Sunteți pe pagina 1din 167

Clubul Cocoailor

Olimpian Ungherea

Volumul 1

Salt la trapez

CITITORULE, ngduie-mi s aez - u smerenie - a eas! lume, "n are !e preg!e!i s in!ri, su# $ulgerul pedepsi!or al lui Emines u% Cum nu &ii !u, 'epe doamne, a pun(nd m(na pe ei, )-i "mpr*i "n dou e!e% "n smin!i*i i "n miei, +i "n dou !emni*i large u de-a sila s-i aduni, ) dai $o la pu rie i la asa de ne#uni,

Motto: -resa !re#uie s apere -u!erea de ispi!a arogan*ei. Chiar (nd e/agereaz, uneori, presa ne adu e un imens ser&i iu. 0e "mpiedi s ne pierdem min*ile, s um#lm r(nd u noi un so lu. J.F. Kennedy Preedinte al S.U.A.

Declaraie )u#semna!ul Ungherea Olimpian, au!orul romanului 1Clu#ul o oa*ilor2, de lar "n!reaga a *iune a a es!ei r*i, persona3ele i "n!(mplrile ei sun! simple $i *iuni ar!is!i e. 4ap!ele, "ns, din are m-am inspira! sun! reale. )!ri ! au!en!i e, Le-am ules, "n e/ lusi&i!a!e, din ma!erialele 3urnalis!i e pu#li a!e "n o!idianul na*ional 15IU62. 7e al!$el, !oa!e 8o!!o-urile r*ii nu sun! al! e&a de (! !e/!e prelua!e din a elai ele#ru ziar. 8ul*umes , pe a eas! ale, "n!regului orp de ziari!i, "n $run!e u dire !orul lor general, domnul )orin Ro a )!nes u, pen!ru enorma an!i!a!e de in$orma*ii - senza*ionale, in endiare - puse la dispozi*ie, prin in!ermediul paginilor de pres. 7rep! pen!ru are, de #un &oie i nesili! de nimeni, m is les mai 3os. Olimpian Ungherea

Prolog
n ul!ima de ad, a ul!imei luni, din ul!imul an al anilor op!ze i, din ul!imul &ea al elui de-al doilea mileniu al Erei re!ine, s-a des his "n Rom(nia o su#lim poar! de al!ar. )an !uar "n are is!oria ne hema s p!rundem u su$le!ul m(n!ui!, u min!ea dezro#i!, despo&ra*i de ur, de !ru$ie, de in&idie, lepd(ndu-ne de ru!a!e, de lene, de min iun, preg!indu-ne s primim #o!ezul li#er!*ii. Unii au !re u! pragul por*ii des hise. 6l*ii, nu. Unii au in!ra! u ones!i!a!e, u iu#ire, u !oleran*. 6l*ii au in!ra!, !(r(nd dup ei &ani!a!ea, ipo rizia, &i leugul, orup*ia i ho*ia. Unii au rmas a$ar, !em!ori de !impul el nou, "n$ri oa*i, or#i*i de lumina prea pu!erni a li#er!*ii, ezi!(nd s !rea pragul is!ori . 6l*ii au rmas a$ar, $r de ezi!are, au rmas s denigreze, s spur e, s p(ngreas , s huleas !o! e se a$la din olo de poar!a al!arului. -rin!re ei are au in!ra!, a i prin!re ei are au rmas, se gses - deopo!ri& - oameni #uni i oameni ri, de!ep*i i pro!i, se !uri i al!rui!i, mi!o ani i domni, "n*elep*i i ne#uni, "n&ing!ori i "n&ini, u!ez!ori i lai, no#ili i igno#ili. To*i sun!, "ns, $ra*ii no!ri, ) nu-i ponegrim. ) nu-i "n3urm. ) nu-i "m#r*im doar pe unii, iar pe al*ii s-i de!es!m. +i da nu-i pu!em iu#i pe !o*i, m ar s-i "n*elegem pe !o*i, ) $im "n*elep*i, pre um an!i ul )olomon. ) nu "ngduim !ierea prun ului "n dou #u *i% "mpr*i!e "n!re :ine i Ru, ) nu despi m neamul rom(nes "n dou !a#ere dumane% :uni i Ri, Ci, s redm prun ul "n!reg :inelui. Iar Rului, oriunde s-ar a$la, s-i aezm "n $a* o limpede oglind i s-i spunem% -ri&e!e-!e, 6 es!a e!i, 6 es!a es!e hipul !u el hain, 6 es!a es!e su$le!ul !u el ur(!, +i mai es!e "n &reme s !e "ndrep*i, ) de&ii $rumos i #un, 7ar, p(n a!un i, !eme-!e pen!ru !o! rul pe are l-ai $ u!, 6u!orul romanului 1Clu#ul o oa*ilor2 dore!e, u umilin*, s adu o as!$el de oglind "n $a*a R(ului. Cine are ura3ul s se pri&eas "n apele ei - i nu-i re unoa!e p a!ele s-i amin!eas de nemuri!oarele u&in!e din :i#lie% 1Cine se rede $r de p a!, s arun e primul pia!ra,2 -en!ru numai as!$el &om a&ea ansa s e&adm din Clu#ul o oa*ilor.

Prolog...............................................................................................................................................................3

VOLUMUL I SALT LA TRAPEZ.................................................................................................7


CAPITOLUL 1................................................................................................................................................7 In!rare "n!r-un omar ani ular...................................................................................................................< Un pro$esionis! al in$orma*iei......................................................................................................................= CAPITOLUL 2..............................................................................................................................................10 7e doi #ani aris!o ra*ie..............................................................................................................................1> :!r(nul i !(r$a..........................................................................................................................................19 CAPITOLUL 3..............................................................................................................................................13 7o#i!o ia "n s!aulul de!ep*ilor..................................................................................................................1; Cele in i porun i sa re.............................................................................................................................1? -resa nu iar!,............................................................................................................................................1@ ) andal la )ena!.........................................................................................................................................1< -edeapsa de 6poi.......................................................................................................................................1= CAPITOLUL ..............................................................................................................................................20 Aorile de ar!ier.........................................................................................................................................9> ngerul $ri ii...............................................................................................................................................91 CAPITOLUL !..............................................................................................................................................23 Cur&a din lepsidr....................................................................................................................................9; Carne de !un pen!ru presa de s andal.........................................................................................................9B 4emeia i an!a3ul.......................................................................................................................................9< CAPITOLUL "..............................................................................................................................................2# +paga u rame auri!e..................................................................................................................................;> )alu!ri, :aronului,....................................................................................................................................;9 Um#ra lui Ceaues u.................................................................................................................................;; CAPITOLUL 7..............................................................................................................................................3! +arpele i mangus!a....................................................................................................................................;@ )o*ia on!a#ilului de pro&in ie "l "n ur "n so o!eal..............................................................................;< CAPITOLUL $..............................................................................................................................................3# V(n!orul....................................................................................................................................................;C )pl!ur de &ase........................................................................................................................................?> CAPITOLUL #.............................................................................................................................................. 2 -er&ersiunile sena!orului............................................................................................................................?9 )$(n!a $amilie.............................................................................................................................................?? CAPITOLUL 10............................................................................................................................................ " ) nu !e lai $olosi! ni ioda!.....................................................................................................................?@ Un in$orma!or nu a!eap! Dude a!a de 6poi.............................................................................................?C CAPITOLUL 11............................................................................................................................................!1 Ianus al a3unilor........................................................................................................................................B1 Capul ple a!...............................................................................................................................................B9

CAPITOLUL 12............................................................................................................................................!3 6nimalul de la Co!ro eni...........................................................................................................................B? )uges!iile generalului )aharo&sEi..............................................................................................................BB -u!erea urii.................................................................................................................................................B@ :asmul despre !erori!i..............................................................................................................................B< CAPITOLUL 13............................................................................................................................................"0 -ar!idul z#u ilor.....................................................................................................................................@> E&adare rupes!r.........................................................................................................................................@1 CAPITOLUL 1 ............................................................................................................................................"2 8i ro$onul din pan!aloni...........................................................................................................................@9 Clu#ul o oa*ilor......................................................................................................................................@; U igaul are per iuni as!anii....................................................................................................................@? CAPITOLUL 1!............................................................................................................................................"! Consiliul )uprem al Ilumina*ilor...............................................................................................................@B Trdarea se pl!e!e u moar!ea.................................................................................................................@< CAPITOLUL 1"............................................................................................................................................"# Un !ip u pi ioarele pe pm(n!..................................................................................................................@C Ion :res!oiu, de Ia 1:ulina &erde2.............................................................................................................<1 CAPITOLUL 17............................................................................................................................................73 :e*ia "nl*imilor.........................................................................................................................................<? :n ile on!roleaz poli!i a lumii.............................................................................................................<B Tandre*e la )nago&....................................................................................................................................<= CAPITOLUL 1$............................................................................................................................................7# Un ol!ean de 4iliai....................................................................................................................................<C Aard de orp u $us!...............................................................................................................................=9 CAPITOLUL 1#............................................................................................................................................$ Religia pu!erii.............................................................................................................................................=B Ion -opes u "n 'ara 8inunilor..................................................................................................................=@ CAPITOLUL 20............................................................................................................................................$# Chinezul din Volun!ari...............................................................................................................................=C )p(nzura! "n!re ada&re &ii.........................................................................................................................C1 6man!a "ndurera!......................................................................................................................................C? CAPITOLUL 21............................................................................................................................................#" Terapia r(sului...........................................................................................................................................C@ 7epar!amen!ul !re#urilor murdare...........................................................................................................1>> CAPITOLUL 22..........................................................................................................................................103 Era !i loilor...........................................................................................................................................1>; 7es indere la lo ul rimei.......................................................................................................................1>@ 8(n area leului, pe lan*.......................................................................................................................1>< CAPITOLUL 23..........................................................................................................................................10# 7aion de -ie!ri i a...................................................................................................................................1>C Vulpea "n poli!i .....................................................................................................................................11> CAPITOLUL 2 ..........................................................................................................................................112

4raga de la Ca#ine!..................................................................................................................................11; n3ur!uri prin!re gene..............................................................................................................................11B CAPITOLUL 2!..........................................................................................................................................11" @@@............................................................................................................................................................11@ 6&er!ismen!ul :!r(nului.........................................................................................................................11C nregis!rarea pe #az de #io uren*i..........................................................................................................19> CAPITOLUL 2"..........................................................................................................................................122 +o$er spre -reedin*ie..............................................................................................................................199 Un u iga prin!re mini!riF.......................................................................................................................19? 5iaris!a u i la s!rungrea*...................................................................................................................19< CAPITOLUL 27..........................................................................................................................................12# )ingur!a!e pe pan!a de $ug....................................................................................................................1;> Un #e#elu de io ola!...........................................................................................................................1;9 7omnul $oar!e mul! i $oar!e pros!...........................................................................................................1;B CAPITOLUL 2$..........................................................................................................................................137 :arul de la Aaleriile lu!herane.................................................................................................................1;< Re ons!i!uire pe ase! &ideo...................................................................................................................1;= )emnalul..................................................................................................................................................1?> CAPITOLUL 2#..........................................................................................................................................1 3 :i, animalule,.........................................................................................................................................1?; :ulimia de s!res........................................................................................................................................1?@ O sin eri!a!e &ora e..................................................................................................................................1?< CAPITOLUL 30..........................................................................................................................................1 # -oli*is!ul i ho*ul......................................................................................................................................1?C In$orma*ii ola!erale.................................................................................................................................1B> CAPITOLUL 31..........................................................................................................................................1!1 6s ensiunea lui O&idiu Aman...............................................................................................................1B1 6na$ur i !m(ie.....................................................................................................................................1B; Te as ul!, :e#e,.......................................................................................................................................1B? -rimul minis!ru e $ila!elis!.......................................................................................................................1BB Un s andal !rsni!or.................................................................................................................................1BB CU%%ICULU& 'ITA( OLI&PIA) U)*+(%(A.........................................................................................................................1!7 Po,t-a.........................................................................................................................................................1!$ Un roman poli!i de s andal....................................................................................................................1B=

DIN VOLUMUL II ZAR DE FUG................................................................................................... !"


/rag0e1te....................................................................................................................................................1"0 6legerile #a! la u...................................................................................................................................1@> Tri#unul de la Rom(nia -i!oreas ..........................................................................................................1@1 6$a eri u pe!rol......................................................................................................................................1@9 -ro$e!ul.....................................................................................................................................................1@; n lo3a -ropaganda due.............................................................................................................................1@B

-ropunere de andida!..............................................................................................................................1@@ Clo a u ou de u ................................................................................................................................1@@

VOLUMUL I SALT LA TRAPEZ


Motto: 8ai #ine s ne $ie $ri , de (! ruine.

CAPITOLUL 1
Motto: )u# #aghe!a -7)R, orup*ia $un *ionarilor pu#li i i a lasei poli!i e ondu !oare a a!ins o!e "nspim(n!!oare. -rin!re marii "m#og*i*i ai !ranzi*iei rom(ne!i, se a$l numeroi $un *ionari pu#li i. 7e la mini!ri, p(n la $un *ionarii din ser&i iile pu#li e, din regiile au!onome, din so ie!*ile omer iale, p(n la ei are dispun de drep!ul de on!rol al opera*iunilor are an!reneaz ir ula*ia de api!al, &om gsi o "n!reag las so ial de pur!!ori de easuri Rolle/, ghiuluri, lan*uri de aur groase (! dege!ul, !elemo#ile i arme de !oa!e ali#rele, ins!ala*i on$or!a#il "n limuzine de lu/ i &ile are de are mai s lipi!oare. Es!e 3egul lus!rui! al ori rei so ie!*i "n s him#are. 7emni!arii s!a!ului i $run!aii -7)R, "n ompli i!a!e u magis!ra*ii i poli*i!ii orup*i, au a umula!, prin rap!, uriae a&eri. Sorin Roca Stnescu

I#trare $#tr%&# co'(ar ca#ic&lar


-o&es!ea noas!r de#u!eaz "n mi3lo ul unui in$ern ani ular% iulie, 1CC?. -re!u!indeni, o &ipie o!r&i!. Ca un #u#oi $ier#in!e. -urulen!. 5du$ de pa!ruze i de grade. 4e#r. :u ure!iul - un omar de ari*, #e!on arma!, mizerie i zgomo!. :u ure!iul - un &a arm de !ram&aie, !rolei#uze, au!o#uze, au!o!urisme i au!o amioane grele, !oa!e pr$ui!e, rugini!e, lepd(nd "n urma lor un aer pes!ilen*ial% &erde, s!!u!, sul$uros. Cldura, su$o an!. 7"m#o&i*a, (nd&a un r(u roman!i , s!r3ui! de sl ii r oroase, mis!erioase, a de&eni!, "n ul!imii ani, o ap s!!u! i !ris! "n goli iunea ei, "n ar era! "n!re maluri din #e!on pus!iu, sugruma! de gunoaie, m!asea #roa!ei i s!i le din plas!i . 6*i o#ser&a!F -las!i ul "i pune ampren!a pes!e !o!, a disperarea "n!r-un lazare! de leproi. Radu 7un a arun un o hi s (r#i! !re 7"m#o&i*a, !ra&ers gr#i! podul Iz&or, !re u pe l(ng !ea!rul :ulandra, "i onsul! $ugi!i& easul de la #uzunarul &es!ei, a#ia era !re u! de orele ze e, la ze e i 3um!a!e !re#uia sa $ie la sediu. La sediu, adi "n en!rala Ligii. La ze e i 3um!a!e $i/, a&ea "n!(lnire u doamna 7orneanu, e$a de a#ine! a ele#rei <

ondu eri #i e$ale a nu mai pu*in ele#rei Ligi% Liga Rena!erii 0a*ionale. 6a a ns u!-o Re&olu*ia de em#ri!ilor% Lig. +i Lig &a rm(ne p(n (nd a eeai Re&olu*ie "i &a de&ora (nd&a propriile-i progeni!uri. Condu erea #i e$al era o gselni* ingenioas, o garan*ie personal, un CEC "n al#, pen!ru &remuri negre, semna! deopo!ri& u premoni*ie, &i lenie i ar! de hiar $onda!orul Ligii, e/ elen*a sa domnul Leon Lo!reanu, preedin!ele Repu#li ii. C(! !imp Liga Rena!erii 0a*ionale - deo amda!, par!id de gu&ernm(n! - &a a&ea o ondu ere #i e$al, lo ul lui Leon "n $run!ea Ligii nu &a pu!ea $i uzurpa! de nimeni, ni ioda!. 6 um es!e e$ul s!a!ului, m(ine "ns, ine !ie, roa!a is!oriei se "n&(r!e al dra ului de repede, "n (! ha#ar n-ai (nd "*i zuruie easul de#ar rii, "n $un *ia de preedin!e e/e u!i& al Ligii, Leon "l $i/ase - a "n!r-un uria inse !ar - pe O&idiu Aman, alias :e#e, un pro$esora de is!orie, pro&in ial din $undul 6rdealului, #!r(n, somnoros. Iar a preedin!e, pe 7aion 7oroga, inginer, er e!!or !iin*i$i , $os! e$ de se *ie la Ins!i!u!ul de Trans$er Tehnologi , un !(nr $rumos, &iguros, u rela*ii "n!inse "n $os!a nomen la!ur omunis!a. -reedin!ele e/e u!i& al Ligii era, "n!r-ade&r, #!r(n, uza!, o#osi!, dar "n "l mai #(n!uiau ni!e am#i*ii !(rzii, "ndelung re$ula!e, o#edien! "ns p(n la or#ire $a* de Leon Lo!reanu, pen!ru ges!ul generos al a es!uia de a-l $i smuls din pra$ul anonim al pro&in iei i aeza!, mo*, "n $run!ea par!idului de gu&ernm(n!. -reedin!ele Ligii, un #rune! &eri!a#il, negru i-n erul gurii, u !alie de gaG, a#ia sl!a! pes!e pa!ruze i de ani, era un !ip alune os a un arpe, ul!i&a!, &ioi, u o hii s lipind de in!eligen*, a&id de pu!ere i a&ere, era peri ulos, dar an!a3 a#il. O&idiu Aman i 7aion 7oroga se ro!eau "n 3urul a eluiai pi&o! en!ral, dar "n sensuri di$eri!e, i se rodeau re ipro , se anihilau re ipro , doua ara !ere pro$und opuse i, !o!ui, asemn!oare prin des!inul lor omun, a dou pie!re de moar. O&idiu Aman era prim-depu!a!. 7aion 7oroga, prim-sena!or. 6semenea lim#ilor unui easorni , 7aion 7oroga i O&idiu Aman mar au ora o$i ial a Rom(niei% ora de glorie a Ligii Rena!erii 0a*ionale. Ceasorni ul propriu-zis, mo!orul are orien!a lim#ile "n spa*iu i !imp, &oin*a de o*el are punea "n mi are iud*enia aia #i e$al se a$la "ns la Co!ro eni% e/ elen*a sa domul Leon Lo!reanu. 6lias 8!ua. -reedin!ele Repu#li ii...

U# )ro*e+io#i+t al i#*or(aiei
Toa!e hes!iile as!ea pi an!e, 3enan!e, dar riguros e/a !e, i "n al!e su!e i mii de amnun!e de pe ei hierul poli!i rom(nes , din ulisele Re&olu*iei de em#ris!e, din spa!ele uilor "n hise, din olo de are noii po!en!a*i ai zilei !iau i sp(nzurau, !eeau i deirau in!rigi apo alip!i e, urzind o demo ra*ie in$ernal, original, !oa!e hes!iile as!ea, su ulen!e, olora!e &iu, *ip!or de &iu, a ni!e $lori o!r&i!e, Radu 7un a le uno!ea $oar!e #ine. "i pl ea s $ie in$orma! - ore ! i opor!un i opios. Era un pro$esionis! al in$orma*iei. 4os! o$i*er de se uri!a!e "n perioada 1C@B-1C<>, a e&olua! repede "n spa*iul ul!urii, al presei, al li!era!urii, a3ung(nd dup 1C<> e$ul se *iei de propagand i pres "n Consiliul -oli!i din 8inis!erul de In!erne. C(*i&a ani mai !(rziu, a op!a! e/ lusi& pen!ru pres, !rans$er(ndu-se la $aimoasa re&is! 1-en!ru -a!rie2, "n ep(nd de 3os, a reda !or, apoi reda !or de ru#ri , e$ de se *ie, se re!ar general de

reda *ie, ul!imii doispreze e ani $iind reda !orul e$ al repu!a!ei re&is!e din 8inis!erul de In!erne. E/a ! (nd a "mplini! in ize i i in i de ani, "n 1CC? - adi !impul (nd de#u!eaz po&es!ea noas!r -Radu 7un a a soli i!a! i i s-a apro#a! !re erea "n rezer&. 6&ea gradul de olonel, iar "n urm o lung oloan de r*i pu#li a!e% romane de spiona3 i on!raspiona3, romane poli*is!e, po&es!iri poli*is!e. )u# aparen!a lui #onomie i #l(nde*e, din olo de aerul su 3o&ial i umin!e, "n spa!ele $irmei pe are a$ia un hip ro!o$ei, melan oli i #la3in, u per iunii #lonzi, uor grizona*i, u pri&irile al#as!re i limpezi i ad(n i "n are s !e r! e!i as ul!(ndu-l po&es!ind ozerii ap!i&an!e, se as undea, de $ap!, un !emperamen! dur, o*eliu, a o oard de pian. Un ara !er deopo!ri& pu!erni i $le/i#il. Un rezona!or sensi#il, apa#il s surprind i ele mai !inui!e "n!(mplri omene!i. Un o#ser&a!or $ero e al ondi*iei umane. Radu 7un a p(ndea $ie are lip, a pe un e&enimen! e/!raordinar. Irepe!a#il. Uni . )e ui!a la $ie are om u a eeai uimire, u a elai spiri! as u*i! de o#ser&a*ie. 6poi, din imperiul o#ser&a*iei, a din!r-un reuze! $a#ulos, "i e/!rgea in$orma*ia ne esar. 0ud. Crud. 4r $undi*e i s lipi iuri. Veri$i a! pe dou sau !rei linii de on$run!are. 7up are, s!o a! su# o $run!e ampl, in$orma*ia de lana, la r(ndul ei, o al himie uria de g(nduri, proie !e, argumen!e, ges!uri, 3ude *i, sen!in*e, speran*e, &isuri i sen!imen!e. -en!ru , !re#uie s re unoa!em, Radu 7un a - alin!a! de prie!eni u apela!i&ul 7udu - era, "n ad(n ul $iin*ei sale, un &is!or in ura#il. +i un sen!imen!al enzura!. O om#ina*ie iuda! de $o i ap. 7e $rig polar i soare generos. 7e rigoare i $an!ezie. O po&ar ongeni!al, pe are 7un a o pur!a u s!oi ism. +i u un $arme personal irezis!i#il. 6s!a era% $arme ul personal, 6i i se a$la pun !ul su $or!e. -u!erea lui de a!ra *ie. 7e persuasiune. 7e sedu *ie. 6 um, Radu 7un a es!e a!ep!a! la sediul en!ral al Ligii. 8ai sun! douze i de minu!e, p(n la orele ze e i 3um!a!e. 6!un i se &a "n!(lni u doamna 7orneanu, e$a de a#ine! a elor doi preedin*i ai Ligii. +!ie pen!ru e se du e. I s-a o$eri! $un *ia de onsilier de pres. In urm u e/a ! !rei zile, $usese hema! la Co!ro eni, "l primise hiar e/ elen*a sa domnul preedin!e Leon Lo!reanu% se , $r pro!o ol, dire ! la *in!. -Vrei s &ii la noiF, "l "n!re#ase s ur! preedin!ele, !u!uindu-l $amiliar. -Vreau,, rspunsese promp! Radu 7un a, hipno!iza! par de pri&irea preedin!elui, su#*ire, pene!ran!, "n reali!a!e, $iind a&iza! u mul! !imp "nain!e de !re :aron, Radu 7un a !ia #ine e are de $ u!. +!ia &a $i hema! la Co!ro eni. +i !ia e rspuns !re#uia s-i dea lui Leon Lo!reanu. -6!un i, a on his preedin!ele, ia leg!ura u doamna 7orneanu de la Lig. 7e as!zi, e!i onsilierul de pres al par!idului. 4eli i!ri, Toa! dis u*ia se onsumase "n pi ioare, "n mi3lo ul salonului (! un hangar, durase mai pu*in de un minu!, preedin!ele "l "m#r*iase, "l sru!ase, "i sur(sese larg - ah, sur(sul lui in on$unda#il, - apoi dispruse a o nlu din olo de draperia imens, numai &aluri&aluri, de uloarea mu!arului. 6s!a a $os! !o!. 6 ple a!, a doua zi a lua! leg!ura !ele$oni u doamna 7orneanu, au $i/a! "n!(lnirea pen!ru azi, la orele ze e i 3um!a!e. 8ai are la dispozi*ie doar un s$er! de or. :ule&ardul Hoglni eanu url dispera! su# presiunea sl#a!i a pneurilor. Un $lu&iu ro!i!or de as$al!, au iu i me!al. 8ons!ruoasele maini se s urg len!, #ar la #ar. Radu 7un a depis!eaz "n hrmlaia dogori!oare a #ule&ardului apo!a unui !a/i, "i az&(rle un semnal impera!i&, se apropie,

!a/iul se opre!e, "i a#soar#e pasagerul i demareaz mai depar!e, !re o *in! pre isa% s!rada 6r!erei, numrul unspreze e. )ediul en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale.

CAPITOLUL 2
Motto: n Rom(nia, su# regimul ilies ian, 8arele Corup! seamn, el mai #ine, u un O50% apare, lumineaz $ulger!or, paraliz(nd ir ula*ia, undele radio, pa!rulele poli*iei, -ro ura!ura i Dus!i*ia, apoi dispare $r urm, ls(nd lo ul p(r3oli!, (inii speria*i i &a ile ges!an!e. 0u poa!e $i prins. +i, !o!ui, 8arele Corup! nu e un O50, e i el om. :iogra$ia lui, din!r-o anume perspe !i&, es!e e/emplar. El a $os! primul are s-a !rezi! din :uim eala din 7e em#rie 1C=C i a pur es la !rea#. C(nd noi eram o upa*i u mani$es!a*iile din -ia*a Vi !oriei, din -ia*a Uni&ersi!*ii, u mineriadele, u 1Dos Ilies u2, el "n$iin*a )RL-uri, $ ea "mprumu!uri la #n i, organiza re*ele de on!ra#and, spla #ani murdari. 7e e nu poa!e $i prins 8arele Corup!F 4iind , de $ap!, nu mai e/is!. El es!e as!zi un onora#il om de a$a eri, minis!ru, sena!or sau depu!a!, sponsor s!ereo de ampanii ele !orale, sau #ine$ !or de $unda*ii, #iseri i, apari*ii edi!oriale i or$elina!e. Ioan roan

De ,oi -a#i ari+tocraie


Car!ierul -rim&erii. R oros, aerisi!, opulen!. )!iluri di$eri!e. Colo i olo, lipsa de s!il. 6di , pros!ul gus!. O aglomerare aris!o ra!i , dar e!erogen. 6ris!o ra*ie au!en!i . 6ris!o ra*ie de "mprumu!. 6ris!o ra*ie de doi #ani. :anii, "n sine, nu produ ul!ur. 0i i pu!erea. To!ui, nu !o*i oamenii #oga*i sun! ni!e !roglodi*i, ni!e in ul*i. 8ai sun! i e/ ep*ii. Ca i prin!re pu!erni ii zilei. Unii au #un gus!, al*ii un o hi ra$ina!, al*ii sim*ul $rumosului. Cei mai mul*i, "ns, nu sun! de (! ni!e sno#i sini!ri, spiri!e gregare lipsi!e de ori e $ior es!e!i . Uneori, ar!ierul -rim&erii seamn u un uria !al io % o apodoper de 6man se &inde al!uri de un maldr de ar!oane &opsi!e s!riden!, de unde sur(de gale a eeai *igan u *(*ele pro&o a!oare. O rare de nisip argin!iu erpuia !re o ldire gigan!i , &e he, ro#us!, "n s!il &i !orian, u in!rarea $as!uoas a operi! de un por!i amplu, al#, sus*inu! de oloane ro o o din pia!r lus!rui!. 4a*ada, !o! din pia!r, es!e presra! u #al onae ornamen!ale din gips pa!ina!, ape!e de animale $a#uloase i $lori e/o!i e s!iliza!e. 8ariana :ere iu , o #rune! rasa!a, !(nr, elegan!, u mersul $elin a de pan!er la p(nd, pri&e!e *in! "nain!e, "n drep!ul uii, es!e a!ep!a! de un ser&i!or "n li&rea al#, su# are se ghi e!e, dis re!, hamul din piele "n are se a$l prins un 8agnum de ali#rul ;=. -ri&indu-i hipul ro o&an, impene!ra#il, a o armur medie&al din aram le$ui!, !(nra $emeie a&u un $ior as u*i!, un spasm a o in izie pro$und. -ar a "nghi*ise o lam de ras. 8ariana :ere iu era "m#r a! "n!r-o hain maro de piele Chris!ian La roi/, u guler !are i m(ne i #roda!e "n $ir gal#en. -an!alonii reia*i, maro i ei, din $e!ru su#*ire, deau le3er

1>

pes!e pan!o$ii negri, s lipi!ori, din piele Au i, u ln*ioare aurii. -rul, pana or#ului, !uns #ie*e!e, da! u gel. Era o an!. Re&ol!!oare. E/o!i . -i spor!i& din olo de pragul asei. )!r#!u iu!e un hol lung, apoi pragul al!ei ui i p!runse "n salon. )e ui! a!en! "n 3ur. 8ariana :ere iu - ne&as!a se re!arului general al Au&ernului - &zuse mul!e ase lu/oase "n &ia*a ei, era $ii de $os! minis!ru, dar salonul "n are in!rase aproape "n $ug o ap!i&ase. In!eriorul "n perii era $as inan!% un Cupidon din #ronz lus!rui!, mare, greu, masi&, a apara pri&irea "n drep!ul $eres!relorI uriaul andela#ra de ris!al prea plu!e!e "n mi3lo ul amerei, suspenda! de un $ir e/!rem de su#*ireI mo#ila &e he, din lemn de !eE, a&ea o geome!rie so$is!i a!, la#irin!i , "n are !e pu!eai pierde uorI o ase! din lemn de !randa$ir, plin u #i3u!erii ara#e, numai aur i pie!re s umpeI un !a#lou "n ulei, mare, la!, semna! Ja!!eau, reprezen!a o eanul rs oli! de $ur!un, "n are a#ia supra&ie*uia o #ar u doi oameni dispera*iI un lampadar, u pi iorul din mahon, se as undea "n spa!ele unui $o!oliu aiuri!, ad(n , s o#i! a o goa e de ou. :r#a!ul are a "n!(mpina!-o i-a ar!a! $o!oliul u un ges! s ur!. Re e. 7an 8ir ea Kari!on, s!p(nul asei, el are o "n!(mpinase pe 8ariana, era un !ip !re u! de ap!eze i de ani, "nal!, us a! a o s (ndur, u p(rul al#, leonin, $run!ea ol*uroas, spr(n enele s!u$oase, z#(rli!e, nasul drep!, lung i su#*ire a o lam de pumnalI gura, doar o singur !ie!ur asprI #r#ia, &olun!arI o hii, gla iali. -ur!a un pan!alon de as, din s!o$ uoar, moale, de uloare neagr, pan!o$i de as, negri i ei, maa al#, din p(nz !opi!, u gulerul #roda!, pes!e are "n$urase un hala! din m!ase, de uloarea &iinei pu!rede, u ordonul des$ u!. Era imperial #!r(nul. -rezen*a lui impunea. -ri&irile su#3ugau. )e ui!a la 8ariana :ere iu u un o hi ne ru*!or, aproape ru. Ce au! nenoro i!a as!a la mineF se "n!re#a "ng(ndura!, "n$uria! 7an 8ir ea Kari!on, ui!(ndu-se hior( la ne&as!a se re!arului general al Au&ernului, ui#ri! "n uriaul $o!oliu al# a un ou. 7e e "n al onsemnulF +!ie nu !re#uie &zu! "n prea3ma mea i, mai ales, ulmea,, hiar la mine "n as. 6&em oameni de leg!ur, a&em in!erpui, e/is! !ele$oane, e/is! al!e lo uri, zone de !ain, "n are se po! organiza ori (nd "n!(lniri "n&lui!e "n!r-un se re! a#solu!. 7e e nu m-a anun*a! din !impF O !(r$, on hise #!r(nul am$i!rion, u o grimas de s (r# greu reprima!. -re is iar a in!ra! "n &reo "n ur !ur de amor "mpu*i! i &rea s-o s ap. 6r !re#ui s-o iau, dra ului, de ure hi i s-o dau a$ar din as. )eamn u mai -sa% $rumoas, dar rea de mus . +i, #rus , pes!e #!r(nul Kari!on au "n epu! s urg amin!iri $ier#in*i. 4usese mul*i ani la r(nd prie!en i oleg, "n!r-unul din gu&ernele lui Ceaues u, u !a!l 8arianei. Rposa!ul Teodor -e!res u. 7umnezeu s-l odihneas . 8are om% mun i!or, al!ruis! i de&o!a! $amiliei. )-a prpdi! "nain!e de Re&olu*ie. - a! nu a apu a! i el &remurile as!ea noi. 6r $i $ u! arier, su# o hiul !andru al 8!uii de la Co!ro eni, ar $i $ u! a&ere, aa, a !oa! lumea #un de al!da!. -e!res u $usese minis!ru la Comer*, Kari!on la Indus!rie. 7oamne, e &remuri, 4useser prie!eni nedespr*i*i. -e pa!ul de moar!e, Teodor -e!res u "l rugase u la rimi "n o hi% -7ane, ai gri3 de ur&ele mele, !ii sun! ni!e nim$omane, nu le mai sa!ur ni i dra u, dar au un su$le! de aur. )pune-mi ai gri3 de ele i mor lini!i!. Kari!on i-a promis i s-a *inu! de u&(n!. 7e dragul lui Teodor, a &(r(!-o pe 6ga!ha -e!res u, o &du& "n !(nr, "n!r-un $o!oliu de dire !or general, iar pe Traian :ere iu ,

11

#r#a!ul 8arianei, "n Au&ern% se re!ar general al Au&ernului. 7ar le-a impus dis!an*, dis re*ie i de&o!amen!. Cei !ei ele#ri 172. Iar a um, madam :ere iu spul#er dra ului !oa!e regulile i d #uzna "n asa lui, ziua "n amiaza mare. O ne#un, 6s!a e.

./tr0#&l 'i t0r*a


7an 8ir ea Kari!on, unul din ei mai pu!erni i i #oga*i oameni din Rom(nia anului 1CC?, onsilier preziden*ial i, !o!oda!, una din eminen*ele enuii ale Ligii Rena!erii 0a*ionale, !ie , p(n la urma, se o*r!e degea#a, se supr zadarni , "i $a e ner&i de poman, n-are "n o!ro. Tre#uie s se a3u!e "n!re ei. -en!ru sun! lega*i, unii de al*ii, prin mii de $ire ne&zu!e, dar &i!ale. 6u un !re u! omun, au in!erese omune. Tre#uie s se spri3ine re ipro , de la mgriile ele mai mi i, mrun!e, personale, p(n la marile mgrii de s!a!. 6l!$el, le $ur al*ii ozona ul de su# nas. 6l!$el, s-ar pu!ea supra hiar :aronul. )-ar !ul#ura apele, iar lui nu-i pla apele !ul#uri. Cu :aronul, nu-i de glumi*i 6l!$el, nu se poa!e. 6l!$el, nu &or rezis!a. 7e $ap!, ni i el "nsui, 7an 8ir ea Kari!on, n-ar $i $ u! a!(!a a&ere i n-ar $i a umula! a!(!a pu!ere, $r um#rela Ligii 4r a3u!orul elorlal*i. 6a s-a ons!i!ui! Arupul. )is!emul, )-i *in 7umnezeu sn!oi pe !o*i, "n $run!e u 8!ua, um "i spuneau in!imii, u un duios alin!, e/ elen*ei sale, domnului preedin!e Leon Lo!reanu. Imedia! dup glgia aia a de em#ri!ilor, din 1C=C, !o*i din garda &e he au da! n&ala "n poli!i , au rea! la pripeal Liga, apoi au !rans$orma!-o "n par!id, s-au hema! unii pe al*ii, prie!eni, olegi, neamuri, s-au numi! unii pe al*ii mini!ri, preedin*i, se re!ari de s!a!, dire !ori generali, am#asadori. El, Kari!on, dei mem#ru $onda!or Ia Ligii Rena!erii 0a*ionale, nu s-a ag*a! de poli!i , i - la suges!ia :aronului - de a$a eri. -ersuasi&, :aronul. +i $ran . Chiar #ru!al. -8i, i-a zis el, "n!re pa!ru o hi, u un aer "nghe*a!, nu pu!e*i $a e poli!i !o*i, Tre#uie s mai rm(n i ine&a pe dina$ar. Ca s $a #ani, +i Kari!on a rmas s $a #ani. :ani pen!ru Lig. 7ar i pen!ru al!e par!ide. 0u singur. 6u mai $os! i al*ii. El, "ns, s-a des ur a! magis!ral. 8agni$i , +i-a ons!rui! un imperiu de so ie!*i omer iale, prin are pu!ea umpra i &inde ori e, "n ori e ondi*ii i u ori e pre* - numai pro$i! s ias. 0-a dispre*ui! ni i o ale de (!ig, li i! sau ili i!. 7e&enise un spe ialis! im#a!a#il "n !o! soiul de inginerii $inan iare. 6 ras ori e on uren*. Unde n-a pu!u! rade, a !rimis Aarda $inan iar, sau a rea! di&ersiuni $is ale, ori, pur i simplu, pe idio*ii ia "n p*(na*i are "l s$idau, are i se puneau de-a urmeziul, i-a &(r(! "n pu rie. 0u pen!ru mul! &reme, desigur. 7oar dou-!rei luni i ga!a. 6!(! (! s-i sperie. ) le &(re $ri a "n oase. 6a se $a !re#urile as!ea. 6&erea nu se $a e u 1sru-m(na2. 0i i pu!erea, u 1#on3ur2. -i, nuF 8ariana :ere iu !a e, pi!i! "n $o!oliul ei al#, !a e "n$ri oa!, "n orda!a, ga!a s *ipe la el a o is!eri . Ta e i-l pri&e!e pe Kari!on u o hi ne#uni. 0er#d!ori. E/plozi&i. Kari!on "i "n!oar e pri&irea i sur(de palid unui g(nd s!raniu. To*i a!ep!m e&a, de la ine&a. To*i a!ep!m s ni se dea e&a% un rspuns, o sen!in*, un z(m#e!, o palm pes!e o hi, un u! "n $und, un #r(n i pe !o#ogan, o m(n de a3u!or, un pre* pen!ru eea e o$erim, sau lu rul pe are de3a l-a pl!i! dar "n nu l-a primi!.

19

To*i a!ep!m. 6a a!ep!ase i Kari!on, "n urm u doi ani, "n 1CC9, prim&ara, a!ep!ase "ngropa! "n!r-un $o!oliu, "n an!i amera 8arelui 8aes!ru al Ordinului Ca&alerilor de 8al!a, din Roma, e/ elen*a sa domnul 4ra 6ndreL :er!ie. +ap!e easuri a a!ep!a!, "n*epeni! "n $o!oliul a ela, s primeas gradul de -rior al Ordinului, "n Rom(nia. 6 a!ep!a! umin!e, i Umil, i supus, dei pl!ise ash pen!ru !oa! a$a erea as!a o su! de mii de dolari ameri ani. 0-a a!ep!a! degea#a. 6 ple a! de a olo "n&ing!or% -rior al Ordinului Ca&alerilor de 8al!a. 4usese ideea 8!uii. I-a zis, "n!r-o zi, la eas de !ain, la Co!ro eni% -:ag-!e, drag, i !u "n Ordinul la al Ca&alerilor de 8al!a, -am auzi! , dup 8asoni, ei ar $i ei mai da*i "n m-sa de pe pia*a $inan*elor mondiale. +i Kari!on, #ia! umin!e i re ep!i&, l-a as ul!a!. +i #ine a $ u!. -en!ru aproape 3um!a!e din imensa lui a&ere a $os!M $ u! prin $iliera Ca&alerilor de 8al!a. 6 !ra$i a! &apoare, #enzin, *igri, a&ioane, #u!uri al ooli e, a$ea, medi amen!e, gr(u, droguri, arme, maini de lu/. 0-a $ u! nazuri. 0-a $ u! mo$!uri. -unea m(na pe e apu a. 0a&ea ni i un $el de omple/e. 0i i !emeri. )e !ia apra!, pro!e3a!. E/a ! aa um !ie i 8ariana :ere iu es!e o ro!i! de el. 7e aia se i ui! *in! la Kari!on. )-o a3u!e, E o#liga! s-o a3u!e, , al!$el, "l ia mama dra ului, (! e el de -rior i mare s ul la Co!ro eni, 8ariana "l "n&luia pe Kari!on u pri&iri o/ida!e de spaim...

CAPITOLUL 3
Motto: Comple/ul uzurpa!orului, al lipsei de legi!imi!a!e, "i ma in p(n "n ziua de as!zi pe omuni!i, ori (! pu!ere ar de*ine. 6de&rul es!e dumanul lor de moar!e. 6de&rul l-a s os din min*i pe Ion Ilies u, e/ponen!ul min iunii, al &iolen*ei i al ne redin*ei. 7ispera!, el a alimen!a! lup!a de las. 6 rea *iona! animali . :ar#ar. +i-a !rimis hoardele de mineri. Aarda pre!orian a 4)0-ului. Regimul Ilies u a adus in$ernul pe pm(n!. 6 !rans$orma! s!a!ul rom(n "n Ru a#solu!, l-a asmu*i!, demoni , pe rom(ni "mpo!ri&a rom(nilor. ) se uras . ) se omoare "n!re ei. Rs!an "oldo!eanu

Do-itocia $# +ta&l&l ,e'te)ilor


Ul!ima sp!m(na, "nain!e de &a an*a poli!i de &ar, $usese un #alamu . Un arusel $ier#in!e. 6me*i!or, "ngrozi!or, "n on3ura! de oameni pro!i - adui "n poli!i de !alazurile !ul#uri ale Re&olu*iei de em#ri!ilor, ra*i a gunoaiele pe reas!a &alurilor $uri#unde, "mpini de ges!ul generos i or# al is!oriei "n de orul pu#li al poli!i ii rom(ne!i - 7aion 7oroga, preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale, se sim*ea ori#il, peni#il, a mgarul "n!re oi. -ar !o! !impul l-ar $i ar!a! ine&a u dege!ul% ia ui!e la #ia!ul la !(nr i $rumos i de!ep!, e au! el prin!re pro!ii !ia i ur(*i i #!r(niF 7aion !ia nu !o*i sun! pro!i. 0u !o*i sun! #!r(ni. Unii se a$lau "n pu!erea &(rs!ei, erau oli*i, !i!ra*i, is!e*i, dar &enali p(n "n mdu&a oaselor. 6l*ii, mai !ineri, o#raze su#*iri, re!ori des&(ri*i, "i as undeau

1;

in!eresele mes hine u o rar &i lenie. Unii $oloseau poli!i a doar pen!ru a-i lua do !ora!e, !i!luri uni&ersi!are. 6l*ii erau a!rai, pur i simplu, de pu!ere, a mu!ele, &ara, la un raha! a#uri!. Cei mai mul*i "ns &roiau, doreau, urmreau, "n e/ lusi&i!a!e, s $a a&ere. -en!ru , "n!o!deauna, pros!ia i-a "n hipui! , da are a&ere, are i uile des hise "n pan!eonul de!ep*ilor. 7aion 7oroga "i reprima u greu repulsia, on&ulsia a eea in!erioar, &is eral, are "l ul era ori de (!e ori o hahaler u pri&iri de #ou "n l*a!, "l #!ea pe #ur! olegial% -Ce mai $a i, #, 7oruleF 5ile grele, 7ar ul!ima sp!m(n par "l rs!ignise "n!r-un omar. -e "n!(i i doi iulie 1CC?, a&usese lo -lenara Consiliului Ira*ional al Ligii. Un &(r!e3 ne#un, "n are !re#uia s !e mi!i repede, $oar!e repede, al!$el z#urai din r*i. Veniser reprezen!an*i ai Ligii din !oa!e 3ude*ele% u pro#leme, u preri, u "n!re#ri, u in!erese di&ergen!e, ol*oi, ri i ho!r(*i s "n$a e o hal (! mai mare de pu!ere. Is!eria plu!ea "n aer. 7aion 7oroga sim*ise ori (nd pu!ea iz#u ni o e/plozie, un s andal, o rupere, a i a!un i, "n urm u doi ani, "n 1CC9, la )ala -oli&alen!, (nd Liga plesnise "n dou, se $ra !urase "n dou !a#ere dumnoase% onser&a!ori i re$ormi!i. Conser&a!orii, "n $run!e u 8!ua, rmseser "n Lig. Re$ormi!ii - $urioi, $rus!ra*i i mai !ineri -s-au aglu!ina! "n!r-un par!id nou% 6lian*a 7emo ra!, "n $run!e u Romul -e!rean. 6 $os! un dezas!ru pen!ru Lig. 0u !re#uia s se mai repe!e ni ioda!. Iar -lenara Consiliului 0a*ional, de a um, "n$ier#(n!ase iari spiri!ele. Oamenii se agi!au, &o i$erau, (r o!eau. 7es$ur(nd un !ra&aliu e/!enua!, dar magis!ral pus "n s en, 7aion 7oroga i-a apa i!a! pe !o*i, i-a lini!i! pe !o*i, i-a mul*umi! pe !o*i. -lenara se "n heiase u #rio. Cal&arul "ns nu se !erminase. )e mu!ase doar, u arme i #aga3e, "n al! par!e% la -lenara Consiliului muni ipiului :u ure!i al Ligii. Toa! ziua de pa!ru iulie, de diminea* p(n noap!ea !(rziu, $useser o &(nzoleal, i-un $(*(i!, i-o $or$o!eal la sediul muni ipal al Ligii, din -ia*a -ala!ului, a la #(l i. Oamenii de&eniser mai apri ioi, mai pre!en*ioi, le s lipea #oieria "n o hi, nu se mai lsau l a*i pe oad, !re#uia s-i sur(zi $ie ruia, s-i arun i un ges! olegial, s-i m(ng(i orgoliul, s-i sa!is$a i in!eresele. 4os!ul inginer. 7aion 7oroga de&enise un e/per! "n manipularea oamenilor. -lenara muni ipal $usese un su es pen!ru preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale, "n ziua urm!oare, pe in i iulie, se onsumase edin*a 7elega*iei -ermanen!e a par!idului. 4orul suprem. 6i i, har*agurile erau i mai !eri#ile. )piri!ele i mai arogan!e. 6i i, !ru$ia era la ea a as. 7aion se des ur ase "ns i de as! da! s!rlu i!. 8aes!ru "n ar!a ompromisurilor. Carul poli!i mergea mai depar!e. Kurdu ind su#lim prin h(r!oapele de em#ri!ilor...

1ele ci#ci )or&#ci +acre


6zi, adi "n ziua a asea a elei de a ap!ea luni a anului 1CC?, prim-sena!orul 7aion 7oroga a&usese a elai program "n r a!, is!o&i!or. Torid. Ca un galop ne#un prin!r-un la#irin! epuizan!. +i !o!ui, !re#uia s z(m#eas , s $ie $resh, s $a $rumos, s s ape e/a ! (nd !re#uia ni!e #an uri da!e dra ului, de r(deai a spar!, u la rimi, u hoho!e, u gura p(n la ure hi, s spun o &or# de duh, pe dung, u mai mul!e su#"n*elesuri, as!$el "n (! s e/is!e ori (nd o poar! de ieire, de e&adare. 7e la !a!a-so ru, Lazr 8arines u,

1?

nomen la!uris! u &e hi s!a!e, $os! minis!ru al 6gri ul!urii pe &remea lui Ceaues u, 7aion 7oroga deprinsese, "n&*ase (!e&a lu ruri esen*iale pen!ru ariera unui om poli!i . 0u erau mul!e, doar (!e&a, !re#uia "ns s *ii u din*ii de ele, u ghearele, u su$le!ul, u !oa! $iin*a, "n primul r(nd, nu !re#uie s $ii o#osi! ni ioda!I s-*i reprimi ori e urm de &lguire, de sleire, de surmena3, ori de (!e ori !e a$li "n pu#li , "n al doilea r(nd, s nu !e ener&ezi ni ioda!, a#solu! ni ioda!, ni i hiar a!un i (nd ai !oa!e mo!i&ele s $ii supra!, (nd sim*i o ne&oie &is erala s urli, s z#ieri, s !e iei la har* u !oa! lumea, "n al !reilea r(nd, z(m#e!ul. Tre#uie s-*i reezi un anumi! s!il "n a !i um s z(m#e!i% s $ie un z(m#e! ni i prea me heros, ni i prea superior, ni i prea su#!il, ni i prea insinuan!, ni i prea u eri!or, ni i prea $erme !or, ni i prea au!ori!ar, ni i prea #ine&oi!orI s nu $ie doar un z(m#e! ordial, sau imperial, sau su#*ire, sau mali*ios, ori mis!erios, ori ire!, ori sedu !or, ori nelmuri!, o#li , "nghe*a!, umil, !re !or, &is!or sau zglo#iu. ) $ie din !oa!e (!e pu*in. Un z(m#e! !re#uie s $ie a o s (n!eie de in!eligen*. 0u a z(m#e!ul l#r*a!, unsuros, despi a! p(n la ea$, al 8!uii de la Co!ro eni. 7aion 7oroga "n er ase o singur da!, u !a !, desigur, u in$ini!e pre au*ii, s-i spun, s-l pre&in, sl pun "n gard% -7omnule preedin!e, & rog $rumos, $i*i mai a!en! la z(m#e!ul dumnea&oas!r, mai enzura*i-l, mai le$ui*i-l, $a e*i-l mai mi , mai s ur! i, mai ales, mai rar. Cam aa "n er ase 7aion 7oroga - poli!i os, respe !uos - s-i sugereze preedin!elui, anima! de ele mai #une in!en*ii, dar Leon Lo!reanu "l repezise #ru!al, !ios, u un s lipr ur(! "n pri&iri% -8i drag, !u s-*i pze!i mai #ine $undul, de are am le&e!e!e lumea prin !(rg, i nu !e mai ui!a "n gura al!uia um r(de. Clar, 7oruleF T(nrul prim-sena!or al Rom(niei sim*ise se pr#ue!e erul pes!e el, se $ use negru, apoi &(n!, apoi "n remenise "n!r-o pozi*ie de drep*i, araghioas, a un r an are as ul! umil mu!ruluiala prarului. 6 $os! pen!ru prima i ul!ima da!, (nd 7aion 7oroga "n l ase ea de a pa!ra porun sa r pe are !re#uie s-o "mplineas un om poli!i % s nu spui ni ioda! eea e g(nde!i, i numai eea e !re#uie. )-a "n&*a! min!e. Le *ie aspr. 7ur, To!ui, preedin!ele nu se suprase prea !are, pen!ru "n heiase !ranan!% -Clar, 7oruleF Or, 17orule2 nu-i spunea de (! a!un i (nd se a$la "n !oane #une. Ori um, se&erul i ne"nduple a!ul Lazr 8arines u, !a!a-so ru, (nd 7aion "i po&es!ise, seara, a as, !oa! hes!ia as!a ur(!, #!r(nul i-a arun a! pes!e umr, sar as!i , un s ur!% -6i $os! un #ou, 7up are, l-a "n&*a! a in ea - i ul!ima - regul de $ier a unui om poli!i rasa!% s nu $ii ni ioda! spon!an, s nu $a i impro&iza*ii, s nu !e lai sedus de "mpre3urri, $ura! de peisa3 i s de#i!ezi pros!ii, i s-*i de lami "n e/ lusi&i!a!e rolul pe are l-ai "n&*a!. 6!(! i nimi mai mul!,, se "n$ier#(n!ase Lazr 8arines u, $i/(ndu-i ginerele u un o hi !irani . 0umai rolul !re#uie 3u a!, !re#uie spus. Rolul, pen!ru are !e-ai preg!i!. 6!(!, -reg!e!e-*i din !imp dis ursul, in!er&en*iile, monologul, ane do!ele, poan!ele haioase, alune oase, s lipi!oare, dar spune-le as!$el "n (! s par inspira!e hiar a!un i, "n lipa aia, sa&uroase, per u!an!e.

1B

--en!ru- omul poli!i !re#uie s $ie, "nain!e de !oa!e, un mare a !or. Un des&(ri! a !or. 1Clar, 7oruleF2, a s i!ez din lasi i. 6u iz#u ni! u !o*ii "n r(s% ne&as!a, so rul, sora ne&es!ei, sora lui i hiar el, 7aion "nsuiI r(deau u !o*ii a ni!e pia*i, r(deau din rrun hi, din s!r$undul #o3o ilor, r(sul lor homeri #u#uia "n !oa! asa, la par!er, la e!a3, la mansard, se re&rsa dezln*ui!, eli#era!or, a o ur de dezin!o/i are ner&oas, limpezind su$le!ele de urgia unei zile are se "n heia, de$ulan!, "n s(nul $amiliei. 6a $usese i ziua a eea din rugul &erii - @ iulie 1CC?% r(n en, umpli!, a un mara!on u o#s!a ole, u meandre ur(!e, u lo&i!uri ur(!e, u 3uli!uri, u ra!euri. 7aion 7oroga nu se oprise "ns ni ioda!. 6lergase !o! !impul, $ugise ne"n!rerup!, p(n (nd, "n s$(ri!, s!rigase &i !orios, seara, a as, "n salonul maur de la e!a3% 6m "n&ins, 7up are, nu su om#ase $ulger!or, pre um solda!ul din legend, i se apu ase s des$a !a !i os, miglos, prelungindu-i o pl ere per&ers, s$orile unui pa he! uria, pla!, p!r*os, s o*(nd la i&eala ele !rei !a#louri "n ulei, !rei p(nze ele#re, pe are le a hizi*ionase "n ziua a eea. Le "nirase apoi pe s aune, de-a lungul pere!elui, i le pri&ea hipno!i , e/!azia!, $as ina!, #(n!ui! de o pl ere demoni .

Pre+a #& iart/2


4ilmul zilei $usese demen*ial. 7e#u!ase, diminea*a, u o#inui!a on$erin*a sp!m(nal de pres, "n are $usese "nghesui!, hr*ui! de ziari!i, &(na! a un ho* de ai. )-au lega! iar de asele lui, de ele pa!ru super#e &ile din :u ure!i pe are le umprase "n ul!imii doi ani, i i-au eru!, ol*oi, e/pli a*ii. 6l*i ziari!i l-au "n!re#a! despre 16$a erea gr(ului in$es!a!2, "n are ar $i $os! #ga! so rul su, Lazr 8arines u, $os! minis!ru al 6gri ul!urii pe &remea omuni!ilor, iar a um pa!ronul unor )RL-uri are "n&(r!es a$a eri de miliarde u p(inea s!a!ului. 6poi, o domnioara de la 1Rom(nia li#er2 l-a hes!iona!, u o andoare o!r&i!% - 7omnule preedin!e, & rugm s $i*i ama#il i s ne spune*i, pe #anii ui s-a plim#a! doamna 7arda 7oroga, &reo dou sp!m(ni, prin DaponiaF 8izerii, 5iari!ii nu &(neaz de (! mizerii, in&en!eaz ele mai !i loase mizerii, dup are !e someaz s le omen!ezi, s rspunzi la ele mai pu!uroase "n!re#ri. Trim "n!r-o lume pes!ilen*ial, Un ziaris! de la 15iua2, !(nr, im#er#, elegan!, nemul*umi! de nu !iu e "n!re#are, re&enise *($nos, "l repezise u o arogan* #ru!al% - 7e e & es hi&a*i, domnule preedin!eF Eu &-am pus o "n!re#are pre is, iar dumnea&oas!r a*i #!u! (mpii, aiurea, $r s m on&inge*i. Vre*i s re$ormulez "n!re#areaF 6s!a era o#rzni ie ura!. Cine o $i der#edeul s!a spil ui!F 6r !re#ui s-l iau de guler i s-l dau a$ar din sal, g(ndise $ulger!or, nu de $urie, 7aion 7oroga. 7ar "i z(m#ise sera$i , ziaris!ului, adug(nd pe un !on de ue!% - 7umnea&oas!r a&e*i drep!ul s-mi pune*i ori e "n!re#are &re*i, iar eu am drep!ul s & rspund e &reau. +i a dori s & amin!es ele#ra regul a lui Truman% 7a nu-i po*i on&inge, "n ur -i,

1@

7aion se dorise spiri!ual, dar sala se u$undase #rus "n!r-o ! ere de a&ou. Cam aa de urgea on$erin*a sp!m(nal de pres% un al&ar, Tre#uia s !e umile!i, s !e pre$a i nu !ii nimi , n-ai auzi! sau "n n-ai &eri$i a!, !re#uia s $ii a!en! la nuan*e, la ges!uri, la mimi , la regis!rul &o al. Un au!o- on!rol permanen!. 7ra oni . Tre#uia s min! $rumos, persuasi&, rolul ino en!ului nu prea i se po!ri&ea, "n er a uneori s z(m#eas dul e, deru!an!, lansa apoi prin!re rspunsuri (!e&a #an uri su ulen!e, un an an la mod, !a hina pe ine&a u aplom#, !ia s $ie a id, aluzi&, spumos, a&ernos, aus!i . 0u de pu*ine ori, ziari!ii r(deau a ni!e dia&oli dezln*ui*i, la #an urile lui $r perdea, sau murmurau sa!is$ u*i de ul!imele #(r$e din lumea #un, ori se lsau p li*i de aerul lui uor $ri&ol, uor # lios, dar &ra3a nu *inea prea mul!, se rupea #rus i re"n epeau !irul mons!ruoaselor "n!re#ri, "n!r-o on$erin* de pres, !(nrul preedin!e sl#ea (!e&a Eilograme. -en!ru de nimeni i de nimi nu se !emea domnul 7aion 7oroga a!(! de mul!, a de pres. -resa era iadul su pe pm(n!. Comarul din are na&ea s s ape ni ioda!. 0i i "nain!e de moar!e, ni i dup. -en!ru , parado/al, e!erni!a!ea !re e prin memoria presei. 7e (nd de&enise om poli!i , "n&*ase a es! ade&r "n$ri o!or% presa nu iar! ni ioda!, Ches!ia as!a nu i-o mai spusese so ru-su, i o deprinsese el singur, pe pielea lui. 7e unde s !ie #!r(nul Lazr e e aia presF Ce, pe &remea lui se $ ea presF Nia nu erau ziari!i, i ni!e amr!eni de $un *ionari de s!a!, are (n!au dup un singur diri3or% 7umi!ru -opes u, !ar!orul ul!urii, propagandei i presei, supranumi! -opes u-7umnezeu. Ehei, e &remuri &or $i $os! a elea, o$!a din rrun hi 7aion 7oroga, "n!re#(ndu-se, pen!ru a nu !iu (!a oar "n ziua aia, de e nai#a nu mai apare oda! ziaris!ul la de la Co!ro eniF )au s rii!or. )au e dra uM o $i. 7e e nu mai &ineF Lo!reanu "i promisese "i &a !rimi!e un onsilier de pres. Cine o $iF 7e undeo &eniF Ce hram o pur!aF 7aion 7oroga ha#ar n-are. 7ar s &in, dra ului, oda!, ) se "n!(lneas el u presa, ) se rz#oias el u ziari!ii, 7oroga se s!urase de presa p(n "n g(!. I se a rise pana "n $undul su$le!ului. ) mai gus!e i al*ii din supli iul s!a...

Sca#,al la Se#at
7up on$erin*a de pres, s andalul s-a mu!a! la )ena!. 6 olo "l a!ep!a, u o $al "n er i al!a-n pm(n!, sena!orul Ion -aul Rogo3anu, preedin!ele -ar!idului Rom(nia -i!oreas . Erau prie!eni, se uno!eau de mul!, "n -arlamen! se spri3ineau re ipro , dar a um Rogo3anu par !ur#ase. L-a lua! "n primire pe 7aion, repede-repede, u o gur spur a!% -8i 7orule, e pas!ele m-si se "n!(mpl-n Oara as!aF 0imeni nu mai are u&(n!, nimeni nu mai !ie de ruine, unde-i sim*ul de onoare, de al!da!, al rom(nuluiF 7e e $a em 3o ul !rd!orilorF 7e e ne rupem p(inea, unul de la gura al!uiaF 7e e, mi 7orule, ne !ragem u!uri "n ur i ne "n3urm de mam i ne $urm iula, noi "n!re noiF Vrei s &in *rni!ii i li#eralii la pu!ereF -i !ia, mi $ra!ele meu, ne mn(n u $ulgi u !o!, ne las "n izmene, ne &(r "n pu rii. 6s!a &reiF 7e e rezi !u s-a rup! Liga &oas!r "n dou, u doi ani "n urmF 6uzi, Liga Rena!erii 0a*ionale i 6lian*a 7emo ra!, 6s!a-i s hizo$renie poli!i . Un $(s !ras la por*ile #alamu ului. -u!e a un a!, m, Unora li se rupe-n paipe. 7e pild, li#eralilor. 7ar Liga &oas!r, m,F 7e e s-a rup!F -i, s *i-o

1<

spun eu, de la o#raz, a unui prie!en. )-a rup! pen!ru &-a*i "n on3ura! de 3agardele, de *igani, 3idani i #ozgori, numai de-!ia u r(ie pe reier. 6a $a e*i i a um, 0u &-a*i "n&*a! min!e. )!ai, 7orule, Te rog, nu m "n!rerupe, pleznes , iau $o , "mi rap inima i-mi rm(n opiii pe drumuri. Vrei s-mi rm(n opiii pe drumuriF 6a um mi-a*i lsa! &oi par!idul pe drumuriF Te rog, las-m s !ermin, s m r ores , s m des ur , s &rs !oa!e zoaiele as!ea din mine, al!$el o mierles . +i e p a!, mi 7orule, )un! !(nr, sun! s rii!or, sun! un mare s rii!or, m, i !ii i !u "n nu mi-am s ris !oa!e r*ile. )un!, apoi, e$ul unui par!id parlamen!ar, a i par!idul !u, sun!em dou par!ide $r*e!i, de e s rm(n pe drumuri numai par!idul meuF 0u "n*elegiF 6!un i, de e sediul de pe s!rada Aeorge -e!ri, pe are ni l-ai promis nou, l-ai da! al!oraF 7e e, mi 7oruleF 8i l-ai promis mieF 8i l-ai promis. Tre#uia s-mi mu! par!idul din magherni*a aia de pe #ule&ard, "n sediul din Aeorge -e!riF Tre#uia. 6!un i, de e narul la de la Au&ern a &eni! u h(r!ie de la primul minis!ru 0ae Coroiu, al! nar, a s-mi $ure mie sediul de su# nasF Es!e Coroiu, #e*i&anul la de premier, omul &os!ruF Es!e. Ei #ine, da m iu#e!i, pune m(na pe !ele$on i url la Trs u s-mi lase sediul "n pa e. Kaide, 7orule, !u !ii, eu !e iu#es a pe $ra!ele meu. E!i $ra!ele meu, nuF )un!em $ra*i, m, as!a s nu ui*i ni ioda!, Kai, suniF Iar 7aion 7oroga, pia!, u pri&iri in!erzise, in apa#il de repli , a pus a un somnam#ul m(na pe !ele$on, l-a suna! pe primul minis!ru, 0ae Coroiu i-a rspuns promp!, preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale a $os! s ur!, e/pli i!, $erm% )ediul din s!rada Aeorge -e!ri &a re&eni -ar!idului Rom(nia -i!oreas . -un !. Ion -aul Rogo3anu a sri! "n sus de #u urie, a un !rengar - u o hi pari&i, arnasieri, sa!is$ u*i - l-a "m#r*ia!, l-a sru!a!, a dispru! apoi a o $an!om din olo de ana!urile uii. 7aion 7oroga pri&ea "n #uima "n dire *ia uii, (nd se re!ara a in!ra!, !ip!il, din spa!ele unei uriae draperii, amin!indu-i se , pro$esional, pes!e e/a ! ze e minu!e are o "n!(lnire o$i ial u un grup de a$ri ani. 7oroga a mai a&u! rgazul doar s se spele, "n o$i iu, u ap re e pe $a*, s-i s him#e maa, ra&a!a, sa oul i s-a dus la "n!(lnire. 7e $ap!, un !ai$as lung, inu!il i pli !isi!or, o or&oad - a a!(!ea i a!(!ea al!ele - depus pe al!arul, mereu nes*ios, al poli!i ii de pre!u!indeni. 0egrii ia a$ri ani &or#eau mai mul! ei "n!re ei, "n!r-o $ran ez #izar, #ar#ar, par se er!au, par se mirau de e&a, r(deau a ni!e olari "n re rea*ia mare, glgioi, e/pansi&i, din (nd "n (nd "l a!ingeau pe 7aion 7oroga, par pipindu-l uor, deli a!, u dege!ele lor lungi, osoase, de uloarea an!ra i!ului, i iari &or#eau "n!re ei, sau "l "n!re#au e&a, ori "i ar!au e&a, n-a "n*eles nimi , a#solu! nimi din !oa! "n!(lnirea aia - e-au &ru!F de e-au &eni!F - (nd s-a !ermina!, 7aion aproape a rup!-o la $ug, a s pa! din pu ...

Pe,ea)+a ,e A)oi
Ul!ima os(nda din ziua a eea, are nu se mai !ermina, era s se du , s $ie prezen!, s par!i ipe la lu rrile Comisiei parlamen!are de er e!are a e&enimen!elor din de em#rie 1C=C. Tre#uia s se du , )-a dus. 6 olo, harmalaie a "n!r-o #om# din -an!elimon. To*i s-au repezi! la el, u "n!re#rile "n din*i. - Ce e&enimen!eF Care e&enimen!eF 6 $os! Re&olu*ieF 6 $os! lo&i!ur de s!a!F 6 $os! rs oalF )au re#eliuneF C(*i oameni au muri!F 7e e au muri!F Cine i-a "mpu a!F

1=

Ceaues uF Lo!reanuF 6rma!aF )e uri!a!eaF 8ili*iaF )au !o*i la un lo F Ori $le are (! a apu a!F Terori!iF Ce $el de !erori!iF Cine au $os! !erori!iiF 6i uiF 6i no!riF 6i lorF Cine i-a !rimisF 7ar mor*iiF 7ar rni*iiF C(*i mor*i au $os!F +i ine au $os! mor*ii a eiaF 6u $os! iden!i$i a*i !o*iF 0-au $os!F 7e eF "n e *ar !rimF "n 73i#u!iF "n -ongo--ongoF 0u !im ni i (*i sun!emF 0i i (*i murimF 7ar riminalii, asasinii, u igaiiF Ei ine sun!F Unde sun!F 6u a3uns generali, mini!ri, preedin*i, e$i de par!ide, prosperi oameni de a$a eriF Ce $a e Dus!i*iaF 7oarmeF 6, e lega! la o hi, de-aia nu-i &ede pe u igaiF )au 3us!i*ie nu e delo F Ori e &(ndu!F Cine sun! umpr!oriiF Care e pre*ul !rdriiF Cine sun! marii pro$i!oriF 6&em un imi!ir al eroilor, al mar!irilorF 6&em, 7ar al u igailorF Unde e imi!irul omor(!orilor de mar!iriF 6, la nu se heam imi!ir, i pan!eonF 6 olo &or $i "ngropa*i asasinii Re&olu*iei, u $an$are mili!are, u dis ursuri o$i iale, u drapel na*ionalF Ce s!r(m# e 7umnezeul drep!*ii, 7e e ! emF 7e e nu ne "mpo!ri&imF 7e e nu &rem s a$lm 6de&rulF Cum, are ade&rF 6de&rul sun!em ni!e !(mpi*i, da ne "n hipuim &om a$la &reoda! e s-a "n!(mpla! "n de em#rie 1C=C, -rim-sena!orul 7aion 7oroga pri&ea "n 3urul su a un luna!i , se ui!a la oameni, "i as ul!a perple/, aiuri!, s-a apropia! alm de masa lung (! o zi de pos!, s-a aeza! pe s aun, i s-a adus un dosar. Lumea par "nne#unise. ) andalul era aproape op!. 7in Comisie $ eau par!e i *rni!i i li#erali i al*i sena!ori din Opozi*ie. Ei *ipau el mai !are, -u!erea &rea s "ngroape ade&rul, -u!erea "i o ro!e!e pe u igai, de eroii Re&olu*iei nu se o up nimeni. -) oa!e*i asasinii din 6rma!, urlau ei la unison. Unde sun! a um !or*ionarii din mili*ie i din se uri!a!e, are i-au masa ra! pe demons!ran*iF "n poli*ieF "n )RIF La 3andarmiF 7e e nu &re*i s spune*i ade&rulF )pre sear, lu rrile omisiei s-au mai po!oli!, s-au opri!, a de o#i ei, "n oad de pe!e, s-au am(na!, !o*i erau ame*i*i, "n$uria*i, o#osi*i. )ingurul are a&ea un aer des!ins, &ioi, u o#razul ne!ed, pri&irea imper!ur#a#il i ges!urile alme $usese el, 7aion 7oroga. 7oamne-7umnezeule, dar u e e$or!, )im*ea , de la o lipa la al!a, se &a pr#ui. 6#ia a3uns "n #irou, i s-au "mple!i i! pi ioarele. )-a rs!urna! "n!r-un $o!oliu, s-a a#andona! "n #ra*ele lui moi, a!i$ela!e, gem(nd uor, u o durere lun!ri , di$uz, risipi! pes!e !o!. 7eoda!, !resri. 6&u #rus senza*ia nu se a$l singur. 6a i era. "n ellal! ap! al imensului #irou, "n drep!ul $eres!relor "n!une a!e, "n pi ioare, "l a!ep!a - umin!e, ! u!, mereu la da!orie - 6da Aenaru, garda lui de orp. I-a z(m#i! uura!, re unos !or, 6da era um#ra lui re on$or!an!, o ro!i!oare, nu-l in omoda ni ioda!, ni ieri. +i-a "ngropa! ea$a "n sp!arul pu$os i r oros al $o!oliului, a "n his o hii, par se "n&(r!ea !a&anul u el - iu!e, !o! mai iu!e - a a*ipi! numaide (! (!e&a lipe lungi-lungi. L-a !rezi! 6da, u glasul ei pl u!, rela/an!% -7orule, a &eni! 0inel u un pa he!. 0inelF -a he!F 6ha,, !ia despre e era &or#a. 6 $os! singurul lui momen! super#, singura se und su#lim din in$ernul a elei zile. 0i olae :eldiman, zis 0inel, o a hie de #r#a!, sla#, pirpiriu, $r &(rs!a, pe are 7aion 7oroga "l s pase (nd&a de pu rie, de&enise unul din oamenii lui de "n redere. 7e !ain. -rin el, ole !a adourile, plo oanele, omisioanele. Oare e-o $i "n pa he!ul laF Trepida de emo*ie, de uriozi!a!e, de o pl ere enorm, $rem!a a o iap "n lduri, sim*ind "n apropiere armsarul. )e ho!r" s mearg a as. 6da a lua! pa he!ul - mare, p!r*os - l-a aeza! u gri3 "n por!#aga3ul

1C

8er edesului, s-a aeza! apoi i ea l(ng o$er, 7aion s-a ur a! "n spa!e. 6u ple a!. 6u a3uns. +i a#ia "n salonul maur, sus, la e!a3, dup e a rmas singur, 7oroga s-a repezi! sa des$a pa he!ul. Erau !rei splendide !a#louri "n ulei. Originale. Clasi e. 7i&ine. O a&ere, Toa!a urgia a elei zile se !opise din!r-o da!. Lumea era iari $rumoas. 8eri!a s !rie!i, a!(!a !imp (! pe pm(n! mai sun! i opere de ar!. 7aion 7oroga a&ea o pasiune sl#a!i , nes*ioas% ole *iona p(nze ele#re. Iar a um, "n $a*a lui, se rs$*au pri&irilor, "n!rade&r, !rei pi !uri ele#re% 1)pl!oreas2 lui Ciu uren u, 1-endula neagr2 de Cezanne i 1Odalis a2 lui 6man. )r#!ori ale spiri!ului. 6le o hilor. 0u se mai s!ura pri&ind la ele. 4rene!i . -!ima. L-a smuls din on!emplare, din re&erie, !ele$onul. 6 ridi a! au!oma! re ep!orul. - 7orogaF, se auzi, "ndepr!a!, grea, &o ea unui ne unos u!. - 6lo, da, eu sun!, Cine e la !ele$onF se in!eres, se , 7aion 7oroga. - *i pla p(nzeleF po ni dur, a un $o de pis!ol, "n!re#area de la ap!ul $irului. - )un! magni$i e, aproape *ip is!eri 7aion, adug(nd e/al!a!% "n seara as!a, m sim! egalul lui 7umnezeu, "i re&eni, "ns, repede, pre au!, repe!(nd "n!re#area% 7ar, ine e la !ele$onF -7oroga, drag, se auzi lar, $erm, u a en!e me!ali e, &o ea ne unos u!ului, !e rog, as ul!-m u $oar!e mare a!en*ie, -es!e e/a ! o sp!m(n, are lo li i!a*ia de &(nzare a unui lo! de douze i de &apoare, din $lo!a omer ial. Lis!a u o$er!an*ii de pre*uri se a$l la 8inis!erul Transpor!urilor. Vreau s (!ige li i!a*ia $irma de la pozi*ia pa!ru. Repe!, de la pozi*ia pa!ru. 7a nu &rei, sau nu !ii, sau nu po*i s $a i a es! lu ru, !rimi!e-l pe 0inel u !a#lourile "napoi, de unde le-a lua!. +!ie el unde s le du . )au $a em !(rgulF E, e spui, 7orogaF E!i de a ordF

CAPITOLUL 4
Motto: Lui Ion Ilies u i-au muri! !o*i 7umnezeii% 8ar/, Engels, Lenin i )alin. +i, de omunis! e era, "n lo s se de lare or$an, s-a "ns ris la li#er- uge!!ori. Roland #tlin Pena

Gorile ,e cartier
Cldirea era aeza!a pe ol*. "nal!a, al#, !riunghiular. -ar!er i !rei e!a3e. )omp!uoas. Cu drapel la poar!% un imens eara$ din m!ase al#as!r, "ns!ela! u !randa$iri roii s!eagul par!idului. )u# s!eag, s!ema par!idului% un #u he! s!iliza! din ap!e !randa$iri, !o! roii, pe $ond al#as!ru, pes!e are era proie !a! sigla Ligii Rena!erii 0a*ionale. 7e e ap!eF 7aion 7oroga rspunsese, (nd&a, u un z(m#e! se re! "n ol*ul gurii, "n!r-un in!er&iu !ele&iza!% 1)implu, -en!ru ap!e es!e numrul magi , pur!!or de noro 2.

9>

Una din la!urile elegan!ului edi$i iu se a$la pe s!rada 6r!erei, la numrul unspreze e, ealal! la!ur pe s!rada Tu#erozelor, ul!ima la!ur ddea spre ur!ea in!erioar. )ediul en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale. -ar!idul de gu&ernm(n!. Unde&a, pes!e drum, mai la &ale, lo uia primul minis!ru 0ae Coroiu% mrun!, osos, &(nos, run!, sla# a un *(r a$uma!I zis i Trs u, pen!ru $r e!erna lui $iol de palin , n-ar $i $os! "n s!are s ur e ni i m ar s rile Au&ernului. 8ai sus, pe Tu#erozelor, se ridi a, "n!re ar#ori se ulari, &ila prim-depu!a!ului O&idiu Aman, zis :e#e, pen!ru haloul su de opil #!r(n, #legu*el i &eni somnoros. Un al! depu!a! al Ligii, )ion 7ol anu, $os! pro$esor de is!orie "n :nia ol!enilor, u o $igur impozan!, s remu!, gra&, pleznind de !ru$ie, u #ar#a !uns io , a la Cuza, i per iunii pigli*i me!i ulos u $oar$e , "n er (nd s !erpeleas din is!orie un hip ilus!ru, ardinal pen!ru na*iunea rom(n, lo uia !o! pe s!rada 6r!erei, dar mai !re -ia*a 7oro#an*i. Aeorge Auguleanu, alin!a! de prie!eni, mi Ahi*, preedin!ele Cur*ii )upreme de Dus!i*ie, s!p(nea un minipala!, u !urnule*e, u reneluri, u ziduri p(n la er, pe s!rada -arisului, are se "n!re!ia u 6r!erei e/a ! la o arun !ur de pra!ie de sediul Ligii. Iar (!e&a ase mai "n spa!e, spre :ule&ardul 6&ia!orilor, "i a&ea reedin*a minis!rul 4inan*elor, s(s(i!ul la de Aeorgin 4lores u, zis Co o, pen!ru aerul su de papagal !omna!i , are nu $usese "nsura! ni ioda!. -es!e !o!, numai lume #un. O#raze su#*iri. Car!ier sele !. Unde&a, "n apropiere, la o rsp(n!ie de s!rzi, hiar se a$la un res!auran! u a es! nume% 1)ele !2. 6 olo "i $ eau &ea ul mahrii de la -ar!idul Rom(nia -i!oreas , amarazi de arme u Lereni!ii. :inomul rou% aa era supranumi! alian*a parlamen!ar din!re LR0 i -R-. Is!orie, O is!orie "n (l i!. 6#eran!. 7e 3ur"mpre3ur, disimula*i "n de or, 3andarmi, sepepi!i, poli*i!i. C(*i&a "n uni$orme, ei mai mul*i $r. 7ar !o*i, a#solu! !o*i, "narma*i p(n-n din*i. O hiul "ndelung e/ersa! al lui Radu 7un a "i depis!ase "n (!e&a lipe, imedia! e o#or(se din !a/i, z(m#ise s!r(m#, z(m#ise a ru, $r(m(nd $e#ril ni!e g(nduri ur(!e. 17e ine, mama dra ului, se !em !ia, de i-au plan!a! gorilele pes!e !o!F ) $ie, oare, prezen*a pazni ilor unul din semnele pu!eriiF ) $ie doar sno#ismF ) $ie arogan*F -ros! gus!F Velei!arismF 8(rlnieF )au, pur i simplu, $ri F 0u, Cred, mai degra#, es!e un melan3 sinis!ru u !oa!e-a es!e ingredien!e o!r&i!e. 7oamne, "n e lume in!ruF,2 - se "n!re#ase on!raria!, &e/a!, Radu 7un a, "ndrep!(ndu-se alm, u pasul su elas!i , le3er, !re uriaa poar! din $ier $or3a! a sediului en!ral al LR0.

3#4er&l *ricii
)us, la e!a3ul "n!(i, se a$lau a#ine!ele elor doi preedin*i% O&idiu Aman i 7aion 7oroga. Iar "n!re ele, mai mare, mai spa*ios, mai luminos, a#ine!ul se re!arei% 4raga 7orneanu. )e re!ar $usese la "n epu!, u aproape un an "n urm, (nd &enise de la Co!ro eni, (nd $usese !rimis de a olo, ai i, la sediul Ligii, s organizeze adminis!ra*ia, s adu oameni, s $a e hipa, s pun pe pi ioare a#ine!ele elor doi preedin*i, ale elor in ispreze e &i epreedin*i, s repar!izeze "n perile pe $un *ii, s $a ros! de logis!i a ne esar, s "n eap s se mi!e, s $un *ioneze eea e se heam sediul en!ral al par!idului. 6!un i, la "n epu!, da, $usese, se re!ar. 6 um, "ns, (nd se preg!e!e s-l

91

"n!(mpine pe proasp!ul onsilier de pres al par!idului de gu&ernm(n!, nu mai es!e o simpl i #anal se re!ar, i di!amai doamna dire !or, e$a 7ire *iei )e re!aria!. 6a s ria i pe ar!ea ei de &izi!% Liga Rena!erii 0a*ionale, Consiliul 0a*ional, 4raga 7orneanu, dire !or. Era o $igur in!eresan!, e/!rem de in!eresan!, a eas! 4raga. +o an! hiar, Croi! din on!radi *ii. Corpolen!, durdulie, plan!uroas, u gui*, olduri masi&e i piep!ul generos, se mi a surprinz!or de repede de-a lungul uloarelor "n!or!o hea!e, la#irin!i e, alune a par , "n sus i-n 3os, a o um#r, pe nes$(ri!ele s ri ale ldirii, se s!re ura rapid, silen*ios, prin #irouri, prin!re oameni, a o pisi sl#a!i mereu $lm(nd, u pri&irile arse de $iorul p(ndei. O hii, O hii a elei $emei a&eau o &igoare #izar, $ier#in!e, s (n!eind, erau "n r a*i de o permanen! &i#ra*ie lun!ri , de un $o ad(n , !eri#il, e nu se s!ingea ni ioda!. 0i i (nd era o#osi!. 0i i (nd era "n !oane #une. +i ni i m ar a!un i (nd o !erorizau ni!e &e hi i re#ele dureri de ap. 7ei !re u! #inior de 3um!a!ea serialului - um ar $i zis Radu 7un a, $lu!ur(nd pii her un s!rop de z(m#e! orozi& - 4raga 7orneanu a&ea, !o!ui, uneori, momen!e s!ranii, aiuri!e, (nd se alin!a a o $e!i*, de#i!a pros!ioare umin*i i $ ea un #o!i haios, araghios, uor #osum$la!, "n!re#(nd asis!en*a u #uzele *uguia!e% P7a mie nu-mi adu e nimeni ni i-o pr3i!uri F2 i se gsea numaide (! ine&a s-o z#ughias 3os, la par!er, la #u$e!ul par!idului, i s re&in apoi - ser&il, umil - u un ar!on doldora de pr3i!uri. 0imeni n-o &zuse la #irou, "nghi*ind &reoda! al! e&a de (! pr3i!uri, a$ele i !u!un. 6l!eori, se du ea "n uriaul salon, "n are se *ineau lunar edin*ele, "n!o!deauna no !urne, ale 7elega*iei -ermanen*e, $orul suprem al LR0, "n!re ongresele na*ionale, i s!r(ngea a olo, "n s aunele a elea "nal!e i moi, api!ona!e u piele neagr, aduna a olo (*i&a salaria*i ai Ligii, "i r(nduia $rumos, riguros, a la oal, i "n epea s le po&es!eas , "n$iora! de $an!asmele ei, a ea es!e os din neamul Can!a uzinilor, os domnes , "n!ins pes!e !rei &ea uri, are un ar#ore genealogi ilus!ru, din s!rmoii ei ridi (ndu-se mai mul*i &oie&ozi, mini!ri, generali, a ademi ieni i ar!i!i, "nsui !a!l ei a $os! un a&o a! ele#ru, a $os! unul din a&o a*ii Cur*ii Regale, a&ea a as pian u oad i !a#louri de Arigores u i Ahia* pe pere*i, *ineau ser&i!ori "n as i ea a $os! !rimis la ele#rul pension de $e!e PCarmen-)il&a2, de la :uzu, i, (nd s-a "n!ors, "n &ara lui 1CB9, i-a gsi! !oa! asa spul#era!, iar $amilia &(r(! "n pu rii. :asme, 6l!eori, mis!ui! de ni!e sum#re suspi iuni, i se punea pa!a pe ine&a din su#ordine, "l hema "n #irou, "l *inea smirn "n pi ioare, "n $a*a ei, (!e&a minu!e agresi&e, "l pri&ea de 3os "n sus u o hi dogori!ori, s!i loi i "l "n!re#a #rus , sa ada!, u o ru!a!e uriaa% -6m o#ser&a! *ie nu-*i es!e $ri de mine. C !u nu !e !emi delo de mine. 6a-iF 7e e nu-*i e $ri , -uiuleF 6udF Oare, !u nu !ii $ri a es!e el mai pu!erni sen!imen! umanF )paima ne inhi# !oa!e !(mpeniile pe are le-am pu!ea s&(ri. Toa!e !rdrile. 4ri a es!e "ngerul nos!ru pzi!or. Tu de e nu !e !emiF "mi as unzi e&aF -ui la ale e&aF Vrei s-$ i dau eu mo!i&e de spaimF "*i dau, -uiule, dar s !ii !e nenoro es pen!ru !oa! &ia*a. Te $a din om, neom, -ri epiF Te s!ri&es a pe o mus , da &reau. +!ii am a eas! pu!ere. Iar *ie nu-*i es!e !eam de mine. :ra&o, -uiule, 7up are, 4raga 7orneanu "l e/pedia u un dispre* su&eran, "n!reg apara!ul adminis!ra!i& al Ligii Rena!erii 0a*ionale se !emea de pri&irea ei, a de mu !ur de arpe. "n ziua a eea, "ns, madam 7orneanu $ use risip de z(m#e!e prin #irouri, se $(*(ia de olo- olo &esel, #ine&oi!oare, sur(z!oare, "n m!surile ei &iu olora!e, par$uma!e, "n

99

pan!o$ii u s (r*, zornindu-i (nd i (nd, u un ges! $ri&ol, #i3u!eriile din aur masi&, greu, pa!ina!, are-i a!(rnau de ure hi, de g(!, de dege!e. 4uma *igar dup *igar. Hen!. Terminase a !reia ea de a$ea. Ceasul de pere!e, din $a*a #iroului, pre iza mai sun! doar dou minu!e p(n la orele ze e i 3um!a!e. PCe, -a!ele msii, $a e #oul la, de nu mai &ineFP, se !rezi 4raga murmur(nd "n orda!, "n*epa!, s u!ur(ndu-se a de un $rison. 6poi, "i reamin!i ele (!e&a da!e pe are le ulesese, "n prip, de la Co!ro eni, de la 8inis!erul de In!erne, despre Radu 7un a% mili!ar de arier, a#sol&en! al (!or&a $a ul!*i, spe ialis! redu!a#il "n propagand i pres, "n riminalis!i , "n ar!a in$orma*iilorI pu#li ase (!e&a ra$!uri de r*i poli*is!e, de spiona3 +i on!raspiona3I $usese, p(n de ur(nd, reda !or-e$ al elui mai popular mensual ilus!ra! din Rom(nia, re&is!a P-en!ru -a!rie2I dispunea de rela*ii "n!inse "n lumea presei, a poli*i!ilor, a serei!ilor, es!e un !ip impre&izi#il, energi , in!eligen!, pre au!, greu de p!runs, greu de *inu! "n $r(u. Un soi de pur-s(nge pen!ru urse lungi. Cam a!(! a$lase 4raga 7orneanu despre Radu 7un a, pu*in, $oar!e pu*in, deo amda! #un i-a!(!. 4raga nu prea a&ea leg!uri apropia!e la 8inis!erul de In!erne, iar de la !ia, a s a$li e&a on$iden*ial, o$i ial, !re#uia sa s o*i u&in!ele u le!ele, "n lipa a eea, easul din pere!e a #!u! 3um!a!ea lui de or, sune!ul melodios, ele !roni , suprapun(ndu-se e/a ! pes!e un io ni! dis re! "n !o ul uii. 4raga 7orneanu a sri! a ars, i-a ompus iu!e $igura ei de zile mari - un pi gale, un pi !imid, un pi e/!ra&agan! - s-a apropia!, a des his ua. "n pragul ei, un #r#a! #la3in, #lond, plinu*, u !(mplele uor grizona!e, o helari de soare mari, p!r*oi, "n!une a*i, elegan!, u lan* de argin! la #uzunarul &es!ei, u ghiul de aur la m(na s!(ng, "n dreap!a u o ase! diploma!% Radu 7un a. PNs!a s $ie soiul la de pur-s(nge pen!ru urse lungiF2...

CAPITOLUL 5
Motto: E/plozia rimei organiza!e "n lume, e/!inderea ei la s ar glo#al, di&ersi$i area a !i&i!*ilor riminale nu mai sun! simple su#ie !e de pres. Ele au de&eni! preo uparea prin ipal a au!ori!*ilor din mul!e *ri, da nu din "n!reaga lume. 8ai mul!, rima organiza! i glo#alizarea ei sun! a um !eme ale !iin*ei poli!i e, ale s!udiilor de s!ra!egie, se uri!a!e i rela*ii in!erna*ionale. Ca de o#i ei, rea *ia au!ori!*ilor de la :u ure!i es!e una "n!(rzia!. $an Pa!el

1&r5a ,i# cle)+i,r/


- 7ane, !e implor, nu !e mai ui!a aa de ur(!, $a pipi pe mine. Tu !ii sun! o emo!i&. O sensi#il, iz#u ni, prin!re la rimi, 8ariana :ere iu , ghemuindu-se i mai ad(n "n $o!oliul ei al#.

9;

- +!iai nu !re#uie s &ii ni ioda! ai iF o "n!re# alm, u o hi "nghe*a*i, 7an 8ir ea Kari!on. +i rspunse, repede, !o! el% !iai,, adug(nd numaide (!, pe un !on ri!os, sa ada!% E!i ne&as! de minis!ru. Troian al !u e se re!arul general al Au&ernului. Iar eu, un om de a$a eri prosper. +i un onsilier preziden*ial respe !a#il. Temu!. 7e e s ne e/punem ris uluiF Trim "n!r-o lume nesigur. 6lune oas. O lume de nisipuri mi !oare. 0e &(nm unii pe al*ii. 0u sun!em doar noi "n *ara as!a. 8ai sun! i eilal*i. 7umanii no!ri de moar!e. Ei s!au u o hii pe noi, a o hai!. Ei ne moni!orizeaz $ie are mi are. 4ie are pri&ire. 4ie are u&(n!. Ei ne &(neaz. +i sun! ne ru*!ori. 6a um am $os! i noi u ei, al!da!. D-am &(r(! prin pu rii, l-am lsa! $r slu3#e. 4r ase. 4r pm(n!. Le-am pus "n gur un pumn (! Caraimanul. 6a se $a !re#urile as!ea, de (nd lumea i pm(n!ul. 0imi nou, su# soare. Is!oria se repe!, "n!r-o umpli! #anali!a!e. 6!(!a doar , a!un i, "n elelal!e &remuri, noi eram &(n!orii, noi de*ineam i pu!erea. 6 um, pu!erea !o! noi o de*inem, dar &(n!orii sun! ei. Iar 3o urile as!ea, nu noi le $a em. Ci al*ii, mai pu!erni i de (! noi. In$ini! mai pu!erni i. )un! ei are de laneaz rz#oaiele mondiale. +i p ile mondiale. Cei are s!a#iles , zilni , pre*ul aurului pe mapamond. Cei e $a i des$a *ri, popoare i gu&erne. )un! ei are, (nd au &ru! ei, au spul#era! omunismul. 6u $ u! pu$, i ga!a. Ca i um ai su$la "n!r-o lum(nare. Tu pri epi o io! din !oa! is!oria as!aF -u!erea n-am lua!-o noi. 0i s-a da!, -en!ru (! !impF 0u &om !i ni ioda!. 0u &om !i, p(n (nd nu &om primi semnalul% ra*i-&, 6!un i, ne &om da la o par!e. 7ar, p(n a!un i, !re#uie s ne pzim pielea. ) ne aprm, noi "n!re noi. -en!ru 7umnezeu !e iar!, dar, da e!i pros!, nu !e s ap i de pu rie. Tu "n*elegi, mi $a! drag e spun euF "n*elegi e se &a "n!(mpla u noi, da , 7oamne $ere!e, m(ine &a $i Dude a!a de 6poiF -en!ru as!a, e ons!ruim noi, a um, "n Rom(nia, nu-i demo ra*ie, i oligo ra*ie. -oli!i F 7e s!(ngaF 7e dreap!aF 6s!ea-s !(mpenii ele !orale. :aloane de spun. 6 $i de s!(nga sau de dreap!a, "nseamn a alege unul din!re nenumra!ele moduri are i se o$er omului pen!ru a de&eni im#e il. -u!erea nu are de (! o singur uloare% in!eresul omun al elor pu!erni i. 6!(!. Res!ul nu-i de (! pra$ s lipi!or, amgi!or, "n o hii &ulgului. )un!em un Arup res!r(ns. Un Arup pu!erni . 6m rea! un )is!em i am $ a u! o "n*elegere "n!re noi. Au&ernm u o hii "n pa!ru, a pe $ron!, sun!em lega*i unii de al*ii "n!r-o s!ru !ur erme!i , i ne-am "n*eles u uurin* s radem !o!ul "n urma noas!r, s nu rm(n semne, do umen!e, mr!urii, urme ompromi*!oare pen!ru mai !(rziu. 7e e s ris mF Vrei s ni se arun e *u alul u raha! "n ap% orup*ie, !ra$i de in$luen*, on!ra#and, e&aziuni $is aleF 6m asa plin de ser&i!ori. +!iu eu are o $i in$orma!or a )RI, la IA-, la -0L, la -0', la mama dra uluiF +!iuF 0u !iu, 7an 8ir ea Kari!on se opri #rus din perora*ia Iui ner&oas, ul!imele u&in!e $useser re!eza!e se , s ur!, la gura *e&ii, r(mase o lip "ng(ndura!, o$! prelung, dup are on!inu u glas s!runi!, impera!i&% - 8ariana, *ine min!e e-*i spun i "n&a*, 7umnezeule, o da! pen!ru !o!deauna, da &rei s $ii pu!erni , da &rei s $ii li#er, da &rei s $ii i s rm(i propriul !u s!p(n, !re#uie s-*i pri&e!i dumanul !o! !impul "n o hi, s-l "m#r*iezi i, da nu po*i s-l sugrumi, sru!-l, 0u !re#uie s !ie ni ioda!, "n ni i o "mpre3urare, e g(nde!i, e sim*i, e preri ai, e planuri, e sl#i iuni. 0u !re#uie s lai "n urma !a ni i un ges!, ni i un u&(n!, ni i o urm ompromi*!oare. ) nu-i lai dumanului ni i o ans a s !e ai# u e&a la m(n. E aa de greu, mi $a! drag, s $a i a es! lu ruF

9?

