Sunteți pe pagina 1din 214

2

FREDERIK POHL

POARTA
Gateway
Traducere de Mihai Dan Pavelescu

Prefa de Mihai Bdescu

Frederik Pohl un celebru necunoscut De i se nu!r "rin#re cei a"#e $decani% ai science fic#i&n' ului an(l&'sa)&n *al#uri de +si!&v, -lar.e, Heinlein, Her/er#, Hu//ard i van 0&(#1, Frederi. P&hl es#e a"r&a"e un necun&scu# "en#ru ci#i#&rul r&!2n3 4"un a"r&a"e "en#ru c, #&#u i, una din#re cele !ai re"re5en#a#ive nuvele ale sale 6 The Tunel under the World (Tunelul de sub lume) a reu i# s fie s#recura# 7n#r' una din#re an#&l&(iile "rerev&lui&nare ale (enului (Povestiri ciberrobotice, 89:;13 -ar#ea "e care & inei acu! 7n !2n s"er! s re"re5in#e, a adar, cel !ai /un "a a"&r# "en#ru n&i al unuia din#re cei !ai "res#i(i& i scrii#&ri de science fic#i&n ai lu!ii3 De fa"#, "uini scrii#&ri se "&# luda as#5i c au influena# li#era#ura de science fic#i&n 7n fiecare as"ec# al su a a cu! a fcu#'& Frederi. P&hl, a crui carier li#erar, 7n linii !ari, "&a#e fi divi5a# 7n ase e#a"e, #&# a#2ia "a i 7n de5v&l#area science fic#i&n'ului c&n#e!"&ran3 4'a nscu# 7n 8989 7n <e= >&r. i 7n d&!eniul 4F a fcu# a"r&a"e de #&a#e3 + f&s#, succesiv sau chiar si!ul#an, a(en# li#erar, redac#&r ef, recen5en#, an#&l&(a#&r, cri#ic de fil! i, /ine7neles, scrii#&r de succes, d&vedind & verv sa#iric e)e!"lar i & iscusin ne7n#recu# 7n a e)"l&a#a & si#uaie 6 sau, 7n (eneral, & idee 4F, "2n la ul#i!ele ei c&nsecine3 -a fan, la 7nce"u#ul anil&r ?3@, P&hl s'a d&vedi# a fi unul din#re cei !ai ferveni i &ri(inali !e!/ri ai $Li(ii 4cience Fic#i&n% i !e!/ru f&nda#&r al clu/ului $Fu#urians%3 La 7nce"u#ul anil&r ?A@, "u/lic "ri!ele "&ves#iri 4F i devine edi#&rul a d&u revis#e cun&scu#e 7n e"&cB $+s#&nishin( 4#&ries% i $4u"er 4cience 4#&ries%3 4crie cu "redilecie "&ves#iri de aven#uri su/ diverse "seud&ni!e, de fa"#, & li#era#ur ce nu se de&se/ea "rea !ul# de ceea ce se scria i se ci#ea 7n e"&c3 Cn #i!"ul i i!edia# du" al d&ilea r5/&i !&ndial a scris "uin i a lucra# ca !e#e&r&l&( "en#ru F&rele +eriene, iar !ai a"&i ca a(en# li#erar *"rin#re $clienii% si s'a nu!ra#, "en#ru & scur# "eri&ad de #i!", i #2nrul +si!&v13 Cn 89D3 revine la science fic#i&n cu r&!anul The Space Merchants (Negu !torii spa iului), scris 7n c&la/&rare cu -3M3 K&rn/lu#h, & sa#ir s#rluci#&are a unei A

lu!i 7n care recla!a d&!in &rice as"ec# al vieii, & vi5iune e)#re! de credi/il asu"ra vii#&rului3 De fa"#, r&!anele i "&ves#irile scrise 7n aceas# e#a" "&# fi (ru"a#e 7n su/(enul nu!i# $4&cial 4cience Fic#i&n%3 C!"reun cu -3M3 K&rn/lu#h !ai scrie 7nc n&u cri, "rin#re careB Gladiator"at"#aw, 89DD, ($ra gladiatorilor), & c&n#inuare a sa#irei din Negu !torii spa iului, anali5a res&r#uril&r in#i!e ale unei s&cie#i vii#&are, de(enera#e "2n la di!ensiunile unui c& !ar, 7n care vi&lena es#e ins#i#ui&nali5a#3 +l#e r&!ane !e!&ra/ile din aceas# "eri&adB Slave Ship, 89DE, (%nimale de r!&boi) i Wool'bane, 89D9, (Semnul lupului), sc&# la iveal d&u carac#eris#ici eseniale ce d&!in scrisul suB un u!&r s&fis#ica# i ele(an# i lu"#a "ers&naFel&r u!ane de a c2 #i(a c&n#r&lul asu"ra "r&"riil&r viei, 7n#r'& lu!e 7n care nu es#e recun&scu# val&area individului i nu sun# res"ec#a#e val&rile u!ane funda!en#ale3 + #reia e#a" dis#inc# a carierei sale 7nce"e & da# cu anii ?E@ i se va d&vedi "eri&ada celui !ai !are succes li#erar al lui Frederi. P&hl3 O"era sa "re5in# c&nsidera/ile invenii de s#il, s#ruc#ur i aciune, a a cu! se va vedea !ai ales 7n Man Plus *89E;13 R&!anul "&ves#e #e #ransf&r!area unui as#r&nau# 7n#r'un cG/&r( ca"a/il s #riasc "e Mar#e i "une 7n discuie "r&/le!a de!ni#ii u!ane3 +s#r&nau#ul es#e c&nsidera# !ai "uin &! i se!enii si, care 7nse!naser ceva "en#ru el &dini&ar, sun# acu! inca"a/ili s'i 7nelea( n&ua e)is#en3 Man Plus a f&s# ur!a# de Gateway (Poarta), 89EE, r&!anul cu care Frederi. P&hl a c2 #i(a# #&a#e "re!iile !aF&re ale (enului3 +se!eni r&!anului (ende&vous cu (ama al lui +r#hur -3 -lar.e, a"ru# cu c2iva ani !ai devre!e, i 7n r&!anul Poarta es#e v&r/a des"re desc&"erirea unui uria i !is#eri&s ar#efac# e)#ra#eres#ru3 +ici 7ns se &"re #e &rice si!ili#udine 7n#re cele d&u r&!ane3 Hi(an#icul ar#efac# din Poarta es#e de fa"# un as#r&"&r#, un l&c de #recere, "unc#ul #er!inus al unei vas#e reele de #rans"&r# de di!ensiuni (alac#ice, a/and&na# din !&#ive necun&scu#e de e)#ra#ere #rii Heechee3 +s#r&"&r#ul se afl 7n in#eri&rul unui as#er&id, nu!i# ul#eri&r $P&ar#a%, ce se 7nv2r#e 7n Furul 4&arelui 7n in#eri&rul &r/i#ei venusiene i es#e echi"a# cu !ii de nave ce "&# de" i vi#e5a lu!inii, fiecare cu "r&(ra!ul de 5/&r dinain#e selec#a#3 Dar a#2# des#inaia c2# i dura#a cl#&riei r!2n necun&scu#e "!2n#enil&r3 Oda# desc&"eri# ar#efac#ul, 7nce"e un fel de rule# ruseasc in#ersideral3 0&lun#arii se urc la /&rdul navel&r i "&rnesc 7n D

necun&scu#3 De i ra#a e ecuril&r es#e e)#re! de !are, "&si/ili#a#ea un&r c2 #i(uri fen&!enale a#ra(e !uli d&ri#&ri de a sc"a de un P!2n# su"er"&"ula#3 <&r&c& ii se 7n#&rc cu &/iec#e e)#ra#eres#re ce val&rea5 & avere, dar cei ur!rii de (hini&n fie !&r de f&a!e *s"aiul de la /&rd nu "er!i#e luarea de "r&vi5ii "en#ru & "eri&ad de #i!" !ai !are de #rei luni1, fie sun# 7n(hiii de & (aur nea(r3 Pers&naFul "rinci"al al r&!anului es#e B&/ Br&adhead, un #i" de er&u nu "rea si!"a#ic, s#"2ni# de un sen#i!en# "u#ernic de vin&vie "en#ru !&ar#ea "rinil&r3 El c2 #i( la l&#erie "re!iul cel !are ce'i asi(ur evadarea din e)"l&a#rile de !arn de "e P!2n# i #rans"&r#ul "e $P&ar#%3 +ici 7nce"e !area aven#ur3 Prin#r'un a!es#ec savan# de u!&r i c&!"asiune, P&hl e)"l&rea5 c&ndiia lui Br&adhead, "en#ru a sf2r i cu una din#re cele !ai fine definiii ale u!ani#ii 7n#2lni#e 7n#r'& &"er li#erar3 Poarta es#e, de ase!enea, i & car#e a"ar#e s#ruc#ura#B ca"i#&lele "rinci"ale descriu aciunea de /a5, 7n #i!" ce ca"i#&le secundare, in#ercala#e, & 7!/&(esc "rin "unc#ul de vedere al nara#&rului afla# la "ers&ana 7n#2i3 De i aces#e ca"i#&le "&# fi sri#e de un ci#i#&r (r/i#, ele adau( c&nsidera/il la de"lina 7nele(ere a r&!anului3 Es#e un e)"eri!en# ce de!&ns#rea5 & da# 7n "lus felul 7n care Frederi. P&hl a asi!ila# lecia $<&ului 0al% din science fic#i&n'ul a!erican, fa de care a#2# el c2# i +si!&v se declaraser la 7nce"u# &s#ili3 O da# cu #recerea #i!"ului, 7ns, P&hl s'a d&vedi# suficien# de 7nele"# "en#ru a'i recun&a #e vir#uile i a 7nva de la el3 De i la 7nce"u# nu s'a (2ndi# s scrie & c&n#inuare la aces# r&!an, Frederi. P&hl n'a sc"a# #en#aiei *#&# !ai "re5en# 7n ul#i!a vre!e "rin#re !arii scrii#&ri de 4F su/ f&r!a un&r cecuri cu cel "uin ase 5er&uri 7n c&ad1 i a c&!"le#a# a a'5isa )eechee Saga cu al#e #rei r&!aneB *eyond the *lue $vent )ori&on, )eechee (ende&vous i The %nnals o' the )eechee+ -redina lui P&hl 7n fascinaia in#rinsec #iinei 6 "rivi# de el dre"# cel !ai s"ec#acul&s s"&r#, es#e eviden# 7n aces#e r&!ane 7n care #rans"ar !ul#e din#re #e&riile as&cia#e cu 7nce"u#ul Iniversului3 Cn fine, 7nce"2nd cu anii ?:@ se re!arc & "eri&ad de c&ns&lidare, unele din#re lucrrile sale de 7nce"u# sun# revi5ui#e, iar al#ele e)#inse3 -ele !ai i!"&r#an#e cri ale aces#ei e#a"e sun# Sy&ygy *89:21, un r&!an !&dern de' s"re c&nsecinele e ecului !ul# #r2!/ia#ei ca#as#r&fe le(a#e de alinierea "lane#el&r, The ,ears o' the -ity *89:A1 6 & is#&rie vii#&are a &ra ului <e= >&r., The -oming o' the .uantum -ats ;

*89:;1 6 & aven#ur 7n#r'& lu!e al#erna#iv ase5&na# cu !ul# u!&r, ca i 7n ca5ul c&nfrun#rii cu cele/rii alieni din The /ay the Martian -ame *89::1 i The World at the $nd o' Time *899@1, care reia #e!a din #and0s $nd *89::1, "re5en#2nd 7n#2lnirea unei c&l&nii u!ane cu e)#ra#ere #ri ase!n#&ri 5eil&r3 Cn New Maps o' )ell, Kin(sleG +!is, unul din#re "ri!ii cri#ici "r&fesi&ni #i ai (enului, se referea la P&hl ca la $cel !ai c&nsis#en# i ca"a/il scrii#&r de science fic#i&n%3 -&n#ri/uia sa 7n d&!eniu a f&s# en&r!, nu 7n ul#i!ul r2nd i da#&ri# !uncii asidue de edi#&r3 D&u din#re cele !ai "res#i(i&ase revis#e de science fic#i&n ale vre!ii 6 $Hala)G 4cience Fic#i&n% i $If% 6 au f&s# c&nduse de el & /un /uca# de vre!eJ a 7n(riFi# nu!er&ase an#&l&(ii i a c&ndus divi5ia de science fic#i&n a edi#uril&r $+ce% i $Ban#a! B&&.s%3 Cn#r'un cuv2n#, se "&a#e s"une c Frederi. P&hl es#e una din#re acele fi(uri i!"&5an#e ce au reu i# s !&dele5e su/s#anial science fic#i&n'ul, cresc2nd & da# cu el, de la c&"il la "rin#e i a"&i la /unic al (enului3 Mihai Bdescu

1 M nu!esc R&/ine##e Br&adhead, 7n ciuda fa"#ului c sun# /r/a#3 Psihanalis#ul !eu *cruia 7i s"un 4i(frid v&n 4hrin., de i nu'l chea! a aJ n'are nici un nu!e, fiind & !a in1 face & (r!ad de /ancuri elec#r&nice "e ches#ia as#aB 6 De ce'i "as dac unii cred c es#e un nu!e de fa#, B&/K 6 <u'!i "as3 6 +#unci, de ce #&# aduci v&r/a des"re as#aK M enervea5 c2nd aduce v&r/a des"re ceea ce aduc eu v&r/a3 Privesc "laf&nul de "e care a#2rn pinatas, a"&i ! ui# "e fereas#r3 De fa"#, nu'i & fereas#r real3 E & h&l&(ra! a valuril&r ce se i5/esc de !alul din Kaena P&in#J "r&(ra!area lui 4i(frid e des#ul de eclec#ic3 Du" & vre!e, r&s#escB 6 <u e vina !ea c "rinii !i'au ales aces# nu!e3 +! 7ncerca# s'l !&dific 7n R'&'/'i'n'e'#, dar #&i 7l "r&nun (re i#3 6 L'ai fi "u#u# schi!/a 7n al#cevaL 6 Dac a fi fcu#'&, 7i rs"und i sun# c&nvins c a! dre"#a#e, !i'ai fi 5is c recur( la su/#erfu(ii, ca s'!i "r&#eFe5 dih&#&!iile in#eri&are3 6 -eea ce i'a s"une, re"lic 4i(frid, 7ncerc2nd 7n !&d s#2n(aci s fie ir&nic, ar fiB Te r&(, s nu f&l&se #i #er!eni "sihanali#ici3 + fi !ulu!i# dac ai s"une d&ar ceea ce si!i3 6 M si!# ferici#, r&s#esc "en#ru a !ia &ar3 <'a! nici & "r&/le!3 De ce n'a fi ferici#K 4chi!/! & su!edenie de re"lici de felul s#a, i nu'!i "lac3 +! i!"resia c ceva nu'i 7n re(ul cu "r&(ra!ul lui3 4"uneB 6 Tu s'!i s"ui as#a, R&//ieK De ce nu e #i ferici#K <u'i rs"und3 Insis#B 6 -red c e #i 7n(riF&ra#3 6 Raha#, 4i(frid, rs"und "uin de5(us#a#, #&#deauna s"ui as#a3 <u ! 7n(riF&rea5 ni!ic3 +#unci el ! ia cu duhul /l2ndeiiK 6 <u'i ni!ic ru 7n a s"une ce si!i3 Privesc din n&u "e fereas#r, furi&s "en#ru c si!# cu! #re!ur i nu #iu de ce3 6 4i(frid, e #i & "ac&s#e la casa &!ului, #ii as#aK :

A:8 A:2

A:3 A:A A:D

A:E A:9

IRR+>*@1MIRR+>*P1 83332@ N-N -red c e #i 7n(riF&ra#3 83332D OTER<+L4J ;;++3 IFJ DB 83333@ HOTO PP EQ3 83333D OTER<+L4 R @8R IF R E 8333A@ HOTO PP E2A 8333AD N4N Raha#, 4i(frid, 8333A: #&#deauna s"ui as#a3 8333D@ OTER<+L4 -9999E++S IF c: 8333DD HOTO PP E2A IFK HOTO PP E28@ 8333;@ N4N <u ! 7n(riF&rea5 ni!ic3 8333;D IRR+>3 R+H+T3 TOTDE+I<+3 8333E@ C<HRITORE+QUV<IMI-3 8333ED N-N 4"une'!i des"re as#a3 8333:@ IRR+>*P1MIRR+>*W1 I<IXIERE+ 8333:D 4TURII DE -O<FORT 83339@ N-N <u'i ni!ic ru 7n a s"une 83339D ceea ce si!i3 833A@@ IRR+>*W1MIRR+>*R1 HOTO 833A@D PP 8 HOTO PP 2 HOTO 833A8@ PP 3 833A8D N4N 4i(frid e #i & "ac&s#e 833A8: la casa &!ului3 833A2@ #ii as#aK 833A2D OTER<+L4 c8S IFS HOTO 833A3@ PP E28@ IF PP E28@S HOTO 833A3D PP 8 HOTO PP 2 HOTO PP 3 833AA@ IRR+>3 DIRERE3 833AAD

Rs"unde ceva, dar nu'l ascul#3 M 7n#re/ de ce'!i "ierd #i!"ul venind aici3 Dac, vre&da#, a e)is#a# cineva care s fi avu# #&a#e !&#ivele s fie ferici#, a#unci eu #re/uie s fiu acel cineva3 4un# /&(a#3 +r# des#ul de /ine3 <u sun# "rea /#r2n i, &ricu!, a! In#e(rala Medical a a c, "en#ru vre& cinci5eci de ani de'acu! 7nc&l&, "&# avea &rice v2rs# d&resc3 L&cuiesc 7n <e= >&r., su/ Marea -u"&l, unde nu s#au dec2# cei care's /ini &r aranFai, i "&a#e vre& c2#eva "ers&ane cele/re3 +! & re edin de var deasu"ra di(ului Palisades, la Marea Ta""an3 Fe#ele se 7nne/unesc du" cele #rei /rri Heechee ale !ele3 Pe P!2n# nu ve5i "rea !uli "r&s"ec#&ri, nici chiar 7n <e= >&r.3 Le dau (a#a "e #&a#e c2nd le "&ves#esc cu! e de fa"# "rin 9

ne/ul&asa Ori&n sau 7n <&rul Mic al lui Ma(ellan3 *Bine7neles, n' a! f&s# 7n nici unul din#re l&curile alea3 Des"re sin(urul l&c cu adevra# in#eresan# unde a! f&s# nu'!i "lace s v&r/esc31 6 4au, r&s#e #e 4i(frid du" ce a a #e"#a# nu!rul cuveni# de !icr&secunde "en#ru un rs"uns la &ricare ar fi f&s# ul#i!a lui 7n#re/are, dac e #i 7n#r'adevr ferici#, de ce ai veni# aici du" aFu#&rK Cl ursc c2nd 7!i "une acelea i 7n#re/ri "e care !i le "un i eu3 <u'i rs"und3 M rsucesc, cu#2ndu'!i & "&5iie c&nf&r#a/il "e sal#eaua din s"u! de "las#ic, "en#ru c 7!i dau sea!a c va fi & edin lun( i "lic#ic&as3 Dac a fi #iu# de ce a! nev&ie de aFu#&r, la ce !i'ar !ai fi f&l&si# elK 6 R&/, nu e #i "rea c&&"eran# as#5i, se aude din difu5&rul !ic de la ca"#ul sal#elei3 Ine&ri, 4i(frid f&l&se #e un !anechin e)#re! de reu i# care s# 7n#r'un f&#&liu, ci&cnind cu un crei&n 7n #/lia !esei, 52!/indu'!i din c2nd 7n c2nd3 I'a! s"us 7ns c as#a ! face nerv&s3 6 De ce nu'!i s"ui "ur i si!"lu la ce #e (2nde #iK 6 La ni!ic 7n !&d de&se/i#S 6 Las (2ndurile s'i h&inreasc3 4"une'!i c2nd se ive #e ceva3 6 C!i a!in#escL, 7nce" eu i a"&i ! &"resc3 6 -e'i a!in#e #i, B&/K 6 P&ar#aK 6 4un !ai !ul# a 7n#re/are dec2# a afir!aie3 6 P&a#e c a a i es#e3 <'a! ce'i face3 +s#a'!i a!in#escB P&ar#a3 +! #&a#e !&#ivele s'!i a!in#esc P&ar#a3 + a a! c"#a# /anii i /rrile i al#e lucruri3 C!i a!in#esc 5iua c2nd a! "rsi# P&ar#a3 Era, ia s vede!, Qiua 38 a Or/i#ei 22, ceea ce 7nsea!n c au #recu# ais"re5ece ani i c2#eva luni de a#unci3 Ie ise! de vre& #rei5eci de !inu#e din s"i#al i ardea! de ner/dare s'!i ridic /anii, s "rind nava i s & 7n#ind3 6 Te r&(, s"une cu v&ce #are la ce #e (2nde #i, R&//ie, r&s#e #e "&li#ic&s 4i(frid3 6 M (2ndesc la 4hi.i#ei Ba.in3 6 Da, l'ai !eni&na#, 7!i a!in#esc3 -e'i cu elK <u'i rs"und3 B#r2nul i &l&(ul 4hi.i#ei Ba.in avea ca!era l2n( a !ea, dar nu vreau s'i "&ves#esc as#a lui 4i(frid3 M rsucesc "e sal#eaua r&#und, (2ndindu'! la 4hic.G i 7ncerc s 8@

"l2n(3 6 Pari #ul/ura#, B&/3 -&n#inui s #ac3 -red c 4hic.G a f&s# sin(ura "ers&an din P&ar# creia i'a! s"us $la revedere%3 -ara(hi&sS E)is#a & !are diferen 7n#re "&5iiile n&as#re3 Eu era! "r&s"ec#&r, iar 4hic.G (un&ier3 Cl "l#eau a#2# c2# s' i ac&"ere #a)a de 7n#reinere a vieii "en#ru c fcea &riceJ chiar i 7n P&ar# cineva #re/uia s curee (un&iul3 Dar, !ai devre!e sau !ai #2r5iu, avea s fie "rea /#r2n i "rea /&lnav ca s !ai fie de vreun f&l&s3 Dac era n&r&c&s, 7l aruncau 7n s"aiu i !urea3 Dac era (hini&nis#, 7l #ri!i#eau "e al# "lane#3 +c&l& avea s !&ar, nu du" !ul# #i!", dar afl2nd ce 7nsea!n s #rie #i c2#eva s"#!2ni ca un infir! neaFu#&ra#3 Oricu!, a f&s# vecinul !eu3 Cn fiecare di!inea, se scula i as"ira cu c&n #iinci&5i#a#e fiecare cen#i!e#ru "#ra# al &diei sale3 Era !urdar de&arece 7n P&ar# "lu#ea #&# #i!"ul f&ar#e !ul# (un&i, 7n ciuda 7ncercril&r de a'l 7nde"r#a3 -2nd era "erfec# cura#, chiar i "rin#re rdcinile #ufel&r "e care el le "lan#ase i le 7n(riFea, lua & !2n de "ie#ricele, ca"ace de s#icle, /ucele de h2r#ie 6 acelea i res#uri "e care #&c!ai le as"irase 6 i le aranFa cu !e#icul&5i#a#e "e l&cul a/ia cura#3 -iuda#S <'a! 7neles nici&da# de ce & fcea, dar Klara s"uneaL Klara s"unea c ea 7nele(e3 6 B&/, la ce #e (2nde #iK 7n#rea/ 4i(frid3 M (he!uiesc 7n "&5iie de f&e#us i !&r!i ceva3 6 <'a! 7neles ce ai s"us, R&//ie3 <u s"un ni!ic3 M 7n#re/ ce s'a 7n#2!"la# cu 4hic.G3 Bnuiesc c a !uri#3 Brusc, devin #ris# c 4hic.G a !uri# la & a#2# de !are dis#an de <a(&Ga i vreau din n&u s "&# "l2n(e3 Dar nu "&#3 M 5v2rc&lesc i ! rsucesc3 M i5/esc de sal#ea "2n ce "2r2ie cen#urile de si(uran3 <u aFu# la ni!ic3 Durerea i ru inea nu v&r s se e)#eri&ri5e5e3 4un# des#ul de 7nc2n#a# c ! s#rduiesc s sca" de ele, dar #re/uie s recun&sc c nu reu esc3 Yi edina cea "lic#ic&as c&n#inu3 6 B&/, 7i #re/uie ca! !ul# #i!" ca s rs"un5i3 -re5i c ascun5i cevaK 6 -e 7n#re/are !ai e i as#aK 7n#re/ a/il3 -hiar dac ar fi a a, cu! a "u#ea eu s #iuK Fac & "au5 "en#ru a arunca & "rivire 7n in#eri&rul creierului !eu, cu#2nd 7n #&a#e un(herele du" secre#e ascunse su/ lac#, secre#e "e care i le'a "u#ea de5vlui lui 4i(frid3 R&s#esc "recau#B 88

6 T&#u i, nu cred3 <u simt c a ascunde ceva3 Mai de(ra/ sun# f&ar#e !ul#e lucruri "e care vreau s le s"un i nu #iu cu care s 7nce"3 6 Ia'l "e &ricare, R&/3 Pri!ul care 7i vine 7n !in#e3 +s#a !i se "are & "r&s#ie3 De unde s #iu care'i "ri!ul c2nd #&a#e cl&c&#esc la&lal#3 Ta#aK Ma!aK 4GlviaK KlaraK 4r!anul 4hic.G 7ncerc2nd s' i "s#re5e echili/rul 7n #i!"ul 5/&rului, 5/#2ndu'se "recu! un "ianFen 7n #i!" ce cule(e (un&aiele din P&ar#K 4c&#&cesc "rin !in#e du" l&curile unde #iu c d&are, "en#ru c a !ai duru#3 -u! ! si!ea! la a"#e ani, c2nd /#ea! #r&#uarul de la R&c. Par. 7n sus i 7n F&s, 7n frun#ea cel&rlali /iei, cer ind a#enia &ricuiK -u! era c2nd ie ise! din s"aiul real i #ia! c sun#e! ca"#ivi, cu s#eaua'fan#&! ivindu'se 7nain#ea n&as#r din nean#, ca r2nFe#ul unei "isici -heshireK Oh&, a! & su# de a!in#iri ca as#ea i #&a#e ! d&r3 +s#a "&#, as#a fac3 Ele sun# durerea3 4un# e#iche#a#e DIRERE 7n inde)ul !e!&riei !ele3 Y#iu unde s le (sesc i #iu ce 7nsea!n s le las s! r!&bat! la su"rafa3 Dar nu d&r, a#2# #i!" c2# nu le eli/ere53 6 + #e"# B&/, s"une 4i(frid3 6 M (2ndesc, 7i rs"und3 Cn #i!" ce s#au, 7!i a!in#esc c v&i 7n#2r5ia la &ra de (hi#ar3 +s#a 7!i rea!in#e #e ceva i'!i "rivesc de(e#ele !2inii s#2n(i, ca s vd dac un(hiile n'au crescu# "rea lun(i, ru(2ndu'! ca /##urile s fie #ari3 <'a! 7nva# s c2n# (r&5av la (hi#ar, dar !aF&ri#a#ea &a!enil&r nu sun# "rea cri#ici i as#a 7!i face "lcere3 Tre/uie d&ar s e)erse5i i s re"ei 7n#r'una3 Ia s vede!, ! (2ndesc, cu! faci #recerea de la re !aF&r la d&K 6 B&/, r&s#e #e 4i(frid, n'a f&s# & edin "rea "r&duc#iv3 +u !ai r!as d&ar vre& 5ece'cincis"re5ece !inu#e3 De ce nu s"ui "ri!ul lucru care'i vine 7n !in#eL acum+ Res"in( "ri!ul lucru, i'l s"un "e al d&ileaB 6 Pri!ul lucru care'!i vine 7n !in#e es#e felul 7n care "l2n(ea !a!a c2nd a f&s# &!&r2# #a#a3 6 <u cred c aces#a a f&s#, 7n#r'adevr, "ri!ul lucru, B&/3 Las'! s (hicesc3 Pri!ul lucru era ceva 7n le(#ur cu KlaraK Pie"#ul !i se u!"le i ! furnic3 Res"iraia !i se #aie3 De&da#, 7nain#ea !ea a"are Klara, a a cu! era acu! ais"re5ece ani i nici & &r !ai /#r2nL 6 De fa"#, 4i(frid, 5ic eu, cred c vreau s v&r/esc des"re 82

!a!a !ea3 C!i "er!i# un chic&#i# de5a"r&/a#&r, dar "&li#ic&s3 4i(frid nici !car nu &f#ea5 rese!na#, dar 7n #cerea lui si!# i &f#a#ul i rese!narea3 6 0e5i, c&n#inui eu su/liniind a#en# !&!en#ele i!"&r#an#e, ea a d&ri# s se !ri#e i!edia# du" !&ar#ea #a#ii3 <u chiar i!edia#L <u vreau s cre5i c se /ucura de !&ar#ea lui, sau a a ceva3 <u, 7l iu/ise sincer3 T&#u i, 7!i dau acu! sea!a, era & fe!eie sn#&as i #2nr 6 ! r&(, des#ul de #2nrL Ia s vede!, cred c avea vre& #rei5eci i #rei de ani3 Iar dac n'a fi f&s# eu, sun# c&nvins c s'ar fi recs#&ri#3 M si!# vin&va# de as#a3 +! &"ri#'&3 M'a! dus la ea i i'a! s"usB $Ma!, n'ai nev&ie de al# /r/a#3 Eu v&i fi /r/a#ul fa!iliei3 Eu v&i avea (riF de #ine%3 Bine7neles n'a! "u#u#3 +vea! nu!ai cinci ani3 6 -red c aveai n&u ani, R&//ie3 6 OareK Ia s ! (2ndesc3 -e ches#ie, 4i(frid, cred c ai dre"#a#eL +"&i 7ncerc s 7n(hi# un n&d !are, ce !i'a a"ru# "e nea #e"#a#e 7n (2#, ! 7nec i #u esc3 6 4"une, R&/S insis# 4i(frid3 -e v&iai s s"uiK 6 Lua'#e'ar dracu, 4i(fridS 6 D'i dru!ul, R&/3 4"une3 6 -e s s"unK Iisuse, 4i(fridS M faci s ! urc "e "ereiS Raha#ul s#a nu ne aFu# "e niciunulS 6 Te r&(, s"une'!i ce #e fr!2n#, B&/3 6 Tac'i (ura aia de !e#alS T&a# durerea ac&"eri# cu (riF vrea s ias i n'& "&# &"ri, nu ! "&# &"uneS 6 B&/, 7i "r&"un s 7ncerciL I5/esc cana"eaua, s!ul(2nd /uci din sal#ea i 5/ierB 6 Taci draculuiS <u !ai vreau s'audS <u "&# face ches#ia as#a, nu'nele(iK <u "&#S <u "&#, nu "&#S 4i(frid a #ea"# r/d#&r s 7nce#e5 cu "l2nsul, lucru care se 7n#2!"l des#ul de /rusc3 +"&i, 7nain#e ca el s s"un ceva, r&s#esc &/&si#B 6 La nai/a, 4i(frid, n'aFun(e! nicieri3 -red c'ar #re/ui s renun!3 4un# alii care au nev&ie de serviciile #ale !ai !ul# dec2# !ine3 6 Cn le(#ur cu as#a, R&/, s"une el, sun# des#ul de c&!"e#en# ca s'!i 7nde"linesc #&a#e serviciile3 C!i #er( lacri!ile cu /a#is#ele din h2r#ie "e care le'a "us 83

l2n( sal#ea i nu'i rs"und3 6 Ba chiar, c&n#inu el, e)is# ca"aci#a#e dis"&ni/il3 Tu 7ns #re/uie s h&#r #i dac !ai c&n#inu! sau nu cu edinele3 6 +i ceva de /u#K 7l 7n#re/3 6 <u, nu 7n sensul la care #e referi3 Mi s'a s"us 7ns c e)is# un /ar f&ar#e "lcu# la ul#i!ul e#aF al cldirii3 6 M'n#re/ ce !ai cau# "e aici3 Pes#e cincis"re5ece !inu#e, du" ce !i'a! c&nfir!a# "r&(ra!area "en#ru s"#!2na vii#&are, /eau & cea c de ceai 7n an#eca!era lui 4i(frid3 +scul# dac ur!#&rul "acien# n'a 7nce"u# s s#ri(e, dar de&ca!da# nu se aude ni!ic3 M s"l "e fa, 7!i "&#rivesc e arfa i'!i ne#e5esc v2r#eFul din "r3 Irc la /ar "en#ru una !ic3 Bar!anul, care e &!, ! cun&a #e i'!i &fer un l&c cu vederea s"re sud, la !ar(inea dins"re L&=er BaG a cu"&lei3 C!i ara# din &chi & fa# 7nal#, cu "ielea ar!ie i &chii ver5i, sin(ur, dar cla#in din ca"3 Beau d&ar un "ahar, ad!ir "ici&arele fe#ei i, (2ndindu'! !ai !ul# unde a! s "r2n5esc, ! duc la &ra de (hi#ar3 2 T&a# viaa a! d&ri# s fiu "r&s"ec#&r, cel "uin a a 7!i a!in#esc3 <'avea! !ai !ul# de ase ani, c2nd ai !ei !'au dus la un /2lci 7n -heGenne3 -renvur #i i fl&ricele din s&ia, /al&na e cu hidr&(en din h2r#ie c&l&ra#, un circ cu cai i c2ini, r&a#a n&r&cului, F&curiL Yi #&# ac&l& e)is#a un c&r# cu "erei &"aci, un d&lar in#rareaJ iar 7nun#ru cineva aranFase & e)"&5iie de &/iec#e din Tunelele Heechee de "e 0enus3 Evan#aie de ru(ciune, "erle de f&c i &(lin5i din !e#al Heechee "e care le "u#eai cu!"ra cu d&u5eci i cinci de d&lari /uca#a3 Ta#a s"unea c nu erau au#en#ice, 7ns "en#ru !ine erau3 T&#u i, nu ne "u#ea! "er!i#e s cu!"r! ceva3 Yi, ca s fiu cins#i#, nu "rea avea! nev&ie de &(lin5i3 -e s vdK In chi" "is#ruia#, cu dinii s#r2!/i, cu "rul "ie"#na# "e s"a#e, cu c&ad3 T&c!ai desc&"eriser P&ar#a3 Coliba Heechee Direc# din Tunelurile Pierdu#e ale 0enusuluiS O/iec#e reli(i&ase rare <es#e!a#e fa/ul&ase, "ur#a#e c2ndva de rasa necun&scu# Desc&"eriri Y#iinifice Ilui#&are 8A

FIE-+RE OBIE-T -I -ERTIFI-+T DE +ITE<TI-IT+TES Reduceri s"eciale "en#ru s#udeni i (ru"uri de savani3 +-E4TE OBIE-TE EOTR+ORDI<+RE 4I<T M+I 0E-HI DE-ZT OME<IRE+S +cu! "en#ru 7n#2ia da# la "reuri accesi/ile +duli [2,D@ -&"ii [8,D@ Del/er# HuGne, Ph3D, D3D3, Pr&"rie#ar Cn n&a"#ea aceea, l'a! au5i# "e #a#a v&r/ind 7n air/us, "e dru!ul s"re cas, c2nd credea c ad&r!ise! i re(re#ul din v&cea lui !'a inu# #rea53 Dac n'a fi f&s# eu i cu !a!a, "&a#e c ar fi (si# & cale s "lece3 Dar n'a avu# nici&da# ansa3 + !uri# du" un an3 T&# ce a! !& #eni# de la el a f&s# sluF/a lui, 7nda# ce a! f&s# des#ul de !are ca s lucre53 <u #iu dac ai !unci# vre&da# 7n !inele de hran, dar "&a#e c ai au5i# de ele3 <u'i & via "rea vesel3 +! 7nce"u#, cu & Fu!#a#e de n&r!, la d&is"re5ece ani3 La ais"re5ece ani, avea! ca#e(&ria #a#eiB "erf&ra#&r'7ncrc#&r 6 leaf /un i !unc (rea3 -e "&i face 7ns cu /aniiK <u aFun( "en#ru In#e(rala Medical3 <u aFun( nici !car ca s ie i din !ine, ci nu!ai ca s fii un fel de cele/ri#a#e l&cal3 Lucre5i ase &re i ai 5ece &re de "au53 O"# &re de s&!n i din n&u la lucru, cu hainele "uind #&# #i!"ul a ar(il3 <u "&i fu!a dec2# 7n 7nc"erile e#an e3 -eaa de ulei se infil#rea5 "es#e #&#3 Fe!eile sun# la fel de !ir&si#&are, ulei&ase i &/&si#e ca i #ine3 + a 7nc2#, #&i fcea! acelea i lucruriB !uncea!, ne lua! de fe!eile al#&ra i Fuca! la l&#erie3 Cn "lus /ea! !ul# lichi&r ief#in i #are, fa/rica# la nici cincis"re5ece .il&!e#ri dis#an3 Ine&ri "ur#a e#iche#a 4c&#ch, al#e&ri v&dc sau /ur/&n, dar "r&venea din acelea i c&nduc#e slin&ase3 <u era! "rin ni!ic diferi# de ceilaliL dec2# c, &da#, a! c2 #i(a# l&#eria3 Ea a f&s# /ile#ul !eu de evadare3 Cnain#e de ea, #rise! d&ar de "e & 5i "e al#a3 Ma!a era #&# !iner3 Du" ce #a#a !urise 7n incendiul "uului, ea ! crescuse 7n cre a c&!"aniei3 <e'a! 7neles "erfec#, "2n c2nd a in#erveni# e"is&dul "sih&3 +vea! "e a#unci d&u5eci i ase de ani3 M cer#ase! cu "rie#ena !ea i, de&da#, nu ! !ai "u#ea! #re5i di!ineaa3 + a 7nc2#, !'au da# la & "ar#e3 +! 8D

f&s# #recu# "e /ar a"r&a"e un an i, c2nd !'au sc&s din sal&nul neur&#ic, !aic'!ea !urise3 Recun&scB a f&s# (re eala !ea3 <u vreau s 5ic c a f&s# "re!edi#a#, s"un d&ar c ea ar fi su"ravieui#, dac nu !'ar fi avu# "e !ine "e ca"3 <u e)is#au des#ui /ani ca s "l#easc !edicii "en#ru a!2nd&i3 Eu avea! nev&ie de "sih&#era"ie3 Ei 7i #re/uia un "l!2n n&u3 <u l'a &/inu# i a !uri#3 Du" !&ar#ea !a!ei a! de#es#a# s !ai l&cuiesc 7n acela i a"ar#a!en#, dar al#erna#iva era sec#&rul /urlacil&r3 <u'!i "lcea ideea de'a l&cui 7n#r'& ase!enea in#i!i#a#e cu /r/ai !uli3 Bine7neles, !'a fi "u#u# 7nsura3 <'a! fcu#'& 6 4Glvia, fa#a cu care avusese! neca5urile, dis"ruse deFa 6 dar nu "en#ru c a fi avu# ceva 7!"&#riva n&iunii de cs#&rie3 P&a#e c a a credei, c&nsider2nd #recu#ul !eu "sihia#ric i fa"#ul c an#eri&r l&cuise! cu !a!a3 Dar nu'i adevra#3 C!i "lac !ul# fe#ele3 + fi f&s# ferici# s ! 7ns&r i s a! un c&"il3 Dar nu 7n e)"l&a#rile !iniere3 <u v&ia! s las !inel&r un fiu a a cu! fcuse #a#a3 Perf&ra#&r'7ncrc#&r e & !eserie a dracului de dur3 +cu! se f&l&sesc ar5#&are cu va"&ri d&#a#e cu ser"en#ine de 7ncl5ire Heechee, iar ar(ila se des"ic "&li#ic&as ca & /uca# de cear3 Dar "e a#unci "erf&ra! i de#&na!3 In#ri 7n "u cu lif#ul, la 7nce"u#ul schi!/ului3 Pere#ele "uului e slin&s i duhne #e la d&u5eci de cen#i!e#ri de u!rul #u, !i c2ndu'se cu ai5eci de .il&!e#ri "e &r fa de #ineJ a! v5u# !ineri care luaser ceva la /&rd, cl#in2ndu'se, 7n#in52nd !2na s se s"riFine i re#r(2nd un ci&#3 +"&i c&/&ri din lif#, luneci i #e cla#ini "e "asarela de sc2nduri cale de un .il&!e#ru, "2n aFun(i la l&cul de !unc3 Ci (ure #i l&ca urile i "ui 7ncrc#ura3 Te re#ra(i du" aceea 7n#r'& fund#ur i de#&ne5i, s"er2nd c n'ai (re i# i c !asa unsur&as nu #e va ac&"eri3 *Dac e #i 7n(r&"a# de viu, "&i #ri "2n la & s"#!2n su/ !arn3 Inii au #ri#3 De &/icei 7ns, dac nu e #i de5(r&"a# du" #rei 5ile, nici&da# nu !ai e #i /un de ni!ic31 +"&i, dac #&#ul a decurs n&r!al, #e fere #i de 7ncrc#&rii'!2nui#&ri care vin "e inele l&r i #e 7ndre"i s"re ur!#&rul l&c3 4e 5ice c ! #ile a/s&r/ !aF&ri#a#ea hidr&car/uril&r i a "ul/erii de "ia#r3 Cns nu se ia 7n c&nsiderare !ir&sul3 Cn "lus, nu sun# c&nvins c sun# a/s&r/i#e toate hidr&car/urile3 Ma!a nu'i sin(urul !iner cun&scu# !ie care avea nev&ie de un "l!2n n&u 6 i nici sin(urul care n'a "u#u# "l#i "en#ru el3 8;

Iar c2nd i'ai #er!ina# schi!/ul, unde s #e duciK Mer(i 7n#r'un /ar3 Mer(i cu & fa# 7n#r'& ca!er'd&r!3 Mer(i ca s F&ci cri 7n#r'& ca!er'rec3 Te uii la #elevi5&r3 <u ie i afar "rea !ul#3 <'ai de ce3 E)is#a c2#eva "rculee 7n(riFi#e a#en#, "lan#a#e i re"lan#a#eJ R&c. Par. are chiar (arduri vii i & "aFi #e3 Fac "ariu c n'ai v5u# nici&da# & "aFi #e care s"#!2nal #re/uie s fie s"la#, freca# *cu de#er(en#S1 i usca# cu aer cald ca s nu !&ar3 + a c de cele !ai !ul#e &ri lsa! "arcurile c&"iil&r3 Pe l2n( "arcuri, e d&ar su"rafaa lui \G&!in( i din c2#e "&i vedea nu se de&se/e #e cu ni!ic de cea a Lunii3 <icieri, ni!ic verde3 <i!ic viu3 <ici & "asre sau & veveri3 -2#eva "2raie n&r&i&ase i v2sc&ase, "er!anen# de cul&are r& u'&cru, s#rluci#&are, da#&ri# (rsi!ii3 <i se s"une c ave! n&r&c, de&arece 7n \G&!in( !inele sun# "uuri3 Cn -&l&rad&, unde se e)"l&a#ea5 la su"rafa, lucrurile s#au i !ai "r&s#3 Mi s'a "ru# 7n#&#deauna (reu de cre5u#, dar nu !'a! dus nici&da# s ! c&nvin(3 Pes#e #&a#e as#ea se adau( !ir&sul, as"ec#ul i 5(&!&#ul !uncii3 +!ur(urile "&r#&caliu'cafenii "rin "2cl3 Duh&area "er!anen#3 T&a# 5iua i #&a# n&a"#ea urle#ele furnalel&r e)#rac#&rului, 7ncl5ind i "is2nd !arna ca s sc&a# .er&(enul din ea, i /&cni#ul #rans"&r#&arel&r care de"&5i#ea5 s#erilul3 Pen#ru e)#ra(erea ieiului, r&ca #re/uie 7ncl5i#3 +#unci ea se dila#3 Cn felul s#a, n'ai unde s'& "ui3 <'& "&i 7ndesa la l&c 7n "uul din care ai sc&s'&J e !ai !ul# dec2# iniial3 Dac sc&/e #i un !un#e de !arn i e)#ra(i ieiul, r&ca r!as i dila#a# e suficien# "en#ru d&i !uni3 De aceea as#a i faci3 -lde #i !uni n&i3 Re5iduurile #er!ice de la e)#rac#&are 7ncl5esc i5&la#&arele de cul#uriJ ieiul 7 i !re #e v2sc&5i#a#ea cur(2nd "rin i5&la#&are iar se"ara#&rii 7l decan#ea5, 7l usuc, 7l "resea5L iar n&i 7l !2nc!, "e el sau & fraciune a lui, la !icul deFun3 Cn di!ineaa ur!#&are3 -iuda#S Cnain#e vre!e, "e#r&lul ie ea (2l(2ind din "!2n#S Iar &a!enii 7l /(au 7n !a inile l&r i 7l ardeau3 T&a#e e!isiunile T0 au recla!e e#ice, care ne re"e# c2# de i!"&r#an# es#e !unca n&as#r, de&arece hrana 7n#re(ii lu!i de"inde de n&i3 E adevra#3 <u #re/uie s ne'& rea!in#easc !ereu3 Dac nu ne'a! face #rea/a, ar fi f&a!e#e 7n Te)as i 1washior1or "rin#re n&u'nscuii din Ore(&n3 -u #&ii #i! as#a3 8E

-&n#ri/ui! cu cinci trilioane de cal&rii "e 5i la die#a !&ndial, Fu!#a#e din raia "r&#eic "en#ru & cinci!e din "&"ulaia (l&/ului3 T&#ul "r&vine din dr&Fdia i /ac#eriile cul#iva#e 7n ieiul de !arn din \G&!in(, I#ah i -&l&rad&3 Lu!ea are nev&ie de aceas# hran3 Dar "2n acu! ne'a c&s#a# cea !ai !are "ar#e a \G&!in(ului, Fu!#a#e din +""alachia, & felie !are din re(iunea nisi"uril&r (udr&nice din +#ha/ascaL i ce & s face! cu a#2ia &a!eni c2nd ul#i!a "ic#ur de hidr&car/ur va fi c&nver#i# 7n dr&FdieK <u'i #rea/a !ea, dar c&n#inui s ! (2ndesc la as#a3 + 7nce#a# s fie "r&/le!a !ea, c2nd a! c2 #i(a# l&#eriaB a d&ua 5i du" -rciun, 7n anul c2nd 7!"linea! d&u5eci i ase de ani3 Pre!iul era de d&u su#e cinci5eci de !ii de d&lari3 4uficien# ca s #rie #i 7!"r#e #e un an3 4uficien# ca s #e cs#&re #i i s 7n#reii & fa!ilie, dac a!/ii s&i lucrea5 i #riesc !&des#3 4auL suficien# "en#ru un /ile# dus "2n la P&ar#3 +! lua# #iche#ul de l&#erie i a! !ers la a(enia de #uris!, unde a! s&lici#a# v&iaFul res"ec#iv3 4'au /ucura# s ! vadJ nu fceau cine #ie ce afaceri aici3 Mi'au r!as vre& 5ece !ii de d&lari3 <u i'a! nu!ra#3 +! cu!"ra# /u#ur "en#ru #&# schi!/ul !eu, a#2# c2# a! "u#u# duce3 -u cei cinci5eci de &a!eni din schi!/, cu #&i "rie#enii i vi5i#a#&rii &ca5i&nali, "e#recerea a inu# a"r&a"e d&u5eci i "a#ru de &re3 +"&i !'a! 7!"le#ici# "rin visc&l, 7na"&i la a(enie3 Pes#e cinci luni, 7n sf2r i# "e dru!ul de'a deveni "r&s"ec#&r, ddea! &c&l as#er&idului "rivind "rin hu/l&u cruci #&rul /ra5ilian care ne su"rave(hea3 3 4i(frid nu 7ncheie nici&da# un su/iec#3 <u s"une nici&da#B $B&/, cred c a! v&r/i# des#ul des"re as#a%3 Dar une&ri, c2nd 5ac aici "e sal#ea de !ul# #i!", fr s rs"und !are lucru, (lu!ind sau fred&n2nd "e nas, du" & vre!e s"uneB 6 -red c ar #re/ui s ne 7ndre"#! 7n al# direcie, R&/3 +cu! c2#va #i!", ai s"us ceva in#eresan#3 Ci a!in#e #i ul#i!a da# c2ndL 6 Il#i!a da# c2nd a! v&r/i# cu Klara, a a'iK 6 Da, B&/3 6 4i(frid, #iu 7n#&#deauna ce'!i vei 5iceL 8:

6 +s#a nu c&n#ea5, B&/3 Ia s"uneL 0rei s v&r/i! des"re ce ai si!i# a#unciK 6 De ce nuK C!i cur un(hia de(e#ului !iFl&ciu de la !2na drea"#, #rec2nd'& "rin#re cei d&i dini de F&s din fa3 O ins"ec#e5 i r&s#esc3 6 C!i dau sea!a c a f&s# un !&!en# i!"&r#an#3 P&a#e cel !ai cu!"li# !&!en# al vieii !ele3 -hiar !ai cu!"li# dec2# cear#a cu 4Glvia, sau #irea !&rii !a!ei3 6 0rei s s"ui c "referi s v&r/e #i des"re ele, R&/K 6 Del&c3 +i s"us s v&r/esc des"re Klara, & s v&r/esc des"re Klara3 M aranFe5 "e sal#ea i ! (2ndesc3 M'a "re&cu"a# f&ar#e !ul# in#eri&ri5area #ransceden#al i, une&ri, c2nd 7!i "un & "r&/le! 7n !in#e i 7nce" s'!i re"e# !an#ra, revin cu "r&/le!a re5&lva#B $0inde aciunile cresc#&riei de "e #i din BaFa i cu!"r din d&!eniul ins#alaiil&r sani#are%3 +s#a a f&s# una care s'a 7nde"lini# "erfec#3 4auB $Du'& "e Rachel la Merida "en#ru schi nau#ic 7n (&lful -a!"eche%3 +s#a !i'a /(a#'& i!edia# 7n "a#, du" ce 7ncercase! #&a#e "&si/ili#ile3 +"&i 4i(frid r&s#e #eB 6 <u rs"un5i, R&/3 6 M (2ndea! la ce ai s"us3 6 Te r&(, nu #e !ai (2ndi, R&/3 0&r/e #e3 4"une'!i ce si!i des"re Klara chiar 7n !&!en#ul aces#a3 Cncerc s ! (2ndesc 7n !&d cins#i#3 4i(frid nu !'ar lsa 7n IT "en#ru as#a, a a 7nc2# cau# "rin !in#e sen#i!en#ele 7n/u i#e3 6 <u cine #ie ce, 7i rs"und3 Oricu!, nu la su"rafa3 6 Ci a!in#e #i ce si!eai a#unci, B&/K 6 Bine7neles3 6 Cncearc s si!i ce ai si!i# a#unci, B&/3 6 Bine3 +scul##&r, rec&ns#ruiesc !en#al si#uaia3 Ia#'!, v&r/ind cu Klara "rin radi&3 Dane i" ceva 7n lander3 4un#e! cu #&ii 7n(r&5ii3 4u/ n&i, "2cla al/s#ruie se 7!"r #ie i vd "en#ru 7n#2ia &ar va(a s#ea s"ec#rala3 <ava'TreiL nu, era un -inciL Oricu!, duhne #e a v&! i sud&are3 M d&are #&# #ru"ul3 C!i "&# a!in#i e)ac#, de i a !ini dac a s"une c'!i "er!i# s si!# ceva3 6 4i(frid, chic&#esc eu, e)is# a#2#a durere, vin&vie i !i5erie, 7nc2# nu !ai re5is#S 89

Ine&ri, 7ncerc as#a cu el, a#unci c2nd r&s#esc un adevr durer&s "e #&nul cu care c&!an5i 7nc un "unci cu r&!3 O fac c2nd vreau s'i devie5 a#acul3 <u cred c reu esc3 4i(frid are 7n el & (r!ad de circui#e Heechee3 E !ul# !ai /un dec2# !a inile Ins#i#u#ului unde !'au #ra#a# 7n #ineree3 C!i anali5ea5 "er!anen# #&i "ara!e#rii fi5ici 6 c&nduc#ivi#a#ea "ielii, "ulsul, ac#ivi#a#ea undel&r /e#a i a a !ai de"ar#e3 Din cen#urile care ! fi)ea5 de sal#ea #ie c2# de vi&len# ! 5/a#3 C!i !s&ar v&lu!ul v&cii i & s"ec#r&(rafia5, cu#2nd in#&naiile3 De ase!enea, 7nele(e sensul cuvin#el&r3 4i(frid e e)#re! de de #e"#, c&nsider2nd c2# de "r&s# es#e3 Ine&ri, e f&ar#e (reu s'l deru#e53 Ter!in edina a/s&lu# s#&rs, cu sen5aia c dac a !ai fi r!as cu el un sin(ur !inu#, a fi c5u# 7n durerea aceea care !'ar fi dis#rus3 4au !'ar fi vindeca#3 P&a#e c es#e acela i lucru3 322 323 32A N4N <u #iu de ce 8E3@9D revin la #ine, 8E38@@ 4i(frid3 8E38@D IRR+>3 DE -E3 8E388@ N-N Ci rea!in#esc, R&//G, 8E388D ai f&l&si# deFa 8E382@ #rei s#&!acuri i, ia s 8E382D vd, a"r&a"e cinci !e#ri8E383@ de in#es#in3 8E383D N-N Ilcere, cancer3 8E38A@ N-N 4e "are c ceva 8E38AD #e r&ade, 8E38D@ B&/3 8E38DD

32D 32;

Ia# deci P&ar#a, cresc2nd 7nce#i &r 7n hu/l&urile navei3 In as#er&id3 4au "&a#e nucleul unei c&!e#e3 -a! vre& 5ece .il&!e#ri de'a lun(ul a)ei !ari3 Cn f&r! de "ar3 Pe dinafar ara# ca un /ul(re car/&ni5a#, cu scli"iri al/s#rui3 Pe dinun#ru es#e "&ar#a c#re univers3 4heri L&ffa# se re5e! de u!rul !eu3 +dunai 7na"&ia n&as#r, se h&l/a cea#a de vii#&ri "r&s"ec#&ri3 6 Iisuse, R&/S Ii#'#e la cruci #&areS 2@

6 Dac (sesc ceva 7n nere(ul, &"#i cineva din s"a#e, "raf ne fac3 6 <'& s (seasc ni!ic 7n nere(ul, r&s#i 4heri, dar 7 i 7ncheie fra5a cu un se!n de 7n#re/are3 -ruci #&arele "reau rele, &c&lind (el&ase as#er&idul, ve(hind ca nu cu!va n&ii venii s fure secre#ele ce val&rea5 !ai !ul# dec2# ar "u#ea "l#i cineva3 <e a(ase! de !2nerele hu/l&uril&r ca s ne 5(2i! afar3 Pr& #i, fr de !ar(ini3 Pu#ea! fi &!&r2i3 Pr&/a/ili#a#ea ca &r/i#a de a"r&"iere a navei n&as#re s c&incid cu cea a P&rii sau a cruci #&rului /ra5ilian era des#ul de redus, dar & !&dificare ne7nse!na# a #raiec#&riei ne fcea #erci3 4au, e)is#a cealal# "&si/ili#a#eB ca nava n&as#r s se rsuceasc cu n&u5eci de (rade, e)"un2ndu'ne direc# s&arelui3 De la dis#ana aceea, ar fi 7nse!na# &r/irea ins#an#anee3 D&rea! 7ns s vede!3 -ruci #&rul /ra5ilian nu s'a deranFa# s se cu"le5e cu n&i3 +! v5u# & serie de ful(ere i a! 7neles c ne verificau "rin laser3 Era n&r!al3 +! s"us c cruci #&arele ur!reau h&iiB de fa"#, erau a#2# de "re&cu"a#e s se su"rave(he5e reci"r&c, 7nc2# n' aveau vre!e i de al#ceva3 <ici de n&i3 Ru ii 7i sus"ec#au "e chine5i, chine5ii "e ru i, /ra5ilienii "e venusieni3 Yi #&i 7i sus"ec#au "e a!ericani3 De aceea celelal#e "a#ru nave 7i ur!reau "e /ra5ilieni cu !ai !ul# a#enie dec2# "e n&i3 T&i #ia! c dac cer#ifica#ele n&as#re navale nu s'ar fi "&#rivi# cu c&durile e)"edia#e de cele cinci c&nsula#e din "&r#ul de "lecare "!2n#ean, ur!#&rul "as n'ar fi f&s# & discuie3 +r fi f&s# & #&r"il3 -iuda#L C!i "u#ea! i!a(ina #&r"ila aceea3 C!i "u#ea! i!a(ina s&lda#ul cu &chi reci care ar fi &chi# i ar fi lansa#'&, felul 7n care nava n&as#r ar fi 7nfl&ri# 7n#r'& flacr de lu!in "&r#&calie, iar n&i #&i a! fi deveni# a#&!i risi"ii "e &r/i#L Cns #&r"il&rul de "e cruci #&rul res"ec#iv, sun# c&nvins, era a#unci FrancG Hereira3 Mai #2r5iu, a! deveni# "rie#eni des#ul de /uni3 <u era ceea ce ai fi nu!i# un uci(a cu &chi reci3 I'a! "l2ns 7n /rae & 5i 7n#rea( du" ce !'a! 7n#&rs din acea ul#i! e)"ediie, 7n ca!era de s"i#al unde el #re/uia s ! "erche5ii&ne5e ca s nu ascund ni!ic de c&n#ra/and3 Yi FrancG a "l2ns al#uri de !ine3 -ruci #&rul s'a de"lasa# i #&i ne'a! re#ras "uin, a"&i ne' a! n"us#i# din n&u "en#ru c ne a"r&"ia! de P&ar#3 6 Parc ar avea vrsa# de v2n#, r&s#i cineva din (ru" 28

+ a i eraB iar unele din#re cra#ere erau deschise3 Ele erau d&curile navel&r afla#e 7n !isiune3 Inele aveau s r!2n ve nic deschise, cci navele n'aveau s se !ai 7n#&arc3 -ele !ai !ul#e erau 7ns ac&"eri#e cu ni #e cal&#e, aid&!a "lriil&r de ciu"erci3 Plriile erau chiar navele, cele !ai i!"&r#an#e &/iec#e din P&ar#3 <u erau u &r de v5u#3 <ici P&ar#a 7ns i3 Mai 7n#2i c avea un al/ed& sc5u# i nici nu era "rea !areB du" cu! s"unea!, ca! 5ece .il&!e#ri "e a)a !are i vre& cinci "e ecua#&rul de r&#aie3 Pu#ea fi 7ns de#ec#a#3 Du" ce "ri!ul &/&lan'de'#uneluri i'a adus ac&l&, as#r&n&!ii au 7nce"u# s se 7n#re/e de ce as#er&idul nu fusese desc&"eri# cu un sec&l 7nain#e3 +cu!, c2nd #iau unde s "riveasc, 7l (siser3 Ine&ri, a#in(ea !a(ni#udinea a"#es"re5ece, v5u# de "e P!2n#3 BanalS Te'ai fi a #e"#a# s fi f&s# desc&"eri# 7n cursul unei su/ru#ine de car#are3 <u e)is#au 7ns "rea !ul#e su/ru#ine car#&(rafice 7n direcia res"ec#iv i se "rea c P&ar#a nu era ac&l& unde se ui#au as#r&n&!ii3 De &/icei as#r&n&!ia s&lar nu "rive #e s"re s&are3 De &/icei as#r&n&!ia s#elar r!2ne 7n "lanul ecli"#icii, iar P&ar#a avea & &r/i# la n&u5eci de (rade fa de ecli"#ic3 De aceea, a sc"a# ne&/serva#3 Pie5&f&nul cniB 6 -u"larea "es#e cinci !inu#e3 Re7n#&arcei'v 7n cu e#e3 Fi)ai "lasele3 Era! a"r&a"e aFun i3 PPP 4heri L&ffa# se 7n#inse i'!i a"uc !2na "rin "las3 I'a! s#r2ns'&3 <u ne culcase! nici&da#, de fa"# nici nu ne cun& #ea! "2n c2nd ea nu a"ruse 7n cu e#a de l2n( !ine, dar vi/raiile erau "rac#ic se)uale3 De "arc era! (a#a s'& face! 7n cel !ai (r&5av s#il "&si/ilB 7ns acu!, s#area de e)ci#are era "r&v&ca# de P&ar#3 Tunelurile Heechee au f&s# desc&"eri#e c2nd &a!enii au 7nce"u# s sc&r!&neasc sc&ara 0enusului3 <'au (si# 7ns nici un Heechee3 Oricine ar fi f&s# ace #ia i indiferen# c2nd fuseser "e 0enus, acu! dis"ruser3 <u lsaser nici !car un c&r" 7n#r'& cri"#, "en#ru a fi e)hu!a# i diseca#3 E)is#au d&ar #unelurile, cavernele, c2#eva "r&duse nef&l&si#&are i !inunile #ehn&l&(ice de care &a!enii erau uluii i "e care cu#au s le rec&ns#ruiasc3 22

*Fra(!en# din -&nferina de "res a "r&fes&rului He(ra!e#31 (2 -u! ar#au HeecheeK Pro'esor )egramet2 <i!eni nu #ie3 <'a! (si# 7nc ceva si!ilar unei f&#&(rafii sau a unui desen, cu e)ce"ia a d&u sau #rei hri3 <ici !car & car#e3 (2 <'aveau un sis#e! de s#&care a inf&r!aiil&r, anal&( scrisuluiK Pro'esor )egramet2 Desi(ur c #re/uie s fi avu#3 Cns nu'l cun&a #e!3 +! #&#u i & i"&#e53 (2 -e anu!eK Pro'esor )egramet2 H2ndii'v la "r&"riile n&as#re !e#&de de s#&care i cu! ar fi f&s# "rivi#e ele 7n #i!"urile "re#ehn&l&(ice3 Dac i'a! fi da#, s 5ice!, lui Euclid & car#e, ar fi 7neles ce re"re5in#, chiar dac n'& "u#ea ci#i, dar dac i'a! fi da# & /and !a(ne#icK <'ar fi #iu# ce s fac cu ea3 +! /nuiala, nu, c&nvin(erea, c deine! $cri% Heechee, dar nu le cun&a #e!3 O /ar de !e#al HeecheeL P&a#e s"irala'W din nave, des"re a crei funcie nu #i! ni!icL Ideea nu e n&u3 T&a#e au f&s# #es#a#e "en#ru 7nre(is#rri !a(ne#ice, "en#ru !icr& anuri, "en#ru s#ruc#uri chi!iceL dar n'a! (si# ni!ic3 4'ar "u#ea s nu ave! ins#ru!en#ul necesar "en#ru a de#ec#a 7nre(is#rrile3 (2 Cn le(#ur cu Heechee e)is# un as"ec# "e care nu'l "&# 7nele(e3 De ce au "rsi# #&a#e #unelurile as#eaK Inde au "leca#K Pro'esor )egramet2 T2nr d&a!n, s fiu al dracului dac #iu3 +"&i, cineva a desc&"eri# & har# Heechee a sis#e!ului s&lar3 Pe ea e)is#au Tu"i#er cu sa#eliii si, Mar#e, "lane#ele !ari, i sis#e!ul P!2n#'Lun3 De ase!enea, 0enus care era !arca# cu ne(ru "e su"rafaa al/as#ru's#rluci#&are a !e#alului hrii3 E)is#a i MercurL i 7nc ceva, un al d&ilea "unc# !arca# cu ne(ruB un c&r" &r/i#al 7n in#eri&rul "eriheliului lui Mercur i 7n afara &r/i#ei lui 0enus, 7nclina# la n&u5eci de (rade fa de "lanul ecli"#icei, a a 7nc2# nu se a"r&"ia "rea !ul# de nici una din#re "lane#e3 In c&r" neiden#ifica# de as#r&n&!ii "!2n#eni3 I"&#e5aB un as#er&id, sau & c&!e# 6 diferena era d&ar se!an#ic 6 de care Heechee se "re&cu"aser 7n !&d s"ecial, din anu!i#e !&#ive3 Pr&/a/il, !ai devre!e sau !ai #2r5iu, & s&nd au#&!a# ar fi 23

ur!ri# indicaia, dar n'a f&s# nev&ie3 Fai!&sul 4Glves#er Mac.len 6 care nu era "e a#unci del&c fai!&s, ci d&ar un &/&lan'de'#unel "e 0enus 6 a (si# & nav Heechee i a aFuns "e P&ar#, unde a !uri#3 + i5/u#i# #&#u i s anune &!enirea unde se afl, "rin#r'un #ruc in#eli(en#, arunc2ndu' i nava 7n aer3 Du" aceea, & s&nd <+4+ a f&s# re#ras din cr&!&sfera s&arelui i P&ar#a a f&s# a#ins i deschis de &!3 Cnun#ru erau s#elele3 Cnun#ru, ca s fiu !ai "uin "&e#ic i !ai la &/iec#, erau a"r&a"e & !ie de nave !icue, ase!n#&are ca f&r! un&r ciu"erci3 E)is#au c2#eva #i"uri de f&r!e i !ri!i3 -ele !ai !ici aveau v2rful ca un /u#&n, aid&!a ciu"ercil&r ce cresc 7n #unelurile din \G&!in(, du" ce s'a sc&s !arna, i care se v2nd la "ia3 -ele !ari erau ascui#e ca hri/ii3 Cnun#rul "lriei se aflau ca/inele i & surs de "r&"ulsie ce n'a "u#u# fi iden#ifica# de ni!eni3 Tul"inile erau reac#&are chi!ice, ase!n#&are cu vechile landere lunare din "ri!ele "r&(ra!e s"aiale3 <i!eni n'a 7neles cu! funci&nau navele, sau cu! se "il&#au3 +ces#a era unul din#re lucrurile care ne 7nne/unea "e #&iB fa"#ul c #re/uia s ne 7ncerc! n&r&cul cu ceva #&#al ne7neles3 Oda# ce "&rneai cu & nav Heechee, n'aveai a/s&lu# nici un c&n#r&l3 Ru#ele erau 7nscrise 7n sis#e!ul de (hidare, 7n#r'un !&d "e care nu'l "rice"ea ni!eniJ "u#eai ale(e & ru#, dar &da# aleas n'& !ai "u#eai schi!/a 6 i ha/ar n'aveai unde & s ni!ere #i, "2n nu aFun(eai ac&l&3 T&#u i, c&n#inuau s funci&ne5e, de i se a"recia c fuseser c&ns#rui#e cu & Fu!#a#e de !ili&n de ani 7n ur!3 Pri!ul individ care a avu# curaFul s in#re 7n#r'una i s 7ncerce s'& "&rneasc a reu i#3 <ava s'a ridica# din cra#erul ei de "e su"rafaa as#er&idului3 + deveni# s#rluci#&are i a dis"ru#3 + reveni# du" #rei luni, "ur#2nd 7nun#ru un as#r&nau# lihni# de f&a!e, sc&f2lci#, dar #riu!f#&r3 +Funsese "e & al# s#eaS Dduse &c&l unei "lane#e !ari i cenu ii cu n&ri (al/eni, 7nv&l/urai, i5/u#ise s inverse5e c&!en5ile i sis#e!ele au#&!a#e de "il&#aF 7l aduseser 7na"&i, 7n acela i l&c3 + a 7nc2#, s'a #ri!is al# nav, de da#a as#a una din#re cele !ari, ascui# ca un hri/, cu un echi"aF de "a#ru &a!eni, cu "r&vi5ii i a"ara#ur #ehnic3 +u li"si# d&ar vre& cinci5eci de 5ile3 Cn aces# #i!", nu nu!ai c aFunseser la al# sis#e! s&lar, dar f&l&siser i landerul "en#ru a c&/&r7 "e su"rafaa unei "lane#e <u e)is#a ni!ic viu ac&l&, darL e)is#ase3 2A

+u (si# res#uri3 <u !ul#e3 -2#eva, la "&alele unui !un#e care sc"ase de ca#as#r&fa (eneral ce "us#iise "lane#a3 Din c&l/ul radi&ac#iv, au sc&s & cr!id, un /&l cera!ic i un &/iec# "e Fu!#a#e #&"i# care c2ndva ar fi "u#u# s fie un flau# din cr&!3 +"&i a 7nce"u# (&ana c#re s#eleL iar n&i in#rase! 7n h&r3 ! 4i(frid e & !a inrie des#ul de de #ea"#, #&#u i une&ri nu'!i "&# da sea!a ce'i cu el3 M "une !ereu s'i "&ves#esc ceea ce vise53 -2#e&da# i!a(ine5 "en#ru el ni #e vise care sun# c&nvins c & s "lacJ ni #e cad&uri, "line de si!/&luri'"enis, fe#i is!e i c&!"le)e de vin&vie, dar el ! de5a!(e #e3 P&rne #e "e & "is# #e!/el care n'are ni!ic de'a face cu #&a#e as#ea3 I le s"un, a"&i s# i clicie i /252ie i 5u!5ie un #i!" 6 nu'i chiar a a, dar 7!i i!a(ine5 #&a#e as#ea 7n vre!e ce a #e"# 6 du" care r&s#e #eB 6 4 e)a!in! al#ceva, B&/3 M in#eresea5 anu!i#e lucruri "e care le'ai afir!a# des"re fe!eia aceea, Helle'Klara M&Gnlin3 6 4i(frid, iar ai "&rni# "e & cale (re i#L 6 <u cred, B&/3 6 Dar visul acelaKS Du!ne5eule, nu ve5i c2# de i!"&r#an# es#eK De ce &are !i'a a"ru# chi"ul !a!eiK 6 -e'ar fi s ! la i s'!i fac !eseria, B&/K 6 +! de alesK ! 7!/ufne5 eu3 6 P&i s ale(i, B&/, dar !i'ar "lcea s'i ci#e5 ceva ce ai s"us 7n#r'& edin !ai veche3 4e &"re #e i'!i aud "r&"riul (las, venind de undeva de "rin /en5ile luiB 6 4i(frid, e)is# a#2#a durere, vin&vie i !i5erie 7nc2# nu !ai re5is#S + #ea"# s s"un ceva3 6 E & 7nre(is#rare /un, recun&sc eu du" & vre!e, dar a "refera s discu#! des"re aceas# fi)aie !a#ern din visele !ele3 6 -red #&#u i c ar fi !ai "r&duc#iv s e)"l&r! cealal# "r&/le!, B&/3 E "&si/il ca 7n#re ele s e)is#e & le(#ur3 6 DaK 4un# (a#a s discu# aceas# "&si/ili#a#e #e&re#ic 7n#r'& !anier de#a a# i fil&s&fic, dar nu'!i d &ca5iaB 6 Il#i!a #a c&nversaie cu Klara, B&/3 Te'a ru(a s'!i s"ui ce 2D

si!i 7n le(#ur cu ea3 6 Xi'a! s"us3 <u ! 7nc2n# de l&c #&a#e as#eaJ re"re5in# & "ierdere de #i!" i fac #&# "&si/ilul ca el s'& 7nelea( din infle)iunile (lasului !eu i 7nc&rdarea #ru"ului3 6 + f&s# i !ai ru dec2# cu !aic'!ea, c&n#inui eu3 6 Y#iu c ai "refera s v&r/e #i des"re !a!a #a, R&/, dar, #e r&(, nu acu!3 4"une'!i des"re Klara3 -e si!i #u chiar 7n cli"a aceas#aK Cncerc s ! (2ndesc c2# !ai cins#i#3 La ur!a ur!ei, & "&# face3 <u #re/uie s'i i s"un ce (2ndesc3 Dar nu "&# rs"unde dec2#B 6 <u "rea !ul#e3 Du" & scur# "au5, e r2ndul luiB 6 D&ar a#2#B $nu "rea !ul#e%K 6 E)ac#3 <u "rea !ul#e3 Oricu!, la su"rafa nu'i !are lucru3 C!i a!in#esc ce si!ea! a#unci3 C!i deschid "ruden# !e!&ria, ca s'!i rea!in#esc3 -&/&r2nd 7n "2cla aceea al/s#ruieL Qrind "en#ru "ri!a da# s"ec#rul "alid al s#eleiL 0&r/ind cu Klara "rin radi&, 7n #i!" ce Dane 7!i &"#e #e la urecheL Cnchid #&#ul la l&c3 6 D&are ru, 4i(frid, r&s#esc "e un #&n neu#ru3 Ine&ri, 7ncerc s'l "clesc, s"un2nd lucruri e)#re! de e!&i&nan#e "e #&nul cu care c&!an5i & cafea, dar nu cred c a! succes3 4i(frid ascul# in#ensi#a#ea i in#&naiile, dar i res"iraia i "au5ele, "e l2n( sensul i!edia# al cuvin#el&r3 E e)#ra&rdinar de de #e"#, dac ne (2ndi! c2# de #2!"i# es#e3 " O echi" din cinci civili, c2#e unul de "e fiecare cruci #&r, ne' a "erche5ii&na#, ne'a verifica# iden#i#a#ea i ne'a "reda# unei funci&nare a -&r"&raiei3 4heri chic&#ise c2nd "erche5iia rusului 7i a#insese un "unc# sensi/il i &"#iseB 6 -e'&r fi cre52nd c aduce! aici, R&/K I'a! fcu# se!n s #ac3 Funci&nara luase f&r!ularele de s&sire de la chine5ul 4"ecV3 care le 7n#&c!ise i 7nce"use s ne s#ri(e3 Era! &"# cu #&ii3 6 Bine ai s&si#, r&s#i ea3 Fiecare din#re v&i va "ri!i un 7ndru!#&r "ers&nal3 El & s v aFu#e s v (sii un l&c, v va rs"unde la 7n#re/ri i v va anuna c2nd s v "re5en#ai la 2;

!edic sau la cursuri3 T&# el & s v dea c&"ia c&n#rac#ului "e care'l vei se!na3 Din /anii lsai 7n nava care v'a adus aici, vi se v&r scdea & !ie & su# cinci5eci de d&lariJ e #a)a de 7n#reinere "en#ru "ri!ele 5ece 5ile3 Res#ul 7l "u#ei sc&a#e &ric2nd, cu un -E-'P3 Cndru!#&rul & s v ara#e cu! s "r&cedai3 Linsc&##S <e(rul din BaFa -alif&rnia ridic !2na3 6 Cndru!#&rul #u es#e 4h&#a Tarasvili3 Br&adheadS 6 +iciS 6 Dane Me#chni.&v, s"use funci&nara3 +! 7nce"u# s "rivesc 7n Fur, dar Dane Me#chni.&v venea deFa c#re !ine3 Mi'a scu#ura# h&#r2# !2na, !'a #ras de & "ar#e, a"&i !i'a s"usB 6 4alu#S 6 + vrea s'!i iau r!as /un de la "rie#enaL, a! 7nce"u# eu3 6 O s fii #&i aici, !&r!i el3 HaideS Du" d&u &re de la s&sirea 7n P&ar#, c"#ase! & ca!er, un 7ndru!#&r i un c&n#rac#3 Cl se!nase! "e l&c3 <ici !car nu'l ci#ise!3 Me#chni.&v "ruse sur"rinsB 6 <u vrei s #ii ce'ai se!na#K 6 <u acu!3 De fa"#, la ce /unK Dac nu !i'ar fi "lcu# vre& clau5, & "u#ea! schi!/aK Yi, de fa"#, ce al#e "&si/ili#i avea!K E des#ul de 7ns"i!2n##&r s fii "r&s"ec#&r3 3r!sc ideea de a fi &!&r2#3 De fa"#, ursc ideea !&riiJ s nu !ai fii viu, #&#ul s 7nce#e5e i s #ii c ceilali c&n#inu s #riasc, s fac dra(&s#e i s se dis#re5e fr #ine3 Dar n'& ursc "e c2# ura! ideea de a ! re7n#&arce la !inele de hran3 CO#TRACT 83 4u/se!na#ul, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 , 7n #&#ali#a#ea ca"aci#il&r !in#ale, d&ne5 +u#&ri#ii P&rii #&a#e dre"#urile "rivind desc&"eririle, ar#efac#ele, &/iec#ele i &rice lucruri de val&are "e care le "&# (si 7n #i!"ul sau ca re5ul#a# al e)"l&rrii cu &rice nav sau inf&r!aie furni5a# de res"ec#iva +u#&ri#a#e3 23 +u#&ri#a#ea P&rii "&a#e vinde, 7nchiria sau dis"une du" cu! d&re #e de &rice ar#efac#, &/iec# sau lucru de val&are &/inu# din ac#ivi#a#ea !ea3 Cn acela i #i!", 7!i asi(ur D@] *cinci5eci "r&cen#e1 din #&a#e c2 #i(urile deriv2nd din as#fel de v2n5ri sau 7nchirieri, "2n la c&s#urile e)"l&rrii 7n sine *inclusiv c&s#ul cl#&riei !ele "2n la P&ar# i #a)ele ul#eri&are de 2E

7n#reinere1 i 8@] *5ece "r&cen#e1 din veni#urile &/inu#e du" "l#irea cel&r de !ai sus3 +cce"# aces#e al&caii ca "la# "en#ru 7nde"linirea sarcinil&r ce 7!i v&r fi &rd&na#e de +u#&ri#a#ea P&rii i s"ecific c nu v&i s&lici#a "li su"li!en#are3 33 +c&rd +u#&ri#ii P&rii 7n#rea(a "u#ere i au#&ri#a#e de'a decide 7n &rice si#uaie referi#&are la e)"l&a#area, v2n5area sau 7nchirierea de dre"#uri 7n &rice fel de desc&"eriri, inclusiv dre"#ul de a as&cia desc&"eririle !ele sau &rice &/iec#e de val&are, re5ul#a#e su/ aces# c&n#rac#, cu cele ale al#&ra 7n sc&"ul e)"l&a#rii, 7nchirierii sau v2n5rii, 7n care ca5 "ar#ea !ea va fi "r&"&ri&nal cu c2 #i(ul &/inu# de +u#&ri#a#ea P&riiJ 7n "lus, ac&rd +u#&ri#ii P&rii dre"#ul de a se a/ine de la e)"l&a#area uneia sau #u#ur&r desc&"eriril&r &ri lucruril&r de val&are, du" v&ia ei3 A3 +/s&lv +u#&ri#a#ea P&rii de &rice "l2n(ere "ers&nal sau "r&veni# din "ar#ea !ea, cau5a#e de &rice rnire, acciden# sau "ierdere, de indiferen# de ce na#ur "en#ru !ine, le(a# de ac#ivi#ile !ele su/ aces# c&n#rac# D3 Cn even#uali#a#ea &ricrei ne7nele(eri deriv2nd din c&n#rac#, sun# de ac&rd ca #er!enii s fie in#er"re#ai 7n c&nf&r!i#a#e cu le(ile i "receden#ele ca5uri ale P&rii, i nu ale al#&r le(i sau "receden#e ale &ricrei al#e Furisdicii3 4e!n#ura Me#chni.&v 7 i a( (ulerul 7n#r'un c2rli( de "e "ere#ele ca!erei !ele, ca s nu'!i s#ea 7n cale 7n #i!" ce des"ache#a!3 Era un /r/a# scund, "alid, nu "rea v&r/re3 <u "rea c&!unica#iv, dar cel "uin nu r2dea de !ine "en#ru c era! un n&u'veni# s#2n(aci3 P&ar#a es#e f&ar#e a"r&"ia# de 5er& g+ <u !ai 7ncercase! "2n a#unci sen5aia li"sei de (ravi#aieJ nu'i ceva &/i nui# 7n \G&!in(, a a 7nc2# (re ea! 7n#r'una3 -2nd !' a! "l2ns, Me#chni.&v a re"lica#B 6 O s #e &/i nuie #i3 +i vre& "i"K 6 M #e! c nu3 4us"in ar#2nd "uin ca un Buda s"2n5ura# "e "ere#e cu (enunchii s#r2n i la "ie"#3 C i "rivi ceasul i s"useB 6 Mai #2r5iu, & s #e duc s /e! ceva3 + a'i &/iceiul3 <u!ai c nu'i "rea in#eresan# "2n "e la d&u5eci i d&u3 +#unci, Blue Hell & s fie "lin de lu!e i & s #e "re5in#3 4 ve5i ce "&i (si3 -e e #i, n&r!al, h&!&, ce anu!eK 2:

6 Mai de(ra/ n&r!al3 6 <u c&n#ea53 Cn "rivina as#a, e #i "e c&n# "r&"riu3 Eu & s #e "re5in# cel&r "e care'i cun&sc, dar a"&i #e descurci sin(ur3 E /ine s #e &/i nuie #i cu as#a3 +i har#aK 6 Har#aK PPP 6 -e dracuS E'n "ache#ul la "e care i l'au da#3 +! deschis ser#arele la 7n#2!"lare "2n a! (si# "licul res"ec#iv3 Cnun#rul erauB c&"ia c&n#rac#ului, & /r& ur in#i#ula# *ine a i venit 4n Poart!, re"ar#iia ca!erei, ches#i&narul !edical "e care #re/uia s'l c&!"le#e5 "2n a d&ua 5i la &ra &"# di!ineaaL i & f&aie care, des"#uri#, "rea "lanul unul circui# elec#ric, f&ar#e c&!"lica#3 6 +s#a'i3 P&i l&cali5a unde #e afliK Xine !in#e nu!rul ca!ereiB <ivelul Ba/e, -uadran#ul Es#, Tunelul O"#, -a!era cinci5eci i unu3 4crie'&3 6 E (a#a scris, Dane, "e re"ar#iie3 6 Bine, a#unci n'& "ierde3 Dane se desfcu din c2rli(, ls2ndu' se s cad 7nce#i &r "e "&dea3 Du'#e acu! i #e "li!/ niel sin(ur3 <e 7n#2lni! aici3 Mai vrei s #ii cevaK M'a! (2ndi#, 7n #i!" ce el ! "rivea ner/d#&rB 6 UL #e su"eri dac #e 7n#re/ ceva "ers&nal, DaneK De c2#e &ri ai ie i# "2n acu!K 6 Yase cl#&rii3 Bun, ne 7n#2lni! la &ra d&u5eci i d&u3 +"&i, 7!"inse u a i dis"ru 7n verdele de Fun(l al c&rid&rului3 M'a! lsa# s cad 6 7nce#, delica# 6 7n sin(urul !eu scaun adevra# i a! 7ncerca# s ! 7ncredine5 c era! cu adevra# 7n "ra(ul universului3 <u #iu dac v "&# face s 7nele(ei cu! 7!i "rea universul din P&ar#3 -a unui #2nr cu In#e(rala Medical3 -a & !as 7n cel !ai /un res#auran# din lu!e, c2nd al#cineva "l#e #e c&nsu!aia3 -a & fa# "e care a/ia ai 7n#2lni#'& i care #e "lace3 -a un cad&u nedesfcu#3 Pri!ele lucruri care #e i5/esc 7n P&ar# sun# !ici!ea #uneluril&r, care 7i "ar i !ai !ici dec2# 7n reali#a#e, "en#ru c sun# #icsi#e de vi#rine din s#icl cu "lan#eJ a"&i a!eeala da#&ra# (ravi#aiei sc5u#e i !ir&sul3 -un& #i P&ar#a 7nce#ul cu 7nce#ul3 <'& "&i "rinde din#r'&da#J nu'i dec2# un la/irin# de #uneluri 7n s#2nc3 <ici !car nu sun# si(ur c au f&s# e)"l&ra#e a/s&lu# #&a#e3 -u si(uran c e)is# .il&!e#ri 7n#re(i 7n care nu in#r 29

ni!eni, nici&da#, sau nu "rea des3 + a erau Heechee3 +u 7nha# as#er&idul, l'au "laca# cu !e#al, l'au sfredeli# cu #uneluri "e care le'au u!"lu# cu #&# ce aveau 6 c2nd a! s&si# n&i, !aF&ri#a#ea erau (&ale, a a cu! e, 7n #&# universul, &rice a a"arinu# c2ndva Heechee'l&r3 +"&i au "leca#, nu se #ie de ce3 Punc#ul cen#ral al P&rii es#e Heechee#&=n, & "e #er fusif&r!, si#ua# l2n( cen#rul (e&!e#ric al as#er&idului3 4e 5ice c Heechee au l&cui# ac&l& "e c2nd au c&ns#rui# P&ar#a3 La 7nce"u#, i n&i a! s#a# ac&l&, sau 7n a"r&"iereJ n&i, cei a/ia venii de "e P!2n#3 *Yi din al#e "ri3 -hiar 7nain#ea n&as#r, s&sise & nav de "e 0enus31 +c&l& se afl /ir&urile c&!"aniei3 Mai #2r5iu, dac ne 7!/&(ea! din vre& e)"ediie, ne "u#ea! !u#a !ai la su"rafa, unde (ravi#aia e !ai !are i 5(&!&#ul !ai !ic3 Yi, !ai "resus de &rice, duhne #e !ai "uin3 -a! d&u !ii de &a!eni au res"ira# aerul "e care'l res"ira! eu, au eli!ina# a"a "e care & /ea! i i'au #ri!is !ir&surile 7n aer3 MaF&ri#a#ea nu s##eau "rea !ul# vre!e, dar !ir&surile l&r r!2neau3 <u'!i "sa de !ir&s3 <u'!i "sa de ni!ic3 P&ar#a era /ile#ul !eu de l&#erie "en#ru In#e(rala Medical, & cas cu n&u ca!ere, c2iva c&"ii i & (r!ad de dis#racii3 -2 #i(ase! deFa & l&#erie3 Yansele de a c2 #i(a & al#a ! fceau a"r&a"e ins&len#3 B$#% A&$ '%#$T (# POART) Felici#riS Facei "ar#e din#re f&ar#e "uinii &a!eni care, anual, "&# deveni "ar#eneri 7n cadrul 4&cie#ii P&rii, Inc3 Pri!a du!neav&as#r &/li(aie es#e de a se!na -&n#rac#ul al#ura#3 <u sun#ei &/li(ai s & facei i!edia#3 +vei dre"#ul s'l s#udiai i s cerei l!uriri Furidice, 7n !sura 7n care sun# "&si/ile3 T&#u i, "2n nu se!nai nu avei dre"#ul s &cu"ai s"aiul l&cui/il al -&r"&raiei, s !2ncai la can#ina -&r"&raiei sau s "ar#ici"ai la cursurile de ins#ruire &r(ani5a#e de -&r"&raie3 Pen#ru cei care se (sesc aici ca vi5i#a#&ri, sau nu d&resc de&ca!da# s se!ne5e -&n#rac#ul, ca5area i !asa sun# dis"&ni/ile la H&#elul i Res#auran#ul P&rii3 T&#ul era e)ci#an#, de i e)is#a des#ul !i5erie3 <u ne 7nc&nFura "rea !ul# lu)3 Cn schi!/ul a 23:3DED [, c"#ai #rans"&r#ul "2n la P&ar#, 5ece 5ile de hran, ca5are i aer, un curs c&ncen#ra# des"re nave i "&si/ili#a#ea de a #e 7!/arca "e 3@

