Sunteți pe pagina 1din 3

Suspendarea condiţionată a executarii pedepsei (art 81)/ suspendarea simplă

- dispozitia data de instanta prin hot de condamnare de a suspenda pe o anumită


perioada de timp (terme de incercare) executarea ped aplicate
- Conditii:
o Se poate dispune numai daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel
mult 3 ani sau amenda
o In caz de concurs de infractiuni, numai daca ped este inchisoarea de cel
mult 2 ani
o Daca infractorul nu a mai fost condamnat anterior la inchisoare mai mare
de 6 luni, afara de cazurile de la rt 38
o Aptitudinea celui condamnat de a se indrepta fara executarea pedepsei
Termenul de incercare:
- durata termenului este egala cu cuantumul pedepsei aplicate, la care se adaugă 2
ani iar in cazul amenzii este de 1 an
- se socoteste de la data ramanerii def a hot de suspendare conditionata a executarii
ped
- durata termenului se poate reduce ca efect al graţierii
o daca gratierea e totala, din termenul de incercare mai raman numai cei 2
ani
o daca gratierea e partiala, at termenul se va compune din partea negratiata a
ped si cei 2 ani
- suspendarea de executare a ped aplicate minorului- termenul de incercare se
compune din durata ped cu inchisoarea , la care se adahgă 6 luni-2 ani, fixat de
instanta/ iar pt ped amenzii, termenul este de 6 luni
- termenul se socoteste implinit cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la
care a inceput sa curga
Efectele suspendarii conditionate:
- efectul imediat
o pedepsele aplicate inculpatului nu se execută (ped principala, accesorie,
complementara)
o masurile de siguranta se executa, deci susp nu produce efecte
- efectul definitiv:
o se produce de la încetarea termenului de încercare
o reabilitarea de drept a inculpatului
 daca a expirat termenul de incercare
 daca nu a mai comis o alta infract intre timp
 daca suspendarea nu a fost revocata sau anulata
-
Revocarea suspendarii conditionate a executarii ped:

- revocarea poate fi: obligatorie sau facultativa


1) sanctiune care intervine atunci cand condamnatul a savarsit o noua infractiune (pt
care s-a pronuntat o condamnare def) in cursul termenului de incercare
- instanta va fi obligata sa dispuna revocarea daca:

1
- infractiunea ulterioara este o infract intentionata (nu se revoca daca infract e din
culpa)
- infr a fost descoperita inainte de expirarea termenului de încercare (nu se revoca
daca a fost descoperita dupa implinirea termenului de incercare)
- in cazul unei infractiuni continuate, daca primele doua acte au fost comise anterior
ramanerii def a hot de suspendare, iar celelelte acte care compun infractiunea au fost
comise dupa ramanerea def a hot, snctiunea va fi revocarea suspendarii (infract
continuata se epuizeaza la data comiterii ultimului act)
- efectul revocarii: executarea in intregime a pedepsei , care nu se contopeste cu
pedeapsa pt noua infractiune
2) revocarea suspendării at când condamnatul nu si-a îndeplinit obligatiile civile
- neîndeplinirea obligatiilor civile (restituirea unui lucru, plata unor
despagubiri)
- neîndeplinirea sa se datoreze relei-credinte a condamnatului

Anularea suspendării conditionate a pedepsei:


- at cand dupa rămânerea def a hot de suspendare, se constata ca nu erau îndeplinite
conditiile suspendării, deoarece infractorul mai săvârşise o infractiune înainte de
pronuntarea hot de suspendare, fie pana la ramanerea def a hot, pt care i s-a
aplicat ped inchisoriichiar dupa expirarea termenului de încercare
- Conditii:
o Condamnatul a mai sav o infract anterior ramânerii def a hot de
suspendare
o Pt ac infract sa i se fi aplicat ped închisorii, chiar după expirarea
termenului de încercare
o Infract care atrage anularea sa fi fost descoperita mai inainte de împlinirea
termenului
- anularea suspendarii nu se aplica in cazul infract comise de minori
- contopirea pedepselor, iar daca ped rezultanta nu depăseste 2 ani , instanta poate
dispune din nou suspendarea

Suspendarea condiţionata a executarii ped in cazuri speciale


- 2 cazuri in care supendarea poate fi dispusa chiar daca nu sunt ăntrunite conditiile
susp
o art 305, abandonul de familie- instanta tb sa pronunte o hot de
condamnare cu suspendare executarii ped, daca inculpatul, in cursul
judecatii, isi indeplineste obligatiile
 revocarea suspendarii: daca in cursul termenului de încercare,
condamnatul sav din nou infract de abandon
 savarsirea in cursul termenului a altei infractiuni (decat abandonul)
nu va atrage revocarea suspendarii, daca suspendarea a fost dispusa
potrivit art 305al (4)
o art 86 – cand inculpatul nu mai poate presta munca din cauza pieririi
totale a capacitatii de munca, instanta revoca executarea ped la locul de
munca si dispune suspendarea conditionata a exec ped, chiar daca nu sunt
intrunite cond art 81.

2
Suspendarea executarii ped sub supraveghere
Conditii:
o se dispune numai daca ped aplicata de instanta este inchisoarea de cel mult
4 ani
o in cazul concursului de infractiuni, inchisoarea de cel mult 3 ani
o daca infractorul nu a mai fost condamnat anterior la inch mai mare de 1 an
o aptitudinea de indreptare fara executarea ped
Termenul de încercare
- se socoteste de la data ramanerii def a hot de susp sub supraveghere
- se compune din: durata pedepsei inchisorii si un interval de timp de la 2-5 ani
- minorilor nu li se poate dispune suspe sub supraveghere
- eventuala perioada de arest preventiv nu se calculeaza la termen
- durata termenului poate fi redusa ca urmare a graterii (totale, partiale)
Măsurile de supraveghere:
- dispuse de instanţă în hot de coondamnare
- art 86:
o sa se prezinte la jud desemnat vu supravegherea lui sau la Serviciul de
protectie a victimelor si reintegrare a infract, la termenele fixate
o sa anunte orice schimbare de dom /resedinta sau deplasarile mai mari de 8
zile si intoarcerea
o sa comunice schimbarea locului de munca
o sa comunice inf de natura a controla mijl de existenta
Obligatiile condamnatului:
- sa desf o cativitate sau un curs de înv
- sa nu schimbe dom , decat in cond fixate de instanta
- sa nu frecventeze anumite locuri
- sa nu intre in legatura cu anumite pers
- sa nu conduca vehicol (sau un anumit v)
- sa se supuna masurilor de control
Efectele suspendarii:
- reabilitarea de drept (efect definitiv)
- suspendarea executarii ped
Revocarea suspendarii sub supraveghere:
- daca comite o noua infract inauntru termenului de încercare (cu intentie si
descoperita anterior epizarii termenului)
- neîndeplinirea obligatiilor satb de instanta
Anularea:
- daca comite o infract înainte de pronuntarea hot def de susp, fie in cursul procesului,
pama la ramanerea hot definitive