Sunteți pe pagina 1din 81

Contribuii la realizarea conductelor magistrale prin sudare multiarc pe generatoare

Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov
Partener:

Universitatea Transilvania din Braov


coala Doctoral Interdisciplinar
Departament: Ingineria Materialelor i Sudur

Ing. Cosmin TOMA

Contribuii la realizarea conductelor magistrale prin


sudare multiarc pe generatoare
Contributions to the manufacture of pipelines by
multi-arc welding with generators

Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Radu IOVNA

BRASOV, 2015
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 1

Contribuii la realizarea conductelor magistrale prin sudare multiarc pe generatoare

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 6789 din 25.07.2014
PREEDINTE:

Prof. dr. ing. IEREAN Mircea Horia


Director Departament Ingineria Materialelor i Sudur
Universitatea ,,Transilvania din Braov

CONDUCTOR TIINIFIC:

Prof. dr. ing. IOVNA Radu


Universitatea ,,Transilvania din Braov

REFERENI:

Prof. dr. ing. SCUTELNICU Elena


Universitatea ,,Dunrea de Jos Galai
Prof. dr. ing. VOICULESCU Ionelia
Universitatea ,,Politehnica Bucureti
Prof. dr. ing. MACHEDON PISU Teodor
Universitatea ,,Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 04.03.2015, ora 1000,
sala I. I. 6.
Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa: cosmin.toma @arcelormittal.com
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.

V mulumim.
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 2

CUPRINS
Pg.

Pg.

teza

rezumat

Introducere....

1. Stadiul actual al fabricrii conductelor magistrale.

11

1.1. Conducte magistrale................................................................................

11

1.2. Oeluri utilizate........................................................................................

13

11

1.2.1. Oeluri uzuale

13

11

1.2.2. Prezentare oel X52 MS

17

12

1.3. Concluzii...................................................................................................

19

magistrale...........................................................................................................

20

14

2.1. Sudarea sub strat de flux...............................................................................

20

2.1.1. Sudarea sub strat de flux cu o srm..................................................

20

2.1.1.1. Parametrii procesului de sudare sub strat de flux..

23

2.1.1.2. Fluxuri pentru sudare.

28

2.

Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea

conductelor

2.1.1.3. Aplicaii ale procedeului se sudare sub flux cu o srm la


fabricarea conductelor magistrale.........................................

30

2.1.2. Sudarea sub strat de flux multiarc

31

2.1.2.1. Sudarea sub strat de flux cu dou srme electrod

31

2.1.2.2. Geometria mbinrilor sudate sub strat de flux......................

35

2.1.2.3. Aplicaii ale procedeului de sudare sub flux multiarc la

fabricarea conductelor magistrale.

37

2.2. Procedeul de sudare MIG MAG

38

2.2.1. Principiul sudrii MIG MAG

38

2.2.2. Tipuri de transfer a materialului de depus prin arcul electric.............

40

2.2.2.1. Transfer prin scurt circuit (short - arc)................................

41

2.2.2.2. Transfer prin pulverizare axial (spray arc)

42

2.2.2.3. Transfer globular....................................................................

43

2.2.2.4. Regim pulsat

43

2.2.2.5. Transferul prin scurt circuit forat (short arc +)

45

2.2.3. Pregtirea rosturilor....

45

2.2.4. Sudarea MIG MAG cu dou srme.

46

15

2.2.4.1. Sudarea MIG MAG cu srme gemene

48

2.2.4.2. Sudarea MIG MAG Tandem...............................................

50

C. TOMA- Tez de doctorat

Pag.3

Cuprins

2.3 Tehnologia cadru general de execuie a evilor pentru conducte


magistrale prin sudare pe generatoare.........................................................

57

17

2.4. Concluzii...........................................

62

3. Obiectivele tezei de doctorat

64

21

3.1. Tendine actuale ale cercetrilor n domeniul abordat

64

21

3.2. Motivaia i obiectivele cercetrilor

64

21

Tandem la sudarea conductelor magistrale.

66

23

4.1. Metodologia utilizat n cadrul cercetrilor experimentale

64

21

MAG TANDEM, n regim robotizat

58

25

4.2.1. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,Y.

78

27

78

27

86

33

(cordon 2 transversal varianta III )

99

37

4.2.2. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,X (varianta

100

41

106

109

46

109

5.1.1. Condiii de unicitate..

109

5.1.2. Analiza cmpului termic tridimensional.

110

5.1.2.1. Cazul sursei termice mobile cu distribuie Gaussian 3D

110

5.1.2.2. Analiza cmpului termic produs de sursa termic

111

112

46

112

46

4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG

4.2. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap, din oel X52MS, prin procedeul

4.2.1.1. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,Y,


MAG Tandem cu dou srme, prin trei cordoane sudate
(varianta I)...
4.2.1.2. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,V,
MAG Tandem cu dou srme, prin trei cordoane sudate
(cordon 3 transversal - varianta II)..
4.2.1.3. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,V,
MAG Tandem cu dou srme prin 2 cordoane sudate

IV).
4.3. Concluzii...
5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu
elemente finite i verificarea experimental a cmpului termic la operaiile
de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale
5.1. Ecuaiile transferului termic n procesele de sudare.

semielipsoidal
5.2. Modelarea cu elemente finite a procesului de sudare a evilor..
5.2.1. Ipoteze de calcul.
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 4

Cuprins

5.2.2. Sudarea SAW o srm + MAG rdcin, cap la cap, rost n X

115

48

5.2.2.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea SAW monoarc

116

48

5.2.2.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises

119

50

123

52

5.2.3.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea SAW tandem

124

52

5.2.3.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises.

127

53

trei cordoane, pe pat de flux varianta I..

129

55

5.2.4.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG - varianta I.

130

55

5.2.4.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises.

134

57

136

58

137

58

141

60

144

61

5.2.6.1 Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG - varianta III..

145

62

5.2.6.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises

148

63

5.2.7. Sudarea MAG Tandem cu rost n X asimetric - varianta IV...

150

64

5.2.7.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG varianta IV..

151

64

5.2.7.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises

154

66

156

viitoare de cercetare.............................................................................................

158

67

6.1. Concluzii generale

158

67

6.2. Contribuii personale

161

70

6.3. Direcii de cercetare viitoare.

162

71

6.4 Modaliti de valorificare.

162

71

BIBLIOGRAFIE

163

72

REZUMAT

169

78

CV

170

79

5.2.3. Sudarea SAW tandem dou srme + MAG - rdacin, cap la cap
rost n X

5.2.4. Sudarea MAG Tandem cap la cap cu dou srme, cu rost n Y, prin

5.2.5. Sudarea MAG Tandem cap la cap cu dou srme, cu rost n Y, prin
trei cordoane, pe pat de flux varianta II
5.2.5.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG Tandem varianta II..
5.2.5.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises
5.2.6. Sudarea MAG Tandem cap la cap cu dou srme, cu rost n Y, prin
dou cordoane varianta III.......

5.3. Concluzii
6. Concluzii finale. contribuii originale. diseminarea rezultatelor. direcii

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 5

CONTENTS
Pg.

Pg.

tehesis

abstract

Introduction......

1. The current stage of pipeline manufacturing ....

11

1.1. Pipelines...................................................................................................

11

1.2. Used steels...............................................................................................

13

11

1.2.1. Common steels...........

13

11

1.2.2. Steel X52 MS.....

17

12

1.3. Conclusions..............................................................................................

19

Current welding procedures used in pipeline manufacturing......................

20

14

2.1. Submerged arc welding................................................................................

20

2.1.1. Single-wire submerged arc welding...................................................

20

2.1.1.1. The parameters of the submerged arc welding procedure.....

23

2.1.1.2. Welding fluxes...............................

28

in pipeline manufacturing.....................................................

30

2.1.2. Multi-wire submerged arc welding.............

31

2.1.2.1. Two-electrode submerged arc welding ........

31

2.1.2.2. The geometry of submerged arc welded joints......................

35

2.

2.1.1.3. Application of the single submerged arc welding procedure

2.1.2.3. Application of submerged welding process to manufacture

pipelines multiarc..................................................................

37

2.2. MIG MAG welding procedure......

38

2.2.1. The principle of MIG MAG welding..

38

2.2.2. Types of transfer of the material deposited through the arc...............

40

2.2.2.1. Short - arc transfer.................................................................

41

2.2.2.2. Spray - arc transfer.............................

42

2.2.2.3. Globular transfer....................................................................

43

2.2.2.4. Tack weld.......................

43

2.2.2.5. Short arc + transfer......

45

2.2.3. Preparing joints...........

45

2.2.4. Two-wire MIG MAG welding........

46

15

2.2.4.1. Twin wire MIG MAG welding.......

48

2.2.4.2. Tandem MIG MAG welding...............................................

50

C. TOMA- Tez de doctorat

Pag. 6

Cuprins

2.3 The general framework technology for the manufacture of pipes by means
of welding with generators...........................................................................

57

17

2.4. Conclusions.......................................

62

3. The goals of the PhD thesis..

64

21

3.1. Current trends of research.............

64

21

3.2. Motivation and aim of the research......

64

21

generators ........

66

23

4.1. The methodology used in experimental research ........

64

21

welding ....

58

25

4.2.1. Making Y-joint butt welds......

78

27

78

27

86

33

transversal variant III)..........................................................

99

37

4.2.2. Making X-joint butt welds (variant IV)..........

100

41

4.4. Conclusions..

106

pipeline manufacturing.......................................................................................

109

46

5.1. The equations of heat transfer in welding ............

109

5.1.1. Uniqueness conditions....

109

5.1.2. Analysis of the three-dimensional thermal field.........

110

5.1.2.1. The mobile heat source with 3D Gaussian distribution ....

110

5.1.2.2. Analysis of the thermal field generated by the half-ellipsoid

111

112

46

4. Contributions to the manufacture of pipelines by multi-arc welding with

4.2. Making X52MS steel butt welds through robotised Tandem MAG

4.2.1.1. Making Y-joint butt welds by means of the two-wire


Tandem MAG welding procedure with three weld runs
(variant I)................................................................................
4.2.1.2. Making V-joint butt welds by means of the two-wire
Tandem MAG welding procedure with three weld runs (run
3 transversal variant II )........
4.2.1.3. Making V-joint butt welds by means of the two-wire
Tandem MAG welding procedure with two weld runs (run 2

5. Theoretical and experimental research on the finite element method and


experimental analysis of the thermal field in the welding operations used in

heat source .......................................................................


5.2. The finite element method of pipe welding.........

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 7

Cuprins

5.2.1. Hypotheses......

112

46

5.2.2. SAW one wire + MAG root, butt welding, X-joint ......

115

48

5.2.2.1. The analysis of thermal fields in single-arc SAW ....

116

48

5.2.2.2. Distribution and variation of the Von Mises stresses.....

119

50

5.2.3. Tandem SAW - two wires + MAG - root, butt welding, X-joint ..

123

52

5.2.3.1. The analysis of thermal fields in tandem SAW ....

124

52

5.2.3.2. Distribution and variation of the Von Mises stresses.....

127

53

on flux bed - variant I.............

129

55

5.2.4.1. The analysis of thermal fields in MAG welding - variant I..

130

55

5.2.4.2. Distribution and variation of the Von Mises stresses.....

134

57

on flux bed - variant II.............

136

58

5.2.5.1. The analysis of thermal fields in MAG welding - variant II..

137

58

5.2.5.2. Distribution and variation of the Von Mises stresses....

141

60

on flux bed - variant III.................

144

61

5.2.6.1 The analysis of thermal fields in MAG welding - variant III.

145

62

5.2.6.2. Distribution and variation of the Von Mises stresses.....

148

63

150

64

5.2.7.1. The analysis of thermal fields in MAG welding - variant IV

151

64

5.2.7.2. Distribution and variation of the Von Mises stresses.....

154

66

5.3. Conclusions..

156

research directions...............................................................................................

158

67

6.1. General conclusions..........

158

67

6.2. Personal contributions......

161

70

6.3. Future research directions.............

162

71

6.4. Ways of exploitation.....................................

162

71

Bibliography..

163

72

Abstract......

169

78

CV...

170

79

5.2.4. Y-joint two-wire butt tandem MAG welding, with three weld runs,

5.2.5. Y-joint two-wire butt tandem MAG welding, with three weld runs,

5.2.6. Y-joint two-wire butt tandem MAG welding, with three weld runs,

5.2.7. Asymmetric X-joint tandem MAG welding - variant IV.....

6. Final conclusions. Original contributions. Dissemination of results. Future

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 8

INTRODUCERE
Creterea pe plan mondial a consumului energetic din ultimii ani a condus la intensificarea
procesului de exploatare a resurselor. Astfel, pentru a putea rspunde cerinelor sporite din
domeniu, este necesar asigurarea unei infrastructuri adecvate, respectiv de extindere a conductelor
magistrale. n acest sens companiile implicate n construcia i exploatarea acestora, pun accentul pe
realizarea de produse durabile i ct mai fiabile, care s sugereze ideea de ncredere i siguran.
innd cont de preocuprile actuale din domeniu, prezenta tez de doctorat a ncercat s
aduc o contribuie privind elaborarea unor tehnologii alternative de fabricare a conductelor
magistrale prin sudare pe generatoare, utiliznd procedee de sudare multiarc de mare productivitate,
cu consumuri energetice reduse, dezvoltndu-se n acest sens procedeul de sudare MIG / MAG
Tandem, n varianta mecanizat sau robotizat.
Teza de doctorat este structurat n 6 capitole, desfurate pe 168 pagini, ce cuprind 21
relaii matematice de calcul, 90 figuri, 32 tabele, 112 referine bibliografice.
Capitolul 1 ,,Stadiul actual al fabricrii conductelor magistrale, prezint elementele de
baz, constructive i

funcionale ale conductelor magistrale, destinaiile acestora, precum i

diversitatea de oeluri utilizate la construcia lor, caracteristicile specifice ale acestora i valorile de
ncadrare ale ncercrilor privind caracterizarea lor, conform normativelor internaionale n vigoare.
De asemenea este prezentat oelul X52MS , asupra cruia s-au ndreptat cercetrile efectuate n
cadrul tezei de doctorat.
Capitolul 2 intitulat ,,Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor
magistrale, abordeaz din punct de vedere teoretic procedeele de sudare actuale utilizate la
fabricarea conductelor magistrale i anume sudarea automat sub strat de flux (SAF), varianta
clasic cu o srm cat i cele de mare productivitate cu 2 - 4 srme), precum i procedeul de sudare
MIG/MAG, la acest procedeu punndu-se accent pe varianta recent MAG Tandem, care a
constituit procedeul care s-a aplicat n programul experimental.
Capitolul 3 ,,Obiectivele tezei de doctorat, definete tendinele actuale ale cercetrilor n
domeniul abordat precum i motivaia i obiectivele concrete ale tezei.
Capitolul 4 ,,Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc mag tandem
la sudarea conductelor magistrale, este dedicat cercetrilor experimentale efectuate i au vizat
nlocuirea parial sau total a procedeelor de sudare sub strat de flux, utilizate actualmente la
fabricarea conductelor magistrale cu sudur pe generatoare cu procedeul de sudare MAG Tandem.
Capitolul debuteaz cu prezentarea metodologiei utilizat n cadrul cercetrilor
experimentale i cu descrierea montajelor realizate i experimentate. De asemenea sunt prezentate
C. TOMA- Tez de doctorat

Pag. 9

Introducere

programele realizate de control a parametrilor principali de sudare (Is, Ua, Vas, Qgaz) pentru fiecare
srm material de adaos, precum i a vitezei de sudare, Vs.
n continuare sunt prezentate efectiv experimentrile efectuate, care au inclus realizarea de
trei tipuri de mbinri sudate pentru perechi de table confecionate din oel X52 MS, cu rost n Y,
(cu 3 i 2 cordoane, realizate unilateral, cu suport pe pat de flux), i pe perechi de table cu rosturi n
X (2 cordoane, realizate bilateral). Pentru fiecare tip de mbinare au fost elaborate procedurile
specifice de lucru (WPS-uri).
mbinrile sudate au fost caracterizate, conform procedurilor n vigoare, asupra acestora
efectundu-se controalele uzuale, respectiv: control vizual, control defectoscopic, determinarea
caracteristicilor mecano - metalografice (examinarea macro i microscopic, ncercarea de duritate,
ncercarea la traciune, ncercarea la ndoire, ncercarea la rezilien), rezultatele fiind prezentate
sintetic, sub forma de tabele i diagrame.
Din interpretarea rezultatelor obinute n urma ncercrilor efectuate a rezultat faptul c toate
mbinrile sudate realizate n cadrul programului experimental au corespuns din punct de vedere al
controlului dimensional i defectoscopic, rezultatele ncercrilor mecano - metalografice s-au
ncadrat n limitele prevzute de normativele n vigoare. Astfel, cele 4 tehnologii de sudare
investigate, prin aplicarea procedeului de sudare MAG Tandem, nu afecteaz n mod special
comportarea mecano metalurgic a otelului X52 MS, mbinrile avnd o plasticitate i tenacitate
corespunztoare, dovedindu-se aplicabile la sudarea acestui tip de oel.
Ca urmare a rezultatelor obinute, n finalul capitolului se poate concluziona faptul c
procedeul de sudare MAG Tandem, poate deveni o alternativ de nlocuire cu succes a procedeelor
de sudare sub flux SAF i sudarea combinat SAF i MIG / MAG, care a reprezint varianta de
referin clasic aplicat nc in domeniul fabricaiei de conducte magistrale.
n capitolul 5, intitulat ,,Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea
matematic cu elemente finite i verificarea experimental a cmpului termic la operaiile de
sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale, Au fost efectuate analizele cmpurilor
termice, pentru tehnologia clasic aplicat precum i pentru fiecare din cele 4 variante
experimentate, pe baza modelarii cu elemente finite a proceselor de sudare, avnd la baz valorile
concrete ale tuturor parametrilor reali utilizai determinndu-se distribuia i variaia tensiunilor
Von Mises n fiecare cordon de sudur din mbinrile sudate analizate.
Capitolul 6 ,,Concluzii finale, contribuii originale, diseminarea rezultatelor, direcii
viitoare de cercetare, prezint concluziile generale, formulate pe baza studiilor elaborate,
elementele de originalitate ale tezei de doctorat, direciile de dezvoltare a cercetrilor viitoare,
specifice domeniului abordat i o sintez a modalitilor de valorificare a rezultatelor cercetrii.
Teza de doctorat se ncheie cu prezentarea referinelor bibliografice.
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 10

CAPITOLUL 1
STADIUL ACTUAL AL FABRICRII CONDUCTELOR
MAGISTRALE
1.1. Conducte magistrale
Referindu-ne la modul general, sistemele de conducte sunt ansambluri formate din dou sau
mai multe conducte racordate ntre ele, utilizate la transportul i distribuia aceluiai agent de lucru.
Clasificarea conductelor se face n funcie de natura fluidelor transportate, de structura i
dimensiunile conductelor, precum i de soluiile avute n vedere la amplasarea lor n teren.
Dup rolul lor tehnologic, prile unui sistem de conducte se ncadreaz n patru grupe:
elemente de conduct, protecii, suporturi, aparatur.
evile utilizate la executarea tronsoanelor rectilinii ale traseelor de conducte se
confecioneaz din diverse mrci de oel, fonte, aliaje neferoase sau din materiale nemetalice.
Alegerea materialelor conductelor se face pe baza unor criterii tehnice i economice care in seama
de condiii tehnice de funcionare, compatibilitatea dintre fluidul transportat i conduct,
proprietile mecanice ale materialelor, posibilitile de prelucrare, sudare i tratare.
n fig. 1.1 a se prezint o vedere parial a unui traseu de conducte magistrale pentru
transport gaze, n fig. 1.1 b aspectul evilor fabricate prin sudare pe generatoare, iar n fig. 1.1 c
aspectul evilor fabricate prin sudare elicoidal.

a)

b)

Fig. 1.1 Conducte magistrale


a) aspect general; b) evi sudate longitudinal; c) evi sudate elicoidal

1.2. Oeluri utilizate


1.2.1. Oeluri uzuale
evile utilizate la realizarea tubulaturilor conductelor de transport i de distribuie petroliere
(destinate vehicularii petrolului, produselor petroliere lichide i gazelor naturale) se realizeaz din
oeluri i pot fi fabricate sub form de evi laminate la cald (fr sudur) i evi sudate longitudinal
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 11

Capitolul 1. Stadiul actual al fabricrii conductelor magistrale

sau elicoidal. Oelurile ,,clasice utilizate la fabricarea evilor pentru conducte sunt alese conform
recomandrilor din API Spec. 5L [*** 07].
1.2.2. Prezentare oel X52 MS
Oelul X52MS a aprut din dorina de a dezvolta proprietile mecanice i chimice ale
oelului de baz X52 din API 5L [*** 07]. Acesta este destinat construciilor de gazoducte care
lucreaz n medii puternic coroziv (ap srat, deert, etc.), fig. 1.2. Acest oel trebuie s aib un
coninut sczut de Sulf sub 20 ppm, lucru destul de greu de realizat fiind necesar n acest sens
desulfurarea oelului n stare lichid cu ajutorul calciului i apoi alierea cu niobiu i titan. Practic se
spune c este un oel pur, otel curat.

