P. 1
Casa Regala de Romania

Casa Regala de Romania

|Views: 69|Likes:
Published by simoniyk

More info:

Published by: simoniyk on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I. s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor. recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . Carol. de multe ori chiar spartan .i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . Aici a adar. deci înalta colin . zollern-colin . Dinastia de Hohenzollern. castelul Sigmaringen. Acolo era cuibul Aquilei Negre. unirea cu Prusia în1850. t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii. nestr mutat i cinstit 4 http://ro.Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . Stefania. vârf.wikipedia. Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. Mihai I. Anton. fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern. Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese. sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane. fluviu care parc s-a inc p ânat s . f r r zboi. hoch-înalt. instituit de Federich I în 1701. Carol al II-lea. de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României. l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. fiind preluat i de c tre Dinastia Român . Ferdinand. locul de unde izvor te Dun rea. care au acceptat de bun voie. cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene. precum arat i cuvântul desp r it în german . în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi". prin ii fiind destina i unei cariere militare. Friederich i Maria. A adar acest prin str in. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For . p rin ii lui Karl.

5 .

Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .

Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei. a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861. Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei. 7 http://ro.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern. au r mas catolici. Karl Anton. Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871). Cel deal doilea fiu al s u.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . sub numele de Carol I de România. În 1849. Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen. o alt ramur dinastic . Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol.wikipedia. iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România. Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen. Ultimul prin . care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918. Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg.

pentru prima dat în România. A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch. Fie-n veci el ferit De nevoi. în anul 1884. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc. poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". O! Doamne Sfinte. Fie-n veci norocos În r zboi. falnic nume. regelui Carol I.Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii. Fie-n veci locuit De eroi. Fie Domn glorios Fie peste noi. eroi. r zboi. la încoronarea regelui Carol I. Imnul s-a cântat. Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . Ceresc p rinte. Ceresc P rinte. Imnului român în mod oficial. Rai vesel p mântesc Cu mare. O! Doamne Sfinte. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! .

a redresat economia i a pus bazele unei dinastii.1914. Dup r zboiul ruso-turc.04. apoi regele României.10.10. care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii. Tot acum au fost construite primele universit i. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza.wikipedia.10.wikipedia. http://ro.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen . între Fete ti i Cernavod .1839. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei . Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române. care s lege noua provincie de restul rii. care a condus Principatele Române i apoi România. Sigmaringen ± d. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. a ob inut independen a t rii. c reia i-a i crescut imens prestigiul. A construit în mun ii Carpa i castelul Pele . Sinaia) a fost domnitorul. România a câ tigat Dobrogea. la Ia i. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României). respectiv Bucure ti.(n.

11. la moartea unchiului s u. survenit la 27. pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria.1927.1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm. Carol I. Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. Ferdinand care va deveni principe de România. fratele lui Carol. Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. domnind pân la moartea sa. în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r. principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani. Pentru a clarifica incidentul. .09. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . aprobat de el însu i. În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03.1869).10.1914. Spre sfâr itul vie ii lor. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român . s devin urm torul în succesiune la tronul României. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni. So ia lui Carol I. iar ea o vis toare notorie.1874. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10. Acesta.Când a fost ales principe al României. pentru a î i g si o mireas . Carol nu era c s torit i conform constitu iei române. Ferdinand. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil. avut doar un copil. la rândul s u.07. Au Maria. el fiind un b rbat rece i calculat. fiul s u cel mai mare. În octombrie 1880.04. În 1869. Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal. Conform constitu iei române. principesa Maria n scut la 08.

07.1865. 20. Sinaia) 24. 24. . 20.07.08.1865.08. Hohenzollern(n.1927.1927.d. Sigmaringen .11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen.

