Sunteți pe pagina 1din 10

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE PRIVIND NASTEREA

maternitatea
Polisano

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE


PRIVIND NASTEREA
Nr. _______ din data ________________
Prezentul contract de prestari servicii medicale a fost incheiat astazi ______________________ intre:
CLINICA POLISANO SRL, cu sediul social in Sibiu, str. Constitutiei, Bl.24, telefon: 0269/234486, fax:
0269.23.44.83, Punct de lucru: Clinica Polisano Sibu, str. Izvorului, nr 1A, tel. 0269/..........., fax. 0269/............,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/1441/2003, cod unic de inregistrare 15888756, avand
contul IBAN ______________________________________deschis la __________________________,
sucursala Sibiu, reprezentata prin Simona Bdioiu, in calitate de Manager Operaiuni (conform deciziei
numrul 65/2014 emis de adiministratorul SC Clinica Polisano SRL) denumita in continuare PRESTATOR
si
PARINTII/PARINTELE
__________________________ / _________________________ cu domiciliul in ___________________,
str. ___________________________ nr. ____, bl ____, sc ____, et ____, ap ____, sector/judet __________,
avand CNP:___________________________ / ___________________________ numiti in continuare
BENEFICIARI sau PACIENTA daca se refera strict la viitoarea mama.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului contract consta in prestarea de catre CLINICA POLISANO SRL in favoarea
Beneficiarului a serviciilor medicale conform Anexei 1 ( Pachet 1 / Pachet 2 / Pachet 3).
1.2. Pacienta, la cererea ei, va fi asistata de dr.________________________________,
(denumit in continuare Medic Curant), acesta fiind medic angajat / colaborator al Clinicii Polisano, data
probabila a nasterii fiind ____________________ .Prin Medic Curant se va intelege si acel medic care il
va inlocui pe medicul solicitat de Pacienta in conditiile in care acesta din urma nu va putea presta serviciile
medicale sau medicul aflat de garda in maternitate daca nasterea se va desfasura in regim de urgenta si
medicul ales de Pacienta nu va putea fi prezent.
1.3. In situatia in care Beneficiarul nu va fi in masura sa-si exprime in mod constient si clar consimtamantul
cu privire la diverse aspecte medicale solicitate de Medicul Curant, sau daca acesta din urma considera pe
baza propriei experiente ca Beneficiarul nu este intr-o stare fizica, psihica sau emotionala adecvata luarii
unei anumite decizii, atunci Medicul Curant va solicita consimtamantul, in ordine, din partea urmatoarelor
persoane desemnate de Beneficiar, denumite Persoane Autorizate:
1 ______________________ - ______________________; CNP_________________________
2 ______________________ - ______________________; CNP_________________________
3 ______________________ - ______________________; CNP_________________________
Nota: se vor specifica datele de identificare ale Persoanelor Autorizate si gradul de rudenie cu Pacienta

II. DURATA CONTRACTULUI


2.1. Prezentul contract este valabil pe toata perioada spitalizarii in vederea nasterii. Pretul prezentului
contract include o perioada de spitalizare normala de 3/5 zile de cazare, in functie de pachet.

III. PRETUL CONTRACTULUI


3.1. Pretul contractului este cel stabilit prin oferta comerciala comuna CLINICA POLISANO (Oferta), astfel
cum a fost acceptata de Beneficiar: PACHET STANDARD (Naturala/Naturala cu anestezie peridurala/
Nastere subacvatica/Cezariana)/ PACHET SUPERIOR (Naturala/Naturala cu anestezie peridurala/
Nastere subacvatica/Cezariana) / PACHET VIP (Naturala/Naturala cu anestezie peridurala/Nastere
subacvatica/Cezariana). In cazul mai multor nou-nascuti se va adauga un tarif suplimentar de 1000 lei
pentru fiecare nou-nascut.
3.2. Pachetul de servicii se alege de catre Beneficiar, dar in functie de starea fizica a Pacientei si de
recomandarea Medicului Curant, acesta din urma va decide ce tip de interventie se va utiliza.
3.3. La pretul prevazut la art. 3.1, de mai sus, se va adauga un tarif, potrivit pachetului contractat, pentru
serviciile medicale (inclusiv cazare si mancare) acordate pacientei in aceleasi conditii de calitate ca cele

