Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte pentru testarea la disciplina Biogeografie

Evolutia biologica (Definitie, insusirile procesului)1. Definiti arealul geografic
2. Elemnetele floristice
3. Metode de stabilire a arealului
4. Marimea arealelor
5. Peleoendemismele
6. Neodemismele
7. Relictele
8. Raspandirea speciilor in cadrul arealului
9. Barierele
10. Modificari ale arealelor
11. Migratiile pestilor
12. Migratiile pasarilor
13. Ce sunt plantele autochore
14. Ce sunt plantele allochore
15. Adaptari ale plantelor la raspandirea cu ajutorul vantului
16. Zoochoria
17. Diseminarea activa
18. Teoria puntilor continetale
19. Teoria permanentei continetelor si oceanelor
20. Teoriatranslatiei continetlor
21. Etapele principale ale evolutiei paleogeografice a globului din Peleozoic pana astazi
22. Evolutia climatica si a vegetatiei cuaternare
23. Consecintele biogeografice ale glaciatiunilor
24. Insusirile comune ale sistemelor biologice
25. Populatia
26. Organizarea (structura) populatiei
27. Rolul populatiei pentru evolutia speciei
28. Biocenoza
29. Geosistemul


Influenta factorilor de mediu asupra dezvoltarii si raspandirii
vietuitoarelor pe glob

1. Clasificarea factorilor de mediu
2. Lumina
3. Influenta luminii asupra organismelor
4. categorii ecologice de plante si animale separate in functie de factorul lumina
5. Bioritmurile zilnice
6. Bioritmurile sezoniere
7. Limitele de toleranta a organismelor fata de temperatura
8. Categorii ecologice de plante si animale functie de temperatura
9. Adaptari ale plantelor la temperaturi scazute
10. Adaptari ale plantelor la temperaturi ridicate
11. Enumerati principalele categorii de forme bilogice la plante si caracteristicile lor
12. Adaptarile animalelor fata de factorul termic
13. Categorii ecologice de organisme separate functie de preferintele pentru apa
14. Adapatarile organismelor pentru evitarea deshidratarii
15. Influenta umiditatii asupra distributiei geografice a organismelor
16. Grupari de plante separate functie de proprietatile fizice ale solului
17. Psamofitele
18. Influenta proprietatilor fizice ale solului asupra vegetatiei
19. Categorii ecologice speciale de plante separate functie de troficitatea solului.
20. Categorii speciale de plante aparute pe soluri caracterizate prin prezenta in exces a
unor elemente chimice
21. Plante halofile
22. Ce sunt oxilofitele
23. Categorii de plante dupa forma de humus a solului
24. Grupari ecologice acvatice separate functie de factorul salinitate
25. Diferente calitative si cantitative intre mediul marin si cel dulcicol privind compozitia
in saruri minerale
26. Influenta salinitatii asupra organismelor
27. Roulu altitudinii in dispunerea formatiunilor vegetale
28. Actiunea vantului asupra organismelor
29. Ce sunt factorii biotici si cum se clasifica acestia
30. Relatiile intraspecifice
31. Relatiile interspecifice