P. 1
Dreptul familiei

Dreptul familiei

|Views: 142|Likes:
Published by QWERT123123

More info:

Published by: QWERT123123 on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2015

pdf

text

original

Dreptul familiei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei. Altfel spus Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat). Prin urmare, dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorțul, adopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredințarea copiilor, dreptul de vizită, etc.). Aceste norme variază de la un stat la altul, întrucât acestea sunt strâns legate de istoria, cultura și evoluția socială ale fiecărui stat.

Dreptul Familiei în Uniunea Europeană
Uniunea Europeană are drept obiectiv stabilirea normelor comune în materie de dreptul familiei astfel încât cetățenii europeni să nu fie împiedicați să își exercite drepturile pentru că locuiesc în țări diferite ale Uniunii Europene sau pentru că s-au deplasat dintr-o țară în alta în cursul vieții lor. Pentru detalii, vezi: Regulamentul 2201 din 2003 al CE. Pentru detalii, vezi: Convenția de la Haga din 1980. Cu toate acestea, statele membre trebuie să fie de acord toate cu privire la adoptarea acestor norme. În prezent, dreptul european prevede în această privință norme referitoare:    la divorț, la răspunderea părintească asupra copiilor rezultați dintr-o căsătorie sau o uniune liberă, la obligațiile alimentare.

Definiția familiei
În sens juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi și obligații, care izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopția), precum și din alte raporturi asimilate relațiilor de familie. Astfel, familia este o realitate juridică prin reglementarea ei de către lege (prof. dr. Ion Filipescu). Familia îndeplinește o serie de funcții, în cadrul societății: - funcția reproductivă, în sensul perpetuării speciei umane - funcția economică, în sensul gestionării în comun a gospodăriei casnice și a bunurilor soților - funcția educativă, prin educația realizată în cadrul ei, strâns legată de cea realizată în societate Raporturile de familie pot fi: - raporturile de căsătorie - raporturi ce rezultă din rudenie - raporturi ce rezultă din adopție - alte raporturi, asimilate de lege cu raporturile de familie, în anumite privințe

Dreptul Familiei în România
[modificare]Codul

Familiei

Reglementarea centrală a Dreptului Familiei este constituită din Codul Familiei. Conform Codului Familiei, în România statul ocrotește căsătoria și familia; el sprijină, prin măsuri economice și sociale, dezvoltarea și consolidarea familiei. Statul apără interesele mamei și copilului și manifestă deosebită grijă pentru creșterea și educarea tinerei generații. De asemenea Codul familiei statua faptul că familia are la baza căsătoria liber consimțită între soți. [modificare]Noul 

Cod Civil

În conformitate cu prevederile legale, o dată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, Codul Familiei va fi

abrogat, articolele relevante fiind incluse în codul Familiei.

Legături externe

Categorie:Dreptul familiei
Subcategorii
Această categorie are următoarele 5 subcategorii, dintr-un total de 5.

A

[×] Autoritatea părintească (9 P)

C
 
[+] Custodie (1 C, 27 P) [+] Căsătorie (4 C, 12 P)

D

[×] Divorț (23 P)

L

[+] Legislație privitoare la dreptul familiei (1 C, 9 P)

Pagini din categoria „Dreptul familiei”

Dreptul familiei
Informatii Utile Dreptul familiei Familia este fără îndoială, celula de bază a societăţii. În familie, oamenii îşi împlinesc dorinţele de

afirmare profesională de a se realiza material, de a avea copii, totul fiind bazat pe existenţa sentimentelor de afecţiune, de înţelegere şi de prietenie, care stau la baza vieţii de familie, la baza căsătoriei. În sens juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii, care izvorăesc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţia), precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie. Astfel, familia este o realitate juridică prin reglementarea ei de către lege. Familia îndeplineşte o serie de funcţii, in cadrul societăţii: - functia reproductivă, în sensul perpetuării speciei umane - funcţia economică, în sensul gestionării în comun a gospodăriei casnice şi a bunurilor soţilor - funcţia educativă, prin educaţia realizată în cadrul ei, strâns legată de cea realizată în societate Raporturile de familie pot fi: - raporturile de căsătorie - raporturi ce rezultă din rudenie - raporturi ce rezultă din adopţie - alte raporturi, asimilate de lege cu raporturile de familie, în anumite privinţe Reglementarea centrală a Dreptului Familiei este constituită din Constituţie şi Codul Familiei. Conform Constituţiei şi Codului Familiei, în Republica Moldova statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi consolidarea familiei. Statul apara interesele mamei şi copilului şi manifestă deosebită grijă pentru creşterea şi educarea tinerei generaţii. Familia are la baza căsătoria liber consimţită între soţi. Codul Familiei conţine principalele reglementări în ce stau la baza ocrotirii familiei şi raporturile ce izvorăsc din relaţiile de căsătorie. Astfel, relaţiile familiale sunt reglementate în conformitate cu următoarele principii: - monogamie, ceia ce înseamnă că bărbatul poate avea o singură soţie, iar femeia un singur soţ.; - căsătorie liber consimţită între bărbat şi femeie (nu se admite - furatul de mirese, vinderea-, cumpărarea miresei, căsătoria cu anumite condiţii etc.); - egalitate în drepturi a soţilor în familie, adică toate persoanele căsătorite au drepturi şi obligaţii egale în relaţiile familiale, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, avere şi origine socială.; - sprijin reciproc moral şi material; - fidelitate conjugală; - prioritate a educaţiei copilului în familie; - manifestare a grijii pentru întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei; - soluţionare, pe cale amiabilă, a tuturor problemelor vieţii familiale, inadmisibilitate a amestecului deliberat în relaţiile familiale; - liber acces la apărarea, pe cale judecătorească, a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor familiei.

Despre căsătorie
Articolul 14 din Codul familie arată că pentru a se putea căsători bărbatul trebuie să fi împlinit 18 ani, iar femeia 16 ani. Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei de căsătorie pentru bărbaţi, dar nu mai mult decât cu doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care

sau cel format din prin conexarea numelor ambilor drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei îşi poate păstra numele de familie pe care l-a purtat până la căsătorie. viitorii soţi. să ştii cu cine porneşti pe acest drum. Acest certificat se prezintă organului de stare civilă împreună cu declaraţia de căsătorie. în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului. Organul de stare civilă este obligat să verifice opunerile şi. să refuze încheierea căsătoriei. exprimat personal şi necondiţionat al bărbatului şi femeii care se căsătoresc. d) adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă. Viitorii soţi sunt datori să comunice unul altuia starea sănătăţii lor. la cererea persoanelor care doresc să se căsătorească. Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul reciproc. inclusiv cei care au un părinte comun. în perioada curatelei. În fond prin căsătorie porneşti la un drum lung de o viaţă şi este drept. îşi pot alege numele de familie al unuia dintre ei. şeful oficiului de stare civilă poate reduce acest termen de o lună. expunându-şi în scris motivele şi anexând dovezile invocate. h) persoane de acelaşi sex. cetăţenii care doresc să se căsătorească trebuie să completeze personal şi să depună Declaraţia de căsătorie la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre ei sau al părinţilor unuia din viitorii soţi. căreia i se eliberează un certificat care atestă trecerea controlului respectiv. căsătoria poate fi încheiată chiar în ziua depunerii declaraţiei.). g) persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa. se întocmeşte în registrul de stare civilă actul de căsătorie care se semnează de ambii soţi . Pentru a se căsători. graviditate. este normal. De asemenea ei pot conexa numele de familie al celuilalt soţ la numele de familie propriu. dacă există un impediment legal. ori dacă nu sunt îndeplinite alte cerinţe ale legii. În declaraţie este obligatoriu ca viitorii soţi să indice că nu există nici un impediment legal la încheierea căsătoriei. e) curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia. precum şi atingerea de către aceştia a vârstei de căsătorie. La încheierea căsătoriei. c) adoptator şi adoptat.doresc să se căsătorească. Imediat după ce reprezentatul organului de stare civilă a luat în public consimţământul ambilor soţi. Dar şi Codul familiei obligă persoanele care doresc să se căsătorească să treacă un examen medical gratuit. Termenul maximal ce se stabileşte pentru încheierea căsătoriei nu poate depăşi două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie. Dacă există motive temeinice. Modalitatea de încheiere a căsătoriei Încheierea căsătoriei se face în prezenţa persoanelor care se căsătoresc. Nu se admite încheierea căsătoriei între: a) persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită. b) rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv. naşterea copilului etc. dacă acestea se confirmă. neviciat. fraţi şi surori. f) persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu. la dorinţă. Orice persoană poate face opunere la căsătorie. iar în cazuri excepţionale (pericol pentru viaţă. până la al II-lea grad inclusiv. Rezultatul examenului medical se comunică numai persoanei examinate. după expirarea unui termen de cel puţin o lună din momentul depunerii de către ele a declaraţiei de căsătorie.

Dreptul la proprietate comună se întinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu. Drepturi şi obligaţii ale soţilor Din această zi. cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice. bunuri comune ale soţilor. .fiecare dintre soţi este în drept să-şi continue ori să-şi aleagă de sine stătător îndeletnicirea şi profesia. .activitatea intelectuală.). Ei hotărăsc de comun acord tot ceea ce priveşte căsătoria şi viaţa de familie. fiind ocupat cu gospodăria casnică. reprezentantul organului de stare civilă eliberează soţilor certificatul de căsătorie. . iau naştere drepturile şi obligaţiile juridice ale soţilor. pe obligaţii comune de întreţinere a familiei.şi de martorii acestora. care au fost construite. sunt de la data dobândirii lor. precum şi alte bunuri dobândite în timpul căsătoriei. cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material. chiar dacă sunt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.că toate problemele vieţii familiale se soluţionează de către soţi în comun. . Acesta dispune: . poate atrage după caz declararea căsătoriei ca nulă sau poate duce la anularea căsătoriei. b) premiilor. adică din ziua înregistrării căsătoriei la organul de stare civilă. Codul Familiei arată în articolul 16 care sunt drepturile şi obligaţiile personale ale soţilor. c) altor mijloace comune. constituite. Sunt proprietate comună a soţilor bunurile mobile şi imobile. care de obicei sunt naşii de cununie. Sunt proprietate comună a soţilor bunurile care au fost dobândite din ziua încheierii căsătoriei până în ziua încetării acesteia. indiferent de contribuţia unuia sau a celuilalt.relaţiile dintre soţi se bazează pe stimă şi ajutor reciproc. valorile mobiliare. despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc. cu care se va face în viitor dovada că ei sunt căsătoriţi. . Instanţa judecătorească este în drept. adică proprietate în devălmăşie cum este denumită în Codul familiei. Tot atunci.activitatea de muncă. indemnizaţiilor şi altor plăţi. Bunurile dobândite în timpul căsătoriei. în baza cererii soţului interesat care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei. de îngrijire şi educaţie a copiilor. Astfel. Nerespectarea de fond şi de formă prevăzute pentru încheierea căsătoriei. să declare bunurile dobândite de către el în perioada cât soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia. în cadrul căsătoriei bărbatul şi femeia au drepturi şi obligaţii egale.activitatea de întreprinzător. depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale. . în conformitate cu principiul egalităţii lor în relaţiile familiale. Articolul 20 al Codului Familiei arată că sunt proprietate comună bunurile procurate din contul: a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din: . procurate sau făcute din contul mijloacelor comune.soţii îşi determină domiciliul în mod liber şi independent.

lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea. arată care este proprietatea personală a soţilor. dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor. in prezent. iar cele de drept procesual in Codul de procedura civila . rata divortului in mediul urban fiind de 2 ori mai mare decat in mediul rural.. sunt proprietate personală a soţului care le foloseşte. Daca ambii soti sunt de acord. De exemplu. reutilare. iar necunoasterea procedurii juridice poate sa duca la complicatii urmate de efecte negative Avocatii nostri va stau la dispozitie cu placere pentru orice intrebãri ati avea legat de domeniul Dreptul Familiei. reconstrucţie. în timpul căsătoriei. care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului. procedura este simpla. in sectorul 4 din Bucuresti. dar fiecare incearca sa convinga instanta ca celalalt este vinovat. Sunt insa situatii in care celalalt partener este impotriva divortului. Bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate comună a acestora dacă se va stabili că. Pentru ca desfacerea casatoriei sa aiba loc trebuie urmata o procedura care nu de putine ori este simpla si de scurta durata. din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi.Articolul 22 al Codului Familiei. . In Romania. viata de familie este tot mai supusa presiunilor. obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei. 607 – 619.art. Click aici pentru a contacta biroul nostru Divortul este singura cale de desfacere a casatoriei ca rezultat al vointei unuia dintre soti sau a ambilor soti.bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi până la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar. atunci când existã motive temeinice pentru care casnicia nu mai poate continua sau atunci cand ambii soti doresc desfacerea casatoriei. Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei. caz in care este nevoie ca in instanta sa se demonstreze ca relatia respectiva de casatorie nu mai poate continua. încălţămintea şi alte obiecte). fenomen inregistrat in special in marile orase.) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie. astfel ca numarul de divorturi a devenit alarmant. valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală.art. Casatorie si Mosteniri Puteti consulta legislatia existenta pe site referitoare la Dreptul familiei si divortul: Codul familiei republicat DIVORTUL. in anul 2003 au fost inregistate 2131 casatorii si 1185 divorturi. reamenajare etc. precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvârşirii de către ei a unei infracţiuni. o noua si dureroasa moda In ultima vreme. dorind in acest fel sa fie favorizat in ceea ce priveste partajarea bunurilor . sunt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi. indiferent de timpul şi modul de dobândire. DREPTUL FAMILIEI SI DIVORTUL Familie. Exista deasemenea situatii in care ambii soti vor sa divorteze. 37 .44. cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux.. fie şi numai de unul dintre ei. Divortul este o experienta traumatizanta. dispozitiile de drept cu privire la divort sunt stipulate in Codul Familiei . Acestea pot fi: . iar procesul va dura putin si fara complicatii.

de partajarea bunurilor comune.cel mult jumatate din venitul net. iar in cazul in care este vorba de mai multi copii . pentru doi copii . obligatie care va dura pana la majoratul copilului. pana la terminarea acestora.optiunea copilului (cand acesta are mai mult de 10 ani). Cuantumul acesteia se stabileste procentual din salariul parintelui care datoreaza pensia. 2. insa cel tarziu pana la implinirea varstei de 26 ani. atunci cand este cazul. celalalt va fi obligat de catre instanta la plata unei "pensii alimentare". la solicitarea acestuia. Divortul este urmat.atitudinea fiecarui parinte fata de copil in perioada anterioara introducerii actiunii de divort . incredintarea copiilor si sa obtina pensia de intretinere. Exemple de probleme tipice pentru Dreptul Familiei . totusi. Fam). iar procentul depinde de numarul de copii. Rolul judecatorului este de a incredinta copiii parintelui care le poate asigura cele mai bune conditii de crestere si educare. fie printr-o actiune separata. In toate cazurile. nu va putea depasi jumatate din venitul net din munca al sotului obligat la plata. Dupa incredintarea copilului unuia dintre parinti.mediul in care fiecare parinte ar urma sa creasca copilul .cel mult o treime din venitul net al parintelui respectiv. Click aici pentru a contacta biroul nostru. fie o data cu actiunea de divort. iar daca acesta isi continua studiile.cel mult un sfert din venitul net al parintelui obligat la plata pensiei. Partajul poate fi cerut de oricare dintre soti. astfel: pentru un copil . fie pe cale reconventionala. Avocatii nostri va stau la dispozitie cu placere pentru orice intrebari ati avea legat de domeniul Dreptul Familiei.comune. . dreptul la intretinere inceteaza prin recasatorirea sotului indreptatit sa o primeasca.probitatea morala a parintilor . Cui este incredintat copilul in urma divortului? Incredinþarea copilului depinde de mai multi factori: . In continuare.Divortul: 1. Cine datoreaza pensie de intretinere si cum se stabileste aceasta? Pensia de intretinere se datoreaza copiilor minori rezultati din casatorie sau celuilalt sot in conditiile prevazute de lege (art 41 C. Aceasta intretinere. impreuna cu intretinerea datorata copiilor. dupa desfacerea casatoriei. noi continuam sa credem in casnicii “fericite pana la adanci batraneti” si ne-am dori sa auzim de cat mai putine pronuntari de divort in instanta.situatia materiala a parintilor .varsta acestuia .

Populatia. Normele juridice pot reglementa relatiile dintre membrii familiei pana la o anumits limits.10. adoptarea unor acte normative. ordinc de drept in societate etc. baza materials a invstsmantului in continua scsdere ceea ce afecteaza grav egalitatea accesului la educatie si informare etc. Dispozitiile constitutional privind drepturile si libertatile omului se interpreteaza si se aplics in concordants cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Generatia noastra a avut sansa de a redobandi suveranitatea si independenta. Valorile trecutului se prabusesc. fata de urmasii sai. Insa. drepturi subiective si obligatii. pentru a transforma situatia in care ne aflam intr-o nous sanss de realizare. conjugats cu mirajul modelelor extravagante. precum si a nevoilor de comunicare si dezvoltare a personalitstii sunt indicate si unele tendinte si mutatii in familia moderns. alaturi de familia nuclears care are o posibilitate sporits de satisfacere a nevoilor de securizare.2000 si intrat in vigoare de la 26. Un rol deosebit in reglementarea juridica a relatiilor de drept familial ii revine noului Cod al familiei. odihns si sport. Fiind printre primele lucrari din domeniul dreptului familiei in Republica Moldova. ceea ce presupune ridicarea culturii spirituale a societatii si. atat cu caracter general. adoptat de catre Parlamentul Republicii Moldova la 26. Tnsa reformele initiate de noul stat . Incapacitatea familiei de a se adapta la o societate in continua dezvoltare. poporul republicii noastre poate face doar o singura concluzie . iar odata cu acestea se diminueaza importanta si atasamentul fata de institutia familiei. norme morale etc. care este resursa cea mai importanta a oricsrei natiuni. oricat de perfecte ar fi ele. in primul rand. protectie si apartenents ale fiecsrui membru. gaipate in obiceiuri. care a ridicat la rang constitutional atat problema ocrotirii familiei din partea statului si a societstii. lucrarea propuss poate fi privits ca o incercare de a stabili criteriile definitorii ale dreptului familiei ca ramurs distincts de drept. Greutatile inerente perioadei de tranzitie au provocat haos si in cadrul familiei. se confrunta cu o serie de consecinte ale actualei crize economice: scsderea drastica a nivelului de trai a majoritatii absolute a populatiei si cresterea nejustificats a veniturilor minoritatii. norme de convietuire. constientizate si transpuse in viata.). prin ea insasi. alienarea spirituals. se redimensioneaza structura si functiile ei traditionale. lipsa experientei manageriale si a consecventei politice ne pot duce la ratarea sansei de a trai intr-un stat democratic. Realitatea impune necesitatea elaborarii unei politici stiintifice privind promovarea si ocrotirea familiei. in lucrarea propusa. cat si de capitalul financiar strain. a unei familii. Nedezmeticirea noastra. insistsm asupra datoriei elementare a fiecsruia dintre noi de a face tot ce-i sta in putere pentru mentinerea pulsului vietii spirituale. cu pactele si cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Dupa un deceniu de suveranitate. Numai educatia juridica poate inalta constiinta individuals a omului pans la constientizarea datoriei sale fats de societate.2001. relatii juridice.unui individ. cat Si special privind familia si copilul (cu referinta la: protectia sociala si juridica. unele experimente neofamiliale si “simulacre” ale familiei actuale.independenta declarats este doar o aluzie la suveranitate. De aceea. sanatate si servicii sanitare. De aceea. cat si problema cunoasterii de cstre fiecare om a drepturilor si indatoririlor sale. lucrarea propusa nu ignora si aspectele nejuridice referitoare la casatorie si familie. nu inseamna. Dincolo de aceasts limits conduita lor este reglementata de normele sociale nejuridice. a culturii juridice. in care omul ca personalitate sa fie valoarea cea mai de pret. Dreptul familiei e reflectat in toata complexitatea sa: ca ansamblu de normejuridice. munca etc. deteriorarea constanta a stsrii de sanatate a populatiei si deformarea proceselor demografice.Prefata Viata . Un prim pas in aceasta direetie a servit adoptarea Constitutiei Republicii Moldova. Pentru ca prevederile legislatiei familiale sa fie eficiente si viabile. O sansa ce poate fi realizats sau ratats. permite formarea sentimentelor convingerii cs el este egal in drepturi cu toti ceilalti membri ai societstii si cs intotdeauna va primi din partea statului ajutorul necesar in apsrarea drepturilor si libertstilor sale. educatie si invatamant.Republica Moldova sunt departe de a ne satisface. . fats de familia sa. eul individual si colectiv din ce in ce mai depersonalizat au modificat fundamentul solid al familiei. Conceputs ca un demers privind formarea fiintei umane in scopul constientizarii statutului ei pentru asigurarea unei vieti individuale optime in cadrul familiei si intemeiats pe examinarea problematicii juridice a institutiei familiei. o degajare a situatiei. Pe zi ce trece devenim tot mai dependenti atat de sursele energetice strsine. In spiritul prevederilor actelor normative internationale au fost adoptate un sir de acte normative nationale. a unei generatii sau a unui popor. ele trebuiesc cunoscute.e o sanss.04.

ca ele sa fie reglementate de o categorie aparte de norme. Fiind constienti de faptul ca in lucrare sunt prezente unele lacune si ca ea este susceptibila de amplificari si aprofundari. extrem de variate sunt si normele sociale ce reglementeaza aceste relatii.Pentru a scoate in evidenta radacinile prezentului in relatiile de familie §i a le prognoza pe cele ale viitorului. Astfel. fiind legate intre ele sj organizate intr-un anumit sistem. urmand o anumita finalitate ni se infati§eaza ca dreptul unui stat. determinat de vointa legiuitorului. asistentilor sociali. evolutia dreptului familiei este reflectata din perspective istorica. In definitiile intalnite in literatura de specialitate. metoda §i sistemul dreptului familiei § 1.. elaborate. “norma juridica este o regula de conduita generala. Reprezinta totusi. Impartirea pe ramuri de drept trebuie sa porneasca de la obiectul reglementarii juridice ca un cr iter in fundamental. Normele juridice intr-un stat. Dogaru. in norma juridica se vede “regula sociala de conduita generala si obligatorie. etaloane. Este destinata studentilor facultatilor si colegiilor cu profil juridic. care se atribuie la toate cazurile de genul respectiv. Caracterul distinct si unitar. Reglementarea sociala poate fi de doua feluri: individuala si normativa. structurate intr-un sistem pe baza anumitor principii. criteriul subiectiv.” Dupa parerea lui I. daca este cazul. pentru cazuri concrete si sunt valabile pentru o singura data. dar poate fi de un real folos pentru toti cei cointeresati. iar metoda. religioase. Se considers ca obiectul reglementarii (specified relatiilor sociale) reprezinta criteriul obiectiv de formare a ramurii de drept. sunt evidentiate acele insusiri care permit deosebirea normelor juridice de celelalte norme sociale. prin forta coercitiva a statului”. Astfel. la nevoie prin constrangere”. Care sunt criteriile in raport cu care se configureaza diversele componente de sistem ale dreptului? Majoritatea autorilor. Daca reglementarea individuals se face prin adresari personale concrete. impersonala si obligatorie care exprima vointa electoratului infatisat de organul legislativ. juridice. vom fi receptivi la orice sugestii rationale si propuneri constructive ale potentiator cititori. obisnuielnice (obiceiuri). plecand de la obiectul reglementarii juridice §i metoda de reglementare in calitate de criterii principale. sistemul dreptului apare ca un obiect complex. O modalitate a normelor sociale o constituie normele juridice. organizate. opereaza cu distinctia ramuri de drept si institutii juridice. oricat ar fi de deosebite unele de altele prin continutul si forma lor. politice. cat si un sir de reglementari international. atunci reglementarea normativa este cu mult mai complexa si presupune o dirijare a comportarii umane prin intermediul anumitor modele. Prin imbinarea acestor doua criterii se explica de ce in unele cazuri relatiile sociale de acelasj tip sunt reglementate de ramuri . Pentru a asigura ordinea si disciplina in societate este necesara o reglementare sociala a organizarii si functionarii elementelor ei constitutive. In cadrul sistemului de norme sociale pot fi evidentiate urmatoarele categorii de norme: etice (de morala). O atentie deosebita a fost acordata descrierii principiilor de drept al familiei ca fundament al sistemului de drept familial si ca modalitate de coordonare a normelor juridice in jurul unor idei catalizatoare. metoda autoritara etc. reguli carora trebuie s3 se supuna toate persoanele ce nimeresc in situatiile programate. avand la baza atat prevederile legislatiei familiale in vigoare din republica. Dat fiind faptul ca relatiile sociale sunt extrem de variate. tehnice. etc. PARTEA GENERALA CAPITOLUL I Notiunea. Ansamblul normelor juridice. cu privire la norma juridica. se pot distinge metoda egalitatii juridice a subiectelor. regula al carei scop este de a Asigura ordinea sociala §i care poate fi adusa la indeplinire pe cale statala. trdsdturile specifice ale relatiilor sociale dintr-un anumit domeniu sau sector de activitate fac necesar sj posibil. adica prin intermediul unor reguli generale de conduita. Astfel. inclusiv din dreptul matrimonial canonic. Notiunea dreptului familiei Societatea umana constituie un sistem logic oranduit si bine inchegat de elemente care se afla in raporturi si legaturi reciproce si care formeaza un tot intreg. recunoscuta sau acceptata de catre stat si impusa. in unele viziuni. o anumita unitate in ansamblul lor. Prin metoda de reglementare se are in vedere modul in care statul actioneaza asupra unor relatii sociale. Lucrarea pune la dispozitia cititorului o descriere amanuntita a principalelor institutii ale dreptului familiei. alcatuit dintr-un numar de elemente indisolubil legate intre ele.

Relatiile sociale asupra carora isj exercita actiunea toate normele ce alcatuiesc ramura dreptului familiei sunt evidentiate in art. . precum si alte relatii sociale similare celor familiale ce se stabilesc intre sabiectele de drept familial aflate pe pozitii de egalitate. prin “dreptul familiei” ca stiinta intelegem invatatura (studiul) despre dreptul familiei. ca orisjee alta ramura de drept. administrativ. Normele juridice aplicate in dreptul familiei in majoritatea lor sunt imperative si mai putin dispozitive. ruda. copil.drepturile si obligatiile familiale sunt legate de titularii lor §i nu pot fi cedate persoanelor terte etc. al muncii . Dupa cum reiese din definitie dreptul familiei reglementeaza relatiile familiale. obligatia de intretinere etc). . Dreptul familiei ca stiinta are ca sarcina crearea bazei stiintifico-ideologice pentru cadrul de reglementari ce tin de domeniul dreptului familiei ca ramura. “dreptul familiei” . modalitatea. Termenul “dreptul familiei” poate fi intalnit si in alte sensuri: “dreptul familiei” . curator. dreptul de proprietate. .) care stipuleaza: “Prezentul cod stabileste conditiile si modalitatea de incheiere. obligatia de fidelitate conjugala. care reglementeazd relatii sociale ce au acelasi specific. Deci. putem defini dreptul familiei ca fiind totalitatea normelor juridice care reglementeazd relatiile personale nepatrimoniale si patrimoniale ce rezulta din casatorie. copil si educator. conditiile.cea de sot.F. In viziune traditionala ramura de drept poate fi definita ca fiind un ansamblu distinct de norme juridice. penal. nepoti si bunei. sub anumite aspecte. reglementeazd relatiile personale nepatrimoniale si patrimoniale ndscute din casatorie. ci in comunitatea si separarea de interese ale lor. autoritate tutelara etc.dreptul familiei este o ramura a sistemului de drept din tara noastra. tutore. de educatie si protejare a copiilor etc.de drept distincte sau de ce aceeasi metoda de reglementare se foloseste de catre mai multe ramuri de drept.din aceste fapte apar atat relatii personale nepatrimoniale (de exemplu.ca stiinta. la viata §i sanatate. formele si efectele protectiei juridice a copiilor orfani si a celor rdmasi fdrd ocrotire pdrinteascd sau aflati in alte situatii vulnerabile. cat sj relatii patrimoniale (de exemplu. acestea formand continutul dreptului familiei. Reglementarea complexului de relatii sociale care se formeaza in legatura cu familia sj in cadrul familiei se face de un ansamblu de norme Juridice ce se grupeaza in cadrul dreptului familiei ca ramura distinctu De drept Deci. la nume si domiciliu. rudenie. parinti si copii. prin care se intelege ca una din parti nu se subordoneaza celeilalte.). folosesc aceeasi metoda sau acelasi complex de metode. Tinind seama de cele expuse mai sus.si in sfarsit. Codul familiei si alte acte normative). cu raporturile de familie.ele apar din fapte juridice specifice .ca obiect de studiu. Asa dar.eel de-al treilea element se refera la subiectele relatiilor de familie. 3 din Codul familiei (in continuare C. relatiile patrimoniale fiind o consecinta a relatiilor personale nepatrimoniale. rudenie si adoptie. cat si raporturile asimilate de lege. parinte. infiere. Subiectele dreptului familiei necesita o calitate speciala . legate organic intre ele. maternitate si paternitate. . adica sistemul de categorii. adica in raportul juridic de drept familial partile se afla pe pozitie de egalitate juridica. infiere. filiatiei. adoptie si tutela etc. frati si surori. dreptul la stima si sprijin moral. precum si alte relatii sociale similare celor familiale “6 Putem distinge unele momente specifice relatiilor familiale si anume: . acestea pot fi: soti sau fosti soti. de abitatie. ori de ce in cadrul aceleiasi ramuri de drept se folosesc mai multe metode. adica o totalitate de norme juridice. prin obiectul reglementarii dreptului familiei trebuie sa intelegem domeniul specific de relatii familiale asupra cdrora isi exercitd actiunea toate normele ce aledtuiese ramura dreptului familiei. Dreptul familiei. concluzii si conceptii despre raporturile juridice familiale. adoptiei etc. al patrulea element al definitiei se refera la pozitia juridica a subiectelor dreptului familial de egalitate juridica.al doilea element al definitiei dreptului familiei Tl constituie obiectul reglementarii. . si nu invers. rudeniei.casatorie si rudenie. reprezinta unitatea mai multor institutii juridice strans legate intre ele prin obiectul lor §i prin anumite principii §i metode comune: institutia casatoriei.reglementarea raporturilor patrimoniale dintre subiectele de drept familial nu-sj are temeiul principal in consideratii de ordin patrimonial. incetare si declarare a nulitatii edsatoriei. adica relatiile personale nepatrimoniale si patrimoniale ce rezulta din casatorie. . Ele sunt cuprinse in izvoarele dreptului familial (Constitutie. Stiinta dreptului familiei studiaza o serie de probleme legate de raporturile de familie in coraportul lor cu alte stiinte: juridice (de drept civil. Consideram ca definitia data cuprinde toate elementele caracteristice dreptului familiei si anume: . rudenie.

apar noi conceptii care reflecta evolutia familiei. conditiile desfacerii si nulitatii casatoriei sau adoptiei etc. a dimensiunii familiei etc. metoda cantitativa etc. educarea si protejarea copilului reiesind din realitatea vietii si posibilitatea fiecaruia. precum si efectele incheierii.. Toate actele juridice Familiale trebuie sa corespunda unui anumit continut sj sa aiba o anumita forma. sociologie. . Ea este o Tndatorire ce corespunde dreptului subiectiv al celeilalte parti a raportului juridic. printre principalele metode ale cercetdrii juridice pot fi mentionate: metoda logica. metoda sociologies.F. Potrivit metodei istorice dreptul familiei cerceteaza casatoria si familia in perspectiva si dezvoltarea lor istorica. stiinta dreptului familiei se afla in continua dezvoltare.. pe de alta parte. cat si de obligatii. cum si in ce mod se realizeaza aceasta reglementare. prevede obligatia parintilor de asj intre|ine copiii..) etc. Termenul “legislate familiala” inseamna sistemul de legi si alte acte normative ale organelor de stat in care sunt consfintite normele de drept familial. atunci metoda dreptului familiei raspunde la intrebarea. In anumite perioade istorice. Ca si alte stiinte. Ca urmare. Majoritatea absoluta a raporturilor juridice de drept al familiei au un caracter complex. se aplica pe larg metoda sociologies. metoda istorica. dar si anumite aspecte si legaturi ale dreptului familiei cu celelalte fenomene si procese sociale. exercitarea drepturilor parintesti si indeplinirea obligatiilor lor in interesul copilului etc. dreptului familiei. a relatiilor personale patrimoniale si nepatrimoniale dintre membrii familiei. procedee cu ajutorul carora dreptul influenteaza relatiile sociale. Normele de drept pot interzice anumite actiuni din partea participantilor in raportul juridic. Trebuie sa deosebim categoria “dreptul familiei” ca sistem de norme de drept de categoria “legislate familiala”. Asa dar. Folosind metoda logica au putut fi stabilite conditiile necesare incheierii actelor juridice ale casatoriei si adoptiei. 61 C. fiecare ramura de drept dispune de mijloace specifice de influenta asupra comportarii partilor in raporturile juridice. In ceea ce priveste metodele de reglementare a relatiilor familiale de catre normele juridice.53 C. inclusiv pentru dreptul familiei.) ii corespunde obligatia parintilor de a apara drepturile §i interesele copiilor (art. metoda comparative. Aceasta practic inseamna ca dreptului unei parti in raportul juridic Ti corespunde in mod imperativ o obligatie a celeilalte parti. Ca ramura de sine statatoare de drept. De exemplu: art. prevede dreptul copilului la abitatie §i educatie in familie. pe de o parte. 74 C. natalitatii etc. psihologie etc. pot prescrie un comportament concret al acestora ori pot permite partilor sa aleaga singure caracterul relatiilor dintre ele. Relatiile legale familiale se caracterizeaza prin aceia ca dreptiirile si obligatiile subiectilor relatiilor date sunt prevazute de lege si nupotfi modificate voluntar 9 Obligatia juridica a unui subiect de drept familial nu este arbitrara. cat si societatea sj statul participa la ingrijirea. Aceasta trasatura este caracteristica pentru toate ramurile de drept. Pe fondul scenariilor dezvoltarii economico-sociale. in cadrul strategiilor dezvoltarii fenomenul casatoriei. Prin concluziile sale stiintifice fundamentate. istorie. stiinta dreptului familiei ajuta practicii sa aplice corect legile si contribuie la: ocrotirea familiei intemeiata pe stima si afectiune reciproca. desfacerii sau nulitatii acestor acte juridice. putem evidenfia nu numai evolutia acestor fenomene in timp. prin metoda de reglementare se intelege totalitatea de mijloace.). comportarea oamenilor in aceste relatii. cat si a informarii persoanelor cointeresate cu un sistem de cunostinte si informatii despre dreptul familiei. incalcarea normelor de drept presupune posibilitatea constrangerii din partea statului.F. divortialitatii.F. intr-un raport juridic de drept familial nu poate fi vorba de vreun drept al subiectului daca celuilalt subiect nu-i corespunde o anumita obligatie.8 Cu toate acestea. instruirii studentilor facultatilor de drept in acest domeniu. acestea de asemenea sunt multiple. Asa cum.si protectiei sociale etc. ii sunt proprii toate caracteristicile dreptului ca atare. 7 aceste metode generale sunt proprii si pentru dreptul familiei ca stiinta. Metoda dreptului familiei Daca obiectul dreptului familiei raspunde la intrebarea: care sunt relatiile sociale reglementate de normele dreptului familiei. realizarea egalitatii depline in Drepturi intre sot si sotie. care deseori sunt calificate drept identice. dreptului copilului de a fi protejat (art. are specificul ei. iar art. In comparatie cu normele morale.F. 51 C. a caror respectare este asigurata cu ajutorul mijloacelor obstesti de influenta. Atat parintii. § 2. Dreptul familiei ca obiect de studiu (discipline didactica) are ca sarcina asigurarea. Acestor raporturi le este caracteristic faptul ca fiecare parte este titular atat de drepturi. in baza noilor realizari ale stiintei si a normelor existente. Urmarind particularitatile specifice modului de incheiere a casatoriei. metoda experimentului.

cat si de persoana celui obligat sa o presteze. 88 C. in acest sens. § 3. in acelasi timp. 87 C.Cu privire la obligatia de intretinere intre membrii familiei se poate constata ca este stabilita de lege §i exista numai intre persoane prevazute de lege. situatia juridica. care determina ce trebuie sa . Conform regulii generate. cu pactele si celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. in conformitate cu principiul egalitatii lor in relatiile familiale (art. prevdzuta de lege (procedura de incheiere a casatoriei §i adoptiei.” A doua diviziune mentionata este cea de drept determinator. Deci. din partea aceluiasj debitor §i un caracter reciproc. prin incheierea casatoriei viitorii soti consimt sa li se aplice regimul legal al casatoriei. . Egalitatea juridica. 19 prevede regimul bunurilor dobandite de catre soti “in timpul casatoriei” etc. Deci. spre exemplu. are un caracter divizibil. a instituirii tutelei. pentru a fi carmuita in Intregime de normele legale. Acest statut de egalitate se extinde asupra oric&rei schimbari produse de relatia celor doi. deoarece criteriul in raport cu care se determina partile sotilor este contributia pe care fiecare din ei a avut-o la dobandirea si conservarea bunurilor. Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte si legile ei interne. impune participantilor la raporturile juridice de drept familial o anumita conduita. 16 alin.F.F. nu inseamna ca nu sunt permise anumite abateri cu privire la recunoasterea egalitatii in sfera raporturilor patrimoniale. De asemenea.). iar la art. fara a avea posibilitatea de a-1 modifica. M. 17 prevede ca sotii aleg numele de familie ce urmeaza a-1 purta “in timpul casatoriei”. Inca o particularitate a metodei de reglementare a dreptului familiei consta in aplicarea combinatd a metodelor nationale si international de instalare a drepturilor si obligatiilor subiectilor. 1 C. modificarea sau stingerea relatiilor de drept familial sunt admise printr-o procedurct juridica speciala. prevede obligatia bunicilor de a-§i intretine nepotii.Pentru incheierea casatoriei este necesar acordul de vointa al viitorilor soti. a desfacerii casatoriei §i adoptiei etc. Astfel. art.obligatia nepotilor de a-si intretine bunicii. adica este inseparabil legata atat de persoana cefui indreptatit a o primi. insa. O particularitate generala al dreptului familiei este metoda calitatii juridice a partilor. prioritate au reglementarile internationale”. metoda aplicabila. indiferent de faptul daca copiii sunt nascuti in casatorie sau in afara ei. munca depusa in gospodarie sj pentru cresterea copiilor fiind o asemenea contributie. Ire un caracter succesiv. odata incheiata. in relatiile interne si care formeaza dreptul internde normele de drept care se refera la raporturile dintre state sau dintre cetatenii unor state diferite si care formeaza dreptul extern. deoarece este destinata sa satisfaca nevoile actuale ale beneficiarului. 58 alin. Djuvara distinge intre normele de drept cele care se aplica numai statelor care le-au eliberat. Sistemul dreptului familiei Dupa modul in care sunt conectate diferitele componente de sistem ale dreptului . printr-un sistem de norme juridice. in parti egale sotilor cu prilejul incetarii comunitatii de bunuri. la art. Principiul egalitatii nu inseamna ca bunurile urmeaza sa fie atribuite. aceasta obligatie are un caracter Personal. O alta metoda specified relatiilor de familie poate servi metoda acceptdrii statutului legal a casatoriei. dar nu si o impartire corecta. in principiu permanenta a celor casatoriti este determinate de reglementarea legala privind casatoria.F.norma juridica si metoda de reglementare -deosebim o serie de diviziuni generale ale dreptului. 1 C. aparitia. intodeauna. conform Constitutiei care stipuleaza: “Dispozitiile constitutional privind drepturile si libertatile omului se interpreteaza si se aplica in concordanfa cu Declaratia Universale a Drepturilor Omului. ele fiind pe picior de egalitate juridica. de exemplu. metoda de reglementare precizeaza pozitia partilorin raporturile juridice. Imparfirea bunurilor comune in cote-parti egale si nu in raport de contributia prestata de fiecare dintre soti ar fi insemnat numai o impartire egala. El continua sa fie valabil §i in cazul separarii legale a sotilor sau a desfacerii casatoriei prin divort.10 In concluzie am putea spune ca prin metoda de reglementare a relatiilor dintre subiectele de drept familial trebuie sa intelegem mijlocul specific cu ajutorul caruia statul.Toate problemele vietii familiale se solutioneaza de catre soti in comun. Astfel.) sau “parintii au drepturi §i obligatii egale fata de copii. dar. ea devine independents de acest acord de vointa. care se reinnoiesc zi de zi. Cu alte cuvinte.F. Astfel. cu referire la cazul cand mai multe persoane sunt Tndreptatite la intretinere. iar art. care devine aplicabila prin incheierea actului juridic al casatoriei si exista pe tot timpul cat dureaza raportul de casatorie.). daca loeuiese impreuna cu parintii sau separat” (art. in sensul ca in raportul juridic familial o parte nu este subordonatd celeilalte.F. C.

De exemplu. In viziune traditionala. etc. Partea generald si 2. Mai desfasurat sistemul acestor norme juridice sunt redate in Codul familiei al Republicii Moldova. a adoptiei. Daca luam ca baza aceasta distinctie.. se gaseste lamurirea intelesului unor termeni -familie nucleara. obiectul. mai detaliate. Federatia Rusa). izvoarele. Partea generala si Partea speciala pot fi distinse fie in functie de normele juridice incluse. Partea generald a dreptului familiei include normele generale care exprima principiile si obiectivele de reglare legitima a drepturilor si obligatiilor fundamentale a subiectelor de drept familial. ramura de drept este definita ca un ansamblu distinct de norme juridice. concluzii referitoare la problemele de reglementare juridica a relatiilor familiale. Asa cum in partea generala se opereaza cu notiunile: norma juridica. In mod special se urmareste compatibilitatea legislatiei familiale nationale cu prevederiledeclaratiei Universale a Drepturilor Omului. Aceasta inseamna ca toate celelalte norme vor trebui aplicate si interpretate in lumina principiilor de baza.definitii. atunci cu referire la dreptul familiei putem afirma: dreptul familiei face parte din componenta dreptului privat intern si are un caracter determinativ. justitiei sociale. ne vom opri la prima modalitate de sistematizare. a pactelor si tratatelor international la care republica Moldova este parte (ce reglementeaza relatiile familiale) dupa cum si cu principiile de baza ce caracterizeaza dreptul matrimonial canonic. filiatia adoptia. Analiza structurii normei poate fi facuta sub doua aspecte: . cat si principiile de baza ale legislatiei familiale. a obligatiei de intretinere etc. care reglementeaza relatii sociale ce au acelasi specific. De aceea. care reglementeaza o anumita grupa unitara de relatii sociale. contin unele prevederi de principiu.Institutiile juridice din cadrul dreptului familiei sunt: casatoria. concepte pe care fiecare le-ar putea interpreta in felul sau. tutelei (curatelei). gupandu-le in institutii: institutia casatoriei. metoda. intai de toate. ceia ce se urmareste de fapt in Partea speciala a cursului. eel care organizeaza sanctiunile. Institutia juridica cuprinde normele juridice. Normele partii speciale a dreptului familiei concretizeaza partea generala. Numeroase acte normative de drept familial si in primul rand Codul familiei. Sistemul normelor dreptului familiei si a actelor normative sunt caracterizate si pretuite din punctul de vedere al democratiei lor. Cea de a treia diviziune abordata de M. folosesc aceiasi metoda. tutela etc. sau acelasi complex de metode. Asa cum norma juridica este elementul de baza al sistemului de drept. Ea insumeaza totalitatea de opinii teoretice. fie in functie de ce fel de compartimente ale sistemului de drept se studiaza in partea respectiva. principii care guverneaza toata materia. Este ilustrata corelatia dintre normele de drept familial si actele normative in conformitate cu dezvoltarea economics. pentru a le da un sens unic aceste concepte sunt definite. ramura de drept reprezinta unitatea mai multor institutii juridice legate strans intre ele prin obiectul lor si prin anumite metode si principii comune. De asemenea. instaurand astfel o categorie aparte de raporturi juridice. dreptul familiei. monogamie. Din punct de vedere structural sistemul dreptului familiei se Divizeaza in doua parti: 1. sistemul juridic elementar (dreptul este “pluralul”. Asa dar.Faca persoanele si drept sanctionar. consimtamant liber exprimat. Ele reglementeaza tipurile de relatii sociale aparte si anumite elemente ale lor.a unui particular sau a statului. dreptul familiei ca ramura distincta de drept grupeaza ansamblul de norme juridice ce reglementeaza complexul de relatii sociale ce se formeaza in legaturd cu familia si in cadrul familiei. Structura normelor juridice de drept al familiei. prin care sunt consfintite unele relatii ale vietii de familie. Djuvara este aceea care imparte dreptul in drept public si drept privat.principii si normelor . In general. idei. subiectele dreptului familiei etc. comparandu-se sistemul de drept familial al Republicii Moldova cu sistemele de drept familial ale altor tari de peste hotare (Romania. deosebirea dintre care este foarte veche si care se gaseste formulata chiar si in dreptul roman si care depinde de faptul a cui interes priveste norma . legate organic intre ele. de studierea structurii si continutuluilegislatiei codificate. rudeniei sifiliatiei. Un rol important revine normelor . studierea sistemului dreptului familiei e legata. rudenia. principiile. a Conventiei cuprivire la Drepturile Copilului. Partea speciala. politica si sociala a societatii in ansamblu. norma de drept este “singularul”). adica in functie de normele juridice incluse. Titlul 1 al Codului familiei intitulat “Dispozitii generale” defineste atat relatiile sociale reglementate de catre legislatia familiala. pe langa unele prevederi reglementative foarte clare si normativ evidente.