prevazute prin prezentul Contract, daca se prelungeste perioada de spitalizare prevazuta in contract,
din motive independente de vointa CLINICA POLISANO, sau se prelungeste perioada initiala din motive
medicale, prelungire care va fi recomandata de Medicul Curant. Pentru evitarea oricarui dubiu, tariful de
extraspitalizare nu include consumabilele medicale folosite in aceasta perioada pentru pacienta.
3.4. Pretul mentionat mai sus reprezinta onorariul platit de Beneficiar catre CLINICA POLISANO, pentru
serviciile medicale stipulate in Anexa nr. 1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Pretul este final si nu se
aplica TVA.
3.5. In cazul in care, din motive obiective, independente de vointa CLINICA POLISANO, nu se vor putea
presta serviciile aferente prezentului contract, Beneficiarului i se va returna avansul si se vor lua masurile
necesare pentru transferul pacientei catre o institutie spitaliceasca din sistemul public/privat, la solicitarea
Pacientei sau a persoanelor autorizate conform art. 1.3 din prezentul Contract. De asemenea, avansul se
poate returna beneficiarului pana la nastere, daca acesta solicita acest lucru din motive bine intemeiate.
3.6. Pretul se va achita dupa cum urmeaza:
(i) minim 20 % din valoarea totala a contractului (cu reduceri) se va plati in avans (la semnarea contractului)
si
(ii) diferenta de 80% se va achita pana la externare, cand se vor aplica toate reducerile, calculate la intreaga
valoare a contractului. Reducerile aplicate se calculeaza conform prevederilor din Oferta Comerciala
Comuna (Anexa 1).
Reducerea de abonat se aplica doar asupra tarifului de lista standard, tariful suplimentar aplicat pentru
participarea unui anumit medic nefiind subiect al reducerii de abonat.
3.7. In situatia in care va fi nevoie de alte servicii medicale sau materiale medicale altele decat cele uzuale
mentionate in Anexa 1, costul acestora va fi facturat la preturile de lista practicate la data nasterii de catre
CLINICA POLISANO.
3.8. Factura se emite de catre CLINICA POLISANO in lei la si se achita de catre Beneficiar in contul CLINICA
POLISANO prin virament / in numerar pana la externare.
3.9 Pentru serviciile de prelevare a sangelui din cordonul ombilical sau recoltarea de cordon ombilical in
vederea prelevarii de celule stem, CLINICA POLISANO va aplica suplimentar fata de tariful pentru nastere
o taxa de prelevare in valoare de 1.200 lei + TVA.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR


4.1. CLINICA POLISANO se obliga:
(a) sa asigure Beneficiarului, serviciile mentionate in Anexa 1.
(b) sa efectueze toate actiunile necesare pentru pacienta cu privire la spitalizarea si ingrijirea
intraspitaliceasca.
(c) sa intocmeasca si sa comunice Beneficiarului factura fiscala aferenta serviciilor medicale furnizate.
(d) sa asigure asistenta medicala calificata la nastere, (inclusiv operatie daca aceasta va fi solicitata
de Medicul Curant).
(e) sa puna la dispozitia Beneficiarului si a Medicului Curant tehnica medicala si aparatura medicala in
stare de functionare, sala de nastere / sala cezariana, consumabile cat si supraveghere medicala 24h
din 24h prin serviciul de zi si de garda pe toata perioada spitalizarii.
(f) sa informeze Beneficiarul in timp despre eventuale costuri suplimentare legate de particularitati ale
actului medical sau/si complicatii preoperatorii sau postoperatorii.
(g) prin medicul angajat / colaborator sa recolteze sangele din cordonul ombilical, sa anunte
________________________ pentru a veni si ridica proba, in vederea procesarii si stocarii
celulelor stem pentru Beneficiar. Beneficiarul va fi obligat in egala masura sa informeze
_____________________________ Acest punct se va aplica doar in cazul in care pacienta a solicitat
aceasta procedura.
(h) CLINICA POLISANO, la solicitarea Medicului Curant, poate decide indrumarea sau transferarea
Pacientei si/sau copilului catre o unitate spitaliceasca aflata in circuitul public.
4.2. Beneficiarul se obliga:

(i) sa achite minim 20%, in avans, din costul nasterii (cu reducerile aplicate) la semnarea contractului si
80% din pretul contractului pana la externare, prin virarea in contul CLINICA POLISANO sau prin plata in
numerar conform art. 3.8 din prezentul Contract, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
(j) daca Beneficiarul solicita prelevarea sangelui din cordonul ombilical, Beneficiarul se obliga sa achite
contravaloarea manoperei de prelevare a sangelui din cordonul ombilical.
(k) sa respecte intocmai indicatiile si recomandarile medicului/medicilor curant/curanti, in conformitate cu
protocoalele interne ale CLINICA POLISANO.
(l) in cazul nasterii prin cezariana sa confirme inainte cu cel putin o saptamana rezervarea facuta la
CLINICA POLISANO.
(m) sa furnizeze medicului toate informatiile/documentele privind starea de sanatate solicitate de acesta,
in vederea ducerii la bun sfarsit a actului medical.
(n) sa informeze medicul in legatura cu orice substante, inclusiv dar fara a se limita la: (i) medicamente,
(ii) substante interzise, (iii) produse farmaceutice / de ingrijire coporala, (iv) suplimente alimentare, etc.
folosite oricand pe parcursul sarcinii.
(o) sa informeze medicul in legatura cu orice alergie la diferite substante de care are cunostiinta sau
despre care are motive sa considere ca exista, indiferent daca sunt inscrise sau nu in fisa medicala.
(p) sa achite costuri suplimentare, la pretul de lista al Clinicii Polisano, in cazul in care intervin probleme
medicale legate de patologia asociata a pacientei (consultatii interdisciplinare, investigatii si/sau
tratamente suplimentare, zile suplimentare de spitalizare peste durata contractata).
(q) sa elibereze rezerva pana la ora 14.00, in ziua externarii.
4.3. In situatia in care, la indicatia medicului, Beneficiarul este nevoit sa ramana in ziua externarii pana la
ora 18.00, conform recomandarii Medicului Curant, acesta nu va achita nicio suma suplimentara.
4.4. In situatia in care Beneficiarul solicita sa ramana in ziua externarii dupa ora 14.00, acesta va achita
o suma suplimentara de 350 lei.
4.5. Aplicarea diferitelor proceduri si interventii medicale sau chirurgicale se stabilesc de Medicul Curant,
impreuna cu Pacienta, dupa o discutie preliminara in care se va explica complet si concis Pacientei
tratamentul, interventiile medicale propuse, riscurile potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor
existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului/interventiilor si nerespectarii
recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
4.6. Beneficiarul, in virtutea drepturilor sale de pacient, are posibiltatea sa refuze sau sa opreasca
interventia medicala propusa, asumandu-si in scris, raspunderea pentru decizia sa. Beneficiarul va putea
uza de acest drept pana cel tarziu la administrarea primei doze de anestezic / sedativ. Ulterior acestui
moment interventia medicala nu poate fi oprita decat prin decizia Medicului Curant care va lua aceasta
decizie in functie de imprejurarile si conditiile fizice / medicale / psihice ale Beneficiarului. CLINICA
POLISANO nu va fi obligata sa returneze avansul incasat, dar nici nu va putea solicita alte sume decat
cea incasata drept avans.
4.7. In cazul unor complicatii Beneficiarul / Persoana Autorizata va putea solicita transferul catre o
alta institutie medicala publica sau privata, doar printr-o solicitare scrisa adresata Medicului Curant si
CLINICA POLISANO. CLINICA POLISANO si Medicul Curant nu vor putea fi raspunzatori pentru decizia
Beneficiarului / Persoanei Autorizate. CLINICA POLISANO nu va fi obligat sa returneze avansul incasat,
dar nici nu va putea solicita alte sume decat cea incasata drept avans.
4.8. Beneficiarul trebuie sa pastreze linistea si curatenia in incinta Spitalului, garantand indeplinirea
acestei obligatii si de catre tertele persoane care vin s-o viziteze pe Pacienta.
4.9 Beneficiarul se obliga sa respecte regulile interne ale maternitatii si sa aiba un comportament adecvat
fata de angajatii maternitarii.
4.10. Beneficiarul declara si garanteaza ca a luat la cunostinta si a completat Anexele prezentului contract
in mod corect si precis, intelegand toate informatiile cerute prin aceste anexe.

