ACTELE NORMATIVE DIN DOMENIUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR ALIMENTARE:VINUL SI BAUTURILE SPIRTOASE

Aspecte introductive legate de Comerţ Comerţul determină o funcţie economică complexă ce consta în a compara materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic, dar în condiţii convenabile consumatorilor, fiind, în acelaşi timp profesiunea unui grup de agenţi economici, care acţioneaza în cadrul pieţei, asigurând actele de schimb. Comerţul reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei şi constituie un element „cheie” al modelului socio–economic, jucând un rol major schemele socio-culturale, stilul de viaţa şi amenajarea teritoriala a unei ţari. De-a lungul timpului, activitatea de comerţ a cunoscut modificari substanţiale, transformandu-se în cadrul etapei economiei de consum, dintro simpla intermediere, într-o activitate creatoare de utilitaţi, devenind foarte importanta atat pentru producatori, cat şi pentru utilizatori. Principala funcţie a comerţului, care caracterizeaza însuşi conţinutul activitaţii sale, o constituie cumpararea marfurilor de la producatori sau colectori - în cazul producţiei agricole foarte dispersate - şi transferarea acestora în depozite, în vederea pregatirii lor pentru vânzarea catre utilizatorii finali sau intermediari. O a doua funcţie materializeaza activitaţi derivate din prima, dar foarte importante pentru actul comercial. Este vorba despre stocarea marfurilor, care ia forma unor preocupari permanente de a asigura echilibrul din oferta ci cerera de marfuri în cadrul pieţei. Funcţia respectiva se datoreaza locului de intermediar pe care comerţul îl ocupa între producţie şi consum. Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa este reglementata în Romania de :
 O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, aprobata prin

Legea 650/2002 (M.O.424/2000);
 H.G. 333/2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea

produselor şi serviciilor de piaţa (M.O. 235/2003);
 H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţa în unele

zone publice.(M.O.269/2004)  H.G.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafaţa mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare (M.O.854/2004); În plus, în Romania faptele de comerţ sunt reglementate printr-o serie impresionanta de prevederi legislative: • Practici comerciale  Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfasoara activitaţi economice în mod independent (M.O. nr . 576/2004);  H.G. nr. 1766/2004 privind normele de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfasoara activitaţi economice în mod independent;  Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitaţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice. (M.O. nr. 839/2004);

 O.U.G. nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.359/2004 privind

simplificarea formalitaţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice. (M.O.nr. 932/2004);  H.G. nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor (M.O. nr. 414/2002);
• Localizarea activitaţii - efectuarea comerţului în structuri de vânzare  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, aprobata prin

Legea 650/2002 (M.O.nr. 424/2000);
 H.G. nr. 333/2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. nr . 99/2000 privind •  


   • 


  

 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa (M.O. nr. 235/2003); Protecţia şi informarea consumatorilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţa în unele zone publice( M.O. nr. 269/2004); H.G. nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafata mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare (M.O.nr. 854/2004); O.G. nr. 106/1999 privind regimul contractelor încheiate în afara spatiilor comerciale (Legea 60/2002 pentru aprobarea O.G.nr. 106/1999 privind regimul contractelor încheiate în afara spatiilor comerciale) (M.O. nr. 431/1999); O.G. nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, cu modificarile ulterioare (M.O.nr. 431/2000); Ordin nr. 259/2003 pentru stabilirea conditiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole şi agroalimentare în pietele de gros (M.O.nr. 106/2004); O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, aprobata prin Legea nr. 650/2002 (M.O.nr.424/2000); H.G. nr. 333/2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa (M.O. nr. 235/2003); Obligatiile ce le revin în comercializarea unor produse H.G nr. 511/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor prevazute în anexa nr.1 la HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor (M.O.nr. 348/2004); Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor (M.O.nr. 565/2004); H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare (M.O.nr. 524/2000); H.G. nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile şi completarile ulterioare (M.O. nr. 147/2002); Ordin nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea licentelor de fabricatie în domeniul productiei de produse alimentare (M.O. nr. 404/2003); Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor cu modificarile şi completarile ulterioare. (M.O. nr. 462/2004); H.G. nr. 40/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru maşinile de spalat rufe, de uz casnic( M.O.nr. 82 /2003);

Legea nr. destinate copiilor mai mici de 36 de luni (M. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa (M. Hotarare nr. 67/2002).nr. 37/2002 privind aprobarea O. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor. 914/2002). nr. 1039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea şi eficienta              energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea pe piaţa (M.N. 134/ 2002 privind caracterizarea. H. armonizate (M. marcarea compozitiei fibroase şi etichetarea produselor textile. 1117 / 2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a cuptoarelor electrice de uz casnic ( MO nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.O. 1530/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala. 396/2003 privind securitatea utilizatorilor de jucarii (M. Publicitate completarile ulterioare (Legea nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane din domeniul securitatii utilizatorilor de jucarii care adopta standardele europene. nr. •  O. H.G. a produselor de întretinere şi a produselor de curatat (M. nr. nr. 908/2004).G. 185/2004). republicata cu modificarile şi      . nr. nr. cu modificarile ulterioare (M.P.(M.O.N.G. nr.O. 245/2004 privind securitatea generala a produselor (M. 254/2004 privind stabilirea Criteriilor acordate la etichetarea articolelor ecologice de încaltaminte (M.G. nr.(M.O. 185/2004). 49/2004).O. H. clasificarea şi marcarea produselor din sticla cristal în vederea comercializarii acestora (M. H. 517/2001 pentru aprobarea normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite.O. privind modificarea ordinului presedintelui A. 565/2004). Hotarare nr. 593/2004) Legea nr. nr.G. 332/2001 privind denumirea. 264/2003). 745/1999 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergentilor. nr.O.G. armonizate (M. 188/2004 presedintelui A.O. 785/ 2002). Ordin nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane din domeniul securitatii utilizatorilor de jucarii care adopta standardele europene. 665/2004).O. nr. 166/2001). H. Legea nr.G.C. nr.O. nr. nr. nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti şi consumatori.nr. 264/2003).O. nr.G. nr.O nr. 144 / 2002). Ordinul nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea O. Legea nr. 643/2003).O. 296/2004 privind Codul Consumului (M. Hotarare nr.G. nr.O.O. 253/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii de maşini de spalat (M.nr.nr. H. H.O. 21/1992 privind protectia consumatorilor) (M. 638 / 2002).G.G. 827 / 2002 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice ( M. nr.C. 26/2002 privind stabilirea conditiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încaltaminte destinate vanzarii catre consumatori (M. 560/200). nr.nr. H..G nr. 453/1999). nr. nr.O.O nr. 396/2003 privind securitatea utilizatorilor de jucarii (M.P. Ordin nr.O. 49/2004). H. nr. 75/1994).

O.G. 1059/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 273/2004 pentru aprobarea Normelor de igiena privind apele potabile imbuteliate. securitatea muncii şi protectia mediului.G. 244/2002 Legea viei şi vinului în sistemul organizarii comune a pietei viti vinicole. 148/2000 privind publicitatea. 415/2004 privind regimul de comercializare a oualor (M. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care contin substante periculoase (M.O. nr.368/2002). 573/2003). 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piaţa şi de functionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice (M.O. H.nr. 810/2004). 283/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 148/2000 privind publicitatea) (M. nr. nr. alimentatiei şi padurilor. 760/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale.O. nr. 490/2001). (M.O. 296/2004). nr. altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei şi/sau protectia mediului. 767/2001 privind regimul de comercializare a produselor în compozitia carora intra substante cu efect ebrionarcotic.C.nr.O. nr.nr. 700/2001). 349/2001).O.  Legea nr. 495/2001).O.(M.G. nr. sanatatea. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata. nr.(M. Concurenta Legea nr. Legea 379/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.(M.G.O. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici .nr. produse denumite generic "aurolac".G. nr. republicata (M. Legea nr. altele decat apele minerale naturale(M.(M.O nr. H. 644/2000).O. 1219/2000 privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea de piese de schimb auto. Ordinul nr.O. 97/2001 privind reglementarea productiei. nr.nr.U. Ordin nr.G. 150/2004 privind siguranta alimentelor cu modificarile şi completarile ulterioare.nr. remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente de calitate (M.în comercializarea produselor de folosinţa îndelungata destinate consumatorilor. nr. 178/2000 privind produsele cosmetice (M.G. 206/1995). H. H. 679/1237/257/2004 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii. H.O.O. 665/1995 privind înlocuirea. descrierea şi prezentarea bauturilor spirtoase (M.G.nr. 711/2002). Hotarare nr.(M. circulatiei şi comercializarii alimentelor.O. 10/1997). H. Ordinul nr.nr.nr. elementelor de constructie şi produsele destinate constructiilor (M.nr. 206/447/86/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de pasare. 901/2004).  O. 17 / 2004). cu modificarile şi completarile ulterioare (Legea nr.persoane fizice sau juridice .G. nr.  H. 120/2000). H. nr. 333/2002). 462/2004). 5/N –78 –1/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea              •  controlului calitatii materialelor.(M.(M. al ministrului sanatatii şi familiei şi al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr.O.O.nr.nr. 966/2004).O. . nr. 1554 / 2003 pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. nr. O.

117/2001 pentru modificarea şi completarea O.O. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite. 244^1 alin.  Legea nr. 21/1996 privind concurenta.  O. 1080/2004).  O. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei şi a taxelor vamale aferente acestora(M.nr. 28/1999 privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.O. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi continutului Cererii de înregistrare şi atestare a activitatii de distributie şi comercializare angro de bauturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor. nr. 263/2005).U. cu modificarile şi completarile ulterioare.O.  H. 494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. în conditiile art. [1] .nr. 1281/2004). nr.O. 258/2005).G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (M.G.(M. 927/2003).G. 851/2002). 571/2003 privind Codul Fiscal (M.U.  H.G. (1) din Legea nr. nr. nr.O.  Ordin nr. 1092/2004).G. nr. 522/2004). 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare(M.nr. 28/1999 privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.nr. nr.O. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri în procesul de comercializare (M. nr.G.U. republicata (M. 1154/2004). 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. cadru comerţ  Legea nr. 1115/2004). 571/2003 privind Codul fiscal(M.G. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale (M.O.O. 133/1991).  Legea nr. nr.O.G. republicata (M. 507/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.nr. G. nr.O. nr.  Legea nr.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  Legea nr. nr. 944/2004 pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele produse  O. cu modificarile ulterioare (M.• Fiscalitate  Legea nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.G. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (M. precum şi a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activitatii de distributie şi comercializare angro de bauturi alcoolice şi/sau produse din tutun. 75/2005). nr.O. 319/2003). 112/2004).O. • Marfuri. 571/2003 privind Codul fiscal(M. nr.O. 617/2002 privind aprobarea O.  H. nr.nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  Legea nr. 88/1996).  O. nr.O. 571/2003 privind Codul fiscal(M. nr. 24/1991). nr.nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  H. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor şi instituirea unor masuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda şi evaziune fiscala în domeniul alcoolului şi al bauturilor alcoolice (M.nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.O.  O.O.G.

4. Art. 2. c) produs periculos . de montaj şi de întretinere. Posibilitatea obtinerii unor niveluri superioare de securitate sau de disponibilitate a altor produse prezentand un grad de risc mai scazut nu trebuie sa constituie un motiv suficient pentru considerarea unui produs ca fiind periculos. orice avertizari şi instructiuni pentru utilizarea şi distrugerea lui. 1. dupa caz. (1) Prezenta lege are ca scop asigurarea consumatorilor ca produsele puse pe piaţa sunt sigure şi se aplica pentru toate produsele definite la art. precum şi orice alta indicatie sau informatie referitoare la produs. dupa cum urmeaza: a) art. inclusiv de durata şi. în principal compozitia. caracteristicile produsului.orice produs care nu îndeplineste prevederile de la definitia "produsului sigur" de la lit. etichetarea sa. care necesita o interventie rapida din partea autoritatilor publice. care. nu prezinta nici un risc sau numai riscuri minime compatibile cu utilizarea produsului şi considerate ca acceptabile şi corespunzatoare unui nivel ridicat de protectie a sanatatii şi securitatii consumatorilor. care au acelaşi obiectiv cu acest act normativ. ambalarea. b) art. în conditii previzibile. b) produs sigur . în cazul în care utilizarea lui impreuna cu alte produse poate fi în mod rezonabil previzibila. fie ca este în stare noua. 3. d) risc grav . prezenta lege se aplica numai pentru aspectele şi riscurile sau categoriile de riscuri care nu sunt prevazute de aceste reglementari. Modificata 565/2004 CAPITOLUL I Domeniu de aplicare şi definitii Art. . folosit sau reconditionat. 3 nu se aplica acestor produse în privinta riscurilor sau categoriilor de riscuri prevazute de reglementarile specifice. cu exceptia cazurilor în care exista reglementari specifice privind aspectele care intra sub incidenta acestor dispozitii.orice risc semnificativ. (2) În cazul în care unele produse au reglementari specifice de securitate. de instalare şi de necesitati de întretinere. Se excepteaza de la aplicarea prezentei legi produsele de ocazie care sunt furnizate ca antichitati sau ca produse care trebuie sa fie reparate ori reconditionate inainte de utilizarea lor. categoriile de consumatori expuse riscului în cazul utilizarii produsului.orice bun material cunoscut sub denumirea de produs. de punere în functiune. sa fie utilizat de consumatori chiar daca nu le este destinat şi care este furnizat sau pus la dispozitie în cadrul unei activitati comerciale cu titlu oneros sau gratuit. efectul asupra altor produse. urmatorii termeni se definesc astfel: a) produs . 4-16 se aplica în orice situatie. în particular copiii şi persoanele în varsta. numai în cazul în care furnizorul informeaza în mod clar persoana careia ii furnizeaza produsul despre necesitatea acestei reparatii sau reconditionari. conditiile de asamblare şi.Legea 245/2004 Securitatea generala a produselor. b). 2 lit. este destinat consumatorilor sau este posibil.În sensul prezentei legi. a) numai în situatia în care nu exista prevederi legale specifice de securitate a produselor respective. dupa caz. prezentarea produsului. . luandu-se în considerare în special: 1. inclusiv riscurile ale caror efecte nu sunt imediate. b) şi c) şi art. inclusiv în cadrul unei prestari de servicii. 2 lit. în conditii normale sau rezonabil previzibile de utilizare. 2.orice produs care.

în cazul în care producatorul nu este stabilit în Romania sau într-un stat membru al Uniunii Europene.criterii de evaluare a conformitatii Art. CAPITOLUL II Obligaţia generala de securitate .orice agent economic din lantul de comercializare. în cazul în care este stabilit în Romania sau într-un stat membru al Uniunii Europene şi orice alta persoana care se prezinta ca producator prin aplicarea pe produs a numelui sau. (2). în vigoare în sectorul respectiv. (2) Un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozitiile legislatiei nationale atunci cand. (2). f) distribuitor .modalitate referitoare la aducerea înapoi a unui produs periculos de catre consumator.e) producator: 1. (4) În alte conditii decat cele avute în vedere la alin. în absenta prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului în cauza. h) retragere . 3. pe care producatorul sau distribuitorul l-a furnizat deja consumatorului ori l-a pus la dispozitia sa. el este conform cu reglementarile nationale ale Romaniei ori ale statului membru pe teritoriul caruia este comercializat. reprezentantul producatorului. (3) Un produs este considerat sigur din punct de vedere al riscurilor şi al categoriilor de riscuri reglementate de standardele nationale neobligatorii relevante atunci cand este conform cu standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene. conformitatea unui produs cu cerinta securitatii generale a produselor poate fi evaluata luandu-se în considerare. g) returnare . a caror referinta este publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. altele decat cele la care se face referire la alin. în absenta unui reprezentant stabilit în Romania ori într-un stat membru al Uniunii Europene. fabricantul produsului. importatorul produsului. 2. în masura în care activitatile lor pot aduce atingere caracteristicilor de securitate a unui produs. .orice masura luata în scopul de a impiedica distributia şi expunerea la comercializare. sau. b) standardele stabilite în statul în care este comercializat produsul. c) orientarile în domeniul evaluarii securitatii produselor. 3. (1) Producatorii sunt obligati sa puna pe piaţa numai produse sigure. precum şi ofertarea unui produs periculos la consumatori. d) codurile de bune practici în materie de securitate a produselor. a carui activitate nu influenteaza caracteristicile de securitate a produsului. alti agenti economici din lantul de comercializare. f) asteptarile rezonabile ale consumatorilor referitoare la securitatea generala a produselor. daca exista: a) standardele nationale neobligatorii care transpun standarde europene relevante. stabilite cu respectarea principiilor liberei circulatii a produselor şi serviciilor de piaţa şi care formuleaza cerintele de sanatate şi securitate pe care produsul trebuie sa le îndeplineasca pentru a fi comercializat. e) stadiul prezent al cunostintelor stiintifice şi/sau tehnice. Referintele acestor standarde nationale armonizate sunt publicate de catre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO). a marcii sale sau a unui alt semn distinctiv ori persoana care reconditioneaza produsul.

Prin hotarare a Guvernului se va stabili lista produselor pentru care sunt obligatorii referinta produsului sau a lotului de produse.(5) Conformitatea unui produs cu criteriile care au în vedere garantarea obligatiei generale de securitate. daca produsul se dovedeste periculos. pentru a evita aceste riscuri. (2) În limitele activitatilor lor producatorii trebuie sa adopte masuri proportionale cu caracteristicile produselor pe care le furnizeaza. (5) Returnarea se face ca ultima modalitate de rezolvare. (1) Distribuitorii sunt obligati: a) sa actioneze cu atentia cuvenita pentru a contribui la respectarea cerintelor de securitate aplicabile. inclusiv. Prezenta unui astfel de avertisment nu exonereaza nici o persoana de îndeplinirea celorlalte obligatii prevazute de prezenta lege. asupra lotului de produse din care face parte. sa poata dispune retragerea de pe piaţa. atunci cand acestea nu sunt imediat perceptibile de catre consumator. b) sa poata întreprinde actiunile potrivite. dupa caz. precum şi informarea distribuitorilor de catre producator privind monitorizarea acestor produse. (1) lit. returnarea de la consumatori. Art. daca este necesar. avertizarea adecvata şi eficienta a consumatorilor. dupa caz. în cazul în care acestea exista. precum şi informarea asupra produsului sau. b) în cazul în care se considera necesar. tinerea unui registru de reclamatii. precum şi sa previna astfel de riscuri. în special cu prevederile alin. realizarea de teste prin sondaj pe produsele comercializate. fara un avertisment corespunzator. (2) lit. nu impiedica autoritatile competente sa ia masurile corespunzatoare pentru a impune restrictii privind punerea sa pe piaţa sau sa ceara retragerea de pe piaţa ori returnarea produsului. b) vor fi întreprinse voluntar sau la cererea autoritatilor competente. asupra identitatii şi detaliilor privind producatorul. (2) vor include: a) informarea. pe baza informatiilor detinute şi în calitate de specialisti. modul de întrebuintare. 10 alin. prin intermediul produsului sau al ambalajului. . precum şi. în cazul în care producatorul considera necesar sau cand este obligat de catre autoritatea competenta sa ia aceasta masura. analizarea reclamatiilor şi. cu exceptia cazurilor în care omisiunea acestei informatii este justificata. atunci cand celelalte actiuni nu sunt suficiente pentru prevenirea riscurilor implicate. 4. (3) Masurile prevazute la alin. neconforme cu aceste cerinte. (2) şi (3). (1) În limitele activitatilor lor producatorii trebuie sa asigure consumatorului informatiile utile care ii permit sa evalueze riscurile inerente ale unui produs pe durata medie de utilizare sau pe o durata rezonabil previzibila. care le permit: a) sa fie informati de riscurile pe care aceste produse le-ar putea prezenta pentru consumatori. în conformitate cu art. dupa caz. f). Masura de returnare se poate pune în aplicare în baza codurilor de buna conduita în domeniu. CAPITOLUL III Alte obligatii ale producatorilor şi obligatii ale distribuitorilor Art. (4) Masurile prevazute la alin. în special sa nu distribuie produse despre care au cunostinta sau pe care ar fi trebuit sa le considere. 5.

inclusiv procedurile de dialog cu producatorii şi distribuitorii respectivi asupra problemelor legate de securitatea produselor. conform atributiilor stabilite prin legislatia în vigoare. dupa caz. 1. CAPITOLUL IV Obligatii specifice şi responsabilitati Art. sunt stabilite de autoritatile competente. transmiterea informatiilor privind riscurile produselor. colaborarea la actiunile intreprinse de producatori şi de autoritatile competente pentru evitarea riscurilor. în limitele activitatilor lor respective. (2) În cazul în care producatorii şi distribuitorii au cunostinta sau ar trebui sa cunoasca. atributiile. aplicarea sanctiunilor şi stabilirea masurilor complementare este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. (5) Organele de politie sunt obligate sa acorde. Procedurile ce trebuie urmate pentru o astfel de colaborare. în special prin: 1. în conditiile stabilite în anexa nr. (2) Autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate stabileste prin norme procedurile privind aplicarea prezentei legi. la propunerea organelor sale de specialitate. constatarea contraventiilor. pentru a desfasura actiuni în aplicarea prezentei legi. sarcinile. la monitorizarea securitatii produselor puse pe piaţa. trebuie sa colaboreze cu autoritatile competente. prin protocoale sau în cadrul Comitetului interministerial pentru supravegherea pietei produselor şi serviciilor şi protectia consumatorilor. în scopul evitarii riscurilor pe care le prezinta produsele pe care le furnizeaza sau le-au furnizat.b) sa participe. aflati în exercitiul functiunii sau. (3) În Romania autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate. cu alte organe de specialitate cu atributii în supravegherea pietei. ei trebuie sa informeze imediat autoritatile competente. (4) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate colabora. dupa caz. pentru actiunile intreprinse. 3. . precizand actiunile întreprinse în scopul de a preveni riscurile pentru consumatori. pe care le-au pus pe piaţa sau care au fost furnizate într-un alt mod consumatorilor. sprijinul necesar reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. (3) Producatorii şi distribuitorii. În limitele activitatilor lor respective distribuitorii trebuie sa ia masuri care sa permita o colaborare eficienta. organizarea şi modalitatile de colaborare cu celelalte organe de specialitate se vor stabili. dupa caz. (6) În scopul supravegherii pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate. ca unele produse. la cererea acestora din urma. prezinta pentru consumatori riscuri care sunt incompatibile cu cerintele de securitate generala. (1) Reglementarile specifice privind securitatea produselor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 6. în limitele activitatilor lor. la cerere. sa ii însoteasca. 2. pe baza informatiilor pe care le poseda şi în calitate de specialisti. pastrarea şi furnizarea documentelor necesare pentru a determina originea produselor.

sa solicite marcarea cu avertismente corespunzatoare privind riscurile pe care le poate prezenta. ca acesta sa fie furnizat. 4 alin. (1) În sensul prezentei legi. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. contraventionala sau penala a celor vinovati. dupa caz. în special al art. pe o scara adecvata. 3 alin. . raspunderea civila. b) pentru orice produs care poate prezenta riscuri în anumite conditii: 1. 5. verificari corespunzatoare ale caracteristicilor sale de securitate. organizarea şi modalitatile de colaborare cu celelalte organe de specialitate stabilite în scopul supravegherii pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate. 10.(7) Romania va informa Comisia Europeana referitor la sarcinile. în limba romana.000 ron. chiar dupa punerea sa pe piaţa ca fiind sigur. cu amenda de la 1. cu amenda de la 700 ron la 7. autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate trebuie sa ia. una dintre urmatoarele masuri complementare: a) pentru orice produs: 1. 2. fara a exclude prezentarea şi în alte limbi. dupa caz. pe perioada necesara diferitelor controale. usor de înteles. 7. d) pentru orice produs care ar putea fi periculos. lizibil şi inteligibil. 8. . inclusiv prin publicarea de avertismente speciale.000 ron la 10. aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. sa organizeze. . sa se asigure la punerea pe piaţa a unui produs de existenta unor conditii prealabile de securitate. pana la stadiul de utilizare sau de consum. Art. sa dispuna ca acestea sa fie avertizate în mod expres de acest risc. sa dispuna sau sa organizeze retragerea sa efectiva şi imediata şi sa avertizeze consumatorii cu privire la riscurile pe care le prezinta. redactate în mod clar. atributiile. e) pentru orice produs periculos. cu amenda de la 200 ron la 2. b) încalcarea dispozitiilor art. 3. c) încalcarea dispozitiilor art. disciplinara. CAPITOLUL V Sanctiuni Art. sa interzica temporar. c) pentru orice produs care poate prezenta riscuri pentru anumite categorii de persoane. sa interzica punerea sa pe piaţa şi sa stabileasca masurile însotitoare necesare pentru a asigura respectarea interdictiei. în timp util şi sub o forma corespunzatoare. (1) Constituie contraventii şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) încalcarea dispozitiilor art.000 ron. sa preleveze mostre de produse spre a le supune analizelor referitoare la securitate. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. (2). cu modificarile ulterioare.Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage. verificari sau evaluari ale securitatii. (1). sa solicite partilor interesate toate informatiile necesare. 9.Contraventiilor prevazute la art. 4 alin. (1). (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. 2. propus pentru furnizare sau sa fie expus. f) pentru orice produs periculos existent deja pe piaţa: 1. Art.000 ron. 180/2002. astfel încat produsul rezultat sa fie sigur.

4 alin. (2) În cazul în care autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate dispune masuri de tipul celor prevazute la alin. autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate organizeaza sau dispune masurile prevazute la alin. autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate trebuie sa întreprinda actiunile necesare pentru a aplica cu rapiditatea necesara masurile corespunzatoare. În cadrul acestor masuri Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sprijina actiunea voluntara a producatorilor şi distribuitorilor. f). destinata garantarii unui nivel ridicat de protectie a sanatatii şi securitatii consumatorilor. b) distribuitorilor. c) oricarei alte persoane. în special partii responsabile pentru prima etapa a distribuirii produselor pe piaţa nationala. monitorizarea activitatilor de supraveghere. caracteristicile intrinseci ale produselor. a constatarilor şi a rezultatelor acestor programe. în vederea colaborarii la actiunile întreprinse pentru a se evita riscuri care decurg dintr-un produs. de la caz la caz. în cazul în care actiunea întreprinsa de producatori şi distribuitori în îndeplinirea obligatiilor lor este nesatisfacatoare sau insuficienta. sa dispuna sau sa coordoneze ori. în cazul în care aceasta se dovedeste necesar. în special al prevederilor cap. d)-f). 11 din anexa nr. b) monitorizarea şi actualizarea cunostintelor stiintifice şi tehnice referitoare la securitatea produselor in Comisia pentru securitatea produselor. dupa caz: a) producatorului. (1) Pentru a asigura o supraveghere eficienta a pietei. prin dezvoltarea de coduri de buna conduita. c) examinarea şi evaluarea periodica a functionarii activitatilor de control şi a eficientei lor şi. Daca este necesar. autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate dispune masuri pentru: a) stabilirea. (4) Masurile care se dispun în temeiul prezentului articol de catre autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate sunt aplicabile. . daca este necesar. în special cele mentionate la lit. actualizarea periodica şi punerea în aplicare a unor programe sectoriale de supraveghere pe categorii de produse sau de riscuri. 11. în cazul produselor care pun problema unui risc grav. prin grija şi pe cheltuiala agentului economic respectiv. Returnarea trebuie sa se faca conform prevederilor art. sa organizeze cu producatorii şi distribuitorii returnarea de la consumatori şi distrugerea sa în conditii corespunzatoare. Aceste circumstante trebuie sa fie determinate de autoritatea competenta. (1) lit. b)-f). asa cum sunt cele prevazute la alin. în conformitate cu liniile directoare prevazute la pct. astfel încat sa puna în aplicare masuri proportionale cu gravitatea riscului şi luand în consideratie principiul precautiei. ea trebuie sa actioneze pentru respectarea principiilor liberei circulatii a produselor şi serviciilor pe piaţa. (1) lit. în limitele activitatilor lor. III. coordonarea activitatilor de colaborare în Comitetul interministerial pentru supravegherea pietei produselor şi serviciilor şi protectia consumatorilor. Art.2. revizuirea abordarii şi organizarii actiunilor de supraveghere puse în aplicare. în conformitate cu obligatiile care le revin în temeiul prezentei legi. 2. (5). (3) În mod special. dupa caz. evaluandu-se. (1).

(4) Daca Romania considera ca efectele riscului nu depasesc sau nu pot depaşi teritoriul sau. b)-f). Reclamatiile privind securitatea produselor fac obiectul unei monitorizari corespunzatoare in cadrul oficiilor teritoriale pentru protectia consumatorilor. trebuie sa procedeze la notificarea masurilor prevazute la alin. inca nesemnalat in alte notificari. 12. . in masura in care o astfel de notificare nu este ceruta prin art. Romania trebuie. de asemenea. (2) Orice acord stabilit cu reteaua europeana a autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in materie de securitate a produselor trebuie sa fie bazat pe reciprocitate şi va include prevederi de confidentialitate a informatiei. (3) In cazul in care Romania ia masuri care restrang punerea de produse pe piaţa sau impun retragerea ori returnarea lor. sa informeze Comisia Europeana despre orice modificare sau ridicare a oricarei masuri de acest tip. CAPITOLUL VI Schimburi de informatii şi situatii de interventie rapida Art. care prezinta un risc grav pentru sanatatea şi securitatea consumatorilor. in masura in care ele contin informatii care pot prezenta interes pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene din punct de vedere al securitatii produselor. de care dispune autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate. (1). trebuie sa notifice aceste masuri Comisiei Europene.(2) Reclamatiile consumatorilor şi ale partilor interesate referitoare la securitatea produselor şi activitatile corespunzatoare de supraveghere şi de control vor fi prezentate la oficiul teritorial pentru protectia consumatorilor. asa cum se prevede la art. (1) Procedurile pentru realizarea schimburilor de informatii şi pentru situatii de interventie rapida privind produsele. trebuie in general sa fie disponibile publicului. precizand motivele pentru care le-a adoptat. (1) lit. a). (1) Informatiile cu privire la riscurile pe care le prezinta produsele pentru sanatatea şi securitatea consumatorilor. Art. continutul şi formularul-tip al notificarilor. liniile directoare. Oficiile teritoriale pentru protectia consumatorilor informeaza in mod activ consumatorii şi celelalte parti interesate despre procedurile stabilite in acest scop. . 10 alin. precum şi in cadrul autoritatii competente pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate. 17 sau printr-o legislatie comunitara specifica. asa cum sunt definite la art. 14. 13. 2 lit. in conformitate cu cerintele de transparenta şi fara a prejudicia restrictiile necesare activitatilor de control şi investigare. precum şi criteriile precise pentru a se determina conditiile pentru care notificarea este relevanta vor fi in conformitate cu prevederile stabilite in reteaua europeana a autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in materie de securitate a produselor. CAPITOLUL VII Dispozitii finale Art.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor participa ca punct national de contact in reteaua europeana a autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in materie de securitate a produselor. in special daca ele apar ca raspuns la un risc nou.

(2) Publicul trebuie sa aiba acces in special la informatiile privind identificarea produsului. dupa punerea in aplicare a masurii. natura riscului şi masurile luate. tinand cont de criteriile relevante propuse in liniile directoare prevazute la pct. şi termenele in care aceste actiuni de contestare trebuie sa fie introduse. prin natura lor. datorita urgentei masurilor ce trebuie luate. 15. (1) In cazul in care Romania adopta sau hotaraste sa adopte. care. utilizatorii şi consumatorii sa contribuie la punerea in aplicare a acestor masuri. (1) Orice hotarare adoptata in aplicarea prezentei legi şi care implica restrictionarea punerii pe piaţa a unui produs sau impune masura de retragere a sa ori de returnare de la consumatori trebuie sa fie motivata in mod corespunzator. (3) Masurile care impun retragerea unui produs sau returnarea lui de la consumatori trebuie sa ia in considerare necesitatea de a incuraja distribuitorii. Art. in scopul protectiei sanatatii şi securitatii consumatorilor. limitarea sau impunerea de conditii specifice privind comercializarea sau eventuala utilizare pe teritoriul sau a unor produse din cauza unui risc grav. Ea trebuie notificata. (4) Orice masura luata de autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate şi care restrictioneaza punerea pe piaţa a unui produs sau impune retragerea ori returnarea lui de la consumatori poate face obiectul unei actiuni judecatoresti. intra sub incidenta secretului profesional in cazuri bine justificate. partii interesate şi trebuie sa indice caile legale de contestare. (3) Reprezentantii autoritatilor competente sunt obligati sa nu divulge informatiile obtinute prin aplicarea prezentei legi. Art. (5) Protejarea secretului profesional nu trebuie sa impiedice diseminarea catre autoritatile competente a informatiilor necesare pentru a asigura eficacitatea activitatilor de control şi supraveghere a pietei. pe o baza voluntara ori obligatorie. de asemenea. 13. (3). din punctul de vedere al prevederilor dreptului penal aplicabile cazului respectiv. (2) Daca Romania considera ca efectele riscului nu depasesc teritoriul sau. imediat ce este posibil. (4) Prin exceptie de la prevederile alin. Daca. Art. (5) Orice hotarare adoptata in aplicarea prezentei legi şi care implica restrictionarea punerii pe piaţa a unui produs sau impune retragerea ori returnarea lui nu trebuie sa aduca prejudicii referitoare la evaluarea responsabilitatii partii careia ii este adresata. informata imediat despre modificarea sau retragerea oricarei masuri şi actiuni de acest fel. 2. 16. informatiile privind caracteristicile de securitate a produselor pot fi facute publice daca sunt impuse de circumstante. trebuie sa urmeze procedura prevazuta la art.Aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta lege nu inlatura angajarea raspunderii civile a agentilor economici pentru pagubele generate de produsele cu defect. Autoritatile care primesc informatii ce intra sub incidenta secretului profesional trebuie sa asigure protejarea acestora. stabilita conform dispozitiilor legale in vigoare. va notifica imediat Comisiei Europene prin sistemul RAPEX. 11 din anexa nr. 17. nu a avut loc o consultare prealabila. . prevazute de dispozitiile legale in vigoare. . (2) Partile implicate trebuie sa işi poata prezenta punctul de vedere inainte de adoptarea masurii. ori de cate ori este posibil. aceasta trebuie sa fie efectuata intr-un termen rezonabil. Comisia Europeana trebuie. masuri care au in vedere impiedicarea. sa recomande sau sa convina cu producatorii şi distribuitorii.

1. 13 alin. (2) Romania ia toate masurile pentru a pune in aplicare hotararile prevazute la art. 610 şi 13 din anexa nr. 76 alin. referitoare la securitatea generala a produselor. 13 din Directiva nr. dupa caz. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 3 şi 12 din anexa nr. referitoare la securitatea generala a produselor. 4 alin. 1 Obligatii privind informatii despre produsele neconforme cu obligaţia generala de securitate. (3) Autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate trebuie sa aplice masurile prevazute la art. Romania trebuie sa notifice Comisiei Europene actiunile voluntare prevazute la art. trebuie comunicate imediat punctului national de contact. pct. Art. 2. (4) In cazul unui risc grav. 18. Informatiile prevazute la art. (1) şi (2). 6 alin. 2. 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta lege. (3) din lege sau. 17. poate sa comunice Comisiei Europene informatiile de care dispune cu privire la existenta unui risc grav. 1. 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 3 decembrie 2001. 1 şi pct. pct. 2. art.Prezenta lege intra in vigoare la data de 1ianuarie 2005. 4. informand Comisia Europeana despre acestea. inainte de a adopta astfel de masuri sau de a intreprinde astfel de actiuni. republicata. de prevederi ale reglementarilor specifice referitoare la produsul respectiv. art. prevazute la art. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE). intreprinse de producatori şi distribuitori. (6) Orice acord stabilit cu reteaua europeana a autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in materie de securitate a produselor trebuie sa fie bazat pe reciprocitate şi va include prevederi de confidentialitate a informatiei. 4 alin. . (2) şi (3). 1. 18 alin. (3) şi (4). in afara de cazul in care aceste hotarari nu prevad un termen diferit. dupa caz. 4 şi 5. Art. 17 şi sa dea partilor respective. (1) Prezenta lege transpune Directiva nr. In caz de riscuri grave. Art. 1 din anexa nr. de prevederi specifice ale reglementarilor comunitare referitoare la produsul considerat trebuie comunicate autoritatilor competente desemnate in acest scop in statele membre ale Uniunii Europene in care produsele in cauza au fost puse pe piaţa sau furnizate intr-un alt mod consumatorilor. . 3. (5) Procedurile pentru aplicarea sistemului RAPEX şi liniile directoare pentru notificari sunt prevazute in anexa nr. 13 alin. art. art. 75 şi ale art. 2. 6 alin. posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.(3) Romania. in termen de o luna. (5). aceste informatii contin cel putin: . ANEXA Nr. pct. 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 3 decembrie 2001. (3) din lege sau.pe care producatorii şi distribuitorii sunt obligati sa le comunice autoritatilor competente . Informatiile despre produsele puse pe piaţa sau furnizate intr-un alt mod consumatorilor. cu respectarea prevederilor art. intr-un termen mai mic de 20 de zile. care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. L11 din 15 ianuarie 2002. 2. (6). data la care se abroga prevederile art. 19. cu exceptia art.Anexele nr. 2 din anexa nr. 20. (2) din Constitutia Romaniei. corespunzatoare celor care sunt aplicabile in statele membre ale Uniunii Europene.

5. Romania va furniza. dupa caz. sau la art. precum şi evaluarea riscului. atunci cand asemenea informatii sunt disponibile. fie o sinteza. de asemenea. 10 paragraful 4 din Regulamentul (EEC) 793/93. care prezinta un risc grav pentru sanatatea şi securitatea consumatorilor. Punctul national de contact. Ea comunica. 13 sau 17 din lege vizeaza limitarea comercializarii sau utilizarii unei substante ori a unui preparat chimic. d) informatiile privind lanturile de comercializare şi distributia produsului. 3 paragraful 2 din . prevazut la art. incluzand cel putin: a) date care permit o identificare precisa a produsului. d) informatiile privind lanturile de comercializare şi distributia produsului. realizarea unui schimb rapid de informatii la aparitia unui risc grav. in cazul unei substante existente. in principal. b) o descriere completa a riscului prezentat de produsul respectiv. 3. Liniile directoare prevazute la pct. Aceste informatii trebuie transmise prin formularul-tip de notificare prevazut in acest scop şi in modalitatile precizate in liniile directoare vizate la pct. d)-f) din lege. c) natura şi durata masurilor luate sau a actiunilor intreprinse ori. 2 PROCEDURI pentru aplicarea sistemului RAPEX şi liniile directoare pentru notificari 1. ANEXA Nr. (1) lit. trebuie sa detina o baza de date cuprinzand informatii privind produsele care prezinta un risc grav pentru sanatatea şi securitatea consumatorilor. b) o descriere completa a riscului prezentat de produsul respectiv. In particular. continand o sinteza a rezultatelor oricarui test sau oricarei analize şi a concluziilor lor. c) toate informatiile disponibile. care permit evaluarea riscului. 6. asa cum sunt definite la art. dupa caz. prevazute la art. in cele mai mici detalii. in particular privind tarile destinatare. 10 alin. Punctul national de contact care face notificarea in baza art. notificarea contine informatiile mentionate in liniile directoare prevazute la pct.a) date care permit o identificare precisa a produsului sau a lotului de produse in discutie. 2. c) natura şi durata masurilor luate sau a actiunilor intreprinse ori. utile pentru a determina produsul. efectuata in conformitate cu principiile generale ale evaluarii riscului substantelor chimice. Produsele farmaceutice prevazute in directivele 75/319/EEC şi 81/851/EEC sunt excluse din aria de aplicabilitate a RAPEX. b) o descriere completa a riscului prezentat de produsele respective. 12 din lege. in special cele prevazute la art. a masurilor sau actiunilor hotarate. 2 lit. 11. 11 definesc criterii precise pentru a identifica riscurile grave. a masurilor sau actiunilor hotarate. fie referintele datelor utile privind substanta sau preparatul considerat şi produsele de inlocuire cunoscute şi disponibile. d) o descriere a actiunii intreprinse in scopul prevenirii riscurilor pentru consumatori. continand o sinteza a rezultatelor oricarui test sau oricarei analize şi a concluziilor lor. 11 şi cel putin: a) date care permit o identificare precisa a produsului. in particular privind tarile destinatare. efectele asteptate ca urmare a masurii asupra securitatii consumatorilor. 4. care permit evaluarea riscului. a) din lege. Sistemul RAPEX acopera produsele. 17 din lege trebuie sa ofere toate informatiile disponibile. In cazul in care masura notificata conform art. RAPEX vizeaza.

