Text argumentativ despre reuşită: „Experienţa m-a învăţat că numai sinceritatea şi cunoaşterea celorlalţi permit în diplomaţie culesul unor succese

nu efemere, ci permanente.”(Nicolae Titulescu) Reuşita este răsplata muncii, a tuturor eforturilor depuse de o persoană pentru a-şi atinge scopurile. Reuşita oferă un sentiment de împlinire şi dă încredere în propria persoană. În primul rând, consider că sinceritatea şi cunoaşterea celorlalţi reprezintă elementele cheie în descoperirea reuşitei. Este important să fii sincer atât cu tine, cât şi cu cei din jurul tău, ca mai apoi să nu apară regrete ca şi consecinţe a faptelor tale. Pe de altă parte, cunoaşterea celorlalţi îţi permite construirea propriului drum spre reuşită, având în avantaj punctele slabe, dar şi cele tari a celor din jurul tău. În al doilea rând, consider că, pentru ca un succes să fie permanent, paşii ce duc la realizarea lui trebuie să fie atent calculaţi. Tocmai de aceea, sinceritatea şi o bună cunoaştere a celorlalţi duc la efecte de lungă durată. Ţin să menţionez că Vitoria Lipan, personaj al romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu poate reprezenta un exemplu de reuşită din literatura românească deoarece, ea fiind o femeie sinceră pe tot parcursul romanului şi având o intuiţie îndeajuns de bună încât să îşi dea seama de mişcările pe care cei doi asasini urmau să le facă, a reuşit să-i demaşte în legătură cu uciderea soţului ei. În concluzie, părerea mea despre reuşită se regăseşte în citatul lui Nicolae Titulescu, şi anume că numai sinceritatea si cunoaşterea celorlalţi permit culesul unor succese permanente.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.