Sunteți pe pagina 1din 23

1.

BAZELE TEORETICE ALE PROCESULUI DE USCARE


1.1 Generaliti
nlturarea umezelii din materiale solide i de tip pasta, permit ieftenirea transportarii
lor, oferirea unor proprieti deosebite, dar i de asemenea scade procesul de coreziune a
aparatelor i conductelor la pstrarea i prelucrarea ulterioara a acestor materiale.
Umezeala poate fi nlturat din materiale prin metode mecanice (scurgere, filtrare,
centrufugare). nsa o dehidratare mai deplin se opine prin evaporarea umezelii i nlturarea
vaporilor formai adic cu ajutorul uscrii calde.
Acest proces e larg folosit n tehnologiile chimice dar i de asemenea n industria
alimentar. Deseori este ultima operaie n producere, naitea emiterii produsului finit. nsa
cu toate acestea, n prealabil umezeala se nltur prin metode mai puin costisitoare, cum ar
fi prin metode mecanice (cum ar fi spre exemplu, prin filtrare), i n final prin uscare. Prin
astfel de metode combinate de nlturare a umezelii permit creterii economicitaii procesului
din punct de vedere financiar.
In industria alimentara dar si in cea chimica ca regula, se intrebuinteaza uscarea
artificiala a materialelor in instalatii speciale de uscare, deoarece uscarea traditionala
normala la aer deschis este un proces prea indelungat.
Conform proprietatilor sale fizice uscarea este un proces foarte complicat de difuzie,
viteza careia se determina prin viteza de difuzie a umezelii din interiorul materialului destinat
uscarii, in mediul ambiant. Cum va fi aratat mai jos, inlaturarea umezelii la uscare se reduce
la miscarea caldurii si umezelii in interiorul materialului si la transferul sau de la suprafata in
mediul inconjurator. Astfel, procesul de uscare este o combinatie legata una de alta a
proceselul de transfer de masa si caldura.
Prin metodele de transmitere a calduri catre matererialul destinat uscarii, deosebim
urmatoarele tipuri de uscari.
1. Uscarea prin convectie prin atingerea nemijlocita a materialului destinat uscarii
cu agentul uscarii, in calitate de care, cel mai des este folosit aerul incalzit sau gaze de ardere
(ca regula, in amestec cu aerul);
2. Uscarea prin contact prin trasmiterea caldurii de la agentul termic la material prin
intermediul peretelui despartitor;
3. Uscarea prin radiatie prin trasferul de caldura prin intermediul razelor infrarosii;
4. Uscarea dielectrica prin incalzirea in unda curentilor de inalta fregventa;
5. Liofilizarea uscarea in vacum a produselor congelate. Prin metoda de transmitere
a caldurii aceasta metoda e echivalenta metodei uscarii prin contact, insa unicitatea
procesului evidentiaza liofizarea intr-o grupa aparte.
Ultemele trei tipuri de uscare sunt intrebuintate relativ rar si de obicei sunt numite
tipuri speciale de uscare.
Materialul supus uscarii indiferent metodei de uscare, se afla in contact cu gazul umed
(in cele mai dese cazuri aerul). In uscarea prin convectie, gazului umed (care si este agentul
de uscare) ii apartine rolul central al procesului. De aceea studierea proprietatilor gazului
umed, e necesar la analiza proceselor de uscare dar si in calcule.

Mo Coal
Nr.
d
a
Document
Efectuat
Guja
A

.
Controlat
Chiaburu V
.

Aprobat.

Semna Data
t.

Proiect de an la OUIA

Uscatorul cu
4 benzi

Litera

Coala

Coli

23

UTM FTMIA gr. TP131

1.2 Parametrii principalii ai gazului umed.


In uscarea prin convectie, agentul de uscare transmite materialului caldura si
transporta de la el umezeala, care se evapora din material datorita caldurii. Astfel agentul de
uscare joaca rolul de transportator de caldura si umiditate, pe cind in alte cazuri decit cel prin
convectie, gazul umed (deobicei aerul) care se afla in contact cu materialul, este folosit doar
pentru inlaturarea umezelii evaporate, astfel avind rolul de trasportator de umeditate.
Gazul umed este un amestec de gaz uscat si vapori de apa. In continuare sub
denumirea de gaz umed se va subintelege doar aer umed, luind in consideratie, ca
proprietatile fizice ale gaselor de esapament si a aerului umed se deosebesc doar prin
cantitate. Aerul umed ca transportator de caldura si umiditate, e caracterizat prin urmatorii
paramentrii principalii: umiditatea absoluta si relativa, cantitatea de umiditate si intalpie
(cantitatea de caldura).
1.2.1 - Umiditatea absoluta e determinata de cantitatea de vapori de apa in kg, care
se contine in 1m3 de aer umed. Cu o precizie necesara pentru calculele tehnice, se poate de
considerat ca aerul umed se supune legilor gazului ideal. Atunci vaporul de apa ca
component al amestecului de gaze (aerul umed), aflinduse sub presiunea partiala pp, trebuie
sa ocupe intregul volum al amestecului(1m3). De aceea umeditatea absoluta e egala cu masa a
1m3 de vapori, sau cu densitatea vaporului de apa p la temperatura aerului si presiunii
partiale pp.
1.2.2 - Umiditatea relativa, sau gradul de saturare a aerului se numeste relatiile
maselor vaporil de apa in 1m3 de aer umed p in conditile date, temperatura si presiune
barometrica normala la masa maxima posibila a vaporilor de apa in 1m3 de aer sat (densitatea
aburului saturat) in aceleasi conditii.

