Sunteți pe pagina 1din 129

m m AKIM& fcMWl

REGULAMENTUL
AUTORITTILOR CANONICE DISCIPLINARE
5

I AL INSTANELOR DE JUDECAT
ale

Bise r ic ii O rt o d o x e R o m n e

Pa t r i a r h i a R o m n

REGULAMENTUL
AUTORITTILOR CANONICE DISCIPLINARE
5

I AL INSTANELOR DE JUDECAT
ale

B ise r ic ii O rt o d o x e R o m n e

V*.

l
fe r ic ii O rto^ ciii^

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE ORTODOX


BUCURETI - 2015

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


PATRIARHIA ROMN (Bucureti)
Regulamentul autoritilor canonice disciplinare i al instanelor
de judecat ale Bisericii Ortodoxe Romne / Patriarhia Romn. Bucureti: Basilica, 2015
ISBN 978-973-616-433-0
348:281.95

Text aprobat de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne prin


hotrrea nr. 937/2015 luata n edina de lucru din 5-6 februarie 2015
ISBN 978-973-616-433-0

Pream

bul

Potrivit L egii nr. 489/2006 p rivin d libertatea religioas i regim u l

gen era l a l cultelor, n R om nia , cultele se organizeaz i fun cion ea z


n baza p revederilor constituionale i ale prezentei legi , n m od autonom ,
p otrivit propriilor statute sau coduri canonice (art. 8 alin. 1), ale cror
p reved eri sunt aplicabile propriilor credin cioi (art. 8 alin. 2). Astfel, cultele
p o t avea organe proprii d eju d eca t religioas pen tru problem ele d e disciplin
intern, conform statutelor i reglem entrilor p ro p rii1(art. 26 alin. 1), ns,
existena organelor proprii de ju d eca t nu nltur aplicarea legislaiei cu
p rivire la contravenii i infraciuni n sistem uljurisdicional (art. 26 alin. 3).
Prezentul R egulam ent a l autoritilor canonice disciplinare i a l
instanelor d e ju d eca ta ale Bisericii Ortodoxe R om ne este n tocm it p e baza
Statutului p en tru organizarea i fu n cion a rea Bisericii Ortodoxe Romne,
aprobat de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rpmne i recunoscut
de Guvernul Romniei prin H otrrea d e Guvern nr. 53 din 16 ianuarie
2008, publicat n M onitorul Oficial a l R om niei , Partea I, nr. 50 din 22
ianuarie 2008.

A b r e v ie r i

I-II Constantinopol

Sinodul de la Constantinopol (861)

alin.

alineat

Ancira

Sinodul de la Ancira (314)

Antiohia

Sinodul de Ia Antiohia (341)

ap.

apostolic

art.

articol

Atanasie cel Mare

Sfntul Atanasie cel Mare (t373)

can.

canon/canoane

Cartagina

Sinodul de la Cartagina (419)

Chirii al Alexandriei

Sfntul Chirii al Alexandriei (t444)

Constantinopol (394)

Sinodul de la Constantinopol (394)

Constantinopol (879)

Sinodul de la Constantinopol (879)

ecum.

ecumenic

Gangra

Sinodul de la Gangra (340)

Ghenadie al Constantinopolului

Sfntul Ghenadie al Constantinopolului (t471)

Grigorie de Neocezareea

Sfntul Grigorie de Neocezareea Taumaturgul (t270)

Grigorie de Nyssa

Sfntul Grigorie de Nyssa (t 395)

Ioan Postitorul (Ajuntorul)

Sfntul Ioan Postitorul (t595)

hot. ANB

hotrrea/hotrrile Adunrii Naionale Bisericeti

hot. Sf. Sinod

hotrrea/hotrrile Sfntului Sinod

Laodiceea

Sinodul de la Laodiceea (380)

Neocezareea

Sinodul de la Neocezareea (319)

Nichifor Mrturisitorul

Sfntul Nichifor Mrturisitorul (f828)

Petru al Alexandriei

Sfntul Petru al Alexandriei (t3 1 1)

Sardica

Sinodul de la Sardica (343)

Tarasie al Constantinopolului

Sfntul Tarasie al Constantinopolului (f 806)

Teofil al Alexandriei

Teofil al Alexandriei (t4 l2 )

trulan

Sinodul trulan (692)

Vasile cel Mare

Sfntul Vasile cel Mare (t379)

u v n t n a in t e

n Patriarhia Romn, primul Regulament de procedura a l instanelor


disciplinare i judectoreti ale Bisericii Ortodoxe Romne a fost discutat articol
cu articol n edina
j
> de lucru a Sfntului Sinod din 26-30 iunie 1926 si
) a fost
aprobat cu unanimitate de voturi de Sfntul Sinod, n edina sa de lucru
din 2 iulie 1926. Aceast hotrre, care nu are un numr de ordine, dar a fost
nregistrat la Arhiva Sfntului Sinod n dosarul nr. 208/1926, va fi citat
n continuare ca Hotrrea S f Sinod nr. 208/1926. Textul Regulamentului
aprobat n 1926 a fost recunoscut prin D ecretul regal nr. 4160 din 29 decem brie
1926 i publicat n M onitorul Oficial nr. 290 din 30 decembrie 1926.
Dup instaurarea regimului comunist n Romnia, Sfntul Sinod,
n edina sa de lucru din 8 iunie 1949, a aprobat un nou R egulam ent de
procedur a l instanelor disciplinare i de ju decat ale Bisericii Ortodoxe
Romne (cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949). Textul R egulam entului
aprobat n 1949 a fost recunoscut prin D ecretul Prezidiului M arii Adunri
Naionale din 12 ianuarie 1950. Dup cderea regimului comunist n
anul 1989, R egulam entul aprobat n anul 1949 a fost de mai multe ori
modificat i amendat de Sfntul Sinod pentru a putea rspunde nevoilor
pastorale i noilor prevederi constituionale i legale (cf. hot. Sf. Sinod
3505/15 iulie 1998, 972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007, 381/17
februarie 2011).
Din analiza celor dou texte ale Regulamentului, cel din 1926 i cel din
1949, precum i a textelor modificate dup anul 1990, se poate desprinde cu
uurin concluzia c, n Patriarhia Romn, exist traditie sinodal n
ceea ce privete instanele de disciplin i de judecat bisericeasc.
Avnd n vedere faptul c, n edina sa de lucru din 28 noiembrie 2007,
Sfntul Sinod a aprobat un nou Statutpentru organizarea'ifuncionarea Bisericii
Ortodoxe Romne (cf. hot. Sf. Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007), era evident
necesitatea unui nou Regidament al instanelor disciplinare i de judecata a l
Bisericii Ortodoxe Romne . Astfel, n edina din 17-18 iunie 2013, Subcomisia
5

>

t DANIEL,

Pa t r i a r h u l B i s e r i c i i O r t o d o x e R o m n e

penti'u Statut i regula??ie}ite a aprobat un proiect de text al noului Regulament


a l instanelor disciplinare i de judecat al Bisericii Ortodoxe Romne.
In cadrul acestui proces de revizuire i adnotare a noului Regulament
a l instanelor disciplinare i de ju decat ale Bisericii Ortodoxe Romne , au
fost analizate de asemenea Statute i regulamente ale Bisericilor Ortodoxe
Surori, constatndu-se c, n prezent, procedura instanelor de disciplin i
de judecat din alte Biserici Ortodoxe Surori are un puternic specific local
(n cadrul Patriarhiei Ecumenice i a Patriarhiei M oscovei coexist chiar mai
multe practici locale) i nu este ntotdeauna asemntoare cu procedura din
Biserica Ortodox Romn (n unele Biserici nu exist consistoriiprotopopeti
sau mitropolitane , ori nu sunt prevzute expres instane de judecat pentru
monahi). Prin urmare, nu s-a considerat necesar inserarea de referiri la
prevederi din Statute i regulamente ale Bisericilor Ortodoxe Surori, ci a fost
evideniat fundamentarea scripturistic i canonic, precum i tradiia
sinodal existent n Patriarhia Romn n ceea ce privete autoritile
canonice disciplinare (ep iscop u l i sin od u l d e episcopi ) i instanele de
judecat bisericeasc {consistoriile). In acest sens, dl. George Grigori
a ntocmit aparatul critic al Regulamentului, cu note de subsol care conin
trimiteri scripturistice, canonice i legale, precum i referiri la hotrri ale
Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne.
n edina sa de lucru din 13 februarie 2014, Sfntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romne a hotrt ca textul proiectului de Regulament , aprobat de
Subcomisia pentru Statut i regulam ente (17-18 iunie 2013) i definitivat cu
adnotri la Cancelaria Sfntului Sinod , s fie trimis tuturor eparhiilor, ucmnd
ca, n perioada 01 martie - 15 aprilie 2014, sugestiile acestora s fie analizate
i sintetizate n observaii unitare ale fiecrui Sinod mitropolitan, care vor fi
naintate n scris i n form electronic la Cancelaria Sfntului Sinod pn la
data de 16 mai 2014 (punctul 2 al hotrrii nr. 750 din 13 februarie 2014).
Prin urmare, la Cancelaria Sfntului Sinod au fost studiate propunerile
naintate de Sinoadele mitropolitane i a fost redactat un proiect de text
al Regulamentului prezentat pe dou coloane: una cu textul aprobat de
Subcomisia pentru Statut i regulam ente n edina sa de lucru din 17-18
iunie 2013 i definitivat ulterior la Cancelaria Sfntului Sinod , iar cealalt
8

Cuvnt

n a in t e

cu propunerile trimise de Sinoadele mitropolitane. Acest proiect de text,


mpreun cu propunerile Sinoadelor mitropolitane, a fost analizat n cadrul
edinei de lucru a Coynisiei pentru Statut i regulam ente , care a avut dou
sesiuni: 25-26 iunie 2014,*la Reedina
> > Patriarhal din Bucureti,
> 9si,
J 78-9 iulie
2014, la Mnstirea Caraiman din Buteni.
Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, n edina de lucru din
05-06 februarie 2015, a analizat i a aprobat noul regulament cu titlul:
R egulam entul autoritilor canonice disciplinare i a l instanelor de judecata
ale Bisericii Ortodoxe Romne , care cuprinde 179 de articole, organizate n
6 capitole, preciznd c acesta intr n vigoare din data de 06 februarie 2015.
Noul Regula?nent pstreaz tradiia sinodal romneasc privitoare
la autoritile canonice disciplinare i la instanele de judecat bisericeasc,
aducnd totodat unele completri i precizri practice privitoare la respectarea
disciplinei canonice n Biserica Ortodoxa Romn. Astfel, redactarea noului
R egidament s-a bazat pe doctrina canonic ortodox, accentundu-se n
special urmtoarele principii canonice fundamentale pentru organizarea i
funcionarea Bisericii: aprarea nvturii de credina i a imitaii Bisericii,
autoritatea ierarhic i iresponsabilitatea sinodal, autonomia eparhial i
pstrarea com uniunii ecleziale, acribia (sau acrivia) i iconomia , libertatea i
responsabilitatea m em brilor Bisericii, libertatea religioas i autonomia Bisericii
fa a de Stat, respectarea prevederilor canonice, statutare i regulamentare, a
hotrrilor autoritilor canonice bisericeti de ctre slujitorii Bisericii, aflarea
adevrului i garantarea dreptului de aprare, ndreptarea persoanelor vinovate
i recuperarea prejudiciilor cauzate.
Persoanele crora li se aplic prevederile noului Regula??ient sunt clericii ,
?nonahii i m irenii de la unitile bisericeti i din adnmiistmia bisericeasc din
Romjiia i din afara gi'anielor rii, din nvm ntul teologicpreuniversitar
i universitar , profeso7'ii de religie, clericii din instituiile publice sau private,
clericii i monahii pensio?iai, studenii de la facultile de teologie ortodox i
absolvenii de teologie ortodox , precum i cei care activeaz din ncredinarea
i cu binecuvntarea (aprobarea scris a) autoritilor canonice bisericeti.
Sanciunea bisericeasc (din termenul latin sanctio,-onis, derivat din
sanctus) este neleas de prezentul Regulament ca hotrre luat de o
9

t DANIEL,

Pa t r i a r h u l B i s e r i c i i O r t o d o x e R o m n e

autoritate canonic disciplinar (episcopul sau sinodul de episcopi) pentru


ndreptarea unui slujitor al Bisericii care a svrit o abatere. Totodat,
sanciunea este diferit de epitim ie (s7rrri[ua), noiune ce definete canonul
de pocin i ndreptare pe care un credincios trebuie s-l mplineasc dup
mrturisirea pcatelor n faa duhovnicului la Spovedanie. Deci, epitimiile se
aplic de ctre duhovnic credincioilor n cadrul Sfintei Taine a Spovedaniei,
iar sanciunile se aplic de ctre autoritile canonice disciplinare (episcopul
sau sinodulepiscopilor). Astfel, sanciunea bisericeasc se deosebete de epitimie
n special prin modul n care este dat i se aplic: epitimia are un caracter
privat, fiind administrat exclusiv n cadrul Sfintei Taine a Spovedaniei i
se aplic n viaa privat a unei persoane, n timp ce sanciunea bisericeasc
are un caracter public, deoarece este administrat de autoritile canonice
disciplinare i se aplic printr-un act public.
Dei n R egulamentul de procedura a l instanelor disciplinare i de
ju decat din Biserica Ortodox Romn din anul 1950 actele de indisciplin
erau mprite n dou categorii, i anume abateri i delicte , totui n noul
R egulament s-a considerat oportun folosirea doar a termenului de abatere.
Motivul principal a fost acela c, n Romnia, termenul de delict (din
latinescul delictum ) a fost folosit din 1865 i pn n anul 1969 n Codul
p en a l i a cptat astfel o valoare de termen tehnic pentru dreptul penal
al Statului. Prin urmare, cel mai potrivit termen este cel de abatere , care
indic aciunea de a se abate (derivat din verbul latin abbattere) de la regulile
de credin
>1si viat
> ale Bisericii.
Astfel, din punct de vedere canonic, abaterea este o acmne a unui
membru al Bisericii care aduce atingere (prejudicii) ordinii canonice sau/i
valorilor morai-duhovniceti ale Bisericii. Prin urmare, se consider abatere
nclcarea de ctre cretinii ortodoci, indiferent de funcia sau postul deinut,
a Sfintelor Canoane, a Statutului pentru organizarea i funcionarea Bisericii
Ortodoxe Roynne i a regulamentelor de aplicare a acestuia, a hotrrilor
Sfntului Sinod, precum i a ordinelor i dispoziiilor autoritilor bisericeti.
De-a lungul timpului, abaterile bisericeti au fost mprite n diferite categorii
dup criterii diverse (fond, intenie, svritor etc.), ns cea mai clar i
folosit clasificare a fost cea bazat pe coninutul acestora.
10

C uvnt

n a in t e

n acest sens, potrivit noului Regulament , abaterile sunt clasificate n 4


categorii, i anume: abateri dogmatice (doctrinare), abateri morale, abateri
pastoral-liturgice i abateri administrative. Pentru persoanele care svresc
abateri, n noul R egulament este prevzut un mod de sancionare gradual
(ncepnd de la dojana arhiereasc verbal sau scris i ajungnd pn la
excomunicare n cazurile grave), prin care autoritatea bisericeasc ncearc s
ndrepte i s recupereze spiritual respectiva persoan, n vederea reintegrrii
acesteia n comuniunea cu Mntuitorul Iisus Hristos si
) cu Biserica Sa,1 dar si
>
pentru aprarea unitii i apciiecleziale (cf.7 Tesaloniceni 5,12-13). Orizontul
general al noului Regulament este meninerea i promovarea legturii dintre
libertate i responsabilitate n Biseric, avnd ca scop mntuirea oamenilor prin
comuniunea acestora cu Dumnezeu i cu semenii lor (cf. Evrei 13,17).
Pentru judecarea abaterilor, n noul Regulament , au fost prevzute
instane de judecat bisericeasc, avnd competene specifice, difereniate
pentru fiecare nivel de autoritate (Consistoriul protopopesc, Consistoriul
eparhial , Consistoriul eparhial monahal , Consistoriul mitropolitan , Consistoriul
mitropolitan monahal, Consistoriul Superior Bisericesc i Consistoriul Superior
Bisericesc M onahal). Deciziile acestora devin executorii n urma aprobrii lor
de ctre autoritile canonice disciplinare (episcopul sau sinodul de episcopi ).
Dup aprobare, hotrrile instanelor superioare de judecat bisericeasc
(Consistoriul mitropolitan, Consistoriul mitropolitan monahal, Consistoriul
Superior Bisericesc i Consistoriul Superior Bisericesc Monahal) au caracter
obligatoriu n toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Romne i au valabilitate
n Ortodoxia canonic universal. n situaia n care o astfel de hotrre
nu este aplicat n eparhia din care provine clericul sancionat, chiriarhul
are datoria de a prezenta, n scris, motivele acestui refuz, n faa Sinodului
mitropolitan , pentru cazuri de destituire din slujirea clerical (depunerea din
treapt), i, n faa Sfntului Sinod, pentru cazuri de caterisire. Pentru fiecare
caz n parte, Sinodul mitropolitan sau Sfntul Sinod stabilete modul practic
de aplicare a hotrrii instanei de judecat bisericeasc, pentru a restabili
ordinea canonic i a promova misiunea Bisericii n societate. Astfel, ierarhii,
individual sau reunii n sinod, ca prini arhipstori, trebuie s vegheze la
mntuirea celor pe care-i pstoresc, avnd datoria sfnt de a-i nva pe
11

t DANIEL,

Pa t r i a r h u l B i s e r i c i i O r t o d o x e R o m n e

cei netiutori, de a-i ndrepta pe cei care greesc, de a-i ridica pe cei czui
i de a-i ierta pe cei care se pociesc (cf. Fapte 20, 28; Ioan 20, 23), dar i
datoria de a menine pacea i unitatea comunitilor ecleziale (parohii,
mnstiri i instituii bisericeti) lund msurile disciplinare adecvate (ci.
M atei 18, 15-18).
De asemenea, n baza autonom iei cultelor , stabilit constituional (art. 29
alin. 3 i 5 din Constituia Romniei), i a prevederilor Legii nr. 489/2006, care
precizeaz c, n Romnia, cultele p o t avea organe proprii de judecat religioas
pentru problem ele de disciplin intern, conform statutelor i reglem entrilor
proprii (art. 26 alin. 1; precum i deciziile Curii Constituionale a Romniei
nr. 640/2008 i nr. 448/2011), noul R egulament menioneaz c hotrrile
instanelor bisericeti de ju decat , la toate nivelurile, nu pot fi contestate n
faa instanelor civile d e judecat, acestea din urm avnd un alt domeniu de
competen.
Totodat, n noul Regulament, se precizeaz c, potrivit doctrinei
canonice ortodoxe, un episcop nu poate fi judecat dect de Sinodul de episcopi
(can. 74 ap., 6 II ec., 3 Sardica), acesta fiind ales tot de un sinod d e episcopi
(can. 3 VII ecum.). Prin urmare, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne
este unica instan de judecat canonic a membrilor si.
In concluzie, acest nou R egulament este, n acelai timp, o form
actualizat i mbogit a tradiiei sinodale romneti privitoare la disciplina
canonic, precum i un ndreptar i un apel pastoral ctre cler, monahi i
mireni de a folosi libertatea n mod responsabil, potrivit ndemnului apostolic:
Trii ca oa?nenii liberi, dar nu ca i ciw i ai avea libertatea drept acopermnt
a l rutii, ci ca robi ai lui D mnnezeu (1 Petru 2, 16).
Ne exprimm convingerea c noul Regulament al autoritilor ca?ionice
disciplinare i al instanelor de ju decat ale Bisericii Ortodoxe Romne va
constitui un mijloc de aprare i promovare a vieii bisericeti i de ntrire a
coresponsabilitii pentru unitatea i misiunea Bisericii.
P r e e d in t e l e S f n t u l u i S in o d

f DANIEL
Pa t r i a r h u l B i s e r i c i i O

12

rtodoxe

R omne

REGULAMENTUL
AUTO RITTILO
R CANONICE D ISCIPLIN ARE
5
I AL INSTANELOR DE JUDECAT
ale

B is e r ic ii O rto d o xe R o m n e*

TITLUL I
P r in c ip ii

art. 1 - (1) In Biserica Ortodox Romn, n conformitate cu Sfnta


Scriptur, Sfintele Canoane i Tradiia ortodox, autoritile
canonice disciplinare i de judecat sunt: episcopul si sinodul episcopilor
{mitropolitan \patriarhal)1,
1 Natura .i modalitatea de constituire a acestei autoriti bisericeti, precum i transmiterea
acesteia difer n mod esenial de natura autoritii profane sau civile, de modalitatea acesteia
de constituire i de transmitere, i, n fine, chiar i n ceea ce privete funciile precise pe care
le ndeplinete. Astfel, autoritatea bisericeasc nu este o autoritate pur omeneasc constituit
doar prin voina omului - dup modul n care se constituie autoritatea civil - , ci ea este,
n mod esenial, o autoritate de natur divin, n sensul c punctul ei central, adic factorul
putere pe care se fundamenteaz i din care se dezvolt, nu este derivat din voina oamenilor
sau constituit de acetia, ci este un element cu care nsui Mntuitorul Iisus Hristos a nzestrat
Biserica Sa {Matei 10,40; Lttca 10,16; loan 13,20; Romani 1,1 6; 1 Corinteni 1, 24; 3,9; 15,
10; 2 C o r in te n i! 17; 5, 20; 6, 1; 10, 8; 13,10). Potrivit ecleziologiei ortodoxe,autoritatea n
Biseric este reprezentat de ctre:
C h ir ia r h - la nivelul eparhiei (can. 38,39 i 41 ap., 8 IV ecum., 31 trulan, 24 i 25 Antiohia);
S i n o d u l m i t r o p o l i t a n - la nivelul mitropoliei (can. 34,37 ap., 5 I ecum., 19 IV ecum., 8
trulan, 6 VII ecum., 9 i 20 Antiohia, 33 i 95 Cartagina, 40 Laodiceea);
S i n o d u l p a t r i a r h a l - la nivelul patriarhiei (can. 34,37 ap., 9 Antiohia, 95 Cartagina);
S in o d u l e c u m e n ic - la nivelul Bisericii aflate n ntreaga lume (can. 8 III ecum., 1IVecum.,
1 trulan, 1 VII ecum.).

Aceste autoriti canonice ale Bisericii (ep iscopu l sau sin od u l episcopilor) i exercit
autoritatea bisericeasc, fie n mod direct, fie prin intermediul unor organisme constituite
n acest sens. Astfel, n exercitarea judecii bisericeti, autoritile canonice ale Bisericii
Ortodoxe acioneaz, fie direct, emind sentine disciplinare sau de judecat, fe prin
intermediul unui organism ajuttor denumit Consistoriu.
* Notele dc subsol cuprinznd trimiteri scripturistice i canonicc, precum i referiri la hotrri ale
Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne sau la prevederi legale, au fost elaborate la Cancelaria Sfntului
Sinod de dl. George Grigorir, consilier patriarhal.

13

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I A L INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o ALNE

(2) Din ncredinarea acestor autoriti canonice bisericeti,


exercitarea judecii bisericeti se face prin instanele de judecat,
numite Consistorir bisericeti , care instrumenteaz cauze i propun
hotrri spre aprobare respectivelor autoriti canonice bisericeti3.
art. 2 - Prezentul Regulam ent se aplic tuturor clericilor, monahilor i
mirenilor de la unitile bisericeti i din administraia bisericeasc
din Romnia i din afara granielor rii, din nvmntul teologic
preuniversitar i universitar, profesorilor de religie, clericilor din
instituiile publice sau private, clericilor i monahilor pensionai,
studenilor de la facultile de teologie ortodox i absolvenilor de
teologie, precum i altor persoane care activeaz din ncredinarea
i cu binecuvntarea (aprobarea scris a) autoritilor canonice
bisericesti"1.
2 Termenul de consistoriu, ce provine din termenul latin consistorium derivat al verbului
consistere {a sta mpreun), indica, n cadrul Imperiului Roman, consiliul mpratului. De-a
lungul timpului, termenul consistorium a cunoscut o lung evoluie semantic putnd fi tradus
prin edin", adunare", consiliu , loc de ntlnire, de ateptare" etc. n Biserica Ortodox,
prin termenul consistoriu se indic o reuniune formal a unor colaboratori ai unui episcop
sau a unui sinod dc episcopi, reuniune ce, pentru anumite cazuri, se constituic n instan
bisericeasc abilitat, din ncredinarea respectivului episcop sau a sinodului episcopilor, s
instrumenteze cauzc dc judecat i s propun autoritii bisericeti, spre analiz i aprobare,
o decizie pentru acea cauz. n primul R egulam ent d e procedur a l instanelor disciplinare i
judectoreti ale Bisericii Ortodoxe Romne (aprobat de Sfntul Sinod n edina sa de lucru
din iunie 1926 i sancionat prin Decretul regal nr. 4160 din 29 decembrie 1926, publicat n
M onitorul Oficial nr. 290 din 30 decembrie 1926), consistoriile erau prezentate ca instane
disciplinare i judectoreti bisericeti" (art. 59-76). n R egulamentul de procedur a l instanelor
disciplinare i de judecat ale Bisericii Ortodoxe Romne din 1949 (aprobat dc Sfntul Sinod
n edina sa de lucru din 8 iunie 1949), consistoriile sunt prezentate ca organe disciplinare

i de judecat pentru clericii de mir, preoi, diaconi i cntrei, n chestiunile administrative i


bisericeti (art. 53-59). n prezent, potrivit art. 148 alin 2 din Statutul pentru organizarea i
funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne, n Patriarhia Romn, Sfntul Sinod este instana dc
judecata pentru arhierei, iar pentru clerici, monahi i personalul neclerical exist urmtoarele
consstorii: consistoritdprotopopesc, consistoriul eparhial, consistoriul eparhial jnonahal, consisto
riul mitropolitan, consistoriul mitropolitan monahal, consistorial superior bisericesc i consistoriul

superior bisericesc monahal.


3 Cf. can. 12 i 14 Cartagina, art. 26 alin. 1 Legea nr. 489/2006.
4Cf. Luca 17,10; Romani 3,30; 4,15; 1 Corinteni 9,11; can. 31 i 39 ap., 8 i 23 IV ecum.,

14

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 3 - Principiile canonice fundamentale, care stau Ia baza prezentului


Regulament , sunt urmtoarele:
a) aprarea nvturii de credin i a unitii Bisericii5;
b) autoritatea ierarhic i coresponsabilitatea sinodal6;
c) autonomia eparhial i pstrarea comuniunii ecleziale7;
d) acribia (sau acrivia) i iconomia8;
e) libertatea i responsabilitatea n Biseric9;
f ) libertatea religioas i autonomia Bisericii fa de Stat10;
g) respectarea prevederilor canonice, statutare i regulamentare, a
hotrrilor autoritilor canonice bisericeti competente11;
h) ndreptarea persoanelor i recuperarea prejudiciilor cauzate12;
i) aflarea adevrului i garantarea dreptului de aprare13.
31 Carcagina, 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/ 8 iunie 1949, 972/4
martie 2003.
s Cf. Fapte 4,32; Romani 1,12; I Corinteni 1,13; 2 Corinteni 4,13; Efeseni 4,5; 2 Timotei
3,16; 2 Petru 1,1; can. 1 II ecum., 7 II ecum., 1 crulan, 21 Gangra, 7 Laodiceea, 2 Carcagina,
I Vasile cel Mare.
6 Cf. Fapte 15,1-21; can. 14 i 34 ap., 7 III ecum., 9 i 16 Antiohia.
7 Cf. h a n 12,26; 17, 13-26; Romani 15,5-9; I C o r.8 ,13; can. 14,30,34 i 35 ap., 5 i 8 I
ecum., 2 II ecum., 7 III ecum., 9 IV ecum., 20 crulan, 18 Ancira, 9,13,16 i 22 Antiohia, 3 i
II Sardica, 56 Cartagina, 16 I-II Constantinopol.
K Cf.M atei 9,13; 12,7-8 ; Marctt 2, 27 ; Fapte 16,1-3; G alatenil, 16-21; 6, 12; can. 69 ap.,
9 III ecum., 13 i 29 crulan, 41,47 i 66 Cartagina.
i} Cf. oan 8,36; 1 Corinteni 8,9; 2 C orinteni 3,17; Galateni 5,13; Coloseni 1,13; 1 Timotei
3,13; Petru 2,16; can. 38, 39,40 i 41 ap., 12 VII ecum., 6, 7 i 33 Cartagina.
10 C iA fatei22,2\;M arcu 12,17; LucalO, 25; Romani 13,7;can. 30 i 84 ap., 17IVecum.,
38 trulan, 3 VII ecum..
11 Cf. can. 4 ,8 ,1 9 ,2 0 i 2 4 IV ecum., 8,19,27,31,33,42 i 59 trulan, 6,16 i 21 VII ecum.,
6 Gangra, 4 ,9 ,1 0 ,1 6 i 17 Antiohia, 57 Laodiceea, 9,10, 31, 43,62, 67,132 Cartagina.
12 C.Luca 15,7 i 10; 2 Pefru 3 , 9; can. 41,72 i 73 ap., 121 ecum.., 16IV ecum., 102 trulan,
24 Antiohia, 2 ,5>7 i 15 Ancira, 6 i 43 Cartagina, 1 0 1-II Constantinopol, 2,54,74,84 i 85
Vasile cel Mare, 11 Tcofil al Alexandriei.
n Cf. oan 4, 24; Romani 13, 7; 1 Timotei 3, 15; 2 Peh-u 1,19; can. 23 IV ecum., 75 i 97
Cartagina.

15

TITLUL II
S a n c j i u n i 7, c i r c u m s t a n >e s>i

abateri

A . Sa n c iu n i

art. 4 - In Biserica Ortodox Romn, se pot aplica urmtoarele sanciuni14:


a) dojan arhiereasc verbal sau scris (avertisment scris)]5;
b) canonisirea mirenilor (oprirea temporar de la Sfnta mprtanie)16;

14 n Biserica cretin, pentru ndreptarea membrilor ei care greesc, s-au stabilit diferite
modaliti catalogate, n general, n dou categorii, i anume: epitimii i sanciuni. Epitimiile se
aplic credincioilor n cadrul Sfintei Taine a Spovedaniei, iar sanciunile de ctre autoritile
canonice ale Bisericii (episcop sau sinod d e episcopi). In prezentul Regulament sunt prezentate
doar sanciunile ce pot fi aplicate n Biserica Ortodox Romn de ctre autoritile canonice
bisericeti.
5 Ci. 2 Timotei 4, 2; can. 31 ap., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003. Despre aceast sanciune, sfintele canoane dispun c ea poate fi repetat
de 3 (trei) ori i numai dup aceea vinovatul va fi supus altei sanciuni mai grave (can. 31 ap.).
16 n primele secole, Biserica avea un sistem penitenial ce prevedea mai multe etape. Astfel,
ntr-o prim etap {ovtrTMi / consistantia), penitentul putea s vin Ia biseric Ia rugciunile
comune cu credincioii, ns era exclus de la Sfnta mprtanie. n etapa a doua {vTtoTrraicri
/substractio ), penitentul putea participa doar la anumite rugciuni n biseric, unde ngenun
cheat mrturisea public pcatele lui. n cea de-a treia etap (ctxpoam /auditio), penitentul avea
dreptul de a intra doar n tinda bisericii i doar pentru a asculta predica. Ultima etap {jtpoxkvtnq
/Jletus) consta n faptul c penitentului i era absolut interzis s intre n biseric, avnd totui
posibilitatea de a sta n faa bisericii i de a-i ruga pe credincioi ca, prin rugciunile lor, s-i
mijloceasc iertarea pentru pcatele sale. Acest ultim grad de pocin li se ddea doar acelora
care se fceau vinovai de pcate grave. Cf. can. 111 ecum., 4, 5 i 6 Ancira, 2 i 19 Laodiceea,
11 Grigoric de Neocezareea, 22 i 75 Vasile cel Mare.