în data de 10. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari.1865. Sigmaringen . cel mai mare. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei.Ferdinand I al României. Ferdinand a hot rât. 1922). Împreun au avut 6 copii. 12 . rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri. 20. Sinaia) a fost rege al României din 10.1893. cu Maria de Edinburgh. botezat Carol. Ei au avut trei fii i trei fiice.08. 1916-1919.1927. care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in . Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´. Bucure ti. Hohenzollern.1914 pân la moartea sa. (n. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei.d.07. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916. Ferdinand s-a însurat.10. De i rud cu familia imperial ce conducea Germania. În 1893. dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst . Dup o idil cu poeta Elena V c rescu. Regele Carol I al României în noiembrie 1888.01. din Familia Regal a Marii Britanii. 24. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României.

o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. Mari în fruntea armatei sale eroice. Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea. Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei. întâmpinat fiind de popula ia entuziast . trecând pe sub Arcul de Triumf. la Ia i. Principele Mircea. anul de na tere al României Mari. Astfel. Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. Ferdinand nu i-a pierdut speran ele. la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. Cu tot entuziasmul românilor. cel de-al aselea copil al cuplului regal. 13 . Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. pe 14 august. murea de febr tifoid . în 1917. În cele din urm . depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". în 1916. la 49 de ani. perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. Ferdinand a devenit Rege al României. În cursul anului 1918. i. la numai 4 ani. În timpul r zboiului mondial. situa ia avea s se schimbe.În 1914. Germania. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil . În plus. De i familia sa din Germania l-a renegat. în noiembrie 1916.

el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. zicând ca se sinucide. Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat .1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate.Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. ea a fost pur i rescu simplu exilat . referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . Pentru a. la 03. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia.i stinge amarul regele se c s tore te.10. respactând Constitu ia cu prin esa ia. iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape. Maria. ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta. Castelul Peli or or. aiasta nu se poate!´. Maria n scut în ara ce urilor dese. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice. stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a. Ferdinand având 27 de ani. Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i. lâng superbul Cotroceni. 14 . Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. iar Maria 17. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). Castel Pele . Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in . Marea Britanie. Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever. poet i ea. romantic din fire. Cât despre Elena V c rescu.

Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi. Carol II. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. G. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral.10. s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare. De o frumuse e încânt toare. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa. nimeni nu o poate întrece. Fran a. 15 . englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. în 15. Austro-Ungaria). Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate. anul intr rii în r zboi.1922. na ional-statal . regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. cu armatele germane i austro-ungare. dup f urirea României Mari. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a. putea acum s moar lini tit. România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia.000 km p tra i. crescut în spiritul r zboiului nem esc. Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani. s-a dovedit a se adeveri. Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. La Alba Iulia. Sfatul reginei Maria. În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. Întregitorul sau Fidelul. nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii. Ferdinand era stângaci. timid. încât î i ia v zul. A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . cum i s-a spus. ov ielnic. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916. astfel c vulcanica sa so ie. România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295.

În 1894 se na te cel de-al doilea copil. spre bucuria bunicului care îi 1893. definitiv din ar la 04.Carol II n scut în 15 octombrie 1893.11.1956 la 62 de ani. departe de aventurile drag.1. pe Coasta de Azur. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele . Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil. 1934. Pleac Banat. ani. 16 . îns cei doi divor aser în 1934. Elisabeta 1947.. grosolane ale fratelui mai mare. Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947. 15.Elisabeta . pian. purta o neasemuit afec iune. 2.1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04. S-a stabilit la Cannes Ileana) exil. Dorind îns s traiasc singur . unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian..01. Mihai. o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei). ea se stabile te la Banloc în Banat. rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag.01. S-a stins din via la 15.11.