Fig. 1.2. Conducte pentru gazoducte ce lucreaz n medii puternic corozive


Denumirea popular a acestui oel este X52 sour service i provine de la faptul c se
utilizeaz n medii acide, corozive, el prezentnd bune rezultate la testele HIC (Hidrogen Induced
Cracking) i SSC (Sulfide Stress Cracking).
Compoziia chimic a oelului X52 MS impus de standardul API 5L, anexa H i cea
rezultat n urma analizelor chimice efectuate probe de dimensiuni (400x125x12 mm) din table de
oel X52MS utilizate n cadrul experimentrilor este prezentat n tabelul 1.6.
Tabel 1.6 Compoziie chimic oel X52 MS
b

API 5L

Plac
de oel
X52MS

C
0.10
V
0.05
C
0.045
V
0.021

Mn
1.45
Ti
0.04
Mn
0.99
Ti
0.2

Compoziia chimic [%]


Si
P
S
Cu
0.45
0.020
0.002
Al
N
Nb
B
0.06
Si
P
S
Cu
0.35
0.006
0.002
0.02
Al
N
Nb
B
0.035
0.005
0.031
0.0003

Ni
-

Cr
-

Mo
-

Ni
0.02

Cr
0.04

Mo
0.004

b pentru fiecare reducere de 0.01% sub maximul specificat pentru carbon, este permis o cretere de 0.05%
peste maximul specificat pentru Mn, pn la o cretere maxim de 0.20%.

Dup cum se poate observa din tabel valorile obinute sunt n concordan cu standardul API 5L.
C.TOMA - Tez de doctorat

Pag. 12

Capitolul 1. Stadiul actual al fabricrii conductelor magistrale

Proprietile mecanice i alte caracteristici ale oelului X52 MS (API 5L) precum i cele
determinate pe eantioanele de tabl sunt prezentate n tabelul 1.7.
Tabel 1.7 Caracteristicile mecanice

X52 MS

Rm
[N/mm2]

API 5L

460 760 360 530

Plac de
oel
X52MS

Rt0.5
[N/mm2]

539

Duritatea Temperatura
HV10
[0C]

Energia
de
rupere
KV [J]

Maxim
0.93

Max. 250

Minim 40

0.86

180

186
(3V2)

Rt0.5/Rm

463

1.2.3. Analiza comportrii la sudare a oelului X52 MS:


Determinarea sudabilitii oelului X52 MS , utiliznd metoda IIW (International Institute of
Welding), se poate realiza cu ajutorul carbonului echivalent, relaia 1.1:
CeIIW %C

%Mn %Si %Cr %Mo %V % Ni %Cu

6
5
15

(1.1)

Introducnd valorile reale ale elementelor chimice rezult valoarea CEiiw=0,24%:


Conform literaturii de specialitate [VI 08] criteriul de comparaie dintre procentul de Ce i
sudabilitate este prezentat n tabelul 1.8.
Tabel 1.8 Criteriul de comparaie dintre % Ce i sudabilitate
%Ce
Pina la 0.35%
0.36% 0.40%
0.41% 0.45%
0.46% 0.50%
Peste 51%

Sudabilitate
Excellent
Foarte bun
Bun
Slab
Foarte slab

Avnd n vedere c n urma calculelor a reieit valoarea Ce = 0.24 %, rezult c oelul


X52MS este uor sudabil, neavnd nevoie de prenclzire sau alte pregtiri suplimentare.
Caracteristicile mecanice determinate pe probe dup sudare, sunt prezentate n tabelul 1.9.
Tabel 1.9 Caracteristici mecanice dup sudare
X52 MS

Rm (BM)
[N/mm2]

Rt0.5
[N/mm2]

Rt0.5/Rm

API 5L

460 760

360 530

Maxim
0.93

Rm (CS)
[N/mm2]
Minim
460

X52 MS
-

510

471

0.92

564

C. TOMA - Tez de doctorat

HV10

Temp.
[0C]

Energia de rupere KV
[J]

Max. 250

Minim 27

202 CS
183 - ZIT

182-194-168 MB (3V2)
62 71 54 CS (3V2)
176-168-183 ZIT (3V2)

Pag. 13

CAPITOLUL 2
PROCEDEE DE SUDARE ACTUALE UTILIZATE LA
FABRICAREA CONDUCTELOR MAGISTRALE
Datorit geometriei i dimensiunilor specifice ale conductelor magistrale, din categoria
procedeelor de sudare prin topire care se utilizeaz la fabricarea lor se disting dou procedee de
baz, de mare productivitate i anume sudarea sub strat de flux i sudarea n medii de gaze
protectoare. Utilizate pe scar larg n varianta clasic cu o srm, aceste procedee au cunoscut
n ultimii ani progrese semnificative n sensul creterii productivitii, calitii i a gradului de
automatizare / robotizare, dezvoltndu-se variantele de sudare multi - arc cu 2 i mai multe
srme materiale de adaos.
2.1.1.3. Aplicaii ale procedeului se sudare sub flux multiarc la fabricarea
conductelor magistrale
Firmele specializate n fabricarea de echipamente de sudare sub flux de mare
productivitate, multi arc, livreaz la ora actuala o gam larg de echipamente integrate,
specializate. Spre exemplificare, n fig. 2.17 a, se prezint aspectul unei instalaii de sudare sub
flux cu dou srme, destinat realizrii mbinrilor sudate pe exterior, capul de sudare fiind
amplasat ntr-un sistem (consol) care permite deplasarea automatizat, dup traiectoria
necesar, cu urmrirea permanent a rostului i controlul parametrilor de sudare. Capul de sudare
sub strat de flux, cu dou srme, prezentat n fig. 2.17 b este destinat realizrii mbinrilor sudate
cu acces din interior (cazul conductelor magistrale), deplasarea capului de sudare realizndu-se
fie cu un tractor cu deplasare automat, prin urmrirea traseului rostului, fie fixat pe o consol,
care ptrunde n interior cu viteza tehnologic de sudare.

a)
b)
Fig.2,17. Aspectul unei instalaii de sudare multiarc sub strat de flux experimentat
a) sudare pe exterior, b) sudare pe interior
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 14

Capitolul 2. Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor magistrale

Sunt folosite i echipamente integrate cu trei arce (fig. 2.18 ) n bi comune (fig. 2.18 a)
sau bi separate (fig. 2.18 b) recomandate pentru sudarea custurilor lungi i din table groase.,
[*** CMR]

a)

b)

Fig. 2.18 Sudare sub strat de flux multiarc [*** CMR]


a) n bi comune, b) n bi separate
2.2.4. Sudarea MIG MAG cu dou srme
Sudarea MIG MAG cu dou srme utilizeaz srme cu dimensiuni normale care nu
necesit o vitez mare de alimentare ca n cazul procedeelor productive de sudare cu o singur
srm. Acest lucru este posibil datorit faptului c acea cantitate de material de adaos necesar
pentru mbinare poate fi distribuit pe dou srme i dou arce. Consecina acestui fapt rezid n
scderea vitezei de alimentare a fiecrei srme i a presiunii arcului n comparaie cu sudarea cu
o singur srm cu aceeai productivitate.
Aadar, sudarea MIG MAG cu dou srme poate ajunge la cel mai nalt grad de
productivitate deoarece presiunea arcului este distribuit pe o zon mai mare ceea ce permite
setarea parametrilor de sudare nainte s apr anumite limitri ale procesului.
Echipamentul de sudare este compus din mecanismele de alimentare a celor dou srme
prevzute cu un pistol de sudare pentru srmele duble i n multe cazuri dintr-un sistem
automatizat care permite sudarea cu impulsuri sincronizate sau alimentarea srmelor la viteze
diferite, (cordonul de rdcin i cordoanele de umplere a rostului pot fi realizate n acelai
timp).
Sudarea MIG MAG cu dou srme implic dou procedee de sudare:
cu srme gemene;
tandem.
Poziionarea srmelor se poate realiza astfel:
arc dublu (dou srme alimentate printr-un pistol de sudare cu o duz formnd un arc
comun sau dou arce)
arc tandem (dou srme alimentate printr-un pistol de sudare cu o dou duze formnd
dou arce separate).
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 15

Capitolul 2. Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor magistrale

Figura 2.27 prezint sudarea cu dou srme gemene i sudarea tandem.

a)

b)
Fig. 2.27. Sudarea MIG MAG cu dou srme.
a) sudarea cu dou srme gemene, b) sudarea tandem.

n configurarea sudrii cu dou srme, cei 2 electrozi fuzibili folosesc aceeai zon de
contact / potenial electric, electrozii sunt izolai electric permind utilizarea unor setri
independente de proces.
Valoarea total a energiei liniare pentru metodele de sudare cu dou srme, n comparaie
cu metodele de sudare cu o singur srm nu este neaprat mai mare. Ea depinde, bineneles de
setarea procedeului, dar de obicei valoarea energiei liniare n cazul sudrii tandem este egal sau
puin mai ridicat dect cea a sudrii cu o singur srm. Fa de echipamentul clasic de sudare
MIG / MAG cu o srm, echipamentele pentru varianta tandem conin dou surse de sudare
performante, independente, sistemele de avans srm electrod comandate de cele dou surse, de
unde srmele sunt aduse n elementul comun, capul de sudare,(fig. 2.37) ieind prin 2 ajutaje, la
distanele reglate, n diuza de sudare prin care este dirijat i gazul care protejeaz concomitent
cele dou arce de sudur. Forma duzei de ieire este eliptic, srmele fiind poziionate simetric
fa de conturul interior al duzei, asigurnd o protecie uniform a celor dou arce cu gaz
protector. Pentru evitarea supranclzirii duzei (operaiile de sudare sunt de regul de lung
durat) se asigur o rcire continu cu ap recirculat a corpului duzei, precum i altor zone care
se pot nclzi peste limitele acceptabile n timpul lucrului.

a)

C. TOMA - Tez de doctorat

b)
Fig.2.37 Cap de sudare MIG / MAG Tandem

c)

Pag. 16

Capitolul 2. Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor magistrale

Sudarea MIG/MAG tandem nu se efectueaz manual, dat fiind greutatea capului de


sudare i necesitatea deplasrii precise n axa rostului, motiv pentru care capul de sudare se
amplaseaz pe supori adaptabili la sisteme de deplasare i poziionare diversificat, acestea
fcnd parte din sisteme integrate adaptive. Astfel, n cazul utilizrii procedeului pentru
realizarea sudurilor de col pentru sudarea grinzilor (cu inima plin sau cheson) pe lungimi
considerabile, sau al diverselor construcii metalice se amplaseaz pe utilaje tipice de tip grind
cu coloan, crucioare de deplasare specializate, etc. ntruct procedeul de sudare MIG/MAG
Tandem poate fi aplicat n majoritatea poziiilor de sudare cel mai frecvent el se utilizeaz n
varianta robotizat, putnd aborda aplicaii ca sudarea confeciilor metalice spaiale (n care
cordoanele de sudur au traiectorii, dimensiuni i poziii diversificate), recipiente sub presiune
(pe generatoare i cap la cap virola cu capac) i bineneles la fabricarea i sudarea conductelor
magistrale
Avnd o dezvoltare exploziv n ultimii ani, echipamentele de sudare MIG / MAG
tandem fabricate de o serie de firme de prestigiu (Lincoln Electric, CLOOS; Froniu, Abicor
Binzel, TBi Industries,etc.) difer prin gradul de automatizare i de robotizare, n funcie i de
destinaia aplicaiei i producia preconizat. Spre exemplificare n fig. 2.38 se prezint dou
variante de roboi de sudare echipai cu instalaii de sudare MIG/MAG Tandem.
n cadrul tezei de doctorat am abordat sudarea MIG/MAG tandem, pe generatoare a
conductelor magistrale, am folosit n cadrul programului experimental un montaj format dintr-o
celul robotizat de sudare echipat cu o instalaie de sudare de acest tip, descris la capitolul 4.

2.3 Tehnologia cadru general de execuie a evilor pentru conducte


magistrale prin sudare pe generatoare [1]
n urma fazelor preliminare de debitare, teire, tablele sunt roluite si pregtite pentru
sudare. De regul, ntregul proces este complet automatizat , pentru faza de sudare acestea fiind
dispuse pe standuri cu role care realizeaz rotirea si poziionarea n vederea accesului instalaiilor
de sudare i a dispozitivelor aferente. n funcie de grosimea tablelor i de diametrul evilor se
stabilete tehnologia de sudare propriu - zis, prezentat sintetic sub forma WPS.
n continuare se prezint o tehnologie cadru general de fabricaie prin sudare pe
generatoare a evilor ( 700mm), din oel X52MS, g=12 mm.
Dat fiind grosimea tablei de 12 mm, pregtirea rostului s-a realizat cu rost n X simetric,
(detaliu de sudur WPS 1) care permite sudarea cap la cap, bilateral, prin dou procedee:
- automat, MAG (135), la rdcin, pe exterior;
- automat sub flux, SAW (121-2-H), pe interior, care realizeaz retopirea pariala a
stratului de rdcina i umplerea rostului interior, printr-o singur trecere;
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 17

Capitolul 2. Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor magistrale

- automat sub flux, SAW (121-2-H), pe exterior, care retopete parial stratul de rdcina
i realizeaz umplerea rostului exterior, printr-o singur trecere.
De menionat c, prinderea provizorie (haftuirea), se realizeaz semiautomat, MAG,
unilateral prin exterior, prin cordoane scurte i echidistante.
Parametrii de sudare, materialele de adaos, gazele de protecie, tehnica de sudare i alte
detalii tehnologice, sunt descrise sintetic n WPS 1.
SPECIFICAIA PROCEDURII DE SUDARE
(Conform EN ISO 15609-1:2004 )
PROCEDEU DE SUDARE
135
121
121
Tip
WPS 1

MB
1,2

MAG
MATERIALE DE BAZ
Marca:
X52 MS
Grupa:
2 / subgrupa 2.1
Grosime
[mm]:

12

Temp. prenclzire [C]: 10


Temp.max. intre straturi [C]: 175
Postinclzire [C / hours]: -

Rnd

Proc.
sudare

Denumire
mat. aport

SAW

SAW

Denumire reper:
Manual

Machine
MATERIALE DE ADAOS

Semiautomatic
Automatic

EN or AWS
[1]
EN ISO 14341: G 42 4 M G3Si1( Filcord C)
[2]
EN 756: S2 (AS35)
[3]
EN 14174: S A AB 1 67 AC H5 (AS461)
Uscare:
350C / 2 h Flux
Gaz prot.:
CORGON 18
Debit gaz [litru/min]:
20
Gaz la radac. [litru/min]:
NA
DETALIU DE SUDUR

REGIM DE SUDARE
Dimensiune
material de
adaos,
Curent
[mm]

Tens.

Tip,
Polaritate

Vitez.
sud.

Energ.
linear

135
FILCORD C 1,2
300
27
DC+
95
5,12
Tack welds: Shall be equally spaces and when are not removed then ground and
inspected
1
135
FILCORD C
1,2
308
30
DC+
95
5,84
AS 35 + flux
2
121
AS 461
4
700~720
36
DC+
61
25,4
AS 35 + flux
3
121
AS 461
4
640~650
35
DC+
51
26,7
Revizia / Data
TEHNICA DE SUDARE
Pregtire margini:
Mecanic
Pendular:
Criuire:
Curire ntre treceri:
Perie
Distana duz contact la pies:
[2] 35-40 mm pt. SAW
Poziia i sensul de sudare:
PA
Viteza avans srm [cm/min]
NA
Oscilare (amplitudine,frecven,dwell time):
NA
Detalii sudare plasm / Plasma welding details , torch angle:
NA
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 18

Capitolul 2. Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor magistrale

Din gama de ncercri uzuale (conform normativelor specifice n vigoare) care s-au
utilizat la caracterizarea i testarea mbinrilor sudate, realizate la sudarea pe generatoare a
conductelor magistrale de acest tip, se prezint sintetic rezultatele acestora.
Examinarea macroscopic i microscopic a mbinrilor sudate.
Macrostructural, mbinrile din table roluite, din oel X52MS, g= 12,5mm, sudate cap
la cap, cu rost n X asimetric, au prezentat un aspect corespunztor, cu o bun ptrundere ntre
straturi i lateral cu marginile rostului. Cordonul ,,de rdcin, realizat MIG / MAG, a topit
partea central a umrului rostului n X asimetric, oferind un suport material substanial
urmtoarelor straturi bilaterale, fiind retopit parial de ambele pari de ctre cele dou cordoane
de sudur realizate SAW. Cordoanele de sudur sunt distincte, cu un aspect columnar
caracteristic, aspectul acestora fiind prezentat n fig.4.18.

