Sunteți pe pagina 1din 8

PAGINA COPIILOR PAGINA TINERILOR PAGINA PĂRINŢILOR

Cum îi putem ajuta pe copii să Pe care drum, spre care ţintă, Comunicare părinte-fiu p. 6
iubească şcoala? p. 4 Încotro mergem? p. 5

Ziarul EDUCATORILOR
Ianuarie 2010/Numărul 1
Revistă lunară (ziua de 8)

tema lunii:
pentru
o educaţie
autentică

“Nimeni nu poate fii fericit, dacă nu se bucură de


stima şi respectul semenilor”
(J. J. Rousseau)
Pagina 2
Revistă
lunară Din SUMAR
n. 1
ianuarie 2010 Venirea Crăciunului a
fost pentru fiecare dintre
noi motiv solemn de
Director bucurie şi fericire prin
responsabil: sosirea Celui ce ne este
MÎRŢ Simona menire şi călăuză spre
Magdalena Patria promisă.
Prin acestă Revistă vrem
simonamirt@hotmail.com
să fim cu voi, lângă voi,
pentru voi ca prieteni şi
Colaboratori însoţitori fideli în lupta cu
Binefăcători problemele cotidiene.

-Pagina specialiştilor
Sediu: Săbăoani PROIECT FORMATIV: FORMA-
Orizontului 140B FORMAREA STUDENTILOR ASU-
PRA FOLOSIRII CORECTE A MI-
tel: 0233/768135 JLOACELOR DE COMUNICARE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
cel: 0765481836 Profesor: MIRT Simona Magdalena
-Pagina copiilor
Cum îi putem ajuta pe copii să
iubească şcoala? p. 4
-Pagina tinerilor
Pe care drum? Spre care ţintă?
Încotro mergem? p. 5
-Pagina părinţilor
Comunicare părinte-fiu p. 6

Redacţia: simonamirt@hotmail.com
www.symber2010.blogspot.com
Pagina 3
PROIECT FORMATIV
cu posibilitate aplicativă

FORMAREA STUDENTILOR APUPRA FOLOSIRII CORECTE A MIJLOACELOR


DE COMUNICARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
Profesor: MIRT Simona Magdalena
1. Unde: activat în UNIVERSITATEA PONTIFICALĂ SALEZIANĂ/Facultatea Ştiinţele
Educaţiei – Specializarea: Pedagogia şi Comunicarea Medială
2. Tema: Valoarea medialităţii mass-media în ştiinţele didactico - pedagogice. Limitele şi bogăţii-
le sale
3. Prezentarea temei: Medialitatea dintre mijloacele de comunicare şi învăţământul – ştiinţele
didactico pedagogice, au enorm de multe potenţialuri. Implice persoana în toate dimensiunile sale
„inimă” şi „înteligenţă”, ajutând-o în dezvoltarea percepţiei sale; promovând integrarea personală
şi feedback-ul viu, imediat şi instantaneu; ajută la dezvoltarea inteligenţei, a abilităţilor şi a
cunoaşterii; oferă posibilitatea experienţelor ce stimulează învăţarea diferitelor specializări prin
feedback-ul clar şi formativ; ajută persoana în autocontrolul cunoştiinţelor sale (metacognitive) şi
al strategiilor de învăţare ale acestora; uşurează concentrarea, focalizând atenţia. A educa spre
folosirea şi spre citirea critică a informaţiilor transmise de aceste „forţe ale mijloacelor de
comunicare”, înseamnă a avea capacitatea de a domina ambientul modificându-l, dar şi capacitatea
de a implica voinţa personală în învăţarea şi dezvoltarea cunoştiinţelor, citind cu ochi critici
informaţiile pentru o educaţie sănătoasă, democratică, a gândirii, deoarece sunt realitatea în
care respirăm. De aceea trebuie să înţelegem mesajele trimise precum şi realitatea sistemului de
comunicare în masă; o educaţie a desfăşurării coerente a mijloacelor de comunicare; o educaţie
autentică în modalitatea de producere a mesajelor originale şi pozitive.
4. Motivaţia: pentru a avea posibilitatea unei experienţe ce oferă încredere în sine; a putea înfrun-
ta în viitor marile provocări tehnologice care se modifică cu atâta rapiditate; a avea un cadru clar şi
practic al importanţei mass-media, un exemplu al aplicării lor în învăţământ.
5. Obiectivele: de a găsi un cadru de referinţă prin mijlocirea conceptelor cum ar fii educaţia,
învăţarea, formarea, predarea, pedagogia, ce au ca „responsabilitate” formarea fiecărui individ; de
a găsi „firul roşu” al relaţiei dintre toate aceste concepte, dar şi dintre dişcipline; de a găsi punctul
de referinţă şi de legatură intermediară dintre mass-media şi învăţământ.
6. Schema cercetării: Introducere/Prezentarea personală/Cadrul comunicării/Care sunt media?/
Limite şi bogăţi/Concluzie
7.Concluzie: O astfel de educaţie a mass-mediei pretinde
pregătire în exercitarea libertăţii. Este o răspundere exigentă.
Prea deseori, libertatea este prezentată ca o căutare neîncetată a
plăcerii sau a noilor experienţe. Aceasta e o osândă, nu o
eliberare! Adevărata libertate nu ar condamna niciodată un
individ, mai ales un copil, atunci când caută o noutate. În
lumina adevărului, libertatea adevărată se trăieşte ca răspuns
definitiv la “da”-ul lui Dumnezeu pentru omenire, chemându-ne
să alegem, nu orbeşte ci deliberat, tot ceea ce este bun, adevărat şi frumos. Părinţii sunt păzitorii
acestei libertăţi şi oferind treptat o mai mare libertate copiilor, îi iniţiază la bucuria profundă a
vieţii (cf. Discurs Sfântului Părinte la a V-a Întâlnire mondială a familiilor, Valencia, 8 iulie
2006).
Realitatea pe care deseori aceste mijloace o prezintă este aceea că
TOTUL este frumos şi plăcut, dar dacă nu suntem obişnuiţi să citim printre
rânduri, nu ne vom da seama că ele ne prezintă cultura imediatului, a plăcerii,
o lume virtuală, fabricată, ireală. Am putea adăuga că acestea au făcut din
ireal o artă a minciunii sau a adevărurilor camuflate, o cultură a satisfacţiei şi
a plăcerii.
Pagina 4

