Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
Ă
INTRODUCERE
„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa.”
Nicolae Iorga

Munţi de cunoştinţe… Noţiuni, numere, cuvinte din diverse limbi străine…


O avalanşă de informaţii pe care nu le putem asimila, cu atât mai puţin le-am putea
ţine minte, pentru a le folosi ulterior în situaţiile în care ne sunt necesare!
Ţi-ar plăcea să înveţi mai repede, iar învăţarea să nu mai constituie un
stres pentru tine? Ţi-ai dori să ţii minte ce vezi, ce citeşti, ce auzi, în aşa
fel încât să poţi aplica oricând şi oriunde, la şcoală, la serviciu, acasă,
tot ceea ce ai învăţat? Ai vrea să ştii cum poţi citi rapid şi eficient?
Acum poţi. Prin intermediul metodelor de învăţare şi citire rapidă. Trăim în era
informaticii, ne însoţesc la tot pasul tehnologii înalte care nu se mai sincronizează
cu vechile metode de instruire. Acum nu ne mai foloseşte la nimic să ne concentrăm
pe memorarea unor teorii complicate. Timpul „fuge” în jurul nostru şi ceea ce
este important este să ne „înarmăm” cu acele metode prin care putem face faţă
informaţiilor utile din jurul nostru, prin care le putem selecta şi analiza într-un timp
cât mai scurt, prin care putem să elaborăm idei şi scheme aplicabile în situaţiile
cu care ne confruntăm în viaţa cotidiană.
Acum ai soluţia! Cursul de Învăţare şi citire rapidă elaborat de EUROCOR te
familiarizează cu cele mai eficiente tehnici de muncă intelectuală, prin însuşirea
cărora vei reuşi să asimilezi un mare volum de cunoştinţe într-un timp scurt şi
cu minimum de efort. Te invităm prin intermediul acestui curs să participi la o
experienţă intelectuală al cărei scop constă în dobândirea acelor caracteristici
care favorizează procesul de
învăţare şi abordarea creativă a
activităţii. Împreună cu noi îţi
vei descifra propriile gânduri,
îţi vei îmbunătăţi activitatea
intelectuală, ceea ce uşurează
dobândirea noilor informaţii şi
lărgirea permanentă a orizontului
cunoştinţelor proprii. O soluţie
la îndemâna oricărei persoane
interesate să dobândească succesul
şcolar şi profesional, alternativa
ideală pentru cei dornici să înveţe,
aşadar să câştige!
2 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

Materialul cursului se compune din 16 caiete, care pot fi îndosariate într-o mapă
specială, pe care EUROCOR ţi-o pune la dispoziţie.
Cursul are un pronunţat caracter practic, făcând astfel învăţarea mai uşoară şi
mai plăcută. În fiecare caiet sunt analizate, structurate foarte clar, cele mai eficiente
tehnici de perfecţionare a intelectului, pe care le poţi valorifica în activitatea
profesională, pentru realizarea mai rapidă a sarcinilor zilnice sau pentru a fi mai
creativ, pentru a obţine note mai bune, pentru gestionarea timpului propriu, pentru
reuşita la examene şi promovarea profesională. Elementul esenţial al caietelor
îl constituie exerciţiile, cu ajutorul cărora vei reuşi să valorifici sistematic
competenţele dobândite. Acestea te însoţesc, spre deliciul învăţării, la tot pasul,
făcând ca toate aspectele teoretice prezentate să ţi se pară o joacă la care participi
cu drag. Aproape toate exerciţiile propuse spre rezolvare în cadrul caietelor sunt
rezolvate la finalul caietului, pentru a te ajuta să-ţi evaluezi permanent progresele
înregistrate în învăţare. Nu există noţiuni complicate, nici teorii greoaie. Totul
este cât se poate de simplu; acolo unde este cazul, caietele sunt prevăzute, pentru
o mai clară înţelegere a termenilor de specialitate utilizaţi, cu un dicţionar. Două
dintre caietele cursului sunt însoţite de casete audio, învăţarea devenind astfel
destindere absolută. La începutul fiecărui caiet, după o parte introductivă care te
ajută să-ţi fixezi foarte clar ce vei reuşi să dobândeşti prin parcurgerea respectivului
caiet, se află o scurtă recapitulare a aspectelor prezentate în caietul anterior, iar
la sfârşitul fiecărui caiet vei găsi o recapitulare succintă a celor mai importante
elemente din caietul tocmai parcurs, ce are rolul sistematizării şi consolidării
cunoştinţelor recent asimilate. De asemenea, tot la sfârşitul caietului este supusă
atenţiei tale o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o poţi trimite spre
corectare profesorului personal, pe adresa Institutului EUROCOR.
Vei vedea că poţi învăţa să înveţi ca într-o joacă de copii, fără să depui nici un
efort suplimentar. Pentru a te simţi cât mai confortabil, am ales, după cum deja
ai observat, un stil direct al expunerii – vom folosi pentru adresare formula „tu”,
şi nu „dumneavoastră”. Iar pentru ca studiul individual să fie cât mai facil şi
eficient, cursul este dispus cu nenumărate ilustraţii, tabele, scheme şi, în plus,
pe marginea lecţiilor sunt folosite următoarele simboluri:

i semnalează noţiunile, definiţiile şi informaţiile importante

e semnalează exerciţiile pe care trebuie să le rezolvi

3 (21) indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să te familiarizeze


cu metoda de studiu EUROCOR. Vei găsi aici fragmente din structura caietelor
acestui curs, exemple, exerciţii diverse, un model de recapitulare, de vocabular
şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, această
lecţie demonstrativă reprezintă aproximativ jumătate din conţinutul unui caiet
de studiu.
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 3

Programa cursului de
ÎNVĂŢARE ŞI CITIRE RAPIDĂ

Caietul 1 – NOŢIUNI INTRODUCTIVE


• Introducere în tehnicile muncii intelectuale
• Memorarea – teste introductive
• Mnemotehnicile – origini, esenţă, principii de aplicare
• Creierul, tipurile de memorie, procesele de memorare – aspecte
teoretice
• Mnemotehnicile – exerciţii introductive
• Memorarea – tehnici de facilitare
Caietul 2 – MNEMOTEHNICI (partea I)
• „Camera romană”
• Principiile tehnicilor de memorare
• Exerciţii de îmbunătăţire a imaginaţiei
• Metoda asociaţiilor în lanţ
• Metoda cifrelor şi a formelor
• Acronimele
• Sistemul Grey
• Exerciţii de relaxare
Caietul 3 – MNEMOTEHNICI (partea a II-a)
• Utilizarea mnemotehnicilor
• Imaginaţia directă şi indirectă
• Exerciţii de utilizare a mnemotehnicilor
• Înţelegere şi memorare
• Tehnici care stimulează memoria logică
• Utilizarea canalelor informaţionale în procesul memorării
• Emoţionalitate şi memorare
• Memorarea auditivă
• Exerciţii de memorare
Caietul 4 – NOTAREA NELINIARĂ ŞI TEHNICI DE AMELIORARE
A CONCENTRĂRII
• Notarea – aspecte introductive
• Îmbunătăţirea notării liniare
• Principii şi exerciţii specifice notării neliniare
• Tehnici de facilitare a concentrării (partea I)
• Tehnici de facilitare a concentrării (partea a II-a)
Caietul 5 – CITIREA RAPIDĂ (partea I)
• Ce este citirea?
• Citirea rapidă – aspecte introductive
• Alcătuirea ochiului
• Funcţionarea ochiului în timpul citirii
• Tehnici de citire rapidă – tehnica grupării
• Tehnica grupării – exerciţii
• Limitele citirii tradiţionale
4 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

Caietul 6 – CITIREA RAPIDĂ (partea a II-a)


• Exerciţii specifice citirii rapide
• Rolul motivaţiei în citirea rapidă
• Rolul distanţei în citirea rapidă
• Citirea cu indicator
• Exersarea citirii rapide
• Exerciţii de relaxare

Caietul 7 – STRATEGIA DE ABORDARE A TEXTULUI ŞI


TEHNICILE DE FACILITARE A CONCENTRĂRII
• Strategia de abordare a textului
• Exerciţii de aplicare a strategiei de abordare a textului
• Concentrarea (partea a III-a)
• Concentrarea (partea a IV-a)
• Tehnici de concentrare utilizate în procesul învăţării
• Vizualizarea

Caietul 8 – TEHNICI CARE FACILITEAZĂ MEMORAREA


CUVINTELOR DINTR-O LIMBĂ STRĂINĂ
• Tehnicile care facilitează memorarea cuvintelor de origine
străină – aspecte introductive
• Tehnici de notare eficientă a cuvintelor
• Tehnici de memorare eficace a cuvintelor auzite
• Utilizarea mnemotehnicilor – exemple
• Metode de repetare eficiente
• Tehnici de facilitare a memorării cuvintelor
• Memorarea figurilor umane şi a numelor

Caietul 9 – TEHNICI DE ANTRENARE A GÂNDIRII CREATIVE (partea I)


• Creativitatea – noţiuni introductive
• Factori care influenţează gândirea creativă
• Tehnici specifice creativităţii – exerciţii introductive
• Tehnici specifice activităţii creative
• Tehnici specifice activităţii creative – exerciţii de valorificare
(partea I)

