Sunteți pe pagina 1din 14

www.anpc.gov.

ro

LISTAACTELORNORMATIVEDIN DOMENIULPRODUSELORSI SERVICIILORALIMENTARE ACTE NORMATIVE CU CARACTER GENERAL 1. OG nr.21/ 1992 privind protectia consumatorilor (r2)cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Legea nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian ilor n rela ia cu consumatorii i armonizarea reglementrilor cu legislaia european privind protec ia consumatorilor, cu modificrile ulterioare; 3. HG nr.947/ 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, republicat; 4. HG. 530/ 2001 pentru aprobarea Instruciunilor de metrologie legal IML 8-01 Preambalarea unor produse n funcie de mas sau volum, republicat; 5. Lege nr. 150/2004 (r1) privind sigurana alimentelor i a hranei pentru animale; 6. REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor n domeniul siguranei produselor alimentare; 7. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate animal i de bunstare a animalelor; 8. OUG nr. 97/ 2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicat; 9. Ordonanta nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, republicat; ; 10. Ordin nr. 772/ 856/ 68/ 442/ 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alert pentru alimente i furaje; 11. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine animal; 12. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile i complet rile ulterioare; ETICHETAREA GENERALAA ALIMENTELOR

13. HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificrile i completrile ulterioare; 14. REGULAMENTUL (CE) nr. 1924/2006 privind meniunile nutriionale i de s n tate asociate alimentelor; 15. REGULAMENTUL(CE) nr.1925/2006 privind adugarea de vitamine i minerale i de alte substane la alimente ; 16. Ordinul nr. 851/1.505/271/300/2006 privind abrogarea unor acte normative n scopul aplicrii directe a regulamentelor i deciziilor comunitare; 17. Regulamentul nr. 608/2004/CE al Comisiei cu privire la etichetarea alimentelor i ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri ai fitosterolilor, fitostanoli i/sau esteri ai fitostanolului; 18. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari; 19. Ordinul 438/ 295/ 2002 pentru aprobare Normelor privind aditivii alimentari destina i utiliz rii n produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare; 20. Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 privind enzimele alimentare; 21. Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele; CARNE, PRODUSEDINCARNE,PESTE,OUA 22. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP); 23. Ordinul nr. 560/1271/339/ 210/ 2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne, cu completrile ulterioare; 24. Ordinul nr. 333/ 2002 prin producerea, comercializarea i utilizarea c rnii separate mecanic, cu modificrile ulterioare; 25. Ordinul nr.510/944/147/2002 pentru aprobarea Normelor de comercializare a pe telui i a altor vieuitoare acvatice; 26. Regulamentul (CE) nr. 2406/96 de stabilire a normelor comune de comercializare pentru produsele din pete; 27. Regulamentul nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de sardine; 28. Regulamentul nr.104/2000 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur;

29. Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 de stabilire a informa iilor pentru consumatori n sectorul produselor de pete i acvacultur; 30. Regulamentul (CE) nr.589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 privind standardele de comercializare aplicabile oulor; 31. Directiva 2002/4/CE de nregistrare a unitilor de cretere a g inilor outoare, reglementat de Directiva 1999/74/CE a Consiliului; 32. Regulamentul (CE) nr.543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 n ceea ce privete standardele de comercializare a c rnii de pas re; 33. Ordinul 206/ 447/ 86/ 2002 aprobarea Normelor cu privire la comercializarea c rnii de pasare, cu modificrile ulterioare ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007); 34. Ordinul 494/ 859/ 138/ 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea c rnii de porc( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007); LAPTEDE CONSUM,LAPTECONSERVAT,UNT (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37876

35. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP); 36. Regulamentul (CE) nr. 1153/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comun a pie ei n sectorul laptelui i al produselor lactate n ceea ce privete laptele de consum; 37. Comunicare a Comisiei (2008/C 27/05) privind includerea n Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (Regulamentul unic OCP) a reformelor recente ale politicilor din sectorul laptelui i produselor lactate i din sectorul zahrului ; 38. Ordinul 230/ 457/ 76/ 2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde i conditiile de calitate ale laptelui de consum( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007) ; 39. Ordinul nr. 521/ 832/ 321/ 2003 pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vnd, etichetarea i condiiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parial sau total deshidratat, destinate consumului uman, cu modific rile ulterioare; 40. Ordinul 524/ 958/ 8/ 2003 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vnd i condiiile de calitate ale grsimilor tartinabile destinate comercializ rii ( cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007);