P (1)
sat
In conformitate cu ecuatia de stare a gazului ideal (ecuatia Mendeleev Clapeyron).
p M
p M
P P P si sat sat sat (2)
RT
RT
unde: T temperatura absoluta, K; Mp masa a 1 kmol de vapori de apa, egala cu 18
kg/kmol; R constanta universala a gazului, egala cu 8314 J/(kmol K) = 1,99 kcal/(kmol
K); psat presiunea vaporilor saturati de apa la temperatura anumita (in T K) si presiune
barometrica normala, N/m2.
*In cele mai dese cazuri umeditatea materialului este apa, care in forma de vapori de
apa trec in agenti de uscare. Insa la uscare se pot evapora orice lichid, ce se contine in
material.
Inlocuind sensul p si sat in ecuatia (1), primim:
p
P (3)
p sat
Daca temperatura aerului e mai mica sau egala cu temperatura de saturare,
corespunzatoare presiunei (barometrice) normale (adica mai jos de aproximativ 100 C),
atunci presiunea maximala posibila a vaporilor de apa e egala cu presiunea vaporilor saturati
uscat, care poate fi luat din tabelele Internationale pentru vaporii de apa la temperatura
aerului data.
Daca temperatura aerului e mai mare decit temperatura de saturare, atunci valoarea
maximala posibila a presiunii vaporilor de apa va fi egala cu cea normala, sau presiunii
barometrice B. In aceste conditii.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

pP
(4)
B

Umiditatea relativa e unul din principalii criterii ai aerului ca agent de uscare, care
determina cantitatea de umiditate, adica capacitatii aerului de a se satura cu vaporii de
umezeala.
La incalzirea aerului aproximativ pina la 100 C marimea psat, care intra in ecuatia (3),
creste si corespunzator scade ; cresterea continuu a temperaturii are loc la =const. La
racirea aerului in procesul uscarii, care este urmata de consumul de umiditate din material,
psat scade, dar creste, in unele cazuri pina la saturarea aerului (=1).
In procesul de uscare aerul se umecteaza si se raceste si corespunzator i se schimba
volumul. De aceea utilizarea in calitate de parametrii a aerului valoarea umiditatii absolute
ingreuneaza calculele. E mult mai comod de a referi valoare de umeditate a aerului la o
unitate de masa a aerului absolut uscat (1kg aer uscat) marimi, care nu se schimba in
procesul de uscare.
1.2.3 - Cantitatea de vapori de apa (in kg), care se contine in aerul umed care
corespunde 1 kg de aer absolut uscat, se numeste cantitatea de umiditate a aerului.
mab
ab
x

(5)
maer .usc.
aer .usc.
unde: mab si maer.usc. masa aburului si masa aerului absolut uscat in acelasi volum de aer
umed, kg;
aer.usc. densitatea aerului absolut uscat, kg/m3.
Pentru a stabili legatura dintre cantitatea de umiditate x si umiditate relativa ,
inlocuim in ecuatia (5) sensul pab si paer.usc. , determinate in ecuatia (2). Atunci:
p M
p
M
M ab
p ab
x ab ab aer .usc. aer .usc.

RT
RT
M aer .usc. p aer .usc.
unde: paer.usc. presiunea partiala a aerului absolut uscat; Maer.usc. masa molara a aerului
absolut uscat, egala cu 29 kg/mol.
Conform legii lui Dalton paer.usc. e egala cu diferenta presiunii normale a aerului umed
P si presiunii partiale a vaporului de apa din el:
p aer .usc. P p ab

dar din ecuatia (3),

p ab p sat

Inlocuind in expresia de mai sus pentru x expresiile pentru pab si paer.usc., dar si marimile
pentru Mab si Maer.usc., obtinem:
p sat
18 p sat
x

0,622
(6)
29 P p sat
P p sat
1.2.4. - Intalpia I a aerului umed se referal la 1 kg de aer absolut uscat si se determina
la temperatura data a aerului t (in C) ca suma intalpia aerului absolut uscat caer.usc.t si a
vaporilor de apa xiab (J/kg aer uscat)
I c aer .usc . t xi ab (7)
unde: caer.usc. capacitatea termica specifica medie a aerului absolut uscat, care poate fi
primita aproximativ egala cu 1000 J/(kg K) [0.24 kcal/(kg K)]; iab intalpia aburului, J/kg.
Vaproii de apa in procesul de uscare se afla in stare incalzita in amestec cu aerul.
Notam intalpia vaporilor de apa la 0 C prin r0 (r0 = 2493 103 J/kg) si luam capacitatea
termica specifica medie a aburului incalzit cab 1.97 103 J/(kg K). Atunci intalpia aburului
incalzit va fi egala cu:
Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

43

iab r0 c ab t 2493 10 3 1,97 10 3 t (8)

Inlocuind expresia iab si expresia caer.usc. in ecuatia (7), primim (in J/kg aer uscat)
I 1000 1,97 10 3 x t 2493 10 3 x (9)
sau (in kcal/kg aer uscat)
I 0,24 0,47 x t 595 x (9a)
In afara de x, si I la calculul proceselor de uscare e necesar de cunoscut densitatea
sau marimea ei inversa volumul specific al aerului umed. Densitatea aerului umed aer.um. e
egala cu suma pensitatilor aerului absolut uscat aer.usc. si a aburului ab. Luind in consideratie,
ca, conform expresiei (5), densitatea aburului ab = x aer.usc., densitatii aerului umed.
aer .um. aer .usc. ab aer .usc. (1 x)

Densitatea aerului absolut uscat din ecuatia de stare e egala cu


M
p
29 p aer .usc.
P p ab
aer .usc. aer .usc. aer .usc.

