P. 1
TESTE ECONOMIE MONDIALA

TESTE ECONOMIE MONDIALA

|Views: 586|Likes:
Published by anaolguta

More info:

Published by: anaolguta on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

ECONOMIE MONDIALĂ TESTE GRILĂ

1. In dezvoltarea economica a diferitelor tari exista o serie de inegalitati. Acestea reprezinta o realitate: a) neacceptata; b) acceptata si explicata, in mare parte; c) neexplicata si neacceptata; d) remediabila imediat; e) total remediata. 2. Dezechilibrele dintre nivelurile de dezvoltare a tarilor si regiunilor ridica problema: a) acceptarii acestora; b) explicarii acestora; c) cuantificarii si reliefarii acestora; d) nominalizarii tarilor; e) nominalizarii regiunilor. 3. Globalizarea cuprinde: a) fenomene economice si consecintele lor sociale, politice, distributive; b) fenomene tehnologice; c) fenomene tehnice; d) fenomene naturale; e) fenomene de migratie a populatiei. 4. Cea mai noua evolutie care marcheaza aparitia unei economii mondiale fara granite este reprezentata de: a) reducerea protectiei tarifare la nivel international; b) armonizarea politicilor comerciale la nivel international; c) comertul electronic derulat prin intermediul internetului; d) diversificarea gusturilor consumatorilor; e) liberalizarea investitiilor. 5. Globalizarea structurilor de productie prin intermediul investitiilor in strainatate pentru tot mai multe companii a fost posibila datorita: a) liberalizarii comertului; b) cresterii productiei la nivel mondial; c) cresterii gradului de protectie comerciala nationala; d) restrangerii accesului la noile tehnologii;

1

treptată. d) globalizarea. d) regionalizare si globalizare. Formarea economiilor naŃionale. Prima şi cea mai importantă premisă a formării economiei mondiale o constituie: a) dominatia proprietatii publice. e) toate variantele. b) concurenta. e) diversi. Motorul dezvoltării economiei mondiale este: a) proprietatea privata. b) dominatia proprietatii private. a: a) proprietatii private.e) cresterii numarului de locuri de munca. 9. 7. c) diviziunii muncii. c) economici si politici. 10. 6. d) diviziunii internationale a muncii. c) comertul. generalizarea revoluŃiei industriale vor determina un avânt considerabil al factorilor de producŃie şi apariŃia. 2 . d) regionali. e) nici o varianta. c) aparitia factorilor de productie. c) comertul international. ApariŃia economiilor naŃionale are la bază urmatoarele categorii de factori: a) culturali si religiosi. b) structurali. Economia mondială reprezintă: a) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea agenŃilor economici de pe glob. d) schimbul la mare distanta. b) comertului international. 8. b) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea STN-urilor. e) trocului. e) toate variantele.

c) un efect diminuator. d) PIB / locuitor. c) presupune ca specializarea internaŃională are loc în funcŃie de avantajul absolut şi de cel comparativ al unei economii naŃionale în raport cu restul lumii. b) interramură. e) toate variantele sunt corecte. Principalii indicatori de evaluare a performanŃelor economiilor naŃionale sunt: a) PIB si PNB. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a) Economiile naŃionale se caracterizează prin existenŃa unei pieŃe interne unificate. 13. a unei monede naŃionale şi a unor politici şi practici economice uniforme pe tot cuprinsul teritoriului său. d) nu este o noŃiune geografică. c) indicele dezvoltarii umane. b) este alcătuită din segmente specifice tranzacŃiilor cu diferite categorii de bunuri sau servicii. d) Statul modern este suportul creării şi funcŃionării economiilor naŃionale. d) a)+b)+c).11. c) intraramură. prin relaŃiile valutar-financiare şi prin politicile economice. b) disparitati regionale. e) nici o varianta. e) toate variantele. 3 . Există mai multe tipuri de specializare internaŃională: a) intersectorială. e) toate variantele. c) Economiile naŃionale nu interacŃionează cu alŃi actori importanŃi din economia mondială. 12. ci una economică. b) VN. b) Între economiile naŃionale se creează numeroase interdependenŃe prin schimburile de mărfuri şi servicii. 15. e) nici o varianta. Integrarea economică interstatală creează pentru economiile statelor membre: a) concurenta neloiala. d) un efect multiplicator. 14. PiaŃa mondială: a) reprezintă ansamblul tranzacŃiilor dintre agenŃii economici de pe întregul glob.

c) investiŃiile directe externe. e) America de Sud. b) Germania.16. Factorul determinant al apariŃiei STN este reprezentat de: a) migratia fortei de munca.E. considerabile este detinut de: a) SUA. d) Marea Britanie. d) specularea diferenŃelor dintre ratele naŃionale ale dobânzii. Majoritatea Ńărilor din această categorie se află în: a) America de Nord. e) Italia. b) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi locul României în cadrul diviziunii internaŃionale a muncii. e) toate variantele. beneficiind. c) FranŃa. În mod oficial există 29 de state dezvoltate. 18. d) Africa. a) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi efectele crizei financiare internaŃionale asupra economiei româneşti. AbordaŃi una din următoarele cerinŃe (la alegere). cât şi create. Ele fac parte din O. b) Europa.C. c) Asia. atât de avantaje comparative date. 19. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a X X X X X b X X X X c X X X X X d X X X e X 1 2 4 . b) posibilitatea ocolirii barierelor vamale. 17. Primul loc în rândurile Ńărilor dezvoltate. c) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi nivelul de dezvoltare economică a României în comparaŃie cu alte state est-europene.D.

5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->