P. 1
CARTOGRAFIC

CARTOGRAFIC

|Views: 395|Likes:
Published by lulugh

More info:

Published by: lulugh on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

, Cartografia este stiinta care se ocupa cu constructia planurilor si hartilor t opografice, cuprinzînd: - desenul cartografic, prin care se stabilesc

normele de reprezentare a elemente lor topografice' de pe suprafata terestri pe plan, referindu-se la continut, semne conventionale, inscriptii, baza matematica si geodezica etc.; -:- proiectiile cartografice, respe'ctiv procedeele matematice prin care se real izeaza reprezentarea suprafetei elipsoidului(sferei) pe plan; .;.. editarea planurilor si 'bartilor topografice, adica studierea procedeelor d e redactare, cartografi ere, reproducere si multiplicare, pentru obtinerea planului sau' hart ii topografice imprimate. Planul sau harta obtinuta in urma editarii, este documentul fundamental pentru e xecutarea lucrarilor de cercetare, proiectare si constructii in diferite domenii de activi tate si pentru, editarea planurilor si hartilor tematice. Scurt .istoric. Cartograrm a aparut din cele mai vechi timpuri si s-a dezvoltat, concomitent cu ' alte stiinte: astronomia, geografia, geodezia, matematica. Din antichitate s-au pastrat unele reprezentari cartografice, dintre care pot fi amintite cele din Egipt, Mesopotamia, China (unde apare pentru prima data raportul de sca ra). In Grecia,' Ptolemeu a elaborat "Ghidul geografic", lucrare compusa din opt carti, in care s e dau informatii de intocmire a hartilor, precum si tabele ,cu pozitia a peste 8000 localitati, d intre care circa 40 sînt în Dacia. Hartile si tabelele cu pozitia punctelor sint' exprimate pentru pr ima data prin coordonate geografice (latitudine si longitudine) cu originea la' ecuator. In Im periul (Roman s-a elaborat harta denumita "Tabula Pentingiana" sub forma unor fisii pe anumite iti nerarii, fiind' 'reprezentate prin semne conventionale: fluviile, orasele, soselele, drumurile, resedintele guvernatorilor, farurile de navigatie, hanurile, pasunile etc. In evul mediu cartograrm se dezvfdta in continuare, remarcindu-se hartile chinez e întocmite al diverse destinatii (funciare, politico-administrative, militare), elaborinduse sistemul de multiplicare si imprimare in culori. Merita a fi mentionata si harta geografica bizantina,cup rinzind Palestina, realizata in jurul anului 938. începînd din secolul al X-lea în Europa apar numeroase lucrari cartografice care au servit' la efectuarea marilor calatorii si descoper iri geografice. Pe teritoriul tarii noastre s-au realizat harti cu caracter informativ pîna în secol ul al XVII-lea. Un pas important in' dezvoltarea cartografiei il constituie realizarea hartii Mu nteniei - 1'700, a stolnicului Constantin Cantacuzino Si'~ hartii Moldovei -1737, a domnitorului Di mitrie Cantemir. Dupa anul 1840 se fac ridicari geometrice in vederea întocmirii hartiilor, realizi ndu-se harti la scara 1 :57600 pentru Oltenia, Muntenia"Moldova, Transilvania, Bucovina,' Bas arabia si

Do~rogea. ,. Din 1863 apar primele forme organizate, care in 1868 se legifereaza si se dezvol ta constitUind embrionul Institutului Geografic Militar, respectiva actualei Directii Topografi ce Militare, acestea fiind primele institutii românesti destinate a executa lucrari geodezice, topografice si cartografice. In perioada 1873-1899 s-au întocmit harti la scara 1:20000 pentru Moldova si 3 " I

iI Muntenia - p,îna la meridianul ZimniceB;- si la scara' 1 :10000 pentru Dobrogea, i n proiectia Bonne. Pe baza acestora' pina în anul 1916 s-au intocmit harti la scarile 1 :50000 , 1 :100000 si 1 :200 '000 si s-au transformat hartile existente, În proiectie Lambert. Din anul 1896 s-au înfiintat scoli pentm pregatirea cadrelor de specialitate. Dupa primul raZboi mondial s-a continuat activitatea si În anul 1932 s-a adoptat o noua baza stiintifica -- proiectia stereografica cu plan secant, pe elipsoid Hayford. Pe a ceasta baza a continuat lucrarile de întocmire si actualizare a hartilor pina În 1951 cînd s-a intro dus proiectia Gauss-Kruger pe elipsoid Krasovski. în perioada 1951-1970 s-au realizat harti pe întreg teritoriul national la scarile 1 :25000, 1 :50000, 1 :100000, 1 :200000 si 1 :500000, si planuri topografice pentru toate orasele la scarile 1 :10000 si ,1:5000. Modernizarea acestora s-a realizat în perioadal 1971-1986 obt inîndu-se harti unitare privind precizia, continutul si modul de reprezentare, lucrari cu nivel calitativ mondial. Dupa ,1987 a inceput actualizarea acestora. Tot în aceasta perioada s-au realfzat planuri topografice pe o Însemnata suprafata, necesare economiei nationale: agricultura, silvicultura, exploatarea resurselor naturale, planuri si barti tematice. în 1970 s-a adoptat proiectia stereo grafica cu plan unic secant, pe elipsoid Kras ovski, pentnJ executarea lucrarilor la scari mari necesare economiei nationale.

1. 1 : 50000. asigurînd astfel precizia si autenticitatea lor. respectiv a desenului cartografic. 1. 1 : 1 000. citit si expresive. fiind modul de reprezentare a elementelor topografice de pe teren. Atlasele contin semne conventionale. 1 : 200000. Un rol deosebit În dezvoltarea modului de reprezentare a elementelor de pe teren. modele de cadru. planurile si hartile topografice trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: _. MA'fERIALE SI INSTRUMENTE PENTRU DESEN 1. semnele conventionale pentru reprezentarea planimetriei.2. DEFINITIA SI SCOPUL DESENULUI CARTOGRAFIC Desenul cartografic face parte din desenul tehnic. Dupa anul 1951 s-au elaborat atlase de semne conventionale pentru toate scarile: 1 : 500. 1 : 2000. elementele reprezentate" inscriptiile si datele cifrice sa corespunda cu cele din teren ca pozitie si valoare. 1 : 5000. Pentru a raspunde multiplelor conditii impuse. usurînd astfel raportarea punctelor. desenul are o importanta deosebita pentru realizarea claritatii si expresivitatii hartilor si planurilor. Pe hîrtie milimetrica nu se Întocmesc originalele 5 .sa fie clare. Se foloseste pentru originalele planurilor topografice. l-au avut atlasele de semne conventionale. Desenul cartografic a avut o evolutie continua. asigurîndu-se concordanta cu continutul hartii si cu atlasele folosite pe plan mondial.1. liniile sînt îngrosate progresiv. În acest sens. Acestea s-au elaborat în functie de scara. La intervale de 5 mm. MATERIALE PENTRU DESENUL CARTOGRAFIC Hîrtia milimetricaeste hîrtie de desen opaca sau transparenta (calc. Atlasele s-au îmbunatatit continuu. 10' mm si 50 mm. precum si pe hartile speciale. 1 : 1 000 000. 1 : 100000. . Aceste cerinte se realizeaza prin folosirea unor metode de Întocmire precise si eficiente si prin asigurarea unei calitati grafice ridicate. a distantelor si respectiv numararea patratelelor. distantate la 1 mm. 1. 1 : 10 000. caracterele si dimensiunile scrierilor. pentru grafice si pentru schite. explicatiile privind aplicarea semnelo r cqnventionale.Capitolul 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE DE DESEN CARTOGRAFIC \. Acesta cuprinde scrierea cartografica. abrevierile etc. patratele prin linii longitudinale si transversale colorate. folii plastice) împartita în. 1 : 500 000.2. scopul si continutul hartii. hidrografiei si altimetriei pe planurile si hartile topografice. 1 : 25000. usor de.

acesta se copiaza pe hîrtie de calc sau pe folie plastica transparenta. în acest caz. Dupa executarea originalului pe hîrtie milimetrica.care trebuie sa se pastreze timp îndelungat. Suporturile presate si uscate se verifica.de calitate superioara.obisnuita. . a benzilor de. pentru întocmirea oleatei cu puncte cotate. Pentru desen. dupa care se preseaz a. hîrtia se casereaza pe ambele fete ale suportului: pe una se lipeste hîrtia de 'desen. rezistenta. iar pe cealalta o hîrtie (de sustinere) de calitate inferioara. hîrtia se fixeaza pe planseta sau pe un suport nedeformabil. lipsa petelor.' zgîrieturi lor si stersaturilor. Originalelecare trebuie sa se pastreze se întocmesc pe hîrtie caserata (lipita) pe un suport rigid: placa de zinc. Calitatea hîrtiei. formata dintr-o pînza fina impregnata cu o pasta albastruie care permite desenarea pe una din fete. folosita pentru desene în creion si pentru schite. asigurînd astfel aderenta hîrtiei la suport. în lucrarile topografice se foloseste pentru întocmirea si copierea originalelor planurilor. dupa care în locul respectiv se deseneaza cu tus. în timpul lucrului hîrtia se fixeaza pe planseta cu pioneze. folosindu-se pentru copierea desenelor întocmite pe hîrtie milimetrica sau pe hîrtie alba. . Hîrtia aIba pentru desen se foloseste pentru întocmirea originalelor planurilor si hartilor. Hîrtia' de calc este de mai multe feluri: . aluminiu. . apoi se aplica hîrtia pe placa si se întinde cu ajutorul unui rulou. matisate pe ltna sau pe ambele fete. Acestea sînt transparente. . Lipirea se executa. pentru multiplicare. Hîrtia se umezeste înainte de caserare pentru asigurarea uniformitatii. a machetei de culori. pentru evitarea defo. Foliile plastice din poliester se utilizeaza pentru' desen si pentru reproduceri cartografice. Supo rtul trebuie sa se prepare pentru caserare prin granularea si degresarea ambelor fete.topografica. Ea trebuie sa fie densa. dar cu rezistenta si grosimea egala cu cea a hîrtiei de desen. ferita de umezeala. de regula. Hîrtia de calc pînzata si cea de calitate superioara tinde sa fie înlocuite cU folii din materiale plastice transparente. caserarea integrala si uniforma a hîrtiei pe ambele fete. pe care se copiaza planurile pentru multiplicare si se întocmesc: oleata numirilor topice. urmarindu-se planeitatea. cu nuanta uniforma si fara pete sau încretituri. macheta de culori si benzile de racordare. Liniile desenate trebuie sa fie compacte si uniforme. Pe placa suport si pe una din f~tele hîrtiei (de desen si sustinere) se întinde în strat subtire si uniform din pasta de lipit cu ajutorul unei pensule. precum si pentru întocmirea oleatei cu puncte cotate .pînzata. folosind tragatorul si penita . se utilizeaza pentru întocmirea diferitelor proiecte si piese tehnice. a oleatei numirilor topice. în functie de scop si dimensiuni. de desen se încearca prin trasarea repetata de linii cu un creion cu mina tare (3 H) si stergerea lor cu radiera.rmarilor.subtire. Pentru mentinerea planeitatii. cu o pasta formata din aracet si amidon. De asemenea. 6 . material plastic etc. se foloseste pentru planurîle care trebuie sa se pastreze si sa reziste la copieri repetate. . Originalele care nu se pastreaza timp îndelungat se întocmesc pe hîrtie necaserata sau caserata pe pînza. iar tusul sa nu se întinda. racordare etc. ' Hîrtia de desen trebuie sa se pastreze în încaperi cu temperatura constanta (18-20°C). pentru copierea diferitelor proiecte si piese tehnice. cu hîrtie gumata sau prin lipirea marginilor. Hîrtia de calc este transparenta.

. iar pe spate ~u o lama metalica sub care se introduce tusul. .5. 0. Copierea se -executa prin expunere la lumina. . Pentru desen se utilizeaza penite topografice.5.cu mine tari: H.25 mm. 0. a tusului si curatirea planselor. stergerea cu guma si desenul cu tus pe suprafata matisata. care trebuie sa faca o buna aderenta cu suprafata foliei plastice si sa se mentina culoarea compacta. Foliile. de cerc.cu mine moi: B.formate din linii groase. 3H 6H. Taria minei se alege În functie. 1.5 si 2..cu mine intermediare: HB. 2B. 7 .. de calitatea hîrtiei si de caracteristicile desenului.avînd grosimi de O.5. utilizÎndu-se la executarea desenului cartografic: semne conventionale. 2H. Creioanele colorate se folosesc pentru evidentierea diferitelor suprafete. obtinîndu-se imaginea desenului. 1. 0. precum si a desenelor tehnice fine. care se folosesc pentru stergerea locurilor Înguste. în lucrarile cartografice foliile plastice se utilizeaza pentru întocmirea oleatei cu puncte cotate. asigurînd multiplicarea directa. de exemplu. cu latimea vîrfului de 0-..0. iar pentru stergerea tusului se folosesc lame metalice si gume tari. .l . Prin stergere nu trebuie sa se roada hîrtia si sa se Întinda grafitul. . Liniile trasate pot avea grosimi minime de 0. dupa anumite norme. Hirtia heliografica sau ozalidul. Se folosesc creioane obisnuite sau pixuri cu mina neagra. Dupa expunere se developeaza cu vapori de amoniac.0 mm.. . Creioanele se utilizeaza pentru întocmirea planurilor originale si a schitelor. Locul sters cu gumele tari trebuie satinat. astfel: . Penitele se folosesc petru' trasarea liniilor si executarea inscriptiilor. Gumele tari pot fi si sub forma de creion cu mina din guma. 1.5 mm. Foliile plastice cu retea milimetrica im primata Într-o culoare pala (inactinica). penite redis si penite cu vîrful plat. Gumele (radierele) servesc pentru stergereacreionului. F. Grosimea liniilor trasate este egala cu diametrul cercului din vîrful penitei.Se folosesc pentru trasarea cadrelor . ~ _ sa permita scrierea cu crei'onul. cu ajutorul unui aparat numit heliograf.transparenta maxima.75. 3B 6B. Gradul de tarie al minelor este notat prin numere si litere.1' mm. . pentru ca tusul sa nu se Întinda În fibrele hîrtiei. Este sensibilizata pe una din fete.rezistenta la rupere si îndoire. a machetei de culori si pentru lucrari de carto-reproducere. pentru planurile geologice etc. . Penitele cu vîrful plat sînt asemanatoare penitelor redis. Penitele redis se folosesc pentru scrierea pe documentatia anexa a planului topografic. inscriptii. Penitele topografice sînt mici si bine ascutite. urmatoarele caracteristici : _ deformari minime ale dimensiunilor. se folosesc la întocmirea planurilor topografice. . pl'astice trebuie sa aiba în general.75. .00. la variatii de temperatura SI umiditate.sa se mentina desenul cu tus. pentru macheta de culori. 1. Penitele redis au vîrful Îndoit sub forma. cu diametrul de 0. se foloseste pentru multiplicarea planurilor desenate pe hîrtie de calc sau pe folii plastice transparente. 2. Pentru stergerea' creion ului si curatirea planselor se folosesc gume moi. curbe de nivel. Pentru desen se foloseste tus special.

care se fixeaza în centrul cercului. folosit pentru trasarea cercurilor si arcelor de cerc. Pentru executarea desenelor de dimensiuni reduse se folosesc plansete portabile. INSTRUMENTE PENTRU DESEN Planseta serveste pentru întinderea si fixarea hîrtiei de desen. sa nu se decoloreze.2. prinse între . . Unul din picioare are un vîrf metalic. paralele cu laturile planset~i..~onteaza dispozitivul cu mina de creion sau cu .1). se pune apa curata si progresiv cite putina acuarela luata cu ajutorul pensulei. fiind confectionate din lemn. care se asaza pe masa de lucru. fiind format din lineal cu lungimi de 530. 1 250 si 2 000 mm. îmbinate la partea superioara. Plansetele fixate pe suport sînt de dimensiuni mari .". 1.de aceleasi culori. Se folosesc pentru colorarea diferitelor suprafete de pe planuri si harti. iar la celalalt picior se. mai multe piese care servesc pentru desenarea în creion si în tus a liniilor si cercurilor si pentru raportarea distantelor. Suportul acestora permite fixarea plansetei în diferite pozitii. in care. care are la capat o placa mai groasa fixata perpendicular. Culoarea se prepara în farfurioare albe.. placa mobila de la capul teului se fixeaza Ia inclinarea respectiva. adica format din doua placi. Originalele planurilor si hartilor topografice se deseneaza cu tus negru.avînd montate rigle si dispozitive pentru trasarea liniilor. paralele si netede.pîna la 200 x 125 Cfi . Muchiile linealului trebuie sa fie drepte. a placii f1xe a capului pe marginea din stînga a plansetei si deplasînd-o succesiv. fixînd muchia interioara.ele printr-un surub cu piuli ta.Tusul este în stare lichjda sau solida. 1. cu marginile din fag aburit. Acuarelele sînt formate dintr-o materie coloranta si un liant. convenabile executarii desenului. din metal sau din material plastic. iar muchia interioara a placii fixe a capului sa formeze cu muchiile linealului unghiuri drepte. Trusa de compaS'contine. pentru evitarea deformarilor. prezentînduse sub forma de pastile sau în tuburi. sa aiba culoare intensa si sa nu se întinda. .compasul (fig.2. Capul poate sa fie fix sau mobil.preparate chimic . . fara reiiduuri. . Planseta poate fi asezata pe un suport special sau pe masa de lucru. una fixa si una mobila.. este format din doua picioare articulate. Piese le principale din trusa de compas sînt: . Cu teul se pot trasa linii drepte. Acestea trebuie sa faca o buna aderenta cu suprafata foliei pentru ca desenul sa se mentina compact. Se c(mfectioneaza din lemn de tei. avînd suprafata plana si neteda. capul teului se scoate pe marginea din stînga a plansetei si se deplaseaza succesiv pentru trasarea liniilor. Echerele au forma de triunghi dreptunghic cu unghiurile ascutite de 30. Pentru desenarea pe folii din material plastic se folosesc tusuri speciale . 45' si 60?. Pentru trasarea liniilor înclinate fata de laturile plansetei. Teul este confectionat de obicei din lemn de par. . în functie de pozitia liniilor ce se traseaza.tragatorul 8 .pîna se obtine nuanta dorita. 730. 1 000. Tusul lichid trebuie sa fie fluid. verde si sepia. El e servesc pentru trasarea liniilor drepte de diferite marimi si în diferite pozitii. culorile fiind diferentiate dupa elementele topografice reprezentate.

Se foloseste pentru raportarea' distantelor de pe scara grafica sau de pe rigla.. 'conductelor. Compas.2.Fig. Balustru. pe original. livezilor etc. cu raza de 0. care se pot apropia sau departa cu ajutorul unui surub micrometric.5) se foloseste pentru trasarea în tus.tragator mobil.4. care se monteaza pentru trasarea cercurilor cu raza mare. Corn pas rnicrornetric.3) este format din doua picioare îmbinate la partea su'perioara.balustrul (fig. Este format dintr-un mîner la care sînt montate la partea inferioara doua lame de otel.tragator Sillplu. 1. care au la capete vîrfuri metalice. b -tragator dublu. între lame1e I i1. Este prevazut cu un surub micrometric. 1. Corn pas distantier. fiind format din doua picioare îmbinate la partea superioara. tragatorul (fig.1 . . Piciorul se poate apropia sau departa de ax cu ajutorul unui surub micrometric. pentru' stabilirea grosimii liniei ce se traseaza. padurilor.. Este format dintr-un ac de otel în jurul caruia se roteste un picior la care se monteaza dispozitivul cu mina de creion sau cu tragator. 9 b c .3 . a liniilor de diferite grosimi. .. Fig.4) serveste pentru desenarea cercurilor mici.! .compasul distantier (fig. 1.1.. Fig. pentru fixarea precisa a distantelor dintre vîrfurile sale.2) se foloseste pentru raportarea distantelor pe original. Fig.3. 1. în desenul cartografic balustrul se foloseste pentru desenarea semnelor conventionale circulare ale punctelor cotate. 1. Q II pentru tus. . -. În trusa se afla un prelunghor pentru unul din picioare. c . 1. 1. 1. gardurilor vii.5 Tragatoare: a . 10' mm. Fig. 1.compasul micrometric (fig.

avînd vîrfuri cu grosimi de la 0. trasarea curbe lor de nivel si executarea inscriptiilor.5 mm. cifrele si semnele de punctuatie. . 1.6) se foloseste pentru executarea desenului În tus. Rotring: a . O trusa este formata de obicei din patru tocuri. pentru a nu se Înfunda acul capilar. O si Z. O trusa este formata din: .1. . Sabloanele sînt construite În general pentru scriere bloc filiform si bloc (Înclinat si drept) de diferite dimensiuni.0. Înlocuind În anumite cazuri penita topografica si tragatoruI. toc are un dispozitiv de desen format dintr-un ac capilar si un rezervo r de tus.5 si 5 rom.1 si 5. T si Z) care se schimba În functie de caracterul desenului.rezervQr pentru tus. Dupa folosire dispozitivul de desen trebuie spalat. Înlocuind tocul si penita topografica.dispozitiv de desen.7) se foloseste' pentru executarea desenului În tus.alele si tragatoare mobile pentru trasarea liniilor curbe. 1. Se foloseste tus special. 1. pentru trasarea liniilor par. b .6.un toc care are rezervor pentru tus si dispozitiv de montare a penitelbr. Graphos: a . care trebuie sa fie fluid si fara reziduuri. trasarea cadrului.' 3. Trusa Graphos (fig. O. sabloane de dimensiunile 2.5.tocul. Fiecare. b . construit pe principiul stiloului. Q b Fig. cu care se poate executa scrierea si trasarea liniilor cu grosimi cuprinse Între 0.0 r om. Fig.penita. în desenul cartografic se folosesc tragatoarele fixe Cu o pereche delame pentru trasarea cadrului si a cailor de comunicatie reprezentate printr-o linie. În lucrarile cartografice se folosesc de regula. 1. Sabloanele pentru scriere sînt confectionate din material plastic. cu doua perechi de lame. c .7. Trusa Rotring (fig. sub forma de rigle. N.. Sînt si tragatoare duble. desenul se executa mai usor si liniile trasate Îsi pastreaza grosimea. tragatorul cu doua perechi de lame pentru trasarea cailor de -comunicatie reprezentate prin doua linii si tragatorul mobil pentru trasarea curbelor de nivel. . Rotringul se poate utiliza pentru desenarea semnelor conventionale. 0. 10 . Scrierea se executa cu rotringul.de dtel se introduce tusul. În desenul cartografic se folosesc penite din sortul A. avînd perforate literele alfabetului (majuscu1 si minuscul).dispozitivul de montare a penitei. Dispozitivul de desen se poate atasa la compas pentru desenarea cercurilor. 2.cinci sbrturi de penite (A.

jiilor de comunicatie si pentru trasarea curbelor complexe.~ UlOOC 11 f " I ~ o IZ = 111 o I t._.. Rigla de reductie este confectionata din lemn sau material plastic. Dublul si triplul decimetru (fig. desenul executÎndu-se de obicei cu rotringul. o sS 1.8. Instrumentele de desen trebuie sa se pastreze curate. avînd una din muchii tesita si cu gradatiile gravate În centimetri si milimetri. 70 sau 100 cm. cu sase muchii gradate pentru scari diferite.. 1 : 50QO. 1: 2000. ..9. Rigla metalica este confectionata dintr-un aliaj cu coeficient mic de dilatatie.r curbe. 1. a retelei rectangulare si pentru masurarea si raportarea pe plan a punctelor si distantelor.8) sînt confectionate din lemn sau material plastic. Se folosesc pentru masurarea si raportarea distantelor pe plan. altele au gravate scari grafice transversale pe ambele' fete.3. 400 GOOm DOl CC~ t2!. 001 O OS l -ocn t o . 1. dupa întrebuintare se sterg cu o cîrpa moale. ..Florarele (fig. Se foloses c. de obicei: 1: 1 000.2. apoi se aseaza la locul lor În trusa sau penal'. sînt necesare si anumite instrumente pentru masurarea lungimilor. Fig. iar a doua În centimetri. are lungimea.10. cu baza 1 : 10-1 : 20.. una În centimetri si milimetri. 11 ~.. pentru racordarea aliniamentelor <.' 'Fig. Dublu decimetru.. 1: 25-1 : 50. 1.9) sînt confectionate din lemn. metal sau materiale plastice.:. În afara de instrumentele si rechizitele pentru desen..10) cu baza 10. avînd ambele muchii ascutite si gradate. ~ j z \ 100 O 200 Fig. i. cu lungimi de 50. . Scara grafica transversala. de 30 cm' si sectiunea triunghiulara. avînd forme si taieturi corespunzatoare pentru trasarea diferitelo. Se foloseste pentru masurarea si raportarea pe plan a distantelor la scarile respective . . 1.1 : 2500. milimetri si jumatati de milimetru.. a unghiurilor si pentru marirea si reducerea distantelor.. Rigla metalica se utilizeaza pentru trasarea cadrului.. de obicei.. Florare. 1.. IN~RUMENTE PENTRU MASURAT Pentru executarea desenului topografic. 1. Unele rigle au gravata pe fata o scara grafica transversala (fig. 1.

pentru' fixarea pe planseta. Coala de desen trebuie sa aiba dimensiuni mai mari deCÎt originalul. SCARA SI INDICATORUL DESENELOR Pentru uniformizarea . Acestea ~se aleg desenului. cu vîrfuri metalice Ia ambele extremitati. FORMATUL DESENELOR Formatul desenelof. Dupa executarea originalului.3. 1.f. avînd gradatii pe circumferinta.3. originalul c. FORMATUL. Compasul de reductie (fig. Formatele pot avea ca baza latura mare sau latura mica. Raportul fixat se pastreaza indiferent de deschiderea bratelor compasului.1. 1.12. prinse printr-un dispozitiv de fixare culisabil. Raportoarele sînt confectionate din metal sau din material . b si chenarul. copia a. una avînd si surub micrometric pentru deplasarea longitudinala. 1.desenul tehnic cît si pentru în functie de suprafata si de scara 1. iar pe dispozitivul de fixare este gra vat un indice. În sistemul centezimal sau sexagesimal. Raportul de scara se obtine prin aducerea indicelui de pe dispozitivul de fixare În coincidenta cugradatia corespunzatoare gravata .12) permite transformarea directa a distantelor de Ia o scara la alta.Fig. . 1. Cornpas cu tije. Se folosesc pentru masurarea unghiurilor Între diferite directii trasate pe plan si pentru raportarea pe . Este compus din doua brate identice. fisia de În'dosariere lasîndu-se întotdeauna în partea stînga.marimii hîrtie s~au stabilit standarde. plan . d. desenelor tehnice si a cohlor de pentru .opuse la vîrf. Se foloseste pentru masurarea si raportarea pe plan a distantelor lungi. atît cel cartografic.pe bratul compasului si prin blocarea surubului. tehnice (fig. Fig.13) este stabilit prin STAS. cu urmato~ rele elemente: coala de desen e. marginile colii de desen se taie la formatul originalului. pe baza principiului proportionalitatii laturilor triunghiurilor asemenea . 12 . Se utilizeaza Împreuna cu rigla metaIica. plastic. Ambele mufe au suruburi de blocare. În special a cadrului planurilor. Compasul cu tije (fig.1. Cornpas de reductie. pe care culiseaza doua mufe În care se monteaza vîrfurile metalice. Simbolul si dimensiunile formatelor sînt indicate În tabelul 1. 1.11. a punctelor determinate prin metoda coordonatelor polare (unghiuri si distante). 1.11) este format dintr-o tije metalica sau de lemn. sub forma de cerc sau semicerc. Pe brate sînt gravate valorile raportului de scara.