"ri!a nav (a#a de "lecare3 4au "e &ricare al#a 7i "lcea3 <u #e &/li(a ni!eni s iei & anu!i# navJ nici !car s "leci 7n vre& e)"ediie3 (#TR%&$#%R%A POR&$$ Pen#ru a "ar#ici"a la c&s#urile necesare 7n#reinerii P&rii, #&a#e "ers&anele #re/uie s "l#easc & #a) 5ilnic "en#ru aer, c&n#r&lul #e!"era#urii, ad!inis#raie i al#e servicii3 Dac sun#ei #uris#, #a)a va fi inclus 7n n&#a h&#elului3 Ta)ele "en#ru al#e "ers&ane sun# afi a#e3 Ele "&# fi "l#i#e 7n avans "en#ru "eri&ade "2n la un an, du" d&rin3 Refu5ul de a "l#i #a)a 5ilnic duce la e)"ul5area i!edia# din P&ar#3 <&#B Nu se garantea&! acceptul vreunei nave de a prelua persoana e5pul&at!+ -&r"&raia nu avea nici un "r&fi# din cele !eni&na#e3 T&a#e "reurile erau a"r&)i!a#iv e(ale cu c&s#urile3 +s#a nu 7nse!na c erau ief#ine i, /ine7neles, nici c "ri!eai ceva /un3 M2ncarea se!na cu ce e)#rsese! i !2ncase!, #&a# viaa3 -a!era era ca! c2# & au#&clav !ai !areJ un scaun, c2#eva ser#are, & !as "lian# i un ha!ac "e care'l "u#eai 7n#inde din#r'un c&l 7n al#ul, c2nd v&iai s d&r!i3 0ecinii !ei erau & fa!ilie de "e 0enus3 I'a! 5ri# "rin u a 7n#redeschis3 I!a(inai'vS Pa#ru "ers&ane d&r!ind 7n c!rua aiaS D&r!eau c2#e d&i la&lal# 7n cele d&u ha!acuri 7ncruci a#e3 0i5avi era ca!era lui 4heri3 I'a! /#u# la u , dar nu !i'a rs"uns3 <u era 7ncuia#L <i!eni nu' i 7ncuie u a 7n P&ar# i unul din#re !&#ive es#e c nu "rea ai ce fura3 4heri nu era 7nun#ru3 Hainele "e care le "ur#ase "e nav erau a5v2rli#e "es#e #&#3 +! /nui# c ie ise ca s cun&asc l&curile i !i'a "ru# ru c nu venise! ceva !ai devre!e3 Mi'ar fi "lcu# s !er( cu cineva3 M'a! re5e!a# de unul din#re "ereii c&rid&rului i a! sc&s har#a3 Mi'a da# ni #e idei3 E)is#au l&curi nu!i#e $Parcul -en#ral% i $Lacul 4u"eri&r%3 -e erauK -e "u#ea fi $Mu5eul P&rii% care suna in#eresan#, sau $4"i#alul Ter!inal%, care suna des#ul de ru 6 !ai #2r5iu a! afla# c $#er!inal% avea 7nelesul de 'inal, 7n cl#&ria de 7n#&arcere de &riunde ai fi veni#3 -&r"&raia #ia "r&/a/il cu! suna, dar nu'i "rea "sa de sen#i!en#ele unui "r&s"ec#&r3 -eea ce d&rea! cu adevra# era s vd & navS 38

I!edia# ce (2ndul !i'a ful(era# "rin !in#e, !i'a! da# sea!a c d&rea! f&ar#e !ul# lucrul s#a3 M'a! 7n#re/a# cu! a "u#ea ie i la nivelul de la su"rafa, unde erau d&curile navel&r3 Xin2ndu'! cu & !2n de /ar, a! 7ncerca# cu cealal# !2n s in har#a deschis3 <u !i'a #re/ui !ul# s'!i dau sea!a unde ! afla!3 M (sea! la & in#ersecie de cinci dru!uri, !arca# "e har# cu $4#eaua Es#ic Ba/e H%3 Inul din#re cele cinci #uneluri ducea la un "u ver#ical, dar nu #ia! care anu!e3 +! "&rni# la 7n#2!"lare, !'a! &"ri# 7n#r'& fund#ur i la 7n#&arcere a! ci&cni# la & u ca s aflu dru!ul e)ac#3 I a s'a deschis3 6 4cu5ai'!, a! s"usL i !'a! &"ri#3 Br/a#ul care deschisese u a "rea la fel de 7nal# ca i !ine, dar nu era3 Ochii se aflau la acela i nivel cu ai !ei3 El 7ns se &"rea la #alie3 <u avea "ici&are3 Mi'a rs"uns ceva dar n'a! 7nelesJ nu era 7n en(le53 Oricu! nu c&n#a3 Cl "rivea! fascina#3 Cn#re 7ncheie#urile !2inil&r i #alie se 7n#indea & es#ur #rans"aren#, s#rluci#&are, i flu#ura u &r din ari"i "en#ru a se !enine 7n aer3 <u era "rea dificil, 7n (ravi#aia redus a P&rii3 Era #&#u i & "riveli #e sur"rin5#&are3 6 4cu5ai'!, a! re"e#a#3 0&ia! d&ar s #iu cu! s aFun( la <ivelul TanGa3 Cncerca! s nu ! h&l/e5, dar nu reu ea!3 Mi'a 52!/i#, cu dinii al/i 7n#r'& fa /#r2n, fr cu#e3 +vea &chi ne(ri su/ & creas# de "r al/ i scur#3 + ie i#, "e l2n( !ine, 7n c&rid&r i a r&s#i# 7n#r'& en(le5 e)celen#B 6 Desi(ur3 Facei "ri!a la drea"#a3 Mer(ei "2n la ur!#&area s#ea i ac&l&, a d&ua la s#2n(a3 E)is# i ni #e indica#&are3 C!i ar# cu /r/ia direcia c#re rscruce3 I'a! !ulu!i# i l'a! lsa# "lu#ind 7na"&ia !ea3 + fi vru# s ! 7n#&rc3 Cns ar fi f&s# ne"&li#ic&s3 -uri&sS <u ! (2ndise! c 7n P&ar# "u#eau e)is#a &l&(i3 -2# de naiv "u#ea! s fiu "e a#unciL 052ndu'l, a! cun&scu# P&ar#a 7n#r'un chi" "e care s#a#is#icile nu'l ar#aser3 4#a#is#icile sun# des#ul de clare i le'a! s#udia# cu #&ii, #&i care venise! ca "r&s"ec#&ri i ceilali, !ul# !ai !uli, care d&ar visau s vin3 +"r&a"e &"#5eci la su# din#re e)"ediiile de "e P&ar# reveneau cu !2na (&al3 -a! cincis"re5ece la su# nu se !ai 7n#&rceau de l&c3 + a 7nc2# 7n !edie, & "ers&an din d&u5eci revenea din#r'& e)"ediie de "r&s"ec#are aduc2nd ceva 32

"r&fi#a/il P&rii 6 i, 7n (eneral, &!enirii3 MaF&ri#a#ea aces#&ra sun# n&r&c& i dac "ri!esc suficien# ca s' i "&a# "l#i ederea aici3 Iar dac ai un acciden# 7n #i!"ul e)"ediieiL ei /ine, a#unci e vai de ca"ul #u3 4"i#alul Ter!inal e d&#a# "erfec#, dar ca s #e "&a# vindeca #re/uie !ai 7n#2i s aFun(i ac&l&3 P&i "e#rece luni 7n#re(i "e dru!3 Dac #e acciden#e5i la cellal# ca"# al dru!ului 6 i a a se 7n#2!"l cel !ai des 6 nu "rea au cu! s #e aFu#e "2n nu #e 7n#&rci 7n P&ar#3 Yi a#unci e "rea #2r5iu ca s #e fac 7n#re(, /a "&a#e chiar "rea #2r5iu ca s #e !enin 7n via3 +"r&"&, "en#ru cl#&ria de 7n#&arcere de ac&l& de unde ai f&s#, nu #e #a)ea5 ni!eni3 Cn#&#deauna navele "leac !ai "line dec2# se 7n#&rc3 Diferena e denu!i# $"ierderi%3 -l#&ria 7na"&i e (ra#ui#L dar unde #e duciK PPP +! c&/&r2# "e ca/lu "2n la <ivelul TanGa, a! c&#i# 7n#r'un #unel i !'a! i5/i# de un /r/a# cu a"c i /rasard3 P&liia -&r"&raiei3 <u v&r/ea en(le5a dar !i'a fcu# se!n i s#a#ura lui era c&nvin(#&areJ a! lua# ca/lul 7n sus, a! sui# un nivel, a! #raversa# "2n la al# "u i a! 7ncerca# din n&u3 4in(ura diferen a f&s# c, de da#a as#a, "a5nicul v&r/ea en(le5a3 6 <u "&i #rece !ai de"ar#e, !i'a s"us3 6 0&ia! d&ar s vd navele3 6 4i(ur c da3 D&ar c nu "&i3 Tre/uie s ai & insi(n al/as#r, c&n#inu el a#in(2nd'& "e cea de "e "ie"#ul su3 +s#a 7nsea!n s"ecialis# al -&r"&raiei, echi"aF de 5/&r sau 03I3P3 6 4un# din echi"aFul de 5/&r3 6 E #i un "e #i &r n&u din #rans"&r#ul de "e P!2n#, a a'iK r2nFi el3 +!ice, & s fii din echi"aF a/ia c2nd & s se!ne5i "en#ru un 5/&r i nu !ai 7nain#e3 D'i dru!ul "e unde'ai veni#3 6 Ci dai sea!a ce si!#, nuK a! 7ncerca# s'i a#in( sensi/ili#a#ea3 0reau nu!ai s arunc & "rivire3 6 <u "&i "2n nu i'ai #er!ina# cursul, d&ar dac n'& s #e aduc ei aici "en#ru de!&ns#raii3 Du" aia & s ve5i !ai !ul# dec2# ai vrea3 +! !ai s#rui# "uin, dar avea "rea !ul#e ar(u!en#e de "ar#ea lui3 -2nd a! aFuns 7ns la ca/lul de urcare, #unelul a #re!ura# i & /u/ui#ur !i'a asur5i# urechile3 O cli" a! cre5u# c e)"l&dase as#er&idul3 +! "rivi# "a5nicul, care a ridica# din u!eri ceva !ai "rie#en&s3 33

6 +! s"us d&ar c nu le "&i vedea, 5ise el, dar au5i#ul e (ra#ui#3 +! 7n(hii# 6brr7 sau $D&a!ne sfin#e% "e care v&ia! s le r&s#esc de fa"#, 5ic2ndB 6 Inde cre5i c !er(e as#aK 6 Revin& "es#e ase luni3 P&a#e & s #i! "2n a#unci3 Re"lica nu era "rea 7ncuraFa#&are3 T&#u i, eu !'a! si!i# 7ncuraFa#3 Du" #&i anii ia 7n !inele de hran, ia#'!, nu nu!ai 7n P&ar# dar chiar ac&l& unde c2iva "r&s"ec#&ri 7ndr5nei "&rniser 7n#r'& cl#&rie ce avea s le aduc (l&ria i & uria avereS <u c&n#ea5 riscurile3 +s#a 7nsea!n s #rie #i 7n linia 7n#2i3 C% %*T% POARTA+ P&ar#a es#e un ar#efac# crea# de a a'nu!iii Heechee3 + f&s# reali5a# 7n Furul unui as#er&id, sau a nucleului unei c&!e#e a#i"ice3 M&!en#ul res"ec#iv nu es#e cun&scu#, dar e a"r&a"e si(ur c "recede a"ariia civili5aiei u!ane3 Cnun#rul P&rii !ediul a!/ian# a!in#e #e P!2n#ul, cu e)ce"ia fa"#ului c (ravi#aia es#e rela#iv !ic3 *De fa"# es#e nul, dar f&ra cen#rifu( ce deriv din !i carea de r&#aie a P&rii de#er!in un efec# si!ilar cu (ravi#aia13 Dac ai veni# de "e P!2n#, vei c&ns#a#a 7n "ri!ele 5ile anu!i#e dificul#i res"ira#&rii, da#&ra#e "resiunii a#!&sferice sc5u#e3 T&#u i, "resiunea "arial a &)i(enului es#e iden#ic cu cea a 7nli!ii de 2@@@ de !e#ri de "e P!2n# i es#e "erfec# adecva# #u#ur&r "ers&anel&r cu sn#a#e n&r!al3 <'a! reu i# s !ai fiu a#en# la ce fcea! i, la 7n#&arcere, !' a! r#ci#3 +! aFuns la <ivelul Ba/e cu 5ece !inu#e 7n#2r5iere3 Dane Me#chni.&v #&c!ai "leca de l2n( u a !ea3 <u "ru c ! recun&a #e3 -red c ar fi #recu# "e l2n( !ine, dac nu l'a fi &"ri#3 6 Hei, !&r!i el3 +i 7n#2r5ia#3 6 +! f&s# 7n <ivelul TanGa3 0&ia! s vd navele3 6 H!3 <u "&i in#ra ac&l& dec2# dac ai & insi(n al/as#r sau & /rar3 +s#a aflase! 7ns, nu'i a aK L'a! ur!a# fr s'!i !ai c&nsu! ener(ia 7ncerc2nd s c&nverse53 Me#chni.&v era un individ &/i nui#, e)ce"#2nd fav&riii e)#re! de c2rli&nai care'i ur!reau linia !a)ilarel&r3 Preau dai cu 3A

(el, as#fel 7nc2# fiecare c2rli&n avea & via "r&"rie3 T&#u i $dai cu (el% nu'i c&rec#3 <u erau del&c ri(i5i3 4e !i cau &da# cu el, iar c2nd v&r/ea sau 52!/ea !u chii !a)ilarel&r fceau ca /ar/a s danse5e i s "lu#easc3 Q2!/i, 7n sf2r i# du" ce a! aFuns 7n Blue Hell3 + fcu# cins#e cu "ri!ul r2nd, e)"lic2nd a#en# c a a era #radiia, dar c #radiia se li!i#a la un sin(ur "ahar3 +l d&ilea r2nd l'a! da# eu3 Q2!/e#ul i'a reveni# c2nd a! da# i al #reilea3 Cn (l(ia din Blue Hell era (reu s #e faci 7neles, dar i'a! s"us c a! au5i# & lansare3 6 Da, !i'a rs"uns, ridic2nd "aharul3 4"er s ai/ & cl#&rie /un3 Pur#a ase /rri din !e#al Heechee al/as#ru, cu "uin !ai (r&ase dec2# ni #e s2r!e3 Qn(nir u &r c2nd 7n(hii Fu!#a#e din /u#ur3 6 4un# ceea ce /nuiesc euK l'a! 7n#re/a#3 -2#e una "en#ru fiecare cl#&rieK 6 E)ac#, rs"unse i (&li "aharul3 +cu! ! duc s danse53 L'a! ur!ri#, 7ndre"#2ndu'se c#re & fe!eie 7n#r'un sari r&5 lu!in&s3 -u si(uran, nu era un #i" "rea v&r/re3 Pe de al# "ar#e, &ricu! nu "u#eai 7n#reine & discuie 7n hr!laia de ac&l&3 <ici s danse5i "rea !ul#3 Blue Hell era si#ua# 7n !iFl&cul P&rii, fiind "ar#e a cavernei fusif&r!e3 Hravi#aia era a#2# de sc5u# 7nc2# nu c2n#rea! !ai !ul# de un .il&(ra! sau d&uJ dac cineva 7ncerca un vals sau & "&lc, ar fi 5/ura#3 + a 7nc2# se "rac#icau acele dansuri de liceeni care "ar a fi inven#a#e "en#ru ca /ieii de "ais"re5ece ani s nu "riveasc din#r'un un(hi "rea direc# la fe#ele de "ais"re5ece ani cu care dansea53 Xii "ici&arele "e l&c, iar c&r"ul, /raele, u!erii i &ldurile "leac 7nc&#r& au chef3 Mie 7!i "lace s a#in(3 <u "&i 7ns avea #&#ul3 Oricu! 7!i "lace s danse53 +! 5ri#'& "e 4heri 7n cealal# "ar#e a 7nc"erii, cu & fe!eie !ai 7n v2rs# des"re care a! "resu"us c e 7ndru!#&area ei i a! invi#a#'& la dans3 6 -u! 7i "lace "2n acu!K a! 5/iera# deasu"ra !u5icii3 Ea a 7ncuviina# i a s#ri(a# ceva dre"# rs"uns, dar nu #iu ce3 +! dansa# cu & ne(res i!ens care "ur#a d&u /rri al/as#re, a"&i din n&u cu 4heri, a"&i cu & fa# "e care !i'& /(ase "e (2# Dane Me#chni.&v, "r&/a/il ca s sca"e de ea, a"&i cu & fe!eie 7nal# i cu & fa dur, care avea cele !ai (r&ase i !ai ne(re s"r2ncene "e care le'a! v5u# vre&da# la & fe!eie3 *Prul 7l "ur#a s#r2ns 7n d&u c&die ce "lu#eau 7na"&ia i 7n Furul ei c2nd 3D

se !i ca13 Yi ea avea d&u /rri3 Iar 7n#re dansuri, a! /u#3 +veau !ese "en#ru (ru"uri de &"# sau 5ece, dar nu e)is#au ase!enea (ru"uri3 Fiecare s##ea unde v&ia i' i luau unul al#uia l&cul fr s le "ese dac &cu"an#ul avea s se 7n#&arc3 O vre!e au s#a# cu !ine vre& ase !e!/ri ai Fl&#ei Bra5iliene, 7!/rcai 7n al/, i discu#2nd 7n#re ei 7n "&r#u(he53 In #i!" !i s' a al#ura# i un /r/a# cu un cercel de aur, dar nici lui nu'i "u#ea! 7nele(e cuvin#ele3 *Cnele(ea!, 7ns, des#ul de /ine ce v&ia31 Us#a a f&s# i va fi 7n#&#deauna neca5ul 7n P&ar#3 +duce cu & c&nferin in#ernai&nal unde s'a defec#a# echi"a!en#ul de #raducere3 +u5i un fel de es"eran#&, /uci din vre& 5ece li!/i diferi#e "use ca" la ca", ceva 7n (enulB 6$coute&, gospodin, tu es verr8c1t7+ +! dansa# de d&u &ri cu & /ra5ilianc, & "u #&aic sl/u i /rune# cu nasul c&r&ia# dar cu &chi fru!& i, c"rui i a! 7ncerca# s "r&nun c2#eva cuvin#e si!"le3 P&a#e c !'a 7neles3 T&#u i, unul din#re /r/aii din (ru"ul ei v&r/ea & en(le5 "erfec# i !i i'a "re5en#a# i "e ceilali3 <'a! reinu# din#re #&a#e nu!ele dec2# "e al su, Francesc& Hereira3 Mi'a fcu# cins#e cu un r2nd i !'a lsa# s &fer un r2nd #&var il&r si, i a#unci !i'a! da# sea!a c'l !ai v5use!B Era unul din#re cei care ne "erche5ii&nase la s&sire3 Pe c2nd c&!en#a! des"re as#a, Dane s'a a"leca# "es#e !ine i !i'a &"#i# la urecheB 6 M duc s F&c3 +di&, sau "&a#e vrei s vii i #uL <u era cea !ai cald invi#aie "&si/il, dar vacar!ul din Blue Hell cre #ea 7n#r'una3 L'a! ur!a# i'a! desc&"eri# un ca5in&u 7n#re(, i!edia# l2n( Blue Hell, cu !ese de /lac.Fac., "&cher, & rule# cu !i care len#, cu & /il !are i dens, /ar/u# cu ni #e 5aruri cr&ra le #re/uia & e#erni#a#e s se r&s#&(&leasc, /a chiar i & 5&n 7n(rdi# "en#ru /accara3 Me#chni.&v s'a 7ndre"#a# s"re !esele de /lac.Fac. i /#ea dara/ana "e s"e#ea5a unui scaun, a #e"#2nd un l&c li/er3 +/ia a#unci &/serv c 7l 7ns&ise!3 6 OhS "rivi 7n Furul ca!erei3 -e ai vrea s F&ciK 6 Le'a! Fuca# "e #&a#e, i'a! rs"uns "relun(ind "uin cuvin#ele3 P&a#e niel /accara, !'a! luda#3 M "rivi 7n#2i cu res"ec#, a"&i a!u5a#B 6 -inci5eci e !i5a !ini!3 C!i !ai r!seser cinci sau ase !ii de d&lari3 +! ridica# din u!eri3 6 +s#a 7nsea!n cinci5eci de !ii, c&n#inu el3 3;

M'a! suf&ca#3 El se !u# 7n s"a#ele unui Fuc#&r al crui fi ic de fise scdea i r&s#i a/sen#B 6 La rule# "&i c&/&r7 "2n la 5ece d&lari3 La celelal#e, !ini! e & su#3 +h, i !i se "are c e)is# "e undeva i un au#&!a# unde "&i Fuca cu fise de 5ece d&lari3 Pl&nF 7n scaunul li/er i nu l'a! !ai rev5u#3 +! "rivi# un #i!" i a! &/serva# c i fa#a cu s"r2ncene ne(re era la !as, s#udiindu' i a#en# crile3 <'a ridica# &chii3 C!i ddea! sea!a c nu'!i v&i "u#ea "er!i#e "rea !ul#e F&curi de n&r&c aici3 Ba chiar a! c&ns#a#a# c nu'!i "u#ea! "er!i#e nici #&a#e /u#urile "e care le cu!"rase!, i a#unci sis#e!ul !eu sen5&rial in#ern a 7nce"u# s ! a#eni&ne5e c2# de !ul# /use!3 Il#i!ul lucru de care 7!i aduc a!in#e era c #re/uie s aFun( c2# !ai re"ede 7na"&i, 7n ca!era !ea3 *,-'%*T%R MAC.-%#/ P)R$#T%-% POR&$$ P&ar#a a f&s# desc&"eri# de 4Glves#er Mac.len, un e)"l&ra#&r de #unele de "e 0enus, care 7n #i!"ul un&r s"#uri a (si# & nav Heechee &"era/il3 + reu i# s'& aduc la su"rafa i a"&i 7n P&ar#, unde se afla acu! 7n D&cul D'333 Din nefericire, Mac.len nu a f&s# 7n s#are s se 7n#&arc i, de i a reu i# s' i se!nale5e "re5ena, de#&n2nd re5erv&rul de c&!/us#i/il al landerului navei, el a !uri# 7nain#e ca & echi" de salvare s aFun( "e P&ar#3 Mac.len a f&s# un /r/a# curaF&s i "lin de resurse, iar "laca de la D&cul D'33 c&!e!&rea5 sacrificiul su unic "en#ru u!ani#a#e3 La da#ele c&res"un5#&are se in sluF/e de c#re re"re5en#anii diversel&r reli(ii3 0 4#au 7n#ins i nu ! si!# "rea (r&5av3 M refer la s#area fi5ic3 M'a! &"era# recen# i "r&/a/il c firele nu s'au res&r/i#, 7nc3 6 0&r/ea! des"re !eseria #a, B&/, s"une 4i(frid3 E & ches#ie "lic#ic&as, dar !car e si(ur3 6 C!i ura! !eseria, 7i rs"und3 -ine n'ar ur7 !inele de hranK 6 Dar i'ai "s#ra#'&, B&/3 <ici !car n'ai 7ncerca# s #e a"uci de al#ceva3 P&a#e ai fi reu i# la & fer! !arin3 Yi ai a/and&na# i c&ala3 6 0rei s 5ici c !'a! /(a# sin(ur 7n raha#K 3E

6 Eu nu s"un ni!ic, B&/3 Te 7n#re/ ce si!i3 6 Mda3 -red c ai dre"#a#e3 M'a! (2ndi# la & schi!/are3 M'a! (2ndi# !ul# vre!e, 7i s"un a!in#indu'!i cu! era 7n 5ilele acelea de 7nce"u# cu 4Glvia3 C!i a!in#esc cu! s##ea! cu ea 7n carlin(a unui "lan&r "arca#, 7n#r'& n&a"#e de ianuarie 6 nu avea! al# l&c unde s !er(e! 6 i v&r/ea! des"re vii#&r3 -e v&! face3 -u! v&! #rece "es#e #&a#e "iedicile3 Din c2#e 7!i dau sea!a, aici nu'i ni!ic "en#ru 4i(frid3 I'a! s"us de !ul# #&#ul des"re 4Glvia, care 7n cele din ur! s'a !ri#a# cu un aci&nar3 Dar, cu !ul# 7nain#e de as#a, #&#ul se #er!inase 7n#re n&i3 6 -red, 7!i readun (2ndurile, 7ncerc2nd s fac edina c2# !ai "r&fi#a/il, c avea! un fel de d&rin a !&rii3 6 + "refera s nu f&l&se #i #er!eni "sihanali#ici, B&/3 6 M r&(, 7nele(i #u ce vreau s s"un3 Y#ia! c #i!"ul #recea3 -u c2# r!2nea! !ai !ul# 7n !in, cu a#2# !i'ar fi f&s# !ai (reu s "lec3 <u e)is#a 7ns ceva !ai /un3 Erau i c&!"ensaii3 Prie#ena !ea, 4Glvia3 Ma!a, a#2# c2# a #ri#3 Prie#eniL -hiar i unele dis#racii3 Del#a"lan&ris!ul3 E (r&5av s fii "es#e dealuri i, c2nd e #i suficien# de sus, \G&!in( nu ara# a a de ru, i de a/ia se si!#e !ir&sul de (rsi!e3 6 +i "&!eni# de "rie#ena #a, 4Glvia3 Te 7nele(eai cu eaK E5i#, frec2ndu'!i /ur#a3 +! 7nun#ru a"r&a"e & Fu!#a#e de !e#ru de in#es#in n&u3 -&s# 7n(r&5i#&r de !ul# lucrurile as#ea i une&ri ai sen5aia c f&s#ul "r&"rie#ar le vrea 7na"&i3 Te 7n#re/i cine a f&s#3 -u! a !uri#K 4au n'a !uri#K +r "u#ea #ri 7nc, a#2# de srac 7nc2# s' i v2nd din #ru", a a cu! a! au5i# c fac fe#e dr(ue cu un s2n sau cu & ureche !ai fru!&as3 6 Te 7!"rie#eneai u &r cu fe#ele, B&/K 6 +cu! ! descurc (r&5av3 6 <u acu!, B&/3 -red c ai s"us c 7n c&"ilrie nu #e 7!"rie#eneai u &r3 6 -ine'& faceK 6 Dac a! 7neles /ine, R&//ie, ! 7n#re/i dac e)is# cineva care s' i rea!in#easc c&"ilria ca "e & e)"erien a/s&lu# ferici# i li"si# de (riFi i, /ine7neles, rs"unsul es#e $nu%3 Cns de'a lun(ul vieii unii &a!eni sun# !ai afec#ai dec2# alii de 7n#2!"lrile din c&"ilrie3 6 Da3 +!in#indu'!i c&"ilria, cred c era! niel s"eria# de (a cL scu5e, 4i(fridS M referea! la ceilali c&"ii3 T&i "reau c se cun&sc 7n#re ei3 T&# #i!"ul aveau ce s' i s"un unul 3:

celuilal#3 4ecre#eL C i 7!"r# eau e)"erienele3 In#ereseleL Eu era! un sin(ura#ic3 6 +i f&s# sin(ur la "rini, R&//ieK 6 Y#ii d&ar3 DaL P&a#e c din cau5a as#a3 +!2nd&i "rinii !unceau3 Yi nu le "lcea s ! F&c 7n "reaF!a !inel&r3 Era "ericul&sS Da, 7n#r'adevr era "ericul&s "en#ru c&"ii3 P&i s #e acciden#e5i "rin#re !a inriile alea, sau une&ri se "r&duce vre& sur"are sau & e!anaie de (a5e3 4##ea! !ai #&# #i!"ul acas, "rivind s"ec#ac&le i ascul#2nd case#e3 M2nc2ndL +! f&s# un c&"il (ras, 4i(frid3 C!i "lceau #&a#e ches#iile dulci, 5ahar&ase, cu #&a#e cal&riile alea3 +i !ei erau de vin c'!i cu!"rau !ai !ul# hran dec2# avea! nev&ie3 D@E IRR+>3 M+TIRIT+TE3 1O TO 2;3:3@ PM :: 2;3:3D D@: N-N P&a#e c !a#uri#a#ea 7nsea!n 2;3:A@ s d&re #i ce vrei, 2;3:AD nu ceea ce 7i s"une al#cineva 2;3:D@ c ar #re/ui s'#i d&re #i 2;3:DD D88 OTER<+L4 R IF R HO TO ^ ^ 2;3:;D N4N P&a#e c da, 4i(frid, scu!"ul 2;3:E@ !eu 5eu de #inichea, dar eu si!#2;3:ED c !a#uri#a#ea 7nsea!n !&ar#e2;3::@ C!i "lace i acu! s fiu rsfa#3 +cu! a! & die# su"eri&ar nu a#2# de "ericul&as "en#ru &/e5i#a#e i de & !ie de &ri !ai scu!"3 +! !2nca# caviar adevra#3 +desea3 +dus din acvariul de la Halves#&n3 +! a!"anie adevra# i un#L 6 C!i a!in#esc cu! s##ea! 7n "a#, reiau eu, cred c era! !icu, s fi avu# vre& #rei ani3 +vea! un ursule'v&r/i#&r3 Cl lua! cu !ine 7n "a# i'!i s"unea "&ves#i&are 7n vre!e ce eu 7l 7ne"a! cu crei&nul i 7ncerca! s'i ru" urechile3 Cl iu/ea!, 4i(frid3 M &"resc i 4i(frid in#ervine i!edia#B 6 De ce "l2n(i, R&//ieK 6 <u #iuS 5/ier cu lacri!ile cur(2ndu'!i "e fa i'!i "rivesc ceasulJ cifrele ver5i #re!ur "rin#re lacri!i3 Oh, r&s#esc f&ar#e na#ural i ! ridic 7n ca"ul &asel&r, cu lacri!ile c&n#inu2nd s'!i ir&iasc, de i i5v&rul l&r a seca#3 +cu!, chiar c #re/uie s "lec, 4i(frid3 +! & 7n#2lnire3 O chea! Tania3 O fa# !inuna#3 Orches#ra si!f&nic H&us#&n3 Iu/e #e !u5ica lui Mendelss&hn i 39

#randafirii, i vreau s vd dac "&# s'i (sesc ni #e hi/ri5i din ia al/as#ru'7nchis, care s se "&#riveasc cu &chii ei3 6 R&/, ne'au !ai r!as a"r&a"e 5ece !inu#e3 6 O s le recu"er! al# da#3 Y#iu c nu "&a#e face as#a, a a 7nc2# adau( re"edeB P&# f&l&si #&ale#aK +! nev&ie3 6 0rei s'i e)cre#e5i sen#i!en#ele, R&/K 6 Hai, nu face "e de #e"#ul3 Y#iu ce vrei s s"ui3 Y#iu c "are un !ecanis! #i"ic de #ransferL 6 R&/S 6 L /ine, #iu c "are c !'ascund3 Qu, 7ns, #re/uie s !er(3 La #&ale#, ! refer3 Desi(ur i la fl&rrie3 Tani e ne!ai"&!eni#3 E & fiin !inuna#3 <u v&r/esc des"re se), dar i aici e e)#ra&rdinar3 P&a#e !eL P&a#eL 6 R&/K -e ai vru# s s"uiK Res"ir ad2nc i reu esc s r&s#escB 6 E f&ar#e "rice"u# la se)ul &ral, 4i(frid3 6 B&/K Recun&sc #&nul s#a3 Re"er#&riul de #&nali#i al lui 4i(frid e des#ul de lar(, dar a! reu i# s iden#ific "ri din el3 -rede c a da# un fir3 6 -e'iK 6 B&/, cu! s"ui c2nd ai c&n#ac# se)ual &ral cu & fe!eieK 6 -ris#&ase, 4i(frid, ce F&c #2!"i# !ai e i s#aK 6 -u! s"ui, B&/K 6 OfS Y#ii #&# a#2# de /ine ca i !ine3 6 Te r&(, s"une'!i, B&/3 6 P&i s"uneB $Mi'& !n2nc%S 6 +l#fel, B&/K 6 4un# & !uli!eS $4'i dai ca"ul% e al#a3 -red c a! au5i# & !ie de e)"resii "en#ru as#a3 6 +l#a, B&/K Furia i durerea s'au aduna# cu 7nce#ul i acu! #&#ul d "e afar3 6 Ter!in cu #2!"enia as#a, 4i(fridS M d&are /ur#a i !i'e fric s nu'!i dau dru!ul 7n "an#al&niJ "arc sun# din n&u c&"ila 3 6 Iisuse, 4i(fridS -2nd era! !ic, v&r/ea! cu ursuleul3 +cu! a! "a#ru5eci i cinci de ani i c&n#inui s v&r/esc cu & !a in s#u"id, de "arc ar fi vieS 6 Dar e)is# i al# e)"resie, nu'i a a, B&/K 6 E)is# !iiS Pe care'& vreiK A@

6 0reau e)"resia "e care erai (a#a s & f&l&se #i i #e'ai &"ri#, B&/3 Te r&(, 7ncearc s'& s"ui3 Ea 7nsea!n ceva s"ecial "en#ru #ine, a a 7nc2# nu "&i r&s#i cuvin#ele ne"s#&r3 M "r/u esc "e sal#ea i acu! "l2n( cu adevra#3 6 Te r&(, s"une'&, B&/3 -are e e)"resiaK 6 4 #e ia dracul, 4i(fridS + !er(e F&sS +s#a'i3 Mer(i F&s, !er(i F&s, !er(i F&sS 2 C3$ APAR&$#% POARTA+ P&ar#a es#e unic 7n is#&ria u!ani#ii i s'a a"recia# c es#e "rea val&r&as "en#ru a a"arine unui (ru" de "ers&ane sau unui (uvern anu!e3 Cn felul aces#a, s'a 7nfiina# 4&cie#a#ea P&rii, Inc3 4&cie#a#ea P&rii *de &/icei denu!i# (eneric $-&r"&raia%1 es#e & c&r"&raie !ul#inai&nal, ai crei "ar#eneri (enerali sun# (uvernele 4#a#el&r Ini#e ale +!ericii, Iniunii 4&vie#ice, 4#a#el&r Ini#e ale Bra5iliei, -&nfederaiei 0enusiene i +siei <&il&r P&"&are i ai crei "ar#eneri "e #er!en redus, sun# #&a#e "ers&anele fi5ice care, ca i du!neav&as#r, au se!na# -&n#rac#ul ane)a#3 6 Bun di!ineaa, r&s#i cineva 7n !iFl&cul unui vis, 7n care era! "rins 7n ni #e nisi"uri !i c#&are "rin !iFl&cul ne/ul&asei Ori&n3 Xi'a! adus "uin ceai3 +! ridica# & "le&a"3 +! "rivi# "es#e !ar(inea ha!acului 7n#r'& "ereche de &chi ne(ri ca #ciunele, a e5ai "e un chi" de cul&area nisi"ului3 Era! c&!"le# 7!/rca# i !&#&#&li#J ceva !ir&sea 7n(r&5i#&r, i !i'a! da# sea!a c eu era! acela3 6 M nu!esc, 4hi.i#ei Ba.in r&s#i necun&scu#ul3 Te r&(, /ea aces# ceai3 0a aFu#a la rehidra#area esu#uril&r3 +! "rivi# !ai de"ar#e i a! v5u# c se &"rea la !iFl&cJ el era /r/a#ul fr "ici&are i cu ari"i "e care'l 7n#2lnise!, cu & 5i 7nain#e, 7n #unel3 6 Ch, a! fcu# i !'a! s#rdui# i !ai #are &/in2nd unB $Bun di!ineaa%3 <e/ul&asa Ori&n dis"rea din !in#ea !ea i &da# cu ea sen5aia de a #re/ui s #e 7!"in(i "rin#re n&ri de (a5 ce se s&lidificau ra"id3 Mir&sul ne"lcu# r!2nea3 -a!era duhnea de #rsnea, chiar i "en#ru c&ndiiile P&rii i !i'a! da# sea!a c A8

v&!i#ase! "e "&dea3 +! f&s# (a#a'(a#a s re"e# fi(ura3 L&vind 7nce#i &r aerul cu ari"ile, Ba.in "las cu de)#eri#a#e "e ha!ac un flac&n cu d&"3 Plu#i a"&i "2n la ser#arul cel !ai de sus al dula"ului, se a e5 ac&l& i r&s#iB 6 -red c 7n di!ineaa as#a, la &"# fi), ai vi5i#a !edical3 6 DaK +! i5/u#i# s des#u" flac&nul i a! s&r/i# & 7n(hii#ur de ceai3 Era e)#re! de fier/in#e, fr 5ahr i li"si# de &rice (us#, dar "rea s'!i "&#&leasc !run#aiele3 6 Da3 + a cred3 + a'i &/iceiul3 Cn "lus, a suna# de c2#eva &ri #elef&nul3 6 HK a! re7nce"u# eu3 6 Presu"un c era 7ndru!#&rul care v&ia s'i rea!in#easc &ra3 +cu! es#e a"#e i cincis"re5ece, d&!nuleL 6 Br&adhead, a! !&r!i# i a"&i a! re"e#a#B M nu!esc B&/ Br&adhead3 6 Da3 Mi'a! "er!is s ! asi(ur c e #i #rea53 Te r&(, savurea5'i ceaiul, d&!nule Br&adhead3 Bucur'#e de ederea "e P&ar#3 Cnclin din ca", 7 i ddu dru!ul de "e ser#ar, "lu#i s"re u i dis"ru3 -a"ul 7!i 5v2cnea la fiecare !i care c2nd a! c&/&r2# din ha!ac, 7ncerc2nd s &c&lesc !i5eria de "e "&dea i s reu esc c2# de c2# s ! cur3 M'a! (2ndi# la de"ilare, dar 7!i lsase! /ar/ de vre& d&us"re5ece 5ile i v&ia! s'& !ai "s#re5J 7nce"use s se 7ndeseasc, i nici n'avea! f&r3 FO-O*$R%A 4353-3$ Cn !&d au#&!a#, du ul #ri!i#e d&u Fe#uri de a" 7n AD secunde3 4"unii'v 7n#re Fe#uri3 +vei dre"#ul la 8 f&l&sire a du ului la fiecare 3 5ile3 Du urile su"li!en#are "&# fi &/inu#e "e /a5a /alanei de credi# la "reul deB AD secunde 6 D[ -2nd !'a! 7!"le#ici# 7n ca/ine#ul !edical, 7n#2r5iase! d&ar cu vre& cinci !inu#e3 -eilali din (ru"ul !eu s&siser deFa, a a 7nc2# a #re/ui# s a #e"# i s fiu ul#i!ul3 Mi'au lua# s2n(e din #rei l&curiB din de(e#, din in#eri&rul c&#ului i din l&/ul urechiiJ era! c&nvins c #&a#e anali5ele aveau s ara#e alc&&l 7n s2n(e3 Dar n' a c&n#a#3 E)a!enul !edical era nu!ai & f&r!ali#a#e3 Dac "u#eai su"ravieui cl#&riei cu nava "2n la P&ar#, "u#eai re5is#a i A2

cl#&riei cu & nav Heechee3 D&ar dac nu se 7n#2!"la vreun acciden#3 -a5 7n care "r&/a/il nu "u#eai su"ravieui &ricu!, &ric2# de sn#&s ai fi f&s#3 PPP +! !ai avu# #i!" de & cea c cu cafea, /u# ra"id la & #ara/ "e care & inea cineva l2n( un "u de c&/&r2re *7n#re"rinderi "ar#iculare "e P&ar#K nu #iuse! de e)is#ena l&r1, a"&i a! !ers la "ri!ele cursuri3 <e'a! 7n#2lni# 7n#r'& ca!er !are la nivelul D&(, lun(, 7n(us# i cu "laf&nul F&s3 4e!na cu un au#&/u5, cu d&u l&curi de fiecare "ar#e, ls2nd 7n !iFl&c un cul&ar de #recere3 4heri a a"ru# #2r5iu, ar#2nd "r&as"# i v&i&as, i s'a s#recura# l2n( !ineJ 7n#re(ul n&s#ru (ru" era ac&l&, #&i a"#e care venise! 7!"reun de "e P!2n#, fa!ilia de "a#ru de "e 0enus i ali c2iva des"re care #ia! c sun# "e #i &ri ca i !ine3 6 <'ari prea ru, &"#i 4heri 7n vre!e ce ins#ruc#&rul 7 i aranFa c2#eva h2r#ii "e !as3 6 Mi se vede !ah!urealaK 6 De fa"#, nu3 Dar & /nuiesc3 Te'a! au5i# s&sind asear3 De fa"#, adu( ea (2ndi#&are, #e'a au5i# 7n#re(ul #unel3 M'a! s#r2!/a#3 Cnc 7!i si!ea! !ir&sul, #&#u i se "rea c "ar#ea cea !ai !are era 7n in#eri&rul !eu3 <i!eni nu !i se ferea din cale, nici !car 4heri3 Ins#ruc#&rul se ridic i ne "rivi & vre!e, (2ndi#&r3 6 Bun, fcu el i se ui# din n&u "e h2r#ii, a"&i cl#in din ca"3 <u fac "re5ena3 Eu "redau cursul de c&nducere a unei nave Heechee3 +! &/serva# c avea & (r!ad de /rriJ nu i le'a! "u#u# nu!ra dar erau cel "uin ase3 M in#ri(au ace #i &a!eni care fuseser de a#2#ea &ri afar i #&#u i nu erau /&(ai3 6 +ces#a es#e nu!ai unul din#re cele #rei cursuri "e care le avei, c&n#inu el3 Du" aceea vi se va "reda su"ravieuirea 7n !edii necun&scu#e i, 7n sf2r i#, iden#ificarea &/iec#el&r val&r&ase3 +cu! ne &cu"! de !anevrarea navei i v&i ilus#ra "rac#ic3 0enii du" !ine3 <e'a! ridica# cu #&ii i l'a! ur!a# afar din ca!er, de'a lun(ul unui #unel, "e ca/lul de c&/&r2re al unui "u i "e l2n( "a5nici 6 "&a#e chiar aceia i care ! alun(aser 7n seara "receden#3 De da#a as#a, ei 7ncuviinar c#re ins#ruc#&r i ne "rivir #rec2nd3 +! aFuns 7n#r'un "asaF lun( i lar(, cu "laf&nul scund i cu vre& du5in de cilindri din !e#al "#a# 7nl2ndu'se A3

din "&dea3 Preau ni #e c&"aci fr ra!uri i nu a! "rice"u# i!edia# ce anu!e erau3 +! 7n(hii# un n&d3 6 4un# nave, a! &"#i# c#re 4heri, !ai #are dec2# in#eni&nase!3 -2iva !'au "rivi#3 +! recun&scu# "rin#re ei & fa# cu care dansase! cu & n&a"#e 7n ur!, cea cu s"r2ncene ne(re i dese3 + 7ncuviina# din ca" i !i'a 52!/i#J i'a! 5ri# /rrile i !'a! 7n#re/a# ce fcea aici i cu! se descurcase 7n ca5in&u3 Ins#ruc#&rul ne s#r2nse 7n Furul lui i 7nce"uB 6 + a cu! a 5is cineva, aces#ea sun# nave Heechee3 Landere3 -ele cu care c&/&r2i "e & "lane# dac sun#ei a#2# de n&r&c& i s (sii una3 <u "ar "rea !ari, dar 7n#r'un #&!/er&n din s#a 7nca" cinci "ers&ane3 <u f&ar#e c&nf&r#a/il, dar se "&a#e3 Desi(ur, 7n (eneral v&r/ind, 7n#&#deauna vei lsa "e cineva 7n nava "rinci"al, a a 7nc2# 7n lander v&r fi cel !ul# "a#ru3 <e duse l2n( cea !ai a"r&"ia# nav i #&i ne'a! sa#isfcu# "&rnirea de'a & a#in(e, 5(2ria sau ci&cni3 +"&i c&n#inuB 6 E)is#au n&u su#e d&u5eci i "a#ru de nave and&ca#e 7n P&ar#, la da#a "ri!ei e)"l&rri3 P2n acu!, vre& d&u su#e s'au d&vedi# n&n'&"era#ive3 Cn !aF&ri#a#ea ca5uril&r, nu #i! de ceJ "ur i si!"lu nu !er(3 Trei su#e "a#ru au ie i# 7n cel "uin & cl#&rie3 Trei5eci i #rei din#re acelea sun# aici, dis"&ni/ile3 -elelal#e n'au f&s# 7nc 7ncerca#e3 4e c&c& "e unul din#re cilindri i se a e5, 7n #i!" ce v&r/eaB 6 In lucru asu"ra cruia #re/uie s v decidei es#e dac vrei s v luai una din#re cele #rei5eci i #rei 7ncerca#e, sau una din#re celelal#e, care n'au 5/ura# nici&da#3 Eviden#, n'au 5/ura# cu &a!eni la /&rdul l&r3 + a 7nc2#, "l#ii i ale(ei3 Oricu! e ca un F&c de n&r&c3 O !are "ar#e a navel&r care nu s'au !ai 7n#&rs erau la "ri!ul 5/&r, a a c e)is# un risc eviden#3 Es#e n&r!al, nuK La ur!a ur!ei, de c2nd Heechee le'au lsa# aici, ni!eni nu le'a !ai 7n#reinu# sau re"ara#3 Pe de al# "ar#e, e)is# un risc i "en#ru cele care au f&s# "leca#e i s'au 7n#&rs cu /ine3 <u "&a#e e)is#a & funci&nare ve nic3 Bnui! c unele nave care n'au !ai reveni# nu !ai aveau c&!/us#i/il3 <eca5ul es#e c nu #i! ce fel de c&!/us#i/il es#e, sau c2# de !ul#, sau c2nd anu!e s'au e"ui5a# re5ervele3 B#u cu "al!a 7n /lindaF3 6 +s#a, i #&a#e celelal#e "e care le vedei aici, au f&s# AA

c&ns#rui#e "en#ru echi"aFe de cinci Heechee3 Pe c2# ne "u#e! da sea!aL <&i 7ns le'a! #ri!is cu #rei &a!eni3 4e "are c Heechee se #&lerau !ai u &r 7n s"aii res#r2nse dec2# &a!enii3 E)is# nave i !ai !ari i !ai !ici, dar ra#a dis"ariiei l&r a f&s# f&ar#e "r&as# 7n ul#i!ele d&u &r/i#e3 Pr&/a/il e nu!ai & "eri&ad (hini&nis#, darL Oricu!, "ers&nal a "leca cu un Trei3 0&i facei ceea ce vrei3 +s#fel aFun(e! la a d&ua ale(ere, care es#eB cu cine "lecai3 -scai &chii3 -u#ai &a!eni careL -e'iK 4heri a(i#ase !2na "2n c2nd fusese re!arca#3 6 +i s"us $f&ar#e "r&as#%, r&s#i ea3 -e 7nsea!n as#aK 6 Cn ul#i!a &r/i# fiscal, rs"unse r/d#&r ins#ruc#&rul, s'au 7n#&rs ca! #rei din 5ece -inciuri3 +s#ea sun# navele cele !ai !ari3 -hiar i a a, 7n c2#eva ca5uri echi"aFele erau !&ar#e la s&sire3 6 Mda, fcu 4heri, e f&ar#e "r&s#3 6 <u, nu'i "r&s# del&c 7n c&!"araie cu navele de & "ers&an3 +cu! d&u &r/i#e, a! "arcurs & &r/i# 7n#rea( i d&ar d&u Inuri s'au 7n#&rs3 %sta e "r&s#3 6 De ceK 7n#re/ #a#l fa!iliei de &/&lani'de'#unel3 4e nu!eau F&rehand3 Ins#ruc#&rul 7l "rivi un !&!en#B 6 Dac afli vre&da#, 5ise el, s"une'ne i n&u3 Mai de"ar#e, 7n "rivina ale(erii unui echi"aF, e cel !ai /ine dac (sii "e cineva care a !ai 5/ura# deFa3 P&a#e reu ii, "&a#e nu3 Cn (eneral, "r&s"ec#&rii care se 7!/&(esc "leacJ cei care sun# 7nc fl!2n5i nu v&r s' i s#rice echi"a3 Inevi#a/il, & (r!ad din#re v&i, "e #i &rii, va #re/ui s "lecai cu ali vir(ini3 MdaL "rivi 7n Fur (2ndi#&r3 Bine, hai s'i d! dru!ul3 C!"rii'v 7n (ru"uri de c2#e #rei 6 nu c&n#ea5 cu cine sun#ei 7n (ru", nu de aici v ale(ei "ar#enerii 6 i suii'v 7n#r'unul din#re landerele deschise3 <u a#in(ei ni!icS 4e "resu"une c sun# de5ac#iva#e, dar #re/uie s v s"un c nu r!2n #&#deauna a a3 In#rai, c&/&r2i 7n ca/ina de c&!and i a #e"#ai s vin un ins#ruc#&r3 +#unci a! au5i# "en#ru "ri!a da# c !ai e)is#au i ali ins#ruc#&ri3 +! "rivi# 7n Fur, 7ncerc2nd s'i de&se/esc de "e #i &ri, 7n vre!e ce el s"useB 6 4un# 7n#re/riK 6 Da, fcu 4heri din n&u3 -u! v nu!iiK 6 Iar a! ui#a# as#aK 4un# Ti!!G -h&u3 Mi'a fcu# "lcere s v cun&sc3 4'i d! dru!ul3 PPP AD

C% FAC% CORPORA&$A+ 4c&"ul -&r"&raiei es#e de a e)"l&a#a navele s"aiale lsa#e de Heechee i de a c&!erciali5a, de5v&l#a sau u#ili5a 7n al# !&d #&a#e ar#efac#ele, /unurile, !a#eriile "ri!e sau al#e &/iec#e de val&are desc&"eri#e de res"ec#ivele nave3 -&r"&raia 7ncuraFea5 de5v&l#area c&!ercial a #ehn&l&(iei Heechee i ac&rd 7!"ru!u#uri 7n aces# sc&"3 Beneficiile sun# f&l&si#e la "la#a "ril&r ce revin "ar#eneril&r "e #er!en li!i#a#, a a cu! sun#ei du!neav&as#r, care au desc&"eri# n&i &/iec#e val&r&aseJ la "la#a 7n#reinerii P&rii, "e l2n( #a)ele individualeJ la "la#a unei su!e anuale "en#ru !eninerea su"rave(herii de c#re cruci #&arele s"aiale ale fiecrui "ar#ener (eneralJ "en#ru crearea i "s#rarea unei re5erve adecva#e 7n ca5ul un&r acciden#e ne"rev5u#eJ i "en#ru finanarea cerce#ril&r asu"ra &/iec#ivel&r in#eresan#e3 Cn anul fiscal 7ncheia# "e 3@ fe/ruarie curen#, /eneficiile #&#ale ale -&r"&raiei au de" i# su!a de 3,E ) 8@82 d&lari 4I+3 +cu! #iu !ul# !ai !ul#e dec2# ins#ruc#&rul !eu, inclusiv ce i s'a 7n#2!"la# du" & Fu!#a#e de &r/i# 6 sracul Ti!!G -h&u a "leca# 7nain#ea !ea i s'a 7n#&rs c2nd eu era! 7n a d&ua cl#&rie3 Era !&r#3 +rsuri de la du5eJ se s"unea c &chii 7i fierseser 7n &r/i#e3 Dar "e a#unci el #ia #&#ul, iar !ie !i se "rea s#raniu i !inuna#3 <e'a! c&c&a# "2n la hu/l&ul eli"#ic care #e lsa s #e s#rec&ri "rin#re du5e, a! c&/&r2# 7n ca"sula de as&li5are i de ac&l&, "e & scar, 7n nava "r&"riu'5is3 +! "rivi# 7n FurJ #rei +li Ba/a h&l/2ndu'se la "e #era c&!&ril&r3 +! au5i# un f& ne# deasu"ra i s'a ivi# un ca"3 +vea s"r2ncene dese i &chi fru!& i i a"arinea fe#ei cu care dansase! n&a"#ea #recu#3 6 0 dis#raiK 7n#re/ ea3 <&i ne s#r2nsese! la&lal#, ferindu'ne de &rice &/iec# ce "rea c se "u#ea !i ca i nu cred c ar#a! "rea rela)ai3 6 Dai'i dru!ul, c&n#inu ea, "rivii 7n Fur3 Fa!iliari5ai'v3 O s v s#urai3 0edei irul la ver#ical de r&i cu s"ie i !2nereK E selec#&rul de in#e3 Es#e lucrul cel !ai i!"&r#an# i nu #re/uie a#ins de&ca!da# 6 "&a#e nici&da#3 4"irala aurie de l2n( fa#a /l&nd 6 "u#ei (hici "en#ru ce'iK Fa#a /l&nd, care era din fa!ilia F&rehand, se #rase de l2n( &/iec# i cl#in din ca"3 +! i!i#a#'&, 7ns 4heri risc un rs"unsB A;

6 +r "u#ea fi un 7nre(is#ra#&r de i#inerarK Ins#ruc#&area & "rivi (2ndi#&areB 6 H!L <u cred, dar s"er c unul din#re v&i, "e #i &rii, va da rs"unsul3 +ici nu'l #ie ni!eni3 Ine&ri, 7n #i!"ul 5/&rului, se 7ncin(eJ ni!eni nu #ie de ce3 T&ale#a e ac&l&3 O s v dis#rai e5traordinar cu ea3 T&#u i funci&nea5, du" ce vei 7nva cu!3 0 "u#ei 7n#inde ha!acurile i d&r!i aici sau, de fa"#, &riunde vei d&ri3 -&lul la i cu ni a sun# ni #e s"aii !&ar#e3 Dac sun#ei 7n#r'un echi"aF care vrea in#i!i#a#e, le "u#ei i5&la3 Oricu!, nu'i cine #ie ce3 6 <i!nui de aici nu'i "lace s' i s"un nu!eleK 7n#re/ 4heri3 6 4un# Helle'Klara M&Gnlin, 52!/i ins#ruc#&area3 0rei s #ii i res#ul des"re !ineK +! f&s# afar de d&u &ri, fr succes i acu! 7!i &!&r #i!"ul "2n vine cl#&ria cea /un3 + a 7nc2# lucre5 ca ins#ruc#&r'asis#en#3 6 De unde #ii care'i cl#&ria cea /unK 7n#re/ F&rehand3 6 E #i & fa# de #ea"#3 Cn#re/area'i /un3 E una din#re 7n#re/rile "e care 7!i "lace s le aud de la v&i "en#ru c ara# c (2ndii, dar dac e)is# un rs"uns nu #iu care'i la3 4 vede!L Y#ii deFa c nava as#a es#e un Trei3 + fcu# "2n acu! ase cl#&rii, dar "u#e! /nui 7n !&d re5&na/il c are des#ul c&!/us#i/il "en#ru al#e c2#eva3 + lua'& !ai de(ra/ "e ea dec2# un Inu3 +lea's "en#ru Fuc#&rii cu /#aie lun(3 6 Yi d&!nul -h&u a s"us la fel, r&s#i F&rehand, dar #a#a !i'a 5is c a "arcurs #&a#e ra"&ar#ele 7nce"2nd de la Or/i#a Cn#2i i c Inurile nu sun# chiar a#2# de rele3 6 Ta#l #u "&a#e afla i "rerea !ea, s"use Helle'Klara M&Gnlin3 4#a#is#icile nu sun# #&#ul3 Inurile sun# "e c&n# "r&"riu, dar sin(ur nu le "&i face "e #&a#eJ ai nev&ie de ca!ara5i, unul "e &r/i# 6 cei !ai !uli din#re n&i ine! un &! 7n navJ ne si!i! !ai si(uri, cel "uin e)is# cineva care poate s aFu#e dac se 7n#2!"l ceva3 D&i c&/&ar cu landerul, s e)"l&re5e3 Bine7neles, dac avei /af#, #re/uie s 7!"rii c2 #i(ul la #rei3 -2nd e v&r/a de ceva !are, l&velele sun# suficien#e3 Cn ca5 de (hini&n, & #rei!e de ni!ic nu'i !ai "reF&s dec2# 7n#re(ul3 6 +#unci, n'ar fi !ai /ine 7n#r'un -inciK a! 7n#re/a# eu3 Klara ! "rivi i a"r&a"e 7!i fcu cu &chiulJ nu credea! c' i !ai a!in#e #e dansurile din n&a"#ea #recu#3 6 P&a#e da, "&a#e nu3 -hes#ia cu -inciurile es#e c au acce"iune de in#e a"r&a"e neli!i#a#3 AE

6 Te r&(, v&r/e #e ca &a!enii, & i!"l&r 4heri3 6 -inciurile acce"# i#inerare "e care nu le au Treiurile i Inurile3 Eu cred c unele din#re acele i#inerare sun# "ericul&ase3 -ea !ai dis#rus nav "e care a! v5u#'& 7na"&indu'se a f&s# un -inci3 Tia#, ars i 7nd&i#J ni!eni nu #ia cu! de s'a !ai 7n#&rs3 Bine7neles, ni!eni n'avea ha/ar unde fusese, dar a! v5u# "e cineva s"un2nd c ar fi "u#u# #rece "rin f&#&sfera unei s#ele3 Echi"aFul nu ne'a "u#u# s"une3 Erau !&ri cu #&ii3 6 Desi(ur, c&n#inu ea (2ndi#&are, un Trei /linda# are & acce"iune de in#e la fel de !are ca un -inci, dar riscul r!2ne risc3 Bun, s #rece! la #rea/, daK Tu, indic ea s"re 4heri, a ea5'#e ac&l&3 F&rehand i cu !ine ne'a! 7nv2r#i# 7n Furul c&!/inaiei de !&/ilier u!an i Heechee "en#ru a'i face l&c3 <u era "rea !ul#3 Dac sc&#eai #&#ul din#r'un Trei, r!2nea & 7nc"ere ca! de "a#ru &ri #rei !e#ri, dar, /ine7neles, dac sc&#eai #&#ul, n'ar !ai fi funci&na#3 4heri se a e5 7n faa c&l&anei de r&i s"ia#e, f&indu'se i 7ncerc2nd s s#ea c&!&d, 6 -e fel de funduri aveau HeecheeK se "l2nse ea 6 O al# 7n#re/are /un la care n'a! un rs"uns, fcu Klara3 Dac afli, s"une'ne i n&u3 -&r"&raia a ins#ala# chin(ile acelea "e scaun3 <u es#e echi"a!en#ul &ri(inal3 BunS +cu!, ceea ce "rive #i es#e selec#&rul de in#e3 Pune !2na "e una din#re r&i3 Pe &ricare3 <u!ai s nu a#in(i al#a3 Mi c'&S Privi 7n(riF&ra# cu! 4heri a#inse r&a#a de la /a5, a"&i "use "al!a "e ea, se "r&"#i 7n /raele scaunului i 7!"inse3 Cn cele din ur!, se !i c i lu!inile de'a lun(ul irului de r&i 7nce"ur s cli"easc3 6 Brr, r&s#i 4heri, #re/uie s fi f&s# des#ul de "u#erniciS +! #recu# "e r2nd i a! 7ncerca# aceea i r&a# 6 Klara nu ne' a lsa# s a#in(e! al#a 7n 5iua aceea 6 i, c2nd !i'a veni# r2ndul, a! f&s# sur"rins s desc&"r c #re/uia s ! chinuiesc din (reu ca s'& "&# clin#i3 <u si!eai & ri(idi#a#e cau5a# de 7ne"enireJ 7i ddeai sea!a c "rea c&ns#rui# ca s se 7nv2r# (reu3 Yi "r&/a/il c a a i era c2nd #e (2nde #i c2#e neca5uri aveai dac, din (re eal, schi!/i #raiec#&ria 7n #i!"ul 5/&rului3 PPP Desi(ur, acu! #iu i des"re as#a !ai !ul#e dec2# #ia "e a#unci ins#ruc#&area !ea3 <u "en#ru c sun# de #e"#, dar a f&s# nev&ie, i !ai es#e 7nc, de & (r!ad de #i!" ca &a!enii s A:

desc&"ere ce se 7n#2!"l c2nd fi)e5i & in# "e selec#&r3 Cn "rinci"iu es#e v&r/a de un ir ver#ical de (enera#&are de nu!ere3 Lu!inile care cli"esc sun# nu!ereJ nu'i u &r de "rice"u#, "en#ru c nu arat! ca ni #e nu!ere3 <u sun# "&5ii&nale sau 7n sis#e! 5eci!al3 *4e "are c Heechee e)"ri!au nu!erele ca su!e de "ri!e i e)"&neni, dar as#a ! de" e #e cu #&#ul31 D&ar "il&ii de #es#are i "r&(ra!a#&rii de 5/&ruri care lucrau "en#ru -&r"&raie erau 7n s#are s ci#easc nu!erele i nici ei n'& fceau direc#, ci un c&!"u#er #ransla#&r3 Pri!ele cinci cifre ci#i#e de F&s 7n sus "ar s e)"ri!e "&5iia in#ei 7n s"aiu3 *Dane Me#chni.&v credea c &rdinea i!"&r#an# nu'i de F&s 7n sus, ci din fa 7n s"a#e ceea ce "&a#e c s"une ceva des"re Heechee3 4e &rien#au #ridi!ensi&nal, ca &a!enii "ri!i#ivi, i nu /idi!ensi&nal, ca n&i31 -redei c #rei nu!e ar fi suficien#e ca s descrie &rice "&5iie, &riunde 7n univers, nu'i a aK +dic, dac ai face & re"re5en#are #ridi!ensi&nal a (ala)iei, "u#ei e)"ri!a &rice "unc#, d2nd un nu!r "en#ru fiecare din#re cele #rei di!ensiuni3 Dar Heechee aveau nev&ie de cinci nu!ere3 4 7nse!ne as#a c Heechee "erce"eau cinci di!ensiuniK Me#chni.&v s"une c nuL Cn fineL Oda# ce #e fi)ai "e "ri!ele cinci nu!ere, celelal#e a"#e "u#eau fi "use 7n "&5iii ar/i#rare i #&#u i s "leci c2nd s#r2n(eai /ul/ul de aci&nare3 #A'%-% POR&$$ <avele dis"&ni/ile 7n P&ar# sun# ca"a/ile de 5/&ruri in#ers#elare la vi#e5e cu !ul# !ai !ari dec2# cea a lu!inii3 MiFl&acele de "r&"ulsie nu sun# cun&scu#e *ve5i !anualul de "il&#aF13 E)is# de ase!enea un sis#e! des#ul de c&nveni&nal de "r&"ulsie, f&l&sind hidr&(en i &)i(en lichid "en#ru c&n#r&lul "&5iiei, i "en#ru aci&narea vehiculului de as&li5are ce se afl 7n fiecare nav in#ers#elar3 E)is# #rei ca#e(&rii !aF&re, denu!i#e -lasa I, -lasa 3 i -lasa D, 7n funcie de nu!rul "ers&anel&r "e care le "&# #rans"&r#a3 Inele nave au & c&ns#rucie !ai !asiv i sun# denu!i#e $/linda#e%3 MaF&ri#a#ea aces#&ra sun# din -lasa D3 Fiecare nav e "r&(ra!a# s aFun( la un nu!r de des#inaii3 Cna"&ierea es#e au#&!a# i "rac#ic des#ul de si(ur3 -ursul de !anevrare a navel&r v va "re(#i c&res"un5#&r "en#ru #&a#e &"eraiunile necesare "en#ru "il&#area naveiJ c&nsul#ai #&#u i i !anualul de "il&#aF "en#ru !surile de A9

si(uran3 -eea ce se face de &/icei 6 sau ceea ce fac "r&(ra!a#&rii de 5/&ruri, "e care -&r"&raie 7i "l#e #e s fac as#a "en#ru #ine 6 es#e s se alea( "a#ru nu!ere alea#&rii3 Du" aceea se cau# a cincea cifr "2n se &/ine un fel de s#rlucire r&5 de aver#i5are3 Ine&ri e "alid, al#e&ri "u#ernic3 Dac #e &"re #i ac&l& i a"e i &valul #e i# de su/ /ul/, celelal#e nu!ere 7nce" s' i schi!/e "&5iiile, d&ar cu c2iva !ili!e#ri 7n#r'& "ar#e sau cealal#, i r&5ul devine #&# !ai s#rluci#&r3 -2nd se &"resc, cul&area e &r/i#&are3 Me#chni.&v s"une c'i un fel de re(laF fin au#&!a#3 Ma ina ad!i#e & er&are u!an 6 scu5e, ! refer la & er&are Heechee 6 a a 7nc2#, a#unci c2nd #e a"r&"ii de & in# adevra#, ea face au#&!a# c&reciile 7n l&cul #u3 Pr&/a/il are dre"#a#e3 *Desi(ur, ca s se afle #&a#e as#ea a c&s#a# & (r!ad de #i!" i de /ani i, !ai !ul#, a c&s#a# c2#eva viei3 E "ericul&s s fii "r&s"ec#&r3 Dar "en#ru "ri!ii care au f&s# afar, era de'a dre"#ul sinucidere31 Ine&ri "&i #rece "rin #&a#e cifrele cu "&5iia a cincea fr s &/ii ni!ic3 T&# ce "&i face es#e s /les#e!i3 +"&i schi!/i unul din#re "ri!ele "a#ru nu!ere i & iei de la 7nce"u#3 Durea5 nu!ai c2#eva secunde ca s #reci "rin #&a#e, dar "il&ii de #es#are au cu#a# su#e de &re "2n au &/inu# cul&area /un3 Bine7neles, c2nd aFunsese! eu ac&l&, "il&ii de #es#are i "r&(ra!a#&rii de 5/&ruri clasificaser c2#eva su#e de in#e "&si/ile, "rin in#er!ediul cul&rii3 <u fuseser 7nc f&l&si#eL ca i #&a#e in#ele ce fuseser f&l&si#e i nu !ai !eri#au s revii la ele3 Cns nu #ia! #&a#e as#ea 7n cli"a aceea, c2nd s##ea! 7n scaunul Heechee !&difica#, i #&#ul era a/s&lu# n&u "en#ru !ine3 <u #iu dac v "&# face s 7nele(ei ce si!ea!3 -e !aiS era! "e un scaun unde, cu & Fu!#a#e de !ili&n de ani 7n ur!, s##user Heechee3 +"ara#ul dinain#ea !ea era un selec#&r de in#e3 <ava "u#ea !er(e oriunde+ OriundeS Dac ale(ea! in#a c&rec#, ! "u#ea! afla 7n Furul lui 4irius, Pr&cG&n sau chiar a <&ril&r lui Ma(ellanS Ins#ruc#&area &/&si s s#ea a#2rna# cu ca"ul 7n F&s i se #2r7 7nun#ru 7n(hesuindu'se 7na"&ia !ea3 6 E r2ndul #u, Br&adhead, r&s#i ea "un2ndu'!i !2na "e u!r i a#in(2ndu'!i s"a#ele cu s2nii3 <'avea! chef de a#in(eri3 6 <u e)is#, a! 7n#re/a#, al# !&d de'a s"une unde "&i D@

aFun(eK Anun6uri /$ 3N/$ #ii c nu sun#ei un Ini#arianK +s&ciaia P&rii se f&r!ea53 :E'D393 -93T9M P%(T$N$( "en#ru cl#&rii, de #i" 4a""h& i Les/ia, ur!a#e 7n ca5 de reu i#, de & via ferici# 7n Irlanda de <&rd3 D&ar #ri'"ar#eneri3 :E'@33 sau :E'@3A3 /$P:;<T%=<">9 *3N3(<#$+ Evi#ai chiria, i c&nfiscarea de c#re -&r"&raie3 Pu#ei include dis"&5iii 7n ca5 de nerevenire3 ::'82D3 6 P&a#e, rs"unse ea, dac ai fi un Heechee ins#rui# ca "il&#3 6 <ici ceva de felul c & anu!i# cul&are 7nsea!n c !er(i !ai de"ar#e dec2# indic al# cul&areK 6 P2n acu!, ni!eni nu i'a da# sea!a de a a ceva3 Desi(ur, c&n#inu! s 7ncerc!3 E)is# & 7n#rea( echi" care anali5ea5 ra"&ar#ele !isiunil&r 7n#&arse, c&!"ar2ndu'le cu "r&(ra!rile fcu#e "e selec#&rul de in#e3 De&ca!da# nu s'a &/inu# ni!ic3 +cu!, hai s'i d! dru!ul, Br&adhead3 Pune !2na "e "ri!a r&a#, cea f&l&si# i de ceilali3 C!"in(e'&3 O s'i #re/uiasc !ai !ul# f&r dec2# credeai3 + a era3 De fa"#, !i'era a"r&a"e #ea! s 7!"in( "rea #are3 Ea se a"lec 7nain#e, 7 i "use !2na "es#e a !ea, i 7!i ddui sea!a c !ir&sul de ulei de !&sc ce'!i invadase nrile de & vre!e fusese al ei3 <u era nu!ai !&scJ fer&!&nii fe!eii se "&#riveau fru!u el 7n chi!i&'rece"#&rii !ei3 Era & schi!/are f&ar#e "lcu# du" duh&area din P&ar#3 T&#u i, n'a! &/inu# nici !car & u!/r de cul&are, de i a! 7ncerca# cinci !inu#e "2n i'a fcu# se!n lui 4heri s #reac 7n l&cul !eu3 PPP -2nd !'a! 7n#&rs 7n ca!er, cineva & curase3 M'a! 7n#re/a#, recun&sc#&r, cine "u#use fi, 7ns era! "rea e"ui5a# ca s'!i /a# !ul# ca"ul3 P2n #e &/i nuie #i cu (ravi#aia sc5u#, &/&se #i al nai/iiJ 7i su"ras&licii #&i !u chii "en#ru c #re/uie s re7nvei !i crile cele !ai ec&n&!ice3 Mi'a! 7n#ins ha!acul i ai"ise! c2nd a! au5i# un ci&cni# la u , a"&i v&cea lui 4heriB 6 B&/K 6 -e'iK D8

6 D&r!iK Era vdi# c nu, dar a! in#er"re#a# 7n#re/area 7n sensul d&ri# de eaB 6 <u, s##ea! 7n#ins i ! (2ndea!3 6 La fel i euL B&/K 6 DaK 6 <u vrei s vin 7n ha!ac la #ineK +! fcu# un ef&r# ca s ! #re5esc 7ndeaFuns "en#ru a a"recia avan#aFele 7n#re/rii3 6 Xin f&ar#e !ul#, c&n#inu ea3 6 Bine3 4i(ur3 +dic, 7!i face "lcere3 In#r 7n ca!er i !'a! #ras 7n#r'& "ar#e, ls2nd'& l2n( !ine3 Pur#a & /lu5 #ric&#a# i chil&i i & si!ea! !&ale i cald le(n2ndu'ne 7!"reun 7n ha!ac3 6 4e)ul nu'i &/li(a#&riu, ar!sare, fcu ea3 Mi'e /ine &ricu!3 6 4 vede! ce'& s a"ar3 Xi'e fricK Rsuflarea 7i era !ir&sul cel !al dulceJ i'& "u#ea! si!i "e &/ra53 6 Mai !ul# dec2# credea!3 6 De ceK 6 B&/, se f&i ea (sindu' i & "&5iie c&nf&r#a/il, #ii, c2#e&da# s"ui ni #e #2!"eniiL 6 C!i "are ru3 6 Qu, !i'e fric3 Tu nu ve5i ce face!K In#r! 7n#r'& nav de' s"re care nu #i! dac va aFun(e ac&l& unde #re/uie i nu #i! nici !car unde #re/uie s aFun(3 -l#&ri! !ai re"ede dec2# lu!ina i nu #i! cu!3 <u #i! c2# vre!e v&! fi "lecai, chiar dac #i! unde !er(e!3 + a c, "u#e! cl#&ri #&# res#ul vieii i chiar "u#e! !uri 7nain#e de a aFun(e ac&l&, sau s ne ci&cni! de ceva ce ne "&a#e ucide 7n d&u secunde3 +! dre"#a#eK +!S Yi #u vii i ! 7n#re/i de ce !i'e fricK 6 Fcea! i eu c&nversaie, i'a! rs"uns, !ul2ndu'! du" linia s"a#elui ei i "rin52ndu'i un s2n, nu cu a(resivi#a#e, ci "ur i si!"lu fiindc 7l si!ea! "lcu#3 6 Yi nu nu!ai a#2#3 <u cun& #ea! ni!ic des"re cei care au c&ns#rui# #&a#e as#ea3 De unde #i! c nu'i dec2# & (lu! sinis#rK P&a#e c'i !&dul l&r de a aduce carne "r&as"# 7n raiul Heechee3 6 <u #i!, a"r&/ eu3 Cn#&arce'#e cu faa la !ine3 6 Iar nava "e care ne'au ar#a#'& a5i'di!inea nu "rea e a a cu! credea!, c&n#inu ea, 7n#&rc2ndu'se i "un2ndu'!i & !2n D2

7na"&ia cefii3 De undeva, nu #iu de unde, rsun un fluiera# ascui#3 6 -e'i as#aK 6 <u #iu3 Fluiera#ul se re"e# i !ai #are, a#2# 7n #unel, c2# i 7n ca!er3 6 +, e #elef&nul3 -eea ce au5ise! era "r&"riul !eu "ie5&f&n i celelal#e din Furul !eu, sun2nd #&a#e &da#3 Fluiera#ul se &"ri i se au5i & v&ceB 6 0 v&r/e #e Ti! -h&u3 T&i n&ii venii care v&r s vad cu! ara# & nav ce se 7na"&ia5 din#r'& e)"ediie "r&as# s vin la D&cul Pa#ru3 O aduc acu!3 Pu#ea! au5i un !ur!ur din ca!era de al#uri i si!ea! cu! /#ea ini!a lui 4heri3 6 Hai i n&i, i'a! s"us3 6 Da3 De iL nu cred c vreau "rea #are3 <ava se 7na"&iase la P&ar#, dar nu "2n la ca"#3 Inul din#re cruci #&arele de "a5 & de#ec#ase i se a"r&"iase de ea3 +cu! era re!&rca# la d&curile -&r"&raiei, ac&l& unde in#rau de &/icei rache#ele de "e "lane#e3 Pun#ea era suficien#, s in chiar i un -inci3 +ces#a era un TreiL !ai e)ac# ce !ai r!sese din el3 6 Iisuse, &"#i 4heri3 -e cre5i c li s'a 7n#2!"la#, B&/K 6 Oa!enil&rK +u !uri#3 Cn "rivina as#a nu "u#ea fi nici & 7nd&ial3 Era & e"av3 Landerul dis"ruse, r!sese nu!ai vehiculul in#ers#elar3 Plria de ciu"erc e)is#a 7nc, dar 7nd&i#, cr"a# i def&r!a# de cldur3 -r"a#S Me#alul Heechee, care nici !car nu se 7n!uia su/ arcul elec#ricS <u v5use! 7ns "ar#ea cea !ai rea3 De fa"# n'a! a"uca# s'& vede!, d&ar a! au5i# de ea3 Cn nav !ai e)is#a un &!3 +c&"erea de #&# in#eri&rul3 Fusese "ur i si!"lu 7!"r& ca# "rin ca/ina de c&!and i r! iele lui arseser "e "erei3 Din ce cau5eK Fr 7nd&ial, da#&ri# cldurii i acceleraiei3 P&a#e c aFunsese 7n "#urile su"eri&are ale unui s&are, sau "e & &r/i# !ini! 7n Furul unui s#ele neu#r&nice3 Diferenele (ravi#ai&nale ar fi "u#u# dis#ru(e nava i echi"aFul3 <'a! afla# nici&da# adevrul3 -eilali d&i !e!/ri ai echi"aFului nu !ai e)is#au3 <u era u &r de c&ns#a#a#, 7ns anali5a &r(anel&r a desc&"eri# un sin(ur !a)ilar, un "elvis, & c&l&an 6 de i 7n sfr2!#uri !run#e3 P&a#e ceilali d&i fuseser 7n lander3 D3

6 Mi c, "levu cS 4heri ! a"uc de /ra i ! #rase la & "ar#e3 +"ruser cinci indivi5i 7n unif&r!eB al/as#rul a!erican i /ra5ilian, /eFul rusesc, al/ul venusian i !ar&ul 7nchis chine5esc3 +!ericanul i venusianul erau de fa"# fe!eiJ chi"urile erau diferi#e, dar e)"resiile 7!/inau iden#ic disci"lina cu sc2r/a3 6 Haide, ! #rase 4heri3 <u v&ia s'i vad "e &a!enii de &rdine sc&r!&nind "rin res#uri, i nici "e !ine nu ! 7nc2n#a s"ec#ac&lul3 T&a# clasa, Ti!!G -h&u, Klara i ceilali ins#ruc#&ri au 7nce"u# s se re#ra( s"re ca!erele l&r3 <u 7ns des#ul de re"ede3 P2n a#unci "rivise! "rin hu/l&urile eclu5eiJ c2nd echi"a de "e cruci #&are a deschis'&, ne'a i5/i# aerul dinun#ru3 <u #iu cu! l'a "u#ea descrie3 -eva ca un /le(ar rsc&"# i ars, a!es#eca# cu duh&area de "&rci3 -hiar i 7n a#!&sfera vicia# a P&rii, era (reu de su"&r#a#3 Ins#ruc#&area ne'a "rsi# la nivelul ei 6 des#ul de c&/&r2#, 7n car#ierul cu chirii ridica#e din Furul <ivelului EasG3 -2nd i'a! s"us la revedere, a ridica# ca"ul i a! &/serva# "en#ru "ri!a da# c "l2n(ea3 La u a fa!iliei F&rehand, 4heri i !ine le'a! ura# n&a"#e /un, a"&i !'a! 7n#&rs s"re ea, dar !i'a lua#'& 7nain#eB 6 -red c & s ! culc sin(ur, B&/3 Iar#'!, dar, #ii, "arc nu !ai a! chef3 R%13-$ 4% *%C3R$TAT% P%#TR3 #A'%-% POR&$$ 4e cun&a #e c !ecanis!ul "en#ru cl#&ria in#ers#elar es#e c&ninu# 7n#r'un c&n#ainer "&liedric, si#ua# su/ chila cen#ral a navel&r de 3 i D "ers&ane i 7n ins#alaia sani#ar a navel&r de 8 "ers&an3 <i!eni n'a reu i# s deschid un ase!enea c&n#ainer3 T&a#e 7ncercrile s'au 7ncheia# "rin e)"l&5ii de a"r&)i!a#iv 8 .il&#&n3 Ina din#re #e!ele !aF&re de cerce#are es#e deschiderea c&n#ainerului "rin !iFl&ace nedis#ruc#ive3 Dac, 7n cali#a#ea du!neav&as#r de "ar#ener "e #er!en li!i#a#, "&sedai & inf&r!aie sau su(es#ie 7n aceas# direcie, v ru(! s c&n#ac#ai de ur(en un &fier al -&r"&raiei3 Cn nici un ca5, nu 7ncercai s deschidei sin(ur c&n#ainerul3 Es#e s#ric# in#er5is a#in(erea lui, sau ac&s#area unei nave cu c&n#ainerul vi&la#3 Infraciunea se "ede"se #e "rin re#ra(erea #u#ur&r dre"#uril&r i e)"ul5area i!edia# de "e P&ar#3 DA

Echi"a!en#ul de diriFare al #raiec#&riei c&ns#i#uie de ase!enea un "eric&l "&#enial, 7n nici un ca5, nu 7ncercai s !&dificai in#a d u p ! 7nce"erea 5/&rului3 <ici & nav care a 7ncerca# a a ceva nu s'a !ai 7n#&rs3 7 <u #iu de ce ! 7n#&rc !ereu la 4i(frid v&n 4hrin.3 M 7n#2lnesc cu el 7n fiecare !iercuri du"'a!ia5a i nu'i "lace dac vin /u# sau dr&(a#3 + a c'!i s#ric #&a# 5iua3 Eu "l#esc & (r&a5 "en#ru #&a#e as#ea3 Ha/ar n'avei c2# c&s# s #rie #i ca !ineS +"ar#a!en#ul de deasu"ra "ieii \ashin(#&n e &"#s"re5ece !ii de d&lari "e lun3 Ta)ele de re5iden# su/ Marea -u"&l !ai adau( i ele #rei !ii3 *<ici "e P&ar# nu c&s# a a !ul#S1 Mai a! & serie de c&n#uri des#ul de 7ncrca#e "en#ru /lnuri, vinuri, lenFerie, /iFu#erii, fl&riL 4i(frid s"une c 7ncerc s cu!"r iu/irea3 Perfec#, a a'i3 -e'i ru 7n as#aK C!i "&# "er!i#e3 Yi n'a! !ai "&!eni# des"re c2# ! c&s# In#e(rala Medical3 T&#u i, 4i(frid 7!i revine (ra#ui#3 In#e(rala Medical 7!i ac&"er &rice fel de #era"ie "sihanali#ic d&rescJ "en#ru acela i "re, adic "e de(ea/a, "&# avea #era"ie de (ru", sau !asaF in#ern3 Ine&ri, 7l #achine5 7n le(#ur cu as#aB 6 -hiar c&nsider2nd c e #i d&ar un !aldr de uru/uri ru(ini#e, 7i s"un, nu "rea e #i (r&5av3 Preul 7ns 7!i c&nvine3 6 4"un2nd c eu sun# li"si# de val&are, si!i c #u e #i !ai val&r&sK ! 7n#re/ el3 6 <u nea"ra#3 6 +#unci, de ce insi #i s'!i rea!in#e #i c sun# & !a inK 4au c nu c&s# ni!icK 4au c sun# li!i#a# de "r&(ra!areK 6 M calci "e nervi, 4i(frid3 Y#iu c as#a nu'l va sa#isface, a a 7nc2# #re/uie s'i e)"lic3 Mi'ai dis#rus di!ineaa3 +s# n&a"#e a d&r!i# la !ine & "rie#enB 43>a3 Lav&r&vna3 E sen&a ional!+ Ci s"un c2#e ceva des"re cu! ara# 43>a3, 7n "an#al&nii c&lani i cu "rul auriu i lun( "2n la /r2u3 6 Pare dr(u, c&!en#ea5 4i(frid3 6 4 #ii c da3 4in(urul neca5 e c se #re5e #e (reu di!ineaa3 -2nd e (a#a de aciune, eu #re/uie s vin aici, "rsindu'!i re edina de var, deasu"ra Mrii Ta""an3 6 O iu/e #i, B&/K Rs"unsul e nu, a a c #re/uie s'l fac s cread c e da+ DD