Fig. 4.18 Macrostructur

MB 100 X

MD 100X

ZIT 1 100X

ZIT 2 500X
Fig. 4.19 Analiza microstructural

Microstructurile realizate n zonele specifice MB - structura ferito - perlitic, dispus


sub forma de iruri de punctaj 3, cu o granulaie uniform de punctaj 9 - 9,5; ZIT - este alctuit
din zona cu structura feritoperlitic fina i zona cu structur bainitic ; MD cu structur format
din cristale columnare orientate n direcia frontului de solidificare.
Msurtorile de duritate, realizate n zonele caracteristice ale mbinrilor sudate
(fig.4.20), nregistreaz valori care se ncadreaz sub limitele maxime admisibile (tabel 4.4)
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 19

Capitolul 2. Procedee de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 4.20 Zonele de msurare a duritilor HV 10


Tabel 4.4 Valorile duritilor HV 10 msurate
Zona

Amprenta

MB

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZIT

MD

HV10
181
188
186
197
199
197
206
216
225

183
183
183
199
205
201
202
216
218

181
183
183
199
205
199
210
210
219

ncercrile la traciune i la ncovoiere prin soc (reziliena), realizate pe probe de mbinri


sudate n vederea omologrii tehnologiei de sudare, conform normativelor specifice n vigoare,
au nregistrat valorile medii prezentate n tabelele nr.4.5 i 4.6.
Tabel 4.5 Valorile rezistenei la traciune
Nr. test

Dimensiuni proba
b [mm]
Lo [mm]
38
50
38
50

ts [mm]
12
12

Test 1
Test 1

Lc [mm]
100
100

Fr [N]

Rm [N/mm2]

146
142

483
482

Tabel 4.6 ncercarea la ncovoiere prin soc - reziliena (la 200C i 00C)
Proba / Nr. ncercri

MB

CS

ZIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tip si dimensiuni
[mm]

T
[C]

Reziliena
[J/cm2]

Energie rupere
[J]

V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

48,2
51,6
54,8
23,6
22,2
26,6
32,6
31,6
53,4

241
258
274
118
111
133
163
158
267

Valorile determinrilor privind caracterizarea mbinrilor sudate, conform tehnologiei de


sudare actuale prezentat, vor constitui o baza de comparaie pentru rezultatele obinute asupra
mbinrilor sudate realizate prin tehnologiile experimentate n cadrul prezentei teze.
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 20

CAPITOLUL 3
OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT

3.1. Tendine actuale ale cercetrilor n domeniul abordat


Ca o consecin a competiiei din ce n ce mai acerbe, dintre companiile implicate n
construcia i exploatarea conductelor magistrale i a presiunii crescnde de diminuare a costurilor,
dezvoltatorii de sisteme de sudare, n special cele de mare productivitate (SAF, MIG / MAG i
combinaii ale acestora) caut permanent tehnice pentru creterea productivitii procesului de
fabricaie, n spe a procesului de sudare i scderea costurilor de fabricaie. n firmele
productoare de evi sudate i conducte magistrale din ar se aplic, n general, procedeul clasic de
sudare SAF (cu o srm electrod, variante de sudare cu dou srme electrod), combinate cu
procedeul de sudare MIG / MAG.
Tendinele actuale ale cercetrilor n domeniul abordat constau n elaborarea unor tehnologii
performante de fabricare a conductelor magistrale prin sudare pe generatoare utiliznd procedee de
sudare multiarc de mare productivitate, cu consumuri energetice reduse, n acest sens dezvoltnduse si procedeul de sudare MIG / MAG Tandem, n varianta mecanizat sau robotizat.

3.2. Motivaia i obiectivele cercetrilor


Motivaia alegerii temei abordate este n primul rnd creterea gradului de cunoatere n
domeniul fabricrii conductelor magistrale prin aplicarea celor mai recente sisteme de sudare
productive, cu consumuri energetice ct mai reduse care s asigure mbinrilor sudate calitate i
costuri mai reduse de fabricaie.
Pentru a oferii informaii utile celor care lucreaz n domeniul fabricaiei de conducte
magistrale, cercetrile vor fi axate spre urmtoarele obiective:
axarea experimentrilor pe o marc de oel uzual i reprezentativ n construcia
conductelor magistrale respectiv marca X52MS, efectundu-se probe de sudur, conform
normativelor specifice, n vigoare;
realizarea unui plan de experimentri care s permit realizarea de mbinri sudate cap
la cap, din table din oel X52MS, cu dimensiunea de 500x150x12,5 mm, avnd rosturi prelucrate n
X (conform tehnologiei actuale) i n Y, aplicnd procedeul de sudare MAG Tandem, n variantele
prezentate n tabelul nr. 3.1.
C. TOMA Tez de doctorat

Pag. 21

Capitolul 3. Obiectivele tezei de doctorat

Tabel 3.1 plan de experimentri


Rost

Varianta

I.

II.

III.

IV.

Procedeu sudare
1. MAG Tandem 1srm
2. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de sudare)
3. MAG Tandem 2 srme
(una dup alta pe direcia de sudare)
1. MAG Tandem 1srm
2. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de sudare)
3. MAG Tandem 2 srme
(transversal pe direcia de sudare)
1. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de sudare)
2. MAG Tandem 2 srme
(transversal pe direcia de sudare)
1. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de sudare)
2. MAG Tandem 2 srme
(transversal pe direcia de sudare)

realizarea de mbinri sudate din probele de sudur, aplicnd procedeul de sudare MAG
Tandem realiznd un montaj experimental special destinat acestui scop, folosind baza material
existent n cadrul ICDD - UTBv, C12 ,,ECO - Tehnologii avansate de sudare,, format din
instalaia de sudare MIG / MAG Tandem cu dou srme alimentate din dou surse de sudare Quinto
GLC 603, adaptat pentru efectuarea mbinrilor sudate din planul experimental, n regim
robotizat, prin folosirea unei Celule Robotizat de Sudare pe un robot de sudare tip QIROX 315.
realizarea de programe specializate pentru sudare MAG Tandem, n regim robotizat, a
mbinrilor sudate testate, conform planului de experimentri;
realizarea ncercrilor mecano - metalografice specifice, conform normativelor n
vigoare pentru caracterizarea mbinrilor sudate obinute, conform planului de experimentri;
modelarea matematic a cmpurilor termice din mbinrile sudate, conform tehnologiei
actuale (combinat MAG i automat sub flux SAF) ct i a tehnologiilor de sudare MAG Tandem,
n cele 4 variante cuprinse n planul de experimentri;
analiza rezultatelor obinute prin analiza comparativ a cmpurilor termice, corelate cu
rezultatele ncercrilor experimentale;
propunerea variantei optime de sudare MAG Tandem, pentru variantele experimentate,
care s satisfac simultan criteriile urmrite de productorii de structuri sudate (calitatea i sigurana
impus mbinrilor sudate, productivitatea procesului de sudare i eficiena economic determinat
de costurile produselor).
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 22

CAPITOLUL 4
CONTRIBUII PRIVIND APLICAREA PROCEDEELOR DE
SUDARE MULTIARC MAG TANDEM LA SUDAREA
CONDUCTELOR MAGISTRALE
4.1. Metodologia utilizat n cadrul cercetrilor experimentale
Cercetrile experimentale au vizat nlocuirea parial sau total a procedeelor de sudare sub
strat de flux, utilizate actualmente la fabricarea conductelor magistrale cu sudur pe generatoare cu
procedeul de sudare MIG /MAG Tandem.
La capitolul 1, a fost prezentat o tehnologie aplicat la ora actual respectiv sudarea
combinat GMAW / SAW (cu o srm), pentru table cu rost n ,,X. Pentru aceasta a fost realizat
o analiz amnunit a cmpurilor termice, care a stat la baza comparrii cu cmpurile termice
specifice tehnologiilor experimentate n cadrul tezei.
Diferena substanial ntre sudarea sub flux (SAW), cu una sau dou srme i MAG
Tandem, const n energiile liniare introduse de cele dou procedee, astfel la sudarea SAW cu o
srm se utilizeaz srm de 4mm i cureni de sudare cuprini intre 600 800A i care, n
corelare cu viteza de sudare, realizeaz energii liniare care nu afecteaz calitatea mbinrii. Acestea
conduc la o cretere substanial a productivitii ns cu un consum mare de energie i implicit
costuri ridicate. n principiu acest procedeu este utilizat pentru diverse oeluri pentru conducte
magistrale cu grosimi pn la 15 mm.
Pentru grosimi mai mari de 20 mm la ora actual se intenioneaz s se extind utilizarea
procedeului de sudare SAW multiarc (2 5 srme).
Experimentrile din cadrul prezentei teze de doctorat au avut n vedere utilizarea unor
particulariti importante ale procedeului de sudare MIG / MAG - TANDEM cu dou srme ca:

rat mare de depunere (pn la 22 24 kg/or material depus);

realizare a unor viteze mari de sudare;

posibilitatea utilizrii procedeului cu acelai cap de sudare, att n varianta simpl (cu o
srm) ct i n varianta cu dou srme, dispuse n tandem sau transversal direciei de
sudare.

Procedeul MIG / MAG Tandem s-a experimentat pe table din oel X52 MS, de dimensiuni
400x150x12 mm, n dou variante:
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 23

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Unilateral din exterior cu rosturi n V (cu 3 i 2 cordoane), cu suport pe pat de flux.


Bilateral din exterior i interior, cu rosturi n X (2 cordoane).
Experimentrile privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MIG / MAG- Tandem s-au
desfurat la Centrul de cercetare C12 Eco-tehnologii avansate de sudare aparinnd ICDTUTBV, utilizndu-se baza material existent.
Montajul experimental a constat n adaptarea robotului de sudare QIROX 315 cu 7 axe, tip
Celul Robotizat de Sudare produs de firma CLOOS , avnd amplasat un cap de sudare MIG /
MAG Tandem cu dou srme alimentat din dou surse de sudare Quinto GLC 603. Montajul a
permis realizarea unor programe cu controlul parametrilor principali de sudare (Is, Ua, Vas, Qgaz)
pentru fiecare srm material de adaos, precum i a vitezei de sudare,Vs.
Montajul experimental este prezentat n fig. 4.1 i permite realizarea de mbinri (probe)
sudate, cap la cap, n poziie orizontal, a tablelor pregtite cu rost n ,,Y i ,,X .

a)

b)

Fig. 4.1 Montaj experimental utilizat la sudarea robotizat MIG /MAG Tandem
a) vedere frontal; b) vedere lateral
1 - robot de sudare; 2 - unitatea de comand; 3 surse de sudare MIG / MAG; 4 cap de sudare
MAG Tandem; 5 - mas de poziionare
Programarea operailor de sudare s-a realizat utiliznd softul celulei robotizate, constnd din:
-

prin programarea celulei robotizate se monitorizeaz setarea parametrilor procesului de


sudare n modul synergic, dependeni de deplasarea capului de sudare, respectiv
acionnd asupra: Vs, Vas1/as2, distanta duza piesa, poziia i unghiul de nclinare a
capului de sudare;

n funcie de parametrii setai (Vs i Vas) sursele de sudare (Quinto GLC 603) rspund
automat la comanda programului debitnd curentul, tensiunea i debitul de gaz necesari.
Parametrii ce pot fi vizulizai pe display-ul unitii (fig. 4.2).

C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 24

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.2 Unitatea de programare i monitorizare a celulei robotizate

4.2. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap, din oel X52MS, prin
procedeul MAG TANDEM, n regim robotizat.
n vederea posibilitii aplicrii tehnologiilor experimentate la realizarea conductelor
magistrale, cu sudur pe generatoare, s-au realizat mbinri sudate pe perechi de table, cu marginile
pregtite n ,,Y (sudate unilateral) i n ,,X (sudate bilateral), utiliznd acelai cap de sudare MIG
/ MAG tandem (cu 2 srme material de adaos), alimentate de la cele dou surse independente de
sudare, cu posibilitatea programrii tuturor parametrilor de sudare (Is, Ua, Vas, Qgaz) pentru fiecare
srm material de adaos precum i a vitezei de sudare, Vs. Totodat s-a folosit i avantajul
posibilitii rotirii capului de sudare astfel nct s se obin cordoane de sudur cu srmele
poziionate una dup alta (tandem), sau transversal (perpendicular pe direcia de sudare), obinnduse, prin corelare cu viteza de sudare, energii liniare optime, implicit cordoane cu limi i ptrunderi
diferite. De menionat c toate mbinrile sudate au fost realizate n regim robotizat, tablele fiind
poziionate orizontal.
S-au efectuat i mbinri sudate prin pendularea capului de sudare MAG - Tandem, cu dou
srme, perpendicular pe direcia de sudare, n corelare cu viteza de sudare, n vederea obinerii unor
cordoane de limi convenabile, cu un numr redus de treceri.
Programul de experimentri cuprinde realizarea mbinrilor sudate din oel X52MS (g =
12,5) mm conform tabel 4.1.
mbinrile sudate au fost caracterizate, conform procedurilor n vigoare, asupra acestora
efectundu-se controalele uzuale, respectiv:

C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 25

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

- control vizual pentru depistarea eventualelor defecte vizibile, cum ar fi crestturile


marginale, porii de suprafa, etc.;
- control defectoscopic cu ultrasunete sau cu radiaii penetrante, pentru depistarea
eventualelor defecte ascunse prezena porilor, lipsa de fuziune, prezena incluziunilor de zgur n
cordoanele sudate.
Tabel 4.1 Programul de experimentri
Rost

Ordinea cordoanelor

Varianta

Nr. cordon / Procedeu


sudare

Simbol

1. MAG Tandem 1srm

I.

II.

III.

IV.

2. MAG Tandem - 2 srme


(una dup alta pe direcia de
sudare)
3. MAG Tandem 2 srme
(una dup alta pe direcia de
sudare)
1. MAG Tandem 1srm
2. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de
sudare)
3. MAG Tandem 2 srme
(transversal pe direcia de
sudare)
1. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de
sudare)
2. MAG Tandem 2 srme
(transversal pe direcia de
sudare)
1. MAG Tandem - 2 srme
(una dup alta pe direcia de
sudare)
2. MAG Tandem 2 srme
(transversal pe direcia de
sudare)

Din probele sudate au fost prelevate epruvete pentru controlul distructiv respectiv:
- examinarea macro i microstructurii mbinrilor sudate conform SR EN 1321:2000,
(microscopul utilizat tip Nikon model Eclipse MA 100);
- ncercarea de duritate - conform EN ISO 6507-1, (microdurimetru tip FM 700), n condiii
normale de temperatur i umiditate, pe 2 linii (zona superioar a sudurii linia 1 i rdcina sudurii
linia 2);
- ncercarea la traciune - conform EN ISO 4136/ 2013;
- ncercarea la ndoire - conform EN 910 / 1996,
- ncercarea la rezilien - conform EN 875 /1995,
C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 26

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

4.2.1. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,Y


Tablele din oel X52MS au fost prelucrate cu rost n Y (300), iar sudarea s-a produs
unilateral, orizontal, srmele material de adaos fiind de acelai calitate G42 4 M G3 SI1 ( EN ISO
14341) (SG-3) i diametru (1,2 mm), iar gazul de protecie utilizat EN ISO 14175 (CORGON-18)
motiv pentru care procedeul de sudare va fi numit in continuare MAG - Tandem. S-au realizat cte
trei mbinri sudate, pentru fiecare din urmtoarele variante de sudare:
4.2.1.1. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,Y, MAG Tandem cu dou
srme, prin trei cordoane sudate (varianta I)
mbinrile au fost realizate prin 3 cordoane de sudur (fig. 4.15), stratul de rdcin
realizndu-se pe pat de flux folosind capul de sudare MAG Tandem utiliznd numai una din cele
dou srme. Cordoanele de completare 2 i 3 s-au realizat cu acelai cap de sudare utiliznd cele
dou srme orientate pentru sudare tandem (una dup alta) pe direcia de sudare dar cu parametrii
diferii pe cele dou srme, conform WPS 2.
Realizarea cordonului de rdcina s-a efectuat prin poziionarea capului de sudare MAG
Tandem astfel incit sa se asigure deplasarea automata, pe axa rostului in V, tablele fiind dispuse
orizontal (fig. 4.15 a, b, c). Tablele au fost aezate pe un strat de flux de aprox. 2 cm. grosime si
latime corespunztoare care a asigurat o protecie si condiii optime pentru realizarea unei
ptrunderi uniforme si formarea rdcinii primului cordon.
De menionat ca pentru stratul de rdcina a fost activa numai o sarma, cealalt fiind
deconectat, folosindu-se deci numai o singur surs de alimentare, parametrii de sudare fiind
menionai n WPS2-cordon1. Cordoanele de rdcin au prezentat la controlul vizual un aspect
regulat, cu ptrundere la rdcina i lateral uniform, fr supranlare, realiznd condiii optime
pentru realizarea cordonului urmtor.
Realizarea cordonului 2 s-a efectuat n aceleai condiii, cu acelai cap de sudare MAG
Tandem, dar fiind alimentate ambele srme material de adaos, ns parametrii de sudare utilizai au
fost diferii pe fiecare srm, viteza de sudare diferit, (vezi WPS2 - strat 2), formnd o baie
metalic comun, asigurnd o ptrundere corespunztoare n primul cordon, ptrundere lateral
uniform n marginile rostului i o uniformitate a cordonului, fr solzi, stropi, zgura i alte defecte
de suprafa, (fig.4.15 d).
Cordonul 3 s-a realizat n aceleai condiii de poziionare i deplasare a capului de sudare
MAG Tandem, ns parametrii de sudare diferii (vezi WPS2-strat 3) asigurnd, ca i la cordonul
precedent, ptrunderile i uniformitatea corespunztoare, fr defecte de suprafaa. (fig.4.15 e).

C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 27

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Pentru fiecare cordon de sudura s-a creat un program special i o baz de date care permite
realizarea, n regim robotizat, a mbinrilor sudate de acest tip, folosind montajul experimental
utilizat cu posibiliti de extindere i pe alte tipuri de mbinri similare.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Fig. 4.15 Etapele realizrii cordoanelor de sudur pe table cu rost n V, sudare MAG Tandem
a) pregtirea pentru sudarea robotizat MAG Tandem, b) poziionarea capului de sudare MAG
Tandem, c) poziionare cap sudare MAG Tandem, vedere laterala, d) aspect cordon rdcin, e)
aspect cordon 2, f) aspect cordon 3
SPECIFICAIA PROCEDURII DE SUDARE
Denumire reper:
Probe de sudura
Conform EN ISO 15614-1
TIPUL
MBINARII:
cap
la cap unilateral
PROCEDEUL DE SUDARE:
135
POZIIA DE SUDARE: orizontal
Material suport pat de flux
MATERIALE DE BAZ
MATERIALE DE ADAOS
Denumire:
Marca:
X 52 MS
Filcord C
MB
Grupa:
Norm:
2 / subgrupa 2.1
EN ISO 14341: G 42 4 M G3Si1
1, 2
Grosime [mm]:
Diametrul ( mm): 1,2
12
Temperatura de prenclzire (0C): ------12 (cordon 1)
Debit gaz de
16 18 (cordon 2,3)
protectie (l/min) Gaz: EN ISO 14175 (CORGON
Temperatura ntre straturi (C): ------18)
WPS 2

C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 28

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

SCHEMA DE PREGTIRE A MBINRILOR

S
t
r
a
t

Procedeu de
sudare

Dimensiune
material de
adaos,
[mm]

1
2
3

SUCCESIUNEA OPERAIILOR DE SUDARE

Curent de
sudare
Is
[A]

Tensiunea
arcului
Ua
[V]

Is1

Ua1

Is2

135
1,2
274
30
135
2x1,2
362 420
16,7
135
2x1,2
290 305
21,5
TRATAMENT TERMIC DUP SUDARE
Tip : N/A
Temperatura (C): ---Timp de meninere : ----

Ua2

Tip
curent
/
Pol.

Viteza de
avans a
srmei
(ve)
[m/min]

Viteza
de
sudare
(VS)

[cm/min]
DC+
8,4
60
13,4 DC+
16
70
22,1 DC+
10
70
TEHNICA SUDRII
Pregtirea marginilor: Mecanic
Suport rdcin : flux sudare

Energia
liniar
[KJ/cm
]
4,86
10/10
11/10

Strat rdcin pat de flux


Cordon2 Tandem
Cordon3 Tandem

Linii de comanda program celula robotizat de sudare


RESTART
LIST 1 = (5311,3,0,60,104,300,699,0,250,1,35,0,10,0,0,0,0,0,35,30,0,0)
LIST 2 =
(5311,3,0,70,100,130,700,0,0,0,70,0,0,0,70,100,130,0,0,0,0,35,30,0,0)
EXTERNAL PROC TANDS1 FROM MASTER
EXTERNAL PROC TAND1 FROM MASTER
MAIN
CALL TANDS1
$ (1)
GP (5,10)
GC (10,20)
GP (20,5)
CALL TAND1
$(2)
GC (5,30)
GP (30,5)
GC (5,40)
END
Rcire : ---Scobirea rdcinii: N/A

Examinare macroscopic i microscopic a mbinrii sudate


Proba Y1 (rost Y)
Tipul testului : macroscopie / microscopie; Material de baz: X52 MS; Tipul sudurii: cap la
cap rost n Y, proba Y1; Procesul de sudare i consumabile: conform WPS 2
C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 29

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

n fig. 4.19 se prezint aspectul macroscopic i zonele de msurare a duritii (valori tabel
4.2).

Fig.4.19 Aspectul macroscopic i zonele de msurare a duritilor HV 10


La analiza macroscopic a mbinrii sudate nu s-au constatat: lipsa de topire sau
ntreptrunderi, fisuri, caviti, incluziuni, abateri de la coaxialitate sau alte defecte, vizibile cu
ochiul liber sau la mrire pn la 5X.

MB1 X 100

MB2 X100

ZIT 1X100

ZIT 2 X100

MD1 X 100

MD2 X100

Fig. 4.18 Microstructur (ATAC NITAL 3% HNO3)


C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 30

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Din punct de vedere microstructural mbinarea sudat n cele trei zone prezint urmtoarele
structurile: MB structur ferito-perlitic, dispus sub form de iruri, ambele margini prezint
decarburri; ZIT structur feritic i o structura bainitic; MD structur format din cristale
columnare orientate n direcia frontului de solidificare. Nu s-au semnalat zone de supranclzire,
structuri martensitice i defecte microstructurale.
Tabel 4.2 Valorile duritilor HV 10 msurate
Zona
MB1

ZIT1

MD

ZIT2

MB 2

Amprenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Linia 1
181
182
181
203
206
201
187
188
190
200
204
203
182
181
181

Linia 2
180
180
182
201
204
200
189
190
189
202
204
201
180
182
180

Fig. 4.20 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma msurtorilor de duritate
Valorile duritilor sunt sub 350 HV, ceea ce demonstreaz lipsa constituienilor duri i
fragili n sudur i ZIT. Valorile mai ridicate s-au nregistrat n ZIT, apropiate de ale MB i cordon
mult sub valorile maxime admisibile.
Tabel 4.3 Valorile rezistenei la traciune
Nr. test
Test 1
Test 1

ts [mm]
12
12

C TOMA - Tez de doctorat

Dimensiuni proba
b [mm]
Lo [mm]
38
50
38
50

Lc [mm]
100
100

Fr [N]

Rm [N/mm2]

146
142

483
482
Pag. 31

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.21 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de traciune a
probei Y1.
Tabel 4.4 Valorile rezistenei la rezilien
Proba / Nr. ncercri
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MB

CS

ZIT

Tip si dimensiuni
[mm]

T
[C]

Reziliena
[J/cm2]

Energie rupere
[J]

V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

48,2
51,6
53,8
23,6
22,2
26,6
32,6
31,6
31,4

241
258
269
118
111
133
163
158
157

Fig. 4.22 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de rezilien a
probei Y1.
Tabel 4.5 Rezultate obinute la testul de ndoire proba Y1
Epruveta
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4

Tip test
ndoire
libera
ndoire
libera
ndoire
libera
ndoire
libera

C TOMA - Tez de doctorat

Dimensiuni
[mm]

Diametru
role [mm]

Distanta
dintre role
[mm]

Unghi de
ndoire[]

Observaii

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri
Pag. 32

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

4.2.1.2. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,V, MAG Tandem cu dou
srme, prin trei cordoane sudate (cordon 3 transversal varianta II)
mbinrile au fost realizate prin 3 cordoane de sudur (fig. 4.24), stratul de rdcin s-a
realizat pe pat de flux, folosind capul de sudare MAG Tandem, fiind activa numai una din cele dou
srme. Cordonul de completare 2 s-au realizat cu acelai cap de sudare utiliznd cele dou srme
orientate pentru sudarea tandem (una dup alta) pe direcia de sudare dar cu parametrii diferii pe
cele dou srme, iar cordonul 3 s-a realizat tot prin sudare tandem dar cu orientare transversal a
capului de sudare fata de directia de deplasare, conform WPS 3

a)

b)

c)

d)

Fig. 4.24 Etapele realizrii cordoanelor de sudur pe table cu rost n V, sudare MAG Tandem
a) cordon rdcin 1, b) realizare cordon 2 (tandem), c) aspect cordon 2 d) poziionare
transversal a capului de sudare la realizarea cordonului 3
SPECIFICAIA PROCEDURII DE SUDARE
Denumire reper:
Probe de sudura
Conform EN ISO 15614-1
TIPUL MBINARII: cap la cap unilateral
PROCEDEUL DE SUDARE:
135 (MIG/MAG tandem cu srm plin) - Robotizat
POZIIA DE SUDARE: orizontal
Material suport pat de flux
MATERIALE DE BAZ
MATERIALE DE ADAOS
Denumire:
Marca:
X 52 MS
EN ISO 14341: G 42 4 M
G3Si1( Filcord C)
Grupa:
Norm:
---MB
2 / subgrupa 2.1
WPS 3

Grosime[mm]:
12
Temperatura de prenclzire (0C): ------Temperatura ntre straturi (C): ------SCHEMA DE PREGTIRE A MBINRILOR

C TOMA - Tez de doctorat

Diametrul ( mm): 1,2


De protecie (l/min): 12
(cordon1)
Debitul gazului:
16 18 (cordon 2,3)
La rdcin (l/min): 10 - 12
SUCCESIUNEA OPERAIILOR DE SUDARE

Pag. 33

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale
S
t
r
a
t
1
2
3

Procedeu de
sudare

135
135
135

Dimensiune
material de adaos,

[mm]

Curent de
sudare
Is
[A]

Tensiunea
arcului
Ua
[V]

Is1

Ua1

Is2

1,2
274
30
2x1,2
362 420
16,7
2x1,2
290 305
21,5
TRATAMENT TERMIC DUP SUDARE

Tip : N/A
Temperatura (C): ---Timp de meninere : ----

Tip
curent
/
Pol.
Ua2

13,4
22,1

Viteza de
avans a
srmei
(ve)
[m/min]

Viteza
de
sudare
(VS)

[cm/min]
DC+
8,4
60
DC+
16
70
DC+
10
60
TEHNICA SUDRII
Pregtirea marginilor: Mecanic
Suport rdcin : N/A flux sudare

Energia
liniar
[KJ/cm]
4,86
10/10
11/10

Strat rdcin pat de flux


Cordon2 Tandem
Cordon3 Tandem

Linii de comanda program celula robotizat de sudare


RESTART
LIST 1 = (5311,3,0,60,104,300,699,0,250,1,35,0,10,0,0,0,0,0,35,30,0,0)
LIST 2 =
(5311,3,0,70,100,130,700,0,0,0,70,0,0,0,70,100,130,0,0,0,0,35,30,0,0)
EXTERNAL PROC TANDS1 FROM MASTER
EXTERNAL PROC TAND1 FROM MASTER
MAIN
CALL TANDS1
$ (1)
GP (5,10)
GC (10,20)
GP (20,5)
CALL TAND1
$(2)
GC (5,30)
GP (30,5)
GC (5,40)
END
Rcire : ----

Scobirea rdcinii: N/A

MB1 X 100

C TOMA - Tez de doctorat

MB2 X100

Pag. 34

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

ZIT 1X100

ZIT 2 X100

MD1 X 100

MD2 X100

Fig. 4.25 Microstructur (ATAC NITAL 3% HNO3)


Din punct de vedere microstructural mbinarea sudat estre alctuit din trei zone diferite:
MB are o structur ferito-perlitic, marime de graunte de punctaj 9,5, dispus sub form de
iruri, ambele margini prezint decarburri.
ZIT este alctuit dintr-o zon parial influneat termic, format din ferit i o structura
bainitic.
MD are o structur format din cristale columnare orientate n direcia frontului de solidificare.

Fig.4.26 Zonele de msurare a duritilor HV 10


Tabel 4.6 Valorile duritilor HV 10msurate
Zona
MB1

ZIT1

MD

ZIT2

MB 2

C TOMA - Tez de doctorat

Amprenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Linia 1
181
182
181
203
206
201
187
188
190
200
204
203
182
181
181

Linia 2
180
181
180
208
206
210
191
189
193
205
204
204
184
180
181

Pag. 35

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.26 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de (conform STAS
ISO 9015-1).
Tabel 4.7 Valorile rezistenei la traciune
Nr. test
Test 1
Test 1

Dimensiuni proba
b [mm]
Lo [mm]
38
50
38
50

ts [mm]
12
12

Lc [mm]
100
100

Fr [N]

Rm [N/mm2]

147
143

485
484

Fig. 4.27 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de traciune a
probei Y2.
Tabel 4.8 Valorile rezistenei la rezilien
Proba / Nr. ncercri

MB

CS

ZIT

C TOMA - Tez de doctorat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tip si dimensiuni
[mm]

T
[C]

Reziliena
[J/cm2]

Energie rupere
[J]

V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

48,4
51,4
52
24
23
25,6
33,2
31,6
34

242
257
260
120
115
128
166
158
170

Pag. 36

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.29 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de rezilien a
probei Y2.
Tabel 4.9 Rezultate obinute la testul de ndoire proba Y2
Epruveta
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4

Tip test
ndoire
libera
ndoire
libera
ndoire
libera
ndoire
libera

Dimensiuni
[mm]

Diametru
role
[mm]

Distanta
dintre role
[mm]

Unghi de
ndoire []

Observaii

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

4.2.1.3. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,V, MAG Tandem cu
dou srme prin 2 cordoane sudate (cordon 2 transversal varianta III)
mbinrile au fost realizate prin 2 cordoane de sudur (fig. 4.31), stratul de rdcin s-a
realizat pe pat de flux folosind capul de sudare MAG Tandem utiliznd cele dou srme orientate
pentru sudarea tandem (una dup alta) pe direcia de sudare dar cu parametrii diferii pe cele dou
srme, iar cordonul 2 s-a realizat tot prin sudare tandem cu dou srme, dar cu dispunerea acestora
perpendicular pe direcia de sudare, conform WPS 3.

a)
b)
c)
Fig. 4.30 Etapele realizrii cordoanelor de sudur pe table cu rost n V, sudare MAG Tandem
a) poziionarea capului de sudare MAG Tandem, b) aspect cordon 1, c) poziionarea capului de
sudare MAG Tandem - cordon 2
C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 37

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale
SPECIFICAIA PROCEDURII DE SUDARE
Denumire reper:
Probe de sudura
Conform EN ISO 15614-1
TIPUL
MBINARII:
cap la cap unilateral
PROCEDEUL DE SUDARE:
135 (MIG/MAG tandem cu srm plin) - Robotizat
POZIIA DE SUDARE: orizontal
Material suport pat de flux
MATERIALE DE BAZ
MATERIALE DE ADAOS
Denumire:
Marca:
X 52 MS
EN ISO 14341: G 42 4 M
G3Si1( Filcord C)
MB
Grupa:
Norm:
---2 / subgrupa 2.1
1,2
WPS 4

Grosime [mm]:
12
Temperatura de prenclzire (0C): ------Temperatura ntre straturi (C): ------SCHEMA DE PREGTIRE A MBINRILOR

S
t
r
a
t
1
2

Curent de
sudare
Is
[A]

Tensiunea
arcului
Ua
[V]

Is1

Ua1

Ua2

2x1,2
362 420
16,7
2x1,2
290 305
21,5
TRATAMENT TERMIC DUP SUDARE

13,4
22,1

Procedeu de
sudare

135
135

Diametrul ( mm): 1,2


12 (cordon1)
Debit gaz de
16 18 (cordon 2)
protectie (l/min)
Gaz CORGON 18
SUCCESIUNEA OPERAIILOR DE SUDARE

Dimensiune
material de adaos,

[mm]

Tip : N/A
Temperatura (C): ---Timp de meninere : ----

Is2

Tip
curent
/
Pol.

Viteza de
avans a
srmei
(ve)
[m/min]

DC+
DC+

Viteza
de
sudare
(VS)

Energia
liniar
[KJ/cm]

[cm/min]

16
70
10
60
TEHNICA SUDRII
Pregtirea marginilor: Mecanic
Suport rdcin : N/A

10/10
11/10

Cordon1 Tandem
Cordon2 Tandem

Linii de comanda program celula robotizat de sudare


RESTART
LIST 2 =
(5311,3,0,70,100,130,700,0,0,0,70,0,0,0,70,100,130,0,0,0,0,35,30,0,0)
EXTERNAL PROC TAND1 FROM MASTER
MAIN
CALL TAND1
$ (1)
GP (5,10)
GC (10,20)
GP (20,5)
CALL TAND1
$(2)
GC (5,30)
GP (30,5)
END
C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 38

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

MB 1 X100

MB 2 X

ZIT 1 X

ZIT 2 X

MD 2 X
MD 1 X
Fig. 4.33 Microstructur (ATAC NITAL 3% HNO3)
Din punct de vedere microstructural mbinarea sudat estre alctuit din trei zone diferite:
MB are o structur ferito-perlitic, dispus sub form de iruri, ambele margini prezint
decarburri.
ZIT este alctuit dintr-o zon parial influneat termic, format din ferit i o structura bainitic.
MD are o structur format din cristale columnare orientate n direcia frontului de solidificare.
Tabel 4.10 Valorile duritilor HV 10msurate
Zona
MB1

ZIT1

MD

ZIT2

MB 2

Amprenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

C TOMA - Tez de doctorat

Linia 1
181
184
181
209
212
212
200
195
199
210
210
212
183
181
184

Linia 2
180
183
183
208
210
212
197
198
198
211
209
211
184
185
184
Pag. 39

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

MD

Fig. 4.35 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de (conform STAS
ISO 9015-1).
Tabel 4.11 Valorile rezistenei la traciune
Nr. test
Test 1
Test 1

Dimensiuni proba
b [mm]
Lo [mm]
38
50
38
50

ts [mm]
12
12

Lc [mm]
100
100

Fr [N]

Rm [N/mm2]

149
150

491
494

Fig. 4.36 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de traciune a
probei Y3.
Tabel 4.12 Valorile rezistenei la rezilien
Proba / Nr. ncercri

MB

CS

ZIT

C TOMA - Tez de doctorat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tip si dimensiuni
[mm]

T
[C]

Reziliena
[J/cm2]

Energie rupere
[J]

V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,1
53,1
54,4
25,0
23,9
26,6
34,4
32,8
35,4

256
265
272
125
120
133
172
164
177

Pag. 40

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.38 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de rezilien a
probei Y3.
Tabel 4.13 Rezultate obinute la testul de ndoire Proba Y3.
Diametru
role
[mm]

Distanta
dintre
role
[mm]

Unghi
de
ndoire
[]

Observaii

Epruveta

Tip test

Dimensiuni
[mm]

P1.1

ndoire
libera

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

P1.2

ndoire
libera

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

P1.3

ndoire
libera

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

P1.4

ndoire
libera

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

4.2.2. Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,X, (varianta IV)
Sudarea MIG / MAG Tandem table cu rost n X (400x150x12mm), (fig.4.17)
Realizarea mbinrilor sudate cap la cap cu rost n ,,X MAG Tandem din dou
cordoane bilaterale (cordon 2 transversal)

a)
b)
c)
Fig. 4.40 Etapele realizrii cordoanelor de sudur - MAG Tandem, cu rost n X
a), b) poziionare cap sudare - cordon 1, c) poziionare cap sudare - cordon 2
C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 41

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

SPECIFICAIA PROCEDURII DE SUDARE


Denumire reper:
Probe de sudura
Conform EN ISO 15614-1
PROCEDEUL DE SUDARE:
TIPUL MBINARII: cap la cap bilateral
135 (MIG/MAG - tandem)
POZIIA DE SUDARE: orizontal
MATERIALE DE BAZ
MATERIALE DE ADAOS
Denumire:
Marca:
X 52 MS
EN ISO 14341: G 42 4 M
G3Si1( Filcord C)
MB
Grupa:
Norm:
---2 / subgrupa 2.1
1,2
WPS 5

Grosime [mm]:
12
0
Temperatura de prenclzire ( C): -------

Diametrul ( mm): 1,2


10 12 (cordon 1)
16 18 (cordon 2)
Gaz CORGON 18
SUCCESIUNEA OPERAIILOR DE
SUDARE

Debit gaz de
protectie (l/min):

Temperatura ntre straturi (C): ------SCHEMA DE PREGTIRE A MBINRILOR

Curent de
sudare
Is
[A]

Tensiunea
arcului
Ua
[V]

Is1

Ua1

Ua2

135
2x1,2
225 232
24,5
135
2x1,2
263 255
23,9
TRATAMENT TERMIC DUP SUDARE
Tip : N/A
Temperatura (C): ---Timp de meninere : ----

21,7
22,1

S
t
r
a
t

Procedeu de
sudare

Dimensiune
material de adaos,

[mm]

2
3

Is2

Tip
curent
/
Pol.

Viteza
de avans
a srmei
(ve)
[m/min]

Viteza
de
sudare
(VS)

Energia
liniar

[KJ/cm]
[cm/min]
DC+
9
22
10/10
DC+
10
24
11/10
TEHNICA SUDRII
Pregtirea marginilor: Mecanic
Suport rdcin : N/A
Cordon1 Tandem

Cordon2 Tandem
Linii de comanda program celula robotizat de sudare
RESTART
LIST 1 =
(5311,3,0,22,100,130,700,0,0,0,70,0,0,0,70,100,130,0,0,0,0,35,30,0,0)
LIST 2 =
(5311,3,0,24,100,130,700,0,0,0,70,0,0,0,70,100,130,0,0,0,0,35,30,0,0)
EXTERNAL PROC TAND1 FROM MASTER
MAIN
CALL TAND1
$ (1)
GP (5,10)
GC (10,20)
GP (20,5)
CALL TAND2
$(2)
GC (5,30)
GP (30,5)
END
C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 42

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

MB1 100 X

MB2 100X

ZIT 1 100X

ZIT 2 100X

MD 100X
Fig. 4.41 Microstructur (ATAC NITAL 3% HNO3)
Tabel 4.14 Valorile duritilor HV 10 msurate
Zona

MB1

ZIT1

MD

ZIT2

MB 2

Amprenta

Linia 1

Linia 2

Linia 3

184

181

181

184

182

182

181

181

183

219

221

221

222

221

222

220

224

224

206

207

207

208

206

205

205

209

209

10

220

219

219

11

221

221

220

12

220

223

223

13

183

184

184

14

183

183

181

15

184

184

184

C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 43

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.43 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de (conform STAS
ISO 9015-1).

Fig. 4.44 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de traciune a
probei X4.
Tabel 4.15 Valorile rezistenei la traciune
Nr. test

Dimensiuni proba
ts [mm]

b [mm]

Lo [mm]

Test 1

12

38

50

Test 1

12

38

50

Fr [N]

Rm [N/mm2]

100

152

501

100

154

504

Lc [mm]

Tabel 4.16 Valorile rezistenei la rezilien


Zon

Amprent

Tip si dimensiuni
[mm]

T
[C]

Reziliena
[J/cm2]

Energie rupere
[J]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5
V55/10/5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,3
54,6
55,4
25,2
24,2
26,9
34,5
32,9
35,5

257
273
277
126
121
134
173
165
178

MB

CS

ZIT

C TOMA - Tez de doctorat

Pag. 44

Capitolul 4. Contribuii privind aplicarea procedeelor de sudare multiarc MAG Tandem la sudarea conductelor
magistrale

Fig. 4.46 Reprezentare grafic a distribuiei valorilor obinute in urma testului de rezilien a
probei X4.
Tabel 4.17 Rezultate obinute la testul de ndoire proba X4
Epruveta

P1.1
P1.2
P1.3
P1.4

Tip test
ndoire
libera
ndoire
libera
ndoire
libera
ndoire
libera

C TOMA - Tez de doctorat

Dimensiuni
[mm]

Diametru
role
[mm]

Distanta
dintre
role
[mm]

Unghi
de
ndoire
[]

Observaii

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

200 / 12

50

72

180

Fr fisuri

Pag. 45

CAPITOLUL 5
CERCETRI TEORETICE I EXPERIMENTALE PRIVIND
MODELAREA MATEMATIC CU ELEMENTE FINITE I
VERIFICAREA EXPERIMENTAL A CMPULUI TERMIC LA
OPERAIILE DE SUDARE APLICATE LA
FABRICAREA CONDUCTELOR MAGISTRALE
5.2. Modelarea cu elemente finite a procesului de sudare a evilor
5.2.1. Ipoteze de calcul
Modelrile cu elemente finite au fost realizate n conformitate cu specificaiile
procedeelor de sudare utilizate la realizarea efectiv a mbinrilor sudate.
n prezenta cercetare au fost considerate urmtoarele procedee de sudare:
1. SAW cu o srm, cap la cap, cu rost n X, asimetric, MAG la rdcin
2. SAW tandem cap la cap, cu rost n X, asimetric, MAG la rdcin
3. MAG tandem cap la cap, cu rost n Y, pe pat de flux varianta I;
4. MAG tandem cap la cap, cu rost n Y, pe pat de flux varianta II;
5. MAG tandem cap la cap, cu rost in Y, pe pat de flux varianta III;
6. MAG tandem cap la cap, cu rost n X, asimetric varianta IV.
Zonele de interes, cordoanele de sudur i zonele de influen termomecanic (ZIT), au
fost discretizate fin, pentru o analiz detaliat a transferului termic n mbinarea sudat.
Pentru simularea proceselor de sudare i reducerea la minim a erorilor modelelor
numerice, datele de intrare (parametrii de sudare i dimensiunile bii de metal topit) au fost cele
colectate din programul experimental, aceste valori fiind considerate pentru fiecare variant de
sudare propus. Fluxul termic este volumic semi-elipsoid, conform modelului sursei termice a lui
Goldak [9], avnd forma i dimensiunile prezentate n figura 5.3.
n cazul modelrii numerice a cmpurilor termice la sudarea mono i multiarc s-au
introdus n model urmtoarele ipoteze:

izotropia materialului de baz;

pierderi de cldur n mediul nconjurtor prin convecie i radiaie;

coeficient de transfer termic la interfaa de contact dintre pies i aer: 12 W/m2/oC;

cldura latent: H = 250 kJ ntre temperaturile: Ts = 1473 C i Ts = 1538 C;

temperatura mediului ambient: 20 oC;

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 46

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

micarea metalului n baia de sudare este neglijat;

variaia proprietilor termo fizico - mecanice cu temperatura.

Fig. 5.3. Distribuia fluxului termic, conform modelului dezvoltat de Goldak


n fig. 5.4 sunt prezentate dimensiunile i reeaua de discretizare a modelelor considerate.

Fig. 5.4. Dimensiunile i reeaua de discretizare a modelelor considerate


n fig. 5.5 sunt prezentate condiiile la limit aplicate n simulare.

Fig. 5.5. Condiiile la limit aplicate n simulare

Modulul de elasticitate
Tabelul 5.1. Modulul de elasticitate E [GPa]
Metalul de Baz

20
API5L-X52
206
Coeficientul lui Poisson

C. TOMA - Tez de doctorat

Temperatura[C]
250
450 600 700
200
165 100 75

1000
35

1500
5

Pag. 47

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Tabelul 5.2. Coeficientului lui Poisson


Metalul de Baz
API5L-X52

20
0.3

Temperatura[C]
250
450 600 700
0.32 0.37 0.41 0.42

1000
0.46

1500
0.48

Coeficientul de dilatare termic


Tabelul 5.3. Coeficientul de dilatare termic [1e-5/C]
Metalul de Baz
API5L-X52

20
1.1

Temperatura[C]
250
450 600 700
1.22 1.35 1.44 1.48

1000
1.26

1500
1.56

1000
7

1500
5

Limita de curgere
Tabelul 5.4. Limita de curgere Rc [MPa]
Metalul de Baz
API5L-X52

20
359

Temperatura[C]
250
450 600 700
278
200 108 62

Conductivitatea termic
Tabelul 5.5. Conductibilitatea termic k [W/(mC)]
Metalul de Baz

API5L-X52
Cldura specific

20
43

Temperatura[C]
250
450 600 700
38
34
29
28

1000
20

1500
35

1200
1000

1500
640

Tabelul 5.6. Cldura specific cp [J/(kgC)]


Metalul de Baz
API5L-X52

20
480

Temperatura[C]
250
450 600 1000
550
620 750 1200

5.2.2. Sudarea SAW o srm + MAG rdcin, cap la cap, rost in X (fig. 5.6)

Fig. 5.6. Sudarea cap la cap sub strat de flux o srm


5.2.2.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea SAW monoarc
n figurile 5.7 2.6, sunt prezentate distribuiile cmpurilor termice, generate de sursele
de sudare, la 20 de secunde de la nceputul procesului de sudare, pentru fiecare dintre cele trei
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 48

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

treceri. Se observ c forma cmpului termic i temperatura maxim obinut n baia de metal
topit sunt aproximativ identice pentru cele patru treceri.
Acest lucru se explic prin rcirea mbinrii sudate pe durata de timp (pauz) dintre dou
treceri succesive, impus n scopul conservrii caracteristicilor mecanice i de granulaie ale
materialului de baz.

Fig. 5.7. Cmpul termic la momentul t=20s


(prima trecere)

Fig. 5.8. Cmpul termic la momentul t=650s


(a doua trecere)

Fig. 5.9. Cmpul termic la momentul t=1290s (a treia trecere)


n figura 5.10 sunt prezentate curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal
a mbinrii sudate, pentru trecerile 2 i 3. Pentru cele dou treceri se observ c valorile maxime
ale temperaturii sunt foarte apropiate.

Fig. 5.10. Curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal a mbinrii sudate
pentru trecerile 2 i 3
n figura 5.11 sunt prezentate poziiile nodurilor n care au fost analizate variaiile n timp
a temperaturii. Acestea sunt dispuse transversal fa de axa mbinrii, - la 0, 3, 6, 10 i 14 mm
fa de aceasta - i la 200 mm fa de punctul de start al mbinrii sudate. Cu aceste valori au fost
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 49

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

trasate ciclurile termice n aceste noduri (Fig. 5.12, 5.13). Pentru primele dou treceri au fost
colectate valorile de pe faa superioar a mbinrii sudate, iar pentru celelalte dou treceri de pe
faa inferioar. Temperatura maxim pentru fiecare trecere este atins n nodul situat n axa
mbinrii, iar valorile acesteia sunt 1992oC n cazul trecerii 2 i 2024oC n cazul trecerii 3.

Fig. 5.11. Poziia nodurilor n care au fost analizate istoriile (ciclurile) termice

Fig. 5.12 Ciclurile termice n nodurile


considerate (a doua trecere)

Fig. 5.13. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a treia trecere)

5.2.2.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises


O consecin a celor descrise este apariia tensiunilor termice, mecanice i structurale n
mbinarea sudat, conducnd la tensionarea i deformarea piesei sudate sau a construciei sudate.
Cu ct zona nclzit este mai extins, cu att deformaiile sunt mai mari. n figurile 5.14 5.16
sunt prezentate distribuiile globale ale tensiunii Von Mises la diferite intervale de timp.

Fig. 5.14. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=20s (prima trecere)
C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.15. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=650s (a doua trecere)
Pag. 50

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.16. Distribuia tensiunilor Von Mises la momentul t=1290s (a treia trecere)
Variaia tensiunilor Von Mises n seciunea transversal a mbinrii sudate pentru
trecerile 2 i 3 este reprezentat n fig. 5.17.

Fig. 5.17. Variaia tensiunilor Von Mises n seciunea transversal a mbinrii sudate pentru
trecerile 2 i 3
Nodurile n care s-a analizat variaiile tensiunilor Von Mises sunt poziionate n cordonul
de sudur i n ZIT la 200 mm fa de captul de nceput a sudurii. n figurile 5.18 i 5.19 sunt
prezentate curbele de variaie, n timp, a tensiunilor Von Mises, n punctele selectate pentru
trecerile 2, respectiv 3.

Fig. 5.18. Variaia tensiunilor VM n nodurile


considerate (a doua trecere)

C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.19 Variaia tensiunilor VM n nodurile


considerate (a treia trecere)

Pag. 51

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

5.2.3. Sudarea SAW tandem dou srme + MAG - rdcin, cap la cap rost n X
(fig. 5.20)

Fig. 5.20 Sudarea cap la cap sub strat de flux tandem, dou srme
5.2.3.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea SAW tandem
n figurile 5.21 5.23, sunt prezentate distribuiile cmpurilor termice, generate de
sursele de sudare, la 20 de secunde de la nceputul procesului de sudare, pentru fiecare dintre
cele trei treceri. Temperaturile maxime au valorile de 1919 oC n cazul trecerii 2 i 2038 oC n
cazul trecerii 3.

Fig. 5.21. Cmpul termic la momentul t=20s


(prima trecere)

Fig. 5.22. Cmpul termic la momentul t=650s


(a doua trecere)

Fig. 5.23. Cmpul termic la momentul t=1270s (a treia trecere)


n figura 5.24 sunt prezentate curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal
a mbinrii sudate, pentru trecerile 2 i 3. Pentru cele dou treceri se observ c valorile maxime
ale temperaturii sunt foarte apropiate.
n figura 5.25 sunt prezentate poziiile nodurilor n care au fost analizate variaiile n timp
a temperaturii. Acestea sunt dispuse transversal fa de axa mbinrii, - la 0, 3, 6, 10 i 14 mm
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 52

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

fa de aceasta - i la 200 mm fa de punctul de start al mbinrii sudate. Cu aceste valori au fost


trasate ciclurile termice n aceste noduri (Fig. 5.26 5.27). Pentru primele dou treceri au fost
colectate valorile de pe faa superioar a mbinrii sudate, iar pentru celelalte dou treceri de pe
faa inferioar.

Fig.5.24. Curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal a mbinrii sudate


pentru trecerile 2 i 3

Fig. 5.25. Poziia nodurilor n care au fost analizate istoriile (ciclurile) termice

Fig. 5.26. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a doua trecere)

Fig. 5.27. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a treia trecere)

5.2.3.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises


n figurile 5.28 5.30 sunt prezentate distribuiile globale ale tensiunii Von Mises la
diferite intervale de timp. Valoarea tensiunii Von Mises ajunge pn la 327 N/mm2, valorile
minime nregistrndu-se n zonele n care metalul de baz este topit.
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 53

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.28. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=20s (prima trecere)

Fig. 5.29. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=650s (a doua trecere)

Fig. 5.30. Distribuia tensiunilor Von Mises la momentul t=1270s (a treia trecere)
n figurile 5.31 5.33 sunt prezentate curbele de variaie a tensiunilor Von Mises n
funcie de distana fa de linia de sudare pentru cele dou treceri.

Fig. 5.31. Variaia tensiunilor Von Mises n


seciunea transversal a mbinrii sudate
pentru trecerile 2 i 3

Fig. 5.32. Tensiunile VM n nodurile


considerate (a doua trecere)

Fig. 5.33. Tensiunile VM n nodurile considerate (a treia trecere)


C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 54

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

5.2.4. Sudarea MAG Tandem, cap la cap, cu rost n Y, pe pat de flux, prin trei
cordoane, varianta I (fig. 5.34)

Cordon 1. MAG Tandem 1srm (pe pat de flux)


Cordon 2. MAG Tandem - 2 srme (una dup alta pe direcia de sudare)
Cordon 3. MAG Tandem 2 srme (una dup alta pe direcia de sudare)

Fig. 5.34. Sudarea MAG tandem cap la cap cu dou srme, cu rost n Y, prin trei cordoane, pe
pat de flux
5.2.4.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG - varianta I
n figurile 5.35 5.37, sunt prezentate distribuiile cmpurilor termice, generate de
sursele de sudare, la 40 de secunde de la nceputul procesului de sudare, pentru fiecare dintre
cele trei treceri. Temperaturile maxime au valorile de 1915 oC n cazul trecerii 1, 1842 oC n
cazul trecerii 2 i 1903 oC n cazul trecerii 3.

Fig. 5.35. Cmpul termic la momentul t=40s


(prima trecere)

Fig. 5.36. Cmpul termic la momentul t=180s


(a doua trecere)

Fig. 5.37. Cmpul termic la momentul t=400s (a treia trecere)


n figura 5.38 sunt prezentate curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal
a mbinrii sudate, pentru trecerile 1, 2 i 3.
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 55

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig.5.38. Curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal a mbinrii sudate


pentru trecerile 1, 2 i 3
n figura 5.39 sunt prezentate poziiile nodurilor n care au fost analizate variaiile n timp
a temperaturii. Acestea sunt dispuse transversal fa de axa mbinrii, - la 0, 3, 6, 10 i 14 mm
fa de aceasta - i la 200 mm fa de punctul de start al mbinrii sudate. Cu aceste valori au fost
trasate ciclurile termice n aceste noduri (Fig. 5.40 5.42).

Fig. 5.39. Poziia nodurilor n care au fost analizate istoriile (ciclurile) termice

Fig. 5.40. Ciclurile termice n nodurile


considerate (prima trecere)

C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.41. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a doua trecere)

Pag. 56

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.42. Ciclurile termice n nodurile considerate (a treia trecere


5.2.4.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises
n figurile 5.43 5.45 sunt prezentate distribuiile globale ale tensiunii Von Mises la
diferite intervale de timp.

Fig. 5.43. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=40s (prima trecere)

Fig. 5.44. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=180s (a doua trecere)

Fig. 5.45. Distribuia tensiunilor Von Mises la momentul t=400s (a treia trecere)
n figura 5.46 este prezentat distribuia tensiunilor Von Mises transversal fa de axa
sudurii, iar n figurile 5.47 5.49 sunt prezentate curbele de variaie a tensiunilor Von Mises n
timp n nodurile considerate.

Fig. 5.46. Variaia tensiunilor Von Mises n seciunea transversal a mbinrii sudate
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 57

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.47. Tensiunile VM n nodurile


considerate (prima trecere)

Fig.5.48. Tensiunile VM n nodurile


considerate (a doua trecere)

Fig. 5.49. Tensiunile VM n nodurile considerate (a treia trecere)


5.2.5. Sudarea MAG Tandem, cap la cap, cu rost n Y, pe pat de flux, prin trei
cordoane varianta II (fig. 5.50)

Cordon 1. MAG Tandem 1srm (pe pat de flux)


Cordon 2. MAG Tandem - 2 srme (una dup alta pe direcia de sudare)
Cordon 3. MAG Tandem 2 srme (transversal pe direcia de sudare)

Fig. 5.50. Sudarea MAG tandem cap la cap , cu rost n Y,pe pat de flux, prin trei cordoane
5.2.5.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG Tandem - varianta II
n figurile 5.51 5.33, sunt prezentate distribuiile cmpurilor termice, generate de
sursele de sudare, la 40 de secunde de la nceputul procesului de sudare, pentru fiecare dintre
cele trei treceri. Temperaturile maxime au valorile de 1915 oC n cazul trecerii 1, 1842 oC n
cazul trecerii 2 i 1899 oC n cazul trecerii 3.

Fig. 5.51. Cmpul termic la momentul t=40s


(prima trecere)
C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.52. Cmpul termic la momentul t=180s


(a doua trecere)
Pag. 58

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.53. Cmpul termic la momentul t=400s (a treia trecere)


n figura 5.54 sunt prezentate curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal
a mbinrii sudate, pentru trecerile 1, 2 i 3.

Fig.5.54. Curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal a mbinrii sudate


pentru trecerile 1, 2 i 3
n figura 5.55 sunt prezentate poziiile nodurilor n care au fost analizate variaiile n timp
ale temperaturii.

Fig. 5.55. Poziia nodurilor n care au fost analizate istoriile (ciclurile) termice
Se poate observa c acestea sunt dispuse transversal fa de axa mbinrii, - la 0, 3, 6, 10
i 14 mm fa de aceasta - i la 200 mm fa de punctul de start al mbinrii sudate. Cu aceste
valori au fost trasate ciclurile termice n aceste noduri (Fig. 5.56 5.58).
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 59

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.56. Ciclurile termice n nodurile


considerate (prima trecere)

Fig. 5.57. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a doua trecere)

Fig. 5.58. Ciclurile termice n nodurile considerate (a treia trecere)


5.2.5.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises
n figurile 5.59 5.61 sunt prezentate distribuiile globale ale tensiunii Von Mises la
diferite intervale de timp.

Fig. 5.59. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=40s (prima trecere)

C. TOMA - Tez de doctorat

Fig.5.60. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=180s (a doua trecere)

Pag. 60

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.61. Distribuia tensiunilor Von Mises la momentul t=400s (a treia trecere)
n figura 5.62 este prezentat distribuia tensiunilor Von Mises transversal fa de axa
sudurii, iar n figurile 5.63 5.65 sunt prezentate curbele de variaie a tensiunilor Von Mises n
timp n nodurile considerate.

Fig. 5.62. Variaia tensiunilor Von Mises n


seciunea transversal a mbinrii sudate

Fig. 5.63. Tensiunile VM n nodurile


considerate (prima trecere)

Fig. 5.64. Tensiunile VM n nodurile


considerate (a doua trecere)

Fig. 5.65. Tensiunile VM n nodurile


considerate (a treia trecere)

5.2.6. Sudarea MAG Tandem, cap la cap, cu rost n Y, prin dou cordoane
varianta III

Cordon 1. MAG Tandem - 2 srme (una dup alta pe direcia de sudare)


Cordon 2. MAG Tandem 2 srme (transversal pe direcia de sudare)

Fig. 5.66 Sudarea MAG tandem cap la cap cu dou srme, cu rost n Y, prin dou cordoane
varianta 3
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 61

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

5.2.6.1 Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG - varianta III


n figurile 5.67 5.68, sunt prezentate distribuiile cmpurilor termice, generate de
sursele de sudare, la 40 de secunde de la nceputul procesului de sudare, pentru fiecare dintre
cele trei treceri. Temperaturile maxime au valorile de 1886 oC n cazul trecerii 1 i 1894 oC n
cazul trecerii 2.

Fig. 5.67. Cmpul termic la momentul t=40s


(prima trecere)

Fig. 5.68. Cmpul termic la momentul t=270s


(a doua trecere)

n figura 5.69 sunt prezentate curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal
a mbinrii sudate, pentru trecerile 1 i 2.

Fig. 5.69. Curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal a mbinrii sudate
pentru trecerile 1 i 2
n figura 5.70 sunt prezentate poziiile nodurilor n care au fost analizate variaiile n timp
ale temperaturii i tensiunilor VM. Acestea sunt dispuse transversal fa de axa mbinrii, - la 0,
3, 6, 10 i 14 mm fa de aceasta - i la 200 mm fa de punctul de start al mbinrii sudate. Cu
aceste valori au fost trasate ciclurile termice n aceste noduri (Fig. 5.70 5.72).

Fig. 5.70 Poziia nodurilor n care au fost analizate istoriile (ciclurile) termice
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 62

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.71. Ciclurile termice n nodurile


considerate (prima trecere)

Fig. 5.72. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a doua trecere)

5.2.6.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises


n figurile 5.73 5.74 sunt prezentate distribuiile globale ale tensiunii Von Mises la
diferite intervale de timp.

Fig. 5.73. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=40s (prima trecere)

Fig. 5.74. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=270s (a doua trecere)

n figura 5.75 este prezentat distribuia tensiunilor Von Mises transversal fa de axa
sudurii iar n figurile 5.76 5.77 sunt prezentate curbele de variaie a tensiunilor Von Mises n
timp n nodurile considerate.

Fig. 5.75. Variaia tensiunilor Von Mises n


seciunea transversal a mbinrii sudate
C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.76. Tensiunile VM n nodurile considerate


(prima trecere)
Pag. 63

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

Fig. 5.77. Tensiunile VM n nodurile considerate (a doua trecere)


5.2.7. Sudarea MAG Tandem, cu rost n X asimetric - varianta IV (fig. 5.78)

Cordon 1. MAG Tandem - 2 srme (una dup alta pe direcia de sudare)


Cordon 2. MAG Tandem 2 srme (transversal pe direcia de sudare)

Fig. 5.78. Sudarea MAG tandem cu rost n X asimetric - varianta 4


5.2.7.1. Analiza cmpurilor termice la sudarea MAG - varianta IV
n figurile 5.79 5.80, sunt prezentate distribuiile cmpurilor termice, generate de
sursele de sudare, la 40 de secunde de la nceputul procesului de sudare, pentru fiecare dintre
cele trei treceri. Temperaturile maxime au valorile de 1916oC n cazul trecerii 1 i 1894oC n
cazul trecerii 2.

Fig. 5.79. Cmpul termic la momentul t=40s


(prima trecere)
C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.80. Cmpul termic la momentul t=340s


(a doua trecere)
Pag. 64

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

n figura 5.81 sunt prezentate curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal
a mbinrii sudate, pentru trecerile 1 i 2.

Fig. 5.81. Curbele de variaie ale temperaturii n seciunea transversal a mbinrii sudate
pentru trecerile 1 i 2
n figura 5.82 sunt prezentate poziiile nodurilor n care au fost analizate variaiile n timp
ale temperaturii i tensiunilor VM. Acestea sunt dispuse transversal fa de axa mbinrii, - la 0,
3, 6, 10 i 14 mm fa de aceasta - i la 200 mm fa de punctul de start al mbinrii sudate. Cu
aceste valori au fost trasate ciclurile termice n aceste noduri (Fig. 5.83 5.84).

Fig. 5.82 Poziia nodurilor n care au fost analizate istoriile (ciclurile) termice

Fig. 5.83. Ciclurile termice n nodurile


considerate (prima trecere)
C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.84. Ciclurile termice n nodurile


considerate (a doua trecere)
Pag. 65

Capitolul 5. Cercetri teoretice i experimentale privind modelarea matematic cu elemente finite i verificarea
experimental a cmpului termic la operaiile de sudare aplicate la fabricarea conductelor magistrale

5.2.7.2. Distribuia i variaia tensiunilor Von Mises


n figurile 5.85 5.86 sunt prezentate distribuiile globale ale tensiunii Von Mises la
diferite intervale de timp.

Fig. 5.85. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=40s (prima trecere)

Fig.5.86. Distribuia tensiunilor Von Mises la


momentul t=340s (a doua trecere)

Valoarea tensiunii Von Mises ajunge pn la 268N/mm2, valorile minime nregistrnduse n zonele n care metalul de baz este topit.
n figura 5.87 este prezentat distribuia tensiunilor Von Mises transversal fa de axa
sudurii, iar n figurile 5.88 5.89 sunt prezentate curbele de variaie a tensiunilor Von Mises n
timp n nodurile considerate.

Fig. 5.87. Variaia tensiunilor Von Mises n seciunea transversal a mbinrii sudate

Fig. 5.88. Tensiunile VM n nodurile


considerate (prima trecere)
C. TOMA - Tez de doctorat

Fig. 5.89. Tensiunile VM n nodurile


considerate (a doua trecere)

Pag. 66

CAPITOLUL 6
CONCLUZII FINALE, CONTRIBUII ORIGINALE, DIRECII
VIITOARE DE CERCETARE, DISEMINAREA REZULTATELOR
6.1. Concluzii generale
Rezultatele cercetrilor teoretice i experimentale, dezvoltate pe parcursul elaborrii i
finalizrii tezei, au evideniat urmtoarele concluzii:
Sunt prezentate consideraii generale despre rolul i elementele de baz, constructive i
funcionale privind conductele magistrale, a parilor componente i destinaiile diversificate ale
acestora;
Au fost analizate diversitatea de oeluri utilizate la construcia conductelor magistrale,
caracteristicile specifice ale acestora, condiiile de exploatare i valorile de ncadrare ale ncercrilor
privind caracterizarea acestora, conform normativelor internaionale n vigoare;
S-a prezentat otelul X52 MS , asupra cruia s-au ndreptat cercetrile efectuate n cadrul
tezei de doctorat, cu date privind caracterizarea acestuia din punct de vedere al caracteristicilor
mecano - metalografice specifice, impuse de normativele internaionale;
Analiza privind procedeele de sudare actuale utilizate la fabricarea conductelor
magistrale au vizat dou procedee de mare productivitate i anume sudarea automat sub strat de
flux (SAF), precum i procedeul de sudare MIG / MAG, punandu-se accent pe varianta recenta
MIG / MAG Tandem, care a constituit procedeul care s-a aplicat n programul experimental
desprinzndu-se urmtoarele aspecte:

Procedeul de sudare sub flux are cea mai mare aplicabilitate n industrie, aplicndu-

se n regim automat de lucru, cu o flexibilitate deosebit de ridicat, permind realizarea unei game
largi de configuraii constructive ale sistemului de sudare

Sudarea automat sub strat de flux prezint restricii privind poziia de sudare -

procedeul SAF putnd fi aplicat pentru sudarea orizontal i cu restricii n corni (PA i PC
conform SR EN 6947-2011), aplicndu-se la majoritatea materialelor metalice, cu excepia
aluminiului, cu grosimi cuprinse ntr-o gam foarte larg n intervalul 2-300 mm;

Tendina actual este de a se extinde aplicarea pe scara larg a sistemelor de sudare

SAF multiarc, cu arce independente, cu arce gemene, cu arce nseriate, chiar i n domeniul
fabricrii conductelor magistrale;

Limitarea utilizrii acestor procedee de mare productivitate este dat de valoarea

ridicat a energiei liniare introdus de procesul de sudare, peste limitele admisibile pentru marea
majoritate a oelurilor utilizate, rat foarte mare de depunere, durate active mari, fapt compensat
parial prin creterea vitezei de sudare, cu consecine asupra caracteristicilor mecanice i
metalurgice ale mbinrilor sudate;
C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 67

Capitolul 6. Concluzii finale, contribuii originale, diseminarea rezultatelor, direcii viitoare de cercetare

Procedeul de sudare MIG / MAG, (131), varianta clasic cu o srm tinde s se

extind mai ales la realizarea cordoanelor de rdcin la rosturile n X, n regim automatizat,


urmnd completrile rosturilor prin acelai procedeu (la table mai subiri pan la 6 - 10 mm
grosime), sau automat sub strat de flux, SAF, pentru table peste aceste grosimi. Varianta MIG /
MAG, Tandem cu 2 srme, permite nlocuirea treptat a procedeului de sudare sub strat de flux la
realizarea mbinrilor sudate cap la cap ct i de col n diferite sectoare industriale specializate n
construcia de nave, la confecionarea recipientelor sub presiune, a grinzilor masive pentru
construcii, la fabricarea evilor i conductelor magistrale, etc.;

Experimentrile s-au desfurat la Centrul de cercetare C12 Eco-tehnologii avansate de

sudare aparinnd ICDT - UTBV, utilizndu-se baza material existent. S-a realizat un montaj
experimental ce a constat dintr-o Celul Robotizat de Sudare format dintr-un robotul de sudare
QIROX 315 cu 7 axe, avnd amplasat un cap de sudare MIG / MAG Tandem, cu dou srme,
alimentat din dou surse de sudare Quinto GLC 603, montajul permind realizarea unor
programe cu controlul parametrilor principali de sudare (Is, Ua, Vas, Qgaz) pentru fiecare srm
material de adaos, precum i a vitezei de sudare, Vs;

Programul de experimentari a inclus realizarea de trei tipuri de mbinri sudate pentru

perechi de tablele cu rost n V, (cu 3 i 2 cordoane, realizate unilateral, cu suport pe pat de flux), i
pe perechi de table cu rosturi n X (2 cordoane, realizate bilateral), realizate exclusiv prin procedeul
MAG Tandem. Au fost efectuate analizele cmpurilor termice, pentru tehnologia clasic aplicat
(rost n X sudare combinat SAW i MIG / MAG) precum i pentru fiecare din variantele
experimentate, (rost n Y i X, sudare MAG cu o srm i Tandem), pe baza modelrii cu elemente
finite a proceselor de sudare, avnd la baz valorile concrete ale tuturor parametrilor reali utilizai
determinndu-se distribuia i variaia tensiunilor Von Mises n fiecare cordon de sudur din
mbinrile sudate analizate,
Pentru a simula sudarea cap la cap a evilor de diametre mari, n cadrul cercetrilor
ntreprinse, s-au dezvoltat ase modele numerice originale 3D, care reprezint instrumente utile n
simularea prin metoda elementelor finite a proceselor de sudare mono i multiarc i n analiza
transferului termic n mbinrile sudate realizate prin cele dou variante de sudare(MAG i SAW);
Rezultatele obinute n urma modelrii cu elemente finite au fost mai precise ntruct s-a
folosit o tehnic de modelare complex care ine cont de cordoanele de sudur depuse, elementele
finite asociate cordoanelor de sudur fiind dezactivate la nceputul procesului de simulare i activate
n momentul trecerii sursei/surselor termice prin dreptul lor;
S-au determinat cmpurile termice n zonele mbinrilor sudate precum i distribuia
tensiunilor Von Mises n evile supuse procesului de sudare;
S-au trasat ciclurile termice n cinci noduri dispuse n plan transversal fa de axa
mbinrii sudate pentru a putea fi analizat evoluia n timp a temperaturii n aceste zone;

C. TOMA- Tez de doctorat

Pag. 68

Capitolul 6. Concluzii finale, contribuii originale, diseminarea rezultatelor, direcii viitoare de cercetare

Temperaturile maxime pentru fiecare procedeu folosit sau pentru fiecare trecere au fost
atinse n nodurile situate n axele centrale ale mbinrilor sudate, iar valorile acestora au fost
cuprinse n intervalul 1842 2038 C;
Tensiunile Von Mises maxime pentru fiecare procedeu folosit sau pentru fiecare trecere
au fost atinse n nodurile situate n zonele influenate termic ale mbinrilor sudate, iar valorile
acestora au fost cuprinse n intervalul 226 336 N/mm2. Valorile diferite ale tensiunilor VM
maxime sunt datorate n principal valorilor diferite ale energiilor liniare introduse n modele, ct i
datorit timpilor diferii ntre treceri pentru fiecare procedeu n parte;
mbinrile sudate au fost caracterizate, conform procedurilor n vigoare, asupra acestora
efectundu-se controalele uzuale, respectiv: control vizual, control defectoscopic, determinarea
caracteristicilor mecano-metalografice (examinarea macro i microscopic, ncercarea de duritate,
ncercarea la traciune, ncercarea la ndoire, ncercarea la rezilien), rezultatele fiind prezentate
sintetic, sub form de tabele i diagrame;
Din interpretarea rezultatelor obinute n urma ncercrilor efectuate a rezultat faptul c
toate mbinrile sudate realizate n cadrul programului de experimentari au corespuns din punct de
vedere al controlului dimensional i defectoscopic, rezultatele ncercrilor mecano metalografice sau ncadrat n limitele prevzute de normativele n vigoare. Astfel, cele 4 tehnologii de sudare
investigate, prin aplicarea procedeului de sudare MAG Tandem, nu afecteaz n mod special
comportarea mecano metalurgic a oelului X52 MS, mbinrile avnd o plasticitate i tenacitate
corespunzatoare, dovedindu-se aplicabile la sudarea acestui tip de oel.
Din analiza comparativa a celor 4 tipuri de mbinri realizate pe probe de sudur din
oel X52 MS (3 variante pe probe sudate cu rost in Y i o variant pe probe cu rost n X) aplicand
procedeul de sudarea multi arc MAGTandem, se poate concluziona c:

la mbinrile sudate cap la cap cu rost n V, varianta de sudare 3 (cordoane de sudur

unilateral, primul cordon cu 2 srme tandem, iar al doilea cordon cu acelai cap de sudare cu 2
srme dar dispuse transversal) s-a dovedit cel mai avantajos att din punct de vedere al
consumurilor energetice cat i de materiale consumabile, pretandu-se la automatizare i robotizare;

la mbinrile sudate cap la cap cu rost n X, (2 cordoane , bilateral, primul cordon pe

rostul mic sudat MAG cu dou srme - tandem, iar al doilea cordon cu acelasi cap de sudare dar
dispus transversal, ofer avantajul realizarii mbinrii numai din dou treceri conducand la
reducerea consumurilor energetice, materiale consumabile, posibilitati de automatizare i
robotizare;

Sudarea sub flux SAF i sudarea combinat SAF i MIG / MAG, care a reprezentat i

varianta de referin clasic, bine cunoscut i aplicat nc n domeniul fabricaiei de conducte


magistrale, prin extinderea i aplicarea procedeului de sudare de multi arc MAG Tandem, ca
urmare a rezultatelor obtinute, poate deveni o alternativ de nlocuire cu succes a acestora.

C. TOMA- Tez de doctorat

Pag. 69

Capitolul 6. Concluzii finale, contribuii originale, diseminarea rezultatelor, direcii viitoare de cercetare

6.2. Contribuii personale


Prin prisma obiectivelor propuse precum i n urma rezultatelor cercetrilor teoretice i
experimentale efectuate pe parcursul elaborrii tezei de doctorat, contribuiile personale pot fi
sintetizate dup cum urmeaz:
1. Realizarea analizei detaliate privind stadiul actual al procedeelor de sudare multiarc, de
mare productivitate, utilizate la fabricarea conductelor magistrale cu precadere a posibilitii
nlocuirii treptate a procedeului de sudare sub flux (SAF), i a extinderii procedeului de sudare MIG
/ MAG Tandem, care ofer posibilitai extinse de automatizare i robotizare;
2. Elaborarea i punerea n practic a unui program de experimentri care cuprinde
realizarea de mbinri sudate din oel X52 MS pe perechi de table cu rost in V, (cu 3 i 2 cordoane,
realizate unilateral, cu suport pe pat de flux), i pe perechi de table cu rosturi n X (2 cordoane,
realizate bilateral), realizate exclusiv prin procedeul MAG Tandem
3. S-a realizat un montaj experimental ce a constat dintr-o Celul Robotizat de Sudare
format dintr-un robotul de sudare QIROX 315 cu 7 axe, avnd amplasat un cap de sudare MIG /
MAG Tandem, cu dou srme, alimentat din dou surse de sudare Quinto GLC 603, montajul
permind realizarea unor programe cu controlul parametrilor principali de sudare (Is, Ua, Vas, Qgaz)
pentru fiecare srm material de adaos, precum i a vitezei de sudare,Vs;
4. Au fost efectuate analizele cmpurilor termice, pentru tehnologia clasic aplicat (rost n
X sudare combinat SAW i MIG/MAG) precum i pentru fiecare din cele 4 variante
experimentate, (rost n Y i X, sudare MAG cu o srm i Tandem), pe baza modelarii cu elemente
finite a proceselor de sudare, avnd la baz valorile concrete ale tuturor parametrilor reali utilizai
determinndu-se distribuia i variaia tensiunilor Von Mises n fiecare cordon de sudur din
mbinrile sudate analizate,
5. Caracterizarea mbinrilor sudate realizate, conform procedurilor n vigoare, asupra
acestora efectundu-se controalele uzuale, respectiv: control vizual, control defectoscopic,
determinarea

caracteristicilor

mecano-metalografice

(examinarea

macro

microscopic,

ncercarea de duritate, ncercarea la traciune, ncercarea la ndoire, - ncercarea la rezilien),


rezultatele fiind prezentate sintetic, sub forma de tabele si diagrame.
6. Analiza comparativ a rezultatelor obinute n urma experimentarilor celor 4 tehnologii
de sudare investigate, prin aplicarea procedeului de sudare MAG Tandem, concluzionnd c acestea
nu afecteaz n mod special comportarea mecano metalurgic a oelului X52 MS, mbinrile
avnd o plasticitate i tenacitate corespunzatoare, dovedindu-se aplicabile la sudarea acestui tip de
oel.
7. Rezultatele obinute prin tehnologiile de sudare investigate, utilizand procedeul de sudare
MAG Tandem, pot constitui un fundament teoretic i experimental la nlocuirea treptat a
tehnologiile de sudare SAF/ MIG-MAG, aplicate n prezent la fabricarea conductelor magistrale,

C. TOMA- Tez de doctorat

Pag. 70

Capitolul 6. Concluzii finale, contribuii originale, diseminarea rezultatelor, direcii viitoare de cercetare

devenind avantajoase att din punct de vedere al consumurilor energetice cat i de materiale
consumabile, pretndu-se la automatizare i robotizare.

6.3. Direcii de cercetare viitoare


Cercetrile experimentale derulate n cadrul tezei de doctorat s-au materializat prin
urmtoarele:
Elaborarea de noi tehnologii de sudare, utiliznd procedeul MAG- Tandem, a tablelor
cu grosimi pan la 15 mm, cap la cap, cu rost n Y si in X, unilateral sau bilateral, cu posibilitati de
implementare atat la fabricarea conductelor magistrale ct i n toate domeniile industriale unde
intervin asemenea tipuri de mbinri
Realizarea unui montaj experimental funcional, format dintr-o Celul Robotizat de
Sudare utiliznd robotul de sudare QIROX 315 cu 7 axe, avnd amplasat un cap de sudare MIG /
MAG Tandem, cu dou srme, alimentat din dou surse de sudare Quinto GLC 603, montajul
permind realizarea unor programe cu controlul parametrilor principali de sudare (Is, Ua, Vas, Qgaz)
pentru fiecare srm material de adaos, precum i a vitezei de sudare,Vs;
Efectuarea de programe specializate, adaptabile pe montajul experimental realizat,
pentru sudarea robotizat prin procedeul MIG / MAG Tandem, a diferitelor structuri sudate, pentru
diverse cazuri practice.
Extinderea cercetrilor de pe eantioanele de table pe evi sudate;
Studierea comportrii acestor noi procedee n procesul de fabricaie i anume la
calibrarea mecanic (pe expandor);
Efectuarea testelor HIC (Hidrogen Induced Cracking) i SSC (Sulfide Stress Cracking)
a mbinrilor sudate i a zonei influenate termic.

6.4 Modaliti de valorificare


Rezultatele cercetrii efectuate pe parcursul elaborrii i finalizrii tezei de doctorat au fost
valorificate dup cum urmeaz:
Publicarea unui numr de 4 articole tiinifice la congrese, conferine internaionale i
reviste de specialitate, din care 1 ISI i 3 BDI ca prim autor.

C. TOMA- Tez de doctorat

Pag. 71

BIBLIOGRAFIE

a) Articole, monografii, proceedings de conferine.


1.
2.

[ANG 97]
[BM 11]

3.

[BS 11]

4.

[BLD 02]

5.

[BRS 93]

6.

[BSV 13]

7.

[BSV 13a]

8.

[BUN 07]

9.

[CN 99]

10.

[CHA 87]

11.

[CKS 14]

12.

[CON 93]

13.

[DAL 88]

14.

[DEH 97]

C TOMA - Tez de doctorat

Anghel, I., Sudarea oelurilor aliate, Editura Tehnic, Bucureti, 1993


Brsan D., Mircea O., Coupled Analysis Of The Double Submerged
Arc Welding Process Using Element Movement Techniques, New
Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies
Journal, ISSN 1224-029X, Suceava, Romania, pag. 297:301, 2011
Birsan D., Scutelnicu E., Stress and temperature field modelling at
web stiffeners welding, The Annals of Dunarea de Jos University of
Galati, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology, Year XXI,
ISSN 1221 4639, pag.15:19, 2011.
Blackman S., Dorling D. V. High-speed tandem GMAW for pipeline
welding", Proceedings of IPC 2002: International Pipeline Conference,
Vol. IPC02-27295, 29th September 3rd October 2002, Calgary,
Alberta Canada, 2002.
Brsan D. C., Rusu C. C., Scutelnicu E., Mistodie R. L., Heat Transfer
Analysis in API X70 Steel Joints Performed by Double Submerged Arc
Welding Process, Metalurgia International, Vol. 18, Spec. Iss. 1, pag.
62:65, 2013.
Brsan D., Scutelnicu E., Visan D., Modeling of Heat Transfer in
Pipeline Steel Joint Performed by Submerged Double-Arc Welding
Procedure, The 10th International Conference Structural Integrity of
Welded Structures, Timisoara, Romania, 11-12 July, 2013.
Brsan D., Scutelnicu E., Visan D., Modeling of Heat Transfer in
Pipeline Steel Joint Performed by Submerged Double-Arc Welding
Procedure, Advanced Materials Research, Advanced Materials
Research, Vol. 814, pag. 33:40, 2013.
(doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.814.33.)
Burc M., Negoiescu S.,Sudarea MIG / MAG, Editura Sudura, ISBN
973-8359-22-8, Timioara, 2004.
Cndea, V.N., Metalurgia sudrii, Tom. II, vol 5, Editura Lux Libris,
Braov, 1999.
Chandel R.S. , Mathematical modeling of melting rates for submerged
arc welding, Weld. J. 66(5), pag. 135:140s, 1987.
Cho D.W., Kiran D.V., Song W.H., Na S.J., Molten pool behavior in
the tandem submerged arc welding process, Journal of Materials
Processing Technology, 214, Issue 11, Nov. 2014, p. 2233:2247, 2014.
Constantin, E., Tehnologia sudrii prin topire Bazele tehnologice
ale sudrii prin topire, Universitatea Dunrea de Jos, Galai, 1993.
Dallam C.B., Liu S., Flux composition dependence of microstructure
and toughness of submerged arc HSLA weldments, Welding Journal,
64 (5), 1999, pag. 140:149, 1988.
Dehelean, D., (1997), Sudarea prin topire, Editura Sudura, ISBN 973
9804918, Timioara, 1997.

Pag. 72

BIBLIOGRAFIE

15.

[ESA 11]

16.

[FLF 11]

17.

[GBM 86]

18.

[GBM 86]

19.

[GBM 86]

20.

[GZB 96]

21.

[HIL 95]

22.

[HKS 11]

23.

[IJI 12]

24.

[JEC 07]

25.

[JOT 05]

26.

[KAM 06]

27.

[KBS 94]

28.

[KCS 14]

29.

[KOU 87]

30.

[KOT 09]

C. TOMA - Tez de doctorat

ESAB Group, Advanced Fabrication Methods in Power Generation,


Process Industry, Oil & Gas, Offshore and Shipbuilding Industry Global survey, London U.K., Annual Report, 2011.
Fonzo A., Lucci A., Ferino J., Di Biagio M., Spinelli C.M., Flaxa V.,
Zimmermann S., Kalwa C., Knoop F.M., Full scale investigation on
strain capacity of high grade large diameter pipes, 18th JTM, 16/19,
San Francisco, CA, 2011.
Goldak J., Bibby, M., Moore J., House R., Patel B, Computer
Modeling of Heat Flow in Welds, Metallurgical Transactions B, vol.
17 B, pp. 587-600, 1986.
Goldak J., Chakravarti A. and Bibby M., A new Finite Element Model
for Heat Sources, Metallurgical Transactions B, vol. 15 B, pp.
299:305, 1984.
Goldak J., Bibby M, Moore J, House R. ,Patel, B., Computer modeling
of heat flow in welds, Metallurgical Transactions B, vol. 17 B, pp.
587:600, 1986.
Goldak J., Zhou J., Breiguine V., and Montoya F., Thermal Stress
Analysis of Welds: From melting Point to Room Temperature, JWRI,
vol. 25, No. 2, pp. 1851:89,1996.
Hillenbrand H. G., Manufacturability of linepipe in grades up to X100
from TM processed plate, Proceedings of the Conference of Pipeline
Technology, Vol. 2, 11th-14th September 1995, Ostend, Belgium, pp.
273:286, 1995.
Hillenbrand H.G., Kalwa C., Schrder J., Kassel C., Challenges To a
pipe manufacturer driven by worldwide pipe projects, 18th JTM,
16/19, San Francisco, CA., 2011.
Iovanas R., Joni A., Iovanas D., Staretu I., Iovanas R. F. ,The
anthropomorphic six axis robot as an appropriate tool for Automatic
Gas Pipe Welding Process, Applied Mechanics and Materials Vol. 162
pp 455-462, 2012.
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.162.455
Jeong S., K., Cho H., S., An analytical solution to predict the transient
temperature distribution in fillet arc welds, Welding Journal 76(6), ,
pag. 223s:232s, 1997.
Joni Nicolae, Trif Nicolae, Sudarea robotizat cu arc rlrctric, Editura
Lux Libris, ISBN 973-9458-48-X, ISBN 973-9458-33-5, Braov, 2010
Kanjilal P., Pal T. K., Majumdar S. K., Combined effect of flux and
welding parameters on chemical composition and mechanical
properties of submerged arc weld metal, Journal of Materials
Processing Technology, 2006, pag. 223 231.
Kim I. S., Bas, A., Siores E., The effect of welding parameters on weld
penetration in GMAW process, Welding, Joining, Coating and Surface
Modification of Advanced Materials. Pre-Assembly Symposium, 47th
Annual Assembly of IIW, Vol. 1, Dahian, China, pp. 238-243, 1994.
Kiran D.V., Cho D.W., Song W.H,. Na S.J, Arc behavior in two wire
tandem submerged arc welding, Journal of Materials Processing
Technology, Volume 214, Issue 8, August 2014, pp. 1546-1556, 2014
Kou, S., Welding Metallurgy, University of Wisconsin, John Wiley &
Sons, Inc., 1987.
Kobayashi K., Omura T., Takahashi N., Minato I. Yamamoto A.,.
Pag. 73

BIBLIOGRAFIE

31.

[LEC 07]

32.

[LGO 02]

33.

[LZN 89]

34.

[MAC 10]

35.

[MAC 13]

36.

[MAZ 13]

37.

[MCS 09]

38.

[MES 04]

39.

[MRV 13]

40.

[MKM 11]

41.

[MRC 12]

42.

[MTR 14]

43.

[NIG 90]

44.

[NKR 08]

C. TOMA - Tez de doctorat

Sumitomo Metal Industries, Pipeline Technology Conference, Ostend,


Paper no: Ostend 2009-022, 2009.
Lee, C.H., Chang, K.H., Three-dimensional finite element simulation
of residual stresses in Circumferential Welds of Steel Pipe Including
Pipe Diameter Effects, Journal of Material Science & Engineering-A.
Article in Press, doi:10.1016/j.msea.2007.10.011, 2007.
Liessem A., Grimpe F., Oesterlein, L.:State-of-the-Art Quality Control
during the Production of SAW Linepipes, Proc. 4th Int. Pipeline
Conference, Calgary,Alberta, ASME, paper IPC2002, -27141, 2002.
Lassaline E., Zajaczkoski Z., North T. H., Narrow groove twin-wire
GMAW of high-strength steel, Welding Journal, vol. 68, no. 9, pp.
53:58, 1989.
MachedonPisu Teodor, Tehnologia sudrii prin topire. Ghid de
lucrri practice, Editura Lux Libris, ISBN978-973-131-089-3, Braov,
2010
MachedonPisu Teodor, Sudarea prin topire a materialelor neferoase,
Editura Lux Libris, ISBN978-973-131-228-6, Braov, 2013
Mazilu R. ,Cercetri experimentale privind sudarea MIG/MAG multiarc a conductelor magistrale, Teza de doctorat, Universitatea
Transilvania Braov, 2013.
McCormick A, Connelly M., Slater Jackson E. Corus Tubes, UK.
Pipeline Technology, Conference, Ostend, 2009 Paper no:
Ostend2009-084, 2009.
Messler W. R., Principles of Welding: Processes, Physics, Chemistry
and Metallurgy, Wiley-VCH, ISBN-13: 978-0-471-25376-1, Berlin,
Germany, 2004.
Mistodie L.R.., Rusu C.-C., Voicu C., Toma C., Sudarea multiarc a
evilor pentru conducte magistrale de gaze naturale realizate din
oeluri de nalt rezisten, Conferina Naional Multidisciplinar,
Prof. I.T. Lzrescu, pag. 431:438, Ed. I, Cugir, 3013.
Moeinifara, S., Kokabib A. H., Madaah Hosseinib H. R., Role of
tandem submerged arc welding thermal cycles on properties of the
heat affected zone in X80 microalloyed pipe line steel, Journal of
Materials Processing Technology, Volume 211, Issue 3, 1 March
2011, pp. 368:375, 2011.
Mistodie L.R., Rusu C.C., Constantin E., Scutelnicu E., Voicu C.,
Comparative experimental study on mono and multiarc submerged arc
welding of API 5L-X70 steel, Proceedings of the European Federation
for Welding - EWF Eurojoin 8 Conference, 24-26 May 2012, PolaCroatia, ISBN978-953-7518-02-8, pag. 125:132, 2012.
Mistodie L. R., Toma C., Rusu C.-C., Determinarea experimentala a
campului termic la sudarea multiarc sub strat de flux a tevilor utilizate
la fabricarea conductelor magistrale, Proceedings of ASR Conference
Sudura, Sibiu, 2014.
Niederhoff K and Grf M.K., Toughness behaviour of the heataffected zone (haz) in double submerged-arc welded large diameter
pipe, Proc. Pipeline Technology Conference, Oostende, Belgium, Vol.
B, pp. 13.1-13.9, 1990.
Nadimi S., Khoushehmehr R.J, Rohani B., Mostafapour A.,
Investigation and Analysis of Weld Induced Residual Stresses in Two
Pag. 74

BIBLIOGRAFIE

45.

[OHL 99]

46.

[OKA 99]

47.

[PAM 06]

48.

[QUP 99]

49.

[QUR 08]

50.

[RAP 08]

51.

[RCB 14]

52.

[SCO 01]

53.

[SCU 03]

54.

[SCU 04]

55.

[SCU 07]

56.

[SCR 14]

57.

