Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE VEST “ VASILE GOLDIS”

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE


EDUCATIEI

Rolul familiei in dezvoltarea intelectuala a


prescolarului

STUDENT: DEDIU (GHEORGHIU) IULIANA

Anul 1, Pedagogie scolara si prescolara


Rolul familiei in dezvoltarea a prescolarului

Alaturi de scoala si organizatiile de tineret, familia este unul


din factorii care se preocupa de educatia omului. Familia
exercita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor. O
mare parte dintre cunostintele despre natura, societate,
deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul
le datoreaza educatiei primite in familie. (Utilizarea in
limbajul comun a expresiei: "A avea cei sapte ani de
acasa").

Din perspectiva sociologica, familia este institutia


fundamentala in toate societatile. Familia este un grup social
relativ permanent de indivizi legati intre ei prin sange,
origine, casatorie sau adoptie care impartasesc
responsabilitatea primara pentru reproducerea si ingrijirea
membrilor societatii.

„Cei şapte ani de acasă” –acestă frază ne vorbeşte foarte


multe de familia, credinţa, concepţiile oricărei persoane, de
mediul în care s-a format individul. Familia este rădăcina
educaţiei. Aşa cum cît de corect ai sădit un pom, şi pe cît de
adînc a fost sădit, adică este rezistent, aşa rol îl are şi
familia în educarea tinerii generaţii. Cum natura a plămădit
în pîntece individul, aşa şi familia plămădeşte, numai că la
nivel spiritual.Ea este un factor primordial de informare şi de
creare a copiilor şi tineretului. Ea are rolul de al introduce pe
copil în societate, de a implementa practici educative,
construcţii cognitive. De mentionat faptul că, familia
implementează mai mult valori practice, decît
teoretice.Aceasta este mediul cel mai sănătos şi are o
influenţă mare asupra individului. Individul, în cadrul familiei
se dezvoltă multilateral, cuprizînd mai multe ramuri de
activitate. Un mediu tonifiant, va ajuta la o înţelegere mai
adecvată a societăţii, omenirii, o educaţie bună va ajuta la
crearea unui individ util societăţii. O societate prosperă va
favoriza îmbogăţirea individului cu valori şi concepţii noi.