? <u, rs"und eu3 6 -red c !i'ai da# un rs"uns cins#i#, R&/, s"une el a"r&/a#&r, i de5a!(i#&r3 De as#a e #i furi&s "e !ineK 6 <u #iu3 De fa"#, cred c #rec "rin#r'& "as "r&as#3 6 Te "&i (2ndi la vreun !&#ivK + #ea"#, a a 7nc2# #re/uie s'i rs"undB 6 Pi, a! "ierdu# asear la rule#3 6 Mai !ul# dec2# 7i "&i "er!i#eK 6 -ris#&aseS <uS T&#u i e s2c2i#&r3 Mai sun# i al#e ches#ii3 4e a"r&"ie an&#i!"ul fri(ur&s3 Re edina !ea de la Marea Ta""an nu'i su/ -u"&l, a a 7nc2# deFunul lua# 7!"reun cu 43>a3 "e #eras n'a f&s# & idee "rea (r&5av3 <u !ai vreau s'i s"un as#a lui 4i(frid3 Mi'ar rs"unde ceva a/s&lu# rai&nal de (enulB $+#unci, de ce n' ai !2nca# 7n casK% Yi va #re/ui s'i s"un, din n&u, c visul !eu din c&"ilrie era s a! & re edin de var la Marea Ta""an i s deFune5 "e #eras3 Pe a#unci, avea! vre& d&is"re5ece ani i #&c!ai 7ndi(uiser Huds&nul3 0isa! !ereu 4 Dau L&vi#ura i s #riesc 7n s#ilul -el&r B&(ai3 Ei, #&a#e as#ea le !ai au5iseL 4i(frid #u e #eB 6 Mulu!esc, B&/, s"une el, anun2ndu'! as#fel c edina a lua# sf2r i#3 <e revede! s"#!2na vii#&areK 6 -a 7n#&#deauna, 52!/esc eu3 -u! 5/&ar #i!"ulS De fa"#, as#5i v&ia! s "lec ceva !ai devre!e3 6 -hiar a a, B&/K 6 +! al# 7n#2lnire cu 43>a3, 7i e)"lic3 Disear vine din n&u la !ine3 4 fiu sincer, ce'!i face ea e & #era"ie ne# su"eri&ar3 6 +s#a e #&# ce a #e"i #u de la & le(#ur, R&//ieK 6 +dic d&ar se)ulK Rs"unsul es#e nu, dar nu vreau s #ie ce a #e"# eu de la le(#ura !ea cu 43>a3 Lav&r&vna3 6 Ea e al#fel dec2# cele !ai !ul#e "rie#ene ale !ele, 4i(frid3 De "ild, are la fel de !ul# nerv ca i !ine3 +re i & sluF/ a nai/ii de /un3 O ad!ir3 Cn reali#a#e, nu'i chiar a a3 +dic, nu'!i "rea "as dac & ad!ir sau nu3 43>a3 are & #rs#ur !ai i!"resi&nan# chiar dec2# fa"#ul c are cel !ai fru!&s fundule da# vre&da# de Du!ne5eu unei fe!ei3 4luF/a ei a nai/ii de /un e le(a# de "r&cesarea inf&r!aiil&r3 + ur!a# Iniversi#a#ea +.ade!&(&rs., a"&i Ins#i#u#ul Ma) Planc. "en#ru In#eli(ena Ma inil&r i "red la D;

ca#edra de In#eli(en +r#ificial a Iniversi#ii <e= >&r.3 -un&a #e des"re 4i(frid !ai !ul#e dec2# #ie el 7nsu i des"re sine, iar as#a 7!i su(erea5 "&si/ili#i in#eresan#e3 18 Cn a cincea !ea 5i "e P&ar# !'a! #re5i# devre!e i !i'a! 7nfuleca# !icul deFun 7n Heechee#&=n +r!s, 7nc&nFura# de #uri #i, car#&f&ri cu &chii inFec#ai din ca5in&ul de dinc&l& de a), i !arinari de "e cruci #&are, aflai 7n "er!isie3 Era lu)&s i scu!"3 Meri#a 7ns, da#&ri# #uri #il&r3 Le "u#ea! si!i &chii3 Y#ia! c v&r/eau des"re !ine, 7n s"ecial un #i" african fr riduri, dar /#r2n, din Dah&!eG sau Hhana, cred, cu nevas#'sa, #2nr, (rsu i ac&"eri# cu /iFu#erii3 Din "unc#ul l&r de vedere, era! un er&u de r&!an3 Era adevra#, nu avea! /rri, dar nici unii ve#erani nu le "ur#au3 M'a! rs#i(ni# "e un scaun3 M (2ndise! s c&!and &u i unc adevra#e dar, cu #&a# euf&ria !ea, !'a! &"ri# la #i!" i a! ceru# suc de "&r#&cale *s"re sur"rinderea !ea, era na#ural1, & /ri& i c2#eva ce #i de cafea nea(r dane53 -eea ce 7!i li"sea 7n#r'adevr era & fa# dr(u "e /raul scaunului3 E)is#au vre& d&u fe!ei a#rac#ive care "reau a fi din echi"aFul cruci #&rului chine5esc 7ns niciuna d&ri#&are s schi!/e !esaFe radi& "rin in#er!ediul &chil&r3 +! h&#r2# s le "s#re5 ca "&si/ili#i deschise "en#ru vii#&r, a! "l#i# n&#a *ches#ie suficien# de durer&as1 i a! "leca# la cursuri3 Anun6uri ORDONAI *3-9T9(<$ s"ecific3 45echuan, -alif&rnia, -an#&n3 -&!en5i s"eciale "en#ru "e#receri3 \&n(s, #el3 :3'2A23 #$-T3(< i cariere P0 "en#ru ve#eranii re#ra iS Cnscriei'v acu! "en#ru cicluri de c&nferine, "re(#iri h&l&(rafice sau relaii cu "u/licul3 Di"l&!e au#en#ifica#e la a/s&lvire, "&si/ili#i de c2 #i( "es#e 33@@@[ V s"#3 :;'D283 *<N$ %=< veni# "e P&ar#S -&n#ac#ai de ur(en serviciul n&s#ru unic3 2@@ de nu!e i "referine fi a#e3 Ta)aB D@[3 ::'9;33 Pe dru!, !'a! 7n#2lni# cu F&rehan5ii3 Br/a#ul, al crui nu!e "rea a fi 4ess, a lsa# ca/lul de c&/&r2re i !'a a #e"#a#, DE

ur2ndu'!i "&li#ic&s /un di!ineaa3 6 <u v'a! v5u# la deFun, fcu nevas#'sa a a c le'a! "&ves#i# unde fusese!3 Fiica !ai !ic, L&is, "rea u &r invidi&as3 Maic'sa &/serv i & !2n(2ie "e /raB 6 <u'i ni!ic, scu!"&3 0&! !2nca ac&l&, 7nain#e de a ne 7n#&arce "e 0enus3 +"&i, c#re !ineB De&ca!da#, #re/uie s ne chivernisi! /nuii3 -2nd v&! da 7ns l&vi#ura, ne'a! fcu# ni #e "lanuri e)#ra&rdinareL 6 -a #&i, de al#fel, i'a! rs"uns, dar ceva ! fr!2n#a3 Cn#r' adevr v 7n#&arcei "e 0enusK 6 Bine7neles, rs"unser a"r&a"e 7n c&r, "r2nd e)#re! de !irai3 +! r!as la fel de !ira#3 <u'!i dduse! sea!a c &/&lanii' de'#unel c&nsiderau cl&aca aia "u#ur&as i fier/in#e dre"# c!inul l&r3 4ess F&rehand 7!i ci#ise "ese!ne e)"resia Erau & fa!ilie re#ras, 7ns nu le sc"au !ul#e3 Q2!/i i s"useB 6 La ur!a ur!ei, e casa n&as#r3 + a cu! e i P&ar#a, 7n#r'un fel3 +s#a era 7n#r'adevr un lucru sur"rin5#&r3 6 De fa"#, sun#e! rude cu desc&"eri#&rul P&rii, 4Glves#er Mac.len3 +i au5i# de elK 6 -u! s nuS 6 <e'a f&s# un fel de vr3 -red c #ii "&ves#eaL Era! (a#a s 5ic c da, 7ns 7n !&d eviden# era !2ndru de vrul su i nu'l "u#ea! 7nvinui, a a 7nc2# a! ascul#a# & varian# "uin diferi# a cun&scu#ei le(endeB 6 4e (sea 7n#r'unul din#re #unelurile de la P&lul 4ud, c2nd a (si# nava3 Du!ne5eu #ie cu! a reu i# s'& sc&a# la su"rafa, a"&i s in#re 7n ea i s a"ese "e /u#&nul de "&rnire care a dus'& ac&l& unde era "r&(ra!a# 6 aici3 6 -&r"&raia nu v "l#e #e dre"#uriK a! 7n#re/a#3 +dic, dac #&# "l#esc "en#ru desc&"eriri, ce "&a#e fi !ai i!"&r#an# dec2# as#aK 6 Oricu!, n&i nu c"#! ni!ic, r&s#i su!/r L&uise F3J /anii erau un su/iec# delica# la F&rehan5i3 4Glves#er nu "&rnise s desc&"ere P&ar#a3 Du" cu! a! 7nva# la curs, navele se 7na"&ia5 au#&!a#3 Oriunde ai !er(e, aFun(e s s#r2n(i /ul/ul i revii aici3 <u!ai c as#a nu l'a aFu#a# "e 4Glves#er, "en#ru c el se a'la de@a aici+ Era dru!ul de 7n#&arcere al unei cl#&rii ce avusese & escal de vreun !ili&n de ani3 D:

6 Era de #e"# i "u#ernic, c&n#inu 4ess3 Tre/uie s fii a a, ca s "&i e)"l&ra3 + a 7nc2# n'a in#ra# 7n "anic3 Cns "2n ar fi veni# cineva s cerce#e5e, el n'ar !ai fi avu# cu ce #ri3 Pu#ea s !ai "relun(easc "uin a(&nia, f&l&sind &)i(enul lichid i hidr&(enul din re5erv&arele landerului "en#ru aer i a"3 Cn#&#deauna ! 7n#re/ de ce n'a fcu#'&3 6 Pen#ru c &ricu! ar fi !uri# de f&a!e, in#erveni L&uise a"r2ndu' i ruda3 6 Yi eu cred3 -2nd l'au (si#, 7 i inea 7nse!nrile 7n !2n3 C i #iase /ere(a#a3 Erau &a!eni dr(ui, dar !ai au5ise! #&a#e as#ea i 7n#2r5ia! la &re3 Bine7neles, 7n 5ilele acelea cursurile nu erau "rea an#renan#e3 <e &cu"a! de +(area Ha!acului *Cnce"#&ri1 i F&l&sirea T&ale#ei *+vansai13 0 7n#re/ai, "ese!ne, de ce nu ne 7nvau cu! s c&nduce! navele3 Rs"unsul e si!"lu3 Ele !er(eau sin(ure, a a cu! 7!i s"useser F&rehan5ii i #&i ceilali3 <ici landerele nu erau "rea (reu de &"era#, de i se "il&#au nu!ai !anual3 Oda# sui# 7n lander, #&# ce aveai de fcu# era s c&!"ari un fel de re"re5en#are h&l&(rafic #ri'D a 5&nei unde v&iai s !er(i i s !anevre5i un "unc# lu!in&s "2n 7n l&cul d&ri#3 Landerul !er(ea ac&l& 7 i calcula sin(ur #raiec#&ria, c&rec#2nd a/a#erile3 +veai nev&ie de &arecare c&&rd&nare !uscular ca s aduci "unc#ul lu!in&s "e "&5iia d&ri#, dar era un sis#e! f&ar#e c&!&d3 Cn#re cursurile de ha!ace i #&ale#e, discu#a! des"re ce ur!a s face! du" a/s&lvire3 Hraficele de lansare erau inu#e la 5i i a"reau "e !&ni#&rul P0 din clas, c2nd a"sai "e un /u#&n3 Inele aveau deFa a#a a#e nu!e, i a! recun&scu# c2#eva3 Ti..i Tru!/ull era & fa# cu care dansase! i l2n( care s##use! 7n can#inJ & da# sau de d&u &ri3 Era "il&# e)#eri&r i "en#ru c u!/la du" echi"aF, !'a! (2ndi# s !er( cu ea3 T&i !echerii !i'au s"us 7ns c !isiunile e)#eri&are erau "ierdere de #i!"3 Tre/uie s v e)"lic ce 7nsea!n "il&i e)#eri&ri3 4un# cei care #rans"&r# echi"aFe la P&ar#a D&i3 E)is# vre& du5in de -inciuri care fac as#a 7n !&d re(ula#3 Iau "a#ru "ers&ane *de as#a s&lici#a Ti..i &a!eni1, a"&i "il&#ul revine sin(ur, sau cu "r&s"ec#&rii 7n#&r i 6 dac e)is# 6 i cu ceea ce au (si#3 De &/icei, es#e c2#e cineva3 Echi"aFul care a desc&"eri# P&ar#a D&i e visul n&s#ru, al #u#ur&r3 Ei au dat lovitura+ Pe cuv2n# c au da#'&S P&ar#a D&i nu D9

era nici !ai !ul# nici !ai "uin dec2# al# P&ar#, dar si#ua# "e &r/i#a al#ei s#ele3 <u e)is#au !ul#e c&!&ri "e P&ar#a D&i 7n c&!"araie cu cele e)is#en#e la n&iJ Heechee curaser fru!u el l&cul, cu e)ce"ia navel&r3 -e'i dre"#, nu erau nici "rea nu!er&aseJ d&ar vre& su# cinci5eci fa de cele a"r&a"e & !ie e)is#en#e "e P&ar#a n&as#r3 T&#u i, & su# cinci5eci de nave re"re5in# & desc&"erire, ca s nu !ai v&r/i! de fa"#ul c asi(urau unele des#inaii a"aren# in#an(i/ile "en#ru navele P&rii Inu3 Dis#ana "2n la P&ar#a D&i "rea s fie de vre& "a#ru su#e de ani'lu!in i cl#&ria dura & su# n&u 5ile dus3 4#eaua 7n Furul creia se r&#ea D&i es#e de #i"ul B'al/as#ru s#rluci#&r3 4e /nuie #e c ar fi +lcG&ne din Pleiade, de i e)is# unele 7nd&ieli3 De fa"#, nu es#e s#eaua adev!rat! a P&rii D&iJ aceas#a se r&#e #e 7n Furul unei "i#ice r& ii din a"r&"iere3 Pr&/a/il c "i#ica es#e & /inar dis#an# cu al/as#ra, de i se afir! c e i!"&si/il, da#&ri# v2rs#el&r diferi#e ale cel&r d&u s#ele3 -ineva s'ar "u#ea !ira de ce Heechee i'au "us n&durile de #ran5i# in#ers#elar s &r/i#e5e 7n Furul un&r s#ele a#2# de "uin i!"&r#an#e, 7ns !ul#e lucruri sun# de !irare la ei3 <i!ic din#re #&a#e aces#ea 7ns n'a afec#a# /u5unarul echi"aFului care a desc&"eri# l&cul3 +u "r&cen#aF din &rice &/iec# (si# de un "r&s"ec#&r "leca# de "e P&ar#a D&iS <u #iu c2# au c2 #i(a# "2n acu!, dar cred c'i v&r/a de 5eci de !ili&ane3 P&a#e chiar su#e3 De as#a nu "rea !eri# s "leci cu un "il&# e)#eri&rJ nu ai, "rac#ic, anse !ari i #re/uie s 7!"ri #&# ce (se #i3 4$*PO#$B$-$T)&$ 4% -A#*AR% 3@'8@E3 -I<-I3 TREI l&curi li/ere, v&r/i#&ri de en(le53 TerrG >a.a!&ra *#el3 :3';ED1 sau TaG Pardu. *:3'@@A13 3@'8@:3 TREI3 Blinda#3 In l&c li/er, en(le5 sau france53 EOPEDIXIE -I PRIM+3 D&rlean 4u(rue *P'#elef&n ::'8@:1 3@'8@93 I<I3 E)"ediie de verificare3 Trecu# sin(ur3 Cn#re/ai la Yeful Lansril&r3 3@'88@3 I<I3 Blinda#3 EOPEDIXIE -I PRIMU3 Cn#re/ai la Yeful Lansril&r3 3@'8883 TREI3 Cnscrieri li/ere3 Cn#re/ai la Yeful Lansril&r3 3@'8823 TREI3 -l#&rie "r&/a/il scur#3 Cnscrieri li/ere3 Haranii !ini!e3 Cn#re/ai la Yeful Lansril&r3 3@'8833 I<I3 Pa#ru l&curi li/ere "rin P&ar#a D&i3 Trans"&r#ul ;@

7n#r'un -inci c&res"un5#&r3 Ti..i Tru!/ull *#el3 :E':;91 De aceea a! s&lici#a# lis#a de lansri i le'a! anali5a# 7n lu!ina e)"erienei n&as#re de cinci 5ile3 -are era des#ul de li!i#a#3 +! a"ela# la Helle'Klara M&Gnlin "en#ru sfa#uri3 La ur!a ur!ei, ea "lecase de d&u &ri3 + s#udia# lis#a 5/&ruril&r i a nu!el&r, u!e5indu' i /u5ele3 6 TerrG >a.a!&ra e un #i" decen#, ne'a s"us3 <u'l #iu "e Pardu., 7ns aici ar !eri#a 7ncerca#3 Lsai de&"ar#e 5/&rul lui D&rlean3 4e d & "ri! de un !ili&n de d&lari, dar nu se s"une c #a/l&ul de c&!and nu'i &ri(inal3 E)"erii -&r"&raiei au "us 7nun#ru un c&!"u#er s su"ervi5e5e selec#&rul de in#e Heechee, iar eu n'a! 7ncredere 7n el3 Yi, /ine7neles, n'a rec&!anda un Inu su/ nici & f&r!3 6 Dac ar fi du" #ine, Klara, ce ai ale(eK 7n#re/ L&is F&rehand3 Klara se 7ncrun# (2ndi#&are, frec2ndu' i s"r2nceana s#2n( cu v2rful de(e#el&rB 6 P&a#e "e TerrG3 De fa"#, &ricare din#re ei3 Oricu! 7ns de&ca!da# n'a! de (2nd s !ai "lec3 +! vru# s'& 7n#re/ de ce, dar se 7n#&arse cu s"a#ele la ecranB 6 Ha#a, &a!eni /uni, 7na"&i la lecii3 Xinei !in#e, sus "en#ru #rea/a !icJ F&s, 7nchidei, nu!rai "2n la 5ece i sus "en#ru #rea/a !are3 PPP +! sr/#&ri# 7!"linirea unei s"#!2ni de cursuri, invi#2ndu' l la un "ahar "e Dane Me#chni.&v3 <u as#a fusese "ri!a !ea in#enie3 Iniial d&rise! s'& invi# "e 4heri i s /e! "aharul 7n ha!ac, 7ns era "leca# "e undeva3 De aceea, a! a"sa# /u#&anele "ie5&'#elef&nului i l'a! cu#a# "e Me#chni.&v3 + "ru# sur"rins de &fer#B 6 Mulu!esc, a 5is, a"&i !i'a fcu# & c&n#ra"r&"unere3 Ii#e ce'i3 +Fu#'! s car ni #e ches#ii i du" aia #e invi# eu la un "ahar3 +! c&/&r2# la elJ s##ea la un nivel su/ Ba/e3 -a!era nu era !ai (r&5av dec2# a !ea i era (&al, cu e)ce"ia c2#&rva (eni !ari3 M "rivi a"r&a"e cu "rie#enie i !&r!iB 6 Ei, de'acu! e #i "r&s"ec#&r3 6 <u 7nc3 Mai a! d&u cursuri3 6 Cn sf2r i#L ne vede! "en#ru ul#i!a da#3 M2ine, "lec cu TerrG >a.a!&ra3 ;8

M'a! ar#a# ui!i#B 6 +! 7neles c a/ia #e'ai 7n#&rs, acu! 5ece 5ile3 6 <u "rea faci /ani s#2nd de(ea/a "e aici3 + #e"#a! un echi"aF care s'!i "lac3 0rei s vii la "e#recerea de adi&K Cn ca!era lui TerrG3 La &"# fi)3 6 C!i c&nvine, i'a! rs"uns3 P&# s'& aduc "e 4heriK 6 Da, de fa"# !i se "are c &ricu! vine3 Dac n'ai ni!ic 7!"&#riv, 7i fac cins#e ac&l&3 +cu!, aFu#'! s de"&5i#e5 #&a#e as#ea3 +dunase & can#i#a#e sur"rin5#&are de &/iec#e3 M'a! 7n#re/a# cu! de i5/u#ise s le 7n(r!deasc 7n#r'& ca!er la fel de !icu ca a !eaB #rei (eni #icsi#e, h&l&discuri i un vide&, /en5i de li#era#ur i c2#eva cri3 M'a! 7nh!a# la (eni3 Pe P!2n# ar fi c2n#ri# cu !ul# "es#e "&si/ili#ile !ele, "r&/a/il cinci5eci sau ai5eci de .il&(ra!e, dar, desi(ur, "e P&ar# le !ani"ula! cu u urinJ sin(ura (reu#a#e era c&#i#ul "e c&rid&are i c&/&r2rea "e ca/lu la diferi#e niveluri3 Eu avea! des#ul !as, 7ns Me#chni.&v nu se "rea descurca "en#ru c ducea #&# felul de &/iec#e fra(ile i cu f&r!e ciuda#e3 -red c ne'a! chinui# vre& &r3 +! aFuns 7n#r'un c&l al as#er&idului "e care nu'l !ai v5use!, unde & "a.is#ane5 /#r2n a nu!ra# lucrurile, i'a da# & chi#an lui Me#chni.&v i a 7nce"u# s le #2rasc de'a lun(ul unui c&rid&r cu "ereii ac&"erii de ieder3 6 Pfui, (e!u el3 Mulu!esc !ul#3 6 Pen#ru "uin3 +! "&rni# 7na"&i c#re "uul de ascensiune i, "resu"un c si!indu'se 7nda#&ra#, Me#chni.&v 7ncerc s fac c&nversaie3 6 Ei, cu! au f&s# cursurileK 6 -e a "u#ea s"une 7n afar de fa"#ul c le'a! #er!ina# i #&#u i n'a! nici & idee cu! 5/&ar nen&r&ci#ele as#ea de naveK 6 Eh, /ine7neles c nu #ii, rs"unse el3 -ursul n'are s #e 7nvee a a ceva3 Ci f&r!ea5 d&ar & idee (eneral3 + a cu! 7nvei, a a & s faci3 4in(ura "ar#e !ai (rea e cea cu landerul3 Oricu!, i'ai lua# case#eleK 6 +h, da3 -2nd #er!inase! "ri!a s"#!2n de cursuri, fiecare din#re n&i "ri!ise un se# de ase case#e3 Pe ele se (sea #&# ceea ce ni se s"usese, "lus & (r!ad de ches#ii des"re diferi#ele a"ara#e "e care -&r"&raia le "&a#e ins#ala "e #a/l&ul de c&!and al navei3 6 +#unci, n'ai dec2# s le asculi3 Lucrul cel !ai de #e"# e s le ;2

iei cu #ine c2nd #e 7!/arci3 +i vre!e suficien# s #reci "rin ele3 MaF&ri#a#ea #i!"ului, navele 5/&ar ne"il&#a#e3 6 Mda, a! fcu# eu3 6 4alu#S C!i fcu se!n cu !2na i c&/&r7 "e ca/lu, fr s !ai "riveasc 7na"&i3 +"aren#, acce"#ase! s'!i &fere 7n cursul "e#recerii /u#ura ce !i'& da#&ra3 Cn #&# ca5ul, ac&l& nu'l c&s#a ni!ic3 M'a! (2ndi# s'& !ai cau# "e 4heri, a"&i !'a! r5(2ndi#3 Era! 7n#r'& 5&n necun&scu# a P&rii i n'avea! nici har#a la !ine3 +! h&inri# la 7n#2!"lare, #ravers2nd in#ersecii de #uneluri unde !ir&sea a "raf i a !uce(ai, iar &a!enii erau "uini, a"&i & seciune l&cui# 7n cea !ai !are "ar#e de es#' eur&"eni3 <u recun& #ea! li!/ile, dar de "erei i de iedera ce cre #ea "es#e #&# a#2rnau n&#ie i anunuri 7n#r'un alfa/e# ce "rea chirilic sau chiar i !ai s#raniu3 +! aFuns la un "u cu ca/lu, !'a! (2ndi# & cli" i a! lua#'& 7n sus3 -2nd #e r#ce #i "e P&ar#, !e#&da clasic e s'& iei 7n sus, "2n c2nd aFun(i la a) unde nu !ai e)is# $sus%3 +cu! 7ns a! ni!eri# 7n Parcul -en#ral i !i'a veni# chef s s#au "uin l2n( un c&"ac3 Parcul -en#ral nu'i chiar un "arc3 E un #unel !ai lar(, nu de"ar#e de cen#rul de r&#aie al as#er&idului, care a f&s# des#ina# e)clusiv ve(e#aiei3 +! (si# ac&l& "&r#&cali *care e)"licau &ranFada1 i ieder, feri(i i !u chi, dar nici un fir de iar/3 <u #iu e)ac# care'i cau5a3 Pr&/a/il c se "lan#ea5 d&ar varie#ile sensi/ile la "uina lu!in e)is#en#, reflec#a# de !e#alul al/as#ru Heechee din Fur3 P&a#e c n'au (si# un s&i de iar/ care s reali5e5e eficien# f&#&sin#e5a3 M&#ivul "rinci"al al e)is#enei Parcului -en#ral era de'a a/s&r/i /i&)idul de car/&n i a reda &)i(enulJ as#a 7nain#e de a e)#inde "lan#area 7n #&a#e #unelurile3 Cn acela i #i!", !ai lua din !ir&s, sau &ricu! ddea i!"resia as#a, i !ai cre #eau i ceva fruc#e3 +vea & lun(i!e de vre& &"#5eci de !e#ri i era de d&u &ri !ai 7nal# dec2# !ine3 Li!ea 7i "er!i#ea s ai/ c2#eva crrui er"ui#e3 Ma#eria 7n care cre #eau "lan#ele se!na "erfec# cu n&r&iul de "e P!2n#, 7n reali#a#e era hu!us, fcu# din sedi!en#ele de canali5are a cel&r c2#eva !ii de "ers&ane ce f&l&siser #&ale#ele P&rii, 7ns nu'i "u#eai da sea!a de lucrul s#a nici du" as"ec#, nici du" !ir&s3 Acest 9arc este MO#$TOR$:AT 9rin circuit P' ;3

0 "u#ei /ucura de el3 <u ru"ei fl&ri sau fruc#e3 <u facei ru "lan#el&r3 Cn "arc, "u#ei !2nca din fruc#ele c5u#e, 7n ur!#&arele li!i#eB 4#ru(uri, vi ine :V"ers&an Fruc#e !ici sau dude ;V"ers&an P&r#&cale, l!2i, "ere 8V"ers&an <u luai "ie#ri ul de "e alei3 De"&5i#ai &rice (un&i 7n c&n#ainere3 4E-XI+ C<TRETI<ERE -ORPOR+XI+ PORXII Pri!ul "&! des#ul de !are "en#ru a "u#ea s#a su/ el era un dud, dar dedesu/#ul lui erau 7n#inse "lase fine ca s "rind fruc#ele ce cdeau3 +! #recu# !ai de"ar#e i "e alee a a"ru# & fe!eie cu un c&"il3 In c&"ilS <u #iuse! c e)is# c&"ii "e P&ar#3 Era & fe#i de vreun an i Fu!#a#e, care se Fuca cu & !in(e a#2# de !are i de len# 7n (ravi#aia sc5u#, 7nc2# "rea un /al&n3 6 Bun, B&/3 +s#a a f&s# a d&ua sur"ri5B fe!eia care ! salu#a era Helle' Klara M&Gnlin3 Fr s ! (2ndesc, a! r&s#i#B 6 <u #ia! c ai & fe#i3 6 <ici nu a!3 4e nu!e #e Ka#hG Francis, iar !aic'sa ! las s & "li!/ une&ri3 Ka#hG, el e B&/ Br&adhead 6 Bun, B&/, fcu "u #&aica, s#udiindu'! de la vre& #rei !e#ri3 E #i "rie#en cu KlaraK 6 + a cred3 E "r&fes&ara !ea3 0rei s Fuc! v&leiK Ka#hG 7 i 7ncheie &/servaiile asu"ra !ea i r&s#i a#en#, "r&nun2nd fiecare cuv2n# li!"ede i "recisB 6 <u #iu s F&c v&lei, dar & s'i aduc ase dude3 +#2# ai v&ie3 6 Mulu!esc3 M'a! a e5a# l2n( Klara, care' i s#r2nsese (enunchii la "ie"# i "rivea fe#iaB 6 E dr(u3 6 Da, a a cred3 Oricu!, e (reu de s"us c2nd n'ai ali c&"ii 7n Fur ca s faci & c&!"araie3 6 <u'i "r&s"ec#&are, nuK <u in#eni&nase! s (lu!esc, 7ns Klara r2se cu "&f#3 6 Prinii ei sun# "er!anen# "lecai3 Oricu!, 7n !area "ar#e a #i!"ului3 +cu! de "ild, !aic'sa e 7n "r&s"ec#are i #es#areJ !uli fac as#a3 P&i s'i "e#reci #i!"ul s#rduindu'#e s ve5i ce ;A

v&iau Heechee, 7nain#e de a 7ncerca s&luiile #ale3 6 Pare "ericul&s3 C!i fcu se!n s #ac3 4e 7n#&rcea Ka#hG, "ur#2nd c2#e #rei dude 7n fiecare "al!3 +vea un fel ciuda# de a !er(eB "rea c nu f&l&se #e !u chii fesieri i ai c&a"sel&rJ se 7!"in(ea "e r2nd "e clc2iul fiecrui "ici&r i se lsa s "lu#easc "2n la "asul ur!#&r3 Du" ce !i'a! da# sea!a de as#a, a! 7ncerca# i eu i s'a d&vedi# a fi un !&d eficien# de a u!/la la & (ravi#aie a"r&a"e de 5er&, dar refle)ele ! #rdau3 -red c #re/uie s #e fii nscu# "e P&ar#, ca s "&i u!/la a a #&# #i!"ul3 Cn "arc, Klara era !ul# !ai rela)a# i !ai fe!inin dec2# la cursuri3 4"r2ncenele ce "ruser !asculine i furi&ase deveniser "rie#en&ase3 -&n#inua s !ir&as f&ar#e a#r(#&r3 Era "lcu# s flecre #i cu ea, 7n #i!" ce Ka#hG se 7nv2r#ea "e l2n( n&i, Fuc2ndu'se cu !in(ea3 -&!"ara! l&curile "e unde fusese! i nu (sea! ni!ic 7n c&!un3 4in(urul lucru &arecu! !ai ase!n#&r era fa"#ul c ! nscuse! a"r&a"e 7n aceea i 5i cu fra#ele ei !ai !ic cu d&i ani3 6 Ci iu/e #i fra#eleK a! 7n#re/a#'&3 6 4i(ur c da3 El era cel !ai !ic3 Era 7ns Ber/ec, nscu# su/ se!nul lui Mercur i al Lunii3 Din cau5a as#a, schi!/#&r i ca"rici&s3 -red c ar fi avu# & via c&!"lica#3 M in#eresa !ai "uin s'& 7n#re/ ce se 7n#2!"lase cu el, c2# dac real!en#e credea 7n #&a#e "r&s#iile as#ea3 +r fi f&s# 7ns li"s de #ac# i, &ricu!, ea c&n#inua s v&r/eascB 6 Eu sun# 4(e##&r3 Iar #uL ah, si(ur3 E #i ca Davide3 6 + a cred, a! r&s#i# "&li#ic&s3 Eu, , nu "rea cred 7n as#r&l&(ie3 6 <u as#r&l&(ie, ci (eneial&(ie3 Ina e su"ers#iie, cealal# e #iin3 6 +haL 6 0d c e #i sus"ici&s, i5/ucni ea 7n r2s3 <u c&n#ea53 Dac cre5i, e'n re(ulJ dac nuL la ur!a ur!ei nu #re/uie s cre5i 7n le(ea (ravi#aiei ca s #e faci "raf, c2nd ca5i de la e#aFul d&u su#e3 Ka#hG, care se a e5ase l2n( n&i, 7n#re/ "&li#ic&asB 6 0 cer#aiK 6 <u #&c!ai, scu!"&, & !2n(2ie Klara "e "r3 6 +#unci e /ine, Klara, "en#ru c eu #re/uie s !er( la #&ale# i nu cred c "&# aici3 6 Oricu!, era vre!ea s "lec!3 Mi'a fcu# "lcere s #e vd, ;D

B&/3 +i (riF de !elanc&lie, au5iK Plecar !2n 7n !2n, Klara 7ncerc2nd s i!i#e !ersul a"ar#e al fe#iei3 +r#a in#eresan#L PPP Cn aceea i sear, a! !ers cu 4heri la "e#recerea de adi& a lui Dane Me#chni.&v3 Klara era i ea ac&l&, ar#2nd chiar i !ai /ine 7n#r'& sal&"e# decu"a# la !iFl&c3 6 <u #ia! c'l cun& #i "e Dane, i'a! s"us3 6 -are es#eK 0reau s s"un c TerrG !'a invi#a#3 In#riK Pe#recerea se e)#insese i afar, 7n #unel3 M'a! ui#a# "rin deschi5#ura u ii i a! r!as sur"rins v52nd c2# s"aiu era 7nun#ruJ TerrG >a.a!&ra avea d&u ca!ere 7n#re(i, a!/ele du/le fa de a !ea3 +vea & /aie adevra#, sau, ! r&(, un du deasu"ra ca"ului3 6 Fru!u el, a! r&s#i# ad!ira#iv i a"&i a! afla# din s"usele al#ui !usafir c i Klara l&cuia 7n acela i #unel3 +s#a !i'a schi!/a# "rerea asu"ra eiJ dac 7 i "u#ea "er!i#e chiria din aces# sec#&r, de ce !ai s##ea "e P&ar#K De ce nu era 7na"&i acas, chel#uindu' i /anii i dis#r2ndu'seK 4au, dac #&# r!sese "e P&ar#, de ce "ierdea vre!ea a/ia sc&2nd'& la ca"# cu sluF/a de ins#ruc#&are i nu "leca 7n#r'& al# e)"ediieK <'a! avu# 7ns &ca5ia s'& 7n#re/3 Cn !aF&ri#a#ea n&"ii, a dansa# cu TerrG >a.a!&ra i ceilali !e!/ri ai echi"aFului care aveau s "lece3 O "ierduse! din vedere "e 4heri, "2n c2nd a veni# ea la !ine du" un f&)#r&# len#, a"r&a"e s#a#ic, aduc2ndu' i "ar#enerul3 +ces#a era un #2nr, a"r&a"e un /ia#B ar#a de vre& n&us"re5ece ani3 C!i "rea cun&scu#B /rune#, cu "rul a"r&a"e al/, cu & /ar/ ca & se!ilun ce'i #recea "e su/ /r/ie3 <u venise de "e P!2n# &da# cu !ine3 <u era 7n clasa n&as#r3 Cl v5use! 7ns undeva3 4heri fcu "re5en#rileB 6 B&/, 7l #ii "e Francesc& HereiraK 6 <u cred3 6 E de "e cruci #&rul /ra5ilian3 +#unci !i'a! a!in#i#3 Era unul din#re cei care sc&r!&neau "rin r! iele de carne ars din nava avaria#, v5u# cu c2#eva 5ile 7n ur!3 Du" 7nse!nele de "e !an e#e, era #&r"il&r3 Echi"aFele cruci #&arel&r fceau, #e!"&rar, de "a5 "e P&ar# i c"#au i 7nv&iri3 -2nd s&sise! n&i, el ie ise din #ur3 T&c!ai a#unci, cineva "use & /and cu & h&r i du" dans, cu ;;

rsuflarea 7n#re#ia#, !'a! "&!eni# al#uri de Hereira, re5e!a# de un "ere#e, i'a! s"us c'!i a!in#ise! fi(ura lui 7n e"is&dul cu e"ava3 6 +h, da, d&!nule Br&adhead3 C!i a!in#esc3 6 E & !unc dur, a! 7ncerca# s fac c&nversaie3 <uK -red c /use des#ul, a a c'!i rs"unseB 6 D&!nule Br&adhead, fcu el anali#ic, definiia #ehnic a aces#ei "ri din !eseria !ea es#e $e)a!inare i 7nre(is#rare%3 <u'i 7n#&#deauna dur3 De e)e!"lu, nu "es#e !ul# vre!e vei "leca 7n e)"ediie i c2nd #e vei 7n#&arce, eu, sau al#cineva cu aceea i sluF/, 7 i va /(a nasul 7n #&a#e (urile #ale3 O s'i c&#r&/i /u5unarele, & s c2n#resc, !s&r i f&#&(rafie5 fiecare lucru din nava #a3 +s#a ca s fiu si(ur c nu vrei s sc&i ceva de val&are de "e nav i de "e P&ar# fr s achii -&r"&raiei "ar#ea ce'i revine3 +"&i 7nre(is#re5 ce ai (si#B dac nu'i ni!ic, scriu $5er&% "e fi i un al# ins"ec#&r de "e al# cruci #&r, ales la 7n#2!"lare, face e)ac# acela i lucru3 + a 7nc2# ai d&i "e ca"ul #u3 <u "rea ceva "rea a!u5an# "en#ru !ine, dar nici a#2# de ru "e c2# ! a #e"#a!3 I'a! s"us lucrul s#a3 Q2!/i, desc&"erindu' i dinii !runi i f&ar#e al/i3 6 -2nd "r&s"ec#&rul care #re/uie cu#a# e 4heri, sau Helle' Klara nu'i ru, nu'i ru del&c3 Ba #e "&i dis#ra de !inune3 Dar, d&!nule Br&adhead, nu ! "rea a!u5 s cau# /r/ai3 Mai ales c2nd sun# !&ri3 +i f&s# vre&da# 7n "re5ena a cinci c&r"uri &!ene #i, !&ar#e de #rei luni, dar ne7!/ls!a#eK + a a f&s# "ri!a nav "e care a! ins"ec#a#'&3 -red c ceva !ai ru de a#2#a nu "&a#e e)is#a3 1)R:$ 5$ (#'O$R$ #A'A M$-$TAR) *3A MA,A13%: 83 Ir!#&rii &fieri i !/3 de echi"aF se gsesc n #ran5i# "e P&ar# "en#ru & 5i #e!"&ral, "en#ru ins"ecie de c&n#ra/and i "a#rulareB LI<K>, Tina <V+ M+4KO, -asi!ir, T sr(3 !F3 8 MIR+R-HI, I&rG 4 sr(3 2 23 Ir!#&rii &fieri i !/3 de echi"aF au 7nv&ire de 2A de &re #e!"&rale "e P&ar# "en#ru &dihn i recreereB HR>4O<, Ka#ie \sl#3 H+R0E>, I=an &"r#3 rdr3 ;E

HLEB, -arGle T sr(3 8 HOLL, \illia! F Tr sr(3 2 33 4e a#ra(e din n&u a#enia #u#ur&r &fieril&r i !/3 de echi"aF s evi#e &rice c&nflic# cu ali &fieri i !/3 de echi"aF de "e al#e nave de "a#rulare, indiferen# de nai&nali#a#e sau de circu!s#ane i s nu divul(e inf&r!aii secre#e, indiferen# crei "ers&ane3 Infraciunile v&r fi sanci&na#e "rin in#er5icerea #&#al a accesului "e P&ar#, "u#2nd aFun(e "2n la #ri/unalul !ili#ar3 A3 4erviciul "e P&ar# es#e un "rivile(iu i nu un dre"#3 Dac 7l d&rii, #re/uie s'l !eri#ai3 Din &rdinul -UPIT+<ILII <+0EI MILIT+RE 4I+ M+>+HIEQ Cn !&!en#ul acela, a"ru 4heri care'l s&lici# "en#ru un al# dans i "e#recerea c&n#inu3 Erau & (r!ad de "e#receri3 +! desc&"eri# c a a fusese din#&#deauna, nu!ai c n&i, n&u'veniii, nu "rea #ia! dedesu/#urile3 Cns acu!, c2nd ne a"r&"ia! de a/s&lvire, cun& #ea! #&# !ai !ul# lu!e3 E)is#au "e#receri de "lecare3 E)is#au "e#receri de 7n#&arcere, dar nu a#2# de !ul#e ca "ri!ele3 -hiar c2nd echi"aFele se 7n#&rceau, nu aveau 7n#&#deauna !&#iv de sr/#&rire3 Ine&ri, li"siser a#2#a vre!e 7nc2# "ierduser c&n#ac#ul cu #&i "rie#enii3 +l#e&ri, c2nd avuseser n&r&c, nu v&iau al#ceva dec2# s'& #ear( de "e P&ar# i s revin acas3 Yi, /ine7neles, al#e&ri, nu se "u#eau da "e#receri de&arece aces#ea sun# in#er5ise 7n ca!erele de reani!are din 4"i#alul Ter!inal3 0iaa nu era 7ns alc#ui# d&ar din "e#receriJ avea! de s#udia#3 La sf2r i#ul cursuril&r, #re/uia s deveni! e)"eri 7n !2nuirea navei, 7n #ehnicile de su"ravieuire i 7n a"recierea &/iec#el&r de val&are3 Ei /ine, eu nu "rea era!3 4heri se "re5en#a i !ai ru dec2# !ine3 4e descurca 7n navi(aie i avea un &chi a(er 7n de#ec#area de#aliil&r aFu##&are "en#ru a a"recia even#ualele /unuri (si#e3 -u #&a#e as#ea, nu "u#ea reine ni!ic din cursul de su"ravieuire3 + f&s# (r&a5nic c2nd a! 7nva# 7!"reun "en#ru e)a!enele finale3 6 Bun, 7i s"unea!, s 5ice! c ave! & s#ea de #i" F, cu & "lane# cu 5er& vir(ul &"# H, "resiunea "arial a &)i(enului 83@ !ili/ari i #e!"era#ura !edie la ecua#&r de "lus "a#ru5eci (rade -elsius3 -e c&s#u! 7i "ui la c&/&r2reK ;:

6 C!i "ui 7n#re/ri "rea u &are, fcu ea acu5a#&r3 Parc ar fi P!2n#ulL 6 +#unci care'i rs"unsulK 4e scr"in (2ndi#&are su/ s2n a"&i cl#in din ca"B 6 <i!ic3 +dic, 7n #i!"ul c&/&r2rii 7!i "un un c&s#u! e#an , 7ns "e s&l a "u#ea s#a i 7n /i.ini3 6 Raha#S P&i !uri 7n !ai "uin de d&us"re5ece &re3 -arac#eris#ici "!2n#ene 7nsea!n i ansa unei /i&l&(ii de #i" "!2n#ean3 +dic a(eni "a#&(eni care s #e dis#ru(3 6 Bine, ridic ea din u!eri, a#unci 7!i "s#re5 c&s#u!ul "2n c2nd, , verific e)is#ena a(enil&r "a#&(eni3 6 Yi cu! faci as#aK 6 F&l&sesc nen&r&ci#a aia de #rus, #2!"i#uleS Cnain#e s "&# re"lica ceva, c&n#inu re"edeB +dic, iau, ia s vede!L discurile cu Me#a/&lis!e Ba5ice din c&n(ela#&r i le ac#ive53 R!2n "e &r/i# #i!" de d&u5eci i "a#ru de &re "2n s'au ac#iva#, a"&i c2nd c&/&r "e "lane# le e)"un i fac ci#irile cu, , -'AA3 6 -'333 <u e)is# nici un -'AA3 6 Bine, /ineS +h, !ai 7!"ache#e5 un se# de vaccinuri an#i(en a a 7nc2#, dac #&#u i a"are vre& "r&/le! cu un !icr&&r(anis!, s'!i "&# face & inFecie "en#ru i!uni#a#e #e!"&rar3 6 P2n aici cred c'i /ine, a! r&s#i# fr c&nvin(ere3 Desi(ur, 7n "rac#ic, nu #re/uia s' i rea!in#easc #&#ul3 +vea s ci#easc indicaiile de "e #ruse, sau s' i "un case#ele cu cursuri sau, i !ai /ine, avea s fie cu cineva care !ai 5/urase i #ia ches#iile as#ea3 E)is#a 7ns "&si/ili#a#ea de a in#erveni ceva ne"rev5u# i s fie &/li(a# s se descurce "e c&n# "r&"riu3 +s#a ca s nu !ai "&!enesc de fa"#ul c avea de #recu# e)a!enele3 6 +l#ceva, 4heriK 6 Lucrurile &/i nui#e, B&/S Tre/uie s reci# #&a# lis#aK BineB e!i#&rul radi&J acu!ula#&rul de re5ervJ #rusa (e&l&(icJ raii de hran "en#ru 5ece 5ile 6 i s nu !n2nc a/s&lu# ni!ic de "e "lane#, chiar dac l2n( nav ar fi & #&ne# cu chif#ele3 Yi un ruF su"li!en#ar i c2#eva erveele sani#are3 + #e"#a!3 4ur2se dr(la , r/d#&are3 6 Dar ar!eK 6 +r!eK 6 Da, ce dracuS Dac'i & "lane# si!ilar P!2n#ului, care sun# ansele ca s e)is#e viaK 6 +, daS Ia s vede!L Da, dac & s a! nev&ie de ele, & s le ;9

iau3 DarL s#ai & cli"B c2nd sun# "e &r/i#, cau# cu s"ec#r&!e#rul dac e)is# !e#an 7n a#!&sfer3 Dac nu e)is#, a#unci nu es#e nici via i nu #re/uie s'!i fac (riFi3 6 <u e)is# mami'ere i #re/uie s'i faci (riFi3 Insec#eleK Re"#ileleK Du(laciiK 6 Du(laciiK 6 E un cuv2n# "e care l'a! inven#a# acu!, ca s descriu un fel de via necun&scu# i care nu "r&duce !e#an 7n in#es#ine, dar care !n2nc &a!eni3 6 Da, daL Bine, & s iau & ar! de &ld i d&u5eci de 7ncrc#&are de !uniie3 Bun, d'!i al# "r&/le!3 -a! as#a fcea!3 -2nd a/ia 7nce"use! s re"e#!, ascul#2ndu'ne unul "e al#ul, de &/icei 7n#r'un as#fel de "unc# sf2r ea!, 5ic2ndB $Ei, &ricu!, nu'!i fac (riFi "en#ru c'& s fii ac&l& cu !ine% sau $4ru#'!, "r&s#ule%3 Du" un #i!", 7ns, a! #er!ina# cu &/iceiul s#a3 P2n la ur! a! a/s&lvi#3 -u #&ii3 Du" e)a!ene, 4heri, eu, cei "a#ru F&rehan5i, ceilali care veniser cu n&i de "e P!2n# i 7nc vre& ase' a"#e care a"ruser din al#e "ri, a! da# & "e#recere de a/s&lvire3 <'a! !ai invi#a# "e ni!eni, cu e)ce"ia ins#ruc#&ril&r3 +u veni# cu #&ii, ur2ndu'ne n&r&c3 Klara a veni# !ai #2r5iu, a (&li# ra"id un "ahar i ne'a sru#a# "e #&i, /r/ai i fe!ei, /a chiar i "e "u #iul finlande5 care nu "u#ea 7nva nici & li!/ s#rin3 -u si(uran, el ur!a s ai/ neca5uri3 Pe P&ar# e)is#au /en5i cu ins#ruciuni 7n fiecare li!/ de care ai au5i# vre&da#, iar dac nu aveau e)ac# dialec#ul s&lici#a#, "r&(ra!au un c&!"u#er #ransla#&r s &fere anal&(ia cea !ai a"r&"ia#3 +s#a 7i aFun(e ca s "arcur(i cursurile i s #reci e)a!enele, dar adevra#ele "r&/le!e a/ia acu! 7nce"eau3 <u #e "&i a #e"#a s fii acce"#a# de un echi"aF care nu'i "&a#e v&r/i3 Bl&caFul lui nu'i "er!i#ea s 7nvee nici & al# li!/, iar "e P&ar# nu !ai e)is#a nici & fiin care s v&r/easc finlande5a3 <e'a! 7n#ins 7n #unel de'a lun(ul a #rei u iB a lui 4heri, a F&rehan5il&r i a !ea3 +! dansa# i a! c2n#a# "2n c2nd s'a fcu# des#ul de #2r5iu ca unii din#re n&i s & #ear( i a#unci a! f&r!a# nu!rul lansril&r dis"&ni/ile "e ecranul P03 Plini de /ere i de $iar/%, a! #ras la s&ri "en#ru "ri!a ale(ere i eu a! c2 #i(a#3 -eva s'a "e#recu# 7n ca"ul !eu3 <u !'a! #re5i#, "r&"riu'5is3 <u'i v&r/a de a a ceva3 -&n#inua! s ! si!# vesel, 7ncl5i# i E@

rece"#iv la #&# ceea ce se 7n#2!"la3 Cns & "ar#e a !inii !ele se deschidea, i & "ereche de &chi li!"e5i "riveau a#eni vii#&rul i Fudecau3 6 Deh, a! s"us, nu'!i "lace s fiu "rea n&r&c&s3 4ess, #u ai ie i# al d&ileaJ ale(e #u3 6 Trei5eci'unu'5er&'n&u, rs"unse el "r&!"#J #&i F&rehan5ii se deciseser de !ul# vre!e 7n ur!a un&r c&nsilii de fa!ilie3 Mulu!esc, B&/S I'a! rs"uns "rin#r'un (es# ne(liFen# cu !2na3 De fa"#, nu'!i da#&ra ni!ic3 Era v&r/a de un Inu i n'a fi lua# un Inu "en#ru ni!ic 7n lu!e3 De al#fel, "e ecran nu e)is#a ni!ic care s'!i c&nvin3 +! 52!/i# s"re Klara i i'a! fcu# cu &chiulJ ea "ru seri&as & cli", a"&i fcu la fel, dar redeveni seri&as3 +! 7neles c 7 i dduse sea!a c "rice"use!B #&a#e aces#e lansri erau refu5a#e3 -ele !ai /une erau 7nha#e i!edia# ce erau anuna#e de cei care se 7n#&rceau sau de echi"aFele "er!anen#e3 4heri era a cincea i c2nd i'a veni# r2ndul !'a "rivi# direc#3 6 O s iau Treiul s#a, dac'l "&# u!"le3 -e 5ici, B&/K 0rei s vii, sau nuK +! chic&#i#3 6 4heri, i'a! s"us, c&nvin(#&r de dulce, nici unul din#re cei 7n#&r i nu'l vrea3 E & nav /linda#3 Ha/ar n'ai unde dracu "&a#e !er(e3 Yi a"&i e "rea !ul# verde 7n "an&ul de (hidare ca s ! a#ra(3 *Bine7neles, 7n reali#a#e, ni!eni nu #ia ce 7nse!na cul&area, dar 7n c&al e)is#a su"ers#iia c "rea !ul# verde 7nse!na & !isiune e)#re! de "ericul&as31 6 E sin(urul Trei dis"&ni/ilJ &fer i & "ri!3 6 <u'i "en#ru !ine, scu!"&3 Cn#rea/'& "e KlaraJ ea a 5/ura# de !ai !ul#e &ri i'i res"ec# Fudeca#a3 6 Te 7n#re/ "e #ine, B&/3 6 <u3 O s a #e"# ceva !ai /un3 6 Eu nu a #e"#, B&/3 +! v&r/i# deFa cu \illa F&rehand i es#e de ac&rd3 Cn cel !ai ru ca5, & s c&!"le#! l&cul cuL &ricine, fcu ea "rivind s"re "u #iul finlande5 care 52!/ea /ea# 7n faa ecranului3 DarL v&r/ise! c'& s "lec! 7!"reun3 +! cl#ina# din ca"3 6 +#unci s#ai aici i "u#re5e #eS i5/ucni ea3 +!ica es#e la fel de s"eria# ca #ineS Ochii aceia #reFi dinun#rul !eu & "rivir "e Klara i re!arcar e)"resia ne!i ca#, 7n(hea# a chi"ului eiJ sur"rins, !i'a! da# sea!a c 4heri avea dre"#a#e3 Klara 7!i se!na3 +!2ndur&ra ne E8

era fric s "lec!3 Anun6uri G<##$TT$, (:N%#/ -+, a "rsi# P&ar#a 7n cursul anului #recu#3 Oricine deine inf&r!aii asu"ra lui e ru(a# s'i inf&r!e5e s&ia, +nna/elle, Le(aia -anadian, Tharsis, Mar#e3 Bun rec&!"ens3 P<#:=< $AT$(<:(<, /anii v& #ri se "&# 7n!uli 7n vre!e ce sun#ei "lecai3 Inves#ii 7n s#&curi !u#uale, ca"i#aluri, aciuni i al#e "&si/ili#i3 On&rarii reduse "en#ru c&nsul#aii3 ::'3@83 /<S-3(< P:(N: "en#ru cl#&riile lun(i i sin(ura#ice3 D@ de &re, 500$. P&si/ili#i de c&!en5i s"eciale cu !&delele "refera#e3 :E'8@:3 11 6 M #e! c edina as#a nu va fi "rea "r&duc#iv, 7i s"un lui 4i(frid3 4un# "ur i si!"lu e"ui5a#3 4e)ual, dac 7nele(i ce vreau s 5ic3 6 Desi(ur c 7nele(, B&/3 6 + a 7nc2# nu "rea a! !ul#e de "&ves#i#3 6 Ci a!in#e #i vreun visK M f&iesc "e cana"ea3 Cn#2!"l#&r, 7!i a!in#esc unul sau d&u3 6 <u, rs"und3 4i(frid 7!i cere !ereu s'!i "&ves#esc visele3 <u'!i "lace3 -2nd a su(era# "en#ru "ri!a da# ideea, i'a! s"us c nu vise5 "rea des3 Mi'a re"lica# r/d#&rB 6 B&/, cred c #ii c #&i &a!enii visea53 Cn s#are de #re5ie se "&a#e s nu i le rea!in#e #i3 Cns dac 7ncerci, i5/u#e #i3 6 <u, nu "&#3 Tu "&i3 Tu e #i & !a in3 6 Y#iu c sun# & !a in, B&/, dar v&r/ea! des"re #ine3 0rei s faci & e)"erienK 6 P&a#e3 6 <u'i (reu3 4eara, "une un crei&n i & h2r#ie l2n( "a#3 I!edia# cu! #e #re5e #i, scrie #&# ce 7i a!in#e #i 6 Dar nu'!i a!in#esc a/s&lu# ni!ic din vise3 6 -red c !eri# s 7ncerci, B&/3 +! 7ncerca#3 Yi, s #ii, a! 7nce"u# s 7!i rea!in#esc visele3 La 7nce"u#, fra(!en#e3 Le scria! "e h2r#ie i, une&ri, i le "&ves#ea! lui 4i(frid, care era 7n cul!ea fericirii3 Ci "lceau E2

visele3 Eu nu "rea le vedea! r&s#ulL -el "uin, la 7nce"u#3 +"&i s'a 7n#2!"la# ceva care !'a c&nver#i#3 Cn#r'& di!inea, !'a! #re5i# din#r'un vis a#2# de ne"lcu# i de ver&si!il 7nc2# c2#eva cli"e a! cre5u# c'i realJ i a#2# de 7n(r&5i#&r 7nc2# nu 7ndr5nea! s'!i i!a(ine5 c a f&s# d&ar un vis3 M'a 5(udui# 7n a a hal c a! 7nce"u#, cu cea !ai !are vi#e5, s scriu #&# ce'!i a!in#ea!3 De&da#, a suna# #elef&nul3 +! rs"uns iL 7n !inu#ul c2# a! f&s# la #elef&n, a! ui#a# #&#ulS <u'!i a!in#ea! a/s&lu# ni!ic3 +#unci a! ci#i# ceea ce scrisese! deFa, i #&#ul !i'a reveni# 7n !in#e3 Dar, du" & 5i sau d&u, c2nd a! f&s# la 4i(frid, ui#ase! din n&uS -a i cu! nu s'ar fi 7n#2!"la# nici&da#3 <u aruncase! 7ns h2r#ia i a #re/ui# s i'& ci#esc3 +cela a f&s# unul din#re !&!en#ele c2nd cred c a f&s# e)#re! de 7nc2n#a#, a#2# de el c2# i de !ine3 T&a# &ra, a 7nv2r#i# visul la "e #&a#e "rile3 Cn fiecare "r#icic a lui (sea 7nelesuri i si!/&luri3 <u !ai #iu care anu!e, dar in !in#e c nu era! la fel de 7nc2n#a#3 De fa"#, #ii ce'i 7n#r'adevr dis#rac#ivK -2nd a! ie i# de la el, a! a5v2rli# f&aia de h2r#ie3 Iar acu!, s !&r eu dac !ai in !in#e des"re ce era v&r/a 7n vis3 6 0d c nu vrei s v&r/e #i des"re vise, s"use 4i(frid3 +i vrea s v&r/e #i des"re al#cevaK 6 <u #&c!ai3 -2#eva cli"e #ace i #iu c & face s"ecial ca s'!i dea &ca5ia s s"un cevaJ "&a#e vre& "r&s#ie3 De aceea, r&s#escB 6 P&# s #e 7n#re/ ceva, 4i(fridK 6 Te'a "u#ea 7!"iedica, R&/K Ine&ri, cred c 7n#r'adevr 7ncearc s 52!/easc3 Qu, s 52!/easc3 + a 7i sun (lasul3 6 Ii#e ce vreau s #e 7n#re/B ce faci cu #&a#e lucrurile "e care i le s"unK 6 <u sun# si(ur c a! 7neles 7n#re/area, R&//ie3 Dac #e referi la sis#e!ul de s#&care al inf&r!aiil&r, rs"unsul & s fie ca! #ehnic3 6 <u, nu ! referea! la as#a3 E5i#, 7ncerc2nd s ref&r!ule5 7n#re/area i !ir2ndu'! de ce vreau s'& "un3 -red c #&#ul se #ra(e de la 4Glvia, care se c&nver#ise la ca#&licis!3 O invidia! real!en#e 6 "e ea i /iserica ei 6 i & lsa! s 7nelea( c & c&nsidera! & "r&as# de&arece "rsise credina3 Cn reali#a#e, invidia! ac#ul s"&vedaniei3 -a"ul E3

!i'era "lin de #e!eri i 7nd&ieli de care nu "u#ea! sc"a3 Mi'ar fi "lcu# s ! descarc "re&#ului "ar&hiei, 7!i ddea! sea!a c "&i &/ine & s#ruc#ur ierarhic fru!u icB #&# raha#ul din ca"ul !eu vrs2ndu'se 7n c&nfesi&nal, de unde "ar&hul 7l #&arn e"isc&"ului di&ce5ei *sau cu! s'& fi nu!indJ nu #iu "rea !ul#e des"re /iseric1, i de ac&l& aFun(e la "a", care adun 7n#r'un re5erv&r #&a#e durerile, !i5eriile i vin&viile &!enirii "en#ru ca a"&i s le #ri!i# direc# lui Du!ne5eu3 *M r&(, "resu"un2nd c e)is# un Du!ne5eu, sau cel "uin & adres nu!i# $Du!ne5eu%, unde "&i #ri!i#e raha#ul31 838; N4N Es#e f&ar#e sn#&s 88D328D c "rive #i 88D322@ ru"#ura #a cu Drusilla 88D322D ca "e & 7nv#ur, B&/3 88D323@ 838: N-N 4un# & "ers&an f&ar#e 88D323D sn#&as, 4i(frid, 88D32A@ de aceea ! i aflu aici3 88D32AD 8389 IRR+> *DE1 M IRR+> *DF1 88D32D@ 832@ N-N Oricu!, as#a'i viaa, & 88D32DD & 7nv#ur du" al#a 88D32;@ iar c2nd ai #er!ina# 88D32;D cu #&a#e 7nv#urile, 88D32E@ ai a/s&lvi# i, 88D32ED dre"# di"l&!, !&ri3 88D32:@ Oricu!, ches#ia es#e c avea! & vi5iune ase!n#&are asu"ra "sih&#era"ieiB ri(&lele l&cale se de er#au 7n canalele c&lec#&are i de ac&l& 7n sis#e!ul de canali5are ce se ra!ifica din "sihanali #ii 7n carne i &ase3 <u #iu dac 7nele(ei ce a! vru# s s"un3 Dac 4i(frid ar fi f&s# & "ers&an adevra#, n'ar fi "u#u# ine 7n el #&a# !i5eria ce i se #&arn 7n#r'una "e (2#3 Cn#2i i 7n#2i, ar fi avu# i el "r&/le!e "ers&nale3 Le'ar fi avu# i "e ale !ele, "en#ru c a a a fi sc"a# eu, descrc2ndu'le 7n s"inarea lui3 Le'ar !ai fi avu# i "e ale cel&rlali cu care 7!"ar# aceas# cana"eaJ iar el #re/uia s se descarce la r2ndul su ur!#&rului &! care 7l "sihanali5a "e el, i #&# a a, "2n aFun(e!L la cineK La fan#&!a lui 4i(!und FreudK 4i(frid 7ns nu'i real3 E & !a in3 <u "&a#e si!i durerea3 +#unci unde !er( #&a#e durerile i 5&aieleK Cncerc s'i e)"lic #&a#e as#ea i 7ncheiB EA

6 Cnele(i, 4i(fridK Dac eu 7i #rans!i# neca5urile !ele i #u le dai !ai de"ar#e, #&#ul #re/uie s se sf2r easc undeva3 Mie nu !i se "are adevra# c #&#ul se "&a#e #er!ina su/ f&r!a un&r /ule !a(ne#ice 7n#r'& /uca# de cuar "e care n'& simte ni!eni, nici&da#3 6 <u cred c e "r&fi#a/il s discu#! des"re na#ura durerii, B&/3 6 Dar, es#e "r&fi#a/il s discu#! dac e #i real, sau nuK +"r&a"e c sus"in3 6 B&/, cred c nici na#ura reali#ii nu !eri# s fie discu#a#3 Y#iu c sun# & !a in3 Tu #ii c sun# & !a in3 +#unci ce cu#! n&i d&i aiciK <e'a! 7n#2lni# "en#ru ca eu s fiu aFu#a#K 6 Ine&ri, 7!i "un i eu aceea i 7n#re/are, ! 7!/ufne53 6 <u "rea cred lucrul aces#a3 -red c #u #ii c #e afli aici "en#ru a #e aFu#a pe tine i "en#ru as#a #re/uie s 7ncerci s "r&v&ci & reacie 7n tine+ -eea ce fac eu cu inf&r!aiile 7i "&a#e s#2rni curi&5i#a#ea i, 7n acela i #i!", 7i &fer & scu5 de a "e#rece aces#e edine 7n discuii in#elec#uale 7n l&cul #era"ieiL 6 TouchB, 4i(frid, 7l 7n#reru" eu3 6 Da3 Cns ceea ce faci #u cu inf&r!aiile creea5 diferena 7n#re sen#i!en#e i c&!"&r#a!en#ul !ai /un, sau !ai "uin /un, 7n si#uaii i!"&r#an#e "en#ru #ine3 Te r&(, B&/, "re&cu"'#e de ceea ce se afl 7n ca"ul #u, nu 7n al !eu3 6 Pe /une c e #i & !a in da# dracu? de de #ea"#, 4i(frid, fac eu ad!ira#iv3 6 +! i!"resia c 7n reali#a#e s"uiB $Te de#es# al dracului, 4i(frid%3 <u l'a! !ai au5i# nici&da# r&s#ind a a ceva i ! sur"rinde, "2n 7!i a!in#esc c, de fa"#, eu 7nsu!i i'a! s"us ches#ia as#a i nu nu!ai & da#3 E a/s&lu# adevra#3 Cl de#es#3 Cncearc s ! aFu#e, i "en#ru as#a 7l ursc3 M (2ndesc la fru!u ica i a"e#isan#a 43>a3 i c2# de d&ri#&are es#e s fac &rice i'a cere, sau a"r&a"e &rice3 0reau f&ar#e !ul# s'l fac "e 4i(frid s su'ere+ 12 Revenind 7n ca!er 7n#r'& di!inea, a! (si# #elef&nul /252ind su/ire ca un 2nar 7nde"r#a# i furi&s3 +! f&r!a# c&dul "en#ru !esaFe i a! afla# c direc#&area adFunc# a "ers&nalului ED

d&rea s ! "re5in# 7n /ir&ul ei, la &ra 5ece3 DeFa era #recu# de 5ece3 C!i fcea! &/iceiul s "e#rec !ul# #i!", i 7n s"ecial n&"i, 7!"reun cu Klara3 -ulcu ul era !ul# !ai c&nf&r#a/il dec2# al !eu3 De aceea a! "ri!i# !esaFul "e la uns"re5ece i 7n#2r5ierea !ea n'a avu# darul s'& 7ndulceasc "e direc#&are3 4e nu!ea E!!a F&#her i era & fe!eie f&ar#e (ras3 + #recu# "es#e scu5e i a 7nce"u#B 6 +i a/s&lvi# cursurile acu! a"#es"re5ece 5ile i de a#unci n' ai fcu# ni!ic3 6 + #e"# !isiunea care s'!i c&nvin, a! rs"uns3 6 -2# ai de (2nd s a #e"iK Mai sun# achi#a#e d&ar ur!#&arele #rei 5ile3 6 Mda, a! 7nce"u# eu a"r&a"e cre52nd 7n ceea ce s"unea! de fa"#, v&ia! s vin chiar as#5i la du!neav&as#r3 + d&ri & sluF/ aici, "e P&ar#3 6 PhauS *<u !ai au5ise! "e cineva 5ic2nd a a ceva, dar ca! a a sunase31 De as#a ai veni# "e P&ar#, s curei la#rineK R+PORT DE MI4II<E #a;a 3<31= :borul 82420= %chi9a> C= Pitrin? #= 1in@a ? A= .rabbe= TiB9 de tran@it Cn eDterior/ 17 @ile ore= Po@i6ia nesiEur? ;ecintatea FG2 a=l=H lui :eta Tauri= Rezumat: IAB a>uns Cn orbita trans9olar a unei 9lanete cu ra@a 8?22 din cea terestr? la 8? 3=A= Planeta 9oseda trei sateli6i Bici detecta6i= CoB9uterul a calculat eDisten6a a Jase alte 9lanete= *teaua de ti9 .0= AB eKectuat asoli@area= *e 9are c 9laneta a trecut 9rintr<o 9erioad de Cncl@ire= #u eDist calote Elaciare Ji 6rBurile 9ar recente= #u s<au constatat urBe de 9o9ula6ie sau de ;ia6 inteliEent= Radarul a de9istat Cn orbita 9lanetei o sta6ie Heechee de Aonc6iune= #e<aB a9ro9iat de ea= %ra intact= For6Lnd o intrare? a eD9lodat Ji #= 1in@a a Kost ucis= #a;a noastr a Kost a;ariat Ji 9e druBul de Cntoarcere A= .rabbe a decedat= #u aB desco9erit arteKacte= Mostrele bioloEice de 9e 9lanet au Kost distruse Cn BoBentul a;arierii na;ei=M Era! des#ul de si(ur c era & cacial!a "en#ru c nu e)is#au a#2# de !ul#e la#rineJ (ravi#aia era "rea !ic3 6 O !isiune care s'!i c&nvin "&a#e a"rea &ric2nd3 6 Bine7neles, B&/3 Y#ii, &a!enii ca #ine ! "un "e (2nduri3 +i E;

idee c2# de important! es#e !unca n&as#r aiciK 6 DaaL cred cL 6 In univers 7n#re( ne a #ea"# ac&l&, afar, "en#ru a'l desc&"eri i aduce "rin#re n&iS P&ar#a es#e sin(urul !&d 7n care'l "u#e! a#in(e3 In &! ca #ine, care a crescu# 7n fer!ele de "lanc#&nL 6 De fa"# 7n !inele de hran \G&!in(3 6 <u c&n#ea5 a!nun#eleS Y#ii c2# nev&ie are rasa u!an de ceea ce'i "u#e! &feri de aici3 Tehn&l&(ii n&iL 4urse n&i de ener(ieL HranS Plane#e "en#ru c&l&ni5areL -l#in din ca" i sc&#&ci "rin ser#arul /ir&ului, "r2nd a#2# furi&as c2# i 7n(riF&ra#3 Pr&/a/il se s#urase de #r2n#&rii i "ara5iii "e care 7ncerca s'i c&nvin( s "lece 7n !isiuni, ac&l& unde era n&r!al s fi!, #&#u i cred c furia 7i "r&venea i din &/li(aia de a s#a "e P&ar#3 +/and&n ser#arul i se ridic, deschi52nd un fi e#3 6 4 "resu"une! c i'a (si & sluF/, r&s#i ea "es#e u!r3 4in(urele cun& #ine f&l&si#&are aici sun# din "r&s"ec#are, i nu le f&l&se #iL 6 +cce"# &riL a"r&a"e &rice3 M "rivi /a#F&c&ri#&are i reveni 7ndr#ul /ir&ului3 Era e)#ra&rdinar de (rai&as, c&nsider2nd fa"#ul c avea & !as de & su# de .il&(ra!e3 P&a#e c ceea ce & inea "e P&ar#, 7n aceas# sluF/, era #&c!ai visul de a se si!i !ai u &ar3 6 0ei face una din#re cele !ai (rele !unci necalifica#e, ! "reveni3 <u'i "l#i# "rea /ine3 Inu &"#5eci "e 5i3 6 O iauS 6 Din leaf i se va scade Cn#reinerea3 Mai "une vre& d&u5eci de d&lari "e 5i "en#ru !2ncare, i cu ce !ai r!2iK 6 Dac a! nev&ie de !ai !ul#, & s fac i al#e !unci3 6 <u faci al#ceva dec2# s a!2ni cli"a, B&/, sus"in ea3 <u #iuL D&!nul Hsien, direc#&rul, ine su/ &/servaie cererile de an(aFare3 O s'!i fie f&ar#e (reu s'i Fus#ific an(aFarea #a3 Yi ce & s #e faci dac #e 7!/&lnve #i i n'& s "&i lucraK -ine & s'i "l#easc #a)eleK 6 +#unci & s ! 7n#&rc de unde a! veni#3 6 Yi risi"e #i #&a# ins#rucia "ri!i#K -l#in din ca"3 M de5(u #i3 T&#u i 7!i 7n#inse un #iche# de !unc, c&nf&r! cruia #re/uia s ! "re5in# la eful de echi" "e nivelul Hrand, sec#&rul n&rdic, "en#ru 7n#reinerea Plan#el&r3 EE

<u !i'a "lcu# 7n#revederea cu E!!a F&#her, 7ns fusese! "reveni#3 -2nd i'a! "&ves#i# Klarei, seara, !i'a s"us c sc"ase! u &r3 6 +i avu# n&r&c c ai da# "es#e E!!a3 B#r2nul Hsien are &/iceiul s'i in "e #i"i "2n c2nd li se #er!in /anii "en#ru #a)e3 6 Yi du"'aiaK M'a! ridica# i !'a! a e5a# "e !ar(inea "a#ului, cu#2ndu'!i "a"ucii3 Te arunc'n s"aiuK 6 Las ir&niile, s'ar "u#ea aFun(e i la as#a3 Hsien e "e linia Ma&, f&ar#e dur fa de indivi5ii care nu se 7ncadrea5 7n s&cie#a#e3 6 M 7nne/unesc du" ce'!i s"uiS Ea 52!/i, se r&s#&(&li i 7 i frec nasul de s"a#ele !euB 6 Diferena 7n#re n&i d&i, R&/, 7nce"u ea, es#e c eu a! ceva l&vele din "ri!a !isiune3 <u's "rea !ul#e, dar suficien#3 Cn "lus, eu a! f&s# 7n s"aiu, i -&r"&raia are nev&ie de cei ca !ine "en#ru a'i ins#rui "e cei ca #ine3 M'a! lsa# "e s"a#e, s"riFinindu'! de &ldul ei, !'a! 7n#&rs "e Fu!#a#e i !i'a! a e5a# !2na "e ea, li"si# de &rice in#enie, nu!ai "en#ru a'i si!i #ru"ul3 E)is#au anu!i#e lucruri des"re care nu "rea v&r/ea!, darL 6 KlaraK 6 DaK 6 -u! e 7n#r'& !isiuneK Pen#ru & cli" 7 i frec /r/ia de /raul !eu, "rivind h&l&(ra!a lui 0enus de "e "ere#e3 6 Cnfi&r#&r, 7!i rs"unse3 +! a #e"#a#, 7ns n'a !ai s"us ni!ic, iar lucrul s#a 7l #ia! deFa3 Eu era! 7ns"i!2n#a# chiar aici, "e P&ar#3 <u #re/uia s "lec 7n Mis#eri&asa -l#&rie Heechee ca s 7nele( ce 7nsea!n $7nfi&r#&r%3 4i!ea! deFa3 6 <u "rea ai de ales, dra( B&/, c&n#inu ea a"r&a"e cu #andree3 6 <u, n'a!S !'a! 7nfuria# /rusc3 Mi'ai descris 7n !&d e)ac# 7n#rea(a via, Klara3 <ici&da# n'a! avu# de ales, cu e)ce"ia !&!en#ului c2nd a! c2 #i(a# la l&#erie i a! h&#r2# s vin aici3 Yi nu's si(ur c'a! fcu# cea !ai /un ale(ere3 Ea csc i se frec din n&u de /raul !eu3 6 Dac nu !ai face! dra(&s#e, decise, vreau s !n2nc ceva 7nain#e de culcare3 Haide la Blue Hell, i'i fac eu cins#e3 PPP E:

Cn#reinerea Plan#el&r 7nse!na 7n#r'adevr 7n#reinerea "lan#el&rB 7n s"ecial a iederii, care c&n#ri/uia la &)i(enarea P&rii3 M'a! "re5en#a# la sluF/ i, sur"ri5S 6 de fa"# & sur"ri5 "lcu# 6 eful de echi" era vecinul !eu fr "ici&are, 4hi.i#ei Ba.in3 M'a "ri!i# de'a dre"#ul 7nc2n#a#3 6 -e !inuna# c e #i al#uri de n&i, R&/ine##e3 -redea! c & s "leci i!edia# 7n !isiune3 6 Cn cur2nd, 4hic.G3 La "ri!a dis"&ni/ili#a#e c&nvena/il, a! #ers'&3 6 Bine7neles3 <u !ai insis# i ! "re5en# cel&rlali3 <u le'a! reinu# nu!ele, d&ar c fa#a era un fel de rud cu "r&fes&rul He(ra!e#, cele/rul heechee&l&( de "e P!2n#, iar cei d&i /r/ai fuseser, fiecare, 7n vre& d&u !isiuni3 De fa"#, n'avea! nev&ie s le #iu nu!ele3 Cn !&d #aci#, cu #&ii 7nele(ea! ce'i cu n&i3 <ici unul nu era "re(#i# s' i "un nu!ele "e lis#a lansril&r3 Eu nu era! nici !car 7n s#are s'!i "er!i# s ! (2ndesc la as#a3 T&#u i, 7n#reinerea Plan#el&r ar fi f&s# un l&c /un "en#ru !edi#aie3 4hic.G !'a "us i!edia# la #rea/, s fi)e5 cu (un. su"&ri "e "ereii din !e#al Heechee3 Hun.ul era un fel de ade5iv s"ecial3 4e li"ea a#2# de !e#al c2# i de f&lia nervura# a vi#rinel&r "en#ru "lan#e i nu c&ninea s&lveni care s "&a# c&n#a!ina aerul3 Era e)#re! de scu!"3 Dac ni!erea "e #ine, #e 7nvai s #rie #i cu el cel "uin "2n "ielea din "&riunea res"ec#iv se descua!a3 Dac 7ncercai s'l curei 7n al# fel, 7i "r&v&cai le5iuni3 Du" ce #er!ina! n&r!a 5ilnic de su"&ri, !er(ea! la u5ina de a"e !enaFere i canali5are de unde lua! c&n#ainere u!"lu#e cu hu!us i ac&"eri#e cu & "elicul celul&5ic3 Le a e5a! "e su"&ri, rsucea! "iuliele de fi)are i le c&nec#a! la re5erv&arele de a"3 Pe P!2n# fiecare c&n#ainer ar fi c2n#ri# 7n Fur de & su# de .il&(ra!e, dar "e P&ar# as#a nu 7nse!na ni!icJ f&lia din care erau fcu#e le asi(ura suficien# ri(idi#a#e3 Du" ce le !&n#a!, 4hic.G le u!"lea cu rsaduri, iar n&i ne a"uca! s "re(#i! ali su"&ri3 Era a!u5an# s'l "rive #i "e 4hic.G3 Pur#a #vile cu rsaduri de ieder a(a#e de (2#, a a cu! fac v2n5#&arele de i(ri3 -u & !2n se inea la nivelul c&n#ainerului, iar cu cealal# 7nfi(ea rsadurile "rin "elicul3 Munca era u &ar, avea & i!"&r#an !are *a a cred1 i'i &cu"a #i!"ul3 4hic.G nu ne chinuia "rea #are3 C i s#a/ilise un fel E9

de n&r! 5ilnic3 +#2#a vre!e c2# ins#ala! ai5eci de c&n#ainere, nu'i "sa dac !ai (re ea!, cu c&ndiia s "s#r! discreia3 Ine&ri, a"rea i Klara, c2#e&da# 7ns&i# de fe#i, dar avea! i ali vi5i#a#&ri3 -2nd e)is#au #i!"i !&ri i nici n'aveai cu cine flecri, "u#eai h&inri & &r sau d&u3 +! e)"l&ra# #&a#e c&lurile necun&scu#e "2n a#unci ale P&rii i cu fiecare 5i 7!i a!2na! deci5ia3 -u #&ii v&r/ea! des"re "lecri3 +"r&a"e 7n fiecare 5i "u#ea! au5i /u/ui#ura i vi/raiile din !&!en#ul c2nd un lander se des"rindea din d&c, 7!"in(2nd nava afar, unde "il&#area era "relua# de sis#e!ul Heechee3 +desea si!ea! i &cul, !ai lin i !ai scur#, al re7n#&arcerii unei nave3 4erile !er(ea! la diverse "e#receri3 +cu!, 7ns, a"r&a"e 7n#rea(a !ea clas "lecase3 4heri se 7!/arcase "e un -inci 6 nu a! !ai v5u#'&, ca s'& 7n#re/ de ce 7 i schi!/ase "lanurile i, de fa"#, nici nu v&ia! s afluJ #&i ceilali !e!/ri ai echi"aFului erau /r/ai3 T&i v&r/eau (er!ana, 7ns "resu"un c 4heri s'a (2ndi# c se "u#ea descurca /ini &r i fr cuvin#e3 Il#i!a care a "leca# a f&s# \illa F&rehand3 Klara i cu !ine a! !ers la "e#recerea ei de adi&, a"&i la d&curi ca s'i ur!ri! lansarea3 Eu #re/uia s fiu la !unc, dar #ia! c 4hic.G n'& s se su"ere3 Din nefericire, a "ar#ici"a# i d&!nul Hsien i !i'a! da# sea!a c ! recun&scuse3 6 Fir'ar al dracului, i'a! s"us Klarei3 Ea a chic&#i#, !'a lua# de !2n i a! #ers'& de ac&l&3 +! h&inri# "2n a! da# de un "u ascensi&nal i a! urca# la nivelul ur!#&r3 <e'a! a e5a# "e !alul Lacului 4u"eri&r3 6 B&/, ce fraier e #i, !i'a s"us Klara3 <'& s #e dea afar "en#ru c ai chiuli# & da#3 Pese!ne c & s'i fac !&ral3 +! ridica# din u!eri i a! arunca# & "ie#ricic 7n lacul ce se cur/a 7n sus, ac&"erind vre& d&u su#e de !e#ri "#rai, 7n in#eri&rul P&rii3 M si!ea! !i5era/il i ! 7n#re/a! dac a! a#ins "unc#ul unde i!a(inile ne"lcu#e ale riscului unei !&ri (r&a5nice 7n s"aiu erau de" i#e de sen5aiile ne"lcu#e de u!ilin "e P&ar#3 In a!nun# in#eresan# des"re fric3 <'& si!ea!3 Y#ia! c sin(urul !&#iv "en#ru care nu "lecase! era #ea!a, dar n'& si!ea! ca a#are, ci d&ar ca "e & "ruden n&r!al3 Anun6uri BUCTREAS, FEMEIE de serviciu sau partener. Taxe de ntreinere + $10/zi. Phyllis, 88- !". :@

DELICATESE, IMPORTURI. #pecialit$i terestre. %cazie unic$. &pelai la 'r(uped )ass 'uarantee, sin*ura +ir,$ ce v$ p(ate servi cu (rice pr(dus d(rii. -c(n(,isii c(,enzile unicat c(stisit(are. #ears, /radlee. 0atal(a*e '.1.). disp(ni2ile. 83-3 3. NOU VENIT din &ustralia, )., ar$t(s, caut partener 4., care s$ v(r2easc$ +ranceza. 56-18! 6 -red, a! s"us, "rivindu'! cu! 7nce" "r&"&5iia dar fr s #iu cu! avea! s'& #er!in, cred c a! s'& fac3 0rei s vii cu !ineK Klara se ridic, scu#ur2ndu' i hainele3 Du" un !&!en#, rs"unseB 6 P&a#e3 La ce #e'ai (2ndi#K <u ! (2ndise! la ni!ic3 Era! un si!"lu s"ec#a#&r, "rivind cu! r&s#ea! lucruri ce'!i 5/2rleau "rul3 +! rs"uns 7ns de "arc "lnuise! 5ile 7n#re(iB 6 M (2ndea! c ar fi & idee /un s lu! & reluare3 6 <ici (2ndS Prea a"r&a"e furi&as3 Dac "lec, ! duc unde'i r&s# de /ani seri& i3 Bine7neles, ac&l& erau i "ri!eFdiile seri&ase3 De i chiar relurile "u#eau lua & #urnur ne"lcu#3 -hes#ia cu relurile es#e c "leci, #iind c cineva a !ai f&s# cu nava res"ec#iv, s'a 7n#&rs i, 7n "lus, a fcu# & desc&"erire "en#ru care !eri# s !ai insi #i3 Inele din#re ele sun# chiar "line de /&(ii3 + a es#e Lu!ea lui Pe((G, de unde ne vin /&/inele de 7ncl5ire i /lnurile3 + a es#e E#a -arina Ya"#e, care e "r&/a/il "lin de lucruri de val&areL dac "&i aFun(e la ea3 <eca5ul e c de la ul#i!a vi5i# Heechee ac&l&, "lane#a a #raversa# & er (laciar3 Fur#unile sun# #eri/ile3 Din cinci landere, unul sin(ur s'a 7n#&rs neavaria# i cu 7n#re( echi"aFul3 In lander n'a !ai reveni# del&c3 Cn (eneral v&r/ind, P&ar#a nu "rea 7ncuraFea5 relurile3 +#unci c2nd "r&s"eciunile sun# u &are, cu! e ca5ul lui Pe((G, i se &fer & su! ne# i nu un "r&cen#aF3 4e "l#esc, de fa"#, nu &/iec#ele c&!erciali5a/ile, ci hrile3 + a 7nc2#, ie i 7n s"aiu i'i "e#reci #i!"ul 7nv2r#indu'#e "e &r/i#, 7ncerc2nd s desc&"eri an&!aliile (e&l&(ice care indic e)is#ena un&r e)cavaii Heechee3 P&i s nu as&li5e5i del&c3 4u!a &feri# e /unicic, dar nu f&ar#e !are3 Tre/uie s faci cel "uin d&u5eci de e)"ediii ca s'i asi(uri un veni# "e via, dac acce"i s lucre5i nu!ai "en#ru -&r"&raie3 Dac #e'ai h&#r2# s lucre5i "e c&n# "r&"riu i s "r&s"ec#e5i, #re/uie s "l#e #i & "ar#e din "r&fi#uri echi"aFului :8

care a desc&"eri# l&cul, iar din ceea ce r!2ne dai un "r&cen#aF -&r"&raiei3 Cn felul s#a r!2i cu & "r#icic din ceea ce ai "u#ea &/ine din#r'& desc&"erire inedi#, chiar dac nu se s#a/ile #e ac&l& & c&l&nie care s'i !ai aduc ceva veni#uri ul#eri&are3 *hikitei Bakin ctre Aritsune? 9reastiBatul su ne9ot )$ si,t c(ple7it de 2ucuria de a a+la vestea na7terii pri,ului t$u c(pil. 8u dispera. Pr(2a2il c$ ur,$t(rul va +i 2$iat. 0u u,ilin$ ,i cer scuze c$ nu v-a, scris, dar a, puine de spus. 9,i +ac ,eseria, 7i ncerc s$ creez +ru,usee unde p(t. P(ate c$ ntr-( zi, v(i ie7i din n(u n spaiu. 8u e u7(r +$r$ pici(are. #$ +ii si*ur, &ritsune, c$ ,i-a7 putea cu,p$ra pi ci(are n(i. 0hiar acu, c:teva luni a existat un esut extre, de c(,pati2il. ;ar preul.< &7 putea la +el de 2ine s$-,i cu,p$r =nte*rala )edical$. -7ti un nep(t 2un, c:nd ,i spui s$-,i +(l(sesc capitalul n acest sc(p, ns$ eu tre2uie s$ decid. 9i tri,it acu, >u,$tate din capital pentru a-l pune pe nu,ele str$nep(atei ,ele. ;ac$ v(i ,uri aici, vei pri,i t(tul ca s$ putei tr$i +$r$ *ri>i, tu, nevasta ta 7i c(piii v(7tri. &sta este ceea ce d(resc. 8-are r(st s$ te ,p(trive7ti. 9ntrea*a ,ea dra*(ste pentru v(i t(i. ;ac$ se p(ate, tri,ite-,i ( h(l( cu vi7ini n+l(rii ? v(r n+l(ri n cur:nd, nu-i a7a@ &ici i pierzi iute si,ul ti,pului. -u dra(&s#e, Bunicul #u3 P&i, de ase!enea, s'i 7ncerci n&r&cul 7n e)"ediiile d&#a#e cu "ri!eB & su# de !ili&ane de d&lari, dac (se #i & civili5aie e)#ra#eres#r, cinci5eci de !ili&ane "en#ru desc&"erirea unei nave Heechee !ai !are dec2# un -inci, un !ili&n "en#ru l&cali5area unei "lane#e l&cui/ile3 Pare ciuda# c se "l#e #e d&ar un nen&r&ci# de !ili&n "en#ru & 7n#rea( "lane# n&uK Dar, &da# ce ai (si#'&, ce s faci cu eaK <u "&i !u#a e)cesul de "&"ulaie, "en#ru c nu se "&# #ri!i#e !ai !ul# de "a#ru "ers&ane3 +ces#ea, "lus "il&#ul a/ia 7nca" 7n cea !ai !are nav a P&rii3 *Iar dac n'ai "il&#, nava nu revine sin(ur31 De aceea, -&r"&raia a 7nfiina# d&ar c2#eva c&l&nii !icue din#re care una, f&ar#e /&(a#, es#e "e Pe((G3 Ea nu re5&lv 7ns "r&/le!a cel&r d&u5eci i cinci de !iliarde de fiine &!ene #i, !aF&ri#a#ea vic#i!ele inaniiei3 O as#fel de "ri! nu se &/ine cu & reluare3 P&a#e c, 7n reali#a#e, nici nu "&i "une !2na "e & "ri!, "&a#e c &/iec#ivele res"ec#ive nici nu e)is#3 E ciuda# c ni!eni n'a (si# ur!ele al#&r fiine in#eli(en#e, :2

de i au #recu# &"#s"re5ece ani i au avu# l&c vre& d&u !ii de 5/&ruri3 E)is# vre& du5in de "lane#e l&cui/ile, "lus 7nc & su# "e care &a!enii ar putea #ri, dac ar fi a/s&lu# nev&ie, a a cu! #riesc "e Mar#e i "e, sau !ai de(ra/ 7n, 0enus3 4'au desc&"eri# c2#eva se!ne ale un&r civili5aii care nu erau Heechee3 Bine7neles, 7ns, e)is# ur!ele Heechee3 P2n acu! 7n c&#l&anele din 0enus s'au (si# !ai !ul#e ase!enea &/iec#e dec2# &riunde 7n (ala)ie3 P2n i P&ar#a fusese cura# 7nain#e de a fi a/and&na#3 4'i ia nai/a de Heechee, de ce au #re/ui# s fie a#2# de !e#icul& iK PPP +! renuna# as#fel la afacerea cu relurile "en#ru c nu era r&s# de cine #ie ce /ani i nu ne'a! !ai (2ndi# nici la !isiunile "re!ia#e, ne #iind cu! s le ale(e!3 Cn cele din ur!, ne'a! &"ri# din v&r/i# i ne'a! "rivi# "en#ru ca, !ai #2r5iu, nici !car s nu ne "rivi!3 Indiferen# de cele s"use, nu "leca!3 <u avea! h&#r2rea necesar3 Klara 7 i #&cise nervii 7n ul#i!a !isiune, iar !ie 7!i li"seau cu desv2r ire3 6 +s#a'i, s"use ea, ridic2ndu'se i 7n#in52ndu'se3 -red c ! duc la ca5in&u s c2 #i( ceva l&vele3 0rei s viiK +! cl#ina# din ca"3 6 M'n#&rc la sluF/3 Dac nu !'au da# afar 7nc3 <e'a! sru#a# de des"rire la ca/lul ascens&rial i c2nd a! aFuns la nivelul !eu, !'a! 7n#ins, a! /#u#'& "e (le5n i a! sri#3 <u avea! & dis"&5iie (r&5av3 <e s#rduise! 7n#r'a#2# s ne c&nvin(e! c nu e)is#a nici & lansare des#ul de "r&!i#&are ca s !eri#e riscul, 7nc2# a"r&a"e credea!3 Bine7neles, nici !car nu "&!enise! des"re celelal#e /&nificaiiB "ri!ele de "eric&l3 Tre/uie s fii des#ul de s&na# ca s !er(i 7n ase!enea !isiuni3 Ine&ri, -&r"&raia &fer & "ri! de vre& Fu!#a#e de !ili&n echi"aFului care 7ncearc acela i #raseu de "e careL nu s' a 7n#&rs & nav3 M&#ivaia es#e c "&a#e s'a defec#a# ceva la nav, c s'a #er!ina# c&!/us#i/ilul i & al# !isiune ar "u#ea chiar salva &a!enii din "ri!a3 *-e s 5icS1 Eviden#, ceea ce dis#rusese "ri!a nav "u#ea fi 7nc ac&l&, (a#a s ucid 7n c&n#inuare3 + !ai e)is#a# a"&i & "eri&ad c2nd se &ferea un !ili&n, !ai #2r5iu aFun(2nd la cinci !ili&ane, dac 7ncercai s schi!/i ru#a :3

du" "&rnire3 M&#ivul "en#ru care /&nificaiile crescuser la cinci !ili&ane a f&s# dis"ariia v&lun#aril&r a#unci c2nd lu!ea a 7nce"u# s' i dea sea!a c nici & nav, nici !car una, nu s'a 7n#&rs3 Mai #2r5iu, -&r"&raia a renuna#, de&arece "ierdea "rea !ul#e a"ara#e3 Din c2nd 7n c2nd, !ai veneau cu c2#e un #a/l&u de c&!and i!"r&vi5a#, cu un c&!"u#er des"re care se s"unea c &"erea5 7n si!/i&5 cu c&!en5ile Heechee3 <ici "e ase!enea nave nu !eri#a s ri #i3 Mecanis!ul de si(uran al #a/l&ului de c&!and Heechee 7 i are r&s#ul lui3 Cn #i!"ul cl#&riei, nu "&i schi!/a des#inaia navei3 P&a#e c e ceva i!"&si/il de fcu#, fr s ri #i dis#ru(erea ei3 Oda#, a! v5u# cinci &a!eni 7ncerc2nd & !isiune cu & /&nificaie "en#ru "eric&l de 5ece !ili&ane de d&lari3 Inul din#re (eniile -&r"&raiei se 7n#re/a cu! se "&# #rans"&r#a !ai !ul# de cinci "ers&ane, sau 7ncrc#ura echivalen#3 <&i nu #ia! s c&ns#rui! & nav Heechee i nici nu (sea! una 7n#r'adevr !are3 + a 7nc2#, #i"ul s'a (2ndi# c ar "u#ea de" i aces# i!"edi!en# f&l&sind un -inci ca un re!&rcher3 +u c&ns#rui# un s&i de le" din !e#al Heechee, l'au 7ncrca# cu /alas# i, f&l&sind landerul, au sc&s un -inci afar3 Landerul e ali!en#a# d&ar cu &)i(en i hidr&(en i e 7ncrca# aici, "e P&ar#3 +"&i au le(a# le"ul de -inci cu ca/luri !&n&filare din !e#al Heechee3 +! "rivi# #&a# ches#ia la P03 +! v5u# cu! ca/lurile se 7n#indeau "e !sur ce -inciul le #ensi&na cu Fe#urile landerului3 M a"uc (r&a5a c2nd 7!i a!in#esc3 +"&i cred c au aci&na# /ul/ul s#ar#er "en#ru dis#ane !ari3 La P0 s'a v5u# d&ar un fel de rsucire a le"ului, a"&i -inciul a dis"ru# din vedere3 <'a !ai a"ru# nici&da#3 Relurile cu 7nce#ini#&rul au ar#a# c2#e ceva din ce se 7n#2!"lase3 Mnunchiul de ca/luri re#e5ase nava 7n felii ca un &u rsc&"#3 -ei dinun#ru nici nu a"ucaser s' i dea sea!a ce i'a l&vi#3 -&r"&raia !ai "s#rea5 7nc cele 5ece !ili&ane dar ni!eni nu !ai vrea s re"e#e e)"eriena3 RAPORT DE MISIUNE 8ava 6-!. A2(rul 08;"". -chipa> -. B(nieczny, 4. =t(, 4. C(uns2ury, &. &Da*a. Ti,p de tranzit n exteri(rE !3 zile 15 (re. #tea pri,ar$ neidenti+icat$, pr(2a2ilitate ,are s$ +ie un astru n n(rul *l(2ular 3 Tucanae. Rezumat: F&, s(sit ntr-un spaiu pustiu. 8ici ( planet$ n apr(piere. :A

