Sunteți pe pagina 1din 14

Seminar 6

Raluca PAVEL
MEDIUL PENITENCIAR
Structur:
Eficiena penitenciarelor............................................................................................. 2
Tipuri i forme de agresivitate n mediul carceral.......................................................6
Specificul relaiilor interpersonale din mediul carceral................................................8
I.Relaia deinut personal.........................................................................................
II.Relaia deinut deinut i tipul de lider informal...................................................!!
III."iderul informal din mediul carceral i codul neoficial al deinuilor.......................!#
Bibliora!ie utili"at
Banciu, Dan. (2005). Crima i criminalitatea. Repere i abordri juridico-sociologice. Bucureti: Editura
Lumina Lex
Banciu, Dan. (2010). Agresivitatea n mediu !enitenciar ca e"ect a decutura#iei. Sociologie
Romneasc, $ (%), !!. &1'&2
B(an, A., )t(ni*r +. i +iric( +. (2002). Penologie. Bucureti: Editura ,scar -rint
Brun*, .te"an. (200/) (2005). Mediul penitenciar romnesc. Cultur i civilizaie carceral. 0ai: Editura
0nstitutu Eur*!ean
1esereanu, 2uxandra. (2001). Panopticum. ortura politic !n secolul "". 0ai: Editura 0nstitutu
Eur*!ean
3*rian, 45e*rg5e. (2002). Psi#ologie penitenciar. Bucureti: Editura ,scar -rint
3*ucaut, +ic5e. (2005). $ supraveg#ea i a pedepsi. %aterea !nc#isorii. -iteti: Editura 65
4asser, 7iiam. (18&5). Realit& #erap&' $ %e( $pproac# to Ps&c#iatr&. 9e: ;*r<: =ar!er > 2*:
-u?is5ers
4*""man, Erving. (2006). A@iuri. )seuri despre situaia social a pacienilor psi#iatrici i a altor
categorii de persoane instituionalizate. 0ai: Editura -*ir*m
AieB, Dan. (18$%). #e Peter Pan S&ndrome' Men *#o +ave %ever ,ro(n -p. 9e: ;*r<: D*dd, +ead
> 1*.
C*d*r*v, C@vetan. (188/). Con.runtarea cu e/trema. 0ictime i torionari !n secolul "". Bucureti:
Editura =umanitas,
Cramme, 2e?ecca. (2008). Daues, 2ues, and Aee!ing t5e -eace: =*: +en Descri?e ,rder and t5e
0nmate 1*de in 1ai"*rnia -ris*ns, 1eviant 2e#avior, %0 ($)
5tt!:EE:::.scri?d.c*mEd*cE&081&85/E-si5**gie'-enitenciara
!
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
E!icien&a %enitenciarelor
De'a ungu tim!uui, umanitatea a de@v*tat diverse m*dait(#i im!un(t*are cu sc*!u de
a accentua, c*ntura i c*ns*ida ?inee, de a'i *"eri un *c !red*minant n s*cietate, atFt !rin
nesnirea "*rme*r de educa#ie, cFt i !rin intermediu cuturii.
9eaGunsurie a nive individua sau s*cieta !r*v*cate de c(tre deincven#( au determinat
a!ari#ia reac#iei s*ciae, indivi@ii c*nsiderFnd c( naterea unei institu#ii !recum este !enitenciaru
!*ate !ede!si, educa i reintegra in"ract*ru n s*cietate. C*tui, care este sc*!u !rinci!a a
universuui carceraH 1Ft de e"icient este !enitenciaru n reeducarea, rem*dearea
c*m!*rtamentuui deincvent, dar, mai aes, cFt este de *!erativ( aceast( institu#ie n c*m?aterea
"en*menuui de recidiv(H
In *!era A supraveghea si a pedepsi, +ic5e 3*caut identi"ica !rinci!aee dis"unc#ii ae
recu@iunii:
generarea e"ecte*r, !e termen ung, asu!ra st(rii "i@ice i mentae a individuui
(caustrare, "*?ie, tendin#e de aut*mutiare, de suicid etc)J
c*nducerea a e"ecte de induc#ie negative, nc5is*area "iind * verita?i( c*a( de
nv(#are de te5nici i !r*cedee criminaeJ
!enitenciaru ex!*rt( anumite anumite stiuri de via#( i c5iar va*ri negative care
!(trund *dat( cu "*stu de#inut n mediu "amiia sau s*cia a acestuiaJ
reducerea c*nsidera?i( a anse*r indivi@i*r de a'i g(si un *c de munc( du!(
executarea !ede!sei, m*tiv !entru care se !r*v*ac( "en*menu de recidiv( n
rFndu un*r "*ti de#inu#iJ
nc5is*area generea@( n m*d indirect deincven#i, ntrucFt as( !rad( mi@eriei,
mem?rii "amiiei de#inutuui, nev*i#i s( cereasc(, s( "ure, devenind ei nii
*?iectu devian#eiJ
nc5is*area nu a c*ndus a diminuarea rate*r criminait(#ii i nici a sc(derea
num(ruui de criminai, a c(r*r num(r r(mFne reativ c*nstant
1
.
1ritica nc5is*rii este de@v*tat(, uteri*r, de Erving 4*""man n KA@iuriL. 4*""man a
enun#at "a!tu c( s*cietatea a ntemeiat !enitenciaree, institu#ii avFnd un caracter restrictiv mut
mai accentuat decFt a at*ra care se succed ntr'* *rFnduire degresiv(: K1aracteru *r
deimitat*r sau t*ta este sim?*i@at de inter@icerea interac#iuni*r s*ciae cu umea din a"ar( i a
!(r(sirii institu#iei, interdic#ie care, dese*ri, ia "*rma c*ncret( n c(direa ca atare: ui ncuiate,
@iduri nate, sFrm( g5im!at(, "ae@e a?ru!te, a!e, !(duri sau @*ne m(tin*aseL
2
.
+ediu carcera este !erce!ut de c(tre 4*""man dre!t * institu#ie t*ta(, un *c n care
in"ract*rii i s(vFresc sanc#iunie ce i !rivea@( de i?ertate n urma *sFndirii, Kun *c n care i
des"(*ar( activitatea un num(r mare de indivi@i cu statut simiar, des!(r#i#i de restu s*ciet(#ii
!entru * !eri*ad( de tim! a!recia?i( i care duc m!reun( * via#( strict deimitat(, regementat(
*"icia de c(tre institu#ieL
%
.
2e!re@int( !enitenciaru un "act*r de descuraGare a in"rac#iuni*rH Anai@Fnd rata de
recidiv( M nu. +u#i !erce! recidiva dre!t un re@utat a !ervertirii a inten#iie "*rmae ae
ncarcer(rii. 1are sunt aceste *?iectiveH 3*ucaut a"irm( c( !edea!sa a avut ini#ia sc*!u de
r(@?unare, de@v*tFndu'se, uteri*r, n direc#ia a!(r(rii s*ciet(#ii
6
. )'ar !utea s!une, cu uurin#(,
!
3*ucaut, +ic5e. (2005). $ supraveg#ea i a pedepsi. %aterea !nc#isorii. -iteti: Editura -araea 65
2
4*""man, Erving. (2006). $ziluri. )seuri despre situaia social a pacienilor psi#iatrici i a altor categorii de
persoane instituionalizate. 0ai: Editura -*ir*m, !. 15
#
0dem, !. 11
$
3*ucaut, +ic5e. (2005). $ supraveg#ea i a pedepsi. %aterea !nc#isorii. -iteti: Editura -araea 65
2
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
c( s'a nt*rs a r(@?unare, atunc* cFnd se anai@ea@( situa#iie in"ract*ri*r cu termeni !recum Ka
!rimit exact ce meritaL sua Knc5ide' i arunc( c5eia cFt mai de!arteL.
9umer*i indivi@i ntFm!in(, !r*?a?i, di"icut(#i n a admite c( !erce!#ia *r asu!ra
!ede!sei !rimitive de i?ertate se re@um( a r(@?unare. 1u t*ate acestea, cei care *!tea@( !entru
a?*rdarea Ka!(rarea s*ciet(#iiL atunci cFnd vine v*r?a des!re ncarcerare, ar tre?ui s( ia n
c*nsiderare ceea ce se ntFm!( n s!atee gratii*r.
