Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Parasimpaticul cranian
inerveaza :
1. Vezicula bilara
2. Rinichiul
3. M. circulari ai irisului
4. Vezica urinara
2. Urmatoarele elemente
morfofunctionale sunt comune
simpaticului si
parasimpaticului :
1. Toate eferentele celor doua
componente sunt formate din cel
putin 2 axoni
2. Acetilconina este mediator pentru
ambele tipuri de aferente
3. Neuronii motori simpatici si
parasimpatici ce inerveaza un organ
sunt localizati la acelasi nivel al SNC
4. Ambele componente sunt cordonate
de hipotalamus
3. Talamusul este conectat , direct,
aferent si eferent cu:
1. Emisferele cerebrale
2. Maduva spinari
3. Cerebelul
4. Hipotalamusul
4. Cerebelul primeste fibre
de la :
1. Maduva spinari,
2. Bulb
3. Punte
4. Thalamus.
5. Sectionarea jumatatii stangi a
maduvei spinari la nivel C7 ,
produce:
1. Pierderea sendibilitatii tactile
protopatice a membrului inferior
stang
2. Pierderea sensibilitatii tactile fine a
membrului inferior stang
3. Pierderea sensibilitatii proprioceptive
constiente al membrului drept
4. Pierderea sensibilitatii proprioceptive
constiente al membrului inferior
stang.
6. In componenta
penduculilor cerebelosi inferiori
se afle fibrele:
1. Aferente de la cortex

2. Aferente de la nc. olivar


3. Efernte spre cortex
4. Efernte spre nc. vestibulari
7. In cordonul mendular
anterior se afla:
1. Tractul rubrospinal
2. Tractul tectosinal
3. Tractul spinobulbar
4. Tractul spinotalamic anterior
8. In cordonul medular lateral
se afla:
1. Tractul spinobulbar
2. Tractul spinocerebelos direct
3. Tractul piramidal direct
4. Tractul rubrosinal
9. Ramura comunicativa
alba :
1. Contine fibre simpatice
postganglionare
2. Este formata, exclusiv, din
axoni ai neuronilor vegetativi
medulari
3. Se afla la nivelul n. spinal C2
4. Contine fibre simpatice
senzitive
10. nervi micsti ce contin
fibre motorii somatice cu origine
in bulb sunt:
1. N. glosofariginal
2. N. facial
3. N. vag
4. Trigemenului
11. Adrenalina:
1. Este secretata de catre fibrele
simpatice preganglionare
2. Produce relaxarea muschiului neted
visceral
3. Este secretata exclusiv de catre
medulosuprarenala
4. Se afla in plasma sanguine
12. Ramura ventrala a
nervului spinal C1 contine
urmatoarele tipuri de fibre:
1. somatice motorii
2. simpatice preganglionare
3. somatice senzitive
4. simpatice senzitive
13. Parasimpaticul cranian
contine fibre sensitive ale
nervilor:
1. Vag

2. Oculomotor
3. Glosofaringian
4. Trigemen
14. Stimularea simpatica are
urmatoarele efecte:
1. Bronhoconstrictie
2. Vasodilatatia tegumentara
3. Scaderea excitabilitatii
tesutului nodal al inimi
4. Contractia sfincterului Oddi
15. Proteneuronul
sensibilitatii termice a fetei :
1. Este pseudounipolar
2. Prezinta fibre mielinizate
3. Este extranevrancial
4. Este situat in ganglionul spinal
16. Visceroreceptorii:
1.Pot fi chemoreceptori
2. Se afla in peretele vascular
3. Sunt terminatii nervoase libere
4. Pot fi inervati de nervul
glosofarigian
17. Ganglioni bazali:
1. Sunt situati inferior si medial
fata de thalamus
2. Sunt conectati aferent si
eferent cu cerebelul
3. Trimit colaterale la
hipotalamus
4. Intervin in controlul miscarilor
active comandate de emisferele
cerebrale
18. Santul central :
1. Separa lobul frontal de cel
parietal
2. Separa lobul lobul parietal de
cel temporal
3. Separa girul precentral de aria
somestezica
4. Separa cele doua emisfere
19. Frecventa stimulilor ce
determina tetanos complet
depinde de:
1. Faza de relaxare a secusei
2. Faza de contractie a secusei
3. Intensitatea stimului
4. Perioada reflectara a
muschiului
20. N. Vag inerveaza:
1. Musculatura striata a
esofagului