08. Andy si Petru II al Serbiei.Nicolae . 1934-1945. sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul. Marsillia.01.1900.06. Pele ul. Ioana Doletti. învinov indu.n scut în 15. ce a atras mânia fratelui mai mare..1922 se 06.1961.1903 la Sinaia. fapt Doletti. avut 3 copii: Tony. rege între 1934-1945. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin . so ul fiind asasinat la Marsillia. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I. care l-a expulzat din ar . Acolo avea s .i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse. Nicky.01. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul. nici palatul Cotroceni.. Carol II. Cotroceni. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello. S-a c s torit în 1931 cu 15. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani. neîncercând niciodat s ocupe tronul. nemaiputând revedea niciodat nici 22.06. A r mas îns v duv în 1934.i Alexandra. A 1934.M rioara .1961. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte. Laussane. cum îi spuneau cei dragi. dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. De altfel rela iile inducuse. Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar . 4.06. a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea. Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea. stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra. În 08. 17 . Sinaia. A ia. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia.1900. 08. g seasc sfâr itul în 22. dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane.08.3. nu conflicte.(Mignon) s-a n scut în 06.06.

în memoria acestui prin Mircea. Maria Magdalena..s-a n scut în 1913 i a murit în 1916. Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. 1937). 1935). în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit .Ileana . Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie.5.01. Pensylvannia-S.. 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar . Arhiduces de Austria (n. Mircea care murise cu 4 ani înainte.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea.i vizita din nou ara natal . stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City. Oficial.U. Mircea. 1942).01.acela de a. Stefan.n scut în 05.wikipedia. 1932). 6. Arhiduces de Austria (n.1909 la Bucure ti. Elisabeta. 1933). în plin prim r zboi mondial. Arhiduces de Austria (n. Dominic. tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr . 1939). în timp ce Regina Maria i so ul ei. Alexandra. Regele Ferdinand aveau ochi alba tri.Mircea . îns . Moare în 21.A. Maria Ileana. c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey. Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand. Mai mul i istorici consider . 18 http://ro. 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra. Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei. Arhiduce de Austria (n. Arhiduce de Austria (n. Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916. Arhiduces de Austria (n.

i bune i rele. Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria. De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle. Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei.1875. Dup o via de adânci tr iri. 29. al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. n scut Marie Alexandra Victoria. 19 . Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice. care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey. (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid . Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. 18.07. regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or.Regina Maria a României. Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand . În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei.10. În consecin . Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României.1938. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. când. "Regina-soldat". Eastwell Park. se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. Anglia² d. Sinaia). din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna. fiica ducelui Alfred de Edinburgh. Kent. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei. A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor". colonel canadian de la Crucea Ro ie. ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase.

Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . pe litoralul M rii Negre. prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate. florile preferate ale reginei. întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. din gr dina minunat a palatului de la Balcic. a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge . Mari a avut o ultima dorin . bântuie castelul de la Sinaia. Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete. Regina Maria a României Mari. din Cadrilater. Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti.Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. 20 . loc ales în mare secret. Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas . iar inima la re edin a de la Balcic.

aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. La început n'a fost u or. Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere.i fiu inspiratoare. 21 . chiar de dincolo de lini tea mormântului. s . Poporul meu. Poporul meu. Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea. foarte r bd toare. s fiu aceia care a p strat flac ra vie. Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat . m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol. într'o ar str in .i fiu c l uz . eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice. Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? . Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic . plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare. Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . Eram str in . îns foarte mândr de ara mea de ba tin . eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu.html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove. Când ve i ceti aceste slove. singur între str ini. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag.cred c bucuria a fost mai mare. i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc . dar mai lung a fost durerea. eram tân r i ne tiutoare. i totusi. Abia împlinisem 17 ani. Pentru un timp mi-a fost dat s .com/istorie3. când am venit la tine. vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri. care r mâne pentru noi o mare tain .Întregul Testament la adresa: http://balciclove. din marea dragoste ce i-am purtat-o.topcities. Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat .

În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar.«Eu am ajuns la cap tul drumului meu. dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine. fiindc frumosul mi-a fost un crez. care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam . ara bucuriilor i durerilor mele. iubit i priceput . prea miloas s fie înving toare.. gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea... i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris". frumoas ar . s stai ve nic falnic printre na iuni. 22 . Am credin a c v'am priceput: n'am judecat.. Dar când î i vei aminti de mine. prea iubitoare ca s judece. i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat . . acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r. Poporul meu. s fii cinstit . ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria. dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit.. Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand.. fii tu mare i plin de cinste. am iubit. a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit .. care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate. Te binecuvântez. în mijlocul florilor ce le-am s dit.. pentru ultima dat . iubit Românie. biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . mâinile pentru o binecuvântare. Fii tu ve nic îmbel ugat . N'am nici o avu ie s v las. Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran.

este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii. Revoc orice testament anterior.Juvah. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie. i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te. Iert pe cei cari m-au f cut s suf r. inimei Poporului meu. Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui. Acest testament a fost f cut scris. Iubirea mea de Mam pentru ei. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin . Poporul meu. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e. Îi rog s fie uni i.. înainte de înmormântare. Balcic. s sus ie ara i s se sus ie între ei. ast zi Joi 29 iunie 1933. REGINA ROMÂNIEI 23 . datat i semnat cu mâna mea la Tenka . ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. pe copiii i nepo ii mei..i. datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand. Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea. Resimt o vie întristare c modesta mea avere..Încredin ez copiii mei.. Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. fiind muritori pot gre i. Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i. Binecuvântez ara.. .. MARIA. c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare. i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori.

Mircea Gregor Carol Lambrino. care a devenit rege în iulie 1927. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena.08.1953) a fost încoronat rege al României la 08. la Atena. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu". Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu. Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman. un farmacist evreu.03. Foamea Neagr . Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa.(15. Grecia (10. Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«. fiica unui general român. Mihai. 1895-1977).1930 i a abdicat la 06.1930). El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut .10. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino. ("Zizi" Lambrino) (1898-1953).1940 în favoarea fiului sau Mihai.06. Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat . nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 .1918. Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor. Carol i Elena au divor at în 1928.04. din cartierul Crucea de Piatr .09. 24 Carol al II-lea al României II- . Mai târziu s-a c s torit. care a adoptat numele de Nicolae Lupescu.1893 ± 04.1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei. în contradic ie cu legea regal . Ucraina la 31. Maria Martini. fiic a lui Nicolas Grünberg. i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. au avut un singur fiu. Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy.

02. tablouri de mari mae tri. ca Tizian.i rec p ta tronul. ce asigura coroanei puterea suprem .1930.1938. dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic . în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor. în anul 1940. La 10. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase. El i Antonescu. generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia. Carol a murit în Portugalia la 04. fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. Carol a fost proclamat rege dup dou zile. Rubens i Rembrandt.1938 a desfiin at partidele politice. fiind reînhumate Estoril. a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. Regele Mihai n-a participat la ceremonie. prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi. sute de goblenuri. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale.1947. Brazilia.06.02. for at de presiunea sovieticilor. Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist . Germaniei.Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06. fapt consfin it prin constitu ia din 27. Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. atât intern cât i extern . o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal. armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . Un grup de legionari. la Curtea de Arge . A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei. Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a. f r s izbuteasc s -l opreasc . Doi ani mai târziu. în afara bisericii în care se odihnesc regii României.04. transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern. În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti. bijuterii.1953. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România.06. la 03. 25 . Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux.

dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino.Ioana Maria Valentina Lambrino. sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a.01. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31. 26 . cu Ioana Zizi Lambrino. Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania.1953 la Nuilly. d.10. Elena a Greciei. Lambrino Roman.1898. 03. Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere.Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic . Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns . mo tenitorul tronului.de data aceasta pentru Elena Lupescu . Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria. într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly. Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II. îns f r succes. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand. iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol. Câ iva ani mai târziu. A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08.1918. dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron .1919. cu Alcaz. într-o lung c l torie în jurul lumii.03.08. s-a c s torit clandestin la Odessa. 27. În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege. Carol. jude ul Neam . pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921. din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n.

