Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT CADRU DE PUBLICITATE

(INCHIRIERE SPATIU PUBLICITAR


PE SUPORT Cocor Media Channel)
Nr. ............./
1. PARTI CONTRACTANTE:
S.C. COCOR SA cu sediul in Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 29 - 33, sector 3, cod IBAN RO86
RNCB 0074 006 484! 0038, desc"is la BCR # $uc. %nirii, C%I RO 327763, inre&istrata su' nr.
(40) 828!) !99!, re*re+entata de dna Nina $carlat - ,irector -eneral si dl.An&"elus Ion - ,irector
econo.ic, denu.ita in continuare Pre!"a"or.
Si
SC
################################################################################
################################################################################
################################## denu.ita in continuare Bene$iciar
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
%.&. O'iectul contractului il constituie inc"irierea, de catre Bene/iciar, de s*atiu *u'licitar *e Cocor
0edia C"annel, su*ort *us la dis*o+itie de 1restator.
%.%. 1erioada de inc"iriere a s*atiilor o/erite de 1restator sunt s*eci/icate in /or.ularele de co.anda
atasate la *re+entul contract.
3. VALOAREA CONTRACTULUI
'.&. 2aloarea contractului este data de su.a tuturor /or.ularelor de co.anda se.nate *entru /iecare
ca.*anie in *arte, acestea cu*rin+and costurile de inc"iriere a s*atiului *u'licitar.
'.%. Orice .odi/icare a ta3elor in le&atura cu acti4itatea ce /ace o'iectul *re+entului contract, ca
ur.are a .odi/icarii le&islatiei in do.eniu in 4i&oare la data inc"eierii contractului, cat si a
inter*retarii di/erite a actelor nor.ati4e de catre institutile a'ilitate de le&e 4or /i su*ortate de catre
Bene/iciar.
4. VALABILITATEA CONTRACTULUI
(.&. 1re+entul contract se inc"eie *entru *erioada 5555.. 6a e3*irarea acestui ter.en, *re+entul
contract se reinnoieste auto.at cu *erioade de cate ...... luni, a/ara de ca+ul in care una dintre *arti
noti/ica celeilalte *arti, cu cel *utin 30 de +ile anterior e3*irarii, intentia sa de a nu .ai *relun&i
contractul.
5. OBLIGATII CONTRACTUALE
).&. O*li+a"iile Bene$iciar,l,i-
).&.&. Bene/iciarul se o'li&a sa ac"ite 4aloarea contractului con/or. Art. 6 7Conditii de *lata si
*enali+ari8.
).&.%. Bene/iciarul se o'li&a sa *redea s*otul *u'licitar *e C, sau orice alt su*ort a&reat i.*reuna
cu 1restatorul cu .ini. 24 de ore inainte de ince*erea contractului, in /or.at a4i neco.*resat.
).&.'. Bene/iciarul este sin&urul r9s*un+9tor *entru .odul de :ntoc.irea a .aterialului *u'licitar
a/i;at su' as*ectul .esa<ului *u'licitar, res*ect9rii le&isla=iei, .oralei ;i ordinii *u'lice, su' as*ectul
res*ect9rii dre*turilor de *ro*rietate intelectual9 ale altor co.ercian=i, *ri4ind &ra/ica recla.ei,
inre&istrarea unei .arci sau a dre*tului de autor. 1restatorul :;i re+er49 dre*tul de a re/u+a a/i;area
cli*ului daca constata ca aduce atin&ere *rin desene sau e3*resii .oralei *u'lice, ordinii de dre*t sau
i.a&inii unor *ersoane. ,e ase.enea, *restatorul 4a *utea re/u+a a/isarea cli*ului *u'licitar in
situatia in care *rin acest .aterial 'ene/iciarul /ace recla.a unor /ir.e concurente $.C. COCOR
$.A. si)sau /ir.elor a/iliate acesteia.
!
