Sunteți pe pagina 1din 115

Gherasim DOMIDE

1
Convorbiri cu actorul
Ion Ssran
2
Coperta de Victor TERO VESC!
Descrierea CI" a #ibliotecii !a$ionale a Rom%niei
3
IS#!

G&ERSIM DOMIDE
CO!VOR#IRI C' CTOR'(
IO! S)S)R!
4
Editura "ROEM * +,,-
Actorii
Se-aude-un gong i-apar
actorii!
Ei prin tceri i prin cuvnt
ncearc ceuri s destrame
Luminii poarta deschiznd.
Actorii merg de-a lungul vremii,
Prin ieri i azi i viitor,
Ca nici un vis s nu se sting!
Acesta-i rostul, truda lor!
Schimbnd costumele, povestea,
Schimbnd i chip i grai i mers,
Ei fac s-ncap pe o scen
Nemrginitul univers.
Si chiar de-i vei uita-ntr-o clip,
Dup ce piesa s-a-ncheiat,
n zmbetul de mulumire,
n nelesul nou afat
5
n ntrebri i n rspunsuri,
n ochiul mai mult limpezit,
Actorii v rmn alturi
Chiar dac piesa s-a sfrit!
Flavia Buref,
actri
(Promoia de aur a teatrului romnesc)

Argument
Pe actorul Ion Ssran l-am cunoscut personal cu un
sfert de secol n urm cnd, fiindu-i elev la secia de regie
actorie a colii Populare de Art, ca orice licean cu ambiii
artistice, m vedeam ntr-un viitor mai ndeprtat actor sau
regior!
"e la dasclul #i actorul $on %sran am nvat c este
mai important s fii un spectator bun dect un actor slab, a#a
cum de la profesorul meu de limba romn, Augustin &oti#, am
nvat c este mai bine s fii un cititor de literatur de bun
calitate dect un scriitor mediocru!
Am stat de multe ori cu actorul $on %sran la taclale #i
am depnat nenumrate amintiri! 'i s-a prut interesant #i
incitant totodat s ptrund n amintirile #i gndurile unui actor
dintr-o promoie pe care publicul a numit-o (promoia de aur) a
teatrului romnesc! Am considerat c multe dintre amintirile
evocate ntr-un cerc restrns de prieteni ar putea constitui o
surs de cunoa#tere pentru un cerc mai mare de prieteni,
dac-i putem numi a#a pe spectatorii care l-au vut #i
apreciat pe $on %sran! *-am ales pe $on %sran pentru c
destinul artistic i s-a mpletit cu nsu#i destinul artistic al
teatrului bimrean!
6
Gherasim DOMIDE
Privind n urm peste atia ani amintii-v, domnule
$on %sran, de absolventul de liceu care se pregtea s dea
admitere la teatru!
Sunt absolvent al (iceului .Ghe*or/he 0incai1 din #aia
Mare2 Cursul in3erior l*am 3cut 4n Satu*Mare la (iceul .Mihai
Eminescu1 deoarece eram copil de trup la Re/imentul 5+
in3anterie din Satu Mare2 Cursul superior6 clasele VIII*7I6 le*am
urmat la #aia Mare unde 4n 859+ deveneam bacalaureat2
Ddusem un e:amen de selec$ie pentru a urma cursurile unei
;coli de o3i$eri ;i a;teptam un ordin de chemare6 de;i imediat
dup absolvire m*am an/a<at muncitor necali3icat la #a=a de
recep$ionare a produselor a/ricole din #aia Mare2 Eram 3oarte
srac6 4n 3iecare vacan$ m an/a<am la o 4ntreprindere sau pe
un ;antier de construc$ii pentru a*mi c%;ti/a bani de haine ;i
rechi=ite ;colare2 ;a se 3ace c ;i dup absolvirea liceului
eram an/a<at6 de;i dup orele de serviciu mai citeam6 4n
speran$a unei 4nt%mplri 3ericite care mi*ar 3i permis s dau
admitere la o universitate2 ; 3i dorit s urme= Istoria sau
>ilo=o3ia dar a 3ost s 3ie alt3el2
Cum spuneam6 eram muncitor la #a=a de recep$ie ;i la
s3%r;itul lunii iulie 859+6 am primit un tele3on de la direc$iunea
liceului s m pre=int dac doresc la un e:amen de selec$ie
7
pentru admiterea 4n Institutul de rt Cinemato/ra3ic
#ucure;ti2 Si/ur c nu eram pre/tit 4n nici un 3el2 m mers6
totu;i6 la insisten$ele d*lui pro32 Mornil pe atunci director al
(iceului ?Gheor/he 0incai12
m a<uns 4n 3a$a comisiei 3ormat din sea Moraru6
director de studii 4n institut6 pro3esorul ;i celebrul operator
@il3ried Ott ;i studentul6 pe atunci 4n anul IV6 Gheor/he
Vitanidis2
Concursul meu6 dac se poate spune a;a6 a constat
dintr*o recitare6 o povestire a unei cr$i ;i o discu$ie*test pentru
veri3icarea unui anumit ori=ont de cultur /eneral2
!u pre/tisem nici o poe=ie6 dar de copil ;tiam de la
mama .Ru/mintea din urm. de Geor/e Co;buc ;i de la o
serbare ;colar din Satu Mare6 .Mama1 de acela;i autor2 Mi s*
a cerut .Mama.2 m recitat6 dar dup stro3a a V*a m*am oprit
nemaiaduc%ndu*mi aminte stro3ele urmtoare2 m anali=at
apoi un roman ;i a urmat o discu$ie despre cr$i citite6 despre
poe=ie ;i despre pictur2 Cred c am rspuns destul de bine
4ntruc%t am 3ost 4ntrebat dac a; putea veni la #ucure;ti la
admitere2 m spus c nu am bani6 dar c voi primi salariu ;i a;
putea veni2 veam 8A, de lei pe lun2 'lterior mi s*a trimis o
adeverin$ prin care eram anun$at c reu;isem la preselec$ie ;i
urma s sus$in admiterea la #ucure;ti2
;a am 4nceput s m pre/tesc 4nv$%nd poe=ia .Cor
de robi1 de Th2 !eculu$6 s 4nv$ literatur rom%n ;i s m
/%ndesc la ni;te e:erci$ii de improvi=a$ie2 m 3cut totul intuitiv6
pentru c nu v=usem nici un spectacol de teatru dec%t 4n
primii ani de liceu6 iar despre un repertoriu propriu*=is nu putea
3i vorba2
Dup aceast selec$ie6 la admiterea propriu*=is eram
4nscri;i -,, de candida$i2 Era o lume halucinant pentru mine2
Bn primul r%nd #ucure;tiul6 apoi to$i .arti;tii candida$i16 dar mai
ales srcia mea care m comple:a 4n cel mai 4nalt /rad2 Eram
4n teni;i6 cu un pantalon curat6 dar pe alocuri c%rpit ;i 3r nici
un leu2 Credeam totu;i 4n steaua mea cea bun ;i am dat
e:amenul2 Comisia era impresionantC doamna Marieta Sado*
8
va6 maestrul Geor/e Vraca6 doamna Sandina Stan ;i na
#arcan6 Dinu !e/reanu ;i @il3ried Ott6 Marcel n/helescu ;i
celebra pro3esoar de mi;care scenic S=u=ana #adian2
m luat toate probele practice iar6 ulterior6 ;i proba de
platou adic un e:erci$iu 3ilmat 4n studioul de 3ilm #ucure;ti
prob care era determinant la admiterea 4n institut2 m luat ;i
aceast prob ;i din cei -,, de candida$i am rmas studen$i 4n
anul 4nt%i doar +A2
;a deveneam6 4n septembrie 859+6 student la Institutul
de rt Cinemato/ra3ic #ucure;ti2
Perioada n care v-ai fcut studiile teatrale la &ucu-
re#ti a fost o perioad destul de dificil! +um era &ucure#tiul
anilor #aieci si cum erau studenii acelor ani,
Despre studen$ie sau perioada 4n care am 3cut stu*
diile s*ar putea spune multe2 #ucure;tiul6 4n primul r%nd6 era
cel pe care mi*l doream ;i mi*l amintesc ;i ast=i6 de;i 4l
cunosc ;i pe cel care s*a de=voltat ;i moderni=at ulterior2
#ucure;tiul era 3rumos ;i curat6 era rmas6 aproape ca cel
dinainte de r=boi6 4n perimetrul su central acolo unde6 de
3apt6 e:istam ;i*mi duceam via$a la institut6 la cmin6 la
biblioteci ;i mu=ee sau 4n slile de spectacol2
Dar era srcie6 oamenii triau 4n lipsuri2 Bnc mai erau
cartele cu puncte pe care puteai cumpra haine ;i p%ine2 Re*
3orma monetar din 859+ adusese o stabili=are a leului dar
salariile6 4n /eneral veniturile oamenilor6 erau 3oarte modeste2
!oroc de mine c aveam burs6 ceea ce 4nsemna cminul ;i
cantina asi/urate2 "entru c era burs de merit6 mai primeam
;i -9 de lei pe lun pentru nevoi personale2 cas6 prin$ii
erau6 de asemenea6 sraci2 Tata era miner6 iar mama casnic2
!u aveam haine ;i vroiam s renun$ la studii2 m vorbit
cu Vitanidis ;i el a intervenit la rectorat de unde am primit D,,
de lei2 Erau dou salarii de actor debutant2 Mi*am cumprat
haine iar tata mi*a trimis un loden primul din via$a mea2
urmat 4ns o nenorocire2 Bn ianuarie 859-6 4n plin sesiune6
tata a murit 4n urma unei opera$ii de oclu=ie intestinal2 m
4ntrerupt sesiunea ;i am venit 4n Ssar unde locuiam ;i l*am
9
4nmorm%ntat2 Rmsesem numai cu mama ;i nu ;tiam ce
hotr%re s iau2 Mama m*a 4ndemnat s m 4ntorc la
#ucure;ti6 iar d%nsa Em cutremur ;i ast=i amintindu*miF s*a
an/a<at la E:ploatarea Minier !istru ca va/onetar subteran6
ca s poat s*mi trimit c%$iva lei pe lun pentru necesit$ile
mele de student2
"rin urmare m*am 4ntors la Institut ;i mi*am dat toate
restan$ele rm%n%nd bursier2 Bncepeam s*mi deschid ochii2
De;i cole/ii 4mi spuneau .$ranul16 eu nu m supram2 Bmi
petreceam timpul 4n biblioteci ;i prin mu=ee2 Caietele mele de
conspecte treceau pe la ma<oritatea cole/ilor din cmin6 unde
erau copiate ;i6 uneori6 pro3esorii =%mbeau binevoitori ;i
4n/duitori apreciind c cel pu$in caietele mele erau copiate ;i
de cole/ii care nu 3cuser conspecte2
!u e un titlu de laud ;i to$i cole/ii mei 4mi sunt ;i ast=i
prieteni minuna$i ;i amintirile noastre rm%n cr%mpeie din via$a
noastr2
Trebuie s 3ac o preci=are ;i o distinc$ie clarC p%n 4n
anul 859G6 c%nd terminam anul II6 am 3ost student al Institutului
de rt Cinemato/ra3ic6 iar din 859G6 4n urma unei hotr%ri
/uvernamentale de uni3icare a Institutului de Teatru din
#ucure;ti cu Institutul de Cinemato/ra3ie #ucure;ti ;i cu cel de
teatru din Clu< se 4n3iin$a Institutul de rt Teatral ;i
Cinemato/ra3ic ?I2(2Cara/iale1 #ucure;ti2 Din 859G6 ;i mul$i
ani dup aceea6 actorii spuneau simpluC ?am 3ost student la
I22T2C21
Dac ar 3i s vorbesc despre cum erau studen$ii anilor
cinci=eci6 ar trebui s spun c erau6 4n primul r%nd prieteni
buni6 prieteni adevra$i2 !e 4mpr$eam ce aveam ;i nu am nici
o amintire c vreunul dintre noi ar 3i 3urat6 ar 3i 3ost nedrept cu
cellalt sau ar 3i dorit s*i ia locul2 Eram precum 3ra$ii2 ;a 4l
numesc ast=i pe cel care mi*a rmas cel mai bun prieten
re/i=orul Dan "uican * ;i a;a 4i pot numi6 ;i dup moarte6 pe
Silviu Stnculescu sau Silvia "opovici2 0i6 4n e/al msur6 pe
!icolae "raida6 >lavia #ure3 sau Victoria Dobre Timon2 m trit
o perioad de cumplite lipsuri6 de cumplite 3rustrri ;i ne*am
10
re/sit maturi6 3iind responsabili 4n teatre de munca noastr
ca prieteni ;i 3ra$i adevra$i2 Este cel mai 3rumos 3ior al
amintirilor din studen$ia mea2
Tot aici trebuie s*i amintesc6 ca 3iind 4n /rupa noastr
de .cinemato/ra3i;ti16 pe Dra/a Olteanu Matei ;i m=a "ellea
care6 alturi de I/or &anc6 datorit unor su3erin$e6 au repetat
anul ;i am devenit cole/i de clas din anul III2
De alt3el6 prietenia mea cu ace;ti trei cole/i a 3ost ;i a
rmas deosebit2
Cum erau studen$ii anilor H9,6 m 4ntrebiI Ca s 4n$ele/i
de ce ne lea/ o prietenie at%t de mare am s 4$i povestesc o
4nt%mplare2
Mer/eam la cantina ce apar$inea de cminul 3etelor de
la .Matei Voievod16 cu Silviu Stnculescu6 !icolae "raida6
le:andru "laton ;i al$ii2 Cutam mese unde erau a;e=ate cel
pu$in dou 3ete2 Era /ro=av c%nd /seam mese cu c%te trei
3ete2 !e a;e=am complet%nd locurile libere ;i pentru c 3etele6
aproape 4ntotdeauna6 nu m%ncau toat p%inea6 noi luam tot ce
rm%nea2 Silviu Stnculescu avea un sac de sport 4n care
adunam tot ce ne lsau 3etele de la 'niversitate ;i apoi6 4n 3a$a
cminului de l%n/ institutul nostru6 pe Sltineanu6 4ntr*un
prcule$6 m%ncam buc$ile de p%ine ca pe cel mai minunat
desert2
Dac ar 3i s vorbesc despre cum erau studen$ii anilor
mei de studen$ie ar 3i6 de asemenea6 multe de spus2 !u /sesc
4n amintirile mele nici un e/oist6 nici un om ru2 !e cuno;team
prea bine ;i 4mpr$eam ;i binele ;i rul 4n a;a msur 4nc%t nu
puteam 3i alt3el dec%t eram nu aveam 3alsitate 4n noi2 !u
doream dec%t s 4nv$m2
Dup uni3icarea Institutelor de rt din 859G6 dintre
cole/ii nou veni$i6 m*am 4mprietenit cu Sanda #ncil6 care*mi
aducea diverse cr$i pe care le citeam cu nesa$6 cu Mit=ura
/he=i6 care m ru/a s am mare /ri< de cr$ile 4mprumutate
3r ;tirea maestrului Tudor r/he=i6 cu Gina "atrichi creia6
nepromov%nd anul III datorit unor 4nt%mplri cu totul per*
sonale6 i*am propus 4mpreun cu m=a "ellea ;i cu operatorul
11
Obradovici ce*;i ddea e:amenul cu o secven$ de 3ilm s
vin cu noi ;i s 3ilmm .Moara cu noroc12
Toamna6 comisia nu a acceptat ree:aminarea cerut de
Gina "atrichi6 ceea ce nu a 4mpiedicat*o ulterior6 datorit ma*
relui ei talent6 s devin una din cele mai mari actri$e ale
teatrului rom%nesc din ultima <umtate a secolului trecut2
0i 4n anii H9,6 bine4n$eles6 studen$ii actori erau .nebunii
3rumo;i1 ai studen$imii rom%ne2
Eram a;a pentru c eram noncon3ormi;ti6 ceea ce pe
atunci 4nsemna a te <uca de*a libertatea sau cu libertatea2 Mul$i
dintre noi au 3ost cerceta$i sau 4nchi;i6 iar unul chiar a murit la
Gherla2 Se numea Chiraleu2
Ion Gnescu6 Gina "atrichi ;i Dana Comnea au su3erit6
de asemenea2
Dac ar 3i s vobesc6 4nc o dat6 de studen$ii anilor H9,
a; spune c principala lor preocupare 4n marea ma<oritate a
ca=urilor era teatrul ;i6 mai ales6 dorin$a de a 4nv$a despre
teatru ;i despre interpretarea rolului 4n spectacolul de teatru2
Vedeam de mai multe ori un spectacol2 !e e:ta=iam 4n 3a$a
mae;trilor no;tri2 (e urmream cele mai subtile in3le:iuni ale
/lasului ;i cele mai mici /esturi sau comportamente 4n scen6
cu care de3ineau un persona< pentru ca6 la r%ndu*ne6 s 4ncer*
cm s 3acem la 3el2
ctoria6 ca ;i orice meserie6 presupune un har pentru
acea meserie2 Dar dac nu ai de la cine 4nv$a6 dac nu .3uri1
meseria nu vei ;ti niciodat s o pro3ese=i cu adevrat6
rm%n%nd 4n mediocritate2
Studen$ia mea a 3ost un .3urt continuu1 pentru c am
.3urat. mereu c%te ceva din spectacolele pe care le*am v=ut6
iar acestea nu au 3ost pu$ine2
E /reu de ima/inat c un actor din promo$ia mea ar
putea spune ceva 3r a aminti de marii actori adevra$i
.mon;trii sacri1 ai teatrului rom%nesc din prima <umtate a
secolului trecut6 care ne*au 3ost pro3esori ;i de la care am
4nv$at buchea al3abetul meseriei noastre2
12
Ei s*au numitC Marieta Sadova6 ura #u=escu6 !icolae
#l$$eanu6 2"op Mar$ian6 Moni Ghelerter6 Vlad Mu/ur6 Jenic
Constantinescu6 na #arcan6 Ion Co<ar2
(a anii mei6 ast=i6 4mi plec /enunchii ;i 3runtea 4n 3a$a
lor mul$umindu*le pentru tot ce au 3cut pentru mine ;i6 prin
e:isten$a lor6 pentru teatrul rom%nesc2
-nii dintre colegii dumneavoastr de promoie au fost
#i sunt cei mai repreentativi actori ai scenei #i ecranului
romnesc pe care nici o istorie a teatrului sau a filmului
romnesc nu-i poate ocoli! Amintindu-v de ei, ce ne putei
spune,
Bntre cole/ii mei de /rup6 patru s*au distins6 devenind
cu timpul6 cu adevrat6 mari actori ai scenei ;i ecranului
rom%nescC m=a "ellea6 Dra/a Olteanu Matei6 Silviu Stncu*
lescu6 Silvia "opovici2 Cu nimic mai pre<os6 ci6 dimpotriv6 se
poate vorbi despre Geor/e Constantin6 Mircea lbulescu6 Ghe*
or/he Co=orici6 Sanda Toma sau Constantin Rau$chi2
Eram6 odat6 4n #ucure;ti la 3ilmri aveam un roli;or
4ntr*un 3ilm al lui ndrei #laier2 Seara am mers la Teatrul Mic ;i
am v=ut .Richard al II*lea1 de @2 ShaKespeare cu Victor
Reben/iuc2 Dup spectacol am mers 4mpreun cu Victor la
restaurantul #erlin2 Bn aceea;i sear avusese loc premiera la
.Municipal16 cu .DHale carnavalului12 (a o mas alturat s*au
a;e=at (iviu Ciulei6 ClodL #ertola6 (ucian "intilie6 Marin
Moraru6 urel CioranuM
Reben/iuc a spus s mer/em ;i noi2 (*am ru/at s
rm%nem sin/uri6 s m pot bucura de 4nt%lnirea noastr2
acceptat2 m 4nceput s vorbim despre .Richard al II*lea16 4n
care Victor avea rolul titular2 I*am 3cut c%teva observa$ii
despre 3elul 4n care reali=ase persona<ul6 pe care le*a acceptat
;i care de alt3el au coincis cu cele dintr*o cronic aprut
ulterior2
Eram 4nc sub impresia produs de spectacol ;i i*am
spusC .Victore6 ce actor bun e;ti tuN1 El mi*a rspunsC .Da6 m
Ioane6 dar ce minunat e Geor/eN1
13
Se re3erea la Geor/e Constantin6 care 4n aceea;i sear
<uca .&enric al IV*lea1 de "irandello2
O 4nt%mplare6 la prima vedere6 3r nimic neobi;nuit2 0i6
totu;i6 3elul 4n care ne apreciam 4ntre noi dovedea respectul
ce*l aveam unul 3a$ de cellalt2
m 3ost o promo$ie numeroas2 Vreo -G6 cred2 cum am
mai rmas +8M
Din pcate6 pentru teatrul rom%nesc 4n primul r%nd6 cei
mai buni ne*au prsit prea devreme6 ls%nd /oluri ce nu s*au
putut re3ace 4nc2 u lsat6 4n schimb6 4n urma lor6 monumente
interpretative 4n 3ilmul ;i spectacolul de teatru rom%nesc2 Cred
c lumea uit prea repede6 4n aceast epoc a revolu$iei
tehnice6 chipul unor arti;ti care6 de 3apt6 rm%n nemuritori 4n
crea$iile lor scenice2 I*am numit mai sus ;i nu de rare ori 4mi
amintesc de ei cu duio;ia ;i emo$ia ce o am 3a$ de marii mei
prieteni trecu$i prea de timpuriu 4n lumea celor drep$i2 ; vrea
s le rm%n amintirea ve;nicN
+olega dumneavoastr de studenie, .ictoria "obre, n
cartea despre (promoia de aur) spunea c (Prieteniile din
tineree sunt #i rmn cele mai statornice, c/iar dac ne-am
ntlnit ulterior foarte rar, ntruct viaa ne-a ng/iit cu lcomie
timpul destinat tririi! -ndeva n suflet e0ist splendida noastr
candoare tinereasc #i acea curenie #i camaraderie cinstit
care ne-a pstrat unii! 1ram mndri, de ce s nu recunoa#-
tem, de tot ce nfptuia fiecare!) A#a este,
m 3ost o promo$ie numeroas 4n 859O2 "roveneam de
la trei Institute de Bnv$m%nt artisticC rt Teatral din
#ucure;ti6 rt Teatral din Clu< ;i rt Cinemato/ra3ic
#ucure;ti2 De;i eram 3oarte mul$i6 unii cunosc%ndu*ne doar doi
ani6 4n timpul studen$iei am rmas p%n ast=i 3oarte buni
prieteni2 Bn 85D86 la #ra;ov6 la o recep$ie la care am participat
to$i cei pre=en$i6 Mircea lbulescu m*a 4ntrebat ce m*a
impresionat cel mai mult 4n timpul 4nt%lnirii noastre de atunciI
m rspuns 3oarte clarC .>aptul c dup +9 de ani ne re/sim
prieteni ;i cole/i6 a;a cum eram 4n studen$ie6 c%nd ne 4mpru*
mutam hainele sau ne 4mpr$eam buc$ile de p%ine2 Bn vara
14
anului +,,-6 Victor Reben/iuc6 3iind 4n turneu la T%r/u Mure;6
a 3ost invitatul meu la mas2 Vorbeam de parc n*ar 3i trecut
aproape un <umtate de secol de c%nd eram studen$i2 Vorbeam
despre spectacole6 despre repertoriu6 despre repeti$ii6 de parc
eram 4ntr*o pau= la cursuri2 0i ne aduceam aminte de 4nt%m*
plri cu o $inere de minte e:traordinar2 !u sttea de vorb un
mare actor al scenei rom%ne;ti cu un actor de aceea;i v%rst
al unui teatru din provincie2 !u2 Stteau de vorb doi 3oarte
buni cole/i ;i prieteni2 cela;i lucru s*ar 3i 4nt%mplat6 oricare ar
3i 3ost cei doi actori din promo$ia noastr6 oric%t timp ar 3i trecut
de c%nd nu s*au mai v=ut2 Victori$a Dobre are dreptate c%nd
spune .eram m%ndri6 de ce s nu recunoa;tem6 de tot ce
4n3ptuia 3iecare21
m 3ost 4ntotdeauna m%ndru de cole/ii mei6 de reali*
=rile lor 4n spectacolele de teatru sau 4n produc$iile cinemato*
/ra3ice ;i*mi propuneam 4n tot ce 3ac s 3iu alturi de ei6 s nu
compromit cu nimic ceea ce 3cea 3iecare acolo 4n teatru6 unde
era actor2
!*am 3i ast=i at%t de maturi ;i6 4ndr=nesc s spun6 de
4n$elep$i6 dac n*am 3i 3ost at%t de darnici ;i de risipitori cu
tinere$ea noastr6 cu tririle su3letului nostru2
Am avut norocul s m aflu n sala 2eatrului 3aio-
nal din 2rgu 'ure# la una din ntlnirile promoiei dumnea-
voastr! Au fost momente deosebit de emoionante s vei
atia mari actori la un loc pe scen! "umneavoastr ai avut
emoii, +nd s-a mai ntlnit (promoia de aur) a teatrului
romnesc,
Bntr*adevr6 emo$iile au 3ost deosebite6 mai ales pentru
mine2 Eram 4n 3a$a cole/ilor mei6 unii dintre ace;tia 3iind printre
marii actori ai $rii6 apoi publicul ;i propriii mei studen$i6 care
erau 4n sal2 Cumplite emo$ii6 dar totul s*a terminat cu bine2
Rev=%nd 4nt%lnirea noastr6 transmis la televi=iune6 mi*am
dat seama c totul a 3ost bine ;i cu to$ii doream s ne revedem
la urmtoarea 4nt%lnire2
15
ceasta a avut loc la Craiova unde am 4nceput s ne
amintim de cei care6 4ntre timp6 ne*au prsit de3initiv2 0i dac
va 3i s ne mai vedem6 vor trebui6 cei ce vor 3i acolo6 s consta*
te c sunt mai pu$ini dec%t pu$inii dinainte M
De 3apt6 4nt%lnirile noastre au 3ost p%n acum6 trei2
"rima a avut loc la #ra;ov6 4n 85D86 la +9 de ani de la
absolvire2 Eram to$i * mai pu$in Mircea Constantinescu*Govora6
care ne*a prsit primul2 Bndr=nesc s spun c eram 4nc
tineri6 c aproape nu se schimbase nimic 4ntre noi2
Eram parc adolescen$i6 de;i mul$i dintre noi aveam
/hiocei la t%mple2 !u ne*a 3ost team s pomenim ;i s
apreciem contribu$ia lui Vlad Mu/ur la educa$ia ;i pre/tirea
noastr pro3esional6 de;i acesta plecase emi/rase de 3apt
;i se stabilise 4n Germania occidental2 tunci am considerat
cu to$ii c Gina "atrichi6 de;i nu era cu noi6 este ;i va rm%ne
cole/a noastr6 a promo$iei noastre2
Teatrul din #ra;ov a 3ost o /a=d primitoare6 iar Tudor
Vornicu a preluat spectacolul6 4n re/ia TV a lui Dan "uican ;i
l*a transmis6 4n dou emisiuni6 pe postul na$ional de televi*
=iune2 3ost o sear de pau= 4n teatrele bucure;tene ;i 4n
ma<oritatea celor din provincie6 neput%ndu*se <uca aproape
nimic6 at%t de pre=en$i eram 4n toate distribu$iile sta/iunii de
atunci2
"e scen6 Co=orici cu vocea sa unic a recitat 4n 4n*
tre/ime .(ucea3rul.6 Silvia "opovici a impresionat cu accen*
tele tra/ice ale unui monolo/ din .Matca1 lui Sorescu2 Rau$chi
a 3u/it din scen c%nd venise la r%nd6 din cau=a emo$iilor2 De
3apt6 mai mul$i au procedat a;a2 Eu am spus un monolo/ din
.Vasile (ucaciu1 de Dan Trchil2
m=a6 ca de obicei6 a 3ost deliciul serii alturi6 bine4n$e*
les6 de Dra/a Olteanu2 m=a a 4nceput cu ni;te amintiri de la
3ilmri2 'na 3iind 3ormidabil2
>ilma 4n .Mihai Vitea=ul1 ;i o pan sau un accident de
circula$ie E3r urmriF 4l 3cea s 4nt%r=ie la 3ilmri2 Mer/ea
spre 0elimbr unde a;teptau ceilal$i interpre$i ;i sute de
3i/uran$i2 Ma;ina lui nu era lsat s plece de mili$ienii sosi$i la
16
3a$a locului6 orice e:plica$ie era re3u=at2 tunci6 cineva spune
c e vorba de o 3ilmare6 de 3i/uran$i care a;teapt6 de cheltuieli
etc26etc2 Mili$ianul de neclintit2 Ca ultim ar/ument6 un om din
echip 4l roa/ pe m=a s coboare ;i 4l pre=int mili$ianului ca
dovad concret c e vorba de m=a "ellea2 m=a era 4n
costum ;i machiat2 Mili$ianul imperturbabil spune secC 1(as6
tovar;e6 povestea cu Mihai Vitea=ul6 acesta este m=a
"elleaN12
Si/ur c 4nt%mplarea povestit de m=a a st%rnit r%sul
celor din sal6 minute 4ntre/i2 #ine4n$eles c aceast secven$
nu a 3ost inclus 4n spectacolul pre=entat la televi=iune2
O alt .pies1 de re=isten$ 4n repertoriul lui m=a
"ellea era ."rocesul de la 'rla$i12 Era vorba de un proces al
caninelor6 des3;urat 4n 3a$a <udectorului ;i procurorului6 cu tot
ce decur/e de aici2 Iar m=a interpreta ltrturile 4ntr*un mod
unic2
C%nd Dra/a Olteanu 4ncepea s recite din c%ntecele
$i/ne;ti ale lui M2R2"araschivescu spectatorii erau la picioa*
rele ei2
Din pcate6 m=a ;i Rau$chi6 prsindu*ne prea devre*
me6 iar Silvia "opovici 3iind /rav bolnav6 n*au mai rspuns
pre=ent la 4nt%lnirea de la T%r/u Mure;2
ici6 la T%r/u Mure;6 a recitat pentru ultima dat Gheor*
/he Co=orici .Scrisoarea a*III*a.6 iar Geor/e Constantin6 cu o
premoni$ie 3antastic6 citea monolo/ul din .>urtuna16 adevrat
testament al marelui ShaKespeare6 dar ;i un rmas bun al
marelui actor adresat nou6 cole/ilor6 ;i deopotriv publicului2
ce;ti doi neasemui$i actori6 dimpreun cu Silvia "opo*
vici ;i Geor/e >era6 nu au mai 3ost pre=en$i la citirea catalo*
/ului 4n 855O la Craiova6 unde Silviu Stnculescu a c%ntat E4n
duet cu Titi RucreanuF pentru ultima oar6 Mihai Stoicescu a
recitat ;i el ultima poe=ie iar noi am rmas mai sraci prin
plecarea acestor minuna$i ;i dra/i arti;ti ai scenei rom%ne;ti6
altur%ndu*se celor care ne*au prsit pentru totdeauna2
17
Asti, am s v pun o ntrebare pe care ma4oritatea
celor care iau interviuri o pun actorilor! "umneavoastr c/iar
avei emoii, +nd ai avut cele mai mari emoii n teatru,
E /reu de rspuns c%nd un actor a avut cele mai mari
emo$ii2 Bns;i no$iunea de emo$ie cuprinde 4n sine un capitol
4ntre/ al psiholo/iei umane2 rta actorului presupune retrirea
unor emo$ii ima/inate de autorul te:tului dramatic2 Dac arta
spectacolului de teatru este arta repre=entrii 3ire;ti6 4n arta
interpretului rolul 3undamental 4l are retrirea unor emo$ii6 a
unor sentimente proprii persona<ului interpretat2
Bntrebarea ta se re3er6 cred6 la un moment anume2 0i
actorii lea/ emo$iile puternice de anumite roluri sau 4nt%m*
plri2 !umai c aceste 4nt%mplri le/ate6 si/ur6 de interpretarea
unor roluri pot 3i mai multe6 iar emo$ia s aib intensit$i
di3erite2 Eu am avut6 4n cei GA de ani de stat 4n scen6
momente deosebite6 <uc%nd rolul titular din Montserrat6 rolurile
Ion6 Vasile (ucaciu6 precum ;i atunci c%nd <ucam 4n specta*
colele . cincea lebd16 .rca lui !oe1 ;i .Domni;oara !asta*