Caietul 10 – TEHNICI DE ANTRENARE A GÂNDIRII CREATIVE


(partea a II-a)
• Tehnici specifice activităţii creative – exerciţii de valorificare
(partea a II-a)
• Etapele gândirii creative
• Gândirea – aspecte automatizate şi inconştiente
• Teste de creativitate
• Erori de raţionament
• Creativitatea – recapitulare
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 5

Caietul 11 – GESTIONAREA TIMPULUI ŞI ORGANIZAREA


ACTIVITĂŢII
• Reguli de gestionare a timpului
• Caracteristicile unui scop bine ales
• Metode de planificare
• Eliminarea factorilor perturbatori
• Tehnici de stabilire a priorităţilor

Caietul 12 – RECAPITULARE
• Sistematizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în caietele 1-11
• Exerciţii în care sunt folosite tehnici variate de muncă intelectuală

Caietul 13 – TEORII CARE DETERMINĂ ÎMBUNĂTĂŢIREA


ÎNVĂŢĂRII
• Legile învăţării
• Programarea neurolingvistică
• Importanţa exerciţiilor fizice pentru activitatea nervoasă – metoda
Dennison
• Alte metode eficiente de învăţare

Caietul 14 – ROLUL ANALIZATORILOR ŞI AL EMOŢIONALITĂŢII


ÎN ÎNVĂŢARE
• Sfaturi pentru cei cu memorie vizuală, auditivă şi tactilă
• Rolul inteligenţei emoţionale în procesul de asimilare a cunoştinţelor
• Empatia
• Exerciţii

Caietul 15 – INTELIGENŢA
• Rolul inteligenţei în asimilarea cunoştinţelor
• Teste de inteligenţă
• Tipuri de inteligenţă

Caietul 16 – CUM TREBUIE TRANSMISE CUNOŞTINŢELE


• Elementele fundamentale ale autoprezentării
• Cum se elaborează o lucrare ştiinţifică
• Sistematizarea tehnicilor asimilate
6 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

Memorarea informaţiilor reprezintă o sarcină cu care ne confruntăm zilnic.


Prin dobândirea mnemotehnicilor care şi-au dovedit eficacitatea
din cele mai vechi timpuri, memorarea devine chiar o joacă.
Vă prezentăm din caietul 2 al cursului, spre exemplificare,
modul în care vă puteţi familiariza, prin prezentări simple, ilustraţii
atrăgătoare, exemple şi exerciţii, cu o astfel de tehnică de memorare.

Îţi aminteşti testul din caietul anterior, în care a trebuit să memorezi informaţiile
în ordine corectă? În continuare vei afla cum trebuie să memorezi, pentru a nu
greşi în aşezarea corectă a informaţiilor oferite. Vei cunoaşte o tehnică nouă, care
îţi va permite să memorezi 10 informaţii în ordine logică, fără dificultăţi.

Metoda cifrelor şi a formelor


Această metodă poate fi utilizată pentru memorarea numerelor de telefon simple
şi scurte şi a numerelor scurte formate din mai multe cifre. Cel mai frecvent însă
este folosită pentru memorarea succesiunii informaţiilor date.
Ca toate mnemotehnicile, şi metoda cifrelor şi a formelor se bazează pe asocieri, pe
găsirea căii de acces la informaţie şi pe utilizarea imaginilor. Cheia spre succes în
folosirea acestei tehnici este memorarea a zece simboluri, care corespund cifrelor
de la 1 la 10. Simbolurile pot să apară pe baza imaginii cifrei respective sau a
asemănărilor fonetice. Alegerea simbolurilor depinde de tine. Alege o variantă
şi învaţ-o pe de rost, ceea ce nu va fi prea greu, dacă avem în vedere asemănarea
dintre simboluri şi cifre.

Asemănarea fonetică – varianta I


Citeşte cu atenţie următoarele asocieri:
unu – tunu’ şase – vase
doi – joi şapte – lapte
trei – hei opt – copt
patru – latru nouă – plouă
cinci – clinci zece – rece
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 7

Da, sunt nişte simple rime! Recunoaşte însă că învăţarea lor nu creează probleme.
Ca o curiozitate, ar trebui să ştii că rime precum: Cine nu citeşte, doi primeşte! nu
reprezintă altceva decât exemplificări ale unor simple mnemotehnici.

Asemănarea imaginilor – varianta a II-a


Urmăreşte cu atenţie următoarele asocieri:
8 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

După ce ai ales varianta şi ai învăţat simbolurile, e timpul să cunoşti principiul de


folosire a mnemotehnicii prezentate anterior. Ca şi pentru celelalte tehnici, vom
folosi un exerciţiu.

e Exerciţiul 11
Sarcina ta constă în memorarea unor informaţii date în ordine incorectă.