.c Simbolul formatului Dimensiunile cOFiei a-o [mm) 841 xl 189 594 X 841 420x 594 297 X 420 2IOx 297 148 X 210 105 X 148 Dimensiuniie ':. Legatura între formatele desenelor tehnice. Distanta dintre fi Ichenar si.II 9 ----------f~---~. 1.1 Dimensiunile desenelol" telmk.~d-b. C! e I ~I L Fig.~ 1 ~ I 55 5 Uiti mea t!siei de indosariere h tmmJ J -.. J Il I I Ia .13..14..11 fII I +: I I I 1 .l .-l 25 . Formatul desenelor tehnice. marginea copieI: g I '. Tabelul 1. 1.-. 25 25 25 25 25 Fig. .olii de desen: e-f (rom) 880 >< 1 230 625 X 880 450 X 625 330 X 450 240 X 330 165 X 240 120 X 165 1 .

De obicei. 1: 500 sau mai mari se A.Az Ar Alt AJ A6 As A6 \ Formatul desenelor topografice se de marimea suprafetei. 1 : 1 000. ce se rtprezinta. intocmesc pe form'atul STAS: Ao. în raport cu marimea suprafetei de caroiajul rectangular13 stabileste în functie de scara si planurile topografice la scarile 1 : 2 000. fiind delimitate . sau A2 .

planuri de situatie 1 : 100. gradata în centimetri. Scarile se exprima sub forma: . liniile transversale fiind unite cu decalajul de o unitate. Talonul este.15. '. 300 I r Pentru raportarea si masurarea distantelor se foloseste scara grafica transversala (v. 1: 500 000. de formatul ales pentru desen si de precizia de reprezentare necesara.15). avînd fixat indicele zero. formata din doua linii paralele trasate orizontal.grafica. . Pe planurile si hartile topografice se trece scara grafica simpla (fig. scara 1': 1 000 si 1: 2000 poate folosi pentru 1 : 100.planuri topografice 1 : 2 000. SCARA DESENELOR Scara . care asigura o precizie de masurare de 0. prin scara se Întelege raportul dintre dimensiunileelement elor reprezentate d si corespondentele lor reale din teren D.1 sau 0. Aceasta se. 1 :5 000. 1: 25000. asa cum se arata În figura 1. 1 : 500. stabileste În functie de marimea obiectelor ce se reprezinta. Fata de indicele zero. 1 : 1 000.1. este raporful dintre dimensiunile obiectelor reprezentate' SI corespondentele lor reale. în dreptul diviziunilor sînt scrise valorile naturale ale lungimilor pentru ambele scari. 1: 200 000. o' scara grafica transversala se construieste pentru doua scari. 1 : 100 000. Scara grafica transversala este formata dintr-o retea cu 10 sau 20 linii orizontale paralele echidistante. 1: 1 000 000. 1: 20 000. 1 : 500 000. 1. 1 : 200. 1: 200 000. împartit În 10 parti. . fig. 1. împartirea si dimensiunile medii ale acestora sînt prezentate În tabelul 5. Scara grafica simpla. pe rigle metalice (pentru lucrarile de birou). t:5000 Fig. . putîndu-se folosi si pentru scarile multiple. 1: 100 000.: 500. avînd la ambele capete CÎte un talon. '. 1: 50000. aceasta fiind reprezentarea scarii numerice. 1. 1.3. care se Înscrie pe fiecare plan sau harta topografica în indicator sau sub latura de sud. 1: 10000.2. 1 : la 000. de" asemenea. 14 . 1 : 25 000 si mai mici sînt delimitate de caroiajul geografic.05 rom. Se folosesc urmatoarele scari pentru: . de exemplu: -. a vînd forma unor trapeze.Planurile si hartile topografice la scarile 1: 5 000.10). iar În partea dreapta baza. divizate.numerica: t = ~=1 : n. 1: 50 000. Scarile grafice transversale se.poate folosi pentru 1: 250. 1.harti topografice' 1: 25 000. 1 : 10000. De obicei. graveaza pe placi metalice (pentru ridicarile topografice pe teren) si.10. în lucrarile topografice. în partea stînga se afla talonul gradat în milimetri. -' scara 1: 2 500 si 1: 5000 .

1. îNTREBARI DE CONTROL 1.-30 11". În interiorul plansei.3. Copiile se pliaza întîi pe verticala si apoi pe orizontala..16 se prezinta un indicator în care sînt specificate datele ce trebuie sa se completeze. în pozitie normala. b .1.:) ( d ) ~ .:) ~ <. .. Ce cuprinde indicatorul desenelor tehnice? 15 .scara planului si data terminarii. numele si semnaturile executantilor. Care sînt instrumentele de masurat si caracteristicile acestora? 4. PLIEREA DESENELOR Copiile desenelor sau planurilor topografice se pliaza pentru îndosariere la formatul A.3. INDICATORUL DESENELOR Datele caracteristice ale plansei sau ale plaQ. d ..4.4.. 80 20 <:::> .16. c . e . 'Care este legatura Între formatele desenelor tehnice? 5.numele institutiei proiectante. în coltul din dreapta jos. ' 1. Indicatorul desenelor tehnice: a .180 Fig. ""'.~o Ci) 0 ~ C'. La planurile topografice care se întocmesc pe aceste formate se deseneaza indicatorul În care se Înscriu datele respective. cu doua laturi pe chenar. Pentru formatele de deseTl mai mari de A2 . (210 x 297 min). indicatorul va avea dimensiuni de 180x 50 mm.ului topografic întocmit se înscriu într-un indicator. .3. iar pentru formatele A3 si A4 dimensiuni de 180 x 40 mm. 1. 8 0 ""-'ori. În figura 1. 15 85 <.operatii executate.numarul si faza proiectului. Care sînt instrumentele necesare pentru desen si caracteristicile acestora? 3. care se plaseaza în coltul din dreapta jos. Plierea se executa în asa fel înCÎt indicatorulsa ramîna deasupra.I 25 25 .titlul proiectului. f titlul plansei. lasîndu-se la marginea din stînga fisia pentru îndosariere. Care sînt materialele necesare pentru executarea desenului cartografic si carac teristicile acestora? 2.

uniforma. pen~ tru respectarea cerintelor impuse planurilor si harti lor top. elementelor topografice cu caracterele si dimensiunile scrierii. caracterele de scriere si dimensiunile acestora. teritoriului respectiv. plasata în asa fel înCÎt sa rezulte cu certitudine elementele sau suprafetele la . care nu pot lipsi din continutul nici' unui plan sau harti. usor de citit. s-:au' stabilit datele tehnice care se scriu În indicator sau În afara cadrului planului.ografice. planurile si hartile topografice se scriu În limba româna literara. numirile de teren. cu alfabet latin. a punctelor caracteristice si valorile curbelor de niveI. valorile retelei de baza. .nului.numele localitatilor.Capitolul 2 SCRIEREA CARTOGRAFICA Planurile SI hartile topografice contin semnele conventionale ale elementelor reprezentate SI inscriptiile care se refera la: numele de localitati. formelor de relief. ~ Pentru îndeplinirea acestor conditii.cotele punctelor retelei de baza. în acest mod se realizeaza concordatita reprezentarii. Pe planurile si hartile topografice se scriu: . De asemenea. planul sau harta furnizeaza informatii complete asupra.care se 'refera si sa nu acopere reprezentarea elementelor topografice importante. Numirile sînt deci un element. . de baza. . pentru fiecare scara sînt specificate dimensiunile si caracterele de scriere ce . -. valorile coteloI' si ale curbelor de nivel de pe suprafata respectiva. formatiilor vegetale si ale terenurilor.trebuie sa se foloseasca la scara respectiva. datele caracteristice. în tara noastra. -' nomenclatura sau titlul plci. 16 . s-au stabilit reguli privind caracterele de scriere ce se folosesc pentru anumite elemente si dimensiunile scrierii. în acest fel. inscriptiile explicative ale semnelor con~ ventionale.numele topice ale. Scrierea acestora trebuie sa fie clara.reprezentate. retelei hidrografice. datele tehnice si explicative asupra întocmirii planului. Scrierea folosita este specifiCa acestui gen de lucrari.numele punctelor retelei geodezice. în raport cu importanta si" marimea elementelor sau 'a suprafetelor. . . .datele caracteristice si explicative ale elementelor topografice .în atlasele de semne conventionale. de unde si denumirea ei de "scriere cartografica". cartierelor si cailor de comunicatie. Ele se scriu dupa anumite reguli geometrice si artistice.

pastrînd .bastonate.cu caracterul scnerll. avînd în vedere elementele acestei scrieri.înaltimea nominala h. fiind o scriere desenata.1.". CONSTRUCTIA liTERELOR Literele _din fiecare caracter de scriere se bazeaza pe combinatia dintre linii drepte si curbe. La _executarea ei trebuie sa se respecte regulile stabilite si sa se asigure claritate si concordanta cu desenul. cu elementele lor componente.' indiferent de. fiind -format din: -. 2-Cartografie 17 . si spatiul. Literele minuscule cu depasire (superioara sau inferioara) au aceeasi înaltime cu literele majuscule. linii longitudinale echidistante (13 sau 9). ELEMENTELE SCRIERII CARTOGRAFICE Scrierea cartografica se executa dupa anumite. c .1. PORT ATIVUL Portativul este o retea de linii care asigura constructia cor ecta a literelor.1:._ . se disting: . La fiecare litera. . b.depasirea inferioara a literelor minuscule.depasirea superioara a literelor minuscule. grosimea. în ficele' -patru caractere de scriere II 2. 2."~ -:=:j i Fig. 2. care asigura latimea. construindu-sepe baza de ovale si . respectiv construirea .-~ -= -=. fig. din care patru sînt linii principale.5. reguli geometrice.1 sînt prezentate portativele pentru principala..:.corecta a literelo r si a cuvjntelor. i.° J ~-Q TTT ~ 1se' -= 'oe:: \ ---~ t:~ -'i:eJ ~. ..1). iar celelalte.linii transversale echidistante. iar cele fara depasire au înaltimea egala cu . Portativul se traseaza corespunzator gura 2.. Portati vele .scrierii cartografice: h -' înaltimea nominala.. proportiile specifice caracterului respectiv. caracter.erelor minuscule.înaltimea iit.1. care limiteaza înaltimea -literelor majuscule si minuscule. 2.1. sînt linii auxiliare: .1.. a . 2/3 din înaltimea nominala. trasate la înclinarea stabilita. adica înaltimea literelor majuscule (v.2.

.M.1 mm 18 . j..1 mm t 2/6 h 2/9 h . fata de perpendiculara pe liniile longitudinale ale portativului poate fi dreapta . literele în creion.. 4/6 h 4/6 h 6/9 h 6/9 h. pun cuvintele sînt variabile În functie de caracterul scrierii si de forma literelor. se construieste portativu1.erii. g . exprimata in valori' unghiulate. t. m. c. în functie de înaltimea nominala si de forma literei. minuscule literele cu depasire: b. 1 1/6h.perpendicuIara. dupa ce s-a verificat corectitudinea.j 3/6 h 3/6 h 4/9 h 4/9 h minuscule i. Înclinata spre dreapta sau spre stînga cu 15°.spatiul din interiorul literelor si intervalul dintre literele ce com. . cu trasaturi foarte fine si.latimea si grosimea se stabilesc pentru fiecare caracter de scnere.1 Dimensiunile literelor in functie de Cuprins caracterul scrierii RomanA Cursiv Bloc Bloc filiform Dimensiunea nominalA "h" 6 unitati 6 unitati 9 unitati 9 unitati (inlHtimea literei majuscule) (h) (h) (h) (h) literele fara depasire: înaltimea literelor .1 mm majuscUle M 4/6 h 4/6 h 6/9 h 5/9 h W. în functie de aceasta.Înclinarea. Grosimea literelor 1/6 h . În functie de caracterele scrierii. 1/9 h 2/6 h 0. . .. i. Dimensiunile scrierii cartografice Tabelul 2. 1.utilizate. se stabileste înaltimea' nominala si. d.. Se schiteaza apoi.1 se prezinta dimensiunile si proportiile pentru caracterele scrierii .. W 3/6 h 3/6 b 4/9 h 4/9 h Latimea literelo'r f. /" a. 5/6 h 5/6 h 7/9 h 8/9 h afata de: f. Pentru executarea scri.. 1/6 h 1/9 h 0.w 5/6 h 5/6 h 7/9 h 8/9 h. e. 3/6 h 3/6 h 4/9 h 4/9 h ? lJitimea literelor 1 1/6 h 1/6 h 1/9 h 0.W.. h h h h afara de l. m. în tabelul 2.

CARACTERELE SCRIERII CARTOGRAFICE Pe planurile si hartile topografice. In figura 2. cu penita topografica. ordine se.2. evitînd stergerea cu guma.cazul scrierii bloc. si la celelalte caractere. din care 9 unitati reprezinta înaltimea nominala h si 3 unitati depasirile 2* 19 . Daca schitele în creion nu corespund.2.1. 2. schitarea în creion poate fi partiala. Dupa oarecare practica. bloc. Constructia literelor.II Fig. fragmentele de litere. exe.portativul este format din 12 unitati (13 linii Iongitudinale).2. se pot corecta direct la trasarea în tus. cutîndu-se direct desenul în tus. refera. se traseaza în tus. Aceeasi. se arata prin sageti ordinea în care se deseneaza. 2. în general.2. în . La scrierea cursiva si romana. SCRIEREA BLOC FILIFORM Este o scriere subtire. folosindu-se patru caractere de scriere: bloc filiform. 2. cursiv si romana. care se construieste dupa urmatoarele elemente: . pastreaza. scrierea cartografica se diferentiaza dupa elementele la care se. dupa desenarea literei se traseaza bazele si racordarile respective..

2 . -.O.2.15 mm fata de' partile verticale. 2. si înclinata spre dreapta cu 15°. r.15 mm..portativul este identic cu cel al scrierii bl9C filiform. . SCRIEREA BLOC Este o scriere groasa.~ t. de exemplu: F. L. grosimea literelor este uniforma în raport cu înaltimea nominala. j. . Acesta se micsoreaza la o unitate în. y. . în figura 2. portativului se stabileste îri functie de înaltimea nominala a scrierii (u =h : 9). L. w. w). f. în figura 2. L.spatiul dintre literele ce formeaza acelasi cuvînt este..' m.1 mm. t. în functie de aceasta. la literele: A. mai mari de 6 mm. de trei unitati. de opt unitati. r. de 0. de doua unitati. grosimea va fi. De regula. din.înclinarea scrierii se masoara fata de o perpendiculara trasata pe liniile longitudinale ale portativului. facînd exceptie literele: J. F. 20 . de exemplu. în functie de înclinarea stabilita se traseaza liniile transversale' ale portativului .2. egala cu o unitate . adica perpendiculara pe liniile longitudinale ale portativului. . Y. iar în interiorul cuvintelor unele litere îsi micsoreaza latimea. m. j. în general.1 . Valoarea unei unitati a.~ . Transversal se traseaza liniile pentru înclinare. de regula. f. perpendiculara pe liniile longitudinale ale portativului. grosimea literelor este uniforma. spatiul din interiorul lîterelor este. pentru scrierile cuprinse între 4 si 6 mm. -' latimea literelor este. de regula. pastrînd intervalele stabilite pentru liniile longitudinale.3 se prezintamo4elul de scriere bloc filiform. de patru unitati. 0.. de patru unitati (facînd exceptie literele: f. 1. înclinarea se masoara în capatul portativului si.latimea literelot este. uniforma.25 mm. de doua unitati. Pentru uniformizar eascrierii trebuie ca partile orizontale ale literelor sa se deseneze mai subtiri cu 0. se stabilesc dupa aceleasi reguli ca la scrierea bloc filiform. grosimea va fi de O. în interiorul cuvin~elor unele litere îsi micsoreaza latimea la trei unitati. grosimile cresc proportional. v. cazul literelor asimetrice. care se construieste dupa urmatoarele elemente: ! .t.inferioare ale literelor minuscule. . adica. f -. j. . facînd exceptie literele m si w. daca înaltimea nominala este mai mica de 4 mm. format din 12 unitati. în asa fel încît aspectul cuvîntului scris sa fie unitar. . în general. se traseaz~ liniile transversale pe întregul portativ. i. -. . sau înclinata spre dreapta sau spre stînga cu 15°. la 0.. f. r. care 9 unitati reprezinta înaltimea nominala h. pastrînd marimea unitatilor longitudinale.intervalul dintre cuvinte este. j. 1. . eliminînd astfel impresia ca liniile orizontale sînt mai groase decît cele verticale. V.4' se prezinta modelul de" scriere bloc.. de exemplu: F. în general. Acesta poate fi micsorat la sase unitati. în cazul cînd scrierea trebuie încadrata într-un anumit interval. Scrierea bloc filiform poate fi dreapta. iar pentru cele. T. . j.înclinarea scrierii poate fi: dreapta. i.spatiul dintre literele ce formeaza acelasi cuvînt si intervalul dintre cuvinte.

o. ~ I ~ \l.3. OPQRSTUVWXYZ =~ abcdefgh. 11 Fig. .1( MAMAIA . ~ tuvwxyz 1234567890 ~ I ~ BUZAU Lerestl TlTANil! I P/esu . 2.1 (AOS oab BffiS) f i ~ A8COEFGHIJKLMN =. 2. Scrierea bloc filiform . Fig.s TU V W X Y Z / ~ I . Scrierea bloc.!I I .1( abcdeFghi}k/mnopqrs ~ o I!..~ tuvwxyz 1231.ljklmnoprs ~ .Creasta Ciucas. ~ fOCSANI ARAD Orastie Albesti ) .f---.4. 21 m'. . 1 (£~~~~ @~ tmfg ) E A B C D EF G HJ JK.. L M N =~.)~~t\~~L'dC\1S\\'d~Q\J~8\'\\'d ~ I .567890 ~ .~ O P Q R.

. Pentru uniformitate. iar 2 unitati depasirile inferioare ale literelor minuscule. Valoarea unei unitati a portativului se stabileste în functie de înaltimea nominal~ a scrier~ (u =h : 6). care se construieste dupa urmatoarele elemente: -' portativul este format din 8 unitati (9 linii longitudinale). w.cule. 0. . grosimea liniei curbe a literei "s"se mareste cu 0. Depasirile literelor minuscule.3. . SCRIEREA ROMANA Este' o scriere dreapta" cu grosimi longitudinale. Scrierea cursiva poate fi înclinata spre dreapta sau spre stînga cu 15°.1 . în general. de trei unitati. . . avînd lungimea de 1/3 de unitate. Transversal se traseaza linii.' care are. M. facînd exceptie literele: 1. Exceptie face' litera t..4.2 mm. 0. de trei unitati.spatiul dintre literele care formeaza acelasi cuvînt este.în interiorul cuvintelor latimea literelor se menti.2 mm. latimea literelor se . La literele ovale: c.1 .2 mm.latimea literelor este. indiferent de pozitia literelor.grosimea literelor este egala cu O' unitate pe majoritatea -partilor longitudinale. pastrîndu-se marimea unitatilor longitudinale. în functie de înclinarea stabilita se traseaza liniile transversale pe toata lungimea portativului. indiferent de pozitia acestora ~ ' -. Este o scriere cu grosimi longitudinale. .2. eliminînd impresia ca acestea sînt mai scurte. o depasire superioara de o unitate.ne. .. 1. . Bazele se racordeaza de bastonata literei prin arce de cerc. superioare si inferioare. o se mareste înaltimea cu 0. m. pe toata lungimea portativ ului .5 'se prezinta modelul de scriere cursiva.latimea literelor este. . de o unitate. grosimea liniei curbe a literei S se mareste cu 0. i. se faC pe cîte doua unitati. SCRIEREA CURSIVA. 1.mentine. grosimea "literelor este egala cu o unitate si se aplica pe majoritatea partilor longitudinale. Valoarea unei unitati a portativului se stabileste în functie de înaltimea nominala a scrierii (u =h : 6). w.. care se construieste dupa urmatoarele elemente: . i. 22 j . 2. din care 6 unitati reprezinta înaltimea nominala h si 2 unitati depasirile inferioare ale literelor mimis. care se micsoreaza la 3/4 de unitate în cazul succesiunii literelor ovale: o. 0. .înaltimea literelor este de sase unitati pentru scrierea majuscula si patru unitati pentru scrierea minuscula. si dupa literele f si r. în interiorul literelor ramîne un spatiu de o umtate.W. . pentru înclinare. în interiorul cuvintelor.2. .2. c. '. în figura 2.bazele literelor formate din bastonate se deseneaza pe liniile longitudinaÎe. e.în interiorul literelor ramînînd un spatiu de o unitate. în general. M. pastrîndu-se' marimea unitatilor longitudinale. Transversal se traseaza linii perpendiculare. t. m. în general. t..1. facînd exceptie literele: 1.înclinarea scrierii' se masoara fata de o perpendiculara trasata pe liniile longitudinale ale pQrtativului. e etc.portativul este format din 8 unitati (9 linii longitudinale) din care 6 unitati reprezinta înaltimea nominala h. Pentru uniformitate... W. . a.

2. Iacobem . ~ ~ ~ ~ '~ ~.' ~ a IJ c d el.. . \\\'~ \\iut tw~~ ~ Fig. Voinesti ~ ~ '~ ~ ~ gj ----======:Jl rfl~ -.--. g h i j h l m no p q r ~ ~ siu(}wxgz 123456789 ~ ~\\. 23 . \.S T U V W X y Z ~.5.\ID\\. '" \\ ~ l\ ~ .JJ$ @ \\\\. Scrierea cursiva.\\t\)\\\ ~'l'L \t~ '-\~\\1 %~. Scrierea romana. 2. ~ . ~.6.-----Fig.~ \\ ~ \ 11 ~ ~ 'ABCOEF6UIJIiLMN ~ ~ o P Il R.\\ ~ I ~ MA/lEA NEAGRA DUNAREA ~ I ~ \. \\ c \\ e \' \\ '" \. i\t \ m.~ [@AIE(f.

Se folosesc pentru reprezentarea elementelor topografice care pot fi redate prin reducere la scara. cu . cadastrale. cu ajutorul carora se reprezinta pe planurile si hartile topografice elementele de pe teren. reteaua hidrografica etc. se asigura corespondenta dintre teren si plan..o::t!if. De obicei.' constructiile care se pot re:" prezenta la scara etc.). mlastinilor etc.".1. miniere.De exemplu.1 de exemplu: elementele de vegetatie (paduri. elemente ale retelei hidrografice (malul marilor. un sistem de simboluri. iar în interiorul' conturului. daca trebuie sa! se reprezinte o livada cu pomi frtlctiferiîmprejmuita cu gard de sîrma ghimpata. respectiv conditia de sugestivitate. în aceasta situatie. semnul conventional are forma proiectiei sau a profilului elementului reprezentat. reteaua de comunicatie.. Semne conventionale la scara.).simboluri. i pepiniere. 3. constructii.saraturi etc. geologice. Deoarece elementele topografice de pe teren au forme si dimensiuni dife~te.. izlazuri.conturul elementului topografic se reprezinta prin semnul conventional specific (limita. a fost necesar ca semnele conventionale . Semne conventionale de contur. iar în interiorul conturului se deseneaza semnele conventionale ale elementelor de pe suprafata respectiva. elemente de sol (suprafete cu nisipuri.. redînd în acelasi timp caracteristicile cantitative si.. Capitolul 3 SEMNE CONVENTIONALE Semnele conventionale sînt. Semnele conventionale 37 . prin . . . acestora. pentru constructii etc.). calitative ale elementelor reprezentate. gard etc.rînduri de cerculete. Se folosesc pentru reprezentarea elementelor topogrl:l-fice mici care nu se pot reda prin reducerea dimensiunilor la scara.pozitia si caracteristicile acestora. în functie de domeniul de aplicare semnele conventionale pot fi: topografice. semnul conventional de livada . vii etc. cu grohoti$uri.&Ae~. de exemplu: punctele retelei de baza. lacurilor. în acest fel. livezi. se deseneaza pe contur semnul conventional ai împrejuritnii. SEMNE CONVENTIONALE TOPOGRAFICE Semnele conventionale topografice formeaza un sistem unitar de .~ se împarta în doua man grupe. usor de desenat si de citit. aratîndu-se pozitia si caracteristicile.fluViilor. cu ajutorul carora se reprezinta prin desen anumite elemente. rîurilor.). finete. Semnele conventionale trebuie sa fie sugestive.

.13 sînt prezentate principalele semne conventionale topografice pentru scarile 1: 2000-1 : 5000. . care dau infor~atii calitative suplimentare asupra elementului reprezentat. lungimea segmentelor si intervalelor etc. Pe originalul de editare. curbe de nivel ajutatoare etc. Statii meteorologice . Înaltimea. diferind numai dimensiunile. de regula. Elementele topografice de pe teren au dimensiuni mai mici decît cele rezultate din transformarea dimensiunilor semnu~ui conventiopal corespunzator în valori reale. Pe originalul de teren.2 mm la lungimea segmentelor semnelor conventionale liniare (drumuri de exploatare. Unele semne conventionale de contur si de scara se Însotesc de inscriptii explicative si date caracteristice. În atlase. crt.3 .din aceasta categorie au dimensiunile stabilite În atlasele de semne conventionale. . poteci. se reprezinta prin semnul conventional cu dimensiunile prevazute În atlas. se admit.1 se dau exemple cu valorile minime ale elementelor de pe teren de unde Înce~ redarea la scara.1. unele elemente topografice au cîte doua semne conventionale. 1 2 3456 7 89 . dimensiunile. tolerante de :l:0. la scara. Din aceasta cauza. se reprezinta. mori.. folosirea lor facîndu-se diferentiat. În mm care se refera la: grosimea li~iilor. semnelor conventionale pot fi marite pîna la 1/3 fata de dimensiunile prevazute. forma. pastrîndu-se pozitia. fara sa se produca deformari sau confuzii. Terenuri de sport Statii de transformatoare electrice Poduri pentru cai ferate si drumuri Oi'gun Linii de somiera Dimensiuni minime . ii Nr.1. Aceste semne conventionale se folosesc pentru toate elementele ale caror dimensiuni reale sînt mai mici decît cele rezultate din transformarea la scara a dimensiunilor semnului conventional din atlas.1 DimelL'iiunile elementelor topografice 38 . centrale termice.. În cazul reprezentarii pe planul 1: 5000. latimea si diametrul semnelor. în tabelele 3. 3. fabrici. iar cele care au dimensiuni mai mari.l mm la dimensiunile semnelor. DIMENSIUNILE SEMNELOR CONVENTIONALE în atIase sînt date dimensiunile semnelor conventionale _. orientarea si dispunerea elementelor topografice. Tabelul 3. forma acestora se pastreaza. conventionale si +0. În cazul imprimarii planurilor si hartilor.).10 11 Elemente topografice Cladiri Cladiri ruinate Cladiri anexe Biserici si manastiri Uzine.. în functie de scara. în tabelul 3. 3. în functie de dimensiuni.