- E/a ! pros!ia as!a am $ u!-o, 7ane,, prinse iu!e 8ariana, din z#or, un $ir de 3us!i$i are. - )un! sigur -ai $ u! o pros!ie, o repezi !ios #!r(nul am$i!rion. 7ar nu despre as!a dis u!m. +i nu ai i !re#uia s &ii. Ce s au!e ne&as!a se re!arului general al Au&ernului "n asa meaF Condi*ia primordial a Arupului nos!ru es!e a eea de a rm(ne se re!. )!ri ! se re!. 7a ne a$im "n pu#li , ne !iem singuri ra a de su# pi ioare, "n*elegiF, 7espre as!a dis u!m a um, nu despre pros!ia pe are ai $ u!-o, 0u sim*i, de (nd ai in!ra! "n asa mea, o s!are neo#inui! de iri!are, de epuizare, de ner&i are s!au ga!a s plesneas F Ei #ine, i eu sim! la $el, i "n e mul! mai gra& pen!ru mine. -en!ru am $os! o#liga!, !u m-ai o#liga!, s pun "n $un *iune ele dou s!a*ii de #ruia3 ele !roni i ul!rasoni . Ca pro!e *ie. Ca msur de pre&edere. ) nu pu!em $i as ul!a*i, in!er ep!a*i de nimeni, a#solu! de nimeni, "*i imaginezi, mi $a!, (! de greu supor! eu, la &(rs!a mea, a es!e agresiuni so$is!i a!e asupra sis!emului ner&osF 7an 8ir ea Kari!on de&enise s!a o3iu, !ranspirase, se plim#a de olo- olo prin uriaul salon, a un lup hi!ui!, "l hi!uiau g(ndurile, "n!re#rile, pros!ia oamenilor. PCe-o mai &rea i parau!a as!aF2, se "n!re#a $e#ril. PCe mizerie o mai $i lsa! "n urma ei, pe are !o! eu !re#uie s-o ur*F2

1ar#e ,e t&# )e#tr& )re+a ,e +ca#,al


- 7ane, aproape *ip, u o hi is!eri i, 8ariana :ere iu , iar!-m, 6#ia a um mi-am da! seama (! am grei!. 7ar sun! o impulsi&, "n!(i $a ges!ul i a#ia apoi &ine i g(ndul are l-ar $i pu!u! enzura. Ce s $a F Ce s m $a F 6s!a sun!, T(nra $emeie "i $r(nse glasul, aproape g($(ind, "i !rase su$le!ul de (!e&a ori, ad(n , din rrun hi, dup are on!inu s * ne mrun! - mrun!, a o mi!ralier "n m(inile unui dispera!. -)im! "nne#unes , 7ane, Te rog, as ul!-m, Dude -m, ori (! de aspru ai $i, dar as ul!-m i au! s m "n*elegi. 0-am unde s m du . 0u !iu unde s m du . 0-am ui al! ine&a s-i spun e am pe su$le!, "n e a! "mpu*i! am in!ra!. 0-am, +i n-are ine s m a3u!e al! ine&a, 7ane, de (! !u. "n!o!deauna m-ai a3u!a!, "n!o!deauna m-am g(ndi! la !ine, a la !a!a, 7umnezeu s-l odihneas . Ta!a mi-a spus, "n!r-o lip, "n ul!ima lui lip de lu idi!a!e, "nain!e de a muri, mi-a spus a!un i u oap!e arse de $e#ra mor*ii% P8ariana, ori de (!e ori &ei a&ea ne&oie de e&a, s iei din &reun ne az, du-!e la 7an. 6m &or#i! u el. +i mi-a promis !e &a a3u!a "n!o!deauna. -en!ru eu, de-a um "nain!e, am al!e !re#uri2. +i a "n his o hii i s-a dus. 6u $os! ul!imele lui u&in!e. 6s!a e #les!emul !u, 7ane, legm(n!ul !u, "n $a*a mor*ii, &ei $i o ro!i!orul meu. +i !re#uie s m a3u*i. Tu !ii sun! o z&pia! i am un !alen! groza& de a l a "n s!r hini, de a in!ra "n !o! soiul de #elele i "n ur !uri idioa!e. 7ar, repe!% as!a sun!, Iar !u m-ai "n*eles i m-ai a3u!a! "n!o!deauna, p(n a um. Uneori, m-am mai des ur a! i singur, dar din a!ul s!a s (r#os numai !u m po*i s oa!e. 8i-e $ri , +i spaima m "nne#une!e. O s piez. O s in!ru "n #alamu . )au "l omor, #ag u*i!ul "n re!inul la de 8iu i in!ru "n pu rie. -ri epi (! mi-e $ri F )un! "nspim(n!a!, um n-am mai $os! ni ioda! "n &ia*a mea. 8 a$lu "n!r-o si!ua*ie demen*ial, "n!r-un er &i ios, $r ieire. Cui s m pl(ngF

9B

Cine s m a3u!eF "n o!ro s-o apu F Ce s $a , 7aneF )-a3ung de r(sul lumiiF Carne de !un pen!ru presa de s andalF 8ai #ine m omor i ga!a. ) ap lumea de o ne#un, de o zurlie, de o !(r$. 7a a$l mama de !oa! por ria as!a, $a e un a!a de inim, i rap. Tu !ii, s! u su$le!ul "n pioneze. Traian nu &a supra&ie*ui ni i el uriaului s andal. 7esigur, nu &a supra&ie*ui a om poli!i , pen!ru , "n eea e-l pri&e!e a so*, "l doare "n ur de mine. I se $lu!ur, )e ui! la mine a la un s!(lp. Omul meu u ununie nu m mai reguleaz de (*i&a ani. 0u m-a iu#i! ni ioda!, s-a pre$ u!, um#la u lim#a s oas dup mine a un ogar "n lduri, dar nu era de (! al ul mes hin, m-a lua! din in!eres, ine s-ar mai $i ui!a! la un pu! de on!a#il din :a uF L-am adus la :u ure!i, as #oiereas , main la s ar, l-am $ u! minis!ru, i-am $ u! i doi opii, degea#a, dup e s-a &zu! u sa ii "n ru*, se ui! la mine a la un dulap. 7-aia m-a i lsa! s-mi $a de ap, s lres pe unde &reau i u ine &reau, nu mi-a eru! ni ioda! so o!eal unde m du , e $a , u ine m ul . 0imi . 6 $os!, a s zi aa, "n a eas! pri&in*, un domn. )alon, par aa se zi e, nuF 8aria3 modern. 4r mo$!uri on3ugale, $ ar ons!r(ngeri se/uale. +i !a!a s-a pur!a! u mama Mo $el% un ames!e #izar de !andre*e, !oleran* i nepsare. 0u ia reproa! ni ioda! es apadele ei $ur!unoase, u o$i*eri !ineri, prin ho!eluri de lu/. 8ama se d "n &(n! dup mili!ari hiar i a um, i se s urg o hii dup uni$ormele EaEi, e $ii de ilegalis!, $as! general "n 7i&izia PKoria, Clo a i Crian2. 6 lu ra! de !(nr "n apara!ul Comi!e!ului Cen!ral, la o hermez l-a unos u! pe !a!a, s-a "n$ip! "n el a o ne#un, l-a lua! de la s!rung, un *(!i-#(!i de la Uzinele PRepu#li a2, l-a spla!, l-a sl!a! "n lumea #un, l-a !rimis la ar!e, "n (*i&a ani l-a $ u! minis!ru. Coleg u !ine, 7ane. -en!ru i !u ai $os! minis!ru. 7up um &ezi, "n $amilia noas!r, !radi*ia a respe !a! "n!o mai re*e!arul. -u!ea el, dragul de !a!a, s se supere pe mamaF, )-i $a &reun reproF To*i !re#uie s pl!im un pre*, pen!ru lo ul pe are-l o upm "n lume. Iar !a!a a pl!i! u prisosin*. 8ai de&reme sau mai !(rziu, !o*i !re#uie s ne a hi!m poli*ele. 7ar opiii mei -Cris!ian i Valeriu - de e s pl!eas pen!ru pros!iile meleF 7e e s su$ereF Ce &or $a e ei, (nd &a iz#u ni s andalulF )e &or umili, Vor in!ra "n pm(n! de ruine, )e &or sim*i !rda*i, a#andona*i, 7e e s pl!eas ei pen!ru $ap!ele al!uiaF 7e as! da!, 7ane, !re#uie s pl!es eu, 8i-a &eni! r(ndul i mie la pla!. +i al! pre*, de (! &ia*a mea, nu !iu. 0u am. 7a nu &eneam la !ine, da nu !e gseam, m omoram, aa s !ii. 7a nu m a3u*i, "mi iau &ia*a, 7ane, !u m auziF 8 reziF 6m a as un $la on u &erde de -aris, o "nghi*i!ur i ga!a, s ap dra ului lumea de o idioa! a mine. 8 a3u*i, 7aneF op!i s!ins 8ariana :ere iu , u la rimi ames!e a!e u rimei. La rimi ur(!e. 7an 8ir ea Kari!on o as ul!ase !o! !impul, a!en!, $oar!e a!en!, desluise prin!re u&in!ele ei, prin!re ges!urile ei, o pani "ngrozi!oare, o $ri real, &is eral, paralizan!, 8ariana nu se "nspim(n!a aa de uor, o uno!ea #ine, era !re u! prin lume, prin iur i prin d(rmon, !ia s manipuleze, "n $olosul propriu, oameni i "mpre3urri, ur& era, dar proas! nu, ea "i alegea #r#a*ii, nu ei o u ereau, ea-i su ea i-i rsu ea i-i ame*ea, p(n $ eau slu3 la pi ioarele ei. Kari!on o uno!ea $oar!e #ine, "n de pe &remea (nd 8ariana sprgea u pra!ia $eres!rele de la grdini*a, era #ie*oas, impulsi& i u!ez!oare, a&ea un !emperamen! $ier#in!e i e/plozi&, n-o inhi#a nimeni, iar da ea se "n$ri oase a um, "nseamn , de as! da!, era "n!r-ade&r e&a gra&. Ara& de !o!. Un peri ol pen!ru )is!em. -en!ru Arup. -en!ru ei !o*i. 4a!a sim*ise prime3dia i alergase "n!r-un su$le! la el, !re (nd pes!e onsemn, pes!e pruden*a, iar el, nrod #!r(n

9@

e es!e, a primi!-o a la ua or!ului% !m#lu, reprouri, ner&i, "n3ur!urile mai lipseau. Kari!on s!!use, !o! !impul, "n pi ioare, p(n a!un i, se agi!ase, se $(*(ise prin somp!uosul salon a un !i!irez, deoda! se opri, smulse de unde&a un s aun, se apropie de $o!oliul al#, se aez "n $a*a 8arianei, o pri&i "ngdui!or, u #l(nde*e, "n!re#(nd-o simplu, dire !, urios% -Ce s-a "n!(mpla!, mi $a! dragF 7a &rei s !e a3u!, !re#uie s !iu e s-a "n!(mpla!. E/a ! e s-a "n!(mpla!. :o# u #o#. Te as ul!,

Fe(eia 'i 'a#ta6&l


6#ia a!un i la rimile 8arianei :ere iu se !rans$ormaser "n!r-un hoho! de pl(ns ner&os, s$(ie!or, u sughi*uri. :!r(nul am$i!rion a lsa!-o s pl(ng, s se eli#ereze, s se almeze, dup are a as ul!a! o po&es!e umpli!, a un &aier s$(ie!or, a un *ip! prelung "n $a*a prime3diei... Cu prile3ul uneia din numeroasele i opulen!ele re ep*ii o$i iale, unde Traian :ere iu , se re!arul general al Au&ernului, "i *(ra ne&as!a, de $ie are da!, dup el, "n!ru sal&area aparen*elor, a s &ad lumea #un (! de $eri i*i sun! i e uplu groza& $a , 8ariana unos use un #r#a! arman!, galan!, !(nr, a#ia sl!a! pes!e !reize i de ani, pus la pa!ru a e, $rumos, poli!i os, plin de #ani. O hii lui $o oi, in!eligen*i, manierele ra$ina!e, !im#rul #ari!onal al glasului, &irili!a!ea spor!i&, !enul uor msliniu, dis re*ia are se ghi ea "n ges!urile lui, par$umul $in -a o Ra#anne, !oa!e o su#3ugau irezis!i#il. L-a pl u! din prima se unda. 7ragos!e la prima &edere. 7es$r(ul sim*urilor. 8ariana l-a sedus numaide (!, ea aa rezuse, l-a ro#i! ea, nu -ar $i $os! &r3i! de el, "n$irip(nduse repede "n!re ei un amor landes!in. O iu#ire zurlie. 5&pia!. Vino&a!. Tipul se numea 8ihai 0egules u, alin!a! de prie!eni u apela!i&ul s ur! 8iu. 8ariana a&ea s a$le, pu*in mai !(rziu, 8iu era pa!ron pes!e mai mul!e magazine, res!auran!e de lu/ i ho!eluri. Un holding e/!rem de pro$i!a#il. Un imperiu $inan iar. 8ihai 0egules u era unul din proaspe*ii miliardari res u*i pe ada&rul omunismului. -(n "n 1C=C, lu rase la 8inis!erul Comer*ului E/!erior, era unul din nepo*ii ele#rului :o#u, din amarila Ceaue!ilor. Re&olu*ia de em#ri!ilor "l prinsese u ni!e a$a eri de armamen! !o mai "n Repu#li a )ud-6$ri an, nu s-a gr#i! s re&in "n pa!rie, s-a "n!ors de a olo am pe la 3um!a!ea anului 1CC>. 6 s!a! lini!i!, re!ras, o &reme, nu prea mul!, &reo dou-!rei luni, dup are, spri3ini! de un $os! oleg de minis!er, ui#ri! pe la e!a3ele superioare ale pu!erii, a in!ra! "n a$a eri pe on! propriu. 6poi, se lansase agresi& "n em#argoul de pe 7unre. +i, deoda!, a *(ni! impe!uos, pe $irmamen!, un magna! proasp!, &ioi, !(nr, una din marile speran*e ale api!alismului rom(nes . Chiar a doua zi dup e l-a unos u!, 8ariana i-a pi a! "n #ra*e, a zu! la pa!, amor ne#un. C(!e&a sp!m(ni oar#e. T(nra $emeie se &(r(se "n a&en!ura as!a a o pia!, !ria "n!r-un e/!az permanen!, era $eri i!, era iu#i!, asear "ns pi ase !rsne!ul. :rus . 7e&as!a!or, "n ui#uorul lor de ne#unii. 7up o#inui!a par!id de amor $rene!i , dup gingiile de rigoare, 8iu i-a eru!, la un momen! da! - $ran , imperios - s in!er&in pen!ru el, la Traian, la Au&ern, pen!ru a o#*ine, "n e/ lusi&i!a!e, ni!e li en*e de impor!-e/por!, pen!ru ame i produse din arne. 8ariana a !resri!, s-a supra! i i-a rspuns !ranan! nu "n ur dragos!ea u a$a erile. 8iu i-a repli a! e/pli i!, r#d!or,

9<

a e o on3un !ur e/!rem de $a&ora#il, are !re#uie e/ploa!a! imedia!, a ar pu!ea de*ine monopolul la arne pe pia*a in!ern, ar $i o a$a ere de an&ergura, din are i-ar lua i ea, 8ariana, par!ea leului, la mi3lo sun! mul!e milioane de dolari, o a&ere uria pe are i-ar "mpr*i-o numai ei, 8iu i 8ariana, ar $i un #um "n lumea $a erilor, iar pen!ru Traian :ere iu e un $lea s o#*in li en*ele alea. 8ariana nu i nu, s-a "n$uria!, s-a am#ala! ru de !o!, l-a da! dra ului, s-a ridi a!, s-a "m#r a!, a &ru! s ple e. 8iu o pri&ise din!r-o da! dumnos, u o ur neagr, z#ier(nd la ea% P)!ai,2, dup are o "mpinsese &iolen! "n dire *ia pa!ului r&i!, 8ariana se aezase perple/, 8iu in!rodusese "n apara! o ase!-&ideo a$la! la "ndem(n. Iar (nd, pe e ranul moni!orului, a apru! hiar ea - 8ariana lrind un mas ul &(n3os, pie!ros, #rune!, u p(rul numai (rlion*i, unul din #odGguarzi lui 8iu, !(nra $emeie a rezu! lein. :ere iu - goal pu , e/ i!a!, despi a! "n dou, "n mi3lo ul unei palpi!an!e par!ide de se/, )-a s!p(ni!. 6 "n*eles, "n!r-o lip, dezas!rul. Czuse, a proas!a, "n!r-o ap an ori#il. "n!r-ade&r, s ena era s!ri ! au!en!i . 8ariana nu rezis!ase !en!a*iei% "n!r-o sear, "l a!ep!ase pe 8iu, a de o#i ei, la unul din ho!elurile sale, "n!r-un apar!amen! mi u*, o he!, lu/os, !impul !re ea greu, 8iu nu mai aprea, se $ use !(rziu, apoi a &eni! Tomi*, una din gorilele lui 8iu, un !ip mi!o, numai $i#r i energie, &iril p(n-n &(r$ul unghiilor, i i-a spus e$ul regre! pro$und, "i ere s uze, mii de s uze, nu mai poa!e &eni, se a$l "n!r-o edin* de a$a eri la )o$i!el, o "n!(lnire nepre&zu! u ni!e #an heri ara#iI dup are, Tomi*, pre&eni!or, a$a#il, a ser&i!-o u un pahar, "n are !urnase e&a din!r-o s!i l #or*oas, de la mi ul #ar de l(ng $ereas!r, 8ariana a ras repede paharul, e/per!, din!r-o "nghi*i!ur, era palin de 5alu, au!en!i , pur, s-a s u!ura! "n$iora!, poseda! de o enorm pl ere, pes!e (!e&a lipe a sim*i! -i &ine s-l "n ale e pe Tomi*. :odGguardul nu s-a odi!, nu s-a $(s!( i!, a rspuns promp! a&ansurilor ei, s-au iu#i! nprasni , se , !orid. 6#ia a um "n*elesese, ne$eri i!a de ea, !o!ul nu $usese de (! un aran3amen!, o "ns enare m(ra&% a#sen*a lui 8iu, apari*ia $rumosului Tomi*, palin a aia u ine !ie e dr ii a$rodisia e, $ilmarea se re! a peisa3ului adul!erin i an!a3ul are a urma!. 8iu a pri&i!-o gre*os, u o hi !i loi, orup*i, u su$le!ul s!ri a! de pu!erea male$i a #anilor. +i i-a e/pli a! numaide (! - a*os i ru - as!a e &ia*a, o permanen!a lup!, o &eni hr*uire, un rz#oi murdar, are pe are, nu e/is! mil, nu e/is! "ndurare, nu e/is! ompasiuneI morala e pen!ru pro!i, -u!erea - a#solu! ori e pu!ere - nu rede "n moral, "n lumea elor pu!erni i, nu e lo pen!ru sen!imen!e, a olo (rmuind, su&eran, doar in!eresul% re e, dur, in$le/i#il. Imun la ori e moral. Ce-a rezu! ea, 8arianaF Ce-a a!ep!a! ea de la 8iuF Iu#ireF )in eri!a!eF Tandre*eF 6mor gra!ui!F Aalan!eriiF 6l!ruismF 6 $os! o idioa! in ura#il, o re!in pa!en!a!, o g(s uli* de mahala, da i-a pu!u! dori as!$el de inep*ii. E mri!a!, are doi opii, ni i prea !(nr nu mai e, e i-a "n hipui!F C i-a zu! u !ron lui 8iuF C moare 8iu dup $undul eiF El are poa!e regula ori (nd ori e prosp!ur, o miss, o regin "n!re $rumoasele pm(n!uluiF 8ihai 0egules u o pri&ea ne ru*!or, s!rig(ndu-i, url(ndu-i "n $a* ade&ruri umpli!e% ea, speria!, oripila!, "n remeni! pe marginea pa!ului, unde $usese "m#r(n i! #ru!alI el, "n drep!ul uii, l(ng !ele&izor, "n pi ioare, "n orda!, !ranspira! de un !eri#il e$or! in!erior, !rans$igura! de on en!rare, a un

9=

asasin de pro$esie are nu &rea s-i ra!eze &i !ima. Cu&in!ele lui 8ihai se $uriau ad(n "n min!ea 8arianei i e/plodau a olo, $ (nd *ndri lumea "n are se "n&(r!ise p(n a!un i. - 7ar, e, &oi $a e*i al!$elF o "n!re#ase 8iu, re!ori , ironi , mu !or. V pur!a*i al!$el u oameniiF 6&e*i s rupuleF )un!e*i moraliF Dus!i*iariF 7e la &oi am deprins ar!a rz#oiului !o!al. 6 rap!ului !o!al. 7e la &oi am "n&*a! um s $a #ani i um s-i $oloses . Lo!reanu la, z(m#re*ul la de la Co!ro eni, u e rezi a a3uns preedin!eF Cu #anii de la msaF V a/, )-i pupe-n ur pe Aor#i de la Hremlin i pe Cos!ea de la -aris, pen!ru pu uli*a u dolari. 7ar Liga &oas!r din e !rie!eF 7in o!iza*iiF 7in pomeniF "*i amin!es eu% din #ani murdari. 6di , $ura*i% omisioane grase, e&aziuni $is ale, "mprumu!uri neram#ursa#ile, on!ra#and, !a/ de pro!e *ie. 4ura*i a la drumul mare. "n mod sis!ema!i , Organiza!. Url !oa! presa din *ara as!a despre s!ru !urile de !ip ma$io! pa!rona!e de Au&ern, "nsui +arpele u o helari, mahrul la de la )RI, lu(ndu-l gura pe dinain!e, a re unos u! pu#li e/is! o pia* neagr su#!eran, u o i$r de a$a eri depind 3um!a!e din &olumul pe uniar al pie*ei legale, la &edere. -i, &eziF Cine on!roleaz a e!i #ani, (nd &oi gu&erna*i *ara de aproape in i aniF )un!e*i ni!e !(lhari, :re$, Ca i mine. Voi a*i in&en!a! "ns o denumire o$i ial% spe iali!i "n inginerie $inan iar. 7ar poponarul la de 7aion 7oroga, prim-sena!orul Rom(niei, de e rezi l-a un% pe Troian :ere iu se re!ar general al Au&ernuluiF -en!ru o hi lui $rumoi i alune oiF 0u, l-a pus a olo, a s $a #ani. :an pen!ru par!id. To*i $urm, To*i ne rz#oim pen!ru a eeai prad. 6a , da*i-mi i mie par!ea are mi se u&ine. La!inii erau mai de!ep*i de (! &oi, i mai generoi, (nd spuneau "n gura mare, "n sena!ul lor% P7a*i Cezarului, e-i al Cezarului2. Voi "ns &re*i !o!. 0u se poa!e, 7in !or!ul pu!erii &reau i eu, pen!ru i eu am pus umrul a s a3unge*i &oi la gu&ernare. Iar a um, $elia mea de !or! s-a "n!(mpla! s $ie hiar li en*ele alea pen!ru produse din arne, pe are !re#uie s mi le semneze Au&ernul, adi Troian al !u. 6l!$el, !oa!e pos!urile par!i ulare de !ele&iziune &or primi (!e o opie de pe a eas! $erme !oare &ideo- ase! i, adio, se du e dra ului !oa! andramaua. 6s!a e, $e!i*o, "n heiase 8iu, pri&ind-o re e, s!i los, u o hi de pe!e mor!. ) pare nu e/is!, +i-a um, ar-!e, 8(ine, !e a!ep! u li en*ele semna!e. 6poi, 8ihai 0egules u o dduse pur i simplu a$ar, umili!, "n3osi!, $ u! zo#. 7e-aia alergase ea "n!r-un su$le!, a doua zi, la 7an 8ir ea Kari!on, on$iden!ul i pro!e !orul ei. P8 a3u*i, 7aneF2 *ipau "n$ri oa!e pri&irile 8arianei :ere iu . Iar #!r(nul am$i!rion !ia de-a um , pe !arlaua lui, ine&a dezgropase se urea rz#oiului.

CAPITOLUL 6
Motto: Rom(nia es!e p(ndi! de un peri ol mor!al. Rom(nia ris s ad "n!r-un du#lu olaps% e onomi i moral. Un olaps are s #ul&erseze !oa! s ara &alorilor. Adrian Ptruc

9C

7)a4a c& ra(e a&rite


- 7e a ord, rspunse "n!r-un !(rziu, la !ele$on, aproape g($(ind, respir(nd zgomo!os, domnul prim-sena!or 7aion 7oroga, preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale. 7up are, sim*i ne&oia s pre izeze% Va (!iga $irma de la pozi*ia pa!ru, 7e la ellal! apara! !ele$oni , ine !ie de unde, din e pun ! geogra$i al Terei - poa!e hiar din :u ure!i, sau din pro&in ie, ori din al! *ar, sau de pe al! on!inen! - un #r#a! ne unos u!, u o &o e de s!en!or, "n !im#ru me!ali , "n epu s r(d uor, #ine&oi!or, sa!is$ u!. 6poi, r(sul se s!inse !rep!a!, $ (nd lo u&in!elor% -"*i mul*umes , 7oroga, E!i un #ia! de ispra&. -oa!e, (nd&a, o s !e unos i personal. 6i i, prin!re noi, ai ni!e re$erin*e e/ elen!e, "*i pre&d un &ii!or s!rlu i!, "n omniprezen!a i onora#ila noas!r $amilie. Cine&a, un prie!en, hiar "mi spunea zilele !re u!e, e!i predes!ina! a $i un "n&ing!or. Iar eu *i-a amin!i prima le *ie a "n&ing!orului% s nu !e lai ni ioda! ro#i! de sen!imen!e, -rea "*i lu es o hii de ne#unie, (nd !e ui*i la p(nzele alea pe are *i le-am !rimis. 8 "n*elegi, 7orogaF )per ai pri epu! e/a ! eea e am &ru! s spun. Ei, hai, pa i s-auzim de #ine. )alu!ri :aronului, 6 urma! numaide (! un de li ele !roni , "ndepr!a!, apoi !onul neu!ru al !ele$onului. 7aion 7oroga !resri pu!erni , par plezni! pes!e $a* u un dos de la# grea, aa, la mi!o, "n pia*a 8a!a he 8 elaru, de r(deau !o*i zarza&agiii de el, i $lorresele, i #r(nzarii, r(deau u ru!a!e !o*i !ara#agiii de el, s!i lindu-i din*ii a o hai! $lm(nd, ga!a s-i de&oreze spre hazul lor #ru!al. P)pl!oreas2 Iui Ciu uren u par se hlizea i ea sar as!i , aple a! asupra ru$elor din al#ie, "n!or (ndu-i un $und #a!3o ori!or. PCe dra uM se-n!(mplF2, se "n!re#, s u!ur(nduse ului! 7aion 7oroga. -ar omul a ela de la !ele$on l-ar $i &zu!, "n!r-ade&r, ar $i $os! l(ng el, "n salon, i i-ar $i o#ser&a! s lipirea de smin!eal din o hi, pl erea maladi&a, (nd s-a ui!a! la ele !rei !a#louri, "nira!e pe s aune, de-a lungul pere!elui, "nseamn persona3ul a ela mis!erios "l uno!ea #ine, hiar $oar!e #ine. Cine o $iF 7e unde o $i &or#i!F 0inel :eldiman, are i-a adus p(nzele, l-o unoa!eF 8(ine o s-l "n!re#e, dar pre is 0inel a ridi a! p(nzele de la &reo onsigna*ie, unde al! ine&a pl!ise pre*ul. CineF Ce $el de om eraF C(! de #oga! eraF Cele !rei !a#louri "n ulei &alorau, la ursul pie*ei, !oa!e la un lo , pes!e un milion de dolari, "nseamn, pe ale de onse in* - um ar $i zis 7arda, ne&as!-sa, a&o a! de meserie - pro$i!ul de la li i!a*ia elor douze i de &apoare, din $lo!a omer iala, era de el pu*in ze e ori mai mare. Ce pre* o $i o$eri! $irma de la pozi*ia pa!ru, din a!alogul o$er!an*ilorF 7esigur, un pre* ridi ol de mi . Ce $irm o $iF 6 uiF 8(ine, &a dis u!a !oa! po&es!ea as!a, pun ! u pun !, "n!(i u Traian, se re!arul general al Au&ernului, apoi u 0ae, premierul. 6$a erea !re#uia rezol&a! "n!o mai, rapid i u ma/im dis re*ie. 7up aia, presa pu!ea s urle p(n "n p(nzele al#e. 0-are de (!. C(inii la!r, ara&ana !re e, E/is!a, se "n*elege, i un omision o$i ial. 6 ela ar $i re&eni! Ligii. Iar el rm(nea u p(nzele. Era o hes!iune ire&ersi#il. In&ers, nu se &a mai pu!ea ni ioda!. Vor#a lui 6dam 8i hniE, nuF, par el spusese oda!, la un simpozion poli!i , es!e $oar!e uor s $a i din!r-un a &ariu u pe!i o ior# de pe!e. 7ar in&ersF 6l dra ului polonez. )u#!il. +i pari&. 6uzi% 7ar in&ersF

;>

7aion 7oroga se "ndepr! de msu*a !ele$onului, se pr#ui "n!r-un $o!oliu, &iza&i de ele !rei !a#louri, "nira!e pe s aune% POdalis a2 lui 6man, P)pl!oreas2 lui Ciu uren u i P-endula neagr2 de Cezanne. 7up e le $i/ "ndelung u o hi posesi&i, e/!azia*i, "i ro!i pri&irea per&ers prin salonul maur. 7ei era spa*ios, larg, amplu, u pere*ii "nal*i, salonul maur - are o upa aproape !o! e!a3ul "n!(i al somp!uoasei &ile -iradia !o!ui un aer in!im, are "ndemna la re!ragerea "n sine, Ia medi!a*ie. Aeome!rismul lu/urian! al ara#es urilor - aurii, al#as!re i roii - de pe !a&an, de pe supra$a*a pere*ilor, sime!ria riguroas a mo!i&elor, om#ina*iile sa&an!e de meandre, !riunghiuri, p!ra!e, !rapeze, poligoane, s!ru !ura!e armonios u $runze de a an! sau de $erig, u &ls!are de plan!e e/o!i e sau &i* de &ie, s!ilizrile apri ioase de animale $a#uloase, 3o ul su#lim i poli roma!i al liniilor, !oa!e a es!ea produ eau un e$e ! magi , re$le/i&, asupra pri&i!orului. Uni&ersul de ara#es uri are prea, la prima &edere, un 3o de linii i ulori la &oia "n!(mplrii, a impro&iza*iei ne on!rola!e, era "n reali!a!e o ompozi*ie de un e hili#ru per$e !, de o surprinz!oare pre izie. -e unul din pere*i, se rs$*au dou uriae panoplii, din #ro ar! s(ngeriu, u arme de epo , de pe &remea u eri!orilor #er#eri ai )paniei% o spad enorm, dreap!, u !ea a "n rus!a! "n side$ i aur, dou ia!agane u lama ur#a!, !rei s#ii su#*iri, "ngus!e i lungi, dou &(r$uri de lan e, un s u!, un #uzdugan, o se ure de lup! i in i pumnale di$eri!e, s (n!eind, !oa!e a&(nd m(nerele a operi!e u un $iligran ad(n de ompli a!e ara#es uri. -e ellal! pere!e, de &iza&i, se rezemau (!e&a &i!rine din lemn de nu , a operi!e u ris!aluri &ene*iene, su# are se odihneau, "n ase!e "n!une a!e, din lemn de #alsa, o ole *ie numisma!i de pe &remea a#asizilor, al!e monezi emise de emirii almohazi din )e&illa, al!ele din epo a omaGGad. 7easupra &i!rinelor, sp(nzura o mini-simez de !a#louri &e hi, "n ulei, reprezen!(nd s ene de osp*, u muzi an*i i dansa!oare, s ene de &(n!oare, de !urnire, de l!orie, din glorioasa perioad a marelui &izir 6l-8ansur. Cel de-al !reilea pere!e era o upa! , "n "n!regime, de o #i#lio!e imens, ridi a! p(n "n !a&an, din are s lipeau, olo i olo, o!oarele auri!e ale unor !omuri groase (! rmizile. La in!rare, "n drep!ul uii, !e "n!(mpina o enorm #lan de !igru, "n drep!ul draperiilor, are mas au $eres!rele, erau r(ndui!e sime!ri , "n po! oa& - ele#rul ar maur - #iroul masi&, anapeaua !api*a! u piele neagr, de Cordo#a, dou $o!olii din a elai ma!erial e/o!i , u pi ioarele s ulp!a!e "n la#e de leu, i mai mul!e s aune u sp!arul "nal!, drep!, !oa!e din lemn de !eE, "n!une a!, lus!rui!, dur a o*elul. -ar he!ul din lemn de ire era a operi! u un super# o&or de 5aragoza. 7aion 7oroga se "n!inse lene&os, "n $o!oliul ad(n , de-i p(r(ir oasele, era o#osi!, era singur, ne&as!a dormea, opiii dormeau, ser&i!orii dormeau, Ce le pas lor .de $rm(n!rile luiF +!iu ei, au ei ha#ar prin (!e $ur i audine es!e el o#liga! s !rea , zilni , de mai mul!e oriF Le pas lor de ner&ii luiF 7e su$le!ul luiF 7e spaimele luiF Ei nu se "nghesuie de (! la #u urii, sa!is$a *ii, #ani. 6r $i &ru! s-o s oale i pe 7arda, ne&as!-sa, doamna a&o a! - um "i pl ea s i se spun "n ori e "mpre3urare - e$ de se *ie la :aroul din :u ure!i. 7aion ar $i &ru! sa "mpar! enorma #u urie i u ea, s-i des$e!e i ea o hii u p(nzele alea dumnezeie!i, s gus!e i 7arda din $iorul su#lim al primei "n (n!ri "n $a*a e!ernului mis!er ar!is!i . 7up are, "l

;1

su#3ugase #rus un imperios sen!imen! de egola!rie, un egoism $ero e "l oprise, "i spul#erase resor!ul generos, a!un i i a olo, "n miezul a elei nop*i ani ulare. :u uria !re#uia s $ie a lui, numai a lui. E/ lusi& a lui. Ceilal*i din $amilie n-au de (! s se #u ure al!da!. 8(ine, poim(ine, pes!e o mie de ani, n-a&ea impor!an* (nd. El !re#uia s $ie primus in!er pares, "n!(iul degus!!or al a elei p!imae pl eri.

Sal&t/ri8 .aro#&l&i2
6poi, g(ndurile "i z#urar "n al! par!e. P)alu!ri :aronului,2 0u "n!(mpl!or, delo alea!oriu, ne unos u!ul de la !ele$on "i luase rmas #un, de la 7oroga, "n a es! $el. Era un semnal "n i$ra!. Vroise, de $ap!, s spun, s su#linieze pregnan! e&a anume. CeF C "l unoa!e pe :aronF C se a$l "n an!ura3ul :aronuluiF C !ie i :aronul despre a$a erea &apoarelorF 0e unos u!ul *in!ise u pre izie. +!ia u o dia#oli e/a !i!a!e, ni i 7aion 7oroga, ni i Lazr 8arines u, ni i Traian :ere iu , ni i hiar 0ae Coroiu nu l-ar $i pu!u! deran3a ni ioda! pe :aron u o "n!re#are a!(! de im#e il% P+!i*i um&a ine a umpra! ele douze i de &apoareF2 )au% P6&e*i salu!ri de la un domn, are a umpra! ele douze i de &apoare, !i*i um&a ine es!e, um se nume!eF2 Cu asemenea idio*enii n-ar $i "ndrzni! nimeni s apar "n $a*a :aronului. -oa!e doar 8!ua de la Co!ro eni, dar pu!eai s-l impli i pe Lo!reanu "n!r-o po&es!e a as!aF 6adar, enigma!i ul la de la !ele$on spusese simplu% P)alu!ri :aronului,2, dar, de $ap!, *in!ise depar!e. 'in!ise "n al! par!e. Vruse s spun% 8i #ie*i, $i*i a!en*i, s nu m !rage*i "n piep!, m du u 3al#a. la :aron i & ia mama dra ului pe !o*i. 6*i auzi!F 6 es!a $usese mesa3ul, iar 7aion 7oroga !re#uia s-l re ep*ioneze, s-l de rip!eze ore !. +i s-l !ransmi!, mai depar!e, u a eeai !eri#il ore !i!udine. Cu :aronul nu glumise nimeni, a#solu! nimeni, ni ioda!. Cu a!(! mai mul! s $i "n er a! ine&a, &reoda!, s-i !rag preul de su# pi ioare. :aronul, 6a i se spunea numai de !re ini*ia*i, "n s$erele ele mai "nal!e ale pu!erii. In reali!a!e, a&ea el mai #anal nume din Rom(nia% Ion -opes u. 7e o des&(ri! elegan* i *inu! $alni , aproape solemn, re!i en! i so#ru, "n&lui! "n!r-un aer deopo!ri& su&eran i mis!erios, :aronul !ria re!ras, "n!r-o as #oiereas de la marginea marelui ora, nu se a$ia pe mi ile e rane, ni i "n oloanele de pres, ni i hiar pe marile #ule&arde ale Capi!alei. Ieea arareori, pe o alee peri$eri de par , sau pe o s!rdu* lini!i!, ori pe una din rrile rs$ira!e prin pdurea :neasa, de o#i ei seara, "n amurg, o 3um!a!e de or, o or el mul!, "nso*i!, la pi ior, ! u! i sum#ru, de un uria dog german negru, "n urma lui - la (*i&a pai zdra&eni "n spa!ele lui - peau a ni!e $an!ome grzile de orp% !rei gorile "narma!e p(n "n din*i. -u*ini oameni "i &zuser hipul. +i mai pu*ini !iau ine es!e, u e se o up, din e !rie!e, unde lo uie!e, u ine se "n!(lne!e, da e "nsura! sau nu, ori e &du&, da are sau n-are opii, nepo*i, al!e neamuri. 7aion 7oroga nu-l &zuse de (! o singur da!, la o re ep*ie de gal, organiza! de proasp!ul am#asador ameri an. :aronul se a$lase "n ompania onsilierului preziden*ial 7an 8ir ea Kari!on. 6l! eminen* enuie. 7e $ap!, 7aion 7oroga !ia de la Lazr 8arines u, so ru-su, !oa!e !re#urile impor!an!e din Rom(nia sun! onduse de un !rium&ira! o ul!. Trium&ira!ul seniorilor, "n $run!ea ruia se a$la :aronul. To*i, #!r(ni. To*i, !re u*i de ap!eze i de ani. To*i, u #iogra$ii "n r a!e de un mis!er a#solu!. )au, el

;9

pu*in, aa se presupuneaF se #nuia, mai mul! se #(r$ea de (! se #nuia, pen!ru pe eilal*i doi mem#ri ai Trium&ira!ului nu-i uno!ea nimeni. 0u-i &zuse nimeni. 0i ioda!, 7oar :aronul li rea, (nd i (nd, "n pu#li , o da! sau de dou ori pe an, la o re ep*ie diploma!i , la un simpozion in!erna*ional, era !o# de ar!e, &or#ea !oa!e lim#ile o$i iale !i!ulariza!e de O0U, in lusi& hineza, nu se lsa $o!ogra$ia!, nu ddea in!er&iuri, nu primea i ni i nu $ ea &izi!e ami ale, nu a&ea prie!eni, nu a&ea dumani, persoana lui impunea un respe ! aproape mis!i . Ca i presupusul Trium&ira!. P-ar ar $i ni!e mar*ieni,2, zisese (nd&a, la un pahar de &od , 0ae Coroiu, apoi se #!use #rus u palma pes!e gur, u un ges! de spaim, de regre! pro$und a spusese o aa de mare pros!ie. Cer! es!e nimeni nu !ia ine erau eilal*i doi. )e uno!ea doar e/is!en*a lor. )e #nuia. 0umeleF -ersoaneleF 8is!erul era !o!al. -rezum*ii - o grmad. Unii zi eau unul din ei ar $i "nsui Leon Lo!reanu, ele#ra 8!u de la Co!ro eni, are rela*ii "n!inse de la 8os o&a, la -aris. 6l*ii ar $i hiar "n!une a!ul 7an 8ir ea Kari!on, -rior al Ordinului Ca&alerilor de 8al!a i onsilier preziden*ial, pen!ru are un spa!e din #e!on arma!, pe are s rie, u li!ere de-un s!(n3en, lar pen!ru !oa! lumea% HA:. 6l!e &or#e "l ddeau a sigur pe Corneliu Coposu, seniorul *rni!ilor, pa!riarhul de ne on!es!a! al "n!regii Opozi*ii, pen!ru ar $i $os! unul din promarii mae!rii ai 8asoneriei din Rom(nia. 0imi sigur. Vor#e. -resupuneri. -e ine s reziF -e ine s "n!re#iF Cine se "n ume! s-*i dea un rspuns limpede, on isF 7e ine s !e apropii, a s a$li ade&rulF 7e Kari!onF 7e :aronF 6r $i ura!a sinu idere.

U(-ra l&i 1ea&'e+c&


7espre :aron, um#lau ele mai e/!ra&agan!e z&onuri. 6#surde. Taini e. E&azi&e. C Ion -opes u $usese general de se uri!a!e, pe deplin onspira! - zi eau unii - $usese um#ra lui 0i olae Ceaues u, omul su de !ain, ps!r!orul uriaelor a&eri ale di !a!orului, "ngropa!e su# i$ru se re! "n #!r(nele #n i el&e*iene, de&enind pes!e noap!e, dup homi idul de la T(rgo&i!e, unul din ei mai #oga*i oameni ai Terrei, de i i unul din ei mai pu!erni i. 6l*ii spuneau ar $i $os!, "n!r-ade&r, general, dar al spiona3ului rus, u numele onspira!i& P:aronul2, el mai &aloros agen! al lui Aor#a io&, din Rom(nia, el ar $i organiza! !oa! hrmlaia aia din de em#rie 1C=C, el ar $i ordona! li hidarea Ceaue!ilor i, !o! el, "ns unarea la Co!ro eni a $os!ului pro$esor de spor! Leon Lo!reanu. 8ai e/is!a i o al!a prezum*ie, u larg audien* prin a#ine!ele de sus ale pu!erii, are-i a!ri#uia :aronului ali!a!ea de mem#ru al Consiliului )uprem al Ilumina*ilor. +i a es! Consiliu nu ar $i al! e&a de (! o organiza*ie mondial, ul!rase re!, "n!emeia! u aproape dou milenii i 3um!a!e "n urm, pe &remea lui 6le/andru 8a edon, "n 8esopo!amia, su# numele de P4r*ia arpelui2, a&(nd a menire ini*ial dis!rugerea olosalului imperiu al lui 6le/andru el 8are, e se "n!indea de la 7unre, p(n la $lu&iul IndI i prima &i !orie a Organiza*iei a $os! hiar dis!rugerea $aimosului imperiu, asasinarea lui 6le/andru el 8are $iind "n epu!ul s$(ri!ului. Ul!erior, P4r*ia arpelui2 sa !rans$orma! "n Consiliul )uprem al Ilumina*ilor are, la s ar plane!ar, se ompunea din CC de mem#ri alei pe &ia*, prin el mai des&(ri! &o! se re!. -resupuneri,

;;

"n hipuiri, preri. -oa!e hiar iluzii. 0lu iri. )au, de e nu, o so$is!i a! dezin$ormare. Vor#a lui Um#er!o E o, "i spuse uor !ris!, un pi amuza!, 7aion 7oroga% Oamenii po! $i on!rola*i i s!p(ni*i prin energie, prin hran i dezin$ormare. Ia! un elemen! $undamen!al al manipulrii% dezin$ormarea, ) $ie :aronul doar un mi!F O legendF Un #lu$F Ori um, 7oroga auzise despre Ion -opes u "n din 1CC>, (nd :aronul, u o $ran he*e #ru!al, le spusese lui Corneliu Coposu, #oss-ul *rni!ilor, i lui Radu C(mpeanu de la li#erali, s s!ea umin*i "n #an , s nu mai zornie dis ordia prin -ia*a Uni&ersi!*ii, prin -arlamen!, s nu mai agi!e lumea, &a &eni, pes!e (*i&a ani, i &remea lor, a um e &remea Ligii Rena!erii 0a*ionale. 7ar oamenii nu l-au "n*eles. 0u lau rezu!. )au n-au $os! "n s!are s-i pri eap mesa3ul. 8ai ales, Radu C(mpeanu, e$ul li#eralilor, i Ion Ra*iu, &i ele de la *rni!i, l-au lua! "n rspr, pes!e pi ior, i-au zis ri!oi% PIa mai las-!e, domMle, de #an uri poli!i e, as!ea au $ u! epo doar pe &remea -i!i ului,2 5adarni a "n er a! Corneliu Coposu - un !ip mai "n*elep!, mai &ersa!, u un mai as u*i! spiri! al o#ser&a*iei - degea#a s-a s!rdui! el mai !(rziu s-i po!oleas pe eilal*i doi, s-i !empereze, s ple e ure hea la suges!iile :aronului, ei nu i nu, Radu i Ra*iu au *inu!-o pe-a lor, a gaia ma*u, i-au r(s "n nas, i-au da! u !i$la i au ple a!. :*oi. Orgolioi. Iar :aronul, ho!r(! s le adminis!reze o le *ie dur, nu i-a $ u! de (! un semn - dis re!, dar impera!i& - lui Aelu Voi an Voi ules u, la u me!a$izi a, li!orisul i pis!olul la #r(u, !ipul i-a !ransmis apoi semnalul mai depar!e lui Leon Lo!reanu, iar 8!ua de la Co!ro eni lui 8iron Cozma, &!a$ul din Valea Diului i, (!e&a zile mai !(rziu, :u ure!iul a $os! #rus in&ada! de negura s(ngeroas a minerilor. PO por rie, desigur, 7ar o por rie ne esar,2 i-ar $i zis :aronul domnului -reedin!e, are le-a i mul*umi! deal!$el, "n mod pu#li , in&ada!orilor. Toa!e hes!iile as!ea, din olo de ori e $a#ula*ii, 7aion 7oroga i le amin!ea $oar!e #ine, u o &igoare per u!an!, le !rise personal, se a$lase "n mi3lo ul a elor sinis!re e&enimen!e. 6!un i "n&*ase 6:C-ul unei noi meserii, are a&ea s-l propulseze u $or* "n $run!ea par!idului, "n $run!ea )ena!ului, "n $run!ea #u a!elor% poli!i a. :noas meserie, 7ar pu!uroas, -u!e a la !ra !ir. +i e-i al! e&a par!idul, de (! un #ordel "n*esa! u !(r$e de lu/F T(nrul preedin!e al Ligii Rena!erii 0a*ionale sim*i a u! un soi de grea* ad(n , ur (ndu-i din rrun hi, re&rs(ndu-i-se "n su$le!. P-ro#a#il s!a e pre*ul pu!erii,2, se s u!ur "n$iora! 7aion 7oroga, g(ndindu-se, de $ap!, la pu!erea :aronului. Care o $i pre*ul pu!erii luiF O $i :aronul $eri i!F O $i ne$eri i!F +i e es!e, la urma urmei, $eri ireaF Oare, (nd de*ii pu!erea, mai e lo i pen!ru $eri ireF -u!erea "i es!e siei su$i ien!,, on hise o#osi! 7oroga. 6!(! i nimi mai mul!. +i-i amin!i iari, a pe un $rison sideral prin ira spinrii, pu!erea nprasni a :aronului. -rin !oamna lui 1CC9, "n epuser s-l ia pes!e pi ior pe &enera#ilul #!r(n hiar unii mem#ri din ondu erea Ligii, "i luaser nasul la pur!are, erau de-a um mini!ri, erau sena!ori, erau depu!a*i, a&eau pe m(na lor arma!a, poli*ia, 3andarmeria, 3us!i*ia, e le mai pasa lor de un #!r(n ramoli!, s os din r*i, un -opes u oare are are se d grande, el mai !are din par are, i $a e pe de!ep!ul u eiF la s-i lase, domnule, "n pa e u $asoanele i s$a!urile lui inu!ile, Iar Liga ris a s in!re "n!r-o $und!ur is!ori , s s ape de su# on!rol, s se um$le a un an er p(n la sinu idere. +i, aa um, "n 1CC>, "i po!olise pe eilal*i, u in&azia lmpaelor, apoi u spargerea -0Lului "n !rei-pa!ru io#uri de #uzunar, la $el i a um :aronul s-a $olosi! de a elai prin ipiu &e hi de (nd lumea -di&ide e! impera, - sprg(nd Liga "n dou #u *i per$e ! an!agoni e%

;?

Liga Rena!erii 0a*ionale i 6lian*a 7emo ra!. 7e a!un i, n-a mai "ndrzni! nimeni, a#solu! nimeni, s !rea pes!e u&(n!ul :aronului, pes!e &oin*a lui demoni . Era !eri#il #!r(nul, era "ns modes! i nu erea nimi pen!ru sine. 7ar u a!(! mai mul! pu!erea lui $as ina, su#3uga, ne!iind nimeni u pre izie are es!e iz&orul a elei $ormida#ile pu!eri. Iar el, 7aion 7oroga, are&aszi , a&ea s-i !ransmi! ni!e salu!ri. -7e la ineF &a "n!re#a, desigur, urios :aronul. -7e la la are a umpra! &apoarele, &a rspunde promp!, olre!e, !(nrul primsena!or. -Ce &apoareF se &a mira se :aronul. -Cele douze i de &apoare din $lo!a omer ial, &a pre iza !aini , aluzi&, 7aion 7oroga. -4lo!a omer ialF, se &a ului !o! mai a#i!ir :aronul. Ce -$lo! omer ialF se &a rs!i el. --ozi*ia pa!ru, de pe lis!a o$er!an*ilor, se &a "n p*(na s insis!e preedin!ele Ligii. -Ce lis!F Ce $el de lis!F &a e/ploda perple/ #!r(nul :aron. 8 #ia!ule, !u ai #u!, e!i droga!, e ai, de e #a*i (mpiiF "i srise :aronului mu!arul din!r-o da!. Unde &rei s a3ungiF Ce &rei s insinueziF 7e e nu-*i &ezi !u, mai degra#, de par!idul !u, de Liga lui pe!e, are $ogie de o#olani, de $rip!uri!i, de analii, i dai #uzna pes!e mine, a un re!in, nu e!i re!in, $a i pe re!inul, !e rezi a#il, !e dai me her, &ii la mine i-mi arun i nada% salu!ri de la dra uM, 8, peze&enghiule, nu-*i mai a3unge lo ul pe are s!aiF Vrei unul mai "nal!F 8ai moaleF 8ai aldF Unde &rei s #a*i u salu!rile as!ea a#eran!e, in&en!a!e de la un ap la al!ulF Te !iam mai $inu*, 7orule, mai u imagina*ie, am a&u! !o! !impul impresia e!i un #ia! is!e*, loial, iar !u a um !e dai la mineF 4a i pe iezui!ulF )au nu e!i de (! un in!rigan! ordinarF, se r*oia $urios, dezln*ui!, agresi& :aronul. Vrei s-mi $or*ezi m(naF Vrei s m $a i pr!a la po!logriile !aleF )au &rei s mi !e &(ri pe su# piele i nu !ii umF Ce urmre!iF -u!ere mai mareF 6&ere mai mul!F Cine !e-a !rimis la mineF 8!uaF :e#eF Trs uF l!ra sa ada! :aronul. )au Qi-ai $ u! e hip de unul singur i &rei s iei din )is!emF. 0-ai !iu! din )is!em nu se iese de (! pe nslieF 0-ai !iu! !rdarea )is!emului n-are de (! un singur pre*% moar!eaF 0-ai !iu!F 6i !iu!, 6!un i de e, mama dra ului, ai mai &eni! Ia mineF 8ai #ine !e du eai s !e sp(nzuri, )au, da Ri-e $ri , da e!i un la mizera#il, alegeai &arian!a poli*ie, renun*ai la imuni!a!ea parlamen!ar, !e du eai la poli*ie, le spuneai ine e!i, de e !e-ai dus la ei, (! ai $ura!, (! ai "nela!, (! ai 3e$ui!, le ereai apoi o pere he de !ue, *i le puneai singur i... 6i i, 7aion 7oroga se !rezi #rus , la de sudoare, rs!urna! "n $o!oliu, u apul lsa! pe spa!e, u gura larg des his, hor ind de o spaim ne#un, ne#un, ne#un...

CAPITOLUL 7
Motto: )i!ua*ia dezas!ruoas a !ual din sis!emul #an ar es!e rezul!a!ul unui 3a$ organiza!. )e poa!e numi 3a$ organiza!, pen!ru reali!a!ea !ri! de unele #n i ons! "n$p!ui a!(!

;B

ei are au o$eri! redi!e, (! i ei are le-au eru! nu au a&u! de g(nd s mai dea #anii "napoi. Au&ernul V roiu pra !i in!ens su#&en*iile mas a!e. Un prim-minis!ru are !ele$oneaz dire !orului unei #n i de s!a! i-l o#lig s a orde un redi! $a e o rim, pen!ru #anii sun! ai popula*iei. Petre Roman

7ar)ele 'i (a#4&+ta


In!erior u doi #r#a*i% unul !(nr, ellal! #!r(n. 8ihai 0egules u i 7an 8ir ea Kari!on. 6m(ndoi elegan*i, par$uma*i, "m#r a*i la P+!e$anei2. Risip de lu/. 7is!onau dezagrea#il u "n perea so#r "n are se "n!(lniser. Camera era mo#ila! spar!an. Un aer aus!er plu!ea prin!re ele (!e&a mo#ile din lemn de #rad gelui!, na!ur, &e hi. +i !raini . 7an 8ir ea Kari!on era "m#r a! "n!r-un os!um gri-pearl, pes!e o ma al# O/$ord i ra&a! gal#en, de m!ase, u #a!is!a asor!a!. +ose!ele de m!ase, din pan!o$ii Au i, erau de asemenea gal#ene. La m(na s!(ng, easul-#r*ar Rolle/. Kari!on ar!a e/a ! eea e era% un om $oar!e #oga!. :!r(nul magna! a&ea un z(m#e! de $un *ionar #an ar% re e, re*inu!, s!ila!. 8ihai 0egules u pur!a un sa ou &erde, pu$ de piersi a, dedesu#! o ma spor!, lila des his, mar a La os!e, pan!o$i negri, din piele de ro odil, ose!e al#e, pan!aloni negri, u dunguli*e argin!ii, prini u o urea la!, din piele, -ierre Car din, u a!arama din hihlim#ar masi&. O helarii de soare RaG#an, mari, "n!une a*i, elip!i i, "i a opereau aproape 3um!a!e din hipul $rumos, &iril, dar in$a!ua!. 6r!a a un gigolo de lu/, !ru$a i s!upid, iar ni ide um a unul din marii pa!ri ieni ai ma$iei pos!de em#ris!e% un re hin al $inan*elor, deose#i! de &i lean, rud, impre&izi#il i iu!e a argin!ul &iu. )e salu!aser ordial, se aezaser $a* "n $a*, pe dou s aune !ari, u sp!arul drep!, "n 3urul unei mese ro!unde, "i spuseser #anali!*i, se "n!re#aser de sn!a!e, de $amilie, de a$a eri. 4lea uri, "n reali!a!e, se p(ndeau re ipro . Cu o gra*ie aparen!, din olo de are se "n!rezrea #ru!ali!a!ea lo&i!urii $inale. 4a!ale. Un uplu $ioros. Ca arpele u mangus!a. Uneori, moare arpele. 6l!eori, mangus!a. 7epinde ine mu mai repede. +i mai ad(n . In&i!a*ia &enise din par!ea lui Kari!on, $r ni i o e/pli a*ie, $r ni i o mo!i&a*ie, era "ns impera!i&a, 0egules u a ep!ase imedia! "n!(lnirea "n a eas! &il rus!i de pe malul la ului )nago&, lo ul era re!ras, um#ros, sl#a!i , aproape pus!iu, sosise promp!, $r "n!re#ri inu!ile, $r (rdul de gorile dup el, doar el i o$erul. Ca i #!r(nul am$i!rion. 6a $usese onsemnul. 8ihai 0egules u auzise despre Kari!on, dar nu-l unos use personal, !ia era un om pu!red de #oga!, e/!rem de in!eligen!, per$id, pu!erni , pu!erni $usese i "nain!e de Re&olu*ia de em#ri!ilor, $usese minis!ru, a um era unul din marii nomen la!uri!i de al!da!, um#lau &or#e , dup 1C=C, de&enise -rior al ele#rului Ordin al Ca&alerilor de 8al!a, "n&(r!e dolarii u lopa!a, e uns u !oa!e ali$iile, ar $i una din eminen*ele enuii ale Co!ro enilor. Ce &rea de la elF 7e e l-a hema!F )-i &(nd &reun pon!F O a$a ereF )-i ear un a3u!orF Un s$a!F )-l re ru!eze "n garda lui pre!orianF )au, pur i simplu, s-l li hideze, "n pus!ie!a!ea as!a de la marginea :u ure!ilor. 0egules u era i urios, i !em!or, dar i uimi!. Era surprins. Era perple/. Ce u!a el "n om#ina*ia as!aF 7e e &eniseF 7e e dduse urs in&i!a*iei, "n

;@

ondi*iile dure impuse de Kari!onF ) i e$i "n!ins &reo ursF 4usese a&er!iza! s nu poar!e &reo arm asupra lui, "n !impul "n!(lnirii. 7e al!$el, (nd !re use pragul asei, o#ser&ase mon!a!, dis re!, "n !o ul uii, un de!e !or de arme, so$is!i a!, ul!ramodern, !re use prin #ariera lui ele !roni u pasul sigur, apara!ul nu de lanase alarma, musa$irul era ura!, #!r(nul am$i!rion "i z(m#ise poli!i os, in&i!(ndu-l apoi u un ges! larg, pro!o olar, "n amera aia u aerul ei re e. )par!an. 8ihai 0egules u era, "ns, un !ip pre au!, ire!, a&ea !o!ui asupra lui o arm minus ul, o arm !eri#il, ne ru*!oare, o sar#a an din plas!i , a#il amu$la! "n!r-un pi/ din plas!i , u aer omprima! i mi roproie !ile !o! din plas!i , as u*i!e, su#*iri, (! &(r$ul unui #old, o!r&i!e u sinis!ra o!ra& me/i an urrara. +i mai dispunea, amu$la! "n en!ura la! a pan!alonilor, i de un mi ro-repor!o$on mar a :RJ-<, $a#ri a! "n "n!regime din ma!eriale ompozi!e are nu e/ i!au senzorii de!e !oarelor de me!ale, umpra! anul !re u! de pe pia*a neagr ameri an. Era de3a porni!. -u!ea "nregis!ra, ne"n!rerup!, !imp de ore. )ur(se g(ndurilor, as ul!(nd $arisei #anali!*ile lui Kari!on. 4lerul "i spunea "ns , de unde&a, din spa*iul a elei "n!(lniri, "l p(ndea peri olul. PCe &rea #!r(nulF Ce-i !re#uie de la mineF2 +i 0egules u era pu!erni . +i el a&ea #ani. 4oar!e mul*i #ani. 7ar Kari!on, desigur, nu &roia ni i pu!erea lui, ni i #anii lui, )im*ea lu rul a es!a iradiind din !oa! $p!ura lui 7an 8ir ea Kari!on. 6!un i, e &roiaF 7e e nu rupe, dra ului, o da! lan*ul a es!a mono!on, deru!an!, de $alse poli!e*uri, !ruisme, pla!i!udiniF Ce &reaF Ce &reaF se "n!re#a u o pani , per$e ! enzura!a, 8ihai 0egules u. +i aproape !resrise, $ulgera! de un $ior gla ial, (nd 7an 8ir ea Kari!on "i s him#ase #rus regis!rul &o al, de&enise *eapn, os!il%

Soia co#ta-il&l&i ,e )ro5i#cie $l $#c&rc/ $# +ocoteal/


- 7omnule 0egules u, prin!re ma$io*i am "n&*a! un lu ru "ngrozi!or de simplu i de e/a !% nimi nu es!e "n!o mai e pare a $i. Oamenii nu-i ara! ni ioda! ade&ra!ul hip. 0u !ii, p(n nu mu!i ad(n . -(n nu &ezi din e es!e $ u! ppua, (! de lung es!e $irul i unde se as unde ppuarul. -en!ru , ni ioda! nu !ii, (nd apu i un $ir i !ragi de el, pe ine deran3ezi. Ca s a$li, !re#uie s mergi p(n la ap!ul $irului. 7ar dumnea&oas!r, s!ima!e domn, nu a*i mers. V-a*i mul*umi! doar u eea e a*i a&u! su# nas, la &edere, adi dou ppui, dou marione!e% o aiuri! de nim$oman, are alearg u lim#a de-un o! dup #ie*i, o pipi* $rumoas, $o oas, un h(rdu de $oli ulin u ra i mi!o% 8ariana :ere iu I i un persona3 din ar!on, $os! on!a#il la :a u, su#*irel, $inu*, ama#il, dar medio ru, a3uns, &or#a -oe!ului Pprin pro!e *ie de $us!e2, "n $o!oliul de se re!ar general al Au&ernului% Troian :ere iu . +i, de ai i, planul de an!a3 era a i op!. -u!ea*i s & o#*ine*i, "ns, nenoro i!ele alea de li en*e, pen!ru omer*ul u arne, i $r presiunea an!a3ului, apel(nd dire ! la Traian :ere iu , sau la minis!rul $inan*elor Aeorgin 4lores u, ori la prim-depu!a!ul O&idiu Aman, sau la minis!rul de In!erne 7inu Io an Tur!ureanu, a&o a!ul la ru de gur, a un (ine ga!a s rup lan*ul "n ur!ea Au&ernului, ori la prim-sena!orul 7aion 7oroga, sau hiar la 0ae Coroiu. To*i !iu

;<

dumnea&oas!r sun!e*i un om generos i pl!i*i promp! omisioane grase. 4ie pen!ru pu uli*a par!idului. 4ie pen!ru #uzunarul personal. 7ar dumnea&oas!r dorea*i, de $ap!, o poli* de asigurare pen!ru mai !(rziu. O moned $or!e, de s him#, pen!ru &remuri mai grele. Con uren*a e mare, lien!ela numeroas, gu&ernan*ii au de unde alege. 7a pl!e!e al!ul mai mul!, i & $ur pl in!a de la gurF 6a mai #ine s a&e*i pisi a pus la ps!rare, pe are s-o ar!a*i apoi o#olanilor doar a!un i (nd "n ep s & ron*ie in!eresele. 5u, domnule 0egules u, hiar nu l-a*i i!i! ni ioda! pe CaragialeF -e &remea lui, !e pu!eai ompromi!e s riind, ui nu !re#uie, o #anal epis!ol de amor. 6s!zi, ompromisul se poa!e realiza pe ale ele !roni % &ideoase!a. 0umai , de as!da!, drag domnule, a*i a!ins #u!onul in!erzis. 6*i p!runs "n!r-o zon e/!rem de !o/i . 4irul ppuarului du e depar!e, $oar!e depar!e, a olo unde a esul dumnea&oas!r es!e in!erzis u des&(rire. 6 olo se a$l Arupul nos!ru. )is!emul, V rog, domnule 0egules u, s nu m "n!rerupe*i, nu & agi!a*i, nu & ener&a*i, sun!em - nu-i aaF - doi oameni i&iliza*i, are a&em o "n!(lnire de a$a eri. +i, a "n ori e a$a ere, ine&a (!ig i al! ine&a pierde. 7e i, &-a*i g(ndi! Ia un plan de an!a3 i l-a*i organiza! "n ele mai mi i amnun!e% unos !oa! po&es!ea. +i, "n!r-un $el, & admir. +i eu am $olosi! an!a3ul. 7ar, a s para$razez un ilus!ru om poli!i din is!oria 4ran*ei, iu#es an!a3ul, "ns "i de!es! pe an!a3i!i. 8ai ales pe ei pro!i. -en!ru dumnea&oas!r $a e*i par!e din a!egoria an!a3i!ilor pro!i. 7a a*i $i a&u! in!eligen* i r#dare i a*i $i mers mai depar!e pe $irul ppuarului, mai sus, din olo de marione!ele a$la!e la s en des his, a*i $i a3uns la ppuar% supremul !rg!or de s$ori, +i &-a*i $i "n$ri oa! de moar!e, V-a*i $i opri! la !imp, 7ar, !impul dumnea&oas!r a !re u!. Lo&ind "n 8ariana, a*i lo&i! "n Traian, iar mai sus, mai depar!e, lo&i!ura a $os! resim*i! de )is!em. 6*i a!ins unul din $irele e/!rem de sensi#ile ale )is!emului. 6i i, &ol!a3ul es!e uria. Ele !ro u!area, mor!al. 6rde, 0u las a#solu! ni i o urm. )un!em organiza*i, domnule 0egules u - a i dumnea&oas!r - e/a ! pe s!ru !ura de !ip ma$io!, despre are i-a*i !o! &or#i! - iresponsa#il i orgolios - 8arianei :ere iu . +i da &-am lsa! i &-am a3u!a! s & "m#og*i*i, a $os! pen!ru a*i !iu! s depune*i, periodi , unde !re#uie, !ri#u!ul ne esar. 0oi sun!em #ene$i iarii omisioanelor dumnea&oas!r. 0oi sun!em pu!erea, 0oi sun!em $o ul, 7umnea&oas!r, $lu!urele, +i, de as!da!, &-a*i ars aripile. 0u m rede*iF -o$!i*i elularul meu i !ele$ona*i hiar a um la #irou i &e*i $i in$orma!, u spaim, ele#ra dumnea&oas!r Consigna*ie de opere de ar!, de pe #ule&ardul Carol, es!e mis!ui! de $l ri. Tele$ona*i apoi la P:an ore/2 i &e*i a$la , "n urm u o or, &au $os! #lo a!e !oa!e on!urile. Lua*i leg!ura i u poli*ia sani!ar, de unde &e*i $i in$orma! PLe#da 0eagr2, el mai mare res!auran! al dumnea&oas!r, "n ep(nd de m(ine, &a $i "n his. La elelal!e so ie!*i omer iale, am !rimis Aarda $inan iar. 7omnule 0egules u, da , "n el mul! dou ore, ai i, "n a eas! amer, nu &e*i adu e personal !oa!e &ideo ase!ele - originalul i opiile -desear &e*i $i ares!a! pen!ru e&aziune, orup*ie i on!ra#and. Ve*i $i 3ude a! i ondamna! la ani grei i lungi de pu rie. Vi se &a on$is a !oa! a&erea. )au, i mai simplu, &e*i $i li hida! a indezira#il. )un! a!(*ia oameni are &or s s ape de dumnea&oas!r, 0i i nu & "n hipui*i (*i dumani Mde moar!e a&e*i, +i !oa!e a es!e umpli!e nenoro iri, pen!ru - $udul i &ani!os - a*i a!ins un

;=

$ir, la ap!ul ruia se a$la, amorsa!, o main in$ernal. )is!emul !re#uie pro!e3a!, domnule 0egules u. -ro!e3a! u ori e pre*, El nu pierde ni ioda!.

CAPITOLUL 8
Motto: )!a!ul omunis! a $os! dumanul na*iunii rom(ne. 7umanii s!a!ului omunis! au $os! prie!enii na*iunii rom(ne. Cei are au slu3i! p(n "n ul!ima lip s!a!ul omunis! rom(n, au !rda! na*iunea. Unii mai mul!, al*ii mai pu*in. Unii on!ien!, al*ii in on!ien!. Unii din on&ingere, al*ii din opor!unism. 7ar !o*i au !rda!. +i i-au as uns rima. 4ie "n spa!ele 3urm(n!ului de redin*, $ie "n spa!ele 3urm(n!ului mili!ar, $ie "n spa!ele Cons!i!u*iei s!a!ului !o!ali!ar i al unor legi an!i-demo ra!i e. 4ie "n spa!ele unui $als pa!rio!ism. 4ie "n spa!ele ra*iunii de s!a!. 4ie "n spa!ele a#andonrii de !re O iden! a *rilor din Europa Cen!ral i de Es!. 4ie "n spa!ele ra*iunii au!o onser&rii, a lai!*ii, are es!e, i ea, uman. 4ie "n spa!ele gri3ii pen!ru supra&ie*uirea elor dragi. 4ie "n spa!ele min iunii unei pre!inse lup!e din in!eriorul sis!emului. 6 e!ia nu au $os! &i !ime. 0i i hiar a!un i (nd a#era*iile sis!emului !erorismului de s!a! i-au ondus, hiar i pe unii li, "n $a*a plu!onului de e/e u*ie. 6de&ra!ele &i !ime au $os! ei "n hii, ei !or!ura*i, ei "ngropa*i 1la omun2, ei depor!a*i i uriaa mas hinui! a e!*enilor pri&a*i de li#er!a!e, de drep!uri elemen!are, de ansa de a !ri o &ia* normal. Sorin Roca Stnescu

V0#/tor&l
Cele#rul #ar de ia Aaleriile lu!herane era plin de mu!erii. 8a3ori!a!ea !ineri% ele&i, s!uden*i, &(nz!ori de ziare, $un *ionari, #u!i ari, !ara#agii, hilipirgii, menari. O lume zgomo!oas, &iguroas i neps!oare. To*i pur!au ep i de #ase#all, adidai, #lugi, ge i, mi adrila!e, o helari de soare, er el "n ure he i ni!e ru sa uri araghioase, negre, ag*a!e de umeri. Ae i i #lugi. -es!e !o!, numai !ineri "n ge i i #lugi. -ar era o uni$orm a#eran!. 8oda #lugilor nu mai a&ea a#solu! ni i un $arme . ) (n!eia de non on$ormism, de &olun!arism de al!da! dispruse u des&(rire, $ (nd lo unui nou on$ormism mai aps!or, mai s!ri&i!or. Cpi!anul de poli*ie 6ndrei 5a&era se "n!re# o#osi!% POare, de e !oa! lumea as!a !(nr &rea s ara!e a golanii din mahalalele 7e!roi!-uluiF2 4aimosul riminalis! edea singur la o mas o&al, roie, lu ioas, e/!raordinar de ura!, "n $a* u un pahar !ransparen!, "nal!, plin u un li hid por!o aliu. 6roma!. R oros. Era hiar su de por!o ale, dar nu simplu, i "nno#ila! u eli/irul *arilor% &od )anE! -e!ers#urg. 7e 3ur-"mpre3ur, ur*enie des&(ri!. 0i i o pa!, ni i un $ir de pra$. O elegan* ra$ina!, asep!i , era no!a dominan! a ori rui s!a#ilimen! are pur!a mar a Aaleriile lu!herane. Criminalis!ul 6ndrei 5a&era "i dduse "n!(lnire, ai i, u mai &(rs!ni ul i #unul su prie!en Radu 7un a. )au, pe s ur!!ur, 7udu, um "l apelau ami ii. 7e &reo dou luni,

;C

7udu era mare logo$! pes!e an elaria de pres a Ligii Rena!erii 0a*ionale. )e uno!eau de aproape douze i de ani i am !o! de pe-a!un i erau prie!eni. :uni. 0edespr*i*i. -ar ar $i $os! $ra*i. 6&eau un aer omun, gus!uri omune, preri are se omple!au re ipro , g(nduri are rezonau la $el, se "n*elegeau adeseori numai din pri&iri, sau din ges!uri, ori din dou-!rei u&in!e. 6&eau p(n i a eeai grup sanguin, rar, ompli a!, a o $ormul alge#ri % 6:? - Rh nega!i&. 8ul!e din r*ile s rise de Radu 7un a $useser inspira!e din azurile solu*iona!e de riminalis!ul 6ndrei 5a&era. 4os! dis ipol al #!r(nului 7umi!ru Cea ani a - repu!a!ul &(n!or de asasini, dispru! "n lumea drep*ilor pe la 3um!a!ea anilor => - 6ndrei 5a&era "i $ use din meserie, des!in. 8un a "n poli*ie es!e hemare i spiri! de sa ri$i iu. Iar pi!anul 6ndrei 5a&era "i "ngropase "n poli*ie ei mai $rumoi ani. 0u era s!ori!, nu a&ea $amilie. 0u era de (! poli*is!. Criminalis!i a "l a aparase !o!al. )e a$undase !o! mai ad(n "n !ene#rele lumii in!erlope, $ (ndu-i magis!ral meseria. 0u ra!ase ni i un az. 7e&enise ele#ru. 7e&enise legend. 0u-l "n!re#ase, "ns, nimeni, ni ioda!, e pre* sinis!ru pl!ise pen!ru a eas! glorie. C(! su$erin*. 7oamne - 7umnezeule, "*i &ine uneori s pl(ngi "n hoho!e, a un dispera!, sau s s!r(ngi din din*i, din pumni, a s nu urli de $urie, de durere, de nepu!in*. Vzuse oda! doi pu!i "n ier(ndu-se, a doi (ini !ur#a*i, apoi unul din ei a s os iul, l-a spin!e a! pe ellal!, i-a s os ma*ele a$ar, i-a "n$ip! m(na "n in!es!inele s(nger(nde, palpi!(nd i a "n epu! s r(d sl#a!i , $ioros. 6l!da!, "n!r-un apar!amen! din ar!ierul -an!elimon, a des operi! !rei ada&re u ape!ele re!eza!e% mama i doi opii. 6sasinul era unul din on u#inii $emeii. C(nd l-a prins, riminalis!ul s-a u!remura!% era o a hie de #r#a!, sla#, osos, piperni i!, ne&olni . O hii lui "ns speriau. -ri&ise i "n al!e r(nduri "n o hii re i i ri ai u igailor i a&usese a eeai senza*ie ame*i!oare% par se ui!a "n ad(n ul unui o ean. 6 ei oameni nu a&eau ni i urm de su$le!, nu a&eau ni i o s (n!eie uman "n ei. Cpi!anul e/perimen!ase !oa!e a ele a#isale !riri% ruzime, "n r(n enare, egoism $ero e, agresi&i!a!e, #es!iali!a!e, per&ersiune, ru!a!e !eluri . )e on$run!ase u Rul. Cu Rul a#solu!. +!ia, a um, e/is!au oameni pe lumea a eas!a, are erau, din na!ere, a ni!e $iare, a ni!e psri de prad. 0u pu!eau dis!inge "n!re #ine i r(u. )(nge, durere, pu!ere, hin, disperare, ier!are, la rimi, mil, $ri - nu "i impresiona nimi . 6ndrei 5a&era unos use opii de !reispreze e ani u pri&irile pus!ii, goale, al#e, are pu!eau omor" pe ori ine, ori (nd, pen!ru un mo!i& #anal. 6 eas!a e lumea "n are !rim. 0i i lume #un, ni i lume rea. Ci, pur i simplu, lume. Lume #unF Care lume #unF Cu &reo (!e&a luni "n urm, aa, am pe la mi3lo ul prim&erii, (nd !oa!a Aradina Cimigiu era o risip de $lori, iar 7udu "n reda !or-e$ la re&is!a aia plin de ho*i i de &ardi!i, dis u!ase, aa, ia un pahar de &or#, u Radu, despre lumea #un. )e a$lau la res!auran!ul PAam#rinus2, pes!e drum de Cimigiu, la o #ere neagr, amar, #ine u&(n!a!. La un momen! da!, Radu 7un a "l "nghesuise u ni!e "n!re#ri - e/a !e, a!egori e - despre lumea in!erlop, de lumea #un, prin are se "n&(r!e zilni , e s!ul% e lumea lui. 6!un i "i srise *andra lui 6ndrei 5a&era, se ui!ase u ni!e o hi pari&i la 7un a, i-l repezise prie!ene!e, u o $ran he*e dur%

S)/l/t&r/ ,e 5a+e

?>

- Lumea #unF Care lume #unF Tu, 7udule, n-ai s $a i par!e ni ioda! din lumea #un. 7e al!$el, red ni i nu ai o reprezen!are prea lar a eea e "nseamn, a um, "n Rom(nia, lumea #un. Ca s $a i par!e din a eas! lume #un, !re#uie s "n&eli (!e&a lu ruri, pe are !u "n nu le !ii. 7e pild, poli!e*ea $i "nel iunea pro&in din a eeai a!i!udine. 4ie "neli, $ie e!i "nela!, !re#uie s $ii mereu poli!i os. 0u po*i "nela "n!o!deauna i nu po*i $i "nela! la nes$(ri!. Ori um ar $i, !ii , p(n la urm, nu po*i $i !u (!ig!orul. -en!ru , "n lumea #un, nimeni nu (!iga. 0imeni nu e $eri i!. Es!e, "n esen*a ei, o lume !ris!, 7udule. +i pedan!, de la un ap! la al!ul. O lume $*arni , #uima i degrada!, o lume du#ioas, per&ers, ridi ol i u su$le!ul pu!red. E numai lus!ru. Iar su# lus!ru, un imperiu de 3eg. 6a-zisa lume #un es!e o lume pro$und ipo ri!. 5(m#e!ul s*ios, sur(sul opulen!, mul*umirea a$ia! os!en!a!i& nu sun! de (! aparen*e. E!ernele aparen*e, Ui!-!e la #r#a!ul a ela de l(ng $ereas!r, u helie, o helari de &edere i mus!a*a pe oal% es!e dire !or general "n!r-un minis!er e onomi , are dou li en*e, "n !iin*e e onomi e i "n 7rep!, dar, !o!oda!, es!e i e$ul unui lan ma$io! are se o up u !ra$i ul de arne &ie, droguri, al ooluri $alsi$i a!e. )e #a!e pe #ur! u ni!e generali din a&ia*ia mili!ar, $olosindu-le aeropor!urile pen!ru on!ra#anda u !u!un. 0u pl!e!e $is , nu pl!e!e !a/e, nu a hi! ni i un $el de impozi!e. 7oar omisioanele opioase &(r(!e "n #uzunarele generalilor, ale parlamen!arilor, ale mini!rilor. Ns!a l-a orup! i pe 7umnezeu, pen!ru prea line u el. C(!ig enorm. Un mun!e de hani. 8urdari, 7ar "n!re*ine i !rei or$elina!e u #anii lui, iar, re en!, a ons!rui! i o #iseri pen!ru amr!enii din ar!ierul :al!a 6l#. -e $ond, e un !ip religios, se du e "n $ie are dumini s as ul!e li!urghia la -a!riarhie, se "n hin smeri!, pup i oanele, Sine pos!urile, dei are mul!e rime pe on!iin*. Crime, 7udule, 0u doar ni!e in$ra *iuni e onomi e, i asasina!e. Unele ordona!e, al!ele s&(ri!e hiar u m(na lui. E #ineF E ruF Rspunde !u. 6m, la #irou, un ra$! "n!reg din $ie! plin numai u dosarele lui penale. 7e !rei ani um#lu dup e, s-l prind. 7e dou ori T-am ares!a! i de dou ori -ar he!ul l-a eli#era!. 6re mar!ori, ar ali#i, are sus*inere prin!re mahrii poli!i i. Ori um, !o! de m(na mea &a in!ra "n pu rie. 7ar nu a um. Ci (nd &om a&ea, a olo sus, pe me!erezele pu!erii, "n!r-ade&r o lume #un. 6s!a de a um nu-i de (! un suroga! mizera#il, pe are !u zi i o uno!i i e!i s!ul de ea. Va/, 0i i n-ai gus!a!-o, darmi!e s !e .sa!uri... 7is u*ia aia a&usese lo a!un i, la PAam#rinus2, u (!e&a luni "n urm. "n!re !imp, "ns, Radu 7un a unos use o e&olu*ie surprinz!oare. 0i i nu ple ase #ine din 8inis!erul de In!erne, la pensie, "l i ag*aser e$ii ei mari de la Liga Rena!erii 0a*ionale. 7e&enise onsilierul de pres al Ligii, se "n&(r!ea sp!m(nal pe la Co!ro eni, pe la )ena!, pe la Camera 7epu!a*ilor, prin!re mini!ri - adi , numai lume #un. 'inea on$erin*ele de pres ale par!idului de gu&ernm(n!, aprea $re &en! la !ele&izor, la radio. Ce mai, se $(*(ia prin!re grangurii zilei, a ps!ruga prin!re re hini. +i !re user aproape dou luni, de (nd $ ea rare, zilni , p(n "n s!rada 6r!erei, la numrul unspreze e - sediul en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale... 6ndrei 5a&era &or#ise u Radu 7un a, la !ele$on, "n (!e&a r(nduri, "l $eli i!ase, al!eori #(r$iser, luaser &ia*a la #ani mrun*i, dar de "n!(lni! nu se mai "n!(lniser. -(n e riminalis!ul se "mpo!molise "n!r-o a$a ere poli*is!. 6di , nu se Pmpo!molise, i se a$la, um se spune, la $ur a-drumului, !re#uia sa Ma o ho!r(re. O ho!r(re gra&, $erm, de$ini!i&a. +i "n*eleap!. +i u ine s se onsul!e, da nu u 7uduF Cui s-i ear un s$a! a!(! de deli a!F

?1

Cine s-l as ul!eF Cine s-l "n*eleagF Cine s-l a3u!eF 8ai ales a$a erea pu!ea p(n sus, la palierele din &(r$ ale -u!erii. -u!ea de !e !rsnea. -e ine s heme "n spri3inF -i, pe ine al! ine&a, da nu pe #unul i &e hiul su prie!en% Radu 7un aF To! se "n&(r!e el, a um, prin s$erele "nal!e, prin lumea #un de as!zi, ia s ias la &edere u ni!e s$a!uri sn!oase. 6, ui!e-l &ine. )alu!, 7udule,

CAPITOLUL 9
Motto: 6de&rul despre onspira*ia ondus de Ion Ilies u i ompli ii si - "n de em#rie 1C=C a "n epu! s ias "n e!-"n e! la i&eal. -ies u pies. 8r!urie u mr!urie. 7o&ad u do&ad. Crim u rim. 6 es! persona3, u men!ali!a!ea sa de prim-se re!ar al -CR, se mai rede "n un 1sim#ol al Re&olu*iei2. Lu rurile !re#uie lari$i a!e, m ar pen!ru mem#rii de r(nd ai -7)R. Ion Ilies u es!e, "n!r-ade&r, un sim#ol, dar nu al Re&olu*iei, pe are a pe!re u!-o "n pi3ama, la adpos!, i al lo&i!urii de s!a! de la s$(ri!ul anului 1C=C. 6di , un sim#ol al di&ersiunii, al min iunii, !erorii i mor*ii, "n zilele a elea "n are au muri! o mie de oameni, sim#olul - Ilies u anun*a, u m(ndrie, au $os! ares!a*i su!e de !erori!i, are 1!rgeau din !oa!e pozi*iile2, i are urmau s $ie 3ude a*i pen!ru s(ngele &rsa!. O min iun ordinar, 0i i un !eroris! nu a $os! &reoda! ares!a!, pen!ru ni ioda! nu a e/is!a! &reun !eroris! eauis!. To!ul a $os! o di&ersiune pro$esionis!, un rz#oi psihologi , o sinis!r p leal, o #!aie de 3o na*ional, omanda! de ape!ele #olna&e de pu!ere ale lo&i!urii de s!a!. Rs!an "oldo!eanu

Per5er+i&#ile +e#ator&l&i
Uneori, se sim*ea lua! de &al. 6&ea un sen!imen! omple/% de pierdere, de alienare, de ap!i&i!a!e, de laus!rare, de peni!en*. Un sen!imen! e*os. 6me*i!or. 7epriman!. 7ar, !o!oda!, sen!imen!ul a ela o#s ur i ad(n "l $as ina, "l a apara. Era un sen!imen! agresi&, impulsi&, s!eni i rapa e, sadi i mre*, deopo!ri& !ragi i mis!erios% )en!imen!ul -u!erii. O pu!ere s!ranie - dul e i amar - are "i $ura &ia*a, se und u se und, an!on(ndu-l "n!r-un uni&ers de gri3i de&oran!e... "l $urau gri3ile )ena!ului, gri3ile par!idului, gri3ile Au&ernului. Ari3ile lui personale. Ari3ile personale se numeau in!erese i a&eau priori!a!e a#solu!. Oameni, ins!i!u*ii i gri3i. +i "n mi3lo ul lor, el% 7aion 7oroga. Ara&i!a "n 3urul lui un roi de oameni - #r#a*i i $emei - a "n prea3ma unei regine, as ul!(ndu-i porun ile, "ndeplinindu-i de iziile, z#ur(nd $ie are pe !raie !orii riguros e/a !e, ser&indu-l, slu3indu-l, "n er (nd s-i ghi eas ordinul din!run s$er! de u&(n! i dorin*a din!r-o $ugara pri&ire. )-ar $i pu!u! spune 7oroga era un om $eri i!. 8ul*umi!. )a!is$ u!. 6&ea la pi ioarele lui o lume. Era, dup 8!ua de la Co!ro eni, al doilea om "n s!a!. +i !o!ui, 7aion 7oroga sim*ea a u! de&ine, !o! mai mul!, ro#ul unui sis!em, s la&ul a elor oameni are depindeau de &oin*a lui. 7ar e

?9

&aloare mai poa!e a&ea &oin*a unui om are nu mai are !impF Care nu mai poa!e dispune de &ia*a luiF 7e !impul luiF 4eri ireF Care $eri ireF se "n!re#a adeseori 7aion 7oroga, !urmen!a! de glorie, dar u su$le!ul pus!iu. Ce soi de $eri ire mai e i aia, (nd nu-*i mai apar*ineF C(nd !impul nu-*i mai apar*ineF Via*a lui 7oroga era s!ri ! plani$i a! de o arma!a de se re!are, onsilieri, spe iali!i, e/per*i. 0u pu!ea $a e ni ieri un pas, de unul singur. Era permanen! "ndruma!, a!ep!a!, diri3a! spre unde&a. -ermanen! "nso*i!, "i alesese garda de orp din!r-un plu!on de $e!e ale )---ului. O hema 6da Aenaru. Era gor3ean de-a lui, $os! ampioan na*ional la !ir, de*in(nd !o!oda! en!ura neagr "n ar!ele mar*iale. T u! a o um#r, se on$unda u de orul, plu!ind o ro!i!oare "n 3urul lui, !iind s se $a u!il e/a ! la momen!ul opor!un. 7ar eilal*i #adGguarzi de la )-- - o "n!reag hai! de gorile - are "l "nso*eau pre!u!indeniF l pzeauF )au "l p(ndeauF 0u de pu*ine ori, 7oroga a&ea halu inan!a senza*ie a, de $ap!, el era prizonierul lor. +i !o!ui, !re#uia s re unoas , m ar "n propria-i in!imi!a!e, !ria o pl ere enorm. O pl ere se re! i ine$a#il. Era o pl ere s!ranie i dia#oli s se !ie pzi!, o ro!i!, ser&i! "n ori e lip. Era o pl ere per&ersa, s s!r#a! marile #ule&arde, rs!urna! pe anapeaua din spa!e a 8er edes-ului su - negru i silen*ios a o pan!er - "n $a* o$erul i 6da, i mai "n $a* maina poli*iei u giro$arul s (n!eind s!ro#os opi prin!re muri!orii de r(nd, iar "n spa!e, #ar la #ar, Land Ro&er-ul "n r a! u gorilele "narma!e a pen!ru rz#oi. -l erea pu!erii, 7ar (! de mons!ruos era !ari$ul ei. 7e e "l pl!eaF 7e e se lsa ro#i! pu!eriiF 7e e #e*ia pu!erii era a un ne !ar o!r&i!F 7e e drogul a es!a are un pre* a!(! de !i los% anean!izarea propriei persoaneF 0u-i mai apar*inea. 0u mai era el, 7aion 7oroga, are se !ia din!o!deauna% u de$e !ele i ali!*ile lui, u &isurile lui, u er!i!udinile, "ndoielile i "n!re#rile lui, u uni&ersul lui par!i ular are "l de$inea a om. 6 um, ni i nu mai era om. Ci doar o $un *ie, "n peisa3ul sl#a!i al pu!erii. Iar oamenii din 3urul su, ni!e $un *ionari i a!(!% respe !uoi, poli!i oi, ser&ia#ili, supui. +i lingui!ori. Oare, aa se nas di !a!oriiF se u!remur 7oroga de un g(nd aiuri!. +i a!un i, a#ia a!un i, realiza "ngrozi! el "nsui, lua! de &alul pu!erii, organizase a el uni&ers su$o an! din 3urul su. Tresrea $risona! de g(nduri on!radi !orii, se g(ndea la :aron - u su$le!ul "n*epa! de "n!re#ri o!r&i!e - prad "n amin!irii elor !rei zile pe!re u!e "mpreun prin pus!iul :u egilor, su#3uga! "n de !o! e-i spusese #!r(nul, de poar!a pe are i-o des hisese !re o lume in&izi#il, o lume $a#uloas, paralel, a "n!r-o po&es!e $an!as!i . Ce s au!e el "n lumea aiaF Ce &ruse, de $ap!, :aronul de la elF 7e e resim!e 7aion 7oroga, "n i a um, o o#oseal "ngrozi!oare g(!uindu-l, su$o (ndu-lF 6#andona numaide (! 8er edes-ul, !rimi!ea poli*i!ii u giro$arul lor la plim#are, sepepi!ilor le ddea li#er (!e&a zile, pe 6da o alunga "n on ediu, se ur a "n #!r(na lui 7a ie al#as!r, e&ada "n -ia*a 6mzei, umpra un #ra* de !randa$iri al#i, "i #urduea #uzunarele u #a!oane de io ola!a i se du ea a as. La ne&as! i la opii... 7arda se ui!a la el, "n primele lipe, u pri&iri in!erzise, apoi e/ploda "n!r-un r(s zglo#iu, re on$or!an!, i se arun a "n #ra*e i-l sru!a a "n &remurile lor #une. Iulian i 8ria, opiii - #ia!ul "n lasa a pa!ra, $e!i*a "n!r-a !reia - s!rigau, pe r(nd, $ie are din amera lui. P8ama, s-a-n!(mpla! e&aF2 7up are, auzind mare &eselie mare 3os, "n amera de zi, "n*elegeau #rus "n asa lor se "n!(mplase e&a mira#il, prseau r*ile, aie!ele sau !ele&izorul, galopau pe l(ng salonul maur, o#orau s rile hirind de #u urie, 7aion "i

?;

"n!(mpina a un a&aler din po&es!e, are ple ase unde&a depar!e - depar!e i a um se "n!orsese &i !orios i "n r a! de daruri. 7aion 7oroga se lsa #uzunri! de #aloanele de io ola!, 7arda se ui!a la ei u la rimi "n o hi. La rimi de $eri ire. 4eri irea, ade&ra!a $eri ire, &izi!(ndu-i rar, !o! mai rar, "n ul!ima &reme...

