Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Subliniază 5 verbe auxiliare din următoarele enunţuri:


Am deschis o carte. Speram că voi descoperi lucruri interesante şi nu m-am înşelat. Sunt sigură că voi descoperi o
lume minunată. Aș fi mers și eu acolo.
2.Verbul a fi este predicativ când:

Cum se formează perfectul simplu?


3.Rescrie enunțul următor, trecând verbele de la perfect simplu la timpul perfect compus.
Mirarea îi crescu atunci când apăru chiar moş Costache şi îi spuse că acolo nu locuieşte nimeni.

4.Continuă: eu mâncai, tu ........................, el ..........................., noi..............................Este la timpul..............................


5.Verbul a vrea ajută la formarea :

6.Verbul a fi poate fi:

7.Alcătuiește două enunțuri în care verbul a avea să fie: verb predicativ....................................................................


verb auxiliar.........................................................................
8.Subliniază forma corectă: Tu vii/ vi la noi. Să ști/ știi că plec. Nu fii/ fi rău! Va/ v-a termina exercițiul. Ea
creează/crează

9.Subliniază predicatele din enunțul următor și precizează felul lor: Copilul a fost atent, iar l-am apreciat.

10. Scrie modul și timpul verbelor:

ați mers=

am mânca=

spuse=

iubirăm=

să mergem=

1.Rescrie enunțul următor, trecând verbele de la perfect simplu la timpul perfect compus.
Văzui că mama lui plecă, dar nu zisei nimic ca să nu-l supăr.

2.Continuă: eu mersei, tu ........................, el ..........................., noi..............................Este la timpul..............................


3.Verbul a avea ajută la formarea :

4.Subliniază 5 verbe auxiliare din următoarele enunţuri:


Am deschis o carte. Speram că voi descoperi lucruri interesante şi nu m-am înşelat. Sunt sigură că voi descoperi o lume
minunată. Aș fi mers și eu acolo.
5.Verbul a fi este copulativ când:

6.Verbul a fi poate fi:


7.Alcătuiește două enunțuri în care verbul a vrea să fie: verb predicativ....................................................................
verb auxiliar.........................................................................
8.Subliniază forma corectă:.
Ar venii/veni la noi. Fii/ fi bun! Proiectul tău poate fi/fii derulat. Nu ve-ți/veți ști nimic despre el.

9.Subliniază predicatele din enunțul următor și precizează felul lor: El știa că fiica lui este frumoasă.El înseamnă mult pentru
mine. A ajuns la casa care a devenit o ruină. Pari bun, dar nu te cred. El rămase prietenul meu.
10. Scrie modul și timpul verbelor:
ați merge=

mâncam=

spuse=

să fi plecat=

au dormit=
11. Completează spaţiile punctate astfel încât să obţii o propozitie cu predicat verbal şi una cu
predicat nominal.

a) Cărţile sunt ......................... (predicat verbal)


......................... ( predicat nominal)
b) Sunt ......................... lucrurile. ( predicat verbal)
......................... lucrurile. ( predicat nominal)
c) Băiatul era ......................... (predicat verbal)
......................... (predicat nominal)
d) Uliţa este ......................... (predicat verbal)
Uliţa este ......................... (predicat nominal)

12. Analizează predicatele din textul de mai jos:

Familia noastră este numeroasă şi apartamentul în care locuiam era neîncăpător. Tata a
hotărât să facem un schimb de locuinţă. În vara aceasta am găsit o casă în care stăm deja de două
luni. Casa este frumoasă, are multe camere, iar noi suntem fericiţi că am ales-o. Am ajuns profesori,
deoarece mama sa s-a făcut învăță toare.

13.Completați spațiile punctate:

a. Predicatul nominal este alcătuit din:_______________________________________________________________


b. Verbul a fi este auxiliar când _____________________________________________________________________

c. Verbul A FI poate fi ____________________, ________________________ și ____________________________

d. Verbele auxiliare din limba română sunt ___________________, ___________________ și __________________

14. Pune verbul „a dormi” la forma indicată, persoana II, nr. singular.
indicativ prezent
Perfect compus
imperfect
Perfect simplu
Mai-mult-ca-
perfectul
Viitor I
conjunctiv prezent
perfect
Condițional optativ prezent
perfect
imperativ
15. Precizează modul și timpul verbelor:
făcui ________________________________ plecau _____________________________
zisese _______________________________ să ducă ____________________________
ai înțelege ____________________________
16. Analizează predicatul nominal din enunțul: Bucuria mea pare mare.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
17. Notează valoarea verbului a fi din enuţurile de mai jos:
a) Fuseseră la petrecerea aceea...............................................................
b) Sunt un băiat cuminte.........................................................................
c) Ar fi văzut dacă îi spuneai:...................................................................
d) Cartea este pe masă.............................................................................
e) Voi fi ajuns înaintea voastră în acel loc..................................................
18.Subliniază predicatele din enunţurile de mai jos, precizând felul lor.
a) Mânușile sunt groase._____
b) Să fi citit mai atent.______
c) Copacul este desfrunzit._____
d) Maria a fost la teatru.______
e) Ideea fu miraculoasă.______
f) În faţa blocului nu este o parcare._____
19.Rescrie enunțul următor, trecând verbele de la perfect simplu la timpul perfect compus.
Mirarea îi crescu atunci când apăru chiar moş Costache şi îi spuse că acolo nu locuieşte nimeni.
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
20. Marchează, prin subliniere, forma corectă:
Sper că vei ști/știi mai mult.
Autorul creează/crează un univers imaginar.
Nu fi/fii obraznic!
Să știi/ști că m-aș fi/fii supărat dacă nu mă căutai.
E cazul să ții/ți și tu minte.
Proiectul tău poate fi/fii derulat.
Nu ve-ți/veți ști nimic despre el.
21. Subliniază verbele auxiliare din următoarele enunţuri
Am deschis o carte. Speram că voi descoperi lucruri interesante şi nu m-am înşelat. Aş fi vrut să descopăr aceste
lucruri mai demult, însă nu am făcut-o. Să fi citit mai devreme, poate că nu stiai.

22.Alcătuieşte trei enunţuri în care verbul a fi să fie :

verb predicativ
verb copulativ
verb auxiliar

23.Subliniază predicatele din enunțurile de mai jos și precizează felul lor( PV-predicat verbal PN- predicat
nominal):

În ziua aceea am gustat cea mai mare fericire din lume.

Suntem în clasă.

Fata va dormi bine.

Rămăseseră multe lucruri în casă.

El e cuminte.

Ar fi cântat la pian.

Voi ați plâns ieri.

24. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul voi să fie:


-verb auxiliar
-pronume personal

25.Alcătuieşte enunţuri în care verbul a vrea să fie:


-verb auxiliar
-verb predicativ

26.Alcătuieşte enunţuri în care verbul a avea să fie:


-verb auxiliar
-verb predicativ

S-ar putea să vă placă și