De exemplu:
Pe poziţia a treia ar trebui să memorezi telefon celular.
Pe poziţia a cincea trebuie să memorezi bal mascat.
Pe poziţia a opta trebuie să memorezi joc de dame.

Regulile sunt cele specifice variantei a II-a (asemănarea imaginilor):

• Leagă într-o asociere puternică simbolul corespunzător cifrei 3 (pescăruş


în zbor) cu informaţia aflată pe această poziţie – telefon celular.

Imaginează-ţi un pescăruş în zbor care are în cioc un telefon celular


sau care vorbeşte la telefon cu prietenul lui.

• Leagă într-o asociere puternică simbolul corespunzător cifrei 5 (cârlig)


cu informaţia aflată pe această poziţie – bal mascat.

Imaginează-ţi un bal mascat la care fiecare dintre participanţi ţine în


mână un cârlig sau este deghizat în cârlig.

• Leagă într-o asociere puternică simbolul corespunzător cifrei 8 (om de


zăpadă) cu informaţia aflată pe această poziţie – joc de dame.

Imaginează-ţi doi oameni de zăpadă care joacă dame.

La crearea imaginilor, nu uita de principiile generale după care se creează


imaginile informaţiilor memorate:

• A VEDEA

• A MĂRI

• A PUNE ÎN MIŞCARE

• A ANTRENA CELELALTE SIMŢURI (miros, gust, pipăit etc.)

• A FOLOSI PRINCIPIUL PRIMEI ASOCIERI

• A IMPLICA FACTORUL EMOŢIONAL

Acum, după ce ştii cum se foloseşte tehnica cifrelor şi a formelor, poţi


verifica în ce mod se aplică aceasta în practică.
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 9

Citirea reprezintă cea mai importantă activitate intelectuală


prin intermediul căreia dobândim noi cunoştinţe.
Cine poate citi repede, reţinând în acelaşi timp pentru mult timp
informaţiile esenţiale, reuşeşte să îşi valorifice mult mai mult
posibilităţile intelectuale de care dispune şi să obţină astfel succesul
personal, şcolar şi profesional mult dorit. Dar cum să citim?
În fragmentele următoare vă supunem atenţiei
una dintre tehnicile eficiente de citire, prezentată
prin exemple, exerciţii, definiţii în caietul 5 al cursului.

Tehnica grupării
Gruparea reprezintă cea mai importantă tehnică de îmbunătăţire a vitezei de citire.
În ce constă aceasta şi cât de mult trebuie exersată, ca să poţi sesiza primele efecte,
vei afla parcurgând cu atenţie această lecţie.
Pentru a te familiariza cu această tehnică, rezolvă exerciţiile următoare, respectând
cu stricteţe recomandările făcute.

e Exerciţiul 3
Citeşte fiecare dintre texte în următoarele moduri:
• textul I: în timpul citirii, concentrează-ţi privirea asupra fiecărui cuvânt
– citeşti deodată numai un singur cuvânt;
• textul II: în timpul citirii, cuprinde cu privirea grupul marcat de cuvinte
– citeşti deodată câte un grup de cuvinte.

TEXTUL I
Obiceiurile şi ritualurile câinilor
Wolf şi cu mine mergeam pe un drum de ţară. În momentul în care
lângă fântâna sătească am intrat pe şosea, l-am zărit, la vreo două sute
de metri mai departe, pe rivalul şi duşmanul de ani de zile al lui Wolf,
pe nume Rolf, care stătea pe uliţă. Eram obligaţi să trecem pe lângă el;
întâlnirea era inevitabilă. Amândoi sunt cei mai puternici şi seamănă
spaimă – într-un cuvânt, cei mai maiestuoşi câini din zonă. Ambii se
urăsc cu înverşunare, dar în acelaşi timp se tem atât de mult unul de
altul că, după cum ştiu, nu s-au luptat încă niciodată. Se vede dintr-o
privire că întâlnirea pentru ambele părţi este foarte neplăcută. Închişi
în grădina de pe lângă casă, după gard şi portiţă, ambii
ar lătra furioşi şi ar ameninţa, dând impresia că ar sări de
îndată unul la celălalt dacă parii din gard nu i-ar împiedica.
Acum însă, faţă în faţă, fiecare dintre cei doi duşmani
este confuz, gândindu-se că este dator prestigiului său să
înfăptuiască ameninţările anterioare, evitarea acestui lucru
fiind considerată „o ruşine”.
10 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

