P. 1
Carti. Concursul.fii.Inteligent.la.Matematica. Clasa.2. Ed.nomina. TEKKEN

Carti. Concursul.fii.Inteligent.la.Matematica. Clasa.2. Ed.nomina. TEKKEN

|Views: 871|Likes:
Published by Bodea Florin
copi
copi

More info:

Published by: Bodea Florin on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2014

pdf

text

original

ConcursuI

tn JfrZa'L

Fii lwtsL,ige,n 0r rrtutsw&&
I

I

- " - . .1

o
.=

z
f .=

E o
o

It ul

bsa aII-a

Probleme propusepentru Cotrcursul,Fll InteligenTls mrtcmralcic Edifta a v-a (2011-2012) Clasaa II-a

"","J,tilii fftffi:ll# {i":l[li'[,':.ffii:]"1'"i;i,i..J,-sffill"iT i,:tiii:J"l
pentru elevi

d:ca.dirl penrru ere)ri inremarionare $i li;ll;i3lll'l,lJi.Ll"ilJiio'i'I,..0".'n"* de versra "",'*"re psiho-pedasosice criteriitor i&e a educatiei si coresprrnd; ;.-;"c#;;il;;;
ct6anga Al6xandru Edito[

penrru pn poeti: con€.. *, fffinfni,"?r?&lJ!1?#,Xli%r.*
:onal ReFezenlani Zona Clui' lsdlai siTransirvania Oisana Banal Go4 O 6nia {Dolj. 9'[l€hedmlr) Dobrhtiledug Alba Covasna Ha4hila, 9iHunedoa€) 221.674) Mure$, I sau0769 (0741 .488.$ (4rue9' (Bra$v 9iMuntenla giOlt),Tansilvania SiSibiu) Oltenia Nabaa Luno!Alaxrndru giGiuqiu) ozg) Teleoflnan (ozsi:or.gzsau ozog.zzt Ndsauo (jud. Bistdla tizonal\'lalamurei (0757 443) Transilvania 020

Sirlmrn Tt.len (Buzeu), Moldova $iBucovina {Ed jud Galali) Muntenh lon Lunlu (0716.2C0.413 $u 0769.221.674 li Dobogea Breila,lalomila 9iC5Fla9D (Dambov{a, Prahl]va' Muntenla irrtcloiulr.ilan 675) 221 0769 (0744.429.512 sau (769 682) (0755. 221 sau i 07.231 ctlllin (0769.221.680) cd.tercu
Bucure$li

nr.10, JudAQeS slr.Depozit€lor' PlncldalucruiPit6tli, 439 417 Tel/ lax 0348 com ina@lmail com6nzi,nofi efi aiL

a Ron6nie' CIPa BiblioteciiNalionde Det.atere. a II-a ' l"xanalna : ctara U t"iernaticl ni rnt"tig-r In"utJ (coord )laurenlie Spac Dumilru,Dori; Lobon!, 2011 Nomina' rev. a 5-a, - Pite$ti: Ed. ISBN 978-606-535-253-7 Llur€lli€ (coordJ L Spac, (ooord Al€xaodriM ) n. Dumitru. ) lll. Lobo$,DotiM (coord 51(075.33)(0761 371.384373.3 2011 Nomina, coDwicht@ Editura

Nomina a edirurii inregistrau marca i"l'""'ii,i "r"l'iir'e."i iamaremarica'est.

Carmen Rogca. Dumitru. taurenfi.Dorian Comao. FloricaTimal. Letilia Luntu. Mira rardn. Marioara Glrbea. Valerica Maria C5mtrraEu.FiiInteligenT Edilia a V-a(2011-2012) Clasaa ll-a Probleme propuse de cltre: Alexandrina (coord. Mihaela Boscomea. ValeriaMan.edituranomina. Marie-louiseUngureanu.lir€la Ardelean. Claudia-Valenfina Stoica. Silvia Obreja. Elena Simionictr. lucica Zahariea. guici. Elisabeta Chirili. Daniela Bucuioiu.flena Zivate Regulamentul concursului il glsili pesiteul ' www. . {u:qanl -.ro Editura NOMINA .Mihaela Moraru. CiUttina-Luminila Grigorecu. DumitraMirgelatu. Smaranda Florean.Diana Micu.) Dumitru Emilia Andrei. lenula Blrboru.$pac. StelaChirilescu. Daljela Retuta Nereioru. _ Viorel-ceorge Cabriela Goran.Nicoletn-Laura lordache. _ Zlica Marinctr. Corinar\.. Lucian Stan.[enuta laza Matiula..Concursul la matematici. NiculinaBobescu.

problemei L Stabilegte care suntdatele matematice! problemeiin 3r Separb datele categorii.a legaturilor logice dinueacestea repeta citireaenunluluiproblemei demaimulteori. 8r Reprezintii in operatii matematice scldere. scheme logice.enunlulproblemei.reprezentirigraficedatele cunoscute. rezolvarea acesteial Dste posibil gre$it. cu atentie. un semnmatematic scdse sAdetermine o calede rezolvare corecti. inci o dat6. . cao literS.la celestabiiite problemei rea matematice! lCr Citeste. imp54ire) fiecare legituralogice. enuntul Pentru intelegerea fiecxrui poti cwant.tc PAst in nrzotYaRrtr UTEI PROBITiIE ilATEHAfICE problernei! I r Ciiepte. respectiv necunoscute. prin rezolvainitial. inmullire. fi€care reprezentare a datelor cunoscute. darcuvaloriincorect detefminat€. prezentate calea de la datele cunoscute. pas cu pas. si relatiile matematice dintreacesteal llr Stabilegte pentrua rbspunde caresunt datel€ necesare la intrebarea problemei! pornind pecele 6r AIli. corectitudinea valorilor obtinute verific6nd. 9r Stabile5te pascu pas. dar$i relaliiledintreacestea! (adunare. dela datele cunoscute necunoscute 1 Transpune in desene. cunoscute $i necunoscute! 4r Identificllegbturile logice dintredatele cunoscute ii celenecunosprecum cute. respectiv necunoscute! giveiobtine Calculeaz[ valorile necunoscute.

Scrie. Andre€a are13baloane.I. Cate baloane auin total? Care fetitbaremaimultebaloane pi cu cSte? @ 6va. AIli: a) diferenla numerelor 15gi 8. numdrul debilecorespunzltor . 4. EYAIUARE IXII|ATA ! (DE DtAcilCtt|CAnO %. AflA d -1 3 = 1 9.raluare'(l ) autor:d-naNenndrina Dumitru L Calculeazt 8+ 2 3 6 +4 2 6+3 56+2 f8-5 79-8. b) suma numerelor 8 9i 10. numdrul necunoscut: -i. Scrie numerele cu 1 maimici. 5. 2.50ti 61. 80-c = 2 0 .iecdrel repr€zentliri: ooaaoaaaaa ooaaaaaaaa aoaaoaaoaa aaaaaaaaaa aoaaaaaaat aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa tl . Cristina arel0 baloane.Umn/ (Zl autor: d-na Alexandrina Dumitru I /^ r /. a+30=90. 66-b=60. in caseti.apoicu I maimaridec6t: 79.

m.42. 40.789i i0..i 23. Descoped 23. de70. 5.44. s-au 8.25. cu num5rul caseta Coloreaz6 | %] a) celmaimic. Efectuead: 12+23 59. 4.6e.fT-1 fTl. 25. l'-f].t-Tl.67. numerelor: 6. f[. m.care cu numerele casetele lipsesc: 2.34 50+20 90-30 33+22 89. Completeaza .68. aflate 50de.98ti 90 numerelor: Z MA diferenta prezentat 19feteli 20 debiiefi. fT-l. 70. Laun concuts prezentat la concurs? Calicopiis-au 30suntcolorate' intru-unsdcule!. t_::J b) celmaimare. Dintrecele suntin acelsicule!? Cite bile necolorate . m.bile 9.26.24. c) maiaproape trql E @ @ @ E @ E E E @ gir: apoicontinuifiecare regula. Mtr suma 579i 10. 139i 22.i 20.

.. 649i 5..'. .. 359i 2: 63ti 34.. 4.... b=. numer€lor: 3...'.... launnumlr............... .'.1 0 E6 9 .scad 5.. 71li 33. Compari: 83F 6 7 + 2 .. 9 0 .7 70-70 42+24 76-36 60+30 27... Me suma 49ti 20.... gandesc din€l39li oblin12. a =..' ......9 . raftsuntcu 10ctr4imaipuZ Peun raftsunt52decarli. . .......... .... = ... . Afl[diferenta 95fi l1.7 1 0 t8 0 77+ 2.. .. Mtr gandit? m-am Lacenum6r necunoscut: 6. c = . .....'. . ... Afli numdrul 8 2 . a =..c= 3 2 b+55=87 a-9= 39 c = ....' ..........%vahn'u' (3) Dumitru Nexandrina autor:d-na L Calculeazai 24+ 3 63.. in total? cxrlisunt Cate ..iar peal doilea !ine.... ...31 4 4-23 ?0-30 92...... percchi denumere: urm6toatelor 2..

... ... 19ti 4.. Scd€ cu 8.darmaimicidecat 56...71....... . b) 15. AflE numbrul cu22 maimare 8.. b) celmaimic num6iscris cu4 maimici decat cifraunititilor.......20 3 * 15 17... ...13 111.. . Unnum5r poate fi acelnumir? Care Scrie cincisolutii! 6..... 4.......darmainnri gi egale a) maimici decAt 35. trei numere 3.... ... decat diferenta numerelor Z. ..... M...Micqoreazi" pecaiet A colorat 12dintre florile 9......%. Descoped numere: .....=12 9 3 . c) 81. pare gir crescitor.42.= 1 50+. numerelor 509i 37... a) Scrie b) Scrie cincinumere impare consecutive..8 0+ 1 5 88-75+ I 35-23-12 45+14-36.ir descrescator....darmaimaridecdt c) maimici decat a fieciruiiir.= 17 61-.. .. 63..73.61. Calculeazd: 58. apoicontinuicu inci cinci regula deformare 2.... ... Elena a desenat l0 latele 9i 5 maci..6 70. . Determin5: parscliscudou6 cifreidentice. desenate... consecutive.rnhmz'(4) autor:d-naAlexand na Dumittu numerele naturale: toate . Citeflori maiaredecolorat? .76.. al40. b) maimaridecet 25. .. ...... .--=77 45-. arecifrazecilor 5... d) 70. num5r a) celmaimare cudoui cifreimpare.... . 20.... . .. 20:25.. cu 22suma ...

2 zeciti 3 unitdti: careau'. Scrie numerele: treizeciidoudzeci doudzeci doudzecii ti opt.t Darpare? ln cercurilemici sunt impare? scrise dintr€ numerele b) Care ' Cerinlelcde la I la I 0 suntpropuse de d-nul Viorel4eorge Dumitru. v*ettozAot wgaeo dz Cd O la 30 Qttlt a.E 'E I ..E IT C 1A ICO II. 2. Scrienumerele o zece si 7 uni6ti.* Prive$te # OA B C D E F C 012 34 5 67 7? numlrului5?Darnum5rului a) Cepunctdepeaxi corespunde punctului F? C?Darpunctului ii corespunde b) Cenumdr 2 zeciii 6 unitdti3 zecr. i.z zecigi 2 uniti. cifrecare arccifraunititilor 0 fi cifrazecilorI' 4. 4t. a) Scrienumirul dedoud arecifrazecilorI . paisprezece.i cifraunititilor 6' cifrecare b) Scrienurndruldedoud naturale dedoul cifrecareau cifrazecilor2. aotlzaza. trei zeci.$ametzlo't dp la O la. TUMEREI./ r @@c)@@' @. I .ti.I{ATURAI. c) Scrietoatenumerele lipsesc! numerele care a) Spune. 30 axa numerelor: cu atenlie /.zece' ti nou\. @@ @_ @@ t7) Y. ?oanatua.

Completeazi urmatoarele regula deformare: $iruri. Pentru a ajunge mai repede la casa buniciiScufita Rosie sare din doui in doue Dietre. 4 . . pornind dela numdrul 18.r€spectand al2. 5. I gi 4. : 2 2 . Z Gise$te numerele naturale care indeplinesc urmltoarelecednle: a) celmaimicnumSr scris cu douicifre. b) celmaimare numlr scris cu doutr cifremaimic decat 30i c) un numlr dedoui cifrecusuma cifrelor egalicu 2..are. 0 . . 1 6l '-\ A>L3l \"/----/ . cuprinse intre 0 si 20.1 5. b) Subliniazi pare numerele gilncercuielte-le pecele imp. b )3 . .6 .18. 2 5. apoi inventeazl un exercitiu asemlnator. 2. 9.. 2 5 . . /0. d)3 0 ..3. 8.car€sepot scriecu cifrele: 0. .6....4.18. a) Scrie toatenumerele.20..-\ l4 l l3 l 7 16l ilel .descoperl regula.. c )!. .-- E t0 .. Citelte. 7 . 5 . 3 ? ? ? l?l ? tr-I-!* trt t| tit Scrie: a) numirul notatpepietrele pecare le vaating€ Scufita Rosi€i pecare b) numirul depepietrele nu l€ vaatinge.

e'ouiatuttla of ot?triaaJ?aa. apoimSsoari.cisu!ei". potrivite (<.29.17.28.14. aR. cm cm DE cm cm patrusegmente gi scrie b) Compari lungimea celor semnul > sau<. Noteazi intreelesemnele a) 18. 4. 12.2.b ObSO * peaxi! /.13..i8. pare. ' Cerinlelede la I la I 2 suntpropuse de d-nul Viorcl4eorye Dumitru.30.21.30. scrise astfel incat sA obtiipropozitii adev:rate: E < ?. b) trei numere consecutive c) trei numere consecutive impare. 15. Scrie numerele demaijosin ordine crescitoare si descrescitoare.19. MA bate numerele naturale care hebuie in locul. Observinumerele reprezentate 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cite$te-le in ordine giin ordine crescitoare descrescitoare.13.17: b) 14. apoispune: a) trei numere mai apropiate del0 dec6t 20.20. c) r7. a) Care lungimea fiecirui segment? Estimeazd. 3.26.16.18.20.13.>). la o masisuntmaimult de? copiigi celmult 8 copii.27 qi 29. qezi ci este 6. 12. a) Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu 5. intr-ogridinifi.17. precedent d) numirul falEde:12.15. tl . ti numirulurmEtor 2.. SegrnentEstimat Misurat A F-----l B AB B+C c D BC CD cm cm cm cm . b) Scrie toatenumerele naturale maimafi decat 2 9i celmult elalecu 6. 16.16.12. Caticopiisuntla masa? 5.

Compari: a)celmaimicnumir oatural dedoub cifrecu 17: b) celmaimarenumtrr natunl dedoutr cifrecu cifrazecilor 2 cu nunid 29. Comparl numlrul27cucelmaimicnumir natural sffis cu doud cifre con&cutiv€. ?cw* @ugturuu.cu cifre diferite. 2. 10. Comparl numirll 2l cucelmaimicnumir natural dedou6 cifre. f0. tt.t. . semnul <. d.?. =. 19. I ti 2. ' C€rinFle de ls t la 13suntpropose de d-nul viotcl4oorge Dumit u. wdn. Sedau numerele: pi29. . Notearl. apoi adaugtr numerele care lipsesc. potrivit lntrecele trei numere. >. numtrrul fi numirulurmator. prec€dent fiecar€ numtrr rtat. 8.20 p€ntru Scrie.4apuL A2 b 30 la |OO gO b tOO wd-atqalo4pla t..care aucifraunittrtilor ?. 9.2 . Scrienumirul mai mic decat 30 li mai maredecdt 20 carearecifra uniulilor egald cu 6 qi compari-l c1Itoatenumerele naturale dec6tedoui cifrecare sepotforma cifrele: cu 0.' Trrrucrie.maimaridec6tl0 gimaimicidecet 30. Otdoneautr d€screscitor numer€le naturale dedoui cifre. Spune al citelea in tir este fiecare numtrr. Scriecel maimarenumir natunl dedoui cifre.astf€lInc6tuna$ingur6 din cifrestrfie8. c)celmaimicnumir dedoui cifrecx cifoa unitililor 7 cunumdrul 16.

naturale 8. dedouicitrecare decet oficenumatnatural naturale cup nse intre35fi numerele crescitoare in ordine 4. Obserua ln ordine desqescitoatel apoi ln ordine cresctrtoare. Scrie este 8.propozilie sau fahe: este adevarat:i aceasta 3. fiecale dintre si cate unitili are cate zeci Scrie t3 . a) Scrie 50. Scrie cu1. pare cuprinse lntr€ numerele naturale tn ordine descrescltoate b)Scrie 70ii 100. suma cifrelor care dedouicifrepentru numerele naturale toate 5. in girulnumerelor unititilor. Aiazdle in ordtne Cete sunt? 5. zecilor aunitililoregal5 renta dintre cifra 5icea aceste numere.63sau cifrelor 3' care ausuma naturale de2 cifre numerele toate Z a)Stabile$te crescAtoare. peaxxl numerele reprczentate 6. decAt cifra cu3 maimare zecilor care aucifra acestea? Care sunt audif€' 100car€ 709i maimicidec6t maimaridecat numerele 9. consscutive c)trci nurnere consecutive imparei d)treinumere precedent urm[tor faFde: e)numlrul ii numtrrul 65. b) treinumere pare. CitesteJe 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tr| 64 Spune: de60. de50decSt maiapropiate a)treinumere consecutive. care ausuma cifrelor de2 cifre naturale batenumerele b)Determina descrescltoare.59.5?. ln ordine sunt? Scrie-le Cate dedoud cifre suntnumere dela 1 la 100. Arati dacd malmare arecifrazecilor7este dedoud cifrecare oricenum* natural arecifn unitlfilor 7.55. 52.

.... /2... a) Stabilette numerele naturale deformaIE. respectiv impare consecutive maimaddec6t 63. 3. Scrie numerele formate numai dinzeci..' Compard celmaimic numir care sepoate scrie cu doud cifrediferite cu celmaimare numir care poate se scrie cu doud cifre.. celmai mig.scriscu doui cifrecarese repeti. 2. care suntnumerele dedoui cilie careau cifrazecilorcu 7 mai maredecat cifra unit5tilor? / /......... /-i.37.. Completeaze propozitiile: gg cu I estc...ul pare. seafldlntre numerele impare43si 4Z dl Num\rulparg0sealli intre pare..cu cel mai marenum5rnatural de douE cifremai mic dec6t celmai mare numir natural dedoui cifrediferite. ' Cerinleleds la I la 14 suntFopuse d€ d-nul Viorel-C€orgeDumitru.......... b) Compare toatenumerele formate nurnaidin zecicu numirul scris cu cifre car€ser€peti mai maredec6t b0.apoicincinumere pare consecutive.49sau63. irt *e. ..1 c) Nunrtrul impar . $i ..maiapropiate deZ0decitde60. Scrie numerele cuprinse intre60gi 20.In tirul numerelor naturale dela 0la 100. b) Determininumerele naturale de forma ab pentrucarediferenLa dintrecifrazeciior si cifraunithtilor sl fie2...... t4 . a. numerele si .... .. ..i gBseafldintrenumerele b) Num. 4.wlto uhaate A&b 30 ad IOA /....t0...f.. astfelincitcifrazecilor sd fiecu2 maimici decitcifrauniilililor. cele maiapropiate de: 24. Sciiecincinumere consecutive incepand cu 69... @Aa*aira.. .darmai mic decat 60.. iarnumdrulmaimic a) Numdrul mai maredecAt cuI este . a) Compard numdrulnatural. Qoaattat*a 4i.

a) Scriecel mai mic. Gdsegte cifresdfie7.449i83. din sirul demaisusin ordinecrescitoare.5. b) Asazinumerele la a). b) Comparicel mai marenumir descoperit caresdaibi cifra zecilorcu 4 md manaturale / /. as$elinclt una dinhe /2. a) Scrie cu numirul 75. /r.at cifta unitifilorcu numirul 40' b) Comparicel mai mic num5rdescopedt celmai mic numArnatunl dedoui cifie. 33. a) Careestecel mai mic numfunatual dedoubcifre carearecifra unititilor 6?Darcelmaimare? cu cel mai mic 5i cel mai marenudescoperite b) Comparlnumerele mir naturaldedoui cifre cu cifra zecilor8. a) Alegedintre numerele 3I. a) Scrienumerele cu numirul 46. urmitoarenumaipe celecareserotunjescla Z. c) aresumacifrelorsale 6. naturale 9.37.41. t5 . b) Comparicel mai marenumir descoPerit pare(cusof)cuprinse intre 30 li 60. b) Compartr numerele descoperite cu numirul 53. descoperite Compadcel mai mic numfudin fir cu numerele natunle dedoul cifre careau cifrazecilorcu 8. numirul 30:64. numir descoperit b) Compara celmaimare (liiraso!)cuprinse inire 68ti ?7. decat 80: bl este maimare mai maredecat16. apoi cel mai marenumir natural de doui cifre aresuma cifrelor 10. Cisestelli pecelmaimare. care . a) Scrietoatenumerele re dec. Comparinumtrrul93cu cel mai mic num6rnatural de dou{ cifte care indeplineite toatecerinleleurmdtoare: a) nu arecifrecare si serepete. impare numerele naturale /0. a) C[seitetoatenumerele 3 mai maredecatcifra unitililor. cu numirul 89.

simulftiind cdlndeplineste tanconditiile: a) sumacifreloreste8: b) cifta unitililor estecu 2 mai mici decet cifrazecilor. a) Scrie cJescitoare numerele dedoui cifreceseformeazd cu cifrele:0. 4. ' Cerintelede la I la 5 sunt propus€ de d-nul Viorel-CeorgeDumiru.formatdin zeci. 5. 10. b) cel mai marenumernaturalscriscu cifta 8. . Compard lntre elenumerele naturale: a) nurnarcuprinsintre ?0 qi 80scriscu cifre car€serepetS. Det€rmin6 toat€numerele car€au cifra unititilor 3 si carescazute din ?9daunumeremai mari decdt 24.14. Compard numirul descoperit cu 33. t5 . "' CerinF8 este pmposid€ d-osNicoleta-t auralordache. 3.' a) A116 toatenumerele natunle careau cifra unit.60. 4 gi 5.dar maimaredecat 68. Scrie num€rele impare deformar<x-. b) Noteazlin ordinedescrescitoare numerele dedou6cifre distinctece seformeazicu cifrels 1.\azi numerele descoperite in ordinedescrescdtoare.6 cuprinse intre30 ti 50." Scrie deforma. 2. 27.. a) Scriecrescitortoatenumerele date.2si 3.89. d. Compard lntre elenumerele naturale formate din zeci9i unitlifi ceau suma cifrelor egaltcu 5 cu cele care au diferen[a cifrelor egalicu 5. format din zecigi uni- tsti.iililor? li careadunate cu 23 dausumemai mici decit celmai mic numlr natumldetrei cifre. c) numir mai mic decat 83. 1.41.35..4..21. pare numerele 6. 7. b) .94."' Sedaunumerel e:. " Cltinrcle de la 6 la ? 6untpropu$ide d-naMarioaraCerba. 769i 52. in ordine .2. D€termin5 un numir maimic decet 100.