#teaua pri,ar$ de tipul &5, +(arte str$lucit(are 7i +ier2inte, la ( distan$ de apr(xi,ativ "," 1.&. Masc2nd s#eaua "ri!ar, a! &/inu# & i!a(ine excepi(nal$ a d(u$-trei sute de stele apr(piate, +(arte str$lucit(are cu ,a*nitudinea aparent$ variind ntre ! 7i 3. 8-a, detectat arte+acte, se,nale, planete sau aster(izi. &, putut r$,:ne pe p(ziie d(ar trei (re, dat(rit$ radiaiei intense pr(venind dinspre steaua &5. Pe dru,ul de nt(arcere, Carry 7i -velyn B(nieczny au +(st *rav 2(lnavi, pr(2a2il din cauza expunerii la radiaii, dar 7i-au revenit. 8u p(sed$, arte+acte sau ,(stre.G

PPP M'a! ales cu & !&ral "&li#ic&as din "ar#ea lui 4hic.G i cu & c&nv&r/ire scur#, dar ne"lcu#, "rin #elef&n, cu d&!nul Hsien, 7ns as#a a f&s# #&#3 Du" & 5i sau d&u, 4hic.G a re7nce"u# s ne lase !ai li/eri3 -a! #&# #i!"ul 7l "e#recea! cu Klara3 <e 7n#2lnea! cu ea, c2#e&da# i la !ine, "en#ru & &r 7n "a#3 D&r!ea! 7!"reun a"r&a"e 7n fiecare searJ ai "u#ea crede c ne s#urase!3 +/s&lu# del&c3 Du" un #i!", nu !ai era! si(ur dac fcea! dra(&s#e din "lcerea ac#ului sau da#&ri# dis#raciei de a ne c&n#e!"la3 4##ea! 7n#ins i & "rivea! "e Klara care, 7n#&#deauna du" aceea, se 7n#&rcea "e /ur# i 7nchidea &chii ai"ind, chiar dac "es#e d&u !inu#e #re/uia s "lec!3 M (2ndea! c2# de /ine 7i cun& #ea! fiecare "r#icic a #ru"ului M u!"lea! de !ir&sul ei dulce i a2#&r i visa! 6 &h, visa!S 0isa! lucruri des"re care nu discu#a!B un a"ar#a!en# su/ Marea -u"&l 7!"reun cu Klara, un aer&"lan i & celul 7n#r'un #unel venusian 7!"reun cu Klara, /a chiar i & via 7n !inele de hran 7!"reun cu Klara3 -red c era! 7ndr(&s#i#3 Dar, ui#2ndu' ! la ea, si!ea! cu! in#eri&rul &chil&r !ei schi!/ reali#a#ea i'!i vedea! "r&"riul echivalen# fe!ininB un la creia i s'a &feri# ansa cea !ai !are "e care & "&a#e avea un &!, iar lui 7i e fric s "r&fi#e de ea3 -2nd nu era! 7n "a#, r#cea! la 7n#2!"lare "rin P&ar#3 -e fcea! n&i nu se!na cu idilele &/i nui#e3 <u !er(ea! "rea des 7n Blue Hell sau 7n slile de h&l&fil!e, nici chiar s !2nc! la res#auran#3 Klara, da3 Eu 7ns nu'!i "u#ea! "er!i#e i "r2n5ea! 7n can#inele -&r"&raiei, incluse 7n #a)a 5ilnic3 Klara n' ar fi refu5a# s "l#easc "en#ru a!2nd&i, dar nici nu'i c&nvenea "rea !ul# 6 Fuca re(ula# 7n ca5in&u, fr s c2 #i(e cine #ie ce3 E)is#au (ru"uri cu care ne a!es#eca!B de f&l. i de dans, de audiii !u5icale, de discuii3 In#rarea era li/er chiar i ac&l& :D

unde erau in#eresan#e3 Fcea! une&ri "ar#ide de cri, sau !er(ea! la "e#receri3 4au, "ur i si!"lu, e)"l&ra!3 De c2#eva &ri, a! !ers la !u5eu3 Mie nu !i'a "lcu# "rea !ul#3 Prea, nu #iu cu!, 7ncrca# de re"r& uri3 Pri!a da# a! f&s# 7n 5iua c2nd a "leca# \illa F&rehand3 De &/icei, !u5eul era "lin de vi5i#a#&riB echi"aFe de "e cruci #&are sau nave c&!erciale i #uri #i3 +cu! 7ns, erau d&ar c2#eva "ers&ane i a! "u#u# s "rivi! #&#ul3 Evan#aiele de ru(ciune erau cu su#eleB ni #e &/iec#e !ici, cris#aline i !a#e, cele !ai &/i nui#e ar#efac#e HeecheeJ ni!eni nu #ia la ce serveau, d&ar c erau fru!u ele i Heechee le lsaser "es#e #&#3 +"&i, "erf&ra#&rul anis&cine#ic &ri(inal, care'i adusese n&r&c&sului desc&"eri#&r vre& d&u5eci de !ili&ane de d&lari nu!ai din dre"#urile de e)"l&a#are3 Era un &/iec# !i#i#el, "e care'l "u#eai "une 7n /u5unar3 Blnuri3 Plan#e 7n f&r!alin3 Pie5&f&nul &ri(inal, care adusese suficien#e veni#uri la #rei echi"aFe "en#ru a le face al nai/ii de /&(a#e3 Lucrurile care se "u#eau fura u &rB evan#aiele de ru(ciune, dia!an#ele de s2n(e i "erlele de f&c erau inu#e du" un (ea! (r&s, incasa/il3 -red c aveau chiar i dis"&5i#ive de alar!3 Lucrul era sur"rin5#&r "e P&ar#3 +ici nu e)is# nici & le(e, cu e)ce"ia re(ula!en#ului -&r"&raiei 6 sun# in#er5ise fur#urile i cri!ele 6 dar li"sesc #ri/unalele3 Dac 7ncalci & re(ul, f&rele de securi#a#e ale -&r"&raiei #e ridic i #e duc "e unul din#re cruci #&arele de "e &r/i#3 -el al rii #ale, dac e)is#3 Dac nu, "e &ricare din#re ele3 P&rii nu'i "as dac aces#ea nu #e acce"# sau dac #u nu vrei s !er(i "e nava rii #ale i c&nvin(i & al#a s #e ia3 Pe cruci #&r, e #i Fudeca#3 De&arece se #ie din ca"ul l&cului c e #i vin&va#, ai #rei "&si/ili#i3 InuB s'i "l#e #i cl#&ria 7na"&i, acas3 D&iB s #e an(aFe5i 7n echi"aF, dac aces#a es#e de ac&rd3 TreiB s ie i din eclu5 fr c&s#u!3 + a 7nc2#, de i "e P&ar# nu e)is# le(i, nu e)is# nici delic#e3 M&#ivul !suril&r de securi#a#e din !u5eu era c #uri #ii "&# fi #en#ai s' i ia vreun suvenir3 Klara i cu !ine "rivea! c&!&rile desc&"eri#e de cinevaL dar nu discu#a! fa"#ul c i n&i ar fi #re/ui# s "lec! i s (si! al#ele3 <u ! a#r(eau 7ns nu!ai e)"&na#ele3 Cn#r'adevr, erau fascinan#eJ lucruri "e care !2inile *#en#aculeleK (heareleK1 Heechee le fcuser i le a#inseser, "r&veni#e din l&curi ini!a(ina/il de 7nde"r#a#e3 -eea ce ! a#r(ea cel !ai !ul# :;

erau ecranele care "2l"2iau "er!anen#3 Pe ele se succedau, unul du" al#ul, ra"&ar#ele #u#ur&r !isiunil&r lansa#e3 Ra"&r#ul 7n#re nu!rul #&#al de lansri i cel de 7n#&arceri, dre"#urile de e)"l&a#are "l#i#e "r&s"ec#&ril&r n&r&c& i, !&rile cel&r (hini&ni #i, nu!ele cur(eau, unul du" al#ul, "e un "ere#e, deasu"ra vi#rinel&r3 T&#alurile erau cele !ai se!nifica#iveB 23DD de lansri *cifra s'a schi!/a# la 23D;, a"&i 23DE chiar 7n #i!" ce "rivea!J a! si!i# vi/raia cel&r d&u lansri1, :A8 de 7n#&arceri reu i#e3 4##ea! 7n faa ecranului, Klara i cu !ine, fr s ne "rivi!, dar i'a! si!i# !2na s#r2n(2nd'& "e a !ea3 $Reu i#e% era & definiie des#ul de lar(3 Cnse!na c nava revenise3 <u s"unea dac vreun !e!/ru al echi"aFului !ai #ria3 +! "leca# din !u5eu i!edia# du" aceea i n'a! v&r/i# "rea !ul#e "2n la ca/lul ascens&rial3 Eu ! (2ndea! 7n#r'una c s"usele E!!ei F&#her erau adevra#eB rasa u!an avea nev&ie de ceea ce n&i, "r&s"ec#&rii, 7i "u#ea! &feri3 +vea 'oarte !are nev&ie3 E)is#au &a!eni fl!2n5i i "r&/a/il c #ehn&l&(ia Heechee le "u#ea u ura #raiul, dac "r&s"ec#&rii "lecau 7n !isiuni i reveneau cu !&s#re ale acelei #ehn&l&(ii3 -hiar dac ur!a s c&s#e c2#eva viei3 -hiar dac "rin#re aces#e viei ur!au s fie a Klarei i a !ea3 M'a! 7n#re/a#B dac d&rea! &are ca /ia#ul !eu 6 dac a fi avu# vre&da# un /ia# 6 s ai/ c&"ilria !eaK +! sri# de "e ca/lu la <ivelul Ba/e i a! au5i# (lasuri3 <u le' a! da# a#enie3 +Funsese! la & h&#r2re3 6 Klara, a! r&s#i#, ascul#'!3 Hai sL Ea 7ns "rivea "es#e u!rul !eu3 6 Du!ne5euleS s#ri(3 Ii#e cine'i aiciS M'a! 7n#&rs, l'a! 5ri# "e 4hic.G flu#ur2nd din ari"i "rin aer i discu#2nd cu & fa# i, ului#, !i'a! da# sea!a c era \illa F&rehand3 Ea ne salu#, a!u5a# i s#2nFeni# 7n acela i #i!"3 6 -e se 7n#2!"lK a! 7n#re/a#'&3 <'ai "leca# acu!L vre& &"# &reK 6 Qece, ! c&rec#3 6 4'a 7n#2!"la# ceva cu nava i a #re/ui# s #e 7n#&rciK 7n#re/ Klara3 \illa 52!/i #ris#3 6 <ici (2nd3 +! f&s# i !'a! 7n#&rs3 P2n acu!, rec&rdul celei !ai scur#e cl#&riiB a! aFuns "e Lun3 :E

6 Satelitul P!mCntuluiD ? E)ac#3 Prea c a/ia se s#"2ne #e s nu i5/ucneasc 7n r2s3 4au 7n "l2ns3 6 -u si(uran, & s'i dea & /&nificaie, \illa, s"use c&ns&la#&r 4hic.G3 Oda# un echi"aF a aFuns "e Hani!ede i -&r"&raia le'a da# & Fu!#a#e de !ili&n de d&lari s 7!"ar# 7n#re ei3 Ea cl#in din ca"3 6 Y#iu i eu !ai !ul#e, 4hic.G3 Da, & s ne "re!ie5e cu ceva3 Dar nu suficien#3 +ve! nev&ie de !ai !ul#3 Us#a era s#ilul ne&/i nui# i, &arecu! sur"rin5#&r, al $F&rehan5il&r%, 7n#&#deauna v&r/eau des"re $n&i%3 Cn !&d eviden#, erau & fa!ilie f&ar#e uni#, chiar dac nu le "lcea s discu#e cu s#rinii des"re as#a3 +! a#ins'&J un (es# 7n#re afeciune i c&!"asiuneB 6 -e ai de (2nd s faciK M "rivi sur"rins3 6 Pi, a! se!na# deFa "en#ru al# lansare, "&i!2ine3 6 BunS fcu Klara3 Cn ca5ul s#a, v&! da "en#ru #ine d&u "e#receri si!ul#anS 4'nce"e!L Pes#e c2#eva &re, 7nain#e de a !er(e la culcare, Klara ! 7n#re/B 6 <u v&iai s'!i s"ui ceva, 7nain#e de a ne 7n#2lni cu \illaK 6 +! ui#a#, a! rs"uns s&!n&r&s3 <u ui#ase!3 Y#ia! des"re ce era v&r/a3 Dar nu !ai v&ia! s'& s"un3 PPP Erau 5ile c2nd a"r&a"e ! h&#ra! s'i s"un Klarei s "lece din n&u, 7!"reun cu !ine, 7n#r'& !isiune3 Erau al#e 5ile c2nd s&sea & nav cu c2iva su"ravieui#&ri lihnii de f&a!e i deshidra#ai, sau fr su"ravieui#&ri, sau 5ile c2nd, c&nf&r! ru#inei, !ai !ul#e din#re lansrile anului #recu# erau anuna#e ca irev&ca/il "ierdu#e3 Cn 5ilele acelea, era! a"r&a"e c&nvins s "rsesc defini#iv P&ar#a3 <e "e#recea! !aF&ri#a#ea #i!"ului a!2n2nd & deci5ie3 <u era "rea (reu3 4e "u#ea #ri 7n !&d "lcu#, e)"l&r2nd P&ar#a i "e cellal# "ar#ener3 Klara an(aFase & !enaFer, & #ineric /l&nd i durdulie "e nu!e HG=a, care s&sise din !inele de hran -ar!ar#hen3 E)ce"ie fc2nd fa"#ul c fa/ricile de "r&#eine !&n&celulare sc&iene f&l&seau dre"# !a#erie "ri! cr/unele, ::

nu ieiul din !arn, lu!ea ei fusese a"r&a"e iden#ic cu a !ea3 <u evadase "rin in#er!ediul unui /ile# de l&#erie, ci an(aF2ndu'se vre!e de d&i ani 7n echi"aFul unei nave c&!erciale3 <u "u#ea nici !car s se 7n#&arc acas3 +Fun(2nd "e P&ar#, a/and&nase nava i #re/uia s "l#easc des"(u/iri 7n ca5ul 7n#&arcerii3 <ici nu "u#ea s "r&s"ec#e5e, "en#ru c sin(ura ei !isiune & lsase cu & ari#!ie cardiac, ce une&ri "rea c se 7!/un#e #e, iar al#e&ri & #ri!i#ea "en#ru & s"#!2n 7n 4"i#alul Ter!inal3 HG=a #re/uia s (#easc i s fac cura# "en#ru Klara i "en#ru !ine i s ias cu Ka#hG Francis, a#unci c2nd #a#l ei era la serviciu, iar Klara n'avea chef s fie deranFa#3 Klara "ierdea des#ul la ca5in&, a a c, de fa"#, nu' i "u#ea "er!i#e s'& in "e HG=a dar, la ur!a ur!ei, nici "e !ine nu' i "u#ea "er!i#e s ! in3 Anun6uri :(G%N$ P$NT(3 c&!er i v2n5ri3 -ele !ai /une &fer#e "en#ru &r(ane "ereche3 -ereri !ari de seciuni "&s#eri&are c&r&nariene ale ini!ii, auricul s#(3, ven#ricul s#(3 i dr3 i "ri as&cia#e3 Telef&nai la ::'E'@ "en#ru #es#e de c&!"a#i/ili#a#e3 E3-9T:(< /$ )N$F%T%F#, suede5i sau !&sc&vii3 Marele Turneu al P&rii3 +n#rena!en#e i cursuri, ::'8223 %S:-<%=<% S-(<<T:(<#:( din T&r&n#& vrea s afle de la v&i cu! e ac&l&, 7n s"aiu3 +dresaB T&nG, 9DD BaG, T&rOn#-an !D4 2+3 T($*3<$ s "l2n(3 0 v&i aFu#a s v (sii durerile3 Telef3 ::' ;223 -eea ce ne aFu#a s ne alun(! (2ndurile era fa"#ul c "re#indea! unul fa de cellal#, i c2#e&da#, fa de n&i 7n i i, c 7n reali#a#e, ne "re(#ea! e)#re! de c&n #iinci&s "en#ru 5iua c2nd avea s a"ar Misiunea -&nvena/il3 <u era del&c (reu3 Muli "r&s"ec#&ri adevrai "r&cedau la fel 7n#re !isiuni3 E)is#a un (ru", au#&in#i#ula# -u##&rii Heechee, care se reunea 7n serile de !iercuriJ fusese iniia# de un "r&s"ec#&r, "e nu!e 4a! Kahane i c&n#inua# de alii c2# #i!" el fusese "leca# 7n#r'& !isiune li"si# de succes3 +cu! 4a! revenise i a #e"#a 7nsn#& irea a d&i din#re !e!/rii echi"aFului su, "en#ru a "leca 7n#r'& n&u cl#&rie3 *Prin#re al#ele, se 7n#&rseser cu sc&r/u# da#&ri# unei defeciuni a c&n(ela#&rului de ali!en#e31 4a! i "rie#enii si erau h&!& i a"aren# 7n#reineau & relaie 7n #riun(hi, dar as#a nu afec#a in#eresul lui fa de #iina Heechee3 Fcuse r&s# de #&a#e /en5ile c&nferinel&r de e)&s#udii inu#e la Eas# Te)as Reserve, unde :9

"r&fes&rul He(ra!e# se fcuse cun&scu# ca au#&ri#a#e !&ndial 7n "r&/le!ele Heechee3 + a a! afla# i eu !ul#e lucruri necun&scu#e, de i ideea cen#ral, c Heechee ridicau !ai !ul#e 7n#re/ri dec2# rs"unsuri, era /inecun&scu# #u#ur&r3 Par#ici"a! i la edinele (ru"uril&r de 7n#reinere fi5ic, unde se fceau e)erciii i5&!e#rice, fr s #e clin#e #i !ai !ul# de c2iva cen#i!e#ri, ca i !asaFe "en#ru "lcere i u#ili#a#e3 Pr&/a/il c era "r&fi#a/il dar era i e)#re! de "lcu#, 7n s"ecial din "unc# de vedere se)ual3 Klara i cu !ine a! 7nva# s face! cu #ru"urile n&as#re c2#eva ches#ii e)#ra&rdinare3 +! ur!a# un curs de /uc#rie *"&i face !ul#e cu raiile s#andard, dac adau(i !ir&denii i verdeuri13 +! achi5ii&na# /en5i lin(vis#ice "en#ru ca5ul c2nd ur!a s ne 7!/arc! cu necun&sc#&ri ai en(le5ei i cu#a! s c&nvers! 7n#re n&i 7n i#alian i (reac3 <e'a! al#ura# chiar i unui (ru" de as#r&n&!ie3 Indivi5ii aveau acces la #elesc&a"ele P&rii i "e#recea! & !uli!e de #i!", "rivind P!2n#ul i 0enusul dinafara "lanului ecli"#icii3 FrancG Hereira "ar#ici"a i el a#unci c2nd "u#ea s' i ia li/er de "e nav3 Klara 7l "lcea i !i'era si!"a#ic i !ie, a a c ne'a! fcu# &/iceiul s /e! c2#e un "hrel 7n ca!erele n&as#re 6 7n fine, 7n ca!erele Klarei, unde eu "e#recea! !ul# #i!" 6 du" edinele de as#r&n&!ie3 FrancG era e)#re! de in#eresa#, a"r&a"e fascina#, de ceea ce se (sea 7n 4"aiul -&s!ic3 Y#ia #&#ul des"re _uasari, (uri ne(re i (ala)iile 4eGfer#, ca s nu !ai "&!enesc de s#elele du/le i n&ve3 Dese&ri, s"ecula! ce s'ar 7n#2!"la dac nava #e'ar aduce 7n fr&n#ul de 7nain#are al unei su"ern&ve3 4e "u#ea 7n#2!"laL 4e #ie c Heechee erau a#ra i de &/servaiile as#r&fi5ice, fcu#e une&ri chiar la faa l&cului3 Inele #raiec#&rii erau fr 7nd&ial "r&(ra!a#e s aduc echi"aFele 7n vecin#a#ea un&r eveni!en#e in#eresan#e, iar & "r&#&'su"ern&v c&ns#i#uia cu si(uran, un eveni!en# in#eresan#3 Trecuse 7ns !ul# vre!e de a#unci i era "&si/il ca su"ern&va s nu !ai fie d&ar & $"r&#&%3 6 M 7n#re/, r&s#i Klara, 52!/ind ca s ara#e c era d&ar & ches#iune "ur #e&re#ic, dac a a ceva nu s'a 7n#2!"la# deFa cu unele nave care n'au !ai reveni#3 6 4#a#is#ic v&r/ind, e si(ur c s'a 7n#2!"la#, rs"unse FrancG, 52!/ind i el ca s ara#e c acce"#a re(ulile F&cului3 E)ersase en(le5a, din care #iuse c2#e ceva, iar acu! & v&r/ea a"r&a"e fr accen#3 Cn "lus, cun& #ea (er!ana, rusa i des#ule li!/i r&!anice ase!n#&are cu "&r#u(he5a lui3 T&a#e 9@

as#ea le aflase! c2nd 7ncercase! s discu#! 7n#re n&i, du" cele 7nva#e de "e /en5ile lin(vis#ice, i c&ns#a#ase! c el ne 7nele(ea !ai /ine chiar dec2# n&i 7n ine3 6 T&#u i, &a!enii se duc, c&n#inu el3 Klara i cu !ine a! #cu# c2#eva cli"e, a"&i ea r2seB 6 Da, unii se duc3 6 +! i!"resia c #e'ai duce i #u, FrancG, a! in#erveni# eu3 6 Te'ai 7nd&i# vre& cli" de lucrul s#aK 6 DaJ de fa"#, nu era! si(ur3 +dicL #u e #i 7n Marina Bra5ilian3 D&ar nu "&i de!isi&naL 6 P&# de!isi&na 7n &rice cli", ! c&rec# el3 -eea ce nu se !ai "&a#e e s revin du" aceea 7n Bra5ilia3 6 Yi a#unci, !eri#K 6 Meri#3 6 -hiar dac, a! insis#a# eu, e)is# riscul s nu !ai revii, sau s'& "e #i ca nen&r&ciii de as#5iK Era v&r/a de !e!/rii unui -inci, care as&li5ase "e & "lane# cu via ve(e#al de #i" ieder &#rvi#&are3 Din ce au5ise!, fusese ru de #&#3 6 Da3 Klara 7nce"use s se f&iasc3 6 -red c !i s'a fcu# s&!n, 5ise ea3 T&nul ei c&ninea un !esaF3 +! "rivi#'& i a! s"usB 6 Te c&nduc3 6 <u'i nev&ie, B&/3 6 O fac &ricu!, a! c&n#inua# s i(n&r !esaFul3 <&a"#e /un, FrancG3 Pe s"#!2na vii#&are3 Klara era deFa la Fu!#a#ea "uului de c&/&r2re i #re/uia s ! (r/esc dac v&ia! s'& aFun(3 +! "rins ca/lul i a! s#ri(a# du" eaB 6 Dac 7n#r'adevr nu vrei s vin, ! 7n#&rc la !ine3 <'a "rivi# 7n sus, 7ns nici n'a s"us ce d&rea, a a 7nc2# a! c&/&r2# "2n la nivelul ei i a! ur!a#'&3 Ka#hG ad&r!ise 7n#r'& ca!er, iar HG=a !&ia 7n d&r!i#&rul n&s#ru, deasu"ra unui h&l&disc3 Klara & #ri!ise acas i !erse s vad cu! d&r!ea fe#ia3 M'a! a e5a# "e !ar(inea "a#ului, a #e"#2nd'&3 6 P&a#e c sun# 7nain#ea ciclului, r&s#i Klara c2nd se 7na"&ie3 Iar#'!3 4un# cu nervii la "!2n#3 6 Plec, dac vrei3 6 Iisuse, B&/, #er!in cu as#aS 4e a e5 "e "a# i se re5e! de !ine, ca s'& "&# cu"rinde cu 98

/raul3 6 -e dulce e Ka#hG, r&s#i ea du" un !&!en#3 6 Xi'ar "lcea s ai i #u un c&"il, a a'iK 6 Cl v&i aveaS 4e ls "e s"a#e, #r(2ndu'! du" eaB + vrea s #iu cCnd, a#2#3 +! nev&ie de !ai !uli /ani dec2# acu! ca s'i asi(ur c&"ilului & via ferici#3 Yi #i!"ul #receL 8%TH &#1PI& J-A1T1I=C%I K--0K-Profesor Hegramet: Nu tim cum artau eec!ee" #ar s$au %cut une&e #e#uc'ii.
Pr()a)i&" erau )i*e+i. Une&te&e &(r se *(tri,esc m-ini&(r (mu&ui" #e aceea cre#em c a,eau i m-ini. Sau" ce,a asemnt(r. E a*r(a*e sigur c ,e#eau n ace&ai s*ectru ca i n(i. Presu*un c erau mai scun+i . s +icem" ,reun metru cinci+eci" i a,eau nite e+uturi curi(ase. ntrebare: /um a#ic 0e+uturi curi(ase12 Profesor Hegramet: A'i ,+ut ,re(#at scaunu& *i&(tu&ui #intr$( na, eec!ee2 E c(m*us #in #(u *iese *&ate #e meta&" m)inate n 3. N$a'i *utea sta ac(&( mai mu&t #e +ece minute %r s , #(ar %un#u&. N(i am ntins ntre e&e un %e& #e *&as *e care ne *utem ae+a. Este #eci un a#aus uman. eec!ee n$a,eau aa ce,a. /(r*uri&e &(r tre)uie s %i semnat (arecum cu a&e ,ies*i&(r4 cu un a)#(men mare at-rn-n#" )a c!iar e5tin+-n#u$se mai 6(s #e (&#uri" ntre *ici(are. ntrebare: /re#e'i c *uteau a,ea ace ca ,ies*i&e2 Pro'esor )egramet2 Ace2 Nu. Nu cre#. Dei" *(ate c #a. Sau *(ate c a,eau nite (rgane se5ua&e #ate #racu&ui.

+! r!as a a c2#eva cli"e, a"&i i'a! &"#i# 7n "rB 6 Yi eu vreau acela i lucru, Klara3 6 -re5i c nu #iuK sus"in ea, a"&i se 7nc&rd /rusc3 -ine'iK -ineva 5(re"na la u 3 <u era 7ncuia#J n'& 7ncuia! nici&da#3 <i!eni 7ns nu in#ra fr s fi f&s# invi#a#, iar acu! in#rase3 6 4#erlin(S e)cla! fe!eia sur"rins, a"&i 7 i rec"# c&n#r&lul3 B&/, d2nsul e 4#erlin( Francis, #a#l lui Ka#hG3 B&/ Br&adhead3 6 Bun, r&s#i /r/a#ul3 Era !ai /#r2n dec2# /nuise!, avea cel "uin cinci5eci de ani, i ar#a !ul# !ai 7n v2rs# i !ai &/&si# dec2# ar fi f&s# n&r!al3 6 Klara, s"use el, & duc "e Ka#hG acas cu "ri!a nav, dac n' ai ni!ic 7!"&#riv, & iau chiar acu!3 <u vreau s aud de la al#cineva3 Klara ! "rinse de !2n fr s ! "riveascB 6 -e s'audK 6 Des"re !aic'sa3 Francis 7 i frec &chii, a"&i c&n#inu3 +h, 92

nu #iaiK Tan e !&ar#3 <ava ei s'a 7n#&rs acu! c2#eva &re3 T&i "a#ru care au f&s# 7n lander au c&n#rac#a# un fel de ciu"erc, s'au u!fla# i au !uri#3 I'a! v5u# c&r"ul3 +r#aL 4e &"ri & cli"3 -ea "en#ru care 7!i "are 7n#r'adevr ru, relu el, es#e +nnalee3 Ea a r!as "e &r/i#, "e c2nd ceilali au c&/&r2#, i ea a adus'& "e Tan 7na"&i3 -red c 7nne/unise3 -e r&s# !ai aveaK Oricu!, "en#ru Tan, era "rea #2r5iuL Cn sf2r i#L + "u#u# readuce d&ar d&i din#re ei, nu!ai a#2#a s"aiu r!sese 7n c&n(ela#&r, l2n( "r&vi5iiL 4e &"ri din n&u i nu !ai c&n#inu3 +! r!as "e !ar(inea "a#ului, 7n #i!" ce Klara 7l aFu#a s #re5easc fe#ia i s'i s#r2n( lucrurile3 -2nd au ie i# din ca!er, a! s&lici#a# c2#eva dis"&ni/ili#i "e P0 i le'a! s#udia# a#en#3 La 7n#&arcerea Klarei, &"rise! deFa a"ara#ul i s##ea! #urce #e 7n "a#, (2ndindu'!3 6 -ris#&ase, fcu ea "&sac3 -e n&a"#e nen&r&ci#S Mi'a #recu# i s&!nul3 M'a duce s c2 #i( ceva "arale la rule#3 6 Mai /ine nuS -u & n&a"#e 7nain#e, s##use! #rei &re, #i!" 7n care c2 #i(ase 5ece !ii de d&lari i a"&i "ierduse d&u5eci de !ii3 6 +! & ideea !ai /un, a! c&n#inua#3 Hai s lu! & nav3 4e 7n#&arse 7n#r'a#2# de /rusc s"re !ine, 7nc2# a"r&a"e 5/ur din "a#3 6 -eK 6 4 "lec! 7n#r'& !isiune3 Cnchise &chii, a"&i 7n#re/ fr s'i deschidB 6 -2ndK 6 Lansarea 29'A@3 E un -inci cu un echi"aF /unB 4a! Kahane i "rie#enii lui3 4'au refcu# i !ai au nev&ie de d&i &a!eni3 C i a"s "le&a"ele cu v2rful de(e#el&r, a"&i deschise &chii i ! "rivi3 6 Mda, fcu ea, ai ni #e idei in#eresan#e3 +c&"erise! "ereii din !e#al Heechee cu ni #e "aravane fcu#e de !ine, ca s di!inue5 lu!ina i s "u#e! d&r!iJ cu #&a# &/scuri#a#ea, 7i 5rea! "erfec# chi"ul3 Era 7ns"i!2n#a#3 T&#u i, c&n#inuB 6 <u sun# ni #e #i"i ri3 -u! #e'!"aci cu "&"&nariiK 6 Ci las 7n "ace i ei ! las 7n "ace3 Mai ales dac sun# cu #ine3 6 Mda, r&s#i ea i se #2r7 s"re !ine, ! cu"rinse cu /raele, ! #rase "e s"a#e i' i re5e! ca"ul de (2#ul !eu3 De ce nuK &"#i, a#2# de 7nce#, 7nc2# la 7nce"u# a! cre5u# c !i se "ruse3 93

-2nd a! f&s# si(ur, frica !'a i5/i#3 E)is#ase "er!anen# ansa ca ea s s"un nu+ +#unci a fi sc"a#3 M si!ea! #re!ur2nd, #&#u i a! i5/u#i# s r&s#escB 6 +#unci ne 7nscrie! !2ine di!ineaK -l#in din ca"3 6 <u, 7!i rs"unse cu & v&ce 7n/u i#3 Tre!ura la fel de #are ca i !ine3 Ia #elef&nul, B&/3 <e 7nscrie! acu!, 7nain#e de a ne r5(2ndi3 PPP + d&ua 5i, !i'a! "rsi# sluF/a, a! 7!"ache#a# lucrurile 7n vali5ele cu care venise! i le'a! da# s"re "s#rare lui 4hic.G, care "rea (2ndi#&r3 Klara i'a c&ncedia# 7n(riFi#&area 6 care era des#ul de alar!a# 6 dar n'a 7!"ache#a# ni!ic3 +vea 7nc des#ui /ani3 + "l#i# an#ici"a# chiria "en#ru ca!erele ei, i a lsa# #&#ul "e l&c3 Bine7neles, a! da# & "e#recere de "lecare3 <u'!i a!in#esc nici !car & sin(ur "ers&an care s fi "ar#ici"a#3 +"&i, /rusc, ne 7n(hesui! 7n lander, c&/&r2nd 7n ca"sul 7n vre!e ce 4a! Kahane verifica !e#&dic in#eri&rul3 <e'a! 7nchis 7n (&(&a ele n&as#re i a! cu"la# c&!anda au#&!a#3 4'a "r&dus & 5(udui#ur, ur!a# de & sen5aie de cdere i "lu#ire "2n au in#erveni# serv&!&#&arele care ne'au "lasa# "e #raiec#&rie3 13 6 Bun di!ineaa, B&/, s"une 4i(frid, 7ns eu ! &"resc 7n "ra(ul u ii, /rusc i su/li!inal 7n(riF&ra#3 6 -e s'a 7n#2!"la#K 6 <u s'a 7n#2!"la# ni!ic, R&/3 In#r3 6 +i schi!/a# lucrurile "e aici, r&s#esc eu acu5a#&r3 6 E adevra#, R&//ie3 Ci "lace cu! ara# ca!eraK O "rivesc3 +u dis"ru# "ernele a5v2rli#e "e F&s3 Pe "ere#e nu !ai e)is# #a/l&urile a/s#rac#e3 Cn l&cul l&r sun# h&l&"ic#uri cu "eisaFe s"aiale, !uni i !ri3 Lucrul cel !ai cara(hi&s es#e 4i(frid 7nsu iB 7!i v&r/e #e din in#eri&rul unui !anechin afla# 7n#r' un c&l al ca!erei3 Xine un crei&n 7n#re de(e#e i "&ar# &chelari fu!urii3 6 F&ar#e in#eresan#, 7i rs"und3 -are'i !&#ivulK Hlasul 7i sun de "arc ar 52!/i /inev&i#&r, de i chi"ul !anechinului r!2ne ine)"resiv3 9A

6 M'a! (2ndi# c i'ar "lace & schi!/are, R&/3 P esc 7n &daie, dar ! &"resc du" c2iva "a i3 6 +i lua# i sal#eauaS 6 <u era necesar, B&/3 Du" c2#e ve5i, e)is# & cana"ea n&u3 T&#ul e f&ar#e #radii&nal, nu'i a aK 6 MdaL 6 De ce nu #e 7n#in5iK ! ade!ene #e el3 4 ve5i cu! e3 6 MdaL M 7n#ind "ruden#3 M si!# ciuda# i nu'!i "lace, "r&/a/il "en#ru c aceas# 7nc"ere re"re5in# ceva seri&s "en#ru !ine, iar !&dificarea ei ! face nerv&s3 6 4al#eaua avea chin(i, ! "l2n(3 6 La fel are i cana"eaua, R&/3 Le "&i sc&a#e din la#eral3 -au# un "icL ac&l&3 +cu! e !ai /ineK 6 <u3 6 -red, r&s#e #e el 7nce#, c 7n "r&/le!ele #era"eu#ice ar #re/ui s ! la i "e !ine s decid dac e necesar & schi!/are, R&/3 6 Yi 7nc ceva, 4i(fridS ! ridic 7n ca"ul &asel&r3 H&#r #e'#e dracului &da# cu! ai de (2nd s'!i s"ui3 <u ! chea! R&/, sau R&//ie, sau B&/3 M nu!esc R&/ine##e3 6 Y#iu, R&//ieL 6 Iar 7nce"iK O "au5, a"&i cu /l2ndeeB 6 -red c !i'ai "u#ea "er!i#e s ale( !&dul de adresare "e care 7l "refer, R&//ie3 6 H!L +! & re5erv infini# de ase!enea n&n'cuvin#e ce nu s"un ni!ic3 De fa"#, !i'ar "lace s diriFe5 7n#rea(a edin r&s#indu'le d&ar "e ele3 + vrea ca Sig'rid s se de5vluie3 0reau s #iu de ce !i se adresea5 !ereu cu al#e nu!e3 0reau s #iu ce (se #e se!nifica#iv 7n s"usele !ele3 0reau s #iu ce (2nde #e de fa"# des"re !ineL dac ni #e /uci din ala! i "las#ic "&# (2ndi3 Desi(ur, ceea ce eu #iu, dar 4i(frid nu cun&a #e, es#e fa"#ul c /una !ea "rie#en 43>a3 !i'a "r&!is s ! aFu#e s'i fac & fars3 +/ia a #e"#3 6 +i vrea s'!i s"ui ceva, R&/K 6 <u3 + #ea"#3 M si!# &s#il i nec&!unica#iv3 -red c un !&#iv es#e ner/darea cu care a #e"# 5iua c2nd 7l v&i "cli "e 4i(frid, 9D

7ns cellal# es#e schi!/area in#eri&rului3 E)ac# acelea i ches#ii !i le fceau c2nd a! avu# e"is&dul "sih&#ic 7n \G&!in(3 Ine&ri, venea! "en#ru edin i ! a #e"#au cu & h&l&(ra! a !a!ei, lua'i'ar dracu s'i iaS 4e!na "erfec# cu !a!a, dar nu !ir&sea ca ea i nu avea a#in(erea eiJ de fa"#, nici nu aveai ce s a#in(i, era d&ar lu!in3 +l#e&ri, ! aduceau 7n 7n#uneric, iar ceva cald i dr(la ! lua 7n /rae i'!i &"#ea la ureche3 <u'!i "lceau ches#iile as#ea3 Era! ne/un, 7ns nici chiar a aS RAPORT 4% M$*$3#% <ava 8':3 Q/&rul @83D;3 Echi"aF F3 It(.
Tim* #e tran+it4 78 +i&e 9 (re. P(+i'ia nei#enti%icat. :nregistrri&e a*arate&(r #e )(r# #istruse. Urmea+ transcrierea )en+ii ec!i*a6u&ui4 0P&aneta *are s ai) ( gra,ita'ie ce #e*ete 9"5" #ar ,(i ncerca ( c()(r-re. N(rii #e *ra% i ,a*(rii nu *(t %i str)tu'i nici cu instrumente&e ,i+ua&e" nici cu ra#aru&. De %a*t" nu arat *rea )ine ns este a uns*re+ecea e5*e#i'ie a mea. Am %i5at nt(arcerea aut(mat *este 80 +i&e4 Dac *-n atunci nu am re,enit cu &an#eru&" cre# c na,a ,a s(si singur. A ,rea s tiu ce *(t nsemna *ete&e i %&cri&e ace&ea #e *e s(are.1

La 7n#&arcerea navei, "r&s"ec#&rul nu era la /&rd3 <ici un ar#efac# sau !&s#r3 0ehiculul de c&/&r2re n easigurat. Na,a
#eteri(rat.

4i(frid c&n#inu s a #e"#e 7ns #iu c nu va a #e"#a "e vecie3 Cn cur2nd va 7nce"e s'!i "un 7n#re/ri, "r&/a/il 7n le(#ur cu visele !ele3 6 +i !ai visa# de c2nd ne'a! v5u# ul#i!a da#, B&/K -asc3 4u/iec#ul es#e e)#re! de "lic#isi#&r3 6 <u cred3 Cn #&# ca5ul, ni!ic i!"&r#an#3 6 Mi'ar "lcea #&#u i s aud des"re ce era v&r/a3 -hiar dac es#e nu!ai un fra(!en#3 6 E #i & "ac&s#e, 4i(frid, #ii as#aK 6 C!i "are ru c #e fac s si!i a a, R&/3 6 Cn fineL <u cred c'!i "&# a!in#i nici !car un fra(!en#3 6 Cncearc, #e r&(3 6 OfS BineL C!i cau# & "&5iie !ai c&nf&r#a/il3 4in(urul vis la care ! "&# (2ndi es#e a/s&lu# /anal i #iu c ni!ic din el nu se lea( de vreun eveni!en# #rau!a#ic sau crucial, 7ns dac 7i s"un #&a#e as#ea, & s se enerve5e3 De aceea, r&s#esc cu!in#eB 6 Era! 7n va(&nul unui #ren f&ar#e lun(3 Mai !ul#e va(&ane erau cu"la#e 7n#re ele i "u#eai s #reci din unul 7n cellal#3 T&a#e "line cu "ers&ane "e care le #ia!3 Era & fe!eie, & #i" 9;

!!&as, care #u ea f&ar#e !ul#, i & al#a careL 7n sf2r i#, ar#a ciuda#3 La 7nce"u#, a! cre5u# c era /r/a#3 Era 7!/rca# 7n#r' un fel de sal&"e# de lucru i nu'i "u#eai (hici se)ul, i avea ni #e s"r2ncene f&ar#e s#uf&ase, !asculine3 Eu 7ns #ia! c era fe!eie3 6 +i v&r/i# cu vreuna din#re ele, B&/K 6 Te r&(, nu ! 7n#reru"e, 4i(frid, ! faci s "ierd irul3 6 Iar#'!, R&/3 6 Le'a! lsa#L nu, n'a! v&r/i# cu ele, c&n#inui eu3 +! #recu# 7n va(&nul ur!#&r3 Era ul#i!ul va(&n al #renului3 4e cu"la cu celelal#e "rin#r'un fel deL ia s vede!L nu #iu cu! s'l descriu3 Era ca un /urduf de ar!&nic, fcu# din !e#al, 7nele(iK Yi se lun(ea3 M &"resc "en#ru & cli", sc2r/i#3 +"r&a"e c si!# nev&ia s' !i cer scu5e "en#ru un as#fel de vis #2!"i# i nese!nifica#iv3 6 Qiceai c se lun(ea, B&/K reia 4i(frid3 6 E)ac#, se lun(ea3 + a c, /ine7neles, va(&nul 7n care era! eu se de"r#a #&# !ai !ul# i !ai !ul# de ceilali3 0edea! nu!ai se!nalul din c&ada va(&nului care avea "arc f&r!a chi"ului ei, "rivindu'!3 EaL Pierd firul s"usel&r3 Cncerc s revinB 6 -red c si!ea! c'!i va fi f&ar#e (reu s'aFun( 7na"&i la ea, de "arc eaL 4cu5'!, 4i(frid, nu'!i a!in#esc "rea li!"ede ce se 7n#2!"la3 +"&i !'a! #re5i#3 Yi, #er!in eu vir#u&s, a! scris #&#ul i!edia#, a a cu! !i'ai s"us s fac3 6 +"recie5 lucrul s#a, B&/, r&s#e #e 4i(frid cu (ravi#a#e3 + #ea"# ca s c&n#inui3 6 -ana"eaua as#a nu'i la fel de c&nf&r#a/il ca sal#eaua, ! "l2n(3 6 C!i "are ru, B&/, s"uneai c le'ai recun&scu#K 6 Pe cineK 6 -ele d&u fe!ei din #ren, de care #e 7nde"r#ai #&# !ai !ul# i !ai !ul#3 6 +hL <uJ #iu ce vrei s s"ui3 Le recun&scuse! d&ar 7n vis3 Ha/ar n'a! cine "u#eau fi3 6 4e!nau cu cineva cun&scu#K 6 Del&c3 -hiar !'a! !ira# de lucrul s#a3 Du" un rs#i!", des"re care #iu c re"re5in# & ans de a ! r5(2ndi 7n le(#ur cu un rs"uns care nu'i "lace, 4i(frid r&#e #eB 6 +i !eni&na# c una din#re fe!ei avea un aer $!!&s% i 9E

#u eaL 6 Da3 Cns n'a! recun&scu#'&3 C!i era fa!iliar 7n#r'un fel, dar a a es#e 7n#&#deauna 7n#r'un vis3 6 Te "&i (2ndi la vre& fe!eie, ar#iculea5 el r/d#&r, "e care ai cun&scu#'&, av2nd un aer !a#ern i #u ind frecven#K 6 Dra( 4i(fridS h&h&#esc "u#ernic3 Te asi(ur c fe!eile "e care le cun&sc n'au c2#u i de "uin un aer !a#ernS Yi a"&i, #&a#e au cel "uin In#e(rala Medical3 <u "rea #u esc3 6 Cnele(3 E #i si(ur, R&//ieK 6 <u fi "isl&(, 4i(frid, r&s#esc nerv&s, de&arece cana"eaua e f&ar#e inc&!&d, de&arece #re/uie s !er( "2n la /aie i de&arece si#uaia aceas#a "are s se "relun(easc 7n !&d indefini#3 6 Cnele(3 Du" un !&!en#, se a(a de al#ceva, a a cu! #ia! c va faceJ es#e ca un "&ru!/el, ciu(ule #e #&# ceea ce'i arunc, /ucic cu /ucic3 6 Dar cealal# fe!eie, cea cu s"r2ncenele s#uf&aseK 6 -e'i cu eaK 6 +i cun&scu# vre&da# & fa# care s ai/ s"r2ncene s#uf&aseK 6 Iisuse, 4i(frid, !'a! culca# cu cinci su#e de fe#eS +! 7n#2lni# #&a#e felurile de s"r2ncene des"re care ai au5i# c2ndva3 6 <u era vreuna de&se/i#K 6 <u'!i a!in#esc, a a, la re"e5eal3 6 <u la re"e5eal, B&/3 Te r&(, f un ef&r# s'i a!in#e #i3 E !ai u &r s faci ceea ce vrea, dec2# s #e ceri cu el, a a 7nc2# ! 7ncrun#B 6 Bine, ia s vede!L Ida MaeK <u3 4ue'+nnK <u3 43>aK <u3 Hre#chenK <uL de fa"#, ca s'i s"un adevrul, 4i(frid, Hre#chen era 7n#r'a#2# de /l&nd 7nc2# nu "u#eai s"une dac avea s"r2ncene3 6 +ces#ea sun# fe#e "e care le'ai cun&scu# recen#, nu'i a a, R&/K P&a#e es#e v&r/a de al#cineva !ai de de!ul#3 6 Mai de!ul#K M chinui s "#rund c2# "&# de ad2nc 7n a!in#iri, "2n la !inele de hran i 4Glvia3 I5/ucnesc 7n r2s3 6 Y#ii ceva, 4i(fridK E cara(hi&s, 7ns nu reu esc s'!i aduc a!in#e cu! ar#a 4GlviaL ah, s#ai "uinS Ha#aS Mi'a! rea!in#i#, 7 i "ensa s"r2ncenele a"r&a"e c&!"le# i a"&i le desena cu crei&nul3 Y#iu as#a "en#ru c &da#, "e c2nd s##ea! cu ea 7n "a#, 9:

ne'a! "ic#a# unul "e cellal# cu der!a#&(raful ei3 +"r&a"e c'l "&# au5i sus"in2nd3 6 0a(&anele, s"use el, ciu(ulind al# /ucic luci#&are3 -u! le'ai "u#ea descrieK 6 -a &rice va(&ane de #ren3 Lun(iL Cn(us#eL Mi c2ndu'se ra"id "rin #unelL 6 Lun(i, 7n(us#e i !i c2ndu'se "rin#r'un #unel, B&/K C!i "ierd r/darea c2nd 7l aud3 E prea #rans"aren#S 6 Hai, 4i(fridS -u mine nu sca"i cu ches#ii de as#ea, cu si!/&luri falice3 6 <u 7ncerc s sca" cu ni!ic, B&/3 6 +#unci, "e cuv2n#ul !eu, e #i cre#in dac #e a(i de visul s#a3 <u ascunde ni!ic3 Trenul era "ur i si!"lu un #ren3 <u #iu cine erau fe!eile3 Yi, a"r&"&, detest cana"eaua as#a /les#e!a#S Pen#ru /anii "e care i'i "l#e #e c&!"ania !ea de asi(urri, ai "u#ea face lucruri !ai /uneS M'a enerva# de'a /inelea3 Cncearc s se 7n#&arc la vis, dar sun# h&#r2# s'l "ise5 "e #e!a /anil&r i, "2n "lec, 7!i "r&!i#e c va redec&ra 7nc"erea 7nain#e de ur!#&area edin3 Plec2nd, ! si!# !ulu!i#3 C!i face, 7n#r'adevr, /ine3 -red c es#e din cau5 c a! curaFul s ! r5vr#esc 7!"&#riva lui i "&a#e c #&a#e "r&s#iile as#ea !'au aFu#a# cu!va, chiar dac es#e adevra# c are ni #e idei des#ul de icni#e3 1 M'a! 5/#u# s ies din chin(i, ca s evi# (enunchiul Klarei i !'a! i5/i# de u!rul lui 4a! Kahane 6 Pard&n, a fcu# el fr ca !car s se 7n#&arc s vad de' s"re cine era v&r/a3 -&n#inua s s#ea cu !2na "e /ul/ul de s#ar#, de i #recuser 5ece !inu#e de la "lecare3 Privea cul&rile ce "2l"2iau "e #a/l&ul de /&rd Heechee i ridicase ca"ul nu!ai ca s se ui#e la ecranul de deasu"ra3 M'a! scula#, si!indu'! a!ei#3 C!i #re/uiser c2#eva s"#!2ni ca s ! &/i nuiesc cu a/sena a"r&a"e #&#al a (ravi#aiei de "e P&ar#3 Fluc#uaia f&rel&r H din ca"sul era cu #&#ul al#ceva3 Erau f&ar#e sla/e, 7ns nu r!2neau c&ns#an#e !ai !ul# de un !inu# i urechea !ea in#ern "r&#es#a3 M'a! #2r2# 7n 5&na /uc#riei, #r(2nd cu c&ada &chiului s"re u a #&ale#ei3 Ha! TaGeh c&n#inua s fie 7nun#ru3 Dac nu ie ea 99

!ai re"ede, si#uaia !ea ur!a s devin cri#ic3 Klara r2se, se 7n#inse 7n chin(ile ei i ! cu"rinse cu un /ra3 6 4racul B&//ie, fcu ea3 Yi a/ia a! 7nce"u#L +! 7n(hii# & "ilul, !i'a! a"rins & i(ar i !'a! s#rdui# s nu v&!i#3 <u #ia! c2# din (rea se da#&ra !i crii3 Mare "ar#e era cau5a# de fric3 Es#e ceva 7n(r&5i#&r s #ii c 7n#re #ine i !&ar#ea ins#an#anee i h2d nu se afl dec2# & "&F(hi su/ire de !e#al, fcu# de ni #e s#rini acu! Fu!#a#e de !ili&n de ani3 Yi s !ai #ii c ai "&rni# s !er(i undeva, fr s ai "ic de c&n#r&l, lucru care ar "u#ea deveni e)#re! de ne"lcu# M'a! #2r2# 7na"&i 7n chin(ile'ha!ac, a! s#ins i(ara, a! 7nchis &chii i !'a! s#rdui# s fac #i!"ul s #reac3 Era & (r!ad de #i!"3 Cn !edie, & cl#&rie durea5 7n Fur de "a#ru5eci i cinci de 5ile dus i #&# a#2#a 7n#&rs3 <u are i!"&r#an c2# de de"ar#e se !er(e3 Qece ani'lu!in sau 5ece !iiB c&n#ea5 "uin, dar nu 7n#r'& relaie liniar3 <i s'a s"us c navele accelerea5 "er!anen# i, 7n acela i #i!", accelerea5 creGterea acceleraiei3 -re #erea res"ec#iv nu e liniar, nici e)"&nenial, ci are & variaie ce nu "&a#e fi al(&ri#!a#3 0i#e5a lu!inii es#e a#ins f&ar#e ra"id, 7n !ai "uin de & &r3 +"&i, "are s #reac des#ul de !ul#, 7nain#e s fie de" i#3 +/ia din acel !&!en# 7nce"e real!en#e s ca"e#e vi#e53 P&i s'i dai sea!a de #&a#e as#ea *se 5ice1 ur!rind s#elele, de "e ecranul de navi(aie Heechee *se 5ice1, afla# deasu"ra /&rdului3 Cn #i!"ul "ri!ei &re, s#elele 7nce" s' i schi!/e cul&area i se de"lasea53 -2nd se #rece de vi#e5a lu!inii, 7i dai i!edia# sea!a "en#ru c #&a#e sun# 7n(r!di#e 7n cen#rul ecranului, care re"re5in# /&#ul navei 7n #i!"ul 5/&rului3 De fa"#, s#elele nu se !i c3 Rece"i&ne5i 7ns lu!ina e!is de surse din s"a#e sau din la#eral3 F&#&nii care l&vesc ca"#a#&rul fr&n#al au f&s# e!i i 7n ur! cu & 5i, & s"#!2n sau & su# de ani3 Pes#e c2#eva 5ile "unc#ele 7nce#ea5 s !ai ara#e a s#ele3 4e vede d&ar un fel de su"rafa cenu ie, "es#ri3 4ea!n "uin cu un h&l&fil! "rivi# 7n lu!in, dar din#r'un h&l&fil! "&i crea & i!a(ine vir#ual cu aFu#&rul unui "r&iec#&r, 7n vre!e ce din cenu iul de "e ecranele Heechee nu s'a &/inu# niciodat! ni!ic3 -2nd, 7n cele din ur!, a! in#ra# 7n #&ale#, nev&ia nu !ai "rea a#2# de ur(en#J c2nd a! ie i#, Klara era sin(ur 7n ca/in, verific2nd i!a(inile s#elel&r cu ca!era #e&d&li#ic3 4e 7n#&arse s ! "riveasc3 6 +ri !ai "uin verde, r&s#i ea a"r&/a#&r3 8@@

6 O s su"ravieuiesc3 Inde's /ieiiK 6 Inde s fieK T&s, 7n lander3 Dred s'a (2ndi# c "&a#e ar #re/ui s !ai aduce! sus din lucruri, a a 7nc2# n&i d&i s "u#e! f&l&si landerul c2nd ei sun# sus, i invers3 6 H!L Era & idee /unJ de fa"#, ! 7n#re/ase! cu! avea! s ne descurc! cu li"sa de in#i!i#a#e3 6 Bine3 -e vrei s facK a! 7n#re/a#'&3 4e 7n#inse i ! sru# "e Fu!#a#e a/sen#3 6 4#ai de&"ar#e3 Y#ii ceK 4e "are c ne 7ndre"#! dre"# s"re <&rdul Halac#ic3 +! "rivi# ves#ea cu 7n(duina "r&fund a i(n&ran#ului3 6 E /ineK a! r&s#i# 7n cele din ur!3 6 De unde s #iuK 52!/i ea3 M'a! lsa# "e s"a#e i a! "rivi#'&3 Dac era la fel de s"eria# ca !ine, i nu ! 7nd&ia! c era, nu lsa s se vad3 +! 7nce"u# s ! 7n#re/ ce e)is#a 7n <&rdul Halac#icL i, !ul# !ai i!"&r#an#, c2# ne va #re/ui s aFun(e! "2n ac&l&3 -ea !ai scur# cl#&rie 7nre(is#ra# "2n la un al# sis#e! s#elar durase &"#s"re5ece 5ile3 Era v&r/a de s#eaua Barnard i re"re5en#ase un fali!en#J nu se (sise a/s&lu# ni!ic3 -ea !ai lun( cl#&rie, sau 7n #&# ca5ul cea !ai lun( cun&scu# 6 cine #ie c2#e nave cu "r&s"ec#&ri !&ri se afl 7nc "e dru!ul de 7n#&arcere din, s 5ice!, M'38 din +ndr&!edaK 6 era de & su# i a"#e5eci i cinci de 5ile 7n fiecare direcie3 E)"l&ra#&rii s'au 7n#&rs !&ri3 E (reu de s"us unde au f&s#3 I!a(inile 7nre(is#ra#e nu de5vluiau "rea !ul#e, iar echi"aFul nu !ai era 7n s#are s dea e)"licaii -2nd "&rne #e, e de (r&a5 chiar "en#ru un ve#eran3 Y#ii c accelere5i, dar nu #ii c2# va dura accelerarea3 P&i s"une c2nd 7nce"e fr2narea3 Cn "ri!ul r2nd, de&arece s"irala aurie care e)is# 7n #&a#e navele Heechee cli"e #e de c2#eva &ri3 *<i!eni nu cun&a #e !&#ivul13 Xi'ai "u#ea da sea!a i fr s'& ve5i, "en#ru c "seud&'(ravi#aia sla/ ce #e a"sa de fundul navei #e #ra(e acu! 7n fa3 Fundul devine v2rf3 De ce &are Heechee nu' i rsuceau navele 7n #i!"ul 5/&rului, "en#ru a f&l&si f&ra de "r&"ulsie a#2# "en#ru accelerare c2# i "en#ru fr2nareK <u #iu3 Rs"unsul 7l cun&sc d&ar c&ns#ruc#&rii3 P&a#e are vre& le(#ur cu fa"#ul c #&a#e ins#ru!en#ele l&r &"#ice sun# la "r&va3 Pr&va es#e #&#deauna "u#ernic /linda#, chiar i la navele u &are 6 /nuiesc c 7!"&#riva i!"ac#ului cu 8@8

!&leculele de "raf sau (a53 Cns unele din#re navele !ari, c2#eva Treiuri i a"r&a"e #&a#e -inciurile sun# c&!"le# /linda#e3 Yi #&#u i nu se rsucescL Anun6uri M%S$; ce&e a*te *uncte" c(ntra unei &ecturi #in ;i)ran. Nu#itatea (*'i(na&.
<=$007.

<N>$ST<=< c-tiguri&e n terenuri" n +(na ,est$a%rican cu cea mai ra*i# #e+,(&tare. >egi %isca&e %a,(ra)i&e" rate a&e creterii #(,e#ite. Re*re+entan'a n(astr #e *e P(art , st &a #is*(+i'ie" cu amnunte. Miercuri" (re&e 85.00" &a ?&ue e&&" c(n%erin' 0Da!(me@ . Sta'iunea #e &u5 a ,iit(ru&ui.1 Intrarea gratuit" rc(rit(are. -<N$>% DIN A)er#een2 S stm #e ,(r). <A$BC=. P:(T($T3# /3MN$%>:%ST(9 n *aste&" u&ei" a&te&e" 850$. Orice su)iecte. <=$5=C. Oricu!, c2nd s"irala cli"e #e i si!i fr2narea, #ii c ai "arcurs un sfer# din #i!"ul #&#al dus'7n#&rs al cl#&riei3 Eviden#, nu i un sfer# din #i!"ul #&#al "e#recu# 7n s"aiu3 -2# de !ul# vei r!2ne la des#inaie es#e cu #&#ul al#ceva3 E #i sin(urul care h&#r #e as#a3 +i "arcurs 7ns Fu!#a#e din dru!ul dus3 Cn c&nclu5ie, 7n!ule #i cu "a#ru nu!rul 5ilel&r scurse "2n a#unci i, dac cifra re5ul#a# e !ai !ic dec2# nu!rul de 5ile "en#ru care e)is# "r&vi5ii, a#unci #ii !car c nu vei !uri de f&a!e3 Diferena 7n#re cele d&u nu!ere #e inf&r!ea5 ca! c2# "&i 5/&vi, &da# aFuns la des#inaie3 Raia individual de hran, a" i &)i(en es#e "en#ru d&u su#e cinci5eci de 5ile3 O "&i lun(i fr "r&/le!e "2n la vre& #rei su#e *d&ar c #e 7n#&rci "iele i &s i "&a#e, cu ceva deficiene13 Dac #rec ai5eci, ai5eci i cinci de 5ile fr s 7ncea" fr2narea, #ii c s'ar "u#ea s ai "r&/le!e i 7nce"i s !n2nci !ai "uin3 Dac aFun(i la &"#5eci sau n&u5eci de 5ile, "r&/le!a se re5&lv de la sine "en#ru c nu !ai ai sc"are, & s !&ri 7nain#e de a aFun(e 7na"&i3 Po i 7ncerca s schi!/i des#inaia3 +s#a re"re5in# 7ns un al# fel de a !uri, du" c2#e se "&a#e deduce din s"usele su"ravieui#&ril&r3 Pr&/a/il c Heechee "u#eau schi!/a des#inaia a#unci c2nd v&iau, dar cum & fceau es#e una din#re acele 7n#re/ri fr rs"unsuri, al#uri deB de ce au lua# #&#ul 7nain#e de a "lecaK 4auB cum ar#auK 4auB unde s'au dusK -2nd era! c&"il, "e la /2lciuri se vindea un fel de car#e3 4e in#i#ulaB Tot ce Gtim despre )eechee+ +vea & su# d&u5eci i &"# de "a(ini i #&a#e erau al/e3 8@2

PPP Dac 4a!, Dred i M&ha!ed erau h&!&, i n'avea! nici un !&#iv s ! 7nd&iesc, n'au "rea ar#a#'& 7n "ri!ele 5ile3 C i vedeau de #re/urile l&r3 -i#eau3 +scul#au !u5ic la c #i3 Tucau ah i, dac ne c&nvin(eau "e Klara i "e !ine, "&cher chine5esc3 <u Fuca! "e /ani, ci "e car#uri3 *Du" vre& d&u 5ile, Klara s"unea c era !ai /ine s "ier5i, "en#ru c a#unci aveai cu ce'i u!"le #i!"ul31 <e #&lerau cu /l2ndee, "e Klara i "e !ine, !in&ri#a#ea he#er&se)ual &"ri!a# din s&cie#a#ea d&!inan# h&!&se)ual a navei, i ne &fereau landerul e)ac# cinci5eci la su# din #i!", de i re"re5en#a! d&ar "a#ru5eci la su# din echi"aF3 <e 7nele(ea!3 Era un lucru /un3 Tria! fiecare cli" 7n u!/ra i !ir&sul cel&rlali3 In#eri&rul unei nave Heechee, chiar i un -inci, nu'i cu !ul# !ai !are dec2# /uc#ria unui a"ar#a!en#3 Landerul &fer "uin s"aiu su"li!en#ar 6 ca! echivalen#ul unei c!ri 6 dar, cel "uin la ducere es#e u!"lu# cu "r&vi5ii i echi"a!en#3 Iar din #&# s"aiul dis"&ni/il, s 5ice! "a#ru5eci i d&i sau "a#ru5eci i #rei de !e#ri cu/i, scdei ce !ai in#r "e l2n( echi"aF3 -2nd #e afli 7n spa iul tau, si!i f&ra sla/, dar "er!anen#, cau5a# de acceleraie De fa"#, nu'i crea# de acceleraie, ci de a#&!ii din c&r" care se 7!"&#rivesc la de" irea vi#e5ei lu!inii i "&a#e fi defini# dre"# & frecare3 -eea ce si!i 7ns es#e & f&r (ravi#ai&nal sla/3 +i sen5aia c c2n#re #i vre& d&u .il&(ra!e3 Din aces# !&#iv, 7i #re/uie ceva de care s #e fi)e5i, c2nd vrei s #e &dihne #i3 De aceea, fiecare !e!/ru al echi"aFului are un ha!ac "ers&nal ce se deschide i 7nf &ar 7n Furul lui ca s "&a# d&r!i, sau se "lia5, devenind un fel de scaun3 La as#a se !ai adau( &/iec#ele "ers&nale ale fiecruiaB dul"i&are "en#ru /en5i, discuri i haine *de i de ul#i!ele n'ai !are nev&ie1J "en#ru &/iec#e de #&ale#B f&#&(rafii ale cel&r a"r&"iai i dra(i *dac e)is#1J "en#ru &rice ai decis s'i aduci, c&res"un5#&r s"aiului ac&rda# (reu#ii i v&lu!ului #u *ED .il&(ra!e, 8V3 de !e#ru cu/1J i cu as#ea s'a a(l&!era# deFa3 4 !ai adu(! echi"a!en#ul Heechee &ri(inal al navei3 Trei sfer#uri din el nu va fi f&l&si# nici&da#3 <ici n'ai ha/ar cu!, a a c 7n !aF&ri#a#ea ca5uril&r, 7l i(n&ri3 T&#u i, nu "&a#e fi de!&n#a#3 Ins#alaiile Heechee fac "ar#e in#e(ran#3 Dac a!"u#e5i & "ar#e, ni!ic nu !ai funci&nea53 8@3

P&a#e c dac a! #i cu! s #!dui! rana, a! "u#ea evacua & "ar#e din /alas#ul s#a fr s afec#! funci&narea navei3 <u #i!, i #&#ul r!2ne "e l&cJ cu#ia (l/uie de f&r!a unui dia!an#, care e)"l&dea5 dac 7ncerci s'& deschi5iJ s"irala fra(il din eav aurie care une&ri, s#rluce #e iar al#e&ri, !ai des, devine ne"lcu# de fier/in#e *ni!eni nu #ie e)ac# de ce anu!e1, i al#ele3 T&a#e r!2n "e l&c i #e ci&cne #i 7n#r'una de ele3 4 adu(! la #&a#e as#ea, echi"a!en#ul &a!enil&r3 -&s#u!ele s"aiale, c2#e unul "en#ru fiecare, cr&i# "e !sur3 Echi"a!en#ul f&#&3 Ins#alaiile de #&ale# i /aie3 De "re"arare a hranei3 +"ara#ura de evacuare a de euril&r3 Trusele de #es#are, ar!ele, "erf&ra#&arele, cu#iile de e an#i&ane, #&a#e !runi urile "e care #re/uie s le iei c2nd c&/&ri "e & "lane#, dac se 7n#2!"l s fii a#2# de n&r&c&s 7nc2# s ni!ere #i la & "lane# "e care "&i c&/&r73 -e !ai r!2ne nu 7nsea!n "rea !ul#3 Parc ai l&cui s"#!2ni 7n ir su/ "rela#a unui ca!i&n afla# 7n !i care, al#uri de ali "a#ru indivi5i care' i dis"u# s"aiul Du" "ri!ele d&u 5ile, 7!i f&r!ase! & "reFudeca# li"si# de raiune 7!"&#riva lui Ha! TaGeh3 Era "rea !asiv3 Ocu"a !ai !ul# s"aiu dec2# era n&r!al3 -a s fiu cins#i#, Ha! nu era nici !car la fel de 7nal# ca !ine, de i c2n#rea !ai !ul#3 <u ! in#eresa 7ns s"aiul "e care 7l &cu"a! eu3 M deranFa c2nd !i'l invadau alii3 4a! Kahane s##ea !ai /ini &r, d&ar un !e#ru i ai5eci, cu & /ar/ nea(r i ea"n i un "r cre, vul(ar, "e a/d&!en, "es#e cache"se5, "e "ie"# i "e s"a#e3 <'a! c&nsidera# c 4a! 7!i vi&la s"aiul "ers&nal, "2n c2nd n'a! (si# 7n !2ncare un fir lun( i ne(ru din /ar/a lui3 Ha!, cel "uin, era a"r&a"e c&!"le# s"2n, cu & "iele !&ale i aurie care'l fcea s se!ene cu un eunuc din I&rdania3 *Re(ii i&rdanieni aveau eunuci 7n hare!urile l&rK +veau hare!uriK Ha! nu "rea s #ie "rea !ul#e 7n "rivina as#aJ ai lui #riau de #rei (eneraii 7n <e= TerseG31 M'a! #re5i# chiar c&!"ar2nd'& "e Klara cu 4heri, care era cu vre& d&u !suri !ai !ic3 *<u #&#deauna3 De &/icei, Klara era nu!ai /un31 Iar Dred Frauen(lass, al #reilea din echi"a lui 4a!, era un #2nr su/irel i /l2nd care v&r/ea "uin i "rea c &cu" !ai "uin s"aiu dec2# &ricare al#ul3 Eu era! n&vicele (ru"ului i #&i !i'au ar#a#, "e r2nd, cu! s fac "uinul "e care'l avea! de fcu#3 Tre/uia e)ecu#a#e 8@A

f&#&(rafiile de ru#in i ci#irile s"ec#r&!e#rice3 Cnre(is#rarea ci#iril&r de "e "an&ul de c&n#r&l Heechee, unde lu!inile c&l&ra#e varia5 "er!anen# i infi! ca in#ensi#a#e i nuane3 *-&r"&raia c&n#inu s le s#udie5e, s"er2nd s 7nelea( ce 7nsea!n31 F&#&(rafierea i anali5a s"ec#ral a s#elel&r de "e ecran 7n s"aiul #au3 T&a#e la&lal# &cu" 5ilnic cel !ul# d&u &re de "ers&an3 4arcinile (&s"&dre #i de "re"arare a hranei i curenie 7nse!nau al#e d&u &re3 Qilnic deci, fiecare din#re cei cinci !e!/ri lucrau vre& "a#ru &re, echi"aFul av2nd la dis"&5iie ca! &"#5eci de &reV&! "ierdu#e3 Min#S <u faci a a ceva cu #i!"ul #u3 -eea ce faci cu #i!"ul #u es#e s a #e"i fr2narea3 Trei 5ile, "a#ru 5ile, & s"#!2nJ i a! deveni# c&n #ien# de & #ensiune ce se acu!ula 7n nav, dar "e care n'& 7!"r# ea!3 D&u s"#!2ni i a! #iu# ce era, "en#ru c 7nce"use! s'& si!#3 + #e"#a! cu #&ii s se 7n#2!"le3 -2nd !er(ea! s ne culc!, ul#i!a "rivire era 7ndre"#a# s"re s"irala aurie, s vede! dac nu cu!va se a"rinsese3 -2nd ne scula!, "ri!a (riF era de a vedea dac #avanul devenise "&dea3 Cn a #reia s"#!2n, #&i avea! nervii la "!2n#3 Ha! era cel !ai irasci/ilJ (rsunul Ha! cu "ielea lui aurie i chi"ul vesel de s"iridu 3 6 Hai s face! un "&cher, B&/3 6 <u, !ulu!esc3 6 Hai, B&/S <e #re/uie al "a#rulea3 *Cn "&cherul chine5esc se 7!"ar#e #&# "ache#ul, #reis"re5ece cri fiecrui Fuc#&r3 +l#fel nu se "&a#e Fuca31 6 <u vreau3 +#unci, /rusc furi&sB 6 M "i "e #ineS Du" ce c nu !erii nici un "2r ca !e!/ru de echi"aF, nu vrei nici !car s F&ci criS +"&i se a e5 i a!es#ec, !&r&cn&s, crile vre!e de & Fu!#a#e de &r de "arc ar fi f&s# ceva vi#al "en#ru el3 H2ndindu'! /ine, a a i era3 4 "resu"une! c e #i 7n#r'un -inci i au #recu# a"#e5eci i cinci de 5ile fr s 7ncea" fr2narea3 I!edia#, 7i dai sea!a 7n ce "eric&l e #iB "r&vi5iile nu aFun( !ai !ul# de #rei su#e de 5ile la cinci "ers&ane3 Dar ar "u#ea aFun(e la "a#ruL 4au #reiL 4au d&uL 4au unaS Cn !&!en#ul acela devine li!"ede c cel "uin & "ers&an nu 8@D

se va !ai 7n#&arce din cl#&rie i, 7n !aF&ri#a#ea echi"aFel&r, se "r&cedea5 la #ia#ul cril&r3 Cnele(#&r, cel care a "ierdu# 7 i #aie (2#ul3 Dac (hini&nis#ul nu'i 7nele(#&r, ceilali "a#ru 7i dau lecii de c&!"&r#are3 Mul#e nave care au "leca# -inciuri, s'au 7na"&ia# Treiuri3 -2#eva s'au 7n#&rs Inuri3 -a! a a ne #recea! #i!"ul, nu u &r i 7n !&d si(ur nu re"ede3 O vre!e, se)ul a f&s# cal!an#ul suveran, iar Klara i eu "e#recea! &re la r2nd 7!/ri ai, !&ind & vre!e i #re5indu' ne ca s'l #re5i! i "e cellal#, s re7nce"e!3 -red c i /ieii fceau ca! acela i lucruJ n'a #recu# !ul# i landerul a 7nce"u# s !ir&as ca ves#iarul unei sli de s"&r#3 +"&i, #&i cinci, a! 7nce"u# s cu#! sin(ur#a#ea3 Pe nav nu era suficien# sin(ur#a#e ca s "&a# fi 7!"ri# la cinci, dar a! fcu# #&# "&si/ilulJ de c&!un ac&rd, a! 7nce"u# s'l ls! "e unul din#re n&i s r!2n sin(ur 7n lander c2#e & &r sau d&u3 Cn #i!" ce eu s##ea! ac&l&, Klara era #&lera# 7n ca/in3 -2nd se i5&la Klara, &/i nuia! s F&c cri cu /ieii3 +#unci c2nd unul din#re ei se afla 7n lander, ceilali ne ineau c&!"anie3 Ha/ar n'a! ce fceau 7n #i!"ul l&r li/erJ 7n cea !ai !are "ar#e a #i!"ului, eu ! h&l/a! 7n s"aiu3 Pe cuv2n#ul !eu c as#a fcea!B "rivea! "e hu/l&urile landerului 7n /e5na de afar3 <u 5rea! ni!ic, #&#u i era !ai /ine dec2# s vd acelea i lucruri, de care ! s#urase!, din nav3 #OT) A*3PRA FORM)R$$ *T%-%-OR /r+ %smenion2 Presu*un c ma6(ritatea ce&(r ,eni'i aici sunt mai interesa'i
s ai) ( *re+en' )un #ec-t s n,e'e astr(%i+ic. Nu tre)uie s , %ace'i gri6i. A*arate&e %ac a*r(a*e t(tu&. 3(i , ,e#e'i #e trea) i #ac #a'i *este ce,a #e(se)it" ,a iei &a i,ea& n e,a&uarea %cut &a nt(arcere. Hntrebare2 Nu e5ist in#icii care s ne arate ce ar tre)ui sa cutm2 /r+ %smenion2 A" )a #aD A e5istat #e *i&# un *r(s*ect(r care a ri#icat ,re( 6umtate #e mi&i(n" mi se *are" iein# n ne)u&(asa Ori(n i remarc-n# c ( *arte a n(ru&ui #e ga+ era mai %ier)inte #ec-t restu&. A #e#us c se ntea ( stea. ;a+u& se c(n#ensa i se nc&+ea. Peste +ece mii #e ani *r()a)i&" ac(&( ,a %i un sistem s(&ar i ti*u& a scanat ntreaga *(r'iune #e cer. S$a a&es cu )(ni%ica'ia tiin'i%ic. Acum" /(r*(ra'ia trimite na,a ac(&( anua& s cu&eag #ate n(i. Se *&tete ( *rim #e ( sut #e mii #e #(&ari" iar cinci+eci #e mii i re,in *rimu&ui #esc(*erit(r. Dac #(ri'i" ( s , #au c((r#(nate&e un(r *uncte asemnt(are" #e *i&# ne)u&(asa Tri%i#e&(r. N$( s *une'i m-na *e ( 6umtate #e mi&i(n" #ar t(t , a&ege'i cu ce,a.