S*0#ta *a(ilie
7aion i 7arda "n se mai iu#eau. Cu o pasiune umin!e. :l(nd, "i adorau opiii. )e luaser, u doispreze e ani "n urm% ea, 3uris! la $aimoasa $a#ri de on$e *ii 6pa aI el, inginer, er e!!or !iin*i$i la Ins!i!u!ul de Trans$er Tehnologi . 7ar 7aion 7oroga re unoa!e el as!zi u o !ris!e*e dispera! -nu se "nsurase u 7arda din dragos!e. Ci, din in!eres. 7in al ul. 7in ne&oia de pu!ere. O ne&oie a!ro e. Imperioas. 8ai ales dup derea din prima lui s!orie, sim*ise a u!, aproape maladi&, ne&oia s $ie pu!erni . ) a3ung prin!re pu!erni ii zilei. Iar 7arda - $ii de minis!ru - era e/a ! e-i !re#uia. -(rleazul !re pu!ere. 7ragos!ea &enise mai !(rziu. O da! u opiii. 7ar a!un i, la "n epu!, nu $usese de (! o mes hin so o!eal% s a3ung s $a i el par!e din amarila pu!erii a#solu!e, s nu se mai !eam ori e a !i&is! ar po$!i la muierea lui. 7aion mai $usese "nsura!. )e "nsurase imedia! dup !erminarea $a ul!*ii, i se aprinseser #rus l (iele dup o #alerin #lond, i-a !ras lopo!ele &reo dou luni, apoi s-au dus la -rimrie, s-au ununa!, dup ni i o sp!m(n i-a prins ne&as!a, "n propriul pa! on3ugal, u un a !i&is! de la Comi!e!ul Cen!ral al -CR. Omul era mai "n &(rs!, era unul din #arosanii lui Ceaues u, s-a "m#r a! alm, !a !i os i, pe (nd "i punea $ulgarinul, i-a r(n3i! lui 7aion, $ioros i ru, op!indu-i , da $a e s andal, "l rade din :u ure!i i-l !rimi!e la C rezenii din 7eal, s numere uru#urile de la !ra !orul eapeului. 7oroga s-a ui!a! la ei, a un #ou, a ! u!, n-a zis nimi , n-a $ u! nimi . 6 ple a!, a di&or*a!, a rmas singur. )ingur i u su$le!ul gol. -us!iu. 7e&enise apa!i , "ng(ndura!, "ns!rina!. -ar se rupsese e&a "n el, i prin rup!ura aia se s urgea, se !opea "n nean!. 6poi, a da! "n darul #e*iei. Ura $emeile. Ura #r#a*ii #!r(ni. Ura a !i&i!ii. Ur de moar!e. 6!un i, "n perioada a eea neagr din &ia*a lui, a eua! "n lumea homose/ualilor. 4as inan!ul uni&ers gaG. Cunos use, "n!r-o #om# no !urn din 4eren!ari, (*i&a !ineri $rumoi, $o oi, misogini "nri*i. :ie*ii organizau "n!(lniri se re!e, numai ei "n!re ei, i !rgeau ni!e he$uri mons!ruoase, "n!r-un !o!al des$r(u. 6 in!ra! i 7aion "n 3o ul lor, "n er ul lor, s-a lsa! sedus, ura lui $a* de $emei de&enise aproape &is eral, organi , s-a lsa! $ura! de &alul urii - pre um, mai !(rziu, de &alul pu!erii - i a $ u! u !ipii ia ni!e por rii gre*oase. C(nd s-a !rezi!, dup (!e&a luni, a din!r-un omar, a rup!-o la $ug, "nspim(n!a! de hul "n are alune ase, or#i! de ur i de un impuls mizera#il. -usese pun ! -sau m ar pun ! i &irgul - unui api!ol ur(!, $oar!e ur(!, din &ia*a lui. 7e $emei, "ns, !o! nu se pu!ea apropia. )e !emea "n de $emei. Le o olea. Le dispre*uia. -(n (nd a da! pes!e 7arda 8arines u% $ii a !o&arului minis!ru al 6gri ul!urii. 6#ia a!un i a "n*eles 7aion ura lui nu $usese, de $ap!, de (! o ne&oie re$ula!, "ndelung re$ula!. 0e&oia de pu!ere. Iar

??

amin!irea #arosanului luia de la Comi!e!ul Cen!ral, lare pe #alerina lui, nu $usese pra !i de (! s (n!eia are aprinsese "n el un $o na!ural% ne&oia de pu!ere, Un $o mo ni!. )e ns use u a el $o . Tre#uia s-i dea urs. )-l "n!re*in. 6l!$el, &a pieri o da! u $o ul a ela lun!ri . 6 es!a era #les!emul &ie*ii sale. +i, deoda!, de&enise al! om. 7aion 7oroga !ia, de-a um, e are de $ u!. -ro&iden*a "i dduse un semn. 7up (!e&a sp!m(ni de ur!e elegan!, ra$ina!, 7arda i-a zu! "n #ra*e. 7up al!e (!e&a sp!m(ni, s-au ununa!. 7arda l-a iu#i! "n de la "n epu!. 7aion a $os! a!ins de $iorul iu#irii, mai !(rziu. 7up &enirea opiilor. 6 um s-a de an!a! o al! iu#ire. O pasiune #l(nd. Cumin!e. 7aion 7oroga "i pri&e!e $amilia - !andru i &is!or i uor uimi! - de par a!un i ar $i des operi! pe l(ng e s$(n! omoar !re ea el zilni , "n $ug i neps!or% $amilia lui... 7aion 7oroga e $eri i!. 8(ine, s(m#!, se &or du e u !o*ii la )nago&. La &ila PAemenii2. Cu !o*ii, adi % $amilia lui 7aion, so rii Lazr i :ea!ri e 8arines u, umna*ii Ion i Ca!rinel Dugureanu, i Corina, sora lui 7aion, rmas $a! #!r(na. Lazr i Ion au, i ei, !o! 7a ii, a i 7aion% a 8arine!ilor roie, a Dugurenilor argin!ie. )ingur Corina are o mar s!rin, un 4ord Capri de apo!a#il, spor!, gl#ui-ro a!, s!ropi! u pe!e negre, ir ulare, a o #lan de 3aguar. C(nd &roia s dea u !i$la :u ure!iului, s $ug de lume, de !ele$oane, de $a/uri, de mi ro$oane, (nd dorea s ui!e deli iile i supli iile pu!erii, 7aion 7oroga e&ada la )nago&. La &ila PAemenii2. PAemenii2 erau o as urioas. -ompoas. )olemn. 6proape !ru$a. Era ons!rui! din dou orpuri impozan!e, iden!i e, de $ap! dou ase gemene, lega!e "n!re ele prin!r-un uloar omun, un $el de ordon om#ili al are unea dou ldiri ons!rui!e din lemn, o*el i marmur. Corpul PE2 i orpul P02. Chiar aa i s ria pe $ron!ispi iul lor, u li!ere uriae din #ronz le$ui!. 4usese adoul $ u! de Elena Ceaues u, amaradului ei de pu!ere, el mai iu#i! 0i olae din Carpa*i, u prile3ul "mplinirii &(rs!ei de @> de ani. O $an!ezie de pros! gus! - s ump, $loas, simandi oas - de&eni!, dup Pepisodul T(rgo&i!e2, as de oaspe*i pen!ru noii po!en!a*i ai zilei. 6 olo "i du ea, de $ie are da!, 7aion 7oroga "n!regul lan, a!un i (nd se !rezea pen!ru o zi, dou - din omarul $e#ril al pu!erii, "n orpul PE2 se ins!alau Lazr 8arines u, &enera#ila doamn :ea!ri e, ne&as!-sa, pre um i Ca!rinel, $ii a lor, "mpreun u so*ul ei Ion Dugureanu. Corpul P02 era o upa! de 7aion i 7arda de opiii lor, Iulian i 8ria, i sora lui 7aion, Corina. 6 es!a era lanul 7oroga. 0ou su$le!e, uni!e prin leg!ura s(ngelui, sau prin !aina sa r a ununiei% s$(n!a $amilie, 0u ieeau, la iar# &erde, de (! "mpreun. )im*ul posesi& al $amiliei "l imprimase, de la #un "n epu!, #!r(nul Lazr 8arines u. 7e&enise regula. 6poi, o#inuin*. 8ai !(rziu, un mod de &ia*. P0umai "n $amilie, e!i e/a ! aa um e!i, o#inuia s spun Lazr. Oriunde, "n al! par!e, e!i um &rei, um dore!i, "n al! par!e, pari, In $amilie, e!i, 7is!an*a din!re $amilie i res!ul lumii, es!e dis!an*a din!re esen* i aparen*. Es!e singura er!i!udine pe are !e po*i #aza, "n ori e "mpre3urare a &ie*ii. 4amilia, 7easupra $amiliei, nu s! de (! 7umnezeu,2 "n heia el sen!en*ios. 7oamne, e urios suna u&(n!ul P7umnezeu2 "n gura unui minis!ru omunis!. 7aion "l pri&ea u o

?B

admira*ie ne enzura!. )e surpindea, adeseori, "i opia prin ipiile, ges!urile, gus!urile, g(ndurile...

CAPITOLUL 10
Motto: n!reaga s!ru !ur poli!i rom(neas , a$la!a la pu!ere, es!e lo&i! de se re!omanie. 0i i mus a nu in!r a olo unde liderii -7)R, are ne gu&erneaz, $a poli!i . Iar singurele omuni a!e de pres permise sun! ele, nu meni!e s in$ormeze opinia pu#li , i s &(re pumnul "n gura ziari!ilor prea urioi are au a&u! !upeul s-i "n!ind an!enele p(n "n #udoarele poli!i e. +i are ris ori e, pen!ru a-i in$orma i!i!orii. Chiar i un rz#oi u -u!erea. Adrian Ptruc

S/ #& te la'i *olo+it #icio,at/


6ndrei 5a&era i Radu 7un a s-au "m#r*ia!, i-au s!r(ns m(inile, s-au pri&i! "ndelung, 7udu i-a lua! i el un pahar u e!erna li oare por!o alie, "nno#ila! u )anE! -e!ers#urg, s-au a!ernu! pe !a lale. Elegan!ul #ar de la Aaleriile lu!herane zumzia a un s!up, era aglomera! i, dei soarele de s$(ri! de augus! "n mai p(r3olea aerul me!ropolei, "nun!ru adia o #riz r oroas, re on$or!an!, u un uor par$um de eu alip!. Iar peisa3ul in!erior era ideal pen!ru o "n!(lnire prie!eneas -pu#li ul, neps!or - unde nimeni nu se in!eresa de nimeni, i $ie are numai de sine. 7oar 6ndrei 5a&era se in!eresa i de Radu 7un a, "n!re#(ndu-l, is odindu-l. Ce l-a de!ermina! s in!re "n &ia*a poli!i , e resor! l-a "mpins "n Liga Rena!erii 0a*ionaleF 7e e !o mai "n LigF -en!ru era par!id de gu&ernm(n!F Urmrea Radu &reun s op pe uniarF 8er an!ilF 4rip!uris!F 6l! mo!i&F +i de e musai LigaF )-a lsa! in$luen*a!F 8anipula!F Oare, a ui!a! el, 7udu, ul!imele u&in!e ale lui Erasm din Ro!!erdam, spuse pe pa!ul de moar!e% P) nu !e lai $olosi! ni ioda!,2 Oare... Radu 7un a l-a opri! u un ges! #l(nd, "n*eleg!or. :nuia, nu #nuia, i era sigur nu pen!ru "n!re#rile as!ea "l in&i!ase 6ndrei 5a&era la un su de por!o ale, la Aaleriile lu!herane, dar aa era el, se ddea pe dup piersi , o olea, z#o&ea "ndelung, p(n spunea e-l doare u ade&ra!. +i !o!ui, !re#uia s rspund i a es!or "n!re#ri !ampon in!eroga*ii $ier#in*i - pe are, de al!$el, i le pusese i el "nsui, "n repe!a!e r(nduri. 7e e s-a dus la Liga Rena!erii 0a*ionaleF 7e e a a ep!a! $un *ia de onsilier de presF Cum s-i spun, lui 6ndrei, ade&rulF Cum s-i e/pli e ine es!e :aronulF )un! lu ruri, pe pm(n!, pe are ni i "n &is nu !re#uie s le spui, ni i "ngerilor i ni i hiar 7umnezeului "nsui. Lui 7umnezeu nu i le spui pen!ru , ori um, el $iind el a!o!pu!erni , le !ie pe !oa!e. Iar "ngerii nu !re#uie s a$le !o! e !ie 7umnezeu. Cu a!(! mai pu*in oamenii. Ue e s-a dus la par!idul are gu&erneazF "n!(i i-n!(i, s lmurim !ermenii e ua*iei,, se #urzuluise, un pi me heros, un pi serios, Radu 7un a.

?@

0u s-a dus, i a $os! hema!. L-a hema! hiar e/ elen*a sa, domnul preedin!e Leon Lo!reanu, la Co!ro eni, l-a lua! din s ur!, se i i-a o$eri! $un *ia aia, apoi l-a e/pedia! la sediul en!ral al Ligii. 6 ep!ul a $os! i mai s ur! de (! "n!re#area% PVrei s &ii la noiF2 "n!re#ase preedin!ele. PVreau,,, rspunsese $ran Radu 7un a. Unde s se $i dusF La li#eraliF La *rni!iF La -ar!idul Rom(nia -i!oreas F Cu Ion -aul Rogo3anu, preedin!ele -R-, era prie!en "n de pe &remea &enera#ilului Eugen :ar#u, !o mai deaia nu s-a dus la -R-. ) piard o prie!enie, pen!ru un mo$! poli!i F La li#erali nu s-a dus, pen!ru !ia s-au $ u! *ndri, s-au spar! a o $ar$urie arun a! "n!r-un pere!e de orgolii% Radu C(mpeanul 7in -0L-ul de al!da!, nu mai rmseser de (! ni!e io#uri. La *rni!iF Ei, u *rni!ii era o po&es!e mai &e he. 8ai deli a!. 8ai nos!im. Chiar pa!e!i , da nu um&a iuda! i !ul#ur!oare. -rin 1CC1, !oamna !(rziu, sosise la reda *ia re&is!ei P-en!ru -a!rie2 un mesager din par!ea domnului preedin!e al -0', !eri#ilul Corneliu Coposu. Era o duduie !(nr, elegan!, so#r, a in!ra! la reda !orul-e$ al re&is!ei, adi la Radu 7un a, i i-a !ransmis urm!oarea rugmin!e% 7omnul preedin!e Corneliu Coposu ar dori s-l &ad, s poar!e o dis u*ie u d(nsul - o dis u*ie sin er, on$iden*ial i lmuri!oare - i, da domnul 7un a es!e de a ord, s $i/eze hiar el ziua i ora "n!(lnirii la sediul en!ral al -0'. Radu 7un a a $os! mira!, a $os! ului!, uriozi!a!ea era uria, a doua zi s-a dus la "n!(lnire. 7omnul preedin!e Corneliu Coposu l-a primi! u un pro!o ol a$e !uos, s-a ridi a! de la #iroul lui amplu, somp!uos, de l(ng pere!e, a#ia a!un i o#ser&ase Radu (! era de "nal! i de impun!or pa!riarhul *rni!ilor, i-a s!r(ns m(na u un ges! $ires , ald, l-a in&i!a! "n!r-un $o!oliu, "n ellal! se aezase domnul Corneliu Coposu. -reedin!ele -0' a in!ra! numaide (! "n su#ie !, $r o oliuri, $r re!i en*e, spun(ndu-i "n mod dire ! "l pre*uie!e deose#i! de mul! pe Radu, i-a i!i! o par!e din r*i i i!e!e u regulari!a!e i re&is!a pe are o ps!ore!e. 7e asemenea, !ie , "n !inere*e, pen!ru o s ur! perioad de !imp, domnul Radu 7un a a $os! o$i*er de se uri!a!e, apoi, &reme de pes!e douze i de ani, a lu ra! "n presa din 8inis!erul de In!erne, are gradul de olonel i anii de pensie i , ori um, "n!r-un an sau doi, &a $i !re u! "n rezer&, adi la "mplinirea &(rs!ei de in ize i i in i de ani. 7e i, domnul preedin!e Coposu era un !ip in$orma!, $oar!e #ine in$orma!, soli i!(ndu-i "n $inal, !o! aa dire !, a o on luzie $inal a "n!re&ederii, a domnul olonel Radu 7un a sa reda !eze un rapor! de !re ere "n rezer& de la 8inis!erul de In!erne i s &in la -0', s preia ondu erea ziarului P7rep!a!ea2, "n heind !ranan!% "n!reaga ondu ere a -0' are deplin "n redere "n !alen!ul, "n ara !erul i "n apa i!*ile de mun ale domnului Radu 7un a. 7udu re unoa!e i a um a $os! unul din!re ele mai iuda!e o uri din &ia*a lui. 7ar un o pl u!. Ca o #u urie amar, pe are n-o po*i opri din &(r!e3ul ei ame*i!or, de (! o$!(nd u din*ii s!r(ni. Radu 7un a a o$!a! ad(n , din #ierile su$le!ului, s-a g(ndi! "n orda! (!e&a lipe lungi-lungi, dup are i-a mul*umi!, respe !uos, domnului preedin!e. +i a re$uza!. -oli!i os. 7ar $erm. -7omnule preedin!e, "i spusese Radu 7un a a!un i, u o#ra3ii "n&pia*i de emo*ie, n-am s m po! sim*i "n apele mele, "n largul meu, el pu*in o perioad de !imp, des!ul de lung, "n prezen*a unor oameni are au su$eri! - s(ngeros i !ragi - ororile omunismului, are i-au pe!re u! !inere*ile prin pu riile omunis!e, oameni are, pra !i , !oa! &ia*a lor au $os! hi!ui*i, mal!ra!a*i de )e uri!a!e, "n &reme e eu "nsumi am $os! (*i&a ani, "n perioada

?<

1C@B-lC<>, o$i*er de se uri!a!e, apoi o$i*er de pres "n adrul 8inis!erului de In!erne. 0am s-mi po! des$ura "n!reaga energie, o #un #u a! de &reme, al!uri de a ele ilus!re personali!*i din -0' hinui!e de omuni!i, n-am s-mi po! da ni i msura !alen!ului, ni i pu!erea mea de mun , pe are a dori-o neal!era!, dar es!e imposi#il. -oa!e ra!ez o ans e/!raordinar a &ie*ii mele, nu !iu, dar a um, & mr!urises u !oa! sin eri!a!ea, domnule preedin!e, n-a pu!ea du e, n-a pu!ea pur!a a eas! po&ar. Cred m "n*elege*i e/a ! eea e &reau s spun... Corneliu Coposu a sur(s u o !ris!e*e apar!e, o !ris!e*e pe dunga, era i nu era de a ord u ele spuse de Radu 7un a, u re$uzul su dureros, amar, l-a "n*eles !o!ui, i-a mul*umi! pen!ru sin eri!a!e, i-au lua! rmas #un, s-au despr*i!... Cam aa s-au pe!re u! lu rurile u *rni!ii. 6u !re u! de a!un i !rei ani, iar so ie!a!ea rom(neas a de&eni! !o! mai la#ila, !o! mai pre ar, $lu !uan!, nes!a!orni , !o! mai alune oas, a ni!e nisipuri mi !oare. 6u apru! ho*i u papion i mane!e al#e, li hele u imuni!a!e parlamen!ar, der#edei u 8er edes i !elemo#il, pulamale u se re!are i $ir s ur!, na*ionalismul e/!remis! ne "mpinge "n!r-o $und!ur is!ori a, orup*ia $a e arier de s!a!. -erorm, ne ludm pes!e !o! edi$i am un s!a! de drep!. Ns!a es!e s!a! de drep!F se "n!re#a re!ori , amorsa!, Radu 7un a. 6$a erile de on!ra#and se "n!ind a un po3ar na*ional, mun a Ia negru a de&eni! de #on-!on, pen!ru se (!ig mai #ine i nu se pl!es impozi!e. E&aziunea $is al se urze!e la lumina zilei, Aarda $inan iar, -oli*ia i Vama lu(ndu-i par!ea gras a leului. )e "nal* mii de ons!ru *ii ilegale, rsar pes!e noap!e &ile prin iare% pe #anii uiF -roprie!*ile on$is a!e de omuni!i "n nu au $os! reda!e proprie!arilor de drep!. O lege a lus!ra*iei "n nu s-a &o!a!, dosarele se re!e ale )e uri!*ii sun! $olosi!e a moned de an!a3, morala se &inde la !ara#a in!ereselor s!ri ! personale, "n !ranspor!ul "n omun, l!orii are pl!es #ile!ul au a3uns o minori!a!e indezira#il. )er&i iile pu#li e, ls(ndu-se opios mi!ui!e, au genera! o e onomie su#!eran sl#a!i , de&ora!oare de enorme li hidi!*i, are ar $i !re#ui! s a3ung la :uge!ul de s!a!. Crima organiza! a proli$era! a un an er, "nsui rapor!ul real, $ires , de &alori a $os! rs!urna!, a $os! mis!i$i a!, premisele "n &ia* nemai$iind ones!i!a!ea, ompe!en*a i !alen!ul, i e/ lusi& #anii. Toa!e a es!ea n-au ni i "n lin, ni i "n m(ne , u s!a!ul de drep!. Ci u s!a!ul ma$io!. 6m de&eni! un s!a! ma$io!, pun !ase ri!os i $e#ril Radu 7un a, pe un !on gra&, do&ad s!p(nea per$e !, uno!ea $oar!e #ine mersul #ezme!i al so ie!*ii rom(ne!i, "n anul de gra*ie 1CC?, de dup Chris!os. 6di , anul B, de dup Re&olu*ia de em#ri!ilor. Trim "n!r-un lo !o! mai pus!iu. Un lo unde speran*a a muri!. Crip!o omunismul se onser& admira#il "n a#ine!ele ul!rase re!e ale unor parlamen!ari, ale unor mini!ri, sr im de la o zi la al!a, ne $urm iula singuri, unii al!ora, i nimeni nu ne a3u!. El, Radu 7un a, e s $a F ) s!ea u #ra*ele "n s(nF ) se re$ugieze la masa de s ris, d(nd u !i$la !u!urorF 0u se poa!e resemna, 0u poa!e $ugi de oameni, 6r "nsemna s-i !rdeze milioanele de i!i!ori. -en!ru ine s mai s rie, despre e s mai s rie, au!oe/ila! "n!r-un !urn de $ilde, de unde nu &a mai pu!ea e&ada ni ioda!F ) pri&eas lumea u m(inile "n #uzunareF )-o on!empleF )-i ron*ie lini!i! i neps!or pensia mili!arF ) l!oreas F ) se dis!rezeF ) i!eas mun*ii ia de r*i rmase ne i!i!eF ) s rieF Toa!e as!ea le poa!e $a e i "n iad. 6a a ales iadul de pe pm(n!% adi , Liga Rena!erii 0a*ionale. -ar!idul de Au&ernm(n!. 8ai pre is% -u!erea. +i mai pre is%

?=

4o arul pu!erii, "n are ard, deopo!ri&, oameni i demoni. 7rep*i i o oa*i. Cine sun! drep*iiF Cine, o oa*iiF Vom &edea, mai !(rziu, la masa de s ris. Ia!, am din aa e&a se ompune resor!ul a ela are l-a "mpins !re Liga Rena!erii 0a*ionale. Cu o su#liniere s!ri ! ne esar% a $os! hema!, nu s-a dus, P6s!a e, 6ndrei,, "n heiase Radu 7un a, sur(z(nd "ng(ndura!, per u!an!. +i-a um, spune-mi !u e ai pe su$le!. Te unos eu $oar!e #ine. Ui!e-aa ai o pipo! de mare. +i plin. )pune-mi, !e po! a3u!a u e&aF2

U# i#*or(ator #& a'tea)t/ 9&,ecata ,e A)oi


Radu 7un a i 6ndrei 5a&era% am(ndoi durdulii, am(ndoi #lonzi, am(ndoi u a elai aer omun, po!oli!, #la3in, gra&. 6ndrei se apropia &er!iginos de ?> de ani, Radu a#ia sl!ase pes!e BB. 7udu pur!a per iuni s!u$oi, uor "n run*i*i, hi leonin. 6ndrei, mai spor!i&, se !undea $r per iuni, u prul mai s ur!, piep!na! ( la Ci ero, de la s!(nga la dreap!a. Radu 7un a pur!a eas de #uzunar i ghiul la m(na s!(ng, easul era un 6!lan!i 2 din argin!, u ln*ior !o! din argin!, ghiulul din aur masi&, u monogram. 6&ea i 6ndrei 5a&era eas de #uzunar, dar era o ra#l ruseas , P)7EL60O V )))R2, o !ini hea &e he +i dura#il, o lo&ise de !o*i pere*ii i nu se s!ri ase ni ioda!, ura #i3u!eriile, singura podoa# pe are o !olera "n 3urul su $iind ghiulul lui 7udu. -ri&irea lui 5a&era era mai agresi&, mai posesi&, a&ea un halou mar*ialI "n o hii lui 7un a, a en!ul dea pe ire!enie, era spiri!ual, pozna, dar i me$is!o$eli . 6m(ndoi a&eau un z(m#e! uor mu ali!, 3o&ial, ironi , uneori "ns de&enea "nghe*a!. Aes!urile lui 6ndrei 5a&era erau e&azi&e, on&en*ionale, pruden!e, ale lui Radu 7un a desenau ar uri ample, energi e, persuasi&e, su#liniind e/a ! ideea $ormula! prin u&(n!. 6ndrei era un gurmand, om al pl erilor, senzi!i& i senzual. Radu era mai mo$!uros. 6m(ndoi $useser drui*i u un spiri! as u*i!, in isi&, anali!i . 4ire de #oem, 5a&era era aus!i , orosi&, dar i on esi&. 7un a dispunea de un uria rezer&or de $an!ezie, a&ea o imagina*ie dezln*ui!, re#el, e/prim(ndu-se adeseori me!a$ori . 6m(ndoi s!p(neau o di *ie limpede, re!ori a, mani$es!(nd "n ori e "mpre3urare o enorm s!p(nire de sine. 6 e!ia erau ei doi prie!eni, Radu 7un a i 6ndrei 5a&era% doi p !oi $rumoi, imper$e *i, !alen!a*i i de!ep*i, asemn(ndu-se i deose#indu-se "n a elai !imp, super#i i #anali deopo!ri&, ilu!ri i anonimi, "n on luzie, doi *ipi da*i dra ului. )e ui!au unul la al!ul, pe deasupra paharelor "nal!e, !ransparen!e, pline u li hidul a ela por!o aliu - erau la al !reilea r(nd de su de por!o ale "ndoi! u eli/irul *arilor - se s!udiau #(n!ui*i de g(nduri di$eri!e% Radu 7un a a!ep!a a 6ndrei s-i des ar e pipo!a aia a lui doldora de ni!e sum#re "ndoieli, "n!re#ri, nepu!in*eI 6ndrei 5a&era se g(ndea um s-i rela!eze lui 7udu, su in!, dar (! mai lar, despre azul a ela insoli!, supranumi! P-ro$esorulMM in!en*ion(nd s insis!e mai ales asupra pun !ului mor! "n s re a3unsese. +i-a aduna! g(ndurile i l-a pus numaide (! "n !em u !oa! a$a erea poli*is! - pu!uroas a o hazna rs oli! u lopa!a V din s$era rimei organiza!e. 7up (!e&a luni de zile ner&oase, hinui!oare, $ (nd un slalom peri ulos prin!re mini!ri i parlamen!ari, o olindu-i pe unii, inhi#(ndu-i pe al*ii on&ing(ndu-i pe eilal*i, riminalis!ul 6ndrei 5a&era a3unsese "n s$(ri!, la un persona3 - heie, un !ip proeminen!, in$luen!, re*eaua spl!orilor de #ani murdari% 6n!onie 5rnes u. -ro$esor uni&ersi!ar. 7o !or "n e onomie in!erna*ional. Om

?C

u "n!inse rela*ii prin!re &(r$urile elor pa!ru pu!eri ale s!a!ului% Legisla!i&ul, E/e u!i&ul, Dus!i*ia i -resa. Era un nod &i!al, "n ir ui!ul ilegal de &alu! $or!e. 7e la rsp(n!ia 5rnes u, se pu!ea a3unge $oar!e repede la mahrii ei mari, are !iau i sp(nzurau "n a$a erile u #ani murdari. Cpi!anul 6ndrei 5a&era dispunea de pro#e indu#i!a#ile, rele&an!e, a&ea mar!ori serioi are l-au in rimina! $r ezi!are pe domnul pro$esor 6n!onie 5rnes u, e/is!au do umen!e o$i iale, $o!ogra$ii, mr!urii, e/!rase de on! #an ar, de lara*ii are se sus*ineau re ipro . -ro$esorul a&ea s $ie ares!a!, riminalis!ul "l a&izase de3a pe pro urorul Koria 0eam*u, m(ine se &a du e la el s-i semneze ordinul de ares!, !o! m(ine "i &a pune i !uele lui 5rnes u, i &a "n epe dea um s deire, $ir u $ir, o dia#oli s!ru !ur poli!i o-$inan iar% rima organiza!. +i deoda!, "n!regul az a lua! o al! !urnur. )pe !a uloas. -e $ron!ispi iul ei s ria lar% peri ol, Ce se "n!(mplaseF Unul din onsilierii domnului Virgil 8gureanu, alin!a! de pres +arpele u o helari - dire !orul )er&i iului Rom(n de In$orma*ii - l-a a#orda! pe 6ndrei 5a&era a#rup!, repede, $*i. 6n!onie 5rnes u era unul din ei mai #ine plasa*i in$orma!ori ai )RI, "n domeniul rimei organiza!e. -ur i simplu, prin el on!rolau, "n ea mai mare par!e, $enomenul e&aziunii $is ale din Rom(nia. Ara*ie pro$esorului 5rnes u, au $os! readuse la :uge!ul s!a!ului mai mul!e ze i de miliarde de lei, au $os!, de asemenea, re upera!e sume uriae de dolari are dispruser pes!e grani*. C 6n!onie 5rnes u nu era ni i el ura!F C nu era, "n reali!a!e, de (! un ho* u !ai$ de pro$esor uni&ersi!arF C $ura i el u a !e mslui!eF C nu era u de #iseri F 7ar are in$orma!or, "n lumea a eas!a, e ura!, e ins!i!, e limpede a la rimaF -es uim "n ape !ul#uri, domnule pi!an, "i op!ea alm, s!p(ni!, onsilierul. Toa! lumea in$orma*iilor pro edeaz aa. Ca s-l para$razez pe 6l#er! Camus, ni i un in$orma!or nu a!eap! Dude a!a de apoi, pen!ru ea are lo zilni . El ris enorm. Clip de lip. Es!e 3ude a! i ondamna! "n $ie are lip. 7oar e/e u*ia "n!(rzie. )au nu se pronun*. )au se am(n. -(n (ndF -(n undeF Cine "l &a "mpinge, pen!ru o su! de ani, "n!r-o elul din #e!on arma!F )au, ine &a apsa pe !rga iF +i, mai ales, (ndF In$orma!orul nu !ie ni ioda!. -es!e !o!, "n lumea larg, narii in$orma!ori nu sun! delo persoane onora#ile, dar adu ser&i ii imense *rii. C(! pierdemF C(! (!igmF E/a ! nu &om !i ni ioda!. Ori um, pro$i!ul adus la :uge!ul s!a!ului es!e enorm. 7omnul pro$esor 6n!onie 5rnes u dispune de o ul!e i "nal!e rela*ii "n lumea $inan*elor in!erna*ionale. Vre*i s & spun e&aF 6propia!a &izi! a liderului unei gigan!i e #(nd !ransna*ionale - s rie i "n presa de azi - es!e &or#a despre domnul Jol$ Emerson, a $os! $a ili!a!, "n e/ lusi&i!a!e, prin diligen!a domnului 5rnes u. Iar e/ elen*a sa, domnul Emerson, &ine "n Rom(nia nu u m(inile goale. Ci u sa ul plin. 7e aur. C pro$esorul 6n!onie 5rnes u es!e o analie, es!e un ma$io!, e ade&ra!. 7ar es!e i eea e &-am spus eu, "n mod s!ri ! on$iden*ial. 6di , neo$i ial. Eu nu & po! impune s nu-l ares!a*i. Es!e drep!ul dumnea&oas!r legal. 6m(ndoi unoa!em $oar!e #ine legea. 6m(ndoi sun!em pro$esioni!i ai legii. 0umai dumnea&oas!r, "ns, singur, domnule pi!an, &e*i ho!r" $inalul a es!ei is!orii murdare, $oar!e murdare, dar pro$i!a#ile pen!ru s!a!ul rom(n. 6deseori, "n meseria noas!r, dis!in *ia din!re #ine i r(u es!e greu, "ngrozi!or de greu de $ u!... Ei, i a um, !u, 7udule, e m s$!uie!i s $a F "n!re#ase, dup o pauz pus!ie, u o hi o#osi*i i gra&i, pi!anul 6ndrei 5a&era. )-l ares!ez sau nuF

B>

CAPITOLUL 11
Motto: Re*elele de !ip ma$io! au proli$era! su# regimul lui Ion Ilies u, a!ing(nd o!a ma/im de ris . 8a$ia $inan iar i poli!i se a$l "n rela*ie #iuni&o u re*elele en!ral i es!europene are, la r(ndul lor, oe/is! u organiza*iile on!inen!ale i in!er on!inen!ale. Sorin Roca Stnescu

Ia#&+ al a6&#'ilor
)ep!em#rie 1CC?. )(m#!. )plendid. )oarele, deopo!ri& mre* i #l(nd. )nago&ul, di&in. O lumin aurie se pre$ira prin!re oroanele ar#orilor, se pierdea "n o&orul de iar#a, se !opea "n!r-un &erde "n!une a! pe su# sl iile de pe marginea la ului. 7e 3ur-"mpre3ur, lini!e. 7es&(ri!. Copiii a*ipiser "n hama urile lor, #!r(nii Lazr i :ea!ri e 3u au lini!i*i i almi e!ernul !a#ine!, 7arda i Corina rs$oiau o re&is! de mod, preo upa!e, ! u!e, op!indu-i rar, $oar!e rar, (!e un u&(n!, Ca!rinel i Ion raser u ei o sa o de romane poli*is!e i a um le de&orau "n!r-o ! ere sepul ral. )ingur 7aion 7oroga, rs!urna! pe sal!eaua lui pneuma!i , u m(inile "n ru ia!e su# ea$, u o hii "n$ip*i ad(n "n azurul-auriu al erului, se lsase prad unor g(nduri !eri#il de "n ur a!e. Era i #u urie prin!re g(ndurile lui, i iz#(ndire era, i orgoliu, i o sa!is$a *ie se re!I era i uriozi!a!e, i "n (n!are. 7ar era i o !eam uria. 4ri . 6a, a un a#ur polar, "n$ur(nd !oa!e elelal!e g(nduri... n e $el de lume !rimF Ce $el de lume ons!ruimF 7ar lumea zidi! de prin*ii no!ri, de prin*ii prin*ilor no!ri, e $el de lume a $os!F Care es!e is!oria ei ade&ra!F 7e e "n lume se "n!(mpl un anumi! e&a, i nu al! e&aF Cine de!ermina "n!(mplrile din is!orieF Cine le ges!ioneazF Cine le plani$i F Oare, !o!ul se pe!re e spon!anF 0u amorseaz nimeni a ele "n!(mplriF +i, a!un i, e s mai "n*elegem din rapor!ul auz-e$e !F +!im, u ade&ra!, auzeleF Cunoa!em, "n!o mai, e$e !eleF )un!em, "n!r-ade&r, mo!eni!orii !impului !ri! de prin*ii no!riF 6&em, oare, msura lui e/a !F )e spune un "mpra! roman a $ura! un se ol "n!reg din is!orie. 7in!o!deauna, ulisele pu!erii au as uns o al! lumeF "n a#ine!ele ul!rase re!e ale pu!erii, se s rie o al! is!orie a lumiiF CalpF 6de&ra!F Care s $ie hipul real al lumiiF Oare, aa s $i $os! lumea mereu% un IanusF Un Ianus e!ernF Un Ianus uni&ersal, pre um pro!e !orul an!i al por*ilor, un hip az&(rli! a$ar, din olo de por*i, i al! hip "nun!rul por*ilorF 5eul u dou hipuri, Is!oria u dou hipuri, Oare, ar !re#ui res ris "n!reaga is!orie a lumiiF se "n!re#a "nspim(n!a! 7aion 7oroga. )e "n!re#a #ul&ersa!, sideral de eea ei se "n!(mplase "n ul!ima sp!m(n... 4useser !rei zile de $an!as!i e re&ela*ii. Trei zile a#surde. In redi#ile. +i da n-ar $i $os! mi ro- ase!o$onul ala, negru, lu ios, ompa !, (! o u!ie de hi#ri!uri, u !ile lui minus ule, a ni!e &en!uze, are nu se puneau la ure hi, i se lipeau de !(mple, i da n-

B1

ar $i as ul!a! i reas ul!a!, apoi, !o! dialogul a ela #izar, nu i!or, e dialog, n-a $os! ni i un dialog, a $os! aproape un monolog in!ermina#il, mono!on, pun !a! i i i olo de in!er3e *iile lui 7aion, sau de "n!re#rile lui s ur!e, ne&ralgi e, 7oroga ar $i rezu! ele !rei zile pe!re u!e "n ompania :aronului nu au $os! de (! o nlu ire. Un &is. O re&erie umpli!. 7ar !oa! "n!(mplarea a eea $usese de un realism rud. -ro&o a!or. Trise !rei zile "n heia!e, al!uri de #!r(nul Ion -opes u, supranumi! de !re ini*ia*i :aronul. Trei zile, l-a !(r(! :aronul dup el, prin mun*ii :u egi, "n!r-o l!orie $an!as!i , nu $an!as!i da!ori! peisa3ului - deal!$el su#lim, $a#ulos i $erme !or - i $an!as!i prin por*ile se re!e pe are Ion -opes u i le des hisese, al!ruis!, !re un al! !r(m. O al! lume. C!re un al! hip al lumii% !aini i gra&. Cel de-al doilea hip al lui Ianus. Chipul se re!. Chipul din in!eriorul por*ilor. 7in in!eriorul er ului. Chipul la are nu a&eau a es de (! ei alei. 7e eF 7e e $ use :aronul a es! ges!F 7e e "l alesese !o mai pe el, pe 7aion 7orogaF 7e e "l ini*iase !o mai pe el "n is!oria se re! a pu!eriiF Ce urmriseF )-i on$ere mai mul! pu!ereF 8ai mul! "n redereF )au doar s-l supun la ni!e !eri#ile "n er riF El, 7oroga, e s $a F ) se #u ureF ) se m(ndreas F Ori s se "n$ri oezeF Ori um, sen!imen!ul de $ri era dominan!. -aralizan!...

1a)&l )lecat
6zi es!e s(m#!. E/a ! u o sp!m(n "n urm, "n ealal! s(m#!, $usese suna! pe $irul s ur!, "n a#ine!ul de la )ena!. Era o#osi!, era ner&os, ridi ase au!oma! re ep!orul, mormise un Palo2 impersonal, pli !isi!, #r#a!ul de la ellal! ap! al $irului !ele$oni dduse respe !uos P#un ziua2, apoi se re omandase se % - -opes u, Care -opes uF Ce $el de -opes uF $usese ga!a-ga!a s e/plodeze 7oroga, dar $ u re$le/ o pauz, iar ellal! "n!re#ase pre au!% -7omnul 7aion 7oroga e la !ele$onF 7aion "i re&enise #rus , "i enzurase magis!ral iri!area, doar nu $i!e ine "l pu!ea suna pe $irul s ur!, se s!p(ni, rspunse a$a#il, aproape a$e !uos, da, el es!e 7aion 7oroga, dar u ine are onoareaF se in!eresase el, apoi, un pi h(!ru, un pi mili!ros. -6m spus% -opes ul, po ni, "n ra$ale s ur!e, rspunsul eluilal!. +i, deoda!, 7aion "ngl#eni. 5&( ni "n pi ioare. 'eapn. C(!e&a pi/uri me!ali e se rs!urnaser u un zgomo! in$ernal pe !#lia din ris!al a #iroului, "i "n le!a $l ile, "nghi*i un nod (! pumnul, (nd des hise gura se auzi "n!re#(nd u o &o e s!insa pe are nu i-o mai re unos u% -7omnul Ion -opes uF :aronulF Rspunsul &enise !ios% -E/a !, 7in lipa a eea, &ia*a domnului 7aion 7oroga, prim-sena!orul Rom(niei i preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale, are lrea *ara de aproape in i ani, p!ase o !urnur ului!oare. :aronul "l in&i!ase promp!, $r ni i o e/pli a*ie, "n ep(nd de luni, la o e/ ursie de !rei zile prin mun*ii :u egi. 6m(ndoi. 7oar ei. )inguri "n pus!iul mre* al mun*ilor.

B9

-7e al!$el, hiar ai ne&oie de o mini-&a an*, s !e aerise!i, s !e de uplezi de la !oa!e prizele de presiune, s e&adezi, s-*i re"n ar i #a!eriile, pun !ase, "n $inal, s$!os, #onom, :aronul. 7up are, pre izase !ranan!% Te iau luni diminea*a, la orele op! $i/, de l(ng 6r ul de Trium$. 0u lai &or# nimnui, a#solu! nimnui, unde anume !e du i i u ine !e du i. 4a#uleaz, 7aion, in&en!eaz ori e s uz, ori e mo!i&, spune ui &rei, e &rei, dar nu ade&rul, 6i pri epu!, 7aionF +i "n e&a% ni i un $el de #aga3, "n a$ar de o gean! u s!ri !ul ne esar personal. 6!(!. +i, mai ales, !e rog s nu-*i $a i ni i un $el de g(nduri ur(!e. n $ond, e e aa de ru doi prie!eni $a o e/ ursie, de (!e&a zile, prin ei mai $rumoi mun*i europeni :u egiiF )alu!, ne re&edem luni, "n heiase re!eza! :aronul. )u# 7aion, par se surpase !o! pm(n!ul... -(n luni, !impul ursese a un m(l% greu, e/asperan! de greu. 6#ia !(r(ndu-se. 7oroga lansase legenda se du e la o &(n!oare, $usese in&i!a! la o &(n!oare de uri, unde&a prin pdurile Aor3ului, &a dispare !rei zile, "n ep(nd de luni, pa i n-am u&in!e L. Ce dra u &rea :aronulF Ce &rea u elF Ce g(nduri areF Ce in!en*iiF 7e e &rea s-l are dup el, hai-hui, prin!re pie!rele Carpa*ilorF 6re s-i reproeze e&aF )-i ear e&aF )au, pur i simplu, &rea s-l unoas mai #ineF +i de e, m rog, s-l unoas mai #ineF 6uzi la el% PCe e aa de ru doi prie!eni $a o e/ ursieF2 7oi prie!eniF Cum, adi , el, 7aion 7oroga, es!e prie!enul :aronuluiF Ce-a &ru! s spun #!r(nulF I-oi $i da! un semnal, iar el, a pros!ul, se "n&(r!e "n 3urul ozii i nu pri epe nimi F 7ar da o $i &reo hes!ie in$e ! "n leg!ur u !a#lourile aleaF Li i!a*ia se !erminase de mul!, $irma de la pozi*ia pa!ru de pe lis!a o$er!an*ilor (!igase ele douze i de &apoare, omisionul in!rase "n haznaua Ligii, el a rmas u !a#lourile. Toa! lumea a $os! mul*umi!. ) mai lmpneas ine&a nu $a em pri&a!izare, sur(se on !uos 7oroga. 6poi, !resrise la un al! g(nd, iu!e, as u*i! a o lam de s!ile!% P)alu!ri :aronului,2 Alasul a ela "ndepr!a!, "n regis!ru me!ali , "i plasase !ele$oni ni!e Psalu!ri :aronului2, iar el, 7aion, a un #ou, se inhi#ase i nu !rimisese salu!rile la des!ina!ar. Chiar s-o $i supra! :aronul pe hes!ia as!a !(mpi!F 7aion o s $ie ins!i!. O s-i zi $ran , nu a a&u! ura3ul s-l sune i s-i spun ine&a "i !rimisese ni!e salu!ri. CineF Ei, ui!e, !o mai as!a e, nu !ie ine a $os! la !ele$on, a!un i, i de aia nu a "ndrzni! s-l deran3eze pe domnul Ion -opes u u salu!rile alea anonime. -un !, Capul ple a!, sa#ia nu-l !aie...

CAPITOLUL 12
Motto: 0imi nu-l s oa!e mai !are pe un a !i&is! de par!id din papu i, din *(*(ni i din propriul lim#a3 de lemn, de (! o s!are de ner&i. 7a reue!e s rm(n alm, a !i&is!ul de par!id e un om des&(ri!, "n!ru hiparea "nsi a per$e *iunii apara!ului are l-a produs. 7a*i-mi un a !i&is! !ena e i lini!i! i &oi rs!urna lumea - ar pu!ea spune ori e $ilozo$ mar/is!. 4or*a lui s! "n senin!a!ea lui i da a eas! senin!a!e e spri3ini! i de o mare "n pere drep!unghiular umplu! de o mas masi& i prelung la ap!ul reia a !i&is!ul odihne!e as ul!(ndu-*i imper!ur#a#il mrun!ele psuri -impresia e oplei!oare. Tu,

B;

pe!i*ionarul umil, !e sim*i o g(nganie i !e-n!re#i da ai, "n $ond, drep!ul s deran3ezi a!(!a mre*ie. 7ar, ia ener&eaz-l pu*in, nu mul!, pe a !i&is! i &ei a&ea imedia! imaginea umani!*ii lui, a &ulnera#ili!*ii lui $ire!i i e/presi&e. )pune-i sau mai #ine zis sugereaz-i u gingie nu e de (! un a !i&is! nenoro i! i &ei sa&ura imedia! un spe !a ol su$le!es inu#lia#il. 7in a es! pun ! de &edere, a pu!ea zi e eu unul hiar *in la domnul Ion Ilies u. 8ai rar persoan dis!in ! "n propria-i ener&are a 7omnia )a. C(nd i se in$lameaz ner&ii, !re#uie s !e *ii pe-aproape, u o hii mri*i i ure hile iuli!e. E greu de es!ima! e &a rm(ne din no!a#ila sa arier poli!i . Eu "n lin s red doar un ir de e/presii% P u &oia dumnea&oas!r, ul!imul pe lis!2 - Plas-i s $iar# "n su propriu2 - P u sula-n oas!e2 - Pmi, animalule2. +i am a!(!. 8ul!F -u*inF Is!oria &a 3ude a. Ioan roan

A#i(al&l ,e la 1otroce#i
n ul!ima &reme, "i luase o#i eiul s se plim#e de unul singur - "ng(ndura! i !ris! - $r ra&a!, u haina pe umeri, u m(inile &(r(!e ad(n "n #uzunarele pan!alonilor, u pri&irea pierdu! unde&a de-a lungul zidurilor "nal!e, uriae, ridi a!e par p(n la er, are "mpre3muiau, deopo!ri& #ru!al i pro!e !or, a un #r(u de pu rie, ele#rul par al Co!ro enilor. "m#!r(nise. )e sim*ea #!r(n. )e o oase. :!r(ne*ea &enise #rus , se is ase aa, a un u!remur are !e zdrun in din !emelii, are !e s him# $undamen!al. Te ui*i "n oglind i a#ia !e mai re uno!i "n persona3ul a ela #!r(n i uimi! i nu . -ielea i se us ase. I se p!ase. 7e&enise s or*oas. C(nd "i pipia o#razul, !enul $onea aspru, a un pergamen! pr$ui!. +i par !remura mereu e&a ad(n , &is eral, "n $p!ura lui. Iar $aimoasa lui agi!a*ie, din !impul $ur!unoaselor edin*e din Lig, de&enise o #(*(ial araghioas, pe are i-o reprima greu, !o! mai greu. "i pri&ea adeseori palmele, rsu indu-le ului! "n $a*a o hilor, s!r(ng(ndu-le pumn sau z#(rlindu-i dege!ele ner&oase, a pe ni!e $iin*e &ii, independen!e de !rupul su, s!rine de $p!ura lui, din sim#ioza lor de al!da! rm(n(nd !o! mai pu*in, "ngrozi!or de pu*in. 7in!o!deauna, m(inile nu-l prea as ul!aser. Aes!i ulau aiurea. Aes!i ulau hao!i , mai ales (nd animalul poli!i din el se lansa "n perora*ii lungi, "n dis ursuri sa&an!e, "n dizer!a*ii la#orioase, e/a ! a!un i m(inile lui o luau razna, z#ur(nd "n 3urul su a ni!e psri negre, spin!e (nd aerul u &ira3e s ur!e, !o a!e mrun! - mrun!, p(n (nd ine&a "i op!ea iri!a!% P0u mai da din m(n,2 )e on!rola rapid, "i enzura promp! ges!urile, z(m#ea apoi larg, pro&o a!or - ah, z(m#e!ul lui sedi*ios, - dup are, plon3a iari "n o eanul u&in!elor pe are i le "n hipuia idei. -u!ea &or#i easuri nes$(ri!e - elo &en!, pa!e!i - $r s spun nimi . 6#solu! nimi . 6 eas! meserie - el o numea re!ori - o deprinsese la 8os o&a, "n ei pa!ru ani #!u*i pe mu he, a s!uden!, imedia! dup 1CB>, la Ins!i!u!ul In!erna*ional de +!iin*e -oli!i e. +!ia s-i s!runeas u&in!ele. 0i ioda!, ges!urile. Cu&in!ele le s!p(nea. 8(inile, nu. n ul!imul !imp, "n epuser hiar s-i !remure. ) &i#reze dureros, a ni!e aripi "mpu a!e.

B?

8(inile "l !erorizau. )e z#(r iser. )e umpluser de ni!e pe!e maronii. )e lsaser o!ropi!e de o z#a!ere inu!il, nu era inu!il, par m(inile lui "n er au s-i !ransmi! un semnal, se "n&erunau s-i spun e&a, el nu "n*elegea nimi , i a!un i - dispera! i perple/ - i le &(ra ad(n "n #uzunarele pan!alonilor, plim#(ndu-se "nsingura! prin par ul Co!ro enilor...

S&4e+tiile 4e#eral&l&i Sa:aro5+;i


7ei ordonase s nu $ie "nso*i! de nimeni, s nu &ad pe nimeni "n prea3ma lui, se !ia !o!ui p(ndi! - pzi! de o arma! de o hi, are &egheau ne on!eni! la se uri!a!ea lui. 6 -reedin!elui Leon Lo!reanu. )ur(se !ris! unui g(nd aiuri!% un regimen! de gardieni pzind un singur de*inu! - -reedin!ele. E/a ! a es!a era g(ndul are "l o&(rea !o! mai !eri#il "n ul!imii ani% nu era al! e&a de (! un prizonier, ondamna! s rm(n singur. Un singur de*inu!, "n!r-o pu rie de lu/% Co!ro enii. "i amin!i, $risona!, un !(mpi! hiar s risese o ar!e pe hes!ia as!a% PCondamna! la Co!ro eni2. 7oamne-7umnezeule, i (! de mul! "i dorise s a3ung "n &(r$ul pu!erii, 4usese res u!, $usese edu a!, $usese preg!i! s a3ung "n &(r$ul piramidei, "n din 1C@9, "nsui #!r(nul general )aharo&sEi, "n!emeie!orul )e uri!*ii rom(ne i &ii!orul e$ al spiona3ului so&ie!i , "i spusese la 8os o&a, la un pahar de &od % -To&are Lo!reanu, noi a&em ni!e g(nduri mari u dumnea!a. Cu ze e ani "n urm, ai $os! s!uden!ul nos!ru el mai hun. 6s!zi, e!i rezer&a noas!r se re!. 8(ine, asul din m(ne , i, para$raz(nd &or#ele unui ameri an ele#ru, a mai aduga )alin a muri! de mul!, Krus io& e i el pe dro3die, ni i 7e3 al &os!ru nu se sim!e prea #ine. "n*elegiF Cum s nu "n*eleag LeonF 7espre !o&arul Leon Lo!reanu, pe a!un i prim-se re!ar al u!e eului rom(n, se pu!ea spune ori e, dar e pros!, nu, 4usese, la 8os o&a, "n!r-ade&r, un s!uden! eminen!. -remian!ul promo*iei. 7e-a um, des!inul su $usese pe e!lui!. 7es!in de ondu !or. )emnase un anga3amen! la Hremlin. Era preg!i!. Tre#uia s $ie preg!i!. -reg!i! pen!ru ori e &arian!. Comunismul "i de&ora propriii eroi, u &ora i!a!e. Tre#uiau preg!i*i al*ii. Cu ori e sa ri$i iu. +i ni i un sa ri$i iu nu era prea mare, da era pus "n slu3#a omunismului. Comunismul nu e un sis!em poli!i , ni i m ar o ideologie nu e - um "n er ase 8ar/ s ne &(re pe g(! !ezele lui im#e ile - ni i adminis!ra*ie nu e, ni i demo ra*ie i ni i di !a!ur. Ci pu!ere. -u!erea pur. -u!erea a#solu!. Es!e a ea pu!ere are nu are nimi omenes "n ea, dup um "n 7umnezeu nimi nu e omenes de (! hipul. La $el i hipul omunismului, ara! pro$und uman, dar "n in!eriorul su slluie!e singur -u!erea. -u!erea e!ern. -u!erea !o!al. Uni&ersal. -en!ru "n!reg -m(n!ul se &a a$la, la un momen! da!, "n!r-un &ii!or nu prea "ndepr!a!, su# pu!erea omunismului. Iar pen!ru "n$p!uirea a es!ui mre* ideal, nimi nu es!e imposi#il. 0i i un ges! nu !re#uie e/ lus. 0i i un ompromis. 0i i un s enariu. 7a &rei s aspiri !re a eas! pu!ere, ni ioda! s nu $olose!i u&(n!ul Pni ioda!2, "n lup!a pen!ru pu!erea suprem, P$ires ul2 poa!e de&eni ori (nd Pne$ires 2. +i in&ers. Lu rurile se s him#, lumea se s him#, is!oria se s him#, omunismul -adi , esen*a pu!erii - rm(ne. Toa!e hes!iile as!ea, deopo!ri& "n$ri o!oare i ap!i&an!e, Leon Lo!reanu le a$lase de la a elai general )aharo&sEi, dar u al! prile3 i la un al! pahar de &od , su# poalele Hremlinului% P'ine min!e, !o&are Lo!reanu, una din

BB

regulile de $ier din s$era pu!erii% eea e *i se pare *ie as!zi normal, m(ine poa!e de&eni lu rul el mai #izar din lume2. 7up are urmase in&aria#ilul P"n*elegiF2 Leon dduse din ap a un olar on!iin ios, "n*elesese. +i-i pl ea la ne#unie pu!erea. Ca un peri ol &eni in i!an!. Ca o prime3die are !e *ine u sim*urile "n orda!e. E/ i!a!e. O!r&i!e de drogul pu!erii. 6u urma! ani de zile de onser&are. 7e a!ep!are. +i, aa um pre&zuse )aharo&sEi, dup ni i !rei ani 7e3 a lsa! !ronul gol, rpus de un an er galopan!. Leon !ia, "ns, nu are ni i o ans "n $a*a lui Ceaues u. 7ar, !o! la $el de #ine !ia "i &a urma. "i &a su ede. P &a mo!eni s ep!rul pu!erii. Tre#uia doar s ai# r#dare. Timpul lu ra "n $a&oarea lui. 6 lui Leon Lo!reanu...

P&terea &rii
Ce dra u se "n!(mpl u mineF 8-am ramoli!F 8 las $ura! de amin!iriF 6m "n epu! s e&adez "n !re u!F #om#nea ar*gos -reedin!ele, singur pe aleile par ului Co!ro eni. C(nd "n epi s !e agi de um#rele !re u!ului, e semn ru. )un!em a#ia "n 1CC?. -(n la alegeri, mai sun! "n doi ani. +i !u e $a iF "*i s o*i spaimele la plim#areF Te lai hi!ui! de amin!iriF +!ii um *i se spune de3a pe uloarele !aini e ale pala!uluiF 8!ua. 8!ua de la Co!ro eni, )au, al!eori, Cu u&eaua. 8!ua "*i spun prie!enii. Cu u&eaua, dumanii. C(nd euezi "n !re u!, e ru, E semn ru, -Ce !e hol#ezi aa la mine, domnuleF, *ip el deoda! rgui!, in$lama!, la un !(nr o$i*er )--, are *(nise #rus de unde&a, din de orul &ege!al, e/a ! "n mi3lo ul aleii, la (*i&a pai "n $a*a lui. O$i*erul "mpie!rise (!e&a lipe lungi, apoi se re ulese i rapor! se % -8i s-a pru! &or#i*i u ine&a, domnule -reedin!e, iar dumnea&oas!r a*i ordona! s nu & "nso*eas nimeni, s nu & deran3eze nimeni. 7up are, salu! s ur! i dispru a o nlu "n !u$iurile de pe marginea drumului. -6s!a-i #un, "i zise, o*r(! de !o!, e/ elen*a sa domnul Leon Lo!reanu. 6m "n epu! s &or#es i singur. )im!e e&a iuda! se pe!re e u el. 6lienareF "nsingurareF O#osealF 0i i m ar Irina, ne&as!-sa, nu-l mai "n*elege a al!da!, "l pri&e!e, adeseori, lung-lung, $r s-i spun un u&(n!, dar sim!e un gol imens "n o hii ei. "n!o!deauna $emeia lui $usese de o dis re*ie re on$or!an!. -rezen*a ei "l alma. Irina "i "n*elesese !oa!e $rus!rrile, !oa!e re$ulrile, !oa!e dorin*ele, "l sus*inuse u !a ! i deli a!e*e "n !oa!e am#i*iile lui, $usese al!uri de el, p(n "n de em#rie 1C=C. 7up Cr iunul a ela "ns(ngera!, e&a par se $r(nsese "n su$le!ul ei i pri&irea i se pierdea "n!r-un gol uria. O singur da! "i zisese ne&as!a, "n!r-o noap!e de nesomn% P-rea mul*i mor*i, mi #r#a!e. -rea mul! dumnie. +i prea mul! s(ngerare. Trea#a !a, !u !ii mai #ine e $a i, dar ai gri3, ai mare gri3 de rine2. 6!(! i-a spus. +i de a!un i, "n!re ei, s-a s a! golul a ela !ris!. Cu ine s !e mai "n*elegi pe lumea as!a, da i ne&as!a se ui! la !ine a la o s!a$ieF Cine s !e mai "n*eleagF 8ini!riiF -arlamen!ariiF ConsilieriiF Colegi nu mai are. -rie!eni nu mai are. 0u mai are de (! su#al!erni. -reedin!ele sur(se larg, haios. Era i un soi de mul*umire #izar "n sur(sul sau. 63unsese singurul om din Rom(nia are nu a&ea de (! su#al!erni. +e$i, nu, 4usese &isul su de-o &ia*. Visul are l-a *inu! "n pi ioare. Visul din are nu se &a !rezi ni ioda!. +i pen!ru Ceaues u n&lise, !ropind a un #ar#ar, prin &isul a es!a al lui, "n er (nd s i-l spul#ere, Lo!reanu "l urase. 7oamne, (! "l urase, "l urase de moar!e. +i, deoda!, la a es! g(nd, -reedin!ele se lumin, se opri i po ni din

B@

dege!e% 6s!a era, Ura,, Toa!a $ormida#ila lui energie de dinain!e de 1CC> se ns use din ur. 4usese urzi! din ur. )e hrnise u ur. Ura "i on$erise &igoare. Trie. )peran*a. 6#ia dup e 0i olae Ceaues u "l mazilise la :a u, apoi la Kunedoara, apoi la Casa ) (n!eii, "n er (nd s-i $r(ng er#i ia, s-l "ngenun heze, s-i s!ing &isul, realizase Lo!reanu (! de mul! "l urase. 6 um es!e sigur, !eri#il de sigur, $r ura a eea neagr, $r supor!ul a ela energe!i in!erior, $r pu!erea demoni a urii, n-ar $i a3uns ni ioda! e$ul s!a!ului. Ceaues u $ use o eroare $undamen!al, a!ipi pen!ru un di !a!or% "l alungase pe Lo!reanu din amarila lui. 7a l-a $i *inu!, "n on!inuare, su# aripa lui su$o an!, Leon n-ar $i a&u! ni ioda! ura3ul i $or*a s-i de!roneze s!p(nul. 6adar, indire !, Ceaues u lu rase pozi!i& la des!inul lui Leon Lo!reanu. +i, la e #unF se "n!re#a -reedin!ele, ma era! de g(nduri maso his!e, u m(inile &(r(!e ad(n "n #uzunarele pan!alonilor, pind posa pe as$al!ul din grdina Co!ro enilor. La e #unF 7e e a!(!a risip de energieF 7e e a!(*ia ani irosi*iF 7e e a!(*ia mor*iF Ca de o#i ei, Irina spune o "n!reag po&es!e, "n doar (!e&a u&in!e% Pprea mul*i mor*i, mi #r#a!e,2 O po&es!e s(ngeroas. O po&es!e s ris u s(nge. Iar s rii!orul am $os! eu. Eu am $os! -o&es!i!orul. Oare, m &or ier!a &reoda! i!i!oriiF -rie!eni, prie!eni ade&ra*i, nu mai am ni iunul. Lingui!ori, o arma! "n!ins. 7umani, o arma! i mai "n!ins. Iar "n!re lingui!ori i dumani -pus!iul. +i "n a el pus!iu, el, Leon Lo!reanu. -reedin!ele. )ingur. )ingur um nu a mai $os! ni ioda!.

.a+(&l ,e+)re terori'ti


+i !o!ui, a um, nu sen!imen!ul singur!*ii "l !or!ureaz. )ingur!a!ea o poa!e "n$run!a. 4ri a, nu, Lo ul urii de al!da! a "n epu! s $ie o upa!, in&ada! de $ri . O $ri rea, real, re e. O $ri o#sesi&a, "n e!-"n e!, se s!re urase "n el o $ri ad(n . )e $uriase "n su$le!ul su o $ri oar#. 8or#id. La "n epu!, l-a asedia! doar. I-a da! !(r oale. )e ur a pe ziduri i urla a o hiena $lamand. 4ri a agresi&. 6 um, $ri a l-a u eri!. II *ine, ap!i&, "n ghearele ei. )-a ins!ala! prin!re g(ndurile lui, "n &isele lui. 0u se poa!e lepda de $ri , ni i "n somn. Ce s $a F )pre e orizon! se "ndreap!F Ce al!erna!i& areF Cine&a, unde&a, "n!r-o ar!e, hiar s risese despre el !rie!e un des!in !ragi % P7a -i d drumul de pe reas!, se "nea I da rm(ne, se su$o 2. -6a es!e, aproape s!rig -reedin!ele, pri&ind speria! oroanele ar#orilor se ulari. Ce & pas &ouF Ce !i*i &oi e-i $ri aF ridi el pumnul !re lumea &ege!al din 3ur. 4ri a "i paralizeaz. 0u poa!e g(ndi. 0u poa!e dormi. 0op*ile "i sun! #(n!ui!e de &edenii ma a#re. 4an!asme u mor*i "mpu a*i. 0u spin!e a*i. 0u sp(nzura*i. 7oar mor*i "mpu a*i. +i un &a arm "ngrozi!or. Ca de rz#oi nes$(ri!. Iar olo i olo, in endii de&as!a!oare, olosale, i urle!e me!ali e, i !rupe negre mrluind pes!e ada&rele "mpu a!e. 7e e l-a as ul!a! pe Aor#a io&F O &e he &or# din #!r(ni zi e "n!o!deauna !re#uie s !e $ere!i de oamenii "nsemna*i pe $run!e. El, Leon Lo!reanu, de e nu s-a $eri!F 7e e l-a as ul!a! or#e!eF 7e e a mers, a un ha#o!ni , pe m(na luiF -e dire !i&ele luiF +i e da semnase a!un i, u !reize i de ani "n urm, anga3amen!ul a ela la HremlinF 6!un i era al! lume, al*i oameni, al! is!orie. Aor#a io& a $os! un idio!. 6s!a a $os!. )-a rezu! 8esia. 8arele 8(n!ui!or al ruilor. -ro&iden*ialul. Re$orma!orul. Raha!, Ce s re$ormeziF ComunismulF "nseamn s-l spargi, pur i simplu. E a i um ai

B<

sparge un ou, C(nd spargi un ou, e spar! i ga!a. 0u-l mai po*i re$orma. 0u mai po*i $a e al! ou din el. 6i i, )alin se do&edise mai is!e*, r(n3ind superior "n $a*a unor ziari!i o iden!ali, are "l "nghesuiser (nd&a u ni!e "n!re#ri despre Aulagul so&ie!i % P7ar &oi e &re*i, mi oameni #uni, s $a e*i i omle! i s rm(ne*i i u oule "n!regi,2 Aor#a io&, "ns, nu $ use ni i omle!, dar ni i oul so&ie!i nu mai era "n!reg. Compli a!ul ea$oda3 peres!roiEis! se do&edise, p(n la urm, un $ias o. To!al. 8izera#il. La drep! &or#ind, a s $ie sin er u sine "nsui, sin er p(n la ap!, Leon a&usese ne&oie de Aor#a io&. +i nu in&ers. Ideile lui Aor#a io& se mulaser per$e ! pes!e am#i*iile poli!i e ale domnului Leon Lo!reanu. Vroise pu!erea, u ori e pre*. )er&indu-i, de $ap!, propriile in!erese, Lo!reanu urmase, pun ! u pun !, riguros, !oa!e pre&ederile se re!e ale $aimosului plan P7nes!r2, "n!o mi! de HA: "n din 1C<= i a&iza! re en! de Aor#a io&. Con$orm planului, "n!(i i-n!(i, Leon organizase Liga. Liga Rena!erii 0a*ionale. n al doilea r(nd, pusese 6rma!a i )e uri!a!ea su# a eeai as he! Eaghe#is!% generalul 0i olae 8ili!aru. "n al !reilea r(nd, pen!ru ap!area simpa!iei in!erna*ionale, Leon in&en!ase po&es!ea u !erori!ii, lans(nd, simul!an, z&onul di !a!orul i !erori!ii lui au u is ze i de mii de demons!ran*i, "n al pa!rulea r(nd, a in$orma! permanen! 8os o&a asupra s!adiului lo&i!urii de s!a!. "n al in ilea r(nd, a soli i!a! posi#ili!a!ea in!er&en*iei mili!are a UR)), "n az lu rurile ar $i s pa! de su# on!rol. )ingurul lu ru are nu se a$la pre&zu! "n planul P7nes!r2 era asasinarea so*ilor Ceaues u. 6 eas! oper $usese in!egral numai a lui, a lui Leon Lo!reanu. )&(ri! "n numele &alorilor umane ale omunismului, "n!ina!e de $os!ul !iran. -Vor#e, "i zi ea, de as!da! resemna!, -reedin!ele. Eu$emisme, -oleial de &ir!u!e, pes!e ges!ul rz#unrii. Leon se rz#unase pen!ru douze i de ani de umilin*e. Aes!ul u iga $usese e/ lusi& rodul uriaei uri are se ui#rise "n germin(nd a olo, res (nd, o!r&indu-l. Lo!reanu, "n Rom(nia, ,+i $ use da!oria u prisosin*. -7ar Aor#a io&F Ce-a $ u! Aor#a io&F 6 de&as!a! ea mai grandioas ons!ru *ie a &ea ului douze i% *ar )o&ie!elor. 6 $ u!-o *ndri. Oare, s $ie i ai i !o! m(na Consiliului )uprem al Ilumina*ilorF se "n!re#a !ris!, "ngrozi!or de !ris!, -reedin!ele, plim#(ndu-i dureroasele amin!iri prin grdina Co!ro enilor. La urma urmei, Aor#a io& "i "n heiase i el menirea i ple ase. 8aurul "i $ use da!oria, Iar domnul Leon Lo!reanu rmsese singur-singur. Rmsese de iz#eli!e, "n $a*a lumii "n!regi, de par ar $i rmas "n urul gol. 6 $os!, a!un i, un sen!imen! in$ernal de pr#uire. Aor#a io& ple ase la mama dra ului, ls(nd "n urma lui o #uli#eal umpli!. Leon rmsese, a pros!u-n !(rg, u !oa!e p a!ele nruindu-se asupr-i% Liga, !erori!ii, )e uri!a!ea, 6rma!a, 11>? mor*i, ;;B9 rni*i, in endii sinis!re, are mis!uiser edi$i ii na*ionale, i u *ara "mpr*i! "n dou imense !a#ere dumane. Ce s $a F Ce !re#uia s $a F Leon !re#uia s ias um&a din a eas! $und!ur is!ori . ) a#3ureF )i re unoas ee ulF ) se lepede de omunismF ) regre!eF ) se ias F 0u i-a $os! delo uor. 6 "n er a! din !oa!e, (!e pu*in. Leon Lo!reanu se !rezise deoda! singur "n $a*a is!oriei. 6!un i a sim*i!, pen!ru prima da!, $ri a, d(ndu-i !(r oale, a un s!ol de or#i $lm(nzi. 7e a!un i, &iseaz numai oameni "mpu a*i, "mpu a*i "n g(!. "n gur. "n al#ul o hilor, "mpu a*i "n inim, "mpu a*i "n mi3lo ul $run*ii. E/is!a o pre izie s!ranie "n !oa!e

B=

a ele "mpu !uri le!ale. 0u $useser gloan*e r! i!e. Ci pun ! o hi!, pun ! lo&i!. +iruri "nspim(n!!oare de ada&re, iruri nes$(ri!e de rni*i se !(rau prin &isele lui, s(nger(nd, gem(nd sau ! u*i a ni!e s!a!ui. Un a&o a!ei de )lo#ozia Aa!a, i-a zis, la un momen! da!, proasp!ul -reedin!e al Rom(niei. 7e-a um, ga!a, 8or*ii u mor*ii i &iii u &iii. Via*a merge "nain!e. Cu -sau $r Aor#a io&. Cu sau $r 8os o&a. -Rom(nia !re#uia gu&erna!. -rezida!. -u!erea $ora! -Iasemenea #anilor murdari - !re#uia spla! repede, (! mai lepede. Tre#uia al#i!. O$i ializa!. Lui Leon "i !re#uia numaide (! o e hip. +i-a $ u! e hip. +i i-a reamin!i! a!un i un pro&er# hinezes , auzi! "n de pe &remea (nd era s!uden! la Hremlin% P-oli!i a es!e asemenea unei ur!ezane% se ui! gale la !ineri, dar se o$er #!r(nilor2. Cum, adi , s se "n on3oare numai de #!r(niF )a &ad numai mu!re de monegi "n 3urul suF 0umai &e hi!uriF :oorogiF Ia mai d-i dra ului de hinezi, N!ia "n!o!deauna &d lu rurile aiurea. Rs!urna!e. +i i-a roi! e hip !(nr. E/a ! e-i !re#uia% !inere*e. "n $run!ea Au&ernului, l-a pus pe Romul -e!rean, un #r#a! s!ila!, a#ia sl!a! pes!e ;B de ani, $rumos a un gigolo, oli! prin *(ri s!rine, $iu de ilegalis!, do!a! u un arm irezis!i#il. 7e $ap!, Romul -e!rean "i $usese oare um impus. 4usese &oin*a :aronului. 7ar as!a era al! po&es!e. Ceilal*i mini!ri "ns emanaser e/ lusi& din &oin*a lui Lo!reanu. La In!erne, l-a aeza!, deasupra unei !urme de generali, pe 7inu Io an Tur!ureanu, un a&o a!ei de )lo#ozia, !(nr i el, gurali& i iu!e a argin!ul &iu. La E/!erne, a plan!a! un #r#a! "nal!, prezen!a#il, a$a#il, are nu "mplinise "n ?> de ani, do!a! u o harism u eri!oare% 7oru Vele anu. La )e uri!a!e, pardon )RI - adi , )er&i iul Rom(n de In$orma*ii - l-a adus pe mai &e hiul su prie!en, $os!ul pi!an de )e uri!a!e Virgil 8gureanu, un !ip rasa!, !re u! de ?> de ani, dar u o mu!ri* de adoles en! me heros, z(m#ind su#*ire i ordial, a$i(nd un aer de #oem, de su# are "ns !e per$ora o pri&ire $i/, re e, a de o#r regal. La 4inan*e, l-a hema! pe un *(!i-#(!i (rlion*a!, uor pel!i , eli#a!ar "n la ;< de ani, !o# de ar!e% Aeorgin 4lores u. Liga o lsase pe m(na unei ondu eri #i e$ale% preedin!e - 7aion 7oroga, un $l u serios, s!udios, am#i*ios, dar an!a3a#il, ginerele lui Lazr 8arines u, $os! minis!ru al 6gri ul!urii pe &remea omuni!ilorI preedin!e e/e u!i& - O&idiu Aman, un pro$esora somnolen!, mol(u i u pri&iri &eni spi!e, a un olar prins u $i*ui a pe #an a. To! ei - 7oroga i Aman - !iau i sp(nzurau "n ele dou amere ale -arlamen!ului. +i lis!a era lung. Lung i !(nr. Lo!reanu *inuse, !o!ui, pe l(ng el i (*i&a &enera#ili din &e hea gard% 0i olae 8ili!am, Dean 8oldo&eanu, Vasile Ionel. -E/!raordinar, !resri &iolen! -reedin!ele, "n mi3lo ul unei alei i la ap!ul unui g(nd. E/!raordinar,, To*i ei !rei #!r(ni ps!ra*i l(ng el erau generali. Aenerali #!r(ni. Tre u*i -rin ins!ru *ia 8os o&ei. Tre u*i prin d(rmonul HA:-ului. :re$% oameni &eri$i a*i. 7e nde3de. -e are po*i on!a ori (nd. 6&useser drep!a!e hinezii u pro&er#ul la al lor. 7e e nu-l "n*eleseseF 7e e nu-l apli ase "n pra !i F 7e e dduse poli!i a pe m(na !inerilorF 7in spiri! de $rondF 7in pros!ieF )au pen!ru lui "nsui "i era !eam de #!r(ne*eF Ori um, a&ea s pl!eas , mai !(rziu, u deziluzii umpli!e neso o!irea a elei "n*elep iuni din *ara Hi!ailor. Trdarea !inerilor,

BC

8area s hizm, "n urma reia Liga se despi ase "n dou io#uri enorme% Liga Rena!erii 0a*ionale i 6lian*a 7emo ra!a. To! eea e zidise "n doi ani, $usese ga!a-ga!a s se spul#ere, su# $or*a !ur#ulen!, de&as!a!oare a unor !ineri, pe are hiar el, Leon, "i ridi ase din anonima!, din nean!, din nimi i-i $ use mari demni!ari. -ro$und dezamgi!, dar i $urios pe ee ul su, domnul Leon Lo!reanu re ursese la e!ernul s enariu al mineriadelor. 8ai organizase de3a !rei "n 1CC>. "n una, "n 1CC1, "i &a alunga pe !rd!orii din -ala!ul Vi !oria. Iar "n $run!ea !rd!orilor, nimeni al!ul de (! primul minis!ru. Romul -e!rean. La amin!irea a es!ui nume, -reedin!ele aproape i ni, se po!i ni din mersul su #*os, ner&os, apoi se opri numaide (!, s!an de pia!r, u pri&irea $i/a! "n pm(n!, $ulgera! de arsura unei ne ru*!oare "n!re#ri% -Oare, Romul -e!rean m ur!e !o! aa de run!, um l-am ur(! eu pe Ceaues uF i nu-i pu!u reprima un $ior de spaim, amin!indu-i de zidul "ns(ngera! de la T(rgo&i!e.

CAPITOLUL 13
Motto: )u# pa!rona3ul lui Rz&an Temean, unul din!re ar!izanii dezas!rului $inan iar al Rom(niei, de la :an ore/ s-au $ura! dou miliarde de dolari. Cea mai mare par!e din a e!i #ani a a3uns "n #uzunarele -7)R. %ogdan #omaroni

Parti,&l </-/&cilor
Luni diminea*a. 6r ul de Trium$. 4i/ la orele op!, un :8J super#, a$eniu-me!aliza!, a opri! lin, par plu!ind, l(ng #ordura !ro!uarului, la un pas de 7aion 7oroga. La &olan, :aronul. L-a salu!a!, i-a des his por!iera din $a*a. 7aion s-a prelins spor!i& "nun!ru, i-au s!r(ns m(inile, gean!a de &oia3 a arun a!-o pe anapeaua din spa!e. :aronul a demara! "n !rom#. +o$a impe a#il. Rela/a!. 7oroga nu se mai a$lase ni ioda! a!(! de aproape de enigma!i ul i !emu!ul domn Ion -opes u, despre are hiar i 8!ua de la Co!ro eni &or#ea u un soi de s$ial e&la&ioasa. Tem(ndu-se, desigur, mai pu*in de 7umnezeu, de (! de :aron... -(n la -loie!i, au #(r$i! despre poli!i , despre *rni!i, despre li#erali, despre so ialdemo ra*i, despre s!(nga, despre dreap!a, despre en!ru, despre e/!reme, au $ u! am(ndoi un haz ne#un despre -ar!idul Rom(nia -i!oreas . 6poi, deoda!, :aronul a de&eni! se&er, a$irm(nd impera!i&, $r drep! de apel, a da nu ar $i e/is!a! pe ei hierul poli!i rom(nes un as!$el de par!id a Rom(nia -i!oreas i un as!$el de lider pre um Ion -aul Rogo3anu, !ri#unul pi!ore!ilor, ar $i !re#ui! in&en!a*i. 0eapra! in&en!a*i, -en!ru , $r aa e&a, nu se poa!e. --ri epi, 7aionF "l "n!re#ase gra&, $ur(ndu-l s ur!, u oada o hiului, #!r(nul de la &olan. 6poi, adugase nur. pro$esional% Un as!$el de om i un as!$el de par!id oaguleaz "n 3urul lor !o*i dispera*ii i de lasa*ii unui popor. To*i z#u ii, "i dis iplinizeaz. Le on$er un ideal. Le "n!re*ine o iluzie, nels(ndu-i s se disipeze "n !rupul so ial.

@>

Oprindu-i s se "mpr!ie, s e/plodeze "n pun !ele e!e mai sensi#ile, ele mai &ulnera#ile ale so ie!*ii. Ci, polariz(ndu-i, s!r(ng(ndu-i u o pu!ere demoni su# um#rela unui par!id, e$ul lor suprem, !ri#unul, ondu !orul lor "i las, (nd i (nd, s urle, sa huleas , s se des ar e de o!ra&a nepu!in*ei, de ru!a!e, WMF g(nduri !ur#a!e, o$erindu-le imensa pl ere de a "n3ura pe !oa! lumea, dup are, energia lor male$i su#*iindu-se, dilu(ndu-se, se lini!es , nu mai ons!i!uie un peri ol poli!i . Tre#uie s re uno!i i !u, 7oroga drag, Rogo3anu es!e un !ip da! dra ului sau, da &rei, pro&iden*ial, -en!ru , $r el, $r -ar!idul Rom(nia -i!oreas , am $i a&u! mul!e i s(ngeroase !ul#urri "n *ar. 0u !e-ai "n!re#a! ni ioda!, de e e/!rema dreap! din Rom(nia aproape a su om#a!F -en!ru au su$o a!-o pi!ore!ii lui Rogo3anu. I-au lua! aerul. Ui!-!e la al!e *ri are nu au un as!$el de par!id i s &ezi e ra&agii au $ u! e/!remi!ii. Aermania, de pild, sau 6nglia, ori I!alia, 4ran*a sau )!a!ele Uni!e% e/plozii, a!en!a!e, maini in$ernale, ldiri arun a!e "n aer, masa re. 7esigur, nu es!e un simplu rapor!, a de la auz la e$e !. Reali!a!ea es!e mul! mai omple/. 7ar, po*i s nu re uno!i $un *ia de asanare so ial a unui !ip a Ion -aul Rogo3anuF 0u po*i. 7a nu era el, !re#uia s in&en!m noi "nine unul. )au, poa!e mai !ii, hiar noi l-am in&en!a!, on hise :aronul pe un !on pii her, de om are le !ie pe !oa!e.

E5a,are r&)e+tr/
Tre user de -loie!i. Ur au spre C(mpina. 6u opri! "n :u!eni. L(ng poalele mun*ilor, pe un drumeag peri$eri , la um#ra unui p(l de #razi. 6 olo au o#or(! am(ndoi din main, s-au "n!ins, s-au dezmor*i!, :aronul a s os din por!#aga3 dou e hipamen!e pen!ru e/ ursii mon!ane% #o an i uori u rampoane din o*el, pan!aloni #u$an*i, hanora , ep i u ozoro ul la! (! o s!reain, o helari de soare, (!e un piole! pe pos! de #as!on i ru sa ul "n spinare. Kainele noi &eneau e/a ! pe msura lui 7oroga. )e s him#aser "n ! ere, repede, mili!re!e, aa e hipa*i ar!au mai !ineri, 7aion par era un s!uden!, iar :aronul un pro$esor de spor!, am(ndoi o!ropi*i de &ra3a mun*ilor. 6u a#andona! :8Jul, au ple a!, 7oroga nu "n!re#ase nimi , :aronul nu-i spusese nimi . 6u apu a! numaide (! $irul unei rri, a$und(ndu-se "n pdurea de #razi, a "n!r-un !emplu $a#ulos, u a operiul "nal!, i lopi , de un &erde "n!une a!. Crruia "ngus!, erpui!oare, se "n$ige ad(n "n oas!ele mun!elui, !re e pe l(ng ele#ra Url!oare, a olo unde apa unui iz&or pr#uindu-se din eruri is un zgomo! in$ernal, a3unge pe un mi pla!ou ne!ed, enuiu, zgrun*uros, a o pia!r ars - hiar 6rsura se nume!e lo ul a ela - ur (nd a#rup! "n sus, !o! mai sus, !re imperiul prps!ios al 3nepenilor. La Cru ea de pe Caraiman, :aronul i 7oroga &or a3unge dup pr(nzul el mare. 8(ine, &or $i la :a#ele i Ca#ana :ol#o i. -oim(ine, mier uri, &or poposi la O#ser&a!orul as!ronomi de pe &(r$ul Omul, iar seara &or o#or", &or re&eni "n :u!eni, de unde &or pune ap- ompas :u ure!iul. 8ier uri noap!ea, &or a3unge a as. 7ar p(n mier uri noap!ea, mai era par un &ea . Un &ea de singur!a!e. +i (!e lu ruri

@1

nu po*i a$la, nu po*i des operi "n!r-un &ea !ri! "n singur!a!ea ap!i&an!a i o&(ri!oare a mun*ilorF

CAPITOLUL 14
Motto: In!eresele s!ru !urilor rimei organiza!e - are se dez&ol! a un an er galopan! su# gu&ernarea V roiu - nu edeaz, ni ioda!, "n rapor! u in!eresul na*ional. 6gresi&i!a!ea a es!or s!ru !uri pune "n peri ol siguran*a na*ional, "n el mai "nal! grad. Compli ii lor sun! in$il!ra*i p(n "n ele mai "nal!e s$ere ale lasei poli!i e, ale adminis!ra*iei en!rale i lo ale, ale !u!uror ins!i!u*iilor, de la Dus!i*ie, p(n la )er&i iile se re!e. Sorin Roca Stnescu

Micro*o#&l ,i# )a#talo#i


5iarele i !ele&iziunea nu!reau o $as ina*ie mor#id $a*a de rima organiza!a. )e ghi ea, adeseori, prin!re r(nduri !ipri!e, prin!re imagini di$uza!e, un soi de admira*ie #izara. E/!ra&agan!. )e &or#ea despre a$a erea gr(ului, despre a$a erea &apoarelor, despre $irmele - pu, despre e&aziunea $is al, despre e onomia su#!eran, se &or#ea despre delapidarea #n ilor. -resa des ria u lu/ de amnun!e, "n$ier(nd marile !unuri $inan iare, noile imperii de !ip ma$io!, lu/ul ridi ol al miliardarilor de ar!on, dar se ghi ea, !o!oda!, din olo de u&in!ele orozi&e, a uza!oare, i o admira*ie a#il disimula!... 8ihai 0egules u, alias 8iu, !ia , din olo de aparen*e, presa poa!e $i de par!ea lui. Era "n un om pu!erni . 4oar!e pu!erni . 7ispunea de resurse de pu!ere, despre are 7an 8ir ea Kari!on nu a&ea ha#ar. Ce-o $i rezu! #oorogul la ol*os i in$a!ua!, "l pusese pe 8iu la pm(n!F C-l 3u ase "n pi ioareF C "l "nspim(n!ase de moar!eF 8ihai 0egules u !ia despre sine es!e un os greu de ros. Un dumi a! greu de "nghi*i!. +!ia era $ u! din!r-un ma!erial dur. Casan!. Areu de ron*i!. Areu de digera!, 1"i &a rupe din*ii "n urul meu,2, g(ndise "n r(n ena! 8iu, dup e-i predase lui Kari!on !oa!e &ideo- ase!ele u 8ariana i Tomi*. Originalul i ele !rei opii. 0u se &a lsa, Kari!on &a pl!i s ump a eas! umilin*, "ngrozi!or de s ump. 8ihai 0egules u pierduse un res!auran!, o onsigna*ie, (!e&a #u!i uri. 6di , un $lea . Re*eaua de a$a eri a lui 8iu se "n!indea, "ns, mai depar!e, !re zone o#s ure, pe are Kari!on ni i nu Ie #nuia, Ce-i "n hipuise #!r(nul la arogan! i ne#unM.M C e mare pu! "n nu !iu e )is!emF 7an 8ir ea Kari!on "i &or#ise despre un anumi! )is!em, al rui #u!on in!erzis $usese a!ins de 8iu. Ei, iF 6re i 8iu )is!emul lui. :u!oanele iui. 7o&ada% !oa! dis u*ia din!re Kari!on i 8iu $usese "nregis!ra!, mo!-a-mo!, pe un mi ro-repor!o$on disimula! "n en!ura pan!alonilor. 8iu se umilise, se on$ormase "n!o mai dorin*ei impera!i&e a #!r(nului, ple ase, se "n!orsese, "i adusese !oa!e &ideo- ase!ele alea, "n are ne&as!a se re!arului general al Au&ernului se regula u unul din #odGguarzii lui.

@9

Toa!e &ideo- ase!eleF 6a e&a numai !(mpi!ul la de Kari!on "i pu!ea "n hipui. -en!ru 0egules u "i mai ps!rase o opie. -en!ru pres. To! pen!ru pres, a&ea "n #uzunar i ase!a mi ro-repor!o$onului. "n $a*a lui 7an 8ir ea Kari!on, 8iu o#or(se $run!ea supus, dar su# $run!ea lui germinau, roiau g(nduri rz#un!oare. 8iu de&enise ro#ul a elor g(nduri. Va $i o rz#unare umpli!. Teri#il. O rz#unare pedepsi!oare. ) se !ie - o da! pen!ru !o!deauna - lui 8ihai 0egules u nu-i es!e $ri de nimeni. +i hiar da ar $i s piard !o!ul, hiar de-ar $i s piar, &a pieri de g(! u Kari!on. Cu !o! )is!emul lui. -resa "i &a zdro#i pe !o*i "n mala/orul ei uria. Ii &a mis!ui. Vor $i !rans$orma*i apoi "n de3e *ii, "ngropa!e ad(n "n ui!are. Lui 8iu nu-i es!e $ri . 0u i-a $os! ni ioda! $ri . 0i i m ar a!un i, pe 7unre, "n mi3lo ul 7unrii, "n mi3lo ul nop*ilor geroase, $ur!unoase i, de 3ur-"mpre3urul lui, grni erii "narma*i p(n "n din*i. Ehei, prin e &remuri (inoase !re use el, Con!ra#anda u #enzin. Clisura 7unrii. Cele#r pe &remea em#argoului. 6 olo se ns user mul*i miliardari, s!ipendia*i poli!i !o mai de la :u ure!i. 8ihai 0egules u "i reamin!i u o pl ere per&ers, posesi&, de &remurile a elea nu prea "ndepr!a!e. :ar a de mare &i!ez, pe are o umprase de la un neam*, a&ea dou mo!oare 8er urG, de 9<B ai pu!ere, par#riz de s!i l an!iglon*, &(sle pu!erni e din duraluminiu, "n az de a&arie, i o mi!ralier :roLning de ali#rul in ize i. -rindea pes!e 1B> Em pe or i era mai rapid de (! ori e am#ar a*iune a poli*iei de $ron!ier. 0u $usese prins ni ioda!. La "n epu!, a&usese o #ar , apoi in i, apoi douze i. 6a $ use o a&ere enorm, "i pl!ise, la r(ndu-i omisioanele grase, risipi!e prin #uzunarele unor mini!ri. 6a a3unsese 8iu unul din ei mai respe !a*i miliardari din Rom(nia. 0u miliardar de ar!on, a Ilie 6le/andru, #oul la din )lo#ozia, i miliardar din aur. 6ur ura!. Cura!, pen!ru i opera*iunea de splare a #anilor murdari se "n heiase u un su es enorm. Iar a um, mo -(r* s!a de Kari!on &rea s-mi !rag preul de su# !lpiF 8ieF )e "n!re#a 8iu &e/a!. Insul!a!. To mai mieF Vrea s m do#oareF ) m rs!oarneF E un re!in, da "i "n hipuie aa e&a. Un re!in, u )is!emul lui u !o!...

1l&-&l coco'ailor
Era noap!e. 6#ia se "nnop!ase. 8ihai 0egules u mergea pe s!rad, u m(inile &(r(!e p(n la o! "n #uzunarele $ulgarinului uor, m!sos, i se !rezi $redon(nd melodia aia iuda!, o#sesi&, din serialul P5ona repus ular2. Renun*ase la main, ia #odGguarzi, de dragul a elei s ur!e plim#ri pe 3os. C(nd se plim#a pe marile #ule&arde, u !ro!uarele lor doldora de pie!oni, (nd se s!re ura anonim prin!re eilal*i oameni, sim*ea mai #ine pulsul e!*ii, mai &iu, g(ndea mai limpede. Era mai lu id. 8ai ales (nd a&ea o "n!(lnire impor!an!, 8iu se du ea pe 3os. )ingur. 7e as! da!, a&ea "n!(lnire u o ziaris!a de la un o!idian en!ral. 5iar de s andal. 5iar de spaim. Un soi de groap de gunoi - uria, pu!uroas - "n are erau !&li*i, de-a &alma, poli!i ieni, popi, generali, mini!ri, $un *ionari pu#li i. 0u s pa nimeni. Tira3ul era imens. -a!ronul pu#li a*iei - unul din magna*ii presei din Rom(nia - re unos use el "nsui, u un dezarman! inism, "n!r-unul din edi!orialele sale% 16a um #anii nu au miros, ni i ziarul meu nu are uloare poli!i . 0u are s!p(ni. )ingurul ei s!p(n es!e i!i!orul. Iar "n rela*ia din!re mine i i!i!or, sp(nzur prin ipiul +eherazadei. Eu !re#uie s-i ser&es i!i!orului po&e!i are de are mai ap!i&an!e, al!$el "mi !aie g(!ul. 6di , nu mai m umpr nimeni. +i pier. Iar, a s nu pier, "i ser&es e/a ! #asmele pe are le &rea. +i e sun! al! e&a s andalurile pu#li a!e

@;

de mine, de (! #asmele de al!da! din ele#ra ar!e 1O mie i una de nop*i2F 7a presa &a prelua s andalul 8ariana-Kari!on, el, 8iu, &a $i rz#una!. Rz#una!, -en!ru !rim "n!r-o lume rea, "i zi ea el "n$iora! de g(nduri $ier#in*i. R(ul ne "n on3oar de pre!u!indeni. E s!a!orni . :inele e doar pasager. Un pasager gr#i!. 4oar!e gr#i!. +i $oar!e zg(r i!. Es!e o lume ur(!. O lume o oa!. Ca un sinis!ru lu# ai o oa*ilor. 7eopo!ri&, sinis!ru i !ragi . 0u on!eaz, ori e am $a e noi. 0u pu!em s pa de o oa. C(!ig "n!o!deauna el mai ru. 6s!a e lu#ul pe are ni l-am ons!rui! noi "nine. 6a a $os! la "n epu!. 0e-a pl u!. 6 um pu!e. -u!e al dra ului de ur(!. 0e pla e sau nu, a um nu mai pu!em e&ada din Clu#ul Co oa*ilor. -en!ru am de&eni! ur(*i. +i ri. +i ru!a!ea noas!r se &ede de la o po!, a o o oa. -ur!m ru!a!ea u noi, "n noi, a pe o $unes! po&ar. Iar da ine&a "*i spune nu es!e ade&ra!, "nseamn e un min inos. 8ihai 0egules u mai a&ea (!e&a minu!e p(n la lo ul "n!(lnirii% res!auran!ul P)olaris2, "n inima !(rgului. -ala!ul !ele$oanelor e "n $a*, pe dreap!a, din olo de el, pu*in mai depar!e, pe s!(nga, domina upola argin!ie a s!a#ilimen!ului de lu/ P)olaris2...

Uci4a'&l are )erci&#i ca+ta#ii


Res!auran!ul era $ull. 0umai lume #un. Aus!uri ra$ina!e. Cosmopoli!e. In!eriorul era lumina! de un s!ro#os op &iole!, e$e !ul $iind e/!raordinar, re$le !a! "n pere*ii "m#r a*i u s!i l $os$ores en!. 7ansa!oare $oar!e !inere, "n os!ume LG ra, se $(*(iau pe o s en mi u*, (! un $und de $ar$urie. :o/ele &i#rau greoi, lepd(nd "n aerul ele !rizan! una din melodiile lui -rin e. C(rn iorii ol!ene!i, pas!rama i 3um!*ile de pui rumeni!e din $ar$uriile JedgLood po!oleau $oamea mu!eriilor. La $el supa de pasre i a&iarul :eluga malossol aspian de pe pla!ourile din argin! pa!ina!. Iar s!i lele de Hrugs Clos du 8esnil erau alinia!e a ni!e #odGguarzi de ser&i iu. O pi oli* ape!isan!, u !rup de $o!omodel "n!r-o uni$orm al#as!r, impe a#il, plu!ea prin!re mese u un pla!ou uria, pe are se rs$*au !rei upe de ris!al :ohemia i o s!i l de Cour&oisier V)O-. 0u mai (n!a -rin e. C(n!a 8adonna ele#rul lagr PKolidaG2. L(ng #ar, un grup de sena!ori, u guile re&rsa!e pes!e gulerele al#e, u dungi al#as!re. 0e&es!ele sena!orilor, "n ro hii lungi, de ol!a!e, s lipi!oare, "nzorzona!e u perle i diaman!e &eri!a#ile, se hlizeau la s ene!a pe are e&oluau, de as!da!, doi #r#a*i se/G, aproape goi, i hiriau e/ i!a!e, a ni!e &(nz!oare "n pia*a 8a!a he 8( elaru. "n a elai res!auran!, l(ng in!rarea !i&i! u #alda hin auriu, se mai a$la i un #r#a! !(nr, u per iunii as!anii, s!u$oi, u un aer dis!ins de in!ele !ual $in, are se u$undase "n le !ura unei re&is!e. Era "m#r a! "n!r-o hain gri, pes!e o ma al#, Mma ula!, "n his p(n la g(!. 4r ra&a!. -an!alonii negri. O helarii de &edere 8organ, mari, p!r*oi, u len!ile um#rol, "i a opereau u des&(rire o hii. 6!ep!a de ze e minu!e, singur la mas, "n (r iuma aia de lu/, plan!a! e/a ! &iza&i de Cer ul 8ili!ar. )or#ise o singur da! din paharul auriu% Aras de Co!nari. Era &inul lui pre$era!. 7ar a um, nu pen!ru pre$erin*ele sale &enise. 6&ea de e/e u!a! un ordin. 7e $ap!, un on!ra !, "n asase pre*ul. Tre#uia s li&reze ser&i iul. 7eoda!, auzi &o ea lui Edi!h -ia$ (n!(nd PLa &ie en rose2 din #o/ele s!ereo ale lo alului. Era

@?

semnalul. )e ridi , "i s oase alm pis!olul u surdin, de la #r(u, *in!i s ur! "n $run!ea lui 8iu are !o mai "i $ use apari*ia "n res!auran!, !rase, omul se pr#ui, par se "mpiedi ase de e&a. 6l! ine&a se aple rapid asupra lui 8iu, "l #uzunri, gsi e !re#uia gsi!, se ridi , plu!i par prin!re mese, !re #ar, dispru "n grupul sena!orilor. 6sasinul era de3a a$ar, pe mo!o i le!a lui ul!rarapid. 7ispruse i el. )omp!uosul P)olaris2 se !rans$ormase "n!r-o hrmlaie de spaim ne#un...

