Sunteți pe pagina 1din 24

Managementul serviciilor serviciilor publice _ examen 23.

02

1. Argumentele care sustin necesitatea cunoasterii managementului public sunt urmatoarele. Unul este gresit si trebuie sa-l identificati:
a. ofera posibilitatea intelegerii particularitatilor acestui domeniu al stiintei; b. defineste principiile si regurile de organizare a sistemului informational in institutiile publice;

c.

urmareste satisfacerea interesului privat al agentilor economici;

d. contribuie la perfectionarea organizarii si functionarii institutiilor publice; e. ofera posibilitatea cunoasterii metodelor si tehncilor de management folosite in institutiile publice

2. public:

Nu reprezinta caracteristici ale managementului

a. reuneste procese si relatii de management ce apar intre componentele sistemului administrativ; b. obiectivul managementului public este satisfacerea interesului public; c. procesele desfasurate in sectorul public sunt atat procese de management cat si de executie; d. relatiile de management din institutiile publice sunt raporturi care apar in sistemul administrativ;

e. managementul public include atatprocese de constiinta cat si procese de decizie. 3. Reprezinta caracteristici ale managementului public urmatoarele,din care una este gresita si trebuie identificata:
a. caracter integrator;

b.

caracter tehnologic;

c. caracter politic; d. caracterul de sinteza; e. caracterul de diversitate.

4. Evolutia istorica a managementului public este marcata de urmatoarele evenimente, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. s-a nascut in sec.17 in Germania si Austria; b. Protagonistii aparatului adminisrativ austriac bine organizat in sec.19 au fost L. von Stein si L.Gumplovitz;

c. Parintele siintei administratiei in Franta este Charles de Montesqieu in sec. 18;


d. Prima scoala de administratie s-a creat la Paris in 1848; e. Un prim reprezentant al stiintei administratiei in Romania a fost prof.C.Dissescu.

5. Noul management public (N.P.M) are ca fundamente urmatoarele, din care unul este gresit. Identificati-l: a.
b. c. d. e.

centralizarea si concentrarea deciziei;


fundamentarea proiectelor si contractelor; pregatirea personalului; imbunatatirea organizarii; atitudinea fata de clientul-cetatean.

6. Principiile managementului public sunt urmatoarele, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. b. c. d. principiul conducerii unitare; principiul conducerii autonome; principiul flexibilitatii; principiul legalitatii;

e.

principiul democratiei manageriale .

7. Exercitarea functiei de control a managementului public presupune urmatoarele cerinte, din care una este gresita si trebuie sa o identificati:
a. controlul sa fie continuu; b. controlul sa fie operativ, la locul activitatii; c. sa fie orientat spre satisfacerea interesului public;

d.

sa fie inopinat, prin surprindere;

e. sa fie realist, obiectiv.

8. Nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu privire la principiile managementului public:


a. Specificul managementului public impune aplicarea consecventa a principiului conduceri unitare; b. Principiul flexibilitatii presupune adaptarea rapida a administratiei la schimbarile permanente din societate;

c. Stabilirea competentelor aparatului administrativ din sectorul public reprezinta un aspect


d. Principiul perfectionarii continue este un proces complex, de durata si necesar care impune imbunatatirea activitatii; e. Principiul legalitatii impune respectarea cadrului legal in administratie.

9. Reprezinta functii ale managementului public urmatoarele,din care una este gresita si trebuie identificata:
a. functia de previziune; b. functia de organizare-coordonare; c. functia de motivare;

d.

functia de propaganda si promovare;

e. functia de control-evaluare.

10. Spre deosebire de organizatiile particulare in institutiile administatiei publice scopul activitatii manageriale il reprezinta:
a. obtinerea castigului material;

b. c.

satisfacerea intresului general; a servi mai degraba decat a acumula; b si c.

d. a si b;

e.

11. Serviciul public are urmatoarele caracteristici din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
a. b. c. d. satisface o nevoie sociala; este supus unui regim juridic; furnizeaza bunuri si servicii; are un caracter temporar, se creeaza si se desfiinteaza prin decizie administrativa;

e.

asigura locuri de munca.

12. Din punct de vedere al formei de proprietate serviciile publice pot fi:
b. servicii private;

a.

servicii publice in care institutiile administrative detin monopolul;

c.

d. b si c;

servicii publice realizate de agenti economici publici sau privati; a si c.

e.

13. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la puterea publica este falsa:
a. interesul public si interesul particular se incadreaza in aceeasi categorie de importanta ; b. potrivit capacitatii de drept public a institutiilor administrative acestea emit acte de autoritate; c. executia actelor de autoritate emise de institutiile administrative are un caracter obligatoriu;

d. puterea publica este o caracteristica de baza a managementului public;


e. in mod obligatoriu interesul public este prevalent interesului particular.

14. Dupa nivel si forma de proprietate, serviciile publice se clasifica astfel (o categorie este gresita si trebuie sa o identificati)
a. servicii publice nationale; b. servicii publice locale; c. servicii publice monopolizate;

d.

servicii publice religioase si de caritate;

e. servicii publice realizate de agenti publici sau privati.

15. Interesul public are urmatoarele caracteristici,din care una este eronata si trebuie sa o identificati:
a. Interesul public este obiectivul fiecarei institutii publice; b. El presupune un cadru legislativ in care actioneaza functionarii publici;

c.

Interesul public este apolitic;

d. Are un anumit grad de generalitate ; e. si schimba continutul pe epoci istorice.

16. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatea juridica este exercitata de: a.


b. c. d. e.

Curtea Constitutionala;
Parlamentul Romaniei; Primul Ministru; Presedintele Romaniei; Curtea de Conturi.

17.

Nu exercita autoritate executiva:

a. Presedintele Romaniei; b. Ministerele;

c.

Parlamentul Romaniei;

d. Guvernul Romaniei; e. Autoritatile publice locale.

18.

Autoritatea legislativa este exercitata de;

a. Ministerul Afacerilor Externe; b. Ministerul Integrarii Europene;

c.

Parlamentul Romaniei;

d. Curtea Constitutionala; e. Corpul de Control al Primului Ministru.

19. n materie de management public exista urmatoarele tipuri de autoritate, una este gresita si trebuie sa o identificati:
a. autoritatea juridica; b. autoritatea legislativa; c. autoritatea executiva;

d.

autoritatea administrativa.

20. n afara de presedinte si premier, structuri ale administratiei publice mai sunt tutelate de urmatoarele organe de stat, din care unul gresit si trebuie identificat:
a. Parlament;

b.

Primaria Capitalei;

c. instante judecatoresti; d. Curtea constitutionala: e. Avocatul poporului

21. Presedintele, ca sef al puterii executive si ca autoritate a adiministrtiei publice, are urmatoarele competente, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
a. poate consulta guvernul in probleme importante;

b.

poate conduce sedintele guvernului in lipsa premierului;

c. poate incheia tratate internationale negociate de guvern; d. are o serie de atributii politice.

22. Guvernul ca autoritate a administratiei publice centrale are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
a. Guvernul este sef al puterii executive; b. Guvernul este un organism rezultat din jocul politic;

c. Guvernul dirijeaza administratia publica prin emiterea de legi ordinare;


d. Relatia presedinte-guvern este de natura executiva; e. Relatia presedinte-administratie este de natura administrativa.

23. Fiecare ministru conduce serviciile publice asigurand urmatoarele (o afirmatie este gresita si trebuie s-o identificati):
a. legatura intre politic si administrativ; b. organizarea si functionarea serviciilor publice ale ministerului; c. gestiunea financiara a fondurilor bugetare;

d.

circulatia infomatiilor de securitate nationala.

24. Autoritatile si institutiile administratiei publice locale sunt urmatoarele, din care o categorie este gresita si trebuie s-o identificati:
a. consiliile locale, orasenesti si judetene;

b.

judecatoriile, tribunalele si curtile de apel;

c. primariile; d. prefectul si subprefectul; e. institutiile si serviciile publice locale.

25. Relatiile externe ale sistemului administrativ se realizeaza in urmatoarele directii, din care una este gresita si trebuie s-o identificati: a.
b. c. d. e.

cu federatiile sindicale nationale;


cu organizatiile neguvernamentale; cu agentii economici; cu persoane fizice; cu autoritati autonome.

26. Relatile in interiorul sistemului administrativ sunt urmatoarele, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
a. relatii de autoritate; b. relatii functionale;

c.

relatii neoficiale de favoritism, nepotism, coruptie;

d. relatii de colaborare; e. relatii de reprezentare.