A) Structura logico-juridica a normei e stabila si in ea se disting urmatoarele elemente: 1) ipoteza.F. opinie. disciplinare sau penale). Ca exemplu: «La incheierea casatoriei. administrative. obligatiile. regulament. Acest act normativ. dispozitia. aplicata in cazul neandeplinirii adecvate a indatoriilor parintesti. Normele juridice de drept al familiei sunt cuprinse in acte normative care pot fi: legi. De exemplu: «Instanta judecatoreasca va declara nula casatoria daca aceasta a fost incheiata cand sotii sau unul dinte ei nu a avut intentia de a crea o familie (casatorie fictiva)» (art. 17. care determina cercul de persoane carora le este adresata norma. ori contine elemente ale mai multor norme. un articol ori contine unele elemente ale normei. hotarari. Vorbind despre normele de drept al familiei trebuie de specificat modalitdtile de clasificare a normelor juridice in articolele actelor normative de drept al familiei si. 2) dispozitia. ori fiecare dintre ei isi pastreaza numele de familie pe care 1-a purtat pana la casatorie. disciplinara sau penala (sanctiuni civile. formulata ca determinare a indatoririlor si drepturilor partilor in raportuljuridic). lit. Dispozitia relativ-determinata este dispozitia care prevede mai multe variante posibile de conduita. la redactarea ei.). ca si ipoteza. in primul rand. isi aleg numele de familie comun. in functie de natura $i gravitated lor. In ceea ce priveste sanctiunile. Codul familiei prevede pentru neindeplinirea Tndatoriilor parintesti urmatoarele sanctiuni: decaderea din drepturile parintesti. alin. in principiu. sanctiuni disciplinare. sanctiunile port fi: determinate. conduita persoanelor la care se refera. alin. 2) In functie de caracterul conduitei prescrise. B C. de cea administrative. contraventionale sau penale. indiferent de sex. ele sunt sanctionate. De exemplu: «Nu este necesar acordul parintilor pentru adoptia copilului daca acestia nu locuiesc impreuna cu copilul si se eschiveaza nemotivat de la intretinerea si educatia acestuia mai mult de 6 luni» (art. nationalitate. ori conexeaza numele de familie al celuilalt sot la numele de familie propriu» (art. care se aplica pentru greseli grave in exercitarea drepturilor ori indeplinirea indatoririlor parintesti cu privire la persoana copilului si luarea copilului fara decadere din drepturile parintesti.). In functie de gradul lor de determinare.A) structura logico-juridica si B) structura tehnico-legislativa.l. de la caz la caz. la dorinta. alternative sau cumulative. 1 C. Se cade de subliniat ca o norma nu trebuie confundata cu un articol. 1 C. care indica masurile de constrangere de catre stat pentru nerespectarea dispozitiei. este structurat pe titluri.relativ-determinata. 5.).F. sanctiuni ce au drept scop repararea prejudiciului cauzat prin incalcarea normei juridice. 41. 1) In functie de precizia formularii sale in text ipoteza poate fi: Determinata. alin. sanctiune mai putin severa. cand se stabilesc cu exactitate conditiile de aplicare a dispozitiei. poate fi determinata si relativ-determinata.F. origine etnica. nereglementate de legislatia Familiala. care trebuie sa fie clara . E C.F. apartenenta politica. cand nu este precizat continutul concret al imprejurarii in care se aplica dispozitia. 3) Pentru reglementarea relatiilor personale nepatrimoniale si patrimoniale dintre membrii familiei. avere si origine sociala» (art. instructiune si alte acte normative adoptate in cazurile si in limitele prevazute de Legea Republicii Moldova «Codul familiei». In functie de scopul urmarit de sanctiunea aplicata distingem: sanctiuni ce anuleaza actele juridice ce contravin legii. sotii. lasand subiectii sa aleaga una din variantele prescrise. statut. deoarece foarte rar un articol contine o norma juridica. Articolul este elementul structural de baza al Codidui familiei care contine. religie. se aplica legislatia civila In masura in care aceasta nu contravine esentei relatiilor familiale. care exprima regula propriu-zisa de conduita. . precum si imprejurarile in care ea se realizeaza. atat de legislatia civila cat si.). capitole si articole. limba. In ceea ce priveste celelalte fapte ilicite savarsite de catre membrii familiei. concisa. B) Structura tehnico-juridica a normei de drept al familiei se refera la forma exterioara de exprimare a continutului si structurii logice a acesteia. concreta. Dispozitia determinata stabileste exact si fara posibilitatea unor derogari drepturile. 3) sanctiunea. relativ-determinate. 125. in Codul familiei. rasa. lit. prevederi de sine statatoare. la randul sau. De exemplu: «Toate persoanele casatorite au drepturi si obligatii egale in relatiile familiale. . De cele mai multe ori.

art. la dorinta.F. …»(art. In cele ce urmeaza.). Un loc important il au normele de imputernicire sau de competenta. care prescriu comportamentul subiectilor si nu admit nici o abatere de la acesta si norme dispozitive. F. Normele dispozitive pot fi: permisive. iar in cazurile prevazute la art. fara a avea nevoie de imputerniciri legale» (art. 33 C. 1 C. norme prin care se formuleaza anumite drepturi.Dupa sfera de aplicare fi gradul de generalizare avem norme generale (de exemplu. sotii. care prescriu in mod expres obligatia savarsirii unei actiuni: «Persoanele care doresc sa se casatoreasca sunt obligate sa se informeze reciproc despre starea sanatatii lor» (art. Normele imperative pot fi: onerative. potrivit cu materia care o reglementeaza. Casatoria poate inceta prin divort (desfacere). In functie de aceasta. obligatii sau competente.F. 4 si 5 si la art. 17. in baza cererii unuia sau a ambilor soti ori a tutorelui sotului declarat incapabil». ci si raporturi de alt gen. 29. 1 si 2. 35 C. alin. alin. de intretinere etc.V ale C. isi aleg numele de familie al unuia dintre ei sau eel format prin conexarea numelor ambilor drept nume de familie comun.pe cale judecatoreasca». 11.). 37 . 36 alin.F. de decadere a lor din drepturile parintesti. legate de cele specifice. . devenind o ramura de sine statatoare relativ recent (odata cu intrarea in vigoare a Codului casatoriei si familiei al Republicii Moldova.V. F. 2 C. ele aflandu-se intr-o stransa legatura. 15. § 4. alin. dreptul penal si dreptul de procedure penala etc. 1 C. alin. normele cuprinse in diferite ramuri de drept se aplica separat sau concomitent cu normele de drept familial. care permit o anumita conduita: «Prin contractul matrimonial sotii pot modifica regimul legal al proprietatii in devalmasie stabilit la art. rude in linie dreapta pana la al IV-lea grad inclusiv.F. precum si de faptul ca fiecare ramura de drept include nu numai raporturi specifice ramurii respective. 36 alin.). Dat fund faptul ca relatiile sociale reglementate de legislatia familiala sunt extrem de complexe. dreptul administrativ. Ansamblul de norme juridice care reglementeaza anumite grupe unitare de relatii sociale . 2 C. Dreptul familiei §i dreptul civil Faptul ca dreptul familiei s-a desprins din ramura dreptului civil. Corelatia dreptului familiei cu alte ramuri de drept Desi fiecare ramura de drept are un obiect propriu de reglementare.) ori «Apararea drepturilor §i intereselor legitime ale copiilor se pune pe seama autoritatii tutelare in cazurile de deces al parintilor.) Dupa modul in care sunt redactate se disting norme juridice complete (de exemplu: «Casatoria inceteaza in urma decesului sau a Declararii pe cale judecatoreasca a decesului unuia dintre soti.F. norme speciale (cele prevazute in Titlurile II .F. art.).relatii de casatorie. alin.) sau supletive. Ramura de drept al familiei reprezinta unitatea mai multor institutii juridice legate strans intre ele prin obiectul lor si prin anumite principii si metode comune. inclusiv in autoritatile administratiei publice §i instantele judecatoresti. Astfel: ^<Parintii sunt reprezentantii legali ai copiilor lor si actioneaza in numele lor in rela^iile cu toate persoanele fizice si juridice. de rudenie. 4. casatoria se desface de catre oficiul de stare civila. solutionandu-se in asa mod problema corelatiei ramurilor de drept. printre care putem aminti: dreptul civil si dreptul de procedure civila.) si norme juridice incomplete (de exemplu: «In cazurile prevazute la art. normele juridice sunt: norme imperative. cele prevazute in Titlul I al C.).1.F. 112. (institutii juridice de drept al familiei) este cuprins in partea speciala a Codului familiei. care acorda subiectului posibilitatea sa aleaga una din variantele de conduita prevazute de norma: «la incheierea casatoriei. ramurile dreptului nu sunt izolate unele de altele. 20» (art. vom puncta unele interference ale dreptului familiei si alte ramuri de drept.) Si norme de exceptie (cele prevazute in Titlul VI al C. care interzic savarsirea unor actiuni: «Nu se admite incheierea casatoriei intre: persoane dintre care eel putin una este deja casatorita. Aceasta legatura este determinate de existenta unor principii comune pentru toate ramurile dreptului. de declarare a parintilor ca fiind incapabili…» (art. dreptul protectiei sociale si dreptul muncii.F. …» (art.) si prohibitive. a naturii conduitei pe care o prescriu. Dreptul familiei prezinta stranse legaturi cu o serie de ramuri de drept. care se completeaza cu trimitere la alte norme. de adoptie.). titlurile II . O clasificare de importanta deosebiia poate fi facuta din punctul de vedere al caracterului conduitei. care acorda posibilitatea unui larg comportament al subiectilor. in multe cazuri ele au caracteristici sau trasaturi proprii mai multor ramuri de drept.F. alin 1 C. Astfel.6l. 1 C.

in sensul ca normele de dreptul familiei se completeaza cu numeroase norme ale dreptului civil. Mostenirea poate fi legala si testamentara. Ca exceptie. domiciliu.. sotul. Starea civila reprezinta un ansamblu de calitati personale de care legea leaga anumite consecinte juridice cu ajutorul carora persoana fizica se individualizeaza. cit si patrimoniale. in relatiile de familie prioritare sunt relatiile personale nepatrimoniale (incheierea si desfacerea casatoriei. pe de o parte. In primul rand. bunicul si bunica). Minorii intre 15 si 18 ani de regula incheie acte juridice civile cu consimtamantul parintilor. parintii). .calitatea de persoana fizica a subiectelor de drept familial care Este recunoscuta tuturor fiintelor umane privite in mod individual si care se bucura in mod egal de posibilitatea de a participa la raporturile juridice. iar pe de alta parte reglementarile codului civil se completeaza cu unele dispozitii ale codului familiei. parinti. . stare civila. atunci relatiile de familie apar din fapte juridice speciale: de casatorie. obligatia de intretinere). cu exceptia prevazuta in art. In a doua categorie putem include succesiunea legala. adica de asi realiza capacitatea de folosinta care ii apartine. curatorilor. In al doilea rand.capacitatea de folosinta a subiectelor de drept familial care reiese din prevederea dreptului civil: “Capacitatea de a avea drepturi si obligatii civile este recunoscuta in mod egal tuturor cetatenilor Republicii Moldova…”. stabilirea paternitatii.adoptat la 26 decembrie 1969 si pus in aplicare de la 1 aprilie 1970). relatiile familiale apar Tntre persoane apropiate: soti. Legislatia civila a Republicii Moldova stabileste ingradiri cu caracter de protectie in domeniul dobandirii proprietatii si dispunerea de proprietate de catre copii. statutul de soti. persoanele care au fost intretinute de defunct eel putin un an pina la deces. copii si alte rude. infierea. frati si surori. infietorii. de la data nasterii. ne permite sa afirmam ca. clasa III (nepotii si nepoatele de la frate si sore inapti de munca). . incheierea casatoriei.capacitatea de exercitiu a subiectelor de drept familial aptitudinea lor de a-si dobandi prin actiunile proprii orice drept personal nepatrimonial ori patrimonial si de a-si asuma orice obligatie. drepturile si obligatiile parintilor pentru educarea copiilor etc. Legislatia civila prevede urmatoarele clase de mostenitori legali: clasa I (copiii. pe cind in dreptul civil situatia este alta -prevaleaza relatiile patrimoniale in baza dreptului de proprietate si a relatiilor de marfa bani. de regula. Astfel. schimbarea numelui si prenumelui. In numele minorilor pina la 15 ani actele juridice le incheie parintii. ca urmare a casatoriei (obligatia de intretinere a sotilor) sau a rudeniei (obligatia de intretinere dintre parinti si copii.C. clasa II (fratii si surorile. iar cele personale au un rol nesemnificativ. Capacitatea de exercitiu deplina ia nastere la momentul atingerii varstei majoratului 18 ani. Ea cuprinde urmatoarele elemente: nasterea. Cu toate ca dreptul civil si dreptul familiei au ca obiect de reglementare atat raporturi patrimoniale cit si ne patrimoniale. Identificarea persoanei fizice se face prin nume. de rudenie si adoptie. Din aceste fapte apar atat relatii personale nepatrimoniale (de exemplu .de educatie a copiilor). intre aceste doua ramuri de drept exista legaturi reciproce. Mostenirea reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza modul de transmitere a drepturilor fi obligatiilor decedatului la mostenitorii acestuia. 564 C. Capacitatea de folosinta inceteaza odata cu decesul persoanei fizice. daca raporturile de drept civil apar din fapte juridice obisnuite (conventii). cind capacitatea de folosinta incepe de la data conceptiunii. infietorilor. in prima categorie putem include: . relatiile familiale au unele momente specifice. sa exercite dreptul de autor si inventator. moartea. incheie mici acte juridice civile ce tin de viata de toate zilele. Copiii au capacitatea de exercitiu restransa. pot de sine statator sa: dispuna de salariul si bursa lor. De sine statator pot incheia mici acte juridice civile ce tin de viata de toate zilele. inclusiv contractul matrimonial §i contractul privind plata pensiei de intretinere sc intocmesc in conformitate cu normele codului civil.) Si apoi cele patrimoniale (proprietatea comuna si proprie a sotilor. Toate contractele incheiate de catre soti. tutorii. bunei si nepoti). Capacitatea de folosinta incepe. Deci.

deoarece organele administrative de stat au atributii privitoare la casatorie si familie. autoritatea tutelara are atributii in domeniul indrumarii. se aduc o serie de derogsri de la procedura de drept comun. Dreptul familiei si dreptul de procedura civila §i intre aceste doua ramuri de drept exists o legatura stranss. de deces este de competenta organului administrativ. hotarirea instantei de judecata. Luand in seama situatia materiala a psrtilor. Apararea drepturilor si intereselor legitime ale copiilor ramasi fara ocrotire parinteasca se pune pe seama autoritatii tutelare. pot fi transmise persoanelor terte cu intoarcere sau fara. alin. Trebuie de precizat ca. supravegherii si controlului exercitarii ocrotirii si a persoanelor majore. cu referire la care am putea face urmstoarele precizari: . 9 C. precum si asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor omului pe plan local sunt exercitate de catre primarul localitatii respective. Inregistrarea actelor de stare civila: de nastere. va fi incuviintata de autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi au domiciliul persoanele care doresc sa se casatoreasca.. In ceia ce priveste metoda aplicabila pentru ambele ramuri de drept este specifics metoda egalitatii juridice a subiectelor de drept.F. 2 C. reducerea varstei matrimoniale a barbatului.F.4. drepturile si obligatiile familiale sunt legate de titularii lor si nu pot fi cedate persoanelor terte.P. Prin articolele 2782-278:‘ C. S-au consacrat dispozitii speciale cu privire la competenta teritorials a instantei judecatoresti.P. decaderea din drepturile parintesti.Serviciul de stare civila. Asa. Dreptul familiei si dreptul penal Dreptul familiei prezinta legaturi si cu dreptul penal. 4. conform procedurii de drept comun. in baza cererii acestora si a acordului parinfilor minorului. care are un serviciu special in acest sens . dar si la instanta domiciliului reclamantului (art.C. drepturile si obligatiile juridice ale sotilor iau nastere numai dupa inregistrarea casatoriei la organele de stare civila. . precum si cine din cupii trebuie sa plateasca provizoriu mijloace si in ce proportie pentru intretinerea parintilor. seful oficiului de stare civila poate reduce termenul de o luna din momentul depunerii declaratiei de casatorie si pana la incheierea casatoriei. alin. de desfacere a casatoriei (de divort). cine din parinti si in ce proportie trebuie sa plateasca provizoriu nijloace pentru intretinerea si educarea copiilor. Aceste derogari se refers la urmatoarele aspecte: parintii minori care nu au atins varsta de 16 ani pot cere stabilirea paternitatii pe cale judecatoreasca (art. actiunile pentru plata pensiei de Intretinere si actiunile pentru stabilirea paternitatii pot fi intentate nu numai la instanta domiciliului paratului. modul de examinare a cererii de infiere. in unele materii. Drepturile si obligatiile civile. de schimbare a numelui si/sau a prenumelui. judecstorul. prin dispozitiile codului familiei si codului de procedura civila.). Codul penal in partea generala cuprinde prevederi speciale referitoare la: raspunderea minorilor. iar in conformitate cu art. de exemplu. la actele ce se anexeaza la cererea de infiere. Astfel. pentru motive temeinice (dar nu mai mult de doi ani). 4. in cazul cand ele necesita aceasta supraveghere. aplicarea fata .3. 12.in scopul ocrotirii mai eficiente a relatiilor de familie.In al treilea rand. §i procedura cu privire la adoptarea infierii reprezinta o procedura speciala derogatorie de la procedura de drept comun. insa.F. 2 C. prevede ca. are dreptul sa stabileasca cuantumul mijloacelor pe care unul din soti sau din fostii so|i trebuie sa le plateasca provizoriu pentru intretinerea celuilalt sot sau fostului sot. art.. pina la solutionarea pricinii in fond. Atribufiile ce tin de starea civila §i de autoritatea tutelara. De asemenea. 4 C. 59. pe cind in dreptul familiei majoritatea normelor sunt cele imperative.).2. de casatorie.regulile cu privire la desfssurarea procesului civil se aplica la solutionarea litigiilor de drept familial.C. 4. In dreptul civil predomina normele de reglementare dispozitive. alin. Dreptul familiei sj dreptul administrate Dreptul familiei are multe legaturi cu dreptul administrativ. 119. daca este necesar.

Asa dar. Invinuitilor minori care. care din cauza defectelor fizice sau mintale nu-si por exercita singure dreptul de aparare. curatorii sau alte persoane. anchetatorul penal. somajul. la data savarsirii infractiunii. executarea sentintei de condamnare poate fi amanata pina cind copilul eel mai mic v-a implini varsta de 8 ani. Daca persoana arestata are copii minori. Ascultarea martorului minor se face in prezenta pedagogului. care sunt rude intre ele. rapirea sau sustragerea unui copil strain. ■ 4. Copiii. deoarece la baza generarii raporturilor juridice in dreptul protectiei sociale sunt fixate astfel de evenimente ca nastere individului. cu exceptia persoanelor condamnate la privatiune de libertate pe un termen ce depasesc 7 ani etc. precum si sotul.). divulgarea secretului adoptiei. traficul ilicit de fiinte umane. sustragerea de la acordarea ajutorului material parintilor si sotului. in virtutea unor evenimente majore. are nevoie de protectie. ai partii civile si ai partii civilmente responsabile: rudele apropiate. Sunt civilmente responsabili si pot fi chemati in proces parintii. atragerea minorului la betie si la consumare nemedicinala a medicamentelor si a altor mijloace cu efect narcotic etc. Surzi. decesul. Daca femeia condamnata este gravida sau daca are copii cu varste de pina la 8 ani. privatiunea de libertate a minorului ce nu a Tmplinit 18 ani. ca subiect al dreptului protectiei sociale poate aparea persoana fizica. tortura. care este chemat sa asiste si la audierea martorului minor. circumstante atenuante si agravante la stabilirea pedepsei pentru savarsirea infractiunii de catre un minor sau o femeie gravida si respectiv. fata de un copil. fratii si surorile drepte. rude apropiate fund parintii. care nu a implinit 18 ani si care a savarsit o infractiune. nepotii. pervertirea unor persoane care nu au implinit 16 ani. etc. Astfel: Din completul. viol. copiii infiati. 4. Dreptul familiei si dreptul protectiei sociale Multiple sunt legaturile dreptului familiei cu dreptul protectiei sociale. si sa trimita materialele spre examinare comisiei pentru minori. partea speciala a Codului penal prevede dispozitii privitoare la: omorul premeditat savarsit asupra unei femei care era gravida. iar invinuitilor ce nu au implinit 18 ani. Participarea aparatorului la dezbaterile judiciare in cauza penala este obligatorie in procesele in care figureaza minori. sa le dee posibilitatea de a avea o intalnire cu el. absolvirea de raspunderea penala si incredintarea pe chezasie.5. muti. . durata tinerii sub arest poate fi prelungita numai pina la patru luni. interpret etc. batran. persoana care efectuiaza cercetarea penala. Daca este necesar. organul de cercetare penala. Pot participa la proces in calitate de reprezentanti ai partii vatamate. precum sj familia ei. care in virtutea legii poarta raspundere materiala pentru paguba pricinuita de invinuit. Inainte de trimiterea sentintei spre executare.de minori a masurilor de constrangere cu caracter educativ. nu au implinit 16 ani. presedintele instantei are dreptul. De asemenea. omorul pruncului de catre mama. procurorul si instanta de judecata au obligatia sa-i dee in grija rudelor sau altor persoane ori in grija unei institutii. boala. Dreptul familiei si dreptul procesual penal Ocrotirea relatiilor de familie se realizeaza prin diverse norme ale dreptului procesual penal. anchetatorul penal. Instanta de judecata are dreptul sa inceteze procesul penal in privinta persoanei. bunica. precum si alte situatii cind persoana. durata tinerii sub arest poate fi prelungita numai pina la sase luni. scoaterea ilegala a copiilor de pe teritoriul Republicii Moldova. abuzul de drepturile sau obligatiile de tutore. raportul sexual cu o persoana care n-a implinit 16 ani. orbi sau alte persoane. abuzul parintilor si altor persoane la infiere si transmiterea ilegala a copiilor. procurorul sunt obligati sa comunice imediat aceasta parintilor minorului sau persoanelor care ii inlocuiesc. vinzarea si traficul de copii. In cazul retinerii minorului. la cererea rudelor apropiate ale condamnatului aflat sub arest. tutorii. infietorii. bunicul. care judeca cauza penala (judecator. batranetea. sustragerea de la plata pensiei alimentare sau de la intretinerea copiilor. procuror. nu pot face parte persoanele.6. care raman fara supraveghere. sunt chemati si parintii sau alti reprezentanti legali ai minorului.

contractul matrimonial incheiat intre concubini este privit ca un raport de drept comun. Drept urmare. Una din problemele esentiale a protectiei sociale o constituie acordarea umti ajutor adecvat familiei in scopul intretinerii si educdrii copiilor. raporturile juridice de drept familial apar ca o realizare a normelor prevazute in legislatia familiala. cu toate ea sunt cunoscute de-a lungul istoriei si sunt reglementate de astfel de norme sociale cum ar fi: obiceiurile. Destul de frecvent dreptul la unul sau alt tip de protectie sociala a familiei se stabileste in baza activitatii de munca a membrilor familiei si se efectueazd direct la locul de munca a lor.In noile conditii social-economice. precum si a pensiei de urmas. normele de productie pentru tinerii muncitori si retribuirea muncii salariatilor sub 18 ani. discriminarea. drepturile minorilor in relatiile de munca. violenta psihica si fizica. atunci incheierea contractului matrimonial este lipsita de sens. Daca persoanele care traiesc in concubinaj nu intentioneaza sa incheie casatoria. Aceste norme prevad anumite “modele” de comportament (de exemplu. initierea in consumul de bauturi alcoolice etc. Codul muncii. sotul supravietuitor. concediile pentru femeile care au infiat nou-nascuti. cand se concentreaza in anumite raporturi sociale. De exemplu. Atat timp cat o relatie sociala nu este reglementata de norme juridice ea nu poate fi o relatie juridiea. nu sunt relatii familiale. morala. se cunoaste in legatura cu ce a aparut acest raport. indemnizatii lunare pentru mame solitare. raportul de drept familial este o relatie sociala reglementata prin intermediul normelor de drept familial. antrenarea in actiuni criminale. relatiile ce se stabilesc intre persoanele ce si-au ales drept mod de convietuire concubinajul. in cazul pierderii intretinatorului pentru: copiii pana la varsta de 18 ani (sau pina la 23 ani in cazul cand isj continua studiile in institutiile de invatamint de zi). Privite prin prisma normelor juridice. Notiunea. O alta problema importanta in protectia sociala a familiei o constituie acordarea pensiei de invaliditatecelor doua categorii de invalizi din copilarie: a copiilor-invalizi de la nastere pana la 16 ani carora li se stabileste gradul de severitate sj a copiilor-invalizi intre 16 si 18 ani. a avut eel putin 15 ani de casatorie cu persoana decedata si nu s-a recasatorit. cand se cunosc subiectii raportului. transferarea la o munca mai usoara a femeilor gravide §i a celor ce au copii sub 3 ani. Ele pot deveni relatii de drept familial din momentul in care concubinii se casatoresc. De exemplu. Deci. metodele de educare a copiilor. la care este interzisa aplicarea muncii persoanelor sub 18 ani.. lucrarile. sotul supravietuitor sau persoana care are in ingrijire copii sub varsta de 3 ani ai sustinatorului pe perioadele de neincadrare in munca. care vor fi consecintele abaterii de la modelul prescris de norma juridiea etc. in afara de alte prevederi epizodice. deoarece el nu poate intra in vigoare. In conformitate cu aceste prevederi este stabilita varsta. indemnizatii lunare pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 1. insultele §i maltratarile de orice fel. vor exclude comportamentul abuziv. ce drepturi §i ce obligatii au subiectii raportului. traditia. indemnizatii unice la nasterea copilului. precum si se Interzice munca de noapte §i trimiterea in deplasare a femeilor care au copii in varsta de pana la 3 ani. Din momentul in care apare o norma juridiea care o reglementeaza. ea devine juridiea. acordarea inlesnirilor altor membri ai familiei care educa copii minori etc. respectand conditiile de fond si de forma prevazute de lege pentru incheierea acestui act juridie. El va intra in vigoare doar odata cu incheierea casatoriei. desfacerea contractului individual de munca cu minorul la cererea parintilor lui sau a altor persoane etc. caracteristicile si structura raportului juridie de Drept familial Notiunea raportului juridie de drept familial. concediile de maternitate §i pentru ingrijirea copiilor. sunt prevazute indemnizatii: pentru concediul de maternitate si concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav. Dar conduita descrisa de norme devine realitate numai atunci. daca la momentul decesului sustinatorului sau pe parcursul a 5 ani dupa deces a implinit varsta de pensionare sau a fost incadrat in gradul I sau II de invaliditate. Astfel.■• Capitolul II raportui juridie de drept familial § 1. de la care se admite angajarea la lucru. dupa cum $i inlesniri si compensatii. ca urmare a mutatiilor politice si a tranzitiei de la o economie supracentralizata si completamente etatizata la una de piata an apdrut probleme de adaptare a familiei la o societate in continua transformare. contine doua capitole destinate expres protectiei muncii femeilor (capitolul XI) §i protectiei muncii tineretului (capitolul XII). alese de parinti.5 ani. .).

3) obiectul raportului juridic. Aparut la o anumita etapa de dezvoltare istorica. iar toate persoanele casatorite au drepturi si obligatii egale in relatiile familiale. putere maritala asupra sotiei. cum pretinde a fi Republica Moldova) inseamna vointa poporului ridicata la rang de lege. Viata in comun a sotilor.). In asemenea cazuri. Pe de alta parte.Subiectele de drept familial intra in raporturi juridice pentru ca urmaresc realizarea anumitor scopuri. caracterul volitional al raportului juridie se manifests si prin vointa subiectelor ce participa la raportul dat ( de exemplu . fie prin cumparare. neviciat. limba. Intr-un raport juridie de drept familial T§i gasese eoncretizarea valoriie esentiale ale familiei. o varsta minima pentru viitorii soti. In perioada sec. nationalitate.consimtamantul liber al viitorilor soti la incheierea actului juridie al casatoriei. Structura raportului juridic de drept familial.12 Caracterul social al raportului juridie de drept familial se manifests prin faptul ca el se stabile§te intotdeauna fie intre oameni . pastrarea dreptului copilului la pensie si indemnizatii etc. precum si atingerea de catre ei a varstei matrimoniale (art. Rezulta ca raporturile patrimoniale dintre soti nu alcatuiesc o reglementare de sine statatoare. comunitatii si separarii intereselor dintre soti. bunei §i nepoti etc. al barbatului si femeii care se casatoresc. faptul ca el este reglementat de norme juridice. Astazi. . sotului adoptatorului. autoritatea tutelara. diverse sunt sj raporturile juridice aparute.). sotii. Prin intermediul normelor juridice. tutorelui (curatorului). instanta de judecata. religie. a copilului care a atins varsta de 10 ani.F. fie prin convietuire mai mult de un an. putere asupra sclavilor si asupra persoanelor cumparate. Aceste trasaturi fundamentale ale raporturilor juridice constau in urmatoarele: /. poseda. totu§i. odata cu aparitia familiei. credinta crestina comuna etc.). Raportul juridie de drept familial este un raport social. 2) continutul raportului juridic. de exemplu. fie personale (nevoia de afectiune si sprijin moral. parinti si copii. IV-VIII. putere considerata ca o proprietate. conditiile de incheiere a casatoriei erau cele stabilite de monocanoanele bizantine si anume: consimtamantul viitorilor soti si al parintilor lor.1 3. pentru incheierea casatoriei este necesar consimtamantul reciproc. exprimat personal si neconditionat.F. organizatii neguvernamentale etc. statul incurajeaza. incheierea casatoriei avea loc prin cununia in biserica (sau prin binecuvantare religioasa. C. daca nu era prima casatorie). 5. opinie. ci una care este subordonata finalitatii raporturilor personale izvorate din casatorie.). instituirea tutelei si curatelei etc. Caracteristicile fundamental ale raporturilor juridice de drept familial. de comun acord. pentru adoptarea copilului este necesar acordul parintilor. indiferent de sex.).). Raportul juridie de drept familial este un raport volitional. raportul juridic de drept familial poarta pecetea epocii istorice respective. alin. gospodarirea lor comuna si cresterea copiilor determina impletirea intereselor patrimoniale ale celor doi soti atat cu privire la drepturi. reglementand comunitatea si separarea de bunuri intre soti. origine etnica. iar norma juridiea (intr-un stat democratic. Structural. cat si la obligatii. 1. raporturile juridice presupun trei elemente: 1) subiectele raportului juridic. fie intre ace§tia §i organele statului. Codul familiei nu a facut decat sa traga consecintele necesare din raporturile personale la care casatoria da nastere intre acestia. organizatii. forma veche de cumparare a miresei nu este recunoscuta legala de catre biserica crestina. Dat fiind faptul ca la baza raporturilor de drept familial stau diferite scopuri. sub forma adoptarii unei norme juridice care s-o reglementeze. dorinta de a avea mo§tenitori pentru a transmite bunurile familiale etc. 2. 4. apartenenta politica. fie impuse de normele juridice (obligatia de a pastra secretul adoptiei. legea reglementeaza si bunuri le proprii fiecarui sot. Raportul juridic de drept familial este o categorie istorica. C. institutii (oficiul starii civile. comisia pentru minori. Prin caracterul volitional al raportului juridie se intelege: in primul rand.. Casatoria legala putea aduce sotia in puterea sotului fie prin solemnitate religioasa. folosesc sj dispun de bunurile comune etc.soti ori fo§ti soti. Comunitatea de bunuri este o masa de bunuri destinate indeplinirii sarcinilor comune ce le revin sotilor in cadrul casatoriei. avere si origine sociala (art. Numarul raporturilor juridice ce i-au nastere intre subiectii de drept familial este destul de mare si. la baza familiei in dreptul roman statea puterea capului de familie cu o impatrita sfera de aplicare: putere parinteasca asupra copiilor. promoveaza si apara aceste valori. De exetnplu. 11. in al doilea rand. Relatia sociala devine raport juridie numai in masura in care a fost obiectul de preocupare a legiuitorului. aceste raporturi au anumite trasaturi specifice ce le deosebesc de alte relatii sociale. se vorbe§te despre dublul caracter volitional al raporturilor juridice de drept familial: eel exprimat de norma juridiea si eel exprimat de subiectii raportului juridie concret. alin.). rasa. Daca orice raport juridie este o relatie sociala. atunci nu orice relatie sociala este raport juridie. Asa. Raportul juridie de drept familial este un raport valoric. 1. fie sociale (legate de instruirea si pregatirea Profesionala a copiilor.

. copil. la invatatura. tutorele (curator) si persoana minora aflata sub tutela (curatela) etc. Responsabilitatea pentru ai acorda copilului protectia necesara o poarta. Drepturile si obligatiile parintilor nu pot fi exercitate in contradictie cu interesele copilului. organe de stat. organizatiile de stat si obstesti apar ca subiecte colective de drept al familiei. familia. fiind categorii juridice. intelectuale. care conform legislatiei familiale in vigoare poseda drepturi subiective si obligatii corespunzatoare. numai oamenii au calitatea de subiect de drept. actiunile sau inactiunile la care sunt indrituite sau de care sunt tinute acestea. parintii si copiii. daca i se ofera capacitatea de a fi subiect de drept . continutul este format din drepturile subiective ale partilor si din obligatiile corelative lor. In cazul rudeniei civile drepturile si obligatiile adoptatorului si adoptatului (ca parinte si copil) iau nastere din momentul cind a ramas definitiva hotarirea instantei judecatoresti privind incuviintarea adoptiei. 1. fara o imputernicire speciala. Subiectele dreptului familiei Asa cum nu se poate concepe un raport juridic decat numai intre oameni. Numai in cazul in care parintii isi onoreaza obligatia si responsabilitatea de a proteja copilul. atat a familiei in intregime. Persoanele care au dreptul la adoptie dupa cum si cele care pot fi numite tutori (curatori) sunt prevazute in art. Ca subiecte de drept al familiei stiinta juridica ti recunoaste pe acei participanti ai relatiilor sociale. Calitatea de sot apare odata cu inregistrarea casatoriei la oficiul de stare civila.F. Pot fi.Subiectele de drept familial necesitd o calitate speciald . care in marea majoritate a cazurilor au un domiciliu comun. alin 3 din Constitutia Republicii Moldova: “Republica Moldova este un stat de drept democratic. determina specificul ramurii date in sistemul de drept. rudenie sau infiere si care urmaresc un scop comun . care de rand cu obiectul si metoda de reglementare. bunel. 2) domiciliul ( locul unde persoana respective isi are locuinta sa statornica sau principals). bunastarea si prosperarea. de ai acorda sustinerea adecvats in vederea dezvoltarii lui fizice. Fiecare ramura de drept se caracterizeaza printr-un cere propriu de subiecte. Obligatia statului de a asigura protectia copiilor si responsabilitatea lui pentru aceasta rezulta din prevederile art. Garantarea drepturilor statutare si raspunderea pentru neindeplinirea obligatiilor asumate.Subiectele sunt partile intre care se incheie raportul juridic. la exprimarea opiniei etc. se exprima in forma de norme juridice. subiecte de drept familial sotii si fostii soti. statul este eel care trebuie sa-si asume aceasta raspundere. iar obiectul il formeaza conduita partilor. Calitatea de parinte si copil rezulta din provenienta copilului atestatd in modul stabilit de lege. fratii si surorile. drepturile si libertatile lui. organizatii obstesti sau chiar statul (subiecte colective). adoptator. Insa omul in sine nu este subiect de drept. statul. in relatiile juridice de drept al familiei statul. Daca parintii nu-si pot exercita responsabilitatea primara fata de copil. § 2.denumite si atribute de identificare si anume: 1) numele (cuvantul sau grupul de cuvinte prin care este identificata o persoana. copil etc. in care demnitatea omului. Dar parti ale unui raport juridic pot deveni si anumite colective. Individualizarea subiectelor de drept familial se realizeaza prin anumite mijloace de identificare.capacitatea juridica. Apararea drepturilor si intereselor copiilor minori revine parintilor lor. Astfel. ci numai daca din punctul de vedere al dreptului i se recunoaste si i se atribuie aceasta calitate. sunt legate intre ele prin relatii de casatorie. adoptatorul si adoptatul. institutiile statului. spirituale etc. de parinte. . dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate”. reprezinta statutul juridic al subiectelor de drept Familial: statut de sot. adica de persoane apropiate. deci. Deci. Calitatea de fast sot apare din ziua inregistrarii divortului (cind desfacerea casatoriei are loc la oficiul starii civile) ori din ziua cind hotarirea instantei judecatoresti a ramas definitiva (in cazul desfacerii casatoriei pe cale judecatoreasca). parinte. cat si a fiecarui membru al ei in parte. deci. copilul isi poate exercita dreptul de a fi protejat. Drepturile si obligatiile subiectelor ce decurg din lege cu privire la Drepturile familiale. Fiecare categoric de subiecte ale dreptului familiei poseda un statut Juridic specific. societatea. nepot etc. Aceasta inseamna ca insusirea (calitatea) de subiect de drept al familiei este conditionata de recunoasterea capacitatii sale juridice de drept al familiei.stabilitatea. 121 si respectiv 143 C. care sunt reprezentantii legali ai copiilor. libera dezvoltare a personalitatii umane. Cele mai multe raporturi juridice apar intre persoane fizice (subiecte individuale). buneii si nepotii. compus din nume de familie si prenume).cea de sot. copil fiind considerate persoana de la nastere pana la implinirea varstei de 18 ani.

Astfel. cu exceptia dreptului la mostenire si dreptul la intretinere. determinata de anumite evenimente sau acte juridice ce sunt supuse inregistrarii in ” Registrul de stare civila” si care poate fi dovedita prin : certificate de nastere. iar parintii sunt obligati sa-si educe copiii conform propriilor convingeri. In numele acestor persoane toate conventiile sunt savarsite de catre tutore (curator). Continutul raportuiui juridic de drept al familiei ■ 3) I Continutul raportuiui juridic de drept al familiei este format din ansamblul drepturilor si obligatiilor subiectelor ce participa la acest raport. putem afirma urmatoarele: . copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca care necesita sprijin material. de a executa drepturile de autor si de inventator asupra operelor.parintii si copiii care loeuiese impreuna poseda si folosesc bunurile fiecaruia dintre ei de comun acord.). Prin urmare. se aplica legislatia civila in masura in care aceasta nu contravine esentei relatiilor familiale. sa se foloseasca de el sau nu).drept subiectiv. care in cadrul raportuiui juridic de drept familial sunt reciproce sunt legate subiectele. 1. 1. Tl poate reprezenta si apara in instanta judecatoreasca etc. la apararea demnitatii si onoarei (art. el poate fi lipsit de capacitatea de exercitiu. . un caracter complex. ei poarta raspunderea pentru dezvoltarea fizica. tutorele sotului declarat incapabil poate cere desfacerea ori nulitatea casatoriei. precum si de a incheia mici conventii ce tin de viata de toate zilele. care n-au implinit varsta de 15 ani. Tocmai prin aceste drepturi si obligatii. Trebuie sa facem deosebire intre dreptui obiectiv. . propunerilor de rationalizare. casatorie. iar in conformitate cu art. material. alin. normele juridice de drept al familiei stabilesc pentru fiecare participant la raportul juridic (pentru fiecare subiect de drept). care n-au implinit varsta de 18 ani conventiile le incheie in numele lor parintii. adica o parte este titularul dreptului. insa. infietorilor sau curatorilor. la dezvoltarea capacitatilor intelectuale. anumite posibilitati individuale . nereglementate de legislatia familiala. C.starea civila. alin. In cadrul raportuiui juridic de drept al familiei dreptui subiectiv permite titularului sau: A) sa ia o anumita atitudine fata de dreptui sau (de exemplu. .sotii. § 3. folosesc si dispun de bunurile comune. C. inventiilor. Minorii intre 15 si 18 ani incheie conventii cu consimtemantul parintilor.60. Care nu-i permite sa inteleaga insemnatatea actelor sale. 51. In cazul in care cetateanul sufera de o boala psihica mintaia.dreptul de proprietate al sotilor si al copilului este realizat in modul stabilit de Codul civil. De exemplu. adica majoratul.). ca posibilitate de a actiona in temeiul dreptului obiectiv si care se poate apara. iar cealalta parte este titularul obligatiei. In ceia ce priveste capacitatea de folosinta si de exercitiu a subiectelor de drept familial. in conformitate cu prevederile art. de comun acord. Unele raporturi de drept al familiei sunt raporturi juridice simple.copilul nu are drept de proprietate asupra bunurilor parintilor. De exemplu: Copilul are dreptui la educatie din partea psrintilor. 3. Acestor raporturi le este caracteristic faptul ca fiecare parte este titular atat de drepturi cat si de obligatii. alin. intelectuala si spirituals a copiilor si au prioritate la educatia lor fata de oricare alte persoane (art. infietorii sau tutorii. 80. . la libertatea gandirii si constiintei. minorul ce nu a implinit varsta de 18 ani dobandeste capacitatea deplina de exercitiu din momentul incheierii casatoriei. parintii sunt obligati sa-si intretina copiii minori si copiii majori inapti de munca care necesita sprijin. poseda. 2. Ei au insa dreptul de a dispune singuri de salariu (castigul) sau de bursa lor. ca ansamblu de norme si dreptui subiectiv.F. apeland la Justitie. Pentru reglementarea relatiilor personale nepatrimoniale si patrimoniale dintre membrii familiei. ca indrituire Iegata de o persoana. .in afara de capacitatea de exercifiu deplina cunoastem: 1) capacitatea de exercitiu a minorilor intre 15 si 18 ani si 2) capacitatea de exercitiu a minorilor pana la 15 ani. alin.F. anumite prerogative.capacitatea de exercitiu a persoanelor fizice apare odata cu implinirea varstei de 18 ani. Majoritatea absoluta a raporturilor juridice de drept al familiei au. In cazul in care casatoria a fost admisa inainte de implinirea varstei de 18 ani. . 74. au dreptul sa incheie mici conventii ce tin de viata de toate zilele. Minorii. Pentru minorii. deces etc. iar parintii asupra bunurilor copiilor.