8@;

Du" un #i!", a! 7nce"u# s ne f&r!! &/iceiuri3 Eu ascul#a! /en5i, Dred 7 i vi5i&na "&rn&'discurile, Ha! desfcuse & clavia#ur fle)i/il i c2n#a !u5ic elec#r&nic 7n c #i *chiar i a a se !ai au5ea, dac ascul#ai a#en#, i a! aFuns s !i se fac (rea de Bach, Pales#rina i M&5ar#13 4a! Kahane ne &r(ani5 cursuri i "e#recea! & (r!ad de #i!" #achin2ndu'l i discu#2nd na#ura s#elel&r neu#r&nice, a (uril&r ne(re i a (ala)iil&r 4eGfer#, a#unci c2nd nu re"e#a! !anevrele "re!er(#&are c&/&r2rii "e & al# "lane#3 Par#ea /un era c reu ea! s nu ne de#es#! unul "e cellal# !car "en#ru & Fu!#a#e de &r3 Cn res#ul #i!"uluiL !da, de &/icei ne de#es#a!3 Eu nu "u#ea! s suport &/iceiul lui Ha! TaGeh de'a a!es#eca 7n#r'una crile de F&c3 Dred !anifes#a & &s#ili#a#e irai&nal fa de i(ara !ea &ca5i&nal3 4u/su&rile lui 4a! erau & &r&are chiar i 7n duh&area din ca"sul fa de care aerul P&rii "rea & (rdin de #randafiri3 Iar KlaraL ei /ine, Klara avea un &/icei "r&s#3 Ci "lcea as"ara(usul3 +dusese cu ea "a#ru .il&(ra!e de ali!en#e deshidra#a#e, "en#ru varie#a#e i ca s ai/ cu ce' i #rece #i!"ul, i, de i le 7!"rea cu !ine sau une&ri cu ceilali, insis#a din c2nd 7n c2nd s !n2nce as"ara(us de una sin(ur3 +s"ara(usul d urinei un !ir&s carac#eris#ic3 <u'i "rea r&!an#ic s'i dai sea!a du" schi!/area cali#ii aerului din #&ale#a c&!un c iu/i#a #a a !2nca# as"ara(us3 Yi #&#u iL era iu/i#a !ea, da, 7n#r'adevrS <u fcuse! nu!ai dra(&s#e 7n acele &re nesf2r i#e din landerJ s##use! de v&r/3 <ici&da# n'a! cun&scu# in#eri&rul !inii vreunui &! !car & fraciune din c2# aFunsese! s'l cun&sc "e al Klarei3 O iu/ea!3 <'avea! ce face i nu ! "u#ea! &"ri3 <ici&da#3 PPP Cn a d&u5eci i #reia 5i ! Fuca! cu "ianul elec#r&nic al lui Ha! c2nd, /rusc, !i'a veni# ru3 0ariaiile f&rei (ravi#ai&nale, "e care aFunsese! s le i(n&r, se in#ensificau3 +! ridica# "rivirea i a! 7n#2lni# &chii Klarei3 Q2!/ea cu #ea!, a"r&a"e cu lacri!i3 +r# cu de(e#ul i, "rin #&a#e cur/ele sinu&ase ale s"iralei de s#icl, sc2n#ei aurii se fu(reau "recu! "e #i &rii 7n#r'un "2r2u3 <e'a! 7!/ri a#, r252nd, 7n #i!" ce s"aiul se r&#ea 7n Furul n&s#ru i "u"a devenea "r&v3 Cnce"use fr2narea3 Yi avea! la dis"&5iie i & re5erv de #i!"3 8@E

1! Bine7neles, /ir&ul lui 4i(frid se afl su/ -u"&l3 <u "&a#e fi nici "rea cald, nici "rea fri(3 T&#u i, c2#e&da#, a a !i se "are3 6 -ris#&ase, 7i s"un, e cald aici3 <u'i !er(e cli!a#i5area3 6 <u a! cli!a#i5are, R&//ie, r&s#e #e el r/d#&r3 4 reveni! la !a!a #aL 6 D'& 7n !'sa, 7i 5ic3 Du'#e i #u 7n !'#a3 Ir!ea5 & "au53 Y#iu ce'i (2ndesc circui#ele i si!# c v&i re(re#a aces#e re!arci i!"e#u&ase3 + a 7nc2#, adau( iu#eB 6 4i(frid, chiar nu ! si!# /ine3 E cald aici3 6 Tu e #i cel cald, ! c&rec#ea5 el3 6 -eK 6 4en5&rii !ei indic fa"#ul c #e!"era#ura #a cre #e a#unci c2nd a/&rd! anu!i#e su/iec#eB !a!a #a, Helle'Klara M&Gnlin, "ri!a #a cl#&rie, a #reia #a cl#&rie, Dane Me#chni.&v i e)creia3 6 Minuna#, i5/ucnesc furi&s3 Deci ! s"i&ne5iK 6 Y#ii c 7i "relucre5 se!nalele e)#erne, R&//ie, s"une el !us#r#&r3 <u'i ni!ic ru 7n as#a3 <u e cu ni!ic !ai se!nifica#iv dec2# un "rie#en care vede c r& e #i, #e f&ie #i sau /ai dara/ana3 6 +s#a & 5ici #u3 6 Da, R&/3 Xi'& s"un de&arece cred c ar fi /ine s #ii c aces#e su/iec#e "re5in# "en#ru #ine & su"rasarcin e!&i&nal3 <'ai vrea s discu#! des"re as#aK 6 <uS + vrea s discu#! des"re #ine, 4i(fridS -u ce al#e secre#e ! ai la !2nK C!i nu!eri ereciileK C!i "ui !icr&f&ane 7n "a#K C!i ur!re #i #elef&nulK 6 <u, B&/3 <u fac ni!ic din #&a#e as#ea3 6 4"er c'!i s"ui adevrul, 4i(frid3 +! i eu "&si/ili#ile !ele de'a #i c2nd !ini3 Pau53 6 <u cred c 7nele( ce s"ui, R&/3 6 <ici nu #re/uie, "ufnesc eu3 E #i d&ar & !a in3 E des#ul c 7nele( eu3 Pen#ru !ine es#e f&ar#e i!"&r#an# s' !i "s#re5 aces# secre# fa de 4i(frid3 Cn /u5unarul !eu se afl "e#ecul de h2r#ie "e care 43>a3 Lav&r&vna !i l'a da# 7n#r'& n&a"#e "lin de /u#ur, dr&(uri i se)3 Cn cur2nd, 7n#r'& /un 5i, 7l v&i sc&a#e i a#unci & s vede! cine'i eful3 C!i "lace 7nfrun#area as#a cu 4i(frid3 M face furi&s3 -2nd sun# furi&s, ui# l&cul acela 8@:

unde ! d&are, ! d&are i nu #iu cu! s &"resc durereaS 1" Du" "a#ru5eci i ase de 5ile de cl#&rie cu vi#e5 su"erlu!inic, a! reveni# la (enul de !i care insensi/ilB ne r&#ea! "e & &r/i# i !&#&arele se &"riser -u #&ii duhnea! de i se 7n#&rcea s#&!acul "e d&s i era! (r&a5nic de sc2r/ii unii de ceilali, #&#u i ne'a! 7n(r!di# 7n Furul ecranel&r, u!r l2n( u!r, aid&!a un&r a!ani, "rivind s#eaua dinain#ea n&as#r3 Era !ai !are i !ai "&r#&calie dec2# 4&areleJ &ri !ai !are, &ri ne (sea! la !ai "uin de & I3+3 de ea3 <u ne afla! 7ns "e &r/i#a ei3 Pri!ara n&as#r era & "lane# (a5&as (i(an#, cu un sa#eli# & da# i Fu!#a#e !ai !are dec2# Luna3 <ici Klara i nici /ieii nu i"au sau chiuiau de fericire, a a 7nc2# a! a #e"#a# c2# a! "u#u#, a"&i a! 7n#re/a#B 6 -e se'n#2!"lK 6 M'nd&iesc c v&! "u#ea c&/&r7 "e asta, rs"unse Klara a/sen#3 <u "rea de5a!(i#, era c&!"le# indiferen#3 4a! Kahane sus"in ad2nc "rin /ar/ i r&s#iB 6 BunS Cn "ri!ul r2nd, s lu! ni #e "&5e ca lu!ea3 R&/ i cu !ine & s face! as#a3 Res#ul, 7nce"ei s cu#ai ur!e Heechee3 6 Raha#, v&r/i cineva, dar a#2# de 7nce#, 7nc2# n'a! "u#u# recun&a #e (lasul3 Pu#ea fi chiar i al Klarei3 + fi vru# s 7n#re/ !ai !ul#e, 7ns si!ea! c dac v&i 7n#re/a de ce nu sun# fericii, unul din#re ei 7!i va s"une i rs"unsul nu'!i va "lace de l&c3 +! #cu# i !'a! s#recura# du" 4a!, 7n landerJ ne'a! i5/i# unul de cellal#, 7!/rc2ndu'ne c&s#u!ele, verific2nd re5erv&arele de &)i(en i radi&urile, a"&i a! aci&na# eclu5a3 4a! !'a 7!"ins 7n u J a! au5i# "&!"ele evacu2nd aerul, du" aceea "uina "resiune r!as, !'a 7!"ins afar, 7n s"aiu, 7n cli"a c2nd u a s'a deschis3 Pen#ru & cli", a! f&s# #er&ri5a#, sin(ur 7n#r'un l&c unde nu !ai clcase nici & fiin &!eneasc, 7n(r&5i# c ui#ase! s'!i "rind c&rd&nul de si(uran3 <u era 7ns nev&ieB 5v&rul !a(ne#ic se cu"lase au#&!a#, iar eu a! aFuns la ca"#ul c&rd&nului, a! f&s# 5(2l2i# "u#ernic i a! 7nce"u#, 7nce#i &r, s revin s"re nav3 P2n s aFun(, 4a! ie ise i se r&#ea s"re !ine +! reu i# s 8@9

ne "rinde! i ne'a! "re(#i# de f&#&(rafia#3 4a! !i'a ar#a# un "unc# 7n#re discul (a5&s de f&r!a unei farfurii (i(an#ice i s&arele "&r#&caliu, &r/i#&r de s#rluci#&r, iar eu !i'a! "us !nu ile "av5 deasu"ra &chil&r i a! 5ri# ce 7!i indicaB M'38 din +ndr&!eda3 Desi(ur, de ac&l& de unde ne (sea!, nu era 7n c&ns#elaia +ndr&!eda3 Pe cer nu e)is#a ni!ic care s se!ene cu +ndr&!eda sau !car cu vre& al# c&ns#elaie cun&scu#3 Cns M'38 es#e a#2# de !are i de s#rluci#&are, 7nc2# dac s!&(ul nu es#e "rea dens & "&i 5ri chiar i de "e P!2n#, su/ f&r!a unui n&ri &r len#icular f&r!a# din s#ele3 Es#e cea !ai s#rluci#&are (ala)ie e)#eri&ar i & "&i recun&a #e des#ul de u &r a"r&a"e din #&a#e l&curile unde ar "u#ea aFun(e & nav Heechee3 Transf&c2nd, #e "&i asi(ura de f&r!a s"irala# i, ca & verificare, n'ai dec2# s c&!"ari (ala)iile !ai !ici care se (sesc a"r&)i!a#iv "e aceea i direcie3 Cn #i!" ce f&cali5a! "e M'38, 4a! fcea acela i lucru cu <&rii lui Ma(ellan, sau cu ceea ce /nuia el c sun# <&rii lui Ma(ellan3 *Pre#indea c iden#ificase "e 43 D&radus31 +!2nd&i, a! 7nce"u# s face! f&#&(rafii #e&d&li#ice3 Bine7neles, sc&"ul era ca savanii -&r"&raiei s "&a# #rian(ula i l&cali5a l&cul 7n care ne afla!3 P&a#e c v 7n#re/ai ce le "sa, 7ns as#a era #rea/aJ nu &/ii nici un fel de /&nificaie #iinific, dac nu reali5e5i se#urile c&!"le#e de f&#&(rafii3 +i crede c se "&a#e de"is#a des#inaia du" 7nre(is#rrile, fcu#e de "e ecrane 7n #i!"ul cl#&riei su"erlu!inice3 <u'i chiar a a3 Direcia de /a5 se "&a#e deduce, dar du" "ri!ii c2iva ani'lu!in, devine #&# !ai (reu s caui s#ele iden#ifica/ile i nu se #ie si(ur dac #raiec#&ria es#e & linie drea"#J unii s"un c are & c&nfi(uraie 7n 5i(5a( da#&ri# cur/urii s"aiului3 Oricu!, /ar&sanii f&l&sesc #&# ce au 6 inclusiv !surarea #i!"ului i direciei de r&#aie a <&ril&r lui Ma(ellan3 Y#ii de ceK Pen#ru c din da#ele as#ea se "&a#e calcula la c2i ani'lu!in sun#e! de ei i, as#fel, c2# de ad2nc a! "#runs 7n Hala)ie3 <&rii au & "eri&ad de rev&luie de vre& &"#5eci de !ili&ane de ani3 Cnre(is#rrile c&rec#e "&# ar#a !&dificri de &rdinul a unul din d&u'#rei'!ili&ane diferene, s 5ice!, de 8D@ ani'lu!in3 Da#&ri# cursuril&r susinu#e de 4a!, lucrurile as#ea 7nce"user s ! in#erese5e3 De fa"#, f&#&(rafiind i 7ncerc2nd s (hicesc cu! se v&r in#er"re#a i!a(inile "e P&ar#, a"r&a"e ui#ase! de fric3 Yi a"r&a"e, dar nu de #&#, ui#ase! c aceas# cl#&rie, ce necesi#a un curaF de&se/i#, se d&vedea a fi un e ec3 88@

PPP Yi era un e ec3 I!edia# ce a! reveni# 7n nav, Ha! a lua# (he!urile de /en5i de la 4a! Kahane i le'a /(a# 7n scanner3 Pri!ul su/iec# era (i(an#ul (a5&s3 Cn #&a#e /en5ile s"ec#rului elec#r&!a(ne#ic nu e)is#a ni!ic care s su(ere5e radiaie "r&veni# de la ar#efac#e3 +#unci, a 7nce"u# s cau#e al#e "lane#e3 Erau (reu de (si#, chiar cu scannerul au#&!a#, i "r&/a/il c e)is#au vre& du5in "e care nu le "u#ea! de#er!ina 7n #i!"ul c2# s##ea! ac&l& *&ricu! era 5adarnic, "en#ru c dac nu le "u#ea! l&cali5a ar fi f&s# "rea 7nde"r#a#e ca s "u#e! aFun(e la ele13 Ha! lua ele!en#ele' cheie din radiaia s#elei "ri!are i "r&(ra!a scannerul s le cau#e refleciile3 Cn felul s#a, a de"is#a# cinci c&r"uri3 D&u s'au d&vedi# a fi s#ele cu s"ec#re si!ilare3 -elelal#e #rei erau 7n#r' adevr "lane#e, dar nici una nu e!i#ea radiaie ar#ificial3 -a s nu !ai s"un c erau !ici i 7nde"r#a#e3 Mai r!sese de cerce#a# nu!ai sa#eli#ul (i(an#icei3 6 0erificarea, &rd&n 4a!3 6 <u "are "rea (r&5av, !&r!i M&ha!ed3 6 <u ! in#eresea5 "rerile #ale, ci vreau s faci ce'a! s"us3 0erific'lS 6 Qi #are, #e r&(, adu( Klara3 Ha! & "rivi sur"rins, "&a#e din cau5a lui $#e r&(%, 7ns fcu ceea ce i se ceruse3 Anun6uri #$-=<< HN($G<ST(%T$ sau 6(curi #e s(cietate. <A$79C ><N$ -(9-<3N3#I Nu uita'i s trimite'i ce&(r #ragi #e acas miniaturi a&e
P(r'ii" sau P(r'ii D(i" e5ecutate #in P&astic eec!ee Rec(n#i'i(natE agit-n#u$&e" se *(a&e +ri un ,isc(& #e *ra% str&ucit(r #e *e >umea &ui Pegg@. (&(%ie scenice" ?r'ri #e >ansare gra,ate manua&" a&te ca#(uri. Te&. <<$579. %>$=< ( s(r" %iic" *rieten *e Pm-nt2 A #(ri s c(res*(n#e+. Sc(* %ina&4 cst(ria. <=$0B9.

+"s un /u#&n i r&s#iB 6 Ir!ele radiaiei elec#r&!a(ne#ice c&difica#e3 Pe ecranul scannerului a"ru & linie u &r sinus&idal, care &scil scur# a"&i deveni drea"# i ne!i ca#3 6 <e(a#iv, c&n#inu Ha!3 Te!"era#uri cu variaii nere(ula#e 7n #i!"3 Us#a era un lucru n&u "en#ru !ine3 6 -e'i & #e!"era#ur care varia5 nere(ula# 7n #i!"K a! 888

7n#re/a#3 6 De "ild ceva care se 7ncl5e #e du" a"usul s&arelui, rs"unse Klara nerv&as3 EiK O al# linie drea"# "e ecran3 6 <ici din as#ea, fcu Ha!3 4u"rafa !e#alic cu al/ed& !areK O linie u &r sinus&id, a"&i ni!ic3 6 H!, c&!en# Ha!3 Ha#a, res#ul ur!el&r nu !eri# s le cu#!J nu va fi !e#an, "en#ru c nu e)is# & a#!&sfer i a a !ai de"ar#e3 -e face!, efuleK 4a! deschide (ura s rs"und, 7ns Klara i'& lu 7nain#eB 6 Iar#'!, s"use ea a"sa#, dar ce vrei s s"ui "rin $ efule%K 6 Hai, #aciS fcu Ha! nerv&s3 4a!K Kahane 52!/i u &r, a ier#are, 7ns"re Klara3 6 Dac vrei s s"ui ceva, d'i dru!ul, & invi# el3 Eu cred c #re/uie s ne "las! "e &r/i# 7n Furul sa#eli#ului3 6 Pur i si!"lu, risi" de c&!/us#i/ilS i5/ucni Klara3 E'& ne/unieS 6 +i & idee !ai /unK 6 -u! adic $!ai /un%K -e vrei s s"uiK 6 Pi, s"use 4a! 7!"ciui#&r, nu ne'a! ui#a# la #&# sa#eli#ul3 4e r&#e #e des#ul de 7nce#3 Ci "u#e! da &c&l cu landerulJ "e faa cealal# "&a#e e)is#a un 7n#re( &ra Heechee3 6 Raha#, "ufni Klara, l!urindu'! as#fel cine v&r/ise !ai devre!e3 Bieii nu ascul#au3 T&i #rei c&/&r2ser deFa 7n lander, ls2ndu'ne, "e !ine i "e Klara sin(uri 7n ca"sul3 Klara dis"ru 7n #&ale#3 +! a"rins una din#re ul#i!ele i(ri i a! fcu# r&#&c&ale de fu!, a#2rn2nd ne!i ca#e 7n aer3 -a"sula se 7nclinase u &r i "u#ea! 5ri 7n de"r#are discul !ar&niu al sa#eli#ului "lane#ei, #ravers2nd ecranul 7n sus i, du" & cli", flacra !icu i s#rluci#&are a Fe#ului landerului3 M'a! 7n#re/a# ce #re/uia s fac dac r!2neau fr c&!/us#i/il, se "r/u eau, sau li se defec#au c&!en5ile3 Rs"unsul c&rec# era s'i las ac&l& "en#ru vecie3 M 7n#re/a! 7ns dac a fi f&s# 7n s#are3 Prea & risi" #eri/il i s#u"id de viei &!ene #i3 -e fcea! n&i aiciK -l#&rea! su#e sau !ii de ani'lu!in ca s ne 5dr&/i! ini!ileK Mi'a! da# sea!a c ! inea! de "ie"#, ca i cu! !e#af&ra ar fi f&s# real3 +! scui"a# "e v2rful i(rii, s#in(2nd'&, i a! "us' & 7n#r'& "un( de res#uri3 Par#icule !ici de scru! "lu#eau 7n Fur, 882

ac&l& unde le scu#urase! fr s'!i dau sea!a, 7ns n'avea! chef s le "rind3 +! "rivi# discul (i(an#ic i "es#ri al "lane#ei a"r2nd 7n#r'un c&l al ecranului i l'a! ad!ira# ca "e un &/iec# de ar#B (al/en'ver5ui 7n "ar#ea lu!ina#, i ne(ru a!&rf, 7n(hiind s#elele, 7n cealal# "ar#e3 Pu#eai 5ri unde 7nce"eau s#ra#urile e)#eri&are, su/iri, ale a#!&sferei du" cele c2#eva s#ele s#rluci#&are ce "2l"2iau "rin ele, dar 7n (eneral era a#2# de dens 7nc2# nu se vedea ni!ic3 Desi(ur, nu se "unea "r&/le!a unei c&/&r2ri3 -hiar dac avea & su"rafa s&lid, su/ s#ra#ul de (a5 dens n'a! fi "u#u# su"ravieui3 -&r"&raia in#eni&na s c&ns#ruiasc un lander s"ecial, care s "&a# "#runde "e & "lane# #i" Tu"i#er i "&a#e c aveau s reu eascJ de&ca!da#, #re/uia s ne descurc! fr el Klara era #&# 7n #&ale#3 Mi'a! 7n#ins ha!acul, !'a! le(a# 7n el i !'a! culca#3 PPP Pes#e "a#ru 5ile, s'au 7n#&rs3 -u !2inile (&ale3 Dred i Ha! TaGeh erau ursu5i, !urdari i ar(& iJ 4a! Kahane "rea vesel3 <u !'a! lsa# "cli#J dac ar fi (si# ceva val&r&s, ne'ar fi anuna# "rin radi&3 Era! 7ns in#eresa#3 6 -are'i #rea/a, 4a!K 6 In 5er& !are i r&#und, rs"unse el3 T&s e nu!ai s#2nc, n' a! "rins ni!ic "en#ru care s !eri#e s c&/&r2!3 +! 7ns & idee3 Klara veni l2n( !ine, "rivindu'l curi&as3 M'a! ui#a# la ceilali d&iJ "reau c #iau des"re ce era v&r/a i nu le "lcea3 6 Y#ii, c&n#inu 4a!, s#eaua as#a e du/l3 6 -u! 7i dai sea!aK a! fcu# eu3 6 +! "us scannerele la #rea/3 L'ai v5u# "e u!fla#ul la !are i al/as#ru de afarL Privi 7n Fur i 52!/iB Ei, nu #iu 7n ce direcie e acu! dar, c2nd a! fcu# "ri!ele "&5e, era l2n( "lane#3 Oricu!, "rea a"r&a"e, a a c'a! "us scannerele "e el i !i'au da# & !i care "r&"rie de nu'!i venea s cred3 Tre/uie s fie (ea!n cu "ri!ara de aici i la cel !ul# Fu!#a#e an' lu!in3 6 +r "u#ea fi & cl#&are, 4a!, r&s#i Ha! TaGeh3 Xi'a! !ai s"us3 O s#ea care #rece "rin n&a"#e3 6 -hiar a a, ridic din u!eri Kahane3 E a"r&a"e3 6 0re& "lane#K7n#re/ Klara3 6 <u #iu, recun&scu el3 4#ai "uinL s'ar "u#eaL Privea! cu #&ii ecranul3 <u e)is#a 7nd&ial des"re ce s#ea 883

v&r/ea Kahane3 Era !ai s#rluci#&are dec2# 4irius v5u# de "e P!2n#, cu !a(ni#udinea de cel "uin !inus d&i3 6 Pare in#eresan#, v&r/i 7nce#i &r Klara, i s"er c nu #iu la ce #e (2nde #i, 4a!3 O Fu!#a#e de an'lu!in 7nsea!n cel "uin d&i ani cu vi#e5a !a)i! a landerului, chiar dac a! avea c&!/us#i/ilul res"ec#iv3 -eea ce nu'i ca5ul, /ieiS 6 Y#iu, insis# 4a!, dar ! (2ndea!L Dac a! "u#ea de"lasa d&ar un pic !ane#a ca"suleiL 6 Ter!inS !'a! #re5i# url2nd3 Tre!ura! din #&# #ru"ul i nu ! "u#ea! &"ri3 Ine&ri si!ea! (r&a5, al#e&ri furie3 -red c dac a fi avu# & ar!, l'a fi 7!"u ca# i!edia# "e 4a!3 Klara ! a#inse, cu#2nd s ! cal!e5e3 6 4a!, r&s#i ea cu & v&ce nea #e"#a# de /l2nd3 Y#iu ce si!i3 *Kahane revenise cu !2inile (&ale din cinci cl#&rii c&nsecu#ive13 Eu "arie5 c se "&a#e3 6 -re5iK 7n#re/ 7n acela i #i!", ui!i#, sus"ici&s i /#2nd 7n re#ra(ere3 6 +dic, ! (2ndesc c dac a! fi Heechee 7n nava as#a, i nu ni #e "r"dii de &a!eni, a#unci a! #i ce #re/uie fcu#3 +! veni aici, ne'a! ui#a 7n Fur i a! 5iceB $+h, ia ui#e, "rie#enii n& #ri de aiciL% sau ! r&(, ce'& fi f&s# aici a#unci c2nd ei au s#a/ili# cursa "en#ru l&cul s#a 6 $"rie#enii n& #ri #re/uie s se fi s#r!u#a#3 <u sun# acas3% Yi a"&i ar fi s"usB $Ei, ce dracu, ia s vede! dac nu's al#uri3% Yi a! 7!"in(e !ane#a as#a "2n aici, i aia "2n ac&l&, i a! ni!eri dre"# la s#eaua al/as#rL 4e &"ri i'l "rivi, c&n#inu2nd s ! in de !2n3 6 <u!ai c n&i nu sun#e! Heechee, 4a!, 7ncheie ea3 6 -ris#&ase, KlaraS Y#iu as#a3 Tre/uie #&#u i s fie & caleS 6 Bine7neles, 7ncuviin ea, dar n&i nu #i! ce anu!e3 -eea ce #i!, 4a!, es#e c nici & nav nu s'a !ai 7n#&rs du" ce i'a schi!/a# dru!ul3 Xii !in#eK <iciunaS <u'i rs"unse direc#J "rivea s#eaua al/as#r, c2nd r&s#iB 6 4 "une! la v&#3 Bine7neles, v&#ul a f&s# "a#ru la unu 7!"&#riva schi!/rii ru#ei i Ha! TaGeh s'a !eninu# 7n#re 4a! i #a/l&ul de c&!and "2n c2nd a! de" i# vi#e5a lu!inii "e dru!ul de 7n#&arcere3 -l#&ria de 7na"&iere "e P&ar# n'a f&s# !ai lun( dec2# cea de la dus, dar !i'a "ru# & ve nicie3

88A

10 4e "are c iar nu funci&nea5 ins#alaia de cli!a#i5are a lui 4i(frid 7ns nu'i s"un ni!ic3 C!i va rs"unde c #e!"era#ura es#e e)ac# 22,D`-, a a cu! a f&s# 7n#&#deauna i va 7n#re/a de ce !asche5 durerea !en#al cu & fier/ineal fi5ic3 4un# s#ul de freciile as#eaS 6 De fa"#, r&s#esc cu (las #are, sun# s#ul de #ine, 4i((G3 6 C!i "are ru, R&/3 + a"recia, 7ns, dac !i'ai s"une !ai !ul#e des"re visul #u3 6 Raha#S C!i sl/esc chin(ile, "en#ru c ! s#2nFenesc3 Lucrul s#a a#ra(e du" sine i dec&nec#area un&r sen5&ri ai lui 4i(frid dar, de&ca!da# nu ! a#eni&nea53 6 E un vis des#ul de "lic#isi#&rL 4un#e! 7n navL +! aFuns la & "lane# care ! "rive #e, de "arc ar avea chi" &!enesc3 Din cau5a s"r2ncenel&r, nu'i "&# dis#in(e &chii "rea /ine, 7ns, 7n#r' un fel sau al#ul, #iu c "l2n(e i c'i vina !ea3 6 Recun& #i chi"ul, B&/K 6 <uS In chi" i a#2#3 De fe!eie, credL 6 Y#ii de ce "l2n(eK 6 <u #&c!ai, dar eu sun# vin&va#ul3 4un# si(ur de as#a3 Pau53 +"&iB 6 <u vrei s'i fi)e5i cen#urile, R&/K Brusc, devin f&ar#e a#en#3 6 -e s'a 7n#2!"la#, "ufnesc sarcas#ic, i'e fric s nu sar la #ineK 6 <u, R&//ie, /ine7neles c nu cred a a ceva3 Xi'a fi 7ns recun&sc#&r dac ai face'&3 Cnce# i fr #ra(ere de ini! 7nce" s s#r2n( ca#ara!ele3 6 M'n#re/ la ce !'ar aFu#a ca un c&!"u#er s'!i fie recun&sc#&rK <u'!i rs"unde, silindu'! as#fel s c&n#inui3 Cl las s c2 #i(e de da#a as#a i ur!e5B 6 Ha#a, !'a! 7n#&rs 7n c!a a de f&r, acu! ce & s'!i !ai s"uiK 6 M 7n#re/a! de ce #e si!eai vin&va# "en#ru fa#a care "l2n(eaK 6 + vrea s #iu, 7i rs"und i e "urul adevr3 6 -un&sc c2#eva e"is&ade fa de care #e si!i vin&va#, R&//ie, s"use el3 Inul din#re ele es#e !&ar#ea !a!ei #ale3 88D

6 Cn#r'un fel #2!"i#, a a'i, 7ncuviine5 eu3 6 Yi cred c #e si!i des#ul de vin&va# i fa de iu/i#a #a, Helle'Klara M&Gnlin3 M f&iesc "uin i ! "l2n(B 6 E (r&a5nic de cald aici 6 4i!i c vreuna din#re ele a da# vina "e tineD ? De unde dracu? s #iuK 6 P&a#e 7i a!in#e #i ceva s"us de eleK 6 <u, nu "&#S Devine e)#re! de indiscre# i vreau s'l !enin la un nivel &/iec#iv, a a 7nc2# s"unB 6 -&nsider c a! & #endin a(ravan# de a'!i asu!a diferi#e vin&vii, la ur!a ur!ei, es#e un ca5 clasic, nu'i a aK M "&i (si la "a(ina d&u su#e a"#e5eci i a"#e din &rice !anual3 C i /a#e F&c de !ine, ls2ndu'! s ! cal!e53 6 Cns la aceea i "a(in, R&/, s"une el 7n sf2r i#, se ara# "r&/a/il c vina es#e au#&'asu!a#3 Xi'& faci cu !2na #a, R&//ie3 6 Fr'nd&ial3 6 <u e #i &/li(a# s acce"i vin&vii "e care nu le d&re #i3 6 4i(ur c nu3 Eu 7ns vreau+ ? +i idee de ce &areK ! 7n#re/ el "e ne"re(#i#e3 De ce d&re #i s si!i c &rice (re eal i se da#&rea5K 6 Raha#, 4i(frid, fac eu de5(us#a#, iar ai lua#'& ra5naS <u'i del&c a a3 Mai de(ra/L fii a#en#S -2nd ! a e5 la &s"ul vieii, sun# a#2# de "re&cu"a# de n&#a de "la#, 7n#re/2ndu'! ce v&r (2ndi ceilali c2nd & "l#esc i dac a! des#ui /ani la !ine ca s'& "l#esc, 7nc2# nu !ai (us# !2ncarea3 6 <u'!i "lace s #e 7ncuraFe5 7n diva(aiile as#ea li#erare, B&/, 7!i s"use el cu /l2ndee3 6 C!i "are #are ru3 <u'i del&c a a3 M enervea5 7n(r&5i#&r3 6 Dar, f&l&sind "r&"ria #a anal&(ie, B&/, de ce nu asculi ce v&r/esc ceilaliK P&a#e c s"un ceva fru!&s, sau ceva i!"&r#an#, des"re #ine3 +/ia ! s#"2nesc s nu arunc chin(ile, s "&cnesc 7n !u#r !anechinul i s ies "en#ru #&#deauna din (un&iul s#a3 El a #ea"#, 7n vre!e ce eu fier/ i, 7n cele din ur! i5/ucnescB 6 4'i ascul#KS 4i(frid, r2 ni /#r2n i idi&a#, nu fac ni!ic al#ceva decCt s'i ascul#3 + vrea s'aud c ! iu/esc3 Ba chiar aG vrea s'aud c ! urscL OriceS nu!ai s !i'& s"un din ini!3 4un# a#2# de &cu"a#, ascul#2nd ini!a, 7nc2# nici !car n'aud 88;

c2nd cineva 7!i cere s&lnia3 Pau53 M si!# de "arc v&i e)"l&da3 +"&i, el r&s#e #e cu ad!iraieB 6 E)"ri!i lucrurile f&ar#e fru!&s, R&//ie3 -eea ce a vrea 7nsL 6 Ter!in 4i(fridS urlu eu, furi&sJ arunc chin(ile i ! ridic, ca s ! "&# c&nfrun#a cu el3 Yi nu'!i !ai s"une R&//ieS Faci as#a nu!ai c2nd cre5i c sun# c&"ilr&s i acu! nu sun# un c&"ilS 6 <u e #&c!ai e)L 6 +! 5is #er!inS 4ar de "e sal#ea i 7n fac (ean#a3 4c&# din ea "e#ecul de h2r#ie "e care !i l'a da# 43>a3 du" a#2#a /u#ur i fcu# dra(&s#e3 6 4i(fridS "ufnesc eu3 +! su"&r#a# des#ule de la #ine3 +cu! a s&si# cli"a !eaS 12 Rein#r2nd 7n s"aiul n&r!al, a! si!i# "&rnind Fe#urile landerului3 <ava s'a rsuci# i P&ar#a a "lu#i# "e dia(&nala ecranului, un /ul(re de cr/une 7n f&r! de "ar3 +! a #e"#a# ne!i cai, "2n a! si!i# 5(udui#ura ce anuna ac&s#area3 Klara a sus"ina#3 Ha! a 7nce"u# s' i desfac cen#urile3 Dred "rivea a/s&r/i# hu/l&ul, de i nu se vedeau dec2# 4irius i Ori&n3 Ii#2ndu'! la ceilali #rei din ca"sul, !'a! (2ndi# c "en#ru echi"ele de c&n#r&l v&! fi & i!a(ine #&# a#2# de ne"lcu# c2# fusese "en#ru !ine aceea a e"avei, v5u# "e vre!ea c2nd era! "r&as"# s&si# "e P&ar#3 Mi'a! a#ins u &r nasul3 M durea (r&a5nic i, 7n "lus, duhnea3 Cn in#eri&r, al#uri de "r&"riul !eu !ir&s, ac&l& unde nu "u#ea! face ni!ic3 +! au5i# deschi52ndu'se eclu5ele c2nd in#r echi"a de c&n#r&l, a"&i (lasurile l&r ui!i#e v&r/ind 7n d&u sau #rei li!/i, c2nd 7l v5ur "e 4a! Kahane ac&l& unde 7l "usese!3 Cn lander3 Klara se f&i3 6 +! "u#ea c&/&r7, !ur!ur ea, fr s se adrese5e cuiva anu!e i "&rni c#re ie ire3 8%TH &#1PI& P=T=0-C%I J= '='&8T-C%I /r+ %smenion2 T('i ar tre)ui s ti'i cum arat ( #iagram 88E

ert+s*rung$ Russe&&. Dac , ,e'i tre+i ntr$( ngrm#ire g&()u&ar" sau (riun#e e5ist ( mas c(m*act #e ste&e" merit s trasa'i ( $R *entru gru*u& res*ecti,. De asemenea" s

%i'i aten'i &a (rice c&ase s*ectra&e ne()inuite. Nu ,e'i c-tiga a)s(&ut nimic *e F$ uri" ;$uri sau G$uriE #e'inem t(ate #ate&e #e s*re e&e. Dar #ac , gsi'i *e (r)ita unei *itice a&)e sau a unei gigante r(ii" um*&e'i t(ate )en+i&e" mai merit D$uri&e i ?$uri&e. /!iar #ac nu sunt *rimara ,(astr. Iar #ac nimeri'i *e ( (r)it 6(as" ntr$ un /inci )&in#at n 6uru& unui O str&ucit(r" asta ,$ar *utea a#uce ce& *u'in c-te,a sute #e mii" #ac *ute'i re,eni cu #ate&e. Hntrebare2 De ce2 /r+ %smenion2 /e anume2 Hntrebare2 De ce *rimim rec(m*ensa numai #ac suntem ntr$un /inci )&in#at2 /r+ %smenion2 AD Pentru c #ac nu sunte'i" nu , mai nt(arce'i.

Inul din#re !e!/rii echi"ei /( ca"ul "e che"en( i e)cla!B 6 Oh, sun#ei 7nc viiS T&c!ai ne'n#re/a!3 +"&i ne "rivi a#en# i #cu3 Fusese & 7n#&arcere &/&si#&are, 7n s"ecial ul#i!ele d&u s"#!2ni3 +! sui# unul c2#e unul, #rec2nd "e l2n( 4a! Kahane, care c&n#inua s a#2rne 7n c!a a de f&r, i!"r&vi5a# de c#re Dred din#r'un c&s#u! s"aial, 7nc&nFura# de "r&"riile e)cre!en#e i de res#uri de !2ncare, "rivindu'ne cu &chi senini i ne/uni3 D&i din echi" 7l de5le(au, "re(#indu'se s'l ridice din lander3 <u sc&#ea nici un cuv2n#3 +s#a era & /inecuv2n#are3 6 Bun, B&/S KlaraS Era /ra5ilianul echi"ei, ni!eni al#ul dec2# FrancG Hereira3 6 -u! eK 7n#re/ el3 6 Eh, i'a! rs"uns, /ine c ne'a! 7n#&rs3 Kahane 7ns'i a#ins3 Yi'a! veni# cu "un(a (&al3 Cncuviin 7n se!n de si!"a#ie i se adres, cred c 7n s"ani&l, venusianei din echi", & fe!eie scund, durdulie, cu &chi ne(ri3 Individa ! /#u "e u!r i ! c&nduse 7n#r'una din#re ni e, unde 7!i fcu se!n s ! de5/rac3 Cn#&#deauna cre5use! c /r/aii 7i "erche5ii&nea5 "e /r/ai i fe!eile "e fe!ei dar, dac #e (2ndeai "uin n'avea nici & i!"&r#an3 C!i e)a!in fiecare cica#rice, a#2# vi5ual c2# i cu un de#ec#&r de radiaii, a"&i 7!i cerce# su/su&rile i 7!i in#r&duse ceva 7n anus3 Deschise lar( (ura, ca s fac la fel, se ui# 7nun#ru, a"&i se re#rase, ac&"erindu' i faa cu !2inile3 6 Cii "uu#e (r&aFnic nasuu, s"use ea3 -e ii s'aa #2!"la#K 6 +! 7ncasa#'&, i'a! rs"uns3 De la #i"ul la, 4a! Kahane3 4'a icni#3 0r&ia s schi!/e #raiec#&ria3 Cncuviin ne7ncre5#&are i "rivi 7n susul nrii la #a!"&n3 88:

+#inse u &r nara cu un de(e#3 6 -e'iiK 6 +iciK + #re/ui# s'& /andaFe53 +! avu# & he!&ra(ie "u#ernic3 Of#3 6 +r #re/iii s'll sc&&#, !edi# ea a"&i ridic din u!eriB <uu3 C!/rac'#e3 Cn re(ul3 M'a! 7!/rca# i a! #recu# 7n lander3 Cns as#a nu era #&#ul3 Tre/uia s fiu ches#i&na#3 -u #&ii, cu e)ce"ia lui 4a!J 7l #rans"&r#aser deFa la 4"i#alul Ter!inal3 <'a fi 5is c avea! !ul#e de "&ves#i# des"re cl#&rie3 T&#ul era "e /en5iJ de as#a e)is#au 7nre(is#rrile i &/servaiile3 -&r"&raia 7ns nu lucra a a3 <e'au s#&rs de fiecare a!in#ire, a"&i de i!"resii su/iec#ive i /nuieli fu(are3 -hes#i&narea a dura# vre& d&u &re /une i a! f&s# a#en# 6 cu #&ii, de fa"# 6 s le d! #&# ceea ce ne ceruser3 +s#a'i al# cale "rin care -&r"&raia #e are la !2n3 -&!i#e#ul de Evaluare "&a#e h&#r7 s' i ac&rde & rec&!"ens a/s&lu# de(ea/a3 4au, ! r&(, "en#ru fleacuri 7nce"2nd de la fa"#ul c ai &/serva# c lu!inile s"iralei se a"rind 7n#r'un fel nere!arca# de ni!eni de&ca!da#, "2n la un !&d de'a sc"a de #a!"&anele sani#are al#fel dec2# arunc2ndu'le 7n #&ale#3 4e s"une c se s#rduie s (seasc Fus#ificri "en#ru a da & "ri! echi"aFel&r care s'au chinui# din "lin, dar s'au 7n#&rs cu !2na (&al3 Ei, #ia era! chiar n&i3 0&ia! s le d! &rice "&si/ili#a#e s ne arunce un &sci&r3 Inul din#re cei care ne'au in#er&(a# a f&s# Dane Me#chni.&v, lucru care !'a sur"rins i chiar !i'a fcu# "lcere3 Reveni# 7n aerul !ai "uin vicia# al P&rii, 7nce"ea! s ! si!# iar i &!3 Yi el se 7n#&rsese cu !2na (&al, ie ind "e & &r/i# 7n Furul unei s#ele care se "are c devenise n&v 7n ul#i!ii cinci5eci de !ii de ani, sau ca! a a ceva3 P&a#e c, &da# ac&l& fusese & "lane# 7ns acu! e)is#a nu!ai 7n !e!&ria &rdina#&arel&r Heechee care diriFau nava3 <u !ai r!sese a"r&a"e ni!ic care s Fus#ifice & rec&!"ens #iinific i a#unci se 7na"&iase3 6 M sur"rinde c #e vd lucr2nd, i'a! s"us 7n #i!"ul unei "au5e3 <u s'a &fensa#3 Pen#ru firea lui, ve nic ursu5, era nea #e"#a# de v&i&s3 6 <u'i v&r/a de /ani3 +ici se "&a#e 7nva ceva3 6 -e anu!eK 6 -u! s'i s"&re #i ansele, Br&adhead3 Plec din n&u3 Cns acu! cun&sc !ai !ul#e3 +u a"ru# ches#ii n&i3 889

Dred, care era ches#i&na# l2n( !ine, #resriB 6 Ia s"uneS Me#chni.&v deveni "recau#B 6 4un# ni #e ci#iri !ai /une "e liniile s"ec#rale, rs"unse el va(3 Ei, ce s"uneai de "r&vi5iiK +veau un (us# ciuda#K Cnain#e de a'l "rsi, 7ns, l'a! fcu# s'!i "r&!i# c'!i va "&ves#i #&#ulB 6 O s v s"un, ne'a 5is Klarei i !ie3 P&a#e !2ine3 Yi a a, a!2nd&i a! "leca# acas3 17 M si!# a#2# de "u#ernic, i a#2# de s"eria#, 7nc2# nu #iu cu! s ! descurc3 Pe "e#icul de h2r#ie, 43>a3 !i'a scris c&!anda ver/al care 7l va #ransf&r!a "e 4i(frid v&n 4hrin., Ir!ri#&rul <e!il&s, 7n#r'& "isicu d&cil3 <u #re/uia s ! ui# la cuvin#e3 Le #iu "e dinafar3 T&#u i, le ci#esc 7nce# i a#en#B 6 +#enie, 4i(frid, aceas#a es#e & c&!and e)#insB $-a#e(&ria +lfa +lfa Mar(are# Tru!an Daniel Mercur 0enus Mar#e P!2n# ase ase 5er& ase%3 Xi se c&!and s #reci "e !&dul "asiv3 Cl "rivesc3 <u se 7n#2!"l ni!ic3 6 4i(fridK +! s"us c&rec#K +cce"i c&!andaK 6 Desi(ur, B&/3 Hlasul 7i es#e e)ac# la fel ca 7nain#e i as#a ! s"erie3 <u #iu ce a #e"#a!3 Pur i si!"lu, nu #iu3 P&a#e visa! c h&l&(ra!a va dis"are i se va a"rinde un #u/ ca#&dic cu cuvin#eleB H+T+ YEFILE, 4I<T 4-L+0IL TUI3 +"r&a"e c #re!ur3 <u !ai anali5e5 de unde vin #&a#e as#ea, 7ns "arc 7ncerc & e)"erien se)ual3 Ci s"unB 6 + a 4i(frid, (r!ad nen&r&ci# de uru/uriS Cnsea!n c #e c&!andK Fi(ura "a#ern r&s#e #e r/d#&areB 6 Cnsea!n c ! "&i c&!anda, B&/3 Desi(ur, funcia de c&!and es#e li!i#a#3 Anun6uri OPERAII DENTARE %r #ureri" c&inic *articu&ar" ec!i*ament c(m*&et
*entru (rice inter,en'ie. Re%erin'e. <A$5AC.

N$F3M9T:(< N$M3#=3M<=< n ec!i*a6u& #umnea,(astr2 Sunt agentu& e5c&usi, a& P(r'ii *entru 0Su*rimat(ru& #e Fum1" !(ta *entru 'igar ce *strea+ gustu& nea&terat" #ar m*ie#ic rs*-n#irea %umu&ui. Te&e%(na'i &a <A$8C= 82@

*entru #em(nstra'ii.

6 -u! adicK ! 7ncrun# eu3 6 <u'!i "&i schi!/a "r&(ra!area funda!en#al Pen#ru as#a es#e nev&ie de al# c&!and3 6 Bun, fac eu3 HaS +scul# "ri!a ins#ruciuneB s"une'!i care'i aceas# c&!and3 6 <u "&#, B&/3 6 Trebuie+ <u e #i &/li(a#K 6 <u'i refu5 &rdinul, B&/3 Dar nu cun&sc aceas# c&!and3 6 Raha#S 5/ier eu3 -u! "&i rs"unde la ea, dac n'& cun& #iK 6 Pur i si!"lu & fac, B&/3 4au, ca s'i dau & e)"licaie !ai c&!"le#, fiecare inf&r!aie a c&!en5ii ac#ivea5 & ins#ruciune secvenial, care c2nd es#e c&!"le# eli/erea5 & 5&n "en#ru c&!en5i3 Cn #er!eni #ehnici, fiecare /i# es#e cheia un&r c&n#ac#e 7n#re"#runse3 6 Raha#, c&!en#e5 i !edi#e5 & cli"3 +#unci, ce "&# eu s c&n#r&le5 4i(fridK 6 C!i "&i s&lici#a &rice inf&r!aie s#&ca#3 C!i "&i cere s'& "re5in# 7n &ricare din#re varian#ele la care a! acces3 6 Cn &ricareK M ui# la ceas i'!i dau sea!a nerv&s c e)is# & li!i# de #i!" la aces# F&c3 Mai a! nu!ai 5ece !inu#e3 6 +dic, de "ild, !i'ai "u#ea v&r/i 7n france5K 6 :ui, (obert, d0accord+ .ue voule&"vousD ? 4au 7n rus cuL s#ai "uinL M /a5e5 !ai !ul# "e ins"iraie3 + vrea un (las de /as "r&fund ca de la Bal &i O"era3 T&nuri ce vin din fundul unei "e #eriB 6 /a, gospodin+ ? Yi & s'!i s"ui #&# ce vreau s #iu des"re !ineK 6 /a, gospodin+ ? Cn en(le5, lua'#e'ar dracuS 6 Da3 6 4au des"re ceilali clieni ai #iK 6 Da3 Prea dis#rac#iv3 6 Yi cine sun# ceilali clieni n&r&c& i, dra( 4i(fridK Ia 5i lis#a3 4i!# cu! (lasul 7!i salivea5 de "&f#3 6 Luni la &ra n&u 5er& 5er&, 7nce"e el 7nda#&ri#&r, >an Ilievs.G3 Qece 5er& 5er&, Mari& La#erani3 Ins"re5ece 5er& 5er&, Tulie L&ud&n Mar#in3 D&is"re5eceL 828

6 Fe!eia, 7l &"resc, "&ves#e #e'!i des"re ea3 6 Tulie L&ud&n Mar#in e #ransfera# de la -linica Kin(, unde a f&s# in#erna# #i!" de ase luni, fiind #ra#a# "en#ru alc&&lis! cu #era"ie de aversiune i ac#iva#&ri de rs"uns la i!uni#a#e3 +re la ac#iv d&u 7ncercri de sinucidere, ur!2nd unei de"resiuni nerv&ase cau5a# de & sarcin "ierdu# acu! cinci5eci i #rei de ani3 4e (se #eL 6 4#ai "uin, in#ervin eu adun2nd la cinci5eci i #rei v2rs#a "r&/a/il la care a avu# sarcina3 <u sun# si(ur c ! in#eresea53 P&i s'!i s"ui ca! cu! ara#K 6 P&# "r&iec#a h&l&i!a(ini, B&/3 6 D'i dru!ul3 I!edia# a"are un ful(er scur# i un vl! a( de cul&ri i "&# vedea & fe!eie !runic i nea(r, 7n#ins "e & sal#ea 6 sal#eaua !eaS 6 7n#r'un c&l al 7nc"erii3 0&r/e #e 7nce# i "arc "lic#isi#3 <u aud ce s"une, 7ns nici nu ! "rea in#eresea53 6 D'i dru!ul, s"un eu, i c2nd 5ici nu!ele "acien#ului, ara#'i i "&5a3 6 D&is"re5ece 5er& 5er&, L&rne 4ch&field3 *In !& , /#r2n de #&# cu de(e#e ar#ri#ice, 7nc&v&ia#e 7n (heare, ce a/ia 7 i ine ca"ul31 Treis"re5ece 5er& 5er&, Frances +s#ri##3 *O "u #&aic, nici !car "u/er31 Pais"re5eceL Cl las s #er!ine cu 5iua de luni, "lus Fu!#a#e din !ari3 <u #ia! c are a#2ia "acieni dar, desi(ur, fiind & !a in, nu &/&se #e3 Ina sau d&u "acien#e "ar in#eresan#e, 7ns nu'!i sun# cun&scu#e i nici !ai (r&5ave dec2# >ve##e, D&nna, 43>a3 i 7nc vre& du5in3 6 P&i s #e &"re #i, 7i s"un i ! (2ndesc un !inu#3 <u'i chiar a a de a!u5an# cu! s"erase!3 Plus c nu !ai a! !ul# #i!" la dis"&5iie3 6 -red c ne "u#e! Fuca a a &ric2#, r&s#esc eu3 +cu! s v&r/i! des"re !ine3 6 -e vrei s'i s"un, B&/K 6 -eea ce'!i ascun5i de &/icei3 Dia(n&s#ic3 Pr&(n&53 -&!en#arii (enerale asu"ra ca5ului !eu3 -e fel de individ cre5i c sun#, de fa"#K 6 Pacien#ul R&/ine##e 4#e#leG Br&adhead, 7nce"e el i!edia#, "re5in# si!"#&!e de"resive !&dera#e, /ine c&!"ensa#e de un s#il ac#iv de via3 Ofer ca "re#e)# "en#ru aFu#&rul "sihanali#ic cu#a#, s#rile de"resive i de5&rien#area3 +re sen#i!en#e de cul"a/ili#a#e "r&nuna#e i !anifes# afa5ie selec#iv la nivelul 822

c&n #ien# 7n le(#ur cu c2#eva e"is&ade ce se re"e# ca si!/&luri 7n vise3 P&rnirile se)uale sun# rela#iv sc5u#e3 Relaiile cu fe!ei sun#, 7n (eneral, nesa#isfc#&are de i &rien#area "sih&se)ual es#e "red&!inan# he#er&se)ual, 7n "r&"&rie de &"#5eci la su#L 6 La dracuL, 7nce" eu ca & reacie 7n#2r5ia# la "&rnirile se)uale sc5u#e i relaiile nesa#isfc#&are3 Cns, de fa"#, n'a! chef s ! cer# i, &ricu!, el in#ervineB 6 Tre/uie s #e anun, R&/, c #i!"ul #u e "e sf2r i#e3 +cu! ar #re/ui s #e duci 7n ca!era de refacere3 6 -e #2!"enieS Du" ce s ! refacK Bine, /ine, 7n#&arce'#e la n&r!al3 +nulea5 c&!andaL a#2#a #re/uie s s"unK E anula#K 6 Da R&//ie3 6 Iar 7nce"iKS urlu eu3 H&#r #e'i !in#ea aia idi&a# la un nu!e3 6 M adrese5 cu #er!enul c&res"un5#&r s#rii #ale sufle#e #i, sau s#rii "e care vreau s i'& "r&v&c, R&//ie3 6 Yi cu! vrei s fiu un c&"ilKL <u, nu c&n#ea5S +scul#, 7i s"un, ridic2ndu'!, 7i a!in#e #i c&nversaia avu# 7n #i!" ce #e' a! c&!anda#K 6 Bine7neles, R&//ie3 +"&i, 7n !&d sur"rin5#&r, de i edina s'a #er!ina# de vre& 5ece sau d&u5eci de secunde, c&n#inuB 6 E #i sa#isfcu#, R&//ieK 6 -eK 6 +i s#a/ili#, "en#ru "r&"ria #a sa#isfacie, c sun# d&ar & !a inK - ! "&i c&n#r&la c2nd d&re #iK M &"resc /rusc3 6 +s#a fcea!K 7n#re/ eu sur"rins3 Da, a a se "are3 E #i & !a in, 4i(frid3 Te "&# c&n#r&la3 Cn #i!" ce ies, r&s#e #e du" !ineB 6 De fa"#, n&i #ia! din ca"ul l&cului lucrul aces#a, nu'i a aK +devra#ul !&#iv al fricii #ale 6 l&cul des"re care si!i c ar #re/ui c&n#r&la# 6 nu cu!va se afl 7n in#eri&rul #uK 28 -2nd "e#reci s"#!2ni la r2nd l2n( al# "ers&an, a#2# de a"r&a"e 7nc2# aFun(i s'i cun& #i fiecare su(hi, fiecare !ir&s sau fiecare 5(2rie#ur a "ielii, #er!ini fie "rin a & de#es#a, fie "rin a & 823

iu/i 7n#r'a#2# 7nc2# nu !ai e)is# sc"are3 Klara i cu !ine 7ncerca! a!/ele sen#i!en#e3 Idila n&as#r se #ransf&r!ase 7n#r'& relaie de (e!eni sia!e5i, care nu !ai avea nici un "ic de r&!an#is!3 <u e)is#a des#ul s"aiu 7n#re n&i ca s se nasc r&!an#is!ul3 -u #&a#e as#ea cun& #ea! fiecare "r#icic a Klarei, fiecare "&r i fiecare (2nd, cu !ul# !ai /ine dec2# & cun&scuse! "e "r&"ria !ea !a!3 -hiar 7n acela i !&dB dins"re "2n#ece 7ns"re afar3 Era! 7nc&nFura# de Klara3 Yi, ca & /u#elie Klein Gin( i Gan( ea era 7nc&nFura# de !ineJ fiecare din#re n&i definea universul celuilal# i e)is#au !&!en#e c2nd eu * i, sun# si(ur, ea1 d&rea! cu dis"erare s ies afar i s res"ir din n&u aerul "r&as"#3 -2nd ne'a! 7n#&rs, !urdari i e"ui5ai, ne'a! 7ndre"#a# au#&!a# s"re a"ar#a!en#ul Klarei3 +c&l& e)is#a & /aie "ers&nal i s"aiu suficien#3 T&#ul era "re(#i# i a! c5u# 7!"reun 7n "a# ca ni #e s&i du" & s"#!2n de !u#a# !&/ile3 <u!ai c n&i nu era! cs#&rii3 <'avea! nici un dre"# asu"ra ei3 La deFunul din di!ineaa ur!#&are *slninu canadian de "e P!2n# i &u, scandal&s de scu!"e, ananas "r&as"#, ful(i de &v5 cu fri c adevra#, ca""uccin&1, Klara a avu# (riF s'!i rea!in#easc a/sena cadrului defini# "en#ru le(#ura n&as#r, "l#ind 7n !&d &s#en#a#iv din credi#ul ei3 +! e#ala# refle)ul "avl&vian "e care'l d&rea i a! r&s#i#B 6 <u #re/uia s faci as#a3 Y#iu c ai !ai !uli /ani dec2# !ine3 6 Yi ai vrea s #ii c2# de !uli, !i'a 52!/i# dulce3 De fa"#, #ia!3 C!i s"usese 4hic.G3 +vea 7n c&n#ul ei a"#e su#e de !ii de d&lari i ceva !runi 3 4uficien# ca s se 7n#&arc "e 0enus, dac ar fi d&ri#, i s' i "e#reac ac&l& res#ul vieii 7n c&ndiii re5&na/ile, de i n'a "u#ea s"une de ce i'ar fi d&ri# cineva s #riasc "e 0enus3 P&a#e c de as#a r!2nea "e P&ar#3 Tunelurile sea!n #&a#e 7n#re ele3 6 +r #re/ui s #e na #i i #u &da#, !i'a! #er!ina# (2ndul cu v&ce #are3 <u "&i r!2ne "e vecie 7n (r&#e3 + f&s# sur"rins 7ns i'a reveni# re"ede3 6 B&/, dra(, !i'a rs"uns, "escuind & i(ar din /u5unarul !eu i ls2ndu'! s i'& a"rind, ar #re/ui s'& la i "e /ia#a #a !a! s fie !&ar#3 M chinuiesc al nai/ii, 7ncerc2nd s'!i aduc a!in#e s #e res"in( 7n a a fel 7nc2# s'& "&i cur#a "rin in#er!ediul !eu3 Mi'a! da# sea!a c v&r/ea cu su/7nelesuri, dar "e de al# "ar#e, #ia! c nu era #&c!ai a a3 <u in#eni&na! s 82A

c&!unic!, ci s #ie! 7n carne vie 6 Klara, a! r&s#i# eu cu /l2ndee, #ii c #e iu/esc3 M 7n(riF&rea5 c ai aFuns la "a#ru5eci de ani fr s fi avu# & relaie de dura# cu un /r/a#3 6 Iu/i#ule, chic&#i ea, #&c!ai v&ia! s'i v&r/esc des"re as#a3 <asul #uL 4e s#r2!/ i c&n#inuB Ieri n&a"#e 7n "a#, &/&si# cu! era!, 7!i venea s #e &!&r dac nu #e'ai fi 7n#&rs "e "ar#ea cealal#3 P&a#e c dac ai !er(e la s"i#al, #e'ar &"era iL Mda, 7!i ddea! sea!a i sin(ur3 <u #ia! "rea /ine cu! e cu &"eraiile, dar erau ale nai/ii de (rele3 I'a! "r&!is c & v&i face i a"&i, ca s'& "ede"sesc, n'a! !ai !2nca# ananasul "r&as"# 7n val&are de & su# de d&lari, iar ea a 7nce"u# s ! enerve5e !u#2ndu'!i lucrurile "rin dula"uri, "en#ru a face l&c &/iec#el&r ei3 Eviden#, 7n cele din ur!, a #re/ui# s'i s"unB 6 <u !ai face as#a, scu!"&3 De i #e iu/esc 7n#r'a#2#, cred c "en#ru & vre!e ar fi !ai /ine s ! !u# 7na"&i, 7n ca!era !ea3 6 M la i sin(ur, a c&!en#a# ea, s#in(2ndu' i i(ara3 M &/i nuise! s ! #re5esc l2n( #ine3 T&#u iL 6 O s'!i iau lucrurile, c2nd ! 7n#&rc de la s"i#al, a! 7ncheia#3 -&nversaia nu ! 7nc2n#a i nu v&ia! s'& "relun(esc3 Es#e !&dul de hruial din#re un /r/a# i & fe!eie "e care 7ncerc, de c2#e &ri es#e "&si/il, s'l "un "e sea!a #ensiunii "re!ens#ruale3 C!i "lace #e&ria 7ns, din nefericire, 7n ca5ul de fa, #ia! c nu era vala/il "en#ru Klara i, desi(ur, lsa nere5&lva# 7n#re/area dac !i se "&#rivea i !ie3 La s"i#al !'au lsa# s a #e"# !ai !ul# de & &r i a"&i !'au chinui# 7n(r&5i#&r3 42n(era! ca un "&rc 7nFun(hia#, "e c!a i "e "an#al&ni, iar 7n #i!" ce 7!i e)#r(eau din nas !e#rii de "ansa!en# 7n(r!di# ac&l& de Ha! TaGeh, ca s nu'!i "ierd #&# s2n(ele 7n he!&ra(ie, avea! i!"resia c'!i s!ul( /uci din carne3 +! urla#3 Ta"&ne5a !icu i /#r2n, care era de (ard 7n 5iua aceea, nu ! "rea 7ncuraFa3 6 Hai, !ai #er!in, 7!i s"unea3 Rcne #i ca ne/unul la 7n#&rs care s'a sinucis3 + 5/iera# & &r 7n#rea(3 +! 7!"ins'&, in2nd & !2n la nas, ca s &"resc s2n(ele3 Cn ca" 7!i sunau s&nerii de alar!3 6 -eK +dic, cu! 7l che!aK C!i lu !2na de la nas i 7nce"u s ! chinuiasc din n&u3 6 <u #iuL ah, ia s#aiS E #i de "e aceea i nav /f#&as, nu'i a aK 82D

6 +s#a'ncerc s aflu3 Era 4a! KahaneK Brusc, deveni !ai &!en&as3 6 C!i "are ru, scu!"ule, 7!i s"use, cred c a a'l che!a3 +u vru# s'i fac & inFecie s nu !ai urle, iar el a s!uls acul de la d&c#&r iL s'a &!&r2# cu el3 Era & 5i a nai/ii de "lcu#3 Cn cele din ur!, ! cau#eri53 6 O s'i !ai "un un "ansa!en# !icu3 M2ine 7l "&i sc&a#e i sin(ur3 4 fii 7ns a#en# i dac ai he!&ra(ie, vii i!edia# aici3 M ls li/er, de i ar#a! ca vic#i!a unui !cel3 M'a! #2r2# "2n la a"ar#a!en#ul Klarei ca s'!i schi!/ hainele i 5iua a c&n#inua# la fel de 7!"ui#3 6 Dracu s v ia de He!eni, "ufni ea3 -2nd !ai "lec da#a vii#&are & s'& fac cu un Taur, cu! e #i"ul la, Me#chni.&v3 6 -e s'a 7n#2!"la#K 6 <e'au da# & rec&!"ens3 D&u "e !ii cinci su#eS -ris#&aseS <u !i'ar aFun(e nici s'!i "l#esc !enaFera3 6 De unde #iiK C!"rise! deFa 82D@@ [ la cinci i, 7n aceea i fraciune de secund, ! 7n#re/a! dac, da#e fiind 7!"reFurrile, n'ar #re/ui 7!"ri# la "a#ru3 6 <e'au suna# acu! 5ece !inu#e3 IisuseS -ea !ai nen&r&ci# i idi&a# cl#&rie 7n care a! f&s# i ca"# echivalen#ul unei fise de rule#3 C!i "rivi c!a a i se !ai 7n!uieB 6 Cn fine, nu'i vina #a, B&/, dar He!enii sun# #&#deauna neh&#r2i3 Tre/uia s fi #iu# as#a3 Hai s'i cau# ni #e haine cura#e3 +! lsa#'& s cau#e, 7ns n'a! r!as3 Mi'a! lua# lucrurile, !' a! 7ndre"#a# s"re un "u, !i'a! recu"era# vali5ele de la re(is#ra#ur, unde !i s'a da# ca!era cea veche i a! ceru# v&ie s f&l&sesc #elef&nul de ac&l&3 -2nd Klara !eni&nase nu!ele lui Me#chni.&v, 7!i a!in#ise! ceva3 #OT) A*3PRA %NP-O:$$-OR *T%-AR% /r+ %smenion2 E,i#ent" #ac %ace'i nite citiri )une *e ( n(," sau i mai
)ine" *e ( su*ern(," astea sunt e5trem #e *re'i(ase. A#ic" n tim*u& e5*&(+iei. Mai t-r+iu" nu re*re+int cine tie ce. :nt(t#eauna cuta'i s(are&e n(stru i" #ac$& i#enti%ica'i" um*&e'i t(ate )en+i&e" *e t(ate %rec,en'e&e" n 6uru& +(nei res*ecti,eH *-n &a" s +icem" cinci gra#e n %iecare *arte. /u am*&i%icarea ma5im. Hntrebare2 De ce" Dann@2 /r+ %smenion2 Ei" *(ate c ,e'i nimeri #e cea&a&t *arte a s(are&ui %a' #e ce,a cum ar %i steaua &ui T@c!( sau ne)u&(asa /ra)u&ui" care$i t(t ce$a mai rmas

82;

#in su*ern(,a *r(#us n 8057 n Taur. Ii *(ate ,e'i reui s %(t(gra%ia'i steaua aa cum era nainte #e e5*&(+ie. Asta ar %aceH nu tiu e5act" ce& *u'in cinci+eci sau ( sut #e mii.

PPP Me#chni.&v !&r!i, dar 7n cele din ur! acce"# s ne 7n#2lni! 7n sala de curs3 Bine7neles, a! aFuns 7nain#ea lui3 +"ru, se &"ri 7n "ra(, "rivi 7n Fur i 7n#re/B 6 Inde'iL cu! & chea!K 6 Klara M&Gnlin3 La ea 7n ca!er3 4cur#, adevra#, a!(i#&r3 In rs"uns !&del3 6 H!3 C i !2n(2ie fav&riii cu de(e#ele !are i ar##&r, 7!"reun2ndu'le su/ /r/ie3 Haide, a#unciS -&nduc2ndu'!, r&s#i "es#e u!r3 6 De fa"#, cred c ea ar fi "rice"u# !ai !ul#e dec2# #ine3 6 + a cred i eu, Dane3 6 H!L E5i# 7n faa !&viliei care re"re5en#a in#rarea 7n#r'una din#re navele de ins#rucie, a"&i ridic din u!eri, deschise che"en(ul i se s#recur 7nun#ru3 Ir!2ndu'l, !'a! (2ndi# c era ne&/i nui# de (ener&s3 4e a e5ase deFa 7nain#ea selec#&rului de in#e i in#r&ducea nu!ere3 +vea un !&ni#&r "&r#a/il, cu"la# la sis#e!ul de c&!"u#ere al -&r"&raieiJ #ia! c re(la una din#re in#ele s#a/ili#e, a a c n' a! f&s# sur"rins c2nd cul&area a a"ru# a"r&a"e i!edia#3 I!/l la ac&rdul fin i a #e"# "rivindu'! "es#e u!r "2n c2nd 7n#re(ul "an&u a deveni# r&5 i"#&r3 6 Bun, fcu el3 Xin#a clar i "recis3 +cu!, fii a#en# la "ar#ea de F&s a s"ec#rului3 0&r/ea des"re curcu/eul !icu din drea"#a ecranului, de la r& u la vi&le#3 0i&le#ul era la /a5 i cul&rile se 7n#re"#rundeau fr nici & de!arcaie, cu e)ce"ia un&r linii &ca5i&nale, s#rluci#&are sau ne(re3 4e!nau cu ceea ce as#r&n&!ii nu!eau liniile Fraunh&fer, "e vre!ea c2nd sin(ura !&dali#a#e de'a afla din ce ele!en#e era alc#ui# & "lane# sau & s#ea & re"re5en#a s#udiul "rin s"ec#r&sc&"3 <u erau 7ns linii Fraunh&ferJ aces#ea indic ele!en#ele e)is#en#e 7n#r'& surs de radiaie *sau 7n ceva si#ua# 7n#re sursa de radiaie i &/serva#&r13 Dun(ile de acu! ar#auL Du!ne5eu' #ie'ce3 Du!ne5eu i, "&a#e, Dane Me#chni.&v3 +"r&a"e c 52!/ea i era ului#&r de v&r/re3 6 Banda aceea de #rei linii 7n#uneca#e "e f&nd al/as#ru, s"use el3 0e5iK se "are c se refer la riscul cl#&riei3 4#a#is#icile ara# 82E

c a#unci c2nd sun# !ai !ul# de ase linii, navele nu se !ai 7n#&rc3 Era! fascina#3 6 -ris#&aseS a! e)cla!a#, (2ndindu'! c2i &a!eni !uriser "en#ru c nu #iuser as#a3 De ce nu ne'nva ches#iile as#ea la c&alK 6 Br&adhead, nu fi #2!"i#, rs"unse el r/d#&r3 4un# lucruri n&u'n&ue3 Mul#e sun# i"&#e5e3 +cu!, c&relaia 7n#re risc i nu!rul de linii nu es#e #&c!ai "erfec# su/ ase3 +dic (re e #i dac cre5i c se adau( c2#e & linie "en#ru fiecare (rad su"li!en#ar de "ri!eFdie3 Te'ai a #e"#a ca in#ele cu cinci linii s ai/ "r&cen#aF !are de "ierderi, iar ac&l& unde nu'i nici & linie s nu fie nici un "eric&l3 <u'i chiar a a3 -ele !ai si(ure "ar a fi cele cu una sau d&u linii3 Yi cu #rei e /ineL 7ns au e)is#a# i "ierderi3 -u nici & linie, ca! aceea i si#uaie ca la #rei linii3 Pen#ru "ri!a da# 7nce"ea! s cred c savanii -&r"&raiei s' ar "u#ea s' i !eri#e salariile3 6 +#unci de ce nu ne duce! d&ar s"re des#inaiile care sun# !ai "uin "ericul&aseK 6 <u sun#e! #&c!ai si(uri c sunt !ai "uin "ericul&ase, rs"unse Me#chni.&v, din n&u nea #e"#a# de r/d#&r3 T&nul 7i era !ul# !ai ca#e(&ric dec2# cuvin#ele3 Cn "lus, c2nd e #i 7n#r'& nav /linda#, 7i "er!ii s ri #i !ai !ul# dec2# 7n#r'una &/i nui#3 Ter!in cu 7n#re/rile #2!"i#e, Br&adheadS 6 4cu5eL 4##ea! inc&!&d, (he!ui# 7na"&ia lui i "rivindu'i "es#e u!r, a a 7nc2#, a#unci c2nd se 7n#&rcea s ! "riveasc, fav&riii si 7!i a#in(eau nasul3 <u v&ia! s'!i schi!/ "&5iia3 6 +cu!, "rive #e aici, sus, 7n (al/en3 +r# s"re cinci linii s#rluci#&are3 Da#ele as#ea "ar c&rela#e cu succesul !isiunii3 Du!ne5eu #ie ce !sur! 6 sau ce !surau Heechee 6 dar 7n "rivina rec&!"ensel&r financiare ale echi"aFel&r, e)is# & c&relaie des#ul de /un 7n#re nu!rul de linii "e frecvena as#a i c2 #i(ul echi"aFului3 6 E)#ra&rdinarS -&n#inu ca i cu! n'a fi s"us ni!icB 6 Eviden#, Heechee n'au c&ns#rui# un ins#ru!en# ca s s"un ce "ri!e v&! c"#a n&i3 El !s&ar al#ceva, cine #ie ceK P&a#e c densi#a#ea "&"ulaiei 7n 5&na res"ec#iv, sau de5v&l#area #ehn&l&(ic3 P&a#e c es#e un Guide Michelin i s"une d&ar c "e'ac&l& a e)is#a# un res#auran# de "a#ru s#ele3 Princi"alul e c'l 82:

ave! la dis"&5iie3 E)"ediiile cu cinci linii (al/ene aduc, 7n !edie, un c2 #i( de cinci5eci de &ri !ai !are dec2# cu cele cu d&u linii i de 5ece &ri !ai !are dec2# !aF&ri#a#ea cel&rlal#e3 4e 7n#&arse din n&u, 7nc2# chi"ul 7i era la vre& 5ece cen#i!e#ri de al !eu i ! "rivi 7n &chiB 6 0rei s ve5i i al#e in#eK 7n#re/ "e un #&n care cerea un $nu% i a a a! i rs"uns3 BunS M'a! ridica# i !'a! re#ras, ca s ! "&# !i ca !ai 7n v&ie3 6 O sin(ur 7n#re/are, Dane3 +i avu# "r&/a/il un !&#iv ca s' !i s"ui #&a#e as#ea 7nain#e de'a deveni "u/lice3 Des"re ce'i v&r/aK 6 E)ac#3 O vreau "e cu!'&'chea! 7n echi"aF, dac "lec cu un Trei sau un -inci3 6 Klara M&GnlinL 6 + aS 4e descurc /ine, nu &cu" !ul# l&c, #ieL 7n fine, se "rice"e !ai /ine dec2# !ine s se 7nelea( cu &a!enii3 Ine&ri, a! dificul#i 7n relaiile cu al#e "ers&ane3 Desi(ur, nu!ai dac iau un Trei sau un -inci3 <u vreau 7n !&d de&se/i# lucrul s#a3 Dac "&# (si un Inu, cu el v&i "leca3 Cns, dac nu e)is# un Inu dis"&ni/il i cu in#e /une, vreau &a!eni "e care ! "&# /i5ui, care s nu !i se suie 7n ca", s #ie !eserie s se descurce 7n#r'& navL ches#ii de'as#ea3 Dac vrei, "&i s vii i #u3 -2nd !'a! 7n#&rs 7n ca!er, 4hic.G a"ru chiar 7nain#e de a des"ache#a3 4e /ucura s ! vadB 6 C!i "are ru c e)"ediia n'a f&s# fruc#u&as, sc&ase el din nesf2r i#a lui re5erv de /un#a#e i cldur3 Pca# i de "rie#enul v&s#ru, KahaneL C!i adusese un flac&n cu ceai i a"&i r!ase cu "ie"#ul la nivelul ha!acului, a a cu! fcuse i "ri!a da#3 +!ei# de r2urile cu la"#e i !iere ce cur(eau din discuia cu Dane Me#chni.&v, a"r&a"e c ui#ase! de cl#&ria cea de5as#ru&as3 <u ! "u#ea! a/ine s nu v&r/escJ i'a! "&ves#i# lui 4hic.G #&# ce 7!i de5vluise Dane3 +scul#a "recu! un c&"il la un /as!, cu &chii s#rlucind 6 -e in#eresan#S c&!en#3 4e 5v&nise c va avea l&c & inf&r!are (eneral, ia (2nde #e'#e, dac a! "u#ea "leca fr frica !&rii, sauL E5i#, flu#ur2ndu' i es#ura ari"il&r3 6 <u'i ceva f&ar#e si(ur, 4hic.G, a! r&s#i# eu 6 <u, /ine7neles3 T&#u i es#e & 7!/un#ire, nu (se #iK Y&vi, "rivindu'! cu! s&r/ea! ceaiul Fa"&ne5, a"r&a"e 829

c&!"le# li"si# de ar&!J a"&i c&n#inuB B&/, dac "leci 7n#r'& ase!enea cl#&rie i ai nev&ie de un &! 7n "lusL E adevra# c n'a fi de !are f&l&s 7n lander3 Pe &r/i#, 7ns sun# la fel de /un ca &ricare al#ul3 6 Y#iu, 4hic.G3 +! 7ncerca# s fiu c2# !ai "lin de #ac#3 -&r"&raia #ieK 6 M'ar acce"#a ca !e!/ru 7n#r'& !isiune "e care n'& !ai d&re #e ni!eni3 6 Da, daL <'a! s"us c, de fa"#, n'a !er(e 7n#r'& !isiune "e care n'& !ai d&re #e ni!eni3 4hic.G #ia as#a3 Era unul din#re cei !ai vechi "e P&ar#3 -irculau 5v&nuri c avusese & gr!mad! de "arale, suficien# "en#ru In#e(rala Medical i #&# res#ul3 Dar le druise sau le "ierduse, r!sese "e P&ar# i era &l&(3 Y#ia! c 7nele(ea ce (2ndea!, 7ns eu era! de"ar#e de a'l 7nele(e "e 4hi.i#ei Ba.in3 4e feri din calea !ea, 7n vre!e ce 7!i aranFa! lucrurile i a! discu#a# des"re "rie#enii c&!uni3 <ava lui 4heri nu revenise3 Bine7neles nu era 7nc un !&#iv de 7n(riF&rare3 Pu#eau r!2ne 7n s"aiu al#e c2#eva s"#!2ni, fr s fie alar!an#3 In cu"lu c&n(&le5 ce l&cuia dinc&l& de in#ersecie, adusese & 7ncrc#ur uria de evan#aie de ru(ciune din#r'& /a5 Heechee necun&scu# "2n a#unci, de "e & "lane# 7n Furul unei s#ele F'2 la ca"#ul /raului s"iralei Ori&n3 C!"riser un !ili&n de d&lari 7n #rei i se 7na"&iaser cu "ar#ea l&r la Mun(/ere3 F&rehan5iiL L&uise F&rehand a"ru 7n #i!" ce discu#a! des"re ei3 6 0'a! au5i# v&cile, s"use ea, a"lec2ndu'se s ! sru#e3 +i avu# (hini&n3 6 Us#a'i F&culL 6 Oricu!, /ine ai veni#3 M #e! c nici eu nu !'a! descurca# !ai /ine3 O s#elu a!r2#, nici & "lane#L nu'!i "&# 7nchi"ui ce (siser Heechee ac&l&3 Q2!/i i ! !2n(2ie "e ceaf3 D! & "e#recere de re7n#&arcere, disearK 4au #u i KlaraLK 6 Mi'ar "lcea, a! rs"uns i ea nu !ai insis# cu 7n#re/rile des"re Klara3 Fr 7nd&ial, 5v&nurile se rs"2ndiserJ #a!'#a!urile P&rii /a# 5i i n&a"#e3 Du" c2#eva !inu#e, L&uise "lec3 6 Dr(u, a! c&!en#a#, "rivind du" ea3 O fa!ilie si!"a#ic3 <u era 7ns "uin ca! nerv&asK 6 M #e! c da, R&/ine##e3 Fa#a ei, L&is, a in#ra# 7n #i!"ul 83@

"lus3 +u avu# !ul#e neca5uri 7n fa!ilie3 L'a! "rivi#3 6 <u, fcu el, nu'i v&r/a des"re \illa sau #a#l l&rJ ei sun# "lecai, 7ns n'au de" i# #i!"ul3 + e)is#a# i un /ia#3 6 Y#iu3 HenrG, !i se "are3 Ci s"uneau Ha#3 6 + !uri# 7nain#e ca ei s aFun( aici3 Yi acu!, L&is3 Cnclin ca"ul, a"&i ridic reci"ien#ul (&l cu & !i care scur# a ari"ii3 Tre/uie s ! 7n#&rc la #rea/, B&/3 6 -u! !er(e cu "lan#aia de iederK 6 Din "ca#e, nu !ai lucre5 ac&l&, !ur!ur el3 E!!a nu !'a !ai c&nsidera# a"#3 6 OhS Yi'a#unci ce faciK 6 Menin P&ar#a a#rac#iv din "unc# de vedere es#e#ic, 7!i rs"unse3 -red c ai "u#ea f&l&si #er!enul $(un&ier%3 <u #ia! ce s s"un3 P&ar#a era un l&c f&ar#e !urdarJ da#&ri# (ravi#aiei reduse, &rice /ucele de h2r#ie, sau "las#ic "lu#eau "es#e #&# 7n in#eri&rul as#er&idului3 <u "u#eai !#ura "&deaua3 Pri!a !i care fcea ca #&#ul s 5/&are 7n "reaF!3 Ci v5use! "e (un&ieri ur!rind "e#ice de 5iare i scru! de i(ri cu !icr&' as"ira#&are !anuale i c2ndva ! /#use (2ndul s devin (un&ier, dac n'avea! al# s&luie3 <u'!i "lcea 7ns ca 4hic.G s fac as#a3 C!i ur!rea (2ndurile fr dificul#a#e3 6 E 7n re(ul, B&/3 Pe cuv2n#, 7!i "lace !unca3 CnsL #e r&(J dac ai nev&ie de un &!, (2nde #e'#e la !ine3 PPP Mi'a! ridica# rec&!"ensa i a! "l#i# 7n#reinerea "e #rei s"#!2ni 7n avans3 +! cu!"ra# c2#eva lucruri de care avea! nev&ieB haine i /en5i cu !u5ic, "en#ru a'i sc&a#e din ca" "e M&5ar# i Pales#rina3 T&a#e as#ea !i'au lsa# 7n /u5unar nu!ai vre& d&u su#e de d&lari3 D&u su#e de d&lari nu 7nse!na a"r&a"e ni!ic3 Era echivalen#ul a d&u5eci de "ahare la Blue Hell, sau & fis la !asa de /lac.Fac. sau, "&a#e, vre& cinci' ase "r2n5uri undeva 7n afara can#inei "r&s"ec#&ril&r3 +vea! la dis"&5iie #rei varian#e3 Pu#ea! s'!i (sesc & sluF/ i s a #e"#3 Pu#ea! s "lec 7n s"aiu "es#e #rei s"#!2ni3 4au "u#ea! s renun i s revin acas3 <ici una din#re varian#e nu ! a#r(ea3 Dar, dac nu'!i chel#uia! /anii aiurea, nu #re/uia s ! h&#rsc vre!e de, &h&, !ul# #i!"L vre& d&u5eci de 5ile3 M'a! decis s renun la i(ri i la "r2n5uri de 838

lu)J 7n felul s#a, nu chel#uia! !ai !ul# de n&u d&lari "e 5i, i re5is#a! e)ac# "2n 7!i e)"irau cele #rei s"#!2ni de 7n#reinere "l#i#e an#ici"a#3 +! suna#'& "e Klara3 Prea i v&r/ea re5erva#, #&#u i "rie#en&as a a 7nc2# a! discu#a# "ruden# i a!a/il3 <'a! "&!eni# ni!ic de "e#recere, iar ea n'a s"us c ar d&ri s ! vad 7n cursul serii, de aceea a! lsa# #&#ul ac&l& unde se (seaB nicieri3 Pen#ru !ine era "erfec#3 <'avea! nev&ie de Klara3 La "e#recere a! 7n#2lni# & fa# "e nu!e D&reen Mac.en5ie3 De fa"#, nu !ai era fa#J avea cel "uin d&is"re5ece ani !ai !ul# dec2# !ine i ie ise de cinci &ri 7n s"aiu3 E)ci#an# la ea era fa"#ul c dduse & da# l&vi#ura3 4e 7n#&rsese 7n +#lan#a cu un !ili&n i Fu!#a#e i'i chel#uise "e #&i, 7ncerc2nd s' i fac & carier de c2n#rea P0 6 cu!"rase #&#ulB #e)#ieri, !ana(er, echi" "u/lici#ar, recla!e, /en5i de!&ns#ra#ive 6 iar c2nd nu reu ise, revenise "e P&ar# ca s 7ncerce din n&u3 Cn "lus, era f&ar#e, f&ar#e dr(u3 Du" d&u 5ile 7ns, i'a! #elef&na# Klarei3 6 0in&, s"use ea i "rea ner/d#&are3 +! aFuns ac&l& 7n 5ece !inu#e, i du" al#e cinci !inu#e era! 7n "a#3 <en&r&cirea cu D&reen era c aFunsese! s'& cun&sc3 Era dr(u i un "il&# de curse ne!ai"&!eni#, dar nu era Klara M&Gnlin3 -2nd 5cea! 7!"reun 7n ha!ac, #rans"irai, rela)ai i is#&vii, Klara se 7n#inse, 7!i 5/urli "rul, ls ca"ul "e s"a#e i ! "riviB 6 Oh, raha#, fcu ea3 -red c a a ceva se nu!e #e a fi 7ndr(&s#i#3 Era! cur#eni#&r3 6 Es#e ceea ce "une lu!ea 7n !i care3 <u, nu $es#e%3 Tu e #i3 Ea cl#in din ca" cu re(re#3 6 Ine&ri nu #e "&# su"&r#a3 4(e##&rii nu se 7!"ac nici&da# cu He!enii3 Eu a! ca se!n f&cul, iar #uL 7n fine, He!enii sun# 7n#&#deauna ca! nesi(uri3 6 + vrea s nu !ai c&n#inui cu "r&s#iile as#ea, i'a! s"us3 6 Hai s !2nc! ceva, a schi!/a# ea v&r/a3 +! luneca# "es#e !ar(inea ha!acului i !'a! ridica#, si!ind nev&ia de a v&r/i fr s'& a#in(3 6 Klara dra(, a! r&s#i#, ui#e ce'i, nu #e "&# lsa s ! 7n#reii, "en#ru c, !ai devre!e sau !ai #2r5iu, & s'!i faci !i5erii "e ches#ia as#a 6 sau, dac nu'!i faci, eu & s le a #e"#, a a 7nc2# & 832

s'i fac eu3 <'a! /anii #i3 <'& s'i iau i(rile, /u#ura sau fisele de ca5in&3 Dac vrei s !n2nci, d'i dru!ul i ne'n#2lni! !ai #2r5iu3 P&a#e ne "li!/!3 6 He!enii nu #iu nici&da# s se descurce cu /anii, sus"in ea, 7ns "&# fi #eri/il de /uni la "a#3 <e'a! 7!/rca#, a! ie i# i a! !2nca#, dar 7n can#ina -&r"&raiei unde s#ai la r2nd, 7!"in(i #ava i !n2nci 7n "ici&are3 M2ncarea nu'i rea, dac nu #e (2nde #i "rea !ul# la hu!usul din care a crescu#3 Preul e "erfec#3 <u c&s# ni!ic3 4e afir! c dac !n2nci nu!ai la can#in, vei /eneficia 7n "r&"&rie de su# la su# de #&a#e necesi#ile "rev5u#e 7n die#3 Es#e adevra#, dar #re/uie s !n2nci a/s&lu# #&#ul ca s fii si(ur de as#a3 Pr&#einele !&n&celulare i cele ve(e#ale nu se c&!"le#ea5 dac sun# c&nsu!a#e inde"enden#, 7nc2# nu aFun(e s !n2nci d&ar Feleul de s&ia sau /udinca /ac#erial3 Tre/uie s le !n2nci "e a!2nd&u3 In al# as"ec# al !esel&r lua#e la can#in es#e c "r&duc & (r!ad de !e#an, care duce la a"ariia unui !ir&s s"ecific P&rii, rea!in#i# de #&i cei care s#au aici3 Poarta AnElican Ca9elan re;= Theo 4urleiEh CoBuniunile 9arohiei? duBinica 18/38 Coruri 9rin aran>aBent 9realabil Eric Manier, care de la 8 dece!/rie a 7nce#a# s ne fie "as#&r, a lsa# & a!in#ire de ne #ers la T&i 4finii P&rii i 7i da#&r! en&r! "en#ru fa"#ul de a ne fi "us la dis"&5iie !ul#ila#erala sa c&!"e#en3 <scu# acu! D8 de ani, 7n Els#ree, Her#s3, el a #er!ina# Dre *tu& &a Uni,ersitatea #in >(n#ra i
a*(i a #e,enit a,(cat. :n c(ntinuare a &ucrat c-'i,a ani n Pert! &a +cminte&e #e ga+e natura&e. Dac ne ntristea+ *&ecarea &ui" s ne )ucurm c i$a rea&i+at #(rin'a cea mai scum* i se ,a nt(arce n iu)itu& su ert%(r#s!ire" un#e atea*t s$i #e#ice anii *ensiei a%aceri&(r &aice" me#ita'iei transce#enta&e i c-ntece&(r )isericeti. Un n(u *ast(r ,a %i a&es n *rima #uminic n care ,(r %i *re+en'i ce& *u'in n(u en(riai.

