Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza regionala studiaza regiunea din punct de vedere social numai in masura in care acest element influenteaza: economicul

Analiza cost-beneficiu la nivel regional a fost introdusa de catre: nici un raspuns nu e corect Algoritmul de clasificare al analizei Cluster are la baza: metoda iterative Atunci cand politica guvernului central influenteaza nivelul general al ratei dobanzei precum: zonele industriale ; zonele asistate Caracteristicile ale dezvoltarii regionale la nivelul U.E. sunt: este ,in acelasi timp,economica,sociala si culturala;pune in discutii teritorii cu statute si dimensiuni diferite;implica asocierea tuturor celor care participa la viata economico-sociala. Cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania au fost delimitate in functie de: nici un raspuns nu e corect. Conform teoriei sistemelor mari ,sistemul socio-economic regional prezinta o structura agregata,in functie de: tranzactiile regionale ; agentii economici regionali Controlul amplasarii ramurilor la nivel regional prezinta ca avantaje: sustinerea financiara de stat. Conform teoriei echilibrului general al activitatii economice regionale,teritoriu este un simplu suport al activitatii economice ,care se supune unei singure restrictii costul de transport. Criteriu de optim al lui Pareto afirma ca: un individ va prefera intotdeauna o resursa A ,superioara alteia B Cel care a urmarit simultan maximizarea profitului si minimizarea costurilor de transport in vederea amplasarii unui obiectiv economic a fost: A. Weber Conform schemei sistemului informatic regional,input-urile pentru acesta sunt: mesaje,documente intrebari diverse informatii Cerinte ale dezvoltarii sistemului informatic regional in Romania sunt:integrarea in sisteme informatice europene si ale organizatiilor internationale Cuantificarea progresului tehnic in cadrul ecuatiei specifice de crestere este simplista deoarece: nici un raspuns nu este corect. Conditia de echilibru pe termen lung la nivel regional ,conform modelului neoclasic, este: rata cresterii output-ului = rata cresterii stocului de capital Conform modelului neoclassic unisectorial ,cauzele care determina diferentierea cresterii la nivel regional sunt: variatia intre regiuni a progresului tehnic ;variatia intre regiuni a cresterii stocului de capital; variatia intre regiuni a cresterii factorului munca Conform principiilor cauzale cumulative,deosebirile de crestere regionala ,odata aparute,tind: sa devina cumulative; sa se perpetueze singure Cresterea economica regionala reprezinta o marire a capacitatii de ofertare a economiei,realizata fara: a se crea situatii de gatuire a productiei Concluzia: Veniturile a factorilor de productie apartine lui:Armstrong-Taylor Din punct de vedere ecologic ,diferentierea regiunilor se face in functie de: poluarea solului, poluarea apei, poluarea aerului Dintre masurile de politica economica privind amplasarea in regiune a activitatilor ecom\nomice amintim: taxele regionale discriminatorii Din punct de vedere graphic ..pe lucrator intr-o pozitie: superioara. Daca stocul de capital si de factor munca se maresc cu aceeasi rata,output-ul pe lucrator creste daca: rata progresului tehnic este pozitiva Demonstrarea modelului neoclassic bi-sectorial se realizeaza in: nici un raspuns nu este corect Elementele noi ale sistemului informational regional din Romania vizeaza: manifestarea unor dezechilibre econ.financiare si a unor tensiuni sociale Etape ale analizei factorilor sunt: calculul valorilor factorilor;rotatia,calculul matricei de corelatie Etapele analizei Cluster sunt: selectia variabilelor pe baza criteriilor distantei si al similaritatii; algoritmul de clasificare Ecuatia g=1-c / v evidentiaza: Ecuatia Harrod-Domar in functie de consumul curent Efectul multiplicator la nivel regional se cuantifica cu relatia: k=1/1-c; k= 1/s+z+t Functia ofertei exportului regional este dependenta de: nici un raspuns nu este corect Functia cererii regionale de export este dependenta de: nivelul veniturilor altor regiuni; preturile bunurilor de substituire pe pietele externe Generic,regiunea este analizata sub doua aspecte: ca decupaj spatial; ca profunzime a competentelor institutionale Hulten si Schwab au evidentiat drept cause ale cresterii economice regionale: cresterea factorului munca;cresterea capitalului In evolutia sa, stiinta regionala a cunoscut: 4 etape In conceptia lui D. Whittlesey, regiunile pot fi: uniforme; nodale Instrumentele politicii regionale influenteaza: nici un raspuns nu este corect In modelul regiunii ideale al lui A. Losch,aria de comert asociata acestui teritoriu depinde de: forta de concentrare ; forta de dispersie Initierea unui sistem informatic regional implica analiza unor probleme precum: realizarea bancilor de date In cadrul schemei interactiunii sistem informatic-mediu la nivel regional ,asupra procesului inf. actioneaza ca inputuri: decizii din afara; informatii din afara In cadrul schemei interactiunii sistem inf.-mediu la nivel regional procesul inf. influenteaza procesul decisional prin: informatii; decizii din afara Internationalizarea informaticii prezinta si elemente de risc ,precum: infiintarea de register permanente la nivel teritorial

In cadrul ecuatiei de crestere care ia in considerare progresul tehnic,cunostintele tehnice sunt tratate ca: un element additional La baza sistemului de indicatori regionali se afla principii ,precum: unitatea metodologica Modelul von Thunen este fundamentat pe: nici un raspuns nu este corect Modelul gravitational al lui W Isard.. sunt studiate in raport cu: distanta dintre regiuni ; legea atractie universale Modelul neoclassic uni-sectorial de crestere: opereaza cu un output care creste nelimitat in conditiile cresterii ofertei de capital si factor munca Metodele neoclasice de analiza a cresterii ec. regionale se fundamenteaza pe: rolul ofertei de factor munca; rolul progresului tehnic Modelul bazei de export la nivel regional a fost promovat de catre: nici un raspuns nu este corect Nomenclatorul NUTS pt. U.E.-27 cuprinde: nici un raspuns nu este corect Optimul spatial se atinge tinand cont de urm. considerente fundamentale: fluxurile financiare;distributia spatiala a factorilor;formarea spatiului economic O regiune neatractiva evolueaza dupa un ciclu vicios ,caracterizat de: scaderea veniturilor; scaderea cheltuielilor; scaderea profiturilor Pentru eliminarea deficientelor modelului input-output regional ,analiza a fost orientate spre modelele mai cuprinzatoare ,precum: modelul C.G.E. Premisele de baza ale stiintei regionale sunt: profitul vizeaza .; investitiile au ca rezultat; extravenitul este utilizat. Principalele dificultati privind implementarea politicilor regionale in cadrul U.E. sunt legate de: decalajele de timp; incertitudinea ; natura climatului politic Pentru regiunile care se dezvolta rapid,costurile economice sunt: mari Problematica de baza a metodologiei stiintei regionale la nivel informational este legata de: elementele subiective ale analizei introspective si judecatile de valoare Perfectiunea sistemului informational regional vizeaza: sustinerea actiunilor permanente privind ratinalizarea principalelor categorii de evidente Partea principala a sistemului informational regional o constituie: sistemul de indicatori Perfectionarea sistemului de indicatori statistici regionali din Romania vizeaza si: economia subterana Perfectionarea sistemului informatic statistic in Romania permite: nici un raspuns nu e corect Potentialul si problemele generate de piata europeana.strict legata de procesele: de consum regional Reglajul la nivelul sistemului socio-economic regional este o interactiune in care sunt puse in evidenta: o conexiune directa : o conexiune inverse. Raspunsul la problema celor trei puncte privind amplasarea unui obiectiv..,a fost dat de: nici un raspuns nu este corect Rolul sistemului informatic este de a simplifica procesul de luare a deciziilor si nu de a se suprapune peste sistemul decizional. Relatia d=suma (x-x) reprezinta: distanta dintre doi indivizi I si I intre care se afla p variabile. Stiinta regionala preia concepte si metode numai din: nici un raspuns nu este corect. Subregiunile de dezvoltare din Romania sunt: Teleorman-Giurgiu-Calarasi-Ialomita ; Maramures-Salaj-Bistrita Nasaud. Sistemul economico-social regional evidentiaza interactiunile ..,dublate de: un teritoriu geografic Sistemele economice regionale se afla intr-o continua miscare ,caracterizata de: schimbari cantitative ; schimbari calitative. Social Accounting Matrix S.A.M. ..: nici un raspuns nu este corect Scopul politicii regionale este acela de a obtine: o distributie interregionala echitabila a activitatii economice ; o eficienta ridicata Solutia indicelui material la problema localizarii unei firme vizeaza calculul raportului dintre: valoarea materiilor prime si valoarea produsului final Sistemul informational regional este format din: fluxuri informationale ; circuit informational. Subsistemele informationale care actioneaza la nivel regional sunt: subsistemul decizional ; subsistemul informational ; subsistemul operational. Stiinta regionala incearca sa gaseasca raspunsurile .. a sistemului regional: nici un raspuns nu e corect Sistemul informatic regional este o submultime a: sistemului informational Sistemul informatic regional se caracterizeaza prin: ciclu lung de viata Spre deosebire de tehnicile multi-variabile ,analiza Cluster: se limiteaza..; sintetizarea informatiilor.; are la baza o matrice tipica.. Teoria economiei bunastarii introduce: functia bunastarii sociale ; noi criterii de compensare Teoria ariilor de comert face referire la repartizarea unei piete de forma intru-un teritoriu dat: dispersate/regulate Teoria locurilor centrale a lui W. Christaller descrie..: randamentelor marginale ; aglomerari urbane Tehnica multivariabila: permite utilizarea tuturor ; analizeaza o cantitate mica de date cu o pierdere mica de informatii Un nivel economic..de preturi exprima continutul: teoremei lui Debreu