sia12 De ce emo$iiI Rolurile din aceste piese E;i a; putea adu*
/a multe alteleF au 3ost de o mare comple:itate psiholo/ic2
Bn ?Montserrat16 eroul era pus 4n 3a$a unei situa$ii limit
pentru c nu de=vluia locul unde era ascuns Simon #olivar
4ntemeietorul #oliviei de ast=i 4n 3a$a lui erau 4mpu;ca$i
oameni nevinova$i2 Bncon<urat 4n distribu$ie de mari actori
(ulu Savu6 0te3an Iordnescu6 urel Decu6 Octavian Cosmu$
;i re/i=orul Gheor/he &ara/6 iar eu 3iind la 4nceputul meseriei6
emo$iile mele deveneau la un moment dat deosebite2 'neori
m sim$eam dep;it de situa$ie2 Cu un consum enorm de
concentrare6 de deta;are de tot ce eram eu6 am reu;it totu;i
cople;it de emo$ie s reali=e= un rol care a 3ost apreciat at%t
de re/i=or6 de cole/i c%t ;i de spectatori2
Bn .Ion1 dup (iviu Rebreanu6 emo$iile au 3ost cumplite2
Voi reveni mai t%r=iu asupra acestui rol6 cu emo$iile ;i 4nt%m*
plrile deosebite prin care am trecut p%n la ridicarea cortinei
4n premier ;i dup aceea2 De asemenea6 cu .Vasile (ucaciu16
1 cincea lebd. sau .Domni;oara !astasia12 "rin urmare re*
18
venind la 4ntrebare6 e /reu de spus c%nd un actor a avut cele
mai mari emo$ii6 c%t vreme orice ridicare de cortin pe orice
scen ar 3i aceasta ;i cu orice spectacol6 pentru un actor
4nseamn emo$ie2 Dar6 cum spuneam6 emo$iile nu sunt ace*
lea;i6 ele mani3est%ndu*se cu intensit$i di3erite2
. mai amintii de debut, de primul rol pe care l-ai
4ucat dup absolvire,
Greu de ima/inat c debutul 4n teatru ;i primul rol <ucat
ar putea 3i uitat2 Si/ur6 4mi amintesc 3oarte bine primul rol <ucat
dup absolvire2 "iesa se numea .Clubul cpitanilor celebri1 de
V2 Preps ;i P2 Mint2 'n 3el de poveste2 Bntr*o bibliotec6 seara6
din ra3turile ei coborau eroii unor cr$i6 precum Robinson Cru*
soe6 Tartarin din Tarascont6 baronul MQnchausen6 cpitanul
!emo6 &ucKleberL >inn6 etc2 "rintre ace;tia era ;i un marinar6
CiaiKin eroul unei nuvele2 Era 3oarte important momentul
Eat%t avea 4n spectacolF acestui marinar6 pentru c aducea la
cuno;tin$a tuturor o iminent nenorocire ce avea s se
4nt%mple pe corabia unde se petrecea ac$iunea2 Eram cople;it
de emo$ie6 mai ales c alturi de mine 4n scen erau Iancu
Economu6 0te3an Iordnescu6 Iulian #ratu6 Vera Taco6 &anibal
Teodorescu6 Valentin Rusmir2 3ost un debut bun6 iar actorii
pe care i*am numit mi*au devenit 4n anii ce au urmat parteneri
obi;nui$i6 de la care am 4nv$at mult2
Ai ales teatrul din &aia 'are sau ai fost repartiat
aici,
Debutul meu la #aia Mare a avut loc 4n urma reparti=*
rii primite de la minister2 De 3apt6 oriunde a; 3i 3ost reparti=at6
eu a; 3i cerut #aia Mare2 !u aveam pe nimeni 4n lume dec%t pe
mama care 4ncepea s aib nevoie de a<utorul meu2 >iresc6
deci6 s 3i cerut #aia Mare6 pentru a 3i alturi de mama mea2 Bn
acela;i timp6 colectivul artistic era deosebit de valoros2 (a
numai un an dup venirea mea6 teatrul din #aia Mare cucerea6
cu .Inspectorul de poli$ie1 de J2#2"ristleL6 premiul I 4ntr*o 4ntre*
cere a tuturor teatrelor din $ar2 Trupa de teatru era 3ormat6
4ntre al$ii6 din 0te3an Mihilescu*#rila6 0te3an Iordnescu6 (ulu
19
Savu6 Iancu Economu6 Iulian #ratu6 (iana Sandra "opescu6
Ileana "op6 Costin Iliescu6 Rodica Dianu6 Ion ;i Silvia '$ ;i
noi6 absolven$iiC Geor/e >era6 Dan "uican6 Emil Reus6 Ion
!iciu6 Ion Ssran2
. mai amintii de scena teatrului din &aia 'are a
anului 5678, anul debutului,
Scena teatrului din #aia Mare6 chiar dac era modest
utilat6 era acela;i loc sacru6 a;a cum sunt toate scenele din
lume2 "entru mine a 3ost6 a rmas ;i va rm%ne p%n c%nd nu
voi mai 3i6 locul unde druirea su3leteasc ;i contopirea emo*
$iilor trite de actori trebuie s a<un/ 4n sal precum cuv%ntul
Evan/heliei din ltar6 la credincio;i2
"intre anii de actorie, cei mai muli i-ai petrecut la
&aia 'are! +i au fost,
m 3ost an/a<at al Teatrului bimrean din au/ust
859O p%n 4n ianuarie 85DD6 iar din martie +,,+ ;i p%n 4n
pre=ent am 3ost rean/a<at2
+t de rodnici au fost,
Bndr=nesc s spun c este o via$ de om6 de munc6
pentru c am muncit 3oarte mult2 m avut parte de re/i=ori
buni6 de cole/i deosebi$i ;i de un personal de scen ;i
administrativ drui$i unui scop unicC spectacolului2
3i;ele teatrului bimrean ne*au anun$at spectacolele
din #el/rad p%n 4n Cracovia6 din Sulina p%n la #aia #or;a6
din Ia;i p%n 4n Oravi$a2 !u e:ist localit$i 4n Rom%nia6 mai
mari dec%t Vi;eul de Sus6 4n care s nu se 3i <ucat un spectacol
al teatrului din #aia Mare ;i asta m 3ace s 3iu m%ndru c am
slu<it scena bimrean peste -, de ani2
+are este rolul pe care l-ai interpretat de cele mai
multe ori,
Cel mai <ucat rol al meu a 3ost Dra/omir din .!pasta1
de I2(2Cara/iale2 Cred c au 3ost peste 9,, de spectacole2
urmat Tache 4n .Tache6 IanKe ;i Cad%r16 apoi ?Ion1 din piesa cu
acela;i nume de Mihail Sorbul6 dup (iviu Rebreanu6 Valorin
din .Se caut un vinovat1 de Marcel imR6 (uca 4n
20
?Domni;oara !astasia1 ;i altele2 !u am o eviden$ a numrului
de spectacole2
Ai fcut o socoteal, ai adunat toate rolurile pe care
le-ai interpretat, +te ies la numrtoare,
Statisticile le 3ac al$ii2 Bn activitatea mea s*au adunat
8-+ de roluri pe scen6 la care le*a; adu/a pe cele din 3ilme6
vreo 8,6 ;i spectacolele pe care le*am pus 4n scen6 vreo 8G2
Sunt destul de multe chiar pentru anii mei petrecu$i pe scenele
4n care am interpretat roluri sau am stat 4n 3a$a aparatului de
3ilmat2 m satis3ac$ia ;i pot sta senin 4n 3a$a oricui6 pentru c
socotesc c mi*am 3cut cinstit datoria ;i 4ntotdeauna cu
probitate pro3esional2
Actorul colaborea cu regiori #i cu regiori-actori! Pe
care i preferai,
Bn munca actorului la crearea unui persona<
interdependen$a 4ntre actor ;i re/i=or este determinant2
Indi3erent dac re/i=orul este specialist 4n re/ia spectacolului
sau este actor care*;i asum aceast responsabilitate2
sumarea 4n sine este important2 ceast responsabilitate
venit din partea oricui este /arantul reu;itei2
drian (upu a 3ost actor ;i a rmas p%n la urm
re/i=or2 Gavriil "inte este 4n prima parte a activit$ii sale actor6
apoi cadru didactic universitar6 iar dup aceea re/i=or6 acti*
v%nd 4n principal la redac$ia emisiunilor de teatru din cadrul
Radiodi3u=iunii Rom%ne2 (iviu Ciulei este actor6 re/i=or ;i arhi*
tect2 !u e:ist ;i nu a e:istat dec%t birocratic di3eren$e 4ntre a 3i
actor6 3r a putea reali=a spectacole 4ntre/i sau a 3i numit
re/i=or6 3r putin$a de a <uca atunci c%nd aveai datele
necesare pentru interpretarea unui rol2 E:emplele ar putea
continua2
"roblema ar mai putea 3i discutat ;i sub alt aspect2 Bn
timp ce reali=atorul unui spectacol6 re/i=orul6 are vi=iunea de
ansamblu asupra 4ntre/ului spectacol6 actorul are de re=olvat
21
propriul rol2 Rela$ia acestui rol6 persona<6 cu celelalte persona<e
4n conte:tul des3;urrii 4ntre/ului spectacol este elementul
principal6 iar de colaborarea actorului cu re/i=orul6 oricine ar 3i
acesta6 depinde reu;ita unui spectacol2
!u cred 4n spectacolele a;a*=is .re/i=orale1 4n care
actorul ar 3i un manechin ce m%nuie;te unelte6 uneori de
;antier de construc$ii6 numai pentru c a;a a spus re/i=orul 4n
numele unui e:periment ce ;i*l asum2
'n spectacol trebuie s aib o concep$ie unitarC a
re/i=orului cu te:tul dramatic ;i cu cel care creea=
credibilitatea concep$iei artistice a spectacolului6 iar acesta
este actorul2 m v=ut prea multe e:perimente care6 de alt3el6
au trecut precum au venit ;i prea pu$ine triri 4n slu<ba unei
adevrate educa$ii estetice a spectatorului2
Vorbind despre mae#tri ai scenei romne#ti a# vrea
s-mi spunei cum considerai colaborarea teatrului bimrean
cu regiori celebri, precum *iviu +iulei, 9orea Popescu,
:/eorg/e 9arag, $on a/ig/ian #i alii,
Bn istoria de 9, de ani a teatrului bimrean6 colabora*
rea cu mae;trii enumera$i mai 4nainte a trans3erat e:isten$a
unui teatru din nordul 4ndeprtat al $rii6 4n tumultul6 4n mi<locul
vie$ii teatrale rom%ne;ti2 Iat de ce6 4n 859A6 spectacolul cu
.Inspectorul de poli$ie) de J2#2"riestleL6 4n re/ia lui &oria "o*
pescu6 era laureat al premiului I la 3inala unui concurs unde
participaser toate teatrele din $ar2 0i voi pomeni ;i alte
4nt%lniri la care teatrul bimrean era socotit etalonul teatrelor
din a3ara #ucure;tiului2
Bnt%lnirea noastr cu maestrul Ion 0ahi/hian s*a
petrecut prin 85O86 c%nd Domnia sa a acceptat o colaborare cu
teatrul nostru pun%nd 4n scen .pus de soare. de #arbu 0t2
Delavrancea2 3ost unul din spectacolele care se <uca cu toate
biletele v%ndute2 3ost un eveniment ;i 4ndr=nesc s spun c
nenea >nic Iordnescu a reali=at rolul 0te3an cel Mare6 ca
nimeni altul6 dup ine/alabilul Geor/e Calboreanu2 Bl seconda
cu o maestate e:traordinar Maria Ma/da 4n Doamna Maria ;i6
bine4n$eles6 ceilal$i actoriC Teo3il Turturic6 Ion '$6 Geor/e
22
#ossun6 Costin Iliescu6 Ctlina #u=oianu6 Ion Ssran6 0imon
Salc ;i cole/ii no;tri de la Teatrul de "pu;i2 .pus de soare16
de;i o pies cu un solist aproape deta;at 3a$ de celelalte
persona<e6 rm%ne o pies de colectiv2 >r o participare
colectiv a tuturor interpre$ilor6 piesa lui Delavrancea poate 3i o
cdere2 Maestrul 0ahi/hian ;tia 3oarte bine acest lucru2 Ceea
ce mi se pare remarcabil6 4ns6 este 3aptul c teatrul din #aia
Mare avea un colectiv de interpre$i cum poate nici un teatru de
provincie nu avea2 cest lucru s*a v=ut 4n spectacolul care nu
scotea 4n eviden$ un solist6 un domnitor6 ci o colectivitate6 o
$ar6 4n 3runtea creia se /sea un domnitor2 Minunat spectacol
;i duioas amintire pentru mine6 acum c%nd vorbesc despre el
;i despre cel care mi*a 3ost pro3esor 4n anul IV de studii6
maestrul Ion 0ahi/hian2 "re=en$a domniei sale pe a3i;ul
teatrului bimrean rm%ne o onoare pentru noi to$i6 3oarte
pu$ini ast=i6 care am participat la reali=area spectacolului cu
.pus de soare12
(iviu Ciulei venea la #aia Mare 4ntr*un impas al e:isten*
$ei sale 4n teatru2 !u pentru c ar 3i 3ost 4ntr*un impas pro3esi*
onal6 Doamne6 3ere;teN Era mai puternic dec%t 4n oricare alt
perioad a carierei sale2 vusese 4ns loc o premier la Teatrul
?#ulandra1 din #ucure;ti cu piesa .Revi=orul1 de Go/ol6 teatru
al crui director era (iviu Ciulei2 "iesa 3usese montat de
(ucian "intilie 4ntr*un mod care a deran<at mbasada '2R2S2S2
din #ucure;ti ;i 4n urma unui demers de acuma diplomatic
piesa a 3ost scoas de pe a3i; iar directorul6 nimeni altul dec%t
(iviu Ciulei6 schimbat2 De asemenea ;i secretarul de partid6
nimeni altul dec%t Toma Cara/iu2 (a ;edin$a respectiv6 acesta
se ru/a de actori s vote=e schimbarea lui comedie totalN
Bn aceast perioad6 perspicacitatea ;i discernm%ntul
unui e:celent om de teatru bimrean6 director al teatrului6 Iosi3
Capoceanu6 a 3cut posibil colaborarea teatrului nostru cu
marele re/i=or (iviu Ciulei6 acesta a acceptat s vin la #aia
Mare s monte=e .Clipe de via$1 de @2 SaroLan ;i6 nu numai
23
at%t6 a acceptat s <oace cu noi 4n c%teva repre=enta$ii rolul
principal ;i ne*a 3acilitat primirea decorului de la ?Municipalul1
bucure;tean2 m ;i ast=i ben=ile de ma/neto3on cu mu=ica
acestui minunat spectacol2
Emo$ia era /eneral2 "iesa6 cu ac$iunea 4ntr*un bar 4n
care unul intr6 altul iese6 avea un persona< central6 un client
care st 4n acest local ;i are convorbiri cu cei care intr ;i ies6
dar mai ales cu o 3emeie care vine s*;i 3ac plimbarea
trec%nd prin acest bar2 Spre deosebire de marele re/i=or care
a 3ost (iviu Ciulei6 de arhitectul ;i sceno/ra3ul de e:cep$ie
(iviu Ciulei6 actorul (iviu Ciulei a 3ost unul obi;nuit2 Cu toate
astea 4nt%lnirea 4n replic6 4n scen cu (iviu Ciulei a 3ost pentru
3iecare actor bimrean un moment de /ra$ie6 un moment6 a;
spune6 unic2 Simplitatea6 prietenia6 su/estiile lui veneau parc
din partea unui prieten6 nu din partea maestrului2 Comporta*
mentul 4n scen6 pre=en$a la repeti$ii ;i la spectacole erau ade*
vrate momente de etic pro3esional cum rar 4nt%lne;ti
vreodat2 Spectacolul a 3ost minunat ;i rm%ne una din aminti*
rile mele de neuitat2
Tot atunci6 Iosi3 Capoceanu a pus ba=ele unei colaborri
cu maestrul Ciulei6 care avea s duc la cel mai bun spectacol
al teatrului din #aia Mare 4n cei 9, de ani de e:isten$2 Este
vorba de .Somnul ra$iunii1 de ntonio #uero Valle<o6 la care
(iviu Ciulei semna re/ia ;i sceno/ra3ia2 Era vorba de o pies
care avea ca subiect o parte din via$a /enialului pictor spaniol
GoLa2 Interpretul principal era un actor de o 3actur cu totul
special ;i de un talent e:cep$ional2 Se numea Tnase
Ca=imir2 Bl secondau 4n distribu$ieC T=enKa Velceva #inder6
Vasile Constantinescu6 Cornel Mititelu6 Vasile "riscaru2 Re*
/ret c nu am 3cut parte dintr*un asemenea spectacol6 dar m
bucur c acesta a 3ost cel mai bun 4n e:isten$a teatrului
bimrean ;i asta datorit maestrului Ciulei ;i6 adau/6 3ericit s
3ac asta6 datorit actorilor bimreni2
(a premier a asistat ;i directorul Teatrului de Comedie
din #udapesta6 marele om de teatru VarKonL6 care ar 3i dorit s
pun piesa 4n repertoriul teatrului budapestan2 (iviu Ciulei
24
dorea s pun ;i s <oace rolul GoLa la #ucure;ti2 Dup
e:traordinara reu;it de la #aia Mare nici unul nu a mai 3cut
nimic din ceea ce 4;i propuseser2 (a #ucure;ti6 spectacolul
nostru s*a <ucat cu sala arhiplin6 mul$i spectatori re/ret%nd c
nu au putut vedea spectacolul2 Cred c ;i 4n amintirile marelui
(iviu Ciulei momentul #aia Mare ;i6 mai ales6 .Somnul ra$iunii1
rm%ne un moment de re3erin$2
"entru mine6 pre=en$a lui Gheor/he &ara/6 rm%ne uni*
c ;i de neuitat2 Marele re/i=or era la 4nceputul carierei sale2
Venise 4n #aia Mare 4n 859- cu o promo$ie a Institutului din
Clu< pentru a 4n3iin$a sec$ia Ma/hiar a Teatrului din #aia Mare2
ceast sec$ie s*a mutat6 cred6 4n 859G6 pentru a 4n3iin$a
Teatrul Ma/hiar din Satu Mare2
Gheor/he &ara/ a rmas6 4ns6 un colaborator de mare
prestan$ artistic al teatrului din #aia Mare2 Bn 859D6 4n
repertoriul nostru 3i/ura ;i piesa ?Montserrat1 de Emmanuel
RoblRs6 o pies deosebit de 3rumoas6 cu o 4ncrctur
dramatic deosebit2 Subiectul pornea de la un 3apt real
petrecut 4n 858D 4n Vene=uela6 unde se re3u/iase revolu*
$ionarul Simon #olivar Ecel care avea s 3ie 4ntemeietorul
#oliviei de ast=iF2 Cutarea acestui 3u/ar de ctre trupele
imperiale duceau spre nobilul o3i$er Montserrat2 cesta ;tia
unde se ascunde #olivar ;i6 pentru c nu a mrturisit6 4n 3a$a lui
erau 4mpu;ca$i oameni nevinova$i2 Distribu$ia era impre*
sionantC (ulu Savu6 Ion '$6 0te3an Iordnescu6 !icolae "o*
pescu6 &anibal Teodorescu6 (arisa Stase Mure;an6 Octavian
Cosmu$ ;i subsemnatul2
!u*mi ie;ea nimic2 &ara/ nu ierta nimic2 O dat am 4n*
t%r=iat 8, minute6 venind de la Satu Mare unde aveam o clas
la 0coala "opular de rt2 Bnt%r=iase trenul ;i Gheor/he
&ara/6 cu o candoare unic6 mi*a spus c nu am 4nt%r=iat 8,
minute6 ci 8+,2 'imit6 am spus c nu este adevrat2 tunci mi*
a spusC 1Domnule6 noi6 8+ oameni te*am a;teptat pe dum*
neata2 sta 4nseamn c ai 4nt%r=iat 8+, de minute12 Toat
25
repeti$ia s*a dus dracului2 Bmi venea s m sinucid E;i nu e:a*
/ere=F2 "ur ;i simplu eram inhibat nu reu;eam nimic2 Spre
repeti$iile /enerale lucrurile au 4nceput s se deslu;easc6 iar
dup o /eneral 4n costum ;i lumini6 &ara/ a admis c s*ar
putea s ias ceva2 Eram bolnav2 venit premiera6 pe la
Crciun E8595F2 3ost un mare succes2 Dou sptm%ni s*a
<ucat cu casa de bilete 4nchis2
De srbtori6 &ara/ a venit la mine acas2 !u mi*a spus
dec%t s nu uit c acesta este 4nceputul unei meserii mai dur
dec%t o misiune pe 3ront2 poi a adu/atC ?Tu ai putea 4ndeplini
c%te o misiune2 Chiar di3icil21
0i ast=i am amintirea acelui rol ;i a 4nt%lnirii cu cel care
avea s rm%n 4n istoria teatrului rom%nesc ?Marele &ara/12
m plecat la T%r/u Mure; din #aia Mare la 4nmorm%n*
tarea lui pentru a*l oma/ia ;i a depune o 3loare pe morm%ntul
lui2 m mai <ucat 4n re/ia lui ?"eripe$iile bravului soldat 0veiK1 ;i
?>ire de poet1 de OH!eill2 Teatrul bimrean6 ;i mai ales eu6
poate 4nscrie la loc de cinste6 cred6 colaborarea cu un mare
re/i=or6 cum a 3ost Gheor/he &ara/2
Dup ace;ti re/i=ori6 care repre=int nume ce vor 3i
re$inute de o Istorie a Teatrului Rom%nesc6 mul$i al$ii au venit ;i
au reali=at spectacole cu actorii teatrului din #aia Mare2 Bntre
ace;tia se remarc "etru Mihail6 un re/i=or meticulos6 de o
probitate pro3esional deosebit2 Ri/uros6 de o disciplin
e:cesiv6 4n/ri<indu*se de tot ce concura la reali=area unui
spectacol6 dar mai ales recunosc%nd rolul primordial al
actorului2 "etru Mihail rm%ne unul din cei mai dori$i colabo*
ratori ai teatrului bimrean2
'n t%nr re/i=or6 alturi de un t%nr sceno/ra36 Radu
Dinulescu ;i >lorin &arasim6 i*a; socoti ?tineri 3urio;i16 au creat
un moment deosebit la #aia Mare prin anii 85D,*D+6 pun%nd 4n
scen piesa ?nchet asupra unui t%nr care nu a 3cut nimic1
;i ?(eonce ;i (ena12 Bnaintea lor6 prin 85A5*85D,6 Dan Stoica a
reali=at un remarcabil spectacol "aul Everac6 mont%nd ?
cincea lebd16 iar dup aceea ?"durea 4mpietrit1 de R2
SherSood2
26
O alt colaborare deosebit6 care a dus la reali=area
celui mai bun spectacol6 dup ?Somnul ra$iunii16 a 3ost cu Geta
Vlad de la Teatrul Giule;ti6 care a montat6 4n 85O86 ?(itur/hia
de la mie=ul nop$ii1 de "eter Parvas6 acest spectacol av%nd 4n
distribu$ie pe 0te3an Iordnescu6 (ulu Savu6 Costin Iliescu6
Mircea Olaru6 Ion Ssran6 (arisa Stase Mure;an6 Ctlina
#u=oianu2
m <ucat 4n toate aceste spectacole6 care au 4ntre/it 4n
mine ceea ce aveam s dovedesc mai t%r=iu 4n scen sau la
catedr6 pre/tindu*mi studen$ii pentru 4nt%lnirea cu scena
pro3esionist2
%e spune c un actor nu este realiat deplin dac nu a
4ucat nimic din dramaturgia lui +aragiale! +e roluri ai interpre-
tat din dramaturgia marelui +aragiale,
Cu si/uran$6 Cara/iale este cel mai mare dramatur/
al rom%nilor6 iar pentru orice actor6 dramatur/ia /enialului
scriitor este o piatr de 4ncercare2 m avut bucuria s
interprete= 4n re/ia lui drian (upu6 rolul Dra/omir, 4n
.!pasta16 alturi de Vasile Constantinescu EIon !ebunulF ;i
Ol/a S4rbul EncaF2 Spectacolul s*a <ucat peste 89 ani6 trec%nd
de 9,, de repre=enta$ii2 Cu adevrat o e:perien$ unic
pentru mine6 mai ales c 4n sta/iunea +,,+*+,,- aveam s
reali=e= eu acest spectacol ;i s <oc alturi de al$i actori2 !u
socot cu nimic mai pre<os reali=area artistic a lui Romeo
#rbosu 4n Ion ;i a Danei Ilie #rbosu 4n nca dec%t a
predecesorilor lor2 Dimpotriv6 apropierea de 3irescul6 aproape
cotidian6 al unor spectacole de ast=i 3ace ca cei doi actori
interpre$i s 3ie dori$i de orice re/i=or care atac un repertoriu
de /reutate2 m avut6 de asemenea bucuria cu acest ultim
spectacol6 cu .!pasta16 s colabore= cu un cole/ dra/ mie6
Ioan Costin care6 de;i re/i=or tehnic6 4n teatrul din #aia Mare a
reali=at 4n spectacol un persona< Gheor/he ce se 4ncadra
per3ect 4n presta$ia artistic a celorlal$i trei interpre$i2 Bn acela;i
spectacol .!pasta16 4n +,,+6 am avut satis3ac$ia s constat6
4ncredin$%ndu*i un rol principal6 c Vali Doran este un talent cu
reale calit$i2 Dac va intra 4n unele capitole ale Istoriei
27
Teatrului 'niversal ;i Rom%nesc6 Doran are toate ;ansele s
termine 4n scen o carier care ar 3i putut 4ncepe cu ani 4n
urm2 Este un talent cert ;i sper s reu;easc6 cu at%t mai mult
cu c%t el este 4n pre=ent student al Institutului de Teatru din
Clu<2
"iatra de 4ncercare pentru un actor mai ales de
comedie sunt comediile marelui Cara/iale2
M*a a<uns ;i pe mine npasta6 alta dec%t celebra pies6
s <oc 4n capodopera lui Cara/iale .O scrisoare pierdut12
C%nd am v=ut distribu$ia am 4nlemnit2 Trebuia s <oc rolul
celebrului .poli$ai "ristanda12 m 4ncercat 4n 3el ;i chip s scap
de teroare6 dar de/eaba2 Re/i=orul a rmas neclintit ;i a trebuit
s 4ncep repeti$iile2 !imeni nu spunea nimic6 iar re/i=orul
Ser/iu Savin era chiar mul$umit2 sta m durea ;i mai mult2
Si/ur6 a 3ost premiera6 apoi alte spectacole6 dar 4n nici unul nu
am avut convin/erea c 3ac ceva din ceea ce credeam c ar
trebui 3cut <uc%nd Pristanda!
De la 4nceput am 4nv$at o scen celebr 4n economia
piesei6 scena numrrii stea/urilor6 puse de "ristanda 4n
locurile hotr%te de pre3ectul <ude$ului6 Tiptescu2 cest perso*
na< era interpretat de Cornel Mititelu6 un 3oarte bun actor de
comedie6 dar care era predispus la a*;i uita de persona< ;i a
trece la un r%s molipsitor ori de c%te ori avea prile<ul2 0i asta 4n
plin spectacol2 Scena cu pricina6 calvarul meu6 se <uca cu
delectarea permanent a lui Mititelu6 4n 3a$a neputin$ei mele de
a dovedi unde am pus stea/urile2 0i pentru ca .scena1 s 3ie
complet6 lui Mititelu 4i 3cea plcere sadic s*mi cear .s le
mai numrm o dat12 #ine4n$eles c nu*mi ie;ea numrtoa*
rea6 tocmai pentru c nu 4nv$asem te:tul 4n speran$a c voi 3i
mai .natural12 Cornel Mititelu r%dea cu lacrimi2 (a un spectacol6
ca s*l convin/6 am 4nceput s pl%n/2 Conu Tiptescu * Mititelu
a i=bucnit 4ntr*un r%s ce nu a mai putut 3i stp%nit ;i6 cu lacrimi
4n ochi6 din cau=a acestui r%s6 a ie;it din scen6 neput%nd vorbi
deloc2 m rmas nuc2 trebuit s 3ie tras cortina ;i6 dup o
vreme6 s relum spectacolul2 #ine4n$eles c toat lumea era
pe <os2 Eu eram nedumerit2
28
;a c nu pot spune c sunt un actor reali=at 3r s 3i
<ucat Cara/iale2
-nii actori #i ndrum copiii spre a mbri#a o carier
teatral! "umneavoastr ai fcut-o,
Sunt piese6 destul de multe6 4n care unele persona<e6
importante chiar6 sunt copii2 >iresc6 interpre$ii sunt cuta$i 4ntre
copii2 ;a s*a 4nt%mplat la .Steaua Timbrului1 de Valeriu na*
nia6 unde rolurile Roman ;i "etru Mu;at6 trebuiau interpretate
de copii de vreo 5 ;i A ani2 Copilul meu6 #o/dan6 ;i a cole/ului
Mititelu6 Doru6 aveau anii potrivi$i2 0i*au 3cut rolurile cu
3armecul ;i inocen$a proprie v%rstei care era ;i cea a
persona<elor din pies aceea de .coconi domne;ti12 Mai t%r*
=iu a revenit 4n repertoriul teatrului .Domni;oara !astasia1 de
G2M2Tam3irescu2 Bn aceast pies e:ist rolul (uca (acrim
un copil srman6 crescut pe la casele oamenilor2 'n rol 3rumos6
important 4n pies2 3ost distribuit6 din nou6 3iul meu #o/dan2
Era elev 4n clasa a*I7*a la liceu2 Rolul a 3ost bine reali=at6
av%nd din nou ca interpret candoarea 4nceputului de adoles*
cen$2 m 4ncercat o discu$ie despre ce ar 4nsemna dac do*
rin$a lui ar 3i s urme=e arta dramatic2 !u l*a interesat2 (a ce
se 4nt%mpl ast=i 4n institu$ia teatral 4mi dau seama c
intui$ia lui a 3ost bun2 #o/dan se a3l la !eS UorK6 3iind un
remarcabil medic psihiatru6 cu lucrri 4n domeniu ;i pro3esor la
una din universit$ile de acolo2
>eti$a mea6 Tenaida6 a 4nceput ;coala la o clas de /imnastic2
Dup clasa a IV*a nu a mai continuat6 4n schimb 4mi spunea c
ar dori s urme=e rta Dramatic2Trans3erul meu la T%r/u
Mure; unde biatul era student la medicin6 avea 4n vedere ;i
posibilitatea ca 3iica mea s urme=e cursurile 'niversit$ii de
Teatru2 !u a 3ost a;a2 !u a mai venit la T%r/u Mure;6 iar la
s3atul mamei sale s*a cstorit6 plec%nd 4n S2'22 3ost un pas
/re;it pe care6 din pornire6 nu l*am a/reat2 Dup un an6 totul se
terminase2 !oroc de m%na 4ntins de vrul meu6 Mircea
>n$an6 care 4mpreun cu so$ia lui6 Cornelia6 au a<utat*o pe
3iica mea s*;i /seasc un rost 4n !eS UorK2 colo a devenit
student la MarLmount Manhattan Colle/e6 unde a urmat
29
cursurile de art dramatic av%ndu*l ;e3 de catedr pe ndrei
0erban2
Institu$ia teatral din S2'22 3unc$ionea= pe alte
principii dec%t 4n Rom%nia6 a;a 4nc%t posibilitatea de a 3i
an/a<at 4ntr*un teatru este 3oarte limitat2 ctivitatea 4n teatre
se ba=ea=6 4n principal6 pe contracte pentru un rol sau 4n
ca=uri mai rare6 pentru o sta/iune2 Bn momentul de 3a$ este pe
lista de a;teptare a unui proiect de spectacol la !eS UorK6
3iind6 bine4n$eles6 an/a<at 4ntr*un serviciu pentru a*;i asi/ura
e:isten$a2
;egretatul om de teatru 'ircea 'arian v intervieva
cu prile4ul premierei (-n pa/ar cu sifon) de Paul 1verac, n
stagiunea 56<= 56<7 a 2eatrului "rama-tic din &aia 'are!