VIN, VIN AROMATIZAT,BAUTURI SPIRTOASE 41. Legea nr. 244/2002 a viei i vinului n sistemul organizrii comune a pie ei vitivinicole (republicat); 42. HG nr.769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei i vinului n sistemul organizarii comune a pieei vitivinicole nr.244/2002; 43. ORDIN nr.224/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condi iile de comercializare cu amnuntul a vinului de mas n vrac; 44. REGULAMENTUL (CE) nr. 479/2008 privind organizarea comun a pie ei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 i a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 i a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999; 45. REGULAMENTUL (CE) nr.491/2009 de modificare a Regulamentului nr.1234/2007 ( capitolele referitoare la sectorul vitivinicol); 46. REGULAMENTUL (CE) NR. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului n ceea ce prive te descrierea, denumirea, prezentarea i protejarea anumitor produse vitivinicole; 47. REGULAMENTUL (CE) NR. 382/2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 753/2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului n ceea ce privete descrierea, denumirea, prezentarea i protejarea anumitor produse vitivinicole; 48. REGULAMENTUL (CE) nr.114/2009 al Comisiei de stabilire a unor msuri tranzitorii pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.479/2008 al Consiliului n ceea ce prive te trimiterile la vinurile cu denumire de origine protejat i indicaie geografic protejat; 49. Ordinul nr.142/ 1307/ 185/ 2008 de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.1601/91 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea i prezentarea vinurilor aromatizate, a b uturilor aromatizate pe baz de vin i a coteilurilor aromatizate din produse vitivinicole; 50. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1601/91 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea i prezentarea vinurilor aromatizate, a buturilor aromatizate pe baz de vin i a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole; 51. Ordinul nr.368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea i etichetarea buturilor tradiionale romne ti; 52. REGULAMENTUL (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea

i protecia indicaiilor geografice ale buturilor spirtoase i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89; 53. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP); 54. ORDIN nr. 147/2005 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile geografice protejate si recunoscute n Romnia pentru bauturi spirtoase; FAINA DE GRAU,PRODUSEDE CACAOSI CIOCOLATA 55. Ordinul nr. 250/ 531/ 83/ 2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, con inutul, ambalarea, etichetarea i calitatea finii de gru destinat comercializ rii pentru consumul uman, cu modificrile ulterioare; 56. OUG nr. 12/ 2006 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pie ei pe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale cu modificrile i complet rile ulterioare; 57. Ordinul nr. 335/714/318/2003 al ministrului agriculturii, alimentaiei i p durilor i al ministrului sntii i familiei i al preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, originea, fabricarea, etichetarea i marcarea unor produse din cacao i ciocolat destinate consumului uman; ULEIVEGETAL,ULEIDE MASLINE,GRASIMITARTINABILE,MAIONEZE 58. Ordinul nr. 454/917/22/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, con inutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, pstrarea i calitatea uleiurilor vegetale i a maionezelor destinate comercializrii pentru consumul uman, modificat prin Ordinul nr. 997/ 495/ 10/ 2003 (cu exceptia prevederilor acoperite de R 1234/2007); 59. REGULAMENTUL (CE) NR. 1019/2002 privind standardele de comercializare a uleiului de msline, cu modificarile si completarile ulterioare; 60. REGULAMENTUL (CEE) NR. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de msline i ale uleiurilor din resturi de msline, precum i metodele de analiz a acestora cu modificarile si completarile ulterioare; 61. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP); MIERESI ZAHAR

