu cifue difedte. sind semnul b) Noteaza in ordine crescltoare numerele naturale maimaridecat 520 si rnai micidecat 548. a)Care numireste celmaimic? b)Care numlreste celmaimare? 2. iar cifraunitdtiloreste7?Care estecel mai mic numdr dintreele? Darcelmaimare? pareexistx. Compari numerele demaijos.folo<. i7 8 ? 3. <.stiindcl fiecare 9. gi celmd mic numlr detrei cifre. semnul 8.i 222: c ) 8 7 6 .crtcifrazecilor 7. Ao*+arrat en el. 124.2. Scrie celmaimic numir detrei cifre. Foloselte >. Afli toatenumerele naturale detrei cifremaimaridecAt 400. /0. Afli c6tenumere naturale mai mari decat 100gi mai mici decat 151. Z. l Oisi 1 1 0: 6 202. Determind celmaimare Care este celmaimic numer detrci cifrediferite? 6. 5. ond.oqar"a. =: a\3441f443 b)436na36 c)503[530 d)1sen1e9 526J625 123a124 499 506 fl499 E 560.Folosegte unuldin semnele: >. Cate dintreelenu arecifrecaresI serepete. .i 189.i cifraunitililor 8.i31 . i30. ? 6 8 6 . 4.

b) Incercuiegte numlrul care este celmaiaproape formatedin trei cifre identicecu num5rulcu 1 mai Z Comparinumerele pe toatein mic decatcel alcituit din 10 sute. 4.i77. Scriein . a) Subliniazi este denumirul 440.285. /.'l Scrie fase sute. o suti doudzeci.36 dezeci " Cerinlelede Ia 1 la 8 suntp. Noteazd decele naturale caresunt cel mai apropiate 5.opus€de d-nul Vior€lceorge Dumitru.' Scriecu cifre trei sute.patru sutetaptezeciti doi. " Cerintelede la 9 la I 3 suntpropuse de d-naMihaelaBos€omea. numirul care celmaiapropiat denumirul430. 6. 3 unitili. trei sute ti opt unitip. 8 sutesi 4 unitd(i. din: numai cu cifrenumerele formate 9.apoi ordoneazile crescator acela$i sir. 770. semnul 100. b) cifra zecilorestecu 2 mai marcdecat c) cifrasutelorestecu 3 mai mici dec6t cifrazecilorii are8 unitAfl. td . Unnumdrdetrei cifrepoate avea cifrasutelor0? 777. cinci sutetakprezece2. 500gi 707. 1199 b) e) 432 c) 707 201 8?0 5is 4:i2pi438.7 s.folosind numerclet -3. Fienumerele:435.cisuF" numerele date: a) q. ComparinumErul333 cu fiecaredintre numereleformatedin sute. 8. in ordine descrescitoare numerelc 83. zeciEiunitili la care: identicicu cifraunitiljlor fi are3 zeci. noud sute i tapte zeci.. Scriein ordinecrescitoare <. a) ciftasutelor este cifta sutelorpi are7 unitifi. optsutepaisprezece.707.

..vaL&oP' (l ) autor:d-naMihaela Moraru /. . Care este celmaimare numlrcare sepoate scrie cutrei dintreaceste cifre? Darcelmaimic? Z.i 200careau cifrazecilor si unitSlilor 8.. 8 3 0 . .. 2. . pare numerele 5. folosind o singurA dat6 ciFrele: a)3 . . Completeazd fiecare lir cuurmitoriitrei termeni: a)4 9 7 .5qi8.../0. / /. Scrie celmaimare ..i celmaimic numlr detrei cifredifefite.4 9 9... /3. .i 9 . puse 4.7 35. Scrie numerele: a)pare cuprinse intre97gi 115.. 5 4 I . Scrie tortenumerele naturale deLrei cifre. b) impare maimaridecdt 2289i maimici decdt 240... . 5639i 849. . Sedau cifrele:7..tiind cAultimulnumlr este 3.4 9 8 .. 797. Compari numerele urmatoare cu rastumatele lor: 127.. 5 4 2 .. b)543 . iar cifrazecilor maimic5. Aflii deforma aaa si pecele impare deformab2b.0. n2 = m. Determind toatenumerele cuprinse intre 300. c )2. . Scrie 6 numere natunleconsecutive 278.. . 381. tu*l4at?e (2) autor:d-naFloricaTdmal /. Ciseite in loculliterelor toatecifrele care facadevirate expresiile: 467<46a 823> 8b9.0.. c) detrei cifrecare au cifrasutelor cu 2 9i a unititilor 7..9 qi5.. . 59 . d)840 . . 8 2 0 .7ti4 i b) 1.7 3 0 .2. i c)7 2 5 .. /2.

4. Sia unihlilor b) au cifrazecilor 9i cifraunititilor 6. Scriecel mai mic.25. zecisi uni6fi. ?. inlocuieste semnele cu cifrepentru a obtine scrieri adevdrate: isd -l . . celmaiapropiat num6rformatnumaidin sute.. Scrie trei numere naturale maimicidecit6?8. ?499i 235. 5. c) Descompune fiecare numfuobtinut in sute.* .l = l -. 4. b) Ordoneazi crescAtor numerele oblinute. c) cifrazecilor.502. folosind o singu rd i a ta cifr e le:0. Sedaunumerele: 521.l 4 2l l * * *i> 1 . 876. ar Ciitecifresefolosesc pentruscrierea numerelor de la 250pani Ia 300? b) CAte cifresefolosesc din fiecare fel? 60 . 7. . dintrecarecel mai mic sl fie 698. pentrufiecare Scrie numir. b) cifrauniufilor. cifrele 1.4 9i 0.Z. a) Determini toatenumerele de trei cifrecepot fi formate. ea&4ane (3) autor:d-naElenaSimionicd /: Scrie: a) cu cifre numerele: doisprezecq doudsutedoisprezecei daudsute doii b) cu litere: 52. 935.205 si 525. pdst6nd: a) cifua sutelor. apoicel mai marenumlr folosind. Scrietrei numere naturale consecutive. 3. o singuri daLA. 6." 't * 8 2 l F 4.l '".5s i g. Noteazi toate numerele detrei cifrecare: a)aucifra sutelor 3.

500 .300 .300.' Calculeazui a) 200+ 300 b) 400 + 500 300+ 600 100 + 300 200+ 400 300+ 400 c) 700 + 200 600 + 200 500 + 200 d) 100 + 100 200+ 200 300+ 300.30 _300 fl= 700 e) 6-E= 2 60-[.7 0 0 600 900 400 800 .500100 200 100 500400 ft f: lf [f [f 4.o.5= 3 E= 40+ 50 E. Afl5 rezr"tltatele: a) 8 00.2 0 0 d )9 0 0 .100 .v!. aenaeian u*aalz do b O Le I O00.400 . afl5al doilea num5r. 3. ADITHAREA HUHEREL0R $! SSADEREA HAIURA[E DEI. Calculeaz{: 100+ 200+ 400+ ?00300 lio 400 400 300.50= 30 = =300 + 500 n 400 n _ 500 d)[ + 2= 5 l+ 2 0 = 5 0 ! +20 0 = 5 0 0 c )E= z .400 ?00 900 300 600 . W Ow&& fzore arltlo 1.500 b) 7 0 0 ."a.400 . ' Cerintelede Ia 1 la I 2 suntpropus€de d-nul Viorel-CeorgeDumitnr.400 . Stiindcdsumaa doudnumere este 900!i unul din numere este zero. 6t .Adunaru numerelor nafitrale formate din sute Sisclderea l.ln fiecar€ caz: a ) [ = 4+ 5 b )tr. 5.300.3 0 0 c ) 4 0 0 .20 600 -[ = 200. 2. /lda.A O1A I OOO | .s ff= 70. M[ numlrulnecunoscut.dd.aa:wa.u .

>. | 2" llrlia a scosde la bancd intr-o zi sumade 300 lei..i unifrfi.9 c) 300+ 40 40 0 + 9 570-70 803. Scdderea dinfu-un numdr naturalformat din *te gi zecl a zecilornu dintr-un numlr natural format din sute giunit:6li a unitt$lor l. prezentat lucrdris-au Cdte in a doua scoal6? 8. 62 . a)MX numlrul cu 300maimare decat 400.40 509. intr-o scoala s-auprezentat la un concurs de desen 400de lucriri.30 407 .200 300+ 200! ?00+ 200. c)MI numirul cu 500maimic decit900. =. Scrie in locul.cisufelor" unuldintres€mnele: <.7 b) 200+ 30 300+ 7 440 . a)200+ 600[ 100+ 700 b) 400+ 500[ 600+ 300 300+ 500! 700. iar a douazi cu pufin. Depeun lot s-au recoilat intr-o zi 300kg decartofi.Daci 200 din elesuntalbe. Adunarca unui numAr nahJralformatdin sutecu un numdr nafural format din zeci .3 d) 400+ 70 500+ 8 830* 30 901_ 1.'Calculeazl: a) 100+ 20 2 0 0 +6 330. Cdte kilograme deproduse s-au recoltat in totalin acea zi? 9. suma de900lei? 2. iar la alt concurs cu 100delucrfuimaipufin.6. Cdte rochiiaulucrain total? z. O fermi zootehnicd are 800de vaci. Muncitoarele unei sectii de croitorieau avut de lucrat 200 de rochii. Eleau lucrat cu 100derochiimainlult.cite suntdealtaculoare? /0. 400kg deroiii ii 100kg depltrunjel. i00leimai lei i-aurxmas CAti luliei la bancidacia avutdepusf. b) SLabileste dublul numarului 500. / /. Cerintelede la I la 5 suntpropuse de d-nul Viorei-ceorgeDumitsu.

63 .**+ .r..1 !_ __.. Luiza av6zut Iao fermb 202 rate. MA rezultatele: 200 + 9 0 0 + 5 802 0480 5 8 0 5 7 0 9 805- 100+ 500+ 670.5 0 = S 0 0 c\ l+ 2 Q= 2 2 0 909-!=900 J+ 7 = 707 l+ 7 = 2 0 7 7 03-3= ! 4?0_70= = E. DeterminA numirulnecunoscut: a )3 00+n=320 b ) ! .1 L r-r--r rr Lr SOE_ 5 I . li cu2 maiputine a)Cete raleavtrzut eaIafermi? pis[Ii b)Cate avizutln total? 3..r_ *3.0. Completeazd cifrele lips' Verificl proba pdnaduna_ efectuand resau scidere.'Ca)c|leaz6: a )1 30+2 b )5 3 0 + 7 140+ 7 890+1 3 26-6 858-8 856 939 -6 -I c ) 8 5 0 +2 790+1 ?33_3 _2 642 d)?30+ 1 530+9 856_6 _7.2.*_ 306209 430 9*0 800 *00 **0 g6{te 5. $ zecicu un numdr natufalformatdin unitllfi. Sc\derea dintr-unnumdt natural fotmat din sutc.Adunarea unuinumtr natural fomat din sute. 200+ . 309_ 500+ 20 8 0 0 + 7 30* 130 30?. 970-70 E pecaiet 4.zecigi unit\fi a unit\filor l._ 5*.200+ 750 200+ 830730 r_______. 937 ( ennlele de la I la E suntpropuse ded-nulViorel-C€orge Dumirru..

