Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 98

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)
Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la
textul de mai jos:
Actul I, scena 7
Salona b trnesc la doctor Micu, dou intr ri. Cald; var ; dup -amiaz .
OCTAV (mi cat): Unchiule
MARIA: Nelegiui ilor Adic ce mai vorbesc eu de clac n neamul vostru s-au ntmplat multe
de-astea
DOCTOR MICU: Da da, a a a fost fiindc am fost lega i de p mntul sta. Ne-am iubit trgul n
care ne-am deschis ochii, ne-am iubit uli ele i casele b trne ti i n-am vrut s ie im din eleIar
neveste din alte locuri n-aveam nevoie s aducem Aveam destule fete frumoase aicidestule fete
bune Le tiau p rin ii De ce era s alergi n alte p r i?... S dibuie ti* un noroc str in, pe ct
vreme aveai norocul aici Nu madam Micu, tot neamul meu, ca i-al t u de altfel c i al t u tot
a a a fost n-a dat vrabia din mn pe cea de pe gard i dac se ntmpla de se iubeau v r cu
v r, nu era vina lor c se iubeau i nici nu era vina lor c erau neamuri ntr-o vreme, n trgul
acesta, nu g seai doi oameni s nu fie neamuri doar venetici* i a a am fost noi blestema i s
nchidem ochii aici. Fiindc n locul n care ne-am n scut, pesemne c i rna i are sufletul ei
Ai zvntat-o* cu degetele cnd erai mititel ai scurmat-o* cu plugul cnd erai n vlag * Te
cunoa te te iube te i te cheam Pe mormnt i se las mai u oar
(Victor Ion Popa, Ciuta)

*a dibui a nimeri, a g si
*venetic - str in
*a zvnta a usca
*a scurma a r scoli
* n vlag n putere

1. Men ioneaz cte un sinonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele
cuvinte: neam, noroc, vin , a cunoa te.
2. Precizeaz un efect stilistic ob inut prin folosirea punctelor de suspensie n textul dat.
3. Alc tuie te dou enun uri n care s ilustrezi polisemia cuvntului vreme.
4. Men ioneaz dou m rci ale oralit ii, prezente n fragmentul dat.
5. Transcrie, din text, dou fragmente/ enun uri nsumnd 15 20 de cuvinte, care exprim
ata amentul doctorului Micu fa de locurile natale.
6. Precizeaz dou moduri de expunere existente n fragmentul dat.
7. Motiveaz utilizarea formei de plural a pronumelor personale la persoana I, n replica
rostit de doctorul Micu.
8. Ilustreaz una dintre calit ile generale/ particulare ale stilului (claritate, proprietate,
precizie, varia ie stilistic , cursivitate, eufonie), cu ajutorul textului dat.
9. Prezint semnifica ia proverbului N-a dat vrabia din mn pe cea de pe gard,
raportnd-o la contextul n care este rostit.
10. Argumenteaz , prin eviden ierea a patru tr s turi existente n text, apartenen a acestuia
la genul dramatic.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Transform urm torul dialog n vorbire indirect :
- Vino cu mine, spuse.
- A veni cu cea mai mare pl cere, se scuz Adrian, ntov r indu-l, dar tocmai c utam sala catalan ,
voiam s examinez vitrina.
- Ai s-o examinezi mai trziu, l ntrerupse Orlando f r s se ntoarc . De unde tiai de 4,30?
- Asta a fost ora pe care mi-a fixat-o.
- Cine? ntreb surprins Orlando, oprindu-se din mers.

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 98

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

- Ah, dac a ti! exclam Adrian. Dac a izbuti s -mi amintesc numele! Era un nume foarte simplu,
cum s v spun? Simplu. Prea simplu chiar. Poate c de aceea mi-a sc pat din minte. Dar m-a impresionat
vocea, n-am s uit niciodat vocea aceea clar , senin , f r nici un fel de patos, i totu i grav , urgent .
(Mircea Eliade, n curte la Dionis)

Aten ie! n transformarea dialogului n vorbire indirect , trebuie:


s utilizezi conven iile specifice stilului indirect: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice
adecvate acestuia;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate stilului indirect: transferarea informa iilor furnizate de dialog n
mesajul nou creat, adecvarea informa iilor la noua modalitate de expunere, respectarea succesiunii de
idei din textul dialogat dat;
12 puncte
s respec i normele limbii literare (registru stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de
punctua ie).
4 puncte

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 3 pagini, n care s prezin i modalit i de realizare a imaginarului
poetic simbolist, ntr-o poezie studiat , avnd n vedere urm toarea afirma ie:. Poezia nu va fi dect muzic
i imagine, aceste dou principale sorgin i [izvoare, surse] ale ideii. (Alexandru Macedonski)


Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i de
argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea 1
punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 98