5 latime 5 .pe teren (mI 5x 10 lOx20 10><20 latime 15 10x20 20>:30 30x 50 20><30 lungiÎne 10 latime coronament 2.

pos. tus l Semnele conventionale. obtinîndu-se astfel macheta de culori. numele si cotele punctelor din reteaua geodezica. Pentru identificarea suprafetelor respective. semnele con. acestea se coloreaza pe originalul de teren prin tenta de creion.::> C lief si vegetatie.2 Culbrile semnelor conventionale .parcuri etc.lo scriptiile explicative ale acestora ~ ~ VJ <::> apelor 12 Cotele nivelului mediu al la .!J. Original teren cNrtr.Jrale si ale UJ > I parcurilor nationale I I I 8 Curbele de nivel si valorile lor I 190 VElaelmureinteilsetoricede relief si inscriptii referi. 39 ..tf. datelecarac.I ..Catecreissttoicrea si . 3.1. pepiniere.2.U~J ~=f-<~ turile hidrometrice si cotele batimetrice > < .. De obicei.Z mentelor de vegetatie .:.' . CULORILE SEMNELOR CONVENTIONALE Pentru asigurarea unei citiri usoare si sugestive. olmctele de reperaj fotogrammetric. vii. O<~~ . Pentru planurile si hartile cu densitate mare. Pe' planurile si hartile imprimate se mai evidentiaza suprafetele ac. planurile si hartile topografice se deseneaza în culori.t<~U.2. La ~legerea culorilor s-a urmarit corespondenta cu culorile din natura. A' '\ . datele caracteristice si in.i. livezi. ~ UJ @ Z 4 Datele caracteristice si inscriptiile ele.inscriptiile ex plicative ale ::> ZUJ ~' 3 Toponimele referitoare la planimetrie.::> ventionale. colorarea se executa pe o copie a originalului. topografica. În toate fazele de executie. armonia si proprietatile culorilor. vatice prin culoarea albastra iar cele cu paduri.1 5 Limitele elementelor de sol 6 Semnele conventionale si limitele eleUJ mentelor de vegetatie Q~ 7 Limitele rezervatiilor nat1. cele de orientare si cele cotate ::> ~ 2 Elementele de planimetrie.toare la relief 11 Elementele de hidrografie. Tabelul 3. de nivelment. Gru'ptuorpiogdreafiecleemente În creion Desen in haPrltaanmuialmtlsparui. le 1. .prm culoarea verde. În fazele de executie elementele topografice se deseneaza în culorile înscrise în tabelul 3. re.

co. cladirile uzintlor si fabricilbr.paralela cu latura cea mai lunga a reprezentarii" la: sere. ' .. PRINCIPll DE GENERALIZARE Pentru a asigura claritatea si expresivitatea planurilbr si hartilor topografice.4. de exeinplu:~ 'Între reteaua hidrografica si detaliil~ de . 3. triunghi.conforma cu orientarea reala a elementului pe teren.. . statii si posturi hidrometrice ' etc.baza piciorului semnului conventional. selectionîndu-Ie în functie de importanta lor. cele care se.paralela cu laturile planului. si de altiItletrie. elementele cu forma clara si contur precis.3 mm.centrul semnului conventional. . poduri. statii de radio si televiziune. . la cele cu picior dreptunghiular. monumente. Orientarea semnelor conventionale va fi: . . stea.reprezinta prin puncte si linii. 'În functie de densitatea elementelor.. trebuie sa se faca în mod diferentiat. sa se' reprezinte si acelea ale caror dimensiuni sînt mai mici decît cele prevazute în atlase. la cele cu forma geometrica de cerc. etc. patrat. la: punctele de baza. . se redau prin exagerarea dimensiunilor sem40 . baraje etc. care trebuie sa respecte urmiltoarele princi~: ' . detaliile proeminente. punctele de orientare.1. între curbele de nivel si elementele de sol. statii meteorologice. care nu (se pot reprezenta la scara.mijlocul liniei de baza a semnului conventional. troite. PLASAREA SEMNELOR CONVENTIONALE Semnele conventionale se plaseaza pe original dupa urmatqarele principii: Pozitia reala a elementului din teren sa corespunda ca: ' . .1. La generalizarea elementelor de planimetrie. .influenta.generalizarea. terenuri de sport si stadioane.punctele de baza. Distanta minima Între semnele conventionale va fi de 0. . în asa fel Încît sa nU influenteze precizia. pentru pastrarea preciziei trebuie sa se respecte urmatoarele reguli: .suri de uzine si fabrici. dreptunghi. iar în zonele unde _elementele topografice sînt rare. generalizarii asupra preciziei sa fie cît mai redusa. precum si cele ce se pot reprezenta 'ila scara. livezi etc. la: cladiri. _ .elementele de planimetrie si de altimetrie importa~te. Axul semnului conventional sa corespunda cu ax~ elementului topografic reprezentat. -.. .3. . Aceste cerinte 'se realizeaza prin generalizare. I Între rete~ua hidrogtafica si formele de relief etc.. . pe acestea nu se redau toate elementele tQPografice din teren.'sa' se obtina corelatia naturala între elementele componente ale continutului. se redau pastrîndu-se exact pozitia si orientarea.planimetr ie.vîrful unghiului drept al semnului conventional. astfel: în zone mai-aglomerate sa se elimine detaliile 'neesentiale si sa se' scoata în evidenta cele mai importante' din punct de vedere economic. diguri. la cele care au baza semicerc sau linie dreapta." 3. la cele cu pIcIOr fara linie orizontala la baza. la: cai ferate. drumuri. strazi.

3.modul de reprezentare. Pe toate plansele se traseaza chenarul. pe hîrtie de desen format A4 (21Ox297 mm). elemente topografice (45 mm). caracter bloc filiform. Semnele c. pastrîndu-se orientarea lor. Pe verticala. pentru a pastra caracteristicile generale ale zonei ce' se reprezinta. . în cazul întocmirii planurilor sau hartilor la scari derivate. care vor . adica selectarea elementelor în functie de posibiilita": tile de reprezentare la scara respectiva.1.elementele de planimetrie si 'de altimetrie' importante.onventionale. spatiul se împarte corespunzator cu marimea semnului conventional. dimensiunile si forma elementelor reprezent~te.3 .5 la 1.particularitatile zonei de cartografiat..adica în functie de dimensiunile semnelor conventionale si ale inscriptiilor sa se încarce suprafata hartii cu desen. se deseneaza în tus. astfel încît sa . prin care se selecteaza elementele importante. pe un centimetru patrat la scara 1: 10 000 se reprezinta elementele de pe' un hectar. plansele se împart în trei coloane (89 mm). la 41 ~_. în procesul de redactare trebuie sa se efectueze . Fiecare coloana se va diviza În trei parti. 3..pastrîndu-se exact pozitia centrului sau a a~ului si orientarea. scara 1 hartii. . pot fi deplasate ca pozitie cu valori de la 0. Dintre factorii care influenteaza generalizarea. de exemplu.destinatia hartii. care nu se generalizeaza. _în functie de densitatea. -. Acesta este un proces complex. adica generalizarea se efectueazadife rentiat. . se deseneaza indicatorul (150 x 20 mm).13. folosind planuri sau harti la scari mai mari.generalizarea <lttografica. care se 'împarte în trei coloane de dimensiuni egale (50 mm). elementele de planimetrie si de altimetrie neesentiale se elimina pentru a se asigura claritatea planului. -'. .cuprinde: nr. -în partea din dreapta jos. se mentioneaza: .5. adica stabilirta elementelor ce trebuie sa se reprezinte si gradul lor de detaliere.0 Imm. crt. iar la scara 1: 25000. asigurîndu-se reprezentarea elementelor topografice corespunzatoare continutului si conditiilor de claritate si expresivitate. semne convtn~ tionalesi inscriptii (35 mm). asezata cu latura lunga în pozitie orizontala. Pentru desenarea semnelor conventionale. . 1\ . cu mult discernamînt. în functie de scopul pentru care se întocmeste harta.se asigure claritatea si expresivitatea hartii. De aici rezulta ca generalizarea se accentueaza în raport cu micsorarea scarii. h=2.25 ha. iar pe prima plansa." " nului conventional. pe aceeasi suprafata de harta se reprezinta elementele de pe 6.. Denumirile semnelor conventionale se scriu în tus negru. LUCRARI PRACfICE Sa se deseneze semnele conventionale topografice prezentate în tabelele 3. Generalizarea trebuie sa se efectueze într-o anumita o.5 mm. (9 mm).rdine. a inscriptiilor si a denumirii semnelor conventionale.

3 ...din reteaua locali Puncte cotate .4.3 .3 Nr.. " Indicatorul se completeaza conform indicatiilor din c~pitolul 2... ScmDc cOliveDtioDllc' .. în culorile mentionate ... 3. si diInensiunile prevazute în tabelul 2.7 ifi17:2. ..pe cladiri .din reteaua de stat 42 6 ..198.0A 183:? 3 Puncte ale retelei topografice instalate: .i iDlCriptii Puncte ale retelei geodezice cu determinlri astronomice 2 Puncte ale retelei geodezice Viforita...-.1.3 2~~2:3}.pe sol . ' ElcmcDtc tOPOlI'afice ...2.pentru originalul de teren din tabelul 3..2.marcate cu picbeti Dletalici .'1.revazuteîn tabelele 3.marcate cu tlrUsi de JeDlD Puncte. en.." . 3.13.S:~ 96 fi ~ ' ". D.pe: cosuri si constructii informA de turn Puncte de indesire a retelei topografice: -marcate cu barDa 4 s . Tabelul 3. I dimensiunile "j:. 1114I~'l \. Inscriptiile explicative ale semnelor conventionale se executa cu caractere de scriere. de nivelment: .-' '.pe biserici .5 .' sp2~p~&' .

din metal Cladiri anexe: ...l] ... ~ rlpz.4. : hC...0 " . .4 Constructii In localititi Nr..' . Odpz..l~ O oI +) I .din beton sau zidarie 8 16 " Cimitire .. crt. 1: 5000....4. .din lemn . paiaIita sau chirpici .cer.. Elemente topografice Semne conventionale si inscriptii 7 Cladiri: ... ~ W .din piatrl sau caramida -soproane 9 Cladiri subterane 10 Cladiri ruinate 11 Biserici si mînastiri 12 Capele 13 Moschei " 14 Monumente 15 Troite si" cruci : : ~.le. lZlma!!.1 = numâru' de etaje ".T~elul 3.e/.. .. o + .. 43. . ~ O 10.CU cadre si plans. 1:2000.din lemn.. . din beton armat 1 : l 000.

b. :\1 [. .: 738. .0 6.fara turle . TerenUri de sport si stadioane 28' Rezetvor de gaze sau petrol 24 25 27 26 28 44 jl .liilimea galerie.cola..Tabelul 3.0 Statii de alimentare auto Cuptor de var.cu turle . Cuptor de caramida Statii meteorologice .-.cu cosuri .41-. .1.siexploatiri Nr.5 . 4~.5 Constructii industriale.betooata .fara cosuri Semne conventionale lsi inscriptii .-o qaze MnI/yZ G¥J 20 21 22 Statii de radio sau televiziune Oficii telegrafice.~ pe!ro/ 2jJ z"u.~ ~ [~~~ » 4~'~:?:O L ~ 3~O~ var 3P' ~ 4-P.consolidata cu lemn 4j)1~o '2/1 4Plt ~ 73~5 5./el'lel . crt. 17 Elemente topografice Cladirile uzinelor si ale fabricilor: . .Jj gllrt!J gii.J siderg ~text 18 19 Foraje Sonde de petrol sau gaze: ..soclaI-culturale .l. si telefonice Galerii de mina .

'2.0': :G ~ I 0 .sd!/i1lIiltâ I s///Jtlol' \ 30 31 32 Statii de transformatoare electrice Linii de transmisiuni (telegrafice sau telefonice) Stilpi de sustinere -.0 1P:::O 45 . Elemente topografice Semne conventionale si inscriptii 19\ Linii electrice .pentru tramvai .wzt/i.. . '1 ~ I '6.~ . . . ffOlcv ..1 ~b 3.din beton .~ -pe stilpi metalici o o ~fJil.. crt. ".pentru lumina.? 1..ZillirlJ1l.sn{o/lor 1lI-.'.Tabelul 3.din lemn .i <J.?:. --:1.~:.0 []] fr~1/Jf.6 Linii electrice si de transmisiUni Nr.pentru telefon 4.din metal ..pe stilpi de lemn ~.pe stilpi de beton .

--._-.7 ._-.-IJ-/ -.-! ~.subterane. --f-_ .~pe!ro! 0.--T.0:-pm.. .gura de canal la dgola strAzii Conducte de abur sau aer: .0Semne conventionale si inscriptii "--._----Tabelul 3..C ---..subterane .a~er ---C--c~----T.subterane Conducte de petrol: . ._-_... 34 3S 36 37 38 46 I.: nI''.1.---.....cu statii de pompare .la suprafata' Elemente topografice .------ . --.:'la suprafata -:.cu statii de pompare Con.--..'la suprafata .ts:. .r..:"'_-.. '2.... camine devizitare .5. .la suprafata Conducte de termoficare :-..2.subterane Conducte de canalizare: .cu statii de compresiune .subterane 33 Nr._-----_...~-~..pompare .subterane Conducte de gaze: .: :2.. . COnducte -.O~ ' [IJ]::'P ..rv . ducte de apa: ...0: ..8 --..-T~-p'Q-mp..J -' I ' "'y. crt.cu statii de .48-:4.C --G}.._-----_ .etpIIrI.

(~:.cu linie simpla e _ E 1:1000 1:2000-1:5000 =-_~a:=. Elemente topoarafice Semne convenlionale ti inscripJji 39 Cii fera~e:eu .platforma turnantA ~jr. 8-l1IImiru/lldlilor Bh.~r. .=.cu linie simpli si' eJectrificatl ! T ! T 41 Constructii anexe: .0 F e8 1:2.ecartament qprmal: -.cu Iime simpli ~ .: _-=~p.statii de cale feratA .__ -== 111 ==--==:::::I#I_' :::::::::.~_-=_ =:ZfllZlZlZ'ZlZ2!:' =::l'rz'Z:Z1lZ2iZ:zIZI=~QlZ1ZZlZZlZP!:l::' = :0.A''. 40 .J-I/.:J u:=:usi '~~. ~/1lI.3.-== 47 ~--- .cu linie dubli .0=.eu linie dubli si electrificatA -in constructie -.000 .TabelUl '.-. crt.1000 &. '<:_-------~ ==-_c=~:.7 .cu linii demontate Cii ferate cu ecartament ingust: . ~ c:::::.f: 5000 f 1.balte sau puncte de oprire .&.0 rE.J)aSllI'ell -.D:.'*f~.=::=1..8 Cii rente si colistJ'aqii mexe Nr.' ..semafor .cu linie simpli si electrificatl 1.

transportoare permanente oo o o o o g 4." II' 1111 II II -i :-3..._.. =:::1_-= J I .8.7 jfl/pi~ sl/S!im'n'.sinlple : 6.5 :a::: .sinlple .duble subterane -.5.duble II ". EEITi . I 42 .0'.duble 45 FlJlliculare sau teleferice: .construite din beton sau piatra '.8 (continuare) Semne conventionale si inscriptii .44 Linii de tramvai: .1 l' 0.\1 " J r 46 48 Benzi.0 -b-..5 120 ==-IIK::"H=-'".2 .Nr.0 I 1.depou --rambleu si debleu Tabelul 3.7.tunel Poduri pentru calea ferata:' .0 rO. t..=.3 8..sinlple subterane .--.:l--=== 43 Linii de metrou: .--.'~f"-:~'f5-~S-.0 .0': fP .duble la suprafata II i.-o~'-o-tl"..sinlple -la suprafata .5 .I. -== 1."0" 0..) .-+f--'-++.1E. 41 Elemente topografice . 16. -++--""""-W-M.intrari în subteran la statiile de metrou -t+.--~ 6.0 -6..O II II II 'II .0: ) ..zid de sprijin si de consolidare 5.: 0.. -1 . : 6.0 ! 'ITP1P.5.' crt.construite din metal .

material de constructie.1.220B°-7~ 0 . JOJ ____ o a(fO)As _.' 1"".construite odinlemn . 'l'j'j'i'I'I'I'I'I'I'I'ji i ' le " '" II I I "J o' 3.. m.!Ii" C¥OSiJlJt1e 10.-:." 1) ._0:__ ~Q £o0~. ____:3_.1.J 2 .1. 200 .li/imea pi. m o 126-7.2 ___ 0.Cartografie . ---*1 1 . . '" .poteci Semne conventionale si inscriptii .i O.I .<f' f'PI' .9 Nr.~ ___ O'~/_o ' . .1.rezistenta la o sarcina.(~O_. crt.I"".!".1.3' =2x4As= 0--2X4B -.l.1....1. t.1.!.5 .litiml'a loiala' ========= 5(8)P =====.1.F'a11.6 dimensiunile podului. . 1B '800 --50 51 Constructii anexe: .de exploatare .îmbunatatite .l'I'IQ'I'f.nlJmaruI!JenZl/pr fM.construite din metal F -fier.construite din beton sau piatra 2.T" ti.zid de sprijin sau de consolidare .g.=.nemodemizate oDrumuri naturale: .pietre kilometrice Poduri pentru sosele si drumuri: . 47 48 48 Elemente topografice o Autostrazi Sosele: ./jliml'a l/l1e/bl'l1rIJn m.1. drumuri si coostructii anexe I Tabelul 3.3 .i I 4 .l I ===6 __ ql <_. VI) sel)s dairruiJIie 4 ..rilmbleu si debleu .1.1.modernizate .1. 8 -Înaltimea deasupra nivelului apei.Sosete._ 8 .!.

60l' -t t ___ j" 1\ 1\ " IV V V V 'Aj"C----_ ----H-~-- ..poduri pe suporti plutitori .podete tubulare .. __ 74~.punti pentru pietoni ___ ./ f.

.0 . I . . ~'..0-0-0'-'0-0-0-0-0'-0.. crt.0.. .S .~. ..de comuna Elemente..l! ~o -. _~ 0. e !. ÂC I .Tabelul 3. ee .. _ .1. .4p.de\judet '. . _' -.0. .' piatra sau carimida .1 q5-"" :4P: 0. -_ . ~ ~ . .D: ~.43 D]..4..-. .-..~ -. .metalice Nr.0..3 ...de municipiu sau oras 52 53 54 Ziduri istorice 56 Garduri .I ~ . .. 4.-.I:e' O.SP.l I )P./Jl..5. qS ._" -----'-'-11. topografice .e " " v X Y A V ru I ..IJ !t. .din sîrma ghimpata .+-4.-~~+-. -I .din lemn .*.5.din nuiele Limite permanente ale elementelor de sol si de vegetatie . .10 Frontiere.din plasa de sîrma . limite si imprejmuiri 55 Ziduri din beton. "~N"NM"'~ .i .~+-.~ . .4.gard viu 57 50 I 1'. Frontiera de stat Limite administrative . . ee ee ~' ee.? . I Semne conventionale si inscriptii I I " :5..

5 I .g i .'. ~. consolidate cu fasciile . rertH st'1'1rJ .!tl. 0..JIt"'''''I.''I.I 60 Diguri .cu adîncimea malurilor' mai mare de 1 m.cu maluri. 2.i~: f<v~r~ ! ! ! .'lj~I. crt. neamenajate .din pamînt .--!--!+i..-'~0..'.~. construite pe diguri . Elemente topografice Semne conventionale si inscriptii 58 59 Linia de mal a marilor. abrupte: -.0 verde ii.din.vereerk' myru .' » ii' J.consolidate cu beton sau piatra ''-/-~?----~-c.'.. stînca sau piatra -. flutftor.-/_.i j ( ii . . =3::i~i.m. sepiJ O~Î=~.1 -.::=~ vt'r~' ..-.'l.....1.. .I..7 rertk .::=./.-..'Q_..cu adîncimea malurilor mai . ! .. mica de lm Canaluri .2/. " Tabelul 3:11 Reteaua bidrografica si constructiile anexe Nr. lacurilor si riurilor Maluri.verde _0'f.. 51 0.. negru ~ 2. neconsolidate 61 62 4* .cu adîncimea malurilor mai mare de 1 m.1..«. .AI. amenajate -:-.. .. verde ~eI""'fl..r.2 ------~ .D._'.în constructie .5 " rero'l' /vertk . -..pentru irigatii sau desecaci: .. ).'' ...cu maluri consolidate Rîuri si pîraie: .

52 Nr. crt. 63 64 Elemente topografice h:voare: - neamenajate - amenajate Constructu -anexe: - statii sau posturi hidrometrice l82,5-cota la capatul mirei (4,50) - gradati!! pe mira la care . s-a determinat cota l8l,5-cota Qivelului .mediu al .apei - docuri - ecluze 2-numarul camerelor de eeluzare 65 -lungimea camerelor 15-Iatimea portilor 3,5 -adincimea apei -' baraje - castele de apa - fintini -:- roti pentru irigatii - vaduri - faruri - feriboturi 850-latimea apei inm 75 x 12-dimensiunile feribotului in m 350-rezistenta la sarcina in t - bacuri pentru vehicule - bacuri pentru persoane I Tabelul 3.11 (continuare) Semne cOl1ventional~ si inscriptii

Tabelul 3.12 ReUef si elemente de sol Nr.o crt. 65 Curbe de nivel: - normale Semne conventionale si inscriptii 0'----48 ___ i_9-_,:!--', -: principale - ajutatoare _- -accidentale 0,2-4,0. 0".-0-_0 !iO 66 67 68 69 70 71 72 Rupturi de teren si tef"ase Rîpe si viroage Zone cu alunecari de teren Colti de stinca Zone stincoase Zone cu grohotisurt Terenuri cu saraturi: - inaccesibile -accesibile lIIIIIIJllllllllllmlll'll1/l~r~ Il'I,I"JI',/.",II~"'J, ',"II/II/Iii:;t..-Yeroe I I ",. ,I1J 53

54 Nr. crt. 73 74 75 Elemente topografice Terenuri cu mlastini: - inaccesibile - accesibile Suprafete nisipoase: - nisipuri uniforme - nisipuri cu ridicaturi -' riisipuri cu gropi - ,nisipuri miscatoare Vegetatie Paduri: .:- cu înaltime mai mare de 4 m - cu înaltime mai mica de 4 m - rare - doborîte de furtuna, uscate sau arse l' Tabelul 3.12 (continuare) I I Semne conventionale si inscriptii Tabelul 3.13 o. "o: , 1, :'0" 0"0"'6'" 0"0 o' () :00:: 1,0 " '1' ~ o;' ; 'f.Sr.J O 30 ~ lo ' '1 o: :..p..,.~....9.., ,Q.,.9.. A:...90.0 ~o: 25 - Îl1i/lime<1 D'U'tite iJi1r-IJ"rIQ in 111. 0,30- tliQmelru/ metltv I (0 O' . ji '. o" '.;'" 'O "I~o"o"'~ ;0:: 0,6 4 brad , ,oi :.0 I o:. ~9... q .. . 0.... ~.... C! ~ ,,?, . '? . '?: ...~ ~.T . Q, I Q, 1 .'. .\.., i.: ,,'C" '" ,.i-' .... J,.. L L l.. I L .....L...........L...........L..... '("L ..;.. II

. 0 0 0 . o CI o o o o.. .. 0"..1: ....~. ~ : ..13 (cOIitinuare) I Semne c'onvelllionllie si inscriptii ' .' 0o.. :000000'0'0 o : : . .II + '* : L .0 Il II .:.. /1 II 4. ~. . M: .8 O' o o"aoltleol 00 o o o ~. S . : : o o"~ i> o o o o o o: : 4P InJr ! : o 0"0 o o o o o o o: : .....r'r'W. 76 77 78 19 80 81 82 . :'.'''1 'IV '1" ....v. :. .-..:. o o O' : 4 .0" " r :..S ~ S' S ~ E 4'0. "! 55 . + i : 4:0...q : ...t Nr. /\ /\...z .... o O'. 4b oJj ...... .... 83 84 85 86 87 Elemente.. i"~"" ~ ~ -.0.O : . crt. . ~::....:! ~ i.~ ~.~I ...0.:2P /\ /\ /\ I : "" ~ t ~ '~i~" .:::::::i::::::~ .:.... ....3.~.. .. + . ~ j ~.: ~ ....... topografice Linii de somieta ..1 .. '..... t .......:::::::.:...0..:: ' ....:.... ."2..:. Tufaris sau maracinis Suprafete cu ierburi naturale Suprafete cu izlazuri sau pasuni Suprafete' cu stuf..//#1..:: .~ ~ " 1 1::2...... " () o o o 0:::(0... o o: :'0 .... ::~ ..... trestie sau papuris Perdele de protectie Arbori izolati Tufe izolate Livezi sau pepiniere de pomi fructiferi Vii Culturi de orez Culturi de plante tehnice Tabelul 3...... ~ .... 1.......0 .))i...

I. I . I I ..I I .I. . . I. I I I I.

torenti I Nr Sere As Saraturi Ns Solarii Aso Haide Nh PASUNI Mocirle-smircuri jNm Pasuni P Gropi Ng Pasuni împadurite Pp DRUMURI SI Pasuni cu pomi fructiferi PI Drumuri cAI FERATE 1& Pasuni cu tufaris Pt Cai ferate Drumuri nationale Dn FiNETE Drumuri judetene jDj Finete F Drumuri comunale De Finete împadurite Fp Drumuri de exploatare . calitativ si juridic. pomi fructiferi FI Strazi si ulite Ins Finete cu tufaris Ft CONSTRUCTII VII Constructii C Vii V Constructii-curti lee Vii nobile Vn Diguri Cd Vii hibride Vh Cariere ICa Pepiniere viticole Vp Parcuri .2. avînd în vedere aspectul cantitativ. .2. Tabelul 3. de regula.plansee Paduri PD din beton armat A Plantatii si perdele protectie PDp Cladiri din caramida I Rachitarii PDr cu planseu de lemn B . Pentru categoriile de folosinta ale terenurilor se face o detaliere calitativa. SEMNE CONVENTIONALE CADASTRALE 1 3. La întocmirea planului cadastral se folosesc.14 I Simbolurile categoriilor de folosintA ale terenurilor Categorii ! Categorii Simbol Simbol I ARABIL NEPRODUCTIV Arabil A Neproductiv N Gradini de legume Ag Nisipuri I Nn Orezarii Ao Bolovani. edilitar si imobiliar.FORESTIERE din caramida si .1.De Finete cu. PRINCIPIi DE REPREZENTARE Prin lucrarile de cadastni trebuie sa se asigure cunoastereaj completa si sistematica a fondului funciar.! 3. grohotis Nb Capsunarii Ac Rîpe. iar semnele conventionale se înlocuiesc cu simboluril e prezentate în tabelul 3. hidrotehnic. Acestea se reflecta în planuri si registre cadastrale. semnele conventionale topografice.14. silvic. ravene.Ct Livezi intensive Li Plaje si stranduri Cpj Livezi cu arbusti fructiferi Lf Taluze pietruîte Ctz Pepiniere pomicole Lp Alte terenuri :Cat Plantatii de dud ~ Ld CARTAREA CLADIRILOR I PADURI SI VEOETATlI Cladiri 'cu zida rie . Cp Plantatii hamei Yha Cimitire ICi liVEZI Terenuri sportive :Cs Livezi L lU"guri si piete .

. din lemn C Tufaris si maracinis PDt Cladiri din paianta D Cladire declarata monument HIDROGRAFIE istoric Mi Ape H Magazii din zidarie in Ape curgatoare Hr Garaj din zid-metalic gj Canale Rc Grajd din zid gr Lacuri si balti naturale Hb I Amenajari piscicole Hp SLtaucfuarriis de acumulare HHas I I 56 Vl. 1 . : 'l '1: \ I 1 !I 1 . Pepiniere silvice PDps Cladiri.. i .