B) sa pretinda o atitudine corespunzatoare din partea subiectului obligat; C) sa poata apela la calea statala in apararea dreptului sau. Astfel, in conformitate cu art. 27 C.F., persoanele care doresc sa Se casatoreasca sau sotii, pot incheia benevol un contract matrimonial. Deci, incheierea contractului matrimonial este un drept care poate fi folosit sau nu. In contractul matrimonial sotii (viitorii soti) sunt in drept sa determine drepturile, dar si obligatiile privind intretinerea reciproca si modul de participare a fiecaruia la veniturile obtinute de fiecare dintre ei si la chetuielile comune, bunurile ce vor fi transmise fiecaruia dintre soti in caz de partaj, precum si sa se stabileasca alte clauze patrimoniale, inclusiv sanctiuni patrimoniale pentru sotul culpabil de desfacerea casatoriei (art. 29, alin. 4, C.F.). Daca contractul matrimonial contine clauze care lezeaza drepturile si interesele unuia dintre soti, ale copiilor minori, ori ale altor persoane ocrotite prin lege, atunci, la cererea unuia dintre soti sau a procurorului, instanta judecatoreasca este in drept sa declare nulitatea, totala sau partiala a contractului matrimonial (art.31, C.F.). Vorbind despre drepturile subiective ale subiectelor de drept familial este necesara efectuarea unor distinctii intre diversele categorii de drepturi. In literatura juridica distinctiile sunt facute in functie de mai multe criterii. Aceste criterii sunt valabile si pentru clasificarea drepturilor subiectelor de drept al familiei. Astfel, dupa criteriul provenientei lor drepturile subiective pot fi clasificate in 3 mari categorii: - drepturi fundamentale, care deriva din apartenenta la societatea umana a fiecarui individ (dreptui la viata, demnitate, libertate etc.); - drepturi care decurg din insertia individului in viata sociala (dreptui la nume, la domiciliu, la o profesie etc.); - drepturi care deriva din insasi vointa indivizilor (dreptui de a intemeia o familie, de a infia un copil, de a incheia contracte etc.). Dupa intinderea efectelor lor drepturile subjective sunt clasificate in urmatoarele categorii: - drepturi absolute, care sunt acele drepturi ce produc efecte fata de toate subiectele de drept. Acestora le corespunde obligatia tuturor persoanelor de a nu face nimic de natura a Tmpiedica pe titularul dreptului sa si-1 exercite. Sunt drepturi absolute: dreptul la viata. La sanatate, integritate corporala etc. - drepturi relative, care sunt acele drepturi ce produc efecte numai asupra titularului dreptului subiectiv si titularul obligatiei. Adica. Numai intre partile raportului juridic concret. In aceasta categorie intra numai drepturi patrimoniale. O alta distinctie a drepturilor subiective poate fi efectuata in functie de continutul dreptului si anume: - drepturi patrimoniale, care au un caracter economic si, in general, pot fi exprimate in bani; - drepturi nepatrimonile, care nu pot fi exprimate in bani.17 Dreptul familiei reglementeaza doua mari categorii de relatii Familiale: relatii personale nepatrimoniale si patrimoniale (art. 3C.F.). Particularitatile relatiilor personale nepatrimoniale constau in Urmatoarele: A) ele sunt lipsite de orice continut economic; B) obiectul raporturilor personale nepatrimoniale Tl foreaza urmatoarele bunuri nepatrimoniale: numele, cinstea, demnitatea. Fidelitatea conjugala, sprijin reciproc moral, grija pentru viata, sanatatea si educatia copiilor etc. C) raporturile (relatiile) personale nepatrimoniale sunt considerate raporturile privind drepturile si obligatiile familiale care sunt legate de titularii lor §i nu pot fi cedate persoanelor terte. Categoriile de relatii personale nepatrimoniale reglementate de dreptul familiei sunt urmatoarele: 1) relatii de identificare, adica acele relatii care au in continutul lor drepturi cu ajutorul carora se individualizeaza subiectul din dreptul familiei cum ar fi: dreptul la nume de familie la nastere sau ales la incheierea si desfacerea casatoriei; la cetatenie; la domiciliu, la Tndeletnicire si profesie etc. 2) relatii referitoare la existenta si integritatea subiectelor de drept familial, adica acelea care au in continutul lor drepturi personale Nepatrimoniale prccum sunt: dreptul la viata, la sanatate, la educatie, la ocrotirea oricaror forme de abuz, la protectie sociala etc. Este necesar sa deosebim doua categorii de raporturipatrimoniale reglementate de dreptul familiei.”Raporturi reale si raporturi obligationale. Raporturi reale sunt acele raporturi care au in continutul lor drepturi reale, in cazul nostru - dreptul de proprietate a membrilor familiei. Raporturile patrimoniale

reale dintre soti apar odata cu incheierea actului casatoriei si sunt supuse regimului proprietatii in devalmasie a bunurilor. Acest regim legal al bunurilor sotilor actioneaza in masura in care nu este modificat de contractul matrimonial. Caracteristic pentru drepturile reale este faptul ca ele sunt legate de posesie, folosinta si administrare (dispunere) a bunurilor aflate in proprietate. Sotii. De comun acord, poseda, folosesc si dispun de bunurile coinune (art. 21, alin. 1 C.F.), fiecare dintre ei fiind in drept sa incheie conventii prin care sa dispuna de bunurile comune, cu exceptia bunurilor imobile (acordul celuilalt sot fiind prezumat). Raporturile obligationale sunt raporturile legate de trecerea bunurilor de la un subiect la altul. Obligatia subiectului de drept al familiei este indatorirea pe care acesta trebuie sa o indeplineasca. Ea poate consta in a da, a face sau a nu face ceva, conduita care poate fi impusa. In caz de necesitate prin forta coercitiva a statului. Astfel, Codal familiei prevede: A) obligatia de intretinere dintre parinti sj copii; B) obligatia de intretinere dintre soti si fostii soti; C) obligatia de intretinere dintre alti membri ai familiei (dintre frati si surori, bunei si nepoti, copii si parinti vitregi, copil si educator). Dupa cum se observa, obligatia juridica a subiectelor de drept al familiei nu este arbitrara. Ea reprezinta o indatorire a unei parti care corespunde dreptului subiectiv al celeilalte parti a raportului juridic. De aceea, obligatia juridica poate fi considerate drept “masura dreptului subiectiv”. Aceasta practic inseamna ca dreptului unei parti in raportul juridic ii corespunde, in mod imperativ, o obligatie a celeilalte parti. Ca urmare, intr-un raport juridic de drept al familiei nu poate fi vorba de vrcun drept al unui subiect daca celuilalt subiect nu-i corespunde o anumita obligatie. Deci, o caracteristica definitorie a continutidui raportului juridic de drept familial reprezintd faptul ca drepturile si obligatiile subiectelor nu sunt rupte unele de allele , ele se presupun si se coordoneaza reciproc, mai mult, ceea ce poate pretinde subiectul activ este exact ceea ce constituie indatorirea subiectului pasiv. In concluzie se poate afirma ca, drepturile si obligatiile partilor din cadrul unui raport juridic de drept al familiei reprezinta o concretizare, o materializare a disponibilitatilor normelor juridice. Ele se prezinta intr-o stransa corelatie. Raporturile dintre ele sunt determinate de reglementarile dreptului obiectiv si de cerintele principiului echitatii, care guverneaza (mai corect-ar trebui sa guverneze) relatiile dintre membrii familiei. § 4. Obiectul raportului juridic de drept al familiei Obiectul raportului juridic reprezinta urmatorul element din structura raportului juridic. In privinta obiectului raportului juridic in literatura de specialitate se intalnesc mai multe pareri. Unii autori considers ca obiect al raportului juridic pot fi doar actiunile (interactiunile), adica comportarea subiectelor. Conduita umand ce se realizeaza de cdtre subiectii raportului juridic ca urmare a exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor constituie obiectul raportului juridic. Alti autori vorbesc despre un triplu obiect al raportului juridic: obiectul juridic, adica conduita partilor;obiectul ideologic, adica vointa partilor; obiectul material, adica lucrul (bunul) la care se refera.’9 Intr-o alta acceptiune, obiectul raporturilor juridice il formeazd anumite actiuni pe care titularul dreptului subiectiv le efectueazd sau le poate pretinde sipe care celalalt subiect este obligat a le savarsi.20 Dupa parerea mai multor autori, printre care si Boris Negru, obiectul raportului juridic este diferit, precum diferite sunt si raporturile juridice. Ca urmare a diversitatii raporturilor juridice , obiecte ale raportului juridic pot fi: A) actiunile pe care titularul dreptului subiectiv le Tndeplineste ori le poate pretinde si pe care celalalt subiect este obligat a le savarsi sau a se abtine de la savarsirea lor; B) lucrurile si alte bunuri materiale; C)valori nemateriale (cinstea, onoarea, demnitatea, numele, Sanatatea, integritatea fizica si psihica etc.); D) rezultatul creatiei intelectuale (opera literara, artistica, stiintifica
TI

Etc.).” Acceptand ultima parere si raportand-o la raporturile juridice de drept al familiei, putem considera ca obiecte ale raportului juridic de drept familial pot fi: A) valorile nemateriale; B) actiunile subiectelor; d) bunurile materiale.

A) Nici intr-o alta ramura de drept valorile nemateriale nujoaca un rol atat de semnificativ ca in ramura dreptului familiei. Coexistenta simultana in familie a unui numar imens de obiceiuri, norme de convietuire, norme morale, norme religioase etc. Due la faptul ca anume valorile nemateriale guverneaza relatiile de familie. Respectand intimitatea vietii familiale, precum si a vietii personale a fiecarui membru al familiei, normele de drept pot regula relatiile familiale doar pana la o anumita limita. Normele de convietuire: diferite reguli de cultura, igiena, de bunavointa si comportament “civilizat” etc. Sunt foarte numeroase si prezente in viata de zi cu zi. Calitatea sau trasatura distincta a acestor norme este data de o anumita apreciere sau pretuire a personalitatii exprimata prin “stima”, “respect”, “consideratie” etc. Astfel, Art. 16, alin. 4 C.F. prevede ca, relatiile dintre soti se bazeaza pe stima si ajutor reciproc, pe obligatii comune de intretinere a familiei, de ingrijire si educatie a copiilor, iar art. 18, alin. 2 C.F. stipuleaza: sotii isi datoreaza reciproc sprijin moral si fidelitate conjugala. Aceste norme pot contribui la intretinerea raporturilor familiale, insa aportul lor este redus, iar uneori superficial sau numai formal, daca nu sunt dublate de puternice motivatii morale. Preceptele si normele morale - reguli cu privire la bine si la rau, corect si incorect, just si injust etc., calauzesc conduita oamenilor, bazandu-se pe convingerea intima si constiinta personala a fiecarui individ in comportamentul sau, care poate fi moral sau imoral. Sanctiunea exterioara a acestui comportament poate fi manifestata sub forma de oprobiu public, iar sanctiunea interioara, fiind cea mai eficienta- sub forma de regrete, pareri de rau, mustrari de constiinta sau scrupule. Este de notat legatura stransa intre normele de morala si religie. Practic, fiecare religie a determinat formarea unei morale, sacralizand preceptele etice si unele institutii sociale, in special cele Privitoare la viata de familie (casatoria, nasterea copilului, sfintirea locuintei etc.). De fapt, biserica crestina a fost cea care a prevazut in canoanele ei necesitatea consimtamantului la casatorie, a varstei minime pentru casatorie, obligatia parintilor pentru cresterea si educarea copiilor, interdictia casatoriei intre rude pana la un anumit grad de rudenie etc., precepte ce au fost preluate de normele de drept. B) Pentru ca sa apara (sa se modifice, sa se stinga) un raport juridic de drept familial, in afara de norma juridica, mai sunt necesare anumite imprejurari de fapt (fapte juridice). De exemplu: aparitia raportului juridic de casatorie presupune, in prealabil, ca fapt juridic, incheierea casatoriei, iar aparitia raportului juridic de rudenie civila, presupune in prealabil incheierea adoptiei. In dependents de caracterul volitional, faptele juridice se clasifica inevenimente si actiuni. Evenimentele sunt faptele juridice care se produc independent de vointa omului, dar de petrecerea carora legea leaga producerea unor efecte juridice. Cele mai frecvente evenimente care au o semnificatie juridica sunt: nasterea (de ea legea leaga, de exemplu, dobandirea calitatii de subiect de drept al familiei); decesul (de el legea leaga fie stingerea unor raporturi juridice, de exemplu, de casatorie, fie aparitia unor raporturi juridice noi, de exemplu dreptul la pensionare pentru pierderea intretinatorului). Actiunile umane ca fapte juridice sunt manifestari de vointa ale oamenilor care nasc, modified sau sting raporturi juridice. Ca exemple de actiuni a subiectelor de drept al familiei pot fi mentionate: casatoria, divortul, adoptia, instituirea tutelei (curatelei), incheierea contractului matrimonial sau de plata a pensiei alimentare etc. In functie de raportul actiunilor cu legile in vigoare, ele pot fi licite si ilicite. De exemplu, pentru ca actul juridic de casatorie sa fie valabil sunt necesare respectarea anumitor conditii de fond (consimtamant liber exprimat, varsta matrimoniala, stare a sanatatii etc.) Si de forma (sa fie inregistrata la organele de stare civila cu respectarea procedurii special prevfeuta cu aceasta ocazie), dupa cum §i lipsa impedimentelor la casatorie. Daca casatoria a fost Tncheiata cu Tncalcarea conditiilor enumerate, ea va fi declarata nula de catre instanta judecatoreasca. De asemenea, si casatoria fictiva (cand sotii sau unul dintre ei nu a avut intentia de a crea o familie) este tot o actiune ilicita. C) In ceea ce priveste bunurile materiale, conform legislatiei, bunurile dobandite de soti in timpul casatoriei apartin ambilor cu drept de proprietate in devalmasie. Sotii, de comun acord, poseda, folosesc si dispun de bunurile comune. Bunurile care au apartinut fiecaruia dintre soti pana la incheierea casatoriei §i bunurile primite in dar, obtinute prin Mo§tenire sau in baza altor conventii gratuite de catre unul dintre soti in timpul casatoriei, sunt proprietate personala a fiecaruia dintre soti. Fiecare sot, raspunde pentru obligatiile proprii cu bunurile proprietate personala si cu cota-parte din proprietatea in devalmasie. Capitolul III Principiile dreptului familiei § 1. Privire generala asupra principiilor dreptului familiei Termenul “principiu” provine din limba latina “principium” ceia ce inseamna “inceput”, “element fundamental”. Orice principiu este, deci, un inceput in plan ideal, el poate fi de asemenea o sursa, o cauza a activitatii. Prin principii in drept intelegem acele idei catalizatoare, in conformitate cu care se reglementeaza

cit §i o modalitate de coordonare a normelor juridice in cadrul sistemului in jurul unor idei calauzitoare”.monogamia.solutionarea pe cale amiabild a tuturor problemelor vietii familiale. .principii generale. structura. In aceste situatii ne vin in ajutor principiile dreptului. . . care sunt specifice numai unor institutii ale unei anumite ramuri de drept (ca exemplu poate fi privit principiul monogamiei). Dreptul reglementeaza doar relatiile tipice.relatiile sociale si care stau la baza activitatii juridice. etc.principiile dreptului difera de la un sistem nation la altul. In sistemul Partii generale a dreptului familiei. Cu toate acestea.principii interramurale. 2 C.egalitatea in drepturi a sotilor in familie. Aceste principii generale sunt si principii ale dreptului familiei.principiile fundamentale ale dreptului sunt idei diriguitoare. fie sub forma unei generalizari de fapte experimentale. Sistemul principiilor dreptului familiei.casdtoria liber consimtita intre bdrbat sifemeie. dupa cum pot fi deduse si din alte legi. Traditionala este considerate urmatoarea formulare: “principiile dreptului sunt acele idei generate. Principiile generale ale dreptului sunt idei de baza ce se regasesc in intreaga legislatie a Republicii Moldova.F. egalitatii in fata legii etc. Inadmisibilitatea amestecului deliberat in relatiile familiale. specifice numai unei singure ramuri de drept (de exemplu . § 2. . legalitatii.principiile fundamentale ale dreptului. care determina Tntregul complex al normelor de drept ca un tot intreg in domeniul unui sistem de drept sau intr-o sfera anumita a relatiilor sociale”. Negru evidentiaza urmatoarele lor trasaturi: . sunt reflectate in Constitutie. metoda.prioritatea educatiei copilului in familie). a drepturilor si intereselor legitime ale dreptului familiei. In acelasi timp insa. fie sub forma unei deductii. institutia principiilor se studiaza impreuna cu asemenea institutii ca obiectul. Vorbind despre principiile dreptului B. . istoria dezvoltarii dreptului familiei. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe formulari a definitiei principiilor de drept.22O alta formulare sustinuta de unii specialist poate fi adusa urmatoarea: “in domeniul dreptului prin principii intelegem atat un fundament al sistemului de drept. inconstitutie (art.principii intraramurale. de regula. . . orice litigiu aparut trebuie sa fie reglementat. idei de baza si isi gasesc reflectare in intreaga legislatie. pe cale judecdtoreasca. accesul liber la apdrarea. . . Caracteristic pentru un principiu fundamental de drept familial estefaptul ca el guverneaza toate regulile de drept familial. Principiul ocrotirii familiei din partea statului . Dezvoltarea vietii politice. izvoarele dreptului familiei formand alaturi de ele elementele de baza ale ramurii dreptului familiei.principiile dreptului se pot infatisa fie sub forma unei axiome.principii ramurale. . Continutul principiilor dreptului familial se afla nemijlocit in normele dreptului familial (art. .24 In ceea ce priveste clasificarea principiilor dreptului majoritatea Specialistilor in domeniu sunt de parerea ca exista: . anumite principii pot fi caractenstice mai multor sisteme nationale de drept.ocrotirea familiei din partea statului. culturale conduce la aparitia unor situatii netipice.prioritatea educatiei copilului in familie.23 Este imposibil ca legea sa prevada toate particularitatile reglementarii relatiilor dintre oameni. economice. postulate calauzitoare sau precepte directoare. . educatia si apdrarea drepturilor si intereselor membrilor minori si a celor inapti de munca. dupa cum rezulta din izvoarele indicate. care sunt comune pentru toate ramurile de drept.. .fidelitatea conjugald. ce sunt comune pentru doua sau mai multe ramuri de drept (drept exemplu poate servi principiul ocrotirii familiei de catre stat propriu si pentru dreptul protectiei sociale).manifestarea grijii pentru intretinerea.). . 48).sprijinul reciproc material si moral. genereaza relatii noi care nu sunt reglementate de lege. cuprinde urmatoarele principii: . stabilirea lor fund relativa. . Aceasta categorie include urmatoarele principii: principiul democratiei.principiile dreptului sunt mobile.

tabere de odihna §i alte objective ce contribuie la intremarea sanatatii copiilor. edificii sportive. adoptata de Adunarea Generala a ONU la 10 decembrie 1948. drepturile si obligatiile personale §i patrimoniale ale sotilor. 1 prevede: “Familia constitute elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statuluf\ iar art. Astfel. precum si veniturile provenite din gospodaria familiala. invaliditate . dar §i cuantumul lor. relatiile dintre parinti si copii etc. Normele juridice prevad nu numai posibilitatea acordarii indemnizatiilor. pentru ocrotirea bugetului familiei in cazul unor imprejurari exceptionale. pentru nastere. La N. 16 alin. Dupa parerea profesorului I. volumul beneficiilor materiale ce i se cuvine fiecarui membra al unei familii concrete depinde atat de venitul total al familiei. care sa-i asigure sanatatea §i bunastarea. sarcina si nastere. 1 : “Statul faciliteaza. Din aceste considerente. precum si in alte scopuri. care a proclamat familia drept element natural si fundamental al societatii ce are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului. precum si serviciile sociale necesare. Aceste familii necesita acordarea unui ajutor banesc suplimentar din partea statului pentru intretinerea copiilor. potrivit art. R. Deoarece familiile difera dupa numarul de persoane care se afla la intretinere. fie in marime fixa. formarea familiei si indeplinirea obligatiilor ce ii revin “. 49 alin. in familiile numeroase concomitent se educa 5. Dupa scopul cu care se acordd pot fi diferentiate indemnizatiile: care au drept scop acordarea ajutorului in locul salariului pierdut din motive intemeiate in decursul unei perioade scurte de timp (indemnizatiile de boala. cluburi. 2 alin.Datorita faptului ca copii. de regula sunt educati in familie. imbracamintea. 48 alin. banesti.). care poarta un caracter de ajutor de stat cetatenilor si sunt acordate in cazurile §i in conditiile prevazute de lege in scop de compensatie. locuinta. compensatii si inlesniri. ingrijirea medicala. acordate ca ajutor suplimentar pe lings izvoarele principale de existenta: plata muncii (salariul). Constitutia Republicii Moldova. indemnizatii copiilor din familiile nevoiase etc. 12 din Legea privind drepturile copilului “statul stimuleaza §i sustine material crearea unor institutii extrascolare. fie in marime procentuala. Cu toate ca o parte considerabila din bugetul familial este formats din anumite parti acordate unui sau altui membra in interioral familiei.). in functie de caracterul si destinatia lor. vaduvie. Aceste prevederi constitutional sunt reafirmate si in art. cuprinzand hrana.47 din Constitute). . a celor sportive de intremare si a bazelor de odihna in timpul vacantei”. indemnizatii unice si lunare mamelor singure sau cu multi copii. Ajutorul acordat de stat familiei pentru cresterea si educarea copiilor se exprimd atat in forma bdneascd. 6 sau chiar mai multi copii. Totalitatea indemnizatiilor prezinta un sistem inchis cu o structura specifica doar lui. prin masuri economice siprin alte masuri. sunt stabilite sj acordate de catre stat. Cetatenii au dreptul la asigurare in caz de somaj. boala. Izvoarele de intretinere a copiilor in societatea noastra le constituie salariile si alte venituri provenite din munca ale parinti lor.l al Codului familiei: “Familia si relatiile familiale in Republica Moldova sunt ocrotite de cdtre stat”. acordate in calitate de ajutor persoanelor care nu au izvoare sau mijloace de existenta. Spre deosebire de familiile tipice. cit si sub forma de servicii. indemnizatiile sunt plati social-alimentare. in art. Pentru a asigura o stabilitate in raporturile de familie in Codulfamiliei sunt reglementate strict conditiile de fond si de forma la incheierea actelor juridice familiale. periodice. batranete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta in urma unor imprejurari independente de vointa lor (art.Statul este obligat sa ia masuri pentru ca orice om sa aiba un nivel de trai decent. pensii sau indemnizatii din prima grupa (indemnizatii acordate la nasterea copilului. Romandas intalnim urmatoarea clasificare a indemnizatiilor de asigurare Sociala: Dupa temeiurile social-utile de acordare: indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca. pentru batranete. ele totodata difera sj dupa volumul necesitatilor materiale ale membrilor. Analizand legislatia in vigoare putem face concluzia ca inprezent in republica existd un sistem integral de protectie sociald a generatiei tinere. in cazul starii de carantina etc. Ivanova. a persoanelor in etate si a altor membri ai familiei inapti de munca. pentru invaliditate. stabilefte inlesniri pentru frecventarea institutiilor de cultura si invatamint. lui si familiei lui. stadioane. In conformitate cu art. Copiii constituie o categorie de persoane care inca nu dispun de capacitatea de munca si respectiv de mijloace de existenta proprii.3 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului. cit §i de corelatia dintre membrii apti §i inapti de munca. asigurarea lor sociala se exercita pe calea acordarii de ajutor familiei. Indemnizatiile constituie diferite plati care. ele isi pierd Caracterul individual si sunt indreptate la satisfacerea necesitatilor tuturor membrilor. Asemenea ajutor actualmente se prezinta sub forma de indemnizatii.

pentru anumite categorii de familii nici aceste Indemnizatii nu sunt in stare sa satisfaca necesitatile curente ale Membrilor ei. In teritorii activeaza Directii de Asistenta Sociala si Protectie a Familiei. carbune si lemn de foe etc. Aceste compensatii nominative se platesc pentru: serviciile Comunale. in scopul perfectionarii si reglementaiii sistemului de Inlesniri stabilite unor categorii de persoane. la acordarea de indemnizatii familiilor numeroase. lemn etc. elaborarea csruia a fost sprijinita de UNICEF. care printre categoriile de Populate care au dreptul la compensatii nominative prevede si Urmatoarele categorii de subiecte de drept familial: copiii invalizi sub 16 Ani. fiecare avind drept obiective anumite aspecte ale educatiei. orfani. Pentru familiile care au in componenta sa cativa invalizi. insa. In cadrul acestui minister exista doua directii ce abordeaza problemele care tin de instiurtia familiei si anume: Directia Politici Familiale si Oportunitati Egale si Departamentul Asistenta Sociala. gazele naturale. In cadrul ME§. invalizii din copilarie. pentru mame unice sau cu multi copii etc. Insa uneori. care la nivel local au in components un inspector in problemele familiei. Casa Nationals de Asigurari Sociale.2000 a fost Adoptata Legea Republicii Moldova cu privire la protectia sociala Speciala a unor categorii de populatie. copiilor cu handicap. La nivel guvernamental lipseste o structure executiva unica. in special. compensatia la Plata pentru serviciile comunale se stabileste pentru fiecare beneficiar de Compensatie. De asemenea.04. periodice (se platesc in cazuri de boala. In vigoare. Compensatiile nominative se platesc nemijiocit Beneficiarilor din mijloacele bugetului de stat. in deosebi a copiilor. pentru inmormantare. sanatatii sau protectiei sociale. sarcina sau nastere. Ministerul Educatiei si Stiintei. tarifelor^i preturilor la Serviciile comunale. autoadministratia locala. Ministerul Afacerilor Interne. In prezent activitatea ministerului de sustinere a familiilor si copiilor aflati in situatii de rise se hmiteazs. printre care: institutii guvernamentale. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. fara ca problema sa poata fi privita in ansamblul ei. Cuantumurile concrete ale acestor compensatii se Stabilesc de Guvern. Anume Directia Politici Familiale si Oportunitati Egale a fost coordonatorul si autorul principal al proiectului Strategiei de Reforms a Sistemului de Asistenta Sociala.Dupa termenul de plata al lor. Institutii guvernamentale. Acestea sunt lasate in sarcina a mai multor ministere si departamente. Printre obiectivele statutare ale Directiei Institutii de tip Internat sunt: educarea. Principalele institutii guvernamentale care au printre obiectivele statutare protectia familiei si copilului sunt: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.). legislatia Republicii Moldova Mai prevede si alte masuri stimulative. care ar avea in sarcina sa toate activitstile de protectie. Astfel. energia electrics. organizatii international. Aceste indemnizatii. Ministerul Educatiei si §tiintei. de . Ministerul Sanatatii. in cazurile de carantina. la 14. protezare etc. familiile (parintii sau sotiile nerecssatorite Sau copiii pina la atingerea majoratului). organizatii nonguvernamentale locale etc. problemele protectiei copiilor sunt impartite intre dous structuri: Directia Institutii de Tip Internat si Departamentul Tineretului si Sportului. mamelor singure si altor categorii. prin intermediul fondului Asigurarilor sociale. familiile cu 4 si mai multi Copii. senzoriale. nu pot ameliora substantial situatia familiilor. Realizarea dreptului constitutional la protectie sociala alfamiliei si copilului este pusa in sarcina mai multor organe.). intocmirea anchetelor sociale si intretinerea relatiilor permanente cu autoritatea tutelars. ME§ are in sarcina sa reglementarea si solutionarea problemelor legate de adoptia internationals. Consiliul National pentru Protectia Drepturilor Copilului etc. indemnizatiile pot fi impartite In: unice (acordate la nasterea copilului. recalificare. si se revsd pe masura modificsrii tarifelor si preturilor mentionate. carbune. Din aceste considerente. instruirea si recuperarea socials a copiilor ramasi din diferite motive fara ingrijirea parintilor sau cu deficiente fizice. indemnizatii persoanelor in varsts si invalizilor de gradul I si II care nu au surse de existenta si dreptul de pensionare). lunare (plata indemnizatiilor pe viata sau pe timpul invaliditatii. si anume: compensatiile si Inlesnirile. pentru tratament baleno-sanatorial. in baza prevederilor legii. ce se ocups nemijiocit de evidenta copiilor aflat’i in situatii dificile. etc. deoarece sunt extrem de mici.

O subdiviziune importanta a Ministerului Afacerilor Interne este Directia Politiei de Ordine Publica a Inspectoratului General de Politie. sifilis. asistenta medicala specializata. scoli speciale pentru copii cu maladii cronice. la realizarea caruia colaboreaza Consiliul National al Tineretului si unele organizatii de tineret din Germania. Ministerul Afacerilor Interne. In prezent are loc procesul de trecere la serviciile acordate de medicul de familie. diabet zaharat si insipid. efectueaza. O alta subdiviziune a MAI. In cadrul Ministerului Sanatatii activeaza Sectia Asistenta Medicala a Mamei si Copilului. care activeaza ca serviciu independent. in subordinea ME§ se aria urmatoarele categorii de institutii: scoli-internat de tip general pentru copiii orfani sau ramasi fara ingrijirea parintilor. Copiii sunt primiti la Centru in regim non-stop. a numarului excesiv de mare a copiilor din institutive de stat. ramasi fara tutela. in conformitate cu normativele aprobate de Ministerul Sanatatii. abandonati in Maternitati sau lipsiti de tutela parinteasca. la retard in dezvoltarea lor generala. devieri de comportament. copiilor invalizi. Cu sprijinul acestui departament. orfani. In fiecare dintre cele 64 de institutii ale MES sunt internati de la 60 la 700 de copii. scolilor-internat etc. mai multe modele de dezinstitutionalizare a copiilor si de prevenire a separarii lor de familie a dus la pastrarea. combaterea delicventei juvenile. Copiii educati in cadrul acestor institutii de tip inchis nu sunt socializati in mod firesc. Ministerul Sanatatii are in subordine patru case pentru copii (inclusiv o institute in regiunea din partea stanga a Nistrului). mai multe organizatii studentesti au demarat un proiect de combatere a §omajului in randurile tinerilor. Dupa implinirea varstei de 5-7 ani. activitati cu caracter educativ-profilactic. Protectiei Sociale si Familiei. acordata de specialisti din sec^iile consultative ale spitalelor. asistenta medicala in stationar copiilor de pina la 5 ani. Termenul de plasare a copiilor nu include timpul aflarii lor la tratament sau la examene medicale. clase de meserii pentru orbi si slab vazatori. deficiente fizice. timp de 3 zile. Pina in prezent asistenta medicala adresata copiilor a fost oferita de medicul pediatru.). Pentru realizarea obiectivelor mentionate. dezvoltarea relatiilor internationale ale tinerilor sportivi. S1DA. sprijinit de Banca Mondiala. boli contagioase. narcomanie §i toxicomanie. alcoolism. la solicitarea medicului de familie. care necesita terapie intensiva. bolnavi in stare grava.02. Implementarea Pachetului de Baza de Servicii Garantate de Stat este deocamdata tergiversata de dificultati financiare cu care se confrunta sistemul si trenarea reabilitarii sistemului de asistenta medicala primara. initial pentru o perioada de pina la 30 zile. studierea cauzelor situatiei de rise in care se afla copilul. Familia are dreptul la ocrotirea sanatatii membrilor ei. . in institutii de tip familial. sau perioadele de aflare in carantina. scoli de meserii pentru surzi si hipoacuzici. pe parcursul tuturor anilor de tranzitie. asistenta medicala acordata pacientilor cu tuberculoza. Pentru ocrotirea sanatatii persoanelor care se casatoresc si a urmasiior lor. plasarea copiilor orfani. identificarea acestuia §i a parintilor sau institutiei in care s-a aflat anterior. unitstile medico-sanitare acorda consultatii prenuptiale referitoare la casatorie si la planuirea familiei. Modul lor de efectuare este stabilit de Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii. in cadrul careia activeaza Sectia Minori §i Moravuri. in sarcinile caruia intra: intretinerea si ingrijirea temporara a copiilor de la 3 la 18 ani aflati in situatii de rise soldate cu r&manerea fara supraveghere. cu un contingent de aproximativ 600 de copii orfani de 0-5 ani. educatia tinerilor. cu traume. incredintarea copiilor institutiilor de resort (familiei. boli psihice endogene. organizarea infierii copiilor ramasj fara tutela (orfani). garantata de stat din 03. asistenta medicala de urgenta la etapa prespitaliceasca §i spitaliceasca in caz de stari acute care pun in pericol viata. Faptul ca nu au fost facute eforturi pentru a dezvolta alternative. examinarea profilactica a copiilor. ceea ce duce la limitarea capacitatilor lor de integrare ulterioara in comunitate. scoliinternat de tip general. orientarea moral-civica a tinerilor. care poate fi prelungita cu circa 30 de zile in baza deciziei judecstore§ti. Conform Legii privind minimul de asistenta gratuita. senzoriale. cu consimtamantul lor. §coli auxiliare pentru copii cu retard mental. in regim non-stop este Centrul Republican de Triere a Minorilor. intoxicatii. copiii care nu au fost infiati sunt distribuiti in casele de copii si scolile internat ale Ministerului Educatiei si Stiintei §i Ministerului Muncii. examene medicale.comportament. Pachetul Minim de Servicii de Baza Garantat de Stat cuprinde: asistenta medicala primara acordata de catre medicul de familie. Departamentul Tineretului si Sportului are drept objective: insertia socio-profesionala a tinerilor.99.

elaborarea politicilor guvernamentale vizand realizarea drepturilor copiilor la nivel national. copiilor orfani. Consilierea familiilor. a Prevenirii delicventei juvenile. depistarea familiilor social vulnerabile si intocmirea Proiectelor de sprijin. Sunt initiate programe de fortificare a sanatatii femeii. Editura ARC. Pe plan local. Programul pentru femei are ca scop promovarea incontinua a drepturilor femeilor in vederea obtinerii unui statut social. . 2001. Consiliul este supus schimbarilor de components de fiecare data cind se schimba cabinetul de ministri. incurajarii paliative. asigurand respectarea drepturilor si libertatilor omului. facilitatea accesului copiilor Din familiile numeroase sau nevoiase in gradinite ( inclusiv prin Achitarea platii pentru intretinere). Printre organizatiile internationale care au o activitate foarte fructuoasa pe teritoriul republicii noastre este Fundatia Soros . (Fundatia Soros . ce sustine directiile prioritare orientate spre constituirea unei societati deschise. Astfel Directiile pentru Ocrotirea Copilului. Programul de sprijinire a invatamantului superior. Programul “Pas cu Pas”. . tutela si curatela copiilor orfani. Autoritatea locala. care sunt determinante pentru viitorul tarii si care au Ca scop dezvoltarea capacitatilor umane. economic si politic egal cu eel al barbatilor. financiar. Reintregire si Sprijin Familial de pe linga primarii Indeplinesc urmatoarele sarcini: crearea bazelor de date privind familiile Nevoiase si necesitatile lor (tratament. Organizatii Internationale.asigurarea respectarii prevederilor Conventiei ONU cu privire la Drepturile Copilului in Republica Moldova. Programe pentru doctoranzi. biblioteci etc. sunt sustinute initiativele in domeniile: sanatatii publice. a fost creat in scopul elaborarii si promovarii politicilor de stat in interesul copiilor si §i-a declarat drept obiective: .Consiliul National pentru Protectia Drepturilor Copilului. Fundatia isi concentreaza eforturile asupra domeniilor. Centrelor de Sanatate si Oficiilor Medicilor de Familie din republica. Aranjarea copiilor abandonati in case de copii.). fund o structura interministeriala. invalizi.26 In structura organizatorica a primariilor exista subdiviziuni create In scopul sprijinirii familiilor cu multi copii.Moldova. de combatere a violentei manifestate impotriva femeii etc. Din pacate. . In cadrul programului “Sanatate publica” a fost creat Centrul National de Informatie Medicala “Med Net”. mamelor solitare cu copii. care sustine activitatea si incurajaza calitatea asistentei medicale primare din republica prin acumularea mijloacelor financiare necesare si cofinantarea extrabugetara a Centrelor Medicilor de Familie. lipseste continuitatea in activitatea sa si se reuseste relativ putin. Chisinau. acordarea de sprijin material familiilor. Ramasi ram parinti. Programul intercultural de schimb de elevi si studenti. Scolarizare etc. sprijinirii persoanelor cu dereglari mentale. asistenti si cadre didactice tinere universitare. de abordare integrate a egalitatii genurilor. participarea la procesul de infiere locala a copiilor. prevenirii dependentei alcoolice si a abuzului fata de copii..consolidarea coeziunii sociale in domeniul protectiei drepturilor copiilor. Raport anual 2000.) Printre multiplele programe initiate de catre Fundatie pentru copii si tineret s-ar putea de mentionat: Programul “Modernizarea invatemantului preuniversitar”. de combatere a traficului de fiinte umane. sunt exercitate de catre primar. Astfel. Se cade mentionat si rolul destul de important al programelor: de drept. crearea Centrului educational PRO DIDACT1CA §i a Centrului de Dezvoltare a tineretului (CDT) etc. fiind constituit din persoane de prim rang din ministerele implicate in protecjia copiilor. atributiile ce tin de starea civila si de autoritatea tutelara. suport material.Moldova. p. Consiliul. in cadrul carora sunt realizate diferite proiecte ce isi propun sa solutioneze diverse probleme ce contribuie la formarea si educarea tinerii generatii in spiritul valorilor general-umane si pregatirii ei pentru o viata decenta si adecvata cerintelor noului mileniu. facilitarea tratamentului si procurarii de Medicamente de catre familiile sprijinite. Fundatia SorosMoldova a devenit fondatorul Fundatiei pentru Dezvoltarea Asistentei Medicale Primare (Fundatia AMP). dezvoltare economics. familiilor social Vulnerabile. societate civila. 7.

In domeniul dezvoltarii politicilor UNICEF isi propune : expertiza legislatiei existente si elaborarea propunerilor privind perfectionarea iegislatiei in domeniul protectiei sociale si juridice a copiilor. acordarea asistentei informationale pentru femei si copii. prevenirea abandonului si a institutionalizarii copiilor prin crearea modelelor alternative de ingrijire. isi desfasoara activitatea in or. pregatirea cadrelor universitare pentru specialitatile de asistenta sociala etc. Programul este sustinut financiar de donatori din Marea Britanie (Scotia) si urmareste urmatoarele obiective. ingrijirea copiilor. •JNICEF desfasoara Programele de Educatie si Sanatate. 15 alin. Din 1997 acorda asistenta tehnica Guvernului Republicii Moldova in baza Acordului -Cadru de Colaborare pentru anii 1997 . reorientarea politicilor si strategiilor de institutionalizare a copiilor cu nevoi speciale spre reintegrarea lor in comunitate. A activat pe parcursul a doi ani in regim de asistenta de urgenta. reintegreaza copii abandonati in familiile proprii sau cele de plasament. cit si in majoritatea tarilor lumii. Trustul European pentru Copii. ateliere de lucru. determina necesitatile familiilor in asistenta ( sanatate. Trustul European pentru copii (TEC). gradinite si l a m i l i i fata de sanatatea si dezvoltarea copiilor. pot fi enumerate: programe de fortificare a sanatatii femeii si copiilor: programe de eliminare a violentei impotriva femeii si copilului. Scoli. A C. implementarea unui model national de educatie timpurie individualizata. Hincesti. Seminare. crearea si consolidarea unor servicii sociale pentru familiile aflate in dificulrate si copii care provin din familiile de rise. Cahul. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. clinici. ingnjesc copiii la domiciliu. atat in republica Moldova. organizarea de conferinte. 1 lit. crearea unor centre de reabilitare. organizatie britanica. initiate de aceste organizatii. primite de la TEC. consiliere. Printre cele mai cunoscute organizatii nonguvernamentale ce activeata in vederea realizarii acestor programe pot fi remarcate: Centrul de lnformare si Documentare in Drepturile Copilului. ajuta la distribuirea rationala a mijloacelor fmanciare. asistenta sociala a familiilor numeroase aflate in dificultate. Tiraspol si mun. dezvoltarea unor mijloace mai eficiente de asistenta medicala primara: crearea modelelor de reformare a asistentei medicale primare. § 3. protectiei si dezvoltarii copiilor. sprijinirea Guvernului pentru crearea unui nou sistem de asistenta sociala pentru familie si copil: elaborarea de programe. Asociatia Femeilor de Cariera Juridica. de combatere a traficului cu femei si copii. Art. etc. Manuale. UNICEF §i-a deschis reprezentanta in Republica Moldova in 1995. crearea modelelor de protectie a copiilor aflati in afara familiei etc.). maternitati. Centrul National de Studii si lnformare pentru Problemele Femeii etc. Programul de Sanatate are drept obiective principale: reducerea mortalitatii infantile si materne prin controlul maladiilor.Fondul Natiunilor Unite pentru Copii ( UNICEF). comunitati. materiale instructive in asistenta sociala pentru universitati. care este inregistrata in modul si ordinea stabilita de lege. instruiesc mamele tinere in educarea. Reintregire si Sprijin Familial. instruirea asistentilor sociali. Mandatul UNICEF este de a asista Guvernul in asigurarea supravietuirii. femeia si copilul in perioada tranzitiei. semnat in octombrie 1996. reducerea malnutritiei. hrana. TEC ofera servicii beneficiarilor selectati de Directiile pentru Ocrotirea Copilului.F. divizate la randul lor in mai multe proiecte si sub proiecte. mobilizarea comunitatii in activitatea de integrare a persoanelor disabilitate etc. prepararea hranii pentru copii mici. Principiul Monogamiei Conform acestui principiu. Centrul National al Femeilor. crearea unui centru de plasament familial de tip “Foster”. In cadrul familiei monogame.2001. Printre programele traditionale. Organizatii neguvernamentale locale (ONG) A sporit considerabil rolul ONG-urilor in solutionarea problemelor cu care se confrunta familia. Asistentii sociali ofera urmatoarele servicii: mediaza legatura dintre familiile nevoiase si TEC. Imbracaminte. implementarea standardelor si tehnologiilor OMS/UNICEF in Tngrijirea medicala a mamei si copilului etc. sustinerea si promovarea reformei legislative. Programul de Educatie are drept obiective: stimularea unor schimbari comportameiitale si de atitudine in societate. prevede expres ca. integ u ea in familia nucleara a copiilor abandonati si institutioializati in case de copii. in special a celor aflati in situatii dificile. Care si-au demonstrat efectul binefacator asupra societatii. Cetatenii Republicii Moldova pot sa fie concomitent numai intr-o singura casatorie. imbunatatirea capacitatilor umane in domeniul educatiei. nu se admite casatoria intre persoane dintre care eel putin una este deja casatorita. Chisinau. s-au individualizat trei structuri: .

