Sunteți pe pagina 1din 1

Tudor Arghezi (1880 - 1967), pe numele sau adevarat Ion !

Theodores"u, si-a
luat pseudonimul, dupa "ummarturiseste insusi poetul, de la numele ve"hi al
Argesului, Argesis!#a poet, pu$li"a la varsta de 16 ani in revista lui Al!
%a"edons&i, '(iga ortodo)a', poezia 'Tatalui meu', su$pseudonimul Ion Theo!
*rimul lum de poezii apare +oarte tarziu, in 19,7, la varsta de -7 de ani,
avand untitlu sugestiv - '#uvinte potrivite'-, "are-l impune de.nitiv in
literatura romana!(iri"a e)istentiala a lui Arghezi este ilustrata de '*salmi'!
/e.nit "a poe01 a2at intre '"redinta' si 'tagada', Tudor Arghezi a "reat, intre
anii 19,7-l967,16 psalmi, pu$li"ati in mai multe lume de poezii1 9 psalmi
+a"parte din lumul de de$ut, '#uvinte potrivite', iar "eilalti din lumele
'3runze', '*oeme noi', '4ila$e', 'oapte'!A"est +apt argumenteaza
preo"uparea permanenta a lui Arghezi pentru pro$lemati"a .lozo."a a
relatieiomului "u /umnezeu, .ind de.nita "a liri"a e)istentiala, o poezie
'monumentala si grea a z$orului su2etes""atre lumina'!
(5!#alines"u)6aportul spiritual dintre om si /ivinitate, de.nirea omului si a
/ivinitatii, pre"um si relatia dintre a"estia sunte)primate de Arghezi intr-o
viziune "omple)a asupra, legaturii su2etesti dintre om si /umnezeu! in
*salmi,poetul are atitudini +oarte variate privind atat omul, "at si /ivinitatea!
/umnezeu este vazut "a spirit 0ustitiar,ne"rutator, "are se manie pentru
nelegiuirile oamenilor, dar si darni" si milostiv, "are-i iarta pe
pa"atosi!/umnezeu nu poate . eunos"ut de "atre om, a"esta .ind +a"ut
anume limitat in simtire si inteligenta "a nupoata a0unge la 7l! /e la "redinta
la tagada, de la resemnare la "utezanta, Arghezi stra$ate o "ale lunga
aindoielii, a "autarii lui /umnezeu, eerand un semn al e)istentei 4ale