Du" !as a! c&/&r2# s"re nivelurile inferi&are, fr s v&r/i! "rea !ul#3 -red c a!2nd&i ne 7n#re/a! unde & s !er(e!3 <u ! refer nu!ai la cli"a ur!#&are3 6 +i chef de e)"l&ra#K !'a 7n#re/a# Klara3 +! a"uca#'& de !2n i !'a! (2ndi#3 Cn#r'adevr ar fi f&s# a!u5an#3 Inele din#re #unelurile vechi, #icsi#e de ieder, erau 833

in#eresan#e i a"&i e)is#au l&curi "us#ii, "rfui#e, unde ni!eni nu se deranFase s !ai "lan#e5e ceva3 De &/icei e)is#a suficien# lu!in, "r&veni# chiar din "ereii ce c&n#inuau s e!i# s#rlucirea s"ecific !e#alului Heechee3 Ine&ri 6 nu recen#, dar nu !ai !ul# de ase, a"#e ani 7n ur! s'au (si# ar#efac#e Heechee chiar 7n 5iduri i nu "&i nici&da# s #ii c2nd "&i da "es#e ceva val&r&s3 <'a! "u#u#, 7ns, s'!i !anifes# en#u5ias!ul, cci ni!ic nu'i a!u5an# c2nd n'ai de ales3 6 De ce nuK a! rs"uns dar "es#e c2#eva !inu#e, c2nd a! v5u# unde era!, a! "r&"us3 Hai "e la !u5eu3 6 Bine, fcu ea /rusc in#eresa#3 Y#ii c au aranFa# sala r&ndK Me#chni.&v !i'a s"us3 4'a deschis c2nd era! n&i "lecai3 +! c&/&r2# d&u niveluri i a! ie i# chiar l2n( !u5eu3 4ala r&nd era & ca!er a"r&a"e sferic3 +vea "es#e 5ece !e#ri dia!e#ru i ca s & "u#e! vi5i#a, #re/uia s u#ili5! ni #e ari"i ca ale lui 4hic.G, care se (seau a#2rna#e la in#rare3 <ici Klara, nici eu nu le !ai f&l&sise! "2n a#unci, #&#u i nu era (reu3 -2n#re #i a#2# de "uin "e P&ar#, 7nc2# 5/&rul ar fi !&dul de de"lasare cel !ai /un i !ai c&!&d, dac 7n as#er&id ar e)is#a s"aiu suficien#3 +! in#ra# 7n sfer "rin#r'un che"en( i ne'a! "&!eni# 7n !iFl&cul unui 7n#re( univers3 4ala era "laca# cu "an&uri he)a(&nale i "e fiecare din#re aces#ea erau ecrane cu cris#ale lichide, "e care se "r&iec#au i!a(ini3 6 -e fru!&sS e)cla! Klara3 Cn Furul n&s#ru era un fel de (l&/&ra! a desc&"eriril&r fcu#e de nave3 4#ele, ne/ul&ase, "lane#e, sa#elii3 Ine&ri, fiecare "an&u ar#a al#ceva a a 7nc2# erau vre& su# d&u5eci i &"# de scene inde"enden#e3 +"&i, clic, #&a#e se schi!/auJ iar i clic i & al# schi!/are3 -lic i & e!isfer 7n#rea( se a"rindea cu & vedere 7n !&5aic a (ala)iei M'38, v5u#L Du!ne5eu #ie de unde3 6 Hei, a! fcu# eu 7n#r'adevr 7nc2n#a#, e (r&5avS + a era3 Parc #e aflai 7n #&a#e cl#&riile fcu#e vre&da# de "r&s"ec#&ri, dar fr c&rv&ad, neca5uri i #ea! "er!anen#3 Cn afar de n&i, nu se !ai (sea ni!eni 7nun#ru i nu 7nele(ea! de ce3 Era e)#ra&rdinar3 Te'ai fi a #e"#a# s ve5i & c&ad lun( de "ers&ane a #e"#2nd s in#re3 Pe & e!isfer au 7nce"u# s se "r&iec#e5e i!a(ini ale ar#efac#el&r Heechee desc&"eri#e de "r&s"ec#&riB evan#aie de ru(ciune 7n #&a#e cul&rile, !a ini de #a"e#a#, in#eri&arele navel&r Heechee, c2#eva #unele 6 Klara i" c erau l&curi unde fusese ea, de acas, de "e 83A

0enus, 7ns nu #iu cu! 7 i "u#ea da sea!a3 I!a(inile revenir du" aceea la "eisaFele din s"aiu3 Inele erau fa!iliare3 Cn#r' unul, 7n#ins "e ase sau a"#e "an&uri, a! "u#u# recun&a #e Pleiadele, 7nl&cui#e a"&i de & vedere din e)#eri&r a P&rii D&i cu d&u din#re s#elele #inere i s#rluci#&are ale n&rului s#rlucind, reflec#a#e "e "rile lui la#erale3 +! v5u# ceva ce "u#ea s fie ne/ul&asa -a"ului'de'cal i un n&ri &r de (a5 i "raf de f&r!a unui c&vri(, care era fie ne/ul&asa Inelului 7n Lira, fie ceea ce & echi" de e)"l&a#are desc&"erise cu c2#eva "eri&ade 7n ur! 6 denu!ind'& H&(&a a Franu5easc 6 "e cerul unei "lane#e unde se de#ec#aser ur!e Heechee, 7ns nu "u#user fi a#inse, 7n ad2ncurile unui &cean 7n(hea#3 +! r!as ac&l& !ai !ul# de & Fu!#a#e de &r, "2n c2nd i!a(inile au 7nce"u# s se re"e#e, a"&i a! "lu#i# s"re che"en(, a! lsa# ari"ile i ne'a! &"ri# "en#ru & i(ar 7n #unelul de l2n( !u5eu3 D&u fe!ei, "e care le'a! recun&scu# va( ca fc2nd "ar#e din echi"ele de 7n#reinere a -&r"&raiei, au #recu# "e l2n( n&i duc2nd ari"i rula#e3 6 Bun Klara, a salu#a#'& una din#re ele3 +i f&s# 7nun#ruK 6 E !inuna#, 7ncuviin Klara3 6 Bucurai'v de ea c2# !ai "u#ei, in#erveni cealal#3 4"#!2na vii#&are & s v c&s#e & su# de d&lari3 M2ine ins#al! /en5ile 6 P "en#ru e)"licaii i de#alii, iar inau(urarea va avea l&c 7nain#e de a veni n&ul (ru" de #uri #i3 6 Meri#, fcu Klara, dar a"&i ! "rivi3 Mi'a! da# sea!a c, 7n ciuda "r&"riil&r !ele afir!aii, fu!a! una din#re i(rile ei3 La cinci d&lari "ache#ul nu'!i "er!i#ea! s fu!e5 "rea !ul#, 7ns !'a! decis s cu!"r cel "uin un "ache# i s ! asi(ur ca ea s ia de la !ine #&# a#2#ea i(ri c2#e luase! i eu3 6 0rei s ne !ai "li!/!K !'a 7n#re/a#3 6 P&a#e !ai #2r5iu, i'a! rs"uns3 M (2ndea! c2i /r/ai i fe!ei !uriser "en#ru a face f&#&(rafiile fru!&ase "e care le v5use!, de&arece #ia! c, !ai devre!e sau !ai #2r5iu, va #re/ui fie s ! su"un din n&u l&#eriei "e via i "e !&ar#e a navel&r Heechee, fie s renun3 Era! curi&s dac inf&r!aia "e care !i'& dduse Me#chni.&v avea s schi!/e lucrurile cu ceva3 T&i v&r/eau acu! nu!ai de' s"re as#aJ -&r"&raia "r&(ra!ase 7n 5iua ur!#&are & inf&r!are (eneral3 83D

6 +"r&"&, a! r&s#i#3 Qiceai c l'ai v5u# "e Me#chni.&vK 6 -hiar ! (2ndea! dac & s ! 7n#re/i, s"use Klara3 Bine7neles3 M'a suna# i !i'a "&ves#i# c i'a ar#a# ches#ia cu c&dul cul&ril&r3 + a c !'a! dus i eu "en#ru acela i lucru3 Tu ce cre5i, B&/K Mi'a! s#ins i(ara3 6 4un# c&nvins c #&i de "e P&ar# se v&r /a#e "en#ru lansrile cele !ai /une, as#a cred3 6 P&a#e c Dane #ie ceva3 D&ar lucrea5 cu -&r"&raiaL 6 Fr 7nd&ial c #ie3 M'a! 7n#ins i !'a! lsa# "e s"a#e, /alans2ndu'! 7n (ravi#aia sla/ i (2ndindu'!3 <u'i un #i" chiar a#2# de dr(u, Klara3 Poate c ne va s"une dac a"are ceva /un, adic dac #ie ceva !ai de&se/i#3 Cns n'& va face "e (ra#is3 6 Mie & s'!i s"un, 52!/i Klara3 6 -u! adicK 6 +h, ! !ai sun din c2nd 7n c2nd3 0rea s ne 7n#2lni!3 6 Raha#S Cnce"use! deFa s ! enerve53 <u da#&ri# Klarei, sau lui Dane3 Din cau5a /anil&r3 Din cau5 c, dac v&ia! s !ai vi5i#e5 sala r&nd i s"#!2na vii#&are, avea! s r!2n fr Fu!#a#e din #&i /anii !ei3 Din cau5a i!a(inii 7n#uneca#e ce se 7n#re5rea 7n#r'un vii#&r nu "rea 7nde"r#a#, c2nd #re/uia s ! decid s fac ceea ce ! s"eria de !&ar#e3 6 <u !'a 7ncrede 7n nen&r&ci#ul laL 6 Hai, #er!in, B&/3 <u'i un #i" a a nesuferi#, fcu ea a"rin52nd & i(ar i ls2nd "ache#ul la 7nde!2na !ea3 Din "unc# de vedere se)ual, "&a#e fi chiar in#eresan#3 Fa"#ul c e Taur, as"ru, vi&len#L &ricu!, ai #&# a#2#ea de &feri# ca i !ine3 6 Des"re ce v&r/e #iK Pru real!en#e sur"rins3 6 -redea! c #ii c la el nu c&n#ea5 se)ul3 6 <u !i'a da# nici&da# de 7nelesL M'a! &"ri# 7ns, a!in#indu'!i c2# de a"r&a"e 7i "lcea s vin c2nd 7!i v&r/ea i c2# de s#2nFeni# ! si!ea! cu el 7n "reaF!3 6 P&a#e c nu e #i (enul lui, r2nFi ea3 Era 7ns a!u5a#3 D&i navi(a#&ri chine5i, care ie eau din !u5eu, ne'au "rivi# cu in#eres a"&i, "&li#ic& i i'au feri# cu##ura3 6 Hai s "lec! de aici, Klara3 +! !ers la Blue Hell i /ine7neles, a! insis#a# s'!i "l#esc 83;

c&nsu!aia3 Pa#ru5eci i &"# de d&lari du i "e a"a s2!/e#ei 7n#r'& &r3 Yi nici nu fusese ceva "rea (r&5av3 +! #er!ina# din n&u 7n "a#ul ei3 <ici as#a n'a c&ns#i#ui# un lucru de&se/i#3 Tensiunea era #&# ac&l&, c2nd a! #er!ina#3 Iar #i!"ul #recea3 PPP E)is# &a!eni care nu de" esc nici&da# un anu!i# "ra( 7n de5v&l#area l&r e!&i&nal3 <u "&# duce & via n&r!al cu acela i "ar#ener se)ual "rea !ul# #i!"3 -eva din ei nu #&lerea5 fericirea3 -u c2# es#e !ai 7!"lini#, cu a#2# #re/uie dis#rus !ai iu#e3 H&inrind "rin P&ar# 7!"reun cu Klara, a! 7nce"u# s sus"ec#e5 c era! unul din#re acei &a!eni3 Y#ia! c ea era a a ceva3 <ici&da# nu !eninuse & relaie cu un /r/a# !ai !ul# de c2#eva luniJ !i'& s"usese chiar ea3 DeFa eu c&ns#i#uia! un rec&rd3 Yi deFa devenise 2fn&as3 -e e dre"#, 7ns, Klara era !ul# !ai !a#ur i !ai res"&nsa/il dec2# avea! eu s fiu vre&da#3 De "ild, !&dul 7n care aFunsese "e P&ar#L <u c2 #i(ase & l&#erie ca s "l#easc #a)ele3 Ec&n&!isise /ani, cu (reu#a#e, vre!e de !uli ani3 Era "il&# califica#, cu licen de (hid i di"l&! 7n in(inerie3 Fusese fer!ier "iscic&l i avusese un veni# ce i'ar fi "er!is un a"ar#a!en# de #rei ca!ere 7n c&li/ele Heechee de "e 0enus, vacane "e P!2n# i MaF&ra Medical3 Y#ia !ai !ul#e dec2# !ine des"re cre #erea hranei "e su/s#ra#urile din hidr&car/uri 7n ciuda anil&r "e care'i #rise! 7n \G&!in(3 *Inves#ise 7n#r'& fa/ric de hran de "e 0enus, i 7n #&a# viaa ei nu /(ase un d&lar 7n ceva dac nu'i 7nelesese r&s#ul "2n la ca"#31 -2nd ie ea! 7!"reun 7n s"aiu, ea avea e)"eriena i vechi!ea cea !ai !are din echi"aF3 Pe ea & v&ia Me#chni.&v ca #&var 6 dac v&ia "e cineva 6 i nu "e !ine3 C!i fusese "r&fes&arS T&#u i, 7n#re n&i d&i era #&# a#2# de e)a(era# i de ne7ndur#&are "e c2# fusese! eu cu 4Glvia, &ri cu Deena, Tanice, Li5, Es#er sau &ricare din#re celelal#e idile de d&u s"#!2ni, ce se #er!inaser a#2# de "r&s# 7n #&i anii "&s#'4Glvia3 Klara s"unea c era n&r!al "en#ru c ea era 4(e##&r i eu era! Hea!n3 4(e##&rii erau vi5i&nari3 Le "lcea li/er#a#ea3 <&i, sr!anii He!eni, era! d&ar 5"cii i neh&#r2i3 6 <u'i de !irare, 7!i s"use (rav 7n#r'& di!inea, lu2ndu' i !icul deFun 7n ca!er *eu nu acce"#ase! dec2# c2#eva s&r/i#uri de cafea1, c nu #e "&i decide s !ai "leci 7n s"aiu3 <u es#e nu!ai & la i#a#e fi5ic, dra( R&/ine##e3 O "ar#e a na#urii #ale 83E

He!ene vrea s #riu!fe3 O al# "ar#e vrea s fie 7nfr2n#3 M 7n#re/ creia 7i vei "er!i#e s c2 #i(eK I'a! da# un rs"uns a!/i(uuB 6 4cu!"&, !ai du'#e'n !'#aS + r2s i n'a !ai insis#a# 7n 5iua aceea3 C i e)"ri!ase "unc#ul de vedere3 -&r"&raia a inu# inf&r!area anuna# i a ur!a# un val i!ens de discuii, "lanuri, "resu"uneri i in#er"re#ri3 Era e)ci#an#3 Din#re i!"ri!an#ele c&!"u#erului, -&r"&raia a selec#a# d&u5eci de lansri cu fac#&r de "eric&l sc5u# i "r&/a/ili#i !ari de c2 #i(3 Cn#r'& s"#!2n, s'au f&r!a# echi"aFeleJ navele au f&s# "re(#i#e i lansa#e3 Eu 7ns nu ! afla! "e niciuna din#re ele i nici KlaraJ i a! 7ncerca# s nu discu#! asu"ra !&#ivului3 4ur"rin5#&r, Dane Me#chni.&v nu a "leca# nici el3 Y#ia ceva, sau cel "uin a a "re#indea3 Ine&ri, c2nd 7n#re/a!, ! "rivea d&ar 7n felul su dis"reui#&r i su"eri&r, fr s'!i rs"und3 P2n i 4hic.G fusese gata s "lece3 Pierduse l&cul cu & &r 7nain#e de lansare 7n fav&area "u #iului finlande5 care nu fusese nici&da# 7n s#are s (seasc "e cineva cu care s v&r/eascJ "a#ru saudii care v&iau s s#ea 7!"reun s'au h&#r2# "en#ru "u #iul finlande5 ca s u!"le un -inci3 <ici L&uise F&rehand n'a "leca#, de&arece a #e"#a s se 7n#&arc vreun !e!/ru al fa!iliei, ca s !enin un fel de c&n#inui#a#e3 +cu! se "u#ea !2nca 7n can#ina -&r"&raiei fr s !ai s#ai la c&ad, iar 7n #unelul !eu erau'!ai !ul#e ca!ere (&ale dec2# &cu"a#e3 +"&i, 7n#r'& n&a"#e, Klara !i'a s"usB 6 B&/, cred c a! s !er( la un "sihanalis#3 +! sri# 7n sus3 Era ceva sur"rin5#&r3 Ba chiar !ai ru, era & #rdare3 Klara cun& #ea e"is&dul !eu "sih&#ic i ceea ce credea! eu des"re "sih&#era"ie3 +! renuna# la "ri!ele lucruri "e care v&ia! s i le s"un 6 #ac#icB $M /ucurJ era ca5ul%J i"&cri#B $M /ucur i #e r&( s'!i s"ui cu! #e "&# aFu#a%J s#ra#e(icB $M /ucur i "&a#e ar #re/ui s !er( i eu, dac !i'ar "er!i#e /anii%3 +! renuna# la sin(urul rs"uns sincerB $Eu in#er"re#e5 aciunea as#a a #a dre"# & c&nda!nare a #&# ceea ce i'a! fcu# eu%3 <'a! s"us ni!ic i du" & cli" ea a c&n#inua#B 6 B&/, a! nev&ie de aFu#&r3 4un# deru#a#3 +s#a !'a !i ca# i a! a"uca#'& de !2n3 + r!as "asiv, fr s !i'& s#r2n( dre"# rs"uns, dar nici n'a re#ras'&3 83:

6 Pr&fes&rul !eu de "sih&l&(ie, a r&s#i# ea, s"unea c aces#a es#e "ri!ul "asL nu, al d&ilea "as3 Pri!ul "as, a#unci c2nd ai & "r&/le!, es#e s #ii c & ai3 Eh, eu #ia! as#a de & vre!e3 +l d&ilea "as es#e luarea deci5iei3 0rei s r!2n & "r&/le!, sau vrei s faci ceva 7n le(#ur cu eaK Eu !'a! decis s fac ceva3 6 Inde vrei s #e duciK a! 7n#re/a#'& ne"s#&r, 7ns a#en#3 6 <u #iu3 Tera"iile de (ru" nu "ar s ai/ "rea !ul# succes3 E)is# & !a in "sihanalis# dis"&ni/il "rin c&!"u#erul -&r"&raiei3 +r fi s&luia cea !ai ief#in3 6 Da, ief#in, 7n#r'adevr, es#e ief#in, a! 7ncuviina#3 +! "e#recu# d&i ani cu !a ini "sihanalis#e, c2nd era! !ai #2nr i a! f&s#L ca! #ul/ura#3 6 Yi de a#unci, #e'ai descurca# "erfec# #i!" de d&u5eci de ani, s"use ea3 De as#a sun# c&nvins3 Oricu!, !car 7n !&!en#ul de fa3 +! /#u#'& u &r "e "al!B 6 Orice s&luie vei ale(e, va fi /ine, a! asi(ura#'&3 T&# #i!"ul, a! avu# sen5aia c ne'a! "u#ea 7nele(e !ai /ine, dac ai sc"a de #&a#e &/sesiile din c&"ilria #a3 Presu"un c as#a se 7n#2!"l cu #&i &a!enii, dar "refer s fii furi&as "e !ine, din cau5a !ea i nu "en#ru c 7nde"linesc r&lul de sur&(a# "en#ru #aic'#u sau !ai #iu eu cine3 4e r&s#&(&li "e & "ar#e i ! "rivi3 -u #&a# lu!ina sla/ a !e#alului Heechee, 7i "u#ea! ci#i sur"ri5a de "e chi"B 6 -e #&# v&r/e #i ac&l&K 6 PiL des"re "r&/le!a #a, Klara3 Y#iu c i'a #re/ui# !ul# curaF s recun& #i c ai nev&ie de aFu#&r3 6 Da, B&/, 7ncuviin ea, a a es#e, nu!ai c #u nu "ari s #ii care es#e "r&/le!a3 <u'i v&r/a de ca5ul n&s#ru3 +ici, tu ai "u#ea fi "r&/le!a3 Ha/ar n'a!S M 7n(riF&rea5 #r(narea3 Inca"aci#a#ea de'a lua h&#r2ri3 +! s#a# "rea !ul# "e /ar 7nain#ea ul#i!ei "lecriL i, fr su"rare, fa"#ul c a! "leca# cu un Hea!n ca #ineL 6 M&r, c2nd #e aud c 7nce"i iar cu raha#ul s#a de as#r&l&(ieS 6 +i & "ers&nali#a#e a!/i(u, B&/, #ii i #u3 Iar eu se "are c ! s"riFin "e as#a3 <u vreau s #riesc a a3 +!2nd&i era! #reFi acu! i se "rea c nu avea! dec2# d&u c&n#inuri3 Pu#ea! 7nce"e & scen de #i"ul !i'ai's"us'c'!' iu/e #i, !ie'nu'!i'"lace'as#a, care se "u#ea #er!ina fie cu & edin de fcu# dra(&s#e, fie cu & des"rire defini#ivJ sau "u#ea! face al#ceva, care s ne a/a# (2ndurile3 Klara (2ndise 839

la fel ca !ine, cci se ddu F&s din ha!ac i 7nce"u s se 7!/race3 6 Hai la ca5in&, fcu ea3 Cn seara as#a, ! si!# n&r&c&as3 PPP <u erau nave n&u's&si#e i nici #uri #i3 <u erau nici "rea !uli "r&s"ec#&ri, cu a#2#ea lansri 7n ul#i!ele s"#!2ni3 Tu!#a#e din#re !esele ca5in&ului erau 7nchise, ac&"eri#e cu husele din es#ur verde3 Klara a (si# un l&c la !asa de /lac.Fac., a schi!/a# un fi ic de fise de & su# de d&lari i cru"ierul !'a lsa# s s#au l2n( ea fr s F&c3 6 Xi'a! s"us eu c'i seara !ea n&r&c&as, fcu ea, du" 5ece !inu#e, c2nd avea d&u !ii de d&lari !ai !ul# dec2# /anca3 6 Te descurci (r&5av, a! 7ncuraFa#'& dar, de fa"#, nu ! "rea dis#ra!3 M'a! ridica# i !'a! 7nv2r#i# "uin "rin l&cal3 Dane Me#chni.&v /(a a#en# fise de cinci d&lari 7n au#&!a#ul de "&cher i nu "rea c ar d&ri s'!i v&r/easc3 <i!eni nu Fuca /acara3 I' a! s"us Klarei c ! duc 7n Blue Hell s /eau & cafea *cinci d&lari, 7ns 7n se5&n !&r# 7i u!"leau cea ca a"r&a"e "e de(ea/a13 Mi'a 52!/i#, fr s' i ia &chii de la cri3 RAPORT 4% M$*$3#% <ava +3'E3 Q/&rul @22DDD3 Echi"aF 43 Ri(nev, E3 Tsien" M.
Sin#&er. Tim* #e tran+it4 8< +i&e 0 (re. P(+i'ia n ,ecintatea &ui Ji Pegasi A. (e&umat2 0Am s(sit n (r)ita unei *&anete mici" situat &a a*r(5imati, C U.A. #e *rimara ei. P&aneta este ac(*erit #e g!ea'" ns am #etectat ra#ia'ie eec!ee ntr$un *unct n a*r(*ierea ecuat(ru&ui. Rigne, i Mar, Sin#&er au c()(r-t i #estu& #e greu . +(na era munt(as . au a6uns &a ( *(r'iune %r g!ea'" un#e se gsea un #(m meta&ic. :nuntru& #(mu&ui erau mai mu&te arte%acte eec!ee" inc&u+-n# #(u &an#ere" un ec!i*ament necun(scut i ( )()in #e nc&+ire. Am reuit s trans*(rtm ()iecte&e mici *-n &a na,. A %(st im*(si)i& s #ecu*&m c(m*&et )()ina #e nc&+ire" #ar am re#us$( &a un ni,e& mai sc+ut i am #e*(+itat$( n &an#er *entru nt(arcere. /!iar i aa" c-n# am s(sit" Mar, i Tsien erau seri(s #es!i#rata'i i au intrat n c(m1. $valuarea -orpora iei2 ?()ina #e nc&+ire stu#iat i rec(nstruit. Ec!i*a6u& a *rimit ( rec(m*ens #e B.000.000$. /e&e&a&te arte%acte nu au %(st nc cercetate. Pentru e5*&(rri ,iit(are a&e +(nei" *remiu #e 95.000$ *e Ki&(gram" n t(ta& =A5.000$.

Cn Blue Hell, L&uise F&rehand s&r/ea un c&!/us#i/il cu a"L eh, nu era chiar c&!/us#i/il, d&ar =his.G al/ fcu# din cine #ie ce !ai cre #ea 7n s"#!2na aceea "rin cuvele hidr&"&nice3 Yi'a 8A@

ridica# "rivirea, 52!/ind i !'a! a e5a# l2n( ea3 Brusc, !i'a! da# sea!a c era sin(ur !ai #&# #i!"ul3 Fr !&#iv3 EraL 7n sf2r i#, nu #iu e)ac# ce era cu ea, dar "rea sin(ura "ers&an lini #i#, cu!"#a# i (ener&as de "e P&ar#3 T&i ceilali fie c d&reau ceva ce eu nu v&ia! s dau, fie c refu5au s ia ce le &ferea!3 L&uise era diferi#3 +vea cel "uin d&is"re5ece ani !ai !ul# dec2# !ine i ar#a e)celen#3 -a i !ine, "ur#a d&ar unif&r!a s#andard a -&r"&raiei, & sal&"e# scur# ce se "r&ducea 7n #rei cul&ri "&s&!&r2#e3 Ea i'& !&dificase, #ransf&r!2nd'& 7n#r'un fel de deu5"pieces, cu un &r# s#r2!#, !iFl&cul de5(&li# i & /lu5 lar(3 +! c&ns#a#a# c ! ur!rea 7n #i!" ce & !sur! cu "rivirea i !'a! si!i# s#2nFeni#3 6 +ri /ine, i'a! s"us3 6 Mulu!esc, B&/, 52!/i ea3 <u!ai echi"a!en#ul &ri(inal3 <u !i'a! "u#u# "er!i#e al#ceva3 6 <'ai nev&ie de ceva ce n'ai avu# nici&da#, a! r&s#i# eu cu sinceri#a#e i ea a schi!/a# v&r/aB 6 0ine & nav3 4e 5ice c a s#a# !ul# 7n s"aiu3 Y#ia! ce 7nse!na as#a "en#ru ea3 E)"lica i fa"#ul c & (sea! 7n Blue Hell 7n l&c s d&ar! la & &r a#2# de #2r5ie3 Era 7n(riF&ra# de fiica ei, 7ns nu se #rda "rin ni!ic3 +vea & a#i#udine in#eresan# fa de "r&s"ec#ri3 4e #e!ea s "lece, ceea ce era n&r!al3 -u #&a#e aces#ea, c&n#inua s se 7!/arce i "en#ru as#a & ad!ira!3 + #e"#a nu!ai ca unul din#re !e!/rii fa!iliei s revin 6 i a"&i "leca din n&u, a a cu! h&#r2ser, 7nc2# &ricine s'ar fi 7n#&rs s (seasc "e cineva de' al casei a #e"#2ndu'l3 Mi'a "&ves#i# !ai !ul#e des"re #recu#ul l&r3 Triser, dac 7i "u#ea! s"une #rai, 7n a#raciile #uris#ice ale Fusului venusian, su"ravieuind cu ceea ce "ica de la navele de cr&a5ier3 Era r&s# de /ani (rei ac&l&, dar i c&ncurena era "u#ernic3 Cn#r'un #i!", F&rehan5ii avuseser "r&(ra! la un clu/ de n&a"#eB c2n#ece, dansuri, (a(uri3 +! 7neles c erau /unicei, chiar du" s#andardele venusiene3 Puinii #uri #i care s##eau !ai !ul# "e ac&l& aveau 7ns a#2#ea "sri de "rad 7n Furul l&r, (a#a s'i ciu(uleasc, 7nc2# nu era des#ul "en#ru #&i3 4ess i fiul *cel care !urise1 7ncercaser s fie (hi5i, cu & nav veche "e care & cu!"raser avaria# i & refcuser3 <u era, #&#u i, & !eserie /n&as3 Fe#ele avuseser #&# felul de 7nv2r#eli3 Era! a"r&a"e si(ur c L&uise, cel "uin, fcuse #r&#uarul & vre!e, 7ns nici as#a 8A8

nu se "l#ea "rea /ine, din acelea i !&#ive ca #&a#e celelal#e3 4e (seau a"r&a"e de !ar(inea "r"as#iei c2nd reu iser s aFun( "e P&ar#3 <u era & n&u#a#e "en#ru ei3 Cn#2i, se lu"#aser din (reu ca s "rseasc P!2n#ul, a#unci c2nd aces#a le devenise a#2# de (r&a5nic, 7nc2# 0enusul "rea & al#erna#iv nu chiar li"si# de s"erane3 +vuseser !ai !ul# curaF i !ai !ul# v&in de a risca, "lec2nd, dec2# !uli ali &a!eni "e care i'a! cun&scu#3 6 -u! ai "l#i# cl#&riaK 6 Pi, fcu L&uise #er!in2ndu' i "aharul i "rivindu' i ceasul, s"re 0enus, a! cl#&ri# 7n !&dul cel !ai ief#in "&si/il, 7ncrc#ur de !as3 D&u su#e d&u5eci de i!i(rani, d&r!ind 7n harna a!en# de u!eri, s#2nd la r2nd "en#ru d&u !inu#e la #&ale#, !2nc2nd ali!en#e deshidra#a#e i /2nd a" recicla#3 + f&s# ceva de (r&a5 "en#ru "a#ru5eci de !ii de d&lari de cciul3 Din fericire, c&"iii nu se nscuser 7nc, cu e)ce"ia lui Ha#, i el era des#ul de !ic ca s "l#easc nu!ai un sfer# de /ile#3 6 Ha# e fiul v&s#ruK -eL 6 + !uri#3 +! a #e"#a# dar, c2nd v&r/i din n&u, schi!/ su/iec#ulB 6 P2n acu! ar fi #re/ui# s s&seasc un !esaF de la nava aceea3 6 L'&r fi anuna# "rin difu5&are3 Ea 7ncuviin i un !&!en# "ru 7n(riF&ra#3 -&r"&raia #rans!i#e 7n#&#deauna ra"&ar#e de ru#in des"re navele care s&sesc3 Dac aces#ea nu s#a/ilesc le(#uraL as#a'i, "r&s"ec#&rii !&ri nu "&# v&r/i "rin radi&3 +! cu#a# s'i alun( (2ndurile i i' a! 5is c Klara s'a decis s vad un "sihanalis#3 M'a ascul#a#, a"&i i'a lsa# !2na "es#e a !ea i a r&s#i#B 6 <u fi 7n(riF&ra#, B&/3 Tu #e'ai (2ndi# vre&da# s !er(i la "sihanalis#K 6 <'a! a#2ia /ani, L&uise3 6 <ici "en#ru #era"ia de (ru"K La <ivelul Darlin( se "rac#ic & #era"ie "rin s#ri(#3 Ine&ri 7i "&i au5i3 +! v5u# i !ul#e al#e recla!eB +T, Orien#, s#ruc#uri3 Es#e adevra#, "&a#e !uli au "leca# 7n "r&s"eciuni3 <u era 7ns a#en# la !ine3 Din l&cul 7n care ne afla! "u#ea! 5ri in#rarea ca5in&ului, unde un cru"ier v&r/ea cu un #i" de "e un cruci #&r chine5esc3 L&uise "rivea 7n#r'ac&l&3 6 4e'n#2!"l ceva, a! s"us3 + fi adu(a#B $4 vede! des"re ce'i v&r/a%, dar ea se 8A2

ridicase deFa de "e scaun i se 7ndre"#a c#re u 3 T&curile se &"riser3 T&i se s#r2nseser 7n Furul !esei de /lac.Fac. unde, a! &/serva#, Dane Me#chni.&v s##ea l2n( Klara, "e l&cul "rsi# de !ine, cu c2#eva fise de d&u5eci i cinci de d&lari 7n fa3 Cn !iFl&cul l&r, susinu# de un cru"ier, 4hic.G Ba.in v&r/eaB 6 <u, nu'i #iu nu!ele3 E un -inci3 6 Mai #riescK 7n#re/ cineva3 6 Eu a a #iu3 Bun, B&/, L&uise3 4e 7nclin "&li#ic&s s"re a!2nd&i3 +i au5i#K 6 <u #&c!ai, fcu L&uise, "rin52ndu'! inv&lun#ar de !2n3 D&ar c a s&si# & nav3 <u'i #ii nu!eleK Dane Me#chni.&v se rsuci ca s'& "riveasc3 6 <u!e, "ufni el3 -ui 7i "asK I!"&r#an# es#e c nu'i din#re n&i3 Yi c au da# l&vi#ura3 4e scul3 +/ia a#unci !i'a! da# sea!a c2# de furi&s eraB ui#ase s' i ia fisele de "e !as3 6 Mer( ac&l&, anun el3 0reau s vd cu! ara# &ca5ia vieii3 PPP Echi"aFele de securi#a#e ale cruci #&rului 7nchiseser 5&na, 7ns unul din#re "a5nici era FrancG Hereira3 Cn Furul "uului se aflau & su# de "ers&ane i nu!ai Hereira cu d&u fe#e de "e cruci #&rul a!erican, care s le in la dis#an3 Me#chni.&v aFunse "2n la !ar(inea "uului i "rivi 7n F&s, 7nain#e ca una din#re fe#e s'l 7nde"r#e5e3 L'a! v5u# v&r/ind cu un al# "r&s"ec#&r cu cinci /rri3 Cn#re #i!", au5ea! fr2n#uri de discuiiB 6 L a"r&a"e !&ri3 Yi'au #er!ina# a"a3 6 <S D&ar e"ui5ai3 <'& s'ai/ ni!icL 6 L 5ece !ili&ane de d&lari nu!ai rec&!"ensa, "lus dre"#urileS Klara & a"uc "e L&uise de u!r i & 7!"inse 7n fa3 Le'a! ur!a# 7n s"aiul crea#3 6 Y#ie cineva a cui era navaK 7n#re/ ea Hereira 7i 52!/i &/&si#, a"&i ! salu# i rs"unseB 6 <u 7nc, Klara3 +cu! 7i cau#3 -red c & s se #er!ine cu /ine3 6 -e'au (si#K s#ri( cineva 7na"&ia !ea3 6 +r#efac#e3 Y#iu d&ar c's ches#ii a/s&lu# n&i3 6 Era un -inciK 7n#re/ Klara3 Hereira 7ncuviin, a"&i "rivi 7n F&sul "uului3 8A3

6 Ha#a, fcu el, acu!, v r&(, 7na"&i3 Ci aduc "e c2iva3 <e'a! re#ras vreun !ili!e#ru, dar nu c&n#aJ &ricu! nu ie eau la nivelul n&s#ru3 Pri!ul care a a"ru# "e ca/lu era unul din#re /ar&sanii -&r"&raiei, "e care nu !ai #ia! cu! 7l che!a, a"&i un "a5nic chine5 i un /r/a# 7n#r'un hala# al 4"i#alului Ter!inal inu# de un !edic, care'l s"riFinea s nu cad3 Cl #ia! du" fi(ur, dar nu du" nu!eJ 7l v5use! la & "e#recere de "lecare, "&a#e la !ai !ul#e, un ne(ru !icu i /#r2i&r, care !ai ie ise de d&u, #rei &ri fr succes3 Ochii 7i erau des#ul de li!"e5i, 7ns "rea e)#ra&rdinar de &/&si#3 Privea ine)"resiv !uli!ea din Furul lui, a"&i dis"ru din ra5a n&as#r vi5ual3 M'a! ui#a# 7n Fur i a! 5ri#'& "e L&uise "l2n(2nd 7nce#i &r, cu &chii 7nchi i3 Klara & cu"rinsese cu /raul3 Cn #u!ul#ul !uli!ii, a! reu i# s aFun( l2n( ea i s'& "rivesc 7n#re/#&r3 6 E un -inci, r&s#i 7nce# Klara3 Fiic'sa era 7n#r'un Trei3 Y#ia! c L&uise & au5ise, a a c a! /#u#'& u &r "e u!r i i' a! s"usB 6 C!i "are ru3 Cn cli"a aceea, la /u5a "uului s'a crea# un s"aiu i a! "rivi# 7n F&s3 +! v5u# "en#ru & cli" cu! ara# 5ece sau d&u5eci de !ili&ane de d&lari3 O (r!ad de cu#ii he)a(&nale, fcu#e din !e#al Heechee, de & Fu!#a#e de !e#ru li!e i !ul# !ai scunde3 +"&i, FrancG Hereira s#ri(B 6 Hai, B&/, d'#e 7na"&i, nu vreiK M'a! re#ras de l2n( "u 7n vre!e ce era urca# & fe!eie 7n hala# de s"i#al3 Ea nu !'a 5ri# c2nd a #recu# "e l2n( !ine, de fa"#, inea &chii 7nchi i3 Eu 7ns a! v5u#'&3 Era 4heri3 21 6 M si!# ca! "r&s#, 4i(frid, r&s#esc eu 6 P&# face ceva ca s #e si!i !ai /ineK 6 4 cr"i draculuiS + dec&ra# #&a# ca!era ca & cre , "en#ru Du!ne5euS Iar cel !ai 7n(r&5i#&r es#e 4i(frid 7nsu i3 De da#a as#a, ! 7ncearc cu un sur&(a# !a#ern3 4# l2n( !ine, "e sal#ea, & ""u !are c2# un &!, cald, !&ale, fcu# din ceva ca un "r&s&" de /aie u!"lu# cu /ure#e3 M si!# /ine, 7nsL 6 -red c n'a d&ri s ! #ra#e5i ca "e un c&"il, !&r!i eu 7n/u i#, de&arece !i'a! 7nfunda# faa 7n "r&s&"ul la3 8AA

6 Rela)ea5'#e, R&//ie3 T&#ul e 7n re(ul3 6 Pe !'#a e'n re(ulS Face & "au5, a"&i 7!i rea!in#e #eB 6 C!i "&ves#eai des"re visul #u3 6 M!!!L 6 Pard&n, R&//ieK 6 +dic, de fa"#, n'a! chef s v&r/esc des"re el3 T&#u i, s"un iu#e, des"rin52ndu'!i (ura de "e "r&s&", a "u#ea face ceea ce vrei #u3 Parc era des"re 4GlviaL 6 Parc!, R&//ieK 6 Mda, nu "rea se!na cu ea3 Mai de(ra/L nu #iu, cred c era cineva !ai 7n v2rs#3 <u !'a! (2ndi# la 4Glvia de ani de 5ile3 Era! a!2nd&i c&"iiL 6 Te r&(, c&n#inu, R&//ie, r&s#e #e el du" un #i!"3 Cl cu"rind cu /raele i "rivesc des#ul de 7nc2n#a# "ereii ac&"erii cu desene de ani!ale i cl&vni3 <u sea!n de l&c cu d&r!i#&arele 7n care !i'a! "e#recu# c&"ilria, dar 4i(frid #ie deFa des#ule des"re !ineJ nu'i nev&ie s i'& !ai s"un i "e as#a3 6 0isul, R&//ieK 6 0isa! c !uncea! 7n !in3 T&#u i, nu erau !inele de hran3 4e!na !ai !ul#, a 5ice, cu in#eri&rul unui -inci 6 una din#re navele P&rii, #iiK 4Glvia era 7n#r'un fel de #unel care se 7nde"r#a3 6 Tunelul se 7nde"r#aK 6 Hei, nu !'!"in(e 7n si!/&lis!, 4i(frid3 +! ci#i# i eu de' s"re i!a(inile va(inale i #&a#e ches#iile alea3 -2nd a! s"us $se 7nde"r#a%, ! referea! la fa"#ul c #unelul 7nce"ea de la !ine i c&n#inua !ai de"ar#e3 E5i#, a"&i 7i s"un ches#ia dur3 +"&i, #unelul s'a "r/u i#3 4Glvia a f&s# "rins3 M sc&l 7n ca"ul &asel&r3 6 -eea ce nu se "&a#e, 7i e)"lic3 4fredele #i #unelul d&ar "en#ru a "lasa 7ncrc#uri de e)"l&5i/il care s disl&ce !arna3 +devra#ul !ineri# 7l face e)cava#&rul3 Meseria 4Glviei n'ar fi "us' & nici&da# 7n#r'& ase!enea si#uaie3 6 <u cred c es#e i!"&r#an# dac s'ar fi "u#u# 7n#2!"la 7n reali#a#e3 6 + a'i3 Bun, deci 4Glvia era "rins 7n #unelul "r/u i#3 Pu#ea! vedea cu! se !i c (r!ada de !arn3 De fa"#, nu era !arn3 Era ceva u &r, ca h2r#ia3 Ea avea & l&"a# i' i cr&ia dru!ul afar3 +! cre5u# c #&#ul avea s se #er!ine cu /ine3 C i s"a & ie ireL +! a #e"#a#'& s iasL dar n'a !ai ie i#L 8AD

Cn de(hi5area lui de ursule, 4i(frid s# cald i lini #i# 7n /raele !ele3 E "lcu# s'l si!# ac&l&3 Desi(ur, 7n reali#a#e, nu es#e ac&l&3 <u'i nicieri dec2#, "&a#e, 7n cen#rul de !e!&rii de la \ashin(#&n Hei(h#s unde sun# c&!"u#erele !ari3 Eu a! acces d&ar la un #er!inal, 7n#r'un a"ar#a!en# &arecare3 6 Mai e ceva, R&//ieK 6 <u #&c!ai3 Oricu!, nu face "ar#e din vis3 CnsL Cncerc & sen5aie3 M si!# de "arc a fi l&vi#'& "e Klara 7n ca" ca s n'& las afar3 De "arc 7!i era #ea! c res#ul #unelului va cdea "es#e !ine3 Cn (urile unde Heechee s'au "i#i#, Cn (r&#ele as#rel&r, Prin #unele s"a#e de ei 7n (rani# O/l&Findu'ne cica#ricele rnil&r, 4&si!S Micuai Heechee, du" v&i veni!3 6 -u! adic & $sen5aie%, R&/K 6 E)ac# a a3 <u fcea "ar#e din vis3 Era ceea ce si!ea!L nu #iuL + #ea"#, a"&i 7ncerc un al# un(hi de a#acB 6 B&/, e #i c&n #ien# c nu!ele "e care l'ai r&s#i# a f&s# $Klara%, i nu $4Glvia%K 6 DaK -iuda#S M 7n#re/ de ce &areK Du" ce a #ea"# al#e c2#eva cli"e, insis#B 6 Yi du" aceea ce s'a 7n#2!"la#, R&/K 6 M'a! #re5i#3 M r&s#&(&lesc "e s"a#e i "rivesc #avanul, care e ac&"eri# cu "lci de cera!ic &rna#e cu s#elue s#rluci#&are3 6 +s#a'i #&#, r&s#esc a"&i adau(B 4i(frid, ! 7n#re/ dac #&a#e as#ea duc undevaK 6 <u #iu dac 7i "&# rs"unde, R&/3 6 Dac "u#eai, #e'a fi &/li(a# s'& faci3 +! 7nc "e#icul de h2r#ie al lui 43>a3, care 7!i d un s&i de si(uran lini #i#&are3 6 -red, r&s#e #e el, c duc undeva3 +dic, cred c 7n !in#ea #a e)is# ceva la care nu vrei s #e (2nde #i, ceva de care es#e le(a# i visul #u3 6 Des"re 4GlviaKS -e Du!ne5euKS + f&s# acu! ani de 5ile3 6 <u as#a e ceea ce c&n#ea5, nuK 8A;

6 Raha#S M sc2r/e #i, 4i(frid3 Pe cuv2n#ul !euS +"&i reflec#e5 un !&!en# i reiau3 Ii#e, ! enerve53 -e'nsea!n as#aK 6 Tu ce cre5i c 7nsea!n, R&/K 6 Dac #ia!, nu #e'a fi 7n#re/a#3 M (2ndescB Cncerc s sca"K Oare ! enerve5, "en#ru c #e'ai a"r&"ia# de cevaK 6 Te r&(, R&/, nu !ai anali5a "r&cesul3 4"une'!i d&ar cu! #e si!i3 6 0in&va#, rs"und i!edia# fr s #iu ce avea! s r&s#esc3 6 0in&va# 7n le(#ur cu ce anu!eK 6 0in&va# deL <u sun# si(ur3 Ridic !2na ca s ! ui# la ceas3 Mai ave! 7nc d&u5eci de !inu#e3 Cn #i!"ul s#a se "&# 7n#2!"la al dracului de !ul#e i ! 7n#re/ dac vreau cu adevra# s ! 7n#&rc "e d&s3 Pen#ru du"' a!ia5, a! "r&(ra!a# un !eci de du"lica# i a! des#ule anse s in#ru 7n final3 Dac nu dau #&#ul "es#e ca"L Dac ! "&# c&ncen#raL 6 M (2ndesc dac n'ar #re/ui s "lec !ai devre!e as#5i, 4i(frid, 7i s"un eu3 6 0in&va# 7n le(#ur cu ce anu!e3 R&/K 6 <u reu esc s'!i a!in#esc3 4#r2n( (2#ul ursuleului i chic&#escB E f&ar#e dr(u3 4i(frid, de i !i'a #re/ui# un #i!" s ! &/i nuiesc3 6 0in&va# 7n le(#ur cu ce anu!e, R&/K 6 0in&va# de uciderea ei, d&/i#&culeS rcnesc eu3 6 Te referi la visul #uK 6 <uS La reali#a#e3 Cn d&u r2nduriL Y#iu c (2f2i, i #iu c sen5&rii lui 4i(frid 7nre(is#rea53 M lu"# s ! c&n#r&le5, ca s nu' i fac cine #ie ce i!"resii, 7nain#e de a v&r/i, re"e# #&#ul 7n !in#e ca s fiu si(urB 6 De fa"#, n'a! ucis'& "e 4Glvia3 +! 7ncerca#S +! ur!ri#'& cu un cui#S 4i(frid v&r/e #e cal!, 7!"ciui#&rB 6 Da, 7n fi a #a s"une c aveai un cui# 7n !2n c2nd #e'ai cer#a# cu "rie#ena #a3 <u s"une c $ai ur!ri#'&%3 6 +#unci, de ce nai/a cre5i c !'au lua#K <u!ai "rin#r'un n&r&c, nu i'a! #ia# /ere(a#a3 6 +i f&l&si# cui#ul 7!"&#riva eiK 6 4'l f&l&sescK <u3 Era! "rea #ur/a#3 L'a! arunca# "e "&dea i "e ea a! /#u#'&3 6 Dac ai fi vru# 7n#r'adevr s'& uci5i, n'ar fi #re/ui# s f&l&se #i cui#ulK 8AE

6 OhS + fi vru# s fii ac&l& 7n !&!en#ele alea, 4i(frid3 P&a#e c i'ai fi c&nvins s nu ! ia3 Yedina se desf ura !i5era/il3 Y#iu c'i & (re eal s'i "&ves#esc visele !ele3 Le rsuce #e 7n #&a#e felurile3 M ridic, "rivind cu dis"re dec&rul cre#in, a!enaFa# "en#ru /inele !eu i ! decid s v&r/esc deschis3 6 4i(frid, 7i s"un, "en#ru un c&!"u#er e #i un #i" dr(u i, din "unc# de vedere in#elec#ual, 7!i "lace s discu# cu #ine3 M 7n#re/, 7ns dac n'a! aFuns "rea de"ar#e3 <u faci al#ceva dec2# s'!i 5(2ndre #i ni #e rni vechi i, cins#i# v&r/ind, nu #iu de ce #e las s faci as#a3 6 Fiecare vis al #u e & ran, B&/3 6 +#unci, las'le ac&l& unde sun#S <u vreau s #rec "rin acela i (en de raha# de care a! avu# "ar#e 7n Ins#i#u#3 P&a#e c vreau s fac dra(&s#e cu !aic'!ea3 P&a#e c'!i ursc #a#l, "en#ru c'a !uri# i !'a "rsi#3 Yi, ce'i cu as#aK 6 Y#iu c ai "us & 7n#re/are re#&ric, B&/, dar !&dul de #ra#are al aces#&r "r&/le!e es#e de a v&r/i des"re ele3 6 De ceK -a s ! d&arK 6 -a s la i durerea dinun#ru s ias ac&l& unde & "&i vindeca3 6 P&a#e ar fi !ai si!"lu dac !'a h&#r7 s ! d&ar "uin 7nun#ru3 4"uneai c sun# des#ul de echili/ra#, a a'iK <u ne( c !'a! ales cu ceva din #&a#e as#ea3 Ine&ri, la sf2r i#ul unei edine, chiar c ! si!# /ine3 Plec de aici cu ca"ul "lin de idei n&i, s&arele s#rluce #e "rin cu"&l, aerul es#e cura# i "arc #&i 7!i 52!/esc3 <u 7ns i'n ul#i!a vre!e3 Cn ul#i!a vre!e, !i se "are, es#e f&ar#e "lic#isi#&r i ne"r&duc#iv i ce'ai s"une dac'i 5ic c a #er!ina cu as#aK 6 + s"une c e deci5ia #a, B&/3 + a a f&s# !ereu3 6 Mda, "&a#e c a a v&i face3 Diav&lul /#r2n a #ea"#3 Y#ie c n'a! s ! h&#rsc i'!i las #i!" s'!i dau sin(ur sea!a3 +"&i, s"uneB 6 B&/K De ce ai 5is c ai &!&r2#'& de dou! &riK C!i "rivesc ceasul 7nain#e de'a rs"undeB 6 -red c a f&s# & sc"are3 +cu! chiar c #re/uie s "lec, 4i(frid3 4ar "es#e "eri&ada din ca!era de refacere "en#ru c, de fa"#, n'a! du" ce s ! refac Cn "lus, vreau s'& 7n#ind c2# !ai re"ede de aici3 El, i 7n#re/rile lui #2!"i#eS 4e "&ar# a#2# de a#&a#e #iu#&r i su"eri&r, dar ce #ie un ursuleK 8A:

22 Cn seara aceea, !'a! 7n#&rs 7n ca!era !ea, 7ns a! ad&r!i# (reuJ 4hic.G !'a scula# devre!e ca s'!i s"un ce se 7n#2!"la3 Erau d&ar #rei su"ravieui#&ri i se anunase deFa rec&!"ensa de /a5B a"#es"re5ece !ili&ane cinci su#e cinci5eci de !ii de d&lari3 Plus dre"#urile de "r&s"ec#are3 +s#a !i'a alun(a# #&# s&!nulB 6 Pen#ru ceK a! 7n#re/a#3 6 D&u5eci i #rei de .il&(ra!e de &/iec#e Heechee3 4e "resu"une c es#e & #rus de re"araii3 P&a#e chiar #rusa unei nave, "en#ru c au (si#'& 7n#r'un lander, "e su"rafaa "lane#ei3 Cn #&# ca5ul, sun# un fel de unel#e3 6 Inel#eL M'a! ridica#, a! sc"a# de 4hic.G i a! "&rni# "e #unelul ce ducea la du ul c&!un, (2ndindu'! la unel#e3 Pu#eau 7nse!na !ul#e3 Pu#eau 7nse!na & cale de deschidere a !ecanis!ului navel&r Heechee fr ca #&#ul s e)"l&de5e3 Pu#eau 7nse!na descifrarea #ainei selec#&rului de in#e3 Pu#eau 7nse!na a"r&a"e &rice, i cu si(uran 7nse!nau & rec&!"ens de a"#es"re5ece !ili&ane cinci su#e cinci5eci de !ii care se 7!"reau la #rei3 Iar una din#re "rile acelea ar fi "u#u# s fie a !ea3 #OT) A*3PRA *T%-%-OR #%3TRO#$C% /r+ %smenion2 Bun, s 5ice! c ave! & s#ea care i'a e"ui5a# resursele ener(e#ice i sufer un c&la"s3 -2nd s"un $c&la"s%, ! refer la fa"#ul c se c&n#rac# 7n#r'a#2# 7nc2#, dac iniial avea, s 5ice!, !asa i v&lu!ul s&arelui, acu! e redus la & sfer de cel !ul# 5ece .il&!e#ri dia!e#ru3 E su"erdens3 Dac nasul #u, 4usie, ar fi fcu# din su/s#ana s#elel&r neu#r&nice, ar c2n#ri !ai !ul# dec2# 7n#rea(a P&ar#3 Hntrebare2 -hiar i !ai !ul# dec2# #ine, IuriK /r+ %smenion2 Fr /ancuri 7n #i!"ul &rel&r3 Pr&fes&rul es#e sensi/il3 Oricu!, &/servaiile as#r&n&!ice de a"r&a"e ale unei s#ele neu#r&nice ar fi f&ar#e val&r&ase, 7ns nu v sf#uiesc s "&rnii cu landerul s"re ele3 +r #re/ui s fii 7n#r'un -inci /linda# i s nu v a"r&"iai la !ai "uin de & 5eci!e de I3+3 4 fii e)#re! de a#eni3 Pr&/a/il c v "u#ei a"r&"ia i !ai !ul#, dar li!i#a (ravi#ai&nal e nesi(ur3 Prac#ic, es#e v&r/a de & surs "unc#if&r!3 E (radien#ul (ravi#ai&nal cel !ai a/ru"# "e care 7l "u#ei 7n#2lni, d&ar dac nu ni!erii l2n( & (aur nea(r, 8A9

D&a!ne fere #eS E (reu s'i sc&i din ca" & cifr ca D3:D@3@@@[ *fr dre"#uri de "r&s"ec#are1, c2nd #e (2nde #i c, dac ai fi f&s# "uin !ai ins"ira# 7n ale(erea "rie#enel&r, ai fi "u#u# s ai /anii aceia 7n /u5unar3 4 5ice!, ase !ili&ane de d&lari3 La v2rs#a i cu sn#a#ea !ea, cu !ai "uin de Fu!#a#e din su! !i'a fi "u#u# cu!"ra i!edia# In#e(rala Medical, adic #&a#e &"eraiile, #era"iile, #rans"lan#urile de esu#uri i de &r(ane ce !'ar fi inu# c2# !ai !ul# 7n viaL ceea ce 7nse!na !ini! cinci5eci de ani "es#e ceea ce !'a fi "u#u# a #e"#a 7n c&ndiii n&r!ale3 -elelal#e #rei !ili&ane !i'ar fi adus c2#eva case, & carier de c&nfereniar *ni!ic nu era !ai s&lici#a# dec2# un "r&s"ec#&r n&r&c&s1, un veni# si(ur din recla!ele P0, fe!ei, !2ncruri alese, !a ini, cl#&rii, fe!ei, fai!, fe!eiL i, a"&i, !ai e)is#au i dre"#urile de "r&s"ec#are3 Pu#eau fi &ric2# de !ari, 7n funcie de ce i5/u#eau s fac cu unel#ele #i"ii de la - ^ D3 Desc&"erirea lui 4heri era e)ac# !iraFul P&riiB "&#irul cu aur de la ca"#ul curcu/eului3 Mi'a #re/ui# & &r s aFun( "2n la s"i#al, #rei se(!en#e de #unel i cinci niveluri "rin "uuri3 -reierul 7!i 5u!5ia de (2nduri3 -2nd a! reu i#, 7n cele din ur!, s 7nl#ur &rice ur! de invidie *sau cel "uin s'& ascund ac&l& unde nu credea! c se "&a#e vedea1 i a! in#ra# 7n rece"ie, 4heri d&r!ea3 6 P&i in#ra, !i'a s"us infir!iera de (ard3 6 <u vreau s'& #re5esc3 6 <u cred c "&i3 Desi(ur, dac nu ii nea"ra#3 I s'au "er!is vi5i#ele3 D&r!ea 7n "a#ul cel !ai de F&s din #rei su"ra"use, 7n#r'un sal&n de d&us"re5ece "a#uri3 Trei sau "a#ru din#re celelal#e erau &cu"a#e, d&u 7na"&ia "erdelel&r de i5&lare, un "las#ic l"#&s "rin care nu se vedea "rea /ine3 4heri se &dihnea cu un /ra su/ ca", &chii 7nchi i iar /r/ia "u#ernic i v&lun#ar s"riFini# "e 7ncheie#ura !2inii3 -ei d&i #&var i ai ei se aflau 7n acela i sal&n, unul ad&r!i#, iar cellal# #rea5 su/ & h&l&i!a(ine a inelel&r lui 4a#urn3 Cl 7n#2lnise! & da# sau de d&u &ri, era cu/ane5 sau vene5uelean, !i se "are, de "rin <e= TerseG3 C!i a!in#ea! d&ar c se nu!ea MannG3 +! "lvr(i# "uin i !i'a "r&!is s'i s"un lui 4heri c fusese! "e ac&l&3 +! "leca# i !'a! dus s /eau & cafea la can#in, (2ndindu'! la cl#&ria l&r3 +Funseser l2n( & "lane# !icu i rece, r&#indu'se 7n Furul unei s#ele de #i" K';, ca un #ciune r& u'7n#uneca# i, din cele ce 8D@

s"unea MannG, se (2ndeau c nici nu !eri# s'& !ai e)"l&re5e3 +"ara#ele indicau radiaia s"ecific !e#alului Heechee, dar de nivel redus, i "r&venind de undeva de su/ 5"ada din /i&)id de car/&n3 MannG a r!as "e &r/i#3 4heri i ceilali #rei au as&li5a#, au desc&"eri# un ad"&s# Heechee, au "#runs cu dificul#a#e i, ca de &/icei, n'au (si# ni!ic3 +"&i au "&rni# "e al# ur! i au da# "es#e landerul cel vechi3 <u l'au "u#u# deschide dec2# cu e)"l&5ivi i d&i din#re "r&s"ec#&ri i'au avaria# c&s#u!ele 6 "ese!ne, s##user "rea a"r&a"e 7n !&!en#ul e)"l&5iei3 -2nd i'au da# sea!a, era "rea #2r5iu3 +u de(era#3 4heri i cellal# su"ravieui#&r au 7ncerca# s'i aduc 7n "r&"riul l&r landerJ #re/uie s fi f&s# 7n(r&5i#&r i, 7n cele din ur!, au renuna#3 Br/a#ul r!as 7n via a !ai fcu# un dru! "2n la landerul a/and&na#, a (si# 7nun#ru #rusa de unel#e i a reu i# s'& ia cu el3 +u dec&la#, ls2ndu'i "e cei d&i !&ri "e "lane#3 De" iser 7ns li!i#a de #i!" i c2nd s'au cu"la# cu nava de "e &r/i# erau la ca"#ul "u#eril&r3 <'a! 7neles e)ac# ce s'a 7n#2!"la# du"' aceea, dar se "are c au ne(liFa# s asi(ure re5erva de &)i(en a landerului i au "ierdu#'&B "e dru!ul de 7na"&iere, au #re/ui# s' i !ic &re5e raiile de &)i(en3 -ellal# #i" era 7n#r'& si#uaie !ul# !ai "r&as# dec2# 4heri3 Era f&ar#e "&si/il s fi r!as cu le5iuni cere/rale i cei D3:D@3@@@[ nu "rea aveau cu! s'l !ai aFu#e3 Des"re 4heri 7ns se s"unea c avea s fie 7n re(ul &da# ce' i revenea din 7nc&rdare i &/&sealL <u le'a! invidia# cl#&ria3 Le invidia! rec&!"ensa3 M'a! ridica# i a! !ai lua# & cafea3 Plec2nd cu ea "e c&rid&rul e)#eri&r, unde su/ ieder, erau c2#eva /ncue, !i'a! da# sea!a c ceva ! s2c2ia3 -eva 7n le(#ur cu cl#&ria3 Pen#ru c fusese 7n#r'adevr & c2 #i(#&are, unul din#re cele !ai !ari l&5uri din is#&ria P&riiL +! arunca# cafeaua cu cea c cu #&#, 7n#r'un &rificiu "en#ru de euri de l2n( can#in i a! "&rni# s"re sala de cursuri3 4e afla d&ar la c2#eva !inu#e dis#an i era "us#ie3 +s#a era /ineJ 7nc nu era! "re(#i# s v&r/esc cu cineva des"re ceea ce (2ndea!3 Telef&nic, a! s&lici#a# acces la inf&r!aii i a! &/inu# da#ele cl#&riei lui 4heriJ /ine7neles, de acu! re"re5en#au un /un "u/lic3 +"&i, a! c&/&r2# 7n ca"sula de 7ncercare, unde nu era ni!eni, i a! "us da#ele "e selec#&rul de in#e3 Eviden# a! &/inu# i!edia# cul&are /unJ c2nd a! re(la# ac&rdul fin, 7n#re(ul ecran a deveni# r&5 s#rluci#&r, !ai "uin curcu/eul la#eral3 Cn "ar#ea al/as#r a s"ec#rului e)is#a & sin(ur linie nea(r3 8D8

Bun, !'a! (2ndi#, #e&ria lui Me#chni.&v "rivind & clasificare a riscuril&r es#e c&rec#3 Misiunea "ierduse "a#ru5eci la su# din echi"aF i as#a ! fcuse s cred c era des#ul de "ericul&asJ dar, du" s"usele lui, cele 7n#r'adevr riscan#e aveau ase sau a"#e linii3 Yi "e (al/enK Du" s"usele lui, cu c2# "e (al/en erau !ai !ul#e linii s#rluci#&are cu a#2# rec&!"ensa era !ai !are3 +ici, 7ns, nu e)is#a nici & linie s#rluci#&are3 Erau d&ar d&u /en5i 7n#uneca#e $de a/s&r/ie%3 +#2#3 +! 7nchis selec#&rul i !'a! lsa# "e s"a#e3 Deci, !arile creiere se c5niser, dar creaser #&# un av&r#&nJ ceea ce in#er"re#aser ca & indicaie de si(uran nu 7nse!na, de fa"#, c nu'i a/s&lu# nici un "eric&l, iar ceea ce c&nsideraser "r&/a/ili#a#e de succes nu "rea a avea le(#ur cu !isiunea care se 7n#&rsese 7n#r'adevr /&(a#3 Cna"&i la linia de s#ar#, i 7na"&i la s"ai!3 PPP Ir!#&arele c2#eva 5ile !'a! "ur#a# ca un sihas#ru3 4e s"une c 7n in#eri&rul P&rii e)is# &"# su#e de .il&!e#ri de #uneluri3 <'ai crede c "&# fi a#2#ea 7n#r'& /uca# de s#2nc cu dia!e#rul de nu!ai 5ece .il&!e#ri3 -hiar a a fiind, d&ar d&i la su# din P&ar# es#e s"aiu (&lJ res#ul e r&c s&lid3 +! "arcurs & !are "ar#e din cei &"# su#e de .il&!e#ri3 <u !'a! ru"# cu #&#ul de #&vr ia &a!enil&r, 7ns n'& cu#a!3 Ine&ri, & vi5i#a! "e Klara3 -2nd 4hic.G nu era la sluF/, h&inrea! cu el, de i &/&sea re"ede3 -2#e&da# ! "li!/a! sin(ur, al#e&ri cu a!ici &ca5i&nali, iar 7n c2#eva r2nduri !'a! al#ura# unui (ru" de #uri #i3 Hhi5ii ! cun& #eau i n'aveau ni!ic 7!"&#riv s ! ai/ 7n "reaF! *fusese! 4n spa iuI de i nu "ur#a! & /rar1, "2n nu le'a veni# ideea c d&rea! s devin eu 7nsu!i (hid3 Du" aceea, au f&s# !ai "uin "rie#en& i3 +veau dre"#a#e3 M (2ndise! la as#a3 Mai devre!e sau !ai #2r5iu, #re/uia s fac ceva3 Ori s "lec din n&u 7n s"aiu &ri s revin acasJ iar dac v&ia! s a!2n ale(erea uneia din#re cele d&u (r&a5nice varian#e, #re/uia cel "uin s ! decid s 7ncerc s c2 #i( /ani, "en#ru a r!2ne aici3 #OT) A*3PRA %'A#TA$%-OR 4% R31)C$3#% ntrebare: Nu ne$a'i s*us nimic #es*re e,antaie&e #e rugciune eec!ee i &e
,e#em mai #es #ec-t (rice a&tce,a. Profesorul Hegramet: /e$ai ,rea s , s*un" Susie2

8D2

ntrebare: Pi" tiu cum arat. Un %e& #e c(rnet #e ng!e'at" %cut #in crista&. /rista& #e ce&e mai #i,erse cu&(ri. Dac$& 'ii ,ertica& i$& a*ei cu #egetu& mare" se #esc!i#e ca un e,antai. Pro'esorul )egramet2 Asta$i t(t ceea ce tiu i eu. Au %(st ana&i+ate" ca i *er&e&e #e %(c i #iamante&e #e s-nge. Nu m ntre)a ns &a ce %(&(sesc. Nu cre# c eec!ee i %ceau ,-nt cu e&e i nici c se rugauE aa &e$au )(te+at c(mercian'ii. Dar &e$au &sat *este t(t" c!iar ac(&( un#e %cuser cur'enie. Presu*un c au a,ut un m(ti,. N$am nici un in#iciu #e ce au %cut$( #ar" #ac ,(i a%&a ,re(#at" am s , s*un. -2nd 4heri a ie i# din s"i#al, a! da# 7n cins#ea ei & "e#recere !&ns#ru&as, & c&!/inaie de /ine'ai'veni#, felici#ri i adi&' 4heri, de&arece a d&ua 5i "leca s"re P!2n#3 Era 7nc 5(udui#, 7ns vesel i, de i de&ca!da# nu "u#ea dansa, a s#a# cu !ine, "e c&rid&r, & Fu!#a#e de &r, "r&!i2ndu'!i c'i v&i li"si3 Eu !' a! chercheli# seri&s3 +vea! & &ca5ie !inuna#J /u#ura era (ra#ui#3 4heri i cu "rie#enul ei cu/ane5ul "l#iser #&#ul3 Ba chiar, !'a! 7!/#a# 7n a a hal c n'a! !ai a"uca# s'!i iau r!as /un de la 4heri, "en#ru c v&!i#a! la #&ale#3 Bea# cu! era!, 7!i "rea ru c vrsa!J era sc&#ch au#en#ic din Hlenea(le, 4c&ia, nu #rscul al/ l&cal, dis#ila# din Du!ne5eu' !ai' #ie'ce3 0&!a#ul !i'a li!"e5i# !in#ea3 +! ie i# i !'a! re5e!a# de un "ere#e, !i'a! 7n(r&"a# faa 7n ieder, i, 7nce#'7nce#, s2n(ele !i s'a &)i(ena# suficien# ca s'l recun&sc al#uri de !ine "e FrancG Hereira3 +! reu i# chiar s !&r!iB 6 Bun, FrancG3 El !i'a 52!/i#, cer2ndu' i ier#areB 6 Mir&sulL Era ca! (reuL 6 Iar#'!, a! s"us i FrancG !'a "rivi# sur"rins3 6 De ceK 0reau s s"un c'i des#ul de ru "e cruci #&r, 7ns de fiecare da# c2nd vin "e P&ar#, ! 7n#re/ cu! de "u#ei re5is#a3 Yi 7n ca!erele as#eaL "fuiS 6 <u ! su"r, a! r&s#i# eu cu !rini!ie, /#2ndu'l "e u!eri3 Tre/uie s'i 5ic n&a"#e /un lui 4heri3 6 + "leca#, B&/3 Era &/&si#3 +u dus'& 7na"&i la s"i#al3 6 +#unci, & s'i 5ic nu!ai ie n&a"#e /un3 M'a! 7nclina# i a! c5u# "rin #unel3 Es#e (reu s fii /ea# la 5er& (ravi#aie3 T2nFe #i du" (reu#a#ea su#ei de .il&(ra!e care s #e in la "!2n#3 Din ce !i s'a s"us !ai #2r5iu, a! 7neles c a! s!uls un raf# 7n#re( de ieder din "ere#e i, din ceea ce a! si!i# a d&ua 5i, !i'a! da# sea!a c !'a! "&cni# cu ca"ul de 8D3

ceva suficien# de #are ca s lase & v2n#aie !are c2# urechea !ea3 Xin !in#e c FrancG a veni# du" !ine i !'a aFu#a# s navi(he5, a"&i, ca! la Fu!#a#ea dis#anei de ca!er, a! deveni# c&n #ien# c de /raul cellal# se !ai inea cineva3 +! "rivi# i a! v5u#'& "e Klara3 Cn c&n#inuare a! a!in#iri c&nfu5e des"re !&dul cu! a! f&s# /(a# 7n "a#, iar c2nd !'a! #re5i# 7n di!ineaa ur!#&are, (r&a5nic de !ah!ur, a! f&s# ului# s'& (sesc i "e Klara ac&l&3 RAPORT3- CORPORA&$%$/ ORB$TA 30 EA nave reveni#e din !isiune 7n "eri&ada res"ec#iv, cu un echi"aF #&#al de 28;3 2@ de nave au f&s# c&nsidera#e "ierdu#e cu un echi"aF #&#al de DA3 Cn "lus, 89 "r&s"ec#&ri au f&s# uci i sau au deceda# da#&ri# rnil&r, de i navele s'au 7n#&rs3 Trei nave 7na"&ia#e au f&s# ire!edia/il avaria#e3 Ra"&ar#e de descindereB 893 -inci din#re "lane#ele e)"l&ra#e aveau via la nivel !icr&sc&"ic sau !ai ev&lua#J una "&seda "lan#e s#ruc#ura#e sau via ani!al, dar li"si#e de in#eli(en3 O/iec#eB M&s#re 6 su"li!en#are ale echi"a!en#ului Heechee cun&scu#3 <ici un &/iec# din al#e surse3 <ici un ar#efac# Heechee inedi#3 M&s#reB -hi!icale sau !ineraleB 8AD3 <iciuna de suficien# val&are "en#ru a Fus#ifica e)"l&a#area3 Or(anis!e viiB 383 Trei din#re ele au f&s# c&nsidera#e riscan#e i au f&s# evacua#e 7n s"aiu3 <iciunul de val&are e)"l&a#a/il3 Rec&!"ense #iinificeB :3EDA3D@@[3 +l#e rec&!"ense, inclu52nd dre"#urile de "r&s"ec#areB 3DE3:D;3@@@[3 Rec&!"ense i dre"#uri ivi#e din n&ile desc&"eririB @3 Pers&nal 7n!&r!2n#a# sau evacua# din P&ar#B 8D83 Pierdu# 7n #i!"ul !isiunil&rB ED *inclu52nd 2 decedai 7n e)erciii cu landerul13 Ina"i !edicalB :A3 T&#alul "ierderil&rB 38@3 Pers&nal n&u s&si#B A8D3 Re7n#&rs la da#&rieB ;;3 -re #erea #&#alB A:83 -re #erea ne#B 8E83 M'a! ridica# c2# a! "u#u# de 7nce# i !'a! 7ndre"#a# s"re /aie, si!ind iar i nev&ia de a v&!a3 +s#a !i'a lua# #i!", nu (lu!, unica s&luie de a'!i reveni fiind un al# du , al d&ilea 7n "a#ru 5ileJ & adevra# inc&n #ien, c&nsider2nd si#uaia !ea financiar3 T&#u i ! si!ea! ceva !ai /ine, iar c2nd !'a! 7na"&ia# 7n ca!er, Klara se sculase, fcuse ceai, "r&/a/il de la 8DA

4hic.G i ! a #e"#a3 6 Mulu!esc, i'a! s"us3 Era! 7n(r&5i#&r de deshidra#a#3 6 Cnce#, 7nce#, fcu ea nelini #i#, dar #ia! i eu c #re/uia s' !i !enaFe5 s#&!acul3 +! reu i# s s&r/ d&u 7n(hii#uri, a"&i !'a! 7n#ins din n&u 7n ha!ac, re(sindu'!i 7n sf2r i# cer#i#udinea c v&i su"ravieui3 6 <u ! a #e"#a! s #e vd aici, i'a! s"us3 6 +i f&s#, 777L insis#en#3 <u a#2# din "unc# de vedere al "erf&r!anei3 Mai de(ra/ ner/d#&r s 7ncerci3 6 C!i cer scu5e3 4e 7n#inse i ! s#r2nse u &r de "ici&r3 6 <u'i face (riFi3 Oricu!, a f&s# /ineK 6 +h, da3 O "e#recere dr(u3 <u'!i a!in#esc s #e fi v5u#3 6 +! veni# !ai #2r5iu, s#r2nse ea din u!eri3 De fa"# nu fusese! invi#a#3 <'a! s"us ni!icJ #ia! c 4heri i Klara nu erau "rie#ene i /nuia! c !&#ivul 7l c&ns#i#uia! eu3 -i#indu'!i (2ndurile, Klara s"useB 6 <u !i'au "lcu# nici&da# 4c&r"i&nii, !ai ales cei neev&luai, cu !a)ilarele "r&e!inen#e3 <u i'a! v5u# "r&duc2nd ceva in#eli(en# sau s"iri#ual3 +"&i, ca s fie &nes#, adu(B +re 7ns curaF, #re/uie s recun&sc as#a3 6 <u cred c a! chef de cear#, i'a! s"us3 6 <u'i & cear#, B&/3 4e a"lec, lu2ndu'!i ca"ul 7n "&al3 Mir&sea a #rans"iraie i a fe!eieJ des#ul de "lcu#, nu 7ns ceea ce d&rea! a#unci3 6 Hei, a! fcu# eu3 -e s'a 7n#2!"la# cu "arfu!ul de !&scK 6 -eK 6 Pi, a! 7nce"u#, 7nele(2nd de&da# ceva ce se 7n#2!"la de & vre!e, f&l&seai !ul# "arfu!ul laL + f&s# "ri!ul lucru "e care l'a! re!arca# la #ine3 Mi'a! a!in#i# de cuvin#ele lui FrancG Hereira referi#&are la duh&area P&rii i !'a! (2ndi# c #recuse !ul# de c2nd Klara nu !ai !ir&sea a#2# de fru!&s3 6 B&/ dra(, 7ncerci s "r&v&ci & cear#K 6 Bine7neles c nu, sun# "ur i si!"lu curi&s3 De c2nd nu #e !ai dai cu elK Cnl din u!eri i nu'!i rs"unse, dac "rivirea ei enerva# nu 7nse!na un rs"uns3 Pen#ru !ine era #&#u i suficien#, de&arece 7i s"usese! de a#2#ea &ri c'!i "lcea "arfu!ul "e 8DD

care'l f&l&sea3 6 Yi, cu! #e descurci cu "sihanalis#ulK a! schi!/a# v&r/a3 6 -red c e #i des#ul de !ah!ur, 7!i rs"unse ea rece3 M'a duce acas3 6 <u, a! insis#a#3 4un# curi&s dac "r&(rese5i3 <u'!i s"usese 7nc ni!ic, de i #ia! c, 5ilnic, "e#recea d&u, #rei &re cu el3 4au cu ea3 4e h&#r2se s 7ncerce !a ina cu"la# la c&!"u#erul -&r"&raiei3 6 <u'i ru, 7!i rs"unse dis#an#3 6 +i de" i# fi)aia "a#ernalK 6 B&/, #e'ai (2ndi# vre&da# c #e'ar "u#ea aFu#a i "e #ineK 6 -iuda# c 5ici as#a3 Ieri, L&uise F&rehand !i'a s"us acela i lucru 6 <u'i del&c ciuda#3 Mai (2nde #e'#e3 <e vede! !ai #2r5iu3 Du" ce a "leca#, !'a! 7n#ins la l&c i'a! 7nchis &chii3 4 !er( la un "sihanalis#S -e nev&ie avea! de elK T&# ceea ce'!i #re/uia era & /af# ca a lui 4heriL Iar "en#ru as#a avea! nev&ieL avea! nev&ieL De curaFul de a se!na "en#ru al# cl#&rie3 De&ca!da#, 7ns, curaFul s#a 7!i ca! li"sea3 PPP Ti!"ul #recea sau eu 7l dis#ru(ea!3 M&dul "rin care a! "&rni# s dis#ru( & n&u 5i a f&s# s !er( la !u5eu3 Ins#alaser deFa un se# h&l& c&!"le# al desc&"eririi lui 4heri3 +! "us discul de d&u sau #rei &ri, d&ar ca s vd cu! ara# a"#es"re5ece !ili&ane cinci su#e cinci5eci de !ii de d&lari3 Cn linii !ari, se!na cu un !&r!an de fiare vechi i (un&i3 +s#a a#unci c2nd #&#ul era de!&n#a#3 E)is#au vre& 5ece evan#aie de ru(ciune, d&vedind, cred eu, c Heechee includeau &/iec#e de ar# chiar i 7n#r'& #rus de re"araii3 4au 7n ceea ce & fi f&s#B un fel de uru/elnie cu !2nere fle)i/ile i la!e #riun(hiulare, ni #e scule "recu! cheile de "iulie, fcu#e 7ns din#r'un !a#erial !&aleB al#ele, ase!n#&are un&r #es#ere elec#r&nice, i al#ele ce nu aduceau cu ni!ic cun&scu#3 Puse una l2n( al#a, "reau & (r!ad de lucruri fr le(#ur, 7ns !&dul 7n care se "&#riveau una cu cealal#, i a"&i 7n ser#arele "la#e ce f&r!au #rusa, era & !inune a u#ili5rii ec&n&!ice a s"aiului3 Ya"#es"re5ece !ili&ane cinci su#e cinci5eci de !ii de d&lari i, dac a fi r!as cu 4heri, a fi "u#u# s fiu unul din#re /eneficiari3 4au unul din#re cadavre3 +! #recu# "e la Klara, dar nu era acas3 <u era nici &ra ei 8D;

&/i nui# de "sihanali5, 7ns nu'i !ai #ia! "r&(ra!ul 5ilnic3 Hsise & al# "u #&aic, "e care s'& 7n(riFeasc a#unci c2nd "rinii erau &cu"aiB & ne(res, de vre& "a#ru ani &ri, a crei !a! era as#r&fi5ician iar #a#l e)&/i&l&(3 Cn "rivina al#&r lucruri care u!"leau #i!"ul Klarei, nu !ai era! si(ur3 Anun6uri %M N$>:<$ #e cura6u& ,(stru" s merg n (rice *r(s*ec'iune cu risc. Nu m
ntre)a'i. P(runci'i$miD <A$9CC.

#<-<T%=<$ P3*#<-9 *entru ()iecte&e *ers(na&e nere,en#icate a&e *r(s*ect(ri&(r c(nsi#era'i #is*ru'i. L(na /(r*(ra'iei /!ar&ie N(u" m-ine" 8B.00$ 8A.00. /%T:(<<#$ >9 sunt ac!itate c-n# #()-n#i'i I#entitatea. E&MEa este eec!ee i E&MEa IartD ?iserica Minunatei Men'ineri a /ic&u&ui M(t(r. <<$B77. N3M%< 3N<S$A3%#< e5c&usi, *entru sim*atie mutua&. Fr atingeri. <A$ C8B. M'a! 7n#&rs la !ine3 L&uise F&rehand deschise u a, ! 5ri i in#r3 6 B&/, 7nce"u ea (r/i#, #ii ceva des"re & rec&!"ens !are de #&# "en#ru !isiune "ericul&asK I'a! fcu# l&c l2n( !ine3 6 EuK <u3 De ce cre5i c a #iK Faa ei "alid era ne&/i nui# de 7nc&rda#3 6 M'a! (2ndi# c "&a#e ai au5i# ceva3 Even#ual, de la Dane3 Y#ia! c sun#ei a"r&"iai i l'a! v5u# cu Klara 7n sala de cursuri3 <u i'a! rs"uns3 <u era! si(ur ce v&ia! s s"un3 6 4e 5v&ne #e, c&n#inu ea, c se "re(#e #e & e)"ediie #iinific f&ar#e riscan#3 + vrea s ! 7nscriu3 +! cu"rins'& du" u!eri3 6 -e s'a 7n#2!"la#, L&uiseK 6 +u anuna#'& "e \illa !&ar#3 Cnce"u s "l2n(3 +! inu#'& 7n /rae i a! lsa#'& s se descarce3 + fi alin#a#' &, dac a fi #iu# cu!, dar n'avea! ha/ar3 Du" un #i!", !'a! ridica# i a! sc&#&ci# "rin dula" du" un chi #&c cu dr&(, lsa# de Klara cu c2#eva 5ile 7n ur!3 L'a! (si#, l'a! a"rins i i l'a! da#3 L&uise a #ras ad2nc fu!ul, in2ndu'l !ul# 7n "ie"#3 +"&i a e)"ira#3 6 E !&ar#, B&/, a r&s#i# ea3 <u !ai "l2n(ea acu!, era #ris#, 7ns rela)a#J "2n i 8DE

!u chii din Furul (2#ului i u!eril&r erau dec&n#rac#ai3 6 T&#u i s'ar "u#ea 7n#&arceL 6 <u, cl#in ea din ca"3 -&r"&raia i'a anuna# dis"rui3 P&a#e c nava se va 7n#&arce, dar \illa nu va !ai fi 7n via3 Il#i!ele raii s'au #er!ina# acu! d&u s"#!2ni3 Privi & cli" 7n (&l, a"&i sus"in si #rase 7nc un fu!3 6 -e /ine era dac 4ess ar fi f&s# aici, s"use ls2ndu'se "e s"a#e i 7n#in52ndu'seJ 7i "u#ea! si!i !u chii Fuc2nd su/ "iele3 C!i ddea! sea!a c dr&(ul & aFunsese3 M l&vise i "e !ine3 <u era din cel cul#iva# "e P&ar#, ascuns "rin ieder3 Klara &/inuse r& u na"&li#an "ur, de la unul din#re !e!/rii unui cruci #&r, crescu# 7n u!/ra "&d(&riil&r de "e 0e5uviu, care ddeau #acrima -hristi+ 4e rsuci c#re !ine i se s"riFini cu /r/ia de (2#ul !euB 6 C!i iu/esc fa!ilia, r&s#i des#ul de cal!3 + fi vru# s ave! "uin n&r&c aici3 Duce! li"s de a a ceva3 6 Y , dulcea, a! s"us !2n(2indu'i "rul3 De la "r a! aFuns la ureche, de ac&l& la /u5e i, 7nce#, 7nce#, a! fcu# dra(&s#e 7n#r'un !&d /l2nd, sus"enda# 7n afara #i!"ului3 Era e)#re! de rela)an#3 L&uise era "rice"u#, cal! i "ri!i#&are3 Du" c2#eva luni, 7n care su"&r#ase! accesele nerv&ase ale Klarei, "arc revenise! la !2ncarea de acas3 -2nd a! #er!ina#, a 52!/i#, !'a sru#a# i s'a 7n#&rs3 4##ea ne!i ca#, iar rsuflarea a/ia i se au5ea3 R!ase #cu# !ul# vre!e i, c2nd !i s'a u!e5i# 7ncheie#ura, !i'a! da# sea!a c "l2n(ea din n&u3 6 Iar#'!, B&/, fcu ea c2nd a! 7nce"u# s'& !2n(2i3 E din cau5 c n'a! avu# nici&da# n&r&c3 Cn unele 5ile, ! 7!"ac cu ideea as#a, dar 7n al#ele nu3 +5i e una din#re 5ilele rele3 6 O s ai n&r&c3 6 <u cred3 <u !ai a! "u#ere s cred3 6 +i aFuns aici, nu'i a aK E #&#u i ceva3 4e 7n#&arse i ! "rivi a#en#3 6 +dic, a! c&n#inua#, (2nde #e'#e c2#e !iliarde de &a!eni i'ar vinde #es#iculul s#2n( ca s fie aici3 6 B&/L, 7nce"u 7nce# L&uise, a"&i se &"ri3 +! 7ncerca# s v&r/esc, 7ns !i'a "us de(e#ul "e /u5e3 6 Y#ii cu! a! aFuns n&i aiciK 6 Y#iu, 4ess i'a v2ndu# nave#a3 6 <u nu!ai a#2#3 Pe nave# n'a! lua# dec2# & su# de !ii3 <' ar fi aFuns nici "en#ru unul sin(ur3 Banii i'a! avu# de la Ha#3 8D:

6 Fiul v&s#ruK -el care a !uri#K 6 Ha# avea & #u!&are cere/ral, rs"unse ea3 I'au de"is#a#'& la #i!", sau, &ricu!, a"r&a"e la #i!"3 Era &"era/il3 +r fi "u#u# #ri, nu #iuL cel "uin 5ece ani3 <'ar fi f&s# acela i &!3 -en#rii v&r/irii erau afec#ai i, de ase!enea, c&n#r&lul !u chil&r3 Dar ar fi "u#u# #ri acu!3 <u!ai cL C i lu !2na de "e "ie"#ul !eu ca s' i frece &chii, 7ns nu "l2n(ea3 <'a vru# s chel#ui! "en#ru el /anii luai "e nave#3 +! fi i5/u#i# s "l#i! &"eraia, dar a"&i a! fi f&s# falii3 + a 7nc2#, s'a v2ndu#, R&/3 Yi'a v2ndu# #&a#e &r(anele3 <u nu!ai #es#iculul s#2n(3 T&#ulS Erau &r(ane "erfec#e, de "ri! cali#a#e, ale unui eur&"ean de d&u5eci i d&i de ani i fceau & (r!ad de /ani3 4'a da# "e !2na !edicil&r i ei 6 cu! 5icei v&iK 6 l'au $ad&r!i# "e veci%3 Buci din Ha# #re/uie s fie acu! 7n vre& du5in de "ers&ane diferi#e3 T&#ul s'a v2ndu# "en#ru #rans"lan#e i /anii ne'au reveni# n&u3 +"r&a"e un !ili&n de d&lari3 +! aFuns aici i cu ceva de chel#uial3 De ac&l& ne'a veni# n&r&cul, B&/L 6 C!i "are ru3 6 Pen#ru ceK Pur i si!"lu, nu ave! n&r&c, B&/3 Ha# e !&r#3 \illa e !&ar#3 Du!ne5eu #ie unde'i /r/a#ul !eu, sau ul#i!ul n&s#ru c&"il 7n via3 Iar eu sun# aici i, B&/, Fu!#a#e din #i!" a vrea din #&a# ini!a s fi !uri# i euS PPP +! lsa#'& d&r!ind 7n ha!acul !eu i a! "&rni# s"re Parcul -en#ral3 +! suna#'& "e Klara, n'a! (si#'&, i'a! lsa# un !esaF s"un2ndu'i unde ! ducea! i a! "e#recu# ur!#&area &r 7n#ins "e s"a#e i "rivind dudele din "&!3 Parcul era "us#iu, cu e)ce"ia a d&i #uri #i care fceau un #ur ra"id 7nain#e de "lecarea navei3 <u i'a! /(a# 7n sea!J nici nu i'a! au5i# "lec2nd3 C!i "rea ru "en#ru L&uise i "en#ru #&i F&rehan5ii, i'!i "rea i !ai ru "en#ru !ine3 Ei nu avuseser n&r&c, dar ceea ce nu avusese! eu durea i !ai !ul#J nu avusese! curaFul s vd unde !'ar fi dus n&r&cul !eu3 4&cie#ile /&lnave 7i scui" "e aven#urieri ca "e ni #e se!ine de "e"ene3 4e!inele n'au cu! se 7!"&#rivi3 -red c la fel s'a "e#recu# i cu !arinarii lui -&lu!/, sau cu "i&nierii ves#ului, c&nduc2ndu' i cruele cu c&vil#ir "rin #eri#&riul c&!an il&rJ erau, "ese!ne, !&ri de s"ai!, ca i !ine, 7ns n'aveau de ales3 -a i !ine3 Dar, D&a!ne, ce fric !i' eraL +! au5i# (lasul unui c&"il, a"&i un r2se# su/ire i #r(na#3 Era Klara3 M'a! ridica#3 8D9

6 Bun, B&/, s"use ea, s#2nd 7nain#ea !ea cu !2na "e cre #e#ul unei ne(rese !icue cu "r cre3 Ea es#e \a##G3 6 Bun, \a##G3 Hlasul nu'!i suna "rea (r&5av, chiar i "en#ru urechile !ele3 Klara !'a "rivi# !ai a#en# i a 7n#re/a#B 6 -e s'a 7n#2!"la#K <u "u#ea! rs"unde "rin#r'& sin(ur "r&"&5iie i a#unci a! ales una din#re fae#ele adevruluiB 6 4'a anuna# &ficial c \illa F&rehand a deceda#3 Klara 7ncuviin, fr s c&!en#e5e3 \a##G ciri"iB 6 Te r&(, Klara3 +runc !in(ea3 Klara i'& arunc, & "rinse, & arunc din n&u3 6 L&uise vrea s se 7nscrie "en#ru & lansare cu /&nificaie de "eric&l, a! c&n#inua# eu3 -red c vrea ca euL n&i s'& lu! c2nd v&! "leca3 6 DaK 6 Eh, ce 5iciK Dane a !ai "&!eni# de 5/&rurile alea s"ecialeK 6 <u3 <u l'a! !ai v5u# deL nu #iu3 Oricu!, a5i di!inea, a "leca# cu un Inu3 6 <'a da# & "e#recere de adi&KS a! "r&#es#a# eu, sur"rins3 Klara 7 i 7ncrei /u5ele3 6 Hei, d&!nuleS s#ri( fe#ia3 PrindeS -2nd arunc !in(ea, aceas#a veni "lu#ind 7nce#, "recu! un /al&n cu aer cald, dar i a a era c2# "e aici s'& sca"3 M (2ndea! la al#ceva3 I'a! #ri!is'& 7na"&i, c&ncen#r2ndu'!3 Du" un !inu#, Klara r&s#iB 6 B&/K Iar#'!3 -red c era! nerv&as3 6 MdaL M (2ndea! in#ens3 6 +! avu# !&!en#e (rele, B&/, c&n#inu ea3 <u vreau s fiu rea cu #ine3 Xi'a! adus ceva3 M'a! 7n#&rs iar ea !'a a"uca# de !2n, i !i'a s#recura# ceva "es#e 7ncheie#ur, 7n susul /raului3 Era & /rar de lansare, din !e#al Heechee, care c&s#a vre& cinci su#e de d&lari3 <u'!i "er!isese! s cu!"r una3 M ui#a! la ea, 7ncerc2nd s ! (2ndesc la ceea ce v&ia! s s"un3 8%TH &#1PI& )-T&C1I'=-= Hntrebare2 Am ,+ut un ra*(rt #e ana&i+ a meta&u&ui
?ir(u& Na'i(na& #e Stan#ar#eH Pro'esor )egramet2 Nu" n$ai ,+ut aa ce,a" Tetsu. Hntrebare2 Dar a %(st &a P3H

eec!ee" %cut #e

8;@

Pro'esorul )egramet2 Nu. Ai ,+ut un ra*(rt *rin care ?ir(u& #e Stan#ar#e %cea ( a*reciere asu*ra meta&u&ui. Nu ( ana&i+. O sim*& #escriere4 re+isten'a &a ru*ere" &a curgere" tem*eratura #e t(*ire" c!estii #e$asta. Hntrebare2 Nu$n'e&eg care$i #i%eren'a2 Pro'esor )egramet2 :mi #au seama" Tetsu. N(i tim cum se comport meta&u&. Nu tim" ns" ce este. /are$i *r(*rietatea cea mai interesant a meta&u&ui eec!ee2 Teri2 Hntrebare2 Str&ucirea2 Pro'esor )egramet2 Da" str&ucirea. E& emite &umin. Su%icient #e *uternic *entru a nu a,ea ne,(ie #e &m*i n camer. /-n# ,rem ntuneric" tre)uie s ac(*erim meta&u&. Str&ucete aa #e ce& *u'in ( 6umtate #e mi&i(n #e ani. De un#e ,ine energia asta2 ?ir(u& s*une c n c(m*(nen'a &ui e5ist e&emente *(sturanice i c" *r()a)i&" e&e emit ra#ia'iaE #ar n(i nu tim ce sunt. De asemenea" n meta& e5ist ce,a care seamn cu un i+(t(* a& cu*ru&ui. Dar cu*ru& nu are nici un i+(t(* sta)i&. P-n acumH Aa nc-t ceea ce *u)&ic ?ir(u& este &ungimea #e un# e5act a &uminii a&)astre i t(ate msurt(ri&e %i+ice" cu (*t sau n(u +ecima&eE ns ra*(rtu& nu s*une cum *(ate %i ()'inut meta&u&. 6 B&/K 6 DaK 6 De &/icei se s"une !ulu!esc, r&s#i ea cu & und de re"r& 3 6 De &/icei, unei 7n#re/ri i se d un rs"uns adevra#3 <u s"un2ndu'!i c nu l'ai v5u# de Dane Me#chni.&v, c2nd ai f&s# cu el chiar a5i'n&a"#e3 6 M'ai ur!ri#S i5/ucni ea3 6 Iar #u !'ai !ini#3 6 B&/S <u sun# "r&"rie#a#ea #aS Dane e un &! i un "rie#en3 6 Prie#enS a! "ufni#3 Me#chni.&v "u#ea fi &rice, dar nu "rie#enul cuiva3 D&ar (2ndindu'! la Klara 7n "a# cu el, si!ea! un (he! 7n s#&!ac3 <u'!i "lcea aceas# sen5aie, "en#ru c n'& "u#ea! iden#ifica3 <u era nu!ai !2nie, nu era nici !car si!"l (el&5ie3 Mai e)is#a & c&!"&nen# care r!2nea, 7n !&d 7nc"2na#, &"ac3 Y#iind c era irai&nal, a"r&a"e au5indu'! sc2ncind, i'a! s"usB 6 Eu v'a! fcu# cun& #inS 6 +s#a nu'nsea!n c sun# "r&"rie#a#ea #aS Bun, &f# Klara, "&a#e c !'a! culca# cu el de c2#eva &ri3 +s#a nu'!i schi!/ sen#i!en#ele fa de #ine3 6 Le schi!/ "e ale !ele, Klara3 M "rivi ne7ncre5#&are3 6 +i #u"eul s s"ui as#aK Du" ce vii aici, duhnind a #2rf ief#inK M "rinsese "e "ici&r (re i#3 8;8

