Sunteți pe pagina 1din 34

Anexa nr.

1
LEGISLATIE NATIONALA IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR

ACTE NORMATIVE CU CARACTER GENERAL

Ordonana Guvernului nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor, modificata prin Legea
363/2007 si O.U.G. nr. 174/2008;
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ncheiate ntre comerciani i
consumatori, modificata prin Legea 161/2010;
Ordonana Guvernului nr. 130/2000 privind protecia consumatorilor la ncheierea i
executarea contractelor la distan, modificata prin Legea 51/2003;
Ordonana Guvernului nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spaiilor comerciale,
consolidata prin Legea 358/2009;
Legea nr. 449/2003 privind vnzarea produselor i garaniile asociate acestora, modificata prin
O.U.G. nr. 174/2008;
Legea 240/2004 privind rspunderea productorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte
Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, modificata prin Legea 283/2002, O.G. nr. 17/2003,
O.G. nr. 90/2004, Legea 457/2004, Legea 158/2008;
Legea nr. 158/2008 privind publicitatea neltoare i publicitatea comparativ (extras),
modificata prin Legea 202/2013;
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului (extras), modificata prin O.U.G. nr. 79/2002, Legea nr.
402/2003, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 3/2006, Legea nr. 116/2008, Legea nr. 364/2007,
O.U.G. nr. 181/2008, Legea nr. 330/2009, Legea nr. 333/2009, O.U.G. nr. 19/2011.
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiii imobiliare, modificata prin O.G nr.
50/2010, O.G. nr. 174/2008, Lege nr. 34/2006, O.U.G. nr. 201/2002,
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori;
Ordonana Guvernului nr. 85/2004 privind protecia consumatorilor la ncheierea i executarea
contractelor la distan privind servicile financiare, modificata prin O.U.G. nr. 65/2009, Legea
196/2010;
Ordonana Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de
servicii turistice;
Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianilor n relaia cu
consumatorii i armonizarea reglementrilor cu legislaia european privind protecia
consumatorilor (extras), modificata prin 130/2010;
Legea nr. 245/2004 privind securitatea general a produselor;
Ordonana Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor i serviciilor de pia,
actualizata prin O.U.G. 22/2012
Ordonana de urgen nr. 97/2001 privind reglementarea produciei, circulaiei i comercializrii

alimentelor;
Hotrrea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale
pentru Protecia Consumatorilor;
Ordinul A.N.P.C. nr. 632/2009 privind unele msuri de Informare a consumatorilor de ctre
operatorii economici care desfoar activiti de schimb valutar.
Legea nr. 252/2003 privind Registrul Unic de Control.

I. LISTA ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR ALIMENTARE

1. O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile


ulterioare;

2. Legea nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificarile ulterioare;

3. HG nr.947/ 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor


spre vanzare, republicata;

4. HG. 530/ 2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legala IML 8-01 Preambalarea
unor produse in functie de masa sau volum, republicata;

5. Lege nr. 150/2004 (r1) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale;

6. REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale


legislaiei alimentare, de instituire a Autoritaii Europene pentru Sigurana Alimentara i de stabilire
a procedurilor in domeniul siguranei produselor alimentare;

7. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu
normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor;

8. OUG nr. 97/ 2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
republicata;

9. Ordonanta nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii,


republicata; ;

10. Ordin nr. 772/ 856/ 68/ 442/ 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alerta
pentru alimente si furaje;

11. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica
alimentelor de origine animala, cu modificarile ulterioare;

12. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

ETICHETAREA GENERALA A ALIMENTELOR

13. HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. REGULAMENTUL (CE) nr. 1924/2006 privind mentiunile nutritionale si de sanatate asociate
alimentelor;

15. REGULAMENTUL(CE) nr.1925/2006 privind adaugarea de vitamine si minerale si de alte


substante la alimente ;

16. Ordinul nr. 851/1.505/271/300/2006 privind abrogarea unor acte normative in scopul aplicarii
directe a regulamentelor si deciziilor comunitare;

17. Regulamentul nr. 608/2004/CE al Comisiei cu privire la etichetarea alimentelor si ingredientelor


alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri ai fitosterolilor, fitostanoli si/sau esteri ai fitostanolului;

18. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari;

19. Ordinul 438/ 295/ 2002 pentru aprobare Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in
produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

20. Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 privind enzimele alimentare;

21. Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele;

CARNE, PRODUSE DIN CARNE, PESTE, OUA

22. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor
agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic
OCP);

