Sunteți pe pagina 1din 2
TERRA MAGAZIN De 15 ani cea mai citit ă revist ă româneasc ă de popularizare
TERRA MAGAZIN De 15 ani cea mai citit ă revist ă româneasc ă de popularizare

TERRA MAGAZIN De 15 ani cea mai citită revistă românească de popularizare a ştiinţelor

Pachetul educaţional conţine:

• revista, care va aduce, ca noutate editorială, un ”dosar” lunar, legat de o temă pentru ecare număr;

• un VideoCD, cu un documentar ştiinţic de 50-60 de minute;

• o hartă A3 dedicată temei numărului curent;

• o enciclopedie în format electronic;

• un site (www.terramagazin.ro), unde veţi găsi articole de arhivă referitoare la tema respectivă, galerii foto şi lme, informaţii de ultimă oră, dar şi versiuni mai ample ale articolelor care apar în revistă.

REVISTA TERRA MAGAZIN nr. 03 (153)/martie 2011

revist ă . REVISTA TERRA MAGAZIN nr. 03 (153)/martie 2011 Dosarul num ă rului 03 (153)/martie

Dosarul numărului 03 (153)/martie 2011 este dedicat Zilei Internaţionale a Apei, 22 martie. Dosarul cuprinde, printre altele, o gamă largă de subiecte legate de criza mondială a apei, de fauna acvatică, de relieful creeat de scurgerea apelor de suprafaţă etc. De asemenea, planşa didactică este dedicată principalelor tipuri gene- tice de lacuri de pe Terra. Temele sunt alese în conformitate cu pro- grama şcolară pentru clasele a V-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a; articolele acoperă tematici diverse din geograe zică, geograe regională, populaţie şi geograa mediului. Articolele de interes ale acestui număr sunt grupare atât în DOSAR (interviu cu dr. ing. ELISABETA OPRIŞAN, specialist în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor din Bucureşti; un articol eveniment despre situaţia dramatică a Lacului Aral), cât şi în afara acestuia (un articol, însoţit de fotograi rea- lizate de exploratorul Alin Totorean despre ritualurile şi obiceiurile pe care diferite populaţii de pe glob le au în legătură cu apa, un material de excepţie despre regiunea franceză de coastă numită Les Calanques, cu relief magnic, dar şi un articol de impresii de călătorie din Rotterdam). Articolele care formează „dosarul” lunii martie sunt următorele:

• ECOLOGIE: Deprivarea de apă (text de Ionuţ COJOCARU);

• BIODIVERSITATE: „Cormoranul • Pescarul înaripat” (text de Eric DRAGESCO);

• CERCETARE „Relieful creat de râuri” (text de prof. univ. dr. Adrian CIOACĂ);

• CONSERVARE „Parcuri Naţional Crater Lake” (text de prof. univ. dr. Mihaela DINU);

• INTERVIU „Este România un paradis hidrologic?” (interviu de Cătălina GEORGE);

• CERCETARE Lacurile Terrei + planşă didactică (Tipuri genetice de lacuri pe glob) de conf. univ. dr. Marian ENE);

A doua jumătate a numărului lunii ianuarie este completată cu informaţii şi articole din domeniile consa- crate, abordate în cei 15 ani de existenţă ai revistei: astronomie (Apa în Univers), turism şi călătorii (Les Calanques, Rotterdam, Regiunea Aswan, de pe Nil), artă şi cultură, expediţii şi explorări, fotograe, IT, arii protejate din România şi din lume, geomorfologie, biologie, istorie etc., toate în conformitate cu pro- grama şcolară pentru gimnaziu şi liceu.

Video CD-ul lunii martie 2011

Video CD-ul lunii martie 2011 TERRA MAGAZIN vine în întâmpinarea profesorilor de geogra fi e oferind,

TERRA MAGAZIN vine în întâmpinarea profesorilor de geograe oferind, pe lângă obişnuitul documentar, o „enciclope- die electronică”, de 68 de pagini, legată de tema lunii: „APA • Miracolul vieţii”; enciclopedia cuprinde articole publicate de-a lungul celor 15 ani de existenţă ai revistei care abordează subiecte din cadrul temei. Pentru numărul din martie, „enciclopedia”, în format .pdf, conţine articole publicate între anii 2003 şi 2010, cu referire la principalele aspecte legate de lupta pentru apă, de lacuri pe glob, de faună acvatică sau de tradiţii, ocupaţii şi obiceiuri din preajma râurilor. Tot pe Video CD, pe lângă documentar şi „enciclopedia” în format .pdf, profesorul de geograe are la dispoziţie un set de teste de evaluare pentru clasele V-VIII, cu aplicabilitate şi pentru clasele de liceu, teste însoţite de hărţi mute, printabile, pe care elevii pot lucra în clasă sau acasă.

NOU! Din luna martie, alături de testele pentru disciplina geograe, apar pe VCD şi teste pentru limba română, clasele V-VIII, realizate de prof. Anca Mihaela Şerban. Aceste modele de teste sunt orienta- tive, dar ele constituie un suport didactic pentru profesori, care pot elabora, la rândul lor, astfel de teste pentru evaluările formative, din timpul anului şcolar şi pentru evaluările sumative, de la nele anului.

În luna martie, testele au conţinuturile axate pe programa pe care elevii o parcurg în această perioadă a anului şcolar, conform planicărilor metodice, la disciplinele geograe şi limba şi literatura română, pe ecare an de studiu.

• În momentul în care introduceţi Video CD-ul în unitatea DVD Player, va porni automat documentarul.

• Dacă introduceţi Video CD-ul în unitatea unui calculator, atunci veţi putea alege e vizionarea docu-

mentarului, deschizând Windows Media Player şi alegând, din lista de opţiuni ”NOW PLAYING Untitled Video CD”, e, dând dublu click pe folderul BONUS, vizualizarea ”enciclopediei” electronice în format .pdf sau accesarea folderului TESTE.

Vizionaţi lmul, citiţi revista, navigaţi pe web De 15 ani, TERRA MAGAZIN este LUMEA PE CARE O DESCOPERI!

Echipa Terra Magazin terramagazin@cdpress.ro www.terramagazin.ro

PE CARE O DESCOPERI! Echipa Terra Magazin terramagazin@cdpress.ro www.terramagazin.ro - TerraMagazin Pachet Educa ţ ional

- TerraMagazin Pachet Educaţional