27. Relatiile de autoritate in sistemul administrativ sunt de mai multe tipuri, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. relatii ierarhice; b. relatii functionale; c. relatii de stat major;

d.

relatii de intrajutorare colegiala.

28. Relatiile organizatorice din sistemul administrativ sunt divizate astfel, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. b. c. d. relatii de autoritate; relatii de cooperare; relatii de control; relatii de reprezentare;

e.

relatii de solidaritate.

29. n managementul public organizarea presupune un ansamblu de procese prin care: Se cere sa identificati raspunsul gresit.
a. se delimiteaza elementele componente ale sistemului;

b. sa stabileasca ierarhii, subordonari, salarizari si penalizari pentru indiscipline functionarilor publici;


c. sa precizeze sarcinile si competentele compartimentelor; d. sa defineasca relatiile care se stabilesc intre ele in cadrul si in afara sistemului.

30. Dupa nivelul proceselor, organizarea administratiei publice vizeaza urmatoarele: Se cere sa identificati raspunsul gresit. a.
b. c. d. e.

organizarea posturilor si functiilor;


organizarea compartimentelor; organizarea institutiei ca intreg; organizarea domeniului; organizarea sistemului administrativ de stat.

31. Dupa obiectul organizarii administratiei publice exista: Identificati raspunsul gresit ! a. organizarea resurselor umane;

b. organizarea structurii; c. organizarea proceselor.

32. Notiunea de structura administrativa are urmatoarele caracteristici, identificati raspunsul gresit:
a. Ea reprezinta configuratia interna si relatiile care se stabilesc intre componentele sistemului; b. Ea difera de la stat la stat ; c. Ea este influentata de particularitatile nationale, istorice si traditionale;

d. Obiectivele administratiei publice sunt stabilite etapa cu etapa de rezultatele obtinute. 33. publica: Nu reprezinta tipuri de structuri in administratia

a. structura ierarhic-functionala;

b.

componenta structurala-nivel ierarhic;

c. structura teritoriala.

34. Care sunt componentele structurii organizatorice a sistemului administrativ: a. b. c. d. e. nivelul ierarhic si ponderea ierarhica; compartimentul; postul; functia; toate componentele mentionate la a, b, c, si d.

35. Nivelul ierarhic in structura sistemului administrativ este impus de: Indicati raspunsul gresit a. obiectivele politicului;

b. dimensiunea institutiei; c. diversitatea si complexitatea sarcinilor; d. competenta functionarilor publici.

36. Compartimentul ca element structural al sistemului administrativ are urmatoarele caracteristici,din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
a. El rezulta din agregarea unor posturi si functii cu continut similar sau complementar; b. Este un ansamblu de persoane care desfasoara activitati relativ omogene; c. Compartimentul presupune cunostinte specializate de un anumit tip, metode si tehnici adecvate si unitare; d. Personalul compartimentului este subordonat nemijlocit unui singur functionar cu functie de conducere;

e. Toti membrii compartimentului au aceleasi atributiuni si aceleasi drepturi salariale. 37. Sunt adevarate urmatoarele afirmatii referitoare la componentele structurii organizatorice a sistemului administrativ:
a. exista identitate intre nivelul ierarhic si ponderea ierarhica; b. competenta organizationala nu este o componenta a postului; c. postul este factorul de generalizare a unor functii asemanatoare; d. exista o relatie directa de proportionalitate intre marimea ponderii

ierarhice si numarul de niveluri ierarhice;


e. obiectivele posturiloe asigura indeplinirea obiectivului fundamental al sistemului administrativ;

38. a.
b. Prefectura; c. Primaria;

Sunt autoritati administrative centrale:

Presedentia; Ministerele; a si d.

d. e.

39. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din Romania reprezinta autoritati ale administratiei publice locale: a.
b. c. d. e.

Consiliile Judetene;
Camera Deputatilor; Parlamentul; Institutiile si serviciile publice organizate la nivel central; Guvernul.

40. Nu sunt caracteristici ale organizarii Parlamentului Romaniei: a.


b. c. d. e.

este organ reprezentativ suprem al puterii executive;


dispune de un Consiliu Legislativ ca organ de specialitate; are doua camere legislative; reprezinta statul roman; este unica putere legiuitoare.

41. Ministru:

Nu face parte din aparatul de lucru al Primului

a. Corpul de Control al Primului Ministru; b. Departamentul pentru Integrare Europeana; c. Oficiul pentru Relatiile cu Patronatul si Sindicatele;

d.

Secretariatul General al Guvernului;

e. Cabinetul Primului Ministru.

42. Curtea Constitutionala are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata: a.
b. c. d. e.

Se creaza imediat dupa incheierea alegerilor parlamentare;


Este formata din noua judecatori, numiti pe noua ani; Se inoieste din trei in trei ani cu o trime din judecatori; Judecatorii sunt numiti cate trei de catre Senat, Camera Deputatilor si Presedinte; Ia decizii, care sunt obligatorii si actioneaza in viitor.

43. Consiliul Superior al Magistraturii are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Este alcatuit din magistrati alesi pe 4 ani;

b.

Alegerea magistratiilor o face Guvernul;

c. Are rolul de consiliu de disciplina a judecatorilor; d. Este prezidat de catre presedintele Curttii Supreme de Justitie.

44. Presedintele Romaniei are urmatoarele roluri,din care unul este gresit si trebuie identificat: a. de conducere suprema a puterii executive;

b. de reprezentare a statului roman; c. de garantare a independentei , unitatii si integritatii teritoriale a tarii; d. de control asupra respectarii Constitutiei.

45. Institutia prezidentiala are in compunere urmatoarele compartimente , din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. Departamentul de analiza politica; b. Directia de Documentare si Informare;

c.

Consiliul Superior de Aparare a Tarii;

d. Directia de Protocol; e. Cabinetul Presedintelui.

46. Institutia prezidentiala are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata: a. Este legiferata, ca structura si atributiuni, prin Constitutia Romaniei;

b. Presedintele numeste intregul personal in functii de conducere; c. Securitatea Presedintelui este asigurata de o unitate speciala de paza si control; d. Pentru informare si analiza politica, Presedintele uzeaza de sase directii conduse de consilieri.

47. In structura organizatorica a Guvernului Romaniei intra urmatoarele componente, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. b. c. d. Primul Ministru si aparatul sau de lucru; Secretariatul General al Guvernului; Ministerele; Departamentul pentru administratia publica locala;

e.

Parchetul National Anticoruptie;

48. Nu sunt ministere cu activitate politico-administrativa:


a. Ministerul de Interne;

b.

Ministerul Apararii Nationale;

c. Ministerul Eduatiei si Cercetarii; d. Ministerul Afacerilor Externe; e. Ministerul Justitiei.

49. Urmatoarele organe de specialitate subordonate Guvernului, sunt coordonate nemijlocit de Primul Ministru , din care unul este gresit si trebuie identificat: a.
b. c. d. e.

Agentia Nationala de Meteorologie;


Agentia Nationala de Control al Exportului; Agentia Nationala pentru Resurse Minerale; Comisia Nationala pentru statistica; Administratia Nationala a Rezervelor Materiale.

50. La nivelul unui minister functioneaza urmatoarele structuri ierarhice, din care una este gresita si trebuie identificata: a. Agentia Nationala;
b. Directia Generala; c. Directia; d. Serviciile si birourile;

51. Ministerul Industriei si Comertului realizeaza programul guvernului in urmatoarele domenii, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. b. c. d. energie electrica si termica; mine si geologie; petrol si gaze; paduri si ape;

e.

exploatarea si industrializarea lemnului.

52. Ministerul Finantelor Publice exercita urmatoarele activitati , din care una este gresita si trebuie identificata:
a. administrarea fiscala a finantelor publice; b. dezvoltarea activitatii economice pe criterii de eficienta;

c.

gestionarea rezervei monetare nationale;

d. utilizeaza parghiile financiare si valutare pentru functionarea economiei de piata; e. stimularea initiativei agentilor economici;

53. n subordinea Ministerului Finantelor se afla urmatoarele structuri, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Directia generala a Vamilor;

b.

Curtea de Conturi;

c. Garda Financiara; d. Centrul de Tehnologie a Informatiei Financiare; e. Regia Autonoma Imprimeria Nationala.

54. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintelor asigura realizarea urmatoarelor obiective, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. elaborarea strategiei si politicii in domeniu; b. coordonarea generala a amenajarii,dotarii si echiparii teritoriului national; c. dezvoltarea echilibrata a lucrarilor;

d.

asigurarea construirii de locuinte pentru familiile defavorizate;

e. intretinerea drumurilor nationale.

55. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in subordine: Identificati raspunsul gresit !
a. Oficiul Muncii b. Institutul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca; c. Oficiul central de Plata a Pensiilor;

d.

Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate;

e. Revista Protectia Muncii.

56. n subordinea Guvernului exista urmatoarele agentii, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Agentia Nationala pentru Privatizare; b. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale; c. Agentia Romana de Dezvoltare;

d.

Agentia Nationala de Loto-pronosport.

57. n subordinea Guvernului exista urmatoarele comisii, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. b. c. d. Comisia Nationala de Statistica; Comisia Nationala de Prognoza; Comisia Nationala de Informatica; Comisia Nationala pentru Protectia Copilului;

e.

Comisia Nationla pentru rrommi.

58. Consiliile comunale si orasenesti au urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Sunt autoritati locale prin care se realizeaza autonomia locala si descentralizarea; b. Sunt constituite prin vot de catre cetatenii din aceea localitate;

c. Au ca scop executarea dispozitiilor organelor centrale in comune si orase;


d. Sunt modalitatea de satisfacere a intereselor comunitatii prin servicii publice specifice.

59. Consiliile judetene au urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Sunt alese prin vot indirect; b. Sunt menite sa coordoneze activitatea consiliilor comunale si orasenesti; c. Dispun de personalitate juridica si de autonomie financiara si decizionala;

d.

Trebuie sa asigure controlul primariilor in gestionarea patrimoniului;

e. ndeplinesc functiile de organizare-coordonare, de control,administrative si de previziune.

60. Consiliul Judetean are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Este o autoritate aleasa, formata din consilieri alesi; b. Este o autoritate administrativa privind gestionarea intereselor judetene;

c. Este o autoritate de asigurare a ordinii, avand la dispozitie politia si jandarmeria;


d. Este o autoritate deliberativa, care adopta hotarari prin vot.

61. Primariile ca institutii administrative au urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata: a. Primarii sunt numiti prin decizia prefectului din judetul respectiv;

b. Sunt organe ale administratiei, prin care se realizeaza autonomia locala si descentralizarea; c. Primarul, ca agent al statului, prin lege, are o gama de atributii, in baza unui mandat legal innauntrul caruia raspunde; d. Primarul are obligatia legala de a rezolva problemele localitatii si de a indeplini hotararile consiliului communal.

62. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca decizia administrativa sunt urmatoarele , din care una este gresita si trebuie identificata:
a. sa fie fundamentata stiintific; b. sa fie realista;

c.

sa fie luata cand se poate intruni forul decizional;

d. sa se integreze in sistemul decizional existent; e. sa fie oportuna;.

63.

Elaborarea deciziei administrative presupune:

a. participarea directa a functionarilor publici; b. participarea indirecta a functionarilor publici; c. consultarea cetatenilor implicati direct / indirect;

d.

consultarea specialistilor implicati direct / indirect;

e. a,b.c si d

64. Nu reprezinta caracteristici de baza ale abordarii manageriale a procesului decizional in administratie: a.
b. c. d. e.

gradul ridicat de informare a functionarilor publici;


formarea unei culturi a organizatiei publice; considerarea ierarhiei; asigurarea caracterului hotarator autoritatii manageriale; specializarea accentuata a functionarilor publici.

65. Decizia administrativa are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Este un proces complex de alegere a unei variante decizionale pentru realizarea unui obiectiv al administratiei publice; b. Alegerea presupune o analiza realista, constienta, responsabila a alternativelor; c. Decizia trebuie orientata spre realizarea unor scopuri, prin derularea unor actiuni;

d. Decizia trebuie adoptata in conformitate cu strategia politica si interesele partidului care a castigat alegerile;
e. Deciziile trebuie adoptate in conformitate cu legea.

66. Deciziile administrative se clasifica pe urmatoarele criterii , din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. dupa situatia concreta la care se refera; b. dupa nivelul ierarhic al decidentului;

c.

dupa comanda politica pe care o executa;

d. dupa orizontul de timp la care se refera; e. dupa frecventa adoptarii.

67. Decizia administrativa are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. Este realizata de mai multe persoane care participa la culegerea de informatii,la analiza si fundamentarea variantelor,la alegerea si adoptarea deciziei; b. Este rezultatul colaborarii mai multor compartimente, organe administrative,de stat sau nestatale, cetateni etc; c. Poate fi si personala, in situatii de urgenta;

d.

Este semnata de toate persoanele participante la luarea deciziei;

e. Raspunderea pentru decizie o are seful institutiei, dar si fiecare persoana care a participat la luarea deciziei.

68. Valoarea unei decizii administrative este data de urmatorii factori , din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. cunoasterea interesului public general;

b.

respectarea intereselor si strategiei politicului;

c. cunoasterea cerintelor si nevoilor populatiei; d. competenta si constiinciozitatea decidentilor; e. corectitudinea si spiritul de raspundere al decidentilor.

69. Procesul de fundamentare a deciziilor administrative, cuprinde si urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie identificata: a.
b. c. d. e.

receptarea cerintelor factorului politic;


initierea deciziei administrative; documentarea; selectarea si analiza informatiilor; b,c,d.

70. Procesul de fundamentare a deciziilor administrative cuprinde si urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. definirea obiectului decizional si a mijloacelor de realizare; b. conturarea si analizarea alternativelor; c. adoptarea deciziei;

d.

respectarea intereselor politicului in luarea deciziei;

e. a,b,c.

71. Conceptul de functionar public presupune urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie identificata: a. Numirea sau alegerea functionarului public sa se faca conform comenzii politice a partidului care a castigat alegerile;
b. c. d. e. Exercitarea serviciului permanent; Acordarea unui salariu fix functie de pozitia in organizatie, pregatire si vechime; Prestarea de juramant dupa o procedura specifica; Existenta unui statut propriu,cuprinzand drepturi si obligatii.

72. Procedura depunerii juramantului de catre functionarii publici este reglementata astfel: (un raspuns este gresit si trebuie identificat).
a. de catre statutul functionarilor publici(1993) si Constitutia Romaniei(1991),articolul 82 b. Presedintele depune juramantul in fata Parlamentului , in sedinta comuna;

c.

Premierul depune juramant in fata Guvernului si a Parlamentului;

d. Ministrii depun juramant in fata Presedintelui si a Premierului; e. Mandatul functionarilor publici incepe cu momentul depunerii juramantului.

73. Functionarii publici, dupa competenta profesionala se impart in urmatoarele categorii, din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
a. functionari de decizie; b. functionari care participa la pregatirea deciziilor; c. functionari care participa la executarea deciziilor;

d.

functionari care participa la controlul luarii si executarii deciziilor ;

e. a,b,c.

74. Politica de personal are in vedere urmatoarele obiective, din care unul este gresit si trebuie sa-l identificati : a.
b. c. d. e.

Relatiile dintre institutiile publice si factorul politic ;


Stilul de conducere al liderilor politici si metodele utilizate; Calitattile factorului uman din administratie; Promovarea si perfectionarea functionarilor publici ; Pregatirea , recrutarea si selectia functionarilor publici .

75. Politica de persnonal are urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;
a. b. c. d. Se fundamenteaza pe principii etico-morale si profesionale; Are un caracter unitar pentru toate institttiile publice; Are un caracter prioritar rational; Se bazeaza pe norme logice, simple si clare;

e. Este in concordanta cu strategia politica a guvernului partidului de guvernamant . 76. Pregatirea profesionala a functionarilor publici are urmatoarele particularitati,din care una este gresita si trebuie so identificati ;
a. Ea determina eficienta serviciilor publice; b. Functiile publice presupun o pregatire profesionala si manageriala pe langa cea generala; c. Ea presupune si o mentinere a cunoasterii la nivelul dezvoltari contemporane in domeniu;

d. Competenta profesionala si manageriala pot lipsi la functionarii alesi prin scrutin electoral;
e. a,b,c.

77. n privinta competentei specialistii americani definesc ca esentiale pentru un manager public urmatoarele cerinte , din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;
a. tripla profesionalizare : economico-manageriala , juridica si sociologica; b. competenta manageriala;

c.

competenta financiara;

d. competenta politica e. a,b,d.

78. Competenta functionarului public are urmatoarele caracteristici , din care una este gresita si trebuie s-o identificati :
a. Este criteriul cel mai important al eficacitatii unui manager public; b. Ea presupune abilitati precum: indemanarea, capacitatea de a conduce, talent, comunicare, etc; c. Functionarul public trebuie sa fie responsabil de eficienta si eficacitatea muncii sale;

d. Potrivit modelului clasic, functionarul public se preocupa de costuri, de eficienta si este stimulat sa lucreze eficient.

79. Perfectionarea continua a pregatirii functionarului public se face prin urmatoarele forme, din care una este gresita si trebuie identificata:
a. instruirea la locul de munca; b. cursuri in institutie sau in centre speciale; c. programe personale cu verificare periodica;

d.

masterate si doctorate;

e. stagii de pregatire in tara sau strainatate.

80. Un program de recrutare a functionarilor publici cuprinde urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie s-o identificati : a.
b. c. d. e.

stabilirea echipei de recrutare;


analiza cerintelor postului; intocmirea specificatiilor postului; cercetarea resurselor de candidati ; atragerea candidatilor .

81. Selectia functionarilor publici se realizeaza pe urmatoarele cai, din care una este gresita si trebuie s-o identificati :
a. b. c. d. convorbirea sau interviul; cercetarea referintelor si calificativelor; probe de verificare a cunostintelor; testele;

e.

angajarea de proba pe citeva luni.

82. Convorbirea sau interviul ca metoda de selectie a functionarilor publici are unele limite,din care una este gresita si trebuie s-o identificati :
a. Este greu de realizat un sistem unitar de apreciere a canditatului; b. Realizarea interviului are un caracter subiectiv;

c.

Este dificil de condus interviul spre scopurile reale ale selectiei;

d. Controlul selectionerilor devine dificil; e. a,b,d.

83. Cercetarea referintelor si calificativelor in selectia functionarilor publici ofera informatii suplimentare in urmatoarele domenii , din care una este gresita si trebuie s-o identificati ; a.
b. c. d. e.

orientari sociale si politice;


detali de comportament; dificultati intampinate ; relatii cu colegii si superiorii; despre eficienta muncii si canditatului;

84. Selectia functionarilor publici are urmatoarele limite, din care una este gresita si trebuie s-o identificati ;
a. b. c. d. concursul poate fi de forma, ocupantul fiind ales cu anticipatie; caracterizarile pot fi subiective, interesate; cei nereusiti pot avea neplaceri la vechiul loc de munca; se neglijeaza increderea in candidat;

e. concursul este adecvat pentru posturile cu activitati socioorganizatorice 85. Pentru o buna selectie a functionarilor publici se recomanda urmatoarele: (o recomandare este gresita si trebuie identificata):
a. constituirea de comisii mixte din interior si din afara;

b.

selectia preferentiala pe sexe si pe varste;

c. generalizarea examenelor scrise si orale; d. utilizarea testelor de aptitudini; e. utilizarea unei metode psihologice de investigare.

86. Numirea functionarilor publici in functie are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata :
a. Numirile se fac in ordinea rezultatelor la concurs; b. Numirea in functie se face printr-un contract de munca bilateral;

c. n dreptul privat raporturile dintre patron si functionar sunt intemeiate pe o conventie;


d. Ce-l interesat poate accepta sau nu, incadrarea pe postul pentru care a concurat.

87. Motivarea functionarilor publici se face prin urmatoarele forme, din care una este gresita si trebuie identificata :
a. salariul mai mare;

b.

asigurarea de utilitati: masina, telefon etc;

c. avansarea pe post sau functie; d. promovarea unui sistem de indicatori de performanta; e. a,c,d;

88. Evaluarea activitati functionarilor publici are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata ;
a. b. c. d. Este reglementata de statutul functiionarilor publici; Se utilizeaza sistemul aprecierii anuale; Aprecierea este facuta de seful ierarhic nemijlocit; Aprecierea se aduce la cunostinta pentru masuri in consecinta;

e.

O eventuala contestatie se finalizeaza cu modificarea aprecierii.

89. Functionarii publici, prin salariul ca forma de motivare, sunt platiti in urmatoarele forme,din care una este gresita si trebuie identificata;
a. salariul dupa timpul lucrat, diferentiat pe clase de salarizare; b. prin sporuri; c. prin recompense;

d.

prin promovari;

e. prin premieri anuale sau speciale.

90. Prin avansarea pe post sau functie, cu forma de motivare a functionarilor publici se realizeaza urmatoarele obiective, din care unul este gresit si trebuie identificat;
a. majorarea salariului; b. stimularea functionarilor;

c.

majorarea productivitatii muncii;

d. stimularea pregatiri profesionale; e. stimularea pregatirii manageriale:

91. In materie de numire a functionarilor publici, presedintele Romaniei are urmatoarele competente, din care una este gresita si trebuie identificata;
a. Are dreptul de numire in functii publice; b. Numeste in functii prin decret publicat in "Monitorul Oficial"; c. Face numirile in functiile superioare din administratia centrala pana la director;

d.

Mai jos de director numirile le face primul ministru;

e. a,b,c.

92. Proba de verificare a cunostintelor, ca metoda de selectie a functionarilor publici are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata; a. Este o metoda subiectiva si confuza;

b. Poate consta in examen sau concurs si teste de cunostinte; c. Comisia selecteaza doar pe cei care corespund postului pentru aceasta proba; d. Prin publicitatea concursului, solicitantii vin din toata tara.

93. Convorbirea sau interviul ca metoda de selectie are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata;
a. b. c. d. Presupune verificarea datelor personale; Aduce precizari suplimentare; Identifica elementele caracteristice ale comportamentului candidatului; Stimuleaza candidatul sa relateze experienta, opiniile si aspiratiile sale;

e.

Este defavorabila candidatilor timizi.

94. Pentru pregatirea postuniversitara, S.N.S.P.A. pregateste urmatoarele categorii de functionari publici, din care una este gresita si trebuie identificata; a.
b. c. d. e.

ministrii si secretarii de stat;


prefectii si subprefectii; directorii generali, directorii adjuncti, consilierii; sefii de servicii si birouri; personalul de conducere din prefecturi, consili judetene si locale etc.

95. n administratia publica exista urmatoarele modalitati de incetare a activitatii,din care una este gresita si trebuie identificata;
a. limita de virsta ; b. revocarea disciplinara; c. demisia;

d.

concurenta neloiala;

e. incompetenta profesionala.

96. Pregatirea medie a functionarilor publici are urmatoarele particularitati, din care una este gresita si trebuie identificata;
a. b. c. d. se realizeaza in licee de specialitate; este satisfacatoare pentru majoritatea functiilor din administratie; numarul de absolventi este insuficient; se recurge la un sistem amestecat - studii medii si superioare;

e. ocuparea posturilor cu absolventi licentiati este paguboasa pentru bugetul institutiei. 97. Practicarea ocuparii posturilor cu pregatire universitara a uzat de urmatoarele metode, din care una este gresita si trebuie identificata;
a. atragerea de absolventi juristi; b. atragerea de absolventi economisti;

c.

atragerea inginerilor cu studii postuniversitare.

98. Pentru pregatirea postuniversitara, S.N.S.P.A. pregateste urmatoarele categorii de functionari publici, din care una este gresita si trebuie identificata; a.
b. c. d. e.

ministrii si secretarii de stat ;


prefectii si subprefectii ; directorii generali, directorii adjuncti, consilierii; sefii de servicii si birouri; personalul de conducere din prefecturi,consilii judetene si locale etc.

99. n materie de numirea functionarilor publici, presedintele Romaniei are urmatoarele competente, din care una este gresita si trebuie identificata;
a. Are dreptul de numire in functii publice; b. Numeste in functii prin decret publicat in "Monitorul Oficial"; c. Face numirile in functiile superioare din administratia centrala pana la director;

d.

Mai jos de director numirile le face primul ministru;

e. a,b,c

100. Ca organisme consultative interdepartamentale pe langa Ministerul Apelor si Protectiei Mediului functioneaza: Identificati raspunsul gresit!
a. Comisia de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase;

b.

Comisia Nationala a Rezervatiilor Naturale;

c. Comisia Nationala pentru Evaluarea Trofeelor Cinegetice; d. Centrul National Roman pentru Programul Hidrologic International.

S-ar putea să vă placă și