23. Ordinul nr. 560/1271/339/ 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea
produselor din carne, cu completarile ulterioare;

24. Ordinul nr. 333/ 2002 prin producerea, comercializarea si utilizarea carnii separate mecanic, cu
modificarile ulterioare;

25. Ordinul nr.510/944/147/2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor


vietuitoare acvatice;

26. Regulamentul (CE) nr. 2406/96 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru
produsele din peste;

27. Regulamentul nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea normelor comune de comercializare
pentru conservele de sardine;

28. Regulamentul nr.104/2000 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor


pescaresti si de acvacultura;

29. Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 de stabilire a informatiilor pentru consumatori in sectorul
produselor de peste si acvacultura;

30. Regulamentul (CE) nr.589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)


nr.1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile oualor;

31. Directiva 2002/4/CE de inregistrare a unitatilor de crestere a gainilor ouatoare, reglementata de


Directiva 1999/74/CE a Consiliului;

32. Regulamentul (CE) nr.543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)


nr.1234/2007 in ceea ce priveste standardele de comercializare a carnii de pasare, cu modificarile
ulterioare;

33. Ordinul 206/ 447/ 86/ 2002 aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de pasare,
cu modificarile ulterioare ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007);

34. Ordinul 494/ 859/ 138/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea carnii de
porc( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007);

LAPTE DE CONSUM, LAPTE CONSERVAT, UNT

35. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor
agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic
OCP), cu modificarile si rectificarile ulterioare;

36. Regulamentul (CE) nr. 1153/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire
a unor norme suplimentare privind organizarea comuna a pieei in sectorul laptelui i al produselor
lactate in ceea ce privete laptele de consum;

37. Comunicare a Comisiei (2008/C 27/05) privind includerea in Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
al Consiliului (Regulamentul unic OCP) a reformelor recente ale politicilor din sectorul laptelui i
produselor lactate i din sectorul zaharului ;

38. Ordinul 230/ 457/ 76/ 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde si
conditiile de calitate ale laptelui de consum( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007) ;

39. Ordinul nr. 521/ 832/ 321/ 2003 pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care
se vnd, etichetarea si conditiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, partial sau
total deshidratat, destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare;

40. Ordinul 524/ 958/ 8/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vnd si
conditiile de calitate ale grasimilor tartinabile destinate comercializarii ( cu exceptia prevederilor
acoperite de R 1234/2007);

VIN, VIN AROMATIZAT, BAUTURI SPIRTOASE

41. Legea nr. 244/2002 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole
(republicata);

42. HG nr.769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in
sistemul organizaarii comune a pietei vitivinicole nr.244/2002;

43. ORDIN nr.224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de


comercializare cu amanuntul a vinului de masa in vrac;

44. REGULAMENTUL (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 i a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 i a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999;

45. REGULAMENTUL (CE) nr.491/2009 de modificare a Regulamentului nr.1234/2007 ( capitolele


referitoare la sectorul vitivinicol);

46. REGULAMENTUL (CE) NR. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a


Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului in ceea ce privete descrierea, denumirea,
prezentarea i protejarea anumitor produse vitivinicole;

47. REGULAMENTUL (CE) NR. 382/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de
stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului in ceea
ce privete descrierea, denumirea, prezentarea i protejarea anumitor produse vitivinicole;

48. REGULAMENTUL (CE) nr.114/2009 al Comisiei de stabilire a unor masuri tranzitorii pentru
aplicarea Regulamentului (CE) nr.479/2008 al Consiliului in ceea ce priveste trimiterile la vinurile cu
denumire de origine protejata si indicatie geografica protejata;

49. Ordinul nr.142/ 1307/ 185/ 2008 de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.1601/91 cu privire la
regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a bauturilor
aromatizate pe baza de vin si a coteilurilor aromatizate din produse vitivinicole;

50. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1601/91 de stabilire a normelor generale privind definirea,

descrierea i prezentarea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin i a


cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole;

51. Ordinul nr.368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea,


prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romnesti;

52. REGULAMENTUL (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si
protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
1576/89;

53. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor
agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic
OCP);

54. ORDIN nr. 147/2005 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile geografice protejate si
recunoscute in Romnia pentru bauturi spirtoase;

FAINA DE GRAU, PRODUSE DE CACAO SI CIOCOLATA

55. Ordinul nr. 250/ 531/ 83/ 2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, continutul,
ambalarea, etichetarea si calitatea fainii de gru destinata comercializarii pentru consumul uman,
cu modificarile ulterioare;

