Sunteți pe pagina 1din 2

Setul 2. Aplicatii liniare. Vectori si valori proprii.

1. Fie f : R2 R2 un operator liniar de forma f (x1 , x2 ) = (7x1 , 2x1 + 7x2 ). Scrieti matricea
asociata lui f n baza canonic
a din R2 . Determinati valorile si vectorii proprii ai lui f . Este f
diagonalizabil?
2. Fie f : R2 R3 , f (x1 , x2 ) = (0, x1 3x2 , 2x1 + 6x2 ). Aratati ca f este o aplicatie liniar
a.
Determinati Kerf , dim(Kerf ), Imf precum si dim(Imf ) . Este f injectiva? Dar surjectiva?
2 R3 o aplicat
3.
Fie f : R
ie liniara care are n perechea de baze canonnice din R2 si R3 matricea
1 3
Af = 2 6 . Calculati imaginea vectorului x = (3, 1) prin f . Determinati Kerf si dimensiunea
0 0
sa.
R3 R3 un operator liniar care are n baza canonica din R3 matricea Af =
4. Fie f :
2 1
0
0 2 0 . Determinati valorile si vectorii proprii ai lui f . Este f diagonalizabil? In caz
5
2 2
afirmativ, determinati matricea sa diagonala precum si o baza relativ la care operatorul f are aceast
a
forma diagonal
a.
5. Aratati c
a f : R2 R2 , f (x1 , x2 ) = (x1 + 3x2 , 2x1 ) este aplicatie liniara. Scrieti matricea
asociata lui f n baza B = {u1 = (1, 0), u2 = (0, 3)}.
6. Fie f : R2 R2 un operator liniar de forma f (x1 , x2 ) = (3x1 , x1 + 3x2 ). Scrieti matricea
asociata lui f n baza canonic
a din R2 . Determinati valorile si vectorii proprii ai lui f . Este f
diagonalizabil?
R2
7. Fie f : R2 R2 [x] o aplicatie liniara care are nperechea
de baze canonice Bc = {e1 =
1 2
R [x]
(1, 0), e1 = (0, 1)}, Bc 2 = {x2 , x, 1} matricea Af = 2 4 . Calculati imaginea vectorului
0 0
x = (1, 2) prin f . Determinati expresia analitica a lui f , Kerf si dim(Kerf ). Este f injectiv
a?
2 1 0
3
3
3

0 2 0 .
8. Fie f : R R un operator liniar care are n baza canonica din R matricea
3 7 2

Determinati valorile si vectorii proprii ai lui f . Este f diagonalizabil? In caz afirmativ, determinati
matricea sa diagonal
a precum si o baz
a relativ la care operatorul f are aceasta forma diagonal
a.
9. Scrieti matricile asociate urm
atoarelor aplicatii liniare n perechile de baze indicate:
3
(a) f : R3 R2 , f (x1 , x2 , x3 ) = (x1 x2 , 2x1 + 3x2 ), n BcR si B = {u1 = (2, 1), u2 = (3, 0)}.
R2 [x]
R3
(b) f : R2 [x] R3 , f (aX 2 + bX
 + c)
 = (2a b, c, 3a), n Bc si Bc  .  
a
1
2
(c) f : M(2, 1, R) R1 [x], f
= 2aX 3b, n B1 = {
,
} M(2, 1, R), si
0
b
1
B2 = {X + 5, 3} R1 [x].
10. Verificati dac
a f : R2 R3 , f (x1 , x2 ) = (x1 + 3x2 , 0, 2x1 6x2 ) este o aplicatie liniar
a.
2
Scrieti matricea asociat
a lui f relativ la perechea de baze canonica din R si B = {u1 = (0, 2, 0), u2 =
(3, 0, 0), u3 = (0, 0, 1)} din R3 . Determinati Kerf si dim(Kerf ).
11. Verificati dac
a urm
atoarele functii sunt aplicatii liniare. In caz afirmativ determinati Ker(f ), Im(f ),
precum si dimensiunile lor. Precizati care dintre aplicatiile liniare sunt injective, respectiv surjective:
(a) f : R3 R2 , f (x1 , x2 , x3 ) = (x1 x2 + 2x3 , 2x1 + x2 ).
(b) f : R2 R3 , f (x1 , x2 ) = (x1 , 0, x1 + x2 3).
(c) f : R1 [x] R3 , f (aX + b) = (a 2b, 2a + 4b,0).
xy+z
(d) f : R3 M(2, 1, R), f (x, y, z) =
.
2x + 3z