11. 11/ 1994. 17 din lege. eventual cu privire la propria ei situatie. 58 lit. comunicand pentru aceasta motivele. pe cat posibil. In cazul in care primeste o notificare conform art. 21/1992 . Romania informeaza imediat Comisia Europeana despre orice modificare sau despre orice ridicare a masurilor ori a actiunilor in chestiune. Liniile directoare propun criterii precise de notificare a masurilor a caror raza de actiune este limitata la teritoriul national şi tratamentul notificarilor privind riscurile pe care Romania le estimeaza ca nu depasesc teritoriul sau. mai ales lipsa de masuri sau de supraveghere. inclusiv rezultatele testelor sau ale analizelor. Romania este obligata sa informeze Comisia Europeana. 9. b) din Ordonanta Guvernului nr. pe care a obtinut-o privind riscul respectiv. 2 . aprobata şi modificata prin Legea nr. 122 din 19 iunie 1995 In temeiul art. dintre care mai ales aprecierea diferita a riscului sau oricarei alte imprejurari speciale care justifica decizia ei.Directiva 67/548/EEC. (3) din lege. ART. pe durata medie de utilizare. daca se confirma sau se modifica aceste informatii. 17 alin. pertinenta. 394 din 8 iunie 1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici . stabilite şi actualizate regulat de Comisia Europeana. 10. trebuie sa indice Comisiei Europene. sa furnizeze Comisiei Europene informatiile cerute. destinate consumatorilor PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR.in comercializarea produselor de foloşinta îndelungată. care işi pastreaza caracteristicile calitative prescrise şi/ sau declarate.persoane fizice sau juridice . 7. in cazul unei substante noi. Liniile directoare prevazute la pct. Responsabilitatea informatiilor furnizate in notificarile transmise de Romania Comisiei Europene şi in sistemul RAPEX revine autoritatii competente pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate. 8. In cazul in care Comisia Europeana procedeaza la o ancheta din proprie initiativa privind verificarea conformitatii informatiilor cerute in cadrul RAPEX cu prevederile directivei şi apreciaza ca este necesar sa se evalueze securitatea produsului. 12. Liniile directoare la care se face referire in lege sunt Liniile directoare privind administrarea RAPEX. despre elementele urmatoare: a) daca produsul a fost comercializat pe teritoriul ei. inainte de a hotari adoptarea unei masuri. cuprinse in anexa la prezenta hotarire. Responsabilitatea informatiilor cuprinse in baza de date şi a datelor furnizate in cadrul retelei de informatii europene a autoritatilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene in materie de securitate a produselor revine punctului national de contact. 11 definesc detaliile şi procedurile privind informatiile cerute in acest scop. in termen de 5 zile.[2] HOTARIRE Nr. Romania trebuie. Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 11. 13. 8 şi al art. privind protectia consumatorilor. in conformitate cu art. cel mai tarziu in termenul stabilit prin liniile directoare prevazute la pct. b) masurile pe care le adopta privind produsul in chestiune. c) orice informatie complementara. 1 In sensul prezentei hotariri. prin produse de folosinţa îndelungată se intelege produsele sau piesele de schimb ale acestora. In cazul in care Romania a informat Comisia Europeana despre un risc grav.

confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism tehnic . ART. ambalare şi transport aferente. normative şi sa declare. dupa caz. Abilitarea se va face dupa o procedura stabilita de producatorul produsului de folosinţa îndelungată. dupa expirarea termenului de garantie. ART. 5 Producatorii au obligaţia de a asigura. lista utilajelor. ART. in documentele tehnice. direct sau prin terti abilitati. dispozitivelor şi mijloacelor de masurare corespunzatoare. inclusiv denumirea şi adresa unitatii specializate cu care exista incheiat contract de service. a caror durata nu poate fi mai mica de 10% din durata medie de utilizare a produsului sau a pieselor de schimb respective. 9 Vinzatorul este obligat fata de consumator. 3 Producatorii sunt obligati sa stabileasca. pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie. 8 Certificatul de garantie ce va fi predat consumatorului trebuie sa mentioneze. expertizare. precum şi cheltuielile de manipulare. inlocuire). durata medie de utilizare. sa asigure şi sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune. numarul certificatului de conformitate şi organismul care certifica sau numarul declaratiei de conformitate. modalitatile de asigurare a garantiei (intretinere. ART. atit pe durata de fabricatie. intretinerea. durata medie de utilizare a produselor de folosinţa îndelungată destinate consumatorilor. precum şi rubrici pentru evidenta activitatilor de service prestate asupra produsului respectiv. Piesele de schimb vor fi fabricate şi omologate numai dupa documentatia tehnica a fabricantului produsului de folosinţa îndelungată. privind obligaţia vinzatorului de a asigura transportul produselor de folosinţa îndelungată. 10 Vinzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produselor de folosinţa îndelungată. ART.Producatorii bunurilor de folosinţa îndelungată şi ai pieselor de schimb aferente sunt garantie. pentru o perioada egala cu durata medie de utilizare. ART. piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţa îndelungată. sa fie semnat şi stampilat de producator şi de vinzator. 7 Producatorii produselor de folosinţa îndelungată au obligaţia sa supravegheze respectarea conditiilor in care au fost abilitati producatorii pieselor de schimb şi unitatile service. iar producatorul fata de vinzator. diagnosticare. cit şi dupa incetarea acesteia. repararea sau inlocuirea acestora. in documentele de insotire a produselor in circuitul comercial. ART. 6 Producatorii pieselor de schimb şi unitatile service pentru produsele de folosinţa îndelungată sunt obligati sa obtina abilitarea de la producatorul produsului final. in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse. termenul de garantie. ART. 4 Producatorii vor asigura unitatilor service autorizate documentatia de remedieri. calculata de la data vinzarii ultimului lot de produse. precum şi instruirea depanatorilor. catalogul pieselor de schimb. produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg. Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent. Certificatul de garantie trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului. montare. reparare.

vor fi inlocuite de vinzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv. cistigate la concursuri. Prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre unitatile service abilitate. care curge de la data preschimbarii produsului. utilizare. trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute la art. ART. 13. termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia cistigatorului. 17 La comercializarea produselor de folosinţa îndelungată se interzice impunerea. aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestora. 19 .16. 14. remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente. ART. cistiguri la C. ART. provenite de la persoane juridice. a altor clauze care contravin art. 12 Producatorul şi vinzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia. asigurarea acestora fiind obligaţia persoanei juridice consignant. ART. 16 Termenul de garantie curge de la data vinzarii produsului. cuprinse in documentatia care insoteste produsul.E. inlocuirea. 2 . 11 Vinzatorul care comercializeaza produse de folosinţa îndelungată are obligaţia sa faca demonstratia de functionare şi sa explice modul de utilizare a acestora. punere in functiune. ART. ART.C. ART.neutru. obtinute prin tragere la sorti la tombole.. comercializate in regim de consignatie. Loto-Prono şi similare. la cererea consumatorului. ART. sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de agentii economici. daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare. 13 Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi pina la data repunerii acestuia in stare de functionare. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi in cazul unor defectiuni repetate (cel putin 3 defecte in prima jumatate a perioadei de garantie) sau in cazul defectarii produsului care a fost deja inlocuit. 14 Produsele de folosinţa îndelungată defectate in termenul de garantie. 15 şi 16 cu privire la acordarea garantiei. caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vinzator. de catre agentul economic. 18 Produsele de folosinţa îndelungată. manipulare. transport şi depozitare. ART. atunci cind nu pot fi reparate sau cind durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din termenul de garantie. intretinere. 15 Produsele de folosinţa îndelungată care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie. Pentru bunurile de folosinţa îndelungată noi. fara a-l exonera de raspundere pe producator.

dupa cum urmeaza: a) in cazul lucrarilor de service care impun utilizarea de piese de schimb.000 lei la 400. certificatul de garantie tine loc de contract. In cazul pieselor de schimb. c) incalcarea prevederilor art. cu amenda de la 200.000 lei la 1. 3. care trebuie sa cuprinda toate elementele de identificare şi caracterizare necesare derularii corecte a acestor activitati. precum şi a tarifelor aferente. Pentru produsele aflate in perioada de garantie. pentru persoane juridice. 17 şi 22. numai piese de schimb insotite de documente de atestare a calitatii şi certificate de garantie acordate de producatorii acestora. 24 Prestatorii de servicii au obligaţia sa efectueze operaţiunile de service asupra produselor de folosinţa îndelungată aflate in perioada de garantie.000 lei pentru persoane fizice şi de la 400. 20 Prestatorii de servicii au obligaţia de a utiliza. cu amenda de la 100. in legatura cu modul de efectuare a lucrarilor de service. organului teritorial al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor. ART. importatorul are aceleaşi obligatii şi raspunderi ca şi producatorul. in care prestatorii vor face mentiunile cu privire la repararea sau intretinerea acestora.000 lei pentru persoane fizice şi de la 700. 23 Prestatorii de servicii au obligaţia de a afişa in unitate lista lucrarilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinţa îndelungată. cu mentionarea termenului de garantie. nesolutionata de unitatea prestatoare in termen de 10 zile de la data inregistrarii.000 lei la 500. la efectuarea lucrarilor de service asupra produselor de folosinţa îndelungată. 16. facuta in cadrul termenului de garantie. b) incalcarea prevederilor art.000 lei. dupa caz. infractiuni şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art.000 lei pentru persoane juridice. in cel mult 10 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. cu amenda de la 350.000 lei. care va fi de cel putin 3 luni. 26 Constituie contraventii nerespectarea dispozitiilor prezentei hotariri. va fi adresata vinzatorului care a comercializat produsul sau. ART. . 7.000 lei la 200.000 lei la 700. 4. 6 şi 20.Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de întretinere sau reparare a produselor de folosinţa îndelungată numai pe baza de contract. prestatorii au obligaţia sa se asigure ca acestea sunt fabricate de agentii economici abilitati in acest scop de producatorii bunurilor de folosinţa îndelungată. 22 Prestatorii de servicii sunt obligati sa acorde şi sa inscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garantie pentru lucrarile de service efectuate asupra produselor de folosinţa îndelungată. potrivit legii penale. pentru persoane fizice şi de la 200. prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garantie pentru lucrarile de service. ART.000 lei pentru persoane juridice. daca nu au fost savirşite in astfel de conditii incit sa fie considerate.000. ART. prestatorii de servicii vor acorda termene de garantie a caror durata va fi egala cu durata garantiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective. ART. ART.000 lei la 350. b) in cazul lucrarilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb. 21 In sensul prezentei hotariri. 25 Orice reclamatie a consumatorilor. 8 şi 19. 2. ART.

10. Instrumente muzicale clasice sau electronice. magnetofoane. aparate de ingrijire a pielii sau de masaj. triciclete. autoturisme. maşini de cusut sau tricotat. maşini de spalat vase. 5. Aparate electrice pentru uz casnic şi pentru scopuri similare (maşini de spalat rufe. ART. motorete. ventilatoare. camere video. ANEXA 1 LISTA produselor de folosinţa îndelungată destinate populatiei. aparate video de redare şi inregistrare. 12. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.). amplificatoare. Contraventiilor prevazute la art. articole sportive şi instrumente muzicale din lemn.ART. Autovehicule (tractoare şi alte maşini agricole. unelte agricole şi de gradinarit). fiare de calcat etc. Aparatura pentru comunicatii (telefoane. fotolii rulante. 9. Ceasornice mecanice. electrice sau electronice. orgi de lumini. remorci. 28 Lista produselor de folosinţa îndelungată este prevazuta in anexa. dupa care se republica in Monitorul Oficial al Romaniei. aparate telex sau fax. cuptoare cu microunde. uscatoare de par. 4. Lista se revizuieste periodic şi se supune aprobarii Guvernului. Tehnica de calcul (maşini de calculat electrice. aparate de proiectie. frigidere şi congelatoare. fotolii rulante şi biciclete cu motor etc. 27 Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de specialitate ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor şi ai oficiilor judetene şi al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor. egalizatoare. Subansambluri şi piese de schimb aferente produselor de folosinţa îndelungată mentionate in prezenta anexa. Vehicule fara motor (rulote. hote de bucatarie.M. scutere. electrice sau electronice.[3] . maşini de scris. calorifere. motociclete . 753/1965. nr.C. H. electropompe. 6. aparate de filmat. 13. antene etc. stabilizatoare de tensiune.). casetofoane. vehicule hipo. Aparate electronice audiovizuale (aparate de radio. radiatoare. biciclete. pompe de stropit tip vermorel. maşini de gaurit. aparate de macinat cafea. antene etc. lichizi sau solizi (maşini de incalzit şi/sau de gatit. care face parte integranta din prezenta hotarire. 11. Aparatura medicala de uz personal. ART. roboti de bucatarie.) . 29 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri. precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga. aparate audio de redare CD. carucioare pentru copii. aspiratoare. 14. aparate de climatizare. maşini de cusut sau de tricotat mecanice. aparate de tuns sau de ras. cintare şi balante. Jucarii mecanice.). carucioare pentru bagaje etc. 7. barci cu motor. boilere. Mobilier. 26 le sunt aplicabile prevederile Legii nr . Alte produse de uz casnic şi gospodaresc (maşini de scis mecanice. calculatoare electronice ). a caror comercializare se va face cu acordarea obligatorie a unui termen de garantie 1. combine audio şi video. televizoare. Aparate de incalzit şi de gatit cu combustibili gazoşi. cazane sau boilere de incalzit apa. pickup-uri. 2.). 3. 8. radiatoare etc. aparate de fotografiat şi de marit.). maşini de gatit.

21/1992 privind protectia consumatorilor. pe perioada de valabilitate a acestuia. prin respectarea limitelor de toleranta. permitand inlocuirea pieselor uzate sau avariate cu altele noi. care confirma indeplinirea conditiilor prevazute pentru o anumita utilizare. 2. Publicat in Monitorul Oficial 644 din 11 decembrie 2000 (M. b) fara acordul titularului certificatului de inregistrare a desenului sau a modelului industrial. a caracteristicilor fizico-mecanice şi chimice. 107 din Constitutia Romaniei şi ale art. fabricate in Romania sau importate. la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Aceasta proprietate se asigura prin stabilirea corecta a dimensiunilor. cu modificarile şi completarile ulterioare. - . Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei şi/sau protectia mediului. 1. c) validarea unei piese de schimb auto reprezintă o atestare scrisa. Art. eliberata de producatorii vehiculelor rutiere. (1) Pentru a putea fi protejate impotriva fabricarii neautorizate desenele şi modelele industriale ale pieselor de schimb auto se inregistreaza. Art. 3. (1) Se interzice fabricarea şi/sau comercializarea de piese de schimb auto in urmatoarele situatii: a) prin reproducerea. conform prevederilor legale. 644/2000) In temeiul prevederilor art. .In sensul prezentei hotarari urmatorii termeni sunt definiti astfel: a) piesa de schimb auto reprezintă acea componenta care se poate monta in locul piesei de origine. denumita in continuare Registrul Auto Roman. 4. bazata pe examinare şi dovezi obiective. (2) Producatorii de vehicule rutiere şi piese de schimb auto sau reprezentantii legali ai acestora notifica obtinerea certificatelor de inregistrare prevazute la alin. b) piesa de schimb de origine reprezintă acea componenta auto validata de producatorul de vehicul caruia ii este destinata şi care este comercializata sub controlul acestuia. (3) Registrul Auto Roman şi Oficiul pentru Protectia Consumatorilor nu raspund pentru lipsa notificarii prevazute la alin. echipamentele şi subansamblurile auto. (1) la Regia Autonoma "Registrul Auto Roman". (2). formelor. Art. Of. republicata. se pot comercializa numai daca sunt validate de constructorul de vehicul rutier caruia ii sunt destinate sau daca sunt certificate/omologate conform prevederilor prezentei hotarari. fara drept. 5.Piesele de schimb auto. materialelor. a desenului sau a modelului industrial. Art. d) interschimbabilitatea reprezintă proprietatea unor piese care indeplinesc aceeaşi functie de a putea fi inlocuite una cu cealalta. . Art.Hotararea 1219 din 29 noiembrie 2000 (Hotararea 1219/2000) privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea de piese de schimb auto. altele decat cele care pot afecta şiguranta circulatiei şi/sau protectia mediului . denumite in continuare piese de schimb auto.

Art. (4) La solicitarea scrisa a Registrului Auto Roman şi a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor producatorul de vehicule rutiere sau reprezentantii autorizati ai acestora comunica. sanatatea. cat şi producatorilor de piese de schimb auto. securitatea muncii şi protectia mediului . b) asigura capacitatea de inlocuire cu piesa de origine sau cu cea validata de constructorul de vehicul rutier. in termen de 30 de zile de la data solicitarii. c) sunt certificate/omologate de Registrul Auto Roman sau de organisme de certificare a produselor acreditate de organismul national de acreditare şi autorizate de Registrul Auto Roman. b) producatorul de vehicul rutier nu are reprezentant autorizat in Romania. conform prevederilor legale in vigoare. c) producatorul de vehicul rutier sau reprezentantul sau autorizat confirma in scris ca nu sunt disponibile documentatii tehnice şi/sau piese de schimb de origine pe baza carora sa se materializeze procedurile de certificare/omologare prevazute la art. (1) producatorii de vehicule rutiere sau reprezentantii autorizati ai acestora comunica Registrului Auto Roman şi Oficiului pentru Protectia Consumatorilor retragerea validarii. c). (1) revine in mod solidar atat producatorilor de vehicule rutiere. (3) In termen de 3 zile lucratoare de la retragerea validarii prevazute la alin. trebuie sa fie de cel putin 8 ani. cu un marcaj special de secretizare pus la dispozitie solicitantilor prin grija Registrului Auto Roman. . (1) Se accepta comercializarea pe baza unei declaratii pe propria raspundere a producatorului pieselor de schimb auto. comercializate pe teritoriul Romaniei de producatori. perioada in care producatorul de vehicul rutier este obligat sa asigure pe piaţa piese de schimb auto a expirat. 7.(1) Prin validare producatorii vehiculelor rutiere pot acorda aprobari de fabricare şi comercializare pentru piesele de schimb auto destinate vehiculelor pe care le fabrica sau pe care le-au avut in fabricatie. in alte cazuri stabilite prin reglementarile Ministerului Transporturilor. suplimentar fata de etichetele cerute de legislatie şi de procedurile de certificare/omologare. lista cuprinzand piesele de schimb de origine şi cele validate. (3) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) In situatiile prevazute la alin. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune in pericol viata. (1) declaratia pe propria raspundere se va pastra in mod obligatoriu de producator sau de importator şi va insoti permanent certificatul de garantie predat consumatorului. .La calculul intervalului de timp in care producatorul de vehicul rutier este obligat sa asigure piese de schimb se va avea in vedere ca durata medie de utilizare a vehiculelor rutiere noi. d) sunt marcate.In cazurile in care desenele sau modelele industriale nu sunt protejate prin procedurile legale. persoane juridice. (2) Raspunderea pentru calitatea produsului comercializat conform alin. Art. producatorul vehiculului rutier şi-a incetat activitatea. (1) se completeaza conform modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. in urmatoarele situatii: a) producatorul de vehicul rutier nu este inregistrat la Registrul Comerţului din Romania. piesele de schimb auto se pot comercializa numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) functioneaza conform destinatiei precizate in documentatia de referinta sau indicatiilor de pe ambalaj. 8. importatori sau reprezentantii autorizati ai acestora. Art. 7 lit. 6.

. 7 lit. (1).in comercializarea produselor de folosinţa îndelungată. 11.Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga dispozitiile referitoare la piesele de schimb auto prevazute in art. Partea I. Art. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici .persoane fizice sau juridice . Partea I. 9.Prevederile prezentei hotarari se aplica: a) de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. pentru piesele de schimb care dispun de protectia desenului sau modelului industrial.Contraventiile prevazute la art. ale art. . daca fapta nu este considerata. 122 din 19 iunie 1995.inconjurator. sunt aplicabile sanctiunile pentru comercializarea pieselor de schimb necertificate/neomologate.Pentru respectarea conditiilor tehnice şi de calitate certificarea din partea unui organism de certificare sau validarea din partea unui producator de vehicul rutier implica in mod obligatoriu supravegherea de catre acestia a producatorilor de piese de schimb auto. infractiune. documentul tehnic normativ care a stat la baza eliberarii declaratiei de conformitate. 6 din Hotararea Guvernului nr. Art. b) in termen de 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. in termen de 30 de zile lucratoare de la solicitare. astfel cum a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. . 11 se constata şi se sanctioneaza de personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor. 8 este obligat sa puna la dispozitie acestora. (3) In cazurile descrise mai sus. 10. Art. clar. (1) Nerespectarea dispozitiilor art. potrivit legii penale. (1) La cererea Registrului Auto Roman sau a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor agentul economic care se prevaleaza de declaratia de conformitate prevazuta la art. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor. caz in care agentul economic este obligat sa achite contravaloarea expertizei tehnice. destinate consumatorilor. Datele solicitate prin formularul aprobat al declaratiei de conformitate trebuie sa fie inscrise complet. 8 şi ale art. pentru celelalte piese de schimb. Partea I. c) produsele cuprinse in declaratia de conformitate nu realizeaza nivelul calitativ şi de performanta declarat. cu modificarile şi completarile ulterioare. b) se dovedeste ca declaratia de conformitate nu corespunde realitatii. Art. republicata. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. documentul tehnic normativ fiind insuficient pentru descrierea caracteristicilor tehnice esentiale ale produsului. 14. Art. art. 1.[4] Legea 449 din 12 noiembrie 2003 (Legea 449/2003) privind vânzarea produselor şi garantiile asociate acestora . . 786/1996. explicit şi fara ambiguitati. 12. c) şi d). potrivit legii penale. Art. 13. stabilite prin prezenta hotarare. 9 constituie contraventii in masura in care. (2) Certificarea prin declaratie de conformitate inceteaza in urmatoarele cazuri: a) agentul economic nu transmite documentatia tehnica normativa in termenul stabilit la alin. nu sunt considerate infractiuni şi se sanctioneaza conform Ordonantei Guvernului nr.

in cazul in care importatorul nu poate fi identificat. dar care actioneaza in contractele aflate sub incidenta prezentei legi.Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vandute prin procedura licitatiei publice. agentul economic care fabrica materia prima. agentul economic sau distribuitorul care modifica. de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat.Publicat in Monitorul Oficial 812 din 18 noiembrie 2003 (M. Art. la care consumatorul are posibilitatea sa participe personal. b) produs . care. distribuitorul produsului. 2. in cazul in care nu se cunoaste importatorul. 8. 6. 4. f) reparare . inclusiv a celor executate la comanda. comercializeaza produse in conditiile unui contract incheiat cu consumatorul. in termen de 30 de zile de la cererea acesteia. asupra identitatii importatorului. agentul economic care importa produse in vederea realizarii ulterioare a unei operaţiuni de vânzare. prin activitatea sa. distribuitorul produsului importat. in vederea asigurarii protectiei consumatorului. şi garantiile asociate acestora. 9. agentul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs. . in cadrul procedurii de executare silita sau pe baza unui alt act emis de autoritatile judecatoresti. 7. leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerilor. urmatorii termeni se definesc astfel: a) consumator . Of. . 5. 1. de restituire a pretului platit de consumator. daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta. inchiriere. 2. c) vanzator . care cumpara.bun material mobil a carui destinatie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva. importatorul produsului.aducerea produsului care nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile de garantie sau in publicitatea aferenta. agentul economic care reconditioneaza produsul. utilizeaza ori consuma produse in afara activitatii sale profesionale sau comerciale. e) garantie .persoana fizica sau juridica autorizata. daca nu informeaza persoana prejudiciata. caracteristicile produsului. . fara solicitarea unor costuri suplimentare. Art. 3. marca sau un alt semn distinctiv pe produs. in cazul inexistentei acestuia. apa şi gazele care nu sunt ambalate intr-un volum limitat sau intr-o cantitate fixa şi energia electrica. chiar daca producatorul este mentionat. in cadrul activitatii sale. Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei legi bunurile vandute in urma confiscarilor. la specificatiile prevazute in contractul de vânzarecumparare.orice angajament asumat de vanzator sau producator fata de consumator. .Prezenta lege reglementeaza aspecte privind vânzarea produselor. 812/2003) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. d) producator: 1.orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii. agentul economic care işi aplica denumirea.In sensul prezentei legi. reprezentantul inregistrat in Romania al unui agent economic care nu işi are sediul in Romania sau. 3. dobandeste. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art.

Art. (2) Prevederile alin. scop facut cunoscut vanzatorului şi acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumparare. d) fiind de acelaşi tip. . la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil. 10. 5 alin. in oricare dintre urmatoarele situatii. CAPITOLUL III Drepturile consumatorului Art. .Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele. b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator. de producator sau de reprezentantul acestuia. Art.Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vânzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea. consumatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate. 5. prin reparare sau inlocuire. b) declaratia fusese corectata la momentul incheierii contractului de vânzarecumparare. (2) Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare daca: a) corespund descrierii facute de vanzator şi au aceleaşi calitati ca şi produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model. in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului. prezinta parametri de calitate şi performante normale. daca instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vanzator sau pe raspunderea sa.In cazul lipsei conformitatii. fara plata. . Art. 8. Art. facute de vanzator. sa cunoasca declaratiile in cauza. d). in mod rezonabil. .Intra sunt incidenta prevederilor prezentei legi şi produsele care vor fi achizitionate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmeaza a fi fabricate sau prelucrate. sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate işi are originea in materialele furnizate de consumator. (1) se aplica şi in cazul in care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorecta este datorata unei deficiente in instructiunile de instalare. daca probeaza ca: a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut. CAPITOLUL II Conformitatea produselor cu specificatiile cuprinse in contractul de vânzare-cumparare Art. (1) Orice lipsa a conformitatii rezultata dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformitatii produselor. 9. (2) lit.Vanzatorul nu este raspunzator de declaratiile publice prevazute la art. in mod rezonabil. in functie de optiunea consumatorului. c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelaşi tip. date fiind natura produsului şi declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia. c) decizia de a cumpara produsul nu putea fi influentata de declaratiile publice in cauza. . . (1) Vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare. 6. 4. Art. 7.

9-14. 11. . se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate. (4). stabilita de comun acord intre vanzator şi consumator. inclusiv costurile postale. .Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri: a) daca nu beneficiaza nici de repararea. 11. Art.Daca vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru lipsa de conformitate rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a producatorului ori a unui agent economic din acelaşi lant contractual.Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o. Art. inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa. 12. 15. sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse. 17. luandu-se in considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani.Raspunderea vanzatorului. CAPITOLUL IV Actiunea in regres Art. c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator. luanduse in considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate. . şi fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator. Art. . daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie. consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului. b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila. c) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie. daca lipsa conformitatii este minora. cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata. CAPITOLUL V Termene Art. (1) Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului.conform art. 10 şi 11. . in fiecare caz fara plata. ca masura reparatorie. prevazut la art. b) importanta lipsei de conformitate. 11 alin. calculat de la livrarea produsului. nici de inlocuirea produsului. Art. 13. (2) Stabilirea neconformitatii şi a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor nationale SR ISO 3951/1998 şi ale altor acte normative referitoare la neconformitati. conform art. vanzatorul are dreptul de a se indrepta impotriva celui responsabil de lipsa de conformitate. fara inconveniente semnificative pentru consumator. 13 şi 14. manopera şi materialele. 14. (4) Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp. in conditiile legii. (1) In cazul lipsei conformitatii. . (2) O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata. 16. in conditiile art. conform prevederilor art. (3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire.Termenul fara plata. Art.

intretinere.Contraventiilor prevazute la art. aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. . CAPITOLUL VII Sanctiuni Art. CAPITOLUL VI Garantii Art.000 ron la 25. (1) Clauzele contractuale sau intelegerile incheiate intre vanzator şi consumator inainte ca lipsa de conformitate sa fie cunoscuta de consumator şi comunicata vanzatorului. (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (1) Garantia trebuie sa cuprinda mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi sa ateste in mod clar ca aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita. (2) In cazul produselor folosite. termenul de garantie. inclusiv denumirea şi adresa vanzatorului şi ale unitatii specializate de service. disponibil şi accesibil acestuia. cu amenda de la 1. 24. (1) şi ale art. Art.000 ron. drepturile consumatorului prevazute de prezenta lege. sunt nule de drept. 26. care limiteaza sau inlatura. 20 şi 21. in conditiile specificate in declaratiile referitoare la garantie şi in publicitatea aferenta. . CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii şi finale Art. (2) Garantia trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului. consumatorul avand dreptul de a solicita vanzatorului indeplinirea conditiilor incluse in declaratiile referitoare la garantie. b) nerespectarea prevederilor art. . inlocuire -. Art. 25.Pana la proba contrara.Art. 180/2002. 18. dar nu la mai putin de un an de la data livrarii produsului.Drepturile consumatorilor prevazute de prezenta lege sunt exercitate fara a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementeaza raspunderea contractuala sau necontractuala.000 ron. direct ori indirect. 20. valabilitatea acesteia nu este afectata. Art. (3) Garantia trebuie redactata in termeni simpli şi usor de inteles.000 ron la 2. 19. 16. modalitatile de asigurare a garantiei . consumatorul şi vanzatorul pot conveni reducerea termenului prevazut la art. cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate. Art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.Garantia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant. 22. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 20. lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia. cu modificarile ulterioare. . (1) La cererea consumatorului garantia va fi oferita in scris sau pe orice alt suport durabil. 23. Art. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea prevederilor art. cu amenda de la 5. 21. 9 şi 19. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. (2) In cazul in care garantia nu respecta prevederile alin. reparare. .

75 din 23 martie 1994. operatorul economic care reconditioneaza produsul. operatorul economic sau distribuitorul care modifica. apa şi gazele care nu sunt ambalate intr-un volum limitat sau intr-o cantitate fixa şi energia electrica. Partea I. care. 74 alin. .In sensul prezentei legi. in vederea asigurarii protectiei consumatorului. c) Hotararea Guvernului nr. care. şi garantiile asociate acestora. in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 octombrie 2003. industriale sau de productie. se abroga: a) art.bun material mobil a carui destinatie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2003. comercializeaza produse in conditiile unui contract incheiat cu consumatorul. Partea I. c) vanzator . 665/1995 privind inlocuirea. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 21/1992 privind protectia consumatorului. Publicat in Monitorul Oficial 347 din 6 mai 2008 (M.orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii.in comercializarea produselor de folosinţa îndelungată destinate consumatorilor. [5] Legea 449 (r. actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale. 2. 3. 5. prin activitatea sa. 795 din 27/11/2008. in cadrul activitatii sale. Art. operatorul economic care fabrica materia prima. 1) din 12 noiembrie 2003 (Legea 449/2003) privind vânzarea produselor şi garantiile asociate acestora. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) din Constitutia Romaniei. 2 din Ordonanta Guvernului nr. nr. cu modificarile şi completarile ulterioare.U. nr. 206 din 6 septembrie 1995. . cu modificarile ulterioare. b) produs . 20 alin. operatorul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs. Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei legi bunurile vandute in urma confiscarilor. cu respectarea prevederilor art. inclusiv a celor executate la comanda. 14 alin. d) producator: 1. cu modificarile ulterioare. operatorul economic care işi aplica denumirea. urmatorii termeni se definesc astfel: a) consumator . 174/2008 publicată în MOF nr. 1. cu respectarea prevederilor art. marca sau un alt semn distinctiv pe produs. caracteristicile produsului.G. remedierea sau restituirea contravalorii produselor care reprezintă deficiente de calitate. 2. nr. Of.Prezenta lege reglementeaza aspecte privind vânzarea produselor. 74 alin.(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. artizanale ori liberale. nr.persoana fizica sau juridica autorizata. (2) din Constitutia Romaniei. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici persoane fizice sau juridice . publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. b) Hotararea Guvernului nr. 347/2008) CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. in cadrul procedurii de executare silita sau pe baza unui alt act emis de autoritatile judecatoresti. 4. 1 şi art.O. . Actul include modificările din următoarele acte: . 10 din 27 ianuarie 1997.

6. Art. e) garantie .Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vandute prin procedura licitatiei publice. in cazul in care importatorul nu poate fi identificat. la care consumatorul are posibilitatea sa participe personal. in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului. in oricare dintre urmatoarele situatii. 5. 7. . in termen de 30 de zile de la cererea acesteia. distribuitorul produsului. b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator. in mod rezonabil. f) reparare . prezinta parametri de calitate şi performante normale. in cazul inexistentei acestuia. de restituire a pretului platit de consumator. fara solicitarea unor costuri suplimentare.orice angajament asumat de vanzator sau producator fata de consumator.Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vânzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea. .aducerea produsului care nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile de garantie sau in publicitatea aferenta. distribuitorul produsului importat. de producator sau de reprezentantul acestuia. chiar daca producatorul este mentionat. Art. d).6. scop facut cunoscut vanzatorului şi acceptat de acesta la incheierea contractului de vânzare-cumparare. (2) lit. reprezentantul inregistrat in Romania al unui operator economic care nu işi are sediul in Romania sau. (1) Vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare. . Art. 5 alin. 8. sa cunoasca declaratiile in cauza. importatorul produsului.Vanzatorul nu este raspunzator de declaratiile publice prevazute la art. Art. d) fiind de acelaşi tip. daca probeaza ca: a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut. de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat. la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil. in mod rezonabil. 7. 3. CAPITOLUL II Conformitatea produselor cu specificatiile cuprinse in contractual de vânzare-cumparare Art. 9. la specificatiile prevazute in contractul de vânzarecumparare. in cazul in care nu se cunoaste importatorul. leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerilor. (2) Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vânzare-cumparare daca: a) corespund descrierii facute de vanzator şi au aceleaşi calitati ca şi produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model. . . asupra identitatii importatorului. 4. c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelaşi tip. daca nu informeaza persoana prejudiciata. facute de vanzator. sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate işi are originea in materialele furnizate de consumator. inchiriere. daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta. date fiind natura produsului şi declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia.Intra sub incidenta prevederilor prezentei legi şi produsele care vor fi achizitionate pe baza unui contract de vânzare de produse ce urmeaza a fi fabricate sau prelucrate. operatorul economic care importa produse in vederea realizarii ulterioare a unei operaţiuni de vânzare.

(2) Prevederile alin. Art. sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse. manopera şi materialele.b) declaratia fusese corectata la momentul incheierii contractului de vânzarecumparare. 13. prin reparare sau inlocuire. (1) In cazul lipsei conformitatii. cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata. 10. 10 şi 11. b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila. in functie de optiunea consumatorului. consumatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate. c) decizia de a cumpara produsul nu putea fi influentata de declaratiile publice in cauza. 11. (3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire. . (4). b) importanta lipsei de conformitate. Art. daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie. luandu-se in considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. c) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie. prevazut la art. luanduse in considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate. 8.In cazul lipsei conformitatii. 13 şi 14. . fara inconveniente semnificative pentru consumator. (1) Orice lipsa a conformitatii rezultata dintr-o instalare incorecta a produselor va fi considerata echivalenta cu o lipsa a conformitatii produselor. (4) Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp. c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator. (2) O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata. fara plata.Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului. Art. CAPITOLUL III Drepturile consumatorului Art. conform art. 11 alin. se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate. nici de inlocuirea produsului. (1) se aplica şi in cazul in care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorecta este datorata unei deficiente in instructiunile de instalare.Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri: a) daca nu beneficiaza nici de repararea. inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa. . inclusiv costurile postale. Art. . in conditiile art. in fiecare caz fara plata.Termenul fara plata. 14. . stabilita de comun acord intre vanzator şi consumator. 11. Art. 12. conform art.Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate produsele. 9. şi fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator. consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului. daca instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vanzator sau pe raspunderea sa. . Art. ca masura reparatorie. daca lipsa conformitatii este minora.

Art. reparare. 9-14. 19. in conditiile specificate in declaratiile referitoare la garantie şi in publicitatea aferenta. 21. termenul de garantie. in conditiile legii. . . valabilitatea acesteia nu este afectata. modalitatile de asigurare a garantiei . este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani. care limiteaza sau inlatura. 16.Garantia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant. 20. conform prevederilor art. drepturile consumatorului prevazute de prezenta lege.Daca vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru lipsa de conformitate rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune a producatorului ori a unui operator economic din acelaşi lant contractual. (3) Garantia trebuie redactata in termeni simpli şi usor de inteles. 22. Art. calculat de la livrarea produsului. (1) Clauzele contractuale sau intelegerile incheiate intre vanzator şi consumator inainte ca lipsa de conformitate sa fie cunoscuta de consumator şi comunicata vanzatorului. . dar nu la mai putin de un an de la data livrarii produsului. CAPITOLUL VI Garantii Art. cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza: .Pana la proba contrara. 20. Art. 17. 16.CAPITOLUL IV Actiunea in regres Art. CAPITOLUL V Termene Art. Art. disponibil şi accesibil acestuia. consumatorul avand dreptul de a solicita vanzatorului indeplinirea conditiilor incluse in declaratiile referitoare la garantie. consumatorul şi vanzatorul pot conveni reducerea termenului prevazut la art. 15. direct ori indirect. 23.Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o. 18. (2) In cazul in care garantia nu respecta prevederile alin. . (1) şi ale art. (2) In cazul produselor folosite. inlocuire -. Art. . (1) Garantia trebuie sa cuprinda mentiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi sa ateste in mod clar ca aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita.Raspunderea vanzatorului. CAPITOLUL VII Sanctiuni Art. (2) Garantia trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului. inclusiv denumirea şi adresa vanzatorului şi ale unitatii specializate de service. (1) La cererea consumatorului garantia va fi oferita in scris sau pe orice alt suport durabil.intretinere. sunt nule de drept. lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia. vanzatorul are dreptul de a se indrepta impotriva celui responsabil de lipsa de conformitate.

b) Hotararea Guvernului nr. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 208 din 28 martie 2007 şi. *)Ordonanta Guvernului nr. cu amenda de la 1.000 lei*). 75 din 23 martie 1994. Art. 664 din 23 iulie 2004. nr. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. se abroga: a) art. cu modificarile şi completarile ulterioare*). iar contractul are o stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi in cazul in care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator.a) nerespectarea prevederilor art. 20 şi 21. nr.000 lei*).000 lei la 25. 21/1992 privind protectia consumatorilor a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 25. 348/2004 privind denominarea monedei nationale. 2 din Ordonanta Guvernului nr. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. ulterior. 206 din 6 septembrie 1995. Art. b) nerespectarea prevederilor art. Partea I.[6] LISTA ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL SERVICIILOR ALIMENTARE ACTE NORMATIVE CU CARACTER GENERAL PRODUSELOR ŞI . (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici persoane fizice sau juridice . publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 180/2002. 10 din 27 ianuarie 1997. 9 şi 19. cu amenda de la 5. Partea I. 363/2007. cu modificarile şi completarile ulterioare. nr. *)Cuantumul amenzilor este exprimat in moneda noua potrivit dispozitiilor Legii nr. . (2) In cazul in care partile contractante aleg ca lege aplicabila contractului legea unui stat care nu face parte din Uniunea Europeana. cu modificarile ulterioare. c) Hotararea Guvernului nr. aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 24. nr. . 20 alin. cu modificarile ulterioare. publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. se vor aplica acestea din urma. remedierea sau restituirea contravalorii produselor care reprezintă deficiente de calitate.Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prezentei legi. 665/1995 privind inlocuirea. 1 şi art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Partea I. Art. CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii şi finale Art.Contraventiilor prevazute la art. nr. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. 27. 21/1992 privind protectia consumatorilor. modificata şi completata prin Legea nr. 14 alin. Partea I. cu modificarile şi completarile ulterioare.000 lei la 2. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.in comercializarea produselor de folosinţa îndelungată destinate consumatorilor. Prezenta lege transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum şi garantiile conexe. 26. (1) Drepturile consumatorilor prevazute de prezenta lege sunt exercitate fara a aduce atingere altor drepturi pe care consumatorul le poate invoca conform celorlalte prevederi legale care reglementeaza raspunderea contractuala sau necontractuala. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. L 171 din 7 iulie 1999.

OG nr. OUA . de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare. 2.505/271/300/2006 privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor comunitare. CARNE. 106/2002 privind etichetarea alimentelor. HG nr. modificată şi completată prin HG nr. 8. 16.180/2002. REGULAMENTUL(CE) nr. fitostanoli şi/sau esteri ai fitostanolului. modificată prin HG nr. PESTE. Ordin nr. 9. REGULAMENTUL (CE) NR. 5. 7. modificat şi completat prin Ordinul nr.1. OUG nr. 1719/ 2004. 11. Legea nr.1925/2006 privind adăugarea de vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente .947/ 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare. HG nr.21/ 1992 privind protectia consumatorilor cu modificarile şi completarile ulterioare. 150/2004 (r1) privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale. 97/ 2001 privind reglementarea productiei. 1870/ 2005. REGULAMENTUL (CE) nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. 511/ 2004. 772/ 856/ 68/ 442/ 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje. REGULAMENTUL (CE) nr. 4. 62/ 103/ 2004 şi prin Ordinul nr. cu modificarile şi completarile ulterioare. HG nr. aprobată şi modificata prin Legea nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor. 1529/ 2007. 3. 12. HG nr. PRODUSE DIN CARNE. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare. 154/ 43/ 318/ 2005. 14. Regulamentul nr. 17. 1357/ 2006. 530/ 2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 “Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum”. 402/ 2003. Ordin nr. 751/ 2008. esteri ai fitosterolilor. 851/1. Lege nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. circulatiei şi comercializarii alimentelor. HG. 10. HG nr. 608/2004/CE al Comisiei cu privire la etichetarea alimentelor şi ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli. OG nr. 6. Ordonanta nr. 15. cu modificarile şi complrtările ulterioare. HG nr. ETICHETAREA GENERALA A ALIMENTELOR 13. Ordinul 438/ 295/ 2002 pentru aprobare Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman. HG nr. aprobata prin legea nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 57/ 2002 cu modificarile şi completarile ulterioare.

Comunicare a Comisiei (2008/C 27/05) privind includerea în Regulamentul (CE) nr. 25. REGULAMENTUL (CEE) NR. 26. 521/ 832/ 321/ 2003 pentru aprobarea Normei privind definirea.589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Regulamentul (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate în ceea ce privește laptele de consum. Ordinul comun 510/ 944/ 147/ 2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice.18. 30. 1234/2007 al Consiliului (Regulamentul unic OCP) a reformelor recente ale politicilor din sectorul laptelui și produselor lactate și din sectorul zahărului . LAPTE DE CONSUM. 1153/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. comercializarea şi utilizarea cărnii separate mecanic. parţial sau total deshidratat. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”). etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat. Ordinul 206/ 447/ 86/ 2002 aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasare ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007). 21.Ordinul comun 524/ 958/ 8/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând şi condiţiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate comercializării ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007). VIN. BAUTURI SPIRTOASE . 31.586/1701/360/2008. LAPTE CONSERVAT. 2406/96 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru produsele din peşte. denumirile sub care se vând.REGULAMENTUL (CEE) NR. 32. Ordinul nr. 29. 333/ 2002 prin producerea. Ordinul 494/ 859/ 138/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de porc( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007).Ordinul 230/ 457/ 76/ 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi conditiile de calitate ale laptelui de consum( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007) . Regulamentul (CE) nr. 560/1271/339/ 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”). 33. destinate consumului uman.1234/2007 în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre. 20. VIN AROMATIZAT. 19. 22. 23.543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. Regulamentul (CE) nr. Regulamentul (CE) nr. Ordinul nr. 27. 24.Regulamentul (CE) nr. UNT 28.Ordinul nr. 2065/2001 de stabilire a informaţiilor pentru consumatori în sectorul produselor de peşte şi acvacultură.1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor. modificat prin Ordinul nr.

1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”). 46. 382/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. REGULAMENTUL (CE) nr. 47. marcarea şi calitatea vinurilor aromantizate. 368/1160/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea. 43. prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole.34. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 privind definirea. 224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile decomercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac 36. 244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (republicată). originea. denumirea. a Regulamentului (CE) nr. prezentarea. prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole. 38. Legea nr. . 545/ 2003. originea. Ordinul nr. 39. conţinutul. 37. fabricarea. 250/ 531/ 83/ 2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea. Ordinul nr. 147/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru bauturi spirtoase. a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole. desemnarea. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea. 1576/89. 1601/91 de stabilire a normelor generale privind definirea. 35. 44. 1493/1999. modificată prin Ordinul nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. denumirea. REGULAMENTUL (CEE) NR. de modificare a Regulamentului (CE) nr. 41. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1493/1999. 40. 1782/2003. 48. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. descrierea. a Regulamentului (CE) nr. Ordin 142/ 1307/ 185/ 2008 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura.479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte trimiterile la vinurile cu denumire de origine protejată şi indicaţie geografică protejată. ambalarea. etichetarea. etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinată comercializării pentru consumul uman. conţinutul.114/2009 al Comisiei de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. Ordin 335/714/318/2003 al ministrului agriculturii. 42. FAINA DE GRAU. destinate comercializării pentru consumul uman. REGULAMENTUL (CE) nr. prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti. ambalarea. ORDIN nr. conţinutul. alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura . REGULAMENTUL (CE) NR. etichetarea şi marcarea unor produse din cacao şi ciocolată destinate consumului uman. a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea. PRODUSE DE CACAO ŞI CIOCOLATA. OUG nr. ORDIN nr. 479/2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole. REGULAMENTUL (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 45. descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate. fabricarea. 12/ 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. REGULAMENTUL (CE) NR.

Ordin 522/798/317/2003 al ministrului agriculturii. 51. 592/2006 privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete. precum și metodele de analiză a acestora cu modificarile şi completarile ulterioare. fabricarea. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. originea. 59. 2200/96. 454/917/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura. etichetarea şi marcarea unor zaharuri destinate consumului uman. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor privind standardele de comercializare. REGULAMENTUL (CE) nr. modificat prin REGULAMENTUL (CE) nr. ULEI DE MASLINE. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. GRASIMI TARTINABILE. 2200/96. REGULAMENTUL (CE) NR. conţinutul. conţinutul. calitatea. 2379/01 . 2201/96 și (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) completează atât ordinal cu mierea cât şi cel cu zaharurile. etichetarea. compoziţia. 997/ 495/ 10/ 2003 (cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007). 1221/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. REGULAMENTUL (CE) 2200/96 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor. 2201/96 și (CE) nr. ambalarea. prezentarea. modificat prin Ordinul nr. REGULAMENTUL (CEE) NR. 58. REGULAMENTUL (CE) NR. calitatea şi etichetarea mierii. 55. conţinutul. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline. prezentarea. Ordin nr. 57. MAIONEZE 49. alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi presedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura . Ordin 269/ 453/ 81/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura . originea. Ordinul nr. 1148/01 privind controalele de conformitate cu normele de comercializare care se aplica în sectorul fructelor şi legumelor proaspete. . 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline. 60. compoziţia.1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor. 50. 52. marcarea. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”). MIERE ŞI ZAHAR 53. cu modificarile şi completarile ulterioare.ULEI VEGETAL. (CE) nr. 54. REGULAMENTUL (CEE) NR. REGULAMENTUL (CE) NR. LEGUME ŞI FRUCTE LEGUME ŞI FRUCTE PROASPETE 56. (CE) nr. originea. păstrarea şi calitatea uleiurilor vegetale şi a maionezelor destinate comercializării pentru consumul uman.