In conditiile vietii Moderne. redusa numeric la soti $i copiii lor necdsdtoriti (proprii sau adoptati). pe cit se poate. Ne vom opri la urmatoarele forme derivate: A) familia mixta. proiectandu-le si confirmandu-le mai mult din perspectiva scopurilor de perpetuare. ceia ce confera membrilor sai un sentiment de apartenenta si securitate relativ inalt. la un moment dat. pe cea a autodezvoltarii personalitatii. C) Familia derivata. divortul survenind cu o frecventa mereu in crestere in lumea contemporana. separarea treptata si. obiceiurilor si stilului familial dominant. Propunandu-si pastrarea coeziunii si stabilitatii la nivelul intregului sistem familial. bazat pe flexibilitate si creativitate care sa le permita sotilor sa se interadapteze optim. familia nucleara isi construieste un nou stil de viata. B) familia monoparentala. de a rezolva cu succes problemele firesti ale vietii cotidiene. de cele mai multe ori. iar cerintele (asteptarile) intregii familii fata de fiecare membru al sau. Incapacitatea nucleului familial de a se autoregla “aici si acum” pericliteaza treptat si chiar stopeaza “cursa maritala” si. copii comuni. Aceasta nu inseamna ca toate aceste nevoi sunt satisfacute automat pentru fiecare membru al nucleului familial. si mai putin din perspectiva experientei subjective de crestere si dezvoltare a personalitatii sotilor in rolurile masculine si feminine. rapida de la intreaga ramificatie de rudenie. relatiile de fratie vitrega sau prin alianta sunt specifice familiilor mixte. ceia ce ii confera o independents proprie. cu marcata posibilitate de autoconducere si autodezvoltare. eventual. §i din punct de vedere psihologic familia nucleara are o posibilitate crescuta de asigurare a suportului emotional de satisfacere a nevoilor de securizare. sanatoase o structura democratica. Forme derivate ale familiei. comunicationala si actionala. sotie. iar copiii lor sa evolueze sanatos din punct de vedere psihic si social. adesea. Familia extinsa este modelul patriarhal de tip traditional. Familia extinsa subordoneaza familia nucleara. ridica adesea bariere psihologice de netrecut in calea destramarii nucleelor familiale sau tendintelor centrifuge ale acestora. Ea include relatii relative si nonrelative intre membrii care loeuiese in acelasi spatiu (camin) si care reprezinta doua . Avind drept scop de baza reproducerea grupului social. este.A) Familia extinsa. Cuplul modern este profund marcat de libertatea alegerii si de exercitarea dreptului la autodezvoltare. in consecinta mai rigide. in special in localitatile urbane. caracterizat prin: concentrarea afectiva. Familia extinsa. ea fiind apta sa asigure eel putin patru functii esentiale: cooperarea economica intre soti. Problemele de adaptare interpersonala privesc eventuale . se separa. B) Familia nucleara. implicit. uneori. parinti si copii) si dispunand de un sistem de norme si reguli dc convetuire care se perpetuiaza de la o generatie la alta. colaterale (fratii). Alegerea partenerului in cadrul acestui tip de familie este motivata de afectiune mutuala si de libertatea optiunii. mai uniforme. “Ea isi asuma. precum si pe o participare crescdndd a co]>iilor. Familia nucleara este o structura preferata de majoritatea oamenilor in cea mai mare parte a globului terestru. doar ca urmare a apartenentei lui la acesta. scopul sau fiind fericirea ambilor soti si a copiilor lor. deobicei coabitand in acelasi spatiu. Influentele educationale sunt. Functionand prin reguli oarecum rigide. uneori. protectie si apartenenta a fiecarui membru. familia traditionala actioneaza dincolo de indivizi.trei generatii reunite si. Astfel. devenind spatiul in care cuplurile parentale transmit copiilor lor “riscul si sansa existentei”. in variantele ei armonioase. favorizand frecvent aparitia conflictelor Tntre generatie. relatiile interpersonale in acest caz sunt totodata mult mai complicate si presupun un grad de competenta relationala. Crescand in intimitate. reproducerea si socializarea copiilor. iar cind sentimentul iubirii dispare cuplul isi pierde ratiunea de a fi si.27 Familia nucleara (conjugald). pastrarea traditiilor. de pastrare a filonului familiei prin urmasi. sistemul valorilor etico-religioase si chiar culturale au un grad de inertie si transmisibilitate mai mare. Acest tip de organizare familiala pare a trai dupa regula circularitatii (istoria se repeta). bazata pe consens. Creativitatea personals in cuplul marital devine o conditie indispensabila a dezvoltarii capacitatii familiei de a face fata stresurilor externe si interne. mai previzibile. In linii generale in familia extinsa. Familia mixta este o structura bazata pe casdtoria dintre doi parinfi (singuri sau divortati) cu copii proprii si. desi angajeaza conflicte intra si intergenerationale. trecutul colectiv si garanteaza viitorul”. din eel putin doua familii nuclcare (bunici. defavorizeaza adesea evolutia si calitatea relatiilor intime. egalitate si complementaritate a rolurilor de sot. ea nu este lipsita de “dramatism interactional”. Asa se explics de ce cuplul modern este mai expus instabilitatii. Caracteristica ei functionala este conservatorismul. relatiile sexuale. menite sa asigure stabilitatea si “spiritul de clan”. ca o modalitate institutional^ ce se bizuie pe solidaritate mutuala elementara. precum si a nevoilor de comunicare si crestere a personalitatii. fiind formata.

el poate avea tendinta sa-si creasca ostilitatea fata de parintele vitreg. In ultimii 20 de ani ea a devenit mult mai frecventa. totusi multi dintre ace§tia reu§esc sa ajunga la un rezultat satisfacator. Pe de alta parte. cata vreme majoritatea parintilor singuri reu§esc sa se recasatoreasca. de modul in care efectele separarii au marcat atat adultii. in timp ce nu sunt pregatiti inca s-o faca. Pentru ambii parinti care isi aduc proprii copii in remariaj. fie prin decizia de a nu se cdsdtori. Indicele ridicat al casatoriilor dupa divort favorizeaza. Motivatiile care ii determina pe barbati sa doreasca sau sa accepte postura de parinte-singur sunt diferite. copilul trebuie sa renunte la visul sau de a-sj revedea parintii impreuna.copil vitreg sunt reale. ale parintilor si copiilor vitregi. incluzand simultan componente concurentiale in conducerea familiei. intre parintii vitregi si copii. pentru copil recasatoria parintelui creeaza cateva probleme reale. insa fiecare casatorie concreta. Familia monoparentald este structura parentald asimetrica formata dintr-un pdrinte si copilul (copiii) sau (sdi). deoarece s-ar simti simultan neloial fata de parintele necustodial. fie prin nasterea “intdmpldtoare ” a unui copil dintr-o relatie libera in afara cdsdtoriei cu refer ire in special la parintii adolescenti. chiar daca este o comunitate . fie prin decesul celuilalt parinte. pe de alta parte. cit §i emotional. modul de disciplinare pentru comportamente. contribuind la structurarea noului sistem familial §i chiar la fericirea noii casatorii. cei care sunt obligati sa consimta la exercitarea custodiei. § 1 §i 2 este spus: “casatoria -institute care face parte din ordinea naturii §i a harului . Schimbarile pot depinde de timpul pe care il consacra mama sau tatal familiei. in ultimii 20 de ani. adopfiunea realizata de o persoand singurd. intrucat se simt capabili §i motivati afectiv pentru aceasta. moduri de a face si gandi cu care s-a deprins sau care erau tolerate de parintele natural. Familia monoparentald condusd de tatd constitute o minoritate in cadrul acestui tip de familie(aproximativ 12%). de riscul repetarii anumitor erori din mariajele anterioare §i de relatiile cu exconsortii. care se dovede§te incapabila sa-§i ingrijeasca copiii. si aceasta nu-i u§or de facut. Putine dintre femeile divortate incredinteaza custodia copiilor tatalui. pe de o parte. situatia poate deveni mult mai complicate §i dificila mai ales daca noul cuplu va avea un nou copil. copilul fiind nevoit sa-§i dezvolte maturitatea in devans. ca urmare a pozifiei instantei judecatore§ti sau a mamei. Experienta de a fi parinte singur nu este neaparat devastatoare pentru adult sau pentru copii. fie prin abandonarea familiei de cdtre un pdrinte. Ace§tia din urma raman de cele mai multe ori in relatii (mai mult sau mai putin reglate juridic si psihologic cu copiii lor). se apreciaza ca experienta monoparentalitatii la tati este mai putin distructiva pentru stilul de viata decit in cazul mamelor. Cuplul marital este eel care detine balanta relatiilor familiale. In general. fie prin divort. Desj obstacolele parinte . cum ar fi: copilul se confrunta cu situatia de a-si imparti afectiv parintele cu noul sot al acestuia. In consecinta. dupa terminarea divortului. o idee §i a§teptare realista.este opera lui Dumnezeu. tin de specificul relatiei din sistemul familial structurat dupa recasatorie. Desi sunt cu mult mai semnificative. fie prin adoptia. asemanator sau diferit. copilul se poate teme de o modificare a regulilor in noua familie. ele asigurandu-§i custodia copiilor din ratiuni nu numai naturale dar §i culturale. ceia ce este. de aici rezulta o serie de schimbari in relatiile cu copiii. noi stiluri de viata. a§a cum factorii economic! Afecteaza femeile intr-o masura mai mare decit barbatii. “largite” sau “mixte”. copilul se poate invinovati daca se simte atras sau iubeste parintele vitreg. Majoritatea pdrintilor singuri sunt femei (aproximativ 88%). de modul in care ambii adulti §i copiii dezvolta strategii de a face fata problemelor. ce duce la schimbari in raporturile dintre parinti sj copii. Multe femei gasesc extrem de stresant acest statut. dar incearca sa se adapteze printr-o varietate de cai. Problemele familiei mixte. care pot fi observate in slabirea grani^elor dintre rolurile previzibile de adult §i de copil. copilul poate resimti din partea parintelui vitreg. Adeseori parintii vitregi au un comportament inadecvat fata de copiii vitregi. mai ales legat de atitudinile si relatiile acestora cu parintii naturali.dificultati prin intoleranta sau desincronizari mutuale intre fratii vitregi si naturali. Pe de o parte se situeaza acei barbati care sustin dreptul lor de a-§i exercita parentalitatea. cit §i copiii. Pe de alta parte. dar nu este confortabila in permanenta. Mamele singure exercita un rol extins parental. atat fizic. proliferarea familiilor “comasate”.28 Ca urmare a cre§terii numarului de divorturi familia cu un singur parinte este din ce in ce mai frecventa. Pentru multi indivizi aceste adaptari sj ajustari pot fi relativ temporare. Principiul liberului consimtamant la casatorie In comentariul Canonului 1057. § 4. Ea ramane o experienta particulars de tip familial. care se pot usor dezechilibra in aceste Conditii.

asa incit aceste persoane nu pot incheia acte umane pe deplin libere si constiente. de hipnoza etc. Nici o putere omeneasca. totusi nu sunt considerati capabili pentru un asemenea consimtamant.drepturile si obligatiile esentiale ale daruirii si acceptarii matrimoniale reciproce. ar incheia o casatorie invalida. se presupune ca au. Eroarea cu privire fie la unitatea. In general. Sunt incapabili sa incheie casatorie cei care sunt lipsiti de uzul suficient al ratiunii. Cauzele acestei deficiente sunt numeroase si variate. in sensul ca. biologicd si psihicd cele doud parti trebuie sa posede si un minimum de cunostinte cu privire la natura casatoriei. pe lingdfaptul ca trebuie safie liber total ’si responsabil. adica persoana s-a decis in urma unor circumstante care i-au alterat intr-un fel sau altul cursul psihologic moral. nu numai uzul suficient al ratiunii ci si discernamantul necesar cu privire la obligatiile si drepturile matrimoniale. Pentru a putea incheia o casatorie valida. poate fi viciata. Uneori vointa de a incheia casatoria. fie la indisolubilitatea.Eroarea cu privire la o calitate a persoanei. Exista trei vicii de consimtamant: eroarea. datorate unor stari de drog. ocazionala si trecatoare. si Afla totusi in imposibilitatea de a si le asuma sau de a le indeplini. Viitorii soti trebuie nu numai sa cunoasca. Jurisprudenta considers ca astfel de bolnavi. in cazul cind boala este incurabila. care. ci sa nu ignore esentialul. actul indeplinit ca urmare a unei induceri in eroare de catre altcineva nu exclude vointa de a savarsi acel act si de aceia este valid din punct de vedere juridic. ci unul specific. nici chiar Biserica nu poate suplini consimtamantul partilor”. Persoana care in momentul incheierii casatoriei nu are uzul suficient al ratiunii sau discernamantul necesar pentru a putea evalua in concret Tntelegand si voind . Jurisprudenta stabileste concret care anomalii psihice impiedica pe cineva sa-si asume responsabilitatile matrimoniale. discernamantul este capacitatea “critica” a celor doi viitori soti de a chibzui si a aprecia in concret responsabilitatile matrimoniale pe care ei le asuma pentru toata viata. desi exista. intrucdt nimeni nu poate voi un lucru daca mai intdi nu-l cunoaste.29 Consimtamantul matrimonial nu este un act uman oarecare. prin inselaciuni. dolul si violenta sau teama. adica legamdntului conjugal. e necesar sa fie adecvat obiectului. Cind viitorii soti au implinit varsta prescrisa pentru a putea incheia casatoria. Persoanele care in momentul exprimarii consimtamantului matrimonial sunt afectate de tulburari psihice grave. care prin natura sa include obligatii si drepturi esentiale. de a savarsi o actiune pe care in alte conditii nu ar savarsi-o. dar poate fi anulat de catre normele dreptului in anumite conditii: daca persoana simuleaza in mod constient si voit o calitate precisa. decit daca aceasta calitate este voita in mod direct si principal. Nu este suficient ca ei sa cunoasca aceste responsabilitati in mod abstract. chiar daca sunt lucizi in momentul in care ar trebui sa dea consimtamantul matrimonial. ia na§tere din consimtamantul liber §i con§tient al celor doua parti. ci totodata safie si capabil sa si le asume. adica acel grad de ratiune cu ajutorul caruia sa poata indeplini nu numai un act uman in general. Practic este vorba de boli mintale si de alte tulburari psihice grave. de alcoolism. pe lingd capacitatea naturald. In cazul casatoriei. Eroarea poate fi cu privire la persoana (persoana este alta) si in acest caz ea invalideazd casatoria. minciuni sau reticente. cu conditia ca ea nu determina vointa. adecvat gravitatii alegerii matrimoniale. pierd stapanirea de sine si a uzului facultatilor intelectuale si volitive. intrucat ar lipsi obiectul esential al consimtamantului. chiar daca este cauza a contractului. Sunt incapabile sa incheie casatorie persoanele afectate de un grav defect de discernamant cu privire la drepturile si obligatiile matrimoniale ce trebuie acordate si acceptate de catre ambele parti. sau ca nasterea copiilor ar fi rezultatul unor simple manifestari afectuoase si ar acorda dreptul reciproc asupra trupului numai in vederea acestor manifestari. Dolul (viclenia) este vointa deliberata si culpabila de a determina o persoana. Cazurile cele mai frecvente de pina acum sunt cele ale persoanelor homosexuale si nimfomane.de iubire.. sau se afla in imposibilitatea de a-si asuma obligatii conjugate esentiale este lipsita de capacitatea necesara de a da un consimtamant valid. nu invalideaza casatoria. Ele trebuie analizate de la caz la caz. fara a avea o idee chiar minima cu privire la cooperarea celor doi soti. Experienta arata ca exista persoane. sa doreascd in mod liber si sa evalueze principalele responsabilitati matrimoniale. deoarece aceasta depaseste posibilitatile lor. daca este provocat cu scopul de a se obtine . ci trebuie sa dispuna de o suficienta maturitate de judecata cu ajutorul careia sa le poata evalua. ci unul cu totul special. O persoana care ar considera casatoria drept o comunitate exclusiv amicala sau de ajutor reciproc. Legiuitorul nu cere ca viitorii soti sa aiba cunostinte ample si profunde despre casatorie. Fara aceste circumstante alegerea ei ar fi fost total diferita. desi le voiesc in mod liber si le evalueaza in concret. fie la demnitatea sacramentala a casatoriei nu viciaza consimtamantul matrimonial.

fara deosebire de rasa. Nici parintii. Este nula casatoria si in cazul cind ea se incheie in urma violentei psihice sau morale ce da nastere fricii. nici rudele si nici orice alta persoana nu poate interveni in alegerea de catre un viitor sot. Consimtamantul (acordul) persoanelor implicate la incheierea actului juridic al adoptiei este una din conditiile de fond determinante pentru incheierea actului respectiv. fara ca decizia lor sa fie influentata de vre-un factor extern. la cererea celuilalt sot.Violenta este constrdngerea din exterior a unei persoane. sa instraineze casa sau apartamentul ori sa limiteze prin acte juridice dreptul la locuinta a celuilalt sot”. ca^o ultima conditie. Casatoria incheiata din constrangere fizica este nula in virtutea dreptului natural.: “… Conventia incheiata de unul dintre soti poate fi declarata nula de catre instanta judecatoreasca. pentru adoptia copilului se Cere: . care nu-i permite sa actioneze cu deplina seninatate si libertate. In sustinerea afirmatiei date pot fi aduse prevederile art. daca se va stabili ca cealalta parte a conventiei a §tiut sau trebuia sa fi stiut ca al doilea sot este impotriva. Frincipiul consimtamantului liber al subiectelor de drept familial guverneazd majoritatea relaliilor familiale. alin. intrucat consimtamantul lipseste cu desavarsire. dupd o publicitate suficientd. al barbatului si femeii care se casatoresc.: “Pentru incheierea casatoriei este necesar consimtamantul reciproc. Libertatea consimtamantului poate fi diminuata sau chiar poate lipsi cu totul datorita violentei si fricii. exprimat personal si neconditionat. …”.consimtamantul.”. conform prevederilor legii. “. De fapt dreptul familiei prevede prezenta liberul ui cons. aceasta vointa trebuie sa fie actuala. dol sau violenta). Frica sau teama. … Unul dintre soti nu poate. 1 C. sa fie constatata in mod direct de catre persoana ce oficiaza incheierea actului juridic al casatoriei. 2 din Constitute prevede:“Familia se intemeiazd pe casatoria liber consimtitd intre bdrbat si femeie “. acest consimtdmdnt trebuind sdfie exprimat de ele direct. In Republica Moldova acest principiu este consfintit constitutional. sau ale art. limba si religie. • Dorind. in prezenta autoritdtii competente a celebra casatoria si a martorilor. 1 C. produce in sufletul omului o tulburare. 11 alin. care este sustinuta si de prevederile art. 48 alin. adica o constrdngere provenitd din partea altei persoane. viitorii soti consimt la incheierea casatoriei in baza afectiunii si dragostei reciproce. “Ca exceptie de la prevederile paragrafului 1. Art. iar toate casatoriile vor fi inscrise de autoritatea competenta intr-un registru oficial. Viitorii soti isj exprima vointa de a se casatori personal si simultan.F. prezenta uneia dintre parti nu va fi ceruta daca autoritatea competenta are dovada ca imprejurarile sunt exceptional si ca aceasta parte si-a exprimat consimtamantul in faja unei autoritati competente si in forma prevazuta de lege si nu 1-a retras. conform Cartei Natiunilor Unite. varsta minima pentru cdsdtorie si inregistrarea cdsdtoriilor. fara consimtamantul expres al celuilalt sa rezilieze contractul de inchiriere a spatiului de locuit.F. Potrivit acestui principiu. care nu poate fi respinsd si care provoacd teama. Violenta poate fi fizica (trupeasca) si morala (psihica). care oficiaza celebrarea incheierii casatoriei. 1 al Conventiei mentionate dispune: “Nici o cdsdtorie nu va puteafi contractatd in mod legal fara liberul si deplinul consimtdmdnt ale celor doud parti. 21. neviciata si. sex. Nu vor putea contracta legal casatoria persoanele care nu au implinit aceasta varsta. In lumina prevederilor Conventiei date statul ia masurile legislative necesare pentru stabilirea varstei minime pentru casatorie. cu exceptia unei dispense de varsta acordata de autoritatea competenta pentru motive grave si in interesul viitorilor soti. La fel. Pentru a fi valabil si a produee efecte juridice consimtamantul. la 7 noiembrie 1962 Adunarea Generald a Natiunilor Unite a adoptat Conventia privind consimtamantul la cdsdtorie. Astfel. nimeni nu poate interveni in nici un fel la exprimarea consimtamantului de catre viitorii soti la incheierea actului juridic al casatoriei.: “In baza acordului comun al sotilor care nu au copii minori comuni sau infiafi … casatoria poate fi desfacuta de catre oficiul de stare civila …”.F. sa favorizeze respectul universal si efectiv al drepturilor omului si al libertatilor fundamentale pentru toti. daca aceasta calitate este de asa natura incit lipsa ei ar putea sa tulbure in mod grav viata conjugala. neviciat. Art. 36 alin. adica amenintarea cu un rau iminent sau viitor.ifntdmdnt nu numai la incheierea actului juridic al casatoriei. la casatorie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: A) sa nu fie alterat de vre-un viciu (eroare. B) sa fie actual. D) sa fie constatat in mod direct de catre functionarul oficiului de stare civila. daca se refera la o calitate a persoanei care se casatoreste. de primarul sau secretarul de 1^ nrimarie. al celuilalt sot sau partener de viata. C) sa fie dat personal si simultan de catre viitorii soti. inqheierii conventiei respective. 4 si 5 C.

stabileste Canonul 1135 CDC. . CDC stabileste. Astfel. Depasind principiul superioritatii tatalui asupra mamei. exprimat in instanta judecatoreasca. de nastere sau decurgand din orice alta situatie. Barbatul si femeia care. § 5. asupra planificarii nasterilor. principiul egalitatii in drepturi si datorii nu trebuie sa fie in dauna complementaritatii celor doi soti. In . in special de rasa.A) acordul parintilor copilului. autentificat de notar sau de autoritatea tutelara in a carei raza teritoriala se afla domiciliul minorului sau al tutorelui (curatorului). cind copilul s-a nascut. Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femeie. . 1 proclama: “Toate flintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi… ” Fiecare se poate bucura de toate drepturile si De toate libertatile proclamate in Declaratie. adoptata si proclamata de Adunarea Generald a ONU din 10 decembrie 1948. de origine nationals sau sociala. in art. ca locul de origine al copilului este locul in care parintii isi aveau domiciliul. . barbatul si femeia fara nici o restrictie in privinta rasei. au acelasi acces la informatii si la mijloacele necesare pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate. “Egalitatea in fata legii” include si aspectele ce tin de casatorie si familie si care sunt specificate in art. Principiul egalitatii in relatiile familiale timpul casatoriei sotul si sotia au drepturi si responsabilitati egale in cadrul familiei. femeile vor avea aceleasi drepturi ca si sotii lor la alegerea numelui. in decursul casatoriei si la desfacerea ei” (art. locul de origine este locul unde mama isi avea domiciliul. Astfel. C) acordul scris al sotului adoptatorului.Statul trebuie sa asigure egalitatea in casatorie si in relatiile familiale. Ei au drepturi egale la incheierea casatoriei. precum si in materie de proprietate si administrare a bunurilor. in baza consimtamantului liber. dreptul la vizite. iar daca parintii nu aveau amandoi acelasi domiciliu. in sensul acestui articol: . Ele trebuie sa se bucure de drepturi egale cu barbatii in materie de tutela. care a atins varsta de 10 ani.30 Declaratia Universald a Drepturilor Omului. Egalitatea dintre barbat si femeie se bazeaza pe insasi natura umana creata de Dumnezeu dupa chipul si asemanarea Sa.Femeile trebuie sa aiba drepturi egale cu barbatii atat in perioada casniciei. dimensiune esentiala a aliantei si vietii matrimoniale. Logodna Tntre copil nu are putere juridica.a se afla domiciliul copilului ori al parintilor. profesiei sau ocupatiei. cit si la desfacerea ei. Acest acord poate fi exprimat personal in instanta judecatoreasca. curatela si adoptie.Statele se obliga sa stabileasca varsta minima de casatorie si inregistrare a tuturor casatoriilor. D) acordul copilului adoptat. National. tutela copilului. numarului lor. prin pactul conjugal “nu mai sunt doi. isi ofera unul altuia ajutor si slujire prin unirea intima a persoanelor si actiunilor lor. autentificat de notar sau de autoritatea tutelara (in cazul cind copilul este adoptat numai de unul dintre soti). de avere. Acest statut de egalitate se extinde asupra oricarei schimbari produse in relatia celor doi.scd si sa intemeieze o familie. Totusi.Femeile trebuie sa dispuna de acelasi drept la casatorie ca si barbatii. 16. . autentificata de notar sau de autoritatea tutelara in a carei raza teritorit. ambii soti au drepturi si indatoriri egale cu privire la comunitatea de viata. de sex. exprimat printr-o declaratie scrisa. alin. . “CM incepere de la varsta nubild. B) acordul scris al tutorelui (curatorului) la adoptie (in cazul cind copilul se afla sub tutela sau curatela).Femeile au aceleasi drepturi asupra propriilor copii. cit si de dreptul canonic. de culoare. in art. pierderea sau recuperarea autoritatii parintesti si este recunoscut atat de dreptul international si eel . si sa beneficieze de libertate la alegerea sotului. de exemplu. au dreptul sa se casdtorea. de opinie politica sau de orice alta opinie. care se bazeaza pe modul diferit in care ei participa la asemanarea cu dumnezeu si o manifests.De asemenea. de religie. ea continua sa fie valabila in cazul unor aranjamente privind separarea legala sau desfacerea casatoriei. recunoaste egalitatea femeii cu barbatul in fata legii. 1 din Declaratia Universald a Drepturilor Omului). de limba. . 16 al conventiei mentionate. 15. Acordul poate fi exprimat de tutore (curator) si personal in instanta judecatoreasca. ci un singur trap”. fara nici o deosebire. cetdteniei sau religiei.

Totusi. Barbatii preiau din ce in ce mai Mult activitati domestice (gatit. sex. odata cu miscarea “hippy” ca o manifestare a respingerii restrictiilor sociale si a standardelor impuse de societate. in cea mai mare parte. competenta. cum ar fi: competitivitatea. Insumand cele expuse mai sus putem afirma ca. origine etnicd. fara a avea sentimentul ca sunt presati. insa. in zona educationala. agresivitatea. creand uneori ambiguitate si discomfort in asumarea rolurilor acceptate social. pilotaj etc. ingrijirea copiilor etc. economic. In modelul traditional al familiei sotul detinea autoritatea. Schimbarile radicale in conduita barbatilor §i femeilor care au zguduit puternic standardele de rol au aparut in anii 60 -70. nationalitate. administratie. vizand egalitatea dintre sexe. 16 alin. sa ia initiativa in comportamentul sexual. daca ea obtine un nivel crescut de succes in cariera. se asteapta ca ea sa fie considerate “nefeminina”. barbatul a fost stimulat sa fie grijuliu. Si invers “noua femeie” poate sa se investeasca in anumite preocupari privind afacerile sau chiar in profesii ca ofiter de politie. social. pe recunoa§terea ca. Legislatia Republicii Moldova. religie. ceia ce ridica unele probleme privind acceptarea lor sociala dar si autoacceptarea. frustatiilor. 1 stipuleaza: “Toate persoanele cdsdtorite au drepturi si obligatii egale in relatiile familiale. Responsabilitatile de baza ale sotiei erau: ingrijirea casei. Toate problemele vietii familiale se solutioneaza de catre soti in comun. desj suntem barbati si femei. 48 al Constitutiei. ocupationala. compasiva. medicina. Studiile efectuate dupa eel de-al doilea razboi mondial consemneaza modificari importante legate de optica sociala. spalat. limbd. Unul din rezultatele majore ale acestei schimbari este faptul ca ambii soti au libertatea de a-si urma propriile interese. sa-si imparta§easca temerile durerile si tipurile de activitati. avere sau de origine sociald “. politica §i interpersonala. Intr-o mare masura. opinie. cultural. sensibila la nevoia altuia. Astfel. religie si morala. femeile se simt atrase tot mai mult si practica activitati. noul ideal familial este egalitatea deplina in drepturi intre sot si sotie. Comportamentul traditional masculin consta intr-o constelatie de caracteristici si orientari de scopuri. constelatia rolului feminin traditional consta in caracteristici expresive. Constitutia Republicii Moldova in art. In ultimii ani se remarca o tendinta generala de apropiere si stergere a diferentelor comportamentale dintre barbat si femeie. se accepta acum ca o femeie sa propuna o intalnire unui barbat. Dar. Egalitatea in drepturi dintre barbat si femeie este prevazuta si in art. destinate pina atunci doar barbatilor (legislate. dar acum este liber sa-§i exprime sentimentele. vom vedea. in conformitate cu principiul egalitatii lor in relatiile familiale (art. in acelasi mod. afectiva. cit si al femeilor s-au modificat semnificativ. rasa. indiferent de sex. se asteapta sa fie considerat drept “un imbrobodit”. cit si cele premaritale. sa participe ca un egal in luarea deciziilor si chiar sa propuna o casatorie unui barbat. daca el merge prea departe in aceasta directie. Noul ideal marital este egalitarismul in toate dimensiunile vietii maritale. El lua deciziile privind bugetul si alte chestiuni importante si avea forta de a impune si copiilor respectul fata de deciziile lui. vestimentatia si stilul estetic atat al barbatilor. a copiilor si asigurarea confortului si satisfacerii nevoilor sexuale ale sotului. Se asteapta ca primul pas in dezvoltarea acceptabila a rolului barbatului si a femeii sa se sprijine pe cucerirea unei egalitati intre sexe. Pe de alta parte. apartenentd politico.Luand nota de actele normative internationale. mai ales dupa 1990. cum ar fi: grijulie. procesul de prefacere al rolurilor masculine si feminine este datorat modificarilor. fara a resimti o pierdere a feminitatii. Asa. emotional. 1 C. intr-o cooperare privind suportul financiar. origine etnica.). Republica Moldova opteaza pentru o egalitate deplina dintre barbat si femeie in toate domeniile politic. Adolescentii de azi nu sunt suficient polarizati feminin sau masculin. De exemplu: “noul barbat” poate sa imparta cu sotia indeplinirea unor sarcini domestice sau de ingrijire a copiilor fara a se resimti neaparat demasculinizat. fara deosebire de rasa.F.). Aceste prevederi constitutional sunt confirmate si in Codul familiei care in art. Barbatul nu mai are intodeauna dreptate cu orice pret. opinie. Incotro ne va duce aceasta tranzitie a rolurilor. nationalitate. avere si origine sociald. increderea in sine. incearca a aduce in concordanta prevederile nationale cu cele internationale. care sa fie confortabila si pentru barbati si .). Jlor. pina la atingerea unei egalitati. in lumea noastra dominata de barbati. dar si a permisivitatii sau restrictiilor impuse de familie. Aceste schimbari.”". 2 prevede: “7b// cetatenii Republicii Moldova sunt egali in fa(a legii si a autoritatilor publice. Aceasta implica o participare in masura egala a sotilor. familial etc. Atat barbatii cit si femeile au primit mesaje contradictorii din partea societatii: femeia a fost incurajata spre cariera profesionala. Totusi aceasta egalizare se va baza. 5 alin. limba. modifica atat relatiile familiale. competitivitate si chiar agresivitate. 16 alin. ingrijirea domestica si ingrijirea coj. de pilda. expresiv §i sensibil la sentimentele manifestate de altii. inainte de orice altceva suntem fiinte Umane.religie. apartenentd politicd.

acolo unde lipseste. precum si a valorilor umanitatii. Aceasta functie educativa este atat de importanta. In consecinta.“copilul trebuie sa creased intr-un mediu familial. Daca dezvoltarea fizica. este un “drum lung”. Anumiti parinti.§ 6. care trebuie sa beneficieze de protectie si asistenta de care au nevoie pentru ca ei sa-sipoatdjucape deplin rolul lor in societate”.32 In primul rand. sociala si culturala. sunt tot mai mult recunoscute ca find eficiente. intr-o atmosfera de fericire. copilul isi formeaza pentru prima data deprinderile elementare de munca. deoarece au dat viatd copiilor. inainte de a apela la plasarea copilului intr-o institute de stat. fiecare dupa parerea sa. cadrul ideal al primilor pasi in exercitarea unor experiente democratice pentru fiecare in parte si pentru toti membrii sai laolalta. statul trebuie. ca urmare a violentelor sau exp’uatarii parintilor. pentru a sensibiliza parintii laproblemele copiilor si ale tinerilor si pentru a incuraja impucarea acestora in activitatile familiale si comunitare ” (§ 16). uneori copiii fug de acasa si aleg sa traiasca in strada. In cazul in care parintii nu isi pot Tndeplini responsabilitatile fundamental fata de copil. lasand-o neterminata. acest lucru nu este posibil. datoria si dreptul de a educa copiii apartin in primul rand acelora care. in populatiile tot mai multor orase ale umii exista grupuri numeroase de copiii ce traiesc separati de parinti. incit. au fost initiatorii lucrarii naturii si carora li se interzice pierderea lucrarii incepute. Primul chiar se va dezvolta diferit de celalalt. in familie incepe procesul de socializare a omului. date fiind imprejurarile. Tntrucat societatea familiala este. acordand ajutorul necesar pentru a asigura indeplinirea drepturilor si necesitatilor copilului. Educatia este evolutia progresiva si armonioasa a facultatilor.” A.pentrufemeie. Directivele Natiunilor Unite pentru prevenirea delicventei juvenile (Directivele Riyadh) stipuleaza:“se vor lua masuri si vorfi initiate programe care sa dea ocazia familiilor de a afla mai multe despre rolul si obligatiile parintilor in ceia ce priveste ingrijirea si cresterea copilului. din punct de vedere natural si istoric. invata limba si normele de gandire care-i dau posibilitatea de a se familiariza cu valorile general-umane ale culturii. in acest caz se considers ca parintii nu si-au indeplinit responsabilitatile. In al doilea rand. care se asteapta sa continue prin extinderea si cucerirea compatibilitdtii si armonie si casatorie . Investitiile in educatia parintilor. atat fizica.Familia devine. CDC: “Parintii au obligatia foarte grava si dreptul primar de a se ingriji. Statul incearca sa le ofere acestora posibilitatea de a-si regasi familia si parintii si de ramane impreuna cu ei. incetul cu incetul. iar pentru altii este in interesul copiilor sa nu fie inapoiati in familie. anume aici el Tncepe sa-si formeze o anumita intelegere a vietii ca fenomen obstesc. Mediul familial este decisiv pentru exercitarea dreptuulor copilului. Despre aceasta trateaza canonul 1136. de tip facultativ. unde aceasta este vazuta ca: “… uniunea fundamentala a societatii si mediul natural pentru cresterea si tuturor membrilor sdi. cu greu poate fi suplinita. in mod deosebit a copiilor. sa incerce a incredinta copilul rudelor familiei sau in alta familie - . anterioara societatii statale. au obligatia foarte grava de a-i educa. isi pot abandona copiii sau pur si simplu pot pierde legatura cu ei.33 Importanta familiei este subliniata si in preambulul Conventiei cu privire la drepturile copilului. Anume mediul familial este agentul fundamental pentru constientizarea drepturilor omului si respectarea acestora. pentru a promova o relatie pozitiva intre parinte si copil. si de aceia trebuie considerati primii si principalii educatori. In acest sens. psihologica sau intelectuala a copilului este diminuata din neglijenta parintilor. Anume de aici incep drepturile civile ale copilului. stabilirea unui echilibru intre autoritatea parinteasca si aplicarea drepturilor copilului reprezinta o necesitate ce trebuie indeplinita prin toate metodele posibile. aflati in conditii extreme de saracie. Statul are si indatorirea de a-i indruma si de a-i invata pe parinti care le sunt responsabilitatile. Copilul care nu a fast iubit estefoarte diferit din punct de vedere biologic. spune CDC. In momentul in care se constats ca este in interesul copilului sa fie separat de parinti. Se stie ca prin oranduire naturala si divina. prin care copiii se transforms treptat si metodic in oameni desavarsiti. dragoste si intelegere “. Pentru unii copii. cit si morala a copiilor”. Mai mult decit atat. insuseste valorile si normele de comportare recunoscute de toti. Principiul prioritatii educatiei copilului in familie “…/«ra iubire copiii ajung sa moara. a identitatii si traditiei culturale proprii sau ale altor civilizatii. fiziologic si psihologic de eel care a fast iubit. statul trebuie sa intervina.Montagn Familia este cea mai importanta celula a influentei sociale asupra formarii personalitatii copilului: anume aici crescand. violenta sau conflict armat. parintii. educarea copiilor este un drept primar al parintilor.31 Unul dintre principalele efecte ale casatoriei este si acela privind dreptul si obligatia parintilor de a se ingriji in eel mai inalt grad de educatia copiilor lor. inclusiv pentru copii. prin nastere. de educatia.

ale caror nevoi de dezvoltare necesita relatia directa adult-copil cu o persoana adulta care in permanenta sa aiba grija de acesta. sa coabiteze cu ei.F. cetateni ai Republicii Moldova. Adoptia unui copii care este cetatean al Republicii Moldova poate fi efectuata in urmatoarea succesiune: A) de catre rudele copilului. Cercetarile speciale au demonstrat ca stresurile si supraincordarile psiho-sociologice constituie una din cele mai acute probleme. indiferent de cetatenia lor. cit sj relatiile reciproce sj starea psihica a sotilor. In cazurile cind copilul este lipsit de grija parintilor (acestia sunt decdzuti din drepturile pdrintesti.F. Toate preocuparile privind intretinerea. . Astfel. in mare parte. in fiecare caz aparte. la libertatea gdndirii si constiintei. in dependenta de circumstantele concrete in urma carora copiii au ramas fara ocrotire parinteasca. fara o cauza familiala comuna. care fiind supusa cu violenta dezordinii cotidiene. schimbarilor din mediul social. 2). 49 alin. 115 alin. sa-si cunoasca pdrintii. sustinuta prin sentimentul de dragoste. Deseori. de asistenta sociala). sa beneficieze de grija lor. aleg forma de plasament al copiilor in scopul protectiilor. 112 alin. 1 C. Principiul de sprijin moral reciproc si fidelitate conjugala Sotii isi datoreazd reciproc sprijin moral si fidelitate conjugald.). copiii ramasj fara ocrotirea parinteasca pot fi plasati pentru ingrijire si educatie: A) adoptatorului sau sotilor adoptatori. C) de catre cetateni straini sau apatrizi cu domiciliu in Republica Moldova. declarati incapabili sau dispdruti. in mijlocul unei societdti agresive si nevrotice ? Sunt intrebari care ne aduc la concluzia ca familia strabate o etapa critica. Legislatia Republicii Moldova cu referire la dreptul copilului la abitatie si educatie in familie este in concordanta cu prevederile internationale. generate de contemporaneitate. in mod special nu este recomandata in cazul copiilor foarte mici. stima. Cu toate acestea familia este o realitate Vie. in art. pot ridica impedimente in dezvoltarea fizica. D) in institutiile de stat pentru copiii orfani si cei ramasj fara ocrotirea parinteasca. De sanatatea spiritual-morala a sotilor.moral in familie. C) in casele de copii de tip familial. asigurand controlul sistematic asupra conditiilor de intretinere. 2 C. impreuna cu instabilitatile si incompatibilitatile fata de noul mediu de viata. Astfel. Codulfamiliei stabueste sj o ierarhie a optiunilor in vederea plasamentului copiilor ramasi fara ocrotirea parinteasca. Politica de institutionalizare a copiilor este extrem de costisitoare sj nu acopera decit in mica masura nevoile de ingrijire a copilului. 2 C. Codid familiei in acest sens. copiii fara familie au nevoie de mai mult decit simpla garantare a unui centra de plasament. datorate. Ingrijirea institutionalizata. iubirea sotilor nu poate sa se pastreze intre ei sj sa creeze intre toti ceilalti membri ai familiei atmosfera de deschidere unui fata de altul. daca nu exista alte posibilitati (art. la dezvoltarea capacitatilor intelectuale.F. prietenie depinde in mare masura atat sanatatea copiilor. seductia si instruirea copiilor (art. intelectuala si afectiva a copilului. curative. Statul stimuleaza si sprijina activitatea de binefacere fata de acesti copii (art. Pierderea afectivitatii familiei sj a identitatii. 48 alin. cind se pune problema legiferarii prostitutiei ? Ar putea familia sd mai fie o oazd.prin adoptie. Cum se manifestd concret sprijinul moral ? Mai putem vorbi de fidelitate conjugald astazi. Fara atmosfera de grija reciproca. precum si in alte cazuri). Aceasta obligatie reciproca a sotilor este mai mult de natura morala decit juridica. de orice tip (educative. la apdrarea demnitdtii si onoarei. tin evidenta acestora sj. Constitutia stipuleaza dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea. cu exceptia cazurilor cind aceasta contravine intereselor copilului. § 7. 18 alin. ca ea manifests semne de criza. dispune art. de instruire. Copihd are dreptul la educatie din partea parintilor. 51 prevede: “fiecare copii are dreptul sd locuiascd in familie. educatie Si instruire a acestora (art. B) de catre alte persoane. drepturile copilului la educatie sunt asigurate de autoritatea tutelarff\ Autoritatile tutelare depisteaza copiii ramasi fara ocrotire parinteasca. continua sa-si pastreze sensul fundamental sacru. sj ele depind in multe privinte de climatul psihologic .). 3). In aceste situatii copiii sunt mai vulnerabili in fata abuzului sj expluatarii. instruirea sj educatia copiilor orfani si a celor lipsiti de ocrotirea parintilor revin statului si societatii. B) sub tutela (curatela).

Viitorii soti. Relatiile Tntre indragostiti nu mai sunt reglate. Partenerii fiind responsabili. in sensul ca poate sa nu fie definitiva.nevoia de camin si dorinta de a avea copii. cit si insuccesele. impart intre ei atat castigurile.nevoia de respectare si apreciere a Eu-lui. Arta maritala a femeii consta in puterea ei de a-i consolida sotului increderea in sine insusi. mai ales. care necesita ca sotul sa fie un suport constant prezent in momentele importante §i sa rezolve cu intelepciune diversele probleme ale familiei. a te sprijini pe cineva. dragostea matura este evolutiva. cit si suferintele. carora sa le creeze un mediu placut. Hrana si sexul nu sunt separate evident de confortul psihologic relational al sotului. trebuie de avut in vedere ca dragostea este un talent. . omului iubit. Aceasta nu inseamna ca iubirea romantica este imatura.dragostea. Insa. gratitudine. este un semn ca nevoile femeii nu sunt sustinute. al carui plan de baza include puterea de a accepta §i depasi impreuna obstacolele sau situatiile exceptionale. O femeie inteleapta nu-si va critica niciodata barbatul mai ales fata de copii sau in public. duce la hiperbolizarea calitatilor pozitive ale persoanei. atasamentul si obligatia autoasumata. sensul mutual al valorii personale. umanistice. inclusiv capacitatea de a iubi. deseori sunt supusi riscului deziluziei ulterioare. Legea morala suprema a casniciei . admiratia. Ca si alte capacitati creatoare ale omului $i dragostea isi asteaptd exprimarea si inflorirea. autorespect. dragostea matura inseamna. de a-i “simti” nevoile si problemele inainte ca celalalt sa le comunice. pe care se cultiva cultura personalitatii. a te bizui pe cineva. Care sunt acele “nevoi de intampinare”. Din acest motiv. urmata de o intensificare si aprofundare a relatiei (partenerii devenind tot mai interdependent!) Ptna la un “punct culminant” al plinatatii si satisfactiei in doi. de a raspunde si a veni fiecare in intampinarea nevoilor celuilalt. datorita “flamei emotionale” care le blocheaza capacitatea de a dezvolta un punct de vedere realist asupra partenerului. dupa care urmeaza o diminuare progresiva a intensitatii trairilor. a sta cu cineva. . Pentru femei acestea sunt: . ci doar faptul ca ea este traita intrun mod de intensitate deosebita . de a caror satisfacere in cuplul marital depinde continuitatea acestor probleme.nevoia de siguranta. o moderare pina la erodare (ceia ce inseamna sfarsitul cuplului erotic). Din acest motiv. atat bucuriile. adica diversi in manifestarea talentelor lor. cit si pierderile. stima.nevoia de confort fizic si psihosexual.35 Pentru barbati sunt specifice: . constituie a doua nevoie de baza a unei femei. Posibilitatea de a-si dezvolta calitdtile sufletesti. Dragostea romantica poate fi imbogatita si transformata progresiv intr-un alt tip de iubire iubirea matura. A iubi matur echivaleaza cu un mod activ de a se simti bine unul cu altul. neasteptatul. Ea devine un drum existential. Multe dintre conflictele maritale se dezlantuie prin incalcarea acestei reguli de aur. cea careia partenerul nu-i poate sesiza totalitatea nici macar odata cu trecerea timpului. Daca dragostea nebuna si cea romantica inseamna mai mult a simti pe cineva. in relatia afectiva de parteneriat intervin componente majore ca: respectul. de a-i respecta individualitatea si a-1 percepe si evalua suficient de corect. iar oamenii sunt uimitor de eterogeni. ca in existenta obi§nuita. cit de comportamentul lor interpersonal (in c? Mdsurd reusesc ei sa-si satisfacd reciproc nevoid aspiranile si ay drile). . este acel camp nobil. include o parte consistenta din adevar. calcule. In care accentul cade mai mult pe fuziune §i mai putin pe autonomie psihologica. increderea. Stabilizarea cuplului care experimenteaza dragostea matura. Fiinta iubita apare ca o bogatie inepuizabila: ea este necunoscutul. Aceasta “dragoste romantica” are o evolutie previzibila. Problemele cele mai dificile apar intr-o casatorie atunci cind fiecare se gandeste la propriile lui nevoi si nu la ale celuilalt. prezentandu-se in fata altarului si incheind actul casatoriei. Ea debuteaza. este “construita” prin imbinarea rezonabilitatii §i rationalitatii cu placerea si generozitatea. Stabilitatea este nota ei defmitorie. prin obiceiuri. atat succesele. impreuna cu sotia. Neglijarea femeii in ingrijirea si amenajarea casei care se cere sa fie pentru cuplu si copii o oaza binecuvantata.prin sentimente rezonabile. pentru a nu-ti alimenta sentimentele din erori de cunoastere. iar zicala: “cea mai buna cale spre inima unui barbat trece prin stomac”. depinde nu at at de comportamentul individual al partenerilor. grija fata de celalalt. cu o irezistibila atractie. Nevoia de altul Este acoperita pe masura ce comportamentul relational cu partenerul satisface nevoia si dorinta acestuia de mentinere a cuplului. de obicei. pe scurt . se slefuiesc laturile esentei cu adevdrat omenesti.