V. DIVERSE
5.1. Orice modificari, corecturi si adaugiri la prezentul contract se vor efectua doar in scris, de catre parti
sau persoane imputernicite ale partilor, de comun acord. Orice fel de serviciu, notificare, comunicare in scris

privind prezentul contract va avea loc la adresele partilor, asa cum sunt ele indicate in prezentul contract.
In cazul in care una dintre parti isi schimba adresa se obliga sa anunte cealalta parte, in scris, in interval de
treizeci (30) zile.
5.2. In prezentul contract, prin notificare scrisa se intelege orice scrisoare sau adresa trimisa catre cealalta
parte prin posta sau curier cu confirmare de primire sau orice alt mijloc care permite confirmarea primirii de
catre partea careia ii este adresata notificarea.
5.3. Ori de cate ori este posibil, fiecare prevedere a prezentului contract va fi interpretata astfel incat sa fie
aplicabila si valabila conform legii, insa, daca vreuna dintre prevederile prezentului contract va fi inaplicabila
sau invalida conform legii, celelalte prevederi ale prezentului contract vor continua sa fie obligatorii si in
deplina vigoare.

VI. CLAUZA PENALA


6.1. Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Neindeplinirea
obligatiilor de catre una din Parti da dreptul celorlalte parti sa solicite despagubiri. Despagubirile solicitate si
platite nu vor putea depasi valoarea achitata din Pret.

VII. CONFIDENTIALITATE
7.1. Partile contractante se obliga sa asigure reciproc confidentialitatea cu privire la orice date sau informatii
in legatura cu prezentul contract, informatii de care au luat cunostinta in cursul derularii contractului, cu
exceptia consultantilor (avocati, auditori, consultanti financiari etc) angajati de catre CLINICA POLISANO.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI


8.1. Incetarea contractului poate avea loc numai prin acordul ambelor parti. Partea care solicita rezilierea
prezentului contract o va notifica celeilalte parti in termen de cinci zile de la data aparitiei situatiei de
neindeplinire a obligatiilor asumate care poate determina incetarea contractului, sau de la data la care a luat
la cunostinta de existenta sa. Rezilierea contractului produce efecte in termen 15 de zile de la data notificarii,
in cazul in care partea in culpa nu remediaza situatia.
8.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.

IX. FORTA MAJORA


9.1 Fora majora exonereaz de rspundere partea care o invoca, dar numai n msura i pentru perioada
n care partea este mpiedicata sau ntrziata sa-i execute obligaiile din pricina situaiei de fora majora.
9.2 Prin fora majora se neleg toate evenimentele i/sau mprejurrile imprevizibile i de nenlturat,
independente de voina prii care invoca fora majora, ce includ, dar nu se rezuma la rzboaie sau revoluii,
incendii, inundaii, cutremure, epidemii, embargouri sau restricii de carantina i care, survenind dup
ncheierea contractului, mpiedic sau ntrzie, total sau parial, ndeplinirea obligaiilor izvornd din acest
contract.
9.3 Cazul de fora majora va fi notificat de ctre partea care l invoca, n termen de 5 zile calendaristice de la
data apariiei i va fi dovedit pe baza certificatului emis de ctre Camera de Comer i Industrie a Romniei.
9.4 n cazul n care evenimentul de fora majora dureaz mai mult de 3 luni de zile, prile vor negocia
oportunitatea continurii contractului.

X. RASPUNDERE
10.1. Responsabilitatea actului medical revine medicului curant, ales de Beneficiar, care are calitatea de
medic angajat/ colaborator al CLINICA POLISANO, culpabilitatea fiind stabilita conform normelor medicale
ale Colegiului Medicilor.
10.2. Clinica Polisano va raspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa proprie
10.3 In cazul unor neintelegeri intervenite intre parti, acestea se obliga sa incerce solutionarea diferendelor
pe cale amiabila.