TEXTUL II
Bineînţeles, / deja de departe / se văd reciproc. / Imediat / iau o poziţie
„impunătoare”, / adică îşi îndreaptă corpul / şi îşi ridică cozile. / În acest fel
se apropie unul de altul, / din ce în ce mai încet / şi mai încet. / În momentul în
care îi despart / numai cincizeci de metri, / Rolf se culcă deodată / în poziţia
tigrului la pândă. / Pe feţele câinilor nu se vede expresia nesiguranţei, /
dar nu se vede nici ameninţarea. / Frunţile şi nasurile se încreţesc, / urechile
stau rigide, îndreptate în faţă, / ochii larg deschişi. / Wolf nu reacţionează
deloc / la pânda lui Rolf, / cu toate că în ochii oamenilor arată mai grav, /
ci păşeşte liniştit şi drept / spre rivalul său. / Abia atunci când se opreşte în
faţa lui, / Rolf se ridică brusc, / cât e de înalt, / şi acum stau amândoi unul
lângă altul, / cu capul unuia spre coada celuilalt.

Care dintre texte a fost mai uşor de citit? Cel de-al doilea? Bineînţeles. În cel de-
al doilea text ai folosit nu numai vederea clară, ci şi pe cea periferică – ai cuprins
cu privirea grupuri de cuvinte. Tehnica grupării constă în citirea grupurilor de
cuvinte. În citirea tradiţională, când citim cuvintele separate sau grupuri mici de
cuvinte scurte, numărul de fixaţii este destul de mare. Fiecare fixaţie este precedată
de o sacadă. În această situaţie, citirea ne ia destul de mult timp.

i
Când grupăm cuvintele ce apar de pe un rând în grupuri de cuvinte, pe
care le citim folosind şi citirea periferică, se micşorează numărul fixaţiilor
şi al sacadelor, deci se scurtează timpul de citire a rândului respectiv.

Exemplu

Citire tradiţională:

Veronica are ochi frumoşi, negri şi părul lung, ondulat.


Săgeţile marchează numărul fixaţiilor pe un rând de text. În acest caz,
cititorul foloseşte în special vederea clară, neglijând vederea periferică a
ochiului său. Numărul de fixaţii este mare.

Citire rapidă (care foloseşte gruparea):

Veronica are ochi frumoşi, negri şi părul lung, ondulat.


Săgeţile marchează numărul fixaţiilor pe un rând al textului. Folosirea
tehnicii grupării, prin valorificarea vederii periferice, duce la reducerea
numărului de fixaţii şi, în mod automat, a timpului de citire.

i Gruparea este o tehnică de citire rapidă, care constă în citirea grupurilor


de cuvinte cu ajutorul unei singure fixaţii.
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 11

În fragmentele următoare selectate din caietul 8 vei găsi un exemplu de


introducere. Aceasta prezintă succint tehnicile de învăţare descrise în
respectivul caiet, conţinând în acelaşi timp şi o scurtă recapitulare a
noţiunilor prezentate în caietul anterior.

Tehnici care facilitează memorarea cuvintelor


dintr-o limbă străină
Ne aflăm la jumătatea acestui curs, al cărui scop este de a te învăţa cum poţi asimila
mai rapid şi mai eficient cunoştinţele noi. Te-ai familiarizat deja cu numeroase
modalităţi prin intermediul cărora poţi atinge acest scop. Dar mai există multe alte
moduri interesante de sporire a creativităţii, de gestionare a timpului, de organizare
şi perfecţionare a activităţii intelectuale. Toate acestea constituie elemente de mare
utilitate pentru cei avizi de cunoaştere, pentru cei care doresc să-şi îmbunătăţească
performanţele şcolare şi profesionale.

Şi cum orizontul cunoaşterii nu poate fi extins în absenţa stăpânirii limbilor


străine de circulaţie internaţională, care ne permit să citim materiale elaborate în
alte ţări şi să stabilim contacte cu persoane din străinătate, în lecţia aceasta vei
învăţa cum să îţi însuşeşti rapid şi pe timp îndelungat vocabularul limbii engleze,
limba străină cu cea mai mare utilizare în lume în momentul de faţă. Îţi vei putea
forma o imagine asupra principalelor teme ale acestei lecţii urmărind această
notă neliniară:

Un alt subiect care va fi abordat în finalul lecţiei noastre face referire la modul în
care trebuie să procedăm pentru a reţine uşor fizionomiile şi numele persoanelor
cu care intrăm în contact. Îţi doresc succes!
12 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

