Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.V.4.

Denumirea disciplinei

PROGRAMA ANALITICA PEDAGOGIA FAMILIEI I CONSILIEREA PRINILOR Semestrul III Numarul de credite 6

Codul disciplinei PED 5316 acultatea Domeniul de (aster Pro"ramul de studii (aster

Psi!olo"ie #i $tiin%e ale Educa%iei Peda"o"ie Consiliere $colar* #i Asisten%* Psi!opeda"o"ic*

Numarul orelor pe semestru&acti'itati )otal +, SI 14 )C 1A) 4 AA D DI

Cate"oria .ormati'a a disciplinei DF/ .undamentala0 DG/"enerala0 DS/ de specialitate0 DE/economica&mana"eriala0 DU/umanista Cate"oria de optionalitate a disciplinei1 DI/impusa0 DO/optionala0 DL/li2er aleasa 3.acultati'a4 Discipline Anterioare 52iecti'e Continut 3descriptori4 Obligatorii 3conditionate4 Recoma !ate

/ transmiterea competen%elor de 2a6* de consiliere a p*rin%ilor7 / .ormarea competen%elor .undamentale ale peda"o"iei .amiliei7 / 8nsu#irea cuno#tin%elor .undamentale pri'ind .amilia #i p*rin%ii. Mo!"l"l # Familia$ E!"ca%ia & 'amilie$ De'i irea co ce(t"l"i !e 'amilie$ F" c%iile 'amiliei) teorii (ri*i ! 'amilia$ Ti("rile !e 'amilii+ Mo!"l"l , Sarci i -i rol"ri & 'amilie$ Rol"ri -i ti("ri (are tale$ C" oa-terea co(il"l"i) rela%ia (.ri te/co(il$ Mo!"l"l 0 Com" icarea & 'amilie) 1trategii -i te2 ici !e com" icare & 'amilie$ Negocierea co 'lictelor (.ri te/co(il$ Mo!"l"l 3 C.1.toria) co c"bi a4"l$ Sc2imb.ri & ca!r"l 'amiliei$ De1tr.marea 'amiliei) !i*or%"l) !ece1"l$ Im(act"l a1"(ra !e5*olt.rii co(il"l"i$ Mo!"l"l 6 7alorile 'amiliei$ Orie tarea a8iologic. a 'amiliei$ Mo!"l"l 9 Rela%ia (.ri %i/-coal.) -coala (.ri %ilor$ Mo!"l"l : Im(licarea e!"ca%io al. a (.ri %ilor$ Mo!"l"l ; Proiecte !e co 1iliere a (.ri %ilor$ Re!actare -i im(leme tare$

Anexa A.V.4. orma de e'aluare 3E/examen0 C/coloc'iu&test .inal0 LP/lucrari de control4 C Sta2ilirea / raspunsuri la examen&coloc'iu&lucrari practice 5-: notei / acti'itati aplicati'e atestate&la2orator&lucrari practice&proiect etc. 1-: .inale / teste pe parcursul semestrului 1-: 3procenta9e4 / teme de control 3-: ;i2lio"ra.ia ;*2an0 A..0 Consiliere educa%ional*0 Imp. Ardealul0 Clu9/Napoca0 +--1 <<<0 =nice. > educa%ia p*rin%ilor0 Ed. (arlin?0 ;uxcure#ti0 +--6 )elleri0 .0 Peda"o"ia .amiliei0 EDP. ;ucure#ti0 +--3 ;*rar/Pescaru0 A.0 amilia a6i. 5 perspecti'* sociopeda"o"ic*0 ed. Aramis0 ;ucure#ti0 +--4 Andrei0 C.0 Ciolompea0 ).0 Niculae0 I.0 $er2an0 (.0 (anual pentru p*rin%i0 Ed. unda%iei Sal'a%i Copiii0 ;ucure#ti0 +--+ Site/uri rele'ante de anali6at1 @@@.mamasitata.ro @@@.parintisicopii.ro @@@.nou/nascuti.ro @@@.2ucurie.ro @@@.scoalaparintilor.ro @@@.copilul.ro @@@.parinti.ro @@@.e/scoala.ro @@@.mamasicopilul.ro @@@.ecopii.ro @@@.clopotel.ro @@@.copilarie.ro !ttp1&&"oo"le.parinti.com @@@.9etix.ro @@@.cartoonnet@or?.ro @@@.minimax.ro

Aista materialelor didactice necesare Coordonator de disciplina

(aterialele utili6ate 8n cadrul cursurilor #i al lucr*rilor practice sunt1 retroproiector0 'ideoproiector0 planuri de 8n'*%*mBnt0 pro"rame #colare0 manuale0 documente #i suporturi curriculare. Crad didactic0 titlul0 prenumele0 numele Semnatura

Aector uni'.dr. C*t*lin Cla'a Ae"enda1 SI/studiu indi'idual0 )C/teme de control0 A)/acti'itati tutoriale0 AA/acti'itati aplicati'e aplicate