In mediu carcera, de#inu#ii sunt educa#i i se educ( reci!r*c ntr'* manier( care s!*rete
rata de recidiv(, de@v*tFndu'i !rin su!*rtarea tratamente*r a care sunt su!ui gradu de
"rustrare i de re!usie "a#( de s*cietate: KD*minat de instinctu de c*nservare i de d*rin#a de a
re@ista cFt mai u*r !riva#iuni*r i restric#ii*r im!use, de#inutu acce!t(, de cee mai mute *ri,
degrad(rie i umiin#ee a care este su!us !ermanentL
5
. 9u exist( nd*ia( c( !enitenciaru se
c*n"*rmea@( imaginii de m*d('vec5e de Kc*a( a crimeiL, de aceea mute in"rac#iuni sunt
c*mise "(r( teama de !edea!s(. 0nstitu#iie c*rec#i*nae creea@(, men#in i c*ns*idea@( met*dee
de c*m!*rtament crimin*gen, amestecFnd in"ract*rii !rimari cu cei veterani, !e cei m(run#i cu
cei avFnd cee mai grave i mai !ericu*ase deicte c*mise.
9umer*i deincven#i g(sesc via#a din mediu !enitenciar mut mai atr(g(t*are decFt cea
de du!( gratii, de*arece aceasta e c*ns*idea@( sentimentu de ires!*nsa?iitate, ei netre?uind s(
!(teasc( c5irie, "acturi, nu tre?uie s( ucre@e (dei sunt cF#iva care ucrea@( d*ar !entru a nu "i
!rea i@*a#i), nu i "aci griGi egate de !r*?emee c*tidiene ae existen#ei, men#inFnd un a"ux
c*nstant de "aciit(#i. In 18$%, AieB de"inete acest sti de via#( (asem(n(t*r unui ad*escent
i!sit de res!*nsa?iit(#i) ra!*rtFndu'se a sindr*mu -eter -an. E s!une c( aceti indivi@i Knu
!*t sc(!a de ires!*nsa?iitate. Aceast( ca!can( nce!e ca una nevin*vat(, ti!ic re?e(, dar se
de@v*t( !r*gresiv n via#a adut(L
/
. -enitenciaree sunt !ine de ast"e de indivi@i. +aG*ritatea
de#inu#i*r m(rturisesc c( n m*mentu execut(rii !ede!sei nu se v*r mai nt*arce n mediu
carcera, dar, n m*d inc*ntient, c*m!*rtamentu *r !are a s!une: K!rinde'm(, !entru a m(
!utea nt*arce acas(, Fng( !rietenii mei, unde sunt ngriGit i i!sit de re!*nsa?iit(#iL. 1um
!*ate un de#inut s( "ie ast"e !reg(tit !entru * via#( n a"ara gratii*r i s( res!ecte n*rmeeH
-enitenciaru ei?erea@( de res!*nsa?iit(#i. In 18/5, 4asser a"irma: Kindividu nu a nc(cat
egea !entru c( era "uri*s sau !ictisit, ci !entru c( era ires!*nsa?iL
&
.
De#inu#ii !r*vin din t*ate mediie s*ciae, eag( cu uurin#( rea#ii de !rietenie, mai aes
dac( sunt recidiviti, nt*arcerea n !enitenciar se trans"*rm( ntr'* revenire acas(. +ediu
carcera i !ierde im!actu de intimidare *dat( ce * !ers*an( aGunge n !enitenciar. 0ndivi@ii
nva#( c( !*t su!ravie#ui atFt n interi*ru, cFt i n a"ara ui i nu mai ex!erimentea@( teama de a
!(i !ragu nc5is*rii. -rin urmare, se !*ate c*nsidera c(, Gusti#ia restaurativ( este un m*d de
tratare unic, care are e"ecte * singur( dat(.
Leg(tura cu !atternuri cuturae deincvente, su!rim(rie s!eci"ice mediuui carcera,
sistarea rea#iei cu s*cietatea (a?and*nu c*ndamnatuui de c(tre "amiie este des ntFnit) i
nesiguran#a n ceea ce !rivete reintegrarea n c*munitate du!( s(vFrirea !ede!sei, s!*resc
!ers!ectiva sum?r( !e care de#inutu * de@v*t( asu!ra s*ciet(#ii M !erce!ut( dre!t inc*rect( i
%
Banciu, Dan. (2010). Agresivitatea n mediu !enitenciar ca e"ect a decutura#iei. Sociologie Romneasc, $ (%),
!!. &1'&2
6
AieB, Dan. (18$%). #e Peter Pan S&ndrome' Men *#o +ave %ever ,ro(n -p. 9e: ;*r<: D*dd, +ead > 1*., !.
65
&
4asser, 7iiam. (18&5). Realit& #erap&' $ %e( $pproac# to Ps&c#iatr&. 9e: ;*r<: =ar!er > 2*: -u?is5ers,
!. 15
#
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
re!resiv( M c*ns*idFnd de"ini#iie ne"av*ra?ie asu!ra regui*r i va*ri*r s*ciae.
0m!edimentee identi"ic(rii m*dait(#i*r de reintegrare s*cia( du!( s(vFrirea !ede!sei m(resc
!r*?a?iitatea recidiv(rii.
Ast"e, du!( cum sti!uea@( Dan Banciu, Knc5is*area tinde s( accentue@e tendin#ee
agresive ae deincventuui, m*tiv !entru care, su? ung5iu *ric(rei anai@e de c*st utii@ate,
ntemni#area este c*stisit*are i c*nstituie * risi!( mai cu seam( de resurse umane i s*ciaeL
$
.
'nc(i)oarea ca in)titu&ie total
*
+,o!!man- A"iluri.
1*nce!tu de instituie total a "*st ansat n s*ci**gie de c(tre s*ci**gu american
Erving 4*""man (1822'18$2) * dat( cu !u?icarea ucr(rii $s&lums. )ssa&s on t#e Social
Situation o. Mental Patient and 3t#er 4nmates (9e: ;*r<, Anc5*r B**<s, 18/1).
-entru Erving 4*""man, !enitenciaru are tr(s(turi s!eci"ice: institu#ia este "undamentat(
!e dre!tu i *?iga#ia s*ciet(#ii de a a!(ra c*r!u s*cia, !rin !asarea ntre @idurie sae a ace*r
indivi@i care au nc(cat n*rme de dre!t !ena. Aceasta este ra#iunea !entru care nc5is*area
!re@int( caracteru deimitat*r s(u t*ta n ce mai nat grad. D(t(marea interese*r c*ective
generea@( reac#ii de a!(rare caracteri@ate !rin generaitate i a!icare aut*mat(, "ixate n c*duri,
n egi i reguamente ea?*rate de c(tre stat. 3unc#i*narea !enitenciare*r este regementat( !rin
aceeai c*r!uri de regui, n ntregu sistem.
L*gica de c*nstituire a institu#ii*r t*tae este "undamentat( !e !rinci!iu: cu ct interesul
social urmrit este mai important5 cu att caracterul delimitator sau total al instituiei este mai
pronunat.
)tructura s*cia( a institu#ii*r t*tae (desemnat( i !rin termenu caracter bipolar) este
c*m!us(, n mare, din d*u( categ*rii: !ers*nau de su!raveg5ere i institu#i*nai@a#ii. 9iciuna
dintre aceste categ*rii nu este *m*gen(J "iecare dintre ee !re@int( * anumit( di"eren#iere intern(.
1aracteristicie acestui ti! de structur( sunt urm(t*aree:
cee d*u( gru!uri tind s( se !riveasc( !rin !risma un*r stere*ti!uri nguste i *stieJ
m*?iitatea s*cia( ntre cee d*u( gru!uri este "*arte redus(J
distan#( s*cia( "*arte mare, !rescris( n m*d *"iciaJ
restric#ii de interac#iune.