68. 69. 380/ 864/ 226/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. etichetarea. Ordinul comun nr. modificat prin Ordinul nr. marcarea. marcarea şi păstrarea bulionului şi a pastei de tomate. modificat prin Ordinul nr. calitatea. marcarea. marcarea. 73. marcarea. etichetarea. al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura . modificat prin Ordinul nr. conţinutul. 382/ 868/ 230/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. ambalarea. etichetarea. Ordinul comun nr. 62. Ordinul nr. calitatea. conţinutul. etichetarea. conţinutul.214/944/338/2006. Ordinul nr. ambalarea. marcarea. fabricarea. depozitarea şi transportul fasole păstăi în conservă. modificat prin Ordinul nr. calitatea . depozitarea şi transportul ciupercilor conservate şi al produselor derivate din ciuperci. conţinutul. depozitarea şi transportul ananasului în conservã. calitatea. depozitarea şi transportul produsului mazăre rehidratată în conservă. modificat prin Ordinul nr. fabricarea. 63. modificat prin Ordinul nr. Ordinul comun nr. calitatea.216/957/341/2006. modificat prin Ordinul nr. ambalarea. Ordinul comun nr. conţinutul. fabricarea.211/943/355/2006. ambalarea. ambalarea. fabricarea.206/947/346/2006. depozitarea şi transportul castraveţilor conservaţi. ambalarea. ambalarea. 773/ 1492/ 326/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. etichetarea. ambalarea. fabricarea. conţinutul. 67. etichetarea. calitatea. 378/ 865/ 228/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. marcarea. etichetarea. conţinutul. ambalarea. etichetarea. 381/ 866/ 229/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. Ordinul comun nr. depozitarea şi transportul tomatelor în conservă. .203/949/343/2006. depozitarea şi transportul măslinelor de masă. ambalarea. 775/ 1476/ 319/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. 362/ 670/ 107/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la conţinutul. calitatea. marcarea. etichetarea.205/954/345/2006. modificat prin Ordinul nr. conţinutul. fabricarea. 771/ 1473/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. marcarea.218/945/342/2006. Ordinul comun nr.213/946/337/2006. depozitarea şi transportul produsului mazăre verde în conservă. depozitarea şi transportul sparanghelului în conservă. Ordinul comun nr. fabricarea. fabricarea. etichetarea. 350/ 671/ 137/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura. fabricarea . conţinutul. ambalarea. Ordinul comun nr. depozitarea şi transportul morcovilor în conservă. conţinutul. 523/808/351/2003 al ministrului agriculturii. marmeladei şi piureului de castane îndulcit . fabricarea. calitatea.LEGUME ŞI FRUCTE IN CONSERVA 61. Ordinul comun nr. marcarea. 416/ 628/ 406/ 2005. calitatea. 70. Ordinul comun nr. fabricarea. 772/ 1474/ 325/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. calitatea. 65. marcarea şi păstrarea sucurilor de legume. etichetarea. 72. 379/ 867/ 227/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. ambalarea. fabricarea. etichetarea. modificat prin Ordinul nr. conţinutul. 66. modificat prin Ordinul nr. calitatea . Ordin nr. 71.210/952/350/2006. 778/ 1495/ 327/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. marcarea. conţinutul. alimentaţiei şi pădurilor. fabricarea şi etichetarea gemurilor din fructe. jeleului. calitatea. 64.

87.348/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. modificat prin Ordinul nr. depozitarea şi transportul piersicilor în conservă. LEGUME ŞI FRUCTE CONGELATE 84. Ordinul comun nr. ambalarea.209/942/349/2006. conţinutul. fabricarea. conţinutul. etichetarea.74. Ordinul comun nr. modificat prin Ordinul nr. fabricarea. 969/ 1754/ 362/ 2004 natura. 75. Ordinul comun nr. marcarea. marcarea. modificat prin Ordinul nr. Ordinul comun nr. Ordinul comun nr. conţinutul. conţinutul. calitatea. modificat prin Ordinul nr. ambalarea. fabricarea. modificat prin Ordinul nr. depozitarea şi pentru aprobarea Normei cu privire la etichetarea. fabricarea. etichetarea. calitatea. fabricarea. marcarea. ambalarea. ambalarea. depozitarea şi transportul prunelor în conservă. transportul porumbului congelat. depozitarea şi transportul porumbului zaharat în conservă. conţinutul. ambalarea. ambalarea. marcarea. depozitarea şi transportul piureului de mere conservat. marcarea. calitatea. 781/ 1477/ 316/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. depozitarea şi transportul amestecului de fructe în conservă. 77. Ordinul comun nr. conţinutul. etichetarea. marcarea. calitatea. conţinutul. depozitarea şi transportul zmeură în conservă. 777/ 1494/ 321/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura.217/950/340/2006. Ordinul comun nr. 86. 779/ 1496/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. calitatea. marcarea. calitatea. 78. calitatea. 80. 79. ambalarea. Ordinul nr. fabricarea. marcarea. fabricarea. 776/ 1493/ 320/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. 973/ 1751/ 366/ 2004 natura. ambalarea. transportul morcovilor congelaţi. depozitarea şi transportul perelor în conservă. fabricarea. etichetarea.207/951/347/2006. Ordinul comun nr. transportul fasolei păstăi congelate. depozitarea şi pentru aprobarea Normei cu privire la etichetarea. Ordinul nr. conţinutul. fabricarea. ambalarea. etichetarea. depozitarea şi pentru aprobarea Normei cu privire la etichetarea. ambalarea.204/953/344/2006. marcarea. calitatea. etichetarea. etichetarea. depozitarea şi transportul căpşunilor în conservă.215/956/339/2006. calitatea. transportul piersicilor congelate. modificat prin Ordinul nr. Ordinul comun nr. Ordinul nr. ambalarea. conţinutul.219/955/335/2006. pentru aprobarea Normei cu privire la etichetarea. ambalarea. calitatea. 774/ 1475/ 318/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura.349/2004 pentru pentru aprobarea Normei cu privire la natura. etichetarea. calitatea. 81.212/941/336/2006. fabricarea. 927/ 1752/ 359/ 2004 natura.355/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. marcarea. depozitarea şi . marcarea. Ordinul comun nr. modificat prin Ordinul nr. 770/ 1472/ 317/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. fabricarea. ambalarea. fabricarea. conţinutul. fabricarea. 976/ 1747/ 363/ 2004 natura. Ordinul comun nr. etichetarea. 85. marcarea. depozitarea şi transportul mandarinelor în conservă. calitatea. ambalarea. fabricarea. conţinutul. 83. calitatea. etichetarea. conţinutul. marcarea. conţinutul. 780/ 1497/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. marcarea. 76. calitatea. 82. conţinutul. depozitarea şi transportul caiselor în conservă.

347/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea.88. conţinutul. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile. 95. conţinutul. ambalarea. transportul. depozitarea şi transportul verzei de Bruxelles congelate. 932/649/2002 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea. depozitarea. conţinutul.354/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. ORDIN nr. ambalarea. depozitarea.356/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. fabricarea. depozitarea şi transportul broccoli congelat. comercializarea şi transportul legume radacinoase deshidratate. depozitarea. depozitarea şi transportul spanacului congelat. etichetarea. 93. fabricarea. etichetarea. conţinutul. 90. comercializarea şi transportul piersici deshidratate. APE MINERALE NATURALE. calitatea. Ordinul nr. etichetarea. Ordinul comun nr. transportul.360/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. SUCURI ŞI NECTARURI DIN FRUCTE 102. Ordin nr. 974/ 1750/ 365/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. fabricarea. Ordinul comun nr. 100. transportul. transportul. 97. comercializarea şi controlul temperaturii alimentelor congelate rapid. calitatea. comercializarea şi transportul merelor deshidratate. calitatea. 977/ 1746/ 367/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. calitatea. 101. conţinutul. etichetarea. Ordinul comun nr. calitatea. fabricarea. depozitarea. depozitarea. fabricarea. depozitarea. ambalarea. marcarea. LEGUME ŞI FRUCTE DESHIDRATATE 96. transportul. depozitarea şi transportul conopidei congelate. 89. marcarea. marcarea. comercializarea şi transportul stafidelor . ORDIN 353/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea. marcarea. marcarea. depozitarea şi transportul mazării verzi congelate. ambalarea. ORDIN 352/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea. depozitarea. ORDIN nr. Ordinul comun nr. marcarea. 91. conţinutul. destinate consumului uman. Ordin nr. fabricarea. comercializarea cepei deshidratate. ORDIN 350/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea. ambalarea. calitatea. transportul. ORDIN nr. calitatea. 978/ 1748/ 368/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. ORDIN 351/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea. 99. APE POTABILE IMBUTELIATE. etichetarea. fabricarea. conţinutul. 346/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea. 92. etichetarea. transportul. etichetarea. . 98. marcarea. depozitarea şi transportul afinelor congelate. depozitarea şi transportul cartofilor prăjiţi congelaţi. Legea nr. 975/ 1749/ 364/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura. ambalarea. ambalarea. comercializarea şi transportul ciupercilor deshidratate. 94.

originea. . 108. provenite din organisme modificate genetic. care au beneficiat de o evaluare de risc favorabilă.1020/ 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale. ORDIN nr. parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare. notificarea produselor existente şi prezenţa întâmplătoare sau inevitabilă din punct de vedere tehnic a materialelor modificate genetic. 244/401/2005 privind prelucrarea. 25 din HG nr. calitatea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman. ORDIN nr. comercializate sub denumirea de apă de masă. 112. 1020/ 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale. prezentarea. 104. 106. REGULAMENTUL (CE) nr. conţinutul. produse din organisme modificate genetic şi de modificare a Directivei 2001/18/CE. 341/ 2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate. Regulamentul nr. 115. Legea nr. modificata şi completată prin HG nr. Ordin 510/ 768/ 319/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura .103. ORDIN nr. în conformitate cu art. 1904/ 2006. descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererea de autorizare a alimentelor şi hranei pentru animale. HG nr. compoziţia. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale. procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare. 473/2004 şi HG nr. Ordinul nr.1228/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine. REGULAMENTUL (CE) nr. altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor. 105. OTET 107. 232/ 313/ 130/ 2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea. SUPLIMENTE ALIMENTARE 109. 1830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale. ORGANISME MODIFICATE GENETIC 113. Ordinul nr. minerale şi alţi nutrienţi. 111. Ordinul nr. 491/2003 a plantelor medicinale. HG nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman. hranei animalelor şi utilizarii in industria alimentara. 978/ 2006 privind etichetarea apei naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare. HG nr. 116. 114. obţinute din organisme modificate genetic. SARE IODATA. 110. 641/2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic.

121. Ordinul comun nr. Partea I. Art. etichetarea. . prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.2092/91. 2. conţinutul. . . 573 din 11/08/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 11 august 2003 Art. prin direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti. 1. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.834/2007 privind producția ecologică şi etichetarea produselor ecologice. Ordinul nr. fabricarea. nr. 3. Regulamentul (CE) nr. respectiv. ambalarea. Regulamentul ( CE) nr. REGULAMENTUL (CE) nr.Se aprobă Normele privind definirea. şi va intra în vigoare la data de 31 ianuarie 2004. etichetarea şi controlul. 350 din 27 iulie 2000. prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor alimentare ecologice cu modificarile şi completarile ulterioare . REGULAMENTUL (CE) nr. Art. 134 / 2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare. . Art.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase. 122. oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. şi. marcarea şi calitatea băuturilor alcoolice distilate destinate comercializării. .[7] Vin şi băuturi spirtoase Ordin nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 4. HG nr. originea.Ministerul Agriculturii.Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Partea I. descrierea. 123.PRODUSE ECOLOGICE 117.368/1160/212/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea. Partea I nr. 268/2003 din 10/04/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea. 119. 509/2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare. 118. descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase Publicat in Monitorul Oficial. publicat în Monitorul Oficial al României.17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura. Alimentaţiei şi Pădurilor. precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică. PRODUSE ALIMENTARE TRADITIONALE 120. 1216/ 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.

. zahărul caramelizat. descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase destinate comercializării. . denumit avocat. Art. siropul de roşcove. (2) Nu sunt considerate băuturi spirtoase băuturile care au următoarele coduri: NC 2203 00. care se obţine prin: . zahărul alb. a zahărului sau a altor produse îndulcitoare menţionate la art. zahăr caramelizat . acizi minerali şi aditivi chimici. având proprietăţi organoleptice particulare şi o concentraţie alcoolică de minimum 15% vol. dextroza. mustul de struguri concentrat rectificat. 2205. conţinut în produs.raportul dintre volumul de alcool în stare pură. Băuturile spirtoase se obţin prin: a) distilarea produselor naturale fermentate. . descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase Publicat in Monitorul Oficial. 2204. la 20°C. 3.). cât şi celor provenite din import. c) adăugarea aromelor. aşa cum sunt definite în prezentele norme. precum şi alte substanţe glucidice naturale care au un efect analog cu acestea. 1.una sau mai multe băuturi alcoolice.Normă din 10/04/2003 privind definirea.Prezentele norme stabilesc reguli generale cu privire la definirea. 4. Art. d) amestecul unei băuturi spirtoase cu: . zahărul lichid invertit. . 2206 00 şi 2207. produse îndulcitoare . mustul de struguri proaspeţi. cu excepţia lichiorului pe bază de ou. cu sau fără adaos de arome. mustul de struguri concentrat.substanţa chimic definită. Se exprimă în procente de volum (% vol. .una sau mai multe alte băuturi spirtoase.produsele care conferă gustul dulce.Agenţii economici care desfăşoară o activitate în domeniul producţiei şi comercializării de băuturi spirtoase au obligaţia de a respecta prevederile prezentelor norme. cum sunt: zahărul semialb. CAPITOLUL II Definiţii Art. fructoza. Acestea se aplică atât băuturilor din producţia internă. termenii folosiţi se definesc după cum urmează: 1. substanţă aromatizantă . (2) şi/sau a altor produse agricole la un alcool de origine agricolă şi/sau un distilat de origine agricolă şi/sau un rachiu. a cărui concentraţie alcoolică este de minimum 14% vol. zaharuri sau alte produse îndulcitoare. siropul de glucoză.alcool etilic de origine agricolă.În sensul prezentelor norme. 573 din 11/08/2003 Actul a intrat in vigoare la data de 11 august 2003 ANEXĂ CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 2.(1) Prin băutură spirtoasă se înţelege lichidul alcoolic destinat consumului uman. concentraţie alcoolică volumetrică . cu proprietăţi aromatizante. 2. b) distilarea unui macerat de substanţe vegetale. . zahărul alb extra. zahărul lichid. 4 alin. 3.produsul obţinut exclusiv prin tratamentul termic controlat al zaharozei fără adaos de baze. mierea de albine. Partea I nr. cu sau fără adaos de arome. advocat sau advokat. şi volumul total al acestui produs la aceeaşi temperatură. la temperatura de +20°C. siropul de zahăr invertit. . 4. distilat de origine agricolă sau rachiu.una sau mai multe băuturi.

amestec . grad german de duritate (°dH) este egal cu 10 miligrame de oxid de calciu la un litru de apă. 12. care a conservat aroma şi gustul provenind de la materiile prime utilizate. maturare sau învechire .a) procese fizice corespunzătoare (inclusiv distilarea sau extracţia cu solvenţi) ori prin procese microbiologice sau enzimatice care pornesc de la materiale de origine vegetală ori animală. reprezintă un grad dal la temperatura de +20°C. anumite reacţii care imprimă băuturii spirtoase caractere organoleptice calitative pe care băutura nu le avea anterior. cât şi după prelucrarea pentru consumul uman prin metode tradiţionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea.un produs diferit de substanţele descrise la pct.2 la prezentele norme.operaţiunea care constă în adăugarea la prepararea băuturilor spirtoase a unuia sau mai multor coloranţi. adăugare de alcool . 14. cu parametrii organoleptici şi fizico-chimici conform SR 14/98.totalitatea băuturilor spirtoase care corespund aceloraşi definiţii. 10. care se obţine prin procese fizice corespunzătoare (inclusiv distilarea şi extracţia cu solvenţi) sau prin procese enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii de origine vegetală sau animală. colorare .1 litri. 4 lit.lichidul alcoolic obţinut prin distilarea. după fermentarea alcoolică a produselor agricole menţionate în anexa nr. a). 8. utilizarea şi comercializarea alcoolului etilic de origine agricolă tip B. aromatizare . 13. c) sinteză chimică.operaţiunea care constă în a pune împreună două sau mai multe băuturi diferite în vederea obţinerii unei noi băuturi. un grad decalitru (grad dal) . obţinut prin distilare. altele decât alcoolul etilic şi metilic conţinut în băutura spirtoasă obţinută exclusiv prin distilarea sau redistilarea materiilor prime folosite. 9. 7. distilat de origine agricolă . 6. 15. un litru de alcool etilic anhidru conţine 10 grade dal.) conţinut în 0.cantitatea de substanţe volatile. distilatul trebuie obţinut exclusiv pornindu-se de la această materie primă. 1 la prezentele norme. 16. cât şi după prelucrare pentru consum uman prin metode tradiţionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea. categorie de băuturi spirtoase .operaţiunea care constă în adăugarea alcoolului etilic de origine agricolă la o băutură spirtoasă. dar nu este identică cu o substanţă prezentă în mod natural în materialul de origine vegetală sau animală descris la lit. preparat aromatizant . conţinut în substanţe volatile . 11. 4 şi 5.alcoolul etilic ale cărui caracteristici sunt cele enumerate în anexa nr.operaţiunea care constă în adăugarea la prepararea băuturilor spirtoase a uneia sau mai multor arome. până la data de 31 decembrie 2004. sunt permise fabricarea. cu excepţia băuturilor spirtoase definite la art. alcool etilic de origine agricolă . aşa cum au fost definite la pct. alcoolul trebuie să fie obţinut exclusiv din materia primă respectivă. b) sinteză chimică sau izolare prin procedee chimice şi este identică din punct de vedere chimic cu o substanţă prezentă în mod natural în materialul de origine vegetală sau animală descris la lit. 2. torefierea şi fermentarea). concentrat sau nu. 10% vol. atât în stare brută. după fermentarea alcoolică a produselor agricole menţionate în anexa nr. . a).cantitatea de alcool etilic anhidru (100% vol. 5. În cazul în care se face referire la material primă utilizată. 2 şi care nu prezintă caracteristicile alcoolului etilic de origine agricolă şi nici ale altei băuturi spirtoase. a). în recipient potrivite.operaţiunea care constă în a lăsa să se producă în mod natural. atât în stare brută. torefierea şi fermentarea). Când se face referire la materia primă utilizată.

secară sau din hrişcă împreună cu toate părţile componente ale acestora. prezentând caracteristicile organoleptice ale materiilor prime utilizate. . datorate unuia sau mai multora dintre următorii factori: . 2. Băutura spirtoasă din cereale este băutura spirtoasă: a) obţinută fie prin distilarea unui must fermentat de cereale. care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului şi care are un conţinut în substanţe volatile de minimum 225 grame la hl alcool 100% vol. la comercializarea pentru consum. orz. însoţită de o denumire geografică. CAPITOLUL III Definirea. ovăz. de calităţile organoleptice şi de proprietăţile fizico-chimice. astfel încât produsul obţinut în urma distilării să aibă o aromă şi un gust specifice materiilor prime utilizate. 18. iar fermentarea se realizează sub acţiunea drojdiilor.cu sau fără adaos de alte enzime naturale. descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase Art. înainte de asamblare. de materiile prime şi materialele folosite. Whisky sau whiskey este băutura spirtoasă: a) obţinută prin fermentarea şi distilarea unui must de cereale.aparatele de distilare folosite. .. b) rachiul obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică şi distilarea sucului de trestie de zahăr. astfel încât produsul obţinut prin distilare să prezinte în mod clar caracteristicile organoleptice specifice romului. 3. zaharificarea este efectuată de diastaza malţului. .8% vol. c) obţinută fie prin redistilarea unui distilat obţinut conform lit. b) obţinută fie prin distilarea exclusivă a mustului fermentat din boabe întregi de grâu.durata de maturare sau învechire. alta decât cele menţionate în anexa nr. loc de fabricaţie .17. c) concentraţia alcoolică este de minimum 40% vol. 3 la prezentele norme. . Romul este băutura spirtoasă: a) obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică şi distilarea fie a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zahărului din trestie de zahăr.metodele de fabricare.. Băuturile spirtoase astfel obţinute aparţin aceleiaşi categorii ca şi băuturile spirtoase iniţiale. la comercializarea pentru consum. . Acest rachiu poate fi comercializat cu menţiunea "agricol" ca o completare la denumirea de rom. băuturile spirtoase se definesc după cum urmează: 1.operaţiunea care constă în punerea împreună a două sau mai multe băuturi spirtoase din aceeaşi categorie. între care există numai diferenţe minore de compoziţie. b) distilarea se face până la o concentraţie alcoolică de maximum 94.zona geografică de producere. învechirea produsului obţinut în urma distilării se realizează în butoaie de lemn cu o capacitate de maximum 700 litri pe o perioadă de minimum 3 ani.localitatea sau regiunea unde are loc faza procesului de fabricare a produsului finit. d) concentraţia alcoolică este de minimum 35% vol. c) concentraţia alcoolică este de minimum 37.5% vol. combinare (cupajare) .În funcţie de tehnologia de fabricaţie. la comercializarea pentru consum. 5. b). care conferă băuturii caracterul şi calităţile definitive esenţiale. fie a sucului de trestie de zahăr distilat la maximum 96% vol.

b) având un conţinut în substanţe volatile de cel puţin 125 grame la hl alcool 100% vol. învechirea se poate aplica atât la materia primă. Brandy sau Weinbrand este băutura spirtoasă: a) obţinută dintr-un distilat de vin cu o concentraţie alcoolică de maximum 86% vol.. Rachiu de vin este băutura spirtoasă: a) obţinută exclusiv prin distilarea vinului sau a vinului alcoolizat la maximum 86% vol. sau prin redistilarea unui distilat de vin la maximum 86% vol.586...VSOP "Very Superior Old Pale". 5. cât şi la produsul finit. d) concentraţia minimă a produsului este de 37. Concentraţia alcoolică minimă a vinarsului este de 36% vol. concentraţia alcoolică se va situa în limitele 37. . . b) având un conţinut în substanţe volatile de minimum 125 grame la hl alcool 100% vol. obţinut din distilate învechite minimum 7 ani.V "vinars vechi". obţinut din distilate învechite minimum 1 an.. la comercializarea pentru consum. în cazul în care capacitatea butoaielor de stejar este mai mică de 1.. cu condiţia ca cel de-al doilea distilat să nu depăşească limita maximă de 50% din totalul gradelor alcoolice ale produsului finit. Se permite redistilarea până la aceeaşi concentraţie alcoolică.e) băutura spirtoasă se poate numi "rachiu de cereale". ori dintr-un rachiu de vin combinat (cupajat) sau nu cu un distilat de vin a cărui concentraţie este de maximum 94. după cum urmează: . fie după adăugarea de apă. e) această băutură poate fi valorificată şi ca materie primă pentru realizarea produsului "brandy" sau a altor băuturi spirtoase. obţinut din distilate învechite minimum 3 ani.a unui must fermentat din cereale şi care prezintă caracteristicile organoleptice specifice materiilor prime folosite. distilarea fiind efectuată în prezenţa tescovinei. cu condiţia ca producerea acestei băuturi să fie tradiţională în regiunile respective şi ca băutura spirtoasă din cereal să fie obţinută fără nici un aditiv. 6. d) învechită în recipiente din stejar timp de cel puţin un an sau timp de cel puţin 6 luni. f) denumirea "băutură spirtoasă din cereale" poate fi înlocuită cu denumirea de "Korn" sau "Kornbrand"..0% vol. se poate vinde sub denumirea de "vinars" dacă a fost maturată în contact cu lemnul timp de cel puţin un an. provenite exclusiv de la distilarea sau redistilarea materiilor prime utilizate. la comercializarea pentru consum. La producerea vinarsului se pot folosi extracte natural obţinute din fructe şi plante.000 l. c) având un conţinut maxim în alcool metilic de 200 grame la hl alcool 100% vol.5% vol. este admisă indicarea pe etichetă a perioadei de învechire. în acest caz. la comercializarea pentru consum. cu condiţia ca pe contraetichetă să apară şi denumirea fructelor sau plantelor din care s-a obţinut extractul. .. e) concentraţia alcoolică minimă este de 36% vol. b) cantitatea de drojdii care poate fi adăugată tescovinei de struguri în vederea fabricării de rachiu de tescovină de struguri este de cel mult 25 kg drojdii la 100 kg tescovină de struguri . obţinut din distilate învechite minimum 5 ani. 4. dacă a fost obţinută prin distilarea la maximum 95% vol. Rachiu de tescovină sau marc este băutura spirtoasă: a) obţinută din tescovină de struguri fermentată şi distilată.VS "vinars superior". până la o concentraţie de maximum 86% vol. fie direct prin vapori de apă. f) băutura obţinută prin distilarea vinului la maximum 86% vol. c) având un conţinut maxim în alcool metilic de 200 grame la hl alcool 100% vol.8% vol. la care au putut fi adăugate drojdii într-o proporţie determinată.XO "Extra Old". în cazul băuturii produse în Germania şi în regiunile Comunităţii în care limba germană este una dintre limbile oficiale.

b) conţinutul minim în substanţe volatile este de 200 grame la hl alcool 100% vol.. băutura obţinută din drojdia de vin care a fost distilată şi redistilată la maximum 86% vol.. c) având un conţinut în substanţe volatile de minimum 140 grame la hl alcool 100% vol. e) în cazul rachiurilor de fructe cu sâmburi. cu excepţia strugurilor. b) distilarea se face la o concentraţie alcoolică de maximum 86% vol. syriaca).).. dacă se utilizează mai multe marcuri de fructe diferite. astfel încât distilatul să aibă o aromă şi un gust specifice materiei prime utilizate. la comercializarea pentru consum. pentru rachiurile obţinute de producătorii particulari de fructe în distilerii. corcoduşe (Prunus domestica L. şi un conţinut maxim în alcool metilic de 1. astfel încât produsul distilării să aibă aroma şi gustul specifice fructului respectiv. Rachiul de fructe este băutura spirtoasă: a) obţinută exclusiv prin fermentaţia alcoolică şi distilarea unui fruct cărnos sau a unui must din acest fruct. f) concentraţia alcoolică minimă este de 37. Rachiul de marc de fructe este băutura spirtoasă: a) obţinută exclusiv prin fermentarea şi distilarea la maximum 86% vol. b) concentraţia alcoolică minimă este de 37. 10.. e) denumirea "marc" sau "rachiu de tescovină" poate fi înlocuită cu denumirea "grappa".utilizată. această prevedere nu se aplică în cazul rachiurilor obţinute din perele din soiul Williams. dar numai pentru băutura spirtoasă produsă în Italia.). pere(Pyrus communis L) conţinutul de alcool metilic este de maximum 1.5% vol.200 grame la hl alcool 100% vol. Cantitatea de alcool obţinută din drojdii nu trebuie să depăşească 35% din cantitatea totală de alcool din produsul finit.. mere (Malus domestica Borkh. pe an. a marcului de fructe. d) concentraţia alcoolică minimă este de 37..000 grame alcool metilic la hl alcool 100% vol. 8. .200 grame la hl alcool 100% vol. Rachiu de drojdie este băutura spirtoasă: a) obţinută prin distilarea drojdiei de vin până la o concentraţie de maximum 86% vol.. la comercializarea pentru consum. în cazul rachiurilor de marc de fructe cu sâmburi.5% vol.". Rachiu de stafide este băutura spirtoasă: a) obţinută prin distilarea produsului obţinut prin fermentarea alcoolică a extractului de stafide din soiurile de viţă de vie "Negru de Corint" sau "Muscat de Malaga". f) denumirea sub care se vinde acest produs este "rachiu de marc de.. la comercializarea pentru consum. În cazul următoarelor fructe: prune (Prunus domestica L. redistilarea la aceeaşi tărie alcoolică este autorizată.5% vol.. c) conţinutul maxim în alcool metilic este de 1.5% vol.. conţinutul în acid cianhidric nu trebuie să depăşească 10 grame la hl alcool 100% vol. urmată de numele fructului respectiv. denumirea sub care se vinde este "rachiu de marc de fructe". la comercializarea pentru consum.5% vol. în prezenţa ori în lipsa sâmburilor. c) având un conţinut de substanţe volatile de minimum 200 grame la hl alcool 100% vol. var. cu ajutorul unor instalaţii speciale care permit separarea fracţiilor "frunte" şi "coadă" şi învechită în vase de lemn minimum 3 luni se poate comercializa sub denumirea de "spumă de drojdie".5% vol. 9.000 grame la hl alcool 100% vol.. c) concentraţia alcoolică minimă este de 37. la comercializarea pentru consum. 7. e) concentraţia alcoolică minimă este de 37. d) conţinutul maxim în acid cianhidric este de 10 grame la hl alcool 100% vol. a căror producţie totală anuală nu depăşeşte 500 hl alcool 100% vol. b) distilarea se face la o concentraţie alcoolică de maximum 94. d) având un conţinut de maximum 1.

de maximum 1. cele indicate la lit. soc. 12. cu condiţia ca la obţinerea acestuia să se respecte procesul tehnologic tradiţional zonei.. dacă pe etichetă apare menţiunea suplimentară "obţinut prin macerare şi distilare". de struguri sau de orice alte fructe.. d) în funcţie de zona în care s-au produs prunele.). emise de Ministerul Agriculturii. pe etichetă trebuie să apară cuvântul "rachiu". la comercializarea pentru consum.". eventual însoţit de o explicaţie.5% vol. h) denumirea sub care se vinde acest produs este "rachiu de . urmată de numele fructului. j) termenul "Williams" este rezervat rachiului de pere. m) în alcool etilic de origine agricolă. urmată de numele fructului. de citrice. căpşuni. în situaţia în care există riscul ca una dintre aceste denumiri să nu fie uşor înţeleasă de consumatorul final. c) având un conţinut de minimum 200 grame în substanţe volatile. rachiu de prune (şliboviţă. de asemenea. de corcoduşe. urmată de distilare. porumbe.). . m) băuturile spirtoase pot purta.". b) distilarea se face la o concentraţie alcoolică de maximum 86% vol. de durata de învechire şi concentraţia alcoolică. o) concentraţia alcoolică minimă este de 37. turţ. proporţia minimă care se utilizează este de 100 kg de fructe la 20 litri de alcool 100% vol. l) denumirea "rachiu de.. produs în exclusivitate din pere din soiul Williams. Rachiu de cidru (de mere sau de pere) este băutura spirtoasă: a) obţinută prin distilarea exclusivă a cidrului (de mere sau de pere). aşa cum sunt prezentate în prezentele norme. var. syriaca).. în ordinea descrescătoare a cantităţilor de fructe folosite.. de tehnologia aplicată.000 grame de alcool metilic şi de maximum 10 grame acid cianhidric la hl alcool 100% vol. coacăze negre parţial fermentate sau nefermentate în alcool etilic de origine agricolă. c). pot fi denumite "geist".prune brumării (Prunus domestica L. scoruşe. la comercializare pentru consum. în prezenţa sau în lipsa sâmburilor.". întregi sau zdrobite ori a sucului obţinut din prune.. de caise. în rachiuri sau în distilat. produsul se va numi "rachiu de fructe". poate fi înlocuită cu numele fructului numai în cazul în care se utilizează următoarele fructe: corcoduşe (Prunus domestica L.. denumirea "rachiu de.. În anumite zone geografice ţuica poate fi denumită "horincă" sau "turţ". cum ar fi: rachiu de cireşe (sau kirsch). i) în anumite zone geografice rachiul de fructe poate purta denumirea de palincă. mure. pentru zmeură. de mere. de piersici. acest nume fiind asociat numelui fructului. e) concentraţia alcoolică minimă este diferită în funcţie de procesul tehnologic de obţinere. Ţuica este băutura spirtoasă: a) obţinută prin fermentarea alcoolică şi distilarea prunelor (diverse soiuri). k) când două sau mai multe varietăţi de fructe sunt macerate şi distilate împreună. urmată de distilare. de smochine. coacăze. urmată de numele fructului. denumirea produsului "ţuică" va fi acompaniată de diverse denumiri prin care se vor diferenţia calităţile de ţuică.. mere Golden delicios. Alimentaţiei şi Pădurilor. d) şi e) pentru produsele tradiţionale ale căror fabricare şi vânzare constituie o sursă de venit substanţială pentru anumiţi producători de fructe.). măceşe. 11. de soi. astfel încât produsul distilării să aibă o aromă şi un gust provenind de la fruct. completat cu numele fiecărei specii.g) se admit derogări de la prevederile lit. afine. şi pot suporta învechire. prune (Prunus domestica L. horincă etc. n) băuturile spirtoase obţinute prin macerarea fructelor întregi nefermentate. dar nu mai mică de 24% vol.

astfel încât gustul ienupărului să fie predominant. b) concentraţia alcoolică minimă este de 37. b) aromatizarea acestei băuturi spirtoase poate fi completată cu substanţe aromatizante.. Băutura spirtoasă de ienupăr denumită şi gin este băutura spirtoasă: a) obţinută prin aromatizarea cu boabe de ienupăr a alcoolului etilic de origine agricolă şi/sau a unui rachiu de cereale şi/sau a unui distilat de cereale. în prezenţa boabelor de ienupăr şi a altor produse vegetale naturale. 15. e) concentraţia alcoolică minimă este de 25% vol. în alambicuri tradiţionale pentru gin.. 14. puritate şi concentraţie alcoolică.". "genever" sau "peket" trebuie să aibă caracteristicile organoleptice corespunzătoare respectivelor produse. d) băutura astfel definită poartă denumirea "băutură spirtoasă din. însă caracteristicile organoleptice ale ienupărului trebuie să fie perceptibile. d) concentraţia alcoolică minimă este de 37... c) gustul caracteristic şi culoarea băuturii spirtoase trebuie să provină în mod exclusiv de la fructul folosit.b) distilarea se face la o concentraţie alcoolică de maximum 86% vol. urmată de numele fructului. f) nu pot fi denumite "Pacharan" decât băuturile "din fructe" produse în Spania şi obţinute prin macerarea porumbelor (Prunus espinosa) într-o proporţie minimă de 250 grame fructe la litrul de alcool 100% vol. Cantitatea de fructe utilizată este de cel puţin 5 kg pentru 20 litri de alcool 100% vol. la comercializarea pentru consum. d) băutura poate fi numită "gin" dacă este obţinută prin aromatizarea unui alcool etilic de origine agricolă având caracteristici organoleptice adecvate cu substanţe aromatizante naturale şi/sau identic naturale şi/sau preparate aromatizante.2 grame la hl alcool 100% vol. la comercializarea pentru consum. el însuşi obţinut prin fermentarea rădăcinilor de genţiană. Rachiu de genţiană este băutura spirtoasă: a) obţinută pe baza unui distilat de genţiană. astfel încât produsul distilării să aibă o aromă şi un gust provenind de la fruct. e) concentraţia alcoolică este de minimum 37.5% vol. la comercializarea pentru consum.5% vol. având aceeaşi compoziţie. utilizat. Băutura spirtoasă din fructe este băutura: a) obţinută prin macerarea unui fruct în alcool etilic de origine agricolă şi/sau într-un distilat de origine agricolă şi/sau într-un rachiu într-o proporţie determinată. "ginebra" sau "genebra". chiar dacă sunt mai atenuate. respectiv un conţinut maxim de alcool metilic de 5 grame la hl alcool 100% vol.. b) băutura astfel obţinută poate fi denumită "Wacholder".000 grame la hl alcool 100% vol. altele decât cele provenind de la fructul folosit. . 16.. alte substanţe aromatizante naturale şi/sau identic naturale şi/sau preparate aromatizante şi/sau plante ori părţi de plante aromatice pot fi utilizate în completare. "jenever". şi un conţinut maxim de aldehide exprimat în acetaldehide de 0. gustul de ienupăr rămânând predominant. la comercializarea pentru consum. c) având un conţinut în substanţe volatile de minimum 200 grame şi un conţinut în alcool metilic de maximum 1. poate fi atribuită denumirea "gin distilat" şi amestecului dintre rezultatul redistilării cu un alcool etilic de origine agricolă.5% vol. cu sau fără adaos de alcool etilic de origine agricolă. Gin distilat este băutura spirtoasă: a) obţinută prin redistilarea alcoolului etilic de origine agricolă având caracteristici organoleptice specifice şi concentraţia alcoolică iniţială de minimum 96% vol. pentru produsele menţionate mai sus gustul de ienupăr poate să nu mai fie perceptibil. 13. c) alcoolul şi/sau rachiul de cereale şi/sau distilatul de cereale utilizate pentru băuturile spirtoase denumite"geni0vre".

17. de anason verde (Pimpinella anisum). plante şi fructe aromatice.. dar aroma acestor băuturi se va datora în mare parte distilatelor din seminţe de chimion şi/sau din seminţe de mărar. 18.adaos de extracte naturale distilate din plante de anason. alcoolul aromatizat prin distilare trebuie să reprezinte cel puţin 20% din concentraţia alcoolică a produsului "ouzo". c) concentraţia alcoolică este de minimum 15% vol. ceea ce implică prezenţa de substanţe colorante numite calcone. . prin unul dintre următoarele procedee: . dar gustul de anason trebuie să fie preponderent.să fie produsă exclusiv în Grecia.b) pentru aromatizarea "ginului distilat" se pot utiliza în mod complementar substanţe aromatizante natural şi/sau identic naturale şi/sau preparate aromatizante. . Băutura spirtoasă cu anason este băutura spirtoasă: a) obţinută prin aromatizarea unui alcool etilic de origine agricolă cu extracte naturale de anason în formă de stea (Illicium verum).5 grame la litru. fenicul (Foeniculum vulgare) sau de orice altă plantă care are acelaşi component aromatizant principal.5% vol. e) substanţele amare nu pot domina în mod sensibil gustul. .să fie obţinută prin combinarea (cupajarea) alcoolurilor aromatizate prin distilare sau macerare cu ajutorul fructelor de anason şi eventual de fenicul. la comercializarea pentru consum. la comercializarea pentru consum. d) pentru aromatizare mai pot fi folosite în completare şi alte substanţe aromatizante. din masticul provenit de la un arbust indigen din insula Chios (Pistacia lentiscus Chia sau latifolia) şi al altor seminţe. .concentraţia alcoolică minimă a produsului "ouzo" este de 37. b) complementar se pot utiliza substanţe aromatizante naturale şi/sau identic naturale şi/sau preparate aromatizante.5.05. c) concentraţia alcoolică este de minimum 37. dar gustul de chimion trebuie să fie preponderent. f) pentru ca băutura spirtoasă de anason să fie denumită "ouzo" ea trebuie: . d) produsul obţinut prin adăugarea de esenţe sau arome în alcool etilic de origine agricolă nu poate fi numit "gin distilat". . c) băutura spirtoasă definită la lit. e) concentraţia alcoolică a pastisului este de minimum 40% vol. . Băutura spirtoasă cu chimion este băutura spirtoasă: a) obţinută prin aromatizarea unui alcool etilic de origine agricolă cu chimion (Carum carvi). d) pentru ca băutura spirtoasă de anason să fie numită "pastis" ea trebuie să conţină şi extracte naturale din "lemn dulce" (Glycyrrhiza glabra). la comercializarea pentru consum. la comercializarea pentru consum. "London Gin" este un tip de gin distilat.redistilarea alcoolului în prezenţa seminţelor sau a altor părţi de plante prezentate anterior.5% vol. pastisul are un conţinut de zahăr de maximum 100 grame la litru şi un conţinut de anethol de minimum şi maximum 1. f) extractul sec este de maximum 1. la comercializarea pentru consum.5 grame la 100 mililitri alcool etilic 100% vol. respectiv 2. g) concentraţia alcoolică este de minimum 30% vol. precum şi a acidului glicirizic al cărui conţinut minim şi maxim trebuie să fie de 0.0 grame la litru.folosirea combinată a celor 3 metode precedente. a) şi b) poate fi numită şi "akvavit" ori "aquavit" dacă aromatizarea a fost efectuată cu un distilat de plante sau de ierburi aromatizante. b) la aromatizare se pot folosi complementar şi alte extracte naturale sau seminţe ale plantelor aromatice. utilizarea de uleiuri esenţiale fiind interzisă.macerare şi/sau distilare. respectiv 0.

b) concentraţia alcoolică minimă este de 37. . îndulcite.produsul "ouzo" trebuie să fie incolor şi să aibă un conţinut în zahăr de maximum 50 grame la litru.5% vol. e) denumirea "cremă de coacăze negre" este rezervată lichiorurilor de coacăze negre cu un conţinut de zahăr de minimum 400 grame la litru. d) prezentele norme nu împiedică posibilitatea de a utiliza denumirea "amer". la comercializarea pentru consum.80 grame la litru pentru lichior de genţiană. Votca este băutura spirtoasă: a) obţinută dintr-un alcool etilic de origine agricolă.70 grame la litru pentru lichiorurile de cireşe. . c) concentraţia alcoolică minimă este de 15% vol. exprimat în zahăr invertit. la care se adaugă eventual produse de origine agricolă. urmată de numele fructului sau al materiei prime folosite.distilatul trebuie să fie obţinut într-un alambic tradiţional discontinuu din cupru cu o capacitate de maximum 1. asociată sau nu cu un alt termen. este destinată lichiorurilor cu un conţinut de zahăr de minimum 250 grame la litru. fie prin rectificare. având ca efect atenuarea selectivă a caracteristicilor organoleptice inerente ale materiilor prime folosite.. "amaro" sau "bitter". . aromatizarea poate conferi produsului caracteristici organoleptice particulare.. 22. în special un gust catifelat. Lichiorul pe bază de ou este băutura spirtoasă: a) obţinută din alcool etilic de origine agricolă. Bitterul sau băutura spirtoasă cu gust amar este băutura spirtoasă cu gust amar predominant: a) obţinută prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanţe aromatizante naturale şi/sau identic naturale şi/sau preparate aromatizante. . exprimat în zahăr invertit. aroma sa caracteristică trebuie să provină exclusiv de la anason verde (Pimpinella anisum) şi/sau de la anason în formă de stea (Illicium verum) şi/sau fenicul (Foeniculum vulgare).. unde alcoolul etilic este constituit exclusiv din rachiu de cireşe. exprimat în zahăr invertit.. 21. b) cu un conţinut de zahăr de minimum 100 grame la litru. fructe. g) pentru ca băutura spirtoasă de anason să fie numită "anis". cu excepţia produselor lactate. la comercializarea pentru consum.000 litri şi să aibă o concentraţie alcoolică de minimum 55% vol. într-o proporţie minimă de 20% din concentraţia alcoolică a produsului. . 20. şi de maximum 80% vol. fie prin filtrare prin cărbune activ urmată eventual de o distilare simplă. Lichiorul este băutura spirtoasă: a) obţinută prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă sau a unui distilat de origine agricolă ori a uneia sau mai multor băuturi spirtoase ori a unui amestec din produsele menţionate.denumirea "anis distilat" poate fi utilizată dacă băutura conţine alcool distilat în prezenţa unor asemenea seminţe. la comercializarea pentru consum. sau printr-un tratament echivalent. la comercializarea pentru consum. d) denumirea "cremă de. c) conţinutul minim de zahăr de 100 grame la litru se reduce pentru următoarele lichioruri: . "amaro" sau "bitter" pentru produsele care nu sunt menţionate în prezentele norme.concentraţia alcoolică minimă este de 35% vol. 19. b) băutura spirtoasă astfel obţinută poate fi vândută sub denumirea "amer". obţinut exclusiv din genţiană ca substanţă aromatizată unică.". cum ar fi: smântână. f) concentraţia alcoolică minimă este de 15% vol. lapte sau alte produse lactate. vin sau vin aromatizat.

pot fi utilizate numai substanţele şi preparatele aromatizante naturale. la comercializarea pentru consum. (4) Colorarea băuturilor spirtoase se face cu respectarea reglementărilor în vigoare. 7. d) conţinutul în zahăr şi/sau miere de albine este de minimum 150 grame la litru de produs finit. Lichiorul de ou este băutura spirtoasă: a) obţinută din alcool etilic de origine agricolă. . trebuie să corespundă definiţiilor şi cerinţelor categoriei de care aparţin.(1) Băuturile spirtoase. Ele trebuie denumite "băuturi spirtoase". la comercializarea pentru consum.zmeură. 6 alin.b) aromatizată sau nu. în lipsa acesteia. 5 nu pot primi denumirile care le sunt rezervate la acest articol. definite conform reglementărilor în vigoare. d) conţinutul minim de gălbenuş de ou este de 70 grame la litru de produs finit. 5. e) denumirea "lichior de ou" se poate asocia unui nume comercial. . (2) Aditivii alimentari autorizaţi şi modalităţile de utilizare a acestora la prepararea băuturilor definite la art.ananas.cireşe. 23. f) concentraţia alcoolică minimă este de 15% vol. c) cu un conţinut minim de zahăr sau miere în echivalent zahăr de 150 grame la litru de produs finit.coacăze negre. (2) trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare. . 847/2004 in data de 20 ianuarie 2005 Modificat de articolul 1 din Ordin nr. (2) Băuturile spirtoase care nu corespund prevederilor reţinute pentru produsele definite la art. 5. 5 şi la art. sunt autorizate în obţinerea de lichioruri. substanţele aromatizante identice cu cele naturale. Art. g) această băutură spirtoasă se numeşte "lichior pe bază de ou" sau "advocaat". . 15. b) lichioruri de plante: . f) concentraţia alcoolică minimă este de 14% vol. . (6) Totuşi. . e) conţinutul de gălbenuş de ou este de minimum 140 grame la litru de produs finit. 357/2004 in data de 20 ianuarie 2005 Art. . (5) Pentru producerea băuturilor spirtoase definite la art. având ca ingrediente albuş şi gălbenuş de ou de găină. cu excepţia celor definite la pct. 6 alin. (2) trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare. pentru a putea fi vândute în vederea consumului sub una dintre denumirile prevăzute la art. 17 şi 19. . 16. 5 şi la art.mure. zahăr şi/sau miere de albine. b) aromatizată sau nu. 6. de legislaţia naţională face ca băutura spirtoasă în cauză să piardă dreptul la denumirea rezervată.citrice. Modificat de articolul 1 din Ordin nr.afine. cu excepţia celor menţionate mai jos: a) lichioruri (sau creme) de fructe: . 1532/2004 in data de 20 ianuarie 2005 Modificat de articolul 1 din Ordin nr. "avocat" sau "Advokat" şi se asociază unui nume comercial. c) având ca ingrediente gălbenuş şi albuş de ou de găină şi zahăr sau miere de albine. (3) Auxiliarii tehnologici autorizaţi şi modalităţile de utilizare a acestora la prepararea băuturilor definite la art.(1) Adăugarea de alte substanţe decât cele autorizate de legislaţia comunitară sau.

