Sunteți pe pagina 1din 2

SCARA TIMPULUI GEOLOGIC

Eon Era Perioada


(Sistem)
Epoca
(Seria)
Mil. ani Cicluri
tectonice

A
!
E
R
O
"
O
I
C
C
E
!
O
"
O
I
C
CUATER!AR
Holocen
A
L
P
I
!
Pleistocen
!EOGE!
Pliocen
Miocen
PALEOGE!
Oligocen
Eocen
Paleocen
M
E
"
O
"
O
I
C
CRETACIC
Superior
Inferior
#URASIC
Malm
Dogger
Liasic
TRIASIC
Superior
Mediu
Inferior
P
A
L
E
O
"
O
I
C
PERMIA!
$
E
R
C
I
!
I
C
CAR%O!IER
&E'O!IA!
SILURIA!

C
A
L
E
&
O
!
I
A
!
OR&O'ICIA!
CAM%RIA!
P
R
E
C
A
M
%
R
I
A
!
P
R
O
T
E
R
O
(
"
O
I
C
Superior Sinian
P
R
O
T
E
R
(
O
"
O
I
C
Riphean Mediu
Inferior
A
R
$
A
I
C

S
.
L
.
A
R
$
A
I
C

s
.

s
t
r
.
Superior
Mediu
Inferior
A
R
$
A
I
C
PRISCOA! ($A&EA!)
4650
!00
"500
5#0 %
545
505
45
4&0
60
"!5
"45
"05
&5
65
"'5
"'0 % &'(

S-ar putea să vă placă și