Eementu !e ?a@a c(ruia este c*nstruit c*nce!tu de instituie total este ceea ce Erving
4*""man numete caracterul $elimitator a acestui ti! de institu#ie. ,rice institu#ie s*cia(
!re@int(, ntr'un anumit grad, tendin#a de a deimita n s!a#iu s*cia * anumit( categ*rie de
indivi@i, activit(#i i sc*!uri. Aceste deimit(ri sunt, ns(, restrFnseJ n maG*ritatea situa#ii*r,
institu#iie Kaca!area@(L individu numai !ar#iaJ via#a c*tidian( n s*cietate este m!(r#it( n @*ne
("amiie, *c de munc(, gru!u de !rieteni etc.) n care individu i des"(*ar( activitatea,
exercitFnd anumite r*uri, "(r( ca vreuna dintre aceste activiti(#i s( recame angaGarea individuui
cu ntreaga sa !ers*naitate. )c*!urie !r*!use de c(tre institu#ii nu numai c( Kt*erea@(L d*ar
anumite secven#e ae !ers*nait(#ii individuui, ci s*icit( !artici!area individuui d*ar cu acea
!arte a !ers*nait(#ii, necesar( !er"*rm(rii *!time a r*uui. (De exem!u, un angaGat dintr'un
!enitenciar care s'ar c*m!*rta a serviciu n maniera n care interac#i*nea@( cu mem?rii "amiiei
sau cu !rietenii ar "i n m*d sigur ne!er"*rmantJ invers, dac( i'ar exercita r*u de s*#, tat( sau
8
Banciu, Dan. (2005). Crima i criminalitatea. Repere i abordri juridico-sociologice. Bucureti: Editura Lumina
Lex, !. 25&

4*""man, Erving. (2006). $ziluri. )seuri despre situaia social a pacienilor psi#iatrici i a altor categorii de
persoane instituionalizate. 0ai: Editura -*ir*m
$
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
!rieten c*n"*rm m*deuui de interac#iune !rescris n rea#iie cu de#inu#ii, ar "i c*nsiderat un
!ers*naG ngr*@it*r).
Dac( *rice institu#ie are tendin#e deimitat*are, ceea ce este caracteristic !entru institu#iie
gru!ate de c(tre Erving 4*""man este "a!tu c( tendin#a de deimitare sau caracteru deimitat*r
sunt mut mai !r*nun#ate.
KNn eement "undamenta a *rgani@(rii s*ciet(#ii m*derne c*nst( n "a!tu c( individu
tinde s( d*arm(, s( se destind( i s( munceasc( n *curi di"erite, a(turi de c*'!artici!an#i
di"eri#i, su? inciden#a un*r aut*rit(#i di"erite i "(r( * !ani"icare ra#i*na( genera(. Cr(s(tura
centra( a institu#ii*r t*tae !*ate "i descris( ca "iind d(rFmarea grani#e*r care se!ar( n m*d
n*rma aceste trei grani#e ae vie#ii L.
Dia#a institu#i*nai@atuui !re@int( cFteva caracteristici s!eci"ice:
se des"(*ar( n aceai *c, n t*ate as!ectee sae, n !re@en#a unui mare num(r de
indivi@i din aceeai categ*rieJ
institu#i*nai@a#ii au, n genera, aceeai *?iga#ii i se su!un aceeiai unice aut*rit(#iJ
t*ate activit(#ie sunt strict !r*gramate, sc*!u *r "iind acea de a asigura nde!inirea
*?iective*r institu#iei.
-entru nde!inirea acest*r *?iective este necesar( uni"*rmi@area umii care !*!uea@(
acest ti! de institu#ii.
0ntr'* institutie t*ta(:
individuui i este restrFns( identitatea, e "iind de!*sedat de r*urie !e care e Guca n
via#a civi(J
-r*cedurie de internare ("*t*gra"iere, cFnt(rire, !erc5e@i#ie, de@?r(carea, s!(area,
tunderea, m?r(c(mintea standard etc) au dre!t sc*! m*dearea i Kc*di"icareaL
individuui, ast"e ncFt acesta s( !*at( deveni K*?iectL n mecanismu ?ir*cratic de
administrare. K+(surie ad*!tate !e ?a@a acest*r atri?ute ign*r( n m*d necesar
maG*ritatea temeiuri*r sae anteri*are de aut*de"inire.L 9*u venit !ierde ?unurie
!ers*nae (as!ect "*arte im!*rtant, s!une 4*""man, de*arece K!ers*anee investesc
sim#(minte de aut*de"inire n !*sesiunie *rL, n *cu *r !rimind *?iecte standard).
-ierderea identit(#ii individuui se reai@ea@( !rin ceea ce Erving 4*""man numete
procedee de desfigurare. =ainee !e care e !rimete institu#i*nai@atu sunt gr*s*ane i
adesea ne!*trivite ca m(rimeJ institu#i*nai@atu este !rivat de !*si?iitatea de a'i
c*ntr*a as!ectu exteri*r (individu !ierde ceea ce 4*""man numete trusa de identitate,
adic( acee *?iecte cu care, n a"ara institu#iei, *amenii i m*deea@( in"a#iarea)J
institu#i*nai@a#ii sunt *?iga#i s( ad*!te !*@i#ii i "*rmue ver?ae umiit*areJ une*ri
des"igurarea este !r*!riu'@is(, !rin muti(ri sau ?(taie.
%roce)ele $e contaminare. Dia#a n institu#iie t*tae se caracteri@ea@( !rin "a!tu c(
institu#i*nai@atu se a"( n !ermanen#( n !re@en#a at*raJ acest "a!t determin(
im!*si?iitatea de a avea un s!a#iu excusiv, n care !r*!riu c*r!, gFndurie sau *?iectee
!ers*nae s( "ie inaccesi?ie ce*ra#i
4nstituiile totale , caracteri@ate !rintr'un grad ridicat de c*ntr* s*cia, regementea@(
via#a institu#i*nai@a#i*r n cee mai mici am(nunteJ secven#e din via#( care, de regu(, sunt a
i?era a!reciere a "iecarui individ (m*du n care mFnc(m, ne m?r(c(m, mergem a t*aet(, ne
"acem !atu etc) sunt regementate !rin seturi de regui "*arte !recise, nc(carea *r "iind n m*d
aut*mat !enai@at(. Intreaga via#( c*tidian( a individuui este su!us( su!raveg5erii i Gudec(rii
de c(tre angaGa#iJ su!raveg5erea i Gudecarea c*nduitei nu se "ac ns( *ricum, ci !*trivit unui
sistem de regui, regui care au tendin#a s( se muti!ice.
%
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
)istemu de regui care !ermite administrarea ?ir*cratic( a nev*i*r institu#i*nai@a#i*r
are, du!( 4*""man, cFteva caracteristici !rinci!ae:
nregimentarea (n !enitenciare, reguie im!un executarea de activit(#i a unis*n cu
c*egii de deten#ie)J
reguie a!ar ntr'un sistem de aut*ritate de ti! ea*n (caitatea de mem?ru a
!ers*nauui ntr'un !enitenciar c*n"er( !*si?iitatea i dre!tu de a cere *ric(rui de#inut
res!ectarea regui*r institu#iei i, desigur une*ri imediat, de a a!ica sanc#iuni)J
reguie sunt a!icate cu stricte#e.
Lumea instituiei totale este * ume ae c(rei exigen#e "undamentae excud aut*n*mia
individuui i ansa ca acesta s( ai?( !*si?iitatea (sau sen@a#ia acestei !*si?iit(#i) de a'i
c*ntr*a via#a. -r*cesee anai@ate anteri*r urm(resc trans"*rmarea individuui din Kcea mai de
nen*cuit "iin#(L (du!( ex!resia ui 4ide) ntr'* !ies( standardi@at( a sistemuui. -arad*xu
!enitenciaruui ca institu#ie este acea c( tre?uie s( Kre"*rme@eL indivi@i "*arte di"eri#i ntr'un
c*ntext care !resu!une uni"*rmitate i uni"*rmi@are. +ai exact, !enitenciaru este su!us
c*nstrFngeri*r *ric(rei institu#ii ?ir*craticeJ m*tiva#ia "undamenta( "**sit( !entru atacurie a
adresa euui (di"eritee temeiuri inv*cate ca ra#iunie sanitare, res!*nsa?iitatea !entru s(n(tatea
i via#a de#inu#i*r, siguran#a etc.) sunt KO...P "*arte des, sim!e ra#i*nai@(ri, determinate de
e"*rturie de administrare a activita#ii c*tidiene a unui mare num(r de !ers*ane, ntr'un s!a#iu
imitat i cu cFt mai !u#ine resurse c5etuiteL. In aceai tim!, "iecare individ re!re@int( un
univers singuarJ Kre"*rmareaL sa recam( ti!uri de interven#ie, inc*m!ati?ie cu administrarea
?ir*cratic(.
KDict*riaL institu#ii*r t*tae, s!une 4*""man, nu este una cutura(J dintr'* anumit(
!ers!ectiv(, c*nsecin#ee acestei vict*rii sunt, ns(, de aceast( natur(. Du!( 4*""man, vict*ria
institutii*r t*tae este re!urtat( cu c*ndi#ia reducerii c*ntacte*r institu#i*nai@atuui cu umea
din a"ar(J institu#iie t*tae reai@ea@( des!uierea de vec5iu Keu civiL i i !r*!un s(
c*nstruiasc(, !e ruinee acestuia, un n*u eu, c*m!ati?i cu ceea ce institu#ia de"inete dre!t
standarde acce!ta?ie.