2. Rinichiul
3. Sfincterul ileo-cecal
4. Mugurii gustativi epiglotici
21. Urmatoarele elemente
morfofunctionale sunt comune
simpaticului si parasimpaticului:
1. Neuronul de origine al caii
senzitive este situat extranevraxial
2. Ambele componente prezinta
fibre preganglionare in ramura
comunicanta alba a n. spinal T10
3. Eferenta simpatica si
parasimpatica contine o simnapsa
colinergica
4. La nivelul inimi , prezinta o
distributie asemanatoare
22. Cerebelul primeste prin
peducuri cerebelosi mijlocii fibre
de la:
1. Maduva spinari
2. Bulb
3. Talamus
4.Punte
23.Inervatia gustative este
asigurata de :
1. Nervul Tag
2. Nervul facial
3. Nervul glosofarigenal
4. Nervul trigemen
24. Arhicerebelul:
1. Constitue lobul posterior al
emisferelor cerebeloase
2. Impreuna cu aparatul
vestibular controleaza echilibrul
dinamic
3. Are rol in controlul miscarilor
fine
4. Primeste aferete de la
deutoneuronal caii vestibulare
25. In punte se afla urmatori
centri pentru reflexe:
1. Salivator inferior
2. Masticator
3. Cardioaccelerator
4. De clipire
26. Santul central:
1. Este orientat paralel cu axul
longitudinal al fiecarei emisfere
cerebrale
2. Separa lobul parietal de cel
temporal

3. Separa cele doua emisfere


cerebrale
4. Separa girul precental de aria
somestezica I
27. Hipotalamusul primeste,
direc , aferente de la:
1. Talamus
2. Nuclei senzitivi din trunchiul
cerebral
3. Emisferele cerebrale
4. Cerebel
28. Care dintre urmatoarele
reflexe sunt vegetative:
1. Orientarea globurilor oculari in
directia stimului luminos
2. Piloerectia
3. Stranutul
4. Secretia salivara declansata de
un stimul visual
29. In bulb se afla urmatorii
centri:
1. Lacrimal
2. Apneustic-punte
3. Salivator superior
4. Gastrosecretor
30. Radacina posterioara a
uni nerv spinal toracic, distal de
ganglionul spinal,contine:
1. Fibre dendritice mielinizate
somatice
2. Fibre vegetative sensitive care
conduc impulsul centrifuge
3. Fibre vegetative care conduc
impulsul centripet
4. Fibre vegetative
postganglionare
31. Radacina ventrala a
nervului spinal T1 contine
urmatoarele tipuri de fibre
1. Somatice motorii
2. Simpatice postganglionare
3. Fibre simpatice mielinizate
4. Simpatice senzitive
32. Ramura ventrala a
nervului spinal contine:
1. Fibre senzitive somatice
2. Fibre simpatice preganglionare
3. Fibre simpatice postganglioare
4. Fibre simpatice senzitive