Recapitularea celor mai importante informaţii din caietul 7


Strategiile de abordare a textului sunt utile pentru conspectarea rapidă a
articolelor, a capitolelor şi cărţilor. Ele se bazează pe principiul trecerii, în învăţare,
de la general la particular.
Cele mai cunoscute strategii de abordare a textului sunt: SQ3R (elaborată
de F. Robinson) şi 4P. În ambele strategii deosebim următorii paşi esenţiali:
dobândirea informaţiilor de bază, formularea întrebărilor, citirea propriu-
zisă şi repetarea.
Una dintre formele de citire care permit conspectarea rapidă este citirea selectivă;
aceasta constă în traversarea textului cu privirea (prin omiterea rândurilor,
parcurgerea inversă a textului, în formă de „S”, în zig-zag, în formă de „N”,
oblic, şerpuit sau prin formarea unor bucle şi insuliţe) şi selectarea informaţiilor
importante.
Creierul uman lucrează în intervalul a patru unde de bază. Acestea sunt: undele
beta, undele alfa, undele teta şi undele delta. În procesul de asimilare rapidă a
cunoştinţelor trebuie valorificate stările în care acţionează undele alfa.
Antrenamentul de relaxare, care facilitează considerabil activitatea intelectuală
prin sporirea concentrării, se compune din patru etape fundamentale:
– calmarea respiraţiei;
– senzaţia de greutate;
– senzaţia de căldură;
– conştientizarea imaginilor pozitive, de calmare.
Cele mai cunoscuite tehnici de sporire a intervalului de concentrare, utilizate
în procesul învăţării, sunt: „scurt, dar intens”, „mobilizarea înaintea liniei de
sosire” şi „contrastul”.
Pentru facilitarea concentrării este necesară folosirea tehnicii vizualizării, care
constă în imaginarea atitudinii dorite pentru o anumită situaţie. Obţinerea unei
vizualizări corecte trebuie precedată de un antrenament de relaxare, având însă
ca scop vizualizarea atitudinilor dorite.

Memorarea cuvintelor de origine străină – aspecte introductive


Cu siguranţă, te-ai chinuit de multe ori încercând să reţii diferite cuvinte de origine
străină. Mi te imaginez umblând prin cameră cu ochii închişi, ţinând dicţionarul
în mână, repetând noile cuvinte cu încăpăţânare. Sunt convins şi de faptul că
ulterior, în situaţia în care trebuia să foloseşti acele cuvinte astfel memorate,
întâmpinai dificultăţi în redarea corectă sau integrală a lor. Tehnicile prezentate în
caietul de faţă urmăresc tocmai evitarea apariţiei unor asemenea situaţii jenante. În
vremurile actuale, abilitatea de folosire a unei limbi străine reprezintă o necesitate,
stăpânirea vocabularului fiind unul dintre cele mai dificile elemente în asimilarea
unei limbi străine.
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 13

Învaţă să fii creativ, doar rezolvând exerciţii distractive!


Iată un exemplu de exerciţii prin intermediul cărora îţi este valorificată
creativitatea de care dispui. Am selectat acest fragment din caietul 10 al
cursului. Răspunsurile se află, bineînţeles, la sfârşitul caietului.
Dar ai răbdare! Nu are farmec să le afli acum. Le vei descoperi atunci
când vei parcurge cursul!

Tehnici specifice activităţii creative – exerciţii de valorificare


În continuare, îţi propun să încerci să-ţi valorifici potenţialul creativ rezolvând
următoarele exerciţii.

e Exerciţiul 3
Priveşte cu atenţie desenul următor, timp de 20 de secunde. Care sunt
elementele desenului care au legătură cu persoana ta (cu trăsăturile tale, cu
activităţile pe care le desfăşori zilnic etc.)? Scrie cât mai multe asocieri.
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

e Exerciţiul 4
Care este legătura dintre următoarele perechi de desene?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
14 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

e Exerciţiul 5
Citeşte cu atenţie următorul caz:
O femeie are doi băieţi, născuţi în acelaşi an, în aceeaşi zi, la aceeaşi oră.
Totuşi, ei nu sunt gemeni. Cum explici acest lucru?
Răspuns:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

e Exerciţiul 6
Iată o ghicitoare auzită la grădiniţă. Încearcă să-i găseşti răspunsul:
Ce-i în cămară atârnată şi nu-i niciodată uscată?
Răspuns:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Zâmbeşte!
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 15

Nici planificarea riguroasă a sarcinilor zilnice nu poate fi ignorată dacă vrem


să fim eficienţi în tot ceea ce facem! Vei vedea în continuare care sunt cele
mai utilizate tehnici de stabilire a priorităţilor, aşa cum sunt ele prezentate,
cu citate celebre, istorioare ilustrative, recomandări, în caietul 11
al cursului. Şi tot din acest caiet am selectat, pentru exemplificare,
recapitularea aflată la sfârşitul caietului şi tema pentru acasă.