1rai atunci la (al treilea maraton n doi), cum se e0prima
'ircea 'arian vorbind despre piesele n dou persona4e! Ai
mai 4ucat n acea perioad n (1migranii) de %la>omir 'roe?,
alturi de .asile +onstantinescu, de asemenea (@ntre patru
oc/i) de Ale0ander :/elman, mpreun cu Alga %rbul! *a
ntrebarea (cum e teatrul n doi,) ai rspuns c (este precum
viaa n doi, grea, dur, cu sclipiri de sublim, iar cei ce vor fi n
sal mi vor gsi sufletul revrsat n scen!) Partenera
dumneavoastr din spectacolul (-n pa/ar cu sifon), actria
2en?a .elceva-&inder spunea c ($on %sran e pentru mine
mai mult dect un camarad de rboi! 3e-am urmat destinul n
ni#te condiii nu ntotdeauna de invidiatB)! *egat de aceea#i
pies, Adrian "o/otaru scria n revista Clacra c (are
tensiunea conversa-iilor noastre ilnice, are conflictul petrecut
n imediata noastr vecintate, poate c/iar n viaa noastr, B
are finalul pe care l refum pentru c ne sperie pn la
paro0ism, dar care trage toate semnalele de alarm posibile
prin con#tiin!) A#a este,
Spun ;i ast=i c .teatrul 4n doi. este precum via$a 4n
doiC /rea6 dur6 cu sclipiri de sublim sau6 dac vrei6 o ve;nic
.a/onie ;i e:ta=12 !u*mi pot permite de 3apt a da o de3inini$ie a
30
vie$ii 4n doi2 >ilme celebre au 4ncercat ;i nu ;tiu dac au reu;it2
M /%ndesc la .'n brbat ;i o 3emeie16 la ."ar3um de 3emeie16
la ."as 4n doi16 sau la celebrul ."e lacul ar/intiu12
Bn via$a unui actor e:ist6 4ntre altele6 situa$ii e:cep$ionale2
'na din aceste situa$ii este ;i aceea c%nd e;ti pus 4n situa$ia
de a interpreta o monodram6 adic o pies cu un sin/ur
persona< sau o pies cu dou persona<e6 adic o ?pies 4n doi16
cum obi;nuim noi s spunem2 Cei doi actori se /sesc 4ntr*
adevr 4ntr*o situa$ie e:cep$ional2 Cum alt3el s*ar putea numi
presta$ia lor aceea de a $ine trea= aten$ia spectatorilor timp
de o or ;i <umtate dac nu e:cep$ionalI
m avut parte 4n cariera mea de trei asemenea piese2
1Emi/ran$ii1 de Slavomir Mro=eK6 ?Bntre patru ochi1 de l2
Ghelman ;i ?'n pahar cu si3on1 de "aul Everac2 Dac ar 3i s
comente= pe lar/ aceast 4ntrebare atunci convorbirea
noastr6 numai la acest subiect6 ar trebui s aib aproape
pa/inile unei cr$i2
Voi 4ncerca s m re=um la ceea ce consider a 3i
esen$ial2
Dac admitem c via$a 4n doi6 sau numai un cr%mpei al
acestei vie$i6 este un comple: de 4nt%mplri sau triri
dramatice6 atunci ve$i admite c pentru doi actori pu;i 4n 3a$a
spectatorilor s reproduc prin repre=entare aceste triri6
ale celor doi6 este o sarcin deosebit2
Bn limba< teatral6 o pies 4n dou persona<e se nume;te
un te:t sau o pies de virtuo=itate actoriceasc2
To$i dorim6 nu e:ist actor s nu doreasc6 s avem parte
de o pies 4n doi2 m avut bucuria s <oc 4n trei piese care
aveau dou persona<e2 #ucuria mea s*a dovedit a 3i mai
de/rab o adevrat /ol/ot2 Dincolo de 3rumuse$ea te:tului6
piesa6 oricare ar 3i ea6 se dovede;te a 3i un adevrat test de
rbdare6 de aducere*aminte a tot ce*ai 4nv$at 4n ;coal ;i ai
3cut 4n teatru6 de a*$i pune 4n valoare vorbirea care trebuie s
3ie impecabil6 de a*$i coordona mi;crile6 dar mai ales de a
3orma un cuplu cu partenerul cu care interprete=i piesa
respectiv2
31
?Emi/ran$ii1 lui Mro=eK punea 3a$ 4n 3a$ doi 3u/i$i din
la/rul socialist2 'n intelectual ;i un $ran2 'nul plecase sau
evadase pentru a*;i /si libertatea de a /%ndi6 iar cellalt
pentru a*;i a/onisi bani pentru el ;i 3amilia rmas acas2
!umai c unul nu a /sit libertatea total de a /%ndi ;i nimeni
nu i*a recunoscut meritele6 iar cellalt a a/onisit bani6 dar
m%nc%nd conserve de carne destinate animalelor2 Cumplit
depersonali=are2 Cumplit 4n<osire a demnit$ii umane2 ceas*
ta era piesa2 Mie ;i lui Vasile Constantinescu ne revenea ?in*
/rata1 sarcin de a convin/e spectatorul de drama trit de cei
doi2 "iesa $inea o or ;i cinci=eci ;i dou de minute2 Era un
adevrat tur de 3or$6 dar 4mpreun cu re/i=orul Ion Deloreanu
am reu;it2 Mi*e /reu s spun c a 3ost o demonstra$ie de
miestrie actoriceasc6 dar cu certitudine c o asemenea pies
nu poate 3i <ucat dec%t de doi actori stp%ni pe toate secretele
meseriei lor2 Voi men$iona un 3apt aparte 4n via$a mea ca actor2
Bntr*un turneu la Caracal6 <uc%nd dou spectacole6 matineul ;i
seara6 dup repre=enta$ii6 aveam cu dou Kilo/rame ;i <um*
tate mai pu$in2 sta 4nsemna6 printre altele6 dou spectacole cu
?Emi/ran$ii12 lturi de noi6 ca ;i 4n multe alte spectacole6 s*a
a3lat o persoan deosebit doamna Cornelia Codreanu6
doamna care ve/hea asupra memoriei noastre ;i ne 4ndruma
tehnic pa;ii 4n scen2
?Bntre patru ochi16 piesa ucraineanului l2Ghelman6 are titlul
ori/inal : ?@ntre patru oc/i de fa cu lumea ntreag12 Minunat
titlu6 dar a3i;ul nostru anun$a doar .Bntre patru ochi12 'n cuplu6
so$ ;i so$ie6 4;i discutau via$a6 repro;%ndu*;i reciproc
ne4mplinirile ;i /re;elile unuia 3a$ de cellalt2 Evolu$ia
dramatic a con3lictului era cumplit6 a<un/%nd la paro:ism2 Bn
acest moment6 un tele3on6 un banal tele3on6 4i anun$ pe cei doi
despre starea copilului lor care se /sea 4n spital 4n urma unui
accident2 Cel care vorbea era chiar copilul care*;i 4ntreba
prin$ii dac sunt bine ;i dac totul e bine 4ntre ei2 !u ;tiu dac
am avut un alt moment mai /reu de reali=at 4n scen dec%t
momentul rspunsului ce trebuia s*l dau 3iului meu din pies6
acela c totul e bine6 c nu e nimic ru6 c totul e bine 4n
32
3amilie2 Bmi amintesc ;i ast=i replica ?totul e bine6 mmica e
l%n/ mine6 da6 dra/ul tatii12 Cumplit teroare s te po$i con*
centra s convin/i c totul e a;a precum spui6 de;i totul era
alt3el2 !umai c 4n 3a$a acestei imensit$i cei doi 4n$ele/eau c
trebuie s rm%n 4mpreun ;i c6 de 3apt6 nu aveau motive s
3ie alt3el2
?'n pahar de si3on1 era pentru mine a treia 4nt%lnire cu o
pies a lui "aul Everac2 Jucasem ?>erestre deschise16 ? cin*
cea lebd1 ;i apoi ?'n pahar cu si3on12
Te:tul era 3oarte 3rumos6 actorice;te tentant6 dar
deosebit de /reu2 Din nou se punea 4n discu$ie ?virtuo=itatea
actoriceasc12 Dan lecsandrescu punea la #aia Mare o pies6
?"oveste de dra/oste cu ndra Cantuniari16 a lui Mircea
Marian2 !u ;tiu de unde a pornit ideea2 Mi s*a propus piesa ;i6
4mpreun cu T=enKa Velceva*#inder6 am acceptat2 Dup repe*
ti$iile la mas6 Dan a plecat vreo =ece =ile la #udapesta6 a;a
4nc%t am continuat s lucre= cu T=enKa2 C%nd a venit lecsan*
drescu piesa era ?4n picioare16 cum se spune 4n teatru6 a;a
4nc%t nu am mai avut nevoie dec%t de pu$ine repeti$ii2 Corect6
Dan lecsandrescu6 m*a 4ntrebat dac accept s 3iu trecut pe
a3i;6 ca asistent re/i=or2 I*am spus c accept6 bucuros2 "iesa
vorbea de o 3emeie care venea 4n $ar dup ce plecase 4n
Occident6 pentru a racola un 3oarte bun tehnician6 ce urma s
mear/ acolo6 4mpreun cu ea6 o3erindu*i bene3icii materiale
deosebite ;i recunoa;terea deplin a calit$ilor sale
pro3esionale2
De men$ionat c 4ntre cei doi6 4nainte6 3usese o dra/oste
curat6 care trebuia s se termine printr*o cstorie6 a;a 4nc%t
toat re4nt%lnirea avea o 4ncrctur dramatic deosebit2 0i
4nc ceva6 ace;ti doi oameni 4nc se mai iubeau2 Ea6 pentru
ceea ce ar 3i putut s devin l%n/ omul pe care*l iubea6 el
pentru ceea ce 4i druise su3lete;te6 cre=%nd 4n ea2 O pies
deosebit6 cu un 3inal imprevi=ibil ;i cu o interven$ie a mea
care reabilita6 de 3apt6 eroul ?ne/ativ1 4n 3inalul piesei domnului
Everac6 prin simplul cuv%nt adresat publicului ?De ceI De ceIN1
33
m stat mult de vorb cu maestrul Everac6 dar nu mi*a
spus nici un cuv%nt despre adaosul meu la te:t2 ;teptam un
cuv%nt bun6 dar se pare c uneori tcerea spune mai mult
dec%t orice cuv%nt ai spune2
"aul Everac mi*a o3erit de asemenea unul dintre cele
mai 3rumoase roluri din via$a mea 4n ? cincea lebd16 unde6
4mpreun cu Ma/dalena Cernat ;i "aul ntoniu6 am reali=at6 4n
re/ia lui Dan Stoica6 un spectacol deosebit2 "aul ntoniu a
3cut unul din cele mai bune roluri din cariera lui6 un rol reali=at
cu totul remarcabil2
Revenind 4ns la ?piesa 4n doi16 trebuie s spun c%te
ceva despre cei trei parteneri pe care i*am avut 4n aceste
spectacole2
.asile +onstantinescu a 3ost6 cred6 dup Vasile Cre$oiu6
0te3an Iordnescu ;i 0te3an Mihilescu*#rila6 cel mai bun
actor pe care l*a avut teatrul din #aia Mare2 m 3ost6 cred6 cel
mai important partener din cariera lui2 Era nervos2 Vroia s
subordone=e totul 4n 3avoarea lui 4n scen2 Era un e/ocentrist6
dar6 4n repeti$iile cu partenerii ;i condus de un re/i=or 3erm6
devenea un partener ideal2 De alt3el6 subordonarea scenic6
a;a cum o vroia el6 se datora dorin$ei de a reali=a un spectacol
bun2 !umai c orice solist are nevoie de un diri<or ;i asta
4n$ele/ea ;i nenea Vasile p%n la s3%r;it2
Vasile Constantinescu a 3ost 4n e:isten$a teatrului
bimrean un actor de e:cep$ie2 !enumrate spectacole ne*au
pus 3a$ 4n 3a$C 1Ion16 ?Vlaicu*Vod16 ?!pasta16 ?TaKe6 IanKe ;i
Cad%r16 ?Vasile (ucaciu16 ?(una pentru cei de=mo;teni$i1 ;i
altele2 !iciodat 4ns pe scen nu am avut ne4n$ele/eri2
Bndr=nesc s spun c6 alturi de umrul meu6 cel al lui nenea
Vasile a sus$inut teatrul bimrean2 Mrturie stau spectacolele
4n care am <ucat am%ndoi de*a lun/ul anilor2
Alga %rbul, 3emeia de*o via$ a lui nenea Vasile6 ma*ma
celor doi copii cu care el se m%ndrea at%t de mult6 era o 3iin$
delicat6 plp%nd ;i6 precum o 3urnic muncitoare6 4;i $inea
cei trei ?brba$i1 din cas2 Te 4ntrebai cum de mai are timp de
teatru ;i mai ales de unde trans3i/urarea 4n scen 4n at%tea ;i
34
at%tea roluri2 Era un partener desv%r;it2 Docil la repeti$ii6
uit%nd de treburile /ospodre;ti6 3cea e3orturi deosebite s 3ie
4ntotdeauna a;a cum cerea re/i=orul2 (iviu Ciulei a avut
cuvinte superlative pentru Ol/a S4rbul2 "entru mine a 3ost
partener timp de dou=eci de ani6 timp 4n care am reu;it6
cred6 s dm via$ persona<elor din ?!ora16 ?&edda Gabler16
?!pasta16 ?Ion16 ?Bntre patru ochi16 ?Io6 Mircea Voie*vod16
?Vlaicu Vod1 ;i multe altele2 Mi*e dor de Ol/a ;i*mi pare ru
c nu mai putem 3i 4mpreun 4n scen2 Sper s*i a<ute
Dumne=eu s 3ie sntoas din nou 2
2en?a .elceva-&inder6 partenera mea din ?"aharul cu
si3on16 o alt ?pies 4n doi16 este o dra/oste6 o cole/6 o par*
tener cum pu$ine am avut 4n aproape cinci=eci de ani de stat
4n scen2 Rar om6 de o cinste6 de o camaraderie ;i de o
puritate su3leteasc a;a cum a 3ost T=enKa6 4n tot timpul c%t
am 3ost cole/i 4n teatrul din #aia Mare e /reu de /sit2 Dac
socotesc bine6 de la ?Vlaicu ;i 3eciorii lui16 piesa ei de debut 4n
85O86 ;i p%n la revolu$ie am 3ost partenerul ei principal 4n
cele mai mari succese pe care le*a avut pe scena bimrean2
De la debut6 continu%nd cu ?&arap lb16 ?(upta cu umbra16
?Maria Stuart16 ?Ion16 ?&edda Gabler16 ?(una pentru cei de=*
mo;teni$i16 ?'neori liliacul 4n3lore;te ;i toamna16 ?Scrisoarea
pierdut16 ;i6 desi/ur6 ?'n pahar cu si3on16 T=enKa a 3ost 4ntot*
deauna cel mai bun ;i mai dra/ prieten pe care l*am avut2
!iciodat nu am avut o animo=itate2 Bntotdeauna ne*am 4n$eles
;i ne*am completat6 ne*am spri<init la nevoie2 "oate este cea
mai luminoas amintire a mea de camaraderie ;i probitate
pro3esional2 Re/ret c nu am <ucat ;i 4n alte ?piese 4n doi16
care mi*ar 3i permis s vorbesc ;i despre al$i cole/i minuna$i6
cei aminti$i mai sus rm%n adevrate e3i/ii 4n via$a mea pe
scena teatrului bimrean2
Ai mai dori s interpretai nc o dat unele din rolurile
4ucate, Actorii au o asemenea dorin,
Eu m apropiu de 3iecare rol cu o team cumplit2
Orice rol este pentru mine un univers necunoscut6 chiar dac
la prima lectur totul pare clar2 "trun=%nd 4ns 4n interiorul6 4n
35
psiholo/ia persona<ului ce urmea= s*l interprete=6 descopr
at%t de multe necunoscute 4nc%t m cuprinde teama2
Comportamentul6 rela$ia cu celelalte persona<e6 3elul de a
/%ndi6 de a se mi;ca6 de a reac$iona6 mersul6 /estul6 4n3$i*
;area6 toate acestea sunt probleme ce trebuie re=olvate de un
actor2 poi6 toate datele acestea trebuie inte/rate 4n concep$ia
/eneral a spectacolului6 care*i apar$ine re/i=orului6 ca
principal reali=ator2 Iat schi$at doar o parte din drumul pe
care*l parcur/e un actor p%n la premiera unui spectacol2 poi6
concentrarea6 retrirea unor sentimente ce apar$in persona*
<ului6 aceast dedublare continu te 3ace ca actor s*$i iube;ti
persona<ul ca pe o 3iin$ ce*$i apar$ine6 ce se na;te din propriul
tu su3let ;i trup2
Bntotdeauna mi*am iubit persona<ele pe care le*am
interpretat pe scen6 cu unele m*am contopit aproape6 a;a
4nc%t mi se pare 3iresc s doresc a le interpreta 4nc o dat2
Cred c ;i al$i actori au o asemenea dorin$2 De alt3el6 am avut
parte s <oc acela;i rol peste ani6 mul$i ani de la prima
interpretare 4ntr*un spectacol cu aceea;i pies2 Mi*am dat
e:amenul de licen$ interpret%nd rolul +le#ci 4n .=ilul de
noapte1 de Ma:im GorKi2 "este mai bine de +, de ani am <ucat
acela;i rol 4n aceia;i pies la #aia Mare 4n re/ia lui Otto
Rapapport6 iar dup al$i +, de ani6 la T%r/u Mure; <ucam
aceea;i pies6 interpret%nd un alt rol6 acela al btr%nului *uca!
GorKi este un autor universal6 iar piesele sale s*au <ucat din
ustralia6 p%n 4n Canada2 Bnt%lnirea cu un rol din dramatur/ia
marelui scriitor este un moment 3ericit pentru orice actor2
Dorin$a mea de a re<uca un rol s*a 4mplinit6 iar 3aptul c la a
treia 4nt%lnire cu aceea;i pies am interpretat un alt rol6 mi*a
dat o satis3ac$ie deplin2
cela;i lucru s*a 4nt%mplat cu persona<ul titular din
.Vasile (ucaciu1 de Dan Trchil6 pe care l*am interpretat6
dup #aia Mare 4n 85AD6 la Clu<6 4n 8555 ;i din nou la #aia
Mare6 dup 4nc patru ani2 Bnt%mplare 3ericit6 4ntruc%t condu*
cerea teatrului mi*a 4ncredin$at 4n aceste =ile ;i reali=area
acestui nou spectacol cu piesa lui Dan Trchil2
36
Sunt multe roluri pe care mi le*a; 3i dorit s le dau via$
4nc o dat6 dar6 cum spuneam6 asta se 4nt%mpl mai rar 4n
via$a unui actor2 "oate cel mai dorit persona< din 4ntrea/a mea
carier6 cu care a; 3i dorit s m re4nt%lnesc6 a 3ost $on, fiul
:laneta#ului, din monumentalul roman a lui (iviu Rebreanu2
!u s*a putut ;i am rmas cu amintiri de neuitat ;i cu marea
bucurie c 4n peste 5, de spectacole m*am contopit cu
persona<ul din pies pe care*l sim$eam ca pe un predecesor
ancestral6 de*al meu2
+onstatin Parasc/ivescu, n cartea (+avaler fr iluii)
dedicat regiorului Petre %ava &leanu, referindu-se la
premiera cu dramatiarea ($on), scria despre regior
urmtoareleD (a ncercat o e0ploatare a valenelor scenice ale
te0tului, sobr, cu economie de mi4loace B s-a strduit s
imprime o autenticitate care s evite naturalismul B *-au
servit Alga %rbul n rolul frmntatei Ana, $on %sran n rolul
titular cu remarcabil vitalitate, culoare #i for tragic!
%pectacolul s-a 4ucat #i la 3sud, prile4uind descendenilor
lumii descrise de ;ebreanu n roman o restituire emoionant
a propriului lor trecut!) +um a fost spectacolul de la 3sud ,
Bnainte de a vorbi despre spectacolul de la !sud
trebuie s spun c 4nt%lnirea mea cu .Ion1 s*a petrecut cu mul$i
ani 4nainte2 Eram 4n clasa a I7*a6 la (iceul .Gheor/he 0incai12
(ocuiam 4n satul Ssar ;i =ilnic veneam pe <os pentru a*mi
urma cursurile liceale la #aia Mare2 cas6 4n sat6 timpul meu
trecea cu treburile /ospodre;ti6 cu pre/tirea lec$iilor ;i cu
cititul2 'nchiul meu6 Vasile Ro/o<an6 un eminent 4nv$tor6
care sttea 4n comuna Recea6 m*a 4ndemnat s citesc6
pun%ndu*mi 4n m%n romanele lui Ionel Teodoreanu6 Ce=ar
"etrescu6 Mihail Sadoveanu6 Octav Desila6 Ion /%rbiceanu ;i6
bine4n$eles6 (iviu Rebreanu2
nii mei de liceu6 p%n la absolvire6 au 3ost ;i anii 4nt%l*
nirii cu tot ce a dat mai bun pro=a rom%neasc 4ntre cele dou
r=boaie6 iar .Ion1 m*a impresionat at%t de mult 4nc%t6 4ntr*o =i
de primvar6 dup ce se arase o/rada casei 4n care locuiam6
am srutat bra=da6 pl%n/%nd c pm%ntul arat nu este al meu2
37
Bmplinisem 8A ani ;i 4nc nu purtasem panto3i2 Eram 3oarte
srac6 iar romanul lui Rebreanu m 3cuse s rbu3nesc6
ima/in%ndu*m un al doilea Ion2
m citit aproape tot ce a scris (iviu Rebreanu2 !iciodat
nu i*am /sit e/al Epoate peste ani6 Marin "reda s*i 3ie
aproapeF6 iar .Ion .a rmas cartea mea de su3let6 pentru
totdeauna2
"este ani6 student 3iind 4n anul III6 am vrut s 3ac la
clas o scen din dramati=area lui Mihail Sorbul6 dup
romanul lui Rebreanu6 dar 3aptul c maestrul #l$$eanu <ucase
rolul m*a inhibat total6 a;a 4nc%t am renun$at2 veam s m
4nt%lnesc cu piesa lui M2Sorbul dup 8D ani6 c%nd a 3ost inclus
4n repertoriul teatrului din #aia Mare6 iar "etre Sava #leanu
avea s 3ie re/i=or2 m 3ost distribuit 4mpreun cu Sandu "opa6
un actor bun6 cu 3i=ic ideal pentru eroul lui Rebreanu2
(a s3%r;itul sta/iunii 85O585A,6 urma s 4ncepem repe*
ti$iile2 Bntr*o duminic diminea$a6 4n A iunie6 din acel an6 un
autobu= nemernic ;i uci/a; mi*a lovit copila;ul care6 dup un
ceas de la accident6 a trecut 4n lumea 4n/erilor Dumne=ee;ti6
ls%ndu*m p%n ast=i ne4mpcat ;i amputat su3lete;te6
pentru totdeauna2 ;a s*a stins Mu/urel Ssran2
!u m sim$eam 4n stare s 4ncep repeti$iile6 a;a c totul
a 3ost am%nat p%n la 4nceputul sta/iunii urmtoare2
"ictorul sceno/ra36 Vir/il Miloia6 venit la #aia Mare 4n
au/ust6 a plecat la !sud pentru a vedea satul 4n care (iviu
Rebreanu plasase ac$iunea romanului su2 m plecat
4mpreun2 Mai 3usesem 4n "ripas6 ast=i comuna (iviu
Rebreanu6 la casa memorial a marelui scriitor6 o cunoscusem
;i pe lelea Rodovica6 prototipul nei din roman6 dar acum 4nt%l*
nirea mea cu lelea Rodovica E4n v%rsta de D+ de aniF avea cu
totul o alt 4ncrctur2 Dup multe 4ntrebri6 dup ceea ce
d%nsa povestea6 printre altele .c Ion a trit 4n bun 4n$ele/ere
cu socrul su6 c s*au iubit ;i au avut trei copii6 dou 3ete ;i un
biet ;i c nu o murit lovit 4n cap6 ci de /lb%nare6 iar ea nu s*o
sp%n=urat cum o scris Domni;oruV 3c%nd*o de ru;ine6 c
trie;te ;i ast=i ;i mer/e la lucru la .colectiv16 c nu*i d
38
nimeni mcar +,, de lei pentru c%t s*o c%;ti/at cu cartea
aceea 4n care au =is c s*a sp%n=urat12 Dup ce lelea
Rodovica ne*a povestit toate neca=urile prin care trece am
4ndr=nit s o 4ntrebC
(ele Rodovic6 uit*te la mine2 Cam ce 3el de brbat 4s
eu6 dup cum o 3ost Ionu dumitaleI
S*a uitat la mine bla<in6 cu mult buntate ;i mi*a spusC
poi6 Domnule6 Ionu meu o 3ost brbatN
m sim$it c pic ;ura pe mine2 I*am spus sceno/ra3ului
Miloia ;i ;e3ului de produc$ie #ban c nu m mai interesea=
piesa ;i c putem pleca la #aia Mare6 dar btr%na a continuat2
Da s ;tii c !iculae samn bine cu tat*so2
Cine*i !iculae6 am 4ntrebat*o2
>eciorul meu din Dumitra2
I*am mul$umit ;i am plecat2 Dumitra era prima comun
4n drumul nostru de 4ntoarcere spre #aia Mare2
m oprit 4n 3a$a prvliei6 l%n/ biseric ;i am 4ntrebat
un $ran dac nu cumva ;tie unde st !iculae #oldi<er Enumele
adevrat al eroului din romanul .Ion1 era #oldi<erF2
D*apoi iact*l6 dumnealui 4i !iculae2
Bntra*devr 4n 3a$a prvliei6 mai era un om pe care nu*l
b/asem 4n seam2 Era mic de statur6 cu o plrie nea/r6 o
vest la 3el6 avea o mustcioar .musc16 cum poart unii
$ranii6 ;i o privire a/er6 nedumerit c%nd m*am apropiat de
el2 (*am 4ntrebatC
Dumneata e;ti !iculae #oldi<erI
Da6 domnule6 mi*a rspuns2
Mi6 !iculai6 miN Dac*ai ;ti tuN
0i l*am ridicat 4n bra$e6 $in%ndu*l sus2
Vai de mine6 DomnuleN Ce*i cu dumneataI
!imic6 m2 Iart*m2
!*aveam ce spune6 orice e:plica$ie era de prisos2 !u ar
3i 4n$eles nimic2 (*am lsat nedumerit ;i am plecat spre cas 2
Spre s3%r;it de noiembrie6 4n 85A,6 aveam premier cu
.Ion12 Sandu "opa nu a mai putut <uca6 3iind prins 4ntr*un rol
principal la un 3ilm2 urmat un ;ir de spectacole6 iar 4n
39
primvara anului 85A8 un turneu prin Moldova ;i multe
deplasri 4n <ude$ ;i 4n localit$ile limitro3e <ude$ului nostru2 ;a
am a<uns la !sud2 Sala era arhiplin2 veam palmele livide2
!u*mi /seam locul2 Jucasem de multe ori 4n !sud6 dar
niciodat cople;it de emo$ii ca acum2
Spectacolul a 4nceput cu 4nt%r=iere6 dar se <uca 3oarte
corect ;i cu mult concentrare2 Bn pau= s*a petrecut un lucru
cu totul ie;it din comun6 ce avea s rm%n pentru mine o
amintire unic2 O 3emeie a venit la mine6 pl%n/%nd 4n hohote ;i
repet%nd mereu C
Vai6 ttuca meuN Vai6 Domnule6 vai ttucaN
!u ;tiam ce s 3ac2 Bncercam s o sus$in ;i am cerut
cabinierei o can cu ap2 To$i cei de 3a$ erau nedumeri$i2
Vai6 Domnule6 nu*mi trebuie ap2 Eu 4s 3ata lui Ion2
Tu e;ti >loricaI6 am 4ntrebat*o ;tiindu*i numele de la
mama ei6 lelea Rodovica2
Vai6 Domnule6 ;tii cum m cheam2 Ioi6 ttucaN
Eram buimcit2 "ur ;i simplu nu mai puteam vorbi2
Bncercam s 4n$ele/ ce se petrece 4n su3letul acestei 3emei
aproape de v%rsta mea ;i*mi era imposibil2 m lini;tit*o ;i
ne*am despr$it6 dup care am 4nceput partea a doua a
spectacolului2 >ceam e3orturi e:traordinare s m pot
concentra ;i s termin spectacolul2 m reu;it ;i6 p%n la urm6
spectacolul s*a terminat cu bine ;i cu un succes deosebit2
>lorica a venit dup spectacol ;i6 cu ochii 4nlcrima$i6
mi*a mul$umit c ;i*a ?v=ut tata 4nc o dat16 dup cum
spunea d%nsa2
doua =i6 4mpreun cu u/ustin Co=mu$6 Ol/a S%rbul
;i 4nso$i$i de >lorica am 3ost 4n vi=it la lelea Rodovica avea
s 3ie ultima noastr 4nt%lnire2
u/ustin Co=mu$ a scris un reporta< 3rumos ce s*a
publicat 4n =iarul bimrean de atunci2
Ai mai avut ntmplri de acest fel,
Da6 <ucam 4n 85A56 la #aia Mare6 .Vasile (ucaciu1 ;i
am 3ost anun$at c la spectacol va veni ;i nora lui Vasile
40
(ucaciu2 Era vorba de so$ia preotului Epaminonda (ucaciu6
care a venit 4nso$it de 3iul ei6 medicul Vasile (ucaciu6 nepotul
marelui patriot2 To$i interpre$ii aveam emo$ii6 3ire;ti de alt3el6
;tiind despre pre=en$a oaspe$ilor no;tri de onoare2 Sala era
plin2 De;i nu m uit niciodat 4n sal6 de data asta parc un
3luid ce venea dinspre spectatori m*a 3cut s simt pentru o
clip 4n primul r%nd6 pre=en$a celor doi2 veam sen=a$ia c m
scu3und6 dar imediat mi*am revenit ;i6 deta;%ndu*m de tot ce
era 4n a3ara rela$iei mele cu partenerii din scen6 am reu;it
4mpreun cu ei s reali=m un spectacol deosebit6 rspltit cu
aplau=e repetate6 venite din partea spectatorilor ce au umplut
sala p%n la re3u=2
Socotesc 4nt%mplarea deosebit6 deoarece <ucam 4n 3a$a
unui spectator care l*a cunoscut bine pe Vasile (ucaciu2
"reocuparea mea principal era le/at de 3aptul c trebuia s
contrapun cu pre=en$a mea scenic o ima/ine care6 cu
si/uran$6 a 3ost comparat cu ima/inea adevrat a celui care
a 3ost Vasile (ucaciu2 semenea 4nt%mplri rm%n pentru
totdeauna 4n amintirea actorului interpret2
C%nd am <ucat mai t%r=iu la Clu<6 spectacolul6 au venit
strnepo$ii lui Vasile (ucaciu6 o3erindu*ne 3lori6 dup repre=en*
ta$ie2 'n spectator mi*a trimis o emo$ionant carte po;tal2
Si/ur c aproape 3iecare spectacol las 4n urma sa
4nt%mplri de tot 3elul2 O ast3el de 4nt%mplare6 le/at de un alt
spectacol6 am avut*o <uc%nd .Ecaterina Teodoroiu1 de !icolae
Tutu2 "iesa vorbea despre lupta ;i moartea eroinei de la Jiu2
Jucam sublocotenentul Pnoiu6 lo/odnicul Ecaterinei2
"ersona<ul a e:istat 4n realitate ;i s*a numit Gheor/he Mnoiu6
era 4nv$tor2 cesta a rmas 4n via$ dup terminarea primului
r=boi mondial2 Bn 85GG era concentrat 4n armata rom%n6