. . cea a) . .luni' zile)? devdrstidintre diferenfa Care este cu celmaimadedoui cifreconsecutive numar celmaimare 5.b safiecea 521i46.. Compari re numir dedoui cifrePare.. apoicontinua Descoperd $irulcu incdtrei numere: ...73. j. decat dedoui cifrecaresepot formacu naturale toatenumerele 9. dinzecipini la 100' numai formate numerelor /-t. 9 . maimare b) .deurmltoarele ditii: maimici cifri impari.77.. ceidoifrali (ani.lnand coni.. 43. Noteazd. egahcu4.. numerele toate descrescltor b) Scrie mai mici careau cifra unitS[ilor doarnumerele c) Scriedescrescitor cifla zecilor. 2. . 76. Care cu 3 mai 100careau cifrazecilor maimici decdt toatenumerele . mare decat natunle de douacifre careau sumacifrelor toatenumerele 12.iar fratele 4. scrienumfuuldeformaib. Scrie cifraunitalilor. . Scrie .62'31' numer€le la zeci. 65.a" si reprezinte cifrdparA...vecinii' %whn2. 46. siu impliMateiimplinelte12ui pe 25 iulie. regula. /.' Determinb 4.54. . cifrelor: ajutorul ZU n u m e rel e dac [:Z-U +3=3 ? su n t /0. nelte9 anipe 15martie. Rotunjeite.. 2. .(l) Chiri6 autor:d-naElisabeta con/.per6nd. Anulacesta.i 0..date.92. ' Cerinlele Boscornea ded"naMihacta de la 9 la 13suntpropuse t7 .

Care este celmaimic numdr natural dedou6 cifrecare arecifraunititi_ lor 8?Darcelmaimare? ComparS g5site. 2. c) Scriedescrescitor doarnumerele care au cifrazecilor maimaredecatcifraunitatilor. a) Scrie crescitor pare. GEsegte toatenumerele naturale careau cifra zecilorcu 2 mai mare dec6t cifraunitdtilor.i 20care arela unitdlicifrag. 3.eaab. doarnumerele b) Scde descrescStor doarnumerele impare. Compare gisitecu celmai mic numlr de doui cifreconse_ numerele cutive. Numerele gdsite compardJe cu num'rul cuprins intre 10. eu4haie (3'l autor:d-naMihaela Moraru /. Ordoneazxle descrescitor. . Giseste toatenumerele dedoui cifrecare au diferenfa dintrecifraunit5lilorli ciftazecilor egahcu 6. Scrie toate numerele naturale maimicisauegale cu g. Compari numdrul32 cu celmaimic numbrnatural scriscu dou5 cifre identice. numerele t8 . 3 gi ?. Sedaunumerele: 57. 2. 4.82. 3.arp (2) autor:d-naMihaela Moraru /.43. Gaseite toatenumerele naturale formate din zecigi unitlfi caresepot formacu ajutorulcifrelor1.46gi 51.68.

Scrie egal6 cu6. t9 .simuli00. nu au cifrazecilor care numere a) Cate ca7? tilormaimare cifrele pecare posibile le poli formacombinand numerele toate b) Scrie cresc[tor! Ordoneazi-le c6te doui. 1. 5. Determini tancondifiile: est< 9. 5.aaluara(41 LucicaZahariea autor: d-na dintrecelmaimarenumbrpar de doui cifre9i cel estediferenla . Noteazi 0. care sepotformacu cifrele: dedoudcifrecareau suma toatenumerele in ordinecrescitoare -t. cifrelor dela 0 la ?4? numerelor cifra4 in scrierea 4. GAseite lor 209i7. darcifraunitifilor maimici decdt Z'u4lt orp (51 autor:d-naLucicaZahariea numeresi fieegalicu diferenta sumx naturcle a cdror numere /. carenu au cifra zecilor8. Care maimic numir impardedoui cifue? dedoui cifredistincte numerele toate descrescatoare in ordine 2. cu 5 maimare este b) cifrazecilor numirul gisit cu58.frrd a le repeta. Campad Z. Deaiteori folose$ti cite doubdintrecifrele: a scrieun numir de doui cifrealege 5. cifrelor a)suma decat cifiaunitililor.2 9i 3. toatenumerele descrescitor c) Ordoneazd ?. ltiind ci indeplineqte mai mjc decat un numSr 4. darau cifraunitipoli scrie.79i8. Pentru 2 ..

2. A. r aucifraunitdlilormaimicddecat g si celpuiinegallcu 6.5azi numerele in ordine descrescitoare. dedoui cifrecare ausuma cifrelor 2.85. Scrie numerele pare cuprinse intre3gqi 64. 9. Scri€ toatenumerele natuElededoud cifredistincte care sepot forma cu cifrele 3. . 5.94.60. Scrie toate numerele impare cuprinse intre29gi 91.22.761i 52a) Scrie crescitor toat€ numerele date.8. J. suntnumere pare. b) Sc e descrescltor toate numerete date. 3. 4. Sedau numerele I0. toate 4. evalzo & (6) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /.4. Clse$te posibilititile.3 FiZ formeaz| numere dedou6 cifrecare inde_ plinesc condifiile: r aucifra zecilor maimaredecAt2sicel multegal5cug. Scrie toate numerele naturale g.41. Din cal maimarenumbrde doutr cifrecu cifrazecilormai mici decar cifraunititilor scade cel mai mic nurnir de doudcifrecu cifrazecilormar mici decitcifraunitifilor.7. 2 9i 5. Folosind cifrele 9. c) Scriedescrescxtor doarnumerele careau cifraunititilor rriaimica decdt cifrazecilor. r nu au cifrazecilor imparl. 2A . scriepatrunumere consecutive astfel inc6tunuldintreelesi fie3g.21.89. f4.

10. ABI'NAREA DE1A O1A 30 IIATURA1E t . .14. Adunarea unuinumLrnatunl formatdin zecicu un numdrnatural Iormatdin unitdfi. u odla.1?. 21204 I 242420620 t626- E- trtr !! trtr rn n! 'Cerinlclcdc la i i! ll sinrr trlfuse ded-nulVior€lceorgeDumitru.22.24.12.27.' Scrie numai dinunititi: maidinzeci si unulformat 28$i30. /. 27 17 . 23 = 20 + 3.r.19.16.8 .Sciderea dintr-unnumlr naturalformatdin zeci . $ i5 . Exemplu:25 4. Scrieurmltoarele numai din zecisaunumaidin uni$ti: din zeciqi unitSligi celilaltformat 16. ovrxno Fa* azd*o 1. lann. unul format numere cao diferenta . rr. /4d4d4nea.a. Calculeaz{.HI'ilENETOR SI SGADEREA !II. 3 25. 15= 25.25. Exemplu: 2. 23. = 29-4. Mi rezultatul: 21.29.i unitlfi a zecilornu a unitAlilor nuunulformat urmitoarele numere cno sumidedoitermeni.22. . ct4nt4rrXa'otufq)rol'e dz b O ta 3O. 20+ 20+ 865 9 10+ 10+ 10+ ?7 10+ Dn nn n! 10+ D! trtr !t tr! 20+ trD trn 20+ 020 6 0+ !tr ntr 6+ 1029 20+ trtr de doi termeni.15.28.

t!

14244 1 0 3 1 0 920

13-

,13-

29-

29-

trtr

trtr

trE
19-

!n
26-

trtr
22-

En Eatr !T

232329320910_ 1 r 1 0

DT

m

E:n

5. a)Suma adoulnumere este 27.Unul dintre termeni este 7. Afl6 celdlalt termen. b)Suma a doub numere este 23.Unul dintre termeni este 20. Afl6 cel5lalt termen. 6. a)Afli diferen{a numerelor 29$i9,apoi diferenp numerelor 299i20. b) Diferen{a adoulnumere este 6,sctrzdtorul 20. este ' Md desclzutul. c)DiferenB a dou5 numere este 20,descezutul este 23. Afli scdzdtorul, d) Diferenfa adou6 numere este 5,desclzutul €ste 25. Mtr sclzltorul. Z. lntr-ocutie sunt 20demingi micigi9 mari, Cate mingi sunt ln cutie? 8. Miruna are 20lei. Ce leivaavea daclmaiprimegte 7 lei? 9. O c,,rte arc24 depagini. Cristina maiare decititdinea3 pagini. pagini CAte a citit? /0. Intr-ocuwf, sunt2?deiepuri albi$i negri. Dac[? iepuri suntnegri, cifi dintre eisunt albi? / /. Maria are 29debilealbe si rogii cu20maipufine. Cdte bilerogii are? /2. Lao cantind s-au consumat dimineafa 29I delapte, iarseara cu5 I mai puIin. Cafi [tri delapie s-au consumat seala?

2. Munareaunuinundr naturalformatdinzecigi unitili cu un numdr nafuralformatdin tnitl|. Sdderea dintan numdrnatwal format din zeci;i uniulli a unuinumlr natumlformatdin unittli +0 +l +2
T4

pecaiet /." Scrie exercifiile, apoi, completeaz5 rezultatele corespunz5toare.
+4 +5 27
-{

-3

4

pecaiet, 2. Copiaza fiecare tabel apoicomplet€azA.
a)
a

27 l7 28 29 18

c)

a

0

2

4

6

a+30

ol

30 24 2A 29 I4

a-10 3 . Care sunt rezultatele? 22+ 27+ 18+ I 2 *3

!tr

UL

trD
NT

ntr

1+ 18

trtr
EN
275

4

trtr
28_ .7

4+ 25

ntr

23+ 5 142

ilr

13+ 5 19_ 3

231
276

m

264

n184 -ntr

tr-n trn

trtr

nn

29I

nn

i6 5

prima datii 23 m de sarmd, iar a doua 4. Pentruun gard,s-aucumpbrat oarainci 6 m. C6!imetri desirmi s-aucrunpdrat a douaoari? cu 3 mai pulin. a sddit14flori, iar Robert 5. Andreea Cateflo a sSditRobert?

" Cerinl€lede la I la I 1 suDtpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumitlu.

23

6. Noteazi in ,,cisu[i"unul din semnele = sau*, astfel incatsAoblii propqzitiiadevirate: a ) 1 7 + 2 1 19 b)24+ 3129 c)23+212+23 3 + l6 !19 2 t 26[36 2 3+ 6 ] 4 + 2 3 . Z Iiiadevarate: a) 1 7+2 1 1 4+4

Scrie ln ,,c5sup" unuldin semnele < sau>, astfel incatsA obfiipropozi_ b) 26+3[23+ 6 c) 29-g]2g-20

16+2fi17+2
L

26-6D26-20

27+1,a22- t.
c )e - 2 2 = 5 f-74 = 4

AIIi numirul necunoscut: a )a +4 =2 7 b) 19-c = I0 2 +b =2 9 19-d=9

9. Calculeaz! in doui moduri, dupi modelrrl demaijos: 17-13+2J =17-5= 1 2 sau 17-3_2=14_2=12 a)2 9 - (4 +3 ) b) 19-(2+6) c)28-(t +4) 26-( 1+2 1 19-(4+1) 27-(2+3\. /0. Existiun numAr natunl pecare scidem dace-l din 2?sbobfinem 13? //. Existi un numir naturaldin cares6 scidemnumirul 4 si obti_ ;i nem23?

3, Adtmarea unui numdtnatural fonnatdinzeci $i uniteticu un numdr natunl format dinzeci dintr-un numfunatunl 6i unitili, ScAderea format dinzeci unitlti a unui nun er natwalformatdinzecisi uniteti ii
+Il 12 -1 1 -12 +12 +13 +14 +i 5 +16

pecaiet /.' Scrie exerciliile, apoi, completeaze rezultatele coresDunzdtoar

29

-13 -14 -15 -16

Cerintelede Ia I la | 5 sunrpropuse de d-nut Viorel-CeorgeDumirru.

24

1+ trn 13 tr! r2 -E nn I1 --1 5 + Itr 1i -3. Preluluneicirti a fost28 lei. Calculeazi: a)i6+1 2 . Citi leii-aumairhmas? 9. Cabia cumparato cartein valoarede l4 lei.mictorarea" .2 .2.afli descazutul.iar descdzutul este29. pretului Catcostd cartea dupA cu tl lei? . Diana a citit dintr-ocarte 24 depagini.8 16+ 12-20 b)I7 + 12. 4. 6. SliindcAdiferenfa a doudnumere este15. 5. Afli rezultatele: 16+ 2813* nD ntr ntr l6+ 12 !! trtr 29t4 29_ 11 tt + 27IJ n-n ntr 1l + 18 14+ 14 15+ Dtr 2815 ntr tr! 1J 12+ 16 -trtr ntr 16+ L4 2712 24- 1. $tiindci suma a doui numere este 28 gi unul din numere este11.afli cel alt num5r.iar scdzatorul esie12. $iiind ci diferenta a doul numere este11. 7.8 . intr-ozi.il..9 17+ 1.20 c)29-11-10 2 9 . paginia Cat€ citita doua zi? 8. Din cei 29 lei pe careii avea.af15 scizatorul. iar a doua zi cu 11paginimaiputin.

lnaltacu 5 kg maimult. /4. Cate kilograme derogiisuntin cele doui lSzi? 1i. Citeprobleme a rezolvat Robert? /2. d) 29-17 29-18 29. $tefan a straf|s 15kg demaculaturi. Cdte hilograme demaculaturd austrans copiii.1 1 c ) 2 8 . intr-o ladi sunt12kgroqii.1 6= 1 3 arIS =27 c)m=29-17 n=27-1I p=28-fz." Mi rezuitatele. Tibi a rezolvat ir vacanli29 de probleme. Ma a cu 1l kg maimult. 26 .7 25-r3 16 + 3 12+ 6-3. S-au cumpirat 5 m dep6nzd albl . Cerinielede ia I 1a6 suln prop. un cte a )20+ 8 b) 15+3 c ) 13 + 1 4 d) 10+ 8-3 27-20 27-4 27 .5. Care este nurnErul necunoscut? a ) i2 +6 =1 6 +? b)?+12= 4+1 4 1 3 +6 = 0+/ ? + 26=29. 2. iar Robert cu 1Zprobleme maiputin.16 proba prin adunare Dlectueaz5 sau scddere.1 4 20-10a5 27. CatimetrideDanzi s-au cump6rat in total? .1 4 1 5 +1 3 25-t2 28-15 1 6 +1 2 27-73 28-.16.rsc de d-nrdViorel-ceorge Dumitru. apoiscriein ordinecrescitoare numerele oblinute aire sib l . -lJ'!i numerele necunoscute: a)a -1 4 =1 5 b)29-14 = a a -1 5 =I2 28.1 c)25+ 3=?+18 2+20=?+12.19. | | . Calculeazi a ) 1 2 +1 4 b ) 2 6 .i 3 m dep6nzb colorati. a =14 a . in total? /. F .

3. Completeaz5 tabelul: m n p m+n-D 4 IO 14 m+D-n p-m-n 3 10 13 2 20 22 lntr-ocutie qi 10bilealbe. Mi numirul care are: a) cu 7 unitetimaimult decAt 12. b) cu 6 unitSlimaipufindecet 29. c) cu 10unitdlimaimult decit18. 27 .b 9ic atiind c[: a+ b + c =26 a+b=15 g 21. d) cu 20deunitdlimaipulindec6t 28. l4&tat*a aznzn"bla*. 4. ' Cerinlelede la I la I 5 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitru.' Scrie exercifiile a) 5+6 b) 6+8-3 c l l 5-'I d) 9+ 2+10 7+6 7+9-5 16-8 15-10+ 7 I7-g 8+7 8+5-2 1?-10+ 8 14-7 9+9 9+2-4 16-10+ 9.1- 2.Adunarea unuinumtrnatunlformat dinuni6li cuunnumlr dintr-un num* naturul fofinat natunlformat dinunitilfi.Sclderea gi unitlfi a unuinumtu natwal format dinunitdli dinzeci pecaiet. apoiadaugx rezultatele: /. sunt14bileroqii a)Cate bilesunt ln total ln acea cutie? b)Care dintre bilesunt maimulte si cuc6t? Calculeaztr a.eh/. 6 .ova.talz u a. dp la 0 14 3O' at Awzw'kpale odllr' 1.

Ladiferenta numerelor 15Ei7.8.mirit"cu 1.2. 7. Scrie numlrul 17casumb dedoit€rmeni din care unulsl fie 9. 7.i 11. 4. /3. 28 .5. 5. /4. 9. 159i9. Sdseaflecelmai marenumir natural dedoui cifre. 6. a) Giseqte numerele maimaricu5 deceh 6. Calculeazdi a ) 9 +a =16 b +7 =1 5 8 +c=13 b) 13-a=8 18-b=9 14-c =8 c) m-5=7 n-6=7 p-9=8. /2.8.12.14. apoiverificS.Maria. C6!ianiareMaria? 4. GAseste un numAr cu 9 maimicdecaL 15. Laurmatoarea statie au coborat 3 si auurcat8.4 qi 8. Ionelare 7 ani. 129i4.i 7. 179i8? 6. /5. 4 si 5. Dacidintr-unnum5r peland10. Care este diferenfa dintrenumerele: 18si 7. 8. intr-unautobuz s-au urcatI celStori. Adunipe6 la fiecare din numerele: 7.care aresuma cifrelorsale. Cucateste maimare suma numerelor 9 ii 6 decat diferenfa numerelor 15si 7. 15. Catioameni suntacum in autobuz? / /. Din cenumdrtrebuie pe10pentru sdJscldem a obfine suma numerelor7 si 8. 5.adaugx dublullui 5 . ?. 0 si 1. arecu9 animaimult. obtin8? x scad Afli numirul x.3. 10. 6. 3.apoi8.Sora sa. Care este celmaimic numir natural care trebuie adunat cu 2 penhua obtine un num5r maimare decat 10? 9.17. 9. /0.. b) Ciseste numerele maimaricu 8 decal2. 3. 9.

are23demingi? ' Cednlelede la I la I 6 suntpropuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. Calculeazi in scris: 14+ 13+ 17+ 98 5 6 16+ c) ?-5=9 72 -? =3 13-?=9.4 !! !tr 216 ntr trr 237 ntr 15+ I ntr 228 4.i unitiili a unuinumfunatural formatdin unititi pecaiet.2.sE seaflecehlaltnumdr. Care este numarul necunoscut? a) 12-?= 5 b) 6=15-? ? -4 =9 8= ?-5 =7 1 6 -? ?= 1 5 . Cite mingidetenisavea Stefan dac6. dupi ce-idE5 mingilui Bogdan gi maiprimeste 4. Cenum5roblii dac5 scazi din 23 celmaimare numdrcu so!(par). .' Copiazx tabelele apoi completeaza numerele care lipsesc. Suma a doud numere esLe24. 14+ ntr 7 trtr ntr rn ntr ntr trn 7 18+ 89 trn 26^ 8 19+ 2 atr trtr 7 27_ 8 14+ nn 8 LITJ 22. Scdcterea dintr-un . este 7. $tiindci unul din termeni 5.9 3. m n m+n l6 8 15 6 17 I In-n a b a+b ba 9 I 3 12 18 2. deo singurA cifr5? 6.umdr.atuml format din zeci. Adunarea unuinumdrnatural formatdinzeciti uniAti cu unnumlr natural formatdin unitlli. /.