Priorităţi
După ce vom reduce în activitatea noastră influenţa „cronofagilor”, trebuie să stabilim
ce este cel mai important în planul nostru şi cu ce trebuie să începem realizarea acestuia.
Pentru că, adesea, ne apucăm de lucru începând cu activităţile cele mai uşoare, fiindcă
ştim că, după terminarea lor, vom vedea efectul concret. În plus, sarcinile uşoare
sunt plăcute şi, de regulă, nu necesită un efort prea mare. Oare procedăm atunci în
conformitate cu regulile de organizare a muncii intelectuale? Categoric, nu! Munca
noastră trebuie să înceapă de la activitatea cea mai importantă! Nu avem voie să
uităm de diferenţa dintre sarcinile urgente şi cele importante, aspect care ne va fi
înlesnit de tehnicile de stabilire a priorităţilor.

„Stabilirea priorităţilor înseamnă fixarea problemelor celor mai


importante, a celor secundare şi a celor care mai pot aştepta.
Activităţile prioritare trebuie rezolvate în primul rând. ”
L.J. Seiwert

Tehnici de stabilire a priorităţilor

Analiza ABC

Această tehnică se bazează pe constatarea că prezenţa activităţilor importante


şi a celor mai puţin importante în totalul activităţilor efectuate este întotdeauna
acelaşi. Literele A, B, C indică tipul fiecărei activităţi.
• Astfel, activităţile de tip A sunt cele mai importante şi constituie circa 15%
din numărul total al activităţilor pe care le facem pe parcursul unei zile.
În schimb, valoarea lor pentru atingerea scopului este de 65%. Fiecărei zile
trebuie să-i revină cel puţin o activitate de tip A. Tocmai cu realizarea acestui
tip de activitate ar trebui să începem ziua.
• Activităţile de tip B sunt, de regulă, activităţi importante. Ele constituie
circa 20% din numărul general, iar valoarea lor este tot de 20%.
• Activităţile de tip C sunt cele mai puţin importante sau neimportante.
Ele constituie circa 65% din toate sarcinile ce urmează a fi efectuate, iar
valoarea lor este doar de 15%.
(valorile procentuale ale activităţilor, după L.J. Seiwert, 1998)
16 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

Analiza ABC serveşte stabilirii priorităţilor după criteriul importanţei, nu al


urgenţei, în realizarea activităţilor separate.

Valoarea activităţii

65% 20% 15%

A B C

15% 20% 65%

Timpul de realizare

i Realizarea sarcinilor trebuie să înceapă întotdeauna cu sarcinile de tip


A!

Pentru a înţelege mai bine principiul analizei ABC, citeşte istorioara de mai jos:
Nu-mi place deloc când cineva foloseşte limba română într-un mod neglijent.
Mă deranjează şi greşelile de limbă, iar una dintre ele este repetată frecvent.
Este vorba de „prima-ntâi”. Este limpede că primul este întâiul şi nu poate fi
al doilea tocmai pentru că este primul.
Prin urmare, când fiica mea de trei ani alerga împreună cu mătuşa ei (sora mea)
şi am auzit-o pe cea de-a doua spunând: „Am câştigat, sunt prima-ntâi”, m-am
îngălbenit. Sora mea bună?! Când am vrut să-i fac surorii mele o observaţie
usturătoare, micuţa Veronica a strigat: „Şi eu am câştigat, mătuşico. Sunt prima
a doua!”. Am renunţat atunci la orice comentariu.
Acum eşti convins că cea mai importantă problemă poate fi una singură?
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 17

Principiul lui Eisenhower


Principiul formulat de generalul american Dwight Eisenhower se referă la stabilirea
priorităţilor după criterii de importanţă şi de urgenţă.
În funcţie de importanţă şi de urgenţă, se pot deosebi patru categorii, care definesc
succesiunea executării sarcinilor. Acestea sunt prezentate în schema de mai jos.

A. Sarcinile urgente şi importante – abordează-le imediat!


B. Sarcinile importante, dar nu urgente – mai aşteaptă cu rezolvarea lor!
C. Sarcinile urgente, nu foarte importante – pot aştepta sau pot fi delegate!
D. Sarcinile mai puţin urgente şi mai puţin importante – coşul de gunoi spune totul…

Regula Pareto (principiul 80/20)


Acest principiu este bine cunoscut tuturor economiştilor şi susţine că:
– 20% dintre clienţi dau 80% din randament, restul de 80% dintre clienţi dau
20% din randament;
– 20% dintre ziare conţin 80% ştiri esenţiale, restul de 80% dintre ziare conţin
20% ştiri esenţiale;
– 20% din timpul de lucru duce la 80% din concluzii, restul de 80% din timpul
de lucru duce la 20% din concluzii etc.

i Sarcinile importante constituie întotdeauna 20% din timpul folosit şi


dau 80% din profit, sub forma sarcinilor realizate concret.
18 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