16

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

c) canon de post i pocin la o mnstire sau schit17;


d) suspendarea (cu precizarea perioadei) sau destituirea din oficiul de
paroh18;
e) degradarea din rangurile onorifice bisericeti i/sau retragerea
distinciilor acordate de chiriarh19;
f) pierderea posibilitii de a fi hirotonit, promovat sau de a ocupa
funcii administrative bisericesti20;
g) canonisirea (canon de post i de pocin) clericilor la mnstire, o
singur dat, timp de 30 de zile, cu obligaia de a participa la toate
slujbele religioase i activitile mnstirii21;
h) oprirea clericilor, de mir i monahi, de la svrirea unor lucrri sfinte,
timp de 30 de zile sau diminuarea temporar a salariului (pentru
clerici i cntrei bisericeti)22;
i)

trecerea monahilor la ascultri inferioare timp de 30 de zile23;

j)

mutarea disciplinar a monahilor la o alt mnstire sau schit;

k) oprirea total a clericilor de la svrirea lucrrilor sfinte, pn la


un an, cu obligativitatea de a-i desfura activitatea la stran sau ca
paracliser, la aceeai biseric sau la alt biseric2*1;

17 Cf. Psabntd 50; can. 121 ecum., 43 Carcagina.


lli Cf. can. 15 ap., 15 i 161 ecum., 16 I-II Constancinopol, 16 Anciohia, hot. Sf. Sinod nr.
208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 972/4 martie 2003.
19 Cf. can. 7 trulan, 31 Cartagina, hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003.
20 Cf. can. 17 i 18 ap., 3 i 26 trulan, 69 Vasile cel Mare, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
2455/8 iunie 1949, 972/4 martie 2003.
21 Cf. can. 36 ap., 161 ecum., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4
martie 2003.
22 Cf. can. 15 ap., 20 IV ecum., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003.
23 Cf. can. 41 trulan, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,97274 martie 2003,2578/18-19
iunie 2003, 2495/4-5 iulie 2005.
24 Cf. can. 15 ap., 20 IV ecum., 9 Neocezareea, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,972/4
martie 2003.

17

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

1) mutarea disciplinara la o parohie de categorie inferioar25;


m) retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
predarea Religiei, precum i pentru predarea n nvmntul teologic
preuniversitar i universitar26;
n) retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
desfurarea unei anumite activiti27;
o) destituirea, pentru cntrei bisericeti28;
p) excluderea din monahism i interdicia de a purta haina monahal29;
q) depunerea (destituirea) din slujirea clerical (pierderea dreptului de
a svri lucrri sfinte, de a purta inuta clerical i de a se mprti
n altar; cel destituit nu mai este cleric, ci are statut de teolog laic,
cu posibilitatea de a desfura activiti social-filantropice, culturale,
educaionale, sau de a fi cntre, dup caz; activitatea i conduita sa
vor fi evaluate anual de Chiriarh)30;
r) caterisirea (pierderea preoiei pentru totdeauna i a posibilitii
ocuprii unui post neclerical n activitile bisericeti)31;
s) excomunicarea (excluderea din Biserica Ortodox)32.

Cf. can. 7 trulan, hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003.
26 Cf. can. 33,64 crulan, hoc. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003,8577/2425 octombrie 2011.
27 Cf. can. 38 i 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 4768/ 28 noiembrie 2007,381/17
februarie 2011, 8577/24-25 octombrie 2011.
28 Cf. can. 15 trulan, 14 VII ecum., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/ 8 iunie 1949,
972/4 martie 2003.
29 Cf. can. 4 IV ecum., 4 I-II Constantinopol, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8
iunie 1949,972/4 martie 2003,2578/18-19 iunie 2003,2495/4-5 iulie 2005.
3l) Cf. can. 62 ap., 3 i 26 trulan, 1 i 2 Ancira, 14 Sardica, 8 i 9 Neocezarcea, 19 i 133
Cartagina, 27 Vasile cel Mare, 10 Petru al Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003,4768/ 28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
11 Cf. can. 3 ,5 ,2 5 ,2 9 ,3 0 ,6 2 i 64 ap., 101 ecum., 13,28,86 trulan, 1 Antiohia, 3 Vasile cel
Mare, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003.
,2 Can. 10,12,13,16,32,36 i 51 ap., 5 i 161 ecum., 4,16 i 2 0 IV ecum., 2 ,3 ,6 i 17 Andohia, 13 Sardica, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003.

18

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

art. 5 - Competena de aplicare a sanciunilor revine urmtoarelor autoriti


canonice disciplinare i instane disciplinare:
(A) far drept de contestare din partea celui sancionat:
(1) Chiriarhul, pe baza unei anchete regulamentare, a unui raport sau
referat al organismelor administrative din subordine, aplic, ntr-o
edin a Perm anenei Consiliului Eparhial, una dintre urmtoarele
sanciuni33:
a)

dojan arhiereasc verbal sau scris (avertisment scris);

b) canonisirea mirenilor
mprtanie);
c)

(oprirea

temporar

de

laSfnta

canon de post i pocin la o mnstire sau schit;

d) mutarea disciplinar la o parohie de categorie inferioar sau


diminuarea temporar a salariului (pentru cntrei bisericeti);
e)

suspendarea (cu precizarea perioadei) sau destituirea din oficiul de


paroh;

f) degradarea din rangurile onorifice bisericeti i retragerea


distinciilor acordate de chiriarh;
g) pierderea posibilitii de a fi hirotonit, promovat sau de a ocupa
funcii administrative bisericeti;
h) canonisirea (canon de post i de pocin) clericilor la mnstire, o
singur dat, timp de 30 de zile, cu obligaia de a participa la toate
slujbele religioase i activitile mnstirii;
i) oprirea clericilor de la svrirea unor lucrri sfinte, timp de 30 de
zile, sau diminuarea temporar a salariului;"
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998, 972/4
martie 2003. In plus, trebuie menionat faptul c Sfntul Sinod,n edina sa de lucru din
6-7 iulie 2010, a hotrt ca, la soluionarea unor cazuri de indisciplin n rndul clerului, care

dau natere unor evenim ente ce implic i influeneaz negativ viaa bisericeasc dm eparhie i
din afara ei, eparhiile s se consulte cu autoritile bisericeti superioare (Afitropolit, Patriarh)
(punctul 5 din hot. Sf. Sinod nr. 4780/6-7 iulie 2010).

19

Re g u la m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

j) trecerea monahilor Ia ascultri inferioare timp de 30 de zile;


k) mutarea disciplinar a monahilor la o alt mnstire sau schit;
1) excluderea din monahism i interdicia de a purta haina monahal.
(2) Consistoriul eparhial propune Chiriarhului aplicarea uneia dintre
urmtoarele sanciuni34:
a)

oprirea total de la svrirea lucrrilor sfinte, pn la un an, cu


obligativitatea de a-i desfura activitatea la stran sau ca paracliser,
la aceeai biseric sau la alt biseric;

b) mutarea disciplinar la o parohie de categorie inferioar;


c)

excluderea din monahism i interdicia de a purta haina


monahal.

(B) cu posibilitatea de contestare din partea celui sancionat:


(1) Consistoriul propune autoritii canonice bisericeti competente
aplicarea urmtoarelor sanciuni35:
a)

destituirea, pentru cntrei bisericeti;

b) depunerea (destituirea) din slujirea clerical;


c)

retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale, pentru


cadrele didactice clericale i laice (mireni) din nvmntul
preuniversitar i universitar;

d) retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru


desfurarea unei anumite activiti, pentru mireni;
e) caterisirea (pierderea preoiei pentru totdeauna i a posibilitii
ocuprii unui post neclerical n activitile bisericeti);
M Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998, 972/4
marcie 2003.
3,5 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998, 972/4
martie 2003.

20

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

f) excomunicarea (excluderea din Biserica Ortodox).

B. C ir c u m s t a n e
Cap. 1 - C ircum stane a ten u an te
art. 6 - (1) Constituie circumstane atenuante:
a) conduita bun nainte de svrirea abaterii36;
b)/ svrsirea
abaterii din nestiint
>
y
9 sau neatentie37;
j
3
c) svrirea abaterii sub ameninare, presiune fizic sau psihic
deosebit, ori din cauza unor maladii dovedite38;
d) struina depus pentru a nltura rezultatul negativ ori paguba
pricinuit prin abatere39;
e) comportamentul pozitiv dup svrirea abaterii, rezultnd din
ascultare de autoritile bisericeti, conduita sincer i sprijinul
oferit n timpul cercetrii pentru descoperirea adevrului40;
f) dispoziiile date explicit printr-un act scris al autoritii bisericeti
competente.
(2) Orice mprejurare sau fapt reinut ca circumstan atenuant se
motiveaz si se menioneaz distinct n hotrre.
J

Cap. 2 - C ircum stane a gravan te


art. 7 - (1) Constituie circumstane agravante:
16 Cf. can. 5 i 7 Aricir, 54 Vasilc ccl Marc.
37 Cf. can. 65 ap., 93 trulan, 25 Antiohia, 8,11,54 i 57 Vasile cel Vare, 5 Grigoric de Nyssa,
35 Ioan Ajuntorul.
38 Cf. can. 3 i 6 Ancira, 54, 81 i 82 Vasile cel Marc, 2 Grigorie de Nyssa,3 Atanasie cel
Mare, 1 i 2 Petru al Alexandriei, 1 Ioan Ajuntorul.
39 C f can. 102 trulan, 1 i 2 Ancira, 38 Vasile cel Marc, 4 i 5Grigorie de Nyssa, 28Nichifor
Mrturisitorul.
4(1 Cf. can. 11 i 12 I ecum., 102 trulan, 5 Ajncira, 2 Antiohia, 7, 54,61 i 74 Vasile ccl Mare,
3 ,4 i 5 Grigorie de Nyssa, 8 Grigorie de Neocezareea, 29 i 30 Nichifor Mrturisitorul, 1 i
27 Ioan Ajuntorul.

21

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

a)
b)
c)
d)

svrirea abaterii mpreun cu mai multe persoane41;


svrirea abaterii n mod voit, responsabil i asumat42;
svrirea abaterii prin abuz de autoritate43;
persoana a mai fost sancionat pentru abateri n ultimii trei ani
(recidiv)44;
e) interesul personal al svritorului n dauna Bisericii45;
f) abaterea svrit prejudiciaz imaginea Bisericii46;
g) abaterile duneaz vieii bisericeti din parohie, mnstire sau
eparhie.
(2) Orice mprejurare sau fapt reinut ca circumstan agravant se
motiveaz si
distinct n hotrre.
y se menioneaz
)
C.

A bateri

art. 8 - (1) Abaterea reprezint fapta care aduce atingere nvturii


dogmatice, valorilor moral-duhovniceti, rnduielilor liturgice i ordinii
canonice ale Bisericii Ortodoxe47.
(2) Se consider abatere nclcarea, de ctre persoanele crora li se aplic
prevederile prezentului Regulament, indiferent de calitatea, funcia sau
postul deinut, a nvturii Bisericii Ortodoxe, a Sfintelor Canoane, a
Statutului pentru organizarea i funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne i a
Regulamentelor lui de aplicare, a hotrrilor Sfntului Sinod, a ordinelor i
dispoziiilor autoritilor bisericeti48.
11 Cf. can. 7 Ancira.
12 Cf. can. 111 ecum., 91 trulan, 21 i 22 Ancira, 8,54,73,81 i 82 Vasilc ccl Marc, 5 Grigorie
de Nyssa, 1 Ioan Ajuntorul.
*1 Cf. can. 4 VII ecum., 2 i 11 Sardica, 33 Cartagina.
|l Cf. can. 61 trulan, 16 Ancira, 54 Vasile cel Mare, 3 Grigorie de Nyssa, 12, 55 i 56 Ioan
Ajuntorul.
'* Cf. can. 71 Cartagina.
Cf. can. 1 Ncocczareea, 37 Nichifor Mrturisitorul.
Hl Cf. hot. Sf.
Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,3505/15 iulie 1998,972/4 martie 2003.
K Cf. hot. Sf.
Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,3505/15 iulie 1998,972/4 martie 2003.

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

Cap. 1 - Abateri dogmatice (doctrinare)


art. 9 - (l) Apostazia este renunarea la credina cretin ortodox, cu sau
fr trecerea la o confesiune religioas neortodox sau la o alt religie,
fcut prin mrturisirea public sau privat a celui n cauz, prin viu
grai sau n scris*19.
(2) Apostazia, n cazul clericilor, se sancioneaz prin caterisire i
excomunicare, iar n cazul mirenilor prin excomunicare50.
(3) Dac persoana excomunicat a artat pocin sincer i
ndelungat, poate fi reprimit n comuniunea Bisericii, potrivit
rnduielilor specifice51.
art. 10 - (1) Erezia este respingerea unei pri a nvturii de credin
ortodox si susinerea intentionat si constant a unei nvtturi
greite referitoare la dogmele Bisericii, precum i nsuirea unei
nvturi eretice svrit prin mrturisirea public sau privat,
prin viu grai sau n scris52.
9

*9 Cf. 2 Petru 2, 15; 2 Corinteni 11, 3; Galateni 3, 1-3; 5, 4-7; can. 62. ap., 10, 11 i 14 I
ecum., 7 III ecum., 94 trulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 12 Ancira, 7 Neocezarcca, 1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8, 9,10, 11,12 i 13 Petru al Alexandriei, 45,73 i 81 Vasile cel Mare, 1, 2 i 3 Grigorie
dc Nyssa, hot. Sf. Sinod nr. 4276/8-9 iulie 2008.
,0 Cf. Evrei 6,4-6; 10, 38; 2 Petru 2, 20-21; Can. 62. ap., 10,11 i 14 I ecum., 7 III ecum.,
94 trulan, 1, 2, 3 ,4, 5, 6,7, 8, 9 i 12 Ancira, 7 Neocezareea, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11, 12
i 13 Petru al Alexandriei, 45, 73 i 81 Vasile cel Mare, 1, 2 i 3 Grigorie de Nyssa, hot. Sf.
Sinod nr. 4276/8-9 iulie 2008.
51 Cf. Luca 15, 7; loan 6, 37; Galateni 6, 1; can. 52 ap., 45"Cartagina, hot. Sf. Sinod nr.
4276/8-9 iulie 2008. Prin hotrrea Sf. Sinod nr. 488 din 13 februarie 2014 s-a aprobat textul
Rnduielii prim irii la credina ortodox a eterodocilor , textul R nduielii prim irii la credina
ortodox a necretinilor i textul Rnduielii reprim irii celor care au prsit credina ortodox.
Accste texte au fost publicate, n anul 2014, la Editura Institutului Biblic i de Misiune Orto
dox sub titlul de Primirea la Ortodoxie a celor de alte credine?4
Cf. can. 45, 46 i 64 ap., 1 i 6 II ecum., 1, 2, 4 i 6 III ecum., 1 i 81 trulan, 1 i 9 VII
ecum., 24 Ancira, 3 Neocezareea, 1 i 2 Antiohia, 9,32,33,34 i 35 Laodiceea, 67,109,111,
112,113, 114 i 116 Cartagina, 1, 5 i 20 Vasile cel Mare, 2 Teoll al Alexandriei.

23

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) Erezia, dup constatarea dovedit a refuzului ndreptrii, se


sancioneaz astfel:
a)

n cazul clericilor, prin caterisire i excomunicare53;

b) n cazul mirenilor, cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu


retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii34;
c)

n cazul monahilor, cu excluderea din monahism i interdicia de


a purta haina monahal55.

art. 11 - ( 1) Schisma este desprirea de Biseric, prin aciuni sau interpretri


publice deosebite ale unor norme de disciplin, moral i cult din
nvtura i Tradiia Bisericii sau nesupunerea i refuzul de a asculta
de autoritatea bisericeasc, dup ce i s-a atras atenia n scris56, i se
sancioneaz astfel:
a)

n cazul clericilor, cu destituirea din slujirea clerical sau


caterisirea57;

. b) n cazul mirenilor, cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu


retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar

Cf. can. 45,46 i 64 ap., 1, 2 ,4 i 6 III ccum., 1 i 81 trulan, 1 i 9 VII ecum., 24 Ancira,
3 Neocczareea, 1 i 2 Antiohia, 9, 34 i 35 Laodiceea, 67, 109, 111, 112, 113, 114 i 116
Cartagina, 1 Vasilc cel Marc.
54 Cf. can. 64 ap., 6 III ecum., 1 i 81 trulan, 1 i 9 VII ecum., 24 Ancira, 1 i 2 Antiohia, 9,
34 i 35 Laodiceea, 67, 109, 111, 112, 113, 114 i 116 Cartagina, 1 Vasile cel Mare.
55 Cf. can. 45 i 64 ap., 6 III ecum., 1 i 81 trulan, 1 i 9 VII ecum., 24 Ancira, 1 i 2 Antiohia,
9, 34 i 35 Laodiceea, 67, 109, 111,112,113,114 i 116 Cartagina, 1 Vasile cel Mare.
f Cf. can. 31 ap., 18 IV ecum., 34 trulan, 6 Gangra, 5 Antiohia, 9,10,11,67 i 124 Cartagina,
1 Vasile cel Mare, 13, 14 i 15 I-II Constantinopol.
57 Cf. can. 31 ap., 18 IV ecum., 34 trulan, 6 Gangra, 5 Antiohia, 10, 11 i 124 Cartagina,
1 Vasile cel Mare, 13,14 i 15 I-II Constantinopol.

24

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea


Bisericii58;
c) n cazul monahilor, cu excluderea din monahism i interdicia de
a purta haina monahal59.
art. 12 - Blasfemia este fapta prin care sunt defimate n public credina,
cultul sau simbolurile cretine ortodoxe prin cuvinte, scrieri, gesturi
sau imagini60, i se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu destituirea din slujirea clerical sau caterisirea,
dup gravitatea faptei61;
b) n cazul mirenilor, cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu
retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii62;
c)* n cazul monahilor, cu excluderea din monahism si
de
> interdictia
5
a purta haina monahal63.
art. 13 - Sacrilegiul (ierosilia) este profanarea bunurilor sacre sau lipsa de
respect fa de cele sfinte64 i se sancioneaz astfel:

Slt Cf. can. 31 ap., 18 IV ecum., 34 crulan, 6 Gangra, 1 Vasile cel Mare, 13, 14 i 15 I-II
Constantinopol.
Cf. can. 31 ap., 18 IV ecum., 34 trulan, 6 Gangra, 1 Vasile cel Mare, 13, 14 i 15 I-II
Constantinopol.
6(1 Cf. Romani 2,24; II Timotei 3,2; Tit 2,15; I Petru 4,14; Apocalips 16,9; can. 62 ap., 10 I
ecum., 1,2 i 12 Ancira, 5 Gangra, 8 i 10 Petru al Alexandriei, 73 Vasile cel Mare, 1 Ioan Ajuntorul.
61 Cf. Matei 12,31-32; Marcu 3,29; Luca 12,10; can. 55 ap., 1 Vasile cel Mare, 13 i 1 4 1-II
Constantinopol.
62 Cf. Matei 12, 31-32; Marcu 3, 29; Luca 12, 10; can. 56 ap., 1 Vasile cel Mare, 13 I-II
Constantinopol.
63 Cf. Matei 12, 31-32; Marcu 3, 29; Luca 12, 10; can. 56 ap.,-*! Vasile cel Mare, 13 I-II
Constantinopol.
64 Cf. can. 72 i 73 ap., 15 Ancira, 16 Cartagina, 10 I-II Constantinopol, 66 Vasile cel Mare,
7 i 8 Grigorie de Nyssa, 43 i 44 Ioan Ajuntorul.

25

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

a) n cazul clericilor, cu destituirea din slujirea clerical sau caterisirea,


dup gravitatea faptei65;
b) n cazul mirenilor, cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu
retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii66;
c) n cazul monahilor, cu excluderea din monahism i interdicia de
a purta haina monahal67.
art. 14 - Nerespectarea Mrturisirii (de fidelitate eclesial sau a
jurmntului) depuse la absolvire sau hirotonie68 i sperjurul
(jurmntul fals) se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu destituirea din slujirea clerical sau
caterisirea, dup gravitatea faptei69;
b)

n cazul absolvenilor de teologie nehirotonii, cu pierderea


posibilitii de a fi hirotonit70.

art. 15 - (1) Simonia (corupia) este fapta prin care, n schimbul unor valori
(bani, bunuri sau avantaje), ori prin prietenie, nepotism, influene

Cf. can. 73 ap., 10 I-II Constantinopol, 66 Vasile ccl Marc, 7 i 8 Grigorie de Nyssa, 43
i 44 Ioan Ajuntorul.
66 Cf. can. 73 ap., 10 I-II Constantinopol, 66 Vasile ccl Mare, 7 i 8 Grigorie de Nyssa, 43
i 44 Ioan Ajuntorul.
67 Cf. can. 73 ap., 10 I-II Constantinopol, 66 Vasile cel Mare, 7 i 8 Grigorie de Nyssa, 43
i 44 Ioan Ajuntorul.
68 Textul M rturisirii (.D eclaraiei) d e la hirotonia clerului de m ir i textul M rturisirii
(Declaraiei) de la hirotonia clerului m onahal au fost aprobate de Sfntul Sinod n edina de
lucru din 6-7 iulie 2010, prin hot. nr. 4218/2010.
69 Cf. can. 25 ap., 94 trulan, 10,64 i 82 Vasile cel Mare, 45 Ioan Ajuntorul; hot. Sf. Sinod
nr. 6955/6 octombrie 1993, nr. 4670/9 iulie 2009 i nr. 4218/7 iulie 2010.
70 Cf. can. 61 ap., 9 I ecum., 94 trulan, 10,64 i 82 Vasile cel Mare, 45 Ioan Ajuntorul; hot.
Sf. Sinod nr. 6955/6 octombrie 1993, nr. 4670/9 iulie 2009 i nr. 4218/7 iulie 2010.

26

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

sau presiuni politice i de orice natur, se obine o hirotonie,


eparhie, parohie, funcie, distincie sau avansare clerical, precum
i admiterea, notarea, absolvirea sau promovarea n nvmntul
teologic preuniversitar, universitar i postuniversitar71.

(2) Simoniac este att cel care pretinde ori impune mita sau folosul
necuvenit, ct i cel care ofer, accept, mijlocete sau patroneaz
acestea72.
(3) Simonia se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu destituireadin slujirea clerical sau caterisirea,
n funcie de gravitatea faptei73;
b) n cazul mirenilor, cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu
retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii ori cu pierderea posibilitii de a f hirotonit pentru
absolvenii de teologie7"*;
c) n cazul monahilor, cu excluderea din monahism i interdicia de
a purta haina monahal75.

71 Cf. M atei 10, 8; Fapte 8,18-24; 1 Timotei 3, 2-3; can. 29 i 30 ap., 2 IV ecum., 22 i 23
trulan, 3,4,5 i 19 VII ecum., 2 Sardica, 90 Vasilc ccl Mare, 1 Ghenadical Conscancinopolului,
1 Tarasic al Constantinopolului, hot. Sf. Sinod nr. 2404/15 iunie 2004.
2 Cf. M atei 10, 8; Fapte 8, 18-24; 1 Ti7notei 3, 2-3; can. 29 i 30 ap., 2 IV ecum., 22 i 23
trulan, 3,4,5 i 19 VII ecum., 2 Sardica, 90 Vasile cel Mare, 1 Ghenadie al Constantinopolului,
1 Tarasie al Constantinopolului, hot. Sf. Sinod nr. 2404/15 iunie 2004.
'3 Cf. M atei 10, 8; Fapte 8, 18-24; 1 Timotei 3, 2-3; can. 29 i 30 ap., 2 IV ecum., 22 i 23
trulan, 3,4,5 i 19 VII ecum., 2 Sardica, 90 Vasile cel Marc, 1 Ghenadie al Constantinopolului,
1 Tarasie al Constantinopolului, hot. Sf. Sinod nr. 2404/15 iunie 2004.
7-1 (Zi. M atei 10, 8; Fapte 8,18-24; 7 Timotei 3,2-3; can. 29 i 30 ap., 2 IV ecum., 5 i 19 VII
ecum., 1 Ghenadie al Constantinopolului, hot. Sf. Sinod nr. 2404/15 iunie 2004.
75 Cf. M atei 10, 8; Fapte 8, 18-24; 1 Timotei 3, 2-3; can. 29 i 30 ap., 2 IV ecum., 5 i 19 VII
ecum., 1 Ghenadie al Constantinopolului, hot. Sf. Sinod nr. 2404/15 iunie 2004.

27

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I A L INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

Cap. 2 - Abateri morale


art. 16 - Omorul (omuciderea) este fapta voluntar sau involuntar
cauzatoare de moarte a unei fiine umane i se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, prin caterisire76;
b) n cazul mirenilor, cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu
retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii1ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru
absolvenii de teologie77;
c) n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon depost i de pocin,
cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru absolvenii de
teologie sau cu excluderea din monahism i interdicia de a purta
haina monahal78.

76 Cf.M atei 26, 52; can. 65 ap., 22 Ancira, 2,43,55 i 56 Vasile cel Mare, 5 Grigorie de Nyssa,
31 Ioan Ajuntorul, Prin hotrrea nr. 8268/24-25 octombrie 1995, Sfntul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romne a hotrt ca, pentru cazurile de accidentare mortal cu autovehiculul svr

ite de preoi din culp, cu intenie prem editat sau din vin, s se rein lor gravitatea deosebit
a faptului, interpretat biblic, canonic i regulamentar, vinovaii fiittd pasibili de maximum de
pedeaps, pierderea dem nitii i dreptului de slujire preoeasc (depunere din slujire sau cateri
sire). La accidentele m ortale nu din culp sau involuntar se va ine seama la judecata bisericeasc
i de starea i de mprejurrile de circumstan, care le uureaz vina, aplicnd n aceste cazuri
principiul iconomiei. ncadrarea n drept i sancionarea acestui delict f r culp s se fa c de
instana bisericeasc, prin coroborarea prevederilor canonice cu cele n spe din R egulam entul de
procedur bisericeasc, n contextul realitilor vieii, a recuperrii cadrelor clericale i din interes
m ajor de serviciu pentru eparhie sau Biseric. In plus, n aceeai hotrre s-a precizat i faptul
c se m enine i se ntrete hotrrea Sfntului Sinod nr. 10.844/1985prin care clericul judecat
sau sancionat de instanele bisericeti pentru svrirea accidentului m ortal cu autovehiculul nu
din culp, s fie obligat s dea declaraie scris c nu va m ai conduce vreun autovehicul.
77 Cf. M atei 26, 52; can. 22 Ancira, 2, 8, 43, 55 i 56 Vasile cel Mare, 5 Grigorie de Nyssa,
31 Ioan Ajuntorul.
78 Cf. M atei 26, 52; can. 22 Ancira, 2, 8,43,55 i 56 Vasile cel Mare, 5 Grigorie de Nyssa,
31 Ioan Ajuntorul.

28

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

art. 17 - Omorul svrit far voie, din greeal sau n legitim aprare, prin
lovire ori accident, se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu oprirea de la slujirea Sfintei Liturghii i a
celorlalte Sfinte Taine, cu posibilitatea, prin iconomie, de slujire
a unor ierurgii79;
b) n cazul mirenilor i monahilor, cu mplinirea unui canon de post
i de pocin sau cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit80.

art. 18 - Comportamentul violent sau lovirea se sancioneaz astfel:


a)

n cazul clericilor, cu dojan arhiereasc, oprirea de la svrirea


celor sfinte sau mplinirea unui canon de post i de pocin la
mnstire timp de 30 de zile, destituirea din slujirea clerical sau
caterisirea, dup gravitatea faptei81.

b) n cazul mirenilor, cu dojan arhiereasc, canonisire (oprirea


de Ia Sfnta mprtanie), canon de post i de pocin la o
mnstire sau schit, mutarea disciplinar ori destituirea pentru
cntrei bisericeti, cu retragerea binecuvntrii (aprobrii
scrise) chiriarhale pentru cadrele didactice din nvmntul
preuniversitar i universitar sau pentru mirenii care desfoar alte
activiti cu binecuvntarea Bisericiiori cu pierderea posibilitii
de a fi hirotonit pentru absolvenii de teologie, dup gravitatea
faptei82;
c)

n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de


pocin la o mnstire sau schit, mutarea disciplinar la o alt

79 C (,M atei26, 52;can. 23 i 25 Ancira, 8 ,11,13,43,54,55i57VasilecelM arc, 5 Grigorie


de Nyssa, 31 i 32 Ioan Ajuncorul.
1,0 Cf. M atei 26,52; can. 23 i 25 Ancira, 8,11,13,43,54,55^i 57 Vasile cel Mare, 5 Grigorie
de Nyssa, 31 i 32 Ioan Ajuntorul.
81 Cf. can. 27 ap., 9 1-II Constantinopol (861), 3 Constantinopol (879).
82 Cf. can. 27 ap., 9 I-II Constantinopol (861), 3 Constantinopol (879).

29

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

mnstire sau schit, dup gravitatea faptei; n caz de nendreptare,


cu excluderea din monahism i interdicia de a purta haina
monahal83.
art. 19 - (1) Clericul care, n afar de motivul de adulter al soiei dovedit prin
anchet dispus de chiriarh, divoreaz din vina sa ori din proprie
iniiativ sau de comun acord, se oprete total de la svrirea celor
sfinte pentru o perioad de un an, pentru refacerea cstoriei; n caz
de nendreptare, se destituie din slujirea clerical sau se caterisete84.
(2) Clericul, care divoreaz din vina soiei, dovedit prin ancheta
dispus de chiriarh, pierde definitiv posibilitatea de a promova, iar
soia, care s-a fcut vinovat de divor, nu va mai putea fi angajat n
activitti ce se desfsoar cu binecuvntarea Bisericii; dac acest caz
produce sminteal, clericul va fi mutat ntr-o alt parohie85.
(3) Clericul divorat sau vduv care se recstorete se sancioneaz
cu destituirea din slujirea clerical sau caterisirea86.
(4) Clericul care nu se ngrijete de educarea copiilor si, de
pstrarea i promovarea credinei ortodoxe, precum i de
81 Cf. can. 27 ap., 9 I-II Constantinopol, 3 Constantinopol (879).
1,4 Cf. can. 5 i 51 ap., 6 i 13 trulan, 1 Neocezareea, punctul 2 al hot. Sf. Sinod nr. 1092/1011 februarie 2010.
^ Cf. cin. 6 i 26 trulan, 20 Ancira, 8 Ncocezareca, 1 Laodiceea, 27 Vasile cel Mare, 21 Ioan
Ajuntorul, punctul 3 al hot. Sf. Sinod nr. 1092/10-11 februarie 2010.
86 Cf. can. 17 ap., 3 trulan, 1 Neocczareea, punctul 3 al hot. Sf. Sinod nr. 1092/10-11 fe
bruarie 2010,4627/6-7 iulie 2010. Prin hotrrea nr. 1092/11 februarie 2010, Sfntul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Romne a hotrt c nu este ngduit niciunui Chiriarh s aplice vreo

fo rm d e pogorm nt de la data adoptrii i com unicrii prezentei hotrri sinodale, clericii


divorai sau divorai i recstorii urm nd a fi sancionai prin depunerea din slujirea clerical
sau caterisire; aceeai msur se va aplica i n cazul preoilor vduvi i recstorii (punctul
2). n acest sens, Sfntul Sinod, prin hotrrea nr. 4627/7 iulie 2010, a hotrt ca toi clericii
care, de la data aplicrii hotrrii Sf. Sinod nr. 1092/2010, vor divora, v o r divora i se vo r
recstori sau vo r rmne vduvi i se v o r recstori, vo r f i chemai n judecata Consistoriului
eparhiar (punctul 3 lit. b).