XI. NOTIFICARI
11.1. Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa
la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract pe cale postala/curier prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire.
11.2. Orice notificare sau comunicare intre Parti va fi intocmita in limba romana si va avea forma scrisa si
va fi transmisa personal cu confirmare scrisa de primire, prin scrisoare recomandata sau prin fax. In acelasi
timp, va fi transmisa o copie a acesteia prin e-mail catre persoana desemnata de fiecare Parte, astfel cum
este mentionat mai jos.
11.3. Orice notificare transmisa personal va fi considerata primita la momentul mentionat in confirmarea
scrisa de primire. Orice notificare transmisa prin scrisoare recomandata va fi considerata (in absenta unei
dovezi de primire mai recente) primita la doua (2) zile de la data expedierii.
11.4. Adresele la care trebuie trimise notificarile si comunicarile sunt urmatoarele:
Catre CLINICA POLISANO SRL Sibiu:
Catre _______________________________________
Adresa: Str. Izvorului, nr.1A
Adresa: _____________________________________
Tel: 0269/234486
Att: ________________________________________
Att: d-nei Simona Bdioiu
Tel/Fax: _____________________________________
e-mail: simona.baditoiu@polisano.ro
e-mail: ______________________________________
11.5. Orice modificare a adreselor trebuie anuntata printr-o notificare prealabila corespunzatoare care sa fie
transmisa prin metodele indicate in prezentul Contract.
11.6. Notificarile verbale nu se iau in considerare de catre Parti daca nu au fost confirmate prin vreuna din
modalitatile mentionate in alineatele anterioare.

XII. LEGISLATIA APLICABILA SI REZOLVAREA DISPUTELOR


12.1. Contractul va fi guvernat de legea romana.
12.2. Partile au convenit ca toate neintelegerile sau disputele privind prezentul contract sau rezultate din
interpretarea, executarea, incetarea acestuia sa fie solutionate pe cale amiabila. In cazul in care nu este
posibila solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor intervenite intre parti, acestea vor apela la instantele
judecatoresti competente din Sibiu.
XIII. CLAUZE FINALE
13.1. Orice modificare a prezentului contract se poate face de catre parti, de comun acord, prin incheierea
unui act aditional la contract.
13.2. Anexa nr. 1 face parte din prezentul contract. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare,
ambele cu aceeasi forta probanta, cate unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR BENEFICIAR,
CLINICA POLISANO S.R.L.

_______________________________________

Manager operaional Simona Bdioiu

_______________________________________

ANEXA 1

PACHETUL STANDARD
1. Supravegherea si monitorizarea continua a travaliului, nasterii si a lauziei de catre echipa medicala formata din medic
obstetrician, medic neonatolog, medic ATI, moasa, personal mediu specializat.
2 .Monitorizare cardiotocografica de la internare pana la nastere.
3 .Nasterea pe cale naturala, fara analgezie sau cu anestezie peridurala, nasterea in apa sau prin operatie cezariana.
4. Asistenta medicala completa, manevre pre si post-nastere, medicamentele, consumabilele si materialele sanitare
necesare desfasurarii nasterii in cele mai bune conditii.
5. 3-5 zile de cazare (**) (in functie de tipul de nastere) in rezerva cu 2 paturi, consola de terapie (oxygen si vacuum), cu
grup sanitar propriu, uscator de par, televizor, LCD, frigider, masuta mobile pentru servit masa la pat, aer conditionat,
lavoar, patut pentru nou-nascut, masuta de infasat, sistem avertizare/chemare a asistentei atat in salon cat si in grupul
sanitar.
6. Trusa completa cu obiecte de igiena corporala necesare mamei (sampon, gel de dus, periuta si pasta de dinti,
absorbante), prosoape, camasa de noapte, halat, papuci de unica folosinta.
7. Servirea meselor in sistem room service, pe baza unui meniu personalizat in functie de tipul nasterii.
8. Cazarea nou-nascutului alaturi de mama in sistemul rooming-in (mama-nou nascut) sau la cerere, mama poate
benficia de perioada de odihna si refacere in salon in timp ce bebelusul este atent supravegheat si ingrijit in departamentul
de nou nascuti.
9. Consiliere privind alimentatia si ingrijirea post-partum specifice lauzei.
10. Pachet cadou pentru mama la externarea din maternitate.
11. O consultatie la pediatrie inclusa dupa nastere

**

In cazul in care sunt necesare mai multe zile de spitalizare decat cele standard, pretul pachetului standard se poate

modifica (200 lei/zi extraspitalizare mama, 200 lei/zi extraspitalizare nou-nascut).Suplimentar se achita contravaloarea
investigatiilor si tratamentelor speciale, neincluse in pachet si administrate in caz de complicatii.
***

La cerere se poate efectua screeningul metabolic al nou nascutului pentru 55 de boli la pretul de 450 ron.

