Sunteți pe pagina 1din 2

Stilurile functionale ale limbii romane

Stilul beletristic (literar)


Scop de a emotiona Limbaj conotativ Vocabular variat Structura gramaticala variata Expresivitate (figuri de stil, imagini artistice) Subiectivitate

Stilul stiintific (nonliterar)


Scop informativ Limbaj denotativ, neologic, greu de inteles pentru nespecialisti Termeni tehnici Impersonalitate bsenta figurilor de stil Transmite informatii !biectivitate, claritate, preci"ie

Stilul juridico#administrativ (scrisori$$$)


Scop informativ in domeniul juridico#administrativ Limbaj denotativ cu termeni specifici ccesibilitte, preci"ie, claritate Exprimare neutra, impersonala %especta normele limbii literare

Stilul publicistic
Scop informativ (dar si persuasiv) Limbaj accesibil publicului variat Tematica diversa Vocabular divers &olosirea citatului si a mijloacelor extralingvinstice Structura gramaticala simpla Stil eterogen (elemente amestecate) Titluri si subtitluri incitante

Stilul colocvial (relatii perticulare, viata cotidiana)


Incarcatura afectiva &olosirea formulelor de adresare 'u se respecta normele limbii literare Se folosesc termeni argotici Se folosesc interjectii, vocative, diminutive (aracter oral Se caracteri"ea"a prin simplitate