Sunteți pe pagina 1din 2

Setul 2. Aplicat¸ii liniare. Vectori ¸si valori proprii.

1. Fie f : R 2 R 2 un operator liniar de forma f (x 1 , x 2 ) = (7x 1 , 2x 1 + 7x 2 ). Scriet¸i matricea

asociat˘a lui f ˆın baza canonic˘a din R 2 . Determinat¸i valorile ¸si vectorii proprii ai lui f . Este f

diagonalizabil?

Ar˘atat¸i c˘a f este o aplicat¸ie liniar˘a.

Determinat¸i Kerf , dim(Kerf ), Imf precum ¸si dim(Imf ) . Este f injectiv˘a? Dar surjectiv˘a?

2. Fie f

: R 2

R 3 , f(x 1 , x 2 ) = (0, x 1 3x 2 , 2x 1 + 6x 2 ).

A

f

sa.

3. Fie f : R 2 R 3 o aplicat¸ie liniar˘a care are ˆın perechea de baze canonnice din R 2 ¸si R 3 matricea

1 3

2 . Calculat¸i imaginea vectorului x = (3, 1) prin f . Determinat¸i Kerf ¸si dimensiunea

0

=

6

0

4. Fie f : R 3 R 3 un operator liniar care are ˆın baza canonic˘a din R 3 matricea A f =

2

0

5

1

2

2

0

0

2

.

 

ˆ

Determinat¸i valorile ¸si vectorii proprii ai lui f .

Este f diagonalizabil?

In caz

afirmativ, determinat¸i matricea sa diagonal˘a precum ¸si o baz˘a relativ la care operatorul f are aceast˘a

form˘a diagonal˘a.

5.

Ar˘atat¸i c˘a f :

R 2 R 2 ,

f(x 1 , x 2 ) = (x 1 + 3x 2 , 2x 1 ) este aplicat¸ie liniar˘a.

Scriet¸i matricea

asociat˘a lui f ˆın baza B = {u 1 = (1, 0), u 2 = (0, 3)}.

6.

Fie f

: R 2

R 2

un operator liniar de forma f (x 1 , x 2 ) = (3x 1 , x 1 + 3x 2 ).

Scriet¸i matricea

asociat˘a lui f ˆın baza canonic˘a din R 2 . Determinat¸i valorile ¸si vectorii proprii ai lui f . Este f

diagonalizabil?

=

7. Fie f : R 2 R 2 [x] o aplicat¸ie liniar˘a care are ˆın perechea de baze canonice B

R

c

2

= {e 1

(1, 0), e 1

=

(0, 1)}, B

R 2 [x]

c

= {x 2 , x, 1} matricea A f

=

1

2

0

2

4

0

.

Calculat¸i imaginea vectorului

x

= (1, 2) prin f . Determinat¸i expresia analitic˘a a lui f , Kerf ¸si dim(Kerf ). Este f injectiv˘a ?

8. Fie f : R 3 R 3 un operator liniar care are ˆın baza canonic˘a din R 3 matricea

2

0

3

1

2

7

0

0

2

.

ˆ

Determinat¸i valorile ¸si vectorii proprii ai lui f . Este f diagonalizabil?

matricea sa diagonal˘a precum ¸si o baz˘a relativ la care operatorul f are aceast˘a form˘a diagonal˘a.

In caz afirmativ, determinat¸i

9.

(a)

(b) f : R 2 [x] R 3 , f (aX 2 + bX + c) = (2a b, c, 3a), ˆın B

Scriet¸i matricile asociate urm˘atoarelor aplicat¸ii liniare ˆın perechile de baze indicate:

f : R 3 R 2 , f(x 1 , x 2 , x 3 ) = (x 1 x 2 , 2x 1 + 3x 2 ), ˆın B

R

c

3

¸si B = {u 1 = (2, 1), u 2 = (3, 0)}.

R 2 [x]

c

¸si B

R

c

3

.

: M(2, 1, R) R 1 [x], f

=

= {

1 ,

1

}

M(2, 1, R), ¸si

B 2 = {−X + 5, 3} ⊂ R 1 [x].

10. Verificat¸i dac˘a f : R 2 R 3 , f(x 1 , x 2 ) = (x 1 + 3x 2 , 0, 2x 1 6x 2 ) este o aplicat¸ie liniar˘a. Scriet¸i matricea asociat˘a lui f relativ la perechea de baze canonic˘a din R 2 ¸si B = {u 1 = (0, 2, 0), u 2 = (3, 0, 0), u 3 = (0, 0, 1)} din R 3 . Determinat¸i Kerf ¸si dim(Kerf ).

(c) f

a

b

2

0

2aX 3b, ˆın B 1

11. Verificat¸i dac˘a urm˘atoarele funct¸ii sunt aplicat¸ii liniare.

ˆ

In caz afirmativ determinat¸i Ker(f ), Im(f ),

precum ¸si dimensiunile lor. Precizat¸i care dintre aplicat¸iile liniare sunt injective, respectiv surjective:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

f :

f

:

f : R 1 [x] R 3 , f (aX + b) = (a 2b, 2a + 4b, 0).

R 3

R 2

R 2 , f(x 1 , x 2 , x 3 ) = (x 1 R 3 , f(x 1 , x 2 ) = (x 1 , 0, x 1

x 2 +

+ x 2 3).