DeCrlciuna primitgjuclrii. Larisaciterte 27 de paginidintr-ocarte. C6!itrandafiri i'au rimas? 17juclrii. cu adpioare Catiflutura{icuaripioare negre seafliin insectar? 30 . i. aripioare albastre.Unuldintermeni Suma a doui numere Care este cel5lalt termen? 15binci din lemngi cu 7 maipuline un parcs-auconfeclionat L Pentru din metal. in gridinaqcolii? Cal copaci s-au sSdii /0. O florereasd a vandutintr-o dimineafi25 de garoafe. pagini Cate citefte fratele Larisei? /4. /6.irl.idin insectar.nf zambile cu 9 maipulindecat lalelele. Care este num[rultotalal bxncilor confecfionate? f. este 23. Claudia avea 1Bmere. in gridina. 12.. merei-a datsurioarei celmai marenumbrimC6te ei.coliis-au sadit 9 molizi librazicu9 maimulti. Dirtle cei20 de flutura. aj iiie lalele a vdndut? b) Cate zambile florireasa? a vandut 2 cu 10suntcu aripioare albe. pu'. ial restul negre. Mihaia cules18trandafiri toare 9 trandafiri. locurilibere au rimasdupi ceauvenitin clasi9 elevi? Cate invSlidin gridin5din carea dusdoamnei //. dacii-a remas pardeo singudcifrd? lalelecu 8 mai /5. paglnl.Z est€ 6. Virgilavea jucarii Cete areVirgii in total? iar fratele ei mai pulin cu 9 /3. intr-osali declas5 sunt25deiocud.

O clolc. La un concurs sportiv o echipb a obtinut7 medalii. ? gi 9. Z. Cite medalii auobfinutcele doub echipe.ifel. dau un numSr cupdns intre 10. in altasuntcu 2 tnndafirimaimult." Ninati Flodnau compus lmpreuni18probleme. dactr din fiecare s-auscos cate3 creioane? '. gtiind ci 7 suntgi]biori? 9. CalicopiiIocuiesc in treiastfel deblocuri? /0. lntr-unbloccu 4 etaje locuiesc cdte 3 copiila fiecare etaj. C6te creioane suntin 3 cutii de acela. intr-oglastrisunt? trandafiri. in total? 8. iar Nelir9i Andrei cu 9 probleme maipulin. Penhuefectuarea uneilucrdri s-aunit o echipX de 14muncitori cu una de9 muncitori.5. probleme Cate aucompus cei4 copii.3.l-' Efectueazai a) 1 6 +9 1 4 +7 b) 12+8 16+8 28-9 c) l8+6 1 2+ 9 2 7. Catipuiforinu suntgdlbiori. intr-o cutiesunt 8 creioane colorate. Cerintele de la 7la I t suntpropuse de d-naNiculina Bobescu. alege care. Dintrenumerele: peacelea 1. adunate cu 8. Afldrezultatele: a) 2 6 -7 b) 2 7-8 ct d) 25-6 3. il . 2.8 2 7.6 are11puigori. C6!itrandafirisuntin celedoudglashe.Cerinlele de la I la 6 sunrpropuse de d-naLeDuF LazaMatiula. in total? 6. ' Caf muncitoriareechipa obfinutd? 4. iar altaarecu 3 puitorimaimulfi. iar altacu 5 mai multemedalii.9 d) 8+15 9+16 25-6 25-7.i 15.la un loc? 5.

adici cu 5 mai mulli /4.ttiind cAeaeste catianivaimplinisora Gigel cu un an? /2." Alinaa cumpdrat oui. 4. boane. scxzitorul este Care este diferenta? unul scriscu doui cifre. La o competitie sportiv.Mic$oreaz5" suma numerelor 14qi 8 cu celmaimic numdrnatunl de doui cifrepare distincte. cel5lalt cu o cifri.iar 2. 2' . Descizutul estecel mai marenumir imparcuprins par celmaimic numar scris cu douS cifre. decat la acea competitie? Caticoncurenti au participat /5. Peste doul luni Cigel vaimplini8 ani. gi el cateva 10bomboane. Danavea o pungicu 28 debomboane. peste Catianivoi avea 2 ani? intre 20 $i 27. maimici decat Peste lui 15ani. Din neatenlie a spart3 dintreelefi i-aul6mas 17ouA. CAte oui a cumpirat Alina? I-a datprietenului s5u13bom/3. Scrienum5rul26 cao suml de doi termeni. Afl5valoarea lui a din egaliutile: 14-a+6=19 a-5+6=12 . .au participat fetele. a mdncat !i i-aur5mas Cate bomboane a mancat Dan? 15 b5iefi. Z""L*r*(t) autor d-naSilviaObreja /. Clseite toate variantele. Acum3 aniaveam cinciani. -r./ /. ( ennrel< de la l2 la l5 rull propuse de d-naFlorica Tamaf..

4.i 10cu suma numerelor 3 9i l. al doilea copilcu 8 lei mai mult. DescSzutul este 24. (2) autor:d-naElenaZavate Duamcu 7 biscuilimaiputindecat fine. Ceitrei copiiai uneifamiliiau cumpirat primul copila con_ un cadou. .5. Ladiferenla numerelor 28$i 18. DacA tu minanci un biscuil clli biscuili o s5_mi dai ca si avemacelaqi numir? 2. Cata costat cadoul? Eual/larp /.Dupi ce primul a parcurs lg metri. Care este celalalt termen? 33 . Cate cifresuntnecesare pentru numerotarea uneicerli depoezii de 16 pagini? euaf*atn (3) autor:d-naMihaela Moraru /..iarsuma este 25. 3. Cili copaci suntin cr6ng? g. Doi copiialergau unul sprealtul.Mirefte" suma numerelor 15.adauga suma numerelor 14ti 3. Celungime avea drumul? 3. tribuit cu 6lei. iar al doilea cu 9 metrimaipulin.a mairimaslntreei o distantide3 m. Untermen este 17. intr-uncrang sunt1?stejari fi cu g maiputinibrazi.iar scizbtorul este Care este diferenfa? 5. 2. iar al treilea cu 15 lei mai putindecat primii doi la un loc.

din care 3 suntmici. in total? 34 . intr-ocutie sunt2 bilenegre mici. curciii ra!e.2 0 . Calculeaz5:l a )2 4 +a =27.8 b) 28-20 27-72 -1.I c) 29-20 29-14. pdsiri cate StiindcAgaitegi curcisunt20.George Dumitru : Vio /. Cdlielevi au rimasin clasS? Zwhtuu'(4) autor rel. b) b-20=7. in pauzi5 elevi. qi 15kg pere. iar celelalte mari. Z. Bunicul arein curte26dega$te.c = 1 1 . Tata a cumpbrat 15kg mere Cat€ kilograme defructe a cumpirat. c l2 9 .aflA defiecare felarebunicul. 4.iar curciii ralesunt14. Calculeazi: 8 +1 +2 0 6 + \2 0+2 ) 29. Dintr-oclasd de20 de elevi au plecat. la inceput. EfectueazSurmAtoareleaduniri: a ) 1 2 +16 b) 3+24 c) 18+11 1 2 +77 5+14 10+17 1 2 +15 1+18 20+ 4 2. a) Cdte bilealbe marisuntin cutie? b) CAte bilemici suntin cutie? c) Cate bilesuntin totalin cutie? 5.6. Afl5rezultatele: a) 28. 26-20-4 2 7. 10+15+4 (23+4)-22 22-21 26-23 27-14 d) 1 1+ 1 1 12+12 1 3 +1 3 .5 28-20-6. 6.i l? bilealbe. d) 27-(10+4\ (28-251+24. apoi cu4 maimulti.

2 0 50+(30-20) 90-40+30 80-20+40 50 70 c) 20+30-50+40 9 0.tY.l . 4daaanu.2 0 . Ae aa O b lOO.a = 4 0 ( 9 0 .10 6 0.OR IIATURATE DE1A O LA IOO |. W auetuloo aafeate ottte.20+10 5 0+ 40-30 2 0+ 20-L0 a 40 30 t 0 a+20 b )1 0 + 3 0 .30= 3 0 r) a.A = g O c )Z\ +f_l t25+45= 1 0 0 . u oedzta.?epvatz ov. ." Calculeaz5: a) ( 20+ 50) . 5. 4.3 0 + 1 0 50+10-20+30 100-80*10+40. Afl6 numdrul necunoscut: a ) a+ 20= 5 0 a.7 0 ) -b = 0 . ADUIAREA $t SCADEREA IIIIIIEREI.dr& 1. 2. Completeazdtabelele: b 30 5 U 60 50 90-b 10 3. b) 18+3 2 + l. Care este num5rul necunoscut? b) (80.I0).Adunarea numerelor natunleformate din zeci Siscdderea /.20= 7 0 a+ 50=10 0 a.b= 10. C[seite in loculE formate numaidin zeci. Cerinlel€de la I Ia 5 suntpropuse de d-nul Viorel-Georg€Dumihu.1 2 0 + 3 0 )= 70 (5 0 + 2 0 )+ 6 =90 b) 30+b=60 50-b=30 50+r=80 70. astfel ca li A numere relatiile sI fieadevdrate: a)3 6 -2 6 +fl +A =100..

= sau> astfel incategalit6file si fie adevSrate: a ) 2 0 + 4 1 2 2-2 b)36-6!20+2 0 c) 67-60[10+9 7 +5 0 [8 7 -7 30+7[63. Cucat este mai maresuma numerelor 80 si g decdt diferenla numerelor 64$i 60? ' Corinlclede la I la I 5 sunt Fopuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru.fiecare 3. Completeazd cu semnele <.2. 5. 36 .Completeazd.? 5 7= 5 0 + ? 7 5 = ?+ 7 A .3 30+3086?-7. Calculeazi: 40+ 5 0+ 53 80+ 4 c ) 90+ 2 4+80 30+ 5 1+90 10+ I d)94=90+t 83= 3+. 90+ _7 9370+ 7 trtr D! tn tr! trn nn nil trn 20+ 93 6460 4 30 + trn nn 72270 8787807903 93* ntr nu 42408 58- 54- 72- tr! trtr trtr trtr DT ntr pecaiet. Scdderca dintrun numdrnaturalformatrlin zeci azecilor SiunitAlia unittlilor sau /.'calculeazi: a) 7 0 + 4 b) 80+ ? 3 +1 0 6+90 50+ 2 2+40 50+ 6 4+20 2. Adunarea unuinumdrnatunl fomat din zecicu un numdrnatural tormatdin unitiifi. tabei: Termen 20 50 4 9 Termen 8 2 60 70 Sumi Termen 81 8 1 35 35 Termen 1 80 5 30 Diferenta 4.

Dincenumarhebuie pe7 pentru s5-lscidem a obtine suma numerelor 50si 2? 7.c = b . globuri galbene Cate s-au cumpdrat? /4.6. 37 . persoane participd CAte la concursul sportiv? 8.i 2 profesori.30. / /.70. Cal(uleazd diferenta dintrecel mai mic numir de doul cifrecareare cifraunitililor cea maimare .iar galbene cu3 maipufin. intr-o livad5 sunt20 de meri. Afli diferenfadintre cel mai marenum6r de doui cifre careare cifra unititilor cea maimici diferitd dezero li numirul 90.i unit$i a unui numdr naturalformat din unitlti l.b. 9.40 fi g. ' Cerintelede la I la I2 suntpropusede d-nul Vior€l-CeorgeDumitru.b= c _20.i periIapn loc.iar pruni cu 4 mai pulinidecat me . cgi ddinegalititile: a =5 0 + fi . 4 b pi c.cu 6 mai multi peri. 7 blieii . /0. Gisette numbrul cug maimic decitsuma numerelor 20. Adunarea unuinumdr natural format din zeci si tnitdti cu un numdr natural format din unit\ti.c = 4+ Q d + 6 = 2 6 . Sciderea dintrun numdr naturalformat din zeci. dacS: pomuldeCdciuns-au /3.' Calculeazd a\ 4 3 +4 7 2 +7 6 3 +5 b) 92+? 37+I 81+5 c) 8+3 1 7 +4 2 6+5 4 dl 46+2 54+3 67+2. 15.Lao intrecere participl40 sportivd defete. Afli numhrul cu 8 maimare decat diferenta numerelor 5? $i ?. /2. Pentru cumpirat 73degloburiroqii. Mivalorileluia. C6tipomisuntdefiecare felin livadi? 3. Afl5suma numerelor a = 8i b = a + 70.i numirul 10.

CAte tirnbre areal treilea elev? *: 9.in altulcu4 vitemaiputin.c) 52 66 83 94 c D/ b . grajd? Cate vitesuntin al doilea B. altul 5 timbre.2. Inlocuiegte a) 34+ *62 x9 9 *6 'n 2 4. Mihiifi cu 7 kg maiputin. j. 7+ 2 44- 7 *+ 4 . a) 98-4 b) 98-5 98 _ 6 87-6 97-6 77-6 c) 89-6 79-7 69-8 d) 89-4 73-2 68-5. la un loc.+5 22 6 1 83 92 2 9 7 5 39-c b)96. 4.* + *9 89- 53+ 6. AAe rczultatele.5 + 3 76-2-50 36+3-20 5. Oana a cules 27kg fructedepidure. Daci3 fetegi 2 biieti au plecat in curtea au rdmas tot atatea fetecatbiieli. Efectueazii a )6 5 . intr-o clas6 sunt25 de elevi.iar al treilea cu 8 timbremai pufin caprimiidoi.+ 8 4 37 . Un elevare24 detimbre.N7 _ b) 3 'r3 4I 38 *2 95 93 . intr-ungrajdsunt39devite. CompleteazX fiecare iabel: a) a a+3 .in clas5 Catib5ieti au rimasin clasS? 6. fcolii.3+ I 22+ Q +4 7+31 +1 c) 0+2+97 42+5+ 2 6+0+81. Cate kilognmeaucules in total? Z.

aflddiferenla celordoi termeni. $tiindcI suma a dou5 numere este 93 li unul din numere este 20.i ?0.1 0 88-3 0 . Ma num6rul cu4 maimare decat suma numerelor: 5 qi30.4 0 87-20-40 77-4 0 . AflS a)6 8 . Stiindcd termeniiunei scbderi sunt 76 .iar a doua zi 5 probleme C6te maiarederezolvat Maria? / /.Scldereadintr-un numer natural format din zeciti unitlli a unui nwndr natural format din zeci /.4 . Maria arede rezolvat 39 de probleme.3 gi90.1 ii 60.i 20.e de d-nulViorel-Ceorge Durn'ru. Cerinklcde ld I la l2 cuntpropu. 5.3 0 d )9 8 . Adunarea unui numlr natural format din zeci Si unitdli cu un numdr natural format din zeci.10. me. Afli suma a trei numere 4.iar al ttiind cdprimuleste treilea este suma dintreprimul9ial doilea.afl5suma acestor termeni.2 0 7 9 .4 0 b) 78-10 77-50 68 -3 0 68 -2 0 76-60 c )99-2 0 . rezultatul: 2. Coloreaza caseta care conline rezultatul corect: r o * a l = l 3 e T 4 8Te3l e6-40=l54T65Tt6l =156T57Tt5-l 2 0 + ? 3 = l 4eTe3T3eJ 8?-30 = [f-TXTt8l s0+4?=!66-T7?T88'l z8-50 4. 6. 3. /2.' Calculeaza: a) 3 6 +4 0 b) 2 0 +4 3 3 9 +5 0 43+30 20+73 8l +10 c) 20 + 3 3 44 + 5 0 60 + 2 1 dJ 24+50 40+51 39t50.i0 . 4. $tiindci termenii uneiadunbri sunt36gi20.afld al doilea numir. in primazi a rezolvat 3 probleprobleme. al doilea este 30.3 0 .2 .1 0 .i 80. 1A .

princifre Z. 'Cerinlelede la La l0 suntpropuse de d-nulViorel-ceorge Dumitru. Eaa oferituneiprietene 40 detimbre.ausuma numerelor care reprezinti varstel€ lor egala cu 58 deani. din opririleurm5toare coboaricu cateo persoani mai mult decitla oprirea precedenLi. La primaoprirecoboari o periar Ia fiecare soand.Mama cu fiicaceamareau 48 deani. DupA cateopdri autobuzul segoleste stiindci nu mai urcdniciopersoanA? 5. lnlocuieqte literele corespunzXtoare: 1 5+ l7 + 4894li* 4q a0 2b ab b4 55-! F X T {E[17 8Zb0 d. Afldvarsta fieclrei persoane. 40 . intr-un autobuz seafl545 depersoane. /2. Afltr numerele care lipsesc: a )2Q + 58+[ ! + [ E = 3 8+ i 0 + ! ! _40b) 78 .i unitAli.iar cele doui fiiceau 22deani.trn =88 -30 trtr _ntr. Carmen a avut87 detimbre. intr-otabdriau plecat20 debiiefi 9i fetecu21 maimult. lmpreunlcu cele dou5 fiice. Mama. problema. a) Cite feteau plecat in tabiri? b) CAti copiiauplecat ln iotal? / /. 9. + E[. Adtnarea unui numdr natwal fotmat din zeci ti unit\fi cu un num r natunl format din zeci.ntr . Formuleazd tntrebarea. Scdderea dintr-un numArnatural format din zeci Ei unitlfi a unui numdr natural format din zeci $i unit^fi 1. apoirezolvd /0." Calculeazd: a) 3 6 +2 3 b\ 2 5 +4 2 4 3 +2 5 27+32 34+24 26+33 c) 8 1+ 1 1 73+12 65+13 dl Z2+11 83+14 Zb+12.

$tefan probleme a rezolTabelul demaijos ne ajutl sA afl5mcate vbrideprobleme.scade Z. Nicoleta. 8. iarseara cu3 I rnaiputin Catilituidelapte s-au consumat dimineata ii seara? 5.2 4 d) 64-11 75 -12 86-13. cumpintj. vatfiecare si celoca ocuoat la acest participantilor Numele NicoletaCristina Stefan Latalln 10 11 31 i0 Luni l0 20 Marti 10 20 t4 11 Miercuri l2 10 16 22 Joi 20 20 t2 20 Vineri TOTAL dintre zilele au rezolvat copiiiluni?Dar !n fiecare a) Cite probleme urmltoare? probleme ln celecincizile? Darfiecare dina rezolvat Nicoleta b) Cdte tre ceilal[i copii? clasamentul concursului? c) Care este Ziua 4T . a)C6te bilealbe marisuntin cutie? b) Cate bilemiii suntin cutie? c) Cate bilesuntin total1ncutie? 4. a douaoartr inci 34 m. 3.20. nurnerelor 84qi 71. Pentruun gards-aucumpirat prima dati 50 m de sfumi.2. concurs. Md rezultalele: a) 9 6 . la o cantinis-au consumat dimineata 45I delrLpte. din care 3 suntmici.61 7 9 -4 3 86-14 97. intr-o cutiesunt2 bilenegre mici 5i 17bilealbe.15 76=13 c) 89. daclpentruacelgardsunt Cili metri des6rmimaitrebuie in total96 m desarma? necesari numerelor 13.adaugd suma 6. numerelor 32.42li 10. Ladiferenfa diferenta numerelor 97!i 25.2 3 b ) 83.4 ? 75-23 86. Dinsuma gi CStilinau organizat de rezolun concurs Cristina. iarcel€lalte mari.i 46.

adaugb diferenla numerelor 29li 18. B.5 72 + 6 98 . c) 829i30. intr-o livadiau fost65depruni. 2. d)63. d) 48li 8. b) 43qi 20. b\ 44: c) 84. pislri suntin total? a) Cate gSinilor b) Cucateste maimare numArul decdt al curcilor? 'Cerinlcled€ la 1 la 6 suntpropuse de d-nulViorel-Oeorge Dunilru. ft 48.din care 13aufostt5iali.diferenfa numerelor 479i 23.9. 6.ror sumi a este: a) 40.* Calculeazll a) 3 2 +4 3 b) 7 5 -4 3 2 6 +1 3 8 9 -4 5 52+40 92-40 72+10 76-20 c) 32 + 5 37 . d) 88.cu diferenla numerelor 76ti 45. Adunisuma numerelor 721i27. 5. c )39.4fl5suma numerelor: a)34 ti 32. Scade din suma numerelor 63si 25. B. e) 46. A. lntr-ooglad5 sunt45 deglini ti curcicu 23maiputine.Afl[ diferenta numerelor: a) 83ti 21. 0 69. d) 40+ 7 47_ ? 80+ 7 42-40. . 42 .patrunumere egale cf. C.6 c) 52 ti 7. Lasuma numerelor 24ii 32. b ) 36. b) 99li 45. 3.trei numere egale a ciror sumd este: a)3 3 . /0. 4. d\ 44.\rli: A-doui numere €gale a c5ror sumb este: a) 24i b) 26. e )6 6 . c) 28. d) 50qi 3. pentru Caliprunitrebuie s[ seplanteze cain livadis5fie 98depruni? /.