5 = 5 5 0 . noi s-audatin folosinti a doualun5? Cate apartamente intr-o zi 127de persoane. au rimassi fie recoltei.2=850 fl. daci s-au dat 27 de consultatiip€ntru Cite femeiau fost consultate. Cate nucisuntin cele doui cosuri? .in altulsuntmaimulte. intr-ociruF setransporti DacIla descircat sepierd5 kg deglau.ii gi 9 dejucirii s-au vandut intr-ozi 370debaloane 3. birbali gi 6. ro. lntr-uncossunt300denuci. Laun magazin baloane albe.proba: 2.7 f]. birbatii' DacA 8 Z La o intrepdnderede transporturiauto sunt 348 d€ camioane.cu 9. La o policliniciau fostconsultate femei. apoi efectueazd a) l) + 7 =1 4 7 b ) E + 9 = 1 2 9 c) E+ 7 = 7 7 7 +n= 888 450+D=453 880 250 +A =25 7 4s 6 832 fl=830 6 6 6 . s-au vindutin acea zi? Cite baloane 745kg degrau. AflX numdrul necunoscrit.fI= 6 6 0 . cetecamioane din eleau fosttrimisela strangerea in altescopuri? folosite B. 5. intr-o localitate toarecu 7 apartamente mai mult.catekilo$amedegrauau rimas? in lunaurmis-audatin folosinti 530deapartamente.f l: 450 = e 3 0 ! . 4.

40 b) 403+ 40 526-20 107 + 90 372.30 307+ 40 927-20 d) 301+ 60 799. Mtmarea unuinumlr nafunlformat din sute.imiz$i cuunnundr '-' natural format dinnci. qi uni$fi azecilor zeci l. Af15 celdlalt termen.rie s-au adus 203firedetrandafiri.50.' Calcsleazl: a) 107+ 20 13 8 _ 30 509+ 30 246. 732 3. d) Restul scideriia doud gZ2.Descizutul este afli sctrzilorul. apoirezolvd ' Cerintelcd€ la 1 la 4 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitnr. Unuldin termeni este 30.90 706+ 50 956. 2. 65 .30. Lao florf. Md rezultatele: a) 100+ 101+ 20 138 . c) Difeienta a douE numere este 306. Formuleazd intrebarea. cu 100maipufindec6t crizanteme.30 b) 300+ 300+ 70 _40 _ 40 583 200r 500+ 30 _ 20_30 856 c) 200+ 200+ 90 851_30_ 20 300+ 600+ 40 _ro _20. a) Suma a doui numere este l3g. ScAderea dintbun nui* *ii tirit dinsute.4. Scdzitorul este 40. Afl5descezutul. problema. 4.10 200+ 300+ Z0 576 . numere este 40.70 c) 702+ 50 839. b) Calculeaz6 c6tfac302plus50.20. crizanteme cu 30 maimult decat garoafe trandafiri.

Cafipomisuntin livadldacS 120suntcireti. CalculeazA apoi spune care este adevdrata falsi (F). iar I suntgutui? fiecare 5. cu36maimaredec^t800 b) Numdrulcu 49 mai mic decit 649este609 . c) Scade numSrul 7 din celmaimarenumdrnatural alcbtuit din sute. Completeazi tabel: Termen 300 500 43 Termen 36 400 89 600 TOTAL D) Descizut 507 527 839 700 Sclzitor 7 27 39 400 REST ' Cerinlelede la I la 5 $nt propuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. zeciSiunit$i a unuinumlr formatdin zeci. a)Adunii b) Adun5 numirul 8 la celmaimicnumir natunl formatdin sute. 4. propozitie 2.39 852-52 c) 100+ 75 972 -72 200+ 34 782-82 d) 100+ 99 999 . apoiscade 39.i unitili /. b6 . numdrul 29cu300 sicu I0.5." Care suntrezultatele? a)400+ 36 b) 500+ 24 456 -56 837 .i unitdfi.cu 20 maipulin suntcaiii. a)Numdrul este 836.Sclderea dintr-unnumdrnatural formatdin sute. (A)ii care pecaiet. Adunarea unuinumdrnatural formatdin sutecu un numernatunl formatdin zeci. zecigi unidfi cu cifraunititilor 7. d) Numdrul cu30maimic decitl38este 108. cl Numdrulcu 30 maimaredec^t108esteI83.99 200+ 45 427-27. -1.37 200+ 79 600+ 33 539 . zeci gi unititi cu cifrazecilor 8.

456 468.6 986 . Afldtoate numerele naturale: a) car€ adunate cu 723daumaiputindecat 728. AflE rezultatele: 32I698 435 210 205 300 508 - 303 r35 205 342 E lttl 3. _ 508 _ 856 2.224 b) 876.123 678.6.dintrecare 200au fostmuncitori.400.I35 c) 132+ 132 234+ 234 321+ 321 4tI + 4I1 _ 435 d) 856.din care scdzind 201seobline restul maimic decdt 3.80.432 789. 67 . bl care scizute din 564daurestmaimare decat 561. Calculeazd: al 955.134 g4g_ 612 *3p2 ?SS 888_ 444. ' Csrinlelede Ia I la 5 suntpropuse d9 d-nul Viorcl-CeorgeDumibu.'Calculeazi: a) 534+245 389. zecisi uni$ti a unui numdr format din sute. CaF auparticipat elevi la acel concert? 5.134studenli. zeci $i unitiiti cu un numer natunl format din sute.zeci g uniElfi /.143 123+ 234 756-234 b) 456. ' u!. 4.100 .irestulelevi. zeci si uni6ti. Sclderea dintr-un numdr nafural tormat din sute.6.223 777-t00-134 786. La un concert au participat 758detineri.233 956-1 0 0 . Munarea unui nuntr nafunl fomat din jute.200.

. " V/' D 5. 385.. Ma lungimea unui drumcare areformafigurii aliturate.5*"este un numir natural scris cu doub cifr€. E -r D .w. cuiette. posibile. Untnseuturisticareforma figuriialiturate. SZ8 ti fS. DE= 105 m.+D. ?83sau523.*. AB= 101 m.. 888. 275.2 3 ?=888_555 ?=7 5 6 . perand.x"iste maimare AnB 4. b) Aflbnumerele. 3. care adunate cu 23. sciz6nd numdrul ?5din: 575. . Zualm.. a) Stabilegie numerele care seob1in.I n tiecare caz: a) ? =8 3 6 4 b) ?-856-323 ? =4 5 9 .. b)A -.' l|fla rezultatul. cu toate cifrele b) Calculeazd 999-5?.. . " Cerintelede la I la 5 sunt propuse de d-nul Viorel-ceo$e Dumirru.200 210+325+103 2 + lL L + 5 2+ 2 ! 3 325+ 461 2+ 40+300 100+220+333+202 796 234 213+ 52+ 111 24+50I+11!+222. Calculeazd: a)200+ 300 b) 231+ 324+ 143 c) 200+ 103+ 325+ 210 500 . Afldlungimea B fieciruitraseu: a)A+B-+C.. stiindcd laturilesunt eEale si au lungimea t l" " del0l m fiecare.c6nd decit5.fiind a) Scrie toate numerele naturale care seobfindin .daunumerele 228..t. c6nd selnlo. cifraunitltilor.*.. autor:d-naDianaMicu /. BC= 12? m. C D= 1 0 1 6'94-tO t.. c )A -+ B .+ C. 6B .5*.2 1 ? =999_444 c)859_24=? 381-80=? _ 7 =? 507 2.

Care este lungimea totalia drumului parcurs? E 110 4.aflbcdte a)albe. ln biblioteca unui scolar seaflau anultrecuti02 ca4i romanesti si 25 deci4i in limbi strdine. 2. Mircicia parcurs dusqi intorsun drumde230m. uqmodon aafurrala d. 69 .2. a cumpirat in acest an 50 de cirfi rom6$colarul neiti si 10in limbistraine. C6tec6rli areacurn in bibliotecS? 5. Adunarea numerelor naturale formate numai din sute .i scdderea /. ). u odfeJed.321de bile albemad gi 403bile negre mici.oad O e@| 000. c) ln total.in cutie. CalculeazS: a) 2 + 8 b) 3+ 7 20 + 8 0 30+ 70 200+ 800 300+ 700 c) 1+ I 10+ 9 0 100 + 900 d) 4+ 6 40+ 60 400+ 600. b) mici. intr-o cutiesunt 105bile albemici.$ialtebile. Afu*anra. bilesunt: $tiindc6in cutienu exist. eu t zco@'pz4roo 4lt. Calculeazb:: 432+ 210+ 12t 325 101+ 200 501+ 111 Z+ 22 1+ 10 4QL__l - 505 103 222 3 222 20 1oo 11 t_l E 2oo 202 lo1 111 tl 3.