08. 27. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern. cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n. i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea.1920. 1961). Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict. Mircea Carol a avut 3 c snicii: . Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit . Paul Lambrino.Mircea Carol Lambrino. (n.08.1948 la Paris. Fiul lui Carol Lambrino. 27 . 13. 08.01. cu un fiu Paul Lambrino. 1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950). autointitulat Prin ul Carol de România (n. d.2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino. a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România. 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). 3) Antonia Colville (1984-2006).

În 2000. Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. candidatur e uat . Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial.Paul Filip Lambrino (n. nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu. numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern. Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine. Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România. prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. câ tigate de tat l s u. Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor. UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino. a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României. În 2005. este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE). autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". procese care. de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. 13 august 1948 în Paris). Paul a declarat c unchiul s u. Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi. A primit doar 55. Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. 28 .49%).238 voturi (0. iar mama acestuia. În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a.

s-a n scut la 25. fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 .10. La data de 10.1896 la Atena.1982 la Lusanne în Elve ia.03.10. Sinaia. Sofia de Prusia.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25.05. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925.1921s-a n scut Mihai al României. Elena a fost fata lui Constantin I. În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian.s-a n scut la 02. prin es de Grecia i Danemarca. regele Greciei i a so iei sale. Elena a murit la data de 28.1921.11.

1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România. 30 . dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via . Din 1941 este mare al al României.1921. 25. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925.1946. este fiul Regelui Carol al II-lea. A fost obligat s abdice în 30. Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand. Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 . Sinaia).Regele Mihai I al României (n. iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997.12. a reprimit coroana un deceniu mai târziu. Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. Prin de Hohenzollern. domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu.10. Detronat de tat l s u. precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947. dup doar trei ani de domnie sub Regen .

dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen . f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. la 06.1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul". Astfel. îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai. numit ÄConduc tor´.09. Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu. în catedrala patriarhal din Bucure ti. Rege. constitu ional Legal. mult autoritate. al turi de mare alul Ion Antonescu.1940. Mihai nu putea exercita prea ional. ini ial suspendat. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române. a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. În schimb. îns .11. redeschis abia mai târziu. la 18 ani. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron. . fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´. Regele Mihai I. divin. în 1946. În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai.

Adolf Hitler. La 23. Rudolf Hess. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni.1944. pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României.000 de solda i români. fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia. f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa. la 12. care l-au predat sovieticilor la 01.1944.08. curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor.09. du i ulterior în Uniunea Sovietic . executat de c tre sovietici în 1945. "în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". pe care l-a arestat. unde mul i au pierit în lag re de prizonieri.Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944. i a fost.1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu. nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. 32 . Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia. l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s . În aceast situa ie. Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic. Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i.Ianuarie 1941. Ion Antonescu . Prin ul Kiril. de asemenea. îns . Acestea. salvând sute de mii de vie i omene ti. aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României. Regentul Bulgariei. Stalin pentru Truman. În aceea i noapte. care îi includea pe comuni ti. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german .09.i piard tronul. Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german. Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. o condamnare tacit a loviturii sale de stat. Joseph Goebbels. Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S. Stalin. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. La sfâr itul r zboiului.

presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. deoarece. Între august 1945 i ianuarie 1946. Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR. Sub regimul comunist. 33 . încetând s -i mai cear demisia. Dac o va face. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. refuzând s -i semneze decretele. pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. La presiuni sovietice. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. fraudate de comuni ti. cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. În iulie 1945. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. Groza un simplu ef de stat f r autoritate. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional. Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste. prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´.Pe 6 martie 1945. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. câ tig tor în alegerile generale din 1946. afirm c .´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. Mihai a func ionat ca Român. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. Alte surse. afirm unii. Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. Groza britanice i americane. Principesa Ileana de Habsburg. victime ale proceselor politice comuniste. Emil Bodn ra . partidul Maniu. spion sovietic. a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . precum memoriile m tu ii Regelui. Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu.

un rege trebuie s fie curajos´´. urmat peste o s pt mân mai târziu. Potrivit propriei sale relat ri. Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. inclusiv de tabourile Coroanei. pe Mihai c Ämai presus de orice. de drept divin. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. neconstitu ional. 34 . La 3 ianuarie 1948. nu i constitu ional. deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. pentru care Mihai e rege doar de drept divin. care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. Unii monarhi ti români. potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. care urma s -i devin so ie. Dup întoarcerea sa în România.În noiembrie 1947. ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . Mihai a fost silit s p r seasc ara. nu religios. în calitate de rege absolut. încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´. el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat. Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc . Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´.