(2) Utilizarea de termeni precum "rum". trebuie avut în vedere ca aceasta să nu fie mai mare decât a celui mai tânăr constituent alcoolic al produsului şi cu condiţia ca învechirea să se facă sub control fiscal. "stil". "tequila" sau derivate din denumirile prevăzute la art.(1) Băuturile spirtoase menţionate mai jos: . adaosul de apă. .XO "Extra Old". "tip". . "marcă". "ginley". 5 pentru alte băuturi spirtoase decât cele definite la articolul menţionat este interzisă. . (9) Pentru diluarea sau dizolvarea coloranţilor. Art. este autorizat cu condiţia ca acest adaos să nu modifice natura produsului.mentă. denumirea sub care se vinde produsul se scrie grupat cu caractere de acelaşi tip şi aceeaşi mărime de minimum 3 mm. "fel". eventual distilată sau demineralizată. "gust" sau alte indicaţii similare. . "produs tradiţional" sau orice altă expresie similară.. "reţetă tradiţională". "ron". . 10.rom. (2) se interzice utilizarea de termeni precum "produs original". (4) În cazul utilizării de arome la fabricarea băuturilor spirtoase. Art.".VSOP "Very Superior Old Pale".EXTRA. aromelor sau a altor aditivi autorizaţi folosiţi la prepararea băuturilor spirtoase se foloseşte numai alcool etilic de origine agricolă..(1) Băuturile spirtoase comercializate în vederea consumului uman nu pot fi descrise prin asociere sau cuvinte cum ar fi: "gen". indicarea pe etichetă a materiei prime din care s-a fabricat alcoolul etilic de origine agricolă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare. care nu corespund prevederilor reţinute pentru produsele definite la art. pentru o perioadă de învechire de minimum 1 an.băutură spirtoasă din cereale/rachiu de cereale. "rhum". având caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice în conformitate cu anexa nr. după cum urmează: . respective Hotărârea Guvernului nr. . 1 la prezentele norme şi cu SR 14/98.whisky sau whiskey. (10) Caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice ale băuturilor spirtoase trebuie să corespundă prevederilor specificaţiilor tehnice sau standardelor de firmă. . de respectarea cărora producătorul rămâne direct răspunzător. . (8) La prepararea băuturilor spirtoase se foloseşte alcool etilic de origine agricolă. "votka".anason. . "metodă originală". 5.(1) Etichetarea băuturilor spirtoase se face cu respectarea reglementărilor în vigoare. la corectarea concentraţiei alcoolice volumetrice. pentru o perioadă de învechire de minimum 5 ani. (7) Pentru elaborarea băuturilor spirtoase. 9.genţiană. (11) Metodele de analiză pentru verificarea caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice ale băuturilor spirtoase se fac în conformitate cu reglementările în vigoare.genepi (grupă de plante medicinale). (3) Pentru băuturile spirtoase care sunt supuse învechirii se poate indica pe etichetă durata acesteia.VS "very special". (2) Când pe eticheta unui produs se menţionează durata de învechire. 106/2002 privind etichetarea alimentelor. . 8. pentru o perioadă de învechire de minimum 3 ani. Art. pentru o perioadă de învechire de minimum 7 ani. . (3) De asemenea.. . denumirea sub care se vinde produsul este "băutură spirtoasă cu aromă de. pentru produsele menţionate la alin.

el se exprimă în "% vol. 5 şi în afara denumirii comerciale. sub orice formă ar fi. partea fiecărui component alcoolic este egală cu volumul de alcool pur pe care îl reprezintă în volumul total de alcool pur al amestecului. inclusiv ţuica cu toate sortimentele ei. (3) Prevederile alin.. . . 5. 357/2004 in data de 20 ianuarie 2005 . b) în etichetarea şi prezentarea lichiorurilor menţionate mai sus denumirile compuse trebuie să figureze pe aceeaşi linie. ciocolată." şi în ordine descrescătoare.". Art. trebuie făcută o referire privitoare la natura alcoolului utilizat în acelaşi câmp vizual. fie prin menţiunea "alcool agricol". dimensiuni şi culori identice. c) în etichetarea acestor lichioruri.rachiu de cidru (de mere sau de pere). . iar denumirea "lichior" trebuie să fie în imediata apropiere şi scrisă cu caractere de dimensiunile celor de la denumirea compusă. cu excepţia produselor definite la art. . m). (2) nu se aplică pentru denumirea şi prezentarea produselor obţinute dintr-un astfel de amestec dacă acest amestec corespunde uneia dintre definiţiile prevăzute la art. denumirile compuse pot fi utilizate la prepararea următoarelor lichioruri: .portocale brandy. dacă alcoolul nu provine de la băuturile spirtoase indicate. enumerându-se toate componentele alcoolice. la care se adaugă alcool etilic de origine agricolă. ..coacăze brandy." sau "elaborat cu ajutorul. (2). 5 pct. cu proporţia lor în amestec. 8. . 10 lit. (4) În etichetarea şi prezentarea produselor rezultate din amestecul menţionat mai sus se poate face referire la unul sau altul dintre termenii generici menţionaţi la art. 5 pct..caise brandy. cu caractere. această referire este exprimată fie prin menţionarea naturii alcoolului agricol utilizat.prune brandy. (5) a) O denumire generică poate intra în componenţa unei denumiri compuse pentru prezentarea unei băuturi spirtoase. termenul generic rezervat băuturilor enumerate mai sus. precedată de sintagma "spirtoase obţinute dintr-un amestec" şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. . nu pot purta în prezentarea lor. 11." sau "pe bază de.. cafea. rachiu de drojdie. Modificat de articolul 1 din Ordin nr. 6 alin. cu condiţia ca alcoolul acestei băuturi să provină exclusiv de la băutura spirtoasă menţionată în denumirea compusă. denumirea sub care se vinde produsul de "băutură spirtoasă" trebuie să apară în mod obligatoriu pe etichetă. în mod vizibil şi clar citibil...rachiu de tescovină.rachiu de stafide.În afara produselor menţionate la art. 10. (1) este amestecată cu: a) una sau mai multe băuturi spirtoase definite sau nedefinite conform art. 5 şi art..rachiu de fructe. şi/sau b) unul sau mai multe distilate de origine agricolă. însă în acelaşi camp vizual. .rachiu de vin şi brandy. vinars. precedată de fiecare dată de formula "fabricat pornindu-se de la. 1532/2004 in data de 20 ianuarie 2005 Modificat de articolul 1 din Ordin nr. spumă de drojdie. 12 şi 14 se interzice inscripţionarea pe etichetă de fructe şi/sau porţiuni vegetale. 847/2004 in data de 20 ianuarie 2005 Modificat de articolul 1 din Ordin nr. (2) Dacă una dintre băuturile spirtoase enumerate la alin.

vişine.2. 1. afine şi alte fructe din specia Vaccinium. 2.4.: 50. exprimati in grame acetat de etil la hl alcool 100% vol. ananas. mango şi mangustan. piersici (inclusiv piersici fără puf şi nectarine). exprimate in grame la hl alcool 100% vol. Cereale: 1.1 h) furfurol: nedetectabil ANEXA Nr. struguri. 3. porumb. 5 pct. mei.ANEXA Nr.2. proaspete sau uscate. 3 la norme DENUMIRI GEOGRAFICE prevăzute la art.5 b) esteri. hrişcă. 3.1. 1.5 g) baze azotate volatile.: 0. 2.3. prune şi porumbe. pere şi gutui. Melasă.3. b) coacăze negre. 1 lit. Valori maxime: a) aciditate totala. 1. Fructe: 3. proaspete. dude. b) . fructe de cajon.5 d) alcooluri superioare. 1 la norme Caracteristicile alcoolului etilic de origine agricolă 1. Sultana). mure şi hibrizi ale acestora. grepfruit.6. 3. zmeură. exprimate in grame acetaldehida la hl alcool 100% vol.: 0. minimum: 96. pepeni.4.1. orez. decolorată sau nu: 2. proaspete sau uscate: portocale. proaspeţi sau uscaţi (de Corint. clementine. 3.5. d) kiwi. mere. exprimata in grame acid acetic la hl alcool 100% vol.: 1. c) merişor.: 1.5. boabe de sorg. caise. exprimat in grame la hl alcool 100% vol. 2.: 0.: 1. e) altele: tamarine. sucurile de fructe conţinând zahăr în orice proporţie. 3. 3.7. cireşe. smochine. exprimate in grame de 2-metil 1-propanolol la hl alcool 100% vol. 3. albe sau roşii şi agrişe.0% vol. avocado.1. fructele pasiunii. 1. carambola.3 c) aldehide. alte cereale. mandarine. citrice. ANEXA Nr. sirop de melasă. 3. guane.3. melasă din trestie de zahăr. curmale. Caracteristici organoleptice: nu se detecteaza gust strain de materia prima utilizata 2.0 f) extract sec. exprimat in grame la hl alcool 100% vol.5 e) metanol. 2 la norme Lista produselor agricole utilizate la fabricarea alcoolului etilic de origine agricolă şi a distilatelor de origine agricolă (anexa II la tratat) 1. fragi.2. Taria alcoolica. lămâi. alte fructe proaspete: a) căpşuni. grâu şi meslin (amestec de grâu cu secară în proporţie de 2 la 1).

plantaţiile de portaltoi. . a fost abrogat prin art. care sunt supuse delimitării teritoriale. 333 din 20/05/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 18 august 2002 Versiune actualizata la data de 11/05/2007 CAPITOLUL I Domeniul de aplicare Capitolul I. aflate în perioada de pregătire pentru plantare. . în arealele consacrate tradiţional acestei activităţi. 1. a podgoriilor şi centrelor viticole româneşti în zonele viticole ale Uniunii Europene se realizează pe baza studiilor întreprinse de instituţiile autorizate ale statului român. centre viticole şi plaiuri viticole. Art. (1) lit. 1. I pct.) Rom de Guyane Rom de Malaga Rom de Granada Rom de Madeira[8] Lege nr. c) alte terenuri din interiorul arealelor viticole care. 1 din Legea nr. b) terenurile din arealele viticole rezultate în urma defrişării viilor. . prin amplasarea lor. (2) Plantaţiile de viţă de vie situate în afara perimetrului delimitat al podgoriilor şi centrelor viticole sunt considerate vii răzleţe. situate mai ales în zona colinară. pe nisipuri. . 83/2007. Alineatul (1) a fost modificat prin art. denumite areale viticole. 4. ce conţine art.(1) Din patrimoniul viticol naţional fac parte următoarele categorii de plantaţii şi terenuri: a) plantaţiile de viţă de vie roditoare. în zone viticole. teritorial. cu precădere. plantaţiile-mamă furnizoare de coarde-altoi sau de butaşi pentru înrădăcinare şi şcolile de viţe.Abrogat. 83/2007. regiuni viticole. . Art. CAPITOLUL II Potenţialul de producţie vitivinicolă A.În România viţa de vie se cultivă. completează sau unesc masivele viticole existente şi care prezintă condiţii pentru a fi cultivate cu viţă de vie. Producţia viticolă SECŢIUNEA 1 Arealele de cultură Art. I pct. 3. 244/2002 din 29/04/2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole Publicat in Monitorul Oficial. 2 din Legea nr. (3) Încadrarea zonelor viticole. precum şi pe alte terenuri cu condiţii favorabile. Partea I nr.Bautura spirtoasa Denumirea geografica Rom Rom de Martinique Rom de Guadeloupe Rom de Reunion (Aceste denumiri pot fi completate cu mentiunea "traditional". podgorii. Definiţiile acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 2.(1) Plantaţiile de viţă-de-vie se grupează. b) şi c) reprezintă rezerva pentru cultivare cu viţă de vie. Art. (2) Terenurile prevăzute la alin.

83/2007. datorită condiţiilor naturale. este ţinut la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. 83/2007. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor.(1) În viticultură se admite folosirea următoarelor categorii de material săditor: a) viţe altoite. c) butaşi portaltoi pentru altoire sau înrădăcinare. I pct. care cuprinde datele de identificare a tarlalelor. Art. Articolul a fost modificat prin art. terenuri pentru asolamente.(1) Producerea. prelucrarea. SECŢIUNEA a 2-a Producerea materialului săditor viticol Art. 7. actualizat. caracterizate prin originalitatea însuşirilor de calitate care le recomandă să poarte denumirea locului în care au fost produse. . întocmit în baza cadastrului agricol şi a planurilor cadastrale actualizate. Alimentaţiei şi Pădurilor asigură efectuarea şi actualizarea lucrărilor de delimitare a arealelor viticole. Art. SECŢIUNEA a 3-a . 5 din Legea nr. 8.Producătorii de struguri pentru vin au obligaţia de a ţine evidenţa producţiei şi a modului de valorificare a acesteia în carnetul de viticultor. Articolul a fost introdus prin art. permit obţinerea unor produse de înaltă calitate. al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. Alineatul (1) a fost modificat prin art. . 4 din Legea nr.Art. (2) Baza materială aferentă sectorului de producere a materialului săditor viticol. . indiferent de deţinătorii actuali sau viitori. 83/2007. pădurilor şi dezvoltării rurale. I pct. c) viţe portaltoi. este protejată prin lege în sensul respectării destinaţiei iniţiale. (3) Pentru producerea viţelor sunt admise următoarele categorii de material de înmulţire: a) coarde-altoi. soiurilor de viţă de vie cultivate şi tehnologiilor de cultură aplicate. numai pe nisipuri. controlul calităţii şi comercializarea materialului săditor viticol şi de înmulţire se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind producerea. inclusiv a celor destinate producerii vinurilor şi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine. I pct. 6. parcelelor viticole şi suprafeţelor pe soiuri din fiecare parcelă. (4) Materialul de înmulţire prevăzut la alin. iar cele nealtoite. (2) Viţele altoite pot fi plantate pe orice tip de sol. .(1) Ministerul Agriculturii. 61. controlul şi certificarea calităţii. plantaţii-mamă de portaltoi şi coarde-altoi. pe persoană fizică şi juridică deţinătoare. respectiv complexuri de altoire şi forţare. Art. a produselor pe bază de must şi vin şi a strugurilor de masă cu denumire de origine cuprind terenurile situate într-o podgorie sau întrun centru viticol care. (2) Arealele viticole delimitate pentru producerea vinurilor. (3) trebuie să provină din plantaţii-mamă specializate sau din plantaţii viticole recunoscute şi autorizate pentru înmulţire. comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor. . b) butaşi din soiuri roditoare pentru înrădăcinare. b) viţe nealtoite din soiuri roditoare. (3) Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului plantaţiilor viticole se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii.(1) Evidenţa plantaţiilor viticole se realizează prin Registrul plantaţiilor viticole. 3 din Legea nr. (2) Registrul plantaţiilor viticole. precum şi înregistrarea soiurilor de plante. 5.

D. potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 83/2007. O. Art. denumit în continuare. judeţene şi/sau naţionale a drepturilor de plantare a viţei-de-vie are scopul de a permite administraţiei publice locale şi centrale atribuirea dreptului de plantare a viţei-de-vie acelor persoane fizice/juridice care. 9. (2) Pentru obţinerea vinurilor cu denumire de origine controlată se stabileşte o listă a soiurilor pentru fiecare dintre denumirile de origine controlată aprobate. .1 ha de operator economic sau de familie se face numai cu soiuri admise în cultură.N. (4) Direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti vor înştiinţa autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială este situat terenul pentru care s-a eliberat autorizaţia de plantare. pădurilor şi dezvoltării rurale pentru fiecare regiune viticolă. Articolul a fost modificat prin art. (3) Prin familie.O. dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor. în sensul prezentei legi. cu excepţia plantaţiilor înfiinţate pentru consumul familial sau în scop ornamental.Înfiinţarea. 12. Art. iar dreptul individual de plantare pe rezerva naţională este valabil pe o durată de două campanii viticole de la data alocării. pădurilor şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României. I pct.V. denumit în continuare O.(1) În arealele viticole sau în extravilanul localităţilor din afara arealelor viticole înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie pe o suprafaţă de peste 0.1 ha de agent economic sau de familie şi extinderea peste această limită a celor existente se pot face numai în baza autorizaţiei de plantare.(1) Lista soiurilor de viţă-de-vie admise în cultură se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. împreună cu Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri.V. Dreptul individual de plantare nouă este valabil pe durata a două campanii viticole de la data acordării. I pct. avizat de unitatea de cercetări vitivinicole din zonă. (2) Sunt interzise plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole şi în extravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole.V. (2) Autorizaţia plantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole se eliberează pe baza unui drept de plantare nouă sau de replantare ori de plantare pe o rezervă. 83/2007.Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie se face în areale viticole delimitate din podgorii şi centre viticole. precum şi folosirea materialului săditor provenit .N.. Procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare nouă. I pct. vor justifica necesitatea obţinerii acestor drepturi. Partea I. Alineatul (2) a fost modificat prin art. de replantare ori de plantare pe o rezervă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. pe baza propunerilor făcute de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului. eliberată de direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti. 83/2007. întreţinerea şi defrişarea plantaţiilor viticole Art. 6 din Legea nr. . 7 din Legea nr. . Articolul a fost modificat prin art. centru viticol şi direcţie de producţie. se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi. pe baza unor criterii obiective. Art. dreptul individual de plantare pe rezerva regională sau judeţeană este valabil pe o durată de 3 campanii viticole de la data alocării. Dreptul individual de replantare neexercitat într-o perioadă de 8 campanii viticole de la data acordării încetează pentru titularul acestuia. 8 din Legea nr. 10. Crearea rezervei regionale.. Pentru obţinerea autorizaţiei de plantare pe suprafeţe mai mari de 3 ha este necesară prezentarea de către solicitant a unui proiect de înfiinţare a plantaţiei viticole.(1) Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă de peste 0. şi de asociaţiile de producători. . podgorie. 11.

Articolul a fost modificat prin art. şi defrişarea plantaţiei. pe lângă sancţionarea cu amendă contravenţională. În cazul în care făptuitorul nu aduce la îndeplinire măsura de defrişare în termen de cel mult 6 luni de la constatarea faptei. 13.1 ha de familie. direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană şi a municipiului Bucureşti procedează la defrişarea plantaţiei şi îl obligă pe cel în cauză la plata tuturor cheltuielilor aferente.1 ha de operator economic sau de familie se face la cererea persoanei interesate. în scopul producerii de struguri. în scop ornamental şi pentru asigurarea consumului familial. (4) Nerespectarea prevederilor alin.V.(1) În scopul adaptării producţiei vitivinicole la cerinţele pieţei şi în vederea asigurării calităţii produselor vitivinicole. Art. 9 din Legea nr. . 83/2007. drumuri de acces şi zone de întoarcere la capetele parcelei viticole. (2) La propunerea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole şi cu avizul tehnic al O. pentru plantare în golurile din viile cu soiuri nobile din amplasamentele menţionate. 15.V. 83/2007. Dreptul individual de replantare poate fi exercitat în termen de 8 ani de la data acordării acestuia. Art.. pe suprafaţă de cel mult 0.. 11 din Legea nr. poate fi făcută numai în intravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole. eliberate de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti. I pct. (3) Prin lucrările executate în plantaţii nu vor fi distruse sau deteriorate amenajările pedo.N. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aprobă planurile de reconversiune.N. 14.N. pe baza autorizaţiei de defrişare a plantaţiilor viticole. în condiţii tehnice corespunzătoare şi în perioade optime. I pct.şi hidroameliorative. (2) Persoanele care primesc autorizaţia de defrişare beneficiază de un drept individual de replantare.O.V. c) restructurarea plantaţiilor viticole. 10 din Legea nr. Art. înrădăcinate sau a porţiunilor de viţă de vie.din viţe de hibrizi direct producători. (5) Prin plantare se înţelege fixarea la loc definitiv a viţelor altoite. . b) replantarea suprafeţelor viticole. după caz. replantare şi restructurare a plantaţiilor viticole.(1) Defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 0. (3) Plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistenţă relativă la boli. Alineatul (2) a fost modificat prin art. Alineatul (1) a fost modificat prin art. conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(1) Deţinătorii de plantaţii viticole au obligaţia să execute lucrările de întreţinere a viilor. (3) Prin cultură pură se înţelege suprafaţa efectivă ocupată cu butucii de viţă-de-vie. în suprafaţă echivalentă de cultură pură cu cea propusă pentru defrişare. (2) Viile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine controlată sunt supuse unui regim de autorizare în vederea respectării condiţiilor de cultură. .V. (2) şi (3) are drept consecinţă. cu consultarea O. inclusiv prin supraaltoire pe soiurile de struguri de vin. inclusiv suprafaţa ocupată de alei. Ministerul Agriculturii. şi a asociaţiilor de producători din arealul vizat. în mod deosebit tratamentele de combatere a bolilor şi dăunătorilor.D. care sunt obţinuţi prin încrucişări complexe între soiuri de Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii ale genului Vitis. de coarde-altoi şi coarde-portaltoi. alimentaţiei şi pădurilor. 83/2007. .V. potrivit prezentei legi. I pct. se prevăd următoarele măsuri: a) reconversiunea plantaţiilor viticole. Lista cuprinzând aceşti hibrizi interspecifici se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. stabilite prin normele tehnice de producere şi comercializare elaborate de O.

(1) Vinul este un produs agroalimentar. . 18 din Legea nr. 22. . Articolul a fost modificat prin art. 17. 83/2007. 83/2007. Alineatul (3) a fost modificat prin art. Art. obţinut prin epuizarea cu apă a tescovinei proaspete sau fermentate. 14 din Legea nr. . 20.(1) Vinul de hibrizi direct producători sau de hibrizi interspecifici cu rezistenţă relativă la boli.D. (2) Indicaţia geografică este de utilitate publică. SECŢIUNEA a 4-a Producţia de struguri Art. mediului natural şi/sau factorilor umani. 83/2007.(1) Prin indicaţie geografică se înţelege numele unei localităţi sau regiuni geografice care identifică provenienţa vinurilor din acel teritoriu. . Art. pădurilor şi dezvoltării rurale şi se public în Monitorul Oficial al României. I pct. I pct. cu sau fără adaos de zahăr. 83/2007. . 18. (3) Este interzisă fabricarea pichetului. (4) Procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru vin şi alte produse pe bază de must şi vin se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. I pct. 15 din Legea nr.Abrogat. Art. centru viticol sau localitate. precum şi a oţetului.Abrogat. 1493/1999 privind organizarea comună a pieţei vinului. (2) Clasificarea vinurilor se face conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. Art. Producţia vinicolă SECŢIUNEA 1 Vinurile şi produsele pe bază de must şi de vin Art. ce identifică originea vinurilor provenite din acel teritoriu delimitat. 83/2007. . . (3).Folosirea de arome sau de extracte la producerea vinurilor este interzisă. . cu caracteristici de calitate datorate exclusiv factorilor naturali şi umani din acel teritoriu.Abrogat. 83/2007. 23. 21. 17 din Legea nr. . este destinat numai consumului familial. SECŢIUNEA a 2-a Definirea şi dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice Titlul secţiunii a 2-a a fost modificat prin art. aşa cum sunt definiţi la art. (1). în vederea comercializării pentru consumul uman direct. 16. B. Singura aromatizare acceptată este cea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar. I pct.N. 83/2007. Articolul a fost abrogat prin art. (3) Este interzisă utilizarea unei indicaţii geografice pentru vinurile care nu provin din arealul delimitat pentru indicaţia geografică respectivă şi nu sunt produse conform normelor elaborate de O. în cazul în care calitatea sau o altă caracteristică specifică poate fi atribuită în mod esenţial acelui teritoriu. 16 din Legea nr. I pct. Partea I. (2) Vinul rezultat în urma unui amestec între vin de hibrizi direct producători şi vin provenit din soiuri nobile este considerat vin de hibrizi direct producători şi va fi valorificat în condiţiile prevăzute la alin. 13 din Legea nr. Art. Art. I pct. 12 din Legea nr. 19. Articolul a fost abrogat prin art. Articolul a fost modificat prin art. I pct. se înţelege un nume geographic al unei podgorii.Articolul a fost modificat prin art.(1) Prin denumire de origine controlată. 12 alin. I pct. 13 din Legea nr.V. 83/2007. denumită în continuare DOC.O. Articolul a fost abrogat prin art. obţinerii alcoolului de origine vinicolă.

Vinurile şi celelalte produse obţinute din must şi/sau vin. În aceste cazuri. . în momentul punerii lor în consum. comună sau o parte a comunei.Abrogat. aromei şi compoziţiei naturale ale acestora. (2) Prepararea musturilor. Articolul a fost modificat prin art. Articolul a fost abrogat prin art. b) DOC-CT . Art. . I pct.D. prepararea vinului din drojdie sau tescovină. precum şi folosirea oricăror practice nepermise prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 19 din Legea nr. urmând să fie permanent actualizate în funcţie de progresele realizate în acest domeniu. (6) Tăria alcoolică naturală minimă în volume prevăzută la alin. vinurile cu denumire de origine controlată se clasifică astfel: a) DOC-CMD . condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor se pot realiza şi în afara arealului în care au fost produşi strugurii. mascarea unor defecte sau alterări ale vinurilor sau a băuturilor pe bază de must şi/sau vin prin adaosuri care determină modificări ale gustului. trebuie să corespundă caracteristicilor organoleptice şi de compoziţie stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi..(2) Este interzisă utilizarea unei denumiri de origine controlată pentru vinurile care nu provin din acel teritoriu delimitat. I pct. 25. 83/2007. (5) poate fi stabilită la nivele diferite. se vor menţiona în mod obligatoriu pe etichetă îmbuteliatorul şi locul îmbutelierii. I pct.V. Art. 25 din Legea nr. a vinurilor şi a produselor vinicole din alte materii prime decât cele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau schimbarea compoziţiei acestora prin adăugarea sau amestecarea unor substanţe. a vinurilor şi a celorlalte produse vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I pct. 20 din Legea nr. Art. este interzisă.vin cu denumire de origine controlată din struguri culeşi târziu. . altele decât cele permise de lege. b) soiul sau soiurile de viţă-de-vie din care provin strugurii utilizaţi. la propunerea organizaţiei de producători de vin cu denumire de origine controlată din arealul respectiv.N. 21 din Legea nr. (1). (7) În funcţie de stadiul de maturare a strugurilor şi de caracteristicile lor calitative la cules. 24. Articolul a fost modificat prin art. precum şi condiţionarea şi îmbutelierea acestora se realizează în teritoriul delimitat potrivit prevederilor alin.vin cu denumire de origine controlată din struguri culeşi la înnobilarea boabelor. în funcţie de: a) subdenumire. (4) În cazuri speciale şi sub control strict al O.O. vinurilor sau a produselor vinicole. 83/2007. .vin cu denumire de origine controlată din struguri culeşi la maturitate deplină. (3) Constituie falsificări: diluarea vinului cu apă. SECŢIUNEA a 3-a Condiţii de producere şi comercializare a vinurilor şi produselor pe bază de must şi/sau vin Titlul secţiunii a 3-a a fost modificat prin art.(1) Practicile şi tratamentele autorizate pentru a fi aplicate în producerea musturilor. Pentru aceasta se iau în considerare tăriile alcoolice naturale constatate în ultimii 3 ani la vinurile DOC ale arealului delimitat. (4) Prin substituire se înţelege prezentarea sub o identitate falsă a musturilor. (3) Producerea şi procesarea strugurilor pentru vinurile cu denumire de origine controlată. (5) Tăria alcoolică naturală minimă în volume pentru vinurile DOC se stabileşte pentru fiecare denumire de origine. 26. 83/2007. 83/2007. c) DOC-CIB .

SECŢIUNEA a 4-a Valorificarea vinurilor şi a celorlalte produse vinicole Art. Articolul a fost modificat prin art. declaraţii de recoltă. Articolul a fost modificat prin art. documente de evidenţă a producţiei vitivinicole privind declaraţii de stocuri.V. precum şi prin normele internaţionale. cu obligaţia de a menţiona în evidenţele primare cantitatea şi soiul strugurilor cumpăraţi. 83/2007.O. I pct.N. 27.N. prin comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul.Abrogat. Articolul a fost abrogat prin art. Articolul a fost modificat prin art. declaraţii de producţie şi de a completa operativ registrele de evidenţă obligatorii a produselor vitivinicole.N.5 ha nu sunt obligate să facă declaraţii de stocuri. importate sau destinate exportului. a unei categorii de calitate. 25 din Legea nr.Vinurile şi produsele pe bază de must.D.O.V. Art. (4) Declasarea vinurilor DOC se stabileşte de O. (2) În faza de producţie. Articolul a fost modificat prin art. I pct. în cazul în care: a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ. contrafacerea sau folosirea fără drept a însemnelor de certificare a calităţii. (3) Declasarea vinurilor DOC se face pe baza unor proceduri elaborate de O. 31.D.Producătorii de vin care posedă licenţa de fabricaţie eliberată în condiţiile legii pot cumpăra struguri pentru vinificaţie numai de la producătorii care deţin carnet de viticultor în anul de recoltă respectiv. eliberate de O.N.O. Art.D. la solicitarea sau cu acceptarea clientului extern se pot folosi şi alte practici şi tratamente oenologice. 83/2007. 83/2007.V. 32. 27 din Legea nr. 83/2007. 24 din Legea nr. . declasarea unui vin DOC în vin de masă. I pct. producătorul poate să solicite O. (4) Comercianţii care deţin o cantitate de până la 2. autorizate în ţara importatoare. (2) În cazul solicitării dreptului de utilizare a unei denumiri de origine controlată. . pădurilor şi dezvoltării rurale. indicaţie geografică sau denumire de origine controlată. Pentru produsele destinate exclusiv exportului.D. . a unui areal de producţie.(1) Dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată pentru producerea vinurilor se acordă prin certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC. I pct. 28.V. în termenul prevăzut de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. depozitează şi comercializează produse vitivinicole au obligaţia de a întocmi şi de a depune. 30. Art. trebuie să corespundă criteriilor calitative şi de compoziţie stabilite prin normele interne de producţie şi de consum. un exemplar al declaraţiei de recoltă şi de producţie va fi depus şi la inspectorii teritoriali ai O. 29. Art.000 l de vin nu sunt obligaţi să facă declaraţii de stocuri.O. 23 din Legea nr. de recoltă şi de producţie. precum şi alte limite de compoziţie. 26 din Legea nr.D.N.(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care produc.V. .Comercializarea vinurilor şi a produselor pe bază de must şi vin se face de către agenţii economici şi producătorii particulari. vin şi subproduse vinicole. aprobate prin ordin al ministrului agriculturii. în condiţiile legii. . cu aplicarea însemnelor de certificare a acestei categorii de calitate. 83/2007. (3) Persoanele fizice şi juridice care deţin o suprafaţă totală de vie de până la 0. .O. I pct. .(5) Identitate falsă reprezintă utilizarea fără drept a denumirii unui soi de struguri. b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate.

35. 83/2007. 83/2007.Art. în cazul unor situaţii de criză susceptibile de a provoca perturbări ale pieţei datorită unor importante excedente şi/sau unor probleme de calitate. . 30 din Legea nr. (4) Condiţiile de comercializare a vinului de masă în vrac se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii. (2) Producătorii care deţin o suprafaţă de vie de până la 0. 38. (3) Abrogat. precum şi sistemul de plăţi pentru distilare sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 33. . I pct. Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri. I pct. vinurilor cu denumire de origine controlată. cu excepţia pelinului. Ele nu pot fi aplicate vinurilor de calitate produse în arealele viticole delimitate decât la cererea producătorilor.(1) Producătorii şi comercianţii de vinuri în vrac sunt obligaţi să ţină evidenţa acestora. vinurilor speciale. . 34. . I pct.(1) Se instituie un regim de ajutoare la stocajul privat pentru vin de masă. .Abrogat. (2) Abrogat. 36. Articolul a fost modificat prin art. (3) Măsurile pot fi limitate la anumite categorii de vin sau la anumite zone de producere. (1).(1) Statul poate interveni prin adoptarea de măsuri privind distilarea vinului. . mustul de struguri concentrat şi mustul de struguri concentrat rectificat şi la utilizarea de către producători a mustului de struguri concentrat şi a mustului de struguri concentrat rectificat. 39. (4) Se acordă ajutoare pentru utilizarea mustului de struguri concentrat şi a mustului de struguri concentrate rectificat pentru: a) obţinerea sucului de struguri şi a sucului concentrat de struguri. b) asigurarea continuităţii aprovizionării pieţei de la o recoltă la alta.(1) Modalităţile de acordare a ajutoarelor către producători pentru stocajul privat al produselor menţionate şi pentru utilizarea mustului de struguri concentrat şi a mustului de struguri concentrat rectificat. (2) Măsurile au drept scop: a) absorbţia cantităţilor excedentare de vin. vinurilor cu indicaţie geografică. Partea I. Art. 29 din Legea nr. (3) Comercializarea vinului de masă în vrac sub denumire de soi. 37. Articolul a fost abrogat prin art. 83/2007. 31 din Legea nr. Art. mustul de struguri.5 ha şi nu comercializează vinuri în vrac nu au obligaţia de a ţine evidenţa prevăzută la alin. b) efectuarea unor practici oenologice. Art. CAPITOLUL III Mecanismele de piaţă Art. 83/2007. indicaţie geografică sau denumire de origine controlată este interzisă.Vinurile şi celelalte băuturi pe bază de must şi vin pot fi puse în consum sub formă îmbuteliată sau neîmbuteliată. I pct. vinarsurilor. Articolul a fost abrogat prin art. . Art. Articolul a fost modificat prin art. . Alineatele (2) şi (3) au fost abrogate prin art. Art. I pct. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 28 din Legea nr. 83/2007.Abrogat. 29 din Legea nr.

(1) În vederea ameliorării funcţionării pieţei vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată şi a celor de calitate cu indicaţie geografică. a). h) coordonarea valorificării pe piaţă a produselor. credite. 33 din Legea nr. d) limitarea folosirii substanţelor fitosanitare şi a altor substanţe care afectează calitatea produselor. structuri şi funcţionarea pieţei. (2) Prin constituirea organizaţiilor de producători. şi stabileşte regulile de comercializare şi de reglare a ofertei în raport cu cererea pe piaţă. 40 alin. b) orientarea producţiei spre produse mai adaptate la cerinţele pieţei şi la gusturile şi aspiraţiile consumatorilor. c) ameliorarea calităţii produselor în toate stadiile de producţie. 83/2007. f) promovarea viticulturii ecologice. (3) Organizarea şi funcţionarea Institutului Vinului şi constituirea Fondului de promovare a vinului românesc se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. politici comerciale şi altele asemenea. (3) lit. a itinerarelor urmate de acestea şi a organismelor de filieră. cu asigurarea protecţiei mediului ambiant. realizată pe baza iniţiativei libere a acestora. I pct.(2) Susţinerea financiară a măsurilor de reglementare a filierei vitivinicole se poate asigura atât din fonduri publice. Art. a combaterii integrate sau a altor măsuri alternative de producţie. Alineatele (2) şi (3) au fost introduse prin art. . 40. sub aspectul calităţii şi cantităţii. e) a alin. d) reducerea costurilor de producţie şi regularizarea preţurilor de producţie. astfel cum sunt definite la art. e) valorificarea vinurilor şi a altor băuturi pe bază de must şi vin de calitate cu denumire de origine controlată. 41. protecţia calităţii apei. reprezentate prin agenţi economici şi operatori existenţi de-a lungul filierei. CAPITOLUL IV Organizaţiile de producători şi organismele de filieră Art. Alineatul (1) şi lit. (2). a etichetării corespunzătoare produselor de calitate. îndeosebi pentru calitatea produselor şi protecţia mediului. cu respectarea protecţiei mediului ambiant. I pct. asigurându-se totodată conservarea şi/sau favorizarea biodiversităţii. au fost modificate prin art. . 83/2007. Guvernul analizează propunerile organismelor de filieră în acest domeniu. protecţia solului şi a apei. 32 din Legea nr. administrat de Institutul Vinului. a solului şi a peisajului. se urmăresc: a) orientarea producţiei şi adaptarea acesteia la cerinţele pieţei. b) promovarea concentrării ofertei şi valorificarea producţiei pe piaţă. . i) elaborarea contractelor-tip compatibile cu reglementările comunitare. (3) Noţiunea filieră se referă la un produs sau la o grupă de produse şi comportă două aspecte principale: a) identificarea produselor. a vinurilor de calitate cu indicaţie geografică. (2) Acţiunile întreprinse de organismele de filieră vizează: a) intensificarea punerii în valoare a potenţialului de producţie. b) analiza mecanismelor şi a politicilor de reglare a filierei produselor. g) ameliorarea cunoaşterii şi transparenţei producţiei şi pieţei. prin studii de piaţă. preluate în Fondul de promovare a vinului românesc.(1) Statul sprijină înfiinţarea organizaţiilor de producători şi a filierelor pe produs prin legi speciale. c) promovarea practicilor culturale. vinificare şi comercializare. tehnicilor de producţie şi de gestiune a reziduurilor. cât şi din fonduri private constituite în condiţiile legii. intervenţiile statului prin subvenţii. fiscalitate.

respectarea condiţiilor igienico-sanitare pentru produse vitivinicole.În vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de orientarea activităţilor din domeniul viticulturii şi vinificaţiei. . în scopul elaborării şi aplicării normelor de producere şi comercializare a materialului săditor viticol. g) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor şi a celorlalte produse cu denumire de origine. Alimentaţiei şi Pădurilor.C.Cheltuielile curente şi de capital ale I. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.V. . are structuri organizatorice în cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti. c) Oficiul Naţional al Viei şi Vinului. buna practică vitivinicolă. se finanţează din bugetul de stat stabilit pentru Ministerul Agriculturii.. de vinuri şi a altor produse vitivinicole.S. . c) colaborează cu specialiştii Inspecţiei de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii. 44. având următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi reconversiunea plantaţiilor viticole.C. alimentaţiei şi pădurilor. 83/2007.I. . b) Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri.Personalul încadrat la I. Art.S.S. Art. este salarizat conform aceloraşi norme şi criterii ca şi restul personalului încadrat în minister sau la direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti.(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol. circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole în colaborare cu organismele instituţionale de filieră recunoscute administrativ. respectiv de defrişare.inclusiv controlul documentelor necesare pentru atestarea calităţii şi punerea în consum a produselor vitivinicole. b) avizează cererile întocmite pentru acordarea dreptului de plantare a viţei-de-vie pe suprafeţe mai mari de 0.1 ha de familie sau operator economic. inclusiv a celor cu denumire de origine controlată. e) verifică respectarea prevederilor prezentei legi şi a normelor în vigoare cu privire la reglementarea producţiei. inclusiv la comercializare. (2) I. 34 din Legea nr.S. care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. 43.V. precum şi pentru îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate în realizarea producţiei vitivinicole se înfiinţează şi funcţionează: a) Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol. d) verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea şi comercializarea strugurilor. de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.S. 46. vinurilor şi a celorlalte produse vitivinicole. .V.T. modul de întreţinere a acestora şi de conservare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului la producătorii de orice fel. Alimentaţiei şi Pădurilor.V. precum şi asupra eliberării documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective. asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producţiei de struguri.CAPITOLUL V Îndrumarea şi coordonarea realizării producţiei vitivinicole Art.C. Art.C. Litera b) a fost modificată prin art.T.V. condiţiile de igienă a produselor şi spaţiilor de producţie şi depozitare. 42. funcţionează ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii.C. f) propune suspendarea licenţei de fabricaţie până la remedierea abaterilor constatate. 45. şi este organismul guvernamental abilitat în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calităţii şi conformităţii produselor vinicole destinate consumului uman. . I pct.T. denumită în continuare I.T.T. indiferent de forma de proprietate sau de exploatare. Art.