700. 114+ 235+ 129 125 t40 100 b)445+3i 9 256+ 329 452+ 419 _ 122 b) 484 595_226 _ 328 696 452+ r25 I i8 353+ 114 118 c)524+ 29 463+ 218 526+ 249. Eaa cumpirat o bicicletide 400lei qi un joc de 1 00lei. C6te flori s-au plantat parc? in acel 5.. -. Cesuml i-arimasIlenei? 2.70 1 000. Siscdderea zeci unit4i cilnd peste tuecerea ordin se face ti la ontinul unitdtilor /. Catielevi declasa a III-aexistiin cele doud gcoli? 4.5 b) j 0.7 100* 50 100_ 80 100_ 90 100 .\tlirezultatele: a ) l 0 . Adunarea numerelornaturaleformatedin sute.245 _229 472 _ 228 581 i. 3.O altb9coal5 arein clasele a III-acu 100deelevi maimult.CalculeazS: a)2 i8 +3 4 5 434+ 2I9 533+ 338 2.2.coali invatA in clasele a Ilta 200de elevi. 991 428+ 226 200 139+ 138 300 IEEE- 'Ccrinlelede la I la 5 sunt propuse de d-nulViorel-ceorge Dumirru. Ileana avea 1 000lei.9 d ) 1 0 .500 1 000_ 800 * 1 000 900 I 000 . Afli rezultatele: a) 353. intr-unparc plantat s-au 300depanselule li cu 200maimultelalele. cJ 791_ 23g _324 8g2 _ 667. Calculeazd. intr-o . 8 c ) 1 0 . 70 .

tiTtTt'l* TfF2 fel= ff-fl + f.683 714. raft? a) C6te c5rlisuntpeal doilea pe b) Cate ci4i sunt cele doui rafturi.cit este scizitorul? 'Ccrillele de la I la 5 suntpropuse ded-nulViorel-George Dumitru.463 8t7 . in total? a doui numere este 156.693 c) 164 + 164 272+272 384+ 384 g) 513.-T.zeci pesteordin sefaceIa ordinul zecilor ti unitdli cind tuecerea |. a) Diferenta Daciscdzitorul este 392.372 604-322 706.-T.392 565.iar pealtulcu 193mai mult. intreei aurbmas pasi.r40 729. 3. iar celSlalt 236depagi.' Calculeazzl a) 184 + 192 273+ 475 384+ 583 e) 576.DupA ce unul a parcurs 522de pasi.380 b) 293+ 295 384+ 485 472+ 475 0 813. Completeaz5 spafiile libere.--l z J lo ++ riTtT-l -T-r-] fT-ft* T[fl= t=rn 5. Doi copiimergeau unul sprecelilalt.4. DacA desc5zutul este 934. gcolii 2. astfel incdtsXobtiirezultate corecte atatDe orizontali cat!i pevertical5. 129de Cdfipagi aufostla inceput intreceidoicopii? 3.182 684. Peun raftdin biblioteca sunt291dec6rti.570 926.582. Adunarea Siscidereanumerelornafuraleformatedin sute. 7l .483 d) 196 + 192 283+ 283 375+273 h) 636.cateste descizutul? ' b) Diferenfa a doui numere este 382.

439 387+ 28? 824. DacE descizutul este 934. a) Diferenta a doui numere este 156. DacA sctzatorul este 392.iar 165au rxmas la biblio_ tec5. iar t3l au rtrmas peterenul desport.50la concert. 100la concert. 50 la cor. . Si sclderea zecisi uni_ Uli cSndtrecerea Wte ordin sefaceIa orclinut cilor fi at unititilor l. CompleteazStabelele: Termen 251 116 475 342 a) Termen 369 287 389 458 TOTAL Descizut822 783 674 543 b) ScdzXtor 184 299 186 155 REST (ennFlc de la I ta 5 suntprop$e ded_nul V iorel-Ceorge Dumitru.* *7* 268 587 g24 gn 622 7*? 896 3.c6teste descazutul? b) Diferenla a doue num€re este 382.' Calculeazei a)439+ 198 637. *6*+ 3*4 g42 2. intr-o zi activitili distractive: lgl de copiis-au dusla circ. C6!icopiierauin acea tab5lb.100la teatru. Ce! copii erau in acea $coal6? 5. Toti copiii unei fcoli au organizat.4. intr-o tabari s-auorganizatcu toli copiii activitEtidistractive: 163de copiis-audusla teatru. in total? 6. Adunarea numerelornatuale formatedin sute. proba: apoiefeclueazX *7*+ ***+ 2*8+ ZgO+ 6*4+ *5* **.389 b) 628+ 192 53?+ 288 M8 + 487 566+ 366 c) 63?t 185 548+ 383 356+ 359 164+ 646 d) 429 + 192 63?_ 159 _ 168 45? 826+ 292. cAteste scizitorul? 4. lnlocuieste stelufele cucifre.

Cenumir tr€buie 48? fel.Dupe a avuto sumA 5. apoiadunile cu 189. apoiscade din fiecare numlrul199. Calilei a avut? 73 . Unelev ci are dela bunica lui 390lei li constatS . a) suma al doilea. Unelevareo cartedecitit.de bani inscrise 4. pagini arecartea? Cate dintre137. Unghiozdan daciun penar costi2? lei? Catilei costighiozdanul o carte cu 145lei ceqi-acumptuat debani.maiprimegte 900lei.constaucAmai are de citit inc6 i89 de pagini. c) maimaridecit538. 135!i246. a) cuprinse apoiadunile cu numirul 198.i din 792pentru a obtine suma si scSdem 3. 3 penare deacelasi costicu 87lei maimult decat 4.i un stiloucu 99 lei. Patrucopii au sumele in tabelul alAturat. darcelmult egale cu 541. Sedau numerele:542. %rrafailn r' /. dintreprimulnumir s. b) celpufinegale cu 6849i celmult egale cu 688. CalculeazS: lor. douazi cu 2? de palini mai pugin.i b) diferenta primelor qi suma doui numere ultimelor dou6 dintr€suma c) diferenta numere. CaFlei vaavea fiecare copil? Ilinca Sandu Crina Alex 344ldi 471lei 531lei 621lei toate numerele: 5. a 2. Dupl cea citit in primazi 151depagini. Ei castigd la un concurs fiecare cate179lei. Scrie intr€794fi 799.

. panl la 400suntcufluturi. dacial doilea termen este cu g mai mare caprimul? 4.la Boscomea. $i c..t. cu 2Z mai multesuntcu animale.6.. a este cu18 maimic decat d.Din acestea 124sunt cu flori. Care este suma celordoui numere? Ladiferenfa numerelor 8369i 409. iar restul. 2. Cate timbrecu fluturia colectionat Mihai? 10. . adaugi numirul 260.' Primul termen al uneiadundri este 2l?. lntr-untrenerau429dec5letori. Care esle numarulnatulaixdaciyeste un numArnaturalcu Z6mai mic decat x.1 . Untermen al adunarii este 3?. Mihaicolectioneaza timbre. 8.iaral doilea este cu 103 maimare. c este cu 63maimare dec6t b. Si seaflenumirul natunl a. . iar y este 16? . b este127. .masnemancate 226ghinde alune. Care este suma celordoul numere. La ce numir trebuie sXadundiferenta numerelor 321li 120pentrua obtine suma 508? <:E' Z ceualllArLe (l / t /. $i ghinde Cate a mancat veverita? ti alune ( enntere re tao ta l0 sunrpropuse ded-naMihaf. deste catsuma numerelor. Calicilitori suntin trendupl primastalie? 9. Etiind ci suntindeplinite in acelasi timp condiliile. . Laprimastalie au coborat 6?decIlI_ torisi auurcat 39. \ autor:d_na LenulaBerbosu /. din care au r. Veverita gi-aadunat 165ghinde gi 315alune.

iar stejadi sunt855.Degetica". Daciscad 12.Picald" $tiindcd.Degelica" pagini carte arefiecare afli cdte au 473depagini. sunt907zambile.galalbaltriEicu 39 maipulinipeqtigori sunt58 depeqtigori 5.. Mariei. 5.daradaug la un num5r.. impreunisunt282..stejari ii brazi. iar .iar frezii qi garoafe sunt459? 798 au impreund sunttrei ci4i care 6. auimpreund $i . ii freziisunt612. intr-o ferrnisunt945deanimale: caiii vacisunt289. 2.calipeitilorir5man DacS 34din ei suntmutaliintr-un Zwlwp(2) autor:d-naCamen Ro|ca /.iar 7. oi sunt? vaci$i cate Caticai. in acvariu benidecat albaltri. . ii brazii Catibrazisunt? Califagisunt? sunt? Ca[istejari frezii$i garoafe. Ilincaareo cutiecu mirgele.. Laun concunparticipi250deelevi..oi gi vaci.Pinocchio" cai.oblin100. Mi gandesc ta cenumdrm-amgandit? Ead! 15 mitgeleAneisi 23 de mit$ele -r. 70 demdrgele? in cutieauramas m5rgele a avutdaca Cate la un loc Fagii9i stejarii 4.Pinocchio" depagini. ii .Caifi oi sunt?56. . Lao florSrie gtiindci zambile CAte flori suntdin fiecare.cate . intr-o piduresunt961defagi..Pacali" $i . in acvariu? bol.Pacalf' 451depagini.. baiefi sunt117? fetesuntdac5 Cate 25.

Md cdte filmeruleaziIaal treilea post. nifesunt469decopii._ serl s-auplantat 225degaroafe. LaprimulpostTVruleaz6 250defilme. dec. pixuri sunt621. Cate flori s-au plantat. str seafle c6te rechizite dinfiecare felsunt. Suma cdrfilor din biblioteca a doua qi a trei. $tiindci sunt325.l .tiind ci ln pdmele gddi_ doux .. in primabibliotecd suntcu 125de cA4imaiputine decat in a doua. 2.it numiirul llorilordin a treiaflorhrie. La doui floririi s-auadus 445deflori. respectiv 329deflori. la trei posturi TVruleaze lntr-unan I 000defilmededesene animate.care aufiecare cAte 50deCD-uri.. Diferenta dintrenumbrulflorilor din celedoubflortrii eite cu 229d. intr-unmag6zin g42 sunt dercchizite. 9i creioane iarcreioane gi caiete . 4.. Cate flori suntin a treiaflordrie? d. Afli c€ti copiisuntin fiecare gddiniF. Cate CD-uri areVlidul? J. ln trei biblioteci suntI 000decirli.la al doilea cu iZSaefifmemaimuit decat la primul.8. 5. iar panselule ^Intr-o cu 199maipulindecat garoafe si trandafiri la un loc. autori:d-naMarie_Louise lJngureanu Lucian Stan Fi d_nu! /. este 625decirfi. Vlddu! arecu 25 deCD-urimaimultedecat trei prieteni de_ai sei. . in total. p) ZuaharL{.ln seri? . n"ri . Afldcete c64isuntin fiecare bibliotecx. 2?5de trandafiri.iarin ultimele doud sunt4?l decopii. Latrei gr6dinite sunt205copij.

