Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie gestionar

DECLARATIE GESTIONAR
Subsemnatul ..................................................., domiciliat in loc. ..........................................................,
str. ....................................................., nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., jud. ..............................................,
act identitate tip ......, seria ........, nr. ......................, emis de .................................................................,
la data de .........................., CNP............................................., gestionar la SC ............................ SRL,
gestiunea ............................................................................., declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. am plusuri sau minusuri de gestiune, despre a caror cantitate sau valoare am cunostinta [ ] NU
[ ] DA (indicati ......................................................................................................................................
........................................ gestionez bunuri si in alte locuri de depozitare [ ] NU [
]
DA
(indicati ......................................
................................................................................................................................................................)
2. in afara bunurilor unitatii la care sint gestionar am in gestiune si alte bunuri apartinind tertilor,
primite cu/fara documente [ ] NU [ ] DA (indicati ...........................................................................
................................................................................................................................................................)
........................................................................................................................)
4. am bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit
documentele aferente [ ] NU
[ ] DA (indicati .................................................................................
................................................................................................................................................................)
5. am primit sau eliberat bunuri fara documente legale [ ] NU
[ ] DA (indicati ...........................
................................................................................................................................................................)
6. detin numerar sau alte hirtii de valoare rezultate din vinzarea bunurilor aflate in gestiunea mea
[ ] NU [ ] DA (indicati .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................)
7. am documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost
predate la contabilitate [ ] NU
[ ] DA (indicati ..........................................................................
................................................................................................................................................................)
8. Mentionez ca ultimul document de intrare/iesire a bunurilor in/din gestiune este:
a) pt. intrare: nr document .................................../ data document ............................
b) pt. iesire: nr document .................................../ data document ............................
Data..........................
Semnatura gestionar ...................................
_________________________________________________________________________________
Noi, membrii comisiei de inventariere atestam prin semnatura noastra, ca aceasta declaratie a fost
data in prezenta noastra:
Numele si prenumele

Semnatura

.....................................................

......................................
Pag. 1 / 1

S-ar putea să vă placă și