. I pct. I pct.O.D. pentru analizele efectuate în laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii. Art. scriptic şi faptic. 83/2007. (2) Modul de organizare şi funcţionare a O. p) propune retragerea licenţei de fabricaţie a unităţilor producătoare şi de comercializare a produselor menţionate. pădurilor şi dezvoltării rurale. 35 din Legea nr. persoană fizică sau juridică. 48.V. j) constată vinurile şi alte produse vitivinicole improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ. . 36 din Legea nr. o) verifică.N. (3) O. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. în conformitate cu reglementările în vigoare. r) elaborează normele metodologice pentru autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă.V. necorespunzătoare calitativ şi contrare legii. produsele pe bază de must şi/sau vin şi produsele derivate vinicole importate.Sumele încasate de I. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. finanţată integral din venituri proprii.S.V. i) realizează în colaborare cu O. q) verifică şi constată abandonarea şi defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie. l) prelevează probele din produsele controlate şi din alte materiale auxiliare necesare procesului de producţie. k) interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vitivinicole la care există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ. Articolul a fost modificat prin art. pădurilor şi dezvoltării rurale. prin sondaj. persoane fizice sau juridice din sfera producţiei. centrale şi teritoriale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. norme care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. Art. .O. Articolul a fost modificat prin art. indiferent de declarant. t) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare.(1) O. unele acţiuni de control tehnic în legătură cu producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi cu indicaţie geografică. ş) aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare operatorilor economici. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare din domeniul vitivinicol şi cu unităţile producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri spumante cu denumire de origine controlată.V.N.D.N. s) verifică şi controlează vinurile.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire profesională a angajaţilor săi. n) păstrează secretul profesional. 47. m) exercită controlul de conformitate pentru produsele vitivinicole importate. 83/2007. . pentru a nu divulga unei terţe părţi datele confidenţiale de care a luat cunoştinţă în timpul controlului.D. precum şi structurile sale organizatorice.D.h) verifică activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii. până la clarificarea situaţiei. corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri.C. circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole. se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii. din amenzi şi din prestări de servicii se fac venit la bugetul de stat.T. pentru abaterile constatate. în vederea efectuării de analize şi expertize la vinuri şi alte băuturi obţinute din must şi subproduse vitivinicole pentru consumul intern şi pentru export.N.O.O. de recoltă şi de producţie. limitează sau interzice utilizarea şi comercializarea pentru consumul uman direct ori dispune distrugerea lor.

precum şi de producătorii de vinuri din această categorie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii. I pct. I pct. pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea denumirilor de origine controlată şi/sau indicaţiilor geografice.N. 37 din Legea nr.V. . Art.V.(1) Taxele pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri.V. în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.V.V.C. modul de respectare şi aplicare a prevederilor legale în legătură cu regimul vinurilor cu indicaţie geografică. la solicitarea producătorilor.N. la solicitarea producătorilor. Articolul a fost modificat prin art. pădurilor şi dezvoltării rurale. 83/2007.T.. a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată şi a vinurilor cu indicaţie geografică. şi sesizează I. 50. cu consultarea O.O. pădurilor şi dezvoltării rurale. f) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor legale referitoare la vinurile şi/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată.V. Articolul a fost modificat prin art. modernizarea şi promovarea producţiei vitivinicole.T.O.V. . împreună cu O. poate acorda sprijin financiar pentru desfăşurarea unor acţiuni care vizează dezvoltarea. vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a acestora. c) întocmeşte. împreună cu O. b) întocmeşte. documentaţiile pentru vinurile cu denumire de origine controlată.O. împreună cu I. precum şi a unor acţiuni de promovare a produselor vitivinicole româneşti.V.V. 49. g) controlează. împreună cu Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România. care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. pentru atestarea conformităţii în vederea comercializării. 83/2007. şi a organizaţiilor de producători de vinuri din arealul vizat. în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor legale privind producerea şi comercializarea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată. k) controlează spaţiile de producţie şi depozitare a vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată. 38 din Legea nr. l) controlează evidenţele şi alte documente cu privire la comercializarea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată. vinurile spumante cu denumire de origine controlată şi a vinurilor cu indicaţie geografică. O.N.(4) În baza bugetului aprobat..D.S.S.V.D. d) eliberează autorizaţia de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată şi autorizaţia de producător de vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată. solicitate de către deţinătorii de plantaţii viticole. h) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată. j) controlează plantaţiile de viţă-de-vie producătoare de struguri pentru obţinerea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată. Art. i) controlează calitatea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată din punct de vedere organoleptic. e) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile şi/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată. proiectele de ordine ale ministrului agriculturii. .. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează normele tehnice pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată.N.C. care atestă dreptul de utilizare a denumirii de origine.N.

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. are în structura sa organizatorică: a) consiliul ştiinţific.N.V.V. c) aparatul executiv. d) participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale de asistenţă tehnică şi de investiţii în domeniul vitivinicol. cu reglementările adoptate pe plan internaţional şi cu acquis-ul comunitar.V. în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc.N. Art.(1) O. 52.V.. precum şi modul de organizare şi funcţionare ale O. dintre care unul este reprezentant al Ministerului Agriculturii. 54. 83/2007. . Art. funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii. restul membrilor fiind numiţi la propunerea organizaţiei interprofesionale de profil recunoscute administrativ.V. I pct.(2) Autorizaţia de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată şi autorizaţia de producător de vinuri cu denumire de origine controlată se eliberează anual la cererea producătorului. . Articolul a fost modificat prin art. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru O. este finanţat din alocaţii bugetare. Art. 53.V. b) donaţii. care este format din 7 membri. 83/2007. (2) Statutul.O. I pct.completate cu veniturile proprii. . Articolul a fost abrogat prin art. pentru plata personalului din aparatul executiv şi pentru achitarea cotizaţiei României de membru al Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului.V. cu personalitate juridică. se realizează prin: a) sponsorizări.I. b) corpul de experţi. 39 din Legea nr.V. I pct.. pădurilor şi dezvoltării rurale. aprobat prin ordin al ministrului agriculturii.V. pădurilor şi dezvoltării rurale. Art. 83/2007.(1) O.V.N.N. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. şi din venituri proprii.V. Articolul a fost modificat prin art. (2) Consiliul ştiinţific aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. .V.V. b) face propuneri de elaborare a unor proiecte de legi şi a altor acte normative pentru sectorul vitivinicol. c) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii. 40 din Legea nr. 51. 83/2007. vinurilor şi a băuturilor pe bază de struguri. 83/2007. 55. . 42 din Legea nr. must şi vin. ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei din ţara noastră. se utilizează pentru susţinerea activităţilor O. I pct. 43 din Legea nr. c) prestări de servicii. .V. I pct. Articolul a fost modificat prin art.V.N. iar certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată şi/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată se eliberează pe loturi.V. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei.N. Art. denumită în continuare O. 41 din Legea nr.(1) O. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca organism specializat cu caracter tehnico-ştiinţific.Abrogat. prin bugetul stabilit pentru Ministerul Agriculturii. în concordanţă cu interesele economiei naţionale şi ale viticultorilor.V. (3) Alocaţiile bugetare repartizate de Ministerul Agriculturii. stabileşte practicile şi tratamentele în producerea strugurilor.N.N. Articolul a fost modificat prin art. (2) Veniturile proprii ale O. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii.

g) avizează normele tehnice privind stabilirea condiţiilor de cultură a viţei-de-vie şi de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată şi cu indicaţie geografică. f) avizează lucrările de delimitare a arealelor viticole. Art. I pct. O. (2). 56. 313 şi 297 din Codul penal. inclusiv a celor cu denumire de origine controlată. 57 persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri.V. 26 alin. potrivit dreptului comun. precum şi cu alte organisme internaţionale similare. propunerile O. medicinei şi igienei în legătură cu via şi cu produsele ei. 44 din Legea nr.C. . n) acordă premii pentru cele mai valoroase lucrări din domeniul viticulturii. vin şi produse procesate din acestea. conform art. şi se pedepsesc potrivit art. k) colaborează cu I. 83/2007. o) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior. CAPITOLUL VI Sancţiuni Art.N. economiei vitivinicole. cât şi în străinătate. Articolul a fost modificat prin art. producerea pichetului. consfătuiri.D. cu organizaţiile şi organismele din filieră pentru grupa de produse struguri. 26 alin. . 83/2007. pentru fiecare denumire de origine controlată. 57..O. 21 alin. cu organizaţiile de producători. a produselor care fac obiectul prezentei legi.I. 286 şi 301 din Codul penal. simpozioane. precum şi din cel al istoriei.V.. Art.N.. tutun.V. 45 din Legea nr.O. 19 şi art. după caz. contravenţională sau penală. j) asigură legătura ţării noastre cu O. expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea acestora cunoscând că sunt falsificate sau substituite. I pct. potrivit prevederilor art. cu Biroul vin. p) asigură participarea specialiştilor români la manifestările internaţionale cu caracter tehnicoştiinţific desfăşurate sub egida O. q) gestionează Registrul plantaţiilor viticole. Articolul a fost modificat prin art. precum şi a altor lucrări privind dezvoltarea sectorului vitivinicol. anterior aprobării prin ordin al ministrului agriculturii. (3). (5). seminţe şi hamei al Direcţiei generale de agricultură şi dezvoltare rurală a Comisiei Europene. .e) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» şi cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol. de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate.(1) Pentru prejudicii cauzate prin săvârşirea faptelor prevăzute la art. (3) şi (4). i) iniţiază şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: congrese.V.Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) falsificarea sau substituirea vinurilor ori a băuturilor pe bază de must şi/sau vin conform art. în scopul de a induce în eroare pe beneficiari se pedepseşte potrivit art. b) producerea ori punerea în circulaţie. l) participă la editarea unor reviste de specialitate destinate informării specialiştilor şi producătorilor interni şi externi.T. stabilirea tipurilor de vin şi a altor produse pe bază de must şi vin.D. concursuri de struguri şi vin etc. r) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative în colaborare cu organismele instituţionale de filieră recunoscute administrativ.I.Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă. alcool. oenologiei.S. m) sprijină acţiunile de promovare vitivinicolă atât în ţară. şi cu instituţiile descentralizate din teritoriu. pădurilor şi dezvoltării rurale. 58. .V. h) avizează.. zonarea soiurilor de viţă-de-vie.

. c) cu amendă de la 40. . cele prevăzute la lit. 83/2007. (4). cele prevăzute la lit. Art. 30 alin.000 lei la 10. m) nerespectarea normelor de etichetare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. o) împiedicarea sub orice formă a persoanelor autorizate de a-şi exercita atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei legi. j). h) livrarea sau comercializarea vinurilor DOC fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii. 11 alin. 23 alin. 29 alin.000 lei la 5. (1). f). .000 lei. g). (2) Amenzile pot fi aplicate şi persoanelor juridice. a). n) defrişarea viţei-de-vie din soiuri nobile admise în cultură.(1) Contravenţiile prevăzute la art. b) înfiinţarea de plantaţii mai mari de 0. l) omisiunea înscrierii sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidenţă a produselor vitivinicole. fără autorizaţie de defrişare potrivit prevederilor art. obţinuţi prin încrucişări complexe între soiuri Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii ale genului Vitis. b) şi n). c) încălcarea art. 59 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2. 48 din Legea nr.000 lei.Constituie contravenţii următoarele fapte: a) înfiinţarea de plantaţii de vii în suprafaţă de peste 0. c). (1). de recoltă şi de producţie. (1). 33 alin. (1). 46 din Legea nr. 12 alin. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. l) şi m). (2) prin plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole sau în extravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole. (1). I pct. în suprafaţă mai mare de 0. 57 se aplică şi măsura confiscării întregii cantităţi fraudate. potrivit prevederilor art. k) vânzarea în spaţii neautorizate a vinului în vrac. Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. b) cu amendă de la 6. d) abandonarea plantaţiilor de viţă-de-vie cu soiuri admise în cultură. stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 47 din Legea nr.1 ha. 12 alin. I pct. potrivit art. e) îmbutelierea vinurilor DOC în afara arealului delimitat. fără autorizaţie de plantare eliberată de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.1 ha de persoană fizică sau juridică ori extinderea peste această limită a celor existente. . potrivit prevederilor art. 83/2007. h). f) punerea în consum şi comercializarea unor vinuri şi a altor produse obţinute din must şi/sau vin.000 lei. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.(3). 59. (1) şi (2). (1). care nu corespund caracteristicilor calitative şi de compoziţie. 60. i) plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistenţă relativă la boli. i). g) neîntocmirea de către producătorii şi comercianţii de vinuri în vrac a evidenţelor acestora. Art.000 lei la 100.(2) În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor art. k) şi o). d).Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin procesverbal încheiat de persoane special împuternicite de către Ministerul Agriculturii. Art. 12 alin. potrivit prevederilor art. 15 alin.1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente cu alte soiuri decât cele admise în cultură. Alineatul (2) a fost modificat prin art. e). cele prevăzute la lit. 61. Articolul a fost modificat prin art. j) nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi a declaraţiilor de stocuri. 83/2007. 14 alin.

3 Anexa nr. I pct. 83/2007. practicile şi tratamentele oenologice autorizate. evidenţă şi atestare a produselor vitivinicole. 2 DEFINIŢIILE produselor obţinute din struguri. de încercare a soiurilor sau de testare a produselor. Art. Art. I pct. 83/2007. 1 PRODUSELE obţinute prin valorificarea strugurilor. 52 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. fiecare în raport cu atribuţiile ce le revin prin actul propriu de organizare şi funcţionare. . Articolul a fost abrogat prin art. 180/2002.Se exceptează de la prevederile art. 60 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. normele de realizare. musturi. care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.Efectuarea recensământului patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre a Guvernului. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 63. Art. Partea I. CAPITOLUL VII Dispoziţii finale Art. 81 din 5 mai 1997. Art. precum şi băuturile folosite în interes experimental sau didactic de către unităţile de cercetare. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.Contravenţiilor prevăzute la art.Abrogat. . nr. cele privind comercializarea lor. 34/2000. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Alimentaţiei şi Pădurilor. Alimentaţiei şi Pădurilor va emite în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. cele privind normele de înfiinţare. 67. 12. Art. 11. ANEXA Nr. Partea I. .(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. 3 a devenit anexa la act. . 83/2007. elaborate de Ministerul Agriculturii. I pct. 68. . 62. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Anexele nr. . precum şi orice alte dispoziţii contrare. vin şi distilat de vin şi subproduse vinicole proprii consumului uman direct. vinurilor şi subproduselor vitivinicole. Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Integrării Europene.Alimentaţiei şi Pădurilor. normele metodologice de aplicare a legii. 17. Partea I. Ministerul Finanţelor Publice.(1) Condiţiile de delimitare teritorială a arealelor viticole. ANEXA Nr. 83/2007. 83/2007. 51 din Legea nr. 65. . I pct. publicată în Monitorul Oficial al României. I pct. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea viei şi vinului nr. musturilor. DEFINIŢII ale arealului viticol şi ale grupelor de soluri . Articolul a fost modificat prin art. 67/1997. 50 din Legea nr. învăţământ. prin art. 25 şi 26 suprafeţele de vii şi loturile de struguri. Anexa a fost abrogată prin art. 49 din Legea nr. (2) Ministerul Agriculturii. condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile şi produsele pe bază de must. precum şi alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. Anexa a fost abrogată prin art. vinuri şi subproduse vitivinicole şi termenii utilizaţi pentru desemnarea lor. 64. 51 din Legea nr. I pct. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Articolul a fost abrogat prin art. 83/2007. 51 din Legea nr. Limitele de derogare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ANEXA Nr. condiţiile de atribuire a denumirii de origine controlată şi cele privind obţinerea vinurilor din această categorie. 66. Art. 59 şi sancţiunilor prevăzute la art.întreţinere şi defrişare a plantaţiilor viticole.

333 din 20 mai 2002. denumiţi HDP. caracterizat prin condiţii naturale de climă şi de relief relativ asemănătoare. Soiurile autorizate pot fi extinse în mod complementar. Plaiul viticol este teritoriul restrâns din cadrul unui centru viticol. 6. prin însuşirile lor biologice sau tehnologice. conduc la obţinerea unor producţii de struguri şi vinuri cu însuşiri specifice. îşi pun în valoare potenţialul calitativ şi cantitativ. ANEXA Nr. prin solurile cultivate. 4 DEFINIŢIILE dreptului de plantare. Soiurile autorizate temporar sunt cele aflate în cultură. determinând obţinerea unor produse cu însuşiri de calitate specifice. potenţialul calitativ şi productiv în arealele în care sunt cultivate. nr. prin însuşirile lor biologice şi tehnologice. I pct. prin metodele de cultură şi procedeele de vinificare folosite. alături de cele recomandate.[9] LEGEA 83/2007 privind modificarea şi completarea legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. influenţează în mod negative calitatea produselor vitivinicole. 5. sub potenţialul soiurilor recomandate. Soiurile autorizate temporar nu pot fi promovate în noile plantaţii din podgoria sau centrul viticol în care au o comportare mediocră sau slabă. podgoriile. în cel mai înalt grad. Arealul viticol reprezintă aria geografică a culturii viţei de vie. Centrul viticol este teritoriul care cuprinde plantaţiile viticole din una sau mai multe localităţi. Din această categorie fac parte hibrizii direct producători. sol şi relief. Factorii naturali. 8. alimentaţiei şi pădurilor. Soiurile interzise sunt cele care. Partea I. regiunile viticole. în care se includ zonele viticole. Soiurile recomandate sunt avizate cu precădere la extinderea în plantaţii. precum şi prin condiţii agrotehnice şi tehnologice asemănătoare. Regiunea viticolă cuprinde un larg teritoriu cultivat cu viţă de vie. dreptului de plantaţie nouă. publicată în Monitorul Oficial al României. în ansamblu. 51 din Legea nr. 244/2002 Art. precum şi prin direcţii de producţie şi sortimente apropiate. Zona viticolă este arealul de mare întindere care grupează mai multe podgorii făcând parte din regiuni viticole diferite. 10. 83/2007. dreptului de replantare şi dreptului de plantare pe o rezervă de teren Anexa a fost abrogată prin art. sol şi sortiment. Centrul viticol cuprinde o suprafaţă mai mică decât podgoria. 2. 3. Lista cuprinzând soiurile interzise se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii.1. 7. 4. 9. Soiurile recomandate sunt cele care valorifică cel mai bine condiţiile de mediu şi îşi pun în valoare. precum şi condiţiile de cultură şi de tehnologie ce privesc plaiul viticol sunt asemănătoare pe întreaga suprafaţă cultivată cu viţă de vie. în condiţiile arealului lor de cultură. care face sau nu face parte integrantă dintr-o podgorie şi care constituie o unitate teritorială caracterizată prin factori specifici de climă. cât şi hibrizii interspecifici. 244/2002. ce cuprinde plantaţiile de viţă de vie situate pe aceeaşi formă de relief. caracterizată prin condiţii specifice de climă. caracterizat mai ales prin condiţiile sale climatice determinate pentru potenţialul calitativ al strugurilor şi vinurilor. Soiurile autorizate sunt cele care. Podgoria este o unitate teritorială naturală şi tradiţională. care. Din această categorie fac parte atât soiurile care aparţin speciei Vitis vinifera din sortimentul vechi local. I Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. centrele viticole şi plaiurile viticole. se modifică şi se completează după cum urmează: . dar care se comportă mai puţin satisfăcător sau nesatisfăcător în condiţiile arealelor respective.

D. centre viticole şi plaiuri viticole.V. împreună cu Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri. podgorie. al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor. Articolul 9 va avea următorul cuprins: "Art. precum şi înregistrarea soiurilor de plante.O.V. pe persoană fizică şi juridică deţinătoare." 3. întocmit în baza cadastrului agricol şi a planurilor cadastrale actualizate.. Articolul 10 va avea următorul cuprins: "Art. (3) Modelul şi instrucţiunile de completare a Registrului plantaţiilor viticole se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii. judeţene şi/sau naţionale a drepturilor de plantare a viţei-de-vie are scopul de a permite administraţiei publice locale şi centrale atribuirea dreptului de plantare a . controlul calităţii şi comercializarea materialului săditor viticol şi de înmulţire se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind producerea. (2) Registrul plantaţiilor viticole. parcelelor viticole şi suprafeţelor pe soiuri din fiecare parcelă.N. (2) Pentru obţinerea vinurilor cu denumire de origine controlată se stabileşte o listă a soiurilor pentru fiecare dintre denumirile de origine controlată aprobate. Crearea rezervei regionale. denumit în continuare.V. prelucrarea. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: "Art." 6. care cuprinde datele de identificare a tarlalelor." 7. articolul 61. pădurilor şi dezvoltării rurale. Capitolul I se abrogă. denumit în continuare O." 5. 61 Producătorii de struguri pentru vin au obligaţia de a ţine evidenţa producţiei şi a modului de valorificare a acesteia în carnetul de viticultor. După articolul 6 se introduce un nou articol. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art.N. 2. pe baza propunerilor făcute de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului. centru viticol şi direcţie de producţie. actualizat. podgorii. comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor. 3 (1) Plantaţiile de viţă-de-vie se grupează. este ţinut la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. controlul şi certificarea calităţii." 4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins: "(2) Autorizaţia plantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole se eliberează pe baza unui drept de plantare nouă sau de replantare ori de plantare pe o rezervă. 8 (1) Producerea." 8. cu următorul cuprins: "Art. 9 (1) Lista soiurilor de viţă-de-vie admise în cultură se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. teritorial. şi de asociaţiile de producători. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins: "Art. O. Definiţiile acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. regiuni viticole. cu excepţia plantaţiilor înfiinţate pentru consumul familial sau în scop ornamental.1. 10 Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie se face în areale viticole delimitate din podgorii şi centre viticole.. pădurilor şi dezvoltării rurale pentru fiecare regiune viticolă. în zone viticole. 6 (1) Evidenţa plantaţiilor viticole se realizează prin Registrul plantaţiilor viticole.

Dreptul individual de plantare nouă este valabil pe durata a două campanii viticole de la data acordării.N." 12. Dreptul individual de replantare poate fi exercitat în termen de 8 ani de la data acordării acestuia. se prevăd următoarele măsuri: a) reconversiunea plantaţiilor viticole. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "Art. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins: "(2) Viile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine controlată sunt supuse unui regim de autorizare în vederea respectării condiţiilor de cultură. Articolele 16 şi 17 se abrogă. şi a asociaţiilor de producători din arealul vizat. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins: "Art. pe baza autorizaţiei de defrişare a plantaţiilor viticole.V. pădurilor şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României. (3) Prin cultură pură se înţelege suprafaţa efectivă ocupată cu butucii de viţă-devie. inclusiv prin supraaltoire pe soiurile de struguri de vin. 14. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aprobă planurile de reconversiune.V.1 ha de operator economic sau de familie se face la cererea persoanei interesate. 13 (1) În scopul adaptării producţiei vitivinicole la cerinţele pieţei şi în vederea asigurării calităţii produselor vitivinicole.O. Procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de plantare nouă. în suprafaţă echivalentă de cultură pură cu cea propusă pentru defrişare.N. replantare şi restructurare a plantaţiilor viticole.V." 11. Articolul 18 va avea următorul cuprins: "Art." 10. iar dreptul individual de plantare pe rezerva naţională este valabil pe o durată de două campanii viticole de la data alocării." 9.viţei-devie acelor persoane fizice/juridice care. drumuri de acces şi zone de întoarcere la capetele parcelei viticole.1 ha de operator economic sau de familie se face numai cu soiuri admise în cultură. cu consultarea O. (2) Persoanele care primesc autorizaţia de defrişare beneficiază de un drept individual de replantare. stabilite prin normele tehnice de producere şi comercializare elaborate de O. dreptul individual de plantare pe rezerva regională sau judeţeană este valabil pe o durată de 3 campanii viticole de la data alocării. 15 (1) Defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 6. c) restructurarea plantaţiilor viticole. Partea I. de replantare ori de plantare pe o rezervă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. inclusiv suprafaţa ocupată de alei. după caz. 12 (1) Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă de peste 0. (2) Clasificarea vinurilor se face conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. pe baza unor criterii obiective.D.. 1493/1999 privind organizarea comună a pieţei vinului.V.V.N." . Dreptul individual de replantare neexercitat într-o perioadă de 8 campanii viticole de la data acordării încetează pentru titularul acestuia. (2) La propunerea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole şi cu avizul tehnic al O." 13. Ministerul Agriculturii. eliberate de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Articolul 15 va avea următorul cuprins: "Art. 18 (1) Vinul este un produs agroalimentar. b) replantarea suprafeţelor viticole. vor justifica necesitatea obţinerii acestor drepturi..

Partea I. la propunerea organizaţiei de producători de vin cu denumire de origine controlată din arealul respectiv. obţinut prin epuizarea cu apă a tescovinei proaspete sau fermentate.O. comună sau o parte a comunei. b) soiul sau soiurile de viţă-de-vie din care provin strugurii utilizaţi.N. alineatul (3). ce identifică originea vinurilor provenite din acel teritoriu delimitat. (3) Producerea şi procesarea strugurilor pentru vinurile cu denumire de origine controlată.vin cu denumire de origine controlată din struguri culeşi la maturitate deplină. cu sau fără adaos de zahăr. Articolul 20 se abrogă. condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor se pot realiza şi în afara arealului în care au fost produşi strugurii.15.V. în funcţie de: a) subdenumire." 19. cu următorul cuprins: "(3) Este interzisă fabricarea pichetului.V. vinurile cu denumire de origine controlată se clasifică astfel: a) DOC-CMD . în cazul în care calitatea sau o altă caracteristică specifică poate fi atribuită în mod esenţial acelui teritoriu. (1). (2) Indicaţia geografică este de utilitate publică. (4) În cazuri speciale şi sub control strict al O. centru viticol sau localitate. (2) Este interzisă utilizarea unei denumiri de origine controlată pentru vinurile care nu provin din acel teritoriu delimitat. se vor menţiona în mod obligatoriu pe etichetă îmbuteliatorul şi locul îmbutelierii. denumită în continuare DOC. În aceste cazuri. Articolul 22 va avea următorul cuprins: "Art.D. în vederea comercializării pentru consumul uman direct. precum şi condiţionarea şi îmbutelierea acestora se realizează în teritoriul delimitat potrivit prevederilor alin." 17. 22 (1) Prin indicaţie geografică se înţelege numele unei localităţi sau regiuni geografice care identifică provenienţa vinurilor din acel teritoriu. (3) Este interzisă utilizarea unei indicaţii geografice pentru vinurile care nu provin din arealul delimitat pentru indicaţia geografică respectivă şi nu sunt produse conform normelor elaborate de O. . Pentru aceasta se iau în considerare tăriile alcoolice naturale constatate în ultimii 3 ani la vinurile DOC ale arealului delimitat. (6) Tăria alcoolică naturală minimă în volume prevăzută la alin.N. (5) poate fi stabilită la nivele diferite. Articolul 23 va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 21. (7) În funcţie de stadiul de maturare a strugurilor şi de caracteristicile lor calitative la cules. după alineatul (2) se introduce un nou alineat.. (4) Procedura şi condiţiile de acordare a dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru vin şi alte produse pe bază de must şi vin se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. (5) Tăria alcoolică naturală minimă în volume pentru vinurile DOC se stabileşte pentru fiecare denumire de origine.O. 16. mediului natural şi/sau factorilor umani. 23 (1) Prin denumire de origine controlată. Titlul secţiunii a 2-a a literei B a capitolului II va avea următorul cuprins: "SECŢIUNEA 2: Definirea şi dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice" 18.D. cu caracteristici de calitate datorate exclusiv factorilor naturali şi umani din acel teritoriu. pădurilor şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României. se înţelege un nume geografic al unei podgorii.

" 26.000 I de vin nu sunt obligaţi să facă declaraţii de stocuri. depozitează şi comercializează produse vitivinicole au obligaţia de a întocmi şi de a depune. urmând să fie permanent actualizate în funcţie de progresele realizate în acest domeniu. a vinurilor şi a produselor vinicole din alte materii prime decât cele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau schimbarea compoziţiei acestora prin adăugarea sau amestecarea unor substanţe." 24. 21.vin cu denumire de origine controlată din struguri culeşi târziu.5 ha nu sunt obligate să facă declaraţii de stocuri. aromei şi compoziţiei naturale ale acestora. prepararea vinului din drojdie sau tescovină. vinurilor sau a produselor vinicole.O. Articolul 29 va avea următorul cuprins: "Art. (4) Comercianţii care deţin o cantitate de până la 2. indicaţie geografică sau denumire de origine controlată. de recoltă şi de producţie. Articolul 25 va avea următorul cuprins: "Art. (5) Identitate falsă reprezintă utilizarea fără drept a denumirii unui soi de struguri. a vinurilor şi a celorlalte produse vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Persoanele fizice şi juridice care deţin o suprafaţă totală de vie de până la 0. a unei categorii de calitate.N.V. documente de evidenţă a producţiei vitivinicole privind declaraţii de stocuri. declaraţii de producţie şi de a completa operativ registrele de evidenţă obligatorii a produselor vitivinicole. a unui areal de producţie." 20. c) DOC-CIB . Articolul 27 se abrogă 25. (4) Prin substituire se înţelege prezentarea sub o identitate falsă a musturilor. (2) Prepararea musturilor. 25 Vinurile şi celelalte produse obţinute din must şi/sau vin. Articolul 30 va avea următorul cuprins: . un exemplar al declaraţiei de recoltă şi de producţie va fi depus şi la inspectorii teritoriali ai O.b) DOC-CT . 26 (1) Practicile şi tratamentele autorizate pentru a fi aplicate în producerea musturilor. trebuie să corespundă caracteristicilor organoleptice şi de compoziţie stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. aprobate prin ordin al ministrului agriculturii. Titlul secţiunii a 3-a a literei B a capitolului II va avea următorul cuprins: "SECŢIUNEA 3: Condiţii de producere şi comercializare a vinurilor şi produselor pe bază de must şi/sau vin" 22. contrafacerea sau folosirea fără drept a însemnelor de certificare a calităţii. Articolul 24 se abrogă." 23. precum şi folosirea oricăror practici nepermise prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în termenul prevăzut de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. declaraţii de recoltă. (2) În cazul solicitării dreptului de utilizare a unei denumiri de origine controlată. 29 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care produc. altele decât cele permise de lege. este interzisă. Articolul 26 va avea următorul cuprins: "Art. pădurilor şi dezvoltării rurale.D. (3) Constituie falsificări: diluarea vinului cu apă. mascarea unor defecte sau alterări ale vinurilor sau a băuturilor pe bază de must şi/sau vin prin adaosuri care determină modificări ale gustului.vin cu denumire de origine controlată din struguri culeşi la înnobilarea boabelor. în momentul punerii lor în consum.

O. (2) Producătorii care deţin o suprafaţă de vie de până la 0. Partea I. producătorul poate să solicite O.N.V. vinurilor cu indicaţie geografică. 41 (1) În vederea ameliorării funcţionării pieţei vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată şi a celor de calitate cu indicaţie geografică."Art. (3) Comercializarea vinului de masă în vrac sub denumire de soi. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 37 se abrogă. Guvernul analizează propunerile .V. (4) Condiţiile de comercializare a vinului de masă în vrac se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii. vinurilor speciale.O. alineatul (1) şi litera e) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins: "Art. cât şi din fonduri private constituite în condiţiile legii.5 ha şi nu comercializează vinuri în vrac nu au obligaţia de a ţine evidenţa prevăzută la alin.D. indicaţie geografică sau denumire de origine controlată este interzisă.D." 29. preluate în Fondul de promovare a vinului românesc. (4) Declasarea vinurilor DOC se stabileşte de O.N. Articolul 33 va avea următorul cuprins: "Art.N.O.O.D.V. alineatele (2) şi (3). (3) Organizarea şi funcţionarea Institutului Vinului şi constituirea Fondului de promovare a vinului românesc se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru această categorie de calitate. 30 (1) Dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată pentru producerea vinurilor se acordă prin certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC." 27. 30." 31. La articolul 41. vinarsurilor. cu aplicarea însemnelor de certificare a acestei categorii de calitate. Articolul 31 va avea următorul cuprins: "Art. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. în cazul în care: a) vinul a suferit alterări din punct de vedere calitativ.V. 32. conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi." 28. (2) În faza de producţie. cu obligaţia de a menţiona în evidenţele primare cantitatea şi soiul strugurilor cumpăraţi." 33.N. declasarea unui vin DOC în vin de masă. vinurilor cu denumire de origine controlată. (3) Declasarea vinurilor DOC se face pe baza unor proceduri elaborate de O. administrat de Institutul Vinului. cu următorul cuprins: "(2) Susţinerea financiară a măsurilor de reglementare a filierei vitivinicole se poate asigura atât din fonduri publice. eliberate de O. (1). cu excepţia pelinului. Articolele 34 şi 36 se abrogă. Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri. 33 (1) Producătorii şi comercianţii de vinuri în vrac sunt obligaţi să ţină evidenţa acestora. 31 Producătorii de vin care posedă licenţa de fabricaţie eliberată în condiţiile legii pot cumpăra struguri pentru vinificaţie numai de la producătorii care deţin carnet de viticultor în anul de recoltă respectiv. La articolul 39 se introduc două noi alineate. 35 Vinurile şi celelalte băuturi pe bază de must şi vin pot fi puse în consum sub formă îmbuteliată sau neîmbuteliată. Articolul 35 va avea următorul cuprins: "Art.D.

organismelor de filieră în acest domeniu, astfel cum sunt definite la art. 40 alin. (3) lit. a), şi stabileşte regulile de comercializare şi de reglare a ofertei în raport cu cererea pe piaţă. e) valorificarea vinurilor şi a altor băuturi pe bază de must şi vin de calitate cu denumire de origine controlată, a vinurilor de calitate cu indicaţie geografică, a etichetării corespunzătoare produselor de calitate;" 34. Litera b) a articolului 42 va avea următorul cuprins: "b) Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri;" 35. Articolul 46 va avea următorul cuprins: "Art. 46 I.S.C.T.V. asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producţiei de struguri, de vinuri şi a altor produse vitivinicole, inclusiv a celor cu denumire de origine controlată, şi este organismul guvernamental abilitat în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calităţii şi conformităţii produselor vinicole destinate consumului uman, având următoarele atribuţii: a) urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi reconversiunea plantaţiilor viticole, modul de întreţinere a acestora şi de conservare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului la producătorii de orice fel, indiferent de forma de proprietate sau de exploatare; b) avizează cererile întocmite pentru acordarea dreptului de plantare a viţei-devie pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, respective de defrişare, de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) colaborează cu specialiştii Inspecţiei de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în scopul elaborării şi aplicării normelor de producere şi comercializare a materialului săditor viticol; d) verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea şi comercializarea strugurilor, vinurilor şi a celorlalte produse vitivinicole, buna practică vitivinicolă, condiţiile de igienă a produselor şi spaţiilor de producţie şi depozitare, respectarea condiţiilor igienico-sanitare pentru produse vitivinicole, inclusiv controlul documentelor necesare pentru atestarea calităţii şi punerea în consum a produselor vitivinicole; e) verifică respectarea prevederilor prezentei legi şi a normelor în vigoare cu privire la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole în colaborare cu organismele instituţionale de filieră recunoscute administrativ; f) propune suspendarea licenţei de fabricaţie până la remedierea abaterilor constatate; g) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor şi a celorlalte produse cu denumire de origine, precum şi asupra eliberării documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la comercializare; h) verifică activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în vederea efectuării de analize şi expertize la vinuri şi alte băuturi obţinute din must şi subproduse vitivinicole pentru consumul intern şi pentru export; i) realizează în colaborare cu O.N.D.O.V. unele acţiuni de control tehnic în legătură cu producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi cu indicaţie geografică; j) constată vinurile şi alte produse vitivinicole improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ; limitează sau interzice utilizarea şi comercializarea pentru consumul uman direct ori dispune distrugerea lor, în conformitate cu reglementările în vigoare; k) interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vitivinicole la care există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei;

l) prelevează probele din produsele controlate şi din alte materiale auxiliare necesare procesului de producţie, pentru analizele efectuate în laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; m) exercită controlul de conformitate pentru produsele vitivinicole importate; n) păstrează secretul profesional, pentru a nu divulga unei terţe părţi datele confidenţiale de care a luat cunoştinţă în timpul controlului; o) verifică, prin sondaj, corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, scriptic şi faptic, indiferent de declarant, persoană fizică sau juridică; p) propune retragerea licenţei de fabricaţie a unităţilor producătoare şi de comercializare a produselor menţionate, necorespunzătoare calitativ şi contrare legii; q) verifică şi constată abandonarea şi defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie; r) elaborează normele metodologice pentru autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă, norme care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; s) verifică şi controlează vinurile, produsele pe bază de must şi/sau vin şi produsele derivate vinicole importate; ş) aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare operatorilor economici, persoane fizice sau juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole, pentru abaterile constatate; t) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare." 36. Articolul 47 va avea următorul cuprins: "Art. 47Sumele încasate de I.S.C.T.V. din amenzi şi din prestări de servicii se fac venit la bugetul de stat." 37. Articolul 48 va avea următorul cuprins: "Art. 48 (1) O.N.D.O.V. se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral din venituri proprii. (2) Modul de organizare şi funcţionare a O.N.D.O.V., precum şi structurile sale organizatorice, centrale şi teritoriale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) O.N.D.O.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire profesională a angajaţilor săi, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare din domeniul vitivinicol şi cu unităţile producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri spumante cu denumire de origine controlată. (4) În baza bugetului aprobat, O.N.D.O.V. poate acorda sprijin financiar pentru desfăşurarea unor acţiuni care vizează dezvoltarea, modernizarea şi promovarea producţiei vitivinicole, precum şi a unor acţiuni de promovare a produselor vitivinicole româneşti." 38. Articolul 49 va avea următorul cuprins: "Art. 49 O.N.D.O.V. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează normele tehnice pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată, a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată şi a vinurilor cu indicaţie geografică, cu

consultarea O.N.V.V. şi a organizaţiilor de producători de vinuri din arealul vizat, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; b) întocmeşte, împreună cu O.N.V.V., proiectele de ordine ale ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea denumirilor de origine controlată şi/sau indicaţiilor geografice; c) întocmeşte, împreună cu O.N.V.V., documentaţiile pentru vinurile cu denumire de origine controlată, vinurile spumante cu denumire de origine controlată şi a vinurilor cu indicaţie geografică; d) eliberează autorizaţia de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată şi autorizaţia de producător de vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată, la solicitarea producătorilor; e) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile şi/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată, care atestă dreptul de utilizare a denumirii de origine, la solicitarea producătorilor; f) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor legale referitoare la vinurile şi/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată; g) controlează, împreună cu I.S.C.T.V., modul de respectare şi aplicare a prevederilor legale în legătură cu regimul vinurilor cu indicaţie geografică; h) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată, în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor legale privind producerea şi comercializarea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată, şi sesizează I.S.C.T.V. în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege; i) controlează calitatea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată din punct de vedere organoleptic, pentru atestarea conformităţii în vederea comercializării, împreună cu Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România; j) controlează plantaţiile de viţă-de-vie producătoare de struguri pentru obţinerea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată; k) controlează spaţiile de producţie şi depozitare a vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată; l) controlează evidenţele şi alte documente cu privire la comercializarea vinurilor şi/sau vinurilor spumante cu denumire de origine controlată." 39. Articolul 50 va avea următorul cuprins: "Art. 50 (1) Taxele pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri, vinuri şi/sau vinuri spumante cu denumire de origine controlată şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a acestora, solicitate de către deţinătorii de plantaţii viticole, precum şi de producătorii de vinuri din această categorie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Autorizaţia de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată şi autorizaţia de producător de vinuri cu denumire de origine controlată se eliberează anual la cererea producătorului, iar certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată şi/sau vinurile spumante cu denumire de origine controlată se eliberează pe loturi." 40. Articolul 51 se abrogă. 41. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

cu personalitate juridică.V. este finanţat din alocaţii bugetare.N. Articolul 53 va avea următorul cuprins: "Art. are în structura sa organizatorică: a) consiliul ştiinţific. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.V.V.." 43. aprobat prin ordin al ministrului agriculturii. 52 (1) O. pădurilor şi dezvoltării rurale. în concordanţă cu interesele economiei naţionale şi ale viticultorilor. ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei din ţara noastră. dintre care unul este reprezentant al Ministerului Agriculturii. în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc. b) donaţii.V.V.V. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca organism specializat cu caracter tehnico-ştiinţific. Articolul 54 va avea următorul cuprins: "Art. precum şi modul de organizare şi funcţionare ale O. d) participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale de asistenţă tehnică şi de investiţii în domeniul vitivinicol.N. vinurilor şi a băuturilor pe bază de struguri. (2) Veniturile proprii ale O. şi din venituri proprii.V. denumită în continuare O. funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii. completate cu veniturile proprii.V.V.N."Art." 44. care este format din 7 membri. (2) Statutul. 55 O.V.N.V. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.V.V. 53 (1) O.N.N. (2) Consiliul ştiinţific aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.V. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru O. must şi vin. se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii.. c) prestări de servicii." 42.V. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. prin bugetul stabilit pentru Ministerul Agriculturii. Articolul 55 va avea următorul cuprins: "Art. restul membrilor fiind numiţi la propunerea organizaţiei interprofesionale de profil recunoscute administrativ. pentru plata personalului din aparatul executiv şi pentru achitarea cotizaţiei României de membru al Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului. b) corpul de experţi. pădurilor şi dezvoltării rurale.V. b) face propuneri de elaborare a unor proiecte de legi şi a altor acte normative pentru sectorul vitivinicol. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei.I. stabileşte practicile şi tratamentele în producerea strugurilor. c) aparatul executiv. se utilizează pentru susţinerea activităţilor O.N. . 54 (1) O. cu reglementările adoptate pe plan internaţional şi cu acquis-ul comunitar. se realizează prin: a) sponsorizări. e) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe IonescuŞişeşti » şi cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol.N.V. (3) Alocaţiile bugetare repartizate de Ministerul Agriculturii. c) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii.

n) acordă premii pentru cele mai valoroase lucrări din domeniul viticulturii. h) avizează." 47.. r) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative în colaborare cu organismele instituţionale de filieră recunoscute administrativ. stabilirea tipurilor de vin şi a altor produse pe bază de must şi vin.f) avizează lucrările de delimitare a arealelor viticole. pentru fiecare denumire de origine controlată. în scopul de a induce în eroare pe beneficiari se pedepseşte potrivit art. zonarea soiurilor de viţă-devie. cu Biroul vin. a produselor care fac obiectul prezentei legi.. fără autorizaţie de plantare eliberată de direcţiile . (3). şi se pedepsesc potrivit art.I.V." 45. precum şi din cel al istoriei.V. expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea acestora cunoscând că sunt falsificate sau substituite. medicinei şi igienei în legătură cu via şi cu produsele ei. precum şi cu alte organisme internaţionale similare. 21 alin. p) asigură participarea specialiştilor români la manifestările internaţionale cu caracter tehnicoştiinţific desfăşurate sub egida O.T. şi cu instituţiile descentralizate dinteritoriu. producerea pichetului. (2). 57 se aplică şi măsura confiscării întregii cantităţi fraudate. seminţe şi hamei al Direcţiei generale de agricultură şi dezvoltare rurală a Comisiei Europene. concursuri de struguri şi vin etc..1 ha de persoană fizică sau juridică ori extinderea peste această limită a celor existente. b) producerea ori punerea în circulaţie. 26 alin. simpozioane.N.V. de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate. anterior aprobării prin ordin al ministrului agriculturii. l) participă la editarea unor reviste de specialitate destinate informării specialiştilor şi producătorilor interni şi externi." 46.V. Articolul 59 va avea următorul cuprins: "Art. consfătuiri. i) iniţiază şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: congrese. 286 şi 301 din Codul penal. m) sprijină acţiunile de promovare vitivinicolă atât în ţară..O. propunerile O. potrivit prevederilor art. q) gestionează Registrul plantaţiilor viticole.S. Alineatul (2) al articolului 58 va avea următorul cuprins: "(2) În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. oenologiei. cu organizaţiile de producători. inclusiv a celor cu denumire de origine controlată.D.O. 313 şi 297 din Codul penal. 59 Constituie contravenţii următoarele fapte: a) înfiinţarea de plantaţii de vii în suprafaţă de peste 0. alcool.I. 19 şi art. O. k) colaborează cu I. 26 alin.V. o) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior. j) asigură legătura ţării noastre cu O. tutun.D.C. conform art.N. pădurilor şi dezvoltării rurale. cât şi în străinătate. precum şi a altor lucrări privind dezvoltarea sectorului vitivinicol. cu organizaţiile şi organismele din filieră pentru grupa de produse struguri. (3) şi (4). (5). 57 Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) falsificarea sau substituirea vinurilor ori a băuturilor pe bază de must şi/sau vin conform art. Articolul 57 va avea următorul cuprins: "Art. economiei vitivinicole. vin şi produse procesate din acestea. g) avizează normele tehnice privind stabilirea condiţiilor de cultură a viţei-de-vie şi de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată şi cu indicaţie geografică.