Aceste responsabilitati sunt amplificate in cazul. intretinere. in principal de protectee juridica adecvata. psihologice si sociale a copihdui. . Preambulul Conventiei reia prevederile Declaratiei Natiunilor Unite asupra Drepturilor Copilului. F. Conceptul de “dezvoltare” nu se refera doar la pregatirea copilului pentru maturitate. inapti de munca. spirituala.aceasta trebuie s-o cunoascd fiecare cuplu ce doreste sdfiefericit.E imposibil progresul si Armonia vesnica cu pretul Copiilor suferinzi si chiar a Unei singure lacrimi de copil”. deformarea aptitudinilor si capacitatilor mentale si fizice ale copilului la nivelul potentialului lui maxim. Conventia cu privire la drepturile copilului. parintii sunt cei care au obligatia de a crea un mediu< favorabil pentru asigurarea.12. educatie reprezinta cea mai importanta caracteristica a ocrotirii parintesti de care se bucura copilul minor. deoarece drepturile civile ale copilului incep din familie. precum si a valorilor umanitatii. Astfel. fizice sau cu deficiente senzoriale trebuie sa beneficieze de aceleasi drepturi ca si orice alta fiinta umana si sa li se ofere oportunitati egale. care necesita sprijin material. iubirea se descoperd. copilul are nevoie de protectie si ingrijiri speciale. persoanelor ce ii au in grija un ajutor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor sau a celor care ii ingrijesc. Principiul grijii pentru intretinerea. In acest sens. Statul incurajeaza si asigura. 23. psihice. Notiunea inapt de munca include capacitatea de munca limitata ce permite stabilirea invaliditatii.Dostoevski In spiritul Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului. cind in familie creste un copil cu cerinte educative speciale.12.1971 si Declaratia asupra dreptului persoanelor handicapate. ci inseamna asigurarea de conditii optime in prezent pentru deplina exercitare a drepturilor sale. a supravetuirii si dezvoltdrii fizice. ei poarta raspundere pentru dezvoltarea fizica. se invatd si se dezvoltd . Pentru evaluarea deplinei dezvoltdri a copilului sunt relevante indeplinirea responsabilitatilor pdrintilor legate de ocrotirea sanatatii copilului. Declaratia asupra Drepturilor deficientului mintal adoptata la 20. Obligatia de crestere. deoarece parintii sunt obligati sa-si intretina si copiii majori. intelectuala si spirituala a copiilor si au prioritate la educatia lor fata de oricare alte persoane. copiilor cu deficiente si celor handicapati. Mediul familial este considerat decisiv pentru exercitarea drepturilor copilului. in masura resurselor disponibile. Primii responsabili pentru cresterea si dezvoltarea copilului sunt parinfii. de crearea unui nivel de viata satisfdcator pentru dezvoltarea psihica. a identity si traditiei culturale proprii sau ale altor civilizatii. morale. cer sa fie indeplinite actiuni pe plan international si national. dupa cum si dreptul copilului handicapat de a beneficia de ingrijiri speciale. la cerere. in conditii care sa-i garanteze demnitatea. Anume familia este agentul fundamental pentru constientizarea importantei drepturilor omului si respectarea acestora. in intreaga masura a posibilului. Din aceasta cauza. in 1982 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Programul mondial de actiune privind persoanele cu deficiente in care se sublinia ca persoanele cu deficiente psihice. intr-o manierd demnd si care sd-l pregdteasca pentru viata intr-o societate libera. Indiferent de faptul daca parintii locuiesc impreuna cu copilul sau separat. in art. sa-i promoveze autonomia si sa-i faciliteze participarea activa la viata colectivitatii. inainte si dupa nastere”.1975. adoptata la 9. Regulamentul standard privind egalizarea oportunitatilor pentru persoane cu . stabilirea unui echilibru dintre autoritatea lb Parinteasca si aplicarea drepturilor copilului reprezinta o necesitate ce trebuie indeplinita prin toate metodele posibile. recunoaste dreptul copilului handicapat mintal sau fizic de a se bucura de o viata plina si decenta. spirituale. Educatia si apararea drepturilor si intereselor membrilor minori Si ale celor inapti de munca ai familiei “. in scopul ca Declaratiile mentionate sa constituie o baza si o referinta comuna pentru protectia acestor drepturi. milioane de copii si adulti din toate partile lumii deseori infrunta o viata izolata si degradanta.Asa dar. conform careia: “din cauza lipsei sale de maturitate fizica si intelectuala. Prea des vietile lor sufera din cauza unor bariere fizice si sociale impuse de societate si care le impiedica astfel implicarea totala.. morala si pregatirea copilului pentru o viata responsabila in societate. § 8.

atunci numaidecat va veni o zi cand vor fi remunerati pentru devotamentul si dragostea parinteasca. situatia in acest sens este departe de a ne face onoare. inclusiv in autoritatile administratis publice si instantele judecatoresti. ■ . ■ ■ ■ . Principiul liberului acces la apararea. Educatia inclusiva constituie o investitie in viitor. familia. daca au rabdare sa cunoasca aceasta cale a propriilor copii. In ceia ce priveste legislatia nationals. surorile si fratii sanatosi care il iubesc pe eel disabilitat asa cum este el. Tnsa. . mai intelegatori. In scolile speciale mai avem inca multi copii suferinzi de un anume handicap. pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga. cit si a celor sociale de participare si dezvoltare. oamenii cu viziuni constructive. forta de muncd si servicii sociale “. Nu exista un mediu mai favorabil pentru dezvoltarea armonioasa a copilului decat familia. La noi. ■ ■ ■ : . II inteleg si ii transmit caldura sufletului. Noile indatoriri orienteaza spre bine relatiile dintre membrii familiei. O vor face-o oamenii de buna credinta. in Republica Moldova. resocializare pentru a se putea bucura de o viata decentd in conditii care sa le faciliteze participarea activa la viata sociala. la nevoile elevilor. mai grijulii. Ei devin mai rabdatori. Integrarea si normalizarea handicapatilor presupune ajustarea . 24: “Statul garanteazd copiilor invalizi si copiilor cu handicap flzic sau mental asistenta medicaid gratuitd. Statul asigura pentru ele conditii normale de tratament. In majoritatea statelor occidentale copiii cu disabilitati sunt educati in familii. Un program special de recuperare activa si integrare sociala a tinerilor cu disabilitati il are Centrul Comunitar pentru Copii si Tineret care si-a inceput activitatea la Chisinau din 29 octombrie 2001. la revolta impotriva tiraniei si asupririi. ajutor psihologic special. sa descopere alaturi de ei lumea si impreuna cu acestia sa participe la toate fazele lui de dezvoltare. Iar in articolul 7-12 este prevazut modul in care se ocroteste acest drept al persoanei: . cu toate deficientele si neajunsurile sale.”. Drepturile parintilor nu pot fi exercitate contrar intereselor copilului.toti oamenii sunt egali in fata legii si au fara nici o deosebire. Pe cale judecatoreasca. deoarece impreuna e mai usor de rezolvat numeroasele probleme. profesorii.37 § 9. In familie sunt alaturi parintii si buneii. care sunt reprezentantii legali ai copiilor lor si actioneaza in numele lor in relatiile cu toate persoanele fizice si juridice. totul este realizat la nivel local si regional. sdndtate. detinut sau exilat in mod Arbitrar. conducerea.deficiente a fost adoptat de Adunarea Generala la 20 decembrie 1993. de invatamint. Dezvoltarea. plasare in cdmpul muncii potrivit capacitdtilor. a drepturilor §i intereselor legitime Ale membrilor familiei In preambulul la Declaratia Universald a Drepturilor Omului se afirma ca drepturile omului trebuie sa fie ocrotite de autoritatea legii. ca mai apoi sa fie integrati in invatamantul general. .orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin Constitute sau Lege. Factorii activi ai educatiei inclusive sunt: scoala. desi exista principiul nestramutat al normalizarii: persoanelor desabilitate trebuie sa li se asigure un mediu de viata cat mai normala. 51 din Constitute prevede: “Persoanele handicapate beneficiaza de o protectie speciala din partea intregii societati. Iar interesul superior al copilului cu disabilitati este ca el sa nu fie internat intr-o institute specializata. de readaptare. §i daca parintii constientizeaza faptul ca copilul cu disabilitati are calea sa specifica de dezvoltare. in vederea construirii unei scoli unice pentru toti copiii. statul asigura copiii invalizi cu pensii de invaliditate “. instruire generald si profesionald. bunatatea si dragostea. ca solutie extrema. fara a avea nevoie de imputerniciri speciale. In introducerea la Regulament se subliniaza: “Persoanele cu deficien(e sunt membri ai societatii si au dreptul de a ramdne in cadnil comunitdtilor locale.nimeni nu trebuie sa fie arestat. daca se doreste cu sinceritate ca acesti copii sa ajunga eel putin la o stare aproape de cea normala. Utile si necesare in acest sens sunt intrunirile parintilor care au copii cu disabilitati. in cadrul structurii existente de educatie. Drepturile si interesele legitime ale copiilor sunt aparate de parintii lor. Formarea copiilor intr-o perspective inclusive corespunde atat nevoilor individuale de valorizare si potentare. Acestia trebuie sa primeascd ajutorul de care au nevoie. de instruire si de integrare sociala. comunitatea etc. dreptul la o egala protectie a legii.* ‘5 . iar legea cu privire la drepturile copilului stipuleaza in art. organizarea si planificarea educatiei speciale sunt puse la punct. art. a sistemelor de invatamint special si obisnuit. ca aceasta dezvoltare decurge incet (poate chiar prea incet). mai atenti unii fata de altii.

481 C.pentru stabilirea paternitatii. Reiesind din prevederile international si cele constitutional. In cazul retinerii sau arestarii copilului parintii sau persoanele subrogatorii legale ale acestora sunt informati de indata.orice persoana are dreptul in deplina egalitate de a fi audiata in mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va hotsri fie asupra drepturilor si obligatiilor sale.. sa ia o anumita . . dispune ca sunt supuse raspunderii penale persoanele care in momentul savarsirii infractiunii au implinit varsta de 16 ani. anchetatorul penal si procurorul propun banuitului sau invinuitului ss invite un alt apsrstor ori ii asigurs un apsrstor prin intermediul biroului de asistents juridics Capitolul IV Izvoarele de drept §i evolutia dreptului familiei § 1. care a comis contraventie administrative se aplica masurile. 482 C. 2. Nici o lege nu poate ingrddi accesul lajustitie. aprobat de Prezidiul Parlamentului.C.in art. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.pentru declararea nulitatii casatoriei. Art. 3 principiul liberului acces la apararea. Prevsd audierea martorului minor. .P. iar art. pentru a se determina cota-parte in proprietatea in devslms§ie.orice persoana acuzats de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovats pana cand vinovatia sa va fi stability in mod legal in cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale.in caz de neintelegere. Copiii retinuti sau arestati sunt tinuti sub arest separat de adulti si de copii condamnati.C. iar in cazul retinerii sau arestsrii bsnuitului sau invinuitului. 10 C. pentru dauna cauzata de un minor care n-a implinit 15 ani (art. in familia sa. . Protectia drepturilor copilului este asigurata de organe competente respective de pe langa autoritatile administratiei publice locale sj de organele de drept. Art. savarsirea infractiunii de catre un minor se considers circumstants atenuanta. persoana care efectueazs cercetarea penals. 43 C. copilul minor.pentru decaderea din drepturile parintesti. Codul civil prevede raspunderea parintilor. nici inchisoarea pe viata nu pot fi aplicate pentru infractiunile comise de persoana sub varsta de 18 ani. Prevede participarea apsrstorului la procedura judiciars penals.) iar raspunderea parintilor pentru dauna cauzata de un minor intre 15 si 18 ani . ele trebuie sa imbrace o anumita “haina juridica”.18 ani. prevazute de Regulamentul Comisiilor pentru minori. “. Dacs prezentarea apsrstorului ales de bsnuit sau invinuit este imposibila. din momentul comunicsrii lui a procesului-verbal de retinere sau prezentsrii mandatului de arest. Astfel. care guverneazs majoritatea relatiilor familiale. fie asupra temeiniciei oricarei acuzari in materie penala indreptata Tmpotriva sa.nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personals. . Izvoarele dreptului familiei Asa cum normele juridice reprezinta reguli de conduita generala. cand pastrarea familiei in continuare este imposibils. nici la atingeri aduse onoarei §i reputatiei sale. O situatie specifics apare in cazul cand necesits aparare. Fata de persoana in varsta de la 16 . Si art. libertatile si interesele sale legitime.pentru incuviintarea sau desfacerea adopfiei etc.P.pentru a pretinde intretinere.P. 173 C.pentru desfacerea casatoriei. . . Codul familiei postuleaza in art.P. Nici pedeapsa capitals. . precum si impartirea acesteia in natura. . a drepturilor §i intereselor legitime ale membrilor familiei. impersonala si obligatorie a caror scop este de a asigura ordinea sociala. In concordanta cu aceste prevederi. La stabilirea pedepsei penale. subiectii de drept familial se pot adresa cu cerere in instanta judecatoreasca: . in domiciliul lui sau in corespondenta sa. Constitutia Republicii Moldova in articolul 20 stipuleaza: “Orice persoana are dreptul la satisfactie efectiva dinpartea instantelorjudecatoresti impotriva actelor care violeaza drepturile.P. pe cale judecatoreasca. Aparatorul ales sau numit de oficiu este admis sa participe la proces din momentul punerii sub invinuire. 139 C. In procesul dezbaterilor judiciare in care figureaza copiii este obligatorie participarea aparatorului §i pedagogului. dupa cum si enumera situatiile pentru care minorii sunt supusi raspunderii penale. pe cale judecatoreasca.. Retinerea sau arestarea copiilor sunt aphcate doar ca masuri exceptionale si numai in cazurile prevazute de legislate. alin.P.C...

Izvorul formal caracterizeaza mijloacele speciale pe care statul le aplica pentru ca vointa guvernantilor sa capete un vesmant juridic. adica de fiecare data cand este vorba de tipul respectiv de raporturi.04. scria Hegel. adics sursa in care normele juridice sunt reflectate. in particular. adoptate de organele puterii de stat cu respectarea procedurii si modului de adoptare a acestor acte normative. izvor intern si izvor extern al dreptului. “Dreptul.acrele normativ-juridice sunt adresate oricarui subiect ce participa la aceste relatii. eel mai important izvor al dreptului ce emana de la Parlament. iar la 14. la 15. izvor creativ si izvor interpretativ. deoarece izvorul formal al dreptului se concepe ca forma de adoptare sau sanctionare a normelor juridice. si in dreptul familiei. Acestea fiind spuse.totalitatea actelor normative obligatorii. pot fi aplicate in mai multe randuri. . in familiile numeroase apare necesitatea acordarii unui ajutor material suplimentar din partea statului pentru intretinerea copiilor. ele difera si dupa volumul necesitatilor materiale ale membrilor. 2. dar asupra unui sau altui tip de raporturi sociale si asupra tipului de actiuni ale oamenilor. Aceste imprejurari au determinat legiuitorul sa ia masuri suplimentare de protectie sociala a familiilor cu multi copii. Deoarece familiile difera dupa numarul de persoane care se afla la intretinere. care alcatuiesc continutul lor. Actele normative mentionate servesc drept izvor formal al dreptului familiei. organice si ordinare. Legea este actul normativ cu valoare juridica superioara.2000 a fost adoptata Legea Republicii Moldova cu privire la protectia sociala speciala a unor categorii de populatie. A doua precizare este ca ierarhia actelor normative priveste raportul dintre ele caci. Legile. Prima este aceia ca elementul central al acestei ierarhizari il constituie suprematia legii.38 In teoria dreptului.1997. materiali. precum si veniturile provenite din gospodaria familiala. desemneaza sistemul de factori sociali.. izvor direct si izvor indirect (medial) al dreptului. In legatura cu sistemul izvoarelor formale ale dreptului familial si ierarhizarea lor sunt necesare doua precizari. precum si prescriptiile privind instituirea. izvorate din necesitatile practice de reglementare prin norme juridice a relatiilor sociale de drept familial. Spre deosebire de familiile tipice. Din punct de vedere al fortei juridice deosebim urmatoarele categorii de legi: constitutionale.actele normativ-juridice nu isi extind actiunea asupra unui raport concret. conceptul de izvor al dreptului este folosit in mai multe sensuri: izvor material si izvor formal al dreptului. De obicei acest rol le revine actelor normativ-juridice. modificarea sau suspendarea actiunii normelor juridice. precum si in stiintele juridice in general. care determina actiunea legiuitorului sau dau nastere unor reguli. izvor scris si izvor nescris al dreptului. Cheia §i baza reglementdrii relatiilor familiale o constituie legislatia .05. pot fi indicate categoriile de acte normative ce constituie izvoare formale ale ramurii de drept familial: 1. organul suprem legislativ. precum si cadrul natural. modalitatea generala prin care dreptul devine cunoscut de cei al cdror comportament ilprescrie poartd denumirea de izvor de drept. modul de exprimare a normelor. Izvoarele materiale ale dreptului familiei. si isi mentin actiunea indiferent de faptul daca au aparut sau au incetat raporturile individuale prevazute in acest caz. 456 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire si Plata a indemnizatiilor familiilor cu copii. Drept exemplu: izvoarele de intretinere a copiilor in societatea noastra le constituie salariile si alte venituri provenite din munca a parintilor. Forma de examinare a alegerilorjuridice. Constitutia Republicii Moldova. cu unu sau doi copii. .forma datorita careia sunt aduse la cunostinta intregii societati.ele sunt acte ale activitatii de elaborare a dreptului se catre organele statului si includ prescriptii juridice obligatorii cu caracter general prioritar pentru conduita oamenilor si organizatiilor normele juridice. uman. fata de cei la care se aplica toate actele normative sunt obligatorii in aceiasi masura. Caracteristice pentru actele normativ-juridice sunt urmatoarele trasaturi generale: . prin faptul ca este pus ca lege…”. Organele legislative si cele executive centrale adopta norme juridice in limitele competentei lor. Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotararea nr. denumite uneori si “reale” sau “sociale”. . social-politic etc. politici si ideologici. trece in existenta faptica mai intai prin forma. Astfel.

48. Oasemenea denumire e chemata sa sublinieze respectarea stricta a principiului de suprematie a legii in procesul de elaborare a actelor normative . Legile constitutionale sunt: Constitutia si toate legile care modifica Constitutia. Codul familiei.) Statul faciliteaza.Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului (15.”.Legea invatamantului (21.3.2000). . cu exceptia celor rezervate legilor constitutionale §i legilor organice.07.”) Sau domenii pentru care Parlamentul considers necesara adoptarea de legi organice. cat si datorita procedurii speciale de adoptate a acestora.1995). Legile ordinare intervin in orice domenii ale relatiilor sociale. pe egalitatea lor in drepturi. Actele normative subordonate legilor.) Ca o forma anume sistematizata intr-un domeniu dat. .2000).Legea Republicii Moldova . Legile organice ocupa locul secund in ierarhia legilor si reprezinta o prelungire a materiilor constitutionale si pot interveni numai in domeniile expres prevazute de Constitute (de exemplu: alin. precum si alte relatii sociale similare celor familiale. conditiile.Legea ocrotirii sanatatii (28. iar copiii sunt obligati sa aiba grija de parinti si sa le acorde ajutor. .02. iar persoanele handicapate beneficiaza de o protectie speciala din partea intregii societati (art. stimuland dezvoltarea institutiilor necesare. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre barbat si femeie. pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea.03. raporturile personale nepatrimoniale sipatrimoniale ndscute din edsatorie. ocroteste maternitatea.Legea Republicii Moldova cu privire la protectia sociala speciala a unor categorii de populatie (14. ocupa un loc deosebit in cadrul legilor din domeniul dreptului familiei. sunt tot legi. . de procedure penala etc.01. prin masuri economice si prin alte masuri. educatia si instruirea copiilor. 48 al Constitutiei stipuleaza: “Conditiile de incheiere.1999). decat in cazurile prevazute de lege. in practica legislative din Republica Moldova adoptarea codurilor se lace prin legi. inclusiv a dreptului familiei.2001). . etc.Legea Republicii Moldova cu privire la proprietate (22. 49 si 50 din Constitute).12.Legea Republicii Moldova . rudenie si adoptie.1991). 3.04. Prin prevederile constitutionale sunt reglementate principiile fundamental ce stau la baza intemeierii familiei.02. 2 din art.Legea cetateniei (02. atat prin continutul lor. 2 si 4. De altfel. formarea familiei si indeplinirea obligatiilor ce le revin. formele si efectele protectiei juridice a copiilor orfani si a celor ramasi fdrd ocrotire pdrinteascd sau aflati in alte situatii vulnerabile. (Constitutia Republicii Moldova.2000.Legea Republicii Moldova privind minimul de asistenta medicala garantata de catre stat (03. 1. art. .06. ce stabileste principiile de baza a legislatieifamiliale.04. iar alin.1994). modalitatea. Astfel.Legea Republicii Moldova . Fiind Legea Suprema a Societatii si a Statului.1999). Legea Republicii Moldova privind actele de stare civila (26. penal. precum si a ocrotirii ei din partea societatii si a statului. familial. 3 din art. alin. de procedure civila. Oricate eforturi se depun pentru a .Legea Republicii Moldova cu privire la tineret (11. Toate celelalte acte normative poarta denumirea generala de acte normative subordonate legii. cu privire la contraventiile administrative. copiii si tinerii. relatiile familiale reglementate. de desfacere si de nulitate a casatoriei se stabilesc prin lege. precum si in activitatea lor. 2.1995). . Constitutia serveste ca baza pentru constituirea tuturor ramurilor de drept. Normele Constitutiei au putere juridica suprema in sensul ca toate celelalte norme de drept trebuie sa fie conforme cu prevederile normelor constitutionale. Printre cele mai importante legi care cuprind diferite domenii ale dreptului familiei pot fi indicate urmatoarele: . al muncii. Codurile (civil. adoptat la 26. conditiile si modalitatea de incheiere a actelor juridice familiale. 51 al Constitutiei prevede: ” Nimeni nu poate fi supus unui tratament medical fortat. Legile constitutionale ocupa primul loc in ierarhia legilor.10.

Aceste hotarari . Hotararile Guvernului port avea atat cu caracter normativ.Declaratia Universala a Drepturilor Omului (10. . Dacd existd neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte si legile ei interne. .06. sunt emise in scopul executarii legilor si sunt subordonate acestora. de cele mai multe ori.03.03. de regula.1986). .1999). Art. varsta minima pentru casatorie si inregistrarea casatoriilor (07. Totusi. cat si aplicativ. .05. Conditiile stabilirii si marimea indemnizatiilor acordate studentilor (elevilor) orfani si celor ramasi fara tutela parintilor etc. prioritate au reglementdrile internationale. potrivit competentei lor legale se face si prin acte cu caracter normativ. emise in vederea execularii legilor. 416-XIV din 28.05. .cuprinde in lege o sfera cit mai larga de reglementare care sa fie totodata cit mai completa. viata a aratat ca reman totusi unele aspecte care tin de traducerea in viata . nr.1994). actele organelor administratiei publice centrale de specializare. Ca exemplu pot servi: Hotararea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la necesitatea perfectionarii procesului de instnuire si educare a copiilor si a tineretului in domeniul culturii si artelor. prin urmare nu contin norme juridice si nu au caracter normativ.ce necesita interventia altor organe de stat.1989). De altfel. decretele prezidentiale.1999). se mai Tntalnesc hotarari ce contin anumite norme juridice.06. “ Tinind cont de faptul ca suprematia conventiilor internationale este acceptata in doctrina si jurisprudents. prin hotarari de Guvern au fost adoptate: Regulamentul Comitetului pentru infiere al Republicii Moldova (27.03. 4 din Constitute dispune: “Dispozitiile constitutionale privind drepturile ’si libertatile omului se interpreteaza si se aplica in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului. 569-XII din 06. sunt urmatoarele.Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Programul national de asistenta in planificarea si protejarea sanatatii reproductive (08. Regulamentul cu privire la activitatea caselor de copii tip familial (11.Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Programul national de sanatate orala a copiilor pentru anii 1998-2007(22.Hotarirea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobandirii si pierderii cetateniei Republicii Moldova (12.02. realizarea atributiilor diferitelor organe. chiar si in cazul in care nu exista un act normativ intern :are ar stipula dreptul sau obligatia respectiva. Printre actele normative internationale.realizarea si aplicarea legilor . Un rol deosebit de important in categoria izvoarelor de drept familial le revine actelor normative Internationale. .Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale (03.1962). .Conventia ONU privind drepturile copilului (20.12.1998).1993). Hotararile Parlamentului. hotararile lui fund emise pentru organizarea executarii legilor. De asemenea au mai fost adoptate: . care reglementeaza anumite drepturi si libertati ale familiei si copilului.’ .Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la protectia sociala a familiilor cu multi copii (22. . .1998).Hotarirea Guvernului Republicii Moldova privind instituirea Consiliului National pentru Protectia Drepturilor Copilului etc. .12.1991.Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea fondului invatamantului general si asigurarii sociale a elevilor (23. Hotararea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei de reforme a sistemului de asistenta sociala nr. sunt acte de aplicare a normelor juridice si. hotararile Guvernului. .Conventia privind consimtamantul la casatorie. Astfel. Programul National de asistenta in planificarea si protejarea sanatatii reproductive (08.1948). Din faptul ca Guvernul adopta hotarari normative nu rezulta ca lui i se recunoaste calitatea de organ legislativ.1992).11.20001).08.Hotarirea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Programului de Imunitati pentru anii 2001-2005. putem afirma ca normele internationale care stipuleaza anumite drepturi si obligatii pentru parinti si copii sunt parte component! A legislatiei interne a Republicii Moldova.1997). La actele normative subordonate legii pot fi atribuite hotanirilc Parlamentului.12.05.1999.11. . cupactele si celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. actele autoritatilor publice locale.02.Hotarirea Guvernului Republicii Moldova privind infierea copiilor de catre cetatenii straini (03.1994).Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la masurile suplimentare de protectie sociala a familiilor cu copii (15.

12.Pactul international cu privire la drepturile civile si politico (16. Asupra conditiilor. pe cand obiceiul poate fi transmis si pe cale verbala.06.1.39 Odata aparut. sociale siculturale( 16. iar normele din perioada inceputurilor societatii omenesti sunt Tnca destul de difuze. ■■ - § 2. a impune activitatea umana in anumite limite acceptabile societatii. Izvoarele interpretative apar ca un rezultat al operatiilor logico-rationale.09. . Legitatile dezvoltarii istorice a dreptului familiei “Istoria sociala a oamenilor nu este altceva decdt istoria dezvoltarii lor individuale” K. dar se dezvolta. Izvorul direct al dreptului prezinta modalitatea prin care normele ni di c e sunt exprimate (actele si contractele normative). . iar indirect sunt considerate acele izvoare care. ce are menirea de a reglementa totalitatea relatiilor sociale nascute din casatorie. Scrise sunt considerate izvoarele care necesita o formulare stricta. Aparitia si formarea dreptului familiei. actul normativ se prezinta totdeauna sub forma scrisa.1966). continand interpreted oficiale. a momentului aparitiei dreptului. In cadrul unor premise si conditii Bine determinate” F. impletite cu multitudinea de obiceiuri. Boris Negru afirma ca evolutia nu reprezinta o schimbare absolute. au loc schimbari calitative ale mecanismului de reglementare normativa. dreptul nu ramane imobil. . Engels Dreptul familiei in Republica Moldova este recunoscut ca o ramura de drept de sine statatoare.pe masura dezvoltarii vietii sociale. Evolutia dreptului familiei 2. Dar o faurim. . adoptat la 26 decembrie 1969 si pus in aplicare de la 01 aprilie 1970. .Conventia OIM privind sansele egale si tratamentul egal pentru lucratorii barbati si femei: lucratori cu responsabilitati familiale (23.pe masura dezvoltarii societatii umane creste nivelul socializarii vietii.fiecarui tip istoric de societate ii sunt caracteristice o anumita masura de reglementare sociala. care are drept scop lamurirea intelesului exact al normelor juridice ce se contin in izvoarele creative si care . Locul predominant revine actelor normative.1966) etc. relatii ce apar intre subiectii de drept familial. profesorul francez Maurice Duverger arata ca dreptul apare cand oamenii dintr-un grup social incearca sa regleze raporturile dintre ei printr-un echilibru intre avantaje si dezavantaje pe care le trage fiecare din aceste raporturi. se modifica. Dreptul familiei s-a desprins din ramura dreptului civil. Este evident faptul ca dreptul familiei nu a aparut dintr-o data. Vorbind despre evolutia continua a dreptului.Pactul international cu privire la drepturile economice. devenind o ramura de sine statatoare. rudenie si adoptie. pentru a deveni juridice . Practici religioase etc. ea se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: . odata cu intrarea in vigoare a Codului casatoriei si familiei al Republicii Moldova. prin punerea in aplicare a Codului mentionat. B) o anumita limitare a libertatii individuale. este un proces complex caruia nu i se poate stabili o data precisa de nastere. . trebuie sa fie validate. ca si a dreptului in general. De exemplu. printre care pot fl evidentiate: A) un anumit respect al personalitatii umane. determinate de principiile legiferarii. in primul rand. au un caracter general si obligatoriu. adica tot mai multe relatii dintre oameni necesita o reglementare sociala. sanctionate de o autoritate publica competenta (obiceiurile sau normele elaborate de organizatii nestatale). Izvoarele creative apar ca un rod al activitatii autoritatilor publice. Asa cum reglementarea sociala inseamna a determina comportamentul oamenilor. datini. deoarece starii de dezvoltare a dreptului ii sunt caracteristice si anumite elemente constante. Marx “Istoria ne-o faurim noi insine.1981). al colectivitatii de oameni.

Fiind un fenomen social. frati si surori. continutul. Principalele mijloace de existenta erau insusite de la natura si rezultau din vanatoare si pescuit. insa din interiorul acestui cere erau exclusi frafii de sange a sotiilor si surorile de sange a . interactiunile Sexuale erau neinfranate si nedescriminatorii. Normele de conduita au evoluat. cat si pe orizontala. in comparatie cu casatoria in grup. iar copiii . reprezentand casatoria dintre cativa barbati si cateva femei (casatoria in grup). determinarile Intr-o societate. existenta. forma.in grupa lor). Daca la inceput dreptul se naste din impulsuri imediate. istoric.. Esenta acestui tip de familie consta in faptul ca din cercul persoanelor intre care se permitea casatoria sunt excluse nu numai parintii (ca la casatoria in grup). comparativ cu alta sau cu altele . tot mai frecvent se intalnesc norme ce tin de interes general . la etapele mai avansate tot mai mult se evidentiaza motivele argumentate . cand omul abia se desprindea din starea animalica.oricarei femei. au aparut evident in mod spontan primele norme rudimentare ce s-au impus treptat ca deprinderi. comunitatea de interese. contactele sexuale fund permise intre parinti si copii. perfectiondndu-se si adaptdndu-se stadiului dezvoltarii sociale. dar si pe orizontala .o tendinta de dezvoltare a reglementarii sociale o constituie formarea unor mecanisme de reglementare normativa a relatiilor sociale. Practic. Deci. contactele sexuale erau limitate nu numai pe verticala. 1-a constituit familia poligama. social-politic. contactele sexuale erau permise pe orizontala si interzise pe verticala. grija pentru asigurarea continuitatii patrimoniului familial etc. constienta a lui. Din cele spuse rezulta ca fiecare pas in progresul social genereaza noi forme de organizare sociala si respectiv noi forme de reglementare normativa a relatiilor sociale. dreptul isi circumscrie trasaturile in functie de anumiti factori de configuratie. evolutia. obiceiuri. apar primele forme ale familiei. de exemplu -instinctul sexual.afectiune reciproca. Primele inceputuri Cea dintai forma de convietuire a stramosilor oamenilor a fost hoarda. adica. pot fi identificati mai multi factori de configurare a dreptului. adica.evolutia dreptului familiei reprezinta o trecere de la motive psihologice inferioare la motive superioare. (sau poate milioane?). finalitatile etc.reglementarile cu privire la drepturile si libertatile subiectelor de drept familial tot mai pronuntat tree de la particularitate la universalitate. Un pas progresist.uman. o modalitate a lor fiind si normele juridice. traditii. Concomitent cu primele forme de organizare in familie. Legaturile de casatorie (grupele de casatorie) se construiau in functie de generatii: fiecare generatie (generatia parintilor. avand un mod de viata nomad. 2. unitatea de baza a societatii primitive. iar fiecare barbat . aceasta situatie s-a mentinut sute de mii de ani.”41 Factorii de configurare a dreptului reprezinta importante surse din care dreptul isi trage obiectul. care. Hoarda reprezenta un grup de indivizi fara nici o regula de convietuire stability. dar si fratii si surorile. uman. social-economic. In acea perioada a comunitatii umane. Legaturile de sange nu jucau nici un rol.in interiorul aceleiasi generatii. instinctive. Cu alte cuvinte.42 Urmarind evolutia reglementarilor normative ale relatiilor familiale din perspectiva dezvoltarii istorice a societatii umane pot fi evidentiate urmatoarele trasaturi principale ale acestui proces: . inconstienta. extrem de variate sunt si normele sociale ce regleaza aceste relatii. Vom incerca a ilustra aceste afirmatii in baza studierii originii si dezvoltarii dreptului familiei autohton. exista numai hoarda. in aceasta situatie fratii si surorile erau soti si sotii.43 Depasind acest stadiu al promiscuitatii. frica de pericol si necunoscut. Comunitatea sotilor si a sotiilor in acest tip de familie de asemenea se pastra. Dupa parerea istoricilor. fiecare femeie putea sa apartina oricarui barbat. trib. 2. international. necesitatea de sprijin moral si material. contactele sexuale erau permise atat pe verticala. nici casatorie. Dat fiind ca relatiile sociale sunt extrem de variate. domina instinctul sexual. cum ar fi. nu era legata de un loc de trai permanent. generatia copiilor lor) formand un cere in interiorul caruia erau permise interactiunile sexuale (parintii traiesc in grupa lor de casatorie.etc. fiecare cu o anumita pondere in procesul acestei identificari si care pot fi grupati in urmatoarele categorii: factorul natural. Nu exista nici familie. Cu alte cuvinte.evolutia dreptului familiei reprezinta o trecere de la elaborarea spontana. la elaborarea deliberate. subiectele. iar aceasta situatie nu era in contradictie cu obiceiurile si normele morale din epoca respectiva. Plecand de la examinarea rolului lor. ginta. prin care se identifica “cauzele care ii determina aparitia. cultural-ideologic. . .

Toate aceste persoane (surorile. fratii de sange si alte rude) se grupau in jurul mamei. Ca urmare. Tntrucat primul din aceste principii aduce cu sine prelucrarea solului si o data cu aceasta proprietatea privata exclusiva. In componenta lor intrau nu numai bunicul. alte rude. poligenie) si promovand in continuare sistemul matrilocal si matrilineal de rudenie. pozitia ei solida si independents. persoanele inflate. iar in familiile sotiilor veneau numai ocazional. alaturi de introducerea casatoriei. in interiorul caruia se permiteau relatiile de casatorie. iar copiii ramaneau in familia tatalui si dupa moartea mamei. erau rude pe linie materna si de aceea nu puteau sa se casatoreasca intre ei. Insumand cele spuse putem afirma ca. barbatii locuiau si munceau in familia de origine (a mamei). neavind nici un fel de pretentii cu privire la bunurile din familia sotiilor. Apartenenta la o ginta sau alta nu este conditionata de prezenta oamenilor pe un anumit teritoriu. bunica. bazata pe convietuirea temporara a unui cuplu. Baza materials a casatoriei in grup era gospodaria casnica. dupa cum sustin istoricii. tatal. de aparare naturala. carora le reveneau sarcini grele in gospodarie. era imposibil de a stabili cine era tata copilului nascut. Probabil din acest cere familial.sotilor. sotia continuand sa se Ocupe de gospodaria casnica care nu aducea venit adaugator. in cadrul casatoriei in grup. .44 Perioada matriarhatului. din descendenta lor din acelasi stramos feminin. si nu numai asupra bunurilor. Filozoful german Hegel mentiona: ” Inceputul adevarat si prima fundatie a statului consta in introducerea agriculturii. unde tatal devine centrul vietii sociale. prelucrarea pamantului si mestesugurile. cu reguli de inviolabilitate reciproca. Capii lor conduc viata familiilor. Era cunoscuta numai mama. De aceea. iar mai apoi simbolice. nepotii. Ginta matriarhala cedeaza locul gintei patriarhale. ceea ce a condus la o sporire si mai mare a rolului barbatului in familie si la instaurarea patriarhatului. ci si asupra persoanelor. sporeste avutia familiei si apare un surplus de bunuri care a permis ca familia pereche sa devina o uniune separata. transformarea acestei legaturi intr-o alianta durabila. copiii vaduvei casatorite cu un membru din unitatea familiala etc. Care au fost aceste conditii? Odata cu importanta pe care o capata cresterea animalelor. de unde urmeaza si rolul determinant al femeii in ginta. Dezvoltarea de mai departe a familiei consta in faptul ca cercul. aratand ca infidelitatea se pedepsea cu moartea. apoi de gradul trei. deoarece barbatii se ocupau mai mult de vanat si pescuit. cssstoria in grup devine imposibila si in locul ei apare casatoria pereche. caput familiei. primele raporturi de drept familial apar odata cu aparitia familiei §i a proprietatii private. de aceasta tine limitarea raporturilor sexuale in casatorie si. Cu timpul acest regim se transforms in regim familial. Practic. surplusurile capatate erau asumate de catre el. Pe Columna lui Traian familia e reprezentata ca fiind alcatuita din sot. in care toti membrii aveau un ascendent comun (mama). Genul se descompune. la inceput reale. Insa familiile din acel timp nu se aseamana cu familia de azi. sotie si copii. divizandu-se in familii. Daca femeia deceda. Tot Horatiu mentiona ca sotia locuia la sot ( familia e patrilocala) si descendenta se stabilea dupa tata (familia e patriliniara). Femeia detinea rolul principal in aceasta gospodarie. Pentru ca familia pereche sa se dezvolte pans la familia monogama au fost necesare anumite conditii social-economice. caracteristica formelor de organizare superioara a societatii. de munca in comun si de intretinere reciproca. a aparut ginta. fiii si fiicele. fund permise posibilitsti si de alte relatii (poliandrie. greul principal cadea pe umerii femeii. De fapt. In statu! Geto-dac se consolideaza familia monogama. eel care in casa define proprietatea. Familia in statul geto-dac. fratii si surorile. era inca destul de instabila. la stabilirea dreptului privat si la asigurarea satisfacerii trebuintelor. provenienta copilului (rudenia de sange) se stabilea pe linie materna: copiii isi cunosteau numai mama. de Mama ei. de surorile si fratii de sange. cu toate ca “la aceasta etapa de dezvoltare a societatii tncs nu se poate vorbi despre drept in intelesul juridic”. Sporirea avutiei familiei a fost insotita si de nevoia de aparare a ei. de la care se stabilesc legaturile de rudenie. atunci averea ei era mostenita de copiii ei. Iar “dreptul” neamului era “dreptul matern”. a durat zeci de mii de ani. reducand viata ratacitoare a salbaticului care-si cauta in peregrinari subzisten|a. tot astfel a nevoii subjective in grija de familie si a posesiei in averea familiei”. ginerii. care era colectiva. prin urmare. In comunitatea primitive casatoria pereche. universale in sine. ci si nevestele. iar mai apoi masculin. iar mama ii considera copii proprii. se micsora din ce in ce mai mult: dupa fratii si surorile de sange din acest cere au fost excluse rudele de gradul doi. ci de relatiile lor de rudenie de sange. Horatiu proslavea fidelitatea sotiilor. Numarul membrilor unei asemenea familii se ridica de la 10 pina la 50 de persoane. copiii lor. Poetul Ovidiu descria starea de subordonare si inferioritate a femeilor. Asa cum in jurul casei se afla o gospodarie relativ stabila. Asa cum sotul se ocupa de aceste indeletniciri. mama. Casatoria pereche nu trebuie confundata cu casatoria monogams. fiind ingrijiti de mama vitrega.