în legenda schitei sînt prezentate semnele conventio.15 . L.JMUIRI ELEMENTE materiale de constructie I A B .o.Coa.FISA TEHNICA A IMOBILULUI I din ~l!C.. TEREN PLAN DE SIT UATIE SC. LUCRARI PRACfICE I Sa se întocmeasca fisa imobilului pentru cladirile care apartin scolii~ pe baza masuratorilor si inventa~rilor care se vor executa.S~C. JeniDe cotA-lemne C . III WCA NTUAMRARI (fDaEmiFliAi/MpIeUrIsoane) I Z'<" chiuvelA 2 2 '" cu-l cu 2 cu 3 ~r:. 1 I I li 3.A' o:: ! virsta .. I :te! I lE II) .OR. .3 sobe teracotA..SI.r 23 22 .2. 4 . . .. butuci pe A' t J.2. CORP CLADlR DENUMIREA n-nI~ MOBil A B C maeazie ru-EX . ~j FUNDATII beton beton DENUMIREA ." CDRP 8 CORP A . construÎrii 1975 I REGIM DE INALTlME parter + parter + s tarea . nr .A 2 I 3/4 .. 1970 ": <:. .~o'0".~. DetS. vita-de-vie \ 36. 'sector 5 I PROPRIETAR. M. ISNAVREPUATNOTAARE lte amblAn lteamblnA sDtaOrereattieb.56 63.0~ .B 2 2/2 I cu sabe 5 sobe tera..u~~s:n . i I i: CATEGORIA CLADIRI TOTAL ANEXE TOTAL Il SUPRAFETEI .P.. corn imobil I Il'ST. se întocmeste pentru fiecare imbbil I cîte o fisa (tabelul 3.50 I ! 8 ... total total 8 DetS. ~10. 1: 500 TOTAL 597 .15) în care sînt trecute datele referitoare la imobilul luat în evidenta. . I în cazul cadastrului imobiliar.nale SI I notatiile specifice..lq~L~ . domiciliul/sediul . C ELEMENTE SCÎndurA ANUL CONSTRUIRII 1933 1933 anul STAREA TEHNICA bunA bunA. . ~lJR. i IV SUPRAFETE '.h 5/6 li fArA ecbipam.st~.SIR. zw .1 ELEMENTE CLADIRI II ELEMENTE ANEXE I MPRE.Fti.~ 2:~eq \ 31.TO~ ~ I SUPRAFATA.sLf. strada .~GU. I Tabelul 3. . ~.2.I ! I . I aUi cazan Dale 2 sarnanlA Imn <'" caoa Dale 2 mvelitoare carton ~< ~"t':Z Wlav.~U.20 II) I copaci . 3 . ~I~~I'fEJ. f I . ners.NE. ELEcTRICE 'da da cu ec:hipam. E.. --l 1 . sPa. I CONSTRUCTIA LA SOL 106.ciresi .73 .A~V At.QR. ani ~ A2 : ioi1 I pomi fructiferi: . ii 2 etaje+pi I etaj+piv tehnici bunA nilA (parter nilA (parter lungimea (m) 42 I FOLOSINTA locuintl l<>cuinlA CONSTRUCTII p. I " ii <'" PERETI cArllmidA c:ArllmidA' ELEMENTE magazie " Olt: PLANSEE beton beton anul constr.

I .00 3...43 329..170.00 3. :s cAramidA..00 173.73 148189 3. Actualizat: august 1988 VERIFICAT Ionescu -Nicolae 19k2 I SEF ATELIER Inl!< Boceanu Ion I 57 i I ~ ~.62 437.90 86. -.434.lDl .sau 1= irilocuitori 12...29 3.. "'''. april.43 2.2~ ) Î '" c. .1~ 114.42 .r..52 162.62 Z~ paiantA sau 8Q chirpici .83 2. ! INTOCMIT TEREN Marin Dumitru data: nota: INTOCMIT BIROU Constantinescu Gh.:> paiantA sau ! chiroici I LOCUIBILA 105..00 I Înlocuitori . sau .64 326.26 I . 85.

. distingîndu-se: -' muntele. 84 . înaltimi mici si cu pante line. care se prelungesc în terenul înconjurator.i REPREZENTAREA RELIEFULUI 4. care se ridica deasupra terenului înconjurator.' Prin altitudine sau cota a unui punct se întelege distanta pe verticala dintre punctul respectiv.partea superioara a înaltimii.colina sau magura. . . FOR!\1E DE RELIEF Relieful suprafetei topografice este compus din cîteva forme tipice. . topografiica. 1 . se considera ca fiind 'suprafata marilor si a:. înaltimile se prezinta sub forme conice sau de cupola. 4. rezultata din intersectia a doi versanti. Creasta este înaltimea prelungita intr-o anumita directie. .' v ' I . DEFINITIA Sl CLASIFICAREA RELIEFULUI Pe planurile si pe hartile topografice se reprezinta totali~atea elemen' telor situate pe .dealul.nereg~larjta~ileei.suprafetele laterale' ale înaltimii.versantii .1. . oceanelor în echilibru. cu pamte de înclinari variabile. Prm rehefse mtelege totahtatea demvelanlor suprafetei terestre (topografice) fata de o " suprafata de referinta. mam~loane si sei. si suprafata de referinta. cu altitudini între 200 si 800 m.Suprafata terestra (topografica) existenta în natura. înaltimile au urmatoarele parti principale: -' vîrful . situat pe supraf~ta.cu toate . " .. . combinate între ele. .' '. distingîndu-se doua categorii principale: 'forme de relief si elemente de relief. care într-o pnma aproximatie. . cu altitudini de peste 800 m.mamelonul" înaltime cu forma de cupola.sfîrsitul versantului. Suprafata geoidului sau suprafata de referinta altimetrica constituie originea pentru determinarea altitudinilor (cotelor) punctelor de pe suprafata topognifica. .piciorul pantei . .Capitolul 4 '.. .1. Creasta poate fi o linie sin{{oasa cu vîrfuri.1. Acestea se determina prin lucrari de nivelment. presupusa ca fiind prelungita pe sub c9ntinente. Ca suprafata de referinta s-a adoptat geoidul.1 Suprafata topografica este foarte complexa din punct de vedere al reliefului.

din. iar cele arti"ficiale cu culoarea neagra. distingîndu-se: coronamentuI. Depresiunea este. doua vai ce coboara în cele doua parti opuse crestei.1. . pentru irigatii si 'desecari. ce nu depaseste înaltimea dy 25 m fata de nivelul terenului înconjurator. Groapa este o adîncitura cu dimensiuni reduse. teren închisa de înaltimi.' De regula. adica versantii. Sesul este forma plata de teren. Ripa sau ruptura de teren s-a format pe cale naturala. este marginea rîpei. mai multe cazuri formata artificial. sau artificiala. elemente tipice de. . relief: Movila este o înaltime izolata. rele .. diguri. unde s-a produs ruptura.doua vîrfuri consecutive.l adica partea superioara. în lungul apelor. adica partea superioara a versantilor.. situata în zonele de ses în luncile rîurilor. avînd versantul aproape vertical. " Valea este o depresiune prelungita care coboara într-o' directie. O depresiune de întindere mica se numeste caldare sau gavan. înclinati de regula cui 30 sau 45 Q. formate prin actiunea agentilor naturali: eroziuni. de formare a. în cele. cariere etc. Poate fi naturala sau. baza rîpei. versantii înconjuratori si marginea. cauza eroziunii si transportarii de catre torenti a materialului erodat. însotite de date caracteristice si explicative.2~ ELEMENTE DE RELIEF Elementele de relief sînt denivelari accentuate. cu forma inversa decît movila. Canera este formata artIfiCIal pentru extragerea. cale naturala pe firul apelor. . firul vaii~au talvegul si gura vaii. pentru irigatii si desecari. ~ Terasa poate fi naturala. Taluzul poate fi consolidat.' de matenale sau zacaminte. artificiala.adica partea cea mai de jos. Peretele stincos este asemanator cu o rîpa cu ve'rsantii din roca dura. Rambleul si digul se construiesc pe caile de comunicatie. Debleul si santul rezulta din saparea terenului natural pentru construirea cailor de comunicatii. cît si locul. cupola. fiind forma inversa a dig. Se disting urmatoa-. cu mici ondulatii. Cele situate pîna la 200 m altitudine se numesc cîmpii. fiind linia de întîlnire a versantilor 'la partea lor inferioara. în forma de con sau. sau actiunea oamenilor: ramblee. La o vale se disting: originea. partea superioara. 85 .ului. eleJ[ mentele naturale de relief se reprezinta cu culoarea sepia. ". eroziunii. alunecari de teren. adica confluenta a doua vai. Hebleuri. 1.1 Aceste elemente de relief se reprezinta prin semne conventionale specifice. iar la piciorul versilDtului. etc. o adîncime de. avînd aspectul rupturilor de teren. din cauza eroziunii sau alunecarilor de teren. iar cele cu altitudini mai mari se numesc podisuri. taluzele.Saua este portiunea de creasta dintre . baza taluzului . fiind atît locul de întîlnire a doua creste. La . deosebinduse fundul depresiunii. 4. construita pentru amenajarea terenurilor înpand supuse. .. Viroaga sau ravena s-a format pe.

schimbari de panta..8 067.>pografice a constituit o problema dificila. 4.punctele .. multe. o o 0682 oGSoS J Fig. altimetric si scrierea valorii cotei linga semnul conventional al fiecarui punct. movile.etc. knetode.retelei de baza. .. de scara planului si precizia ceruta. mam~Ioane. fintini. (> 064.0 063. frînturile limitelor permanente . Plan topografic cotat.ansamblu o repartizare cît mai." oG'. METODE DE REPREZENTARE A REUEF~LUI i Reprezentarea formelor de relief pe planurile si hartile tc.1 o os.62. cladiri. .uniforma pe întreaga suprafata.7 -o7. gavane. etc.punctele caracteristice ale formelor de relief~ vîrfuri.G o S 068./. punctecotate cu asemenea densitate se poate reprezenta relieful prin orice metoda. 1. .elementele de planimetrie si relief cu caracter permanent:.5 06 .punctele de detaliu.9 . .& o 067. . In general. se cerb ca pe plan sa se realizeze o densitate de 50.altitudinile . . 100 puncte pe dmll(indiferent de scara).3 68..1. este necesar sa se cunoasca cbtele . ~ntersectii si ramificatii ale cailor de comunicatie. pentru: .de. adoptîndu-semai..2 066.9 064.8 . Cu ajutprul unei retele. pe suprafata respectiva. .punctelor de. _.J o 066..2 oGS. vai. _ . De aceea planurilecot~ie se folosesc 4.2. prin care sa se asigure in .7 -67. I ~cest sistem este pr~is.& 064-.. poduri.cu densitatea stabilita..4. dar prez~nta ..inconvemente: formele de rehef nu apar 1D mod sugestiv SI scrierea cotelor încarca planul cu multe inscriptii.2. Densitatea punctelor cotate este in functie de accidentatia terenului.8 0&6.7 "65. Indiferent de metoda aleasa. simplu !i rapid. creste. sei.3 -66.1. (> -68. .7 o 6S. I ..: .2 06J.2 063. METODA PLANUIULOR COTATE Reprezentarea reliefului prin cote consta în raportar~ pe plan a tuturor punctelor determina~.1 .doua .0 003..

p.9 i? " #23 " 86 ..06G. soS o S o \ o' SoS .60 o 68..J. ".fu\ J 0'l.~.8..8. 0G3.1 O6&. "......8 "~~~. .. 0&5. '~ f .1 0GG..~~?. 065. 5.0 068.~. 0&0._ . .it"<~ 06U '.4 067. \ H..l . o f o S \0 _~6.I \ 0f-2 .~ ...67..0 06&3 \ ..>.1 o ...8 .. ~~.Pla eni 065. .0 "". 065. o~ .2 '~~ o o $ o ..\ (> \ s 067....S 066.6 (> S o .~ ..!.

1: 2000.pe care se proiecteaza curbele' de nivel de pe planurile. Intersectia unui plan de nivel cu terenul se face dupa o linie care uneste toate punctele situate la nivelul respectiv. C. respectiv den. 4. Pentru o reprezentare sistematica. I : I I l' 1\ I I J 1 I I t~17 Fig.echidistante.2. nivel orizoJ}tale si echidistante (Al B. . C). reprezentate prin curbe de nivel si semne conventionale. 87 .suficienta precizie.1 se prezinta un exemplu de plan cotat. Sa ne imaginam ca terenul. B. între ele .Aceasta .suprafata de referinta . Proiectarea formelor de relief. . sit~tea . pentru ca relIeful sa fie reprezentat clar SI expreSIV. numita "curba de nivel". curbelor de nivel. Reprezentarea formelor si elementelor de relief. Planul H este planul de proiectie .0 mm. pe verticala dintre planurile de nivel ce determina doua curbe de nivel consecutive. . curbele de niyel se proiecteaza ca orice element de pe teren. avînd aplicabilitate generala la' planurile.. . si hartile topografice. I în figura 4. acestea fiind figuri asemenea formelor de relief. respectînd densitatea acestora.2. Pe planul de proie~tie. pe Baza acestui principiu. rezulta o echidistanta grafica. reprezentat pe figura 4. în figura 4. Fig. accidenfatia terenului si scara planului topografic. Principiul metodei.2. METODA CURBELoR DE NIVEL Este metoda' care serv"te la reprezentarea formelor de relief in mod sugestiv si cu .echidistanta ~rafica nu treb~e sa \tie maI mIca de 1. Echidistanta este distanta.numai la scari mari: 1: 500.2 este sectionat cu planuri de. micsorate corespunzator scarii planului . 4.3. unde reprezentarea elelllentelor de planimetrie si hidrografie permite scrierea cotelor. 4. de scara planului si' de înclinarea pantei terenului. . \ în functie de valoarea echidistantei alese. planurile de nivel se aleg la distante egale.' Marimea echidistantei se alege în functie de: precizia necesara reprezentarii reliefului. 1: 1000.3 se prezinta cîteva forme si elemente de relief s~ecifice. A.

25 0. uniformizare.' I . Pe fiecare dm2 de plan se scnu 2-3 valon pe curbele ae nIvel. sînt mai mari de 5. se stabileste scara hipsometrica sau .originalului se executa urmatoarele operatiuni: -.0 200.ate care nu se percep p'rin trasarea curbelor de nivel normale si aju~atoare. METODA TENTEWR H1PSOMETRICE Pentru. fiind foarte' sugestiva.entru redarea fidela a formelor putin pronunt. gavane etc.50 0. sei. acolo unde distantele între curbele de nivel normale.1 Echidistantele curbelo~ de nivel Echidistanta I t Echidistanta Scara planului.mala.0 . prin linii continue cu grosimea de 0. Pentru colorarea .altitudinaIa.curbe de nivel accidentale. pentru suprafetele acoperite cu apa. de regula pe curbele principale. . I w .50 2.3.. 1. vai.'O 80.2. prin linii .0 40. Pentru originale se folosesc solutii preparate din acuarele. 25000 10.5.2 mm.0 . se folosesc trei culori de baza si nuantele aceS'tora.' .5 . Ea consta în colOlfarea suprafetelor de harta în raport cu altitudinile. De regula.verde.pentru reprezentarea reliefului pe hartile geografice si turistice.6 cm pe plan. iar pentru imprimare.50 1.10 0.Se foloseste de obicei . w . la 1/2 din echidistanta. prin.5. . vîrfuri. astfel: . -.curbe de nivel normale. creste.ivel se cla~ifica .' 1 : 500 0. 1: 1000 .contin~e .0 10.00 2. Clasificarea curbelor de oiveL Pentru marirea. conform scarii hipsometrice (din 200 m în 200m).2.0 mm).0 I : 5000 1.00 1: 1000000 100.00 I : 500000 50. 10000 2. la intervale egale cu valo~rea echidistant~ i. I : 100 0.00 2.' curbele de n. linii întrerupte (segmente de 7. ~O . pentru suprafetele :de cîmpie. valori care sînt prezeritate în tabelul . (m1 Scara hirtii I (m) ses deal munte ses si Ideal munte . 200000 4@.50 1 . 0.0 1. cerneala tipografica. . Tabelul 4. Acestea se traseaza în luncilel rîurilor.se traseaza curbele de nivel care delimiteaza suprafetele.1. la valori jntermediare.0 .astfel: . I . 88 4.00 1 . în zonele cu dune <le nisip. maro. pe platouri.0 .50 1.5 5.0 1. teren ses. .albastru.0 I /' .0 100.0 20.curbe de nivel ajutatoare. a CIncea sau a patra curl1>a nor.curbe de nIvel pnnclpale. 50000 19. s-au adoptat anumite valori ale e9hidistantelor în functie de Scara planului si de zonele geografice. pentru suprafetele dehiroase si muntoase.1 mm. expresivilalii si Citi' rea usoara a reliefului reprezentat. 4. de I regula cu valoare de 200 m.. p. si în zonele cu. 1.cu grosi~ea de 0. 2000 0. I .50 . " .00 1 : 100000 20. .25 0.1 .

4. . pentru hartile geografice. iar relieful prin tertte . pe hîrltIe . pentru unicate. A" \. .. '.albasfra ..a mai d~par~e. . METODA HASURILOR Se foloseste foarte rar. începînd de la 00 pîna la 45 o. din 5 în 5°. _ se coloreaza cu tentj. rezultînd. iar adolo unde hasuI. placaj sau material plastic. \ Pe hartile cu tente hipsometrice se înscriu si cotele unor puncte car~c-' teristice din teren.si cotele unor puncte caracteristice dlli teren. rezultînd ca locurile cu altitudinea cea mai fuica sa aiba culoarea verde mai închisa. dar n. si apoi Între ele se dtse"" neaza hasurile conform djapazonuluL Metoda hasurilor asigura expresivitatea terenului. a.. hartI10r In relIef se procedeaza astfel: . executate la masini speciale.. S-a întocmit un diapazon de hasuri. în functie de unghiurile de panta.coP\e ra desenul elementelor de planimetrie si se executa greu.nica din dotare. arata directia si înclinarea p. Acolo unde hasurile sînt lungi si rare (teren cu panta mica) planul apare luminat. . 4.2. natura. .antelor. . I ~ --. sugerînd gradul de iluminare al terenului si respectiv de înclinare a pantelor.ile sînt scurte si apropiate (teren cu panta mare) planul apare întunecat. altitudinilor.' . din 5 în 5o.2. Lungimea hasurilor este în functie de' înclinarea panteL . METODA PLANURILOR SI HARTlLOR IN RELIEF Se foloseste I în general pentru întocmirea planurilor si hartilor cu caracter didactic.' A \ _' curbele de nIvel se copiaza de pe plan sau de pe harta. _ se coloreaza cu tenta maro suprafata cupnnsa In mtenorul curbeI de nivel' limitata (cu altitudini mai mari de 200 m). verde suprafata cu altitudine mai mica decît curba de nivel limita'tl' (200 m) si apoi peste aceasta supdfata baltilor si a deltei. Pe hartile cu hasuri se scriu . modul de reprezentare fiind' foarte sugestiv. mecanic. se folosesc doua procedee de' întocmire: \ _ manual. A . la o departare una de ~lta cu 1/4 din lungimea lor. nuanta de maro \ cea maI mchlsa pentru locunle cu altitudmea cea mal mare.5.(400 m) si as. inarea. asemanator celui din. apoi peste ac~stea se coloreaza suprafata cuprinsa în interiorul curbei de nivel imtdiat su~er!oar~ .. A în cazul mtocmuul manuale a planunlor SI. . _ se _stabileste linia de demarcatie între zonele de deal' si cele de cîmpie (de regul~ curba de 200 m). permite deter . în functie de numarul de exemplare si de teh. cu tenta .1 hipsometrice.I j l' I 1. pentru tiraje mari.4. . _ se coloreaza suprafetele acoperite cu apa. Hasurile se traseaza pe directia pantei. numar' mic de exemplare si pentru matdte. \ _. care se executa din carton.m.' \ Pentru aplicarea metodei se tr~seazaîn creion curbele de nivel corespunzatoare unghiurilor de panta. II I ~ .u. folosind ca material folii plastice pe care s-au imprimat elementele de' plalnimetrie si hidrografie prin semne conventionale. .

placaj sau material plas~ic'.de calc si apoi .se aplica pe foiii de carton. 89 .

semnele conventionale ale punctelor caracteristice si de. pe: . pe mater~al transparent. harta în relief. umplîndu-se spatiul dintre. I Pentru întocmirea oleatei.' du-se formele de teren reprezentate în trepte.. reteaua rectangulara si valorile :. realizeaza la o masina de vacuumare. .. în numarul de 'exemplare dorit. iar oucatile rezultate.1 ' _. I . numarul acestor '.punctele caracter~stice ale reliefului si' cele de detaliu. asemanatoare ca la punctele retelei de baza. în cazul întocmirii planurilor prin ridicari topografice. '. . -. iar la numitor cota la sol. d~asupra Sau d~desubt. peste care se suprapune copia imprimata pe folia plastica. .care au suprafata egala cu a planulUi si grosimea egala cu echidistanta aleasa pentru curbele machetei. folie din material plastic !bat pe una din fete sau. Ea se întocmeste pentru fiecare plansa. ""C I punCte scrilndu-se la stînga sau 4easupra s~mnului conventioinal. ÎNTOCMIREA OLEATEI CU PUNCTE COTAjE . din material plastic. în dreapta semnului conventional.se coloreaza relieful în culorile conventionale (tente lhipsometrice) si se deseneaza elementele de plani~etrie si de hidr<?grafie.' liu se 'scriu cotele lor. Valorile cotelor se scriu. I Prin racirea materialului se realizeaza planul sau. iar la numItor valoarea coteI. 4. se realizeaza suprapunerea copiei imprimata peste matrita. se lipesc una peste alta. . . trepte cu materiale adezive si apoi se lasa sa' se usuce.3. la aceste puncte se pot scrie si numerele. care se deseneaza prin semne conventionale corespunzatoare categoriei' punctelor. dupa proceddul aratat la întocmirea. dar sa rezulte clar la ce punct se refera. . 90 . manuala. ele se pot scrie la stînga. pînzat. calc de calitate superioara. .. harta în relief se. se taie foliile dupa urmele curbelor de nivel. calc. '. . pe original: . \ I . . sub tormade fractie: l~ numarator numele sau numarul punc~u~ui. . edificii. -' punctele retelei de baza. . Lînga. Oleata cu puncte cotate este documentul pe" care se raporteaza toate punctele determinate altimetric.-. . se scriu sub forma! de fractie: la numarator cota marcarii. copia luînd forma acesteia. marci). Lînga . Planul sau'.se modeleaza relieful. semllele conventionale ale punctelor retelei de baiA se scriu. executîndu-se simultan cu planul topo~ grafic. iar relieful prin tente hipsometrice. copii imprimate (ale planului sau ale hartii topografice) pe fotii plastice. de regula . I în cazul întocmirii mecanice a planurilor si hartilor în relief se executa: . obtinîn'. se fixeaza' si apoi se copiaza de . deta. . materialul ales se suprapune pe originalul planului. Se încalzeste copia imprimata pîna cînd materiaJul devine maleabil si apoi prin vacuumare. acesteia.matrita reliefului. unde se introduce matrita reliefului. avînd elementele de planimetrie si hidrografie repr~zentateprin semne conventionale. Daca spatiul nu permite.cadrul interior al plansei. . de regula.. Operatia se repeta pentru obtinerea numarului dorit de exen1plare. conform dispunerii lor pe ~lan.." La punctele unde marcarea punctulw se afla deasupra solului (pilastri.' ' l' .

. puncte A si B.. " .numele si semnatura conducato\rului unitatii de executie.Pei oleat.i li' .la mijloc: titlul lucrarii si nomenclatura plansei. -în culoarea maro: elementele de relief si valoril~ lor.=-dh' h " 91 . .în partea dreapta: functia. iar datele mentionate a se scrie în.în culoarea sepia~ cotele punctelor determinate prin maisurari geodezice si topografice. .\ '. sa se stabileasca locul. afara cadrului se trec în indicator.Daca planul topografic se mtocmeste m formatST AS. ale reliefului. ~.. reteaua rectangulara cuvalorile respective.. de unde rezulta: d d.. inclusiv punctele de scliimbare a pantei. d2 -=----=-= h h. raportate pe plan.în culoarea verde: elementele hidrografice. .4 se observa asemanarea triunghiurilor.a se traseaza elementele' de relief.în culoarea neagra: cadrul interior.\ Interpolarea se bazeaza pe proportionalitatea dintre distante si dife-. în partea stînga: functia. ror punctelor caracteristice. Din figura 4. Problema se' pune ca între doua.în partea' dreapta: caracterul documentului. filare' în timpul ridicarii topografice si filare în timpul stereorestitutiei.în culoarea albastra: semnele conventionale si 'cotele punctelor determinate prin niasurari fotogrammetrice. INTERPOLAREA CURBELOR DE' NIVEL Trasarea curbelor de nivel se executa de obicei prin: interpolare între punctele cotate.. . . lînga care se scriu datele caracteristice si elementele hidrografice.în culoarea neagra: prin linie punctata se schiteaza liniile orografice ale terenului. oleata cu puncte cotate va avea acehlsi format. se schiteaza liniile orografice ale terenului: crestele. 4. Oleata cu puncte cotate se deseneaza în tus.în continuare se prezinta interpolarea îintre punctele cotate" care considera. respectiv distantele acestora fata de punctul. De aici rezulta necesitatea cotarii thtu. \ . A.la mijloc: scara planului topografic si sistemul de referinta altimetric. . ?umele si se~natut~ executantului. rente de nivel. . astfel: . în creion se deseneaza: ' . " Deasupra laturii de nord se scrie: . ca.. cu ~ote cunoscute.în partea stînga: numele institutiei care executa lucrarea. hi si. firul vailor etc. Sub' latura de sud: -. numele sau numerele punctelor retelei de baza si inscriptiile din afara cadrului . deci: d. pe unde trebuie\ sa treaca curbele de nivel. . semnele conventionale ale punctelor retelei de baza.4. între doua puncte cotate vebine terenul are panta uniforma. . Acolo unde este posilJil.

Fdlosind schita din figura 4.t A.5. Tema se va executa în etape.Fig.. Originalul planului se întocmeste pe hîrtie de desen forma. la 10 mm de' laturile de sus si din stînga. trasare. Inamte de efectuarea desenulUI. si firele de vale sînt prezentate în figura 4. se deseneaza semnele conventionale si se scriu cotele acestora. asezata cu latura lunga în pozitie orizontala. pen~ru a fi desenate în \. în creion: Fata de acJste linii se traseaza caroiajul.. 4. 'pe oleata cu puncte cotate. acolo unde cladirile ocupa suprafete apreciabile. Desenul curbelor de nivel se executa cu tus de culoare sepia. Toate operatiile de: interpolare. elementele de relief cu valorile lor. la scari mai mari de 1: 2 000. definitivare si desenare a curbelor de nivel si a elementelor de relief trebuie sa se ~fec-. se traseaza CÎte o linie. prin linie punctata. modelare. LUCRARI PRACTICE Pe o suprafata de t<?ren s. Punctele de caroiaj sînt dispuse în patrat.5. curbele de ~ivel se tra~spun pe originalul planului !opografic. se' selecteaza punctele carora trebuie sali se scrie cota pe plan. Izograf. laturile patratelor fiind de 15 mm. 93 . Pe aceasta se traseaza chenarulsi indicatorul (150 x 20 mm). în inteiiorulchenarului.6.Punctele retblei de baza si punctele cotate sînt la intersectia liniilor caroiajului. Dupa definitivare. dupa cum urme~za: Pregatirea originalului planului topografic.tora se deseneaza curbele de nivel.tus. Apoi se stabileste locul si se înscriu valorile curbelor de nivel. 4. interpolarea si modelarea curbelor de nivel se executa în creion. (297 x 210 mm).lanurile topografice.a ridicat relieful prin nivelment geomel ric executat în caroiaj .. valorile cotelor. I Pe ]. cu lat:ura de 15 mm redusa la scara planului. în tus negru. Pozitia punctelor. tueze conform principiilor mentionate la capitolul 3. avînd în vedere respectarea categoriei curbelor de nivel si pastrarea semn1elor conventionale ale acestora. De regula.6 se traseaza în creion firele de vale' si 'elementele de relief. peste semnele conventionale ale aces..

