Sunteți pe pagina 1din 1

Plimbarea Plimbarea

Ştii ce am făcut ieri? Pur şi simplu mi-am luat umbrela şi Ştii ce am făcut ieri? Pur şi simplu mi-am luat umbrela şi
am început să mă plimb. Era 27 noiembrie şi nu se mai aştepta am început să mă plimb. Era 27 noiembrie şi nu se mai aştepta
nimeni să plouă, ci să ningă. nimeni să plouă, ci să ningă.
Pe o alee albastră m-am întâlnit cu împăratul din Ţara Pe o alee albastră m-am întâlnit cu împăratul din Ţara
Poveştilor. Avea în mână nişte cumpărături. L-am întrebat Poveştilor. Avea în mână nişte cumpărături. L-am întrebat
direct: direct:
– Majestate, iar v-aţi luat bomboane? – Majestate, iar v-aţi luat bomboane?
M-a privit direct în ochi şi mi-a răspuns: M-a privit direct în ochi şi mi-a răspuns:
– Bomboane cu mentă şi cu eucalipt în formă de romb, – Bomboane cu mentă şi cu eucalipt în formă de romb,
cu ambalaj strâmb. cu ambalaj strâmb.
Am început să râd în hohote. Am făcut apoi o pauză din Am început să râd în hohote. Am făcut apoi o pauză din
râs şi l-am întrebat din nou: râs şi l-am întrebat din nou:
– Majestate, cum de sunteţi aşa de creativ? – Majestate, cum de sunteţi aşa de creativ?
El a răspuns, cu un aer regal: El a răspuns, cu un aer regal:
– Tinere, e simplu: învăţ de la toţi cei din jurul meu! În – Tinere, e simplu: învăţ de la toţi cei din jurul meu! În
plus, folosesc un şampon cu extract de ghimpi de trandafir, care plus, folosesc un şampon cu extract de ghimpi de trandafir, care
e recomandat pentru idei măreţe! e recomandat pentru idei măreţe!
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
Exerciţii: Exerciţii:
1. Colorează cu verde cuvintele scrise cu mp şi cu portocaliu cele 1. Colorează cu verde cuvintele scrise cu mp şi cu portocaliu cele
scrise cu mb. scrise cu mb.
2. Desenează pe caietul de clasă un turn de cetate verde, scriind 2. Desenează pe caietul de clasă un turn de cetate verde, scriind
cuvintele colorate cu verde şi un turn portocaliu pentru cele colorate cuvintele colorate cu verde şi un turn portocaliu pentru cele colorate
cu portocaliu. cu portocaliu.
3. Inventează un text din câte enunţuri vrei tu, în care să foloseşti 3. Inventează un text din câte enunţuri vrei tu, în care să foloseşti
cuvintele: trompetă, important, lampă, scump, ştampilă. cuvintele: trompetă, important, lampă, scump, ştampilă.
4. Desenează un joc rebus care să aibă pe verticală cuvântul 4. Desenează un joc rebus care să aibă pe verticală cuvântul
EMPATIE. EMPATIE.
5. Descâlceşte încurcătura de mai jos şi scrie mai jos cuvintele pe care 5. Descâlceşte încurcătura de mai jos şi scrie mai jos cuvintele pe care
le-ai descoperit: le-ai descoperit:
QXUMBRAETTROMPAADÎMBRĂCATSTCOMPOTSE QXUMBRAETTROMPAADÎMBRĂCATSTCOMPOTSE
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………