RT
8314T
287T
Inlocuind sensul expresiei aer.usc. si x = 0,622 pab/(P pab) [conform ecuatiei (6)] in
expresia pentru densitatea aerului umed, si gasim
P ab
p ab
P p ab 0,622 p ab
1 0,622

aer .um.
287T
P p ab
287T
sau
P 0,378 p ab
aer .um.
(10)
287T
Din ecuatia (10) se vede, ca la presiunea exterioara data P densitatea aerului umed
este functie presiunii aburului partial pp si de temperatura T. In procesul uscarii aerul se
umezeste (creste pp) si se raceste (scade T). Micsorarea T are o influenta relativ mare asupra
parimii aer.usc. si, cum urmeaza din ecuatia (10), densitatea aerului la uscare creste. La
umezirea aerului continutul de aburi din el (are o masa molara mai mica decit, aerul uscat)
creste ca rezultat a micsorarii cantitatii de aer uscat. De aceea cu marirea umiditatii aerul
devine mai usor.

1.3. I-x diagrama aerului umed


Proprietatile de baza a aerului umed se poate determina cu o precizie suficienta pentru
calculele tehnice cu ajutorul diagramei I-x. Diagrama I-x (fig.1) e construita pentru presiunea
normala
P=745 mm.col.Hg (aproximativ 99kN/m2).

Fig. 1. Diagrama I-x pentru aerul umed.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

Diagrama are unghiul de 135 intri axele coordonatelor, si pe axa ordonatelor sunt
depuse la o scara anumita intalpiile I, dar pe axa inclinata a abscisilor cantitatea de
umiditate x, care, pentru comoditatea utilizarii diagramei e proiectata pe axa auxiliara,
perpendicular axei ordonatelor. Pe diagrama sunt depuse:
1) liniile continutului de umiditate constante (x = const) drepte vertcale, paralele axei
ordonatelor;
2) liniile intalpiei constante (I = const) drepte, paralele abscisei, adica sub unghi de 135;
3) liniile temperaturii constante sau izoterma (t = const);
4) liniile umiditatii relative constante ( = const);
5) linia presiunii partiale a vaporului de apa pp in aerul umed, sensul careia e depus in scara
primei axe a ordonatelor diagramei.
Liniile = const formeaza un manunchi de curbe divergente, care iesa din acelasi
punct (nu e aratat pe diagrama) cu coordonatele t = -273C si x = 0. pentru ca liniile = const
sa nu se apropie prea aproape una fata de alta, ceea ce ar ingreuna utilizarea diagramei I-x,
ultema e construita, cum e mentionat mai sus, in sistem oblig de coordonate. La temperatura
de 99,4 C presiunea aburului saturat psat = B, adica devine egala presiunea barometrica
normala B = 745 mm. col. Hg, pentru care si a fost construita diagrama.
In cazul dat, conform expresiei (4), marimea = pp/B si ecuatiei (6) primeste forma
x 0,622

pp

0,622
1
B pp

Prin urmare, la temperaturi t 99,4 C marimea nu depinde de temperatura si


practic devine o marime constanta, de asemenea si continutul de umiditate a aerului x (pentru
cazul cind pp si B = const). De aceea la t = 99,4 C liniile = const au o intoarcere brusca si
merg aproape vertical in sus. Inclinarine neesentiale de directie a linii = const se explica
prin aceea ca in acesta arie a temperaturilor inalte expresia pp, deci si un pic depind si de
temperatura.
Linia = 100% corespunde saturatiei aerului cu vapori de apa la temperatura data.
Aceasta linie limiteaza de jos aria diagramei functionabile de asupra ei, care raspunde de
aerul umed nesaturat, care e folosit in calitate de agent de uscare. Aria diagramei, care e
situata sub linia de = 100%, se refera la aerul care e saturat cu vapori de apa, si pentru
calculele uscatoarelor nu prezinta interes.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

1.4. Curba uscarii si a vitezei de uscare


Procesul de uscare se mparte n dou perioade. Prima decurge cu vitez de uscare
constant, a doua cu vitez care scade. Pn la nceputul primei perioade are loc nclzirea
materialului (fig.1a).
n perioada cnd viteza de uscare este constant, apa se evaporeaz de pe suprafaa
materialului (difuziune exterioar) i procesul se caracterizeaz printr-o intensitate cea mai
nalt. Pentru perioada aceasta viteza uscrii este proporional cu fora motrice i suprafaa
de contact a materialului cu agentul termic:
dU
KF ( x s x) (1)
d

unde K coeficientul de proporionalitate, numit constanta vitezei de uscare n prima


perioad de uscare, %/(sm2kg/kg aer us.);
F suprafaa de contact, m2;
U umiditatea materialului, %;
x s coninutul de umiditate a aerului saturat la temperatura uscrii, kg ap/kg aer us. (pe
suprafaa materialului);
x coninutul de umiditate a aerului la intrare n instalaia de uscare, kg ap/kg aer us.

