Sunteți pe pagina 1din 6

Fream tul literar

REVIST DE LITERATUR , TIIN I ART

LICEUL LA CU VOD , SIRET

Nic ieri, pe tot p mntul romnesc, nu se afl , pe spa iu att de mic, atta bog ie de istorie romneasc , atta bog ie de amintiri scumpe ale trecutului nostru ... Daca Ardealul, cu resturile sale arheologice din epoca roman , este ara clasic a trecutului romn propriu-zis scria, cu ndrept it mndrie D. Onciul. n climatul Unirii de dup primul r zboi mondial, la Siret, un grup de tineri entuzia ti preg tesc materialul care va nchega primul num r, din patru pagini, format carte, cu dimensiunile de 17x21 cm. La nceput, revista se anun ase ca o publica ie lunar . Celelalte 44 de numere au ap rut cuplate. Primele ase numere ale ultimului an 1937 au ap rut abia, in 1938. Revista Fream tul literar, revist lunar de literatur , tiin octombrie 1933 pn n iulie 1938. Publica ia a ap rut n trei ani i opt luni i a nsumat 402 pagini, tip rindu-se la Siret (Tipografia KAROL LENTER) i R d u i (Tipografia Arta). Ca redactori, secretari de redac ie, s-au aflat: Aurel Fortuna, I. St. B ncescu, Octavian Olinici. Principalul laborator n care s-au conturat numerele revistei Fream tul literar a fost Liceul La cu Vod . Prin profesorii lui George Carstean, Gheorghe Dusceac, Iordache Grigorovici, Gheorghe B i an, dar coordonatorul, mentorul publica iei a fost profesorul, directorul Nicodim Itcus. La nceput, revista a avut un tiraj de 200 de exemplare, ajungndu-se pn la 1000 exemplare. Fream tul literar se adreseaz intelectualit ii din zon , liceenilor, me te ugarilor, or enilor, studen ilor, nv torilor, preo ilor, func ionarilor, chiar i ranilor. i art apare din

nc din primul num r al publica iei, r zbate str dania autorilor i colaboratorilor de a crea o revist care s cuprind un program de revigorare a vie ii culturale i artistice, urm rind renvierea vechii capitale moldovene ti din vremuri apuse, i deschiznd ora ului noi lumini uri de via cultural-romneasc .

Num r de num r, revista se adreseaz Celor ce simt romne te i colaboratorii doresc s men in o publica ie n aceste ora de veche cultur moldoveneasc . Paginile revistei au fost onorate de cunoscu i oameni de cultur i tiin : profesor

universitar doctor Leca Morariu de la Universitatea din Cern u i, poetul Traian Chelariu, George Nimigean, Niculai Ro ca, Anca urcanu, Octavian Olinici, poetul E. Ar. Zaharia, poetul Vasile Posteuc . Revista Fream tul Literar se dovede te atent i cu aducere n cercul publicit ii a

talentelor ce- i fac ucenicia artistic sau tiin ific n cadrul Societ ii literar- tiin ifice a elevilor liceului La cu Vod . De aici s.a ridicat i aici a primit ndrum ri scriitorul poet Nicolae T utu. Paginile revistei au fost ocupate cu poezii. Au fost publicate 107 poezii ii epigrame. i-au tip rit poeziile 37 de poe i, intre care amintim: E. Ar. Zaharia, George Nimigean, Mihai Horodnic, T. Robeanu, Vasile Posteuc , Anca urcanu, Nicolae T utu, etc. Proza este reprezentat doar cu 13 lucr ri semnate de Sorel Avramescu, Niculai Ro ca, Nicodim Itcus, Octav Laur, George Nimigean, Jean Bucov. Folclorul nu este prea bine reprezentat i apar ine altor zone. Critica i istoria literar beneficiaz de profunzimea studiilor semnate de profesor universitar doctor Leca Morariu, Traian Chelariu, Nicodim Itcus, Peter Tomaschek, etc., despre Liviu Rebreanu, T. Robeanu, Mihai Teliman, Eminescu. Materialele de istorie i g sesc o bun reprezentare prin cele 16 articole i studii semnate de Nicodim Itcus. Noi, cei de azi, p im ncet, cu grij , pe urma celor dinaintea noastr . Dup o reluare n 1967, elevii liceului La cu Vod au hot rt, s - i moaie condeiul dea dreptul n luceaf r i s reediteze aceast nou serie a revistei Fream tul Literar.