56. OUG nr. 12/ 2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si
a produselor procesate din cereale cu modificarile si completarile ulterioare;

57. Ordinul nr. 335/714/318/2003 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului


sanatatii si familiei si al presedintelui Autorittii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru
aprobarea Normelor cu privire la natura , continutul, originea, fabricarea, etichetarea si marcarea
unor produse din cacao si ciocolata destinate consumului uman;

ULEI VEGETAL, ULEI DE MASLINE, GRASIMI TARTINABILE, MAIONEZE

58. Ordinul nr. 454/917/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul,
originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, pastrarea si calitatea uleiurilor vegetale si a
maionezelor destinate comercializarii pentru consumul uman, modificat prin Ordinul nr. 997/ 495/
10/ 2003 (cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007);

59. REGULAMENTUL (CE) NR. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de


masline, cu modificarile si completarile ulterioare;

60. REGULAMENTUL (CEE) NR. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de masline i ale
uleiurilor din resturi de masline, precum i metodele de analiza a acestora cu modificarile si
completarile ulterioare;

61. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor
agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic
OCP);

MIERE SI ZAHAR

62. Ordin 522/798/317/2003 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului


sanatatii si familiei si presedintelui Autorittii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru
aprobarea Normelor cu privire la natura , continutul, originea, prezentarea, compozitia, calitatea si
etichetarea mierii;

63. Ordin 269/ 453/ 81/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , continutul, originea,
prezentarea, compozitia, calitatea, etichetarea si marcarea unor zaharuri destinate consumului
uman;

64. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor
agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic
OCP);

LEGUME SI FRUCTE
LEGUME SI FRUCTE PROASPETE

65. ORDIN nr. 420/2008 privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in
Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor;

66. REGULAMENTUL (CE) 2200/96 privind organizarea comuna a pietei fructelor si legumelor;

67. REGULAMENTUL (CE) NR. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor


(CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE) nr.1182/2007 ale Consiliului in sectorul fructelor i
legumelor;

68. REGULAMENTUL (CE) nr. 1148/01 privind controalele de conformitate cu normele de


comercializare care se aplica in sectorul fructelor si legumelor proaspete, modificat prin
REGULAMENTUL (CE) nr. 2379/01 ;

69. REGULAMENTUL (CE) NR. 1221/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE) nr.
1182/2007 ale Consiliului in sectorul fructelor i legumelor privind standardele de comercializare;

LEGUME SI FRUCTE IN CONSERVA

70. Ordin nr. 523/808/351/2003 al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului


sanatatii si presedintelui Autorittii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea
Normelor cu privire la natura , continutul, fabricarea si etichetarea gemurilor din fructe, jeleului,
marmeladei si piureului de castane indulcit ;

71. Ordinul nr.350/671/137/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul,


fabricarea, calitatea , ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume, modificat
prin Ordinul nr. 416/ 628/ 406/ 2005;

72. Ordinul nr. 362/670/107/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la continutul, fabricarea,
calitatea , ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si a pastei de tomate;

73. Ordinul comun nr. 378/ 865/ 228/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul,
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul maslinelor de
masa;

74. Ordinul comun nr. 381/ 866/ 229/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul,
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul ciupercilor
conservate si al produselor derivate din ciuperci, modificat prin Ordinul nr.218/945/342/2006;

75. Ordinul comun nr. 382/ 868/ 230/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul,
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul tomatelor in
conserva, modificat prin Ordinul nr.214/944/338/2006;

76. Ordinul comun nr. 775/ 1476/ 319/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
ananasului in conserv, modificat prin Ordinul nr.210/952/350/2006;

77. Ordinul comun nr. 773/ 1492/ 326/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul fasole
pastai in conserva, modificat prin Ordinul nr.211/943/355/2006;

78. Ordinul comun nr. 379/ 867/ 227/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul,
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in
conserva, modificat prin Ordinul nr.206/947/346/2006;

79. Ordinul comun nr. 380/ 864/ 226/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
castravetilor conservati, modificat prin Ordinul nr.213/946/337/2006;

80. Ordinul comun nr. 772/ 1474/ 325/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,

continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul


produsului mazare verde in conserva, modificat prin Ordinul nr.205/954/345/2006;

81. Ordinul comun nr. 771/ 1473/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
produsului mazare rehidratata in conserva, modificat prin Ordinul nr.216/957/341/2006;

