Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA: LEGISLATIE RUTIERA 1. Explicarea, definirea unor noiuni de baz din le!i"laia ru#ier . $. %e&iculul 'au#o(e&iculul. ). Mi*loace de re!

le+en#are ale circulaiei. ,. Indica#oare ru#iere de a(er#izare. -. Indica#oare ru#iere de re!le+e#are.de priori#a#e. /. Indica#oare ru#iere de in#erzicere "au re"#ricie. 0. Marca*ele ru#iere. 1. Se+nalele "e+aforului elec#ric i ale l +pii cu lu+ina !alben in#er+i#en# . 2. Se+nalele polii"#ilor ru#ieri i ale celorlali conduc #ori. 13. 4epla"area au#o(e&iculelor. 11. %i#ezele de depla"are ale au#o(e&iculelor. 1$. 5riori#a#ea i pierdera priori# ii. 1). Circulaia 6n in#er"ecii. 1,. Cla"ificarea in#er"eciilor. 1-. Co+paraie in#re obli!aiile conduc #orului de (e&icul care circul 6n in#er"ecie cu circulaie nediri*a# fa de in#er"eciile cu circulaie diri*a# . 1/. Circulaia 6n in#er"eciile cu "en" !ira#oriu. 10. 4epairea. 11. 7prirea. 12. S#aionarea. $3. 5arcarea. $1. 8n#oarcerea. $$. Mer"ul 6napoi. $). Trecerile la ni(el cu calea fera# . $,. Trecerile pen#ru pie#oni. $-. 7bli!aiile conduc #orilor de au#o(e&icule. $/. Re+orcarea. $0. 9ona rezidenial i pie#onal . $1. Infraciuni la le!ea circulaiei. $2. Cazurile 6n care "e anuleaza per+i"ul de conducere. )3. Con#ra(enii la le!ea circulaiei.