Fig.2. Caracteristicile uscrii:

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

a) curb de uscare (dependena umiditii materialului de durata uscrii); b) curb a vitezei de


uscare (dependena vitezei de uscare de umiditatea materialului)
Durata primei perioade a uscrii se determin conform ecuaiei:
U U cr
1 1
(2)
dU / d
unde U cr ,U1 respectiv umiditatea iniial i critic a materialului, %;
dU / d viteza uscrii (tg); mrimea apei evaporate din material ntr-o unitate de timp,
%/s.
Cum numai pe suprafaa materialului se ivete primul punct uscat (umiditatea
materialului ajunge pn la starea critic) ncepe perioada a doua a uscrii, care se
caracterizeaz prin vitez descresctoare.
Pn cnd pe suprafaa materialului se menine apa, viteza scade.
n intervalul acesta se observ simultan att difuzia interioar, ct i exterioar a apei.
Cnd apa de pe suprafaa materialului se va evapora complet, viteza uscrii se va determina
numai prin difuzia interioar, i n perioada aceasta viteza procesului scade neuniform.
Dependena vitezei uscrii de umiditatea absolut a materialului (fig.6.1b) este
construit cu folosirea curbei de uscare prin metoda derivrii grafice.
n perioada a doua de uscare durata procesului se calculeaz conform ecuaiei:
U
U ech
1
2
2,3 lg cr .red
(3)
K us
U 2 U ech
unde K us constanta vitezei de uscare n perioada a doua egal cu:
K us

dU / d
(4)
U cr .red U ech

U cr.red. umiditatea critic redus a materialului, %;


U ech umiditatea de echilibru; %;
U2 umiditatea final a materialului, %.
n cazul acesta este mai comod de a folosi umiditatea raportat la materialul absolut
uscat, %:
U

Gapa
Gusc

100% (5)

unde Gapa masa apei n material, kg;


G usc masa materialului absolut uscat, care se determin prin
formula:
Gusc

G
(6)
1 U ech

unde G masa iniial a materialului (cu umiditate de echilibru);


U ech umiditatea de echilibru (pri din unitate).
Umiditatea critic redus Ucr.red. se determin din dependena vitezei uscrii de
umiditatea absolut a materialului. Pentru aceasta se presupune c n perioada a doua viteza
uscrii se schimb liniar, i linia este dus n aa fel, ca s taie pe curba original suprafee
egale (linia AB n fig.1b).

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

1.5. Statica Uscarii


Statica uscrii stabilete legtura dintre parametrii iniiali i finali care particip la uscare
(materialul i agentul de uscare) i se determin prin ecuaiile bilanului de materiale i a
bilanului termic. Cnd se efectueaz uscarea prin antrenare, mediul de nclzire venind n
contact cu suprafaa materialului umed absoarbe o cantitate oarecare de umiditate i apoi se
elimin din uscator. Determinrea cantitii de umiditate ndeprtat a cantitii de material
uscat rezultat n urma uscrii, a consumului de aer i de cldur se face ntocmind bilanul de
materiale i bilanul termic.
Bilanul de materiale. n timpul procesului de uscare, greutatea materialului absolut
uscat, precum i greutatea aerului uscat care constituie purttorul de cldur i umezeal
rmn constante, dac nu snt pierderi. Cantitatea de umezeal intrat n usctor, n cazul unui
regim staionar de uscare, trebuie s fie egal cu cantitatea de umezeal rmas n material
dup uscare i cantitate a de umezeal antrenat de aer n usctor:
G1U 1
G 2U 2
i
snt cantitile de umiditate din material nainte i dup uscare;
100
100

n care:

G1 i G2 - reprezint materialul la intrarea i ieirea din usctor, n kg/h;


U1 i U2 - umiditatea iniial i final a materialului, n %;

Dac se notaez cu:


L - cantitatea de aer complet uscat care trece prin usctor, n kg/h;
x1 i x2 - coninutul de umiditate al aerului la intrare i ieire din usctor, n kg/kg aer
umed;
n absena pierderilor, cantitatea total de umiditate rmne constant i deci trebuie s aib
G
G
U 1 1 Lx1 U 2 2 Lx 2
loc egalitatea:
(1.1)
100
100
Cantitatea de umiditate ce se elimin din usctor se poate determina dup ecuaia:
U
U
U G1 1 G 2 2
(1.2)
100
100
Comparnd ecuaiile (1.1) i (1.2) rezult:
U = L ( x2 x1),
de unde consumul total de aer necesar uscrii va fie egal cu:
L

U
, [kg/h].
x 2 x1

Consumul specific de aer, adc consumul de aer raportat la 1 kg umiditate ndeprtat


din material n usctor este:

L
1

.
U
x 2 x1

Deoarece, coninutul de umiditate a aerului la trecerea prin bateria de radiatoare nu se


schimb, atunci

x1 = x0 , de unde:

1
(kg aer/kg umiditate).
x2 x0

1.6. Cinetica operatiei de uscare


Mod
Mod Coa
Coa Nr
Nr
la
Document
..

la

Document

Semn
Semn
at
at

Data
Data

Proiect de an la OUIA

Coal
Coal
a
a

109
88

Cinetica uscrii stabilete legtura dintre variaia umiditii materialului n timpul


uscrii i numeroii parametri ai procesului (proprietile i structura materialului,
dimensiunile lui, condiiile hidrodinamice ale agentului de uscare etc.).
Viteza de uscare este una din mrimile importante n cinetica uscrii. Se definete ca
fiind cantitateatea de umiditate ndeprtat pe unitatea de suprafa n unitatea de timp. Sub
form diferenial, viteza de uscare poate fi exprimat prin relaia:
U

dW
A dt

(1.3)

ncercrile pentru stabilirea unor ecuaii teoretice pe baza crora s se calculeze viteza
de uscare n funcie de proprietile iniiale i finale ale produsului supus uscrii, de condiiile
de realizare a operaiei au condus la ecuaii complicate i greu de aplicat. De aceea pentru
determinarea vitezei de uscare se recurge la datele experimentale obinute n condiii de
laborator i transpuse la condiiile industriale.

1.7.