82. Ordinul comun nr. 778/ 1495/ 327/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
sparanghelului in conserva, modificat prin Ordinul nr.203/949/343/2006;

83. Ordinul comun nr. 781/ 1477/ 316/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
piersicilor in conserva, modificat prin Ordinul nr.212/941/336/2006;

84. Ordinul comun nr. 770/ 1472/ 317/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
caiselor in conserva, modificat prin Ordinul nr.215/956/339/2006;

85. Ordinul comun nr. 774/ 1475/ 318/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
prunelor in conserva, modificat prin Ordinul nr.204/953/344/2006;

86. Ordinul comun nr. 776/ 1493/ 320/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
zmeura in conserva, modificat prin Ordinul nr.207/951/347/2006;

87. Ordinul comun nr. 777/ 1494/ 321/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
amestecului de fructe in conserva, modificat prin Ordinul nr.217/950/340/2006;

88. Ordinul comun nr. 779/ 1496/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
capsunilor in conserva, modificat prin Ordinul nr.209/942/349/2006;

89. Ordinul comun nr. 780/ 1497/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
perelor in conserva, modificat prin Ordinul nr.219/955/335/2006;

90. Ordinul nr.355/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul piureului de mere
conservat;

91. Ordinul nr.348/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul mandarinelor in conserva;

92. Ordinul nr.349/2004 pentru pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul porumbului zaharat in
conserva;

LEGUME SI FRUCTE CONGELATE

93. Ordinul comun nr. 969/ 1754/ 362/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
piersicilor congelate;

94. Ordinul comun nr. 976/ 1747/ 363/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
fasolei pastai congelate;

95. Ordinul comun nr. 973/ 1751/ 366/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
porumbului congelat;

96. Ordinul comun nr. 927/ 1752/ 359/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
morcovilor congelati;

97. Ordinul comun nr. 977/ 1746/ 367/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
spanacului congelat;

98. Ordinul comun nr. 975/ 1749/ 364/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul verzei
de Bruxelles congelate;

99. Ordinul comun nr. 974/ 1750/ 365/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
conopidei congelate;

100. Ordinul comun nr. 978/ 1748/ 368/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura,
continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul
cartofilor prajiti congelati;

101. Ordin nr.356/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul mazarii verzi congelate;

102. Ordin nr.354/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul broccoli congelat;

103. Ordinul nr.360/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul afinelor congelate;

104. ORDIN nr. 932/649/2002 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul,
depozitarea, comercializarea si controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate
consumului uman

LEGUME SI FRUCTE DESHIDRATATE

105. ORDIN nr. 346/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea si transportul piersicilor deshidratate;

106. ORDIN nr. 347/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea cepei deshidratate;

107. ORDIN 350/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea si transportul stafidelor ;

108. ORDIN 353/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea si transportul ciupercilor deshidratate;

109. ORDIN 351/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea si transportul legume radacinoase deshidratate;

110. ORDIN 352/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea,
comercializarea si transportul merelor deshidratate;

APE MINERALE NATURALE, APE POTABILE IMBUTELIATE, SUCURI SI NECTARURI DIN FRUCTE

111. Legea nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

112. Hotarrea Guvernului nr.1020/ 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si
comercializare a apelor minerale naturale cu modificarile si completarile ulterioare;

113. Ordinul nr. 978/2006 privind etichetarea apei naturale imbuteliate utilizate in alimentatia
sugarului, in conformitate cu art. 25 din HG nr. 1020/ 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de
exploatare si comercializare a apelor minerale naturale;

114. Ordinul nr. 341/ 2007 pentru aprobarea normelor de igiena si a procedurii de notificare a
apelor potabile imbuteliate, altele dect apele minerale naturale sau dect apele de izvor,
comercializate sub denumirea de apa de masa;

115. Ordin 510/ 768/ 319/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , continutul,
originea, prezentarea, compozitia, calitatea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse
similare destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare;

SARE IODATA, OTET

116. HG nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei
animalelor si utilizarii in industria alimentara, republicata (r1);

117. Ordinul nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea si
prezentarea otetului si a acidului acetic de calitate alimentara, cu modificarile si completarile
ulterioare;

SUPLIMENTE ALIMENTARE

118. ORDIN nr.1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare;

119. ORDIN nr.1228/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea


suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora
cu vitamine, minerale si alti nutrienti;

120. ORDIN nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor


medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente
alimentare;