a

b = (a + b + c)X + 5.
(e) f : M(3, 1, R) R1 [x], f
c

12. Fie f : R2 R2 un operator liniar de forma f (x1 , x2 ) = (5x1 , 2x1 + 5x2 ). Scrieti matricea
asociata lui f n baza canonic
a din R2 . Determinati valorile si vectorii proprii ai lui f . Este f
diagonalizabil?
R [x]
13. Fie f : R2 [x] R3 o aplicatie liniara care are n perechea de
baze canoniceBc 2 = {x2 , x, 1}
1 2 3
3
R

0 1 1 .
si Bc = {e1 = (1, 0, 0), e1 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1), }, matricea Af =
1 3 2
Calculati imaginea polinomului p(X) = X 2 X + 3 prin f . Sa se determine Kerf , dim(Kerf ) si
sa se precizeze dac
a f este injectiv
a ? Sa se gaseasca apoi expresia analitica a lui f .
14. Scrieti matricile asociate urm
atoarelor aplicatii liniare n perechile de baze indicate:
3
3
2
(a) f : R R , f (x1 , x2 , x3 ) = (x1 x2 , 2x1 + 3x2 ), n BcR si B = {u1 = (2, 1), u2 = (3, 0)}.
R2 [x]
R3
(b) f : R2 [x] R3 , f (aX 2 + bX
 + c)
 = (2a b, c, 3a), n Bc si Bc  .  
a
1
2
(c) f : M(2, 1, R) R1 [x], f
= 2aX 3b, n B1 = {
,
} M(2, 1, R), si
b
1
0
B2 = {X + 5, 3} R1 [x]
15. Sa se discute, n functie de parametrul real m, dimensiunea nucleului aplicatiilor liniare de
mai jos:


m 3
2
2
2
R
(a) f : R R , av
and n Bc matricea Af =
;
3 m

m + 5 1 2
3
0
1 3 ;
(b) f : R3 R3 , av
and n BcR matricea Af =
2
0 1
 2

m +m 2
2
2
2
R
(c) f : R R , av
and n Bc matricea Af =
;
1
1
16. Fie f : R2 R3 , f (x1 , x2 ) = (x1 + x2 , x2 , x1 + 2x2 ).
(a) Aratati c
a f este o aplicatie liniara.
(b) Determinati Kerf si dimensiunea sa. Este f injectiva?
(c) Determinati Imf si dimensiunea sa. Este f surjectiva?
2
3
(d) Determinati matricea aplicatiei liniare relativ la perechea de baze (BcR , BcR )
(e) Determinati matricea aplicatiei liniare relativ la perechea de baze (B, B 0 ), unde B = {u1 =
(1, 1), u2 = (0, 2)}, respectiv B 0 = {v 1 = (1, 2, 0), v 2 = (0, 1, 1), v 3 = (1, 0, 2)}.
17. Sa se studieze dac
a urm
atorii operatori liniari fi : R3 R3 , (i = 1, 2, 3), definiti mai jos prin
3
matricile lor relativ la BcR , sunt diagonalizabili. In caz afirmativ, determinati formele lor diagonale
si precizati, nfiecare caz, obaz
a relativ lacare au aceast
a forma:

1 4 0
1 2 1
2 0 1
(a) Af1 = 2 3 0 ; (b) Af2 = 2 1 3 ; (c) Af3 = 0 2 1 ;
0 0 1
1 1 2
1 1 2

1 m 0
3
18. Fie operatorul liniar f : R3 R3 care are relativ la BcR matricea Af = 1 2 0 , m R.
1 1 3
(a) Sa se discute, n functie de m, dimensiunea nucleului lui f . Cand este f injectiv?
(b) Sa se calculeze imaginea vectorului x = (1, 5, 2) prin f , precum si preimaginea vectorului
y = (7, 7, 5) (notat
a f 1 (7, 7, 5)) prin f . Ce structura algebrica are aceasta preimagine?
(c) Sa se determine expresia analitica a lui f .
(d) Pentru m = 0 s
a se determine valorile si vectorii proprii ai operatorului liniar f . Este f

diagonalizabil? In caz afirmativ, determinati matricea sa diagonala si precizati o baza relativ la care
are aceasta form
a diagonal
a.