30

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

comportamentul cuviincios al familiei, se sancioneaz cu dojan


arhiereasc, canon de post i de pocin la o mnstire sau schit,
mutarea disciplinar sau destituirea din slujirea clerical, dup
gravitatea faptei87.
(5) Mirenii, care prin destrmarea familiei afecteaz negativ
imaginea Bisericii i defaimeaza instituia cstoriei, se
sancioneaz cu dojan arhiereasc, cu destituirea pentru cntrei
bisericeti, cu retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale
pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i
universitar sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu
binecuvntarea Bisericiiori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit
pentru absolvenii de teologie, dup gravitatea faptei88.
art. 20 - Adulterul (preadesfrnarea), curvia (desfrnarea), incestul,
sodomia i alte pcate trupeti contra firii89, dovedite prin ancheta
dispus de chiriarh, se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin
la mnstire, cu oprirea de la svrirea unor lucrri sfinte, cu
oprirea total de la svrirea lucrrilor sfinte, cu destituirea din
slujirea clerical sau caterisirea, dup gravitatea faptei90;
b) n cazul mirenilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin
la o mnstire sau un schit, destituirea pentru cntrei bisericeti,
cu retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru

87 Cf. can. 5,17 i 18 ap., 1 i 8 Ncocezareea, 21 Ioan Ajuntorul, punctul 3 al hot. Sf. Sinod
nr. 7702/27 iuniel9 7 9 ,1092/10-11 februarie 2010,4627/6-7 iulie 2010.
KK Cf. can. 48, 51 i 61 ap., 8 Ncocezareea, 21 Ioan Ajuntorul, punctul 3 al hot. Sf. Sinod
nr. 7702/27 iunie 1979,1092/10-11 februarie 2010.
89 Cf \M atei 18,19; 1 Timotei 1,9-10; can. 17,23,25 i 67 ap.>91 ecum., 3,4 i 5 trulan, 20
Ancira, 1,8 i 9 Neocezareea, 7,61,63,67,68,70 i 78 Vasile c Mare, 3 Teofil al Alexandriei,
4 Grigorie de Nyssa, 2 i 24 Ioan Ajuntorul.
90 Cf. can. 17,23,25 i 67 ap., 9 1 ecum., 3,4 i 5 trulan, 20 Ancira, 1, 8 i 9 Neocezareea, 70
Vasile cel Mare, 3 Teofil al Alexandriei, 4 Grigorie de Nyssa, 21 Ioan Ajuntorul.

31

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar


sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii, ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru
absolvenii de teologie, dup gravitatea faptei91;
c) n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin
la o mnstire sau un schit, iar, n caz de persisten n pcat, cu
excluderea din monahism i interdicia de a purta haina monahal,
dup gravitatea faptei92.
art. 21 - Beia (alcoolismul), fumatul, consumul de droguri i de
substane halucinogene asimilate drogurilor, spectacolele cu
caracter violent i/sau indecent, precum i jocurile de noroc
sunt incompatibile cu slujirea pastoral i cu viaa duhovniceasc a
cretinilor93 i se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu dojan arhiereasc, cu mplinirea unui canon
de post i de pocin la mnstire, cu oprirea de la svrirea
unor lucrri sfinte, cu oprirea total de la svrirea lucrrilor
sfinte, dup gravitatea faptei; n caz de nendreptare, cu mutarea
disciplinar, iar, n caz de persisten n abatere, cu destituirea din
slujirea clerical94;
b) n cazul mirenilor, cu dojan arhiereasc, cu mplinirea unui canon
de post i de pocin la o mnstire sau un schit, cu mutarea
disciplinar ori cu destituirea pentru cntreii bisericeti, cu
retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
91 Cf. can. 23, 61 i 67 ap., 27 IV ccum., 4, 5 i 53 trulan, 20 Ancira, 8 Neocezareea, 18 i 44
Vasilc ccl Marc, 4 Grigoric de Nyssa.
92 Cf. can. 23,61 i 67 ap., 15,16 i 2 7 IV ccum., 4, 5 i 44 trulan, 20 Ancira, 9 i 10 Gangra,
60 Vasile cel Mare, 4 Grigorie de Nyssa, 35 Nichifor Mrturisitorul.
53 Cf. 1 Timotei 3,3; Tit 1,7; can. 42,43 i 54 ap., 9,50 trulan, 22 VII ccum., 24 Laodiceca,
40 Cartagina.
M Cf. can. 42 i 54 ap., 9 i 50 trulan, 22 VII ecum., 24 Laodiceca, 40 Cartagina.

32

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BlSERICII ORTODOXE ROMANE

sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea


Bisericii ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru
absolvenii de teologie, dup gravitatea faptei95;
c) n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin
la o mnstire sau schit ori cu trecerea la ascultri inferioare timp
de 30 de zile, dup gravitatea faptei; n caz de nendreptare, cu
mutarea disciplinar la o alt mnstire sau schit, iar, n caz de
persisten n abatere, cu excluderea din monahism i interdicia
de a purta haina monahal96.
art. 22 - Furtul (hoia), camta, nelciunea sub orice form i
distrugerea bunurilor bisericeti97 sunt fapte ndreptate contra
unei persoane sau a patrimoniului bisericesc, menite s aduc un
ctig fptuitorului sau s provoace o pagub, i se sancioneaz
astfel:
a) n cazul clericilor, cu mutarea disciplinar, destituirea din slujirea
clerical sau caterisirea, dup gravitatea faptei98;
b) n cazul mirenilor, cu dojan arhiereasc, cu mutarea disciplinar
ori destituirea pentru cntrei bisericeti, cu retragerea
binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru cadrele
didactice din nvmntul preuniversitar i universitar sau pentru
mirenii care desfsoar alte activitti cu binecuvntarea Bisericii,
ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru absolvenii de
teologie, dup gravitatea faptei99;
Cf. can. 43 ap., 50 truian, 22 VII ecum.
% Cf. can. 43 ap., 50 truian, 22 VII ecum..
97 Cf. M atei 18,19; M arcu 10,19; Luca , 18,20; Romani 13,9; 1 Corinteni 6,10; Efeseni 4,
28; 41,42 i 43 Ioan Ajuntorul.
9H Cf. can. 25, 38,44, 72 i 73 ap 17 I ecum.,10 truian, 19 Vllt'cum ., 25 Antiohia, 4 Laodiceea, 5 i 16 Cartagina, 14, 61 i 66 Vasile cel Mare, 6 i 7 Grigorie deNyssa, 2, 3, 4 i 5
Grigorie de Neocezareea, 41, 42 i 43 Ioan Postitorul.
99 Cf. can. 25, 38, 44, 72 i 73 ap., 17 1 ecum., 10 truian, 19 VII ecum., 25 Antiohia, 4

33

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

c) n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin


la o mnstire sau schit ori cu trecerea la ascultri inferioare timp
de 30 de zile, dup gravitatea faptei; n caz de nendreptare, cu
mutarea disciplinar la o alt mnstire sau schit, iar, n caz de
persisten n abatere, cu excluderea din monahism i interdicia
de a purta haina monahal100.
art. 23 - Falsul n documente, nscrisuri sau declaraii este prezentarea,
n mod voluntar, verbal sau n scris, a unor fapte sau informaii
neadevrate n scopul obinerii unor beneficii, pentru sine sau pentru
altul, sau n scopul producerii unor prejudicii101, i se sancioneaz
astfel:
a) n cazul clericilor, cu oprirea total de la svrirea lucrrilor
sfinte, pn la un an, sau cu destituirea din slujirea clerical, dup
gravitatea faptei102;
b) n cazul mirenilor, cu dojana arhiereasc, cu retragerea distinciilor
acordate de Chiriarh, cu destituirea, pentru cntrei bisericeti, sau
cu retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale, pentru
cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i universitar
sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea
Bisericii, ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit, pentru
absolvenii de teologie, dup gravitatea faptei103;

Laodiceea, 5 i 16 Cartagina, 14,61 i 66 Vasilc ccl Marc, 6 i 7 Grigoric de Nyssa, 2, 3 ,4 i 5


Grigorie dc Ncocczareea, 41, 42 i 43 Ioan Postitorul.
100 Cf. can. 25, 38, 44, 72 i 73 ap., 17 I ecum., 10 trulan, 19 VII ecum., 25 Antiohia, 4
Laodiceea, 5 i 16 Cartagina, 14,61 i 66 Vasilc ccl Marc, 6 i 7 Grigoric dc Nyssa, 2, 3 ,4 i 5
Grigorie dc Ncocezareea, 41, 42 i 43 Ioan Postitorul.
101 Cf. 1 Timotei 1, 9-10; 1 Petru 3, 10; can. 44 ap., 171 ecum., 3 IV ecum., 10 trulan, 2,3,
4 i 9 Grigorie de Neocezareea.
11,2 Cf. 2 Corinteni 4, 2; 2 Tesaloniceni 2, 3; can. 44 ap., 171 ecum., 3 IV ecum., 10 trulan, 2,
3 ,4 i 9 Grigoric dc Neocezareea.
10 Cf.Efeseni4, 14; 5,6-7; can. 44 ap., 171 ecum., 3 IVecum., 10 trulan, 2 ,3 ,4 i 9 Grigorie
de Neocezareea.

34

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

c) n cazul monahilor, cu mutarea disciplinar la o alt mnstire


sau schit; n caz de nendreptare, cu excluderea din monahism i
interdicia de a purta haina monahal104.
art. 24 - (1) Petrecerea n localuri publice nepotrivite cu morala cretin
ortodox este interzis105.
(2) Petrecerea n localuri publice nepotrivite cu morala cretin
ortodox se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, pentru prima dat cu avertisment scris; n caz
de nendreptare, se sancioneaz cu mutarea disciplinar sau cu
destituirea din slujirea clerical, dup gravitatea fapteil06;
b) n cazul mirenilor, cu dojan arhiereasc, cu retragerea distinciilor
acordate de Chiriarh, cu mplinirea unui canon de post i de
pocin la o mnstire sau un schit, cu mutarea disciplinar
ori cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu retragerea
binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru cadrele
didactice din nvmntul preuniversitar i universitar sau pentru
mirenii care desfsoar
alte activittij cu binecuvntarea Bisericii'
>
ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru absolvenii de
teologie, dup gravitatea faptei107;
c) n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin
la o mnstire sau un schit, cu trecerea la ascultri inferioare timp de
30 de zile; n caz de nendreptare, cu mutarea disciplinar la o alt
mnstire sau schit, iar, n caz de persisten n abatere, cu excluderea
din monahism i interdicia de a purta haina monahal108.

1(H Cf. Efeseni4,14; 5,6-7; can. 44 ap., 17 Iecum.,3 IV ecum., 10 trulan, 2 ,3 ,4 i 9 Grigoric
de Neocczareea.
105 Cf. can. 54 ap., 24 i 77 trulan, 24 i 30 Laodiceea.
*'
l,)fi Cf. can. 54 ap., 24 i 77 trulan, 24 i 30 Laodiceea.
11)7 Cf. can. 77 trulan, 24 i 30 Laodiceea.
1(18 Cf. can. 24 i 77 trulan, 24 i 30 Laodiceea.

35

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 25 - (1) Insulta, calomnia, defimarea i clevetirea n public (verbal


sau scris) sunt fapte prin care se aduce atingere onoarei i demnitii
unei persoane sau i se atribuie, n mod neadevrat, svrirea unor
fapte rele,109 i se sancioneaz astfel:
a)

n cazul clericilor, cu dojan arhiereasc, oprirea de la slujire,


mutarea disciplinar, destituirea din slujirea clerical sau
caterisirea, dup gravitatea faptei110;

b) n cazul mirenilor, cu dojan arhiereasc, cu retragerea distinciilor


acordate de Chiriarh, cu mplinirea unui canon de post i de
pocin la o mnstire sau un schit, cu mutarea disciplinar
ori cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu retragerea
binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru cadrele
didactice din nvmntul preuniversitar i universitar sau pentru
mirenii care desfsoar
alte activittiy cu binecuvntarea Bisericii
y
ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru absolvenii de
teologie, dup gravitatea faptei111;
c)

n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin


la o mnstire sau un schit, cu trecerea la ascultri inferioare timp de
30 de zile; n caz de nendreptare, cu mutarea disciplinar la o alt
mnstire sau schit, iar, n caz de persisten n abatere, cu excluderea
din monahism i interdicia de a purta haina monahal112.

art. 26 - Faptele svrite contra moralei cretine, ordinii publice i bunei


cuviine, altele dect cele precedente, se sancioneaz astfel:
a)

n cazul clericilor, cu dojan arhiereasc, cu mplinirea unui canon


de post i de pocin la mnstire, oprirea de la slujire, mutarea

109 Cf. 1 Petru 3,10; can. 31, 55 i 84 ap., 6 II ecum., 5 Antiohia, 8,10,11 i 19 Cartagina,
13 i 14 I-II Conscantinopol, 89 Vasile cel Mare.
110 Cf. can. 31, 55 i 84 ap., 6 II ecum., 13 i 14 I-II Conscantinopol, 5 Antiohia, 8,10,11
i 19 Cartagina, 89 Vasile cel Mare.
111 Cf.can.31 i 84 ap., 6 II ecum., 131'IIConstantinopol, 8 i 19 Cartagina, 89 Vasile cel Mare.
112 Cf. can. 31 i 84 ap., 6 II ecum., 131-IIConstantinopol, 8 i 19 Cartagina, 89 Vasile cel Mare.

36

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

disciplinar, destituirea din slujirea clerical, dup gravitatea


faptei; n caz de nendreptare, cu caterisirea113;
b) n cazul mirenilor, cu dojana arhiereasc, cu retragerea distinciilor
acordate de Chiriarh, cu mplinirea unui canon de post i de
pocin la o mnstire sau un schit, cu mutarea disciplinar
ori cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu retragerea
binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru cadrele
didactice din nvmntul preuniversitar i universitar sau pentru
mirenii care desfoar alte activiti cu binecuvntarea Bisericii,
ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru absolvenii de
teologie, dup gravitatea faptei114;
c) n cazul monahilor, cu mplinirea unui canon de post i de pocin
la o mnstire sau un schit, cu trecerea la ascultri inferioare timp
de 30 de zile; n caz de nendreptare, cu mutarea disciplinar la o
alt mnstire sau schit115.
art. 27 - Instigarea Ia atitudini i fapte negative este fapta prin care o
persoan determin, cu intenie, pe o alt persoan s svreasc o
abatere, i se sancioneaz astfel:
a) n cazul clericilor, cu dojana arhiereasc, cu mplinirea unui canon
de post i de pocin Ia mnstire, oprirea de la slujire, mutarea
disciplinar, destituirea din slujirea clerical sau caterisirea, dup
gravitatea faptei1*6;

in Cf. can. 51,62,65 i71 trulan, 53, 5 4 i 55 Laodiceea, 15,60,61,70 i 72 Cartagina, 61


i 66 Vasilc cel Mare, 6 i 7 Grigorie de Nyssa, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 Grgorie de Neocezareea, 40,
42 i 43 Ioan Ajuncorul.
Cf. can. 51,62,65 i 71 trulan, 53 i 55 Laodiceea, 15,60 i 61 Cartagina, 66 Vasilc cel Mare,
6 i 7 Grigorie de Nyssa, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 i 9 Grigorie de Neocezareea, 40,42, i 43 Ioan Ajuntorul.
115 Cf. can. 51,62,65 i 71 trulan, 53 i 55 Laodiceea, 15,60 i 61 Cartagina, 66 Vasile cel Mare,
6 i 7 Grigorie de Nyssa, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 i 9 Grigorie de Neocezareea, 4t), 42 i 43 Ioan Ajuntorul.
116 Cf. can. 51,62,65 i 71 trulan, 53,54 i 55 Laodiceea, 15,60,61,70 i 72 Cartagina, 61
i 66 Vasile cel Mare, 6 i 7 Grigorie de Nyssa, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 Grigorie de Neocezareea, 40,
42 i 43 Ioan Ajuntorul.

37

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

b) n cazul mirenilor, cu dojana arhiereasc, cu retragerea distinciilor


acordate de Chiriarh, cu mplinirea unui canon de post i de
pocin la o mnstire sau un schit, cu mutarea disciplinar
ori cu destituirea pentru cntrei bisericeti, cu retragerea
binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru cadrele
didactice din nvmntul preuniversitar i universitar sau pentru
mirenii care desfsoar
alte activittiJ cu binecuvntarea Bisericii
j
ori cu pierderea posibilitii de a fi hirotonit pentru absolvenii de
teologie, dup gravitatea faptei117;
c) n cazul monahilor, cu trecerea la ascultri inferioare timp de 30
de zile sau cu mplinirea unui canon de post i de pocin la o
mnstire sau un schit, dup gravitatea faptei; n caz de nendreptare,
cu mutarea disciplinar la o alt mnstire sau schit1,8.

Cap. 3 - Abateri p a stora l-litu rgice


Abateri privind svrirea Sfintelor Taine i a ierurgiilor

art. 28 - (1) Clericul care nu svrete Sfintele Taine i ierurgiile cu toat


cuviina, n conformitate cu rnduielile liturgice i cu respectarea
prevederilor tipiconale, se sancioneaz cu dojan arhiereasc sau
mutare disciplinar, n caz de nendreptare119.
(2) Clericul care slujete cele sfinte mpreun cu ereticii sau cu
schismaticii se sancioneaz cu dojan arhiereasc (n caz de netiin)
sau se destituie din slujirea clerical; n caz de recidiv, se caterisete120.
117 Cf. can. 51,62,65 i 71 crulan, 53 i 55 Laodiceea, 15,60 i 61 Carcagina, 66 Vasilc cel Mare,
6 i 7 Grigoric de Nyssa, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 i 9 Grigorie de Neocezareea, 40,42, i 43 Ioan Ajuncorul.
118 Cf. can. 51,62,65 i 71 trulan, 53 i 55 Laodiceea, 15,60 i 61 Cartagina, 66 Vasilc cel Mare,
6 i 7 Grigorie de Nyssa, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 i 9 Grigorie de Neocezareea, 40,42 i 43 Ioan Ajuntorul.
119 Cf. Fapte 20,24; 21,13; 2 Corinteni 12,15; F ilipenil, 17; 1 Tesaloniceni 2,9; can. 60 ap.,
68 ,74,76,88 i 97 trulan, 9 VII ecum..
120 Cf. M atei 10,14; M arcn 6,11; Lttca 9,5; Fapte 13,51; 18,6; can. 7 ,4 5 ,6 4 ,7 0 i 71 ap.,
11 trulan, 1 Antiohia, 33,37 i 38 Laodiceea.

38

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(3) Clericul care recurge la practici neopgneti (ghicitorie prin


deschiderea crii sfinte, vrjitorie prin folosirea celor sfinte n spirit
magic contrar sfintelor canoane i rnduielilor tipiconale de cult) se
sancioneaz, dup gravitatea faptei, cu una dintre sanciunile fr
drept de contestare, iar n caz de recidiv, cu depunerea din slujirea
clerical sau caterisirea.
art. 29 - (1) Prin gravitatea acestora, urmtoarele abateri privind svrirea
unor Sfinte Taine se sancioneaz distinct.

Abateri p rivin d Taina Sfntului Botez


(2) Clericul care, n mod intenionat i constant, nu svrete Sfnta
Tain a Botezului n numele Preasfintei Treimi (al Tatlui, al Fiului
i al Sfntului Duh), cu trei afundri ori, n caz de necesitate, cu trei
turnri, sau admite botezul ereticilor se caterisete121; aceeai sanciune
se aplic i pentru clericul care repet Taina Botezului svrit corect
(cu trei afundri) n numele Preasfintei Treimi122.
(3) Clericul care svrete Sfnta Tain a Botezului n afara locaului de
cult, cu excepia botezului de necesitate, se sancioneaz cu dojan
arhiereasc, oprirea de la svrirea celor sfinte timp de 30 de zile,
mutarea disciplinar, destituirea din slujirea clerical; n caz de
nendreptare, cu caterisirea123.
(4) Naii de Botez trebuie s fie credincioi ortodoci cstorii (brbat i
femeie); clericul care nu solicit certificatele de botez i de cununie ale

121 Cf. can. 46,47,49 i 50 ap., 91 Vasile cel Mare.


122 Cf. can. 46 i 68 ap., 48 Carcagina.
123 Cf. can. 31 i 59 trulan, 12 I-II Conscancinopol. In edin sa de lucru din 28 februarie
2013, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a hotrt ca, n Patriarhia Romn, Sfnta

Tain a Botezului s se oficieze doar n biseric (de mir) sau n catedralele eparhiale care nu sunt
deservite d e cler monahal' (punctul 1 hotrrea nr. 311/2013).

39

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

nailor se sancioneaz cu dojan arhiereasc, oprirea de la svrirea


celor sfinte timp de 30 de zile, sau cu mutarea disciplinar; n caz de
nendreptare, cu destituirea din slujirea clerical124.
(5) Preotul care, n caz de necesitate, chemat fiind de credincioi s boteze
un copil aflat n pericol de moarte, l-a lsat s moar fr a fi botezat,
se sancioneaz cu dojan arhiereasc, oprirea de la svrirea celor
sfinte timp de 30 de zile sau cu mutarea disciplinar, dup gravitatea
faptei125.
(6) Clericul care svrete Taina Sfntului Botez i nu unge cu Sfntul
Mir pe cel nou botezat i nu-1 mprtete cu Sfnta Euharistie se
sancioneaz cu dojan arhiereasc sau cu mplinirea unui canon de
post i de pocin la mnstire126.

Abateri privin d Taina Sfijtei Cununii


(7) Clericul care oficiaz logodna separat de cununia religioas se
sancioneaz cu dojan arhiereasc sau cu mplinirea unui canon de
post i de pocin la mnstire127.

I2i Cf. can. 45 Cartagina.


125 Cf. can. 47 Laodiceea, 2 6 Nichifor Mrturisitorul, 4 Timotci al Alexandriei, 5 Chirii
al Alexandriei.
126 Cf. can. 7 II ecum., 48 Laodiceea.
127 Cf. can. 51 ap., 1, 9 i 10 Gangra. Avnd n vedere intrarea n vigoare, de la 1 octombrie
2011, a noului Cod Civil (Legea nr. 287 din 17 iulie 2009), care prevede logodna ca o pro
misiune reciproc de cstorie cu posibile consecine juridice n plan patrimonial n cazul
ruperii unilaterale i abuzive, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a analizat aceste
prevederi legale n edina sa de lucru din 2011, hotrnd ca, p e viitor, s nu m a ifiepen n is
n nicio situaie svrirea logodnei religioase separat de Sfnta Tain a Cununiei (punctul 1
din hotrrea nr. 9027/2011). De asemenea, ,j-a aprobat ca, la nivelul unitilor bisericeti

din Patriarhia Romn, s se precizeze clerului i credincioilor c ncheierea logodnei civile


nu oblig Biserica s oficieze aceast ierurgie separat de Sfnta Tain a Cununiei, p e care o pot
prim i doar credincioii cretin-ortodoci care fa c dovada ncheierii cstoriei civile (punctul 2
din hotrrea nr. 9027/2011).

40

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

1 AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

(8) Clericul care svrete Sfnta Taina a Cununiei fr a se ncredina


dac mirii i naii ndeplinesc prevederile canonice i legale se
sancioneaz cu dojan arhiereasc, cu mplinirea unui canon de post
i de pocin la mnstire sau cu mutarea disciplinar128.
(9) Clericul care svrete Sfnta Tain a Cununiei n afara bisericii
parohiale sau a filiei se sancioneaz cu mutarea disciplinar, cu
destituirea din slujirea clerical sau caterisire129.
(10) Mireanul, care este angajat n nvmntul religios sau teologic
preuniversitar i universitar i se cstorete cu un eterodox, se
sancioneaz cu retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale
pentru a preda n nvmntul preuniversitar sau universitar130.

Abateri privin d Taina Sfintei Spovedanii (.Mrturisirii pcatelor)


(11) Clericul duhovnic care refuz pocina celui ce se ntoarce de la pcat
se sancioneaz cu dojan arhiereasc, cu mplinirea unui canon de
post i de pocin la mnstire sau cu mutarea disciplinar; n caz de
nendreptare, se caterisete131.
(12) Clericul duhovnic care divulg secretul spovedaniei (mrturisirii)
se sancioneaz cu mplinirea unui canon de post i de pocin la
nti Cf. can. 72 crulan, 14 IV ccum., 10 Laodiceea, 23 Ioan Ajuntorul.
129 Cf. can. 31 trulan, 12 I-II Constantinopol. n edina sa de lucru din 28 februarie 2013,
Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a hotrt ca, n Patriarhia Romn, Sfnta Tain

a Cununiei s se oficieze doar n biseric (de mir) sau n catedralele eparhiale care nit simt deservite
de cler monahat' (punctul 1 hotrrea nr. 311/2013). n cazurile de fo r major (biseric n
restaurare, n consolidare sau de imobilitate a mirilor), pentru obinerea dispensei chiriarhale n
vederea oficierii Tai?iei Cununiei n afara locaului de cult, cererile vor f i hisoite de recomandarea
preotului care va svri Taina Cununiei, mpreun cu toate documentele justificative n susinerea
m otivelor invocate1' (punctul 2 hotrrea nr. 311/2013). busituaia n care Taina Cununiei
se oficiaz n alt parohie dect cea de care aparin mirii, la oficiere va participa i preotul de la
parohia de unde provin e unul dintre miri" (punctul 4 hotrrea nr. 311/2013).
no Cf. can. 72 trulan, 14 IV ecum., 10 i 31 Laodiceea, 23 Ioan Ajuntorul.
m Cf. M atei 9, 11-12; M arcu 2,16-17; Luca 5,31-32; 15,7; 1 Timotei 1,15; can. 52 ap.

41

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

mnstire, cu mutarea disciplinar sau cu destituirea din slujirea


clerical, iar, n caz de nendreptare, cu caterisirea132.
(13) Clericii duhovnici nu pot fi martori pentru circumstanele devenite
cunoscute lor prin Taina Spovedaniei133.

Abateri privin d Taina Sfintei Euharistii


(14) Preotul care nu mprtete pe cel aflat pe patul de moarte i care
dorete mprtirea, chiar dac este oprit de la mprtire sau a
mncat, se sancioneaz cu dojan arhiereasc, cu mplinirea unui
canon de post i de pocinla mnstire sau cu mutarea disciplinar134.
(15) Preotul care, solicitat pentru ndeplinirea datoriilor sale, din neglijen,
a lsat s moar un bolnav nemprtit, se sancioneaz cu dojan
arhiereasc, cu mplinirea unui canon de post i de pocin la mnstire
sau cu mutarea disciplinar; n caz de nendreptare, se caterisete135.
(16) Clericul care nu amestec vinul cu ap, pentru Sfnta Euharistie,
se sancioneaz cu mplinirea unui canon de post i de pocin la
mnstire; n caz de nendreptare, se caterisete136.
' (17) Clericul care a svrit Sfnta Liturghie fr Proscomidie, precum i
cel care, svrind Proscomidia i Sfnta Liturghie, las intenionat
sau din neglijen Sfintele Taine neconsumate, se sancioneaz cu
mplinirea unui canon de post i de pocin la mnstire; n caz de
nendreptare, se caterisete137.

132 Cf.
can. 132 Carcagina, 28 Nichifor Mrturisitorul.
133 Cf.
can. 132 Cartagina, 28 Nichifor Mrturisitorul.
134 Cf. can. 131 ecum., 6 Ancira, 7 Cartagina, 73 Vasile ccl Marc, 2 i 5 Grigorie de Nyssa,
9 Nichifor Mrturisitorul.
135 Cf. can. 131 ecum., 23 trulan, 6 Ancira, 7 Cartagina, 73 Vasile cel Mare, 2 i 5 Grigorie
de Nyssa, 9 Nichifor Mrturisitorul.
136 Cf.
can. 32 trulan.
137 Cf.
can. 1 0 1-II Constantinopol.

42

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(18) Clericul care a svrit Sfnta Liturghie fr s fi ajunat nainte de


slujb, se sancioneaz cu oprirea de la svrirea celor sfinte pn
la 30 de zile sau cu mplinirea unui canon de post i de pocin la
mnstire; n caz de nendreptare, se caterisete138.
(19) Clericii mpreun-liturghisitori care nu se mprtesc la Sfnta
Liturghie se sancioneaz cu oprirea de la svrirea tuturor celor
sfinte pn la 30 de zile sau cu mutarea disciplinar139. Clericii, care nu
pot sluji din motive ntemeiate, vor asista la Sfnta Liturghie purtnd
epitrahil.
(20) Administrarea Sfintelor Taine (Spovedaniei i mprtanii), n caz
de boal grav sau de necesitate, ntr-o parohie strin, nu se poate
imputa clericului care a svrit-o, dac acesta a informat autoritatea
bisericeasc superioar140.

Abateripi'ivind Taina Sfntului Maslu


(21) Clericul, care svrete singur Sfntul Maslu fr un motiv ntemeiat,
se sancioneaz cu dojana arhiereasc; n caz de nendreptare, cu
mutarea disciplinar, destituirea din slujirea clerical sau caterisirea.

Abateri privin d Taina H irotoniei


(22) Clericul care, nainte de a fi hirotonit, a ascuns fapte considerate
impedimente Ia hirotonie, se sancioneaz cu mplinirea unui canon
de post i de pocin Ia mnstire, destituirea din slujirea clerical
sau caterisirea, dup gravitatea faptei.

art. 30 - Provocarea de tulburri, certuri i folosirea unui limbaj


necuviincios se sancioneaz
astfel:

Cf. can. 42 i 54 ap., 9, 29 i 50 trulan, 22 VII ccum., 24 Laodiccca, 40 Carcagina.


1,9 Cf. can. 41 i 47 Cartagina, punctul 7 al hot. Sf. Sinod nr. 1456/5-7 martie 2008.
1-10 Cf. can. 7 i 43 Cartagina.

43

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

a) n cazul clericilor, cu dojana arhiereasc, canon de post i de pocin


la o mnstire sau schit, suspendarea (cu precizarea perioadei) sau
destituirea din oficiul de paroh, degradarea din rangurile onorifice
bisericeti i/sau retragerea distinciilor acordate de chiriarh,
mutarea disciplinar sau destituirea din slujirea clericala, dup
gravitatea faptei141;
b) n cazul mirenilor, cu dojan arhiereasc, retragerea distinciilor
acordate de Chiriarh, canon de post i de pocin la o mnstire
sau un schit, mutarea disciplinar ori destituirea pentru cntrei
bisericeti, retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale
pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar i
universitar sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu
binecuvntarea Bisericii, ori pierderea posibilitii de a fi hirotonit
pentru absolvenii de teologie, dup gravitatea faptei142;
c) n cazul monahilor, cu trecerea la ascultri inferioare timp de
30 de zile sau canon de post i de pocin la o mnstire sau un
schit, dup gravitatea faptei; n caz de nendreptare, cu mutarea
disciplinar la o alt mnstire sau schit143.

art. 31 - Clericii, care din motive pecuniare refuz oficierea slujbei


nmormntrii persoanelor din familii srace, se sancioneaz cu
dojan arhiereasc, cu mplinirea unui canon de post i de pocin la
mnstire timp de 30 de zile, cu pierderea oficiului de paroh, n cazul
parohilor, sau cu mutarea disciplinar n alt parohie144.

