Sunteți pe pagina 1din 4

Managementul Serviciilor Publice (MSP) Curs I 09.03.

.2013 Dragos Dinca Examen- maxim 20 minute- grila cu 10 intrebari (care au cel putin un raspuns corect, doua, trei ..toate) + 2-3 subiecte scurte deschise .Trebuie sa se faca ceva din toate si din grile si din subiecte pentru a trece examenul.La grila se ia in considerare si raspuns partial la grile , adica daca s-au bifat doar 2 raspunsuri si erau 3 corecte , se contorizeaza la nota cele doua raspunsuri dar se scad din nota raspunsurile bifate gresit.

Adminitratie= Servicii publice Administratia Publica , organizarea executarii si executarea in concret a legii Administratie centrala (ministere, agentii,etc) teritoriala de stat (servicii deconcentrate, ITM-uri, Agentii de plati, etc)

Principii dupa care functioneaza administratia - al legalitatii - competentei (dpdv material-domeniu de activitate (Min padurilor, administratiei, turismului, invatamant ,etc si dpdv teritorial suprafata , aria de competenta - transparentei - descentralizarii-transfer de competente de la centru catre local - deconcentrare Se pune accent - pe descentralizarea prin recurgere la piete gestionarea diferitelor domenii de catre sectorul privat (parcari,alimentari cu apa ) in vederea eficientizarii activitatilor - si pe separarea(delimitarea) functiei politice de administrarea de cariera Sectoare de activitate -primar=exploatare -secundar=prelucrare -tertiar=servicii (cele mai reprezentative din totalul activitatilor in tarile dezvoltate 60-70%) Comparatie: Bunuri /servicii Bunurile pot fi declarate, stocate, transportate , analizate inainte de cumparare, produse in serie exemplare identice Serviciile- reprezinta o actiune care se consuma la momentul si locul in care au fost achizitionate, nu pot fi atinse intangibile si imateriale=o promisiune a vanzatorului , analizate dupa achizitionare, sunt inseparabile intrucat consumul si prestarea au loc in acelasi timp, are doua elemente : prestator si client Servicii publice /Servicii private Serv Publice finantate integral din resurse publice , infiintate de catre autoritati deliberative (guvern, parlament, consilii), aparute odata cu aparitia statului (serv de aparare,etc) Seviciu public - cu caracter industrial si comercial (alim cu apa ,gaz ,canal- utilitati) - cu caracter administrativ

CURS II 16.03.2013 An II ID

Seviciile publice - sunt infiintate doar de catre o autoritate publica A. Serviciul public cu caracter administrativ - functii clasice ale statului care nu pot fi incredintate catre privati , finantate exclusiv prin fonduri statale / servicii de autorizare , monopol,evidenta persoanei,etc B. Servicul public cu caracter industrial si comercial - activitati care pot fi realizate si incredintate sectorului privat si care aduc beneficii (parcari, parteneriate , etc) Elementele serv publice - organic, - material, - juridic

Definitia clasica - Serv Publice sunt o activitate de interes general asigurata de o persoana publica prin proceduri specifice de drept public. Criza serviciului public = consta in faptul ca definitia nu mai este de actualitate Modificari : Asigurata= de o persoana publica sau privata Proceduri = specifice + drept privat In Romania conceptele clasice au fost preluate in perioada interbelica Clasificari : Serviciile publice -de legiferare (parlament) -judiciare (instante) -administrative Dupa modul de finatare : -finantate integral din resurse publice(surse bugetare si extrabugetare) -partial -integral din activitati proprii Serv publice: -nationale -locale (acopera o localitate sau o asociere de localitati) -regionale Serv publice : -vitale care trebuie sa existe -facultative

Elementul central bunul public (caracter non exclusiv ) Doua teorii teoria economica si teoria sociologica

Abordarea manageriala- ca performanta Crearea si identificarea elementelor de performanta obiective/ mijloace/ rezultate in raport cu clientul/cetateanul 3E eficacitate/eficienta /economicitate Cea mai importanta resursa = oamenii apoi celelate resure : informationale/finaciare/materiale

Exemple de intrebari si teme de examen:

1.Principiile clasice ale serv publice sunt: a-continuitatea b-egalitatea c-adaptabilitatea d-perisabilitatea 2.In functie de nivelul de realizare serviciile publice se clasifica in: -serv nationale -serv teritoriale -serv locale Dati raspunsul corect A-adevarat B-fals ! 3.Serviciile market sunt a-serv obtinute prin acte de vanzare cumparare b-serv distribuite prin mecanisme din afara pietei c-serv publice realizate numai de catre sectorul privat

Raspuns corect a,b,c

Raspuns corect A

Raspuns corect: a

4.Potrivit teoriei economice caracteristicile serv publice sunt: a-intangibilitatea b-inseparabilitatea c-variabilitatea d-perisabilitatea e-mutabilitatea/adaptabilitatea Raspuns corect a,b,c,d (mutabilitatea-adaptabilitatea = este principiu in teoria clasica)

5.Partile contractului de concesiune sunt : a-concesionarul si cedentul b-concedentul si concesionarul c-concedentul si cedentul d-concedentul si cesionarul

Raspuns corect :b

6.Caracteristicile serv public sunt: a-infiintarea serv publ.este atribut exclusiv al autoritatilor deliberative b-satisfacerea nevoilor publice raspunde unor interese particulare c-autorizarea organizarii si functionarii se realizeaza de catre o autoritate executiva adm publice Raspuns corect : a si c 7.Elementul central al abordarii economice al serviciului public: a-grupul social b-puterea publica c-bunul public d-bunul social Raspuns corect:c 8.Care din urmatoarele caracteristici sunt specifice bunurilor: a-caracter material b-nestocabil c-clientul participa la productie d-pot fi analizate inainte de cumparare e-pot fi revandute f-pot fi transportate g-productia,vanzarea,consumul se desfasoara in locuri diferite

Raspuns corect : a, d, e, f ,g

Subiecte deschise : A.Ce intelegeti prin descentralizarea serviciilor publice B.Enuntati principiul continuitatii serv .publice . (Se poate cere sa enuntati oricare din principii) C.Cum poate deveni serviciul public, serviciul publicului? D.Ce reprezinta variabilitatea servicului public? E.Ce reprezinta gestiunea publica a serviciilor publice?