Sunteți pe pagina 1din 2

MEDIEREA CONFLICTELOR INTRE ELEVI, DE CATRE ELEVI

Plan pentru peer mediation

Pasi in Cum se implementeaza Posibile Masuri de depasire


implementarea dificultati a dificultatilor
programului de
peer mediation in
scoala
Stabilirea echipei si Conducerea scolii prezinta Neimplicarea Discuţii individuale,
desemnarea in Consiliul profesoral cadrelor privind importanţa
coordonatorului de ideea programului si didactice implementării unui
program rezultatele asteptate astfel de proiect în
Conducerea scolii şcoala
stabileste echipa ce va
lucra in program si
desemneaza coordonatorul
Elaborarea Echipa va realiza Opozitie din Explicarea in detaliu
programului programul si il va prezenta partea unor membrilor
spre aprobare Consiliuli de membri ai Consiliului de
Administratie al scolii consiliului de Administratie a
administratie modului de
implementare si
beneficiilor
programului
Mediatizarea si Prezentarea programului Lipsa de Realizarea unui
promovarea de catre coordonator încredere in climat de încredere
programului întregului colectiv de eficienţa în perioada
cadre didactice medierii promovarii
Prezentarea acestui conflictelor de programului prin
program de către diriginţi către elevi din implicarea conducerii
elevilor la orele de partea unor scolii si a unor
dirigenţie cadre didactice specialisti din cadrul
Campanie de informare CJAP
despre selectarea elevilor Dificultăţi Găsirea surselor de
mediatori si rolul elevului financiare finantare prin
mediator prin: pliante pentru implicarea primariei
distribuite în şcoală, realizarea sau a unor agenti
avizierul mediatorului si materialelor economici
articole in revista şcolii promotionale
Selectarea şi Vor fi selectaţi elevii care Elevii sa nu Prezentarea clara a
formarea elevilor au abilităţi de comunicare, doreasca sa se ceea ce trebuie sa
mediatori obiectivi, corcti si care se implice sau prea faca un elev mediator
bucură de încrederea multi elevi care
colegilor doresc sa se
Realizarea formarii pentru implice
elevii mediatori.
Trainingul se poate realiza
in scoala de catre un
profesor formator sau in Dificultati Găsirea surselor de
afara scolii de catre o financiare finantare prin
institutie specializata pentru implicarea primariei
realizarea sau a unor agenti
trainingului economici
Stablirea si amenajarea Opozitia Discutii individuale
Implementarea spatiului de lucru manifestata de cu opozantii realizate
programului Stabilirea orarului de catre unii elevi, de catre membrii
desfasurare a intalnirilor parinti sau chiar echipei sau de
de mediere precum si profesori conducerea scolii
programul mediatorilor
Stabilirea unui grup tinta
care sa urmeze sedinte de
consiliere sub conducerea
mediatorilor elevi
Medierea in paralel a
cazurilor aparute in timpul
derularii programului
Dezbateri in orele de
dirigentie despre impactul
programului si eficienta si
eficacitatea lui

Monitorizarea Monitorizarea situatiilor Lipsa de timp a Recompensarea


programului şi conflictuale mediarizate si membrilor cadrelor didactice
asigurarea feed – a rezultatelor obtinute echipei sau a prin acordarea de zile
back-ului Realizarea de rapoarte elevilor libere platite in
lunare de catre echipa de perioada vacantei sau
proiect privind stadiul degrvarea de alte
derularii si rezultatele activitati
programului Invocarea Simplificarea
Prezentarea stadiului birocratiei modului de raportare
derularii porogramului in excesive lunara prin folosirea
cadrul sedintelor cu unor formulare
parintii si a consiliilor standard
profesorale
Chestionare de opinie
adresate elevilor privind
impactul programului in
randul lor