000 lei la 10. c) încălcarea art. f). potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor art. b) şi n). k) şi o). Anexele nr. b) cu amendă de la 6. a). potrivit art. 51. 29 alin. j). 33 alin. 52. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. b) înfiinţarea de plantaţii mai mari de 0. iar anexa nr. Articolul 62 va avea următorul cuprins: "Art. în alte condiţii decât cele prevăzute la art. j) nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi a declaraţiilor de stocuri. c). g) neîntocmirea de către producătorii şi comercianţii de vinuri în vrac a evidenţelor acestora. m) nerespectarea normelor de etichetare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. g)." 48. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. (1). 60 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 23 alin. d). 11 alin. Articolul 66 se abrogă.pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. n) defrişarea viţei-de-vie din soiuri nobile admise în cultură. h) livrarea sau comercializarea vinurilor DOC fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii. l) omisiunea înscrierii sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidenţă a produselor vitivinicole. l) şi m). 1. c) cu amendă de la 40. . 180/2002.000 lei la 100. o) împiedicarea sub orice formă a persoanelor autorizate de a-şi exercita atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei legi.000 lei. fără autorizaţie de defrişare potrivit prevederilor art. obţinuţi prin încrucişări complexe între soiuri Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii ale genului Vitis. (1). 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. d) abandonarea plantaţiilor de viţă-de-vie cu soiuri admise în cultură. potrivit prevederilor art. (1). 14 alin. f) punerea în consum şi comercializarea unor vinuri şi a altor produse obţinute din must şi/sau vin. stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cele prevăzute la lit. (2) prin plantarea de hibrizi direct producători în arealele viticole sau în extravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole. i). 12 alin. (1). potrivit prevederilor art. 12 alin. 60 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 30 alin. 62 Contravenţiilor prevăzute la art.1 ha. 2 şi 4 se abrogă. 244/2002. i) plantarea hibrizilor interspecifici cu rezistenţă relativă la boli. (4). potrivit prevederilor art. cu modificările şi completările ulterioare. (1). (1) şi (2). (1)." 50.000 lei. de recoltă şi de producţie. e) îmbutelierea vinurilor DOC în afara arealului delimitat. Articolul 68 se abrogă.1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente cu alte soiuri decât cele admise în cultură. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins: "Art. 15 alin. 59 şi sancţiunilor prevăzute la art. cele prevăzute la lit. 59 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 lei la 5. h). (3)." 49. k) vânzarea în spaţii neautorizate a vinului în vrac. cele prevăzute la lit. în suprafaţă mai mare de 0.000 lei. e). 3 devine anexa la Legea nr. care nu corespund caracteristicilor calitative şi de compoziţie. 12 alin.

244/2002. dându-se textelor o nouă numerotare. dar nu mai târziu de 31 decembrie 2002. 798 din 04/11/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 04 noiembrie 2002 Art. 244/2002.(1) Contractele externe încheiate pentru vinuri şi alte băuturi pe bază de must şi vin. constituită potrivit Legii nr.(1) Lucrările de delimitare a arealelor viticole pe podgorii şi centre viticole se fac de către specialişti din domeniul evidenţei funciare în colaborare cu specialişti din domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi cu reprezentanţii producătorilor viticoli. urmând ca acestea să fie definitivate de o comisie central constituită la nivelul Ministerului Agriculturii. 1. se utilizează până la epuizarea stocului. 2. nr. II Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. . Art. 333 din 20 mai 2002. 2. 1. Alimentaţiei şi Pădurilor. . Această lege a fost adoptată de Parlamentul României. Art.În acţiunile din domeniul producţiei vitivinicole Ministerul Agriculturii. Partea I nr. tipărite şi aflate la producători sau la comercianţii contractanţi. se execută în condiţiile legii în vigoare la data încheierii acestora. . se va republica. Art. prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.[10] Hotărâre nr. Alimentaţiei şi Pădurilor colaborează cu Organizaţia interprofesională pe produs. III Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 1134/2002 din 10/10/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 Publicat in Monitorul Oficial. Partea I.Delimitarea teritorială a arealelor viticole. cu respectarea prevederilor art. (2) Etichetele pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin. potrivit prevederilor art. destinate comercializării pe piaţa internă.Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 6 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. . . cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. 798 din 04/11/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 04 noiembrie 2002 CAPITOLUL I Producţia viticolă SECŢIUNEA 1 Delimitarea teritorială a arealelor viticole Art. aflate în derulare. 244/2002. republicată. se evidenţiază distinct prin lucrările de întocmire a Cadastrului viticol. Art. ANEXĂ Normă metodologică din 10/10/2002 de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. publicată în Monitorul Oficial al României. constituiţi în comisii judeţene. denumită în continuare lege. 244/2002 Publicat in Monitorul Oficial. (3) După epuizarea stocului sau după data de 31 decembrie 2002 modul de inscripţionare a noilor etichete se va realiza conform prevederilor prezentelor norme metodologice. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Partea I. 76 alin. potrivit normelor metodologice de realizare . 75 şi ale art. 3.Art. inclusiv a celor destinate producerii vinurilor şi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată. (1) din Constituţia României. Partea I nr.

Zonarea soiurilor de viţă de vie. e) materialul standard. 8. e) şcoli de viţe certificate. 1 la prezentele norme metodologice. (2) Componenţa comisiei centrale şi a comisiilor judeţene. . . SECŢIUNEA a 3-a Înfiinţarea. 7.Până la finalizarea delimitării arealelor viticole Ministerul Agriculturii. la propunerea Institutului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultură şi . precum şi modul lor de funcţionare se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii. Alimentaţiei şi Pădurilor coordonează actualizarea lucrărilor de nominalizare a arealelor viticole pe podgorii şi centre viticole şi de stabilire a teritoriilor care intră în componenţa acestora. Înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie Art.Definiţiile pentru categoriile de material săditor de plantare. . 2 la prezentele norme metodologice. . f) şcoli de viţe standard. alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice. c) plantaţii-mamă de plante certificate. care se vor aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii. 1 la prezentele norme metodologice. 6. alimentaţiei şi pădurilor. (2) Definiţiile acestor tipuri de plantaţii viticole sunt prevăzute în anexa nr. material de înmulţire şi categoriile de material biologic folosite în viticultură. denumit în continuare ONVV. Art. b) plantaţii de preînmulţire. SECŢIUNEA a 2-a Producerea materialului săditor viticol Art. 7 din lege. c) materialul bază. b) materialul prebază. d) unităţi de producţie pentru viţe altoite şi nealtoite. c) unităţi de înmulţire. (2) Definiţiile acestor categorii sunt prevăzute în anexa nr. Forma actualizată a acestor lucrări se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. . întreţinerea şi defrişarea plantaţiilor viticole A. cu avizul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului. Art.(1) Producerea materialului săditor viticol se realizează în următoarele tipuri de plantaţii viticole: a) plantaţii de conservare. 5. b) unităţi de conservare şi de preînmulţire. 2 la prezentele norme metodologice. până la nivel de localităţi.(1) Categoriile biologice de material săditor viticol admise pentru producere în România sunt următoarele: a) materialul amelioratorului. d) plantaţii recunoscute pentru producerea de coarde altoi sau de butaşi portaltoi. Art. . d) materialul certificat.(1) Producerea materialului săditor viticol se realizează în următoarele tipuri de unităţi: a) unităţi de selecţie. precum şi actualizarea acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. 4.şi ţinere a Cadastrului viticol. alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice. sunt cuprinse în anexa nr. (2) Definiţiile acestor unităţi sunt prevăzute în anexa nr. prevăzute la art. recomandate şi autorizate pentru cultură în cadrul fiecărui centru viticol. Art. 3. alimentaţiei şi pădurilor.

g) perioada de repaus a solului dinaintea replantării cu viţă de vie. şi a staţiunilor de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă. persoană fizică sau juridică. de interes pentru patrimoniul şi producţia vitivinicolă. eliberează autorizaţiile de plantare. Dreptul de plantaţie nouă se menţine pe o perioadă de 5 ani de la data acordării şi se poate transfera către un nou proprietar în cazul vânzării terenului în această perioadă. în baza cererilor adresate de către producătorii interesaţi. dreptul de plantaţie nouă se atribuie unei rezerve de teren. persoană fizică sau juridică. (8) Autorizaţia de plantare cuprinde următoarele elemente: a) numele/denumirea producătorului. în condiţiile prevăzute la art. (3) Dreptul de replantare este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data la care a fost efectuată defrişarea. 4 la lege. satul. . dacă aceste terenuri fac parte dintr-o podgorie sau dintr-un centru viticol. într-un an sau eşalonat pe mai mulţi ani. comuna. este dreptul de a înfiinţa o plantaţie viticolă în cazul măsurilor de comasare sau de expropriere pentru utilităţi publice al proprietarului terenurilor la data comasării sau exproprierii pentru utilităţi publice.Vinificaţie. b) adresa/sediul producătorului. denumit în continuare ICDVV. (2) Dreptul de plantaţie nouă. inclusiv de la direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. de replantare sau de plantare pe o rezervă de teren. din care pe ani. 2 din anexa nr. 9. respectiv a municipiului Bucureşti. În cazul neutilizării în perioada admisă. parcela sau punctul cu denumirea cunoscută local. respectiv a municipiului Bucureşti. după expirarea termenului de 10 ani dreptul de plantare neutilizat pe o rezervă de teren se anulează. consacrate şi recunoscute ca atare prin lucrările de delimitare teritorială. f) distanţele de plantare.(1) Înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie roditoare şi de portaltoi se realizează prin acordarea de către direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. monitorizează înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie roditoare şi de portaltoi în teritoriul lor de activitate. direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. Autorizaţiile de plantare se referă la suprafaţa totală care urmează să fie plantată de un producător. 11 alin. precum şi cu potenţialul calitativ şi cantitativ al regiunii. c) locul plantării: podgoria. respectiv a municipiului Bucureşti. care nu poate fi mai mică de 2 ani. potrivit prevederilor pct. (5) În situaţii deosebite. e) soiul/soiurile folosit/folosite la plantare. . Alimentaţiei şi Pădurilor. respectiv a municipiului Bucureşti. Direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. prin consultarea specialiştilor din domeniu. soiurile şi tehnicile de cultură utilizate trebuie să asigure posibilitatea obţinerii de producţii conforme cu cererea pieţei. după expirarea acestui termen dreptul de replantare neutilizat se atribuie unei rezerve de teren. (4) Dreptul de plantare pe o rezervă de teren este valabil pe o perioadă de 10 ani. cu aprobarea Ministerului Agriculturii. (6) Locul în care este exercitat dreptul de plantare pe o rezervă de teren. de replantare pe aceeaşi suprafaţă de teren sau de plantare pe o rezervă de teren. tarlaua. Art. (7) Pe baza acordării dreptului de plantaţie nouă. dreptul de plantare pe o rezervă de teren poate fi actualizat. a unui drept de plantaţie nouă. centrul viticol. (1) şi (2) din lege. d) suprafaţa care se plantează: totală (ha).

(1) Cererile prevăzute la art. accesul în plantaţii. alimentaţiei şi pădurilor. alimentaţiei şi pădurilor. care să asigure obţinerea unor recolte de struguri normale din punct de vedere calitativ şi cantitativ. caracterizate prin rezistenţă la filoxeră şi la unele boli criptogamice şi calitate inferioară. denumită în continuare ISCTV. respectiv a municipiului Bucureşti. a strugurilor şi vinurilor. din primele două generaţii. Art. necorespunzătoare. B. 12 alin. alegerea distanţelor de plantare şi asigurarea zonelor de întoarcere. cu avizul unităţii de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă din zonă. (2) Lista cuprinzând hibrizii interspecifici cu rezistenţă relativă la boli se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. conform prevederilor art. numai în intravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole. . 11. . alimentaţiei şi pădurilor. . replantare şi plantare pe o rezervă de teren şi pentru autorizaţiile de plantare a viţei de vie se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. la cererea pentru eliberarea autorizaţiei de plantare se anexează proiectul de înfiinţare a plantaţiei viticole.Deţinătorii de plantaţii de viţă de vie sunt obligaţi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora. 9 alin. elaborează norme tehnice de cultură a viţei de vie adaptate diferitelor zone şi tipuri de plantaţii. . . (2) Soiurile din grupa prevăzută la alin. (3) din lege. precum şi întreţinerea şi exploatarea lucrărilor hidroameliorative.ICDVV. . pentru asigurarea consumului familial şi conform prevederilor art. cu cel puţin o lună înainte de data înfiinţării plantaţiei. (3) Proiectele pot fi întocmite de unităţi de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă sau de agenţi economici. respectiv a municipiului Bucureşti. 15. care sunt puse la dispoziţie producătorilor viticoli prin grija Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi a centrelor sale judeţene. autorizaţi de către direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. (2) din lege. Întreţinerea plantaţiilor de viţă de vie Art. Unele dintre aceste soiuri sunt autorizate temporar la plantare. Ele vor conţine informaţiile necesare pentru completarea autorizaţiei de plantare şi vor fi vizate de specialistul de la central agricol teritorial şi de inspectorul teritorial al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol. împreună cu reţeaua sa de unităţi de cercetare şi dezvoltare zonale. (2) În cazul înfiinţării de plantaţii pe o suprafaţă mai mare de 3 ha.Înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie sub formă de noi parcele încadrate în masive viticole se face ţinânduse seama de condiţia adoptării de soluţii privind orientarea rândurilor. Art. Lista cuprinzând soiurile de hibrizi direct producători interzise la plantare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. persoană fizică sau juridică. 12 alin.(9) Formularele-tip pentru cererile de acordare a dreptului de plantaţie nouă.1 ha de familie. Art. în scop ornamental. care să nu împiedice executarea lucrărilor de întreţinere a viilor. 14. între diferite specii ale genului Vitis. (9) se depun la direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. personae fizice sau juridice. Art. . (1) sunt interzise la plantare. 10.(1) Prin hibrizi direct producători se înţelege soiurile obţinute prin hibridări. pe suprafaţă de cel mult 0.(1) Prin hibrizi interspecifici cu rezistenţă relativă la boli se înţelege soiurile obţinute prin hibridări complexe între soiuri de Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii ale genului Vitis. 13. 12. în special tratamentele de combatere a bolilor şi dăunătorilor. vizat de unitatea de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă din zonă. considerate ca suprafeţe totale pe un producător viticol. Art.

h) procentul de goluri din plantaţii. c) amplasarea plantaţiei: podgoria. f) soiul/soiurile din plantaţia supusă defrişării. pentru luarea în evidenţă. .(1) Cultivatorii de viţă de vie au obligaţia de a asigura conservarea amenajărilor pedoşi hidroameliorative existente pe suprafeţele pe care le deţin. precum şi conservarea căilor de acces. . mai mari de 0. tarlaua. respectiv a municipiului Bucureşti. luna.1 ha. 20. respectiv a municipiului Bucureşti. indiferent de suprafaţă. g) vârsta plantaţiei .număr de ani. Acestea trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru completarea autorizaţiei de defrişare şi să fie vizate de specialistul de la centrul agricol teritorial şi de inspectorul teritorial al ISCTV. comuna. . (2) Autorizaţia de defrişare cuprinde următoarele elemente: a) numele/denumirea deţinătorului. e) data defrişării: anul. Defrişarea plantaţiilor de viţă de vie Art. (2) Acordarea primei de abandon definitiv al plantaţiilor din soiuri de hibrizi direct producători interzişi la plantare se face în baza solicitărilor scrise ale deţinătorilor. . parcela sau punctul cu denumirea cunoscută local. satul. curăţarea şi repararea canalelor de dirijare a apelor pe versanţi. Art. 17. respectiv a municipiului Bucureşti. centrul viticol.1 ha de agent economic sau de familie. în suprafeţe mai mari de 0. . cu cel puţin 6 luni înainte de data defrişării. Art.(1) Prima de abandon definitiv al plantaţiilor de viţă de vie din soiuri de hibrizi direct producători interzişi la plantare. j) modul de folosinţă a terenului după defrişarea plantaţiei. C. persoană fizică sau juridică. şi de portaltoi se eliberează de către direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. alimentaţiei şi pădurilor.Cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de defrişare a plantaţiilor de viţă de vie din soiuri nobile şi de portaltoi se depun la direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. 18. d) suprafaţa supusă defrişării. i) motivele invocate pentru propunerea de defrişare. 16. (3) Formularele-tip pentru cererile şi autorizaţiile de defrişare a plantaţiilor de viţă de vie din soiuri nobile şi de portaltoi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii. (2) În acest scop ei asigură întreţinerea taluzurilor pe terenurile terasate. Acesta transmite situaţia suprafeţelor defrişate direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. (4) Defrişarea plantaţiilor de viţă de vie din soiuri de hibrizi direct producători sau din hibrizi interspecifici se poate face fără autorizaţie de defrişare. Art.(1) Autorizaţiile de defrişare a plantaţiilor de viţă de vie din soiuri de Vitis vinifera. se efectuează într-o perioadă de maximum 5 ani de la data autorizării defrişării. care depun cereri la . se acordă pentru plantaţiile situate în arealele viticole şi în extravilanul localităţilor din afara arealelor viticole. şi se comunică în termen de o lună la centrul agricol teritorial.Defrişarea plantaţiilor de viţă de vie din soiuri nobile şi de portaltoi. 19. care nu au atins vârsta şi starea de vegetaţie ce impugn defrişarea. perioada de început/sfârşit. b) adresa/sediul deţinătorului.Art. a drumurilor de exploatare şi a zonelor de întoarcere. în baza cererilor adresate acestora de către deţinătorii plantaţiilor de viţă de vie. denumite în continuare soiuri nobile. menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de irigaţii.

vin şi subproduse vinicole I. a cărui definiţie este prevăzută în anexa nr. A. nu se încadrează în categoria vinurilor de masă. definite la art.Vinurile. cu atac de "mucegai nobil" sau culeşi la stafidirea boabelor. DOC-CT: vinuri provenite din struguri cu conţinut în zaharuri de minimum 220 g/l. .20 din lege. Comercializarea lor se face cu menţionarea indicaţiei de provenienţă geografică. b) vinuri de calitate cu denumire de origine controlată. . Ele formează o categorie separată. alimentaţiei şi pădurilor. au o tărie alcoolică dobândită de minimum 8. 18 lit. clasificate în vinuri de masă. "Vin de Pays" sau altele asemenea.5% în volume. 23. Art. 2 pct. ele se încadrează în următoarele categorii: a) cules la maturitatea deplină. în funcţie de nivelul lor calitativ determinat de arealul de producere. Aceste vinuri se exportă şi sub denumirile generice de "Landwein". b) din lege. 25. Vinurile de calitate Art. a) din lege. ca şi cele de hibrizi interspecifici cu rezistenţă relativă la boli. de soiul sau sortimentul de soiuri şi de tehnologia aplicată. (3) Vinurile de calitate cu denumire de origine controlată . 24. . roze sau roşii. precum şi sursele de finanţare ale acesteia se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. B. denumite şi vinuri de calitate superioară . DOC-CIB: vinuri obţinute din struguri cu conţinut în zaharuri de minimum 240 g/l. respectiv a municipiului Bucureşti. În funcţie de stadiul de maturare a strugurilor la cules şi de caracteristicile lor calitative şi de compoziţie.Vinurile de masă. 21. (3) Valoarea primei de abandon definitiv pe hectar se stabileşte în raport cu capacitatea de producţie a plantaţiilor vizate. Art. Vinurile Art. în diferite nuanţe.(1) Vinurile de calitate definite la art.Vinurile de hibrizi direct producători şi hibrizi interspecifici interzişi la plantare. fără a depăşi un plafon maxim.5% în volume. de calitate sau speciale. sunt: albe. Pentru producerea de vinuri roşii seci din această categorie. (2) Vinurile de calitate cu indicaţie geografică recunoscută trebuie să aibă o tărie alcoolică dobândită de minimum 10.direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene. strugurii la recoltare trebuie să aibă un conţinut în zaharuri de minimum 213 g/l. 22. conform ordinului ministrului agriculturii. . autorizaţi temporar la plantare.VS. . sunt: a) vinuri de calitate cu indicaţie geografică recunoscută. care se valorifică potrivit prevederilor art. 18 lit. Vinurile de masă Art. CAPITOLUL II Producţia vinicolă SECŢIUNEA 1 Clasificarea vinurilor şi a altor produse pe bază de must. (4) Plafonul maxim şi plafoanele intermediare ale primei de abandon definitiv al plantaţiilor de viţă de vie din soiuri de hibrizi direct producători interzişi la plantare. . c) cules la înnobilarea boabelor.Din categoria vinurilor de masă face parte şi vinul pelin. în raza cărora se află plantaţiile vizate. 21 din lege.DOC trebuie să aibă o tărie alcoolică dobândită de minimum 11% în volume şi să provină din struguri cu un conţinut în zaharuri de minimum 187 g/l. DOC-CMD: vinuri provenite din struguri cu conţinut în zaharuri de minimum 187 g/l. b) cules târziu.

vinurile de masă şi de calitate sunt: a) seci. . 30. 27. . b) brut.01 g/l şi 50 g/l inclusiv. pot purta denumire de origine controlată. peste 30 g/l. ca cea de a doua fermentare să se facă şi în afara arealului delimitat de provenienţă a strugurilor. b) demiseci.(1) În funcţie de procesul tehnologic de obţinere. b) vinuri spumante obţinute prin fermentare în butelii şi transvazate în rezervoare – procedeul prin transvazare. 2 pct. Vinurile spumoase Art. c) demidulci. . a cărui definiţie este prevăzută în anexa nr. între 12-20 g/l. cât şi cea de a doua fermentare trebuie făcute în arealul delimitat pentru denumirea de origine revendicată. Vinurile speciale Din categoria vinurilor speciale fac parte: 1. (2) Definiţia vinului spumant este prevăzută în anexa nr. între 6-15 g/l. denumit în continuare ONDOV. peste 50 g/l. cultivate în areale viticole delimitate în care se produce vinul materie primă. produse în condiţii speciale şi caracterizate prin însuşiri de înaltă calitate. prin Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole. 26. 13 din lege. e) demisec. Art. Vinurile spumante Art. . cu un conţinut în zaharuri cuprins între 12. 28. 31.(1) Vinurile spumante şi petiante cu denumire de origine controlată sunt obţinute din soiuri recomandate sau autorizate pentru această direcţie de producţie. . până la 12 g/l.01 g/l şi 12 g/l inclusiv. cu condiţia ca vinul spumant obţinut să fie valorificat cu denumirea locului de producere a vinurilor materie primă şi cu indicarea unităţilor în care s-a făcut cea de a doua fermentare. c) vinuri spumante obţinute prin fermentare în rezervoare.Unele vinuri spumante şi petiante. vinurile spumante se clasifică în: a) extrabrut. d) dulci. cu un conţinut în zaharuri de peste 50 g/l. Art. La vinurile spumante cu denumire de origine controlată atât producerea vinului materie primă. 15 din lege. între 17-35 g/l.Din grupa vinurilor spumante face parte şi vinul Muscat spumant. cu un conţinut în zaharuri cuprins între 4. c) demidulci. b) demiseci. (2) În cazuri speciale. . c) extrasec.În funcţie de conţinutul lor în zaharuri. Alimentaţiei şi Pădurilor autorizează.(4) Principalele condiţii de producere a vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată şi principalele caracteristici de compoziţie şi de calitate pentru fiecare tip de vin din categoriile DOC se stabilesc prin norme şi decizii de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată. vinurile spumoase se grupează în: a) seci. cu un conţinut în zaharuri de până la 4 g/l inclusiv. Ministerul Agriculturii. Art. . alimentaţiei şi pădurilor. care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. între 12. f) dulce. între 0-6 g/l. vinurile spumante se clasifică în: a) vinuri spumante obţinute prin fermentare în butelii. d) sec. 29.În funcţie de conţinutul în zaharuri. Art. între 33-50 g/l. 2. C. 32.01-30 g/l. 2 pct.(1) După conţinutul în zaharuri. . Art.

4. 36. 2 la lege. b) alte vinuri aromatizate. vin. trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate şi de obţinere precizate în reglementările în vigoare. 2 la lege. (2) Definiţiile produselor menţionate sunt prevăzute în anexa nr. (3) Materiile prime utilizate pentru producerea vinurilor speciale. autorizate pentru producere. .După conţinutul în zaharuri. . B. g) mistelul. 2 pct.(1) Din grupa vinurilor speciale fac parte şi vinurile licoroase. h) tulburelul. II. până la 12 g/l. d) sucul de struguri. Vinurile licoroase şi de tip oxidativ Art. . a căror definiţie este prevăzută în anexa nr. 37.(2) Definiţia vinului spumos este prevăzută în anexa nr. d) rachiul de vin. e) oţetul de vin.(1) Din categoria produselor pe bază de vin fac parte: a) vinul alcoolizat. care sunt obţinute prin aplicarea unei tehnologii speciale şi sunt supuse unui proces de oxidare lentă. Art.(1) Din categoria altor produse pe bază de must fac parte: a) mustul tăiat. e) sucul de struguri concentrat. peste 80 g/l. alcool de origine viticolă. c) demiseci. (2) Din grupa vinurilor speciale fac parte şi vinurile de tip oxidativ. c) romaniacul.Definiţia vinurilor aromatizate este prevăzută în anexa nr. 35. d) dulci. 3.01-80 g/l. 2 pct. Vinurile perlante şi petiante Art. Unele vinuri licoroase de înaltă calitate pot beneficia de denumiri de origine. fac parte vinurile petiante şi vinurile perlante. 2 pct.Din categoria altor vinuri cu conţinut în dioxid de carbon. . Alte produse pe bază de must şi vin A. vermuturile se clasifică astfel: a) extraseci. 19 din lege. b) mustul de struguri concentrat. b) distilatul de vin. între 40. Produse pe bază de must Art. între 12. . 38. mistel. b) seci. Vinurile aromatizate Art. Produse pe bază de vin Art. f) mustul de struguri parţial fermentat. 5. 2 pct. 34. 21 din lege. c) mustul de struguri concentrat rectificat. 33. ale căror definiţii sunt prevăzute în anexa nr. (2) Definiţiile produselor menţionate sunt prevăzute în anexa nr. realizată sub influenţa unor factori biologici sau fizici. . 16 şi 17 din lege. Din grupa vinurilor aromatizate fac parte: a) vermutul. must concentrat. . 14 din lege.01-40 g/l. must.

Ministerul Agriculturii. 20 miliechivalenţi pe litru sau 1. respectiv. b) învechirea distilatelor se face în vase din lemn de stejar. tanin. III. cultivate în areale viticole delimitate. trebuie să prezinte în momentul comercializării următoarele caracteristici organoleptice şi de compoziţie chimică. (2) Pichetul este destinat exclusiv industrializării. pentru vinurile albe şi roze. distilarea lor. precum şi cu indicarea unităţii în care s-au făcut învechirea distilatelor şi îmbutelierea romaniacurilor. cu condiţia ca romaniacul să fie valorificat sub denumirea locului de producere a strugurilor materie primă şi de distilare. pe o perioadă de cel puţin 3 ani. Art. b) rachiul de drojdie. d) rachiul de tescovină. furaje. d) aciditatea volatilă mai mică de: 1. exprimată în acid acetic.minimum 4. altele decât cele speciale. fiind interzisă comercializarea sa pentru consumul uman direct.(1) Din categoria produselor obţinute din subproduse vinicole fac parte: a) alcoolul etilic de origine viticolă. . Art. 2 la lege. vinurile trebuie să fie fără defecte de miros şi de gust. pentru vinurile roşii. Alimentaţiei şi Pădurilor autorizează prin ONDOV ca învechirea distilatelor şi îmbutelierea romaniacurilor să se facă în afara arealului delimitat pentru denumirea de origine revendicată. coloranţi naturali. caracterizate prin însuşiri de înaltă calitate. exprimată în acid tartric.Art. conţinutul în alcool corespunzător categoriei de calitate şi tipului de vin. 40. pentru cele cu denumire de origine controlată. c) spuma de drojdie. 18 miliechivalenţi pe litru sau 1.5 g/l. composturi şi altele asemenea. produselor pe bază de must. . atestate prin buletine de analiză eliberate de laboratoare autorizate: a) însuşiri organoleptice caracteristice categoriei de calitate şi tipului de vin. sau 60 miliechivalenţi pe litru. e) pichetul. cu capacitate de maximum 600 litri. b) tăria alcoolică la 20°C . 41. învechirea distilatelor şi îmbutelierea romaniacurilor se realizează în arealul delimitat pentru denumirea de origine revendicată. podgoriei.2 g/l. centrului viticol sau arealului delimitat. vin şi subproduse vinicole Art. 2. soiului sau sortimentului de soiuri. 42. (2) Pentru producerea romaniacurilor cu denumire de origine controlată trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) distilarea vinurilor se face cu instalaţii tip "Charente" sau cu alte instalaţii de distilare discontinuă. (3) Definiţiile produselor menţionate sunt prevăzute în anexa nr. . 39. 43. cu dublă distilare şi cu eliminarea fracţiunilor de la începutul şi sfârşitul redistilării.08 g/l.Unele romaniacuri produse în condiţii speciale. exprimată în acid acetic. c) obţinerea vinurilor materie primă. . . ulei din seminţe. . Produsele pe bază de subproduse vinicole Art.5% alcool dobândit în volume şi.minimum 8. SECŢIUNEA a 2-a Caracteristici organoleptice şi de compoziţie chimică ale vinurilor.Prin prelucrarea drojdiei de vin şi a tescovinei de struguri se obţin şi alte produse ca: acid tartric. c) aciditatea totală . pot purta denumiri de origine controlată.(1) Vinurile proprii consumului uman direct.(1) Romaniacurile cu denumire de origine controlată sunt produse din soiuri recomandate şi autorizate pentru această direcţie de producţie. (3) În cazuri speciale.

vin şi subproduse vinicole sunt determinate prin metode de analiză admise pe plan internaţional şi/sau . 350 mg/l pentru vinuri provenite din struguri culeşi la supramaturare. exprimaţi în sulfat de potasiu. maximum 1 mg/l. 18 g/l pentru vinurile de calitate superioară . 3. 2.maximum 1. i) borul. Valea Călugărească. p) zincul. 4. m) fluorul. cu condiţia să nu aibă influenţă negativă asupra caracteristicilor organoleptice ale vinurilor.5 g/l pentru vinurile cu învechire de cel puţin 2 ani în vase. maximum 8 mg/l. În anii viticoli nefavorabili se poate admite punerea în consum a unor vinuri de masă şi de calitate superioară – VS cu un extract nereducător mai mic cu 1 g/l faţă de limitele menţionate. limită care poate fi depăşită pentru vinurile obţinute din plantaţii amplasate pe soluri sărăturoase. 21 g/l pentru vinurile de calitate DOC. t) sodiul. maximum 1 mg/l. maximum 0.01 mg/l. albe şi roze. j) bromul. g) aluminiul. maximum 80 mg/l. maximum 1 mg/l. e) extractul sec nereducător. 15 g/l pentru vinurile de masă albe şi roze. maximum 1 mg/l. exprimat în acid boric. 5. s) acidul citric. în următoarele limite maxime determinate în momentul punerii în consum: 1.maximum 300 mg/l pentru vinurile roşii. 3. o) staniul. l) cuprul. de alcool sau distilat de vin. maximum 15 mg/l pentru vinurile roşii obţinute din struguri proveniţi din soiuri nobile. n) plumbul. maximum 60 mg/l.VS. h) arsenul. maximum 5 mg/l.VS. 300 mg/l pentru vinuri demidulci şi dulci. 210 mg/l pentru vinuri albe şi roze seci şi pentru vinuri roşii demiseci. roşii. r) sulfaţii. f) dioxidul de sulf total. maximum 1 g/l. 260 mg/l pentru vinuri albe şi roze demiseci.. 6. roşii. sau pentru vinurile produse după tehnologii speciale ori în cazul vinurilor care au o tărie alcoolică totală egală sau mai mare de 13% în volume. 16 g/l pentru vinurile de masă roşii. produselor pe bază de must.Aceste limite sunt depăşite numai pentru unele vinuri vechi. pentru vinurile îndulcite şi pentru vinurile obţinute prin adaosul. cu următoarele excepţii:.maximum 2 g/l pentru vinurile obţinute prin adaos de must concentrat şi pentru vinurile naturale dulci.5 g/l pentru vinurile obţinute prin evoluţie sub peliculă. u) diglucozidul malvidinei. q) metanolul: .maximum 150 mg/l pentru vinurile albe şi roze. 4. Pietroasa. 5. bogate în zaharuri şi enzime oxidazice de la: Cotnari. maximum 0. 19 g/l pentru vinurile de calitate superioară . 23 g/l pentru vinurile de calitate DOC. 160 mg/l pentru vinuri roşii seci. albe şi roze. minimum: 1.2 mg/l. maximum 1 g/l. maximum 0. în must sau în vin.2 mg/l.. 2. (2) Caracteristicile de compoziţie chimică ale vinurilor. Murfatlar. de cel puţin 2 ani. Târnave. k) cadmiul.maximum 2.

determinat la 25°Brix. Art.100 la o grosime a stratului de lichid de 1 cm. detectate de degustători autorizaţi recunoscuţi de Ministerul Agriculturii. detectate de degustători autorizaţi recunoscuţi de Ministerul Agriculturii. f) un conţinut în dioxid de sulf de maximum 25 mg pe kilogramul de zaharuri totale. b) lichidul rezultat din spălarea tescovinei .Mustul de struguri concentrat rectificat. (2) Vinurile improprii consumului uman direct pot fi destinate. sunt următoarele: a) alcool metilic. c) un conţinut de maximum 7 g/l zaharoză.5. raportate la 100 ml alcool anhidru. j) prezenţa mezoinozitolului.0 mg/l. 43 din prezentele norme metodologice. . băloşite şi cele cu miros de hidrogen sulfurat. .0. h) conductivitate care să nu depăşească 120 micro-Siemens pe centimetru. exprimată în acid acetic. 5 din lege.0.(1) Sunt improprii consumului uman direct: a) vinurile oţetite. d) un indice Folin . d) vinurile cu adaos de bonificatori sau aromatizanţi. definit în anexa nr. b) cuprul . Modificat de articolul 1 din Ordin nr. c) esteri. maximum 400 mg. la 25°Brix. . 2 pct. distilării sau producerii oţetului. exprimaţi în alcool izoamilic.3 mg/l. c) plumbul . Art.05 mg/l.0 mg/l. d) alcooli superiori. b) aciditate totală.prin metode standard româneşti de analiză a vinurilor. c) vinurile produse prin folosirea unor practici şi tratamente neautorizate. determinat la 25°Brix. (3) Limitele conţinutului romaniacului în alte componente. între 75 mg şi 500 mg. maximum 400 mg. 45. b) densitate optică. alţii decât cei admişi de lege. (2) Conţinutul romaniacului în metale nu poate depăşi următoarele limite: a) arsenul . precum şi cele ale căror componente nu se încadrează în limitele prevăzute la art. de maximum 0.Ciocalteau de maximum 6. de mucegai sau cu alte mirosuri şi/sau alte gusturi străine. Alimentaţiei şi Pădurilor. e) aciditate titrabilă de cel mult 15 miliechivalenţi pe kilogramul de zaharuri totale. alimentaţiei şi pădurilor. e) aldehide. exprimaţi în acetat de etil. b) este obţinut din distilate provenite din vinuri netratate cu schimbători de ioni. eliberate de laboratoare autorizate: a) nu prezintă gusturi particulare neplăcute. definit în anexa nr. manitate. poate fi pus în consum dacă îndeplineşte următoarele condiţii atestate prin buletine de analiză. 25 din lege. 46. armonizate cu metodele comunitare. între 5 mg şi 60 mg. Alimentaţiei şi Pădurilor. raze ultraviolete sau ionizante.(1) Romaniacul. . i) un conţinut în hidroximetilfurfural de maximum 25 mg pe kilogramul de zaharuri totale.5. 44. după caz.pichet. la 425 nm. g) un conţinut în cationi totali de maximum 8 miliechivalenţi pe kilogramul de zaharuri totale. d) zincul . a căror listă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. 2 pct. maximum 200 mg. la 25°Brix şi la 20°C. exprimate în aldehidă acetică. determinat la 25°Brix. trebuie să prezinte următoarele caracteristici: a) un pH de maximum 5. cele falsificate. 691/2006 in data de 23 octombrie 2006 Art.

f) furfural. tratarea mustului sau mustuielii cu enzime pectolitice şi cu preparate enzimatice de betaglucanază. între 5 mg şi 80 mg. atestate prin buletine de analiză eliberate de laboratoare autorizate: a) alcool metilic. 46 alin. 8. 47. nedetectabil. concentraţia acestora nu trebuie să fie mai mică de 5%. nedetectabil. 2. c) alcooli superiori. între 100 mg şi 750 mg. SECŢIUNEA a 3-a Practicile şi tratamentele oenologice autorizate Art. la nevoie.000 mg. urmată de zvântare. între 100 mg şi 750 mg. Art. în afara unor limite normale. b) esteri. spălarea strugurilor. . trierea. între 100 mg şi 600 mg. 9.autenticitate şi legalitate pentru fiecare produs. (2) Limitele de conţinut pentru metale sunt cele stabilite pentru romaniac la art. 7. maximum 2 mg. exprimaţi în acetat de etil. 3. tratarea strugurilor. maximum 1. asigurând păstrarea însuşirilor de naturaleţe. dezbrobonirea sau desciorchinarea strugurilor. 4. macerarea carbonică. . 5. conservare şi evoluţie a produselor respective. . e) aldehide. mustuielii şi musturilor cu anhidridă sulfuroasă sau metabisulfit de potasiu. fragmentelor de struguri sau a boabelor atacate de mucegai nobil sau cu grad avansat de stafidire. tratarea strugurilor. mustului de struguri destinat concentrării şi vinului nou în fermentare sunt următoarele: 1. macerarea mustuielii pentru obţinerea de vinuri roşii. la cules.(1) Pentru rachiurile de vin şi cele obţinute din drojdie de vin şi tescovină de struguri se stabilesc următoarele limite ale conţinutului în compuşi raportaţi la 100 ml alcool anhidru. Aplicarea lor nu trebuie să conducă la modificări ale compoziţiei acestor băuturi. cu ocazia culesului. a strugurilor. exprimate în aldehidă acetică. În cazul folosirii soluţiilor apoase de anhidridă sulfuroasă. Art. 6. mustului de struguri.f) furfural. maximum 2 mg. a strugurilor sănătoşi de cei avariaţi sau cu coacere incompletă. d) aciditate totală. mustuielii şi musturilor cu acid ascorbic în doză de maximum 250 mg/kg. g) acid cianhidric. mustului de struguri parţial fermentat. roze sau aromate. în vederea obţinerii de vinuri dulci.Practicile şi tratamentele utilizate în obţinerea vinurilor şi a băuturilor pe bază de must şi vin trebuie să asigure o bună elaborare. exprimaţi în alcool izoamilic. zdrobirea boabelor. atunci când aceştia sunt destinaţi producerii sucurilor. 49. . precum şi a celor rezultate din struguri stafidiţi sau atacaţi de mucegai nobil prin asigurarea contactului mai mult sau mai puţin prelungit între must şi părţile solide ale strugurilor. exprimată în acid acetic. g) acid cianhidric. 48.Practicile şi tratamentele autorizate să fie aplicate strugurilor proaspeţi. separarea. (2) din prezentele norme metodologice.

19. folosirea preparatelor din membrane celulare de levuri în limita a 40 g/hl. dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluţie coloidală. scurgerea mustului. b) deshidratare parţială. limpezirea sau deburbarea mustului destinat producerii vinurilor albe pe cale gravitaţională. 15. îmbogăţirea musturilor în zahăr. singur sau în amestec. presarea strugurilor nezdrobiţi. cu sau fără adjuvanţi de filtrare inerţi. 13. precum şi pentru utilizarea ca partener cu "rezervă de zahăr" în producerea de vinuri demiseci şi demidulci. în vederea limpezirii.5 g/l sau 20 miliechivalenţi pe litru. în vederea folosirii sale ca materie primă pentru producerea de băuturi nealcoolice sau slab alcoolice. . însămânţarea mustului cu maiele de drojdie preparate din levuri selecţionate sau din microflora spontană.acidifierea musturilor în anii cu deficit de aciditate. în limita a 0. precum şi prin centrifugare sau filtrare.6 mg/l. Îmbogăţirea musturilor în zahăr poate fi făcută cu respectarea următoarelor condiţii: a) folosirea uneia dintre operaţiunile menţionate mai sus exclude posibilitatea utilizării celorlalte. în vederea ridicării potenţialului alcoolic al vinurilor prin următoarele practici: a) adaos de must de struguri concentrat. exprimat în tiamină. c) diclorhidrat de tiamină. în doză de maximum 0. fără ca prin acest procedeu să se producă o concentrare sau o diluare a mustului. 14. 11. cu sau fără conţinut în dioxid de carbon. 20. 22. b) sulfat de amoniu sau bisulfit de amoniu. folosirea maielelor de bacterii lactice pentru producerea fermentaţiei malolactice dezacidifiere microbiologică. cu sau fără răcire. cazeină şi cazeinat de potasiu."factori de creştere". Este interzisă încălzirea mustuielii prin injectare de vapori de apă. a mustuielii sau a boştinei. al mustului parţial fermentat sau al vinului nou încă în fermentare cu mai mult de 6. (3) din lege. pasteurizarea mustului. 23. corectarea acidităţii totale a mustului . caolin.prin flotaţie. statică sau dinamică. cu una sau mai multe dintre următoarele substanţe de uz oenologic: gelatină alimentară. b) adaosul de zaharoză se face direct în must sau în mustul în fermentare şi poate fi practicat numai în cazul producerii de vinuri seci. în anii cu condiţii nefavorabile se poate practica. în doză de maximum 0. 21. refrigerarea mustului. tratarea musturilor. tanin. Ca stimulenţi se pot folosi: a) fosfat acid de amoniu sau sulfat de amoniu. al unor substanţe chimice . bentonită. urmată de stocarea sa la temperaturi scăzute. 16. ca stimulenţi ai fermentaţiei alcoolice. prin adaos de acid tartric în doză de maximum 1.5%. răcirea mustului în fermentare pentru evitarea creşterii temperaturii acestuia peste limitele admisibile tehnologic. 26 alin. singur sau în amestec.3 g/l. clei de peşte. 12. tratamentul termic al mustuielii pentru producerea de vinuri roşii din struguri slab coloraţi sau atacaţi de putregai cenuşiu. ovalbumină şi/sau lactalbumină.10. 18. 17.3 g/l. c) adaosul de must concentrat sau de must concentrat rectificat nu poate avea ca efect mărirea volumului iniţial al mustului de struguri. adaosul. potrivit prevederilor art. must de struguri concentrat rectificat sau de zaharoză şaptalizare.