2x 3 , 2x 1 + x 2 ).

f : R 3 → M(2, 1, R), f (x, y, z) = x 2x + y + 3z z

.

f : M(3, 1, R) R 1 [x], f

a

b

c

  = (a + b + c)X + 5.

1

12. Fie f : R 2 R 2 un operator liniar de forma f (x 1 , x 2 ) = (5x 1 , 2x 1 + 5x 2 ). Scriet¸i matricea

asociat˘a lui f ˆın baza canonic˘a din R 2 . Determinat¸i valorile ¸si vectorii proprii ai lui f . Este f diagonalizabil?

= {x 2 , x, 1}

13. Fie f : R 2 [x] R 3 o aplicat¸ie liniar˘a care are ˆın perechea de baze canonice B

c

R 2 [x]

¸si B

R

c

3

= {e 1

Calculat¸i

= (1, 0, 0), e 1 = (0, 1, 0), e 3 = (0, 0, 1), }, matricea A f =

1 2

0

3

1

1

3

1

2

.

imaginea polinomului p(X ) = X 2 X + 3 prin f . S˘a se determine Kerf , dim(Kerf ) ¸si

s˘a se precizeze dac˘a f este injectiv˘a ? S˘a se g˘aseasc˘a apoi expresia analitic˘a a lui f .

14.

(a)

(b) f : R 2 [x] R 3 , f (aX 2 + bX + c) = (2a b, c, 3a), ˆın B

(c) f

Scriet¸i matricile asociate urm˘atoarelor aplicat¸ii liniare ˆın perechile de baze indicate:

f : R 3 R 2 , f(x 1 , x 2 , x 3 ) = (x 1 x 2 , 2x 1 + 3x 2 ), ˆın B

: M(2, 1, R) R 1 [x], f a

b

= 2aX 3b, ˆın B 1

R 3

c

¸si B = {u 1 = (2, 1), u 2 = (3, 0)}.

R 2 [x]

c

¸si B

R

c

3

.

= {

1 ,

1

2

0

} ⊂ M(2, 1, R), ¸si

B 2 = {−X + 5, 3} ⊂ R 1 [x]

15. S˘a se discute, ˆın funct¸ie de parametrul real m, dimensiunea nucleului aplicat¸iilor liniare de

mai jos:

(a) f : R 2 R 2 , avˆand ˆın B

R

c

2

matricea A f =

m

3

m ;

3

matricea A f =

m + 5

0

2

1

1

0

2

1

2

3

1

;

  ;

(b) f : R 3 R 3 , avˆand ˆın B

R

c

: R 2

R

c

2

3

matricea A f = m 2 1 + m

(c) f : R 2 R 2 , avˆand ˆın B

R 3 , f(x 1 , x 2 ) = (x 1 + x 2 , x 2 , x 1 + 2x 2 ).

(a)

(b)

(c)

(d) Determinat¸i matricea aplicat¸iei liniare relativ la perechea de baze (B

(e)

16. Fie f

Ar˘atat¸i c˘a f este o aplicat¸ie liniar˘a.

Determinat¸i Kerf ¸si dimensiunea sa. Este f injectiv˘a?

Determinat¸i Imf ¸si dimensiunea sa. Este f surjectiv˘a?

R

c

2

, B

R

c

3

)

Determinat¸i matricea aplicat¸iei liniare relativ la perechea de baze (B, B ), unde B = {u 1 =

(1, 1), u 2 = (0, 2)}, respectiv B = {v 1 = (1, 2, 0), v 2 = (0, 1, 1), v 3 = (1, 0, 2)}.

17. S˘a se studieze dac˘a urm˘atorii operatori liniari f i : R 3 R 3 , (i = 1, 2, 3), definit¸i mai jos prin

ˆ

In caz afirmativ, determinat¸i formele lor diagonale

matricile lor relativ la B

¸si precizat¸i, ˆın fiecare caz, o baz˘a relativ la care au aceast˘a form˘a:

R 3

c

, sunt diagonalizabili.

(a)

A f 1 =

1

2

0

4

3

0

0

0

1

  ;

(b) A f 2 =

1

2 1

1 1

2

1

3

2

  ;

(c) A f 3 =

2 0

0 2

1

1

1

1

2


;

18. Fie operatorul liniar f : R 3 R 3 care are relativ la B

R 3

c

matricea A f =

1

1

1

m

2

1

0

0

3

, m R.

(a) S˘a se discute, ˆın funct¸ie de m, dimensiunea nucleului lui f . Cˆand este f injectiv?

(b) S˘a se calculeze imaginea vectorului x = (1, 5, 2) prin f , precum ¸si preimaginea vectorului

y = (7, 7, 5) (notat˘a f 1 (7, 7, 5)) prin f . Ce structur˘a algebric˘a are aceast˘a preimagine?

(c)

(d)

S˘a se determine expresia analitic˘a a lui f .

Pentru m = 0 s˘a se determine valorile ¸si vectorii proprii ai operatorului liniar f . Este f

ˆ

In caz afirmativ, determinat¸i matricea sa diagonal˘a ¸si precizat¸i o baz˘a relativ la care

diagonalizabil?

are aceast˘a form˘a diagonal˘a.

2