Zwlu,e,(4)
autor:d_nulLucian Stan /. O cofet.erie a primit213cornuri, cu 122maimultepachete debiscuiti, iar numdrul pachetelor deinghetatiesteegalcu num6rul cornurilor qi pa_ chetelor debiscuifi la un loc. pachete Caie deinghetati aufostaduse la cofetirie? 2. Stiindci numirul a estecu 242mai maredecat lZ1, iar b reprezinti suma numerelor 321si 212, afli surna numerelor a 9i b, 3. Dupb cevinde112kg derofii din cele 345kg,un v6nziiormaiprimegte 235kg. Cate kilograme derogiiarev5nzitorul la vinzare? 4. ,,Mareste" numErul 312cu 636, scade dinsuma 524,iar din r*t Z0Z. Cerezultat ai obfinut? 5. Unviticultora oblinut968I devin albgi rolu. Din aceftia,32g l sunt devin alb.Din cantitatea devin rolu a vandut Z3S l. Cifi litri devin roqui-aurimasviticultorului? primulvolumare2ggde pa6. Tataa cumpirato carte ln dou6 volume, gini,iar al doilea cu 76depagini mairnulte. pagini Cate au cele dou6 volume? Peo plajdsunt681depe$oane, dintrecarc236maturi,restulfiindcopii. Cate fetesuntpeplaji,dacinumerul bdietilor este cu 29 maimic decAt al maturilor? Z 8. Distanta dintredoudoras,e estede 521km. Un;ofer parcurge aceasti distan!5 in trei €tape. in prima etapd parcurge 218 km, iar in a douacu 39km maipufin. Ca kilometri vaparcurge ln a treiaetapi?

Zualilanp' (5)
/. Din celmaimarenumlr natural detrei cifrediferite scade celmaimic num;rnatural scris cu trei cifreimpare diferite, ?. Afl5sumadintre,,vecinul,, mai mic al numirului 3g0qi ,,vecinul,, mai mare al numirului459. ,3. Suma a doui numere este 6b4. Daciunul din termeni este l9Z,care este celilalttermen? 4. Mi cu cdteste maimare 723decitfiecare dintrenumerele: 135, 254ti 416. 5. Iulianarein bibiioteci 235decirli, iar Maria are419cdrli. Cucate cxrtiar€maimulteMaria decat lulian? 6. $tiind c5:a = 300, b = a- 162, i,ar c =392+ i, afli-lpec Z Sedaunumerele naturale: m = 25g, n = Z7l li p = 239. M i :.m +n ;n -p,m+n-p.

autor:d-naFloricaTAmas

4- Lao libririe s-au adus 152decirti cu povegti, ceea ceinseamni cu l1g putin mai decAt ca4iledecolorat. Cate ci4i decolorat s-au adus la librlrie? 9. La celmai mic numir par scriscu trei cifte diferiteadaugX numirul scfis cu trei cifreconsecutive cu cifrasutelor 6.
<:e

6ua,t a,p (b)

t

/. 1

autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. Diferenta a douf,nunereeste celmai mic numir natural de trei cifr€ diferite. Dac[descizutul este 5?2, cAteste scizbtorul?
78

2. Cucateste maimare suma numerelor 345gi 1g2dec6t diferenfa lor? 3. Petrisor, petrigoryi Ceorge auimpreuni 924detimbre. ii Miruna George auimpreuni670detimbre,iar ceorye 562detimbre. $iMirunaauimpreunb CAte timbrearefiecare copil?

Zual,@u, (z)
autor:d-nulDorianComan /. Cenumlr trebuie adiugatla 390pentrua putea oblinecel mai mar, numir natural detrei cifreconsecutive ? 2. Mama a mersIa magazin o cimari cu ?g lei gi o pereche li a cump5rat depantaloni pecare a datcu 67lei mairnu[. Ceresta primitdela 300lei? detrei cifre, suntintre500si 600, am ciftazecilor -r, Suntnumdrnatural maimare cu 3 dec6t cifrasutelor si cifraunit[tiloregallcu 0. Cenumir sunt? 4, Scriecel mai mic apoicel mai marenumSr de trei cifrepentrucare suma cifuelor fieciruinumdr este egal5 cu 15? plantat 5. intr-opldures-au 236puielidebradqi 145puielidefag.Dintre aceftia 23 depuietis-au uscat. C6!ipuie{i au rdmas? 6. Treicopiiau impreunl300lei.Primiidoi au impreund 202lei, iar ultimii doiau 187lei. C6!ilei arefiecare copil?

ZuaXta,w (8)
autor:d-naSmaranda Florean /. Calculeazi suma apoidiferenla numerelor: 125 234 510 9i564; 9i 600; 9i245;460 9i 167.
79

Lasuma numerelor 245$i48. nu aufostimplicafiin activitatea turistici? J. primultermeneste465.i 8?. (9) autor:d-naSmannda Florean /.rogiicu ti negre. Afl5celilalttermen. La un magazin s-auadus231 de pungicu zah5r.?. intr-o activitate turistici suntimpiicafi 52debaieli si 4Zdefete. iar celilaltcu 86maimare. zeci!i unititi scyis cu tueicifredistincte. 2. CalculeazS diferenla dintresumaultimelordoui numere si diferenta primelor doui numer€.ii Albeerau321. intr-o tabad sunt 98 de fetegi 89 de bdiefi. ros. Desclzutul este 876. pungicualimente Cate s-au adus? Zua{ilatu. intr-o cutieerau544debilealbe. dacS un termen este 456.fete+ibAiefi. Diferenta a dou5numere este celmaimic numir parscriscu trei cifre identice.Unuldin termeni este cel maimic numlr format din sute. J. putine 100mai negre. 2. Afl5suma. Sedaunumerele: 216. Calicopii. /.iar al doilea dacS cu 9g maimic. sare. AflA scizitorul. $i restul Cate bileeraunegre? 'Eunlmtp' (l0) autor:d-nulLaurentie pac S. Stabileite diferenfa. 80 . 3. cu 346 mai multe pungicu orez. cu 475maipuiinepungidecdt zah5r gi orezla un loc. Suma a dou6numere este 675. 4.adaugd diferenfa numerelor 462. 352$i410.

care din afirmaliile urmdtoareeste li adevlrat5: a)A B+BC >AC . B 5.' Spune numerele care indici triunghiuri: OA IT \ a> o \-----'l \ 7 + 8 I 10 llcm C 2. Fie4 B fi C tr€i punctecarenu seafl6pe aceeaqi dreapti. 'Cerinlele de la 1 la 5 suntpropur€de d-nul Viorel-Ceorg€Dumftru. c )A C -A B =B C . Cdte triunghiuri sunt in desenul al6tunt? J. 8l . afli lungimea (perimetrul '"/\ totalda celortrei segmente figurii). 204m 470m. Mi lungimea acestuia. Dupd cemesori lungimile segmentelor AB.i est€ lmprejmuiti cu gard. Triunghiul /.YII.ACgi BCsunta$ezate ca in figuraaldtulattr. 4.Daci AB = AC= 6 cm si BC= 11cm.AC precizeazi BC. . b)A C -B C <AB . O gridin6ln formddetriunghicu laturilede300m. EIE]IEII'E IXIUITIYE DECEC]IEIRIE l. |on**z plano I. Segmentele dedreapti AB.

2. 18 9iAOD gi cm 16cm. AB + BC. 3cm a)Afleperimebul dreptunghiului ABCD. pe caietun dreptunghi 4.16cm. CAte dreptunghiuri suntln desenul demaijos? B F ABCD aresegmentul dedreaptx -t.aflA dreptunghiului ABCD. D gradati b) Foloseqte rigla ii afla lungimen segmentelor dedreapti ACgi BD. perimetrul DaciAC= BD = 10cm.' Spune numerele care I indicAdreptunghiud. I ll tt l/ t\ /l \J I A 567 2. $tiind cl AC estecu 4 cm mai mic decat afldperimetruldreptunghiului ABCD. Dreptunghiul AC= 15cm. BOC. DreptunStiul /. ' Cadnlelede la I la 5 slDt propus€de d-nul Vior€l-CeorgeDumitru. DeseleazS. perimetrele 5.A D =B C =3c m. 4Cm X 4cm 82 . DOC suntin ordine: 18cm. tdunghiudlor AOB. cu latudle A B =C D =4 cm . In figura urmetoare.

Celimetridesarmisuntnecesari? ' Cerinfelede la I la 6 suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. Unterenln formi depdtht cu laturadegg m trebuieinconjunt cu tlei rAnduri desirmi.a fel incit sanu mai rt_ mentniciun pitrat. 6. Cate pdtnte suntin fiecare desen dernaijos?Darln total? ^i-Tl fl-l.3.' Spune numerele careindici pltrate: OLI \. b) Construielte din t2 chibrituri patrupitnte. Pdtratul /.azi 23 befedechibrituri cain desenul al5turat.__. a) Catepbtrate pot se constuui? b) Ridicdnumai4 bet€ln a. Misoaridistanta dintredoutr varfuriopuse si compard cu lungimea la_ a) Construiegte din 4 chibrituri un pdtrat. 83 .) \Z 4 7 2. c) Construielte din 24dechibrituri noui pitrate. A. Fi_f_l '. Construie$te un pShat cu latun de6 cm.

Cristispune ci B este lntreA si C. c) Mdsoard segmentele dedrenpti OC9i OD. Cercul /.CD. d) Misoarisegmentele dedreapti ODsi OF.4. pofi OE. Compar5 lungin'rea segmentului de dreapti ABcu lungimea segmentelor dedreapti 0Aqi OB.EF.' Pdvelte figurilealdturate. Privegte desenul alSturat.. Ce pofi spune despre lungimea acestor se!lmente dedreaptl E ? b) Misoadsegmentul dedreaptd AB.lrinaspune cdC este lntreA ti B.OD. 84 . a) MSsoard segmentele de dreaptb OA.OF.OB.OC. . Cepotispune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Compad lungimea segmentului dedreapH CDcu lungimea segmente lor dedreapti 0C gi OD.Ce spune despre lungimea acestor segmente A dedreapt6? b) Misoadsegmentele dedreapti AB. Cepoli spune despre lungimea acestor segmente dedreapti ? c) Compadlungimea segmentelor de dreaptide la a) cu lungimea segmentelor dedreaptE dela b). r-iilu )q . Cepoti spune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Cornparh lungimea segmentului dedreaptd EF cu lungimea segmente lor dedreapti OEti OF.9()\ a) Misoarisegmentele dedreaptd 0A. ' Cerinlelede la 1 la 3 suntpropusede d-nul Viorel-Ceo€e Dumirru.OB. Cine aredreptate? s\-lc a-) '{^) \r-l 2. Rafspune cb A este lntreB li C.