av%nd /radul de cpitan2 c=ut pe 3ront la T%rnveni6 l%n/
T%r/u Mure; 4n toamna anului 85GG2 Despre via$a 4nv$torului
Mnoiu am a3lat c%nd am repetat piesa .Ecaterina Teodoroiu16
interesat 3iind s ;tiu c%t mai multe despre persona<ul ce urma
s*l interprete= pe scen2 Era un caracter deosebit ;i mi*a
rmas dra/ interpret%ndu*l de dou ori 4n dou spectacole
41
di3erite 6 la distan$ de 8, ani unul de cellalt2 0tiind c e
4nmorm%ntat la T%rnveni6 4ntr*unul din turnee am luat un
buchet de 3lori6 o lum%nare ;i am plecat la cimitirul de pe dealul
T%rnvenilor6 4n speran$a c voi /si morm%ntul cpitanului6
4nv$tor Mnoiu2 !u am avut noroc2 "oate crucea de pe
morm%nt se deteriorase6 poate era 4nmorm%ntat 4n alt cimitir6
a;a 4nc%t m*am oprit 4n 3a$a unui morm%nt ce nu mai avea
cruce6 am aprins o lum%nare ;i am a;e=at buchetul de 3lori2 m
spus o ru/ciune ;i m*am re/sit u;urat su3lete;te ;i parc
mai bun2 "entru mine6 acela era morm%ntul celui ce*i ddusem
via$ pe scen2
;eferitor la punerea n scen a piesei E.asile *ucaciu)
n anul 56F<, domnul $on $gna, director al 2eatrului bimrean,
spunea c regiorul $on $eremia (a fcut un spectacol care
avea s rmn multe stagiuni n repertoriu, iar actorul $on
%sran, cu o real disponibilitate patetic, reu#ea adevrate
performane de captaie a publicului! Am vut lcrimnd pn
#i demnitari n lo4a oficial!) Acest spectacol l-ai 4ucat #i cu
2eatrul 3aional din +lu4 3apoca n regia aceluia#i $on $eremia
n anul 5666! Acum pregtii din nou (.asile *ucaciu), de data
aceasta n propria direcie de scen! "e unde vine dragoastea
dumneavoastr pentru acest persona4,
"iesa .Vasile (ucaciu1 sau .Scene din via$a lui Vasile
(ucaciu1 a 3ost scris de Dan Trchil special pentru teatrul
din #aia Mare2 !umele lui (ucaciu nu a prea 3ost pomenit nici
mcar c%nd era vorba de Marea 'nire2 >iresc2 Bn re/imul
comunist6 un preot6 mai ales /reco*catolic6 nu era pomenit
deloc sau totdeauna era asociat cu un ru3ctor2 Bn 85AA6 la
aniversarea a +9 de ani de la 4n3iin$area teatrului bimrean6
4ntre piesele ce srbtoreau evenimentul6 se numra ;i
.Moartea lui Vlad Wepe;1 de Dan Trchil2 utorul6 pre=ent la
eveniment6 s*a 4nt%lnit cu domnul "op Gheor/he6 care era
prim*secretar al <ude$ului Maramure;2 cesta ;tia de la o
;edin$ avut la #ucure;ti c se discutase ;i personalitatea lui
Vasile (ucaciu 4n conte:tul luptei pentru 'nirea Transilvaniei cu
Rom%nia6 ast3el c6 4nt%lnindu*se cu Dan Trchil6 domnul
42
Gheor/he "op i*a su/erat acestuia ideea de a scrie un te:t
dramatic despre Vasile (ucaciu2
;a a prins contur ceea ce avea s numeasc mai
t%r=iu dramatur/ul Dan Trchil .Scene din via$a lui Vasile
(ucaciu12
"iesa6 3r a 3i un te:t de virtute literar6 chiar 4n
dramatur/ia lui Dan Trchil6 4n3$i;a momente deosebite din
via$a lui (ucaciu2 "erioada de deten$ie6 o scen acas la
0i;e;ti6 ;i mai ales pre=en$a acestuia la procesul
memorandi;tilor2 Ideea de unitate a poporului rom%n6 e:isten$a
lui 4ntr*o $ar rom%neasc liber alturi de alte na$iuni ;i alturi
de alte na$ionalit$i conlocuitoare6 este ideea central ;i unic
a piesei ;i este6 4n acela;i timp6 ra$iunea de a e:ista ;i lupta
pentru 4n3ptuirea acestei idei a lui Vasile (ucaciu2
Oare s*ar putea s nu*$i 3ie dra/ o asemenea idee ;i
un asemenea om care ;i*a 4nchinat 4ntrea/a via$ pentru
4n3ptuirea unui vis milenar al rom%nilorI Dar c%nd $i se pune
4n 3a$6 ca actor6 posibilitatea de a da via$ unui ast3el de
persona<6 e /reu de presupus c a;a ceva ar 3i posibil6 de;i
ast=i e orice posibil2
Spun asta pentru 3aptul c6 dup ce am a3i;at distribu$ia
pentru spectacolul sta/iunii +,,-*+,,G6 un t%nr cole/6 abia
a<uns 4n #aia Mare de pe bncile 3acult$ii6 ;i*a e:primat
de=acordul cu orice valen$ literar a te:tului dramatic ;i a
cerut s nu <oace 4n spectacol2 !u voi spune nimic mai mult2
Comptimesc asemenea 3iin$e2 Ei nu au nimic s3%nt6 chiar dac
3ac mtnii duminica6 at%ta vreme c%t 4nt%mplri s3inte ale
Istoriei Rom%nilor 4i las indi3eren$i2
V*am mai spus c orice actor 4;i iube;te persona<ele pe
care le interpretea=2 #ine4n$eles c nu pe toate la 3el2 "ot
e:ista persona<e pe care un actor s nu le poat iubi chiar
dac acestea i*au prile<uit succese la public2
Bn ceea ce m prive;te6 4nt%lnirea mea cu .asile
*ucaciu din piesa lui Dan Trchil mi*a prile<uit reali=area unui
rol deo*sebit de comple: ;i /reu de reali=at2 E /reutatea
interpre$ilor de a rosti te:te cu un con$inut patriotic6 ce reclam
43
un anumit patetism6 o anumit em3a= 4n vorbire ;i un anumit
3el de a sus$ine o cau= care cere ade=iunea la aceast cau=
a celor care te urmresc ;i te ascult2
ici a 3ost principala /reutate de care m*am lovit
reali=%nd rolul .asile *ucaciu2 0i6 totu;i6 rolul mi*a 3ost ;i mi*a
rmas dra/6 socotindu*l deosebit de important 4n cariera mea2
M strduiesc s 3iu convin/tor6 mi*e team de retorism6 de
vorbirea parlamentarist care ne =/%rie timpanele ;i ast=i2
Sper s*mi a<ute Dumne=eu s readuc 4n 3a$a specta*
torilor un *ucaciu care nu trebuie uitat6 mai ales 4n =ilele noas*
tre2 !u cred c trebuie s 3im 4nv$a$i a ne pre$ui 4nainta;ii2 Ei
ar trebui s triasc 4n noi6 alt3el ra$iunea de a e:ista ca urma;i
ai lor ar putea 3i pus sub semnul 4ntrebrii2
Demnitarul de care vorbea Ion I/na ;i care pl%n/ea la
premiera piesei nu mai era ministrul "atinile$6 ci copilul unor
mo$i din puseni care vedea 4n scen pe cel care i*a
repre=entat pe bunicii si ca deputat de #eiu; 4n primul
parlament al Rom%niei Mari2 cesta a 3ost Vasile (ucaciu
pentru mo$ii pusenilor no;tri2
"up atta cltorie printre fantomele rolurilor care v
urmresc a# vrea s-mi vorbii despre dumneavoastr, altul
dect actorul! -nde v-ai nscut, unde v-ai petrecut copilria,
M*am nscut 4ntr*un s3%r;it de noiembrie a anului
85--2 Mama 4mi spunea c pm%ntul era 4n/he$at ;i plin de
brum2 Cu o sear 4nainte6 a sim$it c va na;te2 S*a chinuit
toat noaptea6 dar 4n diminea$a =ilei de +9 noiembrie6 m*a
adus 4n lume2 m rmas sin/urul ei copil ;i sin/ura ei .cruce1
pe care a dus*o cu demnitate p%n la trecerea 4n ne3iin$2
Bndr=nesc s spun c am 3ost ;i sin/ura ei m%n/%iere 4n
clipele de restri;te2 !u e:ist cuvinte s mul$umesc pentru tot
ce a 3ost mama 4n via$a mea2 0i ast=i6 dup mai bine de +, de
ani de c%nd s*a stins6 mi*e dor de ea ;i a; vrea s*mi 3ie alturi
s*mi m%n/%ie 3runtea2 m 3ost bucuria ;i m%ndria ei6 dar ;i
neca=ul ;i6 uneori6 durerea ei2
44
Copilria mea a 4nceput 4n satul Ssar unde m*am
nscut ;i unde s*a terminat6 spun eu6 4nainte de a 3i 4nceput cu
adevrat2 #unicul meu "avel (ucaciu era pe 3ront 4n 858G
c%nd6 bunica murind6 mama a rmas or3an2 Ea a 3ost crescut
dup aceea de o mtu; bun a ei2 rmas cu tot ce putea
dori o 3at la $arC o cas cu o/rad6 dou 3%rti de pm%nt Eo
<umtate de hectarF6 o vac ;i acareturile din /ospodrie2
#unicul ;i*a re3cut via$a6 cstorindu*se2 Mama a urmat cele
;apte clase 4n sat6 iar la 8A ani s*a cstorit cu "avel Ssran6
unul din 3eciorii lui Iacob Ssran2
Mama avea 85 ani c%nd m*am nscut6 iar tata +O de
ani2 >amilia tatlui meu avea ni;te datorii la banc ;i toat
=estrea mamei a acoperit o parte din aceste datorii6 a;a c de
c%nd am 4nceput a pricepe c%t de pu$in ce se petrece 4n <urul
meu6 am priceput6 4n primul r%nd6 c suntem 3oarte sraci2 sta
am sim$it toat via$a mea ;i6 precum mama6 mi*am dus
.crucea1 cresc%ndu*mi copiii ;i d%ndu*le tot ce au avut nevoie
pentru a tri pe picioarele lor ;i a duce o via$ decent ;i
cinstit2
Stteam 4ntr*o csu$ 4nchiriat ;i prietenii mei6 pe c%nd
aveam ;ase ani6 erau copiii lui Mihaiu #abii a lui Ionu I;orului ;i
cei ai lui urel a &anului2 u 3ost primii copii pe care*i ;tiu de
vecini ;i cu care m*am <ucat2Totul s*a terminat la O ani c%nd6
primvara6 de S3%ntul Gheor/he6 un om din #o=%nta Mic cu*
ta prin sat un copil pentru a*i p=i cele 8O oi2 !iciodat nu am
4n$eles de ce m*au dat de slu/2 m stat p%n la S3%ntul
Dumitru6 c%nd am revenit acas suprat ;i parc maturi=at6
dup un an de slu/rit2
"este un an aveam s ;tiu ce 4nseamn strintatea2 Bn
85G,6 4n decembrie6 prin$ii mei s*au re3u/iat6 lu%ndu*m cu ei2
m a<uns de Crciun la Wintea6 l%n/ Moreni6 la 3ratele mai
mare al tatlui meu6 unchiul Iulian2 colo era ;i sora mai mic a
tatei6 mtu;a na2 Tata lucra la o sond de petrol6 iar 4n
primvar am plecat la Moreni2 !u am 3ost primit la ;coal
pentru c nu aveam certi3icatul de bote=2 m mers apoi la
nina6 4n Cara; Severin6 unde tata s*a an/a<at la min2 Era
45
miner de meserie2 ici s*a produs ruptura 4ntre prin$ii mei2E!u
am ;tiut niciodat de ce ;i nici nu am cutat s a3luF2 Mama a
stat cu un brbat care6 de 3apt6 m*a crescut p%n am devenit
student2 "lec%nd din nina am colindat o bun parte din $ar2
Bmi vine s cred c tatl meu vitre/ nu vroia s 3ie concentrat ;i
de aceea mer/eam din loc 4n loc2 "rimind certi3icatul de bote=6
am 4nceput ;coala primar la o colonie muncitoreasc l%n/
comuna Tlmaciu6 aproape de Sibiu2 De aici am a<uns la
(upeni6 apoi la C%mpul lui !ea/6 unde am 4nceput clasa a*II*a
primar2 m terminat*o la #ni$a6 l%n/ "etro;ani6 unde tatl
meu vitre/ era miner la o carier a 3abricii de var2 Din nou am
3ost pe drumuri2 m mers spre Deva6 apoi la rad ;i mai pe
urm la (u/o< ;i Caransebe;2 !u prea aveam cu ce s trim2
Era 4n 85G-2 R=boiul adusese ;i mai mult srcie2 Bn (u/o<6
unde se mutase 4ntrea/a administra$ie a <ude$ului Satu Mare6
prin$ii m*au 4ncredin$at6 pentru a 3i 4ntre$inut6 unei unit$i
militare6 unde mai erau ;i al$i copii2 Este adevrat c m*au
4ntrebat ;i pe mine ;i 4mi amintesc c am 3ost de acord2 Ei s*au
stabilit la Cvran6 o comun la G, de Km de (u/o<6 unde era o
carier de piatr ;i o 3abric de var6 iar tatl meu vitre/ s*a
an/a<at acolo2 "entru mine 4ncepea un capitol nou ;i cu totul
special2 Devenisem unul din solda$ii Re/imentului 9 Ro;iori din
(u/o<2 Era 89 iulie 85G-2 Bn re/iment eram 8+ copii de trup2
Cel mai mare avea 8O ani6 iar eu6 cel mai mic6 aveam 8, ani2
Tot acum6 tatl meu bun a murit la nina6 4n urma unui accident
de munc6 iar eu am a3lat abia peste un an acest lucru2 Bntr*
unul din turneele mele prin $ar6 trec%nd prin nina6 am
4ncercat s*i /sesc morm%ntul 4n cimitirul Celnic2 De;i am
cutat 3iecare morm%nt nu l*am /sit ;i6 4ntocmai ca la
T%rnveni6 am pus 3lori ;i am aprins o lum%nare pe un
morm%nt necunoscut6 /%ndind c acolo se a3l tatl meu2
M*am ru/at s*i 3ie $r%na u;oar ;i am plecat cu sentimentul
or3anului ce*;i pierduse tatl2
(a cei =ece ani pe care*i 4mplineam6 abia toamna
devenisem copil de trup2 Bn vacan$e6 mer/eam la prin$i sau
la ateliere pentru a 4nv$a o meserie6 iar 4n timpul anului ;colar
46
urmam cursurile ;colii primare .Ion Vidu1 din (u/o<2 M*am
obi;nuit cu via$a de ca=arm ;i cu toate obli/a$iile impuse de
re/ulamente2 Eram 4n plin r=boi2 m urmat 4n (u/o< clasele a
III*a ;i a IV*a6 iar 4n 85G96 dup terminarea r=boiului6 am 3ost
deta;at la Cercul Teritorial din Satu Mare de care apar$ineam
administrativ2
Bntre timp ;i prin$ii au revenit 4n Ssar6 tatl meu vitre/
an/a<%ndu*se la mina de la Valea #orcutului6 apoi la Ilba ;i la
#aia Sprie2
(a Satu Mare6 4n 85G96 toamna6 deveneam elev la
(iceul .Mihai Eminescu12 Era o cri= cumplit2 Eram vreo 89
copii de trup ;i nici unul nu avea acas o situa$ie material
c%t de c%t bun2 "rin$ii m a<utau c%t puteau6 iar eu mer/eam
uneori duminica 4n permisie2 Seceta din 85GO a 3ost resim$it ;i
4n !ordul rdealului6 unde sute de re3u/ia$i moldoveni cereau
adpost2 Continuam cursurile liceale la Satu Mare2 Bn 85GD s*a
des3iin$at $inerea copiilor de trup 4n unit$ile militare6 a;a c
dup terminarea clasei a III*a am 3ost lsat la vatr2
(sam 4n urm cinci ani petrecu$i 4n armat ;i m
re4ntorceam 4n satul pe care*l prsisem c%nd aveam A ani2
cum aveam 89 ani2 Eram adolescent 3r a putea spune c
am avut o copilrie6 de 3apt2 Triam 4ntr*o srcie continu2
Tatl meu vitre/ 3cea cu /reu 3a$6 dintr*un sin/ur salariu6 s
4ntre$in o 3amilie2 Mama lucra ;i ea prin sat6 a;a c ne*am
descurcat2 "rin$ii au hotr%t s nu 4ntrerup ;coala ;i mi*au dat
voie s urme= mai departe cursurile liceale2
Bn 85GD6 dup o re3orm a 4nv$m%ntului6 am intrat 4n
clasa a VIII*a la (iceul .Gheor/he 0incai1 din #aia Mare6 pe
care l*am absolvit 4n 859+6 dup care am plecat la #ucure;ti6
iar dup admitere am devenit student la Institutul de rt
Cinemato/ra3ic2
(a 4nceputul anului 859-6 tatl meu vitre/ moare6 iar
mama rm%ne sin/ur 3r nici un spri<in2 m vrut s 4ntrerup
studiile6 dar mama s*a 4mpotrivit an/a<%ndu*se la mina .!istru1
ca va/onetar subteran2 Orice cuv%nt 4n plus e de prisos2
'lterior s*a an/a<at 4n/ri<itoare 4n sta$ia C2>2R2 din #aia Mare2
47
ici am /sit*o dup absolvire 4n 859O c%nd am 3ost reparti=at
la Teatrul de Stat din #aia Mare6 unde sunt ;i ast=i6 dup o
4ntrerupere de 8+ ani c%t am 3unc$ionat la Teatrul !a$ional ;i la
'niversitatea de Teatru din T%r/u Mure;2
.-ai nscut n anii unei crie economice mondiale, ai
trit al doilea rboi mondial #i colectiviarea agriculturii! Ai
trecut prin tot ceea ce propaganda comunist cerea s facei
ntr-o instituie de cultur! Am vut n programa analitic din
studenie c ai studiat aproape n fiecare an mar0ism #i limba
rus! Au trecut 5= ani de la revoluia din decembrie 56<6! +e
simii, ce ne spunei despre spectrul politic actual, -nde este
pentru dumneavoastr (luminia) care se spune c s-ar afla la
captul tunelului,
Dac stau bine ;i m /%ndesc6 to$i cei care 4mplinesc
A, de ani am trecut prin tot ce au 4nsemnat nea<unsurile din
timpul r=boiului ;i ne*am trecut tinere$ea 4ntr*o disciplin
impus de un re/im 4n care totul era subordonat unui scop
prestabilit ;i dinainte hotr%t2 st=i ;tim c perioada
colectivi=rii a 3ost o lupt pe via$ ;i pe moarte 4ntre $ranii
cinsti$i ;i repre=entan$ii unui re/im care nu $ineau seama de
nimic6 pentru 4ndeplinirea unui scop dinainte hotr%t2 Oare ce
au sim$it solda$ii mutila$i pe 3ront care6 4n 85GO6 erau
4mproprietri$i iar 4n 859G erau 3or$a$i s intre 4n /ospodrii
colectiveI C%te drame s*au petrecut atunciI E /reu de
ima/inat ast=i2 Dup O, de ani suntem pu;i a vota o
constitu$ie care s ne /arante=e proprietatea2 Cumplit
<umtate de secol am trit2 t%t de cumplit 4nc%t suntem pu;i
4n 3a$a altei 4ntrebri hotr%toare ;i nu*i de mirare c ;ovim2
Cum va 3i 4ntr*o Europ unitI 'nde va 3i locul nostru ;i cum
vom 3i trata$i6 dincolo de reuniunile 3estiviste ;i interesele /reu
de mascat6 ale unora6 4n ceea ce prive;te soarta Rom%nieiI
Vom 3i chiar e/ali 4n Europa 4n +,,AI Eu cred c nu
vom 3i nici 4n +,A,N
Revenind6 4ns6 la 4ntrebare ;i la convorbirea noastr6
trebuie s spun c nu m*a deran<at 3aptul c am 4nv$at limba
rus2 Obli/ativitatea de a 4nv$a o disciplin sau alta st%rnea
48
nemul$umiri6 iar reac$ia nu s*a lsat a;teptat2 cela;i lucru s*a
4nt%mplat ;i cu .>ilo=o3ia mar:ist1 sau6 mai ales6 cu .Istoria
"artidului Comunist al '2R2S2S21 sau6 ;i mai cumplit6 studierea
bio/ra3iei lui Stalin2 m trecut prin toate6 dar am rmas cu
sentimentul omului siluit moral6 obli/at s 3ac ceva 4mpotriva
convin/erii lui2 u 3ost ;i oameni devota$i ai re/imului comunist
care s*ar 3i sacri3icat dac "artidul o cerea2 Oare chiar a;a a
3ostI Bndr=nesc s spun c a; avea respect pentru un om
care s*ar 3i <ert3it pentru Ceau;escu6 dar nimeni6 absolut
nimeni6 un individ mcar6 nu l*a aprat 4n nici un 3el pe
comandantul suprem6 pre;edinte al $rii sau ;e3 suprem de
partid2 Bn oricare din aceste iposta=e6 !2Ceau;escu nu a 3ost
aprat de nimeni 4n nici un 3el2 0i6 Doamne6 c%$i au trit
4mprte;te de pe urma lui N C%t triste$e pentru cei care
pretind c au 3ost devota$i ideolo/iei comunisteN 0i c%t
minciun a /uvernat rela$iile din timpul perioadei comunisteN
'neori cred c to$i am 3ost mincino;i2
Bn re/imul comunist e:ista un resort al propa/andei
3oarte bine pus la punct6 4ncep%nd cu un secretar al
Comitetului Central ;i continu%nd cu toate structurile de partid6
p%n la propa/andi;tii cursurilor de partid sau a/itatorii
resortului de propa/and al or/ani=a$iei de ba=2 Si/ur c erau
directive6 obli/atorii pentru 4ntre/ul "artid6 care erau 4ns
adaptate la speci3icul muncii 3iecrui domeniu de activitate2
>iresc6 teatrului ;i cinemato/ra3ului le reveneau sarcini precise6
ca ;i 4nv$m%ntului6 editurilor6 =iari;tilor ;i tuturor 'niunilor de
crea$ie2
Cred 4ns c 4n teatru e:istau cele mai mari posibilit$i
de a mai strecura c%te o .;op%rl16 cum spun =iari;tii2
Repertoriul unei sta/iuni cuprinde piesele ce urmea= a
3i reali=ate de un teatru pe timp de un an6 de obicei din au/ust
p%n 4n iulie a anului viitor2 Bn acest repertoriu al sta/iunii
aveam obli/a$ia s includem pieseC cu tematic din lupta ;i
via$a comuni;tilor6 cu tematic le/at de via$a ;i preocuprile
tinerilor Eeduca$i 4n spirit comunistF ;i6 p%n prin anii 85OO6 ;i
c%te o pies sovietic precum ;i c%te o pies din dramatur/ia
49
rom%neasc de actualitate2 Cum repertoriul unei sta/iuni
cuprindea cinci6 uneori ;ase titluri sau mai multe6 ma<oritatea
teatrelor puneau o pies istoric din dramatur/ia na$ional6
reu;ind ast3el s re=olve .problema1 piesei de actualitate2 Cele
sovietice erau reali=ate cu marii clasici ai literaturii ruse ;i
ast3el repertoriul scpa6 uneori6 de ri/orile impuse de sec$iile
de propa/and sau de Ministerul Culturii2 Si/ur6 se puneau 4n
repertoriu piese din Schiller6 Goldoni6 (ope de Ve/a6 Moliere6
ShaKespeare6 Tolstoi6 Cehov6 GorKi ;i al$i mari dramatur/i ai
lumii2 De 3iecare dat6 4ns6 chiar dac ar 3i 3ost vorba de
.&amlet16 la vi=ionarea spectacolului6 care era obli/atorie6
participa ;i instructorul sec$iei de propa/and ;i cel de la
controlul presei6 care puteau avea drept de veto 4n consiliul
artistic6 cer%nd am%narea premierei6 p%n la 4ndeplinirea
observa$iilor 3cute de ei2 Si/ur6 ;e3ul sec$iei de propa/and de
la "artid sau secretarul erau in3orma$i2 'neori ni se recomanda
s scoatem sau s 4nlocuim replici sau chiar scene 4ntre/i
dintr*o pies v=ut 4n vi=ionare dar ulterior noi le puneam la
loc motiv%nd6 dac era nevoie6 c e un re3le: din moment ce
am repetat ;i am 4nv$at te:tul2
cesta era6 de 3apt6 avanta<ul teatrului 3a$ de alte
domenii6 a;a 4nc%t spectatorii6 3r a ;ti de .;op%rlele1 noastre6
primeau spectacolul 4ntre/6 iar dac mai adu/am ;i anumite
accente pe cuv%nt sau 4n propo=i$ie6 atunci sensul replicilor era
cel hotr%t de noi2
Trebuie s spun c nu am avut nici o situa$ie care s 3i
dus la suspendarea unui spectacol din cau=a actorilor6 pentru
c am 3i <ucat ostentativ 4mpotriva recomandrilor 3cute la
vi=ionare2 m avut /re;eli6 ale unora dintre noi6 dar spectatorii
ne*au mena<at 4ntotdeauna ;i la un nou spectacol ne primeau
ca ;i cum nu s*ar 3i 4nt%mplat nimic2
C%t prive;te ceea ce a; putea spune ast=i6 dup 8G ani
de la revolu$ie6 spectrul politic actual6 apoi a; 4ncepe tot cu
teatrul6 care este 4n democra$ia noastr post*revolu$ionar6
prima mea triste$e2 "rima6 pentru c arareori slile sunt pline2
Triste$e6 pentru 3aptul c 3oarte mul$i spectatori nu au mai venit
50
la teatru de mai bine de 8, ani2 Triste$e6 pentru 3aptul c
actorul licen$iat 4;i 4ncepe via$a cu un salariu ce*i permite doar
s*;i 4nchirie=e o /arsonier6 dac vrea s triasc omene;te2
0i triste$e 3iindc6 de;i avem libertatea de a ne ale/e repertoriul
pe care 4l vrem6 totu;i nu*l 3acem6 uneori6 $in%nd seama de
ceea ce ar mul$umi at%t actorii c%t ;i6 mai ales6 spectatorii2
C%t prive;te .lumini$a1 de la captul tunelului6 dac ea
se va vedea 4n +,A,6 nu 4n +,,A cum se tr%mbi$ea= mereu6
atunci va 3i bine ;i pentru rom%ni2 Dar p%n atunci poate va
e:ista un tunel ;i din #aia Mare p%n la Mara6 ast3el c la
captul tunelului vom vedea splendida poart de la prima cas
din Mara6 ce are 4ncrustat 4n ea semnul soarelui bine3ctor ;i
ocrotitor al oamenilor2

. propun s discutm #i despre pasiunile actorului
$on %sran! +are sunt acestea,
Dra/ul meu6 de ce nu ;i despre vicii6 pentru c nimeni
nu ;tie unde s3%r;e;te pasiunea ;i unde 4ncepe viciul2 Dar
trebuie s rspund la 4ntrebare6 alt3el convorbirea noastr n*ar
putea continua2 !u ;tiu cum voi 3i <udecat6 dar pasiunea mea
constant a rmas teatrul2 Dar nu numai teatrul2 m o ade*
vrat pasiune s /tesc2 Bmi place s stau la buctrie6
/%ndindu*m la plcerea celor ce vor /usta din bucatele /tite
de mine2 Iar dac se 4nt%mpl s /tesc un pe;te prins de
mine6 atunci sunt cu adevrat 3ericit2
Tot at%t de adevrat este c ni;te phrele de $uic m
3ac la buctrie pe deplin 3ericit2
Sunt pasionat de pescuit6 de vi$a*de*vie din curtea mea
care*mi d6 4n an bun68,, de litri de vin2
Sunt pasionat de monede vechi rom%ne;ti ;i austro*
un/are2
Sunt pasionat de mu=ic sim3onic ;i sunt 3ericit c%nd
pot s*mi procur sau s*mi copie= un C2D2 pe care nu*l am2
Mai sunt pasionat de 3iul meu cel mic6 Iulian6 cu care m
ciondnesc =ilnic 4ncerc%nd s*l convin/ de necesitatea de a
51
4nv$a mai mult ;i de a 3i mai asculttor2 0i pasiunea e at%t de
mare 4nc%t a doua =i relum tratativele din nou2
0i apoi6 domnule6 dra/6 mai sunt ;i alte pasiuni care nu
trebuie neaprat spuse2 Destul c le avem N

1u #tiu c suntei pasionat #i de poeie! A citii #i
uneori o scriei! %untei un admirator al lui 3ic/ita %tnescu!
"espre Epoetul necuvintelor) ce ne spunei,
Era prin au/ust 85D+6 trebuia s mer/ la Costine;ti
pentru 3ilmri la .Wapinarii1 4n re/ia lui Ion Cm%r=an2 Sediul
produc$iei de 3ilm era 4n #ucure;ti6 pe strada Mendeleev6 4n
imediata apropiere a "ie$ei m=ei2 m a<uns dis*de*diminea$
4n #ucure;ti2 m 4nceput prin a*mi trece din timp umbl%nd prin
pia$2 m intrat la un chio;c s*mi cumpr $i/ri2 lturi de
mine un om 4ntr*un pulover 4mpletit din 3ire /roase cere dou
pachete de ?Carpa$i1 3r 3iltru2 M uit ;i rm%n cople;it de
emo$ieC era !ichita marcat de o noapte de nesomn2 De;i eram
de o v%rst cu el am devenit elevul care*;i vede idolul2 m
rmas pironit uit%ndu*m cum se pierde printre tarabele din
pia$2 0i ast=i 4mi pare ru c nu i*am o3erit sticla cu horinc
ce*mi era 4n saco;2 m rmas cu bucuria c*l v=usem pe
neasemuitul poe=iei rom%ne;ti de*o v%rst*n tinere$e ;i
maturitate cu mine2
A# mai dori s-mi vorbii #i despre celelalte arte dragi
actorului $on %sran! Ai trit o (via de om( n &aia 'are, un
ora# cu o vec/e tradiie n arta plastic! Ai creat pe scen n
timp ce 'i/ai Alos, $lie +mr#an, 'ircea 9ri#c, 2itus
Petruse #i alii au creat pe pn! 3e-am ntlnit la recitalurile
de poeie ce nsoeau vernisa4ele poetului si pictorului
:/eorg/e +/ivu! @ntr-o duminic ceoas #i trist de iarn, n
postul +rciunului, ne ntorceam amndoi ntristai de la
nmormntarea pictorului 2itus Petruse unde ai adus un
casetofon #i l-ai pus pe mormntul proaspt s-i cnte
pictorului colinde! +are sunt amintirile dumneavoastr de
ne#ters din (colonia pictorilor bimreni),
52
?C%nd amintirile*n trecut2221 a;a spunea nemuritorul
Eminescu2 De 3apt6 convorbirile noastre sunt6 4n mare parte
amintiri2 Bntr*o =i 4i spuneam unui 3oarte t%nr cole/6 v=%nd
srcia din <urul nostruC "ragul meu, eu am #i cteva bucurii!