121. Legea nr. 491/2003 a plantelor medicinale, cu modificarile si completarile ulterioare;

ORGANISME MODIFICATE GENETIC

122. Regulamentul nr. 1830/2003/CE privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate


genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, produse din organisme modificate
genetic si de modificare a Directivei 2001/18/CE;

123. REGULAMENTUL (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare si furajele modificate
genetic;

124. REGULAMENTUL (CE) nr. 641/2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste cererea de autorizare a
alimentelor si hranei pentru animale, provenite din organisme modificate genetic, notificarea
produselor existente si prezenta intmplatoare sau inevitabila din punct de vedere tehnic a
materialelor modificate genetic, care au beneficiat de o evaluare de risc favorabila;

125. HG nr. 173/2006 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si


trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic;

PRODUSE ECOLOGICE

126. Regulamentul (CE) nr.834/2007 privind producia ecologica si etichetarea produselor


ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91;

127. Regulamentul ( CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr.834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea ce
priveste productia ecologica, etichetarea si controlul;

128. Regulamentul (UE) nr.271/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.889/2008


de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului in ceea ce
priveste sigla Uniunii Europene pentru productia ecologica;

129. Ordinul comun nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea
produselor alimentare ecologice cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRODUSE ALIMENTARE TRADITIONALE

130. HG nr. 134 / 2008 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si
produselor alimentare;

131. REGULAMENTUL (CE) nr. 509/2006 privind specialitatile traditionale garantate din produse
agricole si alimentare;

132. REGULAMENTUL (CE) nr. 1216/ 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitaile tradiionale garantate din produse agricole i
alimentare;

133. Ordinul nr.368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea,


prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romnesti;

INDICATII GEOGRAFICE SI DENUMIRI DE ORIGINE

134. Hotarrea Guvernului nr. 828/ 2007 privind infiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor
geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare;

135. REGULAMENTUL (CE) nr. 510/ 2006 privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor
de origine ale produselor agricole si alimentare;

136. REGULAMENTUL (CE) nr. 1898/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine
ale produselor agricole si alimentare, modificat prin REGULAMENTUL (CE) NR. 628/2008;

137. ORDIN nr. 147/2005 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile geografice protejate si

recunoscute in Romnia pentru bauturi spirtoase;


SERVICII ALIMENTARE

138. Ordonanta Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
aprobata prin Legea nr. 650/ 2002, republicata (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;

139. HG nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

140. HG nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de


turism;

141. Ordinul nr. 1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor
de primire turistice

142. Hotarrea Guvernului nr. 843/ 1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie
publica neincluse in structurile de primire turistice;

143. Ordinul nr.72 /2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor;

144. Ordin nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,
educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul nr.
1033/2004);

145. OUG nr. 96/2002 (cu modificarile si completarile din OUG nr. 70/2003 si OUG nr. 95/2008)
privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - VIII din
invatamntul de stat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de
4 ore.

146. HG nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de
panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamntul de stat, precum si pentru copiii
prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea
continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a
contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari.

147. OUG nr.24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in


scoli;

148. Ordinul nr.85/2010 privind aprobarea specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a
contractelor de furnizare a fructelor in scoli;

149. Legea nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar;

150. Ordin nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si


scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;

151. HG nr. 559/2001 privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si


nealimentare in statiunile turistice;

152. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din
tutun, cu modificarile si completarile ulterioare;

153. Lege nr. 148/2000 privind publicitatea cu modificarile si completarile ulterioare;

154. Legea nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun,
modificata prin O.G. nr. 6/2008,

155. HG nr.128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si
morala a elevilor si studentilor.

II. LISTA ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL PRODUSELOR NEALIMANTARE


Bijuterii din metale pretioase cu sau fara pietre pretioase

- O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile
ulterioare;

- O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificrile si completrile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare;

- Hotarre nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor
pretioase in Romnia, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor marcilor utilizate de fabricantii, producatorii,
importatorii, exportatorii si, dupa caz, vnzatorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si
aliajele acestora;

- Ordinul nr. 264/2008 privind aprobarea modelelor marcilor de certificare ce urmeaza sa fie
aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru
Protectia Consumatorilor;

- Ordinul nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu
marca de garantie proprie, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 102/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor
pretioase si aliajelor acestora ;

- Ordinul nr. 202/2004 privind stabilirea si inregistrarea marcilor de garantie proprie pentru bijuterii
si obiecte din metale pretioase si aliaje ale acestora

- Ordinul nr. 526/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere,
manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate
bunuri fara stapn, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile
prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului, cu modificarile ulterioare.