asupra sclavilor si asupra persoanelor cumparate. cit si la romanii din statele din Jur (Polonia. cat si sotiei si motivele puteau fi: boala unuia dintre soti. Conditiile de incheiere a casatoriei erau cele stabilite de nomocanoanele bizantine si anume: consimtamantul viitorilor soti si a parintilor lor. in raport cu propriii copii loco soraris. prin acordul contrar al sotilor. noi avem negustori…-formula petitorilor).Un rol deosebit de important a avut cutuma. jus Vallachicum este recunoscut ca obiceiul pamantului. credinta si constiinta. in cadrul unei rudenii care putea fi civila. mirii erau Cumparati de mirese. Copiii si parintii aveau obligatii de intretinere reciproca in caz de necesitate. Inca Herodot scria. in timp ce in casatoria fara putere maritala avea asupra ei numai drept de posesiune. atat in tarile Romane. concubinajul considerat ca o casatorie de rang inferior. In materie de drept familial legea tarii era puternic influentata de religie si biserica crestina. In Dacia Romana familia era monogama. pe care o duceau in casa sotului. Averea se^ transmitea prin mostenire in cadrul familiei prin dispozitii orale. . o legatura interna. legea tarii avea un caracter unitar dupa continut. Serbia. Bulgaria). cu o impatrita sfera de aplicare: putere parinteasca asupra copiilor. se schimba si dispar in acelasi timp. exista. cumparare sau convietuire mai mult de un an.48 Asa cum una din trasaturile specifice ale normelor juridice este legatura dreptului cu statul (ele apar. Casatoria legala putea aduce sotia in puterea sotului cu sau fara putere maritala. Exista obiceiul de a inzestra fetele cu avere mobila. Miresei i se faceau daruri inainte de nunta. de sange sau de neam. In pofida faptului ca s-au format mai multe principate. care avea sensul de ansamblu de norme nescrise . Forma veche de cumparare a miresei nu este recunoscuta legitima de biserica. era considerata loco filiae. Este cunoscut sub acest aspect obiceiul jus Valachorum. Dreptul in perioada medievala §i moderna Printre izvoarele dreptului eel mai vechi este dreptul cutumiar -”legea tarii”. Casatoria inceta prin moartea unuia dintre soti.3. calugarirea. atdt in perioada timpurie. Desfacerea casatoriei (divortul)era admisa pe larg pentru motive pe care le socotea legitime biserica crestina. putere maritala asupra sotiei in casatoria cum manu. la petit (aveti marfa. Religia ortodoxa veghea destul de strict ca viitorii soti sa nu fie rude pana la a patra generatie. Conform rezultatelor cercetarilor de majoritatii istoricilor in problema originii principatelor. cit si mai apoi de-a lungul epociifeudalismului. la jumatatea veacului al xlv-lea (mai precis in anul 1359. pretul careia varia in functie de frumusetea si castitatea fetei. cu efect de detentiune asupra sotiei sau simplele legaturi ocazionale. daca nu era prima casatorie). ca feciorii puteau primi parte din averea parintelui. radacini institutionale comune. Ungaria.46 In caz contrar. ceea ce la romani era obicei. Odata cu formarea statelor Romanesti feudale. nu numai rude de sange dar si spirituale. in timpul domniei lui Bogdan I) este creat statul feudal romanesc . Acest lucru se explica prin originea etnica comuna. prin pierderea libertatii sau a cetateniei sotului ori prin divort in cazul casatoriei cum manu. cu anumite restrictii. putem afirma: constituirea dreptului ca o entitate conturata are loc odata cu constituirea puterii pub lice ca putere de stat. o varsta minima pentru viitorii soti.Casatoria se incheia prin cumpararea miresei. lipsa de acasa a sotului timp de 5 ani si a sotiei timp de o zi si o noapte. Incheierea casatoriei avea loc prin cununia in biserica (sau prin binecuvantarea religioasa. sub influenta crestinismului. putere considerata ca o proprietate. patrilocala si patrilineala. prin actul contrar de difarreatio. La baza ei statea puterea capului de familie. adica dreptul romanilor (valahilor) ca reglementare obisnuielnica recunoscuta in randul populatiei.Moldova. ca rezultat al unora si acelorasi cauze). organizarea politica similara si conditiile social-economice asemanatoare de dezvoltare. si cu socrul loco neptis si trebuia sa renunte la cultul domestic al familiei de origine. credinta cre§tina comuna. Initiativa desfacerii casatoriei apartinea atat sotului. infidelitatea conjugala a sotiei etc. ceea ce este de asemenea o amintire vaga a vechii cumparari a miresei.47 2. in ultima perioada. Sotia intra in randul agnatilor sotului. de aceea raman doar unele ramasite ale acestui obicei in ritualul de nunta. Alte forme de uniune erau cele dupa dreptul national. Prima forma se realiza prin solemnitate religioasa. sotul avand asupra ei adevarat drept de proprietate. Cuvantul “zestre” este unul din putinele cuvinte geto-dace care au fost pastrate si in limba romana. legate prin convingere. iar la casatoria sine manu. Sotul supravietuitor avea dreptul asupra unei parti din averea familiei.

sotii trebuie sa fie credinciosi in casnicie unul fata de celalalt. dupa cum si Cuvdntarea la cununie. ca sa nu fie inchipuita si nici pr^a trupeasca. (descrise cu lux de amanunte de catre (de exemplu.. spunand: “Barbatul necredincios se sfinteste prin femeia credincioasa”. sotia trebuie sa-1 indemne pe barbatul sau la smerenie. spune: “Barbatilor iubiti pe femeile 1′iastre1”’. il asculta pe Avram numindu-1 domn. ci barbatul. Doamne fereste. bine documentat pe baza Vechiului si Noului Testament”. traiti intelepteste cu femeile voastre. Deci: mai intai. Asa cum ne invata sfantul apostol: “Femeia mi este stapana pe trupul sau. In al patrulea rand pe linga aceste trei indatoriri reciproce. pentru ca dragostea dintre soti nu numai ca oranduieste totul in casa §i ca si cum in dies face binele. sa-1 indemne si sa-i dea impuls. asemenea nici barbatul nu este stapan pe trupul sau. ci sa izvorasca din inima curata si sincera si dintr-o adevafata pornire crestineasca: “Dupa cum si Hristos a iubit biserica”. asa trebuie sa-si iubeasca si sa-si cinsteasca fiecare barbat femeia ca pe sine insusi. Sofia fata de sot e ca fata de cap. sotia este datoare sa dea sotului ei ascultare. dupa cuviinta. ea fiind din fire mai inclinata spre aceste lucruri. fiica lui Vasile Lupu. dragoste reciproca. Sotii trebuie sa-si faca parte unul altuia. Deci sotia trebuie sa dea ascultare si supunere barbatului sau. In plus. precum capului. Caci cine indrazneste sa incalce credinta in casnicie. §i totodata este descris felul acestei iubiri spirituale. rostita de Petru Movila. atunci nu trebuie sa fie ascultatoare. folosindu-se de aceasta ascultare. Unei asemenea cucernice sotii sfantul Pavel ii aduce imbarbatare. precum capului si stapanului. asa cum spune intelepciunea divina: “Cw trei lucruri m-am impodobit si m-am sculat frumoasd inaintea Domnului si inaintea oamenilor: unirea fratilor si dragostea intre prieteni si barbatul cu femeia carre se inteleg unul cu altur. sau pentru a intari credinta in el. mitropolitul Ardealului dr. acela. de asemenea. postind. sunt o dovada elocventa a obiceiului de nunta din acea perioada. De aceea si sfantul Pavel eel mai mult cere tacere de la femeie. caci dupa cum spune apostolul. pentru indreptarea lui.Predica nuptiala. pentru a putea evita certurile si necazurile. dar este placuta si Domnului celui de sus. Caci si Sara. a fost calificata de curand. ci din coasta lui. ci constient. adica in tot ce concorda cu vointa lui Dumnezei si cu implinirea poruncilor sale si cu obiceiurile bune si cucernice trebuie sa fie ascultatoare. dar nu orbeste. dupa sfantul Petru. si aceasta prin necurmate rugi catre Domnul Dumnezeu. rugandu-1 cu rugi fierbinti si lacrimi pentru convertirea lui. rugi dese. de catre Inaltul ierarh al Bisericii Ortodoxe. fie s-o impinga spre faptuirea vreunui pacat. moderatie. Apostolul Pavel. iar cu alta ocazie. sotul o impinge pe sotie. caci asa a spus sotilor sfantul Pavel: “Barbatilor. dupa invatatura sfantului apostol. dupa cum spune apostolul. cu prilejul casatoriei domnitei Maria. insufland sotilor o iubire spirituals tecjproca. iar sotul ca fata de trupu’ sau. la slujbe. Miron Costin in Letopisetul Tdrii Moldovei. In al treilea rand. sa-i fie exemplu. Dar daca. ca unui sclav absolute si in chip neplacut. ci fiecare il hraneste si il incalzeste. Barbatul sa stie ca femeia nu este facuta din calcaiul lui.50 Imprejurarile in care s-a produs aceasta casatorie. si faeeti-le parte de cinste”. va fi judecat de Dumnezeu. vom incerca sa folosim o secventa din cuvantare in original: “… Trebuie ca legamintele pe care vi le faceti unul altuia sa le pastrati intocmai. pentru ca prin ofrandele aduse sa jefuiasca fara de sange lui Hristos. iar ea lui. Pentru a nu perturba sensul celor relatate. asa cum si biserica da lui Hristos. trebuie in supunere §i suferinta sa pastreze tacerea. o califica drept “un tratat teologic despre Taina Cununiei. ci femeia”. In al doilea rand. si a principiilor ce stateau la baza Tncheierii casatoriei. rostita la Iasi in 1645 de catre inaltul ierarh Petru Movila. ci ca unui tovara§ sa-i ceara lucruri care sunt in concordanta cu vointa lui Dumnezeu. atunci trebuie sa depuna toata stradania pentru a-1 reduce la sfanta credinta. cu toata ascultarea. in toate aceste privinte trebuie sa-i fie ascultatoare. si de aceea nu poate sa-i porunceasca. cu printul lituanian lanusz Radziwill. dand pomana si preotilor. pentru ca barbatul este cap femeii. mai ales daca barbatul nu este de religie ortodoxa sau sovaie in credinta. sotii trebuie sa se respecte reciproc. de cinst. ca fiind fapturi mai slabe. C. iar femeia sa se teama de barbatul sau. ca si cum ar fi zis: se intampia adesea ca sotul necredincios sa fie readus la credinta cre§tina de catre sotia credincioasa. Asadar. adica fie s-o indeparteze de la credinta ortodoxa-catolica. precum si Hristos biserica”. Antonie Plamadeala drept “un fel de tratat teologic despre Taina Nuntii cu argumente biblice si patristice”. Gane in “Trecute vieti de doamne si domnite” si multi alti autori). Sotia buna. orice ar vrea. post. blandete. care spune: “Femeile sa se supuna barbatilor lor ca Domnului. intr-o credinta opusa. pomeni si alte fapte cucernice. cind spune: “Femeia sa se invete in liniste. caci astfel indeparteaza toate tulburarile din casa. Si respect. Nu ingaduiesc femeii nici sa . precum si Hristos este capul bisericii”. “nimeni vreodata nu si-a uri trupul.

pastreaza pacea in casa. In continuare. de tacamuri de argint. cit si despre obiceiurile de nunta din acele timpuri (”dupa obiceiul nostra se da cinste nanasului si eel ce cununa se tine in mare cinste”. pre lege de lapreot”(gl.l85. de o ara bate cit de mult si de des” (C.51 Daca continutul Cuvdntarii duhovnice$ti ne vorbeste despre drepturile si obligatiile personale’ nepatrimoniale dinte soti.gl. Exista principiul pastrarii separate a averii de pana la casatorie.zac. pastrarii si desfacerii ei se socoteau infractiuni contra familiei si bisericii. fara vina si fara isprava ” (I. nice cu dansa au vorbit. aveti pe scurt aici invatatura cum trebuie sa respectati legamintele pe care vi le faceti unul altuia. Relatiile familiale erau reglementate in conformitate cu Pravila lui V. Se admiteau trei casatorii consecutive dupa desfacerea celei precedente. s-atunce cu masura. de pietre.”. cu molitve si cu cununie. in fata Domnului Dumnezeul nostra.l).masura identica si in pravila moldoveneasca ( C.8 si 9). Lupu.R.L. caci aceea care-si tine gura inchisa. violul si adulterul erau socotite ca si mai inainte infractiuni grave. Tatalui domnitei i s-a oferit o sabie de aur. decit sa vorbeasca.Ca pedepse se prevedea surghiunul pentru nobili si pedepsele corporale pentru cei de jos. tiparita in 1652 la Targoviste. ori “domnita Maria a primit lazi intregi de scule. I. Interdictiile la casatorie erau cele stabilite de canoanele bisericesti. Preacinstiti Miri. domnita Ruxanda si chiar Stefanita. aceia nu se cheama ca iaste cu vrajmasie asupra ei. fiscal si canonic si Pravila lui Matei Basarab cu denumirea “Indreptarea legii”. adica-i v-a parea rau. tiparita la Iasi in 1646 si care continea norme de drept civil. Sintagma a fost tradusa in Moldova din porunca lui Stefan eel Mare in 1472. ca crinul printre flori.pr. iara careia de intr-amindoi se v-a lepada..52 Orice incaicari ale principiilor formarii familiei.8 si 9. Rapirea fecioarelor cu scopul de a se casatori era socotita crima. sotii isi datorau ajutor unul altuia. .. iara daca se cununa cu ea. alcatuita in 1335 de ieronomahul Matei Vlastares. iara nu cu vrajmasie. inchinaciuni pe zi. de oglinzi. Cel ce nu desfacea prima casatorie si se casatorea a doua oara urma sa fie pedepsit. acela sa dea indoita arvuna ce au luat” (gl.. sa nu o prea treaca. Ca pedepse complementare se mai aplicau si un numar de zile de post. Printre primele culegeri de legi cunoscute cea mai larg difuzata a fost Sintagma lui Matei Vlastares. Cu privire la casatorie in legiuirile medievale romanesti. zac.l. mancare iara sare etc.l). care nu e certareata si vorbareata. o pusca minunata si diferite capodopere ale ceasornicariei. pentru cazuri grave.53 In timpul dominatiei otomane in dreptul familiei sunt putine schimbari.L. N-au fost trecuti cu vederea nici ceilalti membri ai familiei: doamna Ecaterina.. dupa cum au zis domnul nostra Isus Hristos. tacerea o inalta pe femeie.177). Primele acte normative scrise sant de fapt mai mult niste culegeri de cutume juridice si mai putin o creatie constienta a legiuitorului. Exceptie se facea doar in cazul in care divortul avea ca motiv adulterul sotiei. atunci ecourile pe care le-a avut aceasta casatorie in contextul social politic al epocii ne dau posibilitatea sa intelegem atat imprejurarile si motivele ce au determinat incheierea acestei casatorii ( “despre proiectul lui Vasile-Voda Lupu de a-si marita o fata dupa ducele Lituaniei” si “despre inlaturarea conflictului dintre Moldova si Muntenia”). sotia putea fi pusa ” in fiara sau sa o inchiza. ce cu blindete. necesitatea codificarii careia era evidenta. Atat violul si adulterul. de manufacturi. copil de trei ani” etc. asa ca dupa divort sotia isi lua zestrea.R.l98). deoarece atenta la autoritatea bisericii si la canoanele bisericesti. Aceasta legiuire arata ca “insurarea se cheama ca daca se impreuna un om cu o muiere si care nici nu o au vazut. La rand cu dreptul cutumiar se dezvolta legislatia domneasca. Mai presus de toate virtutile.23. adeca §ed amindoi intr-o casa… ca se impreuna si fac amindoi un trap.invete pe altul. care prezinta traducerea unor legiuiri grecesti dar si numeroase extrase din pravila lui V.) preciza in privinta logodnei ca prin “aceasta tocmeala… doi oameni se tocmesc sa se insoare si dau arvuna. In conformitate cu Sintagma lui Matei Vlastateres.23. A patra casatorie se socotea nelegitima.gl. se precizeaza ca ” nu se cheama barbatul vrajmas muierii sale de o va bate o numai odata ” si “desi va bate nestine muierea cu pumnul sau cu palma.) in gl. traind in stareacasatoriei”.R. pr. Rapirea miresei. Lupu. care mai bine tace si sufera. Barbatul avea drept de corectie asupra sotiei “§i inca sa o Bata si cind va fi cu vina. nici sa stapdneasca pe barbat. atunce o ia la casa lui §i locuieste cu dinsul. Cununia trebuia iacuta in prezenta mai multor oameni. 26. care a repartizat materialul in 24 de capitole conform literelor alfabetului grecesc.L. incheierea casatoriei era socotita legitima daca se facea prin cununie in biserica. cat si nasterea copilului de catre o femeie necasatorita erau considerate actiuni contra moralei si bisericii. Lata. si cum puteti fi pe placul Domnului.zac. cum ar fi in temnita”. 185. dupa deala ce va fi facut. ci sa stea linistitd. vamal.). gl. la fel era socotita si incheierea casatoriei intre rudele de grade interzise. oriupde v-a merge” prevede Cartea Romaneasca de invatatura (in continuare C. iar copiii din aceasta casatorie nu erau recunoscuti ca mostenitori legitimi. culegere de legi cunoscuta sub numele de “Cartea Romaneasca de invatatura”. iar intr-o situatie mai dificila a barbatului “muiere este datoare sa mearga dupa dansul.gl. indreptarea Legii din Tara Romaneasca (in continuare I.

preciza ch „ zestre se zice averea femeii.R. Al XVIII-lea si prezenta extrageri din dreptul romano-bizantin. In aceasta perioada legiuirile fanariote incearca o reluare a principiilor dreptului roman.56 Adoptiunea putea avea loc numai in cazul daca sotii n-aveau copiii lor si diferenta de varsta dintre parinti si copilul adoptiv sa fie de eel putin 18 ani (adica. el se mai poate numi act dotal sau foaie de zestre” . ce la casatorie da barbatului ei cu tocmeala. Codul Calimach din 1817 defineste casatoria astfel „ doua persoane arata cu chip legiuit al lor vointa si hotarire de a vietui intr-o legatura insotire… de a naste prunci. soarta lui fiind subordonata aceleia a casatoriei. contract matrimonial sau conventie matrimoniala : „ Cind prin acest contract se adopta regimul dotal. Adulterul sotului devine motiv de desfacere a casatoriei. Al XVIII-lea aceste acte legislative nu au fost sistematizate. gl. nu ea primea remunerafia pentru munca. iar el sa-i ia venitul totdeauna” (cap. legiuirile stabilind in amanunt motivele divortului dupa model bizantin (C. nu putea incheia conventii. gl. obiceiul pamantului §i alte randuieli. sex. Sobornicescul Hrisov de la 1785 al domnitorului Alexandru Mavrocordat. 16.L.55 Cu toate ca dreptul cutumiar continua sa fie unul din izvoarele dreptului. desigur. astfel. Privitor la persoane in Codul civil se indica: capacitatea juridica era in functie de varsta. care continea prevederi referitoare la dreptul de protimis §i la holopii tigani. in timpul regimului fanariot o importanta mai mare dobandeste legea scrisa si in primul rand legisla^ia domneasca. motivele de desfacere a casatoriei devin aceleasi pentru sot si sotie. gl. sa imite natura). Totusi. 17-21. Familia in perioada de trecere de la evul mediu la perioada moderna. in baza carora s-au infaptuit reformele administrative si fiscale. Dupa unirea Principatelor (1862). imuabil. 25. In sec. de intretinere si crestere a copilului adoptiv.R. §1). in domeniul legislatiei civile se cerea infaptuirea nu numai a unei codificari unice. a se ajuta intre ei dopa putinta in toate intamplarile ” ( § 63 ). parintii avand obligatiuni de pensii alimentare.Infidelitatea ducea la pierderea zestrei. La cererea lui Alexandru Cuza a fost alcatuit Codul civil. dreptul bizantin si chiar doctrina juridica moderna (Beccaria. Hexabiblul lui C. 187). 2. injustice era reprezentata de catre sot. ci si a unei codificari moderne de drept civil. (arama p. 16. I. ca ea sa fie stapina zestrei totdeauna. dupa cum si Pravilniceasca condica. iar Legiuirea Caragea din 1818 preciza ca „ „nunta iaste tocmeala unirii barbatului cu femeia de a face copii” (II. iar pentru rau tratament sotia putea sa ceara si ea despartenia. 3. barbatul putind sa repudieze sotia in anumite situatii ( C. sanatate psihica.C.gl. Familia in dreptul modern. 172-184). erau legile Moldovei care s-au aplicat pe teritoriul Basarabiei. Armenopol (sau “Cele sase carti de judecata”) care avea o aplicare larga in Moldova din sec. Conceptia aceasta a fost dezvoltata de codul civil din 1864. care privea casatoria ca pe o „ asociatiune conjugala ” ( art. Femeia avea o capacitate Juridica restransa.Codul civil a intrat in vigoare in 1865. care este contractul principal”. bazata pe un contract de casatorie. Codul Calimach §i Legiuirea Caragia in noile conditii erau depa§ite. I.75). alcatuitorii careia au folosit dreptul cutumiar romanesc. O mare importanta au avut hrisoavele lui Constantin Mavrocordat. Regulamentul din 1818 privind infiintarea regiunii Basarabia. In conformitate cu aceste izvoare reglementarea relatiilor de Familie si casatorie nu au suferit schimbari esentiale. in dreptul familiei nu au intervenit schimbari importante. adica nu se mai socotea infractiune nasterea copilului de o femeie necasatorita. Culegere de legi intocmita sub domnia lui Alexandru Ipsilanti publicata si pusa in vigoare in 1780 si care avea ca izvoare Bazilicalele. publicat la Iasi in 1814. cap. ci sotul. 4.L. In 1754 a fost desfiintata asa-numita “sugubina de muieri”. §9 ). o atentie deosebita se acorda stabilirii raporturilor patrimoniale dintre soti. Aceste izvoare de drept erau: 1.). Pravilniceasca condica. . liber al actului care este „ un contract accesoriu incheiat in vederea casatoriei. Ca si in casatoria romana sine manu. Dupa anexarea Basarabiei la Imperiul Rus in domeniul dreptului civil din Basarabia s-a admis aplicarea legilor locale ale Basarabiei care. Montesquieu). Copiii adoptivi erau egalati cu cei nascuti in casatorie.preciza doctrina care stabilea drept caracteristici caracterul solemn si public. pusa in aplicare in 1780. care se prezenta ca o totalitate de hrisoave domnesti cu un continut foarte variat. 1223 C. Manualul de legi a lui Andronache Donici. folosind ca izvoare Codul lui Napoleon si proiectul Codului italian.

Fiind la inceput o comunitate a cultului si indatoririlor. La baza Casatoriei erau puse urmatoarele cohditii: liberul consimtamant al Partilor. lipsa rudeniei. amenajarea unei sali speciale pentru aceasta etc. indiferent de numarul Membrilor lor. produce afectiuni si emotii superioare. sotii isi jura reciproc o iubire inviolabila si vesnica. cautarea paternitatii si dreptul de mostenire a sotului supravietuitor. imagine si parte integrants a marii societati. conform caruia sotul trebuia sa aiba procure de la sotie in aceasta privinta. Perioada sovietica Dupa crearea R. asigurandu-se concediu de maternitate de 6 saptamani. Un Consistoriu special in Chisinau examina astfel de cauze. dar decizia urma sa fie confirmata de Sfantul sinod din Petersburg. asigura copilului cea mai buna protectie asupra vietii si educatiei.S. aceste schimbari au dus la pierderea sensului legilor locale si la mentinerea unor dispozitii arhaice de drept civil ca: s-a desfiintat dreptul sotului de a administra averea dotala. Moldovenesti in componenta Ucrainei (12 octombrie 1924). insa unele dispozitii. s-au prevazut niste conditii minime de protectie a maternitatii femeii muncitoare. incompatibil prin natura sa cu orice natura de poligamie si divort. Au fost adoptate un sir de legi cu privire la protectia muncii femeilor si minorilor (14-18 ani). Dupa proclamarea R. Asa cum multe prevederi ale legilor locale au fost inlocuite cu legislatia rusa. conform carora persoana de la varsta de 17 ani avea drepturi in administrarea averii etc. Dupa unirea Basarabiei cu Romania (1918) a avut loc unificarea legislative. sotii formeaza intre ei §i impreuna cu viitorii copii un tot juridic si solidar.S. interzicandu-se munca in subterana si in schimburile de noapte( legea din 1924). de administrare si de drept in Basarabia si in Vechiul Regat si dezvoltarea de mai departe a Basarabiei este parte components a dezvoltarii Romaniei interbelice. intreruperi pentru alaptarea copiilor. chestiunile despre desfacerea casatoriei erau ca si mai inainte de competenta bisericii. Asa dar.S. proces legat de individualizmul preconizat de reforma religioasa §i la constituirea familiei conjugale moderne. prin actul sacramental. permite o comunitate religioasa si transmiterea traditiilor. chiar si a rudeniei prin alianta.S. relatiile dintre membrii ei si dintre acestia si societate sunt bine definite. consimtamantul parintilor se adauga la eel al viitorilor soti. embrion.4. De exemplu: capacitatea femeii maritate. iar sotia ascultare.A. ceea ce nu era in Codul francez. uniti sub auspiciile familiei si ale statului. ci in folosinta pe familii si cu drept de transmitere prin Mostenire. toate familiile primind loturi egale. logodna si act juridic. Acest mod de folosire a pamantului a constituit motivul De baza al procesului de diferentiere mai rapida a satului. casatoria devine o uniune indestructibila pe viata. sotul promite protectie si devotament. ceremonia solemna.S.S. spre deosebire de Guberniile rusesti.M. economia de schimb si urbanizarea din epoca moderna au condus la un proces de „contractie” a familiei. religioasa consacra casatoria si face din ea o taina. in Basarabia pamantul n-a fost transmis in folosinta De obste. introducandu-se normele dreptului rus. pana si dupa nastere. Copiii naturali aveau drepturi si obligatiuni numai in raport cu mama sa. considerate mai bune in legile Basarabiei au ramas in vigoare. se aplicau actele normative ale Ucrainei si Uniunii Sovietice. s-au introdus normele rusesti ale tutelei. a carei soarta este legata de cea a familiei. avand urmatoarele avantaje : numarul persoanelor de acelasi sex este aproximativ egal. societatea intervine la nivel de promisiune. Se pastra pozitia de egalitate a sotilor in Invocarea motivelor de divort. deoarece Oferea taranilor instariti posibilitatea de a cumpara pamant de la Familiile de tarani saraci. In conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea Funciara si sociala a taranilor din Basarabia (1868). iar pana la varsta de 21 ani era necesar si consimtamantul Parintilor. a inceput sa se afirme principiul masculinitatii la mostenire si chiar al majoratului. Dupa Reforma judecatoreasca din Basarabia (1869). Moldovenesti ( 2 ■ . 2. asigura sprijinirea parintilor in ultima perioada a vietii lor. Era Interzisa cautarea paternitatii sub pretextul apararii familiei legitime.Datorita Codului civil actele de stare civila au fost scoase din Competenta bisericii si au fost atribuite autoritatilor laice. capatand caracteristici ce se vor mentine multa vreme si anume: nu se mai reduce la simple stari afective. Sotii divortati Nu se puteau recasatori. care se ruinau si deveneau argati. deoarece catre acel moment existau diferite sisteme de guvernare. Ramane in vigoare Codul civildin 1865. in R.A.

crese si gradinife pentru copii. Care sunt principiile ce au determinat relatiile familiale in conformitate cu aceste prime documente? In primul rand familia.1919. Pentru inregistrarea casatoriei erau necesare indeplinirea urmatoarelor conditii: varsta respectiva. adoptata la 10 februarie 1941 la Sesiunea I a Sovietului Suprem al R. sa Mentionam. sistem gratuit de ocrotire a sanatatii. lipsa unei alte casatorii inregistrate. mar ire a ajutorului material pentru mamele care Au nascut. Prin acordul comun al sotilor casatoria putea fi desfacuta la organul de stare civila. Copilul ca resursa umana a viitorului.. 2) Ucazul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 8 iulie 1944 “Despre marirea ajutorului din partea statului acordat femeilor gravide.57 Imediat dupa razboiul al doilea mondial.S. Practica aplicarii ucazului respectiv a demonstrat ca. ca activitatea legislative in domeniul familial in primii ani Ai puterii sovietice a fost orientata spre consolidarea institutiei Casatoriei si familiei si nu la slabirea ei. A fost interzisa casatoria religioasa. prevenire a abandonarii copiilor etc Politica de suport a copiilor si familiei tindea sa realizeze §i alte deziderate. au fost stabilite normele fixe ale alimentelor pentru intretinerea copiilor (1/4 din salariu pentru educatia unui copii. in principiu. interzicandu-se orice presiune asupra deciziei de a se casatori. in pasapoarte a inceput sa se faca mentiunea cu privire la divort si se prevedea plata unei anumite sume pentru divort (de la 50 pina la 300 ruble. modelat in spiritul ideologiei socialiste. largirea retelei de maternitati. poligamia. in special prin subventionarea bunurilor pentru familiile numeroase. Aceste servicii nu au inclus insa si un sistem paralel de fortificare a familiei. Cu toata imperfectiunea si greselile admise e necesar. pe teritoriul ei se aplicau legile unionale si legile proprii. incepand cu Constitutia R. In al treilea rand .M. mamelor cu multi copii si solitare. interzicandu-se bigamia.august 1940).S. Copiii din afara Casatoriei au fost declarati egali in drepturi cu cei din casatorie. precum: . Judecatorul singur lua hotarirea de divort si elibera certificatul respectiv. Istoria dezvoltarii si perfectionarii in continuare a dreptului familiei sovietic poate fi urmarit pe baza urmatoarelor acte legislative mai importante: /) Hotarirea CEC si SCN al URSS din 27 iunie 1936 “Despre interzicerea avortului. Al cincilea principiu a fost principiul egalitatii in drepturi a Barbatului si a femeii. creand un sistem generos de suport social adresat copilului si familiei cu copii. Inceputul dezvoltari dreptului familiei socialist am putea consider a ca il constituie primele decrete ale puterii sovietice despre casatorie si divort din anii 1917 . s-a largit brusc reteaua de institutii pentru copii. “ Pentru prima data au fost interzise avorturile si au fost marite indemnizatiile pentru familiile numeroase. In al doilea rand a fost prevazuta libertatea divortului.inlaturarea oricarei influence a bisericii asupra relatiilor de casatorie si familie. intaririi protectiei mamei si copilului. 1/3 . a fost declarata drept o uniune liber consimtita. a apararii intereselor copiilor. totusi. iar in caz de neintelegere a sotilor . stabilirea ajutorului de stat pentru familiile numeroase. 1/2 pentru trei si mai multi copii). despre instituirea titlului emerit de “Mama-eroina” si decernarea ordinului “Slava maternitatii” si a medaliei “Medalia maternitatii”.S. organizarea timpului liber .M. lipsa rudeniei apropiate. prevenire a dezmembrarii acesteia. educatie si invatamint obligatoriu si gratuit. Mai ales in regiunile de est. . precum si un sistem de institutii de stat pentru copiii ramasi fara ingrijire parinteasca.S. inasprirea raspunderii penale pentru neplatirea alimentelor si despre unele schimbari in legislatia cuprivire la divorf. intr-o perioada istorica relativ scurta s-a cristalizat un sistem de protectie sociala a copilului si a familiei. el a indreptatit asteptarile preconizate.pentru 2 copii. regimul socialist a incercat sa dezvolte o politica orientata in mod accentuat spre copii. s-a marit durata concediului de maternitate. Astfel.. a fost vazut drept o unealta in crearea unei “noi societati”.de judecatoria populara.egalizarea veniturilor si mentinerea acestora la niveluri scazute. fiind recunoscuta numai casatoria civila. a unui “om nou”.tabere de vacanta. activitati culturale si sportive etc. gradinite. oferirea unui set de servicii universale gratuite: crese si camine. distribuirea cu prioritate a locuintelor. Sotii care divortau trebuiau sa se prezinte obligatoriu la organele de stare civila.. si celelalte acte legislative. in functie de numarul divorturilor). lipsa unei boli psihice. a fost instituit principiul monogamiei. garantul bunastarii viitoare a colectivitatii. In al patrulea rand.

atitudinii comuniste fata de munca si pregatirea copiilor pentru participarea activa in constructia societatii comuniste.stimularea mobilitatii verticale prin mijloace administrative (prin promovarea copiilor din mediile muncitoresti si taranesti urma sa fie creata o noua clasa conducatoare). rasial sau religios in ce priveste casatoria. . 3) Bazele legislatiei cu privire la casatorie si familie a URSS si a republicilor unionale un sir de principii. mult mai rapida declt pentru alte categorii ale populatiei. Grija statului pentru mama si copii.04. dar “utili” . Manifestarea libera si nestingherita a vointei la incheierea casatoriei. pentru a-si rezolva mai usor problemele (obtinerea spatiului locativ. caci conditiile de viata au impus o parte din familii sa profite de inlesnirile oferite o data cu nasterea copilului. Lipsa totala a restrictiilor de ordin national. ocrotirea si incurajarea maternitatii.10. scutirea de anumite plati etc. cresterea fenomenului abandonului copiilor. la 26 decembrie 1969 a fost adoptat Codul casatoriei si familiei al Republicii Moldova.2000.2001. a determinat o crestere esentiala a natalitatii si un spor esential al numarului populatiei urbane. Aceste transformari demografice au fost insotite si de aparitia unei categorii de copii nedoriti. conducea la cre§terea numarului de copii in familiile deja numeroase. Principiile fundamentale ale dreptului familiei prevazute de Codul casatoriei si familiei sunt: Deplina egalitate in drepturi a femeii cu barbatul in ce priveste drepturile personale si patrimoniale care iau nastere din casatorie si rudenie. Educarea sentimentului de raspundere fata de familie etc. Educatia copiilor in familie in stransa legatura cu educatia lor din partea societatii. care cereau un volum tot mai mare de forte de munca. Protectia multilaterala a intereselor mamei si copilului si asigurarea unei copilarii fericite pentru fiecare copii. Problemele ce apareau erau tratate de regula prin doua metode: internarea copiilor in institutii. aliniat politicilor industrializarii si dezvoltarii extensive. negarea sau camuflarea fenomenului copiilor abandonati sau ramasi fara adapost. iar in acelasi timp si sarcini ale ramurii de drept respectiv. pe de o parte. printre care: Intarirea de mai departe a familiei sovietice. s-au creat conditii pentru o egalitate avansata a sanselor celor proveniti din diverse medii sociale. problema fiind rezolvata exclusiv prin institutionalizarea acestora. in spiritul devotamentului fata de Patrie. Sistemul de protectie sociala. care.). Constituirea relatiilor familiale in baza unei casatorii liber consimtita intre barbat si femeie. precum si problemele referitoare la desfacerea ei. Tendinta de egalizare a veniturilor familiilor §i de mentinere a acestora la niveluri scazute cerea o dependents totala a familiei de subventiile de stat. Inlaturarea definitiva a ramasitelor trecutului din relatiile familiei. suferind mai multe modificari si completari a fost in vigoare pina la adoptarea de catre Parlamentul Republicii Moldova a Codului familiei din 26. se dezvoltau si procese ce au condus la o degradare accelerata a situatiei copiilor. Printre alte rezultate ale acestei politici au fost si: sporirea numarului nasterilor nedorite. Pe de alta parte.1971. Astfel. pentru validitatea ei. Odata cu trecerea timpului. prietenie si stima intre toti membrii familiei. Aceasta politica a condus la urmari contradictorii. Aceasta a determinat elaborarea si adoptarea in 1968 a unui nou act legislativ Bazele legislatiei cu privire la casatorie si familie a URSS si a republicilor unionale. sanctionarea parintilor copiilor care fugeau din mediul familial in mod repetat. 4) In concordanta cu Bazele legislatiei cu privire la casatorie si familie a URSS si a republicilor unionale. s-a produs o imbunatatire a conditiilor de viata ale copiilor. autoritatea tutelara fiind Tmputemicita in luarea deciziilor privind cresterea §i educarea copiilor. bazate pe principiile moralei comuniste. intrat in vigoare la 26. unele prevederi ale legislatiei casatoriei si familiei necesitau schimbari §i perfectionari. intre anii 1969 . Codul casatoriei si familiei aflat in vigoare in acea perioada se caracteriza prin interventia excesiva a statului in relatiile de familie. a sentimentelor de dragoste reciproca.. Monogamia. iar in unele cazuri chiar o discriminare a copiilor proveniti din alte medii decit cele muncitoresti si taranesti. in toate republicile unionale au fost elaborate si adoptate Coduri ale casatoriei si familiei. Astfel.

Somajul inregistrat. a ordinii de drept. de cresterea numarului de divorturi si scaderea numarului de nasteri. care in art. adica de lipsa de reglementari sau reglementari contradictorii. formeaza una din cele mai sarace paturi sociale. 49. 51 sunt stipulate drepturile familiei. 49 stipuleaza principiul eel mai important al relatiei dintre stat si familie. dreptul copiilor si tinerilor de a beneficia de un regim special de asisten|a in realizarea drepturilor. creste proportia familiilor dezmembrate. In lipsa unei strategii clare de protectie sociala. Insa transformarea acestor lozinci in realitate a fost insotita de aparitia unui vacuum de putere. Din perspectiva sociala. in final.2 milioane de persoane dintre cele mai sarace traiesc in familii de 5 si mai multi membri ( din totalul de 4. cat si a apararii drepturilor si libertatilor cetatenilor.Excluderea oricarui amestec al bisericii in reglementarea relatiilor de casatorie si familie.1990). In aceste Conditii. 48. protectia sociala a familiei. Un rol deosebit de important in procesul de faurire a legislatiei familiale 1-a constituit elaborarea si adoptarea Constitutiei Republicii Moldova din 29. Republica Moldova a trecut de la conducerea centralizatd la economia de piata. Perioada de dupa 1990 Inlocuirea formatiunilor social-politice intotdeauna a urmarit scopul de a crea sisteme care prin parametrii lor le-ar depasi pe cele precedente atat sub aspectul dezvoltarii economice si sociale. o slabire a autoritatii publice. in special cele de la sate. ceia ce conduce la distrugerea “cuibului” cald si sigur. la Declaratia Universald a Drepturilor Omului . Greutatile inerente tranzitiei au provocat haos atat in societate cit si in familie. dreptul la alocatiile necesare pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copiilor bolnavi sau cu handicap. §i anume: “…statul prin mijloacele economice si de alta natura. protectia copilului ramas fara ocrotire parinteasca etc.3 milioane locuitori). ajunge la rate impresionante. au fost adoptate un §ir de acte normative cu caracter general privind familia si copilul. monoparentale. Eroziunea valorilor familiei este insotita de scaderea coeziunii familiale. insotit de un numar si mai mare de persoane aflate in concediu fortat sau in §omaj temporar din cauza stationarii intreprinderilor. tranzitia a devenit in Republica Moldova un “dezastru monumental”. Prin aderarea la Conventia ONU cu privire la Drepturile (’opilulut (12. 47. tinzand sa exprime relatii diferite de cele caracteristice generatiilor precedente. contribuie la formarea familiei. familiile au suportat transformari profunde si sub aspect valoric. prevede: “Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii. In acest sens. de anomie. 5) O influentd deosebita pentru perfectionarea legislatieifamiliale in Republica Moldova a avut-o Constitutia RSSM din 1978. 48. Insasi termenul “familie” devine tot mai ambiguu. a ridicarii nivelului bunastarii oamenilor.l.12. In ultimele decenii.58 Standardele de viatd ale majoritdtii familiilor cu copii au degradat sever. Criza economics in care a intrat Republica Moldova dupa initierea tranzitiei la economia de piata.07. care ocrotea membrii ei de presiunile lumii exterioare. care are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului “. in acest domeniu s-au facut progrese foarte mici in ultimul deceniu. In art. iar conditiile de viata devin tot mai dure. Majoritatea locuitorilor Moldovei traieste sub nivelul unui trai decent. 2.1994. legislatia familiald necesita o ajustare adecvatd noilor cerinte si riscuri sociale. Schimbarile se refera la trecerea de la familia nucleara la o diversitate de modele familiale. precum si indeplinirea de catre aceasta din urma a functiilor sale”. creandu-se situatii cu totul nefiresti. asigurarea cu mecanisme viabile de aplicare a legislatiei si cu standarde de procedurd. Pentru prima data in legea fundamentala a statului a fast prevazutd datoria statului de a ocroti cdsdtoria si familia. alin.5. Pentru a degaja situatia si a asigura protectia juridicd a familiei. Saracia spore§te odata cu cresterea numarului membrilor familiei. familiile numeroase . Studiul Bancii Mondiale ” Strategii de eradicare a saraciei” indica faptul ca aproape 1. o “tranzitie catre saracie” dupa cum a fost apreciata de expertii Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala in studiul ” Costul devastator al tranzitiei inadecvate in Moldova”. de la supraaprecierea apararii intereselor statului la apdrarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. familiilor supuse diferitelor forme de rise. a fost insotita de scaderea veniturilor reale ale populatiei si scaderea vizibila a suportului social acordat familiei. mamei si ale copilului la ajutor §i ocrotire specials. Dupa proclamarea suveranitdtii si independentei statale. de la totalitarism la un stat democratic bazat pe drept. 50. iar in art. In situatia in care statul si-a diminuat “sprijinul”. pierderea capacitatii ei de a-§i mobiliza resursele pentru asigurarea bunastarii comune si.

recunoscute sau nu institutional. prevede asigurarea sanatatii fizice si spirituale a acestuia. familia e una din formele initiale ale comunitatii sociale a oamenilor. nereglementate de legislatia familiala. familia a devenit -inevitabil . printre care putem evidentia urmatoarele: de sociologie. sustinuta de un program viabil de actiuni in favoarea copilului. In acest sens. Pentru prima data in legislatia familiala din Republica Moldova.disciplinare si multi . precum si contractul privind plata pensiei de intretinere. Aceste definitii. incit prevederile ei au ramas in mare masura declarative. la alte pacte si tratate. chiar si in interiorul aceleiasi ramuri. diferiti autori definesc familia in mod diferit. in cadrul aceluia§i stat.1990). Fiind o realitate sociala destul de complexa. sub numele de casatorie. am fi influentati de tipul de structura familiala in care am trait sau traim. Intr-adevar. purtand amprenta oranduirii sociale. adoptat de Parlament la 26. care a intrat in vigoare de la 26. juridice. psihoterapie si psihopatologie etc. acordarea unei atentii deosebite protectiei sociale a copiilor lipsiti temporar sau permanent de anturajul familial. Astfel. politice etc. apare problema implementarii acestor prevederi in legislatia nationals sau a compatibilitatii legislatiei nationale cu cea internationala. si. Insa. Guvernul este in drept sa adopte acte normative in domeniul dreptului familiei in cazurile prevazute de Codul familiei. odata cu publicarea lui in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si din alte acte normative adoptate in cazurile si in limitele prevazute de acesta..1993).04. nefiind astfel posibila stabilirea unei definitii universal valabile.economice. In scopul respectarii angajamentelor interna|ionale si a prevederilor constitutional in domeniu.”.subiect si obiect predilect al cercetarilor inter . culturale. functiije si caracteristicile familiei. Familia este un fenomen social si istoric.2001. Ce este familia? Cum poate fi ea definita? Definirea notiunii de familie ridica dificultati.04. formarea constiintei lui civice in baza valorilor nationale si general-umane.07. Aceasta Lege nu a fost. se aplica legislatia civila in masura in care aceasta nu contravine esentei relatiilor familiale. Notiunea si definitia familiei ■ ‘ Pornind de la adevarul ca pentru majoritatea dintre noi cea mai mare parte a vietii se desfasoara in cadrul unei structuri familiale sau de model familial.04. au prioritate reglementarile internationale.1994 ” Legea privind drepturile copilului” care reglementeaza actualul cadru juridic cu privire la protectia copilului. avand aceeasi esenta. sociologie judiciara.04.(28. sociale $1 culturale (26. Comentariul General al Comitetului pentru Drepturile Omului lamureste: “…conceptul de familie poate diferi in anumite privinte de la stat la stat.12. fiecare avand concepte.1993). Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 15.2000. in continuare. modificandu-se in procesul succesiunii formatiilor social . pozitii si metode de investigare proprii. de alte legi si de decretele Presedintelui Republicii Moldova. fiecare punand accentul pe unul sau mai multe aspecte privind structura. drept.disciplinare. stabileste statutul legal al copilului ca subiect independent. laparcul International cu privire la drepturile civile si politice (26. tot cu referire la flexibilitatea definitiei date familiei: “este interpretata pretutindeni ca o structura ce include toate persoanele inrudite din societatea Respectiva . este firesc de a acorda acestui fenomen social o atentie Deosebita. Daca am incerca sa definim familia.variaza in functie de ramura stiintei. Unindu-i pe soti si urmasii lor. Au aparut o serie de paradigme care incearca sa explice functionalitatea familiei. la Pactul International cu privire la drepturile economice. Pentru reglementarea relatiilor personale nepatrimoniale si patrimoniale dintre membrii familiei. la care Republica Moldova este parte. Capitolul V Caracteristica generala a notiunii de familie ■i ■ § 1. psihologie. Ea a aparut la o anumita treapta a istoriei umane si s-a dezvoltat impreuna cu societatea. . Actuala legislate familiala din Republica Moldova consta din Codul familiei. sau se afla in alte conditii nefavorabile sau extreme. in Codul familiei este prevazut regimul contractual al bunurilor sotilor. al carei obiect de cercetare 1-a constituit familia. Republica Moldova s-a obligat sa respecte prevederile internationale cu privire la drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor. §i chiar de la regiune la regiune . insa. pe parcursul evolutiei societatii nofiunea de familie a cunoscut mai multe definitii. grupul ei mic in care se realizeaza functiile de importanta vitala pentru societate. astfel. psihologie sociala. Daca exista divirgente intre Codul familiei si conventiile si tratatele ce reglementeaza relatiile familiale.

