Sunteți pe pagina 1din 5
Master APUT – Design vegetal Lucrarea nr. 3 Alegerea şi amplasarea plantelor lemnoase ornamentale în Alegerea
Master APUT – Design vegetal
Lucrarea nr. 3
Alegerea şi amplasarea plantelor lemnoase ornamentale în
Alegerea şi amplasarea plantelor lemnoase ornamentale în
designul designul vegetal vegetal (continuare) (continuare)
GRUPĂRILE

Sunt alcătuite din 2 ÷ 7 (rareori 9) exemplare. Repartizarea spaţială poate fi: echidistantă (în amenajări

geometrice şi în grupări omogene) sau neregulată (în compoziţiile libere). Se recomandă evitarea suprapunerii

vizuale a mai mult de 2 exemplare pe orice direcţie de observare, preferându-se numere impare de exemplare.

Structura grupărilor poate fi: omogenă (grupare alcătuită dintr-o singură specie) şi pot fi: grupări de arbori

şi grupări de arbuşti; eterogenă (alcătuită din mai multe specii) şi pot fi: grupări de arbori, grupări de arbuşti şi

grupări mixte (vezi fig. 3.1.).

Arbuştii au un rol important în cadrul plantaţiilor. Astfel, arbuştii creează densitate, în cadrul masivelor,

la nivelul ochilor privitorului, contribuie la dirijarea vederii spre anumite perspective, barează accesul în anumite

direcţii, izolează mici teritorii ş.a.

Arbuştii pot fi plantaţi: izolat, în grupări sau în formă de garduri vii. Grupările de arbuşti se vor proiecta

din cel puţin 3 exemplare, care se vor planta la o distanţă de cel puţin 3 ori diametrul coroanei la maturitate, în

acelaşi fel încât să alcătuiască o grupare unitară, care să poată fi cuprinsă cu privirea dintr-un singur punct. Se

poate alcătui o grupare dintr-o singură specie sau mai multe specii.

Grupările din mai multe specii se recomandă să fie alcătuite astfel încât să existe o înflorire simultană sau

succesivă iar culorile să fie cât mai contraste. (Ex. salcâm galben - cu flori galbene + liliac - cu flori roz-violacee).

Grupările vor fi constituite în aşa fel încât să ofere maxime ornamentale fie primăvara, fie vara sau chiar

pe timp de iarnă (Ex. forsiţia – primăvara, spirea, iasomia – vara, sânger – iarna).

Grupările de arbori şi arbuşti

Grupările pot fi constituite din 3-9 exemplare de arbori dispuse la o distanţă maximă unul de altul de până

la 3 ori diametrul coroanei la maturitate. Se pot proiecta mai multe tipuri de grupări (vezi fig. 3.2. – 3.4.):

Grupări alcătuite din aceeaşi specie sau grupări dinamice, din mai multe specii;

Grupări alcătuite numai din foioase sau din foioase cu conifere;

Grupări în componenţa cărora intră numai arbori sau arbori împreună cu arbuşti;

Grupări care au coronamentul compact sau transparent;

Grupări care creează efecte diferite: lirice, pitoreşti, dinamice, vesele, monumentale, etc.

Exemple:

Grupări alcătuite din aceeaşi specie: 3 - 9 pini, 3 - 5 molizi, 3 brazi argintii, 3 platani, 5 - 9 mesteceni, 3

magnolii, 3 - 5 arţari.

Grupări din specii diferite:

  • - specii de foioase: 2 tei + 2 platani + 1 mesteacăn.

  • - specii de foioase + conifere: 2 pini + 1 mesteacăn, 2 tei + 2 molizi + 1 mesteacăn, 3 pini + 2

mesteceni.

  • - specii de arbori + arbuşti: 2 tei + 3 molizi + 5 simforicarpus, 3 tei + 2 molizi + 5 spirea,

1 mesteacăn + 2 tei + 5 forsiţia.

Grupări compacte: 3 molizi, 5 fagi, etc.

Grupări transparente: 2 pini + 1 mesteacăn, 2 sălcii + 3 frasini.

Grupări “lirice”: 2 sălcii pletoase + 1 anin alb, 1 mesteacăn + 2 frasini pletoşi.