- Ordinul nr. 1809/2004 pentru aprobarea Registrului special de evidenta a operatiunilor cu metale
pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

- Ordinul nr. 425/2003 privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea
persoanelor fizice si juridice sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si
pietre pretioase, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul nr.156/2008 privind renuntarea partiala sau totala la autorizarea pentru efectuarea de
operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase.

Electronice si electrocasnice / terminale mobile (telefoane mobile) / computere (desktop-uri si


laptop-uri) / console (playstation, inclusiv portabile PSP-uri) / jocuri PC / MP3/MP4/Ipod-uri / DVDplayere + DVD recordere: SD sau Blu-Ray / sisteme audio/Home Cinema / accesorii IT (imprimante,
scannere, videoproiectoare etc) / monitoare/televizoare LCD/Plasma

Acte normative din domeniul de competenta al ANPC

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata cu modificarile si


completarile ulterioare,

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu
modificarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu

defecte, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare;

- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa


tensiune, republicata cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica;

Echipamente electrice de joasa tensiune (altele dect electronicele si electrocasnicele)

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata, cu modificarile si


completarile ulterioare;

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare;

- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa


tensiune, republicata, cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica;

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Aparate frigorifice de uz casnic/lampi electrice de uz casnic/masini de spalat rufe de uz


casnic/masini combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic/ boilere electrice / aparate de aer
conditionat

- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa


tensiune, republicata, cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica;

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

- HG nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in


functie de nivelul de zgomot transmis prin aer;

- HG nr. 1056/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica


pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic;

- HG nr. 1039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta aparatelor


frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
republicata;

- HG nr. 671/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica


pentru introducerea pe piata a masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic,
republicata;

- HG nr. 1252/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica


pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat rufe de uz casnic, cu completarile ulterioare;

- HG nr. 736/2006 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica


pentru introducerea pe piata a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, cu
completarile ulterioare;

Centrale termice / Boilere (utiliznd gaze naturale, produse petroliere, lemne + brichete)

- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa


tensiune, republicata, cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica.

Instalatii neconventionale de incalzire (panouri si instalatii solare, pompe de caldura etc) / instalatii
dedurizare si sterilizare apa / pompe si hidrofoare de apa

- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa


tensiune, republicata cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

- HG nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in


functie de nivelul zgomotului transmis prin aer.

Brichete

- Ordin nr. 29767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a
brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea punerii pe piata a
brichetelor fantezie, cu modificarile ulterioare.

Articole de incaltaminte/produse textile/produse textile uzate

- HG nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor


textile, cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 26/2002 privind stabilirea conditiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea


principalelor componente ale articolelor de incaltaminte destinate vanzarii catre consumatori,
republicata;

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata;

- HG nr. 163/2007 privind introducerea pe piata, comercializarea si distribuirea gratuita a articolelor


de imbracaminte purtata sau uzata si a articolelor textile purtate sau uzate;

- HG nr. 962/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul liberei
circulatii a marfurilor ;

- Ordinul nr. 307/2009 privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca produsele care contin
substanta biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piata, cu modificarile
ulterioare.

Mobila si articole de mobilier

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 307/2009 privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca produsele care contin
substanta biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piata, cu modificarile

ulterioare.
Jucarii

- HG nr. 396/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii, cu modificarile si


completarile ulterioare;

- HG nr. 962/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul liberei
circulatii a marfurilor.

Produse cosmetice

- Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicata prin Legea 469/2006;

Detergenti si alte produse considerate ca detergenti

- HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE)
nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii.

Baterii si acumulatori si deseuri de baterii si acumulatori/deseuri de echipamente electrice si


electronice (DEEE)

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si


acumulatori;

- Hotarre nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Autoturisme noi (inclusiv consumul de carburant si emisiile CO2)/autoturisme folosite/piese auto

- HG nr. 1219/2000 privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea


de piese de schimb auto, altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia
mediului.