Nl Cf. can. 1 i 5 Antiohia, 9 i 12


I-II Constantinopol, 1 Grigoric de Nyssa.
112 Cf. can. 1 i 5 Antiohia, 9 i 12
I-II Constantinopol, 1 Grigorie de Nyssa.
l4* Cf. can. 1i 5 Antiohia, 9 i 12
I-II Constantinopol, 1 Grigoric de Nyssa.
14-1 Cf. can. 3 ap., 23 trulan. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, n edina sa de lucru
din 28 februarie 2013, a hotrt modificarea alin. 5 al art. 187 din Statutulpentru organizarea
i funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne n urmtoarea formul: Tarifele i taxele pentru

concesionarea i ntreinerea locurilor de veci de nmormntare di?i citnitirele bisericeti se vor


stabili de Consiliul parohial sau de Consiliul econom ic a l mnstirii i se vor aproba de Centrul

44

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 32 - (l) Navetismul este fapta clericului care nu locuiete permanent


n parohie i se sancioneaz cu dojana arhiereasc ori canon de post
i de pocin la o mnstire sau schit; n caz de nendreptare, cu
destituirea din slujirea clerical145.
(2) Clericul care a prsit parohia fr aprobarea chiriarhului, dup 30 de zile
de absentare, se sancioneaz cu destituirea din slujirea clerical, iar postul
va fi declarat vacant i se va ocupa potrivit prevederilor statutare146.
art. 33 - Neglijarea sau nendeplinirea datoriei de a predica i de a
catehiza n biseric se sancioneaz cu dojan arhiereasc sau mutarea
disciplinar n alt parohie; n caz de nendreptare, cu caterisirea147.
eparhial' (punctul 1 din hotrrea nr. 314/28 februarie 2013). Centrele eparhiale au obligaia
s vegheze la stabilirea unor contribuii bneti moderate pentru Sfintele Taine i ierurgii, innd
seama de posibilitilefinanciare reduse ale credincioilor din zone dejavorizate i ale fam iliilor
srace (punctul 2 din hotrrea nr. 314/2013). Slujbele de nmormntare a cretinilor decedai
p rovenind din fam iliilefr nicittn venit, cu venituri reduse (sub salariul ?nini?n p e economie),
srace, cu muli copii sau handicap, btrnifr pensie sau cu o pensie modest vor f i considerate
servicii filantropice pentru care nu se v o r solicita, nici prim i contribuii bneti" (punctul 3 din
hotrrea nr. 314/2013).
I'* Cf.can. 15 ap., 15 i 16 Iecum., 5 ,8,10,20 i 23 IVecum., 3 Antiohia, 5 i 16Sardica, 54
i 90 Cartagina; hot. ANB nr. 9084/26 septembrie 1990 i hot. Sf. Sinod nr. 3184/18 martie
1969, 17536/12 decembrie 1969,4370/16 aprilie 1979,7702/27 iunie 1979,4336/5 iunie
1987, 977/6 martie 2006. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, n edina sa de lucru
din 5-7 martie 2008, a reiterat faptul c preoilor care au dom iciliul p e teritoriul altei parohii

dect cea la care slujesc, le este interzis cu desvrire oficierea n alte parohii a oricrei slujiri
aparinnd ntregii lucrri preoeti,Jar aprobarea chiriarhului, cu excepia cuminecrii grabnice
pentru cei aflai n pericol de moarte" (punctul 4 al hotrrii nr. 1456/5-7 martie 2008). Clericii
care sunt navetiti, nelocuind n parohiile de slujire, vor f i ntiinai, n scris, c, persistnd n
aceast stare, li se vo r aplica pedepsele regidamentare, pn la intrarea n rnduiala canonica'
(punctul 5 al hotrrii nr. 1456/5-7 martie 2008).
l4f Cf.can. 15 ap., 15 i 16Iecum., 5, 8,10,20 i23 IVecum.,3 Antiohia,5 i 16Sardica,54
i 90 Cartagina, hot. Sf.Sinod nr. 3184/18 martie 1969,17536/12 decembrie 1969,4370/16
aprilie 1979,7702/27 iunie 1979,4336/5 iunie 1987. n acest sens, trebuie menionat faptul
c clericii, monahii i m onahiile care do7-esc s mearg n pelerinaj n diferite locuri sfinte ale

Ortodoxiei din afara gran ielor trebuie s aib recom andarea prdtopoptdui/stareului(ei) i
aprobarea Chiriarhului lor, m innd ca pelerinajele s se organizeze, n priricipiu, num ai prifi
interm ediul birourilor de pelerinaje ale Patriarhiei Romne sau ale eparhiilor (punctul II.5 al
hot. Sf. Sinod nr. 892/10-11 februarie 2010).
H7 Cf. can. 58 ap., 19 trulan.

45

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

Cap. 4 - A bateri adm inistrative


art. 34 - (1) Sunt considerate neascultare de autoritile bisericeti i se
sancioneaz, dup gravitatea faptei, cu una dintre sanciunile fr
drept de contestare, iar n caz de nendreptare, cu destituirea pentru
cntrei bisericeti, retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise)
chiriarhale pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar
i universitar sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu
binecuvntarea Bisericii, cu destituirea din slujirea clerical sau
caterisirea, urmtoarele:
a) neglijena, nendeplinirea sau ndeplinirea cu rea-credin a
ndatoririlor statutare i regulamentare, precum i a tuturor
ordinelor i dispoziiilor superiorilor ierarhici118;
b) rzvrtirea i atitudinea duntoare vieii bisericeti artat prin
cuvinte sau scrieri, aciuni publice sau private, ndreptate mpotriva
deciziilor autoritilor ierarhic superioare119;

HK Cf. can .4,8,19,20 i24IVecum ., 8,19,27,31,33,42 i 59 crulan, 6,16 i 21 VII ecum.,


6G angra,4,9,10,16 i 17Antiohia, 57Laodiceea, 9,10,31,43,62,67,132 Carcagina, punccul
3 al hot. Sf. Sinod nr. 337/10-11 februarie 2010.
m Cf. can. 18 IV ecum., 34 cruian. In edina sa de lucru din 6-7 iulie 2010, Sfntul Sinod a
hotrt ca, n scopul respectrii ordinii canonice i instituionale a Patriarhiei Romne, mesajele

oficiale ale Intistttorului Bisericii Ortodoxe Romne s aib ntietatefa de orice mesaj sau
cuvntare care se prezint cu prileju l unor srbtori, evenim ente i ntruniri cu caracter bisericesc,
mesajele cu caracter bisericesc avnd ntietatefa de mesajele altor instituii publice i adm inis
trative" (punctul 1 din hot. Sf. Sinod nr. 5142/6-7 iulie 2010).

46

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

c) participarea la manifestaii neautorizate de Biseric, constituirea


sau participarea n organizaii de tip sindical 15, cu caracter politic151
1,0 Cf. can. 1 8 IV ecum., 34 crulan, hoc. Sf. Sinod nr. 4275/8-9 iulie 2008. Trebuie notac aici
faptul c sintagma organizaii de tip sindicata fost introdus n Statutul pentru organizarea
i funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne prin hot. Sf. Sinod nr. 4275/9 iulie 2008, prin care
s-a aprobat i ca, pentru a prentmpina apariia unor problem e i revendicri de tip sindical

generate d e lipsurile care se constat n parohiile srace, centrele eparhiale s ia jnsurile cuvenite
pentru soluionarea problem elor specifice acestora, mai ales a celor din jnediul rural, iar acolo unde
va f i cazul pentru aplicarea prevederilor canonice i statutare referitoare la disciplina clerului".
Prin acceai hotrre a Sf. Sinod, s-a decis i ca centrele eparhiale s foloseasc prileju l conferifielorpreoeti drept cadru principal n care se p ot rezolva problem ele ce p ot s apar n slujirea
pastoral i n lucrarea administrativ, precum i ca un m ijloc suplimentar de coresponsabilizare
i solidaritate". n final, hotrrea sinodal recomand o sporit preocupare pentru intensificarea
dialogului pastoral dintre ierarh, cler i credincioi, ntem eiatpe disponibilitate, iresponsabilitate
i capacitate de soluionare a problem elor vieii bisericeti ale clerului i credincioilor mireni, n
duhul unitii de credin, liturgice i canonice, pentru folosu l i binele ntregii Bisericii
151 Cf. can. 18 IV ecum., 34 trulan, hot. Sf. Sinod nr. 410/10 februarie 2004, 1676/5-7
martie 2008. n edina sa de lucru din 5-7 martie 2008, Sfntul Sinod, analiznd problema
implicrii clerului n politic, i-a rennoit pu nctele de vedere i recom andrile din 13-14

februarie 1996 i 23-25februarie 2000 i, n lumina acestora, a hotrt: urmtoarele: 1. n


calitatea sa de cetean a l Patriei i de printe duhovnicesc a l tuturor enoriailor si, indiferent
de orientarea lo r politic, preotul are libertatea, binecuvntarea i ndatorirea ca, de p e poziia
i prin mijloacele care-i sunt specifice, s participe la viaa cetii, sprijinind activitile m enite
s prom oveze binele obtesc i ?npot}-ivindu-se oricror msuri sau activiti care se dovedesc a f i
n contradicie cu nvtura i morala cretin ortodox. Opiunea sa politic se exprim prin
vot. 2, In conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Universale (can. 6 ap., 7 IV ecum., 10
H I ecum., 11 Cartagina), care stipuleaz c printre ndeletnicirile m cotnpatibile cu slujirea
i demnitatea clericului se numr i aceea de a prim i asupra sa dregtorii sau ndeletniciri
lum eti, arhiereului, preotului, diaconului i ?nonahtdui i este interzis s fa c politic parti
nic, s fie membru a l unui partid politic, s participe la campanii electorale, s candideze i s
devin membru a l parlam entului sau consiliilor locale, primar, viceprimar sau s ocupefuncii
n administraia public central i local. Cel care va nclca aceste reguli, precum i legm ntul
depus la hirotonie, se ncadreaz n prevederile art. 3, lit. d i e din R egulam entul de procedur a l
instanelor disciplinare i de judecat ale Bisericii Ortodoxe Romne, avnd de ales ntre misiu
nea preoeasc i cariera politic, pentru totdeauna, n ultim id caz fr drept de revenire n cler.
Abaterile de acest f e l v o rfiju d eca te n Consistoriile eparhiale. 3. In acelai timp, Sfntul Sinod
fa ce un clduros apel ctre liderii partidelor politice din Romnia s'nu pennit recrutarea de
m em bri din rndurile clerului i nici folosirea n scopuri politice a persoanelor, spaiilor, slujbelor
i nsem nelor bisericeti. Sfntul Sinod i asigur c Biserica - pstrndu-i echidistanafa de
partide - va continua s se implice n politica general a rii , contribuind -p r in mijloace specifice

47

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

sau care contravin moralei cretine


si
)
) demnittii
5 clericale152;'
d) Activarea, n calitate de membru, n asociaii, fundaii i alte
structuri asociative, respectiv nfiinarea de asociaii, fundaii i
alte structuri asociative, fr binecuvntarea Chiriarhului153.

- la aprarea democraiei, a libertii', a credinei n Dumnezeu, a independenei i integritii


Patriei, respingnd orice form de totalitarism comunist ateu, precum i orice form de extremism
Constatnd, ns, necesitatea disocicrii angajamentului preotului n politica partinic, de
prelungirea activitii sale pastoral-socialc n viaa comunitii locale, n calitate de consilier
local sau consilier judeean independent, avnd aprobarea chiriarhului su, Sfntul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Romne a hotrt urmtoarele: 1 . meninerea hotrriiSfntului Sinod

nr. 410/2004privind interzicerea implicrii clerului n politic. 2. totodat, aplicnd principul


iconom iei (pogormnt, dispens), Sfntul Sinod hotrte ca, de la caz la caz, preoii care i
exprim, n scris, dorina d ea candida numai ca independeni i numai pentru consiliile locale
i consiliile judeene s primeasc aprobarea chiriarhilor lor. Aprobarea va f i acordat n
urma analizei solicitrilor preoilor respectivi, ntr-o edin a Pem ianenei Consiliului Eparhial
i num ai acelora considerai capabili s prom oveze interesele comunitii n consiliile locale i
n consiliile judeene. Dac, ns, se dovedete c preotul nu corespunde cerinelor mandatului
ncredinat, de a lucra i apra interesele comunitii locale, atunci i se va retrage aprobarea. 3.
aceast hotrre adoptat d e Sfntul Sinod este aplicabil num ai pn cnd se vor gsi m em bri
ai laicatului ortodox, bine pregtii, pentru a reprezenta interesele comunitilor locale n care se
afl i ortodoci (hot. Sf. Sinod nr. 1676/5-7 martie 2008).
152 Cf. can. 31 ap., 18 IV ecum., 34 trulan, 10 Cartagina, 13 I-II Constantinopol, hot. Sf.
Sinod nr. 410/10 februarie 2004,1676/5-7 martie 2008.
I5 Cf. can. 34,37 i 39 ap., 19 trulan, 9 Antiohia, 26 i 40 Laodiceea, 18 i 95 Cartagina, hot.
Sf. Sinod nr. 5059/ 6-7 iulie 2010,6776/29-30 octombrie 2010. Prin hotrrea nr. 1348/16-17
februarie 2011, Sfntul Sinod a hotrt ca IPS i PS Prini Chiriarhi s poat acorda unor

clerici i monahi binecuvntarea de a activa n asociaii, fu n daii i organizaii num ai dup o


atent evaluair a fiec rei cereri n parte i dac sunt ndeplinite unele criterii (asociaia sau fu n
daiafuncioneaz cu binecuvntarea Bisericii; activitatea asociaiei sau fim daiei este eficient,
transparent i vine n sprijinul centrului eparhial) (punctul 3). De asemenea, s-a aprobat
ca n cazul constatrii existenei unor clerici i monahi care activeaz n iisociaii, fu n d a ii i
organizaii f r binecuvntarea chiriarhului, centrele eparhiale s aplice sanciunile statutare
i regulam entare pentru nclcarea dispoziiilor art. 123 alin. (8) i (9) din Statut, infonnnd
despre acestea Cancelaria Sfntului Sinod, n vederea adoptrii unor msuri unitare la nivelul
Patriarhiei Romne (punctul 4). Prin hotrrea Sf. Sinod nr. 5505/ 21 iulie 2011 s-a reiterat
faptul c nici un preot sau monah nu poate nfiina sau participa n asociaii sau fu n d a ii din
cuprinsul altor eparhii, f r acordul chiriarhului locului, sub sanciunea pedepselor canonice
i s-a aprobat ca ierarhii s poat deine n asociaii ifu n d a ii doar calitatea de preedinte de
onoare (punctul 7 ).

48

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n i c e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

(2) Executarea unei lucrri edilitare sau exercitarea unei activiti sau
slujiri bisericeti, care nu a fost n prealabil aprobat de autoritile
superioare bisericeti, se sancioneaz cu dojan arhiereasc, cu
mplinirea unui canon de post i de pocin Ia o mnstire sau schit,
cu oprirea clericilor de la svrirea unor lucrri sfinte; n caz de
nendreptare, cu mutarea disciplinar154.
(3) Dac un cleric sau un monah primete vreo funcie civil de
orice natur, fr tirea si consimmntul autorittii bisericesti
competente, se sancioneaz cu mplinirea unui canon de post i de
pocin la o mnstire sau schit, ori cu mutarea disciplinar, dup
gravitatea faptei; n caz de nendreptare, cu destituirea din slujirea
clerical sau cu excluderea din monahism i interdicia de a purta
haina monahal155.
9

>

>

>

(4) Cadrele didactice, clerici i mireni, care prin aciunile lor arat
neascultare fa de autoritatea bisericeasc, se sancioneaz cu
retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale156.
154 Cf. can. 39 i 41 ap.,12 VII ecum., 57 Laodiceea, 6, 7 i 33 Cartagina.
Cf. can. 6, 81 i 83 ap., 3, 7 i 16 IV., 21 trulan, 10 VII ecum., 16 Cartagina, 11 I-II
Constantinopol. Potrivit hotrrii nr. 46/25 februarie 2000 a Sfntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romne, n alegerile electorale, clericii p o t candida m im ai ca indepen den i i

numai cu aprobarea Chiriarhtduipentru un loc n Consiliile locale, att n m ediul urban, ct i


n m ediul rural. Clericii care, n pofida acestor recomandri, vor candida i vo r ocupa, chiar i ca
independenijttncii n Administraia de Stat (primar, prefect, etc.) sau m andate n Parlament,
vor f i suspendai din activitatea preoeasc .
156 C f.can ,39 i4l ap., 4,8,19,20 i 2 4 IVecum., 8,19,31,33 i 59 trulan, 6 i21 VII ecum.,
6 Gangra, 4, 9, 10, 16 i 17 Antiohia, 57 Laodiceea, 9 , 10, 31, 43, 62, 67, 132 Cartagina. n
data de 29 mai 2014, Patriarhia Romn a semnat un Protocol cu M inisterul Educaiei Nai
onale i cu Secretariatul de Stat pentru Culte cu privire la predarea disciplinei Religie - cultul
ortodox n nvmntul preuniversitar i la organizarea nvmntului teologic ortodox
preuniversitar i universitar, prin care s-a stabilit c retragerea avizului scris (binecuvntrii)
a l chiriarhtdui se fa ce pentru abateri grave de la doctrina sau morala cnitului (art. 4 alin. 3).

Retragerea motivat a avizului scris (binecuvntrii) al chiriarhtdui se'com unic n scris unitii
de nvm nt preuniversitar i duce la ncetarea de drept a contractului individual de munc,
conform Legii nr. 489/2006privin d libertatea religioas i regim ul general a l cultelor i Codului
muncii. Angajatorul are obligaia ca n ten nentd legal s em it decizia d e ncetare a contractului

49

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 35 - (1) Administrarea frauduloas i abuziv a bunurilor bisericeti,


mobile i imobile, se sancioneaz cu mutarea disciplinar, destituirea
din slujirea clerical sau caterisirea, dup gravitatea faptei157.
(2) Prin administrare frauduloas, abuziv i omisiv se nelege
nenregistrarea sau nregistrarea incorect n gestiunea parohial
a veniturilor bneti destinate parohiei (donaii, taxe stabilite de
consiliul parohial, arende, chirii, subvenii pentru teren agricol i
individual de munc" (arc. 4 alin. 4). Retragerea avizului scris (binecuvntrii) a l chiriarhului
se aplic studenilor care se fa c vinovai de abateri p-ave de la morala i doctrina cultului, dup
consultarea consiliului facultii de teologie. n aceste situaii, exmatricularea studenilor va f i
pus n aplicare de ctre conducerea universitii" (art. 13 alin. 4). n cazul retragerii avizului
scris (binecuvntm ) a l chiriarhului, ca m inarea m ior abateri doctrinare (dogmatice), liturgice,
morale sau canonice, cadrul didactic respectiv pierde dreptul de a m ai preda sau, dup caz, de a
mai ocupa ofu n cie de conducere (decan i prodecan) intr-o facultate de teologie ortodox" (art.
16). Procedura de acordare i d e retragere a avizului scris (binecuvntrii) a l chiriarhului se
elaboreaz de Patriarhia Romn i se aprob d e Sfntul Sinod a l Bisericii Ortodoxe Romne.
Dup aprobare, procedura se comunic M inistendui Educaiei Naionale i Secretariatului de
Stat pentru Culte" (art. 24).
1,7 Cf. can. 41 i 73 ap., 24 Antiohia, 10 1-II Constantinopol, 11 Teofil al Alexandriei, hot.
Sf. Sinod nr. 3781/18-19 iunie 2009, 3915/18-19 iunie 2009, 5049/29 octombrie 2009,
860/10-11 februarie 2010,4645/6-7 iulie 2010. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne,
n edina sa de lucru din 18-19 iunie 2009, a reiterat faptul c fiecare conductor de unitate

bisericeasc, la nivel de parohie, protopopiat, mnstire, eparhie, mitropolie i pattiarhie, are


ndatorirea de a administra averea bisericeasc num ai mpreun cu organismele bisericeti statu
tare (prin coresponden cu obligaia de control preventiv din legislaia de stat) (punctul 1 din
hotrrea nr. 3781/2009). Astfel, la nivelulfiecrei uniti bisericeti se va respecta obligaia
legal i statutar de a se institui un organism d e con tiv i (audit) aflat n directa subordonare a
ierarhilor, avnd ca m odel Normele m etodologice proprii privin d exercitarea activitii de audit
intern n cadrul Administraiei Patriarhale i a l Arhiepiscopiei Bucuretilor, precum i Normele
metodologice privin d organizarea i exercitarea activitii gestionarefinanciar-contabil, contro
lu l gestionar, finan ciar contabil, controlul fin an ciar preventiv, audit intern la nivel de eparhii,
mitropolii i Patriarhie, anexate prezentei hotrri (punctul 2 din hotrrea nr. 3781/2009).
Fiecare eparhie trebuie s comunice, anual, mitropoliei de care aparine raportulfinanciar-contabil
i lista patrimonixdui centrului eparhial (cldiri i terenuri) achiziionat sau vndut (dup caz)
n anulprecedent. n aceeai msur, Arhiepiscopia n care se afl sediul unei mitropolii va trim ite
Patriarhiei Romne raportulfinanciar-contabil i lista patrim oniului eparhiei unde se afl sediul
mitropolitan, achiziionat sau vndut (dup caz) n anulprecedent, iar Administraia Patriarhal
le trim ite la Sinodul Perm anent (punctul 2 al hot. Sf. Sinod nr. 860/10-11 februarie 2010).

50

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

forestier, etc.), precum i neinventarierea sau inventarierea incorect


a bunurilor patrimoniale (obiecte, imobile, terenuri etc.) donate
unittii bisericesti.
>

(3) In toate situaiile de gestionare incorect a averii bisericeti,


mobile i imobile, autoritatea bisericeasc va impune recuperarea
prejudiciului158.
(4) Dac nu se recupereaz prejudiciul, clericul va fi caterisit, iar
autoritatea bisericeasc va sesiza autoritile Statului, n baza legislaiei
civile i penale159.
(5) Mirenii sau monahii cu atribuii n administrarea de bunuri
bisericeti, care aduc prejudicii, se sancioneaz cu destituirea
pentru cntrei bisericeti, retragerea binecuvntrii (aprobrii
scrise) chiriarhale sau excluderea din monahism, precizndu-se
obligativitatea recuperrii prejudiciului. In cazul nerecuperrii
prejudiciului, autoritatea bisericeasc va sesiza autoritile Statului, n
baza legislaiei civile i penale160.

Cf. can. 41, 72 i 73 ap., 24 Antiohia, 15 Ancira, 10 I-II Constantinopol, 11 Teofil al


Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 3781/18-19 iunie 2009,5049/29 octombrie 2009. Sfntul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Romne a hotrt c, n cazul constatrii unor abateri de la disciplina

financiar-amtabil i de administrare a patrimoniului m wbil al unitilor de cult, pe baza cercetrii


ce se va efectua de organismele de control abilitate la nivelulfiecrei uniti bisericeti, personalul
clerical rspunde canonic-disciplinar, administrativ-bisericesc, civil i penal, urm nd a f i deferit
instanei de ju decat bisericeasc, potrivit cu starea p e care o ocup n Biseric: preot, protopop,
personal clerical de conducere de la centrul eparhial - n judecata Consistoriului eparhial; stare,
stare - n judecata Consistoriului monahal; ierarh - n discuia Sinodului M itropolitan i,
apoi, n examinarea Sinodului Perm anent i, dup caz, n judecata Sfntului Sinod' (punctul
7 din hotrrea nr. 3781/2009).
159 Cf. can. 22 IV ecum., 24 Antiohia, 67 Cartagina, 10 Teofil al Alexandriei. Potrivit art.
254 alin 1 din Codul M uncii {Legea nr. 53/2003), republicat, sa la riaii rspund patrimonial,

n tem eiul nonnelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale p ro
duse angajatorului din vina i in legtur cu munca lor". Alineatul 2 al aceluiai articol prevede
c sa la riaii nu rspund de pagubele provocate de fo r major sau de alte cauze neprevzute
care nu puteau f i nlturate i nici de pagubele care se ncadreaz n riscul norm al a l serviciului .
16,1 Cf. can. 41 i 73 ap., 24 Antiohia, 10 I-II Constantinopol, 11 Teofil al Alexandriei.

51

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(6) Clericii transferai n alt eparhie vor putea fi chemai n judecata


Consistoriului Eparhial din eparhia n care au activat anterior, doar
pentru administrarea incorect a bunurilor bisericeti (pentru o
fapt petrecut n ultimii 5 ani), n vederea recuperrii prejudiciilor
materiale, descoperite ulterior transferului n noua eparhie. Hotrrea
Consistoriului Eparhial va viza doar recuperarea prejudiciului i va fi
comunicat eparhiei pentru nscrierea faptei n dosarul personal, cu
posibilitatea de a aplica i pedepse canonice161.

. 36 - Sunt considerate abateri ale preotului paroh i, dup gravitatea


faptei, se sancioneaz cu dojana arhiereasc, cu pierderea oficiului de
paroh, cu mplinirea unui canon de post i de pocin la mnstire,
cu mutarea disciplinar sau cu destituirea din slujirea clerical,
urmtoarele:
a) neconvocarea, anual, a Adunrii parohiale sau, ori de cte ori este
nevoie, a Consiliului i Comitetului parohial, i neaducerea la
ndeplinire a hotrrilor acestora162;
b) neinformarea Consiliului parohial, la sfritul anului, despre
veniturile i cheltuielile bisericeti, culturale, sociale i fundaionale,
precum i despre modul de administrare a patrimoniului
bisericesc163;
c) neluarea msurilor necesare pentru ntreinerea, repararea i
restaurarea edificiilor bisericeti parohiale, ale instituiilor
culturale, social-filantropice i fundaionale, a casei i curii
parohiale, a cimitirului parohial, precum i a altor bunuri bisericeti
parohiale164.

Cf. can.
Cf. can.
Cf. can.
Cf. can.

72 ap., 12 i14 VII ccum.


15,31 i 58 ap., 10 Cartagina, 13 I-II Constantinopol.
15, 31 i 58 ap., 10 Cartagina, 13 I-II Constantinopol.
15, 31 i 58 ap., 10 Cartagina, 13 I-II Constantinopol.

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it a il o r c a n o n i c e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECATA ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 37 - Protopopul care nu inspecteaz, cel puin o data pe an, parohiile,


filiile i aezmintele sociale din protopopiat i nu face dovada
respectrii obligaiilor sale statutare, menionate la art. 71 lit. a) - g)
din Statut , se sancioneaz cu dojan arhiereasc scris sau destituirea
din funcia de protopop, dac nu se ndreapt165.
art. 38 - Prezentarea n instanele civile, far aprobarea prealabil a
chiriarhului, sau interventia la autorittile locale si centrale n
numele instituiei, dar n cauze de interes personal, se sancioneaz
cu dojan arhiereasc scris, cu mplinirea unui canon de post i de
pocin la mnstire sau schit, ori cu mutarea disciplinar. In cazul n
care se produce i un prejudiciu, se aplic sanciunile corespunztoare
respectivei abateri166.
7

art. 39 - Contrazicerea public, n scris sau prin mijloace audio vizuale,


a poziiei oficiale a Bisericii, referitoare la evenimente sau aspecte
din viaa i activitatea acesteia privitoare la credin, unitate eclezial
i misiune pastoral, este considerat neascultare de autoriti i se
sancioneaz, dup gravitatea faptei, cu una dintre sanciunile fr
drept de contestare, iar n caz de recidiv, cu destituirea pentru
cntrei bisericeti, retragerea binecuvntrii (aprobrii scrise)
chiriarhale pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar
i universitar sau pentru mirenii care desfoar alte activiti cu
binecuvntarea Bisericii, sau cu destituirea din slujirea clerical167.

165 Cf. can. 15,31 i 58 ap., lOCartagina, 13I-IIConstantinopol;hoc.Sf.Sinod nr.4370/16


aprilie 1979,2625/6 iulie 2005 i hot. ANB nr. 2625/1 martie 2006.
166 Cf. can. 3 8 ,3 9 ,41i 72 ap., 26 IV ecum., 31 i 102 trulan, 14 VII ecum., hot. Sf. Sinod
nr. 1058/4 martie 2003 i hot ANB nr. 1058/6 martie 2003.
l6/ Cf. 1 Petru 3,10; can. 31, 55 i 84 ap., 6 II ecum., 5 Antiohia, 8,10,11 i 19 Cartagina,
13 i 14 I-II Constantinopol, 89 Vasile cel Mare, hot. Sf. Sinod nr. 1515/5-7 martie 2008,
8702/16 februarie 2011, 8703/16 februarie 2011 i 3886/19-20 mai 2011. Sfntul Sinod, n
edina sa de lucru din 19-20 mai 2011, a hotrt ca pentru exprimarea unitar a unor puncte de

vedere publice n problem e de importan naional i internaional, care ar p u tea fi receptate ca


reprezentndpoziia oficial a Bisericii Ortodoxe Romne, vor f i respectate cu strictee prevederile

53

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

art. 40 - (1) Svrirea de slujbe liturgice n alt parohie iar ncuviinarea


preotului paroh, nfiinarea de paraclise particulare sau slujirea
Sfintei Liturghii n paraclise particulare, fr aprobarea scris a
chiriarhului, se consider neascultare de autoritile bisericeti i
slbirea unitii liturgice, i se sancioneaz, dup gravitatea faptei,
cu dojan arhiereasc scris sau cu destituirea din slujirea clerical168.
Pentru a evita conslujirea cu clerici sancionai disciplinar, clericii
din alte eparhii trebuie s prezinte preotului paroh o adeverin
de la Centrul Eparhial prin care atest c sunt clerici i au preoie
lucrtoare.
(2) In cazul n care un cleric a svrit o lucrare preoeasc n alt
eparhie dect cea de care aparine canonic fr aprobarea scris a
chiriarhului respectivei eparhii, Centrul eparhial va ntiina clericul
vinovat i chiriarhul eparhiei din care a plecat de cele petrecute,
precum i de obligaia clericului de a se ntoarce n eparhia de care
aparine. In caz de recidiv, clericul, pe baza referatului ntocmit de
inspectorul eparhial, este deferit judecii Consistoriului eparhial
din eparhia unde se afl n mod necanonic, pentru a fi caterisit, dac
episcopul su nu a luat msuri n acest sens. Hotrrea Consistoriului
eparhial va fi comunicat tuturor eparhiilor169.
art. 14 alin. (1) lit.f), j ) i art. 26 lit. e),f), g ) din Statutul pentru organizarea ifuncionarea
Bisericii Ortodoxe Romne, precum i hotrrile nr. 1515/7martie 2008 i nr. 8702, 8703/16
februarie 2011 ale Sf. Sinod, potrivit crora poziia oficial a Bisericii Ortodoxe Romne este
exprimat de Sfntul Sinod, Sinodul Perm anent i Patriarhia Romn i se aduce la cunotin
prin Biroul de pres al Patriarhiei Rom ne (punctul 2 din hot. Sf. Sinod nr. 3886/2011).
Pentru exprimarea unor puncte de vedere publice ale mitropoliilor sau eparhiilor, acestea se vor
referi numai la problem e i evenim ente cu caracter regional, care privesc eparhia sau mitropolia
respectiv, cu respectarea prevederilor hotrrii nr. 1515 din 7 m artie 2008 a Sj. Sinod, n cazul
in care nu exist o poziie oficial a Sfntului Sinod sau a Patriarhiei Romne n astfel situaii'
(punctul 3 din hot. Sf. Sinod nr. 3886/2011).
168 Cf.can. 15,31 i 39 ap., 4 IVecum., 58 Laodiccca; hot. Sf. Sinod 1456/5-7 martie 2008.
169 In Biserica Ortodox Romn, fiecare eparhie, prin autoritile bisericeti abilitate, are

datoria s identifice preoii care aparinnd altor jurisdicii canonice, slujesc n jurisdicia eifar
aprobarea chiriarhului (punctul 1 al hot. Sf. Sinod nr. 1456/5-7 martie 2008). Clericiiaflai

54

Re g u l a m e n t u l

a u t o r i t i lo r c a n o n i c e d i s c i p l i n a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BlSERICII ORTODOXE R o MNE

art. 41 - (1) Exercitarea de ctre clerici, direct sauprin interpui, a oricror


activiti personale (private) cu caracter economic i financiar,
care contravin moralei cretine i aduc prejudicii spirituale i materiale
Bisericii, se sancioneaz cu mutarea disciplinar, cu destituirea din
slujirea clerical sau caterisirea, dup gravitatea faptei170.
(2) Dac n urma acestor activiti au fost aduse prejudicii materiale,
vor fi sesizate autoritile competente ale Statului pentru recuperarea
acestora. Ctigurile realizate prin intermediul acestor activiti vor fi
recuperate i nregistrate n patrimoniul instituiei pgubite171.
(3) ndeletnicirea mirenilor cu afaceri contrare moralei cretine
sau dispoziiilor autoritilor bisericeti se sancioneaz cu dojan
arhiereasc, cu destituirea pentru cntreii bisericeti, cu retragerea
binecuvntrii (aprobrii scrise) chiriarhale pentru cadrele didactice
n aceast situaie vor f i ntiinai ca n cel mai scurt timp s se ntoarc n eparhia sub ascultarea
canonic a creia se afl, despre aceasta urm nd a f i informai i ierarhii de care aparin. n caz
contrar, chiriarhului eparhiei p e teritoriul creia aufost identificai, va anuna chiriarhul eparhiei
din care provin clericii respectivi c se va ncepe procedura trim iterii n judecata bisericeasc a
acestora (punctul 2 al hot. Sf. Sinod nr. 1456/5-7 martie 2008). Clericii care prim esc la slujb
clerici din alt eparhie sau parohie, f r aprobarea chiriarhului, vo r f i sancionai mergndu-se
pn la depunerea din slujirea preoeasc sau caterisire" (punctul 3 al hot. Sf. Sinod nr. 1456/5-7
martie 2008). Clericii aflai n concediu (medicalsau de odihn), n cltorie sau, din dispoziia
autoritilor bisericeti abilitate, n alt eparhie dect cea n care sunt numii, pot f i prim ii s
slujeasc i s se mprteasc, doar dac prezint docum ente care s lejustifice prezena n acel
loc" (punctul 8 al hot. Sf. Sinod nr. 1456/5-7 martie 2008).
1/0 Cf. Fapte 20,33; 1 Timotei 3,3 i 8; / Petru 5, 2; can. 6, 81 i 83 ap., 3 i 7 IV ecum., 76
trulan, 10 VII ecum., 16 Cartagina, 11 I-II Constantinopol. In edina sa de lucru din 29-30
octombrie 2010, Sfntul Sinod a hotrt c nu este ngduit niciunei eparhii sau uniti de

cult dm cuprinsul acesteia s deschid magazine, chiocuri sau standuri pentru vnzarea crilor
de zidire sufleteasc, a obiectelor de cult, vemintelor i altor produse din atelierele proprii sau
achiziionate, p e teritoriul altor eparhii, fa r acordul chiriarhului locului, nclcarea unei astfel
de prevederi urm nd a f i sancionat de chiriarhul eparhiei pgubite p rin m suri canonice,
statutare, regulam entare i administrative, iar n caz de repetare i neascultare, prin aducerea
nfaa Sinodului mitropolitan sau a Sfntului Sinod a ierarhului tare fiu ia msurile cuvenite
(punctul 3 din hoc. Sf. Sinod nr. 7464/29-30 octombrie 2010).
171 Cf. can. 41 i 73 ap., 22 IV ecum., 24 Antiohia, 10 I-II Constantinopol, 11 Teofil al
Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 3781/2009.