33. In punte se afla neuroni


motori a caror axoni se
distribuie:
1. Muschilor masticatori
2. Muschilor mimici
3. Muschilor globului ocular
4. Muschilor inspiratori
34. Fibrele ale nervului
trigemen participa la
urmatoarele reflexe:
1. Salivar
2. De clipire
3. Masticator
4. De deglutitie
35. Ramura dorsala a n. T1
contine urmatoarele tipuri de
fibre:
1. Somatice motorii
2. Simpatice postganglionare
3. Senzitive somatice
4. Simpatice sensitive
36. Proteneuronul
sensibilitatii termice a fetei:
1. Este pseudounipolar
2. Este situate intr-un ganglion pe
traseul nervului trigemen
3. Este extranevraxial
4. Prezinta prelungiri periferice
mielinizate
37. Fibre ale nervului
trigemen participa la
urmatoarele reflexe:
1. Lacrimal
2. Salivar parotidian
3. Masticator
4. Adaptare vizuala
38. Care din urmatoarele
substante pot fi eliberate din
terminatiile axonice:
1. Noradrenalina
2. Acetilcolina
3. Adrenalina
4.Vasopresina
39. Acetilcolina eliberata in
sinapsa neuromusculara
determina:
1. Eflux de Cl din fibra musculara
2. Cresterea concentratiei Ca2* in
reticulul sarcoplasmic
3. Influx de K* in celula
musculara

4. Influx de Na* in fibra


musculara
40. Sectionarea jumatatii
stangi a maduvei spinarii la
nivelul T12 produce:
1. Pierderea sensibilitatii tactile
protopatice a membrului inferior
stang
2. Pierderea sensibilitatii tactile
fine a membrului superior stang
3. Pierderea sensibilitatii
proprioceptive incostiente la
membrul superior drept
4. Pierderea sensibilitatii tactile
fine a membrului inferior stang
41. In component
penduculilor cerebelosi inferiori
se afla fibre:
1. Aferente de la cortex
2. Aferente de la nc. Olivar
3. Eferente spre cortex
4. Eferente ala cerebelului spre
nucleii vestibulari
42. Care din urmatoarele
procese se desfasoara in mai
mult de 100 ms:
1. Perioada de latent a
muschiului scheletic
2. Durata pontentialului de
actiune a neuronilor motori alfa
3. Perioada refractara a
neuronilor somatomotori
4. Secusa muschiului neted
43. Deuteneuronul
sensibilitatii taclile fine se afla
in :
1. Nucleul Goll
2. Nucleul senzitiv al nervului
facial
3. Nucleul Burdach
4. Cornul medular posterior
44. Originea fibrelor
extrapiramidale pot fi in:
1. Nuclei din substanta reticulata
a trunchiului cerebral
2. Cerebel
3. Coliculii cvadrigemeni
4. Talamus
45. In bulb se afla neuroni
motori a caror axoni se
distribuie:

1. Muschiilor masticatori
2. Muschilor mimicii
3. Muschilor globului ocular
4. Muschilor limbii
46. In bulb se afla neuroni
motori somatici care inerveaza:
1. Glanda sublinguala
2. Glanda parotida
3. M. maseteri
4. M. stermocleidomastoidieni
47. Inervatia limbi este
asigurata de catre nervii:
1. Hipoglos
2. Glosofaringian
3.Trigemen
4. Facial
48. Neuronii de origie
extrapiramidale se afla in:
1. Nucleul rosu
2. Substanta neagra
3. Olivele bulbare
4. Nucleii vestibulari
49. In punte se afla neuroni
motori a caror axoni se
distributie:
1. Muschilor limbii
2. Muschiilor orbiculari
3. Gandelor parotide
4. Glandele sublinguale
50. Fibrele ale n.
glosofaringian participa la
urmatoarele reflexe:
1. Salivar
2. Depresor *depresor
=>reflex ce scade contractia
muschiilor, de ex: muschiul cardiac*
3. Masticator
4. Lacrimal
51. Inervatia somatica,
senzitiva a limbii este asigurata
de catre nervii:
1. Hipoglos
2. Glosofaringian
3. Vag
4. Facial
52. Inervatia somatica
motorie a limbii este asigurata
de catre nervii:
1. Facial
2. Vag
3. Trigemen