Grupări “monumentale”: 3 stejari, 3 platani, 3 brazi, 3 exemplare de tuia gigantică.

Grupări “pitoreşti”: 2 pini + 1 tei, etc.

Master APUT – Design vegetal Lucrarea nr. 3 Alegerea şi amplasarea plantelor lemnoase ornamentale în Alegerea

APLICAŢIE PRACTICĂ

APLICAŢIE PRACTICĂ

Reprezentaţi grafic 4 grupări eterogene constituite numai din arbori, 4 grupări dinamice din arbori şi

Reprezentaţi grafic 4 grupări eterogene constituite numai din arbori, 4 grupări dinamice din arbori şi

arbuşti precum şi 2 grupări alcătuite numai din arbuşti, folosind ca model imaginile din grupările

arbuşti precum şi 2 grupări alcătuite numai din arbuşti, folosind ca model imaginile din grupările

prezentate în lucrarea nr. 3. Menţionaţi şi speciile care compun aceste grupări.

prezentate în lucrarea nr. 3. Menţionaţi şi speciile care compun aceste grupări.

Se vor folosi următoarele materiale: hârtie albă tip xerox, creioane negre cu mină medie, creioane

Se vor folosi următoarele materiale: hârtie albă tip xerox, creioane negre cu mină medie, creioane

colorate şi opţional trasatoare. Scara de lucru va fi: 1: 100 sau 1: 200.

colorate şi opţional trasatoare. Scara de lucru va fi: 1: 100 sau 1: 200.

Master APUT – Design vegetal Lucrarea nr. 3 Alegerea şi amplasarea plantelor lemnoase ornamentale în Alegerea

Întocmit: Şef lucr. dr. SANDU Tatiana

Fig. 3.1. Asocierea de arbori şi arbuşti în grupări eterogene (vedere laterală) 2

Fig. 3.1. Asocierea de arbori şi arbuşti în grupări eterogene (vedere laterală)

Grupare din 3 arbori foioși Grupare din 3 arbori foioși la margine de masiv Grupare din
Grupare din 3 arbori foioși
Grupare din 3 arbori foioși la
margine de masiv
Grupare din 4 arbori foioși la
margine de masiv
Grupare din 4 arbori foioși în
formă triunghiulară
Grupare din 4 arbori foioși la
intersecția unor alei
Grupare din 4 arbori foioși cu
port variabil
Grupare din 4 arbori foioși cu
un exemplar în prim-plan
Grupare din 5 arbori foioși în
formă de semicerc
Grupare din 5 arbori foioși cu
port variabil

Fig. 3.2. Modalități de asociere a vegetației (Vedere laterală și în plan)

Grupare din 5 arbori foioși în formă trapezoidală Grupare din 5 arbori foioși în formă de
Grupare din 5 arbori foioși în
formă trapezoidală
Grupare din 5 arbori foioși în
formă de V
Grupare din 6 arbori foioși pe
fundal de masiv
Grupare din 7 arbori foioși pe
fundal de masiv
Grupare din 7 arbori foioși
Grupare din 7 arbori foioși (3
cu port tabular și 4 pletoși)
Grupare din 6+1 arbori foioși
Grupare circulară din 7 arbori
foioși

Grupare din 4 arbori foioși cu port pletos, 3 conifere și 2 arbuști

Fig. 3.3. Modalități de asociere a vegetației (Vedere laterală și în plan)

Grupare din 4 arbori foioși cu port globos și 3 conifere Grupare dispers-circulară din 8 arbori
Grupare din 4 arbori foioși cu
port globos și 3 conifere
Grupare dispers-circulară din
8 arbori foioși
Grupare neregulată din 8
arbori foioși
Grupare dispers-semicirculară
din 9 arbori pletoși
Grupare neregulat semicirculară Grupare neregulat circulară
din 10 arbori globuloși
din 11 arbori globuloși
Grupare neregulat circulară
din 11 arbori coniferi
Grupare circulară din 14
arbori coniferi tabulari
Grupare circulară din 1 arbore
+ 1 arbust + 1 semiarbust

Fig. 3.4. Modalități de asociere a vegetației (Vedere laterală și în plan)