C6te cuburilipsesc din fiecare constructie? a) ' Cerinlelede la 1 Ia 3 suntpropus€de d-oul Viorel-ceorge Dumitru.' t i /r. jowa opatala /.-.)/IF / .234. \ \ a) C6te felearefiecare corpgeometric? b) Careesteformafiecirei fefe? 3. c) un cilindru.2. lparalelipiped -\ ll |fll uul-J [] (1.. e) un cuboid dreptunghic). d) un con.apoirispunde la lntrebiri: T--1-T ll t.._-'_ ... Y\_ ry 2.\ A F .' Spune numerele care indicj: a) un cub. Observd corpurile demaijos.----v n | / \ tt / v | | l. b) o sfer6. 85 ..\ Q E/.

. Cubulare ..... Triunghiulare. Cate cu 18betisoare? Glseste maimultevariante.../.' Completeazi: Pdtratul are..laturi.. 5....... 326 487 802 2t4 t29 ' Cerint€lode la I la 5 suntprcpusede d-na Mihaelatsoscomea- 86 ... 3... Af15 sumanumerelor din interiorul dreptunghiului si diferenta numerelordin exteriorul dreptunEhiului... pdtrate poli construi 2....laturi de lungimi. ..... .. CAte dreptunghiuri gi cate fiunghiud suntin desenul demaijos? 4. Scrie denumirea formei spaliale demaijos!i numele a trei obiecte care au aceasti formd.... kle in formA de...

. O livadi. itiind ci aregi o poartide4 m.pitr4icdl'de caiet dematematicS. Laturile triunghiului alatelungimea gardului. in4. gU rduturile? CatmAsoarl (Deseneazi. Terenul douiori maimare. considerdnd o .Z. lungimile cu 3 m maimari. gardului.in form5dedreptunghi.) arelungimea 3. Unterenln formS dep5trat. gardului.lungimea 2. cu latun de75 m. gardului Afli lungimea ceo inconjoar5. 0 g*dini in formddetdunghiarelaturilede324m.wluazz' (2) autor:d-nulLucian Stan /.) 87 . 198m 9i 421m. iar conjurate de un girduf (fdrdpoartit). Iungimea de fotbaldin curtea fiind de 2.. Lalimilegrldinitelorsuntde 4 m. ln formi de dreptunghi. O grddinx in formade dreptunghi cu lxtimea de 23 m gi lungimea de 54 m este inconjuratd cu gard. perimetrul terenului? Care este (Deseneazd reprezentind 10m peo.pitrificf' egal6 cu 1 m. Aflf. de125m. trebuie lmprejmuit cu doud rdnduri desdrm5. gtiindc[ existio poartd Care estelungimea de 3 m (pentru magini) oameni)? 9i unade 1 m (pentru gcoliiare40 m lilime. in fata tcolii sunt doui grdtlinilecu flori. iar lblimea cu 87m maimici.(l ) autor:d-oaMihaela Moraru /.n"lrr""r. Cetimetrides6rmb suntnecesari? Z.

Nicu$or a desenat un dreptunghi cu latudlede3 m gi 5 m. Calculeazd. Care perimetrul este patntuluidesenat deAmalia? 6.0) autor:d-nulLucianStan /.. Deseneazd.. a desenat alt dreptunghi cu dimensiunile 4 cmqi 6 cm. Ani$oara . de matematicA.pitr{el. de 1 m. pedmetrul figurii aliturate. in fbrmd dep6trat. Considerind c"ilaturaunui . Adelin a desenat un pitrat cu laturade3 cm.5.aflapefimetrul .p6trilele.reprezinti S cm. in formi de pi_ tlat. metri de s6rm6 va cumpira. va fi clin _ -Citi scendurx? 5. Unperete al casei mele.loana a desenat un pdtratcu latura de10pitr4ele decaietdematema_ tici.. un dreptunghicu ldlimeade 3 pltritele si lungimea dubl5.Amalia a desenat alt p6trat. cu Iatura de 18m. Care dreptunghi areperimetrul maimare $i cu cat? 6. Catmisoadcele patrucorzialeringului? 2. Zuatilnnp. Unfing debox. Tata vreasdfaci un garddesarmd grbdinii de legume. Catmfuoarifipcacesepune pemarginea parchetului? (Deseneaze.latura fiindmailungi cu4 p5tr4ele. pe caietul de matematicd. gtiind cd latun fiecxruipitrat estede5 cm. Caticentimetri areperimetrul pdtratului desenat? 4.stiindci poarta.) 3. in formd depitrat..are3 m. contc61 m este tinand egal cu douE decaiet . dreptunghiului. arelatura de4 m. 88 .

cu laturile 3.i Robert inAlfimile: 80 cm.Yilt.respec2. Fietriunghiul AIIXcit fac AB + AC + BC (perimetrultri. 100cm./\ unghiului). h'qrnnla'. AB= CD= 14cm arelungimile 5. Tibi . 2itan'aanpa. ?lteoul /. Mi cat fac AB + BC + CD + DA (perimetrul dreptunghiuhri). Fiep5batul Afli cet fac AB + BC + CD + DA (perimetrul pitratului). Darcelmaiscund? celmaiinalt? a) Care elev este dintreinlllimea celui mai lnalt ti a celuimai b) Careestediferenla scund? lungime deaceeati 6 cm. Calculeaz5 lungimea totalb a segmentelor cealcituiesc liniafr6nt6. " Cerinfelede la I la 7 sunt Fopuse de d-nlll Vior€l-GeoryeDumitru. Andreas. ii-au estimat tiv 90cm. tl AB tt 89 . A BC DC cu latura de8 cm" 4.ulEilr DE ltASUnA | .ililimile BC= AD= 8 cm.' Fi€liniafranti ABCDEF. Undreptunghi s.

i aspect.. c6ntari b) Onuare65 kg. primelor gl doud este m.. Cine este mai.i ?0 kg. La un clubsportiv deboxlntr-ovitrindsuntafiiate postere ce reprczinta categorjile greutate de la box: muscii . Iaun loc? ' C€rinletede la t la S surr propuse de d-nul Viorel{eorge Dumitru. unadevoleide300g.i unadebaschet de900c. 2. lntre ?0 kg 9i Z8kg.greu." 595g.. Cate kilognmedefrindsuntln ceidoisaci... La cecategorie boxeazl? c) Unboxer poate . Afldlungimea fiecireibuceti in parte.filnsrarsrrt Doi pdeteni..2. -' _i\tre 78 kg'i eik$ mijtocie pant * intre 57 kg 63 k$ semigrea_tntre fi 8Zig 9i 97 lgi utoard . Avend numaiun cantar cu blateegale.i 57 kg.6. iar suma ultimelordoua este 73m. avea 100kp? d) Unboxer de53 kg este .f4 tt e. plihaia luatmingile Piec6nd spreteren.inhe 63 kg .iar Andrepecea debaschet.? 2. Dintretrei bilecu acela. iar altulcu25 kg rnaipufin. Aaaauna ?n4. Mihaiqi An<trei au cumparat trei mingi:una de fotbalde --l. Rispunde la intrebiri! a) Unboxer g0kg? poaie .cocoq.lncircat. putemaflacare este bila usoarinumai printr_o cintirire? 4.Cdfimetrialearg6 un sportiv carsparcurge un terendesportin formtr .? e) Unboxer de52kg la cecategorie este? 3. defoibalsi devolei.mijlociu.. mijtociemicd. cocop -intre E2kg. lntr-unsac suntZ0kg defdind.mai pulin de52 kg. urn este maiupara decet fiecare din_ tre celelalte. grea_ peste 97 kg. 9A .._ dedreptunghiculungimeade100mliIdlimeade50m? sumalungimilor a trei budti desfoadeste de l3g m. Suma ..

. aaulan.2 3 4 ! . 2. puse Cate sticle deun litru delimonadd trebuie in alti ladi. . O gbleati umple doui bidoane.5.8 Z l l 00l +36t+7 ! t0 0 0 t .-25 1-34I c \1 0 0 0 ! . C6!ilitri aregileata? Z O canistr5 conline 10I debenzind.astfel incAt in fiecare dintrecele doui.Aceeagi canb conline maipulin lichiddec6t un pahar. &Aaaa*a /.3 8 !. Ai o sticli deun sfertdelitru. O canl contine un borcan de iaurt. Tom doud canistre bidoane ti dou5 de5 I debenziniin rezervorul maEinii Rezervorul areo capaci. C6!ilitri debenzinb erau in rezervor? ' Cerinlelede la I la 7 suntpmpusode d-rml Viorel-George Dumitru. 95 !. Unbidonseumpledupi ceturnim in el api din 5 sticledeun litru. '. Decate pentru sticle este nevoie a umple un vasde2 / cu api? 4. 9t .L \ Z t . O cXrimidb cdntlre$te I kg si o jumitatedecirdmidi. AranjeMx ln ordinea cele treivase descrescitoare a capacitilii lor 6. ltoul b t 100 !.fiecare fiind de un sfertde litru. tatede47 l.2 5 6 t . Catcantareste calamida? 3.'Calculeazi: a) I7 I+2 5 !. a) CAti Iitri deapa incap intr-ogAleati? jumAt5ti b) Cate delitru deapl lncap intr-ogdleati? 3. lntr-o ladi sunt 20 de sticleplinecu suc.i seumple.lizisdfieaceeagi cantitate delichid? mai mult lichiddecat 5.

Miruna? Cet mppetrcce citind? C6ttimpmdnAncl tntr-ozi? ' Cerinlele dela I la 5 suntFopuse ded-nulViorel4€orgeDumitsu.4.taateo tlt rtalaa t.-. a)Cate oresunt in doux zile? b)CAte minute sunt in douiore? c)Cate secunde sunt in dou6 minute? 2.} 10 9 8 I 7 face Ce Miruna la on 8? Ce face Miruna 4 oremaitArziu? Ce face Miruna la ora18Si54minute? pentrua-tifacetoaleta Cet$mpti Uebuie Sia luamiculdejun? pAnlIascakl? Cit timpface Cetfimpdoarme ln total. 92 . b)Scrie lunile anului care auc6te 3l dezile.ora)! unei zilepentru Miruna Deseneazi acele ceasului. UtA.l blri: t0 I 7 6 I I t' . a) l0 ore+ 14ore= ?ore b)32secunde + 28secunde = ?secunde = ?minute c)24minut€ + 36minute d)2 oregi30minute = ?ore + 4 oregi30minute a)Scrie lunile anului care auclte30d€zile. propozitiile completeazl latntrefi rtrspund€ . a) Cate zilesuntlntr-oseptimen Darln douS sdptImani? b) Cltelunisunt ln doiani? Dar ln treiani? IaUorarul (h.