Ofert promoional. Clinica Polisano ofer un discount de 30% din preul de list.

Pachet STANDARD
Nr. zile
de spitalizare

Pre de list
(lei)

Pre cu
reducere
aplicat

Nastere naturala

5800

4060

Nastere naturala cu anestezie peridurala /


Nasterere subacvatica

6300

4410

Nastere cu operatie cezariana

6800

4760

Tip de nastere

** indiferent de tipul de nastere, pentru sarcina gemelara se adauga 1000 lei la pretul pachetului.

ANEXA 2

PACHETUL SUPERIOR
1.

Supravegherea si monitorizarea continua a travaliului, nasterii si a lauziei de catre echipa medicala formata din
medic obstetrician, medic neonatolog, medic ATI, moasa, personal mediu specializat.

2.

Monitorizare cardiotocografica de la internare pana la nastere.

3.

Nasterea pe cale naturala, fara analgezie sau cu anestezie peridurala, nasterea in apa sau prin operatie cezariana.

4.

Asistenta medicala completa, manevre pre si post-nastere, medicamentele, consumabilele si materialele sanitare
necesare desfasurarii nasterii in cele mai bune conditii.

5.

Ecografie neonatala cardiaca si/sau transfontanelara ( serviciu la cerere )

6.

3-5 zile de cazare (**) (in functie de tipul de nastere) in rezerva single (***), cu consola de terapie (oxygen si
vacuum), cu grup sanitar propriu, uscator de par, televizor LCD, wireless, frigider, masuta mobila pentru servit masa
la pat, aer conditionat, lavoar, patut pentru nou-nascut, masuta de infasat, sistem avertizare/chemare a asistentei
atat in salon cat si in grupul sanitar.

7.

Trusa completa cu obiecte de igiena corporala necesare mamei (sampon, gel de dus, periuta si pasta de dinti,
absorbante), prosoape, camasa de noapte, halat, papuci de unica folosinta.

8.

Servirea meselor in sistem room service, pe baza unui meniu personalizat in functie de tipul nasterii.

9.

Cazarea nou-nascutului alaturi de mama in sistemul rooming-in (mama-nou nascut) sau la cerere, mama poate
benficia de perioada de odihna si refacere in salon in timp ce bebelusul este atent supravegheat si ingrijit in
departamentul de nou nascuti.

10. Consiliere privind alimentatia si ingrijirea post-partum specifice lauzei.


11. Pachet cadou pentru mama la externarea din maternitate.
12. In primele 6 saptamani dupa nastere oferim gratuit pentru mama o ecografie de control si urmatoarele investigatii
paraclinice: examen de urina, hemoleucograma, glicemie, cultura col uterin.
13. Trei consultatii la pediatrie incluse dupa nastere
14. Consiliere psihologica pe perioada spitalizarii

** In cazul in care sunt necesare mai multe zile de spitalizare decat cele incluse in pachet, pretul pachetului se poate
modifica(400lei/zi extraspitalizare mama, 200lei/zi extraspitalizare nou-nascut). Suplimentar se achita contravaloarea
investigatiilor si tratamentelor speciale, neincluse in pachet si administrate in caz de complicatii.
*** La cerere, este permisa cazarea contra cost (250 lei pe noapte cu cele 3 mese incluse), a unui membru al familiei in
aceeasi rezerva cu mama.
**** La cerere, se poate efectua screeningul metabolic al nou nascutului pentru 55 de boli la pretul promotional de 450 ron.

Ofert promoional. Clinica Polisano ofer un discount de 30% din preul de list.