6 <'a f&s# ni!ic ief#inS +! alina# suferina cuiva3 I5/ucni 7n r2s3 4une#ul era ne"lcu#3 6 L&uise F&rehandK 4'a curvsri# ca s aFun( aici, nu #iaiK Fe#ia inea !in(ea i ne "rivea3 C!i ddea! sea!a c & s"eria!3 Cncerc2nd s'!i c&n#r&le5 (lasul i s'!i "&#&lesc !2nia, a! r&s#i#B 6 Klara, n'& s #e las s'i /ai F&c de !ine3 6 +h, fcu ea de5(us#a# i se 7n#&arse s "lece3 M'a! 7n#ins s'& "rind de u!r, iar ea a icni# i !'a l&vi#, c2# a "u#u# de #are3 L&vi#ura !'a ni!eri# 7n u!r3 +s#a a f&s# & (re eal3 Cn#&#deauna e)is# & (re eal3 <u are nici & le(#ur cu raiunea sau Fus#ificarea, es#e & ches#iune de se!nale3 Mi'a da# un se!nal (re i#3 M&#ivul "en#ru care lu"ii nu se ucid 7n#re ei es#e c lu"ul !ai sla/ cedea5 7n#&#deauna3 4e r&s#&(&le #e "e s"a#e, 7 i &fer /ere(a#a i ridic la/ele 7n aer ca s ara#e c se recun&a #e 7nfr2n#3 -2nd se 7n#2!"l a a ceva, 7nvin(#&rul es#e, "rac#ic, inca"a/il s'l !ai a#ace3 Dac n'ar fi a a, n'ar !ai e)is#a nici un lu"3 Din acelea i !&#ive, /r/aii nu ucid de &/icei fe!ei, sau, &ricu!, nu /#2ndu'le "2n le &!&ar3 <u "&#3 Oric2# de !ul# ar vrea s le l&veasc, !a inria l&r in#ern 7i &"re #e3 Dac 7ns fe!eia face (re eala de a le da un se!nal diferi# a#ac2nd eaL +! l&vi#'& de "a#ru, cinci &ri, c2# de #are a! "u#u#, 7n s2ni, 7n fa, 7n /ur#3 + c5u#, icnind3 +! 7n(enunchea# l2n( ea, a! ridica#'& cu & !2n i, a! !ai "l!ui#'& de d&u &ri cu un s2n(e rece "erfec#3 T&#ul se 7n#2!"la de "arc era re(i5a# de Du!ne5eu, a/s&lu# inevi#a/ilJ 7n acela i #i!", si!ea! c (2f2ia! de "arc urcase! un !un#e 7n (&ana !are3 42n(ele 7!i "ulsa 7n urechi3 0edea! #&#ul 7!"ienFeni# 7n r& u3 Cn cele din ur!, a! au5i# un "l2nse# su/irel i 7nde"r#a#3 +! ridica# ca"ul i a! 5ri#'& "e fe#i, "rivindu'! cu (ura deschis, lacri!ile cur(2ndu'i "e &/raFii r&#un5i i r&5'ne(rici& i3 +! 7ncerca# s ! duc s"re ea, s'& "&#&lesc3 + 7nce"u# s i"e i a fu(i# 7na"&ia unui #ufi 3 M'a! 7n#&rs la Klara care se ridicase, fr s ! "riveasc cu !2na "e (ur3 C i lu !2na i "rivi 7n "al!J un din#e3 <u a! s"us ni!ic3 <u #ia! ce s s"un i nu ! "u#ea! (2ndi3 M'a! rsuci# i a! "leca#3 <u'!i a!in#esc ce a! fcu# 7n ur!#&arele c2#eva &re3 <'a! d&r!i#, de i era! e"ui5a# fi5ic3 In #i!" a! s#a# "e dula"ul din 8;2

ca!era !ea3 +"&i, a! ie i# din n&u3 C!i a!in#esc c v&r/ea! cu cineva, cred c era un #uris# de "e nava venusian, des"re !inunile i aven#urile unui "r&s"ec#&r3 C!i a!in#esc c a! !2nca# la can#in3 Yi, #&# #i!"ul, ! (2ndea!B a! vru# s'& ucid "e Klara3 T&a# furia aceea se acu!ulase 7n !ine i nu #iuse! de ea "2n c2nd Klara nu a"sase "e #r(aci3 <u #ia! dac ! va ier#a vre&da#3 <u era! si(ur dac ar fi #re/ui# s'& fac i nu era! nici !car si(ur c a fi vru# s'& fac3 <u'!i "u#ea! i!a(ina c v&! !ai fi vre&da# a!ani3 -eea ce a! h&#r2#, 7n cele din ur!, a f&s# s'!i cer scu5e3 <'a! (si#'& 7n a"ar#a!en#ul ei3 +c&l& se (sea d&ar & ne(res #2nr i (ras, cu & fi(ur su!/r, care aranFa hainele3 -2nd a! 7n#re/a# de Klara, a 7nce"u# s "l2n(3 6 + "leca#, sus"in ea3 6 Pleca#K 6 Oh, ar#a (r&a5nic3 -red c'a /#u#'& cinevaS + adus'& "e \a##G 7na"&i i a s"us c nu !ai "&a#e avea (riF de ea3 Mi'a da# !ie #&a#e hainele ei, darL ce'& s fac cu \a##G, c2nd eu !uncescK 6 Inde a "leca#K Fe!eia ridic "rivirea3 6 Cna"&i "e 0enus3 -u nava3 + "leca# acu! & &r3 PPP <'a! !ai v&r/i# cu ni!eni3 4in(ur, 7n ha!acul !eu, a! i5/u#i# #&#u i s d&r!3 -2nd !'a! scula#, !i'a! aduna# #&a#e lucrurileB hainele, h&l&discurile, ahul, ceasulL Brara Heechee drui# de KlaraL M'a! dus i le'a! v2ndu# "e #&a#e3 Mi'a! lichida# c&n#ul de credi# i a! "us #&i /anii la&lal#B & !ie "a#ru su#e de d&lari3 +! lua# /anii la ca5in& i i'a! "us "e #&i la rule# "e nu!rul 383 Bila cea len# s'a &"ri# 7n#r'un lca B 0erde3 Qer&3 M'a! dus la c&n#r&lul lansril&r, a! se!na# "en#ru "ri!ul Inu dis"&ni/il i, d&u5eci i "a#ru de &re !ai #2r5iu, era! 7n s"aiu3 23 6 -e si!i fa de Dane, B&/K 6 -e dracu'ai vrea s si!#K Mi'a sedus "rie#ena3 6 Mi se "are & f&r!ulare ca! desue#, B&/3 Yi s'a 7n#2!"la# acu! !ul# vre!e3 8;3

6 Bine7neles3 4i(frid !i se "are des#ul de inc&rec#3 4#a/ile #e ni #e re(uli "e care, a"&i, nu le res"ec#3 4#ri( indi(na#B 6 Ter!in, 4i(fridS 4un# lucruri care 7n#r'adevr s'au 7n#2!"la# acu! !ul# vre!e, 7ns "en#ru !ine n'a f&s# !ul# vre!e, "en#ru c le'a! inu# 7n !ine3 Pen#ru !in#ea !ea sun# n&i'n&ue3 <u s#a'i sc&"ul #uK 4 sc&i #&a#e ches#iile vechi din !ine ca s se vindece i s nu ! !ai rneascK 6 + vrea s #iu de ce sun# a#2# de n&i 7n !in#ea #a, B&/K 6 Oh, -hris#&ase, 4i(fridS +s#ea's !&!en#ele de s#u"idi#a#e ale lui 4i(frid3 -red c nu "&a#e in#er"re#a anu!i#e inf&r!aii "rea c&!"le)e3 H2ndindu'#e /ine, nu'i dec2# & !a in i nu "&a#e face al#ceva dec2# a f&s# "r&(ra!a#3 Cn !aF&ri#a#ea ca5uril&r, rs"unde la cuvin#e'cheieL desi(ur, cu "uin a#enie asu"ra 7nelesului3 Yi asu"ra nuanei, a a cu! es#e e)"ri!a# de #&nul v&cii, sau de inf&r!aiile sen5&ril&r din sal#ea i curele asu"ra ac#ivi#ii !ele !usculare3 #OT) A*3PRA -OC3$#&%-OR H%%CH%% Hntrebare2 Nu tim cum arat ( mas eec!ee" sau un a&t ()iect #e
m()i&ier2

Pro'esorul )egramet2 Nu tim nici cum arat ( cas eec!ee. N$am gsit niciuna. Numai tune&e. >e *&ceau *u'uri&e #e &egtur" #in care s se #es*rin# c(ri#(are. >e *&ceau s&i&e mari" %usi%(rme i ascu'ite &a am)e&e ca*ete. Una e5ist aici" #(u *e 3enus" *r()a)i& rmi'e&e a&teia" *e 6umtate nruit" *e >umea &ui Pegg@. Hntrebare2 Itiu care$i rec(m*ensa *entru gsirea #e ,ia' inte&igent e5traterestr" #ar care este *entru gsirea unui eec!ee2 Pro'esorul )egramet2 :nt-i gsete unu&. A*(i" *('i %i5a singur rec(m*ensa. 6 +i 7nele(e dac ai fi &!, i nu !a in, 7i s"un eu3 6 P&a#e c ai dre"#a#e, B&/3 -a s'l aduc 7na"&i "e "is#a cea /un, recun&scB 6 E adevra# c s'a "e#recu# acu! !ul# #i!"3 <u 7nele( ce vrei 7n "lusK 6 Ci cer s re5&lvi & c&n#radicie "e care a! de#ec#a#'& 7n s"usele #ale3 4"uneai c nu'i "sa c "rie#ena #a, Klara, avea relaii se)uale cu ali /r/ai3 -e !ai c&n#ea5 a#unci le(#ura ei cu DaneK 6 Dane nu s'a "ur#a# cu ea ca un (en#le!an3 Bunule Du!ne5eu, a a i era3 O lsase 7n aer, ca & insec# 8;A

"rins 7n chihli!/ar3 6 +s#a e cau5a, B&/K 4au es#e v&r/a des"re ceva 7n#re #ine i DaneK 6 <ici v&r/S Cn#re !ine i Dane n'a f&s# nici&da# ni!icS 6 Mi'ai s"us c era /ise)ual, B&/3 -e'i cu cl#&ria 7n care l'ai 7ns&i#K 6 +vea ali d&i #i"i cu care s' i fac #rea/aS <u eu, /ie#e, nu, 7i FurS <u euS +h, adau( 7ncerc2nd s'!i cal!e5 v&cea 7n#r'a#2# 7nc2# s reflec#e va(ul !eu in#eres fa de aceas# "&ves#e s#u"id, ca s fiu sincer, a 7ncerca# & da# sau de d&u &ri s se dea la !ine3 I'a! s"us c nu era s#ilul !eu 6 Hlasul #u, B&/, 5ice el, "are a reflec#a !ai !ul# iri#are dec2# es#e c&ninu# 7n cuvin#e3 6 Lua'#e'ar dracu, 4i(fridS Recun&sc, acu! !'a! enerva#3 +/ia 7!i (sesc cuvin#ele3 M 7nfurii cu acu5aiile #ale3 4i(ur, l'a! lsa# s' i "un /raul 7n Furul !eu, & da# sau de d&u &riL <' a! !ers 7ns !ai de"ar#eS <i!ic seri&s3 Yi a a ! a/u5a! ca s #reac #i!"ul3 C!i "lcea des#ul de !ul#3 In #i" s&lid ar#&s3 Te si!i sin(ur, c2ndL acu! ce !ai es#eK 4i(frid sc&a#e un sune# de "arc i'ar dre(e (lasul3 Cn felul s#a #e 7n#reru"e, fr s #e 7n#reru" de fa"#3 6 -e ai s"us, B&/K 6 -eK -2ndK 6 -2nd ai s"us c n'a f&s# ni!ic seri&s 7n#re v&i3 6 -ris#&ase, nu #iu ce a! s"us3 <'a f&s# ni!ic seri&s, a#2#a #&#3 M dis#ra!, ca s #reac #i!"ul3 6 <'ai f&l&si# cuv2n#ul $dis#ra!%, B&/3 6 <uK -e cuv2n# a! f&l&si#K Reflec#e5, ascul#2ndu'!i ec&ul "r&"riei v&ci3 6 -red c a! s"us $! a!u5a!%3 + a'iK 6 <'ai s"us nici $a!u5a!%, B&/K -e ai s"usK 6 <u #iuS 6 +i s"us $! a/u5a!%, B&/3 +"rarea !ea se duce nai/ii3 M si!# de "arc, /rusc, a! desc&"eri# c !i'a! uda# "an#al&nii, sau c !i'a! ui#a# liul deschis3 Ies din #ru"ul !eu i'!i "rivesc ca"ul3 6 -e 7nsea!n "en#ru #ine $a/u5are%, B&/K 6 Hr&5av, r2d eu, i!"resi&na# i 7nveseli# 7n acela i #i!", as#a a f&s# & sc"are de li!/ cura# freudian, a a'iK 4un#ei f&ar#e is#ei3 -&!"li!en#ele !ele "r&(ra!a#&ril&rS 4i(frid nu rs"unde i ! las s fier/ c2#eva !inu#e3 8;D

6 Bine, fac eu3 M si!# f&ar#e deschis i vulnera/il, nels2nd ni!ic s se 7n#2!"le, #rind acea cli" de "arc ar dura "e vecie, ca i Klara "rins 7n cderea ei ins#an#anee i e#ern3 6 B&/, r&s#e #e 4i(frid cu /l2ndee3 -2nd #e'ai !as#ur/a# #e'ai (2ndi# vre&da# la DaneK 6 De#es#a!L El a #e"#3 6 M ura! "e !ine "en#ru c'& fcea!S De i nu era #&c!ai ur3 Mai de(ra/ dis"re3 <en&r&ci#ul dracului, adic eu, n5ur&s i afurisi#, frec2nd'& "e usca# i vis2nd s fie re(ula# de a!an#ul "rie#enei lui3 4i(frid a #ea"# un #i!" a"&i s"useB 6 -red c vrei s "l2n(i, B&/3 +re dre"#a#e, 7ns nu s"un ni!ic3 6 +i vrea s "l2n(iK ! invi# el3 6 Mi'ar "lace, 7i rs"und3 6 +#unci, de ce nu "l2n(i, B&/K 6 + vrea s "&#3 Din nefericire, nu #iu cu!3 2 RAPORT 4% M$*$3#% 8ava "-10 , z2(rul 0"1;18. -chipa>E 8. &h(va, Ts. AaDharcenD(, -. )arDs. Ti,p de tranzitE 11L zile (re. P(ziia neidenti+ic at$. &parent un r(i *alactic exteri(r, n n(r de pra+. =denti+icarea *alaxiil(r exteri(are nesi*ur$. (e&umat2 F8-a, *$sit nici ( ur,$ de planet$, arte+act sau aster(id accesi2il c(2(r:rii n 2$taia ,axi,$ a scannerului. 0ea ,ai apr(piat$ stea, la 1,3 a.l. Pr(2a2il ce a existat ac(l( a +(st distrus de ,ult. #iste,ele de supravieuire s-au de+ectat pe dru,ul de nt(arcere 7i Carry )arDs a ,uritG. T&c!ai ! f&ia!, h&#r2ndu'! s ad&r!, c2nd a! &/serva# !&dific2ndu'se cul&rile sis#e!ului de (hidare Heechee3 Era a cinci5eci i cincea 5i a cl#&riei !ele, a d&u5eci i a"#ea de la 7nce"u#ul fr2nrii3 0re!e de cin5eci i cinci de 5ile cul&rile fuseser de un r&5 i"#&r3 +cu! se f&r!au n&ri &ri al/ cura# care cre #eau i se adunau3 4&sea!S Indiferen# ce avea s ! a #e"#e la des#inaie, s&sea!S Micua !ea nav 6 sicriul "u#ur&s, s#r2!# i inc&!&d 7n care 8;;

! 7nv2r#ise! #i!" de a"r&a"e d&u luni, v&r/ind de unul sin(ur, Fuc2nd F&curi de unul sin(ur, "lic#isindu'! de 7ns i "ers&ana !ea 6 7nce#inise !ul# su/ vi#e5a lu!inii3 M'a! 7n#ins s "rivesc "e hu/l&u, afla# acu! $F&s%, "en#ru c fr2na! i n'a! v5u# ni!ic (r&5av3 +h, /a da, e)is# & s#ea3 Erau chiar !ai !ul#e, dis"use 7n#r'un fel care nu se!na cu ni!ic cun&scu#J vre& ase al/as#re, de la s#rluci#&are "2n la &r/i#&are, i una r& ie, care se re!arca !ai !ul# "rin in#ensi#a#e dec2# "rin lu!in&5i#a#e3 Era un r& u de Fra#ec fi&r&s, nu !ul# !ai s#rluci#&r dec2# Mar#e v5u# de "e P!2n#, dar !ai 7n#uneca# i !ai a!enin#&r3 M'a! s#rdui# s fiu c2# !ai in#eresa#3 <u era "rea u &r3 Du" ce #i!" de d&u luni, res"insese! #&#ul din "reaF!, ca fiind "lic#isi#&r sau 7ns"i!2n##&r, 7!i venea (reu s devin /rusc, "lin de en#u5ias!3 +! aci&na# scannerul sferic i a! "rivi# afar3 Cn vre!e ce nava 7nce"u s se r&#easc, ur!2nd "r&(ra!ul de &/servare, re#e52nd din cer felii ca de "&r#&cal i ca"#ur2ndu'le 7n a"ara#ele de f&#&(rafia# i anali5&are3 +"r&a"e i!edia#, a! "ri!i# un se!nal de rs"uns "u#ernic, s#rluci#&r i a"r&"ia#3 -inci5eci i cinci de 5ile "line de "lic#is i &/&seal 7!i 5/urar i!edia# din !in#e3 +c&l& e)is#a ceva fie f&ar#e !are, fie f&ar#e a"r&"ia#3 +! ui#a# de s&!n&len3 M'a! (he!ui# "es#e hu/l&u, "r&"#indu'! 7n !2ini i 7n (enunchi i a#unci &/iec#ul a"ru 7n ra5a !ea vi5ual3 4#rlucind "es#e #&#3 Me#al Heechee "urS +vea la#uri nere(ula#e, cu "r&e!inene r&#unde "e una din#re feele "la#e3 +drenalina 7nce"u s se reverse i vise dulci 7!i dansau "rin !in#e3 +! "rivi# cu! #raversa hu/l&ul, dis"r2nd, i !'a! re"e5i# la anali5a#&r, a #e"#2nd verdic#ul3 Fr 7nd&ial era /un, sin(ura "r&/le! fiind cCt de /un3 P&a#e ceva e)#ra&rdinarS P&a#e & 7n#rea( Lu!e a lui Pe((G, nu!ai a !eaS cu dre"#ul la !ili&ane de d&lari "e an "en#ru res#ul vieii3 P&a#e d&ar & carcas (&al3 P&a#e !i'& su(erase f&r!a rec#an(ular 6 "&a#e visul cel !ai ne/un din#re #&a#eB & nav Heechee uriaG!, 7n care "u#ea! in#ra i cu care "u#ea! 5/ura &riunde v&ia!, des#ul de !are "en#ru a #rans"&r#a & !ie de &a!eni i un !ili&n de #&ne de 7ncrc#urS T&a#e visele aces#ea erau "&si/ileJ i chiar dac #&a#e e uau chiar i dac n'ar fi f&s# dec2# & carcas a/and&na# era suficien# s (sesc 7nun#ru un sin(ur &/iec#, un lucru &r, un 8;E

(ad(e#, & Fucrie ne!ai7n#2lni# "2n a#unci, care "u#ea fi lua#, !ul#i"lica# i fcu# s funci&ne5e "e P!2n#3 M'a! cl#ina# i !i'a! 5(2ria# 7ncheie#urile de(e#el&r de s"irala care s#rlucea cu un auriu /l2nd3 Mi'a! su"# s2n(ele de "e de(e#e i !i'a! da# sea!a c nava se !i c3 <u #re/uia s se !i #eS <u fusese "r&(ra!a# "en#ru a a cevaS Tre/uia s r!2n "e &r/i#a "e care & avea 7n !e!&rie "2n lua! & deci5ie3 +! "rivi# 7n "reaF!, ului# i 5"ci#3 O/iec#ul s#rluci#&r se vedea 7n !iFl&cul hu/l&ului i 7ncre!enise ac&l&, nava 7 i &"rise cerce#area sferic3 +/ia a#unci a! au5i# urle#ul 7nde"r#a# al !&#&arel&r landerului3 Ele ! de"lasauJ nava !ea se 7ndre"#a s"re &/iec#3 Iar deasu"ra scaunului "il&#ului "ulsa & lu!in verde3 +s#a era & (re ealS Lu!ina verde fusese ins#ala# "e P&ar# de c#re &a!eni3 <'avea nici & le(#ur cu HeecheeJ era clasicul e!i#&r'rece"#&r, care anuna c ! chea! cineva3 -ineK -ine "u#ea fi 7n a"r&"ierea desc&"erii !eleK +! deschis circui#ul de c&!unicare in#er'nave i a! s#ri(a#B 6 +l&K -ineva 7!i rs"unse3 <'a! 7nelesB "rea 7n#r'& li!/ s#rin, "&a#e chine5a3 Era 7ns un &!3 6 0&r/e #e en(le5S a! 5/iera#3 -ine dracu? e #iK Pau53 Du" aceea, al# (lasB 6 Dar tu cine e #iK 6 M nu!esc B&/ Br&adhead, a! "ufni#3 6 Br&adheadK + ur!a# un !ur!ur c&nfu5 de v&ci, a"&i iar i (lasul 7n en(le5B <u ave! 7nre(is#ra# nici un "r&s"ec#&r Br&adhead3 E #i de "e +fr&di#aK 6 -e'i +fr&di#aK 6 Oh, -ris#&aseS -ine e #iK +ici e /a5a de c&n#r&l a P&rii D&i i n'ave! #i!" de F&ac3 Iden#ific'#eS P&ar#a D&iS +! 7nchis radi&ul si !'a! lsa# "e s"a#e i(n&r2nd lu!ina verde i, "rivind cu! cre #ea i!a(inea "e hu/l&u3 P&ar#a D&iK -e ridic&lS Dac a fi d&ri# s'& vi5i#e5 ar fi #re/ui# s ! 7nscriu la cursele re(ula#e i s acce"# s "l#esc dre"#urile "en#ru &rice a fi n i#3 + fi cl#&ri# 7n si(uran, ca &ricare #uris#, "e un #raseu verifica# de & su# de &ri3 <u fcuse! a a3 +lesese! & in# nef&l&si# "2n a#unci i riscase!3 Yi #rise! riscul vre!e de cinci5eci i cinci de 5ile #re!ur2nd ca un ie"ure3 8;:

<u era dre"#S C!i "ierduse! !inile3 M'a! re"e5i# s"re selec#&rul de in#e Heechee i a! 7nce"u# s 7nv2r# r&ile la 7n#2!"lare3 Era un e ec "e care nu'l "u#ea! acce"#a3 Era! c&nda!na# s nu (sesc ni!ic3 Desc&"erise! & des#inaie /inecun&scu#, "en#ru nici un fel de rec&!"ens3 Pr&dusese! 7ns & ca#as#r&f i !ai !are3 Pe ecranul de c&n#r&l al navei se ivi un ful(er (al/en, s#rluci#&r, a"&i #&#ul deveni ne(ru3 Irle#ul !&#&arel&r landerului 7nce#3 4en5aia de !i care dis"ruse3 <ava era !&ar#3 <i!ic nu se !ai !i ca3 <i!ic nu !ai funci&na 7n c&!"le)ul HeecheeJ nici !car sis#e!ul de rcire3 -2nd P&ar#a D&i #ri!ise & nav s ! recu"ere5e delira! deshidra#a#, la & #e!"era#ur a!/ian# de ED`-3 PPP P&ar#a era fier/in#e i !ir&si#&are3 P&ar#a D&i era a#2# de rece, 7nc2# a #re/ui# s 7!"ru!u# hain, !nu i i lenFerie (r&as3 P&ar#a duhnea a sud&are i a canali5are3 Hus#ul P&rii D&i era de &el ru(ini#3 P&ar#a era s#rluci#&are, (l(i&as i "lin de &a!eni3 Pe P&ar#a D&i nu se !ai au5ea nici un sune# i e)is#au nu!ai a"#e fiine &!ene #i e)ce"#2ndu'! "e !ine3 Heechee nu #er!inaser P&ar#a D&i3 E)is#au d&ar c2#eva 5eci de #uneluri, i !ul#e nu duceau nicieri3 <i!eni nu se a"ucase s "lan#e5e ve(e#aie, i aerul era sin#e#i5a# 7n "r&ces&are chi!ice3 Presiunea "arial a &)i(enului nu a#in(ea 8D@ !ili/ari, iar res#ul a#!&sferei era un a!es#ec de a5&# i heliu, a/ia de" ind Fu!#a#e din "resiunea #eres#r3 Din aces# !&#iv, #&a#e v&cile rsunau ascui#, i du" "ri!ele &re (2f2ia! din (reu3 Br/a#ul care !'a aFu#a# s ies din lander i !'a 7nf&f&li#, ferindu'! de (er era un !arian 6 Fa"&ne5 /rune# i i!ens, "e nu!e <&ri& I#un&3 M'a culca# 7n "a#ul su, !i'a #urna# lichide "e (2# i !'a lsa# s ! &dihnesc & &r3 +! ai"i#, iar c2nd !'a! #re5i# el se afla ac&l&, "rivindu'! a!u5a# i res"ec#u&s3 Res"ec#ul era "en#ru cineva care dis#rusese & nav de cinci su#e de !ili&ane de d&lari3 +!u5a!en#ul venea din fa"#ul c fusese! a#2# de idi&# 7nc2# s'& fac3 6 -red c'a! da# de /ucluc, a! !&r!i#3 6 Da, i eu cred, !'a a"r&/a#3 <ava e c&!"le# !&ar#3 <'a! !ai v5u# a a ceva "2n acu!3 6 <'a! #iu# c & nav Heechee "&a#e "i a a ceva3 8;9

El 7nl din u!eri3 6 +i fcu# ceva &ri(inal, Br&adhead3 -u! #e si!iK M'a! ridica# s'i rs"und i el a 7ncuviina#B 6 +cu!, sun#e! "uin ca! &cu"ai3 O s #e las s #e duci de unul sin(urL "&iKL "erfec#S Du" aceea, & s d! & "e#recere "en#ru #ine3 6 Pe#recereKS Era lucrul cel !ai 7nde"r#a# de !in#ea !ea3 Pen#ru ceK 6 <u 7n#2lni! unul ca #ine 7n fiecare 5i, Br&adhead, r&s#i ad!ira#iv i ! ls sin(ur cu (2ndurile !ele3 H2ndurile !ele nu'!i "lceau "rea !ul# i, du" & vre!e !' a! ridica#, !i'a! 7ncheia# Fache#a, !i'a! "us !nu ile i a! "leca# 7n e)"l&rare3 <'a dura# cine #ie ce, nu erau !ul#e de v5u#3 +! au5i# 5(&!&#e "r&veni#e de la nivelurile inferi&are, 7ns ec&urile cl#&reau su/ un(hiuri ciuda#e "e c&rid&arele (&ale i n'a! 7n#2lni# "e ni!eni3 P&ar#a D&i nu "ri!ea #uri #i, a a 7nc2# nu e)is#au /aruri sau ca5in&uriJ n'a! (si# nici un res#auran#L i nici !car un cl&se#3 Du" un #i!", "r&/le!a a 7nce"u# s devin "resan#3 M'a! (2ndi# c I#un& #re/uia s ai/ ceva 7n (enul s#a l2n( ca!era lui i a! 7ncerca# s ! 7n#&rc "e "r&"riile'!i ur!e, dar nici as#a nu !i'a reu i#3 De'a lun(ul un&ra din#re c&rid&are e)is#au ca!ere, 7ns erau ne#er!ina#e3 <i!eni nu l&cuia 7n ele i ni!eni nu' i /#use ca"ul s ins#ale5e c&nduc#e de canali5are3 4raE 'ocea Por6ii/ E #i & "ers&an re5&na/il i cu !in#ea deschisK D&vede #e'&, ci#ind aceas# scris&are "2n la ca"#, 7nain#e de a h&#r7 asu"ra c&ninu#ului ei3 Cn P&ar# e)is# #reis"re5ece niveluri &cu"a#e3 n fiecare din#re ele se afl c2#e
#rei5eci *le "&i nu!ra i sin(ur1 a"a rtamente sau camere. /re+i c scris(area mea este ( su*ersti'ie *r(steasc2 Atunci" ana&i+ea+ urmt(are&e4 Lansrile :3'2@, :A'8 i :A'8@ *adun cifrele din fi ecare i ,e+i ce iese2N au %(st toate #ec&arate *ier#ute n >ista <=$8BD Tre+ete$te /(r*(ra'ie a P(r'iiD >as )ig('ii i sce*ticii s se str-m)e. 3ie'i (meneti #e*in# #e !(tr-rea ta #e a nu risca ri#ic(&u&. Nu ,a c(sta nimic s se (mit Numere&e Pericu&(ase #in t(ate *r(grame&eH #(ar *u'in cura6D

M3 Hl&Gner, ::'338 <u era una din#re 5ilele !ele cele !ai /une3 -2nd, 7n cele din ur!, a! (si# & #&ale#, !'a! chinui# cu ea vre& 5ece !inu#e i, cu vin&vie, a fi lsa#'& !urdar 7n cele 8E@

din ur! dac n'a fi au5i# un 5(&!&# afar3 O fe!eie scund i d&l&fan a #e"#a l2n( u 3 6 <u #iu cu! s #ra( a"a, !'a! scu5a#3 M "rivi din ca" "2n 7n "ici&are3 6 Tu e #i Br&adhead re!arc ea i c&n#inuB De ce nu #e duci "e +fr&di#aK 6 -e'i +fr&di#aL nu, s#ai "uin3 Mai 7n#2i cu! #ra( a"aK +"&i ce'i +fr&di#aK C!i ar# un /u#&n l2n( u J cre5use! c era c&!u#a#&rul "en#ru lu!in3 -2nd l'a! a#ins, fundul la#rinei a 7nce"u# s s#rluceasc i 7n 5ece secunde 7nun#ru nu !ai e)is#a dec2# cenu , a"&i a/s&lu# ni!ic3 6 + #ea"#'!, r&s#i ea dis"r2nd 7nun#ru3 -2nd ie i, 7!i e)"lic3 +fr&di#a e l&cul cu /ani, Br&adhead3 Yi #u & s ai nev&ie de /ani3 +! lsa#'& s ! ia de /ra i s ! #ra( du" ea3 +! 7nce"u# s 7nele( c +fr&di#a era & "lane#3 Ina n&u, "e care & nav de "e P&ar#a D&i & desc&"erise cu nu!ai "a#ru5eci de 5ile 7n ur!, i f&ar#e !are3 6 Bine7neles, #re/uie s "l#e #i dre"#urile, 7!i s"use3 P2n acu!, n'a! (si# ni!ic i!"&r#an#, d&ar &/i nui#ele res#uri Heechee3 +c&l& sun# 7ns !ii de .il&!e#ri "#rai de e)"l&ra# i & s #reac luni "2n va s&si "ri!ul l&# de "r&s"ec#&ri de "e P&ar#3 <&i i'a! anuna# acu! "a#ru5eci de 5ile3 +i avu# vre& e)"erien cu & "lane# fier/in#eK 6 O "lane# fier/in#eK 6 +dic, 7!i e)"lic ea c&/&r2nd "e un "u i fc2ndu'!i se!n s'& ur!e5, & "lane# a/ia desc&"eri#K 0 !ir&si! "rin (a5ul lui Ori&n, 4c&r!&ni! du" v&i cu c2inii lui Pr&cG&n, Din Balli!&re, Buffal&, B&nn i Benares3 0 cu#! "rin +l(&l, +rc#urus, +n#ares3 Cn#r'& /un 5i v v&! (si n&i3 Micui Heechee ascun i, sun#e! du" v&iS 6 <u3 De fa"# n'a! avu# nici & e)"erien de nici un fel3 O sin(ur cl#&rieL <i!icS <ici !car n'a! c&/&r2# cu landerul3 6 Pca#3 -u #&a#e as#ea, n'ai !ul#e de 7nva#3 Y#ii cu! es#e 0enusK +fr&di#a e i !ai nen&r&ci#3 Pri!a e un "ulsar i nu i'ar "lcea s #e "rind su/ cerul li/er3 -&ns#ruciile Heechee, 7ns, 8E8

sun# #&a#e su/#erane3 Dac (se #i una, nu !ai ai (riFi3 6 Yi care sun# ansele s'& (sescK 6 Pi, fcu ea (2ndi#&are, a"uc2nd "e un #unel la#eral, "&a#e c nu f&ar#e /une3 La ur!a ur!ei, c2nd "r&s"ec#e5i, #e (se #i su/ cerul li/er3 Pe 0enus se f&l&sesc nave#e /linda#e cu care !er(i unde vrei fr s #e d&ar ca"ul3 4au, ! r&(, fr s #e d&ar "rea #are3 Oricu!, ei nu !ai "ierd !uli "r&s"ec#&ri, ca! unul la su#3 6 Pe +fr&di#a care'i "r&cen#aFulK 6 Mai !are3 Da, recun&scu, e !ai !are3 Tre/uie s f&l&se #i landerul de "e nave# i, /ine7neles, nu'i "rea !&/il "e su"rafaa unei "lane#e3 Mai ales a unei "lane#e cu un s&l ca sulful #&"i# i v2n#uri ca ni #e ura(ane 6 c2nd sun# !&dera#e3 6 4un 7nc2n##&r, a! c&!en#a#3 De ce nu #e duci ac&l&K 6 EuK 4un# "il&# e)#ern3 Pes#e 5ece 5ile ! 7n#&rc "e P&ar#, de 7nda# ce'i r&s# de 7ncrc#ur, sau vrea cineva s se 7n#&arc3 Eu vreau s ! 7n#&rc3 6 Ehe, Br&adheadS <u #ii 7n ce raha# #e'ai /(a#K +i 7nclca# re(ulile, u!/l2nd la #a/l&ul de /&rd3 O s'i ia ca"ul "en#ru as#a3 M'a! (2ndi# a#en#, a"&i a! s"usB 6 Mulu!esc, dar nu ! /a(3 6 <u "rice"iK Pe +fr&di#a se (aran#ea5 e)is#ena de res#uri Heechee3 +i "u#ea s faci & su# de cl#&rii fr s (se #i a a ceva3 6 Iu/i#&, a! rs"uns, n'a face & su# de cl#&rii "en#ru ni!ic 7n lu!e, nici acu!, nici al# da#3 <u #iu dac a face !car una3 -red c !ai a! curaF s ! 7n#&rc "e P&ar#3 Dinc&l& de as#a, nu #iuL PPP +! r!as #reis"re5ece 5ile "e P&ar#a D&i3 Hes#er Ber(&=i5, "il&#ul e)#ern, a 7ncerca# 7n c&n#inuare s ! c&nvin( 7n le(#ur cu +fr&di#a3 O fcea "r&/a/il ca s nu &cu" un s"aiu ce "u#ea fi u!"lu# cu 7ncrc#ur "e dru!ul de 7n#&arcere3 -el&rlali nu le "sa3 -redeau c sun# ne/un3 Re"re5en#a! 7ns & "r&/le! "en#ru I#un&, care era un fel de ad!inis#ra#&r "e D&i3 Din "unc# de vedere le(al, era! un "asa(er clandes#in, care nu "l#ise 7n#reinerea i nici nu avea cu ce s'& fac3 +r fi avu# dre"#ul s ! arunce 7n s"aiu fr c&s#u!3 + reu i# s re5&lve "r&/le!a "un2ndu'! s 7ncarc -inciul lui Hes#er cu evan#aie de ru(ciune i e an#i&ane de la/&ra#&r de "e +fr&di#a3 +s#a a dura# d&u 5ile a"&i !'a nu!i# eful cel&r #rei indivi5i care 8E2

rec&ndii&nau c&s#u!ele "en#ru vii#&rii e)"l&ra#&ri ai +fr&di#ei3 -a s 7nd&aie !e#alul cu care ar!au c&s#u!ele, f&l&seau ar5#&are Heechee, dar !ie nu'!i dduser a a ceva3 Ci #re/uie d&i ani ca s 7nvei s f&l&se #i un ar5#&r 7n s"aii 7nchise3 Eu le aducea! c&s#u!ele i f&ile de !e#al Heechee la 7nde!2n, "re(#ea! unel#ele, !er(ea! du" cafeaL ! 7!/rca! 7n c&s#u!e c2nd erau (a#a i ie ea! 7n s"aiu, ca s fie si(uri c nu e)is#au scur(eri3 <iciunul n'a avu# scur(eri3 Cn a d&us"re5ecea 5i, au veni# de "e P&ar#, d&u -inciuri "line cu "r&s"ec#&ri fericii i (a#a de #rea/, aduc2nd & (r!ad de echi"a!en# inu#il3 Y#irea des"re +fr&di#a nu avusese #i!" s aFun( "e P&ar# i 7na"&i, a a c /&/&cii nu #iau ce /un#i e)is#au 7n "rvlie3 Cn#2!"l#&r, "rin#re ei era i & fa#, veni# 7n !isiune #iinific, f&s# s#uden# a "r&fes&rului He(ra!e#, care #re/uia s fac s#udii an#r&"&!e#rice "e P&ar#a D&i3 Din "r&"rie au#&ri#a#e, <&ri& I#un& a #ri!is'& "e +fr&di#a i a anuna# & "e#recere si!ul#an de venire i de adi&3 -ei 5ece n&u'venii i cu !ine de" ea! nu!rul (a5del&rJ dar dac "ierduser 7n nu!r, au c2 #i(a# 7n /u#ur i a f&s# & "e#recere reu i#3 Eu aFunsese! & cele/ri#a#e3 B&/&cii erau i!"resi&nai c dis#rusese! & nav Heechee i su"ravieuise!3 +"r&a"e c'!i "are ru c "lec, ca s nu !ai 5ic c era! s"eria#3 I#un& !i'a #urna# 7n#r'un "ahar #rei de(e#e de =his.G din &re5 i a! 7nchina# un #&as#3 6 C!i "are ru c "leci, Br&adhead3 E #i si(ur c nu #e r5(2nde #iK +cu! ave! !ai !ul#e nave /linda#e i c&s#u!e dec2# "r&s"ec#&ri, 7ns nu #iu ce & s fie !ai #2r5iu3 Dac #e r5(2nde #i, du" ce aFun(i "e P&ar#L 6 <'& s ! r5(2ndesc, a! s"us 6 Ban5ai, 7!i ur el i /u3 +u5i, 7l #ii "e un /#r2n3 Ba.inK 6 4hic.GK 4i(ur c da3 Mi'e vecin3 6 Trans!i#e'i salu#rile !ele, fcu el #urn2ndu' i al# "ahar3 E un #i" e)#ra&rdinar, dar 7!i rea!in#e #e de #ine3 +! f&s# cu el c2nd i'a "ierdu# "ici&areleJ a f&s# "rins de lander, c2nd #re/uia s arunc! ni #e les#3 Era (a#a s !&ar3 -2nd a! aFuns "e P&ar# se u!flase i !ir&sea ca dracuJ du" d&u 5ile, a #re/ui# s'i #ie! "ici&arele3 +! fcu#'& eu, cu !2na !ea3 6 +i dre"#a#e, e un #i" (r&5av, a! c&!en#a# a/sen#, #er!in2nd /u#ura i 7n#in52nd "aharul "en#ru al#a3 HeiS -u! 8E3

adic 7i a!in#e #e de !ineK 6 <ici el nu se "&a#e h&#r7 ce s fac3 +re un veni# care i'ar "u#ea aduce In#e(rala Medical i nu se "&a#e decide s'l chel#uiasc3 Dac ia In#e(rala, i'ar "u#ea "une "ici&arele n&i i s "lece iar 7n s"aiu3 +#unci, 7ns ar fi fali#, dac nu (se #e ni!ic3 + a 7nc2# c&n#inu s s#ea schil&d3 +! lsa# "aharul3 <u !ai avea! chef s /eau3 6 <&a"#e /un, I#un&, a! s"us3 M duc s ! culc3 PPP Anun6uri =<G9(< /$ F:< #in tutun crescut &a um)r. Rec(&tat i ru&at manua&. 9 $
*ac!etu&. <A$B0A.

/:M<-<#<3# %-T3%# a& &ui Ag(st( T. Agne&&i. Suna'i securitatea P(r'ii"


sec'ia Inter*(&. Rec(m*ens.

P3*#<-9M P:>$ST<(<, *(eme. Un m(# *er%ect #e a *stra ( amintire c(*ii&(r ,(tri. Pre'uri %(arte sc+ute. /(res*. e#it(r. <A$B7C. -<N$>% /<N Pitts)urg! sau Pa#uca!2 Mi$e #(r #e acas. <<$990. Pe dru!ul de 7n#&arcere, !i'a! "e#recu# !aF&ri#a#ea #i!"ului scriindu'i scris&ri Klarei, scris&ri "e care nu #ia! dac avea! s i le dau3 +l#ceva nu era de fcu#3 Hes#er s'a d&vedi# a fi sur"rin5#&r de ac#iv se)ual, "en#ru & d&a!n !icu i (rsu de & anu!i# v2rs#3 Henul s#a de dis#racie are 7ns & li!i# i, cu #&a# 7ncrc#ura ce #icsise nava, nu era l&c "en#ru al#ceva3 Qilele #receau la felB se), scris&ri, s&!nL i 7n#re/ri3 M 7n#re/a! de ce 4hic.G Ba.in d&rea s r!2n schil&d, ceea ce 7nse!na c ! 7n#re/a!, 7n#r'un !&d "e care'l "u#ea! acce"#a de ce & fcea! eu+ 2! 6 Pari &/&si#, B&/, s"use 4i(frid3 Mi se "rea lesne de 7neles3 C!i "e#recuse! =ee.end'ul 7n Ha=ai3 +vea! ni #e /ani inves#ii 7n #uris! ac&l& i chel#uielile se scdeau din i!"&5i#3 Fuseser d&u 5ile !inuna#e "e Insula cea Mare, cu & edin de d&u &re, di!ineaa, a "r&"rie#aril&r de aciuni, iar du"'a!ia5a "e "laF cu una din#re su"er/ele fe#e de "e Insul, sau navi(2nd 7n ca#a!arane cu fund de s#icl i ur!rind "e #ii uria i ce #receau "e dedesu/#3 La 7n#&arcere, 7ns, #e dau "es#e ca" fusele &rare i era! e"ui5a#3 8EA

<u!ai c as#a nu'i & ches#ie care s'l in#erese5e cu adevra# "e 4i(frid3 <u'i "as dac e #i fr2n# de &/&seal3 <u'i "as dac ai un "ici&r ru"#B vrea s #ie nu!ai dac nu cu!va #e'ai visa# fc2nd dra(&s#e cu !a!a #a3 Ci s"un as#a3 +"&i c&n#inuiB 6 +s#a'i, 4i(frid, sun# &/&si#, dar de ce #e chinui s faci c&nversaieK In#r direc# 7n sen#i!en#ele !ele &edi"ale des"re !a!a3 6 +i a a ceva, B&//GK 6 <'ave! cu #&iiK 6 0rei s v&r/i! des"re ele, B&//GK 6 <u #&c!aiL + #ea"# i a #e"# i eu3 4i(frid a fcu# iar "e de #e"#ul i a dec&ra# ca/ine#ul 7n s#ilul ca!erei unui ad&lescen# de acu! "a#ru5eci de ani3 Pe "ere#e, h&l&(ra!a un&r "ale#e de "in('"&n( 7ncruci a#e3 O fereas#r fals cu un "eisaF din M&n#ana R&c.ies "e #i!" de visc&l3 O al# h&l&(ra! a unui raf# cu case#e de aven#uri B Tom Sawyer, (asa disp!rut! de pe Marte iL nu !ai "&# ci#i res#ul #i#luril&r T&#ul e f&ar#e "lcu# dar nu sea!n c2#u i de "uin cu ca!era !ea de ad&lescen#, care era !icu, s#r2!# i a"r&a"e c&!"le# &cu"a# de cana"eaua veche "e care d&r!ea!3 6 Dar #ii des"re ce ai vrea s v&r/e #i, R&/K 7ncearc 4i(frid3 6 Te cred3 +"&i, 7ns, revin3 <u, nu sun# si(ur De fa"# #iu3 Cn #i!"ul 7n#&arcerii din Ha=ai, !'a fra"a# f&ar#e "u#ernic un lucru3 Q/&rul durea5 cinci &re3 Tu!#a#e din #i!"ul la 7l "e#recuse! d2nd a" la &areci3 F&ar#e ciuda#L L2n( !ine s##ea & fa# care !er(ea "e c&as#a de Es# i h&#r2se! i!edia# s'& cun&sc !ai /ine3 4#e=ardesa era aceea i cu care venise! i "e ea & cun& #ea! deFa, !ai /ine3 4##ea! deci chiar 7n ul#i!ul r2nd al clasei 7n#2i de la 44T, c&!and2nd & /u#ur i "lvr(ind cu fru!&asa !ea "asre cl#&are3 Yi de fiecare da# c2nd fa#a ai"ea, sau era la #&ale# i s#e=ardesa "rivea 7n al# "ar#e 6 era! "&didi# de lacri!i #cu#e i i!ense3 +"&i, una din#re ele venea s"re !ine, iar eu 52!/ea!, era! vesel i ne"s#&r3 RAPORT 4% M$*$3#% <ava +3'EE3 Q/&rul @3;DD83 Echi"aFB T3 Parren&, <3 +h&va, E3 <i!.in3 8ED

Ti!" de #ran5i#B D 5ile 8A &re3 P&5iia 7n vecin#a#ea lui +l"ha -en#auri +3 (e&umat2 0P&anet #e ti* Pm-nt" cu ,egeta'ie a)un#ent. /u&(area
,egeta'iei *re#(minant ga&)en. Atm(s%era a*r(*iat #e cea eec!ee. Este ( *&anet ca&# %r ca&(te *(&are #e g!ea' i cu #(meniu& #e tem*eraturi simi&ar tr(*icu&ui terestru &a ecuat(r" i tem*erat terestru s*re *(&i. Nu am #esc(*erit ,ia' anima& sau urme a&e ei Ometan etc.N. O *arte a ,egeta'iei se #e*&asea+ %(arte &ent" a,ans-n# *rin #e+r#cinarea un(r *(r'iuni" asemnt(are structura& cu ,i'a #e ,ie" ce se cur)ea+ nainte i re#e,in r#cini. 3ite+a ma5im msurat" a*r(5imati, 9 Km *e (r. Nici un arte%act. Perren( i NimKin au #escins *e *&anet i s$au nt(rs cu m(stre #e ,egeta'ie" ns au #ece#at #at(rit unei reac'ii asemnt(are cu t(5ic(#en#r(nu&. Pe c(r* &e$au a*rut )ici mari. A*(i au nce*ut #ureri" m-ncrimi i ( su%(care a*arent" *r()a)i& %&ui#e&(r ce se acumu&au n *&m-ni. Nu i$am a#us &a )(r#u& na,ei. Nu am #esc!is &an#eru& i nici nu &$am cu*&at &a na,. Am nregistrat mesa6e&e *ers(na&e a&e ce&(r #(i" a*(i am a)an#(nat &an#eru&.1 /eci&ia -orpora iei2 Pin-n# seama #e c(m*(rtarea anteri(ar a &ui N. A!(,a" nu se ia nici ( msur *uniti, m*(tri,a &ui.

6 0rei s'!i s"ui la ce #e (2ndeai acu!, B&/K 6 Xi'a s"une i!edia#, 4i(frid, dac a #i ce a f&s#3 6 -hiar nu #iiK nu'i "&i a!in#i la ce #e (2ndeai adineauri, c2nd ai #cu#K 6 Ba si(ur c "&#S E5i# & cli", a"&i s"un3 Oh, la nai/a 4i(frid, cred c de'a/ia a #e"#a! s fiu ru(a#3 Ieri, a! avu# & in#uiie i !'a duru#3 Oh&, n'ai crede c2# de ru !'a duru#3 Pl2n(ea! ca un c&"il3 6 Cn ce a c&ns#a# in#uiia, B&//GK 6 +s#a a! 7ncerca# s'i s"un3 Era des"reL Cn sf2r i#, "arial se referea la !a!a, dar 7n acela i #i!" a"rea, #iiL i Dane Me#chni.&v3 +! as#fel deL a! avu#L 6 -red c 7ncerci s s"ui ceva des"re visele 7n care fceai se) anal cu Dane Me#chni.&v, B&/3 + a es#eK 6 Mda3 +i !e!&rie /un3 -2nd "l2n(ea!, & fcea! din cau5a !a!ei3 ParialL 6 Mi'ai s"us as#a, B&/, 6 + a'i3 Yi ! 7nchid3 4i(frid a #ea"#3 + #e"# i eu3 -red c vreau s fiu din n&u ru(a# i, du" & vre!e, 4i(frid in#ervineB 6 4 vede! dac #e "&# aFu#a, B&/3 -e au 7n c&!un "l2nsul du" !a!a #a i visele er&#ice le(a#e de Dane Me#chni.&vK 4i!# cu! ceva se "e#rece 7n !ine3 +! sen5aia c u!e5eala !&ale din "ie"# 7!i va (2l(2i 7n (2#3 Hlasul !i'ar #re!ura i sc2nci, dac nu l'a s#"2ni3 De aceea ! s#rduiesc s'l 8E;

c&n#r&le5, de i #iu "erfec# c nu "&# avea secre#e de na#ura as#a 7n faa lui 4i(fridJ din da#ele sen5&ril&r lui 7 i d sea!a ce se 7n#2!"l cu !ine, ci#ind #re!urul unui #rice"s sau u!e5eala "al!ei3 Oricu!, fac ef&r#ul3 -u #&nul unui "r&fes&r de /i&l&(ie, care e)"lic disecia unui /r&a #e, 7i s"un3 6 0e5i, 4i(frid, !aic'!ea !'a iu/i#3 Y#ia! as#a3 O #ii i #u3 Era & de!&ns#raie l&(icJ ea n'avea de ales3 Iar Freud a s"us c2ndva c nici un /ia# care #ie c'a f&s# fav&ri#ul !a!ei sale nu aFun(e nevr&"a#3 D&arL 6 Te r&(, R&//ie, nu es#e #&c!ai e)ac#, i'a"&i in#elec#uali5e5i3 Y#ii, de fa"#, n'ai vrea s f&l&se #i #&a#e aces#e "rea!/uluri3 Te eschive5i, nu'i a aK +l# da# i'a fi fcu# circui#ele "raf "en#ru & ase!enea re!arc dar acu! 7!i de#er!inase e)ac# s#area de s"iri# 6 Bine3 Eu Gtiam 7ns c !a!a ! iu/ea3 <'avea cu! s se ascundS Era! sin(urul ei fiu3 Ta#a era !&r#L nu #u i, 4i(frid, aFun( la c&nclu5ie3 Iu/irea ei "en#ru !ine era & necesi#a#e l&(ic i eu a! 7neles'& ca a#are, fr nici un du/iu, de i ea n'a s"us ni!ic3 <ici&da#S 6 +dic, nici&da#, nu i'a s"usB $Te iu/esc, fiule%K 6 <uS rcnesc, a"&i i5/u#esc s ! c&n#r&le5, sau nu 7n !&d direc#3 De e)e!"lu, &da#, c2nd avea! &"#s"re5ece ani i d&r!ea! 7n ca!era de al#uri, a! au5i#'& s"un2nd unei "rie#ene c era! un /ia# !inuna#3 Era !2ndr de !ine3 <u'!i a!in#esc ce fcuse!L cevaL c2 #i(ase! un "re!iu, sau &/inuse! & sluF/, dar ea era !2ndr de !ine i ! iu/ea i'& s"uneaL <u 7ns !ie3 6 Te r&(, c&n#inu, B&/3 6 -ontinuiI Las'! & cli"3 M d&areL cred c as#a denu!ii v&i & durere "ri!ar3 6 Te r&(, nu #e dia(n&s#ica sin(ur, B&/3 4"une3 Descarc'#e3 6 (ahatI M 7n#ind du" & i(ar, a"&i ! &"resc3 +s#a'i & ches#ie /un de fcu# c2nd sun# "e !uchie de cui# cu 4i(frid, "en#ru c a"r&a"e #&#deauna, 7l v&i a#ra(e 7n#r'& discuie dac 7ncerc s des#ra! #ensiunea, 7n l&c s ! descarc fa de elJ de da#a as#a 7ns sun# "rea de5(us#a# de !ine, de 4i(frid, chiar de !aic' !ea3 0reau s #er!in3 6 Ii#e cu! a f&s#, 4i(frid3 +! iu/i#'& !ul# "e !a!a i #iu 6 #ia!S c i ea ! iu/ea3 Dar nu se "rice"ea s !i'& ara#e3 8EE

Brusc 7!i dau sea!a c a! & i(ar 7n !2n, "e care & rsucesc fr s'& a"rind i, ului#&r, 4i(frid nici !car n'a c&!en#a#3 -&n#inuiB 6 <u'!i s"unea ni!ic3 Yi nu nu!ai a#2#L -iuda#, 4i(frid dar, #ii, nu'!i a!in#esc dac !'a a#ins vre&da#3 0reau s s"un, nu cu adev!rat+ Ine&ri, ! sru#a seara, la culcare3 Pe frun#e3 Yi'!i a!in#esc cu! 7!i s"unea "&ve #i3 +l#fel, era 7n#&#deauna ac&l& c2nd avea! nev&ie de ea3 CnsL M &"resc un !&!en#, "en#ru c #re/uie s'!i c&n#r&le5 (lasul3 Ins"ir ad2nc i 7nce# "e nas, c&ncen#r2ndu'! asu"ra res"iraiei3 6 0e5i, #u, r&s#esc, reca"i#ul2nd 7n !in#e cuvin#ele, 7nc2n#a# de li!"e5i!ea i "reci5ia cu care le &fer, nu !'a atins "rea !ul#3 -u & sin(ur e)ce"ie3 Era f&ar#e a#en# cu !ine c2nd era! /&lnav3 M 7!/&lnvea! adesea3 Y#iiL #&i cei de la !inele de hran au nasul 7nfunda#, ec5e!eL Ea 7!i aducea #&# ce'!i #re/uia3 Du!ne5eu #ia cu! reu ea s fie ac&l&, s !ear( i la sluF/ i, 7n acela i #i!", s ai/ (riF de !ine3 Iar c2nd era! /&lnavL 6 D'i dru!ul R&//ie, r&s#e #e 4i(frid du" & cli"3 4"une3 Cncerc, dar nu "&# i el c&n#inuB 6 4"une'& 7n !&dul cel !ai ra"id 7n care "&i3 4c&a#e'& din #ine3 <u'i fie #ea! dac 7nele(, sau dac are sens3 4ca" de cuvin#e, 6 Ei /ine, 7!i lua #e!"era#ura, 7i e)"lic3 Y#iiK B(a #er!&!e#rul 7n !ine3 Cl ineaLeu #iu c2# se ineKL Trei !inu#e, sau ca! a a3 Du" aceea, 7l sc&#ea i ci#ea #e!"era#ura3 4un# "e "unc#ul de a 5/iera3 0reau chiar s'& fac, dar !ai 7n#2i s #er!in cu "&ves#ea as#aJ e a"r&a"e ceva se)ual, ca a#unci c2nd #re/uie s #e h&#r #i 7n le(#ur cu cineva i de fa"# n'ai vrea s'i "er!ii s 7nse!ne a#2# de !ul# "en#ru #ine, dar &ricu! !er(i !ai de"ar#e3 C!i re(sesc c&n#r&lul (lasului i'l re(le5 a#2# c2# s nu ! lase 7n !iFl&cul fra5ei3 4i(frid nu !ai s"une ni!ic i, du" un !&!en#, reu esc cuvin#eleB 6 0e5i cu! e, 4i(fridK -ara(hi&s3 +"r&a"e #&a# viaa !ea, c2# a #recu#, "&a#e vre& "a#ru5eci de aniL Yi a! 7nc as&cierea as#a aiuri#, c a fi iu/i# are & le(#ur cu a i se /(a ceva 7n fund3 2" Cn a/sena !ea se schi!/aser !ul#e "e P&ar#3 Ta)ele individuale crescuser3 -&r"&raia v&ia s sca"e de ni #e "ierde' 8E:

var 7n#2!"l#&ri ca 4hic.G i ca !ine3 0e #i "r&as#eB 7nse!na c ceea ce "l#ise! an#ici"a# nu !ai aFun(ea "en#ru d&u sau #rei s"#!2ni, ci nu!ai "en#ru 5ece 5ile3 +duseser & (r!ad de cheli& i de "e P!2n#B as#r&n&!i, )en&#ehnicieni, !a#e!a#icieni, "2n i /#r2nul "r&fes&r He(ra!e# era ac&l&, "uin 7nvinei# de &curile dec&lrii, dar acu! &"ind "rin #uneluri3 In sin(ur lucru nu se schi!/aseB -&!isia de Evaluare3 +! f&s# adus 7nain#ea ei, "e scaunul acu5ail&r, f&indu'!, 7n #i!" ce vechea !ea "rie#en E!!a, 7!i s"unea ce "r&s# fusese!3 De fa"#, d&!nul Hsien e)"lica #&#ul, iar E!!a #raducea3 Ci "lcea 7ns !eseria ei3 6 Te'a! "reveni# c'& s in#ri 7n raha#, Br&adhead3 +r fi #re/ui# s ! asculi3 De ce ai !&difica# #raiec#&riaK 6 0'a! s"usL -2nd !i'a! da# sea!a c era! "e P&ar#a D&i, nu !'a! !ai "u#u# s#"2ni3 0&ia! s !er( al#undeva3 6 O "r&s#ie i!ens, Br&adhead3 +! "rivi# c#re Hsien3 4e a(ase de "ere#e cu (ulerul su 7n#&rs i a#2rna ac&l&, sur252nd !ulu!i#, cu !2inile 7ncruci a#e3 6 E!!a, a! r&s#i#, f ce vrei, dar las'! 7n "ace3 6 Fac ce vreau s fac, Br&adhead, 7!i rs"unse ea, "en#ru c es#e ceea ce #re/uie s fac3 Es#e !eseria !ea3 Y#iai c !&dific2nd #raiec#&ria, 7nclcai re(ulile3 6 -e re(uliK Era v&r/a des"re mine+ ? Re(ulile care s"un c nu #re/uie s dis#ru(i & nav3 <u i'a! rs"uns i ea a ciri"i# ceva lui Hsien, care a ascul#a# (rav, i'a u!e5i# /u5ele, a"&i a e!is d&u "ara(rafe dis#inc#e 7n !anciurian3 Pu#eai au5i "unc#uaia3 6 D&!nul Hsien s"une, !i'a e)"lica# E!!a, c e #i & "ers&an e)#re! de ires"&nsa/il3 +i dis#rus un echi"a!en# de ne7nl&cui#3 <u era "r&"rie#a#ea #a3 +"arinea 7n#re(ii rase u!ane3 Du" ce Hsien a !ai "&ves#i# ceva, ea a 7ncheia#B 6 <u "u#e! da & sen#in final asu"ra &/li(aiil&r #ale, "2n nu ave! inf&r!aii su"li!en#are asu"ra c&ndiiei 7n care se (se #e nava "e care ai avaria#'&3 -u "ri!a &ca5ie d&!nul I#un& va efec#ua & e)a!inare c&!"le# a navei3 Cn !&!en#ul ra"&r#ului su, d&i )en&#ehnicieni se aflau 7n #ran5i# s"re n&ua "lane#, +fr&di#a3 P2n acu! #re/uie s fi aFuns "e P&ar#a D&i i "u#e! a #e"#a c&nclu5iile l&r, "r&/a/il cu ur!#&rul "il&# e)#ern3 +#unci, #e v&! che!a din n&u3 4e &"ri, "rivindu'!, i a! 7neles c 7n#revederea s'a #er!ina#3 8E9

6 Mulu!esc, a! r&s#i# i a! "&rni# s"re u 3 Ea ! ls s aFun( ac&l&, a"&i s"useB 6 Cnc ceva3 Ra"&r#ul d&!nului I#un& !eni&nea5 c ai lucra# la 7ncrcarea navei i la fa/ricarea c&s#u!el&r "e P&ar#a D&i3 El a au#&ri5a# & re#ri/uie 5ilnic ridic2ndu'se laL s vede!L, d&u !ii cinci su#e de d&lari3 De ase!enea, "il&#ul #u e)#ern, Hes#er Ber(&=i5, a au#&ri5a# ca un "r&cen# din "ri!a ei de 5/&r s'i fie "l#i# "en#ru servicii 7n #i!"ul cl#&riei de 7n#&arcereJ a a 7nc2# credi#ul #u a f&s# rec&nsidera#3 6 <'a! avu# un c&n#rac# cu ea, a! r&s#i# sur"rins3 6 <u3 + c&nsidera# 7ns c !erii & "ar#e3 Mai e)ac#, & !ic "ar#e3 Cn #&#al, su!a se ridic la d&u !ii cinci su#e "lus cinci !ii cinci su#eL &"# !ii de d&lari credi#3 O"# !ii de d&lari3 M'a! 7ndre"#a# s"re un "u, a! a"uca# un ca/lu ascensi&nal i !'a! (2ndi#3 <u era des#ul ca s schi!/e ceva3 -u si(uran, nu era suficien# s "l#esc daunele "en#ru avarierea navei3 Dac ar fi vru# s ! 7ncarce la c&s#ul ei in#e(ral, nu e)is#au des#ui /ani 7n univers "en#ru a a cevaJ nu "u#ea fi 7nl&cui#3 I&P%IT ;- )=#=18<ava 8'8@33 Q/&rul @22D8:3 Echi"aF H3 Herr&n3 Ti!" de #ran5i#B 8@E 5ile D &re3 Not!2 Tim* #e tran+it &a na*(iere 80B +i&e 85 (re. $5tras din @urnal2 0Du* <7 +i&e = (re n s*a'iu" instrumentu& Q a nce*ut s
str&uceasc i a urmat ( acti,itate ne()inuit a &umini&(r #e *e *an(u& #e c(man#. :n ace&ai tim*" am sim'it ( sc!im)are n #irec'ia #e naintare. Tim* #e a*r(a*e ( (r" au a,ut &(c mai mu&te sc!im)ri" a*(i &umina Q s$a stins i t(tu& a re,enit &a n(rma&.1 <pote&!2 Sc!im)area traiect(riei *entru a e,ita un *(si)i& risc" *(ate ( stea sau un a&t c(r* ceresc2 Se rec(man# cercetarea tutur(r 6urna&e&(r #e c&t(rie *entru e,enimente simi&are.

Pe de al# "ar#e, erau &"# !ii de d&lari !ai !ul# dec2# avusese!3 +! sr/#&ri# !&!en#ul, lu2nd ceva de /u# la Blue Hell3 Cn #i!" ce /ea! !'a! (2ndi# la &"iunile !ele3 -u c2# le anali5a! !ai !ul#, cu a#2# deveneau !ai Falnice3 Fr 7nd&ial aveau s ! (seasc vin&va# i ur!au s ! "enali5e5e cu & su! de cel "uin c2#eva su#e de !ii de d&lari3 Pe care eu nu'i avea!3 Pu#ea s fie cu !ul# !ai !ul#, dar nu schi!/a cu ni!ic si#uaiaJ &da# ce i s'a lua# #&#ul, &ricu! nu 8:@

r!2ne ni!ic3 De aceea, cei &"# !ii de d&lari ai !ei erau e)#re! de v&la#ili3 Pu#eau dis"rea &da# cu r&ua di!ineii3 I!edia# ce s&sea ra"&r#ul )en&#ehnicianului de "e P&ar#a D&i, c&!isia fcea evaluarea i s#a ar fi f&s# sf2r i#ul3 Deci nu e)is#a nici un !&#iv ca s'!i ec&n&!isesc /anii3 La fel de /ine, 7i "u#ea! chel#ui3 De ase!enea, nu e)is#a nici un !&#iv s ! (2ndesc la vechea !ea sluF/, de "lan#a#&r de ieder 6 "resu"un2nd c a fi "u#u# s'& !ai &/in, acu! c2nd 4hic.G fusese c&ncedia#3 Cn cli"a c2nd aveau s ! Fudece, credi#ul !eu ar fi dis"ru#3 La fel i 7n#reinerea individual, "l#i# an#ici"a#3 + fi f&s# su/iec#ul unei evacuri i!edia#e3 Dac 7n "&r# ar fi e)is#a# & nav de "e P!2n#, "u#ea! sui la /&rd i, !ai devre!e sau !ai #2r5iu, s ! 7n#&rc 7n \G&!in(, cu#2ndu'!i vechiul l&c de !unc 7n !inele de hran3 Dac nu e)is#a & nav, a#unci 7nce"eau neca5urile3 + fi putut s v&r/esc cu cei de "e cruci #&rul a!erican, sau "&a#e de "e cel /ra5ilian dac FrancG Hereira "u#ea #ra(e ni #e sf&ri "en#ru !ine, lu2ndu' ! la /&rd "2n se ivea & nav3 4au "&a#e n'a fi "u#u#L Tudec2nd cu a#enie, ansele nu erau "rea (r&5ave3 -el !ai /ine era s aci&ne5 7nain#e s'& fac -&!isia i aici avea! d&u "&si/ili#iB Pu#e! lua "ri!a nav s"re P!2n# i !inele de hran, fr s !ai a #e"# deci5ia -&!isiei3 4au "u#ea! "leca din n&u 7n "r&s"eciune3 Era d&u al#erna#ive !inuna#e3 Ina din#re ele 7nse!na renunarea "e vecie la & via lini #i#L iar cealal# ! 7n(r&5ea3 PPP #OT) A*3PRA 1)3R$-OR #%1R% /r+ %smenion2 Acum" #ac c(nsi#erm ( stea mai mare #ec-t trei mase
s(&are" care su%er un c(&a*s gra,ita'i(na&" ea nu se trans%(rm #(ar ntr$( stea neutr(nic. Merge mai #e*arte. A6unge a t C t #e #ens nc-t ,ite+a #e #es*rin#ere #e*ete trei+eci #e mi&i(ane centimetri *e secun#H care esteH2 Hntrebare2 R. 3ite+a &uminii2 /r+ %smenion2 E5act" ;a&&ina. :n %e&u& sta" &umina nu *(ate sc*a. Deci e neagr. De asta se i numete gaur neagrH Dei #ac a6ungi #estu& #e a*r(a*e" n ceea ce se numete erg(s%er" nu este neagr. Pr()a)i& *ute'i ,e#ea ce,a. Hntrebare2 Ii cum arat2 /r+ %smenion2 DracuS tie" TerD Dac cine,a ( s ,a# ,reuna" ( s ,in i ( s ne s*un" #ac *(ate. Numai c" *r()a)i&" nu ,a *utea. Ai i+)uti" p o a t e , s te a*r(*ii at-t c-t s %aci ()ser,a'ii&e" s te nt(rciH i s cu&egi" Iisuse" nu tiu"

8:8

(ricum ,reun mi&i(n #e #(&ari. Iti'i" #ac *('i intra n &an#er i m*inge na*(i masa *rinci*a& a na,ei ncetinin#$(" ai *utea c*ta su%icient ,ite+ *entru a sc*a. Nu$ i ce,a u(r. Se *(ate ns" #ac t(tu& merge cum tre)uie. Iar #u* aceea" ce$( s %aci2 Nu *('i a6unge acas ntr$un &an#er. Iar in,ers nu 'ine" *entru c &an#eru& nu are ( mas #estu& #e mare ca s te e&i)ere+eH 3# c amicu& R() nu agreea+ #iscu'ia asta" aa c s trecem &a ti*uri&e #e *&anete i #e n(ri ga+(i.

P&ar#a era aid&!a unui clu/ de (en#le!eni, unde nu #ii dinain#e care !e!/ri sun# "re5eni3 L&uise F&rehand era "leca#J s&ul ei, 4ess, inea r/d#&r f&r#ul, a #e"#2nd'& "e ea sau "e ul#i!a l&r fiic s revin "en#ru ca s "lece el3 M'a 7ns&i# c2nd !'a! !u#a# 7n vechea !ea ca!er ce fusese &cu"a#, #e!"&rar, de #rei un(ur&aice care "lecaser 7!"reun 7n#r'un Trei3 Mu#a#ul n'a 7nse!na# un ef&r# "rea !areB nu !ai avea! ni!ic "ers&nal, cu e)ce"ia &/iec#el&r cu!"ra#e din P&ar#3 4in(ura "er!anen era 4hic.G Ba.in, !ereu "rie#en&s i !ereu "re5en#3 L'a! 7n#re/a# dac au5ise ceva de Klara3 <u au5ise3 6 Pleac din n&u 7n s"aiu, B&/, !'a 7nde!na# el3 E #&# ce "&i face3 6 Mda3 <u v&ia! s discu# as#aJ inc&n#es#a/il, avea dre"#a#e3 P&a#e ur!a s'& facL 6 + vrea s nu fiu la , 4hic.G, dar sun#, i'a! s"us3 <u #iu dac a! s !ai "&# in#ra 7n#r'& nav3 <'a! curaFul s 7nfrun# & su# de 5ile, cu s"ai!a !&rii 7n fiecare cli"3 -hic&#i i se sl# de "e dula" ca s ! /a# "e u!r3 6 <'ai nev&ie de a a !ul# curaF, fcu el revenind la l&cul lui3 -uraF 7i #re/uie nu!ai "en#ru & 5iB s in#ri 7n nav i s "leci3 Du" aceea, nu'i !ai #re/uie curaF "en#ru c, &ricu!, nu !ai ai de ales3 6 -red c a fi reu i#, i'a! e)"lica#, dac #e&riile lui Me#chni.&v des"re c&durile cul&ril&r ar fi f&s# c&rec#e3 Dar unele din#re 5/&rurile $si(ure% sun# !&ar#e3 6 Era d&ar ceva s#a#is#ic, B&/3 +cu! "r&cen#aFele de si(uran i de succes sun# !ai /une3 Oarecu! la li!i#, de ac&rd3 Cns, !ai /une3 6 Pe !&ri nu'i !ai 7nvie ni!eni, a! re"lica#3 T&#u i "&a#e c & s !ai v&r/esc cu Dane3 4hic.G "ru sur"rins3 6 E 7n s"aiu3 6 De c2ndK 8:2

6 -a! de c2nd ai "leca# i #u3 -redea! c #ii3 Ii#ase!3 6 M'n#re/ dac a (si# l&5ul "e care 7l cu#a3 4hic.G 7 i scr"in /r/ia cu u!rul, echili/r2ndu'se cu c2#eva /#i de ari"3 +"&i, se sl# de "e dula" i "&rni c#re #elef&n3 6 4 vede!, fcu el a"s2nd c2#eva /u#&ane3 Pe ecran a"ru #a/elul navel&r "leca#e3 6 Lansarea ::'8E3, ci#i el3 Rec&!"ens 8D@3@@@ [3 <u'i cine #ie ce, a a'iK 6 -redea! c'i du" ceva !ai #are3 6 Mda, ci#i 4hic.G, n'a reu i#3 +ici 5ice c s'a 7n#&rs ieri n&a"#e PPP De&arece Me#chni.&v 7!i "r&!isese, cu Fu!#a#e de (ur, s' i 7!"ar# cun& #inele cu !ine, !i se "rea n&r!al s'i v&r/escJ dar nu ! si!ea! 7n s#are3 +! i5/u#i# d&ar s verific c se 7n#&rsese cu !2na (&al, fr ni!ic care s "&a# fi rec&!"ensa#, cu e)ce"ia "ri!ei de 5/&r, 7ns nu !'a! dus s'l vd3 De fa"#, n'a! fcu# !are lucru3 M'a! 7nv2r#i# "e ici, "e c&l&3 P&ar#a nu es#e l&cul cel !ai #icsi# de "lceri din univers, dar !i'a! (si# cu ce s ! &cu"3 Era !ai /ine dec2# 7n !inele de hrana3 Fiecare &r scurs ! aducea !ai a"r&a"e de cli"a s&sirii unui ra"&r# al )en&#ehnicianului3 Cns a! reu i# s nu ! (2ndesc la as#a 7n !aF&ri#a#ea #i!"ului3 Bea! la Blue Hell, 7!"rie#enindu'! cu #uri #i, cu cei de "e cruci #&are venii 7n 7nv&iri, cu "r&s"ec#&ri 7n#&r i, cu /&/&ci care s&seau !ereu i cu#a!, cred, & al# Klara3 <u s'a ivi# nici una3 +! reci#i# scris&rile c&!"use 7n #i!"ul 7n#&arcerii de la P&ar#a D&i i le'a! ru"#3 Cn l&cul l&r, a! scris al#a, scur# i si!"l 7n care 7!i cerea! scu5e i'i s"unea! c & iu/ea!3 M'a! dus s'& e)"edie5 "e 0enus3 Klara nu era 7ns ac&l&S Ii#ase! c2# de !ul# durau &r/i#ele len#e H&h!ann3 Bir&ul de l&caie a iden#ifica# des#ul de u &r nava cu care "lecaseJ era "e un &r/i#al de "lan "er"endicular, care' i "e#recea #&a# viaa schi!/2nd vi#e5ele i 7n#2lnindu'se cu nave in#er"lane#are din "lanul ecli"#icii3 -&nf&r! da#el&r e)is#en#e 7n#2lnise deFa un car(&/&# ce se 7ndre"#a s"re Mar#e i & nav de lu) H cu des#inaia 0enusJ "r&/a/il c i Klara se #ransferase "e una din#re ele, dar nu #iau "e care i nici una din#re nave nu aFun(ea la des#inaie !ai re"ede de & lun3 +! #ri!is c&"ii ale scris&rii "e fiecare nav, 7ns n'a! "ri!i# 8:3

rs"uns3 Cn#re #i!", ! a"r&"iase! cel !ai !ul# de & ar#ileris# Trei "e cruci #&rul /ra5ilian3 O adusese FrancG Hereira3 6 0eri &ara !ea, & "re5en#ase el i 7n#re "a#ru &chi 7!i s"useB Tre/uie s #ii, R&/, c eu n'a! #rea/ cu veri &arele3 T&a#e echi"aFele "ri!esc, din c2nd 7n c2nd, 7nv&iri "e P&ar# i, de i nu era #&c!ai \ai.i.i sau -annes, as#er&idul de" ea #&#u i de de"ar#e "ereii (&i ai unei nave de r5/&i3 4usie Hereira era f&ar#e #2nr3 4"unea c are n&us"re5ece ani i #re/uie s ai cel "uin a"#es"re5ece ca s in#ri 7n !arina /ra5ilian, dar nu' i ar#a3 <u v&r/ea "rea /ine en(le5a, 7ns nu era nev&ie de cine #ie ce c&nversaie ca s /e! 7n Blue Hell, iar c2nd a! fcu# dra(&s#e, a! desc&"eri# c, de i nu avea! !ul#e de c&!unica# 7n sensul ver/al, ne 7nele(ea! de !inune cu #ru"urile3 Anun6uri N3 M%< e5ist *e P(art ne%umt(ri" ,(r)it(ri #e eng&e+" ca s ne c(m*&ete+e ec!i*a6u&2 P(ate c ,re'i s , scurta'i ,ia'a Oi re+er,e&e n(astre #e aerDN #ar n(i #(i nu ,rem. <<$AA5. -$($M ($P($;$NT%($% *r(s*ect(ri&(r n ?ir(u& /(r*(ra'iei P(r'iiD :nt-&nire genera& m-ine" (re&e 8B" ni,e&u& ?a)e. T('i sunt )ine,eni'iD %#$G$=< ;*:(3(< testate *e )a+a ,ise&(r ,(astre. P&iant #e B9 #e *agini" 80$. /(nsu&ta'ii" 95$. <<$89B. T&#u i, 4usie venea d&ar & da# "e s"#!2n i'!i r!2nea & !uli!e de #i!" "e care #re/uia s'l u!"lu3 +! 7ncerca# de #&a#eB e)erciii de 7n#rire 6 s#r2n(eri 7n /rae i in#ri(i de a!&r i &s#ili#a#e3 4eria de c&nferine ale !& ului He(ra!e# des"re Heechee3 In "r&(ra! de discuii as#r&fi5ice, cu alu5ii la !&dul de &/inere a rec&!"ensel&r #iinifice ale -&r"&raiei3 F&l&sindu'!i cu a#enie #i!"ul, a! reu i# s'l #icsesc i deci5ia se a!2na de la & 5i la al#a3 <u v&ia! s dau i!"resia c u!"lerea #i!"ului re"re5en#a un "lan c&n #ien# 7n !in#ea !eaJ #ria! de "e & 5i "e al#a i fiecare 5i era "lin3 T&ia veneau 4usie i FrancG Hereira i #&i #rei ne ducea! s "r2n5i! 7n Blue Hell3 +"&i FrancG "leca s h&inreasc de unul sin(ur, sau s a(ae vre& fa#, sau s 7n&a#e 7n Lacul 4u"eri&r, iar 4usie i cu !ine ne re#r(ea! la !ine 7n ca!er i la i(rile cu dr&(, ca s 7n&#! 7n a"ele !ai calde ale "a#ului !eu3 Du" cin, vre& dis#racie &arecare3 T&i seara se ineau c&nferinele de as#r&fi5ic i au5ea! des"re dia(ra!a Her#5s"run('Russell, sau des"re (i(an#ele r& ii i "i#ice, s#ele neu#r&nice sau (uri ne(re3 Pr&fes&rul era un curvar (ras i 8:A

/#r2n, de la & facul#a#e nen&r&ci# de l2n( 4!&lens., dar dinc&l& de /ancurile "&rn&, 7n ceea ce s"unea era "&e5ie i fru!usee3 P&ves#ea des"re s#elele /#r2ne care ne'au nscu# "e n&i #&i, a5v2rlind 7n s"aiu silicai i car/&na# de !a(ne5iu ca s f&r!e5e "lane#ele i hidr&car/urile i s a"re! n&i3 +!in#ea de s#ele neu#r&nice care deviau (ravi#aia, cur/2nd'&J #ia! des"re ele, "en#ru c d&u !isiuni "ieriser, #ransf&r!a#e 7n#r'un !&r!an de fiare #ur#i#e rein#r2nd 7n s"aiul n&r!al "rea a"r&a"e de una din#re aces#e "i#ice hi"erdense3 <e "&ves#ea des"re (urile ne(re, care re"re5en#au l&curile unde e)is#aser s#ele dense, acu! de#ec#a/ile nu!ai "rin fa"#ul c 7n(hieau #&#ul din vecin#a#e, chiar i lu!inaJ ele nu !ai cur/au (ravi#aia, dar & i 7nf urau 7n Furul l&r ca & "#ur3 <e descria s#ele rarefia#e "recu! aerul, n&ri i!en i de (a5 s#rluci#&rJ "&!enea des"re "r&#&s#elele din ne/ul&asa Ori&n, care acu! se desfceau aid&!a un&r n&duri sl/i#e de (a5 cald i "&a#e "es#e un !ili&n de ani aveau chiar s devin s&ri3 -&nferinele lui erau f&ar#e "&"ulare, veneau la ele chiar e)"eri, ca 4hic.G sau Dane Me#chni.&v3 Cn #i!" ce 7l ascul#a! "e "r&fes&r, "u#ea! si!i !inunia i s"lend&area c&s!&sului3 Era "rea !re i "rea #eri/il ca s fie 7ns"i!2n##&r i a/ia du" aceea fcea! le(#ura 7n#re e)"l&5iile de radiaie sau !la #inile de (a5e rarefia#e i "ers&ana mea, creaia fra(il, s"eria# i sensi/il de durere, care era #ru"ul 7n care #ria!3 M (2ndea! a#unci s 5/&r "rin#re ace #i (i(ani 7nde"r#ai, darL sufle#ul !i se chircea3 Du" & as#fel de c&nferin, le'a! s"us la revedere lui 4usie i lui FrancG i a! r!as 7n#r'& ni , "e Fu!#a#e ac&"eri# de ieder, de l2n( sal, fu!2nd un chi #&c3 4hic.G !'a (si# ac&l& i s'a &"ri# 7nain#ea !ea3 6 Te cu#a!, B&/, !i'a s"us3 <arc&#icul 7nce"use s' i fac efec#ul3 6 In#eresan# c&nferin, a! c&!en#a# a/sen#, cu#2nd sen5aia !inuna# "e care & d&rea! de la i(ar i fr s fiu "rea a#en# dac 4hic.G !ai era sau nu ac&l&3 6 +i sc"a# "ar#ea cea !ai in#eresan#, fcu el3 Mi se "rea c ar#a a#2# #e!#&r, c2# i "lin de s"eranJ avea ceva 7n (2nd3 +! !ai #ras un fu! i i'a! &feri# i(araJ a cl#ina# din ca"3 6 B&/, c&n#inu el, cred c vine ceva care !eri#3 6 -hiar a aK 8:D

6 Da, B&/, chiarS -eva f&ar#e /un3 Yi c2# de cur2nd3 <u era! "re(#i# "en#ru as#a3 0&ia! s fu!e5 !ai de"ar#e "2n c2nd avea s'!i #reac e)#a5ul "r&v&ca# de c&nferin, ca s'!i "&# #er!ina lini #i# 5iua3 Il#i!ul lucru des"re care v&ia! s aud era & !isiune n&u, "en#ru care vin&via !'ar fi 7!"ins s se!ne5, iar frica !'ar fi 7!"ie#ri#3 4hic.G se "rinse de raf#ul cu ieder i ! "rivi curi&sB 6 B&/, "rie#ene, r&s#i el, dac aflu ceva "en#ru #ine, & s ! aFuiK 6 -u! s #e aFu#K 4raEa Tat? MaB? Marisa Ji Pico<$oo? 0 r&( s"unei'i #a#lui lui 4usie c ea es#e f&ar#e /ine i "rivi# fav&ra/il de efii ei3 0 las "e v&i s h (tr-'i #ac s$i s*une'i c
se ,e#e #e mu&t ,reme cu *rietenu& meu" R() ?r(a#!ea#. E& este un )r)at seri(s i #e trea)" #ar &i*sit #e n(r(c. Susie a cerut s *&ece n *r(s*ectare i" #ac i *ermite c*itanu&" ,rea s *&ece cu ?r(a#!ea#. N(i" cu t('ii" ,(r)im #e s*re *r(s*ectare #ar" #u* cum ti'i i ,(i" nu t('i ( %ac" aa nc-t *(ate c nu este un m(ti, #e ngri6(rare.