. l€ ola 13:00 Miru n a .. primeste? Cerest 2..SOMN 0 7h15 8h 12h 12h30 13h30 14h 15h l6h 19h 20h30 6h30 TOALETA $r MICDEiUN DRUM SPRE $ ORE DRUM SPRE 10 9e3 8.* MircicS cumpbrlo enciclopedie de6? lei. 4t 12 i LaamiazA Mituna..E . 93 . . Adina isi curnp[dci4i de76lei. . TfniAAi flaalqtane /. SCRIS TEME 1?i t0 9 8 ?6 5 ry LE CIN I.. Catilei ii mai rlman? ' Cerinlelede la I la I suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. .te doud bancnote de gi 1 0 lei una d e5 0 l e i.El pl5te. .. Dincei80 lei pecare ii are.IOALE'I SOMN t' J zrh *!hl5 22h3A 24h fr 1 2 i 5.

ul? 4. El are?9 lei. CA{i lei cosU obiectul? 6. DupE cea cumDirat pentru ziuaei un tort deinghetatA de36 lei. 6 2 t_ g 8 t. Ca[ilei avea Dana? Z. irrliaare60 lei ii vrea sA-gj cumpere o rochi!6 deg? tei.Dana maiare57 lei. c)5 6 kg _ 5 0 kg 4 2 kg . Alexandra are10lei. 3. dupd care lri cum_ ptrrd un pulover de42 lei. Calculeaz5: a)27k g+l0k g 45k g+ 7k ! b)43m+2Zm g0m+lZm b)42t+31t 69t+l4t b)4lkg+19kg 24kg+39kg c) 6 g m _ 6 0 m 5 2 m _ lg m .'Calculeazd: a )12m +50m 24m +38m 2. Didiaredehei ori maimulfi banidecat Alexandra. c) 6 6 t_ 6 0 t.Dacd ar maiavea IZ lei. CAfi lei ii maitrebuie? 5. aredubluc6t .. CSfi lei aulmpreun[? /. Cat costA CD.zkt Lennlele de la I la 5 suntpropuse de d-nulViorel_George Dumiru. $tefan Alexandra.El maiprimegte dela mama 20 lei. 94 . Mb rezultatele: a ) 40t + 8t . 15t + 30t .. O carte ii un CDcostiimpreuni99lei.iar daciar maiavea 15lei. $tefan vrea si cumpere un obiect. ar fi prea mulfi.Dorel are60 lei.3. CAfi lei li mairdm6n? d.Cartea cost6 37 lei.ar fi prea putini.

" Dintr-olivadi s-aucules maipulin.6l ei 5 8l ei +12le i d )4 5 l ei -40l ei 5l ei t 0l e i n 6 lei + 26 lei. Drumuldureazi pornelte spre dedimineap 9. doul bidoane? suntln cele Cili litri delapte ' Cerintelede la 6 la 10 suntpropusede d-naMarianaGardea. / 0. CAte 5 m? de20m in faiii decate 15minute.4. Compar6 valorile ora 10fhri un sfert. Efecb)eaz6.*" intr-unbidonerau15I lapte. Tat5lmeuarevarstade42 ani. qcoaltr. Cecantitate a limas? a sApat un gantcu o lungime de280m. 95 . In a doua zi ausSpat cu 29 m maimult cain a treiazi. LaceorAa pornitdeacas5? arecu 7 ani mai pulin decattata. Sorameaarecu 25 ani mai pulin decdt maimult casolamea. cu care cu un prieten darseintalnegte sdlaora7 9i55deminute. e) 56 lei. Un elev Ajunge in clastbdevorbl 10minute. apoicompadrezultatelei a)42 lei + 39lei E 81lei . zi? CaFmetri degan!au slpatin fiecare pentru depanglicilungd a impdrtio bucatd tiietufi suntnecesare 8.oraI ti 45 deminute. sti dinhetatagi mama eu? C 6tia n i a m iarln altulcu 5 I maimult' / /.16lei c) 2 1l ei . iar viginecu 138kg 6.15lei b) 18lei+ 63leiE 97lei. ln priZ O echipS de muncitori mele douh zileaushpat 182m.ora 10ffu5 15minute. intr-o zi 479kg cireFe. " Cerintel€de la 11 la 15 suntpropuse de d-naMihaelaBoscomea.16lei E urmitoare: 5.Mama devdriar eu am cu diferenla mama.S-au vandut 257kg deftucte.

pregxtirea 2. Mama are35ani. pere Mere gi pere li prune. s"au cules pere 522 kg. Dintr-unmetrudematerial sepotface 4 esarfe. .iar fiicaei 10ani. Catianivoravea lmpreunlpeste 4 ani? cali aniaveau lmpreund ln urmacu 3 ani? %@. Dintr-o livadA s-au cules ?9gkg demere.$tefan_ 12 t.cri289I maimultlapte. /5. C6[i litri deulei. s-aufolosit lntr-osSptxmantr 135 I deulei. Pentru bucatelor. Cate kilograme dem ai suntacum ln fiecare sac? /3. iarotetcu gg/ rnai putindecet ulei.la urmEtoarele dat ei Andreu .4 ianuarie:Cosmrn _ S mai.Uaqp./2. Robert . C6te esarfe sepotface din4 m dematerial? 14.79m 843 m + 121 m 9 0 0 m-3 7 4 m.i Cate kilograme defructe din fiecare fels_au cules? 96 .lapte folosit? ii otets-au 3. Calculeazbt 5 6m +79m 98m. iarin altulerau 2? kg demilai.iar prune s-au cules 474k8. lntr-unsaceraub0kg demilai.31 augus decembrie. Elena-23 octombrie. S*ie numelecopiilorde la cet mai mic la cel mai mare.ltiind cx s-au niscutin acelasi an. Ia o cantintr studenteasca. Sepun din primulsac ln al doilea 8 kgdem6lar. autor:d-na Mihaela Moraru l.

148t257 i 325. afl5cdte pisiri suntdin fiecare fel? 7. Cucateste maimare suma numerelor 22 qi bgdec6t rtiferenta numerelor 609i 39? .260. (l / autor:d-na Mihaela Boscornea t. in .Amscizutdin el 649i amoblinut103.indcu 3 pagini teacirfii. pagini Cate arecartea? 5. EIAIUARE FtilArA(SUilAilUi) G@. 7tS. cu 15maimultepAinirotundegi painifeliate..259 .. 32. Scrie intre cifresemnele (+.$tiindcA43 nu sunt rale. 2. Catepainis-auadus in total? 6. M-amgandit la un numlr. Lao alimentard s-au adus 46 defranzele.(z) autor:d-naMariana Gerbea /. catprimele doui la un loc.cdsulele.iar 38 nu suntgiini.tx. jumlta_ depi. astfel inc6t sdavem operalii corecte: 225 .Um/p.din I in li 256i235. 4rt]-E=10. l -2-Z=190. Ceanina a citit dintr-ocarte 36 depagini.258. Cateesteacelnumir? 4. Determine numerele carehebuiepuse goale. Intr-ocurtesunt80 deplsdri:gbini.184.rafe. apoiscrienumainumerele care suntin ordine crescitoare.1 0 0 +E=1 90.90i 26I. 97 .658..i curci.-) pentrua oblinerezulcorespundtoare tatul indical 4 n382! 1 =8. lncercuiEte. Zt-L"'rz.

in coguri. ' Decite ori serepeta cifra2 in naturale lirul numerelor dela 0 la 30? Cornel vinedela piati. Gisegte dou6 numere naturale.0) autor:d-naCdtilina_Luminila Gigorescu Sedaunumerele 16si g.. 28?.i 429.m5regte. Cenumir s-aobtinut? Md diferenfa numerelor 562li 3?8. care are ani. descizutul cu Z0gi se . rezultatul dacx se. i. egale.mErelte.2.. La un magaz in s-auadus435 m stofxgi 245m pAru. Precizem\cAte picioare veneau dela piati? 5. a clror sum6 sdfie egalicu dife_ renfa numerelor date.micsoreaza scAzEtorul cu Z8? 8. Cucats€.6.. Cand a ajuns in portulB? 6. Afldnumerele naturale astfel incatsA seobfini egalititile: 3 7 +8 2 .4 6 . cu3 giini. Care este varsta tatdlui? . 4. Din care material a dmasmaimult gi cu c6t? Z 55 sescade din suma numerelor 1gZ.. o curc6 $i 2 iepuri.numdrulcareeste cu 3?g maimic decat aceastx sumd.1mpreun6. S_au vandutin prima zi 64m stof6 fi 58m pdnzd. Zularrr.5 4 = E +49. /. PxrinliiElenei g0 de ani.. 2. Dincelmaimarenumiirdetrei cifrediferite scade celmaimarenumar dedoud cifrediferite si adund celmai mic numlr de doudcifrediferite care arecifrazecilor 2. Unvapor a plecat din portulA spre portulB martila ora 13 a frcut pe 9i drumo zi si 5 ore.Varsta au.a = 2 s 3 _ 1 4 8 . j. mameiestecu 30 mai mare decat v5rsta g Elenei.