Ti%uri /i !orme $e are)i0itate 1n me$iul carceral
3en*menu agresivit(#ii atinge ate semni"ica#ii n mediu carcera, !rin "*rmarea i
aimentarea unui Kanumit ti! de tensiune ntre umea institu#i*na( i "**sete aceast( tensiune
!ermanent( ca * !Frg5ie strategic( n manevrarea *ameni*rL
10
.
In institu#iie !enitenciare, imitative i c*nstrFng(t*are, "undamentate !e "*r#(, team( i
in"uen#are, ncuraGate de met*de i te5nici !rin care este e"ectuat( KnG*sirea euui !ers*aneiL,
*rice de#inut se n"runt( cu c* K!ertur?are aut*mat( a !r*gram(rii r*uri*r, din m*ment ce
se!ararea institu#i*na( de restu umii durea@( 26 de *re din 26 i !*ate c*ntinua vreme de mai
mu#i aniL
11
.
+ic5e 3*ucaut reai@ea@( critica nc5is*rii n ucrarea KA su!raveg5ea i a !ede!siL,
m*tivFnd "a!tu c( !enitenciaree nu reduc criminaitatea. In !rimu rFnd, 3*ucaut a"irm( c(
K*ricFt ne'am str(dui s( extindem, s( nmu#im sau s( m?un(t(#im nc5is*rie, cantitatea de
!'
4*""man, Erving. (2006). A@iuri. )seuri despre situaia social a pacienilor psi#iatrici i a altor categorii de
persoane instituionalizate. 0ai: Editura -*ir*m, !. 26
!!
0dem, !!. 26'25
6
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
crime i de criminai r(mFne c*nstant( sau, i mai r(u, creteL
12
. Dei !enitenciaree ar tre?ui s(
"ie institu#ii !rin intermediu c(r*ra, deincven#a i agresivitatea s( "ie eradicate, 3*ucaut
*?serv( c( se ntFm!( exact *!usu: Knc5is*area nu !*ate s( nu i@?uteasc( s( !r*duc(
deincven#i, i "a?ric( c5iar !rin m*du de existen#( !e care' im!une de#inu#i*r: "ie c('i i@*ea@(
n ceue, "ie c('i !une a * munc( inuti(L
1%
. -enitenciaru !r*duce deincven#i, du!( cum a"irm(
aut*ru i din cau@a "a!tuui c( Ke im!une de#inu#i*r c*nstrFngeri vi*enteL
16
. 9edre!tatea !e
care * !*ate resim#i un de#inut este una dintre !rinci!aee cau@e ce !*ate nveruna. K1Fnd se
vede n "eu acesta su!us un*r su"erin#e !e care egea nici nu e'a *rd*nat i nici m(car nu e
!revede, e intr( ntr'* stare *?inuit( de agresivitate "a#( de t*t ce' nc*nG*ar(L (3*ucaut).
Ast"e, mediu carcera !*ate genera sau c5iar ntre#ine agresivitatea.
1*a?itarea n mediu carcera marc5ea@( * tentativ( c*nstant( a de#inutuui de a "ace "a#(
stricte#ei im!use, de a acce!ta n*rmee sta?iite de c(tre !ers*nau !enitenciaruui i de a se
ncadra n sistemu de va*ri, atFt "*rmae, cFt i in"*rmae !e care e are nc5is*area. KIn cadru
!*!ua#iei !enitenciare se exercit( anumite !resiuni i c*nstrFngeri, atFt din !artea !ers*nauui
institu#iei, cFt i din !artea gru!uui de de#inu#i, care i are !r*!riie sae n*rme i statute
in"*rmae, care nu c*incid cu cee d*rite de c*nducerea !enitenciaruuiL
15
, de#inutu avFnd
!*si?iitatea de a *!ta !entru una dintre cee d*u( sisteme de va*ri i de n*rme.
4*""man !r*!une !atru "*rme de ada!tare ae de#inu#i*r a"a#i n aceast( Kderiv(
ada!tativ(L
1/
:
1. +et*da Kretragerii situa#i*naeL, a nsingur(rii, care marc5ea@( * categ*rie a
dencadr(rii de#inutuui retras, !rin reducerea ?ruta( a antren(rii sae n !rice situa#ie de
c*municare cu a#iiJ
2. +et*da Kin"exi?i(L a i!sei de su!unere, ce re@id( n c*nstanta n"runtare a
angaGa#i*r !enitenciaruuiJ
%. +et*da Kc**ni@(riiL, ce !resu!une acimati@area a s*m(rie mediuui carceraJ
6. +et*da Kc*nvertiriiL, ce indic( acce!tarea de#inutuui a !ers!ectivei !enitenciaruui,
ex!unFnd un c*m!*rtament *rd*nat, !r*!riu m*raei i uni"*rm.
In mediu !enitenciar se !*t de@v*ta eg(turi de#inut'de#inut, !ers*na'de#inut, ce !*t "i
atFt de c*a?*rare, cFt i c*n"ictuae. Incarcerarea, traiu n !enitenciar !*ate determina
Kad*!tarea unei atitudini *stie ("(#ise sau ascunse) "a#( de !ers*nau nc5is*rii, "a#( de umea
din a"ar( i de@v*tarea unei a?iit(#i "a#( de ceia#i de#inu#i, s!riGinirea reci!r*c( *ri de cFte *ri
interesee reae sau imaginare ae acest*ra intr( n c*n"ict cu unee dis!*@i#ii ae aut*rit(#iiL
1&
.
Agresivitatea este ncuraGat( de m*du de via#( carcera, via#a n c*ectivitate anuFnd
de#inutuui K*rice intimitate, individu nu se !*ate ascunde de !artea rea a ce*r din Gur, nu are
!*si?iit(#i de re"ugiu sau de sc5im?areL
1$
.
-rinci!aee "*rme ae agresivit(#ii ce !*t "i reg(site n mediu carcera, ce reies din
studiie reai@ate asu!ra c*nduite*r agresive remarcate a de#inu#i sunt urm(t*aree
18
:
!2
3*ucaut, +ic5e. (2005). $ supraveg#ea i a pedepsi. %aterea !nc#isorii. -iteti: Editura 65, !. %%5
!#
0dem, !. %%/
!$
idem
!%
0dem
!6
4*""man, Erving. (2006). A@iuri. )seuri despre situaia social a pacienilor psi#iatrici i a altor categorii de
persoane instituionalizate. 0ai: Editura -*ir*m, !!. /2'//
!&
B(an, A., )t(ni*r +. i +iric( +. (2002). Penologie. Bucureti: Editura ,scar -rint, !. 105
!8
3*rian, 45e*rg5e. (2002). Psi#ologie penitenciar. Bucureti: Editura ,scar -rint, !. 1$&
!
0dem
&
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
1. $gresivitatea !ntre deinui incude a!eativee Gignit*are, inGuriie, agresiunea ver?a(,
"i@ic( i sexua(, v(t(marea c*r!*ra(, tentativee de *m*r i *m*rurie:
2. $gresiunile comise de ctre deinui asupra angajailor penitenciarului c*n#in KinGurii
adresate cadre*r, amenin#(rie, distrugerie de ?unuri, re"u@u de a nde!ini *rdinee sau de a
!rimi 5rana @inic(, tentativee de *vire i *virie !r*!riu'@iseL
20
J
%. $gresiunile svrite de angajai asupra deinuilor incud a!eative Gignit*are, insute,
c*nduite *?scene, *viri i c5iar sc5ingiuiriJ
$. $utoagresiunile sau agresiunie c*mise de de#inu#i m!*triva !r*!riei !ers*ane, cum ar
"i Kaut*muti(rie, re"u@u de a !rimi 5ran(, inger(ri de su?stan#e sau medicamente n exces,
tentativee de sinucidere i c5iar sinuciderie c*nsumateL
21
.
In mediu !enitenciar, un *c nc5is, cu * imitare a s!a#iuui de micare, n care n*rmee
*"iciae sunt rigur*ase este a!r*a!e im!*si?i de de!istat num(ru exact a agresiuni*r, mute
dintre acestea ne"iind a"ate de angaGa#ii !enitenciaruui, atee nu sunt *?servate de c(tre acetia,
iar atee sunt trecute cu vederea.
Dan Banciu c*nsider( c( exist( trei m*dait(#i de mani"estare a agresivit(#ii n mediu
carcera
22
:
1. $gresivitate real, Kascuns( i nedetectat(, care re!re@int( verita?ia dimensiune a
"en*menuui, dar a c(rei v*um r(mFne necun*scut, incu@Fnd t*ate ti!urie i "*rmee de
agresivitate !etrecute n m*d rea n !erimetru nc5is*riiL
2%
. Aceast( ci"r( neagr( a agresivit(#ii
!*ate "i estimat( !rin e"ectuarea de anc5ete de victimi@are atFt n miG*cu de#inu#i*r, cFt i a
cadre*r, !entru a a"a cau@ee !entru care aceste agresiuni nu au "*st ra!*rtate. In *rice mediu
carcera, exist( un c*d tacit ntre de#inu#i, ntre acetia i cadree angaGate re"erit*r a acce!tarea
mutua( a un*r agresiuni, !erce!ute dre!t admisi?ie, su!*rta?ie.
2. $gresivitatea descoperit, ra!*rtat( sau *?servat( de c(tre de#inu#i i angaGa#i, care nu
!*ate "i *mis(, !entru c( incude i * serie de *viri, v(t(m(ri c*r!*rae, distrugeri de ?unuri.
Am!*area acesteia este mai mic( decFt a ceei reae. K+*tivu c*nst( n "a!tu c( unee dintre
aceste agresiuni, c5iar dac( au "*st desc*!erite se sting !rin neg*cieri i medierea ntre cee d*u(
ta?ere adverse, de#inu#ii neavFnd interesu s( "*e !ede!si#i, iar !ers*nau de su!raveg5ere s( nu'
i cree@e !r*?eme cu c*nducerea !enitenciaruuiL
26
.
%. $gresivitatea sancionat sau !ede!sit( incude d*ar ti!urie de agresiune e"ectuate
ntre de#inu#i sau asu!ra cadre*r, v*umu s(u "iind destu de mic n c*m!ara#ie cu !rimee d*u(
m*dait(#i de mani"estare ae agresivit(#ii.
Dan Banciu c*nc5ide c( Kr(mFne desc5is( !r*?ema ace*r acte de agresiune c*mise de
!ers*nau institu#iei asu!ra de#inu#i*r, n care mute nu sunt nici*dat( cun*scute, dare care !*t
incude n rFndu ncarcera#i*r sentimente de "rustrare, ur(, "urie i r(@?unare, "av*ri@Fnd ast"e
!r*!ensiunea *r s!re agresivitateL
25
.
S%eci!icul rela&iilor inter%er)onale $in me$iul carceral
2'
Banciu, Dan. (2010). Agresivitatea n mediu !enitenciar ca e"ect a decutura#iei. Sociologie Romneasc, $ (%),
!. &6
2!
0dem
22
0dem, !. &5
2#
0dem
2$
0dem
2%
0dem
8
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
I# Rela&ia $e&inut 2 %er)onal
In ucrarea K-si5**gie !enitenciar(L, 45e*rg5e 3*rian enun#a trans!aren#a i via#a a
c*mun, dar i decuturai@area i !ierderea em!atiei a ce*r din mediu carcera: Kvia#a n
nc5is*are este n m*d a?s*ute * via#( n gru!: este anuat( *rice intimidate, t*tu este a vedere
!entru ceia#i, rea#ia inter!ers*na este * g*ire, * risi!ire de sine, nu te !*#i ascunde de !artea
rea a c*nduitei ce*r din Gur, ca!acitatea de a su!*rta in"irmit(#ie su"eteti ae ce*ra#i este
demut de!(it(. .i, mai r(u, !*si?iit(#i de re"ugiu, de sc5im?are nu exist(QL
2/
.
-ers*nau !enitenciaruui se *rgani@ea@( ntr'* ume !uternic structurat( i, simutan,
ierar5i@at(, n "unc#ie de niveu studii*r, aa cum a"irm( .te"an Brun*, dei, din exteri*r, !are a
"i * Kume *m*gen( i greu di"eren#ia?i(L
2&
. 4radu de c*ari@are a cadre*r e in"uen#ea@(,
"(r( ec5iv*c, aut*ritatea, dar i accesu a diverse !riviegii: Kaccesu a aimente, c*ncedii,
deega#ii, vi@ite n str(in(tate este evident imitat gardieni*r, c(r*ra nu i se recun*ate decFt
r*u de c5eari, de !*rt'c5ei, de desc5i@(t*ri i nc5i@(t*ri de uiL
2$
.
2ea#ia dintre !ers*na i de#inu#i !*ate "i des!rins( din ti!**gia !e care * reai@ea@(
.te"an Brun* cadre*r. E identi"ic(, n ucrarea sa, K+ediu !enitenciar r*mFnesc. 1utur( i
civii@a#ie carcera(L, cinci categ*rii distincte de angaGa#i: r*?*tu, carieristu, ra"inatu, vi*entu
i angaGatu ?un, aintat K?unicu#aL.
Robotul este categ*ria ce mai "recvent ntFnit( n mediu carcera. Ac#i*nea@( maina i
i!sit de *rice urm( de !ers*naitate, a!icFnd reguie !Fn( a ce mai mic detaiu. 2es!ect(
*rdinee "(r( a'i !une !r*?ema re!ercusiuni*r acest*ra sau "(r( a ua n c*nsiderare as!ectee
umane, du!( cum remarc( 2uxandra 1esereanu: R.i'a intrat !er"ect n r*, iar acest ucru
"isurea@( nsui c*nce!tu de umanitateL
28
. 2*?*tu instaurea@( un !r*cess c*ntinuu de turn(t*rie
ntre de#inu#i, !entru a'i m!iedica s( se aut*mutie@e sau s( ia !arte a activit(#i ned*rite n
mediu carcera. Este un ?ir*crat nn(scut, avFnd t*t tim!u n !reaGma ui d*ve@i scrise care s( i
egai@e@e t*ate ac#iunie. 2ea#ia cu de#inutu este una de su?*rd*nare a ceui din urm(, iar
Rde#inutu nesu!us este ra!id etic5etat ca "iind !ericu*s i ncadrat ntr'un at regim de
tratament. Discu#iie *!tite dintre mai mu#i c*ndamna#i sunt !rivite ca !ani"ic(ri ae evad(rii i
sunt sanc#i*nate ca atareL
%0
.
Carieristul i !asea@( interesee !ers*nae deasu!ra interese*r ce*ra#i, este vanit*s i
se ncadrea@( n categ*ria !r*stuui "udu, a"iFnd * masc( de inteectua, v*r?ind n maxime i
citate. Este ama?i, dar t*cmai !entru a'i nde!ini sc*!u de !arvenit, iar n rea#ia cu de#inu#ii
d( d*vad( de * ca!acitate de mani!uare mir*?*ant(. Distri?uie "av*ruri c*ndamna#i*r (#ig(ri,
?(utur( i ate ?unuri a care acetia nu au acces) care sus#in n ncercarea sa de a !r*m*va !e
scara ierar5ic(. 1u un s!irit de *?serva#ie de@v*tat dat*rit( sc*!uri*r !e care as!ir( s( e ating(,
Ksimte instinctiv !eric*u !e care' re!re@int( anumite !ers*ane (de#inu#i, c*egi, su!eri*ri sau
vi@itat*ri) i ncearc( din r(s!uteri s( e neutrai@e@e ac#iunie, n"rFngFndu'e !rin munci de
u@ur(. In ca@u de#inu#i*r recacitran#i urm(rete ndea!r*a!e ?*te@u, care e "rFnge v*in#a i
26
3*rian, 45e*rg5e. (2002). Psi#ologie penitenciar. Bucureti: Editura ,scar -rint, !. $8
2&
Brun*, .te"an. (200/) (2005). Mediul penitenciar romnesc. Cultur i civilizaie carceral. 0ai: Editura
0nstitutu Eur*!ean, !. 85
28
0dem
2
1esereanu, 2uxandra. (2001). Panopticum. ortura politic !n secolul "". 0ai: Editura 0nstitutu Eur*!ean, !.
110
#'
Brun*, .te"an. (200/) (2005). Mediul penitenciar romnesc. Cultur i civilizaie carceral. 0ai: Editura
0nstitutu Eur*!ean, !. 85

Seminar 6# Me$iul %enitenciar#


)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
s!iritu nesu!us i i trimite a munci degradante i ist*vit*are: s!(area 71'uri*r, cur(#area
cart*"i*r, s!(area !*dee*r, amenaGarea ?*rduri*rL
%1
.
A treiea ti! de cadru din mediu carcera este ra.inatul, !ers*an( cu studii su!eri*are,
dar ae c(r*r cutur( are numer*ase acune. 0nteigent, t*tui, ra"inatu se nscrie n categ*ria
!erveri*r, care atrag de#inu#ii cu educa#ie !entru a e su?mina re@isten#a i !entru a'i !utea
mani!ua du!( ?unu !ac. In d*meniie din care !r*vine (s*ci**gie, !si5**gie, Guridic,
medica), ra"inatu *cu!( un *c !eri"eric, "erindu'se de a n"runta !ers*anee avFnd * !*@i#ie
ierar5ic( su!eri*ar(, t*cmai !entru a nu i etaa acunee !r*"esi*nae. KActivit(#ie c*tidiene
m(runte, dar nu mai !u#in stresante, e reduce a!etitu !entru ectur( i !entru !reg(tirea
!r*"esi*na(. (...) )tiu ra"inat se mani"est(, mai aes, n rea#iie cu *"iciait(#ie venite n vi@it(,
ei "iind sc*i a naintare ca s( dea * c*n"irmarea !r*"esi*na( sistemuui de !riviegiiL
%2
.
0iolentul este ce de'a !atruea ti! de angaGat, "iind sadic i ?ruta. KIn genera, sunt "iin#e
marcate de un de"ect "i@ic, de gree 5andica!uri !si5ice sau de * s*art( de*c de invidiatL
%%
.
-erce!Fndu'se dre!t * Gert( nc5inat( dat*riei, c*m!exat i cu un sentiment de mu#umire
!r*v*cat de e"ectu umiin#ei i a vi*en#ei, acest cadru a mediuui !enitenciar reai@ea@(
m?*dit de * nsu"e#ire !uternic( i de * excitare excesiv(, t*ate ucrurie in"ame, G*snice din
sistemu carcera. Dei num(ru *r nu este mare, "iind a!r*ximativ 5'10S din t*tau angaGa#i*r,
ac#iunie *r devine caracteristice !entru t*t ceea ce nseamn( !enitenciar n s"era r*mFneasc(.
Am de"*rma reaitatea dac( i'am c*nsidera !e t*#i !e t*#i angaGa#ii din sistemu !enitenciar ca
"iind un amestec de s(?atici, care sunt vi*en#i i t*rturea@( de#inu#ii din setea de !(cere, din
instinct. Dei cei care se ncadrea@( n acest ti!ar nu sunt agrea#i de c*nducere, Keste evident c(
angaGarea n "iecare !enitenciar a cFt*rva eemente din aceast( categ*rie este necesar( nu d*ar
!entru c( ee nde!inesc t*ate activit(#ie inerente sistemuui, ci i !entru c( men#in imaginea
unei umi dure, ?rutae, de care *rice cet(#ean i?er tre?uie s( se "ereasc( s( * cun*asc(
!ers*naL
%6
. Ast"e, vi*en#ii i aduc a!*rtu !rin cru@imie !e care e "ac, nu d*ar a ascutarea i
su?Gugarea ce*r din s!atee gratii*r, ci i a *?edien#a ce*r din a"ara *r. KDi*en#ii sunt
nd*ctrina#i "anatici ai sistemuui !unitiv, !e care !si5**gii i'au cata*gat ca isterici, !erveri,
sad*'mas*c5iti , !aran*ici, 5*m*sexuai, sc5i@*i@i. 1redinci*i ide**giei t*taitare, ei sunt
c*nvini c( !e umerii *r a ae@at s*cietatea * res!*nsa?iitate uria(: aceea de a'i !ede!si !e
deincven#i, un s*i de "iin#e !(m(dite dintr'* at( materie, in"eri*ar( iu !ericu*as(, !e care ei
tre?uie s( * neutrai@e@eL
%5
.
Ntimu ti! de angaGat din mediu carcera este ce a saariatuui ?un, i!sit de vi*en#( i
uman, aintat une*ri K?unicu#aL. Aceast( categ*rie de angaGat "ace ca de#inu#ii s( resimt(, cFt se
!*ate de accentuat, di"eren#a. E !erce!ut dre!t "raier !entru c( este un *m *nest, cu eg(turi
m*rae !uternice, dedicat meseriei ui (medic, !re*t, !si5**g, s*ci**g) i nu d( din c*ate !entru
a avansa !e scara ierar5ic( sau !entru a se n"ru!ta din ?unurie administra#iei, K?unicu#aL este
d*rnic( de a aGuta cFt mai mut i de a d(rui, t*erFnd nedre!t(#ie din Gur, neGudecFndu'e,
ncercFnd de cee mai mute *ri s( e c*recte@e. KIntr'* ume n care eecu, !at**gicu,
dis!erarea, ne!utin#a, c*ru!#ia i vi*en#a sunt !rinci!aee c**rd*nate care de"inesc
!enitenciaru, ei c*nsider( c( t*ate acestea sunt !rieGu tr(irii un*r ex!erien#e umane, divine,
#!
0dem
#2
0dem , !. 12$
##
C*d*r*v, C@vetan. (188/). Con.runtarea cu e/trema. 0ictime i torionari !n secolul "". Bucureti: Editura
=umanitas, !. 11$
#$
Brun*, .te"an. (200/) (2005). Mediul penitenciar romnesc. Cultur i civilizaie carceral. 0ai: Editura
0nstitutu Eur*!ean, !. 128
#%
0dem
!'
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
medicae, !si5**gice, de mare !r*"un@ime, !r*v*c(ri !entru re!unerea va*ri*r n *rdinea *r
"ireasc(L
%/
. Ii g5idea@( c*m!*rtamentu n c*n"*rmitate cu va*rie !r*"esiei i nu cu cee ae
*rgani@a#iei, iar dei munca *r nu are m(re#ia i str(ucirea er*i*r, asigur( *rdinea i initea n
!enitenciare, stingFnd mute c*n"icte nainte de a se nate sau de a ua am!*are. C*tui, mediu
carcera re!rim( ?un(tatea i umanitatea, camaraderia i a"ec#iunea !entru angaGa#i "iind
!ede!site de reguamentee interne ae !enitenciaruui. +u#i angaGa#i devin "ire retrase i nc5ise,
interi*ri@ate. K-re@en#a *r n !enitenciar este mai degra?( !asager(, mete*ric(J ne!utFndu'se
ada!ta sau ne!utFndu'i e"ectua meseria a standardee nv(#ate, migrea@( s!re *rgani@a#iie n*n'
guvernamentae sau n ate #(riL
%&
.
II# Rela&ia $e&inut 2 $e&inut /i ti%ul $e li$er in!ormal
In ucrarea K-si5**gie !enitenciar(L, 45e*rg5e 3*rian a"irm(: KDenirea n !enitenciar
tu?ur( ec5ii?ru !ers*nait(#ii !rintr'* tri!( reducere: a s!a#iuui de ia#(, a tim!u !ers*na
(sus!endarea viit*ruui, reativi@area trecutuui) i a c*m!*rtamentuui s*cia (i@*are, a?and*n).
)tresu !reungit n "a@a de anc5et(, intrarea ntr'* c*ectivitate de an*nimi, c*ntr*u rigur*s a
c*nduitei, de!eden#a de !ers*na, densitatea uman( (su!raag*merarea) "av*ri@ea@( a!ari#ia i
cr*nici@area unei !at**gii s!eci"iceL
%$
. 1(derea a"ectiv(, degradarea imaginii de sine i
inada!tarea n mediu carcera sunt !r*v*cate de Ka!atia, i!sa ini#iativei, !ierderea interesuui
!entru ucruri, *ameni i evenimente, aneste@ia a"ectiv(, inca!acitatea de a mai "ace !anuri,
resemnarea "ataist(L
%8
.
,rice s!a#iu nc5is creea@( un ti! de rea#ii inter!ers*nae. In mediu carcera, dei se
!resu!une c( t*#i de#inu#ii sunt egai i au aceeai dre!turi, rea#iie inter!ers*nae sunt !uternic
ierar5i@ate, atFt de c(tre !ers*nau !enitenciaruui, cFt i de c(tre de#inu#ii nii.
1riteriie *"iciae du!( care sunt casi"ica#i de#inu#ii K(du!( deictu "(cut, cas( s*cia( de
!r*venien#(, *rigine etnic( sau regi*na(, vFrst(, ti! de arest: !reventiv, !rimar, recidivist) se
traduc n m!(r#irea *r n di"erite s!a#ii de deten#ie, cu !riva#iuni i "aciit(#i di"eriteL
60
. -este
aceste criterii se su!ra!un cee ae de#inu#i*r. In ca@u c*ndamna#i*r, Kierar5iie se de@v*t( n
"unc#ie de ceea ce !*ate *"eri "iecare. Lumea de#inu#i*r e c*nstruit( !e sc5im?: de ?unuri, de
servicii, de in"*rma#iiL
61
.
In t*!u ierar5iei se situea@( nt*tdeauna reci$i0i/tii sau cei cu 0ec(ime i cei %uternici
!i"ic. In sc5im?u un*r ?unuri sau servicii, aceast( categ*rie de de#inu#i e *"er( n*i*r veni#i
s!riGin !entru ada!tarea n mediu carcera, ini#ierea n aceast( c*munitate e Knatur(
sentimentee de nesiguran#(, team(, su"erin#( i i *"er( ra#iuni decu!a?ii@ante i un n*u sens
vie#iiL
62
.
-e trea!ta in"eri*ar( se reg(sesc )cla0ii, !raierii sau ne%o&ii M ei se *cu!( cu aranGatu
!aturi*r i s!(atu enGeriei at*ra. Ei reai@ea@( aceste servicii, !entru c( ne"iind vi@ita#i de rude
i "amiie sau !ier@Fnd c*ntactu cu acetia, nu au ce *"eri !entru a se ridica n ierar5ia gru!uui.
#6
0dem, !. 1%0
#&
0dem
#8
3*rian, 45e*rg5e. (2002). Psi#ologie penitenciar. Bucureti: Editura ,scar -rint, !. 1%/
#
0dem
$'
Brun*, .te"an. (200/) (2005). Mediul penitenciar romnesc. Cultur i civilizaie carceral. 0ai: Editura
0nstitutu Eur*!ean, !. 118
$!
0dem
$2
0dem
!!
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
Aceast( cas( s*cia( este, a rFndu ei, structurat( !uternic. K-rinci!au criteriu este ce a
excuderii, a re!usiei: "a#( de criminaii de c*!ii, vi*at*ri, t*xic*mani, ?*navi de )0DA sau de
5e!atit(, 5*m*sexuai, travesti#i, incestu*i. 2es!ingerea *r este * "*rm( de !uri"icare i de
nt(rire a imaginii de sine. Exist( * rigiditate m*ra( excusivist(, care i tratea@( !e aceti
indivi@i ca agen#i ai dec(derii umaneL
6%

Crea!ta cea mai de G*s esre *cu!at( de bulanii sau de s%urca&ii, categ*rie n care dac(
intri, nu mai iei !Fn( a ei?erare. In aceast( cas( intr( Kcei su!ui !erversiuni*r sexuae (...).
Acetia sunt de regu( seecta#i dintre r*mFnii mai as!ectu*i "i@ic i care a data KnG*siriiL erau
!uternic de!rima#i !si5ic i m*ra, deci vunera?ii ntr'un grad ridicat. 9ici*dat( #iganii nu aGung
n situa#ia astaJ ei sunt ns( cei care Ks!urc(L. (...) Buangii sunt ?(taia de G*c a tutur*r
de#inu#i*rL
66
.
Din aceeai cas( a Kne!*#i*rL, dar ntr'* at( categ*rie se reg(sesc oreii sau %i)icile,
Kcei care car( sac*ee at*ra, care'i aGut( !e Kmec5eriL a ateiere. In ca@u n care ei !rimesc un
!ac5et, acesta e re!ede c*n"iscat de cei !uternici, *r nemair(mFnFndu'e decFt "*arte !u#ine
ucruriL
65
.
3u%4nii sunt ceva mai stia#i, mai !(strea@( un gram de demnitate, de!enden#a *r de
#ig(ri e mai redus( decFt a at*ra, deci une*ri !*t re"u@a muncie degradante.
In aceeai cas( se a"( )i!oanele, 5eturile sau turntorii. )unt retrai de ceia#i de#inu#i
K!entru c( se su!un aut*rit(#i*r !entru vagi !r*misiuni de i?erare c*ndi#i*nat(, ei su!*rt( *ri de
cFte *ri se ivete *ca@ia, ?(taia de G*c i r(@?unarea ideri*rL
6/
.
Im%re)iile re!re@int( de#inu#ii care se *!un atunci cFnd cineva ncearc( s('i umieasc(.
9um(ru *r este destu de mare, niveu de c*ari@are este mai ridicat, sunt c*ndamna#i !entru
"urturi m(runte i !(strea@( !rintre cei mai ?ine rea#iie cu cei de a"ar(.
Bie&a/ii se dau dete!#i i tind s('i !r*steasc( !e ceia#i. Dei num(ru *r nu este mare,
r*u !e care au este "*arte im!*rtant, nsu"e#ind c*munitatea.
6mec(erii sunt cei din vFr"u !iramidei, nu sunt Kturna#iL, nu Kt*arn(L, e "ur( at*ra
!ac5etee, au scavi, se ada!tea@( ce mai ?ine a mediu !enitenciar, iar rea#iie m*rae sunt
sa?e sau inexistente n ca@u *r. KIn aceast( categ*rie se aGunge !rin vec5ime, "*r#( i iretenie,
dar i !rin !r*tec#ia unui !rieten sau unei rude a"at( n !enitenciar ntr'* !*@i#ie ierar5ic(
su!eri*ar(. Tiganii sunt cei mai !redis!ui s( *cu!e aceste *curi. In rFndu mec5eri*r intr( de
regu( cei cu "a!te de*se?it de grave (*m*ruri, *vituri cau@at*are de m*arte, vi*uri etc.)L
6&
.
2ea#iie cu !ers*nau !enitenciaruui sunt unee "*arte ?une, cadree Ksunt dis!use s( e t*ere@e
* cantitate c*nsidera?i( de !ung(ii ae *r n sc5im?u asigur(rii *rdinii, securit(#ii i ada!t(rii
M va*rie cee mai im!*rtante ae regimuui !enitenciar. -uterea *r este de cee mai mute *ri
egai@at(: ei sunt e"i de d*rmit*are, e"i de cas(, e"i de ateier. A?iitatea *r n tratarea cu
!ers*nau !enitenciaruui e asigur( !uterea a?s*ut( n gru!L
6$
. .mec5erii "ac !*si?i(
transmiterea *?iceiuri*r i a Ktradi#ii*rL de a genera#ie a genera#ie, ei decid reguie ce tre?uie
res!ectate de ceia#i de#inu#i, ei sta?iesc ierar5iie i m*du de des"(urare a vie#ii c*tidiene. Ei
sunt iderii in"*rmai din !enitenciare, Kaut*rit(#ie m*rae ae ceue*r i administrat*rii Gusti#iei.
$#
0dem, !.120
$$
0dem
$%
0dem, !. 121
$6
0dem
$&
0dem, !. 122
$8
0dem
!2
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
-entru c( sunt cei mai !uternici, reuesc s('i *"ere c*n"*rtu maxim care !*ate "i *?#inut n
c*ndi#ii de deten#ieL
68
.
+ediu carcera re!re@int( un s!a#iu n care de#inu#ii i rede"inesc c*nstant !ers*naitatea
i c*m!*rtamentu, n sc*!u unei cFt mai ?une i ra!ide ada!t(ri a acest m*d de via#(, !rivat de
i?ertate, "amiie, ?unuri i servicii.
III# Li$erul in!ormal $in me$iul carceral /i co$ul neo!icial al $e&inu&ilor
In ucrarea KDa*ri, regui i !(strarea !(cii: cum descriu de#inu#ii *rdinea i c*du
carcera n !enitenciaree din 1ai"*rniaL, 2e?eca Cramme, din cadru Nniversit(#ii din
9e?ras<a, !r*!une anai@area c*duui de#inu#i*r i r*u ui n !(strarea *rdinii n mediu
carcera. 1ercet(rie anteri*are !r*!uneau te@a c*n"*rm c(reia de#inu#ii "**sesc acest c*d !entru
a structura i a de"ini reguie in"*rmae ae centre*r de deten#ie. -rin cercetarea !e care a
ntre!rins'*, 2e?eca Cramme i axea@( aten#ia !e aceeai !r*?ematic( M c*du de#inu#i*r, ns(
!rivit( din at !unct de vedere: cum v(d de#inu#ii n*rmee nescrise ae !enitenciaruui i cum este
integrat n aceast( vi@iune c*du mai sus men#i*nat. Ast"e, ea nu !*rnete de a !remisa
existen#ei unui c*d, dar nici nu neag( reaitatea ui, s!erFnd, n acest m*d, s( veri"ice cee
a"irmate de c(tre a#i cercet(t*ri care au ad*!tat aceast( inie n cadru studii*r *r.
In !rimu rFnd, sunt !re@entate *rient(rie te*retice din aceast( @*n(, men#i*nFndu'se
aut*ri !recum =*:ard Bec<er, ,5in, 1*:ard, CerrB Uac*?s. De asemenea, aut*area !re@int( i
ceea ce !*ate "i c*nsiderat esen#a cercet(rii sae M de"ini#ia c*duui de#inutuui n c*nce!#ia ui
Br*ns*n: K1*du re!re@int( * *rgani@are a va*ri*r criminae n *!*@i#ie cu va*rie s*ciet(#ii
c*nven#i*nae i cu ae *"iciai*r !enitenciaruui M ca ex!*nen#i ai s*ciet(#iiL
50
.
0deea sus#inut( de aut*area cercet(rii este aceea c*n"*rm c(reia iderii din mediu
!enitenciar v*r s( men#in( ucrurie su? c*ntr*, ast"e ncFt s( nu existe !eric*u rev*te*r sau
a un*r vi*en#e de mare am!*are. +*tivu este sim!u: aceti ideri se *cu!( cu activit(#i
iegae. In ca@u un*r c*n"icte de !r*!*r#ii, *"iciaii !enitenciaruui ar instaura starea de aert(, ar
"i e"ectuate !erc5i@i#ii, ieirea n curtea nc5is*rii ar "i inter@is(. C*ate acestea "ac ca activit(#ie
*r iegae s( se mai !*at( des"(ura M !ier@Fnd ?ani i, !rin urmare, !utere. -entru a
!rentFm!ina aceast( situa#ie, iderii media@( c*n"ictee i ncearc( s( #in( ucrurie su? c*ntr*
atent.
-entru aceast( cercetare au "*st intervieva#i 60 de de#inu#i i / gardieni, met*da de
intervievare "iind interviu structurat. C*#i de#inu#ii intervieva#i au "*st ei?era#i c*ndi#i*nat din
!enitenciare cu maxim d*u( uni naintea interviev(rii *r. In discu#iie cu acetia, dar i cu
gardienii, accentu a "*st !us !e reguie nescrise ae !enitenciaruui.
Aadar, n *rice !enitenciar exist( anumite reguui in"*rmae care tre?uie acce!tate.
Acestea sunt de"inite ca "iind c*du genera a de#inutuui. In "unc#ie de gru!area, ?anda din care
"ace !arte, de#inutu tre?uie s( res!ecte * serie de n*rme M aceste n*rme "iind sta?iite de c(tre
e"u gru!(rii. In ca@u n care n*rmee sunt nc(cate, exist( c*nsecin#e, de *?icei vi*ente,
a!icate "ie de gru!(ri rivae, "ie de nsui gru!area a care de#inutu este a"iiat. )e !*t men#i*na
regui !recum cine st( a c*ada de a cantin(, cu cine ai v*ie s( v*r?eti sau nu, denun#urieE!Fra
sunt inter@ise, se evit( c*m!*rtamentu rasist, nu se discut( a"acerie ?andei tae.
$
0dem, !. 12%
%'
Cramme, 2e?ecca. (2008). Daues, 2ues, and Aee!ing t5e -eace: =*: +en Descri?e ,rder and t5e 0nmate
1*de in 1ai"*rnia -ris*ns, 1eviant 2e#avior, %0: $, !. &6&
!#
Seminar 6# Me$iul %enitenciar#
)*ci**gia Devian#ei, An 2, )eria 1, gru!a 1
DRD# Raluca PAVEL
Nnii cercet(t*ri !recum =assine a"irm( c( un asemenea c*d a de#inutuui nu exist(
51
, !e
cFnd cei mai mu#i cercet(t*ri i recun*sc existen#a, ns( nu n aceai m*d sau a aceeai scar(.
=*:ard Bec<er a"irm( c( *amenii, n interi*ru *ric(rei s*ciet(#i, "*rmea@( cuturi i
su?cuturi avFnd !r*!riie n*rme i sisteme de regui. In cadru !enitenciaruui, aceste regui M n
ca@u n*stru, in"*rmae M au a!(rut ca * necesitate a ce*r care des"(*ar( activit(#i iegae. )e
!*ate a"irma c( *rgani@area din !enitenciare este "*arte simiar(, dac( nu c5iar identic(,
*rgani@(rii criminae din cadru s*ciet(#ii. 2eguie gru!(rii ncarcerate sunt, n "a!t, aceeai
regui ca ae unei gru!(ri ce activea@( n i?ertate
52
.
In !enitenciare, iderii sunt cei care !un n ?aan#( ucrurie i ncearc( s( medie@e situa#ia
n ca@u unui c*n"ict. La "e este i n i?ertate. 1*du este ierar5i@at n "unc#ie de r*u "iec(ruia
n gru!are. 1ei care se a"( mai sus !e scara ierar5ic( sunt cei cu mai mute ?ene"icii decFt cei de
G*s.
Nnii de#inu#i sunt !ede!si#i de !r*!ria ?and( !entru a nu se isca un c*n"ict mai mare,
c*n"ict care ar "i d(un(t*r !entru t*at( umea. In cercetarea 2e?ec(i Cramme este crei*nat un
de#inut care a su"erit mari v(t(m(ri c*r!*rae ca urmare a unui c*n"ict cu at( ?and(, t*cmai
!entru a !reveni c*nsecin#e mai grave. De asemenea, este *"erit dre!t exem!u un de#inut care a
"*st dat de c(tre e"u gru!(rii din care "(cea !arte !e mFna gru!(rii rivae care avea anumite
c*nturi de nc5eiat cu e. Asemenea deci@ii arat( cFt de mut este !re#uit( c*a?*rarea s!re
men#inerea *rdinii n !enitenciare, c5iar i de c(tre ?ande. Ast"e, vi*en#a este "**sit( ca *
uneat( de c*ntr* i de !(strare a initii. Aceast( inite este "undamentu ec*n*miei
su?cuturi*r din !enitenciare. 3(r( ea, 5a*u ar interveni i nimeni nu i d*rete acest ucru.
1*du de#inutuui, du!( cum ni se arat(, este res!ectat de t*at( umea, "ie c( e v*r?a de
mem?ri ai gru!(ri*r sau nu i, mai aes, "ie c( n#eegi sau nu, "ie c( #i se !are sau nu s*id.
C*#i res!ect(, !entru c( este unica m*daitate !rin care !*#i avea !arte de ceea ce de#inu#ii
numesc Kdeten#ie u*ar(L.
Nn at as!ect "*arte im!*rtant i interesant c*nstituie aegerea un*r de#inu#i de a
res!ecta mai mut c*du in"*rma n de"av*area regui*r *"iciae ae !enitenciaruui. Acetia aeg
aceast( !*@i#ie, care e !reungete !eri*ada deten#iei, t*cmai !entru c( re!ercusiunie unei ate
deci@ii ar "i mut mai grave.
Ins(, t*ate acestea au *c i n a"ara mediuui carcera, ast"e ncFt n*utatea acestei
cercet(ri este *arecum um?rit(.
1eea ce "ace !entru mine di"eren#a ntre c*m!*rtamentu g(ti*r din !enitenciar i ce
din a"ara *r este, t*cmai, res!ectarea c*duui de#inutuui, ntr'* anumit( m(sur( i de c(tre
aut*rit(#i. Acesta este !unctu de vedere !*ate ce mai interesant, n *!inia mea, care ar tre?ui
su!us anai@ei.
Dei studiu 2e?ecc(i Cramme eviden#ia@( anumite as!ecte, nu este de * reevan#(
n*ta?i(, ea neac*!erind i as!ectu res!ect(rii acestui Kc*d a de#inutuuiL de c(tre *"iciai. Nn
at as!ect care ar "i tre?uit urm(rit este m*du n care *"iciaii c*ntri?uie a ad*!tarea i c5iar
res!ectarea acestui c*d n rFndu de#inu#i*r.
%!
0dem
%2
0dem
!$