Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrare DE LICENTA Diana

Rezultate: Studiul este una retrospectiva pe o perioada x-y, pe un esantion de !! pacienti


investi"ata in Centrul #edical $alenus% Dupa criteriile de excludere si de includere
esantionul nostru a &ost de '() pacienti% *opulatia luata in studiu le-a+ "rupat in trei
"rupuri pe care le-a+ reprezentat in lucrare cu $R I, $R II, $R III, "ruparea a+ &acut in
&unctie de severitatea apneei de so+n pe care a+ o,tinut prin calcularea A-I, respectiv
$R I cu A-I.'!, $R II cu A-I '!-/! si $R III A-I0/!% Dupa e&ectuarea celor trei
su,"rupuri a+ o,tinut ur+atoarele esantioane: pentru $R I /! persoane, $R II ()
persoane iar $R III 1! de persoane% *rin +etoda aleatorie prin extra"ere de sorti a+ ales
cate /! de persoane din $R II si $R III in vederea prelucrari statistice a datelor % A+
ur+arit varsta, sexul, nu+arul de apnee, a+ e&ectuat +asuratori ce&alo+etrice
inre"istrand ast&el datele o,tinute in scale no+inale si ordinale% A+ calculat pentru
&iecare individ 2#I-ul, A-I, *AS, #*-, *#-*3%
Aceste date au &ost prelucrate cu a4utorul unui pro"ra+ statistic #icroso&t 5&&ice Excel
!!/, I2# S*SS Statistics si $rap6 *ad%
3tilizand testul T student a+ co+parat datele o,tinute%
Ta,el nr '% si
A+ co+parat 2#I $R I si 2#I $R III in vederea analizari existentei unei di&erente
se+ni&icative statistice intre cele doua "rupe% A+ conceput doua ipoteze, ipoteza -
!
care
a&ir+a ca intre valoril 2#I dintre cele doua "rupe nu exista di&erenta statistica
se+ni&icative, iar ipoteza -' a&ir+a ca intre cele doua "rupuri in ceea ce priveste
valoriile +,i exista o di&erenta se+ni&icativa% Lua+ ca nivel de se+ni&icatie statistica
p7!,!8, cu un interval de con&identa )89% Rezultatul testului statistic ne a aratata o
valoare a se+ni&icativa statistic deci p7!,!8, asadar a&ir+a+ valid ipoteza -
'
%
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
BMI_GR_III 30 30.3446 3.89599 .71131
BMI_GR_I 30 27.4860 4.25990 .77775
One-Sample Test
e!t "a#$e % 0.05
t d& Si'. (2)tai#ed* Mean Di&&eren+e 95, -on&iden+e Interva# o& t.e
Di&&eren+e
/o0er 122er
BMI_GR_III 42.590 29 .000 30.29459 28.8398 31.7494
BMI_GR_I 35.276 29 .000 27.43597 25.8453 29.0266
Tabel 3,4
A+ co+parat #*- $R I si #*- $R III in vederea analizari existentei unei di&erente
se+ni&icative statistice intre cele doua "rupe% A+ conceput doua ipoteze, ipoteza -
!
care
a&ir+a ca intre valoril #*- dintre cele doua "rupe nu exista di&erenta statistica
se+ni&icative, iar ipoteza -' a&ir+a ca intre cele doua "rupuri in ceea ce priveste
valoriile +,i exista o di&erenta se+ni&icativa% Lua+ ca nivel de se+ni&icatie statistica
p7!,!8, cu un interval de con&identa )89% Rezultatul testului statistic ne a aratata o
valoare a se+ni&icativa statistic deci p7!,!8, asadar a&ir+a+ valid ipoteza -
'
%
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
M34_Gr_I 30 16.87 5.606 1.024
M34_GR_III 30 25.80 5.442 .994
One-Sample Test
e!t "a#$e
t d& Si'. (2)tai#ed* Mean Di&&eren+e 95, -on&iden+e Interva# o& t.e
Di&&eren+e
/o0er 122er
M34_Gr_I 16.430 29 .000 16.817 14.72 18.91
M34_GR_III 25.917 29 .000 25.750 23.72 27.78
Tabel 5,6
A+ co+parat *AS $R I si *AS $R III in vederea analizari existentei unei di&erente
se+ni&icative statistice intre cele doua "rupe% A+ conceput doua ipoteze, ipoteza -
!
care
a&ir+a ca intre valoril *AS dintre cele doua "rupe nu exista di&erenta statistica
se+ni&icative, iar ipoteza -' a&ir+a ca intre cele doua "rupuri in ceea ce priveste
valoriile +,i exista o di&erenta se+ni&icativa% Lua+ ca nivel de se+ni&icatie statistica
p7!,!8, cu un interval de con&identa )89% Rezultatul testului statistic ne a aratata o
valoare a se+ni&icativa statistic deci p7!,!8, asadar a&ir+a+ valid ipoteza -
'
%
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
35S_GrI 30 12.03 2.371 .433
35S_GR_III 30 10.40 2.978 .544
One-Sample Test
e!t "a#$e
t d& Si'. (2)tai#ed* Mean Di&&eren+e 95, -on&iden+e Interva# o& t.e
Di&&eren+e
/o0er 122er
35S_GrI 27.803 29 .000 12.033 11.15 12.92
35S_GR_III 19.127 29 .000 10.400 9.29 11.51
Tabel 7,8
A+ co+parat *#-*3 $R I si *#-*3 $R III in vederea analizari existentei unei
di&erente se+ni&icative statistice intre cele doua "rupe% A+ conceput doua ipoteze,
ipoteza -
!
care a&ir+a ca intre valoril *#-*3 dintre cele doua "rupe nu exista di&erenta
statistica se+ni&icative, iar ipoteza -' a&ir+a ca intre cele doua "rupuri in ceea ce
priveste valoriile +,i exista o di&erenta se+ni&icativa% Lua+ ca nivel de se+ni&icatie
statistica p7!,!8, cu un interval de con&identa )89% Rezultatul testului statistic ne a
aratata o valoare a se+ni&icativa statistic deci p7!,!8, asadar a&ir+a+ valid ipoteza -
'
%
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
3M_31_GR_I 30 2.03 .615 .112
3M_31_GR_III 30 2.40 .724 .132
One-Sample Test
e!t "a#$e
t d& Si'. (2)tai#ed* Mean Di&&eren+e 95, -on&iden+e Interva# o& t.e
Di&&eren+e
/o0er 122er
3M_31_GR_I 18.111 29 .000 2.033 1.80 2.26
3M_31_GR_III 18.157 29 .000 2.400 2.13 2.67
-isto"ra+ Nr'
Reprezinta distri,utia varstelor in $r I cu A-I .'!
-isto"ra+a nr
Reprezinta distri,utia varstelor in $r II cu A-I '!-/!
-isto"ra+a nr /
Reprezinta distri,utia varstelor in $r III cu A-I 0/!
-isto"ra+a nr:
Reprezinta distri,utia varstelor a persoanelor din lotul studiat%
-isto"ra+a nr 8
Distribuia sexelor n lotul
studiat
7%
93%
6e7ei
Bar8a9i
n
Reprezinta distri,utia seselor in "rupul studiat, rezultate '1; ,ar,ati si '/ &e+ei%