CAPITOLUL 15
Motto: Eu nu red delo "n mi!ul presei are poa!e modi$i a si!ua*ia poli!i . 0u, 7impo!ri&, am on&ingerea presa spune e/a ! e g(nde!e e!*eanul de r(nd i ampli$i la ma/imum un sen!imen! dominan!. 0imi mai mul! de (! a!(!. Res!ul sun! e/agerri, orgolii sau nepu!in*. %ernard uetta directorul he&domadarului politic 'rance( )*e nou!el o&ser!ateur+

1o#+ili&l S&)re( al Il&(i#ailor


4eerie "n pia!r. -ia!r i #razi. +i erul "nal!. -ur. Aeana orizon!ului - limpede i lara "n hipuia un $iligran uria *esu! din ara#es uri $an!as!i e. 7epar!e, "n &ale, silue!ele geome!ri e ale aselor, ale grdinilor, ale drumurilor ap!au pri&irile u liniile lor per$e !e, suspenda!e par "n!re er i pm(n!. -ri&eli!ea era ad(n . )olemn. 7aion 7oroga nu mai $usese ni ioda! "n$iora! de asemenea emo*ii superioare. -uri$i a!oare. )e sim*ea e/!raordinar. 4 user popas pe un !pan (! o prisp. :aronul se rs!urnase pe spa!e, u o hii "n$ip*i "n a!ape!easma eles!. 7aion, "n "n pi ioare, "nmrmuri! de pri&eli!ea ap!i&an! de la poalele :u egilor... - Lumea a eas!a a noas!r, de (nd e/is! ea, de (nd e/is! is!orie i de (nd e/is! #ani, de i am de &reo in i milenii - "n epuse, la un momen! da!, s-i po&es!eas :aronul, "n popasul a ela din pleasna mun*ilor. 7oroga "l as ul!a umin!e, on en!ra!, e/presi&, :aronul "i des$ura e/pozeul amplu, "n!or!o hea!, $ ea o oluri lungi, se pierdea "n amnun!e, aparen! se pierdea, re&enea apoi u e/pli a*ii, unele palpi!an!e, al!ele s!u$oase, o aglomerare do ! de i$re, da!e, nume, lo uri, e&enimen!e, e/empli$i a o idee, o on luzie, un prin ipiu, srea u g(ndul "n al! par!e, $ ea o pre izare, pun !a o "n!(mplare, un sen!imen!, o "n!re#are re!ori , se "n!or ea apoi pe $irul lu id al po&es!irii, leg(nd, "n heg(nd la un lo o plane! de g(nduri ros!i!e u glasul domol, persuasi&, g(nduri di$eri!e, g(nduri on!radi !orii, g(nduri dispera!e i !o!ui on$igur(nd, a "n!run enorm mozai , un singur hip al -u!erii, hipul ei se re!, o ul!, hipul in!erzis muri!orilor de r(nd, re$uza! elor de din olo de por*i, elor dina$ar er ului de ini*ia*i, hipul ilumina! al -u!erii. - aadar, de (nd e/is! is!orie s ris i de (nd e/is! #ani, repe!ase s!rui!or :aronul, lumea nu a $os! ondus ni i de regi, ni i de "mpra*i, ni i de preedin*i, ni i de prela*i,

@B

ni i de di !a!ori, ni i de parlamen!e i ni i de gu&erne, i de Ilumina*i. 7in!o!deauna, lumea a $os! ondus de Ilumina*i. 7e oameni are nu se a$ieaz ni ioda! "n pu#li . 7e oameni are nu se #a! ni ioda! u pumnul "n piep!, "n $a*a maselor is!eriza!e de &ra3a unei idei. 7e oameni are ni ioda! nu depes pragul um#rei. Ei sun! eminen*ele enuii ale spe iei umane. Ei gu&erneaz. Ei on!roleaz din ulise !o! eea e se $a e, la &edere, pe s ena lumii. -e s ena poli!i . -e s ena e onomi . -e s ena mili!ar, ul!ural, religioas. +i !o!ui, Ilumina*ii nu sun! supraoameni. 0u sun! $iin*e per$e !e. 0u pro&in din!r-o ras pri&ilegia!. Ci sun! oameni, pur i simplu. 7in !oa!e rasele, din !oa!e ul!urile, din !oa!e s!ra!urile so iale. 7ar are apar*in unei singure organiza*ii mondiale se re!e, a#solu! se re!e% Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. -u!erea lor, imensa lor pu!ere, onsis! "n!r-un anonima! des&(ri!. Iar ins!rumen!ul a es!ei pu!eri - drag 7aion !eri#ila $or*, arma !emerar are poa!e lo&i ori (nd, oriunde i pe ori ine, sun! #anii. O, san !a simpli i!as,, olia :aronul. C(! de simplu e% #anii, Cea mai !eri$ian! in&en*ie a omului. Cea mai umpli!. Cea mai $e und. :anii - o in&en*ie deopo!ri& su#lim i dia#oli . )pe ia uman a produs o singur in&en*ie u ade&ra! gigan!i , genial% #anii. -ri epi, 7aion, e &reau eu s-*i spunF 6 dori s "n*elegi sensul e/a ! al a es!or lu ruri. -o$!im, hai s ne du em, pen!ru (!e&a momen!e numai, hai s p!rundem "n!r-un !eri!oriu are "*i es!e per$e ! $amiliar% mar/ismul. 6min!e!e-*i 8ar/ - pe numele su real 8ordehai Le&i - a s ris unde&a o $raz ele#r% P6m des operi! un se re! is!ori % omunismul !re#uie s !rium$e, pen!ru dumanul su api!alismul "i adu e !rium$ul2. 'i-ai amin!i!F 4raza a eas!a a $ u! de mai mul!e ori "n on3urul pm(n!ului. -e seama ei, s-au s ris #i#lio!e i "n!regi de !ra!a!e. Ca s &ezi um se po! pros!i ni!e oameni de!ep*i, ul!i&a*i i de #un redin*. -en!ru 8ar/ a $os!, "n!r-ade&r, genial. 7ar i dia#oli . 7e eF )implu% aa a $os! manipula! de Ilumina*i. 8ar/ era unul din mem#rii mar an*i ai lo3ei P6lian*a 7rep*ilor2, are nu era al! e&a de (! o $ilial a organiza*iei se re!e P:M nai #M ri!h2, adi 4iii 6lian*ei2, al rei maes!ru - ondu !or $ ea par!e din Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. Ul!erior, lo3a P6lian*a 7rep*ilor2 s-a !rans$orma! "n lo3a PComuni!ilor2, iar "n 1=?<, la Londra, a de&eni! PLiga Comuni!ilor2, de unde s-au ns u! apoi al!e par!idele omunis!e ale lumii. 7ar as!a es!e de3a is!orie. ) nu di&agm prea mul!. 6adar, dia#oli ul 8ar/, la suges!ia Ilumina*ilor, a reui! s-i p leas pe !o*i oamenii de !iin* are s-au aple a! asupra operei sale. "n!ru (! "n germenele !ezei sale se a$la "nsui resor!ul au!odis!rugerii. Ca o main in$ernal, magis!ral amu$la!. Ca o #om# u e$e ! "n!(rzia!. Ca i um ar $i &ru! s spun% P0u & a!inge*i de api!al, pen!ru a es!a ne &a adu e plo on omunismul2. +i omunismul a !o! res u!, s-a l*i!, s-a lungi!, s-a "ngra!, a!ep!(nd s !rium$e. -(n (nd maina aia in$ernal a $ u! Ppod2, iar omunismul a $os! "nghi*i!, u $ulgi u !o!, de a elai e!ern demon% api!alul. 6di , #anii. Xuod era! demons!randum, Kai s ne apropiem, a um, de Re&olu*ia de em#ri!ilor no!ri, din 1C=C, i s ne aple m u un o hi re e, a!en! i a&iza! asupra a elor apo alip!i e e&enimen!e. Ce o#ser&mF Ce des operimF "n &reme e poporul inund s!rzile i url sures i!a! lozin i% POle, ole, Ceaues u nu mai e,2 - PDos omunismul,2 - PDos Lo!reanu,,, - PLR0 - HA:2 ele.I "n !imp e oameni dispera*i o upau -ia*a Uni&ersi!*ii, ori al*ii $ eau lis!e u gu&erne "n

@@

-ia*a Re&olu*iei, sau ni!e a !ori !em#eli ordonau in endierea :i#lio!e ii Uni&ersi!areI "n &reme e unii hemau hoarde de mineri pen!ru a se r$ui u ad&ersarii poli!i i, iar al*ii mrluiau "n nes$(ri!e i #eli oase mani$es!a*ii, ori o upau Tele&iziunea sau az&(rleau u o !eiluri 8olo!o& "n sediul pus!iu al 8inis!erului de In!erneI "n &reme e unii !rgeau u pis!oalele -mi!ralier din ur, sau din $ri , sau din rz#unare, sau din ordinul riminal al unor idio*i a&izi de pu!ere, iar al*ii mureau a pro!ii, pur!a*i de a&(n!ul ame*i!or al re&ol!ei, s and(nd u o s$(n! ino en*% PVom muri, dar &om $i li#eri,2I "n !imp e unii !ele$onau la 8os o&a i rapor!au "ndeplinirea planului P7nes!r2, iar al*ii $urau do umen!e se re!e din dosarele )e uri!*ii, pen!ru an!a3ele de mai !(rziuI "n &reme e unii se #!eau pe iolanul poli!i , "n3ur(ndu-se a la ua or!ului, iar al*ii perorau "n -arlamen!, su$o au -arlamen!ul u lungi !irade populis!eI ei #ine, "n !o! a es! !imp, a e/is!a! un grup res!r(ns, $oar!e res!r(ns, de oameni ini*ia*i, de in!ermediari ai Ilumina*ilor, are au pus m(na pe pu!ere. -e ade&ra!a pu!ere. -u!erea magi a $inan*elor. +i au "n$iin*a! #n i. 6 olo, "n a ele #n i, se a$l !oa! pu!erea Rom(niei. -u!erea a#solu!. 6i &zu! um ara! :u ure!iul dup ni i in i ani de zileF 5eul pg(n adi , #anul - i-a "nl*a! !emple somp!uoase aproape la $ie are ol* de #ule&ard. Cele mai elegan!e, ele mai lu/oase i ul!ramoderne edi$i ii sun! sediile #n ilor. :n ile, Un &eri!a#il s!a! "n s!a!. 6 olo, se (!ig ele mai mari le$uri din *ar. 6 olo, se pune la ale des!inul Rom(niei, iar nu "n -arlamen!. )!p(nii a elor #n i sun! i s!p(nii *rii, ondu !orii ei !emu*i, iar ni ide um &oi, poli!i ienii. 6 olo, "n imperiile $inan iare, se urzes ele mai so$is!i a!e planuri. To!ul de urge legi , logi i on!rola#il. 0imi nu se a$l su# aripa hazardului. -ara$raz(ndu-l pe Roose&el!, am pu!ea spune "n lumea $inan*elor, nimi nu se pe!re e "n!(mpl!or. C(nd se pe!re e e&a - un $enomen, sau un $ap!, sau un ges! - pu!em $i siguri a $ os ! riguros plnui!. Kai s mai o#or(m pu*in prin is!orie, dup al! e/emplu. n 1C?>, prim&ara, Chur hill era minis!rul 8arinei "n Au&ernul #ri!ani . -rim-minis!ru era Cham#erlain, are re$uzase, "n din 1C;=, $o!oliul de mare maes!ru al POrdinului de Orania2. 7e asemenea, re$uza s-i as ul!e pe mesagerii Ilumina*ilor are "i sugeraser, "n mai mul!e r(nduri, s de laneze rz#oiul "mpo!ri&a lui Ki!ler. Cham#erlain am(na, !ergi&ersa. -ra !i , se opunea dorin*ei Consiliului )uprem al Ilumina*ilor. Tre#uia s him#a!. Urgen!, +i, as!$el, Ilumina*ii l-au desemna! pe Chur hill, mason "n grad "nal! "n din 1C9<, s o upe $o!oliul de prim-minis!ru al 6ngliei. El ar $i de lana! imedia! rz#oiul "mpo!ri&a lui Ki!ler. -rin &o a*ie, Chur hill era un lup!!or. Un rz#oini . 7ar, a persoan par!i ular, nu era de (! un "n ur -lume, un pedan!, un $ali! da!or(nd #n ilor #ri!ani e aproape op! milioane de lire s!erline. 6 eas! da!orie ons!i!uia o piedi serioas pen!ru a a3unge prim-minis!ru. 6!un i, Ilumina*ii i-au eru! lui :ene, preedin!ele Cehoslo&a iei, 8are pon!i$ "n POrdinul Ca&alerilor de 8al!a2, s rezol&e pro#lema. :ene l-a soli i!a!, la r(ndu-i, pe un miliardar eh, 8a/ Loe#, proprie!arul mai mul!or mine de diaman!e "n 6$ri a de )ud, s-i a hi!e da!oriile lui Chur hill. 8a/ a e/e u!a! promp! rugmin!ea preziden*ial i aa a a3uns Chur hill primminis!ru. :anii, :anii, drag 7aion. 6 eas!a es!e -u!erea su&eran are pune "n mi are i on!roleaz plane!a numi! Om.

Tr/,area +e )l/te'te c& (oartea

@<

:aronul se ridi ase "n apul oaselor, era suplu, era elas!i , se aezase apoi "n pozi*ia Plo!us2, a!(! de #ine unos u! de pra !i an*ii Yoga. -ri&ea "n susul mun!elui, de!aa!, in!erioriza!, u ni!e o hi limpezi, e/!raordinar de limpezi. 7oroga se aezase i el pe un ol* de s!(n , "i "n!inse pi ioarele, "ng(ndura!, "n orda!, pierz(ndu-i pri&irile "n hul prps!ios de su# #uza !panului din pia!r. 6s ul!a $as ina!. :aronul "i relu monologul, pe a elai !on ami al. Con$iden*ial. -7a oamenii ar $i lsa*i de apul lor, lsa*i s se dez&ol!e li#er, "n mod na!ural, ar s$(ri, ine/ora#il, prin a se u ide unii pe al*ii. -en!ru mo!i&e eminamen!e s!rine "n!regului regn animal% ur, in&idie, gelozie, l omie, rapa i!a!e, pl ere. Omul $iind singurul animal are u ide din pl ere, "n ul!imii !rei mii de ani, "n lumea "n!reag, s-au onsuma! douze i i ap!e de mii de rz#oaie, "n are au muri! m elri*i pes!e in i miliarde de oameni. 6di , aproape a !uala popula*ie a Terrei. 7e pild, numai "n anul 1CC1 au $os! B1 de rz#oaie lo ale. +i numai "n se olul nos!ru, al douze ilea, au e/is!a! 1>? ideologii on!radi !orii, e/ lusi&is!e, are nu urmreau al! e&a de (! e/!erminarea re ipro . 4as ismul a $ u! pes!e 1>> milioane de &i !imeM. Comunismul, de !rei ori mai mul!e. )ingur China a sa ri$i a! pe al!arul ideologiei omunis!e aproape => de milioane de $iin*e umane. +i !oa!e a es!e groz&ii au $os! posi#ile "n ondi*iile (nd e/is! de3a Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. E/is! de aproape in i milenii. +i !o!ui au $os! asasina*i in i miliarde de oameni. 7ar da n-ar $i $os! Ilumina*iiF 0u e/agerez delo (nd a$irm spe ia uman ar $i dispru! de mul!. )au ar $i $os! pe ale de dispari*ie. Ei #ine, 7aion drag, !o mai din spiri!ul de onser&are al spe iei umane s-a ns u! ne esi!a!ea unei organiza*ii mondiale, pu!erni e, se re!e, omniprezen!e, are s $r(neze, pe (! posi#il, impulsul an es!ral de au!odis!rugere al oamenilor. 6a au apru! Ilumina*ii. 6poi, Consiliul )uprem... C(nd &or#ea despre Ilumina*i, hipul :aronului se !rans$igura, z#(r i!urile &(rs!ei dispreau a su# &ra3a unei lumini in!erioare, o hii "i s!rlu eau de o energie s!ranie, su#!il, !aini , $p!ura lui "n!reag &i#ra, ges!urile lui de&eneau s ur!e, !ioase, "n$ur(ndu-l pe 7oroga u o pri&ire hipno!i . --rimele "n epu!uri ale Ilumina*ilor au apru! "n epo a sumerian, "i derula mai depar!e #!r(nul :aron solilo ul su alm, umpni!, "n al !reilea mileniu, "nain!e de Chris!os, "n )umer, su# ondu erea generalului Lugalzagissi, s-a ns u! "n!(ia grupare de Ilumina*i are, din um#r, au pre"n!(mpina! pr#uirea i des!rmarea legendarului rega! sumerian. 7ar (nd, mai !(rziu, Lugalzagissi a3ung(nd rege, Ilumina*ii l-au s$!ui! s-i *in "n $ r(u l omia i !ru$ia, regele s-a "n$uria! i i-a de api!a! propriii s$e!ni i, rez(ndu-se a!o!pu!erni . 7up ni i doi ani, a s$(ri! "ns i el !o! su# sa#ie. Iar de a!un i. Ilumina*ii, reorganiz(ndu-se, au !re u! "n ea mai neagr landes!ini!a!e. 0u au mai opera! de (! prin in!ermediari. 6u de&eni! anonimi. In&izi#ili. In&izi#ili au $os! i "n 8esopo!amia, pe &remea lui 6le/andru el 8are, (nd pur!au numele de od P4r*ia arpelui2. 7e a!un i, de pe &remea lui 6le/andru 8a edon, Ilumina*ii s-au organiza! "n lo3i pe deplin onspira!e, "n lo3i sun! organiza*i i as!zi, dei lo3ile nu mai sun! "n&lui!e "n mis!erul a#solu! de al!da!, i mai degra# "n!r-o dis re*ie dens% $ie se numes 8asoni, Iezui*i sau Ca&aleri de 8al!a, Arupul :ilder#erg, "n*elep*i ai )ionului, Templieri sau mem#ri ai Clu#ului Ro!arG. "n*elegi, 7aionF se "n!oarse, pen!ru o lip, :aronul !re mai-!(nrul su "nso*i!or, "mpung(ndu-l uor u dege!ul "n ple/ul solar, "n*elegiF Vreau s !e $a s "n*elegi nu doar u min!ea a es!e ade&ruri, i u !oa! $iin*a !a. 7ar, s re&enim la

@=

Ilumina*i. La Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. +i nu a. &rea s insis!, a um, mai mul! asupra perioadei an!i e. 8ai !(rziu, poa!e, u al! prile3, ne &om gsi !impul ne esar s s ormonim i prin is!oria ap!i&an! a a elor &remuri. 6 um, ins, a&em ne&oie de prezen!. Tre#uie s ne oprim asupra -rezen!ului. ) "n*elegi perioada modern i, mai ales, ea on!emporan a Ilumina*ilor. Cine sun! Ilumina*ii &ea ului douze iF -e e organiza*ii se spri3in eiF Tre#uie s !ii e/is! o s!ru !ur #ine pus la pun !. Impe a#il. Un )is!em impene!ra#il. Viu, Ca un organism &iu. 7up !oa!e regulile ar!ei i !iin*ei unui $ron! se re!. -re um ar!a in$orma*iilor. )au !iin*a gu&ernrii. C(nd e ne&oie a un se re!, un anumi! se re! sau un pa he! de se re!e s $ie s oase la lumin, s $ie ser&i!e pu#li ului &eni a&id de senza*ii !ari, o $a Ilumina*ii "nii. Cu un s op pre is, riguros al ula!% a ela de a indu e $ri a. -en!ru ni ioda! oamenii nu au $os! i nu po! $i ondui u duhul #l(nde*ii. Ci u $ri a. 4ri a de lege. 4ri a de moar!e. 4ri a de $oame. 4ri a de pierdere. 4ri a de durere. 4ri a de sr ie. 4ri a de singur!a!e. 4ri a de pedeaps. Chiar i religiile !o! pe $ri se #azeaz% $ri a $a* de 7umnezeu. 7e-a lungul !u!uror &ea urilor, su&eran a $os! doar $ri a. Iar hin!esen*a !iin*ei ori rei gu&ernri es!e e/a ! $ri a... 6s!zi, Ilumina*ii sun! organiza*i "n!r-un $or mondial% Consiliul )uprem. La #aza ruia se a$l aeza!e anumi!e s!ru !uri, #ine de$ini!e, des$ura!e $ie pe zone i regiuni geogra$i e, $ie pe o sum de &e !ori de pu!ere, de in$luen*, de de izie. Toa!e a es!e s!ru !uri sun! organiza*ii de !ip se re! sau dis re!. n are nu p!rund de (! ini*ia*ii. 6di a ei oameni e se supun 3urm(n!ului de moar!e. Oda! in!ra! "n!r-o as!$el de organiza*ie, r(mai prizonierul ei pen!ru !oa! &ia*a. -en!ru nimeni nu !e o#lig s !e du i, s in!ri, s $a i par!e din!r-un )is!em. Te du i singur. Te du i, pen!ru aa &rei !u. 7e izia es!e numai i numai a !a. "*i apar*ine u des&(rire. 7ar, dup e !e-ai de is, ale de "n!oar ere nu mai e/is!. 7up o &reme "ns, da ai mo!i&e "n!emeia!e, po*i s nu mai a !i&ezi "n organiza*ia de are !e-ai lega! pe &ia*% in!ri "n onser&are, "n a!ep!are, "n rezer&. 7ar da !rdezi, pre*ul es!e unul singur% 8oar!ea.

CAPITOLUL 16
Motto: Lu rurile !re#uie pri&i!e "n $a*, $r mena3amen!e i $r es!ompri de ir ums!an*% Rom(nia lui Ilies u are un ni&el su#a$ri an, es!e su#mina! de ra ile enorme, domina! de o mizerie run!, de o murdrie run!, de o iresponsa#ili!a!e run!, de un !roglodism run!. Cali!a!ea &ie*ii e la pm(n!, s!ru !urile e onomi e sun! des$igura!e, adminis!ra*ia e paraliza! de indolen* i orup*ie, mediul "n on3ur!or e su$o a! de poluri e/!reme. 0imi nu merge normal, iar s!andardele europene se a$l unde&a din olo de orizon!. Radu %udeanu

U# ti) c& )icioarele )e )/(0#t

@C

nserarea se lsa len! asupra :u ure!ilor, iar aerul polua! s lipea &iole!-por!o aliu. Radu 7un a alergase !oa! ziua, a un al de urse. )e deplasa, pe (! era posi#il, pe 3os sau u 8e!roul. Rar apela la au!o#uze, !ram&aie, !rolei#uze, !a/ime!re. +i mai rar, la Vol&o-ul gri-me!aliza!, aproape nou, pe are domnul 7aion 7oroga, preedin!ele Ligii, i-l pusese la dispozi*ie. 0u-i pl ea &olanul. 6&ea oroare s o$eze. Unul din P$i/urile2 lui 7udu. 6&ea hiar i o !eorie a lui, $is!i hie, pe are, mai "n gluma, mai "n serios, o ser&ea ori ui &roia s-l as ul!e% -7omnule, (nd mergi pe 3os, e!i upla! la pm(n!, la osmos, la energiile osmi e. C(nd !e sui "n main, !e de uplezi. Toa!e leg!urile se du dra ului. +i a!un i energiile din !ine, a!omii din !ine o iau razna. Te umpli de ioni pozi!i&i. 6di , de uzur. 7e #oal. 7e an er. )-a $ u! hiar i un s!udiu% mor#idi!a!ea s ade in&ers propor*ional u numrul pailor $ u*i pe 3os. +i am de g(nd s "n$iin*ez un lu#% Clu#ul pie!onilor, E ine&a "mpo!ri&F )e a#*ine ine&aF2 Ns!a era 7un a% un !ip u pi ioarele pe pm(n!. +i la propriu, i la $igura!... Radu 7un a !ra&ers spor!i& s uarul din $a*a 6m#asadei Aermane i se apropie de sediul en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale. La s ar, erau !rase dou limuzine super#e% un 8er edes negru ;=> )E i un Rolls-RoG e &erde -han!om. 8er edesul era al lui 7aion 7oroga. C(nd 7oroga ple a din Capi!al, "n!o!deauna "i lsa 8er edesul "n $a*a sediului en!ral al Ligii, a un $el de em#lem, de sim#ol are s s!oar pri&irile !re !orilor. 7udu sur(se orozi&% P6a, a $elinarul rou "n $a*a unui #ordel,2 6poi, pre* de (!e&a se unde, z#ur u g(ndul "n al! par!e% POare, unde o $i dispru! 7orogaF2 6zi e mar*i. 8ar*i seara. +i ni i ieri, !oa! ziua, nu l-a &zu! nimeni. 0i i la )ena!, ni i la par!id. 4raga 7orneanu, are de o#i ei !ie i (nd !rage un mor! un $(s, zi ea, pe un !on uor onspira!i&, 7oru i-a lsa! &or# plea unde&a, pen!ru !rei zile, prin mun*ii Aor3ului, la o &(n!oare de mis!re*i. P-oa!e d pes!e mis!re*ul la u ol*i de argin!,2, r(n3i mali*ios 7udu, ne rez(nd o io! din po&es!ea u &(n!oarea. 7ar Rolls-ul uria al ui o $iF Curios, $oar!e urios, 7udu ur s rile sprin!en, (!e dou !rep!e deoda!, p(n la e!a3ul "n!(i, unde "i a&ea a#ine!ul. C(nd !re u prin drep!ul )e re!aria!ului, u ua larg des his, ddu u o hii de 4raga. +e$a de a#ine! a ondu erii #i e$ale a Ligii% preedin!e - 7aion 7oroga, preedin!e e/e u!i& - O&idiu Aman. 4raga se "m#r ase "n!r-un os!um Cal&in Hlein simplu, u !ie!uri lasi e, elegan!, a$eniu, u e/a ! un en!ime!ru deasupra genun hiului. Ori (! #(r$eau unii pe so o!eala ei, !ipa a&ea un ra$inamen! "nns u!. Un sim* na!i& al propor*iilor. 6l armoniilor. )!!ea pi ior pes!e pi ior i as ul!a o P$ug2 de :a h. 7e $ap!, p(ndea uloarul, s nu-i s ape nimi din !o! e se s!re ura, prin a eas! !re !oare o#liga!orie, !re a#ine!ele din &(r$ul par!idului, aeza!e la r(nd, a ni!e ue!e "n!r-un &agon de dormi!. +i iari sur(se, da! dra ului, Radu 7un a. Chiar semna sediul en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale u un uria &agon de dormi!. T ere. Calm. )omnolen*... 5rindu-l pe 7un a "n mi3lo ul uloarului, 4raga sri din $o!oliu, se "n!inse a o pisi u* i, u mersul ei $elin, $u "n!r-o lip l(ng el. Consilierul "i spuse ami al Psru!-m(na2, 4raga "i z(m#i, "l apu numaide (! de m(n i-l !rase "n a#ine!ul spa*ios (! un hangar. 7up are, "n hise ua, $ (ndu-i &(n! u pi iorul. C(nd po ne!ul se al uii se s!inse, 4raga "n epu s-i op!eas e&a, repede-repede, $ (nd un #o!i mis!erios i ges!i ul(nd iu!e, !ind aerul "n $elii su#*iri-su#*iri. Radu 7un a a&ea apa i!a!ea de a g(ndi simul!an "n planuri paralele% o as ul!a pe 4raga, dar se g(ndea, !o!oda!, i la s!ilul e/!raordinar de

<>

personal al a es!ei $emei, are-l !u!uise din prima lip, propun(ndu-i o prie!enie, o amaraderie sin er, $r mo$!uri, $r $asoane% PEu sun! 4raga, !u e!i 7udu, noi !o*i din e hip sun!em prie!eni, ne !u!uim, ai e&a "mpo!ri&, 7uduleF2, !uruise a!un i 4raga a o mi!ralier. 7un a in!rase ins!an!aneu "n 3o , "i on&enea, nu a&ea nimi "mpo!ri&. 7e al!$el, nu agrease ni ioda! rela*iile u #arier, u +!ai$ pro!o olar, "n are z(m#e!ul e pe s en iar "n3ur!ura "n ulise. +i au rmas prie!eni. 7in mesa3ul alam#i a!, s!u$os, pe are 4raga 7orneanu i-l des$urase onspira!i& la ure he, Radu 7un a "n*elese din olo, "n ellal! ap! al oridorului, "n an!i amera a#ine!ului su, "l a!ep!a domnul Ion :res!oiu. -a!ronul de la P:ulina &erde2, um "i zi eau, deopo!ri& ami i i inami i, s andalosului dar !emu!ului ziar #u ure!ean P)u#ie !ul zilei2. Radu 7un a "l uno!ea de &reo douze i de ani, de pe &remea (nd Ion :res!oiu lu rase la ziarul P) (n!eia Tinere!ului2, apoi la P)uplimen!ul2 a elui ziar, apoi "l "n!(lnise "n mai mul!e r(nduri pe holurile imense ale 8inis!erului de In!erne, "n ompania pro$esional a unuia i a eluiai o$i*er de se uri!a!e% maiorul 8ihai :ran, as!zi di!amai general la )er&i iul Rom(n de In$orma*ii. 6adar, e-o &rea Ion :res!oiuF 7e e nu i-o $i anun*a! din !imp &enireaF Cu e g(nduri sosiseF ) &(ndF ) umpereF ) se s$!uias F ) &eri$i e &reo in$orma*ieF ) soli i!e un in!er&iuF ) ear pro!e *ieF 7espre Ion :res!oiu um#la &or#a n-are mam, n-are !a!. 6s!a &r(nd s "nsemne !ipul nu a&ea a#solu! ni i un $el de s rupule. 7orea s (!ige #ani, (! mai mul*i #ani, iar pen!ru a eas! dorin* maladi& era "n s!are de ori e por rie. +an!a3a, orupea, $ ea presiuni, promi!ea, amenin*a, !ia "n arne &ie. Cres!ase de (!e&a ori - ur(! de !o! - i o#razul Ligii, "n$ierase Au&ernul. O pusese pe 8!ua de la Co!ro eni, la s!(lpul in$amiei. 0i i pe so iali!i nu-i ier!ase. 0i i pe *rni!i. 0i i pe li#erali. Trgea "n !o*i. 7ar nu la grmad, i, sele !i&. 6di , numai a!un i (nd era pl!i!. Cash, 4raga "i epuizase mesa3ul, 7udu "i mul*umi, iei pe uloar, s!rig sonor an Ppa,2 pes!e umr i dispru "n dire *ia a#ine!ului su.

Io# .re+toi&8 ,e Ia =.&li#a 5er,e>


P)alu!,2 - P)alu!,2, :res!oiu "l a!ep!a "n pi ioare, "i auzise desigur glasul de s!en!or, "i s!r(nser m(inile a doi #!r(ni olegi de #reasl. 7udu "l in&i! "n a#ine!, "l "n!re# din mers, u aplom# i generozi!a!e de am$i!rion respe !a#il% PUn eai, o a$ea, o #ere, $an!a, &od imperial, mai am i o 3um!a!e de s!i l de ampanie ToEaG, e dorin*eF2 :res!oiu se $i/ asupra unei &od i u $an!a, 7un a des$ u pen!ru sine o #ere, io nir, se in!eresar re ipro de a$a eri, de poli!i , de sn!a!e. -reludiu, Ion :res!oiu se $(*(ia *an*o prin #irou, "n!r-un os!um &erde OPCa i Rolls-ul de a$ar,2, nu se pu!u a#*ine 7uduZ, ra&a! gal#ena de m!ase 0ina Ri i i eas #r*ara Car!ier. Ro!o$ei, mrun!, gua!, u gura uor s!r(m#a! spre s!(nga, u prul negru, lu ios, da! u gel, piep!na! lins pes!e ap, u o hii uor e/o$!almi i, l!re* i greoi "n mi ri, Ion :res!oiu prea "n!r-ade&r un Pardei umplu!2, aa um "l #o!ezase P!ri#unul2 Ion -aul Rogo3anu din spa!ele unui mi ro$on pu#li . 7udu "l pri&ea rela/a!, aparen! rela/a!, a!ep!a. -(ndea. :res!oiu on!inua s po&es!eas ni!e "n!(mplri araghioase u Pli#eralii ia are se $ user *ndri2, 7un a "l as ul!a, "l $ura u oada o hiului i deoda! "i des operi, uimi!, m(inile. 8(inile domnului Ion :res!oiu par nu $ eau par!e

<1

din $p!ura lui, par erau smulse "n a$ara !rupului m!hlos, um$la!, erau m(ini de o nemaipomeni! deli a!e*e, m(ini $rumoase, no#ile, a de ar!is!% u dege!ele lungi i moi, unghii ne!ede, rozalii, u semi er uri al#e, per$e !e i marginea su#*ire, lar, a un $ir de m!ase al#. :rus , 7udu "i ddu seama e anume "l deran3ase a u!, insis!en!, p(n a!un i, $usese e&a a o s( (ial, a un #(z(i! iri!an!, a un iz as u*i!, pene!ran!, rs oli!or. -ar$umul, Cele#rul par$um, Verssaille pour homme. Ion :res!oiu pu$ea a Verssaille de !e !rsnea. 7up e domnul Ion :res!oiu "i onsum &od a i $an!a, depuse gri3uliu paharele pe marginea mesei, se aez gra&. :*os. +i re e. Ca un &eri!a#il om de a$a eri. -7omnule onsilier, a!a $ron!al Ion :res!oiu, am (!e&a in$orma*ii in!eresan!e. Trsne!, In$orma*ii de s andal. In$orma*ii produ !oare de api!al. 7e $ap!, dispun "n e/ lusi&i!a!e de a es! api!al - aur pur - i nu !iu um i unde s-l in&es!es . 0u !iu. "n nu !iu, repe! el, a en!u(nd u&(n!ul P"n 2. 6 um e/a ! ?< de minu!e, "i onsul! el Car!ierul #r*ar, la res!auran!ul )olaris a $os! u is un om. Un singur $o de pis!ol "n mi3lo ul $run*ii. 8(n de pro$esionis!. 6sasinul a dispru! de la $a*a lo ului. Rapid i silen*ios. -ropriu-zis, ni i nu !im da a dispru!, "n!r-ade&r, pen!ru nimeni nu l-a &zu!. 0-a &zu! nimeni nimi % ni i u iga, ni i arm, 0i i m ar $o ul de arm nu l-a auzi! nimeni din lo al. Iar res!auran!ul era plin. :re$I pis!ol u surdinI u iga pro$esionis!. Lumea nu a &zu! de (! mor!ul. Vi !ima% unos u!ul om de a$a eri 8ihai 0egules u. 6lin!a! de prie!eni, 8iu. 8iliardar ura!. 6di , $r &reun dosar penal. 8iu !o mai se du ea s se "n!(lneas u ni!e *ipi. 0u-i !iu, dar a$lu eu. 7e i - "n er a s $ie (! mai e/pli i! domnul Ion :res!oiu, dar i (! mai on is - un #arosan al a$a erilor se du e la o ue!, "n!r-un lo al de lu/. +i o mierle!e e/a ! (nd des hide ua res!auran!ului. -a i ga!a. 8or!, 6sasina! de un u iga pl!i!. Un Eiller, Cine o $i pl!i! u igaulF se "n!re# re!ori domnul Ion :res!oiu. Consilierul de pres Radu 7un a ridi din umeri nea3u!ora!. 7ar i urios, (! uprinde. -6i i e ai i, pun ! se domnul Ion :res!oiu. 7up are, on!inu rar, persuasi&, u o di *ie per$e !% noi de*inem in$orma*ii &eri$i a!e domnul 8ihai 0egules u era aman!ul doamnei 8ariana :ere iu , nimeni al!a de (! )o$ia dis!insului se re!ar general al Au&ernului, e/ elen*a sa domnul Traian :ere iu . Iar domnul :ere iu es!e, "n a elai !imp, i unul din &i epreedin*ii Ligii Rena!erii 0a*ionale. 7omnule onsilier, "i s him# !im#rul &o ii pa!ronul de la P:ulina &erde2, !uind u su#"n*eles de (!e&a ori. 7omnule onsilier, a es!a es!e api!alul pe are dorim s-l in&es!im. 7e $ap!, !o! e &-am prezen!a! eu nu reprezin! de (! par!ea &izi#il a ais#ergului. 7e i, o (!ime $oar!e mi . i m "n!re#, "n neho!r(!% Unde s-l in&es!imF "n LigF La *rni!iF "n al! par!eF Con uren* serioas, domnule onsilier, Oare, ine &a pl!i mai mul!F se "n!re# el u o hi pari&i. Radu 7un a "l pri&i lung-lung, a pe o inse ! s (r#oas, lipi ioas, are i se ur pe pi ior, "i reprim u greu un ges! de repulsie, de par ar $i s!ri&i! o li#ar . 7omnul Ion :res!oiu meri!a u prisosin* o le *ie dur. -8 Ioane, "l lu din s ur!, a#rup! i ru, onsilierul Radu 7un a. Te !iam mai su#!il. 8ai $inu*. Unele din edi!orialele !ale hiar le-am gus!a! u pl ere. Cu o real pl ere.

<9

7ar a um !e-ai pur!a! a un r(nda, are a pri&i! pe geam, "n asa popii, i a &zu!-o pe oana preo!eas "n #ra*ele primarului. Te du i la pop i-l "n!re#i% e-mi dai prin!e, a s-Ti spun muierea ma!ale se reguleaz u primarul omunalF 0u r(de Ioane, am drep!a!e. Ui!e, "*i spun eu e s $a i u api!alul la. l du i plo on la *rni!i, sau la li#erali, sau la ho!en!o*i, unde &rei !u. 0umai la noi, nu, Te du i, "i in&es!e!i i a!ep*i di&idendele. Iar "n!re !imp, la ziarul P5iua2 - un ziar serios pen!ru un om serios,, um sun un slogan pu#li i!ar - &a aprea un serial ap!i&an! despre P:ulina &erde2, u urm!oarele api!ole% Unu - dez&luiri palpi!an!e "n leg!ur u ele dou on!ainere din por!ul Cons!an*a, dana !rei, sosi!e sp!m(na !re u!. Unul "n r a! u *igri, ellal! u a$ea. 6a s rie "n a !e. Ta/ele au $ os! pl!i!e, mar$a ridi a! i adus "n :u ure!i, la $irma ).C. P6ger2 ).R.L., ai rei proprie!ari sun! prea ama#ilii so*i Ion i Teodora :res!oiu. 0umai ele dou on!ainere au $os! !i/i!e, "n reali!a!e, u ma!eriale ele !roni e de &(r$% ompu!ere, ser&ere, impriman!e. In!roduse "n *ar landes!in. -agu# "n #uzunarul s!a!ului% (!e&a miliarde #une. Ei, e zi i, Ioane, $a em o des indere la P6ger2F 7oi - s oa!erea ilegal din *ar a unui milion de dolari, prelua*i de la :an ore/ prin!r-o ingenioas inginerie $inan iar - i depui la :an a PVallors2 din :erna, pe numele, s!ai s m ui! "n agend. 7udu $ u o pauz, !rase un ser!ar, s o!o i, s oase o agend groas, grea, "m#r a! "n piele, o rs$oi, i!i aproape sila#isind% pe numele Elenei :ragadiru, sor-!a, Ioane. Trei - on!ra !ul de "n hiriere u proprie!arul ldirii unde ai sediul reda *iei a e/pira! de doi ani. Chiria nu s-a pl!i! !o! de doi ani. "n s him#, domnul Iosi$ 6&rames u, unul din $un *ionarii proprie!arului ldirii, prime!e lunar un iu#u onsis!en! din par!ea ziarului P)u#ie !ul 5ilei2. -a!ru -amin!e!e-*i, Ioane, ai impor!a! 1B>> !one de h(r!ie de ziar din :elgia, dar pe $a !ur s rie h(r!ie de am#ala3. K(r!ia, adus $raudulos "n Oar, ai depozi!a!-o "n omuna Volun!ari, la o $irm pa!rona! de hinezi. 7e i, e&aziune $is al. Cin i... - )!op, *ip deoda! is!eri domnul Ion :res!oiu. 'ipase su#*ire, ne&erosimil de su#*ire. )e ridi ase "n pi ioare, *eapn. )!a o3iu, "n er un sur(s supus, on ilian!, dar nu reui de (! un r(n3e! a&ernos. )puse u o &o e de opil !em#el, prins u pra!ia :g(nd "n porum#ei. -7omnule onsilier, 7ar dumnea&oas!r hiar m-a*i lua! "n seriosF Chiar &or#i*i seriosF Eu am glumi!, domnule onsilier. 7up are, o$! din rrun hi. 0u mai poa!e omul s #(r$eas , s glumeas , s... -E/a ! as!a-i di$eren*a din!re noi, Ioane. Eu nu am glumi!, 6poi, s him#(nd #rus !onul gla ial, us a!, u a ela de pl u! am$i!rion% Eu par a mai #ea o #ere. 7umnea&oas!r mai dori*i o &od F To! u $an!aF

CAPITOLUL 17
Motto: Cre!erea on!inu a $enomenului rimei organiza!e poa!e s de laneze, la un momen! da!, un uragan so ial mai &iolen!, mai rud i mai dis!ru !i& de (! "nsui sis!emul are l-a de lana!.

<;

Pro'. uni!. dr. A. #. ermann ,S.U.A.-

.eia $#/li(ilor
-Cru ea de pe Caraiman es!e o apodoper a geniului rom(nes . Un sim#ol. Un spiri!, "n heag, "n s!ru !ura ei maies!uoas, spiri!ul unei na*iuni% redin*, pu!ere, m(ndrie, dura!. 7aion 7oroga re*inuse u&in!ele a es!ea a pe o s!ro$ din!r-un imn na*ional. Ion -opes u le ros!ise "n e!, gra&, pri&ind ad(n "n sus, u palma s!reain la $run!e. 7aion "i amin!e!e s!!user a olo, p(n seara !(rziu. 6pusul soarelui, &zu! din "nal!ul Caraimanului, era o pri&eli!e magni$i . Tul#ur!oare. Oraul :u!eni, s ru!a! de sus, !ransmi!ea un $ior osmi , pe are sena!orul nu-l mai "n er ase ni ioda! "n l!oriile lui u a&ionul, (nd se ui!ase, prin hu#lou, !re geome!ria s!u$oas, ol*uroas a oraelor. )e "n!une ase i 7aion "i amin!i :aronul se lamen!ase mai de&reme% -7e $ie are da!, ui! (!e e&a, (nd ple "n!r-o l!orie. 6 um, mi-am ui!a! lan!erna u halogen. E &(n!oreas , am umpra!-o de la o a#an, din 6lpi, #a!e la 9>> de me!ri. E a un proie !or mili!ar. - a! am ui!a!-o. 8eri!a s-o &ezi, um $a e p(r!ie prin noap!e. O s *i-o ar!, al! da!. 6poi, re&enise u dis u*ia iari la Ilumina*ii ia ai lui. Era in!eresan! e spunea #!r(nul. Teri#il de in!eresan!. 6m spus, in!eresan!F 0u, al! e&a, u !o!ul al! e&a sim*ise 7aion. Un o iuda!. :ru!al. +i mai ales un roi de "n!re#ri nelmuri!e, dar u a!(! mai agresi&e, plu!ea "n 3urul lui a un s!ol de psri de prad% 7e eF 7e e-i spunea :aronul a ele lu ruriF Ce g(nduri areF Ce urmre!eF 7e e !o mai el, 7aion 7oroga, !re#uie s as ul!e, s a$le a ele umpli!e ade&ruriF Cu e s opF Ce-i rezer& des!inulF Ce &rea, de $ap!, :aronulF 7oroga se !rezi rapid din "n!re#rile lui ro!i!oare, a$ar se "n!une ase repede, aa um ad nop*ile pe reas!a mun*ilor. L(ng $alni a Cru e nu mai rmseser de (! ei doi, :aronul i 7oroga, eilal*i !uri!i ple aser mai de&reme, mul! mai de&reme, a#ana de la Cru e era "n his, era pus!ie, pus!iu era de 3ur-"mpre3ur, p(n h!-depar!e. -(n la a#ana :a#ele, mai a&eau drum de-un eas. -oa!e mai mul!. Cum s mergi "ns pe rarea mun!elui, "n #ezna nop*ii, p(n la a#ana :a#eleF Era sinu idere ura!... 7aion pri&i urios, "n!re#!or, dar i !em!or !re :aron, "l admir ! u! um se ridi iu!e, aproape s&( ni!, de pe pla!oul s!(n os, "i auzi apoi "ndemnul s ur!% PKai s mergem,2 7aion se ridi i el "n orda!, #(n!ui! de g(nduri aiuri!e. Ahirlanda s (n!eind de #e uri ele !ri e, are desenau on!urul Cru ii pe ana&aua erului no !urn, Ie &a a3unge pen!ru ze e minu!e, poa!e un s$er! de ora. 7ar mai depar!eF Era un "n!uneri de pu!eai s-*i #agi dege!ele "n o hi. 7oroga "l urma supus, ! u!, la (*i&a pai dis!an*, pe :aron. +i a#ia a&u !imp s o#ser&e, pre* de (!e&a se unde, um se apropiase de Ion -opes u, a o $an!om desprins din !ene#rele pdurii, o ma!ahal neagr, uria, rz#!ur &ag (!e&a oap!e, ma!ahala "i "n!inse :aronului i lan!ern ele !ri , !ip au!o, la!, p!r*oas, apoi dispru a o prere. :aronul aprinse din mers lan!erna, nu spuse nimi . 7aion nu-l "n!re# nimi , dar "n*elese din!r-oda! #!r(nul su amarad de drume*ie era pro!e3a!, "n $ie are lip, de pu!erni e $or*e in&izi#ile. +i "l inund, a!un i, o

<?

s!are de #ine, o s!are eu$ori , aproape #ahi . )a $ie #e*ia mun!eluiF :e*ia pu!eriiF -(n la a#ana :a#ele, au $ u! mai pu*in de o or. 6 olo, "n a eeai amer aus!er, u dou pa!uri simple, sold*e!i, aproape p(n spre zori, :aronul "i on!inuase ne!ul#ura! e/ ursul su pro$esoral despre lumea pu!erii, aeza! "n!re esen*e i aparen*e...

./#cile co#trolea</ )olitica l&(ii


-Consiliul )uprem al Ilumina*ilor "i !ransmi!e de iziile, se in$ormeaz, a *ioneaz - "n!run u&(n!, opereaz - prin!r-o re*ea de s!ru !uri se re!e, organiza*ii dis re!e, despre are !oa! lumea !ie (!e e&a i nimeni nu !ie nimi . E/perien*a 8ul!imilenar ne-a demons!ra! se re!ul el mai s!rani pzi! es!e a ela despre are um#l prin lume, aa, un a#ur de z&onuri, de preri on!radi !orii, de presupuneri are de are mai $an!ezis!e, reali!a!ea $iind as!$el !inui! "n ad(n uri insonda#ile. Una din a es!e organiza*ii - a pre iza!, la un momen! da!, :aronul, ridi (nd un dege! "n sus, a un semn de e/ lamare, de a&er!izare - una din a es!e organiza*ii es!e PComi!e!ul elor ;>>2, rea! "n anul 1<9C, la ini*ia!i&a Ordinului P"n*elep*ii )inonimului2, u nu leul "n Europa, dar u rami$i a*ii "n lumea "n!reag. Ca s "n*elegi mai #ine e hram poar! a es! "nal! PComi!e!2, a &rea s-*i spun, drag 7aion, prin!re ei ;>> de mem#ri ai lui se a$l i +ir Dohn D. Louden. Cine es!e +ir LoudenF )implu, !e rog s re*ii% es!e preedin!ele :n ii 0.8. Ro!s hild din LondraI preedin!e al :n ii Chase 8anha!!an, #an a $amiliei Ro Ee$ellerI preedin!e 1al Companiei RoGal 7u! h -e!roleumI dire !or al holdingului )hell -e!roleum CompanGI i adminis!ra!or general al 4unda*iei 4ord. 6i re*inu!F se in!eres, uor ironi , mai mul! gra&, :aronul. )implu a #un-ziua, +i "n un e/emplu% !o! "n PComi!e!ul elor ;>>2 "l a$lm i pe Lordul 8aG or, regele a#solu! al Ci!G-ului din inima Londrei... 7in olo de o ean, "n )U6, "i ser&es pe Ilumina*i dou organiza*ii deose#i! de pu!erni e. Es!e &or#a de PComisia Trila!eral2 i de PCoun il o$ 4oreign Rela!ions2, mai unos u!, prin!re ini*ia*i, u a#re&ierea C4R. PComisia Trila!eral2 a $os! "n$iin*a! "n anul 1C<B, prin pres!a*ia inspira! a doi mari #r#a*i ai &ea ului nos!ru% pro$esorul 5#ignieL :rzezinsEi, onsilier pen!ru )e uri!a!ea 0a*ional "n adminis!ra*ia Car!er, i milionarul Ro Ee$eller. Ei au lansa!, a!un i, u a el prile3, i $aimosul on ep! de P0oua ordine mondial2. Comisia uprinde un lung ir de ape!e lumina!e, are gu&erneaz diploma*ia lumii. Un singur e/emplu, edi$i a!or% din PComisia Trila!eral2 $a e par!e "nsui -apa Ioan -aul al II-lea, pe numele su ade&ra! Carol Voi!ila Ha!z. 7e al!$el, #!r(nul prin!e al )$(n!ului ) aun mai es!e i e$ul lo3ii se re!e POpus 7ei2, mem#ru al ele#rului lu# PRo!arG2, pre um i gu&erna!or, ales prin &o! se re!, al e!anului Ro Ee$eller... C4R-ul a $os! rea! "n 1C91, su#ordon(ndu-i, "n numai (*i&a ani, prin ipalele agen*ii de pres, ziare, re&is!e, edi!uri, pos!uri de radio i !ele&iziune ameri ane. Repu!a!ele agen*ii de pres PReu!ers2, P6sso ia!ed -ress2 i PUni!ed -ress2 sun! on!rola!e "n e/ lusi&i!a!e de C4R. Ca i ziarele u !ira3e de mas% PJall-s!ree! Dournal2, P0eL-YorE Times2 sau PJashing!on -os!2. -re um i pres!igioasele pos!uri de radio i !ele&iziune% P6:C2, PC:)2 i PRC62.

<B

7e asemenea, su# um#rela C4R s!au #n i de $aim mondial% :an a P8organ2, :an a P) hi$$2, :an a P:aru h2, sau :an a PJar#urg2. Ori $irme uriae% P)!andard OK2, PI:82, P[ERO[2, P-60 68ERIC602, PE6)T860 HO76H2 sau PU.). )!eel2. Iar prin!re mem#rii C4R "n!(lnim nume sonore, a% Ro!s hild, :ill Clin!on, 4ord, Aeorge :ush, Ho$$G 6nan i al!e somi!*i din *ara un hiului )am. To! o s!ru !ur pa!rona! de Ilumina*i es!e i Organiza*ia P:ilder#erg2, are "i uprinde pe ondu !orii prin ipalelor pu!eri ale lumii. Un &eri!a#il Au&ern mondial o ul!. 6i i se $a i se des$a !oa!e s enariile poli!i e plane!are, pe !ermen s ur!. )e iau ho!r(ri urgen!e. )e pun la ale a *iuni $ulger. Organiza*ia P:ilder#erg2 a $os! "n$iin*a! "n anul 1CB?, la ho!elul P:ilder#erg2, din lo ali!a!ea olandez Oos!er#eeE, de !re prin*ul :ernard al Olandei, so*ul Reginei Duliana. 7e $ap!, ideea a porni! "n din 1C?<, de la $aimosul do !or Re!inger. -e numele su omple!, Doseph Kieronim Re!inger. )upranumi! P7iri3orul2. La a ea &reme, Re!inger "ndeplinea $un *ia de se re!ar general al 8i rii Europene, organiza*ie rea!, $inan*a! i on!rola! "n e/ lusi&i!a!e de CI6. Re!inger se "n&(r!ea prin an elariile europene i ameri ane, a un om de-al asei. Era prie!en u -apa, u generalul polonez )iEorsEi, u premierul $ran ez Clemen eau, u Regina Duliana a Olandei, u generalul a!(! de !emu! Jal!er :edel )mi!h, dire !orul CI6, u preedin!ele EisenhoLer, u miliardarul 7a&id Ro Ee$eller. "mi adu amin!e i as!zi, dup ;? de ani, u&in!ele ros!i!e de +ir EdLard :eding!on :ehrens, "n 1C@>, la moar!ea lui Re!inger% 0u-l &oi ui!a ni ioda! pe a el Re!inger,. "n )!a!ele Uni!e, are punea m(na pe !ele$on, $i/(ndui imedia! o "n!(lnire u -reedin!ele. 7e asemenea, "n Europa a&ea a es nelimi!a! "n ori are er poli!i sele !2. -+i poa!e n-ar $i ru s-*i amin!e!i, drag 7oroga, 8i area European, al rei se re!ar general a $os! Re!inger, s-a !rans$orma!, su# a eeai #aghe! magi , "n Consiliul Europei. Era anul de gra*ie 1C?C. Organiza*ia P:ilder#erg2 es!e un lu# eminamen!e "n his, are se reune!e anual, $urniz(nd MP$orma*ii ho!r(!oare pen!ru a !i&i!a!ea Consiliului )uprem al Ilumina*ilor, "n!runirile P:ilder#erg2 se a$l su# ul!ul se re!ului a#solu!. -ar!i ipan*ii &in u propriii lor o$eri, #u !ari, medi i. )e uri!a!ea es!e asigura! de s!a!ul are gzduie!e reuniunea. -oli*ia, 3andarmeria, ser&i iile se re!e, !oa!e $or*ele de pro!e *ie i gard sun! mo#iliza!e "n misiune de Pgradul zero2. 0u se $a e ni i un $el de pu#li i!a!e. 6#ia dup s$(ri!ul on$erin*ei, se emi!e un omuni a! de pres e&azi&. Ul!ima on$erin* P:ilder#erg2, a eea de anul !re u!, a "n!runi! 19> de par!i ipan*i. +i es!e (! se poa!e de rele&an! $ap!ul , prin!re a e!ia, s-au numra! 1< preedin*i de s!a!e, B regi, 9C de prim-mini!ri, 1B laurea*i ai -remiului 0o#el i 9; de #an heri. Ce es!e organiza*ia P:ilder#erg2F 6a um "*i spuneam, un ade&ra! Au&ern 8ondial. 7e al!$el, el a i ho!r(!, "n on$erin*a din @-C iunie 1CC>, !oa!e de!aliile a!a ului - #li!z din Aol$ul -ersi . Casa regal din HuLei! a $os! in$orma!, pre&en!i&, s prseas rapid *ara, u "n!regul apara! de ser&i iu i imensa ei a&ere personal. La $el s-a pro eda! i u in!ermediarii Ilumina*ilor, are operau "n HuLei!. 7up are, a urma! in&azia iraEienilor, ordona! de ne#unul la de )addam. -rimul simp!om al s hizo$reniei es!e omple/ul lui lisus Chris!os. 6a i es!e unos u! "n !oa!e manualele de medi in. 4ie are di !a!or se rede, "n esen*a lui, un lisus Chris!os. 8esia, 8(n!ui!orul,, 6min!e!e-*i lungul ir de di !a!ori ai &ea ului nos!ru% )alin, Ki!ler, 8ao, Ceaues u, -ol--o!, Ahadda$i, Cas!ro ori )addam. )au, de e nu, hai s ne g(ndim i la Ion -aul Rogo3anu al nos!ru, !ri#unul de

<@

7(m#o&i*a. To*i au un numi!or omun% omple/ul lui lisus Chris!os. +i a$irm u pa!os, despre ei "nii% P6m "m#r a! maa mor*ii,2 )e red iz#&i!orii lumii. -arado/al, ei nu sun! ni!e arla!ani. Ci ni!e oameni #olna&i. Uor, $oar!e uor de manipula!. 6a s-a "n!(mpla! i u )addam, asupra ruia s-au on en!ra! anumi*i &e !ori de presiune, de in$luen*are, &eni*i din par!ea Ilumina*ilor. -en!ru ei, Ilumina*ii, l-au de!ermina! s in&adeze HuLei!ul. Iar Aeorge :ush, preedin!e al )!a!elor Uni!e, dar i mem#ru al organiza*iei P:ilder#erg2, a !re u! "n $or* la e/e u!area planului ho!r(!% de lanarea in!er&en*iei din Aol$ i readu erea lui )addam la Eilome!rul zero, adi pe pozi*iile ini*iale. 6 es! rz#oi - $ulger a adus "n #n ile Consiliului )uprem al Ilumina*ilor un pro$i! ne! de 9>> miliarde dolari. +i as!$el au $os! e hili#ra!e on!urile #an are ale Orien!ului, are "n epuser s genereze gra&e dizarmonii $inan iare mondiale. -en!ru (! !impF Cine !ieF -oa!e p(n la un nou rz#oi lo al. Rapid. \i e$i ien!. -ro#a#il, nu pro#a#il, i sigur !e u!remur, 7oroga drag, a es!e ade&ruri #ru!ale. Cumpli!e. 7ar da pe al!arul li#er!*ilor $undamen!ale, na!urale, ale omului, &or mai $i ne esare sa ri$i ii de s(nge, a es!ea se &or $a e, &or mai muri (!e&a mii de oameni, dar rz#oaie mondiale, u milioane de mor*i, nu &or mai $i. 0i ioda!, 6 es!a a $os! 3urm(n!ul sa ru al Ilumina*ilor, $ a u! la 8adrid, pe 9B sep!em#rie 1C?B. +i aa &a $i, 7e al!$el, Ilumina*ii, gra$ie a!o!pu!erni iei #anilor, au in!er&eni! promp! i permanen!, de-a lungul is!oriei, "n on$li !ele s(ngeroase, $ie ele lo ale, on!inen!ale sau plane!are. -en!ru a pre&eni spul#erul $a!al. To!al. -en!ru onser&area spe iei umane. +i a s!a!elor. 7e pild, da Ilumina*ii nu ar $i in!er&eni! "n Rz#oiul de se esiune ameri an, din anii 1=@1-1=@B, $inan*(nd am#ele !a#ere, )!a!ele Uni!e ale 6meri ii, de as!zi, ar $i $os! despi a!e "n dou 3um!*i de !rup. 6di , "n dou s!a!e ne&ia#ile, i, de i, genera!oare de noi on$li !e s(ngeroase. :an a Ro!s hild din Londra a $inan*a! rz#oiul "n )!a!ele din 0ord, iar :an a Ro!s hild din -aris a $inan*a! )!a!ele din )ud. +i as!$el, 6meri a a rmas "n!reag. )au, mai aproape de noi% 4as ismul i Comunismul. Ki!ler i )alin. 6l doilea rz#oi mondial. :an a Jar#urg din 6ms!erdam l-a $inan*a! pe Ki!ler. :an a Chase 8anha!!an din 0eL-YorE l-a $inan*a! pe )alin. 6m#ele #n i $a par!e din!re prin ipalii de*in!ori de a *iuni ai ele#rei 4E7, adi , 4ederal Reser&e :anE, respe !i& :an a ea mai pu!erni din )U6. )ingura au!oriza! s !ipreas dolari. +i mai !re#uie amin!i! , "n din 1=11, 4E7 es!e on!rola! de $amilia de #an heri Ro!s hild. Ca urmare, al doilea rz#oi mondial nu a $ os! (!iga! ni i de Ki!ler, mor!, o!r&i!, "n 1C?B, ni i de )alin, mor!FM el, op! ani mai !(rziu, i !o! o!r&i!. 4as ismul i omunismul - a sis!eme poli!i e mondiale - au dispru!. 6u pieri! de pe $a*a -m(n!ului. -en!ru au $os! ons!rui!e e/ lusi& pe ur% ura de las, ura de ras. Iar Ilumina*ilor le es!e s!rin, u des&(rire s!rin, ura. -0oi, drag 7aion, nu ur(m pe nimeni, op!ea, "n$l ra! de o !aini ardere in!erioar, :aronul, "n a elai !imp, 7aion 7oroga, "n o#s urul aus!er al amerei de la a#ana :a#ele, "l as ul!a a "n !rans, &r3i! de pu!erea de sedu *ie a #!r(nului. 0oi nu ur(m pe nimeni, repe!ase :aronul. 0u !re#uie s ur!i pe nimeni. 0i i hiar pe dumanul !u de moar!e. -en!ru pu!erea dumanului !u se !rage din "nsi ura !a. Ura !a "l hrne!e. 0u !re#uie s-l ur!i. -(nde!e-l, is ode!e-l, $ii a!en!, $ii $oar!e a!en! la !oa!e ges!urile lui, la g(ndurile lui, la &ia*a lui, iar la momen!ul po!ri&i! s!ri&e!e-l, U ide-l, 7ar $r ni i un s!rop de ur. 0u din pl erea urii !re#uie s u izi. Ci din ne esi!a!e. 6i pri epu!, 7aion,

<<

esen*a a es!ui ra*ionamen!F Ura es!e o energie e $olose!e e/ lusi& eluilal!. 0i ioda!, *ie, 7ar s re&enim la organiza*iile se re!e ale Ilumina*ilor. O asemenea s!ru !ur es!e i Ordinul PRosa ro e2. 6 $os! "n!emeia! de !re "mpra!ul Carol el 8are, "n se . I[. 4ra*ii a es!ui Ordin de*in ea mai modern i omple/ #an de in$orma*ii despre spe ia uman, despre originea omului, !iin*ele se re!e, osmos, energiile ne on&en*ionale, #io uren*i, psiho!roni . La $ondarea Ordinului, Carol el 8are a pus Ilumina*ilor o ondi*ie iuda!, a ep!a! de ei i &ala#il i as!zi% Organiza*ia PRosa ro e2 &a a&ea o e/is!en* in!ermi!en!, u perioada de @@ de ani. Timp de @@ de ani, s $un *ioneze ireproa#il, apoi, urm!orii @@ s in!re "n onser&are a#solu!, "n a!ep!are, "n hi#ernare, in!er&al "n are umani!a!ea s produ un al! &olum de in$orma*ii, su$i ien! de mare pen!ru a $i uan!i$i a!, $ru !i$i a!. 7emn de re*inu! es!e $ap!ul "nsui 8i hel de 0os!redame, supranumi! 0os!radamus, a $os! oop!a!, Ia &(rs!a de numai 91 de ani, "n 1B9?, prin!re $ra*ii Ordinului. E/a ! (nd a "mplini! ;; de ani, i-a reda !a! !es!amen!ul, pe are l-a depus apoi, "n his i sigila!, "n us!odia Ordinului. 0os!radamus a muri! la &(rs!a de @; de ani. 7up e i s-a des his i le !ura! !es!amen!ul, "n!reaga asis!en* a rmas "nmrmuri!% marele "n&*a! "i prezisese u pre izie ma!ema!i da!a mor*ii% 9 iulie 1B@@. "n ep(nd u anul 1C?B, s-a des his o nou perioad de @@ de ani, de $un *ionare a Ordinului PRaso ro e2. 7up are, "n 9>11, &a in!ra iari "n onser&are i i lul se &a repe!a la nes$(ri!. O al! organiza*ie o#edien! Consiliului )uprem al Ilumina*ilor es!e POrdinul de Orania2. 6 $os! "n$iin*a! de Jilhelm al III-lea, al Oraniei, "n anul 1@=C. 8o!i&ul in&o a! de Ilumina*i era e/pansiunea prea mare a pro!es!an!ismului. -ro!es!an*ii !re#uiau on!rola*i din in!erior. +i aa s-a ns u! a es! Ordin, are se ons!i!uie as!zi "n ea mai pu!erni on$rerie mondial pro!es!an!, s!r(ng(nd su# $or*a s ep!rului su !oa!e se !ele pro!es!an!e ale lumii on!emporane% #ap!i!i, ieho&i!i, angli ani, lu!herani, al&ini!i, pen!i os!ali, re$orma*i de !oa!e soiurile. 0umai "n Irlanda de 0ord, Ordinul de Orania are a!es!a*i pes!e 1>>.>>> de mem#ri...

Ta#,ree la S#a4o5
-7orule, spune-mi i mie, !e rog, e e aia P-re!eri*iune2F 6u, !e-am !rezi!F 6i adormi!, um&aF Alasul melodios i mola!e al 7ardei l-a smuls dureros de #rus din g(ndurile lui gra&e, din amin!irile lui s!u$oase, 7oroga a !resri! &iolen!, s-a ridi a! iu!e "n apul oaselor, pri&ind "n 3urul su u o hi de opil uor uimi!, uor speria!, apoi a z(m#i! rela/a!, i-a re&eni!, s-a "n!ins prelung a un ogar lene&os, !rosnindu-i oasele, $lu!ur(ndu-i o m(n "n dire *ia 7ardei. 7arda i Corina epuizaser de mul! re&is!ele de mod i !re user pe in!egrame. -5u, 7orule, n-am o#ser&a! -ai a*ipi!, "mi pare ru, insis!a 7arda, $ (nd un #o!i are erea lemen*. 7up are, z&( ni a o pan!er, din dou sal!uri $u l(ng 7aion i "n epu s-l g(dile, s-l smo!o eas , s-l s armene, era i !andre*e "n ges!urile ei, i un halou de sa!is$a *ie deplin, dar i un aer me heros de adoles en! pus pe o!ii. 7aion r(dea, hiria, era $eri i!, se apra, se es hi&a u gingie, sla#, !o! mai sla#, apoi deoda! "i

<=

uprinse ne&as!a "n #ra*e i o sru! pe gur, sl#a!i , prelung i dul e. 7arda as!a a!ep!ase, era 3o ul lor din!o!deauna, se lini!ise, re&enise l(ng Corina i in!egramele lor. -I-auzi e s rie ai i, insis!ase 7arda pe "n!re#area ei. 4igur de s!il re!ori . +i ne-a iei! Ppre!eri*iune2. Ce e aia Ppre!eri*iune2F -Es!e a ea $igur de s!il re!ori , prin are au!orul de lar nu &rea s &or#eas despre un anumi! lu ru, dar, de $ap!, hiar prin nega*ie, &or#e!e despre a el lu ru. Clar, $e!elorF +i mai pune*i i &oi m(na pe ar!e, "n heiase # lios 7aion, iz#u nind !o*i "n r(s. Copiii, 8ria i Iulian, "mpreun u #uni ii, Lazr i :ea!ri e, se re!rseser "n &ila PAemenii2, orpul PE2. 6$ar, pe iar#, la um#r, mai rmseser doar ei% 7aion, 7arda i Corina, pre um i so*ii Dugureanu. Ca!rinel i Ion Dugureanu de&orau mai depar!e romanele lor poli*is!e, 7arda i Corina se "ngropaser "n in!egrame, el, 7aion 7oroga, se a$la "n su# imperiul !eri$ian! al "n!(lnirii u #!r(nul Ion -opes u. :aronul "i dez&luise, u dezin&ol!ur i o deose#i! $or* de persuasiune, un ol* din!r-o lume paralel, in&izi#il, disipa! de-a lungul i de-a la!ul pm(n!ului, o lume se re! are !eea i deira o is!orie unde pu*ini, $oar!e pu*ini oameni a&eau a es. Is!oria pu!erii. -u!erea #anilor. :anii, a genera!ori de is!orie. +i !riunghiul se "n hidea per$e !...

CAPITOLUL 18
Motto: Criminali!a!ea Pgulerelor al#e2 sau rima organiza! #ene$i iaz de !rei a&an!a3e% nu are legeI nu are $ron!iereI limi! de #ani nu e/is!. Es!e er! , la ora a !ual - "n anul de gra*ie 1CCB - &eni!ul s!a!ului rom(n es!e u mul! mai mi de (! pro$i!urile realiza!e de organiza*iile rimei. Ina S.r&u

U# oltea# ,e Filia'i
Era o 8azda gri-argin!ie, a o pi !ur de mer ur. 0i olae :eldiman, alin!a! 0inel, s oase din *ea&a de eapamen! o heie, des uie por!iera, porni mo!orul, "n (!e&a se unde dispru. -e unde dra u o $i himnind 7orogaF -e unde #a!e (mpiiF se "n!re#a, iupi! de g(nduri on!radi !orii, 0i olae :eldiman, a#ia m(ng(ind &olanul i pedalele 8azdei are !or ea supus i #l(nda - asemenea unei $eline uriae, "ndelung dresa!e. 7e e nu !ie nimeni nimi de 7orogaF La elular nu rspunde, a as nu rspunde, la Lig nu, la )ena! nu l-a &zu! nimeni. -e 6da Aenaru a on edia!-o pen!ru !rei zile. 0i i $rumoasa gard de orp nu !ie mai nimi . Unde s-o $i dusF 6 lsa! doar &or#a -ar $i la o &(n!oare de mis!re*i, prin pdurile Aor3ului. Dude*ul Aor3F Raha!, 0inel a &eri$i a! la Tg. Diu, nu !ie nimeni. 0imi , 0i i de la -oli*ie, ni i de la -re$e !ur, ni i de la 6so ia*ia &(n!orilor. )-o $i "n!(mpla! e&aF !resri 0inel. Ce&a ur(!F Ara&F 7e&enea !o! mai ner&os. 6gi!a!. 0egru de suprare. 0i olae :eldiman se sim*ea mizera#il, "ngrozi!or de mizera#il, (nd nu pu!ea

<C

e/e u!a un ordin. )en!imen!ul nepu!in*ei "l iri!a, "l "nne#unea. Tre#uia s $a e&a. ) in&en!eze e&a. Ce s $a F -e ine s mai "n!re#e de 7orogaF -e unde s mai s o!o eas , pe urmele luiF "n o!roF 7ar da , !o! "n!re#(nd, olo i olo, !ul#ur $r s &rea ni!e apeF 7a s!ri , "n -a!ele m-sii, &reo hes!ie, &reo us!, &reo a$a ereF ImF Ce s $a F 8ai #ine s! dra ului, umin!e, la lo ul lui. +i ga!a. 6!eap!. 7e e s-i &(re !o mai el, 0i olae :eldiman, nasul unde nu-i $ier#e oalaFM. :ine, #ine, #om#nea el s!r(ng(nd din din*i, i-a!un i de unde s ia pa he!ul la pe are !re#uie s-l du la Au&ernF -rimise onsemnul lar, !ele$oni % -Te du i i adu i urgen! pa he!ul,, sunase se ordinul. -7e undeF, "n!re#ase, la $el de se , 0i olae :eldiman. -+!ie 7oroga,, &enise promp!, impera!i& rspunsul, dup are se auzi !onul al#, neu!ru al !ele$onului. Cellal!, !ipul de la ap!ul $irului, adi e$ul de a#ine! al se re!arului general al Au&ernului, are-i !ransmisese porun a, "n hisese. :rus . Re!eza!. 4r drep! de apel. "n hisese i 0inel. Rmase aa - mu!, perple/ - (!e&a lipe lungi, amin!indu-i dialogul arid, mili!ros, a&u! u mahrul la de Ia Au&ern. 6poi, se dezln*ui. Ur(!. Ca-n *ignia din 4iliaul opilriei sale. -:ga-mi-a pi ioarele "n min!ea &oas!r, de #ulangii. 7e handi apa*i. Tu-& muma-n ur de "mpu*i*i, de oralii o li*i, de 3agardele lo i!e. 7ar-ar ma a&ela pes!e &oi. Kuo, $ir-a*i ai dra ului de nari, 6a p*ea uneori 0i olae :eldiman, alias 0inel, ol!ean din 4iliai, is!e*, min!os i !u iuriu p(n-n zgarda unghiilor, "n epea s "n3ure. 7ar numai (nd era de unul singur. +i mai ales (nd era ner&os. 0er&os a un (ine ga!a-ga!a s rup lan*ul. 0inel !ia "ns lan*ul a ela nu se &a rupe ni ioda!. Era lega!, a olo, pen!ru !o! res!ul &ie*ii. -riponi! p(n la moar!e de un par zdra&n, "n$ip! ad(n "n spinarea pm(n!ului. -arul a ela ne$iind al! ine&a de (! domnul prim-sena!or 7aion 7oroga. +i (nd !e g(nde!i !o!ul ple ase de la un pahar de zai#r. Un pahar "n plus, )$in!e )isoe, um se poa!e rsu i "n!r-o lip &ia*a unui om. )au moar!ea, "n!r-o noap!e de #e*ie, prin !oamna anului 1CC>, (nd a#ia ieise zai#rul nou, 0inel se "n$uriase pe unu, ni i nu mai !ie pen!ru e, l-a "n3ura!, la l-a plesni! pes!e #o!, 0inel a &zu! rou "n $a*a o hilor, a s os #ri i i-a &rsa! ma*ele. 6#ia "n ares!ul -oli*iei a a$la!, u o spaim ne#un, ellal! o mierlise la spi!al, el urm(nd s $ie 3ude a! i s "n$unde pu ria pen!ru mul! &reme. L-a sal&a! 7aion 7oroga. 6 *iunea penal s-a s!ins, dosarul a a3uns "n $ie!ul lui 7oroga, su# ap!e la !e, 0inel a "n epu! o &ia* nou. 6 $os! adus "n :u ure!i, "mpreun u ne&as!a i opilul, i-au da! i muierii lui ser&i iu, da !ilogra$ la -ro ura!ur, el, 0inel, lu reaz de a!un i la )e re!aria!ul Aeneral al Au&ernului. Consilier !ehni . Un Pgio#2 mi!o, maini de lu/, iolanul mare. 0i i nu &isase &reoda! s a3ung a!(! de sus. )usF, se s!r(m# 0i olae :eldiman, u un ri !us "n*epa!. 6s!a-i doar aa un u&(n! olora! $rumos, pen!ru lini!ea su$le!eas a $amiliei. 7impo!ri&, 0inel !ia se a$l, de $ap!, 3os, 3os de !o!, su# !alpa e!ern amenin*!oare a domnului prim-sena!or 7aion 7oroga. Era omul lui de "n redere. Omul de !ain. 6rga!ul are "ndeplinea !oa!e !re#urile murdare ale #oierului% omisioane, iu#u uri, !ranza *ii oneroase, ole!e mis!erioase, #ani pen!ru par!id. Cu (!e !a#louri de ar! rase el "n asa lui 7oroga, pu!ea des hide un muzeu. 0umai !a#louriF -ar numai !a#louri duseseF 7ar argin!ria, sau s!a!ue!ele din 3ad, din oni/, sau

=>

r*ile rare, sau i oanele &e hi de pe &remea lui +!e$an el 8areF 7ar ase!ele u &alu! $or!eF 0inel nu se pu!ea pl(nge ni ide um nu are o slu3# #un. 0u !rgea la ai#, nu era de (! un urier anonim, "n!r-o lume "n are se &indea ori e% onoare, redin*, prin*i, demni!a!e. Ce-i psa lui e $ur!uni pu!erni e, e uragane apo alip!i e urlau adeseori pe deasupra apului suF 6!(!a doar , uneori, mai s pa i el #oii "n lu erna i "n3ura, "n3ura u !oa!e "n3ur!urile pe are le auzise "n opilria lui, prin!re *iganii din 4iliai. "n3ur!uri spur a!e, de se s!ri au de grea* i "ngerii din er. )e s!ura, (nd i (nd, s s!ea su# !ensiune, su# presiune, su# o hiul ne ru*!or al lui 7oroga% du-!e olo, du-!e din olo, $ aia, $ ailal!, &ezi e spui, &ezi e $a i, ai gri3 s nu !e aud nimeni, s nu !e &ad nimeni. -ar ar $i !ri! ilegal. -ar s-ar a$la "n landes!ini!a!e. Conspira!. 6s uns. 8ai #ine s-ar $i dus a!un i la pu rie. Lua ze e ani pen!ru omor pro&o a!, la #ulu ar $i $os! un !ip model, ompor!amen! e/emplar, s pa u in i ani. -o$!im, de3a !re user pa!ru de (nd se a$la "n slu3#a lui 7oroga, ar mai $i $ u! unul i ar $i s pa!. Li#er, Li#er a pasrea erului. Li#er s $a e &rea, s spun ori ui &rea s-l as ul!e ine e, unde lu reaz, e $a e, e g(nduri are, e &isuri are. 6i i, "n 3ungla as!a, ps!ori! de 7aion 7oroga, n-ai &oie s mi!i un dege!, n-ai &oie s dis u*i u anumi!e persoane la are e!i !rimis i nu po*i s le spui al! e&a de (! e/a ! &or#ele pe are le ai de !ransmis. 6!(!, 0imi mai mul!,, Res!ul e su# pu!erea unui onsemn a#solu!. Iar onsemnul a ela "nseamn ! ere. Ca "n $ilmele ameri ane u ma$io*i i!alieni% Omer!a, Legea ! erii. 7ar da eu hiar $a par!e din!r-o anumi! 8a$ieF, sur(se orozi& 0i olae :eldiman, la &olanul 8azdei, rul(nd elegan! prin ar!ierul :er eni. P0inel, ma$io!ul,2, nu sun ru, delo nu sun ru, "i #om# el piep!ul os!eli&, osos, m(ndru ne&oie mare, $a e par!e din POnora#ila $amilie2. +i, la urma urmei, e-mi pasF "n er a el s se lini!eas . Ce-mi pas mieF 0u $ur, nu dau "n ap nimnui, "mi $a !rea#a are mi se ere i ga!a. Ei da, mai "n3ur i eu uneori, m mai r ores , "mi !re e, de $ap! eu nu "n3ur pe nimeni "n $a*, ine e are u mineF 6s!a-i lar, n-are nimeni nimi . 0u es!e "ns delo lar um dau eu, a um, de 7oroga, unde s-l gses a s-mi spun de unde s iau pa he!ul la. -e unde, -a!ele m-sii, o um#laF +i a!un i, #rus , "i amin!i de 6da Aenaru, $rumoasa gard de orp a lui 7aion 7oroga. Ea nu ple ase ni ieri din :u ure!i, nu-l "nso*ise pe 7oroga, ni i ea nu !ia pre is pe unde hlduie!e prim-sena!orul. Ce-ar $i s-o "n!re# pe 6da, da nu um&a !ie ea despre e pa he! e &or#a i de unde s-l iauF 0inel "i onsul! rapid easul% era aproape ora ap!e, seara. La ora a eea, 6da Aenaru nu pu!ea $i gsi! de (! "n ar!ierul Ciule!i, la Cazinoul P6H:6R2. 6da era unos u! a un al #reaz, la mesele de 3o ale azinoului, "n s him#, la res!auran!ul azinoului P6H:6R2 alul #reaz era 0i olae :eldiman. Cal #reaz am spusF Eroare, 0inel era unos u! a olo a o personali!a!e mar an!. 8ai mul!% un ins de !emu!. 0imeni nu !ia u e se o upa, e "n&(r!e!e, pe unde um#l, dar de $ie are da!, (nd &enea, des indea din!r-o main de lu/, s ump, rar. Iar (nd pa!ronul azinoului P6H:6R2, domnul Aigi -a!raulea, un mlai-mare "nal! de aproape doi me!ri i (n!rind pes!e 19> g, negru, r(u, ol*os, u gura !ras numai "n aur ura! i pumnul (! un lopo! de #iseri , de spaima ruia !remura un ar!ier "n!reg, (nd "nsui domnul -a!raulea "l primise, "n!r-o dup amiaz, u !emenele p(n la pm(n! i un sur(s o#edien!, !oa! lumea dedusese domnul 0i olae :eldiman nu poa!e $i de (! P ine&a de sus, $oar!e de sus2. 0inel nu &a ui!a ni ioda! ziua aia. 8are. 8emora#il. 4usese !rimis de 7oroga s ridi e o ase!. )-a dus, a in!ra!, pa!ronul de la P6H:6R2 "l

=1

a!ep!ase el "nsui la u. "l salu!ase u deose#i! respe !, dup are "l ondusese, su# pri&irile "nmrmuri!e ale asis!en*ei, "n!r-un separeu din spa!ele imensului salon. 6 olo $usese ser&i! hiar de -a!raulea, 0inel #use, se ghi$!uise, mul*umise poli!i os, Aigi -a!raulea "nm(n(ndu-i apoi o ase! mi u*, !ia! "n $ilde, grea, lus!rui!, e/a ! (! msura #uzunarului de la hain. 0inel o &(r(se negli3en! "n #uzunarul ad(n al $ulgarinului, z(m#i rela/a!, "i $ u pa!ronului u o hiul, se preg!i de ple are. Aigi -a!raulea "l ondusese iari p(n la u, "n$ura! "n!r-un aer de !o!al supunere. 0inel !ia e on*ine ase!a% #i3u!erii. 6ur i pie!re s umpe. 63uns "n main, o des hise, admir o lip, e/!azia!, on*inu!ul s lipi!or, o "n hise apoi u un po ne! se i demar "n !rom#a. 7aion 7oroga preluase, la r(ndu-i, ase!a, &i#r(nd de emo*ie, aa $ ea de $ie are da!, era un sensi#il, un emo!i&, 0inel "i uno!ea rea *iile i se #u ura de #u uria lui. 6 um, "ns, amin!indu-i de a#ine!ul lui 7oroga i de ase!a u #i3u!erii, pe 0i olae :eldiman "l npdir deoda! ni!e g(nduri ur(!e% -6l dra ului #ulangiu, nu mi-a da! i mie un inel, un er el s i-l du muierii mele, nimi domMle, nimi , m ar un ln*ior su#*ire a a*a, aa de pam-plezir, se "n$urie s ur! 0inel. "i !re u repede. )e lini!i. Tre#uia s a3ung la 6da Aenaru. )e "n!oarse din :er eni, !re u &al-&(r!e3 pe l(ng ele#rul P:IA2, !ra&ers #ule&ardul 8e!alurgiei, in!r pe Ol!eni*ei, rul "n!ins, silen*ios, p(n la Aara de 0ord, dup are $ u la s!(nga, "ndrep!(ndu-se !re ar!ierul Ciule!i...

Gar,/ ,e cor) c& *&+t/


6da Aenaru, pi!an "n )er&i iul de -ro!e *ie i -az al Co!ro enilor, !o!oda! gard de orp a prim-sena!orului Rom(niei, e/ elen*a sa domnul pro$esor, do !or, inginer 7aion 7oroga, era "m#r a! "n!r-o 3a he! roie, de amir du#lu, u guler de a!i$ea, $us! s ur!, din piele, i mnui asor!a!e, pan!o$i negri din piele de prioar, u !o ul- ui. Coa$ura era Pa la Aa&ro he2. Un ames!e !eri#il de me hera, pros!i!ua! i om de a$a eri. -e umr "i $lu!ura o poe! Cardin, din piele neagr, de rare nu se despr*ea ni ioda!, pis!ole!ul PJaugh-mas!er2 de <,@B, as uns "nun!ru, on$erindu-i e/a ! sporul de siguran* ne esar "n!r-o lume #(n!ui! de a ali. To mai !rans$ormase o lam de spearmin! "n!r-un #alon e/e ra#il. 5(m#ea unor g(nduri $is!i hii, ondu (nd spor!i&, u ner&, un 4ord-Capri B9B, rou, de apo!a#il. Reuise, 6&ea iari poe!a doldora de #ani. -roas!a de ea, la "n epu! $ use nazuri, z(m#ise pros!e!e, s!r(m#ase din nas% 'igriF 'igri 6ssosF Ce s $a ea u *igrile 6ssosF Ea nu $umeaz de (! 8arl#oro. 6, s le &(ndF CuiF CumF 7a e, ea are o "n!reag re*ea de hio uri, de #u!i uri, a domnul olonel Tru*i -ogoreanuF 6poi, la insis!en*ele poli!i oase ale eluilal!, un ara# $rumos, "nal!, maniera!, are &or#ea o rom(neas limpede, ele&a!, i despre are auzise es!e un !ip pu!red de #oga!, 6da "n*elesese rapid despre e es!e &or#a, edase, $usese de a ord, in!rase "n sis!em. 0u !re#uia de (! sa "nso*eas ni!e !ranspor!uri au!o, de *igri 6ssos, de la aeropor!ul mili!ar O!openi, la ni!e depozi!e, unde&a, la marginea ar!ierului Chi!ila. 6!(!, +i (!iga la $ie are drum, pe "n!or!o hea!ele i ale :u ure!ilor, am 1>-1B

=9

milioane de lei. :ani pein. Cash. :ra&o 6da, i-a zis ea sures i!a! de a!(!a #ne!, dup prima misiune, "n are gardase un au!o-!ren plin u *igri 6ssos. :ra&o, 6i $os! i !u o da! $a! de!eap!, "n &ia*a !a. P6h, "mi &ine s m sru!,2, 3u#ila 6da Aenaru, din nou. C(!igase iari, "nso*ise un al! !ranspor! p(n "n inima Chi!ilei. "n asase pre*ul pe lo % ze e milioane. +i z#(rn(ise apoi, "n!r-un su$le!, u mo!orul !ura! la ma/imum, p(n la azinoul P6E#ar2 din Ciule!i. Opri "n!r-un s r(ne! de $r(ne as u*i!, a un *ip! de pasre de prad. Co#or" i se "ndrep! *in! !re sala de 3o uri. -asiunea ei, din!o!deauna% :la E3a E, -!runse a&(n!a! prin por!alul uria, de pros! gus!. Cln*ni!ul !o urilor ei "nal!e, pe mozai ul gro!es al imensului hol, rsuna a po ne!ul unui pis!ol% $o u $o . In!r "n sala de 3o uri. O hi din!r-o pri&ire un lo . La elelal!e mese se 3u a :a ara. 6i i era singurul lo pen!ru :la E3a E. )ingura mas. 6da pre$er, a de o#i ei, :la E3a E. )e aez pe uni ul s aun rmas li#er, des hise poe!a i !r(n!i pe pla!ou un !ean de #an no!e de 1>.>>> lei. Le "mpinse !re rupier i primi, "n s him#, o pi* de 3e!oane olora!e. O hii "i dogoreau de3a de pa!ima 3o ului... Car!ierul Ciule!i zumzia mono!on, a un s!up de al#ine, seara, "nain!e de a se "n!une a. Res!auran!ul azinoului P6E#ar2 era supraaglomera!, u un ior hine de oameni la in!rare. 6#ia (nd in!rai, "ns, larma, &uie!ul &o ilor !e a aparau a o ea* dens, lipi ioas, su$o an!. Ca "n ori e res!auran! de mahala, zgomo!ul era asurzi!or. Chelnerii s!rigau unii la al*ii, lien*ii s!rigau la helneri, uile dinspre #u !rie s (r*(iau as u*i! i ri!mi . Copiii mi i pl(ngeau. 6l*ii, mai mari, se $ugreau prin!re mese. 6poi, lin he!ul paharelor, po ne!ul $ar$uriilor, !rosne!ul me!ali al !a (murilor. 8u!erii nu dis u!au unii u al*ii. Ci *ipau. 5#ierau. 6l*ii (n!au. 6l*ii "n3urau aiurea, "n &(n!, u o hii lipi*i de $eres!rele "nal!e i !ul#uri. 8uzi a - !rgna!, a o rug iune, a o li!anie - urgea, se "n!indea a o pas! groas pes!e hara#a#ura sonor a s!a#ilimen!ului. C(nd 0i olae :eldiman -sla#, "nal!, osos, !u iuriu, u prul negru, lu ios, piep!na! elegan!, s ur! "n pr*ile la!erale i lung !re re!e!ul apului, pur!(nd pan!o$i negri, din piele $in, pan!aloni gri "n dungi, ma al# din p(nz de in, "n his p(n la g(!, i un #lazer uor din m!ase $umurie - (nd i-a $ u! apari*ia "n adrul uii, s-a lsa! #rus o lini!e de a&ou. 0inel !ra&ers imper!ur#a#il res!auran!ul, hiar #*os, sa&ur(nd ! u! $ormida#ila impresie de P#oss2, i!i! "n o hii a elor amr!eni are "i "ngropau &ia*a inu!il "n!r-un io an u ra hiu, a3unse "n holul are du ea !re sala de 3o uri. Uriaul salon "n r a! u mesele lui &erzi, u pos!a&ul !o i! la ol*uri, u aerul "ne a! "n $um de !u!un, u 3u !orii lui !ranspira*i, pe hipul rora s!i lea demen*a (!igului, sau disperarea ee ului, u rupierii so#ri, negri, impasi#ili, a ni!e io li sau mai degra# a ni!e ppui me ani e, repe!(nd la nes$(ri! a eleai u&in!e i ges!uri, "n!reg a es! panop!i um de mahala on$igura o lume apar!e, deopo!ri& per&ersa i *i ni!, domina! i o!r&i! de pu!erea male$i a #anilor, "n ap!ul dinspre $eres!rele "n!une a!e, o zri pe 6da Aenaru, !rans$igura! de glorie, e/ i!a! de (!igul $a#ulos, "n $a*a ei, !rona o grmad homeri de 3e!oane. 6da dduse las !u!uror. Era eroina serii. C(nd 0i olae :eldiman a a#orda!-o dis re!, in!eres(ndu-se da !ie e&a despre 7oroga, 6da Aenaru s-a ridi a! iu!e, a o amazoan "n lduri, i-a sri! de g(!, l-a sru!a!, l-a "n!re#a! zglo#ie%

=;

-Ce mal $a i, 0inelF )un! $eri i! !e &d. 4eri i!,, sila#isi ea pisi indu-se, dup are adug, ridi (nd din umeri% 7e 7oroga nu !iu nimi , hiar nimi , ori um, (nd &ine, "mi d el un semnal. 6poi, deslui o ner#dare grea, un a#ur re e "n o hii eluilal! i "n!re# se % P)-a "n!(mpla! e&aF2 0inel a "n epu! s-i op!eas repede, rspi a!, despre !ele$onul de la Au&ern, despre pa he!ul pe are !re#uie s-l ia de nu-!iu-unde, el nu !ie nimi , 7oroga nu-i de gsi!, 6da !ie e&aF 4rumoasa garda de orp a prim-sena!orului i-a z&( ni! deoda! $run!ea !re !a&anul "nal!, i-a s u!ura! zulu$ii $rumoi, #ie*oi, i-a re&eni! repede din ne#unia ei $ier#in!e, rede&enind #rus o$i*erul )--, omul din sis!em, are !re#uie s rspund promp! la omenzile sis!emului. )-a g(ndi! (!e&a se unde lungi-lungi, dup are a "n epu! s-i murmure lui 0inel, rar, sa ada!, l(ng !(mpl% -7a, as!a !re#uie s $ie. Te du i la In!er on!inen!al i "n!re#i 3os, la re ep*ie, de domnul Aioni Calis!ra! -(r&ules u. Es!e unul din pa!roni, gras, $l os, u o helari de &edere u rama din aur. C(nd in!ri "n on!a ! u el, "i spui !e-a !rimis 7oroga dup pa he!. 6!(!. Iei apoi pa he!ul i-l du i !rap la e$ul de a#ine! al lui Troian :ere iu . se re!arul general al Au&ernul.,. E larF +i sun-m, pe elular, (nd !ermini !rea#a. Kai, pa, 6da i-a "n!ors spa!ele, re&enind la masa de 3o , 0inel a dispru! a din pu , 8azda l-a primi! alin "n $o!oliile ei moi, a!i$ela!e, "n!r-un s$er! de or se a$la Ia re ep*ia ho!elului PIn!er on!inen!al2. To!ul a de urs a "n!r-un s enariu riguros% s-a prezen!a! la re ep*ie, a "n!re#a! de domnul Aioni Calis!ra! -(r&ules u, l-a on!a !a!, i-a zis de e a &eni!, a es!a ia pus "n #ra*e un pa he! &oluminos, din ar!on lipi! u #and adezi&a, par ar $i $os! un apara! de radio "nun!ru, sau poa!e un !ele&izor mai mi , ha#ar n-a&ea, n-a "n!re#a!, ni i domnul Aioni nu i-a spus nimi , 0inel a "n$ a! pa he!ul la su#soar, era am greu, a salu!a!, a ple a!... C(nd a a3uns la )e re!aria!ul Aeneral al Au&ernului, a a$la! e$ul de a#ine!, domnul Ti!i -opo&, !o mai ple ase, nu mai era de (! opera!oarea de ser&i iu. 4emeia "l uno!ea, l-a in$orma! domnul Ti!i lipse!e doar pen!ru (!e&a minu!e, po$!indu-l s in!re -la Pe$u2M "n #irou i s-l a!ep!e. 0i olae :eldiman i-a mul*umi!, a in!ra! "n #iroul mare (! o sal de spor!, a da! s pun pa he!ul pe o msu* din apropiere, de l(ng u, s-a "mpiedi a! de marginea o&orului, era (! pe e s se pr#ueas , a s pa! pa he!ul din m(ini. -a he!ul a $ u! po . 6 rpa!. +i din mrun!aiele lui au "n epu!, deoda!, s se re&erse pes!e o&orul de :uhara !ean uri-!ean uri de #an no!e. 0umai #an no!e de B>.>>> lei. 0oi, nou*e. O a&ere, -e pu*in o 3um!a!e de miliard. 0inel era singur "n #irou, pri&eli!ea era ame*i!oare, rpi!oare, dar i s (r#oas, se ui!a nu la omoara de la pi ioarele lui i nu-i pu!u reprima delo o "n3ur!ur, o sudalm grea, a un s uipa! pe o#razul nu-!iuui...

CAPITOLUL 19
Motto:

=?