).&.(. Bene/iciarul nu are dre*tul sa re4anda, sa cesione+e, sa su'inc"irie+e sau sa se asocie+e *e
s*atiul .edia o/erit de *restator *rin *re+entul contract. Re4an+are, cesionarea, su'anc"ierea,
asocierea *recu. si orice alta ase.enea /or.a, in ceea ce *ri4este s*atiul *u'licitar o/erit de
*restator *rin *re+entul contract, de catre 'ene/iciar, da dre*tul *restatorului la re+ilierea i.ediata,
/ara *unere in intar+iere si /ara inde*linirea 4reunei alte /o.alitati, cu ras*underea *artii din cul*a
caruia a incetat contractul.
).%. O*li+a"iile Pre!"a"or,l,i-
).%.&. 1restatorul &arantea+a di/u+area s*otului con/or. conditiilor *re4a+ute in ane3ele atasate la
contract, *e toata *erioada contractului.
6.CONDITII DE PLATA SI PENALIZARI
..&. Condi"ii de /la"a-
..&.&. Bene/iciar 4a *lati in lei 4aloarea /acturilor /iscale e.ise de catre 1restator *e 'a+a co.en+ilor
e.ise de catre Bene/iciar, la cursul o/icial al Bancii Nationale Ro.ane din +iua /acturarii.
..&.%. >actura *entru contra4aloarea costurilor de inc"iriere se 4a /ace la s/arsitul /iecarui *roiect.
..&.%. 1lata se 4a /ace in contul 1restatorului, in ter.en de 4 +ile de la data *ri.irii /acturii.
..%. Penali0ari-
..%.&. 1entru orice /el de intar+ieri *este ter.enul de *lata *re4a+ut, Bene/iciarul are o'li&atia de a
*lati *enali+ari de 0.2? *e +i calculate la *retul e3*ri.at in euro)usd.
..%.%. >acturile se 4or tri.ite la adresa .entionata in *re+entul contract sau la oricare alta adresa
.entionata in scris de catre Bene/iciar.
7. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
1.&. In situatia in care o autoritate locala sau &u4erna.entala dis*une incetarea acti4itatii de recla.a
sau in situatia a*aritiei unei stari ad4erse de orice natura *ro4ocata de *re+enta recla.ei in acel loc,
*restatorul are dre*tul sa inlature i.ediat recla.a a4i+ata si 4a returna ser4iciul ac"itat de 'ene/iciar
si nee/ectuat. 1restatorul 4a res*ecta in acest contract toate le&ile si re&le.entarile re/eritoare la
recla.a res*ecti4e. In ca+ul in care e3*unerea contra4ine re&le.entarilor le&ale, 1restatorul isi
re+er4a dre*tul sa denunte unilateral acest contract. 1restatorul nu 4a /i /acut res*onsa'il *entru
.aterialul care a /ost scos la cererea autoritatilor locale sau din .oti4e le&ale .
1.%. 1re+entul contract incetea+a de *lin dre*t, /ara nici o alta /or.alitate si /ara nici o alta *rocedura
<udiciara sau e3tra<udiciara, daca una din *arti nu isi e3ecuta in .od cul*a'il una din o'li&atiile
esentiale asu.ate *rin *re+entul contract. 1re+entul *act co.isoriu de &radul I2 isi *roduce e/ectele
de la data scadentei o'li&atiei nee3ecutate.
1.'. @otodata contractul incetea+a *rin acordul *artilor, in ca+ de /ali.ent, reor&ani+are sau lic"idare
al uneia din *arti.
1.(. In a/ara ca+urilor de incetare cul*a'ila a contractului, ce /ac o'iectul acestui articol, oricare
dintre *arti *oate denuntarea unilateral contractul, noti/icand in scris celeilalte *arti aceasta intentie
cu 30 de +ile calendaristice inainte de data la care incetarea isi 4a *roduce e/ectele. Incetarea
*re+entului contract in .odalitatea *re4a+uta de *re+entul articol nu are niciun e/ect asu*ra
o'li&atiilor de<a scadente intre *arti.