27.d) concentrarea mustului prin deshidratare parţială nu poate determina o reducere cu mai mult de 20% a volumului său iniţial. pritocul vinului. alimentaţiei şi pădurilor şi se difuzează producătorilor interesaţi. înaintea sau în timpul fermentaţiei alcoolice. se aprobă de ministrul agriculturii. mustuielii şi a mustului sub atmosferă inertă. e) pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată . precum şi prin adaosul de dioxid de sulf şi bentonită. condiţionare. 34. centrifugare.Musturile care au fost corectate prin adaos de îndulcitori nu pot fi supuse concentrării. desulfitarea mustului prin folosirea exclusivă de procedee fizice. adaosul în must de alcool etilic rectificat. 35. tragerea vinului de pe drojdie. . efectuată prin evaporare sub vid. zdrobiţi sau nezdrobiţi. ori de distilat de vin. crioconcentrare sau osmoză inversă. Mustul destinat producerii de vinuri DOC-CMD trebuie să aibă un conţinut minim în zaharuri de 170 g/l. adaosul în must al unui agent tensioactiv . presarea drojdiei de vin şi refermentarea tescovinei de struguri. în alte scopuri decât distilarea. filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu sunt considerate presare dacă produsele obţinute prezintă calităţi de naturaleţe şi autenticitate pentru comercializare şi dacă drojdia de vin nu este redusă la stare uscată. în vederea obţinerii de mistel sau de vinuri licoroase. 30. prin deshidratarea parţială a mustului proaspăt sau tăiat. 29. 24. prin direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene.Practicile şi tratamentele autorizate să fie aplicate vinurilor în etapele de păstrare. prin folosirea de procedee fizice: frig. mustul de struguri concentrat sau mustul de struguri concentrat rectificat trebuie să provină din struguri produşi în acelaşi areal delimitat pentru DOC. tratarea cu polivinilpolipirolidonă. 33. prin folosirea azotului şi a anhidridei carbonice. de origine viticolă sau agricolă. în doză de maximum 80 g/hl. oprirea fermentaţiei alcoolice a mustului în vederea obţinerii de vinuri cu conţinut în zaharuri. 28. 50. respectiv a municipiului Bucureşti. prelucrarea strugurilor.Acordarea dreptului de folosire a adaosurilor pentru îmbogăţirea musturilor în zahăr se face pe baza recomandărilor anuale emise de ONVV. tratamentul cu cărbune de uz oenologic al musturilor albe pătate sau al celor provenite din struguri mucegăiţi.DOC. . 25. filtrare. cu condiţia de a nu provoca o reducere a volumului iniţial al mustului cu mai mult de 20% şi o creştere a tăriei sale alcoolice potenţiale cu mai mult de 2% în volume. în cantitate de până la 100 g/hl must. f) adaosurile se fac în mustul proaspăt sau în mustul în fermentare.şi digliceride ale acidului oleic ca procedeu curativ pentru evitarea formării de spumă în timpul fermentaţiei alcoolice. 26. 36. suprapresarea strugurilor. concentrarea mustului proaspăt sau tăiat. maturare şi îmbuteliere sunt următoarele: 1. aerarea. 31. Pierderile de materie organică din răşinile schimbătoare de ioni nu sunt mai mari de 1 mg/l. căldură. sunt practici oenologice interzise. 32. utilizarea răşinilor schimbătoare de ioni numai în scopul producerii mustului de struguri destinat obţinerii mustului concentrat rectificat.amestec de mono. iar cel pentru vinuri DOC-CT şi DOC-CIB. Art. folosirea tratamentului cu carbonat de calciu cu un eventual conţinut de mici cantităţi de sare dublă de calciu de acid (L+) tartric şi (L-) malic. un conţinut minim în zaharuri de 180 g/l.

d) ovalbumină şi/sau lactalbumină. cu sau fără adjuvanţi de filtrare inerţi. 3. tratamentul vinului cu acid metatartric înainte de îmbuteliere. adaosul în vinurile cu conţinut în zaharuri fermentescibile de acid sorbic sau sorbat de potasiu. concentraţia acestora nu trebuie să fie mai mică de 5%. 4. (1) lit. adaosul. tratamentul vinului cu gumă arabică. 10. i) tanin de uz oenologic.Dezacidifierea . în doză de maximum 250 mg/l. exprimată în acid sorbic. 5. prin mijloace fizice. 43 alin. în doză de maximum 100 mg/l. În cazul folosirii soluţiilor apoase de anhidridă sulfuroasă. tratamentul vinului cu ferocianură de potasiu pentru eliminarea excesului de metale grele. doza total exprimată în acid ascorbic plus dehidrascorbic nu trebuie să depăşească 300 mg/l. tratamentul vinului cu fitat de calciu. 12. tratamentul prin frig . în vederea conservării şi protejării antioxidante a vinurilor.refrigerarea vinului -. aerarea vinului. a cristalelor şi coloizilor precipitaţi. tartrat de calciu sau acid tartric. astfel încât vinurile să nu depăşească la livrare către consumatori limitele maxime admise prevăzute la art. În cazul în care acidul ascorbic a fost folosit şi la tratamentul strugurilor şi/sau musturilor. autorizate de către ministerele abilitate în acest scop. tratamentul cu cărbune al vinurilor albe pătate sau cu defecte de gust şi miros. f) dioxid de siliciu sub formă de gel sau de soluţie coloidală. cu condiţia ca doza de cărbune utilizată să fie mai mică de 100 g/hl. în vederea asigurării stabilităţii tartrice. 9. în vederea asigurării protecţiei antioxidante. în doză de maximum 200 mg/l. ca procedeu de stabilizare biologică şi de inactivare a enzimelor. 13.2. 14. pentru prevenirea casării ferice. adaosul în vin de acid citric. h) preparate enzimatice autorizate (±-glucozidazice). conţinând eventuale mici cantităţi de sare dublă de calciu a acizilor (L+) tartric şi (L-) malic. 11. carbonat acid de potasiu. cu folosirea unuia dintre următoarele produse: a) gelatină alimentară.3 g/l. dezacidifierea vinurilor prin unul dintre următoarele procedee: a) dezacidifierea chimică a vinurilor cu aciditate totală excesivă. k) alginaţi de calciu sau de potasiu numai pentru producerea vinurilor spumante cu fermentare în butelii. înainte de îmbuteliere. c) cazeină şi cazeinat de potasiu. care trebuie efectuat de persoane calificate. 7. de anhidridă sulfuroasă sau metabisulfit de potasiu. cu sau fără adaos de cristale de bitartrat de potasiu. prin folosirea unei doze mai mici de 0. b) clei de peşte. j) alte substanţe de limpezire sau preparate enzimatice autorizate. înainte de îmbuteliere. carbonat de calciu. 8. g) caolin. prin adaos de tartrat neutru de potasiu. urmată de separarea. e) bentonită. limpezirea vinului prin cleire. 6. cu condiţia ca la punerea în consum vinul să nu conţină mai mult de 1 g/l acid citric. adaosul în vin de acid ascorbic. 15. 16. f) din prezentele norme metodologice. pasteurizarea vinurilor. limpezirea şi stabilizarea vinurilor prin centrifugare sau filtrare.

3 miliechivalenţi/l. 43 alin. b) dezacidifierea biologică a vinurilor prin folosirea bacteriilor lactice . c) este interzisă folosirea în cupaje a vinurilor importate. Cupajarea vinurilor se efectuează în următoarele condiţii: a) cupajarea vinurilor albe cu vinuri roşii este interzisă. tratarea vinurilor cu dimetilpirocarbonat în doză de maximum 200 mg/l în vederea asigurării stabilităţii biologice a vinului. 18.chimică a vinurilor nu poate fi efectuată decât în limita maximă de 1 g/l. c) operaţiunea de îndulcire trebuie făcută în interiorul arealului rezervat producerii vinului supus intervenţiei respective.5 g/l. b) pentru vinurile de calitate superioară . se pot executa cupaje între vinuri provenind din soiuri diferite. 49 pct. În urma corecţiei. adaosul în vin de polivinilpolipirolidonă . exprimată în acid tartric. maturarea vinului. Doza de PVPP folosită este de maximum 80 g/hl. s) din prezentele norme metodologice. must de struguri concentrat rectificat. . a mustului de struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat. 22. sau 13. 19. 23 din prezentele norme metodologice se face numai cu mustul de struguri. a vinului parţial fermentat. prevăzute în deciziile de acordare a dreptului de producere a vinurilor respective. exprimată în acid tartric. vin parţial fermentat. 20. (1) lit. cu excepţia producerii vinurilor de masă. must tăiat. Pentru vinurile cu denumire de origine controlată se admite cupajarea vinurilor provenind din soiuri diferite numai în scopul obţinerii vinurilor-sortiment. 17. a mustului tăiat. sau 33. cu sau fără contact cu lemn de stejar.PVPP . cu condiţia ca tăria lor alcoolică totală să fie cel mult egală cu tăria alcoolică totală a vinului supus îndulcirii. 24. acidifierea vinurilor prin adaos de acid (L+) tartric sau acid citric. egalizarea şi cupajarea vinurilor.Oenococcus oeni. exprimată în acid tartric. în limita maximă de 2. care sunt: must de struguri. Pentru vinurile de calitate.în vederea reducerii conţinutului vinurilor în tanin şi în alţi polifenoli. sub controlul inspectorilor teritoriali ai ONDOV. d) vinurile de cupaj care se valorifică sub denumirea unui soi sau prin indicarea unui an de recoltă trebuie să provină în proporţie de minimum 85% din soiul sau din anul de recoltă menţionat. Între tratamentul cu sulfat de cupru şi cleirea albastră este obligatorie o filtrare fină. în doză de maximum 10 mg/l. 23.VS şi pentru cele cu denumire de origine controlată se admite efectuarea de cupaje între vinuri care aparţin aceleiaşi categorii de calitate şi care provin din arealele delimitate pentru producerea fiecărui vin. conform art. partenerii cu rezervă de zahăr trebuie să provină din acelaşi soi şi din acelaşi areal delimitat de producere ca şi vinul asupra căruia se aplică intervenţiile. stabilizarea tartrică a vinurilor prin electrodializă. 21. b) în cazul folosirii pentru îndulcire a mustului de struguri. care se comercializează fără indicarea denumirii de soi. must de struguri concentrat. tratarea vinurilor cu sulfat de cupru pentahidrat. în scopul îndepărtării gustului şi mirosului de hidrogen sulfurat. mustul tăiat sau vinul parţial fermentat. îndulcirea vinurilor prin adaos de parteneri cu rezervă de zahăr. creşterea netă cumulată nu poate depăşi 54 miliechivalenţi/l sau 4g/l.3 miliechivalenţi/l.Executarea acestei operaţiuni se face în următoarele condiţii: a) îndulcirea vinurilor obţinute prin aplicarea procedeelor de ridicare a potenţialului alcoolic prevăzute la art. conţinutul în acid citric nu trebuie să fie mai mare de 1 g/l. Acest tratament trebuie urmat de o cleire albastră care să aducă conţinutul în cupru sub limita de 1 mg/l. Dacă acidifierea s-a făcut şi la must.

d) descrierea produsului supus operaţiunii. argonului sau azotului. 52. utilizarea dioxidului de carbon. 55. . îmbutelierea vinurilor la cald. tăria alcoolică dobândită şi conţinutul în zaharuri al vinului care urmează să fie îndulcit. Art. c) locul de desfăşurare a operaţiunii.Acidifierea şi îmbogăţirea. b) locul de desfăşurare a operaţiunii. cel puţin cu 24 de ore înaintea începerii primei operaţiuni. utilizate pentru operaţiunea de îndulcire. se face în baza notificării în scris. 51.Operaţiunea de îmbogăţire în zahăr a musturilor. separat sau în amestec. Art. . 27. 56. must de struguri concentrat. îmbutelierea sterilă a vinurilor.25. b) felul produsului de îndulcire ce urmează să fie adăugat.Practicile şi tratamentele autorizate să fie aplicate în producerea vinurilor speciale şi a altor produse de origine viticolă sunt următoarele: 1. Art. must de struguri concentrate rectificat. în vederea ridicării potenţialului alcoolic al vinurilor în anii cu condiţii nefavorabile. c) data la care începe operaţiunea. precum şi al produselor de limpezire. Art. precum şi acidifierea şi dezacidifierea aceluiaşi produs se exclud reciproc. cu excepţia situaţiilor de derogare stabilite de la caz la caz de către inspectorii teritoriali ai ISCTV. Art. 53. cantitatea. (2) Notificarea cuprinde următoarele informaţii: a) categoria de calitate. nu se consideră ca fiind frauduloasă.(1) Operaţiunea de îndulcire a vinului de masă. în scopul creării unei atmosphere inerte şi al manipulării produsului la adăpost de aer. 54. strict impuse de prepararea soluţiilor de dioxid de sulf sau a diferitelor preparate de limpezire şi/sau stabilizare. prin aplicarea următoarelor operaţiuni tehnologice: a) pregătirea vinului de bază prin asamblare şi condiţionare. b) adaosul licorii de tiraj. cu detalii referitoare la tipul de produs utilizat. Art.Operaţiunile de acidifiere şi dezacidifiere a vinului trebuie comunicate în scris inspectorilor teritoriali ai ISCTV. e) procedeul utilizat. . c) tirajul. adresată inspectorilor teritoriali ai ISCTV cel puţin cu 24 de ore înaintea începerii primei operaţiuni. . eventual de activatori de fermentare. Producerea vinurilor spumante cu fermentare secundară în butelii. c) tăria alcoolică dobândită şi conţinutul în zaharuri al vinului după îndulcire. (3) Persoanele juridice şi/sau fizice care aplică operaţiunea de îndulcire trebuie să deţină registre de intrare şi ieşire pentru evidenţa la zi a cantităţilor de must de struguri. . . transmisă inspectorilor teritoriali ai ISCTV cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii primei operaţiuni.Introducerea în vin a unor cantităţi reduse de apă. . a vinului de calitate cu indicaţie de provenienţă geografică şi a vinului cu denumire de origine controlată se face în baza unei notificări scrise. Notificarea cuprinde următoarele informaţii: a) denumirea/numele şi sediul/adresa persoanei juridice sau fizice. 26. la oficiul teritorial al ONDOV. al maielei de fermenţi selecţionaţi sau preparate din membrane celulare de levuri. cantitatea şi conţinutul său în zaharuri. b) tipul operaţiunii efectuate. în aceleaşi condiţii. Aceasta cuprinde: a) numele/denumirea şi adresa/sediul persoanei fizice sau juridice. Pentru îndulcirea vinurilor DOC o copie a notificării se transmite.

5% în volume. fermentarea vinului are loc în recipiente sub presiune cu închidere etanşă. e) remuajul. must de struguri parţial fermentat. must de struguri concentrat. În producerea acestor vinuri este interzisă folosirea oricărei aromatizări.d) fermentarea vinului în butelii. reprezentaţi prin extracte hidroalcoolice obţinute din fructe şi plante admise de lege. precum şi din extracte din plante admise de lege. Tăria alcoolică dobândită a vinurilor spumante. Tăria alcoolică dobândită a acestor vinuri spumante. Producerea vinurilor spumante cu fermentare secundară în rezervoare se face în mod asemănător cu cea a vinurilor spumante cu fermentare în butelii. este de minimum 9. folosite separat sau în amestec. Vinurile spumoase au o tărie alcoolică dobândită de minimum 8. inclusiv cea rezultată prin aportul licorii de expediţie. b) aducerea distilatului la tăria alcoolică de comercializare prin diluare cu apă dedurizată. vinul materie primă trebuie să aibă o tărie alcoolică totală de minimum 9% în volume. must de struguri concentrat rectificat. alcool etilic de origine agricolă. 9. must de struguri. cu adaos eventual de distilat de vin. Producerea romaniacurilor se face prin aplicarea următoarelor operaţiuni tehnologice: a) cupajarea distilatelor învechite. precum şi prin adaosul în vin de must de struguri concentrat. glicerină alimentară şi caramel. Adaosul licorii de tiraj nu poate să determine o creştere a tăriei alcoolice totale a vinului de bază cu mai mult de 1. Vinurile spumante cu fermentare în butelii. administrate separat sau în amestec. g) adaosul eventual al licorii de expediţie. Conţinutul în dioxid de sulf total al vinurilor spumante este de maximum 235 mg/l. distilat de vin. must de struguri parţial fermentat. inclusiv tăria alcoolică dobândită prin aportul alcoolului conţinut în licoarea de expediţie. Conţinutul total în dioxid de sulf este de maximum 185 mg/l. Pentru producerea vinurilor spumante cu denumire de origine controlată. must de struguri concentrat. zaharoză. Pentru producerea vinurilor spumante. cu sau fără îngheţarea depozitului adus pe dop. must de struguri concentrat rectificat. must de struguri concentrat. Licoarea de tiraj se prepară din must de struguri. vinul materie primă trebuie să aibă o tărie alcoolică totală de minimum 8.5% în volume. Tăria alcoolică dobândită a vinului spumant finit nu trebuie să depăşească cu 2% în volume pe cea a vinului materie primă. c) adaos eventual de bonificatori.5% în volume. . Adaosul licorii de expediţie nu poate provoca o creştere a tăriei alcoolice dobândite a vinului spumant mai mare de 0. h) dopuire definitivă.mistel. 3. 2. d) adăugarea eventuală de zaharoză. din vin sau din amestecul acestora. 4. f) degorjarea. 6. Producerea vinurilor speciale licoroase se face prin adaosul în mustul în fermentare de alcool alimentar rectificat sau distilat de vin.5% în volume. cu deosebirea că adaosul licorii de tiraj nu este limitat. Producerea vinului special aromatizat se face prin folosirea adaosurilor de must de struguri. 8. 7. Producerea vinurilor spumoase prin impregnare cu anhidridă carbonică de uz alimentar se face cu sau fără adaos de licoare de expediţie. eliminarea depozitului se face prin filtrare în condiţii izobare. este de minimum 10% în volume. mistel. 5.5% în volume. Licoarea de expediţie se prepară din zaharoză. zaharoză şi vin. caramel. cele cu fermentare în rezervoare şi vinurile spumoase se produc numai în spaţii diferite. must de struguri concentrat rectificat. must de struguri concentrat rectificat. La prepararea licorii de expediţie nu se folosesc alţi aromatizanţi sau produse obţinute prin sinteză.

58. . eventual. 59. uneltelor şi recipientelor confecţionate din staniu. prin diluare cu apă dedurizată. 57. c) adăugarea. conform prevederilor art. (1) din lege. (2) La fabricarea oţetului de vin sunt interzise următoarele practici: a) folosirea vinurilor care au suferit o dată cu fermentarea acetică şi alte fermentaţii paralele. (3) Fabricilor de oţet de vin le este interzis să deţină în incinta lor materii şi materiale care pot fi folosite la falsificarea acestui produs. plumb. . conform prevederilor art. Condiţionarea şi stabilizarea vinurilor speciale şi a altor produse de origine viticolă se realizează prin aplicarea procedeelor prevăzute pentru vinuri la art. atestare şi comercializare a produselor vitivinicole SECŢIUNEA 1 Evidenţa producţiei vitivinicole Art. b) la prelucrarea lui să nu fie folosite materii colorante străine de natura vinului. 60. c) să nu influenţeze nefavorabil însuşirile organoleptice ale produselor cu care vin în contact. se depune şi se înregistrează.(1) În producerea oţetului de vin trebuie respectate următoarele condiţii: a) să nu fie produs prin adaosuri de acizi minerali sau organici.(1) Declaraţia de sortiment viticol se referă la evidenţa soiurilor aflate în cultură la nivel de parcelă. . 62. 61.îmbutelierii şi transportului produselor vinicole trebuie să fie confecţionate din materiale care să îndeplinească următoarele condiţii: a) să nu îmbogăţească produsele cu care vin în contact în compuşi dăunători calităţii acestora. (4) Oţetul de vin destinat comercializării poate fi produs numai pe bază de licenţă de fabricaţie emisă de autorităţile abilitate în acest scop. CAPITOLUL III Normele de evidenţă. b) să nu conţină compuşi solubili care ajunşi în masa băuturilor să pună în pericol sănătatea omului. alimentaţiei şi pădurilor. zinc. . pentru producerea unor sortimente de rachiuri de drojdie şi tescovină aromatizate. se depune şi se înregistrează. (2) din lege. cu excepţia celor malolactice sau citrolactice. Art.Condiţiile de calitate ale materialelor oenologice sunt cele prevăzute în Codexul oenologic internaţional. . elaborat de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului.Declaraţia de recoltă se completează. b) aducerea distilatului la tăria alcoolică de comercializare. uneltele şi recipientele folosite la vinificaţie. în baza formularului-tip aprobat prin ordin al ministrului agriculturii. 11. Art. d) folosirea de adaosuri de extracte hidroalcoolice obţinute din fructe şi plante admise de lege.Utilajele. Art. 50 din prezentele norme metodologice. precum şi în procesul maturării.Declaraţia de stocuri se completează. b) folosirea uneltelor şi a recipientelor confecţionate din alte materiale decât cele acidorezistente. fier. Art. 29 alin. . de substanţe toxice sau esenţe sintetice. alimentaţiei şi pădurilor. condiţionării. Art. în baza formularului-tip aprobat prin ordin al ministrului agriculturii. Producerea rachiurilor de drojdie şi tescovină se face prin aplicarea următoarelor operaţiuni tehnologice: a) cupajarea distilatelor. precum şi a unor răşini şi lacuri neautorizate din punct de vedere tehnologic şi sanitar sau în compoziţia cărora intervin aceşti compuşi. În acest sens este interzisă folosirea utilajelor. de zaharoză şi caramel. 29 alin.10. .

Art. 66. alimentaţiei şi pădurilor.În baza deciziilor menţionate se acordă deţinătorilor de plantaţii viticole apte să producă vinuri cu denumire de origine controlată. rachiului de tescovină. Art. avizate de ONVV. la solicitarea lor şi pentru suprafeţele care răspund cerinţelor prevăzute prin reglementările în vigoare. importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor. care deţin plantaţii viticole cu soiuri nobile în suprafaţă de minimum 0. rachiurilor de vin. . avizate de ISCTV. dreptul de a produce astfel de vinuri. alimentaţiei şi pădurilor. respectiv a municipiului Bucureşti. . SECŢIUNEA a 2-a Condiţii de obţinere şi de atestare a vinurilor şi a produselor pe bază de must şi vin cu denumire de origine controlată Art. ISCTV propune anularea autorizaţiilor de comercializare. respectiv a municipiului Bucureşti. 63. care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. utilizând documente tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. alimentaţiei şi pădurilor. alimentaţiei şi pădurilor.5 ha. consemnat prin autorizaţii de producători de vinuri cu denumire de origine controlată. 64. Avizul ISCTV se dă înaintea eliberării autorizaţiei de comercializare a acestor produse de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.(2) Declaraţia de sortiment viticol este obligatorie pentru producătorii vitivinicoli. (4) Declaraţiile de stocuri. (3) Declaraţia de sortiment viticol se depune până la data de 1 august a anului curent şi se actualizează ori de câte ori apar modificări de structură ale soiurilor de viţă de vie în parcelele considerate. Aceste norme se referă şi la metodologia de control şi atestare a acestor produse. în urma controalelor efectuate. . . în vrac sau angro. Aceasta se completează şi se înregistrează în 3 exemplare la autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află parcela respectivă. cu avizul ONVV. Modelul de registru al plantaţiilor viticole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. Primul exemplar al declaraţiei de sortiment viticol se transmite la direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană. alimentaţiei şi pădurilor. persoane juridice sau fizice.Producerea şi comercializarea vinurilor şi a băuturilor pe bază de must şi vin cu denumire de origine controlată se stabilesc în normele metodologice elaborate de ONDOV. 65. (2) Actualele spaţii comerciale pentru comerţul cu produsele menţionate la alin. se realizează în condiţiile stabilite în legislaţia care reglementează regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei. conform formularului-tip aprobat prin ordin al ministrului agriculturii. aprobate prin ordin al ministrului agriculturii. SECŢIUNEA a 3-a Comercializarea vinurilor şi a celorlalte produse vinicole Art. şi numai în spaţii special amenajate pentru acest comerţ. de recoltă şi de sortiment viticol sunt cuprinse în Registrul plantaţiilor viticole armonizat cu reglementările în domeniu privind registrul comunitar al plantaţiilor de viţă de vie. .Dreptul de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată pe un anumit teritoriu se acordă prin decizii eliberate de ONDOV. al doilea exemplar se depune la primărie şi al treilea exemplar se păstrează la titular. rachiului de drojdie şi spumei de drojdie. (1) vor fi verificate de ISCTV şi în cazul în care. nu au fost remediate deficienţele constatate sau localurile nu corespund condiţiilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii.(1) Comercializarea vinurilor.

. precum şi lista cuprinzând specialiştii împuterniciţi de ISCTV să semneze documentele de atestare a calităţii vinurilor şi a celorlalte băuturi provenite din must şi vin se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. 67. . 69. precum şi buletinul de analiză emis de un laborator autorizat în acest scop. solicitate de partenerii externi prin contracte între părţi.(1) Pentru produsele cu denumire de origine controlată care circulă în vrac. copii de pe certificatele de atestare a denumirii de origine controlată şi buletinul de analiză a vinurilor. .Pentru livrare la export. Art. la documentele de însoţire a transportului se adaugă în mod obligatoriu avizul ONDOV. (2) Lista cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte băuturi pe bază de must şi vin destinate exportului şi pentru vinurile cu denumire de origine controlată. în cazul vinurilor. alimentaţiei şi pădurilor. sunt obligatorii documentul de însoţire tipizat.(1) Documentele de certificare a calităţii produselor destinate livrării la export. . obţinute de producătorii privaţi în vederea comercializării.(1) Din strugurii pentru vinificare exportaţi ca atare nu se produc vinuri cu denumire de origine controlată. Art. conform normelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. . . 68. 74. Art. cu scopul de a verifica realitatea constatată în teren. 71.În cadrul unităţilor cu specific de alimentaţie publică vinurile şi alte produse vinicole îmbuteliate se comercializează la consumator şi în cantităţi mai mici decât cele ale recipientului în care au fost îmbuteliate. Art. Art. (2) Pentru produsele cu denumire de origine controlată îmbuteliate nu mai este necesară copia de pe certificatul de atestare. în condiţiile legii.Agenţii economici din străinătate care cumpără struguri pentru vinificare. pentru recipientele mai mari de 100 litri. stabilit de Ministerul Finanţelor Publice.Producătorii şi comercianţii de produse vinicole în vrac sunt obligaţi ca pe recipientele în care sunt depozitate produsele destinate comercializării să înscrie: a) capacitatea. elementele de garantare a calităţii fiind menţionate pe etichetă. 72.(1) Producătorii şi comercianţii de produse vinicole în vrac sunt obligaţi să ţină evidenţa acestora. sunt eliberate de organele menţionate în contracte. . comparativ cu situaţiile declarate în documentele de evidenţă. Art. 73. 70. în condiţiile legii. Documentele de evidenţă se ţin în acelaşi local în care sunt depozitate produsele. b) produsul. Art. (2) Producătorii şi comercianţii de produse vinicole în vrac au obligaţia de a permite organelor de control abilitate prin lege accesul în incintele unde sunt depozitate produsele în vederea comercializării. . c) anul de recoltă. Intrările şi ieşirile de produse vinicole se operează în cel mult 24 de ore de la efectuarea lor. trebuie să execute vinificarea.(3) Pentru transportul în vrac al vinului şi produselor pe bază de vin.Stocurile trebuie să corespundă cu evidenţele la zi. vinurile şi celelalte produse vinicole cu denumire de origine controlată se prezintă în stare îmbuteliată sau în vrac. sub răspunderea celui care a efectuat îmbutelierea. în cantităţi mai mari de 100 litri. acceptate de legea română. într-un centru de vinificare din România. până la obţinerea vinului finit. Art. . produşi în condiţiile stabilite pentru obţinerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi care doresc să le valorifice sub denumirea respectivă.

75. şi a celor cu denumire de origine controlată se folosesc indicaţii obligatorii şi indicaţii facultative.(1) Prin etichetare se înţelege ansamblul specificaţiilor şi al altor menţiuni. Pentru vinurile de calitate superioară . . se înţelege valorificarea lor prin ambalarea în butelii de sticlă sau în alte ambalaje autorizate. Folosirea ambalajelor din material plastic sau din alte materiale autorizate este permisă numai pentru vinurile de masă. CIB. romaniacurilor şi al vinurilor speciale. ci numai menţionarea soiului sau a amestecului de soiuri. Art. fie pe contraetichetă.(2) Documentele de livrare a strugurilor de vin la export nu poartă menţiunea podgoriei sau centrului viticol din care provin aceştia. 2. vin de masă. inclusiv pe dispozitivul de închidere sau pe pandantivul ataşat recipientului. acesta trebuie să provină în proporţie de cel puţin 85% din soiul indicat. Pentru vinurile cu denumire de origine controlată. vin cu denumire de origine controlată . . denumirea categoriei de calitate trebuie scrisă complet pe eticheta principală. vin de calitate superioară . demisec. aplicate pe acelaşi recipient. (3) Indicaţiile obligatorii folosite la etichetare sunt următoarele: a) categoria de calitate a vinului: 1. d) tipul vinului determinat de conţinutul său în zaharuri: sec. CT. etichetate în condiţiile legii. sub formă îmbuteliată. alimentaţiei şi pădurilor. b) indicaţia de provenienţă geografică pentru vinurile de calitate superioară . cu indicaţie de provenienţă geografică. vinurilor de calitate superioară . 77. derivate din plută. . constituite din două sau mai multe soiuri. semne. Pentru vinurile cu denumire de origine controlată este obligatory folosirea contraetichetelor.La ambalarea vinurilor cu denumire de origine controlată este obligatorie închiderea buteliilor de sticlă cu dopuri de plută. Vinurile de masă nu se valorifică sub denumirea soiului sau sortimentului de soiuri şi nici prin indicarea provenienţei geografice. aprobate prin ordin al ministrului agriculturii. capişoane. în volume. exprimată în procente.VS.Atunci când vinul se comercializează sub denumirea unui soi. e) tăria alcoolică dobândită minimă a tipului de vin.VS.VS.VS care se valorifică prin indicarea provenienţei geografice. dulce. cu excepţia vinului pelin. înscrisă cu caractere de 3 mm înălţime. SECŢIUNEA a 4-a Ambalarea şi etichetarea Art. se înscrie pe etichetă menţiunea "sortiment tradiţional". a vinurilor de calitate superioară . c) denumirea soiului sau a soiurilor pentru vinurile cu denumire de origine controlată. 76. denumirea soiului sau a soiurilor este facultativă.DOC: CMD. ilustraţii şi mărci. (2) La etichetarea vinurilor de masă. cu alte materiale admise în comerţul internaţional sau prin închidere filetată asigurată. demidulce. Ambalarea în butelii de sticlă este obligatorie în cazul vinurilor cu denumire de origine controlată. cu indicaţie de provenienţă geografică.VS sau denumirea de origine controlată pentru vinurile DOC. fluturaşi sau buline. cu caractere de aceeaşi dimensiune cu a celor ale categoriei de calitate a vinului. 3. .Prin punerea în consum a vinurilor şi a celorlalte băuturi pe bază de must şi vin. Indicaţiile facultative se înscriu fie pe eticheta principală. Indicaţiile obligatorii se înscriu pe etichetă în acelaşi câmp vizual. În cazul unor sortimente tradiţionale autorizate. Art.

f) volumul nominal al produsului, exprimat în mililitri, centilitri sau decilitri pentru recipiente mai mici de un litru şi în litri pentru recipiente de un litru şi mai mari. Înălţimea caracterelor pentru desemnarea volumului nominal al produsului este de: 1. 2 mm pentru volumul nominal mai mic sau egal cu 20 cl; 2. 3 mm pentru volumul nominal cuprins între 20-100 cl; 3. 5 mm pentru volumul nominal mai mare de 100 cl; g) ţara de origine pentru vinurile importate; h) denumirea şi adresa îmbuteliatorului, înscrise cu caracterele cele mai mici folosite în inscripţionările de pe etichete; i) data ambalării sau numărul lotului, cu posibilitatea stabilirii datei ambalării. (4) Indicaţiile facultative folosite la etichetare sunt următoarele: 1. marca de comerţ, cu condiţia ca ea să nu creeze confuzii cu denumirea de origine controlată, cu indicaţia de provenienţă geografică sau cu denumirea soiului ce poate fi atribuită vinului; 2. denumirea exploataţiei viticole, a domeniului, numai în cazul vinurilor de calitate provenite în exclusivitate din exploataţia indicată, cu condiţia de a nu se folosi denumiri care să creeze confuzii; 3. culoarea vinului: alb, roze, roşu; 4. anul de recoltă, în cazul vinurilor cu denumire de origine controlată sau al celor de calitate superioară - VS, cu indicaţie de provenienţă geografică, cu condiţia ca vinul să provină în proporţie de cel puţin 85% din recolta anului indicat; 5. vechimea vinului, cu posibilitatea folosirii termenului "vin vechi" pentru vinurile îmbuteliate după o maturare de cel puţin 3 ani, în cazul vinurilor roşii, şi de cel puţin 2 ani, în cazul vinurilor albe; 6. numele/denumirea persoanei/persoanelor fizice sau juridice care au participat la procesul de elaborare, îmbuteliere sau comercializare a produselor; 7. codul de bare al produsului; 8. alte menţiuni care amplifică informaţia asupra calităţii vinurilor sau condiţiile speciale de producere şi îmbuteliere, după cum urmează: a) îmbuteliat la producător, la origine, pentru vinurile de calitate obţinute din recolta proprie şi îmbuteliate în unitatea, domeniul sau exploataţia în care au fost produse; b) îmbuteliere specială, pentru vinurile îmbuteliate în legătură cu un eveniment deosebit sau întrun scop special, pentru care se indică evenimentul sau scopul; c) vin de vinotecă, pentru vinurile de calitate deosebită, cu buchet format în sticlă, învechite în vinotecă şi reprezentând loturi mai restrânse, constituite din butelii, eventual numerotate, la punerea în consum; d) vin medaliat, pentru unele vinuri de înaltă calitate medaliate la concursuri naţionale sau internaţionale de anvergură; în acest caz se menţionează medalia primită, concursul la care a participat vinul şi anul participării; e) soi pur, pentru vinurile foarte tipice, care provin în proporţie de 100% din soiul menţionat; f) vin din butoaie alese, pentru vinurile de înaltă calitate, cu denumire de origine controlată, produse în cantităţi limitate sub responsabilitatea deosebită a unui specialist de renume, care îşi înscrie numele pe etichetă; g) comoara pivniţei, pentru vinurile cu denumire de origine controlată, obţinute în ani deosebit de favorabili, ajunse la apogeul calităţii lor, sub responsabilitatea unui specialist de renume, care îşi înscrie numele pe etichetă;

h) rezervă, pentru vinurile păstrate în recipiente cel puţin 2 ani şi învechite în sticle cel puţin 3 luni; i) vin tânăr, pentru cel pus în consum până la finele anului în care a fost obţinut; j) vin nou, pentru vinurile comercializate în anul următor celui în care au fost elaborate, până la noua recoltă; k) vin maturat în baricuri, pentru vinurile păstrate în vase noi de lemn de stejar, cu capacitate între 200 litri şi 350 litri, timp de minimum 6 luni pentru cele albe şi minimum 9 luni pentru cele roşii. Pentru vinurile albe care au fermentat în baricuri noi se poate menţiona "vin fermentat şi maturat" în baricuri; l) istoria vinului sau a firmei producătoare; m) condiţiile naturale ale arealului de producere, tehnici de cultură speciale, de cules şi de elaborare a vinurilor; n) recomandări privind consumarea vinului: temperatură, asociere cu mâncăruri şi altele asemenea; o) unele menţiuni suplimentare referitoare la însuşiri senzoriale, date analitice, altele decât tăria alcoolică, indicaţii complementare asupra provenienţei, reprezentări grafice. Art. 78. - Indicaţiile înscrise pe etichetă trebuie să fie citeţe şi vizibile. Termenii folosiţi în etichetare trebuie să fie înţeleşi de consumatori. Art. 79. - Prin termen de valabilitate, în sensul legii, se înţelege termenul de garantare a stabilităţii, convenit între producător şi comerciant, în baza certificatului de conformitate. Indicarea termenului de valabilitate este obligatory numai în cazul băuturilor cu tărie alcoolică mai mică de 10% în volume. Art. 80. - (1) Pentru vinurile îmbuteliate destinate exportului, etichetele cuprind indicaţii făcute în limba ţării importatoare, cu excepţia celor referitoare la denumirile de origine sau la indicaţiile de provenienţă geografică.Menţiunile înscrise pe aceste etichete trebuie să respecte prevederile contractelor încheiate şi/sau ale legislaţiei ţării importatoare. (2) Pentru vinurile de export se folosesc ca denumiri de soi cele sub care ele se cultivă în România sau sinonime ale acestora. Denumirile soiurilor pentru vin cultivate în România, care se utilizează în etichetare, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. (3) Vinurile exportate sub formă îmbuteliată trebuie să poarte pe etichete menţiunea "Produs în România" sau traducerea acesteia în limba ţării importatoare. Art. 81. - (1) Vinurile de import sunt comercializate sub denumirile cu care au fost importate, fiind obligatory traducerea în limba română a menţiunilor de pe etichetă. Aceeaşi prevedere se aplică şi vinurilor produse în România şi etichetate pentru export, dar care din diferite motive sunt comercializate pe piaţa internă. (2) Vinurile de import care se îmbuteliază în ţară trebuie să poarte pe etichetă menţiunea "Îmbuteliat în România", indicându-se denumirea unităţii care a executat îmbutelierea. Art. 82. - (1) Vinurile speciale şi celelalte băuturi pe bază de must şi vin poartă pe etichete menţiunile prevăzute la art. 77 din prezentele norme metodologice, adaptate specificului produsului. (2) În cazul vinurilor spumante, pe etichete se indică în mod obligatoriu, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 77 din prezentele norme metodologice, adaptate specificului acestora, tehnologia de producere folosită: vin spumant obţinut prin fermentare în sticlă, în această sticlă sau prin metoda tradiţională; vin spumant obţinut prin fermentare în rezervoare; vin spumant obţinut prin fermentare în sticle şi rezervoare. În cazul acestor vinuri se indică, de asemenea, tipul vinului dat de conţinutul său în zaharuri: extrabrut, brut, extrasec, sec, demisec, dulce.

(3) În cazul vinurilor spumoase se menţionează obligatoriu pe eticheta principală "VIN SPUMOS", cu caractere vizibile, de aceeaşi dimensiune cu cea a denumirii produsului. Pe contraetichetă se menţionează "Obţinut prin impregnare cu dioxid de carbon". (4) La romaniacuri, etichetele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu tăria alcoolică dobândită a produsului, exprimată în procente în volume. (5) Pentru vinurile speciale şi romaniacurile îndreptăţite la încadrarea în categoria produselor cu denumire de origine controlată, pe etichete se menţionează şi denumirea de origine controlată corespunzătoare deciziei pentru denumire de origine, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 83. - Înscrierea pe etichete a oricărei indicaţii, însemn sau ilustraţii susceptibile de a crea confuzii asupra originii sau naturii produsului este interzisă. Această interdicţie vizează şi invocarea unor denumiri de origine pe care produsele respective nu sunt îndreptăţite să le poarte, în exprimări cum ar fi: tip, gen, după metoda şi altele asemenea. CAPITOLUL IV Mecanismele de piaţă SECŢIUNEA 1 Ajutorul la stocajul privat la producător Art. 84. - (1) Stocajul privat la producător reprezintă depozitarea, în condiţiile legii, a produselor menţionate la alin. (2), pe o durată de maximum 11 luni calendaristice de la data obţinerii lor. (2) Produsele pentru care se instituie un regim de ajutoare la stocajul privat sunt: a) mustul de struguri; b) mustul de struguri concentrat; c) mustul de struguri concentrat rectificat; d) vinul de masă. (3) Cuantumul ajutorului pentru stocajul privat al produselor menţionate se stabileşte în mod diferenţiat şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. (4) Regimul de ajutoare la stocajul privat se realizează pe baza unor contracte încheiate între organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi producătorii care: a) prelucrează strugurii proaspeţi în must de struguri; b) prelucrează mustul de struguri în must de struguri concentrat sau în must de struguri concentrat rectificat; c) prelucrează strugurii proaspeţi, mustul de struguri sau mustul de struguri parţial fermentat în vin de masă. Art. 85. - Produsele care beneficiază de ajutorul la stocajul privat trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: a) mustul de struguri să provină numai din soiuri nobile pentru struguri de vin; b) vinul de masă să prezinte următoarele cerinţe de calitate: 1. tăria alcoolică dobândită de minimum 9,0% în volume; 2. aciditatea volatilă maximă de 9 miliechivalenţi pe litru la vinurile albe şi 11 miliechivalenţi pe litru la vinurile roşii şi roze; 3. conţinutul maxim de dioxid de sulf de 155 mg/l la vinurile albe şi roze şi 115 mg/l la vinurile roşii; c) nivelul maxim de radioactivitate admis la produsele menţionate la art. 84 alin. (2) din prezentele norme metodologice este cel admis de reglementările comunitare.

. Art. absenţa defectelor de miros şi gust neplăcut şi atipic. (2) Pentru mustul de struguri concentrat suma totală a ajutorului la stocajul privat se stabileşte în funcţie de procentul de substanţă uscată. b) date analitice privind: 1. 9.15 februarie. 30 hl pentru mustul de struguri şi 10 hl pentru mustul de struguri concentrat sau mustul de struguri concentrat rectificat. . Contractul nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 11 luni calendaristice. 86. roze. 7. e) locul de stocare. 5. 90. (2) Începutul perioadei de stocaj prevăzut în contract este stabilit în perioada 16 decembrie . 2. 2. care fac obiectul contractului. determinat refractometric la temperatura de 20°C. 2 pct. 84 alin. exprimată în g/l. pentru mustul de struguri. .Art. Art.Mustul de struguri şi mustul de struguri concentrat destinate fabricării sucului de struguri nu pot face obiectul unui contract de stocaj. h) declaraţia conform căreia a avut loc primul pritoc la vinul de masă. (2) din prezentele norme metodologice trebuie să se menţioneze: a) numele/denumirea şi adresa/sediul producătorului beneficiar. care atestă că vinul nu a fost produs sau amestecat cu vinuri din hibrizi direct producători sau hibrizi interspecifici.30 noiembrie a anului următor producerii mustului de struguri. tăria alcoolică dobândită şi totală a vinului de masă. în acid tartric sau în miliechivalenţi/l. aciditatea totală a vinului de masă. 6.Pe perioada stocării şi până în ultima zi de valabilitate a contractului produsele stocate trebuie: a) să corespundă definiţiilor menţionate la art. 4 şi 5 din lege. 3. b) denumirea şi sediul organelor teritoriale ale Ministerului Agriculturii. mustului de struguri concentrat şi mustului de struguri concentrat rectificat.Încheierea contractului de stocaj pentru produsele menţionate la art. Alimentaţiei şi Pădurilor. în acid acetic sau miliechivalenţi/l.Măsurile de ajutor pentru stocajul privat nu se aplică dacă evoluţia pieţei arată că acestea nu sunt justificate. 4. . d) cantitatea minimă de produs este de 50 hl pentru vinul de masă. . procentul de substanţă uscată. 84 alin. exprimată în procente în volume. (3) Sfârşitul perioadei de stocaj prevăzut în contract este stabilit pentru perioada 1 septembrie 30 noiembrie a anului următor obţinerii vinului de masă şi pentru perioada 1 august .(1) Ajutorul pentru stocajul privat reprezintă contravaloarea cheltuielilor tehnice de stocaj. Art. (2) din prezentele norme metodologice este condiţionată de prezentarea de către producător. conţinutul vinurilor în diglucozidul malvidinei (maximum 15 mg/l). c) natura produsului. aciditatea volatilă a vinului de masă. rezistenţa la aer. 89. 88. Art. 18 şi în anexa nr. 8. 84 alin. . 87. 91. conţinutul în zahăr reducător. a următoarelor elemente: a) indicaţii care permit identificarea recipientului şi a tipului de vin conţinut: alb.(1) În contractul de stocaj privat la produsele menţionate la art. mustul de struguri concentrat şi mustul de struguri concentrat rectificat. exprimată în g/l. prin testarea predispoziţiei la casarea oxidazică timp de 24 de ore. Art. (3) din prezentele norme metodologice. pentru fiecare recipient. . conţinutul în dioxid de sulf total şi liber. roşu. f) prima zi şi ultima zi a perioadei de stocare. g) cuantumul ajutorului stabilit conform art.

b) să prezinte cel puţin tăria alcoolică minimă cerută în momentul încheierii contractului de stocaj. d) să rămână în vrac. b) cumpără. Art. corespunzătoare unei concentraţii în zaharuri de minimum 114 g/l. b) producătorul nu îndeplineşte una dintre obligaţiile care îi revin conform contractului de stocaj.În perioada valabilităţii contractului producătorul nu comercializează în nici un fel produsul care face obiectul contractului. . 96. derivate din sucul de struguri. 95. 99. precum şi mustul de struguri şi mustul de struguri concentrat. Art. Alimentaţiei şi Pădurilor reziliază contractul pentru cantitatea de produs în cauză. ca vinuri de masă. acestea trebuie să fie de calitate. g) să nu depăşească cu mai mult de 2% din volumul înscris în contract pentru vinul de masă şi 3% pentru mustul de struguri. altele decât cele menţionate la lit. organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii. e) să fie apte. Art. Art.Procesatorii care efectuează operaţiuni de prelucrare şi solicită să beneficieze de ajutorul prevăzut la art. . derivate din sucul de struguri. Art. must de struguri concentrat. o declaraţie scrisă care să conţină: a) numele/denumirea şi adresa/sediul procesatorului. 93. de la producători struguri. vandabile şi adecvate procesului tehnologic de prelucrare pentru suc de struguri. Mustul de struguri trebuie să aibă o densitate de maximum 1. . Art.Ajutorul pentru obţinerea sucului de struguri şi a sucului concentrat de struguri se acordă procesatorilor care: a) sunt ei înşişi producători şi prelucrează strugurii proveniţi din propria recoltă.În situaţia în care întregul produs sau o parte din produsul care face obiectul contractului nu mai corespunde. pentru vinul de masă. în suc de struguri sau în alte produse consumabile. precum şi sursele de finanţare se stabilesc în mod diferenţiat şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. precum şi must de struguri sau must de struguri concentrat. 97. f) să fie supuse numai practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate. sănătoase.Ajutorul la stocajul privat nu se mai acordă dacă: a) producătorul nu îndeplineşte obligaţiile care îi revin conform art. . direct sau indirect. condiţiilor prevăzute la art.97 din prezentele norme metodologice trebuie să prezinte autorităţii competente. obţinute în întregime din recolta lor de struguri. b) tipul de materii prime: struguri. 91 din prezentele norme metodologice. 94. pe durata de valabilitate a contractului. pentru consumul uman direct la sfârşitul perioadei de stocaj. cu începere de la data raportului de analiză constatatoare. 92. . Art.Pentru prelucrarea materiilor prime utilizate la fabricarea sucului de struguri. necesare pentru buna lor conservare. a). . . 98. mustului de struguri şi a mustului de struguri concentrat pentru fabricarea sucului de struguri şi a sucului concentrat de struguri.055 g/cm3 la temperatura de 20°C. Art. . situaţie în care ajutorul la stocaj se reduce cu o sumă stabilită de către autoritatea competentă în baza raportului de analiză constatatoare.Ajutorul la stocajul privat la producător se acordă în termen de 3 luni de la data expirării contractului de stocaj.Cuantumul ajutorului acordat pentru utilizarea strugurilor. 92 şi 93 din prezentele norme metodologice sau atunci când refuză să se supună controalelor periodice. în vederea prelucrării lor în suc de struguri sau în alte produse consumabile. must de struguri. . c) să nu fie ambalate în recipiente cu capacitate mai mică de 50 litri. cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea operaţiunilor.

