Sunteți pe pagina 1din 8

1) Scopul politicii regionale este acela de a obtine:

b) o distributie interregionala echilibrata a activitatii economice


c) o eficienta ridicata
2) Premise de baza ale stiintei regionale sunt:
b) profitul vizeaza cresterea cheltuielilor aferente factorilor de productie utilizati de firme
c) investitiile au ca rezultat cresterea profilului firmelor
d) extravenitul este utilizat pentru a finanta cheltuielile suplimentare la nivel regional
3) Instrumentele politicii regionale influenteaza:
e) nici un raspuns anterior nu este correct
4) Generic, regiunea este analizata sub doua aspecte:
a) ca decuplaj spatial
b) ca profunzime a competentelor institutionale
5) Stiinta regionala preia concepte si metode numai din:
e) nici un raspuns anterior nu este corect
6) Caracteristici ale dezvoltarii regionale la nivelul U.E. sunt:
a) este in acelasi timp economica, sociala si culturala
b) pune in discutii teritorii cu statute si dimensiuni diferite
c) implica asocierea tuturor celor care participa in viata economico-sociala
7) Controlul amplasarii ramurilor la nivel regional prezinta ca avantaje:
b) sustinerea financiara de catre stat
8) Dintre masurile de politica economica privind amplasarea in regiune a activitatilor economice
amintim:
a) taxele regionale discriminatorii
9) In evolutia sa, stiinta regionala a cunoscut:
b) 4 etape
10) In conceptia lui D. Whittlesey, regiunile pot fo:
a) uniforme
e) nodale

11) Sistemul informational regional este format din:


c) fluxuri informationale
d) circuit informational
12) Subsistemele informationale care actioneaza la nivel regional sunt:
a) subsistemul decizional
c) subsistemul informational
d) subsistemul operational
13) Problematica de baza a ,etodologiei stiintei regionale la nivel informational este legata de:
d) elementele subiective ale analizei introspective si judecatile de valoare
14) Principalele dificultati privind implementarea politicilor regionale in cadrul U.E. sunt legate de:
b) decalajele de timp
c) incertitudine
e) natura climatului politic
15) Analiza cost-beneficiu la nivel regional a fost introdusa de catre:
e) nici un raspuns anterior nu este corect
16) Conform teoriei echilibrului general al activitatii economice regionale, ________ este un
simplu suport al activitatii economice, care se supune unei singure restrictii __________ :
b) teritoriul / costul de transport
17) Perfectionarea sistemului informational regional vizeaza:
b) sustinerea actiunilor permanente privind rationalizarea principalelor categorii de evidente
18) Stiinta regionala incearca sa gaseasca raspunsurile necesare influentarii proceselor economice
din teritoriu, astfel incat solutiile aplicate sa permita o evolutie a ... sistemului regional:
e) nici un raspuns anterior nu este corect
19) Elementele noi ale sistemului informational regional din Romania vizeaza:
a) manifestarea unor dezechilibre economico-financiare si a unor tensiuni sociale
20) Partea principala a sistemului informational regional o constituie:
d) sistemul de indicatori

21) La baza sistemului de indicatori statistici regionali din Romania vizeaza si:
a) economia subterana
22) Sistemul informatic regional se caracterizeaza prin:
c) ciclu lung de viata
23) Conform schemei sistemului informatic regional, input-urile pentru acesta sunt:
d) mesaje, documente, intrebari, diverse informatii
24) Initierea unui sistem informatic regional implica analiza unor probleme precum:
a) realizarea bancilor de date
25) In cadrul schemei interactiunii sistem informatic-mediu la nivel regional, asupra procesului
informational actioneaza ca input-uri:
c) decizii din afara
d) informatii din afara
26) In cadrul schemei interactiunii sistem informatic mediu, la nivel regional, procesul
informational influenteaza procesul decizional prin:
a) informatii
c) decizii din afara
27) Rolul ____________ este de a simplifica procesul de luare a deciziilor si nu de a se suprapune
peste sistemul decizional:
c) sistemul informatic
28) Cerinte ale dezvoltarii sistemului informatic regional in Romania sunt:
a) integrarea in sistemele informatice europene si ale organizatiilor internationale
29) Perfectionarea sistemului informatic statistic in Romania permite:
e) nici un raspuns anterior nu este corect
30) Internationalizarea informaticii prezinta si elemente de risc, precum:
d) infiintarea de registre permanente la nivel teritorial
31) In conceptia lui D. Whittlesey, regiunile pot fi:
a) uniforme
e) nodale

32) Din punct de vedere ecologic, diferentierea regiunilor se face in functie de:
a) poluarea solului
b) poluarea apei
c) poluarea aerului
33) Analiza regionala studiaza regiunea din punct de vedere social numai in masura in care acest
element influenteaza:
d) economicul
34) Modelul neoclasic uni-sectorial de crestere:
a) opereaza cu un output care poate creste nelimitat in conditiile cresterii ofertei de capital si
factor munca
35) Un nivel economic este optim si unic atunci cand se realizeaza un echilibru relational la nivelul
sistemului de preturi exprima continutul:
c) teoremei lui Debreu
36) Criteriul de optim al lui Pareto afirma ca:
a) un individ va prefera intotdeauna o resursa A, superioara alteia B
37) In cadrul ecuatiei de crestere care ia in considerare progresul tehnic, cunostintele tehnice sunt
tratate ca:
a) un element aditional
38) Cuantificarea progresului tehnic in cadrul ecuatiei specifice de crestere este simplista deoarece:
e) nici un raspuns anterior nu este corect
39) Din punct de vedere grafic, efectul progresul tehnic asupra cresterii output-ului pe lucrator se
evidentiaza prin translatarea curbei output-ului pe lucrator intr-o pozitie:
c) superioara
40) Daca stocul de capital si de factor munca se maresc cu acceasi rata, output-ul pe lucrator creste
daca:
c) rata progresului tehnic este pozitiva
41) Conditia de echilibru pe termen lung la nivel regional, conform modelului neoclasic, este:
a) rata cresterii output-ului = rata cresterii stocului de capital

42) Conform modelului neoclasic unisectorial, cauzele care determina diferentierea cresterii la
nivel regional sunt:
b) variatia intre regiuni a progresului tehnic
c) variatia intre regiuni a cresterii stocului de capital
d) variatia intre regiuni a cresterii factorului munca
43) Hulten si Schwab au evidentiat drept cauze ale cresterii economice regionale:
a) cresterea factorului munca
c) cresterea capitalului
44) Demonstrarea modelului neoclasic bi-sectorial se realizeaza in
e) nici un raspuns anterior nu este corect
45) Tehnica multivariabila:
b) permite utilizarea tuturor variabilelor ordinale, nominale sau texturale
c) analizeaza o cantitate mica de date cu o pierdere mica de informatii
46) Etape ale analizei factoriale sunt:
a) calculul valorilor factorilor
d) rotatia
e) calculul matricei de corelatie
47) _________ reprezinta o mare varietate de tehnici care au drept obiectiv analiza grupurilor
rezultate din reunirea indivizilor:
e) nici un raspuns anterior nu este corect
48) Spre deosebire de tehnicile multi-variabile, analiza cluster:
a) se limiteaza la a specifica distanta ca un posibil mijloc de tratare a datelor mult mai simplificat
b) sintetizarea informatiilor se realizeaza prin stabilirea unor grupari intre observatii, in functie de
criteriile de omogenitate
c) are la baza o matrice tipica
49) Etapele analizei cluster sunt:
a) selectia variabilelor pe baza criteriilor distantei si al similaritatii
b) algoritmul de clasificare

50) Algoritmul de clasificare al analizei cluster are la baza:


d) metoda iterativa
51) O regiune neatractiva evolueaza dupa un ciclu vicios, caracterizat de:
a) scaderea veniturilor
b) scaderea cheltuielilor
c) scaderea profiturilor
52) Potentialul si problemele generate de piata europeana unica determina o crestere si o
dezvoltare regionala si locala strict legata de procesele:
d) de consum regional
53) Metodele neoclasice de analiza a cresterii economice regionale se fundamenteaza pe
a) rolul ofertei de factor munca
e) rolul progresului tehnic
54) Conform principiilor cauzate cumulative, deosebirile de crestere regionala, odata aparute, tind:
a) sa devina cumulative
d) sa se perpetueze singure
55) Cresterea economica regionala reprezinta o marire a capacitatii de ofertare a economiei,
realizata fara:
a) a se crea situatii de gatuire a productiei
56) Atunci cand politica guvernului central influenteaza nivelul general al ratei dobanzii,
implementarea politicii regionale si urbane poate avea ca rezultat crearea de avantaje legate de
taxer pentru anumite localizarii, precum:
a) zonele industriale
d) zonele asistate
57) Concluzia: veniturile unei regiuni trebuie sa creasca cu o rata anuala mai mare de 3 % pentru a
mentine constant nivelul de utilizare a factorilor de productie apartine lui:
d) Armstrong Taylor
58) Functia ofertei exportului regional este dependenta de:
e) nici un raspuns nu este corect

59) Functia cererii regionale de export este dependenta de


b) nivelul veniturilor altor regiuni
c) preturile bunurilor de substituire pe pietele externe
60) Modelul bazei de export la nivel regional a fost promovat de catre:
c) nici un raspuns nu etse corect
61) Nomenclatorul NUTS pentru U.E. 27 cuprinde:
e) nici un raspuns nu este corect
62) Cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania au fost delimitate in functie de:
e) nici un raspuns nu este corect
63) Subregiunile de dezvoltare din Romania sunt:
a) Teleorman-Girugiu Calarasi Ialomita
b) Maramures Salaj Bistrita Nasaud
64) Teoria economiei bunastarii introduce:
d) functia bunastarii sociale
e) noi criterii de compensare
65) Optimul spatial se atinge tinand cont de urmatoarele considerente fundamentale:
a) fluxurile financiare
b) distributia spatiala a factorilor
d) formarea spatiului economic
66) Cel care a urmarit simultan maximizarea profitului si minimizarea costurilor de transport in
vederea amplasarii unui obiectiv economic a fost:
d) A. Weber
67) Sistemul economico-social regional evidentiaza interactiunile existente la nivelul activitatilor
economic-sociale, dublate de:
b) un teritoriu geografic
68) Sistemele economice regionale se afla intr-o continua miscare, caracterizata de :
b) schimbari cantitativa
c) schimbari calitative

69) Solutia indicelui material la problema localizarii unei firme vizeaza calculul raportului dintre:
c) valoarea materiilor prime si valoarea produsului final
70) Teoria ariilor de comert face referire la repartizarea unei piete _____ de forma ______ intr-un
teritoriu dat:
d) dispersate / regulata
71) In modelul regiunii ideale a lui A. Losch, aria de comert asociata acestui teritoriu depinde de:
a) forta de concentrare
b) forta de atractie
72) Reglajul la nivelul sistemului socio-economic regional este o interactiune in care sunt puse in
evidenta:
a) o conexiune directa
d) o conexiune inversa