Factorii care influenteaza uscarea

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

11
8

Factorii de care depinde uscarea i, deci viteza de uscare se pot grupa n trei categorii:
-factori referitori la materialul supus uscrii;
-factori referitori la agentul de uscare;
-factori referitori la operaia de uscare.
Dintre factorii referitori la agentul de uscare mai importani snt:
-parametrii agentului de uscare: temperatur, vitez i umiditate relativ;
-natura agentului de uscare;
-caracterul i condiiile de contact ntre material i agentul de uscare.
Cu ct temperatura i viteza agentului de uscare snt mai mari i cu ct umiditatea
relativ este mai mic, cu att viteza de uscare este mai mare. n cazul n care condiiile de
contactare a particulelor de materiale cu agentul de uscare snt foarte bune, viteza de uscare
crete n comparaie cu viteza de uscare n strat fix.
Dintre factorii referitori la operaia de uscare mai importani snt:
-uniformitatea uscrii;
-tipul de usctor;
Uniformitatea uscrii are o importana mare, att datorit calitii materialului uscat ct
i duratei procesului de uscare.
Multitudinea factorilor care influeneaza viteza de uscare determin recurgerea la date
experimentale pentru calculul i construcia usctoarelor.

2. PRINCIPIUL DE FUNCIONARE AL INSTALAIEI


Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

12

Usctorul cu benzi rulante este destinat pentru uscarea fructelor i legumelor, aici
materialul este purtat continuu, n strat subire.Instala ia este format din benzi
transportatoare; plnie de nclzire, cu dozator; tambure pentru antrenarea benzilor; role
pentru susinerea benzilor; table pentru dirijarea curentului de aer; nclzitor i transportator
elicoidal. Pe astfel de tip de usctor materialul nainteaz n contracurent cu aerul prenclzit.
Circulaia n contracurent se adopt pentru materialele sensibile la cldur n stare uscat,
cnd se cere uscarea naintat a materialului i cnd coninutul iniial de umezeal al agentului
de uscare este relativ mare.
n usctoarele cu mai multe benzi transportatoare, materialul este uscat mai uniform
din cauza amestecrilor prin cderile de la capetele benzilor. Viteza benzilor este de 0,3-0.5
m/min, iar viteza aerului de 2-3 m/s.
Usctorul prezint o camer de uscare nchis, termoizolat, n interiorul creia sunt
amplasate, una sub cealalata 4 benzi rulante. Din toate prile carcasei exist ui termoizolate,
care asigur accesul la benzi n timpul verificrii, curirii i reparrii. Fiecare band rulant
este unit cu urmtoarea pentru a permite trecerea produsului de pe o band pe alta.
Pentru ncrcarea produsului, n camera de uscare este prevzut un transportator, pe
care este instalat un repartizor. Ambele sunt puse n funciune de la staia de transmisie
automat.
Pentru amestecarea produsului, n scopul uscrii uniforme i prevenirea lipirii, la
nceputul benzii superioare este instalat un mestecator-nivelator. Pentru curirea benzilor de
produsul lipit, n partea inferioar a primelor 2 benzi snt instalate perii.
Suprafaa tamburilor se cur de produsul lipit cu ajutorul roztoarelor, instalate pe
tamburii de ntindere a primelor 3 benzi. Pentru micarea benzilor se folosesc 2 staii: una
pune n micare 1 i a 3-a band, iar cealalt a 2-a i a 4-a. Plus la aceasta, staiile pun n
micare mestecatorul, nivelatorul i periile.
ntre tamburii benzilor snt instalate calorifere. Pentru comoditate, n setarea la
regimul tehnologic potrivit, la fiecare etaj al caloriferului este instalat manometru. Vaporii
aflai sub presiune sunt transmii prin supapa de reducie n collector i mai departe n fiecare
etaj al caloriferului. Benzile de jos sunt aprate de nimerirea produsului. La fiecare band
sunt instalate termometre de rezisten, care servesc ca traductoare de temperatur. Pentru
deservirea comod a usctorului este prevzut o scar care pote fi uor micat de-a lungul
camerei de uscare.
Produsul supus uscrii este ncrcat n buncrul de ncrcare, se repartizeaz de-a
lungul
buncrului de alimentare

buncrului de alimentare, unde este instalat o clapet care regleaz nlimea


stratului de produs pe banda nclinat. Mai departe produsul nimerete pe banda de sus a
usctorului, mai departe pe a 2-a .a.m.d., trecnd de-a lungul tuturor benzilor pn la ieirea
produsului uscat din usctor. Sub fiecare band este instalat calorifer. Aerul proaspt se
acumuleaz n camer prin deschiztura dintre corpul usctorului, podea i stlpii
fundamentului i trece prin produs de jos n sus.

Fig.3 Instalatia de uscare KCA-80

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

13

3. CALCULUL USCTORULUI CU 4 BENZI


Date iniiale:
productivitatea dup materialul umed : Gin = 3,8 t/zi
umiditatea iniial a materialului: U1 =75%;
umiditatea final a materialului: U2=14%;
temperatura agentului termic pe I band: 750C;
temperatura agentului termic pe a II-a band: 800C;
temperatura agentului termic pe a III-a band: 700C;
temperatura agentului termic pe a IV-a band: 650C;
cantitatea de ap evaporat pe I band: W1 = 35% = 0,35;
cantitatea de ap evaporat pe a II-a band: W2 = 35% = 0,35;
cantitatea de ap evaporat pe a III-a band: W3 =26 % = 0,26;
cantitatea de ap evaporat pe a IV-a band: W4 =4% =0,04;
durata de uscare: 4,5 ore;
capacitatea termic specific a grului: c= 1510 J/(kgK);
pierderile de cldur: Qp = 10%;
temperetura agentului termic la ieire din usctor: t2 = 600C;
temperatura aerului prospat t0=150C si umiditatea relativa =70%.