FREAM TUL LITERAR-NUM R JUBILIAR 1995

LA NCEPUT DE DRUM Ap rut acum ase decenii din ini iativa unor inimo i dasc li, revista Fream tul literar de

la Liceul La cu Vod din Siret, o revedem ast zi n serie nou , animat de al ii apostoli i elevii lor. i dorim permanen si continuitate cu multe nume strnse n paginile sale, iar daca acestea vor fi ale celor tineri, le voim renume. Este de tiut c fiecare Liceu se nscrie n contextul nv efervescen a gndurilor i idealurilor celor ce nva mntului romnesc prin

s devin oameni.

Aceste gnduri, o parte din munca tinerilor i a profesorilor de la Liceul La cu Vod trebuie s d inuie n pagini scrise. Aceasta a fost ideea relu rii edit rii unei cronici colare, tocmai acum i aici ntr-un loc nc rcat de mult ,foarte mult istorie romneasc . A scoate o revist colara este un deosebit act de cultur , cu rezonan e n timp.

Fie ca aceasta s devin emblema pentru to i cei ce cred n ideea de bine, frumos i peren, acum i LA MUL I ANI! Directorul Liceului La cu Vod prof. DORU FLORIN CRE U

ARGUMENT

De ce Fream tul literar? Mircea Eliade m rturisea Un neam supravie uie te nu numai prin istoria sa; ci prin cre iile sale.

P strnd n inimile noastre focul luminator al tiin elor am gndit, n acest an jubiliar,reeditarea, n serie nou , a revistei noastre. Dorim s nu se treac n uitare, prin truda noastr , cine am fost, i, mai ales ce vis m s devenim. Dorim ca revista noastr noastr s radieze numai idei frumoase i generoase, ca tot ce avem mai bun n noi s se a tearn pe hrtia publica iei noastre, adunnd toate talentele tinere din inutul nostru. Fie ca din cenaclul revistei s iasa viitori scriitori,oameni de tiin , crescu i n spiritul dragostei de PATRIE, DE NEAM I DE GLIE. REDAC IA Elevilor de la Liceului La cu Vod , un gnd bun i multe seccese sub steaua lui Eminescu, c l uzitorul spiritualit ii romne ti. D. VATAMANIUC Pentru elevii Liceului La cu Vod , cu dorin e de a nv a i a respecta limba romn ca expresie a na ionalit ii i a culturii noastre. Cu dragoste, prof. TEFAN MUNTEANU Universitatea Timi oara Pu in intimidat de solicitarea de a scrie aici cteva rnduri, m simt cople it de prezentul acestei localit i istorice i de trecutul ei. Am c lcat aici ntia oar cu tata, cu scnduri , drani sau corni pe care i aduceau mar ea cei din Valea Sucevei i, evident, din Bilca mea natal , - prin 1938-1939. Apoi, n timpul r zboiului i anii urm tori, am devenit eu negustor. n 1946 am c lcat la fosta coal Normal (evacuat de la Cern u i). Am fost coleg, ntre al ii cu Ion Popescu- Sireteanu. Ani de zile n-am mai venit pe aici. Dar, primar fiind vechiul meu prieten Petru Fasol , de vreo 10 ani vin pe aici. Am scris o dat despre ora ul cu nume de ru. Sper s-o mai fac. A dori ca elevii de la Liceul La cu Voda s simt pulsul acestei inimi a Bucovinei i s.o fac s tr iasc n veci, prin operele lor, GEORGE MUNTEAN

COLECTIVUL DE REDAC IE : NDRUM TOR: PROF. LEON GABOR PROF. SILVESTRU PNZARIU PRESECAN JUNONA CL. a X a B VOICEC LAVINIA CL. a X a A SIRU ELENA LOREDANA CL. a X a B PETRA CIUC ROMEO CL. a X a A ZOLTAN RADU CL. a X a B GRAFIC : ALEXANDRU ELENA DANA CL a X a B TEHNOREDACTARE COMPUTERIZAT : PROF. ING. MARIANA MILICI Sponsor Cooperativa Me te ug reasc Moldova SIRET ADRESA: LA CU VOD , NR. 5 A, SIRET TEL. 28 09 50

BIBLIOGRAFIE: REVISTA FREAM TUL LITERAR NR.1-2, 3-4, LICEUL LA CU VOD , SIRET, 1995