Am amintiri, ntre altele! %-i a4ute "umneeu s ai #i tu, dar
dar s nu-i aduci aminte niciodat de slile goale sau de
spectacole suspendate! De multe ori 4n amintirile noastre
raportm totul la ceea ce ne*a plcut 3oarte mult sau la ceea
ce ne*a displcut sau 4ntristat 3oarte mult2 Bn amintirile mele6
nimic ;i nimeni nu ocup mai mult loc dec%t copiii mei ;i
rolurile mele care sunt6 4n e/al msur copiii mei ;i socot
amintire ;i ultimul meu rol alturi de ultimul meu copil2
#aia Mare este o/rada mea de amintiri2 M 4ntrebi de
celelalte arte dra/i mie2 "rin 859D e:ista 4n #aia Mare o
orchestr semisim3onic av%nd 4n 3runte un pro3esor diri<or6
Vasiliu #ecea6 ;i un concert*maistru6 >rancisc #alo/h2 "rimul
mi*a 3ost pro3esor de mu=ic 4n liceu iar al doilea6 un bun
prieten ;i cole/ o dat cu 4n3iin$area nsamblului de C%ntece ;i
Dansuri ?Maramure;ul1 din #aia Mare2 "re=entam concertele
orchestrei din #aia Mare 4mpreun cu domnul GLXrbiro6 un
remarcabil notar6 care 3cea pre=entarea 4n limba ma/hiar2
;a am avut bucuria s*l cunosc pe 0te3an Ruha6 pe maestrul
Mihai Constantinescu6 un mare violonist6 pe neasemuitul Ion
Voicu ;i pe mul$i al$ii veni$i s onore=e orchestra din #aia
Mare2 Mai t%r=iu aveam s*l cunosc pe maestrul Tudor Jarda6
de care m lea/ o prietenie rmas 4n urma colaborrilor
Domniei Sale cu nsamblul ?Maramure;ul12 ;a am 4nceput s
iubesc mu=ica sim3onic2 ceast dra/oste 4ns 4ncepuse din
din timpul studen$iei6 c%nd compo=itorul Radu "aladi6 care*mi
era pro3esor6 4;i druia su3letul pentru a ne ini$ia 4n tainele
ptrunderii 4n imensitatea care este mu=ica sim3onic2 Bn ceea
ce m prive;te6 mai datore= ;i bunului meu prieten ;i cole/ de
teatru6 Vasile >anea6 mult pentru 4ndemnul lui de a asculta
mu=ica sim3onic ;i6 de asemenea6 lui "aul ntoniu care6 4n
desele noastre turnee6 colind%nd prin librrii ;i ma/a=ine ?>oto*
Sport*Mu=ic16 m 4ndemna s cumpr discuri6 iar p%n la
53
urm am%ndoi 4mprumutam bani s mai cumprm c%te un
disc2
mintiri6 Gherasim Domide6 le/ate de o vreme a pionie*
ratului meu 4n lumea spectacolului2 !ici ast=i nu sunt alt3el2
"rietenii mei sunt ;i v%n=torii din ma/a=inele unde po$i /si
cr$i sau discuri mu=icale de orice /en6 dar de calitate2
Dintotdeauna m*a impresionat pictura2 De copil priveam
cople;it de emo$ie chipurile de pe Iconostasul bisericii din
Ssar2 m 3ost deosebit de impresionat de cele douspre=ece
tablouri 4n3$i;%nd drumul parcurs de Isus spre Gol/ota ;i
cruia i se spune ?Calea Crucii12 Mai t%r=iu6 acelea;i chipuri6
dar alt3el 3cute ;i 4n alte biserici6 aveau s*mi conture=e o
lume a mea6 a 4nchipuirii mele6 dar 4ntotdeauna a su3letului
meu2
Mai t%r=iu6 student 3iind6 mu=eele #ucure;tiului au 3ost o
hran continu a su3letului meu2 (a Mu=eul !a$ional de rt
mer/eam sptm%nal s vd anumite tablouri6 iar c%nd am
avut bucuria6 peste timp6 s m a3lu 4n slile unor mu=ee din
#udapesta6 "ra/a sau Dresda6 ca s nu mai vorbesc de
msterdam6 3ericirea mea a 3ost deplin2
"roaspt venit 4n #aia Mare6 dup absolvirea
Institutului6 aveam s 4nt%lnesc 4n teatru un om minunat6 un
pictor6 asistent sceno/ra36 care avea s 3ie primul meu mare
prieten6 care*mi 3cea cuno;tin$ cu pictura bimrean ;i cu
;coala de pictur de aici2 Se numea (udovic SlevensKi2 Era un
om minunat 2 'n real talent2 m /sit tablouri semnate de el cu
peisa<e bimrene6 4n mu=eul din #udapesta2
Slevi*baci6 cum 4i spuneam noi6 mi*a artat p%n=e ale lui
!a/L OsKar ;i IvanL GrYnSald2 Tot atunci l*am cunoscut pe
marele /ra3ician ErdZ; "aul6 care a 3ost ;i directorul Teatrului
de Stat din #aia Mare6 pe (idia /ricola ;i pe marele Vida
Ge=a2 Cu el6 ca sceno/ra36 am reali=at ?Montserrat12
"rin 85O,6 4n #aia Mare 4ncepe a se cristali=a un nucleu
de tineri pictori ;i sculptori care6 dup =ece ani erau cunoscu$i
4n $ar ;i6 desi/ur6 4ncepeau s*;i spun cuv%ntul 4n colonia
pictorilor din #aia Mare2 "rintre ei se numrau ;i Iosi3 #alla6
54
Traian &ri;c6 Ida Gruma=6 Mircea &ri;c6 apoi Mihai Olos6 Ilie
Cmr;an6 Iosi3 &am=a6 Valentina #o;tin6 iar mai apoi
!icole postol2 'n t%nr li se altura 4ncerc%nd s prind mai
mult din taina amestecului de culoareC se numea Titus "etruse2
Eram prieteni2 Cu unii 4mpr$eam o bucat de p%ine sau
o sticl cu bere sau stteam nop$i 4ntre/i 4n ;uete inter*
minabile6 dar av%nd 4ntotdeauna de c%;ti/at2 doua =i eram6
parc6 mai bo/a$i su3lete;te dorind s ne revedem din nou2
telierele noi din colonia pictorilor au 3ost o adevrat man
cereasc6 mai ales pentru cei tineri6 maestrul Vida Ge=a 3iind
?na;ul1 acestor construc$ii2 ici am v=ut ?Ora;ul universal1 a
lui Olos6 3lorile lui Traian &ri;c6 sculpturile Valentinei #o;tin
;i col$ul de atelier unde*;i /sea re3u/iul ;i lini;tea Ilie
Cmr;an2
De 3iecare 4n parte m lea/ amintiri duioase6 dra/i
su3letului meu2
(a #alla6 sus pe deal6 la casa lui6 aveai impresia c te
/se;ti pe alt tr%m2 Ida Gruma= mi*a 3ost cole/ la teatru2
Mircea &ri;c a 3ost o vreme actor la Teatrul de "pu;i2 Ilie
Cmr;an a 3ost ;i el sceno/ra3 la teatru6 iar !icu postol a
4nnobilat holul teatrului cu minunata lui 3resc2
Valentina #o;tin6 cu su3letul ei mare ;i cu o sensibi*
litate rar 4nt%lnit6 mi*a o3erit o sculptur6 o adevrat oper de
art6 ce st la cpt%iul morm%ntului unde*;i doarme somnul
de veci copila;ul meu6 Mu/urel2 "rin ea am avut plcerea s*l
cunosc pe "etre Stoica6 remarcabilul poet care*i era so$2
Mihai Olos mi*a 3ost de asemenea6 unul din oamenii
dra/i mie dimpreun cu Ion Iu/a6 poetul cruia 4i 3cusem
?cuno;tin$1 cu Ser/hei Esenin6 o3erindu*i un volum al
acestuia6 la vremea c%nd termina liceul2
Eram cu to$ii la 4nceput de drum6 cu to$ii doream s ne
reali=m6 doream ceva 4n via$a noastr2
Dup 85O96 p%n prin HA96 to$i rom%nii sim$eau c
speran$a lor ar putea prinde via$6 dar tot ce a urmat avea s
duc inevitabil la Decembrie 85D52
55
tiu c suntei un mptimit dup poetul %erg/ei
1senin! +um se ptrunde n universul poeiei acestui mare
poet,
Bn /eneral cred c e /reu de spus cum se ptrunde 4n
universul poe=iei unui poet2 "entru asta ar trebui s 3ii un
e:e/et de valoare6 ori eu nu sunt a;a ceva2"ot 4ns a spune c
4mptimirea dup un poet6 oricare ar 3i acesta6 4n ca=ul nostru
Ser/hei Esenin6 poate duce la o ptrundere 4n universul
poe=iei lui6 nu ca e:e/et6 ca analist sau estetician6 ci ca simplu
cititor care*;i re/se;te 4n versurile lui cr%mpeie6 triri6 din
propria*i via$ sau aspira$ii6 dorin$e6 visuri6 din ceea ce dore;te
a 3i via$a lui2 Sub acest aspect pentru mine Esenin rm%ne
poetul care mi*a dat o con3irmare c tot ce sim$eam6 copil de
$ran 3iind6 este adevrat6 c tririle mele 4;i au rdcina 4n
seva vetrei mele natale6 a satului meu 4n care au trit prin$ii
mei ;i strmo;ii lor2 !u este patetism 4n ceea ce spun2
Student 3iind6 prin 859-6 la #iblioteca ?Cartea Rus16 am
cerut un volum de Esenin2 (*am primit doar pentru sala de
lectur2 m lsat buletinul ;i abia peste c%teva =ile am restituit
cartea2 proape to$i cole/ii care 3ceau atunci cuno;tin$ cu
poe=ia esenian vroiau s*l reciteasc6 s*l aib mereu alturi2
!ou6 Esenin ne ddea sen=a$ia c e:istm cu adevrat6 c%t
vreme ne re/seam 4n versurile lui2 "rin el6 3r a spune nimic6
protestam2 "rin el am devenit con;tien$i c nu ne vom putea
adapta la tot ce pre3i/ura comunismul6 a;a 4nc%t6 precum
marele poet6 nu puteam spune6 cu imensul re/ret6 dec%t ?a;
vrea s 3iu v%nturela vremurilor noi12 El nu a putut 3i ;i6 av%nd
cel din urm cura<6 acel al la;ului6 s*a sinucis2
!oi am rbdat o <umtate de secol6 iar ast=i6 dup 8G
ani de la Revolu$ie6 dorim s avem o v%nturel6 care s ne
arate6 nu de unde bate v%ntul6 ci spre ce tr%m ne 4ndreptm2
m 4ns convin/erea c niciodat rom%nii nu vor pluti 4n deriv
;i c ori c%t de 4ndeprtat va 3i tr%mul6 odat ;i odat vor
a<un/e la el2
56
%untei unul dintre actorii care v-ai nceput studenia
la $nstitutul de Art +inema-tografic! "oresc s punctm
cteva eveni-mente deosebite legate de filmul artistic de lung
#i de scurt metra4! @n ce filme ai fost distribuit,
Bnt%lnirea cu un aparat de 3ilmat 4n sine6 3r a 3i vorba
de un 3ilm6 este un eveniment2 Bn clipa 4n care au=i =um=etul
aparatului de 3ilmat devii un alt om2 Bn clipa aceea e;ti cu
adevrat emo$ionat2 Bn msura 4n care po$i stp%ni ;i controla
aceste emo$ii6 po$i deveni util unei produc$ii cinemato/ra3ice2
'n /est6 o clipire6 o tresrire6 aproape imperceptibile pentru
ochiul normal6 pot deveni hidoase pentru ochiul .neierttor . al
aparatului de 3ilmat 2
>irescul 4n comportare6 4n /est ;i mimic este cheia
princi*pal ce deschide u;a spre o reali=are artistic 4ntr*un
3ilm2
m avut bucuria s 3iu distribuit 4n c%teva 3ilme ;i s ;tiu
v=%nd dup aceea pelicula c%t satis3ac$ie 4$i d ceea ce
po$i reali=a 4ntr*un 3ilm2
"rima mea colaborare cu o echip de 3ilmare a 3ost pe
c%nd eram student2 Era6 de 3apt6 o nuvel cinemato/ra3ic ;i
se numea ."opescu 8, 4n control16 cu Marcel n/helescu 4n
rolul principal2 veam o replic6 trec%nd pe o uli$ dintr*un sat6
4mpreun cu al$i tineri2 sta se 4nt%mpla prin anul 85992
urmat apoi un roli;or 4n ."intea.6 era o scen 4n
/enericul 3ilmului 4mpreun cu >lorin "iersic2 u venit apoi
multe 3ilme a;a*=ise .utilitare16 cu mici scenarii ;i e:empli3icri6
le/ate de protec$ia muncii2 Re/i=orul Mihai #ucur venea
deseori la #aia Mare2 ;a am 3ilmat la Combinatul Chimic ;i 4n
subteran6 la !istru ;i 0uior6 la IM'S ;i pe Valea #orcutului2
3ost o ucenicie care avea s*mi 3ie de mare 3olos pentru mai
t%r=iu6 c%nd am 3ost distribuit 4n mai multe 3ilme2
Bn ?'ltima 3rontier a mor$ii16 care vorbea despre ucide*
rea eroilor de la Moisei de ctre armata hortist6 4n 3ilm armata
era hitlerist6 am <ucat pe unul din cei uci;i acolo2 Distribu$ia
cuprindea actori de prim cate/orie ai scenei ;i ecranului din
Rom%niaC Emanuel "etru$6 >lorin "iersic6 Ion Dichisianu6
57
Mariana Mihu$6 Toltan Vadas= ;i t%nrul Vlad Rdescu2 Re/i*
=or era Vir/il Calotescu2
urmat apoi ?ncheta1 4n re/ia lui Constantin Vaeni2
Jucam alturi de Mircea lbulescu6 Gheor/he Co=orici6 Ion
Caramitru6 Geor/e Motoi ;i al$ii2 >ilmul avea ca subiect anche*
tarea unui accident de munc la Combinatul din Gala$i6 unde
au murit opt oameni2
'n 3ilm aparte a 3ost pentru mine ?'n cer senin2221 al
re/i=orului ndrei #laier2 >usesem cole/ de an cu ndrei
#laier2 venit la #aia Mare pentru 3ilmri 4mpreun cu Geo
Sai=escu2 >ilmul era o comand a Departamentului de
"rotec$ia Muncii din ministerul de resort2 Spun un 3ilm aparte6
3iindc am 3ilmat cu Ilarion Ciobanu un mare actor al 3ilmului
rom%nesc ;i cu Violeta ndrei6 de asemenea o 3oarte bun
actri$ de 3ilm2
Cu Ilarion Ciobanu m*am 4nt%lnit prin 85O5 4ntr*un 3ilm
re/i=at de Mircea Iva2 m 3ilmat alturi de Dorin Dron6 Ilarion
Ciobanu6 Eu/en Wu/ulea ;i marele ;i ine/alabilul Geor/e
Calboreanu2 Maestrul $inea 3oarte mult la mine6 a;a c l*am
invitat la noi6 propun%ndu*i o colaborare cu teatrul bimrean
pentru a interpreta Vlaicu Vod 4n piesa lui le:andru Davilla2
Surprins6 a acceptat o 4nt%lnire cu directorul de atunci Victor
"op un <urist cu presta$ii deosebite 4n ma/istratur6 dar care
a devenit director al teatrului nostru2 Triam 4n $ara tuturor
posibilit$ilor6 a;a 4nc%t nu trebuie s mire pe nimeni c un
<urist era director de teatru c%t vreme un cismar conducea
Rom%nia2
Maestrul Calboreanu a venit la o convorbire cu Vicu
"op6 acesta 3iind anun$at de mine c vom veni 4mpreun2
Momentul 4n care marele actor a 3ost deosebit de emo$ionat6
aproape s*a pierdut din cau=a emo$iei6 a 3ost atunci c%nd 4n
biroul directorului ;i*a v=ut propriul bust care trona pe un
piedestal6 anume 3cut pentru asta2 Este bustul din holul
teatrului bimrean pe care*l vedem la 3iecare spectacol2 !u
;tiu ce au discutat cei doi2 Eu am prsit discret biroul
58
directorului a;tept%ndu*l pe maestru6 a3ar2 "e drum mi*a
spusC ?"e ce te druie#ti, domnule, att de mult,G) iar peste un
timp6 1"omnule, %sranuleG "e ce nu mi-ai spus c m voi
ntlni cu mine n biroul directorului dumitaleI1
Rar mi*a 3ost dat s vd un mare actor6 de talia lui
Geor/e Calboreanu6 at%t de emo$ionat c%nd vede o sculptur
ce*l repre=int6 oriunde s*ar /si aceasta2 Bncerc s nu mai
discut ceea ce cred actorii tineri despre noi cei btr%ni2
Bndr=nesc s spun c studen$ii mei ;tiu ce 4nseamn scena ;i
valorile care au dus teatrul rom%nesc pe scenele din lumea
4ntrea/6 iar 4nt%lnirea mea cu maestrul Geor/e Calboreanu6
rm%ne una din amintirile mele de cpt%i2
*a filmrile care s-au realiat n 'aramure#, la
E@ntoarcerea din iad), m-ai luat #i pe mine cu dumneavoastr
cteva ile, ca figurant! *a plecare, pe drum, fiecare era
concentrat asupra rolului, dar la ntoarcere era o atmosfer
incendiar, de destindere, de desctu#are! Au fost cteva ile
deosebite s fiu alturi de 'aria Ploae #i ;emus 'rgineanu,
de .asile 3iulescu, Ana +iontea, *ucia 'ara, +onstantin
&rnea #i alii! "umneavoastr ce amintiri mai deosebite avei
de la acest film,
!uvela ?Jandarmul1 a scriitorului Ion /%rbiceanu st
la ba=a scenariului de 3ilm 6 dup care s*a reali=at ?Bntoarcerea
din Iad12 Bnt%lnirea mea cu re/i=orul !icolae Mr/ineanu a 3ost
un moment norocos2 Mi*a 4ncredin$at un rol principal 4n 3ilmul
pe care l*a reali=at 4n satele maramure;ene de pe Valea I=ei2
>ilmam 4mpreun cu Maria "loae6 na Ciontea6 (ucia Mara6
Remus Mr/ineanu6 Constantin #r%n=ea6 (ivia #aba6 Vasile
!i$ulescu ;i al$ii 4ntre care ;i tu6 ca 3i/urant2 #ucuria reali=rii
unei secven$e de 3ilm este deosebit2 ctorii de teatru rm%n
cu ni;te 3oto/ra3ii care*i repre=int6 4n anumite momente din
spectacol2 ctorul de 3ilm rm%ne 4n posteritate6 ?trind1 pentru
spectatori 6 chiar dac el s*a sv%r;it din via$2
Este adevrat c rela$ia nemi<locit a actorului de teatru
cu publicul6 creea= acel mira<6 acea contopire nemi<locit cu
spectatorul6 d o semni3ica$ie cu totul special actului de 4ntru*
59
chipare a unui persona< 4n timp ce actorul de 3ilm a;teapt
4nt%lnirea cu publicul deta;at de rela$ia care se creea= 4ntre
spectator ;i 3ilmul pe care acesta 4l vi=ionea=2 Bn oricare dintre
aceste situa$ii actorul are un rol privile/iat 3iind6 de multe ori6
idolul spectatorului care*l prive;te ;i 4l ascult2
?Bntoarcerea din iad1 a 3ost poate cel mai 3rumos 3ilm 4n
care am 3ost distribuit ;i6 desi/ur6 mi*a prile<uit cel mai 3rumos
rol2 m avut bucuria6 la acest 3ilm6 s vd o scen 4n care <uca
;i 3iica mea6 Tenaida2 Era o scen la un notar2 cesta era
interpretat de Cornel Mititelu2 "rintre h%rtiile ;i dosarele care
umpleau ra3turile notariatului aprea o 3iin$6 parc din alt
lume2 O 3eti$ inocent6 care crea 4n scen un contrast i=bitor
cu tot ce se 4nt%mpla acolo2 3ost dorin$a re/i=orului !icolae
Mr/ineanu de a adu/a aceast apari$ie 4n secven$a de la
notar6 dup ce a v=ut*o pe Tenaida2 vea pe atunci 8+ ani2
>ilmul ?Bntoarcerea din iad1 a ob$inut la >estivalul
interna$ional al 3ilmului de la Moscova6 4n 85D-6 o diplom
special2

Cu re/i=orul !icolae Mr/ineanu m*am re4nt%lnit dup
Revolu$ie2 Re/i=a ?'ndeva 4n est1* 3ilm reali=at dup unul din
romanele scrise de u/ustin #u=ura2 Era 4n 855+2 Eu
interpretam un rol de mic 4ntindere 4n acest 3ilm2 Deprtarea
de #ucure;ti ;i6 cred6 lipsa banilor pentru produc$iile cinema*
to/ra3ice au 3cut s nu ne mai 4nt%lnim pe platourile de
3ilmare6 dar s rm%nem prieteni buni2
"ar de la filmul EHapinarii), care s-a realiat n regia lui
$on +rman, ce amintiti avei,
?Wapinarii1 a 3ost o e:perien$ cu totul aparte pentru
mine2 O distribu$ie cu actori deosebi$iC 0erban Ionescu6 Remus
Mr/ineanu6 Mariana #uruian6 Toltan Vadas=6 Ion ndrei6
Ioana Dr/an ;i al$ii2 m 3ilmat la "iatra !eam$6 4n Mun$ii
Tarcului2 Stteam ;i 3ilmam 4n parchetul de unde $apinarii
tiau copacii6 4i transportau cu ta3ul2 (uam masa la cabanele
3orestiere din mun$i2
60
m 4nceput 3ilmrile 4n 8A septembrie ;i le*am terminat
pe 8+ decembrie2 (a reali=area unui 3ilm6 un rol determinant 4l
are ceea ce numim 4n mod obi;nuitC echipa2 De alt3el6 termenul
denume;te o colectivitate de munc creia i se spuneC echip
de 3ilmare2 Spun asta deoarece spiritul de echip la toate
3ilmele la care am lucrat a 4nsemnat pentru mine prietenii6
momente de druire6 de a<utor 4ntre reali=atori6 de rbdare
c%nd se 3ceau /re;eli6 de mari bucurii c%nd 3ilmul era
terminat2
m avut ;i o 4nt%mplare aparte 4ntr*una din =ilele de
3ilmare2 Dup un spectacol la #aia Mare am mers cu trenul
toat noaptea6 a<un/%nd diminea$a la Comne;ti6 l%n/ #acu6
de unde o ma;in m*a dus la "iatra !eam$2 Cu aceia;i ma;in
cltorea Ion ndrei6 sosit de la Constan$a6 ;i Geor/e postu6
marele sculptor6 de la #acu2 postu <uca ;i el un rol 4n 3ilm2
Era un /er sec6 ne era 3ri/2 I*am servit cu ni;te $uic6 am but
c%te un pahar6 s ne 4ncl=im2 "e drum6 Geor/e postu6 ca s
nu rm%n mai pre<os6 a dat ni;te vin6 avea o dami/ean cu un
vin deosebit de bun6 >eteasc de Cotnari2
!u eram obi;nuit s beau6 4n plus aveam =i de 3ilmare222
>ri/ul ;i insisten$ele lui Geor/e postu6 m*au 3cut s mai
beau c%teva pahare2 <un;i la "iatra !eam$6 am plecat imediat
la #ica=6 unde 3ilmam mai multe secven$e2 Toate bune6 numai
c la cobor%rea din autobu=6 aveam picioarele de plumb2 Eram
deosebit de vesel ;i nu m prea $ineau picioarele2 postu
=%mbea prin col$uri2 Re/i=orul6 Ion Crm=an6 era deosebit de
sever 4n timpul 3ilmrilor6 neadmi$%nd nici un 3el de rela:are6 4n
a3ara preocuprilor le/ate de ceea ce aveam de 3cut 4n cadru2
observat ;i el starea mea2 !u a spus nimic2 Dup ce a
3i:at cadrele ce urmau s 3ie 3ilmate6 a venit la mine ;i mi*a
spus ce aveam de 3cut2 Mai precis6 trebuia spat o /roap
pentru a 3i 4nmorm%ntat unul din $apinari2 m rmas surprins2
De ce tocmai euI !u putea 3i luat un 3i/urant I Re/i=orul a
insistat ;i urma s 4ncepem 3ilmarea2 Eram pe mar/inea unui
p%r%u2 Eu eram pulbere2 "luteam2 Remus mi*a spus dup
aceea c am avut ni;te probleme cu pstrvii pe care*i
61
cinam6 pentru c oameni nemilo;i 4i pescuiau2 Ce s mai
spunI Geor/e postu6 care ;tia puterea vinului pe care mi*l
dduse6 r%dea pe 4n3undate2 m 4nceput 3ilmarea2 Bnarmat cu o
lopat ;i un t%rncop am 4nceput s sap /roapa2 Era un /er
cumplit2 S*au 3ilmat primele cadre dup care aparatul a trecut
4n alt parte2 Re/i=orul mi*a cerut s sap mai departe2 Dup
vreo or a<unsesem s 3iu 4n /roap vreo +9 de centimetri2
Obosisem2 M 4ncl=isem6 de;i era tot at%t de 3ri/2 revenit
aparatul de 3ilmat c%nd eu spasem o <umtate de metru 4n
ad%ncime2 Eram epui=at2
DomnuH Crm=an6 chiar e nevoie s sap at%t de multI
Dar trebuie s 4ncap mortuH6 domnuH Ssran2 Spa$i
4nainteN
"i nu m a<ut nimeniI
!u2 Dumneata ai 3ost cel mai bun prieten al mortului2
Sap 4nainteN
m spat 4nainte2 Eram 3r%nt2 M tre=isem de*a binelea2
S*a 3ilmat din nou la ad%ncimea la care a<unsesem2 I*am spus
re/i=orului c nu mai pot spa2 Crm=an s*a uitat la mine ;i
cu un ton do<enitor mi*a spusC
Sper s nu moar nimeni p%n m%ine2 !u de alta6 dar
n*a mai rmas nici un strop de vinN
3ost prima ;i ultima dat c%nd am but ceva 4naintea
unei secven$e de 3ilm 4n care intram ;i eu 2
?Wapinarii1 rm%ne un adevrat poem 4nchinat pdurarilor6
care au re/rete atunci c%nd trebuie s sacri3ice ?vie$i1 tind
podoaba mun$ilor no;tri2 >ilmul a 3ost pre=entat la !eS UorK6
unde a 3ost rspltit cu o men$iune2
@n perioada cnd eram militar n termen, ntr-o
caarm nu prea romantic de la *ipova, dumneavoastr erai
ocupat cu premiera spectacolului, EAnc/et asupra unui tnr
care nu a fcut nimic) de Adrian "o/otaru! @mi amintesc c mi-
ai trimis prin po#t un plic mare cu caietul program al
spectacolului #i o invitaie pentru premier! Pe programul
spectacolului, dup ndemnul Ef dracului o fapt vite4easc s
62
prime#ti o permisie), mi-ai urat Es-i fie bocancii u#ori #i arma
necrutoare)! +omandanii nu m-au lsat n permisie s pot
vedea premiera! "espre acest spectacol, Adrian "o/otaru
spuneaD Ecndva poate mai triu sau mai devreme, eroul
principal al acestei anc/ete #i va potrivi ceasul dup acela al
realitii n a#a fel nct s-#i fac din timp un aliat, nu un
du#man!) +e credei, eroul piesei de atunci #i-a potrivit ceasul
dup timpul de ai,
Spectacolul cu piesa lui drian Dohotaru a 3ost un
moment important al teatrului din #aia Mare 2 Bmi pare ru c
nu ai putut veni la premier6 Gherasim Domide6 deoarece
elevii de atunci6 4ntre care ;i 3iul meu 6 mai mic dec%t tine6
veneau la acest spectacol de mai multe ori2 >iresc6 ar trebui s
ne 4ntrebm ast=iC cum s*a 4nt%mplat a;a ceva I Se pare c
ceea ce se petrecea pe scen 3cea parte din via$a tinerilor6
din preocuprile lor6 dar mai ales din momentele de rscruce
la care se a3l orice t%nr la captul adolescen$ei2 Momentul
potrivirii ceasului dup acela al realit$ii este momentul crucial6
de via$6 al oricrui t%nr2 'lterior6 autorul6 drian Dohotaru6 a
reluat aceast tem ;i 4n piesele ?Bndr/osti$ii de la 5 seara1 ;i
?Concurs de 4mpre<urri12 m <ucat 4n toate aceste piese de
teatru6 devenite spectacole pe scena teatrului din #aia Mare ;i6
at%t la sediu6 c%t ;i 4n numeroasele deplasri ;i turnee6 tinerii6
spectatorii no;tri 3ideli6 umpleau slile2 Bn ce msur au /sit
un rspuns6 nu pot spune2 0tiu 4ns c ;i ast=i ;i6 probabil
4ntotdeauna6 tinerii vor cuta rspunsuri la 4ntrebrile ce ;i le
pun chiar ;i 4n sala de spectacole2
Bn msura 4n care teatrul ca institu$ie ;i spectacolul
teatral ca modalitate de a da rspunsuri la unele 4ntrebri ale
spectatorilor6 va rspunde acestor 4ntrebri6 teatrul 4;i va
dovedi menirea pe deplin2 lt3el6 totul devine e:periment2
Bn anul 85DD a$i plecat la Teatrul !a$ional din T%r/u Mure;2
"rimul rol pe care l*a$i <ucat acolo a 3ost @erle6 mare
comerciant6 4n piesa .Ra$a slbatic1 de &enriK Ibsen 4n re/ia
domnului Dan lecsandrescu2 Bn caietul pro/ram al spectaco*
lului re/i=orul v pre=enta pe dumneavoastr ;i pe actorul
63
Radu Dobre #asarab spun%nd c [Dac via$a de scen a
actorului este o sum a debuturilor6 atunci s numim un nou
debut momentul 4n care reputa$ii actori ai teatrului rom%nesc
Radu Dobre #asarab ;i Ion Ssran se 4nt%lnesc cu scena
t%r/umure;ean2 "e cei doi actori 4i pre=int ;i repre=in
propriile bio/ra3ii artistice6 cuprin=%nd adevrate antolo/ii ale
persona<ului dramatic6 de la 3ili/ranri la monumental6 de la
lacrim la hohotul de r%s6 de la rom%nesc la universal2[ Bn
acela;i caiet pro/ram al spectacolului [Ra$a slbatic[ dum*
neavoastr spuneai c regiorul "an Alecsandrescu a fost un
adevrat pedagog! +um ai colaborat cu regiorul "an
Alecsandrescu #i la care din spectacolele pe care le-ai 4ucat,
Debutul meu la T%r/u Mure; a 3ost 4ntr*adevr cu
.Ra$a slbatic1 de &2 Ibsen 4n rolul @erle2 "entru mine a 3ost
un .pas 3cut cu dreptul16 cum se spune6 toat lumea apreciind
acest rol reali=at de mine2 Bnt%lnirea mea cu Ibsen se
datorea= tot lui Dan lecsandrescu6 care venea la #aia Mare
4n 85O5 ;i monta .!ora12 Mai apoi am <ucat ;i 4n .&edda
Gabler1 4n re/ia Toei n/hel*Stanca2
Revenind la Dan lecsandrescu6 cu el am lucrat dup
Ion Deloreanu ;i "etre Me/lei6 cele mai multe spectacole ;i
cele mai importante roluri2 De*a lun/ul celor peste dou
decenii6 colaborarea noastr a 3ost una cole/ial6
prieteneasc6 4ntotdeauna cu respectul pentru re/i*=orul care a
3ost ;i va rm%ne Dan lecsandrescu2 (a unul din spectacole6
cum am mai spus6 m*a ru/at s accept s 3iu trecut pe a3i; ca
re/i=or secund2 Era vorba de spectacolul .'n pahar cu si3on .
de "aul Everac2 Ceva mai 4ncolo am s v dau amnunte2 Dan
lecsandrescu era cu adevrat un re/i=or peda/o/6 4i plcea
aceast iposta= ;i 4i 3cea o adevrat plcere c%nd se ivea
prile<ul s se de=ln$uie spun%nd tot ce /%nde;te despre rol
sau despre spectacolul 4ntre/2
Ceva nu ie;ea la repeti$iile noastre cu .Ra$a slbatic12
Bmi 3cea mereu observa$ii ;i nu prea ;tiam ce vrea2 cerut
scu=e cole/ilor pentru c%teva minute ;i ne*am retras 4n scen2
bia peste dou ore ;i <umtate terminam cele .c%teva minute1
64
iar a doua =i6 dup repeti$ie6 3r s 4ntrerup nici mcar o
clip aceast repeti$ie mi*a mul$umit spun%nd c nu mai are
nimic de adu/at2
;a am a<uns la premier2 Ceva asemntor s*a
4nt%mplat ;i la .Re/ina Iocasta16 dar ;i aici colaborarea noastr
a 3ost 4n 3olosul ;i spre binele spectacolului2
Dan lecsandrescu a 3ost un adevrat om de teatru 4n
toate spectacolele la care noi am colaborat ;i cred c acestea
au dep;it ci3ra 8,2
@n a#teptarea ntlnirii cu publicul din 2rgu 'ure# #i a
spectatorului care v 4udec, cum v-ai integrat n colectivul
artistic trgumure#ean, Ai spus atunci c Ifiecare ntlnire cu
publicul m emoioneaI! +um l emoionea pe actorul $on
%sran fiecare ntlnire cu publicul,
(a T%r/u Mure;6 dup -+ de ani petrecu$i la #aia
Mare6 trebuia s sus$in un nou ;i mare e:amen2 Intram 4ntr*un
colectiv de Teatru !a$ional2 Debutam 4ntr*o mare pies din
dramatur/ia universal2 'n a3i; cu numele &enriK Ibsen
emo$ionea= numai c%nd 4l cite;ti2 Cum s nu 3i avut eu emo$ii
c%nd 4ntr*o pies ca . Ra$a slbatic1 m 4nt%lneam cu un
public nou6 care nu ;tia mai nimic despre mineI 0i nu este
vorba numai de un debut 6 oricare ar 3i acesta6 ci de cei care
vor mai veni sau nu s te vad ;i asta 4n 3unc$ie de cum ai
reu;it ca actor s*I convin/i de calit$ile tale de interpret ;i de
3elul cum 3aci echip cu ceilal$i interpre$i2 ceasta a 3ost ;i este
emo$ia mea constant la 4nt%lnirea cu spectatorii 4n 3iecare
spectacol2
Atunci ai declarat c motivele care v-au determinat
ca, dup JK de ani de teatru la &aia 'are s venii la 2rgu
'ure#, au fostD I !!!fr a-i amenda pe bimreni, motivele
omului care dore#te s fie ntr-un colectiv mai bun!!!I
devrat c am venit la T%r/u Mure; pentru c ve*
neam la un teatru situat deasupra celui din #aia Mare2 De
asemenea probleme strict personale m 3ceau s iau aceast
hotr%reC 3iul meu cel mare era student 4n anul III la 'niversi*
tatea de Medicin6 iar 3iica mea6 care urma s termine liceul6
65
dorea s vin la Institutul de teatru din T%r/u Mure;2 >iul meu
a terminat la T%r/u Mure;6 3eti$a mea a terminat 3acultatea de
teatru la !eS UorK6 iar eu am rmas 4n continuare credincios
scenei din T%r/u Mure; ;i6 de doi ani 4ncoace6 ca 4ntotdeauna6
celei din #aia Mare2
Bn alt ordine de idei6 prin 85DD 4ncepea s se 4nt%mple
c%te .ceva1 la teatrul bimrean6 deoarece imediat dup mine
au plecatC drian R$oi6 Viorica Geant6 Dan ;tilean6 Radu
Dimitriu6 Mara Dimitriu6 0te3an Mare;6 Cerasela Stan6 T=enKa
Velceva*#inder6 Marius Olteanu2 "rin anul 855+*855-6 mai
erau vreo doi actori pro3esioni;ti an/a<a$i la #aia Mare2
Cu ;apte ani 4n urm6 adic prin 855A6 am avut
satis3ac$ia c o parte dintre studen$ii clasei mele s devin
actori la #aia Mare2 Ei se numesc C driana Covaci6 Claudiu
"intican6 !icoleta #olc6 "etre Ghimb;an6 iar mai t%r=iu
Claudia >or$an6 Ser/iu >oc;a6 Daniel >t6 >elicia Gu=man6 to$i
de la 'niversitatea din T%r/u Mure;6 crora li s*au alturat
absolven$i ai Institutului din Clu< ;i au 3cut s renasc teatrul
bimrean2

"e la 2eatrul 3aional 2rgu 'ure#, a fost foarte
aproape colabo-rarea cu nvmntul universitar teatral din
2rgu 'ure# unde ai fost lector, #ef de catedr, confereniar
universitar! 'ai mult, cursurile dumneavoastr de retoric #i
arta argumentaiei au fost ascultate #i de studenii de la
Cacultatea de drept a -niversitii E"imitrie +antemir)! +um a
fost viaa universitar, cum v-ai simit printre studeni,
m mai vorbit despre via$a universitar printre studen$ii
de la teatru2 Dintre cei de la Drept6 sunt ast=i mul$i care
lucrea= 4n ma/istratur sau avocatur2 Cu mul$i m 4nt%lnesc
;i trebuie s spun c am avut bucuria s*mi mul$umeasc
pentru ce am reali=at la cursurile de Retoric6 pentru c6
pro3es%nd6 ;i*au dat seama c%t de necesare le erau no$iunile
pe care le*am discutat ;i anali=at la cursuri ;i 4n seminarii 2
66
C%t despre studen$ii mei sau de la alte clase cu care am
avut cursuri de .rta vorbirii scenice. sau de .Istoria
cinemato/ra3iei1 sau .Istoria artei16 rela$iile noastre au 3ost
prietene;ti6 3r un protocol ri/id6 mai de/rab ca 4ntre studen$i
de v%rste di3erite2 m avut ;i o premier na$ional dac pot
spune a;a 4n 4nv$m%ntul artistic din Rom%nia2
m 3ost 4n 'craina6 la Cernu$i6 de unde 4n urma unui
e:amen6 am selectat o clas de rom%ni din #ucovina de !ord
care au devenit absolven$i ai 'niversit$ii de Teatru din T%r/u
Mure; ;i care6 4n pre=ent6 sunt actori la teatrele din Oradea6
rad6 "etro;ani2
Oricum perioada petrecut la catedr a 3ost pentru mine
un e:amen cu via$a6 cu ceea ce pot 3ace ca peda/o/6 a;a
4nc%t dup aceast e:perien$ deosebit am 4ndr=nit s m
apropiu de ceea unii spun re/ie artistic eu rm%n%nd la
ceea ce spun c se poate numi un reali=ator de spectacol2
+e alte amintiri mai avei de la 2eatrul 3aional din
2rgu 'ures,
T%r/u Mure; ;i Teatrul !a$ional de aici a devenit din
85DD a doua mea cas2 Cole/ii m*au asimilat ;i6 dup primul
spectacol6 3ceam parte din trup2 Era o nou colaborare a
mea cu re/i=orul Dan lecsandrescu6 a doua cu o pies de &2
Ibsen6 el reali=%nd un spectacol Ibsen cu piesa .!ora.6 4ntr*un
moment remarcabil pe scena bimrean6 4n 85O52 'n an mai
t%r=iu6 4n 85A,6 pre=entam acest spectacol pe scena Teatrului
Contemporan din #el/rad2
(a T%r/u Mure;6 rolul btr%nului @erle din .Ra$a slba*
tic1 mi*a prile<uit pe scena !a$ionalului un debut deosebit6
spectacolul 3iind6 ;i pentru Dan lecsandrescu6 o remarcabil
reu;it re/i=oral2
De;i m*am trans3erat la 'niversitatea de Teatru6 4n
85586 dup un concurs pentru ocuparea unui post de
con3eren$iar universitar6 am rmas colaborator permanent al
Teatrului !a$ional6 reali=%nd peste 8D roluri 4n toate sta/iunile
de p%n acum 2
67
Dac ar 3i s vorbesc despe amintirile mele de c%nd
lucre= la Teatrul !a$ional din T%r/u Mure;6 ar 3i6 de asemenea
multe de spus2 m avut patru premiere na$ionaleC .Valentina1
de Dimitrie Roman6 .Re/ina Iocasta. de Constantin Trnescu6
.rca lui !oe. de (ucian #la/a ;i .Smerita. de >2DostoevsKi2
Bn toate spectacolele acestea am avut roluri principale ;i
4ndr=nesc s spun6 reu;ite actorice;ti2 Spectacolele .rca lui
!oe. ;i .Smerita. au 3ost preluate ;i de postul na$ional de
televi=iune2
(a T%r/u Mure; m*am 4nt%lnit cu to$i cole/ii mei de
/enera$ie pe care spectatorii o numesc .de aur12
(a T%r/u Mure; mi*am 4ntemeiat un nou cmin6 dup
e;ecul avut 4ntr*o csnicie anterioar2 ici s*a nscut Iulian6 cel
de*al patrulea copil al meu2
(a T%r/u Mure; 4ns am 3ost primit de o trup de actori
ce putea 3ace cinste oricrui Teatru !a$ional din $ar2 >aptul
c m*au asimilat6 de;i veneam dintr*un alt teatru6 a 3ost pentru
mine un noroc ;i o bucurie6 am sim$it c am o nou 3amilie ;i
niciodat nu voi putea spune alt3el despre cole/ii mei din
T%r/u Mure;2
C%nd m*am pre=entat la concurs6 Mihai Gin/ulescu6 un
remarcabil actor6 m*a 4ntrebat ce m*a determinat s plec din
#aia MareI m rspuns cinstit vorbind despre copiii mei6 unul
student la T%r/u Mure; ;i altul care inten$iona s vin la T%r/u
Mure;6 c%t ;i despre 3aptul c !a$ionalul t%r/umure;ean
4nsemna un plus 4n cariera mea2 lturi de acest rspuns
e:ista ;i o 3i; de crea$ie6 care probabil a convins comisia de
concurs s m accepte2 3ost un moment deosebit pentru
mine ;i pentru e:isten$a mea ca actor2
Dan lecsandrescu a 3ost unul din re/i=orii cu care am
reali=at spectacole deosebite 4n via$a mea2 Ri/uros6 mai
totdeauna dorind s 3ie dominant 4n rela$ia cu actorul6 Dan era
4n acela;i timp un cole/ minunat2 m reali=at multe spectacole
4mpreun6 unele deosebit de importante 4n cariera mea6 cum ar
3iC .Re/ina Iocasta16 .rca lui !oe16 .Smerita1 ;i neuitatul
spectacol cu .Ra$a slbatic12 Bn toate6 Dan m*a a<utat prin tot
68
ce mi*a su/erat6 mi*a propus ;i uneori mi*a impus ce trebuie s
reali=e= 4n interpretarea unui rol2 Spunea c totul porne;te de
la studiul asupra rolului6 de la inten$ia interpretului ;i6
c%teodat6 l*am au=it spun%ndC ."omnule, talentul contea,
restul e rrrrebutG)
Si/ur6 la T%r/u Mure; m*am 4nt%lnit ;i cu al$i re/i=ori2
m avut bucuria s imprim pentru televi=iune trei spectacole
deosebite cu .rca lui !oe16 .Smerita1 ;i o emisiune a
.Mae;trilor1 cu secven$e din .Re/ina Iocasta12
Dar teatrul din T%r/u Mure; 4nseamn mai presus de
orice6 cole/ii mei care m*au primit aici ;i care6 4n spectacolele
pe care le*am reali=at6 au 3ost partenerii meiC Dan Glasu E4n
.Smerita1F6 Marinela "opescu6 Ion >iscuteanu ;i urel
0te3nescu E4n .Ra$a slbatic1F6 !icolae Cristache E4n .rca lui
!oe1 ;i ?=ilul de noapte1F6 Mihai Gin/ulescu ;i Cornel
"opescu E4n .Richard al II*lea1F6 sau Dan Rdulescu6 le:andru
"avel6 Elena "urea6 nca >lorea E4n .=ilul de noapte1F2 Bn
e/al msur ceilal$i cole/i au devenit ;i prietenii mei dincolo
de scen dup cum 3o;tii mei studen$i sunt actualii mei cole/i
;i parteneri pe scena !a$ionalului din T%r/u Mure;2 >o;tii mei
studen$i6 sunt m%ndria mea ;i dovada c munca mea la
'niversitatea de Teatru a dat roade2
Teatrul din T%r/u Mure; este6 alturi de cel din #aia
Mare6 casa ;i adpostul su3letului meu ;i6 3r nici o deosebire6
aceste dou teatre m*au consacrat ;i mi*au dat un nume 4n
3amilia actorilor din Teatrul Rom%nesc2
.alentin 'arica fcea o dedicaie deosebit unui grup
de actori, unde v nominalia #i pe dumneavoastr, ntr-un
program de spectacol la 2eatrul 3aional din 2rgu 'ure#! 1l
scriaD IB#i n aceast sear, actorii sunt Acolo! *a altarul
cuvintelor! @n lumea lor de lacrimi din care se nasc bucuriileL n
lumea lor de sursuri din care se nasc intrebrileL n lumea lor
n care ne ntlnim pe noi n#ine!