Acestea se întrerup CÎnd întîlnesc elemente \. :d 1: " J -.4. =88-87.). =.Se masoara pe plan. d.E. succesiv.25=0.se mteapa cu un ~c locul unde Imnle lzografulUl cu valoarea curbelor de nivel inters~cteaza linia dtntrc: punctele cotatelrespective. pe directia: AB. d=32 mm. s. pîna la 1/4 din distanta: dititre curbele de nivel. meric: . . 1 ' .tate la l. Interpolarba se execq.75 m. E= 1. notînduse locul pe unde trebuie sa treaca curbele de nivel: 8~.0 mm. acestea se modeleaza înlocuintl frînturile prin linii curbe.25' .xO 75 3. rezulta.nivel se poate stabili prin interpol are grafica. h.bmm sau la 2. .25 ' .0 m..Id . Liniilor li se da de regula valoarea de 1/5 din eFhidistanta. de nivel.Date cunoscute: HA =87.Secalc.25=3. distantele d" d. de nivel.92 h B I. dînd continuitate vailor si crestelor.1 mm.25 mm.5). locul curbelor de . .firul vailor. 4.50. la curbele de bi vei: A la punctul A d =32 X 1 75= 17 2 2 .e unesc punctele mtepa. accentuînd liniile care marcheaza valoarea curbelor de nivel.si densitatea curbeI or de ni~el trasate.' .' " .. 'Prin modelare se adIIilte o abatere fata de linia trasata initial.Se calculeaza diferente de nivel: h=90. pe creste si apoi pe versanti: Unind punctele de acee~si valoare.te.' Pentru marirea randamentului. care se întocmeste pe hîrtie de calc.se suprapune i~ograful pe planul topografic si se roteste în asa fel înCÎt cotele punctelor sa se încadreze între liniile izograful1ui cu valori coresp~rizatoare.25 m.uleaza distantele 'de Sa consideram urmatorul" exemplu nu.3. asigurîhd expresivitate formelor de r. Interpo~area curbelor de niivel. . pe întreaga suprafata si apoi se efectueaza modelarea. .> Analizînd structura reliefului .75 in.1 d=~x a 3.ta in 'mod.. 1 FIg. valoarea c. astfel: . se stabilesc zonele unde trebuie sa se introduc~ curbe de n~vel ajutatoare si accidentale.I . ha =2. avînd linii paralele distaJ. -. 8g.25 m.de relief. ' . 89 msi 90 m. HB = =90. I Locul curbelor de nivel se stabileste prin interpo1are" întîi pe . si 90. cu valorile: 88 m. Dupa obtinerea .7 .75 =27. .75 m. folosind izograful (fig.4 mm.' x 2. pozitia pe plan acurbelor de nivel.U\-Ibel or. '-' între punctele Asi B trebuie sa se traseze curbele.t. continuînd cu pozitia deplasata corespunzator cu valoarea relativa a elementului ..:. pastrîndu-se pozitiile stabilite prin interpolat:e.elief reprezentate. 4. corespunzator cu.' între perechi de' puncte cotate situate pe acelasi versant.50-87. d. Elementele de relief trebuie sa se încadreze între curbele r de nivel.urbelor de nivel pe întreaga suprafata. h2=1.

.. I Pe planUrIle topografice la scan maI man' de 1: 5000. '. . . . curbele de nivel trasate pe caile de comunicatie' trebuie sa 'redea profilul longitudinal al acestora.resp~ctiv.

_ t:loo :.726'4 .It..1?6* -7275 '72/.ZJ .xoo . .72.tl .. ~pP. -.7l90 ----..o' .-~0S 5' p..'/242 '73 " .-..72/0 .7/15 .PJ7~~S .1108 7048 985 .7181 .-"" .0 ...0.7052 .72&0 ."e.°00 O C I o.' ~ OCI .~l:S~° o l:S "'1 ° 00. ..1187 .7'15& .7205 .."""'t .101J2 .-~0o "'1 .'/235 . Date pentru lucrarea practica..: .. ° ° .~o~i' O.. '7U12 -716.7/74 '72~ ..[~a~ CI'.Ff~~g~~:~'7 .:s t:l o t1:\ l"~OsS::Ol°:S... IS 072."'1 ° ...i~ Fig. "0 t) .'::==~"~~2iE~:F::~~~+is3::....7Z67 .'l .72$ ...126> ..°"'1 o"'1"""'l .:."o'1 E.G .6.l. N <-o 9'p.-.:s ~ -en.7250 ._~ ..10 .g~"SloC' "lO 1: "'1 s:: P "'1 s:: = o . ol:St:l~-SD < O'~ 8"~' E.-t:l.-s ~ '-o".-.~ l:S ('b O °. .86 ~'...! s::oo-~o t-'.s...> ~~t:So~ .:.'1290 .1258 '7i54 -719..o0-~ o~.° ..7186 ."-en -en ~ . °Et:S.7209 ._. s :. ~~~~"'.S. 8 "sO:: ~"'1 + I ~ I ~ ~ O ° .:: .l:S ~ S .-e.oo.x ° oo_.>.Io-°0 ° "C ~ r:r ooo:::T:.~ ::T"O oO°. O s:: ji. ~5>g5»~ ..7QfJ2 '7C12 '7lJ. '71126 '717&7.'. 'S:: o ."s0:":'0s-:: eo:"O a.3"". 4.:::.7?1I1 '/25'4 Crihalo A 1326 ...n"°' OEC..."x 0"'100S " :":Oo "'1000 e.

I '--.q"'~ __ '-----"i:80--5570 ..96J .7IS'ff" ./ _------._-.6.7120""'~7112 . \ 1" ...7062 .7014 .7110 ---. " .. ..7121 / '11" " \ I I ..7205 ..1 \t.~ \ '7153..." sti 71Sa ....I ----------.... '7131 '7711I 719.726>.5950 '7026 '70f/1 ...69/12 .. II II -.. '.7014 . .// "89 . \ 'J--/ \ ..7fJ"5 ..7102 ...70. .7 0S0 .6981 ' . ...'.70'2 '701..10 ..7 .10'2 .--........6982 '695' "70J2 '1100 .7035 "'-:&8&5\ <>6~78 ~6910 . /. \ ' / -~. A ...!J~. \ ...12 '70'911 '7(J)" '76)9 ...706'4 ..E97a \.. '" \ 1/ }.50/....7002 ~069..J. . -..'12 3G '71. . \ 1'1 .~67 .>.\ \ / " .6992 . .\" . I " .6'189' .61 .1992 ..981 '6..<.'_.7140 ..970 (9B{J . /.6962_-::!!""~:.....7Q84 .. \ " . ..717j ) il01 7015 . '69.085 '71'6 ..11st1 '1156 ... \ 6 \ / .61 ~ I --.7115 ." / -.1IJO '71"5: .7rJOb. g \\ I1"..-.~< --'o .7061 .:.......1176 ... 5981 "~7J .... I)'.7(100 \ ...7050 .7tJ5....'12J2 ''1218 '7192 ....7//Z .. ..6987 4-83 .' ..5..... " '1I '7Z87 57 -Q. '~ 06 \ ./-'G992 . .~ '-:.. 6.'60 '717'2 '6996 .62 ...6985 ~\ 6974 '5990.-_ .. .18 ... 71Jl1 '6918 ('1958 .7175 .7024 ...//7 \' '"j .71/4 .....-.7.---.-" ''''"" '.'~90 '6983 '5972 '6951 .. IJ.. 1/16 ... ..-" / . " \ // . _......'7015 __ <7001 .73..715& . .52' '7f)EU '7"5 '7154 1 '7158 .---._.7005 4<990 .717.. ....S "085 ... 97:l ... 1194 --. . '.....7000 . 7205 . ../"-'" . " .-"'" \ .7035 ".8. . '. -'" // : -.... " .713~ . 74 I " '7124 ....'697)\ '6960 /09..71'6 ..5955 '101" . .......'/215 28 '''71 0722.7//0 ..7120 " .'12 75 .

...~OJJ -Q-~~ I 1 .."/ ..... \ \ \ '71~S '71UZ ..'. / -.7(12-0 .~ 6 $O ~/ '697(J --:..(] ..--.7180 .....(J.-1962 .?lOS A7J20 V1 I. . 1 / 1 / I "..7100 '69910 --.7Ia2 ':f .70.-. -.I 12 " "~\. .I ....6987\\..70B" .'.." Dumbrava .702~.7DJO--'7170 '7tl.. '71113 .

_' desenarea . respectînd categoria si semnele conventionale ale acestora.~ . Pe oleata se executa. în creion. sepla..1.. în tus .pe. \A _ selec. nivel.desenarea firelor de vale.în creion verde: firele de vale. .5 rilsi apoi modelarea acestora. .transpunerea pe plan a curbelor de nivel. Pentru aceasta sînt necesare urmatoarele operatii: . interpolate pe oleata (transpunerea.tarea punctelor C'arora li se scne cota pe plan.în creion maro: elementele de relief si valorile lor. .desenarea elementelor de relief. se executa prin &. respectîndu-se prevederile mentionate la subcapitolul 4. în tus sepia.. plan a curbelot de nivel.interpolarea curbelor de nivel cu echidistanta de 0. în tus verde. . desemnd semnele conventionale si scrierea cotelor acestora în tus negru (7.opiere)~. în tus sepia. . Transpunerea pe original a curbelor de nivel si desenarea lor in tus.4. _ stabilirea locului si scrierea valorilor curbelor de .10 puncte pe dm2)..

cu destmatIe speCIala.n: 1: 25 000. I . e. calculul elementelor necesare anumitor activitati (distattte. cu elementele . suprafata terestra... folosite pentru studierea generala sau în detaliu a anumitor zone.relief (elemente si forme de relief) . pe care sînt reprezentate elementele de: planimetrie (cai de comunicatii. ere. asigurînd informatiile necesare asupra zonei. corespunzator situatiti reale de pe teren.' I . 1: 1 000. Ca I 'harta topografica universala tipica.).planuri si harti generale.1.Contin. 1: 500 omo. .). economice .. 96 . . . Într-un sistem de proiectie. Destinatie: . mini. 5. canale etc. profile. . care contin principalele elemente topografiC. . ~Îraie. hidrografie (mari. .plan.. . .planuri si harti universale. turistice.harti geografice la ~ scari mai' mici de 1: 500 000. constructii. CLASIFICAREA PLANURILOR SI HARTI:tOR Clasificarea se face În functie de: Continut: . : 5 00. 1: 10 000. limite administrative. de b~za a tarii noastre.tematIce. 1: 100 ~OO. unghiuri de panta. Eltmentele repre-' zentate îsi pastreaza pozitia relativa.' . fluviala sau maritinia).etc.Capitolul 5 PLANURI SI HARTI Planurile si hartile topografice sînt reprezentari grafice ale elementelor situate pe.0.. geologice. retele de transmisiuni etc.completate. orientari. vegetatie (naturala si cultivata). proiectarea si amplasarea diferitelor obiective. determinarea pozitiei punctelor btc.ate este h~uta. rîuri.uri topogr~fice la: '1. .harti topografice la scari medii: 1: 50000. '1 Scara: ) . I -' hartI topografIce la scan ma.planuri si harti tematice. 1: 500. dt navigatie (aeriana. fluvii. cad~strale.utul acestora este' În raport cu scara de reptezentare si cu destinatia. c.tematice cerute. izvoare. . 1: 2000.planuri de situatie la 1: 100.). localitati. . Acestea servesc ca material cartografic de baza pentru întocmireA hartilor la scari mai mici si pentru întocmirea hartilor tematice.harti topografice la scari mici: 1: 200 000. poate fi considerata harta topografica la scara 1 : 25000.. care se creeaza SI se folosesc pentru rezolvarea unor probleme precis determinate: scolare.

2.cadrul ornamental (se traseaza printr-o linie. Cadrul este f9rmat.. cu dimensiunile determinate a. r.dUlUi.A.1. limiteaza reprezentarea pe planul sau harta topografica. iar meridianele si paralelele prin anumite linii bine determinate. . tara noastra scarile sînt standardizate. ' Cadrul 'planurilor si hartilor este' un sistem complex. I . \ Punctele geodezice de.12 sînt functii continui. \ SIstemul de impArtire pe fOI SI nomenclatura.. ..functie de proiectia aleasa. Orientarea. geografica. . y. dupa coordonatele lor geografice f . suprafata geoidului.2. ".2. x=f. y=/2 (f.. Sistemul acestor linii serveste pentru rdportarea punctelor de baza.' . unde. In.cadrul geografic (se traseaza prm hme dubla. .(f.1. baza (triangulatie si nivel merit) se determina fata de punctul fundamental al triangulatiei. suprafata elipsoidului se reprezinta cu deformari. I î:ptre cadrul geografic si cel ornamental se marcheaza. folOSIt m tara noastra este unic.\ ' . iar 'f . ELEMENTELE BAZEI GEODEZlCE Elipsoidul de referinta. se~unde. .' de regula. 7-Cartografie 97 .:A. . din: '.2. specifice sistemului de proiectie. groasa).'.tara noastra se folosesc proiectiile Gauss si stereografica -' 1970.Â). care limiteaza reprezentarea si pe care se trec anumite date grafice si numerice. . Proiectiile cartografice sînt adoptate prin conventii nationale sau internation. fiind stabilit pe reteaua geografica sau pe reteaua rectangulara). ~lipsoidului în corpul Pamîntului I se refera la stabilirea precisa a coordonatelor geografice il .. atît în cazul proiectiei Gauss cît si în cel al proiectieisteteografice' 1970. retea~. cbrespondentele lor în plan vor avea coordonatele x. ELEMENTELE BAZEI MATEMATICE Proiectia cartografica det~inametoda de trecere a suprafetei elipsoidului terestru pe plan. ELEMENTELE DE BAZA ALE PLANURILOR SI HARTILOR Planurile si hartile topografice se construiesc pe baza unor 'elemente matematice si geodezice. ee " reprezinta suprafata la care se raporteaza rezultatele tuturor masurarilor geoddice si ..div!zata în.cadrul interior (se traseaza prin linie subtire. 5. Ecuatia oritarei proiectii cartografice. . I Scara' este raportul dintre lungimea elementelor liniare' reprezentate .Pe planuri si harti scara este redata numeric' sau grafie. prechm si înaltimea suprafetei elipsoidului fata de geoid" HD Acest punct Ise numeste punct fundamental.. sub forma ei ~enerala este: . . " I pe plan sau pe' harta si corespondentele lor situate pe suprafata ehpSOi. h si. .5. 5.Â.ak în .. ale punctului initial si azimutul A. prin puncte. pe el fimd marcate valorile de latitudine' si longitudine. divizate în minute).. în . b. al acestuia fata de un alt punct învecinat. A si HE formeaza datele geodezice initiale. topofotogrammetrice.). Ca suprafata altimetrica de referinta se considera.

na..in..'... t.'.:L.e ter.. . l' A V " . _ obiectiveecollomice:" uzine. de alte cerinte.'. .l. metr0l. astfel: I ... d.3.. pe strazi. de învatamînt. -. I . unitati de constructii.OOO).sa-si . 5.în .. 98 . .pasaje.strazI.. CONTINUTUL PLANURILOR SI HARTILOR TOPOGRAFICE 5. .. Iar m cazul prOIectIeI stereografice sistemul 1970.' de ocrotirea sanatatii. .'.9~zul proiectiei Gauss sIstemul de coordonate 1942..:cota~olului.ramvais i de trol~~puzfbulevarde. etc. parcuri.d~ come~t et~. ce~e din reteaua dt stat în totalitate...adtI1lDIstratIve. 5. -elemente de gospodarie comunaIa:' retele electrice. '" .ocalitatile . \ reprezentarea strazilor se poate efectua compl~t. '-'.e circulati~.' La scari m~ri (1: 1 000.trotuarele si acostamentele. etc." . 'de cercetare si proiectare. precum si elementele de gospodade 'comunala.transmisiuni.lin~ ~e . '. . de tr~nsp()rt. forma si orientarea.. v'. . aleI. Elementele.pastreze'~ plan pozitia. .. La punctele reteleI de baza SItuate deasupra s olulUI. .. cutoalle . componente tre:bui~.cladiri cu' destinatie' de locuinte si' anexe gospodaresti.:2. . punctele retelei de nivelment se trec prin selectie.punctele retele! topografice se reprezmta m totahtate. redîndu-se p.art~~ .. . de ca. hnga semritil cOllventional se scrie "cota. cai.3.. lînga\ semnul convetlti~ nalse scrie co~a. .quqsabila.' I . .de apa. PUNCTE DE BAZA Pe hartile si .31. iar cele din retelele locale se aleg astfel ca densitatea lor sa nu fie mai mare de 4 puncte pe dm2. de t.latie s~ reprezintageneralizatsauGu toate elementele componente. .oficare etc. pIete. împrejmuiri si vegetatie.1 . '. I de.1. ..Sistemul de coordonate se adopta în fiecare tara în functie de proiectie si.:Artereledecircu. ".~ l respectiv" conform prevederilor de la capitolul 2. ' . .stalatiile . în localitati sînt urmatoarele tipuri de elemente topografice: ' ':-:""f. de educati( fiiica'etc.planurile topografice trebuie sa se repryzinte reteaua de baza."se .prill semnele conventionale specifice categoriei fiecarui punct. . cotele se senu sub forma de fractie: la i numarator cota punctului marcat si la numit() r. . în ~scuaruri..'" . .I ' . . .2.aferente acestora..IOe asemenea..artt):"ed... . în tara noa~tra Ase foloseste . --:: (Jblectlve SOCIal-culturale: msbtl1tn. în functie de posibilitatile de redare la scara. '. yulturale.se scrienum~le punctul~ si "cota. . 'Cota SI numele fiecarUI punct se plaseaza fata de semnul convention." 1.punctele retelei geodezice se reprezinta in totalitate.mtran.1. LOCALITATI .'.lizare.m.' '. ferate.reprezinta prin elementele topografice cOfponente.3.'. '.. lînga semnul conventional .. . fabrici. În functie de" scara planului. .conform situatiei depe teren.' .

CONSTRUCTII INDUSTlUALJi:.. . etc. însotite de inscriptii explicative. etc. forma. troitele.". .. xedau . . " Terenurile de-sport se reprezinta în functie de scaraplan'uluil de marime .'sem-b.. Acestea se redau prin semnele lor conventionale. s~mn. . amenajare' prin: împrejmuiri.. rezervoare. '~J~ 1 Serele se' reprezinta dupa conturul lor real. prin semnul. se plaseaza pe locul cladirii principale.fidela ~situatiei a~borescen~e ~xistente. . Dtlca reprezentarea nu se poate efectua la.. . de. cosuri. ' .' " . d~ circulatIe Intenoare SI elemente.. cu situatia din teren. Exploatarile miniere la suprafata se. anumite elemente se reprezinta pe schite separatb.3. AGRICOLE SI EXPLOATARI Constructiile industriale si agricole situateînafaralocalit&tilor se reprezinta prin semnele conventionale aleelementelorcomponente:îmPirejmuiri.. " '. Prin generalizare se pot elimina: cladirile nepermanente..a... zinta în functie de densitate si de scar. artere de circulatie. prin:' Jrr1prejmuiri.setnnul conventional specific.se cartarea' acestora în funotie de scara. .conQupte.1 . . deasemenea. "recipiente.conve. ... fara însemnatate: . . Cladmle cu destmatlede locumte SI anexele gospodarestl'serepre . dareJti si.' in.latiilor. . ["i Obiectivele sodal-culturale se reprezinta. vegetatie'.' . însotite de inscriptii explicative.' co?v~ntionale ale elementelor si insta.ri. teprezinta"p[rin.castele de apa. ..'. crucile si alte elemente comlruite..\'se generalizeaza. respectîndu. prin 'semnele lor conventionale.se"p[a!. c~i~ unele clad~ri vlo~uibile ~ici.si de gradul de.plaseazl\i pe1qcul intrarii în subteran.tive'~e econ?mice se reprezint~ prin:' î~J?rej~~. conturul terenului. prip redarea cîtmai . se Irepr'ezintal cladirile permanente. . ' . cladirile' componente. Acestea se. ele . pastrîndu-sepozitia.. rezervoarelor si cladirilor. artere de circulatie. fara a' în~ar:a..daca..htional specific si al elementelor interioare: alei. silozuri. 'scara. artere de circulatie si cladirile respective însotite de insdriptii explicative.sotite... începînd cu scara 1 : 5 000 trebuie sa se generalizeze uneleeledente. ~\ . Halele" ~telierele " magaziile si depozitele ser:eprezinta cu semnul conventional de cladire. cladiri etc. Semnul conventional al statieLde alimentare auto '. se reprezinta monumentele. " 1 .' . tribune.anexele gds po.sc. . Depozitele de gaze sau petrol se reprezinta." . cladm._.'~erzi dm parcun SI scuarun se reprezInta prm semnulconvenllOnal de arqort si gazon .în~otite de in~c~il?tii explicat~ve.. . constrwte: COSUrI. De regula.pentru suprafetele acoperite cu iarba' si fiorL 5. lmprejmumle se reprezInta In totalItate sau se generalIzeaza prm eliminarea celor mici si fara importanta. .. turnuri de racire. 'dimensiunile si orientarea corespunzator. I1\iP:tl1exphcatlye. 7* Y--.3. care au caracter permanent si constituie importante puncte'de1brien'tare.f.1.ul conventional de rezerVOfse plaseaza pe locul fiecaruia. ...' în.biec. prin semneleconven~ionale ale' împrejmuirii. nu. de exemplu retelele edili tare subterane. . Z6nde. \ o..'. Reprezen\tarea se completeaza cu inscri~ explicative referitoare la profilul" 09iectivului respectiv. seaza pe Jocul unde sînt instalate pompele. .. rezervoare de iapa (:9\ o . . î~ mod inutil' pianl:lI.'---:-' . cladiri.' Semnele conventionale ale galerii lor de mina se . Interiorul cvartalelor se clompleteaza cu vegetatia existenta. . în unele situatii. Daca este posibil. . artere...

castelelorde apa.2mm.constructiile anexe: cladirile statiilor." etc. cu exceptia celor situate lînga caile ferate. benzi transportoare. drumunsi constructii anexe.liniile 'de cale ferata. COIlstructiile . 5. troleibuz. în afar~ localitatilor se. cantoanelor. prin semnele conventionale specifice.5 mm. 5. Conductele' de petrol. magaziilor. tramv~i. cît si în afara localitatilor. tU!1~~e." ' I . plasîndu-se axa semn~lor conven100 . Reprezentarea se reallzeaza prIn semnele conventIOnale respective. La liniile duble care nu se pot reprezenta la scara. ramblee. Statiile de transformatoare electrice se reprezinta în totalitate. Pe planurile la scara 1: l 000 si 1: 2 000. tIuble). p~~areleetc.." se reprezinta stîlpii de sustinere ai liniilor electrice si de transmisiuni la scarile 1: l 000 si 1: 2000. în construttie. DE TRANSMISIUNI SI CONDUCTE Liniile electrice situate în afara localitatilor se reprezinta în totalitate.ta toate liniile. Liniile de transmisiuni situate în afara localitatilpr se ~eprezinta în totalitate. linii de metrou. îns9tite de cobstructii aferente: statii depompare. Liniile de cale ferata se reprezinta conform pozitiei real~. precum si c~>nductele.numarul liniilor (simple. semnele conventionale ale acestora pot fi deplasate fata de pozitia reala cu valori pîna la 0. In int'eriorul localitat ilor..3. atît în interiorul. semnale lurmnoase etc. .5: RETELE DE COMUNICATIT Retelele de comunicatie sînt formate din: cai ferate. Diesel sau cu abur) si starea lor (îri exploatare.anexe si instalatiile pentru dirijarea circulatiei se reprezint a prin semnele lor conventionale. . reprezinta în totalitate. axa spatiului dintre linii. . In statii se 'reprezinta linia prin. de compresiune"camine de vizitare letc. diferentiate) dupa natura stîlpilor de sustinere. ~ lllstalatn pentru dirIjarea cIrculatIeI: semafoare.' demontate). funicular. de aer.>~ullocalitatilor. iar celelalte prin linii continui Icu grosimea de 0.3. pastrîndu-se legatura cu celelalte ~lemente pentru asigurarea claritatii planului si reprezentarea corecta a" elementelor principale . pastrîndu-se pozitia Ilor.000. UNIT ELECTRICE. haltelor. sosele. diferentiate în functie de: latimea ecartamentului (normale sau înguste). însotite de inscriptii explicative referitoare la tensiunea curentului. . pentru cele instalate subteran. I ' .Soselele 'si drumurile se reprezinta în' functie de caracteristicile lor. teleferic. Reteaua de cai ferate se reprezinta prin: . zidhri de sprijin si.a scarile mai mici de 1: 5. l)aca nu se pot reprezen. . pod~ri. pentru cele instalate la suprafata si prin elemen~ele aferente situate la suprafata. de gaze si de apa. 1'" . de co~solidare.. .cipil1a prin Semn conventional. I:. la suprafata sau subterane. acestea se' t:eprezinta si ~ interi<. felul tractiunii (electrificate. depourilor. axa sempului co~ventional se plaseaza pe. Conductele de apa SI de abur se reprezinta numaI daca sînt instalate în afara serei. ~bur-l' term~ficare SI canahzare. debleuri. se scrie pumarul lor. ' " I .4.

arb~ri e~c. dispun la. cu latimea partii carosabile de c. diferentiindu-se dupa materialul de' constructie si dimensiuni .benzi. 1 . acesteia. obligatoriu la schimbarile de directie lale elementelor respective. ~iatra sparta. hidrografie si relief prin care trece f~ontiera de stat se reprezinta în tot!llitate. cu raze de curbura mai mari de 50 m si pante mai mici de 10%. cu latimea partii carosabile de cel putin 4 m. fara fundatie si acoperire solida. cu doua sensuri de circulatie si cel putin patru..autostrazi.grafic. a liniilor de somiera sau a altor elemente topografice liniare. nu rezulta diar pozitia . Partea carosabila este întretinuta . a canalelor. FRONTIERE. existetite de obicei în zonele de deal si munte.poteci permanente pentru transporturi samarizate si poteci I de picior. De asemenea. stîlpii de frontiera în totalitate. ~ladiri. indicata prin numele celei mai apropiate localitati' sau element geo. linii de tran~misiuni. neprofilate si neacoperite. se deseneaza grupele acolo unde." . raza de curbura minima de 150 m si pante mai mici deI4%. Reprezentarea va fi ' însotita de datele caracteristice referitoare la materialuldeacopedre Si la dimensiuni. \ . se traseaza astfel: Wl . asfalt sau pavele.tionale pe axa soselelor si a drumurilor respective. se reprezinta prin grupe de 3 -4 elem~nte ale semnului conventional. debleuri...acoperite cu asfalt. batatorite de mijloacele de transport. unesc de obicei localitatile sau servesc ca' iesiri din localitati spre drumuri.cu diferite materiale: pietris. sosele Si drumun se reprezmta 10 totahtate. pietre kilom~~rice. acoperite cu beton. Grupele se. intervale de 4 . pavele. ' " Reprezentarea soselelor si a drumurilor va fi completata cu: raml1>lee. folosind:u-se punctele raportate prin coordonate. Semnul conventional de -frontiera' se traseaza între punctele raportateJ în asa fel încît sa rezulte dar apartenenta de stat a eltmentelor topograifice de pe frontiera.sosele. Podurl1e de pe calle ferate.. . . piatra sparta sau pietris. LIMITE SI IMPREJMUIlU Frontiera de stat se reprezinta conform pozitiei reale. 5. acoperite cu beton. se reprezinta bornele si. .drumuri naturale imbunatatite. P~ plan. \ Elementele de planimetrie. prin lipsa semnului conventional de frontiera sau limita. . face circulatia mijloacelor de transport pentru lucrari agricole si exploatari forestiere. de' regula. si valoarea distahtei. Soselele si drumurile se clasifica' astfel: '. Ocolesc localitatile si se intersecteaza C"tl alte drumuri la niveluri diferite..1 . cu datele -caracteristice specifice. semnele conventionale ale cailor ferate si ale soselelor vor fi însotite de inscriptia directiei. nisip etc.. piatra bruta. una fata de alta si în mod. I Semnul conventional de frontiera sau limita administrativa în' cazul cind acestea sînt de-a lungul elementelor topografice. . a santurilor.6. 6 em.sosele modernizate.drumuri de exploatare permanente" pe care s~. asfalt sau pavele. de categorie superioara.drumuri naturale. . La cadrul planului. putin 6 m. Frontierele si limitele administrative situate de-a lungul cailor de comunicatie. cu latimea partii carosabile ' de cel putin 14 m.3.