O da! u s$(ri!ul Rz#oiului Re e, Ves!ul s-a lansa! "n!r-un len! dar sigur pro es de s indare. La un pol, uni a superpu!ere, )!a!ele Uni!e ale 6meri ii, i apendi ele ei !ransa!lan!i , 8area :ri!ani , are pedaleaz pe o Pnou ordine mondial2. Cellal! pol es!e reprezen!a! de Europa apusean- on!inen!al oagula! pe a/a -aris-:erlin% o #!r(n domnioar a3uns, mai de&reme de (! era de a!ep!a!, "n pragul ire&ersi#ilei disperri i are se ompor! a$eren! de iresponsa#il. #ristian /te'nescu

Reli4ia )&terii
-Is!oria Ordinului )e re! al Ilumina*ilor :a&arezi -susurase mai depar!e :aronul, u glasul su pro$und, pl u!, odihni!or, aproape de o#razul lui 7oroga - es!e ap!i&an! a un roman poli*is!. 8ergeau unul l(ng al!ul, agale, a o plim#are pe Corso, prin groho!iul aspru, enuiu, de la poalele :a#elor, ple aser de &reo ze e minu!e de la a#ana :a#ele, "ndrep!(ndu-se !re O#ser&a!orul me!eorologi de pe &(r$ul Omul. "n pas &oini es , drumul dureaz am o or, o or i 3um!a!e, "n pasul :aronului -domol, mrun!, rar - drumul pu!ea dura "ns i !rei easuri, poa!e hiar pa!ru. -re!e/! pen!ru a-i ini*ia dis ipolul "n ea mai &e he religie de pe pm(n!% religia pu!erii. -7in!r-o mns!ire de iezui*i din Aermania, "i on!inuase :aronul $irul uriaului su monolog, s-a ridi a!, "n a doua 3um!a!e a se olului al-[VIII-lea, un om aparen! #anal, mai degra# s$ios de (! &olun!ar, umin!e, ! u!, modes!. 7ispunea "ns de o memorie $enomenal, du#la! de o in!eligen* dia#oli . In!r-un u&(n!% genial, Era un !ip genial,, La &(rs!a de numai 1C ani, s!p(nea i &or#ea $luen! ze e lim#i s!rine, "n!re are hineza, rusa i ara#a. Un an mai !(rziu, a do#(ndi! !i!lul de pro$esor-maes!ru al anoni ilor, prin dispens papal, "n!ru (! a es! !i!lu dida !i nu se o#*inea de (! dup &(rs!a de ?B de ani. "nsui $ilozo$ul 8endelssohn, o eminen! personali!a!e a !impului, a $os! pro$und uimi! de 3ude a!a $ulger!oare, uurin*a u are "n&*a lim#i s!rine i &olumul en i lopedi de uno!in*e ale !(nrului iezui!. 6 es! proasp! maes!ru al anoni ilor se numea 6dam Jeishaup!. "n anul 1<<>, #an herul Ro!s hild a primi! "nsr inarea, din par!ea Consiliului )uprem al Ilumina*ilor, de a-l on!a !a urgen! pe 6dam Jeishaup! i a-l de!ermina s $ondeze POrdinul )e re! al Ilumina*ilor :a&arezi2. Lu ru are s-a i "n!(mpla!, "n a elai an, "n oraul Ingols!ad!. Ordinul era organiza! "n er uri on en!ri e, s!ru !ura! pe 1; grade, amin!ind de ele 1; !rep!e ale ele#rei piramide masoni e. Cer urile nu omuni au "n!re ele de (! dup prin ipiul lu i$eri al imploziei% adi , e/ lusi& din e/!erior !re in!erior. 6adar, mem#rii din gradele in$erioare nu uno!eau a#solu! nimi despre e/is!en*a gradelor superioare, "n!reaga a !i&i!a!e a organiza*iei des$ur(ndu-se dup reguli s!ri ! se re!e. Unii mem#ri erau Ppa!riarhi2, al*ii Ps$e!ni i2, al*ii Padep*i2, al*ii Pe/per*i2. U!iliz(nd - u ra$inamen! i ar! - an!a3ul, orup*ia, se/ul, #anii, sl#i iunile oamenilor i nu "n ul!imul r(nd propriul $arme personal, 6dam Jeishaup! a reui!, "n numai (*i&a ani, s a!rag, "n organiza*ia sa se re!, ilus!re personali!*i ale epo ii, din omer*, din

=B

indus!rie, agri ul!ur, edu a*ie, 3us!i*ie, poli*ie, !iin*, ar!, poli!i . 8em#rii Ordinului de&eniser &eri!a#ile eminen*e enuii pe l(ng Au&ernele din Aermania, 6nglia, )pania, 4ran*a, Rusia, "mp(nzind pra !i !oa! #!r(na noas!r Europ. Ilumina*ii *in!iser depar!e. Lu rau, a de o#i ei, pe !ermen lung. Lumea !re#uia s him#a!. Rela*iile so iale !re#uiau s him#a!e. Tre#uia ins!aura! un nou mod de produ *ie. O nou ordine so ial. Ilumina*ii sim*iser, primii, pulsul noilor pre$a eri is!ori e i, pen!ru a nu se de lana haosul general, in!er&eniser la momen!ul opor!un. 6s!$el, prin in!ermediul Ilumina*ilor #a&arezi, Consiliul )uprem al Ilumina*ilor a organiza! i *inu! "n $r(u marile re&olu*ii #urgheze din Europa. 7e pild, "n 4ran*a a $os! rea! PLo3a 8arelui Orien!2, unde s-a ns u! $aimoasa lozin % Li#er!a!e, Egali!a!e, 4ra!erni!a!e. )uprema*ia :iseri ii a dispru!. 8arii la!i$undiari au $os! de lasa*i. 6u apru! noi s!a!e pe har!a lumii. +i, ineren!, noi rz#oaie. In on!es!a#il, 6dam Jeishaup! a $os! un geniu. El a rea! i is!ori a lo3 P6lian*a 7rep*ilor2, su#ordon(nd-o unei al!e s!ru !uri, imagina!e !o! de min!ea sa &eni "n$ier#(n!a!% es!e &or#a de organiza*ia se re! P4iii 6lian*ei2, sau mai unos u! u numele P:2nai :Mri!h2. 8aes!rul- ondu !or al organiza*iei P4iii 6lian*ei2 $ ea par!e din "nsui Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. La pes!e <> de ani de la "n$iin*are, lo3a P6lian*a 7rep*ilor2 are un nou mem#ru, despre are am mai amin!i! "n dis u*ia noas!r% 8ordehai Le&i, sau, um l-a $i/a! is!oria, pe numele de 8ar/. Ul!erior, su# in$luen*a o&(ri!oare a lui 8ar/, lo3a P6lian*a 7rep*ilor2 se !rans$orm "n PLo3a omuni!ilor2, apoi "n PLiga omuni!ilor2. Iar prin ipalele !eze ale lui 8ar/, din opera sa de #az, P8ani$es!ul -ar!idului Comunis!2, sun! !o mai !ezele lui 6dam Jeishaup!, aeza!e (nd&a la !emelia POrdinului )e re! al Ilumina*ilor :a&arezi2. 6adar, epo alul P8ani$es!2 mar/is!, ar!ea sa r a omuni!ilor de pre!u!indeni, nu es!e al! e&a de (! un plagia! ordinar. Un !e/! $ura!, are uprinde $i/ C.@>> de u&in!e. Capri iul is!oriei i meandrele !impului l-au $ u! "ns ele#ru, !ira3ul P8ani$es!ului2 $iind uni ul, din lumea "n!reag, are a depi! !ira3ul :i#liei. )ingura on!ri#u*ie a lui 8ar/ la opera lui Jeishaup! a $os! ins!i!uirea !eroarei a poli!i de s!a!. Chiar el a s ris, u m(nu*a lui, "n pres!igiosul P0eues Rheinis he 5ei!ung2, din < noiem#rie 1=?=, a es!e $a!idi e u&in!e, pe are le i!ez din memorie% P0u e/is! de (! un singur mi3lo de a s ur!a i gr#i agonia de moar!e a &e hii so ie!*i% !eroarea,2 7ar, hai s-l lsm dra ului pe 8ar/ i s re&enim la 6dam Jeishaup!. El a mai ela#ora!, "n 1<<;, i P0oul Tes!amen! 7ia#oli 2, unos u! marelui pu#li a#ia "n 1<=B, u prile3ul unui s!upid a iden!% unul din urierii Ilumina*ilor, lrind "n!re 4ranE$ur! i -aris, a $os! surprins de o $ur!un pu!erni , a $os! lo&i! de !rsne! i a muri! pe lo , "n mi3lo ul drumului. -oli*ia #a&arez a des operi!, prin!re do umen!ele se re!e ale urierului, i P0oul Tes!amen! 7ia#oli 2, pe are, (nd&a, da e!i urios, am s *i-l dau s-l i!e!i. 8eri!, Es!e deose#i! de ins!ru !i&, "n esen*, "n hin!esen*, Jeishaup! sus*ine, a i 8a hia&elli, un prin ipiu dur, dra oni , dar &ia#il i as!zi% POmenirea !re#uie *inu! "n!r-o permanen! dis ordie i #uim eal,2 6dam Jeishaup! a de eda! "n 1=;>, la &enera#ila &(rs! de =9 de ani, dar opera lui $un *ioneaz i as!zi. Ireproa#il, Ca un me anism !ipi german...

Io# Po)e+c& $# ?ara Mi#&#ilor

=@

Ion -opes u se a#!u #rus (*i&a pai de la $irul rrii, s ormoni u &(r$ul #o an ului prin groho!iul ol*uros, #om#ni e&a, se aple i ulese de pe 3os dou pie!re &ine*ii, u mu hiile as u*i!e. 7aion 7oroga "l pri&ea urios, "l "n er a un uor sen!imen! de e/al!are, on!a !ul lui u reali!a!ea se su#*iase, se !o ise, par s-ar $i r! i! prin 'ara 8inunilor, i nu s-ar $i mira! delo da :aronul ar $i io ni! pie!rele i ar $i s os din ele iepuri, sau papagali, sau pangli i olora!e. Culmea era :aronul hiar io nise pu!erni , "n (!e&a r(nduri, pie!rele alea &ine*ii, "n!re are aezase u "ndem(nare (!e&a $ire de iar# us a!, i deoda! apru $umul. 6poi, $o ul. :aronul hiui prelung, se rsu i pe l (ie u $ lia de iar# us a! "n m(na s!(ng, u pie!rele "n m(na dreap!, hulind sl#a!i , u #ra*ele larg des$ u!e !re er, pre um al!da! omul a&ernelor (nd a&usese re&ela*ia $o ului. 7aion 7oroga "l pri&ea u!remura!. Ci!ise i el hes!ia as!a u $o ul iz#u ni! din s (n!eia pie!relor, &zuse mira olul prin $ilme, dar "l onsiderase "n!o!deauna un mira ol. +i a!(!. O in&en*ie a ar!i!ilor, ai ror eroi se ddeau mari i !ari prin *inu!uri sl#a!i e. 0u rezuse ni ioda! "n po&es!ea as!a, iar a um, deoda!, minunea se "n$p!uise su# o hii lui. 7in s!area de perple/i!a!e, l-a smuls glasul gra& al :aronului. -7oroga, !iu -*i pla e s $ii ondu !or, "*i pla e s $ii mereu "n$run!e. ) ondu i. ) iei de izii. Iar de iziile !ale s $ie e/e u!a!e "n!o mai de o !urm (! mai mare de supui. +!iu, +i mai !iu i ai ali!*i de ondu !or. E!i energi , in!eligen!, persuasi&. +i, mai ales, $r s rupule. +!ii i !u lu rurile as!ea. 7ar, eea e nu !ii es!e un ondu !or au!en!i , un ondu !or "nns u!, iar nu plmdi! din "mpre3urri $a&ora#ile, !re#uie s supra&ie*uias "n ori e si!ua*ie% $r arme, $r hran, $r $o , $r ap. 6l!$el, ra!eaz la primul u! "n ur pe are "l prime!e din par!ea des!inului or#. )e pierde. Cla heaz, +i se de laneaz a!un i o umpli! !ragedie. 0u a!(! pen!ru el, (! pen!ru milioanele de nenoro i*i are i-au pus "n el !oa!e speran*ele. )pune-mi, 7aion, *i-au !re u! &reoda! prin ap asemenea g(nduriF "l hes!iona, se , :aronul. - 0u, $u rspunsul promp! al lui 7oroga. :aronul "l pri&i s ru!!or prin despi !ura su#*ire a o hilor - a dou lame de sile/ sur(se iu!e, h(!ru, aproape me here!e, glasul "ns "i radia a elai "nghe* #ru!al, a i dunga neagr a pri&irii. -:ra&o, 7oroga, 7ei nu "n!o!deauna sin eri!a!ea e o &ir!u!e, de as! da!, *i-a adus o #il al#. Tre#uie, "ns, s perse&erezi. 0u-i su$i ien! s-*i dore!i pu!erea. 0u-*i sun! su$i ien!e ni i ali!*ile na!i&e. Tre#uie s-o meri*i, )-o "n ale i singur, !reap! u !reap!. Eu a!ep!, eu !e a!ep! r#d!or% (nd &ei aprinde i !u, u dou pie!re, (!e&a $ire de iar# us a!, &ei !i a!un i ai sui! prima !reap! pe nes$(ri!a s ar a pu!eriiI d-mi un semnal, s ser#m "mpreun su esul, "n*elegi e &reau s spunF 7ar, p(n a!un i, hai s re&enim la Ilumina*ii no!ri. "*i po&es!eam, mai de&reme, despre POrdinul )e re! al Ilumina*ilor :a&arezi2. 0u es!e singurul Ordin are "i ser&e!e pe Ilumina*i. 8ai sun! i al!ele% Ordinul Ca&alerilor de 8al!aI Ordinul 8asoni I Ordinul Iezui*ilorI Ordinul "n*elep*ii )ionuluiI Ordinul TemplierilorI Ordinul UrsulinelorI Ordinul Teu!onilorI Ordinul )$. 8riaI Ordinul 7omini anilorI Ordinul musulman al Ri$ailorI sele !ul Clu# PRo!arG2I i hiar huli!a 8a$ie. Toa!e, a#solu! !oa!e, se re!e. 8is!erioase. +i ului!or de pu!erni e. Opera!i&e, "n

=<

ori e momen!. La mesa3ul sugera!, prin in!ermediari, de !re Consiliul )uprem al Ilumina*ilor, ele po! a *iona ori (nd, oriunde i "mpo!ri&a ori ui. Ordinul Iezui*ilor, supranumi! PCompania lui lisus2, da!eaz din 1B;?, (nd a $os! ini*ia! de !re Igna*iu de LoGola. Organiza*ia are ara !erul unei agen*ii de in$orma*ii i es!e onsidera!, pe drep! u&(n!, )er&i iul )e re! al Va!i anului. Ordinul Templierilor supra&egheaz s!ru !urile paramili!are ale -lane!ei, "n de la "n epu!ul lor, Templierii au $ os! mili!ari. Clugri - mili!ari. Ordinul a apru! pe la "n epu!ul mileniului nos!ru. Tradi*ia spune Templierii &enerau, deopo!ri&, pu!erea, &i lenia i $rumuse*ea. 7e al!$el, sim#olul lor ini*ial era reprezen!a! de o uria s!a!ue! din 3ad, numi! :aphome!, supranumi! PInspira*ia spiri!ului2, di&ini!a!e are a&ea $a* de #r#a!, s(ni de $emeie, aripi de &ul!ur i orp de leu. "n ep(nd u anul 111<, Ordinul Templierilor pro!e3a pelerinii din 'ara )$(n!. Ordinul dispunea de o do !rin se re! i ri!uri de ini*iere prelua!e din &e hea religie re!in, dar i de la )arazini i 7ruizi. 7e la 7ruizi au prelua! Templierii ele#ra lor man!ie al#, iar de la re!ini ru ea purpurie, "n plin e& mediu, Templierii de&eniser o $or* deose#i! de pu!erni , di !(nd pra !i 3o ul poli!i al an elariilor europene. Tem(ndu-se i se u#reze!e au!ori!a!ea, -apa Clemen! al V-lea, prin :ula papal din 1;19, ordon dizol&area Ordinului Templierilor, iar ul!imul 8are 8aes!ru al Ordinului, !emu!ul Da ]ues de 8olaG, a $os! ondamna! la moar!e i ars pe rug "n 1;1?. Reorganiza! de Ilumina*i, Ordinul Templierilor a rens u! "n epo a modern, &iguros, u o prezen* !o! mai pene!ran! "n an elariile poli!i e ale lumii on!emporane. Organiza*iile de !ris! $aim, ET6 din )pania, IR6 din 8area :ri!ani , -HH din Tur ia, aa-zisele 4ron!uri de eli#erare din 6$ri a i Orien!ul 8i3lo iu nu sun! de (! (!e&a din s!ru !urile para-mili!are on!rola!e de Templieri. Un de!aliu re&ela!or% !emu!ul !eroris! Carlos-+a alul a $os! ares!a!, mai zilele !re u!e, de magis!ra!ul $ran ez Dean-Louis :ruguere, are "m#r ase ele#ra man!ie al# a Templierilor "n din anul 1C==. 7espre Ordinul Ca&alerilor de 8al!a s-au s ris !omuri "n!regi. 6 eas! organiza*ie o ul! on!roleaz negus!oria mondial. Cu deose#ire, omer*ul u arme. Ordinul a $os! rea! la "n epu!ul se olului al [II-lea, "n Rega!ul Ierusalimului, su# denumirea ini*ial de Ordinul POspi!alierii )$. Ioan2. 7up u erirea Ierusalimului de !re s(ngerosul )aladin, "n anul 11=<, Ordinul a s!p(ni! oraul - e!a!e 6 ra, "n perioada 11C<-19C1, apoi Ciprul !imp de 1C ani, insula Rodos, "n ep(nd din 1;>C p(n "n 1B99, i insula 8al!a, de unde i-a lua! i noul nume, !eri!oriu on!rola! ne"n!rerup! "n!re anii 1B;>-1<C=. "n ep(nd u anul 1=;?, Ordinul Ca&alerilor de 8al!a i-a ins!ala! sediul en!ral la Roma. -rin!re mem#rii a es!ui Ordin, des operim nume sonore, pre um Dohn HennedG. 4os! preedin!e al ). U.6. Li hida! "n plin glorie personal. U is pen!ru , la un momen! da!, u !oa!e a&er!ismen!ele primi!e, i-a !rda! pe Ilumina*i - are "i on$eriser pu!erea suprem la Casa 6l# -lu(nd (!e&a ho!r(ri pes!e apul lor% des!i!uirea lui 6llen 7ulles din $un *ia de e$ al CI6I de izia de a pune ap! rapid rz#oiului din Vie!namI ho!r(rea de a impozi!a u 1B^, anual, ori e in&es!i*ie de api!al ameri an "n s!rin!a!eI dez&luirea unor se re!e pri&ind energiile li#ere. 6a s-a "n!(mpla! u HennedG% i-a "n hipui! es!e des!ul de pu!erni , s $a e &rea. ) ho!ras singur. )-a lsa! sedus de mira3ul pu!erii. 6poi, in!o/i a!. 7up are, !oa!e 3ude *ile lui au $os! &i ia!e de a es! !eri#il drog% pu!erea.

==

6s!a e. +i-a $ u!-o u m(nu*a lui. Cu EisenhoLer, "ns, u enigma!i ul 7Ligh! 7a&id EisenhoLer, al! $os! preedin!e al ).U.6., lu rurile s-au derula! al!$el. 0-a iei! ni ioda! din u&(n!ul Ilumina*ilor. n anul 1C?>, de&ine mem#ru al Ordinului Ca&alerilor de 8al!a. Era o$i*er i a&ea gradul de maior. 7in 1C?>, des!inul su ap!, deoda!, o !raie !orie ame*i!oare. Trei ani mai !(rziu, "n 1C?;, a3unge de3a general u in i s!ele i i se "n redin*eaz omanda suprem a arma!elor alia!e pen!ru de#ar area, la "n epu!, "n 0ordul 6$ri ii, apoi "n )i ilia i ul!ima "n Ves!ul Europei. C(!ig el de-al doilea rz#oi mondial, "n perioada 1CB>-1CB9 es!e numi! omandan! suprem al $or*elor 06TO. 7in 1CB;, p(n "n 1C@1, es!e ales preedin!e al )U6. )-a s!ins din &ia* "n 1C@C, la &enera#ila &(rs! de <C de ani, $iind unul din marii zidi!ori ai a es!ui &ea . To! "n Ordinul Ca&alerilor de 8al!a "i gsim i pe El*"n al ruilor, pe Hohl al germanilor, dar i pe regele Cioa# al *iganilor din Rom(nia. Clu#ul PRo!arG2 s!r(nge periodi - e/a ! din ;; "n ;; de zile - "n somp!uoasele sale sedii se re!e, rsp(ndi!e prin marile Capi!ale ale mapamondului, o lume sele !, ra$ina!, ins!rui! i $oar!e #oga!. Ia! numai (!e&a din ondi*iile s!ri !-o#liga!orii are "*i po! des hide uile Clu#ului% s dispui de dou li en*e uni&ersi!are, din!re are una u do !ora!I s &or#e!i $luen! el pu*in pa!ru lim#i de larg ir ula*ieI s $ii proprie!arul unui on! #an ar u minimum ap!e zerouri, "n dolari ameri ani. )implu, nuF Ei #ine, i u !oa!e a es!ea, din Consiliul )uprem al Ilumina*ilor doar preedin!ele Clu#ului $a e par!e. Res!ul nu sun! de (! in!ermediari sau simpli e/e u!an*i. 6a pre um dinami!a i apsele nu se ps!reaz ni ioda! "n a elai lo , !o! as!$el pu!erea i a&erea nu !re#uie s se a$le "mpreun su# a eeai um#rel. Es!e un prin ipiu are $a e arier de in i mii de ani.

CAPITOLUL 20
Motto: )un!em ondamna*i s r(dem de ei are, a olo sus, ne reprezin!. Ioan roan

1:i#e<&l ,i# Vol&#tari


Ce iud*enie% rasa hinezeas , la o popula*ie de aproape un miliard i 3um!a!e de lo ui!ori, dispune doar de ?<9 de nume. Lim#a s ris es!e a eeai pe !o! !eri!oriul hinezes . Lim#a &or#i!, "ns, di$er de la o regiune la al!a. 4ie are hinez are ase nume% el de lap!eI el din opilrieI el de la oalI el din a$a eriI el de s!orieI i pore la. Chinezii se re unos "n!re ei mai ales dup pore l. 7e pild, pa!ronul res!auran!ului P7ragonul2, din ar!ierul Volun!ari, un hinez "nal!, us a! i su#*ire a un #*, pe are nu l-a &zu! nimeni ni ioda! z(m#ind, se nume!e, dup a !ele lui o$i iale, a om de a$a eri, Chai Jan O#e, dar !oa! lumea "l !ie i-l s!rig domnul Chop, "n pronun*ie Ciop. 6s!a e pore la lui i &ine de la e/presia Chops!i E, are nu reprezin! al! e&a de (! unul din ele dou #e*igae su#*iri, $olosi!e u a!(!a "ndem(nare de hinezi

=C

pen!ru a m(n a. 7easupra res!auran!ului P7ragonul2, l(ng $irma uria &opsi! "n rou i negru, se poa!e i!i lar un numr% @;1. 8ul*i "l &d, dar pu*ini, $oar!e pu*ini oameni !iu e "nseamn. 0u es!e ni i numrul edi$i iului, ni i numrul au!oriza*iei de $un *ionare. 7a ine&a "l "n!rea#, domnul Chop "i dez&luie, u o poli!e*e gra&, "n sis!emul numeri hinezes , numrul @ sim#olizeaz &ia*a, numrul ; - on!inui!a!ea i numrul 1 - perse&eren*a. Unii lien*i ai P7ragonului2, delo pu*ini, ridi din umeri, u uimire i !oleran*% P hinezrii,2. 6l*ii, "ns, #om#nes u o ru!a!e in$an!il% P6i dra ului hinezi, 7a nu le &om pune $r(u, !ia ne &or lri, (! de ur(nd. ) rie i-n :i#lie,2 )( (indu-l, $ulger(ndu-l "n mai mul!e r(nduri u !o! soiul de "n!re#ri idioa!e, deli a!e, dar presan!e, "n!re#ri !enden*ioase despre na!ura o ul! a hinezilor, "n!re#ri 3enan!e despre negus!oria lor "n!ins a o re*ea su#!eran de-a lungul i de-a la!ul -m(n!ului, "n!re#ri su#&ersi&e despre sursele lor mis!erioase de unde "i pro ur o heroin a!(! de on en!ra!, u o puri!a!e de pes!e CC,= la su!, $aimoasa heroin hinezeas ?, "n!re#ri nai&e despre lumea lor in!erlop, despre $ioroasele Triade, e i ea urioas s a$le aia i aia despre hinezi, despre &ia*a lor, despre o#i eiurile lor, e o &e he lien! a P7ragonului2, o lien! s!a!orni , dis re! i onora#il i are, pe deasupra, "i mai on$er i pro!e *ie domnului Chop, i e e ru "n $ap!ul &rea s !ie i ea da ChopG um "l alin!a, uneori, *uguindu-i #uzele e/!raordinar de senzuale - $a e sau nu $a e par!e din Triade, prea mul!e po&e!i palpi!an!e se pun pe seama lor, e urioas, i a!(!, doar n-o $i ne#un s umple !(rgul u se re!ele lor, u rela*iile lor, "i zisese ea, $ (nd un #o!i uor #osum$la!, uor posesi&, dar nemaipomeni! de $erme !or, zg(riindu-l u un po!op de "n!re#ri o#sedan!e, "n (! pa!ronul res!auran!ului P7ragonul2 o in&i!ase oda! la el "n #irou, la o ea de eai, i-i spusese #l(nd, "n!r-o rom(neas s!ranie, ple (ndu-i umil $run!ea, dar u glasul re e i !ios a o sa#ie de 0anEin. --rea #un doamn, eu apar*in unui popor &e hi de pes!e in i mii de ani. +i !re#uie s & spun, de la #un "n epu!, noi, hinezii, a&em (!e&a on!radi *ii $undamen!ale% dei sun!em $oar!e poli!i oi, nu ne pla "n!re#rileI dei respe !m legile, nu agrem pu!erile s!a!uluiI dei ne iu#im $amiliile, sun!em o#seda*i de #ani i de pro$i!I dei prem $oar!e umin*i, sun!em "n reali!a!e de o mons!ruoas &i lenieI "n s$(ri!, dei prem mereu gr#i*i, a&em o r#dare uria. 6&em redin*ele noas!re, prea #un doamn, mi!urile noas!re i p a!ele noas!re an es!rale, pe are nimeni al! ine&a, din a$ara neamului nos!ru, nu le-ar pu!ea "n*elege. 5idul hinezes nu se "n!inde numai "n 3urul Oarii noas!re, i i "n 3urul su$le!ului nos!ru. )un!em "n lega*i "n!re noi, unii de al*ii, de 3uruin*e ros!i!e u in i milenii "n urm. 0e aprm u a eeai s!rni ie, i lu rurile $rumoase, i lu rurile ur(!e. Ce !i*i dumnea&oas!r, prea #un doamn, despre Triadele hineze!iF Kai s $im serioi, "n ori e manual de riminologie orien!al se po! gsi (!e&a in$orma*ii des!ina!e onsumului pu#li . )un! sa&ura!e, sun! digera!e, sun! omen!a!e u su$le!ul la gur, dup are, din Triade nu mai rm(ne de (! o #anal pagin de is!orie asia!i . Vre*i s $a em un !es!F Vre*i s & dau un e/!emporalF 0u z(m#i*i, prea #un doamn, eu &or#es serios. Ce mi-a*i pu!ea spune despre TriadeF C(!e&a da!e generale, la "ndem(na ori ui. C au apru! "n !impul dinas!iei 5hou, u o mie de ani "nain!e de Chris!os. C "nsui marele i "n*elep!ul Lao Tzi a $ u! par!e din s!ru !ura Triadelor.

C>

C, la suges!ia $ilozo$ului [u )eem, )upremul 8aes!ru al Consiliului )a ru al Triadelor, "mpra!ul Xin Jang ons!ruie!e, la ho!arele nordi e ale imperiului, gigan!i ul zid hinezes . C, la 19>> de ani, dup Chris!os, mongolii u erind China, Triadele sun! arun a!e "n ea mai neagr landes!ini!a!e. +i de a!un i, mereu, de aproape op! &ea uri, aa sun! Triadele i as!zi% in&izi#ile, Ce al! e&a a*i mai pu!ea !i, prea #un doamnF -oa!e doar , "n ep(nd u perioada man iurian, din a doua 3um!a!e a mileniului nos!ru, Triadele se reorganizeaz pe s!ru !uri de !ip ma$io!, a apar(nd omer*ul i $inan*ele imperiului. 0u "n!(mpl!or, zeul hinez al rz#oini ilor es!e, "n a elai !imp, i pa!ronul m!arilor, al negus!orilor i al Triadelor. 6l! e&aF Cam a!(!. 6di , doar 3um!a!ea ade&rului. +i nimi nu poa!e $i mai $als, de (! ade&rul unos u! pe 3um!a!e. Ce s & mai spun, prea #un doamnF 6l! e&a nu mai !iu ni i eu. +i nimeni al! ine&a, din!re muri!orii de r(nd, nu !ie. 7oar !rei oameni, ei din Consiliul )a ru, unos ade&rul "n!reg. 6de&rul despre Triade. )inguri ei !iu !o!ul. 0oi, eilal*i, are ne-am ns u!, de genera*ii i genera*ii, "n in!eriorul Triadelor, nu unoa!em de (! supunerea a#solu!, supunerea ne ondi*iona!, i nu !im mai mul! de (! dumnea&oas!r. +i !o! a i dumnea&oas!r, !im i noi !rdarea, "n Triade, are un singur epilog% moar!ea "n ele mai umpli!e hinuri. To a! u sa!(rul. 8-a*i "n!re#a!, da $a par!e din Triade. Ce s & rspundF ) "n*eleg, prea #un doamn, &re*i s m ondamna*i la moar!eF,...

S)0#<&rat $#tre ca,a5re 5ii


6l dra ului, ChopG, I-o zisese, "i re!ezase !oa!e "n!re#rile, u un ges! elegan!. 7ar ne ru*!or. 0i i nu l-ar $i rezu! a!(! de pro$und. +i-un a!(! de $in unos !or al p a!elor omene!i. 6l p !oilor. 6s!a era% o p !oas. )-a !iu!, din!o!deauna, o p !oas. Era $rumoas, era $oar!e $rumoas. Era irezis!i#il. 7ar i o p !oas in ura#il, "i pl ea s se reguleze la ne#unie, easuri nes$(ri!e, nu se mai s!ura de #r#a*i. +i-i alegea din grmad - u un sim* posesi& a u!, &irulen! - "i lrea pe deela!e, apoi "i a#andona a pe ni!e #a!is!e murdare. 0i ioda! nu-i pl use s-i dea #a!is!ele la spla!. Le arun a. Le lepda. 6a um "i lepda i aman*ii. Era o nim$oman, 7a ar $i $os! numai a!(!. 7ar "i pl eau i pe!re erile zgomo!oase, spir!oase um le spunea ea, pen!ru erau s!ropi!e din #elug u apriga &od PRaspu!in2. Ii pl eau #(r$ele negre, #(r$ele horror. )e da "n &(n! dup s andaluri mondene, su# a ror po3ghi* su#*ire de PChanel - B2, 3egul pu!ea a o la!rin de azarm. Organiza es apade no !urne la mo!eluri de lu/. Copil de $os! minis!ru $iind, nu-i lipsise ni ioda! nimi , $ use !o! e &rusese, i se dez&ol!ase p(n la e/a er#are gus!ul pen!ru ra$inamen!, pen!ru &i iu, pen!ru aerul !are al elor mai e/!ra&agan!e e/ i!a*ii, "n er ase !oa!e senza*iile !ari, !oa!e ne#uniile e/ i!an!e, se lsase de$lora! "n de la &(rs!a de 1? ani, o$erindu-se unui o$i*er din garda personal a minis!rului. )emna u mai -sa. :u *i rup! din 6ga!ha. Lei!, 0u pu!ea s semene un s!rop i u Teodor -e!res u, u !ai -suF ) $i a&u!, a olo, i un pi de ump!are, de modes!ie, de pre&edere. 6, )e do&edise o zurlie i o ur&, a i mai -sa. 8is!erele genezei, "n ul!imii ani, dduse i "n pa!ima P#e*iei al#e2% "n epuse u mari3uana i hai, !re use prin e/perien*a !ul#ure a opiului, euase "n *ar ul s!r(m! al heroinei. Keroina de !ipul ?. Cea mai pur din lume. 7oamne -7umnezeule, heroina se do&edise, p(n la urm, singura ei

C1

sal&are. Uni a posi#ili!a!e de a e&ada din!r-o lume "n are se sim*ea !o! mai s!rin. Un o&(ri!or sen!imen! de "nsingurare, de alienare, "i mar a zilele, !rans$orm(ndu-le "n!r-o pas! groas. -u!uroas. Ce s $a F se "n!re#ase adeseori, u o hii pierdu*i "n gol. )a se sinu idF )-i urme zileleF )-i ia (mpiiF Keroina o a3u! s supra&ie*uias prin!re ada&re &ii. ) $ie deasupra lor. ) le domine. )-i #a! 3o de ele. )-i ame*eas pe oameni u $arme ul ei !ul#ur!or. -er u!an!. 7ar el mai mul! "i pl ea s-i nu eas , si "n!r(!e u "n!re#ri s!upide, s-i "n*epe u o uriozi!a!e mor#id, s se &(re apoi "n su$le!ul lor i s $a a olo !o! prpdul de are era "n s!are. )im*ea o ne&oie maladi& si pro&oa e. )-i hr*uias . )-i umileas . )-i pun "n si!ua*ii peni#ile, nu de pu*ine ori dispera!e, u "n!re#rile ei hinui!oare, #ru!ale, "n!re#ri pre ise i mu !oare, al!ele aluzi&e, su#&ersi&e i !ul#ur!oare, "n!re#ri ne&ralgi e, "n!re#ri in hizi!oriale spuse u aplom#ul ei sar as!i , du#la! de o senzuali!a!e $as inan!. ChopG o ghi ise per$e !, "i des i$rase la !imp in!en*iile &iperine, ru!a!ea i pl erea de a $i rea i-i dduse o le *ie dur. 6l dra ului Chops!i E,... Toa!e a es!e g(nduri - i "n mul!e al!ele - se &(n!urau "n ra$ale s ur!e, "n&ol#ura!e, prin min!ea "n$ier#(n!a! a dis!insei doamne 8ariana :ere iu . )o*ia se re!arului general al Au&ernului, e/ elen*a sa domnul Traian :ere iu . "n!r-unul din separeurile res!auran!ului P7ragonul2, al rui pa!ron era un hinez% domnul Chai Jan O#e, alias Chops!i E. -e are 8ariana "l alin!a, u o #izar duioie, ChopG. O pi oli* hinezoai , minion, ginga a o ppu de por*elan, pur!(nd u o des&(ri! elegan* enigma!i ul heongsam rou, din m!ase de 8anilla, u prul negru, lu ios, s!r(ns "n!r-o oa$ur "nal!, so$is!i a!, u mersul unduios, dezin&ol! i ges!uri $amiliare, "i aduse un eaini uria, din alam le$ui!, i o ser&i u n&alni ul eai negru loud mis!. 6!eul la spo&edanie 8ariana sor#i "n$iora! din li oarea $ier#in!e i s pr!oare, pri&indu-se pes!e #uza paharului "nal!, "n imensul pere!e-oglind din $a*a sa. )e ls "ndelung admira! de propriul orgoliu nar isis!i . )e pl ea. )e "m#r ase, a de o#i ei, pro&o a!or. Era e/plozi&% izme negre i hain neagr 4erragamo, u lan*uri de argin!I s!!ea pi ior pes!e pi ior, iar $us!a s ur!, din piele, "i dezgolea oapsele marmoreene. Era o *ip mi!o. Trsne!, "i sur(se galan!. )e sim*ea #ine. Era lini!e. 7in olo de draperia despi a! a separeului, pe diagonala salonului - o upa! doar de (*i&a mu!erii rasa*i, ra$ina*i, u nasurile &(r(!e ad(n "n $ar$uriile lor - se zrea e ranul unui !ele&izor olor, li rind i murmur(nd e&a despre poli!i i orup*ie. Era !ele3urnalul de sear. 6h, m apu grea*a, aproape -i &eni s s!rige 8arianei. -oli!i i orup*ie, Cuno!ea !o! a es! pu!regai din in!erior. O lume de pre$ u*i. 7e po!logari u gulere al#e. O lume de $arisei. La e le-o $i !re#uind pu!erea, da nu !iu e s $a u eaF 7oar s epa!ezeF ) se laudeF )ase ghi$!uias F )-i !rag nu !iu (!e r(nduri de aseF 7oar s adune a&eri pes!e a&eri i s-i "n hipuie au s(nge al#as!ruF 7oar pen!ru aa e&a au prelua! pu!ereaF 6!un i, pen!ru e, 7umnezeii m-sii, a mai muri! -i!i ul la la T(rgo&i!eF 7e e l-au "mpu a! a pe un (ineF 7oar a s-i ia ei lo ulF 6l! 8rie, ua eeai plrieF 8!ua de la Co!ro eni mai rede "n "n rolul ei predes!ina! de a ondu e Rom(nia. 7e a rea#ili!a omunismul. 7e a-i on$eri o $a* uman. 6#era*ii, Reziduuri ale unui !imp re&olu!. ComunismulF O $und!ur is!ori . O mons!ruoas

C9

e/perien*, are nu &a lsa pos!eri!*ii de (! mizerie, medio ri!a!e, su$erin* i moar!e. 7e (! un imi!ir enorm. +i se mai gses , draga mea - "i zi ea 8ariana, u o hii "n$ip*i "n paharul u eai - se mai gses "n *ara as!a idio*i are s-l regre!e. ) nu-i piard sm(n*a. 7in auza as!a, unii oameni sun! mor*i de mul!, iar ei "n nu !iu% !ries "n !re u!. E/ lusi& "n ziua de ieri. +i-au amane!a! &ii!orul !re u!ului. L-au "n his a olo, a "n!r-o pu rie, i "n se mai i $udules u $ap!ele lor. Ui!-!e la -reedin!e um r(de, um i se l*e!e r(sul p(n la ea$, (nd &or#e!e poporului, par i-ar spune P:on3our popor,2, a-n s hi*a aia a lui onu Ian u. C !o! sun!em noi $ran o$oni de dumini . Ve hile $amilii de rangul doi, de pe &remea -i!i ului, au a3uns $amilii de prim rang% $amilia :(rldenilor, $amilia Lo!renilor, $amilia )!n ule!ilor, $amilia Verde*ilor. Iar noile $amilii de rangul doi s-au ns u! pup(nd poala popii din primul rang% $amilia :i&olarilor, -une!ilor, Temeanilor, $amilia 7umi!ra ilor, $amilia Rogo3anilor, $amilia +ogunilor. To*i sun! on!amina*i de &irusul le!al al !re u!ului. To*i sun! an!ona*i "n !re u!% $ur la $el a nomen la!uri!ii omuni!ilor, "n3ur la $el, min! la $el, se &(n!ur prin lumea larg la $el, r(g(ie la re ep*ii la $el, !rag dup ei, pes!e !o!, o !urm de #odGguarzi. Chiar i la nun*i, !o! u gorilele dup ei se du . 8ariana "i amin!i unul din prie!enii ei, Io a de la Co!ro eni, onsilier preziden*ial, "i po&es!ise oda!, dup (!e&a pahare zdra&ene de PRaspu!in2, um ne#unul ala de premier, 0ae Coroiu, zis Trs u, se dusese la o nun!, la pala!ul Elisa#e!a, u !oa!e mainile i u !oa!e grzile dup el. Lumea se ui!a la Trs u, a la urs. -ar a n&liser !!arii. +i $usese, p(n a!un i, o nun! a-n po&e!i, unde !o*i oamenii sun! egali u mria sa "mpra!ul% #eau, mn(n , pe!re , $ie are dup po$!a inimii. )e "nsura #ia!ul unui minis!ru, u $a!a s rii!orului 6ugus!in :uzura. Ce-a &ru! s spun musiu Coroiu u ges!ul suF Ce a "nsemna! a el ges!F 8(rlnieF Tru$ieF -ros!ieF PEra - "i spusese Io a 8arianei - era a $i um ai $i in!ra! "n :iseri u #o an ii murdari i iula pe ap2. 6l dra ului, Io a, are o lim# as u*i!, dar spune lu rurilor e/a ! pe numele lor. 0u a 7aion 7oroga, pederas!ul la din $run!ea Ligii, pe are, da -l "n!re#i e&a, !e plim#, !e rsu e!e din &(r$ul lim#ii, &or#e!e pe mu hie de u*i!, po*i s "n*elegi ori e din e spune el, e un !ip alune os, erpui!or, !e "n$oar "n u&in!e alese, $erme !oare, pioase, al!eori u&in!ele sun! goale, gra!ui!e sau pruden!e, sau u&in!e olora!e, rspi a!e, le$ui!e, u&in!e &agi, sau u&in!e sprin*are, on&ing!oare, e !eri#il de on&ing!or 7aion 7oroga, mai ales (nd z(m#e!e me$is!o$eli , "n dou ape, sau (nd z(m#e!e su#*ire, ire!, ra$aeli , e un !ip de!ep!, sedu !or, e ul!i&a!, dar ine&a i-a s!ri a! dezas!ruos ara !erul, i l-a al!era! pro$und, i l-a smin!i!, i-a de$orma! me anismele in!ime% poa!e so ru-su Lazr 8arines u, mare- s ul- mare pe &remea -i!i uluiI poa!e ne&as!-sa 7arda, a&o a! de meserie, iar lim#a a&o a*ilor, se !ie, are o singur menire% s as und ade&rulI poa!e an!ura3ul "n are s-a "n&(r!i! "n ul!imii in i ani, un an!ura3 de li hele, de GesmeniI poa!e pu!erea "nsi i-a adus plo on un ara !er nou-nou*% &i ia!, o!r&i!, ara !erul par&eni!ului in$a!ua!, un ara !er e/al!a!, despo!i , in$ernal. 0ep!runse sun! ile de&enirii, +i !o!ui "i zi ea 8ariana on ilian!, !oleran!, sor#ind din eaiul negru loud mis!, "n $ier#in!e, sor#ind i a!ep!(ndu-l r#d!oare pe ChopG s-i adu ra*ia aia de heroin ?, ra*ia pen!ru o lun "n!reag - i !o!ui, 7aion are o sm(n* #un "n el, are un e&a e hili#ra! i ones! as uns "n ad(n uri greu sonda#ile, poa!e &a a&ea un, &ii!or, poa!e &a $i prin!re pu*inii oameni poli!i i ai lipei are &or a&ea un &ii!or, eilal*i $iind iremedia#il

C;

"nghi*i*i de nisipurile m(loase ale !re u!ului. -oa!e se &a gsi ine&a s-l s oa! din !o! raha!ul s!a are ol ie de parazi*i, s-l smulg i s-l s u!ure zdra&n. )-l !rezeas , 6!un i i numai a!un i &a mai a&ea &reo ans. 6l!$el, &a on!inua s omande lipuri ele !orale, de o enorm pros!ie, a a ela "n are apreau, el i ne&as!-sa, "n pos!ura de re!ini e se du la :iseri , "n s$(n!a zi de dumini % am(ndoi "n #lugi, am(ndoi "n ge i, ea u apul des operi!, plim#(ndu-se prin!re i oane a ni!e *oape. 0oro u ine&a de la Co!ro eni, are l-a !ras de m(ne , dup &izionarea lipului, i i-a ar!a! oul de gunoi, u o re omandare olegial, dar $erm% -8i 7orule, da &rei s mai mn(n i o p(ine al# "n ser&i iul poli!i ii rom(ne!i, arun la o mizeria as!a i spune Ta!l 0os!ru "n $ie are sear. 6 as. )ingur. ) nu !e aud nimeni. ClarF Ns!a era 7aion 7oroga. 7ar eilal*i um erauF 8a3ori!a!ea, imensa lor ma3ori!a!e, ni!e $rip!uri!i. +i O&idiu Aman, preedin!ele e/e u!i& al Ligii i di!amai prim-depu!a!ul, are, a#ia !(r(ndu-i #inile de olo-dolo, um#la u lim#a s oas dup a&ere, dup ase, dup a$a eri grase pen!ru !oa! lio!a lui de neamuri. +i )ile 7ogaru, unul din &i epreedin*ii Ligii, u $igura lui leonin, u o helarii uriai, u rama groas, p!r*oas, are, !un(nd i $ulger(nd "mpo!ri&a Opozi*iei din -arlamen!, se &(r(se p(n-n g(! "n ni!e a$a eri ur(!e prin Ialomi*a, prin -i!e!i, "n as(nd mul!e miliarde murdare, msluind un he !ar de a !e, da ar $i a&u! ze e m(ini, u !oa!e ar $i apu a! iolanul are i se o$erea. +i )ion 8o anu, al! &i epreedin!e, u #r#u*a lui de *ap logodi!, "i amena3ase u os(rdie un lung ir de sine uri "n &enera#ila :nie a ol!enilor, s!r(ng(nd "n mrile $amiliei (! s-i a3ung pen!ru in i genera*ii. 7ar e &or#es eu despre al*iiF, se ur(*i pen!ru o lip, numai pen!ru o lip, $rumosul hip al 8arianei :ere iu . 7e e m ui! numai "n ur!ea al!oraF Omul meu e mai #reazF Treni al meu e mai ins!i!F O, doamne, #un i r#d!or mai e!i u noi, -i da ar "n epe ine&a s-i "mpu!e pe orup*ii din Rom(nia, ar !re#ui s "n eap u #r#a!u-meu, Ce, lumea e proas!F 0u &edeF 0u sim!eF 0u a$lF 7egea#a s riu ziarele uni!a!ea de msur a orup*iei es!e P:ere iu ul2F 6 s!r(ns pm(n!uri pes!e pm(n!uri, pduri, ase, sereleuri i &alu! $or!e. 7olarii i-a &(r(!, nu !iu pe unde, prin El&e*ia, sau prin Tur ia, e, mie "mi spune e&aF 8 "n!rea# e&aF +!ie, a !iu! &reoda! e &reau i eu, e g(ndes , e dores F 8i-a da! #ani, i a!(!. :ani, (*i am &ru!. +i m-a lsa! de apul meu. ) $a e &reau i u ine &reau. 0u-i pas, 7ar, i-a psa! &reoda!F 6 *inu! &reoda! la mineF 8-a iu#i!F 7a m-ar $i iu#i! un pi m ar, un pi u*, n-a $i a3uns "n halul s!a% o ur&, o #e*i&, o droga!, 7ar e dra u $a e ChopG, de nu mai &ine u dozele aleaF

A(a#ta $#,&rerat/
8ariana !ia unde&a, "n ad(n urile res!auran!ului P7ragonul2, dia&olul la de ChopG are o mru* (! un dege!ar, un la#ora!or landes!in, "n are el singur ra$ineaz heroina l, adu (nd-o la on en!ra*ia ?. 8ariana :ere iu !ia mul!e lu ruri ur(!e despre mul*i oameni. 6&ea rela*ii "n!inse, $ ea $a&oruri "nal!e, "i s!or ea aman*ii de ele mai !inui!e in$orma*ii, adeseori se o$ereau ei singuri s pl&rgeas , s se laude, s se dea mari i !ari, 8ariana sur(dea gale, ! ea, "i as ul!a, "i e/ploa!a "n or#. "n al!e !impuri, a $i a3uns

C?

o spioan ele#r, "i zi ea ea, (nd i (nd, "n&lui! "n aerul su#lim al a&en!urii, g(ndurile in$lama!e se r eau "ns repede, ls(nd "n urma lor doar sa!is$a *ia per&ers es!e depozi!ara a!(!or mizerii umane. 8izerii se re!e. -es!ilen*iale. 8izerii prime3dioase. 0u se $olosea "ns ni ioda! de ele. 0u an!a3a pe nimeni. Lui ChopG, de pild, "i pl!ea dozele de heroin, ash, a ori e lien!. -ur i simplu, se dele !a u a ele mizerii "ngrozi!oare, pi!i!e "n ad(n ul $iin*ei umane. Du#ila a o olri* are !ie despre dirigin!a lasei !rie!e u pazni ul olii. O al! !ip a ea, mai rar. )au delo . :a, nu, se rzg(ndi iu!e 8ariana. 8ai e una, Lu reaz la sediul en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale, e e$ la a#ine!ul preedin*ilor, o !ie #ine, hiar $oar!e #ine, sun! prie!ene, o heam 4raga 7orneanu. 4ragaF E da! dra ului 4raga. 6s!a !ie i e g(nde!e primul minis!ru, nu numai e is le!e. Ce-o mai $a e 7uduF se !rezi, deoda!, "n!re#(ndu-se 8ariana. +i sim*i #rus o $ier#in*eal pl u! $ulger(ndu-i s$(r ul *(*elor. 4raga "i $ use uno!in* u Radu 7un a. P7udu2, se prezen!ase el simplu, dire !, olegial. 7udu era !ipul de #r#a! dup are era moar!% #lond, sl!a! uor pes!e B> de ani, u un "n epu! de #ur!i , per iuni s!u$oi, grizona*i, s !e 3o i u ei p(n leini, i o hi al#a!ri, limpezi, din apele rora n-ai mai iei ni ioda!. )-au !u!ui! repede, s-au "mprie!eni!, i-au des operi! prie!eni omuni, de a!un i s-au mai re&zu! "n dou r(nduri, au mai &or#i! la !ele$on i as!a-i. Ce-o mai $a e 7uduF 7up po&es!ea aia ur(! u 8iu, *inuse pos! negru, "i #gase "n m-sa pe !o*i #r#a*ii din lume, sun! ni!e por i, ni!e hahalere, uneori, "ns, "n mi3lo ul nop*ilor pus!ii, "i &enea s se ur e pe pere*i, ga!a, &ii!oarea ei &i !im &a $i Radu 7un a. +i iari 8ariana :ere iu re&eni u g(ndul la domnul ChopG, are dispruse de mai #ine de un eas, o "n!(mpinase respe !uos, o ondusese "n separeu, se s uzase &a "n!(rzia pu*in i dispruse ins!an!aneu. 7e e dureaz a!(!F )e lini!i la g(ndul la $el a!ep!ase i "n al!e r(nduri. Ra$inarea heroinei era o !rea# de o e/!raordinar $ine*e. +i de un peri ol enorm. -eri ol de e/plozie. -eri ol de moar!e. 8ariana !ia , pen!ru ra$inarea heroinei, se $oloses soda, amonia ul i a idul lorhidri . Emulsia prepara! !re#uie men*inu! $i/ la 1=> de grade Celsius, pe !o! !impul pro esului de ra$inare. Aazul &ola!il emana! es!e $oar!e e/plozi&. 7a !empera!ura re!e u un grad, se produ e e/plozia. 7a s ade u un grad, se s!ri !oa! ompozi*ia mor$inei. Era ne&oie de r#dare, de a!en*ie on en!ra!, de !imp. +i de noro . La api!olul noro , 8ariana s!!ea pros!, "ngrozi!or de pros!, "i pl!ea #ruma de $eri ire, u un pre* !i los. Un prie!en o "n!re#ase oda!, mai "n glum, mai "n serios, (! su$er ea de mul!, e anume o doare i (! o doare, da nu ia drogul la !impF 8ariana se g(ndise (!e&a lipe lungi, un s lipr negru !re u pes!e o hii ei, o$!, apoi "i "n!re#ase, la r(ndu-i, prie!enul, da "l duruse &reoda! o msea aria!, e/pli (ndu-i rar, u &o e rgui!, gra&, era la $el, durerea era la $el, doar de as!da! !e durea !o! orpul. -en!ru "n!reg orpul ei nu era al! e&a de (! o msea, o imens msea aria!... +i pe (nd 8ariana :ere iu se lsase asal!a!, asedia! de a es!e g(nduri $ulguran!e, deoda! iuli ure hea la !ele&izorul din salonul el mare al res!auran!ului. -rin!re al!e !iri uren!e, raini ul "i in$orma pu#li ul, u glasul su pl u!, uor #ari!onal, P"n urm u apro/ima!i& o or, "n ele#rul lo al de lu/ )olaris, in$luen!ul i !emu!ul om de a$a eri 8ihai 0egules u a $os! asasina! u un singur $o de arm.

CB

Un singur glon* !rimis "n en!rul $run*ii. 0imeni nu a auzi! "mpu !ura, nimeni nu l-a &zu! pe u iga, mu!eriii res!auran!ului !rezindu-se u un mor! "n mi3lo ul lor. 6!ep!m &e!i de la -oli*ie. Vom re&eni u amnun!e2. 8ariana :ere iu *ip s ur!, i ni!, "n$unda!, par se "ne ase u e&a, hipul ei de&eni s!a o3iu, apoi pm(n!iu, apoi palid a moar!ea. Vru sa se ridi e de la masa, se l!ina a #!u! de &(n!, se spri3ini de pere!e, "n lipa a eea, in!r domnul Chops!i E, "n m(na u dou pa he!e de *igri Hen!, "n are as unsese, a de o#i ei, dozele de mor$in ra$ina!. )e ui!a ons!erna! la Pprea #una doamn2 :ere iu , era aiuri!, nu "n*elegea spaima !inerei $emei, &ru s-o "n!re#e e&a, 8ariana "i $ u un semn impera!i& s !a , des hise poe!a, s oase !ean ul de #ani, pl!i, puse ele dou PHen!uri2 "n poe!, salu! i ple . 7ispru a o ne#un. PLan ia2 a$enie, de apo!a#il, spor!, u dou lo uri, porni la un s$er! de heie. 6m#ala ner&os, pneurile s r(nir i se !opi a un s!rigoi "n aerul no !urn, o#s ur, per$ora! i i i olo de *ip!ul gal#en al #e urilor u halogen. -en!ru a doua oar, "n rs!impul unei luni de zile, 8ariana &a l a onsemnul i se &a du e in ogni!o la 7an 8ir ea Kari!on. Iar &a "n epe s urle #!r(nul mo!an la ea. Iar "i &a *ine o predi Eilome!ri . Iar s$a!uri. Iar moral. 7ar nu-i pas. )e "n!(mplase e&a "ngrozi!or% $os!ul ei aman!, din are nu $ use ine !ie e se re!, $usese asasina!. Ce &a zi e lumeaF Va $i !(r(! "n an he! i numele eiF 7ar al lui TraianF Ce &a zi e TraianF Va iei un s andal uria. 8ons!ruos. Oare, 7an o $i a$la! 8iu a $os! u isF )au hiar el a... dar nu $u "n s!are si du g(ndul p(n la ap!.

CAPITOLUL 21
Motto: 6&em $e*e dispera!e 6s!a $iind nu !im "n o!ro mergem, 0icolae 1sinencu poet din %asara&ia

Tera)ia r0+&l&i
Rmas u o 3um!a!e de pas mai "n urm, 7aion 7oroga se ui!a la :aron u o nedisimula! uriozi!a!e. 6paren!, era un #!r(nel us *i&, lini!i!, umse ade, pierdu! "n g(ndurile lui &e hi, $oar!e &e hi, u un hip aspru, aproape &(n!, $run!ea ampl i pri&irea se&er prin are $ulgera, (nd i (nd, o $lam de z(m#e! pasager. Era singura lumin de pe hipul su. Un o#ser&a!or mai a!en! i-ar $i surprins i aerul a ademi , aproape solemn, elegan*a su#!il a ges!urilor, $irul urg!or de po&es!i!or "mp!imi!. Ko!r(! lu ru% #!r(nul Ion -opes u a&ea o elo in* ald, on&ing!oare, ap!i&an! hiar, "n iuda $elului de a $i% re!i en! i "nghe*a!. Un !ip on!radi !oriu. Comple/. Re e i mis!erios. 6&(nd, !o!ui, un anumi! $arme par!i ular, are !e "ndemna s-l pri&e!i, s-l as ul*i, s-l urmezi.

C@

7aion 7oroga, un #rune! &eri!a#il, hiar prea &eri!a#il, prea un uria dog german, are "l urma supus pe :aron, "n periplul su #izar prin pus!iul :u egilor. -oa!e aa g(ndise i Ion -opes u, apu (ndu-l su#i! dorul de Val!er, redin iosul su prie!en, un super# e/emplar negru, din rasa anin a dogilor germani. Iar 7aion aproape !resri, (nd :aronul "l "n!re# s ur!% - 'ie-*i pla (inii, 7orogaF 6i m(ng(ia! &reoda! un dog germanF 0u-l in!eresa rspunsul, 7aion 7oroga "n*elese numaide (! a es! lu ru, ! u, :aronul on!inu(ndu-i $irul unor g(nduri "ndelung ela#ora!e. --rimul dog german l-am umpra! din Ci!G-ul londonez. 6i $os! &reoda! "n Ci!GF 0-ai $os!F - a!, E un !eri!oriu sa ru. Ca i Va!i anul. 7umnezeul Va!i anului es!e 7umnezeul re!inilor. 7umnezeul Ci!G-ului es!e 7umnezeul "n!regii omeniri% adi , :anul. 7ar, "nain!e de a-*i po&es!i (!e e&a despre Ci!G, s z#o&im pu*in asupra Ordinului P"n*elep*ii )ionului2, u ale rui imense a&eri $inan iare a $os! ridi a! a es! s!a! "n s!a! din inima Londrei% Ci!G-ul. Ordinul a $os! "n$iin*a! "n 6nglia, la "n epu!ul se olului al [VII-lea, de !re 6so ia*ia ra#inilor englezi. Ra#inul-e$ era de op! ani mem#ru "n Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. Con!ri#u*ia Ordinului P"n*elep*ii )ionului2 la re&olu*ia #urghez din 6nglia i alungarea )!uar*ilor es!e de3a o pagin unos u! de is!orie. 8ai pu*in unos u! es!e is!oria Ci!G-ului. 6 eas! e!a!e o up doar 9,< Eilome!ri p!ra*i "n inima Londrei. Es!e, la r(ndul ei, inima $inan iar a lumii. Lo ul el mai #oga! de pe pm(n!. Au&ernul s!a!ului Ci!G se nume!e Coroana i es!e ompus e/ lusi& din #r#a*i% 19 mem#ri i u e$ul Au&ernului 1;. +e$ul Au&ernului, are poar! !i!ula!ura de Lordul 8aGor, es!e ales, prin &o! se re!, de !re Au&ernul "nsui, pen!ru o perioad $i/% @@@ de zile. Lordul 8aGor are preroga!i&ele unui rege a#solu!. Cea mai mare :an din Ci!G es!e :an a 6ngliei, on!rola! de #!r(nul Ro!s hild, mem#ru "n PComi!e!ul elor ;>>2. 7emn de re*inu! es!e i $ap!ul Ci!G-ul nu es!e su#ordona! ni i monarhiei engleze, ni i parlamen!ului, ni i Au&ernului englez. 7a Regina 8arii :ri!anii $a e o &izi! "n Ci!G, Lordul 8aGor o "n!(mpin la PTemple :ar2, poar!a sim#oli a Ce!*ii. Regina se "n lin "n $a*a Lordului 8aGor i-i soli i! permisiunea de a p!runde pe !eri!oriul Ci!G-ului. Lordul "i o$er a eas! permisiune i, dup e "i "nm(neaz 8area )pad a s!a!ului su&eran Ci!G, pe!e alm i solemn "nain!e, Regina urm(ndu-l respe !uoas la o dis!an* de (*i&a pai. 7e eF )implu% prin !radi*ie se ular, Lordul 8aGor are gradul ;9 "n Ordinul 8asoni adi , -rin* )u#lim al )e re!ului RegalI iar Regele englezilor doar ;1, respe !i&, 8are Inspe !or In hizi!or Comandor. 6i i, "n Ci!G, "n $ie are diminea*, $i/ "n!re orele @,>@ i <,>@, se $i/eaz pre*urile, pen!ru !oa!e #ursele din lume, la% $ru !e, legume, arne, #r(nze!uri, al ooluri, gr(u, porum#, in, (nep, #um#a , pie!re pre*ioase i me!ale pre*ioase, "n !o!al, 19 produse. 6 eas! pro edur se onsum, zilni , din 1<9C. Es!e anul "n are, la ini*ia!i&a P"n*elep*ilor )ionului2, a $os! rea! ele#rul PComi!e! al elor ;>>2, onsidera! i as!zi eli!a Ci!G-ului. :aronul ! u, "i s oase #a!is!a, "i !ampona uor $run!ea "nal!, re&enind, dup (!e&a lipe lungi, pe $gaul so$is!i a! al des!inuirilor. - 6m mai amin!i!, "n plim#area noas!r, (nd i (nd, (!e e&a despre masoni. 7espre Ordinul masoni s-a s ris #a una, #a al!a. -resa i-a am &(r(! nasul pes!e !o! - i nu e delo ru s $ie aa - iar pu#li ul a a$la! e/a ! (! i s-a da!% (!e&a $ragmen!e din

C<

uriaul imperiu masoni , (!e&a idei, (!e&a persoane. 6di , mai nimi . 6a um "i sade #ine unui Ordin dis re!. ) a$le lumea despre el, dar s nu !ie ni i um ara!, ni i e $a e. Ca despre 7umnezeu. +!im e/is!. 7ar ine !ie um ara!F Cine !ie e $a eF 8is!er a#solu!. 6i i s! $or*a olosal a ori rui 7umnezeu% 6nonima!ul, Taini ul, 8is!erul de nep!runs, -en!ru nu !e !emi de (! de eea e nu !ii. Te !emi, nu r(zi. R(sul u ide $ri a, spune unde&a Um#er!o E o. 4r $ri , nu e/is! redin*. Iar ine nu se !eme de 7umnezeu, nu are ne&oie de 7umnezeu. 6 es! pos!ula! gu&erneaz spe ia uman de pes!e in i mii de ani. i am !o! de-a!un i da!eaz i primele $orme rudimen!are de organizare masoni , "n a eeai &reme u primele onsemnri despre .Ilumina*i. Consemnri, Croni i,, "n*elegi, 7aionF Ilumina*ii au a&u!, de la "n epu!ul "n epu!urilor, roni arii lor. "mp(nzi*i pes!e !o! pm(n!ul. Croni arii Ilumina*ilor, E/is! hiar i o s!ru !ur mondial a lor% Comisia P8a3es!i -192. 6 $os! rea! de "mpra!ul 0apoleon :uonapar!e, el "nsui roni ar al Ilumina*ilor, "n !inere*e. 6a a a3uns "mpra!ul 4ran*ei% ser&indu-i pe Ilumina*i. 7up are, i s-a sui! pu!erea la ap, l-a ame*i!, l-a or#i!, s-a rezu! nemuri!or, l-a umili! pe -apa de la Roma, a s!ri a! e hili#rul Europei, i-a prigoni! pe 8asoni, s$(rind lamen!a#il, e/ila! pe o insul pus!ie. 7ar as!a es!e de3a is!orie. 7e unde pu*ini, $oar!e pu*ini oameni au "n&*a! (!e e&a din erorile i ororile "nain!ailor. 7e regul, roni arii Ilumina*ilor sun! ziari!i sau s rii!ori, dar uneori i ele#ri!*i poli!i e. Cum a $os!, u dou &ea uri "n urm, azul lui 0apoleon. Ori, mai spre !impurile noas!re, azul lui Reagan, $os! preedin!e al ).U.6. i roni ar al Ilumina*ilor. 7e al!$el, Ronald Reagan a ordona!, "n 1C=<, "n$iin*area unui Comi!e! se re!, are s "n!o meas un plan de a *iune pen!ru as underea ade&rului "n leg!ur u O50-urile, sau U4O um le spun ameri anii, omi!e! pe are l-a denumi! hiar aa% P8a3es!i - 192. 7e eF -en!ru ma3ori!a!ea mem#rilor a elui omi!e! sui-generis erau i roni ari ai Ilumina*ilor. 6 e!ia, *i-o spun aa pe s ur!!ur, au a3uns la urm!oarele on luzii% ade&rul despre O50-uri poa!e peri li!a sis!emul $inan iar mondialI !oa!e religiile s-ar pr#ui, ar !re#ui s-i s him#e dogmele, !emplele, slu3i!oriiI $urnizarea energiei, la s ar plane!ar, ar $i da! pes!e ap, gener(nd gra&e deze hili#re e onomi eI sis!emul grani*elor &a $i #ul&ersa!, de lan(nd nimi i!oare rz#oaieI s!ru !urile poli!i e !radi*ionale &or sri, realmen!e, "n aerI omenirea "n nu es!e preg!i! s ia "n s!p(nire noi !ipuri de energii li#ere, ne on&en*ionale, de pild% magne!ismul, #io uren*ii, gra&i!a*ia, !elepa!ia, energiile rezul!a!e din implozie, e! . n $inal, Comi!e!ul P8a3es!i - 192 re omanda minimalizarea $enomenului O50, ridi ulizarea, !rans$ormarea lui "n!r-o #aga!el $an!ezis!. +i as!$el au apru!, nur, &(ndu!e pe !o! mapamondul, la pre*uri ridi ol de mi i, dar e/ elen! realiza!e, ele#rele seriale de !ele&iziune% P7osarele [2, PUl!ima $ron!ier2, PLimi!a imposi#ilului2 sau P5ona repus ular2... :aronul se opri un momen!, "i !rase su$le!ul de (!e&a ori, &or#ise !o! !impul, urg!or, impli a! "n !o! eea e spunea, &or#ea de par alerga prin is!orie, $ugea on!ra ronome!ru, u o hii pe eas, dar i pe g(ndurile e !re#uiau ros!i!e. +i !impul !re e repede i g(ndurile sun! mul!e i nu !ie "n da e/perien*a lui u 7aion 7oroga &a a&ea rezul!a!ul s on!a!. Ori um, el a "n er a!. 6 adus mingea "n areul lui 7oroga. Urm!oarea mi are &a $i a lui. Ce &a $a eF Cum &a rea *ionaF Voi !i u pre izie, a#ia (nd 7aion &a pune m(na pe minge, sur(se !ris! i uor o#osi!, :aronul. 7ar da nu &a pune m(naF se "n!re# !o! el, rispa!, "n$ur(ndu-l pe 7oroga u o pri&ire "nghe*a!. Voi !i e am de

C=

$ u! a!un i, a#ia a!un i &oi !i, puse el pun ! monologului su in!erior, re&enind apoi, re&igora!, la $irul po&es!irii. "napoi la masoni - +i a um, 7oroga drag, hai repede "napoi la 8asoni. 8(ine ne &om "n!oar e la :u ure!i, iar eu "n n-am !ermina! !o! eea e a&eam s-*i spun. 6adar, u ;>>> de ani "nain!e de Chris!os, pe pm(n!urile Li#iei, sun! men*iona!e, de !re roni arii Ilumina*ilor, pe (!e&a $oi de papirus, primele da!e despre "n!runirile - ei le spun *inu!e se re!e ale 8asonilor. La "n epu!, 8asonii au $os! organiza*i "n #resle de ons!ru !ori, de zidari. 8ai !(rziu, mul! mai !(rziu, "n lo3i. E/is! "ns risuri de-ale roni arilor, u o mie de ani "nain!e de Era Cre!in, are &or#es despre par!i iparea 8asonilor la ridi area marelui Templu al lui )olomonI despre moar!ea ele#rului lor me!er Kiram, $iul unei &du&e din e!a!ea Tir, u is de !rei al$e pen!ru a-i rpi se re!ele meserieiI despre sim#oli a ramur de sal (mI despre re"n&ierea spiri!ului lui KiramI despre pu!erea de sa ri$i iu pen!ru #inele oamenilor i redin*a "n 8arele 6rhi!e ! al Uni&ersului. 8asonii au o is!orie de-a drep!ul ap!i&an!. +i, !o!oda!, plin de $arme . 7e pro$und umanism. Ei promo&eaz dialogul, modes!ia i !oleran*a. 8asoneria "i "ndreap! !oa!e e$or!urile spre per$e !i#ili!a!ea omului, aproapele $iind onsidera! $ra!e. 8asonii a$irm, de la #un "n epu!, numai prin iu#ire po*i de&eni mai #un, mai drep!, mai !oleran!, mai lumina!. Iar dumanii 8asonilor dup um de lar ei "nii "n ons!i!u*ia lor - sun!% ignoran*a, reaua &oin*, o#s uran!ismul ul!ural i ideologi , min iuna, lai!a!ea, a!eismul, ne ins!ea, $alsi$i area is!oriei, !o!ali!arismul i e/!remismul de ori e $el. 7e al!$el, regula de aur a 8asoneriei es!e urm!oarea% unoa!e-!e pe !ine "nsu*i, iu#e!e-*i aproapele, a3u!-l, respe !-i demni!a!ea, 6m s-*i dau, mai !(rziu, ni!e r*i, s !e uime!i i !u (! de in!eresan! es!e lumea 8asonilor. 7espre 8asoneria modern - are nu es!e in!erna*ional, i uni&ersal pu!em &or#i din anul 1<1<, (nd se ons!i!uie, la Londra, 8area Lo3 din 6nglia. 6poi, "n 1<9;, Dames 6nderson reda !eaz, de $ap! ondenseaz !oa!e Cons!i!u*iile Ordinului 8asoni , de pre!u!indeni, "n!r-un singur Cod de norme, pe are 8area Lo3 din 6nglia "l apro# "n a elai an. "n Rom(nia, primele lo3i 8asoni e le "n$iin*eaz 6n!on 8ria del Chiaro, $os! se re!ar al domni!orului-mar!ir Cons!an!in :r(n o&eanu, "nregis!r(nd Lo3a de Aala*i "n 1<;? i Lo3a de Iai "n 1<?>. To*i regii Rom(niei, de la primul Carol, la 8ihai 1, au $os! 8asoni. 7e asemenea, "n r(ndurile 8asonilor rom(ni, des operim i al!e $iguri ilus!re, pre um% 6le/andru Ioan Cuza, 8ihail Hoglni eanu, Ion Lu a Caragiale, Ti!u 8aiores u, 8ihail )ado&eanu, C.I. -arhon, -e!re Carp, Aheorghe :r!ianu, 7imi!rie )!urdza, Aeorge Clines u, Arigore 8oisil, Aeorge Enes u, Iuliu 8aniu, Tudor 6rghezi i "n mul*i, mul*i al*ii, nume de pres!igiu "n &ia*a rom(neas . Chiar i 0i olae Ceaues u a $os! 8ason. 4usese re ru!a!, spre a se despi a o #re "n #lo ul so&ie!i , de $aimosul Li io Aelli "n lo3a i!alian P-ropaganda 7ue2, sau mai unos u! u a#re&ierea P--92, pe are o ondu ea u m(n $or!e. 7e al!$el, "n er uri res!r(nse, $oar!e res!r(nse, era de3a unos u! $ap!ul, u er!i!udine, ni ioda! 0i olae Ceaues u n-ar $i pu!u! pune m(na pe pu!erea a#solu!, "n Rom(nia, $r a3u!orul !eri#ilei lo3e P--92. Rela*ia $ireas de ola#orare "n!re Ceaues u i Aelli a *inu! "ns doar ap!e ani. -(n "n 1C<9. 7up are, s-a produs o degradare len!, dar impla a#il, a rapor!urilor

CC

din!re ei. Ceaues u se in!o/i ase u propria-i pu!ere, "n ep(nd s neso o!eas , u #ru!ali!a!e, re omandrile 8asonilor, "n anul 1C=;, Li io Aelli i-a da! primul a&er!ismen!. n 1C=B, al doilea, "n !oamna lui 1C=C, al !reilea. 6a ere pro edura% !rei a&er!ismen!e. C(!e&a luni mai !(rziu, au $os! "mpu a*i, el i o!ra&a aia de ne&as!-sa, prop!i*i pe unul din zidurile Trgo&i!ei. Ciurui*i a la poligonul de !ir. 6 $os! singurul e$ de s!a!, din !oa!e *rile e/- omunis!e, are, dup &ira3ul din 1C=C, a $os! asasina!. 6a s$(res !o*i di !a!orii, are ui! ine i-a propulsa! pe !ronul pu!erii. 6l*ii, pu*ini, $oar!e pu*ini, nu ui!, i mor de #!r(ne*e, "n pa!urile lor, l(ng $amiliile lor. Aeneralul 4ran is o 4ran o, di !a!orul )paniei, es!e unul din!re pu*inele e/emple% a "n his o hii, "n mi3lo ul $amiliei, la &(rs!a de =; de ani... -o&(rniul era greu, era prps!ios, rarea "ngus!, lipi! de oas!a mun!elui. 7a n-ar $i $os! a#lul de o*el, $i/a! "n pia!ra ne!ed a mun!elui, "n lungul rrii, pu*ini oameni ar $i a&u! ura3ul s se a&en!ureze "n spa*iul a ela nesigur, ame*i!or. 7oroga se *inea u s!rni ie de a#lu, se *inea u m(na s!(ng, "nain!a "n e!, pas u pas, "n urma :aronului, pri&ea numai "n &(r$ul #o an ilor, pri&ea i as ul!a. C(nd :aronul ! u i ! erea se prelungi, 7aion "i ridi domol pri&irile i a#ia a!un i o#ser&, u inima (! un puri e, #!r(nul nu se spri3inea de a#lu. -ea le3er, neps!or, aparen! neps!or, #alans(ndu-i #ra*ele par a 3oa a. Vor#ise ne"n!rerup! o #un #u a! de drum, deoda! ! use. Unde&a, depar!e, !re pleasna erului, se zrea &(r$ul Omul. 6 olo, la O#ser&a!orul 8e!eorologi , &or a3unge (nd&a% poa!e pes!e un eas, poa!e pes!e dou sau pes!e un &ea . Curios, a#ia (nd :aronul ! use, 7oroga sim*ise "l uprinde un soi de $ri !ul#ure, ad(n , &is eral, la pi ioarele lui se s a hul, deasupra nes$(rirea erului, rarea era (! un la! de palm, uni ul elemen! de siguran*, "n!re er i pm(n!, nimi al! e&a de (! a#lul a ela de o*el, des$ura! de-a lungul drumului, um s nu !e apu e $ri aF +i 7aion "i mul*umi, "n g(nd, lui 7umnezeu, auzind iari glasul re on$or!an! al :aronului.

De)arta(e#t&l tre-&rilor (&r,are


- Cred a &eni! &remea s ne aple m pu*in i asupra 8a$iei. 8a$ia, s!rig sen!en*ios :aronul. Ce u&(n! mons!ruos, "n!ru hiparea rului a#solu!. Vezi !u, 7oroga, :ine $r Ru nu se poa!e, "n!regul uni&ers e dual. 6 *iune i rea *iune. Lumin i "n!uneri . -olul nega!i& i polul pozi!i&. Ele !roni i pro!oni. In$ini!ul mare i in$ini!ul mi . :ine i ru. Rul, Rul es!e a o ap o!r&i!, are nu sea ni ioda!. E/is! pre!u!indeni "n 3urul nos!ru, "n na!ur, "n lumea animal, "n lumea &ege!al, "n lumea mineral. E/is! "n noi% "n elulele noas!re, "n g(ndurile noas!re, "n ges!urile noas!re, "n speran*ele noas!re. Rul e, deopo!ri&, "n noi i din olo de noi. Independen! de &oin*a, dorin*a sau pu!erile noas!re. Rul urge permanen!, a un $luid gigan!i de energie male$i , &ine din nean! i nean!ul "l a#soar#e. Rul e/is! "n sine i pen!ru sine, sinis!ru i or#, $or* na!ural dis!ru !i&, meni! s spul#ere ordinea, s s!ri e e hili#rul, s dizlo e s!ru !uri &ia#ile, dar "n remeni!e "n!r-o "nel!oarea lip e se &rea e!ern. Rul es!e o $orm primar a ma!eriei, are ur ine/ora#il din s!ra!uri a#isale a gra&i!a*ia, irumpe din genuni a presiunea s!elar, #(n!uie nimi i!or a uraganele magne!i e. -en!ru rul, "nain!e de !oa!e, e mi are% o mi are enorm, o re&ol! de&as!a!oare a ma!eriei "mpo!ri&a propriului

1>>

ei des!in. 7oroga drag, s nu ui*i ni ioda!, rul se a$l oriunde, es!e omniprezen!, a ele !ri i!a!ea, i nu-i !re#uie de (! un pre!e/! a s "n eap s urg pus!ii!or "n!re doi poli magni$i i% &ia!a i moar!ea. 6!un i, a$lm unde&a s-a "n!(mpla! e&a umpli!% o $ur!un apo alip!i , un u!remur de pm(n! $a!al, o epidemie plane!ar, un in endiu mis!ui!or, o re&ol! #l!ind de s(nge, un rz#oi sau o #anal rim. +i nu de pu*ine ori - relu :aronul, !ris!, dup (!e&a se unde lungi - pre!e/!ul iz&or!e din singur!a!ea noas!r, a din!r-o ran osmi . 4r de ru, nu se poa!e. +i da nu se poa!e, !re#uie s-l organizm. 8ai #ine es!e s organizezi rul, s-l Oii su# on!rol, de (! s-l lai s se dez&ol!e li#er. 6!un i, de&ine s!ihni . 7is!rug!or. )o ie!a!ea omeneas , aa um nu poa!e adminis!ra, prin in!ermediul s!a!ului, !o! :inele, nu poa!e adminis!ra ni i !o! Rul. +i as!$el, la suges!ia Consiliului )uprem al Ilumina*ilor, a apru! 8a$ia. 0u ma$ia &ulgariza! de pres, de radio, de !ele&iziune, ma$ia ea plin de s(nge, ma$ia ea huli!, ma$ia a s!ru !ur e/ lusi& a rimei organiza!e. 0u, 6 olo apele sun! !ul#uri i ne a$lm eminamen!e "n lumea in!erlop. 6di , lumea are se !eme el mai umpli! de 8a$ie. In!eresan!, $oar!e in!eresan!, Vezi !u, 7aion, de &eri!a#ila 8a$ie nu se !em oamenii ins!iOi, ore *i, one!i. Ci se !urile. Canaliile. Corup*ii i orup!i#ilii. Leprele. Ko*ii de drumul mare% $ie sun! oameni poli!i i, $e*e #iseri e!i, generali, magis!ra*i sau poli*i!i. Ei se !em de 8a$ie, a de moar!e. Un parado/, nuF 7esigur, dar un parado/ aparen!. E!ernele aparen*e, Esen*a ons! "n ne esi!a!ea imperioas a adminis!rrii, a on!rolrii Rului pe -m(n!. Cu a3u!orul 8a$iei, Rul poa!e $i e/!irpa! hiar i din ele mai "nal!e s$ere ale pu!erii. 6 olo unde nu se poa!e opera u un al! ins!rumen!. 6 olo unde numai #is!uriul 8a$iei mai poa!e &inde a o angren. Dohn Edgar Koo&er a rmas ne lin!i! "n $run!ea 4:I-ului de enii la r(nd. 0u mai pu*in de op! preedin*i ai )U6 i-au onsuma! manda!ele, "n !imp e Koo&er a supra&ie*ui! "n $o!oliul suprem al 4:I. 8ira olF 8ies!rie pro$esionalF "nal!e ra*iuni de s!a!F 0i ide um. Ci, an!a3. Un ordinar an!a3, Koo&er a umulase o impresionan! ole *ie de se/-dosare de s andal despre !o*i liderii poli!i i ameri ani ai &remii sale. +i imedia! e unul din!re ei a3ungea preedin!e, hop i Koo&er u se/-dosarul "n Ca#ine!ul O&al. )i!ua*ia de&enise roni . E/plozi&, Koo&er !re#uia "nl!ura!. CumF 6i i a $os! "mpins "n 3o 8a$ia. Cosa 0os!ra. 0aul ma$io! 8eGer LansEG a pro ura! - la suges!ia Ilumina*ilor - un se! de $o!ogra$ii olor, are "l "n$*iau pe Koo&er, "n pielea goal, "n!r-un uria dezm* u homose/uali. +i as!$el s-a "n heia! #rus o arier e se prelungise peri ulos de mul!. 6deseori, ulisele is!oriei pu! a o la!rin de #ordel. +i ine&a !re#uie s $a , din (nd "n (nd, ur*enie. 6a a apru! 8a$ia. 7in!r-o hidoas ne esi!a!e. Ce es!e 8a$iaF Cum g(nde!e un ma$io!F Ce urmre!e, de $ap!, o s!ru !ur de !ip ma$io!F Es!e ea o organiza*ie al!ruis!, are i-a pus "n ap s reprime !o! Rul are #(n!uie prin omenireF Ca!egori , nu, 6 es!a poa!e $i doar un e/er i*iu de g(ndire. )au simple "n!re#ri re!ori e. Ce es!e 8a$iaF )implu% 8a$ia es!e o ons!ru *ie o ul!. Es!e o organiza*ie, o aso ia*ie se re!, s!ri ! piramidal, u reguli dra oni e, are pra !i an!a3ul, orup*ia, !eroarea i asasina!ul. 8a$ia urmre!e s o#*in, s s!oar -din reprimarea Rului - (!iguri $a#uloase, a&eri enorme, pro$i!uri ma/ime u minimum de e$or!. Uneori, u un glon* #ine plasa!, are os! doar ze e en*i, (!igi milioane de dolari. 7e i, un ma$io! g(nde!e "n !ermeni s!ri ! e onomi i. 6semenea unui manager general. 7oar mi3loa ele di$er. 8i3loa ele 8a$iei sun! e/ lusi&

1>1

riminale. -en!ru opereaz "n!r-un mediu e/ lusi& riminal. +i nu-i po*i on!rola pe riminali u duhul #l(nde*ii. )au u rug iuni. 0u po*i $i apos!ol, "n!r-o lume de asasini. +i Chris!os a "n er a! i a a3uns ru i$i a!. 7ar el a $os! $iul lui 7umnezeu. )a ri$i iul su a $olosi! oamenilor. )a ri$i iul nos!ru n-ar $olosi la nimi . 8a$ia nu $a e sa ri$i ii. 7ar, pen!ru e zona ea mai pu!uroas, ea mai pes!ilen*ial a umani!*ii, ai i se produ !rdrile ele mai spe !a uloase. 6i i, au lo a ele aa-zise reglri de on!uri mus!ind de s(nge &ino&a!, ia! un e/emplu, doar un palid e/emplu. Consuma! rela!i& re en!. Aeorgianul O!ari Vi!alie&i i H&an!ri&ili, alias O!ariE, e$ul PHomuni!*ii H2, aa um es!e supranumi! 8a$ia rus, de i II Cappo 7ei Tu!!i Cappi al "n!regii 8a$ii din Rusia, spune la un momen! da!, de $ap! se laud, "n $a*a unei amere de lua! &ederi a pos!ului de !ele&iziune POs!anEino2 din 8os o&a% P)-a s ris despre mine eu a $i naul ma$iei ruse. Organiza!orul ei suprem. 0u e ade&ra!. Organiza!orul ma$iei ruse es!e Vladimir Ili i Lenin. -en!ru el a $onda! a es! s!a! riminal. +i, indi$eren! de s!a!ul are !i urmeaz, eu sun! o#liga! s-l ser&es . )-l slu3es . Cu o mi di$eren*% Lenin a $os! unul din mahrii Ilumina*ilor, pe (! &reme eu nu sun! de (! un umil in!ermediar al lor2. E/a ! o lun de zile mai !(rziu, adi pe B aprilie 1CC?, pe (nd O!ariE ieea de la sauna sa pre$era!, PIz&orul Rou2, din ar!ierul mos o&i! HrasnopresnensEi, a $os! u is u !rei gloan*e de ali#rul B,@>, !rase din!r-o ara#in german. 6sasinul% 6le/andr )loniE, u iga de pro$esie, se a$l "n solda PComi!e!ului elor ;>>2. 0u &a $i prins ni ioda!. O!ariE &or#ise prea mul!. 7e $ap!, !rdase, Tre#uia li hida!,, 7esigur, 8a$ia nu e un lu# sele !, nu dis!ri#uie arii de mem#ru i nu *ine ondi a de prezen*. Indi$eren! se nume!e Camorra, Triadei.M, Homuni!a!ea H, DaEu!za sau Cosa 8os!ra, ea nu apare "n pu#li - a posi#il s!ru !ur o ul! - de (! "n a *iunile &iolen!e, "n reglrile de on!uri sau "n !ri#unalele de 3ude a!. Cono!a*ia popular a 8a$iei es!e una ur(!. 8urdar. Criminal. 6a i !re#uie s $ie. +i aa !re#uie s rm(n. 6s!$el, ele dou pu!eri ale ei - pu!erea de sedu *ie, deopo!ri& u pu!erea de "n$ri oare - "n&lui!e "n mis!er, "i a!ing s opul% on!rolarea Rului, 6min!e!e-*i de de#ar area alia*ilor "n I!alia, din iulie 1C?;. "n plin rz#oi mondial. +!ii ine a preg!i! !erenul de#ar rii, $r a se !rage un singur glon*F 8a$ia )i iliana, La suges!ia Ilumina*ilor. Rul, de as!da!, a&ea hipul $as ismului. 0umele de od al de#ar rii alia*ilor "n )i ilia era PKusEG2. Aeneralul ameri an 7Ligh! EisenhoLer, omandan!ul suprem al arma!elor alia!e, el are a&ea s a3ung, pes!e ze e ani, preedin!e al )U6, l-a on!a !a! personal pe ele#rul lider din Cosa 8os!ra, Lu EG Lu iano, alias )al&a!ore. Lu EG "-a promis generalului de#ar area "n )i ilia se &a $a e $r &i !ime omene!i. +i e/a ! aa s-au pe!re u! lu rurile. 7on Carlos, primarul lo ali!*ii Vilal#a, i 7on 8orandi, primarul din :ologne!a - am(ndoi e$i ai 8a$iei lo ale - au primi! onsemnul s dez&ol!e, "n!r-un deplin anonima!, o uria oper de dezin$ormare a $as i!ilor. +i as!$el, la 1> iulie 1C?;, alia*ii au de#ar a! "n )i ilia, opera*iunea PKusEG2 de&enind o ilus!r pagin de is!orie. 6de&ra*ii ma$io*i !ries i a *ioneaz "n!r-un des&(ri! anonima!. 6 !re u! de mul! &remea "nsemnelor la &edere, a insignelor sau a ear$elor olora!e, pre um ele#rul $ular din m!ase gal#en, a semn de re unoa!ere al ma$io*ilor din !eri#ila Camorra. "n on luzie, 7aion drag, $ie are organism so ial are un P7epar!amen! al !re#urilor murdare2. 6l nos!ru se nume!e simplu% 8a$ia.

1>9

CAPITOLUL 22
Motto: Ce es!e -oli*iaF Un ins!rumen! de represiune al s!a!uluiF O $or* oer i!i&F :ra*ul "narma! al legii, meni! s apere s!a!ul de e!*eanF Un garan! al proprie!*ii ole !i&eF E&iden!, nu, In!r-un s!a! demo ra!, -oli*ia are a prin ipal menire aprarea e!*eanului. 6 &ie*ii, a in!egri!*ii sale $izi e. 6 proprie!*ii par!i ulare. 7a omul se sim!e "n siguran*, a!un i i s!a!ul es!e "n siguran*. Sorin Roca Stnescu

Era tic/lo'ilor
Cpi!anul de poli*ie 6ndrei 5a&era puse $r(n #rus , "n$ipse pedala #ru!al "n p(n!e ul mainii, "n s!ilul su ara !eris!i , #!r(na lui arapa e, o 7a ie 191>, al#as!r, "n zglo#ie, gemu s ur!, apoi s (r*(i prelung din pneuri i opri la mus!a*, adi e/a ! la !rei milime!ri "n spa!ele unui 8er edes negru ?=> )EL. "n $a*a res!auran!ului P)olaris2. Tudor :urada, proprie!arul 8er edesului i al res!auran!ului, "l "n!(mpin la #uza !ro!uarului, re&eren*ios, dar speria! i palid a moar!ea. -ur!a pan!o$i negri, din piele de ro odil, ose!e al#e, pan!aloni gri, reia*i, ma neagra, din m!ase, u monogram al#, i un #lazer gal#en -piersi , +!e$anei, u $lori mari, negre. 6ra! a un #or$a la parad,, g(ndi aus!i riminalis!ul. Un der#edeu "n haine s umpe, "l salu! din mers, :urada rmase u m(na "n!ins, 5a&era !re u pe l(ng el, "mping(nd a#rup! uile res!auran!ului -ui mari, "nal!e, grele, din s!e3ar s ulp!a!, u lan*a uria, masi& i m(nere din #ronz le$ui! - ui nea!inse "ns de aripa modern a elulelor $o!oele !ri e. "nun!ru, pus!iu. 8u!eriii se !opiser imedia! dup "n!(ile lipe ale &a armului. O da! u &a armul. -(n s apeleze :urada la poli*ie, p(n s soseas 5a&era la lo ul rimei, s ena se golise de $iguran*i. 7e a !ori. 7e spe !a!ori. 7e mar!ori. 7oar (*i&a osp!ari "l pri&eau, u mu!re de s$in*i "n remeni*i, de unde&a de l(ng s aunele "nal!e ale #arului. -ri&i mai a!en! "n 3ur% !oa!e s aunele erau din lemn de !randa$irI mesele a&eau #la!ul din marmurI pere*ii, a operi*i u s!i l $os$ores en!I $eres!rele, $umuriiI l(ng $ie are mas, un lampadar dis re!, din argin! pa!ina!. Lu/ i moar!e, 7in di$uzoare o#ora, !ind ! erea de a&ou "n $elii su#*iri - su#*iri, ele#ra pies Lemon a $orma*iei )armale Re i. Cpi!anul 6ndrei 5a&era nu mai in!rase ni ioda! "n res!auran!ul P)olaris2, lo alul s!a de lu/ apruse pes!e noap!e, Tudor :urada umprase, la hilipir, &e hea (r ium P:ule&ard2, a$uma!, aglomera! u lien*i de r(nd, !rans$orm(nd-o rapid "n!r-o perl a api!alismului sl#a!i % u o a$ea la P)olaris2, pu!eai s mn(n i o sp!m(n "n!reag la PCarul u #ere2... 5a&era o oli ada&rul, adulme (ndu-l a un opoi de ras. 4r s-l palpeze, !iu moar!ea se ins!alase de el pu*in o 3um!a!e de or. +i "n un amnun! pen!ru o hiul e/ersa! al riminalis!ului% ine&a #uzunrise "n prip &i !ima, "i s o!o ise #uzunarele. Ce u!aseF Cine u!aseF Asise e&aF CeF "l "n!re#, se , pe :urada, da se aple ase

1>;

ine&a asupra ada&rului, da &i !ima $usese mi a! sau mu!a! din lo ul ini*ial. -a!ronul res!auran!ului P)olaris2 "l pri&i hipno!i , lipi nu , par ni i nu auzise "n!re#area, apoi deoda!, !rezindu-se a din!r-un &is ur(!, rspunse g($(ind, u pauze lungi, su$o a!e% P6, nu, nu... nimeni... ine s... nu s-a a!ins nimeni de e,, domnule pi!an,2... T(nrul #r#a! z ea pe spa!e, u #ra*ele larg des$ u!e, rs!igni! pes!e par he!ul din lemn de :alsa. O u&i* de p(r i se rsu ise urios, "n sus, a un $uior s rmna!, peria!, ga!a de !ors. Vi !ima *inea pleoapele "n!redes hise, "n maniera !ipi a oamenilor are mor ins!an!aneu. -ar ar $i a*ipi!. Rana din mi3lo ul $run*ii era, "ns, edi$i a!oare. Omul $usese asasina!. 8(n de pro$esionis!... Criminalis!ul se aple uor asupra &i !imei i, din!r-o singur mi are, "i e/!rase por!o$elul din #uzunarul in!erior al hainei, "l des$ u !a !i os, urios, "n!re#!or. 7oamne, oare e u!ase el de dinain!ea luiF 6 !ele erau in!a !e. :anii - mul*i, $oar!e mul*i - la lo ul lor. )mulse dinun!ru ar!ea de iden!i!a!e, o i!i, $luier uimi!, la pi ioarele sale z ea unul din marii re hini ai :u ure!ilor% 0egules u 8ihai, $iul lui 6le/andru i 8ria, ns u! "n oraul 8izil, 3ude*ul -raho&a, C0- 1@>>B>;, adi ns u! la da!a de ; mai 1C@>, u domi iliul "n :u ure!i, )e !orul ?, s!rada Tohani, numrul <B, apar!amen!ul C>. Cpi!anul 6ndrei 5a&era "l uno!ea prea #ine din a ele dosare ni ioda! $inaliza!e% unul din miliardarii perioadei de !ranzi*ie. O s!ea de prim mrime, pe $irmamen!ul rimei organiza!e. )uspe ! de e&aziune $is al, on!ra#and, !ra$i de arne &ie i splare de #ani murdari. )uspe ! i a!(!. 0u $usese do&edi! ni ioda!. 6n he!a se "n$undase, se "mpo!molise de $ie are da!, $ie "n!r-un a#ine! minis!erial, $ie "n!r-unul parlamen!ar, unde opera o singur i mons!ruoas pu!ere% imuni!a!ea, Cea mai dia#oli pro!e *ie in&en!a! de 8a$ia rom(neas % imuni!a!ea parlamen!ar. )!ipula! "n Cons!i!u*ie, su# mo!i&a*ia ini a noilor s!p(ni "n !oa!e demo ra*iile o iden!ale es!e pre&zu! a es! !ip de imuni!a!e. ) p(ndu-se "ns din &edere, o olindu-se u #un !iin* un amnun! de!erminan!% la o iden!ali, imuni!a!ea a *ioneaz e/ lusi& "n domeniul poli!i ului, al opiniilor poli!i e, pe (! &reme la rom(ni ea opereaz de la un ap! la al!ul al Codului penal. -o*i s $uri, s $alsi$i i, s !(lhre!i, s 3e$uie!i, s $a i moar!e de om% da e!i parlamen!ar, legea nu !e a!inge ni i m ar u un $ir de pr. i riminalis!ul 6ndrei 5a&era z(m#i, z(m#i s!r(m#, amin!indu-i i para$raz(nd #an ul u PRa*a2, "n mare &og pe &remea -i!i ului% PRa*-ai dra ului de !i loi,2 -en!ru !i loii erau a eeai. Tre user doar prin purga!oriul din 1C=C, srind u arme i #aga3e din!r-o #ar "n al!a, lepdaser gra#ni la gardero#a is!oriei elegan!ele i pomda!ele lor &emin!e de a !i&i!i de par!id, !rg(ndu-i u nonalan* pes!e ap (!e un pulo&er demo ra! sau un !ri ou non om$ormis!, me!amor$oz(ndu-se su#i! "n rsp(nda i ai demo ra*iei. 6i api!alismului. +i, as!$el, i-au "nsui! imense #og*ii din a&erea *rii% har!ane "n!regi de uzine, (rduri de &apoare, pm(n!uri pes!e pm(n!uri, &ile somp!uoase, on!uri personale u mul!e, $oar!e mul!e zerouri. Era !i loilor se adap!ase ameleoni demo ra*iei de 7(m#o&i*a, in&en!(nd hiar i un !ermen sa&uros% Pdemo ra*ie original2. 8ai su#!il, 8!ua de la Co!ro eni "i zi ea Pdemo ra*ie so ial2, sur(z(nd larg i lipi ios, u on!iin*a senin spune "n!o!deauna ade&rul. 6de&rul uiF, se "n!re# s (r#i! riminalis!ul, amin!indu-i #rus , prin!r-o aso ia*ie de idei, despre azul P-ro$esorul2. 7up mul!e ezi!ri, "i eruse s$a!ul &e hiului i #unului su prie!en Radu 7un a% Ce s $a u 6n!onie 5rnes u, a es! e$ de lan al rimei organiza!eF )-l

1>?

ares!ezeF ) nu-l ares!ezeF O$i*erul dispunea de pro#e indu#i!a#ile, pro#e ma!eriale, de lara*ii, mr!urii, a !e. )e preg!ea s-l ares!eze, (nd riminalis!ul a $os! on!a !a! de unul din lo o!enen*ii P+arpelui u o helari2, Virgil 8gureanu, !emu!ul e$ al )er&i iului Rom(n de In$orma*ii. Lo&i!ur de !ea!ru% pro$esorul 6n!onie 5rnes u era unul din!re ei mai pre*ioi in$orma!ori ai )RI 6res!area lui ar $i de lana! un enorm &al seismi "n lumea rimei organiza!e, d(nd pes!e ap impor!an!e a *iuni opera!i&e ale )RI, u imense reper usiuni nega!i&e pen!ru siguran*a $inan iara a s!a!ului. O $i ade&ra!F 0-o $i ade&ra!F Ori um, pisi a moar! $usese arun a! "n grdina lui 5a&era. - Ce s $a , 7uduleF "n!re#ase riminalis!ul, #(n!ui! de g(nduri negre, de "ndoieli negre. - Las-l dra ului "n pa e,, iz#u nise Radu 7un a, dup (!e&a lipe de ! ere grea. Era $urios 7udu. 4urios, dar i pre au!, "i iu#ea prie!enul, "i uno!ea on&ingerile, "i !ia mies!ria pro$esional. Cpi!anul 6ndrei 5a&era era unul din!re ei mai #uni riminali!i ai -oli*iei rom(ne. 7up regre!a!ul 7umi!ru Cea ani a, poa!e el mai #un. +i, a i marele su "nain!a, ins!i! p(n "n ul!ima $i#r a su$le!ului. -ros! de ins!i!, um se spune. 7ar Radu 7un a &zuse a!(!ea por rii uriae "n ul!imii ani, a!(!ea ariere s!rlu i!e dis!ruse, a!(*ia oameni ilu!ri i one!i pierz(nd la rule!a ins!ei, -en!ru ins!ea a3unsese o miz oare are, "n!r-un 3o na*ional. Un 3o per&ers. 8urdar, O miz u o &aloare !o! mai mi , !o! mai pu*in. C(!e&a 3e!oane olora!e, i ga!a u ins!ea. 7udu !re#uia s-i apere prie!enul. Cu ori e pre*, Chiar i u pre*ul de a nu-i $a e da!oria p(n la ap!. Care ap!F 7e unde i p(n undeF 7e unde "n epe ins!ea i unde se !ermin min iunaF Care es!e grani*a din!re ins!e i ne ins!eF Un lu ru es!e sigur, es!e $oar!e sigur% deo amda!, grani*a a eas!a nu !re e prin Rom(nia. Corup*ia a de&eni! poli!i de s!a!. +i po*i pieri a un ne#un, s!rig(nd ade&rul "n pus!iu. Te po*i lup!a u morile de &(n!F Un !ele$on, un simplu !ele$on da! minis!rului de in!erne, din a#ine!ul sena!orului P[2, !e poa!e adu e, "n numai in i minu!e, de la ondi*ia de pi!an "n poli*ia rom(n, la a eea de r an. - 8eri! s ri!iF C(nd grani*a aia &a !re e i prin Rom(nia, poa!e &a meri!a, dar a um, nu, ho!r(se !rni! Radu 7un a. 7-le lor dosarul P-ro$esorului2, s se spele ei pe ap u el. Opre!e-*i (!e&a do umen!e- heie, pune-le la ps!rare pen!ru !impuri mai #une, res!ul leapd-l pe #iroul lor. Oda! i oda!, 6n!onie 5rnes u !o! "i &a $r(nge g(!ul. 6i s &ezi, mai !(rziu, (! drep!a!e am a&u!. Ei, "mi promi*i !e s!re ori a$ar, la aer ura!, din !oa! mizeria as!aF "l hes!ionase 7udu, u o hi !ri!i, pun(ndu-i prie!ene!e m(na pe umr. 6ndrei 5a&era sim*ise a!un i, pe umrul su, !remurul a elei m(ini. O &i#ra*ie s ur!. )!runi!. Ca un semnal de alarm. 7e prime3die. 7a i 7udu se !eme, "i zisese 6ndrei, "nseamn de a um "n olo !re#uie s $ie a!en!, $oar!e a!en! pe unde al . 7e 3ur"mpre3urul su, (! &ezi u o hii, !erenul es!e mina!. +i i-a preda! umin!e pro urorului Koria 0eam*u, i-a preda! a doua zi, $r ni i o e/pli a*ie, "n!reaga a$a ere P-ro$esorul2. 4r s-l "n!re#e ni i el nimi , a "n!r-un sinis!ru ri!ual al ! erii, Koria 0eam*u a primi! a !ele, a semna! no!a de !rans$er, par a!(! ar $i a!ep!a!. Cpi!anul 6ndrei 5a&era l-a salu!a!, a iei!, a !r(n!i! ua "n urma lui i dus a $os!...

