Sunteți pe pagina 1din 3

STILURILE FUNCIONALE

STILUL (fr. style, lat. stylus, gr. styloscondei din metal, ascuit la vrf, cu care se imprimau
literele pe tbliele de cear; astzi: mod de exprimare verbal sau scris! expresia unei
individualiti
COTEANU:
STILUL ARTISTIC
Cum transmite
STILURI NONARTISTICE/FUNCIONALE
Ce transmite
"imba# conotativ "imba# denotativ
$nicitate %i inovarea expresiei &xpresie caracterizat prin folosirea unor formule %i
construcii mai mult sau mai puin fixe, repetabile
'ogie lexical (oncentraie lexical
)ensuri multiple )ensuri unice
STILURILE FUNCIONALE - variante ale limbii literare care corespund anumitor sfere de
activitate uman
*. STILUL OFICIAL (JURIDICO-ADMINISTRATIV)- se +ntrebuineaz +n sfera
relaiilor oficial!#ustiie, administraie, diplomaie etc.!, fiind reprezentat de o categorie larg de
texte (legi, ,otrri #udectore%ti, regulamente de funcionare a instituiilor, documente politice,
corespondena oficial, petiiile %i memoriile cetenilor, curriculum vitae, procesul!verbal,
cererea, formularul, interviul de anga#are etc. %i are urmtoarele particulariti:
-re funcie referenial
&mitorul este specializat, receptorul este, de obicei, specializat, dar %i nespecializat,
cel care vrea s cunoasc legea
.espectarea normelor limbii literare
/biectivitate
"ipsa afectivitii %i a expresivitii
&nunuri cu form impersonal
0ocabular specializat
1olosirea neologismelor, dar nu +n numr la fel de mare ca +n stilul %tiinific
"imba# accesibil
(laritate, precizie, concizie, proprietate
$tilizarea cuvintelor cu sens denotativ
2od de expunere formal
)etereotipie: utilizarea de cli%ee lingvistice!formule gata consacrate3 formule tip (vezi
cererea
)cop utilitar, informare, educare
.espectarea unor reguli de prezentare grafic (+mprirea textului +n paragrafe,
alineate, articole

4. STILUL (TEHNICO-)TIINIFIC este folosit +n studii %i lucrri %tiinifice %i are
urmtoarele caracteristici:
-re funcie exclusiv referenial
5ransmite informaii %tiinifice, te,nice,
.espectarea normelor limbii literare
/biectivitate, folosirea pluralului autorului, +ntruct acesta evit referirea la propria
persoan
(laritate, precizie, concizie
&mitorul este specializat, iar receptorul poate fi specializat sau nespecializat
$tilizarea unei terminologii specifice fiecrui domeniu %i te,nicii, precum %i a
neologismelor, multe de circulaie internaional
1olosirea cuvintelor mai ales cu sensul lor propriu3 denotativ monosemantism
"ipsa figurilor de stil
$tilizarea citatului ca punct de plecare +ntr!o argumentare
(ompletarea coninutului cu mi#loace extralingvistice: ,ri, desene etc.
)cop informativ, de educare
)tructura logic a propoziiilor %i a frazelor
5ipuri de mesa#e: referatul, comentariul, analiza de text, paralela
6. STILUL BELETRISTIC (LITERAR ARTISTIC) este specific operelor literare +n
proz %i +n versuri (7memorii, #urnale, eseuri, memorii, amintiri etc. %i are urmtoarele
trsturi:
2esa#ul are funcie poetic, centrat asupra lui +nsu%i
(aracterul individual al stilului
'ogie expresiv %i for de sugestie, obinute prin folosirea figurilor de stil %i a
procedeelor artistice, a cuvintelor polisemantice %i cu sens figurat3 conotativ;
8reluarea unor elemente de la celelalte stiluri la nivelul limba#ului!ar,aisme,
neologisme, elemente de #argon %i argou, regionalisme, termeni %tiinifici etc.
9ncrctur emoional
(utarea originalitii +n exprimare
.espectarea, +n general, a normelor limbii literare, scriitorul +%i ia o mare libertate
&ufonia, ambiguitatea, sugestia, expresivitatea, originalitatea
)cop estetic
:. STILUL PUBLICISTIC este caracteristic mi#loacelor de comunicare +n mas: ziare,
reviste, televiziune, radio, avnd funcia de mediatizare a evenimentelor, %i are urmtoarele
particulariti:
are funcie conativ
stil puin unitar
respectarea normelor limbii literare
limba# accesibil
lexic bogat, variat
adaptabilitate la inovaie, reflectat +n folosirea unor neologisme la mod
utilizarea unor figuri de stil, a unor construcii expresive (de exemplu. formulri
%ocante, eliptice, pentru a atrage atenia cititorului etc.
varietate de forme: articol, %tire, reclam, comunicat, interviu, reporta#,
coresponden, cronic etc.
folosirea de mi#loace extralingvistice: fotografii, caricaturi etc.
scop informativ, dar %i persuasiv de influenare a opiniei publice
se poate adresa raiunii sau afectivitii
;. STILUL COLOCVIAL (dup unii este +ntrebuinat +n sfera relaiilor particulare, +n
planul vieii cotidiene %i este caracterizat prin:
+nclcare frecvent a normelor limbii literare
utilizare de mi#loace nonverbale +n comunicarea oral
exprimare relaxat, nesupraveg,eat
naturalee, expresivitate, pitoresc
+ntrebuinarea de termeni argotici, a elementelor de #argon, a regionalismelor, a
proverbelor %i a zictorilor
folosirea cli%eelor la mod, formule de salut, ticuri verbale, neologisme la mod
9ncrctur emoional