3e prindem de corabia lor cu amndou minile!
@ncepe Povestea
69
@ntotdeauna Acolo! *a altarul tcerilor, al pa#ilor, al
strigtului, al durerii, al stelelor, al mngierii!
Poate e numai ai!
Poate e numai noapte!
Poate sunt numai miniL poate e numai o inim, ca o
pasre! @ns, Acolo, mereu vine omul s-l vad pe A'L s-i
arate omului raa de soare si c/iar s i-o dea ca semn de
noroc!I . mai amintii de .alentin 'arica, de dedicaie,
Valentin Marica este un prieten al meu2 (*am /sit 4n
T%r/u Mure;6 secretar literar la !a$ional6 apoi a trecut la
Studioul Re/ional de Radio2 >iind ;e3 de catedr6 l*am invitat
s $in cursuri de Istoria Teatrului la 'niversitatea de Teatru2 I*
am citit ;i pre$uit volumele de versuri ;i am rmas prieteni2
Considera$iile lui despre actor ;i ce repre=int actorul
prin talentul su 4n via$a oamenilor ne 3latea= ;i ne d6 4n plus6
sentimentul c druirea noastr emo$ionea= ;i d clipe de
triri estetice tuturor celor ce ne privesc ;i vin 4n sala de
spectacol pre/ti$i pentru aceste triri su3lete;ti2
*a 2rgu-'ure# v-ai implicat mult #i n activitatea
didactic! +um se vede teatrul de la catedr dup muli, foarte
multi ani de activitate pe scen,
Catedra pro3esorului de rt Dramatic nu este ;i nu
poate 3i departe de scena teatrului propriu*=is2 0coala6 la orice
nivel ;i*ar des3;ura activitatea6 nu 3ace altceva dec%t s
pre/teasc elevul sau studentul pentru a deveni un om util
societ$ii 4n care trie;te6 indi3erent de pro3esia ce ;i*a ales*o2
0coala de teatru6 4ns6 di3er oarecum de ma<oritatea ;colilor2
0coala de teatru6 ca ;i cea de mu=ic6 de pictur6 de sport sau
dans6 4;i selectea= candida$ii 3c%nd o ale/ere a celor dota$i6
pentru ca ulterior ace;tia s 4nve$e al3abetul pro3esiei alese2 !u
po$i citi ;i nu po$i scrie dac nu cuno;ti al3abetul2 Iar acest
al3abet nu*l po$i 4nv$a dec%t de la un pro3esionist6 4n ca=ul
teatrului de la un actor sau re/i=or6 care nu este rupt de
activitatea institu$iei teatrale6 ci se /se;te implicat 4n ea6
70
e:ist%nd ca artist 4n colectivitatea artistic ce creea=
spectacole2 Restul e paleativ2
ceasta a 3ost convin/erea mea c%nd am acceptat
propunerea rectorului 'niversit$ii de Teatru din T%r/u Mure;
pro3esorul universitar ;i re/i=orul Clin >lorian de a m
pre=enta la concurs pentru ocuparea unui post de con3eren$iar
universitar2 Bn tot timpul celor 8, ani la catedr nu am 4ntrerupt
nici o clip activitatea 4n teatru6 <uc%nd 4n acest rstimp peste
+, de roluri6 la T%r/u Mure;6 la #aia Mare6 la Clu< ;i la
?Studioul1 'niversit$ii2
!u m*a; 3i an/a<at dac ar 3i trebuit s renun$ la
activitatea scenic6 a;a 4nc%t perioada mea de activitate
didactic nu numai c nu m*a 4ndeprtat de scen6 ci m*a
apropiat ;i mai mult prin 4ns;i activitatea de peda/o/6
devenind uneori e:emplu de colaborare ;i interdependen$
4ntre studen$i ;i colectivul artistic pro3esionist ce reali=ea= un
spectacol2
"entru mine a 3ost o perioad unic2 m avut satis3ac$ia
s redevin student6 s am preocuprile6 bucuriile ;i neca=urile
celor ce*mi erau studen$i6 ast=i c%nd au devenit cole/ii mei6
pe scen m 4ncearc un sentiment de m%ndrie6 de satis3ac$ie6
pentru ceea ce am reu;it s 3acem 4mpreun2
@n stagiunea teatral 566M-5665, doamna confereniar
universitar Adriana Pite#teanu a pus n scen la 2eatrul
3aional 2rgu 'ure#, spectacolul I2ac/e, $an?e #i +adr) de
.ictor $on Popa! "in distribuie fceai parte dumneavoastr (n
rolul lui +adr) #i :avriil Pinte (n rolul lui $ic)! @n stagiunea
trecut (KMMK-KMMJ) #i n aceasta (KMMJ-KMM=) suntei amndoi
implicai n regia unor spectacole la 2eatrul 'unicipal din &aia
'are! +um se mpac cele dou generaii de arti#ti, Avei
viiuni diferite asupra spectacolului sau nu,
(*am cunoscut pe Gavril "inte pe c%nd era elev la unul
din liceele din #aia Mare6 la actualul .Mihai Eminescu16 dac
nu m 4n;el2 venit la mine6 la 0coala "opular de rt6
71
spun%ndu*mi c ar vrea s dea admitere la Institutul de Teatru2
I*am ascultat repertoriul ;i mi*am spus c%teva preri2 Sim$eam
c are talent6 c dore;te cu ardoare s devin actor2
Cunosc%ndu*ne mai bine6 am constatat in3luen$a bun
e:ercitat asupra lui de un remarcabil pro3esor de literatur
u/ustin #oti;2 Coinciden$a a 3cut ca6 la #aia Mare6 s 3ie 4n
acest timp invitat ca re/i=or actorul Constantin Codrescu6
;e3 de catedr la Institutul de Teatru T%r/u Mure;2 I*am vorbit
de dorin$a lui Gavriil "inte2 Si/ur c6 determinant6 a 3ost
talentul ;i presta$ia lui la e:amenul de admitere 2
'lterior ne*am 4nt%lnit la Teatrul de !ord din Satu Mare6
unde el 3usese reparti=at2 Era 4nceputul lui ;i 4n a*;i concreti=a
o mai mare dorin$C aceea de a re/i=a6 de a pune 4n scen
spectacole2 4nceput la Satu Mare cu un Moli\re6 pe scena
?Studioului12
"lec%nd la T%r/u Mure;6 ne*am re4nt%lnit6 eu 3iind la
!a$ional6 el proaspt asistent universitar2 m devenit cole/i de
scen 4n .TaKe6 IanKe ;i Cad%r16 pe scena !a$ionalului
t%r/umure;ean2 >cea un rol de success6 un rol /eneros din
scriere ;i interpretat cu aplomb de Gavriil "inte2
Trans3er%ndu*m la Institutul de Teatru6 am devenit
cole/i de munc dar ulterior Gavriil "inte s*a mutat la 'niversi*
tatea de rt Teatral ;i >ilm #ucure;ti devenind6 4n acela;i
timp ;i student al >acult$ii de Re/ie2
Si/ur c ne*am 4nt%lnit periodic6 rm%n%nd ;i ast=i 4n
rela$ii prietene;ti2
"e scena bimrean ne*am 4nt%lnit ca reali=atori ai
unor spectacole2 E 3oarte /reu s spui c dou /enera$ii de
arti;ti nu se pot 4mpca sau ceva de /enul acesta2 Genera$iile
4ntre ele nu pot dec%t s se complete=e6 s se 4ntre/easc6 s
rm%n 4n cerin$ele 3undamentale ale artei spectacolului] slu<i*
torii acelui unic scop acela de a educa estetic acela de a se
adresa su3letului omenesc prin mi<loace di3erite dar6 repet6
slu<ind aceluia;i scop6 aceluia;i ideal2
Indi3erent dac un spectacol se cere6 sau se spune6 sau
se pretinde a 3i e:periment 6 dac el nu rspunde necesit$ii de
72
a na;te 4ntrebri ;i rspunsuri 4n mintea spectatorului6 de ai
transmite sentimente6 acest spectacol nu se poate numi
spectacol6 ci altceva2 Sanc$iunea vine imediat2 0i nu din partea
cuiva ci din partea celor pentru care noi reali=m spectacole ;i
pentru care e:istmCspectatorii2 Bn de3initiv6 pentru cine reali*
=m spectacoleI !u cred c cineva poate spuneC nu*mi pasN
Cine spune a;a va avea 4ntotdeauna sala /oal ;i va avea mai
pu$in dreptate s vorbeasc de .in/ratitudinea .spectatorului2
!u putem e:ista ca arti;ti 4n a3ara spectatorilor6 4n a3ara
e3ortului de a diminua o parte din cheltuielile care se 3ac
4ntre$in%nd o institu$ie teatral alt3el institu$ia teatral nu*;i
/se;te lo/ica e:isten$ei sale 4n via$a oamenilor2
u e:istat mari e:perimente 4n decursul des3;urrii
actului artistic teatral2 S ne amintim de ndrei 0erban ;i
e:perimentul .Trilo/iei antice12 Mai precis6 ceea ce remarca*
bilul re/i=or propunea 4naintea schimbrii din ++ decembrie
85D5 pe scena unui mic teatru din !eS UorK2 3cut acela;i
lucru pe scena !a$ionalului bucure;tean6 3iind 4n aceea;i
perioad chiar directorul !a$ionalului2 Ce s*a ales din celebrul
e:perimentI Cine*l continuI 3cut apoi un spectacol cu
surle ;i 3an3are Enu numai 4n orchestrF6 cu .Oedip1 a lui
Geor/e Enescu ;i nu oricum6 ci cheltuind multe milioane de lei2
Iar ast=i6 4n cadrul aceluia;i 3estival /randios ce ne aminte;te
de /enialul compo=itor6 s asistm la un alt spectacol6 desi/ur6
cu cheltuielile de ri/oare2
'nde este e:perimentul care se dorea a 3i clasicIN
Marele re/i=or "urcrete revolu$iona prin e:periment
sau printr*o nou vi=iune aceea;i comoar a tra/icilor anticiC
Eschil6 So3ocle6 Euripide2 S*au primit premii meritate6 s*au
3cut turnee pe meridianele lumii6 dar !a$ionalul din Craiova
mer/e mai departe2 0i din nou m 4ntreb cine continu marea
inova$ie6 marele e:perimentI
; vrea s vd un actor de comedie care s 3ac un
/est 4n plus dec%t a 3cut unicul Charlie Chaplin2 tunci lumea
va spune c s*a nscut un nou /eniu al artei actorice;ti2 Dar
nici un actor nu a trecut pe l%n/ /enialul talent 3r a 4nv$a
73
ceva2 ceasta este inova$ia6 acesta este adevratul
e:periment2
C%t prive;te teatrul6 e:ist unul care se nume;te
.E:periment16 altul .ct16 altul .>oarte mic1 ;i multe studiouri
care se numesc 4n 3el ;i chip2 cesta este un lucru deosebit6
unde 4ntr*adevr se 4ncearc modalit$i noi de e:presie 4n arta
spectacolului6 dar de aici p%n la a motiva un e:periment prin
care actorii citind ni;te bile$ele la s3%r;itul spectacolului6 4n care
e:plic cum au 3cut sau au vrut s 3ac 6 este o cale destul de
lun/2
Si/ur c ceea ce spun este o prere6 dar mi*am 3ormat
aceast prere trec%nd prin tot ce s*a e:perimentat 4n ultimii
cinci=eci de ani 4n teatrul rom%nesc2
Ai avut calitatea de dascl muli ani! Cie c ai fost la
#coala popular de art, la liceul pedagogic sau n amfiteatrele
universitare! "ac n #coal v-ai ntlnit cu posibile viitoare
talente, la universitate studenii sunt viitorii actori, viitorii colegi
ai dasclilor-actori! +e relaii se stabilesc ntre dascli #i
studeni,
0i tu e;ti cadru didactic la universitate2 (a tine cum eI
Prima mea specialiare este ingineria! 3u sunt artist!
*a facultatea de inginerie, la electrote/nic prini viaa n
formule! $ntensitatea, tensiunea #i alte mrimi ale curentului
electric au formule consacrate de ani de ile! 3u poi sc/imba
formula curentului electric! Cormula de interpretare a unui rol
#i-o imaginea diferit fiecare student, fiecare actor, fiecare
regior! 3u-i a#a,
Gherasim Domide6 trebuie s*$i spun c6 la 3el ca tine
;i eu sunt inginer2 Bn spri<inul a3irma$iei mele vine marele
Ma:im GorKi care spuneaC .ctorul este in/inerul su3letului
omenesc12 ici convorbirea noastr ar putea 3i 4ncheiat pentru
c6 spre deosebire de o 3ormul matematic de3initiv consa*
crat cum ar 3i a0NOb0OcPo, ceea ce spunea GorKi poate 3i
discutat2 Cutele su3letului omenesc sunt nenumrate6 4n timp
ce 3ormula matematic este una de neclintit2 In/inerul lucrea=
cu ea 3r a putea scdea sau adu/a nimic2 1In/inerul
74
su3letului omenesc16 actorul6 4;i 3olose;te modula$iile su3letului
su 4ncerc%nd s ptrund 4n .3ormula1 su3letului celor ce*l
privesc ;i ascult6 mai precis 4n su3letul spectatorilor2 Iat
di3eren$a dintre noi2 E:ist 4ns ;i interdependen$a dintre noi2
!u am au=it s 3i e:istat vreun in/iner care s nu 3i avut su3let6
dup cum nu am 4nt%lnit un actor care s nu se 3i socotit
.in/iner al su3letului omenesc16 chiar dac nu ;tia c aceast
.ecua$ie1 4i apar$ine lui GorKi2
C%t prive;te 3ormula de interpretare a unui rol6 aceasta
e:ist2 E:ist personalitatea interpretului pe care*l interpre*
tea= ;i e:ist6 din pcate6 personalitatea persona<ului care o
dep;e;te pe cea a interpretului2 Iat6 deci6 c rela$ia interpret*
persona< ar putea 3i e:primat printr*o ecua$ie2 "roblema e
3oarte simplu de re=olvat2 >r talent nu ai ce cuta 4n scen6
dup cum nu po$i re=olva o ecua$ie dac nu ai cuno;tin$e
matematice2
%ecolul al QQ$-lea este tot mai agitat #i mai stresant!
Aare ct va mai conta teatrul, cultura vie n educaia acestui
secol, @n ultimul rol pe care l-ai 4ucat n aceast var n
ambiana cetii din 2rgu 'ure# #i pe care eu l-am putut
vedea la &aia 'are, n timp real prin intermediul internetului,
un fragment suna a#aD (gndul nseamn pierdere de vremeG
coala s-a scurtat, disciplina s-a mblnit, s-a renunat la
filoofie, istorie B +ontea viaa imediat B "e ce s mai
nvei #i altceva n afar de a apsa butoaneD clic, clic! Afer
oamenilor concursuri la care pot c#tiga! @ndoap-i cu date
inofensive, umple-i cu (fapte) pn la refu, s se simt
sufocai #i totodat (sclipitori)! i atunci vor avea impresia c
gndesc, vor avea senaia de mi#care fr a se clinti din loc!
3u le oferi nimic ca filosofia sau sociologia ca s fac legtur
ntre lucruriB)! +t de adevrate sunt aceste afirmaii, Au
nevoie oamenii acestui secol de teatru, de cartea tiprit, de
scrisori scrise cu mna tremurnd de emoie sau au nevoie
doar de concursuri #i de internet,
* m convin/erea c teatrul va e:ista at%ta timp c%t vor
e:ista oameni pe pm%nt sau pe alte planete2 Despre secolul
75
acesta 4n care trim s*a spus c va 3i .ori reli/ios ori nu va 3i
deloc12 Mi*e team de prea multe soboruri de preo$i2 'neori6 ca
4ntr*o pies din teatrul absurdului6 asta 4mi aduce aminte de
.cursurile de partid16 $inute 4ntr*o epoc trecut2
Credin$a e 4n noi6 4n minunea pe care a 3urit*o
Dumne=eu6 4n Om2 cesta este tot ce poate 3i mai deplin 4n
univers6 tocmai pentru c este crea$ia Celui totputernic2 Orice
plus6 4ntr*un echilibru6 3ace balan$a s se 4ncline spre abis6 spre
prbu;ire6 ori numai de a;a ceva nu este nevoie2
Rolul interpretat de mine 4n vara anului +,,- este
4ntr*un scenariu creat de (iviu "ancu6 dup cartea lui RaL
#radburL6 .>ahrenheit G9812 "u$in lume ;tie c6 pe scara
>ahrenheit ci3ra G986 4nseamn /radul de topire a h%rtiei2 Ei
bine6 spectacolul .>G981 punea 4n discu$ie hoarda celor care au
ars 4n pia$a public valorile umanit$ii6 valori consemnate 4n
cr$i2 "ersona<ul meu spune C1 >iecare carte repre=int un om2
"oate c unui om i*a trebuit o via$ pentru a*;i 4ncredin$a
/%ndurile sale h%rtiei6 cuno;tin$ele sale despre om6 despre
via$a 4ncon<urtoare12 Superb cu/etare ;i criminal ac$iune a
celor ce ard cr$ile2De 3apt6 ace;tia ard umanitatea2
3ost o 4nt%lnire superb cu publicul6 4n cetatea
medieval din T%r/u Mure;6 unde timp de cinci seri6 de la ora
++ p%n dup mie=ul nop$ii6 sute de spectatori au asistat la
spectacol cople;i$i de ceea ce vedeau ;i ascultau6 4ntr*un
spa$iu deschis 4n care uneori erau participan$i la ac$iunea
scenariului nostru teatral2
Bn acela;i timp se punea 4n discu$ie ;i ceea ce cuprinde
4ntrebarea pus mie despre .tehnica1 secolului 4n care trim2
!u se mai poate tri 4n a3ara a tot ce a cucerit tehnica2 Tot ce
ne 4ncon<oar e tehnic ;i6 din ne3ericire6 ne rm%ne 3oarte
pu$in timp ;i pentru su3letul nostru2 Tehnic6 deci butoane pe
care apsm ;i primim tot ceea ce dorim2 Tehnica6 televi=orul6
m*a 3cut prta; la primul pas 3cut de om pe (un2 1'n pas
mic pentru om6 dar unul imens pentru omenire16 spunea astro*
nomul pm%ntean devenit selenar2 m convin/erea 4ns c6 un
moment6 o clip6 4n .via$a1 dus pe (un s*a /%ndit la cei dra/i2
76
m convin/erea c o coard a sim3oniei su3letului a vibrat
pentru un /%nd pm%ntean de care omul .lunatic1 nu s*a putut
desprinde nici 4n acele clipe2
0i mai cred c atunci c%nd tra/edia altor temerari6 care
se av%ntau spre stele 4n +,,-6 s*a produs6 ace;tia au trecut 4n
ne3iin$ cu ima/inile pm%ntene ale celor dra/i2 "rin urmare6
cred6 de asemenea6 4n nemurirea cuv%ntului scris rmas 4n
pa/inile cr$ilor6 cred 4n tot ceea ce su3letul omenesc pls*
muie;te dincolo sau 4n acela;i timp cu tot ceea ce mintea
omului creea= pentru om ;i pentru ocrotirea omului2
+um se pregte#te actorul $on %sran naintea unui
spectacol,
"re/tirea actorului dinaintea unui spectacol este
di3erit de cea a omului obi;nuit care se duce la munc2Sunt
unele di3eren$e2 Bn primul ca=6 al omului obi;nuit ca s spun
a;a e:ist ni;te automatisme de rutin6 4n timp ce6 4n al
doilea ca=6 ai obli/a$ia ca de la o =i sau sear la alta6 s 3aci
altceva2 Bntr*un 3el te pre/te;ti s intri 4n scen <uc%nd
.Revi=orul. lui Go/ol sau .&amlet1 ;i 4ntr*alt 3el <uc%nd .Ion.6
dup (iviu Rebreanu6 .Moara cu noroc. sau .&a/i Tudose12
O pre/tire su3leteasc6 mai precis psiholo/ic6 a
actorului 4naintea unui spectacol este nu numai o obli/a$ie
pro3esional6 ci ;i o necesitate6 din care re=ult presta$ia pe
scen a actorului interpret2 Iat de ce apare ca o necesitate
;i este 4n practica pro3esional a actorului6 pre=en$a cu un
ceas 4nainte de 4nceperea spectacolului 4n aceast perioad
se .intr 4n pielea persona<ului.6 4n timp ce actorul se 4mbrac6
4n timp ce*;i 3ace machia<ul6 4n timp ce*;i repet anumite replici
sau scene din spectacol6 el 4ncearc s devin persona<ul pe
care*l vor vedea ;i au=i spectatorii2
'n actor nu poate avea .o =i proast16 cum se spune2
'n actor nu are voie s /re;easc6 deoarece spectatorul nu va
veni 4nc o dat s*l vad 4ntr*o .=i bun12 sta se poate ;i se
4nt%mpl la 3otbal6 unde spectatorul din tribun trece 3oarte
u;or de la urale6 de la aplau=e6 la urlete ;i huiduieli6 4n 3unc$ie
de .=iua cea bun1 a 3otbalistului2
77
!u m*am 4ntrebat niciodat cum reac$ionea= 4n
ad%ncul su3letului su spectatorul2 Mi*a 3ost 3ric s m
/%ndesc2 Bmi vin 4n minte versurile marelui sonetist Mihail
CodreanuC
.'i-e inima un saltimbanc grotesc
+um ntlne#ti adeseori prin iarmaroace!
1l vrea nu vrea e nevoit s 4oace
Pentru plcerea celor ce-l privesc!)
ctorul trebuie s uite de neca=urile6 de /reut$ile6 de
bucuriile chiar6 ale vie$ii sale personale atunci c%nd intr 4n
teatru2 Este 3antastic de /reu6 dar nu imposibil2 lt3el6 totul este
o minciun6 o pre3ctorie6 iar spectatorul nu iart niciodat2
Teatrul este o mare dra/oste6 o imens dra/oste ;i
druire2 !u po$i iubi min$ind2 Cel de alturi va sim$i lucrul
acesta6 chiar dac nu va spune nimic2
A ntriat actorul $on %sran la vreun spectacol,
3i 4nt%r=iat la un spectacol sau a lipsi6 e o problem
3oarte serioas2 "ractic6 nu ai voie s 4nt%r=ii2 Re/ulamentele
de serviciu nu permit a;a ceva2 Dar se mai 4nt%mpl6 nu pentru
c actorii ar 3i ;i ei oameni obi;nui$i6 ci pentru c ;i actorii
/re;esc ;i6 desi/ur6 suport consecin$ele2
!u am au=it niciodat c un tren ar 3i plecat la ora O28,6
c%nd acesta avea plecarea anun$at pentru ora O2,, din cau=a
unor cltorii veni$i cu 4nt%r=iere2
Cum se poate6 deci6 ca o sal plin cu spectatori s
a;tepte 4nceperea spectacolului pentru c un actor a 4nt%r=iatI
;a ceva nu e permis2
Se spune c la Comedia >rance=6 4ntr*o sear spec*
tatorii veni$i la unul dintre spectacole au v=ut arborat doliul2
Surprin;i6 ace;tia au 4ntrebat ce s*a 4nt%mplat6 cine muriseI
Directorul a dat e:plica$ii6 anun$%nd numele celui disprut2
Spectacolul s*a suspendat2 Dup c%teva minute de la ora la
care trebuia s 4nceap spectacolul6 a venit ;i actorul 4nt%r=iat2
Contrariat6 acesta a mers la director care i*a spus secC ?m
cre=ut c ai murit6 din moment ce nu ai venit la ora anun$at
78
pentru 4nceperea spectacolului2 Iat de ce am arborat doliul12
Comentariile sunt de prisos 2
Dar6 cum spuneam 222 se mai 4nt%mpl2
Jucam o pies a lui "avel #ellu6 1Muntele cu AA de
inimi16 4n care era vorba de R=boiul pentru Independen$ din
8DAA2 Interpretam un persona< care intra 4n scen pe ultimile
=ece pa/ini din te:t din care cinci erau un monolo/ al acestui
persona<6 despre ceea ce a 3ost la "levna2 E vorba despre
celebrul maior Moise Gro=a6 erou al R=boiului pentru Inde*
penden$2
Bntr*o sear6 primesc un tele3on de la re/i=orul tehnic6
care m 4ntreab de ce nu sunt la teatru 4ntruc%t a 4nceput de<a
partea a II*a a spectacolului2 Eram acas cu re/i=orul #o/dan
#erciu pe care*l invitasem la mas ;i tocmai ne cinsteam cu
ni;te pahare cu vin2 m 4nlemnit2 !u mai ;tiu cum am a<uns la
teatru ;i nu mai ;tiu cum m*am 4mbrcat6 am intrat 4n scen
e:act la momentul 4n care trebuia s*mi spun replica celebr
de alt3elC ?Sosesc de la "levna12 Vasile Constantinescu a icnit
;i mi*a ;optit un ?/) cu 3oarte multe sub%n$elesuri222 doua
=i6 cu acelea;i sub4n$elesuri6 pro3esorul dr2 chim Valeriu unul
dintre vremelnicii directori ai teatrului6 m*a 4ntrebatC )+um a
fost spectacolul de asear, Ai avut vreo problem,)! m
rspuns seninC 13ici una1 de;i ca orice director6 domnul chim
;tia totul2 !u am 3ost pedepsit cu toate c meritam2
Trebuie s mai spun un lucruC un re/i=or tehnic6 nu are
voie6 prin obli/a$ie de serviciu6 s 4nceap un spectacol 3r a
se asi/ura c to$i actorii sunt pre=en$i chiar dac unul apare la
s3%r;itul spectacolului2 Ori6 un tele3on dat la 4nceputul specta*
colului m scutea de 4nt%mplarea aceasta neplcut ce putea
avea urmri6 pentru mine mai ales2 Cu toate acestea6 re/i=orul
tehnic de atunci6 Jeni Jurc6 rm%ne 4n amintirea mea o
cole/ ;i o prieten dra/2
+um leag #i deleag actorul $on %sran vra4a,
Ca s le/i sau s de=le/i o vra< trebuie s 3ii vr<itor2
;a c depinde la ce vra< te re3eri2 Si/ur c actorul este un
79
ma/ician2 Si/ur c druirea lui6 puterea lui de repre=entare a
unor caractere dramatice6 sensibilitatea ;i emotivitatea ce o
poate transmite spectatorilor6 3ac dintr*un actor un adevrat
vr<itor2 ctorul este un &istrion2 Talentul su 4l pune 4n situa$ia
de a 4ntruchipa caractere di3erite ;i 3iecare din aceste caractere
au .3ormule ma/ice1 la care recur/e .vr<itorul. actor2
C%nd se de=lea/ vra<aI (a asta ar putea rspunde
spectatorul2 "entru actor6 vra<a nu se de=lea/ ;i nu se
destram niciodat2 m momente dup aproape G, de ani6
c%nd triesc cu aceea;i intensitate amintindu*mi momente din
anumite spectacole 3r a mai 3olosi .3ormule ma/ice16 deoare*
ce impactul a3ectiv asupra psihicului meu 4n urma interpretrii
unui rol a 3ost at%t de puternic6 4nc%t acesta persist ;i ast=i2
Deci6 pentru mine .vra<a1 nu se rupe niciodat2
+um intr actorul $on %sran n teatru la #apteeci de
ani,
Se spune E;i la cei ;apte=eci de ani ai mei pot 4ntri c
este adevrat 3aptulF c un actor nu are v%rst2 'n actor moare
c%nd nu mai trie;te 4n scen ;i6 chiar mort 3iind6 el trie;te mai
departe prin ceea ce a creat ;i a lsat 4n urma lui2
"ara3ra=%nd ceea ce se spune prin .+ine nu a sdit un
pom, nu a cldit o cas nu a crescut un copil, nu #tie c a
trit(6 4ndr=nesc s spun c actorul care nu a st%rnit un
=%mbet6 nu a 4nlcrimat ochii celor care l*au privit ;i nu a st%rnit
un sentiment celor care au venit la spectacolele lui6 a trecut
de/eaba prin scen2
(a cei ;apte=eci de ani ai mei rm%n senin ;i intru 4n
teatru ;i 4n scen precum preotul care intr 4n altar pentru
slu<irea S3intei (itur/hii2
; dori s mai spun ceva 3r a 3i un rspuns neaprat
la o 4ntrebare2 Ser/hei Esenin spune a;aC
.!oapte bunN
Tuturor6 noapte bunNMM2
Eu sunt tot cel care*am 3ost2
ceea;i mi*e inimaM221
80
!u ;tiu dac este neaprat un rmas bun6 de;i o
4ncheiere a convorbirilor noastre ar putea avea din parte*mi un
rmas bun2
Esenin termina o poe=ie prin a spune c ar dori s 3ie
4ndreptar6 o v%nturel a vremurilor noi2 Eu m socot un soldat
pe un 3ront pe care nu*l cunosc6 pe cel de ast=i6 de;i ;tiu c
este al vremurilor noi2
Via$a mea 4ntrea/6 tot ce*am druit oamenilor prin
munca mea rm%ne6 dac nu un 4ndreptar pentru ei6 cel pu$in o
clip de emo$ie care le va aminti c 4n acea clip am
3ost 4mpreun2
.Restul e tcere1N
81
Dan Glasu i Ion Ssran n Azilul de noapte
82
ADDENDA
82 #SO(VE!WII I!STIT'T'(I' DE RT) TETR() 0I
CI!EMTOGR>IC) #'C'RE0TI
din anul 859O
83
lbulescu Ior/u Mircea
r/he=i Mit=ura
rnutoiu Valeriu
#ncil Sanda
#uleandr Ion
#ure3 >lavia
Cimbru Victor Odillo
Constantinescu Mihai
Co=orici Gheor/he
Cremeniuc Stelian
Dobre Victoria
Enache !icolae "raida
>erra Gheor/he
>loca !icolae
Geor/e Constantin
&auc I/or
(a=a Eu/enia
Matei Valeria
!ica Elena
!iciu Ion
Olteanu Dra/a
"ellea m=a
"opovici Silvia
"uican Dan
Rau$chi Constatin
Reben/iuc Victor
Reus Emil
Rucreanu Dumitru
Ssran Ion
Stnculescu Silviu
Stoicescu Mihai
Toma Sanda
Todoran Eu/en
Vere;ti nca
+2 RO('RI I!TER"RETTE
DE CTOR'( IO! S)S)R!