1>B

De+ci#,ere la loc&l cri(ei


C(!e&a minu!e mai !(rziu, la $a*a lo ului "i $ user apari*ia i mem#rii e hipei opera!i&e, )al&area, #ran ardierii, medi ul legis!. Trea#a lor era s onser&e urmele de la lo ul $ap!ei, s s!r(ng pro#e, s msoare, s $a $o!ogra$ii, s uleag ampren!e digi!ale, s s o!o eas u lupa "n (mpul in$ra *ional, s ridi e &i !ima, s-i $a ne ropsia i s as ul!e e po&e!i ap!i&an!e poa!e spune un ada&ru pe masa de dise *ie. 6!(!. Ros!ul lui 5a&era era s-l prind pe asasin. Aeneralul -e!re -en iu, alin!a! de !o*i su#ordona*ii u apela!i&ul -epe, &enise personal la el "n #irou, 6ndrei 5a&era, rs!urna! "n $o!oliul de l(ng $ereas!r, rs$oia rela/a! ul!imul numr al re&is!ei PCriminalis!i a2, s oas de $os!ul su pro$esor de riminalis!i , inepuiza#ilul olonel Vasile Lpdui, !o mai se oprise asupra ar!i olului P6mpren!a ol$a !i&2, semna! de un prie!en al su, ziaris!ul Vladimir 6le/andres u, (nd "n pragul uii apru, a din senin, generalul -epe. Era z#(rli!, era sures i!a!, "ngri3ora!, i-a zis $r ni i o in!rodu ere% - 6ndrei, &ezi la )olaris a&em o rim. Cine&a l-a "mpu a! pe al! ine&a. Iar res!auran!ul era umplu! numai u sena!ori, depu!a*i i granguri de prin minis!ere. 6i gri3 e "n!re#i, pe ine "n!re#i i mai ales um "n!re#i. 8 "n*elegi, 6ndrei, daF, dup are, se rsu i pe l (ie, os!e!e, i dispru a un pr(snel. I se pru lui 6ndrei 5a&era, generalul s!ri&i o "n3ur!ur "n!re din*i, sau nuF Teodor :urada nu !ia nimi , osp!arii nimi , pi oli*ele nimi . :armanul !o mai se "n!orsese u spa!ele "n lipa rimei, s om#ine un o !eil, dansa!orii de pe s ene! se a$lau "n pauz, ma3ordomul u $ire!urile lui auri!e se plim#ase a$ar, *an*o, prin $a*a res!auran!ului, nimeni nu &zuse nimi . 6#solu! nimi . Toa! lumea par pi ase din lun i dduse pes!e ada&rul a ela insoli!, rs!igni! pe par he!ul din lemn de :alsa, aproape de in!rarea "n!r-unul din ele mai lu/oase res!auran!e din :u ure!i. 7ar eilal*i, lien*ii lo aluluiF 0i i ei nu o#ser&aser momen!ul rimeiF 7duse pes!e !o*i, aa din!r-o da!, or#ul ginilorF Cum de n-a mai rmas nimeni din poporul a ela de mu!eriiF 7e e s-au "mpr!ia!, a un s!ol de iori, la primul $o de pu F 7in $ri F 7in lai!a!eF )e !em de "n ur !uri u poli*iaF 7e lara*ii, ompli a*iiF Un semen de-al lor $usese "mpu a! de $a* u ei, $usese omor(! u s(nge re e. Cu m(n ali$i a!. Un singur $o "n mi3lo ul $run*ii. 7esigur, $usese o arm so$is!i a!, do!a! u surdin ul!ramodern, nu se auzise ni i m ar un P$(s2, glon*ul ple ase "n ea mai des&(ri! lini!e i $ use ra&agii "n *in!a lo&i!. n ea mai ad(n ! ere. +i !o!ui, se "n p*(na pi!anul 6ndrei 5a&era s nu le gseas ir ums!an*e a!enuan!e a elor mu!erii are splaser pu!ina, "n orpore, din res!auran!ul P)olaris2 - a ni!e #or$ai de r(nd - i !o!ui, un om u $run!ea "ns(ngera! se pr#uise "n mi3lo ul lor. "n!re ei. 8or!, Cine&a !re#uie s $i &zu! &i !ima (nd a zu!, $ulgera!, la pm(n!. Un om nu ade, aa, a un pai rup!. E om, E semenul nos!ru. Ori are din!re noi ne pu!em pr#ui, la un momen! da!, "n!r-o lip de sl#i iune, de nea!en*ie, de durere, sau "n!r-o lip ne$as!. Ceilal*i, din 3ur, s ne "n!oar spa!eleF ) dea #ir u $ugi*iiF Ori rui om "i poa!e &eni, ori (nd, drep!ul la a3u!or. Ceilal*i oameni, de l(ng el, e s $a F )-l a#andonezeF )-l ignoreF )-o rup la $ugF ) nu-i sar "n a3u!orF ) nu-i "n!ind o m(nF 0i i m ar o pri&ireF 6!un i, unde mama dra ului mai es!e ins!in !ul la de spe ieF, se #urzuluia riminalis!ul, "n!r-un uria pro!es! mu!. 0e-am s!ri a! aa de ruF 0e-am "ns!rina! a!(! de mul!F Tre em unii pe l(ng al*ii, a ni!e $an!omeF Ca ni!e or#iF

1>@

Ca ni!e ne#uni in ura#iliF 7e la o &reme, !rim "n!r-o perpe!u alienare, a "n!r-un #alamu . ) $i de&eni! e!a!ea noas!r o enorm as de ne#uniF "n are nimnui nu-i pas de nimeniF "n are $ie are !rie!e numai u g(ndurile lui, numai pen!ru sine, !o!ul pen!ru sine i nimi pen!ru eilal*iF... Criminalis!ul 6ndrei 5a&era se "n&(r!ea hai-hui prin salonul imens al res!auran!ului, "ng(ndura!, !a i!urn, asal!a! de "n!re#ri ur(!e, "n!re#ri inu!ile, u :urada pe urmele lui. 7eoda!, !iu e are de $ u!. )e opri, se "n!oarse, pa!ronul de la P)olaris2 "n*epeni lo ului, u o hii "n pm(n!. 5a&era "l uprinse ami al pe dup umeri, Teodor :urada era moale a o (rp, 3ila&, asuda!, u hipul pm(n!iu. 6#ia "i sl! pri&irile al#e, re i. )e ui!a la pi!anul de poli*ie a prin s!i l. Criminalis!ul mai &zuse o hi a a e!ia, gla iali, goi, pe $e*ele der#edeilor de in ispreze e ani su$l(nd "n pungile u aurola . 6s!$el de oameni nu unos de (! un sen!imen!% $ri a, )paima, a un em#argou !o!al. Res!ul se poa!e &inde ori (nd i ori ui, pe #u *i mai mari, pe #u *i mai mi i, la !ara#a ompromisului. )ingur $ri a nu se poa!e &inde. -en!ru $ri a nu are pre*. 8arele Crea!or "nsui a pus la !emelia Aenezei sale a elai sen!imen! !o!ali!ar% $ri a de 7umnezeu. 6ndrei 5a&era !ia numai e/ploa!(nd - a#il i $ero e - a es! sen!imen! !irani , !ia numai s ormonind ad(n "n ma!eria &ie a $ri ii, ampli$i (nd-o, e/a er#(nd-o, !ia numai zgrep*n(nd a olo u gheare de lup, poa!e de!ermina !ipi a Teodor :urada s oopereze, s $ie u!ili "n (mpul unei er e!ri penale. 7e a eea a!a dire !, rud, $r mena3amen!e. 4o la gura *e&ii. -a!ronul res!auran!ului "l as ul!a u pri&iri o$ili!e, u un hip !ul#ure, ema ia!.

M0#carea le&l&i8 )e cla#/


- 7omnule :urada, "mi pare nespus de ru, dar !re#uie s ons!a! , din lipa a eas!a, s!eaua dumnea&oas!r, a om de a$a eri, s-a s!ins. 6 $ u! implozie. +!i*i e e aia implozieF E a i um "n!reaga $iin* s-ar s!r(nge, s-ar omprima, s-ar suge "n s!oma i a olo ar pieri digera! de o spaim le!al. Ce-ar mai rm(neF 0i i m ar un 1p(r*2, aa a amin!ire. -en!ru implozia $uge !re in$ini!ul mi . +!i*i e e la in$ini!ul mi F 6, nu, nu, poa!e al! da!, u al! prile3, &om &or#i i despre Oeroarea in$ini!ului mi . 6 um, a &rea s dis u!m "ns despre o al! !eroare% $ri a, V !erorizeaz, )un!e*i os!a!e ul unei ne ru*!oare !eroris!e% $ri a, 5u, i mie mi-ar $i la $el de $ri , da a $i "n lo ul dumnea&oas!r, 0umai ne#unii nu se !em, 6&em noi mu!re de ne#uniF 6*i hel!ui! o a&ere u res!auran!ul s!a, domnule :urada. O a&ere enorm, 0u, n-am s & "n!re#, & asigur n-am s & "n!re# nimi despre sursa a es!ei a&eri. )!r(nge $ie are #anul um poa!e, "l s!r(nge, nu-l risipe!e. +i, deoda!, z#ang, des!inul or# & arun un ada&ru "n pragul asei. E a i um ine&a ar $i s ris u &opsea roie pe diagonala uilor% lo iuma!, 8a$ia hinezeas , a!un i (nd &rea s dis!rug, $r &rsare de s(nge, un pa!ron de lo al are nu-i mai a hi! !a/a de pro!e *ie, "i a!(rn de !o ul uii un sinis!ru sim#ol% 18(n area leului2I adi , un pa he! u #an no!e, "n&eli! "n h(r!ie roie i lega! u o s$oar de ana!ul uii. n argoul Triadelor i se spune Lai !ze. C(nd apare semnul a es!a !i los, pi ior de om nu mai al prin pr&lia lui. E/a ! aa s-a "n!(mpla!

1><

i la dumnea&oas!r. Unul din ei mai in$luen*i oameni de a$a eri din :u ure!i, domnul 8ihai 0egules u, es!e asasina! "n lo alul dumnea&oas!r. Un semnal ma a#ru, Cine &a mai !re e pragul P)olarisului2, de a um "n oloF Care sena!or mai u!eaz s pun pi iorul "n!r-un lo ompromisF Cine, din lumea #un, &a mai a&ea ura3ul s pe!rea "n!r-un lo al, unde oamenii sun! "mpu a*i, pre um lo!rii "n odruF 0u glumes , domnule :urada, delo nu glumes , Iar a eas!a es!e doar o la!ur a $ri ii are & paralizeaz. 7oar o $a*e!. Cealal! $a*e! e $ri a de rz#unare. Cei are au ordona! asasina!ul, dar i ei are l-au e/e u!a!, s!au u o hii a*in!i*i asupra dumnea&oas!r. C(! !i*iF C(! a*i &zu!F C(! a*i iripi! la -oli*ie. 6*i auzi! de Plegea ! erii2F 8a$io*ii "i spun omer!a. n as!$el de si!ua*ii, ine spune e a &zu!, e un om ondamna! la moar!e. Aes!ul de rz#unare es!e ne ru*!or. +i mai e/is! "n o $a*e! a $ri ii, domnule :urada, o $a*e! !eri$ian!, mai !eri#il hiar de (! $ri a de moar!e, are & "nghea* s(ngele "n &ine% !eama a, oda! an he!a penal de lana!, s nu se e/!ind um&a i asupra a$a erilor dumnea&oas!r din !re u!. 6$a eri, desigur, murdare. 6$a eri "n&lui!e "n omisioane grase, plan!a!e generos prin a#ine!ele de sus ale -u!erii. 6$a eri oneroase. Ti loase. 6$a eri de orup*ie, de on!ra#and, de e&aziune $is al, s mai on!inui, domnule :uradaF 6s!a e, Eu nu am &ru! de (! s $iu lar, (! se poa!e de lar. ) & pun "n gard. 5i s ne oprim ai i i s de&enim #ie*i umin*i. Cooperan*i. Eu, "n er (nd s repar (! po! din nenoro irea are sa a#!u! asupra P)olarisului2. 7umnea&oas!r, "n er (nd s & !empera*i $ri a i s a&e*i "n redere "n mine. ) ola#ora*i ins!i! u mine. ) 3u m des his. 0u a ad&ersari. Ci, a par!eneri. -e mine, de pild, &-o spun de la #un "n epu!, nu m in!ereseaz a$a erile dumnea&oas!r din !re u!, $ u!e, h! depar!e, din olo de grani*a legii. 7e e s m in!eresezeF )un! !re#urile dumnea&oas!r. Eu sun! un riminalis! #anal, are nu-i dore!e al! e&a de (! s-l prind pe u iga. 6!(!. +i u (! mai repede, u a!(! mai #ine pen!ru dumnea&oas!r. 7e al!$el, eu sun! sigur, sun! a#solu! sigur, domnule :urada, dumnea&oas!r ni i nu a&e*i ha#ar ine es!e asasinul i u e s op l-a omor(! pe 8ihai 0egules u. 7e i, ni i nu & "n!re# nimi despre aa e&a. -e ale de onse in*, $ri a dumnea&oas!r &ir!ual $a* de o posi#il rz#unare din par!ea u igaului, !re#uie s dispar. 7umnea&oas!r nu !i*i nimi despre el, nu-mi spune*i nimi , eu nu & "n!re# nimi , de e l-ar mai "n ol*i g(ndul rz#unriiF 6, e&en!ual, ges!ul su rz#un!or se &a $i "ndrep!a! spre mine, dar as!a-i u !o!ul i u !o!ul al! po&es!e. C(! despre pres!igiul dis!rus al res!auran!ului P)olaris2, & propun s $a em un !(rg% eu am o droaie de prie!eni gaze!ari, prie!eni #uni, rora le &oi $urniza "n aa $el in$orma*ii pe !impul an he!ei penale, "n (! s s rie (! mai opios despre lo alul dumnea&oas!r, sporindu-i $aimaI es!e #ine unos u!ul parado/ al ele#ri!*ii nega!i&e, are adu e pu#li i #ani. 6s!a &oi $a e eu, domnule :urada. 7umnea&oas!r, "n s him#, "mi &e*i "n!o mi o lis!, (! mai uprinz!oare, u lumea are se a$la "n lo al pe !impul rimei% lien*i, #u !ari, osp!ari, pi oli*e, ar!i!i, #odGguarzi, personal au/iliar. 7e asemenea, o#ser&(nd res!auran!ul dispune de o mi ro-re*ea T& u ir ui! "n his, a dori, "n el mai des&(ri! se re!, s am a es la !oa!e "nregis!rrile &ideo, din ul!imele !rei iile, p(n as!zi, in lusi&. +i, pen!ru &eni &or#a, &reau s & $eli i! pen!ru solu*ia pra !i a! la mon!area amerelor de lua! &ederi, as unse, pierdu!e, per$e ! mas a!e de puzderia de len!ile $os$ores en!e are "m#ra pere*ii salonului. Ingenios, $oar!e ingenios, 7e a ord, domnule :uradaF

1>=

-a!ronul res!auran!ului 1)olaris2 !resari, nu s oase ni i un u&(n!, "nghi*i un nod (! pumnul, pri&irea i se mai limpezi, s hi* un z(m#e! supus, s!ins, op!i rgui!% - )un!e*i un om $ormida#il, domnule pi!an. Un om e/!raordinar, Iar eu sun! omul dumnea&oas!r,, i "i "n!inse m(na u un ges! s ur!, semni$i a!i&. Criminalis!ul i-o s!r(nse "n$iora!. Era moale i re e a de ppu gon$la#il. 7up are, se duse repede la #ar i omand un s o! h Carls#erg du#lu.

CAPITOLUL 23
Motto: Da$ul omuni!ilor din proprie!*ile oamenilor - ldiri, !erenuri i pduri - a $os!, pra !i , ons$in*i! prin simula rele de legi adop!a!e de regimul Ilies u. "nsi Cons!i!u*ia are o imens la un% a !ul $undamen!al nu garan!eaz proprie!a!ea. Rs!an "oldo!eanu

Daio# ,e Pietricica
Vila PAemenii2, de la )nago&, e/a ! la 3um!a!ea ordonului om#ili al are unea ele dou orpuri iden!i e, PE2 i P02, dispunea de un salon uria, u lam#riuri, din lemn de ire, a operind !o*i pere*ii, draperii groase, de uloarea &iinei pu!rede, i !a&anul pi !a! u s ene pas!orale, domina!e de un rou aprins, luminos. 4o!oliile, anapelele i s aunele erau !api*a!e, !oa!e, "n piele al#, $in. Cele dou ser&an!e - numai oglinzi, ris!aluri i por*elan. 8asa ampl, o&al, din en!rul salonului, a#ia se golise de !a (muri, &esel, res!uri ulinare. -ersonalul de ser&i iu dispruse, "i "n heiase misiunea, rmseser doar #odGguarzii. 6$ar. "nun!ru, rsp(ndi! prin puzderia de $o!olii, lanul lui 7aion 7oroga% 7arda i opiii lor Iulian i 8ria, apoi Ca!rinel i Ion Dugureanu, Corina 7oroga, :ea!ri e i Lazr 8arines u. 7aion, Caraghios nume, 7arda nu-l s!rigase ni ioda! 7aion. Ci, 7oru. Ea "l #o!ezase 7oru. +i, de a!un i, !oa! $amilia i !o*i in!imii 7oru "i spuneau. Cu P7aion2 era o po&es!e &e he, s!upid i #anal. -rin*ii lui 7oroga lo uiser "n -ie!ri i a, un sa! de ldrari din mun*ii Aor3ului. El a olo se ns use. Corina, sor-sa, u ze e ani mai mi , se ns use la Tg. Cr#une!i, unde $amilia 7oroga se mu!ase "n!re !imp. 7ar el, 7aion, se ns use la -ie!ri i a% un pumn de ase r! i!e prin negura mun*ilor. 6pa era o rari!a!e. )!r(ns doar din ploi i din !opirea zpezilor. 7e 3ur"mpre3urul sa!ului, nes$(ri!e li&ezi de pruni. 4ie are as a&ea azanul ei de *ui . )au PCldarea moului2, um i se mai spunea. 6s!$el "n (!, *ui era, dar ap #a. Iar primarul sa!ului, are era, "n a elai !imp, i pop, i no!ar, i "n&*!or, um#l(nd mai !oa!a &remea #ea!, din me!eahna as!a s-a ns u! s!(l irea mul!or nume, "n sa!ul -ie!ri i a. -e !a!l lui 7aion "l hema Ion, i aa ar $i &ru! s-l #o!eze i pe "n!(iul su ns u!, !o! Ion. I-a spus primarului, Ps rie-l Ion,2, primarul !ehui, l!in(ndu-se pe pi ioare, s-a pr&li! "n s aun, a s!a! aa o &reme s-i adune pu!erile, a des his regis!rul, a "nmuia! !o ul "n limar i a "n!re#a! o$i ial PIon ziseiF2, la are proasp!ul !a! a rspuns ho!r(! P7a, Ion,2, iar

1>C

primarul a aligra$ia! "n e!, u li!ere mari% 76IO0. Ion 7oroga, !a!l, a o#ser&a! !rsnaia as!a a#ia (nd i-a da! opilul la oal, dar a!un i se a$lau u !o*ii mu!a*i la Tg. Cr#une!i, i ine s mai "ndrep!e lu rurileF )!r(m#e au rmas p(n "n ziua de azi. -arado/al, "ns, omului poli!i 7oroga hiar "i pi a #ine a es! nume nzdr&an - 7aion - on$erindu-i un aer ezo!eri , par!i ulariz(ndu-l "n imensa !urma de Ioni ai Rom(niei... 6$ar a#ia s-a "nsera!, "n nu s-a "n!une a!, "n salonul PAemenilor2 s-a ins!ala! o pa e pa!riarhala. :!r(nul Lazr a pus o &ideo- ase! u !eri#ilul PRam#o2 i !oa! lumea !ria din plin deli iul prime3diilor prin are !re ea, se &en* u se &en*, eroul 3us!i*iar, in!erpre!a! u mies!rie de su#limul )il&es!er )!allone. Toa! lumea, "n a$ar de 7aion 7oroga% prim-sena!orul Rom(niei, preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale, al doilea om "n s!a!, dup e/ elen*a sa domnul Leon Lo!reanu, -reedin!ele *rii. 7aion !ria, re!ria o al! a&en!ur% ele !rei zile pe!re u!e u un oare are Ion -opes u, zis :aronul, lrind "mpreun :u egii, a ni!e pia*i... 63unseser la O#ser&a!orul me!eorologi de pe &(r$ul Omul, (nd p(n la apusul soarelui mai erau (!e&a easuri #une. 6u $ u!, a olo, un s ur! popas, au &izi!a! O#ser&a!orul, au lua! masa, s-au odihni! un s!rop de !imp, dup are au apu a! po!e a de o#or(re !re a#ana :ol#o i. 7oroga era $r(n!. :aronul, par a!un i s-ar $i s ula! dup un somn zdra&n.

V&l)ea $# )olitic/
-Vor#eam, mai de&reme, despre Rul a o energie male$i ,, "i relu :aronul $irul po&es!irii. 7in!o!deauna, omenirea s-a on$run!a! u ele mai agresi&e $orme de ru!a!e. 7e #es!iali!a!e. 7e riminali!a!e. Iar din!re a es!ea, nu rz#oiul es!e el mai prime3dios. 0i i $oame!ea. 0i i orup*ia. 0i i a!as!ro$ele. E/is! $orme de Ru mul! mai su#!ile i in$ini! mai peri uloase. 7e pild, manipularea oamenilor prin in!ermediul muzi ii, sau al imaginii. Aeno idul psihi , Aeno idul in!ele !ual, "mpingerea spe iei umane "n!r-o $und!ur #iologi , "n are indi&idul es!e redus la $un *iile sale primare% adi , "n zona re$le/elor simple, elemen!are, de !ipul -a&lo&, a olo unde dresa3ul poa!e opera mu!a*ii spe !a uloase. 8ons!ruoase, 6u $os! in&en!a*i hiar i !ermenii ne esari% Psu#liminal messages2 pen!ru imagine, i P#a ELard masEing2 pen!ru muzi . 8uzi a di$uza! de marile ompanii !ransna*ionale es!e a/a!, "n propor*ie de pes!e C> la su!, pe dou omponen!e $undamen!ale% &iolen*a i se/ul. Iar RoG Aodson, dire !or la $irma P-a!raE2, spe ializa! "n hi!-uri in!erna*ionale, a lansa! un nou on ep!% P)e/ i moar!e. 4r se/ i moar!e nu e/is! &ia*2. O ne#unie sonor, Repu!a!ul analis! Dean Cau ne a&er!izeaz unde&a, "n!run in!er&iu, muzi a de as!zi, "n ea mai mare par!e, nu es!e nimi al! e&a de (! un la#ora!or in$ernal al 0imi ului. Ilumina*ii au des operi! i au anihila! su!e de (n!e e are uprindeau mesa3e P#a ELard masEing2. Ia! numai a2 e/emple% "n (n!e ul PLiEe a &irgin2, in!erpre!a! de 8adona es!e uprins mesa3ul% P)un! $eri i! m u$und "n p a!. Trias #es!ia uman,2I sau "n PThe :op2, (n!a! de CindG Lauper, apare mesa3ul repe!a!% PE!i nepu!in ios "n $a*a Rului,2I ori $aimoasa PRe&olu*ia nr. C a :ea!les-ilor,

11>

are "ndeamn, pur i simplu% P"n epe s $umezi mari3uana, 0u !e "mpo!ri&i &isului !u,2I sau (n!e ul a!(! de popular PCrazG li!!le !hing alled lo&e2 in!erpre!a! magis!ral de ra$ina!ul Xueen, uprinde a es! mesa3 #ar#ar% PLa dra u u :i#lia, Eu nu red "n 7umnezeu,2... 6 es!e mesa3e sonore, a i mesa3ele din imagine, sun! semnale parazi!e, in!roduse u o !ehni spe ial, semnale nesesiza!e ni i de o hi, ni i de ure he, dar re ep*iona!e de reierul mi , s!o a!e i !ransmise apoi reierului mare, de i on!ien!ului, are le prelu reaz i Ple !rans$orm "n on&ingeri. Unul din marii mei prie!eni, Con!ele de 8aren hes, o#inuia s-mi spun, pe &remea (nd era e$ul )piona3ului $ran ez, as!zi, pen!ru a s!p(ni oamenii, nu se mai o!ropes !eri!orii, i su$le!e. )e u ere!e psihi ul uman. 6&(nd psihi ul, ai omul. Iar (nd ai omul, ai !o!ul% !eri!oriu, ul!ur, pu!ere. Realizezi, 7oroga, e po!en*ial peri ol se as unde "n a eas! zonF Ilumina*ii $a i ei e po!. Cer e!eaz, des oper i di&ulg opiniei pu#li e a es! !ip dia#oli de riminali!a!e. Iar, uneori, (nd au!ori!*ile "nsei sun! orup!e, in!er&in dire !, i a!un i se mai sinu ide (!e un pa!ron muzi al, sau sare "n aer asa de dis uri, ori d $alimen! nu !iu are ompanie de $ilme. 6di , in!r "n a *iune 7epar!amen!ul Tre#urilor 8urdare% 8a$ia,... :aronul se opri "n marginea unui pla!ou a operi! u a hii de s!(n , a&ea pri&iri sprin*are, 3u ue, se ls pe &ine, ulese de 3os o pia!r pla!, "ngus!, le$ui! de in!emperii, o aez "n podul palmei drep!e, o puse a olo "n!r-un anumi! $el, apoi deoda! ridi #ra*ul i o az&(rli u pu!ere "n a#isul de din olo de pla!ou. 7aion !resri, $ (nd un ges! re$le/ de aprare, par s-ar $i $eri! din z#orul unui proie !il sonor. -ia!ra z#(rn(i iuda! prin aerul pur, &(3(i s!riden! a o eli e !ura! la ma/imum, "nl*(ndu-se #rus pe o ur# ame*i!oare, mai &ui a olo, "n "nl*imi, o lip-dou, dup are se s!inse i se pr#ui "n prpas!ie. -Ta!a le zi ea !elegrame,, spuse :aronul, sur(z(nd u o und de melan olie. Era prie!en u s rii!orul 8ihail )ado&eanu, am(ndoi ni!e &(n!ori "mp!imi*i. Uneori, !a!a m lua u el la &(n!oare de &ulpi. Toamna. +!ii i !u, 7aion, &ulpea e un animal $oar!e in!eligen! i $oar!e &i lean. Cred es!e ea mai de!eap! sl#!i iune de prin pr*ile noas!re. +irea! i u o personali!a!e deose#i! de pu!erni . )im!e &(n!orul de la (!e&a su!e de me!ri i se as unde "n pm(n!, "n &guni numai de ea !iu!e. 0-o s o*i de a olo, ni i da dai $o pm(n!ului. -o*i s s!ai la gura &izuinii un &ea % &ulpea nu iese a$ar. -re$er s moar de $oame "n #(rlogul ei, dar de iei! nu iese. La una din a es!e &(n!ori, m-a "n&*a! !a!a s arun !elegrame. Tre#uie s au*i o anumi! pia!r, pe are s-o arun i "n!r-un anumi! unghi u supra$a*a solului i u o anumi! &i!ez. 6l!$el, nu z#(rn(ie. Ei #ine, singur z#(rn(i!ul a es!ei pie!re poa!e s oa!e &ulpea din #(rlogul ei. Iese a$ar numaide (!, l!in(nd nu din ap, par ar a&ea ni!e #ondari uriai "n ure hi. 6!un i o plesnea !a!a u $o ul de arm. )ado&eanu nu prea era "n (n!a! de ispra&a as!a, #om#nea, "i $ ea ru e, pu$nea "n run!a!, !a!a z(m#ea u o hi da*i dra ului i zi ea, aa, par &or#ind de unul singur% P7a e, numai dumneaei s um#le u &i leuguriF 0oi, nuF,2 -en!ru , "n!r-ade&r, 7aion, o &i lenie as uns se a$la la mi3lo . Un !er!ip. O arm ne on&en*ional. Es!e &or#a de sune!ul s!ro#os opi , un sune! spe ial, de o anumi! ampli!udine, emis de pia!ra arun a! !re "nal!ul erului, sune! "n!r-a!(! de iri!an! pen!ru auzul &ulpii, "n (! pur i simplu "i anihila ins!in !ul de onser&are, de aprare. 6s!a-i, pun ! #!r(nul se , dup are pornir iari la drum.

111

)e s urse, aa, un momen! de ! ere, de !ransla*ie, la ap!ul ruia :aronul se in!eresa re!ori . - 6i auzi! de Pe$e !ul !esla2F +!ii e sun! PEL42-urileF )un! ele mai noi i mai so$is!i a!e !ipuri de arme ne on&en*ionale, #aza!e pe radia*iile psiho!roni e, undele s!ro#os opi e i pulsa*iile ele !romagne!i e. Toa!e !rei modi$i , pro$und i ire&ersi#il, ompor!amen!ul uman. 0u omoar, "ndo#i!o es , Trans$orm indi&izii umani "n!r-o !urm de im#e ili. -rin in!ermediul elor mai ne&ino&a!e 3u rii sau 3o uri me ani e, ele !roni e ori ap!i&an!ele a&en!uri pe al ula!or. 5i i !e dis!rezi, !e re reezi, (nd, de $ap!, !e !rans$ormi "n e!-"n e! "n!r-un re!in. Cum po*i s lup*i "mpo!ri&a unor asemenea mon!ri, are &or s !rans$orme oamenii "n idio*i in ura#iliF Cu o pu!ere la $el de mons!ruoas% pu!erea Ilumina*ilor, 0u de pu*ine ori, manipularea, degradarea po! $i i mai su#!ile. +i mai pro$unde. -ene!reaz #unul sim*, anihileaz e hili#rul es!e!i na!ural al omului, indu (ndu-i i ul!i&(ndu-i pros!ul gus!, spiri!ul &ulgar, gro#ian. Unui as!$el de om po*i s-i &inzi, apoi, ori e por rie, po*i s-i spui ori e pros!ie, el !e rede, de&ine supus, lipsi! de personali!a!e, redus la sa!is$a *iile primare, #un s e/e u!e ori e porun . Lu rurile plu!es "n deri&. -e mu hie de u*i!. )un! greu sesiza#ile. Areu de on!ra ara!. Oamenii a&(nd, "n general, !endin*a de a a ep!a mai repede, mai uor, $a ilul i pros!ul gus!, de (! lu rul ela#ora! i ra$inamen!ul. 8ergem !re P*ara rino erilor2. )pre e al! e&a rezi du spe !a olele alea muzi ale enorme, organiza!e pe s!adioane uriae, u di$uzoare imense, asurzi!oare, are url o da! u spe !a!orii suprae/ i!a*i p(n la demen*F Cul!i&area pros!ului gus! la s ar plane!ar. )au uriaa ne#unie ole !i& are "n on3oar me iurile de $o!#al% ai &zu! (! animalism ol ie, deopo!ri&, pe gazon, i "n !ri#uneF )u#limul $ior spor!i& de al!da! e pe ale de dispari*ie. Cum po*i s !e opui &alului a es!uia de spiri! gregarF Ins!in !ele primare ne in&adeaz a o ap neagr. 7e pre!u!indeni, "n $ormele ele mai insidioase. Urmre!i, la !ele&izor, ru#ri a PIspi!a2, semna! de ziaris!ul la u papion rouF Te-ai ui!a! &reoda! la eaF E !o! e a ns u! mai pros! mi ul e ran. 7ar se #u ur de o audien* in redi#il de mare. 7e eF )e mizeaz pe $or*a de a!ra *ie a pros!ului gus!. +i se (!ig. -iere :inele. C(!ig Rul. 8ergem mai depar!e% !ele$onul ero!i I sau re lamele pornoI sau unele !alE-shoL-uri, u sau $r papion, "n are !(mpenia e ridi a! la rangul de dialogI ori $ilmule*ele T& "n are a !orii $a !um#e, spun ms ri, se "n3ur, de#i!eaz ele mai e/e ra#ile #anali!*i, iar din au!, din a$ar, se aude un or in!ermi!en! de r(se!e. 7e i, a!a la esen*a r(sului% umorul, C(nd nu &om mai !i pen!ru e r(dem, &om $i de3a prizonierii unor riminali are ne-au s!ri a! su$le!ul. Ca s nu mai &or#es de &iolen*, are a de&eni! un drog. Un drog $urniza! masi& de pres, !ele&iziune, radio, edi!uri, !ea!ru, inema!ogra$e. 6!a pe !oa!e $ron!urile. UrmareaF Violen*a &a a3unge un modus-&i&endi. 6!un i, &a $i prea !(rziu a s ne mai pu!em iu#i. Iar unde iu#ire nu e, nimi nu e, 0-a spus-o primul 8arin -reda. Ci Komer, "n!r-unul din miile sale de &ersuri nemuri!oare...

CAPITOLUL 24
Motto:

119

7e &in e $oli ulina. Cu $oli ulina nu !e 3o i. Ea *i-o poa!e lua "nain!e (nd *i-e lu idi!a!ea mai drag i !e !reze!i nu &or#e!i u apul, i u glanda. Es!e, ori um am lua-o, un $enomen "ngri3or!or. Cu a!(! mai mul!, u (! a "n epu! s se o#ser&e i-n e/!erior% am un ami $ran ez, medi $r $ron!iere de $elul lui, are, la o palin , mi-a mr!urisi!, u la rimi "n o hi, $oli ulin a-n Rom(nia n-a &zu! ni ieri, ni i "n 6$ri a. +i-a um#la! mul!, i-n Thailanda. Ioan roan

Fra4a ,e la 1a-i#et
Era mier uri. 8ier urea, se "m#r a "n!o!deauna "n haine de piele. 7e as!da!, pur!a o gea i pan!aloni largi, uor e&aza*i, din piele neagr Claude 8on!ana. Aea a a&ea umerii mari, #om#a*i. )u# gea , o #luz roie, #roda!, din m!ase 0ina Ri i. )u# #luz, ei nu, as!a nu, 8ai #ine pri&im la easul-#r*ar. 4raga 7orneanu pur!a la "n heie!ura m(inii s!(ngi un eas greu, s ump, so$is!i a!, u o puzderie de adrane mi!i!ele, mar a Chopard. 7in El&e*ia. E!i da! dra ului, 4raga,, "i zi ea ea, uneori, pri&indu-se $ugi!i& "n oglind. Cu un o hi ri!i . Aorozi&. 0u se pl ea. )e "ngrase. )e o$ilise pe su# #r#ie, pe su# !ie!ura o hilor. 0i i prea $rumoas nu $usese &reoda!. 7ar era da! dra ului, 6s!a &r(nd s "nsemne a&ea gus!uri li#ere. Ra$ina!e. 7ispunea de un ins!in ! al propor*iilor. 6l om#ina*iilor. )e "m#r a s!rong. n!o!deauna o a. La modul pl u!. 6grea#il. 6&ea o imagina*ie e/plozi&. Iar ura3, (! uprinde. 7e la o &reme, a&ea i #ani. 8ul*i #ani. 4ie are u noro ul lui. 4raga 7orneanu era mem#r $onda!oare a Ligii Rena!erii 0a*ionale, "n !imp, "i ul!i&ase, u am#i*ie, u perse&eren*, u !alen!, "n!inse i pro$i!a#ile rela*ii p(n sus, sus de !o!, "n &(r$ul -u!erii. 6deseori, punea m(na pe !ele$on i, pe $irul s ur!, se !u!uia u !o*i mini!rii. 7a o supra &reunul, "l #ga "n Paia m-sii2 (! ai zi e pe!e. To*i "i !iau de $ri . -en!ru !u!uror, 4raga le uno!ea sl#i iunile, pe!ele negre, ne&olni iile. "l !ia pe $ie are u me!eahna lui, u p a!ele lui. Cusururi, hi#e, &i ii. 7e o hiul ei ne ru*!or nu s paser ni i noii "m#og*i*i. +arla!anii u gulere al#e. )au u li&rea, "i *inea "n $r(u, s!r(ns, $oar!e s!r(ns, le $ ea aran3amen!e #noase, le &indea pon!uri grase, le $a ili!a "n!(lniri ren!a#ile u mini!ri, u sena!ori, u depu!a*i, dar (nd 4raga $ ea un ges!, nimeni nu "ndrznea s !rea pes!e ges!ul ei. La apelul ei, proasp!a pro!ipendad api!alis! rspundea Pprezen!,2, ori (nd era ne&oie. C(nd 4raga 7orneanu, !rimis de la Co!ro eni, preluase sediul en!ral al Ligii, era pus!iu de sus i p(n 3os% $r mo#ilier ade &a!, $r o&oare, $r draperii, $r #iro!i a ne esar. 7in olo de ori e $als modes!ie, !re#uie s re unoa!em ea, 4raga 7orneanu, umpluse u de !oa!e soiul a ela super#, "nal!, !riunghiular, u !rei e!a3e, de pe s!rada 6r!erei, numrul 11, deasupra ruia s ria mare, pompos, u al#as!ru pe al#% Liga Rena!erii 0a*ionale, sediul en!ral. Cu de !oa!e, adi numai lu ruri moderne, ul!ramoderne, ul!imul r ne! al !ehni ii de #irou. 4r a par!idul s hel!uie un singur leu din hasnaua lui. C(nd a$lase despre !oa!e hes!iile as!ea, Radu 7un a, onsilierul de pres al par!idului, !rimis i el !o! de la Co!ro eni, dar mai !(rziu, mul! mai !(rziu, o a&er!izase, mai "n glum, mai "n serios%

11;

- 4raga, s !ii ai a umula! prea mul! pu!ere. +i e-i prea mul!, s!ri . )-ar pu!ea a, la un momen! da!, hiar e$ii !i, ei doi preedin*i, ori &i epreedin*ii, s se !eam de !ine. )au, el pu*in, s se sim! in omoda*i. )!(n3eni*i, "n*elegi e &reau s-*i spunF 4raga 7orneanu "i aprinse e!ernul ei Hen!, pu$i "ndelung, ad(n , a ori e $um!or "nri!, apoi $ u un #o!i haios, !eri#ilis!, de me hera e/o!i , as&(rlindu-i "n*epa! pes!e umr% - Ia mai d-i "n m-sa de iume*i, Ce-o s-mi $a F Or s m regulezeF )un! prea #!r(n. Or s m dea a$arF -le u ei de g(!. Armad, )e du e dra ului !oa! pr&lia, +i hes!ia as!a nu on&ine nimnui, -uiule. 0imnui,, repe! ea sila#ele, rar, $o u $o , dup ra$ala $urioas de mai "nain!e. Radu 7un a era "ns un &izionar. -en!ru , para$raz(nd le *ia din Car!ea )$(n!, nu &a (n!a o oul de !rei ori, p(n (nd onor ondu erea #i e$al a Ligii Rena!erii 0a*ionale se &a lepda de 4raga, u o nonalan* demn de *eluri mai "nal!e. 7ar as!a-i al! po&es!e. ) nu an!i ipm... 6adar, era mier uri i 7aion 7oroga nu dduse ni i un semn de &ia*. 7e luni diminea*a, nu-l mai &zuse nimeni. 7arda, ne&as!-sa, zisese e ple a! la Tg. Diu, in&i!a! la o &(n!oare de mis!re*i. 7arda a $os! o g(s !oa! &ia*a ei, rede !o! e z#oar din gura lui 7aion. Ce s au!e 7oru la mis!re*iF -oa!e la &(n!oare, de &ulpi*e, sau de parau!e, dei nu se prea d el "n &(n! dup &(na! e/!ra on3ugal. V(n!oareF Cu ineF 0u mai lipse!e nimeni, a#solu! nimeni din s!a$$ul lui. La )ena!, !oa! lumea ridi din umeri. 7e la Co!ro eni, ni i o !ire. +o$erul a primi! !rei zile li#ere, "n ep(nd de luni, i e ple a! pe unde&a, prin :rgan. :odGguarzii sun! li#eri i ei. To! !rei zile. +i !o! de luni. 4raga sim!e e e&a neo#inui! la mi3lo . 6n!enele ei n-au min*i!-o ni ioda!. 0-au "nela!-o. )im!e s-a pus e&a la ale. Un s enariu nouF Un hilipirF Un 3o la are ea nu a $os! in&i!a!F 0u a a !or. 0i i m ar a $iguran!. Ca spe !a!or. E e&a, 7ar nu e peri ol. Ea ar $i prima are ar sim*i peri olul. Ce i se as undeF Ce-o $iF -e unde o #(n!ui 7aionF Ches!ia as!a o arde. O roade. O zg(ndrire a un g(nd pari&. 6gresi&. L-a "n!re#a! i pe Radu 7un a% - 7udule, !u e !ii de e$uF 7udu, ri!os, i-a rspuns !o! u o "n!re#are% - Care din eiF 4 (ndu-i 3o ul, 4raga a pre iza!% - 7oroga, 7ud a $ u! s ur!% - 6ha,, dup are, a aduga! u el mai ino en! hip% Ka#ar n-am,... 4raga nu se suprase 7udu o luase pes!e pi ior. 0u se ener&ase. 7ud e un !ip apar!e, aa un ames!e iuda! de al!ruism, ra$inamen!, pu!ere i sedu *ie, um s !e superi pe elF "n s him#, pe "mpu*i!a aia de 6da, era $ u! $o . Ca!ran, 6#ia a!eap! s &in, s-o &ad, a zis "n!r-un s$er! de or &ine la par!id, dup e-i &a ar!a (! de proas! e, dup e-i &a spune s-i #age min*ile "n ap, $u$a dra ului, i s nu mai $a pe groza&a, pe #reaza, a 8i*a-#as!on la T(rgul de 8oi, dup e-i &a &rsa !oa!e l!urile as!ea "n ap, o &a lua de guler i-i &a da un u! "n ur% P6$ar din #iroul meu, 6$ar,,2 -e 6da Aenaru, $rumoasa gard de orp a lui 7aion 7oroga, 4raga 7orneanu n-o "nghi*ise ni ioda!. -rea se *inea u nasul pe sus, $ar$uza dra ului, prea "i ddea aere -i din lumea su#*ire, le !ie pe !oa!e, $a e e &rea, e mare-podoa#-mare su# aripa e$ului suprem. -rea de !o!, -rea $ ea pe !iri#om#is!a, Venea adeseori "n a#ine!ul preedin*ilor, in!ra nepo$!i!, $ ea un

11?

P*o 2 din #uze !re 4raga, apoi se pro*pea "n $o!oliul din spa!ele #iroului, se r na, a&ea ra i mi!o, !(r$a dra ului, i-i dez&elea p(n la hilo*i, "i aprindea un 8arl#oro superlong i "n epea s dea !ele$oane pe $irul s ur!. 4raga rpa. )im*ea !ur#eaz. )e s!p(nea. O mai "n*epase u o &or#, dou, sau se mai ui!ase la ea a la un raha! "n ploaie, dar de "n3ura! n-o "n3urase ni ioda!. 6s!zi, "ns, i$osele 6dei a!inseser paro/ismul, "i !ele$onase, aa, pe un !on re e, ul!ima!i& i "l eruse pe 7aion. 4raga i-a rspuns al# Pnu e,2. - 7ar unde eF, se in!eresase 6da u glas de s andal. - 0u !iu, drag,, "i rspunsese simplu 4raga. - Cum, adi , nu !ii, da !u e pze!i a oloF, "i srise *andra 6dei Aenaru, adug(nd !ranan!% "n!r-un s$er! de or, sun! la par!id. +i P!ron 2, "i "n hisese !ele$onul "n nas. Ce dra u s-a "n!(mpla! u 6daF 6 "nne#uni!F 6 lua!-o raznaF 7e e se d la ea% P7a !u e pze!i a oloF2 Ce-a &ru! s spun 6da u hes!ia as!aF 0enoro i!a dra ului, nu-i d seama, oare, nu-i d seama ea, 4raga 7orneanu, da d un !ele$on, un simplu !ele$on la Co!ro eni, dire !orului )--, la o !rimi!e unde-a-n*r a! dra u opiii, la )a!u 8are sau la VasluiF, +i e se d aa ro!undF Ce, 4raga nu !ie despre "n&(r!elile ei u *igrile 6ssosF 7espre mimaurile ei u Tru*i -ogoreanu, olonelul la sepepis! uns u !oa!e ali$iile 6eropor!ului 8ili!ar O!openiF la ui!e, pa*a hina dra ului, u prul ei a de apr !uns, ia !e ui! e nas areF, Ce $i*e $a eF, -i, u mine se pune eaF -i, nu &ine ea "n oa e, $u!u-i mama ei de pi*ipoan "mpu*i!, s roa$a sa!ului, pi nu &ine ea la mandea, s &ezi e-i $a F, )e "n$uriase ru de !o! 4raga 7orneanu. 6r!a e/a ! a un gardian de pu rie "n!r(!a!, n#dios, !ur#a! de*inu*ii $a mi!o de el...

3#6&r/t&ri )ri#tre 4e#e


In iuda mahmurelii, 6da Aenaru era $eri i!. Du ase, dezln*ui!, la azinoul P6E#ar2 p(n noap!ea !(rziu. 0inel :eldiman o sunase pe elular rezol&ase pro#lema u pa he!ul, ea (!igase o pi* de #ani, (nd in!rase la P6E#ar2 a&usese "n poe! ze e milioane de lei, la ple are suma se du#lase. 4 use apoi un he$ s!rani , a as la prie!enul ei, -!rel :oiangiu, un lo o!enen! de poli*ie $rumos i $o os a un gigolo, "n!o!deauna la dispozi*ia ei. 0u se iu#eau. 4 eau se/ a i um ar $i 3u a! ping-pong. )por!, 63unsese a as "n zori. 7ormise !rei-pa!ru easuri, pe #r(n i, sold*e!e, la orele nou $i/ se s ulase. 4 use un du s o*ian, rase repede dou a$ele !ari dup o omle! u 3umri, de-a um pu!ea iari sa ia lumea "n oarne. )e "m#r ase, a de o#i ei, elegan!, dar so#ru% pan!o$i "n hii, maron, u !o ul 3os, )!eilmann, os!um a$eniu Chris!ian La roi/, iorapi LG ra de uloarea pielii i, pe umr, nelipsi!a poe! -ierre Cardin. Era $rumoas, era se/G, dar a&ea i un uor aer o$i ial, gla ial, a s-i *in pe mas uli la dis!an*. La orele ze e i douze i era la )ena!, la unspreze e a $ u! o !ur pe la Co!ro eni, la douspreze e ur a s rile !re )e re!aria!ul Aeneral al Au&ernului. 7e a olo o sunase, aa, de-a dra ului, pe $irul s ur!, pe 4raga 7orneanu. -e pupza aia u aere de $e ioar. )e ludase $ use pensionul la :uzu. -oa!e, !ro!uarul, -i, aa ara! o dam are a !re u! prin pensionF, Ca o !elelei de #(l iF 7a !ergi sulimanurile dup ea, s ade u !rei Eilograme. Cum dra ul de n-o plesne!e

11B

oda! ine&a pes!e #o!F C !u!uie!e pe !oa! lumea. 7e la primul minis!ru, p(n la ul!imul depu!a!. )ingur 8!ua de la Co!ro eni s pase de !u!uiala ei mizera#il. Cine, pisi ii m-sii, se redeF 8ai a TerezaF :(z(ie pes!e !o! e mem#r $onda!oare a Ligii. Ei, iF, 6u $os! su!e, la "n epu!. -oa!e, mii. Unii a3ung "n &(r$. 6l*ii s!au pe margine. 6s!a-i regula 3o ului. 7a am ple a! u !o*ii, "mpreun, la drum, as!a nu "nseamn ni ide um !re#uie s ne !ragem !oa! &ia*a de ire!uri, de #r inar, s ne spunem P#2 i s ne #a!em pe #ur!, a negus!orii de #om#oane agri ole. Ia ui!e la madam, e mo$!uri $a e, Cum s!r(m# din nas, 7e (!e ori m &ede, par "i pu!e. )e ui! la mine, a la un 3eg. 6l!eori, i!es "n o hii ei un singur u&(n!% ur&o, -ar m-a $i !&li! u #r#a!-su, 6m s-i spun lui 7oru ne#una as!a $a e io u mare, &or#e!e "n numele lui, !rage !o! soiul de s$ori prin ulisele par!idului, $a e Liga de r(s... C a-m-a "n #a$!a ei de *oap, (nd a3ung la par!id, "i $a un #alamu , de-o s m *in min!e (! o !ri. )e ia u mine "n unghiiF, )au $a e pe mironosi*aF 7egea#a lmpne ea lozin i siropoase, Ce, eu nu-i &d o hiiF 8 "n3ur din pri&iri... 6da Aenaru a&ea ner&ii opri*i de3a, (nd a3unse "n $a*a sediului en!ral al Ligii Rena!erii 0a*ionale. Era porni! pe g(l ea&a. Tr#oi, Va arm, Cum, adi , nu !ie unde e ple a! 7oruF 7a e pze!e ea a oloF Ce $a e ea a oloF V(nare de &(n!F,, &or#a lui 6drian -unes u. +i de e, m rog, 6da sim!e "n!o!deauna, (nd &or#e!e u 4raga, se "n&(r!e lumea u eaF 7e e i se $a e grea*F 7e e-i &ine s #oras F Rul a es!a s-a s!r(ns "n ea, "n 6da, de o groaz de !imp. O su$o , 6 &eni! &remea s-l lepede. ) se des ar e. Iar 4raga !re#uie s "nghi! !oa! mizeria as!a. 6 um, Imedia!,, 6da Aenaru des hise #rus ua a#ine!ului elor doi preedin*i ai Ligii, "n mi3lo ul "n perii, o a!ep!a 4raga. -ri&irile li se "n ru iar a dou s#ii de 7amas . ) (n!eind. 7ar, mu!e% P) roa$a sa!ului,2I PTelelei de #(l i,2 7up are, "i z(m#ir am(ndou, a dou #une prie!ene, se "m#r*iar, se sru!ar, aa mai mul! un *o i! din &(r$ul #uzelor i se a!ernur numaide (! pe o #(r$ lung. -l u!. 6mi al...

CAPITOLUL 25
Motto: )un!em "n!r-o si!ua*ie de riz. To*i anali!ii e onomi i a&er!izeaz $ur!una e aproape, iar !ermenul de gra*ie e groazni de s ur!. -en!ru o si!ua*ie de riz, !re#uie adop!a!e msuri de riz. C(nd o ora#ie "n epe s ia ap, ma!rozii sar u !o*ii la pompe i ldri, nu se h(r3ones pe o&er!. 6s!a le di !eaz ins!in !ul lor de onser&are. Au&ernan*ii no!ri do&edes , "n o da!, , pe l(ng ins!in !ul poli!i , le lipse!e i ins!in !ul de onser&are. C(nd &alul rizei &a iz#i, primii m!ura*i de pe pun!e &or $i oamenii poli!i i. Adrian Ptruc

!!!

11@

Un om, "n mi3lo ul 3unglei. -u!erni , )!a!uar, Un super# e/emplar al spe iei umane. El i pdurea os!il din 3ur. )ingur, aproape dez#r a! i rni!. Un om s(nger(nd "n inima 3unglei. 0u are la dispozi*ie de (! un u*i!. +i !re#uie s supra&ie*uias . 8ai mul!% !re#uie s e/e u!e un ordin, ) des opere ni!e prizonieri "n pus!iul dumnos al 3unglei. Cu un singur u*i!% !re#uie s supra&ie*uias , s "n$run!e prime3diile pdurii, s nu se lase hpi! de arnasieri &eni $lm(nzi, s nu se lase prins de oameni are "l hi!uies mai a#i!ir de (! $iarele 3unglei. 6 es! om es!e Ram#o... 7aion 7oroga se ls (!e&a lipe $ura! de e ranul !ele&izorului, pe are se derula des!inul unui om singur, singur "mpo!ri&a !u!uror $or*elor male$i e. Va iz#u!iF Va "n&ingeF 7a, pen!ru se nume!e Ram#o. "nseamn Ram#o es!e un erou predes!ina!F 7ar el, 7oroga, es!e un erouF Un #irui!orF Veri!a#ilF "nns u!F )au zmisli! de apri iile unor "mpre3urri pasagereF Ce-a &ru! s-i spun :aronul, a olo, "n mun*i, aprinz(nd un smo de iar# us a! doar io nind dou #u *i de pia!rF Ce a &ru! s-i !ransmi! lui 7aionF Un semnalF Un mesa3F La urma urmei, e "nseamn s supra&ie*uie!iF 7oar, pur i simplu, s !e ramponezi de &ia*F Cu ghearele i u din*iiF )au s "n&ingiF ) $ii #irui!orulF EroulF Condu !orulF Condu !orul uiF 6l propriilor nepu!in*eF 7orin*eF 6m#i*iiF )au al semenilor u are !e on$run*iF i 7oroga a ui!a! su#i! de ispr&ile lui Ram#o, din!r-o lume &ir!ual, re&enind "n lumea real, "n arne i oase, o lume "n are respirm, !rim, lup!m. O lume "n are supra&ie*uim... - Un $os! gu&erna!or din 6rEansas, )U6 - "i rsuna "n "n min!e, lui 7aion 7oroga, glasul de #ari!on pro$und al :aronului - l-a a&u! a edu a!or i prin!e spiri!ual pe &enera#ilul Vaugh!, are era mem#ru al Ordinului 8asoni , "n grad 9<% adi , 8are Comandor al Templului. Au&erna!orul "nsui &a de&eni mem#ru al lo3ii masoni e P7e 8olaG2, dar "n grad 9?% respe !i&, -rin* al Ta#erna olului. 8ai !(rziu, a&ea s $ie oop!a! "n Coun il o$ 4oreign Rela!ions. +i mai !(rziu, "n Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. 7ar a!un i era de3a -reedin!ele )U6. +i es!e "n . )e nume!e :ill Clin!on. :oris El*(n, -reedin!ele 4edera*iei Ruse, es!e a&aler de 8al!a, dar i mem#ru al Ordinului 8asoni P)Eull and #ones2, adi POase i raniu2. 6 es! Ordin a $os! "n!emeia! "n )U6, "n din anul 1=@9, de !re generalul ameri an 6l$ons Ta$!. 8ai !(rziu, generalul, spri3ini! de Ilumina*i, a a3uns minis!ru de rz#oi al )U6, apoi am#asador al 6meri ii "n Rusia, -reedin!e al Cur*ii )upreme de Dus!i*ie i, "n $inal, "nsui -reedin!e al )!a!elor Uni!e. -rin #an a J. 6. Karriman, on!rola! de Ordinul P)Eul and #ones2, au $os! $inan*a!e, "n ep(nd u 1C9>, prin ipalele proie !e e onomi e ale UR)). In!eresan!, nuF 7in 1CC9, *arul :oris es!e mem#ru "n Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. -apa Ioan -aul al II-lea, pe numele su ade&ra! Carol Voi!ila Ha!z, es!e mem#ru al Clu#ului PRo!arG2, e$ul lo3ei se re!e POpus dei2 i gu&erna!or al lanului Ro Ee$eller. 7e asemenea, es!e regen!ul P0oii #iseri i mondiale re!ine2, a&(nd misiunea unirii, su# a elai s ep!ru, a !u!uror P redin*elor re!ine2. El es!e, preg!i!orul unei religii mondiale, in!egr(ndu-i !oa!e e$or!urile !re *elul suprem al Ilumina*ilor% un gu&ern mondial i o nou ordine mondial. 7e al!$el, -apa Ioan -aul al II-lea o spune des!ul de lar, "n din 1B noiem#rie 1C=9, "n!r-o u&(n!are pu#li , o aziona! de moar!ea -reedin!elui li#anez AemaGel% PIerusalimul, oraul 7omnului, poa!e de&eni i un ora al oamenilor2. E/presia

11<

Pora al oamenilor2, sau PCi!G o$ man2, $iind "n!re#uin*a! de Ilumina*i numai (nd se re$er, e/ lusi&, la Pgu&ern mondial2. n a!ingerea *elului lor suprem - ons!i!uirea unui gu&ern mondial i "n!emeierea unei noi ordini mondiale - Ilumina*ii i-au pus, la #aza "n!regii a !i&i!*i, un s enariu de o in redi#il simpli!a!e% de lanarea, "n mod permanen!, a unor on$li !e "n are oamenii s lup!e unii on!ra al!oraI "n&luirea "n!r-un se re! a#solu! a au!orului ade&ra! al on$li !ului de lana!I sus*inerea u #ani a !u!uror pr*ilor #eligeran!eI apari*ia, la momen!ul opor!un, a unei ins!an*e "mp iui!oare, are dore!e aplanarea i "n heierea on$li !ului, "n*elegi, 7orogaF 8ai simplu i mai e$i ien!, nu se poa!e, 0umai as!$el pu!em on!rola Rul. -en!ru el, ori um, !o! se produ e. +i doar on!rol(ndu-l, "l pu!em diminua, "i pu!em redu e e$e !ele dezas!ruoase. Ca!as!ro$ale. 6di , !o! la supra&ie*uire a3ungem. Crezi , da i-am $i lsa! pe omuni!i i $as i!i de apul lor, n-ar $i arun a! de mul! plane!a "n aerF )au n-ar $i a!en!a!, re ipro , la "nsi geneza spe iei umaneF A(nde!e-!e, !e rog, la e/perien*ele mor#ide ale do !orului 8engele. )au la sum#rele apli a*ii psihologi e ale pedagogului 8aEaren o. I*i reamin!e!i de "nspim(n!!orul P4enomen -i!e!i2, el mai umpli! episod al geno idului omunis! din Rom(niaF 6 $os! un Pal nou-lea er al in$ernului2, nu a!(! prin numrul &i !imelor, (! prin dimensiunea psihologi a e/perimen!ului. Ei #ine, P4enomenul -i!e!i2 s-a #aza!, "n e/ lusi&i!a!e, pe e/perin*ele lui 8aEaren o... )au e rezi s-ar "n!(mpla, da i-am lsa pe sioni!i i ara#ii islami i s se "n aiere dup um "i !aie apulF +i unii i al*ii dispun de arma nu lear. 7e arma himi . 7e arma #a !eriologi . Ce s-ar "n!(mplaF n (*i&a ani, -m(n!ul ar de&eni o plane! pus!ie, "n numele supra&ie*uirii, on!rolm am#ele !a#ere. :an a Lazard :ro!hers, din -aris, "i $inan*eaz pe ara#i, iar #an a Lehmann, din 0eL-YorE, "i $inan*eaz pe e&rei. 6m#ii preedin*i ai #n ilor $a par!e din Coun il o$ 4oreign Rela!ions din )U6, al rui mare-maes!ru, la r(ndul lui, $a e par!e din Consiliul )uprem al Ilumina*ilor. 6i "n*eles me anismulF 7e a eea a&em ne&oie de ondu !ori are s !ie ei "nii s supra&ie*uias "n ori e "mpre3urare, "nain!e de a asigura supra&ie*uirea spe iei umane. 6 es!a es!e drumul pu!erii. ) ara pu!erii. Iar prima !reap! "n epe u dou pie!re i un smo de iar# us a!... 6adar, 7oroga drag, o nou ordine mondial, +!ii e "nseamn as!aF 0u !ii. "*i "n hipui doar !ii. nseamn, "n esen*, so ie!a!ea $r #ani. -rin!re au!orii :i#liei - Car!ea $undamen!al a re!inismului - a i prin!re au!orii Talmudului, sau ai Coranului, ori ai :udismului, au $os! nenumra*i Ilumina*i. Chiar )aEia-8uni, "n!emeie!orul :udismului, i-a zis :uddha, adi Ilumina!ul. Ei au s ris i res ris r*ile sa re al umani!*ii. Iar g(ndirea lor a $os! u #!aie lung, $oar!e lung. 7e pild, "n 6po alipsa lui loan, din :i#lie, la api!olul 1;, &erse!ele 1@-1=, s rie am aa% PVa &eni &remea (nd ei mi i i ei mari, ei #oga*i i ei sra i, li#eri i s la&i &or pur!a un semn dis!in !i& pe m(na dreap! sau pe $run!e, pen!ru a nimeni s nu poa! s umpere ori s &(nd e&a, da nu are a es! semn, adi numele $iarei, sau numrul numelui $iarei. Cine are min!e, s &ad numrul es!e @@@2. Ce "nseamn a eas!aF "nseamn o nou ordine mondial, "nseamn so ie!a!ea $r #ani. )emnele se &des lare - $oar!e lare - "n de pe a um. "n prima e!ap, au apru!% on!urile #an are, am#iile, #ile!ele la ordin, e urile, r*ile de redi!, ar!ela de !ele$on, de !ranspor!, de sn!a!e e! . n a doua e!ap, &a $i o singur ar!el

11=

uni&ersal% de#i! ard-ulI a es!a i-a $ u! de3a apari*ia "n )U6, "n Canada, "n 6us!ralia, "n (!e&a *ri europeneI "n ea de a !reia e!ap, &a urma !a!uarea, prin laser, "n palm, pe #ra* sau pe $run!e, a unui od numeri personal, in&izi#il pen!ru o hiul li#er, omple! ino$ensi& i are &a reprezen!a de#i! ard-ul nos!ru, al $ie ruia. Iar aa-zisul Pnumr al $iarei #i#li e2 "l pu!em gsi de3a, as!zi, "n di$eri!e si!ua*ii per$e ! on re!e i on!rola#ile% odul :n ii 8ondiale es!e @@@I redi! ard-ul din )U6, Canada i 6us!ralia on*ine, de asemenea, "n di$eri!e om#ina*ii u al!e numere, grupul @@@I sis!emul de al ula!oare POli&e!!i2 poar! a elai grupa3 sim#oli - @@@I $irma PE/on2, a lui Ro Ee$eller, uprinde "n indi a!i&ul ei i se!ul @@@I la $el, unele lozuri din Israel, 4ran*a, Aermania, I!alia e! .

A5erti+(e#t&l ./tr0#&l&i
- 6r !re#ui s $ii mai a!en!, 7aion, s $ii mul! mai a!en! la lumea din 3urul !u. +i s nu !e mul*ume!i doar u eea e &ezi. )au u eea e *i se spune. )au u eea e i!e!i. 6 es!ea sun! aparen*ele. Cau! s p!runzi, din olo de aparen*e, esen*a. 6di , reali!a!ea. 6de&ra!a reali!a!e, 0u ea mis!i$i a!. 0u reali!a!ea &ir!ual, are ni se &(r "n su$le!, "n min!e, prin !oa!e sim*urile noas!re. Tre#uie s o#ser&i mai a!en! mi area oamenilor. 8i area ideilor. +i, mai ales, mi area $enomenelor are de!ermin e&olu*ia lumii. ) him#-!e, 7aion, Es!e momen!ul s !e s him#i, ) "n*elegi eea e n-ai "n*eles, eea e n-ai pu!u! "n*elege p(n a um. )-ar pu!ea a Ilumina*ii s nu $ie de (! o iluzie, o uria iluzie, un &is, o dorin* ni ioda! "mplini! a umani!*ii. )-ar pu!ea s e/is!e, "ns, i "n reali!a!e% aa um m-am s!rdui! eu s-*i dez&lui (!e&a din !ainele lor. )-ar pu!ea, la $el de #ine, s nu $ie de (! o $a#ula*ie $rumoas, o po&es!e $erme !oare i a!(!. Cine sun! Ilumina*iiF Unde sun!F C(*i sun!F +i e $a F 0u !iu, Iar ine !ie nu se a$l "n pos!ura de a $i o#liga! s-i numeas . Ori um, 7oroga drag, noi *i-am des his o poar!% da &rei, in!riI da nu, nu. 7e izia "*i apar*ine "n e/ lusi&i!a!e. Tu ho!r!i, 7e e !e-am ales !o mai pe !ineF ) nu !e surprind #ru!ali!a!ea rspunsului, #ru!ali!a!e, desigur, dar i o dezarman! sin eri!a!e. 6adar, de e !e-am alesF -en!ru e!i in!eligen!, ul!i&a!, sn!os i se!os de pu!ere. E!i deopo!ri& agresi&, u!ez!or, dia#oli , dar i $erme !or. E!i $arisei p(n-n &(r$ul unghiilor, dar i ama#il (nd &rei, malea#il, hazliu hiar. E!i despo!i din $ire, d(rz, u a en!e de e/al!are uneori, dar e!i i angeli , on esi&, ap!i&an!, !iind s $olose!i u mies!rie $or*a sedu *iei. +!im i e!i m(ndru, in!o/i a! de !ru$ie, "ns e!i i adora#il, $as inan!, elo &en! (nd "*i sus*ii un pun ! de &edere. 7ar, mai ales, !im e!i an!a3a#il. n ni i in i ani, ai s!r(ns o a&ere enorm, pe are n-ar pu!ea-o 3us!i$i a ni i urm!oarele ze e genera*ii de dup !ine. E!i a&id nu numai de pu!ere, i i de a&ere. Or, a&erea i pu!erea sun! dou s#ii are nu "n ap "n a eeai !ea . 6legi% ori, ori, Vrei s !e "mpr!e!i u eli/irul pu!erii% renun*i la a&ere, Vrei s rm(i u a&erea% predai pu!erea, Tu de izi, +i ni i m ar nu !re#uie s ne spui e ai de is. 0oi &om "n*elege eea e !re#uie s "n*elegem, e/a ! la momen!ul opor!un. +!im "ns pu!em on!a pe dis re*ia !a. 7is re*ie a#solu!, -en!ru , "n $orul !u in!erior, a olo unde e!i !u "nsu*i, numai !u "nsu*i, a olo e!i 8arele La. ) nu !e sim*i 3igni!. )au o$ensa!. 6deseori, lai!a!ea es!e o ali!a!e sal&a!oare. Indispensa#il, Te a3u! s supra&ie*uie!i, Iar noi a&em ne&oie de supra&ie*ui!ori. 0oi pre*uim lai!a!ea, a!un i (nd se ons!i!uie

11C

"n!r-unul din elemen!ele $undamen!ale ale spiri!ului de onser&are. 6adar, e!i un !ip eminamen!e an!a3a#il, drag 7aion. 7e al!$el, mai !im i ai o pa! ur(! "n !re u!ul !u !(nr, o !ii i !u, ur(! de !o!. 0oi de*inem $o!ogra$ii, "nregis!rri &ideo, de lara*ii ologra$e. +!im pu!em on!a pe !ine i $r an!a3. 7ar o msur de pre&edere, o poli* de asigurare nu s!ri ni ioda!. Lumea Ilumina*ilor nu es!e o lume de "ngeri. -en!ru nu lu reaz u "ngeri. 7up um, ni i !u, 7aion 7oroga, nu e!i un "nger% $uri, "neli, min*i, !e lai orup!, ai lua! u 3ap a mai mul!e r(nduri de ase, mai mul!e s$ori de moii mnoase, dispui de on!uri personale, se re!e, la dou #n i din Aene&a i una din Harls#ad, prime!i omisioane grase "n &alu! $or!e, "n #i3u!erii din aur i pie!re pre*ioase, pre$eri "ns pi !urile ele#re, s umpe, $oar!e s umpe. 6propos% P)pl!oreas2 lui Ciu uren u "mi pla e i mie. E una din marile apodopere ale rom(nilor. +i "n e&a% nu mi-ai !ransmis salu!rile elui are *i-a $ u! plo on ele !rei !a#louri. 7e eF E o simpl "n!re#are re!ori . -en!ru !iu rspunsul. +i nu-mi pla e s mi se spun eea e !iu. n*elegi 3o ul nos!ru, 7aionF n ear s-i p!runzi !oa!e nuan*ele, pen!ru aa lu reaz Ilumina*ii% la grani*a din!re lumin i "n!uneri , din!re :ine i Ru. La grani*a din!re li#er!a!e i ne esi!a!e. E!i li#er, a#solu! li#er, s in!ri sau s nu in!ri pe poar!a are *i-am des his-o. nain!e "ns de a lua o de izie, g(nde!e-!e da es!e ne esar sau nu es!e ne esar s in!ri. 6a lu reaz Ilumina*ii% se alege u gri3 in!ermediarul, "n $un *ie de pro#lema are !re#uie rezol&a!I apoi, se !ransmi!e mesa3ulI nu se a!eap! rspuns, i rspunsul "l ons!i!uie hiar $ap!ele are urmeazI da el soli i!a! e/e u! erin*ele mesa3ului, !o!ul es!e "n regulI da nu e/e u!, persona3ul es!e "nl!ura! sau, da !rn ne!e e nu !re#uie, li hida!...

3#re4i+trarea )e -a</ ,e -ioc&re#i


:!r(nul Ion -opes u, alias :aronul, ! u #rus , ! erea pi ase a o ghilo!in pes!e g(ndurile lui 7oroga, se oprir am(ndoi "n $a*a a#anei P:ol#o i2. :aronul "i ddu 3os ru sa ul, u un singur ges! eli#era!or, $ u (!e&a genu$le/iuni rapide, "i !rosni apoi oasele omopla*ilor, dup are se aez umin!e, o$!(nd ad(n , pe unul din u#urile a elea din #e!on arma!, risipi!e prin ur!ea imens a a#anei. 7aion 7oroga $ u i el aidoma, se am "n ur "ns "n urelele ru sa ului, r(se !rengre!e, se ls i el pe &ine de (!e&a ori, p(n "i sim*i genun hii p(r(ind, dar nu se aez, i rmase "n pi ioare, la (*i&a pai "n dreap!a :aronului. - 7omnule -opes ul zise el, la un momen! da!, ne!iind e s spun al! e&a, ! erea se "n!insese "n!re ei grea, aps!oare, :aronul par a!ep!a e&a, el, 7oroga, e s $a F ) s!ea a pros!ul u de!u-n gurF Tre#uia s zi e&a, !rase aer p(n-n $undul rrun hilor i on!inu% 7omnule -opes u, hiar da n-am s & po! mul*umi ni ioda! "ndea3uns pen!ru $ap!ul a*i a&u! "n redere "n mine, &oi rm(ne "ns !oa! &ia*a prizonierul a es!or !rei zile pe!re u!e "mpreun. - 0u, 7aion, nu a&em "n redere, 7eo amda!, nu a&em "n redere "n !ine,, "l "n!rerupse #ru!al, dar #ine&oi!or, :aronul. 0u pen!ru a&em "n redere "n !ine, !e-am ales. Ci pen!ru a&em ne&oie de !ine. 0e&oie, nu "n redere, 6i e/a ! ali!*ile i de$e !ele are ne sun! ne esare. 6 a&ea "n redere deplin "n ine&a, e o pros!ie. O pros!ie oar#, Ca i

19>

"n rederea oar#. 8ai de&reme, am &or#i! despre lai!a!e i despre supra&ie*uire. 7a -*i pune, m(ine, ine&a un s!ile! la #erega! i-*i ere s-i spui !o! e ai auzi! din gura mea, !u nu-i spuiF Kai s $im serioi. i spui i *(*a are-ai sup!-o de la #ia!a mama, (nd erai prun . 0u despre "n redere e &or#a ai i, "n!re noi. Ci despre o rela*ie de s!ri ! ne esi!a!e. 6#ia (nd &ei in!ra "n )is!emul nos!ru, &ei de&eni in&ulnera#il. 6di , pu!erni . Cu ade&ra! pu!erni % pen!ru a#ia a!un i &om a&ea "n redere "n !ine, -(n a!un i, "ns, "mi pla e s red, aa um ai spus i !u, &ei rm(ne pen!ru !oa! &ia*a prizonierul a es!or !rei zile. 7aion 7oroga "l pri&ea inhi#a!, u a es! om nu se pu!ea dis u!a, g(ndi el u g(nduri "mpiedi a!e, nu se pu!ea &or#i, !re#uia doar s-l as ul*i. Ceea e i $ u, aez(ndu-se ! u!, supus, pe ellal! u# din #e!on arma!, din $a*a :aronului. Enigma!i ul #!r(n nu se ls a!ep!a! prea mul!, relu(ndu-i $irul urg!or al monologului. - +!iu nu &ei s pa ni ioda! de a es!e "n!re#ri o#sesi&e% Cine sun! Ilumina*iiF 7e unde &in eiF Ce &orF Ce $el de oameni sun!F Unde lo uies F Cum !ries F Cum ondu lumeaF 0u !ie nimeni e/a !. 7oar presupuneri, #nuieli, preri. Dum!*i de ade&r. 0i i m ar de oamenii pe are *i i-am numi! eu a $iind Ilumina*i, nu po*i $i sigur &reoda! i sun!. 7a i-am in&en!a!F 7a , &r(nd s su#liniez o idee, o !ez, un prin ipiu, am re urs la e/emple in&en!a!eF Te-am min*i!F 0u !e-am min*i!F 6min!e!e-*i, 7oroga, de grani*a din!re um#r i lumin. 7in!re Ru i :ine. 6 olo, la grani*a din!re plsmuire i ade&r, se a$l !oa!e rspunsurile pe are se spri3in umani!a!ea de pes!e in i milenii. Ilumina*ii nu apar ni ioda! "n pu#li , "n pos!ura de Ilumina*i, i doar a oameni de ele mai &aria!e pro$esii% ingineri, poli!i ieni, muzi ieni, #an heri, s rii!ori, mili!ari, e onomi!i, ziari!i, 3uri!i, poli*i!i e! . 7espre Ilumina*i, "n pu#li , nu se &or#e!e ni ioda! nominal i ni ioda! la modul on re!. Ci doar la modul general. 6luzi&. )e !ie u pre izie doar ei e/is!, 7ar ine anume sun!, nu !ie nimeni. 7e la omor(rea lui Ra!henau, minis!rul de e/!erne al Aermaniei, "n 1C99, la Rapallo, Ilumina*ii din Consiliul )uprem se $oloses , "n e/ lusi&i!a!e, de in!ermediari. Ilumina*ii rm(n pe deplin onspira*i. Cea mai !eri#il arm a lor, aa um *i-am mai spus, es!e anonima!ul. 7a &rei o ompara*ie, in!ermediarii sun! marione!ele% preedin*i, mini!ri, regi, parlamen!ari. Ei sun! ppuile. 7ar ppuarul nu se &ede. To*i !iu doar e/is!, unde&a, "n ad(n ul uliselor, "ns nu-l &ede nimeni. 0i ioda!, "n eea e m pri&e!e, po! s-*i spun eu nu sun! de (! un umil in!ermediar. )au poa!e o simpl ns o ire "n min!ea unui #!r(n rs op!% Ion -opes u, supranumi! de unii, dra u !ie de e, :aronul, +i u as!a, #as!a, Eu mi-am !ermina! misiunea. 6m a3uns la a#ana P:ol#o i2, m(n m, ne ul m, m(ine ple m la :u ure!i... 0u !iu (! ai "n*eles, din !o! e *i-am spus. )in er, nu !iu. 7ar, a msur de pre&edere, am "nregis!ra! !oa! dis u*ia noas!r. Ui!e, ai i ai mi ro- ase!o$onul, ia! i !ile pen!ru !(mple. 7a, da, pen!ru !(mple, "nregis!rarea a $os! $ u! "n sis!emul #io uren*ilor, iar !ile a es!ea sun! a orda!e e/ lusi& pe #io uren*ii !i ere#rali. 6adar, nimeni al! ine&a, "n a$ar de !ine, nu poa!e a&ea a es la on*inu!ul "nregis!rrii. 6s ul! din nou !oa! po&es!ea noas!r. Re*ine (! &rei. C(! po*i, Un singur lu ru, "ns, !e rog impera!i&% s nu-*i $a i ni i un $el de "nsemnri, de no!i*e.

191

6i la dispozi*ie $i/ ase zile. 7up are, predai ase!o$onul i !ile domnului Radu 7un a. El es!e unul din roni arii no!ri...

CAPITOLUL 26
Motto: 6m a3uns la on luzia rom(nii su$er de eea e a numi )indromul -rome!ei . 6 es!a ar pu!ea $i des ris a reprezen!(nd $enomenul po!ri&i! ruia ei e $a ili!eaz unoa!erea ade&rului sun! elimina*i de !re ei are as!$el pierd monopolul unoa!erii i, !o!oda!, a#andona*i de !re ei are au #ene$i ia! de dez&luirea ade&rului. La ni&el indi&idual, sindromul se mani$es! prin indi$eren*a u are el lumina! asis! la pedepsirea elui de la are a primi! lumina. Adrian Se!erin

7o*er +)re Pre'e,i#ie


Ce se "n!(mplase u elF Unde greiseF 7e e lu rurile "n epuser s ape!e, deoda!, o !urnur in on!rola#ilF Ce-i pu!use s pa din &edere, la un momen! da!, lui, !o mai lui, are supra&ie*uise ul!imilor doi di !a!oriF -e &remea lui Aheorghiu 7e3, $usese a !i&is! u!e is! "n apara!ul en!ral, apoi urierul personal, urierul de !ain al di !a!orului, are depunea lunar, u i$ru se re!, la :an a PKarold2 din :erna, impor!an!e sume de #ani "n &alu!a $or!e. Cu e/a ! o sp!m(n "nain!e de moar!ea lui 7e3, $usese !rimis la :erna, u dou milioane de dolari "n &aliza diploma!i , dar o in!ui*ie dia#oli "l de!erminase s a!ep!e (!e&a zile, p(n (nd a a$la! de moar!ea !iranului. 6!un i a $ u! o pirue! genial, s-a rzg(ndi!, a depus dolarii "n al! on!, la al! #an , pe al! nume. 0umele lui% 7an 8ir ea Kari!on. 6 olo z user aproape un s$er! de &ea ele dou milioane de dolari, "nmul*indu-se an de an, do#(nd la do#(nd, as!$el "n (! dup Re&olu*ie, "n 1CC>, era de3a s!p(nul unei imense a&eri. )u# 0i olae Ceaues u, slu3ise de la #un "n epu! u supunere i redin*a% hiar a doua zi de la ins!alarea noului di !a!or, Kari!on se dusese la el i-i $ use adou on!ul se re! al lui 7e3, "nregis!ra! la #an a PKarold2. -i!i ul "l oop!ase numaide (! "n noul Comi!e! Cen!ral, "l $ use depu!a!, apoi e$ de se *ie la CC al -CR, ul!ima rspla! $iind a eea de minis!ru al indus!riei. n ziua (nd 8arele -i!i $ugise, "ns, a un la, u $unes!ul eli op!er ondus de Vasile 8alu*an, el !re use rapid, u arme i #aga3e, "n #ar a noilor s!p(ni. )e dusese personal u maina la Casa ) (n!eii dup Leon Lo!reanu, "l adusese la Tele&iziune, "l "nso*ise pas u pas ia plmdirea Ligii Rena!erii 0a*ionale, la roe!area s enariului u !erori!ii, la 6m#asada )o&ie!i , la 8inis!erul 6prrii 0a*ionale, la sediul Comi!e!ului Cen!ral, la a apararea pu!erii, p(n (nd l-a &zu! ins!ala! la Co!ro eni. 6!un i s-a re!ras lin poli!i , rm(n(nd s $a #ani pen!ru par!id. -en!ru lumea o$i ialilor, rmsese !o!ui unul din onsilierii preziden*iali. 7e $ap!, era omul de !ain al 8!uii de la Co!ro eni. 8ai !(rziu, nu prea !(rziu, dup e de&enise -rior al Ordinului Ca&alerilor de 8al!a, mai &e hiul su pro!e !or Ion -opes u, supranumi! :aronul, "l in!egrase "n )is!em.

199

7e a!un i, &ia*a lui se s him#ase $undamen!al. 7e&enise unul din!re ei mai !emu*i, da nu um&a el mai !emu! om de a$a eri din Rom(nia, $inan*(nd - la suges!ia :aronului deopo!ri& -u!erea i Opozi*ia. To*i "i !iau de $ri a, !oa!e &(r$urile poli!i e se !emeau de el% i 7aion 7oroga de la Lig, i Coposu de la *rni!i, i Xuin!us de la li#erali, i Romul -e!rean de la 6lian*a 7emo ra!, p(n i ne#unul la de Ion -aul Rogo3anu de la PRom(nia -i!oreas 2 "i !ia de spaim. +i, din!r-o da!, #u$, pi ase pes!e el, a un !rsne! din senin, po&es!ea as!a ur(!. Oare hiar din senin pi aseF 0u um&a $ur!una o s!(rnise el "nsuiF 0u um&a el "nsui, as&(rlind asupra 0u-!iu- ui nori amenin*!ori, de lanase s!ihiile na!urii omene!iF 0u um&a !rsne!ul nu pi ase delo din senin, i din spul#erul noros, $ur!unos al erului r&i! de un orgoliu demen*ialF Cine se rezuseF 7umnezeuF 0i i m ar 7umnezeu nu-i ondu e imperiul doar u $ri i umilin*. C(nd i (nd, mai de&ine i al!ruis!, "n*eleg!or, ier!!or. El, 7an 8ir ea Kari!on, ier!ase &reoda! pe ine&aF 0u-i amin!e!e. )e rezuse din!o!deauna un om pu!erni . 4oar!e pu!erni , +!ia s in$luen*eze. ) manipuleze. ) on&ing. Cu o singur arm% $ri a, O rezuse p(n a!un i, "n seara aia, o arm in$aili#il. Ine/pugna#il, +i deoda! un om, un singur om nu se mai supune $ri ii, d u !i$la $ri ii, se repede u piep!ul gol "n as u*iul s#iei, i-i rs!oarn lui !o! ea$oda3ul prin ipiilor, al on&ingerilor, edi$i iu ons!rui! de el "n ani i ani de "n r(n enare, u migal, u !ena i!a!e, u r#darea le$ui!orului de perle. 0u um&a el - se "n!re#a u o#s!ina*ie, u "n&erunare, dar i u o !eam nelmuri! 7an 8ir ea Kari!on -nu um&a !o mai ai i greiseF 6s!a-i,, po ni el din palme asurzi!or, "l durea greeala. 8ai dureroas era "ns re unoa!erea ei. 6i i greise, )e rezuse prea pu!erni . Iar pu!erea na!e arogan*. +i din arogan* se zmisles apoi marile dezas!re. 7oamne-7umnezeule, !o mai lui s i se "n!(mple una a as!aF To mai lui are uno!ea pre*ul pu!erii, dar i peri olul la are se e/pune el pu!erni F O &i#ra*ie ad(n se de lanase "n el, "n seara a eea, aproape imedia! dup ple area 8arianei :ere iu . Un $ior gla ial. -us!ii!or. Areise, 6 um, !ia $oar!e #ine greise. Iar greeala !re#uia repara! rapid. Urgen!, +i u pierderi minime. 4r pierderi nu se poa!e. 0u po*i (!iga mereu. E un nou sens. O a#era*ie. El, "ns, nu pierduse ni ioda! p(n a!un i. 6 um "i &enise i lui r(ndul la pierdere. C(!F CumF -(n undeF... 7an 8ir ea Kari!on se "n&(r!ea a un leu "n u a. 4urios. 4ioros. 7ar i speria!, "nal!, elegan!, us a! a o s (ndur, !re u! de ap!eze i de ani, "m#r a! "n!r-un os!um rmiziu, din plu reia!, Versa e, u pan!o$i Au i, moi, de as, din piele de an!ilop, maronii, u prul al#, leonin, spr(n enele z#urli!e i hipul ol*uros i onges!ion!, 7an 8ir ea Kari!on prea "n!r-ade&r un leu #!r(n, "n &iguros, rni! "n ad(n ul &is erelor sale, arun a! apoi "n!r-un *ar i ui!a! a olo de #ra onieri i de 7umnezeu. Ki!ui! de g(nduri sum#re. O spaim s!ranie, oar# se nruise pes!e el, o da! u sosirea in!empes!i& a 8arianei :ere iu . O da! u "n!re#area ei s!upid% - 7e e l-ai omor(! pe 8iuF Lui Kari!on "i s pase o "n!re#are la $el de !(mpi!% - Care 8iuF, 6!un i se dezln*uise 8ariana, "n$ri oa!, is!eriza!, *ipase a din gur de arpe, srise la el u ghearele des$ u!e, se "mpiedi ase de un $o!oliu, zuse, "n epuse s #a!a on&ulsi& u pumnii "n o&orul de :uhara, s urle a o zurlie, s se !&leas , dup are se lini!ise

19;

#rus , se ridi ase al# a &arul, "l pri&ise alm i re e "n o hi i gemuse a!(! de lugu#ru, "n (! Kari!on n-a&ea s-i ui!e ni ioda! u&in!ele rgui!e, grele, aspre, mus!ind de o ur a!ro e% - 7e e $a i, 7ane, pe re!inul u mineF 7e e m "n!re#i, are 8iuF Cum, are 8iuF 7a !e-ai #oorogi! "n!r-a!(!, da !e-ai seniliza!, da !e-ai idio*i!, las dra ului s aunul al!uia. Las a&erea al!uia. Las pu!erea al!uia. +i du-!e de !e-mpu , 0enoro i!ule,, 6m &eni! la !ine, a la !a!a, 7umnezeu s-l ier!e, am &eni! s m a3u*i, aa um !e-a ruga! i el u lim# de moar!e, s m a3u*i s ies din raha!ul s!a "mpu*i!, am &eni! i !e-am ruga! "n genun hi s dis u*i u 8iu, s $a i um !ii !u e mai #ine i s re uperezi &ideo ase!a aia s (r#oas. Compromi*!oare. 6!(!, 6!(! !e-am ruga!, Iar !u e-ai $ u!, 7aneF 6i ordona! s $ie li hida!, Ca "n!re ma$io*i ordinari. 6sasina! "n #uri ul !(rgului. La res!auran!ul )olaris. -lin u mini!ri i parlamen!ari. Ce urmre!i, 7aneF "l "n!re#ase 8ariana, u o hi "nghe*a*i. 6run i !o! )is!emul "n!r-un s andal na*ionalF Crezi lumea aia are ol ie pe sus nu !ie 8iu a $os! aman!ul meuF Crezi an he!a riminalis!i ne &a o oli pe mine i pe TraianF 0e &a ru*aF Crim sen!imen!al, )o*ul "nela! "i u ide ri&alul din pa!ul ne&es!ei,, Un u iga prin!re mini!ri,,, 6a &or !i!ra, m(ine sau poim(ine, !oa!e ziarele, pe prima pagin. 6i i ai &ru! s a3ungi. 7aneF :aronul, !e "n!re#, :aronul !ie de !oa! por ria as!a pe are ai mon!a!-oF +!ie sau nuF2, "l e/e u!ase 8ariana u o !eri#il "n!re#are.

U# &ci4a' )ri#tre (i#i'tri@


6#ia a um "n*elesese 7an 8ir ea Kari!on groz&ia "n !oa! amploarea ei. 6 lini!i!-o pe 8ariana, a m(ng(ia!-o, a "mp a!-o, i-a da! un seda!i& uor, unul din #odGguarzi a dus-o a as u maina. 6 rmas singur. )ingur "n *ar ul lui. )ingur i speria!. Rni! de spaim. -en!ru prima da! "n &ia*a lui, sim*ise pu!erea &ora e a $ri ii. Tre#uia s in!er&in promp!. Opera!i&. +i e$i ien!. -upi!rul de omand se a$la "n m(inile lui. Tele$onase, "n primul r(nd, la 8inis!erul de In!erne, sunase pe $irul s ur!, "l eruse pe minis!ru, e$a de a#ine! "l in$ormase, u un superior pli !is graseia!, minis!rul era ple a! "n!r-o &izi! o$i ial "n Are ia. - 4ir-a*i ai dra ului de lu!ari,, iz#u nise Kari!on, dup e "n hisese !ele$onul. V plim#a*i *am#alul de olo- olo, prin !oa! lumea, l u!ase apoi pe generalul -a&el 6ron, de la Inspe !ora!ul Aeneral al -oli*iei. I se omuni ase - o$i ial, re e - generalul 6ron era ple a! la o edin*a la )a!u 8are. - )-au dus omuni!ii, dar edin*ele lor au rmas,, #om#nise el u o hi "n are se i&ise un s lipr !ul#ure. 7ispera!, "l sunase pe generalul -e!re -en iu - $aimosul -epe de la -oli*ia Capi!alei. )la& 7omnului, "l gsise. Aeneralul "n nu ple ase de la #irou. - )alu!, -epe, 6i auzi! de rima de la P)olaris2F "l "n!re# dire !, pre is, 7an 8ir ea Kari!on. - ) !ri*i, domnule onsilier, Chiar a um l-am !rimis a olo pe el mai #un riminalis! al meu, rspunse nur, pro$esional, generalul -e!re -en iu.

19?

- 6ndrei 5a&eraF pun ! se , Kari!on. - El, rspunse la $el de s ur! generalul. - -epe, am o rugmin!e la !ine, spuse, dup o s ur! pauza, Kari!on. O rugmin!e "n !rei pun !e, pre iza el ri!os. 6poi, dup (!e&a momen!e lungi, relu. Unu% nu dai pu#li i!*ii, deo amda!, ni i o in$orma*ie, a#solu! ni i una, despre a es! az. 7oi% a!rage-i a!en*ia pi!anului 6ndrei 5a&era sun! "n 3o mari in!erese de s!a! i, pe ale de onse in*, s a *ioneze u o dis re*ie des&(ri!. Trei% *ine-m la uren!, zilni , u mersul an he!ei. 7aF se in!eres !ranan! 7an 8ir ea Kari!on. - 6m "n*eles, domnule onsilier, Vom pro eda "n!o mai, se auzi rspunsul arid al generalului, a un po ne! de l (ie sold*e!i. - *i mul*umes , -epe, Te sru!, i, z#ang, Kari!on "n hise !ele$onul, de par ar $i s pa! din m(n o pia!r de moar. n a eeai sear, "l u!ase i pe sena!orul )ile 7ogaru, preedin!ele Comisiei de on!rol i oordonare a )er&i iului Rom(n de In$orma*ii, "l gsise a as, "n mi3lo ul $amiliei, "l pusese rapid "n !em u !oa! po&es!ea, er(ndu-i a#rup!% - )ile, "n dou, ma/imum, !rei zile, am ne&oie, am s!ringen! ne&oie de in$orma*ii omple!e despre 8ihai 0egules u. Rela*ii, leg!uri, a$a eri, neamuri, planuri. To!, 6#solu! !o!. 6#solu! ori e. -une-*i la !rea# oamenii de "n redere. Consemnul e% aler! general, Tre#uie s *inem !o! azul a es!a su# un on!rol s!ri !. Riguros, To!al,, Ori e a!ingere posi#il adus ori ui din s$era pu!erii, !re#uie s!opa! imedia!. 8uamaliza!. 6 operi! pen!ru o mie de ani. n!regul ma!erial aduna! mi-l predai mie, personal. 0umai mie, Clar, )ileF Era lar, era (! se poa!e de lar pen!ru e/ elen*a sa domnul sena!or )ile 7ogaru, unul din &i epreedin*ii Ligii Rena!erii 0a*ionale, are se !emea de Kari!on mai mul! a de 7umnezeu, hiar da 7umnezeu "nsui ar $i a&u! hipul 8!uii de la Co!ro eni. 7an 8ir ea Kari!on "i !ele$onase, apoi, domnului se re!ar de s!a! Leopold 8a&rodin, supranumi! 8onseniorul. Cu 8a&rodin, era o po&es!e "n!reag. 4os! general de se uri!a!e, &(n!ur(ndu-se onspira! prin mai !oa!e *rile -m(n!ului, Leopold 8a&rodin a eua! prin!re lo o!enen*ii ele#rului Carlos-+a alul, organiz(nd i par!i ip(nd la numeroase a!en!a!e !eroris!e, e/e u!(nd el "nsui, u m(nu*a lui, mai mul*i indezira#ili, la ordinul e/pres al lanului Ceaues u, !ransmis prin $iliera +a alului. n 1CC>, era ga!a-ga!a s $ie ares!a! "n 4ran*a, unde $usese de onspira!, a urmare a unei de$e *iuni "n organiza*ia lui Carlos. 6!un i, la *an , $usese re upera! de 7an 8ir ea Kari!on, sal&a! i adus "n *ar. Un an de zile mai !(rziu, Leopold 8a&rodin era de3a pa!ronul $irmei PHondor )e uri!G2, el mai pu!erni sereleu de in&es!iga*ii, pro!e *ie i gard din :u ure!i. 6gen*ii lui 8a&rodin, o &eri!a#il arma! de de!e !i&i par!i ulari, erau $olosi*i "n a$a erile ele mai deli a!e ale marilor "m#og*i*i de dup Re&olu*ie, a$a eri &eroase, oneroase, "n dispre*ul !o!al al onoarei. 7e!e !i&ii de la PHondor )e uri!G2 adu eau ser&i ii o ul!e proaspe*ilor po!en!a*i, operau !ranza *ii su#!erane "n numele lor, orupeau, an!a3au, spionau, 8a&rodin "nsui $iind per epu!, prin!re ini*ia*i, drep! unul din naii lumii in!erlope u gulere al#e de pe malurile 7(m#o&i*ei. Cu a operire o$i ial% se re!ar de s!a! "n 8inis!erul Comer*ului E/!erior. - )alu!, Leo, Kari!on la !ele$on.