viroage. în afara localitatilor. de adîncimea si gradul de amenajare aliinalurilor. în functie de latimea lor.elementulUI topografic pe care frontiera sau lImIta administr.rîurile si pîraiele. cele termale .\. izvoatelesi fintîriile. nivelului apei. I '. în functie de natiura si matimea Jor" astfel: " " I -. realitate.iHe ele . 'La. .zitia" iar elementul tepografic respectiv se deplasea~a.ati:va este în. I ' . I . ' I ' . rl'ladi.t:hidrOgrafiCe care se reprezinta pe Planurile l si hartile '"..împrejmuirile se reprezinta prin selectie.. lacurilor... alternativ. cele cu înaltimi mai m'ari de 1 m... ale elementelor topografice. al liniilor de somiera sau al altor el.3 mm de acestea. drurhuri. în functie de/ scara planului. plasa de sîrma si.' ~ pe mijlocul apelor curgatoare. prinliniepunctata de. dar 'semnul conventional al. I . ' \ "'-.mal' ale. Limitel. î~ totalitate. în aceasta situatie. . liniare. Cele din localitati se selectionea za Jnfunctie de scara planului. se scrie valoarea înaltimii. ' . topografice" daca frontiera sau limita trece pe imijlocul lor si sem~ul conventional al elementelor respective permite tr~sarea frontiereisau limitei administrative. . . îd..7.'{.3. cazul limitelor \ administrative se" pastreaza pozitia elementelor topogtafice si se traseazay limit8.po..permanente ale elementelor de vegetatie si de sql se reprezintl. daca frontierasau limita administrativa trece prin mijlocul lor. se tedau toate bratele 'cu lungimi mai mari de 1 cmpe plan..de frontiera sau limi~a administrativa.. pîraie.3mm de semnul conventional al frontierei. ' . jghea102 .-' pe acea parte a. pastrînd o distanta de 0. "'Liniile de mal se redau. lungimea si permanenta lor. zidurile de piatra. Nu \se traseaza limita acolo unde suprafetele sînt conturate de.'. se suprapune cu lImItele de Judet. Izvoarele si flntînile se reprezinta în totalitate.. elementelor respective nu' permite si trasarea sebnului conventional . 1. în cazul cînd acestea sînt Pe marginea elementelor topografice. . l '<. --. iar celelalte prin selectie. .diferentiate' dupa gradul de amenaJare. culoare neagra pentru elementele de vegetatie si de culoare sepia pentru suprafetele de nisipuri. Zidurile si valurile istorice se reprezinta' în totalitate daca au lungimi mai mari de Hcm pe plan. " . santuri" împrejmuiri. " . '. la 0. ' La pîraiele si rîurile cu apa permanenta. RETEAUA mDROGRAFICA t9'P~~~~. elementele topografice liniare (rîuri.e. sîrma ghimpata.L.gardurile din lemn.'(' lin. \. . .redîndu.se celerbai importante. frontiera îsi pastreaza. Daca frontIera de stat. daca au lun~ gimemai mare de lcm pe plan.. limite administrative etc. caramida si gardurile metalice..emente. .constructiile anexe ale retelei hidrograJice. în functie de natura malurilorsi constanta.) . -' .. gardurileviicare împrejmuies~obiective economice si sociale.sau minerale si cele amenajate. în functi e de :caracteristicile lor. Canalutile.~ canaluri pentru irigatii sau' desecari. .. "~ l' 5. fluviilor si rîuriloli. atunCI se reprezinta numai frontiera de stat.:e~~n. " " ' 1 ' . pe ambele parti.

eprezinta vegetatia existenta. semn conventional.adîncimea si calitatea apei. . trasate pentru re. 1 cm. 10.' . Constructiile anexe ale retelei. lacuri. _ \ Curbele de nivel se traseaza pe toata suprafata planului sau a hartii topografice. hidrometrice etc. gropi. -. pentru echidistanta. pe plan. . confluente. '..' .'. Ec~idistantele. gropile sidunele active cu valori mai mici decît valoarea echidistantei se. . . datele caracteristice se scriu astfel: . reprezinta prin. De exemplu. fluvii.or de nivel.1 i mm.latimea si adîncimea apei. \ Terenurile cu saraturi si cele cu mlastini se reprezinta daca au supra. pe regula. prin combinarea semnelor conventionale. si citirea usoara a reliefului reprezentat..' 111 de: O.scara si complexitat ea . cariere. lînga ~emnele conventionale' ale acestora trebuie sa se scrie valorile caracteristice. . fete mai mari de 50 mm2 pe plan.sageti care indica direclP si viteza de curgerea a.. 20 m .-. Pe fiesareplan sau harta topografica' se scnu cotele la:puncteleJ'eteltI de baza. p<i>sturi . punctele caracteristice ale reliefului. baraje. cu densitatea stabilita (7. ELEMENTE DE SOL SI VEGETATIE Relieful se.principale. rn:ari de. ..'care sasy asigure. de: O. si la intervale de 10. exceptînd: suprafetele ocupate de mare. viroage. în\' locurile caracteristice.. . 40 m.nirnetr~e si altimetrie cu caracter permanent. 5.' . J. etc.valori cu adîncimea malurilor si dimensiunile digurilor.. pla. rîpe.. . .. bacuri. .. '.'. o repartizare cît mai unitara pe întreagasuprafat~. \ Su. 1a fintîni si laFuri.rin linii continue cu grosimea' de 0. mai. Ridicaturile. la: cascade.pei. ' -. semne conventionale si puncte cotate . . prin curbe de nivel.8. care se deseneaza p. .. 30. curbele de nivell se Impart astfel: -' normale. în mlastini se r. curbel. terase..-~ burile..liere maxima. cu valoare de 1/2' din echidistanta. ~ _ . în ansamblu. hidrografice se reprezinta cu deta.prafetele msipoase se reprezinta daca sînt. desenate prin linii continue cu grosimea de 0. se . mede relief.. mlastini. JO valori pe dm2) în functie de.3. se reprezinta prin semnele lor conventionale. stîndi. diguri.' . Elementele de relief: rupturi de teren. 5. '. saraturi. santuri etc. RELIEF.I I 't"--..irigatii si desecari se reprezinta în functie de dimensiunile si importanta lor.. prezentarea cît mai fidela a unor forme de relief caracteristice.' .reFefului. _. cu valoarea egala cu echidistanta. iar cele cJ valori mai mari. conductele si. 15. canaluri' si. a caror valoare este multiplu de 4 sau 5 a echidistantei. .. '. debleuri. viroage si rîpe. trasate pentru scoaterea în evidenta a anumitqr fO[. 20. . \..15 cm pe plan.' \ . Pentru manrea expresl~ yitatii. la: vaduri. ajutatoare. cot~ pe malul apelor. punctele de detaliu prin .stabilesc}~ funCtieI ~e scaraplanulm SI de accidentatm terenulUI. ramblee. \ . 10. \ . elementele de'.. .2 mm. accidentale. 103 . i. rîuri si canaluri.\ La reteaua hidrografica. santurile con~truite pentru-. peptru echidistanta de 1. '. prin semnele conventionale speCifice.0 m.. reprezinta prin' curbe de nivel.

specific. pin. vii.5. L. la scari mai mici d e 1 : 5 000.si hartile t.1. Al (5~4x841 mm).lo"ngitudine A . la scan maI man de 1: 2 000. se întocmesc pe formate STAS sau pe formate de 50 x l 50 cm. jnepeni. avînd la baza harta la Scara: 1: 1 ogo 000. care se traseaza dupa anumite principi~ în func~ie de scara si de supr~f~ta r~preze~tata'1 . drumuri. executate pe suprafete limitate. ' Prin paduri se reprezinta si celelalte elemente topografice: poieni.hartile topografice. A2 (420 x 594mm) sau pe formate stabilite conventional. Impar tIrea supr~feteI terestre In zone (pe latItudme) SI In fuse (pe IpngItudme). stejar. pepimere. foioase sau mixte . ranstI. Pentru aceasta se traseaza conturul zonei pe o harta la scara convenabila si sb întocmeste schita cu dispunerea plap.opo?rafice .de 1 : 5 O~O. CADRUL PLANURILOR SI HARTILOR TOPOGRAFICE Planurile si har.. Ter. Ambele proiectii folosescacel asi sistem de împartire si nomenclatura. Semnele conv. 5.4.: '\ . I în figura. finete. 1. precum. De regula. artar etc..datele caracteristice se refera la înaltimea medie a copacilor si diametru! mediu la înaltimea de 1.la. . . smt del~mItate de carOla]ul geogIiafIc.toriul tarii noastre se-a. se reprezinta prin contur si semn' 'conventional . -. în tara noastra plan~rile si hartile topografice se întocmesc în proiectie cilindrica transversala G\auss pe fuse de 3o sau de 60 si în proiectia stereografica -1970. linii electrice sau de transmisiuni etc.K. delimitate pe reteaua rectangulat:a la valoarea de 0.specia: brad.flape zonele not~J~.. se se întocmesc pe formate STAS: Ao (841 xl 189 mm).scari mai mi?i . Aceleasi reguli se apl~ca si pentru vegetatia cultivata: livezi.2. si notarea acestora. . exe:. ierburi naturale. semne conventi~nale. daca sînt mai ma'ri de 1 cm2 pe plan.avmd dimensiunile prezeJ1tate în tabelul 5...si date carac~e~istice~ diferentia~e. Planurile topografice . arse.tile sînt delimitate de cadru.starea padurll: mature.50 m fata de sol. fag. tmere. izlazuri etc. I Planurile . astfel: I " . Împartirea acestora este unitara. este aratata în figura 5.4. . M ~i pe fusele notate 34 si 35.1 se prezinta o portiune din harta de învatamînt la scara 1 : 25000. Planurile si . I .cutate pe suprafete man.entionale de vegetatie se pot combina pentru redarea cît mai fidela a situatiei din teren. pItIce.5 sau km întreg. I Suprafetele compacte cu tufaris. Daca sfprafetele sînt mai mici de 1 cm2 .L IMPARTIREA PE FOI SI NOMENCLATURA împartirea si dimensiunile foilor. plan unle topografice. sînt delimitate pe caroiajulgeografic. fiird delimitate de caroiajul rectangular.la~ scari mai mari 1 : 2000. tei. 16~.selor.are are dime!1siuni: pe" latitudine <P _~o ~i pe . avînd forma hnor trapeze. uscate sau taiate. . c. linii de somiera. 104 . 5. culturi tehnice etc. Suprafetele acoperite cu paduri se reprezinta prin linie de contur. " . dobonte de furtuna.grupa: conifere. maracinis. nu se mai contureaza.

o 0° 6° 17° 78° 2/fO JO" heo 8 . ' \ .3. Fig.3. De-asemenea în talJelul 5 l 13 25 37 49 [-3S 6 IV D VI Fig. se trateaza concomitent cu nomenclatura acestora.2. JI '32 33 3* JS. 5. împartirea pentru harta. Nomenclatura este proprie fiecarei scari. care înlocuiestb titlul. coresp. în continuare pentru hartile si planurile la scan ~ai mari de l : l 000 000. 1(J(J{)000 105 .. 1. nomenclatura este formata din litera cu care este notata zona si din numarul fusului. Nomenclatura hartilor si a planurilor topografice este un siStem de notare al foilor de harti si planuri topografice. la scara 1 : 1 000000.2). împartirea de la scara 1 : 1 000000 pîna la scara 1 : 100000. 36 C' \ M o .unzator cu împartirea foilor de harta. împartirea. 5.. rm\ L \ /( \ J '6~ c \ c \ B Ee Uif 10 fiI A ° . derivînd una din alta. Modul de.poate fi urmarit în figura 5. de Jxemplu L-35 (fig. 5. împartire ~ foilor de harta la scara l : l 000000 pîna la scara l : 100 OOO. Pentru harta la scara 1: l 000 000.

C. 256 1'15" . III. Nomenclatura unei foi de harta va fi fQrmata din nomenclatura hartii .4. XXXVI 40' 1° I. b. de la vest spre est si de la Inord spre sud.. la care se adauga litera majuscula corespunzatoare zonei. 5. 144 20' 30' \ 370 400 'o' 1 : 50000 L-36-16-C 1 : 100000 4 A. 1'52". Nomenclatura unei foi de harta va fi formata din nomenclatura initiala~ la care se adauga c~fra araba corespunzatoare zonei.. adauga cifta romana corespunzatoare zonei. de la vest spre est si de la nord spre sud. 2'30" 3'45" \ 463 500 \ 1 : 5000 L-35-16-(53) 256 4 1. e~emplu: L-35-XVI (fig.D 2° 3° \ 445 480 " l : 200 000 L-35~XVI 36 9 1.-. .3).1 Smemm de imparpre pe foi d~ harta si nomenclatura. împartirea! ei efectuînduse în continuare.C. de exemplu: L-35-16 (fig..D 10' 15' 1 370 400 4 1 : 25000 L-35-16-B-a 16 4 a. de harti t?~ Notarea în ~ Scara Nomenclatura cuprinse în r cadrul fiefoaia: " ". Pentru hartile si planurile topografice la scari mai mari de 1: 100000. Nomenclatura Jnei foi de harta va fi formata din nomenclatura initiala.1 pye " lonSitu-\ x ~'[ dine ciine (mIIi) (1nmJ " 1: 1000000 L-35 1:1000000 4° 6° \ . 5.. .3. . mane.. se considera ca baza hattala aceasta scara (1 : 100 000). care se noteaz~ cu cifre arabe. d 5' 7'30" \ 370 400 1 : 10000 L-35-16~B-c-3 64 4 1.2. Pentru harta' la scara 1: 100 000" zona corespunzatoare hartii la scara 1 : 1000000 se împarte în 144 parti (l2x 12). pe \ pe 1u'" ' latitu.. fum profectia Gauss si stereogrmca . I Pentru harta la scara 1: 500 000. corelatia acestora cu scara si' dimensiunile foilor de harta.0 zona corespunzato~r9 h~rtii la scara 1: 1 000000 se Imparte In 36 partI (6 x 6).2. II. . '.3). l \& d ~t.. Nomenclatura unei foi de harta va fi formata din nomenclatura initiala. IV se arata sistemul de împartire pe foi de harta si cum se formeaza noJenclaturile. 463 500 L-35-16~B-d-4-III 1.zona corespunzatoare hartii la scara 1: 100000 se împarte În 4 parti (2 x 2)" care se" noteaza cu primele litere majuscule ale alfabetului latin. Pentru harta la scara 1: 50 dOO. . 106 . de. carei foi pe .Tabelul 5. I Pentru harta' la A scara Al: 200~00.)'«. 5\. II. D' 1. de la vest spre est si de la nord spre sud.c. la care se. care se noteaza cu cIfre ro.B. .370 400 1 : 100000 L-35-16 144 4 1.3). 'zona corespunzatoare hartii la scara : 1000 000 se împarte în 4 parti (2 x 2) care se note-aza cu primele litere }najuscule ale alfabetului latin.197@. 5.. ' lmenSlunea cadrrlor Nr.2.445 480 1 1 : 500 000 L-35-C 4 4 A.B. de exem~lu: L-'35-C (fig. de la vest spre est si de la nord spre sud.

de exemplu: L-35-16-C (fig. se împarte în 4 parti (2 x 2). Se folosesc doua sisteme de .4). 1Il~ IV 1 100000 \ Pentru planul la scara 1: 10000.:25 000. z~ma corespunzatoare unei . . zona corespunzatoare unei harti la scara 1 : ~5 000 se împarte În 4 parti (2 x 2). -de baza la scara 1 : 100000.în al doilea caz. . Nomenclatura unei foi de plan va fi formata din nomenclatura hartii la scara 1 .4). de exemplu: L-35-16-B-a (fig . de la vest spre est si de la nord spre sud . în paranteza. b\ \ J. la care se adauga.nei. d \ I \ \1 ~4\ . 5. la care se adauga cifra romana corespunzatoare zonei. la care se adauga litera minuscula corespunzatoare zd\. la care se adauga litera majuscl. ' \. suprafata rezultata din împartirea zonei planului la scara 1 : 10 000 în 4 parti se noteaza cu cifre romane. care se noteaza cu priknele litere minuscule ale alfabetului latin.parti. care se .harti la scara 1 : 100000 se împarte în 256 parti (16 x 16) ceea ce este similar cu împartirea zonei unui plan la scara 1 : 10 000 în 4.5:4). Nomenclatura unei foi de harta va fi formata din nomenclatura Hartii la soara 1 : 50000.Ila corespunzatoar e zonei.35-16. zona corespunzatoare unei harti la scara 1 : 50000. cifra araba corespunzatoare zonei. de exemplu: L. .scara 1. Nomenclatura unei foi de plan va fi formata din nomenclatura hartii la scara 1 : 100 000. împartirea de 113 la scara 1 : 100 000 pîna la. notari si nomenclaturi: .: 5 000.107 1 3 o ' '2 4 2 J 4 5 6 7 33 6S 11 49 81 Fig.adauga cifd araba corespunzatoare zonei.6.B-d-4III (fig. -de exemplu: L-35-16-B-c-3 (fig.în primul caZ. 5. \ Pentru' planul la scara 1:5 000. de la vest spre est si de la nord Ispre sud. 5. 5. .noteaza cu cifre arabe dt la vest spre est si de la nord spre sud. Nomenclatura unei foi de plan va fi formata din nomenclatura planului la scara 1 : 10000. de exemplu: L-35-1. la due se. suprafetele rezultate din împartirea zonei în 256 parti se noteaza cu cifre. .4). Pentru harta la scara 1: 25000.4. arabe.:(53)..

Io.o.r.menclatura a hartilo.menclatura planurilo. este fo.r. 5. o. I Pentru asigurarea cerintelor curente.rase.si ~o.pograficecare se înto.sitsistemul de împartire si no. 5.r.nul taru. n<:>menclatt~rile.5.5. care cuprind. to. unde nu s-a fo.calitatile (municipii.Io.rtlUne este prezentata Ul figura 5. prezentate anterio. s-au întocmit grafice de raco.ate deduce p6zitia harti!o. J Acesta s -a mto.ate judetele.nat~le geog~afice ale acesto. Opo. GRAFICUL GENERAL DE RACORDARE A HARTILOR TOPOGRAFICE Pentru identificarea cu usurinta a unei harti sau plan s-a Înto..rmat de regula din titlul lucrarii la care se adauga numarul plansei.ate lo.menclatura generala. co.cmesc pentru anumite zo.respunzator cu sistemul de împartire si de no. în plus fata de grafi~ul general. Graficul.rdare. Fig.No.ne.ra.~do.r to.r. Graficul general de racordare a hartilor topografice. 108 .cmit un grafic general de raco.CmIt pentru mtreg terIto.seste co. daca planul este co. din care se po.2.mune) cu limitele lo.rdare pentru to.4. se fo.mpus din mai multe planse.

liniile.priti segmente desenate în afara cadrului ornamental.5.cadrul interior limiteaza reprezentarea pe harta sau pe' p. municipiilor. I Reteaua geografica. de cadrul interior. 5. între cadrul interior si cel geografic se traseaza. de o parte si de alta a frontierei de stat: . Se traseaza prin linii drepte. unind colturile care s-au raportat prin coordonate. .numele statelor. Elementele cadrului. asa cum se arata pe modelul din figura 5.' '3409 Reteaua reclr:mgu faNi He/eau(J fwdrmgu/arO / a fusu/uivecin 84 5410 CaiJlYJl orn.cadrul ornamental se traseaza printr-o linie groasa de 1 mm.4. .an:BJrfa. divizata în functie de scara. Numele acestora se însoteste de prepozitia "de".tuate pîna la 2° departare pe longitudine fata de meridianul ma~ginal al fusului.! În/el"io'" Fig.a numele nu estel titlul planului. I In figura 5. segmente valorile de latitudine si longitudine. da(i.. . Linia dubla sbînnegreste alternativ. .paralele si meridiarle sau reteaua rectangulara. La hartile si planurile topografice întocmite în proiectia' Gauss. si anume pentru cele aflate deasupra si la dreapta valorilor pare. la intervale corespunzatoare scarii. geografica . "si\. se marcheaza reteaua rectangulara a fusului vecin. ELEMENTELE CADRULUI Cadrul hartilor si planurilor topografice este un sistem cOllflplex care limiteaza reprezentarea si pe care se trec anumite date grafice si numerice. . între cadrul interior si cel geografic se scriu: . El reprezinta' reteaua.6. . oraselor si comunelor. 109 . 1.cadru este însotita de valorile respective. sau dac.a nu au numele scris pe plansa respectiva.7 se prezinta exemple de acest fel.3.6. si rectangulara trasata pe . . 1 Cadrul geografic I Cedru. numele localitatilor spre care merg caile de comunicatie si distanta pînala aceste localitaii. traseaza prin linie dubla (cu interval de 1 mm). de o parte SI de alta a limitelor acestora. -. care marcheaza reteaua rectangulara.lanul respeCtiv.cadrul geografic se. Morcarea /atifudim. Pe acesta sînt mJrcate prin. reteaua geografica.numele localitatilor reprezentate pe mai. la distanta de 7 rIfn. I între cadrul geografic si cel ornamental se marcheaza. pe intervale de un minut.numele judetelor. multe planse. Cadrul este format din trei parti: . prin puncte. . la distanta de 1 mm de cadrul geografic.

Un exemplu se arata În figura 5. ~~~. h Scara. i Schema pantelor. .0°52' 2°14' '..~~. . .==-===-~~ Q\VQ 1-_-_h =1 D=JGJIG Fig.Convergenta medie a meridianelor . stabilit pentru evidenta automatizata. c Codul.--====-----= I m Fig. . . .. I f Schita declinatiei magnetice si valorile acesteia. . .9. numerica.. plasate conform figurii 5.meridianelor Sl declinatiei magnetice. . .11. . de exemplu: . Inscriptii' din afara cadrului. cu ajutorul acesteia se obtin v~lorile unghiurilor de panta 'În functie de distanta dintre curbele de nivel si de echidistanta..10. In' afara cadrului ornamental al hartilor si al planurilor topografice mai sînt. În urmatoarea ordine de la a la 1: . .8.Consla i I / . d Caracterul hartii sau al planului (nesecret. Sub schema se scrie valoarea echidistantei. secret de' serviciu.Declinatia magnetica În anul 1992 . . 3°06' 0°03' . sistemul de proiectile si sistemul de referinta altimetric..7. secret). 5. Exemple de scriere pe cadru.. . .~LLJ.. . .1 . 5. .8.Variatia anuala a declinatiei . I e Valorile convergentei. b Nomenclatura hartii sau a planului topografic. g Schita anomaliilor magnetice (acolo unde este cazul).d : c I 'O a b --CCJ-. . scara grafica. . necesare unele inscriptii. . a Numele statului si numele institutiei care a executat lucranea. un exemplu se arata În figura 5. ..I . . -' Abaterea acului magnetic fata de reteaua rectangulara . 110 Jud. un exemplu se arata În figura 5.

' cadrul acestora va fi format din caetirul interior si cadrul ornamentaL Cadrul ornamentalpoate fi chenarth plansei. Hartile si planurile topografice se folosesc în toate activitatile legate. La planurile topografice la scari mai mari. k Date privind întocmirea planului. I 1 Nomenclatura hartilor sau a planurilor cu care se racordeaza. de 1: 5 000. 5. ~ si d. j Schema limitelor administrative.~lui. .reasi. sistemul de proiectie si de referinta altimetric.1970 . 5m Fig. care constitUIe elementele de baza pentru efectuarea ._---'. prospect~. de w studiul. Sistem de referinta alfimefric . 5.cercetarea. Deasupra laturii de nord se trec inscriptiile prevazute la a. Schema pantelor.10.tuturor genurilor de lucrari. folosirea teren. . Schita dec1inatiei magnetice 10050 O blalijîlIW'Iil'!jî!d 1:5000 100 200 I I 300 I 400m t I ?roiec!ie stereografica .Marea Neagra Fig. 111 . careI se întocmesc pe formate STAS.Fig. I în general hartile si planurile topografice se folosesc pe teren si la birou pentru rezolvarea anumitor probleme si ca material cartografic de baza. . 5.' . Scara. referitoare la operatiile efectuate si anul executiei..11.9. . ~.5. FOLOSIREA HARTILOR SI A PLANURILOR TOPOGRAFICE . IAc~st~a furmzeaza un mare volum de mformatll referItoare la teren. 5. iar în indicator se trec datele prevazute la hsi k. . ...

valori reale Csx-15. SIP~NURILOR TOP?GRAFICE . I Determinarea punctului de statie se face dupa executarea orientarii. acestea se teduc la s cara si cu ajutorul unui compas se traseaza arcele de cerc corespunzatoare distantelo r reduse. .. rectangulare ale punctului A. .9). I Orientarea fata de detaliile din teren se face prin identificarea pe harta si pe teren a unor punl. pîna cînd VÎrful nordic al acului magnetic indica gradatia ce reprezinta valoarea declinatiei magnetice (v.EME CARE SE REZOLVA CU AJUTORUL HARTILOR v.Identificarea pe teren a unor detalii reprezentate pe harta se efectueaza prin orientarea hartii. 5. Pe teren hartIle SI planurIle se pot folosI pentru orIentare. sau fata de detaliile din teren.12 o zona dintr-o harta topografica la scara 1 : 25 000. cu ajutorul' scarii.' .a directii lor între punctul de statie si punctele identificate pe teren. efectuarea de studii etc. fata de cel putin trei detalii identificate pe tererisi pe harta. y=5 297 435. Orientarea se poate face cu aj~torul busolei.0 m.. care corespund cu direct ia meridianului geografic pe teren.. prin folosirea d~taliilor apropiate reprezentate ~ ha~ta .prin apreciere. '.1 ' Coordonatele rectangulare x.5:5. Pozitia punctului de statie va fi la intersectia artelor de cerc trasate.. . sau poate fi stabIlIt prm Ihtersectll IImare.1. transformate. avîndînl vedere. pe teren si la cabinet se pot efectua cu ajutorul hartii. yale unui punct A se' determina cu ajutorul retelei rectangulare trasate si a scarii hartii (1: 125000). I .S . Deci. I în acelasI mod se pot determma SI pozItnlealtor puncte dm teren care nu sînt reprezentate pe harta.pîna la liniile caroiajului. '. se prezinta în figura 5.?ate fi un detalIu reprezentat. Se unfsc punctele corespondente de latitudine ep si longitudine A ce trec la sud si la vest d~ punctul B. d~ . Se roteste harta împreuna tu busola.1 mmx25000=377. fig... .geografIC mtre punctele marcate.5 m.coordonatele . . Se masoha distantele pe teren de la punctele identificate la punctul de statie. notîndu-se valo~ile<PA=45°51 '20".0 m). . corespunzatoare . Orientarea cu busola se realizeaza prin asezarea hartii pe o sUI1>rafataplana orizontala si a busolei cu gradatiile :ce indica diametrul N . determinarea punctului de statie si trasarlle. în. Punct~. extrase de pe' harta sînt: x=5 083 377.Isuprapuse pe una din laturile cadrului interior de vest sau de est.. în kilometri.. Daca detaliul respectiv nu este reprezentat. Din valorile retelei rectangulare rezulta coordonatele x=5083. sy=17. .5 m. geografice cp " A ale un ui punct B se dletermina cu ajutorul marcajelor de pe cadrul geografic al hartii. la care se aduna diferentele masurate grafic de la' punct . cu echidistanta curbelor de ni veI de 5 m. . I . .. De asemenea. PRQSl. IdentIfIcarea SI determinarea anumitor puncte. în plan orizontal. Â =24°25'10" . .te si directii si rotirea hartii pîna se suprapun directi ile din teren cu corespondentele lor de pe harta.' . I ril or topografice.statie p.. I Pentru exemplificarea modului de folosire la cabinet a hartHor si planu.. I Orientarea..4 mmx25 000=435. consta în stabilirea pozitiei hartii în asa fel înCÎt sa se realizeze o corespondenta perfecta între locul de dispunere a obiectJlor din teren cu cele reprezentate pe harta.1. Pe 4irect:iJilerespecti ve se ideIltifica semnele conVentionale ale punctelor vizate. distantele din teren reduse la scara hartii. el se noteaza prin semnul conventional c9respunzator. y=5297. . diverse studii si calcule -necesare lucrarilor de cercetare si proiectare. Ise masoara dIstantele pe cadrul . I Coordonatele .

valortloT" de 10" (6'''=10''=12.2 mm: 81\ =.10" 8.7 mm) si se face ra112 .

