Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU JUSTIFICATIV

Reteaua de alimentare cu apa existenta a comunei Păun se compune


din doua surse de apa, (izvoare), situate in afara localitatii, doua conducte
de aductiune de la surse la cele doua statii de pompare, alte doua conducte
de aductiune de la statiile de pompare la cele doua rezervoare de
inmagazinare precum si o retea de distributie construita initial pentru
alimentarea cu apa a complexelor zootehnice. Din aceste retele, cu fonduri
proprii, localnicii si-au dezvoltat propriile retele, subdimensionate, cu
materiale rezultate din recuperari si cu pierderi, in momentul de fata, de
peste 80%. De asemenea, cetatenii mai folosesc apa din fantani, foarte
putine ca numar, cu adancimi de 18 - 35 cm.
Prin prezentul proiect se doreşte modernizarea si extinderea retelelor
de alimentare cu apa pentru localitatile Paunesti si Viisoara, datorita atat a
cerintei acute de apa potabila, cat si pentru asigurarea infrastructurii
minimale din cadrul spatiului rural, imbunatatirea conditiilor de viata si a
standardelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural.
Prin proiect se propune, pentru reabilitarea sistemului de alimentare
cu apă, inlocuirea totala, atat a retelei de distributie din localitatea Viira cat
si a retelei din localitatea Paun.
Pentru reabilitarea alimentare cu apa a localitatii Viira s-a propus:
montajul unei statii de clorinare impreuna cu instalatiile aferente la

5
Gospodaria de Apa; refacerea instalatiilor hidraulice la rezervoarele
existente si igienizarea acestora (2 x 100 mc); instituirea zonei de protectie
sanitara la rezervoare; realizarea reţelei de distributie.

Pentru reabilitarea alimentarii cu apa localitatii Paun s-a propus:


montajul unei statii de clorinare, impreuna cu instalatiile aferente, la
Gospodaria de Apa; statie de pompare pentru zona adiacenta GA; refacerea
instalatiilor hidraulice rezervoare, igienizarea acestora (350 mc); instituirea
zonei de protectie sanitara cu regim sever, la rezervoare; realizarea retelei de
distributie.
Schema tehnologică a sistemului s-a stabilit funcţie de criteriile
cunoscute şi standardizate, iar necesarul de apă şi debitele de dimensionare a
reţelei s-a determinat conform standardelor existente.
Reţelele de distribuţie s-au calculat prin metoda programării liniare cu
restricţii, în proiect fiind prezentate doar rezultatele pentru reţeaua din satul
Păuneşti.
Cu ajutorul unui program de calcul automat, s-au trasat profilele
longitudinale pe tronsoanele reţelei de distribuţie.
În proiect sunt prezentate tehnologii de execuţie şi de exploatare a
reţelei, precum şi detalierea soluţiilor tehnice pentru reabilitarea
gospodăriilor de apă.