1.). A*licarea *re4ederilor acestui ca*itol nu inlatura ras*underea contractuala a *artii din cul*a
careia incetea+a *re+entul contract.
8. CLAUZE DE FORTA MAJORA
2.&. 1artile contractante con4in de co.un acord ca /orta .a<ora a*ara de ras*undere *artea care o
in4oca in conditiile le&ii.
2.%. A3ce*tand ca+urile in care nu au *re4a+ut in .od e3*res alt/el, nici una dintre *artile
contractante nu 4a /i /acuta ras*un+atoare *entru nee3ecutarea in ter.en si)sau in .od
necores*un+ator, total sau *artial, a oricareia din o'li&atiile cere incu.'a in 'a+a *re+entului
contract, daca nee3ecutarea o'li&atiilor res*ecti4e a /ost cau+ata de un e4eni.ent i.*re4i+i'il la
2
data se.narii *re+entului contract. $unt considerate ase.enea e4eni.enteB ra+'oiul, cala.itatile
naturale, &re4ele, restrictiile le&ale si orice alt e4eni.ent care este in a/ara *artii care il in4oca.
2.'. 1artea care in4oca res*ecti4ul e4eni.ent este o'li&ata sa aduca la cunostinta celeilalte *arti,
i.ediat si co.*let, *roducerea acestuia si sa ia toate .asurile care ii stau la dis*o+itie, in 4ederea
li.itarii consecintelor e4eni.entului.
. LITIGII
3.&. 1re+entul contract se a/la su' incidenta le&islatiei ro.anesti. Orice liti&iu care 4a a*are in
derularea acestui contract si care nu *oate /i re+ol4at *e cale a.ia'ila, 4a /i tri.is s*re solutionare
instantelor <udecatoresti co.*etente *rin le&e.
1!. NOTIFICARILE INTRE PARTI
&4.&. In acce*tiunea *artilor contractante, orice noti/icare adresata de una dintre acestea celeilalte
este 4ala'il inde*linita daca 4a /i trans.isa la sediul *re4a+ut in ca*.I al *re+entului contract.
&4.%. In ca+ul in care noti/icarea se /ace *e cale *ostala, ea 4a /i trans.ita *rin scrisoare
reco.andata, cu con/ir.are de *ri.ire si se considera *ri.ita de destinatar la data .entionata de
o/icial *ostal *ri.itor *e aceasta con/ir.are.
&4.'. ,aca noti/icarea se trans.ite *rin /a3 sau *rin *osta electronica, ea se considera *ri.ita in +iua
trans.iterii, daca aceasta a /ost *ri.ita *ana in ora !8 sau in *ri.a +i lucratoare du*a cea in care a
/ost e3*ediata.
&4.(. Noti/icarile 4er'ale nu se iau in considerare de nici una dintre *arti, daca un sunt con/ir.ate
*rin inter.ediul uneia dintre .odalitatile *re4a+ute la articolele *recedente.
11. CLAUZE FINALE
&&.&. Orice .odi/icare /acuta *re+entului contract 4a /i 4ala'ila si o'li&atorie *entru a.'ele *arti
doar in ca+ul in care se /ace o intele&ere scrisa intre cele doua *arti.
&&.%. Cesionarea *re+entului contract este *osi'il9 nu.ai *rin acordul scris al *9r=ilor contractante.
&&.'. Contractul intra in 4i&oare in +iua se.narii de catre a.'ele *arti si nici o alta inter*retare
scrisa sau 4er'ala nu 4a a/ecta o'li&atiile *artilorC
&&.(. >or.ularele de co.anda .entionate in contract sunt *arte inte&rala a acestuia.
Inc"eiat asta+i DDDDDDDDDDD , in 2 EdouaF e3e.*lare, a.'ele cu 4aloare de ori&inal, cate unul *entru
/iecare *arte.
SC ###########
S.C COCOR SA
Nina Scarla"
Direc"or 5eneral
An+hel,! Ion
Direc"or Econo6ic
Car6en Andrei
Direc"or Co6ercial
3