3.1 Calculul bilanului material


Productivitatea dat de uscare e de 3,8 t/zi i durata procesului de uscare de 4,5 ore,
determinm numrul de cicluri posibile timp de o zi: 24:4,5=5 cicluri.
Cantitatea de griului uscat timp de un ciclu va fi: 3800:5= 760 kg, iar productivitatea
orar va fi: 760:4,5=169 kg/h.
Cantitatea de ap eliminat n procesul de uscare timp de o or se determin din
relaia:

W Gin .

U1 U 2
75 14
169
412,36 kg
h
100 U 2
100 75

Cantitatea de struguri uscai ce se vor obine n urma uscrii se determin din relaia:

G1 G2 W 169 415 581 kg


Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

9,7kg / min

Proiect de an la OUIA

Coal
a

14

Calculm cantitatea de ap evaporat de pe fiecare band:

De pe I-a band: W1 =412 0,35=144,2 kg/h=0,04 kg/s;

De pe a II-a band: W2 =412 0,35=144,2 kg/h=0,04 kg/s;

De pe a III-a band: W3 =412 0,26=107,12 kg/h=0,03 kg/s;

De pe a IV-a band: W4 =412 0,04=16,48 kg/h=0,005 kg/s.


3.2 Calculul bilanului termic
Pentru a putea efectua calculul bilanului termic este necesar de a prezenta pe

diagrama I-x procesul de uscare.


Usctorul se proiecteaz n or. Kiev (cel mai apropiat oras de or. Chisinau), aici,
conform tab. XV, n perioada cald a anului t0 = 150C i 2 = 70%. Din diagrama I-x rezult
c coninutul de umezeal a aerului la intrare n usctor este: x0= 0,0085 kg/kg aer uscat.
Conform datelor din problem:
o coninutul de umezeal a aerului la ieire din usctor de pe a IV-a band este:
x IV 0,0275kg / kg a.

us.

o coninutul de umezeal a aerului la ieire din usctor de pe a III-a band este:


x III 0,0215kg / kg a.

us.

o coninutul de umezeal a aerului la ieire din usctor de pe a II-a band este:


x II 0,014kg / kg a.

us.

o coninutul de umezeal a aerului la ieire din usctor de pe I-a band este:


x I 0,01kg / kg

a. us.

Entalpia aerului la intrare n usctor:


I0=34 kg/kg a.us.

o Entalpia aerului la ieire din usctor de pe a IV-a band:


I IV 87 kJ / kg

a. us.

o Entalpia aerului la ieire din usctor de pe a III-a band:


I III 97 kJ / kg a.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

us.

Proiect de an la OUIA

Coal
a

15

o Entalpia aerului la ieire din usctor de pe a II-a band:


I II 118 kJ / kg

a. us.

o Entalpia aerului la ieire din usctor de pe I-a band:


I I 134,5kJ / kg

a. us.

Calculm consumul specific de cldur de pe fiecare band:


o Pe I-a band:
q1

I I I II
x x
I

II

134,5 118
2750 kJ
kg
0,0275 0,0215

ap evap.

118 97
2800 kJ
kg
0,0215 0,014

ap evap.

o Pe a II-a band:
q2

I II I III
x

II

III

o Pe a III-a band:
I III I IV

q3

x III x IV

97 87
2500 kJ
kg
0,014 0,01

ap evap.

o Pe a IV-a band:
q4

I IV I 0
x

IV

x0

87 34
35333 kJ
kg ap evap.
0,01 0,0085

Calculm consumul de cldur n calorifer, n kW, ap evaporat:


o De pe I-a band: Q1=W1 q1=0,04 2750=110 kW;
o De pe a II-a band: Q2=W2 q2=0,04 2800=112 kW;
o De pe a III-a band: Q3=W3 q3=0,03 2500=75 kW;
o De pe a IV-a band: Q4=W4 q4=0,005 35333=177 kW.
Consumul de cldur pentru nclzirea materialului umed de la temperatura lui iniial
t1I=15 0C pn la temperatura termometrului umed tum=35,50C, ce se determin din diagrama
I-x, se determin cu relaia:
Qnc= G1 c (tum-t1I)= 581/3600 3,52 (35,5-15)= 11,6 k W;
c =1,51 0,25 4,19 0,75= 3,52 kJ/kgK.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

16

Considerm c nclzirea produsului are loc pe prima band i atunci consumul de


cldur transmis de calorifer pe I band, lund n consideraie pirderile n mediul nconjurtor
, va fi:
Q1I= (Q1+ Qnc) 1,1= (110+11,6) 1,1=133,76 kW;
Corespunztor cldura transmis de 1 calorifer i la restul benzi va fi:
Q2I= Q2 1,1= 112 1,1= 123 kW;
Q3I= Q3 1,1= 75 1,1= 82,5 kW;
Q4I= Q4 1,1= 177 1,1= 195 kW;
Suprafaa caloriferului se determin din relaia:
F

QI
, m2
k t med

Unde: k- coeficientul total de transfer de cldur, W/m2K;


k = 8,8 1,1 W0,48W/m2K;
t med - diferena medie de temperatur, 0C;

tmed

t1 t2
t t
ln 1 um
t2 tum

Unde: t1- temperatura aerului dup calorifer, 0C;


t2- temperatura aerului deasupra benzii, 0C;
tum- temperatura termometrului umed, 0C.
ns n cazul nostru suprafaa caloriferilor pentru fiecare secie a uscatorului KCA-80
e cunoscut. Ea constituie 260 m2 sub prima lent i cte 170 m2 sub urmtoarele, de aceea e
necesar de cunoscut presiunea aburului de ncalzire.
n uscatoarele prin convecie cu mai multe benzi presiunea aburului de nclzit, care e
transmis caloriferilor lentelor de sus este deobicei de 8-10 at, dar a caloriferilor de jos 6-7 at.
Calculm consumul specific de aer uscat:

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

1
1

52,63kg / kg ;
0,0275 0,0085
x fin xini

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

17

Calculm debitul de are uscat n usctor:


L=l W=52,63 412=21683kg/h;
Volumul consumului de aer umed introdus n usctor:

V L Vaer .um. L

Raer T
Psat .