Verificiapoi.ZunLuap. li cu25maimulte. pereche subliniazi fiecare a cirei sumi crezicAeste mai mare decat prin calcul.35fi 34. perechile 3.52$i 13. 4. d) a ciror diferentd este maimici decat 40. Mirela arein gr5dind 11gladiole panselule. Afldnumerele necunoscute: a) ?+3 6 =8 9 b) ?+32=89 ?-24 =3 5 ?+33=99 =2 5 86 . daca ai subliniat corect. in total? Zualrn/p' (2) autori:d-naLetilia Lunguti d-naMariaC\mdraru /.? ?_56=23 c ) ?+ 1 2 = 4 2 ?-46=12 43+?=87.obtin100.i 37. Dac5ladun cu 17si apoicu 31. Suma a doui numere naturale este60. b) a clrof diferen!5 este 34. Firi a calcula. c)a c5ror sumi este maimare decdt 70.49ii 10. Scrie doud numere formate dinzeci$i unitili: a) a cbror sumi este 76.43!i 22. Calculeaz{l a) 2 3 +3 4 59_24 4 5 +2 3 86_24 b) 46+20 83_50 25+30 87* 10 cl 52+ ? 39_4 Z2+7 98_6 d) 50+8 77_7 77_70 36_6. C6te flori areMirela.Cifrazecilorprimuluinumir este egal5cu cifraunitSlilor celuide-al doilea numir. 60. a) Care suntcele doui numere? b) Care este diferenla acestora? gandit 2. (t ) autor:d-naDaniela Bucuroiu 1. gandit? Lacenumfum-am 43 . 5. Scrie denumere: 22. 2.adici4. M-am la un numdr.

3 gi7. in total 80 deflori.Unuldin numere este ?.la un loc. afli nurnlrul delaleledin buchet. Care este suma numerelor 569i9. frezii.749iZ? Dar suma? 4.Unuldin numere este 5. az aaAeta u4ttrattn't eatualz di b O la I O0.7 9i57.8 5 6 *9 Z. 44 . Ce numtrr oblii? 5. Totalul a doui numere este 61.t* l. frezii cu 4 mai multe. trebuia si fiealcdtuit din garoafe. Afll numdrul necunoscut: a)?= 84. 9 qi63? Dar diferen{a? 3. Suma a doue numere este 54. 6. Doitermeni sunt89gi 3. Care este diferenta numerelor: 48ti g.aflI celilaltnum6r.afli celilaltnumir. afli suma lor. at h:tap ecaaeud. t4fuaat*a.3. iar trandafi catnumArul degaroafe si frezii. Z. Pentruun buchets-aupregitit 15 garoafe. ' Cerintelede la I la I 5 sunrpmpuseale d-nul Viorel-George DumitrL.' Calc:uleaz||l a) 86+8 b ) 83+9 85+8 ?l + I 39+3 10+t c) 84-7 7 1 -8 34-5 d) 84+6 62+9 83-7 7 4. Adunarea unuinumlrnatunlfotmat dinzeci ti uniAficuunnumdr natunlfonnat dinurittfl Sclderea dintu-un numdr natunlformat dinnci Siuniugia unuinun$r natwal format dinuni$fi l.? = 7 7-9=47.46qi8.8 b )? = 6 7 + 7 ! =ozr t=JV+ t c ) 8+ ?= 2 4 /+t=bJ ?=66-8 ?=48-9 ?= 4+49 ?= 8+36 ?+5=82 9+?=68 d)93-?= 8 ?-8=48 6 E.4! 9i5.83qi7.trandafiri $tiindcAbuchetul si lalele.scade diferenla numerelor 165i8. 8. 2. Dinsuma numerelor 57.

iar descdzutul este 32. AJli suma a dou.cu 3 maimulti tnn37 detrandafi. /0. numere este11.i unitAli a unui numir natural fonnat din zeci gi unitdli l . cu20 maipulinidecat dafirialbi9i trandafiri plantat ln total? s-au Catitrandafiri pentru 25 debaloane. Afl5descizutul. Scederca format din zeci . intr-o serd galbeni ceialbi.i bunicul a planlat /4. Aflddescizutul. din tad.iai al doilea ttiind ci primulnumAr este cu9 maimare. Diferenta a doua numere este 49.numere 9. Pentruun albumcu ilustrate din strlinitate. Diferenta a doua numere este 29. / /. ' Cerintelede la I la 10 stmtpropusede d-nul Viorel-CeorgeDumitru. 'C alcu l e a zS: b)43+29 a)3 2 -2 9 26+35 58+2 3 4 7 +3 7 54+ 19 63+18 56 +2 8 c )49+2 6 58+2 7 49+3 8 57+4 3 d )5 9 * 2 3 69+24 79+11 5i + 19. deridin lari gi cu 4 maimultev€deri ilustraliiarein total? Cate ro$ii.Sciztrtorul este 6.Scizdtorul este 7. Mirunaa coleclionat 26 deve/3. iar Tiberiu cu 5 serbare a adus la qcoala /5. Adunarea dintr-un numLr natunl natural format din zeci . Afli scAzStorul. 45 . Restul scideriia doud este 59. a adus Tiberiu? a) CAte baioane impreunx? au adus b) Cate baloane unui numdr natural format din zecigi unitlfi cu un numlr 2. Andreea maimulte.i unitdti. /2.

Mircea are63 de c5rfi. Mircicia awt 94 de nuci. AJld ce numxrsepoate aduna cu 32.Care este rezultatul? at52-23 b)65_ 19 6 3 .Chiriac arecu 1g maiputine decat au ceidoi copii.47)+ 35 b) (46+ 46). Completeazi cercurile in inlerior cunumerete +5 1 +78 d) '73 . Md patrusolutiiposibile! 46 4. Efecfueazd: a) (76.38)+27 + 371-26 137 {66 t9) + 48 (48+48)-39 ( 8 3 -3 8 ) +22 (39 + 39). Cate cirli areChiriac? 7.66. Soraei ii oferi inc5 1g.2 8 54 . 6.5 8 i. CAte nucii-aumair6mas? 9. Mariaare25 de creioane colorate. impreuni.48 (64. El i-a datfratelui s5u2Zli prietenuiuj siu ^d.34 82..3 8 65 .astfel inc6tsuma sdfie mai mare dec6t 36Eimaimici decdt 42.Mirela arecu 34 mai pufine.4 8 76 .19. nzitoare: 45 -39 C6te creioane colorate ii maitrebuie casi aibi 52? 5. 43 91-54 65. zy Qenuct. Scrie dou5 numere a cAror sumi €ste cupinsl intreS0li g0.2 4 74-25 8 5 -2 6 75-29 85-39 95-49 c )43 . .

I-aumairimasdecitit 26 deghicitori. grupand 2. c) 56la 20.Dintreacestea premiate 15lucriri. Cate lucrari aufostpremiale? 36 exist5. Numdridrn3 in 3 dela: b) 90la 75. grupx grupe Prima deelevi au participat la un concundedesene. Calculeazl termenii: a)1 +2 +3 +4 +5 + 15+16+17+18+19 .daci natural€ mai mici decdt 4. d) 18la 42. iar a doua29 de lucr5ri. " Cerintelede la 6 la I 3 suntpropus€ de d-naMarianaGarbea. 4? . mir natural 6 . J. aduni dintreelecu 14. astfel incat.CalculeazS: a)23 +1 5 +3 7 16+1 4 +2 8 b)33+28+39 28+ 5+58 c)22+15+34+ I 36+26+17+17. 'Cerinl€lede la 1 Ia 5 suntpropuse d€d-nulViorcl-Ceorge Dumitru./0. "' S cri e : ca o sumdde doi natural dedoui cifreidentice a) celmai mic numAr termenl.celmai mic nudin cel mai marenumir natural 5. 7. DouS nu au fost a executat 32 de lucriri. dedoi dedoui cifreparecao diferenlx b) celmai marenum6rnatural termeni. Finel a citit ieri 34 deghicitodilustrate dintr-ocarte!i azicu 19mai putine.. b)9 + 2 2+ 1 4 +1 + 8 +37+6+3. Ciite Ehicitori seaflb in carte? /. c)24 +1 7 +6 +13.si obfiiun numir maimare de dou[ cifre. a)2L la 42. AflAcatenumere peoricare decit36. Scade dedouS cifrecare arecifraunititilor 3.

b=?. Cuc6teste gl $i 43 decat maimarcdiferenfa numerelor numarul 3g? /6. Daci Irina ii dAMariei15 nuci. Afll :a =? .b = 49. cu 19 maimulti suntmesteceni. /0.va rdm6ne cu 21. Adaugi la suma numirului30 celmaimic numdrnatural . lntr-o livad sunt 54 de meri. / /. 48 . iar brazirestul. inlocuiegte stelulele cu cifrepotriute: *7 +2* = 45i *3-2* = 37. 32+ t9l9o-42. 59+23[83-?. Cenumbr ai oblinut? .vecinilor" de doud cifrediferite. lntr-un parcs-auplantat 90 de copaci.l. numarul peri CaF $i caligutuisuntin livadi? ' C€rinl€lede la 14 la 23 sunrpropuse de d-naMihaetaBoscom€a. a cules 26 deciuperci.ceea cei-nseamni cu g mai putin decat numirulperilorgi cu 18maimult decat gutuilor. /8.t Compari rezultatele exercitiilor folosind semnele <. trd. apoicadiferentia doudnumere.. 12. Sedl: a + 9 = 27. Cate nuciarefiecare? | 7. 9. t5.c =?. /3.' Mihai a culescu lZ ciuperci mai pulinedecet Andrei.cu citua ti unitililor 9. Scrienumfuul25 casumi. $tiindci Florentina afl6 clte ciuperci a cules Mihai. Din carenum& trebuie sI scidem 14pentrua obtine un numdrcu 24 maimare decAt 17? 19. Din aceglia 2l sunt tei. fafi de cel maimic numdrformatdin zeci unitxli.iar acesta cu 9 maimultedecat Florentina.b + a = 50. > sau=: Z7+ 14152-6. cu cet este mai maresurB numerelorde doui cifreidentice mai mici dec5t 40.c . iar acesta va avea 18nuci. Catibrazi plantaf? s-au t4.

l * ++4-l 9=64: x3*1r. albe. . numdr este celmaimare schzdtorul diferenla? este Care Zualaaoz (l ) Moraru autor:d-naMihaela L Qalculeazl: (36 + 27) + 15." 6 =9 1 .. Ceitrei copiidintr-ofamilieau cumpiratun cadou cu 8lei.(34+ 48).vecinilof' daca sc5dem 20. unul scriscu douS numdrul 45 ca o sumddedoi termeni. iar estecel mai mic numir irnparcuprins 23.Reconstituie" .3+4 " .. (98. Cenumarobtinem m5rului2l? 8 bilealbe Dacd s-armai adiuga 2/.34) . 92. 91. rogiisuntcu 6 maimultedecitcele ar fi 25. CSse$te intre 40 9i 45.Mara a contribuit Cornel primiilaun Ioc. c -15=6 6 . demaijos: operatiite 3. cadoul? Catilei a costat 49 . toate variantele.57.Bilele acestea bilesuntin total? Cate cifre. buniciide ziuaei' 4. Scrie celdlalt cu o cifri.87. 2.d =. Descizutul parscris cu o cifr5. iar Ina cu 13lei maiputindecat cu t7 lei. Afli numirul necunoscut: 26+b=73t a+ 1 8 =4 2 . 22. intr-o cutiesuntbilealbe$i bilero$ii.'+/=94.nunumlrul 14 din suma.

atuncieaar avea cu 7 timbremaiputine decat Maria. . Mariaare 34 de timbre. 5. Care suntnumerele? J. 2.unul dintre numere devine 9.Miclor€azx'. iar dacd ar maiavea 3 timbre. Cate mbreaufetele in total? 2.. J. Afli suma dintre. apoiinc51Zpagini. Raluca a citit 25 depaginidintr-ocarte.' numirului14cu 19.eaahat@ (2) autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. depxiind astfel cu 4 paginijumitatea ci4ii. Daciar maiavea 5 timbrenu ar incipea in clasor.DaciAnaar rnaiavea 5 timbre..vecinii'.u4l//a"e (3) autor:d-naLucicaZahariea /.. Afli sumaa trei numere consecutive gtiindci cel mai mic dintreele este 16 . pagini Cate arecartea? Z. Laristumatulnumirului42. Suma a doui numere este 20. Paulare63 timbre. suma . 6. Afl5diferenfa dintrecel mai marenumerpar de doui cifte cel mai fi mare numir impardeo cifri. ar rdmlnelocurilibere in clasor.vecinilor. diferenta numerelor 4. numlrului1Zii risturnatul numtrrului21.Daci sescade 4 din fiecare.adund g4gi 62. Decate paulpentru timbremaiarenevoie a_si completa clasorul? 50 .

Patru primii primiidoi. Dintr-unnumir sescade . 3. s-aconstatat o iar prunecat cantitatea de mere.Daca Alin i-ar da lui lonut 14 lei. Alinsi lonutau impreun.iar al patrulea cu 38maipulin dgcat cu 36maipulinidecdt trei.iarin in primele o. suntdatecate sunt70 detimbre Dupi cedin fiecare clasoare 5. suntcu 15kg maimultdecat ultima ladi? kilogmme suntin fiecare Cate 5l . DupA ce la un magazin pere. in total? aupescuit Calipesti litere: fiecarei 4. cXs-avdndut cantitate defructeegalS cu cea r5mas5. lntr-unco! suntcu 2l demere gutui.cu 3 kg mai putine 4. suntcu 3 care maimulledecat 2.apoirezultatul numerelor suma /. Cete kilograme defructeerauin magazin? .r ar avea 32lei. d=?. al doilea pescari aupescuilprimul35depegti. Cate al treilea 12pe9ti. maiputine decat mere sunt31? dacb fructesuntin totalin co$. 5.. atunci acesLa Cifi lei arefiecare? gu4ha'& l4l Atdelean autor:d-naCorina-Mirela 43 $i 25. clasor? fimbreau fostin fiecafe Cate doua hzi sunt52 kg. in trei lazisunt89 kg ciip$uni.i pere.tl lei.se 40. Afl5valoarea 2 0-b=ai 39-a =2 7 i b+32=d .s-auvindut 14 kg mere. ln douS rimin 21. intr-unul I5 timbre. cu 389i oblinem mire$te" numarul dat? Care este pere. in prima.

(6) autor:d-naMita Jarda 72. [+43=93-20.3 8 = D+ 8 ..iepurele 10ani.poate Z 0 vulpe trli 20ani.ursul 50am. . .i 39? gandit 2. l-am. iarcerbul 30ani.o veverig Zani. r _ia E.. Cu c. In cenumlr m-am gAndit? 3. 8 4 _ 1 AT t r P .. > sau= l7 +3 8 !9 4 : 95_19 72-tr=55_18. lntr-o clasisunt25 deelevi. . M-am la un numdr. C6!ibdieli. Daciar maiveni3 fete. Scrie semnul <.i cate fetesuntin clasa? gt4&arp . AflA cele trei numere.numlrul bdiefilor ar fi egal cu numerul fetelor. Sumaa trei numere naturale este9g. oompleteaza. Sumaultimelordout numere este 69.et estemai maresumanumerelor impare cuprinse lntre 36 gi 40 decat suma numerelor pare cuprinse intre35.iar celde-al doilea numir este cu 5 maimic decat pdmulnullrxr. 4. 2 5 +3 8 =5 0+!. 2. StabileQte: Cucdttrdie5te maimult ursulfati decerb? Darfati deiepure? Dd fala deveveritS? Cuc6ttrdiegte maimult vulpea fafi deveverili? Darfati deiepure? eudta p (51 autor: d-na Emilia Andrci /.cu dublul lui 40 ti amobtinut celmaimic numir impardedouE cifrediferite.micsorat. 39+ 24 [63: i9 +lzls6 : -66 : .

$tiindci sunt29 degiini. Din primulcogule! seiau5 oui 9i sepunin al doilea coqule!..al doilea este cu 18maimic. Untermen al adunarii este 27. 6. . Andreiavea in pusculiti20 debancnote de 5 lei !i de 1 leu..cu 9 maiputinimeri.. planteze CAlicaigi trebuie sE tatapentru a avea in total73depomi? ta4lsane (71 autor: d-naStela Chiritescu .iar pericu 2 maimulti 9.Micsoreaz5" suma numerelor 57si 28 cudiferenla lor. a plantat 28 depruni.culi!5 de1 leuavea Andrei? 2. in acest fel. in primul cotuletriman 31 de oui. Cate oui eraula inceput in fiecare cogule!? 53 . Suma a doudnumere este celmai marenumlr formatdin doudcifre. 14ge$te. Tata decitmeri. ln curtea buniciisunt52dep5siri. ln trei cogulele suntou5.i suma cifrelormaimicadecet 8? 3. 5. iar unuldintreeleeste 47. iar in celelalte doul sunt cate 28Jeou5. iar restulrate.iar al treilea este succesorul numirului34. Care es[e celilalt numir? Z.Mireqte" diferenta numerelor ?6si47cu r5sturnatul numarului 84. sdseaflecate lale suntin curte. Afl5numlrul necunoscut: (38 + 2 6 )+a =9 1 b-37=74-49 (18+36)-c=18 4. Cate bancnot€ la inceput in pu.El a scos din pusculiF 4 bancnote de 1 leu 5i a pus2 bancnote de 5lei. Acurn arein pusculiF I bancnote decete 5 lci. . Care suntnumerele dedoui cifrecare au cifraunititilor 4. Care este suma celor trei termeni? 8. Semai iau3 oui din primulcogulef co.3.i sepunin al treilea gule!.

$tiindci numirul a este cu 2?maimare decdt 18. 6.10oui degascd oua . Andrei ii dl lonelei 4 timbre. Pe32 il aduncu 66. Olguta depeValea si cu24mai multe din!ara.aflE suma numerelor a gi b.4. Catetimbre aveafiecare? Zu4l4a'@ (8) autor:d-nulLucian Stan /.a dusla piatd 24 kg deardei gras. Cerestvoiobfine? 5. ivlarian. 20suntcuilustrafii. o echipidepescpri a prins32 kg decrap. Cate vederi areOlguta in album? 4. C6!ielevi suntin clasa a lV-a? Z in urmauneiziledepescuit.i tot atatea degaina cate suntderafl si degdsci la un loc. Cdte kilograme depette a pescujt acea echip!? d. Dinele. 2g kg degogosari gi cu 19kgmaimultevinete glas. Cenumir trebuie scdzut din 100pentrua obfine cel maimarenumdr impar cuprins intre 60$i80? 5. in clasa a II-a cu5 maipulini.Din sum5 scad ZS. Catmaiaredecitit Irinapentru a termina cartea. cu 13maimult caras pi 24kg maipulinbiban decdt caras. in coqul buniciisunt30 deouaderat5.iar numbrul b cu 29 maimare decet 17. decat ardei Cate kilograme delegume a dusMarian la piati pentru vanzare? 54 .apoi scad 62.rezultatul il aduncu 40.iar in clasa a III-acu 7 maimulli dec6t in clasa a ll-a. incdtfiecare areacum64d€timbre. Cdte oui suntin cosul bunicii? pecare 2. intr-oscoald sunt98deelevi. Cartea o citegte Irinaareg8depagini. dacla citit 62? prahovei areintr-unalbum 32devederi -t. varulmeu. in clasa I sunl24 deelevi.

. J' . 329: 111.. . 30r.. cinci sutetreizect. 856...casu!ele" intre1009i 1 000: 111..410. 523. 506... 783. u. [-_-J . 401.. r---' 801.. j. f-__l. 8ee. [--__l . 999. 201.a. 506..]o'tnaxp. Care cupfinse naturale liberedin ... 479.t"tts*la's a*tale dz.1--__l. 810... f___l. 702' ' n 711'"' n' 8oo' Cerinlelede la 1 1aI 3 suntpropusede d"nul Vior€l-C€orgeDumitru. roz... Qairca u az:ttova auno*lo't de b IOO b I AA0 patru sutedouizeci'.. 300. HUNEREIE DE rA r00 LA | 0c0 1.. 134. sit.. te lO0 b I O0O. 456. 110. 400. 303..Scxie $se sute noudsutenouezeci o sutdoptzecii noudsutetaptezeci.[-___l zoo. 902..... [f. Completeazi .-l. 276. 6oi. 226.. 586.. . -_l .1 .IIATI'RAIE V. [-J . .. T___l . 933.. 610. 210.. . 876.. 102. Scriecel mai mic numfude trei cifrecareare cifrasutelor zecilor 9. 107. fl. i--]. 826. pentru urmdtoarele numere: cifrazecilor 2.irul numerelor 7. Subliniazi 333. 453. 888. i f _]502. l=]. . 783. patruzecii cu cifre: /. 6ee. 2se..... dintrenumerele: la fiecare tncercrriegte cifrasutelor 103. 90i. f-*. 0? arecifrazecilor numir detIei cifrecare este celmaimare 6. dintrenumerele: cifn unitililor la fiecare 4.4ee...... T-1.Tl..T--.. Srr. Subliniaz5 136... 4 9i cifr"a 5. sgs.. 302. .. . 786.