55

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

din nvmntul preuniversitar i universitar sau pentru mirenii


care desfsoar alte activitti cu binecuvntarea Bisericii, si, dac se
impune, cu sesizarea autoritilor competente ale Statului172.

art. 42 - Persoanele care, n mod grav sau repetat, au produs prejudicii


patrimoniului bisericesc pot fi trimise i n judecata instanelor
Statului pentru aplicarea prevederilor legale, chiar dac prejudiciul a
fost recuperat173.
art. 43 - (1) Preoii i diaconii sunt datori s poarte permanent inut clerical
(reverenda), ca expresie a demnitii i misiunii lor174.
(2) Dac un preot sau un diacon nu poart inuta clerical, la prima
abatere se sancioneaz cu dojan arhiereasc; n caz de recidiv,
se sancioneaz cu mplinirea unui canon de post i de pocin la
mnstire175.
(3) In cazuri de excepie, bine motivate, chiriarhul poate acorda,
temporar, dispens176.
art. 4 4 . - Reglementrile privind regimul Crii canonice177 sunt n
competena examinrii i soluionrii Sfntului Sinod178 i vizeaz
urmtoarele aspecte:

172 Cf. Fapte 20,33; 1 Timotei 3,3 i 8; Petru 5 ,2; can. 6, 81 i 83 ap., 3 i 7 IV ecum., 76
crulan, 10 VII ecum., 16 Cartagina, 11 I-II Constantinopol.
173 Cf. can. 5 Antiohia.
l7*
Cf. can. 27 i 42 crulan, 16 VII ecum..
m
Cf. can. 27 trulan, 16 VII ecum., 12 i 21 Gangra.
176 Cf. can. 16 IV ecum..
177 Cartea canonic {xctvovtxd ypdzpctTa - epistolae canonicae sau litterae jorm atae) reprezinc
un document bisericesc oficial prin care chiriarhul unei eparhii, la solicitarea unui episcop
eparhiot, prezint statutul canonic al unui cleric din eparhia sa, care dorete s se transfere
intr-o alt eparhie (cf. can. 12, 33 ap., 13 IV ecum., 17 trulan, 42 Laodiceea).
17K Cf. Fapte 15, 1-21; can. 14 i 34 ap., 7 III ecum., 9 i 16 Antiohia.

56

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

a) niciun episcop nu poate primi un cleric dintr-o eparhie strin fr


Carte canonic eliberat de episcopul eparhiot de la care a plecat179;
b) Cartea canonic va fi ntocmit i completat n conformitate cu
formularul aprobat prin hotrrea Sfntului Sinod180; folosirea
unui alt formular, completarea cu modificri, tersturi ori cu date
incomplete atrage dup sine nulitatea Crii canonicem \

l7y Cf. can. 12 i 33 ap., 13 IV ecum., 17 trulan, 42 Laodiceea. Clericilor (de m ir sau din
cinul monahal) care prsesc eparhiile Patriarhiei Romne fa r aprobarea chiriarbului i Jar
acordul Patriarhiei Romne li se va aplica sanciunea caterisirii de ctre eparhia p e care o prsesc'
(punctul II.6 al hot. Sf. Sinod nr. 892/10-11 februarie 2010).
m Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2891/20-21 iunie 2007,2844/8-9 iulie 2008,892/10-11 februarie
2010 i 5276/5 iulie 2012. n edina sa de lucru din 10-11 februarie 2010, Sfntul Sinod a
reiterat obligaiile privind Cartea canonic cu urmtoarea precizare: Cartea Canonic de

ieire a unui cleric (de m ir sau din cinul monahal) din Patriarhia Romn se va em ite de ctre
chiriarhul romn, la solicitarea unui ierarh strin, aparinnd unei jurisdicii canonice ortodoxe,
numai cu acordul Patriarhului Romniei" (punctul 1 lit. a al hot. Sf. Sinod nr. 892/2010).
Clericul (de m ir sau din cinul monahal) care prim ete Cartea canonic pentru intrarea intr-o
eparhie aparinnd altei Biserici Ortodoxe canonice nu poate sluji dect n cadrul comunitilor
acelei jurisdicii strine, nu i n comuniti ortodoxe romne ajlate n respectivele eparhii orto
doxe (punctul 1 lit. b al hot. Sf. Sinod nr. 892/2010). ,JVlonahii care doresc s plece din diferite
eparhii ortodoxe romne din ar i din ajara granielor rii n M untele Athos sau n mnstiri
dintr-o eparhie aparinnd altei Biserici Ortodoxe canonice au ndatorirea canonic de a obi?ie,
n prealabil, aprobarea scris a chiriarbului romn, la solicitarea unui ierarh strin, aparinnd
unei jurisdicii canonic ortodoxe, num ai cu acordul Patriarhului Romniei" (punctul 1 lit. c
al hot. Sf. Sinod nr. 892/2010). ,y/lbsolve?ii instituiilor de nvm nt teologic ortodox din
Romnia p o t solicita hirotonia p e seama unei comuniti ortodoxe rom ne aflate n eparhiile
ortodoxe romne din afara granielor rii, numai cu aprobarea scris a chiriarbului romn care
le-a acordat binecuvntarea de studii i cu acordul Patriarhului Romniei (punctul 1 lit. e al
hot. Sf. Sinod nr. 892/2010). In edina sa de lucru din 5 iulie 2012, Sfntul Sinod a aprobat
modelul de Carte canonic pentru clericii de m ir i modelul de Carte canonic pentru clericii din
rndul monahilor, urmnd ca acestea s aib caracter unitar n eparhiile Patriarhiei Romne din
ar i din afara granielor rii, oricare alt model nefiind acceptat pe viitor n corespondena
specific privitoare la acest demers canonic (punctul 2 al hot. Sf. Sinod 5276/5 iulie 2012).
Prin urmare, Cartea canonic va fi nsoit de copii ale documentelor aflate Ia dosarul personal
al clericului respectiv, inclusiv a M rturisirii (Declaraiei) solemne, rostit la hirotonie (punctul
3 al hot. Sf. Sinod 5276/5 iulie 2012).
lK' Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2891/20-21 iunie 2007,2844/8-9 iulie 2008,892/10-11 februarie
2010 i 5276/5 iulie 2012.

57

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

c)

n Cartea canonica se va preciza, n mod obligatoriu, situaia


disciplinar a clericului; lipsa acestei precizri atrage dup sine
nulitatea Crii canonice 182;

d) Cartea canonica se elibereaz la solicitarea scris a chiriarhului


eparhiei n care se transfer clericul, adresat chiriarhului eparhiei
din care pleac respectivul cleric; Cartea canonica nu se nmneaz
clericului care se transfer, ci se trimite prin coresponden
chiriarhului care a solicitat-o183;
e)

eliberarea Crii canonice produce vacantarea postului ocupat184;

f) nu se elibereaz Carte canonic clericului aflat n judecata


instanelor bisericeti sau civile, pn cnd cauza pentru care a fost
cercetat nu a fost soluionat printr-o hotrre rmas definitiv
i irevocabil; nerespectarea acestei dispoziii atrage dup sine
nulitatea Crii canonice i a tuturor actelor ce vor decurge din
aceasta185.
art. 45 - (l) Biserica Ortodox Romn, prin organismele ei de judecat
autonome, are competen exclusiv asupra tuturor abaterilor
menionate n prezentul Regulament186, iar judecata instanelor civile
nu trebuie s influeneze hotrrile instanelor bisericeti competente
i nici s modifice sanciunile aplicate de respectivele instane187.

182 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2891/20-21 iunie 2007,2844/8-9 iulie 2008,892/10-11 februarie
2010 i 5276/5 iulie 2012.
I,M Cf. hot.Sf. Sinod nr. 2891/20-21 iunie 2007,2844/8-9 iulie 2008,892/10-11 februarie
2010,5504/21 iulie 2011 i 5276/5 iulie 2012.
181 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2891/20-21 iunie 2007,2844/8-9 iulie 2008,892/10-11 februarie
2010 i 5276/5 iulie 2012.
185 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2891/20-21 iunie 2007,2844/8-9 iulie 2008, 892/10-11 februarie
2010 i 5276/5 iulie 2012.
186 Cf. can. 34, 37, 38, 39 i 41 ap.,, 5 I ecum., 8 i 19 IV ecum., 8 i 31 trulan, 6 VII ecum.,
9 , 20, 24 i 25 Antiohia, 33 i 95 Cartagina, 40 Laodiceea. A se vedea i nota 1.
m Cf. can. 6 II ecum., 9 IV ecum., 11 i 12 Antiohia, 15,59 i 104 Cartagina, art. 26 alin.
2 Legea nr. 489/2006.

58

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) n cazul n care abaterea se sancioneaz i de ctre legislaia de


Stat, iar un cleric, un mirean angajat n viaa Bisericii sau un monah
ajunge s fie cercetat i judecat civil sau penal, instanele bisericeti se
vor autosesiza188.
(3) In baza autonomiei cultelor, prevzut constituional189, i a
prevederilor legii190, hotrrile instanelor bisericeti la toate nivelurile
nu pot fi contestate n faa instanelor civile191.

,WI Cf. can. 5 Anciohia, art. 266 i 410 din Codul P enal (Legea nr. 286/2009).
Iiiy Potrivit actualei Constituii a Romniei, cultele religioase sunt libere i se organizeaz
potrivit statutelor proprii, n condiiile legii" {art. 29 alin. 3 Constituia Romniei) i sunt au
tonome fa de Stat" (art. 29 alin. 5 Constituia Romniei),
190 In Romnia, legea care reglementeaz statutul juridic al cultelor este Legea nr. 489/2006,
care stabilete: Cultele pot avea organe proprii de judecat religioas pentru problem ele de disci
plin intern, confonn statutelor i reglem entrilor proprii" (art. 26 alin. 1); pentru problem ele
de disciplin intern sunt aplicabile n m od exclusiv prevederile statutare i canonice" (arc. 26
alin. 2). Curtea Constituional a Romniei, prin Deciziile nr 640/2008 i 448/2011, a stabilit
constituionalitatea textului de lege menionat.
191 Cretinii, urmnd cuvintele Mntuitorului Iisus Hristos (De-i va grei ie fratele tu,
mergi, mustr-1 pe el ntre tine i el singur. i de te va asculta, ai ccigac pe fracele tu. Iar de nu
te va asculta, ia cu cine nc unul sau doi, ca din gura a doi sau trei m artori s se statorniceasc

tot cuvntul. i de nu-i va asculta p e ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biseric,
s -ifie ie ca un pgn i vame" -M atei 18,15-17), au cutat ca nenelegerile dintre ei s le
soluioneze fr a recurge la tribunalele civile. O dovad a acestui fapt sune i cuvintele Sfn
tului Apostol Pavel: ndrznete oare cineva dintre voi, avnd vreopr mpotriva altuia, s se

ju d ece naintea celor nedrepi, i nu naintea celor sfini ?[...] Deci, dac avei ju deci lumeti,
punei p e cei nebgai n seam din Biseric s v ju d ece ? O spun spre ruinea voastr. Nu este
oare ntre voi niciunom nelept care spoatjudeca ntrefrate ifrate ?" (1 Corinteni6, 1-5). De
asemenea, aceast prevedere este cuprins i n can. 6 II ccum., 9 IV.ecum., 11 i 12 Antiohia,
15, 59 i 104 Cartagina, fiind prevzut i de art. 26 alin. 2 din Legka nr. 489/2006. Totodat,
trebuie notat i faptul c, potrivit arc. 26 alin. (3) din Legea tir. 489/2006, existena organelor

proprii de ju decat nu nltur aplicarea legislaiei cu privire la contravenii i infraciuni n


sistemuljurisdicionaP.

59

TITLUL III
A u t o r it il e

c a n o n ic e d i s c i p l i n a r e i i n s t a n e l e d e

JUDECAT BISERICEASC. COMPONEN I COMPETEN

art. 46 - (1) Pentru judecarea abaterilor de natur dogmatic, moral, liturgicpastoral sau administrativ funcioneaz urmtoarele Consistorii\
1. de judecare n fond a cauzei:
a)

Consistorialprotopopesc, pentru cauzele personalului neclerical


de la parohii192;

b) Consistoriul eparhial , pentru cauzele clericilor de mir, ale


cadrelor didactice, clerici sau laici, din nvmntul teologic
preuniversitar i universitar i ale mirenilor din administraia
bisericeasc193;
192 Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,4238/8 iulie
1953, 3505/15 iulie 1998, 4768/28 noiembrie 2007. Trebuie subliniat aici faptul c dei, n
principiu, episcopul este deintor al ntregii puteri bisericeti n eparhia pe care o pstorete,
totui, nc din primele veacuri, episcopii nu au inut s exercite n mod exclusiv accast putere
n toate ramurile ei de manifestare. Astfel, pentru puterea judectoreasc, episcopul nu a judecat
i nu a sancionat singur pe cei vinovai de nercspectarea regulilor stabilite de Sfinii Prini
ca ncccsare pstrrii ordinii i disciplinei n Biseric, ci ntotdeauna s-a ajutat de un sfat sau
consiliu alpresbiterilor. Acest sfat sau consiliu al prezbiterilor s-a numit ulterior consistoriu (din
termenul latin consistorium care n Imperiul roman indica acel consiliu ce reunea pe cei mai
apropiai colaboratori ai mpratului). In prezent, n Biserica Ortodox Romn, chiriarhii
se ajut n exercitarea puterii judectoreti de urmtoarele consistorii: consistoriul protopopesc,
consistoriul eparhial i consistoriul eparhial monahal.
193 Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica, hot. Sf. Sinod nr. 3505/15 iulie 1998,4768/28
noiembrie 2007.

60

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

c)

Consistoriul eparhial monahal , pentru cauzele monahilor19"1.

2. de judecare n apel:
a)

Consistoriul mitropolitan , pentru cauzele clericilor de mir


sancionai cu caterisirea195;

b)

Consistoriul mitropolitan monahal, pentru cauzele monahilor


clerici sancionai cu caterisirea196.
y

3. de judecare n recurs:
a)

Consistoriul eparhial , pentru cazurile de destituire a cntreilor


bisericeti197;

b)

Consistoriul mitropolitan, pentru cauzele clericilor de mir


sancionai cu destituirea din slujirea clerical, ale cadrelor
didactice din nvmntul teologic preuniversitar i universitar
si ale mirenilor din administrada bisericeasc198;1

c)

Consistoriul mitropolitan monahal, pentru cauzele monahilor


clerici sancionai cu destituirea din slujirea clerical199;

d) Consistoriul Superior Bisericesc, pentru cauzele clericilor de mir


sancionai cu caterisirea200;
m Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod nr. 3505/15 iulie 1998,4768/28
noiembrie 2007.
m Cf. can. 5 I ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Anciohia, 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod
nr. 3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,978/25-26 februarie 2009.
196 Cf. can. 5 I ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Anciohia, 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod
nr. 3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007, 978/25-26 februarie 2009.
197 Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007.
I9ti Cf. can. 5 1 ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Anciohia, 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod
nr. 3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,978/25-26 februarie 2009.
199 Cf. can. 5 I ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Anciohia, 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod
nr. 3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,978/25-26 februarie 2009.
2110 Cf. can. 5 I ecum., 6 II ecum., 9 i 17 IV ecum., 6 i 20 Anciohia, 14 Sardica, hoc. Sf.
Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,381/17 februarie 2011,6270/21 iulie 2011,
8561/24-25 occombrie 2011. Dup ridicarea Bisericii Ortodoxe Romne la rang de Pacriarhie
n anul 1925, a fose promulgar i Legea pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Romne m
preun cu Statutul. In Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Romne din anul 1925

61

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

c) Consistoriul Superior Bisericesc M onahal , pentru cauzele


monahilor clerici sancionai cu caterisirea201.
(2) Cheltuielile de deplasare i indemnizaiile de edin ale membrilor
Consistoriilor (protopopeti, eparhiale, mitropolitane i superior
bisericesc) i ale grefierilor sunt suportate de Centrele eparhiale care
i-au recomandat.

era prevzut i Consistoriul Spiritual Central, pe lng Sfntul Sinod, ca instan de recurs i
pentru asigurarea unitii de jurispruden, pentru afacerile disciplinare i judectoreti venite
de la consistoriile spirituale mitropolitane" (ne. 19). n Statutul pentru organizarea Bisericii
Ortodoxe Romne din anul 1948, era prevzut Consistoriul Central Bisericesc ca instan dc
recurs pentru hotrrile consistoriilor eparhiale, cu excepia celor prin care s-a aplicat pedeapsa
caterisirii (art. 150-151). n anul 1998, Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne a hotrt
ncetarea activitii Consistoriului Central Bisericesc i constituirea Sinodului mitropolitan
ca instan de recurs (hot. Sf. Sinod nr. 3505/15 iulie 1998). Prin urmare, n Statutul pentru
organizarea Bisericii Ortodoxe Romne din anul 2008, Consistoriul Mitropolitan a fost prevzut
ca instan de judecare a recursurilor admise, n principiu, de Sinodul mitropolitan sau de Sfntul
S inod (art. 153 alin.3). Comisia pentru Statut i regulam ente , reunit la Reedina Patriarhal
n perioada 1-2 septembrie 2010, lund act de faptul c doctrina canonic ortodox prevede
pentru o Biseric local autocefal un sistem dc judecat cu dou ci de atac ale unor sentine
emise de prima instan, i anume apelul i recursul, dc faptul c n Bisericile Ortodoxe surori
s-a pstrat, n general, sistemul de judccat cu instane specifice fiecrei autoriti canonice
bisericeti (episcop i sinod de episcopi), i cu dou ci dc atac ale unor sentine emise de prima
instan, i anume apelul i recursul, precum i de faptul c n Biserica Ortodoxa Romn a
existat pn n anul 1998 un Consistoriu Central Bisericesc, ca instan de recurs, a naintat
propunerea dc constituire, n cadrul Bisericii Ortodoxe Romne, a Consistoriului Superior
Bisericesc ca instan care, din ncredinarea Sfntului Sinod, s instrumenteze recursurile la
deciziile de caterisire ale unui Consistoriu ?nitropolitan din cadrul Patriarhiei Romne i s
propun Sfntului Sinod, spre analiz i aprobare, soluii la aceste rccursuri. Prin urmare, n
edina sa de lucru din 17 februarie 2011, a hotrt amendarea Statutului pentru organizarea
i funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne prin introducerea unor articole (art. 148 alin. 2 i
art. 155) care prevd modul de organizare i funcionare al Consistoriului Superior Bisericesc
(punctul 1 al hotrrii nr. 381/2011), acestea intrnd n vigoare din data de 17 februarie 2011.
21,1 Cf. 8561/24-25 octombrie 2011. Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, n edina
sa de lucru din 24-25 octombrie 2011 a aprobat instituirea Consistoriului Superior Bisericesc

Monahal, pentru judecarea recursurilor n m aterie de caterisire ale unor clerici din rndul ci
nului monahal pronunate de un consistoriu eparhial m onahal i m eninute de un consistoriu
mitropolitan monahal (punctul 1 din hotrrea nr. 8561/24-25 octombrie 2011).

62

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(3) Spaiile de ntrunire, inclusiv dotarea lor logistic, a Consistoriilor


(protopopeti, eparhiale, mitropolitane i superior bisericesc)
sunt asigurate de unitile bisericeti unde acestea i desfoar
activitatea.
art. 47 - (1) Cauzele se introduc pe rolul instanelor disciplinare i de
judecat astfel:
a) cu aprobarea Chiriarhului - la nivelul Consistoriilor protopopeti
i eparhial e202;
b) cu aprobarea M itropolitului mitropolitane 203;

la nivelul Consistoriilor

c) cu aprobarea Patriarhului - la nivelul Consistoriului Superior


B isericesc 4.
(2) Pentru a fi nscris pe rolul Consistoriului eparhial, referatul
cu propunerea de trimitere n judecat, ntocmit de consilierul
administrativ bisericesc sau de inspectorul eparhial, trebuie s fie
aprobat de Chiriarh205.
(3) Pentru a fi nscris pe rolul Consistoriului mitropolitan , referatul
cu propunerea de trimitere n judecat, ntocmit de consilierul
administrativ-bisericesc sau de inspectorul eparhial de la eparhia
de reedin a mitropoliei, trebuie s fie aprobat de mitropolit206.

2,12 Cf. can. 32 apostolic, 9 IV ecum., 62 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
2455/8 iunie 1949,381/17 februarie 2011,9077/28 septembrie 2012.
20 Cf. can. 34 ap., 5 I ecum.,9 i 17 IV ecum., 6 i 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2
iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,978/25-26 februarie 2009,381/17 februarie 2011,9077/28
septembrie 2012.
2<M Cf. can. 34 ap., 5 I ecum., 9 i 1 7 IV ecum., 6 i 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926, 2455/8 iunie 1949,381/17 februarie 2011,9077/28 septembrie 2012.
205 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
9077/28 septembrie 2012.
2,16 Cf. can. 34 i 39 ap., 57 Laodiceea; 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
9077/28 septembrie 2012.

63

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

Retrimiterea dosarului cauzei, spre completare de ctre Centrul


eparhial, se realizeaz prin hotrrea Consistoriului mitropolitan
aprobat de mitropolit207. Admiterea dosarului unei cauze n judecata
Consistoriului mitropolitan sau respingerea motivat a acestuia, se
realizeaz prin hotrrea Consistoriului mitropolitan aprobat de
mitropolit, cu precizarea expres a documentelor (pieselor) care
lipsesc i cu fixarea termenului de completare (maxim 30 de zile)208.
(4) Pentru a fi nscris pe rolul Consistoriului Superior Bisericesc, referatul
cu propunerea de trimitere n judecat, ntocmit de inspectorul
general bisericesc, trebuie s fie aprobat de Patriarhul Romniei209.
Retrimiterea dosarului cauzei spre completare de ctre Centrul
mitropolitan sau Centrul eparhial respectiv se realizeaz prin hotrrea
Consistoriului Superior Bisericesc aprobat de Patriarhul Romniei210.
Admiterea introducerii dosarului unei cauze n judecata Consistoriului
Superior Bisericesc sau respingerea motivat a acestuia, se realizeaz
prin hotrrea Consistoriului Superior Bisericesc aprobat de Patriarhul
Romniei, cu precizarea expres a documentelor (pieselor) care lipsesc
i cu fixarea termenului de completare (maxim 30 de zile)211.
art. 48 - (1) Hotrrile instanelor de judecat sunt puse n aplicare de ctre
autoritatea bisericeasc nvestit n acest scop212.
(2) Membrii Consistoriilor eparhiale , mitropolitane i ai Consistoriului
Superior Bisericesc rspund personal, canonic i disciplinar, n faa

2117 Cf. can. 34 i 39 ap., 57 Laodiceca; 9 Anciohia, hot. Sf. Sinod nr. 9077/28 septembrie 2012.
208 Cf. can. 37 ap., 5 I ecum., 2 II ecum.,9 i 17 IV ccum., 20 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr.
9077/28 septembrie 2012.
209 Cf. can. 34 i 39 ap., 57 Laodiceea; 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8
iunie 1949,381/17 februarie 2011, 9077/28 septembrie 2012.
210 Cf. can. 34 i 39 ap., 57 Laodiceca; 9 Antiohia, 9077/28 septembrie 2012.
211 Cf. can. 37 ap., 5 I ecum., 2 II ecum.,9 i 1 7 IV ecum., 20 Antiohia, 9077/28 septembrie
2012 .

212 Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica.

64

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BlSERICII ORTODOXE ROMNE

autoritii bisericeti din ncredinarea creia activeaz n instana


respectiv, iar n caz de nendeplinire a ndatoririlor, instrumentare
defectuoas a proceselor i hotrri viciate procedural, ntreaga
instan va rspunde n faa autoritii bisericeti superioare astfel:
a)

la sesizarea Consistoriului mitropolitan sau din oficiu, mitropolitul


poate propune Sinodului mitropolitan s dispun Chiriarhului
respectiv sancionarea individual a membrilor necorespunztori
sau dizolvarea Consistoriului eparhial incompetent i
reconstituirea ntr-o nou componen213;

b) la sesizarea Consistoriului Superior Bisericesc sau din oficiu,


Patriarhul Romniei poate propune Sfntului Sinod sa dispun
Sinodului mitropolitan respectiv sancionarea individual a
membrilor necorespunztori sau dizolvarea Consistoriului
77iitropolitan incompetent i reconstituirea ntr-o noua
componen214;
c)

la sesizarea Cancelariei Sfntului Sinod sau din oficiu, Patriarhul


Romniei poate propune Sfntului Sinod s dispun sancionarea
individual a membrilor necorespunztori sau dizolvarea
Consistoriului Superior Bisericesc incompetent i reconstituirea
ntr-o nou componen215;

d) Fiecare sesizare de dizolvare a unui Consistoriu trebuie s conin


motivele i dovezile clare care justific dizolvarea;
c) n cazul n care un membru al Consistoriului este supus unor
presiuni, cu scopul de a influena judecata, acesta are obligaia de a
sesiza, dup caz, ierarhul care aprob introducerea cauzei pe rolul
Consistoriului respectiv.
213 Cf. can. 34 ap., 11 VII ecum., 9 Antiohia, 15,52 i 55 Cartagina, 9077/28 septembrie 2012.
2H Cf. can. 34 ap., 11 VII ecum., 9 Antiohia, 15,52 i 55 Cartagina, 9077/28 septembrie 2012.
215 Cf. can. 34 ap., 11 VII ecum., 9 Antiohia, 15,52 i 55 Cartagina, 9077/28 septembrie 2012.

65

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

A.

C o n s is t o r iu l p r o t o p o p e s c

art. 49 - (1) Comisionul protopopesc este instana disciplinar i de judecat


pentru personalul neclerical (angajaii mireni ai unitilor de cult dintrun protopopiat) i organismul de mpcare pentru nenelegerile ivite
n rndul clericilor dintr-un protopopiat, precum i ntre parohieni,
clerici i personalul neclerical216.
(2) Consistoriulprotopopesc funcioneaz pe lng fiecare protopopiat,
cu aprobarea chiriarhului, i este format dintr-un preedinte cleric i
trei membri, dintre care doi m em bri clerici , numii pe termen de patru
ani, de ctre chiriarh, dintre preoii din protopopiat, avnd cel puin
gradul II, doctori, absolveni de masterat sau liceniai n teologie, care
au cunotine canonice i juridice, precum i un membru din rndul
cntreilor bisericeti din protopopiat. Consistoriul protopopesc are un
g r e fie r 11propus de preedinte i numit de chiriarh218.
(3) Cnd sunt examinate cazuri n care sunt implicai clerici, membrul
mirean (cntreul) nu particip la edina de judecat219.
(4) Hotrrile Consistoriuluiprotopopesc privind cntreii bisericeti
sunt definitive, dup aprobarea lor de ctre chiriarh, i nu pot fi

216 Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., l4Sardica, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,4238/8 iulie
1953,3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
217 Termenul cgrefier este un mprumut de dat recent n limbajul bisericesc, fiind preluat
n limba romn din terminologia juridic francez abia n secolul al XlX-lea. Mai precis,
termenul de grefier provine din franuzescul g>'ejfier (din termenul latin grapbiarius, adjectiv
provenit din substantivului*/)/?// - stilou, traducere a grecescului ypa<ptov, care n latina elevat
era tradus prin scriptoritmi), prin care n sistemul judiciar francez era desemnat funcionarul
judectoresc responsabil cu nregistrarea dezbaterilor instanei, cu redactarea hotrrilor, cu
ntocmirea, pstrarea i comunicarea actelor de procedur. Mai nti, n secolul al XlX-lea,
sub influena codului napoleonian, termenul dz grefier a fost preluat de terminologia juridic
romneasc, iar ulterior, la nceputul secolului al XX-lea, a fost adoptat i n limbajul bisericesc.
2ts Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14Sardica,hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,4238/8 iulie
1953,3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
219 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.

66

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

contestate cu recurs la Consistoriul eparhial , cu excepia celor care


prevd sanciunea destituirii acestora220.
art. 50 - In competena Consistoriuluiprotopopesc intr:
a) aplanarea i, eventual, judecarea nenelegerilor ivite n rndul
personalului bisericesc (clerical i neclerical)221;
b) aplanarea i, eventual, judecarea nenelegerilor dintre parohieni
i personalul bisericesc (clerical i neclerical)222;
c) aplanarea nenelegerilor dintre parohieni i clerici n legtur
cu plata contribuiilor pentru slujbele religioase, ori refuzul
oficierii acestor slujbe, precum i aplanarea conflictelor de ordin
personal223;
d) aplanarea nenelegerilor sesizate n familiile clericilor224;
220 Cf. can. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica, hoc. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 4238/8
iulie 1953,3505/15 iulie 1998,381/17 februarie 2011. Trebuie subliniat aici faptul c dei, n
principiu, episcopul este deintor al ntregii puteri bisericeti n eparhia pe care o pstorete,
totui, nc din primele veacuri, episcopii nu au inut s exercite n mod exclusiv aceast putere
n toate ramurile ei de manifestare. Astfel, pentru puterea judectoreasc, episcopul nu a judecat
i nu a sancionat singur pe cei vinovai de nerespectarea regulilor stabilite de Sfinii Prini
ca necesare pstrrii ordinii i disciplinei n Biseric, ci ntotdeauna s-a ajutat de un sfat sau
consiliu al presbiterilor. Acest sfat sau consiliu al presbiterilor s-a numit ulterior consistoriu
(din termenul latin consistorium care, n Imperiul Roman, indica acel consiliu ce reunea pe cei
mai apropiai colaboratori ai mpratului). In prezent, n Biserica Ortodox Romn, chiriarhii
se ajut n exercitarea puterii judectoreti de urmtoarele consistorii: consistoriulprotopopesc ,
consistoriul eparhial i consistoriul eparhial monahal.
221 Cf.Matei 18,15-17\Luca 17,3;loan 8, \7\2Corinteni 13,1;Evrei 10,28; can.9 IVecum., 15,
96 i 122Cartagina,hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003.
222 Cf. M atei 18, 15-17; Ltica 17,3; Ioa7 8, 17; 2 Corinteni 13, 1; Evrei 10, 28; can. 96 i
122 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 972/4 martie 2003.
221 C i. M atei 18, 15-17; Luca 17,3; loan 8, 17; 2 Corinteni 13, IVEvrei 10, 28; can. 96 i
122 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003.
221 Cf. M atei 18, 15-17; Luca 17,3; loan 8, 17; 2 Corinteni 13, 1; Evrei 10, 28; can. 96 i
122 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 972/4 martie 2003.

67

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

e) judecarea n prim instan a personalului neclerical din


protopopiat pentru abateri disciplinare; n cazul destituirii
cntreilor bisericeti, acetia pot face recurs la Consistorial
eparhial, n termen de 15 zile de la primirea hotrrii225.
art. 51 - Hotrrile pronunate de Comisionul protopopesc se trimit
Chiriarhului pentru aprobare. Dup aprobare, hotrrile vor fi
aplicate de protopop226.
B.

CONSISTORIUL EPARHIAL

art. 52 - (1) Consistoriul eparhial este instan disciplinar i de judecat


pentru abaterile clerului de mir, ale cadrelor didactice din nvmntul
preuniversitar i universitar, ale studenilor de la facultile de teologie
ortodox, i ale mirenilor din administraia bisericeasc, care judec i
ia hotrri privind sancionarea acestora227. Hotrrile Consistoriului
eparhial sunt definitive dup aprobarea lor de ctre Chiriarh228.
(2) Consistoriul eparhial funcioneaz la fiecare eparhie (arhiepiscopie
sau episcopie), din ncredinarea chiriarhului, i este formatdin 3 membri
titulari i 2 membri supleani. Membrii acestui Consistoriu sunt preoi,
avnd cel puin gradul II, doctori, absolveni de masterat sau liceniai n
teologie, care au cunotine canonice, juridice i se perfecioneaz prin
participarea la cursurile organizate de Patriarhia Romn229.
225 Cf. can. 96 i 122 Cartagina, hot. S Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
226 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
227 Cf. can. 32 apostolic, 9 IV ecum., 62 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
228 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
229 Cf. can. 15 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 972/4
martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.

68

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o &INE

(3) Membrii Consistoriului eparhial se aleg, la propunerea chiriarhului,


de ccre Adunarea eparhial, pentru o perioad de 4 ani230.
(4) Numirea membrilor Consistoriului eparhial , precum i a
preedintelui, din rndul titularilor, se face prin decizie chiriarhal231.
(5) Consistoriul eparhial are un grefier cleric, de preferin un liceniat
n drept canonic, numit de chiriarh din clerul eparhiei232.
(6) Cnd se judec numai cazuri ale personalului neclerical, n care
s-a aplicat sanciunea destituirii, la edin poate asista i un cntre
bisericesc aprobat de chiriarh, la propunerea protopopului, altul dect
cel care face parte din Consistoriul pro topopesc23*.
art. 53 - (1) Consistorial eparhial m onahal este instan disciplinar i de
judecat pentru abaterile clerului monahal, monahilor i monahiilor,
care judec i ia hotrri privind sancionarea acestora234. Hotrrile
Consistoriului eparhial monahal sunt definitive dup aprobarea lor de
ctre Chiriarh235.
(2) Coiisistoriul eparhial m onahal funcioneaz la fiecare eparhie
(arhiepiscopie sau episcopie), din ncredinarea chiriarhului i este
format din 3 membri titulari i 2 membri supleani236.
2,(1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003,4768/28
noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
2M Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie* 2011.
232 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003,4768/28
noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
2.3 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,
381/17 februarie 2011.
2.4 Cf. can. 32 apostolic, 9 IV ecum., 62 Cartagina, hot. Sf.'Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
381/17 februarie 2011.
2.5 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,381/17 februarie 2011.
2V' Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, 15 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.

69

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(3) Membrii Consistoriului eparhial monahal sunt desemnai de


chiriarh dintre arhimandriii237 i protosinghelii238 din mnstirile
eparhiei, care s-au remarcat printr-o via duhovniceasc aleas,
sunt doctori, absolveni de masterat sau liceniai n teologie i au
cunotine canonice i juridice239.
(4) Numirea membrilor Consistoriului eparhial monahal, precum i
a preedintelui, din rndul titularilor, se face prin decizie chiriarhal,
pe o perioad de 4 ani2*10.
(5) Consistorial eparhial m onahal are un grefier numit de chiriarh,
din rndul clerului monahal din eparhie241.
(6) Cnd judecata Consistoriului eparhial m onahal se refer la
o monahie, la edin pot asista i 2 staree, propuse de exarhul
mnstirilor i aprobate de Chiriarh242.
art. 54 - Eparhiile care nu au un numr suficient de arhimandrii i
protosingheli pentru a constitui Consistorial eparhial monahal , cu

2T7 Termenul arhim andrit (din cuvntul grecesc p^i|AavpTV];, compus din ap^w - ef,
conductor si [avSpa - arc, stan, ttnn ) se traduce literal conductorulstnii. Prin analogie,
arlm nandritul este conductorul unei turm e cuvnttoare , adic al unei mnstiri. Dup ce
administraia mnstirilor a fost trecut n r e s p o n s a b i l i t a t e a t e r m e n u l de a rh im a n
drit a fost folosit pentru a indica un titlu onorific acordat monahilor. In prezent, n Biserica
Ortodox Romn, termenul de arhim andrit indic doar un rang onorific acordat monahilor.
23,1 Prin termenul protosin ghel (din cuvntul grec 7rp>TocruytcEXXoi;, compus din terme
nul 7rp)T05 - ntiul i cruyKeXXo - singhet) era desemnat, n trecut, ntiul dintre singheli.
In prezent, n Biserica Ortodox Romn, termenul deprotosinghel indic doar un rang onorific
acordat monahilor, de regul, celor care se remarc prin viaa i activitatea lor.
2,9 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.
24(1 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 972/4 martie 2003,
4768/28 noiembrie 2007, 381/17 februarie 2011.
211 Cf.hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,972/4 martie, 4768/28 noiembrie 2007,381/17
februarie 2011.
212 Cf. can. 39 ap., 46 trulan.

70

R egu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

acordul mitropolitului locului, pot apela la un Consistoriu eparhial


m onahal al unei eparhii nvecinate243.

C. CONSISTORJUL MITROPOLITAN
art. 55 - (1) Consistorial mitropolitan este instan disciplinar i de judecat
pentru recursurile clericilor de mir din eparhiile sufragane mitropoliei,
sancionai cu destituirea din slujirea clerical, pentru apelurile
mpotriva hotrrilor de caterisire, pentru cauzele de retragere a
binecuvntrii cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar i
universitar, i pentru cauzele de excomunicare244.
(2) Hotrrile Consistoriului mitropolitan privind destituirea din
slujirea clerical sau retragerea binecuvntrii cadrelor didactice din
nvmntul preuniversitar i universitar sunt definitive i irevocabile,
dup aprobarea de ctre Sinodul mitropolitan245.
(3) Hotrrile Consistoriului mitropolitan privind apelul
mpotriva caterisirii sau excomunicrii se aprob de ctre Sinodul
mitropolitan246; acestea pot fi contestate prin recurs la Consistoriul
Superior Bisericesc*1.
(4) Consistoriul mitropolitan funcioneaz la fiecare mitropolie, din
ncredinarea Sinodului mitropolitan, i este format din 3-5 membri

243 Cf. can, 30 Carcagina, hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.
244 Cf. can. 5 I ccum., 6 II ecum., 9 i 17 IV ecum., 6 i 20 Antiohia, 14 Sardica, hoc. Sf.
Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998, 4768/28 noiembrie
2007, 978/25-26 februarie 2009, 381/17 februarie 2011.
24,5 Cf. can. 5 Sin. I ecum., 6 Sin. II ecum., 9 i 17 IV ecum'. 6 i 20 Antiohia, 14 Sardica,
hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.
246 Cf. can. 14 Sardica, hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.
247 Cf. can. 9 i 1 7 IV ecum., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,381/17
februarie 2011.

71

R egulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

titulari i 2 supleani, aprobai de Sinodul mitropolitan, dintre preoii


desemnai pe o perioad de 4 ani de Adunrile eparhiale ale eparhiilor
din mitropolie, alii dect cei numii n Consistoriile eparhiale , i
care sunt doctori, absolveni de mater sau liceniai n teologie i au
cunotine canonice i juridice248.
(5) Preedintele Comisionului mitropolitan este numit dintre membrii
titulari aprobai de Sinodul mitropolitan, prin decizia mitropolitului;
grefierul este numit din personalul clerical al Centrului eparhial
mitropolitan, prin decizia mitropolitului249.

art. 56 - (1) Consistoriul mitropolitan monahal este instan disciplinar i de


judecat pentru recursurile clerului monahal din eparhiile sufragane
mitropoliei, sancionat cu destituirea din slujirea clerical, precum i
pentru apelurile mpotriva hotrrilor de caterisire sau excomunicare250.
(2) Hotrrile Consistoriuluimitropolitan ?nonahalpnv'm destituirea
din slujirea clerical sunt definitive i irevocabile, dup aprobarea lor
de ctre Sinodul mitropolitan251.
(3) Hotrrile Consistoriului mitropolitan m onahal privind apelul
mpotriva caterisirii sau excomunicrii se aprob de ctre Sinodul
mitropolitan252; acestea pot fi contestate prin recurs la Consistoriul
Superior Bisericesc M o n a h a l.
248 Cf. can. 96 Cartagina, hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 972/4
martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
249 Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia, 96 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949, 3505/15 iulie 1998, 972/4 martie 2003, 4768/28 noiembrie 2007, 381/17 februarie
2011, 8561/24-25 octombrie 2011.
2511 Cf. can. 5 I ecum., 6 II ccum., 9 i 17 IV ecum., 6 i 20 Antiohia, 14 Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,978/25-26 februarie
2009,381/17 februarie 2011.
2.1 Cf. can. 5 Sin. I ecum., 6 Sin. II ecum., 9 i 17 IV ecum., 6 i 20 Antiohia, 14 Sardica,
hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.
252
Cf. can. 14 Sardica, hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.
2.1
Cf. can. 9 i 17 IV ecum., hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 2011.

72

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BlSERICII ORTODOXE ROMANE

(4) Consistoriul mitropolitan monahal funcioneaz Ia fiecare


mitropolie, din ncredinarea Sinodului mitropolitan i este format
din 3-5 membri titulari i doi supleani, numii de mitropolit
dintre arhimandriii i protosinghelii recomandai de eparhiile din
mitropolie, alii dect cei numii n Consistoriile eparhiale monahale ,
i care sunt doctori, absolveni de mater sau liceniai n teologie i au
cunotine canonice i juridice254.
(5) Preedintele Consistoriului mitropolitan m onahal este numit
dintre membrii titulari aprobai de Sinodul mitropolitan, prin decizie
a mitropolitului; grefierul este numit din personalul clerical monahal
al Centrului eparhial mitropolitan, prin decizie a mitropolitului255.
D.

C o n s is t o r iu l S u p e r io r B is e r ic e s c

art. 57 - (1) Consistorial Superior Bisericesc i Consistoriul Superior Bisericesc


M onahal sunt cele mai nalte instane disciplinare i de judecat
pentru clerul de mir sau monahal, care judec recursurile mpotriva
hotrrilor de caterisire sau excomunicare pronunate de un
Consistoriu eparhial sau Consistoriu eparhial m onahal i meninute
de un Consistoriu mitropolitan , respectiv de un Consistoriu
mitropolitan m o n a h a l. Hotrrile Consistoriului Superior Bisericesc
i ale Consistoriului Superior Bisericesc M onahal privind recursurile
mpotriva pedepsei caterisirii sunt definitive i irevocabile, dup
aprobarea lor de ctre Sfntul Sinod237.

254 Cf. can. 96 Cartagina, hoc. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003,4768/28
noiembrie 2007,381/17 februarie 2011, 8561/24-25 octombric 2011.
255 Cf. can. 34 ap., 9 Antiohia, 96 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,3505/15
iulie 1998,972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007, 381/17 februarie 2011.
2,6 Cf. can. 9 i 1 7 IV ecum.,hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 926,2455/8 iunie 1949,381/17
februarie 2011 6270/21 iulie 2011.
257 Cf. Fapte 15,1-21; can. 14 ap., 16 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8
iunie 1949,381/17 februarie 2011, 6270/21 iulie 2011.

73

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) Consistoriul Superior Bisericesc funcioneaz la Patriarhia Romn


i este format din 6 membri titulari i cte un supleant pentru fiecare
dintre acetia, desemnai, pentru o perioad de 4 ani, de sinoadele
mitropolitane din ar dintre preoii cu gradul I, alii dect cei numii n
Consistoriile eparhiale sau mitropolitane, i care sunt doctori, absolveni
de mater sau liceniai n teologie i au cunotine canonice i juridice258.
(3) Consistoriul Superior Bisericesc M onahal funcioneaz la Patriarhia
Romn i este format din 6 membri titulari i cte un supleant
pentru fiecare dintre acetia, desemnai, pentru o perioad de 4 ani,
de sinoadele mitropolitane din ar dintre exarhii de mnstiri, alii
dect cei numii n Consistoriile eparhiale sau mitropolitane monahale ,
i care sunt doctori, absolveni de mater sau liceniai n teologie i au
cunotine canonice i juridice259.
(4) n cazul judecrii recursurilor n materie de caterisire pronunate
de un Consistoriu eparhial i meninute de un Consistoriu mitropolitan
din afara granielor rii, la edine asist, n calitate de membru, i
un cleric desemnat de Sinodul mitropolitan respectiv sau de ierarhul
eparhiei n cauz, n condiiile prevzute de alin. (2)260.
(5) Preedintele Consistoriului Superior Bisericesc i preedintele
Consistoriului Superior Bisericesc M onahal sunt numii prin decizie
a Patriarhului Romniei dintre membrii titulari aprobai de Sfntul
Sinod; grefierii acestor Consistorii sunt numii de Patriarhul Romniei
din personalul clerical de la Centrul patriarhal , la propunerea
Cancelariei Sfntului Sinod 26

2<5R Cf. can. 96 Cartagina; hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,3505/15
iulie 1998,381/17 februarie 2011, 6270/21 iulie 2011, 8561/24-25 octombrie 2011.
2,9 Cf. can. 96 Cartagina; hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 381/17 februarie 2011,
8561/24-25 octombrie 2011.
260 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 381/17 februarie 2011, 6270/21 iulie 2011,
8561/24-25 octombrie 2011.
261 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 381/17 februarie 2011,
6270/21 iulie 2011, 8561/24-25 octombrie 2011.

74

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

E. H o t r r i l e

in s t a n e l o r d e ju d e c a t b is e r ic e a s c

art. 58 - (1) Hotrrile instanelor de judecat bisericeasc devin executorii


din momentul aprobrii lor de ctre chiriarh, mitropolit, Sinodul
mitropolitan sau Sfntul Sinod, dup caz262.
(2) Hotrrile instanelor superioare de judecat bisericeasc
(Consistorial mitropolitan., Consistorial mitropolitan monahal*
Consistorial Superior Bisericesc, Consistoriul Superior Bisericesc
M onahal) au caracter obligatoriu n toate eparhiile Bisericii Ortodoxe
Romne. In situaia n care o astfel de hotrre nu este acceptat
n eparhia din care provine clericul sancionat, chiriarhul este
ndatorat s prezinte, n scris, motivele acestui refuz, n faa Sinodului
mitropolitan, pentru cazuri de destituire din slujirea clerical i, n
faa Sfntului Sinod, pentru cazuri de caterisire. Pentru fiecare caz
n parte, Sinodul mitropolitan sau Sfntul Sinod va stabili modul de
aplicare practica a hotrrii instanei de judecat bisericeasc, innd
seama i de mrturia (imaginea) Bisericii n societate263.

F.

S f n t u l S in o d

art. 59 (1) Sfntul Sinod este unica instan de judecat canonic a


membrilor si pentru orice fel de abateri de la nvtura i
disciplina Bisericii264.
(2) Sesizarea abaterilor svrite de ierarhi se face de ctre Sinodul

262 Cf. can. 39 ap., 9 IV ccum., 57 Laodiceea, 14 Sardica hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
2455/8 iunie 1949,3505/15 iulie 1998,972/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17
februarie 2011, 8561 /24-25 octombrie 2011.
2M Cf. can. 12 i 32 ap., 5 I ecum., 6 II ecum., 3,12, 14 i 15 Antibhia, 13 Sardica, 9 i 105
Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,3505/15 iulie 1998,4768/28
noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
2frl Cf. can. 74 ap., 6 II ecum., 15 Antiohia, 3 Sardica, 1 Constantinopol (394), hot. Sf. Sinod
nr. 2455/8 iunie 1949,3505/15 iulie 1998,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.

75

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

mitropolitan din care face parte cel n cauz, printr-o adres naintat
Preedintelui Sfntului Sinod265.
(3) Cauzele de judecat pentru abaterile ierarhilor se introduc n
Sfntul Sinod cu aprobarea Sinodului Permanent266.
(4) Constituirea dosarului i ntocmirea referatului pentru prezentarea
n Sfntul Sinod se realizeaz de ctre ierarhii eparhioi din Comisia
canonic, ju rid ic i pentru disciplina a Sfntului Sinod267.
(5) Dup aprobarea de ctre Patriarhul Romniei, referatul se prezint
n plenul Sfntului Sinod de ctre raportorul Comisiei canonice,
ju rid ice i pentru disciplin 268.
(6) Secretarul Sfntului Sinod ndeplinete, n aceast situaie,
responsabilitile grefierului de edin269.
(7) Propunerea de trimitere n judecat a unui ierarh se supune votului
secret al Sfntului Sinod. Pentru aprobare sunt necesare dou treimi
din voturile celor prezeni270.
(8) Instana de judecat a ierarhilor este format din cel puin 12
ierarhi eparhioi (mitropolii, arhiepiscopi, episcopi)271. Sentina
acestei instane se aprob, se respinge sau se modific prin votul
secret a dou treimi din membrii Sfntului Sinod, ntrunii n edin
special de judecat272.

265 Cf. can. 74 ap., 6 II ccum., 9 i 21 IV ccum., 8, 12, 128 i 129 Cartagina,! Constantinopol (394).
26h Cf. can. 74 ap., 6 II ccum., 9 i 2 1 IV ccum., 8, 12, i 129 Cartagina, 1 Constantinopol (394).
267 Cf. can. 1 Constantinopol (394).
268 Cf. can. 1 Constantinopol (394).
269 Cf. can. 1 Constantinopol (394).
2711 Cf. can. 1 Constantinopol (394).
271 Cf. can. 12 Cartagina.
272 Cf. can. 1 Constantinopol (394).

76

TITLUL IV
P rocedura

de c e r c e t a r e d is c ip l in a r

I DE JUDECAT BISERICEASC

art. 60 - n Consistorial eparhial o aciune poate fi introdus pe urmtoarele


ci:
a)

prin sesizri adresate chiriarhului de oricine are dreptul i


ndeplinete condiiile canonice de a reclama i petiiona,
precum i prin semnalarea cazurilor de ctre autoritile Statului,
dup cercetarea efectuat n prealabil de persoana delegat de
chiriarh273.

b) prin rapoarte de inspecie nsoite de procese-verbale de


constatare ale organismelor administrative eparhiale, care
implic rspunderea disciplinar a celui care le ntocmete, n caz
de fals274.
art. 61 - (1) Sesizarea trebuie s cuprind: numele i prenumele celui care
sesizeaz, al reclamatului (prtului) i ale martorilor propui,
273 Cf. can. 6 IIecum.,21 IV ecum., 8,128 i 129, hot. Sf. Sinodrir. 208/2 iulie 1926,2455/8
iunie 1949,973/4 martie 2003.
274 Cf. can. 6 II ecum., 2 1 IV ecum., 8,128 i 129, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8
iunie 1949,973/4 martie 2003.

77

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

cu indicarea faptelor i situaiilor imputate, a datei svririi i a


condiiilor n care s-au petrecut, precum i toate dovezile care susin
respectiva sesizare275.
(2) Sesizrile anonime sau redactate ilizibil se claseaz, iar cele
incomplete se retrimit spre completare276.
(3) nainte de anchetarea uneia din sesizrile prevzute n art. 60
lit. a), chiriarhul poate cere lmuriri prealabile de la organismele
administrative eparhiale277.
art. 62 - (1) Etapele instrumentrii unei sesizri sunt urmtoarele:
a)

inspectorul eparhial analizeaz sesizarea, ntocmete referatul


i l nainteaz cu propuneri ctre Chiriarh278;

b) Chiriarhul, n baza referatului, poate dispune cercetarea


aspectelor sesizate, poate aplica sanciuni fr drept de apel,
poate trimite cauza n judecata Comisionului eparhial sau o
poate clasa motivat279.
(2) Cazurile prevzute la art. 60 lit. b) se trimit n judecat din oficiu,
dup aprobarea de ctre chiriarh, iar preedintele Comisionului
eparhial le va nscrie n registrul de judecat280.

275 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
276 Cf. art. 7 din Legea nr. 233/2002pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2002
privin d reglementarea activitii d e soluionare a petiiilor., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
277 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
27H Cf. hot. Sf. Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007, 381/17 februarie 2011.
279 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
2!t0 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.

78

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECATA ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 63 - (1) n perioada cercetrii disciplinare, precum i n perioada aplicrii


sanciunilor fr drept de apel, nu poate fi oprit salarizarea celor n
cauza-51.
(2) Chiriarhul, pentru abateri grave, poate dispune suspendarea din
funcie a vinovatului, pn Ia pronunarea sentinei definitive, cu
accelerarea, ns, a judecii procesului282.
(3) De la declanarea judecii n Consistorial eparhial i pn Ia
pronunarea hotrrii definitive, vinovatul suspendat din funcie va fi
suspendat i de la plata drepturilor salariale, iar postul va fi suplinit de
ctre un alt cleric283.
art. 64 - ntrzierile nejustificate n ndeplinirea procedurii i n pronunarea
hotrrilor vor fi sesizate de ctre consilierul administrativ-bisericesc,
care propune chiriarhului sancionarea celor vinovai28*1.

art. 65 - Sesizrile care, n urma cercetrii, se dovedesc a fi neadevrate sau/


i calomnioase se claseaz, iar autorii lor sunt sancionai conform
art. 23 i 25 din prezentul Regulament285.
A . D e s f * u r a r e a

c e r c e t r i i d i s c i p l i n a r e b i s e r i c e s>t i

art. 66 - (1) Cercetarea aspectelor sesizate se desfoar n localitatea unde


domiciliaz partea reclamat, ntr-una din bisericile parohiei286.
Dup caz, inspectorul bisericesc eparhial poate propune chiriarhului
281 Cf. art. 49 alin. 2,251 alin. 1 Codul M uncii {Legea nr. 53/2003 republicat).
282 Cf. art. 251 alin. 1 CodtdMuncii (Legea nr. 53/2003 republicat), can. 39 ap., 57 Laodiceea.
2li Cf. art. 251 alin. 1 Codul M uncii {Legea nr. 53/2003 republicat), can. 39 ap., 57 Laodiceea.
2K| Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
28 2 Corintem 4 , 2; E feseni4 , 14; 5,6-7; 1 Tesaloniceni 2,3; 1 Piiru 3,10; can. 31,44,55 i
84 ap., 171 ecum., 6 II ecum.,3 IV ecum., 10 trulan, 13 i 1 4 1-II Constantinopol, 5 Antiohia,
8,10, 11 i 19 Cartagina, 89 Vasile cel Mare, 2, 3,4 i 9 Grigorie de Neocezareea.
m' Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

79

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

ca desfurarea cercetrii s aib loc la protopopiat sau n alt locaie


adecvat287.
(2) Cercetarea nvinuirilor care pot conduce la caterisire se desfoar
la oficiul protopopesc sau la Centrul eparhial288.

art. 67 - (1) nainte de a merge n localitate, pentru efectuarea cercetrii,


delegatul va face citarea prilor preciznd ziua, ora i locul unde se
va desfura ancheta, i solicitnd prezentarea cu toate dovezile n
susinerea sesizrii289.
(2) Citaia este individual i se alctuiete n dublu exemplar290.
(3) nmnarea citaiilor se va face cu cel puin 5 (cinci) zile nainte de
data cercetrii291.
(4) Prin citaie, prii reclamate i se va face cunoscut, n rezumat,
nvinuirea .

(5) Nerespectarea acestor dispoziii atrage dup sine nulitatea


cercetrii293.
21(7 Cf. can. 30 Cartagina.
2lf!f Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
zm C f can. 23 IV ecum., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4
martie 2003.
290 Exemplarul 2 al citaiei se arhiveaz la dosarul cauzei i conine pe verso confirmarea de
primire (alin. 1 art. 70 din prezentul Regulament). Aceast prevedere a existat i n Regulamentele
anterioare, chiar dac nu ntr-o form expres, ci doar implicit. Astfel, n Regulam entul din
1926 se preciza c vestirea prilor sefa ce prin luare de dovad scris de la prile i martorii
n cauz" (art. 90), iar n cel din 1949 c citarea prilor se vafa ce prin luare de dovad, d e la
prile i martorii in cauz (art. 80). Aceast prevedere a fost pstrat n R egulam ent i dup
modificarea din anul 2003 (cf. art. 80).
291 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
292 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
2M Cf. hot.
Sf. Sinod nr. 973/4 martie 2003.

80

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 68 - (1) Citaiile se vor redacta astfel: Pr./DL/Dna.


__________________ , din parohia ________
__________________ , protopopiatul _____________ , comuna/
localitatea __________________ , str. ____________ , nr. __,
judeul__________, este citat() s se prezinte la biserica/protopopiatul
________________________________________ , n calitate de
reclamant/prt/martor, n ziua d e __________________ , la ora
______ , n oraul/satul_________________________________ ,
str _________________ , n r ___, privitor la acuzaia d e _______
__________________________ . n cazul n care martorii citai
nu se prezint la proces din rea-voin sau rea-credin constatat d e
Consistoriu vor f i sancionai potrivit art. 23 din Regulam ent19*.
(2) Pe a doua jumtate a paginii, care se va detaa de citaie n
momentul comunicrii, va fi redactat un formular care va constitui
dovada de ndeplinire a procedurii de citare, formulat astfel:
Subsemnatul ____________________________, am procedat la
nmnarea citatiei nr.
ctre
_________________ , astzi____________ . Confinn prim irea
citaiei ___________________________ (semntur destinatar) /
Se refuz prim irea cita iei _________________ (semntur delegat
cu ndeplinirea procedurii de citare) /Negsit la do??iiciliu__________
(semntura delegat cu ndeplinirea procedurii de citare).

art. 69 - (1) Dac cel n cauz este preotul conslujitor, diaconul sau unul din
personalul neclerical, citarea prilor i a martorilor se va face prin
parohul respectivei parohii295.
(2) Dac cel reclamat este nsui parohul, citarea lui, a martorilor

294 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
295 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.

81

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

i a reclamantului se va face prin intermediul protopopului sau a


parohului celei mai apropiate parohii296.

art. 70 - ( 1) Citarea prilor i a martorilor se face prin luare la cunotin sub


semntur sau prin scrisoare potal recomandat cu confirmare de
primire, un exemplar al fiecrei citaii fiind anexat la dosarul cauzei29.
(2) In caz c una din pri ar refuza primirea i semnarea citaiei ori
este absent din localitate, delegatul nsrcinat cu citarea va ntocmi
un proces verbal, care va fi semnat de acesta i de cel puin un martor.
Procesul-verbal va fi anexat la dosarul cauzei de persoana desemnat
cu efectuarea cercetrii298.
Art. 71 - (1) In ziua fixat pentru cercetare, la locul desfurrii anchetei,
fiind pregtite Sfnta Evanghelie i Sfnta Cruce, dup rostirea
rugciunii mprate Ceresc (Hristos a n viat , n perioada pascal)
a)

invit n biseric, sau n locul unde se efectueaz cercetarea,


doar prile aflate n conflict, inspectorul eparhial i secretarul
ndatorat cu redactarea procesului verbal, iar n cazul n
care numrul reclamanilor este foarte mare, delegatul
Chiriarhului poate limita numrul celor care particip la
cercetare la maxim 3 (trei) persoane, pe care le vor delega
reclamanii299;

b) invit pe inspectorul bisericesc eparhial s citeasc reclamaia,


n auzul celor de fa300;

296
297
29S
299
,,KI

82

Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

c) ntreab reclamantul dac-si recunoate reclamatia si,7 n caz


afirmativ, dac i-o mai susine301;

>

d) sftuiete prile s se mpace, dac obiectul reclamaiei nu


este de natur grav302;
e) n caz de nereuit, ncepe cercetarea, ntrebnd partea
reclamat ce are de spus n aprare303; depoziia (declaraia)
proprie este suficient30*;
f) solicit reclamantului s prezinte dovezile pe care la deine n
susinerea acuzaiei305,
j

(2) Cercetarea nu este public306.

art. 72 - (1) Partea reclamat se va prezenta n persoan i nu va avea nimic de


probat cu martori sau alte dovezi; propria sa mrturisire e considerat
ca adevrat, pn la proba contrarie, i nu este nevoie s fie sprijinit
pe dovezi i mrturii strine307.
(2) La cercetare se vor audia numai martorii reclamantului, pentru a
se constata dac se face dovada celor reclamate308.

301 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
3(12 Cf. 2 Corinteni 5,20; hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
103 Cf. Matei 18, 16; Ioan 8, 17; II Cor. 13, 1; Evrei 10, 28; hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
,o Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
306 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003. n Regu
lam entul din 1926 nu se exprima expres faptul c cercetarea nu este public , ci doar se preciza
c ,je v o r introduce nluntrul localului unde se fa ce ancheta num ai prile; afar de anchetator,
eventual secretarul stt, reclam ant i recla?nat n-are voie nim eni a staAn sala de anchet" (art. 91
lit. a). Aceeai exprimare a fost preluat i n Regulatnentul din 1949 (cf. art. 81 lit. a), fiind
pstrat i dup modificrile din anul 2003.
w Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
308 Cf. M atei 18, 16; Ioan 8,17; 2 Corinteni 13, 1; Evrei 10, 28; can. 75 ap., 2 I ecum., 6 II

83

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(3) La cercetare nu se audiaz martori pentru aprarea prtului


(reclamatului), acesta i va propune martori n aprare numai n faa
instanei de judecat, dac aceast cauz va fi naintat spre judecat
n Consistorial eparbiaPm.
(4) La instana de judecat, declaraiile (depoziiile) martorilor
reclamantului din faza cercetrii se rein ca fiind valide, martorii vor
fi reaudiai numai n cazul n care Consistorial eparhial va considera
necesar i va solicita expres acest lucru.

art. 73 - (1) Audierea martorilor se face pe rnd, introducndu-se unul cte


unul, n spaiul unde se desfoar cercetarea310.
(2) Declaraiile martorilor se fac sub jurmnt pe Sfnta Cruce i pe
Sfnta Evanghelie311.
(3) nainte de a face mrturia, martorul va depune jurmnt conform
art. 73 alin 7. Fiecrui martor i se va atrage atenia s spun adevrul i
s nu ascund nimic, pentru c mrturisirea va fi ntrit cu jurmnt,
iar n cazul n care se va dovedi c este mincinoas, va fi sancionat
potrivit art. 23 din prezentul Regulament312.
(4) Cnd un martor refuz s depun jurmntul pe Sfnta Cruce
i Sfnta Evanghelie, acest lucru se menioneaz n procesul-verbal al
edinei313.
5

ecum., 131 Cartagina, 9 Teofil al Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8
iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4
martie 2003.
1.0 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4
martie 2003.
3.1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4
martie 2003.
312 Cf. can.6 II ecum., hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie
2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

84

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(5) nainte ca martorul s depun mrturia, inspectorul eparhial va


atrage atenia martorului asupra jurmntului pe care-1 va depune
i asupra consecinelor lui, prin urmtoarele cuvinte: Ia am inte ca
Dumnezeu care tie toate - m artor al jurm ntului p e care-l vei fa ce dac vei spune ceva neadevrat te va sanciona. De asemenea s cunoti,
c i legea omeneasc sancioneaz p e cel ce este m artor mincinos^*.
(6) Fiecare martor prezint un act de identitate i este ntrebat, nainte
de a susine declaraia:
a)

numele i prenumele;

b) vrsta (la depoziie sunt acceptate doar persoane majore);


c)

religia (eterodocii i ateii nu pot fi admii ca martori);

d) ocupaia;
e)

dac este rud sau ncuscrit cu una din pri i n ce grad;

f) dac este n dumnie sau n proces cu una din pri;


g) dac se afl n serviciul uneia din pri sau subaltern;
h) dac i s-a promis sau i s-a dat ceva ca s nu spun adevrul i,
n caz afirmativ, ce anume s-a dat, cine sau prin cine i s-a dat;
i)

dac l-a nvat cineva cum s mrturiseasc315.

(7) Martorul depune jurmntul astfel:


a)

aeaz mna pe Sfnta Cruce i pe Sfnta Evanghelie316;

b) repet dup delegat urmtoarele:


Cf. can. 611 ecum.,hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie
2003.
,,s Cf. can. 74 i 75 ap., 6 II ecum., 9 i 2 1 IVecum., 8,11,19,20,128 i 131 Cartagina, hot.
Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.

85

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

In num ele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh. Eu


____________________________,
ju r
naintea
Atotputernicului Dumnezeu, care tie toate, i m leg n cuget
curat, c voi mrturisi adevrul, fa r ur sau prtinire, pentru
vreuna din pri, spunnd num ai ceea ce am vzut i tiu. Aa
s-mi ajute D umnezeu!1'7
(8) In cursul depunerii jurmntului, nimeni nu are voie s-l ntrerup
pe martor318.
(9) Declaraiile (mrturiile) verbale sau scrise ale martorilor se
consemneaz n procesul verbal de ctre secretar. Nu sunt acceptate
declaraii scrise trimise prin pot sau intermediari319.
(10) Fiecare martor, dup depunerea jurmntului, este obligat s semneze
foaia individual de jurmnt i depoziia consemnat de secretar320.
(11) Lipsa jurmntului din dosarul de cercetare anuleaz depoziia
martorului respectiv321.
(12) Dup ce martorul i-aprezentat declaraia, acesta rmne n localul
(spaiul) de cercetare, pn cnd toi martorii i prezint mrturiile322.
art. 74 - (1) Nu pot fi admii ca martori, n cauze bisericeti, dect ortodocii
care ntrunesc condiiile de moralitate, cerute de Sfintele Canoane i
prezentul Regulament323.

317 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
3IK Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
319 Cf. can. 19 Cartagina.
320 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
321 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
322 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
323 Cf. can. 74 i 75 ap., 6 Ilccum., 9 i 2 1 IV ecum., 8,11,19,20,128 i 131 Cartagina, hot.
Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
86

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) Aprecierea calitii comportamentului cretin-ortodox al


martorilor se face de ctre inspectorul eparhial cruia i-a fost
ncredinar efectuarea cercetrii324.
(3) Respingerea unui martor ca necorespunztor trebuie motivat, iar
motivele se vor trece n procesul-verbal al cercetrii32'5.

art. 75 - ( 1) Dup ascultarea prilor i a martorilor, se redacteaz un procesverbal, n care se consemneaz depoziiile prilor i ale martorilor326.
(2) In depoziiile martorilor se vor consemna toate ntrebrile indicate
de art. 73 alin. 6, precum i meniunea faptului c au jurat potrivit art.
73 alin. 7327.
(3) Martorii pot fi ntrebai, ori de cte ori va fi nevoie, n urma
ascultrii altor martori328.
art. 76 - (1) Prile i inspectorul bisericesc eparhial pot adresa martorului
doar ntrebri n legtur cu acuzaia adus329.
(2) Prile pot adresa ntrebri martorului doar prin intermediul
inspectorului bisericesc eparhial330.
(3) Reclamantul, prin intermediul inspectorului bisericesc eparhial,
adreseaz primul ntrebri martorilor propui, iar partea reclamat
abia dup aceasta331.
^
325
126
127
i2li

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie


Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
111 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie

1926,2455/8
1926, 2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8

iunie 1949,973/4 martie 2003.


iunie 1949, 973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949, 973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.

87

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 77 - Alte declaraii scrise ale prilor n litigiu, inclusiv obiecii referitoare
la martori ori mrturiile lor, se pot depune la dosarul anchetei332.

art. 78 - (1) Pentru stabilirea unui adevr n care este necesar avizul unor
experi, inspectorul bisericesc eparhial, cu aprobarea Chiriarhului,
poate propune chemarea acestora pentru examinarea cazului333.
(2) Expertul trebuie s ndeplineasc aceleai condiii ca i martorii i
s depun jurmntul prevzut la art. 73 alin. 733,i.
art. 79 - (1) Dup nscrierea n procesul-verbal a depoziiilor prilor i a
martorilor, inspectorul bisericesc eparhial citete n auzul tuturor cele
scrise i ntreab dac vreuna dintre pri mai are ceva de adugat sau
de obiectat335.
(2) Despre rspunsul dat se face meniune n procesul-verbal. Lipsa
ndeplinirii prevederilor art. 73 alin. 8-9 atrage dup sine nulitatea
cercetrii336.
art. 80 - Procesul-verbal de cercetare trebuie s conin, pe lng cele artate
mai sus, i menionarea eventualelor incidente produse n timpul
cercetam .
w

X V 7

art. 81 - (1) Purtarea necuviincioas a prii reclamate, a reclamantului sau a


martorului propus de el, ori lipsa de respect, atrage dup sine, pe lng
sanciunile prevzute de acest Regulament, i suspendarea imediat a
cercetrii338.
7,7,2 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. hot.
w Cf. hot.
5,5 Cf. hot.
Cf. hot.
w Cf. hot.
318 Cf. hot.

88

Sf. Sinod nr. 208/2 iulie


Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Sf. Sinod nr. 208/2 iulie

1926, 2455/8
1926,2455/8
1926, 2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8

iunie 1949, 973/4 martie 2003.


iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949, 973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE RO j\L4NE

(2) Procesul-verbal ncheiat ntr-un astfel de caz cuprinde meniunea


cauzei suspendrii i se trimite mpreun cu toate celelalte acte
Chiriarhului; inspectorul bisericesc eparhial are dreptul de a chema pe
cei vinovai de o astfel de atitudine n faa justiiei civile, cu aprobarea
Chiriarhului339.
art. 82 - (1) Dup terminarea cercetrii, procesul-verbal ncheiat, semnat de
delegat, reclamant i partea reclamat, cu toate documentele anexe, se
trimite, cu raport, Chiriarhului care a dispus ancheta340.
(2) In raport, inspectorul bisericesc eparhial i va exprima opinia sa,
asupra vinoviei sau nevinoviei celui reclamat341.
(3) Opinia inspectorului bisericesc eparhial este obligatorie i
confidenial342.
(4) n cazul n care reclamantul sau un martor refuz semnarea
procesului verbal, inspectorul bisericesc eparhial va meniona acest
lucru n procesul-verbal343.
art. 83 - (1) Procedura de documentare prealabil i cea de cercetare - unde
va fi cazul - se vor efectua n termen de cel mult 30 de zile de la data
primirii sesizrii344.

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie
2003.
Vll) Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie
2003.
3-11 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie
2003.
Vl2 Cf. 39 ap., 57 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4
martie 2003,2625/6 iulie 2005,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011, 8561/2425 octombrie 2011.
w Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
3+* Cf. can. 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie
2003. n Legea n r 233/2002 pentru aprobarea Ordonanei GuOernidui nr. 27/2002 privin d
reglementarea activitii de soluionare a petiiilor este prevzut c autoritile i instituiile

publice sesizate au obligaia s com unice petiionarului, in term en de 30 de zile de la data nregis
trrii petiiei, rspunsul, indiferent dac soluia estefavorabil sau nefavorabil" (art. 1 alin. 8).

89

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) ntrzierea peste acest termen atrage dup sine sancionarea pe


cale disciplinar a celor responsabili345.

art. 84 - (1) Dup ce inspectorul bisericesc eparhial a depus la Cancelaria


eparhial procesul verbal al cercetrii, mpreun cu dosarul constituit,
consilierul administrativ-bisericesc analizeaz conformitatea cu
prevederile statutare i regulamentare, precum i caracterul edificator
pentru chestiunea n cauz346.
(2) n termen de 3 zile de la primire, consilierul administrativ-bisericesc
ntocmete referatul asupra rezultatului anchetei i l nainteaz
Chiriarhului cu propuneri, dup caz, de nencepere a procedurii de
judecat sau de trimitere n judecat a prii reclamate347.

art. 85 - Dac cercetarea nu a fost lmuritoare, Chiriarhul poate s dispun


completarea cercetrii348.
art. 86 - (1) Dac din cercetrile fcute i din referatul prezentat, Chiriarhul
constat c nu este cazul de trimitere n judecat, dosarul se va clasa349.

Potrivit Legii nr. 233/2002pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2002privind


reglementarea activitii de soluionare a petiiilor ncrespectarea termenelor de soluionare a
petiiilor este considerat abatere disciplinar i se sancioneaz ca atare (art. 15 lit. a). Toto
dat, acelai text legislativ precizeaz c, n situaia n care aspectele sesizate n petiie necesit o

cercetare mai amnunit, conductorul autoritii sau instituiei publice poate prelungi term enul
prevzut la art. 8 cu cel m ult 15 zile (art. 9).
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
w Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
v"i Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
w Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.

90

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) Dac sunt necesare unele msuri disciplinare fr drept de apel,


Chiriarhul le va aplica, fcndu-se meniune despre aceasta n fia
personal a celui sancionat350.
art. 87 - ( l) Fiecare eparhie este obligat s ntocmeasc fie personale
pentru angajaii bisericeti din ntreaga eparhie n care, pe lng
date biografice i statistice, se menioneaz abaterile i sanciunile
aplicate351.
(2) Actualizarea datelor personalului bisericesc clerical i neclerical se
realizeaz pe baza datelor trimise de protopop, care rspunde canonic
i disciplinar de aceast activitate352.
(3) Fiele personalului clerical i neclerical din nvmntul teologic
i ale profesorilor de religie se ntocmesc i se pstreaz de ctre
Sectorul nvm nt i activiti cu tineretul al eparhiei, care rspunde
administrativ i disciplinar de aceast activitate353.
(4) Fiele personale sunt acte confideniale la dispoziia Chiriarhului i
autoritilor bisericeti abilitate, n care nu se poate interveni, n afara
completrii i actualizrii datelor, dect din dispoziia Chiriarhului i
numai n urma unei mputerniciri scrise351.
(5) Notrile false i lipsa de confidenialitate din partea delegatului
Chiriarhului si autorittilor bisericesti abilitate se sancioneaz cu
1

3,0 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
151 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
152 Cf. hot. Sf. Sinod nr.2626/6 iulie 2005,4768/28 noiembrie 2007>381/17 februarie 2011.
^ Cf. hot. Sf. Sinod nr. 5850/15 decembrie 1999, 4768/28 i6iembrie 2007, 381/17
februarie 2011.
1,4 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.

91

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

trimiterea acestora din oficiu n judecata Consistoriuliii e p a r h ia l.


Orice nsemnare fcut de alt persoan n aceste fie personale este
nul356.
B. P ro ced ura

d e ju d e c a t n

C o n s is t o r iu

art. 88 - (1) n urma cercetrii, Chiriarhul poate aplica sanciuni fr drept


de contestare, poate nainta cauza ctre Consistoriul eparhial sau
poate clasa cazul motivat357.
(2) Cursul unui proces nu poate fi oprit pn la pronunarea unei
hotrri358.
art. 89 - Dup ce primete dosarul, Preedintele Consistoriuliii eparhial l
nscrie pe rol i dispune citarea prilor i a celorlali martori359.

art. 90 - In caz de trimitere n judecat a unei persoane, n urma unei cercetri


sau din oficiu, la dosarul celui cercetat se anexeaz urmtoarele:
a) fia personal, n copie aprobat de Chiriarh;
b) referatul consilierului administrativ-bisericesc, la care se
anexeaz n original sesizarea sau raportul cu referatul respectiv;
c) procesul-verbal de la cercetarea efectuat de inspectorul
bisericesc eparhial mpreun cu documentele aferente360.
Cf. can. 39 ap., 57 Laodiccca, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
356 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
360 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

92

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 91 - (1) Pentru toate cazurile de trimitere n judecat, termenul de


nfiare a prilor n faa Comisionului eparhial nu va depi 30
de zile de la data nscrierii cauzei pe rolul instanei de judecat;
prelungirea nejustificat a termenului atrage sancionarea disciplinar
a celor responsabili361.
(2) Citaiile se redacteaz conform art. 68362.
(3) Martorii se citeaz la Consistoriul eparhial fr a meniona
acuzaia care face obiectul judecii363.
(4) Pentru cazurile trimise n judecata Consistoriului eparhial , n
citaia adresat prii nvinuite i se vor face cunoscute, n rezumat,
capetele de acuzare364.
art. 92 - (1) Fiecare edin se deschide prin rostirea rugciunii mprate
Ceresc (Hristos a n via t , n perioada pascalj de ctre preedinte i
se ncheie cu rugciunea Cuvine-se cu adevrat {Lumineaz-te..., n
perioada pascal)365.
(2) edinele sunt prezidate de preedintele Consistoriului eparhial
sau de persoana desemnat de Chiriarh dintre membrii Consistoriului
eparhiaP6G.
(3) Consistoriul eparhial are un registru special, legat cu nur continuu,
sigilat i numerotat fil cu fil, n care se nscrie fiecare proces-verbal
de edin, precum i hotrrea367.

361
362

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
,frl Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
36,5 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
w Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
167 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

93

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(4) Consistoriid eparhial are propria tampil i registrul propriu de


eviden a documentelor pstrate de grefier368.
(5) Fiecare dosar primete un numr de ordine din registrul de
eviden propriu a documentelor Consistoriului e p a r h ia l.

art. 93 - (1) Orele obligatorii pentru inerea edinelor sunt cele comunicate
n citrii370.
y

(2) Nu sunt zile de judecat duminicile i srbtorile legale i


religioase, i nici prima zi care urmeaz unei srbtori sau duminici371.
(3) Nu se vor fixa zile de judecat n ultima sptmn din Postul
Naterii Domnului , n prima i ultima sptmn din Postul M are i
nici n Postul Adormirii M aicii Domnului711.
(4) Pentru situaiile de urgen, excepiile privind zilele de judecat se
aprob de Chiriarh373.
art. 94 - (1) edinele Consistoriului eparhial nu sunt publice, la acestea
au dreptul s asiste doar prile n proces, aprtorii bisericeti,
inspectorul bisericesc eparhial, ca acuzator, iar cu acordul preedintelui
Consistoriului eparhial, i martorii37*1.
(2) Preedintele Consistoriului eparhial conduce dezbaterile i asigur
disciplina i buna desfurare a edinei375.
?6H Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
370 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
171 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
172 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
m Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceca, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
m Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
v,e' Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

94

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 95 - (1) Dac vreo persoan dintre cei care particip Ia edina
Consistorialul eparhial tulbur linitea, va fi chemat la ordine de
ctre preedinte376.
(2) In cazul n care tulburarea continu, preedintele va opri
desfurarea edinei i va invita pe cei care nu pstreaz ordinea s
prseasc sala377.
(3) Dac persoanele aflate n proces, direct sau prin aprtori, n
susinerile lor ncalc buna cuviin si rostesc insulte sau orice cuvinte
necuviincioase, preedintele Ie va chema la ordine pentru prima oar,
iar a doua oar Ie va lua dreptul la cuvnt378.
3

>

>

(4) Pentru cazuri mai grave, preedintele Consistoriului eparhial


dispune ca respectiva persoan necuviincioas s prseasc sala379.
(5) In toate cazurile de necuviin sau agresiune din partea persoanele
aflate n litigiu, procesul continu s se judece, cu excluderea ns
din edin a celor necuviincioi sau agresivi, mpotriva crora
preedintele Consistoriului eparhial are dreptul s redacteze un referat
cu propuneri i s-l nainteze Chiriarhului380.
(6) In cazul n care persoane turbulente mpiedic desfurarea
edinei, preedintele Consistoriului eparhial poate solicita ajutorul
forelor de ordine public pentru buna desfurare a edinei sau poate
suspenda edina, cu acordarea unui nou termen de judecat381.

376 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
377 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
37,1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949j 973/4 martie 2003.
379 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
1HH Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
3il Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

95

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 96 - Procesele se judec n ordinea nscrierii lor n registrul Consistoriului


eparhial , cu excepia cazurilor grave, care, din dispoziia Chiriarhului,
vor fi judecate ct mai urgent382.
art. 97 - La data fixat pentru judecat, preedintele Comisionului eparhial
invit n sal n ordine pe urmtorii: inspectorul bisericesc eparhial,
aprtorii bisericeti, prile n cauz i grefierul Comisionului
ep a rh ia li.
art. 98 - (1) Cnd, dup constatarea ndeplinirii procedurii, una dintre
pri lipsete, cauza se poate judeca n lips, dac partea prezent sau
acuzarea nu solicit amnarea38'1.
(2) Prezena prilor suplinete eventuale lipsuri de procedur385.

art. 99 - (1) Dac ambele pri lipsesc, judecarea se amn pentru alt zi, n afar
de cazul cnd exist deja o condamnare judectoreasc civil definitiv,
situaie n care procesul se poate judeca dup actele din dosar386.
(2) In toate cazurile de amnare se solicit i avizul consultativ al
inspectorului bisericesc eparhial387.
(3) La a doua nfiare, dup ce se constat c s-a ndeplinit procedura,
procesul se judec, chiar dac prile lipsesc. Judecata se face n acest
caz dup actele aflate la dosar, cu precizarea acestei dispoziii n
citaiile adresate prilor388.

1ti2 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie


Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
,1M Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
w Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie

96

1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8
1926, 2455/8
1926,2455/8
1926,2455/8

iunie
iunie
iunie
iunie
iunie
iunie
iunie

1949,973/4 martie 2003.


1949,973/4 martie 2003.
1949, 973/4 martie 2003.
1949,973/4 martie 2003.
1949,973/4 martie 2003.
1949, 973/4 martie 2003.
1949,973/4 martie 2003.

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 100 - La judecat, prile aflate n proces se prezint (nfieaz) n


persoan, avnd dreptul de a fi asistate de aprtori bisericeti389.

art. 101 - (1) In cadrul edinei, preedintele Comisionului eparhial d


cuvntul mai nti reclamantului, dup care urmeaz acuzarea
susinut de inspectorul bisericesc eparhial390.
(2) Fiecare parte are dreptul de a vorbi de dou ori; n cazul n care este
necesar, preedintele Consistoriului eparhial poate acorda cuvntul i
de mai multe ori391.
(3) Preedintele Consistoriului eparhial va interzice prilor s aduc
n discuie chestiuni din afara cauzei392.

art. 102 - ( l) In proces, aprarea poate fi fcut personal sau prin aprtori
bisericesti, verbal sau n scris393,
j

(2) Cnd aprarea este fcut verbal, grefierul Consistoriului eparhial


consemneaz dezbaterile n procesul-verbal al edinei394
(3) Dac acuzarea i aprarea se fac n scris, acestea vor fi citite i
semnate de autori i de preedintele Consistoriului eparhial , iar apoi
se anexeaz la dosarul cauzei395.
(4) Dup ncheierea dezbaterilor, preedintele Consistoriului eparhial
poate solicita prilor aflate n proces s depun concluzii n scris
(punctul de vedere al fiecrei pri dup procesul de judecat)396.
9 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
390 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
,91
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
392 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
w
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
WlCf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8
iunie 1949,973/4 martie 2003.
w Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8
iunie 1949,973/4 martie 2003.
396
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

97

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 103 - Toate nscrisurile de orice natur depuse la dosarul cauzei se


semneaz de ctre preedintele Consistoriului eparhial , se ndosariaz
i se numeroteaz397.
art. 104 - Dup administrarea probelor, dac membrii Consistoriului eparhial
sunt lmurii n ceea ce privete cauza, preedintele declar nchise
dezbaterile398.
C .P

ro be

art. 105 - (1) In instana de judecat, reclamantul trebuie s prezinte probe


pentru susinerea nvinuirilor aduse reclamatului (prtului)399.
(2) nvinuirile nedovedite cu probe i/sau mrturii atrag sancionarea
reclamantului potrivit prevederilor art. 23400.

art. 106 - Constituie probe de judecat401, potrivit prezentului Regulament ,


urmtoarele:
a)'

nscrisuri oficiale ale autorittilor


bisericesti
>
> sau civile;1

b) nscrisuri sub semntur privat;


c)

martori care depun declaraii sub prestare de jurmnt, cu


respectarea dispoziiilor art. 73;

d) expertize ale specialitilor;


c)

cercetri la faa locului;

f) nregistrri care nu sunt interzise de lege.

w Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
,9K Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
w Cf. can. 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4
martie 2003.
400 Cf. can. 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4
martie 2003.
401 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

98

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 107 - (1) In cauzele judecare de Consistorial eparhial , nu pot fi martori:


a)

soul/soia i rudele n linie dreapt ale uneia din pri


(prini, copii, bunici, nepoi);

b) fraii i surorile uneia din pri;


c) unchii, nepoii i verii primari, n linie colateral, pn n
gradul IV inclusiv, ai uneia din pri;
d) afinii (cuscrii) pn n gradul IV inclusiv, ai uneia din pri;
e) persoanele care nu ndeplinesc prevederile canonice,
regulamentare sau legale402.
(2) In cazuri foarte grave, n lipsa altor martori, se accept ca martori
i rudele.
art. 108 - (1) Cu aprobarea preedintelui Consistoriului eparhial, martorii
sunt audiai n urmtoarea ordine:
a)

martorii reclamantului;

b) martorii nvinuitului;
c)

martorii propui de inspectorul bisericesc eparhial403.

(2) Lista cu martori se comunic preedintelui Consistoriului eparhial


cu cel puin 7 zile nainte de data fixat pentru judecat404.

art. 109 - (1) In caz de neprezentare la edina Consistoriului eparhial,


martorii vor fi citai din nou pentru termenul urmtor405.
(2) Martorul, care, dup primirea citaiei, refuz s se prezinte la
402 Cf. can. 75 ap., 6 II ecum., 85 trulan, 128,129 i 131 Cartagina, hoc. Sf. Sinod nr. 208/2
iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
41,3 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
4114 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4(115 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.

99

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

proces din re a-voin sau rea-credin constatat de Consistoriului


eparhial , se sancioneaz conform art. 23; acest aspect se menioneaz
i n citaia ce i se comunic406.
art. 110 - Martorii care au depus mrturia sub prestare de jurmnt n timpul
cercetrii, conform art. 78, nu vor mai fi citai Ia edina Consistoriului
eparhial , excepie fcnd cazul n care preedintele Consistoriului
eparhial consider necesar reaudierea acestora407.

art. 111 - (1) La data fixat pentru judecat, martorii vor fi introdui pe
rnd n sal i vor rmne acolo, dup ascultare. In caz de declaraii
contradictorii, preedintele Consistoriului eparhial poate dispune
confruntarea martorilor prin reaudierea acestora mpreun408.
(2) Fiecare martor va fi ntrebat de preedintele Consistoriului,
conform art. 73 alin. 6409.
(3) nainte de a depune mrturia sa, martorul rostete jurmntul
conform art. 73 alin. 7410.
(4) Martorul nu va prezenta mrturia n scris, ci doar verbal411.

art. 112 - (1) Mrturia se consemneaz de ctre grefier n procesul verbal de


edin i cuprinde, sub sanciunea nulitii, urmtoarele:
a) numele i prenumele, profesia i domiciliul martorului;

|06
>07
i,w
109
110
1,1

100

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

b) meniunea c martorul a depus jurmntul conform art. 73


alin. 7;
c)

declaraia martorului;

d) meniunea c martorului i s-a citit ntreaga declaraie dat i


o semneaz, alturi de semntura preedintelui Consistoriului
eparhial i a grefierului412.
(2) Lipsa unuia dintre elementele menionate la alineatul precedent
duce la nulitatea mrturiei413.
art. 113 - (1) Dup ce a fost audiat, martorul rmne n sala de edin pn
la sfrit, excepie fcnd cazul n care preedintele Consistoriului
eparhial dispune altfel414.
(2) Martorii vor putea fi reaudiai ori de cte ori va fi nevoie, n urma
ascultrii altor martori415.
art. 114 - (1) Prile aflate n proces, direct sau prin aprtorii bisericeti,
judectorii i inspectorul bisericesc eparhial pot adresa martorului
orice ntrebare n legtur cu cauza, numai prin mijlocirea preedintelui
Consistoriului eparhialii6.
(2) ntrebrile se adreseaz martorului mai nti din partea celui care
l-a propus, apoi de ctre partea advers i de inspectorul bisericesc
eparhial, urmate de cele ale membrilor Consistoriului eparhial*11

4,2 Cf. can. 71 Vasile cel Marc, 38 Ioan Ajuntorul, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,
2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
*n Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,'973/4 martie 2003.
414 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949/973/4 martie 2003.
415 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4.6 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
4.7 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

101

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DEJUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

(3) In timpul declaraiei, nimeni nu va putea ntrerupe martorul118.


art. 115 - Dac nu pot fi audiai toi martorii citai n aceeai edin,
cercetarea se continu n alta zi, fr alt citaie, cu luare la cunotin
de noul termen de judecat119.
art. 1 1 6 - (I) Dac unadintre pri solicit aducerea altor martori, Consistorial
eparhial poate acorda prelungirea audierilor120.
(2) Fiecare parte poate solicita prelungirea audierilor pentru aducerea
de noi martori numai o singur dat121.

art. 117 - Dac un martor, fr un motiv ntemeiat, refuz depunerea


jurmntului, acesta pierde calitatea de martor i este evacuat din sal,
iar incidentul se consemneaz n procesul-verbal de edin122.
art. 118 - (1) Dac un martor, din motive medicale sau de for major, nu
poate veni la edin, preedintele Consistorial eparhial poate dispune
ca el s fie audiat n alt localitate, tot sub prestare de jurmnt n
faa inspectorului bisericesc eparhial, cu aprobarea Consistoriului
eparhial*17'.
(2) Mrturia scris redactat de inspectorul bisericesc eparhial,
semnat de acesta i de martor, se depune la grefierul Consistoriului
eparhial*1*.
Illi Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
il' Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4211 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
121 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
422 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
42i Cf. can. 30 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4
martie 2003.
424 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

102

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 119 - (1) In cazul n care Consistoriul eparhial judec persoane deja
judecare de justiia civil, acesta se poate servi de aspectele de fapt
reinute de instanele judectoreti ale Statului425.
(2) In aceast situaie, Consistoriul eparhial ia n considerare doar
copiile certificate ale actelor dosarului de la instanele judectoreti
ale Statului426.
D. D e spr e

a cu za re si a p ra re

art. 120 - (1) In edinele de judecat ale Consistoriului, acuzarea se susine


astfel:
a) la Consistoriul disciplinarprotopopesc, de ctre protopop427;
b) la Consistoriul eparhial , de ctre inspectorul bisericesc
eparhial428;
c)

la Consistoriul eparhial monahal , de ctre exarh429;

d) la Consistoriul mitropolitan , de unul dintre inspectorii


bisericeti eparhiali de la eparhiile din mitropolie, alta dect
cea de la care provine cauza, la propunerea preedintelui
Consistoriului i cu aprobarea mitropolitului;
e) la Consistoriul mitropolitan monahal, de unul dintre exarh ii
de la eparhiile din mitropolie, alta dect cea de la care
provine cauza, la propunerea preedintelui Consistoriului i
cu aprobarea mitropolitului;

425 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
i26 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
427 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003,2626/6
iulie 2005,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
428 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003, 2626/6
iulie 2005,4768/28 noiembrie 2007, 381/17 februarie 2011.
t2v Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003,2626/6
iulie 2005,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.

103

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

f) la Consistorial Superior Bisericesc, de inspectorul general


bisericesc sau de o alt persoan din Administraia
Patriarhal desemnat la propunerea preedintelui
Consistoriului i cu aprobarea Patriarhului Romniei430;
g) la Consistorial Superior Bisericesc Monahal, de unul dintre
arhimandriii din Ad?ninistraia Patriarhal, la propunerea
preedintelui Consistoriului i cu aprobarea Patriarhului
Romniei.
(2) Acuzatorul reprezint ntotdeauna autoritatea bisericeasc n
Consistoriu i susine cauzele n calitate de delegat al autoritii
canonice bisericeti ( episcop sau sinodul episcopilor).

art. 121 - Acuzarea prezint concluzii scrise n edin sau poate s le depun
la preedintele Consistoriului, la termenul fixat"*31.

art. 122 - Persoanele trimise n judecata instanelor bisericeti, la solicitarea


lor, pot fi asistate de aprtori bisericeti'*32.

art. 123 - (1) Aprtorii bisericeti sunt preoi, avnd cel puin gradul II,
doctori, absolveni de mater sau liceniai n teologie, care au
promovat cursurile organizate de Patriarhia Romn**33.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 3505/15 iulie 2003.
1,1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003,2626/6
iulie 2005,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
432 Cf. can. 2 3 IV ecum., 75 i 97 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949, 3505/15 iulie 1998, 973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007, 381/17 februarie
2011. nc din primele secole, Biserica a recunoscut dreptul persoanelor trimise n judecata
bisericeasc dc a beneficia de ajutorul unei persoane calificate, i anume de un aprtor bise
ricesc (sxSixo - crvvStxog - defensor).
Cf. can. 2 3 IV ecum., 75 i 97 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie

104

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII RTODOXE ROMNE

(2) Clericul condamnat definitiv de instanele bisericeti sau civile ori


cel care a avut o sanciune bisericeasc nu poate exercita funcia de
aprtor bisericesc434.
(3) Pe lng fiecare Consistoriu funcioneaz aprtori bisericeti,
astfel:
a) la Consistoriulprotopopesc, 2 aprtori bisericeti;
b) la Consistoriul eparhial , 3 aprtori bisericeti pentru fiecare
seciune;
1
1
c) la Consistoriul mitropolitan , 4 aprtori bisericeti pentru
fiecare seciune;
d) la Consistoriul Superior Bisericesc, 5 aprtori bisericeti
pentru fiecare seciune435.
art. 124 - (1) Persoana care vrea s fie aprtor bisericesc depune la Centrul
eparhial o cerere nsoit de documente prin care dovedete ntrunirea
condiiilor
necesare.
>
(2) Dup aprobarea cererii de ctre Chiriarhul su436, clericul va participa
la cursul de pregtire i la examenele organizate de Patriarhia Romn.
art. 125 - (1) Fiecare aprtor bisericesc este confirmat prin Decizia
Chiriarhului su, n care se va meniona Consistoriul n faa cruia are
calitatea de aprtor437.
1949,3505/15 iulie 1998,973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
Cf. can. 2 3 IV ecum., 75 i 97 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949,3505/15 iulie 1998,973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
Cf. can. 2 3 IV ecum., 75 i 97 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208'/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949,3505/15 iulie 1998,973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
1.6 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiccca.
1.7 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.

105

Re g u la m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DEJUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

(2) Un aprtor bisericesc are dreptul s i desfoare activitatea


numai n cadrul Consistoriului menionat n Decizia Chiriarhald?,
art. 126 - (1) Chiriarhul poate aplica pedepse disciplinare aprtorilor
bisericeti care compromit demnitatea misiunii lor439.
(2) Greelile svrite de aprtorul bisericesc n timpul edinelor se
comunic n scris Chiriarhului de ctre preedintele C on sistoria lu l
(3) Sanciunile disciplinare se pot aplica numai dup ce aprtorul
bisericesc a fost audiat, n cel mult 8 zile de la sesizarea mpotriva
acestuia411.
(4) Sanciunile vor fi motivate i comunicate n scris aprtorului
bisericesc412.
(5) Sanciunile sunt aplicate direct de Chiriarh i nu pot fi
contestate443.
E. D e s p r e

hotrre

art. 127 - (1) Hotrrea se redacteaz de preedintele Consistoriului sau


de unul dintre membrii Consistoriului desemnat de preedinte, cu
sprijinul grefierului444.
4,tl Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceca, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
973/4 martie"2003.
4,9 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
973/4 martie 2003.
4,(1 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
973/4 martie 2003.
411 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
973/4 martie 2003.
442 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
973/4 martie 2003.
443 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceca, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
973/4 martie 2003.
444 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

106

1949,
1949,
1949,
1949,
1949,
1949,

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

(2) Hotrrea se semneaz de membrii Consistorialul i de grefier4*5.


(3) In cazul n care un membru al Consistorialul refuz semnarea
hotrrii, acesta este obligat s redacteze o opinie separat temeinic
motivat, iar acest lucru se menioneaz n hotrre, precum i n
procesul-verbal de edin**6.
(4) Hotrrea semnat este nscris de grefier n registrul special al
Consistorialul1
art. 128 - Orice consemnare n textul hotrrii, pe margini sau printre linii,
adugire ori prescurtare atrage sancionarea celor responsabili**8.

art. 129 - (1) Fiecare hotrre cuprinde:


a) numele i prenumele membrilor Consistoriului i al grefierului;
b) numele i prenumele prilor, domiciliul acestora, precum i
calitatea n care se afl n judecat;
c) numele i prenumele acuzatorului i aprtorului bisericesc;
d) enunarea capetelor de acuzare;
e) prezentarea cazului n fapt (istoricul cazului) i de drept
(ncadrarea canonico-juridic a faptelor), stabilite de Consistoria;
f) obiectul cauzei;
g) cuprinsul pe scurt al documentelor justificative n sprijinul
acuzrii i aprrii;
h) meniunea n legtur cu concluziile acuzrii, dac au fost
formulate sau nu;

H
H<i
117
HS

Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2


Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2

iulie 1926, 2455/8


iulie 1926,2455/8
iulie 1926,2455/8
iulie 1926, 2455/8

iunie 1949/973/4 martie 2003.


iunie 1949, 973/4 martie 2003.
iunie 1949,973/4 martie 2003.
iunie 1949, 973/4 martie 2003.

107

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

i)

motivarea hotrrii;

j)

hotrrea (care se dispune);

k) dac este dat cu sau fr drept de contestare, termenul de


contestare i locul unde se depune contestarea;
1) data pronunrii;
m) semnturile membrilor Consistoriului i a grefierului (numele,
prenumele i semntura)*149.
(2) Hotrrea care nu conine unul sau mai multe dintre elementele de
la alineatul precedent se consider viciat i trebuie reformulat450.

art. 130 - Pentru orice caz judecat, se ncheie la data pronunrii un procesverbal cu dispoziiile hotrrii, urmnd ca hotrrea s fie redactat n
maximum 10 zile451.
art. 131 - Hotrrea se pronun cu majoritate de voturi. Opiniile separate
se redacteaz n scris n maxim 5 zile de la pronunarea hotrrii452.
art. 132 - (1) Hotrrea se pronun imediat sau, cel trziu, n 3 zile de la
ncheierea dezbaterilor, n edin, de ctre preedinte i se nscrie n
registrul Consistoriului l53.
(2) n termen de maxim 10 zile de la pronunare, hotrrea se trimite
Chiriarhului, spre aprobare, modificare sau respingere motivat; n
caz de respingere a sentinei de ctre Chiriarh, acelai Consistoriu
poate judeca din nou cauza454.
449 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4.0 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
4Sl Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4,2 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
4.1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
4S'1 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.

108

Regulam entul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(3) Hotrrea aprobat de Chiriarh se comunic de ctre Consistoriu


ambelor pri, n termen de 5 zile de la aprobare455.
art. 133 - Hotrrea semnat i pronunat public are putere de lucru judecat
i nici un judector nu-i mai poate retrage semntura456.
art. 134 - (1) Hotrrile Consistoriilor trebuie s arate n mod precis
sanciunile care se dau vinovatului457.
(2) Sanciunile privind abaterile de natur administrativ-financiar se
evideniaz n mod deosebit n hotrrea C om isionului *58.
art. 135 - (1) Sanciunile pot fi contestate n termen de 15 zile de la primirea
comunicrii459.
(2) Depirea acestui termen determin ca sanciunea aplicat s fie
definitiv i irevocabil460.
art. 136 - Orice hotrre dat de Consistoriul eparhial, rmas definitiv, va
fi naintat Chiriarhului pentru a decide asupra punerii n aplicare a
acesteia461.
art. 137 - Hotrrile se pun n aplicare prin autoritile bisericeti
eparhiale462.
')Vi Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4,i Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
',7 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
4<5li Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
4W Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
lWI Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
161 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
462 Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003. n edina sa de lucru din 6-7 iulie 2010, Sfntul Sinod a hotrt ca, n

situaia clericilor sancionai de consistoriile eparhiale cu pedeapsa caterisirii, autoritile bisericeti

109

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

F. D e s p r e

recuzare

art. 138 - Prile aflate n proces pot recuza direct sau prin aprtor pe oricare
membru al Consistoriului, n urmtoarele cazuri:
a) dac este interesat personal n proces;
b) dac este rud de snge sau afin (rudenie prin alian) cu una din
pri pn la al IV-lea grad, na sau fin;
c) dac exist dumnie sau prietenie ntre el i una din pri;
d) dac i-a manifestat public ori privat opiunea sa, nainte de a se fi
pronunat hotrrea;
e) dac a primit de la una din pri daruri sau promisiuni de daruri
ori servicii;
f ) dac a fost martor sau implicat n cauza care se judec;
g) dac judectorul este rud de snge sau afin (rudenie prin alian)
pn la al IV-lea grad, na sau fin, cu acuzatorul sau cu aprtorul
prii;
h) dac judectorul a fost aprtorul vreunei pri n faa instanei
respective sau n faa unei instane inferioare*163.

art. 139 - Dac prile aflate n proces declar, direct sau prin aprtorul
bisericesc, c l accept pe membrul recuzabil al Consistoriului, acesta
poate lua parte la proces, cu obligaia de a meniona acest lucru n
hotrre46*1.

eparhiale vor studia posibilitatea, de la caz la caz, a aplicrii unor msuri pastorale i de pedagogie
cretin, pentru a oferi posibilitatea fotilor preoi s activeze n administraia bisericeasc, n
activitifilanfropice, n activiti cu caracter cultural-educaional, n nvm ntul de stat sau n
posturi neclericale de cntrei bisericeti (punctul 4 din hot. Sf. Sinod nr. 4780/6-7 iulie 2010).

1<, Cf. can. 1 Chirii al Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
464 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.

110

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 140 - (1) Recuzarea se face doar naintea nceperii procesului*65.


(2) Dac motivele de recuzare au aprut dup nceperea procesului,
partea interesat le va prezenta imediat ce acestea vor fi cunoscute*66.

art. 141 - (1) Recuzarea se solicit printr-un act scris, care se nmneaz
preedintelui Consistoriului, semnat de partea care propune recuzarea
sau de aprtorul su bisericesc*67.
(2) Decizia privind solicitarea de recuzare se pronun dup ce
acuzarea i prezint concluziile*68.
(3) Membrul recuzat al Consistoriului nu particip la luarea deciziei
privind recuzarea. In cazul n care cel recuzat este chiar preedintele
Consistoriului, preedinia revine celui mai n vrst dintre membri*69.
(4) Hotrrea Consistoriului privind recuzarea nu poate fi
contestat*70.
art. 142 - In cazul n care Consistoriul hotrte recuzarea, judecata se amn
i membrul recuzat se nlocuiete cu un membru supleant*71.

,<i Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,'973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
167 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
*6H Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
'm Cf. can. 1 Chirii al Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
,'11 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
171 Cf. can. 1 Chirii al Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.

111

TITLUL V
C o n te sta re a

h o t r r i l o r a u t o r i t i l o r c a n o n ic e

DISCIPLINARE I ALE INSTANELOR DE JUDECAT BISERICEASC

A.

R e c u r s u l l a C o n s is t o r iu l E p a r h ia l

art. 143 - Consistoriul eparhial , ca instan de recurs, are n competena


sa cauzele venite de Ia Consistoriile protopopeti, n care s-a aplicat
sanciunea destituirii cntreilor472.
9

art. 1 4 4 - Termenul n care se poate face recurs la Consistoriul eparhial este de


15 zile de la primirea hotrrii de ctre cel n cauz473.
art. 145 - (1) Recursul mpotriva hotrrii de destituire a unui cntre se
adreseaz Chiriarhului474.
(2) Cererea de recurs cuprinde: numele, prenumele, funcia i
domiciliul recurentului, motivele de fapt i de drept, precum i
semntura475.

172 Cf. 39 ap., 9 IV ecum., 14 Sardica, 96 i 122 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie
1949,973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011. n Regulamentul
din 1949, referitor Ia procedura de urmat pentru recursurile venite Ia Consistoriile eparhiale
de la Consistoriile protopopeti , se preciza doar c procedura introducerii recursului v a fi aceeai
ca la Consistoriul eparhial" (art. 58).
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
^ Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,973/4martie 2003.
'm Cf. hot. S f Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.

112

Regulam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

(3) De asemenea, la cerere se anexeaz i o copie a hotrrii recurate,


precum i alte acte n afar de cele depuse la dosarul de la Consistoriul
protopopesc^6.
(4) Documentele anexate se depun mpreun cu cererea i sunt
menionate n cerere477.
(5) In cererea de recurs trebuie menionate motivele de fond i de
form, dispoziiile Statutului pentru organizarea i funcionarea
Bisericii Ortodoxe Romne ori ale R egulamentelor bisericeti
nerespectate sau principiul de drept canonic care s-a nclcat i pe care
se ntemeiaz contestaia. Motivele de fond i form care n-au fost
invocate n cererea de recurs nu mai pot fi invocate ulterior478.
(6) Cererea redactat n termeni ofensatori (de ultraj) se respinge479.

art. 146 - (1) Inspectorul bisericesc eparhial studiaz dosarul care nsoete
cererea i ntocmete referatul de prezentare n Consistoriul eparhial
pe care-1 nainteaz Chiriarhului480.
(2) In baza referatului, Chiriarhul poate dispune nscrierea cererii de
recurs n registrul de judecat481.
art. 147 - Citarea prilor la edina de judecat a Consistoriului eparhial
se face ntr-un termen de maximum 30 de zile de la data nscrierii
respectivei cauze pe rolul de judecat482.
176
477
478
479
480
481
482

Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
Cf. can. 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.

113

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

l A L INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

art. 148 - In edina Consistoriului eparhial, recurentul trebuie sa fac dovada


motivelor invocate n cererea de recurs483.

art. 149 - Consistoriul eparhial , ca instan de recurs, poate s propun


Chiriarhului urmtoarele hotrri:
a)

admiterea cererii de recurs i desfiinarea hotrrii


Consistoriului protopopesc-,

b) respingerea cererii de recurs;


c)

B.

modificarea hotrrii Consistoriuluiprotopopesc'*'.

R e c u r s u l s>i a p e l u l l a C o n s is t o r iu l M it r o p o l it a n

art. 150 - Consistoriul mitropolitan, ca instan de recurs i de apel, are n


competena sa cauzele venite de la Consistoriile eparhiale, n care
s-a aplicat sanciunea destituirii din slujirea clerical sau cea a
caterisirii485.
art. 151 - Termenul n care o hotrre se poate contesta la Consistoriul
mitropolitan este de 15 zile de la primirea hotrrii de ctre cel n
cauz486.
^ Cf. can. 6 II ccum., hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie
2003.
|BI Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003.
|H5 Cf. can. 5 I ecum., 611 ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Antiohia, l4Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011.
186 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003,978/2526 februarie 2009. n Regulainenttd din 1926, procedura pentru consistoriul mitropolitan
era prezentat foarte sumar, precizndu-se c procedura tjijaa consistoritdui spiritual m itro
politan se urmeaz dup rnduielile prevzute la consistoriul spiritual e p a r h ia l (art. 253). In
edina sa de lucru din 25-26 februarie 2009, Sfntul Sinod a hotrt ca, pn la revizuirea

114

Re g u la m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 152 - (1) Recursul mpotriva hotrrii de destituire din slujirea


clerical sau apelul mpotriva hotrrii de caterisire se adreseaz
Mitropolitului487.
(2) Cererea de apel sau de recurs cuprinde: numele, prenumele,
funcia i domiciliul apelantului sau recurentului, motivele de fapt i
de drept, precum i semntura488.
(3) La cererea de apel sau de recurs se anexeaz i o copie de pe
hotrrea contestat, precum i alte acte n afar de cele depuse la
dosarul de apel de la C om isionul eparhial**9.
(4) Documentele anexate se depun mpreun cu cererea i sunt
menionate n cerere490.
(5) In cerere trebuie menionate motivele de fond i de form,
dispoziiile Statutului pentru organizarea i funcionarea Bisericii
Ortodoxe Romne ori ale R egulamentelor bisericeti nerespectate, sau
principiul de drept canonic care s-a nclcat i pe care se ntemeiaz
contestatia. Motivele de fond si form care n-au fost invocate n
cererea de apel sau de recurs nu mai pot fi invocate ulterior491.
(6) Cererea redactat n termeni ofensatori (de ultraj) se respinge492.

//'aprobarea Regulamentului d e procedur a l instanelor disciplinare i de judecat ale Bisericii


Ortodoxe Romne, pentru instrumentarea cazurilor la consistoriile mitropolitane s se m ineze
procedura prevzut pentru consistoriile eparhiale" (punctul 2 dm hot. Sf. Sinod nr. 978/25-26
februarie 2009).
4X7 Cf. can. 34 ap., 5 I ecum., 9 i 1 7 IV ecum., 6 i 9 Antiohia, 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,978/25-26 februarie 2009.
48ti Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 973/4 martie2003, 978/25-26 februarie 2009.
4*9 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,973/4 martie 2003,978/25-26 februarie 2009.
49(1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,973/4 martie 2003,978/25-26 februarie 2009.
*91 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 973/4 martie 2003, 978/25-26 februarie 2009.
492 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,973/4 martie 2003,978/25-26 februarie 2009.

115

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMANE

art. 153 - (1) Inspectorul bisericesc eparhial sau exarhul desemnat


studiaz dosarul care nsoete cererea de apel sau de recurs i
ntocmete referatul de prezentare n Consistorial mitropolitan sau,
respectiv, n Consistorial M itropolitan M onahal , pe care-I nainteaz
Mitropolitului*193.
(2) In baza referatului, Mitropolitul poate dispune nscrierea cererii
de recurs sau de apel n registrul de judecat49*1.
(3) In cazul n care nu exist dovezi suficiente, Consistorial
Mitropolitan sau, respectiv, Consistorial Mitropolitan M onahal poate
propune Mitropolitului s solicite motivat eparhiei de unde provine
cauza, completarea dosarului*195.
art. 154 - Citarea prilor Ia edina de judecat a Consistorialul mitropolitan
sau a Consistorial mitropolitan m onahal se face intr-un termen de
maximum 30 de zile de la data nscrierii respectivei cauze pe rolul
instanei de judecat496.
art. 155 - (1) Consistorial mitropolitan i Consistorial mitropolitan monahal
pot s propun Sinodului mitropolitan urmtoarele hotrri:
a)

admiterea cererii de recurs sau de apel i desfiinarea hotrrii


Consistoriului eparhial sau, respectiv, a Consistoriului eparhial
m onahal ;

' b) respingerea cererii de recurs sau a cererii de apel;


c)

modificarea hotrrii Consistoriului eparhial sau, respectiv, a


Consistoriului eparhial m on ahat77.

Cf. can. 34 ap., 5 1 ecum., 9 i 1 7 IV ccum., 6 i 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,978/25-26 februarie 2009*.
l9* Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,978/25-26 februarie 2009.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,978/25-26 februarie 2009.
4% Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,978/25-26 februarie 2009.
4,7 Cf. can. 5 1 ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Antiohia, l4Sardica, hot. Sf. Sinod

116

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o ALIn E

(2) Hotrrea Consistoriului mitropolitan sau a Consistoriului


jnitropolitan m onahal pentru cazul de destituire din slujirea clerical
sau de retragere a binecuvntrii cadrelor didactice din nvmntul
preuniversitar i universitar rmne definitiv i executorie dup
aprobarea ei de ctre Sinodul mitropolitan'198.
(3) Hotrrea Consistoriului mitropolitan sau a Consistoriului
mitropolitan m onahal pentru cazurile de caterisire se aprob de Sinodul
Mitropolitan*199i poate fi contestat cu recurs la Consistoriul Superior
Bisericesc sau, respectiv, Ia Consistoriul Superior Bisericesc MonahaP m.
C . R e c u r s u l l a C o n s is t o r iu l S u p e r io r B is e r ic e s c

art. 156 - In cazul cnd apelul la Consistoriul mitropolitan sau la Consistoriul


mitropolitan monahal , n urma rejudecrii fondului, menine sentina
de caterisire a unui cleric de mir sau monah, cel sancionat are dreptul
de a contesta hotrrea cu recurs la Consistoriul Superior Bisericesc sau,
respectiv, Ia Consistoriul Superior Bisericesc M onahal^ .

art. 157 - Termenul n care se poate face recurs la Consistoriul Superior


Bisericesc , respectiv Ia Consistoriul Superior Bisericesc Monahal, este de
15 zile de Ia primirea hotrrii de ctre cel n cauz502.

nr. 208/2 iulie 1926,973/4 martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,978/25-26 februarie 2009.
->,H Cf. can. 5 1 ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Anriohia, 14 Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,973/4 martie 2003,978/25-26 februarie 2009,381/17 februarie 2011.
Cf. can. 5 I ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Antiohia, 14 Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,978/25-26 februarie 2009,381/17 februarie 2011.
,tKI Cf. can. 5 1 ecum., 6 II ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Antiohia, 14 Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,978/25-26 februarh: 2009,381/17 februarie 2011.
,m Cf. can. 51 ecum., 6 II ecum., 9 i 17IVecum .,6i20 Antiohia, 14 Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,381/17 februarie 2011,8561/24-25 octombrie 2011.
2 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949.

117

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 158 - (1) Recursul mpotriva hotrrii de caterisire se adreseaz


Patriarhului Romniei503.
(2) Cererea de recurs cuprinde: numele, prenumele, funcia i domiciliul
recurentului, motivele de fapt i de drept, precum i semntura50'1.
(3) De asemenea, la cererea de recurs se anexeaz i o copie de pe
hotrrea contestat, precum i alte acte pentru susinerea cauzei, n
afar de cele depuse la dosarul de apel de la Consistorial mitropolitan505.
(4) Documentele anexate se depun mpreun cu cererea de recurs i
sunt menionate n aceasta506.
(5) In cererea de recurs trebuie menionate motivele de fond i de form,
dispoziiile Statutului pentru organizarea i funcionarea Bisericii
Ortodoxe Romne ori ale Regulamentelor bisericeti nerespectate sau
principiul de drept canonic care s-a nclcat i pe care se ntemeiaz
contestatia. Motivele de fond si form care n-au fost invocate n
cererea de apel sau de recurs nu mai pot fi invocate ulterior507.
j

(6) Cererea redactat n termeni ofensatori (de ultraj) se respinge508.


art. 159 - (1) Inspectorul bisericesc general sau arhimandritul desemnat
studiaz dosarul care nsoete cererea i ntocmete referatul
de prezentare n Consistorial Superior Bisericesc sau, respectiv,
n Consistoriul Superior Bisericesc M onahal , pe care-1 nainteaz
Patriarhului Romniei509.

Cf.can. 5 I ecum., 6 Antiohia, l4Sardica, 11 i 19 Cartagina,4TeofiIaI Alexandriei, hot.


Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,972/4 martie 2003.
51)4 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949.
Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949.
w Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
1949.
507 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949.
,tm Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949.
,(W Cf. can. 34 ap., 5 Iecum., 9 i 17 IV ecum., 6 i 9 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie
1926,2455/8 iunie 1949.

118

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

(2) n baza referatului, Patriarhul Romniei poate dispune nscrierea


cererii de recurs n registrul de judecat510.
(3) n cazul n care nu exist dovezi suficiente, Consistoriul Superior
Bisericesc sau, respectiv, Consistoriul Superior Bisericesc M onahal poate
propune Patriarhului Romniei s solicite motivat mitropoliei sau
eparhiei de unde provine cauza, completarea dosarului, cu indicarea
pieselor lips511.
art. 160 - Citarea prilor la edina de judecat a Consistoriului Superior
Bisericesc sau a Consistoriului Superior Bisericesc M onahal se face
ntr-un termen de maximum 30 de zile de la data nscrierii respectivei
cauze pe rolul de judecat512.
art. 161 - In edina Consistoriului Superior Bisericesc sau a Consistoriului
Superior Bisericesc M onahal recurentul trebuie sa fac dovada
motivelor invocate n cererea de recurs513.

art. 1 6 2 - (1) Consistoriul Superior Bisericesci Consistoriul Superior Bisericesc


M onahal pot s propun Sfntului Sinod urmtoarele hotrri:
admiterea cererii de recurs i desfiinarea hotrrii
Consistoriului mitropolitan sau, respectiv, a Consistoriului
mitropolitan monahali
b) respingerea cererii de recurs;
c) modificarea hotrrii Consistoriului mitropolitan sau,
respectiv, a Consistoriului mitropolitan m onahal 5l4.
a)

,l(1 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949.
511 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949.
5)2 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949.
15,3 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949.
,!i Cf. can. 5 1ecum., 611 ecum., 9 i 17IV ecum., 6 i 20 Anciohia, 14 Sardica, hot. Sf. Sinod
nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,381/17 februarie 2011,8561/24-25 octombrie 2011.
*

119

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 163 - Hotrrile Comisionului Superior Bisericesc sau a Consistoriului


Superior Bisericesc M onahal cuprind solicitrile (poziiile) prilor,
concluziile acuzatorului, motivarea i dispozitivul, i se redacteaz
conform art.127-130 din prezentul Regulament515.
art. 164 - Hotrrea Consistoriului Superior Bisericesc sau a Consistoriului
Superior Bisericesc M onahiil rmne definitiv, executorie i irevocabil
dup aprobarea ei de ctre Sfntul Sinod516.

D.

R e v iz u ir e a

h o t r r ii

art. 165 - Orice hotrre dat de instanele bisericeti de judecat, rmas


definitiv, capt putere de lucru judecat. Asupra obiectului care a dat
natere procesului ntre aceleai persoane i n faa acelorai instane,
o nnoire a procesului nu se mai poate face nici n parte, nici n totalul
cauzer517 .
art. 166 - Persoana sancionat, prin hotrre rmas definitiv, executorie
i irevocabil, cu destituirea din slujirea clerical sau caterisire, poate
cere, n mod excepional, revizuirea hotrrii de sancionare dac:
a)

a intrat n posesia unor acte disprute sau pe care nu le-a putut


prezenta n termenul legal, i care i probeaz nevinovia518;

b) probeaz c partea advers s-a folosit de martori mincinoi,


dovedii ulterior de autoritatea legal519.

5,5 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003.
S1< Cf. can. 34 ap., 5 I ccum., 2 i 6 II ccum., 9 IV ccum., 20 Antiohia, 14 Sardica, 11 i 20
Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,3505/15 iulie 1998,972/4
martie 2003,4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 2011,8561/24-25 octombrie 2011.
517 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
5ls Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998, 973/4
martie 2003, 381/17 februarie 2011.
519 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998, 973/4
martie 2003,381/17 februarie 2011.

120

Regu lam en tul

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE R o MNE

art. 167 - (1) Cererea de revizuire a sanciunii de destituire din slujirea


clerical, motivat i nsoit de acte doveditoare, se adreseaz
Mitropolitului520.
(2) In baza referatului ntocmit de inspectorul bisericesc eparhial de
la Centrul mitropolitan sau de exarhul desemnat, Mitropolitul poate
dispune admiterea sau respingerea cererii de revizuire a cauzei521.
(3) In cazul admiterii, cererea de revizuire a sanciunii de destituire se
trimite Consistorialul mitropolitan de unde provine cauza522.

art. 168 - (1) Cererea de revizuire a sanciunii de caterisire, motivat i


nsoit de acte doveditoare, se adreseaz Patriarhului Romniei523.
(2) n baza referatului ntocmit de inspectorul general bisericesc
sau de arhimandritul desemnat, Patriarhul Romniei poate dispune
admiterea sau respingerea cererii de revizuire a cauzei524.
(3) n cazul admiterii, cererea de revizuire a sanciunii de caterisire se
trimite la Consistorial Superior Bisericesc sau, respectiv, la Consistorial
Superior Bisericesc Monahalf525.

2 Cf. can. 5 I ccum., 19 Cartagina, hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003, 381/17 februarie 2011.
521 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie
1949,973/4 martie 2003.
622 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003, 381/17
februarie 2011.
523 Cf. can. 5 I ecum., 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,
973/4 martie 2003, 381/17 februarie 2011.
,24 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
1949,973/4 martie 2003.
,2S Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003,381/17
februarie 2011.

121

Reg u lam en tu l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

art. 1 6 9 - Nicio cerere de revizuire nu va fi admis dac cel sancionat nu face


dovada c a folosit toate cile de apel i recurs prevzute n prezentul
Regulament.
art. 170 - Cererile de revizuire a sanciunii (destituirea din slujirea clerical
sau caterisirea), care sunt nemotivate i fr acte doveditoare, se
claseaz526.
art. 171 - (1) Dac apreciaz ntemeiat cererea de revizuire a sanciunii,
Consistoriul mitropolitan , respectiv Consistoriul Superior Bisericesc ,
poate reine respectiva cauz pentru o nou judecat pe baza probelor
admise527.
(2) Dup aprobarea de ctre Sinodul mitropolitan sau de ctre
Sfntul Sinod, hotrrea Consistoriului mitropolitan , respectiv a
Consistoriului Superior Bisericesc, devine definitiv i executorie528.

art. 172 - (1) In interesul Bisericii, autoritatea bisericeasc poate solicita


revizuirea unei hotrri de sancionare n cazul unei persoane care a
murit529.
(2) Dac n urma noii proceduri se constat c sanciunea a fost
pronunat pe nedrept, noua hotrre a Consistoriului respectiv va
reabilita demnitatea memoriei celui condamnat530.
526 Cf. hoc. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
527 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie 1949, 973/4 martie 2003.
52HCf. can. 1 Chirii al Alexandriei, hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926, 2455/8 iunie
1949,
973/4 martie 2003.
529 Cf.hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949,973/4 martie 2003. Un astfel
de caz este cel al preotului Iosif Trifa (1888-1938), cruia Sfntul Sinod, n edina sa dc lucru
din 28 septembrie 1990, a decis acordarea iertrii pentru pedeapsa caterisirii ce i-afost aplicat

de ctre Consistoriul Eparhial din Sibiu n febru arie 1935".


5,0 Cf. hot. Sf. Sinod nr. 208/2 iulie 1926,2455/8 iunie 1949, 3505/15 iulie 1998,973/4
martie 2003.

122

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

E.

Ie r t a r e a

art. 173 - (1) Pentru cererea de iertare n cazul sanciunii de destituire din
slujirea clerical sau de caterisire, clericul sancionat trebuie s fac
dovada ca, de la pronunarea sentinei, a rmas asculttor Chiriarhului
su i c a dat dovad de pocin i ndreptare timp ndelungat531.
(2) Dovezile certificate de autoritile bisericeti, mpreun cu cererea
de iertare, se prezint de inspectorul bisericesc eparhial sau de exarh
Chiriarhului clericului sancionat532.
(3) Chiriarhul i exprim n scris opinia asupra cererii de iertare i o
trimite mitropolitului, n cazul destituirii din slujirea clerical, sau,
respectiv, Patriarhului Romniei, n cazul caterisirii533.

art. 174 - Chiriarhul poate nainta cereri cu propunere de iertare doar pentru
clericii din eparhia sa34.
art. 175 - Mitropolitul sau, dup caz, Patriarhul Romniei dispune
nregistrarea cererii de iertare pe ordinea de zi a edinei Sinodului
mitropolitan sau a Sfntului Sinod535.

art. 176 - ntruct slujirea preoeasc nu este un drept, ci o chemare la


misiune, asumat liber i bazat pe ascultare, hotrrile Sfntului
511 Cf. can. 5 I ecum., 21 trulan, 20 Antiohia, hot. Sf. Sinod nf. 381/17 februarie 2011,
8561/24-25 octombrie 2011.
w Cf. can. 39 ap., 57 Laodiceea.
w Cf. can. 34 ap., 5 I ecum., 6 i 9 Antiohia, 14 Sardica, 11 i 19 Cartagina, hot. Sf. Sinod
nr. 381/17 februarie 381.
Cf. can. 35 i 39 ap., 5 1ecum., 2 II ecum., 9 IVecum., 102 trultfri, 13 Antiohia, 14 Sardica,
57 Laodiceea, 56 Cartagina, hot. Sf. Sinod nr. 381/17 februarie 381.
,V5 Cf. can. 4 I ecum., 9 i 17 IV ecum., 19 i 20 Antiohia, hot. Sf. Sinod nr. 4768/28 no
iembrie 2007,381/17 februarie 381.

123

Re g u l a m e n t u l

a u t o r it il o r c a n o n ic e d is c ip l in a r e

I AL INSTANELOR DE JUDECAT ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE

Sinod privind iertarea de sanciunea caterisirii i ale Sinodului


mitropolitan privind iertarea de sanciunea destituirii din slujirea
clerical nu pot fi contestate536.

F.

P r e s c r i p ) i a

art. 177 - (1) Prescripia reprezint o stingere a dreptului autoritii canonice


bisericeti de a trage la rspundere una dintre persoanele creia i se
aplic prevederile prezentului Regulament dup trecerea unui anumit
timp de la svrirea unei abateri.
(2) Totui, sunt imprescriptibile abaterile dogmatice (doctrinare),
precum i urmtoarele abateri morale: omorul, divorul, divulgarea
spovedaniei, recstorirea preoilor i diaconilor, furtul (hoia),
nelciunea sub orice form i distrugerea bunurilor bisericeti,
precum i falsul n documente, nscrisuri sau declaraii prin care, n
mod voluntar, verbal sau n scris, sunt prezentate fapte sau informaii
neadevrate n scopul obinerii unor beneficii pentru sine sau pentru
altul ori al producerii unor prejudicii.
(3) Abaterile pastoral-liturgice referitoare Ia svrirea accidental a
ierurgiilor se prescriu dup 3 ani, de la svrirea lor, dac nu sunt
abateri continue.
(4) Toate abaterile prevzute n prezentul Regulament, cu excepia
celor menionate la art. 177 alin. (2) i (3), se prescriu dup 5 ani de la
svrsirea lor,9 dac nu au devenit abateri constante.
y

5,6 Cf. can. 15 Antiohia, hoc. Sf. Sinod nr. 4768/28 noiembrie 2007,381/17 februarie 381.

124

TITLUL VI
D is p o z i ii

f in a l e

art. 178 - Acest Regulament intr n vigoare de la data aprobrii de ctre


Sfntul Sinod.
art. 179 - Toate dispoziiile regulamentare contrarii prezentului R egulament
se abrog.
art. tranzitoriu - Cauzele aflate n curs de judecat, la data aprobrii
prezentului Regulament , vor fi soluionate n conformitate cu acesta.

125

u p r in s

P r e a m b u l ...................................................................................................................................................... 5
A

b r e v i e r i ......................................................................................................................................................6

C u v n t n a in t e ................................................................................................................................. 7

f DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne

I
Principii

T itlu l

T i t l u l II
Sanciuni, circumstane i abateri

13

16

A. Sanciuni................................................................................................................................. 16
B. Circumstane.................................................................................... .....................................21
Cap. 1 - Circumstane atenuante .......................................................................................21
Cap. 2 - Circumstane agravante ...................................................................................... 21
C. Abateri.....................................................................................................................................22
Cap. 1 - Abateri dogm atice (doctrinare) ..........................................................................23
Cap. 2 - Abateri morale .......................................................... ............................................. 28
Cap. 3 A bateripastoral-liturgice ....................................................................................38
Cap. 4 - Abateri adm inistrative ........................................................................................46

T i t l u l III
Autoritile canonice disciplinare i instanele de judecat bisericeasc.
Componen i Competen

60

A. Consistoriul protopopesc..................................... .............................................................66


B. Consistoriul eparhial........................................ ....................................................................68
C. Consistoriul m itropolitan................................... ...............................................................71
D. Consistoriul Superior Bisericesc...................................................................................... 73

126

E. Hotrrile instanelor de judecat bisericeasc.........................................................75


F. Sfntul Sinod.....................................................................................................................75

T it l u l IV
Procedura de cercetare disciplinar i de judecat bisericeasc

77

A. Desfurarea cercetrii disciplinare bisericeti...................................................... 79


B. Procedura de judecat n Consistoriu.........................................................................92
C. Probe.................................................................................................................................. 98
D. Despre acuzare i aprare.............................................................................................103
E. Despre hotrre.............................................................................................................. 106
F. Despre recuzare.............................................................................................................. 110

T it l u l V

Contestarea hotrrilor autoritilor canonice disciplinare


i ale instanelor de judecat Bisericeasc

112

A. Recursul la C onsistorial ep a rh ia l................................................................................112


B. Apelul la C onsistoriulM itropolitan............................................................................114
C. Recursul la C onsistoriul S uperior B isericesc............................................................. 117
D. Revizuirea hotrrii................................................................ ...................................... 120
E. Iertarea............................................................................................................................. 123
F. Prescripia.........................................................................................................................124

T it l u l V I

Dispoziii finale

125

Cuprins.......................................................................................................................126-127

127

T IPO G R A FIA C R IL O R BISERICETI


Intrarea M iron C ristea nr. 6; 040162, Bucureti
Telefon: +40 335 21 29; +40 335 21 28; Fax: 3551900
e-mail: magazin@ editurapatriarhiei.ro
www.editurapatriarhiei.ro

S-ar putea să vă placă și