84
1 A!a"#$ia "# %#a&ru i 'il$ (A%')* 1955* rolul Cleci n
Azilul de noapte "# +a,i$ Gor-i* r#.ia ar&is&i! Ion /o0ar
2 A%'* 1955* rolul Marinarul btrn n Tragedia optimist "#
1s#2olo" 1in#2s-i* r#.ia ar&is&i! 1la" +u.ur
3 A%'* 1956* rolul Un alguazil n Don Gil de ciorap verde "#
%irso "# +olina* r#.ia ar&is&i! /ris&ian +i3ala!3#
4 A%'* 1956* rolul Cristea n Furtun n muni "# Su&4
An"ras* r#.ia ar&is&i! A"a$ 5o2a!s
5 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1956* rolul Marinarul Ceaikin n
Clubul cpitanilor celebri "# 15r#7s i 5+in&* r#.ia ar&is&i!
8#&r# +#.l#i
6 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1957* rolul Secretarul comitetului
de partid n Platon Krecet "# A5orn#i!iu-* r#.ia ar&is&i!
8#&r# +#.l#i
7 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1957* rolul Alexandru n
Mormolocul "# /Sin!u i 1Ni9ul#s!u* r#.ia ar&is&i!
G3#or.3# /3#9a
8 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1957* rolul Andrei n ntoarcerea
lui Cristo!or Columb "# :u"o2i! 6ru!-s&#in* r#.ia ar&is&i!
8#&r# +#.l#i
9 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1958* rolul Jan Flemming n
"nstitutorii "# ;&&o Erns&* r#.ia ar&is&i! <&#=an Ior"n#s!u
10 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1958* rolul Martin n Minerii "#
+i3ail Da2i"o.lu* r#.ia ar&is&i! <&#=an Ior"n#s!u
11 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#*1958* rolul Stepan n # c$estiune
personal "# Al#,an"ru S&#in* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
12 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul Matei n %burai
pescru&ilor "# 1asil# Iosi=* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
13 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul Gria eznamo! n
'inovai !r vin "# AN;s&ro2s-i* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
14 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul "nginerul Sa!a n
Partea leului "# /ons&an&in %#o"oru* r#.ia ar&is&i! 8#&r#
+#.l#i
15 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul Montserrat n
Montserrat "# E$$anu#l >o?l@s* r#.ia ar&is&i! GA4r.A Bara.
85
16 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul Alexei n ntr(un ceas
bun "# 1i!&or >oCo2* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
17 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul Sublocotenent #noiu
n )caterina Teodoroiu "# N%u&u* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
18 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1959* rolul $uca n Domni&oara
*astasia "# G+Da$=ir#s!u* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
19 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1960* rolul Al doilea medic n
Peripeiile bravului soldat +ve,- "# Iarosla2 Bas#-* r#.ia
ar&is&i! GA4r.A Bara.
20 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1960* rolul %adu &oinea n
+crisori de dragoste "# 1ir.il S&o#n#s!u* r#.ia ar&is&i! 8#&r#
+#.l#i
21 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1960* rolul Andrei n 'laicu &i
!eciorii lui "# :u!ia D#$#&rius* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
22 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1960* rolul '!g(eni n 'assa
.eleznova "# +a,i$ Gor-i* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
23 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1961* rolul )anu Mare n
+ecunda /0 "# Dor#l Dorian* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
24 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1961* rolul Marian n 1iturg$ia
de la miezul nopii "# 8#&#r 5ar2as* r#.ia ar&is&i! G#&a 1la"
25 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1961* rolul Mart *uisc n Fiul
rtcitor "# E.on >an#&* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
26 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1961* rolul #etru %are n Apus de
soare "# 6ar?u <&D#la2ran!#a* r#.ia ar&is&i! Ion <a3i.3ian
27 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1962* rolul +aris n Antigona &i
ceilali "# 8#&#r 5ar2as* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
28 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1962* rolul Serio,a n Cred n tine
"# 15oros&ilo2* r#.ia ar&is&i! E#an S&o7l#r
29 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1962* rolul *e(noredactorul n
Generalul &i nebunul "# An.#l 1a.3#ns&#in* r#.ia ar&is&i!
8#&r# +#.l#i
30 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1962* rolul $isandru n
ndrzneala "# G3#or.3# 1la"* r#.ia ar&is&i! +i3ai
>a"osla2#s!u
86
31 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1962* rolul $t- .an /lteanu n
#ameni &i umbre "# <&#=an 6#r!iu* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
32 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1963* rolul )oris n 2ulevardul
1eningradului "# Isi"or S&o!-* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
33 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1963* rolul .an #lea n Citadela
s!r3mat "# Boria :o2in#s!u* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +i3ail
34 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1963* rolul &alorin n +e caut un
vinovat "# +ar!#l AA$F#* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
35 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1964* rolul Urlea n Ferestre
desc$ise "# 8aul E2#ra!* r#.ia ar&is&i! Ion ;l&#anu
36 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1964* rolul Mercutio n 4omeo &i
.ulieta "# GS3a-#s7#ar#* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
37 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1964* rolul .l- 0ardacre n
+candaloasa legtur dintre dl Ketle &i dna Moon "# E6
8ri#s&l#A* r#.ia ar&is&i! +i3ai >a"osla2#s!u
38 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1964* rolul 0ora1iu n 5e!ul
sectorului su!lete "# Al+iro"an* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
39 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1965* rolul %adu Azoi1ei n
Pdurea !r copaci "# 1al#n&in +un&#anu* r#.ia ar&is&i!
+arius 8o7#s!u
40 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1965* rolul Medicul n 'izita
btr3nei doamne "# 'rDHrr#n$a&&* r#.ia ar&is&i! +iron
Ni!ul#s!u
41 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1965* rolul *ot( n %iari&tii "#
Al+iro"an* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
42 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1966* rolul *itus oapte n "nsula
spionilor "# <&#=an 6#r!iu* r#.ia ar&is&i! <&#=an 'ar-as
43 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1967* rolul *kacenko n 1upta cu
umbra "# 1al#rii %ur* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
44 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1967* rolul Fred n 1izzie Mac
Ka6 "# E8Sar&r#* r#.ia ar&is&i! <&#=an 'ar-as
45 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1967* rolul Colonelul n
*encredere n !oi&or "# N#lu Ion#s!u* r#.ia ar&is&i! 8#&r#
+#.l#i
46 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1967* rolul Cloca n Procesul
7oria "# Al1oi&in* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
87
47 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1968* rolul Sublocotenent #noiu
n )caterina Teodoroiu "# N%u&u* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
48 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1968* rolul Galus n F3nt3na
2landuziei "# 1asil# Al#!san"ri* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
49 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1968* rolul 0arap alb n 7arap
alb "# Ion /r#an.* r#.ia ar&is&i! 8#&r# +#.l#i
50 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1968* rolul *om2 n Pete n soare
"# :#o7ol" :a3ola* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
51 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1969* rolul Fabiom n C3inele
grdinarului "# :o7# "# 1#.a* r#.ia ar&is&i! 8#&ru +i3ail
52 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1969* rolul #add2 /3.o4d n Fire
de poet "# Eu.#n# ;IN#ill* r#.ia ar&is&i! GAor.A Bara.
53 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1969* rolul A$ias* 7aCni!ul +ari#i
S&uar& n Maria +tuart "# 'rS!3ill#r* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
54 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1969* rolul 5rogstad n *ora "#
BI?s#n* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
55 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1969* rolul #iotro!ski n 4zvan &i
'idra "# 68Ba"#u* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
56 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1970* rolul "gor n Aventur
parizian "# 6arill#& i Gr#"A* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
57 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1970* rolul Mac 5art(2 n Clipe
de via "# Gillia$ SaroAan* r#.ia ar&is&i! :i2iu /iul#i
58 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1970* rolul .ucele de Alba n Don
Carlos "# 'rS!3ill#r* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
59 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1970* rolul "on6 7iul Glanetaului
n "on "# +i3ail Sor?ul "u7 :>#?r#anu* r#.ia ar&is&i! 8#&r#
Sa2a 6l#anu
60 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1971* rolul Judectorul de
instruc1ie n Cadavrul viu "# :N%ols&oi * r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
61 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1971* rolul G(eorg(e Mocanu n
+teaua polar "# S#r.iu 'r!an* r#.ia ar&is&i! 8#&ru +i3ail
62 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1972* rolul A!ocatul -)laremberg
n Adio8 Ma,estate "# Al1oi&in* r#.ia ar&is&i! 8#&r# 8o7#s!u
88
63 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1972* rolul $ar )rad n Avram
"ancu "# 8a2#l 6#llu* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
64 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1972* rolul Cleci n Azilul de
noapte "# +a,i$ Gor-i* r#.ia ar&is&i! ;&&o >a77a7or&
65 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1972* rolul *ru1 n Comedie cu
olteni "# G3#or.3# 1la"* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
66 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1973* rolul 8iganul n Pentru cine
bat clopotele "# EB#$in.JaA * r#.ia ar&is&i! 8#&ru +i3ail
67 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1973* rolul <endrea6 prclab la
Siret n +teaua %imbrului "# 1al#riu Anania* r#.ia ar&is&i!
+arius 8o7#s!u
68 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1973* rolul *ake n Ta-e8 "an-e &i
Cad3r "# 1I8o7a* r#.ia ar&is&i! ;&&o >a77a7or&
69 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1974* rolul "on n Ace&ti ngeri
tri&ti "# D>8o7#s!u* r#.ia ar&is&i! 8#&ru +i3ail
70 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1974* rolul #ascu n Domni&oara
*astasia "# G+ Da$=ir#s!u* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
71 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1974* rolul &asile /lariu n
Puterea &i adevrul "# %i&us 8o7o2i!i* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
72 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1974* rolul Ste!e n 9n tramvai
numit dorin "# %Gillia$s* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
73 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1975* rolul G(eorg(e istor n
Comoara din deal "# /orn#liu +ar!u :#on#anu* r#.ia ar&is&i!
Ion D#lor#anu
74 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1975* rolul 'rzi n Corupie la
palatul de ,ustiie "# K.o 6#&&i* r#.ia ar&is&i! +arius 8o7#s!u
75 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1975* rolul .ragomir n *pasta
"# I:/ara.ial#* r#.ia ar&is&i! A"rian :u7u
76 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1976* rolul Unc(iul )en n
Moartea unui comis voia,or "# Ar&3ur +ill#r* r#.ia ar&is&i!
A"rian :u7u
77 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1976* rolul )arbu n 9neori
liliacul n!lore&te &i toamna "# %u"or 8o7#s!u* r#.ia ar&is&i!
Ion D#lor#anu
89
78 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1977* rolul James *2rone n 1una
dezmo&teniilor "# Eu.#n ;LN#ill* r#.ia ar&is&i! Ion D#lor#anu
79 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1977* rolul Ursu n Moartea lui
'lad :epe& "# Dan %r!3il* r#.ia ar&is&i! 6o."an 6#r!iu
80 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1977* rolul Moise Groza n
Muntele cu ;; de inimi "# 8a2#l 6#llu* r#.ia ar&is&i! 8#&r#
8o7#s!u
81 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1978* rolul 9-9- n )migranii "#
Sla2o$ir +roC#-* r#.ia ar&is&i! 1asil# /ons&an&in#s!u
82 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1978* rolul &asile $ucaciu n
'asile 1ucaciu "# Dan %r!3il* r#.ia ar&is&i! Ioan I#r#$ia
83 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1979* rolul &asile Mirea n A
cincea lebd "# 8aul E2#ra!* r#.ia ar&is&i! Dan S&oi!a
84 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1979* rolul 'ilert $o!borg n
7edda Gabler "# B#nrA- I?s#n* r#.ia ar&is&i! Do# An.3#l
85 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1979* rolul $ucius Metellus n
4mas bun8 soare(apune "# Al8o7#s!u* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
86 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1980* rolul %eporterul n Anc$et
asupra unui t3nr care nu a !cut nimic "# A"rian Do3o&aru*
r#.ia ar&is&i! >a"u Dinul#s!u
87 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1980* rolul .irectorul teatrului din
!is n Dou teatre "# E#rCA SCaniaJs-i* r#.ia ar&is&i! 6o."an
6#r!iu
88 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1980* rolul Alan S:uier n
Pdurea mpietrit "# >S3#rJoo"* r#.ia ar&is&i! Dan S&oi!a
89 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1981* rolul Mircea n "o8 Mircea
'oievod "# Dan %r!3il* r#.ia ar&is&i! 8#&ru +i3ail
90 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1981* rolul 8ranul n +perana
nu moare n zori "# >o$ulus Gu.a* r#.ia ar&is&i! >a"u
Dinul#s!u
91 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1982* rolul Gra1ian ;erban n
'alsul de la miezul nopii "# 1ior#l /a!o2#anu* r#.ia ar&is&i!
>a"u Dinul#s!u
90
92 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1983* rolul *ata n ndrgostiii
de la < seara "# A"rian Do3o&aru* r#.ia ar&is&i! +a."al#na
5l#in
93 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1983* rolul #ristanda n #
scrisoare pierdut "# I:/ara.ial#* r#.ia ar&is&i! S#r.iu Sa2in
94 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1983* rolul Sptarul .ragomir n
'laicu 'od "# AlDa2ila* r#.ia ar&is&i! G3#or.3# Eora
95 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1984* rolul #rimarul n Cum s(a
!cut de(a rmas Catinca !at btr3n "# N#lu Ion#s!u* r#.ia
ar&is&i! 1ir.il An"r#i 1M9
96 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1984* rolul Andrei Golube! n
ntre patru oc$i "# Al#,an"ru G3#l$an* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
97 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1984* rolul Axinte n #ameni care
tac "# Al1oi&in* r#.ia ar&is&i! 1i!&or %u"or 8o7a
98 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1984* rolul Cpitanul Cer!enko n
Pdurea sp3nzurailor "u7 :i2iu >#?r#anu* r#.ia ar&is&i!
>a"u Dinul#s!u
99 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1984* rolul Morega n Poveste de
dragoste cu Andra Cantuniari "# +ir!#a +arian* r#.ia
ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
100 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1984* rolul u1u &leanu n 9n
pa$ar cu si!on "# 8aul E2#ra!* r#.ia ar&is&i! Dan
Al#!san"r#s!u
101 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1985* rolul *atl n *oile aventuri
ale t3nrului => "# Klri!3 8l#nC"or=* r#.ia ar&is&i! 1ir.il
An"r#i 1M9
102 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1985* rolul #rocurorul n +entin
pentru martori "# 1ior#l /a!o2#anu* r#.ia ar&is&i! Ion
D#lor#anu
103 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1985* rolul *udor n 9n su!let
romantic "# %u"or 8o7#s!u* r#.ia ar&is&i! Al#,an"ru %o!il#s!u
104 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1986* rolul .ragomir n *pasta
"# I:/ara.ial#* r#.ia ar&is&i! A"rian :u7u
91
105 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1987* rolul #rorectorul n Concurs
de mpre,urri "# A"rian Do3o&aru* r#.ia ar&is&i! Dan
Al#!san"r#s!u
106 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1988* rolul <erle n 4aa
slbatic "# BI?s#n* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
107 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1989* rolul Mociora n
'alentina sau trenuri din zori "# Di$i&ri# >o$an* r#.ia
ar&is&i! A"riana 8i&#&#anu
108 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1990* rolul "lia 5uzmici n
+merita "# '+Dos&oi#2s-i* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
109 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1990* rolul Cadr n Ta-e8
"an-e &i Cad3r "# 1I8o7a* r#.ia ar&is&i! A"riana 8i&#&#anu
110 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1991* rolul )erkuto! n 1upii &i
oile "# AN;s&ro2s-i* r#.ia ar&is&i! Eu.#n +#r!us
111 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1991* rolul *iresias n 4egina
"ocasta "# /ons&an&in Drn#s!u* r#.ia ar&is&i! Dan
Al#!san"r#s!u
112 Kni2#rsi&a&#a "# &#a&ru %.+ur#* 1991* rolul *atl n
+ec$estraii din Altona "# E8Sar&r#* r#.ia ar&is&i! /lin
'lorian
113 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1991* rolul )rinsle2 #ell n 9n
regat pentru un asasin "# 8#&#r 5ar2as* r#.ia ar&is&i! G3 Eora
114 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1992* rolul Moul n Arca lui
*oe "# :u!ian 6la.a* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
115 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1992* rolul $ord Augustus n
Fantoma cu bretele "# ;s!ar Gil"#* r#.ia ar&is&i! A"riana
8i&#&#anu
116 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 1993* rolul .ragomir n *pasta
"# I:/ara.ial#* r#.ia ar&is&i! A"rian :u7u
117 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1994* rolul Maxim n Curve de
lu? "# >a"u I=&i$o2i!i* r#.ia ar&is&i! Dan Al#!san"r#s!u
118 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1995* rolul #ero #erez n Don
@ui,ote &i +anc$o Panza "# +i3ail 6ul.a-o2* r#.ia ar&is&i!
+arius ;l&#an
92
119 Kni2#rsi&a&#a "# &#a&ru %Mr.u +ur#* 1995* rolul 9antos n
'ulpea &i strugurii "# G'i.u#ir#"o* r#.ia ar&is&i! /lin
'lorian
120 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1998* rolul .omnul "onescu n
Cazul Popescu "# +ir!#a <&#=n#s!u* r#.ia ar&is&i! /lin
'lorian
121 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 1998* rolul Jo(n de Gaunt n
4ic$ard al ""(lea "# GS3a-#s7#ar#* r#.ia ar&is&i! +i3ai
+anol#s!u
122 Kni2#rsi&a&#a "# &#a&ru %Mr.u +ur#* 1999* rolul "on Sorco! n
Domni&oara *astasia "# G+Da$=ir#s!u* r#.ia ar&is&i! Ion
Ssran
123 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 2000* rolul .uncan n Macbet$
"# GS3a-#s7#ar#* r#.ia ar&is&i! <&#=an Ior"n#s!u
124 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 2000* rolul C(e!al n Dineu cu
pro&ti "# 'ran!is 1#?#r* r#.ia ar&is&i! +ir!#a /orni&#anu
125 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 2000* rolul ;eri7ul *albot n
#r!eu n in!ern "# %#nn#ss## Gillia$s* r#.ia ar&is&i! El#$#r
5in!s#s
126 %#a&rul Na9ional /lu0NNa7o!a* 2000* rolul &asile $ucaciu n
'asile 1ucaciu "# Dan %r!3il* r#.ia ar&is&i! Ion I#r#$ia
127 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 2001* rolul Scribul n Amorp$e
DA#ttenburg "# E/Gru$?#r.* r#.ia ar&is&i! Ioan /ris&ian
128 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 2002* rolul $uca n Azilul de
noapte "# +a,i$ Gor-i* r#.ia ar&is&i! El#$#r 5in!s#s
129 %#a&rul Na9ional %Mr.u +ur#* 2002* rolul Sil!iu )ranea n
Duelistul "# 8#&r# 6ar?u* r#.ia ar&is&i! A&illa 1iCau#r
130 'un"a9ia S!#na O %a?ra "# 2ar %Mr.u +ur#* 2002* rolul
Montague n 4omeo &i .ulia "# GS3a-#s7#ar#* r#.ia ar&is&i!
:i2iu 8an!u
131 %#a&rul "ra$a&i! 6aia +ar#* 2003* rolul .ragomir n *pasta
"# I:/ara.ial#* r#.ia ar&is&i! Ion Ssran
132 'un"a9ia S!#na O %a?ra "# 2ar %Mr.u +ur#* 2003* rolul
Montag n F>B/C "# >aA 6ra"?urA* r#.ia ar&is&i! :i2iu 8an!u
93
-2 CRO!ICI6 I!TERVI'RI6 MI!TIRI
.Bntr*o istorie a spectaco*lelor care au marcat
via$a teatral la #aia Mare trebuie 4nscris ;i cel cu piesa (Apus
de soare .de #arbu 0te3nescu Delavrancea2 Spectacolul a
bene3iciat de re/ia unui artist de e:cep$ie 4n domeniuC Ion
0ahi/hian de la Teatrul !a$ional din #ucure;ti2 Bn rolul titular
actorul 0te3an Iordnescu2 Bn ima/inea din 3oto*/ra3ia alturatC
94
o scen din spectacol cu actorii Ion Ssran ;i Ctlina
#u=oianu Enimeni alta dec%t celebra re/i=oare ;i pro3e*soar
de ast=i6 pe atunci corp ansamblu la Teatrul de Stat din #aia
MareF2 Teatrul bimrean 4mplinea atunci 8, ani de la
4n3iin$area ;i marca un v%r3 al e:isten$ei sale21
(V.R.Ghenceanu, n EGraiul Maramureului), < august 566<)
.Bn privin$a presta$iei actorilor6 pentru prima oar
dup mai mult vreme6 am avut revela$ia conlucrrii
orchestrale a colectivului artistic6 admirabil diri<at6 chiar de pe
scen6 de pro3esorul6 re/i=orul ;i actorul Ion Ssran6 care
las 4n urm6 printre altele6 ;i un rol memorabil6 cu $on
%orcov2 De asemenea6 am remarcat evolu$ia 4ntru totul
strlucitoare a Elenei Purea6 /reu de e/alat 4n rolul
domni;oarei !astasia6 ca ;i travaliul deosebit depus de
Alexandru Pavel E4n rolul lui Vulpa;inF6 Oana Stancu
E!iculinaF ;i Serenela Murean E"araschivaFM1
(Un spectacol de nalt inut, cronic de Marius nsurelu6
4n uv!ntul li"er6 mar$i6 +O ianuarie 8555F
.Scurta apari$ie 4n scen a lui Ion Ssran6
1debut1 strlucit la T%r/u Mure;6 este cu adevrat o apariie:
4nmrmu*ritoare2 #tr%n6 dar vi/uros ;i ne4nduplecat6 4n
ursonul su ne/ru ;i cu prul alb6 ne aminte;te e3ectul .vi=itei1
din piesa lui DYrrenmatt ;i parc e 3antasma .btr%nei
doamne1 a aceluia;i2 O apari$ie teri3iantM1
ESerafi# $uicu6 cronic la spectacolul ?Raa Slbatic1 de Ibsen6
revista %&atra'6 decembrie 85DDF

.S mai notm contribu$ia lui Ion Ssran la
sublinierea acestor tensiuni6 prin sensibilitatea pe care i*o
atribuie lui $lia Rumici6 valet devotat al lui TeremsKi6 delicat6
atent ;i s3ios6 care vorbe;te cu ochii ;i p;e;te cu inima prin
prea<ma stp%nului6 /ata s alun/e asperit$ile dac i s*ar
4n/dui21
Eonstantin Parasc(ivescu6 cronic la spectacolul ?Smerita1 de
DostoievsKi6 revista %Star'6 iulie 855,F
95
.Sunt 3oarte bucuroas ;i emo$ionat c domnul
Ion Ssran a ales aceast piesM Este 3ic$iune 4n
$o#nioara )astasia doar pe <umtate2 Cealalt <umtate
este adevr de via$2 !astasia nu este altceva dect dorin$a
tatei de a scpa de mahalaM Dac studen$ii domnului Ssran
s*au apropiat cu respect 3a$ de te:t6 tata 4i va a<uta de acolo
de unde este2 Bntotdeauna a 3cut*oN1
E*aluca +a#firescu6 3iica scriitorului6 mesa< adresat studen$ilor*actori2
Din cronica de spectacol a Cristinei Modreanu aprut
4n =iarul de!rul din 8D noiembrie 855DF
.De clasa aceasta m lea/ patru ani de via$2
"atru ani de via$ 4nsemnea= multe sentimente6 multe
/%nduri6 multe 3rm%ntri6 nelini;ti ;i multe bucurii2 Cei patru
ani de via$ sunt o investi$ie2 0i pentru c a 3ost bine 3cut6
uite c mi*am c%;ti/at cole/iN Ori asta spune tot2
(a 3el ca mine ;i ei vor lsa 4n urm patru ani2 Iar patru
ani6 la v%rsta lor6 repre=int 3oarte mult2 "atru ani de studen$ie
nu se uit niciodatN1
EIon Ssran6 caiet pro/ram6 E"omnioara #astasia)
2eatrul 3aional 2rgu 'ure#, 566<)
Bn rolul btr%nului s3etnic $lia Rumici6 Ion
Ssran a adus acea <ovi*alitate6 acea buntate ;i smerenie
ale senectu$ii6 mediind6 4ntr*un 3el6 4ntre victim ;i clu2
E:perien$a lui scenic l*a 3erit de e:a/erri6 ba l*a apropiat de
natura persona<ului ;i de condi$ia lui /eneral uman12 E4n
3oto/ra3ieC Ion Ssran6 4n rolul Ilia Pu=mici6 Teatrul !a$ional
T%r/u Mure;6 85D5F
ESerafi# $uicu6 cronic la spectacolul ?Smerita1 de DostoievsKi6
revista ?,ransilvania16 iunie 85D5F
96
.MBntre ele6 spectacolul cu .Montserrat1 s*a
bucurat de un succes deosebit2 Mai 4nt%i6 datorit re/iei6
semnat de celebrul &ara/ GLXr/L6 ;i6 nu 4n ultimul r%nd6
pentru crea$ia actorului Ion Ssran E4n rolul titularF6 (ulu Savu6
(arisa Stase Mure;an6 &anibal Teodorescu6 urel Decu6 !ae
"opescu6 Simon Salc2 Invitat6 autorul Emmanuel Robles a
trimis colectivului o tele/ram 4n care spuneaC 1Succesul piesei
mele pe pmnt romnesc m flatea #i m emoionea
profund!)
E&-*-.(enceanu6 4n ?.raiul Mara#ureului16 + au/ust 855DF
?InterlocutorC actorul Ion Ssran6 con3eren$iar
univer*sitar 4n cadrul 'niversit$ii de Teatru din T%r/u Mure; C
M"omnule profesor, care credei c este viitorul teatrului n
;omnia,
Teatrul nu poate s lipseasc6 este o component a psihicului
;i su3letului rom%nescM Teatrul nu este o 3ctur6 ci o reali*
tate2 Sunt oameni pe scen care ard pentru o idee /eneroas6
umanist6 aceea de a 4nnobila su3letul spectatorului2 Oricare ar
3i produc$ia teatral6 actorul este cel care se druie2 Cred 4ntr*o
le/tur ve;nic 4ntre actor6 dac vre$i 4ntre institu$ia de teatru6
;i spectatorul din sal2 Mi se pare o anormalitate ca specta*
colul ;i institu$ia teatral s lipseasc din via$a oamenilor2 !u
cred 4n a;a ceva6 nu credM1
EE-M-Pacan6 ?Sunt oa#eni /e scen care ard /entru o idee016
4n ?*ecurs16 vineri6 8D 3ebruarie +,,,F
.Revela$ia spectacolului s*a numit6 cu toate
acestea6 pentru noi6 Ion Ssran6 a crui evolu$ie 4n rolul lui
John de Gaunt a 3ost una de 4nalt $inut pro3esional6 de
natur s con3ere repre=enta$iei tensiune ontolo/ic ;i 3ul/ura*
$ie emo$ional21 EBn 3oto/ra3ie Ion Ssran 4n rolul John de
Gaunt6 4n Richard al II*lea6 Teatrul !a$ional T%r/u Mure;6 855DF
EMarius nsurelu6 4n uv!ntul6 +G martie 855DF
97
."urt%nd dialo/ul cu Ion Ssran6 scormonindu*i
bio*/ra3ia artistic6 nu mi*am dat seama c intru pe un teren
delicat6 indiscre$ia mea6 de;i ponderat6 3iind 4n msur s*i
tulbure starea de spirit at%t de echilibrat 4ndeob;te2 C%nd6 4n
3inal6 pe 3a$a radioas a aprut umbra lacrimii6 am reali=at c
am 4n 3a$ 4nsu;i ctorul6 3iin$a lui vie6 aceast 4ntruchipare
palpabil a unei m;ti simbolice6 ce cu un ochi r%de iar cu altul
pl%n/e2 Mi se prea 4n /enere abstract ;i rece6 ca orice lucru
conven$ional6 chiar dac ea repre=enta at%t de bine ;i de
su/estiv dualitatea esen$ial a destinului uman prin arta
tra/ediei ;i comediei2 Interlocutorului6 situ%ndu*se6 4ntr*adevr6
printre actorii cu multiple disponibilit$i interpretative6 a dat
e:presie scenic ambelor iposta=e6 4ntr*o /alerie impresio*
nant de roluri6 din care mare parte i le*am urmrit direct2 Dar6
mai ales6 se mi;c cu de=involtur 4n pielea unor eroi de
dram6 trebuind6 4n spirit modern6 s treac de la o stare
su3leteasc la alta6 3ie c interpreta persona<e cu o psiholo/ie
simpl6 3ie avea de strbtut drumul sinuos al unor con;tiin$e
superioare comple:e2 C%te ceva din =buciumul interior al
tuturor acestor parteneri intimi de via$ scenic i*au marcat
3iin$a6 aliment%ndu*i inevitabilul histrionism6 dar cu deosebire
4mbo/$indu*i ;i poten$indu*i sensibilitatea6 4nc%t rscolindu*i6
cu replicile mele6 chiar bl%nd6 sentimentele6 el nu putea s
reac$ione=e alt3el dec%t cum de at%tea ori o 3cea pe scen6
/ener%nd catarsisul 4n su3letele spectatorilorM
M"rivindu*l6 observam cum pe /eam intra 4n 4ncpere
lumina ca de re3lector a =pe=ii imense ce a c=ut 4n aceast
iarn superb la #aia Mare2 Drept ar/ument 4mi scoate o 3oaie
de h%rtie de pe care6 cu o po= teatral6 4mi recit poe=ia .Dor
de alb1C
1-atta albG i-att de mult G
c stm troiene-n 1lG
1-atta albG i ct am vrut,
98
s ne vedem n 1lG
"ar fulgi de negru ce-au venit
ntunecat-au area!
i-atta alb ct am fi vrut
ne-a-nnourat vederea!