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Benzine si motorine/lubrifianti (uleiuri, unsori)/uleiuri uzate

- HG nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, cu


modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili


pentru transport , cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Truse auto/accesorii auto/aditivi auto/antigel/lichid de spalare parbrize pentru autoturisme/lichid de


frna

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata;

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Motociclete/biciclete/scutere/ATV-uri/skyjet-uri/ambarcatiuni de agrement/motoare de barci/snowmobile

- HG nr. 1219/2000 privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionarea


de piese de schimb auto, altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia
mediului;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata;

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Schi-uri/patine cu role si pentru gheata/skateboard-uri/casti de protectie (velo, moto, sporturi


extreme) / echipament de fitness (aparate diferite)/piscine fixe (din materiale rigide) si gonflabile

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata;

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata;

- HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;

Echipamente pentru parcuri de distractie

Acte normative din domeniul de competenta al ANPC

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata;

- Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor ;

- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte, republicata;

- Hotarre nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor


pentru agrement.

Materiale de constructii/sisteme termoizolante (termopane): usi si ferestre (tmplarie din lemn, lemn
stratificat, aluminiu, PVC, PVC cu insertie metalica, cu geamuri termoizolante)

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor cu modificrile ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vopsele

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ochelari de vedere/ochelari de soare

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acte normative din domeniul de competenta al altor autoritati

- HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale
de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

Articole de sticla si cristal/articole de menaj (ceramice, portelanuri, mase plastice etc)

- HG nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticla cristal in
vederea comercializarii acestora, republicata (r2).

Acte normative din domeniul de competenta al altor autoritati

- HG nr.1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu
alimentele, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articole decorative (pt interior si exterior) / imitatii de produse / lumnari / torte de gradina

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezinta riscul de a pune in pericol
sanatatea sau securitatea consumatorilor, republicata.

Articole de puericultura

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2) cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare.

Butelii GPL (aragaz + camping)

Acte normative din domeniul de competenta al altor autoritati (ISCIR)

Ordin nr. 86/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 3-2003, editia 1, "Cerinte tehnice
privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate pna la 26 litri pentru GPL", cu modificarile
ulterioare.

Substante si preparate chimice periculoase (soda caustica, produse de curatat, diluati, alcool
tehnic, produse impotriva insectelor, parazitilor, rozatoarelor etc)

Servetele, prosoape din hrtie, hrtie igienica

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare.

Chibrituri

- OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificrile si completrile


ulterioare;

- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata;

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificrile ulterioare.

LISTA ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL SERVICIILOR


1. Pachete de servicii turistice
- OG 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice modificata,
republicata (r2);
- Ordin 516 din 12/04/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de
servicii turistice;
- Ordin 235 din 06/06/2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei
de turism;
- Legea 148/2000 privind publicitatea cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG 21/1992 privind protectie consumatorilor, republicata (2).

2. Servicii de cazare turistica


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Hotararea 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare a licentelor si brevetelor de turism;
- Ordinul 203/2002 privind preschimbarea certificatelor de clasificare si/sau a licentelor de turism,
- Ordinul 1296/2010 pwntru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de
primire turistice;
- Legea 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- HG 805/2001 privind unele masuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare
in structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica la turismul neorganizat;
- HG 237 din 08/02/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor
in structuri de primire turistice;
- HG 306/2001 privind practicarea de catre agentii economici din turism de tarife si de catre institutiile
de cultura de tarife si taxe nediscriminatorii intre turistii romni si straini;
- Ordin 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al

populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare,


- Ordin 330/2002 privind dezinsectia si deratizarea structurilor de primire turistice in statiunile de pe
litoral;
- Ordin 500/2001 privind unele masuri de reducere a poluarii fonice in statiunile turistice din zona
litoralului Marii Negre si in celelalte statiuni balneoclimatice.

3. Servicii imobiliare
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile ulterioare;
- Lege 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori, republicara (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Servicii de transport aerian civil


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG 29/1997 privind Codul Aerian Romn, republicata;
- HG 1912/2006 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE)
261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileste reguli
comune privind compensarea si asistenta acordate pasagerilor in cazul refuzului la imbarcare si al
anularii sau intrzierii zborurilor si care abroga Regulamentul (CEE) 295/91,
- Hotarre 927/2007 pentru aprobarea unor masuri in vederea aplicarii Regulamentului (CE)
2.111/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei
liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdictii de operare pe teritoriul
Comunitatii si informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului
aerian efectiv si care abroga art. 9 al Directivei 2004/36/CE
- Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de
stabilire a unor norme comune in materie de compensare si asistenta a pasagerilor in eventualitatea
refuzului la imbarcare si anularii sau intrzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 295/91.

5. Servicii financiare
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate
consumatorilor, persoane fizice,

- Ordinul comun ANPC si BNR 231/2005 din 07/04/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor,
persoane fizice,
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
republicara (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de
evidenta de tipul birourilor de credit;
- OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata prin Legea 288/2010.