62. Ordin 522/798/317/2003 al ministrului agriculturii, alimenta iei i p durilor i al ministrului sntii i familiei i presedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, originea, prezentarea, compozi ia, calitatea i etichetarea mierii; 63. Ordin 269/ 453/ 81/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , con inutul, originea, prezentarea, compoziia, calitatea, etichetarea i marcarea unor zaharuri destinate consumului uman; 64. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1234/2007 de instituire a unei organiz ri comune a pie elor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP); LEGUMESI FRUCTE LEGUMESI FRUCTEPROASPETE 65. ORDIN nr. 420/2008 privind stabilirea atribuiilor Inspeciei de Stat pentru Controlul Tehnic n Producerea i Valorificarea Legumelor i Fructelor; 66. REGULAMENTUL (CE) 2200/96 privind organizarea comun a pie ei fructelor i legumelor; 67. REGULAMENTUL (CE) NR. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE) nr.1182/2007 ale Consiliului n sectorul fructelor i legumelor; 68. REGULAMENTUL (CE) nr. 1148/01 privind controalele de conformitate cu normele de comercializare care se aplica n sectorul fructelor si legumelor proaspete, modificat prin REGULAMENTUL (CE) nr. 2379/01 ; 69. REGULAMENTUL (CE) NR. 1221/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 i (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului n sectorul fructelor i legumelor privind standardele de comercializare; LEGUMESI FRUCTEIN CONSERVA 70. Ordin nr. 523/808/351/2003 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor, al ministrului sntii i preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , coninutul, fabricarea i etichetarea gemurilor din fructe, jeleului, marmeladei i piureului de castane ndulcit ; 71. Ordinul nr.350/671/137/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, con inutul,

fabricarea, calitatea , ambalarea, etichetarea, marcarea i pstrarea sucurilor de legume, modificat prin Ordinul nr. 416/ 628/ 406/ 2005; 72. Ordinul nr. 362/670/107/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la con inutul, fabricarea, calitatea , ambalarea, etichetarea, marcarea i pstrarea bulionului i a pastei de tomate; 73. Ordinul comun nr. 378/ 865/ 228/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul mslinelor de mas; 74. Ordinul comun nr. 381/ 866/ 229/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul ciupercilor conservate i al produselor derivate din ciuperci, modificat prin Ordinul nr.218/945/342/2006; 75. Ordinul comun nr. 382/ 868/ 230/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul tomatelor n conserv, modificat prin Ordinul nr.214/944/338/2006; 76. Ordinul comun nr. 775/ 1476/ 319/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul ananasului n conserv, modificat prin Ordinul nr.210/952/350/2006; 77. Ordinul comun nr. 773/ 1492/ 326/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul fasole psti n conserv, modificat prin Ordinul nr.211/943/355/2006; 78. Ordinul comun nr. 379/ 867/ 227/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul morcovilor n conserv, modificat prin Ordinul nr.206/947/346/2006; 79. Ordinul comun nr. 380/ 864/ 226/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul castraveilor conservai, modificat prin Ordinul nr.213/946/337/2006; 80. Ordinul comun nr. 772/ 1474/ 325/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul produsului mazre verde n conserv, modificat prin Ordinul nr.205/954/345/2006; 81. Ordinul comun nr. 771/ 1473/ 324/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul

produsului mazre rehidratat n conserv, modificat prin Ordinul nr.216/957/341/2006; 82. Ordinul comun nr. 778/ 1495/ 327/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul sparanghelului n conserv, modificat prin Ordinul nr.203/949/343/2006; 83. Ordinul comun nr. 781/ 1477/ 316/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul piersicilor n conserv, modificat prin Ordinul nr.212/941/336/2006; 84. Ordinul comun nr. 770/ 1472/ 317/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul caiselor n conserv, modificat prin Ordinul nr.215/956/339/2006; 85. Ordinul comun nr. 774/ 1475/ 318/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul prunelor n conserv, modificat prin Ordinul nr.204/953/344/2006; 86. Ordinul comun nr. 776/ 1493/ 320/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul zmeur n conserv, modificat prin Ordinul nr.207/951/347/2006; 87. Ordinul comun nr. 777/ 1494/ 321/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul amestecului de fructe n conserv, modificat prin Ordinul nr.217/950/340/2006; 88. Ordinul comun nr. 779/ 1496/ 322/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul cpunilor n conserv, modificat prin Ordinul nr.209/942/349/2006; 89. Ordinul comun nr. 780/ 1497/ 323/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul perelor n conserv, modificat prin Ordinul nr.219/955/335/2006; 90. Ordinul nr.355/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul piureului de mere conservat; 91. Ordinul nr.348/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul mandarinelor n conserv ; 92. Ordinul nr.349/2004 pentru pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con inutul,

fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul porumbului zaharat n conserv; LEGUMESI FRUCTECONGELATE 93. Ordinul comun nr. 969/ 1754/ 362/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul piersicilor congelate; 94. Ordinul comun nr. 976/ 1747/ 363/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul fasolei psti congelate; 95. Ordinul comun nr. 973/ 1751/ 366/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul porumbului congelat; 96. Ordinul comun nr. 927/ 1752/ 359/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul morcovilor congelai; 97. Ordinul comun nr. 977/ 1746/ 367/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul spanacului congelat; 98. Ordinul comun nr. 975/ 1749/ 364/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul verzei de Bruxelles congelate; 99. Ordinul comun nr. 974/ 1750/ 365/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul conopidei congelate; 100. Ordinul comun nr. 978/ 1748/ 368/ 2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, coninutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul cartofilor prjii congelai; 101. Ordin nr.356/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul maz rii verzi congelate; 102. Ordin nr.354/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul broccoli congelat;

103. Ordinul nr.360/2004 pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea i transportul afinelor congelate; 104. ORDIN nr. 932/649/2002 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i controlul temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman LEGUMESI FRUCTEDESHIDRATATE 105. ORDIN nr. 346/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul piersici deshidratate; 106. ORDIN nr. 347/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea cepei deshidratate; 107. ORDIN 350/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul stafidelor ; 108. ORDIN 353/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul ciupercilor deshidratate; 109. ORDIN 351/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul legume radacinoase deshidratate; 110. ORDIN 352/2004 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea i transportul merelor deshidratate; APE MINERALENATURALE,APEPOTABILEIMBUTELIATE,SUCURISI NECTARURIDINFRUCTE 111. Legea nr. 458/ 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificrile i complet rile ulterioare; 112. Hotrrea Guvernului nr.1020/ 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare i comercializare a apelor minerale naturale cu modificrile i completrile ulterioare; 113. Ordinul nr. 978/2006 privind etichetarea apei naturale mbuteliate utilizate n alimenta ia sugarului, n conformitate cu art. 25 din HG nr. 1020/ 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare i comercializare a apelor minerale naturale; 114. Ordinul nr. 341/ 2007 pentru aprobarea normelor de igien i a procedurii de notificare a apelor potabile mbuteliate, altele dect apele minerale naturale sau dect apele de izvor, comercializate sub denumirea de ap de mas; 115. Ordin 510/ 768/ 319/ 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura , con inutul, originea, prezentarea, compoziia, calitatea i etichetarea sucurilor din fructe i ale altor produse similare destinate consumului uman, cu modificrile i completrile ulterioare;

SAREIODATA,OTET 116. HG nr. 568/2002 privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara, republicat (r1); 117. Ordinul nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea i prezentarea oetului i a acidului acetic de calitate alimentar, cu modific rile i complet rile ulterioare; SUPLIMENTEALIMENTARE 118. ORDIN nr.1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare; 119. ORDIN nr.1228/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animal i vegetal i/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale i ali nutrieni; 120. ORDIN nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea i comercializarea plantelor medicinale i aromatice utilizate ca atare, parial procesate sau procesate sub form de suplimente alimentare; 121. Legea nr. 491/2003 a plantelor medicinale, cu modificrile i completrile ulterioare; ORGANISMEMODIFICATEGENETIC 122. Regulamentul nr. 1830/2003/CE privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic i de modificare a Directivei 2001/18/CE; 123. REGULAMENTUL (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare i furajele modificate genetic; 124. REGULAMENTUL (CE) nr. 641/2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce prive te cererea de autorizare a alimentelor i hranei pentru animale, provenite din organisme modificate genetic, notificarea produselor existente i prezena ntmpltoare sau inevitabil din punct de vedere tehnic a materialelor modificate genetic, care au beneficiat de o evaluare de risc favorabil ; 125. HG nr. 173/2006 privind trasabilitatea i etichetarea organismelor modificate genetic i trasabilitatea alimentelor i hranei pentru animale, obinute din organisme modificate genetic; PRODUSEECOLOGICE 126. Regulamentul (CE) nr.834/2007 privind producia ecologic si etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.2092/91;