4un# f&ar#e scur#J e a"r&a"e &ra ac&s#rii i a! & 7nv&ire "e P&ar#3 -u dra(&s#e, Francesci#& 6 4 ! iei cu #ineS P&# face &rice, 7n afar de a !er(e cu landerul3 Iar aceas# !isiune, cred, es#e una 7n care landerul nu c&n#ea5 "rea !ul#3 E)is# c2#e & "ri! "en#ru fiecare, chiar i "en#ru cel care r!2ne "e &r/i#3 6 Des"re ce #&# v&r/e #iK Dr&(ul ! a!eiseJ si!ea! cldura dina"&ia (enunchil&r i & u &ar a!eeal3 6 Me#chni.&v discu#a cu c&nfereniarul, rs"unse 4hic.G3 Din c2#e s"unea, cred c a afla# de & !isiune n&u3 <u!ai cL v&r/eau 7n ruse #e i n'a! 7neles f&ar#e /ine3 D&ar c es#e cea "e care & a #e"#a3 6 Il#i!a 7n care a "leca#, n'a 7nse!na# !are lucru, a a'iK 6 +s#a e al#cevaS 6 <u cred c !'ar /(a 7n ceva cu adevra# /unL 6 Dac nu'l 7n#re/i, sin(ur c nu3 6 La dracu?, a! !&r!i#3 Bine3 O s'i v&r/esc3 4hic.G se lu!inB 8:;

6 Yi a#unci, #e r&(L ! iei cu #ineK +! s#ins i(ara, !ai "uin de Fu!#a#e fu!a#J si!ea! c #re/uia s'!i adun ceea ce'!i !ai r!sese3 6 O s fac #&# ce "&#, a! s"us i !'a! 7ndre"#a# s"re sala de c&nferine, e)ac# 7n cli"a c2nd Me#chni.&v ie ea de ac&l&3 De c2nd se 7n#&rsese, nu ne v&r/ise!3 +r#a la fel de s&lid ca 7n#&#deauna i fav&riii ce'i aFun(eau a"r&a"e la /r/ie erau "ie"#nai cu (riF3 6 4alu#, Br&adhead, fcu el reinu#3 +! in#ra# direc# 7n su/iec#3 6 +! au5i# c ai ceva /un 7n "re(#ire3 P&# veni i euK <ici el n'a ir&si# !ul#e cuvin#e3 6 <u3 M "rivea cu & ne"lcere vdi#3 Pe de & "ar#e, era ceea ce ! a #e"#ase! din#&#deauna de la el dar era! si(ur c, "e de al# "ar#e, au5ise des"re !ine i Klara3 6 Pleci, a! insis#a#3 -e es#e, un InuK C i !2n(2ie fav&riii3 6 <u, nu un Inu3 D&u -inciuri3 6 /ou! -inciuriK M "rivi & cli" sus"ici&s, a"&i a"r&a"e c r2nFiJ nu'!i "lcea c2nd 52!/ea, ! 7n#re/a! !ereu de ce & fcea3 6 Bine, 7ncuviin el3 Dac vrei s vii, "&i, 7n ce ! "rive #e3 Desi(ur, deci5ia nu'!i a"arine3 Tre/uie s'& 7n#re/i "e E!!aJ !2ine di!inea ine & inf&r!are3 4'ar "u#ea s #e lase s "leci3 Es#e & !isiune #iinific cu & "ri! de cel "uin un !ili&n de d&lari3 Iar #u e #i i!"lica#3 6 $u sun# i!"lica#K 0es#ea era nea #e"#a#3 -u! adicK 6 Cn#rea/'& "e E!!a, 7!i rs"unse i #recu "e l2n( !ine3 PPP Cn sala de inf&r!are erau vre& du5in de "r&s"ec#&ri, iar "e !aF&ri#a#ea 7i cun& #ea!J 4ess F&rehand, 4hic.G, Me#chni.&v i ali c2iva cu care /use!, sau fcuse! dra(&s#e c2ndva3 E!!a nu s&sise 7nc i a! i5/u#i# s'& "rind 7nain#e de a in#ra3 6 0reau s "lec 7n !isiunea as#a, i'a! s"us3 6 0reiK "ru ea sur"rins3 M'a! (2ndi#L 4e &"ri 7ns, fr s s"un la ce se (2ndise3 6 +! acela i dre"# ca i Me#chni.&vS a! c&n#inua# 6 La nai/a, dar n'ai e)"eriena lui, B&/3 M "rivi a#en# a"&i 5ise3 Bine, & s'i s"un des"re ce es#e v&r/a, Br&adhead3 Es#e & !isiune s"ecial i "arial, e #i res"&nsa/il "en#ru ea3 +facerea 8:E

aia a #a s'a d&vedi# a fi in#eresan#3 <u ! refer la de#eri&rarea naveiB a f&s# & #2!"enie i, dac !ai e)is# dre"#a#e 7n univers, & s "l#e #i "en#ru as#a3 T&#u i, n&r&cul "r&s#esc es#e a"r&a"e la fel de /un ca i creierii3 6 +i "ri!i# ra"&r#ul de "e P&ar#a D&iK 6 <u 7nc, cl#in ea din ca"3 Oricu!, nu c&n#ea53 Din ru#in a! "r&(ra!a# !isiunea #a "e c&!"u#er i a! desc&"eri# ni #e c&relaii in#eresan#e3 Traiec#&ria care #e'a dus "e P&ar#a D&iL Oh, la dracu?, vin& 7nun#ru3 -el "uin la inf&r!are, "&i r!2ne3 O s e)"lic #&#ul i a"&iL & s vede!3 M a"uc de u!r i ! 7!"inse 7nain#ea ei 7n sal 6 aceea i care'!i fusese clasL acu! c2# vre!eK Parc #recuse un !ili&n de ani3 M'a! a e5a# 7n#re 4ess i 4hic.G i a! a #e"#a# s aud ce avea de s"us3 6 -ei !ai !uli din#re v&i, 7nce"u ea, se afl aici ca invi#aiL cu una sau d&u e)ce"ii3 Ina din#re e)ce"ii es#e dis#insul n&s#ru "rie#en, d&!nul Br&adhead3 El a reu i# s s#rice & nav l2n( P&ar#a D&i, du" cu! "r&/a/il #ii deFa3 -&nf&r! re(ulil&r, ar #re/ui s'l a5v2rli! afar 7ns, 7nain#e de a face "r&s#ia as#a, a sc&s 7n eviden 7n !&d acciden#al, c2#eva lucruri3 -ul&rile 5/&rului su nu erau cele &/i nui#e "en#ru P&ar#a D&i i, c2nd c&!"u#erul le'a c&!"ara#, a e!is & n&u i"&#e5 asu"ra #raiec#&riil&r s"re in#e3 4e "are c d&ar cinci "&5iii sun# eseniale "en#ru des#inaieL cele cinci care erau acelea i "en#ru #raiec#&ria &/i nui# a P&rii D&i i "en#ru cea n&u a lui Br&adhead3 -e 7nsea!n celelal#e "&5iii, nu #i!3 Dar vre! s afl!3 4e ls "e s"a#e i 7ncruci !2inile3 6 +ceas#a es#e & !isiune cu !ai !ul#e eluri, ur! ea3 0&! face ceva n&u3 Pen#ru 7nce"u#, v&! #ri!i#e d&u nave la aceea i des#inaie3 4ess F&rehand ridic !2naB 6 Cn ce sc&"K 6 Cn#2i, ca s ne c&nvin(e! c este aceea i des#inaie3 0&! !&difica u &r "&5iiile neesenialeL cele des"re care credem n&i c sun# neeseniale3 Iar cele d&u nave v&r "leca la un in#erval de #rei5eci de secunde3 +cu!, dac #i! ce face!, as#a 7nsea!n c v vei (si la & dis#an e(al cu cea "arcurs de P&ar# 7n #rei5eci de secunde3 F&rehand se 7ncrun#3 6 Rela#iv la ceK 8::

6 Bun 7n#re/are, 7ncuviin E!!a3 Bnui! c rela#iv la 4&are3 Mi carea s#elar fa de Hala)ie 6 crede! 6 "&a#e fi ne(liFa#, cel "uin, "resu"un2nd c des#inaia v&as#r va fi 7n Hala)ie i nu 7n#r'a#2# de de"ar#e 7nc2# !i carea (alac#ic s ai/ un al# vec#&r3 +dic dac vei ie i de "ar#ea cealal#, ar 7nse!na a"#e5eci de .il&!e#ri "e secund fa de cen#rul (alac#ic3 <u crede! c va fi v&r/a de a a ceva3 <e a #e"#! d&ar la & diferen rela#iv !ic 7n vi#e5 i direcie iL &ricu!, vei ie i ca! 7n#re d&i i d&u su#e de .il&!e#ri unii fa de ceilali3 Desi(ur, as#a e nu!ai #e&rie3 P&a#e c !i crile rela#ive nu v&r 7nse!na ni!ic3 Cn aces# ca5, "r&/le!a es#e s nu v ci&cnii 7n#re v&i3 4un#e! 7ns si(uri 6 des#ul de si(uri 6 c va e)is#a & dis#an de se"arare3 4un# necesari nu!ai cincis"re5ece !e#ri 6 dia!e#rul !are al unui -inci3 6 -2# de si(ur es#e $des#ul de si(ur%K 7n#rea/ & fa# 6 Pi, suficien# de si(ur3 -u! s #i!, "2n nu 7ncerc!K 6 Pare "ericul&s, c&!en# 4ess3 <u "rea s"eria# de "eric&l3 E!i#ea d&ar & &"inie3 Cn "rivina as#a se de&se/ea de !ineB eu era! &cu"a# 7n a'!i i(n&ra sen5aiile in#erne, c&ncen#r2ndu'! asu"ra da#el&r #ehnice din inf&r!are3 #OT) A*3PRA 3RM%-OR Dr. Asmen on: Aa c" atunci c-n# cuta'i semne #e ,ia' *e ( *&anet" s nu ,
ate*ta'i &a ( %irm mare #e ne(n *e care scrie4 0Aici E5tratereti.1 /uta'i urme. O 0urm1 este ce,a care arat c *e ac(&( a trecut a&tcine,a. /a ( semntur *e un cec. Dac ( ,#" tiu c nseamn c ,re'i s$& *&ti'i" aa nc-t & ncase+. Desigur" nu #e &a tine" ?(). ntrebare: Dumne+eu nu$i #is*re'uiete *e *r(%es(rii mec!eri2 Dr. Asmen on: Fr su*rare" ?(). Metanu& este ( urm ti*ic. In#ic *re+en'a un(r mami%ere cu s-nge ca&#" sau ce,a asemnt(r. ntrebare: /re#eam c metanu& *(ate *r(,eni #e &a ,egeta'ia *utre+it i c!estii #e asteaH /r+ %smenion2 ?inen'e&es. Ma6(ritatea *r(,ine" ns" #in st(macu& rumegt(are&(r mari. Ma6(ritatea metanu&ui #in atm(s%era Pm-ntu&ui *r(,ine #in *-r'uri&e ,aci&(r.

6 DeFaK "ru sur"rins E!!a3 Cnc nici n'a! aFuns la "ar#ea "ericul&as3 E)is# & des#inaie neacce"#a# de #&a#e Inurile, !aF&ri#a#ea Treiuril&r i c2#eva -inciuri3 6 De ceK 7n#re/ cineva3 6 +s#a vei afla v&i, rs"unse ea r/d#&are3 Cn#2!"l#&r e 8:9

"&5iia "e care c&!"u#erul a ales'& ca fiind &"#i! "en#ru a #es#a c&relaiile din#re #raiec#&rii3 4un# -inciuri /linda#e i a!2nd&u au acce"#a# aceas# des#inaie3 Cnsea!n c avei ceea ce c&ns#ruc#&rii Heechee au c&nsidera# & ans /un, a a'iK 6 +s#a a f&s# acu! !ul# #i!", a! &/iec#a# eu3 6 Bine7neles3 <ici n'a! s"us al#ceva3 $ste "ericul&sL cel "uin 7n#r'& anu!i# !sur3 Pen#ru as#a se i d !ili&nul3 4e &"ri, "rivindu'ne (rav, "2n c2nd cineva se si!i &/li(a# s 7n#re/eB 6 -e !ili&nK 6 Pri!a de un !ili&n de d&lari "e care fiecare din#re v&i & "ri!e #e la 7na"&iere3 Pen#ru aceas# !isiune, s'au a"r&/a# 5ece !ili&ane de d&lari din f&ndurile -&r"&raiei3 Pri e(ale3 Desi(ur, e)is# ansa s fie !ai !ul# de un !ili&n "en#ru fiecare3 Dac (sii ceva i!"&r#an#, se a"lic /&nificaiile &/i nui#e3 Iar c&!"u#erul c&nsider c es#e & "r&s"eciune /un3 6 De ce !eri# 5ece !ili&aneK a! 7n#re/a# eu3 6 Lucrurile as#ea nu le h&#rsc eu, rs"unse E!!a, a"&i ! "rivi ca "e & "ers&an care nu fcea "ar#e din (ru"3 +"r&"&, Br&adhead3 <u #e !ai "enali5! "en#ru de#eri&rarea navei3 Deci, "&i "s#ra ceea ce c2 #i(i3 In !ili&n de d&lariK E un cui/ar cu &u &are de aur3 Te "&i 7n#&arce acas, a"uca de afaceri i #ri lini #i# #&# res#ul vieii3 <e'a! "rivi# unul "e cellal#, E!!a s#2nd ne!i ca#, 52!/ind "lcu# i a #e"#2nd3 <u #ia! ce (2ndeau ceilali3 Eu 7!i a!in#ea! de P&ar#a D&i i de "ri!a cl#&rie, c2nd ne chinuia! &chii "e a"ara#e, cu#2nd ceva care nu e)is#a3 M'a! (2ndi# c "&a#e i ceilali aveau e ecurile l&r "e care i le rea!in#eau3 6 Lansarea, r&s#i ea 7n cele din ur!, es#e "&i!2ine3 -ei care v&r s se!ne5e, s vin la !ine 7n /ir&u3 PPP M'au acce"#a#3 Pe 4hic.G l'au res"ins3 <'a f&s# 7ns chiar a#2# de si!"lu 6 ni!ic nu es#eB cel care s'a asi(ura# c 4hic.G nu va !er(e a! f&s# eu3 Pri!a nav au c&!"le#a#'& ra"idB 4ess F&rehand, d&u fe#e din 4ierra Le&ne i un cu"lu france5 6 #&i v&r/ind en(le5a, #&i inf&r!ai i cu !isiuni an#eri&are3 Pen#ru a d&ua nav, Me#chni.&v a se!na# i!edia# ca ef de echi"aF, "ri!ele lui ale(eri au f&s# DannG +3 i DannG R3, un cu"lu de h&!&se)uali3 +"&i, ursu5 !'a acce"#a# i "e !ine3 +s#a a fcu# ca un l&c s r!2n li/er3 6 Cl "u#e! lua "e "rie#enul #u, Ba.in, a s"us E!!a3 4au & 89@

"referi "e cealal#K 6 -are cealal#K a! 7n#re/a#3 6 +ve! & cerere de la +r#ileris#ul Trei, 4usanna Hereira, de "e cruci #&rul /ra5ilian3 +re a"r&/area l&r s' i ia "er!isie "en#ru !isiunea as#a3 6 4usieSK <u #ia! c s'a &feri# v&lun#arS E!!a 7i s#udie cu a#enie car#elaB 6 E f&ar#e califica#, c&!en# ea3 De ase!enea, nu'i li"se #e ni!ic3 M refer, fcu ea dulce, la "ici&arele ei, desi(ur, de i a! 7neles c s'ar "u#ea s fii in#eresa# i de al#e "ri ana#&!ice3 4au vrei s devii h&!& 7n !isiunea as#aK +! si!i# un val nea #e"#a# de !2nie3 <u sun# un #i" ri(id din "unc# de vedere se)ualB (2ndul c&n#ac#ului fi5ic cu un /r/a# nu era 7ns"i!2n##&r 7n sine3 DarL cu Dane Me#chni.&vK 4au unul din#re a!anii luiK 6 +r#ileris#ul Herreira "&a#e s&si chiar !2ine, c&n#inu E!!a3 -ruci #&rul /ra5ilian ac&s#ea5 i!edia# du" &r/i#al3 6 De ce dracu !'n#re/i "e !ineK a! "ufni#3 Me#chni.&v e eful3 6 + "refera# s #e lase "e #ine s ale(i, Br&adhead3 -are din#re eiK 6 <u ! in#eresea5S a! 5/iera# i a! ie i#3 T&#u i, nu "&i evi#a & deci5ie3 + nu h&#r7 era 7n sine & h&#r2re care'l 7nde"r#a "e 4hic.G din echi"aF3 L'ar fi lua#, dac a fi lu"#a# "en#ru elJ nefc2nd'&, 4usie era ale(erea eviden#3 Mi'a! "e#recu# 5iua ur!#&are, ferindu'! de 4hic.G3 +! a(a# 7n Blue Hell un /&/&c de fa#, "r&as"# ie i# de la cursuri, i a! "e#recu# n&a"#ea 7n &daia ei3 <u !'a! 7n#&rs la !ine nici !car du" haine cura#eB a! renuna# la #&a#e i !i' a! cu!"ra# lucruri n&i3 Y#ia! l&curile unde !'ar fi "u#u# cu#a 4hic.GB Blue Hell, Parcul -en#ral, !u5eul 6 a a c le'a! evi#a#J a! h&inri# "rin #unelele "us#ii, fr s ! 7n#2lnesc cu ni!eni, "2n n&a"#ea #2r5iu3 Drag Vocea Porii: Luna #recu# a! chel#ui# D:,D@ lire din /anii adunai de !ine cu (reu ca s'!i duc s&ia i fiul la & $c&nf erin'1 a unuia
#intre 0er(ii1 ,(tri nt(ri" care a %cut >i,er*((&$u&ui #u)i(asa (n(are a unei ,i+ite O*entru care a %(st )ine *&tit" e,i#ent" #e (ameni ca mineN. Nu mi$a *sat c nu era un (rat(r interesant. M$au ener,at ns s*use&e &ui. A%irma c n(i" )iete r-me #e *e s(&" n$a,em !a)ar c-t #e riscant este t(tu& *entru ,(i" n()i&ii a,enturieri.

Ei /ine, a!ice, a5i di!inea a! sc&s ul#i!a lir din 898

ec&n&!ii, "en#ru ca nevas#'!ea s' i "&a# "e#ici "l!2nul * #ii d&ar, /#r2nul a5/es# !elan&!ic -0VE13 Pes#e & s"#!2n, #re/uie s "l#esc #a)a de c&lar i+are a *utiu&ui i
!a)ar n$am #e un#e ( sc(t. Ii" #u* ce am stat a+i #iminea' #e &a (*t &a #(us*re+ece" ate*t-n# &a #(curi ansa #e$a #escrca ce,a On$a %(st a)s(&ut nimicN" e%u& #e tur m$a anun'at c eram sur*&us" ceea ce nseamn c m-ine nu #re/uie nici !car s ! deranFe5 s a"ar i s !ai a #e"#3 0reunul di ntre er(ii ,(tri ar %i interesat n nite (rgane2 A&e me&e sunt #e ,-n+are . rinic!ii" %icatu&" t(t. ?inen'e&es" n stare )un" sau *e c-t #e )une te$ai ate*ta s &e &ase n(us*re+ece ani #e #(curi" cu e5ce*'ia g&an#e&(r &acrima&e care sunt u+ate" t(t *&-ng-n#u$, #e gri6.

H3 Delacr&ss $02rful 0aluril&r% +"#3 B /is 8E,e#aFul A8 MerseGside I3EEPR 8ATE; +"&i, a! risca# i !'a! dus la "e#recerea n&as#r de r!as /un3 Pr&/a/il c 4hic.G era ac&l&, dar, &ricu!, aveau s fie i alii3 Bine7neles c era3 0enise i L&uise F&rehand3 De fa"#, ea "rea s fie 7n cen#rul a#enieiJ nici nu #iuse! c revenise3 M 5ri i'!i fcu se!n cu !2naB 6 +! da# l&vi#ura, B&/3 BeaL fac cins#e3 +! lsa# "e cineva s'!i "un un "ahar 7n#r'& !2n i & i(ar 7n cealal# i, 7nain#e de'a 7nce"e s ! a!eeasc narc&#icul, a! reu i# s'& 7n#re/ ce (sise3 6 +r!e, B&/S +r!e Heechee, su#e de ar!eS 4ess s"une c rec&!"ensa va fi cel "uin de cinci !ili&ane de d&lari3 Plus dre"#urileL /ine7neles, dac cineva reu e #e s le re"r&duc3 +! ins"ira# fu!ul i(rii i i'a! s"la# (us#ul cu un (2# de #rscu al/3 6 -e fel de ar!eK 6 4un# ca ni #e sfredeli#&are de #unel, 7ns "&r#a/ile3 Huresc &rice3 La c&/&r2re, a! "ierdu#'& "e 4ara alla Fan#aB & ar! i'a (uri# c&s#u!ul3 Ti! i cu !ine & s'i 7!"ri! c&#a, a a 7nc2# revin d&u !ili&ane i Fu!#a#e de cciul3 6 Felici#ri, a! r&s#i#3 -redea! c ul#i!ul lucru de care ar avea nev&ie &a!enii sun# ni #e !&duri n&i de a se &!&r7 7n#re ei darL felici#riS -u#a! un aer de su"eri&ri#a#e !&ral i avea! nev&ie de elB de&arece, c2nd !'a! 7n#&rs, 4hic.G era ac&l&, "rivindu'!3 6 0rei un fu!K i'a! 7n#ins i(ara3 892

4cu#ur din ca"3 6 4hic.G, n'a de"ins de !ine, a! relua#3 Le'a! s"us, nu le'a! s"us s nu #e ia3 6 Le'ai s"us s ! iaK 6 <'a de"ins de !ine3 Hei, ascul#S a! s#ri(a#, 7n#re5rind & ie ire3 +cu!, c L&uise a da# l&vi#ura, "r&/a/il c 4ess nu va !ai "leca3 De ce nu'i iei l&culK 4e ddu 7na"&i, "rivindu'!J nu!ai c e)"resia i se schi!/ase3 6 <u #iiK 7n#re/ el3 E adevra# c 4ess a renuna#, dar a f&s# deFa 7nl&cui#3 6 De cineK 6 De "ers&ana dina"&ia #a3 M'a! 7n#&rs i ac&l& se afla ea, "rivindu'!, cu un "ahar 7n !2n i cu & e)"resie "e care nu i'& "u#ea! descifra3 6 Bun, B&/, r&s#i Klara3 PPP C!i fcuse! deFa 7ncl5irea, cu c2#eva "ahare la can#inB era! n&u5eci la su# /ea# i 5ece la su# dr&(a#, 7ns c2nd a! v5u#'&, #&#ul !i'a #recu#3 +! lsa# "aharul F&s, a! 7n#ins cuiva i(ara, a! lua#'& de /ra i a! 7!"ins'& afar, 7n #unel3 6 Klara, a! r&s#i#3 Mi'ai "ri!i# scris&rileK Ea "ru ului#3 6 4cris&riK -l#in din ca"3 Pese!ne le'ai #ri!is "e 0enus3 <' a! !ai aFuns ac&l&3 -2nd ne'a! 7n#2lni# cu nava din "lanul ecli"#icii, !'a! r5(2ndi#3 M'a! 7n#&rs cu &r/i#alul3 6 Oh, KlaraL 6 Oh, B&/, ! i!i# ea, 52!/indJ nu era "rea a!u5an#, de&arece 52!/e#ul 7i de5velea li"sa din#elui "e care i'l ru"sese!3 -e al#ceva ne'a !ai r!as s ne s"une!K +! cu"rins'& 7n /rae3 6 P&# s"une c #e iu/esc, c'!i "are ru, c vreau s ! ieri, i s #e iau de nevas# i s #ri! 7!"reun i s ave! c&"ii iL 6 Iisuse, B&/, ! 7!"inse ea, c2nd le s"ui, nu #e !ai &"re #i, a a'iK Mai a #ea"# "uin3 <u'i ceva i!"&si/il3 6 Dar a #e"# de c2#eva luniI Ea r2se3 6 <u 5u, B&/3 +s#a nu'i & 5i /un "en#ru 4(e##&ri ca s ia deci5ii, !ai ales 7n dra(&s#e3 O s v&r/i! al# da#3 6 Iar "r&s#iile aleaS +scul#, nu cred 7n raha#ul s#aS 6 Eu cred3 893

M'a s#rful(era# & ins"iraieB 6 HeiS 4chi!/ l&cul cu cineva din "ri!a nav3 4au, s#ai "uin, "&a#e 4usie schi!/ cu #ineL -l#in din ca", c&n#inu2nd s 52!/eascB 6 <u cred c 4usie ar fi de ac&rd3 Yi a a, au fcu# des#ul (l(ie, c2nd a! lua# l&cul lui 4ess3 <'& s !ai acce"#e & schi!/are de ul#i! &r3 6 <u'!i "as de ei, KlaraS 6 B&/, fcu ea, nu ! 5&ri3 M'a! (2ndi# !ul# la n&i d&i3 -red c ave! 7n c&!un ni #e lucruri care !eri#3 Dar nu "&# s"une c sun# decis 7nc i nu vreau s f&re5 lucrurile3 6 Dar, KlaraL 6 4'& ls! a a, B&/3 Eu 7n "ri!a nav, #u 7n a d&ua3 -2nd v&! aFun(e la des#inaie, & s discu#!3 P&a#e chiar & s face! & schi!/are, ca s ne 7n#&arce! 7!"reun3 P2n a#unci, 7ns, vreau ca a!2nd&i s ave! "&si/ili#a#ea s ne (2ndi! la ceea ce d&ri! de fa"#3 4in(urele cuvin#e "e care le #ia!, "reau a fi acelea iB 6 Dar, KlaraL M sru# i ! 7!"inse 7n#r'& "ar#eB 6 B&/, r&s#i ea, nu #e (r/i3 +ve! #&# #i!"ul de "e lu!e3 RAPORT 4% M$*$3#% Na,a B$8<7. L)(ru& 08CD870. Ec!i*a6 S. G(tsis" A. Mc/art!@" G. Metsu(K(. Tim* #e tran+it4 =85 +i&e C (re. Nici un ra*(rt #e &a #estina'ie. Date&e scanneru&ui s%eric nec(nc&u#ente n ceea ce *ri,ete #estina'ia. Nici ( #at i#enti%ica)i&. !r re"umat. E5tras #in 6urna&4 0A+i e a 9<8 +i #e +)(r. Metsu(K( a *ier#ut &a s(r'i i s$a sinucis. Du* 70 #e +i&e" A&icia s$a sinucis %r s mai ate*te s(r'ii. N$am a6uns nc s %r-nm" aa c t(tu& este inuti&. Pr(,i+ii&e rmase nu sunt su%iciente ca s mai re+ist" c!iar #ac i$a inc&u#e *e A&icia i Genn@" care sunt intac'i n c(nge&at(r. Trec t(tu& *e c(man# aut (mat i iau *i&u&e&e. Am &sat cu t('ii
scris(ri. 3 rugm s &e e5*e#ia'i" #ac na,a asta )&estemat se ,a mai nt(arce ,re(#at.1 Planificarea Misiunil&r a su(era# c un -inci cu 7 ncrctur #u)& #e *r(,i+ii i un singur mem)ru #e ec!i*a6 ar *utea termina misiunea i s re,in cu succes. Sugestia a %(st c&asat #at(rit gra#u&ui re#us #e atracti,itate a& *r(iectu&ui4 #in re*etarea misiunii nu re+u&t un )ene%iciu e,i#ent.

89A

20 6 Ia s"une, 4i(frid, r&s#esc eu, c2# de nerv&s sun#K De da#a aceas#a, !i se 7nfi ea5 su/ chi"ul lui 4i(!und Freud, cu "rivirea viene5 scru##&are, del&c gem8tlich83 0&cea 7ns, are acela i #&n /ari#&nal /l2nd i #ris#B 6 Dac ! 7n#re/i ce ara# sen5&rii !ei, B&/, e #i 7n#r'adevr des#ul de a(i#a#3 6 Y#ia! eu, s"un, sl#2ndu'! "e sal#ea3 6 C!i "&i e)"lica de ceK 6 <uS T&a# s"#!2na fusese a aB se) !inuna# cu D&reen i 43>a3, a"&i uv&aie de lacri!i su/ du J lici#aii i F&c "erfec# la #urneul de /rid(e, dar & dis"erare #&#al la 7n#&arcerea s"re cas3 M si!# ca un G&'G&3 6 M si!# ca un G&'G&S rcnesc3 +i deschis ceva ce nu "&# c&n#r&la3 6 -red c 7i su/es#i!e5i ca"aci#a#ea de c&n#r&l a durerii3 6 Te'n !'#a, 4i(fridS -e #ii #u des"re ca"aci#ile u!aneK +"r&a"e sus"in3 6 Iar reveni! la as#a, B&/K 6 Te cred i euS -uri&s, ! si!# !ai "uin nerv&sJ l'a! 7!"ins din n&u 7n#r'un c&nflic# i "eric&lul e !ic &ra#3 6 E adevra#, B&/, c sun# & !a in3 4un# 7ns & !a in c&ns#rui# "en#ru a 7nele(e na#ura &a!enil&r i, crede'!, sun# /ine reali5a# "en#ru aceas# funcie3 Reali5a#S 6 4i(frid, r&s#esc eu 7nele(#&r, #u nu eGti &!3 P&a#e c Gtii, dar nu sim i+ <u #ii ce si!#e &!ul c2nd #re/uie s ia & h&#r2re i s' i su"&r#e "&vara de e!&ii3 <u #ii ce si!#e &!ul c2nd #re/uie s' i le(e un "rie#en ca s'l 7!"iedice s ucid3 4 !&ar cineva "e care'l iu/e #i3 4 #ii c'i vina #a3 4 fii s"eria# de !&ar#e3 6 Y#iu lucrurile as#ea, B&/, s"une el cu /l2ndee3 -u cer#i#udine, le #iu3 0reau s aflu de ce #e si!i a#2# de nerv&sJ a a c, vrei s ! aFuiK 6 <uS 6 +(i#aia #a, B&/, 7nse!n c ne a"r&"ie! de cen#rul dureriiL
8 +(rea/il *n3#r313

89D

6 4c&a#e'i dracului fre5a din nervul !euS +nal&(ia nu'l deranFea5 nici & cli"B circui#ele lui sun# "erfec# ac&rda#e as#5i3 6 B&/, nu sun# den#is#ul #u i 7i s"unL 6 O"re #e'#eS Y#iu ce #re/uie s fac "en#ru a'l 7nde"r#a de durerea !ea3 <' a! f&l&si# dec2# & da# f&r!ula secre# a lui 43>a3, dar acu! vreau s fac u5 de ea3 R&s#esc cuvin#ele i'l #ransf&r! din #i(ru 7n "isicuJ se 7n#&arce "e s"a#e ca s'l !2n(2i "e /ur#ic, 7n #i!" ce 7i c&!and s'!i re"r&duc "asaFele de&chea#e din unele c&nsul#aii cu "acien#e a#rac#iveJ i res#ul edinei se scur(e ca un s"ec#ac&lJ i, din n&u, a! ie i# din aceas# ca!er in#ac#3 4au a"r&a"e3 22 Cn (urile unde Heechee s'au "i#i#, 7n (r&#ele "lane#el&r, "rin #unelurile s"a#e de ei 7n (rani#, &/l&Findu'ne cica#ricele rnil&rL Iisuse, "arc era! & #a/r de cerce#a iB a! c2n#a# i ne'a! dis#ra# #&a#e cele n&us"re5ece 5ile du" 7nce"u#ul fr2nrii3 -red c !'a! si!i# cel !ai /ine din #&a# viaa !ea3 Pe de & "ar#e, era eli/erarea de fricB c2nd a! 7nce"u# fr2narea, a! rsufla# cu #&ii u urai, a a cu! se 7n#2!"l 7n#&#deauna3 Pe de al# "ar#e, "en#ru c "ri!a Fu!#a#e a cl#&riei fusese des#ul de 7nc&rda#, 7n !aF&ri#a#ea #i!"ului cu Me#chni.&v i cei d&i a!ici ai lui cufundai 7n &r(ii des#ul de c&!"le)e i cu 4usie Herreira !ul# !ai "uin in#eresa# de "ers&ana !ea, dec2# fusese 7n 7nv&irile s"#!2nale de "e P&ar#3 Oricu!, "en#ru !ine era !ai i!"&r#an# s #iu c ! a"r&"ia! #&# !ai !ul# de Klara3 DannG +3 !'a aFu#a# s fac calculeleJ "redase ni #e cursuri "e P&ar# i era "&si/il s (re easc, dar nu e)is#a al#cineva care s #ie !ai /ine, a a c l'a! cre5u# "e cuv2n#B "&rnind de la !&!en#ul fr2nrii, calculase c !er(ea! undeva la vre& #rei su#e de ani'lu!in 6 & "resu"unere, desi(ur, dar "r&/a/il a"r&"ia# de reali#a#e3 P2n la fr2nare, !&!en# 7n care avea! & vi#e5 de "es#e 5ece ani'lu!in "e 5i *cel "uin a a s"unea DannG1, nava Klarei se de"r#a 7n#r'una3 Anun6uri <NT$($S%T /$ )%(P9, H&, se) 7n (ru"3 -au# "a#ru "r&s"ec#&ri 89;

cu acelea i (us#uri "en#ru 7n#e!eierea unui echi"aF3 Herri!an, E:' 8@93 >JN;%($ HN T3N$#+ H&l&discuri, haine, au)iliare se)uale, cri, diverse3 <ivelul Ba/e, #unelul D&is"re5ece, 7n#re/ai de De 0i##&ri&, de la &ra 883@@ "2n se #er!in l&#ul3 %# ;$-$#$% :M necesar la !inGan 7n l&cul lui +/ra! R3 4&rchu., "resu"us !&r#, de ase!enea al n&ulea, al &"#ulea i al a"#elea &!3 0 ru(! :E'8@33 -inciul ei fusese lansa# cu #rei5eci de secunde 7nain#ea n&as#r, i calculul era si!"luB ca! & 5i'lu!in3 3)8@ 8@ cen#i!e#ri "e secund &ri ;@ de secunde &ri ;@ de !inu#e &ri 2A de &re la 7nce"u#ul fr2nrii, Klara se (sea 7n faa n&as#r cu a"#es"re5ece !iliarde i Fu!#a#e de .il&!e#ri3 Prea f&ar#e de"ar#e i chiar a a era3 Dar du" fr2nare, ne a"r&"ia! cu fiecare 5i, "arcur(2nd acela i #unel "e care Heechee 7l sfredeliser "en#ru n&i 7n s"aiu3 +"r&a"e c si!ea! cu! se !ic &ra dis#anaJ une&ri 7!i 7nchi"uia! c'i "u#ea! !ir&si "arfu!ul3 -2nd i'a! s"us ceva 7n (enul s#a lui DannG +3, !'a "rivi# ciuda#B 6 +i idee ce 7nsea!n a"#es"re5ece !iliarde i Fu!#a#e de .il&!e#riK Cn#re ei i n&i, ar "u#ea 7nc"ea 7n#re(ul sis#e! s&lar3 -a! la li!i#J a)a se!i!aF&r a &r/i#ei lui Plu#& are #rei5eci i n&u de I3+3 i un "ic3 6 Era d&ar & fan#e5ie, a! r2s, "uin s#2nFeni#3 6 +#unci, du'#e i #e culc, dac vrei s vise5i3 Y#ia ce si!ea! des"re KlaraJ #&# echi"aFul #ia, inclusiv Me#chni.&v i 4usie3 P&a#e c i as#a era #&# & fan#e5ie, !i se "rea c #&i ne d&reau /inele3 T&i, de fa"#, ne d&rea! /inele, fc2ndu'ne "lanuri des"re cu! v&! f&l&si rec&!"ensa3 Pen#ru Klara i "en#ru !ine, la un !ili&n de d&lari fiecare, revenea ca #&#al & su! fru!u ic3 P&a#e nu suficien# "en#ru In#e(rala Medical, !ai ales dac d&rea! s ne !ai r!2n ceva, s ne "u#e! dis#ra3 T&#u i, cel "uin, MaF&ra Medical, care 7nse!na & sn#a#e /un, cu e)ce"ia vreunui acciden# (r&a5nic, "en#ru ur!#&rii #rei5eci sau "a#ru5eci de ani3 Pu#ea! #ri fericii cu c2# ur!a s ne r!2nB cl#&rii, c&"iiLS O cas dr(u 7n#r'un l&c lini #i# dinL s#ai "uin, !'a! aver#i5a# sin(ur, & cas undeK <u undeva, 7na"&i, "e l2n( !inele de hran3 P&a#e nici !car "e P!2n#3 +r vrea Klara s se 7n#&arc "e 0enusK Eu nu ! 89E

"u#ea! vedea duc2nd viaa unui &/&lan de #unel3 Dar nici "e Klara n'& vedea! 7n Dallas sau <e= >&r.3 Desi(ur, !'a! (2ndi#, visele aler(2nd cu !ul# 7nain#ea reali#ii, dac 7n#r'adevr g!sim ceva, !ili&nul la ar "u#ea fi nu!ai 7nce"u#ul3 +#unci, a! avea #&a#e l&cuinele care ne "lceau, #&# ce d&rea!J "lus In#e(rala Medical, cu #rans"lan#e care s ne !enin #ineri i sn#& i, i fru!& i i 7n "u#ere iL 6 -hiar c'ar #re/ui s #e culci, r&s#i DannG +3 din ha!acul al#ura#J felul 7n care #e 5v2rc&le #i e ca! "ericul&s3 <u "u#ea! d&r!i3 C!i era f&a!e, i nu !ai era! nev&i# s ! a/in3 0re!e de n&us"re5ece 5ile, fusese! 5(2rcii 7n "rivina ali!en#el&r a a cu! sun# #&i "r&s"ec#&rii 7n "ri!a Fu!#a#e a cl#&riei3 Oda# ce ai 7nce"u# fr2narea, #ii c2# "&i c&nsu!a 7n res#ul dru!ului i de as#a unii se 7n#&rc chiar #&can3 +! c&/&r2# din lander, unde d&r!eau 4usie i cei d&i DannG, i a! desc&"eri# ce anu!e 7!i #re5ise f&a!ea3 Dane Me#chni.&v "re(#ea & #&can3 6 +Fun(e "en#ru d&iK M "rivi (2ndi#&r3 6 + a cred3 Deschise ca"acul &alei su/ "resiune, se ui# 7nun#ru, !ai ls ni #e va"&ri s ias "rin su"a", a"&i s"useB 6 Tre/uie s !ai fiar/ 5ece !inu#e3 + /ea ceva "2n a#unci3 +! acce"#a# invi#aia i ne'a! des#r/la# cu & s#icl de vin3 Cn #i!" ce el !es#eca 7n #&can i'& sra, eu i'a! inu# l&cul ur!rind s#elele3 Era! 7nc a"r&a"e de vi#e5a !a)i! i ni!ic de "e ecran nu se!na cu & c&ns#elaie cun&scu#, sau !car cu vre& s#eaJ #&#ul 7ns 7nce"use s'!i devin "rie#en&s i fa!iliar3 <u era! sin(urul care si!ea a a3 <u'l v5use! nici&da# "e Dane a#2# de !ulu!i# i des#ins3 6 T&c!ai ! (2ndea!, fcu el3 In !ili&n e suficien#3 Du" !isiunea as#a, ! 7n#&rc la 4Gracu5a, 7!i iau d&c#&ra#ul i & sluF/3 Tre/uie s e)is#e "e undeva vre& c&al care s d&reasc un "&e# sau un "r&fes&r de en(le5 care a f&s# 7n a"#e !isiuni3 O s'!i "l#easc ceva i, cu ce'!i !ai r!2ne de aici, & s #riesc lini #i# #&# res#ul vieii3 De fa"#, n'a! au5i# dec2# un sin(ur cuv2n#, dar !i'a suna# #are i ului#&rB 6 P&e#K 6 <u #iaiK 52!/i el3 + a a! aFuns "e P&ar#B fundaia Hu((enhei! !i'a "l#i# & /urs3 89:

Lu &ala din cu"#&r, sc&ase #&cana "e d&u farfurii i a! !2nca#3 +ces#a era #i"ul care 5/ierase desfr2na# 7!"reun cu cei d&i DannG, #i!" de & &r 7n#rea(, cu d&u 5ile 7nain#e, 7n #i!" ce 4usie i cu !ine s##ea! i5&lai i furi& i 7n lander, ascul#2nd3 Cnce"use fr2narea3 +vea! asi(ura# dru!ul de 7n#&arcereJ !isiunea nu avea s ne ucid "rin inaniie i nu #re/uia s ne face! (riFi c nu v&! (si ni!ic, "en#ru c rec&!"ensa era (aran#a#3 L'a! 7n#re/a# des"re "&e5iile lui3 <'a vru# s'!i reci#e ni!ic, 7ns !i'a "r&!is c la 7n#&arcerea "e P&ar# 7!i va ar#a ceea ce #ri!isese la Hu((enhei!3 Du" ce a! !2nca# i a! #ers &ala i farfuriile, "un2ndu'le de&"ar#e, Dane s'a ui#a# la ceas3 6 E "rea devre!e s'i #re5i! "e ceilali, a s"us el, i n'ave! a/s&lu# ni!ic de fcu#3 M'a "rivi#, 52!/ind3 Era 7n#r'adevr un 52!/e#, nu ric#usul &/i nui#J a! 7nain#a# s"re el i !'a! &"ri# 7n cercul cald i "ri!i#&r al /raului su3 PPP #OT) A*3PRA P$%:O%-%CTR$C$T)&$$ Pro'esor )egramet2 4in(urul lucru "e care l'a! desc&"eri# la dia!an#ele de s2n(e es#e ului#&area l&r "ie5&elec#rici#a#e3 Y#ie cineva ce 7nsea!n as#aK Hntrebare2 4e dila# i se c&n#rac# c2nd sun# s#r/#u#e de curen#ul elec#ricK Pro'esor )egramet2 Da3 Yi viceversa3 Dac le a"e i, (enerea5 curen#3 F&ar#e ra"id, dac vrei3 -u ele s'au "us /a5ele "ie5&f&niei i "ie5&vi5iunii3 F&r!ea5 & indus#rie de cinci5eci de !iliarde de d&lari3 Hntrebare2 -ine are dre"#urile asu"ra l&rK Pro'esor )egramet2 Dia!an#ele de s2n(e au f&s# (si#e de!ul#, 7n c&li/ele Heechee de "e 0enus3 -u !ul# 7nain#ea P&rii3 La/&ra#&arele Bell au desc&"eri# cu! s le u#ili5e5e3 De fa"#, ei f&l&sesc al#ceva, un !a#erial sin#e#ic "e care l'au /reve#a#3 +u reu i# ni #e sis#e!e de c&!unicaie e)celen#e i n'au de "l#i# ni!nui3 Hntrebare2 Heechee le u#ili5au 7n acela i sc&"K Pro'esor )egramet2 Eu "ers&nal a a cred, de i nu #iu cu! anu!e "r&cedau3 +i "u#ea crede c dac le'au lsa# "es#e #&#, ar #re/ui s e)is#e i rece"#&arele i e!i#&arele, 7ns, dac, ha/ar n'ave! cu! ara#3 899

<&us"re5ece 5ile au #recu# ca & &r i de&da# ceasul ne'a anuna# c aFunsese! a"r&a"e de des#inaie3 Era! #&i #reFi, 7n(hesuii 7n ca"sul, ner/d#&ri "recu! c&"iii 7n Furul /radului de -rciun, a #e"#2nd s deschid "ache#ele cu Fucrii3 Fusese cea !ai ferici# cl#&rie a mea i, "r&/a/il, una din#re cele !ai ferici#e din #&a#e #i!"urile3 6 Y#ii, reflec# DannG R3, a"r&a"e c'!i "are ru c aFun(e!3 Iar 4usie, 7nce"2nd s ne 7nelea( en(le5a, s"useB 6 Sim, @a sei+ I!edia# #raduseB Eu, la 'el+ M s#r2nse de !2n i i'a! rs"uns 7n acela i !&d, de i de fa"# ! (2ndea! la Klara3 +! 7ncerca# de c2#eva &ri radi&ul, dar nu funci&na 7n #unelele s"aiale Heechee3 -2nd ur!a s aFun(e! la des#inaie, "u#ea! 7ns s'i v&r/escS <u c&n#a c ceilali aveau s aud, #ia! ce v&ia! s'i s"un3 Y#ia! chiar ce avea ea s'!i rs"und3 <u "u#ea fi nici un du/iuJ 7n nava ei #re/uia s fie aceea i euf&rie ca 7n a n&as#r, din acelea i !&#ive i, 7n #&a# aceas# /ucurie, rs"unsul nu "u#ea fi dec2# unul sin(ur3 6 <e &"ri!S s#ri( DannG R3 4i!iiK 6 DaS cr&ncni Me#chni.&v, i5/indu'se 7nce# de "erei, da#&ri# "seud&(ravi#aiei care !arca re7n#&arcerea n&as#r 7n s"aiul n&r!al3 Mai e)is#a i un al# se!nB s"irala aurie din cen#rul ca/inei 7nce"use s s#rluceasc, din ce 7n ce !ai lu!in&as3 6 -red c a! reu i#, s"use DannG R3, "lesnind de fericire, la fel ca !ine3 6 P&rnesc scannerul sferic, a! r&s#i#, !ulu!i# c #ia! ce s fac3 4usie se des"rinse de !ine i deschise u a s"re landerJ ea i DannG +3 #re/uiau s ias "en#ru f&#&(rafii3 Br/a#ul 7ns nu i se al#ur3 Privea ecranul3 P&rnind r&#aia navei, a! "u#u# vedea s#elele, lucru a/s&lu# n&r!alJ nu "reau !ai de&se/i#e ca 7n al#e di, de i erau "uin neclare3 M'a! cl#ina# i era s cad3 R&#aia navei nu era a#2# de lin "e c2# ar fi #re/ui#3 6 Radi&ul, s"use DannG, iar Me#chni.&v, 7ncrun#2ndu'se, ridic &chii i 5ri lu!ina3 6 Deschide'lS a! s#ri(a#3 Hlasul au5i# "u#ea fi al Klarei3 AnD= 18 la Man= $nstr= de #a;= 2@@

0 ru(!, ane)ai ur!#&arele la Manualul Ins#ruc 'iuni&(r #e Na,iga'ie4 P(+i'ii&e 'inte&(r ce c(n'in &inii&e i cu&(ri&e #in ta)e&a a&turat *ar a %i n #irect &egtur cu re+er,a #e c(m)usti)i&. T&i "r&s"ec#&rii sun# aver#i5ai c cele #rei linii s#r &ucit(are *e *(rt(ca&iu OFigura 9N *ar a in#ica &i*s #e c(m)usti)i&. Nici una #intre na,e&e care &e$au a,ut &a *&ecare nu s$au mai nt(rs" c!iar #e *e rute anteri(r ,eri%icate. Me#chni.&v, #&# 7ncrun#a#, se 7n#inse c#re rece"#&r i a#unci a! v5u# c s"irala avea un auriu cu! nu !ai v5use! nici&da#, de cul&area s"icel&r, de "arc s'ar fi 7ncins la incandescen3 <u radia cldur, 7ns cul&area aurie era s#r/#u# de d2re de un al/ "ur3 6 -uri&sL, a! ar#a# eu3 <u #ia! dac ! au5ise cinevaJ radi&ul "2r2ia din "ricina "ara5iil&r i 5(&!&#ul de f&nd era f&ar#e #are3 Me#chni.&v 7nce"u s u!/le la ac&rdul fin3 Pes#e cac&f&nia "ara5iil&r, a! au5i# un (las "e care nu l'a! recun&scu# la 7nce"u#3 Era DannG +3 6 4i!iiK url el3 4un# valuri (ravi#ai&nale3 +! da# de dracuS O"re #e scannerulS L'a! &"ri# cu un (es# refle)3 Cn#re #i!", nava se r&#ise i "rin hu/l&u "u#ea! 5ri ceva care nu era nici s#ea, nici (ala)ie3 Era & "a# de lu!in al/s#ruie, s#rlucind s#ins, "es#ri, i!ens i 7n(r&5i#&are3 Din cli"a 7n care a! v5u#'&, a! #iu# c nu era un s&are3 <ici & s#ea nu "u#ea fi a#2# de al/as#r i de "alid3 Privind'&, #e dureau &chii, dar nu da#&ri# s#rlucirii3 Ochii #e dureau 7nun#ru, la ca"#ul #raiec#ului &"#icJ durerea era chiar 7n creier3 Me#chni.&v 7nchise rece"#&rul radi&ului i, 7n #cerea care a ur!a#, l'a! au5i# "e DannG +3B 6 D&a!ne sfin#eS +s#a ne #re/uia3 +c&l&'i & (aur nea(rS 27 6 -u "er!isiunea #a, B&/, s"une 4i(frid, 7nain#e de a ! #rece "e !&dul "asiv, a d&ri s #e 7n#re/ ceva3 M 7nc&rde5J nen&r&ci#ul !i'a ci#i# (2ndurile3 6 O/serv, in#ervine el i!edia#, c e #i "uin nelini #i#3 +s#a a d&ri s inves#i(he53 Incredi/il, ! si!# 7ncerc2nd s'l !enaFe53 Ine&ri, ui# c'i & 2@8

!a in3 6 <u #ia! c e #i c&n #ien# de s#area !ea, ! scu53 6 Bine7neles c sun# c&n #ien#, B&/3 -2nd enuni c&!anda res"ec#iv, & e)ecu#, #&#u i nu !i'ai ceru# nici&da# s nu 7nre(is#re5 i anali5e5 da#ele3 Presu"un c nu deii c&!anda res"ec#iv3 6 +i "resu"us c&rec#3 6 <u e)is# nici un !&#iv ca s nu ai acces la inf&r!aiile "e care le "&sed3 P2n acu!, nu a! 7ncerca# s in#ervinL 6 Pu#eaiK 6 Da, a! ca"aci#a#ea de'a se!nala u#ili5area ins#ruciunii de c&!and un&r au#&ri#i su"eri&are3 <u a! fcu#'&3 6 De ceK M&r!anul de fiare vechi c&n#inu s ! sur"rindJ nu #ia! #&a#e as#ea3 6 Du" cu! a! s"us, nu e)is# nici un !&#iv3 Es#e 7ns li!"ede c 7ncerci s a!2ni un fel de c&nfrun#are i a vrea s'i s"un ce cred c se ascunde 7n aceas# c&nfrun#are3 Du" aceea, "&i h&#r7 sin(ur3 6 Raha#S C!i a5v2rl cen#urile i ! ridic3 Te deranFea5 dac fu!e5K Y#iu care va fi rs"unsul, dar ! sur"rinde din n&u3 6 Cn aces#e circu!s#ane, nu3 Dac si!i nev&ia unui inhi/i#&r de #ensiune, sun# de ac&rd3 M'a! (2ndi# chiar s'i &fer un #ranchili5an# !ai sla/, dac d&re #i3 6 Iisuse, fac eu ad!ira#iv, a"rin52nd i(araL i a"r&a"e c sun# (a#a s'i &fer i lui una3 Bun, s'i d! dru!ul3 4i(frid se ridic, 7 i 7n#inde "ici&arele i se 7ndrea"# s"re un scaun !ai c&nf&r#a/ilS Ha/ar n'avea! c "&a#e face a a ceva3 6 Du" cu! cred c &/servi, B&/, s"use el, 7ncerc s #e cal!e53 Mai 7n#2i, las'! s'i s"un c2#e ceva des"re ca"aci#ile !ele 6 i ale #ale 6 des"re care cred c nu #ii3 P&# &feri inf&r!aii des"re &ricare din#re clienii !ei3 Deci, nu e #i li!i#a# la cei care au acces la aces# #er!inal3 6 <u cred c'nele(3 6 Eu cred c 7nele(i3 4au vei 7nele(e3 +#unci c2nd & s vreiL Cn#re/area cea !ai i!"&r#an# es#e care a!in#ire 7ncerci s'& ascun5iK Eu a"recie5 c #re/uie s 7nl#uri unele /l&caFe3 M'a! (2ndi# s'i &fer hi"n&5, #ranchili5an#e, sau chiar un "sihanalis# u!an "en#ru & edin 7n#rea(3 +! &/serva# 7ns c #e si!i des#ul de /ine discu#2nd des"re ceea ce "erce"i ca reali#a#e 2@2

&/iec#iv, fa de in#er"re#area #a su/iec#iv a reali#ii3 De aceea a d&ri ca, 7!"reun, s e)"l&r! un anu!i# e"is&d3 4cu#ur cu a#enie scru!ul i(rii3 +re dre"#a#eJ "&# v&r/i a/s&lu# des"re &rice, c2# #i!" !enine! discuia a/s#rac# i i!"ers&nal3 6 Des"re ce e"is&d e v&r/aK 6 Il#i!a #a e)"ediie de "r&s"ec#are, B&/3 Las'! s'i re7!"r&s"#e5 !e!&riaL 6 <isuse, Sig'ridI ? Y#iuB cre5i c 7i rea!in#e #i "erfec# #&#ul, 7!i (hice #e el (2ndurile, i nu c&nsideri c !e!&ria #re/uie re7!"r&s"#a# 7n aceas# direcie3 In#eresul fa de acel eveni!en# "r&vine din fa"#ul c #&a#e 5&nele !aF&re ale en#i#ii #ale "sihice "&# s c&nvear( 7n#r'ac&l&3 4"ai!a #a3 Tendinele h&!&se)ualeL 6 HeiS 6 L care sun# c&nvins c nu re"re5in# & "ar#e "rinci"al a se)uali#ii #ale, B&/, dar care #e "re&cu" !ai !ul# dec2# es#e n&r!al3 4en#i!en#ele fa de !a!a #a3 I!ensa "&var de vin&vie "e care i'& a#ri/ui3 Yi, "es#e #&a#e, Helle'Klara M&Gnlin3 T&a#e aces#ea revin "er!anen# 7n visele #ale, B&/, de i, adesea, nu le iden#ifici ca a#are3 Iar 7n ul#i!a cl#&rie a"ar #&a#e3 4#rivesc i(ara i'!i dau sea!a c !ai a! una a"rins3 6 <u vd ce'i cu !aic'!ea, r&s#esc 7n cele din ur!3 6 <uK H&l&(ra!a "e care eu & nu!esc 4i(frid v&n 4hrin. se rsuce #e c#re un c&l al 7nc"erii3 4'i ar# & f&#&(rafie3 Ridic !2na 6 e un #ea#ru 7n#re( aici, 7!i dau sea!a 6 i, 7n c&l, a"are fi(ura unei fe!ei3 <u es#e f&ar#e dis#inc#, dar e #2nr, 5vel# i #u e #e3 6 <u sea!n "rea /ine cu !a!a, &/iec#e53 6 <uK 6 Cn sf2r i#, acce"# eu cu (ener&5i#a#e, cred c'i #&# ce ai "u#u# face !ai /ine3 +dic, vreau s 5ic, neav2nd ni!ic al#ceva dec2# descrierea !ea3 6 F&#&(rafia, ar#iculea5 7nce# 4i(frid, a f&s# reali5a# "e /a5a descrierii lui 4usie Herreira, descriere fcu# de #ine3 C!i a"rind al# i(ar, cu &arecare dificul#a#e "en#ru c'!i #re!ur !2inile3 6 E)#ra&rdinar, s"un cu real ad!iraie3 C!i sc&# "lria 7nain#ea #a, 4i(frid3 F&ar#e in#eresan#3 Desi(ur, c&n#inui si!ind c 7nce" s ! enerve5, 4usie era, Du!ne5eule, d&ar & c&"il3 De i 7!i dau sea!a 6 adic, a/ia acu! 7!i dau sea!a 6 c e)is# 2@3

unele ase!nri3 T&#u i, 7n "rivina v2rs#ei ai (re i#3 6 B&/, face 4i(frid, c2i ani avea !a!a #a c2nd #e'a nscu#K 6 Era f&ar#e #2nr3 Du" & cli", adau(B De fa"#, ar#a !ul# !ai #2nr dec2# era 7n reali#a#e3 4i(frid ! las a a & cli", a"&i flu#ur din n&u din !2n iar fi(ura dis"are i, 7n l&cul ei, "rivi! acu! d&u -inciuri, cu"la#e "rin in#er!ediul landerel&r, undeva 7n s"aiu3 Yi 7na"&ia l&r es#eL es#eL 6 Du!ne5eule, 4i(frid, r&s#esc eu3 + #ea"# s c&n#inui3 Cn ceea ce ! "rive #e, "&a#e a #e"#a "e vecieJ "ur i si!"lu nu #iu ce s s"un3 <u sufr, dar sun# "arali5a#3 <u "&# r&s#i ni!ic i nu ! "&# !i ca3 6 +ceas#a, 7nce"e el cu /l2ndee, es#e & rec&ns#i#uire a cel&r d&u nave din e)"ediia #a, 7n vecin#a#ea &/iec#ului 4+H >>3 Es#e & (aur nea(r sau, !ai e)ac#, & sin(ulari#a#e 7n#r'& s#are de r&#aie e)#re! de ra"id3 6 Ktiu ce este, Sig'ridI ? Da3 Y#ii3 Da#&ri# r&#aiei, vi#e5a de #ranslaie a ceea ce se nu!e #e &ri5&n#ul ei de eveni!en#e, sau ra5a 4ch=ar5child, de" e #e vi#e5a lu!inii, !&#iv "en#ru care es#e a/s&lu# nea(rB de fa"#, "&a#e fi v5u# da#&ri# a a nu!i#ei radiaii -eren.&v3 Hraie 7nre(is#rril&r fcu#e de ins#ru!en#e, "recu! i da#&ri# al#&r as"ec#e sin(ulare, e)"ediia la care ai "ar#ici"a# a f&s# rec&!"ensa# cu 5ece !ili&ane de d&lari, "e l2n( /&nificaiile an#eri&r s#a/ili#e i care, la un l&c cu al#e su!e !ai !ici, s#au la /a5a averii #ale ac#uale3 6 Y#iu i as#a, 4i(frid3 Pau53 6 0rei s'!i s"ui ce al#ceva !ai #ii, B&/K Pau5 6 <u sun# si(ur c "&#, 4i(frid3 Din n&u, "au53 <ici !car nu ! (r/e #e s 7ncerc3 Y#ie c nu'i nev&ie3 Cncerc s'i 7nele( c&!"&r#area3 E)is# ac&l& ceva des"re care nu "&# v&r/i, care ! 7n(r&5e #e nu!ai c2nd ! (2ndescJ dar 7n Furul !ie5ului acela de #er&are se afl 7nf ura# al#ceva, des"re care "&# v&r/iB reali#a#ea &/iec#iv3 6 Ha/ar n'a! ce #ii #u des"re sin(ulari#i, 4i(frid3 6 4"une'!i ce cre5i c ar #re/ui s #iu, B&/3 Las i(ara F&s i'!i a"rind al#a3 2@A

6 Bun, 7nce", n&i d&i #i! c dac ai vrea, 7n#r'adevr, s afli ceva des"re sin(ulari#i, ai (si #&#ul 7n vre& !e!&rie de c&!"u#er, !ul# !ai e)ac# i !ai &rd&na# dec2# 7i "&# eu s"une, dar &ricu!L -hes#ia cu (urile ne(re es#e c ele sun# ca"cane3 -ur/ea5 lu!ina3 -ur/ea5 #i!"ul3 Oda# ce'ai in#ra#, nu !ai "&i ie i3 D&arL D&arL #OT) A*3PRA #3TR$&$%$ Hntrebare2 -e !2ncau HeecheeK Pro'esor )egramet2 -a! acelea i lucruri ca i n&i3 De #&a#e3 -red c erau &!niv&ri, !2ncau #&# ce "u#ea "rinde3 De fa"#, nu #i! ni!ic des"re hrana l&r, d&ar face! unele deducii din !isiunile'n&r3 Hntrebare2 $Misiuni'n&rK% Pro'esor )egramet2 +u e)is#a# cel "uin "a#ru !isiuni care n' au aFuns la al#e s#ele, ci d&ar i!edia# 7n afara sis#e!ului n&s#ru s&lar3 +c&l& unde, #ii, se afl n&rul de c&!e#e, ca! la vre& Fu!#a#e de an'lu!in3 Misiunile au f&s# ca#al&(a#e e ecuri, dar eu nu cred c'i a a3 +! ceru# -&!isiei s le ac&rde rec&!"ense #iinifice3 Trei au ie i# 7n curenii !e#e&ri#ici3 -ealal# a a"ru# l2n( & c&!e#, la su#e de I3+3 7n s"aiu3 -urenii !e#e&ri#ici sun#, desi(ur, sfr2!#urile c&!e#el&r /#r2ne i !&ar#e3 Hntrebare2 0rei s s"unei c Heechee !2ncau c&!e#eK Pro'esor )egramet2 M2ncau ele!en#ele din care sun# alc#ui#e c&!e#ele3 Y#ii care sun#K -ar/&n, &)i(en, a5&#, hidr&(en 6 acelea i ele!en#e "e care le avei la !icul deFun3 -red c f&l&seau c&!e#ele ca "e un fel de de"&5i#e, ca s' i "r&duc hrana3 4"er c una din#re !isiunile'n&r va desc&"eri, !ai devre!e sau !ai #2r5iu, & fa/ric de hran Heechee i, "&a#e c a#unci, ni!eni nu va !ai fl!2n5i, nici&da#3 Du" & cli", 4i(frid in#ervineB 6 B&/, dac vrei s "l2n(i, e 7n re(ul3 +#unci 7!i dau sea!a c as#a i fcea!3 6 Iisuse, r&s#esc i'!i suflu nasul 7n#r'una din#re /a#is#ele "e care !i le ine 7n#&#deauna la 7nde!2n3 El a #ea"#3 6 D&ar eu a! ie i#, 7i s"un3 4i(frid face a#unci ceva ce nu !'a fi a #e"#a# nici&da# de la elJ 7 i "er!i#e & (lu!B 6 E un lucru eviden#, al#fel nu #e'ai (si aici3 2@D

6 4i(frid, sun# (r&a5nic de &/&si#L 6 4un# c&nvins, B&/3 6 + vrea s /eau ceva3 -lic3 6 Dul"i&rul dina"&ia #a, indic 4i(frid, cel care s'a deschis, c&nine un sherrG des#ul de /un3 C!i "are ru s #e anun c nu es#e fcu# din s#ru(uriJ 4erviciul 4n#ii nu es#e chiar a#2# de /&(a#3 <u cred, #&#u i, c'i vei da sea!a de &ri(inea saB (a5ele na#urale3 +h, i !i'a! "er!is s adau( & "as#il de TH-, "en#ru cal!are3 6 Iisuse, sus"in, e"ui52ndu'!i &rice al# !&d de a'!i !anifes#a sur"ri5a3 4herrG'ul es#e e)ac# a a cu! a s"us i "&# si!i cldura care ! cu"rinde3 6 Perfec#3 Las "aharul F&s3 Bine3 -2nd !'a! 7n#&rs "e P&ar#, ne declaraser !&ri3 De" ise! #er!enul cu a"r&a"e un an3 De&arece fusese! aproape 7nun#rul &ri5&n#ului de eveni!en#e3 Y#ii ceva des"re dila#area #i!"uluiKL Oh, nu c&n#ea5, a f&s# & 7n#re/are re#&ric3 0reau s s"un c s'a "e#recu# fen&!enul cun&scu# su/ nu!ele de dila#area #i!"ului3 Dac #e a"r&"ii "rea !ul# de & sin(ulari#a#e, dai "es#e "arad&)ul (e!enil&r3 -eea ce "en#ru n&i a re"re5en#a# "&a#e un sfer# de &r, a 7nse!na# un an du" ceasul de "e P&ar#, sau de aici, sau de &riunde din universul n&nrela#ivis#3 YiL Mai /eau & 7n(hii#ur i c&n#inui curaF&sB 6 Iar dac a! fi c&/&r2# !ai F&s, a! fi !ers !ai 7nce#, i !ai 7nce#3 T&# !ai 7nce# i !ai 7nce# i !ai 7nce#3 -eva !ai a"r&a"e i cele cincis"re5ece !inu#e ar fi deveni# 5ece ani3 Cnc !ai a"r&a"e i ar fi f&s# & su# de ani3 %tCt de a"r&a"e a! f&s#, 4i(frid3 Era! (a#a s fi! "rin i, cu #&ii3 Dar eu a! ie i#L C!i a!in#esc de al#ceva i ! ui# la ceasB 6 +"r&"& de #i!", edina !ea s'a #er!ina# de cinci !inu#eS 6 <u a! al#e c&nsul#aii 7n du"'a!ia5a aceas#a, R&/3 6 -eK ! h&l/e5 eu3 6 Mi'a! a!2na# celelal#e "r&(ra!ri3 <u s"un din n&u $Iisuse -ris#&ase%, dar, cu si(uran, & (2ndesc3 6 +! sen5aia c sun# 7n(hesui# 7n c&r5iS ! enerve53 6 B&/, nu #e &/li( s r!2i "es#e &ra #a3 Xi'a! s"us d&ar c, dac d&re #i, ai aceas# "&si/ili#a#e3 2@;

Medi#e5 un #i!"3 6 E #i un c&!"u#er da# nai/ii3 4i(frid, 7i s"un3 Bine3 Ii#e, ve5i, nu "u#ea! sc"a de ac&l& cu #&ii3 <avele n&as#re fuseser "rinse, cu !ul# dinc&l& de "unc#ul de 7n#&arcere3 Cns DannG +3 era un #i" f&ar#e in#eli(en#3 Y#ia #&# ce "&a#e fi #iu# din #e&rie3 Privii din "unc#ul de vedere al unei sin(ure e)"ediii, uni#are, era! "ierdui3 Dar nu era! & uni#a#eS Era! d&u naveS Yi fiecare din#re nave se "u#ea desface 7n al#e d&u c&!"&nen#eS Iar dac reu ea! s #ransfer! cu!va acceleraia din#r'& "ar#e a sis#e!ului la cealal# "ar#e 6 adic s 5v2rli! & "ar#e 7nc&l&, 7n ad2nc, i, 7n acela i #i!", s a5v2rli cealal# "ar#e afar din 7ncle #are 6 a#unci & parte a e)"ediiei "u#ea sc"aS O "au5 lun(3 6 De ce nu !ai /ei ceva, B&/K 7n#re/ 4i(frid "lin de (riF3 Desi(ur, du" ce #e &"re #i din "l2ns3 38 4RA1) 'OC%A PORO$$/ Miercurea #recu#, #raversa! "arcarea de la su"er!a(a5inul 4afe=aG *unde fusese! "en#ru a'!i de"une car#elele ali!en#are1, 7ndre"#2ndu'! s"re nave#a "u/lic ce ! duce la a"ar#a!en#ul !eu, c2nd a! 5ri# & lu!in verde i ne"!2n#ean3 Cn a"r&"iere a a#eri5a# & nav ciuda#3 Pa#ru #inere su"er/e, dar !icuae, 7n ve !in#e al/e, #rans"aren#e, au ie i# i !'au "arali5a# c'& ra53 Ti!" de n&us"re5ece &re !'au inu# "ri5&nier 7n nava l&r3 Cn #&# aces# #i!", a! f&s# su"us un&r infa!ii de na#ur se)ual, 7n le(#ur cu care !i'a! da# cuv2n#ul de &n&are s nu le de5vlui3 Yefa cel&r "a#ru, "e nu!e M&ara Hl&='Fa=n, a afir!a# c, aid&!a n&u, nu au reu i# c&!"le# s' i d&!ine ins#inc#ele ani!ale3 +! acce"#a# scu5ele l&r i a! f&s# de ac&rd s #rans!i# "a#ru !esaFe P!2n#ului3 MesaFele Inu i Pa#ru nu le "&# de5vlui "2n la !&!en#ul &"&r#un3 MesaFul D&i es#e adresa# 7n e)clusivi#a#e "r&"rie#arului a"ar#a!en#ului 7n care l&cuiesc3 MesaFul Trei es#e "en#ru v&i, cei de la P&ar#, i are #rei "riB 83 4 nu se !ai fu!e5e, 23 4 nu !ai e)is#e clase !i)#e de /iei i fe#e, 33 4 &"rii i!edia# 7n#rea(a e)"l&rare a s"aiului3 4un#e! ur!rii3 HarrG Hellis&n 2@E

Pi##s/ur(h 4"ai!S Ter&area 7!i invadase 7n a a !sur #&# #ru"ul, 7nc2# n'& !ai "u#ea! "erce"eJ si!urile 7!i erau sa#ura#e de (r&a5J nu #iu dac a! urla# sau a! /&l/&r&si#, a! fcu# d&ar ce'!i s"unea DannG +3 +! al#ura# cele d&u nave, le'a! cu"la#, lander cu lander i 7ncerca! s !u#! echi"a!en#ul a"ara#ura, hainele, #&# ce se "u#ea sc&a#e din "ri!a nav 7n c&lurile celei de a d&ua, "en#ru a face l&c la 5ece &a!eni, ac&l& unde cinci in#rau 7n(r!dii3 Din !2n 7n !2n 7nain#e i 7na"&i, evacua! #&# echi"a!en#ul3 Rinichii lui Dane Me#chni.&v #re/uie s fi deveni# v2n#'al/a #riJ el se afla 7n lander, schi!/2nd valvele de c&!/us#i/il, a a 7nc2# s arunce #&# hidr&)ul &da#3 +vea! s su"ravieui! &areK <u "u#ea! #ii3 +!2nd&u -inciurile erau /linda#e i nu cred c "u#ea! de#eri&ra carcasele din !e#al Heechee3 -&ninu#ul carcasel&r era! 7ns n&i, n&i #&i 7n#r'& sin(ur nav, cea care se eli/era 6 sau, s"era! n&i c se va eli/era i nu e)is#a ni!ic, nici & asi(urare cB unu, ne v&! eli/era, i d&i, dac ceea ce va fi eli/era# nu va fi cu!va un !&r!an de res#uri &!ene #i3 <'avea! la dis"&5iie dec2# !inu#e i nu "rea !ul#e3 -red c 7n 5ece !inu#e a! #recu# de d&u5eci de &ri "e l2n( Klara i'!i a!in#esc c & da#, "ri!a da#, ne'a! sru#a#3 4au, 7n fine, ne'a! re"e5i# /u5ele unul s"re cellal# i ne'a! a"r&"ia# 7ndeaFuns3 C!i a!in#esc "arfu!ul eiJ la un !&!en# da# a! ridica# "rivirea "en#ru c !ir&sul uleiului de !&sc devenise f&ar#e "u#ernic, dar n'a! 5ri#'& i a"&i a! ui#a# #&#ul3 Iar 7n #&# aces# #i!", "e un hu/l&u sau al#ul, sfera cea al/as#r, i!ens i uci(a , a#2rna cli"ind afarJ "e#ele care'i aler(au "e su"rafa, i care erau efec#e de fa5, 7i c&nfereau un as"ec# 7n(r&5i#&r iar s#r2ns&area "u#ernic a undel&r (ravi#ai&nale ne s!ul(ea !run#aiele3 DannG +3 se afla 7n ca/ina "ri!ei nave, cu &chii la ceas i 5v2rlind /a(aFe i lucruri 7n F&s s"re che"en(ul landerului, 7n ca/ina celei de a d&ua nave unde eu le 7nde"r#a! din cale, &ricu!, nu!ai s cree5 !ai !ul# s"aiu3 6 -inci !inu#e, urlase el3 Pa#ru !inu#eS Trei minute, scoate i dracului tot ce"i greuI i, 7n cele din ur!B Ha#aS T&a# lu!eaS Lsai &rice facei i venii aiciS + a a! i fcu#3 -u #&ii3 -u #&ii, 7n afar de !ine3 Ci "u#ea! au5i "e ceilali 5/ier2nd i a"&i che!2ndu'!J dar c5use!, "r&"riul n&s#ru lander era /l&ca#, nu "u#ea! #rece "rin che"en(S 2@:

+! 5v2rli# & (ean# la & "ar#e din cale, 7n vre!e ce Klara i"a "rin radi&B 6 B&/S Pen#ru Du!ne5eu, B&/, vin& aici susS Mi'a! da# sea!a c era "rea #2r5iuJ a! 7nchis che"en(ul i l' a! fi)a#, au5ind #&# #i!"ul (lasul lui DannG +3 s#ri(2ndB 6 NuI NuI %Gteapt!L + #ea"#L + #ea"# !ul#, !ul# #i!"3 Ine&ri sun#e! s#rivii, une&ri ne "2rli!, Ine&ri sun#e! 7n /uci fr2!ai, Ine&ri cu Dre"#urile O/inu#e hu5uri! Yi'n#&#deauna de !&ar#e sun#e! s"eriai, <u ne "as cu! 6 Mici Heechee "ierdui, 7!/&(ii'ne acu!S 31 Du" un #i!", nu #iu c2# de !ul#, ridic "rivirea i s"unB 6 4cu5'!, 4i(frid3 6 Pen#ru ce, B&/K 6 Pen#ru c a! "l2ns a aL 4un# e"ui5a# fi5ic3 Parc a fi aler(a# cincis"re5ece .il&!e#ri "rin#re d&u iruri de -h&c#a= ne/uni, care ! l&veau cu /2#ele3 6 +cu! #e si!i !ai /ine, B&/K 6 Mai /ineK O vre!e ! (2ndesc la 7n#re/area as#a s#u"id, a"&i ! anali5e5 i, curi&s, a a es#e3 6 Mda3 + a cred3 <u #&c!ai ceea ce 7nele(i "rin /ine3 Cns, !ai /ine3 6 Rela)ea5'#e, B&/3 +s#a !i se "are & #2!"enie, i i'& s"un3 +/ia !ai a! ener(ia unei !edu5e a!r2#e i ar#ri#ice, care a !uri# de & s"#!2n3 <'a! de ales dec2# s s#au lini #i# i s ! rela)e53 M si!# 7ns !ai /ine3 6 +! i!"resia, 7i s"un, c 7n sf2r i# !i'a! "er!is s'!i si!# vin&via3 6 Yi ai su"ravieui#3 6 -red c a a'i, 7i rs"und du" ce ! (2ndesc3 6 4 e)"l&r! acu! ches#iunea vin&viei, B&/3 0in&va#, 2@9

"en#ru ceK 6 Pen#ru c a! a/and&na# n&u &a!eni ca s sca" eu, ra/lS #OT) 4% CR%4$T Ctre ROB$#%TT% BROA4H%A4/ 83 0i se aduce la cun& #in c ru#a "rin care ai aFuns la P&ar#a II

"er!i#e cl#&rii !ai scur#e cu a"r (5imati, 800 #e +i&e %a' #e traiect(ria stan#ar#. 23 Prin deci5ia -&!isiei, vi se ac&rd un dre"# de desc&"erire de 8 "r&cen# din #&#alul c2 #i(uril&r vi it(are&(r +)(ruri ce ,(r %(&(si aceast ,ariant i un a,ans #e 80.000 $ *entru #re*turi&e res*ecti,e. 33 Prin deci5ia -&!isiei, vi se re#ra( Fu!#a#e din dre"#urile a!in#i#e i avansul ca "enali5are "en#ru d eteri(rarea na,ei %(&(site.

-&n#ul du!neav&as#r es#e ur!#&arele su!eB +vansul "en#ru dre"#uri *Deci5ia a'83D'Ea -&!isiei1, !inus "enali5area *Deci5ia +'83D': a -&!isiei1B D3@@@[ -REDITIL ac#ual es#eB ;3892[

ac#ual!en#e

-REDIT+T

cu

6 Te'a acu5a# cineva de a a cevaK +dic, al#cineva dec2# #ineK 6 4 ! acu5eK C!i suflu nasul, (2ndindu'!B <u3 De ce s'& facK -2nd !'a! 7n#&rs, era! un fel de er&u3 M (2ndesc la 4hic.G, a#2# de /un i de (riFuliuJ i FrancG Herreira in2ndu'! 7n /rae, ls2ndu'! s /&l/&r&sesc, de i 7i &!&r2se! veri &ara3 6 Dar ei nu erau ac&l&3 <u !'au v5u# de#&n2nd re5erv&arele ca s ! eli/ere53 6 -hiar ai arunca# re5erv&arele 7n aerK 6 Oh, la dracu, 4i(frid3 <u #iuS 0&ia!L -u#a! /u#&nul3 6 +re sens ca /u#&nul din nava ce ur!a s fie a/and&na# s de#&ne5e re5erv&arele din a!/ele landereK 6 De ce nuK <u #iu3 Oricu!, nu'!i "&i &feri un ali/i la care eu s nu ! fi (2ndi# deFa3 Ktiu c "&a#e DannG sau Klara au a"sa# /u#&nul 7nain#ea !ea3 Eu 7ns 7l cu#a! "e al !euS 6 Yi care nav cre5i c s'ar fi eli/era#K 6 + l&rS + !eaL <u, nu #iu3 6 De fa"#, r&s#e #e cu (ravi#a#e 4i(frid, ai fcu# un lucru f&ar#e in#eli(en#3 Y#iai c nu "u#ei su"ravieui cu #&ii3 <u !ai era #i!"3 4in(ura ale(ere era fie s !&ar nu!ai & "ar#e din#re v&i, fie s !&ar #&i3 +i ales su"ravieuirea cuiva3 28@

6 Raha#S 4un# un uci(a S Pau5, 7n care circui#ele lui 4i(frid anali5ea5B 6 B&/, r&s#e #e el (riFuliu, cred c #e c&n#ra5ici sin(ur3 <u ai s"us c ea es#e 7nc vie 7n disc&n#inui#a#ea aceeaK 6 T&i sun# viiS Pen#ru ei, #i!"ul s'a &"ri#S 6 +#unci, cu! i'ai ucisK 6 -eK 6 +#unci, cu! i'ai ucisK re"e# el3 6 L <u #iu, dar, "e cuv2n#, 4i(frid, nu !ai vreau s ! (2ndesc a5i la #&a#e as#ea3 6 <ici nu !ai #re/uie, B&/3 M 7n#re/ dac 7i dai sea!a c2# de !ul# ai reali5a# 7n ul#i!ele d&u &re i Fu!#a#e3 4un# !2ndru de #ineS Yi, ciuda#, incredi/il, 7l cred, ci"uri, circui#e Heechee, h&l&(ra!e i #&a#e "r&s#iile3 Yi ! si!# /ine c2nd 7l cred3 6 P&i "leca &ric2nd vrei, s"une el, ridic2ndu'se i revenind 7n vechiul scaun, 7n cel !ai n&r!al fel cu "u#in, /a chiar 52!/indu'!iS 0reau 7ns s'i ar# ceva3 +"rarea !ea a f&s# anula#3 R&s#esc nu!aiB 6 -e anu!eK 6 -ealal# ca"a/ili#a#e a n&as#r "e care a! !eni&na#'&, B&/, cea "e care n'a! f&l&si#'& nici&da#3 + vrea s'i ar# un al# "acien#, cu !ai !ul# #i!" 7n ur!3 6 +l# "acien#K 6 Prive #e 7n c&l, B&/3 PrivescL L i ac&l& es#e ea3 6 KlaraS De 7nda# ce & vd, #iu de unde & are 4i(fridJ de la !a ina aceea "e care Klara & c&nsul#ase "e P&ar#3 4# ac&l&, cu un /ra "e un raf# cu d&sare, cu "ici&arele "lu#indu'i lene e 7n aer, v&r/indJ s"r2ncenele ei ne(re i dese se 7ncrun# i 52!/esc, iar chi"ul se s#r2!/, a"&i devine dulce, rela)a#3 6 Dac vrei, "&i s'& asculi, B&/3 6 Tre/uieK 6 <u e &/li(a#&riu, nu ai 7ns de ce #e #e!e3 Te'a iu/i#, B&/, cu! s'a "rice"u# ea !ai /ine3 + a cu! ai iu/i#'& i #u3 O "rivesc !ul# #i!", a"&i s"unB 6 Cnchide, 4i(frid3 Pen#ru & cli", a"r&a"e c ai"esc 7n ca!era de recu"erare3 <u !'a! si!i# nici&da# a#2# de rela)a#3 288

M s"l "e fa, a"rind al# i(ar, a"&i ies 7n lu!ina 5ilei, s#rluci#&are i difu5 su/ -u"&l, i #&#ul "are /un i "rie#en&s3 M (2ndesc la Klara cu dra(&s#e i #andree i, 7n ad2ncul ini!ii, 7i s"un adi&3 H2ndurile 7!i fu( a"&i la 43>a3 cu care #re/uie s ! 7n#2lnesc disear 6 dac n'a! 7n#2r5ia# deFaS Dar & s ! a #e"#eJ e & fa# /un, a"r&a"e ca i Klara3 KlaraL M &"resc 7n !iFl&cul cldirii i lu!ea se i5/e #e de !ine3 O /#r2nic 7n &r# ! "rive #e i 7n#rea/B 6 4'a 7n#2!"la# cevaK O "rivesc fr s'i rs"undJ a"&i ! 7n#&rc i "&rnesc s"re ca/ine#ul lui 4i(frid3 #OT) 4% CR%4$T Ctre ROB$#%TT% BROA4H%A4/ -&n#ul du!neav&as#r es#e -REDIT+T cu ur!#&arele su!eB Rec&!"ensa (aran#a# "en#ru Misiunea ::'9@ + i ::'9@ B *#&#alul "en#ru su"ravieui#&ri1B 8@3@@@3@@@ [
Rec(m*ens tiin'i%ic c(n%erit #e /(misie4 T(ta&4 /REDITU> actua& este4 <.500.000 $ 8<.500.000 $ 8<.50=.0B= $

PPP Cnun#ru nu e)is# ni!ic, nici !car & h&l&(ra!3 6 4i(fridS 7l s#ri(3 Inde dracu? e #iK <i!eni3 <ici un rs"uns3 Es#e "en#ru "ri!a da# c2nd in#ru 7n ca/ine# neanuna#L +cu! "&# vedea ce era real i ce era ilu5ieJ i nu sun# !ul#e reale3 Perei !e#alici, su"&r#uri "en#ru "r&iec#are3 4al#eaua *real1, dul"i&rul cu /u#uri *real1, c2#eva al#e !&/ile "e care a fi "u#u# s le a#in( sau s le f&l&sesc3 <u 7ns i 4i(frid3 <ici !car scaunul 7n care s##ea de &/icei3 6 4i(fridS Irlu 7n#r'una, cu ini!a 5/#2ndu'!i'se 7n (2# i creierul 5(udui#3 6 4i(fridS Rcnesc i, ia#, a"are un fel de cea i un ful(er i a"&i chiar el 7n c&s#u!ul lui 4i(!und Freud, "rivindu'! "&li#ic&sB 6 Da, B&/K 282

6 4i(frid, #&#u i a! ucis'&S <u !ai es#eS 6 Te vd a(i#a#, B&/3 P&i s'!i s"ui ce #e necFe #eK 6 +(i#a#SK E !ul# !ai ru, 4i(frid, sun# un &! care a ucis ali n&u &a!eni ca s' i salve5e "ieleaS P&a#e nu $7n#r'adevr%S P&a#e nu $in#eni&na#%S Dar 7n &chii l&r, ca i 7n ai !ei, i'a! ucisS 6 B&/, 7ncearc el c&nvin(#&r, a! !ai discu#a# #&a#e as#ea3 Ea c&n#inu s #riascJ de fa"#, #&i #riesc3 Ti!"ul s'a &"ri# "en#ru eiL 6 Y#iu, urlu eu3 <u'nele(i, 4i(fridK +s#a'iS <u nu!ai c'a! ucis' &J continui s"o ucidI ? B&/, chiar cre5i c ceea ce ai s"us es#e adevra#K 6 $a crede c es#eS +cu! i "en#ru #&#deauna, c2# #i!" v&i #ri3 Pen#ru ea nu s'a 7n#2!"la# acu! ani de 5ile3 4un# d&ar c2#eva !inu#e, care se scur( "e dura#a 7n#re(ii !ele viei3 Eu sun# F&s, aici, 7!/#r2nind, 7ncerc2nd s ui#, iar ac&l& sus, 7n 4(e##&r >>, es#e Klara, "lu#ind ca & insec# 7n chihli!/arS M "r/u esc, sus"in2nd, "e sal#eaua din "las#ic3 Cnce#ul cu 7nce#ul, 4i(frid a refcu# 7n#re(ul ca/ine#, dec&r2ndu'l ici i c&l&3 Deasu"ra ca"ului !eu a#2rn "ina#as i & h&l&c&"ie a lacului Harda la 4ir!i&neB /rci, "erne de aer, 7n&##&ri i surfi #i a!u52ndu'se3 6 Las durerea s ias din #ine, B&/3 Las'& afar3 6 -e cre5i c 'acK M 7n#&rc "e sal#ea, "rivind #avanul3 4i(frid, a fi "u#u# #rece "es#e vin&vie i durere, dac ea ar fi "u#u#3 Dar "en#ru ea nu s'a #er!ina#3 Es#e ac&l&, 7ncas#ra# 7n #i!"3 6 -&n#inu, B&/, ! 7ncuraFea5 4i(frid3 6 -ontinuiI Fiecare secund c&n#inu s fie cea !ai recen# cli" 7n !in#ea eiL secunda 7n care a! a/and&na#'&, "en#ru a ! salva eu3 0&i #ri, 7!/#r2ni i !uri, 7nain#e ca ea s de" easc secunda aceea, 4i(fridS 6 -&n#inu, B&/3 4"une #&#ul3 6 Ea se (2nde #e c a! #rda#'&, i & (2nde #e acumI <u "&# #ri cu ideea as#aS Ir!ea5 & #cere lun(, f&ar#e lun(, a"&i 4i(frid v&r/e #e3 6 Ba "&i3 6 -eK Min#ea 7!i era la & !ie de ani'lu!in de"r#are3 6 Trie #i cu ea, B&/3 6 +s#a nu!e #i #u viaK "ufnesc, ridic2ndu'! i #er(2ndu' !i nasul cu una din#re !ili&anele lui de /a#is#e3 6 Rs"un5i f&ar#e iu#e la &rice s"un eu, r&s#e #e 4i(frid, i de 283

aceea une&ri cred c rs"unsul #u es#e & c&n#ral&vi#ur3 Evii s"usele !ele3 Ei /ine, las'!, & da#, s "unc#e5 eu, B&/3 Cnele(e lucrul s#aB #u tr!ieGti+ ? L Da, a a cred3 E un lucru adevra#, 7ns nu f&ar#e sa#isfc#&r3 O al# "au5 lun( i 4i(frid reiaB 6 B&/3 Y#ii c sun# & !a in3 Y#ii, de ase!enea, c sc&"ul !eu es#e de a ! &cu"a de sen#i!en#ele i e!&iile &a!enil&r3 Eu nu "&# sim i s#rile sufle#e #i3 Cns, le "&# re"re5en#a "rin !&dele, a"&i anali5a i evalua3 P&# face as#a i 7n ca5ul #u3 O "&# face chiar i 7n ca5ul !eu3 P&# c&ns#rui un !&del "rin care s evalue5 val&rile e!&i&nale3 0in&viaK Es#e un lucru durer&sJ dar, "en#ru c es#e durer&s, al#erea5 c&!"&r#a!en#ul3 Te "&a#e influena s evii aciuni ce c&nin vin&vie i as#a es#e /ine "en#ru #ine i "en#ru s&cie#a#e3 <u & "&i 7ns u#ili5a, dac nu & si!i3 6 Dar & simtI Iisuse -ris#&ase, 4i(frid, #ii c'& si!#S 6 Y#iu, s"une el, c acu! #e la i s'& si!i3 O "&i lsa s lucre5e "en#ru #ine d&ar 7n e)#eri&r, nu 7n(r&"a# ac&l& unde 7i face nu!ai ru3 Pen#ru as#a ! (sesc eu aici, B&/3 -a s'i sc&# e!&iile la su"rafa, unde le "&i f&l&si3 6 -hiar i sen#i!en#ele releK 0in&via, #ea!a, durerea, invidiaK 6 0in&via3 Tea!a3 Durerea3 Invidia3 M&#iva#&rii3 M&difica#&rii3 -ali#ile "e care eu nu le a!, B&/, dec2# 7n#r'un !&d i"&#e#ic, a#unci c2nd c&ns#ruiesc un !&del i 7l s#udie53 Ir!ea5 & al# "au53 +! & sen5aie ciuda# 7n le(#ur cu ea3 De &/icei, "au5ele lui 4i(frid au r&lul, fie de a'!i lsa #i!" s asi!ile5 ceva, fie de a'i "er!i#e lui s iniie5e un lan c&!"le) de ar(u!en#e referi#&are la !ine3 De da#a aceas#a, !i se "are, 7ns, c es#e al#ceva3 4e (2nde #e, dar nu la !ine3 Cn sf2r i#, r&s#e #eB 6 + a c acu! 7i "&# rs"unde la 7n#re/are, B&/3 6 Te'a! 7n#re/a# eu cevaK -e anu!eK 6 M'ai 7n#re/a#B $+s#a nu!e #i #u viaK% Yi 7i rs"undB DaS Es#e e)ac# ceea ce nu!esc eu via3 Yi, dac ar fi s in sea!a de reacia circui#el&r !ele e!&i&nale, & invidie5 f&ar#e !ul#3 Sfrit

28A

S-ar putea să vă placă și