RECAPITULAREA CAIETULUI 11
11.1 Principalele principii de folosire eficientă a timpului sunt:
• Acceptă un sistem oarecare de organizare a timpului tău de lucru şi
respectă-l. Pentru asta, nu există nişte modele universale. Elaborează-ţi
un sistem personal care să corespundă nevoilor tale. Succesul apare din
disciplină.
• Fă deosebirea dintre eficienţă şi funcţionarea adecvată, adică între
realizarea activităţilor necesare şi efectuarea lor într-un anumit mod. Fii
eficient şi funcţional!
• Deosebeşte problemele urgente de cele importante. Chiar dacă ceva este
urgent, nu înseamnă că este şi important. Încearcă să scapi cât mai repede
de acest lucru. În schimb, acordă problemelor importante atâta atenţie şi
timp cât merită.
• Încearcă să acorzi zilnic mai mult de jumătate din timpul tău problemelor
de viitor. În felul acesta vei reduce timpul de a acţiona asupra acestora.
Evită capcanele supraactivităţii şi încearcă să previi căderea în criza
de gestionare.
• Elaborează-ţi un plan de luptă cu „cronofagii”.
• Controlează-ţi cu regularitate progresele în acest domeniu.
11.2 Lanţul principiilor de gestionare eficientă a timpului se compune din
următoarele etape succesive: stabilirea corectă a scopurilor, planificarea
în scris, luarea deciziei de realizare, eliminarea factorilor perturbatori,
stabilirea priorităţilor, realizarea planului propus luând în consideraţie
tehnicile muncii intelectuale, controlul şi verificarea rezultatelor.
11.3 Scopurile trebuie să fie: măsurabile, definite în timp, realiste, flexibile,
ecologice, pozitive.
11.4 Scopurile intermediare constau în: formularea scopurilor în scris, divizarea
lor în acţiuni concrete, aranjarea după importanţă şi urgenţă, precum şi în
realizarea treptată a fiecărei acţiuni.
11.5 Întotdeauna trebuie planificat 60% din timp. Restul timpului va rămâne
pentru împrejurări neprevăzute.
11.6 Principalele metode de planificare sunt: PERT, agende, orare şi
chestionare, notarea neliniară.
11.7 Factorii care perturbă timpul de lucru pot fi atât „lucrurile neînsufleţite”,
cât şi oamenii.
11.8 Priorităţile se pot stabili cu ajutorul următoarelor tehnici: analiza ABC,
principiul Eisenhower, principiul Pareto (regula 80/20).
11.9 Întotdeauna trebuie să ne amintim de controlul rezultatelor şi de
verificarea corespondenţei lor cu scopurile stabilite, iar după aceea vine
rândul odihnei.
~nv\]are [i citire rapid\ lec]ie demonstrativ\ 19

TEMA PENTRU ACASĂ 11


I. Răspunde la următoarele cerinţe:

1. Oferă argumente pentru a susţine utilitatea următoarelor tehnici ale


activităţii intelectuale în gestionarea eficientă a timpului:
a. vizualizarea;
b. tehnicile de gândire creativă;
c. efectul începutului şi al sfârşitului;
d. ritmul intelectual zilnic.

2. De ce crezi că în chestionarul de gestionare a timpului, de la


exerciţiul 1, apar întrebări cu privire la practicarea sportului şi la existenţa
hobby-urilor?

II. Completează frazele următoare:


1. Stabilirea ………………… înseamnă să decizi care dintre probleme sunt
cele mai importante şi care sunt cele secundare.
2. Una dintre caracteristicile scopului stabilit corect este ca acesta să fie
…………… în timp.
3. Agendele, ……………. şi chestionarele reprezintă modalităţi de
planificare.
4. ………………. este o metodă de stabilire a priorităţilor, după
importanţă.

III. Elaborează un plan de luptă cu următorii factori perturbatori:


a. televizorul;
b. motivaţia redusă;
c. musafirii neprevăzuţi.

IV. Găseşte alte exemple (decât cele din acest caiet) pentru principiul Pareto
(regula 80/20).

V. Evidenţiază importanţa folosirii tehnicilor de gestionare a timpului pentru


20 lec]ie demonstrativ\ ~nv\]are [i citire rapid\

Temele propuse spre rezolvare se trimit spre corectură profesorului


personal EUROCOR pe formularele special ataşate fiecărui caiet.
Iată un model de formular de rezolvare a temei pentru acasă.

Cu prezentarea temei pentru acasă


se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.
În speranţa că materialul prezentat te-a convins de accesibilitatea
şi atractivitatea cursului nostru,
te aşteptăm să devii cursant al Institutului Eurocor,
înscriindu-te la cursul de Învăţare şi citire rapidă!

021/33.225.33; www.eurocor.ro