7a4. Sedaunumerele: 701. .... b) maiapropiate de710dec6t de700. 7$..... 9. Subliniazi in fiecare cazcu rogunumerele cu sof (pare) li cu verde numerele (ftri so!).2 ii 3. b) celmaimarenumhr scris cu trei cifre.... /4. 220. /3.j b| 200. Determind toatenumerele natunle de trei cifre. Dintreacestea. 4 0 . /5......i. .. .... . 702.folosind o singuri dati. . / /. 0 06 . .8.2 qi4. CompleteazS fiecare sir cu urmitoarele potrivite: doui numere a) 320. 21A. c)4 0 05 .. . a)2. Copiazi fiecare tabel apoicompleteazS: a) a n+ I 425 426 427 299 ? b) a 499 ? ? a+1 801 1 500 599 /0.. Scrie trei numere consecutive care: a) urmeazi dupi 499. c) 1.. Scrie: a) celmaimic numir natural care sepoate scriecutrei cifrediferite.. scrienumercle: a) maiapropiate de700dec6t de710. 705... 707.. d)70 07 : '2 07 .. Determintr pare numerele naturale detrei cifrecare au cifrasutelor Z Si cifrazecilor cu 2 maimicl dec6t cifrasutelor. 324.i 709.. 322.cifrele. . 00.. t2. .. .706....0 Fi7i b) 3. . . . Scrie numerele naturale detrei cifrecare ausuma cifrelor 6. d) 3..2 qi 7. b) suntinainte de702. impare pecaiet....708.. .. .

176.Folosegte unuldin semnele: >.i 189. 124. Z. Ao*+arrat en el. semnul 8. Scrie in ordine descrescatoare numerele natunlemaimici decat 500ii maimaridecit490.aat terq/oL dalznale a n{elOOb lOO0 /. iar cifraunitdtiloreste7?Care estecel mai mic numdr dintreele? Darcelmaimare? pareexistx. care au cifrazecilor 7 .folo<.i cifraunitililor 8. ? 6 8 6 . Determind celmaimare Care este celmaimic numer detrci cifrediferite? 6. Compari numerele demaijos. Scrie celmaimic numir detrei cifre. 5. i7 8 ? 3. 57 . /0. a) Scriein ordine numerele crescaloare naturale de la 300la 327.scrise cu cifue difedte. 139.crtcifrazecilor 7. numere natunledetrei cifreexisti. sind semnul b) Noteaza in ordine crescltoare numerele naturale maimaridecat 520 si rnai micidecat 548.220.2. gi celmd mic numlr detrei cifre.stiindcl fiecare 9. Afli c6tenumere naturale mai mari decat 100gi mai mici decat 151. ond. i30. Care este celmaimare numbr dintrenumerele: a) ll1. =: a\3441f443 b)436na36 c)503[530 d)1sen1e9 526J625 123a124 499 506 fl499 E 560.i31 . a)Care numireste celmaimic? b)Care numlreste celmaimare? 2. Foloselte >. Cate dintreelenu arecifrecaresI serepete. 4. .i 222: c ) 8 7 6 .Cerinlelede la I la I 0 suntpropusede d-nul Viorel-ceorge Dumitru.' Fienumerele: 136.oqar"a. l Oisi 1 1 0: 6 202. <. Afli toatenumerele naturale detrei cifremaimaridecAt 400.

770.cisuF" numerele date: a) q. zeciEiunitili la care: identicicu cifraunitiljlor fi are3 zeci. b) Incercuiegte numlrul care este celmaiaproape formatedin trei cifre identicecu num5rulcu 1 mai Z Comparinumerele pe toatein mic decatcel alcituit din 10 sute. Fienumerele:435.. " Cerintelede la 9 la I 3 suntpropuse de d-naMihaelaBos€omea. in ordine descrescitoare numerelc 83.36 dezeci " Cerinlelede Ia 1 la 8 suntp.707. ComparinumErul333 cu fiecaredintre numereleformatedin sute. Scriein ordinecrescitoare <. 500gi 707.'l Scrie fase sute. numirul care celmaiapropiat denumirul430. Noteazd decele naturale caresunt cel mai apropiate 5. td .patru sutetaptezeciti doi. b) cifra zecilorestecu 2 mai marcdecat c) cifrasutelorestecu 3 mai mici dec6t cifrazecilorii are8 unitAfl. Unnumdrdetrei cifrepoate avea cifrasutelor0? 777.' Scriecu cifre trei sute.folosind numerclet -3. din: numai cu cifrenumerele formate 9. cinci sutetakprezece2. noud sute i tapte zeci.opus€de d-nul Vior€lceorge Dumitru. a) ciftasutelor este cifta sutelorpi are7 unitifi. o suti doudzeci. a) Subliniazi este denumirul 440.285. 8. 3 unitili. /. Scriein . trei sute ti opt unitip.apoi ordoneazile crescator acela$i sir.7 s.i77. 1199 b) e) 432 c) 707 201 8?0 5is 4:i2pi438. 4. 8 sutesi 4 unitd(i. 6. semnul 100. optsutepaisprezece.

puse 4.0. .. 8 3 0 . 5 4 2 . .7 3 0 . 59 . Determind toatenumerele cuprinse intre 300. .9 qi5. .. tu*l4at?e (2) autor:d-naFloricaTdmal /... iar cifrazecilor maimic5.. . 2. ... .vaL&oP' (l ) autor:d-naMihaela Moraru /..i 200careau cifrazecilor si unitSlilor 8. b)543 . 5639i 849.. b) impare maimaridecdt 2289i maimici decdt 240. Compari numerele urmatoare cu rastumatele lor: 127. c )2. 8 2 0 . d)840 . n2 = m. Scrie celmaimare . . Care este celmaimare numlrcare sepoate scrie cutrei dintreaceste cifre? Darcelmaimic? Z.. / /. /3. /2..0.tiind cAultimulnumlr este 3. folosind o singurA dat6 ciFrele: a)3 .. c) detrei cifrecare au cifrasutelor cu 2 9i a unititilor 7. Sedau cifrele:7.i celmaimic numlr detrei cifredifefite.5qi8. .. pare numerele 5.. Scrie tortenumerele naturale deLrei cifre.7 35.i 9 .. Scrie 6 numere natunleconsecutive 278. . Scrie numerele: a)pare cuprinse intre97gi 115.7ti4 i b) 1.. Completeazd fiecare lir cuurmitoriitrei termeni: a)4 9 7 .2.. . 797.4 9 8 . i c)7 2 5 ..4 9 9./0. 381.. Ciseite in loculliterelor toatecifrele care facadevirate expresiile: 467<46a 823> 8b9. Aflii deforma aaa si pecele impare deformab2b. . 5 4 I ..

935. folosind o singu rd i a ta cifr e le:0. 7. dintrecarecel mai mic sl fie 698. ?. Scrie trei numere naturale maimicidecit6?8.l '". cifrele 1.502. inlocuieste semnele cu cifrepentru a obtine scrieri adevdrate: isd -l .l 4 2l l * * *i> 1 . Scrietrei numere naturale consecutive. c) Descompune fiecare numfuobtinut in sute. b) cifrauniufilor. b) Ordoneazi crescAtor numerele oblinute. Sedaunumerele: 521. ea&4ane (3) autor:d-naElenaSimionicd /: Scrie: a) cu cifre numerele: doisprezecq doudsutedoisprezecei daudsute doii b) cu litere: 52." 't * 8 2 l F 4. 4. Scriecel mai mic.* . c) cifrazecilor.. zecisi uni6fi. pentrufiecare Scrie numir. ?499i 235.25. 5. Noteazi toate numerele detrei cifrecare: a)aucifra sutelor 3.l = l -.Z. ar Ciitecifresefolosesc pentruscrierea numerelor de la 250pani Ia 300? b) CAte cifresefolosesc din fiecare fel? 60 . . 3. 876.205 si 525. a) Determini toatenumerele de trei cifrecepot fi formate. o singuri daLA. celmaiapropiat num6rformatnumaidin sute. 6.4 9i 0. apoicel mai marenumlr folosind. Sia unihlilor b) au cifrazecilor 9i cifraunititilor 6. 4. pdst6nd: a) cifua sutelor. .5s i g.

M[ numlrulnecunoscut.400 . Calculeaz{: 100+ 200+ 400+ ?00300 lio 400 400 300.u .20 600 -[ = 200. aenaeian u*aalz do b O Le I O00.500 . ' Cerintelede Ia 1 la I 2 suntpropus€de d-nul Viorel-CeorgeDumitnr."a.s ff= 70.3 0 0 c ) 4 0 0 .50= 30 = =300 + 500 n 400 n _ 500 d)[ + 2= 5 l+ 2 0 = 5 0 ! +20 0 = 5 0 0 c )E= z .' Calculeazui a) 200+ 300 b) 400 + 500 300+ 600 100 + 300 200+ 400 300+ 400 c) 700 + 200 600 + 200 500 + 200 d) 100 + 100 200+ 200 300+ 300.300 . 6t . Stiindcdsumaa doudnumere este 900!i unul din numere este zero.400 .500 b) 7 0 0 .A O1A I OOO | . W Ow&& fzore arltlo 1. 2.400 ?00 900 300 600 . 5.5= 3 E= 40+ 50 E.aa:wa.7 0 0 600 900 400 800 .300.dd.100 .v!.Adunaru numerelor nafitrale formate din sute Sisclderea l.ln fiecar€ caz: a ) [ = 4+ 5 b )tr.500100 200 100 500400 ft f: lf [f [f 4. 3. afl5al doilea num5r.30 _300 fl= 700 e) 6-E= 2 60-[.400 . ADITHAREA HUHEREL0R $! SSADEREA HAIURA[E DEI.2 0 0 d )9 0 0 . Afl5 rezr"tltatele: a) 8 00.o.300. /lda.

| 2" llrlia a scosde la bancd intr-o zi sumade 300 lei. / /.3 d) 400+ 70 500+ 8 830* 30 901_ 1. Cdte kilograme deproduse s-au recoltat in totalin acea zi? 9. a)200+ 600[ 100+ 700 b) 400+ 500[ 600+ 300 300+ 500! 700.. Cdte rochiiaulucrain total? z. Scrie in locul. O fermi zootehnicd are 800de vaci.7 b) 200+ 30 300+ 7 440 .cite suntdealtaculoare? /0.6.Daci 200 din elesuntalbe. Cerintelede la I la 5 suntpropuse de d-nul Viorei-ceorgeDumitsu. prezentat lucrdris-au Cdte in a doua scoal6? 8.30 407 . iar a douazi cu pufin. Muncitoarele unei sectii de croitorieau avut de lucrat 200 de rochii. =.i unifrfi. iar la alt concurs cu 100delucrfuimaipufin. Adunarca unui numAr nahJralformatdin sutecu un numdr nafural format din zeci . b) SLabileste dublul numarului 500.9 c) 300+ 40 40 0 + 9 570-70 803. 62 .40 509.'Calculeazl: a) 100+ 20 2 0 0 +6 330. Scdderea dinfu-un numdr naturalformat din *te gi zecl a zecilornu dintr-un numlr natural format din sute giunit:6li a unitt$lor l. intr-o scoala s-auprezentat la un concurs de desen 400de lucriri. 400kg deroiii ii 100kg depltrunjel. Depeun lot s-au recoilat intr-o zi 300kg decartofi. c)MI numirul cu 500maimic decit900. Eleau lucrat cu 100derochiimainlult. a)MX numlrul cu 300maimare decat 400. >. i00leimai lei i-aurxmas CAti luliei la bancidacia avutdepusf. suma de900lei? 2.cisufelor" unuldintres€mnele: <.200 300+ 200! ?00+ 200.

1 L r-r--r rr Lr SOE_ 5 I . 937 ( ennlele de la I la E suntpropuse ded-nulViorel-C€orge Dumirru.200+ 750 200+ 830730 r_______..r.zecigi unit\fi a unit\filor l.Adunarea unuinumtr natural fomat din sute. Luiza av6zut Iao fermb 202 rate.2.r_ *3. $ zecicu un numdr natufalformatdin unitllfi. 309_ 500+ 20 8 0 0 + 7 30* 130 30?.. Completeazd cifrele lips' Verificl proba pdnaduna_ efectuand resau scidere. Sc\derea dintr-unnumdt natural fotmat din sutc. MA rezultatele: 200 + 9 0 0 + 5 802 0480 5 8 0 5 7 0 9 805- 100+ 500+ 670._ 5*..5 0 = S 0 0 c\ l+ 2 Q= 2 2 0 909-!=900 J+ 7 = 707 l+ 7 = 2 0 7 7 03-3= ! 4?0_70= = E. li cu2 maiputine a)Cete raleavtrzut eaIafermi? pis[Ii b)Cate avizutln total? 3.'Ca)c|leaz6: a )1 30+2 b )5 3 0 + 7 140+ 7 890+1 3 26-6 858-8 856 939 -6 -I c ) 8 5 0 +2 790+1 ?33_3 _2 642 d)?30+ 1 530+9 856_6 _7. 63 . 970-70 E pecaiet 4.0.*_ 306209 430 9*0 800 *00 **0 g6{te 5.1 !_ __. DeterminA numirulnecunoscut: a )3 00+n=320 b ) ! ..**+ . 200+ .

Cate nucisuntin cele doui cosuri? . birbali gi 6. daci s-au dat 27 de consultatiip€ntru Cite femeiau fost consultate.ii gi 9 dejucirii s-au vandut intr-ozi 370debaloane 3.proba: 2.cu 9. au rimassi fie recoltei. s-au vindutin acea zi? Cite baloane 745kg degrau. intr-ociruF setransporti DacIla descircat sepierd5 kg deglau. intr-o localitate toarecu 7 apartamente mai mult. Laun magazin baloane albe. 4.in altulsuntmaimulte. cetecamioane din eleau fosttrimisela strangerea in altescopuri? folosite B.5 = 5 5 0 . apoi efectueazd a) l) + 7 =1 4 7 b ) E + 9 = 1 2 9 c) E+ 7 = 7 7 7 +n= 888 450+D=453 880 250 +A =25 7 4s 6 832 fl=830 6 6 6 .f l: 450 = e 3 0 ! . lntr-uncossunt300denuci. ro.catekilo$amedegrauau rimas? in lunaurmis-audatin folosinti 530deapartamente. birbatii' DacA 8 Z La o intrepdnderede transporturiauto sunt 348 d€ camioane. La o policliniciau fostconsultate femei.fI= 6 6 0 .7 f].2=850 fl. AflX numdrul necunoscrit. 5. noi s-audatin folosinti a doualun5? Cate apartamente intr-o zi 127de persoane.

40 b) 403+ 40 526-20 107 + 90 372. Afl5descezutul. Mtmarea unuinumlr nafunlformat din sute. problema.30 b) 300+ 300+ 70 _40 _ 40 583 200r 500+ 30 _ 20_30 856 c) 200+ 200+ 90 851_30_ 20 300+ 600+ 40 _ro _20.Descizutul este afli sctrzilorul.90 706+ 50 956. 4. cu 100maipufindec6t crizanteme. c) Difeienta a douE numere este 306.50. qi uni$fi azecilor zeci l. apoirezolvd ' Cerintelcd€ la 1 la 4 suntpropusede d-nul Viorel-George Dumitnr. Scdzitorul este 40. a) Suma a doui numere este l3g. Af15 celdlalt termen.30 307+ 40 927-20 d) 301+ 60 799. Lao florf. numere este 40.20. ScAderea dintbun nui* *ii tirit dinsute. 732 3.rie s-au adus 203firedetrandafiri. Formuleazd intrebarea. Unuldin termeni este 30. 2.' Calcsleazl: a) 107+ 20 13 8 _ 30 509+ 30 246.imiz$i cuunnundr '-' natural format dinnci. d) Restul scideriia doud gZ2. 65 . crizanteme cu 30 maimult decat garoafe trandafiri.70 c) 702+ 50 839.4. b) Calculeaz6 c6tfac302plus50. Md rezultatele: a) 100+ 101+ 20 138 .10 200+ 300+ Z0 576 .30.

Adunarea unuinumdrnatural formatdin sutecu un numernatunl formatdin zeci. a)Adunii b) Adun5 numirul 8 la celmaimicnumir natunl formatdin sute. iar I suntgutui? fiecare 5.39 852-52 c) 100+ 75 972 -72 200+ 34 782-82 d) 100+ 99 999 . CalculeazA apoi spune care este adevdrata falsi (F). cl Numdrulcu 30 maimaredec^t108esteI83.Sclderea dintr-unnumdrnatural formatdin sute. apoiscade 39. d) Numdrul cu30maimic decitl38este 108.i unitdfi. propozitie 2. 4.99 200+ 45 427-27. zeci gi unititi cu cifrazecilor 8. cu36maimaredec^t800 b) Numdrulcu 49 mai mic decit 649este609 . a)Numdrul este 836.i unitili /.5. (A)ii care pecaiet. Cafipomisuntin livadldacS 120suntcireti. c) Scade numSrul 7 din celmaimarenumdrnatural alcbtuit din sute." Care suntrezultatele? a)400+ 36 b) 500+ 24 456 -56 837 . b6 . numdrul 29cu300 sicu I0.cu 20 maipulin suntcaiii. Completeazi tabel: Termen 300 500 43 Termen 36 400 89 600 TOTAL D) Descizut 507 527 839 700 Sclzitor 7 27 39 400 REST ' Cerinlelede la I la 5 $nt propuse de d-nul Viorel-CeorgeDumitru. zeciSiunit$i a unuinumlr formatdin zeci. -1. zecigi unidfi cu cifraunititilor 7.37 200+ 79 600+ 33 539 .

123 678.80.400.din care scdzind 201seobline restul maimic decdt 3. CaF auparticipat elevi la acel concert? 5. Munarea unui nuntr nafunl fomat din jute.432 789.6.456 468.'Calculeazi: a) 534+245 389. 4.134 g4g_ 612 *3p2 ?SS 888_ 444. Afldtoate numerele naturale: a) car€ adunate cu 723daumaiputindecat 728.100 . ' u!. zecisi uni$ti a unui numdr format din sute.200. Calculeazd: al 955.134studenli. 67 . AflE rezultatele: 32I698 435 210 205 300 508 - 303 r35 205 342 E lttl 3.dintrecare 200au fostmuncitori. Sclderea dintr-un numdr nafural tormat din sute.224 b) 876. La un concert au participat 758detineri. _ 508 _ 856 2.223 777-t00-134 786.6 986 .I35 c) 132+ 132 234+ 234 321+ 321 4tI + 4I1 _ 435 d) 856.zeci g uniElfi /. ' Csrinlelede Ia I la 5 suntpropuse d9 d-nul Viorcl-CeorgeDumibu. zeci $i unitiiti cu un numer natunl format din sute.6.irestulelevi.143 123+ 234 756-234 b) 456. bl care scizute din 564daurestmaimare decat 561.233 956-1 0 0 . zeci si uni6ti.

..daunumerele 228. posibile. . 888. 6B . C D= 1 0 1 6'94-tO t.. Calculeazd: a)200+ 300 b) 231+ 324+ 143 c) 200+ 103+ 325+ 210 500 . " Cerintelede la I la 5 sunt propuse de d-nul Viorel-ceo$e Dumirru. autor:d-naDianaMicu /.5*"este un numir natural scris cu doub cifr€. b) Aflbnumerele..+ C. . " V/' D 5. sciz6nd numdrul ?5din: 575. ... care adunate cu 23.c6nd decit5. stiindcd laturilesunt eEale si au lungimea t l" " del0l m fiecare. Untnseuturisticareforma figuriialiturate. E -r D .5*.' l|fla rezultatul. Afldlungimea B fieciruitraseu: a)A+B-+C.*. cifraunitltilor.w. perand..I n tiecare caz: a) ? =8 3 6 4 b) ?-856-323 ? =4 5 9 .x"iste maimare AnB 4. Ma lungimea unui drumcare areformafigurii aliturate. ?83sau523. Zualm.+D.t. cu toate cifrele b) Calculeazd 999-5?. SZ8 ti fS. 385. DE= 105 m. b)A -. BC= 12? m. c )A -+ B . c6nd selnlo. 3.2 1 ? =999_444 c)859_24=? 381-80=? _ 7 =? 507 2.200 210+325+103 2 + lL L + 5 2+ 2 ! 3 325+ 461 2+ 40+300 100+220+333+202 796 234 213+ 52+ 111 24+50I+11!+222. 275.2 3 ?=888_555 ?=7 5 6 .fiind a) Scrie toate numerele naturale care seobfindin .*.. AB= 101 m.. cuiette. a) Stabilegie numerele care seob1in.

).oad O e@| 000.in cutie. ln biblioteca unui scolar seaflau anultrecuti02 ca4i romanesti si 25 deci4i in limbi strdine. Afu*anra. eu t zco@'pz4roo 4lt.aflbcdte a)albe. Mircicia parcurs dusqi intorsun drumde230m. 2.i scdderea /. Adunarea numerelor naturale formate numai din sute .321de bile albemad gi 403bile negre mici. C6tec6rli areacurn in bibliotecS? 5. c) ln total. u odfeJed. uqmodon aafurrala d. a cumpirat in acest an 50 de cirfi rom6$colarul neiti si 10in limbistraine. 69 . intr-o cutiesunt 105bile albemici. Calculeazb:: 432+ 210+ 12t 325 101+ 200 501+ 111 Z+ 22 1+ 10 4QL__l - 505 103 222 3 222 20 1oo 11 t_l E 2oo 202 lo1 111 tl 3.2. CalculeazS: a) 2 + 8 b) 3+ 7 20 + 8 0 30+ 70 200+ 800 300+ 700 c) 1+ I 10+ 9 0 100 + 900 d) 4+ 6 40+ 60 400+ 600.$ialtebile. b) mici. Care este lungimea totalia drumului parcurs? E 110 4. bilesunt: $tiindc6in cutienu exist.

