Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE
Numele………………..
Prenumele…………………
(sau direct Prenume NUME)
Adresă……………..
Date de contact
Naţionalitate şi cetăţenie....
Starea civilă………………..

OBIECTIVE
- ocuparea unui post în domeniul resurselor umane care să îmi permită valorificarea volumului de
cunoştinţe de care dispun;
- gestionarea activităţilor de resurse umane în cadrul unei companii;
- preocuparea pentru dezvoltarea personală, prin continua pregătire şi perfecţionare profesională;
- dezvoltarea unei cariere în domeniul resurselor umane.
FORMARE PROFESIONALĂ

- septembrie 2005 – prezent – curs „Inspector Protecţia Muncii”, organizat de compania Management
Top SRL care se va finaliza cu obţinerea atestatului de Inspector Protecţia Muncii;
- 2001 – 2005 – absolvent al Institutului de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Administrarea
Afacerilor, specializarea Managementul Resurselor Umane, finalizată cu obţinerea diplomei de
economist;
- septembrie 2003 – octombrie 2004 – curs Inspector Resurse Umane, organizat de compania CIRF
Consulting SA, finalizat cu obţinerea atestatului de Inspector Resurse Umane;
- 1997-2001 – Colegiul Naţional de Informatică Managerială Bucureşti.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

- septembrie 2004 – mai 2005 – stagiu practică economică efectuat în cadrul companiei ABC
Consulting România SRL, având ca obiect de activitate furnizarea unor servicii de recrutare a resurselor
umane.
Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• verificarea dosarelor de candidatură;
• respectarea calendarului de derulare a activităţilor de recrutare şi selecţie;
• verificarea corectitudinii întocmirii anunţurilor de recrutare;
• publicarea anunţurilor de angajare în diverse surse de informare;
• contactarea candidaţilor şi programarea la interviu;
• asistenţă în procesul de triere a candidaturilor;
• transmiterea către candidaţi atât a scrisorilor de ofertă, cât şi a celor de respingere;
- iulie– noiembrie 2003 – stagiu practică economică efectuat în cadrul companiei BEST SALES SRL,
având ca obiect de activitate distribuţia pe piaţa românească a produselor farmaceutice
Principalele sarcini şi responsabilităţi:
• verificarea şi completarea cu informaţii a bazei de date personal;
• organizarea dosarelor de personal;
• dobândirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte utilizarea unor programe informatice specifice
domeniului resurselor umane.
COMPETENŢE

Limbi străine
scris vorbit citit
Engleză foarte bine foarte bine foarte bine

Operare PC Word, Excel, Power Point, Acces

ABILITĂŢI

- abilitate în comunicarea cu oamenii; - spirit de echipă;


- fidelitate; - capacitate de conducere;
- dinamism, entuziasm; - spirit organizatoric;
- adaptabilitatea la mediul de lucru; - iniţiativă şi creativitate.

HOBBY

- muzica clasică;
- înot;
- călătorii;
- sportul

REFERINŢE

- Marius B. – profesor universitar doctor, Institutul de Ştiinţe Economice Bucureşti, Facultatea


Administrarea Afacerilor;
- Cristian V. – manager general ABC Consulting România SRL;
- Dan P. – trainer, CIRF Consulting SA.
(sau Disponibile la cerere)