6. Schimb valutar
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 632/2009 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii care
desfasoara acivitati de schimb valutar.

7. Servicii de asigurare si resigurare


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

8. Servicii de igiena personala


- OG 21/1992 cu modificarile ulterioare privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al

populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Ordin 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala,
cu modificarile ulterioare;
- H.G. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre
vanzare, republicata.

9. Contracte in afara spatiilor comerciale


- OG 106/1999 privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, republicata;
- Legea 60 din 16/01/2002 pentru aprobarea OG 106/1999 privind contractele incheiate in afara
spatiilor comerciale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I 65 din 30/01/2002
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Contracte la distanta


- OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, republicata cu modificarile anterioare;
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Servicii publice postale


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG 31/2002 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Deciziei 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale,
cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea publicitatii 148/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Spalatorii auto


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000, privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatorii,

republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

13. Spalatorii chimice


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea publicitatii 148/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatorii,
republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

14. Stranduri, bazine, piscine

- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor , republicata (2), cu modificarile si completarile


ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei;
- Ordinul 1028/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului 536/1997 pentru aprobarea Normelor
de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

15. Servicii de agrement


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii de agrement in statiunile turistice, cu
modificarile ulterioare
- HG 452/2003 privind desfasurarea activitatii de agreement nautic,
- HG 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor de agrement;
- Ordinul 98/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R 19-2002, editia 1, Cerinte tehnice de
securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si
spatiilor de joaca, cu modificarile si cmpletarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

16. Contracte de proprietate imobiliara in regim de indiviziune pe timp limitat (timesharing)

- OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind


dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare,
a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a
contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;
- OG 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata (r2);
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Vanzari de soldare


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordonanta Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata
(r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta 99 din 29/08/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata
(r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarrea 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

18. Servicii de alimentare cu apa si de canalizare


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Lege 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Lege 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a
calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu
modificarile ulterioare;
- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acavatic a
apelor uzate, cu modificarile ulterioare;

- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.

19. Comert electronic


- Lege 365 /2002 privind comertul electronic, republicata;
- HG 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind
comertul electronic;
- OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, republicata cu modificarile ulterioare;
- Lege nr. 363/2007 din 21/12/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia
cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
consumatorilor, cu modificarile ulterioare
- Lege 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori, republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- Ordin nr. 72 din 11/03/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor;
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 455/2001 privind semnatura electronica;
- Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul
comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulament 6/2006 emis de BNR, privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si
relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente.

20. Contorizare energie termica


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatorii,
republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- H.G. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre
vanzare, republicata;

- Ordinul 483/2008 privind aprobarea contractului cadru de furnizare a energiei termice;


- Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termica;
- Hotararea 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de
alimentare cu energie termica;
- Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, cu modificarile ulterioare;
- Ordin 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;
- OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati
populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la
sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Hotarre 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de
alimentare cu energie termica, cu modificarile ulterioare.

21. Servicii publice de furnizare a energiei electrice


- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori, republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 325/2006 privind serviciile publice de alimentare cu energie termica;
- Legea 13/2007 - Legea energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apa si canalizare;
- HG 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in domeniul serviciilor
comunitare de utilitati publice, cu modificarile ulterioare;
- HG. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, cu
modificarile ulterioare;
- OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati
populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului

public si privat de interes local, cu modificarile ulterioare;


- Legea 114/1996 - legea locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu
modificarile ulterioare;
- Hotararea 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind
infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
- H.G. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de
alimentare cu energie termica, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul 233/2004 privind aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la
sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 1254/2005 privind stabilirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata
populatiei prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si prepararii apei calde;
- Ordinul 483/2008 privind aprobarea Contractului cadru de furnizare a energiei termice
- Ordinul 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii
sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip
condominiu, cu modificarile si completarile ulterioare
- a. Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica, in imobile de
tip condominiu;
b. Contract-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatorii de tip urban;
c. Conventie-cadru de facturare individuala a consumurilor de energie termica.

22. Servicii de iluminat public


- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori,
republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- Lege 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public.

23. Servicii de salubrizare


- Legea 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori, republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- Lege 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Lege 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

24. Servicii de furnizare energie electrica

- Lege 13/2007, legea energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si
consumatori, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 638/2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si de gaze naturale;
- Hotarre 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la
consumatori.