O altb9coal5 arein clasele a III-acu 100deelevi maimult.9 d ) 1 0 . Cesuml i-arimasIlenei? 2.. Adunarea numerelornaturaleformatedin sute. Ileana avea 1 000lei.500 1 000_ 800 * 1 000 900 I 000 .\tlirezultatele: a ) l 0 . intr-unparc plantat s-au 300depanselule li cu 200maimultelalele. cJ 791_ 23g _324 8g2 _ 667.7 100* 50 100_ 80 100_ 90 100 . Afli rezultatele: a) 353. Siscdderea zeci unit4i cilnd peste tuecerea ordin se face ti la ontinul unitdtilor /.70 1 000. -. 8 c ) 1 0 . C6te flori s-au plantat parc? in acel 5. Eaa cumpirat o bicicletide 400lei qi un joc de 1 00lei. Calculeazd.5 b) j 0. intr-o .245 _229 472 _ 228 581 i. 70 . 991 428+ 226 200 139+ 138 300 IEEE- 'Ccrinlelede la I la 5 sunt propuse de d-nulViorel-ceorge Dumirru.2.700. 114+ 235+ 129 125 t40 100 b)445+3i 9 256+ 329 452+ 419 _ 122 b) 484 595_226 _ 328 696 452+ r25 I i8 353+ 114 118 c)524+ 29 463+ 218 526+ 249. 3.CalculeazS: a)2 i8 +3 4 5 434+ 2I9 533+ 338 2. Catielevi declasa a III-aexistiin cele doud gcoli? 4.coali invatA in clasele a Ilta 200de elevi.

463 8t7 .392 565. astfel incdtsXobtiirezultate corecte atatDe orizontali cat!i pevertical5. iar celSlalt 236depagi.zeci pesteordin sefaceIa ordinul zecilor ti unitdli cind tuecerea |. Completeaz5 spafiile libere.570 926.-T. Doi copiimergeau unul sprecelilalt.4.r40 729.-T.693 c) 164 + 164 272+272 384+ 384 g) 513. Adunarea Siscidereanumerelornafuraleformatedin sute.cateste descizutul? ' b) Diferenfa a doui numere este 382.--l z J lo ++ riTtT-l -T-r-] fT-ft* T[fl= t=rn 5. 3.182 684. DacA desc5zutul este 934.483 d) 196 + 192 283+ 283 375+273 h) 636.582. tiTtTt'l* TfF2 fel= ff-fl + f. 129de Cdfipagi aufostla inceput intreceidoicopii? 3.' Calculeazzl a) 184 + 192 273+ 475 384+ 583 e) 576. in total? a doui numere este 156.DupA ce unul a parcurs 522de pasi. intreei aurbmas pasi. a) Diferenta Daciscdzitorul este 392.cit este scizitorul? 'Ccrillele de la I la 5 suntpropuse ded-nulViorel-George Dumitru.683 714. raft? a) C6te c5rlisuntpeal doilea pe b) Cate ci4i sunt cele doui rafturi. Peun raftdin biblioteca sunt291dec6rti. gcolii 2.372 604-322 706. 7l .iar pealtulcu 193mai mult.380 b) 293+ 295 384+ 485 472+ 475 0 813.

389 b) 628+ 192 53?+ 288 M8 + 487 566+ 366 c) 63?t 185 548+ 383 356+ 359 164+ 646 d) 429 + 192 63?_ 159 _ 168 45? 826+ 292. intr-o tabari s-auorganizatcu toli copiii activitEtidistractive: 163de copiis-audusla teatru.c6teste descazutul? b) Diferenla a doue num€re este 382.iar 165au rxmas la biblio_ tec5. 100la concert.50la concert. iar t3l au rtrmas peterenul desport. Si sclderea zecisi uni_ Uli cSndtrecerea Wte ordin sefaceIa orclinut cilor fi at unititilor l.100la teatru. a) Diferenta a doui numere este 156. Ce! copii erau in acea $coal6? 5. intr-o zi activitili distractive: lgl de copiis-au dusla circ. DacA sctzatorul este 392.* *7* 268 587 g24 gn 622 7*? 896 3. CompleteazStabelele: Termen 251 116 475 342 a) Termen 369 287 389 458 TOTAL Descizut822 783 674 543 b) ScdzXtor 184 299 186 155 REST (ennFlc de la I ta 5 suntprop$e ded_nul V iorel-Ceorge Dumitru.4.' Calculeazei a)439+ 198 637. DacE descizutul este 934. proba: apoiefeclueazX *7*+ ***+ 2*8+ ZgO+ 6*4+ *5* **. cAteste scizitorul? 4. in total? 6.439 387+ 28? 824. Toti copiii unei fcoli au organizat. . lnlocuieste stelufele cucifre. Adunarea numerelornatuale formatedin sute. *6*+ 3*4 g42 2. C6!icopiierauin acea tab5lb. 50 la cor.

Ei castigd la un concurs fiecare cate179lei.de bani inscrise 4.i b) diferenta primelor qi suma doui numere ultimelor dou6 dintr€suma c) diferenta numere.i din 792pentru a obtine suma si scSdem 3. Patrucopii au sumele in tabelul alAturat.constaucAmai are de citit inc6 i89 de pagini. CaFlei vaavea fiecare copil? Ilinca Sandu Crina Alex 344ldi 471lei 531lei 621lei toate numerele: 5.i un stiloucu 99 lei. 135!i246. b) celpufinegale cu 6849i celmult egale cu 688. CalculeazS: lor. apoiscade din fiecare numlrul199. darcelmult egale cu 541. pagini arecartea? Cate dintre137. Unelev ci are dela bunica lui 390lei li constatS . Unghiozdan daciun penar costi2? lei? Catilei costighiozdanul o carte cu 145lei ceqi-acumptuat debani. a) suma al doilea. Calilei a avut? 73 . a 2. dintreprimulnumir s. Sedau numerele:542. Unelevareo cartedecitit.maiprimegte 900lei. a) cuprinse apoiadunile cu numirul 198. %rrafailn r' /. Scrie intr€794fi 799. c) maimaridecit538.Dupe a avuto sumA 5. apoiadunile cu 189. 3 penare deacelasi costicu 87lei maimult decat 4. Cenumir tr€buie 48? fel. Dupl cea citit in primazi 151depagini. douazi cu 2? de palini mai pugin.

din care au r. Care este suma celordoul numere. 8. deste catsuma numerelor.la Boscomea. Cate timbrecu fluturia colectionat Mihai? 10. Veverita gi-aadunat 165ghinde gi 315alune. Mihaicolectioneaza timbre. Untermen al adunarii este 3?. Etiind ci suntindeplinite in acelasi timp condiliile. adaugi numirul 260.' Primul termen al uneiadundri este 2l?. lntr-untrenerau429dec5letori. iar restul. dacial doilea termen este cu g mai mare caprimul? 4. .6.masnemancate 226ghinde alune. La ce numir trebuie sXadundiferenta numerelor 321li 120pentrua obtine suma 508? <:E' Z ceualllArLe (l / t /.1 . panl la 400suntcufluturi. a este cu18 maimic decat d. \ autor:d_na LenulaBerbosu /.Din acestea 124sunt cu flori. 2. Si seaflenumirul natunl a.iaral doilea este cu 103 maimare. b este127. . . $i ghinde Cate a mancat veverita? ti alune ( enntere re tao ta l0 sunrpropuse ded-naMihaf. Care esle numarulnatulaixdaciyeste un numArnaturalcu Z6mai mic decat x. $i c. Care este suma celordoui numere? Ladiferenfa numerelor 8369i 409. cu 2Z mai multesuntcu animale.. .t.. . Laprimastalie au coborat 6?decIlI_ torisi auurcat 39. Calicilitori suntin trendupl primastalie? 9. c este cu 63maimare dec6t b. iar y este 16? .

.oblin100. auimpreund $i . iar stejadi sunt855..iar frezii qi garoafe sunt459? 798 au impreund sunttrei ci4i care 6.daradaug la un num5r.Pacalf' 451depagini.iar 7. ii brazii Catibrazisunt? Califagisunt? sunt? Ca[istejari frezii$i garoafe. 5.Pinocchio" depagini.oi gi vaci. Daciscad 12. sunt907zambile. .Pinocchio" cai. Ilincaareo cutiecu mirgele.. ii . impreunisunt282.Pacali" $i . oi sunt? vaci$i cate Caticai. intr-o ferrnisunt945deanimale: caiii vacisunt289.Degelica" pagini carte arefiecare afli cdte au 473depagini.cate .Picald" $tiindcd.Degetica". baiefi sunt117? fetesuntdac5 Cate 25. 2. Mariei.. iar . 70 demdrgele? in cutieauramas m5rgele a avutdaca Cate la un loc Fagii9i stejarii 4..galalbaltriEicu 39 maipulinipeqtigori sunt58 depeqtigori 5. in acvariu? bol....Caifi oi sunt?56. Mi gandesc ta cenumdrm-amgandit? Ead! 15 mitgeleAneisi 23 de mit$ele -r. in acvariu benidecat albaltri. Lao florSrie gtiindci zambile CAte flori suntdin fiecare. Laun concunparticipi250deelevi. intr-o piduresunt961defagi. ii freziisunt612.calipeitilorir5man DacS 34din ei suntmutaliintr-un Zwlwp(2) autor:d-naCamen Ro|ca /.stejari ii brazi.

Cate flori s-au plantat. $tiindci sunt325.tiind ci ln pdmele gddi_ doux .care aufiecare cAte 50deCD-uri. nifesunt469decopii.ln seri? .8.. este 625decirfi. in total. n"ri . str seafle c6te rechizite dinfiecare felsunt. Cate flori suntin a treiaflordrie? d. 5. ln trei biblioteci suntI 000decirli. 9i creioane iarcreioane gi caiete . LaprimulpostTVruleaz6 250defilme.. intr-unmag6zin g42 sunt dercchizite.la al doilea cu iZSaefifmemaimuit decat la primul. autori:d-naMarie_Louise lJngureanu Lucian Stan Fi d_nu! /. Afli c€ti copiisuntin fiecare gddiniF. 2. 4. Latrei gr6dinite sunt205copij. respectiv 329deflori.it numiirul llorilordin a treiaflorhrie. Cate CD-uri areVlidul? J. Diferenta dintrenumbrulflorilor din celedoubflortrii eite cu 229d. Suma cdrfilor din biblioteca a doua qi a trei.. Afldcete c64isuntin fiecare bibliotecx. . p) ZuaharL{.l . La doui floririi s-auadus 445deflori. la trei posturi TVruleaze lntr-unan I 000defilmededesene animate. Md cdte filmeruleaziIaal treilea post._ serl s-auplantat 225degaroafe. dec. pixuri sunt621.iarin ultimele doud sunt4?l decopii. in primabibliotecd suntcu 125de cA4imaiputine decat in a doua. 2?5de trandafiri. iar panselule ^Intr-o cu 199maipulindecat garoafe si trandafiri la un loc. Vlddu! arecu 25 deCD-urimaimultedecat trei prieteni de_ai sei.

Zwlu,e,(4)
autor:d_nulLucian Stan /. O cofet.erie a primit213cornuri, cu 122maimultepachete debiscuiti, iar numdrul pachetelor deinghetatiesteegalcu num6rul cornurilor qi pa_ chetelor debiscuifi la un loc. pachete Caie deinghetati aufostaduse la cofetirie? 2. Stiindci numirul a estecu 242mai maredecat lZ1, iar b reprezinti suma numerelor 321si 212, afli surna numerelor a 9i b, 3. Dupb cevinde112kg derofii din cele 345kg,un v6nziiormaiprimegte 235kg. Cate kilograme derogiiarev5nzitorul la vinzare? 4. ,,Mareste" numErul 312cu 636, scade dinsuma 524,iar din r*t Z0Z. Cerezultat ai obfinut? 5. Unviticultora oblinut968I devin albgi rolu. Din aceftia,32g l sunt devin alb.Din cantitatea devin rolu a vandut Z3S l. Cifi litri devin roqui-aurimasviticultorului? primulvolumare2ggde pa6. Tataa cumpirato carte ln dou6 volume, gini,iar al doilea cu 76depagini mairnulte. pagini Cate au cele dou6 volume? Peo plajdsunt681depe$oane, dintrecarc236maturi,restulfiindcopii. Cate fetesuntpeplaji,dacinumerul bdietilor este cu 29 maimic decAt al maturilor? Z 8. Distanta dintredoudoras,e estede 521km. Un;ofer parcurge aceasti distan!5 in trei €tape. in prima etapd parcurge 218 km, iar in a douacu 39km maipufin. Ca kilometri vaparcurge ln a treiaetapi?

Zualilanp' (5)
/. Din celmaimarenumlr natural detrei cifrediferite scade celmaimic num;rnatural scris cu trei cifreimpare diferite, ?. Afl5sumadintre,,vecinul,, mai mic al numirului 3g0qi ,,vecinul,, mai mare al numirului459. ,3. Suma a doui numere este 6b4. Daciunul din termeni este l9Z,care este celilalttermen? 4. Mi cu cdteste maimare 723decitfiecare dintrenumerele: 135, 254ti 416. 5. Iulianarein bibiioteci 235decirli, iar Maria are419cdrli. Cucate cxrtiar€maimulteMaria decat lulian? 6. $tiind c5:a = 300, b = a- 162, i,ar c =392+ i, afli-lpec Z Sedaunumerele naturale: m = 25g, n = Z7l li p = 239. M i :.m +n ;n -p,m+n-p.

autor:d-naFloricaTAmas

4- Lao libririe s-au adus 152decirti cu povegti, ceea ceinseamni cu l1g putin mai decAt ca4iledecolorat. Cate ci4i decolorat s-au adus la librlrie? 9. La celmai mic numir par scriscu trei cifte diferiteadaugX numirul scfis cu trei cifreconsecutive cu cifrasutelor 6.
<:e

6ua,t a,p (b)

t

/. 1

autor:d-naNicoleta-Laura lordache /. Diferenta a douf,nunereeste celmai mic numir natural de trei cifr€ diferite. Dac[descizutul este 5?2, cAteste scizbtorul?
78

2. Cucateste maimare suma numerelor 345gi 1g2dec6t diferenfa lor? 3. Petrisor, petrigoryi Ceorge auimpreuni 924detimbre. ii Miruna George auimpreuni670detimbre,iar ceorye 562detimbre. $iMirunaauimpreunb CAte timbrearefiecare copil?

Zual,@u, (z)
autor:d-nulDorianComan /. Cenumlr trebuie adiugatla 390pentrua putea oblinecel mai mar, numir natural detrei cifreconsecutive ? 2. Mama a mersIa magazin o cimari cu ?g lei gi o pereche li a cump5rat depantaloni pecare a datcu 67lei mairnu[. Ceresta primitdela 300lei? detrei cifre, suntintre500si 600, am ciftazecilor -r, Suntnumdrnatural maimare cu 3 dec6t cifrasutelor si cifraunit[tiloregallcu 0. Cenumir sunt? 4, Scriecel mai mic apoicel mai marenumSr de trei cifrepentrucare suma cifuelor fieciruinumdr este egal5 cu 15? plantat 5. intr-opldures-au 236puielidebradqi 145puielidefag.Dintre aceftia 23 depuietis-au uscat. C6!ipuie{i au rdmas? 6. Treicopiiau impreunl300lei.Primiidoi au impreund 202lei, iar ultimii doiau 187lei. C6!ilei arefiecare copil?

ZuaXta,w (8)
autor:d-naSmaranda Florean /. Calculeazi suma apoidiferenla numerelor: 125 234 510 9i564; 9i 600; 9i245;460 9i 167.
79

Suma a dou6numere este 675. Diferenta a dou5numere este celmaimic numir parscriscu trei cifre identice.?. 2. Stabileite diferenfa. Lasuma numerelor 245$i48. Desclzutul este 876. dacS un termen este 456. intr-o cutieerau544debilealbe. putine 100mai negre. ros. La un magazin s-auadus231 de pungicu zah5r. J. Sedaunumerele: 216. intr-o tabad sunt 98 de fetegi 89 de bdiefi. cu 475maipuiinepungidecdt zah5r gi orezla un loc. Calicopii. Afl5suma. 80 . primultermeneste465. Afl5celilalttermen.ii Albeerau321. 2. cu 346 mai multe pungicu orez. zeci!i unititi scyis cu tueicifredistincte.fete+ibAiefi. 4. iar celilaltcu 86maimare. $i restul Cate bileeraunegre? 'Eunlmtp' (l0) autor:d-nulLaurentie pac S. nu aufostimplicafiin activitatea turistici? J. 3. CalculeazS diferenla dintresumaultimelordoui numere si diferenta primelor doui numer€. intr-o activitate turistici suntimpiicafi 52debaieli si 4Zdefete.Unuldin termeni este cel maimic numlr format din sute. sare.iar al doilea dacS cu 9g maimic.adaugd diferenfa numerelor 462. pungicualimente Cate s-au adus? Zua{ilatu. 352$i410.rogiicu ti negre. AflA scizitorul. (9) autor:d-naSmannda Florean /.i 8?. /.

EIE]IEII'E IXIUITIYE DECEC]IEIRIE l. Dupd cemesori lungimile segmentelor AB. 8l .ACgi BCsunta$ezate ca in figuraaldtulattr. |on**z plano I. 204m 470m. Triunghiul /. 'Cerinlele de la 1 la 5 suntpropur€de d-nul Viorel-Ceorg€Dumftru. afli lungimea (perimetrul '"/\ totalda celortrei segmente figurii).AC precizeazi BC.Daci AB = AC= 6 cm si BC= 11cm. Cdte triunghiuri sunt in desenul al6tunt? J. B 5. c )A C -A B =B C . care din afirmaliile urmdtoareeste li adevlrat5: a)A B+BC >AC .' Spune numerele care indici triunghiuri: OA IT \ a> o \-----'l \ 7 + 8 I 10 llcm C 2. b)A C -B C <AB . Fie4 B fi C tr€i punctecarenu seafl6pe aceeaqi dreapti. . O gridin6ln formddetriunghicu laturilede300m. Segmentele dedreapti AB. 4. Mi lungimea acestuia.i est€ lmprejmuiti cu gard.YII.

CAte dreptunghiuri suntln desenul demaijos? B F ABCD aresegmentul dedreaptx -t. Dreptunghiul AC= 15cm. DeseleazS. In figura urmetoare. DOC suntin ordine: 18cm. 18 9iAOD gi cm 16cm.A D =B C =3c m.2.aflA dreptunghiului ABCD. perimetrele 5.16cm. pe caietun dreptunghi 4. 3cm a)Afleperimebul dreptunghiului ABCD. 4Cm X 4cm 82 . ' Cadnlelede la I la 5 slDt propus€de d-nul Vior€l-CeorgeDumitru. I ll tt l/ t\ /l \J I A 567 2. BOC. $tiind cl AC estecu 4 cm mai mic decat afldperimetruldreptunghiului ABCD.' Spune numerele care I indicAdreptunghiud. cu latudle A B =C D =4 cm . tdunghiudlor AOB. perimetrul DaciAC= BD = 10cm. D gradati b) Foloseqte rigla ii afla lungimen segmentelor dedreapti ACgi BD. DreptunStiul /. AB + BC.

) \Z 4 7 2.a fel incit sanu mai rt_ mentniciun pitrat. Unterenln formi depdtht cu laturadegg m trebuieinconjunt cu tlei rAnduri desirmi. Cate pdtnte suntin fiecare desen dernaijos?Darln total? ^i-Tl fl-l. c) Construielte din 24dechibrituri noui pitrate. Misoaridistanta dintredoutr varfuriopuse si compard cu lungimea la_ a) Construiegte din 4 chibrituri un pdtrat. A.3. 6. Celimetridesarmisuntnecesari? ' Cerinfelede la I la 6 suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru. b) Construielte din t2 chibrituri patrupitnte.azi 23 befedechibrituri cain desenul al5turat. Fi_f_l '. Pdtratul /.' Spune numerele careindici pltrate: OLI \. a) Catepbtrate pot se constuui? b) Ridicdnumai4 bet€ln a.__. 83 . Construie$te un pShat cu latun de6 cm.

Cepoti spune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Cornparh lungimea segmentului dedreaptd EF cu lungimea segmente lor dedreapti OEti OF. Cine aredreptate? s\-lc a-) '{^) \r-l 2.lrinaspune cdC este lntreA ti B.Ce spune despre lungimea acestor segmente A dedreapt6? b) Misoadsegmentele dedreapti AB.OB.CD. Cepotispune despre lungimea acestor segmente dedreapti? Compad lungimea segmentului dedreapH CDcu lungimea segmente lor dedreapti 0C gi OD. Ce pofi spune despre lungimea acestor se!lmente dedreaptl E ? b) Misoadsegmentul dedreaptd AB. pofi OE. Compar5 lungin'rea segmentului de dreapti ABcu lungimea segmentelor dedreapti 0Aqi OB.. d) Misoarisegmentele dedreapti ODsi OF.OB. .9()\ a) Misoarisegmentele dedreaptd 0A. ' Cerinlelede la 1 la 3 suntpropusede d-nul Viorel-Ceo€e Dumirru.OF.' Pdvelte figurilealdturate. 84 . Privegte desenul alSturat. Rafspune cb A este lntreB li C.4. c) Mdsoard segmentele dedrenpti OC9i OD.Cristispune ci B este lntreA si C. a) MSsoard segmentele de dreaptb OA. Cercul /.OD.EF. Cepoli spune despre lungimea acestor segmente dedreapti ? c) Compadlungimea segmentelor de dreaptide la a) cu lungimea segmentelor dedreaptE dela b). r-iilu )q .OC.

)/IF / .. lparalelipiped -\ ll |fll uul-J [] (1.----v n | / \ tt / v | | l._-'_ .2.-. Y\_ ry 2.apoirispunde la lntrebiri: T--1-T ll t.\ Q E/. C6te cuburilipsesc din fiecare constructie? a) ' Cerinlelede la 1 Ia 3 suntpropus€de d-oul Viorel-ceorge Dumitru. jowa opatala /.. b) o sfer6. e) un cuboid dreptunghic). c) un cilindru.234.' t i /r... Observd corpurile demaijos.\ A F . \ \ a) C6te felearefiecare corpgeometric? b) Careesteformafiecirei fefe? 3..' Spune numerele care indicj: a) un cub. d) un con. 85 .

/.. 5. Af15 sumanumerelor din interiorul dreptunghiului si diferenta numerelordin exteriorul dreptunEhiului.. kle in formA de... .. .' Completeazi: Pdtratul are. Cate cu 18betisoare? Glseste maimultevariante.. 326 487 802 2t4 t29 ' Cerint€lode la I la 5 suntprcpusede d-na Mihaelatsoscomea- 86 . Cubulare ..laturi......... Scrie denumirea formei spaliale demaijos!i numele a trei obiecte care au aceasti formd. CAte dreptunghiuri gi cate fiunghiud suntin desenul demaijos? 4. 3. pdtrate poli construi 2...........laturi de lungimi... Triunghiulare........

Lalimilegrldinitelorsuntde 4 m. Cetimetrides6rmb suntnecesari? Z. Laturile triunghiului alatelungimea gardului. gardului Afli lungimea ceo inconjoar5. 0 g*dini in formddetdunghiarelaturilede324m. cu latun de75 m.pitrificf' egal6 cu 1 m.(l ) autor:d-oaMihaela Moraru /. in4.pitr4icdl'de caiet dematematicS. O livadi.. iar conjurate de un girduf (fdrdpoartit). de125m. O grddinx in formade dreptunghi cu lxtimea de 23 m gi lungimea de 54 m este inconjuratd cu gard. lungimile cu 3 m maimari. gardului. considerdnd o . Iungimea de fotbaldin curtea fiind de 2. trebuie lmprejmuit cu doud rdnduri desdrm5. gtiindc[ existio poartd Care estelungimea de 3 m (pentru magini) oameni)? 9i unade 1 m (pentru gcoliiare40 m lilime. in fata tcolii sunt doui grdtlinilecu flori.wluazz' (2) autor:d-nulLucian Stan /. ln formi de dreptunghi. gardului.in form5dedreptunghi. iar lblimea cu 87m maimici. Terenul douiori maimare.) arelungimea 3. gU rduturile? CatmAsoarl (Deseneazi. Unterenln formS dep5trat.lungimea 2. Aflf. itiind ci aregi o poartide4 m. perimetrul terenului? Care este (Deseneazd reprezentind 10m peo.) 87 .n"lrr""r.Z.. 198m 9i 421m.

stiindci poarta. cu Iatura de 18m. Calculeazd. gtiind cd latun fiecxruipitrat estede5 cm. Tata vreasdfaci un garddesarmd grbdinii de legume. Caticentimetri areperimetrul pdtratului desenat? 4. de matematicA. Adelin a desenat un pitrat cu laturade3 cm.Nicu$or a desenat un dreptunghi cu latudlede3 m gi 5 m.loana a desenat un pdtratcu latura de10pitr4ele decaietdematema_ tici.0) autor:d-nulLucianStan /. va fi clin _ -Citi scendurx? 5.5.pitr{el. arelatura de4 m.latura fiindmailungi cu4 p5tr4ele. Care dreptunghi areperimetrul maimare $i cu cat? 6. Unfing debox. un dreptunghicu ldlimeade 3 pltritele si lungimea dubl5. Care perimetrul este patntuluidesenat deAmalia? 6. Considerind c"ilaturaunui . in fbrmd dep6trat.. Catmfuoarifipcacesepune pemarginea parchetului? (Deseneaze. Ani$oara . de 1 m.reprezinti S cm. contc61 m este tinand egal cu douE decaiet . dreptunghiului. in formd depitrat. Zuatilnnp.Amalia a desenat alt p6trat. Catmisoadcele patrucorzialeringului? 2. pe caietul de matematicd.. Unperete al casei mele. pedmetrul figurii aliturate. Deseneazd. metri de s6rm6 va cumpira.p6trilele.) 3.are3 m... 88 . a desenat alt dreptunghi cu dimensiunile 4 cmqi 6 cm. in formi de pi_ tlat.aflapefimetrul .

/\ unghiului). 2itan'aanpa.ililimile BC= AD= 8 cm. A BC DC cu latura de8 cm" 4. AB= CD= 14cm arelungimile 5.i Robert inAlfimile: 80 cm. Mi cat fac AB + BC + CD + DA (perimetrul dreptunghiuhri). Undreptunghi s.Yilt. cu laturile 3. h'qrnnla'. Andreas.ulEilr DE ltASUnA | .' Fi€liniafranti ABCDEF. ?lteoul /.respec2. " Cerinfelede la I la 7 sunt Fopuse de d-nlll Vior€l-GeoryeDumitru. Darcelmaiscund? celmaiinalt? a) Care elev este dintreinlllimea celui mai lnalt ti a celuimai b) Careestediferenla scund? lungime deaceeati 6 cm. Tibi . tl AB tt 89 . ii-au estimat tiv 90cm. Calculeaz5 lungimea totalb a segmentelor cealcituiesc liniafr6nt6. Fiep5batul Afli cet fac AB + BC + CD + DA (perimetrul pitratului). 100cm. Fietriunghiul AIIXcit fac AB + AC + BC (perimetrultri.

Iaun loc? ' C€rinletede la t la S surr propuse de d-nul Viorel{eorge Dumitru.mijlociu.cocoq. La cecategorie boxeazl? c) Unboxer poate . iar altulcu25 kg rnaipufin. Suma . Dintretrei bilecu acela. plihaia luatmingile Piec6nd spreteren. c6ntari b) Onuare65 kg.i aspect.iar Andrepecea debaschet.2.. primelor gl doud este m.. 9A . Cate kilognmedefrindsuntln ceidoisaci. Avend numaiun cantar cu blateegale..Cdfimetrialearg6 un sportiv carsparcurge un terendesportin formtr . Aaaauna ?n4. Afldlungimea fiecireibuceti in parte.? 2.? e) Unboxer de52kg la cecategorie este? 3. defoibalsi devolei. 2.filnsrarsrrt Doi pdeteni. mijtociemicd. unadevoleide300g. Mihaiqi An<trei au cumparat trei mingi:una de fotbalde --l.inhe 63 kg .f4 tt e.. urn este maiupara decet fiecare din_ tre celelalte. Rispunde la intrebiri! a) Unboxer g0kg? poaie . avea 100kp? d) Unboxer de53 kg este . grea_ peste 97 kg.. putemaflacare este bila usoarinumai printr_o cintirire? 4. lntr-unsac suntZ0kg defdind. Cine este mai.lncircat.6.i 57 kg. lntre ?0 kg 9i Z8kg..greu. iar suma ultimelordoua este 73m. -' _i\tre 78 kg'i eik$ mijtocie pant * intre 57 kg 63 k$ semigrea_tntre fi 8Zig 9i 97 lgi utoard .mai pulin de52 kg.i ?0 kg.i unadebaschet de900c.._ dedreptunghiculungimeade100mliIdlimeade50m? sumalungimilor a trei budti desfoadeste de l3g m. cocop -intre E2kg.. La un clubsportiv deboxlntr-ovitrindsuntafiiate postere ce reprczinta categorjile greutate de la box: muscii .." 595g.

lntr-o ladi sunt 20 de sticleplinecu suc. 95 !.i seumple.L \ Z t . .'Calculeazi: a) I7 I+2 5 !. C6!ilitri debenzinb erau in rezervor? ' Cerinlelede la I la 7 suntpmpusode d-rml Viorel-George Dumitru.Aceeagi canb conline maipulin lichiddec6t un pahar.2 5 6 t .lizisdfieaceeagi cantitate delichid? mai mult lichiddecat 5.3 8 !. Ai o sticli deun sfertdelitru. a) CAti Iitri deapa incap intr-ogAleati? jumAt5ti b) Cate delitru deapl lncap intr-ogdleati? 3.2 3 4 ! . Decate pentru sticle este nevoie a umple un vasde2 / cu api? 4. 9t . puse Cate sticle deun litru delimonadd trebuie in alti ladi. &Aaaa*a /. Unbidonseumpledupi ceturnim in el api din 5 sticledeun litru.8 Z l l 00l +36t+7 ! t0 0 0 t . O cXrimidb cdntlre$te I kg si o jumitatedecirdmidi. ltoul b t 100 !.fiecare fiind de un sfertde litru.-25 1-34I c \1 0 0 0 ! .astfel incAt in fiecare dintrecele doui. C6!ilitri aregileata? Z O canistr5 conline 10I debenzind. Tom doud canistre bidoane ti dou5 de5 I debenziniin rezervorul maEinii Rezervorul areo capaci. O gbleati umple doui bidoane. aaulan. tatede47 l. O canl contine un borcan de iaurt.5. '. AranjeMx ln ordinea cele treivase descrescitoare a capacitilii lor 6. . Catcantareste calamida? 3. 2.

} 10 9 8 I 7 face Ce Miruna la on 8? Ce face Miruna 4 oremaitArziu? Ce face Miruna la ora18Si54minute? pentrua-tifacetoaleta Cet$mpti Uebuie Sia luamiculdejun? pAnlIascakl? Cit timpface Cetfimpdoarme ln total. 92 . UtA.4.ora)! unei zilepentru Miruna Deseneazi acele ceasului. a) Cate zilesuntlntr-oseptimen Darln douS sdptImani? b) Cltelunisunt ln doiani? Dar ln treiani? IaUorarul (h. b)Scrie lunile anului care auc6te 3l dezile.l blri: t0 I 7 6 I I t' . propozitiile completeazl latntrefi rtrspund€ .taateo tlt rtalaa t. Miruna? Cet mppetrcce citind? C6ttimpmdnAncl tntr-ozi? ' Cerinlele dela I la 5 suntFopuse ded-nulViorel4€orgeDumitsu.-. a) l0 ore+ 14ore= ?ore b)32secunde + 28secunde = ?secunde = ?minute c)24minut€ + 36minute d)2 oregi30minute = ?ore + 4 oregi30minute a)Scrie lunile anului care auclte30d€zile. a)Cate oresunt in doux zile? b)CAte minute sunt in douiore? c)Cate secunde sunt in dou6 minute? 2.

93 . l€ ola 13:00 Miru n a . Adina isi curnp[dci4i de76lei. .El pl5te. .. 4t 12 i LaamiazA Mituna. .te doud bancnote de gi 1 0 lei una d e5 0 l e i. .. .SOMN 0 7h15 8h 12h 12h30 13h30 14h 15h l6h 19h 20h30 6h30 TOALETA $r MICDEiUN DRUM SPRE $ ORE DRUM SPRE 10 9e3 8.. primeste? Cerest 2...IOALE'I SOMN t' J zrh *!hl5 22h3A 24h fr 1 2 i 5. TfniAAi flaalqtane /. SCRIS TEME 1?i t0 9 8 ?6 5 ry LE CIN I. Dincei80 lei pecare ii are. Catilei ii mai rlman? ' Cerinlelede la I la I suntpropuse de d-nul Viorel-ceorge Dumitru.E .* MircicS cumpbrlo enciclopedie de6? lei.

irrliaare60 lei ii vrea sA-gj cumpere o rochi!6 deg? tei.. c)5 6 kg _ 5 0 kg 4 2 kg . Ca[ilei avea Dana? Z.3. CA{i lei cosU obiectul? 6. 15t + 30t . CAfi lei li mairdm6n? d.'Calculeazd: a )12m +50m 24m +38m 2. $tefan vrea si cumpere un obiect. 94 . CAfi lei ii maitrebuie? 5.El maiprimegte dela mama 20 lei. DupE cea cumDirat pentru ziuaei un tort deinghetatA de36 lei. c) 6 6 t_ 6 0 t.Dorel are60 lei. dupd care lri cum_ ptrrd un pulover de42 lei. Alexandra are10lei. 3.ul? 4. $tefan Alexandra. Calculeaz5: a)27k g+l0k g 45k g+ 7k ! b)43m+2Zm g0m+lZm b)42t+31t 69t+l4t b)4lkg+19kg 24kg+39kg c) 6 g m _ 6 0 m 5 2 m _ lg m . Mb rezultatele: a ) 40t + 8t .Dana maiare57 lei.iar daciar maiavea 15lei.Cartea cost6 37 lei. Didiaredehei ori maimulfi banidecat Alexandra. ar fi prea mulfi.ar fi prea putini. CSfi lei aulmpreun[? /. El are?9 lei. 6 2 t_ g 8 t.zkt Lennlele de la I la 5 suntpropuse de d-nulViorel_George Dumiru. aredubluc6t . O carte ii un CDcostiimpreuni99lei. Cat costA CD..Dacd ar maiavea IZ lei.

ln priZ O echipS de muncitori mele douh zileaushpat 182m. doul bidoane? suntln cele Cili litri delapte ' Cerintelede la 6 la 10 suntpropusede d-naMarianaGardea. Tat5lmeuarevarstade42 ani. cu care cu un prieten darseintalnegte sdlaora7 9i55deminute. LaceorAa pornitdeacas5? arecu 7 ani mai pulin decattata.S-au vandut 257kg deftucte. intr-o zi 479kg cireFe. qcoaltr. In a doua zi ausSpat cu 29 m maimult cain a treiazi. Efecb)eaz6.15lei b) 18lei+ 63leiE 97lei." Dintr-olivadi s-aucules maipulin. CAte 5 m? de20m in faiii decate 15minute. 95 .16lei E urmitoare: 5. Compar6 valorile ora 10fhri un sfert.16lei c) 2 1l ei . Un elev Ajunge in clastbdevorbl 10minute.6l ei 5 8l ei +12le i d )4 5 l ei -40l ei 5l ei t 0l e i n 6 lei + 26 lei.oraI ti 45 deminute. iar viginecu 138kg 6. zi? CaFmetri degan!au slpatin fiecare pentru depanglicilungd a impdrtio bucatd tiietufi suntnecesare 8.Mama devdriar eu am cu diferenla mama. / 0. Sorameaarecu 25 ani mai pulin decdt maimult casolamea. " Cerintel€de la 11 la 15 suntpropuse de d-naMihaelaBoscomea.*" intr-unbidonerau15I lapte.4. Cecantitate a limas? a sApat un gantcu o lungime de280m.ora 10ffu5 15minute. apoicompadrezultatelei a)42 lei + 39lei E 81lei . sti dinhetatagi mama eu? C 6tia n i a m iarln altulcu 5 I maimult' / /. e) 56 lei. Drumuldureazi pornelte spre dedimineap 9.

lapte folosit? ii otets-au 3. autor:d-na Mihaela Moraru l.31 augus decembrie.iar prune s-au cules 474k8. Pentru bucatelor. Dintr-unmetrudematerial sepotface 4 esarfe. Catianivoravea lmpreunlpeste 4 ani? cali aniaveau lmpreund ln urmacu 3 ani? %@.Uaqp. /5. Sepun din primulsac ln al doilea 8 kgdem6lar. Robert . pere Mere gi pere li prune.la urmEtoarele dat ei Andreu ./2. C6te esarfe sepotface din4 m dematerial? 14.4 ianuarie:Cosmrn _ S mai. pregxtirea 2. s-aufolosit lntr-osSptxmantr 135 I deulei. s"au cules pere 522 kg. Calculeazbt 5 6m +79m 98m. iarotetcu gg/ rnai putindecet ulei. lntr-unsaceraub0kg demilai. C6[i litri deulei.i Cate kilograme defructe din fiecare fels_au cules? 96 .79m 843 m + 121 m 9 0 0 m-3 7 4 m. Dintr-o livadA s-au cules ?9gkg demere.cri289I maimultlapte. Cate kilograme dem ai suntacum ln fiecare sac? /3. . S*ie numelecopiilorde la cet mai mic la cel mai mare. Mama are35ani. Elena-23 octombrie.$tefan_ 12 t.iar fiicaei 10ani.ltiind cx s-au niscutin acelasi an. Ia o cantintr studenteasca. iarin altulerau 2? kg demilai.

658. catprimele doui la un loc. Catepainis-auadus in total? 6. afl5cdte pisiri suntdin fiecare fel? 7. 2. Zt-L"'rz.Amscizutdin el 649i amoblinut103.258.259 .Um/p. pagini Cate arecartea? 5. M-amgandit la un numlr.indcu 3 pagini teacirfii. lncercuiEte. Cateesteacelnumir? 4..din I in li 256i235. Intr-ocurtesunt80 deplsdri:gbini. Determine numerele carehebuiepuse goale. jumlta_ depi.-) pentrua oblinerezulcorespundtoare tatul indical 4 n382! 1 =8. in . l -2-Z=190. cu 15maimultepAinirotundegi painifeliate. Lao alimentard s-au adus 46 defranzele. 4rt]-E=10. 7tS.260.184.148t257 i 325. Scrie intre cifresemnele (+. apoiscrienumainumerele care suntin ordine crescitoare. 97 .1 0 0 +E=1 90.cdsulele.tx.iar 38 nu suntgiini. (l / autor:d-na Mihaela Boscornea t.(z) autor:d-naMariana Gerbea /. astfel inc6t sdavem operalii corecte: 225 . EIAIUARE FtilArA(SUilAilUi) G@. Cucateste maimare suma numerelor 22 qi bgdec6t rtiferenta numerelor 609i 39? ..90i 26I.rafe.$tiindcA43 nu sunt rale.. Ceanina a citit dintr-ocarte 36 depagini. 32.i curci.

2.2.4 6 . Dincelmaimarenumiirdetrei cifrediferite scade celmaimarenumar dedoud cifrediferite si adund celmai mic numlr de doudcifrediferite care arecifrazecilor 2. S_au vandutin prima zi 64m stof6 fi 58m pdnzd. cu3 giini. Care este varsta tatdlui? .6. ' Decite ori serepeta cifra2 in naturale lirul numerelor dela 0 la 30? Cornel vinedela piati. Cenumir s-aobtinut? Md diferenfa numerelor 562li 3?8.m5regte. 28?. /. o curc6 $i 2 iepuri.a = 2 s 3 _ 1 4 8 . PxrinliiElenei g0 de ani.. Zularrr.5 4 = E +49. Din care material a dmasmaimult gi cu c6t? Z 55 sescade din suma numerelor 1gZ. rezultatul dacx se. i. Afldnumerele naturale astfel incatsA seobfini egalititile: 3 7 +8 2 . mameiestecu 30 mai mare decat v5rsta g Elenei. 4.. egale. descizutul cu Z0gi se . Gisegte dou6 numere naturale.. care are ani.mErelte.Varsta au.i 429.. a clror sum6 sdfie egalicu dife_ renfa numerelor date. j.. Cand a ajuns in portulB? 6. Cucats€. La un magaz in s-auadus435 m stofxgi 245m pAru. Precizem\cAte picioare veneau dela piati? 5.0) autor:d-naCdtilina_Luminila Gigorescu Sedaunumerele 16si g. Unvapor a plecat din portulA spre portulB martila ora 13 a frcut pe 9i drumo zi si 5 ore.numdrulcareeste cu 3?g maimic decat aceastx sumd.micsoreaza scAzEtorul cu Z8? 8.1mpreun6.in coguri.

Cate feteemula inceput? Z-1rr"r@ (4) autor:d-naSmaranda Florun /. b)?98$i S 0Z: c ) 4 9 ? s5 i 0t. 590. Calculeazb celllalttermen.16g decopii. pipusiarelulia?DarOana? CAte 5.tr n. apoidescrescitoare. Afl5numlrul din care amscezut 2?$i amobfinut48. Andreea are46 de pdpuqi. 5. 676. Scrie irr ordine crescAtoare. numerelel 624. g4? adunindu-se 6?. 8?5. 3. Lacarfidintr€numere.611 775. 603.578. adiclarecu 23 mai pulinedecat lulia !i cu 17maimultedecat Oana.n. n !. La o intrecere dealergari participr.nlua. 2.725.578. a rimasacelasi nurnlrdefetegi cle biieti. Suma a doui numere este 25. Completeazx cu numerepotrivitel a)368. b)[f. E. J. [. 4. Cenumdr s-ascbzut? Z.DupA ce24 defeteau renunlat.p(S) autor: d-na Dumitra Mdtgelatu /. ?46ii 698. tr Scrie numetele naturale cuprinse intre: a\275 si2 8 2 . Care dintreaceste numere suntmaiapropiate de600decat de?00? .777 2.Untermen este 3g.710.4. 236. Afl6valoarea lui a din urmltoarele exercilii: a)a+2 4 =5 2 b )47+a=70 c )a_25 = 1 8 d )9 0 _ a = 6 2 .obfinem Din83sescade un numdr gi seobline 46. 370 609.

= 7 t 67t . 6. Liniafran6 demaijoscontine litere. un ptrtrat $i untriunghi.Identiflce-le! $iceteva Cate sunt? %wliln rr. 5. 437k 9.2 r 5 k g = ? k g 688k 9-5 3 6 k 9 = ? k g 374k 9+ 4 r 5 k g = ? k g b ) 2 7 k g + 3 2 k g= ? k g 5 6 k g * 1 4 k 9= ? k g d) 28 lei + 4l lei = ?lei 45 lei -23 lei = ? lei 0 4 1 4+ 1 3 6t = ? I 982 C. autor:d_na ValeiaMan /.din l0 m in l0 m. (6) .4 5 1t = ? l 6 2 4 l. Calculeazd: a )25m+ 12 m = ? m 47m. CAti mesteceni suntplantati? t00 .4. Deseneazi un dreptunghi. suntplantati mesteceni. Dis_ tanta dintreprimulgi ultimularbore este de400m. + 763 l= ? l 759 t-245 I =? t h) 125lei + 130lei = ?lei 104lei + 251lei = ?lei 628lei . Pemarginile uneialei.25 m = ? m c )421+ 50 t .34t =?l e )43m +25 m = ? m l25m +3 6 0 m =?m 478 m -23 2m = ? m =?m ?59m -1 4 7 m g)205&g+ 1 6 4 k g = ? k g .545lei = ?lei.413lei = ? lei 89?lei .

W. Mustllciosul Somnorosul ColoreazS-le. S cri e ci fr e le 1 .. Nuferiigalbeni din poezia l.i-au vopsitcasele astfel: ..6.daci in 6 zile laculera. lz) autor:d-naDaniela Mure. casa rofie estevecind cu ceaalbastrd.5..an /.leg6turi" ce repr€zint?l clloareacasei. prima casA e$emaro.? gi 2 . stfel lncdtsuma cifrelordepe fiecare patrulaturialeliterei. dispuse pedoui r6nduri.. .. care. %ua. . Privegte cele 7 case alepiticilor.i Somnorosul cu mov.4. respect6nd informafiile demaijos: Mustdciosul .. trbclrrLfL. carenu estevecind cu ceaverde.acu.8s i nc el e nouA cercur i ind e s e n d a. ..l deMihaiEminescu isi dubleazt suDrafatadela o zi la alta. din cele si fie t0 l .3.astfelca DiticulsAaib6 cu ceea . casa galbend nu estevecind cu ceadin mijloc.2. ti-au vopsitcasele Peal doilearind stauceilaltipitici.laarc.incarcat cu flo denuf6l. dar estevecind cu cea albastrd. jumbtate ln cat timp au acop€rit din suprafafa lacului.Boteazi" tu piticii proprietariai celorlaitecaje.2.2.

cel maimarc numirimpar scris cudoulcifredistincte aceston.iardinsum[scad g.. !i dstumatele Intr-o plantat livadis-au 125 demeriqicu46maipuliniperi. 6..i risturnatele Z 8. deg. SI seafle cele treinumere. scade cel maimicnumar scris cudoulcifre impare distincte. scade diferenfa lor. ls) /. Calicai$is-auplantat. Se dau numerele 321qi542. 42si obtin Md num6rul. Din celmaimare numtrr scris cu dou!cifrepare distincte. Rezolvi lntr-un exerciliur Descdzutul est€ 87. Dinsuma numerelor 629iBl.iara ultimelor doue esh61. gandesc MX launnum[r. autot:d-naUalerica BuicA 5. Folosind semnul .-r. . Afl6 restul. 4.i optcifre %wluoe.+. 1ladun cu15. 3. AflS suma diferenlelor dintre aceste numere lor.Suma doud este 69. daci nurnirul total depomiplantaliln livadl este 326? t02 . . 2.sclz5torul este cu12maimicdec6t descizut.scrie numirul1 000. Afli suma dintre celmaimicnumfu impar scris cudoutr cifredistincte. Suma a treinumere naturale primelor este 98.

Scrie in loculpunctelor operalii deadunarc. si pediagonald suma numerelor si fie 15.... 2..'<. 103 ....-" \ ..care sdaibi acelasi rezultat caal operafiilof date? ".. )t"-.. J.. b) celmaimare scris cu o singudcifrA. e) celmaimic scris cu doul cifreiclentice. c) celmaimic scris cu dou6 cifre. d) celmaimare scris cu doui cifre.. . a) ht c) 5.Zuahniz. lndicb care numdrul este natural: a) celmaimic scris cu o singurlcifi[.. .-. scidere.. 4. cu tre_ peste cere ordin._ s 1 >". prin s5geti Une$te exerciliile date potrivite: cu rezultatel{ 36+9 73 48+7 32 85-8 67 27+5 45 76-9 55... f) celmaimare scris cu doud cifrediferite....."..P5trat dr la I la 0 peorizoniali astfel inc6tpeverticald. Completeaza fiecare Magic" cu numercte nair. (9) autat: d-naDumitraMdrgelatu /. respecti...!..rrale . Afli sumaa trei numere consecutive ltiind c6 cel mai mic dintreele esl€ 4. 212+8 < \ )z a ..

cdsu!ele.^^ . Tere 100 denere? /0. c5erau 29degaroafe trandafiri.. Cat ai oblinut? t /. liberesemnul + sau_ pentrua oblinerezultntu corect: 8n4 fl 6= 6 8n4 ft6 =1 0 8D4 f ] 6 = 1 8 . Dinsuma numerelor 46. Cet aioblinut? t04 .$tiind t€melor. Lasuma numerelor 36. Sumaa trei num€renaturale esteegald cu cel mai marenumir natural parscris cu douS cifre. aflI numirulcrizan!i totatalia .. Ofati a cules Zgdemere. stiindci sumaprimelor douE este?6. AIISceletrei numefe. Cete trebuie si mai tuleagi ei impreund pentru a avea in total . Lao flor&ieerau trandafiri si crizanteme. ultimelor doui este 53. 8. iarfratele ei acules cu24maimulte. g8degaroafe. adaugi diferenla lor.i 19.iar suma . 9.scade diferenfa lor..6. Z Scriein .i 2g.

35. 21. 5 87. 8r.76. 76.52. aeste 39.52.8S. a)3.56. 95. 62. del8 ori. 60.48.80. (S) Evaluare 1. 2. Adunareagi scidereanumerelor naturale de la 0 la 30 (l) Evaluare r.60. 14b5ieli !i 11fete.14. 4.27 . bJ94.34.05 . 5. 3.89..44. lu anl.58. 42. 4.33.9t.25. 45.26. 3.53. III. a) 10.22. .10.7 2 . 33. 83. 2.35.46.2r. 130.39.5 5. 1. 3. 4.92.87.54.41. 183.42.60.29. 5. .sclufil sAU RiSPUXSURI (sclectlv) II. Evaluare (6) 1.59. 2.10. 17. 2 9. 40. 27.85.24. 5.52.60.93.51.89.76.respectiv 53. 15.44. 14.23.35.52.52.52.50. c) 94.54.25.25. Numerele naturale dela 0 la 100 Evaluare(4) 1.94.53.60.71.ct 7 5 .41.24.41. 3s.32.62.

kg.) 57. 4. 8.(6) Evaluare 4. (7) Evaluare in al treilea coiulet. r 36 1I 5 11 ?5 (2) Evaluare cirfii) 6. 5 caigi.79. 7t . (3) Evahnre J. 4 iimbre. lonu! . 4. 230rn + 2il0m = 460m (dus-intors).anulacesta).23lei. Am are22 detimbre. 56. + 36 = 47 (flori.58. Rezolvare a cumplmtanuiacesta). 2 . t06 .38 = 76paqini(a'ecartea). 127+ 60= 187(cirti are. 25deouiierau 21. $ .5 9 . i3 rate. 100 .6 1 = (panselule). a)5 3 . avea 5. 4. 5. 26detimbre dela 0 la 100 naturale gi sciderea numerelor IV.Adunarea Evaluate b. Num5rul este lonela. 3. J. 50+ 10= 60 (cA4i 1: tA2+ 25 = 127(c64ia avutanultrecut).7r.in total). 5. 9. in totalau56detimbre. 131i7. 25 + 17. 2.4 = 38pagini(iurnilatea 38 . in toial.1Eiei.66. c )35.44.Alin dela 0 la I 000 naturale numerelor VI"Adunarea Eisciderea Evahnre 3.

16-8=8 .184= 98 (semarelte rezultatul). 9 87-9 8 +2 0 =9 0 9.238 378(numdrul obfinut).187m = 184m (stofx dmas6 maimult6decitpinzd). de13ori. 106brazi. IX. marliora13+ 24h *r miercuri ora13. (3) Evaluate 1. c) 105 + 321+ 403= 829(bile.46 . 2b + 10 = 35 (cirfi strh! ne). 435m-64m=371m (stofd rSmasi).aroafet 164frezii. 46 + 23 = 69 (p6puli arelulia). in total). 30ani + 8 ani = 38ani (vdrsta mamei). 13h + 5 h = 18h (aajuns portul in B). 245m -58 m = 187m (panzl rSmasi).38ani 42ani tatllui).4 +4 =8 . 448zambile.anulacesta). 187+ 429= 616(suma numerelor). (2) Evatuare 4. Atentie! 98 = 20 + 28.176stejari. in total. 282.152+ 35 = 187(cx4iare. Evaluare finali (sumativd) (2) Evaluare 2.(378-78J = 582. 444= 222+ 222. = 616.17= 29 (piputiareOana). 371m .300= 282. b) 105+ 403= 508(bilemici).Rezolvare Z 102+ 50= 152(cirfi romanelti).378 238(numlrulcu 378maimic decat suma). t0? . = 616. 468-24 = 444l tmdruldecopiirimagiin concurs). a) 105+ 321= 426(bilealbe). = (varcta 80ani. 679fagi. 295g. 562-378 = 184(diferenla numerelor: 562+ 20 . 222r 24= 246(numdrul defetecare eraula tnceput). 5.

8 + 8 + 8 + 88+ 888= 1 000. 990. b = 6j9 _ 429.l = 3?.x + 15=42 + 8. 41demesteceni.70: R = t?.a. = 246t 388. = 704. = 160. 2. Probiema spune cXdupa6 zile laculeraplin deflori petoati intinderea Iui. a +_b 479+ b = 639.=69. 245+ 433= 678{stegulete rosiisi albastre).III = 29.a + b = 638.x = 50.37..III = 98.31)= 9J -3t = 62.. 108 . (6) Evaluare -1. 3.58E I l6 {diferenta numerelor): 632 = (suma I l6 516 este maimare cu 516). I + 6 1= 9 8 . . 245+ 188= 433(stegulele albastre).II = 69.It=32. Darsuprafata acopedti in a 6_a zi provine tocmii din aulUreu. (7) Evaluare l. adicidin ziuaa 5.l l +U l =61 69+ III = 98. (x+ 1 5 ) -4 2 = 8 .Decilaculseacoperi pe jumbtate in 5 zile. Verificare: 37 + 32 + 29 = 98.(62 . (62+ 31).u_ pnfeteidin ziuaprecedenti. 69.Evaluare (S) l?6 + 456= 632(suma numerelor). (8) Evaluare l+ ll + ll l = 9 8 :I + l l = 69.1 5 .I = 9 8-61. l. 37+ II. x =3 5 .678= 322(stegulete galbene).f 7: S = 70:R = 8?. S= 87.

125-46 = 79 (num5rulpedlor).60 140(elevi participanli numai la lnot). 542.123 198 dinheal doilea numtuli dsturnatul luih 297+ 198= 495(suma diferentelor).60= 96 (elevi auparticipat numai la atletism): 200. l)13+9 7 t3 1 +7 9 =220. t09 .86-13=7 3 . 125+ 79 = 204(neri $i peri din livadt): 326--204= 122(caisi). 7. 96 + 60 + 140= 296(eleviparticipanti la concurs). = (diferenta 32f .245= 297(dtferenfa dintreprimul num& ti ristumatul lui). L aUetism inot 156 .

......... ........ Compararea si ordonarea numerelor naturale dela 0 la30..Adunarea sisciderea numerelor naturale dela0 la 100.............. l..... t4 Recapitulare ..... 32 IV................................................. 2.............. .EME MATEMATICE.....................".....6r narural fonnat dinzeci si uniutli a unuinumirnatural format dinunititi ... A{iunarea unui numir naturalformaldin unitrti cu un numdrnaturalformat din nii:iti.EVALUAREINTTLAI-4(DEDIACNoSTTCARE). T.......... .................... ................ ADUNAREA NUMERELOR NAruRALE DEI...... 11 3................ $iscidercaurrerelor ....... 16 Eva1uare.... 3......Cuprins 1O PASI IN REZOLVARNA UNEI PROBI.... ................... Scbderea dintr-un numbr natuml format dinzeci Eiunititi 1........-.. ..ADUNAREA SI SCADPREA NUMERELOR NATIJRALE DELA OLA lOO L........ Adunaren unui numfunaiuralformatdin zeciii unititi cu un numtrrnatural formatdin zeciii unitxti......... ... Recapitulare Eva1uare................... 9 2.......-.........................A 1OO 1.cu treceie peste ordin................... .......... Sciderea dintr-un nunir natural format dinz€ci azecilor !i unitAF sau a unititilor.............."........ 26 2..... 21 L Adunarea unui nurnernaturalformatdin zecic! un numii naturalformat dinuniti$......"............. .i ordonarea numerelor naturale dela30la 100.... III.................. II.................A30 $I SCADEREA 1............. !...-................ 12 4........ Formarea numerelor naturale dela30Ia 100.. NUMERELD NATIJRATE DE LA OI....... Scaderex dintr-un nun...............!nu'numir natural Format dinunitdti .... Citirea si scrierea numerelor deta0 la30............. i numdr natural format dinunitili .................. 31 ..... Scederea dinlr-unrlLlmirnaturalformatdin zeci|i unitili a unuinumer natural format dinzeci ii uniutli.................................... ... Adunarea u ui numarnaturalforrnatdin z€ci$i unigti cu un numSrratural format dinur]iiSii................... 35 1.................ScAdet€a dintr-un num6r natural format dinzeci ti unitifi a un...........Adun:rrea naturale formate dinzeci ..Adunafea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30....... Adunarea unuinumdr naturalformat dinzeci si unitati cu un numxr natural {ormal drnuni(ali.............................Eormarea numerelor naturale dela 0 la30.. Compararea... Recapitulare .......... l6ri trecere ipsteordiri................ ... fdrtrtrecere peste ordin........................AOI.. Adunarea si scederea numerelor naturale dela 0 la 30......... Citirea si scrierea numerelor naturale dela30la 100...

.........-_---_----......... 55 ii 2........ ......-................. 58 Eva1uare.................... ......................................-......-.................un numit natural format dinsute fi $izeci a zecilor sau dintr"un numirhatural format dinsute . 6r l......... 4p Eva1uare...... 5? Recapitulare . 47 Eva1uare............... Sciderea dintr.... Citirea scrierea numerelor de la 100 la I 000.. ...Adunarea unuinumdr natural format dinsute si unititi cuun nurnirnatural format dinzeci....... zeci si uniutti a unitdlilor .................................................2.A OLA 1 OOO $I SCADEREA 1... Compararea si ordonarea num€rslor naturale dela 100la I 000................... Sciderea dintr"un numer natunlfomatdinsute... Sciderea dintr-unnum6rnaturalformatdin z€cisi unitiiti a unuinurner natural format dinunitiii.......... 3..-................. 2................... NUMERELE NATTJRALE DE I......-........... .............. 5......... 59 VI.........--..................................... 4: 2....................... num6r natural format dinzeci si unitili a unuinumar natural format dinzeci uniti!i.......... ....Adunarea unuinumir natuml format dinsute cuunnumit natural format dinzeci unit5li...... 49 V......................................... Scederea dintr-unnumAr naturalformatdin zecisi uniteti aunuinum6fnatura1formatdinunite1i..... ............................ fSre tr€cere ordin ........ ...........Adunay€a unui numir naturalformatdin zeciSiunitiiti cu un nurnernatural fonnatdin unitiF........Scbderca dintu-un numir natunl formatdin zecisi unititi a uni[Stilor sau a zecilor.. li Recapitularc ...62 Siunitiiia unititilor 3. 44 1............ .....cu trecere ii sciderea peste ordin ..-................-.._.... 4.Adunareagi sciderea numerelor natunle formate dinsute........A IOOI... ADIJNAREA NIIMERELOR NATI'MLE DE I.......Formarea numerelor naturale dela 100la I 000... Sciderea dintr-un numirnatunlformat dinsute.................... ............................Scaderea dintFunnumir natu..... z€cifiunititi azecilor................... 2. ii Recapitulare .......A1 OOO 1...... Adunarea unui numir naturalformatdin zeqi5i unititi cu un numir nafural fomat dinzeci si uniLiti........................Adunarea unuinumirnatural format dinsute cuun numlr natural {i zeci format dinunitili........... Adunarea numerelor natulaledela 0 la 100.......Adunarea gisc5derea numerelor peste naturale dela 0 la I 000........al format dinzeci si unitati a unuinurrtrr nafural format dinz€ci unititi................. Adunarca unui numir naturalformatdin zeciSiuniuiti cu un numernatural formatdin unitifi................................ Adunarea unui numir nafuralformatdin zecicu un numir natural formatdin unitbfi. ............ Sc5derea dintr-un numlr natural format dinzeci siunititi a unuinumirnatural format dinzeci....-.........Adunarea unui numhrnaturalfohat din z€cisi unititi cu un num5rnatural format dinzeci Scaderea dintr-un $iunitAti......... 4......... ... Adunarea unui numir naturalformaidin zeci!i unitlti cu un nurnir natural format dinzeci............ ........

. formate natulale numerelor li 2..-'q? 2.......---... ...... . ..A rx..........'.. format natural numfu li uniutti dintr-un Scidetea dinzeci 5iunitifi. spatiale. " " """ -*......C6ntlrirea ............. netu..Misurar'ea Kilogramul...... 5i ....Adunaiea al unit5lilor z€cilor p.!1 1...'.... 68 ............." zecilor p"ste fuce la odinul s" " " """ " " 71 otain " """ ir""ereu " """ zeci dinsute....Dreptinghiul ....... Recapitulale 68 . ..-Litrul .........'. Triunghiu1.....forrnat cuun num&natural dinsute format unuinumirnatural 5.......... " "----.. Forme " """"""' 8t ... .... RISPUNSIJRI SAU soLUTII .......'.....ilu li "" " """ " "-""" "--?2 ............... Sciderea format dinsute.. ----""" 8? DEMASURI VIII. timpului.. .'.. 5.... peste 0rdin.... formate naturale li unititi numerelor 3. 2.......". .......... 1.. Eva1uare. . .. toce la ordinul otaln r" ir.."""""'^----91 4.....ELEMENTE plane ...... Metrul lungimilor........'..............rti............-.Adunar@ li unigli cuun numtrr din sute....... dinsute...... unit1iii..-_-: _:_t--70 cSnd zeci dinsu[e.. .....""" 92 """"" "'93 " """"" " 94 " " "" 96 . natural format numir dintr-un zeci unititi....Misularea ............................ .. IJNITTTI ........... face laotdinul ordin se irecerea -----.'....'...................Adunarea ii sciderea -^ peste unita$lor.. dela 0 la 1 000.........cu trecere numerelor naturale 2.. Recapitulare """""""" 73 ... " " " "'-**---q 3........ '......... ." ......... sute numai din formate naturale num€relor 1. ...Unitifimonetare ..'. FINAL......'. Capacitatea 3..EVALUARE (selectiv)............Ce vcu l ......'......""""""'74 ........--__..... ....... . ......Adunarea $i sciderea 69 ....Adunarea " " " " " "" 69 ti scdderea cend uniuli zeci dinsute.. ..........." .. " " """"' 89 """""" " 90 " " """"' 91 --.. zeci fotmat din li " """" " """" """" ""66 a unuinumer natural zeci din sute.... """" """' 85 2.........'." ...... """"" """"1"""""""""" 86 Recapitulaie . ... 4...........................corpurilor........ ................. Eva1uare..-. ....................Forme ......... ........... Eva1uare. zeci zeci aunuinumirformat siunitati $iunitiii...'........ formate natunle li unigfi c6nd -qisciderea numerelor 4................... ....Adunaiea ii scdderea -.......".... vaselor... (SIJMATIVtr)...al format unui numfu 6...'.. ..Adunar€a zeci dirl sute. DEGEOMETRIE INTIJITIVE VII........... Recapitulare Eva1uare..... .....Petratul . 1...

.t ti': i '.1 Regulamentul pe il gasili www.ro .edituranomina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->