19B

- 6, s !ri*i, e$u, sri, par ars de o #u urie su#i!, domnul Leopold 8a&rodin. 6dug numaide (!, ompli e, pe un !on pii her. Lsa*i-m s ghi es , 8 lsa*iF - 7-i drumul, "l "n ura3a Kari!on. Leopold 8a&rodin nu &or#i numaide (!, i se auzi doar respira*ia grea "n re ep!orul !ele$oni , pru o lip -i msoar g(ndurile, dup are iz#u ni g($(ind. - -u!e-a hoi!, "n lumea su#*ire. 6a-iF -u!e a hoi! u au!ori ne unos u*i. Es!e e$uF Iar a mierli!-o &reun #arosan, mpu a!F )p(nzura!F O!r&i!F Cl a! u mainaF se in!eres el, galop(nd prin!re "n!re#ri. - Kai, !ermin, "l re!ezase Kari!on, u glas us a!, dur. Aa!a u gluma, 6s ul!-m u a!en*ie, La res!auran!ul P)olaris2, "n seara as!a, a $os! "mpu a! magna!ul 8ihai 0egules u. l !ii, nuF E-n regul, Vreau s a$lu !o! e se poa!e a$la despre &i !im. O hii (! sarmaua, Leo, pen!ru e posi#il a anumi!e in$orma*ii s du p(n sus, "n $la ra pu!erii. 6i gri3, s nu-*i arzi aripile. 'in mul! la !ine, am in&es!i! mul! "n !ine, i n-a &rea s !e pierd. E limpedeF +i "n e&a. 7a dai de urma asasinului, da ai o (! de mi suspi iune, nu !e a&(n!a, nu-l speria, &ino la mine u !oa!e in$orma*iile. Kai, Leo, &reau s &d um !ii !u s !e a hi*i de da!orii. -a, 7an 8ir ea Kari!on de lanase un imens me anism de in&es!iga*ii se re!e. 7e er e!ri. 7e e/plorri "n mizeria uman. Tre#uia s a$le, s a$le u ori e pre*, e se "n!(mplase, de $ap!, u 8ihai 0egules uF Cine-l omor(seF 7e eF Oare, ine&a "l *in!ise hiar pe el, pe Kari!onF Ca la #iliard% lo&e!i u !a ul o #il, a s s api de al! #il. )au *in!a $usese se re!arul general al Au&ernuluiF )o*ul "n ornora! se rz#un, l u ide pe aman!ul ne&es!ei. Un u iga prin!re mini!riF 6&ea drep!a!e ne#una aia de 8ariana. 7ar as!a "nseamn ine&a, ine&a des!ul de pu!erni , "l moni!orizeaz pe Troian :ere iu , o $ileaz pe 8ariana :ere iu sau poa!e hiar de oada lui Kari!on se *ine. Cine, paras o&enia m-sii, o $iFF se "n!re#a "n!r(!a!, dar i !em!or, 7an 8ir ea Kari!on, ls(ndu-se lua! de &alul spe ula*iilor. O $i ine&a din Opozi*ieF Urmre!e ompromi!erea LigiiF 6 Au&ernuluiF )au o $i rz#unarea &reunui nenoro i! pe are, "n lo s-l omor (nd&a, um ar $i !re#ui!, i-am rup! doar o m(nF +i e u!a, la urma urmei, 8iu la res!auran!F )ingurF La P)olaris2, nimeni nu se du e singur. 6 olo se *es om#ina*ii "nal!e. 6u lo "n!(lniri sele !e. -ro$i!a#ile. Urma s se "n!(lneas 8iu u ine&a la P)olaris2F Cu ineF 7ar da 8iu o $i $os! &(r(! "n &reo a$a ere u ap!e sau op! zerouri, a !rda!, a "nh*a! singur prada, ls(ndu-i pe eilal*i u o hii "n soareF ) $ie doar o simpl reglare de on!uri, "n spa*iul rimei organiza!eF 7a s-a re urs la omor, "nseamn miza e mare. E $oar!e mare, 'i se !aie respira*ia, (nd a$li. El, 7an 8ir ea Kari!on, o s a$le !oa!e hes!iile as!ea ur(nd, (! de ur(nd. 0-are ni i o "ndoial. 7e lanase un uria apara! de supra&eghere opera!i&. Un apara! pe are "l on!rola "n !oa!e pun !ele lui nodale. Vi!ale. 7e un singur om se !emea Kari!on% pi!anul de poli*ie 6ndrei 5a&era. Era prea de!ep!, prea is usi! i prea ins!i!, a s poa! $i umpra!. Un geniu, "n meseria lui. Cel mai #un riminalis! al Capi!alei. Ei, iF, 7easupra lui 5a&era, se a$la -epe. Aeneralul -e!re -en iu pu!ea ori (nd in!er&eni, las(nd azul sau s o*(ndu-l pe 5a&era din 3o . Ia !e ui! e g(nduri "mi $a F, se mus!r Kari!on. 7e e s mergem a!(! de depar!eF 7e e s ne pani mF 7e e s $a em presupuneri a#surdeF )i!ua*ia se a$l, um se spune, su# on!rol. +i mai am "n "n

19@

m(ne un as de rezer&% ziaris!a 6urora 8an!a, de la o!idianul de mare s andal P)u#ie !ul zilei2, supranumi! P:ulina &erde2...

Ziari+ta c& 'i' la +tr&#4/rea/


6urora - 6ura, um o alin!a Kari!on - era spaima mini!rilor. -iaza rea o #an herilor. Comarul miliardarilor. O!ra&a &(r$urilor poli!i e. I se mai spunea i pan!era presei poli!i e. Toa!a lumea s!ri a!, deopo!ri& din s$era -u!erii i a Opozi*iei, se "n!re#a "n$ri oa!, e $or* male$i , e pumn nprazni , e zid !eri#il de pro!e !or se a$la "n spa!ele ziaris!ei, de nu se !emea de nimeni i de nimi F, 6urora p!rundea pes!e !o!, spin!e a, despi a, $ulgera prin ele mai murdare !aini*e o$i iale i lepda apoi, prin &(r$ul peni*ei, su# o hiul ne ru*!or al i!i!orilor, o ma!erie e/!rem de !o/i pen!ru persona3ele ele#relor ei repor!a3e. )!p(nea la per$e *ie ar!a de a-i "n&lui &i !imele "n!r-un giulgiu le!al din u&in!e o!r&i!e. +i nu doar u&in!e erau, i $ap!e riguros e/a !e. Ci$re, "n!(mplri, oameni i idei. Durnalis!a dispunea "n!o!deauna de in$orma*ii e/a !e. Indu#i!a#ile. Veri$i a#ile. 8i , sl#u*, pirpirie, u !rupul adoles en!in, $ira&, u pielea aproape s!r&ezie, 6urora 8an!a era !o!ui de o $rumuse*e per u!an!, e/o!i , u hipul e!ern $e iorelni , sua&, a o e$igie an!i . )e apropia de ?> de ani, dar nu-i ddeai mai mul! de 9> sau 9B. "m#r a! "n!o!deauna "n os!um !aior, usu! la renumi!a as de mod PVenus2, u (!e&a mi i #i3u!erii s umpe, ra$ina!e, pur!a!e u dis re*ie, u p(rul negru, #oga!, greu, s!r(ns "n!r-un o super#, u glasul ei melodios, su#*ire, dar energi , a o sopran de olora!ur, pan!era presei poli!i e prea mai degra# e$a de a#ine! la un ser&i iu de rela*ii pu#li e, de (! o ziaris!a are s "noa!e &oini e!e prin !oa!e l!urile pes!ilen*iale ale o$i ialilor. Ver#ul 6urorei era e/!rem de o!r&i!. U idea $ulger!or% pre um ele#ra Currara me/i an. Era in$orma! promp!, la zi, u ele mai pu!uroase i peri uloase !iri despre u!are i u!are, u pro#e, u "ns risuri, u nume i da!e de o "nspim(n!!oare e/a !i!a!e. 7a pi ai "n plasa ei, erai un om mor!. 8or! din pun ! de &edere poli!i . )au un ada&ru "n lumea a$a erilor. Ori a pro$esiei. Lo&i!urile 6urorei nu ra!aser ni ioda! *in!a. 6&usese ze i de pro ese de 3ude a! u marii mahri pe are-i !&lise prin noroi. 0u pierduse ni i unul. O $or* mis!erioas i redu!a#il, o $or* umpli! se a$la "n spa!ele ei. 0umele a elei $or*e% 7an 8ir ea Kari!on. Consilier preziden*ial. -e ea o sunase Kari!on, ul!ima, "n seara a eea e/plozi&, (nd 8ariana "i adusese nu i!oarea &es!e de la P)olaris2. - )ruM m(na, 6ura, Ce $ eaiF se in!eres #l(nd, a$e !uos, Kari!on. - )alu!, 7nu* Ci!eam o ar!e groas, #or*oas a un di *ionar. E!i uriosF iripi #rian! 6urora 8an!a. - )un!, rspunse, "n!r-ade&r, urios #!r(nul ei pro!e !or. - Car!ea se nume!e P8ein Hamp$, are oper*i mari, !ari, por!o alii i es!e semna! de domnul 6dol$ Ki!ler, spuse pe un !on $als pro$esoral ziaris!a. - 8i, s $ie,, se mir sin er 7an 8ir ea Kari!on. 6i "n epu! s gu!i su#!ili!*i $as is!e. 0u !e-ai s!ura! de omuni!iF se rs!i el #la3in-re!ori . - -i !o mai as!a e, C m-am s!ura!, +i &reau al! e&a,, se e/pli $e#ril 6urora. 7up are, on!inu dezln*ui!. 0u !ii pro&er#ul% ui pe ui se s oa!e, 8 dezin!o/i de

19<

omunism, $ (nd o ur de $as ism. Ui!e un i!a! re&ela!or. 8 as ul*iF Vrei s *i-l i!es F, "l "n!re# ea dul e. - Te as ul!, 6ura, "i rspunse Kari!on i hiar "n lin uor $run!ea, on en!r(ndu-se. - I-auzi e spune domnul Ki!ler,, "n epu s p nea, a o mo!ore!, 6urora 8an!a. Ci!ez% P6gi!a*ia poli!i !re#uie s $ie primi!i&. 6i i se a$l par!ea sla# a !u!uror elorlal!e par!ide. Cu&(n!rile reprezen!an*ilor lor sun! prea pro$esionale, prea a ademi e. Omul o#inui!, de pe s!rad, nu-i poa!e "n*elege i de a eea, mai de&reme sau mai !(rziu, &a dea 3er!$ me!odelor asurzi!oare, primi!i&e, al propagandei omunis!e2. 6m "n heia! i!a!ul,, rsu$l uura! ziaris!a, relu(nd orozi&. In!eresan!, nuF Ca s &ezi ine de ine &or#e!e, 6poi, deoda!, $ u o pauz, se re ulese, on!inu(nd u o nedisimula! !andre*e. Iar!-m, 7nu*, 8-am lua! u &or#a, am "n epu! s #a! (mpii u pros!iile mele, iar !u ai e&a gra&, e&a al nai#ii de gra& s-mi spui. 6a-iF 6n!enele mele, are nu m-au "nela! ni ioda!, de!e !eaz $ur!un de gradul zero. 7espre e es!e &or#a, 7nu*F, "n!re# se&er 6urora 8an!a. 7an 8ir ea Kari!on a!ep!ase alm a es! momen!. 6!ep!ase r#d!or. 8omen!ul sosise, 6urora "i $ use numrul, a um "l as ul!a. Tre#uia s-l as ul!e. Kari!on "i &or#i simplu, $r nuan*e inu!ile, a "n!re par!eneri are uno!eau per$e ! regula 3o ului. - E &or#a despre rima de la res!auran!ul P)olaris2, 6ura. 0u !iu da ai auzi!, e s-a "n!(mpla! a olo. 6sasina!ul s-a produs "n urm u o or i 3um!a!e - dou. 6 $os! u is, prin "mpu are, unul din apii marilor a$a eri negre din :u ure!i, miliardarul 8ihai 0egules u. Vreau s a$li (! mai mul!e da!e despre &i !im. 7espre asasin. 7espre ine se as unde "n spa!ele asasinului. 7espre mo!i&ul omorului. Ce u!a a olo 0egules uF 6&ea &reo "n!(lnireF Cu ineF La P)olaris2 nu !e du i doar s mn(n i, "n*elegi, 6uraF 6urora 8an!a ! ea. -ar se #lo ase. Kari!on a!ep!a un rspuns. -auza se prelungise ne$ires de mul!. O#osi!or. Iri!an!. Kari!on #!u, ner&os, u dege!ul "n re ep!or. - 6lo, 6ura, mai e!i la !ele$onF 7e la ellal! apara! se auzi, "n s$(ri!, un o$!a! prelung, apoi o !use us a!, sea , la ap!ul reia *(ni - ului!, e/pli a!i& - glasul &iguros al ziaris!ei. - 7nu*, s nu-mi zi i mie nu e/is! predes!inare. )au iuda! "n!(mplare, um &rei s-i spui. Uneori, hazardul leag lu rurile "n!re ele "n!r-un mod #izar. Ine/pli a#il. 7ar per$e ! real. -en!ru es!e o reali!a!e, e s!ri ! au!en!i $ap!ul - presupus de !ine - 8ihai 0egules u a&ea o "n!(lnire u ine&a la P)olaris2. Cu ineF Ka#ar n-ai, 0u ghi e!i ni i "n!r-o mie de ani. Cu mine a&ea "n!(lnire 8ihai 0egules u. Cu mine i olegul meu Raul 6/in!e. -ra !i , pe Raul l-am lua! eu, a s nu $iu singur, s nu m du singur la res!auran!ul P)olaris2. El ni i nu !ia u ine m "n!(lnes . 0u i-am spus, 0egules u "mi !ele$onase mie, m sunase la ziar, m gsise, sruM m(na doamn, sun! u!are, am un az !rsne! pen!ru dumnea&oas!r, o ade&ra! #om# nu lear, &reau s & "n!(lnes , s & spun e i um, s & dau pro#ele ne esare - o &ideo ase! i o mi ro ase! de repor!o$on - eu nu am al! pre!en*ie de (! s pu#li a*i !o! s andalul s!a pe are &i-l adu pe !a&. Va $i un prpd p(n sus de !o!. 7ar, "mi asum ori e ris . 6a mi-a spus 0egules u la !ele$on, m-a "n!re#a! da sun! de a ord, i-am zis sun!, apoi mi-a $i/a! "n!(lnirea la P)olaris2. L-am lua! pe Raul de m(ne , nu i-am spus u ine m "n!(lnes , ne-am dus la res!auran!. 0e-am aeza! - eu u $a*a !re u, Raul u spa!ele, am ser&i! e&a, am a!ep!a!, 0egules u a &eni! la *an . Eu "l uno!eam de3a de la ni!e

19=

"n!(lniri mondene, #aluri de ris!al, hes!ii de-as!ea, l-am &zu! in!r pe u, m preg!eam s m ridi "n pi ioare, pen!ru a 0egules u s m repereze imedia!, de al!$el nu eram prea depar!e de in!rare, 0egules u a des his ua, a $ u! (*i&a pai, dup are sa "mpiedi a! par de e&a i a zu!. )-a pr#ui!, 6!un i am auzi! i (!e&a *ipe!e, de la mesele de l(ng u. 6m sri! a ars, m-am dus a olo, 0egules u era "n!ins pe par he!, u $a*a "n sus, "n!r-o #al! de s(nge, u $run!ea per$ora! de un glon*. I-am palpa! 3ugulara. 0u mai a&ea puls. 8urise ins!an!aneu. Cel are !rsese !ia pre is unde se a$l en!ri ner&oi are on!roleaz ordul. E/a ! a olo *in!ise. 7e $ap!, nu se auzise ni i un $o de arm. 6m dedus, desigur, se $olosise amor!izorul. Lumea a in!ra! "n pani , a "n epu! s urle #ezme!i , a $ugi!. Eu i-am zis lui Raul "n!(lnirea mea se dusese dra ului, persoana pe are !re#uia s-o "n!(lnes la P)olaris2 pro#a#il $usese lua! de &alul elor are splau pu!ina "n!r-o !eri#il &oioie, am ple a! i noi. Ei, spune i !u, 7nu*, nu e aiuri!oare !oa! "n!(mplarea as!a, mai ales dup !ele$onul !uF 7a a $i !iu!, a!un i i a olo, !e in!ereseaz indi&idul, a um a $i dispus de mai mul!e in$orma*ii despre 8ihai 0egules u. 6, i "n o hes!ie, 7nu*% :ossul, !ii la ine m re$er, la domnul :res!oiu, red a mirosi! e&a, sau pune la ale &reuna din por riile lui, pen!ru m-a "n!re#a!, imedia! e am re&eni! "n reda *ie, mi 6ura, !u !ii e&a de s andalul de la P)olaris2F I-am rspuns !o mai de a olo &enisem, a&usesem "n!(lnire u ine&a, dar am ra!a!-o, pen!ru a olo s-a lsa! u moar!e de om. 6 $os! "mpu a! ine&a. 0u-l uno!iF, m-a "n!re#a! el, #nui!or. 0u,, i-am rspuns eu (! se poa!e de $erm. Es!e magna!ul 8ihai 0egules u, mi 6ura, mi-a r(s el "n nas, adug(nd repede, u un aer de 8a$alda. Es!e el mai re en! aman! al 8arianei :ere iu , ne&as!a se re!arului general al Au&ernului. Ei, e zi iF, mi-a $ u! el u o hiul. O ade&ra! min de aur, nuF 6m ridi a! din umeri, i-am spus nu m in!ereseaz, dup are :ossul a dispru! din reda *ie... -an!era ! use, i se auzea doar respira*ia pre ipi!a!, Kari!on era "n o a! de po&es!ea 3urnalis!ei, "i re&eni repede, "i spuse !ranan!, dar u a eeai a$e *iune #l(nd. -6ura, de i, $a i e !e-am ruga!, daF Ca de o#i ei. Ca i al! da!. +i !o! a i al!da!, ai a es nelimi!a! la $ondurile )is!emului. Con!ul e a elai. ) o*i #ani, (! "*i !re#uie. Ori (!, Cu o singur rugmin!e% dis re*ie ma/im. 6i gri3 , de as! da!, presim! !erenul es!e mina!. 7a sim*i peri olul, !e opre!i imedia!. 8 *ii la uren!, daF )ruM m(na, 6ura. 7an 8ir ea Kari!on "n hise repede !ele$onul, ges!ul $u posa , re!ra !il, a o $ug spre ad(n ul din sine, alerg(nd !re sine "nsui, urmri! de o presim*ire sum#r, o#s ur, "i &enea sa urle de o spaim ne#un, agi!(ndu-se "n *ar ul su lu/os, pre um un leu ap!i& are de!e !eaz prime3dia !eluri , dar "n nu !ie (nd &a iz#u ni u!remurul...

CAPITOLUL 27
Motto: Ori e gu&ern !re#uie s ai# enzori. 6 olo unde presa es!e li#er, a e!ia &or e/is!a. )ingura se uri!a!e a !u!uror es!e presa.

19C

2homas Je''erson preedinte al S.U.A.

Si#4&r/tate )e )a#ta ,e *&4/


Radu 7un a se !rezi, a de o#i ei, dis-de-diminea*, erau easurile ase $i/, !rase draperiile, des hise larg $eres!rele i plon3a &ioi "n 3um!a!ea lui de or zilni de gimnas!i . Case!o$onul #(z(ia uor arhi unos u!ele melodii ri!mi e, aero#i e, Radu se mi a mai le3er "n prezen*a a es!ui por!a!i& sonor, !ia u pre izie e anume ges! &a $a e pe sune!ul u!are, unde se &a aple a, unde se &a ridi a, unde se &a ro!i, unde "i &a parai omopla*ii, lip u lip, sune! u sune!, mi are u mi are, p(n (nd &a !ranspira a un salahor. 6!un i se &a repezi "n #aie, su# du, dup du urma #r#ieri!ul, "nso*i! de ni!e &o alize s!ranii - g(g(i!oare, $orni!oare - pe are 7un a le !a/a drep! lagre la mod, singurul p a! pe are 7udu nu i-l on!ien!izase ni ioda! $iind a ela a era un a$on des&(ri!. In ura#il, 7up #r#ieri!, se "n$ur "n!r-un hala! de m!ase, &iiniu, u ara#es uri negre, $an!as!i e, i "i preg!i mi ul de3un% ou 3umri, u a a&alul ras deasupra, ana u lap!e ald, ea a $ier#in!e u a$ea i nelipsi!a linguri* u miere. 6h, da n-ar $i (n!a! !o! !impul (! s-a $(*(i! prin as, ar $i $os! $rumos, prea $rumos. 7e $ap!, nu (n!e ul "ngrozi!or de $als deran3a pa ea in!im a apar!amen!ului. Ci no!a a eea de !ris!e*e, $uria! a o negur pe l(ng &o ea lui, pe l(ng ges!urile lui. "n iuda !u!uror aparen*elor, Radu 7un a era un om !ris!. 0u $oar!e !ris!, dar !ris! "n ade&ra!ul sens al u&(n!ului... Lo uia, de $oar!e mul! &reme, "n!r-un apar!amen! de !rei amere, unde&a, "n!r-un #lo super#, de pe l(ng -ar ul Tinere!ului% lo uia singur. 0u-i displ ea singur!a!ea. 7ar, uneori, singur!a!ea de&enea o po&ar s$(ie!oare. Tragi . 4usese "nsura! de dou ori, di&or*ase de dou ori, prima ne&as! se nimerise o s!ri a!, are-l "nelase "n din luna lor de miereI a doua o * ni!, are se er!a de !rei ori pe zi, se er!a u el, u &e inii, u neamurile, u olegii de la ser&i iu, se lua la har* u !oa! lumea, u!a r( ori ui, n-o *inea "n pi ioare de (! o &r3mie a#surd "mpo!ri&a !u!uror. 7un a n-a&usese noro la $emei. n ul!ima &reme, !ria u o &du& !(nra, mai !(nr u &reo ze e ani de (! el, $rumoas, "n*eleap!, !re u! prin purga!oriul durerii% "n $loarea &(rs!ei, "i pierduse #r#a!ul, rpus $ulger!or de o #oal ne ru*!oare, ls(ndu-i "n #ra*e doi opii. )e uno!eau mai demul!, apoi unoa!erea a de&eni! prie!enie, iar prie!enia, dragos!e. 6&ea un nume s!raniu - Idra +o!rian - ules din ine !ie e s!r#uni de pe Valea 8elenilor, el "ns o numise -ao. O iu#ea i se !emea, "n a elai !imp, era $eri i! i "n$ri oa!, !o!oda!, de amin!irea ee urilor sale ma!rimoniale. ) $ie doar o simpl rela*ie pasagerF )au s mearg, mai depar!e, p(n la o$i*erul s!rii i&ileF ) $ie doar o om#ina*ie ns u! la grani*a din!re singur!a!e i $ugF )au s $ie dragos!e de &ia* lungF ) $ie ul!ima lui dragos!eF n!re#ri, "ndoieli, !emeri, 7e ai i i aerul a ela de !ris!e*e, are "l "n&luia pe 7udu, (nd i (nd, a un supli iu greu reprima!. 7in a doua s!orie se alesese, !o!ui, u un #ia!, is!e*, ump!a!, de!ep!, "i semna, se m(ndrea u el, "n 1CC> !erminase medi ina, se s!orise u o englezoai , in$orma!i ian, de !rei ani era ple a! "n 6us!ralia, la Can#erra, u $emeia lui, la asa lui. Vor#eau am o da! pe lun la !ele$on, (!e&a s risori pe an i am a!(!. n res!, singur!a!e. 7a n-ar $i $os! -ao, da

1;>

n-ar $i $os! masa de s ris i &e hea rela*ie u :aronul i maldrul a ela de r*i de pe nop!ier, are a!ep!au u su$le!ul la gur s $ie i!i!e, Radu 7un a ar $i eua!, poa!e, "n Cimigiu, la ele#ra ro!ond a pensionarilor, pierdu! "n nes$(ri!e par!ide de !a#le. Toa!e g(ndurile a es!ea $ulguran!e "i *opir o &reme prin min!e, e/a ! !impul "n are i-a lua! mi ul de3un, a um !re#uia s se "m#ra e, repede, (! mai repede, la orele op! "l on&o ase preedin!ele Ligii Rena!erii 0a*ionale, la o dis u*ie de in$ormare. 6s!zi se &a "m#r a "n gri, din ap p(n-n pi ioare. Ariul "*i pune el mai #ine personali!a!ea "n &aloare, "n e&iden*. Ariul !e s oa!e "n $a*. El, griul, rm(n(nd e!ern "n plan se und. Ca un e ran pe are es!e proie !a!, "n !oa! omple/i!a!ea ei, propria-*i imagine. 6*i o#ser&a! e ranele !ele&izoarelor nu sun! al#e, i griF Radu "i $ use un pun !a3 de idei, pe are le &a dez&ol!a "n $a*a preedin!elui, dar !ia de3a i e-i &a spune 7aion 7oroga. i !ele$onase :aronul, "l pre&enise, "l pusese la uren! u ros!ul elor !rei zile de hoinreal prin :u egi, 7udu !re#uia s re upereze repor!o$onul u dis u*ia lor, s-i a!aeze on&er!orul de sune! - regla! pe propriii si #io uren*i ere#rali - !re#uia s !rans rie !oa! #anda i s depun apoi !e/!ul la 4ondul de aur al Ilumina*ilor. n!re al!e a!ri#u*ii, a eas!a era misiunea ma3ora a roni arilor% s lase pos!eri!*ii semnele !re erii Ilumina*ilor prin lume. C(nd&a, la "n epu!, :aronul "i spusese% P7udule, !re u!ul e a un pere!e "n!re prezen! i &ii!or, "n are rareori des operim o $ereas!r. Tu &ei $i una din a es!e $eres!re,2 7oamne, (! amar de !imp !re use de (nd :aronul "i zisese a es!e u&in!e, 6proape !reize i de ani. O &ia* de om, 'ine min!e, a as!zi. Era !(nr, era o$i*er de se uri!a!e la $os!a Regiune Ol!enia. Era lo o!enen!. Ceaues u a#ia se *rase "n $o!oliul suprem al pu!erii. 7udu pu#li ase ni!e po&es!iri poli*is!e "n re&is!a PRamuri2 din Craio&a, apoi (!e&a seriale de spiona3 i on!raspiona3 "n ziarul PRom(nia Li#er2, pre um i primul su roman% P:!r(na domnioar n-are ali#i2. -rimele su ese, mai onsis!en!e, "n lumea li!erelor. 7ar i primele mari deziluzii "n pro$esie. n ea mai mare par!e, olegii si, "n spe ial #!r(nii u galoane mari, se ompor!au a ni!e mer enari "n!r-o *ar s!rin. -en!ru ei, Rom(nia era par a un s!a! s!rin, o upa!, "n are !e por*i a un z#ir. Ca o #ru!. 6proape !o*i se ludau, are mai de are, u ares!rile $ u!e, u des inderile no !urne "n asele oamenilor, u pumnii ra*i "n gura lor, $lindu-se hiar u umilin*ele i "n3osirile la are "i supuneau pe ares!a*i. 7is u!au u lu/ de amnun!e, de#ord(nd "n de!alii rude, insis!(nd asupra ororilor, asupra mu!relor s!(l i!e u pumnul, u rosa pis!ole!ului, u #o an ii, s!ruind asupra o hilor speria*i de moar!e, asupra oaselor $r(n!e u iomagul, asupra dege!elor s!ri&i!e la *(*(na uii, se "m#!au u un soi de glorie #ar#ar, se e/ i!au "n $a*a su$erin*ei, &i#rau de o &olup!a!e sa!ani a, pri&irea lor s!i lea de o sa!is$a *ie smin!i!, a "n!r-un des$r(u al !or!urii. E/is! un des$r(u al &iolen*ei, al aznelor, al hinuirii, dup um e/is! un des$r(u al pl erilor arnale. Era, mai ales, unul Ro!uloiu, olonelul Ro!uloiu i nu mai !ie um, "nal!, pie!ros, *ignos, m!hlos, are r(dea a un !ar!or, r(dea u gura !oa!, u gura larg des his, "n (! i se zrea i omuorul din hul #ereg*ii, i i se &edeau !o*i din*ii mrun*i, as u*i*i i al#i, s!rlu i!ori de al#i, a la pe!ii rpi!ori, r(dea i "i agi!a pumnii uriai pe deasupra apului, z#ier(nd as!a era !oa! a&erea lui% pumnii, 6deseori, Radu 7un a se "n!re#ase, deopo!ri& oripila!, s (r#i! i "nspim(n!a!, e u!a el prin!re mon!rii iaF 0imi , din eea e s!udiase "n 6 ademia 0a*ional de In$orma*ii,

1;1

nu se apli a "n pra !i . 6 olo, "n pra !i , domnea legea mer enarilor. Legea pumnului. )e ui!a la olegii lui mai mari, a la ni!e in$irmi. n $ond, aa i erau% ni!e handi apa*i, Ceea e $ eau ei, nu era meserie, i o ur neagr re&rsa! asupra !u!uror, ple (ndu-se de la un slogan im#e il% POri ine poa!e de&eni un duman al poporului,2 +i Radu se *inuse depar!e, (! mai depar!e de olegii si mai &(rs!ni i, um pu!use, (! pu!use, u imagina*ie, u ire!enie, u aerul su ino en!, uor nai& i #onom... 7up primele seriale i primele po&es!iri pu#li a!e, Radu 7un a a3unsese de3a un nume unos u! "n presa i ul!ura lo al. +i !o! am pe-a!un i se i&iser i primele sa!is$a *ii pro$esionale. Colonelul Dean 4iru, e$ul 7ire *iei Regionale de )e uri!a!e Ol!enia - el are a&ea s se sinu id, mai !(rziu, u arma de &(n!oare, dar as!a-i al! po&es!e - aadar, olonelul 4iru "l hemase pe lo o!enen!ul 7un a la el "n #irou i-i ordonase s-l on!a !eze urgen! pe s rii!orul Ion 7. )(r#u, zis Ari, $os! de*inu! poli!i , proasp! eli#era! din pu rie, s-l *in "n leg!ur i s-l supra&egheze permanen! prin !oa!e mi3loa ele in$orma!i& opera!i&e - agen!ur, $ila3, in&es!iga*ii, in!er ep!area !ele$onului i a oresponden*ei - s nu-l s ape o lip din o hi, iar la prima mani$es!are dumnoas, ori (! de $ira& ar $i $os!, s-l ares!eze pe lo . Trei sp!m(ni de zile mai !(rziu, 7udu i Ari de&eniser prie!eni #uni, 7un a a3u!(ndu-l e$e !i& sa o upe $un *ia de se re!ar li!erar al Tea!rului 0a*ional din Craio&a. +i prie!eni au rmas !oa! &ia*a. 6 $os! prima lui iz#(nd. 6 doua a&ea s $ie lega! !o! de un s rii!or din Craio&a, &enera#ilul +!e$an :osun, are a&ea in!erdi *ie de la )e uri!a!e s mai pu#li e &reun r(nd. - -e s!a po*i s-l ares!ezi (nd &rei !u, "i ordonase olonelul Aheorghe Lungu, unul din ad3un *ii lui 4iru, "i $a i dosarul, "i propui nu mai pu*in de ze e ani i ur*m, "n andela m-sii, :nia de "n un duman al poporului. 7up (!e&a zile, lo o!enen!ul Radu 7un a era edi$i a!% s rii!orul +!e$an :osun - nea 4ane, um "i zi ea !oa! lumea V era un om pro$und ones!. O sp!m(n mai !(rziu, 7udu organizase o agap "n !rei% el, nea 4ane i 6le/andru 4ires u, zis Lizi , un mus! ios simpa!i , reda !or e$ al ziarului lo al Pnain!e2. Cu Lizi , 7udu era prie!en mai &e hi. 6u m(n a! mi i, au spus #an uri, au #u! #ere, la ple are 7un a i-a zis lui 4ires u% - 8i Lizi , s!p(nirea i ar &rea s i!eas "n ziarul !u, (! mai ur(nd, un ar!i ol s ris de nea 4ane. E!i de a ordF Lizi l-a lua! "n #ra*e pe 7un a i l-a sru!a!. -e &remea aia, ziarul Pnain!e2, din Craio&a, 3u a rolul, mu!a!is-mu!andis, am a al :n ii 8ondiale, de as!zi, "n lumea $inan*elor. 7a :an a 8ondial !e "mprumu! m ar i u ze e dolari, semnalul pen!ru !oa! lumea e e!i sol&a#il. Cine pu#li a "n ziarul Pnain!e2, pu!ea apoi s pu#li e ori e i oriunde "n $os!a regiune Ol!enia... 6 doua zi dup hes!ia as!a, Radu 7un a $usese on!a !a! de :aron. 4usese e/!raordinar Ion -opes u, "n ziua a eea. 7e o elo in* o&(ri!oare. Cap!i&an!, 7udu a&ea s-i rm(n de&o!a! !oa! &ia*a. 6!un i "i &or#ise :aronul despre !re u!, despre prezen! i &ii!or, o$erindu-i prile3ul de a $i o $ereas!r "n!re prezen! i &ii!or. 7e a!un i, de&enise roni arul Ilumina*ilor...

U# -e-el&' ,e ciocolat/

1;9

7udu se $ur u oada o hiului "n oglinda mare de pe hol. 7in apele ei "l pri&ea olimpian o silue! gri, impe a#il. Inspe *ia nu dur de (! o $ra *iune de se und - plria, ra&a!a, os!umul, pan!o$ii, ase!a diploma! - $u mul*umi!, apoi deoda! g(ndul "i z#ur "n al! par!e i iz#u ni "n r(s% a$ar "l a!ep!a Vol&o-ul pus la dispozi*ie de LigI !o! griI grime!aliza!. Ia !e ui!, "i zise el &i!rioli , am "n epu! s al pe urmele domnului :res!oiu de la P:ulina &erde2% "mi asor!ez maina u os!umul. :ra&o, 7udule, 0u degea#a spune :i#lia% ine se sim!e $r de p a!, s arun e primul u pia!ra, Uneori, mai mul! a s-i $a pe pla domnului preedin!e 7aion 7oroga, $olosea au!o!urismul pus la dispozi*ie de par!id... 7up e/a ! un s$er! de or, opri pe s!rada 6r!erei, la numrul unspreze e. Erau easurile op! $r in i minu!e. La op! $r un minu!, dup e 4raga 7orneanu "i $ u me here!e u o hiul, Radu 7un a io ni dis re! "n ua pe are s ria% Liga Rena!erii 0a*ionale. -reedin!e. 7aion 7oroga "l a!ep!a "n pi ioare, i-au s!r(ns m(inile, aa, u un plus de a$e *iune $a* de al!e r(nduri, 7udu s-a aeza! "n!r-un $o!oliu, 7aion "n ellal!, se !a!onau din pri&iri. )-au s him#a! ama#ili!*ile de rigoare, #anali!*i, hes!ii uren!e, $ri&ole, #(r$ de #on-!on, 4raga a in!ra! u a$elele, a arun a! i ea (!e&a u&in!e a*oase, pe dung, dar de #un sim*, a ple a!, 7udu "n epuse de3a s-l in$ormeze u e se mai "n!(mplase "n ele !rei zile (! 7oroga lipsise din :u ure!i. n a es! in!er&al, 6drian -unes u, &i ele de la -)8, pu#li ase un in!er&iu "n ziarul P6de&rul2, "n are se dduse !are, !are de !o!, la Lig, u pre dere la 7aion 7oroga, are se "n on3urase de orup*i, li hele i pro!i. 6s!a $usese luni. +i !o! luni, Ahi* 4unar, de la -U0R, a l!ra! o 3um!a!e de or, #!u! pe mu hie, la un pos! de radio pri&a!, arun (nd !o! $elul de ms ri "n grdina par!idului de gu&ernm(n!% ho*ie, an!a3, nepo!ism, $rip!uri!i, ma$io*i, !rd!ori de neam. La gura lui, numai #lrii pu!uroase. 7ar el mai dur a!a la adresa lui 7aion 7oroga "l lansase Ion -aul Rogo3anu, preedin!ele -ar!idului Rom(nia -i!oreas , "n ziarul u a elai nume, pa!rona! de el. - Un a!a la #aione!. :ru!al, 6 &rea s & i!es doar (!e&a e/!rase,, "i suger Radu 7un a, $runzrind prin!re h(r!iile s oase din e!erna lui ase! diploma!. Ia!-le, I-auzi*i, domnule preedin!e, e spune Rogo3anu% P-en!ru mine, lu rurile sun! lare% 7aion 7oroga, $!lul s!a ra orda! la ondu !a unei pipe, a s par i el mai #r#a!, es!e a ela are a imprima! ondui!a arogan! i an!ipopular a Ligii Rena!erii 0a*ionale, el a !ras a es! par!id de en!ru-s!(nga spre e/!rema dreap!, de&enind unul din apii ma$iei din Rom(nia. l unos $oar!e #ine pe a es! #e#elu uria, de io ola!. 6m $os! olegi de oal. 7aion ar $i pu!u! $i un a !or in!eresan!. )au un mane hin, u du#l $olosire% diminea*a prezen!a moda mas ulin, iar seara pe a eea muiereas . 7e mi era sno# i deose#i! de "ng(m$a!. Lu/os, ludros i plin de i$ose 6a es!e i as!zi. C(nd a a3uns $l u, a "n epu! s &(neze zes!re i $un *ii. -rima oar, s-a "nsura! u $a!a lui Aogu Vergules u, $os! ilegalis! omunis! i minis!ru de e/!erne. 6poi, dup e !a!aso ru a zu! "n dizgra*ie, pr#uindu-se mai !(rziu u a&ionul, ginerele de pro$esie a di&or*a!, i i-a prins ne&as!a "n pa! u aman!ul. 7up are, a "n er a! s in!re "n $amilia al!ui minis!ru, dar i s-a !r(n!i! ua "n nas. V(n!orul de so ri s-a orien!a!, "ns, repede, o hindu-l pe Lazr 8arines u, minis!rul agri ul!urii, u $a!a ruia s-a "nsura! la repezeal i u are !rie!e i "n prezen!.

1;;

Toa! lumea !ie Lazr 8arines u a $os! i a rmas un gangs!er. 6 s!r(ns o a&ere uria din !o! $elul de ma!rapazl( uri, ho*ii i lo&i!uri de !un. -es!e !o! dai de m(na lung a lui !a!a-so ru. Trag s$orile ni!e in$ra !ori s pri&a!izeze Insula 8are a :rileiF -o*i $i sigur #ossul lor es!e hiar Lazr 8arines u. )-a per$e !a! un impor! s andalos de ar!o$i, u #ene$i ii uriaeF 0u-i #ai, Lazr era u !u#er ulii "n plria lui de gzar !e/an. )-a prezen!a! un !i los !(nr, la un !i los #!r(n, pen!ru a $a e presiuni s o#*in s u!ire de !a/e &amale pen!ru 9>>.>>> !one de sm(n*F Ei #ine, !i losul #!r(n era nimeni al!ul de (! Lazr 8arines u, iar !i losul el !(nr era 8ihai 0egules u, un na#a# al ma$io*ilor d(m#o&i*eni. 6ud 8ihai 0egules u a $os! "mpu a! mor!al, mai zilele !re u!e, "n res!auran!ul P)olaris2, lo ul unde se s!r(nge !oa! pegra de lu/ a :u ure!ilor. -e (nd "i &ine r(ndul i lui Lazr 8arines uF La o zi dup ares!area lui 8ar el I&an - la are a adus "n sap de lemn ni!e #n i prospere - 7aion 7oroga, zis Cu$urel, pen!ru !oa! ziua se &ai! de ma*e, l-a hema! pe generalul Cos!i Voi u i i-a eru!, impera!i&, s-l eli#ereze imedia! pe es ro . +i e a mai $ u! Cu$urelF Toa!e ziarele #u ure!ene de mare !ira3 "l a uz de a$a eri ne ura!e, "m#og*ire $rauduloas, samsarl( de ase, !ra$i de in$luen*, es ro herii na*ionale. 6poi, ini i arogan!, Cu$urel a eru!, prin!r-o s risoare des his, se re!arului general al Au&ernului s-l &eri$i e. 6di , su#al!ernii s-i &eri$i e e$ul, Culmea ipo riziei,, Traian :ere iu , se re!arul general al Au&ernului, "n lo s-i pzeas muierea are se-n!inde u !o*i depra&a*ii din lumea #un, s-a on$orma! ordinului i l-a s os pe 7aion 7oroga #asma ura!. Cu$urel i-a rea! un ade&ra! imperiu de prosperi!a!e nemeri!a!. Ceea e m deran3eaz "ns umpli!, es!e e$ul s!a!ului, domnul preedin!e Leon Lo!reanu, i-a da! a es!ui 8lai-8are *ara pe m(n. Or, aa e&a es!e inadmisi#il, e$e !ele dezas!ruoase &z(ndu-se "n &ia*a de zi u zi. Ceea e $a e 7aion 7oroga "n!r-o lun, nu $ eau !o*i demni!arii omuni!i "n!r-un an de zile% &izi!e de lu ru, #aluri, hermeze, par!ide de &(n!oare, &ernisa3e, par!ide de poEer, s$orrii pe la di$eri!e $es!i&aluri de muzi , ompe!i*ii spor!i&e, in!er&iuri !ele&iza!e, "n!(lniri u s!aruri s!rine, dansuri prin a#are!e de lu/, inaugurarea unor ase de mod i !ripouri u miliardari, e &(r(! "n !o! $elul de edin*e, analize, simpozioane, ongrese, on$erin*e, li i!a*ii, ue!e i #(r$e de !o! soiul... 8arele 8sliniu nu are ni i o !rire au!en!i rom(neas , se pre$a e, lui s-i $ie #ine. Res!ul nu on!eaz. El nu !ie de (! s dea apul pe spa!e, s nu-i mai a3ung nimeni la nas ni i u pr3ina, &or#e!e $eminin i s!udia!, se $andose!e, se $udule!e, e #olna& de a el orgoliu !ipi minori!*ii se/uale i e!ni e din are $a e par!e% e negru de sus i p(n 3os, hiar i gingiile "i sun! negre, dar are palmele i unghiile al#urii. Eu nu zi e zi e !oa! lumea, es!e homose/ual, dar e au! numele lui prezen! "n!r-un pro es de pederas!ie, des$ura! "nain!e de 1C=CF 7aion 7oroga es!e "ndrgos!i! de sine p(n la nar isism. Cu$urel nu i-a reprima! ni i o uriozi!a!e i nu i-a re$uza! ni ioda! &reo pl ere. 8in!e u o uurin* "nspim(n!!oare. Un as!$el de om e apa#il de ori e por rie. -o&es!ea u asele nu-i doar o gselni* gaze!reas , i purul ade&r. Cu$urel are &ile i "n :u ure!i, i la )nago&, i la Tg. Cr#une!i din 3ude*ul Aor3. O a&ea el ze e ase, dar se poar! a un spl!or de mor*i. E pu!red p(n-n mdu&a oaselor, iar s!area lui na!ural

1;?

e $rauda. 7e pes!e !o! "i pi e&a% da nu #ani, m ar ni!e #i3u!erii din aur, sau ni!e !a#louri de -a!rimoniu...2 - Aa!a, ga!a, Aa!a,,... *ip deoda! s!riden! 7aion 7oroga, se ridi "n pi ioare, pli "ngrozi!or, &ru s mai spun e&a, se "ne , !ui us a!, se , se "n o&oie a su# lo&i!ura unei dureri umpli!e, "i "n o&rig #ra*ele deasupra #ur*ii, s!r(nse pu!erni , rmase aa rispa! (!e&a lipe lungi, se lini!i, se "ndrep!, dar rmase "n pi ioare. - 7e i, on luziona imper!ur#a#il Radu 7un a, a!a pe !oa!a linia, din par!ea alia*ilor. Opozi*ia aproape nu mai are e $a e. Es!e un parado/ idio!, s pa! de su# on!rol. Vreau s spun, domnule preedin!e, alia*ii no!ri de la gu&ernare au de&eni!, de $ap!, un pu!erni en!ru de energii nega!i&e, de unde ori (nd poa!e iz#u ni o a!as!ro$...

Do(#&l *oarte (&lt 'i *oarte )ro+t


7aion 7oroga se "ndepr! de l(ng $o!oliu, respira zgomo!os, se plim#a iri!a!, palid "n , prin &as!ul #irou, "i &enea s "n3ure, a pe &remuri, "n opilrie, la Tg. Cr#une!i, (nd se "n iera u *iganii din ar!ierul Valea )ea , "n3ur(ndu-i a!(! de ur(! i run!, "n (! puradeii se "nspim(n!au, "l a#andonau i ple au aiurea, s !a#ere pe al!ul mai pu*in negru "n erul gurii. )e a#*inu u greu, $r(m !o!ui (*i&a 7umnezei i Chris!oi prin!re din*ii s!r(ni, "n!re#(ndu-se "n!une a!, dezorien!a!% Ce &or oamenii !ia de la elF Ce mama dra ului mai &orF Le dduse sedii de par!id, sedii de sereleuri, ase lu/oase, pos!uri de se re!ar de s!a!, -R--ul a&ea hiar i (*i&a mini!ri, "i $ use pe mul*i dire !ori generali, pre$e *i, preedin*i de so ie!*i omer iale, le dduse pe m(n hal i mari din 4-), le $a ili!ase "mprumu!uri #an are u do#(nzi ridi ole, "i &(r(se "n a$a eri grase, e s le mai deaF, Ce au u LigaF Ce au u el, u 7aion, de se-n$ig u din*ii "n urul luiF -e ei din Opozi*ie i-ar pu!ea "n*elege. 7ar alia*iiF To mai alia*ii s-l !er$eleas , s-l p(ngreas , s-l spur e a!(! de ur(!F, To mai alia*ii s-l lo&eas su# en!ur, s-i s!ri&eas #oaeleFF nseamn es!e o alian* on!ra na!urii. Ce&a, la un momen! da!, "i s pase din m(n. CeF 4r(ulF :i iulF )au zhrelulF Ori, poa!e, n-a pre&zu! la !imp rea *iile par!enerilor. 0-a $os! su$i ien! de a!en!, de pruden!. 6&usese drep!a!e Radu 7un a, spun(ndu-i (nd&a, "n $elul su, aluzi&, dar on&ing!or% PUn poli!i ian !re#uie s !ie !o! e se "n!(mpl "n lumea lui, dar mai ales eea e s-ar pu!ea "n!(mpla, dar nu !re#uie s se "n!(mple2. 6i i greise 7oroga% nu-i "n hipuise ni ioda! propriii lui duli "i &or s$(ia !urul pan!alonilor. - 7omnule preedin!e, spuse 7un a pe a elai !on domol, !rezindu-l pe 7aion din g(ndurile lui dureroase i insu$l(ndu-i o par!e din almul su, domnule preedin!e, ar mai $i (!e&a hes!iuni de !re u! "n re&is!. 7aion 7oroga re&eni, se aeza "n $o!oliu, un s!rop de senin li ri iari "n o hii lui negri, negri a p ura, era preg!i! s-i as ul!e, "n on!inuare, onsilierul de pres, u !oa!e in$orma*iile lui prps!ioase, spuse dire !, #ru!al, $r mena3amen!e, aa um on&eniser "n de la prima lor "n!(lnire% Radu 7un a s dispun de !o!ala li#er!a!e de a-l in$orma u ori e pro#lem, de a-i zi e, "n!re pa!ru o hi, $r o oliuri, !o! eea e rede el "n!r-o hes!iune sau al!a, 7aion 7oroga ne$iind o#liga! a-i da rezare ori a lua &reo msur. )ingura o#liga*ie a lui 7aion era a eea de a a&ea r#darea s-l as ul!e. 6!(!,

1;B

+i as!$el, domnul preedin!e al Ligii Rena!erii 0a*ionale a&u prile3ul s a$le 7umi!ru Tiron, unul din &i epreedin*i, $os! mare s ul pe la sindi a!ul gzarilor, "i poar! s(m#e!ele lui 7oroga, "i !rage preul de su# pi ioare, i-a pus, la $ilialele din 3ude*e, oamenii lui de "n redere i n-ar $i ru a 7aion 7oroga s-l opreas la !imp, s-i dea pes!e m(n, p(n (nd $os!ul sondor nu apu a p(rghiile par!idului u am#ele m(ini. C se oa e o diziden* "n s(nul Ligii, de are nu ar $i s!rini ni i minis!rul de la E/!erne, ni i el de la Dus!i*ie, i ni i un anume onsilier de la Co!ro eni. 7e asemenea, domnul )ion 8o anu, &i ele de la Lig are se o up u propaganda, !rage ni!e s$ori s "n$iin*eze un ziar al par!idului, in!i!ula! PRena!erea demo ra*iei2, "n are s-i plan!eze !oa!e !i$!urile lui, &elei!ari de doi #ani, Gesmani are ha#ar n-a&eau u e se mn(n presa. -e de al! par!e, doamna 4raga 7orneanu, e$a de a#ine!, um#l dup ni!e sponsori s "n$iin*eze o gaze! sp!m(nal, pro#a#il se &a numi 1:u ure!i Clu#2 are s $a e/ lusi& poli!i a par!idului de gu&ernm(n!. -:ani arun a*i "n &(n!, domnule preedin!e, Re$le/e de pe &remea omuni!ilor% presa de par!id, -resa de par!id a muri! de mul!. 0ou ne !re#uie al! e&a. 0e !re#uie o s!ru !ur de simpa!izan*i "n mai mul!e ziare i re&is!e de mare !ira3. Tre#uie s "n&*m s p!rundem "n reda *ii, s-i apa i!m pe ziari!i u lu ruri in!eresan!e, o an!e, inedi!e, al!$el pierim, 6&ea drep!a!e hahalera aia de :res!oiu, de la P:ulina &erde2, (nd s risese "n!r-un edi!orial "n pres opereaz prin ipiul +eherazadei% da nu spui, de $ie are da!, o po&es!e in!eresan!, "mpra!ul -"n azul nos!ru, i!i!orul - "*i !aie apul. +i, pen!ru !o! &eni &or#a despre Ion :res!oiu, !ipul ne-a $ u!, de ur(nd, o &izi! la sediul en!ral, "n er (nd s ne an!a3eze u rima aia de la res!auran!ul P)olaris2. 5i ea :res!oiu &i !ima, un ma$io! !(nr, dar pu!red de #oga!, pe nume 8ihai 0egules u - despre are !uruie i Rogo3anu "n ar!i olul lui - ar $i $os! aman!ul doamnei 8ariana :ere iu , so*ia se re!arului general al Au&ernului, are es!e, !o!oda!, i unul din &i epreedin*ii Ligii, "n!re#(ndu-m se , e-i dm a s nu $a un s andal mons!ru pe hes!ia as!aF L-am lini!i! numaide (!, de i-a "nghi*i! lim#a. 7ar da s andalul iz#u ne!e "n al! par!eF -+i "n o pro#lem, ul!ima, dar are & pri&e!e s!ri ! personal, domnule preedin!e, pre iza ri!os Radu 7un a, adug(nd se&er% de as!da!, prime3dia nu mai &ine din a$ara dumnea&oas!r, i din lun!rul dumnea&oas!r. 7espre e es!e &or#aF Ieri a apru! "n li#rrii o ar!e u !i!lul P-erle parlamen!are2, semna! de 7aion 7oroga. +i um, "n!(mpl!or, au!orul a es!ei r*i es!e i e$ul meu, sun! o#liga! la (!e&a o#ser&a*ii% "n primul r(nd, nu se ade a "nsui prim-sena!orul Rom(niei s prezin!e )ena!ul a pe un lo "n are se $a !o! soiul de glumi!e rsu$la!e, se i, gunoase, un $el de io#ule*e de s!i l olora! pe are ni i m ar ho!en!o*ii nu le mai iau drep! #i3u!erii. Ilus!rez u o singur mos!r, i!ez din memorie% P7omnul 4unar ar !re#ui s $ie primi! "n Uniunea ) rii!orilor, pen!ru s rie $oar!e mul! i $oar!e pros!2. 6m "n heia! i!a!ul. )per "n*elege*i, a um, enormi!a!ea ga$ei de o per$e ! inep*ie. )au hiar lu rul a es!a a*i &ru! s-l spune*iF n al doilea r(nd, ole *ia de perle parlamen!are despre are &or#im es!e opera prim-sena!orului, sun! e/ lusi& perlele lui. Ci!i!orul se poa!e "n!re#a, pe #un drep!a!e% dar eilal*i sena!ori e $a F 7ormF )au sun! doar ni!e re!ini pa!en!a*iF n al !reilea r(nd, u !o! respe !ul, domnule preedin!e, e/hi#i*ia a eas!a a dumnea&oas!r "n!re dou oper*i !ipri!e demons!reaz "n lina*ii

1;@

nar isia e irepresi#ile. Ceea e, !re#uie s re unoa!em, nu d delo #ine unui om poli!i de !alia dumnea&oas!r... )e lsase o ! ere grea, su$o an!, 7un a !erminase, nu se ridi a, a!ep!a. 7aion 7oroga "i z(m#i o#osi!, apoi deoda! "i amin!i e&a, !rase unul din ser!arele #iroului i s oase repor!o$onul :aronului, u iuda!ele lui !i pen!ru !(mple. I-l ddu lui 7un a, m(na s!(ng pe are i-o "n!inse !remura pu*in, onsilierul lu apara!ul, "n!r-o des&(ri! lini!e, "l &(r" "n ase!a diploma!, a!ernu deasupra h(r!iile pe are le s osese mai de&reme, se ridi . 6#ia a!un i, 7oroga "i spuse, a&(nd un iuda! aer on$iden*ial. -+!i*i, desigur, despre e es!e &or#a, V rog, domnule 7un a, !ele$ona*i-i dumnea&oas!r :aronului i in$orma*i-l de primirea apara!ului. Radu 7un a era "n pi ioare, se "n lin, "i s!r(nse lduros, prie!enos aproape, m(na preedin!elui, se "ndrep! spre u, "nain!e de a pune m(na pe lan* se opri o lip, se "n!oarse i spuse, aa, mai mul! a pen!ru sine% -6m i!i! unde&a pe $ron!ispi iul ele#rei so ie!*i ameri ane :ell Telephone se a$l urm!orul mo!!o% PC(nd e &or#a de se re!e, s rie, nu !ele$ona,2

CAPITOLUL 28
Motto: n perioada 1CC>-1CC@, Rom(nia a $os! un paradis al on!ra#andei, "n on!e/!ul "n are, "n ep(nd u 1CC>, e&olu*ia "n!regii riminali!*i organiza!e a unos u! dimensiuni halu inan!e. Cu onse in*e e/!rem de gra&e pen!ru s!a#ili!a!ea e onomi o-so ial i a s!rii de legali!a!e din *ara noas!r. +i, "n ul!im ins!an*, pen!ru siguran*a na*ional. %ogdan #omaroni

.ar&l ,e la Galeriile l&t:era#e


Cpi!anul de poli*ie 6ndrei 5a&era "i &(r(se nasul "n!r-un pahar u &od i a!ep!a. Vod sea , $r o#inui!ul su de por!o ale. 7urduliu, #lond, u un aer po!oli!, aproape #la3in, u $igura lui de #oem rasa!, "n are doar o hii - parado/al de negri su# spr(n enele #londe - iradiau un uor li r agresi&, ele#rul riminalis! prea mai degra# un o$er de urs lung, singura!i , a$la! "n ziua lui li#er i iei! "n !(rg la Puna mi 2. 7esigur, gea a din piele neagr, des heia!, maa roie, "n arouri mari, negre, u gulerul rs$r(n!, i #lugii !o i*i de-a!(!a pur!are on!ri#uiau din plin la on!urarea unei $alse iden!i!*i. E!ernele aparen*e, :arul "n are a!ep!a era (! un nas!ure - o he!, elegan!, in!im - usu! pe s!(nga, imedia! e p!rundeai "n uni&ersul $as!uos al $aimoaselor Aalerii lu!herane. -a!ronul Aaleriilor, unos u!ul om de a$a eri 0i olae Ca&al, rs$*a! de ami i u apela!i&ul 0ino, era prie!en #un u 6ndrei 5a&era i, ori de (!e ori o$i*erul a&ea de organiza! o "n!(lnire, o $i/a "n #arul de la Aaleriile Lu!herane, &enea mai de&reme u o 3um!a!e de or, "i lua prie!enul de-o arip, se "n$undau "n dou &od i zdra&ene, din ole *ia )anE! -e!ers#urg, la ul!ima msu*, "n ol*ul el mai dis re!, i !rgeau a olo o #(r$ de zile mari, 0ino $iind un ozeur des&(ri!. 7up o 3um!a!e de or, u #a!eriile

1;<

"n r a!e, riminalis!ul rm(nea, 0ino ple a la !re#urile lui, &enea ine !re#uia s &in i pi!anul 5a&era "i pu!ea urzi de-a um !oa!e om#ina*iile sale "n sempi!ermul 3o de-a ho*ii i &ardi!ii. 7e as!da!, "ns, ghinion% 0ino era ple a! "n pro&in ie, as!$el "n (! singurul amarad de a!ep!are al lui 5a&era, "n #arul a ela de la Aaleriile lu!herane, rmsese eli/irul *arilor. Cum, nu !i*i am pe unde "i des hid por*ile "mpr!e!i Aaleriile lu!heraneF -o$!im% &iza&i u :iseri a lu!heran. +i #iseri a as!a am pe unde &ineF Ei, #ine, de ai i "n olo, mai "n!re#a*i i pe al*ii, pen!ru eu !re#uie s-mi !ermin romanul i ni i m ar la 3um!a!e n-am a3uns... 6adar, #arul, &od a i 5a&era. Criminalis!ul a!eap!. 6re "n!(lnire u un domn. 6 zis -l heam Iones u. La (*i Ione!i a unos u! el, e/a ! unul mai lipsea. Omul "i !ele$onase s ur!, "n!re#are s!andard% P7omnul pi!an 6ndrei 5a&eraF2 Rspunsul $usese i mai s ur!% P7a,2 7up are, domnul Iones u "n epu sa z#(rn(ie e&a despre rima de la res!auran!ul P)olaris2. 6ndrei l-a re!eza! se i i-a da! "n!(lnire "n #arul de la Aaleriile lu!herane. -un !, ) nu spun ine&a, a um, ha#ar nu are despre rima de la P)olaris2. 6u $os! s rise (!e&a pagini hiar "n a eas! ar!e, au urla! !oa!e ziarele, domnule, e&a de speria!, !imp de !rei sp!m(ni% s andal, $o!ogra$ii, $an!ezii, repor!a3e senza*ionale, edi!oriale in endiare, "n!re#ri, "ndoieli, !oa! lumea i-a da! u presupusul. Cazul l-a prelua! hiar pi!anul de poli*ie 6ndrei 5a&era, e$ul 7epar!amen!ului de riminalis!i , el a !ras !oa!e ponoasele, el a primi! !oa!e u!urile. -l erea a $os! de par!ea lui. -ai, da a n-a prins asasinul, are el drep!ul s $a nazuriF -en!ru ni i dup !rei sp!m(ni !re u!e $i/, nu !ie "n ine l-a omor(! pe magna!ul 8ihai 0egules u. mpu a! "n ap, "n mi3lo ul $run*ii, "n!r-o gloa! de demni!ari preo upa*i "n!r-a!(! de des!inele pa!riei, "n (! n-a #ga! nimeni de seam , su# nasul lor, $usese $r(n! des!inul unui om. 7ar e s mai in!rm "n amnun!e, po&es!ea e unos u! de la un ap la al!ul... Ei, i dup !rei sp!m(ni de da! u apul de !o*i pere*ii, pi!anului 5a&era "i pi plo on !ele$onul unui oare are Iones u. Ci !ie el am ine ar pu!ea $i u igaul de la P)olaris2, unoa!e azul din pres, "l unoa!e i pe 6ndrei 5a&era i &rea s-i $a un #ine. PVre*i s ne "n!(lnimF2, "n!re#ase domnul Iones u. Cpi!anul i-a da! "n!(lnire "n #arul de la Aaleriile lu!herane, iar ellal!, P*a 2, a "n his !ele$onul. Iones uF, Cine o mai $i Iones u s!aF +i da nu &ineF O $i &reo *eapF O $a e mi!o &reun oleg de elF Ce mama dra ului au! el, riminalis!ul 6ndrei 5a&era, la un #ar "n !impul ser&i iuluiF +i, a s-i mai alunge din g(ndurile aiuri!e, mai rase un g(! *eapn din eli/irul *arilor...

Reco#+tit&ire )e ca+et/ 5i,eo


Cpi!anul 6ndrei 5a&era se "n&(r!ise !rei sp!m(ni, pe lo , a "n!r-un er &i ios, "n are pa!rula singur, nu-l &edea nimeni, nu-l auzea nimeni, nu rspundea nimeni "n!re#rilor lui. Cine l-a omor(! pe 8ihai 0egules u, alias 8iuF 7in ordinul uiF Cine "l #uzunrise, apoi, imedia! dup u idereF Ce u!aseF Asise e&aF CeF +i um e posi#il a, "n prezen*a a el pu*in pa!ruze i de oameni, ine&a s $ie omor(!, s $ie "mpu a! i s nu o#ser&e nimeni nimi F La "n!re#rile riminalis!ului, !o*i ridi au din umeri. 4ie are

1;=

de larase $usese o upa! e/ lusi& u !re#urile lui, u a$a erile lui, u $ar$uria lui, de e s #eleas o hii la eilal*iF 0imeni nu o#ser&ase lipa rimei. Aes!ul rimei. Chipul riminalului. To*i ! eau, u ni!e mu!re ino en!e de !roglodi*i. +i $useser "n noap!ea a eea, a olo, la P)olaris2, numai o#raze su#*iri% sena!ori, depu!a*i, (*i&a mini!ri, oameni de a$a eri prosperi. 4oar!e prosperi, To*i par a&useser or#ul ginilor. )au $un *ionase i a um, su&eran, &es!i!a Omer!aF Legea ! erii, Teodor :urada, pa!ronul res!auran!ului, "i "n!o mise lis!a soli i!a!, u oamenii a$la*i "n lo al, desigur u oamenii pe are "i uno!ea, "i $urnizase &ideo ase!ele eru!e, n-a&ea u e s-l mai a3u!e. 7in &eri$i area &ideo- ase!elor, mare #r(nz nu a$lase. To!ui, pi!anul 6ndrei 5a&era re*inuse (!e&a hes!iuni pun !uale% asasinul, &zu! de amera T& doar din semipro$il, era un #r#a! !(nr, !ipul au azian, u per iuni as!anii, s!u$oi, u prul piep!na! spre $run!e, a la Ci ero, da nu um&a o $i $os! o peru u per iuni u !o!I a&ea !rs!uri dis!inse, regula!e, un aer de in!ele !ual $in, i!ea o re&is!I pur!a o helari de &edere, um#rol, elegan*i, 5a&era re unos use $aimoasa mar RaG#anI de asemenea, pi!anul s!a#ilise u igaul $usese ser&i!, la mas, u Aras de Co!nari i !o! pi oli*a "i adusese re&is!a eru!% ul!imul numr din P8o!o-leader2, un mensual sele !, are se adresa e/ lusi& $ana!i ilor din !emplul unui zeu modern% au!omo#ilul, ) $ie inginer - au!o de pro$esieF Un ama!or "mp!imi!F Un ole *ionar #oga! de mr i au!oF )au u igaul mersese la deru!F, Ori um, era un !ip u o e/!raordinar s!p(nire de sine. Cu ges!uri on!rola!e, pre ise, pro$esionis!e. 0u-i !re#uiser de (! !rei-pa!ru se unde a s s oa! pis!olul, un P:rades2 modern, u surdin, s *in!eas "n $run!ea lui 0egules u are !o mai in!rase, s !rag, s-i as und arma su# hain i s prseas lini!i! res!auran!ul P)olaris2. O helarii , um#rol, prul #oga! lsa! pe $run!e, per iunii uriai, !oa!e lu rurile a es!ea "i as undeau hipul ade&ra!, $ (nd imposi#il ori e iden!i$i are. C(!e&a $o!ogra$ii $useser, !o!ui, e/e u!a!e dup ase!ele T&, $useser pu#li a!e "n pres, speran*ele erau "ns insigni$ian!e. 4r o helari, $r prul de pe $run!e i $r per iuni, nu l-ar $i pu!u! iden!i$i a ni i hiar un $izionomis! h(ri! "n meserie. )e mai s!a#ilise - prin orelarea de lara*iilor unor mar!ori o ulari - asasinul $usese a!ep!a! a$ar de o mo!o i le! PYamaha2, a "n le a!-o, a dispru! a un #olid din olo de ol*ul primei s!rzi. n :u ure!i se a$lau 9; de posesori de mo!o i le!e PYamaha2. 5a&era "i &eri$i ase pe !o*i, la s(nge, !o*i a&eau ali#iuri-#e!on, ni i unul din ei nu adu ea, ni i m ar pe depar!e, u $igura u igaului din ase!ele T&. 7ar da mo!o i lis!ul era din pro&in ieF 7a nu a&ea mo!o i le!a "nregis!ra! la poli*ia ru!ierF 7a mo!o i lis!ul asasin era un s!rin, &eni! "n *ar, la omand, doar a s e/e u!e omorul, dup are a ple a!, s-a !opi! "n lumea largF Criminalis!ul &eri$i ase% "n ul!ima lun de zile, p(n la omi!erea omorului, "n *ar nu in!rase ni i o PYamaha2. 0i i dup, nu ieise din *ar &reuna. Ce-ar $i pu!u! s mai $a 5a&era, pe urmele mo!o i lis!ului u igaF 6!eap! pro&in ia, -ar aa se spune, "n momen!ele de riz, nuF 6!ep!m pro&in ia, 7ar i pe a es! &e !or, speran*e pu*ine, $oar!e pu*ine... 0i i arma $olosi! la u iderea &i !imei nu ar $i pu!u! $i iden!i$i a! &reoda!. 0u lsase la lo ul sinis!rului ni i o urm, a#solu! ni i una are s-o dea de gol% as!a-i arma rimei, 8odelul P:rade/2 era de un !ip spe ial, u re upera!or au!oma! de !u#uri !rase, la $a*a lo ului negsindu-se ni i un ar!u $olosi!. To!oda!, ni i glon*ul din apul mor!ului nu-i pu!ea $i de $olos riminalis!ului. Era din $aimoasa serie i!alian P-ull&erum2, gloan*e in&en!a!e de ma$io*ii si ilieni, are, imedia! dup impa !, e/plodau "n mii de $r(me,

1;C

o#*in(ndu-se, "n $elul a es!a, dou e$e !e dra oni e% gloan*ele P-ull&erum2 $ eau un prpd umpli! a olo unde in!rau i nu pu!eau $i $olosi!e la iden!i$i area armei. To! pe ase!a T& se mai pu!ea dis!inge i o silue! $eminina, uor es!ompa! din auza spa*iului o#s ur, din zona in!rrii, a olo lumina era sla#, spe !ral, u nuan*e de al#as!ru "n!une a!. )ilue!a se a$la u spa!ele, era de !ipul minion, "m#r a! u un !ren i uor, gri, des heia!, u gulerul ridi a!. O $ra *iune de se unda se rsu i spre dreap!a, o olind ol*ul unei mese, des operind, pen!ru o lipa, on!urul ne#ulos al unei ure hi i o $r(n!ur de o#raz pierdu! "n penum#ra gulerului. 4emeia se i&ise din drep!ul uii, la!eral, am din a elai ol* de unde p(ndise i asasinul, se i*ise de a olo #rus , a i um ar $i *(ni! din pere!e, $ use doi pai, se aple ase rapid asupra &i !imei pr#ui!e, o lip-dou, apoi se ridi ase i, par !iind e/a ! unde se a$l amera de lua! &ederi, nu se "n!orsese delo u $a*a "n dire *ia a eea, plu!ise prin!re mese a un $ulg, dispr(nd "n grupul sena!orilor de l(ng #ar. Ce po*i dis!inge din spa!ele unui $ulgF Cine era duduiaF 7e unde &eniseF 0imeni din personalul res!auran!ului P)olaris2 nu re unos use pe ine&a anume "n silue!a a eea $eminin, deli a!, "m#r a! "n!r-un $( $umuriu, "n!oars u spa!ele. 7e e se aple ase asupra &i !imeiF 7e e o!ro#ise prin #uzunarele eiF Cu!ase e&aF AsiseF CeF Un do umen! - #om#F In$aman!F Compromi*!orF -en!ru ine, ompromi*!orF Cine se !emuse a!(! de "ngrozi!or de 8ihai 0egules u, "n (! "i dorise moar!eaF Urma, oare, a 0egules u s se "n!(lneas u ine&a la res!auran!ul P)olaris2 i n-a mai apu a!F 4usese opri! "n ul!ima lipF Cu ine !re#uia s se "n!(lneas F Cpi!anul 6ndrei 5a&era, gra*ie &ideo ase!elor, iden!i$i ase "n masa lien*ilor de la P)olaris2 i doi ziari!i% 6urora 8an!a i Raul 6/in!e, de la P:ulina &erde2. Ce u!aser a oloF O simpl dis!ra *ieF Taman la P)olaris2, unde pre*urile e/or#i!an!e des ura3au pe ori e indi&id din lasa medieF ) $ie 6urora i R(ul a!(! de #oga*i, "n (! s-i permi! a es! lu/F 5a&era dis u!ase u am(ndoi% R(ul ha#ar n-a&ea de e se dusese a olo, "l rase e$a dup eaI 6urora i-a sur(s me here!e riminalis!ului i i-a spus $ran , dar u o !aini s lipire "n pri&iri, ine&a "i !ele$onase la reda *ie, era &o ea unui #r#a! i i-a soli i!a! o "n!(lnire la P)olaris2, nu i-a spus pen!ru e, nu i-a spus ine e, doar a!(!, "i eruse o "n!(lnire, ea s-a dus, "ns nu s-a dus singur, a a&u! aa un soi de !emere, de presim*ire neagr, l-a lua! +i pe R(ul, s-au dus am(ndoi la P)olaris2, au lua! un onia , au a!ep!a!, apoi s-a "n!(mpla! nenoro irea aia. Es!e posi#il a "nsi &i !ima s-i $i da! "n!(lnire, dup um e la $el de posi#il s $i $os! al! ine&a. 7e e a ple a! aa de repede dup u iderea lui 0egules uF Toa! reda *ia !ie, i-a rspuns "n*epa! 6urora, !oa! reda *ia !ie nu supor! s(ngele, i se $a e ru, -o&es!ea 6urorei 8an!a era per$e ! ro!und, a o s$er, pe unde s p!runzi "n po&es!ea ei, s &ezi da min!e sau nuF

Se(#al&l
Un al! se! de "n!re#ri "l genera "nsui lo ul $ap!ei. 7e e 8ihai 0egules u $usese u is hiar la res!auran!ul P)olaris2F 7e e, "n mi3lo ul unei mul*imi umane, u ris ul a u igaul s $ie prins pe lo F 7e e asasinul n-a $olosi! o s!rad l!uralni , o pia* pus!ie,

1?>

un lo mai pu*in aglomera!F ) $i $os! presa! de !impF 6a $usese ordinul da!% u ide-l imedia! e in!r "n res!auran!F, 7e eF "nseamn, dedu !i&, 8ihai 0egules u !re#uia sa ia leg!ura u ine&a, la P)olaris2, i hes!ia as!a nu !re#uia s se "n!(mple, u ni i un pre*. ) $i $os! 8ihai 0egules u el are i-a !ele$ona! 6urorei 8an!aF Durnalis!a era o ele#ri!a!e "n meseria ei, uno!ea dedesu#!uri i !aine are "i s pau lui 6ndrei 5a&era. )-l $i min*i! 6uroraF 6s unde 6urora 8an!a e&aF -e ine&aF Cu e s opF 7up mai mul!e &izionri ale ul!imei ase!e T& - insis!(nd asupra "nregis!rrii imedia! an!erioare rimei - u o hii o#osi*i, lipi*i de e ranul moni!orului, riminalis!ul a&u, la un momen! da!, senza*ia iuda!a e&a nu merge, nu se leag, e&a "i s ap, un len i greu per ep!i#il "l iri!ase, era par e&a lega! de oloana sonor, de muzi , de rumoarea in!ern a marelui res!auran!, nu !ia anume e. 6 relua! "n mai mul!e r(nduri ase!a, uno!ea pe de ros! ele dou melodii lansa!e de s!a*ia au!oma! de res!auran!ului% PKolidaG2, (n!a! de 8adonna, i PLa &ie en rose2, in!erpre!a! de Edi!h -ia$. Ce&a "ns "l deran3a pe 6ndrei 5a&era, "l s( (ia, "l !rgea de mus!*i - um ar $i zis generalul -epe, el a&ea &or#a as!a, (nd un su#ordona! "l ener&a, -epe s!riga numaide (! al el% 8i, de e m !ragi de mus!*iF - ener&a! $usese i 5a&era a!un i i nu !ia de e. 6poi, deoda!, "n*elese, mai degra# a&u o #nuial, ls !o!ul #al! la -oli*ie, se duse la s!a*ia au!oma! de muzi a res!auran!ului P)olaris2, "i eruse heile lui Teodor :urada, heile s!a*iei de sonorizare numai la el s!!eau, des hise ua, u! ele dou melodii, erau pe role di$eri!e, le as ul! u o hii pe eas% PKolidaG2 dura @ minu!e i ?9 de se unde, iar PLa &ie en rose2 = minu!e i ;B de se unde. Compara u !impii "nregis!ra*i pe ase!a T&% !impul (! (n!ase Edi!h -ia$ orespundea "n!o maiI 8adonna "ns (n!ase numai 9 minu!e i ;> de se undeI dup are, #rus "n epuse PLa &ie en rose2. Ce se "n!(mplaseF :urada ridi ase din umeri aiuri!. Rspunsul nu pu!ea $i de (! unul singur% ine&a oprise in!en*iona! s!a*ia (!e&a se unde, s!opase rola u PKolidaG2 i di$uzase, apoi, PLa &ie en rose2, de pe ealal! rol. nseamn $usese un semnalF Un semnal, uiF Transmis de ineF Una din $eres!rele s!a*iei ddea e/a ! spre in!eriorul in!rrii res!auran!ului, spre ua gigan!i de la in!rare. Cine&a - as uns a olo o#ser&ase lipa (nd in!rase 8ihai 0egules u, oprise rola u PKolidaG2 i apsase #u!onul de la ealal! rol, are a&ea ap de linie PLa &ie en rose2. 6di , semnalul pres!a#ili!. 6!ep!a!. O da! u di$uzarea a es!ui (n!e , se pe!re user, $ulger!or, !rei lu ruri dis!in !e% 8ihai 0egules u in!rase "n res!auran!ul P)olaris2I u igaul "i $ use meseria i dispruse din res!auran!I &i !ima $usese #uzunri! de o silue! $eminin, al rei hip nu pu!use $i de!e !a! de amera de lua! &ederi. Cpi!anul 6ndrei 5a&era a&usese !o! !impul impresia poar! ps!ru, generalul -epe "i pusese z#ale i nu-l las de lo din h*uri, "n $ie are zi, -epe "l hes!iona #a de una, #a de al!a, "l s$!uia s nu se &(re "n!r-o dire *ie sau al!a, "i sugera s nu-l mai hr*uie Ppe la i pe la2 u "n!re#ri 3enan!e, erau oameni sus-pui, oameni de a$a eri, oameni poli!i i, P!erenul e mina!, a!en*ie pe unde al i,2, "i zisese -epe la "n epu!. Rela*iile lui 8ihai 0egules u erau "n!inse pe mai mul!e ni&ele, de la #or$ai de r(nd, sau pa!roni de #u!i uri, p(n la es ro i u !ai$, gulere al#e, se re!are la u, #odGguarzi i imuni!a!e parlamen!ar. )u!e de persoane. )u!e de e/emplare din!r-o lume pro!ei , &iermuind, a$la! "n &eni mi are su#!eran, o lume on&ulsi& "n are !e pu!eai r! i uor. Unii "l iu#iser pe 0egules u, al*ii se !emuser de el, eilal*i - delo pu*ini - "l

1?1

uraser de moar!e. Care din!re ei pusese pis!olul "n m(na o helaris!ului u per iuni as!anii, de la P)olaris2F 6 as la 8ihai 0egules u, riminalis!ul des operise un !al io de lu ruri s umpe, dar hao!i al!ura!e, arun a!e par u $ur a, "ngrmdi!e pes!e !o!, "n enorma lo uin* - un apar!amen! duple/, de ap!e amere, u s ar in!erioar, !rei amere la un e!a3, pa!ru la ellal! - lu ruri aglomera!e pre!u!indeni, u un des&(ri! pros! gus!. Lu rurile nu spunea nimi . 4amilia, nimi . Rudele, nimi . Ve inii ridi au din umeri. 0egules u par ni i nu !rise prin!re lu rurile alea, prin!re oamenii ia. )au poa!e lu rurile a#ia a!ep!aser s piar s!p(nul lor, pen!ru a-i regsi un ros! es!e!i , &alori , su# al*i s!p(ni. n o hii $amiliei, ai neamurilor, din olo de la rimile o$i iale, de ir ums!an*, s lipeau ni!e lumini*e al dra ului de la ome. Cupidi!a!ea era la ea a as. )ingurul lu ru de in!eres, pen!ru pi!anul 6ndrei 5a&era, $usese un aie! modes! de "nsemnri personale ale &i !imei% nume de oameni, adrese, numere de !ele$on, pre*uri, "n!(lniri de a$a eri, umpr!uri, a&en!uri se/uale, l!orii prin *ar, l!orii "n s!rin!a!e i, din (nd "n (nd, olo i olo, presra!e omen!arii a ide, unele &irulen!e, al!ele o!r&i!e de !o!, preri pasagere, pun !e de &edere, opinii i hiar "n3ur!uri, "n aie!ul a ela #anal, u s oar*ele !rase "n &inilin al#as!ru, riminalis!ul des operise ade&ra!a lume "n are !rise 8ihai 0egules u. Un mons!ruos lu# al o oa*ilor, um s risese el "nsui, u e/a ! o zi "nain!e de a $i omor(!. La un momen! da!, riminalis!ul 6ndrei 5a&era dduse pes!e un $ir #izar, !rsese de el u gri3a i deirase o "n!reag po&es!e de amor landes!in% rposa!ul domn 8ihai 0egules u, alias 8iu, $usese p(n "n ul!ima &reme aman!ul - $o os, generos - al dis!insei doamne 8ariana :ere iu , ne&as!a i mai dis!insului domn Traian :ere iu , se re!arul general al Au&ernului. +i !o! pe a es! $ir, merg(nd u pre au*ie pe meandrele lui, riminalis!ul mai des operise 8ariana $ use, "n ul!ima lun de zile, dou &izi!e a as la &enera#ilul domn 7an 8ir ea Kari!on, onsilier preziden*ial. C(nd generalul -epe a a$la! ului! de !oa! is!oria as!a, "i ordonase, u glasul deoda! aspri!, aa um nu mai $ use ni ioda! p(n a!un i, "i ordonase se&er, dar i "nspim(n!a!% -)!op, 6ndrei, )!op,, 6#andonezi imedia! a es! !raseu. E o pis! are nu ne poa!e adu e de (! #u lu uri. 0u ne #gm, "n*elegiF Lum $o am(ndoi, iar !o*i pompierii sun! "n on ediu, "n*elegi, mi omuleF, 7e al!$el, red e!i on&ins i !u u igaul nu se a$l pe a es! !raseuF E-n regul, daF Cum nai#a s nu $ie "n regula, e 5a&era era un #ouF 0u !ia pe e lume !rie!eF 0u &zuse ni ioda! drep!a!ea u apul spar!F Ei, as!a-i #un,... Cpi!anul sur(se a ru g(ndurilor are-l npdiser, ddu pes!e ap ul!imii s!ropi de )anE! -e!ers#urg, e/a ! "n lipa aia auzi un #ari!onal P) !ri*i,2 i "n $a*a lui, l(ng msu*a roie, din #arul de la Aaleriile lu!herane, rsri a din pm(n! un #r#a! !(nr, $rumos, #rune!, "m#r a! "n negru din ap p(n-n pi ioare, singurele lu ruri al#e de pe $p!ura lui $iind din*ii i $ularul. Criminalis!ul 6ndrei 5a&era s-a ridi a! de pe s aun "n e!, greoi, o#osi!, a un #!r(n pes!e are par !re user o su! de ani. "n!r-ade&r, se !opise mul!, $oar!e mul! &reme de (nd nu-l mai &zuse pe 6r!ur. 6r!ur Iones u, zis Cmaneagr.

1?9

CAPITOLUL 29
Motto: 6m "n*eles a#ia "n dup-amiaza zilei de ;> de em#rie 1C=C, par!i ipasem i asis!asem la o $ars sinis!r. La o lo&i!ur de s!a!. 6!un i (nd pe :ru an l-a lua! gura pe dinain!e i a anun*a! !rans$ormarea 4)0 "n par!id. n epi en!rul lo&i!urii de s!a!, are a pus ap! re&ol!ei re&olu*ionare de la Timioara, Clu3, :rao&, )i#iu, Cons!an*a i :u ure!i, s-a a$la! un persona3 ma a#ru. Un #!r(n a !i&is!- omunis!. Un e/perimen!a! onspira!or. Un om $ u! la 8os o&a. +i pen!ru 8os o&a. Re&olu*ionarilor, Ion Ilies u es!e el are le-a $ura! Re&olu*ia. 7e a eea noi am a&u!, "n 1C=C, re&olu*ionari, $r a $i a&u! i o re&olu*ie. C(! !imp es!e &or#a de Ion Ilies u, !rdarea nu ons!i!uie o surpriz. La 8os o&a, HA: l-a "n&*a! um s s&(reas i um s ins!i!u*ionalizeze !rdarea. Sorin Roca Stnescu

./i8 a#i(al&le2
7e (!e&a zile, nu se mai "n*elegea u nimeni% ni i u ne&as!a, ni i u grzile de orp, ni i onsilierii nu-i mai in!rau "n &oie. 0i i hiar &(r$urile Ligii, pe are el "nsui, le aezase a olo sus, pe ulme, la soare, la aer, "n $o!olii on$or!a#ile, s ron*ie o 3im#l al# i dul e% p(inea pu!erii. To*i se !emeau de el, el se !emea de !o*i, e/ elen*a sa domnul Leon Lo!reanu, preedin!ele Rom(niei, de&enise moro nos, suspi ios, ner&os. 7e !emu!, Ii srea *andra din !e miri e. Unde era z(m#e!ul lui haios de al!da!F 0u mai primea pe nimeni. 0u mai dis u!a u nimeni. Aolul a ela s!raniu, are se s ase "n!re el i eilal*i, se mrise, de&enise un pus!iu uria, prime3dios, prin are nu mai a&ea nimeni ura3ul s !rea . -ala!ul Co!ro eni se !rans$ormase, "n!r-ade&r, "n!r-un !urn de $ilde, "n are -reedin!ele se izolase, sau $usese izola!, "n are se "n hisese, sau $usese "n his. 6proape !oa! presa preluase un slogan al Opozi*iei% PLa pala!ul Co!ro eni, (n! Cu u&eaua,2 Ins!in !i&, -reedin!ele se $erea de oameni, $ugea de oameni, de pri&irea lor, de &or#a lor, de ges!urile lor. Resor!ul a es!ui ins!in ! era $irea. O $ri #ru!al. -aralizan!a. O spaim are "l s o!ea din min*i. Cu (!e&a luni "n urm, la Cons!an*a, unde se a$la "n!r-o &izi! de lu ru - ah, &izi!ele de lu ru, din al!e &remuri, des$ura!e pe "n!insul luminos al pa!riei so ialis!e, - !o mai !ra&ersase o pia*, "n on3ura! de oamenii si are "l o&a*ionau, (nd de ni ieri apruse "n $a*a lui un oresponden! de pres, o a hie de #r#a!, u o hii &ii, $ier#in*i, a dou guri de mi!ralier, "n!re#(ndu-l !are, s aud !oa! lumea% - Cum omen!a*i, domnule -reedin!e, a es! slogan de pres% la pala!ul Co!ro eni, (n! Cu u&eauaF 6!un i Leon Lo!reanu $usese in&ada! #rus de o $urie oar# i se repezise u m(na "n #erega!a ziaris!ului, url(nd la el% - :i, animalule, 6 um, Leon Lo!reanu !ie $uria a eea a lui a&usese a resor! in!im a eeai enorm $ri , "n are se pr#uea ad(n , !o! mai ad(n . +i pe msur e dea, nu se mai "n*elegea u nimeni. 1?;

Rmsese singur. Venea la pala!ul Co!ro eni singur. )e "n hidea, apoi, "n &as!ul i somp!uosul su #irou, unde rm(nea singur !oa! ziua. Uneori, se plim#a prin lu/urian!ul par al Co!ro enilor. To! singur. Cu haina pe umeri, u ra&a!a des$ u!, u m(inile &(r(!e ad(n "n #uzunarele pan!alonilor. Traseul era de-a um unos u!, grzile pala!ului "l respe !au u s$in*enie. 6l!eori, se plim#a prin uriaul pala! regal - are, "n po$ida modi$i rilor i reno&rilor de !o! soiul, "n mai respira un aer de sa rali!a!e - a&ea i ai i un !raseu respe !a! de !oa! lumea, "n!reaga lio! de $un *ionari preziden*iali o oleau a el !raseu, $ugeau de el a de un lo iuma!, "l lsau li#er, "l lsau pus!iu, prin pus!ie!a!ea a eea regal se plim#a -reedin!ele, "ng(ndura!, "n$ri oa!. )ingur, 7rumul ple a din a#ine!ul preziden*ial, se s!re ura prin!r-un &es!i#ul al#as!ru, "m#r a! "n m!ase al#as!r, !ra&ersa )alonul de 8armur, apoi )alonul 8aur, in!ra pe Culoarul Oglinzilor, lung, larg i drep! a un #ule&ard de ris!al, spin!e a "n dou 3um!*i per$e ! egale )ala )$in*ilor Voie&ozi, p!rundea "n Kolul Tranda$irilor, dup are ur a "n e! ele#ra s ar de onG/ e du ea "n Turnul Co!ro enilor. 7e a olo, din !urnul dl!ui! "n s!e3ar masi&, !are a pia!ra, pri&ea adeseori -reedin!ele lumea de la pi ioarele sale. Es!e $as inan! lumea pri&i! de sus. 0u din z#or i ni i prea de sus - a!un i lumea apare al!$el, mi , mes hin, s him#!oare - i pri&i! din !urnul pala!ului. 7e a olo, lumea se lsa admira! "n !oa! grandoarea ei. "n !oa! splendoarea ei i!adin. :ule&ardele i s!rzile se "mple!eau i se desple!eau a ni!e $iin*e &ii, a#sor#ind surplusul de energie uman din!r-o par!e i disip(ndu-l "n al! par!e, ons!ruind un e hili#ru &i!al. 6 ele u!ii me!ali e, pe pa!ru sau mai mul!e ro*i, u $orme suple, aerodinami e, a ni!e su&ei i imense, poli roma!i e, "n!run i lopi rz#oi de *esu!, nu erau doar #anale mi3loa e de !ranspor!, i erau mai ales :io-me anisme u o genez omple/, is usi!e, in!eligen!e, are z#urau prin !u#ula!ura !ransparen! a s!rzilor, "n!re*in(nd respira*ia enormului mo!or ur#an. Oamenii preau al!e me anisme programa!e, asam#la!e "n s!ru !ura !repidan! a Ce!*ii, deplas(ndu-se neps!ori, pe !raie !orii aparen! hao!i e, a "n!r-o uria mi are #roLnian. Ce le psa a elor oameni de elF Ce-i psa lui de eiF La mi3lo nu se a$la de (! o #anal on&en*ie. Ca la !ea!ru. 6 !orii se pre$a se iu#es , a olo, pe s ena lor. -u#li ul se pre$a e a rede "n iu#irea lor. O imagine mul!ipli a! la in$ini!. Ca "n!re oglinzi paralele. O uria pre$ !orie. O uria min iun. To*i min*im u neruinare. To*i ne min*im. Cu apul "n norii Hremlinului Leon Lo!reanu !resri, $ulgera! de un $rison "nghe*a!, a olo, "n !urnul lui de s!e3ar, din pleasna Co!ro enilor, realiz(nd #rus "n epuse - de (!&a !imp - s &or#eas i u Irina, ne&as!-sa, i u onsilierii si personali, i u mini!rii, i u oamenii de la omanda par!idului su, la $el um &or#ea "n marile reuniuni pu#li e% u a elai aer !ea!ral, u a eleai u&in!e alpe, u a eleai ges!uri min inoase. 8in iuna "i p!runsese "n s(nge. "n ner&i, "n ompor!amen!ul diurn. El "nsui de&enise o imens min iun, 8in iuna e &i iu, e a un drog male$i , o da! e p!runde "n !ine, o da! e !e lai p!runs de el, s parea de&ine un mira ol. 8in inosul pro$esionis! es!e asemenea al ooli ului% nu mai poa!e dis!inge plsmuirea de reali!a!e. +i !o! asemenea al ooli ului "nri!, min inosul rareori poa!e supor!a dezin!o/i area, rareori o poa!e du e p(n la ap!. O singur s pare din $r(ul a#s!inen*ei, o singur edare "n $a*a !en!a*iei de a uza de o!ra&a min iunii, i omarul poa!e re"n epe. 7e a eea al ooli ul - a i min inosul &i ios - nu se mai

1??

"n*elege u nimeni. Rm(ne !o! mai singur. )e ui! oamenii la el a la un s!(lp. Ca la o s!a!uie. 6a se ui!aser la -reedin!e i ei !rei mari #r#a*i din ondu erea s!a!ului% primsena!orul 7aion 7oroga, prim-depu!a!ul O&idiu Aman i prim-minis!rul 0ae Coroiu. Leon Lo!reanu ins!i!uise regula a, "n $ie are &ineri, de la orele 19,>> la orele 1@,>>, s se "n!(lneas !o*i pa!ru, la Co!ro eni. ) !rea "n re&is! e s-a $ u! sp!m(na !re u!, s pun la ale e &or $a e sp!m(na &ii!oare, sau pur i simplu s mai $a un s him# de idei, de preri, de argumen!e, "n!r-o pro#lem sau al!a, ori doar s se pri&eas , s se sim! mai aproape unii de al*ii, s respire "mpreun a elai aer. 6zi era &ineri, oamenii &eniser, a de o#i ei - 7oroga spil ui! i par$uma!, Aman somnoros, iar 0ae pu*ind a !rs u - se ins!alaser a$era*i "n $o!olii, "nirar (!e&a #anali!*i, (!e&a ama#ili!*i, apoi -reedin!ele "n epu s le &or#eas despre Lig, Liga Rena!erii 0a*ionale, pe are o plmdise u su$le!ul lui, u &ia*a lui, "n epe s de ad, "n epe s $ie in$il!ra! de orup*i, $rip!uri!i, li hele, a eeai orup*ie ol ie i prin Au&ern, "nsui numele se re!arului general al Au&ernului a de&eni!, aa s rie "n !oa!e ziarele, s rie :ere iu ul a de&eni! uni!a!ea de msur a orup*iei. +i -reedin!ele se !rezi ges!i ul(nd i peror(nd a la un mi!ing "n -ia*a Unirii, se ridi ase "n pi ioare, su&eran, pri&irea lui m!ura orizon!ul unde&a, depar!e, pes!e apul elorlal*i !rei on&i&i, &o ea "i de&enise mai pu!erni . Vi#ran!, Vo e de s!en!or, are se adreseaz maselor. 7eoda!, se sim*i singur. Ceilal*i pri&eau la el a la o s!a!uie. Ca la un s!(lp. +i hes!ia as!a l-a duru! "ngrozi!or. 0u mai omuni au. El &or#ea, pre$ (ndu-se le spune e&a. Ei as ul!au, pre$ (ndu-se "l "n*eleg. 6!(!, )-au despr*i! a ni!e s!rini. Cu re&eren*e min inoase. Cu z(m#e!e min inoase. -reedin!ele se ui!ase a!en! - a!en! "n o hii lor. 0u des operise a olo ni i ur, ni i !eam, ni i gri3a zilei de m(ine. Ci, o enorm nepsare. 7oar "n pri&irile lui O&idiu Aman mai li rea i al! e&a, o s (n!eie !aini , un sur(s pari&, dar as!a era al! po&es!e pen!ru domnul Leon Lo!reanu. Ori e ar $i zis -reedin!ele, ei $ eau !o! e !iau, !o! e &oiau, pen!ru a a&eau un s op omun% "m#og*irea, "m#og*irea u ori e pre*, 6 um era &remea lor. 8ai a&eau la dispozi*ie aproape "n doi ani. 7up 1CC@, dup alegeri, ga!a% se &a "n hide hasnaua,, g(ndea, u o hi risipi*i aiurea, domnul prim-sena!or 7aion 7oroga. Vor &eni al*ii la r(nd. Ro!a*ia demo ra!i . Ci lul ele !oral. Ce, ia n-or s $ureF 0-or s "nseleF 0-or s an!a3ezeF "nseamn &or $i ni!e idio*i, eea e nu s-ar pu!ea zi e, pri&indu-le de pe a um s!i lirea din o hi, o hi in!eligen*i, de $iare are adulme prada. 7a nu a um, a!un i (nd s $urmF )-a "m#og*i! ine&a, &reoda!, numai din mun ins!i!F Kai s-a&em rezon, +i s-l ia dra u pe Lo!reanu, u lozin a lui u !o!% P8ai #ine sra , dar ins!i!,2. Care ins!eF Ce, el nu-i ia par!ea leuluiF 7ar, $ariseu a $os! !oa! &ia*a, Ns!a, dup e prime!e pu!ina u #r(nz drep! plo on, !o! el !e "ndeamn s $ii ins!i!. :oala lui e $r lea . 7-l "n m-sa, 8ai ales 7aion 7oroga, la suges!ia :aronului, prin $iliera 7un a, !re#uia s se on$ormeze dorin*ei Ilumina*ilor de a pierde alegerile din 1CC@. 7ar e !ia -reedin!eleF El "n mai !rie!e u apul "n norii Hremlinului. Las-l s dea din m(ini. Las-l s-i $a numrul. -le aser !o*i !rei, u mersul *eapn, "n os!umele lor negre% preau ni!e io li. -ar se despr*eau de un mor!.