Comparand definitive sau notiunile sociologice date familiei cu cele date de speciali§tii in drept. intre care exista drepturi §i obligatii ce izvorasc din casatorie. se observa ca. care se caracterizeaza prin comunitate de viata. asa cum intre ei nu mai exista o comunitate de viata si de interese. In art. In sens juridic familia a fost definita ca fund: . desemneaza grupul de persoane unite prin casatorie. fiind o forma specifics de comunitate umana. In sens restrdns familia se reduce la soti si copiii lor minori. intr-o atmosfera de fericire. Definita in sens larg. continua sa existe. de exemplu. familia grupeazd toate persoanele care descind una din alta sau dintr-un autor comun. 23 al Pactului International cu privire la Drepturile Civile si Politice. mai multi frati §i surori fara parinti. .62 Dictionarul de filosofie defineste familia ca “forma primara de comunitate umana care cuprinde un grup de oameni legati prin consanguinitate si inrudire”. protejarea si dezvoltarea copilului”. inceteaza intre soti. daca fratii se casatoresc si fiecare isi formeaza propria familie.64 Potrivit altor notiuni si definitii familia reprezinta: . familia. Printre ele sunt cele privind intretinerea.o realitate juridica datorita reglementarii unei categorii Importante de relatii intre oameni prin norme juridice. economic. familia cuprinde toate persoanele unite prin legaturi de casatorie. In unele cazuri. “…copilul trebuie sa creasca intr-un mediu familial. Aceiasi autori. sunt legati prin anumite relatii natural biologice. Astfel. in mod obisnuit. precum si persoanele intre care s-au stabilit relatii asemanatoare cu cele care rezultd din casatorie sau rudenie. diferite. situatii in care aceasta corespondenta nu exista. familia este vazuta ca “elementul natural si de baza al societatii… avind dreptul de a fi ocrotita de catre societate si stat”. daca acestea nu au fost impartite la desfacerea casatoriei.un grup de persoane. intre care exista o comunitate de sdnge sau civila. . . insa. Tot Astfel. dintre parinti si copii. familia este o realitate sociala prin comunitatea de viata dintre soti.O definitie larg cuprinzatoare a familiei este cea data in preambulul Conventiei ONU privind drepturile copilului: “…unitatea fundamentala a societatii. din punct de vedere sociologic.61Intr-o alta acceptiune se spune ca. relatiile de fapt. psihologice. si in mod deosebit copiii. morale si juridice si care raspund unul pentru altul in fata societatii. iar in proiectul sau pentru Consfatuirea Generala cu privire la “Rolul familiei in promovarea drepturilor copilului” Comitetul pentru Drepturile copilului declara: ” Familia este institutia de baza a societatii pentru supravetuirea. interese si intrajutorare. precum §i din alte raporturi asimilate relatiilor de familie. obligatia de intretinere). in sens sociologic. cat si juridic. in sens sociologic. practic. psihologic si spiritual”.o forma de organizare a vietii in comun a oamenilor legati intre Ei prin casatorie sau prin rudenie. care uneste pe soti si pe descendentii acestora prin relatii strdnse de ordin biologic. dreptul la nume. Sunt. si mediul natural pentru cresterea si bundstarea tuturor membrilor sdi. numai in prezenta sotilor. Insa familia exista si in lipsa copiilor. rudenie fireascd sau civila. au gospodaria casnica comuna. raporturile juridice exista in afara familiei considerate din punct de vedere sociologic.65 Dictionarul de dreptul familiei defineste familia in sens larg §i in Sens restrains.o realitate biologica prin uniunea ce se realizeaza intre un barbat Si o femeie si prin procreare. filiatie sau rudenie. In aceasta acceptiune. iar Dictionarul UNESCO intelege prin familie “forma de comunitate umana intemeiatd prin casatorie. rudenie (inclusiv infiere). ca forma de relatii sociale dintre oamenii legati intre ei prin casatorie sau rudenie. nu insa si relatiile juridice care se exprima in obligatia de a plati contributia la intretinerea copilului. familia. precum si dintre alte rude. In sens sociologic. un singur parinte si copii (ori un singur copil). este privita atat din punct de vedere sociologic. ele coincid. dragoste si intelegere”. In literatura romaneasca de specialitate. sunt de Parere ca familia este “un grup social realizat din casatorie. bunurile comune. Astfel. adica relatii de familie in sens juridic. analizand diferite definitii date familiei. . Dar unele drepturi §i obligatii. precum si sotii acestora. alcatuit din persoane care traiesc impreuna. inceteaza relatiile de fapt intre acesta si parintii lui. trebuie sa beneflcieze de protectia si de asistenta de.o realitate sociala prin comunitatea de viata intre persoanele ce o Compun. ei continua sa fie legati prin raporturi de familie juridice (de exemplu. desi ei apartin unor familii. cind copilul este incredintat unei institutii de ocrotire. in cazul desfacerii casatoriei prin divort.care are nevoie pentru a putea sajoace pe deplin rolul sau in societate “60 Mai mult decat atat.

insa reglementeaza raporturile ce se stabilesc atat intre membrii familiei. intr-o proportie mai mare sau mai mica. economica. constituind in societatile prestatale nuclee sociale autarhice.au o comunitate de viata si interese.3 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului. alin. psihologica individuals si psihologica sociala. tatal si copilul pot sa nu locuiasca impreuna. Ca sexualitatea §i reproducerea se gasesc intr-un report invers proportional: “cu cat e mai puternic unul din cele doua elemente. Printre cei mai importanti ar putea fi enumerati: . . .juridica a societatii. Evola in lucrarea “Metafizica sexelor ” concluzionea/a Adrian Pricopi. adoptate in republica in ultimul deceniu. Functia biologica cuprinde doua componente . in conformitate cu care distingem urmatoarele functii: biologica (sexuala si reproductiva). Editura LUMINA LEX. economica. educativa. Factorii amintiti nu actioneaza doar asupra functiilor enumerate. Din perspectiva functionalitatii familiei am putea indica factorii care au puterea de a modifica sau de a favoriza modificarea acestor functii. etica. care . Codul familiei si celelalte acte normative privind familia si copilul. daca la limita inferioara se afla Tnmultirea fara .nivelul general de instruire si educatie. cu rol in realizarea functiilor de socializare si reproducere.diviziunea rolurilor §i autoritatii.dimensiunea familiei. sa nu apartina aceleiasi familii. demografica. din care se vor dezvolta mai apoi formele superioare de organizare politico . familia indeplineste urmatoarele functii: de perpetuare a speciei umane. dar sunt legati prin raporturi de familie juridice. deoarece concubinajul este in afara de lege. pentru ca perturbatiile intr-o functie antreneaza modificari in toate celelalte. cu repercusiuni in principal asupra functiei de solidaritate. responsabile pentru protectia familiei si copilului. 1 al Legii supreme a societatii si a statului -Constitutia: “Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului”. Mitrofan si C. p. § 2.67 In opinia exprimata in acest sens de catre I. Factorii externi sunt exteriori familiei. ce are repercusiuni in principal asupra functiei economice si celei reproductive. de promotorii teoriei patriarhale a originii statului. Filipescu. alin. economica si educativa. Daca in aceasta privinta exista un acord unanim al specialistilor in domeniu. dar actioneaza foarte puternic asupra ei. Functiile familiei Ca orisice institutie.nivelul de dezvoltare economica al societatii. fapt pus in lumina. model ce poate lua forma unei diagrame polare functionale. Acestia pot fi grupati in doua categorii si anume: factori externi si factori interni. cu implicatii majore asupra solidaritatii familiale si socializarii descendentilor. religioasa. Politica. Aderam la parerea sustinuta de catre I. cu zece functii si anume: biologica. de socializare si de solidaritate. in sens sociologic.Pe de alta parte. indeosebi. Dintre cei mai importanti. J. 14. definitie care corespunde intocmai cu cea data in art. Ciuperca. . institutia familiei isi are functiile ei. . desigur.legislatia si politicile sociale. 16. In faza initiala de constituire a familiei aceste functii erau mai numeroase si mai ample decat cele acceptate actual. nu definesc familia. §i aceasta. statul sprijinind si ocrotind numai casatoria si familia. familia find o institutie multifunctionala. Pentru a se putea face o comparatie si o analiza cantitativa. In cazul familiei din afara casatoriei. Analizand raportul dintre aceste doua componente. . ar putea fi enumerati urmatorii: . raporturile care se stabilesc intre concubini. cu implicatii in realizarea socializarii si a solidaritatii. cu impact asupra functiei reproductive. s-a propus un model ideal.structura familiei cu implicatii asupra functiei economice si reproductive. 48.in anumite limite . Casatoria in dreptul romdn. cu atat celalalt e mai slab. cat si intre familie si alte autoritati nationale si locale din stat. Prin urmare.sexualitatea si reproducerea (procrearea). juridica. atunci parerile lor difera cand este vorba de a stabili care sunt aceste functii.66 In legislatia familiala din Republica Moldova intalnim definitia data familiei in art.caracterul totalitar sau democratic al societatii. Factorii interni sunt interiori familiei si pot fi “incriminati” mai usor atunci cind se pune problema disfunctiilor ce pot aparea. nu se exprima si in raporturi de familie juridice.

atat din cadrul familiei. reprezinta o actiune a reprimarii unitatii dintre sex §i sentiment. §i anume. la limita superioara se afla o dragoste sexuala asociata. politica demografica fund esentiala in elaborarea diferitor strategii. dar continua sa exalte si ceea ce distruge viata. in cadrul familiei. fertilitatea poate fi influentata de: varsta sotiei. pe atat de confuz §i greu previzibil in evolutia sa. chiar cu o excludere completa a reproducerii”. deoarece fara perpetuarea speciei umane societatea este de neconceput.nici un fel de dragoste sexuala. In practica. ea se poate concentra mai multor asupra realizarii celorlalte functii. La cele spuse se pot adauga §i motivele de ordin religios. debarasat de orice obligatie. maritala sau de mediere a violentei in familie. starea de sanatate a cuplului. pornografia invadatoare. de potentare a sentimentelor. incearca sa ofere raspunsuri. dezvoltarea sanilor prin diverse tehnici §i metode etc. noutate. §i societatea contemporana apeleaza la acest calcul economic. formata prin uniunea dintre barbat si femeie §i prin Procreare. cre§terea populatiei depinde. ce vizeaza asigurarea de venituri din activitati in cadrul familiei si evitarea de cheltuieli prin acoperirea unor . Atat timp cat reu§e§te acest lucru. Aceasta functie este eel mai strans dependenta de tipul de societate. vinovate . in mare parte. in acest sens. de bucurie §i de incredere in viitor. La baza acestei “explozii” a fenomenului sexualitatii stau fie factori obiectivi (de exemplu. de echilibru moral sj juridic. legate de grija pentru sufletul celor decedati. are la baza faptul ca familia este o realitate biologica. aventura. In ceea ce priveste a doua componenta. nu numai realizarea acestora. durata casatoriei. In ceea ce prive§te legislatia nafionala. de regula. Fuasto Antoni precizeaza cu amaraciune: “toti exalta astazi viata. unele tari promoveaza o politica de stimulare a natalitatii. Vechii inzi considerau obligatorie prezenta copiilor in familie. Copiii constituie. A§a cum copiii reprezinta viitorul natiunii.2003. daca nu ca fundament al constituirii unui cuplu. dupa cum tot astfel este §i nevoia de a avea §i a create copii. de satisfactia/nesatisfactia indivizilor fata de relatia de cuplu. posibilitati. dorinta cuplului de a avea copii. pentru a exista. scoaterea in evidenta a caracteristicilor sexuale. de structura anumitor organisme sociale §i de politica societatii privind natalitatea. iar altele de franare a sporului populatiei. fiindca atata timp cat sexul este vulgarizat. putem evidentia faptul ca in ultimele decenii se acorda o importanta tot mai mare performantelor sexuale. printre care: latura productive. maturizarea sexuala mult mai timpurie a generatiilor moderne. oferindu-ne un tablou pe cat de diversificat.69 Relatia sexelor. s-ar putea mentiona Hotarirea Guvernului Republicii Moldova cu privire la Programul national de asistenta in planificarea sj protejarea sanatatii reproductive pentru anii 1999 . care se practica la diferite parti ale corpului: folosirea cordoanelor stranse ce accentuiaza linia soldurilor. comparativ cu cele anterioare).70 Atrac^ia catre sexul opus este inerenta naturii umane. care se mai numeste de reproducere a populatiei. procrearea a constituit o permanenta in evolutia institutiei familiei. in mod nemijlocit. sciziunea schizofrenica dintre sex §i sentiment. Dar conditiile naturale de dezvoltare a familiei trebuie sa fie privite in stransa legatura cu relatiile sociale. un puternic factor de coeziune. evolutia ei fiind constants in timp. la fel populatiile din Orientul Apropiat sj Indepartat. nivelul de instruire al partenerilor. In caz contrar.. La nivelul cuplului conjugal. filmele sexy. prin mijloace juridice. utilizarea mijloacelor contraceptive etc. fiziologizat. Orgia sexului la care asistam astazi. sex shopurile etc.68 Legat de componenta sexuala. fapt cu valoare generala in trecutul omenirii §i care a imprimat familiei caracterul unei comunitati de cult. de continuitatea §i viabilitatea mariajului. trebuie sa-§i asigure venituri suficiente (eel putin) pentru satisfacerea nevoilor de baza.). Romanii stabileau ca principal obiectiv al casatoriei dobandirea de urma§i. atunci ca interogatie privind necesitatea formarii unei familii. Mi§carea generoasa a terapiilor de familie si multiplicarea strategiilor de asistenta §i consiliere premaritala. sexul nu mai este spirit. cat §i din societate. Aceasta functie asigura reproducerea populatiei. Familia. Societatea traditionala avea ca principal criteriu al optiunii maritale calculul economic. dintre dragostea sacra si dragostea profana…”. de Nivelul ei de dezvoltare social-economica. In aceasta privinta. angajarea profesionala a sotilor. se pune in pericol. Aceasta functie. ceea ce are drept urmare adoptarea unor serii de comportamente. fie factori subiectivi (de exemplu. Sprijinirea §i stimularea cre§terii natalitatii se realizeaza. descoperire sj daruire. functia economica a familiei are mai multe aspecte. grupate in jurul altarului domnesc. de structura economica a societatii. casatoria §i familia sunt astazi cuprinse in analize statistice §i observatii empirice. sperante. Functia economica. Nu ultimul rol il are §i asigurarea continuitatii patrimoniului familial. ci insasj existenta familiei ca institutie sociala.

membrii ei fiind dependenti de veniturile castigate in afara gospodariei. Aici se cade sa mentionam ca. despre care ne vorbesc termenii “copiii strazii”. dobandirii echilibrului emotional. atat in ceea ce priveste productia de bunuri.2000). le revine in primul rand responsabilitatea de a asigura. utilizand o serie de metode si tehnici educative. parintii au rolul de a oferi copilului sansa formarii sale sociale.1997) etc. prin actiuni mai mult sau mai putin organizate si dirijate.precum si climatul educativ in care se exercita influentele educationale. in cultivarea atitudinilor §i simtamintelor religioase etc. fiind recunoscuta curiozitatea vie si setea lor de cunoastere. Integral-formativa. in limita posibilitatilor si a mijloacelor lor fmanciare. oricat vor incerca sa contureze la copiii lor modclc comportamentale pozitive. modul de implicare in viata si activitatea grupala pot fi mult influence de modelele educationale parentale. in acelasi timp. Responsabilitatea elementara a parintilor si a altor persoane care raspund de copil este reflectata destul de explicit in prevederile art.. in ce masura si in ce mod familia asigura sau nu insusirea unei profesii de baza de catre descendenti. o mare importanta o prezinta modelele de conduita oferite de catre parinti . a atitudinilor si sentimentelor estetice. conditii de viata necesare dezvoltarii copilului”. modul de abordare interpersonal. Este important de amintit faptul ca. Functia socializatoare. 2. imbracaminte si adapost.04. Conform acestei definitii. Nivelul de adaptare si integrare este direct dependent de “achzitiile” realizate in cadrul grupului familial de Apartenenta. S-a modificat si componenta privind pregatirea profesionala a descendentilor. Astfel. adaptarii si integrarii sociale a unei persoane. indiferent daca provin din munca in gospodarie sau din activitati desfasurate in afara acesteia Prin trecerea de la familia extinsa la cea nucleara s-au redimensionat componentele functiei economice.1994). Tot in cadrul familiei copiii primesc o ampla informatie in legatura cu utilizarea diferitelor obiecte. Insa nu trebuie ignorat faptul ca parintii exercita influente educationale asupra copiilor lor prin doua modalitati: in mod direct. Aceasta subfunctie se manifests mai ales in fazele de inceput ale ontogenezei. intre care exista frecvente relatii conflictuale sau care manifests atitudini egoiste. preluata din Dictionarul de sociologie coordonat de C. Parintii. inclusiv prin furnizarea asistentei materiale. Consta in formarea si cultivarea gustului cultural-spiritual. in interiorul acesteia. in cazul in care parintii nu dispun de cunostintele sau resursele necesare. in dezvoltarea unor capacitati creatoare. si in mod indirect.necesitati ale membrilor familiei de catre familie insasi. latura financiar-contabila.femeile si copiii.27 al Conventiei cu privire la Drepturile Copilului: “Parintilor si oricaror alte persoane. prin metodele de conduita oferite. Modalitatile de comunicare si posibilitatile intelectuale si afective sunt determinate in mare masura de influentele exercitate de catre parinti. Social-integrativa. Astfel. . precum si prin climatul psihosocial existent in grupul familial. Pe acest fundal al migratiei in masa s-au nascut si s-au intarit mai multe fenomene negative.05. a degradat continuu. starea de fapt in vederea asigurarii materiale a familiilor. Transmiterea ocupa^iilor de la parinti la copii se intalneste din ce in ce mai rar. conceptiilor sau modelelor de comportare specifice unui grup. nu vor putea sa obtina rezultatele scontate. cand copiii primesc raspuns la o intreaga avalansa de intrebari. statul trebuie sa-i ajute pe parinti in exercitarea responsabilitafilor pe care le au. care consta in administrarea unui buget comun de venituri si cheltuieli. cat si in administrarea bugetului de venituri si cheltuieli. desi legislatia s-a imbunatatit treptat. In cadrul functiei de socializare pot fi specificate urmatoarele subfunctii: 1. 4. Pentru indeplinirea eficienta a acestei subfunctii.pe care copiii le preiau prin imitatie si invatare. a spiritului critic in receptarea unor produse artistice. Hotarirea Guvernului cu privire la masurile suplimentare de protectie sociala a familiilor cu copii (15. Hotarirea Guvernului cu privire la protectia sociala a familiilor cu multi copii (22. Criza economica in care a intrat tara noastra alunga sute de mii de parinti si tineri in strainatate in cautare de mijloace de existenta. familia nu mai este o uniune productive autosuficienta. ceea ce a afectat destul de semnificativ familia si in primul rand . In acest sens in Republica Moldova au fost adoptate un sir de acte normative. latura financiara suferind si ea importante modificari. modul de raportare la diferite norme si valori sociale. Socializarea este un proces de transmitere-asimilare a atitudinilor. formandu-se o serie de deprinderi. integrarii sale in via^a sociala. unelte etc. Cultural-formativa. iar pregatirea profesionala in institutiile de invatamint devine din ce in ce mai costisitoare. Zamfir si L Vlasceanu. in vederea formarii. in mare majoritate. 3. printre care: Legea cu privire la protectia sociala a unor categorii de populatie (14. . care au in grija un copil. Psiho-morala. priceperi si chiar aptitudini.03. valorilor. cum ar fi alimente. “traficul de fiinte umane” etc.

echilibrata. printre cei mai importanti numarandu-se: factori anteriori casatoriei si factori posteriori casatoriei. Manifestarea solidaritatii se manifests inca din familiile de origine ale partenerilor. prin concesii §i ajustari reciproce ale vietii de familie. Pentru incheierea casatoriei este necesar acordul de vointa al viitorilor soti. infiere. aprobarea casatoriei de catre parinti. intimitatea. ei nu numai ca nu dispun de timpul necesar realizarii unei scolarizaii firesti dar. obligatiile. In cadrul acestor relatii apar aspecte morale. dar nu organizeaza si controleaza sistematic activitatea in aceasta directie. casatoria devine independents de acest acord de vointa §i urmeaza a fi carmuita in intregime de normele legale. rudenie. Deci.in special . in principiu permanenta. In mod obisnuit familia da na§tere la urmatoarele relatii: A) relatii dintre soti. dar. protecfia si increderea grupului familial. O alta greseala este aceea a ignorarii faptului ca socializarea se manifesto pe tot parcursul vietii individului. ignorandu-se faptul ca el este un subiect care gandeste si actioneaza. care sprijina educarea copiilor si realizeaza o legatura stransa cu scoala pentru a asigura controlul activitatilor din aceasta sfera. Toate persoanele casatorite au drepturi §i obligatii egale in relatiile familiale. Drepturile si obligatiile familiale sunt 121 Legate de titularii lor si nu pot fi cedate persoanelor terte. lucrand in afara familiei. casatoria inseamna situajia juridics. . a relatiilor dintre paiinji si copii si a relatiilor dintre alti membi ai familiei.Functia de socializare a fost afectata si ea de mutatiile lumii contemporane. educati. Astfel. Sistemul scolar a inlocuit. Din perspectiva educationala se pot contura trei tipuri de familii: familii inalt educogene. nationalitate. Factori anteriori casatoriei pot fi: durata convietuirii in concubinaj. prin modul in care ei au fost pregatiti. dincolo de influentele pe care le exercita asupra copiilor lor. Drept factori posteriori casatoriei sunt considerati: acceptarea modelului egalitar. Incheind actul juridic al casatoriei. satisfactia fata de viata sexuala. orientati spre intelegerea celuilalt.mobilitatii sociale. familii satisfacator educogene. In acest context putem aminti faptul ca parintii nu mai pot asigura transmiterea de cunostinte copiilor lor. care intervine constant si direct in procesul propriei sale dezvoltari. armonioasa si functionala numai in cazul. se perfectioneazs in procesul firesc al vietii de familie. in mare masura. Functia de solidaritate familiala a cunoscut o diminuare in timp datorata . religie. parintii fund ei insisi supusi influen^elor socializatoare. Relatiile de familie au un caracter de complexitate pe care nu-1 gasim la alte categorii sociale. concordanta privind existenja si numarul copiilor. caracterizate prin lipsa educatiei familiale si a controlului parental. origine etnica. Solidaritatea este o functie complexa ce antreneaza toate momentele vietii familiale §i pe toti membrii acesteia. indiferent de sex. procesul instructiv-educativ al familiei. opinie. O familie poate fi coeziva. libertatile si interesele legitime ale altor membri ai familiei si ale altor cetateni. limba. concordan^a varstelor si a nivelului de instruire. care devine aplicabila din momentul incheierii actului juridic al casatoriei si care exista pe tot timpul cat dureaza raportul de casatorie. coeziunea. macinata de separarea fizica si afectiva existenta intre membrii familiei. homogamie etnica si religioasa. nu le mai pot satisface nevoia de instruire la standardul exigentelor actuale. a celor casatoriti. La asigurarea solidaritatii conjugate contribuie o serie de factori. Ele desemneaza raporturile juridice care izvorasc din casatorie. mobilitate ce a implicat ruperea locului de munca de eel rezidential. inlocuire -datorata atat unor cauze subiective. parintii sunt mai putin timp impreuna cu copiii. complementaritate in planul aspiratiilor. solidaritatea familiala nu Este un dat. familii slab educogene. securitatea emotionala. se consolideaza in decursul mariajului. care apar odata cu incheierea casatoriei si se contureazd. psihologice. avere §i origine sociala. In alta ordine de idei. cat si obiective. Totodata. sotii dau nastere relatiilor de casatorie in urma carora se intemeiaza familia. Ea asigurs unitatea. de multe ori. apartenenta politica. ea se construie§te. Insa cea mai mare greseala ramane aceea a considerarii copilului ca o fiinta pasiva. Realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor familiale nu trebuie sa lezeze drepturile. odata incheiata. in care solidaritatea se manifests la nivelul tuturor relatiilor familiale si anume: la nivelul relatiilor dintre soti. fiziologice §i economice etc. care asigura copiilor conditii de educatie familiala. rasa. nici nu au constiinta necesitatii actiunilor educative. spre oferirea protectiei si afectivitatii. Functia de solidaritate. Aceasta situatie juridica este determinata de reglementarea legala privind casatoria. socializabila dupa voia fiecaruia. precum si cele asimilate relatiilor de familie. Acest lucru nu a facut decat sa influenteze negativ solidaritatea familiala. Intre cei care formeaza comunitatea de viata si interese.

art. au dreptul la intretinere de La surorile si fratii majori apti de munca.). rezonant tranzitiei familiei de la traditional la modern. care dispun de mijloace suficiente. pasiv si invizibil al familiei. varsta etc. In mod traditional. aceasta obligatie cade si pe umerii buneilor. ca de altfel toate raporturile de familie patrimoniale. si alta in care fratii amplified rivalitatea si accentuiaza conflictualitatea. intelegere §i fericire. In cadrul fratriei cu mai multi membri. Pentru primul copii. Ultimul nascut centreaza de obicei atentia mediului familiei. Daca parintii copilului (unul dintre ei) le refuza acest drept. iar modelul tatalui traditional e acela care asigura educatia propriilor copii de pe pozitia aceluia care are intotdeauna dreptate si ultimul cuvant in orice problema. care trebuie sa creasca intr-un mediu familial. este dominant un puternic sentiment de frustratie. Fratii si surorile minore. Relatiile personale dintre soti cuprind un domeniu foarte vast. intelectuala si spirituals a copilului. odata cu asumarea responsabilitatilor pentru Bunastarea acestora. deseori. Prin urmare. trebuie sa fie exercitate in interesul superior al copiilor. beneficiind de indulgenta si bunavointa parintilor si fratilor mai mari. 65. in conformitate cu care bunurile dobandite de soti in timpul casatoriei sunt supuse regimului proprietatii in devalmasie. care i-au intretinut si educat cand erau minori. Obligatia de intretinere exista si intre copiii §i parintii vitregi. daca ei dispun de mijloace suficiente. in imposibilitatea intretinerii lor de catre parinti. rivalitatea copilului eel mare scade. dobandesc caracter de obligatii juridice Celelalte relatii personale .Astfel. Ulterior. Fn ceea ce priveste relatiile patrimoniale dintre soti. obligatia de a locui impreuna. relatiile pastreaza modelul “frate mai mare-frate mai mic”. se nuanteaza in functie de o serie de factori(sex. autoritatea tutelara ii poate obliga sa-1 respecte”. aceste relatii continua sa persiste printre relatiile familiale. ascultat si respectat. Relatia fraternala poate genera doua tipuri de situatii: una in care fratii dezvolta o afectiune reciproca si o solidaritate durabila. deoarece el nu poate deveni nici “eel mai mare” si nici “eel mai mic”. care pana la aparitia primului frate a fost copii unic. intre copiii majori apti de munca si care dispun de suficiente mijloace si educatorii lor. sunt subordonate finalitatii relatiilor personale si sarcinilor principale ale familiei. Parintii au dreptul si obligatia de ai da copilului. Tocmai de aceea. copilul a fost considerat ca un membru dependent. Totusi. Un rol aparte in cadrul acestor relatii ii revine ansamblului de relatii interpersonale dintre copiii ce apartin aceleiasi familii (relatii fraternale). relatiile fraternale sunt foarte complexe si genereaza situatii uneori neprevizibile.Conceptiile privind relatia parentala au evoluat semnificativ. Aceste drepturi §i obligatii a parintilor fata de copii. alin 1 prevede: ” Bunicii. Odata cu trecerea de la familia extinsa la familia nucleara s-a diminuat esential si relatiile dintre bunei si nepoti. contribuind la formarea unor structuri atitudinal-relationare necesare pentru adaptarea si integrarea in relatiile extrafamiliale. B) relatii intre parinti $$ copii. strategiile educationale utilizate. fratii si surorile copilului au dreptul sa comunice cu acesta. intr-un mod care sa corespunda dezvoltarii capacitatilor acestuia. dupa cum si nepotii apti de munca au obligatia de a-§i intretine buneii inapti de munca. ele sunt carmuite de prevederile legale. intr-o atmosfera de dragoste. de exemplu. Parintii poarta raspunderea pentru dezvoltarea fizica . la nasterea altor frati. raporturile patrimoniale dintre soti. devenind preferatul si. dar se diversifica. iar reactia de rivalitate fata de noul nascut este deosebit de intensa. orientarea si sfaturile corespunzatoare exercitarii drepturilor pe care copiii le au. relatia parentala este foarte importanta. Capitolul al 13-lea al Codului familiei prevede obligatia de intretinere dintre soti si fostii soti. obligatia de fidelitate. Aceste relatii au un rol important in procesul devenirii personalitatii. precum §i metodele fi mijloacele folosite in cre^terea §i educarea copiilor. ca. indatoririle conjugale. C) relatiile dintre alte persoane care fac parte din familie. Modelul mamei traditionale se impune prin perseverenta si rigiditate. . rasfatatul familiei. el reactionand in rol “parental” fata de cei mici. care sunt reglementate de catre normele dreptului familiei. Printre obligatiile personale dintre soti pot fi mentionate urmatoarele: obligatia de sprijin reciproc moral. au un caracter moral.Odata cu incheierea casatoriei intre soti se intemeiaza relatii personale si patrimoniale. relatii care vizeaza modul de relationare cu copiii. Unul din obiectivele educatiei este dezvoltarea respectului pentru parintii copilului. iar modelul tatalui modern este mult mai flexibil si foloseste mult mai putin metode restrictive. care necesita sprijin material. De fapt. O parte din aceste relatii. fiind expres reglementate in Codul familiei. Locul mijlociu in familie este pozitia in care conflictele dintre identificari ating punctul maxim. In imposibilitatea intretinerii copiilor minori de catre parinti. Copilul trebuie privit ca un individ care “isi exercita” in mod activ drepturile. acelea referitoare la stima si ajutor reciproc. ea avind rolul de tampon al divergentelor ce pot aparea intre frati. Modelul mamei moderne este axat mai mult pe dezvoltarea capacitatilor instructiv-formative ale copiilor si mai putin pe constrangere si schematism. Doar in ultimul timp copilul a inceput a fi “vazut”.

§ 3. functiile. reprezentand cdsdtoria intre cativa barbati si cateva femei. morale. structura. §i aceasta din ratiuni de ordin practic. Daca existenta relatiilor sexuale in grup se practica. Criteriul de baza care le separa se refera la practicile sexuale §i maritale dominante. ostilitatii si geloziei intre sotii. de catre cei care o practica. problemele cu care se confrunta ele tin de cresterea rivalitatii. O data depasit. cand omul abia se desprinde din starea animalica. el fiind mai curand un construct teoretic. In plus. dar este condamnata de Biserica in tarile de religie crestina. domina instinctul sexual. O trasatura specifica in casatoria poliandrica este ca barbatii au avut. variatia geografica a cutumelor. ea neavind nici un fel de avantaje in raport cu alte forme maritale. este problema de baza. dar numai barbatii bogati isi permit casatoriile multiple. exista o practica prin care un barbat este obligat sa se casatoreasca cu vaduva fratelui sau decedat (un obicei numit in engleza “levirate”). Cdsdtoria in grup (poliginandria) este cea mai veche forma a familiei. Poliandria reprezintd “forma defamilie”. Monogamia reprezinta forma de casatorie intre un singur bar bat §i o singurd femeie. alternativ. In acord cu aceasta definitie. Cand o sotie decedeaza sau este sterila. Cel mai frecvent ei sunt frati sau asociati in “afaceri”. intrucat este necesar sa se achite un pret al logodnicei. De la promiscuitate la familia moderna Pe primele trepte ale dezvoltarii. inexistenta. uneori chiar si in societatile in care domina monogamia. Evolutia structurilor de tip familial 3. stadiul promiscuitatii. o forma de prestigiu si de profit. o familie poliginica trebuie sa functioneze dupa reguli stricte si clare. Sociologul francez J. Familiile monogame cele mai . pentru a putea supravietui. decat o forma matrimoniala institutionalizata. anterioare casatoriei. in fapt. Poligamia reprezintd un principiu acceptat de unele popoare. ori este pusa serios sub semnul intrebarii. Deoarece un exces al femeilor singure este putin probabil in societatile poliginice. factorilor religiosi si socio-culturali explica existenta unor forme specifice de organizare a vietii familiale. poliandria este destul de rara. Poliginia este considerata. Stoetzel sublinia: “asemanarile intre familiile monogame din diferite societati sunt pur formale. Promiscuitatea se refera la interactiuni sexuale nediscriminatorii. Supravietuirea fiecaruia. in afara cdsdtoriei („ sex in afara regulilor”). putem sustine ideea urmatoare: in istoria formelor de viata familiala.1. apare cea mai veche forma a familiei. In societatile promiscule. Ea serve§te unui dublu scop: sa ofere o femeie mai multor barbati si sa se asigure subzistenta cu ajutorul mai multor sustinatori economici barbati. deoarece continutul. Poliginia reprezintd cdsdtoria unui barbat cu una sau mai multe sotii. Este putin probabil sa fi existat un orice societate o dominanta a acestui tip de uniune (asociere) familiala. Relatiile promiscule ascund adesea relatiile amintind de cele dintr-un grup de alienati.Ea are doua forme . e greu de sustinut un alt beneficiu al poliandriei ca forma de familie. In cazurile clasice. alcdtuitd din ofemeie-mamd. Ea este larg practicata in Africa. de regula. care sa guverneze o diviziune corecta a sarcinilor si o afectiune egal distributive din partea sotului. in acest caz. Daca facem abstractie de aceste doua forme de convietuire in care familia. fiecare dintre soti trebuie sa fie tatal al eel putin unuia dintre copiii femeii. In anumite societati poliginice. Conform cdruia cdsdtoria se poate realiza intre un partener de un sex si mai multi parteneri ai celuilalt sex. copiii ei si doi sau mai multi barbati. care favorizeaza o atitudine sociala pozitiva fata de barbati (ca fiind mai apti sa faca fata conditiilor vitrege de viata) si descurajeaza nasterea fetelor. echitatea poate fi intarita prin restrangerea casatoriei multiple la surorile primei sotii. In mod similar. reprezentand casatoria intre cativa barbati si cateva femei. poligamia. dintre care poligamia si monogamia sunt cele fundamentale. Ea a inregistrat pe diferite trepte ale evolutiei istoriei societatii nuante specifice. poliandria este asociata cu conditiile grele de existenta. totusi casatoria in grup este. pentru ca o femeie sa fie considerata poliandrica. neinfrdnate. ea este inlocuita de una din surorile sale. iar sentimentul geloziei trebuie sa fie sub un control constant.poliandria si poliginia. anumite relatii intre ei. De aceea. situatie mai avantajoasa decat in cazul unuia singur. Aceasta este cunoscuta sub numele de “sororal polygyny” si se refera la un aranjament contractual prin care un barbat se angajeaza sa-§i ia toate nevestele din acelasi grup familial. Aceasta forma de convietuire este foarte raspandita. In afara factorului economic. ori nu exista. Determinarea paternitatii devine o problema. ceea ce i-a determinat pe majoritatea cercetatorilor sa emita ipoteza promiscuitatii. semnificatia lor sociala si culturala sunt diferite”. orice barbat poate fi eligibil pentru contactul sexual cu orice femeie nefiind respectate barierele sau legaturile de sange. dar care permit.

ca o modalitate institutionala ce se bizuie pe solidaritate mutuala elementara. Tendinte si mutatii in familia moderna Daca societatea traditionala era relativ rigida in materie de stabilitate a valorilor familiale. parinti si copii) si dispunand de un sistem de reguli si norme de convietuire care sa perpetueze de la o generatie la alta. familia traditionala actioneaza dincolo de indivizi. scopul sau fiind fericirea ambilor soti si a copiilor lor. ceea ce ii confera o independents proprie. tot mai . familia nucleara isi construieste un nou stil de viata.71 Familia nucleara redusa la soti si copiii lor necasdtoriti (proprii sau adoptivi).cunoscute si care au avut ponderea cea mai importanta de-a lungul timpului sunt . Democraticd. Paternurile educationale sunt mai rigide iar “asteptarile” intregii familii fata de fiecare membru al sau sunt mai uniforme si mai previzibile. p. cat si relatiile dintre parinti si copii. Caracteristica ei functionala este conservatorismul. Familia extinsa include relatii relative si nonrelative intre membrii care locuiesc in acelasi spatiu (camin) si care reprezinta doua-trei generatii reunite si. Un lucru este limpede . pe cat se poate. in primul rand. 25. 3. separarea treptata (uneori rapida) de intreaga ramificatie de rudenie. diminuand perspectiva de “crestere si dezvoltare” a personalitatii sotilor in rolurile masculine si feminine. oferind in loc o mare varietate de alternative. relatiile interpersonale sunt mult mai complicate si presupun un grad de “competenta relationala”. Desi angajeaza conflicte intra si intergenerationale. Bucure§ti. dar ambele survenind cu o frecventa mereu in crestere in lumea contemporana. bazata pe consens. care mai de care mai deosebite si puternic diferentiate. conferindu-i noi roluri si destinatii. Din punct de vedere psihologic. colaterale (fratii). bazat pe flexibilitate si creativitate. 1998.familia extinsa (caracteristica societatii traditionale) si familia nucleara (caracteristica societatii moderne). cu marcata posibilitate de autoconducere si autodezvoltare. doar ca urmare a apartenentei lui la acesta. Prezentul impune si tinde sa Generalizeze variate tipuri de relatii dintre barbati si femeie. Asa se explica de ce cuplul modern este mai expus instabilitatii. protectie si apartenenta ale fiecarui membru. Aceasta nu inseamna ca toate aceste nevoi sunt satisfacute automat pentru fiecare membru al nucleului familial. Crescand in intimitate. Putem alege un stil de viata fara copii sau putem ramane cu copilul. Creativitatea interpersonala in cuplul marital devine o conditie indispensabila a dezvoltarii capacitatii familiei de a face fata stresurilor externe si interne. Editura PRESS “Mihaiela” SRL. In familia extinsa sistemul valorilor etico-religioase si chiar culturale au un grad de inertie si transmisibilitate mai mare. Evenimentele lumii contemporane ne pun in fata unei game orbitoare si stridente de noi optiuni in materie de relatii familiale. comunicationala si actionals. Avind drept scop de baza reproducerea grupului social.2. divortul emotional fiind mult mai frecvent decat divortul legal. precum si a nevoilor de comunicare si dezvoltare a personalitatii. trecutul colectiv si garanteaza viitorul”. uneori. Familia extinsa subordoneaza familia nucleara. Alegerea partenerului in cadrul acestui tip de familie este motivate de afectiunea mutuala si de libertatea optiunii. Propunandu-si pastrarea coeziunii si stabilitatii ea nivelul intregului sistem familial. atunci societatea moderna modifica fundamentul solid al familiei. Atat relatiile dintre soti. Drept urmare. Traind dupa regula circulatiei (istoria se repeta). in special in marile aglomerari urbane. conceptului clasic de “structure a familiei”. se separa. devin din ce in ce mai complexe. de eel putin doua familii nucleare (bunici. devenind spatiul in care cuplurile parentale transmit copiilor “riscul si sansa existentei”. celibatari. Desprinderea familiei conjugate de familia extinsa implica o noua structura de raporturi a acesteia cu exteriorul si. egalitate si complementaritate a rolurilor de sot-sotie. sanatoase) o structura 71 Iolanda Mitrofan. familia nucleara are o posibilitate crescuta de asigurare a suportului emotional. Incursiune in psihosociologia $i psihosexologiafamiliei. “Ele isi asuma. iar cind sentimental iubirii dispare . relativ inalt. de cele mai multe ori. de satisfacere a nevoilor de securitate. defavorizeaza adesea evolutia si calitatea relatiilor intime. renuntand mai degraba la sot(ie).societatea contemporana favorizeaza declinul familiei nucleare. adesea. Cristian Ciuperca. fiind formata. obiceiurilor si stilului familial dominant. acest tip de familie ridica bariere psihologice de netrecut in calea destramarii nucleelor familiale sau tendintelor centrifuge ale acestora. familia extinsa confera membrilor sai un sentiment de apartenenta si securitate. la un moment dat. caracterizat prin concentrarea afectiva. cu familia de origine. a stilului de viata conjugal. divortati. “pe linga cineva” sau “printre relatiile cuiva”. precum si de o participare crescdndd a copiilor. pastrarea traditiilor. In conditiile vietii moderne. Cuplul modern este profund marcat de libertatea alegerii si de exercitarea dreptului la autodezvoltare. teoretizat si operationalizat in literatura de specialitate. este (in variantele ei armonioase. putem trai “impreuna cu cineva”. vaduvi. Putem fi casatoriti. cuplul isi pierde ratiunea de a fi si.

complexe de inferioritate etc. Totusi. datorita faptului ca celibatarul acorda o importanta deosebita varietatii si schimbarilor. In societatea moderna. este maximalizata func^ia economica §i minimalizata functia de solidaritate. §ansele de a deveni celibatar dupa 35 de ani sunt mai mari. in parte impusa. ceea ce ii face sa extinda pe durata a cat mai multor ani posibili absenta unui copii in familie. in parte dorita. ele sunt mai mari decat pentru cele fara studii. O explicate a acestui fapt o ofera F. caracterizandu-se prin deficit de structure. accentul pus pe realizarea profesionala. cauze de ordin psiho-relational (lipsa unor aptitudini pentru parteneriat. la particularitatile si disfunctiile acestora. infantilism genital etc. indicand doar unele elemente specifice fiecareia. un model spre cate se orienteaza o parte semnificativa a populatiei tinere. unele tipuri constitutive ale familiei. intre anii 1970 . Functia de socializare lipseste. printre acestea numarandu-se: independenta economica §i libertatea personala. stari depresive. cuplurile fara descendenti erau putin frecvente §i. Cauzele extinderii fenomenului de celibat sunt atat de natura obiectiva.. Celibatul reprezinta un model de menaj in care individualitatea se afirmd in deplind libertate.A.3 milioane. deci aceasta functie nu se poate manifesta. dificultatile economice cu care indivizii sunt confruntati in societate: somaj. data fiind absenta descendentilor. care traiau singure. Vom incerca in continuare sa prezentam. Acest nou concept se refera la noile tipuri de familii (tot mai frecvente in ultimii ani in lume).). In societatea traditionala. Restructurate. cat si subiectiva. crescand de la 1. Cuplul fara descendenti reprezinta o forma a restructurdrii familiei. Acum parintii traiesc mai mult pentru ei §i mai putin pentru realizarea in viata a copiilor lor. precum §i aparitia unui sir de responsabilitati parentale fa^a de ace§tia. In al doilea rand. in timp ce femeile intelectuale evita casatoria. apreciata ca functie fundamentals a cuplurilor. lipsa unci slujbe stabile. insa ele trebuie analizate diferentiat.5 milioane la 4. aproape s-a triplat. in linii generale. familia fara copii maximalizeaza functia economica §i sexuala. lipsa de curaj §i asumarea responsabilitatilor familiale §i parentale. sentimentul de culpabilitate fata de sine si fata de societate. care marcheaza mutatia de la “familia axata pe copii” la “familia axata pe adulti”. cum ar fi: sentimentul de frustrare in raport cu colegii. Printre motivele ce determina aceasta mutatie a familiei pot fi specificate: dorinta partenerilor de a fi independenti in rela^ia lor fata de copii. deoarece se tern de pierderea unei parti din “puterea” lor in cadrul cuplului. cauze de ordin material (constrangeri economice. ceea ce poate antrena dezechilibre demografice pe termen lung. se pare ca multe femei au renuntat si la maternitate. psihotraume. in S. De exemplu. La prima vedere. mai ales in S. emanciparea femeii . In acela§i timp. Franta etc. Apoi nu realizeaza functia de socializare. aparitia carora ar restrange sfera activitatilor. supusa sotului §i societatii.1978 numarul persoanelor in varsta de la 14-34 ani. Aceste sanse sant mai scazute pentru barbatii cu studii superioare decat pentru muncitori. in mod obi§nuit. Printre cauzele de natura obiectiva ar putea fi: cauze de ordin sexual (impotenta sexuala. se diminueaza nuptialitatea §i natalitatea. Cuplurile fara descendenti comporta o serie de particularitati. proliferarea familiilor fara copii este o alternative. datorate conflictelor conjugate grave din familia de origine etc. dar recasatorirea femeii divortate ramane mai putin frecventa decat cea a barbatilor. fie al dezaprobarii. o serie de avantaje fac preferabil celibatul. Singly.A. sentiment ce se aecentuiaza odata cu inaintarea in varsta. lipsa locuintei etc. Deci.renuntand la pozitia de gospodina casnica. Germania. Printre cauzele de ordin subiectiv ar putea fi: existenta unor imagini deformate asupra familiei §i a sarcinilor ei. statistic procentul acestor familii variind intre 10 . Consecintele celibatului sunt multiple sj complexe.U. deoarece aceasta le ingreuiaza continuarea carierei profesionale. cuplurile fara descendenti au depasjt stadiul dezaprobarii deoarece s-a schimbat insasi filosofia asupra rolului copilului in cadrul vietii de familie. care considers ca barbatii evita femeile prea instruite.U. erau fie obiectul compatimirii.insistent i se asociaza conceptul de “restructurare a familiei”. Ele nu satisfac sarcini semnificative ale familiei. . Barbatii divortati sunt in mai mare masura dispusj sa-sj transforme celibatul intr-o casatorie.). El a crescut foarte mult in ultima vreme. In primul rand. Astfel. Comparativ cu familia nucleara. sentimentul izolarii si abandonului. pe cand pentru femeile care au o diploma. venituri foarte mici etc. Ponderea cea mai ridicata a familiilor fara copii este intalnita la cuplurile urbane §i la care sotia urmeaza o cariera profesionala. pentru ca acest model de menaj se caracterizeaza prin lipsa urmasilor. cuplurile fara descendenti nu asigura reproducerea biologica. celibatul se confunda cu o serie de probleme de ordin psihologic sj social.). A§a a ajuns sa se impuna stilul de viata fara copii.20%. cunoscutii sau rudele care i§i au familiile lor. Femeile raman singure in numar mult mai mare §i pe perioade mai indelungate. varietatea §i schimbarea.