4. Accesor
53. In punte se afla nucleul
senzitiv al nerviilor:
1. Glosofaringian
2. Facial
3. Vag
4. Trigemen
54. In mezancefal se afla
neuroni motori ai caror axoni se
distribuie:
1. Glandei sublinguale
2. Glandei parotide
3. M. maseteri
4. M. stermocleidomastoidieni
55. In punte se afla centrii
urmatoarelor reflexe:
1. Salivator inferior
2. Masticator
3. Reflexului pupilar fotomotor
4. Reflexului de clipire
56. Inervatia senzitivosenzoriala a limbii e asigurata
de catre nervii:
1. Facial
2. Glosofarigen
3. Trigemen
4. Hipoglos
57. Care din urmatori nervi
contin fibre motorii
parasimpatice:
1. Trigemen
2. Glosofarigian
3. Hipoglos
4. Facial
58. In cordonul mendular
anterior se afla:
1. Tractul piramidal direct
2. Fibre ale sensibilitatii termice
3. Tractul tectospinal
4. Fibre ale sensibilitatii tactile
fine
59. Pentru care din
urmatoarele sensibilitati nu
exista nucleu talamic de releu:
1. Termica
2. Proprioceptiva
3. Dureroasa
4. Olfactiva
60. Inervatia senzoriala a
limbii este asigurata de catre
nervii:

1. Hipoglos
2. Glosofaringian
3. Trigemen
4. Facial
61. Inervatia senzitiva a
cavitatii bucale este asigurata
de catre nervi:
1. Hipoglos
2. Glosofaringian
3. Facial
4. Trigemen
62. Stimularea simpatica are
urmatoarele efecte:
1. Bronhodilatatie
2. Vasoconstrictie tegumentara
3. Cresterea debitului cardiac
4. Relaxarea sfincterului Oddi
*sfincter ce reglaza varsarea sucului
pancreatic in duoden in timpul
digestiei *
63.Precizati care din
urmatoarele teritorii sunt
inervate de catre nervul
glosofaringian:
1. Glandele sublinguale
2. Baroreoceptorii din sinusul
carotidian *glosofaringianul preia
informatii si de la baroreceptorii
sinusului carotidian*
3.Glandele submandipulare
4. Mugurii gustativi
64. In compententa
pedunculilor cerebelosi superiori
se afla fibre:
1. Fibre ce transmit impulsuri de
la proprioreceptorii membrelor
superioare
2. Fibre ale sensibilitatii termice
3. Fibre cerebelo-talamice
4. Fibre ponto-cerebeloase
65. Acetilcolina:
1. Este mediator inhibitor
vegetative
2. Este mediator in unitatea
motorie
3. Este un mediator al eferentei
simpatice
4. Este un mediator excitator
vegetativ

66. Substanta alba medulara


este formata din fibre cu origine
in:
1. Ganglionii spinali
2. Cortexul cerebral
3. Nucleii motori ai trunchiului
cerebral
4. Nucleii propii ai trunchiului
cerebral
67. Originea fasciculelor
spinotalamice se afla in:
1. Ganglionii spinali
2. Ganglionii craniani
3. Cornul anterior medular
4. Cornul posterior medular
68. Nervul trigemen
inerveaza urmatoarele structuri,
cu exceptia:
1. Mucoasei cavitatii bucale
2. Muschiilor masticatori
3. Corneei
4. Musculaturii limbii
69. Nervii cu actiune asupra
musculaturii extrinseci a
globului ocular sunt urmatorii,
cu exceptia:
1. Trohlear
2. Abducens
3. Oculomotor
4. Optic
70. Reflexele vegetative
medulare:
1. Au arc reflex alcatuit din doi
neuroni
2. Controleaza activitatea
glandelor sudoripare
3. Sunt cele mai simple reflexe
4. Sunt controlate de etajele
superioare
71. Care dintre urmatoarele
fascicole, nu reprezinta
deutoneuron bulbar:
1. Fascicolul spinotalamic
anterior
2. Fascicolul spinotalamic lateral
3. Fasciculele sensibilitatii
proprioceptive inconstiente ale
membrelor inferioare
4. Fasciculele care conduc
sensibilitatea tactile fina

72. Indicati formatiunile


nervoase implicate in controlul
activitatii cardio-vasculare:
1. Neuronii din coarnele laterale
ale maduvei cervico-dorsale
2. Nucleul dorsal al vagului
3. Neuronii din coarnele laterale
ale maduvei dorso-lombare
4. Nucleii vegetativi
mezencefalici
73. Sectionarea tractului
piramidal direct drept este
urmata de imposibilitatea
realizarii miscarilor fine,
voluntare, la nivelul:
1. Musculaturii membrului
superior drept
2. Musculaturii membrului
superior stang
3. Musculaturii membrului
inferior drept
4. Musculaturii membrului
inferior stang
74. Care din urmatoarele
structuri nervoase cordoneaza
activitatea muschiilor striati:
1. Nucleul motor al nervului
oculomotor (III)
2. Nucleul motor al nervului
trohlear (IV)
3. Nucleul motor al nervului
abducens (VI)
4. Coarnele anterioare medulare
75. Hipotalamusul intervine
in controlul:
1. Senzatiei de foame
2. Termoreglarii
3. Senzatiei de sete
4. Somnului
76. In maduva dorsala se afla
centrii reflexelor:
1. Pilomotorii
2. Cardioinhibitor
3. Vasoconstrictor
4. Oculomotorii
77. Urmatoarele afirmatii nu
caracterizeaza reflexul rotulian:
1. Prezinta un arc reflex
mononeuronal
2. Se realizeaza pe cai de
conducere rapida

3. Prezinta timp de latenta mai


mic decat 1ms
4. Nu iradiaza
78. In cordonul lateral
medular, sunt dispuse
fasciculele:
1. Spinocerebelos incrucisat
2. Spinotalamic termic dureros
3. Piramidal incrucisat
4. Rubrospinal
79. Hipotalamusul cuprinde
urmatorii centrii:
1. Centru foamei
2. Centru satietatii
3. Centru termoreglarii
4. Centrul setei
80. Sectionarea ramurii
mandibulare a nervului trigemen
determina:
1. Abolirea sensibilitatii intregii
fete
2. Abolirea sensibilitatii corneei
3. Paralizia musculaturii fetei
4. Paralizia muschilor maseteri
81. Urmatoarele procese
constitue exemple de reflexe
conditionate:
1. Salivatia produsa de gandul la
un aliment
2. Salivatia produsa de vederea
unui aliment
3. Salivatia produsa de
descrierea unui aliment
4. Salivatia produsa prin
excitarea receptorilor mucoasei
bucale, aferenti nervului trigemen
82. Reflexele polisinaptice:
1. Au timp de latenta foarte scurt
2. Respecta legile reflexelor
enuntate de Pflger
3. Au arcul reflex format din doi
neuroni
4. Caracterizeaza raspunsul la
durere
83. Caile somestezice pot
avea deutoneurunol in:
1. Talamus
2. Bulb
3. Cerebel
4. Maduva spinarii

84. Sunt proprii


mezenefalului urmatorii nuclei:
1. Substanta neagra
2. Coliculii cvadngemeni
3. Nucleul rosu
4. Nucleul olivar
85. Fibrele nervoase
amielinice
1. Sunt subtiri
2. Au viteza mica de conducere
3. Sunt postganglionare in
majoritatea lor
4. Alcatuiesc ramura
comunicanta cenusie
86. Coada de cal contine:
1. Nervii lombari
2. Filum terminale
3. Nervi sacrati
4. Canal ependimar
87. Coarnele laterale
medulare nu contin:
1. Neuroni visceromotori
2. Neuroni somatomotori
3. Neuroni viscerosenzitivi
4. Neuroni somatosenzitivi
88. Celulele scoartei
cerebrale prezinta urmatoarele
proprietati:
1. Excitabilitate
2.Generarea de impulsuri
electrice
3. Conductibilitate
4. Sinteza de substante cu rol de
mediator sinaptic
89. In punte se afla centrii
urmatoarelor reflexe vegetative:
1. Salivar al glandelor
submaxilare
2. Cardiovasculare coordonate
din nucleul dorsal al vagului
3. Reflexul lacrimal
4. Reflexul pupiloconstrictor
90. Urmatoarele efecte sunt
realizate de nervii
pneumogastrici:
1. Stimularea secretiei salivare
2. Bronhoconstrictie
3. Coronaroconstrictiei
4. Vasoconstrictiei periferica
*N. X=>Vagi se mai numesc si
pneumogastrici*

91. Centrii reflecsi pot fi


localizati in:
1. Maduva spinarii
2. Paleocortex
3. Trunchiul cerebral
4. Ganglioni de pe traseul
nervilor cranieni
92.Urmatori analizatori au
deutoneuronul in bulb:
1. Olfactiv
2. Auditiv
3. Optic
4. Vestibular
93. Radacina anterioara a
nervilor spinali contine axoni ai:
1. Neuronilor somatomotori
2. Motoneuronilor gama
*neuroni somatomotori situati in
muschiul striat *
3.Neuronilor visceromotori
4. Neuronilor de asociatie
94. Emisferele cerebrale sunt
conectate intre ele prin
urmatoarele formatiuni
1. Comisura alba posterioara
2. Comisura alba anterioara
3. Corpul calos
4. Pedunculul cerebelos
95. Emisferele cerebrale:
1. Nu au suprafata externa neta
2. Reprezinta partea cea mai
volominoasa a nevraxului
3. Fiecare emisfera cerebrala are
trei fete externa, medial si bazala
4. Au o fata externa in raport cu
bolta craniului
96. Ariile corticale:
1. Nu au o delimitare prea neta
2. Au diferite functii unele sunt
senzitive si altele motorii
3. Pot fi localizate mai multe intrun girus
4. Unele au o extindere pe mai
multe girusuri
97. Formatiunile de substanta
alba vizibile pe fata medial a
emisferelor cerebrale sunt:
1. Corpul calos
2. Trigonul cerebral
3. Comisura alba anterioara
4. Vermisul

98. Somnul:
1. Are, la adult, o durata de 7-8
ore
2. Este o inhibitie pasiva
3. Este o inhibitie active
4. Este specific fiintei umane
99. Neocortexul:
1. Este portiunea mai recent
dezvoltata din punct de vedere
filogenetic
2. Este mult mai extins in
suprafata decat paleocortexul
3. In cea mai mare parte are de
trei ori mai multe straturi celulare
4. Poate fi : senzitiv, motor si de
asociatie
100. Cordoanele posterioare
medulare contin urmatoarele
fascicule:
1. Fasciculul termic
2. Fasciculul spinotalamic
3. Fasciculul spinocerebelos
Gowers
4. Fasciculele ce conduc
sensibilitatea tactile fina
101. In ganglionul spinal se
gasesc urmatoarele tipuri de
celule:
1. Neuroni viscerosenzitivi
2. Celule gliale
3. Neuroni somatosenzitivi
4. Neuroni bipolari fusiformi
102. Substanta alba
medulara:
1. Este organizata in cordoane
2. Contine fibre nervoase
mielinice si celule gliale
3. Este formata din fibre lungi
ascendente si descendente
4. Contine cai intersegmentare
103. Neuronii motori se
gasesc in:
1. Cornul anterior medular
2. Comisura cenusie
3. Cornul lateral medular
4. Jumatatea dorsala a cornului
lateral
104. Cordonul anterior
medular contine urmatoarele
facicule:
1. Fasciculul tectospinal

2. Fasciculul rubrospinal
3. Fasciculul spinotalamic
anterior
4. Fasciculul piramidal incrucisat
105. Tractul tectospinal:
1. Este o cale descendenta a
motilitatii voluntare
2. Se gaseste in cordonul
medular anterior
3. Este un raport imediat cu
fasciculul piramidal incrucisat

4. Este o cale extrapiramidala


106. Axonii neuronilor din
ganglionul spinal:
1. Fac sinapsa cu neuroni din
cornul posterior medular
2. Intra in structura substantei
albe medulare
3. Fac sinapsa cu neuroni din
cornul lateral
4. Fac sinapsa cu neuroni din
bulb