La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. Portugalia.În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. În 1939 i-a inso it familia în Spania. În Iliescu. ulterior s-au mutat în Elve ia. apoi în Statele Unite. noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României. care devine astfel Regina Ana a României. Italia. Castelul de la S vâr in 35 . Au tr it la început în Marea Britanie. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar . dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu. S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai. Luxemburg si Germania. al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti. În 1992. Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani.1923 la Paris. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. Gaulle). Maroc. fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad. cu Crucea zboi care are cinci fiice. pentru o companie de echipament aerian. El a fost un timp pilot comercial. trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist.09. S-a n scut la 18. Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. 1997. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei. primind "Crucea de r zboi". fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea.

În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. Principesa Mo tenitoare a României. Cu aceea i ocazie. la Lausanne: 26.. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923. * 36 În conformitate cu art. 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României". s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune. succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. politic . la 18. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei.1881. . Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic. Principesa Elena de România. nepotul lui Carol I. puternic . Pe aceast baz . începând de atunci. Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997. N-am încetat niciodat s -l iubesc. care. îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit . o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur. c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *.1949) este cea mai în vârst fiic a lor. unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc . S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. 83 din Constitu ia României din 1866. iar eu aveam nevoie de grij ". cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen". de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic.05. Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. La 30 decembrie. Prin es de Hohenzollern (n.1. Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României.Principesa Margareta de Romania. Mihai a cerut Parlamentului ca. politic .03. în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui. era politic . Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei. mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern. Nu are copii.

în Elve ia i pe 20.09.1942 ± 02.1985) i Angelica de România Kreuger (n.2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24. 1957). S-a n scut la Lausanne. i a divor at pe 28 noiembrie 1991.Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953. Elena s-a rec s torit pe 14.01. 3.04.12.1998. Leslie Medforth-Mills Medforth(08. Danemarca. 1986).07. 1999). pe 01. La 16.10..i Mystkowski. Au divor at în decembrie 2003. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n.2.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic.. în felul acesta pierzându. ce va surveni mai întâi.02. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. 4. divor at. A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger.1985). Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana. i Elisabeta Karina de România (n.09. Are doi copii: Michael de România Kreuger (n. 37 . În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n. la Lausanne.1983.1983 s-a c s torit cu Dr. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. la Peterlee.1989). Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic. Elve ia.08. viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai.Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana. 5.1964). 22.. cu Alexander McAteer (n. Cuplul are doi copii. locul pe linia de succesiune la tronul britanic. 04. Au o fiic . Elisabeta-Maria Biarneix (n. Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana.Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana.

Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului). Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal.wikipedia. l-a urmat în exil. În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit. înc rcat cu valori inestimabile. despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). Exist suspiciunea c E. aur. Dup abdicarea acestuia.Elena "Magda" Lupescu (n. devenit în 1930. flamanzi i spanioli. devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. din 09. În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. cea comunist . Falk În timpul primului r zboi mondial. Regele Carol al II-lea. 1976.1940. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol. amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea. Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902. în Mexic i Portugalia. nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic . Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu.d. etc.) pe care o c raser cu acel tren. provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a. a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte. giuvaeruri. 38 http://ro. diamante. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile. bonuri de tezaur.org/wiki/Elena_Lupescu . dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine. 1896 la Ia i . Estoril în Portugalia). germani.

html 5.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2.http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.php 39 .topcities.http://balciclove.com/istorie3.wikipedia.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3.1.http://www.wikipedia.wikipedia...http://ro...com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro..referatele.http://ro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->