Afl6valoarea lui a din urmltoarele exercilii: a)a+2 4 =5 2 b )47+a=70 c )a_25 = 1 8 d )9 0 _ a = 6 2 .Untermen este 3g.4. Cenumdr s-ascbzut? Z.578. 676. a rimasacelasi nurnlrdefetegi cle biieti. b)?98$i S 0Z: c ) 4 9 ? s5 i 0t. n !. 590. ?46ii 698. Lacarfidintr€numere. 3.578. Care dintreaceste numere suntmaiapropiate de600decat de?00? . Andreea are46 de pdpuqi. E. Calculeazb celllalttermen. pipusiarelulia?DarOana? CAte 5. Completeazx cu numerepotrivitel a)368. 5. b)[f. 236.n. 603. 8?5. numerelel 624.710.16g decopii. 4. J. Suma a doui numere este 25.725.777 2. 2.p(S) autor: d-na Dumitra Mdtgelatu /.DupA ce24 defeteau renunlat. tr Scrie numetele naturale cuprinse intre: a\275 si2 8 2 . Scrie irr ordine crescAtoare.tr n. g4? adunindu-se 6?.nlua.obfinem Din83sescade un numdr gi seobline 46.611 775. adiclarecu 23 mai pulinedecat lulia !i cu 17maimultedecat Oana. La o intrecere dealergari participr. Afl5numlrul din care amscezut 2?$i amobfinut48. [. 370 609. Cate feteemula inceput? Z-1rr"r@ (4) autor:d-naSmaranda Florun /. apoidescrescitoare.

autor:d_na ValeiaMan /. Calculeazd: a )25m+ 12 m = ? m 47m.2 r 5 k g = ? k g 688k 9-5 3 6 k 9 = ? k g 374k 9+ 4 r 5 k g = ? k g b ) 2 7 k g + 3 2 k g= ? k g 5 6 k g * 1 4 k 9= ? k g d) 28 lei + 4l lei = ?lei 45 lei -23 lei = ? lei 0 4 1 4+ 1 3 6t = ? I 982 C. (6) . CAti mesteceni suntplantati? t00 . Dis_ tanta dintreprimulgi ultimularbore este de400m. 6.25 m = ? m c )421+ 50 t .Identiflce-le! $iceteva Cate sunt? %wliln rr. 437k 9. suntplantati mesteceni. un ptrtrat $i untriunghi.413lei = ? lei 89?lei . Liniafran6 demaijoscontine litere. = 7 t 67t .4 5 1t = ? l 6 2 4 l.545lei = ?lei.34t =?l e )43m +25 m = ? m l25m +3 6 0 m =?m 478 m -23 2m = ? m =?m ?59m -1 4 7 m g)205&g+ 1 6 4 k g = ? k g . Pemarginile uneialei.din l0 m in l0 m.4. + 763 l= ? l 759 t-245 I =? t h) 125lei + 130lei = ?lei 104lei + 251lei = ?lei 628lei . 5. Deseneazi un dreptunghi.

Mustllciosul Somnorosul ColoreazS-le..2. prima casA e$emaro. lz) autor:d-naDaniela Mure..2. stfel lncdtsuma cifrelordepe fiecare patrulaturialeliterei.an /.W.5. dispuse pedoui r6nduri.astfelca DiticulsAaib6 cu ceea . din cele si fie t0 l ..i Somnorosul cu mov.Boteazi" tu piticii proprietariai celorlaitecaje. .. .? gi 2 .. Nuferiigalbeni din poezia l.leg6turi" ce repr€zint?l clloareacasei.3.daci in 6 zile laculera. casa rofie estevecind cu ceaalbastrd.i-au vopsitcasele astfel: . ti-au vopsitcasele Peal doilearind stauceilaltipitici.acu.6.l deMihaiEminescu isi dubleazt suDrafatadela o zi la alta. S cri e ci fr e le 1 . ... carenu estevecind cu ceaverde.laarc.incarcat cu flo denuf6l. trbclrrLfL. Privegte cele 7 case alepiticilor. dar estevecind cu cea albastrd.2. care. casa galbend nu estevecind cu ceadin mijloc. %ua. jumbtate ln cat timp au acop€rit din suprafafa lacului.4. respect6nd informafiile demaijos: Mustdciosul .8s i nc el e nouA cercur i ind e s e n d a.

ls) /. scade diferenfa lor.i risturnatele Z 8. deg. Suma a treinumere naturale primelor este 98. Dinsuma numerelor 629iBl. scade cel maimicnumar scris cudoulcifre impare distincte. Din celmaimare numtrr scris cu dou!cifrepare distincte.i optcifre %wluoe. . cel maimarc numirimpar scris cudoulcifredistincte aceston. !i dstumatele Intr-o plantat livadis-au 125 demeriqicu46maipuliniperi. 6.iardinsum[scad g. gandesc MX launnum[r. AflS suma diferenlelor dintre aceste numere lor.Suma doud este 69.. daci nurnirul total depomiplantaliln livadl este 326? t02 . Afl6 restul. 1ladun cu15. Rezolvi lntr-un exerciliur Descdzutul est€ 87.-r.iara ultimelor doue esh61. . 4.sclz5torul este cu12maimicdec6t descizut. Folosind semnul .scrie numirul1 000.. Calicai$is-auplantat. Afli suma dintre celmaimicnumfu impar scris cudoutr cifredistincte. 42si obtin Md num6rul. Se dau numerele 321qi542. autot:d-naUalerica BuicA 5. SI seafle cele treinumere. 3.+. 2.

a) ht c) 5. 4. e) celmaimic scris cu doul cifreiclentice. prin s5geti Une$te exerciliile date potrivite: cu rezultatel{ 36+9 73 48+7 32 85-8 67 27+5 45 76-9 55.". d) celmaimare scris cu doui cifre.... . .. scidere... b) celmaimare scris cu o singudcifrA...-. Scrie in loculpunctelor operalii deadunarc. Completeaza fiecare Magic" cu numercte nair. Afli sumaa trei numere consecutive ltiind c6 cel mai mic dintreele esl€ 4. si pediagonald suma numerelor si fie 15._ s 1 >".... 212+8 < \ )z a .. J....!. 2.Zuahniz. (9) autat: d-naDumitraMdrgelatu /.. lndicb care numdrul este natural: a) celmaimic scris cu o singurlcifi[.care sdaibi acelasi rezultat caal operafiilof date? ".-" \ .. f) celmaimare scris cu doud cifrediferite... c) celmaimic scris cu dou6 cifre. 103 .rrale .. cu tre_ peste cere ordin. respecti.P5trat dr la I la 0 peorizoniali astfel inc6tpeverticald....'<. )t"-...

cdsu!ele. aflI numirulcrizan!i totatalia . Lao flor&ieerau trandafiri si crizanteme.^^ . Sumaa trei num€renaturale esteegald cu cel mai marenumir natural parscris cu douS cifre. Lasuma numerelor 36.i 2g. ultimelor doui este 53. liberesemnul + sau_ pentrua oblinerezultntu corect: 8n4 fl 6= 6 8n4 ft6 =1 0 8D4 f ] 6 = 1 8 . Ofati a cules Zgdemere. 9.i 19. Z Scriein .iar suma . Cat ai oblinut? t /. adaugi diferenla lor. c5erau 29degaroafe trandafiri.$tiind t€melor. Cete trebuie si mai tuleagi ei impreund pentru a avea in total .scade diferenfa lor.6.. g8degaroafe.. AIISceletrei numefe. Cet aioblinut? t04 . Tere 100 denere? /0. Dinsuma numerelor 46. 8. iarfratele ei acules cu24maimulte.. stiindci sumaprimelor douE este?6.

41.8S.60. Evaluare (6) 1.7 2 .87. Adunareagi scidereanumerelor naturale de la 0 la 30 (l) Evaluare r. Numerele naturale dela 0 la 100 Evaluare(4) 1. 3.53.10. 130.89.24. 15.54. 21.41. 4.89.52..26.59. 2.62.2r.35. 83.35. 17. 8r.60. 33. (S) Evaluare 1. 1. 62. 5.46.33. 4. 5.44. bJ94. 3.58. a)3.35.60.25.39. 95. 2 9.85.76.25.10. 60. del8 ori. aeste 39.48.05 . .52.sclufil sAU RiSPUXSURI (sclectlv) II.22. 14b5ieli !i 11fete. 5 87.42. 2.32.25.29.94.53.60. 76.52.5 5. c) 94.23. 5. III. lu anl. 14. 42. 45.80. 2.50.51.34.52. 27.9t.41. 183.76.56.27 .52. 3s. . 40.71.respectiv 53.54. 3. 4.14.93. a) 10.ct 7 5 .92.24.52.44.

3. 230rn + 2il0m = 460m (dus-intors).58. 4.Alin dela 0 la I 000 naturale numerelor VI"Adunarea Eisciderea Evahnre 3. 5. 4 iimbre.1Eiei. r 36 1I 5 11 ?5 (2) Evaluare cirfii) 6. $ .4 = 38pagini(iurnilatea 38 . 25deouiierau 21. c )35.38 = 76paqini(a'ecartea).Adunarea Evaluate b. 2. 7t . Rezolvare a cumplmtanuiacesta).23lei.anulacesta). 9. J. t06 . 5. Am are22 detimbre. in toial. (7) Evaluare in al treilea coiulet. 100 . a)5 3 .6 1 = (panselule).79. 131i7.(6) Evaluare 4. i3 rate. lonu! .in total).) 57.66. 56. 4. 8.7r.44. + 36 = 47 (flori. (3) Evahnre J. 127+ 60= 187(cirti are. 50+ 10= 60 (cA4i 1: tA2+ 25 = 127(c64ia avutanultrecut). kg. 4. avea 5. in totalau56detimbre. 26detimbre dela 0 la 100 naturale gi sciderea numerelor IV. Num5rul este lonela. 5 caigi. 25 + 17.5 9 . 2 .

679fagi. 30ani + 8 ani = 38ani (vdrsta mamei). de13ori. 46 + 23 = 69 (p6puli arelulia). IX.4 +4 =8 . c) 105 + 321+ 403= 829(bile. (3) Evaluate 1.238 378(numdrul obfinut). 371m . 245m -58 m = 187m (panzl rSmasi). 13h + 5 h = 18h (aajuns portul in B). 435m-64m=371m (stofd rSmasi).187m = 184m (stofx dmas6 maimult6decitpinzd). 448zambile. marliora13+ 24h *r miercuri ora13. 282.38ani 42ani tatllui). 5. = 616.176stejari. 16-8=8 .378 238(numlrulcu 378maimic decat suma).aroafet 164frezii. in total. in total).300= 282. 295g. 187+ 429= 616(suma numerelor).anulacesta).46 .Rezolvare Z 102+ 50= 152(cirfi romanelti). a) 105+ 321= 426(bilealbe).17= 29 (piputiareOana). 106brazi. 222r 24= 246(numdrul defetecare eraula tnceput).(378-78J = 582. 444= 222+ 222. 2b + 10 = 35 (cirfi strh! ne). = (varcta 80ani. (2) Evatuare 4. 468-24 = 444l tmdruldecopiirimagiin concurs). 9 87-9 8 +2 0 =9 0 9.152+ 35 = 187(cx4iare. t0? . 562-378 = 184(diferenla numerelor: 562+ 20 . = 616.184= 98 (semarelte rezultatul). b) 105+ 403= 508(bilemici). Atentie! 98 = 20 + 28. Evaluare finali (sumativd) (2) Evaluare 2.

37.I = 9 8-61. I + 6 1= 9 8 . 245+ 188= 433(stegulele albastre).31)= 9J -3t = 62. 37+ II. x =3 5 . = 160. adicidin ziuaa 5. 41demesteceni..58E I l6 {diferenta numerelor): 632 = (suma I l6 516 este maimare cu 516). (62+ 31). = 246t 388.III = 29. l.u_ pnfeteidin ziuaprecedenti.Evaluare (S) l?6 + 456= 632(suma numerelor). 2.It=32. 8 + 8 + 8 + 88+ 888= 1 000. (6) Evaluare -1. b = 6j9 _ 429. = 704.Decilaculseacoperi pe jumbtate in 5 zile. (7) Evaluare l. (8) Evaluare l+ ll + ll l = 9 8 :I + l l = 69. a +_b 479+ b = 639.l l +U l =61 69+ III = 98. 990. 3. Darsuprafata acopedti in a 6_a zi provine tocmii din aulUreu.a.f 7: S = 70:R = 8?. S= 87. 245+ 433= 678{stegulete rosiisi albastre).=69.70: R = t?.x + 15=42 + 8.l = 3?.678= 322(stegulete galbene). 108 .III = 98. 69.x = 50. Probiema spune cXdupa6 zile laculeraplin deflori petoati intinderea Iui.(62 . Verificare: 37 + 32 + 29 = 98.. .II = 69. (x+ 1 5 ) -4 2 = 8 .a + b = 638.1 5 .

l)13+9 7 t3 1 +7 9 =220. L aUetism inot 156 .86-13=7 3 .60 140(elevi participanli numai la lnot). 7. 542.60= 96 (elevi auparticipat numai la atletism): 200. 125-46 = 79 (num5rulpedlor). 96 + 60 + 140= 296(eleviparticipanti la concurs). = (diferenta 32f .245= 297(dtferenfa dintreprimul num& ti ristumatul lui). t09 . 125+ 79 = 204(neri $i peri din livadt): 326--204= 122(caisi).123 198 dinheal doilea numtuli dsturnatul luih 297+ 198= 495(suma diferentelor).

.... l6ri trecere ipsteordiri..................6r narural fonnat dinzeci si uniutli a unuinumirnatural format dinunititi ... 9 2.........................Adun:rrea naturale formate dinzeci ........................... 11 3. Formarea numerelor naturale dela30Ia 100.. ........... 26 2. A{iunarea unui numir naturalformaldin unitrti cu un numdrnaturalformat din nii:iti...... l.... 12 4.... $iscidercaurrerelor ............... ...... ................. 31 .-... Citirea si scrierea numerelor deta0 la30...........EVALUAREINTTLAI-4(DEDIACNoSTTCARE)................... Scaderex dintr-un nun........... fdrtrtrecere peste ordin...................... Adunarea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30. ...i ordonarea numerelor naturale dela30la 100... !.. II............ t4 Recapitulare ... Scbderea dintr-un numbr natuml format dinzeci Eiunititi 1...Adunafea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30.......................... Citirea si scrierea numerelor naturale dela30la 100..........Eormarea numerelor naturale dela 0 la30......................... ....................... Adunaren unui numfunaiuralformatdin zeciii unititi cu un numtrrnatural formatdin zeciii unitxti................. .............A30 $I SCADEREA 1............ i numdr natural format dinunitili .. ................................... 21 L Adunarea unui nurnernaturalformatdin zecic! un numii naturalformat dinuniti$....Cuprins 1O PASI IN REZOLVARNA UNEI PROBI.... 32 IV......... 3.................".........Adunarea sisciderea numerelor naturale dela0 la 100..............ScAdet€a dintr-un num6r natural format dinzeci ti unitifi a un.. Compararea............ .........A 1OO 1..............cu treceie peste ordin.............. ADUNAREA NUMERELOR NAruRALE DEI..-........................ 2................................. 16 Eva1uare........................EME MATEMATICE.... NUMERELD NATIJRATE DE LA OI.. Adunarea u ui numarnaturalforrnatdin z€ci$i unigti cu un numSrratural format dinur]iiSii. ....... Adunarea unuinumdr naturalformat dinzeci si unitati cu un numxr natural {ormal drnuni(ali..... Recapitulare Eva1uare................. . 35 1........... T..........................."....!nu'numir natural Format dinunitdti .ADUNAREA SI SCADPREA NUMERELOR NATIJRALE DELA OLA lOO L. ...................... Compararea si ordonarea numerelor naturale dela 0 la30....AOI......... Scederea dinlr-unrlLlmirnaturalformatdin zeci|i unitili a unuinumer natural format dinzeci ii uniutli.......-...... Sciderea dintr-un nunir natural format dinz€ci azecilor !i unitAF sau a unititilor.............. Recapitulare ...".. III.....

....................... ......................... Adunarea unui numir naturalformaidin zeci!i unitlti cu un nurnir natural format dinzeci........ 59 VI........... 47 Eva1uare.. .-_---_----. Adunarea unui numir nafuralformatdin zecicu un numir natural formatdin unitbfi..... 2......................... 5.......... 4....................-.........Adunarea unui numhrnaturalfohat din z€cisi unititi cu un num5rnatural format dinzeci Scaderea dintr-un $iunitAti.... z€cifiunititi azecilor.... .............Scaderea dintFunnumir natu.. Sciderea dintr..--....................-.................... 5? Recapitulare ......... 58 Eva1uare............................... 44 1........................... ..............._....Adunarea unuinumdr natural format dinsute si unititi cuun nurnirnatural format dinzeci...... Adunarea unui numir naturalformatdin zeqi5i unititi cu un numir nafural fomat dinzeci si uniLiti.. Sciderea dintr-un numirnatunlformat dinsute.............................Adunay€a unui numir naturalformatdin zeciSiunitiiti cu un nurnernatural fonnatdin unitiF..Adunarea unuinumir natuml format dinsute cuunnumit natural format dinzeci unit5li................................ Sciderea dintr-unnum6rnaturalformatdin z€cisi unitiiti a unuinurner natural format dinunitiii......... 49 V.. ii Recapitulare ............ Compararea si ordonarea num€rslor naturale dela 100la I 000.... fSre tr€cere ordin ...A1 OOO 1.A OLA 1 OOO $I SCADEREA 1..... Adunarca unui numir naturalformatdin zeciSiuniuiti cu un numernatural formatdin unitifi........ .............-..2...Formarea numerelor naturale dela 100la I 000.... ....................... ............. Scederea dintr-unnumAr naturalformatdin zecisi uniteti aunuinum6fnatura1formatdinunite1i.. 4p Eva1uare...........................A IOOI.................. 55 ii 2. Sciderea dintr"un numer natunlfomatdinsute. ................ 6r l..al format dinzeci si unitati a unuinurrtrr nafural format dinz€ci unititi...Adunarea unuinumirnatural format dinsute cuun numlr natural {i zeci format dinunitili.....................-.....................................Scbderca dintu-un numir natunl formatdin zecisi unititi a uni[Stilor sau a zecilor..... li Recapitularc ..Adunareagi sciderea numerelor natunle formate dinsute...... Sc5derea dintr-un numlr natural format dinzeci siunititi a unuinumirnatural format dinzeci........-........... ADIJNAREA NIIMERELOR NATI'MLE DE I....................... ... 4: 2........ ..-..........Adunarea gisc5derea numerelor peste naturale dela 0 la I 000.. 4.............. Adunarea numerelor natulaledela 0 la 100...............62 Siunitiiia unititilor 3....-............................... zeci si uniutti a unitdlilor ........... 2.........................-... 3.....un numit natural format dinsute fi $izeci a zecilor sau dintr"un numirhatural format dinsute . num6r natural format dinzeci si unitili a unuinumar natural format dinzeci uniti!i....................cu trecere ii sciderea peste ordin ................ Citirea scrierea numerelor de la 100 la I 000... .......... NUMERELE NATTJRALE DE I..... .................

.""" 92 """"" "'93 " """"" " 94 " " "" 96 . unit1iii....Adunaiea al unit5lilor z€cilor p...".......... Metrul lungimilor... ... Recapitulare """""""" 73 .ilu li "" " """ " "-""" "--?2 .. " " """ -*.... " "----....... .. 5...............'.-'q? 2.'..........." ..Misurar'ea Kilogramul...Petratul ... ..'. RISPUNSIJRI SAU soLUTII .........-Litrul ...." zecilor p"ste fuce la odinul s" " " """ " " 71 otain " """ ir""ereu " """ zeci dinsute.'... natural format numir dintr-un zeci unititi... .........Dreptinghiul ............." ....... dinsute.!1 1.......... .. Recapitulale 68 ................ (SIJMATIVtr)...... ..corpurilor. """"" """"1"""""""""" 86 Recapitulaie . """" """' 85 2.. 1..Adunar€a zeci dirl sute........'....... . ........ ..... format natural numfu li uniutti dintr-un Scidetea dinzeci 5iunitifi..... spatiale.......... formate natunle li unigfi c6nd -qisciderea numerelor 4.Adunarea " " " " " "" 69 ti scdderea cend uniuli zeci dinsute........'.......... Eva1uare.... timpului........... IJNITTTI ....... Triunghiu1........... Recapitulare Eva1uare..." ... " " """"' 89 """""" " 90 " " """"' 91 --...."... vaselor................-_-: _:_t--70 cSnd zeci dinsu[e...... 68 . 5i .....Ce vcu l .................'.. ..--__..... ........ formate naturale li unititi numerelor 3.Adunarea $i sciderea 69 ...C6ntlrirea .... zeci zeci aunuinumirformat siunitati $iunitiii."""""'^----91 4. dela 0 la 1 000......... " " " "'-**---q 3......Unitifimonetare .cu trecere numerelor naturale 2. Eva1uare. 2........Adunar@ li unigli cuun numtrr din sute..........Misularea .. Forme " """"""' 8t .................. .... 1...... ........ zeci fotmat din li " """" " """" """" ""66 a unuinumer natural zeci din sute..... DEGEOMETRIE INTIJITIVE VII....... ....... '... .'...........al format unui numfu 6. Eva1uare............. 4......Adunarea ii sciderea -^ peste unita$lor.. ----""" 8? DEMASURI VIII...... .'.. ....""""""'74 .............. formate natulale numerelor li 2....Forme . peste 0rdin..ELEMENTE plane ........... ..... netu...... ...... FINAL....'.....-........... ..... face laotdinul ordin se irecerea -----. sute numai din formate naturale num€relor 1...... ..-..............'.... toce la ordinul otaln r" ir.................Adunaiea ii scdderea -.'.'... ..... .........A rx.... Capacitatea 3...EVALUARE (selectiv).forrnat cuun num&natural dinsute format unuinumirnatural 5.. .rti....... Sciderea format dinsute.......'......---...............

.edituranomina.t ti': i '.1 Regulamentul pe il gasili www.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful