Sunteți pe pagina 1din 2

Cariera functionarului european Nasterea raportului de functie publica europeana Cariera functionarului public European reprezinta toate acele

elemente ce concretizeaza situatia juridica a functionarului public din momentul in care autoritatea investita cu putere de numire emite actul de numire pana in momentul in care un alt act juridic sau un pact juridic pune capat calitati de functionar public European. Recrutarea functionarului public European se realizeaza prin concurs, organizat de catre institutiile Uniunii Europene. Recrutarea functionarului este guvernata de urmatoarele principia: 1. Recrutarea trebuie sa asigure selectarea celor mai competente persoane, al acelora care prin calitatile lor educatie si intructie pot asigura buna functionare al institutiilor. 2. Recrutarea trebuie sa asigure selectarea persoanelor care corespund din punct de vedere al integritatii dobandiri statutului de functionar. 3. Recrutarea trebuie sa se faca pe baze geografice suficient de extinse astfel incat sa se asigure accesul la functiile europene a cat mai multor resortisanti(cetateanul unui stat membru al U.E. precum si persoana juridical ce are nationalitatea unui stat membru al U.E.) din statele member a U.E. 4. Persoana recrutata trebuie sa intruneasca toate conditiile necesare pentru dobandirea calitatii de functionar European. Conditii cerute pentru functionarii europeni:  Fixe. In cea ce priveste aceste conditii:  Cetatenia-persoana respective trebuie sa fie cetatean al unui stat membru al UE.  Exercitarea deplina a drepturilor civile  Obligatia prevazuta de legea nationala cu privire la serviciul militar  Persoana trebuie sa ofere toate garantiile de moralitate  Peroana trebuie sa fie apta fizic pentru indeplinirea indatoririlor sale  Specific sunt cerute de catre autoritatea de numire pentru ocuparea anumitor functii:  Cunoasterea unei limbi starine  Experienta profesionala  Limita de varsta Drepturile si indatoririle/obligatiile functionarului public European. Principiile ce guverneaza exercitarea drepturilor si obligatiilor functionarului public European. I. Un prim principiu consta in necesitatea ca functionarul European sa se achite de toate obligatiile sale sis a-si adapteze conduita avand in vedere numai interesele uniunii si preocupandu-se pentru realizarea unei independente absolute a functionarului fata de orice

II.

III. IV. V.

guvern autoritate , organizatie sau persoana exterioara functiei sale. Acest principiu se concretizeaza in mai multe interdictii: Interdictia pentru functionar de a accepta instructiunii de la orice alta entitate sau persoane din-afara institutiei fara autorizarea primita din partea angajatorului. Interdictia de a accepta de la o sursa exterioara institutiei o distinctive onorifica, un dar, o functie, o favoare, o renumeratie cu exceptia celor facute inainte de numirea sa in functia respectiva. Interdictia pentru functionar de a se implica itr-o problema in care in mod direct sau indirect are interes personal. Interdictia de a pastra sau dobandi direct sa indirect un beneficiu important sau substantial care i-ar putea afecta independent. Cel de-al doilea principiu deriva din primul si reprezinta o dimensiune a acestiua si consta in necesitatea de a asigura independenta fata de statele member ai caror nationali sunt functionarii. Privilegiile si imunitatile sunt conferite functionarilor exclusive in interesul uniunii. Functionarii activi se afla in orice moment la dispozitia institutiei lor. Functionarii sunt angajati in pregatirea regulamentelor carora l-I se supun.

Drepturile functionarilor a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Libertatea de opinie si de expresie Dreptul de asociere Dreptul la greva Dreptul la concediu anual de odihna platit cu o durata de minimum 24 de zile si cu maximul de 30. Dreptul de a candida la functii elective Dreptul la cariera Dreptul la pensie Dreptul la prefectionare profesionala Dreptul de a fi renumerat pentru activitatea prestata Dreptul la ajutor si asistenta Dreptul de a-I fi comunicata orice decizie avand character individual are-l priveste pe functionar.