De exemplu.2 m). curbele de nivel si prin interpolare.8 mmx25 000=3 470 m.B.:24°25'11". .folosind coordonatelerectangulare ale punctelor extrase de pe harta si aplicînd relatia tg e= g ~ sau cotg e= t.2=436.8: 3'. Deci. Acesta serv~ste la studierea. Profilul topografic este reprezentarea grafica a unei sectiuni I verticale a terenului.1 mm). Se masoara cu raportorul unghiul dintre cele doma directii (66g).si exploatarea zacartlintelor de minerale utile sau pentru proiectarea si constructia' diverselor obiective economice. care poate fi unitara (scara lungimilor egala cu scara înaltimilor) sau diferentiata.7.se stabileste valoarea curbei de nivel inferioarepuncfului C (435 m)."v b.y=3017 m.. pentru evidentierea diferentelor de nivel. Datele n~cesare . pentru d . extrase de pe harta. coordonatele geografice ale punctului B. iar a punctului C se.. obtinîndu-se cota punctului C.10"~ 1". se scad: I Unghiurile Între diferitele ijirectii de pe harta se pot masura cu raportorul.25 x 5!Y1.8: 12. CB ' . l:Jy IrectIa C.se masoar~ d~iS!anta.diferenta de nivel obtinuta (l.7: 8. pe un anumit traseu. De exemplu.nte între puncte) se extrag Ide pe planuri si harti. Orientarile directiilor se obtin: .' obtinîndu-se diferenta de nivel dintre punctul C si curba de nivel inferioara. -. pentru cele care au Înscrisa valoarea si pentru cele situate pe.2'10"~ 5". YB =5299612 m.2 m) se aduna la valoarea curbei de nivel inferioare (435+1.2 m). la care se aduna valoarea convergentei meridianelor (ilg 2OC). iar pentru cele situate la est. f:. ' . . cota p~nctului B este 561.9 m fiind Înscrisa pe harta~ a punctului D este 560 fi fiind pe curba de nivel.folosind coordonatele rectangulare ale punctelor extrase <!le pe harta.portul dintre distantele masurate fata de liniile trasate. se stabileste scara: de reprezentare.. Distantele dintre puncte se pot obtine: I . distanta I B-C va fi: xB =5083485 m.x=1 720 m. si aplicînd relatia: do= . proiectarea . sau se obtin prin masurari pe teren. si directia C. care se înmflteste cu valoarea echidistantei (0.prin masurarea dist~telorpe harta (cu rigla) si transfolimarea acestora În valori reale cu ajutorul scarii. rezulta: cotg'O= f1x = 1720 -O 570102' e =67g0( 49cC fjy 3017' . se traseaza directia nord. x2 +b.25). di~taÎ1ta C~B=138. . parale. I ' . Xc =5081 765 m. 1 .mirii unui profIl (c(Jte si :dista. rezultînd 67g20c Convergenta meridianelor este Înscrisa pe harta. 87\' 0. .x . 8:. în functie de cerintele lucrarii si de lungimea traseului.B. obtine prin inteIi\lpOlare ~~: . se face raportul distantelor (0. ~ -.y2. pentru cele situate Între curbele de nivel.8 mm) SI pma la curba de nIvel supenoara (3. cu precizia de 50C (proiectiile cartografide utilizate fiind conforme). . Pentru hartile situate la vest de meridianul axial"valorile se aduna. sînt: Cf =45°51'25".Ia cu cadrul de vest al \hartii.întoc.' b. De exemplu. de la curt>a de niv~l i~ferioara p~na la I punctul C (0. punctelor se pot obtine direct.do =3 472 m. Yc =5296595 m.prin masurarea cu ajutorul raportotului. În acelasi mod. prin punctul <:. . Pentru aceasta.Cartogralie 113 .I Cotele. rezultînd: g"f 5.1=0. de exemplu.

1'\ ai> 1...:: '-' .':"g ~u l. u l.....:: ~o Q... o. ~ .. 11 ..-:. ki: '<t 99 !i9 '8os . ... 10 ~ 1~:: .el oI . c :a ~coN N-ori . o 8 V"l N ~ ..0.

schimbarile de panta.13 pe care s-a întocmit profilul cu scara lun~iFig.2.. cotele proiectate. milor 1: 10 000 si scara înaltimilor 1: 1 000. Profilul întocmit~ se deseneaza În tus. în functie de scara lungirhilor si a înaltimilor se raporteaza punctele caracteristice ale profilului. cotele terenului.' Datele extrase sînt înscrise si pregatite în . \ Pentru exemplific. -. curbele de nivel etc. r~ . Portiune din harta topografica la scara 1: 25000 (fictiva).14.tabelul 5.trasat indicatorul pe care s-a marcat punctul 1 de începere a profilului si s-a stabilit cota de referinta (520). fata de cota de referinta stabilita.! . înaltimea elementelor de vege-' tatie etc. de 1O on mal mare decît scara lungimilor. \ Pentru întocmirea unui profil. elementele de planimetrie. pe indicatorul. Jaruia se trec: numarul puncwlui. d~stantele partiale si cumulate. cu .\ ! în acest caz. rezultînd profilul terenului. magurate pe perpendicularele ridicate din punctele raportate pe directia orizontala. care s-a 'întocmit astfel: \ -' s-a calculat lungimea traseului (164 mm) si diferenta de nivel maxima (100 rrim) pentru stabilirea formatului hîrtiei. punctele de. se urmareasca valorile relative ale elementelor de relief. Apoi se masoara distantele între punctele marcate si se extrag valorile cotelor acestolra. folosind distantele reduse la scara ~ . scara înaltimilor este. Cu ajutorul datelor extrase se întocmeste profilul.~declivitatietc. 5. pe plan sau pe harta se fixeaza tfaseul acestuia.s-au raportat punctele profilului pe direotia longitudinala. intersectiile Icu elementele de planimetrie si. de obicei..are se considera traseul marcat pe har-ta la scara 1 : 25 000 din figura 5. frîntura.s-a .'''' 8* 115 . Profilul rezultat este prezentat in figur~ .s-au raportat punctele pe directie verticala. . succesiv.folosind diferentele de nivel reduse la sc~ra. pe care se marcheaza punctele caracteristice: capetiele profilului. . Prin unire trebuie sa.5. se' unesc punctele raportate.13.

0 50.2 1 562.2 412.Tabelul 5.5 25.5 163.5 600 60.5 86. 5.5 87.0 225.0 545 43 107.5 Viroaga 535 /34.14.0 615 3.0 4 Liziera padure 540 40.5 275.0 12.5 50.5 100.5 2 Sosea 612 5.0 6 628.5 37.5 25 Viroaga 536 .0 62.0 87.2 Date extrase si pregatite pentru intocmirea profilului topografic Valori: Distante Distante Distante Distante cumulate Puncte Detalii .0 625 62.0 27.5 545 27.2 862.5 1075.8 887.8 1 637.5 125.0 17.0 450.5 41.0 100. scara înaltimilor = I : I 000.5 88.5 31.5 75.0 0.3 65.0 37.5 550 46 115.2 1412.2 312.0 1 150. .5 100.5 91. 36.5 1 375.0 75.5 3 Fir vale 529 35.5 8.0 540 31. 570 18 45.5 63.5 Drum 610 7.5 87. 570 55 padure 137. 'il' .5 50.5 68.0 5 Liziera.0 0.0 375 550 25.2 1 512.8 87.8 637.0 575 56.5 100.5 156.2 1012.5 37.2 912.5 175.5 575 16.5 151.0 600 12.5 101.5 775.cotensivi eclurbe I :(m2Sml000 1c:um(m1u0ml0a0t)e0 cuml rmeua)llielte pîunIntmrcetIe 618.4 0. Profil topografic (fictiv): scara lungimilor = I : 10 000.0 77.5 187.0 116 Fig.8 687.5 141.0 605 11.

i i 1 : 25000 1 :\1 50000 1: 50000 1: 100000 Originale de editare 1 : 100 000 1 :I[ 200000 1 : 200 000 1:1 500000 1 : 500 000 1 :!11000000 Pentru planurile si hartile tematice se folosesc. carnete de sarcini sau teme de proiect~~e.'logiei de. ~orespunzatoare fiecarei si1fatii. în asa fel Încît sa permita reprezentarea parcelelor. prefentat În tabelul 5. de stereorestitutie sau de editare. 5. '1I il Planurile cadastrale se întocmesc.5. redactare si cartografiere.1.intr-un proces de derivare. corespunzatoare destinatiei planului. e. 1 : ~ OOOw.6.3 Derivarea . II I Planurile si hartile derivate si cele tematice se obtin prin aRlicarea tehno. Ele pot fi originale de teren. în general la scarile . orili~alele PlanJ. prIn metode fotogrammetnc 1:~500 si.\ ' I Tabelul 5. II. Continutul adestora se staL bileste prin instructiuni. sau a planurilor si h~hilor tema tice. sînt de regula. Aceasta tehnologIe se aplIca cu pnorHate. pe baza masurarilor topogtafice. rilor si hartilor topografice la aceeasi scara. de regula. la scarile 1 : 500' 1 : 1 000' Il ' ~ 1: 2000 si 1 : 5 000.6. Scarile de întocmire se aleg în functie de densitatea elementel6r topograficel. ~ li w . FOLOSIREA PLANURILOR SI HARTILOR 1'[ I CA MATERIALE CARTOGRAFICE DE BAZA ' Documentele cartografice care se folosesc pentru întocmirea planurilor si hartilor topografice la scari medii si mici.2. acestea fiind considerate ca materiale cartografice de baza. plan deriva~ din planU.liI 5. prin diferite tehnologii: . la scanle 1 : 2 000 si 1 : 5 000. 1 .1topogr~fic si complel~at cu elemen l tele cadastrale specIfice.întocmire ca. cele obtinute prin lucrari geodezice.planurilor si J1irtiIor topografice 11 I 5. ' . PLANURI SI HARTI TEMATICE I Planurile' si hartile tematice contin. În general: 111 : 500 pentri 1117 . . de regula.\ . .3. I I întocmirea se realizeaza . la sc l l ara de întodmire sau la scari mai mari. PLANURI CADASTRALE Materiale cartografice de bazl II \ Scara planurilor Document Scara: si hA/!tilor derivate 11 1 : 5000 1: 5 OO<ilsi 1 : 10000 Originale de teren sau de stereorestitutie 1 : 10000 1 : 1000(lSi 1 : 25000 1 : 25000 1 : 25000 . In general. elemente topografi1e si elemente speciale.1 I -' întocmire directa. topofot6~rammetrice si cartografice.mtocmire dIrecta.

folOSIt pentru Întocmirea documentelor cadastrale. prin. Localitatile se reprezinta cu toate elementele componente: . limitele admibistrative (judetene. . cariere. în figura 5. ravene. comunale). poduri..15 se prezmta un plan topografic la scara 1 : 500.pozitia nordulUi.numele 10calitatilor.strazile În localitati se redau prin . se trkseaza limitele acesHte.caile ferate. numiri de teren: -' numele teritoriilor administrative vecine. . . \ . 2.conductele se reprezinta prin semne conventionale pe care se Înscrie latimea fisiei ocupate. . tabelul 3. -. linii de tramvai.'. \ . -.i. .de w folosinta. cladirile de locuit.viroage. terase. diferentiate dupa ramuri de folosinta si posesori. drumuri etc. limitele perimetrelor construibile ale 10calitatilor. \ Planurile cadastrale contin în general urmatoarele elemente: I Puncte de baza reprezentate confo'lm prevederilor cap. instalatii de deservire a navigatiei. .arterele de circulatie: cai ferate. tru ~. uzine. fara a se trasa curbele de nivel .3. La apele curgatoare si la canale s e înscriu Iatimile zonelor de protectie. Pe plan se face numerotarea cadastrala pentru tarlale si parc~le si se 'Înscriu simbolurile categoriilor . Instalatii: fabrici. 1: 1 000 si 1 : 2000 pentru localitati urbane si rurale si 1: 5 000 pentru zone agricole si silvice. \ . strazi. Inscriptiile ce se trec pe planurilecadastrale În afara celor specificate anterior sînt: ' . I rogra laSI c. . baraje. alunecari.orase mari.semnele conventionale ce reprezinta partea carosabila. Relieful se reprezinta prin elementele aces. .1. Constructiile hidrotehnice se redau prin semnele conventionale ale elementelor componente. stîlpii de sustinere a liniilor electricf si de tran smisiuni. toponimie. " ta . semnul. de exploatare si aleile se redau prin semn conventional pe care se înscrie latimea drumului.' curtile si parcelele.tuia: rupturi de teren. televiziune. ~iguri. cu toate detaliile componente. transformatoare electrice. înscrierea simbo\lurilor (v.. mine etc. apelor.14) În centrul fiecarei parcele. formelor principale de relief.da fi. Retele de comunicatii: .caii respective si prin delimitarea zonei. soselele si drumurile se'redau prin semnul conventional al .ons Cta.l hid t h . liniile de mal ale apelor curgatoare si' statatoare. Categorii de folosinta ale terenurilor. reprezentate la scara prin contur. industriale. statii de radio. acostamentele si prin limitele parcelelor (gardhrile). Elementele de hotÂrnicie: frontiera de stat. Daca fisia este mai lata de 5 In. e ro e m ce se repreZlD prm semne conventionale. . orasenesti. conventional specific si inscriptii.. .fara a se indica datele caracteristice. social-culturale etc. statii meteorologice. ' 118 ..' "\ .drumurile comunale..cladirile publice. L ' . limitele tarlalelor si parcelelor. în interiorul cladirilor se.înscriu indicii de cartare.

Fig. Plan topografic la scara 1: 500. H9 . 5. folosit pentru intocmirea documentel or cadastrale.15.

scrierile pe cadru (fig.8). . Tabelul va cuprinde primele doua coloane ale tabelului 5. iar celelalte cu bloc filiform minuscul.4 (96 x 96 mm).7) si inscriptiile din afara cadrului (fig. orientarile sil unghiuril e. . Sa se determine coordonatele geografice. la sud de 40 mm. pe care se traseaza chenarul.4.nivelul indicatorului.ga jos.1.1. Spatiul dintre chenar si cadru va fi: la .. 2. . 5.grafice.2 (65 x 100 mrn)'1 figura 5. continutJI acest ora fiind aratat la cap. la . LUCRARI PRACTICE 1. 5. Pe plansa se deseneaza scheletele din figura 5. Scrie~ile notate pe figura 5.'" asezata cu latura lunga în pozitie orizontala. 5. 5.c" si : scara' numerica se executa cu caracter bloc drept majuscul.8. la est si la vest de 13 mm. Sa se deseneze o planse cu scheletul si nomenclatura hartilo~ si planurilor topografice. conform figurii 5. pe hîrtie de desen format Ai.5. . . I . I 3... cele de la "fi" cu bloc înclinat la dreapta majuscul. se întocmeste un tabel cu nomenclaturile I hartilor si planurilor care au fost hasurate' pe schelete. între punctele alese se vor determina distantele (numeric si grafic).3 (72 x 72 mm) si figura 5.în partea din stîn.~.8 cu . b.7. pe hîrtie de desen format A4~' asezata cu laturalunga în pozitie orizontal~ Se traseaza chenarul si indicatorul identic ca la plansele Ianterioar e.6). I ' Se vor desena toate elementele cadrului cu valorile lor (fig. coordonatele rectangulare si cQtele a' cinci puncte alese pe harta prezentata în figura 5. cu dimensiunile 240 x 140 mm.3.nord de 20 tÎ1m. Sa se deseneze o plansa cu cadrul hartilor si planurilor topo. Pe pla~sa se deseneaza cadrul.

topografice. analizarea retelei geodezicesi de nivelment. cate se utilizeaza în zone cu teren ses.asigurîndu-se punctele 'de sprijin necesare lucrarilor ulterioare.. . obtinîndu-se. \ . adica identificarea pe fotograme a imaginii elementelor topografice si desenarea acestora prin semne conventionale.. I în cazul metodelor topo-fotogrammetrice se executa urmatoarele operatii principale: . .utse elementele de plaplmetne.e hldrografie.... .de baza. de rehef SI curbele de Illv:\el. care consta în procurarea si studierea documentatiei tehnice existente.ter~n se f910sesc. care consta în raportarea pe suportul originalului a punctelor retelei . . In functie de cerintele lucrarii si de diferentele de nivel din . I . pe baza proiectului întocmit. d... În . . desenate în creion pe original. METODE DE INTOCMIRE A PLANURILOR TOPOGRAFICE Metodele de întocmire a planurilor si hartilor topografice se aleg în functie de marimea suprafetei. obtinîndu-se fotogramelezonei de lucru la scara dorita. \ '. cu densitatea si precizia ceruta.executarea retelei. în~qcmirea oleatei cu puncte cotate si.desenarea originalului (obtinut prin exploatare fotogrammetrica) în tus. iar pentru planuri la Scara 1 : 2 000 si mai mari. . obtiilînd.executarea reperaJulw fotogrammetnc. trasînd semnele conventionale peste elementeJe . se folosesc cu prioritate metode topo-fotogrammetrice. Aceste puncte servesc pentru reprezentar~ pe original a elementelor de pe fotograme. cu ajut~)ful un0t: apara~e' sp'eciale. Pe baza rezultatelor acestui studiu se stabilesc operatiile care trebuie sa se efectueze si se ÎIhocmes c proiectele de executie necesare... care consta în exploat~ rea fotogram.elor. \ .stereorestitutia si foioplanul..pregatirea lucrarilor pentru întocmirea originalului.1. scara planului si precizia necesara. metode topografice. de regula..întocmirea originalului prin fotophm. redate p--e. urma exploatarii imaginea fotOgrafiCa! a planului la scara dorita (fara curbe de nivel). .origirt Ial 1~7 . ..proiectarea lucrarii. în functiei de scara planului.Capitolul 6 INTOCMIREA PLANURILOR TOPOGRAFICE 6. doua metode de exploatare fotogrammetnca: .aerofotografierea zonei. . . studierea zonei din punct de vedere \geogratic. .întocmireaoriginalufui prin stereorestitutie.. \Pentru planurile si hartile la scara 1: 5000 si mai mici. \ . ..adlca Identificarea pe fotograme si pe teren a anumitor puncte (repere) dispuse convenabil si d~terminate prin metode topografice. ..fotointerpretarea. proiectarea exploatarii fotogrammetdce. .

proiectarea lucrarii. 6. iar celalalt. care consta În studierea conditiilor geografice ale zonei. de ridicare la care se folosesc elementele masurate.. densitate \ corespunzatoare.desenarea în tus a. ale cadrului si ale retelei rectali1gulare se raporteaza pe plan cu ajutorul coordonatograftilui rectangularl. cu ajutorul plansetei topografice. axa ordonatelor 3. calculele si apoi originalul. în continuare prezentîndu-se modul de executare' a acestora. prin: .. . A . nec:sare. 1) este construit pe principiul axelor perpendiculare. a cadrului si definitivarea originalului. RAPORTAREA PUNCTELOR PE PLAN Raportarea.Îndesirea retelei topografice . . a retelei geodezice. exploatarilor sau altor scopuri. . I 6.asigurînd punctele de sprijin necesare ridicarii. scrierea toponimiei.ridicarea elementelor topografice.1. Pentru aceasta se executa: proiectarea. iar bratele sînt din bare de otel filetate." . Ridicarea tahimetrica constituie principala metoda de Întocmire a planurilor topografice la scara 1: 2 000 si mai mari. pentru punctele determinate prin coordonate (rectangulare sau polare).metode grafice. ongmalulUl In creIOn si Întocmirea oleatei cu puncte cotate: . Indiferent de metoda de întocmire.2. \ . cu ajutorul linor instfumentt' simple: rigle.metode numerice. . originalului. unele operatii sînt identice.' simboliiînd unul axa absciselor 2. la care sînt montate doua brate. ' "\ . raportoare. care consta În efectuarea masurarilor pe teren si a i calculel?f. masurarile \ pel teren. mata. fiind format dintr-o masa 1. cotelor.. cu ajutorul coordonatografelOI:. mtocmuea. trasarea curbe10r de nivel. Aceasta comporta urmatoarele operatii prinCipale: \ . echere. ' 6. pentru punctele. \ . \ ( în cazul metodelor topografice.2. La coordoriatografele moderne. 128 . . Pe baza rezult~telor studiului \ se stabilesc operatiile care . ridicarii. suprafata mesei este din sticla. topografice si de nivelmlent si a cerintelor tehnice ale lucrarii.1 mm. Precizia de r~portare este de 0.de drumuiri si de nivdment . punctelor pe originalul planului topografic se realizeaza în functie de' datele de baza.' \. Coordonatograful rectangular (fig.avînd un dispozitiv de iluminare.baza.. obtinînd astfel coordonatele' puncteloF de sprijin necesare. ohtinînduJse originalul planului desenat În creion.urmeaza sa se efectueze si se Întocmesc }\lfoiectele de executie necesare. executîndu-se masurarile pe teren. datelor caracteristice' si explicative. -' raportareapunctelor'pe ongmal. fie prin ridicare tahimetrica.în creion sau peste imaginea fotografica. de asemenea. ' . cu. planul se poate realiza fie prin ridicare directa. destinflte proiectarilor. INSTRUMENTE PENTRU RAPORTAREA PUNCTELOR Punctele retelei de . . riguros perpendiculare între ele. calculul si compensare'a.

rtarea punctelo.bilsi a cursorului s~ efectueaza mecanic sau prin impulsuri electrice.rilo. . La dispo. suprafata meseI este"o.un. . la .are.nare asuprasistemulJi de rapo.9-Cartografie 129 .' .-'. Rigla este. tamburul ~o." . cursorrllui 6" cu manivele. ra portar~.rii .zitivde.respunzato.'.dispo. polar' (fig.2) .rmat dIntr-un cerc sau un s. fixata cu unul din capete . Coordonatograf rectangular.zitiv :de. \ Co. cursor 4. Tamburii 5. mentinînd în permanenta po. .bil si a. 6~1.' .sind cele-do. 'dispo.zitivul de citire.de st~tie (c~o.natelo.zitiv de citire a co.rsau .r. avînd po. rIgla.duce ac~creionsauo.citiJ \ rea acesto.fata de punctul . Este fo.emIcercsI o.r\ determinate prin orientare si?istanta .o.rul vernierelo.zitiaperpendiculara.rsi lupelo.rtare.'.nectati tamburiigradati.grafe.'. si de deplasare' a bratului mo.rscarii. actio.se deplaseaza .rdo. iar celalalt se deplaseaza în lungul acestuia. ".sibilitate de ro. Pe bratul m~bil 3.Deplasarea bratuluimo.rtare 7 .ordo. iar bratele sînt rigle gradate.' .si un dispo.r-\ donate po. .natelor 5.ducerea valo. : . Coordonatograful. '.zitivul de raportare se' intro. ~" Unul din brate este fix 2.ordonato. în centrul cercului. sînt gra~ dati pentru cele mai utilizabile scari. cu tamburi gradati -.un. care .Intro.r unghiulare.cular 'perttru punctare. Fig.graful mai are un . .pedala. înainte de 'rapo. '.nato.ua manivele la care' sînt co. La unele co. 6.ra se efectueaza cu ajuto.pentru citirea sau înregistrarea valo.lare). \ .planseta:d~ lemn.tire.coordo. trebuie sa se fixeze la dispo.lo. fo.serveste".rapo.\ .