Pachet SUPERIOR
Nr. zile
de spitalizare

Pre de list
(lei)

Pre cu
reducere
aplicat

Nastere naturala

7250

5075

Nastere naturala cu anestezie peridurala /


Nasterere subacvatica

7875

5513

Nastere cu operatie cezariana

8500

5950

Tip de nastere

** indiferent de tipul de nastere, pentru sarcina gemelara se adauga 1000 lei la pretul pachetului.

ANEXA 3

PACHETUL VIP
1.

Supravegherea si monitorizarea continua a travaliului, nasterii si a lauziei de catre echipa medicala formata din
medic obstetrician, medic neonatolog, medic ATI, moasa, personal mediu specializat.

2.

Monitorizare cardiotocografica de la internare pana la nastere.

3.

Nasterea pe cale naturala, fara analgezie sau cu anestezie peridurala, nasterea in apa sau prin operatie cezariana.

4.

Asistenta medicala completa, manevre pre si post-nastere, medicamentele, consumabilele si materialele sanitare
necesare desfasurarii nasterii in cele mai bune conditii.

5.

Ecografie neonatala cardiaca si/sau transfontanelara (serviciu la cerere )

6.

3-5 zile de cazare (**) (in functie de tipul de nastere) in rezerva de lux, cu conditii deosebite asigurandu-se in acelasi
spatiu cazarea si masa insotitorului mamei (***). Rezerva este dotata cu consola de terapie (oxygen si vacuum), cu
grup sanitar propriu, uscator de par, televizor LCD, wireless, iPad2 la dispozitie, frigider, masuta mobila pentru servit
masa la pat, masa si scaune, aer conditionat, lavoar, patut pentru nou-nascut, masuta de infasat, sistem avertizare/
chemare a asistentei atat in salon cat si in grupul sanitar.

7.

Trusa completa cu obiecte de igiena corporala necesare mamei (sampon, gel de dus, periuta si pasta de dinti,
absorbante), prosoape, camasa de noapte, halat, papuci de unica folosinta.

8.

Servirea meselor in sistem room service pe baza de meniu a la carte.

9.

Cazarea nou-nascutului alaturi de mama in sistemul rooming-in (mama-nou nascut) sau la cerere, mama poate
benficia de perioada de odihna si refacere in salon in timp ce bebelusul este atent supravegheat si ingrijit in
departamentul de nou nascuti.

10. Masaj de recuperare pentru lauza efectuat de un specialist fizio-kineto-terapeut.


11. Consiliere privind alimentatia si ingrijirea post-partum specifica lauzei.
12. Pachet cadou pentru mama la externarea din maternitate.
13. In primele 6 saptamani dupa nastere oferim gratuit pentru mama o ecografie de control si urmatoarele investigatii
paraclinice: examen de urina, hemoleucograma, glicemie, cultura col uterin.
14. Consiliere psihologica pe perioada spitalizarii.
15. Cinci consultatii la pediatrie incluse dupa nastere, dintre care una la domiciliu pentru evaluarea starii de sanatate a
mamei si copilului.
16. La solicitare, se ofera 2 vizite la domiciliu pentru asistenta privind alimentatia si ingrijirea nou nascutului.
17. Screening metabolic al nou nascutului pentru 55 boli (serviciu la cerere )
**

In cazul in care sunt necesare mai multe zile de spitalizare decat cele incluse in pachet, pretul pachetului se poate

modifica(600lei/zi extraspitalizare mama, 200lei/zi extraspitalizare nou-nascut). Suplimentar se achita contravaloarea


investigatiilor si tratamentelor speciale, neincluse in pachet si administrate in caz de complicatii.
*** Cazarea si masa insotitorului mamei este inclusa in pretul pachetului

Ofert promoional. Clinica Polisano ofer un discount de 30% din preul de list.

Pachet VIP
Nr. zile
de spitalizare

Tarif de list
(lei)

Pre cu
reducere
aplicat

Natere natural

8700

6090

Natere natural cu anestezie peridural /


Naterere subacvatic

9450

6615

Natere cu operaie cezarian

10200

7140

Tip de natere

** indiferent de tipul de nastere, pentru sarcina gemelara se adauga 1000 lei la pretul pachetului.

Strada Izvorului nr 1A
550253, Sibiu, Romnia
+40 269 23 44 86
+40 269 22 98 66
www.clinicapolisano.ro

S-ar putea să vă placă și