Sunteți pe pagina 1din 1

Toamna

3 1 2

Toamna
3 1 2 9

C O
5

S T F
6

C O
5

S T
9

F
6

S
4

S I
8 4

I
8

R E
7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

R E

7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S E

S E

Toamna ...; frunzele copacilor cu galben i ruginiu; P rile ... pleac !n "rilr cal#e; $n %ii e culeg ...; Toamna e &e un ... #arnic; $n li%ezi e culeg pomii ...; ... !i #e c'i# por"ile; Prima lun #e &oamn; (remea e &e mai ...; $n gr#ini) ... e ofile c.

Toamna ...; frunzele copacilor cu galben i ruginiu; P rile ... pleac !n "rilr cal#e; $n %ii e culeg ...; Toamna e &e un ... #arnic; $n li%ezi e culeg pomii ...; ... !i #e c'i# por"ile; Prima lun #e &oamn; (remea e &e mai ...; $n gr#ini) ... e ofile c.

Toamna
3 1 2

Toamna
3 1 2 9

C O
5

S T F
6

C O
5

S T
9

F
6

S
4

S I
8 4

I
8

R E
7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

R E

7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S E

S E

Toamna ...; frunzele copacilor cu galben i ruginiu; P rile ... pleac !n "rilr cal#e; $n %ii e culeg ...; Toamna e &e un ... #arnic; $n li%ezi e culeg pomii ...; ... !i #e c'i# por"ile; Prima lun #e &oamn; (remea e &e mai ...; $n gr#ini) ... e ofile c.

Toamna ...; frunzele copacilor cu galben i ruginiu; P rile ... pleac !n "rilr cal#e; $n %ii e culeg ...; Toamna e &e un ... #arnic; $n li%ezi e culeg pomii ...; ... !i #e c'i# por"ile; Prima lun #e &oamn; (remea e &e mai ...; $n gr#ini) ... e ofile c.