I . FiJ. 6.2. Coordonatograf polar. C 'ul dA' t . al' J .erc este gra at 1D SISem centezlm sau sexageslma,l' Iar n.g 1a este' gradata în milimetri. Pe cerc si 'pe rigla sînt mOlhate verniere, care permit marirea preciziei de raportare. Pe rigla se deplaseaza un cursor care are un. dispozitiv de raportare. 6.2.2. METODA. COORDONATELOR RECTANGULARE . Punctele retelei de baza, ale colturilorcadrului interior, ale retelei rectangulare, ale retelei de ridicare si cele care sînt dettrminate prin coordonate rectangulare X, y se raporteaza pe original cu ~jutorul coordonatogra fului rectangular, executîndu-se urmatoarele opera~ii: PregAtire~ suportului. o~gln~lului. ?e original. se fixea~\ aproximativ locul coltunlor cadrulw mtenor, prUi masurancu o ngla, în functie.' de dimensiunile . plan sei, repartizînd în mod egal \ spatiul din afara cadrului.' i PregAtirea coordonat9grafului, care consta în stabilirea scafii de raportare la tamburiide citire si a valorilor origine ale citirilor. Orientarea originalului pe masa coordonatografului. Se \înregistreaza, .la . dispozitivele de citire, cordonatele coltului de sud-vest' si se deplaseaza originalul pentru ca punctul respectiv marcat pe! original' sa -se..puncteze prin ocularul dispozitivului de' raportare. Se \înregistreaza la dispozitivele de citire ".coordonatelecoltului . dispus .~ diagonala (nord-est) Si.se roteste .originalul în jurul primului colt, pînaI cînd a~esta se' ob.serva' prin ocular. Operatia se repeta pentru evitarea producerii de:greseli. Se fixeaza originalul pe masa coordonatografului prin cleme sau greutati. Raportarea punctelor. Se introduc la dispozitivele de. citire, succesiv,~ valorile coordonatelor x, yale fiecarui 'punct, prin: actionarea manivelelorsi 'întepareapunctului pe original. In acest fel se raporteaza,: . colturile .cadrului interior, punctele retelei rectairtgulare (la 3....:.;.;c5mLÎn afara 'cadrului interior), punctele retelei de bazal ale retelei de. ridicare si punctele determinate prin coordonate rectangulare. Punctele' "raportate se marcheaza prin întepaturi foarte fine (cu diametrul 0,1 ,mm), care se .încercuiesc, în creion, cu semnul conventionial al punc-' 130

tului respectiv. In partea dreapta, a sel1lnului conventional se noia~ numele sau n],Jmarul punctuluI. Punctele ,care marcheaza Coltlflle cadrului interior se evidentiaza prin patrate 'cu latura de 2Il1m, iar cele care marcheaza reteaua rectangulara, prin ,cerculete, însotite de valoarea lor. Definitivarea raportarii, care consta în: -, trasarea cadrului interior, tinind prin linii drepte colturile acestuia; liniile se prelu.ngesc cu 10 mm ~n afara colturilor; . ' ,', \ ' - trasarea reteleI rect8£8ulare, umnd punctele CU"valon coresp,ondente. Liniile retelei rectangulare se prelungesc cu 10 mm în afara cadrului /interior. La acestea se scr~u valorile lor; \ - desenarea semnelor conventIonale ale punctelor, scrierea numelor sau nume,relo,r ,si cot,e,lor acestora. Scrierea se executa în creion, \cu . caractere bl~ filiform, cu h =2,0 mm;, ' : - verificareac()rectitudinii raportarii, prin controlarea pozitiei fiecarui pun,ct în funCtie, de coordonate si de reteaua rec,'tan,' gulara; , \ - scrierea nomenclaturii, ,a scarii si a echidistantei. In cazul cînd nu se dispune de coordonatograf' rectangular, raportarea se poate efectua cu ajutorul compasului cu tije si al riglei metalice, Pentru planurile topografice care se întocmesc pehiriie milimetriCa, se procedeaza astfel: '\ -, se stabilesc 'valorile retelei rectangulare, care se noteaza pe caroiajul hirtiei miJimetrice, avînd în vedere scara de întocmire \a planului; " '" \ - se stabileste caroul pentru fiecare punct si apoi se raporteaZa p'ozitia ~cestuia,înregistrînd diferentele de abscisa si ordonata pe caroiajul milimetric ,al hirtiei; ,', ' " , '",1 ' - se, traseaza cadrul interior si se definitiveaza originalul cu punctele raportate, similar cazurilor precedente. I 6.2.3. METODA COORDONATtLOR POLARE Punctele masurate prin metoda radierii se raporteaza pe plan cu ajutorul coordonatografului polar. La aceste puncte se cunosc: \ '- orientarea directiei punctului. radiat sau unghiul dintre directia, punctului radiat si o directie origine; , \ - distanta dintre p\lnctul de statie si cel radiat (corectata si redusi la orizont). Pentru raportarea unui punct cu ajutorul coordonatografului polar se procedeaza astfel: -, se' asaza coordonatograful polar pe original, centrat pe 'punctul de statie, orientat pe direc.tia' origine; - se roteste rigla pîna se înregistreaza valoarea unghiului, se deplaseaza cursorul pe rigla pîna se' înregistreaza valoarea distantei redusa la scara si se înteapa punctul; - se deseneaza semnul conventional si se scrie numarul punctului. Pentru raportarea punctelor radiate din aceeasi statie,c;()ordonatograful polar circular se orienteaza o singura data, iar cel semi9ircular de doua ori, întîi pentru ,raportarea punctelor din cadran ele 1,si II, si apoi pentru' cele din cadranel~ III si IV. \1:'"""-, 9* t 131

6.3.1. RAPORTAREA PUNCTELOR DE BAZA, punctele deterI ' se rapottea~a colturile ale retelei topografice ""Pe :originalul planului, topografic se raporteaza toate filinate,în urmatoarea ordine: , ,-', 'prinfiletoda coordonatelor rectangulare cadrului interior, punctele retelei rectangulare, ~ 132 t 6.3. INTOCMiREA SI DES'ENAREA ORIGINALULUI . \, Dupa' 'efe~tuar~ .~asurarilor ,pe teren si 'a calculelor necesare întocw. iriL, unui plan topografic, se 'Obtin: \ -. puncte determinate prin coordonaterectangulare, polare si echeirice; caroralis~aucalculat si cotele; . I -. puncte determinatt! prin masurari liniare ;. '-'. puncte cotate,. dispuse .în ,10. cu.ri . caracteristice si ~\e suprafata, avînd .densitatea necesara reprezentarii reliefului;, . ,-.....schitecu elemente topografice .si pozitia punctelor, necesare reprezentar ii planimetriei, hidrografiei sielementelo~de relief. .în cazUl 'cînd nu' se dispune de coordonatograf polar\. punctele radiate' se pot raporta cu aj utorul unui raportor si al unei rigle, astfel: , _ se asaZa' raportorul pe original,' centrat pe punctul de statie si orientat pe directia origine;" , \ . - se noteaza directiile punctelor radiate, urmarinâu-se gradatiile de pe raportor identice cu valoarea unghiurilor; \ - .., _. ,pe directia fiecarui punct radiat se asaza, succesiv, rigla gradata, masurînd1.l~se distanteleieduse la scara si întepînd pozitia \ fiecarui punct; -, .,se deseneaza semnul conventional si se scrie numarul punctului. 6.2.4. METODA COORDONATELOR ECHERICE Punctele masurate prin metoda absciselbr si ordonatielor seraporteaza pe ..plan cu ajutorul unei rigle, unui echer si al unhi, compas distanti. er. ~,ceste puncte sîritdeterminate. fata de o axa del ~pe~atii, prin absclse SI ordonate,. De regula, capetele axelor de operatll smt determinate prin coordonate rectangulare si sînt raporfate pe driginal. . ,! Pentru: raportarea punctelor prin metoda coordonatel6r echerice, se procede'aza astfel: .... .., . \ w . -'" se' traseaza axa de operatl1, umnd punc tele de capat pnntr-o linie fina" trasata <în creion;... . '.' \ _' se masoara" si se. înteapa,. pe aceasta axa, distantele reduse la .scara, corespunzatoare absciselor;. . . \ _.,. din punctele întepate pe axa de o'peratii se ridica perpendiculare (l.lr~arindu-~esShitaîntoc~itaîn timpu! rnavsurarilorr; ,\ . . ' -'pe '.directule perpendIculare se masoara succeSIV dIstantele reduse la scara, corespunzatoare ordonatelor si se înteapa punctele!; _". se deseneaza semnul conventional si se scrie numarul punctului raportat.

tantele respective se re. 'J 6. l Dupa verificarea corectitudinii transpunerii.' expresivitate a si citirea usoara a planului topografic..(i)n'" ginalulsi apoi se întocmeste oleata. caracteristice si explicative.prin metoda co~rdonatelor polare se raporteaza punctele 'determinate prin. .. .a elementelor topografice reprezentate.. se schiteaza pe original elementele de planimetrie..lmm.. . .'. si insttumeti. : .12. uriJ1a. cu puncte'cotate.2.CREION . gulare. de hidrogr~fie si de re~ief. ... asigurîndu-se: precizia.duc Ia s~a~a si seapJic~ peplan~ îl1acelasi . topl[o-.1 ... prevazute Ia capitolul 6. radie re. completea~ . '.istematic. l. sa se respecte curigurozitate po~itia. îh culorile corespunzatoare elementelor reprezentate 'prevazute în tabelul 3. se defmlhveaza . . reprezentarea se.ate prin abscise si ordonate. Prima operatie consta În trasarea cadrului int~riorsi a retelei rectan. oleata de puncte cotate se /e-'ompleteaza punctele careri.mentionate Ia capitolul. carii. respcc'tîndJ-se prevederile . se rea ..2. efectuîndu-se operatiile prevazute Ia capitolul 6. .. în creion. datele. corectitudinea. precum si toate punctele care au coordonate rectangulare.' De asemene~ urmarInd schitele mtocID1te în timpulndl-.e.ncomitenta.1. efectuîndu-se operatiile. La transpunerea pe original trebuie sa.. îNTOCMIREA ORIGINALULUI îN .2. Si. determinate prin aceste .. . .3... pe etape.. în cazul elementelor topografice determinate prin masurari linia re. "\ ..au fost raportate initial si se interpoleaza curbele de nivel Jespe<. \ Pe. întreaga suprafata. urmarirea co. de hidrogrMie si de. vederile mentionate Ia capitolul 4.i element topografic si se reprezintael~mentul respectiv prin semne:.tîndu-sepre1\ . DESENAREA ORIGINALULUI Originalul planului topografic se deseneaza cu tus. folosirtdu-seculorilementionate.e.3:3. Se identifica. lizeaza prin.si de ridicare.~lul. puncte.aportate. se trece Ia reprez~ntarea elementelor topografice. si dupa. în tab.~. trebuie.prm metoda coordonatelor echence se raporteaza punctele deter'" min.se schiteaza pe original elementele de planimetrie. Acestea se redau prin linii drepte cu grosimea deO. coh .2. . Dupa' raportarea acestor categorn de puncte.. claritatea. 3.' pe original.' di~-.cu:' nUmirile topice. punctele care determina pozitia fiecarl . nt. . . Restul operatiilor se executa. Dupa raportarea tuturor punctelor pe original si definiriyaiea aefs" tuia.2.' ventionale.'. ' .3. .apitolul' 1. La executarea desenului. 4. '. . acolo tinde este p1osibil. . de regula. corect semnele conventionale si sa se respectljl! toate prevederile .3. determinate de punctele r.mo\d se transpun de pe schite pe orIgmal toate elementele topografice"pentr\u..2.~ tele folo~ite pentru desen au fost prezentate în c.aa .4. 133 . s~aplicF. \ .\ '. rindu-se trasarea riguroasa prin punctele care le definesc. Aceasta.a capitolul 6.. orientarea si dimensiunile semnelor conventionale si . relief. Materialele.elem.lo. 6. Urmarind schitele întocmite în timpul ridicarii.4. cOmplexitater continutului. ~fectuîn~u-se ~ operaJiile prevazute \.r.'.men~ tionate Ia capitolul 3.s. grafice reprezentate pe schite cu punctele raportate pe origil1al.

. si scrierea datelor caracteristice ale acestora.3.Desenarea punctelor de. de relief artific.. " _ scrierea numirilor topice. .debleuri. Concomitent' cu ~ese~area.se executa întîi pentru.1. \ La desenarea semnelor conventionale si a scri~rilor II!-entionate mai sus trebuie sa se respecte prevederile de la capitolele 2. st~vilar6. reprezentate pe oleatacu .ial.puncte cota te. Desenarea retelei hidrografice prin semnele conven~ionale corespunzato~ re. jse. acestor~.. respectînd prevederile de la capitolul 2. De re~uIa.desenarea semnelor conventionale ale punctelor retelei geodezice. se deseneaza cadrul geografic si celornamental. urmarindu-se dispunerea si densitatea acestora . " . de exemplu: poduri. diguri etc. . .3. elementele. diguri etc. deseneaza împreuna cu elementele de planimetrie. conform pre~eder~lor de la capItolul 2.scnerea datelor caractenstIce SI exphcatlve ale elementelor topografice. . trebuie sa se respecte prevederile de la'..4.e: ram. Dupa desenarea \ planimetriei se efect~eaza o 'verificare de ansamblu a tuturOr elementelor reprezentate si se fac completarile si corecturile necesare. La plasarea scrierii cu numele formelor se vor urmari si formele respective.r la punctele retelei topografice..' Transpunerea curbelor de nivel' se realizeaza..\ " .3. desenarea semnelor conventionale si scrierea cotelor a~estora .. Apoi sel scriu valorile curbelor de nivel.blee. de ridicare si de nivelment.selectarea punctelor caracteristice si de detaliu la densitatea ceruta (7-10 pe dm2). de longitudine 'si latitudine se obtiri din raportul dintre lungimea laturilor (la scara) si valorile unghiulare ale acestora.'" . în rap~rt cupunct~le cotate scrise pe original. bad si a scrierii consta în: . La desenarea elementelor de hidrografie.3.sistematic 'pe suprafete mici.. Prin masurari grafice se stabilesc pozitiile minutelor si apoi purictelorcare marcheaza secundele. Dimensiunile lini~re ale minutelor.3~ cu caracterele de scriere.. scrierea numelor si a cotelor acestora. sfîrsind cu vegetatia. capitolul 3. baraje.planimetria si cu elementele de relief. roti de irigatie. . Desenarea elementelor de relief. care constituie majoritatea elementelor topografice..2. _ desenarea semnelor conventionale si sCrier. Intre cadrul interior si cel geografic se scriu: valorile rett(lei rectangular~" n.2 SI se d~seneaza curbele de mvel cu tus. si 5. . Se urmareste .1. reteaua de\ comunicatii si cea de transmisiuni si apoi pentru celelalte elemente. de obicei. " .. \ Desenarea elementelor planimetrice. Dupa transpunere se verifica concordanta 'curbelor de nivel cu hidrografia.ea cotell . . se pot \ desena si' o parte dm elementele de plammetne SI de rehef care au legatura cu reteauahidrografica.6. desenatea integrala a elementelor de pe suprafata respectiva.2. 1. resp~ctmdu-se semnele conventionale ale acestora. mori. si de planimetrie. . de relief.umele statelor si unitatilor administrative. numele localitatilor 134 .prin semnele convent~onale respective. . DEFINITIVAREA SI VERIFICAREA ORIGINALULUI Dupa desenarea" elementelor din continutul originalului.prin copiere. precum si dimensiunile prevazute îh tabelul 2. .

. .4. ' ' . pe hirtie milimetbca. 13l 1. r espectmldu-se prev~derile de la capitolul 5. din tabelul 6. Daca.saprafetele acoperite cu. Aceasta' minuta se cO~liaza pe un material transparent. \ . verificîndu-se existenta.cadrul. privind: plasarea pe plan.. privind corectitudinea trasarii si ~ scrierilor pe cadru si in afara lui. în cazul planurl10r topografice la scan marI. se suprapune materialul transparep.rezultatele niasurarilor executate.1 . pe una din fete.pentru zona nord Udresli. 6.controlind iriterpolarea burbelor de nivel. atie. Se dau: -'coordonatele punctelor de sprijin. originalul cu documentele deb~zasi cele intocmite -in timpul .3. . . . paduri. in punctele de SprIjIn si tele de detaliu intocmite in timpul ridicarii.a.5 n" iar pentru rul de ordine al elevului. . se "urmareste: . ' Dupa verificarea si corectarea deficientelor constatate.6.5 m.. .3 n. corJctitudinea din punct de vedere gramatical . sau calc pinzat.corectitudinea reprezentatii reliefului. \ . . succesiv.schita de detaliu a partii de nord a satului Udresti. \.8 si continut ul de la capitolul 5.racordarea cu plansele vecine. Se vor executa urmatoarele operatii: . dimensiunea si caracterul scrierii. iar cu tenta de creion verde.4. La verificarea originalului desenat.. comUnI. Apoi se scriu cu tus negru ins~riptiile din afara cadrului.asurarilor pe teren.t t 'al' d' "1 . Z. originalele se intocmesc. respectindu-se pozitiile prevazute pe figura 5.2. se retuseaza desenul daca nu este suficient de compact si se coloreaza cu tenta de creion albastru suprafetele acvatice. ' .3.scrierea numirilor topice si a datelor caracteristice si explicative. cadrului si se dau dimensiunile scrierilor. Sa se întocmeasca planul topografic la.codificarea coordonatelor punctelor astfel: pentru x si y cu +0. precizia de raportare si corectitudinea reprezentarii.1.. care se executa pe suprafete limitate. de regula. cate adera la' tnaterial ul plastic si .4. radiera resturile de creion si murdaria de pe original.daca toate elementele topografice smt reprezentate corect. de obicei folii din material plastic matisat.n aceasta situatie trebuie sa se execute toate dperatiile mentionate la capitolul 6. ' ' \ Pentru copiere. in tabelul 6. '1 d reprezen a e parti SI uectu e c lor c. cu + 0..t peste minuta desenata in creion.' \' în atlasele de semne conventionale exista modele de completare a. trasarea corecta pe original si concordanta acestota cu celelalte elemente din continutul planului.n fiind nUIna.1. trebuie sa se' deseneze cu tus special. . . în acest scop se compara. in tabelul 6. \ . tanta curbelor de nivel normale de 0. scara 1:2 000 ctiechidfs-. se sterg cu.4. .'1 .. este formata din mai multe. aceasta reprezentind minuta originalului. . in cazul cind lucrarea.C. se folo$esc folii plastice. planse. LUCRARI PRACTICE sel de sprijin.' . . . se fixeaza si se deseneaza cu tus.

6 84.9 '.6 ' 84.4 84. Rece 71.8 87.7 \.3 87.:.9 456~. z 85. ~ [25. Izv..84.. 1474.8 etJciu~.328 \33.2 x I 4089.3 83.8 1365.6 456~.(27' '" ~*:: 106.7 150 "33 33.8 86. I 4491. ~. 65.0 . "'.0 1776.6 3"r .4 .3 106.z 87. \ "-.0 1568.8". pct..2 405~. [371 1\ .4 84.3 87.3 82.8 S9.0 .2 89.9L .8 86. 133.4 1 '1 Schita .1 84.9 86.9 .7 137. 1Ilx74 160:0 83.5 86.!"~C. J12 Qi"il". I 74.33& ) 63:4 85.9 Tabelul 6.6 86.6' I :~:~::.0 4384.3 '84.9 'l ~ri \ ""'.\:.0 I \ 75 76 77 78 79 80 Nr.OKm .2 84..4 1317.7' 85.2 y 1492.

71.3 De / £'/35 66.4 4128.132 129 .0 4136.4 4056.6' 40 201 10 211 00 221 20 273 30 281 00 33900 x 4260.6 . .1' 84.0 20709 230 10 23030 264 00 289 20 30230 318 00 319 20 332 00 340 30 359 20 142 00 149 00 154 00 160 30 174 20 18~ 30 18. 0.8 .8 86. 72:0 86.4 -:::=B~ /I~" 1/3IJ" 3' I ?O f.7 I/'1'0 102 1 '. 1'75.~ 32.6 1309. 86.1 1--1'-2 $ fJ 178. .ct.0 4024.6 86.106.3 85.4 85.2 '1418.2 4118./lZ ~ 6 140. 4209..6 1042. t n:2 86.0 87. t orizontale viza o I .7.8.5 JI 134.2' I H6~?ri~~n ~~G\l\)"~"57 B :.2 1213.5 85. '101 y 1455.6 / .f'JG ~~ 1Zi.8 .2 1185.0 t2S7.0.8 '17.60 1379.e sprijin.4 " }8. . Punde .3 0 1~rl'i¥O " 1~" 75.127 . Unghiuri p.4064.0 89.

4 85.4' 86.1 86.4 83. ~ st. 140 141 142 61 318 .2 89. 67 68 '69 70 71 72 73 '74 64 £22 123 104 134 :?" 135 136 137 138 111 139.8 85. 86. 85.9 "89.4 85.1 86.9 85.2 .7 94.7 86.6 S7.4 85.Nr. 319 322 320 323 324 325 326 330 329 328 Cote' Nr.3 86.5 z Rezultatele misui"rilor executate' pe teren I 86.8 86. pc!.8.7 84.887.

4 90.8 13830 88.7 191 30 .8 9~.Dist.0 89.0 88.0 1429.0 124 50 112.'S8.5 .0 1756.120.5 183 10 96.0 '1135.1 .6 1240.4 1728.94.. 85.8 1733.4 190.42.0 y 1140.3 ~24.4 40.7 162 30 78.0 88. do m 63.7.2 108 30 82.0 8.1 89.2 135.6 1590.6 000 120 14 00 20 20 23 30 2400 2900 45 20 46 30 5040 70 10 87 50 9130 13320 62 327 313 312 ~14 315 316 311 3io .8:6 147 30 48.2 x o 00 58 00 '44.8 86.3 86.6 117:2 162.2.2 11020 62.4 .8 92.4 88. 116 25 98.0 137..

4 63 4354.6 65 4352.1 Nr.0 G 51 4120.317 321 63 124 125 126 127 128 102 129 130 131 132 143 118 121 Nr.0 664220. 61 I:J 50 4620. st.0 136 .8 64 4433. 64 Tabelul 6.6 cb 614440:0 62 4348. pc!.

2 84.0 82.4 81.6 315 00 181.5 85.1 Unghiuri Dist. vizat Cote zm .1 81.5 84.0 59 50 61. Schita .2 84. st.3 85.81.2 24 30 39.2 83.8 299 30 142.84. Pct.9 83.1 277 20 65.Tabelul 6.1 83.8 272 10 134.~ 315 30'.2 (continuare) \ Unghiuri Nr.2 26 00 138. orizontale st.345 232 343 234 235 344 346 347 351 348 "350 352 71 . orizontale do o / m 70 341 342 . vizat O I Nr..1 O 00 O 30 121.0 20 00 87.2 103 20 85.2 82.2 96 00 107.5 62 00 85. Pct.3 81.2 108 00 27.

Cote z m 85.8 84.7 200.0 127.9 86.6 135.9 83.7 83.6 104~0 56~0 51.6 Dist.6 83.7 83.2 61..2 86.7 83. do m o 00 47 00 123 10 143 30 15230 191 00 194 00 238 00 270 00 315 30 316 10 317 00 61 133 340 338 337 331 332 333 339 336 335 334 62 66 65 151 152 153 112 111 .6 77.0 70.2 67.6 '83.2 83.4 180.

A /11I __ --hO I67 . .2 87.0 75.7 124.6 106.6 89..2 91.2 .4 58..0 88.11 ~ 11° ot =~I~= =o)'" (jss 'ffo o. 1~ ~1Q3 .DLCa.'92 of.6 93.1 93. .9 88.2 88.1 90.. .0 56. 163 .3 88..3 93.110 103 154 155 156 157 o 00 8 30 38 30 85 40 136 40 176 25 ( 197 00 218 00 234 10.0 70. 275 40 277 00 327 10 75.5 87.. o'1'57 Ilo o:! ..0 113. ilO"! Ilo oi'S* II : o: .rier'i 76 51 161 106 245 244 162 '.6 96.2 45.

...287.6 88.5 87.2 52. .Pd.0 87. ~.....7 1!:/2'llr".25.6.~J ft2 A 90...2 ...0 87.2 Lo1 IIOJEo: II" :. 96.~.!f&I"..8 90.. II .4 66.r.'!!..4 A i65' . 50. ~~l.6 88.157 ~Io OE 0110 o> ~5f :="15& 72 69 O 00 252 76 20 253 113 30 .0 252'\ ' 85.1 . 100.\ 65 66 000 192 110 00 193 234 30 44.. 192 o II 00 ~ 0110 o.0 88. ~'.8.0 87.0 82..IIO 1 ! 68.10 301 20 315 40 330 30 349 50 104.7 88.3 .1\ \ 1B7 .n 95.3 70..3 "'-~..5 .3" 87..Negrasl \0 4 011 25 101.'164 165 166 167 o 00 24 20 79 '10 165 30 187 20 251 40' 291 .. 't 110.0 87.

1 c't. 184 9220 179. / ''''('''0 178 45 20 25..~ 172 89. Pct.5 I 226 133 00 168.6 u'i ~ . 183 I \ 223 79 30 85.3 181 58 40 40.4 86. viza at. tIS '" 108.5 85..1 68 67 000 69 68 000 171 3720 122. 175 283 00 97.7 186 111 20 103..0 j'" 173 99 20 55.0 85.8 231 69 20 81.2 83.2 "In. 85.'''27 101 24 30 85. UD.6 86. .4 fi /..3 8~. U"8IUuri Diat.".0'om 74 68 000 247 104 30 34..0 ~.~ 83.8 189 32500.8 246 170 10 46..0 82.6 82. ".5 84..2 250 283 30 42.Jlf 230 242 50 97.3 84.nI 228 291 10 81.2 188 208 20 43.0 82. 185 110 50 156.lIe d. .1 187 121 50 72.120. ii .0 86.1Uuri Diat.4.0 86\3 Il 53 10 156..~ .fII l i'" 237 108 10 48.0.fI. . i iTera.2 81... 224 109 50 162.0 83.i i I !.8 86.0 82.:.1 \ 63 64 000 . Cote orizontale d.6 86. 177 348 50 122.111o 236 162 30 96.. 46.2 85.6 . . z Schi.0 83.1 84. : 222 95 25 28. ~~o 229 265 10 82...".. Schi'a z o .8 / \ .4 ~4_. 75 10 '167.9 .. A'" 179 56 30 94.. '.5 . .P.0 o. 'Wla.3 238 51 40 140. It.4 .. ~t. . '.0 81.6 249 228 44 48.3 239 35350 57..!.tlfwt..9 ..0 85. IlS 105 92 20 . 11\:0.2 1 227 139 00 58. : I .7 138 .4 86.. Cot Nr.Tabelul 6.4 87..8 . I 176 319 20 89.2 .6 59 10 t fii 1 85.7 84..7 -lf..7 '11I f . Vlut oriozont..8 85.0 86.2 ~'J..1 1..2 .2 l..8 85. 86.7 85. I 174 209 30 79. .2 '8311\".0 86. I 225 12400 176.0 85.2 (continuare) I ' Nr.7 . m m m m 70 71 000 79 62 000 \ 233 17 40 62.8 85.0 8i.5 182 6800 91..

cursiv.3 n.tpe hîrtie de desen. 25 mm la sud. stabilit pe reteaua rectangulara. Originalul se întocmesU.detaliu din tabelUl 6. format A. . . -' . latura de est:. asezata cu latura lunga Yn pozitie orizontala. .Izv. detaliu.!J. si 6. latura de vest: Y 71 +7. ~ I . h =4.0.20. format A (420'x 297 mm).întocmirea oleatei cu puncte .2. Scrierile se vor executa astfel: .3 si 4. \ ' 3.cota te..12 pe hîrtie de desen sau pe folie transparenta semimata.0. Carierii. . .0. minuscul.0 mm. . Sa se deseneze originalul de teren al planului cadastral prezentat în figura 5. Iscara 1 : 25000.Omm. se întocmeste si se deseneaza originalul respectîndu-se' indicatiile ~e la capitolul 6.0 mm. Pd. minuscul h = 5. re~pectînduse culorile prevazute m tabelul 3. " Pe original se traseaza cadrul interior.h = 3.2 si 3.codificarea cotelor z ale punctelor de cu +0.3. J .3.pe folie transparenta selllitnata.4.15. Desenul se va executa cu tus negru.0. Rece.2. se. pe hîrtie de desen sau .datele caracteristice" explicative si valorile? conform tabelului 2. "punctelor de sprijin prin metoda coordonatelorI rec:JOlare. . Valorile obtinute se rotunjesc la zeci de metri.raportarea tangulare. Coordonatele cadrului interior se stabilesc astfel: latura de nord: X7~ . roman drept. prezentat în figura 5. 40 mm la\':est si 20 rom la est. . pastrîndu-se diferentele A x= 500 m. reteauarectângulara (la intervale de '100 m) si cadrul ornamental conform preCizarilor~e la capitolul 3. Balta Verde.desenarea planului topografic în tus. Negrasi. ' I Oleata cu puncte cotate se întocmeste conform prevederilor (le la subcapitolele 4.2. formatA. Desenul se va executa în' tus. 2.DI.Udresti.raportarea punctelor de detaliu prin metoda coordonatelor . raporteaza punctele de sprijin si de. latura de sud: x70 +20. Cadrul 3interior va avea 360x 250 mm. Y77 -7. Sa' se deseneze originalul de teren al hartii topografice la.întocmirea originalului planului topografic în creion.y = 720 m. bloc drept. ramînînd pîna la margine un spatiu de 22 mm la nord.2. minuscul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->