1?B

.&li(ia ,e +tre+
6!un i se ho!r(se -reedin!ele s-l on&oa e pe onsilierul su de !ain, onsilierul su el mai apropia!, "n are a&ea o "n redere oar#, "n!re ei doi e/is!(nd de mul!, de $oar!e mul! &reme, o "n*elegere !a i!, respe !a! u s$in*enie% Leon Lo!reanu pu!ea s-l "n!re#e ori e, a#solu! ori e, iar onsilierul a&ea drep!ul s-i spun ori e g(nde!e, "n ori e !ermeni, ori (! de supr!ori, dezagrea#ili, peni#ili sau duri ar $i $os!. 6a era "n*elegerea. 6a a $un *iona! mereu. Ireproa#il. Ca rela*ia din!re su&eran i ne#unul de la ur!ea regelui. Te pu!eai supra &reoda! pe ne#unF 0u apela la ser&i iile a es!ui iuda! onsilier, de (! rareori, "n lipe ru iale, "n momen!e ri!i e. 0umele lui% 7an 8ir ea Kari!on. "l sunase pe $irul s ur!, "l gsise, "l on&o ase pen!ru orele ase dup amiaz. -reedin!ele mai a&ea la dispozi*ie aproape dou ore de singur!a!e. 6&ea !imp s-i $a !raseul de plim#are de (!e&a ori% a#ine!ul preziden*ial, &es!i#ulul al#as!ru, )alonul de 8armur, )alonul 8aur, Culoarul Oglinzilor, )ala )$in*ilor Voie&ozi, Kolul Tranda$irilor, s ara de onG/, pana "n !urnul pala!ului. Turnul de s!e3ar. 6 olo "l gsise 7an 8ir ea Kari!on. Cruia -reedin!ele "i zi e, "n!r-un $el apar!e, simplu i in!im% Kari. Era singurul are "i spunea Kari. )una mai o iden!al. - :un ziua, domnule -reedin!e, s-a "n lina!, respe !uos, onsilierul. - )alu!, Kari, i-a s!r(ns m(na Leon Lo!reanu, i-a s!r(ns-o prie!ene!e, u am#ele m(ini, u dreap!a "i s!r(ngea palma, u s!(nga "l apu ase de o!, s u!ur(ndu-l &oini e!e. To! us a! e!i, a o s (ndur, r(se -reedin!ele i se #!u u palmele pes!e p(n!e . Ui!e, eu am "n epu! s $a #ur!. +i mn(n a un p un, zu, par !o! a sr ie mn(n , se lamen!a Lo!reanu, pipindu-i s!ra!urile de os(nz are se am adunaser su# en!ura pan!alonilor. 6dug e/o!i % Oda!, mi-a $os! a!(! de $oame, "n (! a!un i (nd am m(n a!, m-am speria!, - :ulimia de s!res, domnule -reedin!e, zise ri!os Kari!on i se rs!urn "n!r-un $o!oliu. - Vrei s rm(nem ai iF "l "n!re# -reedin!ele, s him#(nd su#ie !ul i alune i el "n ellal! $o!oliu. - Ori um, ai i, sus, mai aproape de 7umnezeu, e de pre$era!, rspunse alm onsilierul preziden*ial, adug(nd numaide (! u o mali*ie delo enzura!% )au dumnea&oas!r mai sun!e*i "n un li#er uge!!orF - 8i drag, !u !o! gur spur a! ai rmas, i-o "n!oarse a*os -reedin!ele. Tu n-ai &zu! m du la #iseri , "mi $a ru e, e mai &reiF - Eu nu &reau nimi , domnule -reedin!e, se apr #l(nd 7an 8ir ea Kari!on. 7ar aa sun!e*i per epu! de pu#li ul larg% a un li#er uge!!or. - +i da nu sun!F "n!re# aproape rs!i! -reedin!ele. - 0u are ni i o impor!an* eea e sun!e*i sau nu, pun ! arid onsilierul preziden*ial. Impor!an* are um sun!e*i per epu! de !re eilal*i. Ca i "n azul unei al!e ne$eri i!e $ormule% despo! lumina!, 0u mai !iu ine a lansa!-o, dar a eas! sin!agm a $ u! o e/!raordinar arier de pres, pen!ru &i se po!ri&e!e per$e !, "n!re#are% de eF Rspuns% aa sun!e*i per epu! de marele pu#li . - +i da !o!ul nu e de (! o min iunF se "n p*(na -reedin!ele s nu $ie de a ord. 7an 8ir ea Kari!on po ni din dege!e, par ar $i u!a! e&a, se "n run!, apoi se des!inse. Asise.

1?@

- 7omnule -reedin!e, spuse el g(ndi!or, e/is! un $ilozo$ pe nume Aeorge :erEeleG, sun! on&ins a*i auzi! de el. Ei #ine, el a lansa! un prin ipiu are-i poar! numele, prin ipiul :erEeleG, are spune lar, se i a/ioma!i % P6 $i "nseamn a $i per epu!,2 Res!ul nu sun! de (! "n hipuiri sau dorin*e re$ula!e, $ere a!e "n pus!iul din noi "nine, i are nu &or a3unge ni ioda! s $ie onsuma!e de eilal*i semeni ai no!ri, a!(! de a&izi "n a-i $a e o imagine unii despre al*ii. Imaginea, domnule -reedin!e, 6 es!a es!e elemen!ul per u!an!, ho!r(!or, pen!ru des!inul unui om. Ceea e es!e omul, "n esen*a lui, e e&a, iar eea e onsum pu#li ul din el e u !o!ul al! e&a. 6a se plmdes eroii, s$in*ii, legendele. 6i i omi!e*i dumnea&oas!r, domnule -reedin!e, o eroare $undamen!al...

O +i#ceritate 5orace
)u# !urnul de s!e3ar al Co!ro enilor, a operiurile aselor spuneau - ui &oia s as ul!e - o po&es!e ap!i&an!. -oli roma!i . Aeome!ri . Erau a operiuri de dinain!e de primul rz#oi mondial, u *iglele "nnegri!e, !i&i!e u mu hii de un &erde "n!une a!, &erde pu!red. 6 operiurile din !a#l zin a!, din perioada in!er#eli , "n mai lu eau s!ins, pa!ina!, is!orisind despre un !imp prosper, re&olu!. Casele mai noi a&eau a operiuri mai orgolioase, mai opulen!e, roi!e "n !ie!uri sa&an!e, !ru$ae, o da! u &ani!a!ea oamenilor l*indu-se i arogan*a a operiurilor. Ciuda! in$a!uare a ma!eriei, "i zise Leon Lo!reanu, g(ndindu-se, de $ap!, la o#sesiile sale% #!r(ne*ea, singur!a!ea, s(ngele &rsa! "n 1C=C, deer! iunea pu!erii, golul !o! mai mare din o hii Irinei, generalul )aharo&sEi, $ri a, !rdarea !inerilor. Iar "n spa!ele a es!ui uni&ers s(nger(nd, s!rlu ea, a o $loare o!r&i!, orgoliul. 7espre e-i &or#ea onsilierul su pre$era!F Ce-i spunea &enera#ilul 7an 8ir ea Kari!onF Ciuda!, "n prezen*a lui, -reedin!ele de&enea mai lini!i!, mai sigur de sine, mai e hili#ra!. Kari par "i !ransmi!ea un $luid energe!i , are "l re&igora, "i re p!a s!p(nirea de sine, dei onsilierul era de o sin eri!a!e $ero e. Areu digera#il. Ori poa!e !o mai de a eea. 6m $ u! mul!F 6m $ u! pu*inF se "n!re#a -reedin!ele, hoinrind u g(ndurile pes!e dis u*ia lor. 6m $ u! (! am pu!u!, -ara$raz(ndu-l pe Chur hill, a pu!ea spune i eu Rom(nia a produs "n!o!deauna mai mul! is!orie, de (! se poa!e onsuma. - Iar o par!e din a eas! is!orie sun! i eu, -reedin!ele Leon Lo!reanu. +i red #ine am $ u! (! am $ u!. -en!ru poporul m iu#e!e, aproape s!rig el "n ure hile onsilierului. 8 #u ur de un larg spri3in popular, "n 1CC>, am $os! &o!a! de =B la su! din ele !ora!, e o per$orman*, nuF Iar poporul are drep!a!e (nd m iu#e!e, pen!ru poporul are "n!o!deauna drep!a!e, - 0u "n!o!deauna poporul are drep!a!e, i-o "n!oarse dungos 7an 8ir ea Kari!on. A(ndi*i& numai Ki!ler a a3uns la pu!ere a urmare a unui su$ragiu popular. 6min!i*i-&, apoi, e a urma!. - Ce &rei s spui u as!aF l-a e/e u!a! -reedin!ele, u pri&iri arse de suprare. - 0imi , l-a alma! Kari!on. 0imi , domnule -reedin!e, repe!ase el. 6!(!a doar poporul nu !re#uie lua! drep! e!alon al drep!*ii. +i !o! a olo, "n !urn, onsilierul "i eruse, la un momen! da!, impera!i&%

1?<

- 7emi!e*i a#ine!ul Coroiu, domnule -reedin!e, - 7e eF po nise $r e ou "n!re#area -reedin!elui. - -en!ru are o imagine de Au&ern orup!, rspunse dur onsilierul. - Las-i s se ompromi!, aproape *ipase iri!a! Leon Lo!reanu. 6!un i &or pi a singuri, i a#ia a!un i lumea &a &edea "n mine sal&a!orul. Omul preziden*ial, 7ar, p(n a!un i, a es! Au&ern !re#uie lsa! s lu reze, nu s him#a!. -7epinde pe ine lu reaz, i-o "n!oarse aus!i 7an 8ir ea Kari!on, "n heind sum#ru% Trea#a dumnea&oas!r, domnule -reedin!e. ) !i*i, "ns, p a!ul, de regul, se iar!I pros!ia se pl!e!e, Leon Lo!reanu ridi ase din umeri neu!ru, nu se suprase, nu se sim*ea 3igni!, el a&ea prin ipiile lui. 6poi, -reedin!ele "i po&es!i despre "n!(lnirea a&u!, mai de&reme, u ei doi e$i de la -arlamen! i u premierul, e/a ! despre orup*ie le &or#ise i el, despre in$a!uare i ho*ie, despre a#uzul de giro$aruri i #odGguarzi, despre io oism. - +i ei e-au zisF se in!eres andid onsilierul. - )-au ui!a! la mine a la o s!a!uie, rspunse "n!une a! -reedin!ele. -ar &or#eam la pere*i. 0u m mai as ul!au. )-au "n*epeni! "n!r-o mu*enie o$i ial, apoi au ple a!. - 6*i sesiza! eroarea dumnea&oas!rF "l "n!re#ase, aproape ru, Kari!on. - 0u, re unos u sin er Leon Lo!reanu. Consilierul sur(se #l(nd, on esi&, a "n $a*a unui handi apa!, dup are se dezln*ui% - 7umnea&oas!r, domnule -reedin!e, nu !re#uie s le spune*i a es!e lu ruri. Ei le unos $oar!e #ine, hiar mai #ine de (! dumnea&oas!r. Ci, !re#uie s lua*i msuri. Con re!e. 6&e*i a eas! pu!ere. ) da*i u ei de pm(n!, ) le lua*i demni!*ile, )-i &(r(*i "n pu rii, ) pune*i al*ii "n lo ul lor, 0u $oar!e ins!i*i, pen!ru oameni $oar!e ins!i*i, "n poli!i , nu e/is!. Ci un pi mai ins!i*i de (! ei din garni!ura a !ual. +i eu $ur, domnule -reedin!e. +i eu "nel oamenii. Corup. 4a #ani, :ani pen!ru mine i #ani pen!ru par!id, 7ar, nu m &(r "n demni!*i poli!i e. Cine &rea pu!erea poli!i , s se spele pe #o! de pu!erea #anilor. Una u al!a nu se poa!e. 6a es!e regula 3o ului. 6 es! lu ru ar !re#ui s-l "n*elege*i, domnule -reedin!e, dar dumnea&oas!r nu sun!e*i "n s!are de aa e&a. )au nu &re*i, i rezul!a!ul e a elai. Consilierul ! use, respira greu, se am#alase. - 8i drag, da al dra ului !e-ai mai $ u!, r(se m(nze!e -reedin!ele. Ce-ar $i s !e las o zi "n lo ul meuF ) &edem, ai $a e !o! e lmpne!i a umF, C la a#ureli, ni i dra u nu !e-n!re e. +!ia i -reedin!ele ieirea lui era pur re!ori . Kari!on a&ea drep!a!e. -rea era ezi!an!. -rea se !emea s nu-i $a dumani. )e ompor!a, adeseori, a un simplu e!*ean, a un $un *ionar oare are, are nu &rea s supere pe nimeni. Consilierul "i spusese "n nenumra!e r(nduri -reedin!ele nu !re#uie s se poar!e a un om de r(nd, pe umerii lui apas o anumi! sa rali!a!e, el e apul s!a!ului nu doar a o $un *ie on$eri! de &o!ul demo ra!i , i i un e/ponen! &ir!ual, un e/ponen! suprem al !u!uror redin*elor, nde3dilor i a!ep!rilor oamenilor pe are "i ps!ore!e i, de i, !re#uie s !aie "n arne &ie, nu s-i ier!e pe !i loi. - 7ar, e s m $a a!un i (nd proprii mei oameni nu m mai "n*eleg, nu m mai as ul!F, "n!re#ase dispera! -reedin!ele.

1?=

Consilierul "i spuse !ris!, "ngrozi!or de !ris!% - 6m i!i!, domnule -reedin!e, de ur(nd, a es!e u&in!e s rise de poe!ul )orin Aolea% P'ara es!e lo ul unde $ra!ele meu m &a omor" "n!o!deauna2.

CAPITOLUL 30
Motto: La Cur!ea )uprem de Dus!i*ie, s-a omis un gra& a#uz. 8oral i pro$esional. 91 de 3ude !ori ai elei mai "nal!e ins!an*e din Rom(nia au &o!a! pen!ru #lo area a esului la Dus!i*ie al proprie!arilor, are au &ru! s-i re upereze asele on$is a!e de omuni!i. Cei 91 - prin Ko!r(rea nr. l, din >9.>9.1CCB - au onsidera! ons!i!u*ional odiosul de re! omunis! de na*ionalizare nr. C9_1CB>. Un s!a! de drep! nu poa!e $i apra! de ei are nu respe ! drep!ul sa ru de proprie!a!e. 7ar es!e Rom(nia - su# regimul pedeseris! - un s!a! de drep!F Rs!an Sa!aliuc

Polii+t&l 'i :o&l


Criminalis!ul 6ndrei 5a&era i 6r!ur Iones u, zis Cmaneagr, i-au s!r(ns m(inile, iau z(m#i! mis!erios, s-au pipi! "ndelung din pri&iri, s-au aeza!, erau pa!ru% doi #r#a*i i dou &od i. 7oamne, i (!e lu ruri in!eresan!e po! s is!oriseas dou &od i )anE! -e!ers#urg,... - C(*i ani s $ie de-a!un iF se "n!re#a pi!anul 6ndrei 5a&era. 5e eF 7oispreze eF Cin ispreze eF 6r!ur Iones u, alias Cmaneagr, era un adoles en! super#, rasa!, u $run!ea "nal!, ampl, pri&irile !rsne! i &er#ul in!eligen!, ul!i&a!. 6&ea "n!o!deauna aerul a#ia se "n!orsese de la o Olimpiad in!erna*ional de ma!ema!i . 6a "l unos use 5a&era% os!uma! ireproa#il, so#ru, a&(nd mereu su# #ra* (!e&a r*i, pur!(nd o helari de &edere. 4ali, To!ul era $als la 6r!ur Iones u. 7ar un $als elegan!. -ro$esionis!. -en!ru 6r!ur Iones u, zis Cmaneagr "n lumea in!erlop a :u ure!ilor, era un pro$esionis! al #uzunarelor. Unul din marii u*i ai Capi!alei. Ko* de #uzunare. 7eprinsese meseria as!a la Or$elina!, era un au!odida ! "nns u!, s-a per$e *iona!, opera numai "n lumea #un% !ea!re, inema!ogra$e, res!auran!e de lu/. La &(rs!a de unspreze e ani, a $ugi! de la Or$elina!, i-a lua! gazd, i-a umpra! haine de ele&, r*i de oal i s-a "ns ris "n lasa a in ea. 6 !ermina! oala elemen!ar, apoi a da! e/amen de admi!ere la li eu, a reui!, (nd "l unos use 5a&era, 6r!ur a3unsese de3a "n lasa a ze ea. +i "n !o! a es! !imp, !rise e/ lusi& din ho*ia de #uzunare. -ro$esa! u a ura!e*e. +i ra$inamen!. 0u $usese prins ni ioda!. 0i ioda!, p(n (nd drumurile li se in!erse !aser. Kazardul es!e su&eran. El *ese i deir !oa!e ile pe are mergem... Era prin !oamna anului 1C=? sau 1C=B. )e anun*ase un on er! e/!raordinar al ilus!rului Yehudi 8enuhin, la 6!eneul Rom(n. )(m#! seara. Crema pro!ipendadei #u ure!ene.

1?C

0umai o#raze su#*iri. )pe !a ol rarisim, "n pauz, $oaierul gemea de par$umuri s umpe, *igri s umpe, #uzunare doldora de #ani. 6 olo, "n "nghesuiala a eea dis!ins, o#ser&ase 6ndrei 5a&era, o#ser&ase pur i simplu "n!(mpl!or un ges! rapid, mi area $ulger!oare a unui #ra* u des!ina*ie pre is% #uzunarul unei haine. Era ele#ra Campanel, un ges! $aimos prin!re u*ii din -an!elimon, a plu!irea unui $ulg, a iu*eala unui g(nd, pe are doar un &ir!uos "l pu!ea s&(ri impe a#il. 6 $os! a o prere. La "n epu!, riminalis!ului ni i nu i-a &eni! s-i read o hilor. CampanelF Un ho* de #uzunare la 6!eneul Rom(nF )-a apropia! "n e!ior, pre au!, a rmas s!upe$ia!% des operise un !(nr elegan!, so#ru, s!ila!. +i doar o hiul a&iza! al unui lo o!enen! de poli*ie a pu!u! des i$ra, "n !remurul pupilelor de adoles en!, s!area a eea deopo!ri& de sa!is$a *ie i rispare pe are o ai numai (nd realizezi e&a e !ii numai !u. Ce&a groza&, Ce&a !eri#il, 5a&era "i admira s!p(nirea de sine. Era magis!ral !ipul, 0eansa lui, de $ap! ansa lui, a $os! la a el spe !a ol se dusese i 6ndrei 5a&era. +i l-a surprins asupra $ap!ului. Oper(nd u o rar $ine*e. Era un ho* de #uzunare um nu mai "n!(lnise lo o!enen!ul de (! "n manualele de la 6 ademia de -oli*ie. )-a *inu! a o um#r dup el, p(n "n drep!ul uii are ddea spre e/!erior. 6 olo l-a a#orda! dire !. Con&ing!or. 6u o#or(! "mpreun, ! u*i, s rile din $a*a 6!eneului, s-au aeza! apoi umin*i pe una din #n ile s uarului. Era o noap!e u erul "nal! i pur. 6u $ u! uno!in* a doi oameni onora#ili% lo o!enen!ul de poli*ie 6ndrei 5a&era, riminalis!I 6r!ur Iones u, zis Cma neagr, ele& "n lasa a ze ea de li eu, ho* de #uzunare. -or!o$elul pe are "l u!ise - mare, greu, #or*os - apar*inea unui grangur de pe la Comi!e!ul Cen!ral. -lin de parai% pes!e douze i de mii de lei. O a&ere, pe &remea aia...

I#*or(aii colaterale
6r!ur $usese de o sin eri!a!e u eri!oare, "i po&es!ise riminalis!ului, "n (!e&a u&in!e, despre &ia*a lui, lumea lui, am#i*iile lui% &rea s-i !ermine li eul, s ia i #a ul, apoi sa s!r(ng #ani i s $ug "n s!rin!a!e. )-l ares!ezeF ) nu-l ares!ezeF Ce&a s lipea deose#i! "n aerul a elui #ia!. 0u l-a ares!a!. 6 preda! por!o$elul la gardero#a 6!eneului, s-a legi!ima!, a spus l-a gsi! la !oale!, por!o$elul !re#uia sa a3ung "n posesia s!p(nului, a salu!a! i ga!a. 6 ple a!, "mpreun u 6r!ur, hai-hui prin :u ure!i. )-au unos u! mai #ine, s-au "mprie!eni!, se "n!(lneau periodi , la dou sp!m(ni, la !rei sp!m(ni, (nd a&ea 5a&era !imp. Criminalis!ul aran3ase a 6r!ur s lu reze a gre$ier la Tri#unalul Capi!alei. 7iminea*a, era la li eu. )eara, la Tri#unal. 6poi, "n!(lnirile lor s-au rri!, $ie are u des!inul su. -es!e (*i&a ani, 6r!ur i-a da! un !ele$on in!rase la 4a ul!a!ea de 7rep!, reuise prin!re primii. 5a&era "l $eli i!ase, de a!un i nu s-au mai &zu! ni ioda!. +i a#ia a um, la "n!(lnirea din #arul de la Aaleriile lu!herane, a a$la! pi!anul 6ndrei 5a&era, nu $r o !ul#ur!oare sa!is$a *ie, 6r!ur Iones u, $os!ul ho* de #uzunare, !erminase 7rep!ul u #rio, a3unsese a&o a!, se s!orise, a&ea doi opii, dup 1CC> "i des hisese a#ine! par!i ular, a um era de3a pa!ronul unei respe !a#ile $irme de onsul!an* 3uridi , de&enise unul din re hinii :aroului #u ure!ean. Iar "n!r-una din re en!ele lui an he!e, "i pi ase "n plas (!e&a in$orma*ii re&ela!oare despre rima de la

1B>

res!auran!ul P)olaris2. In$orma*ii ola!erale, 6 mers pe $irul lor - urios, a*(*a! de uriozi!a!e - a s ormoni!, a o!ro#i! prin &ia*a lui 8ihai 0egules u, a s o!o i! prin!re rela*iile lui, (nd a mirosi! urmele du sus, sus de !o!, am pe la ul!imul e!a3 al rimei organiza!e, e!a3 on!rola! de e/ elen*a sa se re!arul general al Au&ernului, domnul Traian :ere iu , supranumi! E!alon, so*ul dis!insei doamne 8ariana, are $usese aman!a mor!ului, 6r!ur Iones u s-a "nspim(n!a! i i-a amin!i! #rus - aa zi ea el - i-a amin!i! de riminalis!ul 6ndrei 5a&era i se g(ndise s-i $a o #u urie. 8ersi, 6r!ur,

CAPITOLUL 31
Motto: )i!ua*ia Rom(niei es!e a!(! de grea, "n (! nu ne mai pu!em permi!e ris ul pierderii &remii "n dispu!e s!erile, i !re#uie s a *ionm. )un!em ondamna*i s "n er m din nou, s "n epem din nou, dar nimeni nu ne garan!eaz reui!a. 0e azul es!e o "n er are nereui! &a "nsemna dezas!rul !o!al. $an Pa!el

A+ce#+i&#ea l&i O5i,i& G/(a#


8i , "ndesa!, u oasele groase, u #ra*ele #u!u noase, &(n3os i greoi, u umerii pie!roi i pi ioarele zdra&ene, "n!o!deauna "m#r a! "n ulori "n hise, "n!une a!e, domnul O&idiu Aman, preedin!ele e/e u!i& al Ligii Rena!erii 0a*ionale i prim-depu!a!ul *rii, prea mai degra# un (r iumar de mahala, de (! pro$esor de is!orie. )e !rgea din!r-o $amilie de *rani sra i, din 8oldo&a, din!r-un sa! ui!a! de au!ori!*i i de 7umnezeu "n!re dou dealuri s!erpe din 3ude*ul Vaslui, $iind ul!imul din!r-un ir de in i opii. )ingurul $usese, "ns, are s pase din ghearele a elor lo uri de umpli! ali ie, a3u!a! de $amilie, de neamuri, de "n&*!orul sa!ului, "n iuda aparen*elor, O&idiu Aman dispunea de o in!eligen* na!i& &ie, prindea le *iile uor, a&ea o s!rlu i! memorie. 6 !ermina! a premian! ele pa!ru lase "n sa!, gimnaziul la Kui i li eul la Vaslui. 4a ul!a!ea de is!orie o a#sol&ise la Iai, a&ea g(nduri mari, &isuri mari, a $os! repar!iza! pro$esor de is!orie "n 6rdeal. La o oal elemen!ar, "n!r-un sa! delo mai #reaz de (! sa!ul moldo&enes din are e&adase la &(rs!a de unspreze e ani. C(nd s-a !rezi! la reali!a!e, O&idiu Aman a rezu! "nne#une!e, se su$o de umilin*, de o#id, par l-ar $i insul!a! ine&a de moar!e. Unde greiseF Ce nu !iuse s $a F Ce #les!em "l urmreaF 7e e a3unsese pro$esor "n el mai nenoro i! !un din Transil&aniaF 6 s!a! aa, hiaun, (!e&a sp!m(ni epuizan!e, (nd i-a re&eni!, era al! om. 6l! ara !er, 6l! sigiliu pur!a pe $run!e. 6!un i s-a !rans$orma! O&idiu Aman radi al. n #ineF n ruF 7oar #unul 7umnezeu poa!e !i. Aman a "n*eles , numai prin mun ins!i!, nu !e po*i rupe ni ioda! din lasa de umili*i a prin*ilor. +i a "n epu! u migal, u minu*ie, u r#darea ondamna!ului pe &ia* are !ie doar e&adarea "l mai poa!e sal&a, s-i ons!ruias o al! personali!a!e. Un al! s!il. Un al! des!in. Compor!amen! nou. Cara !er nou. C nu !o! e-i nou e i #un, ui e-i pasF,...

1B1

O&idiu Aman a "n epu! s o#ser&e oamenii sun! sensi#ili la lingueli, laude, o#edien*. 6 "n*eles oamenii au "n!o!deauna ne&oie de al*i oameni are s le op!eas , !aini , la ure he, lu ruri in!eresan!e, ne esare, lu ruri pe are &or s le aud. 6 pri epu! oamenii po! $i manipula*i de al*i oameni, da a e!ia din urm !iu s *eas o in!rig #ine pus la pun !. Compa !. 7ia#oli , 6 spiona! "n s!(nga i-n dreap!a. 6 !ras u ure hea. 6 p(ndi! mai a!en!. 6 o#ser&a! sl#i iunile olegilor, pre$erin*ele e$ilor, i-a is odi! pe !o*i% $ie are a&ea un pun ! &ulnera#il. O&idiu Aman era ho!r(! s se smulg pen!ru a doua oar "n &ia*a lui - din!r-un *ar nenoro i!, "n are, a prin!r-un apri iu per&ers, soar!a "l "mpinsese iari% sa!ul a ela anonim, pierdu! "n ad(n ul Transil&aniei. 6 "n epu! prin sparea dire !orului de oal% l-a p(r(! la 3ude*, la par!id, la -rimrie u o seam de mizerii in&en!a!e, a "mpr!ia! apoi mai mul!e s risori anonime, pe so o!eala lui, s risori "n are Pun grup de oameni ai mun ii lua a!i!udine ho!r(! "mpo!ri&a apu !urilor mi -#urgheze ale !o&arului dire !or2. 7up ni i doi ani, O&idiu Aman a3unsese de3a dire !orul olii. 7up are - "n urma unor "ndelungi !a!onri i plo oane grase - s-a "mprie!eni! u unul din inspe !orii !eri!oriali ai Dude*enei de "n&*m(n!. 6 !iu! s-l ul!i&e, s-l ur!eze "n $el i hip, $la!(ndu-l, mgulindu-i orgoliul, gudur(ndu-se pe l(ng el, ori de (!e ori a&ea prile3ul. )p!urile pe &er!i al au ulmina! u un ar!i ol pu#li a! "n ziarul 3ude*ean P7rum nou2, ar!i ol "n are "l elogia, "n me!eugi!e &or#e, pe inspe !orul u pri ina. 7up "n doi ani, u spri3inul masi& al inspe !orului, O&idiu Aman era numi! a pro$esor !i!ular de is!orie la un li eu din 4gra. Oda! a3uns a olo, a u!a! u !o! dinadinsul s in!re pe su# pielea di!amai inspe !orului general al Dude*enei de "n&*m(n!. 6 apli a! i ai i e/a ! a elai s enariu a i u inspe !orul, numai de as!da! inspe !orul era el spa!. n e!-"n e!, O&idiu Aman de&enise omul de "n redere al inspe !orului general. Is oada lui, u a3u!orul reia pu!ea a$la !oa!e mgriile omise de inspe !orii si. 7e e s-l *in !o mai la 4graF Kai u el la :rao&. La reedin*a 3ude*ului. Chiar pe pos!ul $os!ului inspe !or. 6 olo, pe a el pos!, "l gsise Re&olu*ia din de em#rie 1C=C. )rise imedia!, u arme i #aga3e, "n #ar a Ligii Rena!erii 0a*ionale. 6a "l unos use, "n $e#ruarie 1CC>, pe "nsui preedin!ele Ligii, domnul Leon Lo!reanu. Aman l-a apa i!a! imedia!. )-a $ u! remar a!, u!il, i-a op!i! noului e$ "n ine s ai# i "n ine s nu ai# "n redere din!re mahrii lo ali are ddeau #uzna "n Lig. Leon Lo!reanu s-a ui!a! mai a!en! la O&idiu Aman - un !ip grosolan, somnoros, !ers, u o mu!r de #e#elu "m#!r(ni!, dar are !ia o groaz de lu ruri in!eresan!e, $oar!e in!eresan!e - s-a ui!a! "n o da! lung-lung la el i, u $lerul su "ndelung e/ersa! su# aripa pro!e !oare a HA:-ului, i-a zis s!a &a $i unul din oamenii lui de "n redere. Unul are nu &a iei ni ioda! din u&(n!ul sau. Una din (r!i*ele lui prin!re eilal*i oameni are "l "n on3urau. 7aion 7oroga era un !ip gomos i plin de personali!a!e, pre um raha!ul de mu!e. Aman era e/a ! an!ipodul lui. )e e hili#rau. )e anihilau re ipro . +i Leon Lo!reanu l-a lua! u el, la :u ure!i, pe O&idiu Aman. L-a $ u! pro$esor uni&ersi!ar, i-a da! (!e&a r(nduri de ase - pen!ru !o! (rdul lui de neamuri &eni!e grmad din 3ude*ul Vaslui - l-a numi! apoi, al!uri de 7oroga i al*ii, unul din &i epreedin*ii Ligii Rena!erii 0a*ionale. Iar mai !(rziu, (nd Leon Lo!reanu a3unsese, gra*ie su$ragiului demo ra!i , -reedin!ele *(rii, l-a desemna! pe O&idiu Aman preedin!e e/e u!i& al Ligii. -reedin!e,

1B9

"l desemnase pe mai !(nrul 7aion 7oroga. To!oda!, le "mpr*ise i pupi!rul de omand al -arlamen!ului. 7oroga, prim-sena!or. Aman, prim-depu!a!...

A#a*&r/ 'i t/(0ie


6a se $a e is!oria% u in!rig, u dela*iuni, u min iuni, u !m(ieri, u !rdri i, nu de pu*ine ori, u &rsri de s(nge. Iar domnul pro$esor uni&ersi!ar do !or "n is!orie O&idiu Aman uno!ea prea #ine a es!e lu ruri. La $el de #ine le !ia i domnul preedin!e Leon Lo!reanu. +!ia i a!ep!a. 6!ep!a, la Co!ro eni, !ele$onul, pe elularul se re!, de la O&idiu Aman. 7e $ie are da!, &ineri seara, dup "n!(lnirea de rigoare a elor pa!ru mari #r#a*i de s!a!, O&idiu Aman "l suna pe -reedin!e i-i spunea e-a mai zis 7oroga, e-a mai zis Coroiu, e g(nduri as unse au, um mai pun ei *ara la ale, e a&eri mai s!r(ng, ine "l mai #(r$e!e pe -reedin!e, ine u ine se mai mn(n prin "nal!ele an elarii poli!i e, e z&onuri mai ir ul prin !(rg, e nori amenin*!ori mai plu!es pe deasupra Ligii i !o! hes!ii de-as!ea. 6paren!, #anale. 6paren!, #(r$ de doi #ani. n reali!a!e, in$orma*ii &eri!a#ile are, dezgoli!e de rus!a "nel!oare i uan!i$i a!e opor!un, on$igurau imaginea se re!, dar e/a !, a unui $enomen, a unui uren!, a unui om. Ce nu iz#u!ea dom pro$esor 8gureanu, alias +arpele u o helari, u !o! )RI-ul lui, reuea O&idiu Aman, "n!r-o singur zi, &ineri seara% s adu "n ure hile -reedin!elui, !o mai muzi a pe are a es!a i-o dorea. 6di , in$orma*ii din imperiul #(r$ei, in$orma*ii su ulen!e despre le&e!eala oamenilor poli!i i, despre um se ponegres unii pe al*ii, despre alomniile op!i!e la o ea de a$ea, despre hulirile ns u!e din $rus!rri, despre noile manii ale demni!arilor, despre s him#rile mrun!e din ompor!amen!ul lor. 6*i o#ser&a! e uriae urmri au, adeseori, mi ile s him#ri, s pri, mi ile mu!a*ii din ompor!amen!ul umanF Cine !ie a-i ple a o hiul i !impanul asupra a es!ei lumi enuii, o#s ure, insigni$ian!e, aparen! insigni$ian!e, ine poa!e deslui "n #anal, "n mes hin, "n derizoriu, "n aparen!ul derizoriu, perla s!rlu i!oare a in$orma*iei e/a !e, a ela es!e de3a un om pu!erni . 4oar!e pu!erni , -en!ru in$orma*ia "nseamn, "nain!e de !oa!e, pu!ere, 7a O&idiu Aman ar $i lu ra! "n!r-un )er&i iu se re! de in$orma*ii, ar $i $ u! o !rium$!oare arier. -ri&indu-l um a#ia "i !(r(ie paii grei, um doarme pe el, um se ui!a apa!i , neps!or, la lumea din 3urul su, um "i ro!e!e o hii lui mi i, spl i*i, ine/presi&i, ro!unzi a la opiii "m#!r(ni*i de !impuriu, u hipul su de #e#e e!ern a*ipi!, ai $i zis O&idiu Aman es!e ul!imul om de pe pm(n! de are ar !re#ui s !e $ere!i. n prezen*a lui, par erai singur. -ar &or#eai singur. -u!eai s spui ori e, pu!eai s de#i!ezi ori e pros!ie, ori e mgrie, :e#e - aa "i spuneau !o*i prie!enii - !e as ul!a pla id, a#sen!, uor mo*i!, delo "ns resping!or, a&(nd un aer #izar, sedu !or, a de preo! #!r(n, $oar!e #!r(n, ruia !oa! lumea i se spo&ede!e u o s$(n! nai&i!a!e, on&ins p a!ele ei &or $i "ngropa!e "n ure hile lui. 6i i era marea ar! a lui O&idiu Aman, 7isimularea per$e !, )ingurul are-l sprsese, desluindu-l pe ade&ra!ul O&idiu Aman, $usese Leon Lo!reanu. 6 um a!ep!a !ele$onul lui. 6 am "n!(rzia!,, "i zise -reedin!ele, u un s!rop de iri!are. Oare, de e "n!(rzie :e#eF "n hiar lipa "n!re#rii, sunase elularul se re!. Un sune! melodios, #l(nd, odihni!or.

1B;

7oar in i oameni din Rom(nia uno!eau numrul !ele$onului mo#il al -reedin!elui% e$ul 6rma!ei, e$ul -oli*iei, e$ul Dandarmeniei, e$ul )RI-ului i O&idiu Aman. 6!(!. :a, nu, "l mai uno!ea i :aronul. Res!ul a&ea la dispozi*ie o !urm de !ele$oane pe $irul s ur!. Iar res!ul-res!ului, !ele$oanele o#inui!e, o$i iale.

Te a+c&lt8 .e-e2
-reedin!ele duse elularul la ure he. - 6lo, - ) !ri*i, domnule -reedin!e. Eu sun!, -reedin!ele re unos u glasul lui Aman. 7e al!$el, numai el spunea de $ie are da!, a el in on$unda#il Peu sun!2. :aronul se re omanda s ur!% -opes u. Ceilal*i, u numele "n!reg, gradul i $un *ia. - Te as ul!, :e#e, "l "ndemn impera!i& Leon Lo!reanu. - 7omnule -reedin!e, "n epu O&idiu Aman s-i deire monologul, u glasul alm, msura!, al ula!, nu lipsi! "ns de o anume "nsu$le*ire on!agioas, domnule -reedin!e, u 7oroga se pe!re e e&a iuda!. Comple/, "mp( li!. Eu "l unos pe 7oru $oar!e #ine. 7e (!e&a sp!m(ni #une, "l sim! &i#reaz mai !are de (! &i#ra "nain!e. Eu "i !iu sis!emul de g(ndire, de &or#ire, de a *iune. Ce&a a in!er&eni! "n s!ru !ura a es!ui sis!em, modi$i (ndu-l. 0u &or#es pros!ii, domnule -reedin!e, 7oru a de&eni! mai pruden!, "n ul!ima &reme. E mai pu*in arogan!, dar i mai energi . 6 de&eni! mai "n$ip!, "l sim! are un al! su$lu% mai pu!erni , mai s!p(n pe sine. 6 zi e hiar a "n epu! s se poar!e aa, a un om are a a$la! #rus unul din un hii si a de&eni! -reedin!ele )!a!elor Uni!e. )per m $a "n*eles, domnule -reedin!e. +i hes!ia as!a am o#ser&a!-o la 7oroga, dup ele !rei zile de a#sen* din :u ure!i, u &reo lun "n urm, (nd - zi e el - a $os! la o &(n!oare de mis!re*i prin pdurile Aor3ului. )-a "n!ors de a olo u o al! pri&ire. Cu un al! sur(s. 7e par ar $i des operi! o omoar $a#uloas. )au un se re! !eri#il. Eu m pri ep la oameni, domnule -reedin!e, i !iu e spun, n 7oru s-a produs un sal! psihologi , un soi de mu!a*ie spiri!ual. )-au i&i! ni!e iud*enii, unele mai mari, al!ele mai mi i, "n !o! e $a e, "n !o! e spune. 7e pild, mai zilele !re u!e, "n!r-o dis u*ie oare are, mi-a spus n-ar $i ru a Liga s piard alegerile din 1CC@. 6m rmas perple/, nu l-am "n!re#a! de e, ni i el n-a mai aduga! nimi . 7ar, i-am (n!ai "n s!run. +i hiar am in&en!a! ni!e argumen!e, a s-i dau drep!a!e. Ca s-i dea drumul la gur. +i !o! "n ul!ima &reme, a da! ni!e !unuri in redi#ile. )!r(nge a&eri pes!e a&eri, i "n "n!r-un ri!m in$ernal, de par ar &eni s$(ri!ul lumii. 0i i eu nu sun! u de al!ar, domnule -reedin!e, dumnea&oas!r m unoa!e*i $oar!e #ine, dar 7oroga $ur a "n odru. ) & dau (!e&a e/emple, onsuma!e doar "n!r-o singur sp!m(n, "mi permi!e*i, daF 6a, s-o lum pe r(nd% so ru-su, Lazr 8arines u, a umpra!, u #anii 3os, u pa!ru zile "n urm, ;>> de he !are de pm(n! ara#il, ernoziom pur, "n 3ude*ul Teleorman. O zi mai !(rziu, adi mar*i, sp!m(na as!a, 7oroga i-a umpra!, !o! u #anii 3os, al pa!rulea r(nd de ase "n ar!ierul -rim&erii. To! el a umpra!, alal!ieri, mier uri, o "n!reag galerie de !a#louri de pa!rimoniu, din!r-o onsigna*ie, u ?>> milioane lei, pl!i*i ash, i le-a re&(ndu! ieri, unei al!e onsigna*ii u 1,B miliarde lei. +!i*i, desigur, domnule -reedin!e, um se numes as!$el de opera*ii%

1B?

splare de #ani murdari, n a eeai sp!m(n de are &or#im, mai pre is luni, luni diminea*a, !o! 7oru a "mprumu!a! de la :an ore/, prin in!ermediul surorii sale, domnioara Corina, suma de =>> milioane lei, u do#(nd de C la su!, #ani ram#ursa#ili "n 9B de ani. 6 um, a s $iu sin er, domnule -reedin!e, i eu am "mprumu!a! de la :an ore/, dar numai 1>> de milioane, u o do#(nd de 1B la su!, i doar pen!ru 1> ani. E o di$eren*, nuF 6poi, !o! sp!m(na a eas!a, ne&as!-sa, doamna 7arda, a $os! ple a! "n Israel, la un simpozion in!erna*ional al a&o a*ilor, prile3 u are i-a des his dou on!uri personale la dou #n i din Tel 6&i&. 0u !iu sumele depuse, dar po! s-mi "n hipui% (!e&a milioane zdra&ene de dolari. +i, dup !oa!e as!ea, !i*i e $a e, domnule -reedin!eF V mai i "n3ur. Chiar as!zi, a zis la ple are, "n $a*a Co!ro enilor PIa mai d-l "n m-sa, de #ou,2, m s uza*i, dar se re$era s!ri ! la dumnea&oas!r, domnule -reedin!e...

Pri(&l (i#i+tr& e *ilateli+t


- 6lo, $ u O&idiu Aman, dup o s ur! pauz de re ulegere. 6lo, -o! on!inua, domnule -reedin!eF 6a, ar mai $i a um (!e&a hes!iuni lega!e de domM 0ae, premierul. Vreau s pre izez, de la #un "n epu!, e un !ip are nu $a e nimi . 6#solu! nimi , 6a um &-am mai spus i al! da!. 0u are ni i o !ragere de inim s $a e&a% ni i re$orm, ni i res!ru !urare, ni i pri&a!izare. 0imi , 0u !iu e se pe!re e u el. 4a e um#r pm(n!ului degea#a. 6 lsa! Au&ernul pe m(na lui Treni , se re!arul general. 7e (!e ori, 7oru i u mine "i sugerm lui 0ae s $a e&a, s mi!e e&a, s ia &reo msur mai onsis!en! pen!ru re$orm, el ne "n!rea# in&aria#il% P7a e$u !ieF2 +e$u, adi dumnea&oas!r, domnule -reedin!e. 7e pros!, nu e pros!, dar nu &rea s $a . +!iu a es! lu ru #ine. 7up um la $el de #ine !iu 0ae Coroiu & es!e de&o!a!. 7e&o!a! p(n-n p(nzele al#e. n res!, pune i el m(na pe e apu . 7e pild, mar*i, sp!m(na a eas!a, a umpra! de la o $irm spe ializa! "n $ila!elie &reo ze e lasoare u mr i po!ale rare. 6 da! pe ele 1B> milioane lei. 6 doua zi, le-a &(ndu! al!ei $irme, u a eeai spe ializare, dar u suma de <>> milioane lei. La suges!ia lui 0ae, i pen!ru 0ae, la $el $a e :ere iu u asele. Cumpr ase din pa!rimoniul s!a!ului, la pre*uri derizorii de ? sau B milioane lei #u a!a i le re&inde apoi repede la par!i ulari sau so ie!*i omer iale pri&a!e la pre*uri de 1B-9> de ori mai mari. +i hes!iile as!ea, !i*i desigur, domnule -reedin!e, !o! splri de #ani murdari se heam, 6 mai &rea s adaug 0ae nu &-a "n3ura! ni ioda!, dar azi, la ple area de la Co!ro eni, pe drum, s-a ui!a! "n run!a! la mine i-a zis% P:, nene, e se-n!(mpl, ne-a am hel$ni! e$u azi. 0u um&a n-o $i mul*umi! u (! "i dmF,2 8 ier!a*i, domnule -reedin!e, e$u, adi !o! la dumnea&oas!r se re$erea...

U# +ca#,al tr/+#itor
- 6lo, 7omnule -reedin!eF 8ai sun!e*i la apara!F 6a, mai am (!e&a lu ruri i ga!a. Unul din ele se re$er la rima aia de la res!auran!ul P)olaris2. 6*i auzi!, desigur, i dumnea&oas!r despre ea. 6 urla! presa (!e&a sp!m(ni la r(nd. 0i i a um nu s-a po!oli! de !o!. -en!ru nu a $os! prins asasinul. -ar ar $i in!ra! "n pm(n!. Vi !ima, 8ihai

1BB

0egules u, era un ma$io! pu!red de #oga!. Eu, personal, red a $os! o reglare de on!uri "n!re dou lanuri ma$io!e. Iar "n 3ungla as!a s!p(ne!e legea ! erii. 7ar nu despre a es!e lu ruri &oiam s &or#es , i despre un z&on, am z#anghiu, are a a3uns la ure hile mele% doamna 8ariana, so*ia lui Treni , ar $i $os! aman!a lui 8ihai 0egules uI i , la mi3lo , ar $i m(na rz#un!oare a so*ului "nela!. 6r iei, de ai i, un s andal !rsni!or, de-ar p(r(i, din !oa!e "n heie!urile, i Au&ernul i Liga. 7e al!$el, mi-a spus doamna 4raga, e$a de a#ine!, mi-a spus u (!&a !imp "n urm, ne#unul la de :res!oiu, de la P:ulina &erde2, i-ar $i $ u! o &izi!, hiar la sediul nos!ru en!ral, domnului Radu 7un a. )pur a!a aia de 4raga zi ea :res!oiu &enise u raha!ul pe #* i ple ase u el "n gur. 0u !iu e-or $i &or#i! ei doi, e-a spus :res!oiu, e i-o $i zis 7un a, dar s nu $ie e&a, la nai#a, e&a lega! de z&onul la ur(!, srim "n aer... - +i pen!ru &eni &or#a despre domnul Radu 7un a - 7udu, um "i spune !oa! lumea pe ai i - am (!e&a g(nduri, (!e&a o#ser&a*ii de $ u!, domnule -reedin!e. Cum s & spun eu, 7un a es!e un !ip impre&izi#il. Es!e #izar. 6lune os. 0u-l po*i prinde ni ioda! "n m(n. 0u !ii ni ioda! ine es!e u ade&ra!. -ar ar pur!a !o! !impul haine s!rine, adi haine de "mprumu!. 0u sun! hainele lui, 7udu nu es!e el are &rea s par% #l(nd, #onom, 3o&ial. 6s unde e&a mul! mai pu!erni , mul! mai dur, i ha#ar n-am e. Ori um, es!e un !ip so$is!i a!, superior i "n!o!deauna in$orma!. 4oar!e #ine in$orma!, Core ! in$orma!, 0u !iu e surse are, domnule -reedin!e, dar e la uren! u !oa!e !irile poli!i e, o$i iale i neo$i iale, ura!e i murdare, !iri din !oa!e mediile adminis!ra*iei de s!a!, !iri are l-ar ompromi!e i pe 7umnezeu, da 7umnezeu i-ar $i ad&ersar, dar 7un a es!e un !ip redin ios, aproape e&la&ios. +i nu es!e ni i #oga!. 8-am in!eresa! i am a$la! nu are ine !ie e #r(nz de a&ere personal% un apar!amen! de !rei amere, main i &reo 9> de milioane de lei, a$la*i "n depozi!, la :an a lui 'iria . La (!e r*i a s ris, pu!ea s ai# #ani mai mul*i. 7e i, a&erea personal nu-i on$er ni i un $el de pu!ere. 0i i $un *ia de onsilier de pres, de la noi, nu-l $a e mai pu!erni . +i !o!ui, Radu 7un a es!e un !ip deose#i! de pu!erni . 4oar!e pu!erni . E un om de are es!e #ine da nu s !e !emi, m ar s !e $ere!i. 0u mi l-a dori ni ioda! duman, 7e unde "i &ine a eas! pu!ereF 0u !iu pre is, dar red s!p(nirea in$orma*iilor "i on$er a eas! !eri#il $or*. 6l! e&a, e s $ieF -e $ond, es!e un om ins!i!. Core !. 6 pu!ea spune, hiar prea ore !. 6i i e o hi#, 0u "n3ur pe nimeni, nu #(r$e!e pe nimeni, nu se ia la har* u nimeni. 0i i m ar u Opozi*ia. -e ai i, !oa! lumea are (!e e&a de #(r$i!. Chiar i dumnea&oas!r, domnule -reedin!e, sun!e*i !o a! mrun!-mrun! de gura par!idului. -e 7un a, "ns, nu l-am auzi! ni ioda!. E prea ore !, a s $ie ade&ra!, 6s unde e&a i "n nu !iu e. Ori um, domnule -reedin!e, &oi s!a u o hii pe 7udu a pe #u!elie... - )$(ri!ul &olumului I

1B@

CURRICULUM VITAE OLIMPIAN UNGHEREA


0U8E% U0AKERE6 -RE0U8E% OLI8-I60 76T6 +I LOCUL 06+TERII% 1 iulie 1C;<, Com% Dugureni, Dud% -raho&a CETN'E0I6 RO8`0N% Rom(n )T6RE CIVILN% Cs!ori! )TU7II% 46CULT6TE6 7E +TII0'E DURI7ICE 86)TER6TUL 0 +TII0'E DURI7ICE Ospe iali!a!ea CriminologieZ 46CULT6TE6 7E 5I6RI)TICN CRE6'II LITER6RE% 6 s ris i pu#li a! 1< r*i poli*is!e, de spiona3 i on!raspiona3 , mai mul!e seriale poli ier "n pres, pre um i (!e&a su!e de s hi*e i po&es!iri. :I:LIOAR64IE )ELECTIVN%
a:!r(na domnioar n-are ali#i, Edi!ura P) risul Rom(nes 2-1C<@ aVersiunea 8aiorului Vlad, Edi!ura PDunimea2 -1C<< aTes!amen!ul, Edi!ura P ) risul Rom(nes 2-1C<C a)po&edania unui spion, Edi!ura P7a ia2-1C=9 a-rizionierul )peran*elor, Edi!ura PDunimea2-1C=; a6gen! se re!, Edi!ura PDunimea2-1C=B aEgre!a :r(n o&enilor, Edi!ura P) risul Rom(nes 2-1C=@ aUl!ima su! de me!ri, Edi!ura PCar!ea Rom(neas 2-1C=< a)!a!uia )$(n!ului Leonard, Edi!ura PDu&en!us2-1CC> a-durea u plopi argin!ii, Edi!ura PDunimea2-1CC1 aCap an pen!ru asasin, Edi!ura PIon Creang2-1CC; a) ar !re in$ern, Edi!ura PRom(nia de m(ine2-1CC<

E[-ERIE0'N -RO4E)IO06LN% 8I0I)TERUL 7E I0TER0E% 6 LUCR6T C6% 1C@>-1CC; -O$i*er opera!i& -ins!ru !or "n depar!amen!ul de ul!ur i pres -ziaris! la re&is!a P-en!ru -a!rie2 -1CC;% a iei! la pensie, din $un *ia de reda !or e$ al re&is!ei P-en!ru -a!rie2, u gradul de olonel -1CC;-1CC<% a $os! onsilier de pres la -7)R -dup 1CC;% a edi!a! re&is!ele ilus!ra!e% -Aala/ia rom(neas . -Violen*a, alarm de gradul zero -4ap!ul di&ers

1B<

Pos !"#$
U# ro(a# )olitic ,e +ca#,al
Olimpian Ungherea, unul din!re mae!rii poli ierului rom(nes , au!orul Clu#ului o oa*ilor, a $os! !imp de pa!ru ani onsilier de pres al -7)R. 6 !ri!, aadar, "n imedia!a apropiere i in!imi!a!e a liderilor par!idului de gu&ernm(n! de p(n "n 1CC@. E/perien*a sa de o$i*er al 8inis!erului de In!erne i-a slu3i! s rii!orului Olimpian Ungherea s pun, "n s oi a $i *iunii de $a*, por!re!e i m!i inedi!e ale oamenilor poli!i i, a *iuni de orup*ie i a!i!udini imorale ale lasei ondu !oare. In!eresan! es!e i modali!a!ea aleas, de a ilus!ra mo!!o-urile e/!rase din ar!i olele pu#li a!e "n 5IU6, u $i *iunea reali!*ii digera!e, u elemen!ele spe i$i e s rii!orului. 7ou sun! planurile ons!ru *iei rom(ne!i, i $un *ioneaz pe prin ipiul oglinzilor paralele% in!erpre!area reali!*ii "n lim#a3ul presei pra !i a! "n ziarul 5IU6, o rela!aredez&luire a &i iilor lasei gu&ernan!e din !impul regimului Ilies u, o oglind plan - pe de o par!e - iar &iza&i de a eas!a, oglinda de$orman!, on a&, a $i *iunii, unde un u&(n! sau o apre iere din mo!!o-ul 3urnalis!i sun! mri!e p(n la *es!ura $ie rei sila#e i li!ere din are se ompune a $ap! de &ia*. )un!em as!$el in!rodui "n!r-o lume la#irin!i a oglinzilor, prin are ne ondu e $irul ariadni al s rii!orului de poli ier poli!i . ) rii!orul Olimpian Ungherea &a pune as!$el la lu ru, "n ei pa!ru ani (! a $os! "n in!eriorul s!a$$ului pedeseris!, sim*ul de o#ser&a*ie al o$i*erului din ser&i iul de in$orma*ii rom(n, "n adrul ruia a $un *iona! "n!re anii 1C@B-1C<>. 6rmele sun! "ns, de as! da!, ale s rii!orului - alegoria, "n prin ipal, din are rezul! i denumirea romanului, Clu#ul o oa*ilor, "n mo!!o-urile de pres, din 5IU6, sun! men*iona!e numele mai marilor zilei din regimul Ilies u, i relele de are au $os! $ u*i &ino&a*i de pres, sun! men*iona!e marile s andaluri poli!i e i de orup*ie #an ar gen :an ore/, !ra$i ul de *igri, a$ea i pe!rol, rima organiza! pe are au !olera!-o i "n are au $os! deseori impli a*i, "n $i *iunea propriu-zis persona3e a preedin!ele Leon Lo!reanu i ad3un *ii si la ondu erea Ligii Rena!erii 0a*ionale, O&idiu Aman i 7aion 7oroga, ori al*i apropia*i ai a es!uia sun! de&oala*i "n s!ru !ura lor in!im, $ (nd s ias la i&eal o oaa imoral i lipsa de s rupule, ara !erul de ari&i!i i !urn!ori, "n o da!, ine mai #ine de (! un $os! o$i*er de in$orma*ii s unoas mai !emeini s!ru !ura in!im a !urn!orului, ma!erial uman $olosi! "n a !i&i!a!ea saF Crime poli!i e sau reglri de on!uri "n!re grupuri de su# !u!ela po!en!a*ilor, a&en!uri amoroase ale so*iei se re!arului general al Au&ernului, Traian :ere iu , an!a3ul promo&a! a poli!i de pres de Ion :res!oiu, dire !orul ziarului :ulina &erde, ara !ere dis!orsiona!e i imunde populeaz a eas! lume la#irin!i a o oa*ilor. 0u lipses in ursiunile do umen!a!e "n in!imi!a!ea lanului de eminen*e enuii, numi!e Ilumina*ii are, prin pu!erea #anilor, $a de mii de ani ordinea poli!i plane!ar. 7in rela!area :aronului, un persona3 arisma!i din an!ura3ul mai marilor au!oh!oni ai zilei, rezul! as!$el i 0i olae Ceaues u ar $i $os! propulsa! i apoi "nl!ura! prin &oin*a masoni a on$reriei mondiale.

1B=

Cu un $ilon epi #ine on!ura!, poli ierul poli!i al lui Olimpian Ungherea ne d o $res a lumii poli!i e rom(ne!i desena! "n a]ua $or!e, are ne dez&luie, "n!r-un nou an ele !oral, e se as unde su# z(m#e!ul i sloganurile olora!e ale a$ielor de andida*i lipi!e pe !oa!e gardurile, s!(lpii i zidurile speran*ei aleg!orilor de ins!e, ones!i!a!e i mai pu*in ru din par!ea elor e le &or $i aleii. Vor#a lui 8urphG, s ne #u urm, i m(ine poa!e $i i mai ru. 7a nu lum amin!e la (! de #ine ne-a $os! ieri. Sorin Roca Stnescu

1BC

DIN VOLUMUL II ZAR DE FUG


%r"g&'( '
Ale4erile -at la &'/
)$(ri! de noiem#rie. 1CCB. 6 !re u! o 3um!a!e de &ea de la epuizarea elei de a doua on$lagra*ii mondiale. 7ar de la a !reia, (! !imp a !re u!F Unii spun al !reilea rz#oi mondial a "n epu! o da! u ele#rul rz#oi re e, "n heia! u de api!area omunismului, "n 1C=C. )au 1CC>. 6l*ii zi , dimpo!ri&, al !reilea sinis!ru plane!ar a#ia dup de api!area omunismului a "n epu!. -en!ru re"mpr*irea -m(n!ului, on$orm unui prin ipiu &e hi de (nd lumea% una *ie, dou mie, -en!ru !rasarea noilor s$ere de in$luen*. 7iploma*ii spun% pen!ru o nou ordine mondial, Ca i Ilumina*ii, i e sun! al! e&a diploma*ii, de (! "ngerii-&es!i!ori ai Ilumina*ilorF Cine are !imp s as ul!e, u o ure he a!en!, $oar!e a!en!, !o! e spun diploma*ii prin!re u&in!e, din olo de u&in!e, poa!e s s rie de pe a um is!oria lipei de m(ine. Cine nu, nu, Ca i pe ziari!i. Cine mai are as!zi !imp i r#dare s-i i!eas pe ziari!i prin!re r(nduriF, se "n!rea#, "ng(ndura!, 6n!on )oro eanu. +i ei sun! !o! "ngeri-&es!i!ori, dar, a i diploma*ii, s!rig "n pus!iu. Cine-i audeF Cine-i as ul!F Cine-i "n*elegeF Ci!i!orii nu mai &or de (! s andal, senza*ii !ari, &iolen*. +i ploua a!(! de !ris!, "n a es! s$(ri! de noiem#rie, -lou mrun!. +i re e. E diminea*. )pre pr(nz, ploaia se &a !rans$orma "n lapo&i*. 6poi, "n ninsoare. +i a#ia spre sear &a iz#u ni &is olul. C(inos, ol*os, polar. 7ar a!un i, despre ziaris!ul 6n!on )oro eanu, de la he#domadarul ilus!ra! PViolen*a- alarm de gradul zero2, se &a &or#i de3a la !impul !re u!. 7eo amda!, se preg!e!e s "n$run!e - el ar $i s ris% Ps ia "n oarne,2 - "n o zi din &ia*a lui% $ug epuizan! pe C(mpul lui 8ar!e, dar are, ni i dup ei ?9.1CB me!ri $r(ma*i su# !lpi s(nger(nde, nu &a a3unge &reoda! la liman, a s poa! az&(rli amarazilor legendarul P6m "n&ins,2. 6legerile -lo ale, parlamen!are, preziden*iale - #a! la u. 0u hiar la u. :a!, deo amda!, la poar!. -(n la u, mai sun! (!e&a luni. 7ar se #ulu es . Vin grmad. Cu "n3ur!uri, u *ipe!e, u promisiuni. Cu $a eri i des$a eri de alian*e poli!i e. Vin u !rdri, a#3urri i de lara*ii de dragos!e pa!rio!i . -a!rio!ard, )e on$e *ioneaz imagini noi, z(m#e!e noi, harisme noi. Vin u #ani risipi*i pe lozin i, pe $lu!urai olora*i, pe sloganuri "ndelung lus!rui!e. Vin u lo&i!uri da!e su# en!ur, la #oae, la gioale. Vor $i alegeri "n orda!e, "n run!a!e. )peran*e pen!ru uniiF 7isperri pen!ru al*iiF Cine &or $i "n&iniiF Cine, "n&ing!oriiF 7e pe uloarele "n!or!o hea!e ale Ligii Rena!erii 0a*ionale par!idul de gu&ernm(n! - ziaris!ul 6n!on )oro eanu a prins un z&on iuda!% i 7aion 7oroga, preedin!ele Ligii, ar $i lansa!, dis re!, un semnal a a !uala -u!ere s se preg!eas pen!ru a !re e "n Opozi*ie. 7e eF To mai a um, (nd s!au lare pe ai mariF ) $ie doar o #(r$ de uliseF 7oar o in!o/i are a ad&ersarilor poli!i iF -ra$ "n o hii redulilorF 7ar da e ade&ra!F Ce urmre!e LigaF )a piard alegerile din 1CC@F )au s

1@>

$ie doar un a#il 3o de pi ioare al e!ern-$arisei ului 7orogaF 7ar preedin!ele Leon Lo!reanu - s$ioasa 8!u de la Co!ro eni - are a auzi!, desigur, i el #izarul z&on, de e !a eF 7e e nu iese la ramp, s spun e&aF 6di , s nu-i pese delo -delo , de e spune gura !(rguluiF )au -reedin!ele e a!(! de sigur de &i !oria lui, de &i !oria Ligii, "n (! "l doare "n popou de e-i !re e lumii prin gurF 7oamne-7umnezeule, se $rm(n!a ziaris!ul 6n!on )oro eanu, oare s nu s pm de Lig ni i la anulF Oare, s nu "n&ing, m ar i la limi!, )peran*aF 0-or $i ni!e mieluei, ei are &or &eni. 7ar ni i lupi a !ia, de a um, nu &or $i. 8ai ru a a um, nu se poa!e, 8ai 3os de a es! r(u, e haosul. 7isolu*ia. -ieirea. )oro eanu i!ise (nd&a, prin ni!e r*i s!rine, despre e/is!en*a Ilumina*ilor. 7espre un Consiliu )uprem al lor, are "n ear s-i mai dea pes!e ap Rului, s-l mai sileas de pu!eri, prea s-a "n!ins "n lume a o molim. Oare, Ilumina*ii ia n-or !i i ei unde&a, pe har!a lumii, se a$l i o *ar numi! Rom(nia i alin!a! odinioar, hiar de orgoliosul O iden!, u apela!i&ul re!ines % Ardina 8ai ii 7omnuluiF Oare, s nu ne "n!ind nimeni ni i o m(n de a3u!orF Ce #les!em apas neamul nos!ruF Toa!e *rile din 3ur au s pa! de omuni!i% s-au spla!, s-au ur*a!, a de pdu hi, a de r(ie. 0umai noi, nu, Ori e om, da e ins!i!, da e ones! u sine "nsui, da ones!i!a!ea lui plea din !aini*ele ele mai ad(n i ale su$le!ului su, a!eap! anul 1CC@ a $iind s$(ri!ul elei mai originale demo ra*ii plane!are% adi , nondemo ra*ia. Trim "n "n!r-o lume enuie, peri$eri , !ul#ure a un apus neguros de soare. O lume desprins par din drama!i ele pagini ale PAhepardului2. O lume "m#!r(ni!. Uza!. -onosi!. O lume s!ri a! "n "nsui s!ra!ul ei germina!i&. O lume are se ramponeaz de pu!ere, se aga* de pu!ere u ghearele, u din*ii, u ul!imele &ani!*i #olna&e, u ul!imele orgolii purulen!e. Un ra!eu al is!oriei umane, Va $i el e/!irpa! de spul#erul &o!ului ma3ori!arF )peran*a - a o ma3ori!a!e a#solu! a energiilor na*ionale - &a "n&ingeF.

Tri-&#&l ,e la Ro(0#ia Pitorea+c/


6poi, zu, mi s-a $ u! o lehami!e "ngrozi!oare s-l &d pe Ilie Verde*, mo*ul -)8-ului, $os! prim-minis!ru pe &remea -i!i ului, $lu!ur(ndu-i !urul pan!alonilor pe s rile Au&ernului. La e mai &iseaz Verde* s!aF Ce himere "i mai o!r&es sene !u!eaF 7e e nu-l !rage ine&a de m(ne i s-i zi , simplu i poli!i os% PKai, ar-!e,2F 6m $ u! de3a alergie - se pl(ngea siei, u g(nduri "n neros!i!e, ziaris!ul 6n!on )oro eanu - am $ u! de3a alergie la is!eri alele na*ionalis!e ale lui Ioan -aul Rogo3anu, !ri#unul de la Rom(nia -i!oreas . Ce au! a es! demen! "n &ia*a poli!i F Care e ros!ul lui "n -arlamen!ul Rom(nieiF ) huiduieF ) amenin*eF ) insul!eF ) s!ropeas u in&e !i&e "n s!(nga i-n dreap!aF ) &erse alomnii ordinare, "m#r a!e "n hainele $alse ale pam$le!uluiF Tipul are o#sesii mor#ide% url prin Ce!a!e, a "m#r a! maa mor*ii, 6re halu ina*ii% se rede 8esia, Unsul, -ro&iden*ialul, 6re &iziuni apo alip!i e, "n3ur pe !oa! lumea, &(r spaima "n e&rei i "n *igani. +i spune rspi a!, de la !oa!e mi ro$oanele pu#li e, , da &a a3unge e$ul s!a!ului, &a organiza e/e u*ii pu#li e pe marile s!adioane, &a puri$i a pa!ria iu#i! i sa r de elemen!ele s!rine, alogene, indezira#ile. 0i i hiar smin!i!ul la de Dirino&sEi

1@1

nu a $ u! asemenea 3osni e amenin*ri. Ce on$rerie mons!ruoas l-a do!a! u imuni!a!e parlamen!arF 6 on$unda! ine&a -arlamen!ul u #alamu ulF +i (nd !e g(nde!i Liga i Rom(nia -i!oreas sun! par!ide de gu&ernm(n! -sinis!rul #inom rou - !e apu dam#laua, 6poi, m zg(rie al dra ului de r(u pe reier, m zg(rie i m doare, de $ie are da!a, apari*ia "n pu#li a omului u pri&irea de lin/ as!ra!% Ahi* Aumar. +e$ul -U0-ului. Ce are "n omun a es! Ahi* u poli!i aF Cum poa!e s!a "n pi ioare, "n!r-o *ar de re!ini, um poa!e s!a ine&a u $run!ea sus i s de lare, m(ndru de sine, $r m ar s lipeas , $r s $ie lumina! de &reun g(nd re!in, , da ar pu!ea, ar m(n a "n $ie are zi unguri pe p(ine, P!o a*i mrun!-mrun!, u $ulgi u !o!, a s le piar de$ini!i& sm(n*a2F "n e $el de lume !rimF "n e $und!ur is!ori ne-a "mpins Liga Rena!erii 0a*ionaleF 7ea um, ga!a, 7a la anul ne &a a3u!a un pi i 7umnezeu, da i 0oro ul ne &a z(m#i i da i noi ne &om de!ep!a - aa um ne "ndeamn Imnul 0a*ional -a!un i poa!e &om s pa, "n!r-ade&r, de a es! #les!em. 7e-a um...

A*aceri c& )etrol


7e ur(nd, #gre*ul ziaris! adulme ase urmele unor !ene#roase a$a eri u pe!rol. )e pre$igura, la orizon!, un nou s andal uria. 8ilioane de !one de pe!rol, din produ *ia in!ern, a&eau s se plim#e prin mai mul!e m(ini, prin mai mul!e sereleuri, p(n a3ungeau produse $ini!e, adug(ndu-se de $ie are da!, u $ie are !rans$er la al! so ie!a!e omer ial, noi sume de #ani, $oar!e mul*i #ani, are a&eau s $ie re ol!a*i, la s$(ri! , de o singur persoan% 7an 8ir ea Kari!on. Era o inginerie $inan iar dia#oli , de o simpli!a!e in redi#il, dar adu !oare de pro$i!uri $a#uloase. Toa!e sereleurile, pe unde &oia3a pe!rolul, a&eau un singur s!p(n% 7an 8ir ea Kari!on. 4usese pus la pun ! un me anism in$ernal, o "n reng!ur ampl de $irme, in!erese i omisioane. 4usese *esu!, u geniu, o re*ea de om#ina!e pe!ro himi e, #n i, $urnizori i omer ian*i. 4usese "n hega!a o s!ru !ur de marione!e, diri3a!e de un singur ppuar% 7an 8ir ea Kari!on. Consilier preziden*ial i pa!ron pes!e su!e de so ie!*i omer iale, des$ura!e a o enorm p(nz de pian3en. 6n!on )oro eanu prinsese un $ir, !rsese de el u in$ini!e pre au*ii, se deirase un ol* de plas, dup are, de unde&a, din spa*iul dens al s!ru !urii, se i*ise $igura "n!une a!, us a! i lu i$eri a lui 7an 8ir ea Kari!on. 5iaris!ul pu#li ase de3a dou repor!a3e Eilome!ri e, $ier#in*i, !oa! lumea luase $o , !oa! lumea se "n!re#a oripila! u o hii "n$ip*i "n odul penal% un onsilier preziden*ial prin!re marii ma$io*iF 6 p!runs orup*ia i la Co!ro eniF "n o!ro ne "ndrep!mF )pre un s!a! ma$io!F -rim-sena!orul 7aion 7oroga $usese in!erpela!, "n plin edin*, de Opozi*ie, i soma! s dea e/pli a*ii. In!erpela! $usese i prim-depu!a!ul O&idiu Aman i pus la zid u "n!re#area% Cine es!e 7an 8ir ea Kari!onF 0u !iu,, rspunsese #l(nd, un pi somnoros, dar u a!(! mai on&ing!or, e$ul Camerei 7epu!a*ilor. 0u !iu i nu l-am &zu! "n &ia*a mea 7ar &om $orma o omisie parlamen!ar, &om $a e er e!ri i &om da pu#li i!*ii !oa!e rezul!a!ele er e!rilor. 7epu!a*ii Opozi*iei "l pri&eau a hipno!iza*i. Era genial #!r(nul Aman. )oma! i primminis!rul 0ae Coroiu, a es!a ieise numaide (! pe pos!ul na*ional de !ele&iziune i, u o moa haioas - un pi serios, un pi he$liu - a !ras un dis urs pa!rio!i , Au&ernul nu es!e lsa! s lu reze, poporul es!e in!o/i a! u !o! $elul de po&e!i aiuri!oare, P

1@9

a ialmaua u pe!rolul ni i nu se e/is!2, "n!reaga is!orie nu e de (! o $ !ur a Opozi!ei, domnul 7an 8ir ea Kari!on e un #!r(nel umse ade, onora#il i #olna&, are ni i nu are ha#ar de eea e i se pune "n (r , "n heind "n s!ilul su in on$unda#il% P:, nene, e se-n!(mpl, !o*i mai min*im, #a olo, #a din olo, -aa-e &ia*a. 7ar Opozi*ia as!a, dom-le, min!e de "nghea* pu!u,2...

Pro*et&l
Radu 7un a era un oseur ap!i&an!. Ori de (!e ori se "n!(lnea u el, era o real pl ere, "i pl ea um g(nde!e% li#er, non om$ormis!. "i pl ea um se mi prin "n pere, prin!re $o!olii, prin pdurea aia de #i#elouri e/o!i e din lo uin*a sa% alm, deli a!, a un ursule* -anda. Ro!o$ei, i #l(nd, i &ioi% ar!a e/a ! a un -anda s!ul. Eroare, Ara& eroare, )u# aspe !ul su ino en! se as undea, de $ap!, un !igru $lm(nd, "i pl ea um &or#e!e% urg!or, pas!ela!, "i pl eau sal!urile lui mor!ale, de la o ideie la al!a, idei !rsni!e, g(nduri insoli!e, $r ni i o leg!ur "n!re ele, aparen! $r ni i o leg!ur, pen!ru unde&a, mai depar!e, pe $irul ompli a! al e/ ursului, ideile lui, g(ndurile lui "n epeau s se adune pe a elai $ga, s ape!e un sens, s urg !re a elai *el, demons!r(nd magis!ral un pun ! de &edere. O on ep*ie. O on&ingere. +i $ ea 7udu !oa!e hes!iile as!ea u aerul !e as ul! a!en!, $oar!e a!en!, pasmi!e !u &or#e!i iar el !e as ul! umin!e, !u !e "n&(r!e!i de olo- olo prin as iar el s! pironi! "n!r-un $o!oliu, !oa!e ideile alea sun! hipurile ale !ale, au $os! mereu ale !ale, iar el, Radu 7un a, nu-i de (! e oul a elor idei... 7in !oa!e a es!e mo!i&e - pre um i din al!e o mie una de pri ini - &enera#ilul )il&iu :rgan, supranumi! -ro$e!ul, "l u!a "n!o!deauna u pl ere pe Radu 7un a, nu era doar pl ere, i era mai ales un &i iu in!ele !ual, o #i iuire palpi!an! a min*ii u "n!re#ri i rspunsuri are lsau "n urma lor un $ior s!raniu, omple/, !iind &a !ri, "n ompania lui, (!e&a easuri deopo!ri& $erme !oare i drama!i e, u imagina*ia aprins, u g(ndurile $lagela!e, dar are, prin!r-o so$is!i a! me!amor$oz spiri!ual, "l "n r au u energie, pen!ru a supra&ie*ui "n!r-o lume pe are o de!es!a pro$und. Cu umerii la*i, sp!oi, g(!ul s ur!, !rupul #ine lega!, mersul apsa!, ges!urile alme i hipul ro!und, luminos, )il&iu :rgan emana o $or* neo#inui!. O pu!ere $izi , grea, !eluri , pe are o au doar marii a!le*i. 8arii ampioni spor!i&i. Crun! ironie a aparen*elor, 7a e&a "i repugna el mai mul!, a el e&a era spor!ul. -ro$e!ul onsidera spor!ul o imens inuli!a!e. O hel!uire de energii pen!ru un s op per$e ! inu!il. Alorie, aplauze, urle!ul !ri#unelor e/ i!a!eF 6s!a "nseamn s "n ura3m, s ul!i&m senza*iile primare ale oamenilor. Vulgul urla la $el i u dou mii de ani "n urm, (nd gladia!orii se spin!e au "n!re ei. Erau on&ingerile lui in!ime, "n are -ro$e!ul se an!onase o &ia* de om. Era !re u! de op!ze i de ani. 7ar nu-i ddeai mai mul! de in ize i. 6erul a ela !ineres , mai degra# proasp! de (! !ineres , &enea deopor!i& de la prul #lond, uor armiu, are se "n p*(nase s nu "n run*eas , iradia din hipul ro!und, luminos, u o#razul "n!ins, rozalii i "n lipsi! de riduri. )il&iu :rgan a&ea, !o!ui, !rs!urile generale de o super# #anali!a!e. 0u-l remar ai (! de iuda! i parado/al es!e, de (! da in!rai "n &or# u el. 7ar i a!un i, numai da el

1@;

"nsui dorea s *i se dez&luie. 6l!$el, !re ea drep! un !ip omun, !ers, enuiu, are nu spunea nimi nimnui. Chiar i elegan*a lui era de o s$(n! dis re*ie. 7ei se "m#r a, "n e/ lusi&i!a!e, de la renumi!ele magazine 8organ, de pe Calea Vi !oriei, !o!ui $elul "n are "i pur!a hainele, "n are i le "m#ina, poa!e lipsa ra&a!ei, poa!e lipsa ol*ului de #a!is! din #uzunarul de sus, din s!(nga sa oului, poa!e modul le3er "n are se mi a, sau poa!e !oa!e as!ea la un lo ons!ruiau o imagine !ern, mono!on, pla id. Comple! lipsi! de e/presi&i!a!e. )ingurul lu ru u are )il&iu :rgan epa!a, erau mainile. O pa!im $ier#in!e i s!a!orni "l mis!uia demen*ial% pasiunea au!o!urismelor, +i le s him#a "n $ie are an. 6l!e mr i, al!e modele, al!e ulori. 0ea 8i!i , o$erul de are nu se despr*ise de pes!e !reize i de ani, la $el de #!r(n a i -ro$e!ul, era un al! "mp!imi! dup ele mai rasa!e modele au!o. 7in a eas! du#l ne#unie se is aser ele mai e/!ra&agan!e i s umpe gus!uri. 0ea 8i!i se mul*umea doar u e/!ra&agan*a. 0o!a de pla! a gus!ului s ump o a hi!a, de $ie are da!, -ro$e!ul. Era uni a sl#i iune de&ora!oare a lui )il&iu :rgan. Tre user prin m(na lui - a aman!ele prin pa!ul lui -riap - mr i ele#re% 8er edes, Vol&o, 6udi, -eugeo!, :8J, 4ia!, Opel, 8i!su#ishi, Renaul!, ChrGsler, 8a!iz, 7aeLoo. Ul!ima a hizi*ie, $ u! u (!e&a sp!m(ni "n urm, $iind o Ci!roen-[an!ipa K7I, rouardinal. Cu [an!ipa &enise "n &izi! la Radu 7un a. 0ea 8i!i rmsese, a de o#i ei, "n main, "n $a*a #lo ului, &is-a-&is de -ar ul Tinere!ului. -ro$e!ul ur ase la e!a3ul doi, sunase la apar!amen!ul BB, (nd 7udu "i des hise ua, "n lo de salu! :rgan "l "nh*ase iu!e de m(n, !rg(ndu-l dup el, zi (ndu-i din mers &a a&ea deose#i!a onoare s $ie prezen!a! unei prea $rumoase i dis!inse doarme a [anipa, -ri&e!e-o pe [an!ipa, "i s!rigase, e/al!a!, -ro$e!ul. 4erme !oarea ne&as! a lui )o ra!e, $aimoas "n an!i hi!a!e pen!ru umorul ei s andalos i #rian!,. 7oamn, se aple ase apoi #!r(nul, ur!eni!or, asupra lu/oasei limuzine, 7oamn, am onoarea s &i-l prezin! pe el mai #un prie!enul meu din ul!ima mie de ani. 7up are, suiser iari s rile !re e!a3ul doi, plon3(nd "mpreun, a ni!e pia*i, "n lumea ideilor, "n lumea in$orma*iilor, a "n!re#rilor, a "ndoielilor. 7e a!un i, z#uraser aproape in i easuri. +i -ro$e!ul "n ar mai $i s!a!. 7a n-ar $i !re#ui! s se du la Tele&iziune, la o#inui!a lui ru#ri sp!m(nal% P6min!iri despre sp!m(na &ii!oare2, i da p(n la orele 9>,>> - (nd "n epea emisiunea - n-ar mai $i rmas de (! o or i 3um!a!e, )il&iu :rgan ar mi $i s!a! u 7udu "n o #u a! zdra&n de &reme% s-i "n er e as u*iul min*ii pe remenea dur a inin*ii eluilal!F 6paren! alme, rela/an!e, dis u*iile lor erau, "n reali!a!e, umpli!e rz#oaie, run!e on$run!ri, a er#e on$lagra*ii ale ideilor i, a pe ori e (mp de lup!, mul!e idei mureau, piereau, ls(nd lo ul al!or legiuni de g(nduri rspi a! ros!i!e are nu a&eau de (! o singur misiune% s ard pe al!arul unei prie!enii are dura de aproape un s$er! de &ea . :aronul "i $ use uno!in* u 7un a. Kai, -ro$e!ule, "i zisese :aronul, s*i $a uno!in* u un s rii!or de romane poli*is!ei 6i i!i! &reuna din r*ile lui Radu 7un aF 6m i!i! rspunsese s ur!, prea s ur!, )il&iu :rgan, "n (! sim*ise ne&oia s mai adauge% 7up e-l i!e!i, "*i &ine aa% s s!rigi, "mpreun u )pinoza% P) nu r(zi, s nu pl(ngi, s nu Condamni, Ci au! s "n*elegi, i "n!rea#, Cu "ndoiala ag*a! de o hi% oarei poa!e $i un s rii!or mai in!eresan! de (! r*ile saleF Ion -opes u "l pri&ise ironi , uor piezi, )il&iu :rgan pri ep(nd :aronul "i as unde e&a. "n!re# se % Ce eF E unul din roni arii no!ri, $i rspunse :aronul u un aer mis!erios i ple aser la "n!(lnire.

1@?

3# lo6a Pro)a4a#,a ,&e


n din !inere*e, i se spunea aa% -ro$e!ul, 7es indea din!r-o $amilie de das li de *ar. 6m#ii prin*i $useser "n&*!ori unde&a, "n!r-o omun de pe l(ng 6le/andria. Teleormneni #*oi. Orgolioi. +i de!ep*i. La numai douze i de ani, )il&iu a#sol&ise 7rep!ul i Li!erele. -(n la douze i i in i, a lu ra! a repor!er la popularul ziar PUni&ersul2. 7up are, a $os! oop!a! "n diploma*ie. C!re s$(ri!ul elui de-al doilea rz#oi mondial, a in!ui! per$e ! des!inul Rom(niei, pen!ru o $oar!e lung perioad, as!$el "n (!, "n 1C?; s-a "ns ris la omuni!i. n 1C??, prim&ara, a !re u! landes!in grani*a, s-a dus la rui, a $ u! la 8os o&a un urs s ur! de omisari poli!i i, a re&eni! "n Rom(nia o da! u primele !an uri so&ie!i e. C(!e&a sp!m(ni mai !(rziu, $usese de3a numi! dire !or general al ziarului P) (n!eia2. Organul en!ral de pres al -ar!idului Comunis! Rom(n. Cuno!ea - &or#a lui 8ihai :eniu , din epo - ap!e lim#i i ruse!e. 7ar da poe!ul :eniu se luda liri , )il&iu :rgan hiar &or#ea $luen! ap!e lim#i s!rine. 7esigur, i ruse!e. 0u-l hema :rgan, i T(rn op. )il&iu T(rn op. 0u-i $usese ni ioda! ruine de numele su. 0umai Aheorghiu 7e3, se re!arul general al omuni!ilor, (nd l-a numi! "n $run!ea P) (n!eii2, a s!r(m#a! din nas, i-a ridi a! o hii din h(r!ii i l-a "n!re#a! s ur!% 7e unde e!i, mF 7in :rgan, a rspuns repede, emo*iona!, !(nrul aspiran! la gloria roie. 6!un i, a on!inua! 7e3, "n ep(nd de as!zi, !e nume!i )il&iu :rgan, ClarF Kai, la !rea#, +i $usese e/pedia! u un ges! su&eran. 6 lu ra! la P) (n!eia2 ze e ani "n heia*i, rs!imp "n are a3unsese pro$esor uni&ersi!ar, "i luase !rei do !ora!e i pu#li ase un sa de r*i, "n 1CBB, $usese numi! 6m#asador al Rom(niei la Organiza*ia 0a*iunilor Uni!e. 6 olo $usese remar a! de Ilumina*i i re ru!a! "n sele !ul lor lu#. 6 re&eni! "n *ar dup al*i ze e ani, u pu*in !imp "nain!e de moar!ea lui 7e3. La ap!ul unui an er pulmonar galopan!, on!ra !a! u un an "n urm, dup o &izi!a $ulger la 8os o&a, 7e3 in!r "n!r-o s ur! agonie, moare i las &a an! !ronul de e$ suprem, "n a ele zile agi!a!e, "l unos use )il&iu :rgan pe Ion -opes u. +i-au ar!a! unul al!uia semnele se re!e, s-au re unos u! re ipro . :enedi !inul &enise i el, mai !(rziu, dar !o! "n a eeai zi. )-au "m#r*ia! $r*e!e. El $usese el a!ep!a!. 6l !reilea, 6 !reia la!ur a Trium&ira!ului. Organiza*ia e/e u!i& se re! a Ilumina*ilor, plan!a! "n $ie are *ar. Oamenii din spa!ele is!oriei. Eminen*ele enuii ale is!oriei. -en!ru is!oria ade&ra! nu es!e a eea i!i! din r*i. 6 eea es!e doar un $ru ! poli!i . Opera unei anumi!e organiza*ii poli!i e, s ris "n s!ri ! on$ormi!a!e u propriile ei in!erese. Iar (nd organiza*ia dispare, sau se s him#, se res rie i is!oria. Is!oria imperiului roman a $os! s ris i res ris de ze i de orii 7up ne&oile uren!e ale noilor s!p(ni. La $el, i is!oria imperiului so&ie!i . -rin!re is!ori i hiar ir ul o ane do!% UR)) es!e singura Oar din lume u un !re u! impre&izi#il. Is!oria ade&ra! a lumii es!e is!oria ei se re!. -e are nu o unos de (! Ilumina*ii i are nu &a a3unge ni ioda! "n manualele olare. E/a ! a doua zi dup moar!ea lui Aheorghiu 7e3, :aronul &enise la "n!(lnirea Trium&ira!ului, "nso*i! de un i!alian !ranspira!, ner&os, negri ios, gr#i!, u o helari de &edere mi i, per$e ! ro!unzi, uor "n!une a*i, u me!alul ramelor lu ind s!ins i re e a dou guri de pis!ol% Li io Aelli. +e$ul ele#rei lo3i masoni e i!aliene P-ropaganda due2.

1@B

Pro)&#ere ,e ca#,i,at
n din 1< de em#rie 1C=C, :aronul primise un mesa3 se re! de la 8ihail Aor#a io&. Un mesa3 lar. 4r e hi&o . Ca un ordin, Ti!ularul pu!erii supreme de la Hremlin - !o!oda! i mem#ru al !emu!ului lu# PRo!arG2 prelu(nd, la r(ndul su, dorin*a Ilumina*ilor, i-o !ransmisese :aronului "n !ermeni aproape azoni% PCuplul Ceaues u s $ie e/e u!a! pen!ru "nal! !rdare. n lo ul lui, $i/a*i-l pe Leon Lo!reanu. El !ie e are de $ u!,2 7up are, urma salu!ul !radi*ional% PCarpe diem,2 7omnul Leo Lo!reanu - are re ep*ionase i el un semnal de la 6m#asada so&ie!i - "l a!ep!ase "n$rigura! pe :aron, "l primise u z(m#e!ul su larg, lipi ios, dar u o hi gra&i, "n$iora*i de speran*a unui rspuns. :aronul "l pri&ise "ndelung, s ru!!or, se uno!eau de $oar!e mul*i ani, nu-l "nghi*ise ni ioda! pe "n*epa!ul s!a z(m#re*, are se da "n &(n! dup dis ursuri sa&an!e, dis ursuri o an!e, dar goale a ni!e u!ii de onser&e onsuma!e. Un ir nes$(ri! de u!ii lu ioase, u!ii olora!e, u!ii aran3a!e u elo in*, dar goale-goale, (nd dea (!e una suna a pus!iu. 0u-i pl ea delo de Lo!reanu% prea era p!ima, ol*os i $udul, prea rz#un!or (nd lai!a!ea "l s pa din $r(u, se ener&a prea repede, iar (nd se ener&a spunea pros!ii, spunea mgarii. Ion -opes u se ui!a la el u o pri&ire gla ial, enzur(ndu-i per$e ! repulsia, lui Leon Lo!reanu "i "nghe*ase z(m#e!ul la "n!ins p(n la ure hi, :aronul "l "n!re#ase se % P6!ep!a*i un rspuns de la mine, domnule Lo!reanuF2 Leon Lo!reanu murmur un simplu P7a2, g(!ui! de o uria emo*ie. PRspunsul es!e da,2, pun !ase la $el de re e :aronul, dup are se rs!urn domol "n!r-un $o!oliu, gem(nd uor de pl erea rela/rii, aa um numai marii #!r(ni !iu s-o $a . 8ai a&eau de dis u!a! (!e&a de!alii. 7ar, mai "n!(i, s !ermine Lo!reanu s!a u la rimile lui, are i se "nnodau "n #ar#, :aronul dezagrea pro$und s &ad un #r#a! pl(ng(nd. 8ai ales un &ii!or e$ de s!a!. 7ar da as!$el ho!r(se Consiliul )uprem, aa s $ie, "n a eeai zi, :aronul i-l !rimisese pe 7an 8ir ea Kari!on, s-l "nso*eas pre!u!indeni% s-i $ie a3u!or, apr!or i s$e!ni . +i, mai ales, s-l !rag de m(ne "nain!e de a $a e o pros!ie, nu dup,...

1lo'ca c& o&/ ,e c&c


)ena!ul "i apare a un enorm in u#a!or, "n are pu!erea "i lo e!e oule !erpeli!e de prin urnele de &o! ale ir ums rip*iilor ele !orale, din a ele ou au iei! de3a sena!orii #inomului rou, are as a um, !re er, plis urile lor &eni nes!ule. Iar el, primsena!orul Rom(niei, !re#uie s aeze, "n $ie are plis , hal a de pu!ere u&eni!. 8ai mi sau mai mare. 7ar nimeni, din ui#ul pu!erii, nu rm(ne u plis ul gol. 6l!$el, iese !m#lul dra ului, La par!id, de3a !r#oiul s! ga!a-ga!a s rape. Liga Rena!erii 0a*ionale - par!idul de gu&ernm(n! al rui preedin!e es!e - a de&eni! o !urm de on!radi *ii. Una din $ra *iuni se a$l aproape, $oar!e aproape, de rup!ur. 7a nu anul s!a, anul &ii!or mai mul! a sigur $ra *iunea aia poli!i din Lig "i &a-lua lumea "n ap. +i, as!$el, &a mai rsri un nou par!id prin!re #uruienile poli!i e din Rom(nia. n Lig, nu poa!e mul*umi pe !oa! lumea. 4ie are &rea a hal a lui s $ie (! mai mare. "n 6A6, "n Consilii de 6dminis!ra*ie, sau $un *ionari de #n i, $un *ionari la CEC, $un *ionari de Regii au!onome, &(r-i prin 8inis!ere, prin )e re!aria!e de s!a!, prin Consilii lo ale, d-le

1@@

pe m(n primrii, pre$e !uri, 6gen*ii na*ionale, #a a 4ondul -roprie!*ii de )!a!, de unde urge lap!ele el mai dul e. 4ie are se ui! "n s!ra hina eluilal! i url a un ne#un lap!ele lui e ap hioar. +i e su$i ien! s urle unul singur, !o*i oamenii din Lig Ligi, um le zi ziarele - "n ep s urle "n or, s "n3ure "n or, s la!re "n or% pre um (inii din!r-un ar!ier, are se "n!r(! unii pe al*ii. Cum s $ii oleg u o hai! de (iniF O&idiu Aman, preedin!ele e/e u!i& al Ligii, are drep!a!e% Ia mai d-i "n m-sa i nu-*i mai $a e a!(!ea gri3i, +!ii are e greeala !a, 7orogaF C le dai, Ei la!r i !u le dai, 0u, 0u le mai da, 7oar ara!-le iolanul i las-i s la!re. Vor de&eni $urioi. +i !ii e $a ni!e (ini $urioiF 0u !ii, "*i spun eu% se "n aier "n!re ei. Ei #ine, a!un i i numai a!un i, !re#uie s apari !u u iolanul "n m(n, )e &or lini!i a prin $arme . +i !ii are e a doua greeal a !aF C "mpr*i, $ie ruia, iolanul a!ep!a!. 0u, drag 7oroga, 6run -l la grmad. Las-i pe ei s se lup!e, s se s$(ie "n!re ei, pen!ru #u a!a aia de pu!ere. Iar !u "*i &ezi, lini!i!, de !re#urile !ale. Vezi e simplu eF 6l dra ului, Aman, g(ndi admira!i&, dar i pizma, 7aion 7oroga. I-o zisese O&idiu% alm, olegial, $r ru!a!e,. 7oroga !iuse din!o!deauna , su# mas a aia de idio! adormi!, "n O&idiu Aman p(nde!e un !ip de o !eri#il in!eligen*a. Aman "i uno!ea per$e ! in!eresele. El nu mima pu!erea. Ci, !ria u ade&ra! pu!erea, "n (*i&a ani, de&enise un om $oar!e #oga! i, realmen!e, se #u ura i se $olosea de #og*ia lui. Era $eri i! i "n $amilie. 8ai mereu, O&idiu Aman gsea un prile3 s po&es!eas o is!orioar pi an! sau !andr din $amilia lui. Iar la Camera 7epu!a*ilor, pe are o ondu ea u m(n $or!e, nu $useser ni ioda! a!(!ea s andaluri, (!e iz#u niser "n )ena!. O&idiu Aman nu se lsa manipula!. -ro&o a doar a eas! impresie. n reali!a!e, !ia s se 3oa e u oamenii. Cu am#i*iile lor. Cu orgoliile lor. Cu des!inele lor. 7aion 7oroga "l pri&ise adeseori u o hi plini de in&idie% Aman $ ea !o! eea e $ ea u o nepre$ u! pl ere. El "i !ria &ia*a lui. "n &ia*a lui, el era persona3ul prin ipal, Chiar i a!un i (nd se plia pes!e prerea eluilal!, (nd adop!a pun !ul de &edere al eluilal!, n-o $ ea rispa!, i se mani$es!a 3o&ial, "n*eleg!or, de par a eleai g(nduri i preri i opinii se ns user i "n min!ea lui...

I):0 C<;-CC?@>-;-= 8anager edi!orial% ).C. Condorul )ingura!i E/im ).R.L. Edi!or% 8ihai :r#ules u Reda !or% 0i olae 6le/andra :r#ules u Tehnoreda !or% :ea!ri e 7inules u 7i$uzare% 6le/andra Tranda$ir Car!e prin po!% 4loren*a 8a/im Coper!a% 0i olae 6le/andru :r#ules u bCopGrigh! 9>>> Olimpian Ungherea

1@<