+i este atta alb n noi
c spulber-nnorareaG
i-avem atta dor de alb
cum fi-va iar ninsoareaG
Sim$eam c*l pierd din ochi 4n albul uria; din <ur2 M*am
/rbit s 4nchei dialo/ul6 dat%ndu*l scurtC ianuarie6 85DA21
EAu1ustin o2#ua6 ?3i ei au fost cole1i cu #ine16
4n ?Al#ana( ,ri"una1 ?S/ectacol16 aprilie 85DDF
?Bntotdeauna mi*a 3ost dra/ de cei mai 4nainta$i 4n
e:pe*rien$6 i*am privit6 ascultat6 chiar dac uneori m*au
revoltat2 !u se poate cldi nimic pe nimic iar pentru mine un
actor albit la t%mple de vremea multelor triri este un
monument de rar 3rumuse$e ce nu poate 3i descris6 ci doar
sim$itM
nul trecut l*am cinstit pe Eminescu cum se cuvine prin
dou momente de su3letM !*a lipsit ?Sara pe deal1 ;i ?t%t s
nu uita$i1 pe care le*am trit 4mpreun2 "arc ;i acum 4mi sun
4n urechi vorbele dumneavoastrC ?Ioane6 e;ti 4n Scelul Mara*
mure;ului6 pe un deal 4n as3in$it6 dup o =i de coas ;i te ro/i
pentru Mihai Eminescu21 !*am uitat cum nu uit plcinta6
horinca ;i cr$ile 4mprumutateM
Este 4n noi o ?piatr1 ce se nume;te Ion Ssran6 o
piatr bun ca altele din temelia unei case pe care o vom purta
mereu6 oriunde Domnul Dumne=eu ne va 4ndruma pa;ii2
m 3ost pe scena de la #aia Mare ;i am spusC aici a
repetat ;i a <ucat domnul Ion Ssran2 !e*am sim$it mici ;i
mari deodat21
99
EIoan Peter, actor, 2eatrul de %tat din Arad,
fiu al %celului 'aramure#ului, n coresponden cu $on %sran)
?"e Ss6 cum 4i spuneam noi6 l*am rev=ut la
T%r/u Mure;6 i*am ascultat studen$ii clasei lui Eera pro3esor la
rta actoruluiF6 impresionant de bine pre/ti$i de cole/ul meu]
un biat minunat6 harnic ;i talentat6 3iu de miner2 I*am cunoscut
so$ia6 copiii2 3ost at%t de bineN cum 4l revd cu prul albM Bn
mintea mea rmsese ca un biat s3ios6 cu mult bun sim$6 cu o
u;oar duio;ie2 "rivesc v%rsta amintirilor6 chipurile care se
schimbaserC Doamne6 ce oameni minuna$i6 ce noble$e su3le*
teasc6 ce educa$ieN1
E&ictoria $o"re6 E$romoia de aur a teatrului rom%nesc),
1ditura "u %tSle, &ucure#ti, KMM5)
?(a 4nt%lnirea cu Dan Trchil din primvara
anului 85AA i*am propus dramatur/ului s scrie pentru Teatrul
din #aia Mare o pies despre tribunul Vasile (ucaciu6 ?(eul de
la 0i;e;ti12 "ropunerea aceasta s*a spri<init nu doar pe
valoarea recunoscut a autorului dramatic Dan Trchil6 ci ;i
pe predispo=i$ia sa pentru scrierea unor piese cu tematic
istoric2 Era6 aceast propunere6 o 4ncercare de a 3ace 3ie c%t
de pu$in pentru a restitui ctre /enera$iile de a=i 3i/ura ;i
4n3ptuirile marelui brbat Vasile (ucaciu 4n 3olosul neamului
su6 lupta lui pentru dreptate social ;i unitate na$ional222
Dup o /esta$ie creatoare6 4n vara anului 85AD6 Dan Trchil
ne*a 4nm%nat te:tul pies care a 3cut impresie la lectur ;i
care a o3erit6 mai apoi6 substan$a unui spectacol valoros2
Repeti$iile cu piesa ?Vasile (ucaciu1 au 4nceput 4n noiembrie
85AD6 sub direc$ia de scen a re/i=orului Ioan Ieremia ;i 4n
sceno/ra3ia lui Dra/o; Geor/escu6 iar premiera a avut loc 4n
ianuarie 85A52 Distribu$ia l*a avut 4n 3runte pe Ion Ssran6 4n
rolul lui Vasile (ucaciu222 Spectacolul ?a prins1 la public6 a
convins6 a emo$ionat ;i ne*a 4ncredin$at c ideea unui
asemenea spectacol a 3ost salutar ;i c teatrul bimrean s*
ar cuveni s promove=e te:te ;i despre alte mari personalit$i
100
na$ionale care au trit 4n =on ;i ale cror via$ ;i oper
politic6 social ;i na$ional nu sunt 4ndea*<uns cunoscute
/enera$iilor de a=i21
E&asile *adu .(enceanu6 ?&indecarea de #elancolie16
Ed2Gutinul6 #aia Mare6 855OF
?MTeatrul rom%nesc a trit nu bine6 dar a tritN
C 4n el s*au reali=at spectacole de mare valoare6 4n ciuda
neca=u*rilor2 Bn teatru s*au 3cut6 poate6 cele mai pu$ine
compromisuri din c%te s*au 4nre/istrat 4n r%ndul slu<itorilor
at%tor altor /enuri ale artei2 Tot 4n teatru s*au 4nre/istrat ;i
bucuriile de/ustrii a;a*numitelor ?;op%rle16 te:te subversive6
=ise6 te:te 4mpotriva puterii ;i dictaturii6 care eliberau pe
moment lumea de tensiuni reale ;i ddeau nde<dea c6
au=indu*le mcar6 nu e departe timpul dispari$iei pentru
totdeauna a opresiunilor de tot 3elul2 'neori6 aceste ?;op%rle1
scpau la vi=ionare unor cen=ori mai lumina$i6 EMF6 alteori
te:tele acestea se n;teau dup pre*mier6 4n turnee6 acolo
unde actorii erau mai departe de ochii ;i urechile at%tor
suprave/hetori EMF2 Dac nu ne vom aduce aminte de toate
acestea6 dac nu le vom scrie undeva ca s nu le 4n/hit cu
totul uitarea6 atunci vom sv%r;i o /rav eroare6 cci se va
putea produce o ;i mai mare eroareC aceea c tot ce n*a 3ost
bun6 tot ce a opresat teatrul s se repete2
Teatrul ca spectacol este opera actorilor2 Dar nu numai
a lor6 p%n la urm este6 4n e/al msur6 opera re/i=orilor6 a
sceno/ra3ilor6 ;i a at%tor altora care cum mai spuneam 4n alt
parte * nu se vd ;i pe care nu*i 4nnobilea= luminile rampei6
dar 3r de care spectacolul6 minunea6 nu poate avea loc EMF
'nii tineri care vin a=i 4n teatru cred c lumea artistic ar
4ncepe cu ei ;i c 3r ei M E bine s /%nde;ti ast3el2 "%n la
un punct2 E bine pentru c o anume ?obr=nicie1 e un semn de
pro/res6 care trebuie s aib drept 3undament talentul Ealt3el
?rsteala1 aceasta 3oarte <uvenil e de*a dreptul /rotescNFM
101
Eu cred c harul6 talentul autentic trebuie pre$uit pentru c
4nseamn6 prin 4nsumare6 /aran$ie6 viitor6 calitate6 si/uran$6
perpetuare2 'nii mai cred6 din ne3ericire6 c sin/urii cu care s*
ar putea revi/ora teatrele ar 3i chiar ei 4n;i;i6 4n virtutea tinere$ii
lor ;i a ener/iilor lor de care dispun6 ca ;i cum cei dinaintea lor6
mai v%rstnici6 ar trebui 4nltura$i cci ar 3i prea 4ndatora$i unor
vremuri6 unor con<uncturi ;i unui stil2 !imic mai super3icial
dec%t aceast vedere 4n/ust2 "entru c presupune doar o
reac$ie de satis3acere a unor or/olii ;i nu e un av%nt pentru o
primenire 4n con$inut EMF2
E6 desi/ur6 de luat 4n calcul ;i calitatea omului din
3runtea institu$iei care6 ast=i6 nu e de a<uns s 3ie un om de
teatru6 ci ;i6 neaprat6 un mana/er] adic un descurcre$6 un
r=bttor6 un 4ndr=ne$2 'nul care s vrea6 s poat ;i s ;tie
s cultive rela$iile artistice ;i nu numai EMF De*a; 3i intrat 4n
polemic EMF a; 3i spus celor ce ascultau tineri6 dornici s
a3le6 cei mai mul$i c la #aia Mare ;i*au 3cut ucenicia re/i*
=ori importan$i odinioar ;i a=i EMihai Dimiu6 &orea "opescu6
"etre Me/lei6 Ctlina #u=oianuF] cci aici au lucrat actori de
mare valoare precum Coca ndronescu6 0te3an Mihilescu*
#rila6 Vasile Cre$oiu6 Iancu Economu6 0te3an Iordnescu6
Geor/e Mihi$6 Geor/e !u$escu6 Mircea Olariu6 Vasile
"riscaru6 Vasile Constantinescu6 Vir/il >tu6 Teo3il Turturic6
(ulu Savu6 (arisa Stase*Mure;an6 Ion Siminie6 Ca=imir
Tnase6 Julieta S=XnLi6 Ion Ssran EMF21
E&asile *adu .(enceanu6 ?&indecarea de #elancolie16
Editura Gutinul6 #aia Mare6855OF
.C%nd s*a 4n3iin$at teatrul din #aia Mare6 s nu*$i
vin a crede6 dac cole/ele noastre Eeram elevi atunciF nu
anticipar printre nume stranii de actori6 3amiliarul nostru Ion ;i
4nc Ssran2 !e este dra/ 3iindc e de la noi6 c el nu s*a
/%ndit niciodat s plece 4n alt parte unde nimbul i*ar 3i stat
3eciore;te pe cap ca odinioar clopul de paie2 Ssran nu este
.3ilo=o3 4n $ara lui16 dar este om de omenie ;i adevrurile pe
care le spune pe scen sunt mai ale noastre cum le spune el21
102
Mi(ai Olos
#I(ET'( DE TRE!
"rimul spectacol de teatru cult l*am v=ut 4n anul 85A9
la Teatrul Dramatic din #aia Mare2 Se <uca .!pasta. de
I2(2Cara/iale2 tunci l*am v=ut pe domnul Ion Ssran pentru
prima dat2 Juca alturi de Ol/a S%rbul ;i Vasile Constanti*
nescu2 poi l*am mai v=ut 4n alte spectacole ale teatrului
bimrean2 3ost mul$i ani unul din cei mai importan$i actori ai
trupei2 De cele mai multe ori repertoriul se construia 4n 3unc$ie
de personalitatea actorilor2 Intre anii 85AD ;i 85D,6 licean 3iind6
am urmat ;i cursurile 0colii "opulare de rt sec$ia de actorie2
Voiam de pe atunci s 3ac teatru2 !u m cuno;team cu nici un
actor2 (a spectacolul*e:amen de absolvire m*a va=ut ;i domnul
Ssran6 care conducea atunci cealalt clas de actorie2 M*a
v=ut ;i au=it2 a3lat c vreau s dau e:amen la actorie ;i c
nu m pre/tisem cu nici un actor2 veam s a3lu mai t%r=iu de
la pro3esorii de actorie din institut c asta a 3ost ;i secretul
intrrii mele la actorie6 3aptul c eram autentic6 nepre/tit6
nepreparat de al$ii6 necontra3cut2
Domnul Ssran m*a chemat la Teatru2 M*a ascultat6
m*a s3tuit cum a ;tiut el mai bine2 Era un /est absolut
de=interesat6 un /est din panoplia lui de /enero=itate6 a; =ice
e:cesiv2 Era 4ntr*o duminic6 =iua 4n care m*a chemat ;i
ne*am 4nt%lnit la teatru2 doua =i6 luni dimineata6 plecam la
T%r/u Mure; la e:amen2 tunci a comis un alt /est2 Bn re/istrul
simbolic a 3ost un /est de investitur2 Mi*a dat6 mi*a druit
sai=eci ;i unu de lei * at%t costa biletul de tren #aia Mare
*T%r/u Mure;2 !*am uitat ;i n*o s uit asta niciodat2
poi drumurile noastre s*au intersectat de nenumrate
ori2 Dup dou=eci ;i ceva de ani 4i rm%n recunosctor pentru
dorin$a lui de a m a<uta ;i6 mai cu seam6 4i rm%n recunos*
103
ctor pentru investitura aceea simbolic6 psiholo/ic ;i nu
numai2 Domnul Ssran mi*a pltit trenul care m*a dus la
ctorie2 De atunci am tot luat trenuri 4n di3erite direc$ii ;i unul ;i
altul2 Bn c%te*o halt ne*am mai 4nt%lnit2 m%ndoi ;tim c
trenurile noastre6 drumurile noastre nu prea sunt dus*4ntors2
Mul$umesc 3rumos6 domnule Ssran6 ;i drum bun ;i
lun/N (un/ul drum al =ilei ctre noapte6 ctre necunoscutul din
noiM
Cu deosebit respect6
.avriil Pinte6 actor ;i*apoi re/i=or de teatru rom%n
"RIETE!'( ME' DE S'>(ET6 IO!N
(*am cunoscut pe Ion Ssran 4n 89 septembrie 859+
c%nd re/retatele Marietta Sadova ;i na #arcan6 care erau
pro3esoare la Institutul de rt Teatral ;i Cinemato/ra3ic ne*
au e:aminat pe cei care reu;isem la e:amen6 din peste 8D,,
candida$i6 cu versurile ;i e:erci$iile de mimica pe care le
pre=entasem ;i la e:amenul de admitere2
M*a 3rapat de la 4nceput 3irescul ;i sinceritatea viitorului
meu cole/ Ion Ssran2 "e parcursul anilor de studen$ie
ne*am 4mprietenit6 3iind atras de 3elul cum vedea el via$a ;i
viitorul nostru2 Ion care era or3an6 tatl lui6 miner6 decedase2 Bn
orele libere plecam de la cmin ;i hoinream prin #ucure;ti6
era curios s cunoasc Capitala6 3iind 3rapat ;i 4nc%ntat de tot
ce vedea2 De aici i s*a ;i tras porecla de .$ranul12
Dup patru ani de studen$ie6 Ion cum era ;i normal a
3ost reparti=at la Teatrul de Stat din #aia Mare ;i 4nt%plarea a
3cut ca ;i eu cu al$i c%$iva cole/i s 3im reparti=a$i la acela;i
teatru2 Din pcate sau din 3ericire pentru mine dup c%teva luni
m*am trans3erat la Teatrul de Stat din #ra;ov2 m $inut mereu
le/tura ;i ori de c%te ori mer/eam 4n turnee6 ne 4nt%lneam ;i
ne aduceam cu dra/ aminte de anii studen$iei2
104
Bn anul 85O- am 3ost an/a<at la Radiodi3u=iunea
Rom%n6 la Teatrul Radio3onic6 ca re/i=or artistic6 av%nd
posibilitatea s comunicm mai des2
I*am urmrit cariera artistic6 a <ucat 3oarte multe roluri
principale la #aia Mare ;i mai apoi la Teatrul !a$ional din T%r/u
Mure; unde <oac ;i ast=i2 Bn piesa lui Dan Trchil .Vasile
(ucaciu1 a 3cut o crea$ie memorabil de aceea am ;i
4nre/istrat*o pentru radio6 3c%nd parte din >onoteca de aur a
Radiodi3u=iunii Rom%ne2
cum doi ani l*am urmrit 4n piesa lui Ma:im GorKi
.=ilul de noapte1 unda a 3cut un (uca e:cep$ional2 Ion este
un 3amilist2 "e l%n/ cei doi copii 3rumo;i ;i reali=a$i din prima
cstorie care triesc acum 4n Statele 'nite6 la T%r/u Mure;
are o so$ie 4nc%nttoare6 Dorina6 care*l spri<in 4n tot ceea ce
3ace6 are /ri< de el ;i i*a druit un 3ecior6 Iulic6 de o vioiciune
rar 4nt%lnit6 vorba lui Ion .teroristul12
Dintre cole/ii de 3acultate6 din pcate am rmas pu$ini6
mul$i plec%nd 4n eternitate6 cu Ion6 prietenul meu de su3let $in
mereu le/tura ;i 4n 3iecare s%mbt 4n <urul orei 8,6 4l sun la
tele3on6 4ntreb%ndu*l de sntate6 de via$a lui6 de activitatea din
teatru2
cum6 4n noiembrie6 c%nd schimb pre3i:ul 4i ure= sn*
tate6 succese6 via$ lun/ ;i s apuce s*l vad ;i pe Iulic
reali=at ca ;i pe ceilal$i copii ai lui2
(a mul$i ani IoaneN
$an Puican
"RO>ESOR'( IO! S)S)R!
105
?Via$a noastr6 a actorilor6 se constituie din ?4nt%lniri12
?Bnt%lnirea1 mea cu pro3esorul Ion Ssran a 3ost repre=enta*
tiv pentru 4nceputul carierei mele actorice;ti ;i nu numai2
Domnia sa mi*a 3ost pro3esor de actorie patru ani la 'niversi*
tatea Teatral din T%r/u Mure;2 Omul Ion Ssran m*a 4nv$at
multe despre via$6 pro3esorul Ion Ssran m*a 4nv$at enorm
despre pro3esia de actor2 0i cel mai important6 ne*a insu3lat6
nou6 tinerilor lui studen$i6 pasiunea cu care trebuie 3cut
aceast meserie2 Teatrul 4nseamn pasiune6 patim6 iar
dumnealui e ?virusat1 iremediabil2
m sim$it 4ntotdeauna c am /sit 4n domnia sa un
corespondent6 un element de re=onan$ al su3letului meu2 in*
tuit 4n mine ?ceva1 de la bun 4nceput ;i cea mai mare mul$umire
a mea e 3aptul c a3irm ;i a=i c nu s*a 4n;elat2 ?Ttucu Ion16
a;a obi;nuiesc s*l chem ;i s*l alint de c%nd mi*a 3ost parte*
ner 4n anul IV de 3acultate6 4n spectacolul de licen$ ?Domni*
;oara !astasia16 spectacol montat la Sala Studio de domnia
sa2 3ost s3%r;itul perioadei didactice din rela$ia noastr ;i
4nceputul colaborrii cole/iale la Teatrul !a$ional din T%r/u
Mure;2 ;a spune dumnealuiC 1Suntem cole/i6 cucoa*nN16 dar
pentru mine va rm%ne 4ntotdeauna pro3esorul Ion Ssran2 0i
acum a;tept cu emo$ie ;i pio;enie s3aturile ;i su/estiile
dumnealui2 Cred c sunt 4n asentimentul cole/ilor mei care l*au
avut pro3esor c%nd spun c 3oarte mult din ceea ce suntem a=i6
ca oameni ;i arti;ti ai scenei6 se datorea= domniei sale ;i c
4n inimile noastre va rm%ne un om ;i artist de e:cep$ie2 Bn
inima mea a;a este ;i a;a va 3i cu si/uran$2 (a ceas
aniversar6 toat considera$ia6 respectul ;i recuno;tin$a meaN
(a multi ani6 ttucule6 dra/ule6 s*$i dea Dumne=eu s*
ntate ;i aceea;i po3t de via$ cu care ne*ai conta/iat pe to$i2
Cu mult dra/6
Elena Purea6
actri$
Teatrul !a$ional T%r/u Mure;
7::
106
M simt onorat ;i6 4n acela;i timp6 obli/at sentimental
s adau/ ;i eu c%teva /%nduri ;i sim$minte ce le port cu
deosebit ata;ament 3a$ de cel ce mi*a 3ost ;i*mi este partener
de activitate teatral6 3r a mai adau/ buna prietenie ce ne
lea/2
m venit la #aia Mare la cinci ani dup 4n3iin$area
teatrului6 c%nd de<a actorul Ion Ssran6 cole/ de /enera$ie cu
vestita promo$ie de aur a institutului de teatru bucure;tean6
venise actor la teatrul bimrean pentru a pune un umr
sntos ;i pro3esional la prop;irea 4nceputului teatral 4n ora;2
De atunci am avut bucuria de a*i 3i partener 4n
nenumrate piese de teatru cu care am contribuit6 abstrac$ie
3c%nd de modestie6 la repre=entri care s*au bucurat de un
deosebit succes2
ctivitatea noastr actoriceasc s*a des3;urat ;i s*a
4mpletit armonios apreciind pe tot parcursul scenic presta$ia de
4nalt $inut a actorului Ion Ssran ;i6 4n mod deosebit6 acea
vibra$ie care 4i este caracteristic6 ce mer/e p%n la adevrata
ardere me;te;u/reasc2
Ion Ssran este omul care a dat un su3lu nou teatrului
bimrean ;i i*a ?contaminat1 ;i pe cei din <urul lui de pasiunea
;i devotamentul 3r mar/ini 3a$ de teatru2 (*am pre$uit ;i*l
pre$uiesc 4n continuare pentru aceste calit$i6 3iindu*i datoare ;i
pentru ce repre=int ca om6 4n via$a de toate =ilele2
Ion Ssran rm%ne acela;i animator neobosit 4n
3ormarea ;i prote/uirea nenumratelor talente tinere ce s*au
desv%r;it sub ba/heta conductoare ca pro3esor la
'niversitatea de teatru din T/2 Mures2
"entru toate aceste daruri ale omului ;i actorului Ion
Ssran6 Teatrul Municipal din #aia Mare are datoria s*l
considere unul din st%lpii de re=isten$ ai acestui teatru ;i s*i
poarte cinstea ;i respectul ce cu prisosin$ i se cuvine2
107
Ecaterina Sandu6
actri$
Teatrul Municipal #aia Mare
?M) !'MESC IO! S)S)R!1
Cu pu$in timp 4nainte de 85D5 a venit la noi 4n teatru un
ctor despre care6 cu sinceritate6 nu au=isem 3oarte multe
lucruri2 De au=it6 mai au=isem despre el6 unele mai bune6 altele
mai pu$in bune6 cum ?se aude1 4n teatrul nostru6 dar de v=ut
chiar c nu*l v=usemN !u a 3ost nevoie de e3orturi
suplimentare pentru c s*a pre=entat sin/urN sunat la u;a
apartamentului 4n care locuiam atunci cu Marinela6 so$ia mea6
;i cu cele dou 3ete ;i s*a pre=entatC M numesc Ion Ssran6
sunt noul vostru cole/N
Mrturisesc6 am 3ost pu$in ;ocat de modul at%t de direct6
aproape violent6 cu care s*a pre=entat2 Dar ne*a plcutN !e*a
plcut at%t mie c%t ;i Marinelei2 ?Dar6 Domnule Ssran6 cu ce
v putem a<utaI1 1Cu nimicN m venit s v cunosc6 am au=it
despre voi ;i am venit s v cunoscN 0i nu*mi mai spune$i
domnule ciM Ion6 c a;a m cheamN1
Bntre noi6 4ntre mine ;i el era o di3eren$ de mai bine de
=ece ani6 apreciabil6 mai ales pentru mine6 care veneam din
Oltenia6 unde 3ratele mai mic 4i spune 3ratelui mai mare6 chiar
cu un an6 1nene16 ;i nu*;i permite s*i spun ?tu16 ci numai
?dumneata1M6 ;i asta p%n la o v%rst apreciabil M6 chiar la
btr%ne$eN Bntre el ;i Marinela6 so$ia mea6 di3eren$a era mult
mai mareN tunci6 4n urm cu aproape cincispre=ece ani6 totul
avea o alt dimensiune] acum c%nd v%rstele au 4nceput s se
amesteceM
Revin2 u=isem6 dar nu*l v=usem pe scen pe Ion2 Din
acel moment am 4nceput s*l vd6 s*l ?c%ntresc16 s*l ?<udec16
s*l ?aprecie=1 cu propriile*mi mi<loace2 "entru c dac am
4nv$at ceva 3olositor 4n via$a de p%n acum6 a 3ostC s nu 3ac
108
aprecieri de nici un 3el despre oameni6 despre cole/i 4n special6
dec%t din ce cunosc ;i ;tiu despre ei ;i nu din ?au=ite1N
"rimul rol pe scena noastr a 3ost ?btr%nul EcKdal1 din
?Ra$a1 lui Ibsen6 alturi de Marinela "opescu6 urel 0te3*
nescu6 TaKe Ssreanu etc6 4ntr*un spectacol memorabil al lui
Dan lecsandrescu2 EBmi 3ace plcere s*l amintesc pe Dan
lecsandrescu care6 de;i se chinuie s rm%n printre noi6 ne
lipse;te cu adevrat de multF2
Memorabili erau ;i actoriiN Ion a adus 4n scen o
prestan$ impuntoare ;i o voce de invidiat2 u urmat alte ;i
alte roluri6 nu are rost s le amintesc pe toate6 dar c%teva din
cele 4n care i*am 3ost ;i eu partener6 cum ar 3i ?Dineu cu pro;ti16
1Richard al II lea1 sau ?morph dVOttenbur/1 * merit amintite2
n cu an6 Ion Ssran a devenit un nume cunoscut6 iubit ;i
respectat al scenei t%r/umure;ene6 pentru talentul6 caracterul
;i pro3esionalismul lui2 3ost un bun peda/o/ al 0colii de
Teatru din T%r/u Mure;6 unde a 4ndrumat mai multe /enera$ii
de studen$i * actori6 unii dintre ei 3iindu*i acum parteneri de
scen2 r 3i multe de spus despre partidele noastre de pescuit6
despre 0coala 4n care am 3ost am%ndoi pro3esori6 dar6 poate6
cu alt oca=ie2
M bucur c am avut cinstea s <oc alturi de el pe
scen ;i s scriu c%teva cuvinte din inim despre CTOR'(
IO! S)S)R!2
(a mul$i ani6 IoaneN
ornel Po/escu6
actor
Teatrul !a$ional T%r/u Mure;
:::
"e Ion Ssran6 actorul6 4l ;tiu de prin anii cinci=eci2 "e
vremea aceea6 eu eram re/i=or ;i actor la Teatrul !a$ional din
109
Clu<6 iar el era la Teatrul Dramatic din #aia Mare6 unde ;i*a
4nceput o carier ce avea s 3ie de /lorie2
tunci6 pe la 4nceputuri6 a <ucat 4ntr*o pies tradus de
mine ?Bntr*un ceas bun1 ;i ast3el6 ne*am cunoscut ;i a 3ost chiar
4ntr*un ceas bun2
I*am urmrit 4n timp ascensiunea ;i m*am bucurat de
3iecare dat de succesele lui 4n teatru6 cruia i s*a dedicat cu
trup ;i su3let ;i m*am bucurat de c%te ori l*am putut 4nt%lni2
Ion Ssran e un model de slu<ba; al scenei6 o pild de
druire ;i abne/a$ie 4n slu<ba artei6 un vi/uros ;i ri/uros st%lp al
scenei2
"entru Teatrul din #aia Mare6 Ion Ssran este
mutatis mutandis un 3el de Geor/e Constantin local dar de
valoare na$ional2
Cu toat pro3unda lui 3idelitate 3a$ de scena
bimrean6 destinul l*a dus la Teatrul !a$ional din T%r/u
Mure;6 unde ;i*a demonstrat6 4nc o dat6 valoarea2
Coinciden$a a 3cut s ne 4nt%lnim6 de data asta6 mai
temeinic2 Eu eram rector al cademiei de Teatru din T%r/u
Mure; ;i6 4n aceast calitate6 i*am o3erit cu toat 4ncrederea un
post de dascl la catedra de arta actorului6 pe care ulterior a ;i
condus*o2
Trebuie s mrturisesc c a;teptrile mi*au 3ost pe
deplin rspltite2 Con3eren$iarul universitar Ion Ssran a
demonstrat6 pe l%n/ marea lui e:perien$ artistic6 o
deosebit 4n=estrare peda/o/ic6 conduc%nd c%teva serii de
absolven$i ;i re/i=%nd c%teva spectacole de produc$ie 4n mod
remarcabil2
'n om cu un su3let ales6 bun 3amilist6 inte/ru6 devotat 4n
prietenie ;i 3r concesii 4n art6 4ntr*un cuv%nt un caracter2
;a 4i ure= s rm%n ani mul$i 4ntr*un viitor pe care 4l
merit ;i pe care 4l doresc c%t mai 4ndelun/2
/rof-univ- lin Florian
110
:::
"e actorul Ion Ssran l*am cunoscut prima dat prin
intermediul rolurilor interpretate2 "iese precum ?'neori liliacul
4n3lore;te ;i toamna16 ?Vasile (ucaciu1 sau ? cincea lebd16 4n
care a de$inut rolul principal6 nu se uit u;or de ctre
spectatori2
Bn anii 5, l*am 4nt%lnit din nou 4n c%teva r%nduri la
Con3erin$ele na$ionale ale rectorilor2 Era dele/atul rectorului
'niversit$ii de Teatru din T%r/u Mure;6 iar interven$iile domniei
sale 4n acest 3or au 3ost adevrate lec$ii de art a
ar/umenta$iei2
Con3eren$iarul universitar ;i actorul Ion Ssran 3ace
cinste nu numai comunit$ii academice t%r/umure;ene ci ;i
celei bimrene2
(a mul$i ani6 domnule pro3esorN
/rof-univ-dr-in1- E#il Micu6
rector
'niversitatea de !ord #aia Mare
'! RTIST DEV)RT 0I '! OM MI!'!T
Ion Ssran 3ace parte din acel /rup de absolven$i ai
Institutului de rt Teatral ;i Cinemato/ra3ic din #ucure;ti pe
care obi;nuim s*I numim ./enera$ia de aur16 pentru c au 3ost6
pentru c sunt actori minuna$i6 pentru c reali=rile lor artistice
sunt ca ni;te nestemate ce strlucesc pe 3irmamentul teatrului
rom%nesc2
E drept6 cariera lui Ion Ssran nu a 3ost at%t de
spectaculoas ca a unora din 3o;tii si cole/i de 3acultate] nu
pentru c talentul su nu l*ar 3i 4ndrept$it la aceea;i
recunoa;tere6 ci pentru c ace;tia6 stabili$i la #ucure;ti6 au
bene3iciat de 3acilit$ile CapitaleiC roluri multe 4n 3ilme ;i la
televi=iune6 nenumrate cronici 4n presa central2 Ion a rmas
111
credincios Maramure;ului su natal6 a sim$it c menierea lui6
datoria lui de onoare este s o3ere 3rumuse$ea ;i bo/$ia de
idei a artei teatrale 4n primul r%nd celor din r%ndul crora a
pornit 4n via$2 poi6 dup mul$i ani de importante reali=ri la
#aia Mare6 atunci c%nd talentul su se a3la la apo/eu6 c%nd
maturitatea artistic 4i permitea s 4mprt;easc ;i altora
tainele meseriei actorice;ti6 s*a mutat la T%r/u Mure;6 unde a
4mbinat munca de crea$ie scenic de la Teatrul !a$ional cu cea
de dascl la 'niversitatea de rt Teatral2
Dar nu despre persona<ele 4ntruchipate de Ion Ssran
vreau s vorbesc6 chiar dac multe dintre ele mi*au produs o
real bucurie estetic ;i nici activitatea lui de pro3esor nu vreau
s*o anali=e=6 de;i am 3ost martor la i=b%n=ile pe care le*a
ob$inut ;i 4n acest domeniu at%t de delicat2 "e mine m*a
impresionat ;i continu s m impresione=e 4n primul r%nd
altceva2
Rar mi*a 3ost dat s 4nt%lnesc E;i triesc 4n teatru de
aproape o <umtate de secolF un om at%t de sincer ;i at%t de
pro3und druit Teatrului Ecel cu T mareF ca Ion Ssran2 'n om
care se implic 4n tot ceea ce 3ace sarcin artistic mare sau
mic6 rol principal de ampl 4ntindere ;i comple:itate6 sau rol
secundar6 mic compo=i$ie .de cabinet1 pe care o re$ii numai
atunci c4nd e reali=at de un bun creator de tipuri cu aceea;i
pasiune6 cu acela;i devotament pentru cau=a comunC
spectacolul2 Ion 4;i lucrea= rolurile cu mi/al de arti=an6
ptrun=%nd 4n str3undurile su3lete;ti ale persona<ului ;i /sind
3orme de mani3estare proprii6 speci3ice acestuia6 totul cu o
serio=itate ;i o disciplin de la care nu abdic niciodat ;i care
constituie un e:emplu pentru mai tinerii si cole/i2
0i6 peste toate astea6 artistul Ion Ssran este ;i un om
minunat6 un cole/ ;i un prieten de nde<de2 M bucur c de 89
ani am plcerea s colabore= cu el ;i s 3iu un apropiat al lui2
+eno Fodor6
consilier artistic
Teatrul !a$ional T%r/u Mure;
112
"RO>ESIO!I0TI 0I MTORI
TR)I!D CE(E0I EMOWII
O dovad a unei munci depuse cu rspundere ;i talent
ne*au o3erit*o =ilele trecute elevii clasei de actorie a 0colii
populare de art din #aia Mare2 Bndruma$i de actorul Ion
Ssran6 de la Teatrul Dramatic6 ace;ti tineri6 de diverse
pro3esii6 s*au alturat 4n pasiunea de a strbate drumurile artei
scenice2 Op$iunea lor re3lect at%t dorin$a de a cultiva 3rumosul
c%t ;i preocuparea de a petrece timpul liber 4ntr*un mod
or/ani=at ;i cu ne%ndoielnic e3icien$ educativ6 a;a cum ne*
am putut convin/e urmrindu*le evolu$ia 4n spectacolul cu
piesa ?Jocul1 de Ion #ie;u2
Era a treia repre=enta$ie cu aceast ?produc$ie de s3%r;it
de an16 cum 3i/urea= ea 4n planul de 4nv$m%nt al 0colii
populare de art6 dar ceea ce a impresioat publicul dep;ea cu
mult ?obli/a$iile1 ;colare6 interpretarea arti;tilor amatori
atest%nd 3aptul c ini$ierea 4n <ocul scenic a urcat remarcabile
trepte calitative2 Bn distribu$ie6 alturi de elevii (ucia &ontu6
!icolae Mate;6 Eva Jor=a6 Gherasim Domide6 Dorina
Marinca;6 >lorica Ciubotaru6 0te3an Vicsai 3i/ura 4nsu;i instruc*
torul lor6 actorul Ion Ssran6 cel care semnea= ;i re/ia artis*
tic a spectacolului2 ceast solidaritate ;i colaborare a artis*
tului pro3esionist cu amatorii este nu numai emo$ionant6 ci
relev ;i multiple semni3ica$ii educative ale artei teatrale6
implicat cu limba<ul ei speci3ic 4n 3ormarea omului cu trsturi
morale ;i civice 4naintate6 problematica piesei lui Ion #ie;u
3iind convin/toare 4n acest sens2
"entru interpre$i e3ectul era cu at%t mai puternic cu c%t
replicile nu mai apar$ineau doar piesei sau autorului ei6 ci
deveneau prin transpunerea 4n caracterul ;i situa$ia de via$ a
persona<elor6 propriile lor replici6 re3lect%nd idei ;i atitudini
active6 modelatoare de personalitate2 "entru 3elul 4n care au
dus lucrarea p%n la capt6 elevii ;i pro3esorul lor merit not
ma:im21
EA-- Ioan6 4n =iarul ?"entru socialism16 +8 iunie 85D,F
113
#I#(IOGR>IE
82 aranfil, ,udor, "icionar cinematografic, edi$ia a II*a6
Editura (itera Interna$ional6 #ucure;ti6 +,,-
+2 o2#ua, Au1ustin, Punct de trecere6 Editura Gutinul6 #aia
Mare6 +,,-
-2 $o"re, &ictoria Alta6 Promoia de aur, Editura Du StLle6
#ucure;ti6 8555
G2 Fodor, +eno, 2eatrul romnesc la 2rgu 'ure#6 Cromatic
Tipo6 T%r/u Mure;6 +,,+
9 .(enceanu, &asile *adu6 .indecarea de melancolie,
Editura Gutinul #aia Mare6 855O
O2 Pa//, $oina, 2reptele iubirii, Editura >unda$iei Silvia
"opovici6 #ucure;ti6 855O
A2 Parasc(ivescu, onstantin, +avaler fr iluii Petre
%ava &leanu, supliment al revistei ?Teatrul a=i16 #ucure;ti6
+,,8
D ^^^ ?7M de ani de teatru la &aia 'are16 Marine: "rint6
#aia Mare6 +,,-
52 Programe de spectacol (selectiv)D Teatrul Dramatic #aia
Mare6 Teatrul !a$ional T%r/u Mure;
8,2 Colec$ia revistei ?Teatru1 EselectivF 85D, *85D5
882 Colec$ia revistei ?Cinema1 EselectivF 85AA *85DD
8+2 "resa central6 presa local din <ude$ele Maramure; ;i
Mure; EselectivF anii 85A8 * +,,-
114
olofon
Cartea ?Convorbiri cu actorul Ion Ssran1
a 3ost dat la cules 4n octombrie +,,-2
3ost culeas computeri=at de d*ra Daniela Tomoia/
de la SC Doles Consultin/ SR( ;i de in/2 Ioan Pruc=
de la Tipo/ra3ia ?"roema1 #aia Mare
#un de tiparC noiembrie +,,-
prutC noiembrie +,,-
4n ,,, e:emplare
la Editura %P*OEMA' #aia Mare
Consilier editorialC
pro32 Vasile Radu Ghenceanu
Gherasim Domide ;i Ion Ssran mul$umes cu recuno;tin$
patronilor 3irmei "roema6 Cornelia ;i le:andru "ETER(ICE!'
pentru strdania ;i spri<inul material acordat
la reali=area acestei cr$i2
De asemenea mul$umirile noastre sincere se adresea= ;i
3amiliei Mircea ;i Cornelia >_!)W! c%t ;i domnului Clin
"ETR'0C) pentru spri<inul /eneros ;i de=interesat acordat
la reali=area acestei cr$i2
Tehnoredactare computeri=atC
In/2 Ioan Pruc= ETipo/ra3ia "roemaF
$in aceasta editie electronica li/sesc foto1rafiile a/arute in
carte -
115