127. Regulamentul ( CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul; 128. Regulamentul (UE) nr.271/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului n ceea ce privete sigla Uniunii Europene pentru producia ecologic ; 129. Ordinul comun nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor alimentare ecologice cu modificarile si completarile ulterioare ; PRODUSEALIMENTARETRADITIONALE 130. HG nr. 134 / 2008 privind specialitile tradiionale garantate ale produselor agricole i produselor alimentare; 131. REGULAMENTUL (CE) nr. 509/2006 privind specialitile tradiionale garantate din produse agricole i alimentare; 132. REGULAMENTUL (CE) nr. 1216/ 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitile tradiionale garantate din produse agricole i alimentare; 133. Ordinul nr.368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea i etichetarea buturilor tradiionale romne ti; INDICATIIGEOGRAFICESI DENUMIRIDE ORIGINE 134. Hotrrea Guvernului nr. 828/ 2007 privind nfiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare; 135. REGULAMENTUL (CE) nr. 510/ 2006 privind protecia indica iilor geografice i a denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare; 136. REGULAMENTUL (CE) nr. 1898/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare, modificat prin REGULAMENTUL (CE) NR. 628/2008; 137. ORDIN nr. 147/2005 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile geografice protejate si recunoscute n Romnia pentru bauturi spirtoase; SERVICII ALIMENTARE 138. Ordonanta Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor i serviciilor de pia , aprobat prin Legea nr. 650/ 2002, republicat (r1), cu modific rile i complet rile ulterioare;

139. HG nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerului cu produse i servicii de pia n unele zone publice, cu modificrile i completrile ulterioare; 140. HG nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licen elor i brevetelor de turism; 141. Ordinul nr. 1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice 142. Hotrrea Guvernului nr. 843/ 1999 privind ncadrarea pe tipuri a unitilor de alimenta ie public neincluse n structurile de primire turistice; 143. Ordinul nr.72 /2010 privind unele msuri de informare a consumatorilor; 144. Ordin nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igien privind unitile pentru ocrotirea, educarea i instruirea copiilor i tinerilor cu modificrile i completrile ulterioare (Ordinul nr. 1033/2004); 145. OUG nr. 96/2002 (cu modificrile i completrile din OUG nr. 70/2003 i OUG nr. 95/2008) privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I - VIII din nvmntul de stat precum si pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore. 146. HG nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate i de panificaie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore i pentru aprobarea coninutului/specificaiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate i de panifica ie pentru elevi i pre colari. 147. OUG nr.24/2010 privind implementarea programului de ncurajare a consumului de fructe n coli; 148. Ordinul nr.85/2010 privind aprobarea specificaiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor n coli; 149. Legea nr.123/2008 pentru o alimentaie sntoas in unitatile de invatamant preuniversitar; 150. Ordin nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate pre colarilor i colarilor i a principiilor care stau la baza unei alimentaii sntoase pentru copii i adolescen i; 151. HG nr. 559/2001 privind unele msuri de comercializare a produselor alimentare i nealimentare n staiunile turistice; 152. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea i combaterea efectelor consumului produselor din

tutun, cu modificrile i completrile ulterioare; 153. Lege nr. 148/2000 privind publicitatea cu modificrile i completrile ulterioare; 154. Legea nr. 457/2004 privind publicitatea i sponsorizarea pentru produsele din tutun; 155. HG nr.128/1994 privind unele msuri pentru asigurarea condiiilor de dezvoltare fizic i moral a elevilor i studenilor.