Presiunea aburului saturat Psat este la t=150C este 1707Pa, iar la t=600C este 19918Pa.
V 21683

287(273 15)
18495m 3 / h.
4
9,81 10 0,7 1707

Consumul aerului umed (600C, = 20%) nlturat din usctor:

V L Vaer .um. L

Raer T
287(273 60)
21683
22018m 3 / h.
4
Psat .
9,81 10 0,2 19918

Unde:
Raer-constanta gazoas pentru aer,287 J/(kg K);
T-temperatura aerului,K;
-presiunea total a amestecului de vapori,Pa;
Psat.-umuditatea relativ i presiunea saturat a aerului umed,Pa;
Vaer.umed-volumul specific de aer umed, care revine la 1 kg aer uscat la P=1 atm.
Cheltuielele necesare de aer vor fi asigurate de fucionarea a 3 ventilatoare suspendate
(8000 3 = 24000 m3/h) a usctoriei KCA-80

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

18

4. NORME DE PROTECIE A MUNCII


Condiiile de munc snt determinate de caracterul procesului de munc i
factorii mediului extern, ce-l nconjoar pe lucrtor n sfera de producie.
n timpul activitii de munc a omului are loc interaciunea mediului de
producie i a organismului. Omul transform, acomodeaz mediul de producie la
necesitile sale, iar mediul de producie acioneaz ntr-un mod sau altul asupra
lucrtorilor.
De

studierea

factorilor

de

producie

ai

mediului

extern

(condiiilor

meteorologice, zgomotului, vibraiei, polurii cu gaze, iluminrii etc.), ce acioneaz


asupra sntii omului, se ocup igiena de producie; care, n corespundere cu STAS
12.0.003-74 al S.S.S.M. "Factori de producie periculoi i nocivi".
Aciunea mediului de producie asupra organismului omului este condiionat
defactori fizici, chimici i biologici.
Factorii fizici includ umiditate a relativ i temperatura aerului ambiant,
circulaia i presiunea barometric a aerului, radiaia radioactiv i termic, zgomotul
i vibraia etc.
Printre factorii chimici se numr impurificarea aerului cu gaze otrvitoare i
praf toxic, mirosurile neplcute, acizii i alcaliile agresive.
Factorii biologici: microorganismele patogene, unele specii de fungi, virusurile,
toxinele etc.
Aciunea factorilor enumerai asupra omului este condiionat de caracterul activitii
de munc, alimentaie, condiiile de menaj.
Condiiile meteorologice ale ncperilor de producie includ temperatura, umiditatea
relativ, viteza de circulaie i presiunea aerului. Aceti factori determin microclima
ncperilor de producie. Asupra microclimei ncperii acioneaz nu numai factorii
atmosferici externi, dar i surplusurile de cldur i umiditate, eliminate de utilajul ce
funcioneaz, de materialele nclzite, de lucrtorii ce muncesc.
De condiiile meteorologice depind ntr-o mare msur starea sntii i capacitatea
de munc ale omului. n condiiile optime omul elimin acea cantitate de cldur, care e
produs de organismul lui. Devierile mari ale parametrilor microclimei duc la schimbarea
brusc a balanei termice a organismului i dereglarea funciilor lui fiziologice: reglarea
termic, metabolismul, activitatea sistemelor cardiovascular i nervos. Tulburarea reglrii
termice este nsoit de supranclzirea sau suprarcirea orgamsmului. Pentru asigurarea
condiiilor favorabile de munc, snt stabilite valorile normate de tmperatur, umiditate

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

19

relativ

i vitez de circulaie a aerului n zona de munc a ncperilor de producie.

Temperatura aerului n ncpere trebuie s oscileze ntre 18-24 oC, umiditatea relativ s fie
n limitele de 60-40%, iar viteza de circulaie a aerului 0,2-0,5m/s.
Indiferent de tipul i de funcionarea instalaiilor pe care lucrtorul le deservete, el
trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine de securitate.
Lucrtorul trebuie s cunoasc bine construcia instalaiei, tehnica ei de funcionare i
s efectuieze ngrijirea i reparaia tehnic necesar. nainte de pornirea instalaiei montate
sau reparate este necesar de controlat dac nu au rmas pe instalaie sau n mecanismele ei
obiecte strine: instrumente, buloane, piulie, . a.
Instalaia poate fi pornit doar n cazul convingerii funcionrii normale. Se interzice
pornirea i oprirea instalaiei de ctre persoanele care nu au permisiunea s fac acest lucru.
naintea pornirii instalaiei, lucrtorul d un semnal sonor, dup care toi cei ce o deservesc
trebuie s fie ateni.
La nceput instalaia lucreaz un timp oarecare n gol, dup care n ea se introduce
materia prim. n timpul funcionrii instalaiei se interzice curarea, repararea sau reglarea
nodurilor.
Instalaia i locul de munc trebuie s fie bine iluminate. n apropierea locului de
munc nu trebuie s se afle persoane strine.
Se interzice mbrcarea i dezbcarea hainelor n apropierea instalaiei care
funcioneaz, precum i purtarea mbrcmintei descheiete, deoarece mbrcmintea poate fi
prins de mecanismele n micare, se recomand purtarea combinizoanelor. Femeile trebuie
s-i acopere capul cu un colior sau o basma.
La fiecare instalaie mpreun cu instrucia de deservire trebuie s fie anexate i
regulile tehnicii de securitate.
Adresarea cu instalaiile electrice necesit de la personalul ce le deservete o atenie
special, de aceea cunoaterea tehnicii de securitate este obligatorie pentru oricare care are
lagtur cu electricitatea.
Trecnd prin corpul omului, curentul electric produce arsuri i contracia muchilor. n
timpul contraciei ndelungate a muchilor se ntrerupe respiraia i poate avea loc stop
cardiac. Cu ct intensitatea curentului electric care trece prin copul omului este mai mare, cu
att mai mult crete riscul pentru viaa lui. Practica arat c intensitatea curentului mai mare
de 0,5A este deja periculoas pentru sntatea omului, iar curenul electric cu intensitatea de
1A i mai mult este mortal.
Nu trebuie de crezut c pentru om este periculoas numai tensiunea nalt. Datele
statistice vorbesc despre faptul c peste 80% din situaii excepionale survin la reelele cu un

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

20

voltaj mic. Normele i regulele electrotehnice prevd msuri speciale de ocrotire n timpul
lucrului cu tensiune de 40V.
Msurile de protecie se mpart n: generale (izolare, legtura cu pmntul, placate de
avertizare, ngrdire) i speciale (individuale).
Toate obiectele care conduc curentul electric (partea interioar a cablurilor, mnerele de
lemn la ntreruptoare i altele), de care se poate folosi omul, trebuie s fie acoperite cu u
strat izolator fiabil. Cablurile neizolate (descoperite) se folosesc doar n locurile inaccesibile,
unde ele nu vin n contct ntmpltor cu omul (linia aerian).
Toate capetele metalice, izolate de prile conductoare de curent electric n condiii
obinuite, trebuie s fie unite cu pmntul, pentru cazul defectrii izolaiei. Pentru aceasta
evele metalice sau unghiurile cu lungimea de 2-3m se bat n pmnt i cu ajutorul unei bare
care face legtur cu pmntul se unesc ntre ele. Captul barei iese la suprafa i la el cu un
cablu dezgolit aproximativ 16-25mm2 se unesc carcasele instalaiilor i mainilor electrice,
transformatoarelor, cutiile reostatelor . a. n cazul defectrii izolaiei partea dispozitvului
care are legtur cu pmntul poate fi unit cu cea conductoare de curent electric. Cu toate
acestea ntre partea care are legtur cu pmntul i pmnt nu va fi tensiune periculoas
pentru om.
Persoanele, care n conformitate cu locul de munc intr n contact cu elemente
individuale conductoare de curent electric, pentru protejarea de leziunile care pot fi
provocate de curentul electric snt obligate s aib obiecte (instrumente) individuale de
protecie: mnui de cauciuc, caloi sau cizmulie de cauciuc, covorae de caucuic, ochelari
de protecie. Mnerele metelice ale mnerilor instrumentelor de lucru (cletilor, urubelnielor
. a.) trebuie s fie acoperite cu cauciuc.
Este necesar de ndeplinit urmtoarele tehnici de securitate de baz:
1. Nu se admite contactul sau atingerea elementelor dispozitivelor electrice aflate sub
presiune.
2. Nu se permite s se controleze cu degetele tensiunea ntre cleme.
3. Toate reparaiie la dispozitivele electrice trebuie s se efectuieze numai dup
deconectarea lor.
4. Deconectnd dispozitivul pentru efectuarea ucrrilor de reparaie, trebuie de atrnat un
placat: Nu conectai.
5. Nu se permite trecerea de ngrdire.
6. Nu se admite s se produc nici o lucrare de ctre persoanele aflate n stare de
ebrietate.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

21

Dac o persoana a afost electrocutat este necesar ca persoana dat ct mai curd s fie
eleiberat de contactul cu elementul concuctor de curent electric; pentru aceasta este nscesar
de deconectat dispozitivul, sau, dac aceasta din oarecare motive nu este posibil, de ntrerupt
circuitul, folosind pentru aceasta orice obiect uscat neconductor de curent electric.
Cu toate acestea trebuie de luat n consideraie posibilitatea cderii victimii de la nlime i
s se ia msurile necesare. n cel mai ru caz se poate de tiat cablu cu un topor cu coad de
lemn uscat. Oricum acest lucru trebuie s se fac cu mare atenie.
Elibernd

victima de aciunea curentului electric, trebuie urgent de chemat medicul, n

acelai timp acordnd victimii primul ajutor (victimii i se descheie mbrcmintea strns pe
corp, i se d s miroase amoniac, se face frecie i n caz de necesitate se face respiraie
artificial i masaj cardiac).

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

22
8

BIBLIOGRAFIE
1. Bcoanu A., Operaii i utilaje n industria chimic i alimentar. Editura Tehnic:
Iai, 1997.
2. Iliescu L., Gheorghescu N., ve V., Procese i utilaje n industria alimentar.
Editura Didactic i Pedagogic: Bucureti 1968.
3. Bibire L., Operaii i aparate: industria alimentar. Editura Tehnica: Info Chiinu,
2004.
4. Renescu L., Operaii i utilaje n industria alimentar, Vol. II. Editura Tehnic:
Bucureti 1972.
5. Vavilin A., Protecia muncii la ntreprinderile de alimentaie public. Editura
Lumina: Chiinu, 1990.
6. .., . ., . .,
. : , 1989.
7. . .,
. , 1975.
8. Bratu Em. A., Operaii i utilaje n industria chimic Editura Tehnic: Bucureti,
1981.

Mod Coa Nr
.
la
Document

Semn
at

Data

Proiect de an la OUIA

Coal
a

23
8