Cum îi putem ajuta pe copii să iubească


10 moduri pentru a înţelege, a ajuta şi a motiva copii...
1. viaţa trebuie să fie prezentată ca un dar, faţă de care suntem responsabili
2. este foarte important să redescoperim împreună cu ei semnificaţia vocaţiei, a
unicităţii, a atitudinilor şi a capacităţilor individuale

3. să-i ajutăm să descopere misiunea lor


pe pământ precum şi realizarea ei
4. să-i ajutăm să aibă o “viziune cât mai
clară a viitorului”, fiind conştienţi că
şcoala e o treaptă spre realizarea
personală
5. a fii capabili de coerenţă faţă de
raportul familie-şcoală, pentru ca
dişciplinele şcolare să nu fie abstracte
şi desprinse de realitate

6. şcoala trebuie să aibă grijă ca dificultăţile şcolare de zi cu zi să nu-şi pună


amprenta în mod negativ asupra personalităţii copiilor.
7. profesorii să fie conştienţi că motivaţia autentică este creierul reuşitei
şcolare. Ea promovează în copii pasiunea, descoperirea şi interesul.
8. şcoala trebuie să propună activităţi care să motiveze elevii/studenţii

9. profesorii trebuie să fie modele


care să încurajeze elevul/studentul,
nu să descurajeze; timpul acordat
lecţiilor să fie scurte şi interesante...,
punând în prim plan onestatea
10. să nu uităm să oferim elevilor
exemplul sacrificiilor care se învaţă

Orice formă de învăţare are nevoie


de efort şi timp de aplicare prin
răbdare.
Pagina 5

Pe care drum?
Spre care ţintă?
Încotro mergem?

Astăzi mai mult ca oricând tinerii se întreabă din ce în ce mai mult asupra
vieţii şi viitorului lor. Întrebarea cea mai frecventă este: ce se va întâmpla
cu viaţa mea? Este o întrebare care produce în inima lor multă nesiguranţă.
Acest sentiment s-a produs în orice perioadă istorică, dar niciodată atât
de profund ca în zilele noastre.
Această nesiguranţă apasă asupra locurilor de muncă, asupra alegerilor de
viaţă şi asupra relaţiilor afective.

Important este ca tinerii să nu


rămână extaziaţi în faţa
fenomenului numit ”Peter Pan”,
ca într-un refugiu aparent, fictiv
ce dă impresia unui adăpost
potrivit pentru un viitor sigur.
Moto-ul TRĂIEŞTE-ŢI CLIPA
arde etapele existenţiale ale
vieţii.
Aceste etape care delinează creşterea individuală, dacă nu sunt bine urmărite,
oferind fiecăruia în parte perioada necesară, riscă să piardă sensul
viitorului, sentimentul autentic de a ne simţi adevăraţi
protagonişti ai vieţii noastre, de a fi direct responsabili de orice proces ce are
loc în societate, faţă de demnitatea şi dreptul la autodeterminare.
Avem nevoie să ne înteroga mereu asupra existenţei individuale, asupra
viitorului, asupra sensului şi semnificaţiei timpului ce îl petrecem cu noi
înşine şi cu ceilalţi, realizând astfel UNITATEA propriei vieţi prin “DEJA”
DAR “NU ÎNCĂ”( prin noi spaţii de libertate, de creativitate).

Experienţa de CREŞTERE UMANĂ nu este ceva


tranzitoriu ci un act complex al vieţii. Ea pretinde în
mod implicit un PROIECT, unind în mod armonic
REALUL cu VISUL,
având înainte de toate “picioarele pe pământ” şi
multă SPERANŢĂ.
Pagina 6

Comunicarea
părinte-fiu
Comunicarea familială: dialogul, ascultarea celuilalt, atenţia în
favoarea membrilor familiei, sunt elemente fundametale ale
creşterii, dezvoltării şi maturităţii fiilor, instaurându-se astfel o
comunicare eficientă, importantă pentru dimensiunea umană a
ascultării, a atenţiei faţă de emoţii şi pentru crearea unui spaţiu
eficient de exprimare a fiecăruia
în cadrul primului nucleu social, ce este familia.
Atunci când copiii au o vârstă fragedă, funcţiile şi
modalitatea de comunicare sunt esenţiale. Acestea
pot fii: varietatea semnalelor, bogăţia limbajelor
utilizate, care ajută la formarea competenţelor
comunicării, printr-o inteligenţă autentică. Odată cu
creşterea lor, devenind adoleşcenţi, tineri, situaţia
comunicării se modifică. Gesturile, tonul vocii,
discuţiile şi celălalte elemente ale comunicării
în mod inevitabil se schimbă.
Primele probleme educative pentru părinţi apar în momentul în care copii
devin adoleşcenţi. Conflictualitatea dintre nevoia de autonomie şi de protecţie
este exprimată în cadrul familiei, prin intermediaul noilor forme de
comunicare fie verbale sau nonverbale, cum ar fi tăcerea, agresivitatea
verbală, provocarea, refuzul de a se hrăni, modul de a se îmbrăca, dar şi prin
comportamente violente, reaua administrare a timpului liber precum şi al
spaţiilor sale personale.
Aceste contexte sunt caracterizate de comportamente
ce conduc de la singurătate la izolare aproape totală,
de la refuzul regulilor de familie-şcolă, la exigenţe
noi legate de dorinţa de a deţine
lucrurile cele mai preţioase, scumpe,
de a se distra fără vreo limită impusă
şi alte forme ce compromit
comunicarea întregii familii.
Deci, atenţie ...
Pagina 7

Pentru a putea fi mai aproape de exigenţele fiecărei persoane


care va citi această Revistă, vom încerca să răspundem la câteva
întrebări esenţiale ale acestui
proiect.

Dearece din analiza unor studioşi moderni asupra pedagogiei la nivel general rezuntă că
ea este mai mult comunicată decât transmisă, precum afirmă şi profesorul italian Franco
Campi, a promova “o pedagogie comunicativă, înseamnă a da ocazia construirii relaţiilor
semnificative, dând continuitate şi discontinuitate existenţei noastre, o pedagogie ce presupune
şi implică respectul, iubirea, interesul necondiţionat faţă de semenul nostru, oferind
posibilitatea fiecăruia de a devini o persoană integră şi colaboratoare”.

Dorinţa este aceea de a oferi tuturor celor interesaţi o


alternativă de a vedea problema educaţiei prin
prisma diferitelor teme inspirate din problemele reale
cu care se confruntă societatea de astăzi.

Această revistă este adresată tuturor educatorilor, fie


învăţători, profesori, părinţi, tineri, copii, convinşi că
fiecare persoană este pentru celălalt un motiv de
bucurie, de fericire, colaborând împreună la contruirea
constructivă a personalităţii şi societăţii.

Această revistă îşi propune să fie aproape de fiecare individ interesat


de problema amplă şi actuală a educaţie
Aşteptăm cu multă bucurie şi interes orice propunere bine gândită
pentru a găsii soluţii în procesul de educaţie care durează tot cursul
vieţii şi implică orice aspect al vieţii umane.
Am infinita bucurie de a putea prin acest mijloc
atât de preţios, să ajung la dumneavoastră cu mai
multă uşurinţă pentru a putea să condividem tot
felul de probleme, să ne încurajăm şi să ne
susţinem pentru bunul demers al vieţii fiecărei
Ultima Pagină

1. ofer cursuri de formare pentru


profesori cu tema “IMPORTANŢA
PREZENŢEI ŞI A FORMĂRII
PROFESORILOR. PROPUNERE
PENTRU O PEDAGOGIE
COMUNICATIVĂ.
Revista poate fi găsită 2. ofer curs de limbă italiană pen-
tru începători şi intermediari
numai la adresa
indicată

Aşteptăm sfaturile, ideile


voastre creative, orice
propunere adecvată
temelor propuse pe
adresa redacţiei,
pentru a crea
posibilitatea unei
educaţii constructive
demnă de
RESPECT
Părinţi dezamăgiţi, dezorientaţi?
Tineri autonomi/fără reguli?
Copii viciaţi/atoputernici?