[SCU 07]

C. TOMA - Tez de doctorat

Dissimilar Pipes by Finite Element Modelling, Journal of Applied


Sciences 8 (6): 1014-1020, ISSN: 1812-5654, 2008.
Ohring S., Lugt H., J., Numerical simulation of a time-dependent 3-D
GMA weld pool due to a moving arc, Welding Journal, December, ,
pag. 416s:424s, 1999.
Okatsu M., Kawabata, F., Amano K., "Metallurgical and mechanical
features of X100 linepipe steel", Proceedings of the 16th International
Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
(OMAE97), III Materials Engineering, 13th-17th April 1997,
Yokohama, pp. 119-124, 1997.
Palani P. K., Murugan N., Development of mathematical models for
prediction of weld bead geometry in cladding by flux cored arc
welding, International Journal of Advanced Manufacturing, vol. 30,
no. 7-8, pp. 669-676, 2006
Quintino L., Pires I., Analysis of the influence of shielding gas
mixture on features of MIG/MAG welding", Eurojoin: Welding
Technology at Work, 3rd European Conference on Joining
Technology, 30th March-1st Aprilie, 1998, Bern, pp. 819-830, 98,
1998
Qureshi M., E. Analysis of residual stresses and distortions in
circumferentially welded thin-walled cylinders, PhD Thesis,
Department of Mechanical Engineering, National University of
Sciences and Technology, Rawalpindi, Pakistan, 2008.
Rosado T., Almeida P., Pires I., Miranda R., Quintino L., Innovations
in arc welding, 5 Congresso Luso-Moambicano de Engenharia, 2
Congresso de Engenharia de Moambique, Artigo REF: 44A004,
Maputo, 2-4 Setembro, 2008
Rusu C.-C., Constantin E., Birsan B., Mircea O., Visan D. Mistodie L.
R., Georgescu B, Scutelnicu E., Investigation of temperature field
generated by the tandem submerged arc welding process, Proc. of the
Second Intl. Conf. on Advances In Mechanical and Robotics
Engineering- AMRE 2014, ISBN: 978-1-63248-031-6 doi: 10.15224/
978-1-63248-031-6-152, 2014.
Scorobeiu L., Teoria proceselor de sudare, Universitatea Transilvania
Braov, 2001.
Scutelnicu, E., Cercetri teoretice i experimentale privind procesele
termice la sudarea mbinrilor eterogene, Tez de doctorat,
Universitatea Dunrea de Jos din Galai, 2003.
Scutelnicu E., Simularea prin metoda elementului finit a proceselor
termice din mbinrile sudate eterogene, Editura Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2004
Scutelnicu, E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundaiei
Universitare ,,Dunrea de Jos, Galai, 2007.
Scutelnicu E., Rusu, C. C., Assessment of Cooling Rate in
Longitudinal Welded Pipelines performed by Submerged Double-Arc
Welding, International Journal of Mechanics, Volume 8, ISSN19984448, pp. 144:149, 2014.
Scutelnicu, E., Bazele proceselor de sudare, Editura Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2007.
Pag. 75

BIBLIOGRAFIE

58.

[SUR 96]

59.

[TII 14]

60.

[TIM 08]

61.

[TIR 14]

62.

[TRO 09]

63.

[TUS 00]

64.

[TUS 04]

65.

[TVP 08]

Surgean I., Electrozi, fluxuri i srme pentru sudare, Editura Facla,


Timioara, 1996.
Toma C., Iovanas R., Iovanas D. M., Research regarding the
manufacture of pipelines through automatic tandem mag welding on
generators, Advanced Materials Research Vol. 1029 (2014) pp
100:105, 2014.
(doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1029.100)
Timings R., Fabrication and Welding Engineering, NEWNES Press
imprint of Elsevier, ISBN 10: 0-7506-6691-9, ISBN 13: 978-0-75066691-6, Oxford USA, 2008.
Toma C., Iovanas R, Roata I.C.,Iovanas D.M., Researches regarding
tandem mag bilateral welding on generators of X52 HIC steel mains,
Proceedings of International Conference on Innovative Technologies,
IN-TECH 2014, Leiria, 10. - 13.09.2014, ISBN 978-953-6326-88-4,
pag. 107:111, 2014.
Trommer G., Tandem wire process improves shiip panell productiion,
Welding journal, vol. 88, nr. 9,pag. 42:45, ISSN 0043-2296,
septembrie, 2009.
Tusek Janez, Mathematical modeling of melting rate in twin-wire
welding, Journal of Materials Processing Technology 100 pag.
250:256, 2000.
Tusz, F., Sisteme de fabricaie flexibil pentru realizarea ansamblelor
sudate, ISBN 973-8359-29-5, Editura Sudura, 2004.
Truculescu, M., Vrtosu, A., Pascu, R., Materialotehnica. Materiale
folosite n construcia de maini, instalaii i scule, ISBN 978-973625-575-5, Vol III, Editura Politehnica, Timioara, 2008.

66.

[DE 96]

67.

[UOY 05]

68.

[VI 08]

69.

[VOI 06]

70.

[VOI 10]

71.

[VOI 11]

72.

[VRM 11]

C. TOMA - Tez de doctorat

enche, P., Dan C., Epure X., Materiale pentru sudare standardizate
simboluri i corespondene, Ediia a II-a, revzut i adugit, Editura
OIDICM, ISBN 973 9187 46 3, Bucureti,1996.
Ueyama T., Ohnawa T., Yamazaki K., Tanaka M., Ushio M., Nakata
K., High-Speed Welding of Steel Sheets by the Tandem Pulsed Gas
Metal Arc Welding System, Transactions of JWRI, Vol. 34 No. 1,
(Osaka University), 2005.
Vian D., Tehnologii de sudare, Universitatea Dunrea de Jos, Galai,
2008.
Voicu, I., S., ncercrile tehnologice i de rezisten ale mbinrilor
sudate sau lipite, Editura Sudura, Timioara, ISBN 9738359384,
2006.
Voiculescu, I., Rontescu, C., Dondea, I. L., Metalografia imbinarilor
sudate, ISBN 978-973-8359-58-1, Ed. Sudura, Timioara, 2010.
Voicu C., Contribuii la optimizarea sudrii conductelor magistrale,
Tez de doctorat, Universitatea Dunrea de Jos, Galai, 2011.
Voicu C., Rusu C.C., Misdotie L.R., Constantin E.(2011),
Experimental determination multiarc welding submerged pipes for
pipelines, The Annals of Dunrea de Jos University of Galai, Fascicle
XII, Welding Equipment and Technology, Year
XXI, ISSN 1221 4639, 2011.

Pag. 76

BIBLIOGRAFIE

73.

[VRM 12]

74.

[ZHW 11]

75.

[ZIR 07]

76.

[WAV 82]

77.

[*** 99]

Voicu C., Rusu C.C., Mistodie L.R., Comparative studies on


submerged welding steel mono and multiarc X 70, Proceedings of the
European Federation for Welding EWF EUROJOIN 8 Conference,
24-26 May 2012, Pola-Croatia, pag. 125:132, ISBN 978953751802
8, 2012.
Zhao W., Wamg W., Research on the affect the thermal cycle of
welding simulated microstructure and mechanical properties of the
steel pipe X 90, Materials Science and Engineering, Vol., 528, Issue
24, 15 septembrie 2011, pag. 7417:7422, 2011
Zgur, Ghe., Iacobescu, G., Rontescu, C., Cicic, D., Tehnologia
sudrii prin topire, ISBN 978-973-7838-57-5, Editura Politehnica
Press, Bucureti,2007.
Waszink J.H., Van den Heuvel G.J.P.M., Heat generation and heat
flow in the fller metal in GMAwelding, Weld J. 61(8) pag. 269:282s,
1982.
SR EN 1043-2/1999, ncercri distructive ale mbinrilor sudate din
materiale metalice - Partea 2: ncercarea de microduritate a
mbinrilor sudate.

78.

[*** 99a]

API STD 1104 (1999), Welding of pipelines and related facilities,


19th ed, American Petroleum Institute, Ann Arbor, MI.

79.

[*** 00]

80.

[*** 00a]

81.

[*** 01]

82.

[*** 03]

83.

[*** 04]

84.

[*** 05]

85.

[*** 07a]

86.

[*** 08]

87.

[*** 10]

88.

[*** 10a]

SR EN 1321-2000, ncercari distructive ale imbinarilor sudate din


materiale metalice. Examinarea macroscopica si microscopica a
imbinarilor sudate.
BS 4515-1 (2000), Specification for welding of steel pipelines on land
and offshore. Part 1: Carbon and carbon manganese steel pipelines,
British Standards Institution, London.
***Colecia de standarde comentate n domeniul sudrii i tehnicilor
conexe, Vol. I Sudarea prin topire cu arcul electric, Editura Sudura,
Timioara, ISBN 973 8359 01 5, 2001
***SR EN 970:2003, Examinri nedistructive ale mbinrilor sudate
prin topire. Examinarea vizual.
EN ISO 15614-1:2004, Specification and qualification of welding
procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1:
Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel
alloys.
ISO 6507-1, Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 1: Test
method, 2005.
API SPEC 5L 2007, Specification for Line Pipe, API Standard, Oct.
2004 and 44th ed., October 1, 2007
***SR EN 14163:2008, Industriile petrolului i gazelor naturale.
Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor, ASRO,
Ediia 1, 2011.
SR EN ISO 5173:2010, ncercri distructive ale sudurilor din
materiale metalice. ncercri la ndoire.
NSRP Subcontract Agreement No. 2010-305, Contractor: Todd Pacific
Shipyard, comparison of SAW and tandem electrode gas shielded

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 77

BIBLIOGRAFIE

89.

[*** 11]

90.

[*** 11a]

91.

[*** 11b]

92.

[*** 11c]

93.

[*** 12]

94.

[*** 13]

95.
96.

[*** ARC]
[*** CMR]

97.
98.

[*** JUS]
[*** KOB]

99.

[*** LIN]

100.

[*** LINa]

101.

[*** PAP]

102.
103.

[*** SAF]
[*** TRA]

C. TOMA - Tez de doctorat

processes for productivity, and distortion in thin panel butt joints for
thin panel structures, August 17, 2010 Idaho Falls, Idaho, 2010.
SR EN ISO 5178:2011, ncercri distructive ale mbinrilor sudate
din materiale metalice. ncercarea la traciune longitudinal a
metalului depus din mbinrile sudate prin topire.
SR EN ISO 9015-1:2011, ncercri distructive ale mbinrilor sudate
din materiale metalice. ncercarea de duritate. Partea 1: ncercarea
de duritate a mbinrilor sudate cu arc electric
SR EN ISO 9016:2011, ncercri distructive ale mbinrilor sudate
din materiale metalice. ncercarea la ncovoiere prin oc. Poziia
epruvetei, orientarea crestturii i examinare.
NSRP SP7 Panel Project, ATI Project No: 2010-305, Comparison of
saw and tandem electrode gas shielded processes for productivity, and
distortion in butt joints for thin panel structures, April 13, 2011 at Ann
Arbor, Michigan, USA, 2011
ISO 3183, "Petroleum and natural gas industries Steel pipe for
pipeline transportation systems", ISO, 2012
SR EN ISO 4136:2013, ncercri distructive ale sudurilor din
materiale metalice. ncercarea la traciune transversal.
http://galati.arcelormittal.com/
http://www.cmrs.ugal.ro/gazoduct/
Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1057 Contract nr. 27/2012,
Creterea securitii n alimentarea cu gaz la magistralele
transeuropene.
http://www.justools.ro/ductil/sudare-mig.pdf
http://www.kobelco.co.jp/english/welding/index.html
KOBELKO, Welding robot, ARCMANTM, Welding Systems Lineup
http://www.lincolnelectric.com
GMAWWelding Guide.
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/Consumable_M
IGGMAWWires-SuperArc-SuperArcL-50/c4200.pdf
http://www.paper.edu.cn/index.php
Quasnen L., Huan, L., Dan, Qu., Ying, G., Finite element simulation
for the weld temperature field of tandem pulsed MIG welding,
Chinese scientific papers online / default/releasepaper/content/200705435.
www.saf-fro.com
www.transgaz.ro, SC TRANGAZ SA, Norme tehnice pentru
proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale NTPEE 2008.

Pag. 78

Contribuii la realizarea conductelor magistrale prin sudare multiarc pe generatoare


Conductor tiinific,
Prof. Dr. Ing. Radu IOVNA

Doctorand,
Ing. Cosmin TOMA

Cuvinte cheie: conducte magistrale, sudare MIG / MAG - Tandem, mbinri cap la cap table
oel X52 MS, celula robotizat.
Rezumat:
innd cont de preocuprile actuale din domeniu, prezenta tez de doctorat a ncercat
s aduc o contribuie privind elaborarea unor tehnologii alternative de fabricare a
conductelor magistrale prin sudare pe generatoare, utiliznd procedee de sudare multiarc de
mare productivitate, cu consumuri energetice reduse, dezvoltndu-se n acest sens procedeul
de sudare MIG / MAG Tandem, n varianta mecanizat sau robotizat.
Procedeul MAG Tandem s-a experimentat pe table din oel X52 MS de dimensiuni
400x150x12 mm, n dou variante: unilateral din exterior cu rosturi n Y (cu 3 i 2 cordoane),
cu suport pe pat de flux i bilateral din exterior i interior, cu rosturi n X (2 cordoane).
Au fost efectuate analizele cmpurilor termice, pentru tehnologia clasic aplicat
precum i pentru fiecare din variantele experimentate, pe baza modelarii cu elemente finite a
proceselor de sudare, avnd la baz valorile concrete ale tuturor parametrilor reali utilizai,
determinndu-se distribuia i variaia tensiunilor Von Mises n fiecare cordon de sudur din
mbinri. Prin rezultatele obinute, procedeele experimentate pot fi aplicate la sudarea pe
generatoare a conductelor magistrale, conducnd la: reducerea consumului de energie,
mbuntirea productivitii, costuri mai reduse privind materialele consumabile i
echipamentele auxiliare, automatizarea i robotizarea proceselor de fabricaie.
Contributions to the manufacture of pipelines by multi-arc welding with generators
Scientific coordinator,
Prof. Dr. Ing. Radu IOVNA

PhD student,
Eng. Cosmin TOMA

Keywords: pipelines, MIG / MAG tandem welding, butt welding, X52 MS steel plates,
robotised cell.
Abstract:
Given the current trends, the present paper seeks to contribute to the elaboration of
alternative technologies for the manufacture of pipelines by welding with generators, using
high productivity multi-arc welding procedures which use less energy, developing to that end
the mechanised or robotised MIG / MAG tandem welding procedure.
The MAG tandem procedure was experimented on 400x150x12 mm X52 MS steel
plates in two variants: unilateral from the outside with Y-joints (with 3 and 2 beads), with flux
bed support and bilateral from the outside and from the inside, with X-joints (2 beads).
There have been analysed the thermal fields for the applied classical technology and
for each of the experimented variants, based on the finite element method of the welding
processes, founded on the actual values of all the used real parameters, determining the
distribution and variation of the Von Mises stress in each bead of the joints. Given the
obtained results, the experimented procedures could be applied to the welding of pipelines
using generators, leading to: decrease of energy consumption, productivity improvement,
lower costs for consumables and auxiliary equipment, automatisation and robotisation of the
manufacturing processes.

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 78

Curriculum vitae
Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Toma Cosmin
Stradas Ghe.ASACHI , no 10 ; Bloc C7 ;ap. 8; Galati ;Jud Galati
-

Mobil: +40 732 520 572

cosmin.toma@arcelormittal.com

Data naterii 15.05.1968


Educaie i formare
10.2011 - prezent

Doctorand fara frecven, n cadrul Contractului de Studii Doctorale


cu Taxa ; no. 2.T.M.M48, domeniul Inginerie Industrial, Fac. SIM,
DEP. IMS , Universitatea TRANSILVANIA din Braov

02.2013

Diploma -International Welding Inspector (IIW) ;ISIM Timisoara;

07.2012

Diploma - European Welding Engineer (EWE) ;ISIM Timisoara;


Diploma International Welding Engineer (IWE);ISIM Timisoara

05.2009

Certificat Manager Resurse Umane ; Scoala Romaneasca de Afaceri;

1999

Diploma De Licenta Universitatea Dunarea de Jos Galati inginer ;


Utilajul si Tehnologia Sudarii;

1986

Diploma de Bacalaureat ; Liceul Industrial no 1 Hunedoara; Profil


Mecanic

Experien
profesional
09.2009 - Prezent

Director General la Arcelormittal Tubular Product Galati

08.2005-09.2009

Director de Productie la Arcelormittal Tubular Product Galati

04.2003 08.2005
02.2000-04.2003

Sef de Schimb la Arcelormittal Tubular Product Galati


Mecanic Sef la Arcelormittal Tubular Product Galati

1999

Inginer Mecanic la Arcelormittal Tubular Product

1987

Angajat la Arcelormittal Tubular Product Galati

Aptitudini i Inginerie ; Proiecte de imbunatatire continua ; Operatiuni ;


competene personale Optimizarea procesului de productie , WCM;
Limba(i) matern(e)

Romn

Limba(i) strin(e) Engleza


cunoscut(e)
Competene i aptitudini Reprezinta Societatea in relatiile comerciale, financiare cu alte
tehnice companii nationale si internationale ; Responsabil pentru pierdere si
profit;
Competene i aptitudini
de utilizare a
calculatorului

- Ms Office,

Permis(e) de conducere Categoria B (2000)

C. TOMA - Tez de doctorat

Pag. 79

Curriculum vitae
Personal data
First name / surname
Address(es)
Telephone(s)

Cosmin Toma
10 Ghe. ASACHI Street; building C7; ap. 8; Galati; Galati County
-

Mobile: +40 732 520 572

E-mail(s) cosmin.toma@arcelormittal.com
Date of birth

15.05.1968

Education and training


10.2011 - to date PhD candidate - distance learning, self-funded PhD Contract no.
2.T.M.M48, Industrial Engineering, Faculty of Materials Science and
Engineering, DEP. IMS, TRANSILVANIA University of Braov
02.2013

Diploma - International Welding Inspector (IIW); ISIM Timisoara;

07.2012

Diploma - European Welding Engineer (EWE); ISIM Timisoara;


Diploma - International Welding Engineer (IWE); ISIM Timisoara;

05.2009

Certificate Human Resources Manager; Romanian Business School;

1999

Bachelors Degree - Dunarea de Jos University of Galati - Engineer;


Welding Equipment and Technology;

1986

Baccalaureate Diploma; Industrial High School no. 1 Hunedoara;

Work experience
09.2009 - to date

CEO at Arcelormittal Tubular Products Galati

08.2005 - 09.2009

Production Manager at Arcelormittal Tubular Products Galati

04.2003 - 08.2005

Shift leader at Arcelormittal Tubular Products Galati

02.2000 - 04.2003

Chief Mechanic at Arcelormittal Tubular Products Galati

1999

Mechanical Engineer Arcelormittal Tubular Product

1987

Employee at Arcelormittal Tubular Product Galati

Personal skills and Engineering; Continual improvement projects; Operations;


competences Optimisation of the production process, WCM
Mother tongue(s) Romanian
Other language(s) English
Technical skills and Representing the company in its commercial and financial
competences relationships with national and international companies; Accountable
for profit and loss
Computer skills and
competences

- Ms Office,

Driving license B (2000)

C. TOMA - PhD thesis

Pag. 80