3 pentru struguri în 100 kg/hl. exprimată în kg de struguri sau în hl de must de struguri sau de must de struguri concentrat. 103 din prezentele norme metodologice se stabileşte în funcţie de tăria alcoolică. astfel: a) 1. .Cererea de ajutor pentru utilizarea mustului de struguri în vederea creşterii tăriei alcoolice a produselor viticole trebuie să cuprindă ansamblul operaţiunilor de creştere a tăriei alcoolice şi să fie depusă la organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii.300 kg struguri. 100.30 pentru mustul de struguri concentrat în hectolitru/hl. 104. subproduselor de la vinificare şi orice altă transformare a strugurilor şi beneficiază de autorizaţie de funcţionare şi licenţă de fabricaţie. g) densitatea mustului de struguri sau a mustului de struguri concentrat. (3) Distilatorul este orice persoană fizică sau juridică ce execută distilarea vinurilor. . 103 din prezentele norme metodologice înainte de data de 31 decembrie care urmează sfârşitului anului de recoltă respectiv. . . declaraţia scrisă se referă la o cantitate de cel puţin: a) 1. c) 0. Art. .c) locul de depozitare a mustului de struguri şi a mustului de struguri concentrat.05 pentru mustul de struguri în hectolitru/hl. 103. . de zona viticolă şi de tipul produsului utilizat şi se aprobă annual prin hotărâre a Guvernului.Organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii. b) 10 hl must de struguri. .Ajutorul pentru utilizarea mustului în unele practici oenologice privind creşterea tăriei alcoolice a produselor viticole se acordă producătorilor de vinuri de masă. h) data începerii şi durata probabilă a operaţiunilor de prelucrare. b) 1. Art. c) 3 hl must de struguri concentrat. 106. 105. e) indicarea zonei viticole din care provin materiile prime. d) locul de efectuare a prelucrării. Art. (2) Producătorii care nu realizează o cantitate de must sau de vin mai mare de 25 hl sunt scutiţi de obligaţia prevăzută la alin. 96 din prezentele norme metodologice se acordă în limita cantităţilor de materii prime folosite efectiv. 107. în termen de 3 luni de la primirea declaraţiei scrise prevăzute la art. în termen de două luni de la data efectuării ultimei operaţiuni. destinate prelucrării. Art.Pentru acordarea ajutorului privind producerea sucului de struguri.Autoritatea competentă plăteşte ajutorul pentru materiile prime prelucrate efectiv. în procente în volume pe hectolitru. Art. . Art. Art. 101. fără a se depăşi raportul între produsele utilizate şi sucul de struguri realizat. 99 din prezentele norme metodologice. eliberate de organele abilitate.Cuantumul ajutorului prevăzut la art. însoţită de documentele prin care aceasta se justifică. Alimentaţiei şi Pădurilor eliberează ajutorul prevăzut la art. de vinuri de calitate cu indicaţie geografică sau cu denumire de origine controlată. 102.Ajutorul prevăzut la art.(1) Persoanele fizice sau juridice care au efectuat o vinificare trebuie să prelucreze subprodusele rezultate numai în distilerii care deţin licenţă de fabricaţie. Alimentaţiei şi Pădurilor. f) cantitatea. care folosesc must de struguri concentrat şi must de struguri concentrat rectificat. . (1). SECŢIUNEA a 2-a Distilarea Art.

42-55 din lege. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. prin hotărâre a Guvernului se aprobă măsuri privind distilarea de criză a vinului. Alimentaţiei şi Pădurilor este autorizat să emită ordine în legătură cu următoarele obiective şi acţiuni privind evidenţa. c) nu se valorifică pentru consumul uman direct decât în condiţiile respectării tuturor celorlalte prevederi cuprinse în prezentele norme metodologice. declaraţia de stocuri. până la maximum 100 hl de fiecare produs sau variantă experimentală de produs. Art. deţinerii sau defrişării de plantaţii viticole. acordă asistenţă tehnică de specialitate. Aceste măsuri nu se aplică vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată. recomandate şi autorizate pentru cultură. (1) lit. dezvoltarea şi realizarea producţiei vitivinicole din România. în afara celor autorizate conform prezentelor norme metodologice. participă la elaborarea normelor metodologice pentru producerea strugurilor. permise de lege în cazul înfiinţării. 108. susceptibile de a provoca perturbări ale pieţei vinului datorită unor importante excedente şi/sau unor probleme de calitate. organismele înfiinţate pentru activităţi de îndrumare şi coordonare a realizării producţiei vitivinicole sunt sprijinite de unităţile de cercetare vitivinicolă din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 110.Art. (2) În situaţiile prevăzute la alin. produc în pepinierele proprii material săditor viticol cu valoare biologică ridicată. Art. . participă la stabilirea şi delimitarea arealelor viticole şi a sortimentelor de soiuri recomandate şi autorizate în cadrul fiecărui areal. 2. vinurilor şi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată. b) stabilirea soiurilor de viţă de vie roditoare. . (2) Produsele menţionate la alin.(1) În cazul unor situaţii de criză. elaborează şi promovează tehnologii noi de cultură a viţei de vie şi de producere a vinului şi a altor băuturi pe bază de must şi vin. îndeplinind funcţia de "ameliorator" sau de "menţinător". emit buletine de analiză a vinurilor. declaraţia de recoltă. c) evidenţierea producţiei vitivinicole prin registrul plantaţiilor viticole care cuprinde: 1. care: efectuează studii şi analize pentru stabilirea strategiei menţionate în domeniul producţiei vitivinicole.(1) Modificările limitelor. 109. al realizării şi deţinerii în stoc de vinuri şi băuturi pe bază de must şi vin de către unităţile de cercetare. . de universităţile de ştiinţe agricole şi medicină veterinară sau de alte instituţii de profil. până la maximum 1 ha din fiecare soi. după încheierea programelor de cercetare şi obţinerea datelor necesare implementării rezultatelor în producţia viticolă. sunt următoarele: a) înfiinţarea sau deţinerea de plantaţii viticole din alte soiuri decât cele recomandate şi autorizate. a) nominalizarea arealelor viticole şi stabilirea localităţilor care intră în componenţa acestora.Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. încercare a soiurilor sau de testare a produselor. (1) preţul de achiziţie al vinului pentru distilare se stabileşte în funcţie de tăria alcoolică a acestuia. . pe areale viticole. învăţământ. 111. . (3) Măsurile privind distilarea de criză a vinului sunt limitate la anumite categorii de vin sau la anumite zone de producţie. exprimată în procente în volume pe hectolitru. efectuează analize specifice. în scop experimental sau didactic. c) producerea şi deţinerea în stoc de vinuri sau de alte produse pe bază de must şi vin.Ministerul Agriculturii. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. b) defrişarea suprafeţelor viticole înfiinţate în scop experimental.

destinate înfiinţării de plantaţii de portaltoi sau plantării în goluri. c) coarde portaltoi . destinate plantării pe terenuri nisipoase. 43. 46. având lungimea de cel puţin 8 ochi viabili şi diametrul minim de 7 mm. a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată. cu lungimea de 40-80-120 cm (de 12-3 lungimi).porţiuni provenite din coarde altoi. 63. . h) aprobarea listei cuprinzând laboratoarele autorizate pentru efectuarea controlului de calitate a vinurilor. Materialul de înmulţire este constituit din: a) coarde altoi . având cel puţin 3 rădăcini principale şi cordiţa maturată pe minimum 10 cm. . cu lemnul maturat. d) completarea şi actualizarea condiţiilor de compoziţie fizico-chimică pe care trebuie să le îndeplinească vinurile. sau pe orice tip de sol. declaraţia de sortiment viticol. produsele pe bază de must şi vin. 2. a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată. f) stabilirea normelor metodologice pentru producerea vinurilor şi a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlată. având cel puţin 3 rădăcini principale şi cordiţa maturată pe o lungime minimă de 10 cm. de diferite lungimi. 65 şi 77 din prezentele norme metodologice.obţinute în plantaţiile recunoscute de portaltoi. 47. e) actualizarea practicilor şi tratamentelor oenologice autorizate. destinate înfiinţării de plantaţii sau plantării în goluri. 50. i) aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a ONDOV şi a ONVV.Anexele nr.viţe obţinute prin altoire între butaşul altoi şi butaşul portaltoi.ramificaţii în vârstă de 1 an ale tulpinii.3. precum şi a listei cuprinzând specialiştii împuterniciţi să semneze documentele de atestare a calităţii produselor menţionate. ANEXA Nr. material de înmulţire şi categoriile de material biologic folosite în viticultură 1. 8. k) armonizarea prevederilor tehnice din prezentele norme metodologice cu reglementările Uniunii Europene şi cu recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului. având cel puţin 3 rădăcini principale şi cordiţa maturată pe o lungime minimă de 10 cm. 3. b) viţe nealtoite din soiuri roditoare . 49. b) butaşi din soiuri roditoare pentru înrădăcinare . g) aprobarea deciziilor privind acordarea dreptului de producere a vinurilor. cu lungimea minimă de 30 cm. Materialul săditor viticol (de plantare) este constituit din: a) viţe altoite . Art. în care nu există pericolul atacului de filoxeră radicicolă.viţe obţinute prin înrădăcinarea butaşilor de viţă de vie roditoare. cu lungimea de minimum 30 cm. c) viţe portaltoi . precum şi alte produse rezultate din subprodusele vinicole. j) modificarea sau completarea prevederilor art. 56. 13.viţe obţinute prin înrădăcinarea butaşilor portaltoi. cu lungimea minimă de 30 cm şi diametrul de cel puţin 6 mm. 1 la normele metodologice Definitii privind categoriile de material săditor de plantare. 112.ramificaţii în vârstă de 1 an ale tulpinii. forma radicicolă. destinate obţinerii de butaşi portaltoi cu lungimea de minimum 30 cm şi diametrul de minimum 7 mm. 2. având 1-2 ochi viabili în partea lor superioară. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. obţinute din plantaţii recunoscute de viţe nobile. în cazul soiurilor rezistente la filoxeră. destinate obţinerii de altoi sau de butaşi pentru înrădăcinare.

plantate pe familii sanitare. căreia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzacţie legală. având responsabilitatea de a menţine un soi cu caracteristicile avute la data înscrierii. înfiinţate cu material săditor viticol din categoria biologică bază. d) materialul certificat este materialul săditor viticol care: .este constituit din clone libere de bolile virotice recunoscute prin reglementările în vigoare. . . întreprinderi particulare specializate.porţiuni provenite din coarde portaltoi.au fost produse de agenţi economici autorizaţi. cu lungimea minimă de 30 cm şi diametrul internodului de cel puţin 6 mm.d) butaşi de portaltoi pentru altoire . . măsurat la mijlocul butaşului. . Categoriile biologice de material folosit în viticultură sunt definite astfel: a) materialul amelioratorului este materialul săditor viticol care: . în special cu nematozi .vectori ai virusurilor.a fost produs de menţinător. Menţinătorul poate fi. . libere de bolile virotice recunoscute prin reglementările în vigoare. Prin menţinător se înţelege instituţia sau persoana indicată în Registrul de stat. respectiv al clonei.este destinat obţinerii viţelor altoite certificate. .este destinat producerii de material săditor viticol din categoria biologică bază. . .vectori.a fost produs de ameliorator sau sub directa sa responsabilitate. persoane fizice.porţiuni provenite din coarde portaltoi cu lungimea minimă de 30 cm şi diametrul internodului de cel puţin 7 mm.a fost produs de agenţi economici autorizaţi. amelioratorul soiului sau o persoană juridică ori fizică autorizată. 3. în care există o garanţie totală că solul nu este infestat cu organism dăunătoare sau cu vectori ai acestora. pornind de la o plantaţie cu material iniţial. Plantaţiile cu material prebază se înfiinţează în unităţile titulare de brevet al soiului nou. de asemenea. .este destinat producerii de material săditor viticol din categoria biologică prebază.a fost produs de menţinător sau sub directa sa responsabilitate. asociaţii între instituţii de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă. . instituţii de învăţământ superior de profil agricol.provine din plantaţii de înmulţire înfiinţate cu material săditor viticol din categoria biologică prebază. întreprinderi particulare şi firme străine. c) materialul bază este materialul săditor viticol care: . Amelioratorii pot fi institute şi staţiuni de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă. pe soluri pentru care există o garanţie maximă că sunt libere de organisme dăunătoare sau de vectori ai acestora. e) viţe altoite certificate: . . Prin ameliorator se înţelege instituţia sau persoana care a creat sau a identificat prin metode ştiinţifice un soi sau o clonă. în prealabil testat la bolile virotice recunoscute prin reglementările în vigoare.sunt destinate înfiinţării plantaţiilor de producţie. cu material provenit din plantaţia de conservare. b) materialul prebază este materialul săditor viticol care: .provine din plantaţii cu materialul iniţial. având în partea lor superioară 1-2 ochi viabili. măsurat la mijlocul butaşului. în condiţiile în care solul nu este infestat cu nematozi .este destinat producerii de material săditor viticol din categoria biologică material certificat. .provine din plantaţii-mamă furnizoare de coarde şi de butaşi portaltoi. e) butaşi portaltoi pentru înrădăcinare .este liber de bolile virotice recunoscute prin reglementările în vigoare.provin din plantaţia de material certificat.

f) materialul standard este materialul săditor viticol care: - a fost produs de agenţi economici autorizaţi; - provine din plantaţii rezultate din viţe altoite certificate; - este destinat înfiinţării de plantaţii de producţie. Acest material dispare în momentul în care producţia de material săditor viticol certificat acoperă toate solicitările.În cazul viţelor altoite, categoria biologică se stabileşte în funcţie de cea a materialului de înmulţire folosit la altoire, după cum urmează: - viţele altoite din categoria biologică prebază se obţin prin folosirea de altoi din categoria prebază şi portaltoi din categoria prebază; - viţele altoite din categoria biologică bază se obţin prin folosirea de altoi din categoria bază şi portaltoi din categoria bază; - viţele altoite din categoria biologică certificat se obţin prin folosirea de altoi din categoria certificat şi portaltoi din categoria certificat. În toate combinaţiile de altoire în care unul dintre partenerii altoi sau portaltoi este din categoria biologică standard rezultă viţe altoite de această categorie.Viţele portaltoi, precum şi viţele nealtoite din soiuri roditoare au categoria biologică identică cu cea a butaşilor din care provin, atunci când sunt respectate cu rigurozitate condiţiile tehnice şi biologice în pepinieră şi în afara acesteia, de testare, de manipulare, condiţionare, etichetare şi transport. ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Definitii privind tipurile de plantaţii viticole care produc material de înmulţire, material săditor viticol şi unităţile producătoare 1. Producerea materialului săditor viticol se realizează în următoarele tipuri de plantaţii: a) plantaţii de conservare - înfiinţate de amelioratori, de menţinători ori cu consimţământul acestora, cu viţe provenite din materialul iniţial, testate individual ca libere de bolile virotice recunoscute prin reglementările în vigoare, care furnizează materialul prebază; b) plantaţii de preînmulţire - înfiinţate de amelioratori sau de menţinători ori cu consimţământul acestora, cu viţe din materialul prebază, libere de bolile virotice recunoscute prin reglementările în vigoare şi care furnizează materialul din categoria biologică bază; c) plantaţii-mamă de plante certificate - înfiinţate cu viţe din material de bază, din care rezultă coarde altoi sau butaşi portaltoi certificaţi; d) plantaţii recunoscute pentru producerea de coarde altoi sau de butaşi portaltoi - plantaţii de producţie destinate obţinerii de material săditor viticol din categoria standard, în urma aplicării unor lucrări de selecţie în masă; e) şcoli de viţe - culturi destinate obţinerii de viţe portaltoi sau de viţe altoite ori nealtoite din soiuri roditoare. 2. Producerea materialului săditor viticol se realizează în următoarele tipuri de unităţi: a) unităţi de selecţie - unităţi ale menţinătorului care preiau clone, indiferent de origine, le devirozează, le cultivă în condiţii controlate, le studiază din punct de vedere genetic, sanitar şi al aptitudinilor culturale şi tehnologice, asigurând conservarea clonelor pe întreaga durată de multiplicare. Activitatea unităţilor de selecţie se desfăşoară potrivit schemelor şi normelor stabilite de Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie, sub controlul Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor. Unităţile de selecţie sunt singurele abilitate să producă material prebază, destinat unităţilor de preînmulţire şi înmulţire, ele fiind reprezentate prin Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie şi întreaga reţea de staţiuni de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă din subordinea sa;

b) unităţi de conservare şi de preînmulţire - unităţi care produc şi distribuie material din categoria biologică bază în plantaţii de preînmulţire, utilizând numai material din categoria biologică prebază furnizat de unităţile de selecţie.Materialul produs din categoria biologică bază este destinat înfiinţării plantaţiilor-mamă de preînmulţire, care trebuie realizate pe clone, iar în cadrul acestora, pe familii sanitare plantate separat, cu posibilitatea de identificare a fiecărei clone; c) unităţi de înmulţire - unităţi care produc şi distribuie material din categoria biologică certificat, destinat obţinerii materialului de plantare - viţe altoite şi nealtoite.Pentru aceasta înfiinţează plantaţii-mamă numai cu material din categoria biologică bază, furnizat de unităţi abilitate pentru producerea acestuia. Plantaţiile-mamă de înmulţire se înfiinţează pe soiuri şi clone; d) unităţi de producţie pentru viţe altoite şi nealtoite - unităţi care produc material de plantare necesar în vederea înfiinţării plantaţiilor producătoare de struguri şi plantării în goluri. În funcţie de condiţiile de care dispun, precum şi de materialul de înmulţire utilizat, aceste unităţi produc fie material de plantare din categoria biologică certificat, fie material standard, dar nu produc în acelaşi timp material din ambele categorii. Activitatea unităţilor producătoare de material săditor viticol se desfăşoară sub controlul Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor şi sub îndrumarea unităţilor de cercetare şi dezvoltare vitivinicolă. Unităţile producătoare de material săditor viticol ţin evidenţa activităţilor şi a rezultatelor obţinute în registre însoţite de planuri ale plantaţiilor, pe care le prezintă organelor abilitate pentru control. ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Denumirile soiurilor pentru vin folosite în România şi sinonimiile admise Denumirea soiului folosita Sinonimii admise pentru vinuri exportate in Romania Aligote Babeasca neagra Grossmuttertraube, Hexentraube Burgund mare Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka Busuioaca de Bohotin Schwarzer Muscat Cabernet Sauvignon Cadarca Schwarzer Kadarka, Rubinroter Kadarka Chardonnay Columna Creata Zackelweiss Feteasca alba Madchentraube, Leanyka, Leanka Feteasca neagra Schwarze Madchentraube Feteasca regala Konigliche Madchentraube, Konigsast, Kiralyleanka Francusa Mildweisser Furmint Galbena de Odobesti Grasa de Cotnari Dicktraube Majarca, Majarca alba Slancamenca Merlot Muscat Ottonel Mustoasa, Mustoasa de Maderat Mustafer, Straftraube Neuburger Oporto Portugieser, Blauer Portugieser, Portugais Bleu Pinot gris Rulander, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Grauer

Monch, Pinot Grigio Plavaie Riesling italian, Riesling Welschriesling, Olasz Riesling, Olaszrizling Riesling de Rin Weisser Riesling, Rheinriesling, Riesling Renano, White Riesling Rkatiteli Rosioara Pamid Sangiovese Sauvignon, Sauvignon blanc Steinschiller Rosentraube, Kovidinka Sarba Tamaioasa romaneasca Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka Traminer, Traminer roz Gewurtztraminer, Rosetraminer Zghihara de Husi Zweigelt Blauer Zweigelt NOTĂ: Lista poate fi modificată şi completată prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.[11] Ordin nr. 145/2002 din 08/04/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 23 iulie 2002 Art. 1. - Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării. ANEXĂ Normă din 08/04/2002 cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 23 iulie 2002 CAPITOLUL I Dispoziţii generale

. Denumirea "vin aromatizat" poate fi înlocuită cu cea de "aperitiv pe bază de vin". respectiv 15% în volume. respectiv de reprezentanţii Ministerului Agriculturii. numai în următoarele condiţii: .Art. excluzând vinul de masă "retsina". Utilizarea la obţinerea vinurilor aromatizate a substanţelor şi preparatelor identice din punct de vedere chimic cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile şi condiţiile de utilizare a acestor substanţe şi preparate aromatizante. . Utilizarea unei substanţe aromatizante identice cu vanilina naturală. desemnarea şi prezentarea.care a fost supusă. caiselor sau ouălor utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate. Fiecare operaţie de manipulare se înregistrează în registru.dacă amestecurile respectă prevederile legale în vigoare referitoare la aromele utilizate în alimente. respectiv în completarea migdalelor. 1 alin. Alimentaţiei şi Pădurilor. c) din Normele privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor. şi/sau plantelor aromatice şi/sau condimentelor şi/sau alimentelor cu proprietăţi aromatizante. locul de depozitare şi indicaţiile asupra utilizării sale complementare în băutură în comparaţie cu aroma principală. compoziţia. inclusiv vinurile de calitate definite de reglementările în vigoare. Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei.Prezentele norme se referă la vinurile aromatizate.care a fost supusă aromatizării cu ajutorul substanţelor aromatizante naturale şi/sau preparatelor aromatizante naturale.societăţile producătoare trebuie să ţină un registru separat referitor la utilizarea substanţelor aromatizante identice cu cele naturale. 1. definite la art. (2) lit. b) prima liniuţă şi lit. Utilizarea amestecurilor de substanţe aromatizante identice cu cele naturale. 2. . în general.Vinurile şi/sau musturile de struguri proaspete. 3 pct. 4. cu sau fără adaos de musturi de struguri şi/sau musturi de struguri proaspete oprite din fermentaţia alcoolică.5% în volume şi de maximum 22% în volume şi o concentraţie alcoolică totală minimă egală sau mai mare de 17. caisă sau ou. unei îndulciri şi eventual unei colorări cu caramel. . precum şi condiţiile de aplicare. care prezintă aromă şi/sau gust de migdală. Pentru produsele care poartă menţiunea "sec" sau "extrasec" concentraţia alcoolică totală este de minimum 16% în volume. . este autorizată la fabricarea vinurilor aromatizate.denumirea sub care se vinde produsul trebuie să facă referire la produsele menţionate mai sus.5% în volume. . Acest registru va conţine informaţii precise referitoare la aroma identică cu cea naturală utilizată. precum şi condiţiile legate de natura. O dată pe an registrele trebuie verificate de către autorităţile competente. trebuie să fie prezente în produsul finit într-o proporţie de minimum 75%. Vin aromatizat Vinul aromatizat este băutura: . Art. băuturile aromatizate pe bază de vin şi lacocteilurile aromatizate din produse vitivinicole şi stabilesc regulile generale privind definirea. emise de Ministerul Agriculturii. . este autorizată. ambalarea. Utilizarea termenului "aperitiv" în acest context nu limitează utilizarea acestuia pentru a defini alte produse care nu se supun prevederilor prezentelor norme. natura şi cantitatea aromei identice cu cea naturală. oprite din fermentaţie. utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate. etichetarea şi marcarea acestora în vederea comercializării.În sensul prezentelor norme se definesc: A. existentă în societatea comercială. originea.la care s-a adăugat alcool prin utilizarea unuia sau mai multora dintre produsele menţionate la art.obţinută din unul sau mai multe produse vinicole.care are o concentraţie alcoolică dobândită minimă egală sau mai mare de 14. . definită conform prevederilor legale. .

Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole are o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 7% în volume. 1 alin. caracterizate prin adaosul unui distilat de struguri sec şi aromatizat exclusiv cu extract de cardamom. 5 pct.care a fost supusă aromatizării cu ajutorul substanţelor aromatizante şi/sau preparatelor aromatizante naturale şi/sau identice cu cele naturale. şi/sau plantelor aromatice şi/sau condimentelor şi/sau alimentelor cu proprietăţi aromatizante. definite la art. în general. Cocteil aromatizat din produse vitivinicole Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este băutura: . cu sau fără adaos de musturi de struguri şi/sau musturi de struguri parţial fermentate. . Utilizarea la obţinerea băuturilor aromatizate pe bază de vin a substanţelor obţinute prin sinteză chimică. inclusiv vinurile de calitate definite de reglementările în vigoare. (2) lit. Aceste preparate au fost obţinute exclusiv din condimente.obţinută din vin şi/sau musturi de struguri. . 1 alin.care a fost supusă. portocale şi plante aromatice. emise de Ministerul Agriculturii. Utilizarea termenului "cocteil" în acest context nu limitează utilizarea acestui termen pentru a defini şi alte produse care nu se supun prevederile prezentelor norme. Vinurile utilizate la fabricarea băuturii aromatizate pe bază de vin trebuie să fie prezente în produsul finit întro proporţie de minimum 50%. obţinute din vin roşu. b) băuturile aromatizate pe bază de vin. şi/sau plante aromatice şi/sau condimente şi/sau alimente cu proprietăţi aromatizante. c) din Normele privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor. unei îndulciri. îndulcite.care are o concentraţie alcoolică dobândită egală sau mai mare de 7% în volume şi de maximum 14. Vinurile şi/sau musturile de struguri utilizate la fabricarea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole trebuie să fie prezent în produsul finit într-o proporţie de minimum 50%. La obţinerea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole nu este permis adaosul de alcool. . .la care nu este permis adaosul de alcool. .care a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante şi/sau preparate aromatizante naturale şi/sau identice cu cele naturale. obţinute din vin alb. cu următoarele excepţii: a) pentru băuturile definite la art. din nuci. (2) lit. dar care nu sunt identice cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile şi condiţiile de utilizare a acestor substanţe şi preparate aromatizante.obţinută din unul sau mai multe produse vinicole. Utilizarea la obţinerea cocteilurilor aromatizate pe bază de vin a substanţelor aromatizante obţinute prin sinteză chimică. c) din Normele privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor. Băutură aromatizată pe bază de vin Băutura aromatizată pe bază de vin este băutura: . 3.care a fost supusă unei eventuale îndulciri şi unei eventuale colorări. Alimentaţiei şi Pădurilor şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. c) băuturile aromatizate pe bază de vin. Alimentaţiei şi Pădurilor şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. excluzând vinurile fabricate cu adaos de alcool şi vinul de masă "retsina". C.B. emise de Ministerul Agriculturii. . definite la art. care au fost supuse procesului de îndulcire şi la care s-au adăugat preparate aromatizante. b) prima şi a doua liniuţă şi lit.5% în volume. dar care nu sunt identice cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile şi condiţiile de utilizare a acestor substanţe şi preparate aromatizante. b) prima şi a doua liniuţă şi lit. . precum cele definite în actele normative în vigoare. din ginseng.

Art. b) alcool etilic de origine agricolă. e) distilat de origine agricolă.operaţia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate.suma concentraţiilor alcoolice dobândită şi potenţială. zahăr lichid invertit.numărul de volume de alcool pur. Concentraţia alcoolică naturală în volume . în conformitate cu prevederile legale în vigoare. zahăr alb rafinat. zahăr lichid. la temperatura de 20°C. termenii folosiţi se definesc după cum urmează: 1. sirop de zahăr invertit. dextroză. Vermut .numărul de volume de alcool pur. Aromatizare . must proaspăt de struguri. ce pot fi obţinute prin fermentarea totală a zaharurilor conţinute în 100 volume din produsul considerat la aceeaşi temperatură. care au fost supuse unei aromatizări cu substanţe din speciile de pelin Artemisia sau cu . Adăugare de alcool .operaţia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate. Produsele folosite trebuie să corespundă reglementărilor legale în vigoare şi îndeosebi caracteristicile alcoolului etilic utilizat trebuie să corespundă prevederilor Standardului Român nr.concentraţia alcoolică totală în volume a produsului considerat înaintea oricărei îmbogăţiri. de acizi minerali sau de alţi aditivi chimici. Prin zahăr caramelizat se înţelege produsul obţinut exclusiv prin încălzirea controlată a zaharozei fără adios de baze. 5. Colorare .operaţia care constă în folosirea la fabricarea vinurilor aromatizate şi. c) alcool de vin sau de stafide. Adăugarea acestor substanţe conferă produsului finit caracteristici organoleptice diferite de cele ale vinului. Îndulcire . fructoză. a unor băuturi aromatizate pe bază de vin a unuia sau mai multora dintre următoarele produse: a) alcool etilic de origine viticolă. Concentraţia alcoolică totală în volume . d) distilat de vin sau de stafide. precum şi alte produse glucidice natural având un efect analog cu cel al produselor menţionate mai sus. la temperatura de 20°C. miere. zahăr caramelizat. 2. 3. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 3. must de struguri concentrat rectificat.vin aromatizat obţinut din vinurile definite conform reglementărilor legale în vigoare. alcool etilic rafinat tip A. 6. . 4. în volume. 7.operaţia care constă în utilizarea la fabricarea vinurilor aromatizate sau a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multor coloranţi. . sirop de glucoză. must de struguri concentrat. băuturilor aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multora dintre următoarele produse: zahăr semialb. după caz. zahăr alb. 8. Concentraţia alcoolică potenţială în volume . băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a uneia sau mai multor arome şi/sau a plantelor aromatice şi/sau a condimentelor şi/sau a alimentelor cu proprietăţi aromatizante.Definirea diferitelor categorii de vinuri aromatizate a căror denumire poate să înlocuiască denumirea "vin aromatizat" este următoarea: 1. g) rachiu de stafide. 14/1998. Concentraţia alcoolică dobândită în volume . f) rachiu de vin sau de tescovină. 4. conţinut în 100 volume din produsul considerat la aceeaşi temperatură. sirop de roşcove.În sensul prezentelor norme.CAPITOLUL II Definiţii Art.

vin aromatizat obţinut din vinurile definite conform reglementărilor legale în vigoare. al cărui gust caracteristic este obţinut prin utilizarea unor extracte de plante. iar conţinutul în gălbenuş de ou este de minimum 10 g/l de produs finit. c) "Americano". b) "Bitter vino".băutură obţinută pe bază de vin. al cărui gust caracteristic este obţinut prin utilizarea cuişoarelor împreună cu alte mirodenii. Această băutură poate fi îndulcită cu substanţele prevăzute la art. 1. 5. must de struguri concentrat şi must de struguri concentrat rectificat.vin aromatizat obţinut din vinurile definite conform reglementărilor legale în vigoare. predominante fiind genţiana. a căror denumire poate să înlocuiască sau să completeze denumirea "băuturi aromatizate pe bază de vin". zaharoză. care au fost supuse unei aromatizări amare caracteristice. cu adaos de gălbenuş de ou de calitate sau cu substanţe derivate din acesta.". predominante fiind migdalele şi mălinul. în cazul în care aromatizarea principală este obţinută cu aroma principală chinină. 6. îndulcită. Sangria . al cărui gust caracteristic este obţinut prin utilizarea unor extracte de plante. Denumirea "vin aromatizat amar" poate fi urmată sau înlocuită de expresii ca: a) "vin cu chinină". Vin aromatizat amar . Denumirea "vin aromatizat amar" este urmată de numele principalei substanţe aromatizante. Floris . anghinarea şi centaura.vin aromatizat obţinut din vinurile definite conform reglementărilor în vigoare. Vin aromatizat cu ou . în cazul în care aromatizarea este datorată prezenţei substanţelor aromatizante natural provenind din pelin şi din genţiană şi când băutura a fost supusă unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul unor coloranţi autorizaţi. urmată de numele statului membru producător sau al unei regiuni mai restrânse. .. exceptându-se cazul în care este produsă în Spania sau Portugalia. Bitter . Denumirea "Sangria" poate înlocui denumirea "băutură aromatizată pe bază de vin" numai în cazul în care băutura a fost fabricată în Spania sau Portugalia. Denumirea "Sangria" trebuie în mod obligatoriu să fie însoţită de menţiunea "fabricat în.Definirea diferitelor categorii de băuturi aromatizate pe bază de vin. 3 pct. Art. cu sau fără sucul acestor fructe. al cărui conţinut în zahăr exprimat în zahăr invertit este de minimum 200 g. eventual cu un adaos de mirodenii. conform reglementărilor legale în vigoare. este următoarea: 1. must de struguri.substanţe derivate din acestea. Băutura poate conţine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor şi culoarea sa trebuie să provină în exclusivitate din materiile prime folosite. . Termenul "cremovo" poate însoţi termenul "vin aromatizat cu ou" atunci când vinul aromatizat cu ou conţine vin Marsala într-o proporţie de minimum 80%.vin aromatizat obţinut din vinuri definite conform reglementărilor legale în vigoare. 2.vin aromatizat obţinut din vinuri definite conform reglementărilor legale în vigoare. 5. Vakeva Viiniglogi/Starkvinsglogg . 4.Termenul "cremovo zabaione" poate însoţi termenul "vin aromatizat cu ou" atunci când vinul aromatizat cu ou conţine vin Marsala într-o proporţie de minimum 80% şi are un conţinut în gălbenuş de ou de minimum 60 g/l.. cu adaos de bioxid de carbon şi având o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 12% în volume. folosirea termenului "bitter" nu prejudiciază în acest context folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme. în cazul în care aromatizarea principală este făcută cu aromă naturală de genţiană şi când băutura a fost supusă unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul unor coloranţi alimentari autorizaţi. Îndulcirea se realizează numai cu zahăr caramelizat. aromatizată prin adaos de extracte sau esenţe naturale de citrice. 3.

cu o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 4% în volume şi cu anhidridă carbonică provenind exclusiv din fermentaţia mustului de struguri.băutură aromatizată obţinută prin amestecul de vin.". . cu adaos de portocale şi/sau alte fructe. Zurra . Kalte Ente . 5.. 8. astfel încât gustul de Asperula odorata să fie predominant. Denumirea "Clarea" trebuie în mod obligatoriu să fie însoţită de menţiunea "fabricat în..băutură pe bază de vin alb obţinută în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru băutura "Sangria". 1.băutură aromatizată obţinută din vin cu adaos de plante de Asperula odorata sau din extracte ale acesteia. şi care a fost supusă unei îndulciri cu maximum 5% zaharuri. vin petiant sau de vin petiant cu adaos de bioxid de carbon cu vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon. definite conform reglementărilor legale în vigoare.băutură fabricată din vin aromatizat cu extracte naturale din plante. 2. la care se adaugă substanţe naturale de lămâie sau extracte din aceste substanţe. Denumirea "Clarea" poate înlocui denumirea "băutură aromatizată pe bază de vin" numai în cazul în care băutura a fost fabricată în Spania. denumirea sub care se vinde produsul "Gluhwein" trebuie completată cu expresia "din vin alb". Cocteil aromatizat pe bază de vin perlant . urmată de numele statului membru producător sau al unei regiuni mai restrânse. Petiant din struguri aromatizat . este următoarea: 1. cu adaos de bioxid de carbon sau apă gazoasă şi eventual cu aceiaşi coloranţi ca pentru bitter vino. 3 pct. exprimat în zahăr invertit. Conţinutul produsului finit în vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon trebuie să fie de minimum 25% în volume. 6. Bitter soda . impregnat cu bioxid de carbon. de concentrate sau extracte. adaosul de apă este interzis. aromatizată în special cu scorţişoară şi cuişoare. eventual sub formă de suc. a căror denumire poate să înlocuiască sau să completeze denumirea "cocteil aromatizat" din produse vitivinicole. având o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 7% în volume.Definirea diferitelor categorii de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole. 1 şi 2 şi eventual cu adaos de bucăţi de fructe. în afară de cazul în care este fabricată în Spania. Folosirea termenului "bitter" în acest context nu prejudiciază folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme. 3.băutură fabricată exclusiv din must de struguri. al cărei conţinut în produsul final trebuie să fie de minimum 50% în volume.băutură obţinută prin adaos de brandy sau rachiu de vin. 3.2.băutură aromatizată obţinută din bitter vino. a) Gluhwein . 4.băutură aromatizată obţinută din vin alb sec în care au fost macerate plante de Asperula odorata sau căreia i s-au adăugat extracte din aceste plante. Art. este de maximum 80 g/l. Maitrank .băutură aromatizată obţinută exclusiv din vin roşu sau vin alb şi zahăr. Cocteil pe bază de vin .băutură aromatizată în care mustul de struguri concentrat este de maximum 10% din volumul total al produsului finit şi conţinutul în zahăr. . 7. în băuturile definite la pct.băutură aromatizată obţinută exclusiv din vin roşu sau vin alb. Concentraţia alcoolică dobândită trebuie să fie egală sau mai mare de 9% şi de maximum 14% în volume. b) Viiniglogi/Vinglogg . 6. în afara cantităţilor de apă utilizate în procesul de îndulcire conform prevederilor art. În cazul în care băutura "Gluhwein" a fost fabricată din vin alb. Concentraţia alcoolică dobândită trebuie să fie egală sau mai mare de 8% şi de maximum 10. aromatizată în special cu scorţişoară şi cuişoare. Maiwein . Clarea .5% în volume.

(1) Pentru băuturile care nu corespund prevederilor art. "mod". "gust" sau cu alte menţiuni asemănătoare la una dintre denumirile prevăzute în prezentele norme. . . (2) La fabricarea băuturilor definite în prezentele norme adăugarea apei.pentru produsele al căror conţinut în zahăr este de maximum 50 g/l inclusiv.(1) La fabricarea băuturilor definite în prezentele norme este permisă utilizarea aditivilor alimentari autorizaţi. "băutură aromatizată pe bază de vin" şi cele menţionate la art. (2) Denumirile geografice cum ar fi: "Nurnberger Gluhwein". precum şi normelor sanitare în vigoare. 2. Art. Art. extrasec . substanţelor colorante sau a aditivilor autorizaţi utilizaţi la fabricarea băuturilor definite în prezentele norme trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă şi să aibă caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice în conformitate cu Standardul Român nr. Art.2% in volume şi care nu corespund prevederilor prezentelor norme. 7. 2 sau să le completeze.(1) În denumirile sub care se vând băuturile aromatizate conţinând produse din sectorul vitivinicol şi arome. . 2. 7 şi 8 nu se pot utiliza denumirile menţionate în aceste articole. 12. În cazul în care denumirea sub care se vinde produsul pentru băuturile aromatizate pe bază de vin conţine termenul "spumos" cantitatea de vin spumos utilizată trebuie să fie de minimum 95%. "Vermouth de Chambery". 10. 14/1998.pentru produsele al căror conţinut în zahăr este între 50 şi 90 g/l inclusiv.Caracteristicile organoleptice şi fizico-chimice ale băuturilor definite în prezentele norme trebuie să corespundă standardelor române. .pentru produsele al căror conţinut în zahăr este de minimum 130 g/l. substanţelor colorante sau a oricărui alt aditiv autorizat. "tip". Alcoolul etilic de origine agricolă va fi utilizat în doza strictă necesară pentru diluarea sau dizolvarea aromelor. (3) Denumirile de origine sunt rezervate băuturilor care îşi dobândesc caracteristicile şi calităţile definitive în procesul de fabricare în zona geografică invocată. care au o concentraţie alcoolică de minimum 1. . cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 5. rezultând denumiri compuse. "stil". în vederea evitării inducerii în eroare a consumatorului asupra materiei prime utilizate. nu este permisă nici o referinţă la produsele din sectorul vitivinicol. demidulce . . după cum urmează: 1. 3. eventual a apei distilate sau demineralizate. 4. (3) Alcoolul etilic folosit pentru diluarea sau dizolvarea aromelor. 4. este permisă fără modificarea naturii băuturii şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.pentru produsele al căror conţinut în zahăr este de maximum 30 g/l inclusiv. . "Vermouth di Torino" pot să înlocuiască denumirile categoriilor de băuturi aromatizate menţionate la art. demisec . Menţiunile "demidulce" şi "dulce" pot fi înlocuite prin înscrierea conţinutului de zahăr invertit exprimat în g/l. Art. dulce . 5.pentru produsele al căror conţinut în zahăr este între 90 şi 130 g/l inclusiv. sec . standardelor profesionale şi standardelor sau specificaţiilor tehnice ale firmelor. 6. 9. 4 şi 5 pot fi completate în funcţie de conţinutul în zahăr invertit. Art.Tratamentele şi practicile oenologice aplicate vinurilor şi musturilor trebuie să corespundă reglementărilor legale în vigoare. (4) Denumirile sub care se vând produsele definite în prezentele norme nu pot să fie completate cu indicaţii geografice la care au dreptul produsele vitivinicole. 11.Art.Denumirile "vin aromatizat". (2) Băuturile aromatizate care nu corespund prevederilor prezentelor norme nu se comercializează pentru consumul uman în asociere cu termeni cum ar fi: "gen". 8. "marcă".

şi a Standardului Român 184/1-25. Art.(1) Etichetarea. prezentarea şi publicitatea băuturilor prevăzute în prezentele norme se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Alcoolul etilic utilizat la diluarea sau dizolvarea aromelor.(1) Marcarea băuturilor prevăzute în prezentele norme se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare emise de Ministerul Finanţelor Publice. nu se va indica pe etichetă natura acestuia. (2) În cazul în care alcoolul utilizat la fabricarea băuturilor provine dintr-o singură materie primă (alcool din cereale. denumit şi AQL. 15. Art. 14. .[12] . . substanţelor colorante sau a aditivilor autorizaţi nu este considerat ingredient. natura acestuia poate fi indicată pe etichetă. . 13. alcool din vin.Verificarea calităţii loturilor de produse se face pe baza nivelului de calitate acceptabil. În cazul în care alcoolul provine din diferite materii prime. (2) Prevederile prezentelor norme se aplică şi băuturilor aromatizate provenite din import. alcool din melasă).Art.

anpc.htm 7.cdep. http://www.pdf 10.anpc.htp_act_text?idt=5545 4.htm 3.legestart. http://www.ro/old/wp-content/uploads/manual/legislatie/ORDIN-1452002. http://www.gov.ro/old/wp-content/uploads/manual/legislatie/HG-1134- 2002.Bibliografie 1.gov.ro/Legea-449-2003-vânzarea-produselor-garantiile-asociate- acestora-(MTc1MzA-).ro/introduceri/introducere_comerţ. http://www. http://www.htm 6.legestart.ro/Hotararea-1219-2000-unele-masuri-protectie-intereselor- consumatorilor-achizitionarea-piese-schimb-auto-altele-decat-cele-pot-afectasiguranta-circulatiei-protectia-mediul-(MzgwOTY-).pdf 12. http://www. http://www.ro/Legea-449-2003-vânzarea-produselor-garantiile-asociate- acestora-(MzA3OTM3).php? option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=50 8.anpc. http://www. http://www.gov.dreptonline.ro/anpc/index.ro/Legea-245-2004-securitatea-generala-produselor- (Njg1NzM-). http://www.legestart.legestart.gov.ro/pls/legis/legis_pck.org.ro/old/wp-content/uploads/manual/legislatie/ORDIN-268- 2003.ro/old/wp-content/uploads/manual/legislatie/LEGEA-2442002.ro/legislatie_nationala/lege%2083_2007_vie_vin.php 2.anpc.pdf 9. http://www.apia.anpc.pdf .pdf 11.htm 5. http://www.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful