P. 1
fise_ortograme

fise_ortograme

|Views: 2,634|Likes:
Published by Cristina Lazar

More info:

Published by: Cristina Lazar on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

Numele şi prenumele elevului : Data: ........................

.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „s-a” şi încercuieşte cuvântul „sa”:
Toată întinderea sa acoperit de zăpadă albă şi pu!oasă. Strălucirea sa î"i
lua oc#ii.
$u mânu"a întinsă% &ădălina urmărea dansul !ulgilor de nea. ' stelu"ă
argintie sa aşezat în palma sa.
Seamănă cu o rozetă dantelată de bunica sa.
$u !a"a luminată de un zâmbet% sa îndreptat spre !ereastra sa săi arate
mamei minunea. Sa mirat însă când sub privirea sa a rămas doar o lacrimă.
(. $ompletează spa"iile punctate cu )s-a* şi )sa*:
a+ !ereastra ,, ,, încurcat colega ,, sora ,,.
povestea ,,. vioara,,. ,,.des!ăcut ,,.copt
lucrarea,,. cartea ,, ,,. împiedicat ,,. terminat

b+ -ăpada ,,.. topit. De sub gluga ,,.. % g#iocelul ,,.. trezit
somnoros. . scuturat clopo"elul plăpând şi vocea ,,. ,,, auzit în toată
pădurea. /ndrăzneala ,,. . !ăcut soarele să zâmbească. 0rimăvara% cu privirea
,,. senină% ,,.. înveselit.
1. .lege !orma corectă:
$u urec#ile ciulite% iepuraşul sa 2 sa oprit la marginea pădurii. 3mbra sa2
sa îl !ăcuse să o ia la goană. $u răsu!larea tăiată% sa 2 sa uitat speriat în 4urul
său. Nu mai era nimeni care săi amenin"e liniştea. 5lăni"a sa 2 sa avea culoarea
ierbii în care sa 2 sa aşezat. Sa 2 sa pitit cu privirea la pândă% cu mare spaimă în
inima sa 2 sa.
6. Trans!orma"i după model :
&odel: 7onel se trezeşte. 7onel sa trezit.
&onica se miră.
$orina se uită la televizor.
Fratele meu se duce la meci.
Traian se ca"ără în cireşul bunicii.
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „s-a” şi încercuieşte cuvântul „sa”:
Toată întinderea sa acoperit de zăpadă albă şi pu!oasă. Strălucirea sa î"i
lua oc#ii.
$u mânu"a întinsă% &ădălina urmărea dansul !ulgilor de nea. ' stelu"ă
argintie sa aşezat în palma sa.
Seamănă cu o rozetă dantelată de bunica sa.
$u !a"a luminată de un zâmbet% sa îndreptat spre !ereastra sa săi arate
mamei minunea. Sa mirat însă când sub privirea sa a rămas doar o lacrimă.
(. $ompletează spa"iile punctate cu )s-a* şi )sa*:
a+ !ereastra ,, ,, încurcat colega ,, sora ,,.
povestea ,,. vioara,,. ,,.des!ăcut ,,.copt
lucrarea,,. cartea ,, ,,. împiedicat ,,. terminat

b+ -ăpada ,,.. topit. De sub gluga ,,.. % g#iocelul ,,.. trezit
somnoros. . scuturat clopo"elul plăpând şi vocea ,,. ,,, auzit în toată
pădurea. /ndrăzneala ,,. . !ăcut soarele să zâmbească. 0rimăvara% cu privirea
,,. senină% ,,.. înveselit.
1. .lege !orma corectă:
$u urec#ile ciulite% iepuraşul sa 2 sa oprit la marginea pădurii. 3mbra sa2
sa îl !ăcuse să o ia la goană. $u răsu!larea tăiată% sa 2 sa uitat speriat în 4urul
său. Nu mai era nimeni care săi amenin"e liniştea. 5lăni"a sa 2 sa avea culoarea
ierbii în care sa 2 sa aşezat. Sa 2 sa pitit cu privirea la pândă% cu mare spaimă în
inima sa 2 sa.
6. Trans!orma"i după model :
&odel: 7onel se trezeşte. 7onel sa trezit.
&onica se miră.
$orina se uită la televizor.
Fratele meu se duce la meci.
Traian se ca"ără în cireşul bunicii.
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „s-au” şi încercuieşte cuvântul „sau”:
$ei doi îngeraşi sau luat la ceartă. 3nul o îndemna pe .ura să iasă la
4oacă% iar celălalt o s!ătuia săşi termine lec"iile.
8ii sau nu9 7a strigat nerăbdător îngeraşul cel rău. To"i copiii au ieşit
a!ară: aleargă% sar coarda sau 4oacă mingea.
.ripile îngeraşului bun sau întins peste urec#ile !eti"ei şi aceasta na
auzit nimic. /şi vedea liniştită de scris.
0leci sau îl c#em pe Tatăl $eresc9
.şa i sau pierdut urmele celui rău.
(. $ompletează spa"iile punctate cu )s-au* şi )sau*:
0ăsările călătoare ,... întors din "ările cu lumina prea albă şi !ierbinte.
/şi vor regăsi cuiburile..,.. nu9 Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor
dragi% că nu ,..,.. mai gândit la asta. Foşnind mătăsos% ,..,. aşezat pe
întinderea cati!elată ,, pe ramurile înmugurite% ,,,. odi#nit pu"in% apoi au
început lucrul. :epară cuiburile ,,,. construiesc altele. 8or cloci ouăle şi
vor scoate puişori.
1. .lege !orma corectă:
Dănu" are patru sau 2 sau cinci anişori. &ănâncă !ructe dintrun coşule".
Sunt vişine sau 2 sau cireşe9 a întrebat sora sa.
Sunt vişine% dar sau 2 sau copt şi cireşele. Sau 2 sau scuturat o mul"ime
pe 4os. ;e mănâncă vrăbiile sau 2 sau alte păsări.
.u aceeaşi culoare ca vişinele sau 2 sau nu9
0ot avea culoarea roşie sau 2 sau gălbuie.
3!< De când tot vorbim% sau 2 sau terminat !ructele din coşule"<
6. .lcătui"i câte două propozi"ii cu )sau* şi )sau*.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „s-au” şi încercuieşte cuvântul „sau”:
$ei doi îngeraşi sau luat la ceartă. 3nul o îndemna pe .ura să iasă la
4oacă% iar celălalt o s!ătuia săşi termine lec"iile.
8ii sau nu9 7a strigat nerăbdător îngeraşul cel rău. To"i copiii au ieşit
a!ară: aleargă% sar coarda sau 4oacă mingea.
.ripile îngeraşului bun sau întins peste urec#ile !eti"ei şi aceasta na
auzit nimic. /şi vedea liniştită de scris.
0leci sau îl c#em pe Tatăl $eresc9
.şa i sau pierdut urmele celui rău.
(. $ompletează spa"iile punctate cu )s-au* şi )sau*:
0ăsările călătoare ,... întors din "ările cu lumina prea albă şi !ierbinte.
/şi vor regăsi cuiburile..,.. nu9 Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor
dragi% că nu ,..,.. mai gândit la asta. Foşnind mătăsos% ,..,. aşezat pe
întinderea cati!elată ,, pe ramurile înmugurite% ,,,. odi#nit pu"in% apoi au
început lucrul. :epară cuiburile ,,,. construiesc altele. 8or cloci ouăle şi
vor scoate puişori.
1. .lege !orma corectă:
Dănu" are patru sau 2 sau cinci anişori. &ănâncă !ructe dintrun coşule".
Sunt vişine sau 2 sau cireşe9 a întrebat sora sa.
Sunt vişine% dar sau 2 sau copt şi cireşele. Sau 2 sau scuturat o mul"ime
pe 4os. ;e mănâncă vrăbiile sau 2 sau alte păsări.
.u aceeaşi culoare ca vişinele sau 2 sau nu9
0ot avea culoarea roşie sau 2 sau gălbuie.
3!< De când tot vorbim% sau 2 sau terminat !ructele din coşule"<
6. .lcătui"i câte două propozi"ii cu )sau* şi )sau*.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „l-a” şi încercuieşte cuvântul „la”= e>plică oral
în"elesul proverbelor şi e>presiilor
);a pomul lăudat să nu te duci cu sacul<*
);a plăcinte înainte% la război înapoi.*
)$el pe care la muşcat câinele se teme şi de lătrătură.*
)5orşul la !oc şi peştele la iaz.*
);a !ăcut una cu pământul.*
(. $ompletează spa"iile punctate cu )la* şi )l-a*:
a+ ,,,.. şcoală ,,,, mai văzut ,,,, compunere
,,,, noi .,,,. adus ,,,, stropit
,,,.. lăudat ,,,,5ucureşti ,,,, pictat

b+ ,..,, as!in"itul soarelui melcul se întorcea de ,,..,. plimbare.
$ăsu"a grea din spate ,.,,, obosit. ,,,. mi4locul drumului% sa oprit.
$ărăbuşul ,,.,, salutat amical. &elcul ,.,,, întrebat:
De ce te grăbeşti aşa% bărbosule9
Trebuie să a4ung ,,,,. casa mea. ?u nu am casa cu mine% ca
dumneata.
,,,,, asta melcul nu se gândise.
1. .lege !orma corectă:
$ând la 2 la văzut pe &arele;uminător că vrea să intre în pădure% ;alo%
gândăcelul ca!eniu% la 2 la rugat:
;a 2 ;a noapte este beznă şi mie tare !rică. Dămi% te rog% o !ărâmă
de lumină<
Stăpânul luminii la 2 la lăsat să se aurească% dândui o scânteie. Noaptea%
la 2 la întuneric% gândăcelul emitea lumină. Se trans!ormase în licurici.
6. .lcătuieşte enun"uri în care să !oloseşti grupurile de cuvinte: la concurs,
l-a ajutat, la ora stabilită, până la, l-a felicitat.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „l-a” şi încercuieşte cuvântul „la”= e>plică oral
în"elesul proverbelor şi e>presiilor
);a pomul lăudat să nu te duci cu sacul<*
);a plăcinte înainte% la război înapoi.*
)$el pe care la muşcat câinele se teme şi de lătrătură.*
)5orşul la !oc şi peştele la iaz.*
);a !ăcut una cu pământul.*
(. $ompletează spa"iile punctate cu )la* şi )l-a*:
a+ ,,,.. şcoală ,,,, mai văzut ,,,, compunere
,,,, noi .,,,. adus ,,,, stropit
,,,.. lăudat ,,,,5ucureşti ,,,, pictat

b+ ,..,, as!in"itul soarelui melcul se întorcea de ,,..,. plimbare.
$ăsu"a grea din spate ,.,,, obosit. ,,,. mi4locul drumului% sa oprit.
$ărăbuşul ,,.,, salutat amical. &elcul ,.,,, întrebat:
De ce te grăbeşti aşa% bărbosule9
Trebuie să a4ung ,,,,. casa mea. ?u nu am casa cu mine% ca
dumneata.
,,,,, asta melcul nu se gândise.
1. .lege !orma corectă:
$ând la 2 la văzut pe &arele;uminător că vrea să intre în pădure% ;alo%
gândăcelul ca!eniu% la 2 la rugat:
;a 2 ;a noapte este beznă şi mie tare !rică. Dămi% te rog% o !ărâmă
de lumină<
Stăpânul luminii la 2 la lăsat să se aurească% dândui o scânteie. Noaptea%
la 2 la întuneric% gândăcelul emitea lumină. Se trans!ormase în licurici.
6. .lcătuieşte enun"uri în care să !oloseşti grupurile de cuvinte: la concurs,
l-a ajutat, la ora stabilită, până la, l-a felicitat.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „i-a” şi încercuieşte cuvântul „ia”:
Dupăamiază% bunica ia scos pe to"i din casă.
Toată lumea pleacă să ia aer<
Tata ia undi"a% &aria ia 4ucăriile% mama ia o carte. 7a dat şi lui 8irgil o
revistă.
0ădurea ia bucurat pe to"i.
(. .lege !orma corectă:
5unica ia2ia !ăcut tortul $eciliei. ?ra ziua ei. Sa grăbit să ia2ia
lumânările. ;a ia2 ea au sosit mul"i copii. 7a 2 7a servit pe to"i cu pră4ituri.
$ând să ia2 ia tortul% a venit şi vecina sa. 7a 27a adus un pisoi micu" şi
ia2ea sa bucurat mult. 7a2 7a dat şi lui pu"ină !rişcă. Sa gândit să ia2 ia o cutie
în care săi !acă un culcuş.

1. Formulează propozi"ii cu !iecare dintre perec#ile:
@
ia
ia
@
iau cerut
iau o carte
@
ia
ea
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
6. $ompletează spa"iile punctate cu )i-au* şi )iau*:
După concursul de matematică% pro!esorii ,,,. lăudat pe cei mai
buni. ,,,.. spus lui &arcel să lucreze mai multe probleme.
?u ..,., o culegere de la librărie% să lucrez împreună cu el. /mi doresc
să ,,... şi eu mereu premii la olimpiadă. /n drum spre casă% ,,,,. un
buc#et de !lori pentru sora mea% care a luat premiul întâi.
Numele şi prenumele elevului : Data: ........................
.................................................
Fişă de evaluare
1. Subliniază ortograma „i-a” şi încercuieşte cuvântul „ia”:
Dupăamiază% bunica ia scos pe to"i din casă.
Toată lumea pleacă să ia aer<
Tata ia undi"a% &aria ia 4ucăriile% mama ia o carte. 7a dat şi lui 8irgil o
revistă.
0ădurea ia bucurat pe to"i.
(. .lege !orma corectă:
5unica ia2ia !ăcut tortul $eciliei. ?ra ziua ei. Sa grăbit să ia2ia
lumânările. ;a ia2 ea au sosit mul"i copii. 7a 2 7a servit pe to"i cu pră4ituri.
$ând să ia2 ia tortul% a venit şi vecina sa. 7a 27a adus un pisoi micu" şi
ia2ea sa bucurat mult. 7a2 7a dat şi lui pu"ină !rişcă. Sa gândit să ia2 ia o cutie
în care săi !acă un culcuş.

1. Formulează propozi"ii cu !iecare dintre perec#ile:
@
ia
ia
@
iau cerut
iau o carte
@
ia
ea
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
6. $ompletează spa"iile punctate cu )i-au* şi )iau*:
După concursul de matematică% pro!esorii ,,,. lăudat pe cei mai
buni. ,,,.. spus lui &arcel să lucreze mai multe probleme.
?u ..,., o culegere de la librărie% să lucrez împreună cu el. /mi doresc
să ,,... şi eu mereu premii la olimpiadă. /n drum spre casă% ,,,,. un
buc#et de !lori pentru sora mea% care a luat premiul întâi.

..........Pleci sau îl chem pe Tatăl Ceresc? Aşa i s-au pierdut urmele celui rău..................................... nu? Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor dragi..............Uf! De când tot vorbim...... . 3... construiesc altele............ Îşi vor regăsi cuiburile.... Foşnind mătăsos...…................. Toţi copiii au ieşit afară: aleargă............ aşezat pe întinderea catifelată …… pe ramurile înmugurite.. mai gândit la asta................. ...................................….... Foşnind mătăsos.... ............... Subliniază ortograma „s-au” şi încercuieşte cuvântul „sau”: Cei doi îngeraşi s-au luat la ceartă............................ dar sau / s-au copt şi cireşele................. ....................... Unul o îndemna pe Aura să iasă la joacă.......... 2.............................................. Alcătuiţi câte două propoziţii cu „sau” şi „s-au”.................. apoi au început lucrul..... 1........….............. Îşi vedea liniştită de scris. odihnit puţin...............Sunt vişine.. . sar coarda sau joacă mingea........ aşezat pe întinderea catifelată …… pe ramurile înmugurite........................ Aripile îngeraşului bun s-au întins peste urechile fetiţei şi aceasta n-a auzit nimic..... .......... Completează spaţiile punctate cu „s-au” şi „sau”: Păsările călătoare …........................................ Repară cuiburile ……….................Vii sau nu? I-a strigat nerăbdător îngeraşul cel rău............ ................. Sau / s-au scuturat o mulţime pe jos......................... Fişă de evaluare Data: ..... iar celălalt o sfătuia să-şi termine lecţiile.. Îşi vor regăsi cuiburile................................. ........................ ............. Mănâncă fructe dintr-un coşuleţ..........Pleci sau îl chem pe Tatăl Ceresc? Aşa i s-au pierdut urmele celui rău.... sar coarda sau joacă mingea.................... Alcătuiţi câte două propoziţii cu „sau” şi „s-au”... ................. ......... întors din ţările cu lumina prea albă şi fierbinte.... ....... ...................................... ... ......................................... Subliniază ortograma „s-au” şi încercuieşte cuvântul „sau”: Cei doi îngeraşi s-au luat la ceartă............ Unul o îndemna pe Aura să iasă la joacă..............…........... Alege forma corectă: Dănuţ are patru sau / s-au cinci anişori........... ........................... construiesc altele.............Sunt vişine sau / s-au cireşe? a întrebat sora sa.... ………........Sunt vişine..........................Au aceeaşi culoare ca vişinele sau / s-au nu? ... . mai gândit la asta.... iar celălalt o sfătuia să-şi termine lecţiile..... Completează spaţiile punctate cu „s-au” şi „sau”: Păsările călătoare …....................Uf! De când tot vorbim.. 1........................ Mănâncă fructe dintr-un coşuleţ..... întors din ţările cu lumina prea albă şi fierbinte.......... Numele şi prenumele elevului : ...................................... ............Numele şi prenumele elevului : .... .... că nu …..….................. …........ Vor cloci ouăle şi vor scoate puişori.................Pot avea culoarea roşie sau / s-au gălbuie................................................. Sau / s-au scuturat o mulţime pe jos. Le mănâncă vrăbiile sau / s-au alte păsări. .......Vii sau nu? I-a strigat nerăbdător îngeraşul cel rău...................................................Pot avea culoarea roşie sau / s-au gălbuie.............. ………...................................... sau / s-au terminat fructele din coşuleţ! 4..... ........................... ... Vor cloci ouăle şi vor scoate puişori....................…....... Aripile îngeraşului bun s-au întins peste urechile fetiţei şi aceasta n-a auzit nimic...... ....... Le mănâncă vrăbiile sau / s-au alte păsări................................ .. apoi au început lucrul.............. sau / s-au terminat fructele din coşuleţ! 4.......................... …... ...........Au aceeaşi culoare ca vişinele sau / s-au nu? .......................... 2....... Repară cuiburile ……….. că nu ….......................... nu? Sunt atât de bucuroase de revederea locurilor dragi...Sunt vişine sau / s-au cireşe? a întrebat sora sa............. Îşi vedea liniştită de scris......... Alege forma corectă: Dănuţ are patru sau / s-au cinci anişori.... 3. odihnit puţin............. Toţi copiii au ieşit afară: aleargă..... Fişă de evaluare Data: .......................................................... dar sau / s-au copt şi cireşele....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->