Sunteți pe pagina 1din 2

CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII


Agenturare nave 2015

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/274347514.doc
1/2
Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail ijpfconstanta@mai.gov.ro

Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerinelor minimale pe baza carora se elaboreaza de
catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei.
1. Obiectul achiziiei publice
Prestarea serviciilor aferente deplasarii, stationarii si patrularii navelor apartinand Garzii de Coasta, in
misiuni internationale organizate in arealul Marii Mediterane, sub coordonarea Agentiei Europene
Frontex, in anul 2015, astfel: nava proiect OPV 6610, nave maritime de patrulare si interventie tip CPV si
CPB.
COD C.P.V. 63720000-2 servicii anexe transportului naval
Agenturarea navelor apartinand Politiei de Frontiera Romane se va executa pe durata deplasarii si
desfasurarii misiunilor internationale in Marea Mediterana.
Nr.
Cantitate
Denumire serviciu
Cantitate maxima Obs.
crt.
U/M
minima
1. Asigurarea alimentarii cu
60.000
500.000
litru
motorina
2. Asigurarea alimentarii cu benzina litru
50
1.000
3. Agenturare societate de profil
zile
40
240
2.Cantitatea
Numarul si tipul serviciilor necesare sunt specificate in tabelul prezentat la pct.1, acestea putand fi
achizitionate pe timpul derulrii contractului, n funcie de necesiti, situatiile operationale, conditiile
meteo, solicitarile coordonatorului misiunii (Agentia Europeana Frontex) si existena resurselor
financiare.
3.Condiii minimale:
Societatea de agenturare va asigura pe timpul derulrii contractului toate solicitarile
comandantului navei legate de misiunile ce urmeaza sa le desfasoare, chiar daca acestea nu sunt
prevazute, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Agenturarea navelor se va face pe toata perioada deplasarii si misiunilor. Aceasta perioada se
poate prelungi, cand apar circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor (ex: situatii
operationale deosebite, solicitarea coordonatorului misiunii - Agentia Europeana Frontex, conditii
meteorologice nefavorabile care nu permit respectarea calendarului misiunii, cazuri de forta majora, etc.).
4.Modalitati de plata:
Autoritatea contractanta va efectua platile prin virament, in contul din trezorerie al societatii care va fi
desemnata castigatoare, in maxim 60 (saizeci) de zile de la primirea facturii. Platile se vor face in lei,
luandu-se in calcul paritatea Leu/Euro la cursul Bancii Nationale a Romaniei, la data
prestarii/aprovizionarii serviciilor/bunurilor materiale.
Alte prestari de servicii, furnizari de bunuri materiale sau costuri neprevazute (taxe portuare, tarife
conform legislatiilor nationale sau internationale, etc.), vor fi decontate prin prezentarea catre autoritatea
contractanta a facturilor de la locul de prestare/furnizare/taxare, confirmate de comandantul navei, in
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, cu stampila si semnatura prestatorului. Facturile
emise de societatea de agenturare vor avea aceeasi valoare ca facturile de la locul de
prestare/furnizare/taxare, platile facandu-se in lei, luandu-se in calcul paritatea Leu/Euro la cursul Bancii
Nationale a Romaniei, la data prestarii serviciilor/aprovizionarii bunurilor materiale/platii taxelor.
Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice oferta care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale.
2/2
Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail ijpfconstanta@mai.gov.ro