fie in urma decesului unui parinte. datorita generalizarii familiei nucleare (formata din ambii parinti §i copii). De exemplu. complicatiile legale. aceste particularitati vizand in special redimensionarea functiilor pe care ar trebui sa le indeplineasca. inflacarate si pasionale. Multi tineri se angajeaza in coabitare dupa ce au consumat un numar relativ restrans de intalniri sau contacte interpersonale. comparativ cu Cuplurile de indragosti^i care nu coabiteaza. constand in asigurarea sarcinilor domestice. investirea emotionala inegala poate antrena unele tensiuni §i “raniri” narcisice pentru partenerul ce a investit mai multe emotii in aceasta relatie. ce se manifesta o importanta perioada de timp §i deseori are urmari nefaste mai ales asupra femeii. functia sexuala si cea reproductive sunt minimalizate. Nu se deosebeste foarte mult de familia nucleara. De-a lungul timpului au existat mai multe conceptii privind functionalitatea acestui tip de familie. Preferinta pentru concubinaj a devenit atat de frecventa. bazata pe familia extinsa. Pe de alta parte. de cele mai multe ori. In acela§i timp. Uneori. rezultat din asocierea resurselor economice. o posibilitate crescuta de realizare a compatibilitatii si o familiarizare cu modurile diverse in care partenerii reactioneaza intr-o varietate de situajii. perpetuarea rolului traditional al femeii. care se vede in ipostaza unei vieti lipsite de griji. De aceea. Familiile monoparentale se refera la menajele formate dintr-un singur pdrinte si copiii acestuia. Dar nu pot fi ignorate frustarile si neimplinirile generate de lipsa copiilor ( lipsa care. printre care: limitarea prematura a experientei “intalnirilor”. fie de la constientizarea faptului ca uniunea libera este un mod mai economic. Functia economics este poate elementul eel mai . la o restrangere semnificativa a satisfacerii nevoilor proprii etc. coabitarea juvenila poate fi in beneficiul barbatului §i mai putin al femeii. fie de la dorinta unei relatii intime emotionale nesubordonate vreunui contract legal. un mod de a trdi impreuna al cuplurilor heterosexuale. o mai mare autodeschidere si sentimente mai intense de intimitate. daca in trecut se considera ca familiile cu casatorii nereusite trebuie sa ramana impreuna de dragul copiilor. mai placut si mai confortabil de a trai impreuna. ceea ce limiteaza pentru ei posibilitatea de a intalni persoana cea mai potrivita. deoarece realizeaza majoritatea functiilor si se confrunta cu aceleasi probleme cu care se confrunta cuplurile casatorite. din care fac parte doi parinti. in acelasi timp. dezinteresul fata de functia reproductive. voit sau nu. angajand implicarea afectiva plenara. Popularitatea unei astfel de relatii are la baza o multitudine de cauze ce pleaca. ceea ce poate conduce consecutiv la unele dificultati in continuarea invataturii si formarea pentru viitoarea profesie. a adoppei realizate de catre o persoana singurd sau a cresterii copiilor in afara casatoriei. aceasta “formula” evitand bruiajele §i parazitarile. decat una bantuita de certuri si probleme. ca este mai indicata pentru copil o familie monoparentala. dezvoltarea deprinderilor interpersonale si increderea in construirea unor relatii stranse. in esenta. totusi. in loc sa-i supuna unui permanent conflict in familie. atat de caracteristice intalnirilor conventionale §i curtoaziei. un nivel de trai mai ridicat. parintele ramas cu copiii nu mai poate realiza la un nivel optim functiile pe care societatea le atribuie institutiei familiale. este ulterior regretata). societatea traditionala. Care ar fi. Cercetarile recente au demonstrat ca familia clasica. La acestea se adauga si satisfacerea trebuintelor sexuale la un nivel superior. in prezent multi cred ca este mai bine pentru copii daca parintii se despart. Majoritatea psiho-sociologilor conchid. negand aspectul institutional al relatiei §i exaltandu-1 pe eel al libertatii si plenaritatii de manifestare. dezaproba monoparentalitatea §i incuraja tendintele de stigmatizare §i etichetare fata de cei ce alegeau. acest “stil de viata”. avantajele ce au dus la angajarea frecventa a tinerilor in acest mod de convetuire? Majoritatea speciali§tilor insista asupra urmatoarelor avantaje: o satisfactie sexuala crescuta. in afara institutiei casatoriei. Optiunea pentru concubinaj incearca sa satisfaca prin conjugare nevoia de dependents §i identificare cu cea de autonomic. Cu alte cuvinte. a fost inlocuita conceptia potrivit careia este dezavantajos pentru copii sa fie crescuti doar de mama sau doar de tati. schimbandu-se sj viziunea asupra acestui tip de menaj. Astfel.maximalizarea acestor functii ofera deplina satisfactie cuplului. Familia monoparentala prezinta o serie de particularitati fata de tipul clasic complet de familie. sunt factori care impiedica manifestarea si exercitarea lor. care sunt posibile in coabitare mai mult decat in orice relatie amoroasa. pe masura satisfactiei mutuale si a nevoilor autentice de a fi impreuna. concubinajul implica §i un §ir de dezavantaje semnificative. incat a zdruncinat destul de semnificativ atitudinile sociale steriotipe care nu acceptau acest mod de convetuire. deoarece separarea fizica dintre soti si greutatea parintelui ramas cu copiii in a-si gasi un partener care sa-i accepte situatia data. nu este atat de importanta pentru cresterea copiilor pe cat s-a crezut pina acum. menaje ce pot apare fie in urma divortului sau abandonului familial. Concubinajul (uniunea libera) reprezintd un model de asociere. s-a putut realiza mai u§or ruptura fa^a de comunitate. Cu alte cuvinte. o mai mare posibilitate de a se intelege pe ei insisj. mentalitajile fund acelea ce au sustinut diversele pareri contradictorii. in societatea moderna.

daca aceasta este in interesul fiecaruia si al cuplului ca intreg. complexe si dificile. de studiu. deseori.parintii nu mai asigura transmiterea de cunostinte specializate copiilor lor. se schimba manierele in relatiile cu copiii. o idee si o asteptare realista. poate decide singura intr-o lume care o obliga sa adopte anumite comportamente. tatisinguri nu isi fac imediat planuri de recasatorire pentru viitorul apropiat. se aseamana cu familia nucleara prin oficializare si structura. cum ar fi urmatoarele: . Ei dispun de o mai mare libertate financiara decat mamele singure. procesul instructiv-educativ al familiei. Principalele probleme cu care se confrunta mamele singure ar fi: ele se pot astepta la experienta dificultatilor financiare. din perspectiva functionalitatii si viabilitatii. persoana are o libertate pe care altfel nu o avea. Cu toate acestea. Ea se suprapune peste valorile si stilul de viata al concubinajului. costul ridicat al vietii antrenand eforturi deosebite din partea parintelui ramas cu copiii. in care partenerii au mai fast casdtoriti si au descendenti Din mariajele anterioare. Pe de alta parte. nu numai ca nu dispun de timpul necesar realizarii procesului instructiveducativ. iar legalitatea si institutionalitatea il apara de stigmatele si etichetarile ce-1 pot inconjura. Constientizarea acestui stil de viata poate avea efecte benefice asupra indivizilor. Prin acest tip de casatorie. provocandu-1 in felul acesta si pe celalalt sa se schimbe. iar in multe cazuri mama isi imparte rolul parental cu Primul nascut. Problemele familiei comasate fin de specificul relatiei din sistemul familiei structurate dupa recasatorire. este de la sine inteles ca familia comasata se confrunta cu o multitudine de probleme. ea ridica multe “capcane psihologice” legate atat de socializarea copiilor. in acelasi timp. In ceea ce priveste viata personala. Insa nu trebuie ignorat faptul ca si familiile complete se implica din ce in ce mai putin in procesul de socializare. . la acestia adaugandu-se. O situatie aparte implica functia de socializare. Problema poate fi special dificila pentru baietii care au o atitudine inalt posesiva si protectiva fata de mama lor divortata §i recasatorita. . cei mai multi dintre barbatii. care este nevoit sa-si dezvolte maturitatea in devans. dar de multe ori nici nu au constiinta necesitatii actiunilor educative. dupa terminarea divortului.copilul se confrunta cu situatia de “a-si imparti “afectiv parintele cu noul sot al acestuia. nu le mai pot satisface nevoia de instruire la standardele exigentelor actuale. caruia ii suntem supusi inevitabil cu totii. poate schimba ceea ce crede de cuviinta. descendenti comuni. Casatoria deschisd este un model de convietuire aflat intre concubinaj si familia nucleara. In general. daca plecam de la faptul ca aceasta forma de casatorie reduce stresul cotidian. evitand activitatile sociale care implica prezenta unor cupluri casatorite. De asemenea. pentru copii recasatorirea parintelui creeaza cateva probleme reale. datorita faptului ca isi asuma sarcini nespecifice rolului ei de femeie. copiii. Putine dintre mamele divortate incredinteaza custodia copiilor tatalui. fiind discreti in comportamentul lor. In aceste conditii. de riscul repetarii anumitor erori din mariajele anterioare si de relatiile cu exconsortii. poate visa ca viitorul ii va aduce partenerul dorit in locul celui care se plafoneaza in cotidian. condusa de tati. se implica. cuplul conjugal redevine cuplu. Totusi. in ultimii ani ea a devenit mult mai frecventa si procesul este in ascensiune. Participarea lor la evenimentele sportive e mai redusa. Adeseori. dar.vizibil care influenteaza viata familiilor monoparentale. in mare masura. inlocuire datorata atat unor cauze obiective cat si subiective . Casatoria deschisa face loc posibilitatii de schimbare a partenerului. constituie o minoritate in cadrul acestui tip de familie. Schimband principiile unei casatorii traditionale clasice. §i aceasta din cauza ca sistemul scolar inlocuieste. barbatii tati-singuri dispun de o educatie mai completa decat femeile in aceasta situatie. mai ales legat de atitudinile si relatiile acestora cu parintii naturali.copilul se poate teme de o modificare a regulilor in noua familie. ceea ce voaleaza barierele dintre adult si copil. cat si de solidaritatea conjugala §i filiala. Familia monoparentala. deseori devenind un suport economic pentru aceste familii. ele nu pot obtine performante in indeplinirea sarcinilor de la serviciu. Cuplul reconstituit reuneste astfel copii din mai multe uniuni familiale. mai putin in sarcinile domestice. Datorita implicarii lor emotionale in raportul cu copiii. ceea ce este . Lipsa unui parinte are repercusiuni negative. dar creste implicatia in activitati politice. deseori nefiind pregatit s-o faca. casatoria deschisa ridica si unele semne de intrebare privind sensul fidelitatii mutuale si al nivelurilor de acceptare a evenimentelor infidelitatii comise in numele “progresului” ambilor parteneri. Majoritatea parintilor singuri sunt femei. apare un “declin” al experientei lor in activitatile sociale. plecand de la lipsa afectiunii si ajungand la realizarea unei socialized si integrari firesti a viitorilor adolescenti. care ii cer eforturi suplimentare. parintii vitregi au un comportament neadecvat fata de copiii vitregi. Familiile reconstituite sau comasate reprezinta modele de convietuire. iar ca urmare mai putin este afectat rolul lor de baza. de obicei.

Mai mult decat atat. Cu alte cuvinte. cat si puncte distincte. daca se simte atras sau iubeste parintele vitreg. transformindu-i pe parteneri. din diferite motive: se teme ca nu va fi acceptat de copilul partenerului de viata. comportamentul copilului. in cazul familiei reconstituite. in doua fiinte ce-si descstuseazs mutual o perpetua criza de identitate.au in esenta un punct comun: nici una nu indeplineste toate functiile atribuite In mod clasic institutiei familiei. asemanator sau diferit. insa. fie acelea in care unul dintre parteneri are descendenti din mariajele anterioare.copilul se poate invinovati. ele accentuiaza functia de solidaritate. fie configuratiile alcatuite din doi parteneri divortati sau vaduvi. nu are timp necesar socializarii. o pierdere si o indepsrtare de sine. familiile reconstituite. Astfel.desi foarte diferite . indiferent de cauzele care le-au generat. Din perspectiva functionala. ostilitati si cereri nenaturale. statistic putine fiind cazurile in care familiile reconstituite nu au probleme materiale. Solidaritatea ii uneste. familia restructurata se caracterizeaza printr-o functionalitate controversata. In general. . care apare mai apropiata de cea caracteristica familiei nucleare. .in timp . toate configuratiile . cand banii sunt insuficienti. de nevoia de dragoste §i solidaritate. modul de disciplinare pentru comportamente.. exalta competitii. Un lucru inss este cert: proliferarea familiei restructurate justifica utilitatea acesteia. din perspectiva indeplinirii functiilor. Familiile reorganizate sunt mai dinamice si. cei doi factori nu actioneaza conjugat. Experiment* neofamiliale §i “simulacre” ale familiei actuate Reasezarea si modificarea rolurilor bsrbatilor si femeilor In conjuncturile sociale psihosociopatogene conduc la interactiuni modificate intre sexe care reflects distorsiuni ale asteptarilor mutuale. familia reorganizata isi poate pune problema propriilor descendenti mult mai usor. ar fi ramas singuri. contribuind la structurarea noului sistem familial si chiar la fericirea noii c&satorii. iar familiile reconstituite ce isi au temeiul doar pe ratiuni economice vor neglija latura afectiva. Desi obstacolele relatiei parinte-copil vitreg sunt reale. care au la baza componente afectiv-emotionale vor fi nevoite sa faca fata cu greu dificultatilor economice la care vor fi supuse. . nu vrea sa intervina peste modul de socializare al partenerului. mai ales in conditiile in care partenerii nu au copii din mariajele anterioare sau atunci cand unul dintre ei se afla la prima casatorie. Doar o pasiune puternica pentru partener si/sau o protectie materials §i afectiva ar putea justifica unirea a doua configuratii monoparentale. cele doua tipuri de familii au atat puncte comune. eel Putin in prima parte a existentei lor.copilul poate resimti din partea parintelui vitreg. in caz contrar. E greu de spus daca aceasta situatie induce efecte pozitive sau negative. daca avem in vedere functia de socializare. De cele mai multe ori socializarea nu se deosebeste prea mult de aceea intalnita in cazul monoparentalitatii. In consecinta. De aceea. ii face sa treaca impreuna peste greutati le in fata carora. In ceea ce priveste functia reproductiva. privand necesitatile propriului copii. fiecare parte tinde sa-i acorde mai multa atentie propriului copii. sunt mult mai frecvente decat cele reconstituite. familia restructurata nu este o familie normala. pina la acea varsta. conflicte. in general. Dupa cum am incercat sa evidentiem cu ajutorul descrierilor facute. Astfel.copilul trebuie sa renunte la visul sau de a-si revedea parintii impreuna. societatea care a determinat modificarea familiei nucleare. moduri de a face si gandi cu care s-a deprins sau care erau tolerate de parintele natural. fiecare configuratie tinde sa maximalizeze unele functii si sa minimalizeze altele sau chiar sa le ignore. din punct de vedere statistic. din colaboratori complementari. falsificate. De cele mai multe ori insa. ceea ce . Ele sunt identice . deoarece s-ar simti simultan neloial fata de parintele necustodial (care poate fi in postura de vizitator de drept).va duce la tensiuni.3. bantuite de greutati socioeconomice. Printre posibilile explicatii ale aparitiei familiei reconstituite ar fi acelea legate de “nevoia de celalalt”. Familiile reorganizate se aseamana cu cele reconstituite. decat familiile reconstituite. Studiile facute asupra acestor familii au aratat ca. nu are argumente cu ajutorul carora sa sustins contrariul si sa condamne nefunctionalitatea sau anormalitatea familiei restructurate. fie acelea in care doar un partener a mai cunoscut experienta unei relatii legal constituite. insa acopera o arie mai intinsa de configuratii. peste conduita si sistemul sau de valori care au ghidat. latura economica este foarte mult afectata. 3. Se numeste familie reorganizata. si aceasta nu-i u§or de facut. fara copii.. ceea ce inseamna ca acest tip de familie raspunde eel mai bine actualei relatii sociale. Elementele divirgente apar in cadrul functiei economice. mai ales daca acesta i§i valorizeaza excesiv de mult parintele pierdut. multi dintre acestia reusesc sa ajunga la un mod de viata satisiacator. putini oameni ar accepta sa satisfaca doleantele copilului vitreg. frustrari.. cea de solidaritate si cea sexuala. el poate avea tendinta sa-si creasca ostilitatea fata de parintele vitreg. La fel de dificil ar fi sa afirmsm ca.

grupuri de persoane mai in varsta care se aduna pentru a imparti cheltuielile ( si uneori relatiile . comune. distractiile . banii . cat si ca parinte. uneori cu consecinte psihopatogene pentru Intreg sistemul familiei. in pseudocssnicie nu poate fi vorba de afectiune mutuala.mai mult tu. Dacs in tipurile de disfunctii ale structurilor prezentate anterior sentimentul iubirii persista in forme contorsionate. in ciuda modificarilor si alterdrilor de esentd. §i chiar dacs in intentii interventiile psrintilor-bunici sunt pozitive. atat ca sot. Semicasnicia este un experiment neofamilial.sexuale ). §i daca eel mai frecvent persoanele implicate in asemenea formule de viata nu prezints o patologie individuals semnificativa. El poate fi angajat simultan intr-o relatie adulterina.dependente). ele pot greva buna functionalitate a noii familii nucleare si dezvoltarea armonioass a copiilor acestora. intr-o lume in care pierderea si cautarea identitatii de sine bantuie si ravaseste fiinta. este impiedicat practic In autodezvoltarea sa ca unitate independents. prejudiciind atat personalitstile consortilor §i ale copiilor lor. Asa de exemplu. Un alt motiv care mentine cssatoria aparenta il constituie aparenta copiilor. unul dintre soti este implicat partial in viata familiala.parental conduce la o deteriorare treptats a relatiei conjugate.formula „ casa si copiii impreuna . relatiile lor. casatorii in serie. aparenta a rolului conjugal-parental. O serie de variante ale semicasniciei pot fi urmatoarele: . imature. grupari tribale in anumite minoritati etnice si multe altele. Aceasta influenteazs asupra gradului de maturizare si responsabilizare in adoptarea adecvata a rolului parental-conjugal si alimenteazs frustratii. avdnd ca scop prelungirea casatoriei din punct de vedere legal. Adoptarea si exercitarea incomplets a rolului conjugal . de obicei economice si sociale. Alcoolizmul si gelozia in contextul infidelitatii. tutelat de cuplul de parinti ( socri ). Elementul prin care se justifies mentinerea oficiala a casatoriei. experimenteazs sau sunt in cautarea unor noi stiluri de viata. O alta variants a casatoriei cu roluri maritale incomplet exercitate o constituie situatia unor cupluri ( imatur . Unele simulacre ale familiei. Cuplul-copil. Exista casatorii pe baza de contract. dramatice.vetile paralele” constitute forma de manifestare cea mai grava a psiho-sociopatologiei maritale si consta in adoptarea si exercitarea falsa. evitand sau abuzand de partenerul conjugal. il constituie problema locuintei si a investitiilor materiale comune. ca unitate de decizie si actiune separats. copiii . Astfel de casstorii aparente sunt de obicei realizate sub influenta sau hotararea unor terti ( psrinti). neglijand insa total suportul emotional necesar copiilor) sau poate participa la exercitarea in comun al menajului. forme distorsionate de convietuire vor fi urmarite in continuare. Implicatiile educationale privind prevenire”a si impiedicarea unor astfel de erori sunt deosebite. coexists ca niciodata pins acum. inclusiv cele conjugale. intre confuzie si csutare de sens. pe baza unor intelegeri cu caracter material. . multi oameni dezamagiti sau doar incercati de viats. In cadrul acestor variante si ale altora posibile se contureaza diverse structuri de cuplu disfunctional.mai ales tu. conflicte. care determina in anumite situatii optiunea unor indivizi de oficializare a casatoriei.adult” deja cristalizat. conglomerate de familii si o varietate de structuri intime.formula „ sexul impreuna. lipsurile financiare si dezordinea in programul de viata sunt frecvent asociate. la o ssrscie si degradare a esentei sale de relatii bio-psiho-sociale. care sunt inlocuite sub aspectul exercitarii rolului parental si uneori casnico-menager si administrativ . casa si copiii . exercitand asupra celor din jur ( in special tineri ) influence nocive si .Osciland intre teama de singuratate si nevoia de asociere. Pseudocasnicia sau . efectuate intr-o perioada initials. conflicte acute. situatii care persista totusi in conditiile societatii contemporane. precum si pastrarea aparenta a unor statute oficiale si de varsta avantajate de formula casatoriei. isi poate exercita partial functiile parentale (asigura suport financiar.. ci doar de un sistem de interese reciproce. cat si finalitstile sociale ale familiei in general. Cuplul tanar devene in acest caz un „cuplu copil” al unui „cuplu .formula „ sexul partial impreuna. distractiile partial impreuna. sunt profund marcate psiho-socio-patologic.organizatoric de catre bunici ( parinti -socri). Aceasta formula de casatorie se intalneste frecvent in cuplurile cu relatii intensiv-conflictuale cronice si consts in adoptarea si exercitarea incomplete a rolurilor maritale de catre unul sau ambii soti. adoptand roluri simultane de autonomic intra si extraconjugala. rivalitati si violente cu impact negativ in socializarea copiilor si adesea in starea de sanatate psihica a tuturor. . care pericliteazd in fond continuitatea acesteia prin degradarea semnificativa a complexului interrelational marital. casa numai tu. cand partinerii pretind ca „ s-au iubit si s-au inteles”. dar nu si la luarea deciziilor financiare etc. sexul separat”.mai ales eu”.separat”. Natiunile avansate din punct de vedere tehnic sunt brazdate astazi de o uimitoare gama de tipuri de familie: casatorii homosexuale.

majoritatea practicand contactele sexuale impersonale. poate fi inclusa in grup si o persoana fara partener (de obicei-o femeie). Dar ea este. durabil. pe care il cauta unele cupluri moderne. exista riscul ca ace§ti copii cu mame lesbiene sa fie traumatizati sau stigmatizati de societate sau de colegii §i prietenii lor. Totusi. unele tari europene (Olanda) tolereaza homosexualitatea si chiar au legalizat mariajul homosexual. morale si religioase perimate. insamantare artificiala de la un donator necunoscut. in mod ocazional. o sursa de grave dificultati. Atitudinile sociale fata de homosexualitate sunt diverse. tinde ss-si circumscrie in prezent o noua subcultura comunitara. Acest nou sistem de convetuire comunitara. devenind ei insisi homosexuali.in limba engleza oscilant. suportul legal al coabitarii sau “casatoriei” §i limitarile procreative tind sa fie pe termen scurt si nonmonogame. pretinzand ca “nu exista parinte bun” in conditiile in care intreaga lui gandire este reflexul familiei monogame in care el traieste. Cu toate acestea. Multe ora§e mari ale lumii ofera o serie de facilitati homosexualilor in a se intalni si trai impreuna. nu mai putin. In contextul prefacerilor sociale mai largi din ultimele decenii. la care aspira fiecare persoana. Grupul minoritar al homosexualilor. cu consecinte importante privind constituirea atitudinilor antifamiliale. apreciindu-se ca lesbianismul §i maternitatea sunt notiuni care nu neaparat se exclud reciproc. ritmat) desemneaza un schimb voluntar si temporar intre perechi. In special asa-numitele “comunitati deschise” oricarui nou-venit nu sunt de natura sa satisfaca nevoia de confort afectiv. Cand o pereehe de homosexuali se hotara§te sa coabiteze. intrucat “schimbarile” raman superficiale sau limitate la “flame emotionale” ce se sting la fel de repede cum s-au aprins.”zone”. raliindu-se la atitudinile altor . . relatiile lor.72 In ceea ce priveste implicatiile fidelitatii conjugale impuse si a coeziunii celulei familiale in dezvoltarea armonioasa a copiilor. fie prin aderarea la principii educative. doua schimbsri de atitudine si comportament care au generat doua “miscari” cu implicatii socio-politice. cu o diversitate de partineri. Dupa anii 60 . plecand de la ideea cs mariajul monogam induce de la bun inceput “o castrare psihologics sj sexuala a sotilor” prin respectarea fidelitstii. noul stil de viata familiala nu previne intotdeauna imixtiunea subversiva a geloziei in raporturile sexuale. persiflate de adeptii grupurilor comunitare. multi dintre ei avind copii in acel mariaj. si nici problemele relative la repartitia sarcinilor. in special barbati. Astfel comunitatea homosexualilor se concentreaza adesea in jurul barurilor. adeseori tribunalele au avut o atitudine discriminativa in ceea ce priveste acordarea custodiei copiilor acestor categorii de mame. Aceasta situatie naste o serie de probleme cu privire la evolutia §i maturizarea psihologica a copilului. Femeile lesbiene pot deveni mame prin diverse modalitati: adoptie.contribuid astfel la discreditarea institutiei casatoriei. “tinerii furiosi” isi cauta o noua mistica . normele religioase si socioculturale. in tarile latino-americane etc. caldura si atentie. ca o replica §i o formula de protest la adresa “restrictiilor intru fidelitate si ipocriziei din familia strict monogama”. “Schimbul” se produce intre doua persoane sau mai multe cupluri si. ele sunt. cluburilor. care cultiva anonimatul si superficialitatea. de asemenea. Comunitatile si “mariajele” de homosexuali. Dar. in scop sexual.70. dar de cele mai multe ori descurajante si dezaprobatoare in directs legatura. fie De teama opiniei publice. iar copiii lor ar putea de asemenea fi supusi molestarilor. Aceste familii ofera modele comportamentele pseudomaritale. contact sexual in timpul unei casatorii sau relatie heterosexuals doar in scop procreativ. pe cat pretinde sau doreste sa rezolve. combinatiile “schimburilor” sexuale au loc cu consimtamantul deplin al tuturor partilor implicate.). Pornind de la premisa ca mamele lesbiene ar fi instabile din punct de vedere emotional. Dupa ami 80 s-a conturat o tendinta de corectare a acestei viziuni. aceasta “neoformatie” familiala spera sa satisfaca nevoia de comunicare. credintele. Ironiile. lezati in dezvoltarea lor emotionala si sexuala. Notiunea homosexual desemneazs preferinta pentru persoane de acelasi sex. Si oricat de entuzia§ti ar fi adeptii grupurilor comunitare. in care aceasta orientare a sexualitatii a fost dintotdeauna acceptata (de exemplu in Filipine. Swingers (swinging . Intr-o viata moderna. oricum. rejectia sunt principalele comportamente si atitudini sociale la care ei vor fi expu§i. Spre deosebire de heterosexuali. ridica tot atatea probleme. sunt: “miscarea feminists” §i “miscarea pentru aprobarea si recunoasterea drepturilor populatiei minoritare homosexuale”. O minoritate de homosexuali traie§te in “mariaje heterosexuale” pentru o anumita perioada. Grupul comunitar sexual. tachinarile. criticile. Adeptii grupurilor comunitare familiale isi confera astfel iluzia unei pretinse libertsti individuate si autenticitati.cea a “comunitatii sexuale in grup”. homosexualii (in special barbati) sunt mai putin orientati spre “cuplu”. bailor publice si teatrelor special destinate acestora.

au varste diverse. traditionalitatea are ca atribute esentiale. Sentimentul de insecuritate pe care l-ar fi generat asumarea unui asemenea oprobiu. dar mai ales intre 35 §i 45 de ani. legata de o anumita conduita sexuala. Familia poate deci sa-si regleze in mare masura singura functiile interne. In schimb. desi legislatia nationala cu privire la invatamint declara ca invatamantul in Republica Moldova este gratuit. extinderea familiei nucleare. mai ales. Ce se ofera in loc? Numai timpul ne-o va spune. Casatorii in serie. ei sustin ca sexul extramarital este blamabil. grupuri de fete si baieti care isi ofera serviciile sexuale denota deruta si demonstreaza ca de-a lungul vremii a disparut conceptia de sacru. Vom indica unele din avantajele si dezavantajele celor doua momente §i. platita cu un sentiment al insecuritatii. Devierea de la aceste norme era sanctionata prin oprobiu social. au legaturi slabe sau absente cu parintii. care adopta un stil atat de neobisnuit de viata? Studiile. Familia nu mai este o unitate productiva autosuficienta. devin membrii unui “grup secret”. In ceia ce prive§te latura financiara.4. treptat. in timpul careia “schimbarea” perechii inlocuieste de fapt relatiile sexuale. Urbanizarea. modul in care inteleg sa-si revitalizeze relatiile sexuale erodate.” 3. Libertatea crescuta. cu religia si se plaseaza in afara conventiilor sociale. intrucat atitudinea lor este din ce in ce mai prudenta si discreta. individualismul. facea preferabil conformismul.U. familia contemporana este caracterizata printr-un buget dezechilibrat. imobilismul. scopurile unei familii erau strict reglementate de normele unanim acceptate ale colectivitatii. Altii. reducerea functiei economice a familiei au creat un element de Insecuritate. i-au impus eforturi sporite de adaptare. dar informatiile detinute sunt extrem de reduse. Deciziile. Ceea ce e discutabil sub aspectul motivatiilor si “filozofiei” de viata a acestor persoane. dimpotriva. in care investitia emotionala este foarte redusa sau absenta. atat in ceia ce priveste producerea de bunuri. sunt predominant de rasa alba. S-au redimensionat componentele functiei economice.A. individul a pierdut un mediu securizant. de altar. arata ca in general ei provin din clasele medii si inalte ale societatii.modernitate. este perspectiva lor asupra intimitatii. au sporit conflictul intre generatii. Familia si-a pierdut mult din caracterul ei de institute sociala. Cine sunt de fapt acesti oameni. multiple relatii sexuale cu diversi parteneri. Prin urmare. ce a modificat societatea contemporana din sistemul traditional. Indivizii au gasit modalitati proprii de adaptare la acest tip de societate. cuplul familial fiind interesat mai mult de satisfacerea propriilor interese si mai putin de realizarea functiilor pe care societatea le atribuie institutiei familiale. i§i asigura reproductia. dinamismul. Drept exemplu. doua cupluri petrec o seara linistita impreuna. numarul mare de institutii de invatamint private si platile exagerat de mari in comparatie cu veniturile din familii limiteaza accesul la invatatura a copiilor din familiile numeroase. in timpul careia se practica progresiv o serie de schimburi sexuale. de supranatural. dar §i la cerinta de a raspunde acestui mediu cu o mai mare responsabilitate. Schimbari si tendinte in structura si functiile familiei in fara Noastra In cele ce urmeaza vom incerca sa privim familia din republica noastra §i functionalitatea ei pe axa traditionalitate . “S-au sters din minte aspectele de vrajitorie §i de misticism §i a diminuat treptat ideea de virtute §i caracter. datorat surselor sporadice de venit si/sau cheltuielilor exagerate intr-o anumita directie (de obicei pentru alimentatie si plata serviciilor comunale). asa incat este preferabil “schimbul” de perechi. cat si in administrarea bugetului de venituri si cheltuieli. dezvolta o adevarata tendinta de “profesionalizare” in acest sens. Transmiterea ocupatiilor de la parinti la copii se intalneste tot mai rar. prin familie. Situatiei materiale precare a unei parti semnificative a populatiei i se adaoga lipsa unei modalitati viabile de protectie sociala a familiilor defavorizate socio- . Osciland intre duplicitate §i falsa coerenta morala. intrucat antreneaza minciuna si deceptia partenerului. nu numai la un dinamism social necunoscut inainte. S-a modificat si componenta privind pregatirea profesionala a descendentilor. efectuate in S. Atributele esentiale ale modernitdtii au devenit:flexibilitatea. In prima. au aparut probleme de adaptare a indivizilor la o societate in continua transformare. Familia traditionala era supusa unei presiuni externe din partea mediului social care. Multi swingers incep printr-un aranjament de doua cupluri §i . aparitia sistemului de “swingers”.. S-a creat o mobilitate familiala cu continut anomic. au redus posibilitatile de identificare a generatiilor tinere cu cele mature. membrii ei fund dependenti de veniturile castigate in afara gospodariei. prin planning familial sau prin alegerea celibatului. unele cupluri renunta definitiv la acest experiment. un numar de cupluri se intrunesc pentru o petrecere. Dupa experienta initials a intalnirii cu alt cuplu. respectiv cupluri care isi schimba partenerii si se angajeaza in activitati uneori aproape de promiscuitate. conservatorismul.Swingers utilizeaza doua forme de “schimb”. ca au un nivel de educatie in general mediu. comunitatii. mai tirziu. rigiditatea. Intr-o a doua forma. republicii.

fiindca suntem innebuniti dupa schimbare. iar acest lucru devine posibil prin modificarea relatiilor interpersonale. in sensul ca ceia ce intreprinde este. trebuie schimbat. precum si la defavorizarea familiei. insingurare. conceptul de familie va trebui refacut. schimbare. ceia ce i se potriveste in mai mare masura. Nu putem ignora cat de frageda ar deveni relatia parentala. Aceste comenzi sociale au jacut ca valorile adoptate sa lase o marjd mai mare sau mai mica optiunii individuale. Daca libertatea de optiune individuald este mai mare. cu mai mult sau mai putin succes. descendentei. Editura Alternative. Aproape toti incearca sa-si modifice stilul de via^a. El nu respinge valorile familiale. valorile familiale au rdspuns unor comenzi sociale. Acestea definesc un stil de viata al familiei ce consacra superioritatea parintilor asupra copiilor. aceste tendinte produc efecte dureros de negative. in cele din urmd. individul este mult mai activ.prezent familia din Republica Moldova se confrunta cu mari probleme: scade nuptialitatea si creste divortialitatea (un numar din ce in ce mai mare de cupluri coabiteaza fara a-si legaliza casatoria).economic. Ea este sustinuta de valori ca: egalitate. riscam sa ramanem in urma si atunci. in viitor. 310. Nu mai avem rabdarea societatii traditionale si nici perseverenta ei. iar daca nu ne adaptam la ea. mutafii fi alternative. casatoriei legitime. in cea mai mare masura in interesul sau. sustinuta de urmatoarele valori: competi$ie. de la varste din ce in ce mai timpurii. valoarea focala ar fi individualitatea. Datorita faptului ca majoritatea oamenilor sunt constienti de acest lucru. Dar nu trebuie ignorat faptul ca “in orice perioadd istorica. daca merita sa incerce si altceva. ci doar le trece prin fdtrul propriei personalitati. pur si simplu. oare? Cat timp isi vor asuma oamenii raspunderea pentru altii? Va mai merita acest efort. putem aprecia ca. noncomformism. p. represiune. Multi nu-si mai pun intrebarea daca e bine ceia ce fac. conformism. De la o vreme. Cercetarea familiei traditionale a reliefat ca valoarea focala a stilului sau de viata il constituie autoritatea. Dar cat va rezista ea. Termenul “valori familiale” poate avea pentru diferiti indivizi sensuri diferite. Psihologia relatiilor dintre sexe. Daca ceva nu merge. Ea este. Valorile familiei contemporane intemeiaza un stil de viata distinct de eel al familiei traditionale: autoritatii i se substituie ca valoare focala 74 Iolanda Mitrofan. In cazul in care libertatea de opinie individuald este mai mica. Cooperarea. in viitorul apropiat. daca nu cumva este necesar sa se schimbe ceva in via|a lor si de unde trebuie inceputa aceasta schimbare. Bucure§ti. Acum viteza cu care se desfasoara evenimentele este prea mare. prieteni si parteneri de viata … Din perspectiva vietii familiale. Pentru ei a devenit mai importanta schimbarea. Fie ele conjugale sau nu. 1997. a varstnicilor asupra tinerilor. . in conditiile in care satisfactiile sunt prea mici si eforturile devin tot mai mari? Ramane ca viata sa dea raspuns la aceste intrebari. Traim o epoca a schimbarii. asumarea unei raspunderi. jard a tine seama “decat in mica masura” de interesele proprii. a fratilor mai mari asupra celor mai mici etc. oamenii au inceput sa se intrebe. nu avem decat alternativa schimbarii. individul poate fi privit mai mult ca o persoand care raspunde si se conformeazd acestor valori. insa comun pentru toti ar fi acela ca familia nu este doar unul dintre mai multe stiluri de viata. Tot mai multe persoane nu accepta ca o farm lie moderna sa fie guvernata de principii si valori traditionale. Iar viata ne vorbeste in graiul cifrelor (vezi anuarele statistice editate de Departamentul Statisticii al Republicii Moldova) si ne spune ca in . presiunile economice si culturale nu au distrus inca familia. este mare numeral copiilor nascuti in afara Casatoriei (in 2000 acest numar era de 7567). aceasta trecere de pe axa traditionalitate-modernitate. pe cea a previziunii. Cristian Ciuperca. ceia ce contribuie la perpetuarea starii de marginalitate in care se afla. creste numarul copiilor care parasesc casa si vagabondeaza sau cersesc etc. Ea este sustinuta indeosebi de urmatoarele valori: ierarhie. in conditiile in care individul §i-ar privi propriul partener cu o detasare care merge pana la disolutie sau ruptura. in conditiile in care copiii devin tot mai independenti in relatia lor cu parintii. ar arata ca in figura urmatoare: Ce importance are schema data pentru aceasta discutie? Este o intrebare ce aduce cu ea o multime de argumente in sustinerea ideii ca. Revenim la ideia de la care am plecat: oamenii experimenteaza stiluri de viata alternative. Nu putem ignora cat de subreda ar deveni relatia conjugala. Plecand de la aceste considerente si analizand actualele tendinte. ea nu este doar o bariera reactionara si de moda veche si nu este nici doar rezultatul unor calcule economice. adoptdnd. colaboratori. Schematic. scade numarul persoanelor apte de munca si creste numarul pensionarilor. comunicare. ca o alternative la aceste stiluri de viata.”. scade natal itatea si creste mortal itatea (incepind cu anul 1999 sporul natural al populatiei este negativ). a barbatilor asupra femeilor. Schimbam instalatii.

de reguie. doar tarile cu o populatie imbatranita si cele ale carui venit pe cap de locuitor este foarte mare sprijina cresterea natalitatii. ce vizeaza tema abordata. Hotararilor de Guvern. 51. incat orice intoarcere in trecut este de neconceput. cu alte cuvinte are nevoie de un individ care s& puna accentul mai mult pe el insusi. Costrangerile multiple se rasfrang. in schimb. 50.din perspectiva cresterii varstei la casatorie -primul contact sexual va avea loc mai devreme. Am putea prelungi identificarea acestor schimberi si tendinte. iar tabu-ul virginitatii va ramane o amintire. de disponibilul de buget si de prejudecatile coexistente aderente. 48: “Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului…”. eel putin la origine.Este greu de crezut ca societatea nu va impiedica manifestarea tendinfelor negative. asupra so^iei. atat cantitativ. sociale. tendinta fiind mai accentuate in cazul barbatilor. Constitutia Republicii Moldova consacra direct ocrotirea familiei in art. dupa cum si multitudinea Legilor. cind musulmanii isi propun ca ideal sa aiba noua copii . Sa nu uitam ca . Atat prevederile Constitutiei. precum si in art. nasterea primului copil aduce cu sine si multe dificultati si tulburari emotionale in cuplul taner. sistem ce nu trebuie sa-si piarda vitalitatea. cat si ale Codului familiei din 26. trecuti printr-o multime de ani de studii. De exemplu. Motivatiile politicilor familiale sunt variate (spre exemplu: atunci cind spartanii aruncau in prapastie copiii firavi si nesenetosi. Vorbesc desp e faptul ca in Republica Moldova se incearca solutionarea problemelor complexe cu care se confrunta familia in conditiile actuale . cat si calitativ.va creste varsta mamei din perspectiva primei nasteri si se va micsora numerul mediu al copiilor in familie. de specializari si aprofundari. ei Presupuneau realizarea unei populatii putin numeroase. si aceasta pentru ca perioada 6-14 ani a copilului este una de presiuni economice. Din aceasta perspective. Caci SIDA determine indivizii se fie mai prudenti si mai selectivi. Practica demonstreaza ca societatea a constientizat faptul ca fenomenele si faptele realitatii sociale au avansat intratata. Ele variaza de la simpla mentalitate referitoare la familie (care se reflects in atftudinea statului fata de aceasta). probabil. Iar multimea contactelor interpersonale la care te obliga societatea contemporana va face ca numarul partenerilor sa creasca. Sa nu uitam ca societatea are nevoie de indivizi cat mai pregatiti. 49. deoarece anume din dualitatea relatiilor dintre familie si societate s-a nescut conceptul de “politica familiale”. la cresterea varstei medii la casatorie.motiv pentru care religia si dreptul accepta poligamia . in deosebi. dar viguroase. vizand promovarea si ocrotirea familiei. Instructiunilor etc. §i aceasta va duce. Sa nu uitam ca societatea a dezvoltat un sistem imens prin care a preluat o mare parte din functiile familiei. Adoptate in ultimul deceniu. Sunt variate si gradele de elaborare a unor astfel de politici. inse vom reveni la ideia ce stilul de viata este impus . orice incurajare a natalitatii produce efecte asupra economiei. pentru ce politica familiale a unei tari este aceea care poate incuraja sau descuraja existenta familiei ca institutie. psihologice. De aici si urmetoarea presupunere . deturnat sau deformat de ambianta cotidiane. Regulamentelor.10.2000.este evident. scopul unei atare politici este expansionist). Tot mai multi indivizi au inceput se constientizeze faptul ce. pana la elaborarea unei politici stiintifice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->